Page 1

1

Konrad Sloka PORTFOLIO


Konrad Sloka

reklamy prasowe

Chroni szybę przed wodą, błotem, olejami i płynem. Uodparnia szybę na chemiczne i mechaniczne ścieranie. Daje lepszą widoczność w czasie deszczu. Zapewnia lepszą ostrość widzenia w ciemności. Zmniejsza efektu odblasku świateł aut jadących z przeciwka. Szyba jest bardziej odporna na osadzanie się brudu. Zmniejsza zużycie płynu do spryskiwaczy nawet o 60%. Daje efekt easy-to-clean. Zmniejsza zużycie wycieraczek. Efektywność preparatu utrzymuje się do 20 000 przejechanych km.

2


Konrad Sloka

ochrona lakieru na wiele miesięcy nadzwyczajna głębia koloru optymalny połysk perłowy efekt zapobieganie wypłowieniu lakieru zwiększona odporność na powstawanie rys odporność na osadzające się zanieczyszczenia

,Pæîį Ľıîį) Pğį PÕÌğ 514 336 976 606 700 199

www.globalnano.pl

3


Konrad Sloka

Większa odporność na osadzanie się kurzu hamulcowego Łatwość czyszczenia felg Ochrona przed solą oraz innymi zabrudzeniami oleistymi Skuteczna ochrona przed żółknięciem felg Zwiększona odporność na zarysowania

4


Konrad Sloka

5


Konrad Sloka

6


Konrad Sloka

7


Konrad Sloka

Nr 0 (0) 2012 Cena 9,90 zł (w tym 8% VAT)

8

Co oferują

domy wczasowe dla weteranów?

BAŁKANY

16 LAT POKOJU CZY TYKAJĄCA BOMBA?

CZY BYŁO

WARTO? RAPORT Z AFGANISTANU

ISSN 0000-0000

wersja przykładowa


Konrad Sloka

Producent mieszanek przyprawowych i środków funkcjonalnych dla przemysłu mięsnego

2013

74-106 Stare Czarnowo, ul. Gryfińska 1 tel. +48 (91) 312 46 42, 312 46 43, 312 46 44 fax +48 (91) 312 46 41

e-mail: consult-food@home.pl

www.consult-food.pl

Zapraszamy do sklepu internetowego

www.con-smak.pl

9

kalendarze


Konrad Sloka

2013

F.H.U.P. CONSULT - FOOD ul. Gryfińska 1, 74 - 106 Stare Czarnowo tel. 091 3124642 tel. 091 3124643 fax: 091 3124641 consult-food@home.pl , www.consult-food.pl

10


Konrad Sloka

2013

Certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat na zgodność z normą ISO 9001: 2008 Certyfikat na zgodność z normą PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007

ENERGOPOL - SZCZECIN Spółka Akcyjna

• MOSTY, WIADUKTY, DROGI • FUNDAMENTY SPECJALNE • DUŻE OBIEKTY KUBATUROWE

• BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE • OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ

ul. św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, Polska tel.: +48 91 462 34 36 • fax: +48 91 462 47 25 e-mail: ep-sa@energopol.pl

www.energopol.pl

11


Konrad Sloka

12


Konrad Sloka

13

2013

powiat

zgorzelecki możliwości bez granic

www.powiatzgorzelecki.pl

Projekt infrastrukturalny pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2403D na odcinku Węgliniec-Dłużyna Dolna - III etap Der Umbau der Landkreisstrecke Nr. 2403D Węgliniec-Dłużyna Dolna - die 3. Etappe Inwestycja współfinansowana w 85% z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w waszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 oraz 15% z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego.

www.PowiatZgorzelecki.pl

Przebudowa drogi powiatowej nr 2403D na odcinku Węgliniec-Dłużyna Dolna - III etap Der Umbau der Landkreisstrecke Nr. 2403D Węgliniec-Dłużyna Dolna - die 3. Etappe

Partnerzy projektu: Powiat Zgorzelecki

Landkreis Görlitz

Inwestycja współfinansowana w 85% z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w waszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 oraz 15% z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego.


Konrad Sloka

2013

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

20 13

14


Konrad Sloka

15

2 0 1 3 zowsza

oju Ma

dla rozw

PEJSKA

UNIA EUROI FUNDUSZ EUROPEJSK NALNEGO REGIO ROZWOJU

azowia.eu mu 44 | www.m Progra 22 698 31 Regionalnego ach 20 00, fax tel. 22 542 ionalnego w ram iego rszawa, Reg mazowieck 03-301 Wa duszu Rozwoju ńska 74, ewództwa Fun iello woj ego Jag budżetu h | ul. opejski w Unijnyc ze środków Eur oraz ze środków mó gra nia Pro opejską 7-2013 tka Wdraża ny przez Unię Eur zowieckiego 200 a Jednos twa Ma nanowa Mazowieck y współfi Wojewódz promocyjn Operacyjnego Materiał


Konrad Sloka

16

plakaty CO STANIE SIĘ Z TWOIMI ŚMIECIAMI OD 1 LIPCA 2013r. • • • •

NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI INNY SYSTEM OPŁAT NOWE OBOWIĄZKI NOWY REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.bornesulinowo.pl w zakładce „NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI” lub w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie Adres: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie Al. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo Druk plakatu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

WydaWnictWo

Kasa Rolniczego Kasa Rolniczego Społecznego Ubezpieczenia Ubezpieczenia Społecznego Połowa wypadków przy pracy zgłaszanych do oddziałów i placówek KRUS jest wynikiem upadku w trakcie prac gospodarskich, polowych i w obejściu. Każdego roku zostaje w nich poszkodowanych ponad 8 tysięcy osób, ponosząc trwały uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć.

zaprasza na

wieczór wspomnień o ppDiUr

„oDrA”

Większości wypadków możesz uniknąć! Miejsce:

ka Publiczna Miejska Bibliote w Świnoujściu 2012 czwartek 27.09. godz. 17:00

Dbaj o porządek w gospodarstwie, zabezpiecz wszystkie miejsca, w których grozi wypadek! Zachowaj ostrożność podczas obsługi sprzętu i maszyn, kontroluj ich stan techniczny! Stosuj się ściśle do instrukcji obsługi i przestrzegaj przepisów bhp! Wystrzegaj się alkoholu i środków odurzających!

w w w. z a p o l . c o m . p l

Zmęczenie, zdenerwowanie, pośpiech, brak koncentracji i dobrej organizacji – to czynniki zwielokrotniające niebezpieczeństwo wypadku! Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190,

Wciągającą historię powstania, dynamicznego rozwoju i późniejszego upadku świnoujskiej „Odry” przybliży autor książki „Matka Odra”, Konstanty Chłapowski. Patroni medialni:

www.krus.gov.pl,

www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl

www.obserwator-morski.pl


Konrad Sloka

17

ulotki

Informator

Informator

dla nowoprzyjętych studentów Inżynierii Środowiska

dla nowoprzyjętych studentów Inżynierii Środowiska

Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa tel. (22) 234 59 88

Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa tel. (22) 234 59 88 www.pr.pw.edu.pl

www.pr.pw.edu.pl

Informator

Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa tel. (22) 234 59 88 www.pr.pw.edu.pl

dla nowoprzyjętych studentów Inżynierii Środowiska


Konrad Sloka

18

ul. sądowa 3/1 rcia:

Godziny otwa tek

- czwar poniedziałek ota piątek - sob niedziela

0 10:00 - 22:0 0 :0 12:00 - 03 0 :0 22 0 :0 16

GÓW tuk) OT - (mDinO H Z imum 5 sz Ó W O D EZY OBSŁUGUJEMY IMPR EROWleniEu) PLENejsz ym usta (po wcześni

zaprasza n

a

KEBABY,

HAMBURG

KURCZAKI

ERY,

Z ROŻNA

I TOST Y

75 208

51 TEL. 72

ul. Mickiew icza 93 (przy Żabc e)


Konrad Sloka

Najczęstsze przyczyny wypadków w rolnictwie zakwalifikowanych do grupy „upadek osób” • zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne), często spowodowany warunkami atmosferycznymi (deszcz, oblodzenie), ale także nieporządkiem w gospodarstwie • nieodpowiednie, wyeksploatowane obuwie robocze • nieodpowiednie przejścia i dojścia (niewydzielone lub źle wydzielone, nieuprzątnięte ciągi komunikacyjne) • wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt (niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe) • zły stan techniczny budynków spowodowany brakiem lub niewłaściwą konserwacją, brakiem remontów itp. • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep, wozów • niestosowanie drabin, podestów, barier itp. przy pracach na wysokości, schodzeniu z przyczep oraz innych maszyn i urządzeń • nieprawidłowo skonstruowane drabiny (brak zabezpieczeń przed przechyłem i osunięciem, zły rozstaw szczebli) • nieprawidłowe wchodzenie po drabinie, wnoszenie po drabinie dużych ciężarów, ustawienie drabiny na niestabilnym podłożu • nieprawidłowe ułożenie ładunku, brak zabezpieczenia ładunku przed osunięciem i upadkiem ze środka transportu • niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy

19

• niewłaściwe oświetlenie lub jego brak • niewłaściwe tempo pracy, pośpiech • przemęczenie, stres, zdenerwowanie, wykonywanie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej • niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanych czynnościach • brak koordynacji i komunikacji przy pracach zespołowych • stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających albo psychotropowych

PAMIĘTAJ!

UPADEK TO NIE PRZYPADEK! WIĘKSZOŚCI Z NICH MOŻESZ SAM UNIKNĄĆ!

CENTRALA KRUS 00-608 Warszawa al. Niepodległości 190 www.krus.gov.pl

www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl

upadki w statystyce W 2011 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 25 772 wypadki. Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznano 22 644 zdarzenia. Wypłacono 16 574 jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, w następstwie którego poszkodowani doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź zmarli. Najwięcej poszkodowanych ucierpiało w wypadków z grupy „upadek osób” – 8 368 poszkodowanych, tj. 50,5% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań. W wyniku wypadków z tej grupy w 2011 roku śmierć poniosło 10 osób. Do wypadków skutkujących upadkiem w gospodarstwach rolnych najczęściej dochodzi wskutek niewłaściwej organizacji pracy, tj. złego stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, bałaganu w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, braku odpowiednich przejść i dojść, niewłaściwego rozmieszczenia i składowania przedmiotów pracy, nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowania drabin i podestów przy pracy na wysokości oraz niewłaściwego uchwycenia lub trzymania narzędzi, nieprzestrzegania zasad bhp, niewłaściwej koordynacji prac.

Wypadkom sprzyjają również: zmienne warunki atmosferyczne, niewłaściwe tempo pracy i pośpiech, nieznajomość lub lekceważenie zagrożeń, szczególnie przy prostych rutynowych czynnościach, pośpiech i stres, nierozważne angażowanie do niektórych prac osób w podeszłym wieku i dzieci, bałagan w obejściu i w miejscach wykonywania czynności, rozpoczynanie pracy po spożyciu alkoholu.

W razie wypadku zaistniałego podczas pracy rolniczej lub w jakichkolwiek innych okolicznościach należy: • zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zadbać o bezpieczeństwo osób udzielających pomocy. Poszkodowanemu należy udzielić pomocy stosownie do rodzaju zagrożenia oraz wezwać pomoc lekarską; • lekarza wezwanego do udzielenia pomocy poinformować o okolicznościach wypadku; • zgłosić wypadek w odpowiedniej (najbliższej) jednostce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu ustalenia jego okoliczności i przyczyn, a miejsce i przedmioty związane z wypadkiem należy w miarę możliwości zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika Kasy.

Główne zasady bezpieczeństwa przy pracy na wysokości:

• Przy pracach remontowo – budowlanych należy stosować rusztowania, podesty i barierki o mocnej, stabilnej konstrukcji.

Drabiny używane w obejściu gospodarskim powinny być wykonane z materiału gwarantującego odpowiednią wytrzymałość. Zakończenia drabiny powinny zabezpieczać przed przechyłem i poślizgiem (u góry zamontowane haki, a u dołu gumowe lub ostre - w zależności od podłoża zakończenia).

• Włazy pionowe (ścienne) na strychy (poddasza)

powinny posiadać uchwyty do zamocowania drabiny oraz uchwyty ułatwiające wejście i zejście z drabiny. Ponadto właz powinien mieć uchylną barierkę zabezpieczającą osobę pracującą na strychu przed upadkiem z wysokości.

• Schody powinny być wykonane zgodnie ze sztuką

budowlaną ze stopniami wykonanymi z materiału antypoślizgowego, i zabezpieczone poręczą.

• Wykonując wykopy, zwłaszcza głębokie i wąskie, należy stosować zabezpieczenia przed osunięciem ziemi, a na powierzchni powinny być ustawione barierki, chroniące przed wpadnięciem ludzi lub zwierząt. Wykopy powinny być oznakowane.


Konrad Sloka

20

wizytówki

Stetiner Mateusz Warych WYNAJEM SPRZĘTU • MOTOPOMPY OSUSZACZE ODŚNIEŻARKI

ul. Pyrzycka 14/2 70-892 Szczecin NIP 955-215-27-58

tel.: 693 839 360 kontakt@stetiner.pl www.stetiner.pl

Ekaterini Pach

i

fryzjer / stylista

ul. Łokietka 8/ 9 tel. 600-213-36 0 www.ae.szczec in.pl

y

zież ci i młod ie z d a l d książek kolekcja

Wioleta Słok

a

tel. 608 664 934 w im m @ o2.p l


Konrad Sloka

21

broszury/katalogi/ksiazki

atem Patron atem i Mecen rencję Konfe

ow Honor

jęli ym ob ecin

cz iasta Sz ent M STEK Prezyd KRZY PIOTR

ztwa ojewód ałek W orskiego Marsz niopom EWICZ BL Zachod RD GE OLGIE

nia ztałtowa ziału Ks tetu an Wyd lnictwa iwersy Dziek iska i Ro iego Un ie in Środow opomorsk ni Szczec Zachod gicznego w NDER lo Techno hab. ALEKSA Prof. dr OWICZ ST BRZÓ

o orskieg niopom gicznego lo Zachod Rektor tetu Techno sy RZ Uniwer inie IMIE ec w Szcz hab. WŁODZ Prof. dr ŻYCKI O KIERN

nego noważo ON ła Zrów e a Szko VAHRS Wyższ w Eberswald ÜNTHER u -G Rozwoj WILHELM dr . of Pr

ekcji ej Dyr ie gionaln w Szczecin tor Re Dyrek ństwowych Pa SS Lasów KO LD WITO Lasów ekcja alna Dyrw Szczecinie Region owych Państw

uszu o Fund ódzkieg Gospodarki Wojew ai Prezes Środowisk ny Ochro w Szczecinie SKI j ne OW od AN W CHRZ JACEK

alnych Komun Usług kładu tor Za Dyrek inie WSKI ec ŁA cz IS Sz M w ZEJ SU ANDR

y edialn

at m Patron

Polskie

Radio

Kurier

in Szczec

ińsk Szczec

i

tych wynosi ch do gatunków liścias Stosunek gatunków iglasty ostany lite stanowią 29% całej Drzew 60% : 40% (rys. 4). ostany mieszane 71%. drzew iast natom i, powierzchn Brandenburgii Zapas i przyrost Vfm1 (przeciętny dla całej a (pozyskanie x Przeciętny zapas to 320 y wynosi 8,11 Vfm /ha 198 Vfm). Przyrost roczn 2 roczne 25.000 Efm ) podawanego = m3 drewna na pniu 1 Vfm – Vorratsfestmeter m3 zwykle jako grubizna, = m3 drewna netto, czyli 2 Efm - Erntefestmeter pozyskanego drewna.

jednostek taksonomi ekologicznych o odmi cznych, populacji lub zespołów ennej genezie. Najst różnorodności biolo arsza koncepcja gicznej opierała się przed na liczbie gatunków, czyli na bogactwie e wszystkim często wykorzysty gatunkowym, wanym do porów nań statystycznych oraz opisania struk tury taksonomicznej różnych regionów. flory i fauny Obec za miarę różnorodno nie w naukach przyrodniczych zwykle liczbę gatun ści gatunkowej przyjmuje się ków ważoną przez liczebność na okreś ich względną lonym obszarze lub w wyodrębnionym jego fragmencie, jakim może być zespół, ekosystem lub układ wyższego rzędu. Dla biocenoza, miary są stosowane wyrażenia tej rozmaite formuły np. współczynnik różnorodności gatun matematyczne, kowej ShannonaWienera czy wspó łczyn Bogactwo gatunkowe nik Simpsona. przez wiele czynn w przyrodzie jest determinowane ików abiotycznych historycznych i współ i Rys. 1. Rozwój z wiekie czesnych, których zgłębi biotycznych, m zapasu grubizny się liczne dyscypliny aniem zajmują wybranych gatun w porównaniu z tablic naukowe, począwszy biogeografii po nowo ami miąższości i przyro ków drzew obcego pochodzenia (Lembcke et al. 1975) czesną ekologię molek od klasycznej stu dla sosny pospo fizjologiczną. Szacu ularną i ekologię litej je jest na 70 tys., a najwi gatunków eukariontó się, że na Ziemi żyje około 9 mln ększy m ich w, w tym około 300 bogactwem charaktery gatunków, należących roślin kwiatowych. tys. gatunków zują Liczba gatunków zlodowaceniami plejstdo tej grupy roślin. W strefie umiarkowa się obszary tropikalne, gdzie w kilku drzew szacowana hekta nej Ameryki Półno drzewiastych, w tym oceńskimi w Europie ich liczba jest cnej występuje ponad rowym lesie można spotkać blisko kilku 1 000 40 gatunków drzew 600 gatunków drzew trzeba, że jej specy , jest wprawdzie znacznastokrotnie mniejsza. Flora Polski , a na terenach objęty fika wynika z przyc licząc ch nie a około uboż sza 250 w zyn naturalnych i elementów środowiska decyduje o swoistym stosunku do wielu innych obszarów rodzimych gatunków roślin na świecie, jednak charakterze szaty roślin Znaczne rozszerzenie przyrodniczego. pamiętać nej naszego kraju – zakresu znaczeniow Diversity), sporządzon ego omawianego pojęc jednego z podstawow ej ia, ych w wprow 1992 adzon roku na Szczycie Ziemi o żywych organizmów w Rio de Janeiro. W w Konwencji o różnorodności biolog na icznej doku różnorodności w obręb Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich, słodkowod mencie tym zapisano, iż oznacza ono (Convention on Biological ie gatunku i pomi zagadnień ochrony zróżnicowanie wszys nych oraz zespołach ędzy gatunkami oraz przyrody, uwzględni tkich ekologicznych, który różnorodności ekosy przedsięwzięć i ścisłe ające całe jej świat ch są częścią; dotyc owe bogactwo i zrówn stemów. Określono zatem nowe, go współdziałania kompleksowe pode zy to różnorodności biolog stron podpisujących oważone użytkowan jście do iczne Konwencję. W polsk ie, wymagające podję zmienność wewnątrzga j” (Dokument zatwierdzony przez iej „Krajowej strate cia wszechstronnych Radę Ministrów w gii tunko ochro wą ny (boga i umia ctwo dniu (różnorodność ekosy rkow stemów i krajobrazów puli genowej) wszystkich żyjących popu 25 lutego 2003 r.) przyjęto, że różnorodno anego użytkowania ekologicznych wystę ). lacji, międzygatunkow ść biologiczna oznac pujących spontanicz Trzeba podkreślić, że tak rozumiana różno ą za jednak samo bogac nie. Zdarza się, iż rodność w wolnej przyr (skład gatunkowy) oraz ponadgatunkową pojęc two oraz zróżnicowa odzie odnosi się do o jego unikatowości nie wewnątrzgatunko ie to jest automatycznie wykorzysty organizmów i układ wane do wartościow czy cenności. Walo we, gatunkowe i pona ów ryzacja musi w tym przypomnieć, że w ania dgatunkowe jakieg skali naszego kraju wypadku uwzględni oś układu lub obsza elementów przyrody, znacznie rzadsze są ać także inne kryte i mocno zróżnicowa ru nie zawsze świad monotonne, ubogi ria, zwłaszcza bioge nych, nizinnych lasów czy e w gatunki ograficzne. Wystarczy zostały ukształtow dębowo-grabowych. ane choćby I jedne i drugie stano drzew, wysokogórskie bory świerkowe Do głównych sposo przez czynniki naturalne. wią swoiste układy bów realizacji posta przyrodnicze zależn od wielogatunkowych nowie e od warunków, w • identyfikacja jakich i monitoring przyr ń wspomnianych dokumentów należ ody, ą międ • ochrona in situ, zy innymi: • ochrona ex situ, • umiarkowane użytkowanie eleme ntów różnorodności • badania nauko biologicznej, we i szkolenia, • podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społe • ocena skutk cznej, Niektóre z tych przed ów i minimalizowanie negatywnych oddziaływań. sięwzięć są realizowan znajdują się w zakre e w ramach badań sie tu środki zmierzające obowiązków specjalnie do tego celu prowadzonych przez specjalistów z różny powołanych służb do ochrony różno ch dyscyplin i ośrod i organizacji związ zaliczyć wręcz do powin rodności biologiczn ków naukowych, a anych z ej mają liczne powią inne ności dendrologów. się tą problematyką zania z dendrologią, ochroną przyrody. Wszystkie wymi enion w aspekcie identyfikac Do dalszych rozważań wybrano kilka aw ji i monitoringu przyr przykładów ilustrujący wielu wypadkach ich wdrożenie, możn e ody oraz podnoszen a ch możliwości bliższ ia poziomu wiedzy ego zainteresowania Identyfikacja i moni i świadomości społe toring oraz działania W tej części niniejszego cznej . ochro nne na temat stanu i kieru wystąpienia poruszone zostaną dwa wybr nków przemian stano obcych drzew i krzew wisk rzadkich i zagro ane zagadnienia. Jedno z nich dotyc ów, jakie zagrażają zy gromadzenia i aktua W pierwszym przyp lub mogą być przyc żonych roślin drzewiastych, natomiast lizowania informacji adku zyną zagrożenia różno drugi brak okresowych kontr chodzi przede wszystkim o te gatun rodności biologiczn e – monitoringu tendencji dynamiczny ki, o których wiado oli, nie jest możliwa ej. ch mo, że na stanowiska źródłach wiedzy o ocena stopnia ich takich gatunkach, ch jakimi są mapy rozm zagrożenia, a tym bardziej podjęcie racjon naturalnych ulegają recesji, lecz ze wzglę lat, czasami tylko z ieszczenia stanowisk, adnot du alnych działań ochro inwentaryzacje takich acją „stanowisko niepotwierdzone czerwone listy i księg nnych. W podstawow na ”, najcz i, krzewów, jak wierz ych proces ich wymierani ba borówkolistna (Salix ęściej bez wzmianki o czasie i przyc przedstawiane są zwykle dane sprze d wielu zynach jego zaniku. a, myrtilloides L.) czy populacji brzozy Szafe niekiedy także w rezerwatach, gdzie Lokalne, zwykle pobie były głównym przed brzoza niska (Betula humilis Schrank) ra (Betula szaferi Jentys żne, wskazują na zaawa istniejących stano miotem ochrony. Nie -Szaferowa ex Staszk nsowany wiskach i rozmieszcz eniu niektórych krzew .) czy wawrzynka główkowego (Daph ma udokumentowanych informacji mieszańca borówek o stanie – ne inek, np. żurawiny naturalnych populacji czarnej i brusznicy (Vaccinium ×inte drobnolistkowej (Oxyccneorum L.) Niewiele wiadomo o obecn rmed ie occus microcarpus Crantz], zwłaszcza, wymaga rzetelnej, okresowej kontroli, ium Ruthe). Są inne, nie tak rzadk Turcz ex Rupr. ie że mimo objęcia ochro ) i jak albo mniej zagrożone gatun Najbardziej pożąd ną gatunkową, stały choćby cis pospolity (Taxus baccata ki, których dynam aną L.) lub jarząb breki się one ostatnio przed niemożliwa, konieczne formą ochrony populacji rzadkich nia [Sorbus torminalis ika miotem manipulac gatunków roślin jest (L.) ji i introdukcji do Różnorodność biolo są działania z zakresu ochrony czynn bierna ochrona in ej, w tym tworzenie situ, ale kiedy ta staje lasów. giczna dotyczy także stano roślin uprawianych. się niewystarczająca Popularność zdoby wisk zastępczych i kolekcji ex situ, np. ły już kolekcje zacho w ogrodach botanicznylub wawcze starych odmi ch. 12 an drzew sadowniczy ch.

eksploat ac do tran ji największą sp w poziom ortu barek (do Niemczech a ob u podnie 36 m) i odwro 1 000 t ładowno ecnie najstarsz si najwięks enia lub opus tnie, zastępując ści) i statków w ą jeszcze użytko zc zy o znaczn ch atrakcji tu zenia statku. wcześniejszy ycieczkowych waną. Podnoś nia z za Po sy ry ie więks zych pa stycznych Bran dnośnia statkó stem 4 śluz, co chodniej częś była i jest wyk Chorin lasów Nadleśnictwa ci rametra or Rys. 4. Skład gatunkowy 9. Pl ch tech denburgii. Obo w Niederfinow znacznie zred kanału do niżs zystywana e: at nicznych uk k starej ze (80,6%), Warunki własnościow Platform forma widok ością Landu 5415 ha podnoś jako „Cud tech owało czas po j (różnica (p la no ow • lasy będące własn a widok ni statkó wane od a „Biora niki XX trzebn ha (12,1%), ha (5,3%), ro 356 i ow ku w da tyzacj m w prywa N ni a ds. • lasy prywatne 813 na ie ji a-Projek iederfino została e do ek ku” nale y do krawęd pod nadzorem Agenc asowo sp od t” w re tymcz zi ży do lo lasy da w ji ze tr atacji w moren • Joachi na do rwat cki administrac e 134 ha (2,0%). 2014 ro wa budowa no dzielny obwód łowie i czubek biosfery UNES y czołowej osta użytku w 20 msthal • lasy korporacyjn wej ku). iu 5 400 ha tworzy samo h leśnictw kierują 06 CO „Sch tn wieży te wynosząca w zaokrąglen gają leśniczowie, którzy na terenie swoic z sąsiadującymi Gospodarka łowiecka orfheide iego zlodowac roku. Z dachu le nadleśnictwie Chorin podle nie w w ch emu wspól są iz wowy łowcz sarna jako państ yj i on mu, nej w Be -C en Powierzchnia lasów daniel, dzik, mufl ezirk. Nadleśnicze zyny łownej 10. Rez rlinie (o horin”, jak ró ia fazy pomorbyłej wieży ciśn schaft. Odstrzał zwier ch jak jeleń szlachetny, tzw. Verwaltungsjagdb wnież od er wat bi dległość lasów państwowych sk ie gatunki zwierząt łowny sobą obwodów łowieckich tzw. Hegegemein tnie przez licznych prywatnych takie ń, ie tu e j, pując po R ro Wystę ze ez osfery h bu dalo 70 kilom zt erwat i leśnej oraz odpła gospodarką łowiecką. rzyszenie sąsiadującyc etrów). ną o 35 kilom acza się wspan dowanej w 19 pracowników administracj owywane przez stowa „Człow został utwor „Schorfheide 60 ia etrów gr ych lub zbiorowych przez łowiskami zagospodar ie -C zo e polowań indywidualn anicę ni ła panorama na i należy k i biosfera”. R ny 12 wrześni horin” dokonywany jest w formi ału. emiecko ez do najw a wykupywania odstrz – polską wynosi iększych erwat „Schorfh 1990 roku i ju myśliwych na zasadzie 1 291 km 2 ż 3 mie obszarów eide-Cho ha appac i Schw si A. zbiornik ące pó , z czeg rin” ch ochron iadczalna izacji 5. Powierzchnia dośw cza CHORIN 85 3 miastec i wodne 7,0% o lasy stanow y przyrody w roni najwięks źniej włączon dowa Unia Leśnych Organ mi o zy ią . izations – Międzynaro Stała Powierzchnia Badawrzchni z różny w Niem zka: Greifenber Teren rezerw 48%, grunty Niemczech. Po zwarty kom go do progra of Forest Research Organ założenie międzynarodowego doświadczenia ycznymi Historia powstania powie zebraniu IUFRO (International Union pleks le mu U atu nale czech (2 wierz g, Joachi uprawne walde zaproponował znym zależności między genet Ebers ć iel doroc zbada te na ży 5 stawic ch m 1906 m m przed 29 kowy niu st do roku jako , u niezw ieszkańc W hal i Ode i siedlis ,1%, uż chnia rezerwat śny Europy Śr NESCO Fot. 7. 65 gmin ich wzrost. W doświadcze y. ić arcie prof. A. Schwappach ie w różnych warunkach klimatycznych yk yt nastąp ów Podnoś u Stuttg odkowej rb w ma ) h ki le er czych i a któryc na w bogato Węgr zielone sandry, Badaw g. Teren w jego cześn km 2). nia stat w Niede lokalnymi warunkami, Prusy, Rosja, Saksonia, Szwecja, Turyngia, rz , które miałoby jedno ków materiału siewnego, a rfinow pochodzeniami sosny o powie z dużą ilością eźbiony krajobWiślana epoka ten należy do obrębie znajdu 9,8% doświadczenie. Belgia, Hesja, Austria, ego w doświadczeniu sosny ria, (fot. T. owan dzeń Bawa ł na zastos rz je lo pocho ją udzia 8 iami z ra jmniej za chni 8,1 zior (240 dowcow się z, obejm właściwośc Leśnik) yki składające się N A. Schwappacha wzięły metod 2 aj przez samej a lu km ście w tej , st wg uj osobi w dn h ię w ący mor kszy ud krajac ) oraz to tym na ionych orzyła tu tym kierowanym ie we wszystkich tych ne: zi jw en cześn nacyj rf po ał jedno pielęg ię 15 y ow no nty st ch ks cz anow tysi isk i odze ze jezior oł dzenia dwa waria W roku 1908 założo stung), ła, dla każdego pocho o Brande owe, denne, pr ęcy lat sosnow nia po natura ią lasy, które są wrzosowisk. Metodyka ta przewidywa cyjna trzebież jakościowa = Qualitätsdurchfor adol e nburgii, ln siedlisko są w trakcie pr e buczyny i na zróżnicowane Werbelli iny • wariant a (selek ). od mon dzeń sosny, rkowana trzebież dolna turalne zebudo wych. W nsee • wariant b (umia ok t i rozwój różnych pocho si w ba wzros ed ul na y h la gi tu lis w kowyc sa en r ka dla in siedlis celu do ch pozo sosnow ne lasy ków klimatycznych i Cel doświadczenia pa warun yc ny ca, h st ol Pu so surow h, samyc aw ch ch ego szcza wania sztucz u takich owe. kowan ia się organi • zbadanie wpływ na jakość i ilość produ Spokoj Schorfheide na zmów oraz do stare drzewa składu gatunk Monokulturow nego u sposobu pielęgnacji sosny zwyczajnej. ny • zbadanie wpływ dla i le nej ow ko e du , ży nasien la ji ni nu eg żo sy od wiekó e zasied je się re o do war regionalizac martweg struktur • uściślenie zasad dukc lony w un Ministerstwo o przyrody przez pruskie i zwierz ą krajobrazu je teren z rozlegdo tradycyjnych ji populacji zw drewna jako ków 1907 roku pomnikiem ąt w cnych. ogłoszony już 4 lutego ody „Plagefenn” buk w N . Flora rezerwat st idealnym si łymi lasami, ot terenów łowie ierząt roślinoże ażne przyrody Niemiec Półno „Schorfheide-Chorin”. Strefa 6. Rezer wat przyr o Maxa Klienitza, został rszy obszar ochrony ed rn ry u ie inicjatywy nadleśniczeg ck z najsta w biosfe to lic yc lis m fenn”, atu ar jest ic zy cz h. ki „Plage h. rezerw r ty samym ie fenn” ec em Obsza Tym ok m spotykan h („Silk wód gruntowych „Plage ha i znajduje się w obręb Ziemskich i Leśnictwa. e-Buche” . 1 200 gatunków dla wielu rzadi polami oraz y obniżenia się poziomu ptasieji ry uje powierzchnię 1 055 Rolnictwa, Majątków urozmai . Na tere kich ga b, w ty jest jelonek ro o obwod ody „Plagefenn” obejm ncji człowieka, obejmuje obszar 276 ha. Mimo obszar Natura 2000 na podstawie dyrektywy Fot. 8. Obecny rezerwat przyr ingere ym jako dników. Panora bielik, rym sieja i sielaw gacz i kozioróg zie na wysok nie rezerwatu tunków roślin coną wionej jakiejkolwiek nia leśników i przyro k torfowo-leśnych, uznan ma z pl ochrony ścisłej, pozba rośn ości pier a. Ornito bołów, dębosz. obszarem ochrony siedlis ” jest przykładem skutecznego współdziała atform kowo gatun ym Joachim bi śn bogat i or efenn y widok fauna re ały). Z pł W wod icy 6,5 m ie największy lik krzy jest ważnym stahl (fo rezerwat przyrody „Plag owej w lat ac ze 105 az już kl h ). rw jący ów iw w Z atu liczy t. R. Gat ystępuje nizinneg owadów y, bocian i gadów siedliskowej. Istnie alski) ok aż o na cz . i 41 gatu 150 ptak leży wym rzekotkę arny, żu I (ochro skraju na nk ee, ów Amts ra dr ie ów em ni w zewną, jezior lęgowyc na ścisła ć żmiję i niemal 7. Klasztor Chorin y ne w 1258 roku. Nad należ a na założo o h ) który na zy został ob tu (m oru, n w gz d klaszt Chori raln i ejm .in. wod akow każd 1334 zespół kościoła Opactwo cystersów w ół Światow e, w tym kompl uje 2,8% rezerw ami licznie sp atą, żółwia bł ej wsi bocian powstał w latach 1273– w środkowej i północnej Europie. Kości otykane otnego, ego Dzi Puszczy Schorfheide eks bucz ego atu. W ptem 18,25% budowli gotyku ceglan planie krzyża, z emporą zachodnią i transe do najważniejszych na , stanow edzictwa Przy yny „Grumsi tej strefie znalaz są bobry i wyd kumaka roku. Osiemdziesięciu wową bazylikę filarową ner Fors rody or ry ią i ły bi c . St ot si ob wzniesiono jako trzyna od wschodu. Konsekracja odbyła się w 1334 oże, re ę op sz bezdr na fa az t”, ar ów wykarczowało ami (79%). O . Pozostała cz y chronionej mokradła i ni wpisany w 20 jcenniejsze lasy stu braci konwersów z podwójnymi kaplic ytki pr 11 roku ek wspieranych przez cztery marku, osuszyło bagna i zamieniło nieuż mnichów cystersów z nacisk bszar ten posia ęść rezerwatu zyrody, ukieru tóre jeziora. na Listę ami i wzgórzami Ucker stanowiło rolnictwo. „S St da status iem na nk sów tereny leśne między jezior jego rozwój chronion chorfheifde_C owane na ochrrefa II zajmuje awę egzystencji cyster ziestoletniej, choć o Podst ną. trzyd upraw wojny ę ro ho ziemi czasie w lnictwa ego kraj onę ga rin” znaj any, jego opuszczone 11. „K zył się ostatecznie w ryzow skońc ob ek wa sekula ra du ol opact został it or zu og je się w tunków Rozkw aiserbah icznego. i jest zago acja. W 1542 roku klaszt ie romantyzmu, gdy okres reform II W D e. dziła I nh w darcz przesą stre sp u orzec of ” – je gospo upadk odarow wieki, pełniąc funkc architekt i malarz Karl any roln fie poleceni cesarski zost dworzec cesa budynki niszczały przez zajmowały się odległym średniowieczem, przeszłości w swojej iczo ał rs ywnie nienie zabytkami sztuka i nauka intens w) Puszcza cesarza Niem wybudowany ki w Joachim uratowania się popadłymi w zapom celu ał or Chorin (fot. M. Kubus w nia resow Klaszt 6. zainte działa Fot. ie st to na kel y Schorfh c ha Friedrich Schin XIX wieku podję administracji eide, do i króla Prus W bocznej linii ko l gii. W latach 30-tych a własnością pruskiej rtowej rodzinnej Brandenbur ilhelma konce do le o kilka Fot. 9. ruina klasztoru został sceny został jo m roku rolę (O której w 1861 pełni u ł po W , li. ej pracowan myśliw Kaiserb i rekonstrukcji budow oru istniała szkółka drzewpocysterski jest obiektem muzealnym, a kośció skiego „HII Hohenzolle Berlin – Szcz ahnhof ie tekstu 1931 w pobliżu klaszt rna i od – dwor ec ubertuss oru. Obecnie zespół – Tade j w Eberswalde. leśnej. W latach 1862– zec cesa dany do in z drodze wiodącej do klaszt spoczywają profesorowie Akademii Leśne usz Leśn tock”. rski (fo okazałych drzew przy uż tarzu cmen ik yt nym , t. R. Gat ku Stefan Pa przykościel w 1899 a alski) wodn muzyki klasycznej. Na nk droga a ro atywn a, ku. Ces Agniesz rfinow 1906–14 jako altern Niede w latach w ar Odra ka – pany z la 4. 46). wyko pr Hawe 4. 1743– Kochane zybywał w na kanale O ”) długości 82 km został lat 1605–1620, modernizowany w latach BI rnów kczęcia nzolle 8. Podnośnia statkó EK na Fe rozpo Hohe i ł (z lusiak, M TY PRZY w chwil dworze (wcześniej „Kana historyczny kanał Finow 94 m, szerokość 27 m i wysokość 60 m), ując c ar na zastęp R Kanał Hawela – Odra ści, ci O n Kubus polowan DNICZE w o dużej nośno Termin statków (długość ) ia W MEZ Berlin–Szczecin dla statkó o na tym kanale gigantyczną podnośnię i 37 iejsce OREGIO 8 wrześ m W 1934 roku uruchomion nia 2012 wyjazdu: NIE PO r., godz JEZIER . ZE 8. 00 M , ul. Cho YŚLIBO Trasa pr pina 55 RSKIE , Szczec Szczecin zejazdu: in (przed – Krzym budynk ów – Bi iem Dom elinek – Osoby u Studen Cedynia pr ckiego A – gmin Przedsta owadzące: a Miesz micus, wiciele kowice planow nadleśni – Brwic any pow ctw Cho e – Cho rót godz Przystan jna i M jna – Sz . 19.15) ieszkow cz ec 1. Rez ki: in ice, Tade er us w at przyro z Leśnik 2. Rez , dy K rz er „D ysztof Ja ąbrowa 3. Rez wat przyrody nk K ow rzymo ski, erw „Bi


Konrad Sloka

22

Cena netto

SZCZECIN

- LUDZIE I

BIZNES

arda. , oprawa tw A4, 128 stron iej znane marki ak, format: dz cz ar Łu jb ek na ć ar M bliży zy tał, by przy . Są to międ n, Album pows szczecińskich mühle, Ster oducentów oewer, Feld St ia : ki i historię pr ar m o, lm Stoczn enne oj Po : dw ne ze jen pr i wo innym az po n, Bohrish or lca Vu er, di Di Wiskord. Szczecińska, SZCZECIN

Ksi ejszy i n d o najm

63,00

60,00

H PRL

W CZASAC

, 224 strony. rawa twarda obiektywie 30,5 cm, op zapisana w go ne Format 23,5x jen wo a po eń, anegdotek in ni ec m cz po Sz ia ws Histor m pełen 80. nojcia. Albu lat 60., 70. i Marka Czas czytelnika do e przenoszą i zdjęć, któr

ążka

Cena brutto

73,50

70,00

IN

Y SZCZEC

MAGICZN

, A4, 160 stron nojć. Format Marek Czas Fotografie: om zakątk da. oprawa twar ony jest najciekawszym magiczne ięc amy y Album pośw y. Dzięki książce pozn ecin od stron dr O Sz ymy na cz Szczecina i iasta i spojrz m i i ek rz związki kiej. iej i niemiec Odry. iej, angielsk wersji polsk w y an yd W

60,00

63,00

prez

ku o ro g e t ent

SZCZECIN

at A4, Undro. Form lecki, Jerzy Grzegorz So Fotografie: . znać da mrawa twarstego uroku miasta trzeba pozania one, op 156 str niw swoi odwied g yć do cz o za iad as św ę pr do ati p licza. Ten album za Szczecina. żnymAbsyyemjeg ą wa ć żn noaob nyi osobliwych miejsc i niemieckiej. , że s y zyskaró i nylch g m ęk pi y ze o r pr t . i polskiej, angielskiej o b n t a e gorsj s e , h e t j a ges ntr eaylnw we em Wydan

55,00

57,75

SZCZECIN Form

– WAŁY C

C n

HROBREG

O

at 20,5x2 o b id Historia na 0,5 cm, 108 stron, op o to, obny mik poso ego CH jatrakcyjn rawa twarda niko arczy dr na to s branie t adbajmy ych. CZTÓWKA iejszej częś w PO W . H ał o ów YC c m Chrob z ci Szcz y n NA STAR a y st waIN yEC CZ m pr ęsto wy Najlepsz zas na w . Już dziś SZ 20, i opisie And rego w zdjęciach Mar ecina – w y 0 ,0 o z 21 r s a a 0 ka Czasnoj rz c . z .. ,0 ej . , d n 20 a ą a da t C i t Pa ar b o s ć tw lm c a . o cia irskiego. iwon, oprawa enty miasta i dzielnic, stw cstr mnie ńcuchu z długie l awsze je niecznoś w gusta , z96 ń e o B5 a at p r rm gm y Fo P z fra p a ł i naukazujśedwy labrane skład Szczecina. Jest to nie prze y prz cm fiały yć ko TAK TO B ym ząbu own o roku dAl szły w YŁO iekty ja, ab rywatn ocentują i planów muszą b żeby tra e c39 zi19 ycho kt ciewe szłość prezentująca ob r e p okaz ś e óraejdw ż p w ć i i e a n ę k i e n j z n a r l a t m y oistaym w a z czka w, prze m ym w, któ e e ó d cie l a. y wy h ż in k d w a ec i Fo n c a y cz , o rmat B5, 36 kim ące dumę Sz kliw staono rswi aficz tórych k urosw ta to zawod ownikó iąteczny kosmet ciekawe Książka Le 8 stron, oprawa mię i miejscoam oligr k tej św ei rac taw ym kka. szka Miller ku p , wśród , w jakim odniop kątków n nasz e współp ku przed o czy zas yjątkow a jest pi w y Po r h lsce ilustru i w n o jącą decydu erwszą pozycją wydaw t na albumów lientom wie zac nych za a l o aufan . W natł zalik, wi ie tylko pr 0 ją zy niczą 20,0 t k a ce jęcie na miesiące ne ódz 0 czy od 2 iezn żek i yn nt ys gocjacji oczami głów szego kraju do Unii jąca ertę ksią lnikom z wojew zęsto n reze ż kolejn unki był n a Eu ł e ne ro i a pe go i n jsk c św ó i e z f a r iej widzian iadka i twór p r ę o a d w ci s o d d e o o a w z ł o o p ą h r cy tych wyd p P firm gotowa nikom, olicac ymi ur tora ucentów arzeń. asze yrek ok w OL d , jąc rzy DWORY I aby n czy d torię pro omnień ZAP atom p m praco ecinie i i, ukazu PAŁACE W a o s e w OJEWÓD ZACHOD ict lem naszy o Szcz ęciam rez ki i his łen wsp ZTWA NIOPOM awn ć j m dy e ar ego p ORSKIEG Wyd inkowy y pokaza albumy nymi zd O każd znane m album p e c ł z m j ó Fo – m c m rmat A4, op ci upo . Może na p jbardzie ch PRL” ysty rawa twarda wują e Najciekaw a , art orii, a , 120 stron. sze rezy siebi y ofiaro ęknymi j hist zybliży n n w czas e t a re i gi g r i m . onu, są wci dencje, ważne dla ku o c p e b y z j r ąż żyje łnione p j krainy c ltury i hist e ó chętnie od z i zagraniczn orii a. e wiedzane pr e swoj s”, kt ią „S ych turyst 40,00 zez polskic wyp rzański st ze ie i bizne ią docen Szczecin e ów j po . D zn h zi y am d ęk y ich histor i temu prze o an – ludz śc g n o e z n ię w nado n , architektur odnikowi n w si n i ę e z n e c ni i j p m e c i współcześ ę i sprawdz o, Szcz „Szcze istorii z lia powo nie. imy co dzie : dełk je eważ adać ea yh um y, pu . Poni ć się alb iłośnic jących r posi y a m r e k ż ż fi ą ź o M i m u e SZ . s r m l z C m h e k a ZE fi a c C a i IN zn uk otyp dzie ążk i i logo cińsk djęć z log a ksi m m bę szcze otek i z ente łowa każd życzenia Fotografie: a m d a i u e g r l w e e m e Marek Cza t u z st o an snojć, form oprawa tw Pań kładkę z album ątrz albu a lub ma óreg at: A5, 96 arda. u o n i. tr y, kt e d la stron, Szczecin to sklep opozycj kow alni izowaną wewną na wew papierow j n o c i m g e iasto o wie e m z r ą l z c a o a p Sp s w e b p uk a n lu t o h r azuje każd obliczach u ą o n c i o s m t y a r w a w i . l e e a – 25,00 ś w z nich, wid ten album t a en - sp jkę rek kartka anie, np 26,5 szczecińsk ziane obie ciek y zes iedz iego fotogr ktywem zn le ć cał odw innych, af y ! an a. o z ę eg - wk adka lub opakow y itp. r d o j o z e y l a w e e t ł m i k w s o - zak widualn er pako ożemy rasza naleźć w zną KSIĘGA RY i y , zap z iątec BACKICH - ind łka, pap otrzeb m ferta można w o ś PRZYSŁÓ a a u p z t e s i n a a a z W I SENT k j w n d z t u s g a , L ńs ENCJI l w A a ut t p or O s . P st wa Janusza ń P a m a l o A P d c Moczulskie Z l. ła m o i a ię kk p a, y w go a m 108 stron. , format A o z b e s s o e e e . 5 r s r 5, oprawa te Pierwszy w io d ad 435 19 2 www zain Polsce, jede ej C o, po n z nieliczn przysłów i Jeśli etowego liski ilow efonu 91 cytatów do ych w świe b a n r 10,00 a m e l l t ty ci e cz się z niego in 10,50 ęd m te ować np., że „Życ ących rybołówstwa. zbiór pl iążk Dowiemy ie jest jak pu ealiz numere ol.com. s r k a n z sz p ka sardynek d ż r a o o e z i p m e b . ” ie y Pełna ofer Wy bum efoniczn ego www ta publikac i i al l ji wydawni siążk om.pl, te ternetow k ctwa ZAPO a n n c i L . a l i u o n p p e www.e-zapo jest dostępna w skle e i a l z l k w s ó @ .p pie intern l.com.pl o m m m a w e o t etowym Z c c w . i t l c n i o n p aw .e-za wyd a pośred w w z w z a or


Konrad Sloka

23

janusz moczulski

KSIĘGA

rybackich PRZYSŁÓW i sentencji

ISBN 978-83-7518-431-0

OKŁADKA_SPREAD.indd 1

2012-06-13 10:40:15

Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wszystko, co warto raz powiedzieć, warto powtórzyć tysiąc razy (przysłowie żydowskie)

I Nie ucz ryby pływać, czyli przysłowia alegoryczne i dydaktyczne . . . . . 9 II Daj człowiekowi rybę… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 III Rybołówstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 IV Daj człowiekowi wędkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 V Ryby i ludzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 VI Kulinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Projekt okładki: Konrad Słoka Ilustracje: Konrad Słoka Skład i druk: PPH ZAPOL © Copyright by Janusz Moczulski 2012 ISBN 978-83-7518-431-0 Wydawnictwo :

VII Ryba jako istota, czyli o naturze rybiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 VIII Ucho od śledzia, czyli frazeologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 IX Ryby w tradycji judeochrześcijańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Skorowidz nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Spis ryb i innych zwierząt wodnych występujących w tekście . . . . . . . . . 105 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.j. al. Piastów 42, 71-062 Szczecin tel. +48 91 435 19 00, www.zapol.com.pl


Konrad Sloka II. Daj człowiekowi rybę...

25

15 . Daj człowiekowi rybę, a będzie jedzen ie na dzień . Naucz go łowić ryby, a wtedy zapragnie, abyś zamiast tego znowu mu dał rybę . 16 . Daj człowiekowi rybę, a będzie miał jedzenie na dzień . Naucz go łowić ryby, a będzie śmierdział przez resztę swego życia . 17 . Daj człowiekowi rybę i dziś nie będzie głodny . Naucz go, jak korzystać z Internetu, a przestanie ci zawracać głowę przez kilka następnych tygodni . 18 . Naucz człowieka łowić ryby, a dasz mu pokarm na całe życie . Chyba że nie lubi sushi34, bo wówczas musisz go nauczyć także gotować (Auren Hoffman) 19 . Daj człowiekowi rybę i dziś nie będzie głodny . Naucz go łowić ryby i sprzedaj mu sprzęt rybacki (anonimowe ) 20 . Daj człowiekowi rybę, a przez jeden dzień będzie miał co jeść . Naucz go łowić ryby, a będzie miał co jeść przez całe swoje życie . Zrób z niego człowieka religijnego, a umrze zanosząc modły o rybę (Timothy Jones) 21 . Naucz człowieka łowić ryby, a stracisz monopol na uprawianie rybołówstwa . 22 . Daj człowiekowi rybę, a prawdopodo bnie spojrzy na ciebie zmieszany, ponieważ w naszych czasach ofiarowanie komuś czegoś takiego jest raczej nienormalne .

26

24

Księga rybackich przysłów i sentencji

26 . Socjaliści mówią: daj człowiekowi rybę i karm go przez jeden dzień . Dawaj wielu ludziom codziennie rybę, a uzależnisz ich od siebie na całe życie (Dough Powers) 27 . Zieloni mówią: nakarm człowieka rybą, a staniesz się mordercą! (Dough Powers) 28 . Albo dasz człowiekowi rybę i będzie syty przez jeden dzień, albo naucz go posługiwać się Google! 29 . Daj człowiekowi rybę, a będzie miał jedzenie na jeden dzień . Jak go zaczniesz uczyć łowić ryby, to wprosi się do ciebie na obiad (Calvin Keegan) 30 . Daj człowiekowi rybę, a będzie miał jedzenie na jeden dzień . Naucz go rybołówstwa, a jak zostanie rybakiem, to może kiedyś utworzy nowe przysłowie (J .M .) 31 . Daj człowiekowi rybę fugu37, a jak ją zje, to prawdopodobnie nie będziesz musiał go niczego uczyć (J .M .) 32 . Jeżeli dasz człowiekowi rybę, będzie miał jedzenie na jeden dzień . Jeżeli nauczysz go łowić ryby, zrozumie, dlacze go niektórzy ludzie uważają golfa za ekscytująca grę (The Angel’s Credo )

23 . Daj człowiekowi rybę, a będzie miał jedzenie na dzień . Daj rybie człowieka, a będzie miała co jeść przez kilka tygodni (Takayuki Ikkaku)35 24 . Daj człowiekowi rybę, a zje ją przez jeden dzień . Naucz go łowić ryby, a umrze na skutek zatrucia rtęcią36 . 25 . Liberałowie mówią: daj człowiekowi rybę, a będzie na ciebie głosował dopóty, dopóki będziesz mógł zabierać ryby temu, kto je łowi (Barney Frank) 34 Sushi – potrawa z ryb, specjalność kuchni japońskiej, w skład której wchodzą kawałki surowej ryby . Pomysł ten znany był już w starożytnym Rzymie, w którym trzymane dla przyjem ności mureny karmiono podobno martwymi niewolnikami (Phil Robinson) . 36 Aluzja do stwierdzonej u niektórych ryb wysokiej zawartości rtęci . 35

37 Fugu (polska nazwa rozdymka) – jedna z najbardziej trujących ryb, jadalna tylko po specjalistycznej obróbce . Delikates kuchni japońskiej . Zatrucie fugu jest śmiertelne z powodu braku antidotum na występującą w jej ciele truciznę o nazwie tetrodotoksyna .


Konrad Sloka tel. 795 148 130 k.sloka@gmail.com

Konrad Słoka - Portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you