__MAIN_TEXT__

Page 21

at tiv i taj ie t ta lġimgħ a m qa ddsa L-AGAPE Infakrukom li L-Agape se jkun qed isir wara il-quddies ta’ Ħamis ixXirka li tibda fit-8:00pm. Mistednin iġġibu ikel bħala komunita` biex imbgħad jinqasmu l-affarijiet kollha bejn kullħadd. Ibgħatu email blitems li se tkunu qed iġġibu fuq st@camyouths.com.

MALTA MECHANISED GROUND FIREWORKS FESTIVAL

1ST MALTAMUM PARTY For kids aged 1 - 7 an d th eir m um 26/04/2015 Fu n lan d

A nnu a l p y ro t h ec nic eve nt 1 8 /04 / 2 0 1 5 T h e Gra n a r ie s

FESTA FRAWLI

T h e A n n u a l S t raw b e rry Fe stival 1 9 /04 / 2 0 1 5 M ġa r r

MALTA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL A s pe c ta c u l a r p yro te c hnic eve nt 2 5 /04 / 2 0 1 5 - 0 2 /0 5 /2 0 1 5

GOZO ULTRA TRAIL Gozo’s tou gh est race 02/05/2015 Nadu r - Gozo

GARMIN MALTA 113K TRIATHLON Swim, cycle an d r u n 17/05/2015 Bir żebbu ġa

Profile for ĊAMYouths

Kurrenti - Harġa Numru 34 (01/2015)  

Kurrenti huwa magazin li jinħareġ minn Konnekxins - il-Media & Communications Team fi ħdan ĊAMYouths.

Kurrenti - Harġa Numru 34 (01/2015)  

Kurrenti huwa magazin li jinħareġ minn Konnekxins - il-Media & Communications Team fi ħdan ĊAMYouths.

Advertisement