__MAIN_TEXT__

Page 20

ritratt RAKKONT Raqda tajba u twila wara Post-ĊAMKamp Bash 2014. Wara l-buzz kbira li nieħdu waqt ĊAMKamp dejjem ikun hemm ħafna entużjazmu bejn il-membri differenti talkomunitajiet għalhekk kienet ħarġet l-idea ta’ dan l-event biex kulħadd jerġa jiltaqa’ wara ĊAMKamp.

EVENTS A P R I L U M EJJ U AMP LOST & FOUND

3 D ay s o f M u s ic and Me rrymak ing 0 3 /04 / 2 0 1 5 - 0 5 /0 4 /2 0 1 5 A l l M a l te s e Is land s

FLYING SUPERKIDS

A tr u ly u n iqu e sh ow f rom De nm ark 04/04/2015 - 07/04/2015 MFCC

INTERNATIONAL SPRING ORCHESTRA Classical mu sic festival 07/04/2015 - 11/04/2015 Man oel Th eatre

PATCHES SPRING FAIR 2015

An exper ien tial an d u n iqu e c rafts fai r 12/04/2015 Valletta Cr u ise Ter min al

Profile for ĊAMYouths

Kurrenti - Harġa Numru 34 (01/2015)  

Kurrenti huwa magazin li jinħareġ minn Konnekxins - il-Media & Communications Team fi ħdan ĊAMYouths.

Kurrenti - Harġa Numru 34 (01/2015)  

Kurrenti huwa magazin li jinħareġ minn Konnekxins - il-Media & Communications Team fi ħdan ĊAMYouths.

Advertisement