__MAIN_TEXT__

Page 16

minn SARAH u RENZO KERR CUMBO [Equinox u Jovenes]

RESTAUR

CAFE` DELOS Sarah: Fil-festa ta’ San Pawl, peress li ħarġet ġurnata sabiħa, xtaqt immur niekol x’imkien b’veduta tal-baħar! Ċempilt lil Casa Pace, u flimkien ma’ Renzo, ommi, missieri, ħija u t-tfajla, ddeċidejna li nmorru Café Delos - il-cafeteria tad-Dolmen Hotel - bil-veduta tant sabiħa tal-Gżejjer ta’ San Pawl. Ġibna foccaccia fil-bidu ħalli nibdew ntaffu mill-ġuħ li kellna, u mnalla, għax kollha ordnajna platti differenti u l-ikel dam ftit ma wasal…pero..definitely worth the wait! Jien ħadt għaġin bil-curry, shrimp u spinaċi. Dan l-għaġin kien divin..it-togħma kienet wisq tajba. Ħija ħa għaġin nero seafood bix-shellfish. Dan il-platt kien number one ta’ fuq il-mejda…u kien kbir biżżejjed, li ħija għall-ewwel darba f’ħajtu, ħalla ftit fil-platt! Platti l-oħra kienu salad, pizza, risotto porcini u ravjul. Kulħadd kien ferm kuntent, u ma stennejniex li ħa nsibu ikel daqshekk tajjeb minn ġo cafeteria ta’ hotel. Apparti hekk, il-prezzijiet għal porzjonijiet li kellna kienu tajbin ħafna. Pizza, pasta u risotto għandek €9 il-platt. Għandu wkoll section ta’ grills bi prezz normali. Vera ħadna pjaċir, u jiena fraħt għax naf li meta jkolli aptit dik il-veduta tant sabiħa, hemm ristorant li ħa jpaxxili għajnejja u żaqqi.

FRATELLI LA BUFALA Sarah: Qabel ma żżewwiġt, dejjemkont niddejjaq li koppji miżżewġa ma jibqgħux joħorġu u jsiru boring..issa li żżewwiġt, nistħi ħafna ngħid li sirt l-iktar persuna boring li teżisti (ara x’paċenzja rrid nieħu biha - Renzo). Kien nhar ta’ Ġimgħa partikolari. Renzo wasal id-dar pjuttost kmieni mit-training (8.30pm) u avolja kont diġa lesta bil-pyjama u komda fuq is-sufan, ġiegħelni nqum, nilbes u noħroġ għal pizza. Bi dwejjaq kbar, fid-9.30pm konna bilqiegħda Fratelli La Bufala (parking faċli u b’xejn). Dan ir-ristorant kien għoġobni meta fetaħ, iżda matul iż-żmien qisu bdejt nisma’ reviews ħżiena fuqu u waqaft naħseb fih. Pero għidna ejja nerġgħu nippruvawh. 9.35pm ordnajna pizza..jiena ħadt waħda bil-blue cheese u truffle, u Renzo kellu aptit Capricciosa. Mingħajr esaġerazzjoni ta’ xejn, 9.40pm bdejna nieklu l-pizza! Kellhom nies mhux ħażin, pero għandhom forn daqs dinja (ejja ngħidu daqs Napli biex ma nesaġerawx) allura l-pizza tkun lesta litteralment f’ħames minuti. Malli bdejna nieklu, jien u Renzo ħarisna lejn xulxin, u tajna ħarsa li kienet tgħid..wow..insejt kemm kienet tajba din il-pizza! Skont jien, viċin ħafna tal-pizza ta’ Napli..pero hawn ħafna nies li din ma jaċċettawhiex! 10pm ħadna kafe u 10.30pm kont lura d-dar bil-pyjama ☺ Dan mhuwiex ristorant ta’ ħarġa twila. Emmnuni - jekk tordnaw pizza delivery ukoll iddumu iktar biex tieklu, pero pizza tal-ġenn

Profile for ĊAMYouths

Kurrenti - Harġa Numru 34 (01/2015)  

Kurrenti huwa magazin li jinħareġ minn Konnekxins - il-Media & Communications Team fi ħdan ĊAMYouths.

Kurrenti - Harġa Numru 34 (01/2015)  

Kurrenti huwa magazin li jinħareġ minn Konnekxins - il-Media & Communications Team fi ħdan ĊAMYouths.

Advertisement