__MAIN_TEXT__

Page 10

gurnata fil minn GILBERT GAUCI [Amistad]

PA E D I AT RI C P RACT I C E D EVE LO P M EN T N U THE PAEDIATRIC CONFERENCE WITH A DIFFERENCE

© PAEDIATRIC PRACTICE DEVELOPMENT TEAM

I

l-kariga tax-xogħol tiegħi hi ftit kumplessa għaliex tinkludi aspetti maniġerjali, kif ukoll aspetti ta’ prattika mal-kumplament tal-ħaddiema fl-isptar. Nagħmel parti minn tim ta’ tmienja fi ħdan l-isptar Mater Dei. Kull wieħed minna għandu sezzjoni taħt idejħ, u jiena nieħu ħsieb id-dipartiment tal-pedjatrija (tat-tfal). Bażikament, fi ftit kliem, xogħli hu dak li nara li l-infermiera li jaħdmu mat-tfal (madwar 130 infermier) qegħdin iwasslu l-aħjar servizz imqabbel ma dak li hu l-aqwa livell – li fis-settur tas-saħħa dejjem jogħla u jinbidel. Sabiex isir dan, l-infermier irid ikollu opportunitajiet ta’ tagħlim u taħriġ

kontinwu, u hemmhekk fejn nidħol jien. Apparti dan, l-irwol tiegħi jinvolvi li nieħu ħsieb proġetti ġodda fid-dipartiment li ħafna drabi jkunu proġetti li jkun inħoloq il-bżonn tagħhom sabiex jinżamm il-livell għoli tas-servizz mogħti lit-tfal kemm minn infermiera u anke mit-tobba. Fis-snin li għaddew kien hemm ħafna inizjattivi fosthom konferenzi, għodod ġodda ta’ dokumentazzjoni, attivitajiet ta’ team building u ħafna oħrajn. Parti iebsa mix-xogħol li nħabbat wiċċi magħha kuljum hija l-bidla. Huwa diffiċli ħafna sabiex peruna li ilha ammont ta’ snin fisservizz, uħud aktar minni, tbiddel il-mod ta’ kif

Profile for ĊAMYouths

Kurrenti - Harġa Numru 34 (01/2015)  

Kurrenti huwa magazin li jinħareġ minn Konnekxins - il-Media & Communications Team fi ħdan ĊAMYouths.

Kurrenti - Harġa Numru 34 (01/2015)  

Kurrenti huwa magazin li jinħareġ minn Konnekxins - il-Media & Communications Team fi ħdan ĊAMYouths.

Advertisement