Page 7

Sigmoidna – pozitivna in negativna združeni – po njej naj bi potekalo vsako učenje (Culler) Zravnani vrh krivulje učenja se imenuje mejna raven – plato. Gre za psihološko mejo učenja, kot posledico utrujenosti, motivacije. Pogosto naletimo na začasno raven – na primer ob ponovni organizaciji že naučene snovi. Lahko rečemo, da se pojavi, ko mora učenec organizirati dejavnost na novi, višji ravni. Psihologija 2

7

Profile for Konjeniška zveza Slovenije

Tusak prezentacija 002  

Tusak prezentacija 002