Page 1

KHN ADVIES & CURSUSSEN

2017


INHOUD

04

KHN Info & Advies & KHN Personeelsscan

06

KHN Juridisch Advies

08

KHN Mediation

10

KHN Bedrijfsadvies

12

KHN Huurprijscheck

14

KHN Cursussen

COLOFON KHN Advies & Cursussen 2016 is een uitgave van Koninklijke Horeca Nederland, Pelmolenlaan 10, 3447 GW Woerden

Vormgeving: Bianca Blokland, Koninklijke Horeca Nederland Druk: LETO grafisch serviceburo, Woerden

Onderdelen van deze folder mogen na toestemming van KHN worden overgenomen. Voor eventuele onjuistheden kan KHN geen aansprakelijkheid aanvaarden.


KHN INFO & ADVIES

KHN PERSONEELSSCAN

KHN-leden maken gratis gebruik van de KHN-advieslijn Info & Advies. Onze adviseurs vormen met hun kennis en ervaring dé vraagbaak voor al uw horecagerelateerde vragen over onder andere arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en horecawet- en regelgeving. Ook kennen zij alle ins en outs van uw rechten en plichten ten opzichte van verhuurders of leveranciers.

Wilt u als horecaondernemer of HR manager advies over uw personeelsadministratie of personeelsbeleid? Wilt u weten of er nog personeelszaken zijn die u kunt verbeteren? Dan kan KHN een personeelsscan uitvoeren. U weet dan snel en eenvoudig hoe uw personeelszaken ervoor staan.

KHN-leden ontvangen wekelijks de nieuwsbrief KHN Weekupdate. In deze KHN Weekupdate staat altijd een ‘meest gestelde vraag’ op basis van de vraag die in die week het meest wordt gesteld bij onze adviseurs. Zo bent u altijd op de hoogte van de actualiteit. Een volledig overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden vindt u op khn.nl/faq.

Contact Info & Advies is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 0348 48 94 11 (8.30 - 17 uur). E-mailen kan ook via khnadvies@khn.nl en chatten is mogelijk via khn.nl.

Met de KHN Personeelsscan gaat een KHN-adviseur een dagdeel met u aan de slag om uw arbeidsovereenkomsten, uw personeelsadministratie, de functie-indeling, individuele loonafspraken en het huishoudelijk reglement te beoordelen.

Tarieven Bent u KHN-lid? Dan betaalt u een vast bedrag van 295 euro (exclusief btw). Voor dat bedrag komt een KHN-adviseur een dagdeel bij u langs om de zaken door te nemen. Hierna ontvangt u de bevindingen en suggesties.

Contact Meer informatie of vragen over de KHN Personeelsscan? Neem vrijblijvend contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11. E-mailen kan ook via khnadvies@khn.nl.

5


6


KHN JURIDISCH ADVIES U bent horecaondernemer en u heeft een juridische vraag of juridisch probleem? Dan bent u bij KHN aan het juiste adres. Onze juristen, advocaten en mediators zijn experts op het gebied van wet- en regelgeving in de horeca. Zij adviseren u bij juridische problemen, altijd met een praktische, no-nonsense aanpak. Terwijl onze adviseurs uw problemen oplossen tegen een scherp tarief, kunt u gewoon aan het werk. Bij het runnen van een horecabedrijf komt veel kijken. Ook zaken met een juridisch aspect. Wat kunt u doen bij een werknemer die niet goed functioneert? Hoe spreekt u uw verhuurder aan op achterstallig onderhoud? En wat kunt u doen als u een dwangsom of boete heeft ontvangen? KHN Juridisch Advies ontzorgt. U kunt bij ons terecht voor arbeidszaken, bestuurszaken, huurzaken, ondernemersrecht en contractrecht.

Arbeidszaken • Arbeidsovereenkomst • Zieke werknemer en re-integratie • Disfunctioneren en ontslag

Bestuurszaken • Bestemmingsplan(wijziging) • Vergunningen (bouw-, milieu-, exploitatie- en terrasvergunning) • Dwangsommen, boetes en bedrijfssluiting

Ondernemingsrecht • Starten of beëindigen vennootschap • Incasso • Bedrijfsovername

Contractenrecht • Algemene voorwaarden • Aansprakelijkheid • Brouwerijcontracten of andere overeenkomsten

Tarieven Bent u KHN-lid? Dan betaalt u slechts 150 euro (exclusief btw) per uur. In een aantal gevallen hanteren we een vast bedrag, bijvoorbeeld om de haalbaarheid van een procedure te toetsen of een contract voor u te checken. Dan weet u van tevoren precies waar u aan toe bent. Horecaondernemers die geen lid zijn van KHN betalen een uurtarief van 200 euro (exclusief btw).

Contact Meer informatie of vragen over KHN Juridisch Advies? Neem vrijblijvend contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11. Onze adviseurs maken een inschatting of u bij KHN Juridisch Advies aan het juiste adres bent. In dat geval brengen zij u in contact met een juridisch adviseur. E-mailen kan ook via khnjuridischadvies@khn.nl.

Huurzaken • • • •

Achterstallig onderhoud Huurprijsaanpassing Indeplaatsstelling bij overdracht of overname Beëindiging huurovereenkomst

7


8


KHN MEDIATION U bent horecaondernemer en u heeft een conflict met uw buurman, een medewerker, mede-eigenaar of uw verhuurder? Dan kunnen onze mediators u en de betrokken partij begeleiden bij het vinden van een oplossing. Met mediation blijft u ‘on speaking terms’ en voorkomt u een gang naar de rechter. Zo investeert u ook in uw toekomstige relatie. Onze mediators zijn gespecialiseerd in arbeidszaken, huurzaken, bestuurszaken, ondernemingsrecht en contractenrecht. Ook bemiddelen zij bij bedrijfsoverdracht of bij het voortzetten of beëindigen van een rechtspersoon.

Conflicten Er zijn verschillende conflicten waarvoor u KHN Mediation kunt inschakelen, zoals: • Problemen met uw buren over (geluids)overlast • Conflicten binnen uw (familie)bedrijf tussen de eigenaren of vennoten onderling • Conflicten met uw werknemers (arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheid, exitmediation) • Conflict met uw verhuurder • Conflicten met andere ondernemers

Zelf oplossen Met mediation komen partijen zelf tot een oplossing. Op deze manier wordt een gang naar de rechter of arbitrage voorkomen en komt het geschil dus niet terecht bij een rechtsprekende instantie die zijn oordeel oplegt aan de betrokken partijen. Mediation zorgt ervoor dat er wordt geïnvesteerd in de toekomstige relatie tussen partijen; zij houden grip op de uitkomst en de oplossing, zonder dat de onderlinge verhouding verder verslechtert of verhardt.

Onpartijdig De KHN-mediator is onpartijdig en neutraal; hij maakt geen deel uit van het geschil en heeft hierover ook geen oordeel. De mediator brengt de communicatie tussen partijen weer op gang en bewaakt het proces zodat partijen zelf een oplossing vinden voor hun probleem. Om dit goed te kunnen doen baseert de mediator zijn werkwijze op vertrouwelijkheid, vrijblijvendheid en commitment.

Geheimhoudingsplicht De gesprekken tussen de mediator en de deelnemers zijn vertrouwelijk; iedereen verplicht zich tot geheimhouding, zodat de deelnemers zich vrij voelen om alles te kunnen zeggen. Daarnaast is deelname aan mediation vrijwillig en kan niet worden afgedwongen. Partijen kunnen ook op ieder moment stoppen met de mediation. Voorwaarde is wel dat er bij de deelnemers bereidheid moet zijn om tot een oplossing te komen (commitment) en dus hiervoor openstaan.

Tarieven Bent u KHN-lid? Dan betaalt u slechts 150 euro (exclusief btw) per uur. Horecaondernemers die geen lid zijn van KHN betalen een uurtarief van 200 euro (exclusief btw).

Contact Meer informatie of vragen over KHN Mediation? Neem vrijblijvend contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11. Onze adviseurs kunnen u op basis van uw situatie uitleggen wat er mogelijk is. In dat geval brengen zij u in contact met één van onze mediators. E-mailen kan ook via khnmediation@khn.nl.

9


10


KHN BEDRIJFSADVIES Als horecaondernemer moet u eigenlijk alles weten van het runnen van een horecabedrijf. Lastig, want u heeft niet altijd alle expertise zelf in huis. KHN BedrijfsAdvies biedt uitkomst: onze bedrijfsadviseurs zijn experts op verschillende ondernemersgebieden. Van bedrijfsplan tot marketingadvies, van waardebepaling en bedrijfsbeëindiging tot rendementsverbetering, wij helpen u ondernemen. Altijd met een praktische, no-nonsense insteek en tegen een scherp ledentarief. Hoe weet u of u het maximale uit uw bedrijf haalt? Heeft u moeite met financieringszaken? En komt u altijd goed beslagen ten ijs bij gesprekken met uw belangrijkste leveranciers? KHN BedrijfsAdvies helpt u bij uw bedrijfsvoering, leveranciersonderhandelingen, bedrijfsbeëindiging of overname en operationele ondersteuning.

Advies bedrijfsvoering • • • • • • • •

Rendementsverbetering (Online) marketing en social media Haalbaarheidsonderzoek Financieringsvraagstukken Personeelsbeleid Belastingonderzoek en fiscaal advies Schadeberekeningen Bedrijfsplan en conceptontwikkeling

Leveranciersonderhandelingen

Operationele ondersteuning • • • •

Keukenmanagement Hygiënecode Administratieve begeleiding Interimmanagement

Trainingen en workshops KHN BedrijfsAdvies verzorgt ook (incompany) trainingen en workshops op maat. Deze kunnen gaan over specifieke onderwerpen zoals rendement, de vernieuwde Hygiënecode, online marketing, starten of gastvrijheid.

Tarieven Bent u KHN-lid? Dan betaalt u maximaal 125 euro (exclusief btw) per uur, exclusief reiskosten. Voor een aantal zaken geldt een lager uurtarief. Ook kunnen wij vooraf een offerte maken tegen een vast tarief (bijvoorbeeld haalbaarheidstoets of waardebepaling), zodat u precies weet waar u aan toe bent. Horecaondernemers die geen lid zijn van KHN betalen een hoger uurtarief.

Contact Meer informatie of vragen over KHN BedrijfsAdvies? Neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers via 0348 48 94 19. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. E-mailen kan ook via khnbedrijfsadvies@khn.nl.

• Huur en verhuur (contract) • Brouwerij-afspraken • Overige horecaleveranciers

Bedrijfsbeëindiging of overname • (Huur)waardebepaling • Waardebepaling exploitatie en onroerend goed

11


12


KHN HUURPRIJSCHECK Huurt u als horecaondernemer een pand en heeft u het idee dat u te veel huur betaalt? Met de KHN Huurprijscheck weet u snel of dit zo is. Met uw (online) gegevens kan de horecamakelaar bepalen of u een te hoge huurprijs betaalt. Is dit zo, dan kunnen onze juristen onderhandelen met uw verhuurder over een lagere huur. De horecamakelaar en onze juristen gaan voor een scherp tarief voor u aan de slag.

Gerechtelijke procedure

Het werkt snel en eenvoudig: via khn.nl/huurprijscheck vult u uw huurgegevens in en levert u een aantal documenten aan. Met deze gegevens beoordelen onze horecamakelaars of uw huurprijs te hoog is. Vervolgens kunnen onze juristen met uw verhuurder onderhandelen over een verlaging van de huurprijs. De gemaakte kosten verdient u vaak snel terug via een lagere huurprijs.

Tarieven

Voorwaarden U heeft als huurder het recht om herziening van de huurprijs te verlangen als: • Er sprake is van een huurprijs die hoger is dan het gemiddelde van de huurprijzen (over een periode van de afgelopen vijf jaar) van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse • Én als er sprake is van een huurovereenkomst waarvan de eerste periode voor bepaalde tijd (doorgaans vijf jaar) is verstreken en/of de huurprijs in de afgelopen vijf jaar niet in onderling overleg is gewijzigd. In enkele uitzonderingsgevallen is er, vanwege het soort gebruik van de bedrijfsruimte, geen recht op een huurprijsherziening. Bij een aanvraag voor een huurprijscheck beoordelen wij uw situatie altijd direct.

Als de onderhandelingen met uw verhuurder geen succes hebben, dan kunnen de juristen van KHN (indien aan bepaalde wettelijke voorwaarden wordt voldaan) voor u bij de rechter een huurprijsverlaging afdwingen. De ervaring leert dat wij de meeste huurprijsverlagingen met onderhandelingen realiseren waardoor er niet hoeft te worden geprocedeerd.

Bent u KHN-lid? Dan betaalt u slechts 49 euro (exclusief btw) voor de KHN Huurprijscheck. Horecaondernemers die geen lid zijn van KHN betalen 99 euro (exclusief btw). Als de huurprijs te hoog is kan de horecamakelaar een huurwaardebepaling uitvoeren tegen een vast tarief van 425 euro (550 euro voor hotels en grote ondernemingen). Dit rapport geeft aan wat een redelijke huurprijs is. KHN-juristen kunnen vervolgens met uw verhuurder onderhandelen. Dit onderhandelingstraject kost u als KHN-lid een vast tarief van 495 euro (exclusief btw en reiskosten). Een eventuele gerechtelijke procedure kost u als KHN-lid een vast tarief van 999 euro. Dit bedrag is exclusief btw, reiskosten, griffierecht (bij de rechtbank) en kosten van het deskundigenadvies. Ook deze kosten verdient u vaak snel terug.

Contact Wilt u meer weten over de KHN Huurprijscheck of heeft u een huurrechtelijke vraag? Neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers via 0348 48 94 11. E-mailen kan ook via khnhuurprijscheck@khn.nl. Wij organiseren ook cursussen op het gebied van huurrecht. Kijk op khn.nl/cursussen voor ons cursusoverzicht.

13


14


KHN CURSUSSEN KHN organiseert het hele jaar verschillende cursussen, trainingen en workshops door heel Nederland. Zo kunt u in een (halve) dag uw kennis op het gebied van personeel, marketing of social media bijspijkeren. Ook kunt u bij ons terecht voor een aantal verplichte horecadiploma’s. Ook uw medewerkers zijn voor cursussen en trainingen bij KHN aan het juiste adres.

Cursussen arbeidsrecht

Workshop Dossieropbouw & Ontslag (halve dag) U wilt een goede werkgever zijn maar ook voorbereid zijn als u tot ontslag moet overgaan. Met deze workshop ‘Dossieropbouw & Ontslag’ wordt u in een halve dag in begrijpelijke taal meegenomen in de eisen die gesteld worden aan het personeelsdossier. Welke voorbereidingen moet u treffen en wat zijn de consequenties, mogelijke procedures en vergoedingen die samenhangen met ontslag? U gaat naar huis met een helder beeld en praktische tips. Voor: Horecaondernemers en leidinggeven den in de horeca Kosten: 175 euro (exclusief btw) voor KHN leden. Horecaondernemers die geen lid zijn van KHN betalen 225 euro (exclusief btw) Duur: Halve dag (van 9.30-12.30 uur)

Cursus Arbeidsrecht: Personeel in de Horeca (1 dag) Waar moet u op letten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst? Wat zijn uw rechten en plichten bij ziekte van een medewerker? Hoe werkt de ontslagprocedure? Wat zijn de huidige regels? Met de KHN-cursus ‘Arbeidsrecht: Personeel in de horeca’ leert u in een dag alles over arbeidsrecht en personeel in de horeca en weet u welke rechten en plichten u heeft als werkgever. Voor: Horecaondernemers en leidinggeven den in de horeca Kosten: 295 euro (inclusief lunch, exclusief btw) voor KHN-leden. Horecaonder nemers die geen lid zijn van KHN beta- len 350 euro (inclusief lunch, exclusief btw) Duur: 1 dag (van 9.30-16.00 uur)

Workshop Zieke Medewerker (halve dag) De overheid verschuift steeds meer risico’s naar de werkgever. Wat kan en mag als uw medewerker zich ziek meldt? En wat mag u van uw medewerker verwachten tijdens zijn of haar ziekte? Met deze workshop ‘Zieke Medewerker’ weet u in een halve dag precies hoe het zit, ook uw verplichtingen rond doorbetalen van loon, het bevorderen van re-integratie en de rol van de arbodienst en het UWV. Voor: Horecaondernemers en leidinggeven den in de horeca Kosten: 175 euro (exclusief btw) voor KHN leden. Horecaondernemers die geen lid zijn van KHN betalen 225 euro (exclu sief btw) Duur: Halve dag (van 9.30-12.30 uur)

Voor het totale KHN-cursusaanbod of meer informatie kijkt u op khn.nl/cursussen. Hier vindt u alle cursusdata en kunt u zich direct aanmelden. Heeft u vragen over de cursussen en trainingen van KHN? Neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers via 0348 48 94 76 of stuur een e-mail aan evenementen@khn.nl.

15


16


KHN CURSUSSEN Cursussen huurrecht

Cursussen marketing

Workshop Huren in de Horeca (halve dag) U bent (binnenkort) huurder van een horecapand en wilt weten waar u aan toe bent? Dan kunt u terecht bij de KHN workshop Huren in de Horeca. Met deze workshop krijgt u in een halve dag praktische uitleg over de verplichtingen van huurder en verhuurder, over zaken waar u op moet letten in de huurovereenkomst en we vertellen u hoe u controleert of u te veel huur betaalt. Ook aandachtspunten bij het beëindigen van de huurovereenkomst komen aan de orde. Voor: Horecaondernemers Kosten: 175 euro (exclusief btw) voor KHN leden. Horecaondernemers die geen lid zijn van KHN betalen 225 euro (exclu sief btw) Duur: Halve dag (van 9.30-12.30 uur)

Cursus Social Media (1 dag) Uw gasten zoeken, boeken en reserveren online en plaatsen reviews. Ook delen zij hun activiteiten met vrienden via social media. Het is dus belangrijk dat u zichtbaar en actief bent op social media. Hoe doet u dat? Waar moet u beginnen? Welke kanalen zet u in en hoe maakt u aantrekkelijke berichten? Met de KHN-cursus ‘Social Media’ leert u in een dag alle ins en outs van online marketing en social media. Voor: Horecaondernemers en -medewerkers verantwoordelijk voor communicatie Kosten: 245 euro (exclusief btw) voor KHN leden, inclusief broodjeslunch Duur: 1 dag Workshop Online Adverteren (halve dag) Hoe kunt u uw doelgroep online gericht bereiken zonder al te veel kosten te maken? Hoe zorgt u ervoor dat uw advertentie op de juiste pagina’s naar boven komt? Want alleen zo zorgt u ervoor dat uw investering zichzelf terugverdient. Met de KHN Workshop Online Adverteren weet u welke online advertentiemogelijkheden er zijn en hoe u deze zo effectief mogelijk kunt inzetten voor uw bedrijf. Voor: Horecaondernemers en -medewerkers Kosten: 140 euro (exclusief btw) voor KHN leden Duur: Halve dag

17


18


KHN CURSUSSEN Cursussen veiligheid Cursus bhv (1 dag + e-learning) Bedrijfshulpverlening is voor elk bedrijf verplicht. Wilt u als horecaondernemer of horecamedewerker uw bhv-diploma halen? Volg dan de bhv-cursus van KHN en Chubb Fire & Security. Met deze cursus leert u in een dag hoe te handelen bij calamiteiten: aan het eind van de cursus herkent u spoedeisende situaties, kunt u eerste hulp verlenen en weet u hoe u alameringsprocedures moet toepassen. U ontvangt een certificaat. Voor: Horecaondernemers en -medewerkers Kosten: 125 euro (exlusief btw, inclusief e-learn ing, cursusdag en lunch) Duur: E-learning (ongeveer 3 uur) + cursus dag Voorwaarden: Maximaal twee personen per bedrijf. Voor deelname dient u het e-learning programma te doorlopen Training Overvalpreventie (gratis) Een overval is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het belangrijk er alles aan te doen om een overval te voorkomen. Hoe kunt u het risico op een overval verkleinen? Met deze interactieve KHN-training wordt u zich (beter) bewust van overvalrisico’s, weet u wat te doen tijdens een overval en bent u achteraf in staat een overval sneller te verwerken. U krijgt praktische handvatten en tips voor in de dagelijkse praktijk. Voor: Horecaondernemers en -medewerkers Kosten: Gratis (bij no-show 50 euro exclusief btw, tenzij er sprake is van overmacht) Duur: Halve dag Voorwaarden: Maximaal twee personen per bedrijf

Training Omgaan met Agressie Ongewenst gedrag en agressie in de horeca komen steeds vaker voor. Daarom is het belangrijk dat u en uw medewerkers weten hoe zij hiermee om moeten gaan. In de training Omgaan met Agressie leert u hoe u een dreigende escalatie snel kunt herkennen en hoe u moet reageren om de situatie tot rust te brengen. Het zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel van u en uw medewerkers wordt met deze training vergroot. Voor: Horecaondernemers en -medewerkers Kosten: Gratis (bij no-show 50 euro exclusief btw, tenzij er sprake is van overmacht) Duur: Halve dag Voorwaarden: Maximaal twee personen per bedrijf

Meer informatie & aanmelden Kijk op khn.nl/cursussen voor meer informatie en om u aan te melden.

19


Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN Woerden Pelmolenlaan 10 3447 GW Woerden T 0348 48 94 89 E info@khn.nl www.khn.nl @khn

Koninklijke Horeca Nederland

KHN Advies & Cursussen 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you