Page 1

JAARVERSLAG

2017


Colofon - Colofon -

Uitgave & teksten Sportvisserij MidWest Nederland Vormgeving Koning in Vorm Fotografi e & tekst Sportvisserij Anton vanMidWest Daal, Daisy Komen, Uitgave Nederland Ben Koning van Ek,inSportvisserij Nederland, Vormgeving Vorm Sportvisserij MidWest Nederland Fotografie Anton van Daal, Daisy Komen, Sportvisserij Nederland, ww Sportvisserij MidWest Nederland, Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

2


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

3

De jeugd is de toekomst van de verenigingen

4

Sportvissen op voetbal en tennis na het grootst

8

Kampioenen

11

Doorvaren op nieuwe koers controle en handhaving

14

Belangen van zeesportvissers behartigen

18

Karpervissen is populair

20

Vissen in nood redden

22

Samenwerking vinden met andere organisaties

24

Communicatie: een ingrediĂŤnt om doelstellingen te halen 28 Vrijwilligers in het zonnetje zetten

30

Bestuur en werkorganisatie

31

Kengetallen

31

Commissies

32

Lijst van verenigingen

33

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

3


VOORWOORD

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

4


Passie voor het sportvissen In Nederland hebben meer dan 500.000 mensen een VISpas waarmee ze in vrijwel alle wateren in ons land mogen vissen. Ons werkgebied telt zo’n 132.000 VISpashouders waaronder 15.000 kinderen die met een hengel de buitenlucht ingaan. Met een half miljoen leden zijn we de op twee na grootste sport en zijn we lid van het NOC*NSF. We kunnen op voetbal en tennis na het grootst zijn, we kunnen met heel veel sportvissers zijn, maar we moeten ook kunnen vissen. Wat eens zo gewoon was is dat niet meer. We moeten moeite doen om onze sport te behouden. De maatschappij krijgt een meer uitgesproken mening over onze sport. En die mening is niet altijd in ons voordeel. We hebben dit jaar, samen met onze hengelsportverenigingen, de verbinding gezocht met gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties. Verbinding gezocht om onze sport te behouden door iets aan de waterplanten te doen, om vis in het water te krijgen, om de oevers bereikbaar te houden, voor visvijvers, wedstrijdtrajecten en clubhuizen. We hebben bestuurders en ambtenaren verteld wie we zijn en wat we doen. Er gaan dan veelal op positieve wijze deuren open en er ontstaat dialoog en samenwerking. In dit jaarverslag kunt u zien dat er dit jaar weer veel mooie ontwikkelingen waren. Ontwikkelingen die alleen mogelijk zijn door samen de schouders eronder te zetten. Dat doen we met veel passie en met veel plezier. Bij de organisatie van alle activiteiten springen vele enthousiaste vrijwilligers bij. Ze begeleiden de vislessen op de basisschool, organiseren VISdagen en karperweekenden voor de jeugd, vangen samen met gehandicapten een visje aan het Noordzeekanaal, helpen bij opruimacties, organiseren wedstrijden, zijn er bij het uitzetten van vis en noem maar op. Een groep met veel hart voor het sportvissen en waar we als organisatie meer dan trots op zijn. Een groep vrijwilligers die ik zeker wil noemen is ons BOA team. Deze bevlogen ambassadeurs controleren op- en aan het water of de sportvisser zijn documenten op orde heeft of er netjes met de vis wordt omgegaan maar ook of de visstekken netjes zijn en blijven. En zo doen we met elkaar mooie dingen om het sportvissen groot te houden. Om een half miljoen mensen te laten genieten aan en op het water. Veel leesplezier! Frits Jager, Voorzitter Sportvisserij MidWest Nederland

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

5


JEUGD VERANTWOORD LEREN VISSEN

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

6


Visles op school: een eerste kennismaking met de onderwaterwereld De kinderen en leerkrachten van scholen waar vislessen zijn gegeven, zijn zonder uitzondering laaiend enthousiast. Een aantal verenigingen organiseert na de visles een activiteit bij de vereniging, bijvoorbeeld een cursus ‘Vissen voor kids.’ Deze verenigingen zien vaak een toename van het aantal jeugdleden.

De visles in het kort

Een visles op school bestaat uit een theoriegedeelte waarbij kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs onder andere leren welke vissoorten er zijn, hoe zij deze soorten kunnen herkennen, waarom waterplanten zo belangrijk zijn voor vissen en hoe je een vis kunt vangen. Na een uurtje (vis)biologie gaan de kinderen, met begeleiding van een VISmeester en VIScoaches echt vissen aan het water. Respect voor de vis en de natuur staan daarbij centraal.

‘Kinderen spelen minder buiten doordat ze meer en meer online zijn. Dat is jammer want buitenspelen is niet alleen leuk maar is ook belangrijk en gezond voor opgroeiende kinderen.’

Marco Roest is bestuurder jeugdzaken bij de federatie en werkt als leerkracht op een basisschool. ‘Regelmatig bewegen en contact met de natuur zorgen ervoor dat kinderen zich beter concentreren, meer zelfbeheersing tonen en minder vaak last hebben van psychische problemen. Dit is al vele jaren reden voor Sportvisserij MidWest Nederland om vislessen op scholen te organiseren. Vislessen zijn ideaal om de jeugd kennis te laten maken met vissen en hun boeiende leefomgeving.’

De vislessen gegeven in 2017: 27

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

VISmeesters

117

vislessen

2700

leerlingen

7


Voor René Jonker, leerkracht van groep 6/7 van de Paradijsvogel in Vogelenzang is deze gastles niet zomaar een les waar zijn leerlingen wat leuks doen en dan klaar zijn. Al jaren is er op deze basisschool visles gegeven. ‘Op onze school hebben wij als één van de speerpunten ‘natuur’. Wij willen de kinderen meer leren dan alleen de informatie uit een lesboek. De visles is voor kinderen een meerwaarde. Een professionele les die in het onderwijs prima aansluiting vindt bij het reguliere programma. De kinderen leren eerst welke soorten vissen er zijn en hoe en waar vissen leven. Verantwoord omgaan met de natuur leer je door te weten hoe dieren leven. Daarom is deze educatieve visles zo belangrijk. In de middag gaan de kinderen ook echt vissen. Spannend, leuk en leerzaam tegelijkertijd.’ ‘In de week na de visles laat ik de kinderen nog de vragen in het werkboekje uit het lespakket maken. Zo zorgen we ervoor dat de informatie blijft hangen. Door de kinderen van nu de juiste manier van vissen aan te bieden, leren ze hoe ze later voor de natuur kunnen zorgen. Visles is dan ook een terugkerende activiteit in mijn jaarrooster.’

Honderden kinderen langs de waterkant tijdens jeugdVISdagen

In 2017 bundelden diverse hengelsportverenigingen rondom Hilversum, Elburg en Uitgeest hun krachten. Vrijwilligers van diverse verenigingen organiseerden met onze ondersteuning succesvolle VISdagen voor de jeugd. Vrijwilligers van onze karpercommissie en van de Snoekstudiegroep Nederland-België stonden klaar om te begeleiden. Tijdens zo’n jeugdvisdag volgen de jonge vissers clinics witvissen, karpervissen en roofvissen. Ze leren lokvoer maken, onderlijntjes knopen, met de juiste techniek werpen en nog veel meer. Uiteraard vissen de deelnemers ook zelf, onder begeleiding van experts. Niet alleen vanaf de kant, maar ook vanuit de boot. Een enorme belevenis voor de kids.

:

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

8


Een jeugdvisdag is niet alleen een middel om jeugdige sportvissers enthousiast te houden voor het vissen. Zo’n dag is ook de ideale gelegenheid om de jeugd die nog niet vist kennis te laten maken met de sportvisserij. Aan de vijf jeugdVISdagen deden tientallen kinderen mee die nog niet lid waren van een vereniging maar inmiddels wel een VISpas hebben.

Karpervissen populair onder jeugd

Kinderen gaan op steeds jongere leeftijd vissen op karper. Onze federatieve jeugdcommissies en karpercommissie leren kinderen goed vissen tijdens de speciale jeugdkarperdagen. Dit jaar was er voor het eerst een jeugdkarperkamp. Tien jongeren die met goede begeleiding van de karpercommissie en Karper Sportvisserij Nederland een heel weekend aan het water vertoefden. Hoe mooi wil je het hebben!

Passie voor vissen delen met de jeugd

VISmeester Henk van Loo van HSV de Snoek uit Harderwijk deelt sinds enkele jaren zijn passie voor het sportvissen met de jeugd van Harderwijk en omstreken. ‘Als jeugdcommissie organiseren wij het hele jaar door uiteenlopende activiteiten voor vissende jongeren. Na het volgen van de cursussen ‘VIScoach’ en ‘VISmeester’ had ik professioneel en handig materiaal om een complete visles te geven. Niet alleen voor de jeugd van HSV De Snoek, maar ook op school’, aldus de enthousiaste VISmeester. ‘Ik vind het erg leuk en belangrijk om als VISmeester de leerlingen van groep 6, 7 en 8 meer te leren over de onderwaterwereld, met bijzondere aandacht voor vissen. Hoe je de verschillende soorten vissen kunt herkennen, waarom waterplanten zo belangrijk zijn voor vissen en wat er verder allemaal in het water leeft. De leerlingen zijn enthousiast en stellen interessante vragen. Ook tijdens het vissen aan de waterkant zijn ze fanatiek. Om kinderen goed te leren leren vissen is voldoende en goede begeleiding nodig. Daarom werken we samen met omliggende verenigingen zoals HSV De Poepenkolk uit Elburg. Samenwerken met andere verenigingen kan ik iedereen aanbevelen, samen sta je tenslotte sterk.’

Lokale jeugactiviteiten stimuleren HSV De Poepenkolk wint Jan Teeling award

Jaarlijks reiken we de Jan Teelingaward uit aan de meest actieve jeugdafdeling. HSV de Poepenkolk uit Elburg sleepte dit jaar de prijs in de wacht. De vereniging heeft het hele jaar door jeugdactiviteiten zoals de basiscursus ‘Vissen voor Kids’, streetfishing wedstrijden, een schoonmaakactie, een jeugdcompetitie, vislessen op de basisschool en een succesvolle jeugdvisdag.

Henk Zonneveld is lid van de jeugdcommissie regio West. ‘Als federatieve jeugdcommissie proberen we verenigingen te stimuleren en te ondersteunen om jeugdactiviteiten te organiseren. Daar waar behoefte is, en verenigingen dit zelf niet kunnen, organiseren wij met enthousiasme regionale activiteiten voor jeugdige sportvissers en voor jeugdvrijwilligers. Rond Pasen organiseren we jaarlijks een strandvisclinic in Noordwijk, er is een jeugdkarperdag in Spaarnwoude en we organiseren diverse wedstrijden. Jeugdige vissers ontdekken hierdoor meer wateren en disciplines (witvis, baars, karper, roofvis) en komen elkaar, eventueel in competitie, tegen en leren zelfstandig te vissen.’ ‘Tijdens de jaarlijkse jeugdbegeleidersdag brengen wij VIScoaches, VISmeesters en andere jeugdvrijwilligers van de aangesloten verenigingen bij elkaar. Op deze dag kunnen zij ideeën voor lokale en gezamenlijke activiteiten uitwisselen om de jeugd enthousiast te maken en te houden voor het vissen. Een mooie uitdaging in deze digitale wereld.’

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

9


SPORTVISSEN OP VOETBAL EN TENNIS NA HET GROOTST

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

10


Onder de vele sportvissers mag menigeen graag een wedstrijd vissen. Veelal in clubverband maar ook federatief, nationaal en internationaal hebben we kampioenen. Sportvisserij Nederland is aangesloten bij NOC*NSF. In de wetenschap dat sportvissen op tennis en voetbal na het grootste ledenaantal kent is dit ook niet zo raar. Wedstrijdvissen waaronder vernieuwing in het wedstrijdvissen heeft volop onze aandacht.

Clubkampioenschap 2017

In oktober waren zowel het federatieve als het landelijke clubkampioenschap voor verenigingen aan het Noordhollandskanaal. Met de clubkampioenschappen willen we bereiken dat meer wedstrijdvissers van verenigingen aan grotere wedstrijden meedoen. Dit jaar organiseerden we voor de 2e keer dit kampioenschap. Ondanks lastige omstandigheden werd er menig kilo vis gevangen. Uiteindelijk won Sikkens Hengelsportvereniging uit Sassenheim de grote wisselbokaal. Een week later viel het team landelijk met een vierde plaats net buiten de prijzen.

Streetfishing competitie, genieten en presteren

In voorgaande jaren was de competitie streetfishing een groot succes. Dit jaar mocht deze competitie dan ook niet ontbreken. Het blijft een fantastisch gezicht om de overwegend jeugdige deelnemers midden in de stad te zien vissen en de mooiste roofvissen boven water te zien halen. De hengelsportverenigingen van de organiserende steden, Alkmaar, Zaandam, Haarlem, Amersfoort, Utrecht en Amsterdam hebben alles tot in de puntjes verzorgd voor de deelnemers zodat zij optimaal konden presteren.

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

Naast het wedstrijdelement staat gezelligheid en het leren van elkaar absoluut centraal. Met ruim 80 deelnemers in 15 verschillende teams uit het hele land, was het weer een daverend succes. Uiteindelijk wist team JLpikebustersNL van HSV Leeuwarden de hoofdprijs in de wacht te slepen.

Van topvissers wedstrijdvissen leren

Eind mei organiseerden we in samenwerking met HSV Ons Genoegen Enkhuizen voor de tweede keer een wedstrijdclinic voor jeugd en dames. Op deze bloedhete dag lieten topvissers Anja Groot, Jeffrey Bakkernes en Stefan Hooyman de ruim dertig deelnemers de fijne knijpjes van het wedstrijdvissen zien. Er was uitleg over het voeren en het vissen. De clinic leidde tot 3 talententeams.

Een eigen wedstrijdveld

Met een trots gevoel blikt voorzitter Dirk Wever van HSV Hoop op Geluk uit Nijkerk terug op 2017. Het jaar waarin het vernieuwde wedstrijdtraject aan de Arkervaart met een feestelijke wedstrijd in gebruik werd genomen. ‘Wethouder Wim van Veelen gaf in het voorjaar het startschot bij de openingswedstrijd van het vernieuwde wedstrijdtraject. Aan beide zijden van de Arkervaart zijn in totaal 129 visplekken -op een onderlinge afstand van 14 meter, verhard met een betonplaat. Het wedstrijdtraject is hierdoor goed zichtbaar en het biedt de mogelijkheid om vrijwel altijd een wedstrijd te houden met rugwind.’ ‘De aanleg is in nauw overleg met ons uitgevoerd door de gemeente, tegelijk met het vernieuwen van de beschoeiing langs de Arkervaart. We hebben mede dankzij goede contacten met de gemeente, net als andere sporten, nu een eigen zichtbaar wedstrijdveld. Voor mindervalide vissers blijken de verharde visstekken inmiddels ook een uitkomst.’ ‘Om het traject financieel te realiseren hebben we samen met de federatie een crowdfunding gedaan en daarnaast gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden van zowel de federatie als van Sportvisserij Nederland. Ik kan het iedere vereniging aanbevelen om samen met de gemeente te onderzoeken of een eigen wedstrijd- of speelveld mogelijk is. Niet alleen verbeter je daarmee de sportvisserijmogelijkheden, maar maak je vooral zichtbaar dat sportvisserij een echte sport is waarvoor ook een speelveld noodzakelijk is!’

11


Investeren in talententeams

Als je verenigingen recht op de bestuurder af vraagt wat belangrijk is dan duurt het nooit echt lang voordat het woordje ‘jeugd’ valt. Veel activiteiten richten zich ook op de jeugd zoals bijvoorbeeld visles op de basisschool en jeugdVISdagen. En dat allemaal om de jeugd naar de waterkant te krijgen én toch zien wij maar een klein deel doorstromen naar de wedstrijdvisserij. Dat komt echt niet alleen omdat het vissen van wedstrijden een aparte tak van sport is. Het stopt namelijk niet met een goede visuitrusting. Wat dacht je van aas, voer en misschien wel net zo belangrijk voor de jeugd; vervoer. Pa of ma moeten veel van hun vrije tijd opofferen om de kids te begeleiden van en naar de waterkant. Sportvisserij MidWest Nederland heeft daarom in 2017 weer een drietal talententeams ondersteuning gegeven door het inschrijfgeld te betalen, een klein teambudget te geven en ondersteuning in de coaching.

Florian Wijsman (17 jaar) vist in één van onze talententeams de Nationale TeamCompetitie. Hij vertelt over zijn ervaringen. ‘Ik leer gewoon steeds beter vissen. Zeker met Jan van de Bovenkamp als onze topsport begeleider van onze teams. Ook door het vissen in teamverband ontstaat het delen van kennis. Zelf ben ik bijvoorbeeld meer van aas en voer, terwijl teamgenoot Daan Kouwen tactiek en variatie in tuigjes veel beter beheerst. Het belangrijkste voor de toekomst is misschien nog wel dat wij meer gaan trainen om echt het onderste uit de kan te halen.’

Florian Wijsman is naast wedstrijdvisser ook onze vlogger over de Nationale Top Competitie. Een vlog is een videodagboek waarbij jong en oud digitaal inzicht krijgt in de wedstrijdwereld van Florian en specifiek de Nationale TopCompetitie. De beelden zijn te zien op het Youtubekanaal van de federatie.

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

12

Jan van de Bovenkamp (bestuurder en coach) vult aan dat 2 jaar sturing en begeleiding van de Sportvisserij MidWest Nederland teams resultaat heeft. ‘Je ziet het in de resultaten op de NK’s en selecties voor internationale wedstrijden. Bovendien haakt er niemand af, maar komen er meer wedstrijdvissers bij. Dat geeft een huizenhoge ambitie voor de toekomst.’

Iedere straat had zijn eigen baarscollege

Baarsvissen wordt vooral veel in Noord-Holland gedaan. Cor Hogeterp zit in de commissie baarsvissen van de federatie en is zelf ook fanatiek baarsvisser. Vanuit de commissie organiseert hij onder andere de selectiewedstrijden baarsvissen.

‘Vroeger had iedere straat zijn eigen ‘visclub’; een baarscollege.’ Met een vaandel voorop trok men naar het water. Zelfs de federatie is ontstaan uit de baarscolleges. ‘Helaas zijn er nu niet veel baarsvissers meer’, vertelt de fervent baarsvisser. ‘Toch is het de meest eenvoudige manier van vissen en hierdoor is het voor de jeugd die net gaat vissen aantrekkelijk om te doen. Maar ook voor de oudere visser is het een mooie bezigheid, met een torrepikker, riethaak en een pot wormen of maden wordt menig vis gevangen.’ Na afloop van de wedstrijden is er altijd een bal gehakt en Cor zorgt ervoor dat iedere deelnemer met een prijs, veelal in de vorm van een lekker stuk kaas of worst, naar huis gaat.


KAMPIOENEN Vangstgewicht

Wedstrijden 2017

Aantal deelnemers

Winnaar

Clubkampioenschap

6 clubs, 80 deelnemers

Sikkens Hengelsport Vereniging

101.071

Federatiekampioenschap Jeugd U25

1

P. v.d. Bovenkamp

HSV Ons Stekkie

2.000

Federatiekampioenschap Jeugd U20

9

L. Wijfje

HSV Afdeling XI Purmerend

4.660

Federatiekampioenschap Jeugd U15

12

T. Saarloos

HSV Ons Stekkie

3.400

Federatiekampioenschap & selectie NK kustvissen

85

T. v.d. Pol HSV De Snoek Team: HSV De Sportvisser

184 cm 491 cm

Selectie open NK Heren regio Noord en West

19

J. Storck

HSV Viscollege VNK

11.483

Selectie open NK Heren regio Randmeren en G&E

19

W. v.d. Heiden

HSV Hoop op Geluk

2.421

Selectie open NK Heren 55+ regio Noord en 15 West

C. Martens

HSV Kennemerland

9.287

Selectie open NK Heren 55+ regio Randmeren en G&E

18

G. Worst

HSV Hoop op Geluk

3.330

Selectie open NK Teams regio Noord en West

5 teams, 15 deelnemers

HSV Viscollege VNK

11 punten

Selectie open NK Teams regio Randmeren en G&E

3 teams, 15 deelnemers

HSV Hoop op Geluk

8 punten

Selectie open NK Feeder Sportvisserij MidWest Nederland

40

P. v.d. Willik

HSV NaardenBussum

6.879

Selectie open NK junioren regio Noord U25

2

S. Hooyman

HSV Viscollege VNK

12.000

Selectie open NK junioren regio Noord U20

5

M. Scholtens

HSV Viscollege VNK

4.430

Selectie open NK junioren regio Noord U15

7

P. Pankras

HSV Langedijker Sportvissers e.o.

5.060

Selectie open NK junioren regio West U25

4

K. Goedhart

HV Zaanstreek

5.740

Selectie open NK junioren regio West U20

11

B. Schie

HSV De Arnoud

10.070

Selectie open NK junioren regio West U15

6

R. Hoogeveen

Visserijvereniging 6.160 Nieuwkoop & Noorden

Selectie open NK junioren regio Randmeren 4 en G&E U25

P. v.d. Bovenkamp

HSV Ons Stekkie

5.125

Selectie open NK junioren regio Randmeren 7 en G&E U20

M. Klein Wolterink

HSV Renswoude

4.525

Selectie open NK junioren regio Randmeren 3 en G&E U15

T. Copier

HSV Ons Stekkie

6.450

Selectie NK Baars regio Noord

40

A. v. Kleef

HSV De Schele Posch 109 stuks

Selectie NK Baars regio West

39

J. Hoving

HSV De Eendracht

40 stuks

Baarsvisser van het jaar

144

J. Buijs

HSV De Eendracht

19 punten

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

Vereniging

13

(gr. *tenzij anders omschreven)


Bij een aantal selectiewedstrijden was kwalificatie voor de NK de inzet en een paar bijzondere prestaties van onze wedstrijdvissers willen we zeker vermelden.

Wedstrijd

Behaalde plek

Score

Datum / locatie

Open Nationaal Kampioenschap Junioren U25: 20 t/m 24 jaar

1. S. Hooyman, HSV Viscollege VNK 3. J. v. d. Haar, HSV Renswoude

Open Nationaal Kampioenschap Junioren U20: 15 t/m 19 jaar

1. M. Scholtens, HSV Viscollege VNK

5.400 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Junioren U15: t/m 14 jaar

3. T. Copier, HSV Ons Stekkie

4.300 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Dames

1. M. Schouws, HSV Kennemerland 2. A. Groot, HSV Kennemerland

Open Nationaal Kampioenschap Heren 55+

3. N. Schouws, HSV Kennemerland

4.710 gr.

26 augustus – Harinxmakanaal

NK Vliegvissen

2. R. Koops, HSV Viscollege VNK

28 pnt.

12 november – De Ronde Bleek

NK Baarsvissen

1. N. v.d. Stoop, HSV ’t Voorntje 2. J. Hoving, HSV Vischlust 3. J. Buijs, HSV De Ringdijk

8.760 gr. 3.990 gr.

8.410 gr. 5.860 gr.

9 september – Beukerskanaal

2 september – Noord-Hollandskanaal

139 st. 116 st.

7 oktober – Groote Sloot Burgerbrug

107 st.

NK Baarsvissen korpsen

1. HSV De Schele Posch 2. HSV De Sander 1 3. HSV De Ringdijk 3

139 stuks 138 stuks 129 stuks

15 november - Groote Sloot Burgerbrug

Nationale teamcompetitie Zoetwatervissen

2. Team Van den Eynde Nederland met vanuit onze regio S. Hooyman, HSV Viscollege VNK, A. Groot, HSV Kennemerland

93.190 gr.

6 wedstrijden van apr. t/m sep.

Nationale teamcompetitie Zoetwatervissen Dames + U20

2. Van Den Eynde Turboteam met vanuit onze regio A. Groot, 71.805 gr. HSV Kennemerland, K. Swart, en T. Swart, VZOD

4 wedstrijden van sep. t/m okt.

WK Zoetwater Dames

1. A. Groot, HSV Kennemerland

21-27 augustus –Szolnok Hongarije

WK Feeder korpsen

1. B. v. Ek, AUHV J. Vallenduuk, HSV Hoop op Geluk

27 mrt. – 2 apr. – Valencia Spanje

WK Zoetwater Veteranen

3. C. Kraaij, HSV Maarssen

Canal Kanico, Servië

WK Kustvissen teams heren

2. T. van der Pol, HSV De Snoek

Langebaan, Zuid Afrika

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

14


Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

15


DOORVAREN OP NIEUWE KOERS CONTROLE EN HANDHAVING

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

16


De nieuwe koers van 2016, waaronder de overgang van minder vrijwillige BOA’s naar twee betaalde BOA’s voor ieder 18 uur per week, zetten we dit jaar voort. De twee betaalde BOA’s versterkten op het gebied van controle en handhaving het contact met de verenigingen. Ook kunnen ze sneller actie ondernemen op ad-hoc meldingen. Het BOA team bestaat daarnaast nog uit tien vrijwillige BOA’s, die veelal elders voor hun werk boswachter of BOA zijn. Een schat aan ervaring dus.

Controle zegenvisserij Randmeren

Gooi & Vechtstreek

Het zegenseizoen is van 1 november tot half maart. De beroepsvissers vissen dan met de zegen op brasem, kolblei en blankvoorn. Alle gevangen vis verkopen de vissers als ‘levende pootvis’ aan handelaren, die op hun beurt de vis weer verkopen aan hengelsportverenigingen in België en Nederland.

In Gooi & Vechtstreek was er eind september een gecombineerde actie (georganiseerd door de politie) in het Natura 2000 gebied; de Oostelijke Vechtplassen. De dag stond in het teken van het opsporen/dreggen van vistuigen en sportviscontroles op de Wijde Blik en het Hilversums kanaal. Collega BOA’s troffen in een ander deel van de Oostelijke Vechtplassen een aantal fuiken in het water aan. Tijdens de controle werden diverse zwaar verwaarloosde en vermoedelijk gedumpte bootjes aangetroffen.

Sportvisserij MidWest Nederland is vanuit de overheid verplicht om een schriftelijke toestemming voor de zegenvisserij door beroepsvissers op de Randmeren te verstrekken. Dat gebeurt volgens strikte afspraken en jaarlijks vastgestelde vangstquota. Er is strenge controle op de vastgestelde vangstquota door BOA’s van Sportvisserij MidWest Nederland. Dit jaar was er controle op 72% van de vangsten.

Noord-Holland

We kregen een aantal meldingen over mogelijke stroperij en het achterlaten van rommel rond het Noordzeekanaal. Daarom is met diverse eenheden van de politie, boswachters van Recreatie NoordHolland en BOA’s van Sportvisserij MidWest Nederland een grote controle-actie uitgevoerd op en rondom het Noordzeekanaal, Recreatiegebied Spaarnwoude, Haarlem, het sluizencomplex en de pieren van IJmuiden. Tijdens de controle is vooral gelet of de vissers een VISpas hadden, of ze geen ondermaatse vis of vissoorten als paling en zeebaars bij zich hadden en of er geen visdraad en andere rommel op de visstek lag. Er werd proces verbaal opgemaakt voor vier hengelaars zonder VISpas, een visser met een paling in zijn tas en vissers in het bezit van ondermaatse makreel en kabeljauw.

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

Zoet boven zout

Sportvisserij MidWest Nederland is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op onze federatieve wateren en de ingebrachte viswateren van onze aangesloten hengelsportverenigingen. We hechten veel waarde aan naleving van de Visserijwet en zetten ons in voor een goede controle van visdocumenten (VISpas + app) en op andere overtredingen van de Visserijwet, o.a. op levend aas, gesloten tijd aassoorten, zonder schriftelijke toestemming vissen met meer dan twee hengels. De inkomsten om dit te doen komen uit de VISpas. Incidenteel en bijna altijd in samenwerking met de politie controleren we op het ‘zoute’. Voor het recreatief vissen op zee, ook vanaf de pieren en het strand, is geen vergunning nodig. Daarom zien we de controle op de pieren en het sluizencomplex niet als onze kerntaak.

17


Dit is een taak van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Zij controleren (veelal samen met de politie) op illegale visvangst. Ze zijn te bereiken via 0900-03 88.

De BOA’s hebben in 2017 in totaal 3391 uren gecontroleerd en samen 39.631 kilometers gereden. We zijn ruim binnen het beschikbare budget op de begroting gebleven.

Taco van Vuuren (politie IJmond): “Bij meldingen aangaande de Visserijwet handelen wij gezamenlijk met onze partners. Informatie wordt verzameld en indien nodig gedeeld. Binnen onze eenheid bestaat een goede samenwerking met de Landelijke eenheid, Eenheid Amsterdam, team Water en Havens en de NVWA. Voorts is er regelmatig contact met de andere BOA organisaties zoals Recreatie Noord-Holland en Sportvisserij MidWest Nederland en organiseren we ook grotere controle acties”.

De cijfers

In 2017 controleerden onze BOA’s op basis van de Visserijwet 1963:

7065 (SPORT)VISSERS

er zijn 270 waarschuwingen gegeven

en 121 Processen-verbaal geschreven

Deze controles zijn exclusief de visserijcontroles die vanuit onze samenwerkingsverbanden gehouden worden. BOA controles BRS 2017

Top drie processen-verbaal: 1. 54 x vissen zonder schriftelijke toestemming (€ 130,-)

2. 25 x zonder schriftelijke toestemming vissen met meer dan twee hengels (€ 350,-) 3. 13 x vissen met levend aas (€ 370,-) Alle bedragen zijn excl. € 9,- administratiekosten.

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

18


Totaal overzicht strafbare feiten: Sportvisserij MidWest Nederland - 2017

Visserijwet Binnenvisserij door erkende beroepsvissers controle: geen overtreding toegestane vistuigen voldoen niet aan voorwaarden Binnenvisserij sport > 2 toegestane vistuigen voldoen niet aan voorwaarden 1 of 2 toegestane vistuigen voldoen niet aan voorwaarden controle: geen overtreding geen schriftelijke toest. > 2 hengels geen schriftelijke toestemming met 1 of 2 hengels gesloten tijd aassoorten nachtvissen in door minister aangewezen wateren niet onmiddellijk terugzetten van ondermaatse vis niet op eerste vordering tonen huurovereenk/doc's niet op eerste vordering tonen schriftelijke toestemming overige overtredingen overtreding andere voorwaarden overtreding voorwaarde: direct terugzetten aal overtreding voorwaarde: nachtvissen vissen met levend aas weigeren inzage indentiteitsbewijs door visser weigeren medewerking aan opsporingsambtenaar Kustvisserij sport gesloten tijd vissoorten / terugzetplicht overige overtredingen voorhanden hebben ondermaatse vis Vistroperij door niet erkende beroepsvissers beroepsvistuigen: niet erkend als beroepsvisser Zeevisserij sport gesloten tijd vissoorten / terugzetplicht

Stagiaires Colet & Larissa

Uit hun stageverslag noteerden wij het volgende; ‘We hebben dit jaar vanuit onze opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid (Horizoncollege Alkmaar) een stage van 10 weken gelopen bij Sportvisserij MidWest Nederland. Na een korte introductie en de online cursus ‘controle visdocumenten’ zijn we veel op pad geweest met BOA Jan Spel. Ook mochten we mee op de politieboot en met de boswachters van Spaarnwoude. Met BOA’s Dennis en Ray mochten we een kijkje nemen achter de schermen bij de Marechaussee op Schiphol. Reuze interessant. Kortom, een zeer leerzame stage waarin we veel nieuwe kennis en ervaring hebben opgedaan. Als we in de toekomst een beroep krijgen met controle en handhaving dan blijft de sportvisserij vast en zeker onze aandacht houden.’

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

19

Inbeslagname

SUBSUBGROEP

Procesverbaal

SUBGROEP

Waarschuwing

HOOFDGROEP

Periode: 1-1-2017 - 31-12-2017 Constatering

Registreren

7065 16

270 1

121 0

0 0

15 1 6979 2 8 6625 56 147 12 8 5 2 8 64 12 1 7 19 1 2 65 7 48 10 3

0 1 269 1 7 173 8 28 2 7 2 2 7 18 3 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0

0 0 114 1 0 4 25 54 10 1 3 0 1 0 2 0 0 13 0 0 2 1 0 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 2

0 0 0

3 2 2

0 0 0


BELANGEN VAN DE ZEESPORTVISSERS BEHARTIGEN

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

20


De commissie Zeevissen heeft in 2017 verschillende activiteiten uitgevoerd om de belangen van de zeesportvissers zo goed mogelijk te behartigen. Enerzijds door overleg met lokale overheden en anderzijds door deel te nemen aan het Nationaal Platform Zeehengelsport waar landelijke en Europese zaken spelen zoals de zeebaarsvisserij. Ook over diverse activiteiten in IJmuiden zoals het voornemen om een zeeboerderij te vestigen, de renovatie van de grote sluis en het vissen met netten op zeebaars en andere vissen is intensief contact geweest met Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen. Naast overleg, besteedt de commissie aandacht aan tal van zaken die direct de zeehengelsport promoten. Dit zijn ondere andere opruimacties van zwerfvuil, voorlichting op beurzen, een visdag met mindervalide mensen en het federatief kampioenschap & voorselectiewedstrijd. Tot slot heeft de commissie in 2017 een jeugdplan opgesteld. Het plan heeft als doel om de jeugd aan het zeevissen te krijgen én vooral ook om nieuwe jeugd zeeviswedstrijden te laten vissen.

Zoektocht naar jong talent

De sportvisserij op zee is misschien wel de snelst vergrijzende tak die wij kennen. Hoe dat komt? ‘Zeevissen is op het eerste gezicht niet echt laagdrempelig’, vertelt Marcel Noort, vrijwilliger binnen onze commissie zeevissen. ‘Het aas is duur, de vangsten vallen lang niet altijd mee en het overgrote deel van de sportvissers woont niet direct aan zee.’ ‘Dat helpt dus zeg maar voor geen meter als je op zoek bent naar verjonging in de wedstrijdtak van de zeesportvisserij. In feite staan er alleen ouwe bokken te vissen. Ben je veertig dan hoor je al tot de jonkies. En er lekker over klagen schiet ook al niet op. Vandaar dat we vorig jaar het jeugdplan zeevissen hebben bedacht.’ ‘Het plan blinkt uit in eenvoud. Omdat niet veel kinderen aan zee vissen zijn we -samen met de ‘zoute verenigingen’- een zoektocht naar jong zeetalent gestart. Jeugd met potentie, die wij willen klaarstomen voor de wedstrijdtop. Dat doen we door topvissers hun kennis te laten delen met het talent. Samen vissen, maar ook onderlijnen maken, de ‘zee lezen’, werpen en nog veel meer ‘zoute zaken komen aan de orde. Inmiddels staat er een team van 4 enthousiaste talenten klaar en wij hopen dat zij naar de toekomst toe het visitekaartje van Sportvisserij MidWest Nederland voor de andere jeugdvissers gaan worden.’

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

21


KARPERVISSEN IS POPULAIR

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

22


Pareltjes in het water

We hebben dit jaar het federatieve masterplan karperuitzet uitgerold. Bij dit project wordt in overleg met onder andere waterbeheerders vastgesteld hoeveel karpers we op bepaalde locaties mogen uitzetten. Begin 2017 is karper uitgezet in Valleikanaal en Eem. In het najaar van 2017 zijn ook de projecten Oude Rijn e.o. en de Schermerboezem gestart. In nauwe samenwerking met de verenigingen gingen op veel plekken prachtige spiegelkarpers het water in. De stuk voor stuk pareltjes zijn gefotografeerd en vervolgens uitgezet. De Zuidelijke Randmeren zijn weer voorzien van mooie spiegels dankzij de werkgroep Spiegelkarperproject Zuidelijke Randmeren. In de haven van Huizen zwommen vele spiegels hun vrijheid tegemoet.

Daar doe je het voor…..

Melvin Tijssen zit in de karpercommissie van Sportvisserij MidWest Nederland. ‘Wij doen ons best om de karpervisserij in onze regio te verbeteren. Denk hierbij aan de diverse karperuitzettingen en verschillende jeugdactiviteiten die wij als commissie organiseren.’ Door de jeugd tijdens een cursusdag mee te nemen met het spannende penvissen, leren ze de basis van het karpervissen. Een mooi voorbeeld hiervan is de jeugddag in Spaarnwoude. Met een hengel, schepnet, onthaakmat en een blikje mais, wisten de fanatieke vissertjes een leuk aantal karpers uit het wateren te toveren. De deelnemers zijn gelijk verkocht! ‘Daarnaast mag het statische vissen op karper niet ontbreken. De diverse technieken die hierbij komen kijken, lichten wij op jeugddagen toe. Hier hebben ze hun verdere viscarriere profijt van. Bij het karpervissen hoort natuurlijk het nachtvissen. Wat is er spannender dan ’s nachts langs de waterkant verblijven in de hoop op die ene kapitale karper. Daarom hebben wij afgelopen jaar een zeer geslaagd jeugdweekend verzorgd. Inmiddels krijgen wij al weer de eerste vragen van deelnemers of wij aankomend jaar weer een kamp organiseren. Door dit soort dingen, weet je waarom je je als vrijwilliger voor de hengelsport inzet.’

Daarnaast zijn de Hoge en Lage vaart in Flevoland en het Geestmerambacht voorzien van een mooi aantal karpers. We willen hier nadrukkelijk vermelden dat dit soort projecten alleen mogelijk zijn dankzij onze karpercommissie en vele andere vrijwilligers.

Karperuitzet Valleikanaal & Eem

150 kg

Oude Rijn e.o.

195 kg

Schermerboezem

500 kg

Zuidelijke Randmeren

400 kg

Hoge & Lage vaart

275 kg

Geestmerambacht

150 kg

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

23


VISSEN IN NOOD REDDEN

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

24


Voorzitter Sander Kantelberg van HSV De Rietvoorn uit Veenendaal vertelt: ‘Het jaar 2017 was in Veenendaal een klein rampjaar voor de visstand. Van maart tot oktober waren er maar liefst vijf grote calamiteiten. Maart: sterfte onder uitgezette vis. De onderhoudsploeg werd per direct tot calamiteitenteam gepromoveerd, zij zijn dagelijks de vijvers rondgegaan om dode vis te verwijderen. April-mei: door herinrichting van de Surfvijver trad een grote sterfte op onder de karpers aldaar. Karpers raakten ingesloten door werkzaamheden, wat stress en sterfte veroorzaakte. Juni: door rioolwerkzaamheden trad een riooloverstort in werking. Gevolg was een grote sterfte op twee vijvers en het Valleikanaal. Door goede contacten met de gemeente stond er binnen enkele uren een grote pomp op beide vijvers voor beluchting. September: de Zijdewetering die uitkomt op het Valleikanaal zag wit van het schuim. Door een ongeluk was een grote hoeveelheid

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

schoonmaakmiddel het riool van Ede ingestroomd, meerdere karpers legden het loodje. Oktober: wederom door rioolwerkzaamheden is er een zeer laag zuurstofgehalte gemeten in vier vijvers, gelukkig weinig dode vis.’ ‘Het bovenstaande verhaal komen wij helaas in de praktijk maar al te vaak tegen’, reageert Bram van Wijk. Hij is sinds dit jaar bestuurder water en visstandbeheer bij de federatie. ‘Jaarlijks vinden er vele vissterftes plaats. Veelal gaat er aan vissterfte een lange periode vooraf waarbij de vissen in nood zijn. Vissen in nood en daaropvolgend vissterfte kent vele oorzaken en jammer genoeg kan er niet altijd even adequaat en snel gehandeld worden.’ ‘Om de hengelsportverenigingen en waterbeheerders een helpende hand toe te kunnen steken zijn dit jaar de eerste plannen gemaakt voor een praktijkteam. Het praktijkteam gaat bestaan uit een groep vrijwilligers die door de federatie wordt ondersteund met kennis en benodigde materialen. Naast benodigde meetapparatuur zijn er materialen aangeschaft om vissen in nood over te kunnen zetten, zoals waadpakken, netten en kuipen. Ook is er een plaatbeluchter aangeschaft welke ingezet kan worden bij nijpende zuurstof tekorten. We hopen het praktijkteam op termijn ook in te kunnen zetten op het brede aspect van water- en visstandbeheer. Te denken valt aan het maaien van stekken en waterplantenbeheer. De eerste geluiden zijn dat het praktijkteam zeer positief zal worden ontvangen.’

25


SAMENWERKING VINDEN MET ANDERE ORGANISATIES

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

26


Zegt het voort……

We zien allemaal dat door maatregelen van de waterbeheerders de visstand verandert en het door waterplantenoverlast steeds lastiger is om overal een vis te vangen. Door de KRW en andere natuurmaatregelen zijn de oevers steeds meer begroeid. Bepaalde groeperingen zien het liefst dat de sportvisserij verdwijnt. Kunnen we daar iets aan doen? Jazeker! Veel overheden , politici en natuurorganisaties hebben geen weet van de omvang van de sportvisserij en de professionele organisatie daarachter. Dat duizenden mensen die, genietend van de rust in de natuur, met een hengel aan het water zitten. Dat vele kinderen achter hun computers vandaan komen en naar de waterkant trekken. Dat we zijn aangesloten bij NOC*NSF, topsport beoefenen en kampioenen hebben. Daarom gaan we erop uit. Gaan we naar gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties om te vertellen over de georganiseerde sportvisserij. Om te laten zien waar de belangen van de sportvisser liggen. Om te kijken waar we de samenwerking en gedeelde waarden/belangen kunnen vinden. Vaak zie je de verbazing over hoe omvangrijk, zowel qua aantallen als qua economische uitstraling, de sportvisserij is. Er is ook een luisterend oor, enthousiasme en de bereidheid om naar wegen te zoeken waardoor we kunnen blijven vissen.

Jacqueline Verbeek-Nijhof: ‘Eind 2017 heb ik kennis gemaakt met de georganiseerde sportvisserij. Hoewel ik als kind regelmatig met mijn vader ging vissen was ik mij niet bewust van de enorme wereld die schuil gaat achter het sportvissen. De belangen van de duizenden sportvissers hebben veel raakvlak met mijn portefeuille water. Na de eerste kennismaking met Sportvisserij MidWest Nederland blijven we graag in verbinding met deze organisatie.’ (Jacqueline Verbeek-Nijhof was tot februari 2018 gedeputeerde van de provincie Utrecht)

Gemeenteraadsverkiezingen

Een aantal hengelsportverenigingen heeft al nauw contact met de gemeente. Dit kan zijn omdat ze een clubhuis of wedstrijdtraject willen, vanwege een nota dierenwelzijn, een steiger voor mindervalide vissers of visuitzet . In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben we al onze verenigingen aangespoord om contact te leggen met politieke partijen. Door nu de sportvisserij op de kaart te zetten en wensen kenbaar te maken kun je na de verkiezingen profijt hebben. Blijven vertellen en contacten leggen dan blijft de hengelsport nog heel lang groeien.

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

27


Vis is grenzeloos

‘Rijkswaterstaat is naast het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet verantwoordelijk voor het hoofdwatersysteem. Dat betekent dat Rijkswaterstaat (RWS) niet alleen als taak heeft te zorgen voor goede (snel)wegen over land en water; ook de zorg voor voldoende, schoon en ecologisch gezond water ligt bij RWS. Schoon en ecologisch gezond water kan niet zonder vis en omgekeerd kan vis niet zonder schoon en ecologisch gezond water. Daarom werkt Rijkswaterstaat ook aan vis’, zegt Arjen Kikkert Senior Adviseur Waterkwaliteit en Ecologie Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat echter alleen over de Rijkswateren en het is duidelijk dat veel vissoorten zich niet uitsluitend ophouden in de Rijkswateren maar om veel verschillende redenen migreren tussen verschillende watersystemen. Van oudsher konden vissen eenvoudig hun weg vinden tussen de grotere en kleinere wateren maar door de verregaande beheersing van watersystemen, is een vrije migratie voor vis steeds moeilijker geworden.

Gebruik die hulplijnen

‘Sinds mei vorig jaar zijn wij als HSV Brittenburg Katwijk bezig met een eigen clubhuis met bij voorkeur ook mooi viswater voor de deur’, zo vertelt jeugdcommissaris Wim van der Bent. In Valkenburg hebben wij een unieke stek op het oog; de plaatselijke ijsclub heeft er een eigen onderkomen én er ligt water op hengelafstand. Dat zou prima samen gaan.’ ‘Maar hoe vlieg je dat aan? Welke partijen moet je benaderen? Hoe maak je een water geschikt als viswater voor de jeugd, ouderen en mindervaliden? Hoe kom je aan geld en de benodigde vergunningen? In overleg met mijn steun en toeverlaat Willem Bruin hebben we de federatie gevraagd om ons te helpen.’ ‘Daarna is het hele zaakje aan het rollen gegaan. Samen met een adviseur hebben we de ambtenaren op locatie uitgenodigd en onze ideeën voorgelegd. De federatie zorgde vervolgens ook voor de juiste

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

28

De waterbeheerders zijn allemaal afzonderlijk verantwoordelijk voor een gezonde en evenwichtige visstand en nu blijkt in praktijk dat vaak juist op de overgangen tussen de beheergebieden van verschillende beheerders de uitwisseling van vis op een of andere manier wordt gefrustreerd. Rondom het Noordzeekanaal komt deze problematiek extra tot uiting omdat hier sprake is van een overgang tussen zoet en zout water. Vissoorten als paling, stekelbaars en houting moeten om hun levenscyclus te kunnen voltooien de overgang kunnen maken tussen zoet en zout. Daarnaast moet het voor standvissen als snoekbaars, baars en karper mogelijk zijn te migreren tussen paaigebied en leefgebied. Die migratie verloopt verre van vlekkeloos. Om deze situatie te verbeteren is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Daarom is in 2012 het samenwerkingsverband “Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden” opgericht. In die samenwerking zijn niet alleen de waterbeheerders vertegenwoordigd; ook Sportvisserij MidWest Nederland draagt haar steentje bij. Dit jaar en komende jaren vindt een uitgebreid onderzoek plaats waarin geprobeerd wordt migratieroutes te identificeren en eventuele knelpunten aan te pakken.

ingangen bij Sportvisserij Nederland en inmiddels ligt er een plan met bijbehorende kosten. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij in 2019 beschikken over een clubhuis met geweldig viswater. Gebruik die hulplijnen zou ik tot slot willen adviseren. Ze zijn ervoor en je hebt echt veel sneller beet.’


Vissteiger aan de Leidse Vaart nabij Langeraar.

In september waren diverse organisaties van de partij tijdens de feestelijke opening van nieuwe vissteigers aan de Leidse Vaart bij Langeraar. ‘Het idee om daar 25 vissteigers te realiseren bestond al een tijdje’, memoreert Cock Velthuijsen, secretaris van HSV De Brasem in Ter Aar. ‘Om ons te laten adviseren hierin hebben we contact gezocht met Sportvisserij MidWestNederland.’ ‘Via het Hoogheemraadschap Rijnland hoorden we dat de dijk van de Leidse Vaart zou worden verhoogd. Dit was een mooie gelegenheid om het plaatsen van de vissteigers te combineren en de opdracht voor de vissteiger bij dezelfde aannemer onder te brengen.’ ‘In het hele proces zijn we als hengelsportvereniging ondersteund door de federatie. De planning van de dijkverhoging liep vertraging op en daarmee de aanleg van de steigers ook. De adviseurs van de federatie hebben ons bijgestaan bij zowel het aanvragen van de diverse vergunningen, de realisatie van de steigers en bij het financiële plaatje.’

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

29


COMMUNICATIE: EEN INGREDIËNT OM DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

30


Communicatie: De federatie had het afgelopen jaar tal van activiteiten om onder andere verenigingen te versterken, meer vissers aan het water te krijgen en het sportvissen nog meer op de kaart te zetten. In dit jaarverslag leest u daar van alles over. Om organisatiedoelstellingen te realiseren en activiteiten tot een succes te maken zijn diverse ingrediënten nodig waaronder communicatie. Van thema avonden tot Instagram……

In samenwerking met de federaties heeft Sportvisserij Nederland het afgelopen jaar een toeristische website; Fishing in Holland gelanceerd. Naar aanleiding hiervan hebben we een toeristische folder gemaakt en naar recreatieve organisaties als campings, recreatieparken en jachthavens gestuurd. Door de flyer worden (potentiele) vissers die meer informatie over sportvissen willen naar Sportvisserij Nederland en naar ons geleid.

Persberichten leidden tot positieve publiciteit over karperuitzet, streetfishing, de opruimacties op de pier, jeugdVISdagen en grote controleacties. Door alle mooie publiciteit wordt de sportvisserij beter en voor een breed publiek zichtbaar. Berichten op social media zette meer sportvissers aan om mee te doen aan wedstrijden, clinics of een cursus VIScoach. De foto’s die we van de activiteiten op facebook zetten leiden tot veel enthousiaste reacties en een brede positieve exposure voor het sportvissen. Twee keer per jaar valt het VISblad bij iedere VISpashouder op de mat. In deze editie een bijlage van 8 pagina’s met mooie verhalen en veel aandacht voor de activiteiten die we organiseren. De jeugd is van de YouTube beelden. Om het wedstrijdvissen onder de jeugd te promoten is aan een lid van één van de talententeams gevraagd om filmpjes te maken. Naast YouTube wordt instagram goed bekeken door de jeugd. Activiteiten als streetfishing, jeugdVISdagen en karperuitzet zijn via dit kanaal flink gepromoot. 3000

2500

2000

1500

1000

500

FISHBOOK.NL

0

Instagram 377

Linkedin 550

Twitter 1135

Facebook 2637

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

YouTube 969

Fishbook 95

Communicatie met onze leden

Onze leden, de verenigingsbestuurders, ontvangen eens per maand een nieuwsbrief met relevante (bestuurs-)informatie. Twee keer per jaar organiseren we bijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en over allerlei zaken van gedachten wordt gewisseld. In het afgelopen jaar was één van onze organisatiedoelstellingen om zoveel mogelijk water in de VISpas te krijgen. Dit is vanuit communicatie intensief begeleid dmv nieuwsbrieven, kleine bijeenkomsten en uiteindelijk de thema-avond waar dit onderwerp centraal stond. Het resultaat was een kleine 1000 ha extra erbij in de VISpas. In 2017 is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan. Hiervoor is een communicatietraject ingezet om informatie op te halen bij onze leden.

31


VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE ZETTEN Op tal van plekken zijn onze vrijwilligers actief om vislessen te geven, karperkampen te organiseren, te helpen bij visuitzet, hand- en spandiensten te verrichten, mee te denken vanuit commissies of ondersteuning te bieden bij andere activiteiten. We zijn erg blij met onze enthousiaste en betrokken vrijwilligers en organiseren daarom jaarlijks een gezellige visdag. De vrijwilligers stonden letterlijk in het zonnetje bij Tom’s Creek.

Tijdens onze jaarlijkse vrijwilligersdag ontvingen onze trouwe vrijwilligers als blijk van waardering voor hun inzet de baarsmok. Alweer de derde mok van een serie mokken die ter nagedachtenis aan Richard van den Bos is ontworpen. Richard van den Bos werkte tien jaar bij de voormalige interProvinciale Organisatie Sportvisserij (POS) en heeft de professionele belangenbehartiging van de sportvisserij met veel deskundigheid en enthousiasme op de kaart gezet.

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

32


Bestuur

Frits Jager

Werkorganisatie

Kees Schotanus

Arjan Frerichs

Maikel van Breugel

Jan van de Bovenkamp

Tom Voorhamm

Caroline Doesburg

Marco Roest

Ton Leijen

Jorke Wessels

Ron Gatowinas

Piet van Berkel

Bram van Wijk Peter Duijnhoven

Kengetallen financiën 2017 Esther van der Veur

Inkomsten

x1.000

Afdrachten Toestemmingen Overige inkomsten Totale inkomsten Uitgaven Personeel Huisvesting Bestuurskosten Communicatie & Promotie Visrechten Commissies Controle Overige kosten Totale uitgaven

x1.000

2017 784 138 79 1.001 2017 539 52 41 22 118 75 160 102 1.109

x1.000

x1.000

2016 787 133 98 1.018 2016

Natasja Voordewind

446 56 43 32 116 88 126 94 1.001

Daniël Weijers

Carmita Timmermans

Suzanne Brandjes

MidWest Nederland 2017 2016

stijging/daling t/o 2016

VISpas

Jeugd VISpas

Zee VISpas

Extra VISpas

Totaal

117.086 116.916 170

9.388 10.340 -952

186 196 -10

5.797 5.449 348

132.457 132.901 -444

0,15%

-9,21%

-5,10%

6,39%

-0,33%

Yvonne Lefeber

Irma de Jong

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

33


Commissies Commissie van Beroep

Jeugdcommissies Randmeren

Noord

Arnold Teunen Jan van de Bovenkamp Marieke Sijm Pieter Oostwouder West Ad van de Helder Gooi & Eemland Henk Zonneveld Leo Harmsen Jolanda Twisk Bart Kors Aart Slotboom

(aangesteld per 7 dec. 2017)

Astrid Steenvoorden Patrick van Laar Otto Koppen

Sollicitatiecommissie voor Commissie van Beroep (opgeheven per december 2017)

Anneke Heijblok Caroline Doesburg Paul Maasen

Wedstrijdcommissies Noord

Gooi & Eemland

West interim

Baarscommissie West

Randmeren

Baarscommissie van het Jaar

Ceryl Emmaneel Richard Emmaneel

Kees Schotanus Dick Pekel Joop Derksen

Aalt van den Hazel

Cor Hogeterp Bert de Hond Marcel Kok

Wout van de Kamp Gert Jan Boute Jan Rondhuis

Richard Pronk Marcel Kok

Commissie Zeevissen Ron Gatowinas Jan van der Bilt Marcel Noort Jeroen van ’t Veer Anneke Heijblok Daniel Weijers Rik Hagedoorn (agendalid)

Commissie ter Verbetering Sportvisserijmogelijkheden Financiële commissie Dirk Wever Jurgen Golstein Theo de Booij

Wijnand van der Straten (tot 18 mei 2017) Piet Breedijk (vanaf 18 mei 2017) Gert Jan Rebel Sven van Anrooij

Statutencommissie (opgeheven in ALV januari 2017)

Karpercommissie Sven van Anrooij Marcel Merk Melvin Tijssen Bob Slot Rob Timmer

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

34

Anneke Heijblok Caroline Doesburg Ton Sluijters Dirk Wever Kees Schotanus Jan van de Bovenkamp


Hengelsportvereniging Plaatsnaam Fly Out Vischlust De Karper Sikkens Vrolijke Visser/Grootslag Ons Genoegen De Eendracht De Dobber Den Helder De Snoek Hoornse HB Viscollege VNK ’t Scharretje Moby Dick * De Baars De Poel Langedijker Sportvissers De Ondermaatse Oefen Geduld Willem Barendsz ’t Voorntje Hollands Kroon De Niedorpen Haal Op * De Leede Klokkeweel VIOD Viscollege De Hengelaar Puttersvreugd Obdam eo Wieringen Kubus * Alkmaar eo. De Sander Veredeling Zij Ons Doel Kennemerland De Ringdijk HV Castricum Edam ‘68 De Vroegte Wint Krommenie eo Afd. XI AHB Uitgeest HV Zaanstreek Seagull Het Snoekje IJZZV Esox ‘55 Limmen Vislust Vislust AHV Haarlem eo Landsmeer-Den Ilp Ons Aller Belang Velsen De Brasem Alphen Zegveld

Anna Paulowna Barsingerhorn Bergen Sassenheim Bovenkarspel Enkhuizen Burgerbrug Andijk Den Helder Den Oever Hoorn Medemblik Nibbixwoud Ursem Schagen Oudesluis Broek op Langedijk Twisk Wervershoof Wervershoof Wieringerwaard Slootdorp Winkel Wognum Sassenheim Hoogkarspel Heerhugowaard De Rijp Venhuizen Obdam Wieringen St. Maarten Alkmaar Akersloot Assendelft Beverwijk Middenbeemster Castricum Edam Heiloo Krommenie Purmerend Uitgeest Zaandam Amsterdam Heemskerk IJmuiden Zaandam Limmen Monnickendam Aalsmeer Amsterdam Haarlem Landsmeer-Den Ilp Oostzaan Velsen Ter Aar Alphen aan de Rijn Zegveld

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

Aantal leden 48 140 455 55 1.559 908 229 201 3.319 324 2.478 852 68 15 1.012 93 935 413 672 1.531 63 691 716 110 2.269 291 1.899 216 170 1.594 213 988 2.431 162 617 1.508 355 557 359 1.216 833 2.253 490 4.619 21 1.332 184 40 206 533 2.115 12.370 7.249 1.899 160 961 498 2.086 116

Hengelsportvereniging Plaatsnaam De Arnoud Rijnsburg

Noordwijkerhout Rijnsburg Visserijver.Nieuwkoop & Noorden Nieuwkoop De Vrije Visser Noordwijk De Eindsprint Hoogmade Wilnis Wilnis De Vaart Poscar Nieuwegein Amersfoort Amersfoort De Snoekbaars Baarn-Soest Naarden-Bussum Naarden-Bussum Hilversum Hilversum De Toekomst Nederhorst den Berg AWHB Weesp De Rijnstreek Woerden HSV Lelystad-Dronten Lelystad GWPU Bilthoven AUHV Utrecht t Snoekje Amerongen de Brasem Austerlitz Barneveld Barneveld De Rietvoorn Doorn Voor Ons Plezier Ede De Schele Pos Ede De Zwarte Schapen Ede De Poepenkolk Elburg De Snoek Harderwijk De Goudwinde Harskamp Hoop op Geluk Nijkerk Renswoude Renswoude De Voorn-Rhenen Rhenen De Rietvoorn Veenendaal Ons Genoegen Woudenberg Zeister Hengelaars Vereniging Zeist NN Ede Ons Stekkie Zeewolde Lunteren * Lunteren Brittenburgh Katwijk Ons Genoegen Almere De Sportvisser Noordwijk Sportviscentrum Loosdrecht Loosdrecht ZVV Zandvoort Zandvoort Totaal Gew. Pachtcommissie Utrecht Bilthoven

Hengelsportvereniging: - Breukelen - Maarssen - Montfoort - De Bilt - Lopikerwaard Totaal

Purmerend Leerdam Abcoude

* deze verenigingen zijn inmiddels opgeheven

35

385 2.436 472 624 680 4.597

Buitengewone leden Nl ver. van gehandicapte sportvissers (NVGS) Karper Sportvisserij Nederland St. Viscentra voor gehandicapten

Aantal leden 1.429 380 423 154 26 1.317 1.917 1.974 1.729 1.934 3.264 248 2.316 1.553 3.634 4.597 9.808 170 62 1.120 1.032 1.691 31 162 3.622 2.372 158 2.615 188 716 2.599 1.148 382 31 1.475 274 589 4.870 580 66 104 132.457


Sportvisserij MidWest Nederland Populierenlaan 78 1911 BM Uitgeest 0251 - 318882 info@smwn.nl

www.sportvisserijmidwestnederland.nl

Jaarverslag 2017 • Sportvisserij MidWest Nederland

36

Jaarverslag 2017 Sportvisserij MidWest Nederland  
Jaarverslag 2017 Sportvisserij MidWest Nederland  
Advertisement