Page 1

CMS (CUSTOMER MAINTENANCE SUPPORT) Maximera tillgängligheten genom självunderhåll Ett avancerat produktionssystem är till liten nytta om t.ex. enkla pappershanteringsproblem hindrar företaget från att hålla sina scheman och deadlines. Konica Minoltas koncept Customer Maintenance Support (CMS) gör det möjligt för tryckerier att utföra förebyggande systemunderhåll såväl som att byta ut vissa delar utan teknisk assistans från Konica Minolta – en lösning som dramatiskt minskar risken för störningar och driftstopp.

CUSTOMER MAINTENANCE SUPPORT


CMS (CUSTOMER MAINTENANCE SUPPORT)

Konica Minoltas CMS-koncept Över hälften av alla produktionsstopp är kopplade till pappershanteringsproblem och dåliga utskriftsresultat. En skicklig operatör kan enkelt åtgärda de flesta tekniska felen bakom dessa typer av produktionsstopp. Som förberedelse inför denna uppgift får huvud­ operatörerna en gedigen utbildning i förebyggande systemunderhåll och byte av CMS-delar. Utbildningen ger dem kompetensen att felsöka och finna vilken CMS-del som orsakar problemet och byta ut motsvarande del.

– Möjlighet för kunden att byta delar vid tecken på slitage. Redan från utvecklings­stadiet är CMS-produkterna utformade för enkelt byte och utskrifts­ enheternas konstruktion underlättar byte av CMS-delar. – Omedelbart byte av delar vid behov säkerställer jämn och hög produktions­ kvalitet. – Oberoende av en extern service­ organisation maximerar systemets drift: Operatörerna kan byta ut CMS-delar vid behov och regelbundet byte av delar kan anpassas efter produktionsscheman. – Skräddarsydd utbildning anpassad efter kundens behov: Operatörerna får all nödvändig utbildning och dokumentation.

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna business@konicaminolta.se www.konicaminolta.se Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu

Specialbroschyr_-_CMS_PP_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Production_Printing/Special_leaflets/Specialbroschyr_-_CMS_PP_w...

Specialbroschyr_-_CMS_PP_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Production_Printing/Special_leaflets/Specialbroschyr_-_CMS_PP_w...

Advertisement