Page 1

IC-413 – Enkel och prisvärd färgproduktion Flexibel färghantering, hög säkerhet, attraktiv prissättning och lättanvända funktioner: Den interna EFI Fiery-kontrollenheten IC-413 är ett perfekt komplement till Konica Minoltas professionella digitala färgpressar bizhub PRO C6000/C7000 och bizhub PRESS C6000/C7000. Den låga investeringskostnaden gör IC-413 till den idealiska integsmodellen för färgproduktion, samtidigt som de omfattande säkehetsfunktionerna garanterar att data, filer och annan information lagras säkert. Enkel och prisvärd färghantering samt effektiv hantering av utskriftsfiler ökar produktiviteten hos såväl nybörjare som erfarna användare.

Grundfunktioner

Huvudfunktioner

Den interna Fiery-kontrollenheten IC-413 erbjuder enkel hantering, förenklade arbetsflöden och mångsidig färghantering för bizhub PRO C6000/C7000 och bizhub PRESS C6000/C7000. I kombination med Fierykontrollenheten från Fiery levererar Konica Minoltas digitala färgpressar professionella resultat – vilket innebär att dessa konfigurationer är idealiska för företag.

Mer färg IC-413 innehåller EFI:s effektiva in-RIP-färghanteringssystem. Fiery ColorWise har en mängd olika färginställningsverktyg som ger både nybörjare och erfarna användare största möjliga flexibilitet. Dessutom erbjuder Fiery ColorWise högklassiga färger från första början – oavsett applikation, datorplattform, färgsystem och filformat.

Färgkontrollenheten IC-413 är utformad för att enkelt kunna hantera de krav som moderna affärstillämpningar ställer.

Förbättrad säkerhet IC-413 innehåller flera kraftfulla verktyg som garanterar fullständig kontroll över datasäkerheten, inklusive åtkomsten till själva kontrollenheten. Administratören kan styra många säkerhetsfunktioner och inställningar, bland annat verifiering och tilldelning av individuella behörigheter, tillgång till färgutskrifter, nätverksportar och tjänster samt installation av antivirusprogramvara.

Enheter som stöds

Kontrollenhet IC-413


IC-413, kontrollenhet

Funktioner ■

Tillval

Fiery Command WorkStation för heltäckande kontroll av arbetsflöden hos lokala och fjärranslutna klienter Fiery ColorWise Pro Tools erbjuder fullständig in-RIPfärghantering Med Colour Editor och Profile Manager kan du ladda ned och hantera ICC-profiler och enhetsprofiler samt anpassa ICC-profiler och färgkurvor Fiery Print Calibrator erbjuder ett enkelt användargränssnitt med grundläggande och avancerade kalibreringsmetoder Fiery Spot-On matchar automatiskt PANTONE, RGB, CMYK, Lab och dekorfärger, även när de förekommer på samma sida

Med EFI Color Profiler Suite kan du skapa, visualisera, testa och redigera färgprofiler i en samlad lösning EFI Impose ger dig obegränsade sidutskjutningsfunktioner, bland annat förhandsvisning av raster, provtryck och färgremsor för minimalt spill Med bevakade mappar för PC kan jobbleveranser automatiseras för alla användare Auto trapping (svällning) korrigerar felaktig färgpassning hos Fiery-drivna skrivare för sammansatta eller separerade dokument Säker radering tar bort alla spår av raderade filer på Fiery-enhetens hårddisk Productivity Pack för snabbare produktion, ökad kontroll över skrivarköer och anvancerade färginställningar – så att färgerna alltid stämmer!

Arbetsflöden med individuella privilegier

IC-413 Utskriftsenhet Användare

Färgutskrifter Svartvita utskrifter

bizhub PRESS C6000

Användare

Färgutskrifter Svartvita utskrifter

Specifikationer Maskinvara ■ Intel® Dual Core @ 2,6 GHz ■ 160 GB SATA-hårddisk ■ 2 GB höghastighetsminne ■ Ethernet (10/100/1000-Base-T) ■ Fiery System 9e

Filformat Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 ■ Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3 ■ PCL ■ Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1

Klientmiljöer ■ Windows® 7/2000/XP/Vista™ ■ Windows® Server 2003/2008 ■ Macintosh® OSX (10.3.9 eller senare) ■ Intel Macintosh OSX (10.4 eller senare)

Stöd för och tillgång till specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer. Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel. ■ Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. ■ Alla övriga varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare. ■ Tryckt på en Konica Minolta. ■ ■

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen • Tyskland Tfn: +49 (0) 511 74 04-0 Fax: +49 (0) 511 74 10 50 www.konicaminolta.eu

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB E-post: business@konicaminolta.se, www.konicaminolta.se Solna HK: Box 9060 (Solna strandväg 96), 171 09 Solna, Tfn: 08-627 75 00, Fax: 08-627 75 57 Malmö: Box 181 (Jörgen Kocksgatan 9), 201 21 Malmö, Tfn: 040-669 73 00, Fax: 040-669 73 20 Helsingborg: Berga allé 3, 254 52 Helsingborg, Tfn: 042-24 99 70, Fax: 042-15 50 10 Göteborg: Olof Asklunds gata 6, 421 30 Västra Frölunda, Tfn: 031-709 94 50, Fax: 031-47 49 45

11/2010

IC-413_Kontrollenhet_-_Broschyr_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Production_Printing/Controllers/IC-413_Kontrollenhet_-_Broschyr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you