Page 1

IC-306 Extern EFI-kontrollenhet Färg, personlig anpassning och automatisering Genom att kombinera kontrollenheten IC-306 EFI Fiery® och en digital press från Konica Minolta får du enkel men effektiv färgproduktion av högsta kvalitet med garanterat professionella resultat. Kombinationen av Fiery och ett professionellt färgproduktionssystem utgör en tekniskt avancerad lösning som tillgodoser produktionsbehoven hos alla typer av företag. Den externa EFI-kontrollenheten IC-306 är en kompetent mångsysslare som har stöd för alla systemfunktioner och erbjuder ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt mellan operatören och digitalpressen.

Kontrollenhet IC-306


KONTROLLENHET IC-306

Huvudfunktioner – Fiery Command WorkStation för heltäckande kontroll av arbetsflöden hos lokala och fjärranslutna klienter – Fiery ColorWise Pro Tools erbjuder fullständig in-RIPfärghantering – Med Colour Editor och Profile Manager kan du ladda ned och hantera ICC-profiler och enhetsprofiler samt anpassa ICC-profiler och färgkurvor – Fiery Print Calibrator erbjuder ett enkelt gränssnitt till både enkla och avancerade kalibreringsmetoder

– Fiery Spot-On matchar automatiskt PANTONE, RGB, CMYK, lab och dekorfärger, även när de förekommer på samma sida – I Advanced Job Management ingår automatisering av produktionsfunktioner som Rush Printing, Schedule Print, Suspend on Mismatch och Job Reorder Quick Doc Merge – Med bevakade mappar för PC ingår filter för Microsoft Office som möjliggör automatiserad jobbinlämning för alla användare

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna business@konicaminolta.se www.konicaminolta.se Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu

IC-306_Kontrollenhet_-_Datablad  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Production_Printing/Controllers/IC-306_Kontrollenhet_-_Datablad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you