Page 1

bizhub PRO C6000L Ekonomisk digital färgproduktion på instegsnivå

FÄRGPRODUKTIONSSYSTEM


SATSA PÅ DIGITAL FÄRG bizhub PRO C6000L är en smidig instegslösning för digitaltryck som säkerställer tryckeriets tillväxt – precis det du behöver i dagens konkurrensutsatta bransch.

Höga krav från interna och externa kunder gör det nödvändigt för dig att på enkelt sätt kunna anpassa och uppgradera produktutbudet i enlighet med nya krav. Du vill utöka ditt produktutbud kontinuerligt och hitta sätt att locka nya kunder. Samtidigt är tids- och kostnadsbesparingar samt ekonomi för trycksaksproduktionen avgörande för din konkurrenskraft. I dagens värld av multimedia är högklassig färgreproduktion nyckeln till framgång! Med digitalt tryck måste du kunna leverera trycksaker av högsta kvalitet inte bara avseende färg, utan trycksakerna i helhet. Produkterna måste vara av jämn och extremt hög kvalitet och verktygen för styrning av kvaliteten är därför avgörande.

Snabba leveranser, med produktion inom några få timmar i stället för dagar, plus produktion av mindre upplagor, är nyckeln till framgångsrikt digitaltryck. Ett system som ska uppfylla dessa krav måste vara fullständigt tillförlitligt. Produktionen ska i största möjliga mån automatiseras med ett minimalt antal manuella steg i processen. Om du ställer dessa krav ska du titta närmare på bizhub PRO C6000L. Troligtvis kommer du att upptäcka att systemet klarar mer än du kunnat föreställa dig!


bizhub PRO C6000L 3

FÄRG FÖR NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER bizhub PRO C6000L är den idealiska lösningen för ekonomisk digitalt färgtryck på instegsnivå. Skrivaren erbjuder nya möjligheter, extremt hög utskriftskvalitet och smidig drift.

Nya möjligheter Möjligheten att skapa nya typer av trycksaker, nya tjänster och göra extrema utgiftsbesparingar för ökade marginaler och lönsamhet är några av fördelarna med bizhub PRO C6000L. Konica Minoltas digitala färgpress erbjuder en mängd olika integrerade efterbehandlingslösningar – hög pappersflexibilitet (300 g/m2, även duplex), plus omfattande variabeldatafunktioner.

Imponerande utskriftskvalitet Simitri® HD polymeriserad toner återger text och linjer med hög precision, automatisk densitetskontroll för jämn färgkvalitet och högsta registreringsprecision för duplex. Tryckeriet arbetar därigenom optimal, budgeten kan optimeras och du får möjlighet till nya affärsmöjligheter.

Ekonomisk produktivitet Ökad lönsamhet, ökad volym och kortare leveranstider – detta ger dig möjlighet att utöka verksamheten utan att behöva oroa dig över framtiden. bizhub PRO C6000L garanterar ekonomisk och effektiv produktion med en utskriftshastighet på upp till 60 sidor/minut i färg eller svartvitt, maximerad drift, intuitiv programvara och verktyg samt automatisk justering av utskriftsmotorn.


bizhub PRO C6000L 4

bizhub PRO C6000L TEKNIK

bizhub PRESS C6000L använder Konica Minoltas egenutvecklade och avancerade färghanteringsteknik. Innovationer som S.E.A.D., ITbit-teknik, CRS och Simitri® HD polymeriserad toner erbjuder en oslagbar kombination av förstklassig kvalitet och jämn produktion, vilket garanterar perfekta resultat och tillförlitlighet.


bizhub PRO C6000L 5

S.E.A.D. II S.E.A.D. är utvecklat av Konica Minolta och betyder ”Screen-Enhancing Active Digital Process” och är en kombination av innovationer som garanterar absolut förstklassig färgreproduktion vid full produktionshastighet. S.E.A.D. II är den andra generationen av Konica Minoltas avancerade färghanteringsteknik och har följande viktiga egenskaper: – Utskriftsupplösning på 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitar Den imponerande utskriftsupplösningen på bizhub PRO C6000L återger perfekt de minsta textstorlekarna och tunnaste linjerna. I kombination med Konica Minoltas egenutvecklade Simitri® HD-toner ger detta en utskriftskvalitet som kan mäta sig med offsettryck. – Rastreringsteknik Tack vare den höga upplösningen på 1 200 dpi erbjuder bizhub PRO C6000L ytterligare raster för utskrift av ännu högre kvalitet, vilket ger jämnare och mer realistisk reproduktion som stämmer helt överens med förlagan. Frekvensmodulerad (FM) rastreringsteknik garanterar dessutom färgutskrifter utan moarémönster och ojämna kanter. – ITbit-teknik Konturhanteringsteknik som förbättrar utseendet av tecken genom att göra dem smalare så att de inte ser ”feta” ut. Konturhanteringen bidrar till att reproducera vita tecken på bakgrunder med idealiska proportioner och jämnar ut kanterna på rastrerade tecken. – Bildstabilitet En nyutvecklad och snabb stabilitetskontroll kontrollerar att bilden återges med jämn kvalitet på bizhub PRO C6000L under kontinuerlig drift utan att inverka på prestandan. Korrigering sker med full automatik och förbättrar stabiliteten på bildkvaliteten, samtidigt som processen förbättrar produktionseffektiviteten. – Automatiserad färghantering bizhub PRO C6000L effektiviserar arbetsflöden genom automatisk färgkalibrering, vilket låter operatörerna koncentrera sig på att framställa högkvalitativa trycksaker på kortare tid. – CRS (Colour Retention and Stability) Den exklusiva CRS-tekniken övervakar kontinuerligt statusen på bizhub PRO C6000L. När systemet får information om förändringar i utskriftsmiljön och utskriftsmotorn gör CRS omedelbart nödvändiga justeringar för att garantera högsta utskriftskvalitet.

Pappershanteringsteknik bizhub PRO C6000L har snabb och ultrasmidig pappershantering med Konica Minoltas ”luftassisterade” pappersmatningsteknik som separerar arken och matar dem enskilt – och särskilda dubbelmatningssensorer gör det ännu mer tillförlitligt! Vid behov kan en värmeenhet (tillval) installeras i papperskassetten för att torka papperet innan det används. Och den nya innovativa utskrifts- och framkallningsprocessen med lägre temperatur innebär att du kan välja bland ännu fler papperssorter. Varje individuell utskrift kyls ned och slätas ut för optimala resultat.

Simitri® HD polymeriserad toner bizhub PRO C6000L levererar överlägsen bildkvalitet såväl som djup svärta med sin oslagbara Simitri® HD polymeriserade toner. Simitri® HD gör även att färger återges på bästa sätt och eftersom fixeringstemperaturen är låg går det att skriva ut på många olika typer av media.


bizhub PRO C6000L 6

bizhub PRO C6000L AFFÄRSMÖJLIGHETER Det pågår stora förändringar i tryckeribranschen. Den ekonomiska nedgången har lett till färre tryckerier och de totala volymerna har minskat. Allt fler trycksaker har börjat publiceras i elektroniskt format. Välinformerade tryckeribolag är medvetna om att de måste öka vinstmarginalerna och generera nya intäktskällor för att kunna överleva. Med hänsyn till dessa förutsättningar har Konica Minolta lanserat Digital1234 – ett omfattande verksamhetsutvecklingsprogram som fokuserar på kundens möjligheter att effektivisera och vidareutveckla verksamheten. Huvudfrågan är: ”Hur kan vi snabbt förbättra affärsmöjligheterna?” Det enkla svaret är ”genom att minska utgifterna, öka vinstmarginalerna, lägga till nya tjänster och göra verksamheten mer produktiv.” Digital1234 är tänkt att vara enkelt och uppmuntrar företag att bygga utvecklingen på nya affärsidéer – och på så vis förbättra verksamheten. Kunden får förslag på hur nya affärsmöjligheter ska identifieras, bedömas, motiveras och implementeras. Det grundläggande konceptet innehåller dessa fyra steg samt råd för affärsprocessen. Varför ska vi investera i denna möjlighet? Hur passar konceptet in i den nuvarande verksamheten? Finns det någon som har genomfört det och kan berätta om det? Vilka åtgärder ska vi vidta för att lyckas med den nya affärsmöjligheten? Digital1234 består av olika rapporter skrivna av ett antal branschexperter som undersöker olika affärsmöjligheter, med frågan ”varför?” som utgångspunkt Det andra steget fokuserar på ”hur?” med hjälp av ett antal utvärderingsfrågor som sammanställts av en panel med internationella och oberoende branschexperter. Det tredje steget –”vem?”– består av olika fallstudier och det fjärde steget innehåller nedladdningsbara dokument som hjälper kunden att utveckla verksamheten, t.ex. affärsinriktade implementeringsguider som skrivits av branschkonsulter.

DIGITAL

enabling your business

Digital1234 Affärsutvecklingsprogrammet Digital1234 är avsett att hjälpa tryckeribolag att hitta metoder för att spara pengar, öka lönsamheten, skapa nya tjänster/produkter och öka produktiviteten. Kunden får förslag på hur nya affärsmöjligheter ska identifieras, bedömas, motiveras och implementeras.


bizhub PRO C6000L 7

Arbetsflöde – Visste du att för varje krona som spenderas på tryck spenderas ytterligare sex kronor på kringprocesserna runt själva tryckningen? – Detta kallas i regel ”arbetsflöde” och är avgörande för maximal effektivitet och minimering av manuella processer! – Ju mer du kan automatisera processen, desto effektivare blir den. – Fokus på effektivisering av arbetsflödet är det bästa sättet att förbättra verksamhetsresultatet. – Arbetsflödet kan korta avståndet mellan dig och kunderna. – Ett bra exempel på automatisering är ett hybrid­ arbetsflöde – Det ger optimal flexibilitet för produktion och maximerar utnyttjandet av både digital- och offset-utrustning. – Det blir möjligt att beräkna den kostnads­ mässiga brytpunkten mellan digitaltryck och offsettryck så att du kan välja den mest kostnadseffektiva metoden i sista stund. – Effektiva arbetsflöden i ett nötskal: Ju mindre tid du lägger ner på de tekniska aspekterna av trycksaksproduktionen, desto mer tid får du över till dina centrala arbetsuppgifter.


bizhub PRO C6000L 8

bizhub PRO C6000L FÄRGMOTOR – Upp till 60 A4-sidor/minut i färg och svartvitt – 1 200 x 1 200 dpi x 8 bit motsvarande 1 200 x 3 600 dpi – Duplex upp till 300 g/m2

EFTERBEHANDLINGSALTERNATIV – Häftesefterbehandlare med kapacitet för upp till 2 600 ark – Efterbehandlare med häft med kapacitet för upp till 3 100 ark – Häftning av upp till 50 ark – Häften bestående av upp till 20 ark – Sadelvikning, brevvikning inåt

EXTRA HÅLSLAG OCH INBLADNINGSENHET – Hålslag för 2 och 4 hål – Inbladning

SIMITRI® HD-TONER – Polymeriserad toner för fixering vid lägre temperatur och hög utskrifts­ kvalitet


bizhub PRO C6000L 9

2 KONTROLLENHETER ATT VÄLJA MELLAN – IC-413 intern EFI Fiery-kontrollenhet – IC-601 intern kontrollenhet från Konica Minolta

PEKSKÄRM – Mycket lättanvänd funktionspanel med färgpekskärm

VÄRMEENHET SOM TILLVAL – För digital offset och bestruket papper

PAPPERSKÄLLOR – Manuellt matningsbord: upp till 250 ark, upp till 300 g/m2 – Storkassett: upp till 2 500 ark, upp till 300 g/m2

3 PAPPERSKASSETTER – För upp till 1 500 ark

S.E.A.D. II – Screen-Enhancing Active Digital Processing, avancerad färghanteringsteknik för högkvalitativa utskrifter


bizhub PRO C6000L 10

bizhub PR C6000L KONTROLL­ ENHETER

För att tillgodose behoven hos olika tryckerier kan bizhub PRO C6000L utrustas med två olika kontrollenheter som alla garanterar blixtsnabb hantering av utskriftsdata.


bizhub PRO C6000L 11

IC-413 intern EFI Fiery-kontrollenhet Den interna Fiery-kontrollenheten IC-413 erbjuder prisvärd och flexibel färghantering och PCL-stöd såväl som en mängd olika säkerhetsfunktioner. Kontrollenheten förenklar hanteringen av Konica Minoltas PRO- och PRESS-system och dina arbetsflöden och gör att Konica Minoltas digitala färgpressar levererar professionella resultat – vilket innebär att dessa konfigurationer är idealiska för företag.

IC-601 Konica Minolta-kontrollenhet Konica Minoltas inbyggda IC-601-kontrollenhet erbjuder kraftfulla funktioner för arbetsflöden – bland annat 1 200 dpi vid full produktionshastighet, snabb RIP-hantering, ökad precision för färgreproduktion, nya färghanteringsfunktioner och full kompatibilitet med utskriftsmotorns inbyggda kontroll- och redigeringsfunktioner. IC-601 har även stöd för Konica Minoltas programvara PageScope® som ger interaktiv och kostnadseffektiv kontroll över dokument och individuella skrivarenheter – såväl som Printgroove POD Suite, som kombinerar flera funktioner för skrivarhantering, arbetsflöden och job tickets som tillsammans ger dig automatiserad kontroll över hela tryckeriet.


bizhub PRO C6000L 12

OSLAGBAR FLEXIBILITET FRÅN BÖRJAN TILL SLUT Professionell efterbehandling av trycksaker är en viktig del i produktionskedjan – och flexibilitet är nyckeln! Ett utbud av flexibel efterbehandlingsutrustning gör det det enkelt att uppgradera Konica Minoltas digitala tryckpressar för olika användningsområden med perfekt integrering.


bizhub PRO C6000L 13

Storkassett LU-202 Utrustad med högkapacitetskassetten LU-202 har en digital bizhub-skrivare en total papperskapacitet på 4 250 ark och kan skriva ut på olika pappersformat och -sorter inklusive SRA3-format (330 x 487 mm) och hanterar pappersvikter från 64 till 300 g/m2.

Mixplex enkel-/ dubbelsidigt under drift

Kombinerad mixplex/ mixmedia

Mixmedia vita/färgade ark från olika kassetter

Hörnhäftning

Tvåpunktshäftning

Sicksacksortering

Hörnhäftning

Tvåpunktshäftning

Häfte

Sadelvikning

Brevvikning inåt

Hålslagning två hål*

Hålslagning fyra hål

Inbladning*

Efterbehandlare med häft FS-31 Genom att utrusta bizhub-systemet med en häftningsenhet får tryckeriet en efterbehandlare som kan häfta olika positioner för smidig och tillförlitlig framställning av manualer, rapporter och andra typer av omfattande dokument. Enheten har en utmatningskapacitet på 3 100 art, häftar upp till 50 ark. Den kan även fås med automatisk sicksacksortering och gruppering. FS-531 kan även uppgraderas med hålslag och inbladning som tillval.

Allt-i-ett-efterbehandlare FS-612 Som ett kompakt alternativ för miljöer med begränsade utrymmen erbjuder den multifunktionella efterbehandlaren häftesframställning med 20 ark (80 sidor), två vikningsfunktioner (mittvikning och brevvikning) liksom tillval som hålslagning och inbladning av förtryckta ark. En stor fördel med denna lösning är enhetens kompakta mått. Du tvingas inte längre kompromissa på grund av platsbegränsningar utan kan producera trycksaker som tillfredsställer alla kunder.

* tillval Inbladning av omslag*


bizhub PRO C6000L 14


bizhub PRO C6000L 15

HÖG TILLGÄNGLIGHET Professionella tryckerier behöver driftsäker produktionsutrustning med tillförlitlig teknik. Därför prioriterades driftsäkerheten under utvecklingen av Konica Minoltas bizhub-system. Den högklassiga och robusta metallkonstruktionen garanterar säker drift. En mängd olika systemfunktioner utökar användbarheten ytterligare.

Påfyllning av papper och toner under drift Papper och toner kan fyllas på under drift utan att störa produktionen.

Konica Minolta Color Care Konica Minolta Color Care är underhållstjänst som garanterar att utrustningen fungerar optimalt i enlighet med motsvarande serviceavtal. När det gäller färgkvalitet definierar Konica Minoltas Color Care-verktyg en produktspecifik standard och garanterar att all Konica Minolta-utrustning som ingår i Color Care-konceptet håller den avtalade standarden. Konica Minolta Color Care består av en specificerad installationsprocess som utförs enligt en standardiserad process och reglerar och garanterar en viss kvalitetsstandard.


bizhub PRO C6000L 16 Tekniska specifikationer SKRIVARSPECIFIKATIONER

KOPIATORSPECIFIKATIONER

Utskriftshastighet A4 Upp till 60 sidor/minut Utskriftshastighet A3 Upp till 34 sidor/minut Utskriftsupplösning 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitar, max.: motsvarande 1 200 x 3 600 dpi Skalor 256 skalor (graderingar)

Kopieringshastighet A4 Kopieringshastighet A3 Skalor Tid till första kopia Förstoring Antal kopior

SYSTEMSPECIFIKATIONER Pappersvikter 64 upp till 300 g/m2 Duplexenhet Icke-staplande, 64–300 g/m2 Pappersformat A5–SRA3 (330 x 1 200 mm) Maximal sidyta 321 x 480 mm Papperskapacitet Max.: 4 250 ark Huvudenhet: upp till 1 500 ark Utskriftskapacitet Max.: 3 100 ark Huvudenhetens mått 760 x 992 x 1 076 mm (B x D x H mm) Huvudenhetens vikt 356 kg

SPECIFIKATION FÖR KONTROLLENHET IC-413 intern EFI Fiery-kontrollenhet Processor Intel® Dual Core @ 2,6 GHz RAM 2 GB Hårddisk 160 GB SATA-hårddisk Gränssnitt Ethernet (10/100/1000-Base-T) Filformat Adobe PostScript Level 1, 2, 3, Adobe PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, PDF/X-1a, 3, PCL, Fiery FreeForm v1/Fiery FreeForm v2.1 IC-601 intern kontrollenhet från Konica Minolta Processor Intel® Core2 Duo @ 2,8 GHz RAM 4 GB Hårddisk 2x 250 GB SATA lagringsutrymme Gränssnitt Ethernet (10/100/1000-Base-T) Filformat Adobe PostScript 3, PCL 5c/6, standard PDF, PDF 1.7 PDF/X-1a, X-3, EPS, TIFF, TIFF/IT, JPEG, PPML

Upp till 60 sidor/minut Upp till 34 sidor/minut 256 skalor (graderingar) Mindre än 6,5 sek. (A4 färg) 25–400 % i steg om 0,1% 1–9 999

TILLBEHÖR Automatisk dokument- Max.: 100 ark matare DF-622 Storkassett LU-202 1 kassett, papperskapacitet max 2 500 ark, pappersvikter: 64–300 g/m2, standardformat: B5–SRA3, min. pappersformat: 210 x 182 mm, max. pappersformat: 330 x 487 mm Manuellt matningsbord 1 kassett, upp till 250 ark pappersvikter: 64–300 g/m2, MB-504 standardformat: A6S–SRA3, min. pappersformat: 100 x148 mm, max. pappersformat: 330 x 1 200 mm Efterbehandlare med För häften med upp till 20 ark (80 sidor), hörn- och häft FS-612 2-punktshäftning, häftning av upp till 50 ark, sadel- och brevvikning, automatisk sicksacksortering och gruppering, utmatningsfack för upp till 2 500 ark, extrafack för upp till 100 ark Efterbehandlare med Hörn- och 2-punktshäftning, häftning av upp till 50 ark, häft FS-531 automatisk sicksacksortering och gruppering, utmatningsfack för upp till 3 000 ark, extrafack för upp till 100 ark Inbladningsenhet PI-502 Inbladning av förtryckta ark (tillval för FS-612/ 2 inbladningskassetter för 200 ark vardera FS-531) Hålslagsenhet PK-512 Hålslagning (2 eller 4 hål) (tillval för FS-612/ FS-531) Hålslagsenhet PK-513 Hålslagning (4 hål) (tillval för FS-612/ FS-531)

SKANNERSPECIFIKATIONER Skanningshastighet A4 Upp till 40 sidor/minut Skanningshastighet A3 Upp till 22 sidor/minut Skannerupplösning 600 x 600 dpi Skanningslägen TWAIN-skanning, skanning till hårddisk, skanning till FTP, skanning till SMB, skanning till e-post Skanningsformat TIFF (enkel- och flersidig), PDF

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB E-post: business@konicaminolta.se, www.konicaminolta.se Solna HK: Box 9060 (Solna strandväg 96), 171 09 Solna, Tfn: 08-627 75 00, Fax: 08-627 75 57 Malmö: Box 181 (Jörgen Kocksgatan 9), 201 21 Malmö, Tfn: 040-669 73 00, Fax: 040-669 73 20 Helsingborg: Berga allé 3, 254 52 Helsingborg, Tfn: 042-24 99 70, Fax: 042-15 50 10 Göteborg: Olof Asklunds gata 6, 421 30 Västra Frölunda, Tfn: 031-709 94 50, Fax: 031-47 49 45

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu

09/2012

–– Alla specifikationer förutsätter A4-papper på 80 g/m2. –– Stöd och tillgänglighet av specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer. –– Den angivna livslängden för skrivarens olika förbrukningsvaror är baserad på särskilda utskriftsförhållanden, bland annat vad gäller sidtäckningen för en viss pappersstorlek (5% sidtäckning för A4). Förbrukningsvarornas faktiska livslängd varierar beroende på användningen och andra utskriftsvariabler, bland annat sidtäckning, pappersstorlek, typ av media, kontinuerlig eller periodisk användning, lufttemperatur och luftfuktighet. –– Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning. –– Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. –– Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel. –– Alla varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare och erkänns härmed.

bizhub_PRO_C6000L_-_Broschyr_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Production_Printing/Colour/bizhub_PRO_C6000L/bizhub_PRO_C6000L_...

bizhub_PRO_C6000L_-_Broschyr_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Production_Printing/Colour/bizhub_PRO_C6000L/bizhub_PRO_C6000L_...

Advertisement