Page 1

bizhub PRO 1052 INTERNTRYCKERIER Stabil produktivitet fรถr interntryckerier

SVARTVITT PRODUKTIONSSYSTEM


PLUS FÖR EFFEKTIVITET bizhub PRO 1052 är Konica Minoltas svar på våra kunders önskemål om ett prisvärt och kraftfullt digitalt produktionssystem för centrala interntryckerier/reprocentraler. bizhub PRO 1052 är robust och extremt driftsäker och kombinerar topprestanda med ett komplett utbud av inbyggda efterbehandlingsfunktioner som kan anpassas efter dina behov. Detta högteknologiska paket möjliggör svartvitt tryck av extremt hög kvalitet. Det är kombinationen av efterbehandlingsutrustning till bizhub PRO 1051 som ger dig konkurrensfördelar och därför är våra lösningar det självklara valet när du tar steget över till digitaltryck. bizhub PRO 1052 ger dig möjlighet att producera stora volymer svartvita dokument utan att behöva oroa dig över flaskhalsar och förseningar i produktionen – och vara trygg i vetskapen om att du har ett system som är erkänt för sin produktionseffektivitet och flexibilitet.

– Interntryckerier måste ständigt utvecklas. I takt med att internkunderna ställer allt högre krav måste du kunna lita på att systemet kan anpassas för att producera nya typer av trycksaker samtidigt som tryckeriet klarar kra­ ven på ekonomisk produktion. – Ett sådant system måste vara mycket produktivt och minimera antalet oplanerade stopp. Det är också viktigt med korta leveranstider eftersom detta är ett mervärde som försvarar syftet med interntryckeriet för organisationen.

– Hanteringen av det digitala produktionssystemet måste vara intuitiv. Systemet måste vara enkelt att sköta och styra och inlärningskurvan måste vara kort. Integreringen av detta system i den befintliga miljön ska kunna ske enkelt, samtidigt som högsta möjliga grad av automatisering ska effektivisera tryckeriets arbetsflöden. – Tryckeriet kräver extremt jämn och hög utskriftskva­ litet. Till detta krävs med all rätt praktiska verktyg för att bibehålla högsta möjliga utskriftskvalitet.

Om du ställer dessa krav ska du titta närmare på bizhub PRO 1052. Troligtvis kommer du att upptäcka att systemet klarar mer än du kunnat föreställa dig!


bizhub PRO 1052 3

FLEXIBILITET FÖR HÖGKLASSIGA TRYCKSAKER Flexibel drift bizhub PRO 1052 erbjuder hög komfort och smidig hantering som inte bara minskar arbetskostnaderna utan även de dolda kostnaderna med hjälp av smarta programlösningar. En rad olika gränssnitt möjliggör fullständig integrering i befintliga datanätverk för generering av redovisningsuppgifter eller integrering i dokumenthanteringssystem för smidig köhantering. bizhub PRO 1052 uppfyller alla tekniska krav som moderna tryckerier ställer.

Ekonomisk produktivitet För att göra interntryckeriet mer lönsamt och undvika diskussioner om outsourcing är det viktigt att kunna hålla korta leveranstider, öka den allmänna produktiviteten, erbjuda nya typer av trycksaksprodukter och anpassa sig till företagets föränderliga arbetsflöden. Du kan åstadkomma allt detta med de avancerade funktionerna hos bizhub PRO 1052, inklusive en hög utskriftshastighet på 105 sidor per minut, optimerad drift med fjärröver­ vakningssystemet CS Remote Care och CMS-service och support, såväl som tillförlitliga funktioner för variabeldatatryck.

Kraftfulla och lättanvända funktioner

Med bizhub PRO 1052 blir produktionen lättare att sköta – tack vare den stora pekskärmen och de intuitiva guiderna för smidig och automatisk justering av utkriftsinställningar.

Enastående hög utskriftskvalitet

Producera trycksaker med optimal effektivitet och optimera samtidigt din budget! bizhub PRO 1052 kan garantera detta med Simitri® HD polymeriserad toner för högklassig reproduktion av fina linjer och text och högsta registreringsprecision för duplexutskrifter.


bizhub PRO 1052 TEKNIK

bizhub PRO 1052 garanterar framgångsrikt digital­ tryck för interntryckerier tack vare en rad olika specialutvecklade tekniska lösningar som tillsammans garanterar högupplösta utskrifter av högsta klass. De inbyggda kvalitetshöjande systemen garanterar absolut jämn utskriftskvalitet från första till sista sidan – och även mellan olika jobb. Systemets oslagbara utskriftskvalitet övertygar även internkunder med extremt höga krav.


bizhub PRO 1052 5

LED-skrivarhuvud på 1 200 x 1 200 dpi bizhub PRO 1052 har en utskriftsupplösning på 1 200 dpi på bredden och höjden tack vare ett avancerat LEDskrivarhuvud (LPH). Denna teknik förbättrar reproduktionen av små teckensnitt och den täta rastreringen ger jämnare reproduktion av halvtoner.

Dubbelmatningssensor Pappersmatningsenheten är utrustad med en dubbel­ matningssensor som förhindrar att blanka sidor av misstag hamnar tillsammans med utskrifterna. Sensorerna använder överljudsteknik för att övervaka pappersmatningen från alla kassetter: om ett blankt ark upptäcks avbryts utskriftsprocessen automatiskt för att förhindra feltryck och pappersslöseri.

Snedmatningssensor Sensorn som finns installerad för att förhindra matning av skeva ark mäter skevningsvinkeln baserat på tidsavståndet och papperets linjära hastighet och avbryter automatiskt utskrift när den inställda skevningsgränsen överskrids. Detta förhindrar feltryck och problem med efterbehandlingen.

Simitri® HD-toner Simitri® HD-toner är utvecklad av Konica Minolta och använder en polymeriseringsteknik som ger mindre och mer enhetligt formade tonerpartiklar för ökad utskriftsupplösning. Polymeriserad toner har även en lägre fixeringstemperatur vilket innebär att utskrifterna blir slätare. Tack vare oljefri fixering blir finishen naturlig med minimal glans – kvalitet som kan mäta sig med offsettryck. Tonerråvaran innehåller cirka 10 % biomassa vilket minskar miljöeffekterna.

Schemahantering Med det integrerade schemaverktyget i bizhub PRO 1052 får operatören en översikt över all information för smidig hantering av köade utskriftsjobb. Översikten visar alla pågående jobb och viktiga detaljer, bland annat papperssorter samt en tidslinje som anger produktionskapaciteten. Operatören kan visa uppdaterade och detaljerade översikter över pausade och reserverade jobb.


bizhub PRO 1052 6

bizhub PRO 1052 AFFÄRSMÖJLIGHETER Det pågår stora förändringar i tryckeribranschen. Den ekonomiska nedgången har lett till färre tryckerier och de totala volymerna har minskat. Allt fler trycksaker har börjat publiceras i elektroniskt format. Välinformerade tryckeribolag är medvetna om att de måste öka vinstmarginalerna och generera nya intäktskällor för att kunna överleva. Med hänsyn till dessa förutsättningar har Konica Minolta Business Solutions Europe lanserat Digital1234 – ett omfattande verksamhetsutvecklingsprogram som fokuserar på kundens möjligheter att effektivisera och vidareutveckla verksamheten. Huvudfrågan är: ”Hur kan vi snabbt förbättra affärsmöjligheterna?” Det enkla svaret är ”genom att minska utgifterna, öka vinstmarginalerna, lägga till nya tjänster och göra verksamheten mer produktiv.” Digital1234 är tänkt att vara enkelt och uppmuntrar företag att bygga utvecklingen på nya affärsidéer – och på så vis förbättra verksamheten. Kunden får förslag på hur nya affärsmöjligheter ska identifieras, bedömas, motiveras och implementeras. Det grundläggande konceptet innehåller dessa fyra steg samt råd för affärsprocessen. Varför ska vi investera i denna möjlighet? Hur passar konceptet in i den nuvarande verksamheten? Finns det någon som har genomfört det och kan berätta om det? Vilka åtgärder ska vi vidta för att lyckas med den nya affärsmöjligheten? Digital1234 består av olika rapporter skrivna av ett antal branschexperter som undersöker olika affärsmöjligheter, med frågan ”varför?” som utgångspunkt Det andra steget fokuserar på ”hur?” med hjälp av ett antal utvärderingsfrågor som sammanställts av en panel med internationella och oberoende branschexperter. Det tredje steget –”vem?”– består av olika fallstudier och det fjärde steget innehåller nedladdningsbara dokument som hjälper kunden att utveckla verksamheten, t.ex. affärsinriktade implementeringsguider som skrivits av branschkonsulter.

DIGITAL

enabling your business

Digital1234

Affärsutvecklingsprogrammet Digital1234 är avsett att hjälpa tryckeribolag att hitta metoder för att spara pengar, öka lönsamheten, skapa nya tjänster/produkter och öka produktiviteten. Kunden får förslag på hur nya affärsmöjligheter ska identifieras, bedömas, motiveras och imple­ menteras.


bizhub PRO 1052 7

Arbetsflöde – Visste du att för varje krona som spenderas på tryck spenderas ytterligare sex kronor på kringprocesserna runt själva tryckningen?

Webb till tryck för interntryckerier – Interntryckerier måste i regel kunna visa för företagsledningen att de är ekonomiskt försvarbara – De måste kunna visa att de kan producera trycksaker mycket ekonomiskt – ”Trycksaker ska produceras on-demand” – Trycksakerna måste vara billigare att producera” – Beställningsprocessen måste vara säker och tillförlitlig” – Ett bra sätt att ge internkunderna bättre service är att använda en webbaserad lösning för beställning av trycksaker. – Endast 20 % av alla europeiska interntryckerier har insett värdet av webbaserade beställningssystem. – Webb till tryck ger tillfälle att effektivisera beställningsprocessen. – Systemet gör tryckeriet mer kostnadseffektivt. – Det förenklar beställning av trycksaker från interntryckeriet. Det gäller i synnerhet för återkommande uppdrag, blanketter, visitkort, kataloger och utskick med automatiserad beställning och leverans. – Kostnaderna kan faktureras automatiskt till motsvarande avdelning. – Du kan automatiskt förstärka företagets grafiska policy. – Tryckeriet kan ta emot beställningar dygnet runt.

– Detta kallas i regel ”arbetsflöde” och är avgörande för maximal effektivitet och minimering av manuella processer! – Ju mer du kan automatisera processen, desto effektivare blir den. – Fokus på effektivisering av arbetsflödet är det bästa sättet att förbättra verksamhetsresultatet. – Arbetsflödet kan korta avståndet mellan dig och internkunden. – Ett bra exempel på automatisering är ett hybridarbetsflöde som ger optimal flexibilitet för produktion och maximerar utnyttjandet av både digital- och offset-utrustning. – Det blir möjligt att beräkna den kostnadsmässiga brytpunkten mellan digitaltryck och offsettryck så att du kan välja den mest kostnadseffektiva metoden i sista stund. – Effektiva arbetsflöden i ett nötskal: ju mindre tid du lägger ner på de tekniska aspekterna av trycksaksproduktionen, desto mer tid får du över till dina centrala arbetsuppgifter.


bizhub PRO 1052 8

bizhub PRO 1052 HÖGEFFEKTIV INSTEGSMODELL

INBLADNING – Ibladningsenhet (tillval) med två fack och kapacitet för upp till 400 ark

UTSKRIFTSKAPACITET – Upp till 4 200 ark – Separat extrafack – Separat utmatningsfack för häften

EFTERBEHANDLINGSALTERNATIV – Häftesefterbehandlare för häften med upp till 20 ark (80 sidor), sadelhäft med klippmekanism för klammer och häftning av upp till 100 ark – Håslagskit för 2 och 4 hål som tillval


bizhub PRO 1052 9

PEKSKÄRM – Mycket lättanvänd funktionspanel med färgpekskärm, vinklingsbar

KRAFTFULL KONTROLLENHET – Snabb integrerad RIP för exceptionell produktivitet

VAL AV PAPPERSENHETER – PF-703: Pappersmatningsenhet med 3 kassetter, sugmatning och avfuktare som tillval – PF-706: Pappersmatningsenhet med 3 kassetter, friktionsmatad, matnings­ enhet för förtryckt papper som tillval

SVARTVIT SKRIVARE – Upp till 105 sidor/minut för A4 / 60 sidor per minut för A3 – Toppvolym på 2 miljoner utskrifter – Utskriftsupplösning på 1 200 x 1 200 dpi – Duplex upp till 300 g/m2, simplex upp till 350 g/m2 TEKNIK – Simitri® HD polymeriserad toner – Förbättrade Dmax-inställningar – Miljövänlig teknik


bizhub PRO 1052 imponerar med sin höga rippnings- och utskriftshastighet och erbjuder funktioner som hjälper både kommersiella tryckerier och interntryckerier att hålla en hög och jämn produktionstakt och tillgodose kundernas krav. Kontrollenheten använder den senaste tekniken från Intel och är inbyggd i huvudenheten.

Optimerad jobbhantering

bizhub PRO 1052 KONTROLLENHET

bizhub PRO 1052 erbjuder hög rippningshastighet som tidigare inte funnits för denna maskinklass och hanterar smidigt krävande uppdrag. Enheten hanterar även JDFJMF vilket säkerställer fullständig och smidig integrering i alla produktionsmiljöer. Kontrollenheten säkerställer optimal jobbhantering och kapacitet för stora produktionsvolymer på kortast möjliga tid. Kontrollenheten har fullt stöd för CIE-färgsystemet och förbättrar reproduktionen av färgdokument. RGB-färgdata konverteras till CIEfärgsystemet för att ge mycket finare gråskalor med högre grad av differentiering vilket inte kan åstadkommas vid färgutskrift utan konvertering.


bizhub PRO 1052 11

Tone Curve Utility Konica Minoltas Tone Curve Utility är ett smart verktyg för finjustering av rippningsinställningar, t.ex. raster- och tonkurvor samt funktioner för anpassning av rastervinklar och rasterpunktformer. Operatören kan välja mellan olika standardtonkurvor och snabbt och enkelt skapa egna

Utskrift med standardtonkurva

EFI Fiery Central/Solo – Med EFI Fiery ® Central/Solo kan skrivaren kontrolleras och styras via Fiery Command WorkStation. – Den förenar den operativa miljön genom att hantera flera skrivare med ett enda intuitivt gränssnitt. – Med tillvalet Fiery Impose-JobMaster får du en perfekt assistenten som hjälper dig att på ett proffsigt sätt sätta samman komplexa dokument. Du kan importera skan­ ningar, skapa flikar samt redigera och numrera under arbetets gång. – Fördelarna med multi Fiery-drivna skrivarmiljöer är: - Du har full kontroll över alla utskriftsenheter: alla skrivare kan styras från ett gränssnitt. - Upp till tre enheter kan anslutas och grupperas för att användas i arbetsflöden (t.ex. Color Split, Volume Balancing, automatisk omdirigering vid eventuella utskriftsstopp osv.).

kurvor med dra-och-släpp-funktionerna. Exempelvis kan anpassade inställningar för kontrollenheten sparas och sedan snabbt läsas in i skrivardrivrutinen. Denna omfattande funktionalitet ger operatören flexibel kontroll över kvalitetsoptimeringen.

Utskrift med ny tonkurva

Reducering av maxdensiteten påverkar inte texten som behåller 100 % densitet.

Papperskatalog Papperskatalogen är ytterligare en funktion på bizhub PRO 951 som ökar effektiviteten och maximerar produktionen. När papperskatalogen har programmerats behöver inte operatören veta var papperssorten som krävs för ett visst jobb förvaras. När operatören förbereder produktionen väljer han/hon helt enkelt önskad papperssort i papperskatalogen. Pappersorterna i katalogen kan även ges beskrivande namn som t.ex. ”Brevpapper standard”. Detta underlättar hanteringen för användarna ytterligare.


ULTIMAT MÅNGSIDIGHET FRÅN BÖRJAN TILL SLUT Ett uppdrag är aldrig enkelt. Produktion av högklassiga trycksaker kräver professionell hantering av hela processen från själva tryckningen till efterbehandlingen – och som alltid är flexibilitet nyckeln till framgång!


bizhub PRO 1052 13

Pappersmatningsenhet PF-703 Pappersmatningsenheten PF­703 utökar papperskapaciteten med 3 kassetter för en total kapacitet på 5 000 ark och hanterar pappersvikter mellan 40 och 350 g/m2. Alla pappersformat kan matas från alla kassetter. Värmeavfuktaren kan optimera matningen av bestruket papper och offsetpapper i miljöer med hög luftfuktighet.

Dubbelsidig utskrift/ duplex

Enkelsidig utskrift

Mixmedia vita/ färgade ark från olika kassetter

Mixplex enkel-/ dubbelsidigt – under drift

Kombinerad mixplex/ mixmedia

Inbladning av färgark

Dubbelsidig utskrift/ duplex

Enkelsidig utskrift

Mixmedia vita/färgade ark från olika kassetter

Mixplex enkel-/ dubbelsidigt – under drift

Kombinerad mixplex/ mixmedia

Hörnhäftning

Tvåpunktshäftning

Hålslagning två hål

Hålslagning fyra hål

Inbladning av färgomslag

Inbladning av färgark

Sicksacksortering

Variabel klammerlängd

Hörnhäftning

Tvåpunktshäftning

Hålslagning två hål

Hålslagning fyra hål

Häfte

Inbladning av färgark

Brevvikning

Pappersmatningsenhet PF-706 Pappersmatningsenheten PF­706 utökar pappers­ kapaciteten med 3 kassetter för en total kapacitet på 9 000 ark och hanterar pappersvikter mellan 40 och 350 g/m2. Möjligheten att mata papper från alla kassetter ger ökad flexibilitet. Pappersmatningsenheten för förtryckt papper (tillval) förbättrar matningen och förbättrar luftseparationen mellan de förtryckta arken.

Häftningsenhet FS-532 Genom att utrusta bizhub­systemet med en häftningsenhet får tryckeriet ett system som kan häfta olika positioner för smidig och tillförlitlig framställning av manualer, rapporter och andra typer av omfattande dokument. Enheten häftar upp till 100 ark åt gången vid full produktionshastighet och klipper universalklammer till korrekt längd under processen. Automatisk sicksacksortering och gruppering finns även att få. Utmatningskapaciteten är 4 200 ark. FS­532 kan uppgraderas med hålslag och inbladning som tillval.

Allt-i-ett-efterbehandlare FS-532 & SD-510 Genom att kombinera FS­532 och SD­510 kan sadel­ häftade dokument produceras. Den automatiserade häftesproduktionen hanterar upp till 20 ark (80 sidor) per häfte och har två vikningsfunktioner: sadelvikning och brevvikning, plus ytterligare tillvalsfunktioner som hålslagning och inbladning av förtryckta ark.


bizhub PRO 1052 14


bizhub PRO 1052 15

HÖG TILLGÄNGLIGHET Professionella tryckerier behöver driftsäker produktionsutrustning med tillförlitlig teknik. Därför prioriterades driftsäkerheten under utvecklingen av Konica Minoltas bizhub-system Den högklassiga och robusta metallkonstruktionen garanterar säker drift. En mängd olika systemfunktioner utökar användbarheten ytterligare.

Påfyllning av papper och toner under drift Papper och toner kan fyllas på under drift utan att störa produktionen.

CMS (Customer Maintenance Support) Med Konica Minoltas CMS-koncept kan operatören snabbt och enkelt byta vissa systemkomponenter. Detta är en välkommen lösning för tryckerier som kan åtgärda enklare problem direkt för att undvika långa driftstopp.

CS Remote Care Med Konica Minoltas fjärrserviceverktyg CS Remote Care sänds mätarställningar, systemfelmeddelanden och serviceanrop från bizhub PRESS- och PRO-system direkt till Konica Minoltas serviceavdelning. Detta möjliggör effektiv analys av systemets status och förebyggande underhåll innan konkreta problem uppstår. Lösningen minimerar antalet driftstopp och den administrativa bördan hos kunden. Tryckeriet sparar pengar och kan hålla produktionen igång med optimal produktivitet.


bizhub PRO 1052 16 KOPIATORSPECIFIKATIONER

SKRIVARSPECIFIKATIONER Utskriftshastighet A4 Upp till 105 sidor/minut Utskriftshastighet A3 Upp till 60 sidor/minut Utskriftsupplösning 1 200 x 1 200 dpi Graderingar Upp till 256 skalor

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Pappersvikter Standard: 40–350 g/m2 I duplexläge: 50–300 g/m2 Duplexenhet Icke-staplande typ Pappersformat A5 till SRA3, min. 95 x 139 mm, max. 324 x 483 mm (med PF-703) Maximal sidyta 314 x 483 mm (med PF-703) Papperskapacitet Max.: 9 000 ark, huvudenhet upp till 3 000 ark PF-706: upp till 6 000 ark, PF-703: upp till 5 000 ark Maximal Storkassett: 4 200 ark, per extrafack: 200 ark utskriftskapacitet Uppvärmningstid Under 420 sek. Huvudenhetens mått 990 x 780 (910 med kontrollenhet) x 1 233 (B x D x H) (1 454 med panel) mm

Kopieringshastighet A4 Upp till 105 kopior/minut Kopieringshastighet A3 Upp till 60 kopior/minut Kopieringsupplösning 600 x 600 dpi Skalor 256 skalor (graderingar) Tid till första kopia Mindre än 2,8 sek. (A4 LEF) Förstoring 25–400 % i steg om 0,1 % Antal kopior 1–9 999

TILLBEHÖR

Automatisk dokument- Max.: 100 ark matare

Pappersmatningsenhet Pappersmatningsenhet PF-706 3 kassetter, kapacitet: upp till 6 000 ark Pappersvikter: 40–350 g/m2, standardformat: A5 till SRA3, min. pappersformat: 95 x 139 mm, max. pappersformat: 324 x 463 mm Pappersmatningsenhet PF-703 3 kassetter med sugmatning, papperskapacitet: upp till 5 000 ark, pappersvikter: 40–350 g/m2 Standardpappers format: A5 till SRA3, min. pappersformat: 95 x 139 mm Huvudenhetens vikt Huvudenhet: 375 kg max. pappersformat: 324 x 483 mm Efterbehandlare med häft Häftningsenhet FS-532 Häftning av upp till 100 ark, 2-punkts- och hörnhäftning SPECIFIKATION FÖR KONTROLLENHET variabel klammerlängd (klippmekanism), utmatningsfack för upp till 4 200 ark (A4), extrafack för upp till 200 ark, autoHårdvara Inbyggd kontrollenhet matisk sicksacksortering och gruppering Processor Pentium G6950 2,8 GHz Häftesefterbehandlare Sadelhäftningskit SD-510 (för FS-532) RAM 2 GB Produktion av häften med upp till 20 ark (80 sidor), sadelHårddisk 250 GB eller mer häftning, omslagsark från 50 till 300 g/m2, utmatningsfack Sidbeskrivnings språk PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF för häften, flersidig brevvikning (upp till 5 ark), flersidig sadelvikning (upp till 5 ark) Hålslagskit Hålslagskit PK-505 (för FS-532) SKANNERSPECIFIKATIONER Hålslagning (2 eller 4 hål) Inbladningsenhet Inbladningsenhet PI-502 (för FS-532) Skanningshastighet A4 Upp till 105 bilder/minut Inbladning av förtryckta ark, inbladningsfack för 200 ark Skanningshastighet A3 Upp till 60 bilder/minut vardera Skannerupplösning 1 200 dpi, 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi Skanningslägen TWAIN-skanning, skanning till hårddisk, skanning till FTP, skanning till SMB, skanning till e-post Skanningsformat PDF, TIFF, krypterad PDF, XPS

nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer. –– Den angivna livslängden för skrivarens olika förbrukningsvaror är baserad på särskilda utskriftsförhållanden, bland annat vad gäller sidtäckningen för en viss pappersstorlek (5% sidtäckning för A4). Förbrukningsvarornas faktiska livslängd varierar beroende på användningen och andra utskriftsvariabler, bland annat sidtäckning, pappersstorlek, typ av media, kontinuerlig eller periodisk användning, lufttemperatur och luftfuktighet. –– Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning. –– Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. –– Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel. –– Alla varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare och erkänns härmed.

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17

Din Konica Minolta-partner: Konica Minolta Business Solutions Sweden AB E-post: business@konicaminolta.se, www.konicaminolta.se Solna HK: Box 9060 (Solna strandväg 96), 171 09 Solna, Tfn: 08-627 75 00, Fax: 08-627 75 57 Malmö: Box 181 (Jörgen Kocksgatan 9), 201 21 Malmö, Tfn: 040-669 73 00, Fax: 040-669 73 20 Helsingborg: Berga allé 3, 254 52 Helsingborg, Tfn: 042-24 99 70, Fax: 042-15 50 10 Göteborg: Olof Asklunds gata 6, 421 30 Västra Frölunda, Tfn: 031-709 94 50, Fax: 031-47 49 45

30855 Langenhagen

Tyskland

www.konicaminolta.eu

06/2012

–– Alla specifikationer förutsätter A4-papper på 80 g/m2. –– Stöd och tillgänglighet av specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program,

bizhub_PRO_1052_-_CRD_Broschyr_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Production_Printing/Black-White/bizhub_PRO_1052/bizhub_PRO_1052...