Page 1

bizhub 652 Svarvit multifunktionsmaskin för A3-format Upp till 65 sidor per minut i svartvitt Funktioner – Svartvitt

Kopiering

– Svartvitt – PCL/PS – Lokalt/nätverk – USB

Utskrift – IP-Fax – i-Fax – PC-Fax – Super G3 Fax

Fax

1 Box

– Distribution – Delning Box till box

– Färg – tWAIn-nätverk – Skanning till SMB

Skanning – Utskrift av lagrade dokument – Box till USB

– Skanning till box – Skanning till e-post – Skanning till FtP

– Skanning till WebDAv – Skanning till USB – Scan-to-Home – Scan-to-Me


DATABLAD bizhub 652 Teknik EMPERON™

SIMITRI® HD TONER

IWS

OPEN API

i-OPTION

CSRC

Tillbehörsöversikt

Jobbseparator JS-603

SÖKBARA PDF:ER LK-105

HÅLSLAG PK-517

TRÅDLÖST NÄTVERK SX-600

USB-KIT EK-604

WEBBLÄSARE LK-101v2

SADELHÄFT SD-509

TANGENTBORDSHÅLLARE KH-101

ELLEr

USB-KIT EK-605

PDF/A + KRYPTERINGSFUNKTION LK-102

SKANNINGSACCELERATOR SA-502 ARBETSBORD Wt-506

MINNE UK-203

FAXKIT MK-720

FÖrStA

FAXKORT FK-502

AnDrA

SÄKERHETSKIT SC-507

Efterbehandlare med häft FS-527 ELLEr

BIOMETRISK VERIFIERING AU-102

UTMATNINGSFACK Ot-503 Efterbehandlare med häft FS-526

ELLEr

Z-vikningsenhet ZU-606 Jobbseparator JS-602 ELLEr

HÅLSLAG PK-516

Storkassett LU-301

Storkassett LU-204

SADELHÄFT SD-508 Inbladningsenhet PI-505

Efterbehandlingsalternativ

Hörnhäftning

Tvåpunktshäftning

Hålslagning

Häfte

Sicksacksortering

Z-vikning

Hålslagning

Duplex

Kombinerad mixplex/ mixmedia

Inbladning, rapport

Brevvikning

ID-KORTLÄSARE FÖr OLIKA KOrtSyStEM


DATABLAD bizhub 652 Beskrivningar bizhub 652 Kommunikationscenter med 65 sidor/minut i svartvitt. Standard Emperon™-kontrollenhet med stöd för PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 och XPS. Papperskapacitet på 500 + 500 + 1 000 + 1 500 ark och 150 ark via manuell matning. Pappersformat från A6 till A3+, 1,2 m banderoll och 64–300 g/m2. 2 GB minne, 250 GB hårddisk och Gigabit Ethernet som standard. A4, 3 000 ark, 64–256 g/m2 LU-301 Storkassett LU-204 Storkassett A4-A3+, 2 500 ark, 64–256 g/m2 FS-529 Efterbehandlare Häftning av upp till 100 ark, utmatningskapacitet på med häft 3 100 ark PK-516 Hålslag Hålslagning 2 eller 4 hål SD-509 Sadelhäft Produktion av häften/brevvikning Jobbseparator för t.ex. fax JS-602 Jobbseparator PI-505 Inbladningsenhet Inbladning av omslag, efterbehandling Z-vikning för A4 och A3 ZU-606 Z-vikningsenhet FS-527 Efterbehandlare med häft Häftning av upp till 50 ark, utmatningskapacitet på 3 200 ark Hålslagning 2 eller 4 hål PK-517 Hålslag SD-509 Sadelhäft Efterbehandling häften JS-602 Jobbseparator Jobbseparator för t.ex. fax

OT-503 Utmatningsfack Används istället för efterbehandlare WT-506 Arbetsbord Placering av verifieringsenhet Super G3-fax FK-502 Faxkort SA-502 Skanneraccelerator Ökad skanningshastighet MK-720 Faxkit Faxkort för FK-502 KH-101 Tangentbordshållare Hållare för USB-tangentbord EK-604 USB-kit  USB-tangentbordsanslutning EK-605 USB-kit  Anslutning för USB-tangentbord och Bluetooth ID-kortläsare För olika kortsystem AU-102 Biometrisk verifiering Fingeravläsare SC-507 Säkerhetskit Kopieringsskydd Webbläsare LK-101v2 i-Option-licens PDF-förbättring LK-102 i-Option-licens LK-105 i-Option-licens Sökbar PDF Minnesutbyggnad för i-Option UK-203 Minne för i-Option SX-600 Trådlös För trådlös nätverksanslutning nätverksadapter

Tekniska specifikationer Kopiatorspecifikationer

Skannerspecifikationer

Kopieringsprocess Elektrostatisk laserkopiering, indirekt Tonersystem Simitri® HD polymeriserad toner Kopierings-/utskrifts- Upp till 65 sidor/minut hastighet A4 Kopierings-/utskrifts- Upp till 33 sidor/minut hastighet A3 Upp till 65 sidor/minut Autoduplex A4 Tid till första utskriften 3,8 sek. Uppvärmningstid Cirka 30 sek.1 Kopieringsupplösning 600 x 600 dpi Skalor 256 skalor (graderingar) Antal kopior 1-9 999 Originalformat A5–A3 Förstoring 25–400 % i steg om 0,1 %, autozoom Kopieringsfunktioner Kapitel, inbladning, omslag, provutskrift (utskrift och skärm), justering av provutskrift, digitala bildfunktioner, jobbinställningsminne, affischläge, bildrepetering, överlägg, stämpling, kopieringsskydd

Skanningshastighet Upp till 78/78 sidor/minut (svartvitt/färg) Skannerupplösning Max.: 600 x 600 dpi Skanningslägen TWAIN-skanning via nätverk Skanning till e-post (Scan-to-Me) Skanning till FTP Skanning till SMB (Scan-to-Home) Skanning till box Skanning till WebDAV Skanning till DPWS Skanning till USB Filformat JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, krypterad PDF, sökbar PDF (tillval), XPS, kompakt XPS Skanningsdestinationer 2 100 (enstaka + grupp), LDAP-stöd Skanningsfunktioner  Anteckningar (text/klockslag/datum) för PDF, upp till 400 jobbprogram

Skrivarspecifikationer Utskriftsupplösning Motsvarande 1 800 x 600 dpi Kontrollenhetens MPC 8533 @ 1 GHz, 64 BIT processor Sidbeskrivningssrpåk PCL 6 (PCL 5 + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS Operativsystem Windows 2000 Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64) Windows DPWS-stöd Macintosh 9.x/10.x Unix, Linux, Citrix Teckensnitt 80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin Skrivarfunktioner Direktutskrift av PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF och krypterade PDF, mixmedia och mixplex, jobbprogrammering ”Easy Set”, överlägg, vattenstämpel, kopieringsskydd


DATABLAD bizhub 652

Faxspecifikationer Faxstandard Super G3 (tillval) Fax Analog, i-Fax, färg i-Fax (RFC3949-C), IP-fax Faxupplösning Max.: 600 x 600 dpi (ultrafin) Faxkomprimering MH, MR, MMR, JBIG Faxmodem Upp till 33,6 Kbps Faxmottagare 2 100 (enskilda + grupp) Faxfunktioner Polling, tidsväxling, PC-fax, mottagning i box, mottagning till e-post/FTP/SMB, upp till 400 jobbprogram

Specifikationer för boxfunktioner Max. antal boxar 1 000 Max. antal dokument Upp till 3 000 dokument eller 10 000 sidor Boxtyper Publik, privat (med lösenord eller verifiering), grupp (med verifiering) Systemboxar Säker utskrift Utskrift av krypterad PDF Faxmottagning Fax-polling Funktioner för boxar Utskrift av sparade jobb Kombinera jobb Nedladdning Sändning (e-post, FTP, SMB och fax) Kopiering mellan boxar

Systemspecifikationer Systemminne 2 048 MB Hårddisk 250 GB Gränssnitt 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Nätverksprotokoll TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP Ramtyper Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP Automatisk dokument- Max 100 original, A6–A3, 35–210 g/m2 matare Dubbelsidig dokumentmatare Format A6–A3+, egna pappersformat, banderollpapper max. 1 200 x 297 mm Pappersvikter 64–300 g/m2 Papperskapacitet Standard: 3 650 ark Max.: 6 650 ark Kassett 1+2 500 ark, A5–A3+, 64–256 g/m2 Kassett 3 1 500 ark, A4, 64–256 g/m2 Kassett 4 1 000 ark, A4, 64–256 g/m2 Manuellt matningsbord 150 ark, A6–A3+, egna format, banderoll 64–300 g/m2 Storkassett (tillval) 3 000 ark, A4, 64–256 g/m2 Storkassett (tillval) 2 500 ark, A4-A3+, 64–256 g/m2 Automatisk duplex A5–A3+, 64–256 g/m2 Efterbehandling Sicksacksortering, gruppering, sortering, häftning, (tillval) hålslagning, inbladning, z-vikning, sadelvikning, brevvikning, häfte Utskriftskapacitet Max.: 3 200 ark (utan efterbehandlare) Utskriftskapacitet Max.: 250 ark (utan efterbehandlare)

Häftning Max.: 100 ark eller 98 ark + 2 omslagsark (upp till 209 g/m2) Häftningskapacitet Max. 1 000 ark Brevvikning Upp till 3 ark per bunt Max vikningskapacitet 20 ark (fack), obegränsat Häfte Max.: 20 eller 19 ark + 1 omslagsark (upp till 209 g/m2) Utskriftskapacitet Max.: 100 ark (fack), obegränsad Utskrifts-/kopierings- Rek.: 25 600 ark, max.: 190 000 sidor volym (månad) Tonerkapacitet Svart 37 500 sidor Framkallare Svart 300 000/1 200 000 sidor (tumma/framkallare) Energiförbrukning 220-240 V / 50/60 Hz, mindre än 2,1 kW Systemets mått 650 x 879 x 1 155 (B x D x H, mm) Vikt Cirka 206 kg

Systemfunktioner Säkerhet ISO 15408 EAL3 (under utvärdering, IP-filtrering och portblockering, SSL2, SSL3 och TSL1.0, IPsec, IEEE 802.1x, användarverifiering, verifieringslogg, säker utskrift, överskrivning av hårddisk (8 standardmetoder), hårddiskkryptering (AES 128), automatisk rensning av minnet, säker faxmottagning, kryptering av utskriftsdata, kopieringsskydd (Copy guard, kopiering med lösenord) Konton Upp till 1 000 användarkonton, Active Directory användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp), definiering av behörigheter, biometrisk verifiering (fingeravläsning) som tillval, ID-kortverifiering (ID-kortläsare) som tillval Program PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

¹ Uppvärmningstiden kan variera beroende på miljö och användning

–– Alla specifikationer förutsätter A4-papper på 80 g/m2. –– Stöd och tillgänglighet av specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer. –– Den angivna livslängden för skrivarens olika förbrukningsvaror är baserad på särskilda utskriftsförhållanden, bland annat vad gäller sidtäckningen för en viss pappersstorlek (5% sidtäckning för A4). Förbrukningsvarornas faktiska livslängd varierar beroende på användningen och andra utskriftsvariabler, bland annat sidtäckning, pappersstorlek, typ av media, kontinuerlig eller periodisk användning, lufttemperatur och luftfuktighet. –– Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning. –– Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. –– Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel. –– Alla varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare och erkänns härmed.

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna business@konicaminolta.se www.konicaminolta.se Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu

08/2012

Cloud Printing Ready

bizhub_652_-_Datablad_web  
bizhub_652_-_Datablad_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Black_and_white/bizhub_552_652/bizhub_652_-_Datablad...

Advertisement