Page 1

CS REMOTE CARE Kategori

Enhetshantering

Egenskaper – – – – –

Övervakning Automatiserade tjänster Rapportering Centralisering Enhetsinställningar


DATABLAD CS REMOTE CARE

FJÄRRÖVERVAKNING FÖR MAXIMAL PRESTANDA CS Remote Care erbjuder avancerad maskinkommunikation (M2M) mellan bizhub-maskiner och Konica Minoltas serviceorganisation. Med CS Remote Care får användarna optimerad övervakning av utrustningen. Dubbelriktad kommunikation innebär att kontorets multifunktionsmaskiner regelbundet kommunicerar med Konica Minoltas serviceorganisation, som i sin tur kan hämta aktuell statusinformation från de anslutna maskinerna. Fjärranslutningen sänder alla relevanta systemdata i realtid och ger tidigt serviceavdelningen information om rutinunderhåll eller annat tekniskt arbete, t.ex. för åtgärdande av tekniska problem.

Via fjärranslutning är det möjligt att starta automatiserade tjänster som beställning av förbrukningsvaror, eller att styra maskinen för att t.ex. göra inställningar och göra firmwareuppgraderingar. Fjärranslutning gör det också möjligt att hjälpa användarna direkt vid kontrollpanelens skärm.

CS Remote Care garanterar maximal driftsäkerhet för Konica Minolta-system. Driftstoppen kan minimeras, produktiviteten maximeras och rutinunderhåll planeras i enlighet med kontorets arbetstider.


DATABLAD CS REMOTE CARE

HUVUDFUNKTIONER Övervakning – Säker anslutning: Anslutning av utskriftsenheterna till Konica Minoltas serviceorganisation sker säkert via GPRS, GSM, e-post eller HTTP. Om en säker direktanslutning utanför företagsnätverket önskas kan GPRS eller GSM (modem) användas. – Dubbelriktad kommunikation: Övervakningen är i de flesta fall dubbelriktad vid anslutning till CS Remote Care. – Heltäckande övervakning: Detta innefattar bland annat slitage av komponenter och förbrukningsvaror, statusoch felmeddelanden m.m.

Automatiserade tjänster/service – Automatisk mätaravläsning: Denna funktion sänder automatiskt alla relevanta systemdata, inklusive volymer. – Automatiserad beställning av förbrukningsvaror: Övervakning av förbrukningsvaror säkerställer leverans av korrekta mängder. – Inget behov av manuella serviceanrop: Besök av servicetekniker bokas per automatik vid lämpliga tidpunkter. Serviceteknikern har tillgång till all nödvändig information inför servicebesöket.

Centralisering – Effektiv informationsöverföring: Centraliserad övervakning säkerställer att alla data sänds till servicecentret. – Ingen installation: Kräver inga komplexa installationer hos kunden.

Enhetsinställningar – Servicemenyer: Vissa servicemenyer kan fjärrstyras. – Fjärruppdatering av firmware: Detta kan skötas av servicetekniker via fjärranslutning. Serviceteknikern behöver inte befinna sig på plats.


DATABLAD CS REMOTE CARE

ARBETSFLÖDEN KUND

KONICA MINOLTA Logistik

Servicecenter

Begäran GPRS-modul/ GSM

GPRS-modul/ GSM

E-post

E-post

Backendsystem (ERP)

Fax

Färghantering

Webb till tryck

Variabeldatautskrifter

Tillriktning

DokumentSäkerhet digitalisering och hantering

Anslutbarhet

Användaroch kostnadshantering

Utskriftshantering

Moln- och mobilutskrift

Enhetshantering

Automatisering

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna business@konicaminolta.se www.konicaminolta.se Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu

12/2012

Fax

Service/underhåll, beställning av förbrukningsvaror, larmmeddelanden och mätarställningar

CSRC Server

Cs remote care datablad web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Applications_New/Device_Management/CS_Remote_Care_-_Datablad_we...