Page 1

PageScope My Print Manager Kategori

Utskriftshantering

Egenskaper – – – –

Enhetlig maskinhantering Utskriftspolicy och regler Produktbaserad utskriftshantering Hantering av skrivarköer


ADVANCERAD MODUL FÖR CENTRALT ADMINISTRERAD FOLLOW-ME-UTSKRIFT PageScope My Print Manager ger smidig funktionalitet för säkra utskrifter i administrerade utskriftsmiljöer. I dagens moderna företagsmiljö är follow-me-utskrift ett grundläggande krav för flexibla utskriftsmöjligheter och ökad säkerhet. Funktionerna möjliggör inte bara säker utskrift från valfri maskin – de rationaliserar företagets skrivarköer och minskar mängden onödiga utskrifter vilket ger ökad kostnadseffektivitet.

My Print Manager är en modul i PageScope Enterprise Suite och kan även användas som fristående applikation för säker utskrift utan användarverifiering i drivrutinen och har även stöd för utskrift av samtliga köade utskrifter eller individuella utskrifter. PageScope My Print Manager ingår i PageScope Enterprise Suite som erbjuder ett heltäckande modulbaserat koncept för installation, kontroll och hantering av användar­behörig­ heter till funktioner, konfiguration av digitaliserings- och utskriftsenheter såväl som kostnadskontroll.

PageScope My Print Manager erbjuder follow-meutskrift via effektiv skrivarköhantering och ger ökad valfrihet och rörlighet för utskrift på de enheter som stöds. Eftersom dokument endast skrivs ut i samband med användarverifiering ökar denna lösning dokumentsäkerheten och förhindrar misstag vilket i sin tur ger ökad produktivitet och kostnadseffektivitet.


DATABLAD PageScope My Print Manager

HUVUDFUNKTIONER Hantering av skrivarköer – Central administration av skrivarköer och inställningar: PageScope My Print Manager ger alla användare tillgång till en central privat utskriftskö för säkra utskrifter. Användarna kan välja önskad utskriftsmetod: skriva ut alla dokument i den privata skrivarkön efter användarverifiering (”ID & Print”) eller välja specifika dokument i kön samt markera vissa dokument som ”favoriter”. – Säkra utskrifter: Utskrift sker först när personen som skickat utskriften verifierar sin identitet på skrivaren (PIN-kod, magnetkort, inloggningsuppgifter biometrisk verifiering). Behörighetskontroll förhindrar onödiga utskrifter och att konfidentiella dokument glöms kvar i skrivarens utmatningsfack. – Utskrift via valfri skrivare: Användarna får ökad rörelsefrihet eftersom utskrifterna kan hämtas från valfri skrivare. Detta ger användarna flera alternativ om den önskade skrivaren är upptagen. – Lagring av utskrifter: My Print Manager kan även radera dokument i den säkra skrivarkön efter en viss tid. Med denna inställning är det även möjligt att aktivera kvotering (antal utskrifter/filstorlek) för enskilda användare och grupper vilket garanterar att mängden lagrade utskriftsjobb inte överskrider systemets lagringskapacitet. – Favoritutskrifter: Dokument som skrivs ut ofta kan markeras som ”favoriter”, vilket håller kvar dokumenten i skrivarkön för framtida utskrift, utan att de behöver skickas från datorn på nytt. – Webbåtkomst till sparade utskrifter: Användarna får åtkomst till sina privata skrivarköer via ett webbgränssnitt där de även kan ändra utskriftsinställningar.


DATABLAD PageScope My Print Manager

ARBETSFLÖDEN MASKINPARK ACTIVE DIRECTORY

AUTHENTICATION MANAGER – – – –

Användar- och rollhantering Behörighetsadministration Central databas Synkronisering med AD

Import av användarkonton/ synkronisering med AD Administration och tilldelning av roller/åtkomstbehörigheter

Admin

ACCOUNT MANAGER NET CARE DEVICE MANAGER

– Central mätaravläsning – Detaljerad rapportering – Budget- och kvotadministration

– Övervakning och administration av maskinpark – Enhetsinställningar

MY PRINT MANAGER

– Centraliserad konfiguration

– Säker utskrift av köade utskrifter – Köhantering – Hantering av lagrade utskrifter

– Automatiska statusmeddelanden

Generering av utskriftsrapporter Hantering av utskriftsbudget

Admin

Säker utskrift Användare

Visning av utskriftsköer Hantering av lagringskvoter

Admin

MY PANEL MANAGER Anpassning av panel Användare

Färghantering

Webb till tryck

Variabeldatautskrifter

Tillriktning

DokumentSäkerhet digitalisering och hantering

Anslutbarhet

Användaroch kostnadshantering

Utskriftshantering

Moln- och mobilutskrift

Enhetshantering

Automatisering

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna business@konicaminolta.se www.konicaminolta.se Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu

02/2013

Andra skrivare

– Personliga panelinställningar – Personliga adressböcker – Scan-to-home/scan-to-me

Pagescope myprint manager datablad web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Applications_New/Output_Management/PageScope_MyPrint_Manager_-_...