Page 1

Net Care Device Manager Kategori

Enhetshantering

Egenskaper – – – – –

Övervakning Automatiserade tjänster Rapportering Centralisering Enhetsinställningar


CENTRAL ADMINISTRATION AV HELA MASKINPARKEN Net Care Device Manager effektiviserar administrationen av alla nätverksanslutna utskriftsenheter. Programvaran är kärnan i PageScope Enterprise Suite som består av ytterligare fyra programmoduler för avancerad skrivar­ administration, follow-me-utskrifter, användaradministration, kostnadsrapportering och skannerhantering. I kombination med en eller flera av dessa moduler kan funktionaliteten i Net Care Device Manager utökas. Net Care Device Manager använder sig av en central maskindatabas och erbjuder övervakningsfunktioner samt praktiska verktyg som uppskattas av IT-administratörer. Snabb distribution av inställningar och kloningsfunktionen gör detta till ett idealiskt verktyg för skrivaradministratörer som sköter många maskiner. Konica Minoltas utskriftsenheter har fullt stöd för samtliga funktioner i Net Care Device Manager. Vissa skrivare och multfunktionsenheter från andra tillverkare kan också avläsas och övervakas med detta verktyg.


DATABLAD Net Care Device Manager

HUVUDFUNKTIONER Övervakning – Heltäckande övervakning: Detta innefattar en detaljerad översikt över förbrukningsvaror såväl som varningar och felmeddelanden från alla nätverksanslutna utskriftsenheter. – Skräddarsydd statusrapportering: IT-administratören har full kontroll och kan automatisera statusmeddelanden och ange vem som ska få olika typer av meddelanden från specifika maskiner eller maskingrupper. – Webbgränssnitt: Det intuitiva webbgränssnittet visar detaljerad information och en översikt över alla inställningar.

Centralisering

individuella maskiner eller hela maskinparken. Det är även möjligt att visa användningstrender för specifika perioder. – Automatisk identifiering av enheter: Automatisk identifiering av enheter möjliggör snabb registrering av alla enheter som uppfyller specifika kriterier. – Automatisk gruppering av enheter: Net Care Device Manager grupperar automatiskt enheterna baserat på placering, maskinmodell eller tillverkare. – Hantering av firmware: Uppdatering av maskinernas mjukvara kan schemaläggas eller manuellt hanteras centralt likt andra enhetsinställningar.

Enhetsinställningar

– Ett verktyg för allt: I stället för att administrera varje maskin separat gör Net Care Device Manager det möjligt att avläsa, konfigurera och övervaka alla enheter via nätverk/fjärranslutning gruppvis eller per automatik. Programvaran samlar både bizhub-maskiner och utrustning från andra tillverkare i ett och samma gränssnitt för smidig administration. – Central avläsning av mätarställningar och grundläggande analyser: Programvaran möjliggör enkel och snabb avläsning av mätarställningar. Administratören kan snabbt kontrollera mätarställningarna på

– Kloning av inställningar: Inställningar kan automatisk överföras centralt från en maskin till ett obegränsat antal andra maskiner. – Schemaläggning: Inställningar kan överföras vid specifika tidpunkter för att undvika störningar under kontorstid. Schemläggningsfunktionerna gör det även möjligt att ”återställa” standardinställningarna regelbundet, exempelvis på helgdagar. – Mallar: För optimal effektivitet tillåter mallarna endast kloning av de inställningar som ska överföras.

ARBETSFLÖDEN BOTTENVÅNING Statusmeddelanden Internsupport

ANDRA VÅNINGEN

– Centraliserad konfiguration – Statusmeddelanden – Fjärradministration Tillval: Koppling till Konica Minolta servicecenter

LAGER PageScope Net Care Device Manager Generiska skrivare

Fullständiga administratörsbehörigheter

IT-administratör


DATABLAD Net Care Device Manager

Centraliserad övervakning och konfiguration Avancerad rapportering av utskriftsvolymer och kostnadsanalyser Central administration av användare och åtkomstbehörigheter Personlig utskriftssäkerhet med follow-me-utskrifter Avancerad anpassning av kontrollpaneler och adressböcker

Webb till tryck

Variabeldatautskrifter

Tillriktning

DokumentSäkerhet digitalisering och hantering

Anslutbarhet

Användaroch kostnadshantering

Utskriftshantering

Moln- och mobilutskrift

Enhetshantering

Automatisering

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna business@konicaminolta.se www.konicaminolta.se Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu

12/2012

Färghantering

Pagescope netcare datablad web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Applications_New/Device_Management/PageScope_NetCare_-_Datablad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you