Page 1

Pressmeddelande Konica Minolta förvärvar Koneo Solna 2011-04-11 Konica Minolta, en världsledande leverantör av produkter och lösningar för dokumenthantering, förvärvar svenska IT-infrastrukturleverantören Koneo AB och dess 14 dotterbolag. Övriga 26 medlemmar kvarstår i rikstäckande Koneokedjan som fristående bolag. Koneo kommer att vara ett självständigt varumärke med ett eget erbjudande och Koneo AB kommer att verka som ett helägt dotterbolag till Konica Minolta Business Solutions Sweden AB.

– Konica Minoltas strategi innebär att vi förstärker vårt erbjudande, från att vara ett ledande bolag inom lösningar för dokumenthantering, till att bli ett tjänsteföretag med ett heltäckande erbjudande. Då behöver vi komplettera vårt erbjudande med mer ITkompetens. Förvärvet av Koneo, med de synergieffekter detta medför, passar perfekt in i vår strategi, säger Jaan Balod, vd, Konica Minolta Business Solutions Sweden AB. Konica Minolta har i linje med denna strategi nyligen förvärvat en rikstäckande IT-kedja även i USA, med liknande struktur som Koneo. – Vi känner Koneo väl, det är vår viktigaste partner i Sverige och vi har ett framgångsrikt samarbete sedan många år. Koneo stod högst på listan vad gäller tänkbara förvärv i Sverige och jag är glad att vi nu kan tillkännage den här affären. Koneo har hög kompetens såväl inom IT som dokument, är duktiga på att sätta ihop helhetslösningar, är rikstäckande och har starka kundrelationer. Det finns många synergieffekter i våra verksamheter, vi ser stora affärsmöjligheter framöver inom bland annat Production Printing, säger Jaan Balod.

1


– Vår försäljnings- och kanalstrategi ligger fast. Vi säljer direkt till kund, vi säljer via Koneo och vi säljer via de övriga återförsäljare som vi jobbar med idag, säger Jaan Balod vidare. – Koneo är en ledande och expansiv leverantör av IT-infrastruktur, vi har ett komplett erbjudande av produkter, tjänster och funktioner. Exempelvis kan vi erbjuda mycket attraktiva molntjänster och de passar även mindre företag, säger Jan Gustafsson, vd, Koneo AB. – För att fortsätta att utvecklas som en ledande infrastrukturleverantör söker vi dels synergier som gynnar vår verksamhet och utveckling, dels finansiella resurser för fortsatt expansion. Att Konica Minolta blir vår ägare är väldigt positivt för Koneos kunder och medarbetare, säger Jan Gustafsson. För ytterligare information vänligen kontakta: Jaan Balod, vd, Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, telefon: 08-627 75 40, 070-8967588 Jan Gustafsson, vd, Koneo AB, telefon: 08-514 843 34, 076-138 22 97. Om Konica Minolta: Konica Minolta Business Technologies grundades i oktober 2003 genom en sammanslagning av Minolta Co., Ltd. och Konica Corporation. Företaget levererar tjänster samt distribuerar produkter, system och lösningar som tillgodoser alla de krav som kontor och produktionsenheter kan ställa, över ett dokuments hela livscykel. Business Technologies årsomsättning är motsvarande 43 miljarder kronor med cirka 27 000 anställda, medan koncernens totala omsättning är motsvarande 61 miljarder kronor med cirka 36 000 anställda I Sverige representeras Business Technologies av dotterbolaget Konica Minolta Business Solutions Sweden AB som omsätter ca 360 miljoner kronor och har ca 123 anställda. Konica Minolta har försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vi samarbetar med Koneo kedjan samt fristående handlare vilket gör oss rikstäckande. Totalt finns Konica Minolta representerad på cirka 70 orter i Sverige. www.konicaminolta.se 2


Om Koneo: Koneo är en ledande och expansiv leverantör av IT-infrastruktur med ett komplett erbjudande av produkter, tjänster och funktioner inom data och dokument, det vill säga IT. Koneos affärsidé är att göra IT enklare för mindre och medelstora företag och offentlig förvaltning. Koneos vision är att vara bäst lokalt och starkt centralt. Vi finns alltid nära våra kunder, med fler än 600 medarbetare på mer än 40 platser över hela landet. Samtidigt kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Koneos huvudstrategi innebär att vara nära våra kunder, att engagera oss i och förstå deras verksamhet och att erbjuda IT-lösningar som är enkla att förstå, stöttar verksamheten och är kostnadseffektiva. Koneo bildades 2002. 2008 bildades det utökade Koneo AB där 14 bolag ingår som dotterbolag. Koneo AB omsatte 2010 ca 460 MSEK. Totalt omsatte Koneo 2010 med 14 st dotterbolag och 26 st affärsavtalspartners ca 1100 MSEK. Koneo AB är från och med 7 april 2011 ett helägt dotterbolag till Konica Minolta Business Solutions Sweden AB. www.koneo.se

3

Sverige km foervaervar koneo pressrelease 11 april 2011 final  

http://www.konicaminolta.se/uploads/media/Sverige_KM_foervaervar_Koneo_pressrelease_11_april_2011_Final.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you