Page 1

.. R o F P SE UP IOR!

Viktigt meddelande

P O K T A R I P

Så här identifierar du äkta tonerkassetter från Konica Minolta för magicolor 1600-, 3700- och 4700-serien Som ett led i Konica Minoltas pågående arbete med varumärkesskydd publicerar Konica Minolta regelbundet information om hur du identifierar de nya modellerna av Konica Minoltas tonerkassetter som säljs inom Europa. Observera dock att egenskaperna som beskrivs nedan endast är indikationer på om en produkt är en piratkopia eller ej. Det kan inte uteslutas att pirattillverkare medvetet eller omedvetet använder samma egenskaper som Konica Minoltas original. Något av följande kan utgöra tecken på att en vara är en piratkopia: ■ Låg kvalitet på förpackningens tryck. ■ Låg förpackningskvalitet. ■ Produktläckage.

Kom ihåg att: Om priset är för bra för att vara sant köper du förmodligen en Konica Minolta-produkt som INTE lanserats på marknaden inom EU/EES av Konica Minolta eller med Konica Minoltas tillåtelse. Om du är tveksam angående äktheten hos någon Konica Minolta-produkt som säljs i ditt land/din region ber vi dig kontakta ditt lokala Konica Minolta-kontor. Du kan även kontakta vårt europeiska huvudkontor: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Telefon: +49 511 7404 684 / Fax: +49 511 6067 7180 e-postadress: brand.protection@konicaminolta.eu webbplats: www.konicaminolta.eu Konica Minolta är fast beslutet att avlägsna olagliga produkter från marknaden och kommer att väcka åtal i brottmålsdomstol och/eller civildomstol mot tillverkare och distributörer som genom sina aktiviteter undergräver Konica Minoltas varumärke.

Vänligen se sidan 2 i detta dokument för detaljerad information om våra produkter! Viktigt meddelande magicolor 1600/3700/4700


Viktigt meddelande magicolor 1600/3700/4700

Produkter som säljs i Europa har ”EU” tryckt tydligt på förpackningarna. EU-produkter identifieras också genom en CIRKULÄR färgsymbol, medan produkter avsedda för andra regioner har andra former.

Denna illustration visar en äkta magenta-toner från Konica Minolta som säljs I EUROPA – ”Typ EU”.

Dessa markeringar representerar äkta magenta-tonerkassetter som är avsedda för försäljning UTANFÖR EUROPA.

Utöver kriterierna som nämns i introduktionen finns det vissa egenskaper som kan hjälpa dig att identifiera äkta tonerkassetter från Konica Minolta – magicolor 1600-serien, magicolor 3700-serien och magicolor 4700-serien.

Tonerförpackning för magicolor 1600-serien: ”VARNING” på tyska: lådan har en KVADRAT i stället för en punkt:

”Type EU”-symbolen på lådans baksida har ”EU” i KURSIVSTIL (kursiva bokstäver):

Framsida

Baksida

Tonerförpackning för magicolor 3700-serien: ”VARNING” på italienska: lådan har en KVADRAT i stället för en punkt:

”Type EU”-symbolen på lådans baksida har ett BLANKSTEG mellan bokstäverna ”E” och ”U”:

Framsida

Baksida

Tonerförpackning för magicolor 4700-serien: ”Type EU”-symbolen på en sida av lådan har ett något större MELLANRUM mellan bokstäverna ”E” och ”U”:

Framsida

Baksida

[Title will be auto-generated]  
[Title will be auto-generated]  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Office/Laser_printers/Counterfeits/Piratkopior_-_Tonerkassetter...

Advertisement