Page 1

ÅRGANG 35 NR. 3 – 2016

1


Leder’n har ordet ! Hei igjen alle medlemmer ! Sommeren er ifølge kalenderen over, men både vær og temperatur i skrivende stund (11.september) er fortsatt til de grader sommerlig. Håper det fortsetter litt til, for lørdag 17. september satser vi på storinnrykk til dansefesten vår med Tuataf og Jennys og har for anledningen utvida klubbhuset med et telt på 8x5 meter. Utvidelsen gir oss totalt ca. 100 sitteplasser og et betydelig større dansegolv. Aktivitetene ellers utover høsten er mange og under DETTE SKJER inne i avisa finner du en oversikt over både egne arrangement og andre arrangement som forhåpentligvis er av en viss interesse. Husk at noen arrangement har påmeldingsfrister og at det er viktig å overholde disse. I løpet av sommeren har vi fått 7 nye medlemmer og har nå 250 medlemskap totalt. Da noen av medlemskapene er familiemedlemskap med flere enn ett medlem, blir det totale antall medlemmer vesentlig høyere. Imponerende tall til en trekkspillklubb å være. Klubbens økonomi er fortsatt stabil og god. Kvartalsvis oppfølging av realiserte tall mot budsjetterte tall hindrer overraskelser i så måte. Klubbens største inntektskilder er som tidligere utleieinntekter, medlemskontingent og Vindfjelltreffen. Det er stor anleggsvirksomhet og stengte veier i nærheten av klubbhuset vårt for tida. Dette er noe som vil vare i et par år, så det må vi bare leve med. Omkjøringsveier er etablert og brukbart skiltet slik at det skal la seg gjøre å finne fram til oss i Industriveien 8. Da håper jeg mange av dere støtter opp om våre arrangement utover høsten og at vi får en fin høst uten for mye nedbør med tilhørende oversvømmelser. I fjor på denne tida gikk nemlig Numedalslågen over sine bredder med det resultat et vi fikk vann i kjelleren. Ha en fin høst Svein

2


KTK med på «Allsang i Lardal»!

Radio Laagendalen, tidligere Scandiradio, med tilhold i Steinsholt, har arrangert allsang på Vindfjelltunet hver onsdag i hele sommer. Første program gikk 22/6 og siste 17/8 og med forskjellige artister/musikere hver gang. Onsdag 13/7 var det Kongsberg Trekkspillklubb sin tur og de stilte med gruppa Schlagerkameratene. I løpet av den timen programmet varte, ble det plass til 15 melodier, de fleste fra arrangørens sanghefte, kan nevne Jag tror, jag tror på sommaren, De nære ting, Kjærlighetsvise, Rosa på ball, Tulipaner fra Amsterdam, La oss leve for hverandre, Er du glad i meg ennå Karl Johan og I natt jag drømde, men også noen utenom som f. eks. Bli med i motorbåten min, Bobby Mc Gee, Poema, Good Luck Charm og Streets of London.

3


Mellom 40 og 50 mennesker hadde møtt opp og sang med villig vekk. Mellom hver melodi benyttet jeg muligheten til å fortelle litt om klubben vår og etter programmets slutt solgte vi CD’r og ga ut brosjyrer. Alle programmene ble, hvis jeg forsto Vidar Freslo i Radio Laagendalen rett, tatt opp og vil bli sendt utover høsten. Radio Laagendalen er en nettradio som sender 24 timer i døgnet. Gå inn på www.radiolaagendalen.no så finner du mer informasjon både om nettradioen og programmene de sender. Svein

4


Velkommen til dansefest fredag 11. november. Vi starter kl. 19.30 og holder på til godt og vel midnatt. Dette er årets siste dansefest på klubbhuset så vi håper du benytter muligheten til å få en dans eller flere før julestria setter inn for fullt.. Musikken vil som vanlig bli besørget av noen av klubbens egne grupper, og vår arrangementskomite vil sørge for at du får tilgang til mat og drikke i form av vafler, pølser, kaffe, mineralvann, vin og øl. Så velkommen til dans. Det pleier å bli moro og det koster ingen ting å komme inn. Festen vil bli annonsert i LP onsdag 9. november i tilfelle du skulle glemme datoen. Svein

5


UTLEIE AV KLUBBHUSET Skal du ha et festlig lag og mangler plass, kan du leie KLUBBHUSET til KTK i Industriveien 8 i Gomsrud. Inntil 60 personer skulle gå bra både med hensyn til dekketøy og plass. Leie inklusiv tilgang til musikkanlegg, internett og prosjektor m/lerret:

Medlemmer Ikke medlemmer:

kr: 1700,kr: 2800,-

Leien gjelder fra fredag kl.12:00 til søndag kl.16:00 dersom annet ikke er avtalt. Nøkler må hentes og leveres hos Bilspiten AS Industriveien 11, 3610 Kongsberg. Henting må skje på fredag mellom kl. 12:00 og kl. 16:00 og levering på mandag senest kl.12:00. Ved avbestilling med mindre enn 3 ukers varsel vil vi beregne oss et avbestillingsgebyr på kr. 300,Det må vaskes etter tilstelningen og all søppel skal kildesorteres. Forespørsel om leie: Utleiekalenderen ligger tilgjengelig på www.kongsberg-trekkspillklubb.no. Den viser til enhver tid hvilke helger som er ledig og hvilke som er opptatt. Kryss av den helgen du ønsker å leie, fyll inn navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og alder på leietager. NB! Leietager må være over 25 år. Forespørsel kan alternativt sendes til post@kongsberg-trekkspillklubb.no Når bekreftelse fra KTK foreligger, regnes leieavtalen som inngått. Visning av lokalene skjer på mandager kl. 17.00 i regi av et av huskomiteens medlemmer.

6


Husk KID-nummer når du betaler faktura. Vi har tatt i bruk et nytt medlems- og faktureringssystem, både for å forenkle jobben med fakturering men også for å få bedre oversikt og oppfølgingsmuligheter. For at dette systemet skal gi oss de fordeler vi er ute etter, betinger det at alle taster inn KID-nummeret som står på alle fakturaer fra oss når de betaler, enten det gjelder medlemskontingent eller innbetaling til eksempelvis Ransäter. Da det fortsatt er en del som betaler sine fakturaer uten bruk av KID-nummeret, kommer det herved en ekstra oppfordring om å skjerpe akkurat dette. Manglende bruk av KID-nummer resulterer i både ekstrajobb og forsinkelser. Svein

Vi prøver igjen ! Som et ledd i det å markedsføre Kongsberg Trekkspillklubb og få formidlet hva vi driver med og hva vi har å tilby, inviterte vi til ÅPENT HUS med etterfølgende JAM på klubbhuset lørdag 20 februar. Vi oppfordret folk gjennom lokalavisa til å avlegge oss et besøk og gjerne ta med seg sine instrumenter og komme og spille sammen med oss. Ikke alt for mange fulgte vår oppfordring så vi ønsker derfor å gjenta eksperimentet og inviterer derfor nok en gang til ÅPENT HUS med etterfølgende JAM, denne gang LØRDAG 19. november. Vi åpner dørene kl. 16.00 og holder på til det føles naturlig å avslutte. Jammekvelder har vært arrangert i flere år med bra oppslutning fra våre medlemmer, og når vi nå utvider med ÅPENT HUS og inviterer utover egne rekker til å delta på JAM, er det fordi vi ønsker å få enda flere interessert i vårt miljø og for å få enda bedre fram vår allsidighet. Arrangementskomiteen vil stå for salg av kaffe, vafler, mineralvann, øl og vin til svært hyggelige priser. Går alt som planlagt, blir det kjøpt inn pizza litt utpå kvelden. Da ønsker vi både medlemmer og ikke velkommen til en forhåpentligvis informativ og trivelig kveld med musikk og samspill i fokus. Svein 7


Tilbud på musikk Kongsberg Trekkspillklubb markerte sitt 15 års jubileum i 1987 ved å spille inn en kassett som ble kalt JUBILANTEN, sitt 25 års jubileum i 1997 ved å spille inn en CD med navnet LAG PÅ LAG og sitt 40 års jubileum i 2012 ved å spille inn CD,n KTK 40 ÅR. Mange har sikkert kjøpt disse før, men da vi fortsatt har en del på lager, har vi lagd et ekstra godt tilbud som vi håper vil friste: Jubilanten ( kassett ): kr. 10,LAG PÅ LAG ( CD ): kr. 50,KTK 40 ÅR ( CD ): kr. 50, Selges under alle våre arrangement. Kan også bestilles på mail svein@kongsberg-trekkspillklubb.no Svein

Ordet fritt ! ORDET FRITT. Her inviteres KTK’s medlemmer til å komme med synspunkter, forslag, tilbakemeldinger, ris, ros, bilder eller hva det måtte være. Innlegg / bilder kan sendes svein@kongsberg-trekkspillklubb.no eller til Bromyr 7, 3614 Kongsberg, og fristen for å få det med i KTK-NYTT nr. 4/2016 er 20/11- 2016. Svein

Innleveringsfrist for stoff til KTK-NYTT KTK-NYTT utkommer med 4 nummer pr. år ; Nr.1 i mars, Nr.2 i juni, Nr.3 i september og Nr.4 i desember. Frist for innlevering av stoff til avis nr. 4/2016 er 20/11-2016. Sendes til Svein Solvang svein@kongsberg-trekkspillklubb.no eller Bromyr 7, 3614 Kongsberg. 8


JULEBORD FOR AKTIVE MEDLEMMER. Styret i KTK arrangerer hvert år julebord for medlemmer av KTK’s musikkgrupper/orkestere samt for medlemmer som innehar verv.

Som aktivt medlem inviteres du og din partner herved til årets julebord på klubbhuset

LØRDAG 3. DESEMBER KL. 19.00

Det serveres ribbe, medisterkaker, medisterpølser, surkål, rødkål, tyttebær, saus, kokte poteter, øl /mineralvann. Til dessert serveres riskrem med rød saus og karamellpudding med karamellsaus og krem. Påmelding kan skje i perioden 14.-20. november til Ingjerd Melvold. Send SMS til 480 60 173 eller mail til ingjerd@kongsberg-trekkspillklubb.no Pris for aktivt medlem: kr. 0,Pris for medlemmets partner: kr. 350,Grupper som ønsker å spille, bes kontakte Arne på mobil 957 29 658 eller på mail arne@kongsberg-trekkspillklubb.no VELKOMMEN ! Styret 9


På treff i Ransäter!

Hadde det ikke vært for medlemmene våre fra Sørlandet og Drangedal, hadde Kongsbergleieren vært uvanlig liten i år. Men vi som kom, hadde et trivelig opphold. De ivrigste ankom på mandag og tirsdag, og Buskspillet låt jevnt utover. På onsdag kveld startet selve stevnet med Alsang i "gropa" ledet av Tord Sölveson og Vetlanda Dk. Torsdag holdt Håvard Svendsrud et konsertkåseri om norske trekkspillegender med fokus på Toralf Tollefsen, Henry Haagenrud, Kåre Korneliussen, Karl Andersen og Harry Borgen. Imponerende godt gjennomført. Senere på dagen var det felles Buskspill ved "midsommarstongen" under ledelse av Leffe Jonsson. 17 mer eller mindre kjente melodier. Dette var en gammel tradisjon som de ville ta opp igjen. Fredag var det tid for fellesbespisninga med " langskåååål" og musikalske innslag. Sverre Risdal bidro med sang og gitar sammen med Sørlandsgjengen til stor applaus. Etterpå tok Kongsberg gjengen ei økt med trekkspill og to-radere. Kongsberg trekkspillklubb hadde fått to dansespillinger, en på fredag og en på lørdag. Fredag spilte vår avdeling på Sørlandet, ledet av Sverre Risdal, på Loge B  10


Veldig bra gjennomført, mange par på dansegulvet og stor stemning. Lørdag fikk vi en times tid med styrtregn og haggel, like før vi skulle spille til dans på Loge C. Heldigvis klarnet det opp, så vi kom til spillinga som planlagt, men underholningen i gropa ble avlyst resten av dagen. 

11


Kjell O. Teien hadde trommet sammen et samleband fra Kongsberg, med velbrukte låter og med innslag av Silja snart 11 år på torader, Olav 8 år på rytme-egg og Tore Holte med sang, kom vi brukbart igjennom den halve timen vi hadde fått tildelt. Det var etter hvert mange som svingte seg i dansen også. Igjen en trivelig festival.

Arne

KTK’s web-side. Web-sida vår www.kongsberg-trekkspillklubb.no har blitt vesentlig oppgradert og fremstår nå som en oversiktlig og meget brukervennlig side der informasjon oppdateres regelmessig. Utleievirksomheten knytta til klubbhuset og lyd/lysutstyr styres også herfra og har forenkla den jobben betraktelig i forhold til tidligere. Stein har stått for oppgraderingen og er KTK’s data-ansvarlig. Så følg med på web-sida og hold dere oppdatert.

12

Svein


Hotelltur til Smedsgården.. Blir du med ? Den årlige hotellturen til Smedsgården er for 2016 lagt til helga 28.-30. oktober. Avreise fra Kongsberg fredag kl. 15.00 ( NB! Endret fra tidligere ) og retur fra Smedsgården søndag kl. 12.00.

Bindende påmelding til Ingjerd Melvold. i perioden 5.-12 oktober. Send SMS til 480 60 173 eller mail til ingjerd@kongsbergtrekkspillklubb.no Det er 58 senger tilgjengelig på hotellet. Priser: Pris pr. person i dobbeltrom: Pris pr. person i enkeltrom:

kr. 1620,kr. 1920,-

Inkludert i prisen: Overnatting fra fredag til søndag. Middag fredag. Frokost, lunsj og middag lørdag. Brunsj søndag. Busstransport tur/ retur. Faktura for oppholdet vil bli sendt den enkelte umiddelbart etter påmelding og må være betalt innen avreisedato. Drikkevarer betales direkte til hotellet. Avreise fra klubbhuset i Industriveien 8 fredag 28/10 kl. 15.00.( NB!!! Endret fra tidligere ) Retur fra Smedsgården søndag 30/10 kl. 12.00 Svein

13


Vi har fortsatt noen ønsker ! Kongsberg Trekkspillklubb ønsker å benytte seg av de tekniske løsninger som finnes for å kommunisere med sine medlemmer. Vår oppfordring er derfor at de av dere som har en mailadresse som leses regelmessig, melder fra om denne på post@kongsberg-trekkspillklubb.no. Jo flere vi kan nå via E-post med utsendelser av invitasjoner,informasjonsskriv, fakturaer og lignende, jo enklere og billigere blir det for klubben. Vi ønsker også at det meldes tilbake til oss hvis mailadressen endres slik at vårt medlemsregister er oppdatert til enhver tid. Vi har også tatt i bruk et moderne system for fakturering, og vi ønsker at dette skal være mest mulig oppdatert med hensyn til adresse, type medlemskap, telefonnummer og fødselsdato. Vi tar gjerne imot disse opplysningene fra dere om dette på samme adresse: post@kongsberg-trekkspillklubb.no Vi opplever stadig å få klubbaviser og annen post i retur på grunn av at adressaten har flyttet. Vårt ønske er derfor at dere melder fra til oss om adresseendring hvis dere flytter slik at vi får mulighet til å ajourføre vårt medlemsregister. Takker på forhånd for hjelpa ! Svein

Nye medlemmer: Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen i Kongsberg Trekkspillklubb:

Mona Morath Halvorsen Bjørn Brunstrøm Torbjørg Kleppen Oddbjørg Nygård Marit Fugleberg Magne Aasen Kjell Erik Hvål

Kongsberg Nannestad Sauland Sauland Sokna Steinsholt Steinsholt Svein 14


DETTE SKJER ! KTK-arrangement: 8. oktober

Kulturkafe på Nymoensenteret (sammen med Kongsberg Spel & Dansarlag)

28.-30. oktober Hotelltur til Smedsgården (påmelding) 11. november Dansefest på klubbhuset 19. nov.ember ÅPENT HUS med etterfølgende JAM på klubbhuset 3. desember

Julebord for aktive (påmelding)

8. januar

Juletrefest på klubbhuset

21. januar

Dansefest på klubbhuset

9. februar

Årsmøte på klubbhuset

11. februar

Årsfest ( påmelding)

25. februar

Åpent hus med etterfølgende JAM

3.-5. mars

Vintertur til Storaas Gjestegaard ( påmelding )

Andre arrangement: 20.-23. oktober Trysiltreffen 4.-6- november Vågåtreffen 20.-22. januar Trekkspillfestival, Savallen

15


Vindfjelltreffen 2016.

Årets treff på Vindfjelltunet ble arrangert i dagene 12.-14. august, 2 uker seinere enn i fjor uten at det fikk noen betydning for påmeldingene. Godt over 50 campingvogner og bobiler på campingplassen og folk i de fleste rommene er slik det pleier å være og slik vi ønsker. Undertegnede ankom onsdag 10/8 på formiddagen og hadde bare så vidt fått plassert vogna da de første gjestene begynte å komme. Innen kvelden hadde bortimot 20 enheter ankommet. Åpning av plassen for innkjøring var egentlig satt

16


til torsdag kl. 09.00 men trenden er tydelig, folk kommer tidligere og tidligere og tida er nok moden for å vurdere å endre på dette. Det offisielle programmet startet på fredag med dans i hallen. Mange grupper var å høre gjennom kvelden og natta og dansegolvet var til tider smekk fullt. Lørdagen starta med litt ustabilt vær så den planlagte buskspilling utenfor hallen måtte droppes og spillinga på Norgardsetra ble gjennomført i en kortversjon, både på grunn av regn men også fordi vertskaper glimret med sitt fravær. Resten av lørdagens program gikk derimot som planlagt, først en times konsert inne i hallen under ledelse av Anders Næss, en konsert inneholdende alt fra flott ungdommelig sang og gitarspill til tradisjonell gammeldansmusikk framført av ca. 20 musikere.

17


Før kveldens avsluttende dans i hallen, ble det dekket til langbord på campingplassen der det blei grillet både høner, gris og okse. Trivelig innslag i deilig sol som heldigvis hadde overtatt for regnet. Dansepillinga i hallen starta kl. 20.00 og som på fredag, serverte den ene gruppa etter den andre topp dansemusikk helt fram til kl. 01.30. Søndagen var uten offisielt program og ble brukt til nedrigging, rydding og hjemreise. Stor takk til musikere, festdeltagere, crew, vertskap og fastboende på camping-plassen for nok ei trivelig helg på Vindfjelltunet.

18

Svein


19


20


Hørt om grasrotandelen ? I følge Norsk Tipping har de ca. 1,8 mill. kunder og i 2015 hadde nesten 1 mill. av disse valgt sin grasrotmottaker og bidratt med i underkant av 400 mill. til disse. Det er veldig mye penger men det kunne vært betydelig mer hvis alle hadde benyttet muligheten som grasrotandelen åpner for. Er du en av de som fortsatt ikke har registrert deg og valgt grasrotmottaker ? Da håper jeg du leser videre og velger Kongsberg Trekkspillklubb som din grasrotmottaker neste gang du skal spille. Hva er grasrotandelen? Gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping og gi 5% av spilleinnsatsen direkte til et lag eller en forening som er registrert i Frivillighetsregisteret som igjen er en del av Brønnøysundregisteret. Hva menes med å gi 5% ? Hvis du for eksempel kjøper en 5 ukers lottokupong til kr. 250,- og velger Kongsberg Trekkspillklubb som din grasrotmottaker, gir du kr. 12,50 til oss uten at det går ut over din innsats, premie eller vinnersjanser. Hvordan velger du din grasrotmottaker? Si ifra til kommisjonæren neste gang du skal spille at du ønsker Kongsberg Trekkspillklubb som grasrotmottaker og oppgi vårt organisasjonsnummer 975365115. Alternativt kan du gå inn på www.norsktipping.no/grasrotandelen og gjøre de samme registreringer der. Kongsberg Trekkspillklubbs historie når det gjelder grasrotandelen: I 2009 bidro 18 spillere med kr. 4891,-. I 2011 bidro 32 spillere med kr. 7886,I 2013 bidro 38 spillere med kr. 8646,I 2015 bidro 42 spillere med kr. 9346,I følge statistikk fra Norsk Tipping er det idretten som har de fleste støttespillerne. Vålerenga har toppa i flere år og fikk i 2015 hele 2,9 mill. kroner av de nesten 400 millionene som ble delt ut. Kongsberg Trekkspillklubb har ca. 250 medlemskap og bortimot 300 medlemmer. Av disse har kun 42 valgt oss som grasrotmottaker. Blir du med på en «dugnad» og sørger for at dette tallet økes betraktelig ? Det koster jo ingen ting ekstra for deg som spiller, du bare bidrar til at 5% av innsatsen din kommer Kongsberg Trekkspillklubb til gode istedet for at Norsk Tipping får alt. Og det høres jo unektelig smart ut, ikke sant ? Svein

21


Restlager av klær selges EKSTRA billig ! I forbindelse med 40-års jubileet i 2012 ble det produsert opp en del T-skjorter og Pique-skjorter med en spesiell jubileumslogo på ryggen. Vi har igjen 12 stk av disse på lager fordelt på følgende typer og størrelser: T-skjorter: 2 stk. str. M, 7 stk.str. XXL. Selges for kr. 50,-/stk. (under halv pris) Pique-skjorter: 1 stk. str. S, 2 stk. str. XL Selges for kr. 75,-/ stk. (under halv pris ) Vi har også et lite lager av T-skjorter og Piqueskjorter med standard KTK-logo for salg: T-skjorter 1 stk. str. L, 1 stk. str. M kr. 50,-/ stk. Noe av interesse ? Ta kontakt på svein@kongsberg-trekkspillklubb.no eller 922 59 569. Svein

KTK har instrumenter for utlån ! KTK har i løpet av de siste årene både kjøpt og fått i gave en del toradere og trekkspill, både knapp og piano, og disse låner vi gjerne ut til de som måtte ha lyst å prøve seg litt før de eventuelt kjøper eget instrument. Instrumentene kan lånes i inntil 6 mnd. og utlånene avtales med undertegnede. Vi jobber også med kurs og opplæring og vår hovedmålsetting er å styrke rekrutteringen til musikkmiljø vårt. Synes du dette høres interessant ut eller kjenner du noen som kunne tenkes å være interessert, ta kontakt Svein

22


Neste år går vinterturen til Storaas Gjestegaard De siste 2 årene har vi arrangert vintertur til Vindfjelltunet i månedskifte februar –mars. I våre planer for 2017 inngår også vintertur, da i dagene 3.-5. mars og til et nytt og spennende sted: Storaas Gjestegaard. Stedet ligger idyllisk til ved riksvei 37 på fylkesgrensa mellom Buskerud og Telemark, ved Buvann rett før Bolkesjø. Gå gjerne inn på www.storaas.no for ytterligere informasjon om stedet. Det vil være andre hotellgjester på hotellet samtidig med oss men vi får egne lokaler for bespisning og spilling /dans / opphold. Pris per person fredag-søndag: Kr. 1700,- i dobbeltrom Kr. 1900,- i enkeltrom Prisen inkluderer i tillegg til overnatting: Fredag: 2- retters middag Lørdag: Frokost Lunsj ( hjemmelaget gryte med hjemmelaget brød ) 3- retters middag Søndag: Frokost Håper du har lyst til å bli med. Vi har forhåndsbestilt 32 rom og tar imot bindende påmelding i perioden 2.-7. januar 2017. Send en SMS til Ingjerd, mobil 480 60 173 eller mail til ingjerd@kongsberg-trekkspillklubb.no Du vil få tilsendt faktura for overnatting og måltider av KTK. NB!!!! Det er viktig at denne betales innen forfall ! Det du kjøper under oppholdet,må betales direkte til Storaas Gjestegaard etter hvert eller seinest ved avreise. Rommene er klare til innsjekking seinest kl. 15.00 på ankomstdagen. Utsjekking kl. 10.00 på avreisedagen. Svein

23


Reisebrev fra landsfestivalen Årets landsfestival var i år på Gaupne, et trivelig tettsted mellom bratte fjellvegger i Sogn. Fra Kongsberg tok det oss sju timer å reise, inklusive stoppene underveis. Veiene var overraskende fine, og særlig overrasket ble jeg midt på fjellet mellom Hemsedal og Lærdal der det åpnet seg en autostrada med gatebelysning.... 1137 m.o.h sto det på et skilt.

Bare ei ferje trengtes, og den kjørte vi rett inn på så dro den avsted med det samme. Kanskje er det avstanden som skremte mange fra å komme- med fire vognplasser ble det liksom ikke nok til å kalle det “kångsbærrlæiærn” der vi lå.

24


Vi lå forresten på Sandvik Camping, tilstøtende festivalcampen. Deilig med luksusen en campingplass gir hva angår kjøkken, vaskemuligheter, dusj, toalett etc. Rent, varmt og ingen kø. Fra campen til tevlingshallen var det ca en kilometer. Det var sykkelvei helt fram, og når vi faktisk hadde med sykler tok ikke turen mange minuttene. De fire vognplassene ble, i tillegg til et kort besøk av Pål Bratås i telt, befolket av fam. Hvamb Hannevold (som var først på plass), fam. K Rogstad, H.J. Rogstad+ Morten Marstein, og fam. Strysse. Dermed var det meste av Hælmstubben tilstede, det var god stemning og god musikk både ved vognene og på dansespillinga de hadde i Parken.

Flere dansepar man vanligvis ser på KTK-tilstelninger hadde også tatt turen til Gaupne. En liten innskytelse vedrørende plassering av vogn også: da vi skulle dytte på plass Marstein sin, var det nesten uråd å flytte den. Vi startet etterhvert feilsøking. Brekket var av, plenen var uten steiner og hjulene hadde luft. Men UNDER brekket sto nesehjulet på tvers og hadde grøftet et - ja, jeg målte - 18 cm dypt hull. Vi kniste høyere enn vanlig da.

25


Alle barna “fant” hverandre og tilbrakte mange timer sammen i lek, løp, spill og dans.

Otilie hadde til og med 7-årsdag torsdagen, vi rakk en bitteliten fest og en demonstrasjon av gitaren hun fikk. Lørdag gikk klassen Gruppespel av stabelen, etter manges mening den morsomste klassen å høre på. Samtidig var det også sjokoladekappleik i Parken med aktiviteter for barna utenfor scenen samt salg av lapper, saft og kaffe. Været denne dagen ga oss den ekstra gode stemningen mot slutten av festivalen, etter tre dager med skiftende vær. Mellom kvalifisering og finalespill ville vi derfor prøve fellesgrilling, dro på campen og lagde kortbord. Maten ble i grunnen like god som den man får på langbord... Mye godt spill i hallen på kvelden, og da resultatene kom under mesterkonserten søndag ble det klart at evigunge Jutullaget vant klassen 26


Gruppespel. De interesserte vet nok hvordan resultatlista ser ut, men jeg nevner vinnerne i noen av de andre klassene også (ikke alle): -Solo durspel senior: Kongsbergvennen Tom Kjetil Tørstad -Solo andre instrumenter senior: Thomas Nilssen, Hedmark -Lagspel fele: Lom Spelmannslag -Open klasse: Firo -Lagspel dursp./trekksp.: Lom toradergruppe Godt kjente navn i miljøet altså, still going strong. Ikke til forkleinelse for de andre deltakerne, det var trangt i toppen! Søndag var det trangt i toppen min også. Wilk’en vogn sto igjen helt til slutt? Jada, Strysse sin. Vi pakket som vanlig ned vått telt og startet på hjemturen med taktbeinet trampende til musikk som ikke var der lenger. Klokka halv elleve søndag kveld slo jeg av tenninga hjemme. Kjempefornøyd, kjempesliten og kjempeivrig på Vindfjelltreffen tre dager etter! Erik Strysse

Kulturkafe med musikk og dans, kaker og kaffe. Lørdag 8. oktober er det igjen tid for kulturkafe på Nymoensenteret. Ulike lag og foreninger alternerer på å være vertskap og denne oktoberlørdagen er det Kongsberg Spel & Dansarlag og Kongsberg Trekkspillklubb som i fellesskap står for salg og underholdning. Kafeen har åpent mellom kl. 11.00 og kl. 14.00. Underholdningblir det fra begge lag i form av dans og musikk og i disken kan det kjøpes bløtkake, vafler, rundstykker, te og kaffe. Håper du synes dette høres trivelig ut og at du fristes til å ta deg en tur innom. Overskuddet går som vanlig til Frivillighetssentralen. Svein

27


Hva skjedde for 30 år siden ? Vi blar i KTK-NYTT nr. 3 / 1986 KTK deltar på Bygdemusikkfestivalen ved Strandefjorden med A- og B-orkesteret. KTK inviterer til underholdning og dans på Lågdalsmuseet lørdag 4. oktober. Notodden Trekkspillklubb, Heddal og Sauland Trekkspillklubb og Trekksulf Belgen er blant de inviterte gjestene. Trekksulf Belgen ja, denne orginalen som dukker opp fra tid til annen, seinest på årsfesten i februar, har vissnok hatt store problemer de siste ukene med å få retta opp ryggen. Etter en nærmere undersøkelse viste det seg at ryggproblemene ikke skyldes hverken skade eller sykdom, men rett og slett feilknepping av skjorta. Etter en heftig rangel med etterfølgende grusom bakrus, hadde Belgen kommet i skade for å kneppe skjortas 3. knapp i buksesmekkens øverste hull. KTK arrangerer for første gang trekkspilltreff på Vindfjelltunet. Ca. 50 vogner på campingplassen og belegg i 30 av rommene sier sitt om interessen. Blant gjestene var Drangedal Trekkspillklubb, Vestfold Toraderklubb, Gro Anita fra Andebu og Terje og Marianne Stensgaard. Nordisk Mesterskap i Gammeldansmusikk arrangeres for første gang. Fra vårt distrikt lar Hans Thorsås Gammeldansorkester og KTKs A-orkester seg friste til å sende inn kassett og begge får etter hvert beskjed om at de har gått videre. Under selve mesterskapet ender A-orkesteret som nummer 4 i sin klasse mens Hansemann og Co ender på 7. plass i sin. Svein

Vi ønsker oss flere «kompere» ! Selv om vi har både aktive og dyktige «kompere» fra før, trenger vi enda flere. Både under øvelser og arrangementer blir det stor belastning og mye «overtid» på noen få, så alle ville vært tjent med at vi hadde flere som kunne avlaste hverandre. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med deg som spiller eller har spilt gitar, bass eller slagverk og som kan tenke deg å bli med i vårt miljø. Har du ikke erfaring fra før men er interessert i å lære, er vi også interessert i å høre fra deg. Vi har ferdige utarbeidede planer for kurs liggende. Svein 28


Tar du ei loddebok eller 2 i årets skinkelotteri ?

Vi pleier normalt å starte salg av lodder i det årlige skinkelotteriet vårt i september måned men har i år gjort en vri og startet allerede nå i juni. Vanligvis er det de som er medlem av gruppene våre og de som innehar verv som blir belastet med å selge lodd men denne gang håper vi at også andre medlemmer kan ta en liten dugnad ved å selge ei bok eller flere. Loddebøkene inneholder 50 lodd og prisen pr. lodd er kr. 10,Antall tillatt solgte lodd er 5000, og antall gevinster er 20 spekeskinker, hver på ca. 5-6 kg. Trekning finner sted 3. desember. Ved utgangen av august er det ca. 25 bøker som ikke er delt ut, og jeg håper dere som blir kontaktet stiller dere positive til å ta imot ei bok eller 2. Skulle du ikke bli kontaktet men ønsker å bli med på dugnaden, ring meg på 92259569. Svein

29


En virkelig musikkelsker er en mann -som når han hører en vakker kvinne synge i badet – legger øret til nøkkelhullet.

Har du hørt disse?

Hva kan du regne med å se hvis du kikker oppunder skjørtet til en sopran ? Jo, en tenor.

Bassisten var hos legen som etter en grundig undersøkelse sa: -Jeg har en god og en dårlig nyhet til deg.-Få den dårlige først, sa bassisten. Du lider av langt fremskreden Alzheimer. – Og den gode nyheten ? - Før du kommer hjem har du glemt den dårlige nyheten.

Det var vel Ivar Medaas som i sin tid forklarte forskjellen på en vanlig fiolin og ei hardingfele; til en fiolin brukes kattetarmer til strengene, til hardingfela brukes hele katta. 30


Forskjellen på en evnukk og en bassist ? Begge mangler evnen, men bassisten spiller likevel. En blind og en døv spiller dansemusikk, og den blinde spør: -Har de begynt å danse ennå? – Åssen det spør den døve, -har vi begynt å spille ennå ?

Hva får man hvis man hiver ei sekkepipe, et trekkspill, en banjo og en tuba ut fra toppen av et høyhus ? Applaus.

En mann med en alligator i bånd kommer inn på ei ølbule i sørstatene. – Serverer dere banjospillere her ? – Ja jøss.- Fint. Da tar jeg en øl til meg og en banjospiller til alligatoren min.

31


OVERSIKT OVER GRUPPER / ORKESTERE I KTK 2016 Jennys: Øyvind Hvaal torader / leder Anders Næss trekkspill Bjørn Hvaal trekkspill Runar Hannevold gitar Knut Rogstad akk.bass Tor og Jon (fra Sørlandsavdelingen) Tor Daniel Danielsen trekkspill Jon Egil Håkedal gitar

41567398

37038533 / 91155645

Juvenes Landsgymnas gammeldansorkester / Bergknotten: Sigurd Storemoen torader / leder 32746632 / 99252893 Håvard Fåne torader Sølvi M. Bakkerud torader Arvid Øia trekkspill Torgeir Deildokk torader Truls Hovden gitar Arve Jensen bass Aud Drotningsvik torader Anne Marit Hagen torader Turid N. Firing torader Olav Lid torader Eventyrblanding: Kjell O. Teien trekkspill/ leder Magne Heisholt trekkspill Ingrid Vennerød trekkspill Knut Hotvedt el.bass/sang

32768059 / 92245175

C-orkesteret: Terje Skullestad Halvor Lie Birger Stordalen Jan Mjellekås Hans Erik Rua Frode Sveen

akk.-og el.bass/leder trekkspill trekkspill trekkspill fele/sang gitar

91394017

TUATAF: Runar Hvamb Hannevold Kjell Nordbakken Anette Skullestad Elisabet Hvamb Hannevold Liv Nørdsti

trommer / leder El.bass gitar / sang sang sang

93423899

32


Ytre Sandsvær E-verk Anders Næss Trude Saatvedt Lien Tom Marstein Arnfinn Skullestad

(IKKE AKTIVE FOR TIDEN) torader / leder 91588598 torader tuba gitar

Busk Erik Strysse Arnfinn Skullestad Helene Surlien Tormodsrud

ukulele/munnspill / fløyte/ sang/leder 95025822 gitar/banjo/sang ukelele / torader

Rune’s Rune Laugerud torader / leder Ingjerd Melvold torader Erland Hellerud torader Jorunn Lid trekkspill Erik Strysse bass

41405815

Boltitten Irene Bergland Håvard Fåne Hanne Eldevik Arnfinn Skullestad Arve Jensen

torader / leder torader trekkspill gitar bass

91765996

Schlagerkameratene Kjell O. Teien Kjell Grini Kjell Løver Ole Jonny Leander Hans Tore Andersen

trekkspill / leder trekkspill bass gitar slagverk

32768059 / 92245175

3S Terje Skullestad Anette Skullestad Kjell Vidar Skullestad

bass / sang / leder gitar/sang slagverk

91394017

33


HVEM GJØR HVA I KTK I 2016 Verv

Navn

Leder

Tlf. Mobil

E-post

Svein Solvang

92 25 95 69

svein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Nestleder

Arne Laupet

95 72 96 58

arne@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Kasserer

Øystein Gåsefra

92 46 88 69

øystein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Sekretær

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Styremedlem

Irene Bergland

91 76 59 96

irene@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Ingjerd Melvold

48 06 01 73

ingjerd@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Morten Hostvedt

93 02 69 88

morten@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Dataansvarlig

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Lyd-/Lysutstyrsansvarlig

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Arr.Komite

Kjell Jensen

90 54 57 63

k-y-jens@online.no

Halldis Traaen

95 98 74 75

halldis.traaen@nenett.no

Bjørg Flattum

41 41 12 21

b-flatt@online.no

Ingebjørg Tullerud

Tlf. Privat

32 73 57 41

Inga Wærp Valborg Aasen

Huskomite

48 30 21 78 95 75 74 08

ingawaerp@gmail.com

91 77 38 22

valborg.aasen@postweb.no

Harriett og Yngvar Hagen

97089272

90263112

yngvah@online.no

Steinar Elsetrønning

32 76 91 22

91 68 16 54

steielse@online.no

Astrid Hotvedt Tormod Selseth

95 96 94 80 32 76 56 55

John Hansen

41 43 06 14

tormod.selseth@ebnett.no

92 40 20 55

jhansen5@online.no

Utleie

Se vår webside: www.kongsberg-trekkspillklubb.no

Revisorer

Magne Heisholt

41 25 92 39

Knut Hotvedt

90 57 82 20

34

magne.heisholt@ebnett.no


Avisansvarlig

Svein Solvang

Musikalsk komite

Nestleder

92 25 95 69

svein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

90 68 92 17

turid.saatvedt@ kongsberg.kommune.no

Alle musikkledere Lyd-/Lysutstyrsansvarlig Valgkomite

Turid Saatvedt Herman Løver

32 76 53 30

92 82 83 11

helover@broadpark.no

Kjell O. Teien

32 76 80 59

92 24 51 75

koteien@live.no

Musikkledere/kontaktpersoner for musikkgruppene Eventyrblanding

Kjell O. Teien

92 24 51 75

koteien@live.no

C-orkester

Terje Skullestad

32 76 80 59

91 39 40 17

te-skull@online.no

Jenny 's

Øyvind Hvaal

41 56 73 98

oyvind.hvaal@itum.com

3S

Terje Skullestad

91 39 40 17

te-skull@online.no

Tor og Jon

Tor Daniel Danielsen

91 15 56 45

TUATAF

Runar Hvamb Hannevold

93 42 38 99

runar@hannevold.com

Busk

Erik Strysse

95 02 58 22

strysseerik@gmail.com

Ytre Sandsvær E-verk

Anders Næss

91 58 85 98

an@stil-tre.no

Juvnes Landsgymnas og Bergknotten

Sigurd Storemoen

99 25 28 93

sigurd@storemoen.net

Rune's

Rune Laugerud

41 40 58 15

laugerud_8@hotmail.com

Boltitten

Irene Bergland

91 76 59 96

silentang@gmail.com

Schlagerkameratene

Kjell O. Teien

92 24 51 75

koteien@live.no

32 74 66 32

32 76 80 59

35


<<FORNAVN>> <<ETTERNAVN>> <<ADRESSE>> <<POSTNR>> <<POSTSTED>>

KONGSBERG TREKKSPILLKLUBB POSTADRESSE: POSTBOKS 261 3603 KONGSBERG. BESÃ&#x2DC;KSADRESSE: INDUSTRIVEIEN 8 3610 KONGSBERG.

36

Klubbavis nr 3 2016