Page 1

ÅRGANG 35 NR. 2 – 2016

1


Leder’n har ordet ! Hei alle medlemmer ! I skrivende stund nærmer det seg midtsommer og turen til Ransäter er vel for mange neste utflukt med bobil eller campinvogn. 40 plasser endte vi opp med i år, det samme som i fjor men betydelig færre enn for noen år tilbake. Våravslutningen med grilling på uteområdet ved klubbhuset 8. juni, som for øvrig samlet vel 30 medlemmer, signaliserer at nå er det ferie hva egne arrangementer angår inntil høstens aktiviteter dras i gang med Vindfjelltreffen 12.-14. august. Deretter går det slag i slag med ulike arrangementer, spesifisert under Dette Skjer inne i avisa. Arbeidet med å knytte til oss flere gitarister, bassister og trommiser vil fortsette i tiden framover. Vi har ikke lykkes slik vi håpet foreløpig, men gir ikke opp. I november vil vi blant annet gjenta arrangementet fra i februar hvor vi arrangerte Åpen Hus med etterfølgende JAM der potensielle kompere som normalt ikke vanker i vårt miljø ble invitert til å komme og spille sammen med oss. Når det gjelder rekruttering og kursing på trekkspill og torader, har vi for øyeblikket 4 elever på trekkspillkurs men ingen på toraderkurs. Med andre ord: Vi kan ta imot flere !!! Medlemstallet holder seg noenlunde stabilt og ligger på ca. 250. Vi håper selvsagt at flest mulig trives i vårt miljø og betaler sin kontingent med glede, men skulle det være slik at noen ønsker å avslutte medlemskapet, setter vi pris på å få en melding om det slik at vi slipper å sende ut purringer. Klubbhuset er fortsatt flittig i bruk til øvinger og egne arrangementer, men også til bursdager, brylluper, konfirmasjoner og møter. Det krever hyppig vedlikehold og oppgraderinger og i løpet av det siste året har det blitt montert nye seter og rygger på alle stoler, ny takvifte på scenen, ny avtrekksvifte i kjelleretasje, ny prosjektor og nytt lerret i salen i tillegg til en betydelig forbedring av den totale lagerkapasiteten. Da håper jeg alle merker seg aktivitetene listet opp under Dette Skjer og at vi får se mange av dere på arrangementene våre utover høsten. Ønsker alle en fin sommer med mange gode musikkopplevelser. Svein

2

Allsang på Vindfjelltunet ! Radio Laagendalen, tidligere Scandiradio, med tilhold i Steinsholt, arrangerer allsang på Vindfjelltunet hver onsdag i hele sommer. Første program går 22. juni med start kl. 18.00. Ulike artister vil opptre hver gang og onsdag 13/7 er det gruppa Schlagerkameratene fra Kongsberg Trekkspillklubb sin tur. Programmet denne onsdagen starter kl. 19.00 og vil vare i en time. Da vil det bli gjenhør med gode, gamle slagere fra flere tiår tilbake og muligheter til å synge med for de som møter opp. Arrangøren har nemlig laget et allsanghefte som vil være tilgjengelig hver onsdag. Radio Laagendalen er en nettradio som sender 24 timer i døgnet. Gå inn på www. radiolaagendalen.no så får du mer informasjon både om nettradioen og om alle artistene som skal delta på allsangen gjennom sommeren. Svein

Lansering av Lågen Akevitt ! Norske Akevitters Venner, avdeling Lågendalen, er i ferd med å lage sin egen akevitt Lågen Akevitt og planlegger lansering i Larvik, Lardal og Kongsberg til høsten. I forbindelse med lanseringen i Kongsberg, er Kongsberg Trekkspillklubb forespurt om å stille lokaler og noen musikere til disposisjon, noe vi har svart ja til. Foreløpig er ikke detaljene på plass men datoen for arrangementet ser ut til å bli torsdag 20. oktober. Kommer tilbake med mer informasjon i neste KTK-NYTT som kommer ut i september. Svein

Husk KID-nummer når du betaler faktura. Vi har tatt i bruk et nytt medlems- og faktureringssystem, både for å forenkle jobben med fakturering men også for å få bedre oversikt og oppfølgingsmuligheter. For at dette systemet skal gi oss de fordeler vi er ute etter, betinger det at alle taster inn KID-nummeret som står på alle fakturaer fra oss når de betaler, enten det gjelder medlemskontingent eller innbetaling til eksempelvis Ransäter. Da det fortsatt er en del som betaler sine fakturaer uten bruk av KID-nummeret, kommer det herved en ekstra oppfordring om å skjerpe akkurat dette. Manglende bruk av KID-nummer resulterer i både ekstrajobb og forsinkelser. Svein 3


UTLEIE AV KLUBBHUSET Skal du ha et festlig lag og mangler plass, kan du leie KLUBBHUSET til KTK i Industriveien 8 i Gomsrud. Inntil 60 personer skulle gå bra både med hensyn til dekketøy og plass. Leie inklusiv tilgang til musikkanlegg, internett og prosjektor m/lerret:

Medlemmer Ikke medlemmer:

kr: 1700,kr: 2800,-

Leien gjelder fra fredag kl.12:00 til søndag kl.16:00 dersom annet ikke er avtalt. Nøkler må hentes og leveres hos Bilspiten AS Industriveien 11, 3610 Kongsberg. Henting må skje på fredag mellom kl. 12:00 og kl. 16:00 og levering på mandag senest kl.12:00. Ved avbestilling med mindre enn 3 ukers varsel vil vi beregne oss et avbestillingsgebyr på kr. 300,Det må vaskes etter tilstelningen og all søppel skal kildesorteres. Forespørsel om leie: Utleiekalenderen ligger tilgjengelig på www.kongsberg-trekkspillklubb.no. Den viser til enhver tid hvilke helger som er ledig og hvilke som er opptatt. Kryss av den helgen du ønsker å leie, fyll inn navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og alder på leietager. NB! Leietager må være over 25 år. Forespørsel kan alternativt sendes til post@kongsberg-trekkspillklubb.no Når bekreftelse fra KTK foreligger, regnes leieavtalen som inngått. Visning av lokalene skjer på mandager kl. 17.00 i regi av et av huskomiteens medlemmer.

Årets skinkelotteri allerede igang ! Vi pleier normalt å starte salg av lodder i det årlige skinkelotteriet vårt i september måned men har i år gjort en vri og startet allerede nå i juni. Det er mange treff, festivaler og arrangementer utover nå og vi tenkte derfor at det kunne være lurt å ha loddebøkene klare til disse. Vanligvis er det de som er medlem av gruppene våre og de som innehar verv som blir belastet med å selge lodd. Denne gang håper vi at også andre medlemmer kan ta en liten dugnad ved å selge ei bok eller flere. Loddebøkene inneholder 50 lodd og prisen pr. lodd er kr. 10,Antall tillatt solgte lodd er 5000, og antall gevinster i form av spekeskinker er 20. Trekning finner sted 3. desember. Håper du er positiv til å selge lodd og at du tar imot ei bok når du blir kontaktet. Skulle du ikke bli spurt, kan du kontakte meg på 92259569. Svein

Innleveringsfrist for stoff til KTK-NYTT KTK-NYTT utkommer med 4 nummer pr. år ; Nr.1 i mars, Nr.2 i juni, Nr.3 i september og Nr.4 i desember. Frist for innlevering av stoff til avis nr. 3/2016 er 20/8-2016. Sendes til Svein Solvang svein@kongsberg-trekkspillklubb.no eller Bromyr 7, 3614 Kongsberg.

4

5


10 medlemmer møtte til årets dugnad !

Den årlige dugnaden på klubbhuset ble gjennomført torsdag 21. april. 10 medlemmer møtte, litt færre enn vanlig. Lista med oppgaver som skulle utføres var lang og tidkrevende så vi blei som forventet ikke ferdige med alt. Det betyr en ekstra dugnad etter ferien for å fullføre bl.annet gjenstående beising av hus og gjerde. Bare avbrutt av ei matpause med pizza fra Pizzabaker’n ved 18.00 tida, gikk det i ett fram til vi tok kvelden ca. kl. 21.00. Takk til Ingjerd, Bjørn Helge, Irene B, Astrid, Ingebjørg, Kjell T, Arne, Tormod og Tor Ingar for god jobb. (håper ikke jeg glemte noen nå) Svein

6

7


Tilbud på musikk

God tur til Ransäter.

Kongsberg Trekkspillklubb markerte sitt 15 års jubileum i 1987 ved å spille inn en kassett som ble kalt JUBILANTEN, sitt 25 års jubileum i 1997 ved å spille inn en CD med navnet LAG PÅ LAG og sitt 40 års jubileum i 2012 ved å spille inn CD,n KTK 40 ÅR.

KTK har i år 40 plasser ved årets Bälgspel vid landsvägskanten i Ransäter. Dette er eksakt samme antall som i fjor men betydelig færre enn det som var vanlig for noen år siden. Plassene vi er tildelt ligger på det samme området som før, og plassbilletter og informasjon er nå sendt alle pr. post. Håper alle har mottatt det de skal og at dere kan leve med den plassen dere er tildelt. Har prøvd etter beste evne både å ta hensyn til spesielle ønsker og ikke å rokkere mer enn høyst nødvendig i forhold til fjorårets plasseringer.

Mange har sikkert kjøpt disse før, men da vi fortsatt har en del på lager, har vi lagd et ekstra godt tilbud som vi håper vil friste: Jubilanten ( kassett ): kr. 25,LAG PÅ LAG ( CD ): kr. 100,KTK 40 ÅR ( CD ): kr. 100, Samlepakke bestående av alle 3: kr. 150,Selges under alle våre arrangement. Kan også bestilles på mail svein@kongsberg-trekkspillklubb.no Kan også bestilles på mail svein_s@hotmail.com

Svein

Restlager av klær selges EKSTRA billig ! I forbindelse med 40-års jubileet i 2012 ble det produsert opp en del T-skjorter og Pique-skjorter med en spesiell jubileumslogo på ryggen. Vi har igjen 12 stk av disse på lager fordelt på følgende typer og størrelser:

Minner om at campingen åpner for innkjøring MANDAG 4. juli kl. 10.00 og avvikles SØNDAG 10. juli. ( absolutt siste avreisedag er satt til mandag 11. juli.) Vi har fortsatt ikke fått bekreftet når og hvor Kongsberg Trekkspillklubb skal spille, så det får vi komme tilbake til når vi kommer dit bort. Ønsker alle god tur og mange fine musikkopplevelser. Svein

T-skjorter: 2 stk. str. M, 7 stk.str. XXL. Selges for kr. 50,-/stk. (under halv pris)

Ordet fritt !

Pique-skjorter: 1 stk. str. S, 2 stk. str. XL Selges for kr. 100,-/ stk. (under halv pris ) Vi har også et lite lager av T-skjorter og Piqueskjorter med standard KTK-logo for salg: T-skjorter 3 stk. str. L, 1 stk. str. M kr. 100,-/ stk. Pique-skjorter: 1 stk. str. XXL, Kr. 150,-/ stk. Noe av interesse ? Ta kontakt på svein@kongsberg-trekkspillklubb.no eller 922 59 569. 8

ORDET FRITT. Her inviteres KTK’s medlemmer til å komme med synspunkter, forslag, tilbakemeldinger eller hva det måtte være. Fortsatt manglende interesse fra medlemmenes side når det gjelder dette men jeg håper noen tar utfordringen snart slik at fremtidige klubbaviser vil inneholde mange interessante saker fra dere. Innlegg/ bilder kan sendes svein@kongsberg-trekkspillklubb.no eller til Bromyr 7, 3614 Kongsberg, og fristen for å få det med i KTK-NYTT nr. 3/2016 er 20/8 - 2016. Svein

Svein 9


Vi oppgraderer ! Klubbhuset brukes stort sett alle hverdager og helger gjennom hele året med noen få unntak. Det tilsier stor slitasje på utstyr og inventar og på budsjettert for 2016 ble det tatt høyde for oppgradering av alle stoler gjennom å skifte ut slitte og ødelagte sete- og ryggpartier. Oppgraderingen er nå ferdig og resultatet blei veldig bra. Fra og ha stoler med hullete og slitte seter/ rygger i en salig blanding av flere fargekombinasjoner og ulike konstruksjoner, har vi nå fått et mer helhetlig system der stoler med nye seter og rygger i beige farge er plassert i salen og der stoler med gamle men fortsatt brukbare seter i rød farge er plassert på scenen og med svart farge plassert i underetasjen.

Vindfelltreffen 2016 Årets treff på Vindfjelltunet finner sted i helga 12.-14. august. Det planlagte programmet ser slik ut: Fredag: • Dans i hallen fra kl. 20.00 Lørdag: • «Buskspilling» på plenen foran hallen fra kl. 11.30. • (hvis værvarslet for helga er dårlig, vil det bli satt opp telt) • Salg av øl / mineralvann / T-skjorter / Musikk CD • Spilling på Norgardsetra kl. 13.00 (ca. 2-3 km. fra Vindfjelltunet) • Konsert i hallen kl. 14.30 • Fellesgrilling kl. 16.00 ( hvis været tillater det ) • Dans i hallen fra kl. 20.00 I tillegg til det planlagte programmet håper vi på masse trivelig «buskspilling» gjennom hele helga. Ønsker du å bestille rom, kontakt: Vindfjelltunet Tlf: 33 12 93 23 e-post: kontakt@vindfjell.no Følgende døgnpriser gjelder: Rom m/ dusj og WC: Enkeltrom m/frokost kr. 750,-. Dobbeltrom m/frokost kr. 960,Rom u/dusj og WC men med vask på rommet: Enkeltrom m/frokost kr. 490,-. Dobbeltrom m/frokost kr. 690,Ønsker du å bestille plass på campingplassen, kontakt Svein Solvang Tlf. 92 25 95 69, E-post: svein@kongsberg-trekkspillklubb.no Følgende døgnpriser gjelder: Telt kr. 90,- Campingvogn/bil kr. 150,- Strøm kr. 25,-

Takk til Astrid, Tormod og Steinar om stod for oppgraderingen. Nesten 100 stoler og 8 skruer i hver stol forteller med tydelighet at det gikk med noen timer. Godt jobba!

NB!Campingplassen åpner for innkjøring torsdag 11.august kl. 09.00. De som eventuelt kommer tidligere, må ligge på vent på parkeringsplassen nede ved vannet. Vogner må IKKE plasseres uten henvisning fra ansvarlig for plassen. Når vognene er plassert, må bilene flyttes og parkeres på anvist sted. Vi ser gjerne at de som ønsker å delta på danse- og /eller konsertspilling opplyser om dette samtidig med at de bestiller plass.

Svein

Styret og arrangementskomite ønsker alle hjertelig velkommen. 10

11


Vi har fortsatt noen ønsker ! Kongsberg Trekkspillklubb ønsker å benytte seg av de tekniske løsninger som finnes for å kommunisere med sine medlemmer. Vår oppfordring er derfor at de av dere som har en mailadresse som leses regelmessig, melder fra om denne på post@kongsberg-trekkspillklubb.no.

DETTE SKJER ! KTK-arrangement: 12. – 14. aug. Vindfjelltreffen 17. sep.

Dansefest på klubbhuset med TUATAF og JENNYs

8. okt.

Kulturkafe på Nymoensenteret (sammen med Kongsberg Spel & Dansarlag)

28.-30. okt.

Hotelltur til Smedsgården

11. nov.

Dansefest på klubbhuset

19. nov.

ÅPENT HUS med etterfølgende JAM på klubbhuset

Vi opplever stadig å få klubbaviser og annen post i retur på grunn av at adressaten har flyttet. Vårt ønske er derfor at dere melder fra til oss om adresseendring hvis dere flytter slik at vi får mulighet til å ajourføre vårt medlemsregister.

3. des.

Julebord for aktive

Takker på forhånd for hjelpa !

30. jun - 2. jun. NM på trekkspill i Asker

Jo flere vi kan nå via E-post med utsendelser av invitasjoner,informasjonsskriv, fakturaer og lignende, jo enklere og billigere blir det for klubben. Vi ønsker også at det meldes tilbake til oss hvis mailadressen endres slik at vårt medlemsregister er oppdatert til enhver tid. Vi har også tatt i bruk et moderne system for fakturering, og vi ønsker at dette skal være mest mulig oppdatert med hensyn til adresse, type medlemskap, telefonnummer og fødselsdato. Vi tar gjerne imot disse opplysningene fra dere om dette på samme adresse: post@kongsberg-trekkspillklubb.no

Svein

Andre arrangement:

6. - 10. jul.

Ransäter

3. - 7. aug.

Landsfestivalen i Gammeldansmusikk i Gaupne

4. - 7. aug.

Notodden Bluesfestival

Selv om vi har både aktive og dyktige «kompere» fra før , trenger vi enda flere. Både under øvelser og arrangementer blir det stor belastning og mye «overtid» på noen få, så alle ville vært tjent med at vi hadde flere som kunne avlaste hverandre.

18. - 21. aug.

Skjærgårdstreffen

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med deg som spiller eller har spilt gitar, bass eller slagverk og som kan tenke deg å bli med i vårt miljø.

Web-sida vår www.kongsberg-trekkspillklubb.no har blitt vesentlig oppgradert og fremstår nå som en oversiktlig og meget brukervennlig side der informasjon oppdateres regelmessig. Utleievirksomheten knytta til klubbhuset og lyd/lysutstyr styres også herfra og har forenkla den jobben betraktelig i forhold til tidligere.

Vi ønsker oss flere «kompere» !

Har du ikke erfaring fra før men er interessert i å lære, er vi også interessert i å høre fra deg. Vi har ferdige utarbeidede planer for kurs liggende. Svein 12

KTK’s web-side.

Stein har stått for oppgraderingen og er KTK’s data-ansvarlig. Så følg med på web-sida og hold dere oppdatert. 13

Svein


Ikke på langt nær fullt, men…..!

Fredag 15. april ble den andre av årets 4 dansefester på klubbhuset arrangert. I underkant av 50 mennesker var innom denne kvelden, enten som musiker, arrangør eller som festdeltaker. Arrangementskomiteen visste av erfaring at selv om festen stod annonsert til å starte kl. 19.30, vill de første ankomme lenge før det så allerede ved halv 6. tida kunne de tilby nytrukket kaffe og nystekte vafler. Musikken denne kvelden ble besørget av gruppene Rune’s, Busk og Schlagerkameratene. Dette er grupper med ulik musikksjanger og publikum fikk dermed en rik mulighet til å praktisere ulike dansearter. Arrangementskomiteen hadde som vanlig ansvar for kiosk- og loddsalg. I tillegg til kaffe og vafler, ble det solgt pølser, mineralvann, øl og vin. Total omsetning for kvelden ble på ca. kr. 5700,-, og overskuddet blei på hele kr. 287,06!!!!! Selv om lokalet ikke var fullt, blei det fin stemning, folk dansa villig vekk og hadde det tilsynelatende trivelig. Ved halv ett tida hadde de fleste forlatt lokalet og festen ebbet ut. 14

Svein 15


Kulturkafeen i april veldig godt besøkt!

Neste kulturkafe finner sted 8. oktober til samme tid, på samme sted og med samme vertskap. Har du lyst på en litt annerledes lørdag med en kopp kaffe, ei god kake, en trivelig prat og litt god underholdning, ja da bør du stikke innom Nymoensenteret. Lørdag 23. april var det igjen tid for kulturkafe på Nymoensenteret, også denne gang med Kongsberg Spel & Dansarlag og Kongsberg Trekkspillklubb som vertskap. Kafeen åpnet kl. 11.00 og var åpen fram til kl. 14.00 med salg av vafler, bløtkake, sjokoladekake, rundstykker, te og kaffe. Populær underholdningen fra Kongsberg Spel & Dansarlag i form av sang ved Veslemøy og noen barn og dans ved Eva m/partner og Ole m/frue til musikk av Ingar på fele. Applaus høstet også gammeldansgruppa Juvnes/Bergknotten som stod for underholdningen fra Kongsberg Trekkspillklubb. Noen av kafegjestene benyttet sågar anledningen til å få seg en svingom.

Svein

Gledelig mange besøkte kafeen denne lørdagen, noe også overskuddet på ca. kr. 1100,- bærer preg av. Lenge siden vi har solgt så mye kaffe og kaker. Uansett stort eller lite overskudd, pengene er i ettertid overført Frivillighetssentralen slik vi pleier. 16

17


Fra kaldtlager til frostfritt lager ! Etter hvert som behovet for mer lagerplass tvinger seg fram, har vi hatt en grundig gjennomgang og optimalisering av våre eksisterende lagerrom. Lageret ved inngangspartiet har i løpet av våren blitt forvandlet fra kaldtlager til frostfritt lager og huser nå alt av rekvisita som trengs ved bruk og utleie av klubbhuset og som trengs til våre arrangementer. Vegger, golv og tak er isolert og kledd, nytt vindu er montert og nye reoler er satt opp. Nytt kjøleskap er anskaffet og etter hvert skal en liten varmeovn monteres slik at rommet blir frostfritt gjennom vinteren. Lagerrommet blei ikke så stort men du verden så fint det blei og så rasjonelt det blei innreda. Takk til Arvid for transport av materialer og til Arne og Tormod for vel utført snekkerarbeid. Svein.

18

19


Hørt om grasrotandelen ? I følge Norsk Tipping har de ca. 1,8 mill. kunder og i 2015 hadde nesten 1 mill. av disse valgt sin grasrotmottaker og bidratt med i underkant av 400 mill. til disse. Det er veldig mye penger men det kunne vært betydelig mer hvis alle hadde benyttet muligheten som grasrotandelen åpner for. Er du en av de som fortsatt ikke har registrert deg og valgt grasrotmottaker ? Da håper jeg du leser videre og velger Kongsberg Trekkspillklubb som din grasrotmottaker neste gang du skal spille. Hva er grasrotandelen? Gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping og gi 5% av spilleinnsatsen direkte til et lag eller en forening som er registrert i Frivillighetsregisteret som igjen er en del av Brønnøysundregisteret. Hva menes med å gi 5%? Hvis du for eksempel kjøper en 5 ukers lottokupong til kr. 250,- og velger Kongsberg Trekkspillklubb som din grasrotmottaker, gir du kr. 12,50 til oss uten at det går ut over din innsats, premie eller vinnersjanser. Hvordan velger du din grasrotmottaker? Si ifra til kommisjonæren neste gang du skal spille at du ønsker Kongsberg Trekkspillklubb som grasrotmottaker og oppgi vårt organisasjonsnummer 975365115. Alternativt kan du gå inn på www.norsktipping.no/grasrotandelen og gjøre de samme registreringer der.

Hva skjedde for 30 år siden ? Vi blar i KTK-NYTT nr. 2 / 1986 KTK har bestilt plasser både i Ransäter og på Titanifestivalen og disse selges i butikken hos Kjell Grini. KTK har sagt ja til å besørge musikken under ST.Hans feiringen på Kvarten i Kongsberg. Arrangøren lokker med stort dansegolv helt nede ved Lågen, bål, grilling og ponnyridning. Magne Heisholt og Leif Næsset fra KTK deltok på NTL-seminar på Gardermoen Airport Hotell i april. Seminaret hadde blant annet fokus på arrangering, besifring, harmonisering, samspill, registerbruk, belgbruk og orkesterdisiplin. Hans Thorsås Gammaldansorkester gir ut kassetten PÅ DØLADANS og deltar i TV-programmet HÆLA I TAKET på Gardermoen med Gunvor Hals som programleder. Bolkesjøtreffen legges ned. Området ved Mjaugetjenn er ikke lenger egnet og andre alternativer vurderes. Man lander på Vindfjell ved Steinsholt og for første gang kan KTK invitere til trekkspilltreff på Vindfjelltunet 8. 9. og 10. august 1986. KTK var sammen med Rjukan Trekkspillklubb og Notodden trekkspillklubb invitert til konsert og dans i Heddal. Vertskap var Heddal og Sauland Trekkspillklubb og KTK deltok med B- og C-orkesteret. Svein

Kongsberg Trekkspillklubbs historie når det gjelder grasrotandelen: I 2009 bidro 18 spillere med kr. 4891,-. I 2011 bidro 32 spillere med kr. 7886,I 2013 bidro 38 spillere med kr. 8646,I 2015 bidro 42 spillere med kr. 9346,I følge statistikk fra Norsk Tipping er det idretten som har de fleste støttespillerne. Vålerenga har toppa i flere år og fikk i 2015 hele 2,9 mill. kroner av de nesten 400 millionene som ble delt ut. Kongsberg Trekkspillklubb har ca. 250 medlemskap og bortimot 300 medlemmer. Av disse har kun 42 valgt oss som grasrotmottaker. Blir du med på en «dugnad» og sørger for at dette tallet økes betraktelig? Det koster jo ingen ting ekstra for deg som spiller, du bare bidrar til at 5% av innsatsen din kommer Kongsberg Trekkspillklubb til gode istedet for at Norsk Tipping får alt. Og det høres jo unektelig smart ut, ikke sant ? Svein

KTK har instrumenter for utlån ! KTK har i løpet av de siste årene både kjøpt og fått i gave en del toradere og trekkspill, både knapp og piano, og disse låner vi gjerne ut til de som måtte ha lyst å prøve seg litt før de eventuelt kjøper eget instrument. Instrumentene kan lånes i inntil 6 mnd. og utlånene avtales med undertegnede. Vi jobber også med kurs og opplæring og vår hovedmålsetting er å styrke rekrutteringen til musikkmiljø vårt. Synes du dette høres interessant ut eller kjenner du noen som kunne tenkes å være interessert , ta kontakt Svein

20

21


Våravslutning i ettermiddagssola !

Terje som vanligvis trakterer kontrabassen i slike sammenhenger, fikk for en gang skyld spillefri. Halldis hadde bedt med seg Johannes og Nora fra lærerhøyskolen på Notodden, han bassist og hun potensiell deltaker på neste trekkspillkurs. Johannes spilte hele kvelden og beviste at han på ingen måte var noen fersking på kontrabassen. Håper begge synes de hadde det såpass hyggelig sammen med oss at de fristes til å komme tilbake. Takk til alle som møtte fram og bidro til at det ble en trivelig kveld ved Lågens bredd. En ekstra takk til Steinar for klargjøring av grilltønnene og til damene på kjøkkenet for kaffe og vafler. Svein

Onsdag 8. juni var det igjen tid for å samles på uteområdet ved klubbhuset for å markere avslutningen på 1. halvår. Vel 30 medlemmer møtte opp i et brukbart sommervær. Sola var egentlig god og varm , men på grunn av mange og store trær i skråningen mot Lågen, var det begrenset hvor mye solstråler som slapp igjennom, og vi måtte av den grunn på med genser’n ganske fort. Steinar hadde som vanlig fyrt opp tønnegrillene og begge var klare til bruk når folket ankom ved 17.tida. Valborg, Halldis og Ingebjørg fra arrangementskomiteen hadde ansvar for kjøkkentjeneste og serverte vafler og kaffe etter at grillmaten var fortært. Kvelden ble avsluttet med musikk på utegolvet. 5 trekkspill, 1 torader, gitar og kontrabass utgjorde kveldens underholdning. 22

23


Bygdemusikkfestivalen for 33. gang !

Bygdemusikkfestivalen på Skinnesmoen har lange tradisjoner og ble i år arrangert for 33. gang. Bygdemusikkens Venner var som vanlig arrangør og festivalen fant sted i dagene 9. - 12. juni Terje pleier å stå for påmelding og plassreservasjon for de som ønsker å ligge i Kongsberg-leiren, så også i år. Ca. 20 bobiler og campingvogner hadde han på lista si denne gang. De fleste ankom torsdag hvor det var annonsert med åpen scene og buskspill. Fredag og lørdag var det dans fra 2 scener fra tidlig kveld til langt på natt. Skal en prøve seg med en liten værrapport må det bli godt og varmt på dagtid men kjølige netter. Av lokale grupper som deltok på dansespillinga, kan nevnes Juvnes / Bergknotten, Jenny’s Østafjells, Boltitten, Bratås Kvartett og Tuataf. Bratås Kvartett deltok også på lørdagens konsert som varte ca. 1,5 time. Oppsummert: Utrolig mange dyktige musikere å høre gjennom ei trivelig helg. Svein 24

25


Økende interesse for trekkspillkurs ! Jeg skrev i KTK-NYTT nr. 4/2015 om Kjell Arne og Sakandar som hadde begynt på trekkspillkurs høsten 2015 med Ingrid som kursleder. I vår har ytterligere 2 elever kommet til og disse er det Kjell Teien som underviser. Det er lenge siden vi har hatt 4 elever på kurs og med litt forsiktig optimisme velger vi å håpe at det er et signal om økende interesse og at enda flere kan komme til . Undervisningene har foregått på klubbhuset mandager og tirsdager og det er fortsatt lære-boka «Trekkspillskolen», utgitt av Håvard Svendsrud, som benyttes. Både Sissel Fosse Løvås og Martin Næsset Hillestad var nybegynnere ved kursstart, og da jeg var innom en kveld litt ut i kurset for å ta noen bilder og høre hvordan det gikk, fikk jeg inntrykk av at de syntes det var litt vanskelig og krevde mye øving, men at det var veldig moro. Håper interessen vedvarer og at begge etter hvert blir en del av vårt miljø. Svein

26

27


TUATAF og JENNYs spiller på høstens første dansefest.

Jenny’s så dagens lys sommeren 2001. De spiller rein gammaldansmusikk og henter mesteparten av musikken sin fra Gudbrandsdalen, Hallingdal og Numedal. Gruppa har gitt ut en CD , i 2010.

Høstens første dansefest på klubbhuset arrangeres lørdag 17. september og da vil TUATAF og JENNYs stå for musikken. Begge disse er godt kjent og har mange tilhengere, og vi forventer derfor «stinn brakke» som det heter . Vi har også tidligere arrangert fest med disse gruppene , da på Lågdalsmuseet , men vil altså denne gang prøve oss på «hjemmebane» . Vi ser for oss en fin og varm høstkveld og vil sette opp et partytelt med bord og stoler på plattingen på uteområde vårt slik at vi kan ta imot flere gjester enn det vi normalt gjør og samtidig opprettholde tilstrekkelig danseplass inne.

TUATAF består av Elisabeth Hvamb Hannevold, vokal, Anette Skullestad, vokal og gitar, Liv Nørdsti, vokal, Runar Hannevold, trommer og Kjell Norbakken, bass.

Vår arrangementskomite vil sørge for salg av mat og drikke i form av pølser, vafler, kaffe , mineralvann , øl og vin. Festen starter kl. 19.30 og du vil finne oppdatert informasjon på vår Web- og Facebook side. Festen vil i tillegg bli annonsert i Laagendalsposten onsdag 14. september. Inngangsbilletter a kr. 150,- selges ved inngangen fra kl. 18.00 JENNY’s består av Runar Hannevold , gitar , Bjørn Hvaal , trekkspill, Øyvind Hvaal , torader , Anders Næss , trekkspill og Knut Rogstad , kontrabass.

De hadde sin første opptreden i 2007 og har ved flere anledninger spilt på Christians Kjeller i Kongsberg og høstet stor anerkjennelse for sin musikk. De har sitt utgangspunkt fra KTK men musikken har lite med trekkspill å gjøre . Deres reportuar favner rock, pop, country, folkrock og viser i 3-stemt harmoni. Svein

28

29


Moro på Storefjell.

Skadene etter flommen sist høst er nå taksert.! Klubbhuset vårt ligger fint til ved Numedalslågens bredd, og til vanlig er det langt ned til vannoverflaten. Ved store nedbørsmengder kan imidlertid dette bilde endre seg vesentlig, noe vi fikk erfare 2 ganger i løpet av høsten 2015. Da steg vannstanden med mange meter og vi fikk vann i underetasjen. Heldigvis var vi godt forberedt og kom kjapt i gang med vannpumper, noe som begrensa skadeomfanget betydelig i forhold til forrige flom i 2007, da vannet stod en meter opp på veggene og ødeleggelsene ble betydelige. Denne gang gikk ikke vannet over golvlistene men på tross av det, kunne takstmannen påvise fuktskader på golv og stort sett på alle vegger. Malte murvegger må skrapes, tørkes og males på nytt. Panelen på panelte vegger må rives og erstattes med ny og golvbelegg som har løsnet, må fjernes og erstattes med nytt når golvene har tørket opp.

Værmeldingen tilsa dekkskifte før tur og været slo til, 30 cm snø natt til fredag og formiddag.Buskspill møtte oss ved ankomst og varte hele helga, konserter og konkurranser, ingen hadde grunn til å kjede seg. Lite søvn og god mat som vanlig. Lørdag var det treff hos Reidun og Svein. Vi skulle pyntet oss til middag, men kom aldri så langt grunnet 6-hendig 2-rader spill, noe vi ikke hadde sett eller hørt før. Vi var 6 på rommet ved start, men snart 15-16 stk.

Det kunne vært verre , men uansett , det er en betydelig jobb som står foran oss. Vi har fått en erstatning på ca. kr. 40 000,- og vurderer å gjøre utbedringene på dugnad. Svein

ÅRETS HOTELLTUR TIL SMEDSGÅRDEN Den tradisjonelle hotellturen til Smedsgården er i år lagt til helga 28. - 30 oktober. Det er ikke planlagt noen vesentlig endringer i selve gjennomføringen av arrangementet men etter utallige oppfordringer, vurderer vi å fremskynde avreisetidspunktet fra klubbhuset på fredag fra kl. 17.00 til for eksempel kl. 15.00 slik at vi får litt mer tid på hotellet på fredagen. Kommer tilbake til dette, sammen med informasjon om bestilling av rom, priser og opplegg forøvrig i KTK-NYTT nr. 3 som vil være i postkassene ca. 20. september. Svein

Noen Sogninger kom også innom, bidrog også med å løfte stemningen. Det tok helt av, viser, stev og blues. Etter god middag, roet vi ned. Tidlig avreise søndag p.g.a. konfirmasjon. Takk for en trivelig helg, gleder oss til neste år. 30

2 fra Indre Ullebergkrok. 31


OVERSIKT OVER GRUPPER / ORKESTERE I KTK 2016 Jennys: Øyvind Hvaal Anders Næss Bjørn Hvaal Runar Hannevold Knut Rogstad

torader / leder trekkspill trekkspill gitar akk.bass

Tor og Jon (fra Sørlandsavdelingen) Tor Daniel Danielsen trekkspill Jon Egil Håkedal gitar

41567398

37038533 / 91155645

Juvenes Landsgymnas gammeldansorkester / Bergknotten: Sigurd Storemoen torader / leder 32746632 / 99252893 Håvard Fåne torader Sølvi M. Bakkerud torader Arvid Øia trekkspill Torgeir Deildokk torader Truls Hovden gitar Arve Jensen bass Aud Drotningsvik torader Anne Marit Hagen torader Turid N. Firing torader Olav Lid torader Eventyrblanding: Kjell O. Teien Magne Heisholt Ingrid Vennerød Knut Hotvedt

trekkspill/ leder trekkspill trekkspill el.bass/sang

32768059 / 92245175

C-orkesteret: Terje Skullestad Halvor Lie Birger Stordalen Jan Mjellekås Hans Erik Rua Frode Sveen

akk.-og el.bass/leder trekkspill trekkspill trekkspill fele/sang gitar

91394017

TUATAF: Runar Hvamb Hannevold Kjell Nordbakken Anette Skullestad Elisabet Hvamb Hannevold Liv Nørdsti

trommer / leder El.bass gitar / sang sang sang

93423899

32

Ytre Sandsvær E-verk Anders Næss Trude Saatvedt Lien Tom Marstein Arnfinn Skullestad

(IKKE AKTIVE FOR TIDEN) torader / leder 91588598 torader tuba gitar

Busk Erik Strysse Arnfinn Skullestad Helene Surlien Tormodsrud

ukulele/munnspill / fløyte/ sang/leder 95025822 gitar/banjo/sang ukelele / torader

Rune’s Rune Laugerud torader / leder Ingjerd Melvold torader Erland Hellerud torader Jorunn Lid trekkspill Erik Strysse bass

41405815

Boltitten Irene Bergland Håvard Fåne Hanne Eldevik Arnfinn Skullestad Arve Jensen

torader / leder torader trekkspill gitar bass

91765996

Schlagerkameratene Kjell O. Teien Kjell Grini Kjell Løver Ole Jonny Leander Hans Tore Andersen

trekkspill / leder trekkspill bass gitar slagverk

32768059 / 92245175

3S Terje Skullestad Anette Skullestad Kjell Vidar Skullestad

bass / sang / leder gitar/sang slagverk

91394017

33


HVEM GJØR HVA I KTK I 2016 Verv

Navn

Leder

Svein Solvang

Tlf. Privat

Tlf. Mobil

E-post

92 25 95 69

svein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Nestleder

Arne Laupet

95 72 96 58

arne@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Kasserer

Øystein Gåsefra

92 46 88 69

øystein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Sekretær

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Styremedlem

Irene Bergland

91 76 59 96

irene@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Ingjerd Melvold

48 06 01 73

ingjerd@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Morten Hostvedt

93 02 69 88

morten@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Dataansvarlig

Stein Selseth

91 78 03 50

Lyd-/Lysutstyrsansvarlig

Stein Selseth

Arr.Komite

Kjell Jensen

90 54 57 63

k-y-jens@online.no

Halldis Traaen

95 98 74 75

halldis.traaen@nenett.no

Bjørg Flattum

41 41 12 21

b-flatt@online.no

Ingebjørg Tullerud

91 78 03 50

stein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

32 73 57 41

Inga Wærp Valborg Aasen

Huskomite

stein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Musikalsk komite

Nestleder

turid.saatvedt@ kongsberg.kommune.no

Lyd-/Lysutstyrsansvarlig Valgkomite

Turid Saatvedt Herman Løver

32 76 53 30

92 82 83 11

helover@broadpark.no

Kjell O. Teien

32 76 80 59

92 24 51 75

koteien@live.no

Musikkledere/kontaktpersoner for musikkgruppene Eventyrblanding

Kjell O. Teien

92 24 51 75

koteien@live.no

C-orkester

Terje Skullestad

32 76 80 59

91 39 40 17

te-skull@online.no

Jenny 's

Øyvind Hvaal

41 56 73 98

oyvind.hvaal@itum.com

3S

Terje Skullestad

91 39 40 17

te-skull@online.no

Tor og Jon

Tor Daniel Danielsen

91 15 56 45

TUATAF

Runar Hvamb Hannevold

93 42 38 99

runar@hannevold.com

Busk

Erik Strysse

95 02 58 22

strysseerik@gmail.com

Ytre Sandsvær E-verk

Anders Næss

91 58 85 98

an@stil-tre.no

Juvnes Landsgymnas og Bergknotten

Sigurd Storemoen

99 25 28 93

sigurd@storemoen.net

32 74 66 32

Rune Laugerud

41 40 58 15

laugerud_8@hotmail.com

Irene Bergland

91 76 59 96

silentang@gmail.com

Schlagerkameratene

Kjell O. Teien

92 24 51 75

koteien@live.no

valborg.aasen@postweb.no yngvah@online.no

Steinar Elsetrønning

32 76 91 22

91 68 16 54

steielse@online.no

32 76 80 59

95 96 94 80 41 43 06 14

tormod.selseth@ebnett.no

92 40 20 55

jhansen5@online.no

Utleie

Se vår webside: www.kongsberg-trekkspillklubb.no

Revisorer

Magne Heisholt

41 25 92 39

Knut Hotvedt

90 57 82 20

34

90 68 92 17

Alle musikkledere

Boltitten

91 77 38 22

32 76 56 55

svein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Rune's

90263112

John Hansen

92 25 95 69

ingawaerp@gmail.com

97089272

Tormod Selseth

Svein Solvang

95 75 74 08

48 30 21 78

Harriett og Yngvar Hagen

Astrid Hotvedt

Avisansvarlig

magne.heisholt@ebnett.no

35


KONGSBERG TREKKSPILLKLUBB POSTADRESSE: POSTBOKS 261 3603 KONGSBERG. BESØKSADRESSE: INDUSTRIVEIEN 8 3610 KONGSBERG.

36

Klubbavis nr 2 2016