Page 1

ÅRGANG 35 NR. 1 – 2016

1


Leder’n har ordet ! ! Hei igjen alle medlemmer. 2016 er godt i gang og flere arrangementer er allerede avviklet, bl. annet juletrefest, en dansefest, årsmøte, årsfest, åpent hus m/Jam og vintertreff på Vindfjelltunet. Med andre ord, stor aktivitet på kort tid og mer skal det bli nå som sommeren nærmer seg og med den treff og festivaler rundt omkring. Invitasjon til Ransäter er mottatt og detaljer for påmelding finner du inne i avisa. Husk å overholde de oppsatte tidsfrister slik at vi får bestilt plasser i tide og forhåpentligvis får tildelt det samme område som tidligere. De som ønsker å campe i Kongsbergleiren under årets Bygdemusikkfestival på Skinnesmoen, kan som vanlig kontakte Terje. Se mer detaljert informasjon inne i avisa. Tidspunkt for Vindfjelltreffen er endret i forhold til hva vi tidligere har gått ut med og også informasjon om dette arrangementet er tilgjengelig inne i avisa. Årsmøtet 3. februar ble avviklet med gledelig stort oppmøte. Bare ordinære saker på agendaen og derfor ingen store floker å løse. Regnskap for 2015, samt budsjett og aktivitetsplan for 2016 er tatt med i avisa slik at de som ikke var på årsmøtet også kan bli oppdatert. Den påfølgende årsfesten 6. februar ble arrangert på Lågdalsmuseet med 73 deltakere. Ingen rekordstor deltakelse og antallet er på grensa til at vi kunne brukt vårt eget klubbhus som arena. Nye medlemmer kommer stadig til og det er veldig bra. Medlemskontingenten er uforandret fra i fjor og alle skal nå ha fått tilsendt faktura. Oppfordrer til at fakturaen betales innen forfall slik at vi slipper arbeid og kostnader med purringer. Bra er det også at vi for tiden har 4 kursdeltakere involvert i trekkspillkurs. Det er lenge siden sist, og jeg håper det er et signal om at interessen er på oppadgående og at enda flere kommer til. Inntekter fra utleievirksomheten av klubbhuset er fortsatt betydelig for oss. Det negative med hyppig utleie er stor slitasje og følgelig store vedlikeholdsutgifter. Ikke lett å finne alternative inntektskilder, men ifølge Norsk Tipping er det veldig mange av deres kunder som fortsatt ikke benytter muligheten til å støtte lag og foreninger gjennom grasrotandelen. Jeg har derfor fokusert litt på dette inne i avisa , og håper at det jeg har skrevet får de av våre medlemmer som spiller i Norsk Tipping og ikke støtter oss ennå til å ta affære. Tenk om vi kunne greie å erstatte mesteparten av utleieinntektene med grasrotpenger og dermed kunne redusere utleiefrekvensen betraktelig. Grasrotandelen er utrolig lettjente penger for mottaker og har absolutt ingen ulemper for giver. Er det ikke utrolig ? Ønsker alle en god påske. Svein 2


Tradisjonell juletrefest med nissebesøk og gang rundt juletreet.

Tirsdag 5.januar inviterte KTK til juletrefest på klubbhuset og arrangementskomiteen hadde satt opp juletre og pynta klubbhuset med det som hører til. Kvelden startet med kjente julesanger og gang rundt juletreet der Kjell Teien som så mange ganger før sørga for tonefølge på trekkspill. Festen fortsatte med litt å spise og drikke i form av julekake, boller, kaffe og saft. Barna

3


ble deretter invitert til å synge fra scenen, noe som nok virka litt for skremmende for de fleste, men at par stykker tok mot til seg og fremførte sin sanger til stor applaus fra de voksne. Avslutningsvis ble det mer sang og gang rundt juletreet før nissen dukka opp med sekk på ryggen og delte ut godteposer til de 17 barna som hadde møtt opp. De 20 voksne som var sammen med dem fikk ikke noen pose men hadde forhåpentligvis en trivelig kveld sammen med sine håpefulle likevel. PS! Etter flere oppfordringer har vi endelig bestemt oss for å arrangere framtidige juletrefester på søndag i stedet for på en hverdag. Da vil vi kunne starte litt tidligere på dagen, noe som bør passe de minste barna bedre. Svein

4


UTLEIE AV KLUBBHUSET Skal du ha et festlig lag og mangler plass, kan du leie KLUBBHUSET til KTK i Industriveien 8 i Gomsrud. Inntil 60 personer skulle gå bra både med hensyn til dekketøy og plass. Leie inklusiv tilgang til musikkanlegg, internett og prosjekktor m/lerret:

Medlemmer Ikke medlemmer:

kr: 1700,kr: 2800,-

Leien gjelder fra fredag kl.12:00 til søndag kl.16:00 dersom annet ikke er avtalt. Nøkler må hentes og leveres hos Bilspiten AS Industriveien 11, 3610 Kongsberg. Henting må skje på fredag mellom kl. 12:00 og kl. 16:00 og levering på mandag senest kl.12:00. Ved avbestilling med mindre enn 3 ukers varsel vil vi beregne oss et avbestillingsgebyr på kr. 300. – Det må vaskes etter tilstelningen og all søppel skal kildesorteres. Forespørsel om leie: Utleiekalenderen ligger tilgjengelig på www.kongsberg-trekkspillklubb.no. Den viser til enhver tid hvilke helger som er ledig og hvilke som er opptatt. Kryss av den helgen du ønsker å leie, fyll inn navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og alder på leietager. NB! Leietager må være over 25 år. Forespørsel kan alternativt sendes til post@kongsberg-trekkspillklubb.no Når bekreftelse fra KTK foreligger, regnes leieavtalen som inngått. Visning av lokalene skjer på mandager kl. 17.00 i regi av et av huskomiteens medlemmer.

5


Vintertreff på Vindfjelltunet for 2. gang.

4.-6. mars møttes vel 30 av klubbens medlemmer til et Vintertreff på Vindfjelltunet. Treffet ble arrangert for første gang i fjor og er således helt i startfasen av en mulig tradisjon. Hverken campingplass eller hall blir brukt i denne sammenhengen, kun rom i sovesal og anneks samt rom og salonger i tilknytning til gjestegården. Allerede ved 13-tida på fredag sjekket de første inn og resten ankom i god tid før deilig pizza ble servert kl. 19.00. Utover kvelden blei det spilt og dansa i den innerste salen mens de som ønska å prate i litt roligere omgivelser, kunne gjøre det i salongen. Lørdagen starta med en god frokost, fortsatte med kjempetrivelig buskspill som varte i timesvis, bare avbrutt av lunsjbuffet og fortsatte helt fram til Irene inviterte til Quizkonkurranse. Poster med spørsmål i varierende vanskelighetsgrad var plassert både ute og inne. Tur til Nordgardsetra stod også på programmet for de som lot seg friste av det. Under middagen seinere på kvelden var det premieutdeling for Quizkonkurransen. Ingen av de 6 lagene klarte å score full pott men 2 lag gjorde det best og delte 1. premien med 16 av 20 rette svar. 6


Variert og fin dansemusikk utover lørdagsnatta fra flere av våre musikkgrupper , blant annet et hyggelig gjenhør med Knotteslærken som har ligget nede det siste året. Søndagen ble veldig avslappende med litt småprating, antydning til buskspell og oppdatering av VM i skiskyting og langrenn fra Canada. Før vi forlot stedet utpå ettermiddagen, hadde vi rukket både frokost og middagsbuffet og kunne derfor droppe pølse i brød i Hvittingfoss. Svein

7


Årsmøtet gjennomført uten de store diskusjoner !

Onsdag 3. februar ble årsmøtet 2016 avviklet på klubbhuset med 42 medlemmer tilstede og til følgende agenda: 1.

Godkjenning av årsmøteinnkallingen.

2.

Valg av ordstyrer og sekretær.

3.

Årsberetning

4.

Revidert regnskap

5.

Fastsettelse av medlemskontingenten for 2016

6.

Budsjett 2016

7.

Valg

8.

Innkomne forslag

9.

Eventuelt

Årsberetning, revidert regnskap og budsjett for 2016 ble godkjent. Medlemskontingenten ble vedtatt å forbli uendret. Her følger revidert regnskap for 2015, budsjett for 2016, aktivitetsplan for 2016 og en oversikt over hvem som gjorde hva i 2015.

8


9


KONGSBERG TREKKSPILLKLUBB BUDSJETT 2016 Rev. 1 av 24/1-2016

1.

MEDLEMSKONTINGENT

2.

ARRANGEMENTER

Realisert

2 015

Debet

Kredit

57025,00

55000,00

Kredit

Balanse 55000,00

166083,21

130817,00

35266,21

70000,00

35000,00

35000,00

36235,33

28036,28

8199,05

15000,00

8000,00

7000,00

Kulturkafe Hotellturer Smedsgården/ Vindfjell

4796,47 129220,00

4796,47 128489,20

0,00 730,80

1500,00 124000,00

1500,00 120000,00

0,00 4000,00

6749,51

10000,00

30000,00

-20000,00

26829,80

-20080,29

Våravslutning

510,50

-510,50

700,00

-700,00

Juletrefest

1469,37

-1469,37

1500,00

-1500,00

0,00

0,00

2500,00

1500,00

1000,00

Årsmøte / Årsfest

33304,80

42885,70

-9580,90

25000,00

32000,00

-7000,00

Ransäter

54000,00

52464,00

1536,00

72000,00

69500,00

2500,00

KLUBBHUS Alarmovervåkning / Internett / Nettavis

26584,00

-26584,00

8500,00

-8500,00

Forsikringer

10496,00

-10496,00

12000,00

-12000,00

Kommunale avgifter

7140,00

-7140,00

7500,00

-7500,00

Tomteleie

13549,00

-13549,00

13700,00

-13700,00

14524,00

-14524,00

20000,00

-20000,00

Strøm / nettleie Utleie

5.

57025,00

2016

Dansefester klubbhus Andre dansefester

Jammekvelder

4.

Debet

Vindfjelltreffen

Julebord for aktive

3.

Budsjett Balanse

85200,00

85200,00

80000,00

80000,00

Renhold / ettersyn / brøyting

24298,00

-24298,00

25000,00

-25000,00

Forbruksvarer

7204,00

-7204,00

10000,00

-10000,00

Generelt vedlikehold

20000,00

-20000,00

Ombygging /innreding av kaldtlager

25000,00

-25000,00

25000,00 22000,00

25000,00 -22000,00

10000,00 20000,00 1000,00

-10000,00 -20000,00 1000,00

DIVERSE Skinkelotteri Klubbavis

30000,00

15625,52 20370,25

14374,48 -20370,25

Kurs/Musikkaktiviteter Adm./Gaver CD Klær

3944,00 3,55 1500,00 2885,00

2500,00 16833,95

1444,00 -16830,40 1500,00 -1890,00

TILSKUDD/RENTER Kongsberg Kommune

4775,00

50000,00

16165,00

16165,00

15000,00

15000,00

Musikkens Studieforbund

33240,00

33240,00

28000,00

28000,00

Grasrotandelen

9031,20

9031,20

9000,00

9000,00

Momskompensasjon NTL

23041,00

23041,00

20000,00

20000,00

Renter

1921,00

1921,00

1500,00

1500,00

Tilskudd forøvrig

9405,00

9405,00

5000,00

5000,00

8500,00

5000,00

6 TEKNISK UTSTYR / MUSIKKINSTRUMENTER Utleie / salg

7.

8500,00

5000,00

Vedlikehold

1537,00

-1537,00

10000,00

-10000,00

Forsikring

1665,00

-1665,00

1665,00

-1665,00

INVESTERINGER Inventar

19108,00

-19108,00

40000,00

-40000,00

Teknisk utstyr

17495,83

-17495,83

40000,00

-40000,00

Annet 589500,00

10

5000,00

-5000,00

615065,00

-25565,00


KONGSBERG TREKKSPILLKLUBB AKTIVITETER

JAN.

FEB.

MARS

APR

, AKTIVITETER 2016 MAI

JUNI

JULI

AUG

SEPT.

OKT

NOV Des

Egne arrangement : Juletrefest på klubbhuset

5. 3.

Årsmøte på klubbhuset Årsfest på Lågdalsmuseet

6.

JAM på klubbhuset

20.

19. 23.

Kulturkafe på Nymoensenteret 4.-6.

Vintertur til Vindfjelltunet Dansefest på klubbhuset

8.

22.

15.

17. 28.-30.

Hotelltur til Smedsgården KTK Samleband Fellesøving

11.

8.

Våravslutning på klubbhuset

27. 12.-14.

Vindfjelltreffen Julebord for aktive på klubbhuset

3.

Trekning i skinkelotteriet

3.

Sosialspilling : Bjørkebo

X

X

Flesbergtunet

X

X

Trollhaugen

X

X

Skavangertun

X

X

Hvittingfoss bo-og behandlingshjem

X

X

Solstad bo-og servises

X

X

Tislegård Bofellesskap

X

X

Skinnarberga Bo- og rehab.senter

X

X

Annet : 28.

Storefjelltreffen

1. 6.-10.

Ransäter 9.-12.

Bygdemusikkfestivalen på Skinnesmoen

3.-7.

Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Gaupne

4.-7.

Notodden Bluesfestival

18.-21.

Skjærgårdstreffen NM på trekkspill

11


Hvem gjorde hva i KTK - 2015 Verv:

Navn:

Leder

Mobiltelefon:

E-post:

Svein Solvang

922 59 569

svein@kongsberg-trekkspillklubb.no

Nestleder

Arne Laupet

922 52 113

arne@kongsberg-trekkspillklubb.no

Kasserer

Øystein Gåsefra

924 68 869

oystein@kongsberg-trekkspillklubb.no

Sekretær

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@kongsberg-trekkspillklubb.no

Styremedlem

Irene Bergland

91 76 59 96

irene@kongsberg-trekkspillklubb.no

Ingjerd Melvold

48 06 01 73

ingjerd@kongsberg-trekkspillklubb.no

Morten Hostvedt

93 02 69 88

morten@kongsberg-trekkspillklubb.no

Kjell Jensen

90 54 57 63

k-y-jens@online.no

Halldis Traaen

95 98 74 75

halldis.traaen@nenett.no

Torgeir Deildokk

92 23 26 27

tdeildok@online.no

Arrangementskomité

Ingebjørg Tullerud

Tlf. privat:

32 73 57 41

48 30 21 78

Inga Wærp

95 75 74 08

ingawaerp@gmail.com

Valborg Aasen

91 77 38 22

valborg.aasen@postweb.no

Bjørg Flattum

41 41 12 21

b-flatt@online.no

Dataansvarlig

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@kongsberg-trekkspillklubb.no

Lyd/Lysutstyrsansvarlig

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@kongsberg-trekkspillklubb.no

Utleie

Se vår webside: www.kongsberg-trekkspillklubb.no

Revisor

Magne Heisholt Knut Hotvedt

Aviskomité

Svein Solvang

Valgkomité

Turid Saatvedt Herman Løver Kjell O. Teien

magne.heisholt@ebnett.no 32 73 01 25

905 78 220 922 59 569

svein@kongsberg-trekkspillklubb.no

32 76 97 39

906 89 217

turid.saatvedt@kongsberg.kommune.no

32 76 53 30

928 28 311

herman.loever@c2i.net

32 72 44 56

922 45 175

kjell.teien@dresser-rand.no

12


Huskomité

Steinar Elsetrønning

32 76 91 22

Astrid Hotvedt Tormod Selseth

steielse@online.no

95 96 94 80 32 76 56 55

John Hansen Musikalsk komité

916 81 654

41 43 06 14

tormod.selseth@c2i.net

92 40 20 55

jhansen5@online.no

Nestformann Alle musikkledere/kont.pers. Lyd/Lysutstyrsansvarlig

Musikkledere/Kont.pers. Boltitten

Irene Bergland

91 76 59 96

silentang@gmail.com

Busk

Erik Strysse

95 02 58 22

strysseerik@gmail.com

C-orkesteret

Terje Skullestad

91 39 40 17

te-skull@online.no

Eventyrblanding

Kjell O. Teien

92 24 51 75

kteien@dresser-rand.com

Jennys

Øyvind Hvaal

41 56 73 98

ohv@ohv.no

99 25 28 93

sigurd@storemoen.net

laugerud_8@hotmail.com

32 72 44 56

Juvenes Landsgymnas / Sigurd Storemoen

32 74 66 32

Bergknotten Knotteslærken

Ikke aktive

Rune’s

Rune Laugerud

41 40 58 15

Tor og Jon

Tor Daniel Danielsen

91 15 56 45

TUATAF

Runar Hvamb Hannevold

93 42 38 99

runar@hannevold.com

Ytre Sandsvær E-verk

Ikke aktive

Schlagerkameratene

Kjell O. Teien

92 24 51 75

kteien@dresser-rand.com

3S

Terje Skullestad

91 39 40 17

te-skull@online.no

32 72 44 56

13


Husk KID-nummer når du betaler faktura. Vi har tatt i bruk et nytt medlems – og faktureringssystem, både for å forenkle jobben med fakturering men også for å få bedre oversikt og oppfølgingsmuligheter. For at dette systemet skal gi oss de fordeler vi er ute etter, betinger det at alle taster inn KID-nummeret som står på alle fakturaer fra oss når de betaler, enten det gjelder medlemskontingent eller innbetaling til eksempelvis Ransäter. Da det fortsatt er en del som betaler sine fakturaer uten bruk av KID-nummeret, kommer det herved en ekstra oppfordring om å skjerpe akkurat dette. Manglende bruk av KID-nummer resulterer i både ekstrajobb og forsinkelser. Svein

Nye medlemmer: Følgende nye medlemmer ønskes velkommen i Kongsberg Trekkspillklubb:

Sissel Berg Karen Elise og Arvid Pedersen Kristen og Magnhild Hove Sigrun Tveito Maria Tømmerås Sissel Fosse Løvås Geir Bergstøl Greta Skriudalen

Arendal Eydehavn Kongsberg Kongsberg Kongsberg Kongsberg Nore Kongsberg Svein

Innleveringsfrist for stoff til KTK-NYTT KTK-NYTT utkommer med 4 nummer pr. år; Nr. 1 i mars, Nr. 2 i juni, Nr. 3 i september og Nr. 4 i desember. Frist for innlevering av stoff til avis nr. 2/2016 er: 20.5.2016.

Sendes til Svein Solvang E-post: svein@kongsberg-trekkspillklubb.no eller Bromyr 7, 3614 Kongsberg. 14


Tilbud på musikk Kongsberg Trekkspillklubb markerte sitt 15 års jubileum i 1987 ved å spille inn en kassett som ble kalt JUBILANTEN, sitt 25 års jubileum i 1997 ved å spille inn en CD med navnet LAG PÅ LAG og sitt 40 års jubileum i 2012 ved å spille inn CD,n KTK 40 ÅR. Mange har sikkert kjøpt disse før, men da vi fortsatt har en del på lager, har vi lagd et godt tilbud som vi håper vil friste enda flere til å kjøpe: Jubilanten ( kassett ): kr. 25,LAG PÅ LAG ( CD ): kr. 100,KTK 40 ÅR ( CD ): kr. 100, Samlepakke bestående av alle 3:

kr. 150,-

Selges under alle våre arrangement. Kan også bestilles på mail svein_s@hotmail.com

Svein

Vi har fortsatt noen ønsker ! Kongsberg Trekkspillklubb ønsker å benytte seg av de tekniske løsninger som finnes for å kommunisere med sine medlemmer. Vår oppfordring er derfor at de av dere som har en mailadresse som leses regelmessig, melder fra om denne på post@kongsberg-trekkspillklubb.no. Jo flere vi kan nå via E-post med utsendelser av invitasjoner, informasjonsskriv, fakturaer og lignende, jo enklere og billigere blir det for klubben. Vi ønsker også at det meldes tilbake til oss hvis mailadressen endres slik at vårt medlemsregister er oppdatert til enhver tid. Vi har også tatt i bruk et moderne system for fakturering, og vi ønsker at dette skal være mest mulig oppdatert med hensyn til adresse, type medlemskap, telefonnummer og fødselsdato. Vi tar gjerne imot disse opplysningene fra dere om dette på samme adresse: post@kongsberg-trekkspillklubb.no Vi opplever stadig å få klubbaviser og annen post i retur på grunn av at adressaten har flyttet. Vårt ønske er derfor at dere melder fra til oss om adresseendring hvis dere flytter slik at vi får mulighet til å ajourføre vårt medlemsregister. Takker på forhånd for hjelpa ! 15

Svein


Plassbestilling Ransäter ! Bälgspel vid landsvägskanten i Ransäter arrangeres i år i dagene 6.-10 juli. Kongsberg Trekkspillklubb satser på å få det samme plassområdet som tidligere, og de som har lyst til å bli med, bes sende sin bestilling innen 12. april til undertegnede på følgende mailadresse: svein@kongsberg-trekkspillklubb.no Har du ikke tilgang til mail, ring eller send SMS til mobil 922 595 69. Innbetalingsblankett vil bli sendt dere umiddelbart etter at bestilling er mottatt NB! Det er viktig at beløpet betales så fort som mulig og at KID-nummeret på blanketten benyttes. De som ikke har betalt innen forfallsdato, mister sin plassreservasjon. Campingplass inklusiv 2 inngangsbilletter koster i år kr. 1600, – ( kr. 2200, – for buss/bobil/ vogn over 9m ) Plassbevis, inngangsbilletter og nødvendig informasjon vil bli sendt ut i god tid før avreise. Campingen åpner for innkjøring MANDAG 4. juli kl. 10.00 og avvikles SØNDAG 10. juli. (absolutt siste avreisedag er satt til mandag 11. juli.) I skrivende stund er det ikke klart hvor mange spillinger KTKT skal delta på, ei heller når og hvor spillingene skal skje.. Det må vi få komme tilbake til i forbindelse med utsendelsen av plassbeviset og inngangsbillettene. Spørsmål? Kontakt undertegnede og jeg vil svare etter beste evne. Svein

16


Julebord med 56 påmeldte.

Lørdag 5. desember inviterte igjen klubbens styre medlemmer av arrangementskomiteen, valgkomiteen, huskomiteen, samt musikere og revisorer m/ følge til julebord på klubbhuset. 56 personer takket ja, det er ikke ny rekord verken den ene eller andre veien men et ganske normalt antall. Folket ankom i god tid og ble ønsket velkommen med KTKs tradisjonelle coctail. Salen var pyntet etter beste evne av styret tidligere på dagen og maten ankom som bestilt kl. 19.00. Den bestod som vanlig av ribbe, pølser, medisterkaker, surkål, rødkål, saus, poteter, karamellpudding og riskrem. Etter en kort velkomsthilsen inkludert en kjapp oppsummering av året, ble de

17


neste par timene tilbrakt ved middagsbordet.Innimellom ribba og riskremen ble det sunget sanger til trekkspillmusikk fra Kjell Grini og fortalt vitser og historier både over og under beltestedet, mest under. Avslutningsvis ble det servert kaffe og kjempegod kransekake bakt av Irene. Arne hadde som vanlig organisert spilleliste slik at de som ønska å bidra med dansemusikk fikk anledning til det. Mange lot seg friste av musikken og trødde dansen til langt utpå morrakvisten. Søndag ettermiddag var det tid for rydding og vasking og etter et par timers jobbing så huset ut som det pleier igjen. Takk til alle for en trivelig fest. Svein

18


19


Vindfelltreffen flytta til 12.-14. august I klubbavis nr. 4/2015 som kom ut i desember 2015, stod det å lese at Vindfjelltreffen i 2016 var lagt til helga 29.-31. juli. Dette er i ettertid blitt endret og ny og riktig dato er

12. - 14. august. Håper ikke flyttinga av tidspunkt skaper problem for dere som har Vindfjelltreffen på programmet i år. Det planlagte programmet ser slik ut: Fredag: • Dans i hallen fra kl. 20.00

Lørdag:

• «Buskspilling» på plenen foran hallen fra kl. (hvis værvarslet for helga er dårlig, vil det bli satt opp telt) • Salg av øl / mineralvann / T-skjorter / Musikk CD • Spilling på Norgardsetra kl. 13.00 ( ca. 2-3 km. fra Vindfjelltunet ) • Konsert i hallen kl. 14.30 • Fellesgrilling kl. 16.00 ( hvis været tillater det ) • Dans i hallen fra kl. 20.00

11.30.

I tillegg til det planlagte programmet håper vi på masse trivelig «buskspilling «gjennom hele helga. Ønsker du å bestille rom, kontakt: Vindfjelltunet, Tlf: 33 12 93 23 e-post: kontakt@vindfjell.no Følgende døgnpriser gjelder: Rom m/ dusj og WC: Enkeltrom m/frokost kr. 750, Dobbeltrom m/frokost kr. 960,Rom u/dusj og WC men med vask på rommet: Enkeltrom m/frokost kr. 490, Dobbeltrom m/frokost kr. 690,-

20


Ønsker du å bestille plass på campingen, kontakt Svein Solvang, Tlf. 92 25 95 69, e-post: svein@kongsberg-trekkspillklubb.no Følgende døgnpriser gjelder: Telt Campingvogn / bil Strøm

kr. 90,kr. 150,kr. 25,

NB! Campingplassen åpner for innkjøring torsdag 11.august kl. 09.00 De som eventuelt kommer tidligere, må ligge på vent på parkeringsplassen nede ved vannet. Vogner må IKKE plasseres uten henvisning fra ansvarlig for plassen. Når vognene er plassert, må bilene flyttes og parkeres på anvist sted. Vi ser gjerne at de som ønsker å delta på danse – og /eller konsertspilling opplyser om dette samtidig med at de bestiller plass.

Styret og arrangementskomite ønsker alle hjertelig velkommen.

Ordet fritt ! ORDET FRITT, sida der KTK’s medlemmer inviteres til å komme med synspunkter, forslag, tilbakemeldinger eller hva det måtte være. Mangler fortsatt innlegg til denne sida,så jeg prøver meg igjen og håper noen tar utfordringen snart slik at fremtidige klubbaviser vil inneholde mange interessante saker fra dere. Innlegg/bilder kan sendes svein_s@hotmail.com eller til Bromyr 7, 3614 Kongsberg, og fristen for å få det med i KTK-NYTT nr. 2/2016 er 20/5-2016. Svein 21


DETTE SKJER ! KTK-arrangement: 15. april

Dansefest på klubbhuset

23. april

Kulturkafe på Nymoensenteret

8. juni

Våravslutning m / grilling på klubbhuset

12. – 14. aug. Vindfjelltreffen

Andre arrangement: 28. apr.–1. mai Storefjelltreffen på Storefjell Hotell 9 – 12. juni

Bygdemusikkfestivalen på Skinnesmoen

6. – 10. juli

Ransäter

3.-7. august

Landsfestivalen i Gammeldansmusikk i Gaupne

4. – 7. august Notodden Bluesfestival 18. – 21. august Skjærgårdstreffen

KTK har instrumenter for utlån ! Klubben har i løpet av de siste årene både kjøpt og fått i gave en del toradere og trekkspill, både knapp og piano, og disse låner vi gjerne ut til de som måtte ha lyst å prøve seg litt før de eventuelt kjøper eget instrument. Instrumentene kan lånes i inntil 6 mnd. og utlånene avtales med undertegnede. Vi jobber også med kurs og opplæring og vår hovedmålsetting er å styrke rekrutteringen til musikkmiljø vårt. Synes du dette høres interessant ut eller kjenner du noen som kunne tenkes å være interessert, ta kontakt Svein 22


Åpent hus med etterfølgende Jam !

Selv om vi kanskje kan skryte på oss å være landets største trekkspillklubb hva medlemmer angår, er vi fortsatt på jakt etter flere. Og kunne vi greie å friste ungdommen til å fatte interesse for vår musikk og vårt miljø, ja det hadde vært veldig «dig» for å følge opp med et ungdommelig uttrykk. Vi tenkte derfor at å invitere til ÅPENT HUS med informasjon om hvem vi er, hva vi driver med og hva vi har å tilby, kunne være en passende begynnelse. Lørdag 20. februar ble øremerket til formålet og i tillegg til åpent hus, inviterte vi bredt utover egne rekker til etterfølgende JAM der folk ble oppfordret til å ta med seg sine instrumenter og bli med. Vi har i lengre tid etterspurt flere gitarister, bassister og trommeslagere og håpet spesielt på stor tilgang av disse. Lokalavisa ble kontaktet og vi fikk forkynt vårt budskap over ei halv side et par dager før arrangementet skulle finne sted. Arrangementskomiteen forberedte salg av mat og drikke til svært hyggelige priser,og vi var alle klare for å treffe mange nye ansikter. Dessverre, det tok ikke helt av. Det kom bare et 23


fåtall personer utenom våre «faste gjengangere» til åpent hus sekvensen. Men en av disse meldte seg både inn i KTK og på trekkspillkurs, og i etterkant ble jeg oppringt av en ungdom som hadde lest om oss i avisartikkelen og også han meldte seg på trekkspillkurs. Så noe positivt kom det ut av tiltaket. Til den etterfølgende JAMMEN var det ingen nye ansikter å se i forhold til tidligere jammekvelder. Men de som kom av våre trofaste medlemmer, ca. 20 i tallet, lagde en trivelig JAM som alltid. Så takk til arrangementskomite og alle frammøtte for øvrig for en trivelig kveld. Synd ikke flere utenfra tok imot invitten vår til å avlegge oss et besøk, men vi gir ikke opp og prøver igjen seinere. Svein

24


Drømmer du om å bli millionær ? Ja hvem gjør ikke det. Mange satser på at Lotto eller Ekstra eller hva det nå enn heter alt sammen skal bidra til at drømmen går i oppfyllelse og venter spent hver lørdag kveld på en telefon fra Norsk Tipping. Noen får alltid denne telefonen, de fleste ikke. I følge Norsk Tipping har de ca. 1,8 mill. kunder og i 2015 hadde nesten 1 mill. av disse valgt sin grasrotmottaker og bidratt med i underkant av 400 mill. til disse. Det er veldig mye penger men det kunne vært betydelig mer hvis alle hadde benyttet muligheten som grasrotandelen åpner for. Er du en av de som fortsatt ikke har registrert deg og valgt grasrotmottaker ? Da håper jeg du leser videre og velger Kongsberg Trekkspillklubb som din grasrotmottaker neste gang du skal spille. Hva er grasrotandelen? Gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping og gi 5% av spilleinnsatsen direkte til et lag eller en forening som er registrert i Frivillighetsregisteret som igjen er en del av Brønnøysundregisteret. Hva menes med å gi 5% ? Hvis du for eksempel kjøper en 5 ukers lottokupong til kr. 250, – og velger Kongsberg Trekkspillklubb som din grasrotmottaker, gir du kr. 12,50 til oss uten at det går ut over din innsats, premie eller vinnersjanser. Hvordan velger du din grasrotmottaker ? Si ifra til kommisjonæren neste gang du skal spille at du ønsker Kongsberg Trekkspillklubb som grasrotmottaker og oppgi vårt organisasjonsnummer 975365115. Alternativt kan du gå inn på www.norsktipping.no/grasrotandelen og gjøre de samme registreringer der. Kongsberg Trekkspillklubbs historie når det gjelder grasrotandelen: I 2009 bidro 18 spillere med kr. 4891,-. I 2011 bidro 32 spillere med kr. 7886,I 2013 bidro 38 spillere med kr. 8646,I 2015 bidro 42 spillere med kr. 9346,I følge statistikk fra Norsk Tipping er det idretten som har de fleste støttespillerne. Vålerenga har toppa i flere år og fikk i 2015 hele 2,9 mill. kroner av de nesten 400 millionene som ble delt ut. Kongsberg Trekkspillklubb har ca. 250 medlemskap og bortimot 300 medlemmer. Av disse har 42 som har valgt oss som grasrotmottaker. Blir du med på en dugnad og sørger for at dette tallet økes betraktelig ? Det koster jo ingen ting ekstra for deg som spiller, du bare bidrar til at 5% av innsatsen din kommer Kongsberg Trekkspillklubb til gode istedet for at Norsk Tipping får alt. Og det høres jo unektelig smart ut, ikke sant ? Svein 25


Hilsen fra Sørlandet !

Ja så er julen over for denne gang og de småkakene som har overlevd blir til fuglemat, i alle fall her i huset. Julepynten er pakket ned og det er jo bare ca. 10 måneder til den skal fram igjen. Ellers gikk adventstida sin gang med noe selskapelighet, og det var et jevnt sig til over nyttår. Tor og Jon spilte i Kragerø før jul, der var det absolutt fullt hus og god stemning, de eldre storkoste seg. Og de som jobber der gjør en kjempejobb. Nå på nyåret har Tor spilt på et par juletrefester, den ene var privat og den andre i Froland Ungdomslag. Der er det tradisjon å «sope ut jula 20. dag jul.» Ellers er nå de fleste julegavene til jula i 2016 i hus, godt med alt som er unnagjort. Og mine «julekort» 2016 er i full produksjon, men det tar tid å lage mellom 40 og 50 like ting, i år er de forresten strikket. Alltid noen som lurer på hva jeg lager fra år til år, ikke alltid like lett å finne på noe nytt innen julepynt. Men moro er det i alle fall. Bildene denne gang viser Tor og Jon som øver og det andre er fra bo – og omsorgstunet på Helle ved Kragerø nå før jul. Og det er selvfølgelig Wigdis som har vært framme med kameraet. Hilsen fra Sørlandsavdelingen v/ Aase 26


Restlager av klær selges EKSTRA billig ! I forbindelse med 40-års jubileet i 2012 ble det produsert opp en del T-skjorter og Pique-skjorter med en spesiell jubileumslogo på ryggen. Vi har igjen 14 stk av disse på lager fordelt på følgende typer og størrelser: T-skjorter: 3 stk. str. M, 7 stk.str. XXL. Selges for kr. 50,-/stk. (under halv pris) Pique-skjorter: 1 stk. str. S, 2 stk. str. XL Selges for kr. 100,-/ stk. (under halv pris ) Vi har også et lite lager av klær med standard KTK-logo for salg: T-skjorter 3 stk. str. L kr. 100,-/ stk. Pique-skjorter: 1 stk. str. XXL, Kr. 150,-/ stk. Noe av interesse ? Ta kontakt på svein@kongsberg-trekkspillklubb.no eller 922 59 569. Svein 27


Vel 40 møtte opp på dansefesten i januar.

Fredag 22. januar arrangerte vi den første av i alt 4 dansefester på klubbhuset i 2016 og vel 40 møtte opp. Det hadde vært plass til en del flere, men de som kom var alle var ivrige på dansegolvet og det satte C-orkesteret og Boltitten, som var ansvarlige for musikken denne kvelden, stor pris på. Fra kiosken frista arrangementskomiteen med øl, vin, mineralvann, pølser, kaffe og vafler. Brukbar omsetning både i kiosk og i vinlotteriet gjorde at arrangementet som sådan gikk med et lite overskudd. Og det er jo positivt, for når man ikke tar inngangspenger så er det ikke en selvfølge at det blir overskudd. Neste fest finner sted fredag 15. april. Svein

28


29


Hva skjedde for 30 år siden ? Vi blar i KTK-NYTT nr. 1/ 1986 Fagernestreffen arrangeres for 10. gang og ca. 30 medlemmer fra KTK deltar. Årsmøtet avvikles 30. januar på Moane. I årsrapporten står det blant annet å lese at medlemstallet ligger på ca. 200 og at ca. 50 musikere fordelt på 2 toraderorkestere og 3 trekkspillorkestere representerer klubben ved ulike anledninger. Regnskapsoppstillingen viser en solid positiv balanse. Medlemskontingenten endres ikke og er kr. 75, – for enkeltmedlemskap og kr. 100, – for familiemedlemskap. KTK deltar i distriktsmesterskapet i Sandefjord. A-orkesteret vinner klassen Gammeldans klubb/orkester og blir nr. 3 i klassen Underholdningsmusikk. B-orkesteret blir nr. 4 i klassen Gammeldans klubb/orkester. Årsfesten arrangeres på Labro med godt frammøte. Blandt gjestene er Trekksulf som ankom på sykkel og med trekkspillet på magen. Trekkspillet hadde blitt modernisert etter at det en periode hadde blitt brukt som stærkasse og hadde nå både hukommelsesbryter med gode og dårlige minner og en rytmeside med både vanlig bass, snurrebass og autopilot. Venner av Gammeldansen og KTK inviterer til NYGAMMELT på Labro fredagen før påske. Orkesteret er henta fra Trøndelag og heter Bjørn Ivars. KTK har 40 plasser til Ransäter og disse selges i butikken til Kjell Grini for kr. 110,-, Arrangementskomiteen inviterer til familietur til Jensine Camping i Numedal i dagene 30. mai – 1. juni.

Svein

30


Vel 70 personer deltok på årsfesten.

Årsfesten 2016 ble arrangert på Lågdalsmuseet lørdag 6. februar med vel 70 deltagere. Lydgjengen med Stein og Øyvind i spissen møtte først for rigging av utstyr, dernest kom arrangementskomiteen og tok seg av klargjøring og pynting av salen. Ved 18. tida begynte folket for øvrig å innfinne seg og maten kom som avtalt til kl. 19.00. Same procedure as last year, med storfegryte, ris, poteter og tilbehør og med bløtkake til dessert. Undertegnede ønsket velkommen og oppsummerte kort året 2015 før planene for 2016 ble presentert. Etter et par timer ved middagsbordet, inntok Shlagerkameratene scenen og bød på kveldens første økt med dansemusikk. Deretter fulgte Jenny’s, Busk, C-orkesteret og Boltitten. Variert og fin dansemusikk gjennom hele kvelden fram til kl. 01.30. Da måtte vi avslutte for å få tid til å rydde og komme oss ut før den automatiske alarmen på museet går på kl. 02.30. 31


Takk til musikkgruppene for super musikk, og takk til alle dere andre som deltok på festen, enten som «arrangør» eller som festdeltager. Alle bidro så absolutt til at det blei en trivelig fest. Svein

32


33


Tid for kulturkafe igjen !! Lørdag 23. april er det igjen tid for kulturkafe på Nymoensenteret. Vi fortsetter samarbeidet med Kongsberg Spel & Dansarlag også i 2016 og er følgelig sammen i rollen som vertskap. Kafeen er åpen i tidsrommet kl. 11.00 til kl. 14.00. Det blir underholdningen i form av dans og musikk og salg av bløtkake, vafler, rundstykker, te og kaffe. Håper du synes dette høres trivelig ut og at du tar deg en tur innom. Overskuddet går som vanlig til Frivillighetssentralen. Svein

Velkommen til vårens siste dansefest på klubbhuset ! Fredag 15. april arrangeres den siste dansefesten på klubbhuset før sommeren. Musikken vil som vanlig er på disse festene bli besørget av klubbens egne grupper og det vil bli en god blanding av både gammeldans og swing. Vår arrangementskomite vil også denne gang sørge for at ingen vil gå ned i vekt eller bli dehydrerte, og kan tilby vafler, pølser, kaffe, mineralvann, øl og vin til en fornuftig pris. Det koster ikke noe å komme inn, og vi håper du synes dette er et så bra tilbud at du tar deg en tur og tar del i festen. Festen starter kl. 19.30 og holder på til ca. 00.30. Velkommen ! Svein

Vi ønsker oss flere «kompere» ! Selv om vi har både aktive og dyktige «kompere» fra før, trenger vi enda flere. Både under øvelser og arrangementer blir det stor belastning og mye «overtid» på noen få, så alle ville vært tjent med at vi hadde flere som kunne avlaste hverandre. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med deg som spiller eller har spilt gitar, bass eller slagverk og som kan tenke deg å bli med i vårt miljø. Har du ikke erfaring fra før men er interessert i å lære, er vi også interessert i å høre fra deg. Vi har ferdige utarbeidede planer for kurs liggende. Svein 34


Takk for notehefte og CD, Ingvald ! Ingvald Bergan har komponert melodier og spilt trekkspill siden slutten på 40-tallet og har, som han selv sier, lenge hatt en drøm om å få samlet noen av komposisjonene i et notehefte. Nå er endelig notehefte en realitet og ikke nok med det, komposisjonene er også spilt inn på en CD, fremført av Håvard Svendsrud på trekkspill.

Ingvald var aktiv i Kongsberg Trekkspillklubb fra tidlig 70-tall og i mange år fremover, han er fortsatt medlem i klubben og stikker stadig innom på våre arrangement, seinest på Jammekvelden i februar hvor han til og med lot seg overtale til å spille noen av melodiene i notehefte, se bilde. KTK har mottatt et signert notehefte og en CD og benytter anledningen til å takke for gaven. Hvis noen ønsker å kjøpe notehefte eller CD’n eller begge deler, forteller Ingvald at det bare er å ringe 32 76 63 53 ( på kveldstid ) så ordner det seg. Pris for notehefte er kr. 50, – og for CD kr. 150,-. Ved kjøp av begge, er prisen kr. 175,Svein 35


Utskiftinger i styret og «stell» ! Årsmøtet ble avholdt på klubbhuset onsdag 3. februar og valgkomiteen hadde greid å skaffe kandidater til alle posisjoner. Alle bortsett fra en takket ja til gjenvalg, så takk

til Stein Selseth, Irene Bergland, Ingebjørg Tullerud, Inga Wærp, Valborg Aasen, Magne Heisholt, Knut Hotvedt, Turid Saatvedt, Herman Løver og Kjell Teien for at dere alle tok gjenvalg.

og takk til Torgeir Deildokk for den jobben du har lagt ned gjennom din tid i arrangementskomiteen. VELKOMMEN til Harriett og Yngvar Hagen som nytt medlem i arrangements komiteen etter Torgeir Deildokk. Ser fram til å samarbeide med dere. Svein

Har du husket å betale medlemskontingenten ? Innbetalingsblankett for medlemskontingenten ble sendt ut i februar med betalingsfrist 9. mars. Vårt håp og ønske er selvfølgelig at alle fornyer sitt medlemskap og at de gjør det innen tidsfristen slik at vi slipper å sende ut purringer. Men en rask sjekk i medlemskartoteket 19/3, viser at det er fortsatt er 64 medlemskap som ikke er betalt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at de som ikke har betalt innen fristen , vil få kun 1 purring. Hvis purringen ikke blir betalt innen den nye fristen , slettes vedkommende som medlem uten ytterligere varsel. Husk også å oppgi KID-nummeret når du betaler. Det er viktig for korrekt registreringen i det systemet vi benytter. Medlemskontingenten er uforandret fra i fjor, det vil si kr. 200,- for enkeltmedlemskap og kr. 300,- for familiemedlemskap. Svein

36


Våravslutning med grilling onsdag 8. juni ! Litt tidlig å snakke om våravslutning allerede nå kanskje men da neste klubbavisa ikke kommer ut før i slutten av juni, må vi allerede nå invitere til den tradisjonelle avslutningen med grilling og musikk på uteområdet mellom Numedalslågen og klubbhuset . Denne ettermiddagen skal på en måte markere avslutningen av første halvår og 2 store tønnegriller, klargjort av Steinar, vil stå varme og klare til bruk når du kommer. Du må sjøl ta med deg det du vil grille, så spanderer arrangementskomiteen kaffe og vafler til dessert. Til de minste vil det vanke brus og is. Etter at maten er vel plassert i kroppen, håper vi noen vil bidra med litt musikk i en forhåpentligvis god og varm sommerkveld. Håper mange lar seg friste til å innta middagen ved Lågens bredd ONSDAG 8 JUNI FRA KL. 17.00 og ønsker alle velkommen. Svein

Har du hørt denne? Terroristene hadde tatt 90 trekkspillere som gisler og truet med å løslate en og en hvis ikke kravene deres blei oppfylt. Mannen måtte gjennomgå en håndoperasjon og spurte kirurgen om han ville være i stand til å spille torader etter operasjonen. - Selvfølgelig svarer kirurgen. - Å fantastisk sier mannen. Det har jeg aldri greid før. Kunde i musikkforretning: - Jeg vil gjerne få se på en malalaika. - Du mener vel balalaika ? - Hold grisepratet for deg selv , er du snill.

37


KTK’s web-side. Web-sida vår www.kongsberg-trekkspillklubb.no har blitt vesentlig oppgradert og fremstår nå som en oversiktlig og meget brukervennlig side der informasjon oppdateres regelmessig. Utleievirksomheten knytta til klubbhuset og lyd/lysutstyr styres også herfra og har forenkla den jobben betraktelig i forhold til tidligere. Stein har stått for oppgraderingen og er KTK’s data-ansvarlig. Så følg med på web-sida og hold dere oppdatert. Svein

Bygdemusikkfestivalen på Skinnesmoen! Bygdemusikkfestivalen på Skinnesmoen i juni er for mange årets første tur med campingvogn eller bobil. Kongsberg Trekkspillklubb har i mange år deltatt på festivalen både med musikere og medlemmer for øvrig, godt tilrettelagt av Terje Skullestad. Han forteller at han også i år vil administrere plassreservasjoner og påmelding, og er du en av de som ønsker å bli med i KTK-gjengen til Skinnemoen i dagene 9.-12. juni, ta kontakt med Terje ved å sende en SMS til mobil 913 94 017 eller en mail til te-skull@online.no. Frist for påmelding: 17. april. Når påmeldingsfristen har gått ut, vil alle påmeldte få en SMS fra Terje med informasjon om kontonummer og betalingsfrist for innbetaling av campingavgift, sanitæravgift og gjennomgangsbillett. Årets priser: Campingavgift: kr. 750,Gjennomgangsbillett: kr. 300,-/ person Sanitæravgift: kr. 25, – / person Festivalen åpner for innkjøring 9/6 kl. 16.00. Svein

38


OVERSIKT OVER GRUPPER / ORKESTERE I KTK 2016 Jennys: Øyvind Hvaal Anders Næss Bjørn Hvaal Runar Hannevold Knut Rogstad

torader / leder trekkspill trekkspill gitar akk.bass

Tor og Jon (fra Sørlandsavdelingen) Tor Daniel Danielsen trekkspill Jon Egil Håkedal gitar

41567398

37038533 / 91155645

Juvenes Landsgymnas gammeldansorkester / Bergknotten: Sigurd Storemoen torader / leder 32746632 / 99252893 Håvard Fåne torader Sølvi M. Bakkerud torader Arvid Øia trekkspill Torgeir Deildokk torader gitar Truls Hovden Arve Jensen bass Aud Drotningsvik torader Anne Marit Hagen torader Turid N. Firing torader torader Olav Lid Eventyrblanding: Kjell O. Teien Magne Heisholt Ingrid Vennerød Knut Hotvedt

trekkspill / leder trekkspill trekkspill el.bass/sang

C-orkesteret: Terje Skullestad Halvor Lie Birger Stordalen Jan Mjellekås Hans Erik Rua Frode Sveen

akk. – og el.bass / leder 91394017 trekkspill trekkspill trekkspill fele/sang gitar

Knotteslærken (IKKE AKTIVE FOR TIDEN): torad./vaskebr./trom. Kjell Vidar Skullestad Terje Skullestad akk.bass/el.bass/sang Hanne Eldevik trekksp./keyboard

39

32768059 / 92245175


TUATAF: Runar Hvamb Hannevold Kjell Nordbakken Anette Skullestad Elisabet Hvamb Hannevold Liv Nørdsti

trommer/ leder El.bass gitar / sang sang sang

Ytre Sandsvær E-verk Anders Næss Trude Saatvedt Lien Tom Marstein Arnfinn Skullestad

(IKKE AKTIVE FOR TIDEN) torader/leder 91588598 torader tuba gitar

Busk Erik Strysse Arnfinn Skullestad Helene Surlien Tormodsrud

Ukulele/munnspill/ fløyte/sang/leder gitar/banjo/sang ukelele / torader

Rune’s Rune Laugerud Ingjerd Melvold Erland Hellerud Jorunn Lid

torader/leder torader torader trekkspill

41405815

Boltitten Irene Bergland Håvard Fåne Hanne Eldevik Arnfinn Skullestad Arve Jensen

torader / leder torader trekkspill gitar bass

91765996

Schlagerkameratene Kjell O. Teien Kjell Grini Kjell Løver Ole Jonny Leander Hans Tore Andersen

trekkspill / leder trekkspill bass gitar slagverk

32768059 / 92245175

3S Terje Skullestad Anette Skullestad Kjell Vidar Skullestad

bass / sang / leder gitar/sang slagverk

91394017

40

93423899

95025822


HVEM GJØR HVA I KTK I 2015 Verv

Navn

Leder

Tlf. Privat

Tlf. Mobil

E-post

Svein Solvang

92 25 95 69

svein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Nestleder

Arne Laupet

95 72 96 58

arne@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Kasserer

Øystein Gåsefra

92 46 88 69

oystein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Sekretær

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Styremedlem

Irene Bergland

91 76 59 96

irene@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Ingjerd Melvold

48 06 01 73

ingjerd@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Morten Hostvedt

93 02 69 88

morten@ kongsbergtrekkspillklubb.no

Dataansvarlig

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Lyd-/Lysutstyrsansv.

Stein Selseth

91 78 03 50

stein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

Arr.Komite

Kjell Jensen

90 54 57 63

k-y-jens@online.no

Halldis Traaen

95 98 74 75

halldis.traaen@nenett.no

41 41 12 21

b-flatt@online.no

Bjørg Flattum Ingebjørg Tullerud

Huskomite

32 73 57 41

48 30 21 78

Inga Wærp

95 75 74 08

ingawaerp@gmail.com

Valborg Aasen

91 77 38 22

valborg.aasen@postweb.no

Harriett og Yngvar Hagen

97 08 92 72

97 08 92 72

Steinar Elsetrønning

32 76 91 22

91 68 16 54

Astrid Hotvedt Tormod Selseth

steielse@online.no

95 96 94 80 32 76 56 55

John Hansen

41 43 06 14

tormod.selseth@ebnett.no

92 40 20 55

jhansen5@online.no

Utleie

Se vår webside: www.kongsberg-trekkspillklubb.no

Revisorer

Magne Heisholt

41 25 92 39

Knut Hotvedt

90 57 82 20

41

magne.heisholt@ebnett.no


Avisansvarlig

Svein Solvang

Musikalsk komite

Nestleder

92 25 95 69

svein@ kongsberg-trekkspillklubb.no

90 68 92 17

turid.saatvedt@ kongsberg.kommune.no

Alle musikkledere Lyd – /lysutstyrsansv. Valgkomite

Turid Saatvedt Herman Løver

32 76 53 30

92 82 83 11

helover@broadpark.no

Kjell O. Teien

32 76 80 59

92 24 51 75

koteien@live.no

Musikkledere/kontaktpersoner Eventyrblanding

Kjell O. Teien

92 24 51 75

koteien@live.no

C-orkester

Terje Skullestad

32 76 80 59

91 39 40 17

te-skull@online.no

Jenny ‘s

Øyvind Hvaal

41 56 73 98

oyvind.hvaal@itum.com

Tor og Jon

Tor Daniel Danielsen

91 15 56 45

TUATAF

Runar Hvamb Hannevold

93 42 38 99

runar@hannevold.com

Busk

Erik Strysse

95 02 58 22

strysseerik@gmail.com

91 58 85 98

an@stil-tre.no

99 25 28 93

sigurd@storemoen.net

Knotteslærken

Ytre Sandsvær E-verk Anders Næss Juvnes Landsgymnas og Bergknotten

Sigurd Storemoen

32 74 66 32

Rune’s

Rune Laugerud

41 40 58 15

laugerud_8@hotmail.com

Boltitten

Irene Bergland

91 76 59 96

silentang@gmail.com

Schlagerkameratene

Kjell O. Teien

92 24 51 75

koteien@live.no

3S

Terje Skullestad

91 39 40 17

te-skull@online.no

32 76 80 59

42


Har du hørt denne?

Det ringte på døra og kona i huset åpnet. Utenfor stod en mann sammen med sin kone. - Jeg var på fest her i går, og kona mi vil ikke tro meg når jeg forteller henne at dere har en dass av gull. Kona i døra ser på fyren og roper innover i huset : - Hallvard , han som dreit i tubaen din i går , er her. Fiolinisten var på audition for kringkastingsorkesteret og etter at han hadde prøvespilt, stilte dirigenten ham et par spørsmål . - Hva synes du om Brahms ? - Å, en utmerket mann. Jeg har spilt duett med ham mer enn en gang! - Og hva mener du om Mozart? - Mozart ? en kjernekar. Vi spiste middag sammen seinest i går. Men nå må jeg stikke. Jeg skal rekke halv 2 bussen til Snarøya. Etter at fiolinisten hadde gått, sa dirigenten til de tilstedeværende styremedlemmene: -Jeg veit ikke helt om vi kan stole på han fiolinisten ….jeg er nemlig sikker på at det ikke går noen buss til Snarøya halv 2. Hva har du når du har 10 trekkspillere som står til knes i betong ?? For lite betong !! Musikeren hadde fått med seg ei dame på rommet og om morgenen sa hun: - Og du kaller deg musiker – det var ikke rare instrumentet du hadde !! - Men så var jeg ikke klar over at jeg skulle opptre i konserthuset heller …….

43


KONGSBERG TREKKSPILLKLUBB POSTADRESSE: POSTBOKS 261 3603 KONGSBERG. BESØKSADRESSE: INDUSTRIVEIEN 8 3610 KONGSBERG.

44

Klubbavis nr 1 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you