Page 1

DVO

Jaarmagazine Duurzaam en Verantwoord Ondernemen Financieel jaar 2013 (F13) 1 april 2012 – 31 maart 2013

Grolsch: ook in 2012 het groenste bier van Nederland!

3FM Serious Request:

goed voor onze regio


Het DVO-team

Welkom

Voorwoord

DVO-teamleden aan het woord…. Sinds 2008 is duurzaam en verantwoord ondernemen (DVO) een vast onderdeel van ons beleid. We hebben gekozen voor een gestructureerde aanpak, waarbij we de methode van SABMiller volgen. We richten ons op de speerpunten Alcohol, Water, Energie & CO2 en Verpakkingen. Op deze fronten willen we natuurlijk steeds beter presteren. Dat gaat niet vanzelf. Daarom voeren onderzoeken uit, starten we projecten op en communiceren en rapporteren we daarover: allemaal zaken waar het DVO-team van Grolsch zich mee bezighoudt. Het aandachtsgebied van ons DVO-beleid is breed; van het toepassen van nieuwe systemen en technologieën langs de lijn, tot overleg met belangengroepen. In dit magazine vertellen de DVO-leden over de projecten op hun vakgebied gedurende het afgelopen financiële boekjaar F13 (1 april 2012 31 maart 2013). Je leest alles over speciale lijmen, bewustwordingsboodschappen op labels, duurzame pallets, samenwerking met VVN, energiebesparende verlichting, noodplannen, vrijwilligerswerk en nog veel meer… V.l.n.r.: Jasper Hersbach - Specialist Safety, Health and Environment en Hoofd BHV Susan Ladrak - Manager Engineering Helen ter Huurne - Manager Corporate Communications Mieke Mannak - Materials Manager Koert van ’t Hof - Manager Corporate Affairs (voorzitter)

Inhoudsopgave Voorwoord .........................................................................................................................................3 Over Grolsch . ....................................................................................................................................4 Markt & Omgeving ...................................................................................................................... 6 Visie ...................................................................................................................................................... 8 DVO-Aanpak . ................................................................................................................................. 10 Resultaten ........................................................................................................................................ 12 Alcohol ...............................................................................................................................................14 Special: 3FM Serious Request...................................................................................................16 Water .................................................................................................................................................20 Energie en CO2 . ............................................................................................................................. 22 Verpakkingen ................................................................................................................................. 24 Mens & Milieu................................................................................................................................26 Ketensamenwerking...................................................................................................................28 Stakeholders ..................................................................................................................................29 Vervolg ............................................................................................................................................... 31 Ideeën en suggesties ................................................................................................................. 32

6

Markt & Omgeving

16

3FM Serious Request

“Elke dag een beetje beter” A

22

Energie en CO2

29

l zo’n vierhonderd jaar brouwen we bier met karakter; de unieke smaak van Grolsch staat steeds voorop. Maar minstens zo belangrijk is het milieuverantwoorde proces dat aan een perfect, koud bier vooraf gaat. Kwaliteit en vakmanschap vormen hierbij de groene draad. De expertise van alle betrokkenen - telers, brouwers, leveranciers, transporteurs, retailers en horecaondernemers - draagt absoluut bij aan het succes en bijzondere karakter van ons Grolsch bier. Grolsch heeft oog voor de omgeving én de mensen. En dat nemen we serieus. Daarom hebben we een speciaal DVO-beleid ontwikkeld en dit centraal gesteld in onze bedrijfsvoering. Hiermee is DVO niet meer weg te denken uit onze business. Via de meest uiteenlopende projecten brengen we ons duurzaam en verantwoord ondernemerschap in praktijk. Sta mij toe er een paar te noemen. 3FM Serious Request bijvoorbeeld: een fantastisch evenement! Dat heeft echt wat gedaan voor onze regio, maar zeker ook voor onze eigen medewerkers. Daar ben ik trots op. Hun inzet en betrokkenheid was enorm - heel bijzonder om te zien. Ook mooi: een nieuw verlichtingssysteem dat we dit jaar installeerden. Een investering die nu al geweldige resultaten oplevert; een energiebesparing van 50 procent, op sommige plekken zelfs 70 procent! Dat smaakt naar meer, volgend jaar brengen we ook in het magazijn deze

innovatieve verlichting aan. Als laatste noem ik Join the Pipe. Via dit programma dragen we bij aan het toegankelijk maken van goed drinkwater elders in de wereld. Dus, om het in de woorden van één van onze stakeholders samen te vatten: “Grolsch praat niet alleen over duurzaamheid maar gaat er ook daadwerkelijk mee aan de slag". Of het zin heeft? Zeker! Niet voor niets heeft Rank a Brand Grolsch voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot groenste bier van Nederland. Zoiets krijg je niet cadeau, daar moet je hard voor werken. Dat doen we al vierhonderd jaar en dat blíjven we doen. Elke dag een beetje beter. We kiezen voor een praktische benadering met concrete resultaten. Onze doelstellingen voor 2015 zijn scherp. Aanpakken dus…. Just do it! Veel leesplezier gewenst!

Tom Verhaegen, Managing Director Koninklijke Grolsch N.V.

Stakeholders

2

DVO JAARMagazine 2013

DVO JAARMAGAZINE 2013

3


Over grolsch

Grolsch: 400 jaar karakter

S

inds 2004 brouwen we ons bier in de relatief nieuwe brouwerij in Enschede. Dat gebeurt dan wel met de modernste technologieën, maar nog steeds volgens eeuwenoude traditie met natuurlijke grondstoffen. Dat, in combinatie met de ongekende passie en betrokkenheid van onze mensen, maakt ons uniek. Ons motto is en blijft: ‘Vakmanschap is Meesterschap.’ Bier met karakter In de loop der jaren ontwikkelde Grolsch zich tot één van de sterkste A-merken van Nederland. In 1995 kregen

Organogram

Impuls voor de economie Met onze activiteiten geven wij de economie een extra impuls; lokaal, nationaal en in het buitenland. Grolsch levert een waardevolle bijdrage aan ons bruto binnenlands product (BNP) - de waarde van alle goederen en diensten die in een jaar in ons land worden geproduceerd.

we het predicaat ‘Koninklijk’. Het brouwen, verpakken, distribueren en verkopen van Grolsch is en blijft ons speerpunt. Maar we brouwen ook andere biermerken in onze brouwerij. Denk bijvoorbeeld aan De Klok Bier, Miller Genuine Draft en de Poolse bieren Tyskie en Lech. De brouwerij heeft een maximale productiecapaciteit van 3,35 miljoen hectoliter per jaar. Grolsch verzorgt ook de marketing, verkoop en distributie voor de Nederlandse markt van Grimbergen en de SABMiller-merken Peroni Nastro Azzurro en Pilsner Urquell. Maar zoals gezegd: Grolsch is ons boegbeeld, bij voorkeur verpakt in de beugelfles: het icoon van Grolsch - een fles met karakter voor een bier met karakter. Onze professionele en flexibele organisatie speelt actief in op de steeds veranderende behoeften van consumenten. Wij richten ons voornamelijk op de Nederlandse markt, maar zijn ook actief in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Rusland, Polen en Roemenië. Sinds februari 2008 is Grolsch een dochteronderneming van SABMiller plc, één van ‘s werelds grootste brouwers.

Grolsch Nederland Tom Verhaegen

HR Peter van Rooijen

Strategy & Business Development Lorant Kovacs

Sales Edwin Blom 4

DVO JAARMagazine 2013

Marketing Gisela Rule

Corporate Affairs Koert van ‘t Hof

Finance & Commercial Services Jan Pienaar

Wholesale Milco Alblas

Supply Chain & Logistics Pavel Semik

Zo draagt de biersector bijvoorbeeld voor 0,3 procent bij aan ons BNP en fungeert zo als een motor voor de Nederlandse economie. De bijdrage van Grolsch bestaat uit werkgelegenheid, distributie en verkoop van onze bieren, maar ook uit het inkopen bij leveranciers in binnen- en buitenland.

Biersector: duurzaam en vooruitstrevend

Wat zijn de trends op de Nederlandse biermarkt?

Brouwerijen vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Het economisch belang van de biersector is groot. Brouwers zijn traditioneel nauw verbonden met de samenleving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is cruciaal voor de continuïteit van de sector, voor het draagvlak in de maatschappij en de houdbaarheid van onze (internationale) grondstoffenbehoefte. Als brouwers kiezen we dan ook voor een brede MVO-aanpak. Behalve duurzaamheid en ketenbeheer, besteden we ook aandacht aan verantwoorde bierconsumptie. Op al deze thema’s werken we nauw met elkaar samen. Voorbeelden hiervan zijn de BOB-campagne en de leeftijdscampagne in supermarkten voor legitimatie onder de 20 jaar, samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

De biermarkt is continu in beweging. Uiteraard zoekt Grolsch waar mogelijk aansluiting bij de markt en nieuwe trends; zowel wat betreft ons productaanbod als waar het gaat om het stimuleren van verstandig alcoholgebruik. Het laatste jaar zien we dat de Nederlandse bierdrinker positiever is over alcoholvrij bier. Het lijkt erop dat men steeds bewuster omgaat met alcoholgebruik. In Nederland drinkt men het liefste pils, witbier staat op de tweede plaats. Daarbij drinken we ons bier in toenemende mate thuis.

Feiten en cijfers

Grolsch wordt al sinds 1615 gebrouwen en is daarmee één van de oudste ondernemingen van Nederland. Een klein familiebedrijfje in Groenlo groeide in vier eeuwen uit tot een indrukwekkende onderneming. En eigenlijk is er in die tijd niet zo veel veranderd. Grolsch wordt nog altijd met dezelfde beleving, inzet en volharding gebrouwen als 400 jaar geleden. Deze vasthoudendheid getuigt van karakter. Alles bij Grolsch is er op gericht om de beste bierervaring te leveren; oftewel vakmanschap met karakter.

Lokaal, landelijk en internationaal

(Bron: Nationaal Bieronderzoek 2013).

De Nederlandse biersector • De Nederlandse staat ontvangt ruim 2 miljard euro aan accijns, BTW en andere belastingen door de productie en verkoop van bier. • De Nederlandse biersector draagt 2,6 miljard euro bij aan de Nederlandse economie . • Zo’n 6.750 mensen werken in de biersector. Indirect zijn 77.500 mensen voor hun werk afhankelijk van de sector. • Ongeveer 60 % van het in Nederland geproduceerde bier gaat naar het buitenland.

De bijdrage van Grolsch aan de economie • Geproduceerd volume: 2,6 miljoen hectoliter bier • Totale verkoop Grolsch in Nederland: 1,4 miljoen hectoliter bier • Omvang van de export: 1,2 miljoen hectoliter bier • Marktaandeel Grolsch in Nederland: 12,5% • Aantal medewerkers: 650 • Distributie in meer dan 70 landen (via SABMiller) • Indirecte werkgelegenheid : 9800 FTE • Totaal toegevoegde waarde: 263 miljoen euro • Bijdrage aan de schatkist van de overheid*: 299 miljoen euro

(bron: www.nederlandsebrouwers.nl)

* Incl.accijns, BTW en inkomstenbelasting (bron: Ernst & Young 2011)

DVO JAARMAGAZINE 2013

5


MArkt & omgeving Negatieve bijeffecten

Last van hoge accijns

De accijns in Nederland is ongeveer vier keer zo hoog als in Duitsland. De maatregel is bedacht om de inkomsten van de Nederlandse schatkist te vergroten. Helaas levert de accijnsverhoging ook een aantal negatieve bijeffecten op. De consument betaalt hier ongeveer vijf euro meer voor een krat bier dan in

Duitsland. Dat maakt het voor de consument aantrekkelijk om in de buurlanden bier te kopen. De accijnsinkomsten voor de overheid nemen op die manier flink af. De maatregel raakt ook de Nederlandse brouwers. Wij merken als geen ander dat omzet wegvloeit en de werkgelegenheid in gevaar

komt. Tot slot helpt een hoge accijns ook niet echt bij de gezamenlijke inspanningen van horeca, brouwers, supermarkten en overheid om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren. Steeds vaker trekken vooral jonge Nederlandse consumenten per bus naar grensgebieden voor goedkoop bier.

Gezonde Nederlandse horeca volgens Grolsch

Goed ondernemerschap is succesfactor De Nederlandse horecamarkt maakt moeilijke tijden door, de bierconsumptie loopt al jaren iets terug. Tel daarbij een rookverbod, een financiële crisis, een veranderende consumentenbehoefte en de hoge accijns: niet verwonderlijk dat de bieromzet in de Nederlandse horeca daar onder lijdt. Hoe gaat Grolsch hiermee om?

O

ndernemers moeten steeds meer moeite doen om aan de verwachtingen van de kritische consument te voldoen. Om zover te komen heeft de horecaondernemer ondersteuning en advies nodig: van leveranciers, groothandels, banken, brancheorganisatie én van brouwerijen. Samen met horecaondernemers maakt Grolsch zich sterk voor topkwaliteit van ons bier, het tappen, de bediening en de gehele bedrijfsvoering. Vanuit een gezamenlijke ambitie - perfect bier en een tevreden gast - zetten we

6

DVO JAARMagazine 2013

ons in voor een constante kwaliteitsverbetering van horecabedrijven. Zaken doen Hoe doen we dat dan? Over het algemeen gaat dat via onze accountmanagers, zij hebben intensief contact met de horecaondernemers. Zij kunnen vaststellen of de ondernemer extra begeleiding of advies nodig heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering, productpresentatie, biertechniek of interieur- en bouwadvies. Op dit moment geven we via de Horeca Academy trainingen en bieden we het Lekkerder Bier Kwaliteitsprogramma. Kortom, ondersteuning op maat om de ondernemer te helpen zijn omzet te verhogen en meer tevreden gasten te krijgen. Verantwoordelijkheid nemen Verder verstrekken wij ondernemers leningen en geven wij apparatuur in bruikleen. Op die manier stellen wij

veel horecaondernemers in staat een eigen bedrijf te beginnen. Als tegenprestatie vragen we hen onze bieren te verkopen. De reden dat brouwers leningen verstrekken, is dat banken en vastgoedondernemers de horecasector te risicovol vinden. Zij zijn zeer terughoudend in het verstrekken van kapitaal. Wij zouden dit ook graag anders zien, maar nemen onze verantwoordelijkheid. Kwaliteit bepaalt succes Volgens Grolsch is de kwaliteit van het ondernemerschap bepalend voor het voortbestaan van een horecagelegenheid. Samen met de horecaondernemer willen we op positieve wijze de kwaliteit in de Nederlandse horeca verbeteren. Daar worden alle spelers in de horecamarkt beter van: de ondernemer, Grolsch en de gast. Daar willen wij in investeren. Ondernemerschap is vakmanschap!

Hoe houdt de shopper overzicht? Doordachte shoppermarketing

Samen shoppers helpen en inspireren

Hoewel de gehele biercategorie onder druk staat, doen de speciaalbieren het goed. Het aanbod groeit; steeds meer smaakvariaties en verpakkingen, dus vollere schappen. Hoe houdt de shopper overzicht? ‘In 2012 was Stender Lemon & Lime het best verkopende bier met een smaak in fles binnen de categorie alcoholvrije bieren’, zegt Jaap Sühre, channel manager Retail bij Grolsch. ’De sterkste groei in speciaalbier komt van krachtige bieren zoals Kanon, en Abdijbieren zoals Grimbergen.’ Intussen krijgt de consument steeds

meer keus. Hoe voorkomen we dat hij tussen alle verschillende merken, smaken en verpakkingen te lang moet zoeken? ‘Daar zijn we actief mee bezig. Op de winkelvloer maken shoppers hun keuze. We onderzoeken wat hen beweegt, proberen hun gedrag te begrijpen en op basis daarvan het schap zodanig in te delen dat ze makkelijker het bier vinden dat ze zoeken. Daarbij hopen we uiteraard dat hun keuze op een van onze bieren valt. Pils wordt op merk gezocht en dus willen we de pilsproducten van één merk graag bij elkaar plaatsen.

De shopper ziet zo in één oogopslag waar zijn of haar merk staat en krijgt meteen een goed beeld van de verschillende pilsverpakkingen van het merk.’ Grolsch ging met retailketens in gesprek over presentatie op merkniveau. Albert Heijn, C1000, en een aantal Superunie leden schakelden in 2012 over op merkenpresentatie. ‘We zijn positief over de ontwikkelingen die we zien. We leren bij om samen met de klant onze aanpak verder te verbeteren en de shopper nog beter van dienst te zijn.’

DVO JAARMAGAZINE 2013

7


Visie Communiceren over DVO

Waar staan we voor? Grolsch heeft een eigen kijk op de wereld en op bier in het bijzonder. Al generaties lang volgen we onze eigen weg en doen we de dingen anders. Onze beugelfles is daar een mooi voorbeeld van. Grolsch is een organisatie met een sterke identiteit. Maar waar staan we voor, waar streven we naar? Onze visie, missie en kernwaarden houden ons op de juiste koers.

Betrokken Wij streven ernaar de meest gewaardeerde brouwerij van Nederland te worden. Dat vraagt om betrokkenheid bij alles en iedereen om ons heen. Dus: er actief voor zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten het milieu en de samenleving zo min mogelijk belasten. Zodat we ook de komende jaren weer het groenste bier van Nederland brouwen. *

* Bron: Rank a Brand

Onze uitgangspunten Bij alles wat we doen vormen onze visie, missie en kernwaarden de basis van ons handelen. We zetten ze op een rijtje:

Visie

De meest gewaardeerde brouwerij van Nederland zijn. missie

Groei realiseren met gepassioneerde mensen die op een excellente manier onze merken in de markt zetten. waarden Verantwoordelijkheden zijn helder en persoonlijk

Onze mensen maken het verschil

Werken en winnen in teams

Begrijpen en respecteren van onze klanten en consumenten

Onze reputatie is de optelsom van ons individuele handelen

Trouw aan principes

Onze kijk en ambitie Als onderdeel van SABMiller willen we het succes met ons merk verder uitbouwen. Dat doen we met passie, vakmanschap en inzet. We willen gewaardeerd worden om wat we doen: om het kwaliteitsbier dat we brouwen én de manier waarop we werken. Grolsch durft te experimenteren, maar blijft trouw aan haar principes. Traditie en vernieuwing Wij vinden dat traditie en vernieuwing heel goed samengaan. We koesteren het beste uit het verleden - onze beugelfles bijvoorbeeld - maar

8

DVO JAARMagazine 2013

passen ook nieuwe technologieën toe. Grolsch is een bijzonder bedrijf met gedreven mensen. We willen op onze eigen manier beter zijn dan anderen in het brouwen, verpakken en distribueren van bier. Ondernemerschap, creativiteit en kwaliteit zijn eigenschappen die sterk in onze bedrijfscultuur verankerd zijn. Samenwerking Samenwerken versterkt ons succes, daar zijn we van overtuigd. We houden van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen; we stimuleren het ontwikkelen van

talent. We bewijzen voortdurend dat we betrokken zijn bij alles wat ons en onze wereld raakt. Milieuvriendelijk Onze bierbrouwerij in Enschede is één van de meest milieuvriendelijke brouwerijen ter wereld. Zo behoren wij tot de zuinigste waterverbruikers, ervaren omwonenden nauwelijks geur- en geluidoverlast en gebruiken we vrijkomend biogas uit de waterzuivering voor het stoken van de stoomketels.

Luisteren helpt ons verder Goed en gestructureerd communiceren over ons DVObeleid vinden wij belangrijk. We hebben daarbij te maken met uiteenlopende groepen: consumenten, leveranciers, medewerkers en bijvoorbeeld belangengroepen. Goed naar elkaar luisteren helpt ons verder bij het streven naar een gezonde leefomgeving en een verantwoord gebruik van onze bieren. Wie informeren we over onze DVO-inspanningen? En hoe doen we dat?

waar mogelijk. Verder zorgen we ervoor dat we de media - landelijk en regionaal - proactief informeren, ook over DVO-thema’s. Wij zijn open over de plannen en ontwikkelingen in en rondom de brouwerij. Zo willen wij voorkomen dat omwonenden geluids- of geuroverlast ondervinden. Voor eventuele klachten kunnen zij bij ons terecht.

A

Werken aan ons merk Medewerkers dragen het beeld van Grolsch naar buiten llereerst zijn er de consumenten, zij krijgen uit. Trots, authenticiteit, betrokkenheid en professionavan ons informatie over onze producten, het brouwproces, ons duurzaam verbouwde gerst liteit kenmerken onze bedrijfscultuur. Dat heeft Grolsch en verantwoord alcoholgebruik. Klanten van Grolsch, mede tot een ijzersterk merk gemaakt. Wij delen onze zoals supermarkten, slijterijen en horecagelegenheden DVO-plannen en willen op die manier bewustzijn en worden door onze accountmanagers bijgepraat over ons betrokkenheid creëren. De arbeidsmarkt met name in de DVO-beleid. Wat betreft onze leveranciers verwachten regio is belangrijk voor Grolsch. Dit willen we ook uitwij dat ook zij duurzaam en verantwoord ondernemen dragen bij universiteiten, hogescholen, ROC’s en andere en open staan voor vernieuwing. Daarover gaan we in opleidingsinstituten. gesprek. Natuurlijk moeten onze grondstoffen van topkwaliteit zijn, Feedback maar duurzaam en verantwoord Met verschillende stakeholders zit‘Duurzaam & ondernemen is voor ons minstens ten wij regelmatig om tafel om af zo belangrijk. Verantwoord Ondernemen’ te stemmen en te klankborden. Dit doen we bijvoorbeeld met Happy is onlosmakelijk Belangenorganisaties bespreken Fris, Veilig Verkeer Nederland en samen met ons actuele onderomwonenden van de brouwerij. verbonden met onze Voor ons een waardevol middel werpen – bijvoorbeeld ‘alcohol en om feedback te krijgen op onze verkeer’. We zoeken samen naar manier van werken. DVO-activiteiten. oplossingen en helpen elkaar

Strategie

De weg naar ons doel We willen groeien in de markt door elke dag opnieuw te focussen op 4 zaken: mensen, merken, executie en het hebben van een ‘winning mindset’. Om als onderneming elke dag een beetje beter te worden, willen we goede mensen van buiten aantrekken en tegelijkertijd onze eigen mensen de kans geven zich te ontwikkelen. We willen verder bouwen aan ons portfolio rond het Grolsch merk, zodat we in staat zijn om zoveel

mogelijk consumenten op zoveel mogelijk momenten te kunnen bieden waarnaar ze op zoek zijn. Onze merken willen we perfect in de markt zetten, zodat een consument die in aanraking komt met een van onze merken altijd een positieve ervaring heeft. Dit alles willen we realiseren met een team dat elke dag opnieuw werkt met de focus, passie en vooral ook het plezier dat kenmerkend is voor een winnend team.

DVO JAARMAGAZINE 2013

9


Dvo-aanpak Alcohol Transparantie

onze manier van werken

Focus op speerpunten In dit DVO-magazine laten we zien hoe Grolsch gepresteerd heeft in de periode 1 april 2012– 31 maart 2013. We kijken naar de verbeteringen ten opzichte van de voorgaande perioden, resultaten en status van lopende projecten, onze toekomstplannen en onze prestaties ten opzichte van de andere SABMillerbrouwerijen. Omdat we ook in onze verslaglegging vooruitgang willen boeken, vroegen we MVO Nederland

Mensen rechten

Energie

10 pijlers

om als onafhankelijke partij naar ons DVO-verslag van vorig jaar te kijken. De aanbevelingen die hieruit voortkwamen hebben we in dit magazine meegenomen. Om onze DVO-doelen te kunnen bereiken volgen we de duurzaamheidsstrategie van SABMiller. Dat is ons uitgangspunt. SABMiller onderscheidt tien verschillende thema’s met bijbehorende acties.

Water

Verpakkingen

HIV

Corporate Social Investment

10

• Alcohol • Water • Duurzame ketensamenwerking

Regionale verantwoordelijkheid

• Energy & CO2: Europa & VS • HIV/Aids: Afrika / Z-Afrika / Azië • CSI: Z-Afrika / Latijns Amerika / VS

Continue verbetering

• Mensenrechten • Afval • Transparantie • Verpakkingen

DVO JAARMagazine 2013

Water

Energie en CO2

Verpakkingen

Afval

Deze tien aandachtspunten variëren van verantwoord alcoholgebruik en waterbesparing tot duurzame ketensamenwerking en het respecteren van mensenrechten.

Verantwoord alcoholgebruik stimuleren en alcoholmisbruik tegengaan Meer bier met minder water produceren Energieverbruik en CO2-uitstoot reduceren Verpakkingsmateriaal hergebruiken en recyclen Zo min mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk recyclen Duurzaamheid in de gehele productieketen stimuleren Bijdragen aan een duurzame leefomgeving Mensenrechten respecteren De impact van HIV en Aids reduceren Open zijn over de bedrijfsvoering

Wereldwijde verantwoordelijkheid

Niet alle thema’s zijn voor elk land even relevant. Daarom wijst elk land een aantal speerpunten aan die in het duurzaamheidsbeleid centraal staan. Grolsch koos voor: Alcohol

Duurzame ketensamenwerking

Tien aandachtspunten Alcohol: Water: Energie en CO2: Verpakkingen: Afval: Duurzame ketensamenwerking: Corporate Social Investment: Mensenrechten: HIV/Aids: Transparantie:

De speerpunten van Grolsch

Global Framework

SABMiller deelde bovengenoemde punten in verschillende actieniveaus in. In het onderdeel ‘regionale verantwoordelijkheid’ staan de prioriteiten per land of continent aangegeven. Meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van SABMiller vind je op de Sustainable development pagina’s van www.sabmiller.com.

Resultaten volgen: SAM Om na te gaan hoe landen presteren op bovengenoemde punten, ontwierp SABMiller een meetsysteem. Met behulp van de Sustainability Assessment Matrix (SAM) kunnen wij onze prestaties op de tien aandachtsgebieden volgen en toetsen. Alle brouwerijen van SABMiller gebruiken deze methode. Hoe werkt het? Elk half jaar brengen alle SABMiller-brouwerijen hun prestaties in kaart. Alle aandachtsgebieden krijgen een score: van 1 t/m 5. Score 1 is het minimumniveau, bij de hoogste score 5 is de prestatie toonaangevend. Dat geeft een helder overzicht van de prestaties per land. Verbeterpunten worden zichtbaar en het laat zien hoe landen ten opzichte van elkaar presteren.

DVO Team:

Zichtbaar maken van projecten Binnen Grolsch werken we met een multidisciplinair DVO-team dat maandelijks samenkomt. Aan het begin van het boekjaar om de richting en het DVO-beleid vast te stellen. Later om na te denken over hoe dat beleid invulling krijgt, om te spreken over de voortgang van projecten en voor het verzorgen van de halfjaarlijkse rapportages. Uiteraard is er afstemming met de directie die de plannen uiteindelijk goed moet keuren. ‘Welke verbeteringen voeren we door, welke projecten zetten we op, etcetera. Elke maand maken we de balans op en bekij"Gelukkig hebben we veel ken we samen met de directie de voortgang,’ legt Koert van ’t Hof positiefs te melden" uit. ‘Verder is het heel erg belangrijk dat we ook laten zien wat we allemaal doen. Dat is namelijk best veel. Door daar veel over te vertellen gaat het ook meer leven. Niet alleen bij onze consumenten maar ook intern, bij onze eigen medewerkers. Op die manier zal DVO steeds meer een vanzelfsprekendheid gaan worden. Iets wat gewoon bij je dagelijkse werk hoort.‘ Helen ter Huurne: ‘Gelukkig hebben we veel positiefs te melden over onze DVO-resultaten. Bijvoorbeeld dat we de Lean & Green award hebben gekregen. Of dat we nog steeds het groenste bier verkopen. Zo worden onze inspanningen zichtbaar voor de buitenwereld; dat is heel motiverend.’

DVO JAARMAGAZINE 2013

11


Resultaten DVO-resultaten F13

Weer een stap vooruit In F13 zette Grolsch weer grote stappen op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen. Volgens de meetmethode van SABMiller steeg onze totale SAM-score licht vergeleken met het jaar ervoor: van 3,4 naar 3,6. Deze score betreft alle 10 de aandachtsgebieden. Het water- en energieverbruik is flink verminderd, aanpassingen in de verpakkingen leverden grote besparingen op. Hoewel onze score op verantwoord alcoholgebruik daalde van 4,1 naar 3,7, hebben we onze doelstellingen op het gebied van waterverbruik ruimschoots gehaald. Onze SAMscore steeg hierdoor van 3,2 naar 3,4. Gaven de scores op energiebespa-

op 4,3, net als in F12. Onderstaande tabel geeft de resultaten per aandachtsgebied weer. Zoals je ziet in de tabellen, nemen de SAM-scores voor bijna alle aandachtsgebieden de laatste jaren toe.

ring vorig jaar nog een lichte daling weer, dit jaar gaan we vooruit: van 3,1 in F12 naar 3,4 in F13. Goede recycle-maatregelen voor onze verpakkingen leiden tot een score van 3,3: vergelijkbaar met de score in F12. Onze SAM-score voor afval bleef

5 4 3 2 1 0

F10

F11

F12

F13

F10

F11

Alcohol

F12

F13

F10

F11

Water

F12

F13

F10

Energie

F11

F12

F13

F10

F11

Verpakkingen

2011 F12

F13

Afval

5 4 3 2 1 0

F10

F11

F12

F13

F10

Duurzaam inkopen

F11

F12

F13

Corporate Social Investment

F10

F11

F12

HIV

F13

F10

F11

F12

Mensen rechten

F13

F10

F11

F12

F13

Transparantie

* Voor de SAM-score voor Mensenrechten zijn per F12 andere meetcriteria gehanteerd dan de jaren ervoor. Op www.sabmiller.com staan op de Sustainable Development pagina’s bij ‘Our Performance’ alle resultaten per speerpunt afgezet tegen de scores van andere landen.

Grolsch ook in 2012 het groenste bier van Nederland! In september 2012 publiceerde merkenvergelijker Rank a Brand in het kader van Duurzame Dinsdag het jaarlijkse duurzame bieronderzoek. Grolsch kwam net als in 2011 op de eerste plaats! In totaal onderzocht Rank a Brand de 15 bekendste biermerken in Nederland en bracht de duurzame

12

DVO JAARMagazine 2013

prestaties op het gebied van klimaat- en milieubeleid in kaart. Bijna alle merken tonen forse verbeteringen ten opzichte van de resultaten uit 2011, met bovenal een flinke afname van het waterverbruik en de CO2-uitstoot per gebrouwen biertje. Grolsch was de beste allrounder, Bavaria eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Gulpener. DVO JAARMAGAZINE 2013

13


4

3,7

3,1

3 2

Alcohol

1,7

Alcohol

Interessant voor evenementen en festivals

1

Alcoholarm met een vleugje fruit

Let’s talk0 about F10 F11 alcohol F12 F13

Aandacht voor verantwoord alcoholgebruik 5 4 3

Roemenië

Polen

Uganda

Roemenië

Polen

Tsjechië

Uganda

Zuid-Afrika: SAB

Columbia

El Salvador

Ecuador

Slowakije

Nederland

Ghana

Zambia

Australië

Lesotho

Tanzania

Botswana

Roemenië Roemenië Mozambique

India

Polen Polen Vietnam

Tsjechië Tsjechië Malawi

Uganda Uganda Zimbabwe

DVO JAARMagazine 2013

Zuid-Afrika: ABI

1

Panama

Zuid-Afrika: SABSAB Zuid-Afrika:

2

Peru Peru

Columbia Columbia

Panama Panama

Hongarije Hongarije

Honduras Honduras

Canarische Canarische Eilanden Eilanden

USAUSA

Italië Italië

Swasiland Swasiland

El Salvador El Salvador

Ecuador Ecuador

Slowakije Slowakije

Nederland Nederland

Ghana Ghana

Zambia Zambia

Australië Australië

Lesotho Lesotho

Tanzania Tanzania

Botswana Botswana

3

India India

Mozambique Mozambique

Vietnam Vietnam

Malawi Malawi

Zimbabwe Zimbabwe

Zuid-Afrika: ABIABI Zuid-Afrika:

4

Hongarije

F13

Honduras

F12

Canarische Eilanden

F11

USA

F10

5

Italië

0

Peru

Zuid-Afrika: SAB

Peru

Columbia

Panama

Hongarije

Alcohol 1,7

1

0

14

‘In F14 komt er een aanpassing van onze etiketten: een waarschuwing over alcoholgebruik tijdens zwangerschap en achter het stuur. Zo laten we zien dat we echt onze verantwoordelijkheid nemen. Geen woorden maar daden. Verantwoord alcoholgebruik heeft alles te maken met een bewustwordingsproces, daar blijven we ons voor inzetten. Zo blijven we Grolsch-medewerkers trainen via de ABC-alcoholtraining (Alcohol, Behaviour & Communi-

Swasiland

2

cation). Vanaf F14 volgen ook alle tijdelijke medewerkers dit traject. Commerciële medewerkers doen jaarlijks een online herhalingstraining. Ook gaan we de Stender-lijn nog meer onder de aandacht brengen tijdens grote evenementen.’ En de samenwerking met andere partijen? ‘De BOB-campagne blijven we natuurlijk steunen, de relatie met belangenorganisaties zoals VVN en Happy Fris willen we verder bestendigen. VVN was in elk geval aanwezig tijdens onze Open Brouwerijdagen in mei 2013. Gezamenlijk werken we aan het opzetten van nieuwe acties en projecten. Ook staat er een stakeholdersforum op de agenda. We willen weten wat er leeft en op welke punten we kunnen verbeteren. Dat levert waardevolle input op voor het ontwikkelen van vervolgstappen in onze regio.’

Natuurlijk blijven we doorgaan met maatregelen die verantwoord alcoholgebruik stimuleren. Wat staat er op de agenda voor F14? Koert van ’t Hof, Manager Corporate Affairs blikt alvast vooruit.

3,7

3,1

3

3 3 2 2 1 1 0 0

Honduras

Canarische Eilanden

4

F13

5 5 4 4

Het sap van rode sinaasappelen geeft Stender Red Orange een mild zoete en volfruitige smaak. Net als Stender Lemon & Lime is ook deze smaakvariant natuurlijk gebrouwen met pure ingrediënten, zonder conserveringsmiddelen of kunstmatige zoet- en kleurstoffen. Het ‘vleugje alcohol’ geeft de receptuur van Stender kracht en biedt een perfect alternatief voor momenten waarbij alcohol niet gewenst is.

Op naar F14

De SAM score op Alcohol is afgelopen jaar helaas gedaald naar 3.7 in plaats van gestegen naar 4.4 zoals gepland. Dat komt doordat de geplande alcoholtrainingen voor tijdelijke medewerkers om organisatorische redenen niet in F13 plaatsvonden maar doorschuiven naar F14. Dit brengt onze score op het onderdeel ‘werknemersgedrag’ twee niveaus omlaag. Hiermee komt de totale Alcohol SAM-score op 3.7 uit, de gezamenlijke score van alle brouwerijen samen is 3,8. In vergelijking tot de andere SABMiller-brouwerijen nemen we een 5 middenpositie in. 4,1

De algemene conclusie: de acties die Happy Fris heeft opgezet, hebben hun vruchten afgeworpen. De cijfers van de GGD Twente lieten zien dat het alcoholmisbruik 5 onder jongeren onder de 16 sterk is terug5 4,1 4,1 4 3,7 gedrongen. Dat zijn zeer bemoedigende 4 3,7 3,1 resultaten! De komende periode kijken we 3,1 3 Alcohol 3 hoe we de samenwerking met Happy Fris Alcohol 1,7 2 1,7 2 kunnen voortzetten. Grolsch levert in elk 1 geval graag een bijdrage aan het uitdelen 1 0 van waterflesjes tijdens festivals. 0 F10 F11 F12 F13 F12

USA

SAM-Resultaten verantwoord alcoholgebruik

In ons streven naar verantwoord alcoholgebruik ondersteunen we regionale initiatieven. Eén daarvan is Happy Fris, een project van de 14 Twentse gemeenten dat ouders en jongeren bewust wil maken van de schadelijke gevolgen van alcohol onder de 16 jaar. De samenwerking met Happy Fris verloopt nog steeds naar tevredenheid. Tijdens een symposium in onze brouwerij in oktober 2012 hebben we de resultaten tot nu toe beoordeeld.

F11

Na de succesvolle introductie afgelopen jaar van Stender Lemon & Lime is er nu een nieuwe verfrissende variant: Stender Red Orange. Deze volfruitige dorstlesser met slechts 0,5 procent alcohol is op natuurlijke wijze gebrouwen met sprankelend bronwater en het pure sap van rode sinaasappelen. Een fris en smaakvol alternatief voor momenten waarop alcohol niet gewenst is.

we samenwerken krijgen een ABC-training (bewust omgaan met alcohol) • We werken samen met belanghebbenden, VVN, Happy Fris • We stimuleren de consumptie van alcoholarm bier

Nog steeds Happy Fris

F10

Italië

Swasiland

El Salvador

Ecuador

Slowakije

Nederland

Ghana

Zambia

Australië

Lesotho

Tanzania

India

Mozambique

Vietnam

Malawi

Zimbabwe

Zuid-Afrika: ABI

Botswana

• Op onze verpakkingen vermelden we de bewustwordingsboodschap 16 jaar en ouder en www.talkingalcohol.com • We steunen de BOB-campagne • Medewerkers en marketing- & communicatiebureaus waarmee

• We checken onze eigen reclameuitingen kritisch en hanteren behalve de Stiva-code ook een eigen reclamecode • Al onze uitingen zijn voorzien van de slogan ‘Geen 16? Geen druppel’

Tsjechië

2

Als brouwer1willen we zoveel mogelijk bier verkopen. Maar Grolsch wil ook verantwoord alcoholgebruik stimuleren, met name onder jongeren. Daarom werken we samen met belanghebbenden, controleren we onze eigen 0 reclame-uitingen en hebben we ons alcoholbeleid aangescherpt. Drie pijlers staan centraal in ons alcoholbeleid: verantwoorde commerciële communicatie, het gedrag van eigen werknemers en het stimuleren van verantwoorde alcoholconsumptie. Wat voor maatregelen vallen daar zoal onder?

Deze Stender-variaties passen dan ook volledig in het streven van Grolsch om op een verantwoorde en bewuste manier met alcohol om te gaan. Daarom zullen we deze dranken ook extra onder de aandacht brengen tijdens festivals zoals Concert at Sea en Lowlands.

‘Hoe meer je weet, hoe bewuster je drinkt’ Op de website www.talkingalcohol. com vind je heel veel informatie over alcohol. Achterliggende gedachte is hoe meer je erover weet, hoe bewuster je met je eigen drinkgewoonten omgaat. Daarom staat deze link op al onze verpakkingen vermeld.

Verantwoord communiceren hoort er ook bij! Hoe wij omgaan met DVO is ook terug te zien in onze merkcommunicatie. Al onze commerciële uitingen worden voor publicatie getoetst door een interne commissie. Aan de hand van Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (Stiva) en de Policy on Commercial Communication (SABMiller) gaat deze commissie na of we daadwerkelijk verantwoord communiceren over alcohol.

DVO JAARMAGAZINE 2013

15


Special

‘Goed voor de regio en de mensen’ Via de banner op de brouwerijgevel kon iedereen het eind december lezen: Grolsch steunt 3FM Serious Request! Dit muzikale evenement richt zich op het inzamelen van geld voor een stille ramp. In 2012 ging de opbrengst naar het terugdringen van babysterfte. De organisatie van 3FM Serious Request koos dit jaar Enschede als standplaats voor het glazen huis. Natuurlijk was Grolsch erbij, met tal van acties en uitingen. Zoveel zichtbaarheid is natuurlijk goed voor ons merk. Toch was het ons niet alleen daar om te doen. Deelname aan dit evenement had ook andere redenen, vertelt Jaap Hulshof, Manager Corporate Sponsoring & Events. ‘Het sluit goed aan op onze Corporate Social Investment activiteiten.’

16

DVO JAARMagazine 2013

Van oudsher hebben we in het oosten van het land veel trouwe consumenten. We zijn dan ook betrokken bij veel regionale evenementen, het verenigingsleven en culturele initiatieven. Via onze CSI-activiteiten (Corporate Social Investment) laat Grolsch zien dat we veel van deze initiatieven een warm hart toedragen. Op die manier wil Grolsch een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Actief in de buurt Wat doet Grolsch eigenlijk allemaal voor de buurt? ‘We hebben een paar keer per jaar overleg met omwonenden - verenigd in klankbordgroep Boekelo/Usselo. Daarin wisselen we vooral informatie uit. Maar we doen nog veel meer,’ zegt Jaap Hulshof. ‘We zijn bedrijfslid van de Boekelose Ondernemers Vereniging en lid van Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme. Dit betekent dat we bijeenkomsten bijwonen en eventueel faciliteren. Grolsch ondersteunt financieel het verenigingsleven (o.a. voetbalvereniging BSC Unisson, Tennisvereniging BTC, Muziekvereniging Unisson, Carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns en Stichting Oranjecomité Boekelo)

en geeft een jaarlijkse bijdrage aan het MBS (Museum Buurt Spoorweg). Via Stichting De Koepel geven we een financiële bijdrage aan verschillende MVO-initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de Stichting Popfeesten Usselo, AED-cursus Boekelo/Usselo, Buurtkring Usselo, Open Ouderen Werk, Wissinksmöl en Toneelvereniging “De Vriendschap”.‘ Aanknopingspunten ‘Hoewel we ons thuisgebied belangrijk vinden blijven we uiteraard kritisch naar onze kosten en uitgaven kijken. Welke activiteiten we steunen bepalen we aan de hand van vooraf opgestelde criteria.’ En 3FM Serious Request voldeed daaraan? ‘Ja, dat hebben we natuurlijk zorgvuldig bekeken. We wilden er voor waken dat het een té commerciële uitstraling zou krijgen. Allereerst wilden wij graag bijdragen aan het onder de aandacht brengen van babysterfte. We laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen: samen met onze omgeving en onze medewerkers. Verder waren er voldoende aanknopingspunten voor het versterken van de banden met de regio. Zulke evenementen maken onze regio

DVO JAARMAGAZINE 2013

17


Special

Duurzame Twentse evenementen Het convenant Duurzame Twentse Evenementen - Samen Duurzamer’ van vijf topsportevenementen, Universiteit Twente, FC Twente en publieke en private partijen, moet evenementen in Twente nog duurzamer maken door het delen van kennis en expertise.

aantrekkelijk. Verder leidt 3FM Serious Request tot een enorm saamhorigheidsgevoel en betrokkenheid tussen mensen, gemeente, winkeliers en andere partijen. Sámen ga je voor dit doel. Dat is mooi om te zien.’ Veel animo In september gingen de voorbereidingen van start. Er kwamen speciale 3FM Serious Request-blikken. Omdat we graag met dit blik wilden proosten, kozen we ervoor de tekst Raise your can erop te zetten - mede geïnspireerd door de titelsong Raise your glass van Pink. Een perfecte keuze die goed bij 3FM Serious Request aansloot: het benadrukt saamhorigheid, de muziek en er is een link naar het blik. Verder doneerde Grolsch van elk verkocht blik 25 cent aan 3FM Serious Request. Deze blikactie vormde een mooi vertrekpunt voor aanvullende acties zoals de speciale P(l)op-quiz voor de horeca. Medewerkers van Grolsch werden actief bij het evenement betrokken. ‘Zij hielpen onder meer met het opbouwen van speciale displays voor 3FM Serious Request . Daar was veel animo voor!’ Het hoogtepunt was een playbackshow op onze brouwerij. Daarin stond 3FM Serious Request centraal. Het stemmen op de beste act ging aan de hand van donaties. De totale opbrengst van die avond ging naar 3FM Serious Request, Grolsch verdubbelde dat bedrag.’ Jaap Hulshof vindt de betrokkenheid van de medewerkers opvallend. ‘Je kon atv-dagen doneren, een playback-act instuderen, noem maar op. Alles is intern geregeld, volledig low-budget. Ook dat was een uitdaging om dat samen helemaal op te zetten. De saamhorigheid was enorm en dat gevoel is

18

DVO JAARMagazine 2013

ook na afloop lang gebleven. Er is veel nagepraat en ook veel over gecommuniceerd. Het heeft absoluut geleid tot trots: op Grolsch en op onze regio.’

Op 22 april 2012 werden de plannen gepresenteerd aan de partners en genodigden. Er werd uitgelegd op welke manier de deelnemers aan het convenant de Twentse (topsport)evenementen duurzamer gaan maken. In F13 is een handboek gemaakt dat moet leiden tot een

Externe relaties Ook extern zijn de banden versterkt vindt Jaap Hulshof. ‘Er was natuurlijk veel overleg met gemeente, over wie doet wat. Samen met onze partners wilden we Enschede promoten en ervoor zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt. Aan deze samenwerking hebben we waardevolle contacten overgehouden. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement dat aan ieders verwachtingen heeft voldaan. En dat onze acties een bedrag van 220.000 euro hebben opgeleverd voor 3FM Serious Request, is natuurlijk een fantastisch resultaat.‘

Enkele voorbeelden van evenementen/ instanties die Grolsch in F13 heeft gesteund: 3FM Serious Request Enschede Marathon Military Enschede-Boekelo Rijksmuseum Twenthe Landschap Overijssel Geldersch Landschap Verenigingsleven Boekelo/Usselo

duurzame footprint. Dat kan op vele gebieden. Denk aan het inzetten van elektrische volgauto’s bij de Enschede Marathon, het vervoer naar de evenementen anders regelen, afval beperken, en via het UWV mensen inzetten bij deze Twentse evenementen. Verder willen we het gebruik van biobekers stimuleren, de BOBcampagne inzetten en Happy Fris koppelen aan deze topsportevenementen. Binding met de regio is voor Grolsch een belangrijke reden om dit convenant te steunen. Dergelijke evenementen zijn goed voor onze

Join the Pipe Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, werden de eerste drie openbare kraanwatertappunten in Enschede geopend. Ze moeten het drinken van kraanwater stimuleren en gebruik van plastic flessen tegengaan. De watertappunten zijn een initiatief van de gemeente Enschede in samenwerking met Join the Pipe en waterleidingbedrijf Vitens. Een deel van de opbrengst van het watertappunt gaat naar een drinkwaterproject in een ontwikkelingsland. Met dit project

regio, wij willen ervoor zorgen dat ze blijven voortbestaan. De partners van dit convenant zijn: Enschede Marathon, FBK Games, CSI Geesteren, Triathlon Holten, Military Boekelo - Enschede, FC Twente, Universiteit Twente, Saxion, Kennispark Twente, PWC, Twente Milieu, Langezaal, Asito, Werkplein Twente, Regio Twente en Koninklijke Grolsch.

wil de gemeente Enschede het drinken van kraanwater stimuleren en het gebruik van plastic wegwerpflessen tegengaan. Het kraanwatertappunt op de Oude Markt wordt mede mogelijk gemaakt door Grolsch. Grolsch wil een actieve bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. Verantwoord en bewust watergebruik hoort daar ook bij. Via het initiatief Join the pipe kunnen wij op een mooie manier bijdragen aan het toegankelijk maken van goed drinkwater elders ter wereld.

Acties in F14 • Om maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen willen we in F14 het beleid voor community service verder vormgeven • Voorlichting geven aan bijvoorbeeld sportkantines; hoe alcoholmisbruik herkennen, hoe omgaan met (te) jonge drinkers • Een tweede en derde waterpunt van Join the Pipe steunen in de regio.

DVO JAARMAGAZINE 2013

19


4 3

3,4

3,2

3,0

WAter

2,6

2

Water

Wekelijks rapporteren

Meer bier met minder water 1

Door resultaten te rapporteren krijgen we inzicht in waar we staan. Daarom maken we maandelijks rapportages van ons water- en energieverbruik. Susan Ladrak legt uit waarom we nu ook op wekelijkse basis informatie uitwisselen. USA

Honduras

Tsjechië

Polen

El Salvador

Australië

Uganda

‘Met weekoverzicht hol je nooit achter de feiten aan. Je kunt sneller ingrijpen en bijsturen als het nodig is. Na een maand weet je niet meer hoe eventuele afwijkingen veroorzaakt zijn; was er een incident of iets structureels? Dat probleem willen we nu verhelpen. Het voordeel is dat het water- en elektriciteitsverbruik gemakkelijk via een meter is te volgen. In F13 konden we in elk geval al handmatig over deze data beschikken, in F14 zullen we dit verder automatiseren.’ En hoe zit het met warmteverbruik? Komen daar ook wekelijkse rapportages voor?

Dat gaat gesmeerd! In F13 zijn aanpassingen gedaan aan de baansmering in de afvullijnen. Die smering zorgt voor een soepel verloop en reiniging van de lijnen. We keken of we de waterflow konden aanpassen en verlagen en constant konden houden tijdens het proces. We zochten naar de optimale verhouding tussen water, spoelen en gebruik van chemicaliën. Onze bevindingen leidden tot een aanpassing van de instellingen. Het resultaat? Een waterbesparing van 30 procent!

SAM-resultaten

Grolsch scoorde in 2012 een 3,2 op water, in 2013 is dat 3,4. Hiermee behoort Grolsch tot de top 10 van SABMillerbrouwerijen.

Op zoek naar de juiste balans

Goed schoon met weinig water

Water

1 0

22

F10

F11

F12

F13

F10

4,04

F11

3,88

F12

3,84

F13

3,70

F15*

3,30

• Waterverbruik per afgevulde hectoliter bier nog verder terugdringen • Wekelijks rapporteren van verbruik van thermische energie (warmte en elektriciteit) • Aanpassingen aan tunnelpasteur van de eenmalige flessenlijn. • Optimaliseren van reinigingsprocessen (CIP)

Zuid-Afrika: ABI

Roemenië

Botswana

Panama

India

Canarische Eilanden

Hongarije

Zimbabwe

Vietnam

Tanzania

Ghana

USA USA Swaziland

Malawi

0

Tsjechië Tsjechië

1

Lesotho

El ElSalvador Salvador

Australië Australië

Uganda Uganda

Zuid-Afrika: Zuid-Afrika:SAB SAB

Peru Peru

Nederland Nederland

Ecuador Ecuador

Italië Italië

Slowakije Slowakije

Colombia Colombia

Zuid-Afrika: Zuid-Afrika:ABI ABI

Roemenië Roemenië

Botswana Botswana

Panama Panama

India India

Canarische Canarische Eilanden Eilanden

Hongarije Hongarije

2

Mozambique

DVO JAARMagazine 2013

Zimbabwe Zimbabwe

Vietnam Vietnam

Tanzania Tanzania

Ghana Ghana

Swaziland Swaziland

Malawi Malawi

3

Lesotho Lesotho

00 Mozambique Mozambique

4

Zambia Zambia

11

Honduras Honduras

5

DVO JAARMAGAZINE 2013 USA

33

20

2,6

2

44

F09

4,37

*Dit is een doelstelling

• Het totale waterverbruik was in F13 970.000 m3 (F12: 10,9) • Hergebruik van spoelwater leidde tot grote besparingen • Aanpassingen aan de pasteur van de bliklijn leverde grote waterbesparingen op • SAM-score F13: 3,4 (F12: 3,2) • Eén van de tien best presterende SABMiller-landen.

3,4

Honduras

3

55

3,2

3,0

Tsjechië

4

Polen

F13 F13

El Salvador

F12 F12

F08

4,60

In F14 op de agenda

Australië

F11 F11

Uganda

F10 F10

Polen Polen

00

Bewust en betrokken Een bijkomend voordeel is volgens Susan Ladrak dat wekelijks rapporten de medewerkers bewuster en betrokken maakt. ‘Nu kunnen we ook op de werkvloer resultaten delen en bijsturen. “ Hoeveel water verbruiken we per flesje?” - dat moet gaan leven. Dat is nog niet bij iedereen zo, maar daar willen we wel naar toe. Deze aanpak van meten en rapporteren hangt nauw samen met World Class Manufacturing (WCM). We willen de mensen een spiegel voorhouden, het kwartje moet vallen. Waterbesparing is een uitdaging voor iedereen.’

Waterverbruik per hl bier:**

Resultaten

Zuid-Afrika: SAB

11

Peru

Water Water

22

Boekjaar

‘Dat is heel complex omdat er heel veel verschillende meetpunten en -momenten zijn. Maar we werken er wel hard aan om ook deze waarden in de toekomst op weekbasis te kunnen rapporteren.’

**Waterverbruik brouwerij exclusief hoofdkantoor

Nederland

2,6 2,6

3,4 3,4

Zambia

33

3,2 3,2

3,0 3,0

Ecuador

44

Italië

55

sultaten mee behaald, op sommige posities zelfs waterbesparingen van 40 procent. We zoeken natuurlijk naar de juiste balans tussen reinigen en waterverbruik. Op hygiëne en kwaliteit doen we uiteraard geen concessies. In F14 gaan we ook weer kritisch naar onze eigen processen 5 kijken.

Slowakije

Tot nu toe hielden we ons aan de speciale richtlijnen voor het reinigingsproces (CIP). In F14 gaan we die richtlijnen tegen het licht gehouden. Kunnen we het niet anders en beter doen? Met minder water en minder chemicaliën? Of korter spoelen met een pulserende straal? In de brouwerij hebben we hier goede re-

Colombia

Zuid-Afrika: SAB

Peru

Nederland

Ecuador

Italië

Slowakije

Colombia

Canarische Eilanden

Hongarije

Zimbabwe

Vietnam

Tanzania

Ghana

Swaziland

Malawi

Lesotho

Mozambique

0 Jaarlijks verbruiken we circa 10 miljoen hectoliter water voor het brouwen en verpakken van onze bieren. Voor de beeldvorming: een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 182 hectoliter water per jaar. Een snelle rekensom: Grolsch verbruikt grofweg evenveel water als 5.500 ge-

India

1

zinnen samen! We zoeken continu naar mogelijkheden om het watergebruik verder terug te dringen. Het hergebruik van restwater bij de tunnelpasteur voor de blikken heeft in F12 een enorme waterbesparing opgeleverd. In F13 kreeg dit een vervolg bij de tunnelpasteur voor de eenmalige flessenlijn. Een aanpassing die gepaard ging met veel rekenwerk en een complex ontwerpproces. Met het complete plan van aanpak dat er nu ligt kunnen we nu aan de slag zodat we in F14 kunnen gaan scoren. Naar verwachting zullen we zo procentueel hetzelfde besparen op water, warmte en energie, als op de blikkenlijn. Zuid-Afrika: ABI

5

Het waterverbruik per hectoliter bier steeds verder 4 omlaag brengen. Daar werken we hard aan. Concreet: in 3 2008 gebruikten we 4,6 hectoliter water per hectoliter bier, in F13 komen we uit op 3,7. Uiteindelijk willen we in 2 2015 toe naar 3,3 hectoliter water per hectoliter bier.

Zambia

‘Het kwartje moet vallen’

F13

F12

Roemenië

F11

Botswana

F10

Panama

0

21


3,1

Energie & Co2

Energie & CO2

Groen op de weg

Zorgvuldig omgaan met energie en CO2-uitstoot 1

2012

5 4 3

Zuinig rijden heeft effect

We vinden dat we zo zuinig mogelijk met energie om moeten gaan. Het brouwproces, het afvullen van flessen en het koelen kosten energie. Via energie-efficiënte investeringen brengen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug. In de afvalwaterzuivering produceren we steeds meer biogas (= groene energie). Zo verbruiken we minder aardgas, geld en middelen én wordt het milieu minder belast. Welke projecten zijn er in F13 in gang gezet?

Minder licht, minder kosten Allereerst het verlichtingsproject; zeer het vermelden waard. Een nieuw energiezuinig lichtsysteem bij de afvullijnen 1 en 3 halveert de energiekosten! Dit intelligente systeem werkt met bewegings- en daglichtsensoren. Als er niemand is, is het licht uit of gedimd. Hierdoor is er een energiebesparing bereikt van tenminste 50 procent, op sommige plekken zelfs 70 procent. Inmiddels is één hal klaar, de plannen voor de andere ruimten zijn gemaakt. In F14 is het magazijn aan de beurt. Binnen drie jaar moet de investering terugverdiend zijn.

Magneten In F13 is een project gestart om aardgas om te zetten in nog meer warmte dan we al deden. Door magneten te plaatsen op de gasleiding worden de vuildeeltjes in het gas geclusterd: hierdoor is de verbranding van het gas efficiënter. Op deze manier wordt met dezelfde hoeveelheid gas, meer warmte geproduceerd. Met de magneten op de grote boiler zijn goede resultaten behaald: we produceren nu ongeveer 5 procent efficiënter. In F14 zijn de resultaten echt zichtbaar en merkbaar.

Peru

Italië

Polen

El Salvadow

Tsjechië

Honduras

Nederland

Colombia

Canarische Eilanden

Roemenië

Panama

Equador

Zuid-Afrika: ABI

Hongarije

Tanzania

Slowakije

USA

Mozambique

Malawi

Uganda

India

Ghana

Lesotho

Zambia

Vietnam

Botswana

Swaziland

Zimbabwe

0

Zuid-Afrika: SAB

1

Voor het plan om via aanpassingen in het pallettransport de CO2-uitstoot met 20 procent te beperken, kregen we in 2011 de Lean & Green Award. Een oplossing was om ’s nachts te rijden (minder verkeershinder, minder brandstofverbruik) en het ‘nieuwe rijden’ toe te passen. Er is keihard gewerkt om de plannen te realiseren. De resultaten zijn zó goed dat we in F14 op de Lean & Green Star kunnen rekenen. Met de Lean & Green Star op al onze vrachtauto’s laten we zien dat we onze plannen ook echt hebben waargemaakt.

Boekjaar

Energieverbruik per hl bier:

Kg/CO2 emissie per hl bier:

F05

F09

F10

F11

F12

8,95

7,40

6,92

6,55

6,28

• Lean & Green Star behalen • Nieuwe verlichting in magazijn • Grote besparingen op de afvullijnen • Reductie warmteverbruik in bierbereiding • Onderzoek naar mogelijkheden om zonnepanelen te installeren.

33

1

3,2

2,9

3,1

3,4

Energie & CO2

0

22

F10

F11

F12

F13

5

11

Colombia Colombia

Panama Panama

Honduras Honduras

Slowakije Slowakije

Hongarije Hongarije

3 Australia Australia

Zuid-Afrika: Zuid-Afrika:ABI ABI

Equador Equador

USA USA

4

00

Tsjechië Tsjechië

onze planeet.

2

Canarische Canarische Eilanden Eilanden

te laten zien dat we hart hebben voor

44

Swaziland Swaziland

goed aan bij deze visie.

hele weekend uit. Dat deden wij om

3

Tanzania Tanzania

De warme truien dag in februari sloot

voorzijde van de brouwerij ging het

4

55

India India

iedereen kritisch naar zichzelf kijkt.

lichting van de Apollo tanks aan de

5

F13 F13

Zuid-Afrika: Zuid-Afrika:SAB SAB

maar uiteindelijk gaat het erom dat

F12 F12

Mozambique Mozambique

projecten kunnen we stappen maken

weer mee aan Earth Hour. De ver-

F11 F11

Vietnam Vietnam

op je werk ook zo moeten doen. Met

Verder deed Grolsch in maart 2013

F10 F10

Uganda Uganda

met energie om. Eigenlijk zou je dat

van het energieverbruik.

00

Zambia Zambia

laag. Velen gaan thuis al heel bewust

11

Zimbabwe Zimbabwe

kers in de kantoren bewust te maken

graden lager. Doel was de medewer-

3,4 3,4

Energie & CO Energie & CO22

Ghana Ghana

het licht uit en de verwarming om-

3,1 3,1

22

Botswana Botswana

De verwarming ging die dag een paar

kraan even uit, als je weggaat doe je

3,2 3,2

Lesotho Lesotho

Tijdens het tandenpoetsen zet je de

2,9 2,9

5,40

In F14 op de agenda

In 2013 bereikte Grolsch een SAM-score van 3,4, een mooie verbetering ten opzichte van de 3,1 van F12. Hiermee behoren we tot de vijf best presterende SABMillerlanden. De gemiddelde SAM-score wereldwijd voor Energie en CO2 is 2,7.

33

6,26

F15

87,40

*(verbrandingswaarde in hoogcalorische waarde; 1 kW elektriciteit komt overeen met 3,6 mj).

SAM-resultaten

44

98,39

Het vervoer van bier naar onze klanten is in deze cijfers niet meegenomen.

55

Begin bij jezelf!

F13

136,10 124,19 113,67 105,06 99,53

2 1

Vietnam

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Ghana

Botswana

Lesotho

DVO JAARMAGAZINE 2013

Swaziland

DVO JAARMagazine 2013

Mozambique

0

22

23

Tanzania

2

‘nieuwe rijden’ waarbij veiligheid en zuinig rijden centraal staan. Dit leidt ook tot een flinke afname van de hoeveelheid CO2-uitstoot.

Ook op de weg neemt Grolsch haar verantwoordelijkheid. Tot nu toe bestond ons wagenpark uit leaseauto’s van wel 20 merken en 50 typen. In F13 zijn we begonnen met dit aantal terug te brengen tot slechts enkele merken. We hebben keuzes gemaakt op basis van zuinigheid, kosten, milieu en CO2-uitstoot. Dit betekent dat we nu voornamelijk rijden met leaseauto’s voorzien van energielabel A, met andere woorden zuinig qua brandstofverbruik. Naast ons leaseauto’s hebben we ook gekeken naar ons vrachtvervoer. Onze chauffeurs volgen allemaal de training het

India

2011

Zuid-Afrika: SAB

2010

ElElSalvadow Salvadow

2009

Polen Polen

0

Malawi Malawi

2

Peru Peru

3,2

Nederland Nederland

2,9

Italië Italië

3,0

Roemenië Roemenië

3


3,3

Verpakkingen

Verpakking

‘We willen het groenste bier zijn’

SAM-resultaten

In 2012 scoorde Grolsch voor Verpakkingen 3,3. Dit jaar komen we eveneens op 3,3 uit. Hiermee behoort 5 5 Grolsch tot de zeven 4 4 best presterende 3 Verpakking 3 Verpakking SABMiller-landen. Het 2 2 SABMiller-gemiddelde 1 1 is 2,9. 0 3,1

2,4

3,1

3,3 3,3

3,3

3,3

2,4

F10

F11

F12

F11

F12

Op het gebied van afvalbeperking scoorde Grolsch in F13 een 4,3, net als in F12. Grolsch is hiermee één van de vijf best presterende SABMiller-landen. Het SABMiller-gemiddelde is een 3,4.

F13

F13

Resultaten • 100.000 kg staal bespaard In F14 op de agenda • Samen met blikkenleverancier gewichtsvermindering blik realiseren 5 • Andere lijm voor verpakkingen 4 kroonkurken. • Lichtere transportverpakking 3,3 3,3 3,1 3

2,4

Verpakking

2 1 0

F10

F11

F12

F13

5

Tanzania

25

Mozambique

El Salvador

DVO JAARMAGAZINE 2013

Botswana

Australië

Slowakije Slowakije

ItaliëItalië

Swaziland Swaziland Roemenië

Honduras

Zuid-Afrika: ABI

0

Lesotho

1

IndiaIndia

2

Tsjechië Tsjechië

Hongarije Hongarije

Nederland Nederland

Colombia Colombia

Uganda Uganda

3 Panama Panama

Zuid-Afrika: Zuid-Afrika: SABSAB

Polen Polen

4

Ghana Ghana

5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

F10

Afval

Doelstellingen • Hoeveelheid verpakkingsafval terugbrengen • Beter recyclen door afval beter te scheiden

Canarische Canarische Eilanden Eilanden

0

hierover in gesprek met de blikkenleverancier. Minder materiaal betekent minder impact op het milieu en lagere kosten. Ook gaan we kijken of we productieruns kunnen combineren. We willen natuurlijk wel het groenste bier blijven!’

Blik op het blik Ook ten aanzien van onze blikken proberen we winst te halen. ‘We zijn

Zambia Zambia

Swaziland

Slowakije

Italië

India

Tsjechië

Hongarije

Nederland

Colombia

Uganda

Panama

Zuid-Afrika: SAB

Polen

Canarische Eilanden

Zambia

Peru

Vietnam

Zimbabwe

USA

Ghana

minder staal in kroonkurk

‘In F13 hebben de lijm die we voor onze verpakkingen gebruiken onderzocht. We wilden nagaan of we mogelijk een zinkvrije lijm konden gebruiken. We zullen in F14 verdere testen doen zodat de verpakkingslijn voor eenmalige flessen met zinkvrije lijm kan etiketteren. Daarnaast gebruiken we dozenlijm die ook in extreme hitte en kou voldoet. Misschien hoeven we alleen in enkele gevallen de zware lijm te gebruiken, bijvoorbeeld voor verre internationale transporten. We hebben vastgesteld dat zo’n 20 procent zware lijm nodig heeft, 80 procent dus niet. We zouden runs kunnen combineren, voor lichte en sterke lijm. Dat vraagt om aanpassingen

Ecuador

DVO JAARMagazine 2013

19%

Lichtere transportverpakking Maar er is nog meer, vertelt Mieke Mannak: ‘De kroonkurken hebben we al aangepast, die zijn een stuk lichter geworden. In F13 hebben we uitgezocht of we transportverpakking van de kroonkurken konden verbeteren. Die is namelijk niet van karton gemaakt. De kroonkurken worden vanuit het buitenland geleverd, de verpakking gaat weer terug naar de leverancier. Dat is echt zonde van de transportkosten. We hebben in F13 het idee van de kartonnen transportverpakking verder uitgewerkt en ook al investeringen gedaan. In F14 gaan we dit invoeren.

Malawi

24

In oktober 2012 kregen alle retourflessen een lichtgewicht variant van de kroonkurk. Deze zijn maar liefst 17 procent lichter en bevatten 19 procent minder staal. Met deze actie besparen we ruim 100.000 kg staal op jaarbasis. De transportkosten worden hierdoor ook lager, net als de druk op het milieu. Grolsch is één van de eerste SABMiller-brouwerijen die overstapte op de lichtgewicht kroonkurken.

op de lijnen, maar die leveren uiteindelijk veel grote besparingen op.’

Tanzania Tanzania

Innovatie Het is een initiatief van Dranken Pallet Beheer (DPB): de nieuwe pallets zijn sterker en maar liefst 17 kilo lichter dan de houten pallet. Dat is gunstig voor het transport en betekent een lager dieselverbruik tijdens transport: kortom, een zeer verantwoorde innovatie. De overgang naar kunststof pallets is overigens minder eenvoudig dan het lijkt. Het heeft impact op onze hele keten: het transport, het omwisselen zelf, stapelen, etc... In april schakelden Grolsch en ook andere brouwers over op kunststof pallets. Voor Grolsch was dit in eerste instantie voor blik en eenmalige kroonkurkflessen. Half oktober 2012 volgden de kratten. In december 2013 werken we volledig met de kunststof pallets.

Retourfles gekroond met lichtgewicht kurk

Op het gebied van verpakkingen is in F13 veel gebeurd. Materials Manager Mieke Mannak over wat er achter de schermen nog meer in gang is gezet.

Mozambique Mozambique

Per april 2012 nemen we gefaseerd afscheid van de vertrouwde, houten pallets. Wat hiervoor in de plaats is gekomen? Duurzaam gemaakte pallets van gerecycled kunststof: duurzaam, lichter, sterker én hygiënischer dan de huidige pallets van hout.

In F12 en F13 hebben we al veel bespaard door de vakverdeling in de verpakking waar mogelijk weg te laten. Daar gaan we in F14 mee door. We zijn ook in gesprek met leveranciers van speciale verpakkingen die nog strakker om de producten zitten. Zo worden de flessen nog beter beschermd en gebruiken we minder karton.

El Salvador El Salvador

Schoon, sterk en licht

Tanzania

Mozambique

El Salvador

Botswana

Roemenië

Honduras

Zuid-Afrika: ABI

Lesotho

Ecuador

Malawi

Kunststof pallets

Begin 2013 kregen de verpakkingen van onze speciaal- en alcoholarme bieren een metamorfose. Duurzaamheid was daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast is het karton dat Grolsch gebruikt voor de omverpakkingen voor bijna 100 procent gemaakt van gerecycled karton. Uiteraard zijn alle kartonnen verpakkingen van Grolsch voorzien van het FSC®-keurmerk.

Australië

3

Verpakkingen beschermen ons 2 producten, maar zorgen ook voor de gewenste1merkbeleving bij onze consumenten. Grolsch wil 0 topkwaliteit uitstralen maar wel op milieuvriendelijke wijze. Daarom gebruiken we speciale lichtgewicht en duurzame verpakkingen, zorgen we voor hergebruik van flessen en stimuleren we recycling. Zo besparen we grondstoffen en beperken we de impact op het milieu.

PeruPeru

4

Vietnam Vietnam

5

Zimbabwe Zimbabwe

F13

Botswana Botswana

F12

Australië Australië

F11

Roemenië Roemenië

F10

Honduras Honduras

0

USAUSA

Verpakkingen: besparen en hergebruiken 1

Zuid-Afrika: Zuid-Afrika: ABI ABI

3,3

Lesotho Lesotho

2

3,1 2,4

Ecuador Ecuador

3

Malawi Malawi

4


Mens & Milieu Focus op mens & milieu

Veiligheid blijft een issue

Veilig en verantwoord werkklimaat Grolsch heeft oog voor de omgeving waarin we opereren. Niet alleen voor het milieu, maar óók voor de mensen. Denk aan belangengroepen, consumenten, klanten én medewerkers. In onze bedrijfscultuur staat respect centraal en is geen plaats voor discriminatie. Iedereen heeft kansen bij Grolsch, ongeacht geslacht, geaardheid, huidskleur, geloof of leeftijd. Wij bieden een gezonde en veilige werkomgeving waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Bij Grolsch ligt de focus op het behalen van resultaat en het nemen van je verantwoordelijkheid. Wij gaan ervan uit dat iedereen het in zich heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Daar willen we graag in investeren. Doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijke zaken; waar nodig bieden we relevante trainingen en opleidingen. Grolsch werkt hiervoor samen met kwalitatief goede opleidingsinstituten en trainingsbureaus. Grenzeloze ambities Grolsch maakt deel uit van een inspirerend, internationaal netwerk. Dat biedt mogelijkheden voor een carrière in het buitenland. Verder geloven we in de kracht van samen-

werking met studenten. Daarom bieden we regelmatig interessante stage- of afstudeermogelijkheden. Tot slot hebben wij speciaal voor jonge academici het Young Development Programme ontwikkeld. In drie jaar bereiden wij hen voor op een mogelijke management functie binnen Grolsch. Dialoog En de mensen buiten Grolsch? Die geven we natuurlijk ook aandacht. We vinden het belangrijk om in gesprek te blijven met mensen en organisaties in onze naaste omgeving, zoals bijvoorbeeld direct omwonenden, mediarelaties en samenwerkingspartners als Happy Fris en VVN.

Minder uitval is minder afval Als je efficiënter en veiliger werkt heb je ook minder afval: minder uitval is minder afval. Daar valt nog veel winst te behalen als we ons daar nog sterker bewust van worden. Je eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ook anderen op hun gedrag aanspreken. Ook dat moet nog groeien. Continu aandacht is waar alles om gaat. Alleen dan worden we de beste brouwerij van Nederland!

Aandacht voor mens en machine Via verschillende audits en inspecties door derden houden we bij of we aan onze veiligheids- en milieurichtlijnen voldoen. In F13 hebben we hier structuur in aangebracht. We hebben geïnventariseerd wat er wanneer gecontroleerd wordt en door wie: compleet met actie- en prioriteitenlijsten. Dat moet nog een

26

DVO JAARMagazine 2013

vast onderdeel van het werkproces worden. Ook gaan we er nog beter op toezien dat de noodzakelijke acties en reparaties die voortvloeien uit audits en inspecties ook echt uitgevoerd worden. De basis is nu in elk geval goed. Noodplan Ook het noodplan kreeg aandacht.

Het oude plan, een pakket van 300 pagina’s, hebben we aangepast en handzaam en praktisch gemaakt. Dit is het uitgangspunt voor oefeningen met onze BHV-ers; gericht trainen met aandacht voor mens en machines. In F13 hebben we in elk geval de milieu- en veiligheidscertificeringen weer behaald, ISO14001 en OHSAS 18001.

‘Scherp blijven, daar gaat het om’ Onder het motto ‘Wat onzichtbaar is, zichtbaar maken’ zorgt Jasper Hersbach ervoor dat veiligheid continu onder de aandacht blijft. Deze campagne moet het aantal ongevallen verminderen. In F13 kwamen we uit op zes ongevallen met verzuim. In F14 moet dit aantal omlaag. ‘We werken continu aan een veilige werkomgeving in onze brouwerij, kantoren en magazijnen’, vertelt Jasper Hersbach. ‘Regelmatige audits geven inzicht in de risico’s en mogelijk gevaarlijke situaties. Aan de hand daarvan kunnen wij ons veiligheidsbeleid aanscherpen. De afgelopen jaren hebben we goede resultaten geboekt. Zo waren er in

F11 en F12 respectievelijk acht en vijf ongevallen met verzuim. In F13 waren het er zes*, in F14 willen we structureel lager uitkomen.’ Tussen de oren ‘Scherp blijven, daar gaat het om’, vervolgt Jasper Hersbach die vaststelt dat de aandacht voor veiligheid dreigt te verslappen. ‘Ik heb in F13 veel energie gestoken in bewustwordingsprocessen en trainingen hierover gegeven. Het signaleren en melden van onveilige situaties, met andere ogen naar je eigen werkomgeving kijken – daar willen we naar toe. Denk aan een gladde vloer, kapotte onderdelen of lampen. Op die manier kunnen we ongevallen en bijna ongevallen voorkomen.

Het sociale gezicht van Grolsch Grolsch zet zich in voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen, denk bijvoorbeeld aan jonge arbeidsongeschikten. Onze dochteronderneming De Klok Dranken werkt samen met Hameland, hét arbeidsontwikkelbedrijf van de Oost-Achterhoek. Bij Hameland werken 1.500 mensen met een arbeidshandicap, daarvan werken er ruim 1.000 bij bedrijven in de regio. Inmiddels zijn er nu ook enkele medewerkers ingezet bij de afdeling Horeca Services van De Klok Dranken. Onder supervisie helpen zij met het schoonmaken en controleren van mobiele tapinrichtingen die verhuurd worden tijdens grote evenementen.

De boodschap moet duidelijk zijn én meetbaar. Via rapportages laten we zien hoe we scoren. We gaan nu veiligheidsrondes lopen en onveilige situaties verplicht melden om te leren kritisch naar je werkomgeving te kijken. En ja, op de lijn geldt natuurlijk altijd: bril, gehoorbescherming en petjes op. Het veiligheidsbesef moet nog beter tussen de oren komen. Maar zeg nou zelf, iedereen wil toch ’s avonds weer gezond naar huis?’ *F13: zowel eigen als ingehuurd personeel

Zijn wie je bent, het maximale uit jezelf halen en je grenzen verleggen: dát is werken bij Grolsch. Via training - zowel ‘on the job’ als in projecten - en opleiding gaan de individuele prestaties omhoog en daarmee ook ons totale resultaat. Om onze manier van werken en duidelijk te maken hebben we in F13 een geheel nieuwe website gelanceerd: www. werkenbijgrolsch.nl.

DVO JAARMAGAZINE 2013

27


Ketensamenwerking

Stakeholders

Duurzaam verbouwen & brouwen Duurzaam brouwen begint bij duurzaam verbouwen. We streven ernaar dat in 2016 al ons bier gemaakt is van duurzaam verbouwde gerst. Met het project Growing Grolsch ging Grolsch intensieve samenwerking aan met akkerbouwers in Zeeuws-Vlaanderen en Frankrijk. In 2012 was onze doelstelling dat van de totale benodigde hoeveelheid gerst, acht procent duurzaam geteeld moest zijn. In 2013 streefden we naar 15 procent. Beide targets lijken gehaald te zijn.

behoort niet meer tot de Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV. Wel is afgesproken dat de mouterij nog een aantal jaren een substantieel deel van de moutbehoefte van Grolsch zal leveren. www.growinggrolsch.nl

Duurzaamheid in onze waardeketen

Sinds april 2013 is Mouterij Kloosterzande verzelfstandigd en

28

Het afval van onze brouwerij is voor een groot deel organisch: de bierbostel die vrijkomt bij de productie van bier is een waardevol bijproduct. Het bevat veel eiwit en wordt verkocht aan boeren in heel Nederland als veevoer voor koeien.

Brouwen

Growing Grolsch over de grens Akkerbouwers in Frankrijk, Engeland en Duitsland passen de Growing Grolsch methodiek toe. Uit deze landen betrekt Grolsch ook brouwgerst. Sinds de oogst in 2012 participeert een kerngroep Franse telers van de coöperatie 'Arcis sur Aube' (SCARA) in Growing Grolsch. Deze telers leveren op dit moment ongeveer 8 procent van de brouwgerst van Grolsch. Hiermee zijn zij de meest vooruitstrevende telers van Frankrijk. AgriConfiance heeft hun duurzame werkwijze gecertificeerd met het Volet Vert-keurmerk.

Bier draagt bij aan de Nederlandse economie door onder meer werkgelegenheid. We creëren banen door onze inkopen bij leveranciers en door de distributie en verkoop van ons bier.

Wij brouwen ons bier volgens een oud recept, maar met de modernste technologieën. Hierdoor is de kwaliteit steeds verder omgaan met water en energie.

En wat vinden stakeholders van ons DVO-beleid? “De lat ligt hoog” ‘Grolsch legt de lat voor haar leveranciers hoog. Niet alleen op het gebied van kwaliteit, prijs en betrouwbaarheid maar ook wat betreft omgang met medewerkers, communicatie, uitstraling en duurzaamheid. Grolsch loopt voorop in het toepassen van alternatieven vormen van vervoer. Bij voorkeur gaat het vervoer over water. Kan dat niet, zoals bij de toelevering van

Verbouwen

We werken samen met brouwgersttelers aan een verdere verbetering van de bedrijfsvoering, verhoging van de kwaliteit en het borgen van de beschikbaarheid van brouwgerst.

DVO JAARMagazine 2013

Verpakken

Een groot deel van ons bier wordt en fusten.

André Pluimers, Bolk Transport

“Duidelijk beeld” ‘Dat Grolsch DVO hoog in het vaandel heeft staan, wordt meteen duidelijk bij een bezoek aan de brouwerij. Op enthousiaste en duidelijke wijze krijg je uitgelegd wat de besparingen zijn op CO2-uitstoot en waterverbruik, welke aanpassingen er zijn gedaan in de productielijnen en hoe Grolsch omgaat met de omgeving – het nabuurschap. Ook het jaarlijkse verslag dat we als relatie ontvangen geeft hierover een duidelijk beeld. Grolsch zou hier best meer informatie over kunnen verspreiden. Op de (consumenten) website van Grolsch vind je hier weinig over terug, terwijl dit toch veel mensen aan zal spreken.’ Marieke Neefs, Category Manager, Jumbo Supermarkten

“Kiezen voor groene werkgever” Door afval maximaal te scheiden kunnen we van de restproducten nieuwe producten en verpakkingen maken. Op dit moment is bijna 99,8 procent van ons afval recyclebaar.

supermarktdistributiecentra, werken we doorlopend aan verbetering en vermindering van het wegvervoer. De Lean & Green Award is daar een mooi voorbeeld van. Grolsch praat niet alleen over duurzaamheid, maar gaat er ook daadwerkelijk mee aan de slag. En van haar leveranciers verlangt zij hetzelfde.’

Vermarkten, verkopen en genieten

Wij werken samen met retailers en horeca-ondernemers, zodat consumenten zowel in cafés, bars en restaurants als thuis op een verantwoorde manier van ons bier kunnen genieten.

Op onze etiketten staat een bewustwordingsboodschap die waarschuwt tegen alcoholgebruik op jonge leeftijd (16+) en vermelden we www.TalkingAlcohol.com voor informatie over alcoholgebruik.

‘Grolsch, één van onze belangrijkste klanten, voert een sterk duurzaamheidsbeleid. Daar zijn wij trots op. We zien dat ook onze kandidaten duurzaam en verantwoord ondernemen steeds belangrijker gaan vinden. Bij het kiezen van een toekomstige werkgever speelt dit absoluut een rol; een groene werkgever heeft een streepje vóór.’ Janko Klaeijsen, Top of Minds Executive Search

“Duurzaam smaakt goed” ‘Dat Grolsch het duurzaamste biertje brouwt, wist ik wel. Ze besteden veel aandacht aan de ingrediënten, die worden zo duurzaam mogelijk geteeld en verbruikt. Die aandacht voor natuur en milieu zie je ook terug in het groen om en rond de brouwerij; het ligt er altijd netjes bij. Verder is Grolsch betrokken bij de regio. Mensen uit de buurt krijgen gelegenheid mee te denken over de ontwikkelingen op het terrein en verschillende lokale verenigingen kunnen rekenen op ondersteuning. Maar als ik een pilsje drink, is DVO eerlijk gezegd niet het eerste waar ik aan denk... Ik vind het wel goed dat Grolsch zo duurzaam en bewust brouwt - zolang het bier maar net zo lekker blijft smaken! Harrie Rademaker, omwonende Grolsch brouwerij

DVO JAARMAGAZINE 2013

29


Stakeholders

Vervolg

“Echt een pluspunt, die betrokkenheid”

“Open communiceren met noabers”

‘Grolsch is op een verantwoorde manier bezig met energie-, water-, en afvalbeheersing. Dit alles om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dat is natuurlijk een belangrijke opgave. Maar duurzaam verantwoord ondernemen raakt ook de werkomgeving van de medewerkers. Energiebesparing mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de arbeidsomstandigheden. Op dat punt houdt de OR altijd een oogje in het zeil. Een positieve ontwikkeling is de

‘Grolsch communiceert heel open met ons als omwonenden. Dat is prettig en ook best bijzonder, want soms hebben wij tegenstrijdige belangen. Het is goed dat het hogere management en de directie ook af en toe aanschuiven - dat stellen de noabers op prijs!’

maatschappelijke betrokkenheid van Grolsch. Echt een pluspunt dat best wat meer onder de aandacht van medewerkers mag komen!’ Irma Bakker, voorzitter OR

Wordt vervolgd…

Gerrit Bijvank, voorzitter klankbordgroep Usselo Boekelo

Milieuvriendelijke uitstraling” ‘Grolsch is sterk betrokken met ondernemers, verenigingen en bedrijven in de regio. Ook landelijke initiatieven kunnen op de bierbrouwer rekenen, zoals de 3FM Serious Request actie. Van een speciale editie bier in blik ging een deel van de opbrengst naar het goede doel.  Grolsch denkt in de breedte na over hoe op water- en energieverbruik bespaard kan worden. Een mooi voorbeeld is de nieuwe verpakkingslijn. Daarbij is niet alleen gekeken naar milieubesparingen maar ook naar een wijziging in de kleur

groen die bijdraagt aan de milieuvriendelijke uitstraling. De website TalkingAlcohol.com is een prachtig initiatief om mensen te informeren over alcoholgebruik. Verantwoord alcoholgebruik bereik je niet alleen via wetgeving, maar vooral via informatie. Hierin neemt Grolsch haar verantwoordelijkheid. Grolsch doet echt veel op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen. Dit mag op de website van Grolsch best meer naar voren komen. Consumenten hebben namelijk steeds meer interesse in goede en natuur-

lijke voeding en milieuvriendelijke en duurzame bedrijven.’ Fiona de Lange, bier.blog.nl

“Oog voor duurzame toekomst” ‘Grolsch is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en néémt die verantwoordelijkheid ook echt. Er is een duidelijke visie; eentje die gericht is op een duurzame toekomst. Inzetten voor verantwoord alcoholgebruik in het verkeer – vooral als het gaat om jongeren: dat is wat Grolsch en BOB met elkaar verbindt. Samen geven we hier op creatieve, ludieke en soms gedurfde wijze invulling aan. Grolsch mag best wat meer uitdragen welke acties en maatregelen zij neemt om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat weet de consument helemaal niet. Wees niet te bescheiden!’ Gerard Willems, Veilig Verkeer Nederland

30

DVO JAARMagazine 2013

In onderstaande tabel staan onze SABMiller-scores van F13 en de doelstellingen voor de komende jaren op een rijtje.

F13 F14 F15 F16 F17 eindscore target target target target

Alcohol Water Energie en CO2 Verpakkingen Afval Duurzame ketensamenwerking Corporate Social Investment HIV/Aids Mensenrechten Transparantie Totaal

3,7 3,4 3,4 3,3 4,3 3,1 3,9 3,0 3,8 4,0 3,6

4,7 3,4 3,4 3,4 4,3 3,1 4,2 3,0 3,8 4,0 3,7

5,0 5,0 5,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4,3 4,3 4,3 3,1 3,1 3,1 4,5 4,5 4,5 3,0 3,0 3,0 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8

DVO JAARMAGAZINE 2013

31


Ideeën en suggesties Grolsch zet zich actief in voor een milieuvriendelijk productieproces van onze bieren. We hebben aandacht voor de mensen in onze omgeving: medewerkers, omwonenden en andere belanghebbenden. De afgelopen jaren hebben we al veel structurele verbeteringen doorgevoerd. Op deze weg gaan wij verder.

Omdat wij denken dat het altijd nóg beter kan gaan, ontvangen wij graag ideeën. Wat kan beter? Handiger? Milieuvriendelijker of duidelijker? Wij staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties over onze manier van duurzaam en verantwoord ondernemen. Wij gaan graag de dialoog aan, via email, Twitter of telefoon.

Contactpersoon: Koert van ’t Hof, Manager Corporate Affairs. Telefoon: +31 (0)53 - 48 33 333 Email: corporatecommunications@grolsch.nl Twitter: #koninklijkegrolsch Telefoonnummer: +31 (0)53 - 48 33 333 Bezoekadres: Koninklijke Grolsch N.V. Brouwerslaan 1 7548 XA Enschede Postadres: Postbus 55 7500 AB Enschede www.koninklijkegrolsch.nl www.grolsch.nl www.werkenbijgrolsch.nl

Het DVO Jaarmagazine F13 is een uitgave van Koninklijke Grolsch. DVO-resultaten worden jaarlijks gepubliceerd.

Colofon

Tekst Vocabulaire Tekstproducties Vormgeving en opmaak SOV concept en vormgeving, Losser Drukwerk Drukkerij Te Sligte BV, Enschede

32

DVO JAARMagazine 2013

© 2013 - Nadruk of vermenigvuldiging van deze uitgave in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, in het Nederlands of enig andere taal, is zonder schriftelijke toestemming van de afdeling Corporate Affairs van Koninklijke Grolsch niet toegestaan.

Grolsch dvo 2013 nl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you