Page 1

KO NG E L I G N O R S K S E I L FO R E N I NG

ROGRA

ROYA L N O RW E G I A N YACH T C L U B

Fokus Bank

FĂŚrderseilasen 17.-19. juni 2011


VOLVO OCEAN RACE EDITION MED INSPIRASJON FRA VERDENS HARDESTE HAVSEILAS

Volvo Ocean Race Edition produseres i et begrenset antall og har hentet inspirasjon fra Volvo Ocean Race. Bilene leveres med enten den unike Ocean Blue II lakken, eller med Electric Silver metallic lakk. Både interiør- og eksteriørmessig finner du en rekke unike seil- og Volvo Ocean Race inspirerte detaljer som gir den seilerinteresserte et helt spesielt fartøy - selv på land.

VOLVO V60 FRA KR 342 800,-* VOLVO V70 FRA KR 367 800,-* VOLVO XC60 FRA KR 498 800,-* (DRIVe 2WD) VOLVO XC70 FRA KR 496 800,-* (DRIVe 2WD) For Volvo Ocean Race Edition, kommer et tillegg.

NYE VOLVO V 60, V70, XC60 OG XC70 VOLVO OCEAN RACE EDITION * VEIL. PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT OSLO. GJ.SN. FORBRUK 4.5 - 10.3 L/100 KM. CO 2-UTSLIPP 119 - 169 G/KM. ALLE VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDET BIL KAN HA EKSTRAUTSTYR. TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK .COM/VOLVOCARSNO OG W W W.VOL VOCARS.NO

Volvo. for life

STENSHAGEN BIL - VI LEVER AV TILLIT!

Drammensveien 213 | tel 22 51 56 00 | www.stenshagen.no


REGATTAKONTOR Torsdag 16. juni Kl. 09.00 - 16.00 Sted: KNS, Huk Aveny 1, Oslo Tlf.: 23 27 56 00. KNS vil i tillegg ha ha et eget informasjonskontor i Race Village på Aker Brygge. Fredag 17. juni Tid: Kl. 09.00 - 16.00 Sted: KNS, Huk Aveny 1, Oslo Tlf.: 23 27 56 00 NB! E-mailer blir ikke håndtert etter kl. 16.00 denne dag. Fredag 17. juni - 19. juni Tid: 17. juni kl. 16.00 til 19. juni kl. 12.00 Sted: Regattakontoret, Sykestua på Karljohansvern, Horten Tlf.: 33 04 83 16 Fax: 33 20 13 69 ARRANGØR Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 Oslo Tlf.: 23 27 56 00 - Fax.: 23 27 56 10 E-mail: info@kns.no - www. kns.no Havnesjef: Johann Haldorsson, Tlf.: 23 27 56 00 VHF: 68 FÆRDERKOMITEEN Formann: Tor Møinichen Generalsekretær: Jan-Erik Næss Regattasjef: Marit Grundseth Jury leder: Thomas Kresse Prosjektleder: Per Bøymo. I tillegg en rekke medarbeidere og frivillige på land og til vanns som alle yter en helt avgjørende innsats for å gjøre Færderseilasen til et vellykket arrangement. PR/MEDIA Henrik Halvorsen, Gambit Hill & Knowlton Tlf.: 22 04 82 05 Mob: 90 15 83 85 Færderprogram Produsert av: KNS Trykk: Grafisk & Gaver AS Foto: Seilas og KNS Illustrasjoner: One Communication AS Kartene i programmet er kun illustrasjoner og kan ikke brukes for navigasjon.

Innhold 5 Seilingsbestemmelser

Les nøye!

10 Deltagerinformasjon 12 Program Aker Brygge 13 Program Horten 15 Premiering 16 Tips under seilasen,

Det er flere veivalg som kan føre til seier i Færder’n. Det morsomme med seiling er at forholdene aldri er like.

17 Sikkerhet

Huskeliste for skipper og mannskap

19 Strategiske & taktiske tips 21 Ny havnefront i Indre havn, Horten 23 Seilas sender live fra Færder’n 25 Underholdning 27, 28, 29 Kart

Banekart, innseiling start Oslo, indre havn Horten

30 Protestskjema 31 Egenerklæring

Senest 3 timer etter målgang.

32 SMS tjenesten 33 Mannskapsliste

Leveres før start, elektroniskt.

35 Veiledende startoversikt 36 Deltagerliste

Deltagerliste pr. nr.

58 Sponsorer

Med fokus på

FÆRDERSEILASEN Færderseilasen 2011

3


SIKKERHET Vi kan se tilbake på 64 Færderseilaser med en meget hyggelig statistikk når det gjelder deltagernes sikkerhet. Æren for dette skal i første rekke tilfalle skipperne på deltagerbåtene. Uansett hvor mye foranstaltninger vi som arrangør iverksetter for å redusere risiko for skader og ulykker er det skipperens skjønn som til slutt er den avgjørende faktor for sikkerheten. Hvert år rekrutteres det nye skippere til regattaen og vi vil derfor benytte anledningen til å minne om skipper-ansvaret. Ansvaret for alle avgjørelser som fattes om bord er alltid skipperens. Noen velger en demokratisk prosess bak sine beslutninger mens andre gir mindre rom for diskusjon og utsteder sine ordre i en mer militær form. Her må skipper og mannskap finne sin form, - men rollene må være klare.

Formann i KNS, Tor Møinichen

Velkommen DEN 64. FÆRDERSEILASEN Årets Færderseilas er den 64. i en rekke svært vellykkede arrangementer. Dette viser at regattaen er kommet for å bli på linje med andre stevner som er blitt ikoner innen massemønstring av idrettsfolk, som for eksempel Skarverennet, Birkebeiner’n og Holmenkollmarsjen for å nevne noen. Det finnes heldigvis mange andre eksempler på regattaer som samler stor bredde. Hovdan-Skagen Race i regi av Bærum S.F., Two- og One-Star som Fredrikstad S.F. arrangerer hvert år, samt mange andre flotte arrangementer, er gode eksempler. Vi er glade for at det dukker opp flere slike regattaer som appelerer til seiling i ”stor båt” i regattasammenheng. Under Hankø Race Week vil vi i år utvide stevnet med fire dager storbåtregatta som skal inngå i NORCs ranking serie. HRW blir igjen et ukelangt stevne. Vi har nå to serier: - HRW Big Boat series fra lørdag til tirsdag og HRW One Design series fra torsdag til søndag. Det gleder oss at vår partner til HRW, Fredrikstad SF, er med på denne utvidelsen. Men Færder’n er den største overnattingsregattaen i verden, og det håper vi den fortsetter å være. Det er naturlig å spørre hvorfor så mange møter opp år etter år. Det vi tilbyr i dag er en helg med sport i frisk luft, miljøvennlig aktivitet og godt sosialt samvær. Dette vil gjelde alle som

4

Færderseilasen 2011

deltar. De ivrigste og beste seilerne vil få utfordringer som setter dem på prøve slik at seieren ikke er klar før alle er i mål. Færder’n er lunefull med tanke på vind og vær. Selv vant vi Hollenderseilasen et år (en kortere tilsvarende seilas) mye fordi vi holdt ut og ventet på vind gjennom en natt med regn og vindstille. Det ble en kald vakt, men seieren var verdt utholdenheten. Færder’n byr på tilsvarende utfordringer. Mitt råd er: - hold ut og seil bra! På vegne av KNS takker jeg alle for deltagelsen, og jeg ønsker dere alle en riktig god seilas. Måtte den beste vinne! Selv er jeg ombord i startbåten fredag. Lørdag og søndag er jeg med i protestkomiteen i Horten. Forhåpentligvis møter jeg ikke så mange av dere der. Studer reglene og seil pent! Til slutt vil jeg nevne at for at dere alle skal få seile Ferderseilasen er det hundrevis av frivillige og ansatte i KNS og i Ankerkomiteen i Horten som stiller opp i arrangørstaben og i protestkomiteen. Vær snill og send dem en vennlig tanke underveis. På vegne av foreningen takker jeg alle for innsatsen denne helgen! Tor Møinichen Formann i KNS

Skipperen må ha full oversikt over båtens tekniske stand, mannskapets kompetanse, seilingsbestemmelser, sjøveisregler, sikkerhetsutstyr, mat og drikke. Herunder også kommunikasjon. Husk at det er lytteplikt på VHF kanal 16. Pass særlig på sjøsyke personer om bord. Vi minner også om det evige råd: ”Rev i tide”. Vi ser ofte båter som utsetter å reve fordi man er redd for å miste fart. Vær da klar over at å reve når ripa er i vannet nesten alltid gir større fart enn å opprettholde stor krengning. Mannskapet har det mer komfortabelt, marginene øker og sjansen for at noe eller noen går over bord er mindre. Sikker seilas ønskes fra oss i KNS! Jan-Erik Næss Generalsekretær KNS Sikkerhetsansvarlig for Færderseilasen.


Seilingsbestemmelser 1. Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Følgende NSFs bestemmelser og regler vil gjelde; startberettigelse inkludert lisensregler, reklamereglene og KNS sikkerhetsbestemmelser for tur- og havseilas med noen unntak. Se pkt. 7. Regattaen er underlagt NIFs retningslinjer vedrørende alkoholreklame. 1.3 Kappseilingsregel 63.1 er endret slik at protestkomiteen forbeholder seg retten til, uten en høring, å ilegge straff for regelbrudd på grunnlag av mottatte rapporter og regelbrudd innrømmet i deltagernes erklæringer. 1.4 Kappseilingsreglene 44.1 og 44.2 endres som følger: Det er ikke anledning til å ta totørnstraff for brudd på Kappseilngsreglene i Del 2 eller entørnstraff for merkeberøring (kappseilingsregel 31). Protestkomiteen kan fravike Kappseilingsregel 64.1(a) om straff og frifinnelse og uten en høring benytte prosenttillegg i tid/straff gitt for eksempel som følger: Forseelse Straff Ikke levert egenerklæring innen tre (3) timer etter målpassering: 5% Ikke levert SMS meldinger ved rundinger og målpassering : 0-2% Ikke utvist hensyn til nyttetrafikk: 5% evt. DSQ Forseelse ved Start/Runding/Merker For tidlig start 2,5% (min. én plass ned) Berøre startmerke 2,5% Berøre rundingsmerke 2,5% Ikke fulgt pålegg fra kontroll-/merkebåter minimum 2,5% Ikke seilt løpet annet enn marginal for tidlig start: DSQ Motorbruk Registrert på egenmelding (uten gyldig grunn): minimum 2,5% Ikke registrert på egenmelding: DSQ Batteriladning m. utkoblet propell: Ingen straff Vike for nyttetrafikk: Ingen straff Unngå nødsituasjon/alvorlig skade/komme klar etter grunnstøting: Ingen straff Nødvendig motor bruk skal ikke medføre fordeler Manglende lanterner Sommel/forglemmelse: 5% Bevisst: DSQ Under rep. – loggført: Ingen straff Mangler: Straff Redningsvester: 1-5% Øvrig sikkerhetsutstyr: 0.5%-5% Mangler ved seilnummer: 1%-3% Ikke vise sponsormerker: 0 - 1% Ikke vise sponsormerker: 0-1%

1.5 Respitt klasser er underlagt de ulike målesystemenes regelsett: • LYS klasser: NORLYS regler og veiledninger • ORC klasser: ORC Rating Systems regler • IRC klasser: IRC Rules 2011 del 1,2 og 3 • De gjeldene regler for enhver annen respittklasse 1.6 Ved konflikter mellom språk, gjelder norsk. 2. Reklame Reklame vil være i henhold til de enkelte klassers nasjonale eller internasjonale bestemmelser. Respitt/Tur og Hav har i henhold til NSFs regler rett til å føre reklame. Alle båter pålegges, iht. ISAF Regulation 20 å føre regattasponsors merke (trebåter kan føre dette i fokk). 3. Beskjeder til deltagere Skippere inviteres til skipper-/informasjonsmøte i Vika Kino, torsdag 16. juni kl. 17.30 og 18.30. Møtet omfatter samtlige klasser, inklusive skøytene og andre som starter fra Son og Sollerud. Regattaens offisielle oppslagstavle frem til 17. juni kl. 16.00 er ved KNS-kontoret, Huk Aveny 1, for startende fra Son på Soon Seilforening frem til kl. 18.00 den 17. juni og for startende fra Sollerud på riggplass frem til kl 11.30. Fra 17. juni kl. 20.00 er den offisielle oppslagstavlen på regattakontoret på I Sykestua på Karljohansvern, Kommandørkaptein Klincksvei 2, Horten 4. Endringer i Seilingsbestemmelsene Eventuelle endringer i deltagerlister, klasseinndeling eller startlister frem til 1. juni kl. 16.00 vil være tilgjengelig på ”Retteliste 1” som kan fås på Skipper-/informasjonsmøte 16. juni. Eventuelle endringer i Seilingsbestemmelser frem til 16. juni kl. 16.00 vil være tilgjengelige på “Retteliste 2” som kan fås på Skipper-/informasjons-møtet 10. juni. Rettelistene vil bli forsøkt gjort tilgjengelig på web. 5. Klasseinndeling 5.1 Endelige fordelinger av klasser og banealternativ blir kunngjort i deltagerlisten. Det tas forbehold om eventuelle endringer i banealternativ og klasseinndeling. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser. 5.2 Måletallet som er registrert på båter den 15. mai gjelder for seilasen (gjelder alle ratingklasser). Båter som pr. 15. mai ikke har et måletall plasseres endelig i klasse av arrangøren. Båter kan ikke bytte klasse etter 15. mai, med mindre arrangøren finner dette påkrevd. Shorthanded måletall fra NORLYS gjelder kun for klasser som seiler bane SSO. 5.3 Turbåter- begrensinger på seilføring Samtlige deltagere i Turklasse seiler uten noen form for

Færderseilasen 2011

5


spinnaker(inkludert gennaker/code zero etc). Det er bare tillatt med ett forseil om gangen med maximal forliksperpendikulær (JLP) på 1,5* fortriangelbasen(J). J er avstanden mellom forkant mast og forstagets innfestning i dekk. Det seiles scratch. Deltagerlisten vil vise hvilke grupper de enkelte båter deltar i, når de skal starte og hvilken bane de skal seile. 5.4 Grand Prix Gruppen omfatter de båter KNS etter eget skjønn og vurdering finner det naturlig ikke å sette inn i ordinære klasser på grunn av sin størrelse, kommersielle utnyttelse, chartervirksomhet, målebrevproblematikk o.l. Deltagere i Grand Prix vil om nødvendig bli inndelt i underkategorier og bli tildelt et FYS-tall. Fastsettelse av FYS-tall er endelig. En båt kan ikke protestere eller søke om godtgjørelse basert på en påstand om at et FYS-tall ikke er riktig. Dette endrer Kappseilingsregel 60.1. Tidskorreksjonen vil bli beregnet etter tid-på-tid systemet. Grand Prix-klassen seiler bane GP. Båtene utgjør første start kl. 12.00 og startlinjen er som for andre klasser. 6. Seilnummer Samtlige deltagende båter skal føre nasjonale seilnummer i seilene i henhold til Kappseilingsreglenes Appendiks G. Søknader om unntak fra dette Appendiks, vil bli avvist. Anmeldte seilnummer gjelder, og må føres også i spinnaker og overlappende genoaer, Kappseilingsreglene Appendiks G1.3(d) og (e). Båter som bryter disse bestemmelser, eller som seiler med andre seilnummer enn anmeldt (ett eller flere lånte seil), vil kunne bli diskvalifisert eller ilagt annen straff. Ved runding eller innkomst i mørket skal seilnummer belyses og vises. 7. Sikkerhetsbestemmelser – Offshore Special regulations: KNS sikkerhetsbestemmelser for tur- og havseilas (KNS OSR) gjelder for alle unntatt F18 med følgende endringer: Disse bestemmelsene er lagt ut i sin helhet på www.kns.no 7.1 Generelt •Besetningsmedlemmer som er yngre enn 18 år skal benytte redningsvest i henhold til KNS OSR 5.01 hele seilasen. Dette endrer Kappseilingsregel 40. •For båter uten rekke i tur og respittklasser kan det innvilges dispens, men de må da seile med jackstays Sikkerhetsline skal benyttes ved ferdsel utenfor cockpit. Krav til jackstays og sikkerhetsliner er beskrevet i ISAF OSR 4.04 og 5.02. Søknad om dispens sendes arrangør innen 15.mai 2011. 7.2 Klassiske treseilere • For Klassiske treseilere gjelder ikke KNS OSR pkt 3.06 , 3.09, og 3.14 • Hvis en båt ikke oppfyller KNS OSR 3.14 skal alle besetningsmedlemmene benytte redningsvest i henhold til OSR 5.01 hele seilasen. Dette endrer Kappseilingsregel 40. • Regattaarrangøren forbeholder seg retten til å utelukke hele klassen hvis værforholdene skulle tilsi dette. Båter som er ekskludert skal overholde alle regler så lenge de befinner seg i regattaområdet. Utelukkelsen vil bli annonsert på KNS webside og sent de berørte parter på registrert e-post adresse og mobilnr (SMS). Båtene har ikke rett til å søke godtgjørelse for dette selv om de ikke har mottatt noen beskjeder(endrer Regel 62). 7.3 NSF godkjente klassebåter • For båter som deltar i klasse for NSFs godkjente klassebåter gjelder ikke KNS OSR pkt 3.06, 3.09, og 3.14 • Hvis en båt ikke oppfyller KNS OSR 3.14 skal alle besetningsmedlemmene benytte redningsvest i henhold til KNS OSR 5.01 hele seilasen. Båten skal også være utstyrt med jackstays og sikkerhetsline skal benyttes ved ferdsel utenfor cockpit. Krav til jackstays og sikkerhetsliner er beskrevet i ISAF OSR 4.04 og 5.02. Dette endrer Kappseilingsregel 40. 7.4 Skøyter • For skøyter gjelder ikke KNS OSR pkt 3.06, 3.09, og 3.14 • Hvis en båt ikke oppfyller KNS OSR 3.14 skal alle besetningsmedlemmene benytte redningsvest i henhold til OSR 5.01 hele seilasen. Båten skal også være utstyrt med jackstays og sikkerhetsline skal benyttes ved ferdsel utenfor cockpit. Krav til jackstays og sikkerhetsliner er beskrevet i ISAF OSR 4.04 og 5.02 Dette endrer Kappseilingsregel 40

6

Færderseilasen 2011

7.5 Formula 18 klassen 7.5.1 Utstyr som skal finnes om bord i hver Formula 18: • Kompass • Håndholdt vantett VHF* • Minst 1 Padleåre • 3 stk (2* +1) røde SOLAS LSA III fallskjermraketter ikke eldre enn 4 år • 1 skarp kniv med slire forsvarlig festet til fremre bæreseksjon • 1 vanntett lommelykt* • Vanntett og slagsikker polyetylen beholder ** • 1 taueline på min. diameter 8mm og minste 12 meter lang. Tauelinen skal ikke brukes til noe annet enn tauing *Skal oppbevares i beholder nevnt over ** beholderen skal festes forsvarlig til båten og skal være enkel å komme til selv om båter har kappseilt 7.5.2 Pålagt utstyr pr. besetnings medlem for Formula 18: • 1 tørrdrakt • 1 GSM mobiltelefon pakket vanntett* • 1 “strobe light” med ekstra batterier* • Førstehjelps compress • Flytevest min.std. ISO 12402-5 (50N) *Skal oppbevares i beholder nevnt i 7.5.1 Det skal før start signeres en ansvarsfraskrivelse av både skipper og mannskap for de som seiler Formula 18. KNS sikkerhetsregler finner du på våre websider; www.kns.no 8. Kontroller 8.1 Kontroller av sikkerhetsutstyr vil bli foretatt i ca. 10 % av de påmeldte båter i Oslo på ettermiddagen den 16. juni og på formiddag den 17. juni, samt før start i Son og Sollerud 17. juni. Likeledes vil kontroller kunne bli foretatt umiddelbart etter innkomst i Horten. Båter som etter forespørsel unnlater å delta i sikkerhetskontroll, eller hvor utstyret eller forsikringen er mangelfull, kan gis startforbud, diskvalifiseres eller gis straff i form av prosenttillegg på anvendt tid. Mangler rapporteres til protestkomiteen som kan gi straff uten høring 8.2 Hver båt skal fremvise gyldig målebrev eller målesertifikat om den forespørres om dette. Uanmeldt kontroll av båt kan skje i forbindelse med seilasen. Oppnevnte representanter for de respektive ratingsystemene kan foreta uanmeldt kontroll av båter, og kan protestere på et hvilket som helst brudd på de respektive regler. Dette forandrer Kappseilingsregel 60.2 9. Starttidspunkt Oslo Havn Tid for første varselsignal er fredag 17. juni kl 1140 Son Bilekrakk Tid for første varselsignal er fredag 17. juni kl 1750 Sollerud Tid for første varselsignal er fredag 17. juni kl 1150 10. Klasseflagg Samtlige båter skal føre flagg i akterstaget overensstemmende med vedkommende klasses startflagg. Startflagget er angitt under klassens start i deltagerlisten. 11. Løpene Observer at alle oppgitte GPS posisjoner er omtrentlige 12.1 Bane T: SStartlinje Oslo havn. Startlinjen krysses fra nordøst mot sydvest, og løpet fortsetter ut mellom Bygdøy og Nakholmen, deretter nord og vest av rød og hvit lysbøye i posisjon N59°52,5065’ Ø010°38,7612’ (WGS) NV av Nesoddtangen. Videre nord og vest av Gåsungene, vest av Steilene Fyr og grønn stake på Søndre Steilesand (Slemmestad), nord og vest gul bøye FL Y 3s Torsteingrunnen i posisjon N59°47,56 og Ø010°30,92, videre vest av Søndre Langåra, Lågøya og Aspon, mellom Filtvet Fyr og utlagt bøye øst for fyret. Båtene runder Tristeingrunnen idet staken og Færder Fyr holdes om styrbord, såvel for utgående som for inngående. Deretter vest av Bastøy og vest av utlagt bøye ca. 200 m øst av moloen ved Åsgårdstrand. Deretter til mål. Distanse fra start Oslo ca:83,0 n.mil. 12.2 Bane ST: SStartlinje Son, Bilekrakk. Startlinjen passeres fra nord mot syd. Løpet går deretter rundt Tristeingrunnen idet staken og Færder Fyr holdes om styrbord, såvel for utgående som for inngående. Deretter til mål. Distanse fra start ved Bile: ca:55,8 n.mil.


12.3 Bane H: Startlinje Oslo havn. Startlinjen krysses fra nordøst mot sydvest, og løpet fortsetter ut mellom Bygdøy og Nakholmen, deretter nord og vest av rød og hvit lysbøye i posisjon N59°52,5065’ Ø010°38,7612’ (WGS) NV av Nesoddtangen. Videre nord og vest av Gåsungene, vest av Steilene Fyr og grønn stake på Søndre Steilesand, nord og vest gul bøye FL Y 3s Torsteingrunnen i posisjon N59°47,56 og Ø010°30,92, videre vest av Søndre Langåra, Lågøya og Aspon, mellom Filtvet Fyr og utlagt bøye øst for fyret. Båtene runder Hollænderboen Lykt om styrbord. Deretter vest av Bastøy og vest av utlagt bøye ca. 200 m øst av moloen ved Åsgårdstrand. Deretter til mål. Distanse fra start Oslo: ca:65,0 n.mil. 12.4 Bane SH: Startlinje Son, Bilekrakk. Startlinjen passeres fra nord mot syd, deretter rundes Hollænderboen Lykt om styrbord. Deretter til mål. Distanse fra start ved Bile: ca:29,1 n.mil. 12.5 Bane M: Startlinje Oslo havn. Startlinjen krysses fra nordøst mot sydvest, og løpet fortsetter ut mellom Bygdøy og Nakholmen, deretter nord og vest av rød og hvit lysbøye i posisjon N59°52,5065’ Ø010°38,7612’ (WGS) NV av Nesoddtangen. Videre nord og vest av Gåsungene, vest av Steilene Fyr og grønn stake på Søndre Steilesand, nord og vest gul bøye FL Y 3s Torsteingrunnen i posisjon N59°47,56 og Ø010°30,92, videre vest av Søndre Langåra, Lågøya og Aspon, mellom Filtvet Fyr og utlagt bøye øst for fyret. Båtene runder Mefjordboen Lykt om styrbord. Deretter vest av Bastøy og vest av utlagt bøye ca. 200 m øst av moloen ved Åsgårdstrand. Deretter til mål. Distanse fra Oslo: ca:44,0 n.mil. 12.6 Bane SSO Startlinje Son, Bilekrakk. Startlinjen passeres fra nord mot syd. Fortsett sydover og hold følgende merker og skjær på styrbord side: Færder fyr, svart&gul Tristeingrunnen(YB), Laksskjær fyr, Gloskjærsbåene, Kløvningsbåene, Tjømebåden og Østre Ostgrunnen og så runding Sydostgrunnen Lysbøye (N58 05.030 E010 19.195) styrbord. Fortsett til mål og hold Østre Ostgrunnen, Tjømebåden, Kløvningsbåene, Gloskjærsbåene and Laksskjær fyr på babord side samt svart&gul Tristeingrunnen(YB) og Færder Fyr på styrbord side. Distanse fra start Bilekrakk ca:69 n.mil 12.8 Bane F-18 Endelig bane vil bli slått opp en time før varselsignalet og delt ut på skippermøtet på Sollerud før start. Hele serien består av flere regattaer med egen start og målgang. Foreløpig baner: Start Oslo Lat/Long? Bane Start- utlagt merke Slemmestad (babord)-Finish Mål Tronvik, Jeløya Regatta nr. 1 Start Tronvik, Jeløya Lat./Long? Bane Start-Bastøy SB-mål Mål Horten – Færder Mållinje Regatta nr. 2 Løpsbegrensinger: Det seiles nord og vest av rød og hvit lysbøye i posisjon N59°52,5065’ Ø010°38,7612’ (WGS) NV av Nesoddtangen. Videre nord og vest av Gåsungene, vest av Steilene Fyr og grønn stake på Søndre Steilesand, nord og vest gul bøye FL Y 3s Torsteingrunnen i posisjon N59°47,56 og Ø010°30,92, videre vest av Søndre Langåra, Lågøya og Aspon, mellom Filtvet Fyr og utlagt bøye øst for fyret

Banen kan endres underveis, dette vil bli informert over VHF og muntlig til alle deltagerne. Alle båtene må følge instruksjoner fra sikkerhetsbåtene. Seilasen kan bli stoppet etter enhver målgang. Et hvert løp kan bli avkortet ved ethvert merke. 12. Begrensningsbøye øst av Filtvet Fyr Begrensningsbøyer vil i mørket bli forsøkt markert med et “Fiskeri-lys” (ca. 25 hvite blink/min.). 13. Starter 13.1 Starter fra Oslo 13.1.1 Seilasen vil bli startet som følger: Varselsignal - klarsignal - startsignal (intervall 10 min. – 5 min.- 0 min.). Dette endrer Kappseilingsregel 26. Eksempel: 1. start kl. 12.00 2. start kl. 12.10 og etterfølgende starter med 10 min. mellomrom. 13.1.2 Startlinje - Oslo (Se tegning) For bane T, H, M og GP er startlinjen mellom utlagt bøye sydøst av Herbern Marina og stang med orange flagg på komitebåt nord av Hovedøya. Signalflagg vil bli vist på komitébåt. 13.1.3 Startområde i Oslo (Se tegning) Startområdet er området mellom startlinjen og ca. 50 meter på førstartsiden av startlinjen. Det henstilles til alle båter om ikke å gå inn i dette før de siste 20 minutter før egen start. Venteområdet er nordøst av Hovedøya. Båter skal inn i dette området tidligst 40 minutter før sin start. Deltagere skal ikke befinne seg nordenfor sperrelinje mellom Herbern Marina og utlagt bøye øst for Sandtangen. Sperrelinjen er markert med utlagte bøyer. Deltagere skal heller ikke befinne seg nordøst for sperrelinjen mellom Herbern Marina og utlagt bøye syd for Tjuvholmutstikkeren. Deltagere skal under oppholdet i Oslo Havn følge alle pålegg gitt av politiet, havnevesenet og vaktbåtene. Vaktbåter fører signalflagg “U”, signal vaktfartøy. Deltagere skal under opphold i Oslo havn og under seilasen holde av veien for ferger og annen nyttetrafikk i henhold til Sjøveisreglenes paragraf 44. 13.1.4 Adkomst til venteområdet i Oslo (Se kart s. 28) Adkomst til venteområdet må skje øst av Hovedøya. Ingen båter må passere startlinjen på vei til startområdet/venteområdet etter 1. start. 13.2 Starter fra Son, Bile 13.2.1 Seilasen vil bli startet som følger: Varselsignal - klarsignal - startsignal (intervall 10 min. – 5 min.- 0 min.). Dette endrer Kappseilingsregel 26. Etterfølgende starter med 10 min. mellomrom. 13.2.2. Startlinje - Son, Bile For bane SSO - ST - SH er startlinjen mellom to utlagte røde bøyer vest av øya Bile. Signalflagg vil bli vist på land. 13.3 Starter fra Sollerud 13.3.1 Seilasen vil bli startet som følger: I henhold til Kappseilingsregel 26. 13.3.2. Startlinje – Sollerud For bane F-18 er startlinjen mellom to grønn stake og utlagt gul bøye ca 300 m sydøst for moloen på Sollerud. De påfølgende startlinjer vil bli annonsert på VHF.

13.4 Tilbakekalling Det vil ikke bli gitt signal om individuell tilbakekalling. En båt som ved sitt startsignal har noen del av skrog, besetning eller utstyr Etter målgang av hver regatta vil det være en hviletid på ca 20 på løpsiden av startlinjen vil bli gitt en prosentstraff i henhold til min etter siste båt i mål før start av neste legg(regatta). Det vil bli Seilingsbestemmelsenes pkt. 1.4. Dette endrer Kappseilingsregel gitt informasjon om dette via VHF. Komitebåten som er startog 29.1 målbåt vil være merket med XX 14. Mållinje Før hver start vil det bli gitt viktig informasjon om vær, bane og Mållinjen er for alle klasser en linje vest-øst mellom to utlagte annen relevant informasjon på VHF. Det er påbudt for hvert lag bøyer ved Rørestrand (Horten Seilforening), ca. 1 n.m. syd for å ha VHFslått på. Feil eller mangler ved VHF informasjon gir ikke Fyllinga Lykt. grunnlag for søknad om godtgjørelse.(dette endrer Kappseilingsregel 63.1)

Færderseilasen 2011

7


15. Merke- og kontrollbåter I tillegg til kontrollbåtene i startområdet, vil det også ved rundinger og ellers underveis hvor forholdene måtte tilsi det, bli utplassert vakt- og kontrollbåter. Disse fører i tillegg til eventuell annen merking, signalflagg “U”. Pålegg fra disse båtene skal følges. Dette gjelder også eventuelt bording for kontroll av sikkerhetsutstyr. Da disse båtene inngår i en rednings- og bergningsplan for seilasen, kan kontrollbåtene ved rundingsmerkene være opptatt på annet hold. Deltagende båter skal uansett selv notere klokkeslett for runding, samt hvis mulig, seilnummer på båt foran og bak. 16. Lanterner Lanterner skal være tent i tidsrommet kl. 22.30 - 04.00, og for øvrig når forholdene krever det. I overnevnte tidsrom gjelder de internasjonale sjøveisregler i stedet for de aktuelle regler i Del 2 av Kappseilingsreglene. Båter som ikke fører forskriftsmessige lanterner vil kunne få en prosentstraff eller bli diskvalifisert 17. Forholdet til nyttetrafikken/Sjøveisreglene Deltagerne minnes om plikten til å overholde sjøveisreglenes bestemmelser. Spesielt henledes oppmerksomheten på lystfartøyers vikeplikt for nyttetrafikken som beskrevet i Regel 8; Manøver for å unngå sammenstøt, Regel 9; Trange farvann og Regel 44; Ansvar mellom fartøy. Brudd på sjøveisreglenes bestemmelser, og manglende utvist hensyn til nyttetrafikken vil kunne medføre diskvalifikasjon, i tillegg til strafferettslige reaksjoner fra aktuelle myndigheter. Nødvendig motorbruk for å overholde denne vikeplikten skal registreres på egenmelding (SMS), og medfører ingen straff i forhold til Kappseilingsreglene. Motorbruken må skje på en slik måte at det er klart at den ikke gir konkurranse-messige fordeler. 18. Deltagende båter med VHF Det minnes om konsesjonsbestemmelsenes krav til uinnskrenket lytteplikt på kanal 16 og 73 under seilasen. Kanal 73 benyttes til kommunikasjon med andre båter. NB! Kanal 16 skal ikke benyttes til dette! 19. Mobiltelefon Bruk av mobiltelefon (tilknyttet det offentlige nett) for innhenting av offentlig tilgjenglig informasjon (værmeldinger o.l.) er tillatt. Dette modifiserer Kappseilingsregel 41 og tilsvarende klasseregel. Dette omfatter ikke kommunikasjon deltagerne imellom. 20. Spesielle bestemmelser Medias reportasjebåter kan ønske å ta ombord i sine båter mannskap fra deltagende båter for intervju. Dette er tillatt dersom deltagerne selv ønsker å delta i et slikt intervju.

23.2 SMS skal sendes ved passeringspunkt og runding. Unnlatelse kan medføre straff i henhold til Seilingsbestemmelsene pkt 1.4 Dette er en del av sikkerhetsapparatet i seilasen, slik at arrangøren har oversikt over hvor båtene befinner seg under løpet. Tjenesten koster kr. 3,- pr. SMS. I retur får avsender en SMS med midlertidig resultatliste for sin klasse (se side 32 for nærmere beskrivelse av tjenesten). En båt kan ikke protestere for brudd på denne seilings-bestemmelsen. Dette endrer Kappseilingsregel 60.1 24. Protester Protester må være skriftlige og på godkjent protestskjema. Innlevering skal skje til regattakontoret i Horten senest tre (3) timer etter målpassering. Protesthøringer vil bli holdt på regattakontoret i Horten lørdag 18 . juni fra kl. 13.00. Eventuelle forandringer vil bli gitt på oppslagtavlen på regattakontoret. Beskjed om protester vil bli slått opp fortløpende på oppslagstavlen. Deltagerne må selv kontrollere om de er part eller vitne i noen protest. Protestkomiteen kan avgjøre en protest som den finner for godt, uten full avhøring hvis en part i protesten, eller en stedfortreder, unnlater å gjøre hva han kan for å være tilstede ved høringen. Dette endrer Kappseilingsregel 63.1. Protester som ikke blir avgjort i Horten, vil bli behandlet på KNS kontor, Huk Aveny 1, Oslo, mandag 20. juni fra kl. 18.00. 25. Resultatservice Ajourførte foreløpige lister vil fortløpende bli slått opp ved regattakontoret i Horten og lagt ut på KNS webside (www.kns.no). 26. Premieutdeling Denne vil finne sted på “Sykehusbryggen” søndag 19. juni kl. 10.00. Premier som ikke er avhentet i Huk Aveny 1 innen 30. september 2011 tilfalller KNS. 27. Ansvarsfraskrivelse 27.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Kappseilingsregel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. 27.2 Formula-18 klassen: Før start skal skipperen på hver båt undertegne en ansvarsfraskrivelse. Han skal være oppmerksom på at han har det fulle ansvar for sin egen om mannskapets sikkerhet.

28 Media rettigheter Ved å delta i Færderseilasen gir deltagere i regattaen 21. Brutt løp - påmeldte båter som ikke starter arrangøren og dets partnere uinnskrenket rettigheter og Båter som bryter løpet, uansett grunn, og påmeldte båter som tillatelse til å bruke navn, bilde og biografiske opplysninger for ikke starter, skal omgående rapportere dette til regattakonpublisering av foto og video av deltagere og båter de seiler toret, tlf. 23 27 56 00 frem til kl. 16.00 fredag 17. juni. Etter kl. 16.00 under regattaen i et hvert media (inklusive men fredag og frem til søndag 19. juni kl. 06.00, tlf. 33 04 83 16 Horten. ikke avgrenset til reklame og redaksjonelle oppslag på TV, Båter som setter seg ut over denne bestemmelsen kan bli rapinternett eller i trykte media). portert til Norges Seilforbund med anmodning om straff etter Kappseilingsregel 69. 29. Forsikring Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsfor22. Maksimaltid sikring. Skriftlig dokumentasjon fra forsikringsselskapet eller kopi Maksimaltid for seilasen er søndag 14. juni kl. 01.00. Deltagende av gyldig forsikringsavtale skal medbringes om bord. båter som ikke har passert mål innen denne tid skal omgående rapportere dette til regattakontoret. De vil bli notert som DNF 30. Regattakontor (ikke fullført) på resultatlisten. Oslo, KNS kontoret, Huk Aveny 1: Fredag 17. juni kl. 09.00 - 1600, 23. Tidtaking/Erklæring/SMS tlf.: 23 27 56 00 Tid vil bli notert fra land ved innkomsten. I tillegg må deltagerne Horten, I Sykestua ved Marinemuseet, Kommandørkaptein selv ta tiden ved runding og innkomst, og notere disse i erklærin- Klincksvei 2 gen om fullført seilas. Enhver overtredelse eller tvil om overhold- Fredag 17. juni kl. 16.00 til søndag 19. juni kl. 10.00, else av regler, bestemmelser eller seilinstruksjoner, skal også tlf.: 33 04 83 16 rapporteres på erklæringen. 23. 1 Erklæringen skal leveres regattakontoret i Horten senest tre (3) timer etter målpassering. En deltager, som ikke har funnet et eller flere av rundingsmerkene, må gjøre uttrykkelig oppmerksom på dette i erklæringen, og nøye forklare hvorfor han likevel mener å ha seilt riktig.

8

Færderseilasen 2011


FÆRDERSEILASEN

Velkommen til Dronningen Klubb- og Selskapslokaler

Dronningen Klubb- og Selskapslokaler skaper de beste rammer rundt enhver anledning, fra uhøytidelige sammenkomster og møter til formelle markeringer som bryllup og andre jubileer. Det serveres lunsjbuffet for kr. 65,- mandag til fredag fra kl. 12.00 - kl. 13.00. For mer informasjon, ta kontakt, eller se våre nettsider. Dronningen Klubb- og Selskapslokaler Dronningen 1, 0287 Oslo Telefon: 22 43 87 66 E-post: dronningen@kns.no www.kns.no

Seilasminner med Færderboken!

KNS samarbeider med fotobedriften Fovea AS om å lage Færderboken. Fjorårets utgave ble et prøveprosjekt, årets Færderbok vil få en ny vri som skal ha mer fokus på gode seilasminner. Fovea vil være tilstede med fotografer i båter, på land og bankett/premieutdeling for å fange opp gode opplevelser. Resultatet skal bli en bok som tilbys alle årets deltakere. Det er tenkt at boken skal inneholde bilder, tekster, banekart og resultatlister mm. Et flott minne for vel gjennomført seilas! Følg med på nyhetsbrev fra KNS Færderseilasen for nærmere info og om hvordan du kan få boken hjemsendt til uforpliktende gjennomsyn.

FÆRDERBOKEN

Færderseilasen 2010

9

2


VIKTIGE DATOER

Deltager informasjon SKIPPERMØTET Sted Skippermøtet avholdes på Vika Kino, Aker Brygge

16. juni Skippermøte med vær melding fra Meteorologisk Institutt kl. 17.30 og 18.30 på Vika Kino

16.-17. juni

Racevillage på Aker Brygge åpner med tilbud for seilerne.

17. juni Første start fra Oslo kl.12.00 Første start fra Son kl.18.00

19. juni Premieutdeling Sykehusbrygga i Horten kl. 10.00.

SMS - TJENESTER Resultater – rundingstider . Se side 9 for mer informasjon.

Dato Torsdag den 16. juni. Tidspunkt Kl. 17.30: Klassebåter, Turseiler, ORC Kl. 18.30: Lys, GP VÆRVARSLING FRA METEROLOGISK INSTITUTT Værmelding vil bli gitt på Skippermøtet. På www.kns.no finner du fra 1. juni en link til Meteorologisk institutts værtjeneste for Færder deltakerne. Dersom du ønsker det, kan du også konsultere direkte med meteorologen på telefon 820 9001 (kr. 26 pr. min.). www.met.no. MANNSKAPSWEB Ingen båt, men lyst til å seile? Har båt, men mangler mannskap? For at flere skal få oppleve Færder’n hjelper KNS skippere og mannskap å finne hverandre. Surf deg til Mannskapsbanken på www.kns.no HAVNEPLASS I OSLO 1. Dronningen På Dronningen tilbyr vi tilreisende havneplass (begrenset antall plasser). Kall opp vårt havnekontor på VHF kanal 68 eller ring tlf. 23 27 56 00 så får du anvist plass. Vi kan på forhånd ikke love bort plasser. Havnen har garderober med dusj og toalett. Prisen er 130,- pr. døgn for deltakere i seilasen.

Sponsormerker føres på styrbord og babord baug.

SPONSORMERKE (se seilings bestemmelser) Samtlige deltagende båter pålagt å føre et merke med Færderseilas logo og Fokus Bank og eget merke med Helly Hansen, Volvo og Aftenposten. Merkene settes over hverandre i baugen. Merkene skal føres både på styrbord og babord baug, og blir utsendt sammen med programmet. Treseilere kan føre sponsormerke i fokka hvis det er fare for at maling/gelcoat på båten kan bli ødelagt ved fjerning av merket etter seilasen.

2. Aker Brygge På Herbern Marina, Aker Brygge, kan du reservere båtplass Se www.herbern.no, eller ring 22 83 19 90. VHF kanal 72.

RUNDINGSBÅTER Det vil være båter for kontroll i områdene ved Slemmestad, Filtvedt, Mefjordboen, Hollænder- og Tristein, samt ved Åsgårdstrand. Disse inngår også i den generelle beredskap, og kan være engasjert på annet hold.

3. Lysaker Brygge På Lysaker Brygge, utenfor Swang Båtutstyr, finnes det noen gjesteplasser. Du kan samtidig få kjøpt båtutstyret du alternativt mangler til seilasen. Det er både matbutikk og hyggelig café på området. Husk at du som KNS medlem har 10% rabatt hos Swang.

FORTØYNINGSPLASSER I HORTEN Fra “Sykehusbryggen”, Magasinbygg B og Horten Roklubb, legges det ut flytebrygger for tillegging. NB! Bryggene er ment som langganger, slik at alle båter som fortøyer må ligge for egen dregg. Se bryggeplanen som vist på vedlagt kart. Deltakerne plikter å følge anvisninger som blir gitt av patruljebåtene i innerste havn. Båter som legger til i feil område vil bli forlangt flyttet. Båter kan ikke ligge igjen etter seilasen! ANDRE AKTIVITETER Marinemuseet i Horten vil være åpent 18. - 19. juni kl. 12.00-16.00 Fotomuseet i Horten vil være åpent 18. - 19. juni kl. 12.00-17.00

10

Færderseilasen 2011


SERVERING - HORTEN På arrangementsområdet vil du finne servering av mat og drikke. Våre sponsorer og samarbeidspartnere har eget telt med mange hyggelige aktiviteter. All underholdning vil foregå fra scenene på “Sykehusbryggen” og ved Rokubben fra lørdag formiddag (se kart s. 13). Grillene på Roklubben er varme fra kl. 10.00. Frokost på Roklubben serveres på søndagen fra kl. 08.00. Søndag kl 08.00 til 11.00 serveres det frokost på roklubben, kr 100,- pr pers. Her er det også mulig å fylle termoser med kaffe til seilturen hjem.

DUSJ OG TOALETT Mobile toaletter er montert rundt på området. Alle deltakere henstilles til å benytte disse, slik at vi får benytte området til arrangementet også neste år. Dusjer er tilgjengelig i Ørnhallen, øst av området og Horten Roklubb (stenger kl. 21.00, lørdag, på Roklubben). PARKERING I SON Da et antall deltagere som starter fra Son etterlater bilen der, er det tidligere oppstått trafikkproblemer i forbindelse med parkeringen. Soon Seilforening vil i år anvise parkeringsplass (sannsynligvis på skolen). Vi ber våre seilere følge disse anvisninger. RUTETIDER FOR FERGENE

Avgang/ankomst Oslo fredag 11. juni 14.00 Color Line, avgang (Kiel fergen) 17,00 DFDS 18.30 Stena Line ankomst 15.00 Costa Luminosa Avg. Ca. Passering Drøbak: 15.00 16.30 18.30 16.00

Color Line på vei sydover Stena Line på vei nordover DFDS på vei sydover Costa Luminosa Sydover

Bastøy Fergen

Hvert 15. min fra 10.00 – 21.15 samt. 22.00, 23.00, 24.00

DRIVGARNSFISKE Det foregår drivgarnsfiske etter makrell i Oslofjorden daglig i tidsrommet 22.00 04.00. Pålegg fra vaktbåter må følges. VED ALVORLIGE UHELL • Vurder behovet for hjelp og assistanse • Gi førstehjelp • Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp, gi melding på: 112 - politiet/rednings sentral VHF: Tjøme Radio, kanal 16. Hold linjen til hjelp kommer • Deretter; Når og hvis tiden og omstendighetene tillater det, orienter regattakontoret på tlf. 33 04 83 16 • Husk at mannskapets og båtens sikkerhet er ditt ansvar

Protester må være skriftlige og på godkjent protestskjema. Innlevering skal skje til regattakontoret i Horten senest tre timer etter målgang. Protesthøring blir holdt på regattakontoret i Horten lørdag 18. juni fra kl. 13.00. Tidsplan for protester, følg med på oppslagstavlen ved regattakontoret i Horten. Eventuelle endringer slås også opp her. Protester som ikke kan bli avgjort i Horten, vil bli behandlet på KNS’s kontor, Huk Aveny 1, Oslo, mandag 20. juni fra kl. 18.00 SJØVEISREGLENE 1. Sjøveisreglene gjelder hele døgnet overfor alle fartøyer som ikke deltar i Færderseilasen og mellom deltakerne som angitt i seilingsbestemmelsene pkt. 18, Lanterner. Siden alle deltagende båter skal føre signalflagg i akterstaget, er dette bestemmende for hvilke regler som gjelder. For sikkerhets skyld refereres hovedreglene på enkelt norsk: • Hvis seilbåter møtes, slik at det er fare for kollisjon, skal den som har vinden inn om babord vike • Har begge vinden inn fra samme side, skal den som er i lovart vike • Innhentende båt har vikeplikt • Er du i tvil, skal du alltid vike • Når du viker, skal det skje ved en markert manøver i god tid • De Internasjonale regler til forebyggingav sammenstøt på sjøen: 1972. Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. desember 1975, med senere endringer gjort gjeldende fra 15. juli 1977. Vær oppmerksom på at det er innført separsjonslinjer i indre og ytre Oslofjord.

Heis signalflagg som festflagging.

SIGNALFLAGG Vi oppfordrer alle deltagerne til å heise signalflagg som Festflagging. Vi minner om at de skal ned kl. 21.00 sammen med nasjonalflagget, og at de aldri skal brukes under gange. FØLG SEILASEN PÅ WWW.SEILAS.NO Seilas vil også i år dekke Færderseilasen, på www.seilas.no. I tillegg til å kunne se bilder fra seilasen, vil du få siste nytt om rundinger, resultater og hyggelige hendelser under veis. DELTAKERPLAKETTER Deltakerplakett kan hentes av skipper på regattakontoret i Horten. En plakett pr. båt. Ytterliggere plaketter kan kjøpes for kr. 80,-.

PROTESTER Ta hensyn til fergetider.

Færderseilasen 2011

11


Program I Race Village på Aker Brygge ved Herbern Marina vil deltakerne kunne få utført mange nyttige tjenester i forkant av seilasen. Færderseilasen arrangeres samme helg som Oslo Sommerfestival, som også har mange spennende arrangmenter.

Seilas Sett deg ned og les det seneste Seilas.

Aftenposten Utstilling av A-jollen.

Herbern Marina - Internett tilkobling På Herbern Marina kan du enkelt koble deg opp mot Internett ved å bruke Trådløs Sone (WLAN) fra Telenor Mobil. Du vil da få en rask og stabil forbindelse slik at du enkelt kan laste ned sjøkart, værmelding er eller sjekke siste mail. Har du et bedriftsabonnement fra Telenor Mobil er abonnementet inkludert og du betaler kun for trafikken. Alternativt får du kjøpt skrapekort på Herbern Marina, havnekontoret, som gir en tidsbegrenset tilgang.

Volvo Utstilling av biler.

Se www.Telenormobil.no/wlan for mer informasjon.

BESØK OSS I RACE VILLAGE Helly Hansen Salg og rådgiving på seiltøy.

Meteorologisk Institutt Info om meteorologiske tjenester. Swang Båtutstyr Salg av sikkerhetsutstyr, båtutstyr og startflagg. North Sails Seilmakertjenester. KNS info kontor Info om regattaen og sikkerhetskontroll. Haugengruppen Produkter i skipperposerne

Aker brygge Oslo Race Week

10.-11. juni kl. 10.00 - 18.00 Aker Brygge Open Match, Trening kl. 18.00 - 20.00 After Sail

11. juni

kl. 10.00 - 18.00 Aker Brygge Open Match kl. 12.00 - 18.00 Volvo Aker Brygge Cup kl. 19.00 - 02.00 Oslo Race Week Party

12. juni kl. 10.00 - 18.00 Aker Brygge OpenMatch kl. 12.00 - 18.00 Volvo Aker Brygge Cup kl. 18.00 - 20.00 After Sail kl. 19.00 Premieutdeling kl. 20.00 Intergrated Cup Int. åpning

13. juni

kl. 10.00 - 18.00 Integrated Cup Intl.

14. juni kl. 10.00 - 18.00 Integrated Cup Intl. kl. 17.00 After Sail kl. 17.30 Klassisk seilas

15. juni

kl. 10.00 - 16.00 Integrated Cup Intl.

16. juni kl. 10.00 - 16.00 Integrated Cup Intl. kl. 12.00 - 22.00 Race Village Færder´n kl. 16.00 - 20.00 Finaler Volvo Aker Brygge Cup kl. 17.30 - 20.00 Skippermøte Færder´n, Vika Kino kl. 18.00 - 22.00 After Sail kl. 20.00 Premieutdeling, Herbern Marina

17. juni kl. 08.00 -14.00 Race Village Færder´n kl. 11.30 -16.00 Start Færderseilasen

12

Færderseilasen 2011


Horten Færder’n

17. juni Kl. 16.00 Regattakontoret åpner i Horten

18. juni Pølser fåes kjøpt ved regattakotor. kl. 10.00 - 02.00 Servering kl. 14.00 Utdeling av årets seiler kl. 15.00 Jubileumskonsert

19. juni

Program Slapp av med ditt mannskap og nyt tiden i Horten. Vi tilbyr spennende utstillere, servering og underholdning. Konferansier på begge scener er Tore Kristiansen.

TILSTEDE I HORTEN Fokus bank Stevnesponsor

KNS har et samarbeid med Horten Seilforening, Fotballklubben Ørn, Horten Jazzklubb, Horten Roklubb og Marinematrosene som står for salg av mat og drikke på området.

Helly Hansen Salg og rådgiving på seiltøy Volvo Utstilling av biler Meteorologisk Institutt Info om meteorologiske tjenester

Internett tilkobling Internett ved å bruke Trådløs Sone (WLAN) fra H-nett i Horten. Du vil da få en rask og stabil forbindelse slik at du enkelt kan laste nedsjøkart,værmeldinger eller sjekke siste mail

Doyle Seilmakertjenester Haugengruppen Salg av Meksikansk mat Seilas Fototjeneste

kl. 08.00 -11.00 Serveres frokost på roklubben, kr 100,- pr pers. Mulig å fylle termos m/ kaffe til seilturen hjem. kl. 09.00 Vekking til korpsmusikk kl. 10.00 Premieutdeling, sykehusbryggen kl. 12.00 Regattakontoret stenger

HORTEN Med fokus på

FÆRDERSEILASEN Med fokus på

HORTEN INDUSTRIPARK

FÆRDERSEILASEN

MMU UTSTEIN

TOALETT

NORSK MUSEUM FOR FOTOGRAFERING

MARINEMUSÈET

PARKERING

SØPPEL

HORTEN ROKLUBB TOALETT HELLY HANSEN

TAXI

REKER X-yachts Bryggen

VOLVO

:DUSJ

(Ørnhallen)

IS

SERVERING

GRILL

SCENE

SØPPEL

REGATTA KONTOR N V

Ø S

BB KLU RO NG TEN VERI R HO SER TOALETT DUSJ

DUSJ

(Ørnhallen)

Færderseilasen 2011

13


CONFIDENT WHEN IT MATTERS Helly Hansen: The choice of ocean racing professionals for staying dry, warm and protected in extreme conditions.

Thomas Coville / Professional sailor with multiple world records


Premiering Færderseilasen Erfaring viser at enkelte ikke er oppmerksomme på at de er blitt premiert i Færderseilasen. Vandrepremier som ikke avhentes innen 30.09.11 tilfaller KNS. OBS: Gavekortene for middag må brukes innen 30.09.11. Premien skal være returnert KNS innen 1. mai året etter. Skipperen er ansvarlig for gravering med samme type skrift som er benyttet på premien. Færder-Cup Færder Cup er en konkurranse mellom seilforeninger. Denne er innlagt i Expressklassen. Båtene er oppfordret til å føre sine foreningsstandarder i akterstaget ca. 1 m over klasseflagget. Horten Line Honour Cup Premier fra Horten kommune til første båt i mål etter runding Tristeingrunnen, Hollænderboen og Mefjordboen gjelder ikke GP. Premier KNS har fastsatt følgende fordeling Klasser med 8-10 båter 3 premier Klasser med 11-15 båter 4 premier Klasser med 16-20 båter 5 premier Klasser med 21-25 båter 6 premier Klasser med 26-30 båter 7 premier Klasser med 31-35 båter 8 premier Klasser med 36-40 båter 9 premier Klasser med 41-45 båter 10 premier Klasser med 46-60 båter 11 premier Vandrepremier satt opp av KNS: Fram pokalen Utdeles til raskeste klassevinner i Lyseller ORC klasse (forutsatt gyldig Lysmålerbrev). Beregnet etter LYSsystemet uansett bane. Helly Hansen pokalen Vinner av minste LYS-tall klasse for hver av banene H, M og T (korrigert tid). NHK Færderpokalen Beste ORC Racer-båt (korrigert tid).

Tristeinpokalen Vinner R40. Gave fra Eivind Astrup. KNS Færder First Hurtigste båt i største LYS-tall klasse som runder Tristein (korrigert tid). Færder Fruen Line Honour til første båt i mål, uansett klasse, i lengste løp som også seiles av flerskrogsbåter (gjelder ikke GP). Vinner av vandrepremier kan ikke ha pådradd seg straff i seilasen. Vandrepremier satt opp av klasseklubber: - Tingstad Pokalen, Klassisk tre - Jul Nilsens minnepokal, Skøyte, pokalen vandrer i kl. 1-2-3-4 - Fritz Hoffmanns minnepokal, Turbåter - Lloyds multihull cup, Flerskrogsklassen - Carl Anderssons Minnepokal, Beste Vindø - Maxi-klubbens pokal - Maxi- 77 og Fenix. - Halvmodell Færder’n - IF-klassen - “Piratpokalen” - H-båt - Normar Pokalen - First 40,7 - Normar Pokalen - First 31,7 - Omega Pokalen - Omega - HR 26-29 Pokalen - HR 26-29 - HR 31-39 Pokalen - HR 31-39 - HR 312 Pokalen - HR 312 - Dehler pokalen - Beste Dehler i LYS runding Tristein - Granseil Pokalen - Express - Lystbåt pokalen - LYS u.spinn båter start fra Son -Beste Bavaria i Lys klasse på hver bane Alle vandrepremier er evigvandrende med unntak av; Albatross pokal og IF-Båt-klassen Gavepremier Gavekort fra Swang Båtutstyr verdi 3000,- i klasse X-99 Ekstra-premier Dronningen Restaurant gavekort Klasser med over 40 båter:

KNS Færderpokalen Beste ORC Cruiser/Racer båt (korrigert tid).

Færderseilasen 2011

15


Tips til seilasen Hvordan kan du avgjøre hva slags fartøy du ser i mørket, og i hvilken retning det beveger seg? Ser du kun ett hvitt lys er dette høyst sannsynlig en akterlanterne som kan tilhøre enten et maskindrevet fartøy eller et seilfartøy. Hvis peilingen ikke forandrer seg betyr det at dere holder samme kurs, og du har, som innhentende fartøy, uavhengig av om du seiler eller går for motor, ubetinget vikeplikt. En annen mulighet er at det hvite lyset representerer et maskindrevet fartøy på motsatt kurs, og hvor du først får øye på den hvite topplanternen.

og høyere enn den forut. Du har her utvilsomt med et nyttefartøy å gjøre, så hold av veien. Den røde og den grønne lanternen angir hvilken side av fartøyet du ser, og derav kan du avgjøre hvilken hovedkurs det holder. Hvis peilingen til den andre båten ikke forandrer seg vesentlig, er det fare for kollisjon, og båten med vikeplikt må foreta nødvendig kursendring. En god kikkert er muligens et enda mer verdifullt hjelpemiddel om natten enn i dagslys, og vil kunne gi vesentlig informasjon om andre fartøys posisjon, kurs, fart og type.

Kravet til lanterners synlighet er beskrevet i Sjøveisreglenes Regel 22, og varierer med fartøyets størrelse. Felles er imidlertid at topplanternen skal være synlig på større avstand og plassert høyere enn sidelanternene, og det er derfor du normalt ser denne først.

Nyttetrafikk, som ønsker å angi hvilke manøvrer det foretar, gir følgende lydsignal:

Ser du kun et rødt eller grønt lys vil dette normalt være babord eller styrbord sidelanterne på et seilfartøy. Ser du i tillegg et hvitt lys (topplanterne) over dette, må du regne med at du har å gjøre med et maskindrevet fartøy. Maskindrevne fartøy med lengde over 50 meter fører i tillegg ytterligere en topplanterne aktenfor

16

Færderseilasen 2011

• Ett kort støt som betyr: “Jeg forandrer kurs til styrbord” • To korte støt som betyr: “Jeg forandrer kurs til babord” • Tre korte støt som betyr: “Jeg bruker maskinkraften akterover” • I tillegg benyttes minst fem korte støt som et oppmerksomhetssignal.

Hold av veien for nyttetrafikk, ferger og andre store skip - det er unødvendig og under din verdighet å irritere eller kanskje skape farlige situasjoner. Tenk sikkerhet og ta dine forholdsregler. Skulle det oppstå tåke eller andre forhold som nedsetter sikten, hold deg ekstra godt til siden for skipsleden, og unngå, hvis mulig, å krysse denne. Et godt råd er å beordre mannskapet på dekk iført redningsvester. Vær spesielt oppmerksom på fergetrafikken mellom Moss og Horten. Glem heller ikke at det også er stor trafikk ut og inn av Drammensfjorden. Vis videre spesiell aktsomhet i Losområdet nord og øst av Store Færder.


Sikkerhet

Husk lys og skrittstropp til redningsvesten. Helly Hansen selger dette i Race Village på Aker Brygge, samt utenfor Latter, før og etter skippermøtet.

Sjekk også at at båten din oppfyller sikkerhetskravene.

HUSKELISTE

for skipper og mannskap

Før start

Under seilasen

I Mål

1. 2. 3.

4. Seil inn til start i henhold til innseilings kartet i programmet. 5. Husk at motorbruk etter din 5 minutter er forbudt. 6. Hold alltid utkikk i le, og vær oppmerksom på andre båter. 7. Gi plass for land eller andre hindringer. 8. Hvis du ønsker å protestere på noen – så sett protestflagg med én gang. 9. Hold god avstand til nyttetrafikken. Følg ekstra godt med når du seiler i leden. Oversikt over fergetrafikken står i programmet. 10. Bruk alltid lanterner om natten. 11. Meld fra til regattakontoret om du ikke starter eller hvis du bryter seilasen. 12. Husk å sende SMS ved passeringer/ rundinger. Notér også båt foran og bak på egenerklæringen. 13. Husk å vise seilnummer når du går i mål. I mørket, lys med lykt i seilet.

14. I havn, husk å ankre opp i henhold til havneplan og henvisning fra eskortetjenesten, se programmet 15. Lever egenerklæring på regatta kontoret innen 3 timer. Da får du også midlertidig resultatliste for din klasse. 16. Lever inn evt. protest på regatta kontoret, innen 3 timer. 17. Kos deg! Følg med på resultatene. Gi beskjed til regattakontoret om ting ikke stemmer, og husk å sjekke på oppslagstavlen om noen har protestert på deg.

Sjekk at båten har alt sikkerhetsutstyr som kreves. Les seilingsbestemmelsene og følg dem. Sjekk rettelisten på web/Race Village og start i riktig start. Ha riktig klasse flagg i akterstaget.

Færderseilasen 2011

17


Sannsynligheten er stor for at du aldri vil trenge hjelp til å utvikle verdens raskeste kjølbåt...

...men du kan dra nytte av erfaringen, innovasjonen og resultatene som utvikles under slike prosjekter. Nytenkning og teknologi sørger for at regattaseilere som turseilere får enda bedre og mer holdbare seil. Doyle leder an i utviklingen som skal sørge for at du ligger en båtlengde foran. Se www.speeddream.org og www.doylestratis.com

Doyle - Lyngør Seilmakerverksted 3716 6500 / fredrik@doyle.no Doyle TarponSeil / Sandefjord 9756 4474 / marius@tarponseil.no


Strategiske & taktiske

TIPS

Vær oppmerksom på vekslende vindforhold til Filtvet. • Ved sydlig vind – vestsiden gjelder I starten • Er vindretningen øst for S – får du god høyde • Hvor blåser det fra? på østsiden • Hvor vil de fleste starte? • Bestem deg for startside Breiangen • Beregn startside i forhold til vind • Vet du strøm og vindretning i fjorden? • Legg deg tidlig opp på linja • Er det solgangsbris? – hold deg på østsiden til • Lense/sløre start – ha fart i båten! Gullholem, så et babordslag til Bastø • Hvor går strømmen? • Finn vind • Ikke tjuvstart! Til Holenderbåen • Gå på utsiden av Bolærene Til Dyna fyr • Ved sydlig vind – kryss videre fra Bastø, • Hvordan er vindretning og styrke til Dyna fyr? fjordens vestside langs Bolærene • Har du fri vind rett etter start? • Ved lensfølg med strømretningen • Ikke seil deg inn i klynger • Der det er dypest er strømmen sterkest • Havner du i klynge – se etter ”fri” vind • Pass på at båten bak deg ikke tar vinden fra deg Til Tristein • Ha en person om bord som holder øye med • Samme regler som forbi Holenderbåen feltet bak deg • Kraftig havstrøm kan renne vestover utenfor • Bli ikke liggende i ”fisen” fra andre båter Færder fyr • Slå deg fri og få god vind • Få øyekontakt med Tristein så fort som mulig • Ha en person i le som holder øye med andre • Følg med på styrt kurs og GPSen båter • Heng deg på de som runder Holenderbåen • Planlegg starten og første etappe sammen og Mefjorbåen Til Gåsøya • Strategien er avhengig av vindforholdene • Sjekk strøm og vind • Ha mann om bord som følger med på vind/ strøm forhold • Slør eller lens – fokuser på fri vind • Kryss – hvor er det mest vind? • Hold øye me de foran deg • Er det noen som har veldiog god høyde på den ene eller den andre halsen? • Blåser det fra SV eller V - gå vestover for å få høyde på styrbord opp langs Gåsøya • På vestavind – gå ikke for nær Gåsøya Til Slemmestadgrunden • Med vind vest fra S – søk vestover for å få høyde langs Asker- landet • Er vinden øst for S – hold deg lenger øst Til Søndre Langåra • Ved sydlig vind – kom deg over til Søndre Langåra – få høyde på babord halser oppunder øya • På veien over – slå på vindskift • Vinden er mer ustabil nære land

Tristein – Store færder • På hvilken side skal du gå • Hvordan går strømretningen? • Mindre strøm vest for Store færder • Hvordan er vindstyrken og bølgeforholdene • Ta avgjørelsen for sidevalg! Store Færder til forbi Bolærne • Går du på innsiden og krysser blir det mange slag • Er det lens – se etter faktorene som over Bolærene til Slagentangen • Kan være sterk strøm i området • Vit strømmens retning og styrke for å seile vellykket • Strømmen er svakere på grunnene Åsgårdstand til mål • Området kjent for sterk strøm • Vit strømretning og styrke

Noen tips og forklaringer Strøm/tidevann Tidevann kan føre til sterk strøm. I Færder området – tidevannet vanligvis ikke mer enn 30 cm Drøbaksundet Havstrømmen svinger utenfor Færder – kan • Hva er strømretningen? også ta svingen lenger inn el ut • Der det er dypest renner strømmen sterkest På østsiden av fjorden kan Glomma gi sterk • Følg med på kartet strøm utenfor området fra Hankø og syd til • Bak odder er det strøm-le Søstrene • I motstrøm og vind fra syd – hold deg gjerne Vindrevet strøm går samme vei som vinden på den vestlige siden av sundet opp til Vann renner fra området med høytrykk til lav Kaholmen trykk • Ta et slag tvers gjennom strømmen over til Hvordan finne strømretning og styrke på en Drøbaksiden enkel måte? • Er strømmen sterk - ha fart i båten I dag har de fleste en GPS ombord i båten. Ved • Hold deg på Drøbaksiden til du kan slå opp å sammenligne kurs og hastighet på GPS’en, til grunnene syd for Kaholmen (den gir kurs og fart over bunnen) med kurs og fart gjennom vannet, som du fi Til Filtvet • I motstrøm er det vest-siden som gjelder • Vær oppmerksom på vekslende vindforhold

nner på loggen ogkompasset, fi nner du ut differansen mellom fart gjennom vannet og fart over bunn. På denne måten kan du fi nne ut strømmens styrke og retning. Solgangsbris Dette er vind som blir “sugd” inn til land fordi luften som allerede er over land har blitt varmet opp og steget opp. Før vi får solgangsbris om formiddagen vil man kunne se “klumpete” skyer som danner seg over land. Dette er den varme og fuktige luften som stiger opp når denne varmes opp av solen. Ved solgangsbrisen dreier vinden noe med solen. Nattbris Dette er solgangsbris i “revers”. Om natten blir land kjølig og kald luft faller ned og “sklir” ut over vannet. Mørke uværs-skyer Gir ofte fin vind. Seil mot dem og få den gode vinden før dine konkurrenter! Er skyen veldig mørk og tung, vær oppmerksom på at det kan bety sterk vind. Ankre opp Det er lov å ankre opp under regattaer. Vær klar med dreggen når det er fare for at strømmen begynner å drive deg gale veien! Den klassiske historien er han som ble så sint fordi han ble påseilt bakfra. Tilfellet var at han drev baklengs inn i en som lå for anker! Husk at det også er mulig å drive på grunn! Sove og mat & drikke Mang en god posisjon er tapt siste halvdel av en lang Færderseilas. Allerede etter et par timers seilas, bør de første jages under dekk for en skikkelig hvil. Det hjelper ikke å komme først til Drøbak, hvis resultatet er et utslitt mannskap. En god regel om natten, er at den som går ned og purrer neste skift, også setter over litt vann, slik at påtroppende vakt kan få seg litt varmt, når man kald og uggen kommer opp på dekk. Husk også å ha med noe enkel mat å servere underveis. Tenk på hva du spiser i løpet av turen. Søtsakerer fristende, men pga. økt blodsukker vil du raskt bli trøtt. Mangel på væske vil gi begrensninger i prestasjons-nivået. Generelle tips • Når det løyer mot kvelden løyer det langs land først. Nattbrisen kommer, langs land først. • Følg med på strømretningen på GPS´en og på bøyer du passerer. Det er ikke alltid strømmen snur i henhold til tidevannstabellen! • Hold utkikk etter vind! • Når det er vanskelig å velge kurs, legg deg på den som tar deg nærmest dit du skal (“lengste benet først”). Ha det gøy i Færder’n og lykke til.

Færderseilasen 2011

19


For oss handler IT-outsourcing om å skape fornøyde PC-brukere

Fu

din IT-avdeling Tel: +47 24 10 33 00 · www.intility.no

Planlegg seilasen vind vær strøm bølger

www.met.no tlf. 22963000

Foto: Einar Egeland


Futh Ark AS-Planforslag med ny småbåthavn i Indre Havn, Horten

FuthArk AS - Planforslag med ny småbåthavn i Indre Havn, Horten

Ny havnefront i Indre Havn, Horten. Horten kommune har igangsatt et omfattende planarbeid for en ny bydel i Indre Havn som er målhavn for Færderseilasen. Om få år vil Horten ha et nytt ansikt mot nord. Her planlegges det en større småbåthavn, sentrumsnære boliger med fantastisk sjøutsikt og flotte rekreasjonsområder utenfor døra. Dette vil gi en helt ny maritim ramme for den tradisjonsrike regattaen! I forbindelse med utviklingen av Indre Havn med blant annet ca 500 nye boliger og smånæring, ønsker Horten kommune å ruste opp strandsonen vest for Roklubben. Området skal tilrettelegges med kyststi og opparbeides slik at strandsonen blir et attraktivt rekreasjonsområde for allmennheten og en ny sjøfront for byen. Et moderne bryggeanlegg med plass til 5-600 båtplasser skal ligge vest i planområdet og en brygge langs hele sjøfronten kan gi vesentlig bedre havneforhold for Færderseilasens deltagere. Oppgraderingen skal legge til rette for at også andre maritime arrangementer og båtmesser finner veien til Horten og Indre Havn.

Indre havn er en god naturlig havn og ligger godt skjermet der Oslofjorden åpner seg og det er godt å seile. Det er kun en time til Oslo med bil, 20 min til Moss og under en time til to flyplasser, Torp og Rygge. Med båtplass i Horten kan båtferien starte der skjærgården begynner, enten man skal seile norske- eller svenskekysten. Et perfekt utgangspunkt for både helgeturer og lengre ferier! Bromsjordet har potensiale til å bli et fantastisk godt boligområde. Her vil man kunne få en moderne leilighet med gangavstand til et intimt sentrum, vakre Karljohansvern med rekreasjon, badestrand og kultur. Med leilighet på ”Broms brygge” vil det være mulig å se båten, sjøen og solnedgangen fra balkongen! Følg med på den videre utviklingen! Ønsker du mer informasjon om planene, så ta gjerne kontakt med oss i Horten kommune. hilde.hanson@horten.kommune.no

Færderseilasen 2011

21


Foto: Victor Pilups

seglas den 20 augusti 2011 Vi vill inbjuda alla norska seglare till vår tävling som hör till de mest kända och är bland de mest populära i Norden - 27 nm runt Tjörn.

Anmälan: www.stss.se Stenungsunds Segelsällskap Tel.0303-676 60 Faks: 0303-802 03, Stenunge Allé 7, 444 22 Stenungsund E-post: stss@stss.se


Vi tester ut ny teknologi som gjør at du kan følge regattaen direkte. Seilas har i lengre tid dekket regattaen på seilas.no med fortløpende artikler basert på meldinger fra banemannskap, seilere og reportasjebåt. I år skal vi gjøre dekningen enda mer levende. Livesending fra starten Som vanlig vil du kunne følge Færderseilasen fra time til time fra seilas.no Seilas’ Mikkel Thommessen og Jon Herwig Carlsen vil kommentere starten fra første start. Deres kommentarer vil bli linket opp mot et kamera plassert ved startområdet, slik at du vil få direktesendt video sammen med kommentarer under hele starten. Kamera om bord Tidligere har vi laget filmsnutter som vi har lastet opp i løpet av kvelden og natten fra Færderseilasen. I år har vi også ambisjoner om å sende direkte fra reportasjebåten. Vi skal benytte oss av ny teknologi som gjør det mulig å sende film direkte fra iPhone via mobilt bredbånd til seilas.no. Vi har fått med ossIce.net på prosjektet.

Seilas sender live fra Færder’n

MMS-konkurranse Også i år vil vi arrangere MMS-konkurranse, hvor vi vil kåre det beste Færder-bildet. Vinneren vil få et vanntett kamera fra Canon, og premien vil bli delt ut i Horten. For å delta i konkurransen send inn bildet til 2077 med kodeord Seilas. Fotoreportasje Vi vil selvfølgelig også være til stede med fotoapparat for å lage gode nettsaker, og bilder til bladet Seilas. Redaksjonen vil følge Færder’n hele veien og hele natten. Vi vil også være på plass i Horten. For å lage en best mulig dekning er vi avhengige av tips fra seilere. Om du har noe å bidra med, så kontakt oss via tips@ seilas.no. Bruk gjerne vår Facebook-side også. Følg Færder’n på rekka Seilas har utviklet en egen nettside for mobiltelefoner. Bruker du m.seilas.no som adresse i nettleseren, får du en lettere og raskere side tilpasset en mindre skjerm.

Færderseilasen 2011

23


AFTERSAIL I HORTEN 18. Juni på Sykehusbrygga i Horten Program fra kl.14.00 til kl. 02.00.

JANNE SCHAFFER SOMMERSLAGERE a musical story

det ultimate party band

MHOO

COMIC FUNKTION

OMPAKARA

YNGVE KRISTIANSEN

countrypop med det lille ekstra

omparock med trøkk

lovende Bærums Funk

spiller Cornelis Vreeswijk

RAM

lokal partyrock Husk armband som inngangs bevis! Husk det er ikke tillat å nyte medbragt på området! Færderseilasen 2011

25


Foto: Seilas

FOTOFÆRDEREN fotokonkurranse for seilere! Du inviteres også i år som deltaker i færderseilasen til å sende inn bilder tatt med mobil-kamera i løpet av seilasen. Årets hovedtema: steMninG send bilde som MMs med kodeord seilas til 2077. Beste bilde vinner et Canon Powershot D10, digitalt vanntett kompaktkamera.

utstillinG lØrDaG 18. Juni Bildene stilles ut i målområdet på karljohansvern i Horten. fØlG seilasen live! Bildene legges fortløpende ut på www.SEILAS.NO fra fredag 17. juni. De beste bildene presenteres også i seilas nr. 6 2011. Preus MuseuM fri inngang på det nasjonale museet for fotografi lørdag 18. juni.

PREUS MUSEUM

Sjøsikkerhetsssenteret en nyhet for for fritidsbåt folket i indre Oslofjord. For fritidsbåtfolket: •Økt trygghet og service •Maritime kurs •Sikkerhetssjekk av båt og sikkerhetsutstyr •Båtslipp, båtopptak og utenbordsmotor-verksted


Kart - Banekart

Kart - Banekart

������

������������

26

Færderseilasen #62

Færderseilasen 2011

27


Kart - Innseiling start, Oslo

Ti inn dlig fø 20 st rs ta min rt .

Revierkaia Reservert nyttetrafikk

NB! Fareområdet Skjær

28

Færderseilasen 2011

Tidligst inn 40 min. før start


Kart - Indre Havn, Horten

SKØYTER KLASSISKE TRESEILERE R

YTE

SKØ

+ 46 FOT 36-45 FOT 35 FOT ELLER MINDRE + 46

-4

T FO T FO

36

5

HORTEN INDUSTRIPARK

MMU UTSTEIN

ND

A GR

X

PRI

E SSISK KLA ILERE E TRES

NORSK MUSEUM FOR FOTOGRAFERING

MARINEMUSÈET

INDRE HAVN

E DR T FO IN 35 LER M Reservert X-yachts EL

G

X-yachts Bryggen

SCENE

NE SCE

Race Office DUSJ

(Ørnhallen)

BB

LU OK

R EN RT

HO

SKØY

TER

Færderseilasen 2011

29


^ ^

Protestskjema Færderseilasen 2011

Også for søknader om godtgjørelse og gjenåpning Mottatt av regattakontoret - Nummer:________________________________ Dag/Tid: ______________________________ Sign: ______________________ Fyll inn og kryss av det som passer 1. STEVNE _________________________________________ Organiserende myndighet__________________________________________ Dato _____________ Seilas nr. _____________ 2. TYPE HØRING

Protest fra båt mot båt Protest fra regattakomité mot båt Protest fra protestkomité mot båt Vurdering om gjenåpning fra protestkomité

Søknad om godtgjørelse fra båt eller regattakomité Vurdering om godtgjørelse fra protestkomité Søknad fra båt eller regattakomité om gj enåpning

3. BÅT SOM PROTESTERER, SØKER GODTGJØRELSE ELLER GJENÅPNING Klasse _________________________________

Seil nr. ___________________________

Båtens navn ______________________________

Representert ved________________________

Adresse _________________________

Tlf. ______________________________________

4. BÅT(ER) DET PROTESTERES PÅ ELLER SOM BLIR VURDERT FOR GODTGJØRELSE Klasse_________________________________ Seil nr.___________________________ Båtens navn ______________________________ 5. HENDELSE Tid og sted for hendelsen .......................................................................................................................... Regler som angivelig har blitt brutt ............………................. Vitner ...................................................... 6. UNDERRETTE DEN PÅPROTESTERTE Hvordan underrettet du om din hensikt om å protestere? Ved praiing Når? .............................

Med hvilke ord?..........................

Ved å vise et rødt flagg Når? .......................................................…......................... Ved å informere den på annen måte Gi detaljer ........................................................................... 7. BESKRIVELSE AV HENDELSEN (bruk et annet ark om nødvendig) Diagram: en rute = en skroglengde; vis båtenes posisjoner, vind og strøm retninger, merker.

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

30

Færderseilasen 2011


^ ^

Egenerklæring

Færderseilasen 2011 Egenerklæringen skal leveres på Regattakontoret i Horten (se kontorets plassering på havnekartet), senest 3 timer etter målplassering.

Seil nummer:

Klasse: Båtens navn: Skipper:

Tidsrapport for runding og målpassering (kryss av det rundingsmerket som gjelder for din klasse) Også på SMS!

PÅ SMS

Runding Slemmestad/Torsteinsgrunnen

SLEMMESTAD

Passering vest av bøye ved Filtvet fyr

FILTVET

Runding Mefjordboen

MEFJORDBOEN

Runding Hollænderboen

HOLLÆNDER

Runding Tristeingrunnen

TRISTEIN

Målpassering

MÅL

NR. BÅT FORAN

EGEN BÅT KL.

NR. BÅT BAK

Ved vanskeligheter med å se båt foran og bak deg, noter båt i nærheten. Kontrollskjema for motorbruk (NB: propellaksel låst eller frikoplet) ÅRSAK Batteriladning

Batteriladning

Batteriladning

DATO

FRA KL.

TIL KL.

Annen årsak (må oppgis nedenfor)

Husk at det er tillatt å bruke motot for å vike for nyttetrafikk. Skal noteres! Undertegnede erklærer herved at jeg er medlem av ________________________________________ Seilforening, og at jeg var ombord og hadde ansvaret for ovennevnte båt under Færderseilasen 17.-19. juni 2011, og at alle regler og bestemmelser er blitt overholdt i denne seilasen.

Dato: ________________________

Underskrift:______________________________________________

HUSK AT DU SKAL SENDE EN SMS TIL 1960 OG FÅ DINE POSISJONER UNDER SEILASEN PLOTTET! Resultatoppdatering: Send inn rundetiden på SMS - Send inn følgende: RUND <PASSERINGSSTED> <TID(tt:mm)> til 1960 NB! <klammene> skal IKKE være med i meldingen (Eks. RUND MEFJORD 23:05 til 1960)< Se side 32

Færderseilasen 2011

31


SMS tjenesten Meldingen kan sendes fra skipperens eller en i mannskapets registrerte mobiltelefon. RUNDINGENE - skal rapporteres inn Meldingen er på denne formen: Meldingen må sendes fra skipperens eller en i mannskapets registrerte mobiltelefon. RUND <PASSERINGSSTED> <TID(tt:mm)> NB! <klammene> skal IKKE være med i meldingen Mefjordbåen har kodeord: MEFJORD Hollenderbåen har kodeord: HOLLENDER Tristein har kodeord: TRISTEIN Slemmestad har kodeord: SLEMMESTAD Filtvet har kodeord: FILTVET Dette betyr at om man passerer Hollenderbåen klokken 03:15 sender man følgende melding til 1960: RUND HOLLENDER 03:15 MÅLGANG – skal rapporteres inn Meldingen er på denne formen : Meldingen må sendes fra skipperens eller en i mannskapets registrerte mobiltelefon. IMÅL <TIDmål(tt:mm)> <seilnr båt foran(bare nummeret, ikke landkoden)> <seilnr båt bak> Hvis man ikke husker/ser seilnummeret på en båt foran eller bak så erstattes seilnummer av 00 (to nuller, VIKTIG!!). Eks: IMÅL 12:15 150 9998 (hvis man har båt med seilnummer 150 foran og 9998 bak seg) Eks:IMÅL 12:14 00 9999 (hvis man ikke ser noen båt foran, men har seilnummer 9999 bak seg) Hvis du ikke klarer å se båt foran/bak: For oss som arrangører er det beste at du skriver opp en båt i nærheten selv om du ikke vet om den er foran eller bak. MOTORBRUK – skal rapporteres inn Meldingen er på denne formen : Meldingen må sendes fra skipperens eller en i mannskapets registrerte mobiltelefon. MOTOR <TIDstart (tt:mm)> <TIDstopp (tt:mm)> <ÅRSAK> Eks: MOTOR 12:15 12:45 lading BRUTT LØP - skal rapporteres inn Meldingen er på denne formen : Meldingen må sendes fra skipperens eller en i mannskapets registrerte mobiltelefon. IMÅL BRUTT <ÅRSAK> TILLEGGSTJENESTER INFORMASJON OM ANDRE KLASSER I tillegg til denne tjenesten kan de som er nysgjerrige på de andre båtene også ”lytte” til en annen klasse, jeller en annen båt. Oversikt over de ulike klassene finner du under klasseID. - For å få passeringene for en bestemt klasse så sender du: RUND START <KLASSE> til 1960. Da vil du få en melding hver gang en båt i den klassen du valgte sender inn en passering, eller blir registrert over mål. - Hvis du vil følge med på en enkelt båt så sender du: RUND START <KLASSE> <SEILNUMMER> Du kan starte lytting på flere båter og flere klasser hvis du ønsker det. Oversikt over de ulike klassene er på listen under. - Dere skal da bruke de SMS-ID’ene under “Klasse ID” Eks.: RUND START 1934 til 1960 for alle båtene i 11-meterklassen : 922634 108 til 1960 for å følge med på båt med seilnummer 108 i klasse H-båt

32

Færderseilasen 2011

Det er også mulig få målpasseringstidene inn. For å få målpasseringene for en bestemt klasse så sender du: IMÅL START <KLASSE> til 1960. Da vil du få en melding hver gang en båt i den klassen du valgte blir registrert over mål. -Hvis du vil følge med på en enkelt båt så sender du: IMÅL START <KLASSE> <SEILNUMMER> Du kan også her starte lytting på flere båter og klasser hvis du ønsker det. Dere skal da bruke de korte klassenavnene uten mellomrom til høyre. Eks.: IMÅL START 1934 til 1960 for alle båtene i 11-meter-klassen og: IMÅL START 1922 108 til 1960 for å følge med på båt med seilnummer 108 i klasse H-båt Hver melding koster kr 1,STOPP TJENESTEN (følge en klasse/båt) RUND STOPP (alle tjenester på RUND) RUND STOPP <klasse> (stopper tjenesten RUND for en klasse) RUND STOPP <klasse><seilnr> (stopper tjenesten RUND for enkeltbåt) IMÅL STOPP (alle tjenester på IMÅL) IMÅL STOPP <klasse> (stopper tjenesten IMÅL for en klasse) IMÅL STOPP <klasse><seilnr> (stopper tjenesten IMÅL for enkeltbåt) Utenlandske mobiler må sende melding til +45 6099 10228

KLASSEID kNavn 1957 1948 1951 1909 1952 1947 1935 1906 1937 1949 1955 1956 1936 1908 1939 1907 1910 1914 1946 1913 1926 1915 1912 1927 1938 1920 1917 1919 1925 1924 1921 1929 1934 1928 1930 1931 1932 1954 1918 1941 1944 1950 1953 1943 1945

Albin Nova Formula 18 Klassisk treseiler Flerskrog IRC LYS =>1,42 LYS R 44 IF u/spinnaker LYS R40 LYS 1.31-36 LYS 1.37-41 LYS 1.37-46 LYS R36 LYS 1,28- 1,30 LYS R33 LYS 1,25 - 1,27 LYS 1,20-1,21 LYS 1,22 - 1,24 First 31.7 LYS 1,17 - 1,19 First Class 8 Halberg Rassy LYS 1,15 - 1,16 LYS 1,07 - 1,12 LYS Omega LYS =< 1,06 TUR 1 TUR 2 Express TUR 3 LYS u/spinnaker =< 1,13 TUR 4 11 Meter One Design LYS 1,13 - 1,14 TUR 5 TUR 6 LYS u/spinnaker => 1,20 LYS u/spinnaker 1,14- 1,19 TUR 7 Skøyteklasse B Skøyteklasse E LYS u/sp Son Shorthanded LYS Skøyteklasse D Skøyteklasse F


^ ^

Mannskapsliste

Færderseilasen 2011

Send inn skjemat elektronisk på web:

www.kns.no/faerdern.no

Seil nummer:

Har du ikke tilgang til internet, benytt skjemaet nedenfor

Klasse: Skipper: Adresse: Seilforening: Båtens navn: Telefon privat: E-post:

Mobil:

Båtens mannskap består av: NAVN

ADRESSE

KONTAKT MOBIL TLF.

Skippers underskrift: __________________________________________________________________________________________ Som et ledd i sikkerhetsbestemmelsene skal samtlige skippere før start innsende til KNS en liste over mannskap med navn adresse og kontakttelefon. Båter som starter fra Son kan levere mannskapslisten i Son.

Send inn skjemaet elektronisk på web: www.kns.no/faerdern.no Har du ikke tilgang til internet, benytt skjemaet ovenfor og send det inn til: KNS, Huk Aveny, 0287 OSLO - Telefaks: 23 27 56 10 Færderseilasen 2011

33


LYSAKER BRYGGE ALT I BÅTUTSTYR RETT I BÅTEN

34 Færderseilasen #59 34 Færderseilasen #59


Veiledende startoversikt Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13 14

15

16

Starttid

Klasse

Bane

KFlagg

St. Antall

11:30:00

Klassisk treseiler

M

D

19

11:40:00

IRC

TR

E

10

11:40:00

LYS =>1,42

TR

E

22

11:50:00

Formula 18

M

F

24

11:50:00

Flerskrog

TR

F

14

12:00:00

IF u/spinnaker

M

G

24

12:00:00

LYS R40

TR

G

29

12:10:00

LYS 1.31-36

TR

H

34

12:10:00

LYS 1.37-41

TR

H

21

12:20:00

LYS R36

TR

J

49

12:30:00

LYS R33

TR

K

41

12:30:00

LYS 1,25 - 1,27

TR

K

27

12:40:00

LYS 1,28- 1,30

TR

O

31

12:40:00

LYS 1,20-1,21

TR

O

18

12:50:00

LYS 1,22 - 1,24

TR

Q

35

12:50:00

Albin Nova

H

Q

10

12:50:00

First 31.7

H

Q

10

13:00:00

LYS 1,15 - 1,16

H

T

25

13:00:00

LYS 1,17 - 1,19

H

T

21

13:00:00

First Class 8

H

T

7

13:10:00

LYS 1,07 - 1,12

H

V

28

13:10:00

Hallberg Rassy

M

V

11

13:10:00

TUR 1

M

V

15

13:10:00

LYS Omega

H

V

10

13:20:00

TUR 3

M

W

15

13:20:00

TUR 2

M

W

17

13:20:00

LYS =< 1,06

M

W

12

13:30:00

Express

H

D

30

13:30:00

11 Meter One Design

H

D

10

13:40:00

LYS u/spinnaker =< 1,13

M

E

22

13:40:00

LYS 1,13 - 1,14

H

E

17

13:40:00

TUR 4

H

E

16

13:50:00

TUR 5

H

F

19

13:50:00

TUR 6

H

F

20

13:50:00

TUR 7

H

G

15

14:00:00

LYS u/spinnaker 1,14- 1,19

H

H

23

14:00:00

LYS u/spinnaker => 1,20

H

H

29

19 32 38 53 55 49 68 49

55

53

64

44 40

55

54 52

Alle startflagg kan benytter for flere klasser

Skøyter, Shorthanded og tyngre TUR fra Son

18:00:00

Skøyteklasse B

ST

D

7

18:00:00

Skøyteklasse C

ST

D

1

18:00:00

Skøyteklasse E

ST

D

0

18:10:00

Skøyteklasse F

ST

E

4

18:10:00

LYS u/sp Son

ST

E

7

18:10:00

Skøyteklasse D

ST

E

6

18:10:00

Shorthanded LYS

SSO

E

6

Færderseilasen 2011

35


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Klasse: Klassisk treseiler

Starttid: 17.06.2011 11:30:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Clupea OVER ÆVNE ALASKA CARMEN COLONIA II SOLGANG CYRANO JUNO LYDIA LADY NORA VI PANDORA FENRIS Wanda LE CID MAGDA XIII ERNA SIGNE VEMA III MOHAWK II

K-38 Klassisk treseiler Skjæregårdskrysser 30 kvm. krysser P. Rhodes Sloop 10.5 CR IOD One-off 8-meter 12 meter spissgatter One off 9mR 8mR 8mR 12 MCR 12mR 12mR 12mR Bermuda ketch

Hans Olav Hauglund Stefan Tarras-Wahlberg Bøe Kjell Andreas Steinstad Petter Olav Kjæraas Ola Sandnes Liaaen Finn Andreassen Hans Bernhard Biserød Tom Bøhler Bengt Danielsen Einar A Sissener Jan Hystad Odd Syse Lars Magnus Hesselberg Fredrik Honningsvåg Lars Tingstad Lasse Lund Einar A Sissener Eric A Svenkerud Erik E. Berg

NOR 13957 K 59 NOR 12444 U 19 NOR 10656 CR N 1 N 47 L 55 H 51 NOR 63 NOR 1 G9 Nor 28 FIN 3 NOR 2 E4 E8 N 11 D 18

Antall båter i klassen:

DEN 9503 DEN 4321 SWE 14293 NOR 13540 NOR 12243 NOR 12343 NOR 12443 NOR 12143 swe 10008 NOR 12811

Starttid: 17.06.2011 11:40:00

SMS-ID:

Båtnavn

Båttype

Skipper

TAROK 7 Columbus IT - Essex Girl AERO MAGIC Bytte DESTIN NORDSTJERNEN SANTA PROGRESSIVA CAMILLA

Swan 45 One Off Mumm 36 King 40 Landmark 43 LANDMARK 43 Landmark 43 Landmark 43 one off Cookson 50

Erik Berth Jan Olesen Roger Ahlqvist Aasmund Drolsum Dag Skarsgård TORE KANDAHL Team Berg-Jacobsen Claus Landmark Roger Edin Ole Martin Vordahl

Antall båter i klassen:

Starttid: 17.06.2011 11:40:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

VINI ca:Halveis GottiX ILLUSION Yoga XFRAM JOKERMAN Wildcard Ventelo Norsteam CARBONCAVE Farr 40+ FLUKT MALINE Matchless 2 YATZY SOLO Black Pearl MARINESHOP MORE CHAOS AL CAPONE TEAM GRANSEIL Xeffect

Benetau First 50 First 45 X-41 ILC 40 Hanse 540 ILC-40 X-50 J/V 44 Farr 40OD ILC40 Farr 40 OD IMX-45 IMX-45 IMX 45 J/V 47 Express 40 Pogo 40 LYS Swan 56 R GP42 X-41 X-41

Thor Magnus Lie Colin Cambell Gustav Gotteberg Espen Nedrås Jon Storli Andreas Skar Per Ottar Skaaret Ole Aabel Per Christian Bordal Per Asp Team Sail Lasse Hagen Kjetil Bakke Hans Tommerstigen Holst Geir Jensen Rune Aasberg Sverre G. Ellingsen Krister Eliassen Rune. Sundvall Christian von Trepka Terje Wang Espen Guttormsen

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Klasse: Flerskrog

Starttid: 17.06.2011 11:50:00

Båtnavn

Båttype

Skipper

CATALINA TILIA AVALON TRI BEAUTIES SJAMAN Rastløs TRE SØSTRE GAUPA SISTE SKRIK Til Salgs UFO VÅGHALS BLAA RECEPT SEAGUL

Lagoon 400 Flerskrog Flerskrog F-82 Dragonfly 25 TRT1200 Corsair 36 TRT 1400 Katamaran CR Katamaran TRT 1200 Dragonfly 920 extreme Norcat 37 TRT1200 katam. Norcat 37 T-35 Trimaran

Martin Andersen Andreas Treu Lucas Hofman Morten Brinch Jan-Kristian Vedeler Lars Reinskou Kristian Aandahl Tom Erik Wingaard Geir Almquist Torleiv Holst Lasse Tønnesen Odd Marius Rosvold Reidar Uthaug Tom Kvalvågnes

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Skrogfarge

Horten Seilforening KNS Fredrikstad SF Silkeborg Sejlklub Ålesunds SF Arendals SF Oslo SF Asker SF KNS Sandefjord seilforening KNS KNS Larvik SF KNS KNS KNS Sandefjord seilforening KNS Vestfj. SF

mahogny hvit hvit hvit lakkert mahogny hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit mahogny hvit hvit mahogni hvit hvit

Handicap 1,00 1,17 1,18 1,23 1,34 1,35 1,35 1,36 1,39 1,39 1,40 1,41 1,47 1,62 1,69 1,73 1,73 1,75 3,00

1952 Startflagg: Forening

E

Bane: TR Skrogfarge

KDY (Kongelig Dansk Yachtklub) hvid SKB hvid GKSS vit Soon SF off white Asker SF hvit ASKER hvit KNS hvit KNS og Soon SF hvit Varberg Segelsällskap vit KNS hvit med grafikk

Handicap 1,18 1,24 1,36 1,45 1,48 1,48 1,48 1,49 1,66 1,77

1947 Startflagg: Forening

E

Bane: TR Skrogfarge

Soon SF Hurum Sf KNS Færder SF Asker KNS Asker SF Drammen Moss Nesodden SF Stavanger SF Asker SF Asker SF KNS Moss KNS KNS Sarpsborg Seilforening KNS Bundefjorden KNS Soon

hvit hvit hvit mørk grå hvit blå sort hvit blå hvit blå blå hvit hvit hvit svart/hvit hvit mørk blå sort hvit hvit

Handicap 1,42 1,42 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,47 1,47 1,47 1,48 1,48 1,48 1,48 1,49 1,49 1,49 1,50 1,54 1,55 3,00 3,00

1909 Startflagg: Forening

F

Bane: TR Skrogfarge

KNS Norsk Flerskrog Seilklub Viken Flskr Viken Flskr Tønsberg Moss SF Tønsberg SF Viken Flskr Viken Flskr Viken Flskr Viken Flskr Viken Flskr Viken Flskr Viken Flskr

hvit hvit hvit hvit hvit hvit/rød hvit hvit/grønn gråhvit hvit rød blå blå gul

Handicap 1,00 1,15 1,23 1,39 1,40 1,43 1,47 1,48 1,50 1,52 1,54 1,54 1,56 2,12

14

Klasse: Formula 18

Starttid: 17.06.2011 11:50:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

2G

F-18 F18 Nacra Infusion

Esben Torget Hans Ulrik Grünert

NOR 27 NOR 3

Bane: M

22

Seilnr. NOR 266 C 989 NOR 237 NOR 326 NOR 331 NOR 252 NOR 340 NOR 254 NOR 231 NOR 11630 NOR 239 NOR 242 NOR 238 NOR 350

D

10

Klasse: LYS =>1,42 NOR 12101 NOR 14445 NOR 40 GBR 5052 NOR 12300 NOR 9000 NOR 9779 nor 10544 NOR 13950 SWE 8790 NOR 11721 NOR 10077 NOR 10145 NOR 13853 NOR 11211 NOR 12212 NOR 13040 NOR 9340 NOR 12233 NOR 12242 NOR 37 NOR 50

1951 Startflagg: Forening

19

Klasse: IRC Seilnr.

SMS-ID:

Startliste

SMS-ID:

1948 Startflagg: Forening

F

Rarotonga Sailing Club Viken Fl

Bane: M Skrogfarge hvit hvit

Handicap


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening NOR 5 NOR 17 NOR 19 NOR 20 Nor 23 NOR 24 NOR 4 NOR 9 NOR 33 NOR 10 NOR 29 NOR 31 SWE 66 SWE 50 NOR 8 NOR 1 NOR 13 NOR 2 NOR 30 NOR 6 SWE 34 NOR 7

Elektroidè I Elektoide II Elektroide lll CMC Elektroide Interance IV CMC Elektroidè Interance V StingRay Team CMC XAC Racing Team WILD CAT Barbro Racing Team N.A. Formula 18 TEAM POLLEN/KIRKEBØ Wild Cat FORMULA 18 NN KALDT GLASS VANN RAGGARBÅTEN Team Rising/Rustad

Antall båter i klassen:

Nacra Infusion Formula 18 Wild Cat Formula 18 Wildcat Formula 18 Nacra Infusion Nacra Infusion mk2 Nacra Infusion F18 Hobie Cat Wild Cat Nacra Infusion HC WILD CAT C2 (F18) Formula 18 Nacra F18 F18 FORMULA 18 F18 F18 F18 Nacra Infusion

Harald Blom-Bakke Olaf Grinrød Anders Kristiansen Øistein Ottesen Dag-Olav Nikolaysen Morten Fari mikkel hessen Hans-Christian Grande Nils Svensen Kristian Ask Fredrik Brandt-Rasmussen Henrik Fredholm Thomas Ekefalk Jonas Frii Øystein Thorup Ole-Petter Pollen Per Hansen-Tangen Per Hansen-Tangen Sven Arne Knudsen Jon Saxhaug Runar Åsly Sindre Rising

24

Klasse: IF u/spinnaker

Starttid: 17.06.2011 12:00:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

LYDIA CAMPIONE Apache

IF IF-båt IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF If IF IF IF IF IF IF IF

Trond Johansen Nils Jarem Nicolay Kuhnle Ida Hellum Bjørnar Larsen Terje Johannesen Morten Mero Frode Vasholmen Kjell Kristian Karlsen Jan Kolbjørnsen Bjørn Rud John Erik Lyche Bjørn Frode Eriksen Hege Bjørkeng Svein Heglund Per Jul Hansen Trond Aasland Jan Christian Jørgensen Bjørn Andersen Karoline Ihlen Margrete Helle Tommie Gallefoss Bernt Nissen Trond Eirik Hart

NOR 211 NOR 107 NOR 61 NOR 116 NOR 165 NOR 30 NOR 77 NOR 90 NOR 170 NOR 220 NOR 39 NOR 75 IF 112 IF 123 NOR 63 NOR 135 NOR 153 NOR 160 NOR 176 NOR 199 NOR 200 NOR 26 NOR 44 NOR 84

DAS BOOT Ifnot Juno NN Fiffi NN New Deal LYCHEN 2 SIOUXSIE APPELSINBÅTEN PATRICIA II NN COMPROMISE SOL CAPRIFOL SUSHI MARGODAPHNE SLOGEN JENNIFER LA PINTA

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 12:00:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

SUNWAVE VI DIREKTEBOOKING.NO STEADFAST Lillefix FORTITUDE FRITT FRAM! SIMARE II GEMINI 1 HeiltVilt X' est La Vie THE MATRIX WINGUZ UnnaWind FIRST TRACKS Team Drømmen Xbox FØNIKS Flash V XANTHIPPE JOLENE LILLE MY Nicoline FRISK GODEVENNER AWESOME TEKNOVA/ALBATROSS RACING FLIRT NN

Jeanneau Sun Odysse Kracer 40 IOR One Ton X-412 First 40.7 First 40.7 First 40.7 First 40.7 Bavaria 42 Match X-40 First 40.7 First 40.7 First 40.7 First 40.7 IMX 40 IMX 40 Grand Soleil 43B First 40 IMX 40 FARR 395 Elan 410 Elan 410 Elan 410 First 40 Comet 41 Sport FIRST 40 J/133 A 40 rc

Odin Hansen Bjørn Forslund Tom Olsen Morten Sola Erling B Skallerud Audun Gjøstein Terje Lunder Arne Georg Rønning Knut Mathisen Ketil Fridheim Jens Krotseng Hans Jan Wang-Hansen Hans Bendik Eriksen Svenn-Erik Hansen Siri B. Kamfjord Fredrik Holm Stein Egil Svendsen Erik Krister Jan Henrik Bryde Olav Nakken Trygve Røste Lars Petter Karlsen Jon Egil Johnsen Elling Rishoff Lars J. Sørbo BENGT FALKENBERG Eivind Astrup Stig Johnsen

Antall båter i klassen:

G

Bane: M Skrogfarge

Bærum Seilforening Bærum Seilforening KNS KNS KNS KNS Bærum Seilforening Hallingdal Seilforening Frognerkilen Båtforening Bærum Oslo Seilf. Bærum Seilforening Vestfj. SF oslo seilforening KNS Bærum Sf Bærum SF Vestfj. SF Oslo S.F. KNS Hurum SF KNS Bærum Nesodden SF

Handicap

hvit beige blå blå hvit lys beige hvit hvit offwhite offwhite lys grønn gul hvit hvit hvit blå hvit hvit hvit hvit

SMS-ID:

1937 Startflagg: Forening

G

Bane: TR Skrogfarge

Fredrikstad Seilforening Nesodden SF Frognerkilen SF Stavanger Asker SF Asker SF Soon SF Tønsberg SF Brevik Seilforening KNS Tønsberg SF Tønsberg SF Moss Seilforening Drammens SF Tønsberg Røyken Seilforening Stavanger SF Sandefjord Seilforening Asker SF Bundefj. SF Drammens SF Fredrikstad Seilforening Fredrikstad SF Asker SF Oslo Seilforening GKSS KNS kns

blå blå hvit blå blå hvit hvit grå hvit blå blå hvit grå hvit blå blå hvit hvit hvit blå hvit hvit hvit hvit hvit röd/svart lys blå hvit

Handicap 1,28 1,30 1,32 1,32 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,42 1,42

28

Klasse: LYS 1.31-36

Starttid: 17.06.2011 12:10:00

Seilnr.

Båttype

Båtnavn

1906 Startflagg: Forening

24

Klasse: LYS R40 NOR 11831 NOR 14144 NOR 8961 NOR 9280 NOR 10168 NOR 10240 NOR 10533 NOR 10781 nor 11229 NOR 11400 NOR 12295 NOR 12390 Norge 13131 USA 40777 NOR 10040 NOR 10133 NOR 11931 NOR 13697 NOR 9976 NOR 10576 NOR 12440 NOR 12515 NOR 12791 NOR 13639 NOR 14441 SWE 70 NOR 11133 Nor 14118

Startliste KNS hvit DSSF hvit DSSF hvit DSSF hvit KNS hvit DSSF hvit KNS hvit Moss Seilforening hvit KNS hvit Asker SF hvit Asker SF hvit VIKEN hvit KSSS vit LBSK Lommabuktens Seglarklubb vit KNS hvit Moss SF hvit Viken hvit Viken hvit Arendal seilforening hvit Frognerk. SF hvit Bjärreds Optimistjolleklubb röd/grå KNS hvit

Skipper

SMS-ID:

1949 Startflagg: Forening

H

Bane: TR Skrogfarge

Handicap


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening NOR 12047 NOR 12551 NOR 12591 NOR 13394 NOR 14151 NOR 14442 NOR 6222 NOR 7000 NOR 9002 NOR 9299 NOR 9850 NOR 10314 NOR 10410 NOR 10851 NOR 14089 NOR 7751 nor 8967 NOR 12538 NOR 13855 NOR 13892 NOR 13924 NOR 11227 NOR 11266 NOR 12530 NOR 14489 NOR 9292 NOR 9565 NOR 9894 NOR 13830 NOR 11189 NOR 11201 NOR 11358 Nor 11873 NOR 7857

BALTAZAR II TRUE TIME CHRISTIAN IV la Niña Blondie KjipeLars No5 BANZAI II FARR OUT DREAMER OLISABETH BLÅ STÆR TIFFIN BLANKE ARC Framtia CAPRICORN DILL Excalibur MASITO SOFIE Bagheera Sjiraff GOODNY IV MAYHEM INSPIRED Diva ARGO EUPHORIA ODIN Anja II PIXELINE ZOMBRERO 2 Xantippe scirocco III Endorfine

Antall båter i klassen:

Hanse 400E Dufour 40 hr Oceanis 46 Elan 40 Performance Dufore Jeanneau Sun Odyssey 409 BALTIC 48/03 One Off Luffe 40 MH Luffe 40 MH Dehler 39 Arcona 400 Arcona 400 Arcona 400 Bavaria X-119 x-412 Hanse 430 44 I Performance Dehler 39sq Hanse 430 Bavaria 42 Match one off LYS Hanse 430 Luffe 43 Luffe 43 X-452 Hanse 430 X-442 K 43 X-40 Grand soleie 45 Dynamic 43

Tom Bratlie Frank-Tore Toresen Morten Ingebretsen Jan Magnussen Tor-Inge Betten Kate Bachke Fosterud Hans Narverud Herleif Bergh-Nilsen Rune H. Trondsen Svein Are Løtveit Kjell Ulrik Sandvig Martin Bøhm-Pedersen Einar Unhjem Johansen Kjetil Tørseth stein vegard hansen Arne Hammersland Nils Gunnar Bøe Eivind Bakke Jack Sverre Eidsvold Eivind Carlsen Yngve Lindvig Stein Pauli Sverre Lefsaker Jan-Olaf Willums Bjørn Strand Jacobsen Frode Tobiasson Iver S. Waalen Lars Bjønness Stian Løvold Henning Hansen Per Erik Johansen Håvard Svendsbø Wankel Bernt Svendsen Lars Erik Hilsen

Starttid: 17.06.2011 12:10:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Gåte SAGA NN BJØRNSTJERNE GLORY DAYS XFORZA CoCo MEETINGPOINT-X SAFIR SKAGERRAK CORAL THE WHITE PEARL ODA Kjappfot CHAOS Mystique XSTASIA LEX Hansemann CONCORDE EXPEDITIOUS II

Dufour 44 Sloop Grand Soleil 43 X-43 X-43 X-43 Baltic 52 X-43 Dufour 44 Dufour 44 Hanse 461 Dufour 44 Performance Swan 53 X-482 Swan 48 First 40 X-512 X-46 Hanse 470e Hanse 470E GS 50

Erlend Fjøsna Erling Sven Lorentzen Atle Brynestad Christian Hall Pål Stiansen Harald Grimsrud Anders Johansson Anders Stenberg Kristian Hersløv Thorstein Saanum Kolbjørn Haarr Håkon Ramde Erik Roede Hans Wang Morten Opstad Per Claudi Steinar Olsbø Erling Høyte Ketil Hebnes Anthony Wagstaff Anders Hvide

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,33 1,33 1,33 1,33 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

1955 Startflagg: Forening

H

Bane: TR Skrogfarge

KNS Rio de Janeiro Yacht Club KNS KNS Asker SF KNS Bærum Seilforening KNS Bærum SF KNS KNS KNS KNS KNS KNS Drammens Seilforening KNS DSSF Oppegård seilforening KNS KNS

hvit rød blå hvit hvit hvit hvit blå hvit hvit hvit hvit hvit/rød blå mørkeblå hvit hvit blå hvit hvit blå

Handicap 1,36 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41

21

Klasse: LYS R36

Starttid: 17.06.2011 12:20:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

CB`N FRÖKEN FRYD ANETTE Kookaburra Fri av Fjærholmen ZIKK ZAKK 7 BETTY BOOP BONUS TOLAMA MARLIN BLUE FOX FELICIA IV XPLORER SUNDANCE Surfer Girl RACCOON EUREKA WILMA DARMAH BLUR Julia SALTKRÅKAN JJ Flash METAXA

CB 365 CB 365 CB 365 First 36.7 Dehler 36 First 36.7 Bavaria 35 Match First 36.7 Dehler 36 SQ Dehler 34SV First 36.7 X-382 X-362 Sport First 36.7 First 36.7 First 36.7 Elan 37 x-37 Salona 37 J/109 Bavaria match 38 Bavaria 38 Match J/109 X-37

Kjell Norli Tom Olberg Roald L. Hoem Henrik Tangen Jan Petter Rød Per Kristoffer Lie Morten Christensen Bård Lind Asbjørn Næss Hermod Opstvedt Olav Hollingsaeter Eirik Brekke Carl Einar Wathne Jan Persson Tomas Wängberg Lars Niklasson Niclas Fure Helge Bergh Jan-Ove Ertesvåg Peter Gustafsson Theis-Erik Børge-Ask Are Filip Eklund Geir Inge Juriks Jon Vendelboe

NOR 9629 NOR 9634 NOR 9935 NOR 10055 NOR 10185 NOR 10701 NOR 10901 NOR 11290 NOR 11512 NOR 13434 NOR 14031 NOR 9618 NOR 9668 SWE 109 SWE 350 SWE 57 NOR 11161 NOR 11464 NOR 13049 SWE 326 NOR 10954 NOR 11001 NOR 11541 NOR 11620

hvit hvit hvit blå hvit hvit blå blå blå blå blå blå blå blå hvit hvit blå hvit hvit hvit hvit hvit hvit lys grå hvit blå blå hvit hvit blå mørk grønn blå hvit hvit

34

Klasse: LYS 1.37-41 NOR 10959 BR 333 NOR 11839 NOR 12042 NOR 12043 NOR 12060 NOR 7901 NOR 11195 NOR 11444 NOR 11604 NOR 11711 NOR 12804 NOR 8979 NOR 4444 NOR 9095 Nor 14500 NOR 9050 NOR 12046 NOR 12247 NOR 12473 NOR 13361

Startliste Hurum SF Bundefj. SF Åsgårdstr. SF Asker SF Fredrikstad Seilforening ASKER Holmestr. SF Larvik SF Oslo SF Asker SF Bærum SF Frognerk. SF KNS/Asker Hurum Oslo SF Bærum SF Sandefjord Bundefj. SF Drøbaks. SF Fredrikstad KNS Horten SF Fredrikstad SF KNS Bundefjorden Seilforening Bundefj. SF KNS Bundefjorden Seilforening Oppegård Drammens SF Oppegård SF Soon Seilforening Askøy Drammen Seilforening

SMS-ID:

1936 Startflagg: Forening

J

Fredrikstad SF Soon SF Asker SF Brevik Sf Tønsberg Seilforening Bundefjorden seilforening Skøyen SF Røyken Larvik Os Seilforening Horten SF Tønsberg SF Bærum SF KDS GKSS SSVÄ KNS Tønsberg SF KNS GKSS KNS Fredrikstad SF KNS Ullern SF

Bane: TR Skrogfarge hvit vit hvit blå hvit hvit hvit marine blå hvit blå blue blå vit blå blå hvit hvit hvit vit hvit hvit hvit hvit

Handicap 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30 1,31 1,31 1,31 1,31


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening NOR 11800 NOR 13990 NOR 14064 NOR 14519 NOR 25 NOR 12502 NOR 13833 NOR 14109 SWE 3 NOR 11294 nor 12202 NOR 11595 NOR 12221 NOR 14406 NOR 14430 NOR 19 NOR 20 NOR 202 NOR 21 NOR 86 NOR 9100 SWE 47 GER 4294 SWE 9995 USA 50390

XTREME WASABI BLACK MAGIC Lurifax Gøy på vannet Braveheart MAI TEAM AIMING 1ST/Team UK DRAKLUNNE TEAM BRODINAS Dagny SOLGANG MILLIWAYS Granuaile null stress Bilbo APL ROCKALL Barcarole op.IV KYLIE VIRGINA MANIXEN Tango Mumm à Mia PAKALOLO

Antall båter i klassen:

GS 37 B&C First 35 09First 35 091 ton HP1030 IMX-38 Archambault 35 T-34 38 Match Vrolijk37 A35 Pronavia 38 Seaquest 36 Elan 350 Elan 350 X-35 X-35 X-35 X 35 X-35 Bashford 36 X-35 MUMM36 Mumm 36 Mumm 36

Erik Kristiansen Stein Ødegård Espen Thoegersen Magnus Dahl Hans Pettersson Kim Reidar Knudsen Michael W. Henriksen Trond Kristensen Mattias Wilson Jan Martin Brodin christoffer fjeld-eiken Rudolf Ugelstad Andreas S.T. Brunvoll Sandra Hjertås Steinar Torsvik Andreas Wettre Christian Wille Mosgren Ola Tobias Fremstad Bjørn Vadholm Knut M. Nygaard Ola Tobias Fremstad Tomas Liljedahl Iver Iversen Steinar Waler Marius Andersen

Starttid: 17.06.2011 12:30:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Undine IV SPIRALIS STEINBITEN3 FIORE ARIEL II SCHEHERAZADE MODESTY ADRIANA SOFIE GOING TOO A`MOR`ÅZZÅ MANAMI FADEREN'S BESLUTNING ZEPHÝR ANDRIK TINKA BANZAI TEENA LADY Mirasol CATZANI NAOMI 2 AVALON Carasmellen LURINGEN HAVHESTEN POLARWIND THE TARGET

Hanse 371 Hanse 370 hanse 370e Elan Impression 434 Jeanneau SO 39 i performance Hanse 370 Hanse 370 Bavaria 42 CR Hanse 371 Maxi 1100 Hanse 370 340 MakTEN Hanse 370e Hanse 370 Sun OD 42 DS Gambler 37 Comfortina 38 Bavaria 46 Elan 362 Hanse 370 Dufour 45 Classic Finngulf 39 Finngulf 39 First 41S5 Baltic 43 X - 362 Sport

Simen Doksrød Sven Olav Olvin Jan-Tore Haugan Horn Kjell G. Gudmundsen Jens Brede Arne Adli Bent Foyn Nils Petter Aarstad Fredrik Åsle Jan Gotteberg Morten Cappelen Jostein Bogen jan nic. langfeldt Jørgen Myhrer Johan Chr. Hovland Magne K Fagerhol Alf K. Førli Harald Amundsen David Jensen Arve Bruun Olsen Steinar Husby Erik Skolem Calle Andersen Tommy Bergmann Magnus Lingjærde Sjur Skridshol Bjørn Getz

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

1907 Startflagg: Forening

K

Bane: TR Skrogfarge

Sandefjord Bundefj. SF Trondhjems SF Nesodden SF Bærum SF KNS KNS Brevik SF Fredrikstad SF KNS Hurum SF Oslo SF Bærum Seilforening Fredrikstad Seilforening Oslo SF KNS Brevik SF KNS Gåsekalven Holmestr. SF Oppegård SF Hurum SF Asker Asker SF Bærum SF Oslo SF Ullern SF

hvit hvit hvit blå hvit grå hvit hvit blå blå hvit hvit mørk blå lys grå grå hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit blå

Handicap 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

27

Klasse: LYS R33

Starttid: 17.06.2011 12:30:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

SILVERMINKEN BLUES CORDELIA BLÅNE TRIGGER TRIGGER ADRENELAN LEKEN XANADU EXITA MADAME X HAIZEA PITERAQ VINDTORA VÅRES BÅT SPARKLING GIRL Team Normar JIBE Andante XANDA BELLINI X-TRA AQUILA II HUGIN BLADE RUNNER JEPPX eXilia.se

310 Maxi 1050 ELAN 333 Dufour 34 Elan 333 Elan 333 Elan 333 J/92 X-332 X-332 X-332 Dufour 34 Dufour 34 Pogo 8.50 Dufour 34 E Archambault 31 First 30 10J/92 X-332 X-332 Dehler 34 X-99 X-99 X-99 X-99 X-99 X-99

Thomas Roka-Aardal Frode Beckmann Nilsen Kai Erlend Aas Bård Sæthre Per Lillelien Stephen Edwardsen Øistein Hansen Bjarne Birkeland Arne Lund Kvernheim Svein Arild Nilsen Aage Longva Pål Arvid Saltvedt Robert Myhrer Christian Stensholt Kaupang Arvid Harald Walder Jørn-Erik Ruud Jörn Beckröge Lars Høydahl-Ohme Dan Turesson Per Chr. Andresen Bjarne Børresen Atle Løken Karl-Christian Agerup Thomas Brachel Magnus Tjelland Carl-Johan Pihlgren

NOR 13987 NOR 10619 NOR 10413 NOR 10929 NOR 9801 NOR 9801 NOR 9863 NOR 10083 NOR 10441 NOR 10579 NOR 11421 NOR 11451 NOR 11749 NOR 13724 NOR 13931 NOR 13975 NOR 14509 NOR 9607 NOR 9660 SWE 80 NOR 11722 NOR 40 NOR 551 NOR 562 NOR 574 NOR 59 SWE 532

1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,32 1,32 1,32 1,32 1,33 1,33 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,36 1,36 1,36

49

Klasse: LYS 1,25 - 1,27 NOR 10406 NOR 11643 NOR 11987 NOR 12267 NOR 12364 NOR 12785 NOR 13837 NOR 13861 NOR 9530 NOR 10010 NOR 11506 NOR 11961 NOR 12312 NOR 12808 NOR 13348 NOR 13980 NOR 6478 NOR 6766 NOR 10421 NOR 10526 NOR 13520 NOR 13932 NOR 6375 NOR 7006 NOR 9155 NOR 9157 NOR 9999

Startliste Bundefj. SF blå Nesodden SF hvit KNS hvit KNS hvit GKSS svart KNS blå Christiandssands Seilforeninghvit Moss Sf hvit/blå GKSS blå Bundefj. SF hvit moss sf hvit KNS hvit Vestfj. SF hvit Tønsberg seilforening hvit KNS hvit Bundefjorden hvit Arendals SF hvit Bundefjorden Seilforening KNS hvit Stavanger Sf hvit Bundefjorden Seilforening blå TSS vit Nesodden seilforening grå og gul Røyken SF hvit Frognerkilen hvit

SMS-ID:

1939 Startflagg: Forening

K

Røyken SF Bundefjorden SF Asker SF Brevik SF Hurum SF Gåsekalven Holmestrand Bærum SF Nesodden SF Fredrikstad SF Moss SF Frognerk. SF Bundefj. SF Frognerk. SF Larvik SF Bærum SF Moss Sf Frognerk. SF Bærum SF SS Viken-Ägir KNS FB-1860 Bærum SF KNS Bundefj. SF KNS BKSS

Bane: TR Skrogfarge hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit blå blå blå hvit hvit beige hvit hvit hvit hvit vit blå hvit hvit blå hvit blå

Handicap 1,21 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening NOR 10665 NOR 13573 NOR 13946 NOR 12005 NOR 11843 NOR 12575 NOR 13048 NOR 13371 Nor 14037 NOR 14073 nor 5 NOR 584 NOR 8520 nor 9148

BLAA AMARONE Just 4 Fun PERLA IL CONTO GIGANTE II EXSTASE Consensus RUNABOUT Slappa BLOOM O2 POLLUX N.N Reduction

Antall båter i klassen:

Dufour 34 Elan 340 Salona 34 First 34.7 First 34.7 X-34 X-34 X-34 X-34 X-34 Sun Fast 3200 X-99 Farr 31 IMS J-105

Hans Thomas Gaarder Geir Melby Christian Toverud Finn Erik Bjerke Morten Kjellås Nils Kamfjord Harald Hamran David Øverby Tobias Brodtkorb Pål Rødseth Stian Henriksen Sindre Røsland Tore Meum Mikkel Vislie

Klasse: LYS 1,20-1,21

Starttid: 17.06.2011 12:40:00

Båtnavn

Båttype

Skipper

Windsong Helga RUBINA CHAKITA RED LADY CARA MIA STOMPELOMPA Bacvaria Manifique KONG NEPTUN Elisabeth II LISIANE SAGITTA V LOVISE GROUSE MARE BLAKKA Vibe II ZEPHYR

Jenneau Sun Odyseey 37 Oceanis Clipper 343 Delphia 37 Compis 36 Contrast 36 Contrast 36 Jeanneau S.O 37 38 Cruiser Mani 32 Bavaria 36 Hunter 41DS Dufour 385 ELAN 310 x yacht DRABANT 38 Hunter Legend Dehler 33 Cr Elvstrøm 10.5

Allan Bjørnstad Sven Hvoslef Asbjørn Utaker Kim H. Heglund Petter Albrektsen Erik Gløersen Jøran Olsson Christen Tischbein Paul-Andre Waale Paul Holst Jan Erik Fjeldheim Sigurd O Olsen Tom Stønjum Emil Kostovski ARILD ANDRESEN Kaj Bjørnstad Bjørn Clason Oddvar Larsen

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

1910 Startflagg: Forening

Starttid: 17.06.2011 12:40:00

Båtnavn

Båttype

Skipper

TOMRICA Maggy VI CORTANA FULLFLEX LANCING CORAL DAWN II TULAMA FRIENDSHIP GORGEOUS 2 OMEN cebina JUBA JUBA SEAFARER GREYHOUND Båten TRIGGER Mornins BAVARIANE SHANGRI-LA Renessanse LUFELIA NEWCY BROWN 2 OASE NEXT WAVE III ENJA VICTORIA Elana TROLLFJORD RAM II SNEHVIT

BAVARIA 46 CRUISER RM 1200 Jeanneau SO 42i SwedeStar 370 Scanner 361 Grand soleil 46 Grand Soleil 40 Dehler 36 Performance 35 Hanse 411 Hanse 411 grand soleil 40 Hanse 400e Bavaria 44 Vision Hanse 400 Arcona 400 Dufour 40 Performance Hanse 400e Bavaria CRUISER 45 Wasa 410 JUBILEUMS 40 Luffe 43 DS Dufour 40 Dufour 40 std Sun Odyssey 49DS Comfortina 42 Jeanneau S.O 49 DS Elan 37 Swedestar 370 N-Yachts 41 N-Yachts 41

TOM RICHARD RASMUSSEN Petter Mowinckel Stig Hagestande Leif Haarde Trond Svensen Alexander Onstad Jørgensen Tor Ingebrigtsen Lars Martin Sørhaug Morten Køpke Lise Trommestad Øivind Haug Eirik Bjargo Anne Rygg Geir I. Pedersen Per Erik Berg Eldar Hauge Terje Nygaard Øistein Skyberg Are Wiig Jon Letting Tomas Dingsøyr Erik Toftenes John Øivind Saxebøl Per Christian Amundsen Erling Høglund Gunnar G. Løvås Eirik Dahl Henning Gundersen Svein Arild Hildrum Michael Ramm Østgaard Arild Berg

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 12:50:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Aniara SOMLE MALIN MATHILDE NAOMI SAILAWAY ZAHIR LA NOVA II Frida CILJOKE

Albin Nova Albin Nova Albin Nova Albin Nova Albin Nova Albin Nova Albin Nova Albin Nova Albin Nova Albin Nova

Trygve Refvem Morten Hansen Øystein Sandtrø Morten Sollerud Erik Borge Gunnar Pharo Ola Pettersen Stein Erichsrud Mats Uchermann Larsson Trond Evju

Antall båter i klassen:

Bane: TR Skrogfarge hvit hvt hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit blå hvit hvit hvit hvit blå hvit

Handicap 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

1908 Startflagg: Forening

O

Bane: TR Skrogfarge

Bundefj. SF KNS KNS Asker SF Asker SF Ullern SF Asker SF Røyken SF Bærum SF Kns KNS Bærum Frognerk. SF Bærum SF Asker SF Asker Nesodden SF Asker Hurum KNS Arendal Seilforening Asker SF Drøbaks. SF Tønsberg SF KNS KNS Asker SF KNS Asker SF KNS Bærum SF

hvit hvit hvit hvit hvit hvit blå blå hvit blå blå hvit hvit hvit grå hvit hvit grå hvit hvit hvit hvit blå hvit blå blå blå hvit hvit hvit hvit

Handicap 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

31

Klasse: Albin Nova NOR 8089 NOR 4232 NOR 3781 NOR 4960 NOR 5559 NOR 3650 NOR 4573 NOR 5052 NOR 5164 NOR 8058

1,26 1,26 1,26 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,28

18

Seilnr.

Antall båter i klassen:

O

Asker Hurum Moss SF KNS KNS Brevik SF KNS Røyken SF Oslo Seilforening KNS Asker Seilforening Asker SF Bundefj. SF Bærum SF Frognerkilen seilforening Oppegård SF Soon Søgne SF

Klasse: LYS 1,28- 1,30 NOR 13503 NOR 13565 NOR 13629 NOR 13965 NOR 14043 NOR 7616 NOR 10042 NOR 10126 NOR 10431 NOR 10600 NOR 10847 nor 12111 NOR 12379 NOR 12864 NOR 13423 NOR 13488 NOR 13828 NOR 13900 NOR 13961 NOR 2922 NOR 4730 NOR 10016 NOR 10501 NOR 11257 NOR 11412 NOR 11536 NOR 11951 NOR 12133 NOR 12645 NOR 9400 NOR 9555

hvit hvit hvit hvit hvit hvit. m/ 3 blå hvis hvit hvit hvit hvit hvitt hvit hvit

41

Seilnr. NOR 10535 NOR 12225 NOR 13353 NOR 5849 NOR 6251 NOR 6443 NOR 10416 NOR 11349 NOR 11591 NOR 11882 NOR 11901 NOR 12045 NOR 14152 NOR 5117 NOR 5478 NOR 7128 NOR 9107 NOR 9825

Startliste Soon SF Asker SF BSF Frognerkilen Sf Asker SF Tønsberg SF Kragerø Bundefj. SF Holmestrand Seilforening Bærum SF Randsfjorden Seilforening Sjøkrigss. SF Bundefj. SF Bærum

10

SMS-ID:

1957 Startflagg: Forening

Q

KNS Oppegård seilforening Tønsberg SF Asker SF Gåsøkalven SS Asker SF nesodden Horten SF KNS Drammens SF

Bane: H Skrogfarge hvit hvit hvit med rød dekor hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit

Handicap


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Klasse: First 31.7

Starttid: 17.06.2011 12:50:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

JOY IV HAVKATT LUREK Minion NORDANATT Sana TARZAN GEIRSHA Wish VANNSTRYKEREN

First 31.7 First 31.7 First 31.7 31.7 First 31.7 First 31.7 First 31.7 First 31.7 First 31.7 First 31.7 HR

Trond Kristensen Lars Marius Valstad Anders Rekaa Øystein Skjønborg Kevin Tuttle Ole Fredrik Melleby Kjell Ellila Stig Mathiassen Bjørn Eirik Olsen Atle Styrvold

NOR 10107 NOR 11175 NOR 11649 NOR 11817 NOR 12081 NOR 13372 NOR 9322 NOR 9844 Norge 9763 NOR 11531

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Klasse: LYS 1,22 - 1,24

Starttid: 17.06.2011 12:50:00

Båtnavn

Båttype

Skipper

TINA Fortuna VI CHRISTINA MORS VILJE VANNARI NORA Rocky Ocean SIAHGAHAY SUZIE SERKEN BELLISSIMA IMA Fryd II First one Felicia III TUWANO COOLING BASECAMP PARTOUT MARIALENE 2 Sjoflot LAIEN GINKGO Trubaduren AGNORA BAROLO II MAYA LARGO TROJA HAPPY OURS Ruff MARGARITAVILLE OLGA LEANGEN 2 ORMEN LANGE Kalina III

Comfortina 35 Dufour 34 SUN FAST 36 Bavaria 38 AC Sun Fast 35 Bavaria 39 One Off Sun fast 36 Sun Fast 36 Hanse 342 Hanse 350 Bavaria 42 First 33.7 Bavaria 42 AC First 42 Bavaria 39 Cr Bavaria 40 cr Dufour 385 Hanse 370 Jeanneau SF 37 Dynamic 37 Sweden Yachts 38 Carrea Helmsman sun fast 37 Hanse 371 Sun OD 42.2 Hanse 371 Bavaria 39 cr Dufour 34 p Benatau 423 Hanse 370 Hanse 371 Cruiser 45 wasa 55 Wasa 360

Arild Bjørnulf Vilde Eriksen Bjerknes Jon Håvard Askeland Henry Holvik Bjørn Tore Pettersen Steinar Cook Halvor Aaslestad Dag Bjørnsen Øyvind Jelstad Tor Johan Hønningstad Kjetil Hardal Per Arne Høstvang Joakim Bruksås Thor Birger Leegaard Vidar Larsen Sveinung Takle Sigurd Parmann Nicholas Martin Steinar Jørgensen Frank Larsen Gunnar Karlsen Sven Chr. Fender Teigen Anders Noreng Roy Isaksen Jon Helland Helge Hvam Bjørn-Erik Andersen Jo Th. Stensvold Trygve Isaksen Jørn TB Larssen Michael Heldre Ørjan Bruseland Erik Warberg Per Gudmund Waaler Tore Gaute Mørck

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Klasse: First Class 8

Starttid: 17.06.2011 13:00:00

Båtnavn

Båttype

Skipper

FLIKK-FLAKK CROSS VITO MY FIRST TWO BEARS Travelling First Class First Fox

First class 8 First class 8 First class 8 First Class 8 First Class 8 First Class 8 First class 8

Karl-Otto Tokerud Sven Magnus Løken Alf Rune Johnsen ENDRE SVENDSEN Marte Øhrn Christopher Robin Hansen Magne Harang

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Bane: H Skrogfarge

Moss Sf Oslo SF Soon SF Asker Asker SF Asker SF Tønsberg SF KNS Tønsberg KNS

blå lys grå hvit hvit grå grå hvit blå hvit grå

Handicap 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19

1914 Startflagg: Forening

Q

Bane: TR Skrogfarge

Fredrikstad SF Hurum Seilforening Tønsberg SF Røyken SF Moss SF KNS Stavanger Seilforening Nesodden SF Drammens SF KNS Hurumseilforening Åsgårdstrand Hurum Seilforening Holmestrand Seilforening Sandefjord SF Tønsberg SF Nesodden SF KNS Drøbaks. SF Asker Seilforening Bundefj. SF KNS Moss SF Brevik SF Brevik SF OSF Bundefj. SF Nesodden SF Bærum SF Horten SF Bundefj. SF Farsund SF KNS Arendals SF Åsgårdstrand SF

hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit 3.95 hvit hvit/blå hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit m. blå stripe hvit blå hvit hvit hvit hvit hvit hvit lys grå hvit hvit hvit hvit

Handicap 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

1926 Startflagg: Forening

T

Bane: H Skrogfarge

KNS KNS Gåsøkalven seilselskab DRAMMEN Gåsøkalven (GKSS) Bundefjorden Seilforening KNS

Handicap

hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit

7

Klasse: LYS 1,15 - 1,16

Starttid: 17.06.2011 13:00:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Barossa SINBAD MALABALA MIRACULIX Fri CAOS REINE TimeOut Quickie ANGELIQUE ZORRO IV Marina Fryd TOMAHÅK FORCE ZERO Helane IL TEMPORALE HAKUNA MATATA SALTAPAN IV

Puzzle 36 Impala 31 Café 30 Oceanis 323 Jeanneau Sun Odyssey 35 Forgus 35 Elan 31 325 Banner 30 Spes. Maxi 999 Maxi 999 Mani 30 Spes. 1/2 ton one off Bavaria 34 Elan 31 Sun Fast 32i Benetaue Oceanis 411 Maxi Mixer

Bjørn Bakke Bjørn Hansen Christian Husvik Odd Jarle Skjelhaugen Lars Sørbø Håkon Helge Jørgen Selmer Thon Michael Kristiansen Marius W Larsen Tom Olsen Jørgen Myhrer Carl E. Utengen Ingjerd Lassen Trond Tarladsen Gunnar Bolstad Hallgeir Eilertsen Stein Thorstensen Erling Høglund Sven Christian Apenes

NOR 3770 NOR 10629 NOR 10695 NOR 10786 NOR 11180 NOR 11361 NOR 11991 NOR 13550 NOR 14522 NOR 3288 NOR 6414 NOR 7167 NOR 8171 SWE 1 NOR 10019 NOR 10750 NOR 11328 NOR 13473 NOR 256

Q

35

Seilnr. NOR 7252 NOR 4849 NOR 5656 NOR 5830 NOR 6693 NOR 6809 NOR 5505

1946 Startflagg: Forening

10

Seilnr. NOR 9188 NOR 10662 NOR 10776 NOR 11003 NOR 11009 NOR 11340 NOR 11782 NOR 11789 NOR 12023 NOR 12067 Nor 13638 NOR 14420 Nor 9099 NOR 9900 NOR 10147 NOR 12183 NOR 13052 NOR 14128 NOR 14131 NOR 14139 NOR 7002 NOR 7080 NOR 9945 NOR 10054 NOR 10423 NOR 11042 NOR 11213 NOR 11732 NOR 11885 NOR 1193 NOR 12561 NOR 13363 NOR 14078 NOR 2491 NOR 4855

Startliste

SMS-ID:

1912 Startflagg: Forening

T

Bane: H Skrogfarge

Frognerkilen 1860 Seilforening Bærum SF blå Bundefj. SF blå Soon SF hvit og burgunder KNS hvit Bærum SF hvit m/ blå striper Bærum SF hvit Nesodden seilforening hvit KNS hvit Frognerkilen SF hvit Fredrikstad Seilforening hvit Drammens seilforening hvit Soon seilforening hvit STSS vit KNS hvit Røyken KNS hvit KNS hvit Bærum SF hvit

Handicap 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening NOR 5008 NOR 5072 NOR 7822 NOR 8341 NOR 8469 NOR 9824

IMPULS BAJAZZO V NANKI POO Lady in Red MADNESS VIKETTE

Antall båter i klassen:

Cenit 33 Nessy 94 CR/R Forgus 36 Gambling Nessy 94 Cr/R Hanse 331

Hallvard Cederkvist Per Søderlund Bjørn Sissener Arne Bratlie Per Egil Kristiansen Svein-Tore Omdahl

Starttid: 17.06.2011 13:00:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

VINDFANG SERENA NN SPLEIS Blue wave FRIDA SKUMPA ATHENE JENNY ASLAN Aphromann CINDY The Raft KAJLA DON NIX 3

Dehler 29 Dufour365 Oceanis 343 Clipper Albin Stratus Banner 28 Hr Scanmar 345 Dehler 34. Optima 101 Athena 34 Contrast 33 Dehler 29 Aphrodite 101 Bavaria 36 Cr 01-05 Elvstrøm 717 Nessy 94 Cr/R X 102 mk 1 J80 Athena 34 J 80 Dehler db1 banner J/80

Tormod S. Petersen Petter Thams Ruud Ole Kristian Prestrud Kai Birger Hannestad Gard Henning Lier Arne Husevåg Thomas Sund Tomas Viken Erik Paul Berg Ole Petter Svendsen Daniel Ingebretsen Johnny Dolvik Katinka von der Lippe Pål Christian Iversen Helge Nordahl Nils Kuhle Gunnar Gundersen Børre Dahl Christian Grimsgaard hugo sveholm Torleif Sørlie

WENDIGO Lakrisa Viola IGGY albatross 1joy

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 13:10:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Miss Flænders MABU'HAY Tekla 202 Campioncino BREIDABLIKK Livlig ROSA JUST FINE BOLETTE IMPULS 3 FEI

HR 26 HR352 HR 31 mk 1 310 HR 37 HR 372 HR 342 HR34 HR 34 Hallberg-Rassy 31 Hallberg-Rassy 26

Helge Johan Flinder Morten Borgen Frederik Barth Ida Pollen Carl Martin Klingberg Harald Aaneby Truls Berger Berit Myhre Dupuy Lasse Lyngby Åsmund Tveit Einar Eik

Antall båter i klassen:

1913 Startflagg: Forening

SMS-ID:

1915 Startflagg: Forening

hvit hvit hvit hvit hvit hvit off white med blå strpe hvit hvit / blå stripe blå hvit hvit hvit m/blå striper hvit hvit hvit hvit hvit blå hvit hvit

Handicap 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19

V

Bane: M Skrogfarge

Handicap

hvit hvit hvit hvit med blå stripe hvit m/blå stripe hvit hvit m/blå stripe hvit hvit m blå stripe hvit hvit

11 Starttid: 17.06.2011 13:10:00

Båtnavn

Båttype

Skipper

HUTCH LETT BRISEN 2 Trigger MORILD Fryd Aurora TORDENSKIOLD DNF2 JUNO VI ANNE-LISE MILLAN YDALIR DEN ANDRE MAREN LUNA Felicity NN GLEDE II KVITUNGEN CECELINE LOKE BESTT Caprice XYNTIA HUNTERS BABY MAX`SEA ROXY Emiliane

H-båt H-båt H-båt H-båt Bavaria 30 Cruiser Fenix H-båt H-båt H-båt Fenix Bavaria 30 Cruiser Ballad Fenix Comfort 30 Comfort 30 Cumulus Polo 86 Bavaria 30 Cr. Bavaria 30 Cruiser C&C30e Oceanis 31 Granada Albin Alpha Bavaria 32 Hunter 27X MAXI RACER Laser 28 First 325

Johnny Hjerpseth Anders Westrum Økstad Knut Gudmund Carlsen Theodor Thorne Jørgen Kreyberg Ove Megrund Bartho Kristian Haugstvedt Johannessen Jostein Magnussen Geir Grinde Stein Løvstad Stig William Antonsen Torleiv Lohne Erik Kverum Arne Refshauge Thomas Theisen Sigbjørn Aarak Paul Larsen Albert Bjørnsund Hans Kristian Olsen Svein Olav Nås Inge Johansen Steffen Skjønberg Christian Thorstensen Kristian Martnes Morten Opstad Eriksen Lasse Andreas Holm Thomas Smedsrud Carl Fredrik Kresse

SMS-ID:

1927 Startflagg: Forening

V

Bane: H Skrogfarge

Røyken SF Åsgårdstr. SF Son SF Drammens SF Bærum Seilforening Tønsberg KNS KNS Bærum SF Frognerkilen Halden Sf DSF Hurum SF Røyken SF Bærum SF Røyken Seilforening Bærum SF KNS KNS Asker Røyken Seilforening Vestfj. SF Drammen seilforening Hurum Frognerkilen SF Sarpsborg Seilforening KNS Asker Seilforening

hvit hvit hvit hvit hvit hvit med blå dekor gråhvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit rød hvit svart hvit

Handicap 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12

28

Klasse: LYS Omega

Starttid: 17.06.2011 13:10:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Indy Maren TIMBUKTU HAABET

Omega 30 OMEGA 30 Omega 30a Omega 30

Ragnar Andreassen Maren Clausen Svein Bjørkås Terje Hogsnes

NOR 5175 NOR 8479 NOR 5682 NOR 6350

Bane: H Skrogfarge

KNS KNS KNS 1369 KNS KNS Drøbaksund Seilforening KNS Frognerk. SF Frognerk. SF Frognerk. SF

Seilnr.

Antall båter i klassen:

T

Nesodden SF KNS Frognerk. SF Fredrikstad SF Holmestrand seilforening Asker SF Hurum SF Tønsberg SF Horten SF Fredrikstad SF Hurum Bundefj. SF OSF Skøyen SF Vestfj. SF KNS KNS Sarpsborg Seilforening Frognerk. SF kns Fredrikstad Seilforening

Klasse: LYS 1,07 - 1,12 NOR 101 NOR 11 Nor 110 NOR 114 NOR 11827 NOR 4529 NOR 47 NOR 82 NOR 91 NOR 9487 NOR 12506 NOR 1874 NOR 3522 NOR 2515 NOR 2526 NOR 2908 NOR 3330 NOR 12155 NOR 12363 NOR 3333 NOR 13679 NOR 3067 Nor 6505 NOR 10623 NOR 13512 NOR 3299 NOR 6815 NOR 8180

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

21

Klasse: Hallberg Rassy NOR 4421 N 3621 Norge 8441 NOR 13949 NOR 11263 NOR 14003 NOR 14456 NOR 9061 NOR 10391 NOR 11998 NOR 5023

hvit hvit hvit m blå stripe rød hvit hvit

25

Klasse: LYS 1,17 - 1,19 NOR 11234 NOR 13408 NOR 14055 NOR 3070 NOR 4925 NOR 7051 NOR 7626 NOR 8031 NOR 8119 NOR 9108 Norge 6807 NOR 10767 NOR 12321 NOR 14104 NOR 3571 NOR 427 NOR 4296 NOR 1080 NOR 3196 Nor 4260 SWE 313

Startliste Tønsberg SF Nesodden SF Oppegård Hurum Seilforening Asker SF KNS

SMS-ID:

1938 Startflagg: Forening

V

Oppegård SF Nesodden Oppegård SF Gåsøkalven SS

Bane: H Skrogfarge hvit hvit hvit hvit

Handicap 1,13 1,13 1,14 1,14


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening NOR 6351 Norway 5490 NOR 3688 NOR 4994 NOR 5665 NOR 7169

CARITA Be Nice CAPRICORN Bee Ella W WALEN

Antall båter i klassen:

Omega 30a 34 Omega 34 Omega34 Omega 34 Omega 36

Claus Danckert Krohn Paul Szego Jon Ringvold Reidar Lie Bjørn Amundrød Sten Waløen

Starttid: 17.06.2011 13:10:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Apache Tante Rød BLÅHVALEN Sofie PREMIER CRU RIGMOR 2 FRI madison

IF Lill Scampi 26 Campus 63 Lill-Scampi Bostrøm 31 Vindö 40 Maxi 77 knarr Accent Maxi 77 enskrog Maxi 77 Albin 78 Cirrus Granada 27 Albin Cirrus 78

Ncolay Kuhnle Benjamin Rokseth Otto Jørgensen Jørgen Michelsen Magnus Nilsen Elisabeth Moseng Tallak Bjerkholt Robert Thoresen Adrian Hessel-Rütter Rune Pram Østby Harald Vegstein Per Remme Sørensen Henning Eskeland Edgar Thorsen Leif-Trygve Fjeld

SS Heru Lagerta Suser Avgårde Laugi

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 13:20:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

My Way Too PLENTY OF GOLD YR GUNNELA Katinka SEABREEZE ARNEGRUT SUSIE THUVA tur-bo HANANDA LILLE BLÅ

Maxi 68 Micro Challenger Columbie 66 Magnific midget motorseiler HR 26 Accent 26 Etap 28 maxi 84 oksö Vindø 45 First 26

Ane Standal Thoresen Atle Berg Ketil Kohmann Jan Ole Nordfjord Runar Jørgensen Richard Simonsen Morten Krøgenes Eyvind Aker Erik Grimsgaard Mads Tønnesson David R. Cooper Audun de Flon

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 13:20:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

LANO INGEBORG III TEVA CILA Fun4Two PAMPERO IV MÅKEN LANCELOT HelmaX LISEN RUBINSEN AKERINA IV Christiane J. L. SEAGULL Helene Janne III TRUBIANN

Smiling Bavaria 30 Cruiser First 29 Albin Cumulus Granada 27 Smiling Beason 31 Granada 910 MAXI 95 Comfort 30 Mistress 32 Maxi Fenix. Classic 1981 Maxi 95 Fenix Maxi Fenix Jeanneau SO 29.2 Comfort 30

Nils Gunnar Baumann Hans Jørgen Øveraasen Vidar Lunde Arild Høiby Martin Elms Johan Thue Andreas Lie Johansen Jonny Brendengen Lasse Kristiansen Lars Gunnar Toft Larsson Hans Ludvigsen Florentin Elger Christer Dramstad Aas Jan Espen Andersen Aslak Vardund Lars Sjøøsten Nordhaug Hans Haugerud

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 13:20:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Starsailor NIKI Lykke FYK III GOODYEAR FAST CHANGE II ELMA Belmar LE CAPRICORNE Vannfast Paprika II EASY

Express Delphia 28 C&C 30 E Willing HR Kings Cruiser 33 Player 311 ALO 96 Maxi 80 Magic Jeanneau sun 35 Bavaria 31 cruiser Rush 97 Express Maxi 80 Racer ALO 96 Gambling Finngulf 31

Lars Magnus Sæhtre Elnan Øyvind Pål Edwards Jan Eriksen Anders Aulie Michael Hagger Michael Ludvigsen Finn Sørensen Egil Wilhelms Lars-Erik Larsen Tore Graff Christine Tunes Kjellsen Jørgen Lars Berger Kristoffer Abrahamsen Erik Arnesen

HAVHEKSEN Amalia ELCATINA III

Antall båter i klassen:

V

Bane: M Skrogfarge

KNS Frognerkilen 1860 Tønsberg SF Bundefjorden Seilforening Langesund SF Frognerk. SF KNS kns Oslo motorbåtforening Frognerkilen KNS Asker Sejlforening KNS Larvik Seilforening Tønsberg SF

Handicap

blå rød blå rød hvit hvit hvit oregon pine hvit hvit hvit h hvit hvit

1920 Startflagg: Forening

W

Bane: M Skrogfarge

Bærum Seilforening Trondhjems SF Soon SF Skøyen SF Holmestr. SF Asker SF Asker SF Asker SF Asker seilforening Moss Asker SF KNS

hvit blå hvit m/blå striper kaminrød hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit

Handicap 0,95 0,96 0,96 0,96 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06

1919 Startflagg: Forening

W

Bane: M Skrogfarge

Bærum SF KNS Asker SF Oppegård Asker SF Moss SF KNS Bundefj. SF Bundefj. SF Oppegård SF Fredrikstad SF KNS Frognerkilen Seilforening Oppegård SF Frognerkilen SF Horten SF Drammens SF

Handicap

hvit hvit hvit rød/hvit hvit hvit hvit/blå hvit hvit hvit hvit hvit off-white hvit hvit hvit hvit

17

Klasse: TUR 3 NOR 375 NOR 14149 NOR 3122 NOR 5939 NOR 7292 NOR 3695 NOR 3408 Nor 6573 NOR 12326 NOR 0 NOR 6150 NOR 153 NOR 2611 NOR 3754 NOR 641 NOR 6525

1917 Startflagg: Forening

12

Klasse: TUR 2 NOR 1433 NOR 11875 NOR 6517 NOR 0 NOR 1907 NOR 2184 NOR 3022 NOR 6357 NOR 2713 NOR 3061 NOR 316 NOR 3841 NOR 4939 NOR 7181 NOR 7760 NOR 9297 N 3059

1,14 1,14 1,16 1,16 1,17 1,22

15

Klasse: LYS =< 1,06 NOR 14492 NOR 11671 NOR 2005 NOR 9074 NOR 1850 NOR 6622 NOR 7597 NOR 12070 NOR 9534 NOR 8266 NOR 9531 NOR 13843

hvit white hvit hvit hvit hvit

10

Klasse: TUR 1 NOR 61 IAL 747 NOR 13967 NOR 514 NOR 2758 NOR 10199 NOR 11894 NOR 121 NOR 1436 NOR 14578 NOR 1919 NOR 2600 NOR 4481 NOR 4534 NOR 4775

Startliste Ullern SF Asker Seilforening KNS Frognerkilen Drøbaksund Seilforening Bærum SF

16

SMS-ID:

1924 Startflagg: Forening

W

KNS Ingen Brevik seilforening Oslo SF Fri Drøbaksund seilforening Tønsberg SF KNS Drøbaks. SF Fredrikstad SF bundefjorden kns Bundefj. SF Drøbaks. SF Asker Seilforening Gåsøkalven SS

Bane: M Skrogfarge hvit med svarte striper hvit hvit hvit med blå stripe hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit m/blå striper

Handicap


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Klasse: 11 Meter One Design

Starttid: 17.06.2011 13:30:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

eldrebølgen L`ESCALIER GOLIATH AIR FORCE ONE 11'ern HJELLNES CONSULT Vill vakker og våt f.fwd>> Panic SCANDINAVIAN

11MOD 11 Meter 11 Meter One Design 11 Meter 11MOD 11 Meter 11 Meter 11 Meter 11 meter 11 Meter

Finn Eriksen Øyvind Hagen Atle Anthonisen Erlend Munkeby Håkon Hjorthøy Pål Andreassen Aage Andersen Sverre Steen Jan Erik Johansen Andreas Abildgaard

NOR 161 NOR 165 NOR 178 NOR 191 NOR 127 NOR 140 NOR 179 NOR 313 NOR 316 NOR 186

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 13:30:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

JaJa Snipp CALYPSO PES Milonga Strul Lucky Duck NN XDAMA Merlin Andromède LYNX PRIMETIME impuls {-HVERGANGFriiStilt - Noch Einmal SEXPRESS SPRØYT Blitz Suser av gaarde GJERTRUD

Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express Express

Randi Wøien Pål T. Christensen Tor Eriksen Steinar Elgvin Eirik Malthe-Sørenssen Egil Rokstad Audun Noreng Øyvind Thoner Trond Sverre Førde Lars-Jakob Alveberg Frederic Courivaud Michael Haugane Haakon Dalan Morten Aagaard Randi Wøien mathias friis Øystein Fuglesang Frode Gunnestad Martin Danielsen Trym Markussen Terje Karlsen Erik Rønneberg Helge Huser Idar Bjørdal Arnfinn Løv-Mikkelsen Stine Olsen Jostein Greve Aril Spetalen Sturla Falck Margriet Boersma

FIFTYFIFTY TOM & JERRY ELIX CHALLENGER RelaX MARIATTA ELO PLUPP

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 13:40:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Ninette II SILENTIA HAGASOL SOLBRIS Ulmo KAPTEIEN Albatross CARAMBA JUISER X.O. JIBB JULIA ARKEN URO EXCITER Catalina BRETANUS II

Gambling 34 Hanse 315 Hanse 320 C 34 Nessy 94 Cr/r Scanmar 33 320 Bavaria 33 Cr tango 30 x-79 Guy 33 Comfortina 32 X-79 MAMBA 341 Scanmar 33 Guyline 822 GibSea 304

Sigurd Slottan Kristine Reknes Joakim Hagabakken Ole Johannes Myhren Kjetil Eckhoff Ingar Teien Ståle Furuberg Svein Frogner Knut Halvorsen Erlend Solfjeld Kjelstad Morten Nygren Sten Frøyshov Robert Halvorsen Tryggve Spilde Oddvar Eide Henning Thorvaldsen Oskar Sandanger

Antall båter i klassen:

Bane: H Skrogfarge

Drøbaksund Seilforening Bærum SF Hurum SF Oslo Seilforening Asker SF KNS Soon Seilforening Oslo seilforening KNS KNS

1925 Startflagg: Forening

D

Handicap

hvit hvit hvit hvit beige hvit hvit hvit svart hvit

Bane: H Skrogfarge

Oslo SF Asker Seilforening Bundefj. SF Gåsøkalven SS Oslo SF KNS KNS Bærum Seilforening Bundefj. SF kns KNS Bundefjorden Asker SF Bundefjorden Oslo SF Oslo SF Soon SF Asker SF Asker Seilforening Åsgårdstrand Seilforening Oslo SF KNS Oslo Seilforening Oslo SF Oslo SF KNS KNS Ullern SF Frognerk. SF KNS

SMS-ID:

1928 Startflagg: Forening

E

Handicap

hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit

Bane: H Skrogfarge

Bundefjorden SF Frognerk. SF Frognerk. SF Sarpsborg Sf Bærum seilforening KNS ingen Bærum SF KNS Oslo Oslo SF KNS Oppegård SF tønsberg seilforening Bærum SF Hurum SF Åsgårdstrand Sf KNS

hvit hvit hvit hvit / blå hvit hvit hvit hvit blå hvit med røde striper hvit hvit hvit/blå hvit hvit hvit hvit

Handicap 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

17

Klasse: LYS u/spinnaker =< 1,13

Starttid: 17.06.2011 13:40:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Mira BLUESETTE Kismet LA MARIN BODILLE LEARNING BY DOING VILJE INGRID II E. HUNT iBoat NOSTEAM FLYER SUSER AVGÅRDE JEMI

Beneteau First 28 Nordisk Folkebåt Knarr Rush 77 MAXI 77 Bavaria 31c Fenix Mamba 311 Dufour 30 Classic Jeanneau Sun Odyssey 34.2 Albin Delta Murena 30 Elan Impression 344 Bavaria 33 Cruiser

Simen Sørlie Geir Pedersen erik berg Ole-Martin Torjussen Eriksen Tone Nakstad Tine Haakensen Vidar Hagen Hans Christian Gunneng Steinar Willassen Jon Sverre Høiden Preben Myrvoll Jeanette Zakrisen Lars Line Vaaland mona Østby

NOR 0 NOR 519 NOR 145 NOR 5369 NOR 7138 NOR 14097 NOR 5367 NOR 8179 NOR 9712 NOR 14543 NOR 5856 NOR 673 NOR 13442 NOR 14428

D

30

Klasse: LYS 1,13 - 1,14 NOR 1011 NOR 12347 NOR 13504 NOR 2492 NOR 4312 NOR 5901 NOR 14508 NOR 13393 nor 14024 NOR 14057 NOR 2170 NOR 4997 NOR 5785 NOR 5887 NOR 5952 NOR 8591 NOR 9012

1934 Startflagg: Forening

10

Klasse: Express NOR 123 NOR 78 NOR 31 NOR 106 NOR 124 NOR 152 NOR 154 NOR 176 NOR 189 NOR 216 NOR 225 NOR 227 NOR 230 NOR 234 NOR 236 NOR 243 NOR 244 NOR 3 NOR 68 NOR 9 NOR 95 SWE 2 SWE 855 NOR 102 NOR 104 NOR 182 NOR 184 NOR 201 NOR 22 NOR 33

Startliste

SMS-ID:

1921 Startflagg: Forening

E

Bane: M Skrogfarge

0 hvit/beige Frognerk. SF furu Oslo SF blå Røyken SF hvit KNS hvit Bærum SF hvit kns hvit Horten SF hvit Asker SF hvit Frognerkilen Båtforening 1860hvit Asker SF hvit Moss SF blå Bærum SF hvit Horten SF hvit

Handicap 1,06 0,98 1,03 1,01 1,01 1,07 1,05 1,07 1,07 1,09 1,09 1,07 1,10 1,10


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening NOR 5323 NOR 6036 NOR 9401 NOR 10875 NOR 10712 Nor 11110 NOR 11869 NOR 8887

S/Y SOLUNG SPACE FEELING FRYD SAMSON Daks Lupona KAJA PURA VIDA 2

Antall båter i klassen:

Albin Delta Feeling 9.20 Maxi 909 Bavaria 32 AC Océanis Clipper 393 Kron Bavaria 37 CR so 36.2

Bjørn Johann Rief Jan Mejlænder-Larsen Svein Erik Refsnes Stein-Erik Carlsen Dagfin Simonsen Wolfgang Eichstetter Bjørkum Per Andreas Dischler

Starttid: 17.06.2011 13:40:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

ODA MOTVIND JIBB 4 AKKA KRUSE XALOC VINT ALLEGRO PRUNUS FRYD GAMBLING 7. JUNI RØDHETTE SLØR MY MALIN Trejo II

Gib Sea 33 Hero 101 Scanmar 33 Guyline 95 Beneteau Oceanis 331 Oceanis 36 Jeanneau s.o 37.1 Hanse 320 Bavaria 35 Cruiser Gambling 34 Comfortina 32 Turklasse DUFOUR 35 Classic Bavaria 34 C Malö 116 Arcona 32

Eivind Kjøllesdal Cathrine Olsen Erik Haider Forsén Kenneth Jonassen Morten Fejerskov Jim Salvador Øyvind Høgslund Bjørn Warhuus Narve Langeland Nils Håve Siri Helle Jan Gunnestad Pål Enersen Ola Skar Jan Neste Terje Flaten

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 13:50:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

MRS T LOTUS BRISEN II HILDE II JOSEFINE CHABLIS CHARLOTTE Sailabout Jomathinto MEMENTO NN MAYBE FIRST STAYER TRULS 2 ATHENE SEEWIND CHINOOK ANIARA

Bavaria 36 Contrast 33 Contrast 33 HR-39 Bavaria 36 Cr 01-05 BAVARIA 36 Contention 33 Dufour 385 BAvaria 42 Cruiser ELAN 43 Bavaria 38 First 36 S7 Jeanneau wasa 30 Oceanis 37 42AC Najad 360 Contrast 36 Hanse 375

Terje Strat Bjørn Berdahl Nina Schjølberg Jan Einar Horne Tor Peck Carl Edvard Reinertsen Reidar Thoresen Hans Fr. Melgård Tom Bendixen Erling Sturla Rørvik Mads Dyhrfjeld Hakon Huus-Hansen Jørn Dreyer Per Johnstad-Møller Jon Erik Ofstad Trond Aaslid Trond Weiby Oddvar Endresen Dag Bærvahr

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 13:50:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Apretif 3 INGRID ZICO Anne Ki Summerwine CINCO GJENNOM NATTEN Flyt Toni-Li ALEGRA KARMA Ruff MAIDEM GERONIMO KAREN VIVIAN NORMAR XXIV Frk. Andresen EL SHISHA C ÈST SI BON LEGOLAS

Jeanneau sun odysse 36i Sun Fast 35 Hanse 350 Bavaria Cr 39 Comfortina 35 Bavaria 39 Cruiser Oceanis 40 Sun Odyssey 39 Bavaria Wasa 38 Diva 39 Benetau 423 Diva 39 Bavaria 42 Hanse 371 Oceanis 43 Hanse 370e Hanse 400 X-402 CB 365

marianhne tomter Jonas Gunnheim Petter Johansen Kristin Klemetsen Anders Welle Thomas Lund Tor-Odd Danielsen Henriette Wiborg Sunde Trym Ulstein Anders Heftye Christian Ulrichsen Jørn TB Larssen Morten Nyberg Erik Austenå Ole Petter Håkonsen Jon Ola Næverdal Ingerid Andresen Sveen Tor Andersen Svein Melleby Gunnar Tørnqvist

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

1929 Startflagg: Forening

E

Bane: H Skrogfarge

KNS Åsgårdstrand SF FB 1860 Fredrikstad SF Asker SF Frognerk. SF KNS Asker Røyken SF Færder Seilforening Bundefj. SF Asker SF Tønsberg Seilforening Nesodden SF KNS Hurum Sf

Handicap

hvit hvit m/rød stripe hvit hvit hvit hvit hvit hvit grønn hvit hvit. rød hvit hvit hvit

1930 Startflagg: Forening

F

Bane: H Skrogfarge

Åsgårdstr. SF Bundefj. SF KNS Bærum SF Drøbaks. SF Horten SF Tønsberg seilforening KNS ASker SEilforening Brevik SF Drammen sf Ullern SF Drøbaks. SF KNS Oppegård SF Fredrikstad SF KNS Bundefj. SF Ikke medlem

Handicap

hvit hvit hvit hvit m/blå stripe hvit rød hvit hvit hvit rød hvit hvit hvit hvit hvit hvit. rød hvit hvit

1931 Startflagg: Forening

F

Bane: H Skrogfarge

son seilforening KNS Bærum SF Holmestrand Båtforening KNS Bærum SF KNS Ullern seilforening Brevik Seilforening Oppegård SF Bærum SF Horten SF Frognerk. SF Bavariaklubben KNS Flosta Frognerkilen Seilforening Bærum SF Bundefj. SF Fredrikstad SF

Handicap

hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit

20

Klasse: TUR 7

Starttid: 17.06.2011 13:50:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

XESS HYDRA III Time Out KONSTANSE Misswind JoJo STELLA ROSSO

X-99 Bavaria 46 Bavaria 45 Bavaria 38 Match HP1030 Grand Soleil 40 C&C 115

Ole Andresen Atle C. Strøm Jon Atle Holmberg Morten Kjos Andreas Samuelsson Reidar Roy Pedersen Petter Chr. Eriksen

NOR 463 NOR 11805 NOR 14487 NOR 10721 SWE 22 NOR 10479 NOR 11850

1,10 1,08 1,09 1,12 1,13 1,11 1,13 1,12

19

Klasse: TUR 6 NOR 14454 NOR 11659 NOR 12520 NOR 12812 NOR 14521 NOR 11376 NOR 13383 NOR 13631 NOR 14513 NOR 5908 NOR 6014 NOR 11493 NOR 5710 NOR 14544 NOR 10093 NOR 13506 NOR 13560 NOR 11615 NOR 7392 NOR 9630

hvit lysegrå hvit hvit hvit blå hvit hvit

16

Klasse: TUR 5 NOR 11207 NOR 3757 NOR 4012 NOR 8912 NOR 11549 NOR 12193 NOR 994 NOR 11085 NOR 13396 NOR 9161 NOR 9376 NOR 9464 NOR 12327 NOR 13 NOR 13608 NOR 14222 NOR 212 NOR 7661 NOR 14571

KNS Asker SF Frognerkilen SF Frognerk. SF Oslo seilforening Asker Seilforening KNS Oppegård SF

22

Klasse: TUR 4 NOR 12476 NOR 1540 NOR 4770 NOR 6471 NOR 10218 NOR 13719 NOR 13972 NOR 14011 NOR 14046 NOR 241 NOR 5842 NOR 7131 NOR 9301 NOR 13667 NOR 5610 NOR 6710

Startliste

SMS-ID:

1918 Startflagg: Forening

G

Bærum SF Bærum SF Brevik seilforening Oslo SF Segelsällskapet viken ägir Horten Seilforening Asker SF

Bane: H Skrogfarge hvit hvit hvit hvit 3.28white w grey stripe blå rød

Handicap


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening NOR 11302 NOR 14515 NOR 12310 NOR 9090 NOR 10936 NOR145 14518 N 2131 NOR 2050

ZEST Møyfrid CUMULATUS Free Spirit CHANRU Havnymphe LILL MAXIRATER'N

Antall båter i klassen:

hanse 461 Sun Odyssey 44i Comet 45S One Off Ketch First 44.7 Hanse 470 Maxi 77 Maxi 77

Morten Nordvold Finn Bjørn Ruyter Frithjof Wiese Lars G Dysterud Hansen Ståle Rodahl Tor Harald Finneman Axel Wiborg Trond Hamre

Starttid: 17.06.2011 14:00:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

VÅR GEMALINNE ELISABETH JOU JOU II S/Y IREN II S/Y Salig SAMSARA COSTA MER Jolla SUNDANCE Carisma MARATON NÅ-ELLERALDRI Exitarmus IMPULS XS PHI FIRST WE TAKE

Maxi 84 Havseiler Bavaria 39 Cruiser Oceanis 43 Bavaria 39 Cr CR 371 Hanse 371 J/92 Sun Fast 37 Bavaria 40 Vision Sun Magic 44 Bavaria 44 Hanse 370 Bavaria 46 Cruiser X-37 Bavaria 35 Match First 36.7 Dehler 34 Arcona 400 Sweden yacht 45 Jeanneau S O 52 Hanse 400 Sw. Yachts 45 Sw. Yachts 45 Bavaria 42 Match Bavaria 42 Match Hanse 470 Maxi 77

Petter Wang Egil Nystuen Egil Feydt Arne Opperud Petter Markussen Nicholas Torsteinsrud-Smith Bjørn Langsem Nina Mathiesen Even Østheim Øyvind Bjørnås Øyvind Hagen Morten Thorgersen Erik Brandt Tor Einar Sotlien Lars Christian Opdal Jens Berg Pål Sture Skogfelt Per Lund Bernt Strand Per Hertzberg Kjetil Davidsen Flemming Karlberg Thor Øveraasen Thor Øveraasen Bjørn Leine Rolf Helgesen Lars Espen Holm Leif Arne Vesteraas

Mango Flying Cloud TOUCH OF MADNESS SEA'N SKI HEMITH III HEMITH III STARBRIGHT Fagerving II Adeptus MADONNA

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 14:00:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

SNAPPER FOLLY FLYING ACE TILLIE SLØR Luna Sirkus Zefyros EIR Lucy NEMI Pinksen WILWARIN MADONNA JUVIKINGEN BLÅTANN FRK HIMMELBLÅ FINALLY II KVARTEN HÉLOÏSE SUNRISE FIFTY-FIFTY Havsul

Hanse 312 Aphrodite 101 Oceanis 323 Norlin 37 Hanse 311 Hanse 355 Bavaria 36 AC Bavaria 36 CR 1/2 TON ONE OFF Banner 28 Racer Bavaria 36 Cr 01-05 36 AC sun odyssey 40 First 31.7 Dufour 36 Classic X-102 Banner 28 Racer Bavaria 38 Cr 02-05 Bavaria 38 AC Hanse 342 Sun Odyssey 36i Sun Odessy 37 Sweden Yacht 340

Kristian Heder Lars Borge-Andersen Karina Eriksen Vegard Aspelund Egil Andersen Trond Mårvik Finn Thon Jan Eine Frank Tveter Henning Frettem Johan Skylstad Hogne Tvenning Kristoffer Sandaker Jan Fjeld Knut M. Nygaard Audun Kolle Charlotte Løvstad Stein Myhre Ole Martin Østbye Trond Tjemsland Arild Skogly Kjetil Johnsen Gunnar Bleness

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 18:00:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

Marita Inkadinka ARVILLA IV ARGO BRIS

Skøyte Krysser Seilskøyte jaico Marine Skøyte Bermuda

Einar Otterbeck David Walster Anders T. Gundersen knut Arne Rådal Sigurd U Bjørnstad

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Klasse: Skøyteklasse E

Starttid: 17.06.2011 18:00:00

Båtnavn

Båttype

Skipper

LIV HAVBRAATT NORION LANGESUND

Skøyte Skanferkutter Havkrysser Redningsskøyte klasse 2b

Terje Smith Henning Marcussen Harald Sundbye Gustav Amund Amundsen

Antall båter i klassen:

H

Bane: H Skrogfarge

Tønsberg SF Tønsberg SF Røyken SF Fredrikstad SF Asker Seilforening Asker SF KNS Drøbakssund Seilforening Tønsberg SF KNS Holmestr. SF Oppegård SF Bærum seilforening Asker SF KNS KNS KNS Hurum Asker Seilforening KNS KNS Oslo SF KNS KNS Bundefjorden RAN Seilforening KNS KNS

Handicap

hvit hvit hvit hvit hvit hvit gråhvit

3,00 1,21 1,21 1,19 1,22 1,23 1,21 1,20 hvit 1,22 hvit 1,24 hvit 1,21 hvit 1,26 hvit 1,24 hvit med blå stripe 1,26 hvit 1,27 hvit 1,26 blå 1,27 1,25 hvit 1,29 hvit 1,30 blått 1,29 lys grå 1,28 hvit 1,31 hvit 1,31 lilla med sonyericson merke 1,32 hvit 1,33 hvit 1,37 hvit 3,00

1954 Startflagg: Forening

H

Bane: H Skrogfarge

Asker SF Frognerk. SF Oslo SF Bundefj. SF Hurum SF Drøbaksund seilforening Bærum SF Asker Fredrikstad SF Frognerk. SF Ålesund SF Asker Seilforening Oslo SF Moss Stavanger Sf Horten SF Holmestrand Asker SF Ullern SF Frognerk. SF Sandefjord Seilforening Frognerk. SF KNS

hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit tre rød hvit hvit hvit blå hvit blå hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit

Handicap 1,12 1,14 1,14 1,14 1,13 1,15 3,00 1,16 1,14 1,16 1,15 1,17 1,17 3,00 1,18 1,15 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,19

1941 Startflagg: Forening

D

Bane: ST Skrogfarge

Bundefj.SF Skarpsno Kragerø SF Fredrikstad SF KNS

Handicap

hvit tre kremgul hvit

5

Seilnr. R/S 5 NOR 10264 NOR 9112 RS 2

1932 Startflagg: Forening

23

Klasse: Skøyteklasse B NOR 50 ABL 209 NOR 7121 N 4052 NOR 353

hvit hvit hvit hvit hvit grå hvit / blå hvit/grå

28

Klasse: LYS u/spinnaker 1,14- 1,19 NOR 10827 NOR 11209 NOR 12337 NOR 6228 NOR 10301 NOR 14551 NOR 11605 NOR 14384 NOR 2615 NOR 5697 NOR 11324 NOR 13973 NOR 9600 NOR 10771 NOR 12286 NOR 3567 NOR 9740 NOR 10707 NOR 11204 NOR 11834 NOR 13831 NOR 9572 Norge 6233

Vestfj. SF KNS KNS KNS Asker SF KNS Nesodden SF Asker SF

15

Klasse: LYS u/spinnaker => 1,20 NOR 8582 NOR 10281 NOR 11293 NOR 13930 NOR 13580 NOR 11637 NOR 12329 NOR 10886 NOR 11871 NOR 13891 NOR 8315 NOR 10374 NOR 11597 NOR 12384 NOR 11544 NOR 11310 NOR 10912 NOR 12540 NOR 13922 nor 14002 NOR 10066 NOR 12246 NOR 10076 NOR 10076 NOR 11734 NOR 11230 NOR 14525 NOR 7840

Startliste

4

SMS-ID:

1944 Startflagg: Forening KNS Tønsberg SF Bundefj. SF KNS

D

Bane: ST Skrogfarge hvit grønn/hvit offwhite hvit

Handicap


Deltagerliste Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Klasse: LYS u/sp Son

Starttid: 17.06.2011 18:10:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

COLON STINA MIRA RÅN Kaizen KARISMA MAGICA L'Esprit

Great Dane 37 Hanse 301 Maxi 87 Contrast 36 SO 40.3 Bavaria 47 AC Bavaria 42 CR Beneteau First 456

Petter Fernando Ringvold Thomas Konow Helge Pedersen Morten Aspestrand Audun Amundsen Håkon Ingvaldsen Morten Klever Pål E Torkildsen

NOR 5907 NOR 9754 NOR 1458 NOR 7336 NOR 12380 NOR 11667 NOR 11552 NOR 6448

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Klasse: Shorthanded LYS

Starttid: 17.06.2011 18:10:00

Båtnavn

Båttype

Skipper

MARITA 333 Half Evil MIA MARA KRISTIN BRIS

Oceanis 430 Archambault Elan 37 Figaro 2 JS9000

Petter Hegle Bjørn William Lindgren Jon Moholth Kristin Songe-Møller Knut Hjeltnes

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 18:10:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

MOA IV

Skøyte

Esben Kaastad

Antall båter i klassen:

SMS-ID:

Starttid: 17.06.2011 18:10:00

Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

TARALDEN Lavinia

Spissgatter Koster Ketch

Jørn Steingrim Andersen Jens Moestue

Antall båter i klassen:

Antall båter i seilasen:

Bane: ST Skrogfarge

KNS Asker SF Nesodden SF Moss SF Moss Seilforening KNS Fredrikstad SF KNS

blå hvit hvit hvit hvit hvit hvit hvit

Handicap 1,02 1,03 1,04 1,17 1,19 1,26 1,25 1,26

1953 Startflagg: Forening

E

Bane: SSO Skrogfarge

Holmestr. SF KNS Tønsberg SF Asker Seilforening KNS

hvit rød og grå hvit svart lys grå

Handicap 1,21 1,23 1,29 1,31 1,36

1943 Startflagg: Forening

E

Bane: ST Skrogfarge

KNS

Handicap

hvit

1

Klasse: Skøyteklasse F NOR 498 Norge 30

E

5

Klasse: Skøyteklasse D NOR 4966

1950 Startflagg: Forening

8

Seilnr. NOR 10705 NOR 13882 NOR 12466 NOR 39 NOR 10378

Startliste

2 804

The new fragrance

SMS-ID:

1945 Startflagg: Forening

E

Soon SF Drøbaksund seilforening

Bane: ST Skrogfarge hvit lakkert tre

Handicap


Deltagerliste pr. nr. Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Seilnr.

Båtnavn

NOR 0 NOR 0 NOR 0 CR N 1 NOR 1 NOR 1 SWE 1 NOR 2 NOR 2 RS 2 SWE 2 FIN 3 NOR 3 NOR 3 SWE 3 E4 NOR 4 nor 5 NOR 5 R/S 5 NOR 6 NOR 7 E8 NOR 8 G9 NOR 9 NOR 9 NOR 10 N 11 NOR 11 NOR 13 NOR 13 NOR 17 D 18 NOR 19 NOR 19 U 19 NOR 20 NOR 20 NOR 21 NOR 22 SWE 22 Nor 23 NOR 24 NOR 25 NOR 26 NOR 27 Nor 28 NOR 29 NOR 30 NOR 30 Norge 30 NOR 31 NOR 31 NOR 33 NOR 33 SWE 34 NOR 37 NOR 39 NOR 39 NOR 40 NOR 40 NOR 44 N 47 NOR 47 SWE 47 NOR 50 NOR 50 SWE 50 H 51 L 55 SWE 57 K 59 NOR 59 NOR 61 NOR 61 NOR 63 NOR 63 SWE 66 NOR 68 SWE 70 NOR 75 NOR 77 NOR 78 SWE 80 NOR 82 NOR 84 NOR 86 NOR 90 NOR 91 NOR 95 NOR 101 NOR 102 NOR 104 NOR 106

CILA Vannfast Mira SOLGANG NORA VI TEAM POLLEN/KIRKEBØ TOMAHÅK LE CID FORMULA 18 LANGESUND

Båttype

Albin Cumulus Bavaria 31 cruiser Beneteau First 28 10.5 CR One off F18 1/2 ton one off 12 MCR FORMULA 18 Redningsskøyte klasse 2b Express Wanda 8mR SPRØYT Express 2G F18 Nacra Infusion DRAKLUNNE 38 Match MAGDA XIII 12mR Nacra Infusion O2 Sun Fast 3200 Nacra Infusion LIV Skøyte KALDT GLASS VANN F18 Team Rising/Rustad Nacra Infusion ERNA SIGNE 12mR Formula 18 Nacra PANDORA 9mR StingRay Nacra Infusion mk2 Suser av gaarde Express Team CMC F18 Hobie Cat Wild Cat VEMA III 12mR LETT BRISEN 2 H-båt TRULS 2 wasa 30 Wild Cat F18 Elektroidè I Formula 18 MOHAWK II Bermuda ketch Bilbo X-35 Elektoide II Wild Cat CARMEN 30 kvm. krysser APL X-35 Elektroide lll Formula 18 Barcarole op.IV X 35 ELO Express Misswind HP1030 CMC Elektroide Interance IVWildcat CMC Elektroidè Interance VFormula 18 Gøy på vannet HP1030 SLOGEN IF F-18 FENRIS 8mR XAC Racing Team Nacra Infusion NN F18 Ifnot IF Lavinia Koster Ketch CALYPSO Express WILD CAT HC WILD CAT PLUPP Express Nacra Infusion RAGGARBÅTEN F18 TEAM GRANSEIL X-41 KRISTIN Figaro 2 New Deal IF X-TRA X-99 GottiX X-41 JENNIFER IF CYRANO IOD TORDENSKIOLD H-båt MANIXEN X-35 Xeffect X-41 Marita Skøyte N.A. Formula 18 LYDIA 8-meter JUNO One-off RACCOON First 36.7 OVER ÆVNE Klassisk treseiler JEPPX X-99 Apache IF Apache IF PATRICIA II IF LADY 12 meter spissgatter Barbro Racing Team C2 (F18) Blitz Express TEKNOVA/ALBATROSS RACING FIRST 40 LYCHEN 2 IF Juno IF Snipp Express XANDA X-332 DNF2 H-båt LA PINTA IF KYLIE X-35 NN IF JUNO VI H-båt GJERTRUD Express HUTCH H-båt TOM & JERRY Express ELIX Express PES Express

Skipper

Forening

Startliste Klasse

Arild Høiby Oppegård TUR 2 Lars-Erik Larsen Fredrikstad SF TUR 3 Simen Sørlie 0 LYS u/spinnaker =< Finn Andreassen Arendals SF Klassisk treseiler Jan Hystad KNS Klassisk treseiler Ole-Petter Pollen Moss SF Formula 18 Trond Tarladsen STSS LYS 1,15 - 1,16 Lars Tingstad KNS Klassisk treseiler Per Hansen-Tangen Viken Formula 18 Gustav Amund Amundsen KNS Skøyteklasse E Erik Rønneberg KNS Express Fredrik Honningsvåg KNS Klassisk treseiler Frode Gunnestad Asker SF Express Hans Ulrik Grünert Viken Fl Formula 18 Mattias Wilson GKSS LYS R36 Lasse Lund KNS Klassisk treseiler mikkel hessen KNS Formula 18 Stian Henriksen LYS R33 Randsfjorden Seilforening Harald Blom-Bakke KNS Formula 18 Terje Smith KNS Skøyteklasse E Jon Saxhaug Frognerk. SF Formula 18 Sindre Rising KNS Formula 18 Einar A Sissener Klassisk treseiler Sandefjord seilforening Øystein Thorup KNS Formula 18 Odd Syse KNS Klassisk treseiler Hans-Christian Grande Moss Seilforening Formula 18 Trym Markussen Express Åsgårdstrand Seilforening Kristian Ask Asker SF Formula 18 Eric A Svenkerud KNS Klassisk treseiler Anders Westrum Økstad Åsgårdstr. SF LYS 1,07 - 1,12 Per Johnstad-Møller KNS TUR 5 Per Hansen-Tangen Viken Formula 18 Olaf Grinrød DSSF Formula 18 Erik E. Berg Vestfj. SF Klassisk treseiler Andreas Wettre Bundefjorden LYS R36 Anders Kristiansen DSSF Formula 18 Petter Olav Kjæraas Silkeborg Sejlklub Klassisk treseiler Christian Wille Mosgren Arendals SF LYS R36 Øistein Ottesen DSSF Formula 18 Bjørn Vadholm KNS LYS R36 Sturla Falck Frognerk. SF Express Andreas Samuelsson Segelsällskapet viken TUR ägir 7 Dag-Olav Nikolaysen KNS Formula 18 Morten Fari DSSF Formula 18 Hans Pettersson GKSS LYS R36 Tommie Gallefoss KNS IF u/spinnaker Esben Torget Formula 18 Rarotonga Sailing Club Lars Magnus Hesselberg Larvik SF Klassisk treseiler Fredrik Brandt-Rasmussen Asker SF Formula 18 Sven Arne Knudsen Arendal seilforeningFormula 18 Terje Johannesen KNS IF u/spinnaker Jens Moestue Skøyteklasse F Drøbaksund seilforening Tor Eriksen Bundefj. SF Express Henrik Fredholm VIKEN Formula 18 Margriet Boersma KNS Express Nils Svensen KNS Formula 18 Runar Åsly Formula 18 Bjärreds Optimistjolleklubb Terje Wang KNS LYS =>1,42 Kristin Songe-Møller Asker Seilforening Shorthanded LYS Bjørn Rud Oslo Seilf. IF u/spinnaker Bjarne Børresen FB-1860 LYS R33 Gustav Gotteberg KNS LYS =>1,42 Bernt Nissen Bærum IF u/spinnaker Hans Bernhard Biserød Oslo SF Klassisk treseiler Kristian Haugstvedt Johannessen KNS LYS 1,07 - 1,12 Tomas Liljedahl TSS LYS R36 Espen Guttormsen Soon LYS =>1,42 Einar Otterbeck Bundefj.SF Skøyteklasse B Jonas Frii Formula 18 LBSK Lommabuktens Seglarklubb Bengt Danielsen KNS Klassisk treseiler Tom Bøhler Asker SF Klassisk treseiler Lars Niklasson SSVÄ LYS R36 Stefan Tarras-Wahlberg Bøe KNS Klassisk treseiler Magnus Tjelland KNS LYS R33 Nicolay Kuhnle KNS IF u/spinnaker Ncolay Kuhnle KNS TUR 1 Svein Heglund KNS IF u/spinnaker Einar A Sissener Klassisk treseiler Sandefjord seilforening Thomas Ekefalk KSSS Formula 18 Martin Danielsen Asker Seilforening Express BENGT FALKENBERG GKSS LYS R40 John Erik Lyche Bærum SeilforeningIF u/spinnaker Morten Mero Bærum SeilforeningIF u/spinnaker Pål T. Christensen Asker Seilforening Express Dan Turesson SS Viken-Ägir LYS R33 Jostein Magnussen KNS LYS 1,07 - 1,12 Trond Eirik Hart Nesodden SF IF u/spinnaker Knut M. Nygaard Stavanger Sf LYS R36 Frode Vasholmen IF u/spinnaker Hallingdal Seilforening Geir Grinde Bærum SF LYS 1,07 - 1,12 Terje Karlsen Oslo SF Express Johnny Hjerpseth Røyken SF LYS 1,07 - 1,12 Idar Bjørdal Oslo SF Express Arnfinn Løv-Mikkelsen Oslo SF Express Steinar Elgvin Gåsøkalven SS Express

Skrogfarge

Handicap

rød/hvit hvit hvit/beige 1,13 1,06 hvit 1,35 hvit 1,40 hvit vit 1,15 hvit 1,69 hvit hvit hvit mahogny 1,62 hvit hvit blå 1,32 hvit 1,73 hvit hvit 1,27 hvit hvit hvit hvit mahogni 1,73 hvit hvit 1,41 hvit hvit hvit hvit 1,75 hvit 1,07 hvit hvit hvit hvit 3,00 hvit 1,34 hvit hvit 1,23 hvit 1,34 hvit hvit 1,34 hvit 3.28white w grey stripe hvit hvit svart 1,31 hvit hvit hvit 1,47 hvit hvit hvit lakkert tre hvit hvit hvit röd/grå hvit svart offwhite hvit hvit hvit hvit vit hvit hvit vit hvit hvit blå hvit hvit blå blå hvit hvit vit hvit röd/svart offwhite lys beige hvit vit hvit med blå dekor hvit hvit gråhvit hvit hvit hvit hvit hvit

3,00 1,31 1,25 1,44 1,35 1,07 1,34 3,00 1,39 1,36 1,29 1,17 1,25

1,39 1,39

1,24 1,07 1,34 1,07 1,07

Starttid 13:20 13:20 13:40 11:30 11:30 11:50 13:00 11:30 11:50 18:00 13:30 11:30 13:30 11:50 12:20 11:30 11:50 12:30 11:50 18:00 11:50 11:50 11:30 11:50 11:30 11:50 13:30 11:50 11:30 13:10 13:50 11:50 11:50 11:30 12:20 11:50 11:30 12:20 11:50 12:20 13:30 13:50 11:50 11:50 12:20 12:00 11:50 11:30 11:50 11:50 12:00 18:10 13:30 11:50 13:30 11:50 11:50 11:40 18:10 12:00 12:30 11:40 12:00 11:30 13:10 12:20 11:40 18:00 11:50 11:30 11:30 12:20 11:30 12:30 12:00 13:10 12:00 11:30 11:50 13:30 12:00 12:00 12:00 13:30 12:30 13:10 12:00 12:20 12:00 13:10 13:30 13:10 13:30 13:30 13:30


Deltagerliste pr. nr. Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Seilnr.

Båtnavn

NOR 107 SWE 109 Nor 110 IF 112 NOR 114 NOR 116 NOR 121 IF 123 NOR 123 NOR 124 NOR 127 NOR 135 NOR 140 NOR 145 NOR 152 NOR 153 NOR 153 NOR 154 NOR 160 NOR 161 NOR 165 NOR 165 NOR 170 NOR 176 NOR 176 NOR 178 NOR 179 NOR 182 NOR 184 NOR 186 NOR 189 NOR 191 NOR 199 NOR 200 NOR 201 NOR 202 ABL 209 NOR 211 NOR 212 NOR 216 NOR 220 NOR 225 NOR 227 NOR 230 NOR 231 NOR 234 NOR 236 NOR 237 NOR 238 NOR 239 NOR 241 NOR 242 NOR 243 NOR 244 NOR 252 NOR 254 NOR 256 NOR 266 NOR 313 SWE 313 NOR 316 NOR 316 NOR 326 SWE 326 NOR 331 BR 333 NOR 340 NOR 350 SWE 350 NOR 353 NOR 375 NOR 427 NOR 463 NOR 498 NOR 514 NOR 519 SWE 532 NOR 551 NOR 562 NOR 574 NOR 584 NOR 641 NOR 673 IAL 747 SWE 855 C 989 NOR 994 NOR 1011 NOR 1080 NOR 1193 NOR 1433 NOR 1436 NOR 1458 NOR 1540 NOR 1850

CAMPIONE SUNDANCE Trigger SIOUXSIE MORILD madison APPELSINBÅTEN JaJa Milonga 11'ern NN HJELLNES CONSULT Kismet Strul EASY COMPROMISE Lucky Duck SOL eldrebølgen L`ESCALIER DAS BOOT Fiffi CAPRIFOL NN GOLIATH Vill vakker og våt CHALLENGER RelaX SCANDINAVIAN XDAMA AIR FORCE ONE SUSHI MARGODAPHNE MARIATTA ROCKALL Inkadinka LYDIA CHINOOK Merlin NN Andromède LYNX PRIMETIME SISTE SKRIK impuls {-HVERGANGAVALON BLAA RECEPT UFO GAMBLING VÅGHALS FriiStilt - Noch Einmal SEXPRESS Rastløs GAUPA SALTAPAN IV CATALINA f.fwd>> 1joy RUBINSEN Panic TRI BEAUTIES BLUR SJAMAN SAGA TRE SØSTRE SEAGUL Surfer Girl BRIS Starsailor XESS TARALDEN Sofie BLUESETTE eXilia.se AQUILA II HUGIN BLADE RUNNER POLLUX Amalia FLYER Tante Rød FIFTYFIFTY TILIA CHARLOTTE Ninette II Lakrisa Viola Ruff LANO MIRA MOTVIND Katinka

Båttype IF-båt First 36.7 H-båt IF H-båt IF knarr IF Express Express 11MOD IF 11 Meter Knarr Express Express If Express IF 11MOD 11 Meter IF IF IF Express 11 Meter One Design 11 Meter Express Express 11 Meter Express 11 Meter IF IF Express X-35 Krysser IF Najad 360 Express IF Express Express Express Katamaran TRT 1200 Express Express Flerskrog Norcat 37 Norcat 37 Gambling 34 TRT1200 katam. Express Express TRT1200 TRT 1400 Katamaran CR Maxi Mixer Lagoon 400 11 Meter J/80 Mistress 32 11 meter F-82 J/109 Dragonfly 25 Sloop Corsair 36 T-35 Trimaran First 36.7 Skøyte Bermuda Express J80 X-99 Spissgatter Lill-Scampi Nordisk Folkebåt X-99 X-99 X-99 X-99 X-99 Gambling Murena 30 Lill Scampi 26 Express Flerskrog Contention 33 Gambling 34 J 80 Benatau 423 Smiling Accent Maxi 87 Hero 101 motorseiler

Startliste

Skipper

Forening

Klasse

Skrogfarge

Handicap

Nils Jarem Jan Persson Knut Gudmund Carlsen Bjørn Frode Eriksen Theodor Thorne Ida Hellum Robert Thoresen Hege Bjørkeng Randi Wøien Eirik Malthe-Sørenssen Håkon Hjorthøy Per Jul Hansen Pål Andreassen erik berg Egil Rokstad Christine Tunes Trond Aasland Audun Noreng Jan Christian Jørgensen Finn Eriksen Øyvind Hagen Bjørnar Larsen Kjell Kristian Karlsen Bjørn Andersen Øyvind Thoner Atle Anthonisen Aage Andersen Stine Olsen Jostein Greve Andreas Abildgaard Trond Sverre Førde Erlend Munkeby Karoline Ihlen Margrete Helle Aril Spetalen Ola Tobias Fremstad David Walster Trond Johansen Trond Weiby Lars-Jakob Alveberg Jan Kolbjørnsen Frederic Courivaud Michael Haugane Haakon Dalan Geir Almquist Morten Aagaard Randi Wøien Lucas Hofman Reidar Uthaug Lasse Tønnesen Nils Håve Odd Marius Rosvold mathias friis Øystein Fuglesang Lars Reinskou Tom Erik Wingaard Sven Christian Apenes Martin Andersen Sverre Steen Torleif Sørlie Hans Ludvigsen Jan Erik Johansen Morten Brinch Peter Gustafsson Jan-Kristian Vedeler Erling Sven Lorentzen Kristian Aandahl Tom Kvalvågnes Tomas Wängberg Sigurd U Bjørnstad Lars Magnus Sæhtre Nils Kuhle Ole Andresen Jørn Steingrim Andersen Jørgen Michelsen Geir Pedersen Carl-Johan Pihlgren Atle Løken Karl-Christian Agerup Thomas Brachel Sindre Røsland Kristoffer Abrahamsen Jeanette Zakrisen Benjamin Rokseth Helge Huser Andreas Treu Reidar Thoresen Sigurd Slottan Børre Dahl Jørn TB Larssen Nils Gunnar Baumann Adrian Hessel-Rütter Helge Pedersen Cathrine Olsen Runar Jørgensen

Bærum SeilforeningIF u/spinnaker beige KDS LYS R36 vit Son SF LYS 1,07 - 1,12 hvit Vestfj. SF IF u/spinnaker lys grønn Drammens SF LYS 1,07 - 1,12 hvit KNS IF u/spinnaker kns TUR 1 oregon pine oslo seilforening IF u/spinnaker gul Oslo SF Express hvit Oslo SF Express hvit Asker SF 11 Meter One Design beige Bærum Sf IF u/spinnaker hvit KNS 11 Meter One Design hvit blå Oslo SF LYS u/spinnaker =< 1,13 KNS Express hvit kns TUR 3 hvit Bærum SF IF u/spinnaker KNS Express Vestfj. SF IF u/spinnaker hvit 11 Meter One Design hvit Drøbaksund Seilforening Bærum SF 11 Meter One Design hvit KNS IF u/spinnaker blå IF u/spinnaker hvit Frognerkilen Båtforening Oslo S.F. IF u/spinnaker hvit Bærum SeilforeningExpress Hurum SF 11 Meter One Design hvit Soon Seilforening 11 Meter One Design hvit KNS Express hvit KNS Express hvit KNS 11 Meter One Design hvit Bundefj. SF Express hvit Oslo Seilforening 11 Meter One Design hvit KNS IF u/spinnaker blå Hurum SF IF u/spinnaker hvit Ullern SF Express LYS R36 Bundefjorden Seilforening Skarpsno Skøyteklasse B tre hvit Bærum SeilforeningIF u/spinnaker KNS TUR 5 hvit. rød kns Express hvit Bærum IF u/spinnaker hvit KNS Express hvit Bundefjorden Express hvit Asker SF Express hvit Viken Flskr Flerskrog gråhvit Bundefjorden Express hvit Oslo SF Express hvit Viken Flskr Flerskrog hvit Viken Flskr Flerskrog blå Viken Flskr Flerskrog rød grønn Færder SeilforeningTUR 4 Viken Flskr Flerskrog blå Oslo SF Express hvit Soon SF Express hvit Moss SF Flerskrog hvit/rød Viken Flskr Flerskrog hvit/grønn Bærum SF LYS 1,15 - 1,16 hvit KNS Flerskrog hvit Oslo seilforening 11 Meter One Design hvit LYS 1,17 - 1,19 hvit Fredrikstad Seilforening Fredrikstad SF TUR 2 hvit KNS 11 Meter One Design svart Viken Flskr Flerskrog hvit GKSS LYS R36 vit Tønsberg Flerskrog hvit LYS 1.37-41 rød Rio de Janeiro Yacht Club Tønsberg SF Flerskrog hvit Viken Flskr Flerskrog gul GKSS LYS R36 blå KNS Skøyteklasse B KNS TUR 3 hvit med svarte striper KNS LYS 1,17 - 1,19 hvit Bærum SF TUR 7 hvit Soon SF Skøyteklasse F hvit TUR 1 rød Bundefjorden Seilforening Frognerk. SF LYS u/spinnaker =< 1,13 furu BKSS LYS R33 blå Bærum SF LYS R33 KNS LYS R33 hvit Bundefj. SF LYS R33 blå Sjøkrigss. SF LYS R33 hvitt Asker Seilforening TUR 3 hvit blå Moss SF LYS u/spinnaker =< 1,13 Frognerkilen 1860 TUR 1 rød Oslo Seilforening Express hvit Flerskrog hvit Norsk Flerskrog Seilklub TUR 5 rød Tønsberg seilforening Bundefjorden SF LYS 1,13 - 1,14 hvit LYS 1,17 - 1,19 hvit Sarpsborg Seilforening Horten SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Bærum SF TUR 2 hvit TUR 1 hvit Oslo motorbåtforening Nesodden SF LYS u/sp Son hvit Åsgårdstrand SF TUR 4 hvit Holmestr. SF LYS =< 1,06 hvit

1,29 1,07 1,07

1,03

1,34

1,50 1,23 1,56 1,54 1,59 1,43 1,48 1,16 1,45 1,19 1,40 1,30 1,40 1,37 1,47 2,12 1,29 1,18

0,98 1,25 1,25 1,25 1,25 1,27 1,07 1,15 1,13 1,19 1,24 1,04 1,02

Starttid 12:00 12:20 13:10 12:00 13:10 12:00 13:10 12:00 13:30 13:30 13:30 12:00 13:30 13:40 13:30 13:20 12:00 13:30 12:00 13:30 13:30 12:00 12:00 12:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 12:00 12:00 13:30 12:20 18:00 12:00 13:50 13:30 12:00 13:30 13:30 13:30 11:50 13:30 13:30 11:50 11:50 11:50 13:40 11:50 13:30 13:30 11:50 11:50 13:00 11:50 13:30 13:00 13:20 13:30 11:50 12:20 11:50 12:10 11:50 11:50 12:20 18:00 13:20 13:00 13:50 18:10 13:10 13:40 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 13:20 13:40 13:10 13:30 11:50 13:50 13:40 13:00 12:50 13:20 13:10 18:10 13:40 13:20


Deltagerliste pr. nr. Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Seilnr.

Båtnavn

NOR 1874 NOR 1907 NOR 1919 NOR 2005 NOR 2050 N 2131 NOR 2170 NOR 2184 NOR 2491 NOR 2492 NOR 2515 NOR 2526 NOR 2600 NOR 2611 NOR 2615 NOR 2713 NOR 2758 NOR 2908 NOR 2922 NOR 3022 N 3059 NOR 3061 NOR 3067 NOR 3070 NOR 3122 NOR 3196 NOR 3288 NOR 3299 NOR 3330 NOR 3333 NOR 3408 NOR 3522 NOR 3567 NOR 3571 N 3621 NOR 3650 NOR 3688 NOR 3695 NOR 3754 NOR 3757 NOR 3770 NOR 3781 NOR 3841 NOR 4012 N 4052 NOR 4232 Nor 4260 GER 4294 NOR 4296 NOR 4312 DEN 4321 NOR 4421 NOR 4444 NOR 4481 NOR 4529 NOR 4534 NOR 4573 NOR 4730 NOR 4770 NOR 4775 NOR 4849 NOR 4855 NOR 4925 NOR 4939 NOR 4960 NOR 4966 NOR 4994 NOR 4997 NOR 5008 NOR 5023 GBR 5052 NOR 5052 NOR 5072 NOR 5117 NOR 5164 NOR 5175 NOR 5323 NOR 5367 NOR 5369 NOR 5478 Norway 5490 NOR 5505 NOR 5559 NOR 5610 NOR 5656 NOR 5665 NOR 5682 NOR 5697 NOR 5710 NOR 5785 NOR 5830 NOR 5842 NOR 5849 NOR 5856 NOR 5887

YDALIR Fun4Two Lagerta YR MAXIRATER'N LILL JIBB PAMPERO IV ORMEN LANGE SOLBRIS MAREN LUNA Suser Avgårde EIR HelmaX PREMIER CRU Felicity SHANGRI-LA MÅKEN TRUBIANN LISEN BESTT SPLEIS Lykke IGGY ANGELIQUE MAX`SEA NN CECELINE ELMA DEN ANDRE BLÅTANN DON NIX 3 MABU'HAY SAILAWAY CAPRICORN FAST CHANGE II HAVHEKSEN LOTUS Barossa MALIN AKERINA IV BRISEN II ARGO SOMLE albatross Tango WENDIGO Ulmo Columbus IT - Essex Girl Miss Flænders Kjappfot Aurora Laugi ZAHIR Renessanse JIBB 4 CROSS Kalina III Blue wave Christiane MATHILDE MOA IV Bee JULIA IMPULS FEI ILLUSION LA NOVA II BAJAZZO V LOVISE Frida Indy S/Y SOLUNG VILJE LA MARIN GROUSE Be Nice First Fox NAOMI MALIN VITO Ella W TIMBUKTU Lucy MAIDEM ARKEN MY FIRST 7. JUNI CHAKITA NOSTEAM URO

Båttype Ballad Granada 27 enskrog Columbie 66 Maxi 77 Maxi 77 Guy 33 Smiling wasa 55 C 34 Comfort 30 Comfort 30 Maxi 77 Maxi 80 Racer 1/2 TON ONE OFF MAXI 95 Bostrøm 31 Cumulus Wasa 410 Beason 31 Comfort 30 Comfort 30 Granada Albin Stratus C&C 30 E Dehler db1 Banner 30 Spes. MAXI RACER Polo 86 C&C30e ALO 96 Fenix X-102 X 102 mk 1 HR352 Albin Nova Omega 34 Player 311 ALO 96 Contrast 33 Puzzle 36 Albin Nova Maxi Fenix. Classic 1981 Contrast 33 jaico Marine Albin Nova banner MUMM36 Athena 34 Nessy 94 Cr/r One Off HR 26 X-482 Albin 78 Cirrus Fenix Granada 27 Albin Nova JUBILEUMS 40 Scanmar 33 Albin Cirrus 78 First class 8 Wasa 360 Banner 28 Hr Maxi 95 Albin Nova Skøyte Omega34 Comfortina 32 Cenit 33 Hallberg-Rassy 26 ILC 40 Albin Nova Nessy 94 CR/R x yacht Albin Nova Omega 30 Albin Delta Fenix Rush 77 DRABANT 38 34 First class 8 Albin Nova Malö 116 First class 8 Omega 34 Omega 30a Banner 28 Racer Diva 39 X-79 First Class 8 Comfortina 32 Compis 36 Albin Delta MAMBA 341

Startliste

Skipper

Forening

Klasse

Skrogfarge

Handicap

Torleiv Lohne Martin Elms Harald Vegstein Ketil Kohmann Trond Hamre Axel Wiborg Morten Nygren Johan Thue Per Gudmund Waaler Ole Johannes Myhren Arne Refshauge Thomas Theisen Per Remme Sørensen Kjellsen Jørgen Frank Tveter Lasse Kristiansen Magnus Nilsen Sigbjørn Aarak Jon Letting Andreas Lie Johansen Hans Haugerud Lars Gunnar Toft Larsson Steffen Skjønberg Kai Birger Hannestad Pål Edwards Christian Grimsgaard Tom Olsen Lasse Andreas Holm Paul Larsen Svein Olav Nås Michael Ludvigsen Erik Kverum Audun Kolle Helge Nordahl Morten Borgen Gunnar Pharo Jon Ringvold Michael Hagger Lars Berger Bjørn Berdahl Bjørn Bakke Øystein Sandtrø Florentin Elger Nina Schjølberg knut Arne Rådal Morten Hansen hugo sveholm Iver Iversen Gunnar Gundersen Kjetil Eckhoff Jan Olesen Helge Johan Flinder Hans Wang Henning Eskeland Ove Megrund Bartho Edgar Thorsen Ola Pettersen Tomas Dingsøyr Erik Haider Forsén Leif-Trygve Fjeld Sven Magnus Løken Tore Gaute Mørck Gard Henning Lier Christer Dramstad Aas Morten Sollerud Esben Kaastad Reidar Lie Sten Frøyshov Hallvard Cederkvist Einar Eik Espen Nedrås Stein Erichsrud Per Søderlund Emil Kostovski Mats Uchermann Larsson Ragnar Andreassen Bjørn Johann Rief Vidar Hagen Ole-Martin Torjussen Eriksen ARILD ANDRESEN Paul Szego Magne Harang Erik Borge Jan Neste Alf Rune Johnsen Bjørn Amundrød Svein Bjørkås Henning Frettem Morten Nyberg Robert Halvorsen ENDRE SVENDSEN Siri Helle Kim H. Heglund Preben Myrvoll Tryggve Spilde

DSF LYS 1,07 - 1,12 hvit Asker SF TUR 2 hvit KNS TUR 1 hvit Soon SF LYS =< 1,06 hvit m/blå striper Asker SF TUR 7 hvit/grå Nesodden SF TUR 7 hvit / blå KNS LYS 1,13 - 1,14 hvit Moss SF TUR 2 hvit Arendals SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Sarpsborg Sf LYS 1,13 - 1,14 hvit / blå Røyken SF LYS 1,07 - 1,12 hvit Bærum SF LYS 1,07 - 1,12 hvit Asker Sejlforening TUR 1 hvit Bundefj. SF TUR 3 hvit Fredrikstad SF LYS u/spinnaker 1,14-tre 1,19 Bundefj. SF TUR 2 hvit Langesund SF TUR 1 hvit hvit Røyken SeilforeningLYS 1,07 - 1,12 KNS LYS 1,28- 1,30 hvit KNS TUR 2 hvit/blå Drammens SF TUR 2 hvit Oppegård SF TUR 2 hvit Vestfj. SF LYS 1,07 - 1,12 hvit Fredrikstad SF LYS 1,17 - 1,19 hvit Brevik seilforening TUR 3 hvit Frognerk. SF LYS 1,17 - 1,19 blå Frognerkilen SF LYS 1,15 - 1,16 hvit LYS 1,07 - 1,12 hvit Sarpsborg Seilforening Bærum SF LYS 1,07 - 1,12 hvit Asker LYS 1,07 - 1,12 hvit Tønsberg SF TUR 3 hvit Hurum SF LYS 1,07 - 1,12 hvit Horten SF LYS u/spinnaker 1,14-blå 1,19 Vestfj. SF LYS 1,17 - 1,19 hvit KNS Hallberg Rassy hvit Asker SF Albin Nova hvit KNS LYS Omega hvit TUR 3 hvit Drøbaksund seilforening Drøbaks. SF TUR 3 hvit Bundefj. SF TUR 5 hvit LYS 1,15 - 1,16 Frognerkilen 1860 Seilforening Tønsberg SF Albin Nova hvit med rød dekor KNS TUR 2 hvit KNS TUR 5 hvit Fredrikstad SF Skøyteklasse B hvit Albin Nova hvit Oppegård seilforening kns LYS 1,17 - 1,19 hvit LYS R36 grå og gul Nesodden seilforening KNS LYS 1,17 - 1,19 hvit hvit Bærum seilforeningLYS 1,13 - 1,14 SKB IRC hvid KNS Hallberg Rassy hvit KNS LYS 1.37-41 blå KNS TUR 1 h Tønsberg LYS 1,07 - 1,12 hvit Larvik Seilforening TUR 1 hvit nesodden Albin Nova hvit hvit Arendal SeilforeningLYS 1,28- 1,30 FB 1860 TUR 4 hvit m/rød stripe Tønsberg SF TUR 1 hvit KNS First Class 8 hvit Åsgårdstrand SF LYS 1,22 - 1,24 hvit LYS 1,17 - 1,19 hvit Holmestrand seilforening Frognerkilen Seilforening TUR 2 off-white Asker SF Albin Nova hvit KNS Skøyteklasse D hvit Frognerkilen LYS Omega hvit Oppegård SF LYS 1,13 - 1,14 hvit Tønsberg SF LYS 1,15 - 1,16 hvit Frognerk. SF Hallberg Rassy hvit Færder SF LYS =>1,42 Horten SF Albin Nova hvit Nesodden SF LYS 1,15 - 1,16 hvit Bærum SF LYS 1,20-1,21 hvit KNS Albin Nova hvit Oppegård SF LYS Omega hvit hvit KNS LYS u/spinnaker =< 1,13 kns LYS u/spinnaker =< 1,13 hvit hvit Røyken SF LYS u/spinnaker =< 1,13 LYS 1,20-1,21 hvit Frognerkilen seilforening Asker Seilforening LYS Omega white KNS First Class 8 hvit Gåsøkalven SS Albin Nova hvit KNS TUR 4 hvit First Class 8 hvit Gåsøkalven seilselskab LYS Omega hvit Drøbaksund Seilforening Oppegård SF LYS Omega hvit Frognerk. SF LYS u/spinnaker 1,14-rød 1,19 Frognerk. SF TUR 6 hvit LYS 1,13 - 1,14 hvit/blå tønsberg seilforening DRAMMEN First Class 8 hvit Bundefj. SF TUR 4 hvit KNS LYS 1,20-1,21 hvit hvit Asker SF LYS u/spinnaker =< 1,13 Bærum SF LYS 1,13 - 1,14 hvit

1,08 0,96 1,14 1,24 1,13 1,09 1,09 1,14 1,09 1,29

1,11 1,17 1,19 1,15 1,12 1,09 1,10 1,08 1,15 1,18 1,16

1,15

1,19 1,36 1,18 1,13 1,24 1,39 1,07 1,29

1,24 1,17

1,16 1,14 1,16 1,45 1,16 1,21 1,13 1,10 1,05 1,01 1,21 1,14

1,17 1,14 1,16 1,14 1,20 1,09 1,14

Starttid 13:10 13:20 13:10 13:20 13:50 13:50 13:40 13:20 12:50 13:40 13:10 13:10 13:10 13:20 13:50 13:20 13:10 13:10 12:40 13:20 13:20 13:20 13:10 13:00 13:20 13:00 13:00 13:10 13:10 13:10 13:20 13:10 13:50 13:00 13:10 12:50 13:10 13:20 13:20 13:50 13:00 12:50 13:20 13:50 18:00 12:50 13:00 12:20 13:00 13:40 11:40 13:10 12:10 13:10 13:10 13:10 12:50 12:40 13:40 13:10 13:00 12:50 13:00 13:20 12:50 18:10 13:10 13:40 13:00 13:10 11:40 12:50 13:00 12:40 12:50 13:10 13:40 13:40 13:40 12:40 13:10 13:00 12:50 13:40 13:00 13:10 13:10 13:50 13:50 13:40 13:00 13:40 12:40 13:40 13:40


Deltagerliste pr. nr. Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Seilnr.

Båtnavn

NOR 5901 NOR 5907 NOR 5908 NOR 5939 NOR 5952 NOR 6014 NOR 6036 NOR 6150 NOR 6222 NOR 6228 Norge 6233 NOR 6251 NOR 6350 NOR 6351 NOR 6357 NOR 6375 NOR 6414 NOR 6443 NOR 6448 NOR 6471 NOR 6478 Nor 6505 NOR 6517 NOR 6525 Nor 6573 NOR 6622 NOR 6693 NOR 6710 NOR 6766 Norge 6807 NOR 6809 NOR 6815 NOR 7000 NOR 7002 NOR 7006 NOR 7051 NOR 7080 NOR 7121 NOR 7128 NOR 7131 NOR 7138 NOR 7167 NOR 7169 NOR 7181 NOR 7252 NOR 7292 NOR 7336 NOR 7392 NOR 7597 NOR 7616 NOR 7626 NOR 7661 NOR 7751 NOR 7760 NOR 7822 NOR 7840 NOR 7857 NOR 7901 NOR 8031 NOR 8058 NOR 8089 NOR 8119 NOR 8171 NOR 8179 NOR 8180 NOR 8266 NOR 8315 NOR 8341 Norge 8441 NOR 8469 NOR 8479 NOR 8520 NOR 8582 NOR 8591 SWE 8790 NOR 8887 NOR 8912 NOR 8961 nor 8967 NOR 8979 NOR 9000 NOR 9002 NOR 9012 NOR 9050 NOR 9061 NOR 9074 NOR 9090 NOR 9095 Nor 9099 NOR 9100 NOR 9107 NOR 9108 NOR 9112 nor 9148 NOR 9155

KAPTEIEN COLON ALEGRA FYK III EXCITER KARMA SPACE FEELING Paprika II BANZAI II TILLIE Havsul RED LADY HAABET CARITA LANCELOT Carasmellen ZORRO IV CARA MIA L'Esprit AKKA BANZAI Caprice TEVA ELCATINA III Belmar SEABREEZE TWO BEARS Trejo II TEENA LADY Aphromann Travelling First Class ROXY FARR OUT LAIEN LURINGEN FRIDA GINKGO ARVILLA IV MARE BLAKKA RØDHETTE BODILLE Marina WALEN J. L. SEAGULL FLIKK-FLAKK GOODYEAR RÅN C ÈST SI BON ARNEGRUT CORAL SKUMPA ANIARA DILL Helene NANKI POO MADONNA Endorfine CoCo ATHENE CILJOKE Aniara JENNY Fryd INGRID II Emiliane tur-bo MARATON Lady in Red Tekla 202 MADNESS Maren N.N VÅR Catalina CARBONCAVE PURA VIDA 2 HILDE II STEADFAST Excalibur ODA XFRAM DREAMER BRETANUS II XSTASIA JUST FINE GUNNELA Free Spirit CHAOS First one VIRGINA Vibe II ASLAN NORION Reduction HAVHESTEN

Båttype Scanmar 33 Great Dane 37 Wasa 38 Willing HR Scanmar 33 Diva 39 Feeling 9.20 Rush 97 BALTIC 48/03 Norlin 37 Sweden Yacht 340 Contrast 36 Omega 30 Omega 30a Granada 910 Finngulf 39 Maxi 999 Contrast 36 Beneteau First 456 Guyline 95 Gambler 37 Albin Alpha First 29 Finngulf 31 Maxi 80 Magic HR 26 First Class 8 Arcona 32 Comfortina 38 Aphrodite 101 First Class 8 Laser 28 One Off Dynamic 37 Finngulf 39 Scanmar 345 Sweden Yachts 38 Seilskøyte Hunter Legend Turklasse MAXI 77 Maxi 999 Omega 36 Fenix First class 8 Kings Cruiser 33 Contrast 36 X-402 Accent 26 Grand soleil 46 Dehler 34. Optima 101 Contrast 36 X-119 Maxi Fenix Forgus 36 Maxi 77 Dynamic 43 Baltic 52 Athena 34 Albin Nova Albin Nova Contrast 33 Mani 30 Spes. Mamba 311 First 325 oksö Sun Magic 44 Gambling HR 31 mk 1 Nessy 94 Cr/R OMEGA 30 Farr 31 IMS Maxi 84 Guyline 822 ILC40 so 36.2 HR-39 IOR One Ton x-412 Swan 53 ILC-40 Luffe 40 MH GibSea 304 X-512 HR34 Magnific midget One Off Ketch Swan 48 First 33.7 Bashford 36 Dehler 33 Cr Dehler 29 Havkrysser J-105 First 41S5

Startliste

Skipper

Forening

Klasse

Skrogfarge

Handicap

Ingar Teien Petter Fernando Ringvold Anders Heftye Jan Eriksen Oddvar Eide Christian Ulrichsen Jan Mejlænder-Larsen Tore Graff Hans Narverud Vegard Aspelund Gunnar Bleness Petter Albrektsen Terje Hogsnes Claus Danckert Krohn Jonny Brendengen Calle Andersen Jørgen Myhrer Erik Gløersen Pål E Torkildsen Kenneth Jonassen Alf K. Førli Christian Thorstensen Vidar Lunde Erik Arnesen Finn Sørensen Richard Simonsen Marte Øhrn Terje Flaten Harald Amundsen Daniel Ingebretsen Christopher Robin Hansen Thomas Smedsrud Herleif Bergh-Nilsen Gunnar Karlsen Tommy Bergmann Arne Husevåg Sven Chr. Fender Teigen Anders T. Gundersen Kaj Bjørnstad Jan Gunnestad Tone Nakstad Carl E. Utengen Sten Waløen Jan Espen Andersen Karl-Otto Tokerud Anders Aulie Morten Aspestrand Svein Melleby Morten Krøgenes Alexander Onstad Jørgensen Thomas Sund Oddvar Endresen Arne Hammersland Aslak Vardund Bjørn Sissener Leif Arne Vesteraas Lars Erik Hilsen Anders Johansson Tomas Viken Trond Evju Trygve Refvem Erik Paul Berg Ingjerd Lassen Hans Christian Gunneng Carl Fredrik Kresse Mads Tønnesson Øyvind Hagen Arne Bratlie Frederik Barth Per Egil Kristiansen Maren Clausen Tore Meum Petter Wang Henning Thorvaldsen Per Asp Andreas Dischler Jan Einar Horne Tom Olsen Nils Gunnar Bøe Erik Roede Andreas Skar Rune H. Trondsen Oskar Sandanger Steinar Olsbø Berit Myhre Dupuy Jan Ole Nordfjord Lars G Dysterud Hansen Morten Opstad Joakim Bruksås Ola Tobias Fremstad Bjørn Clason Ole Petter Svendsen Harald Sundbye Mikkel Vislie Magnus Lingjærde

KNS LYS 1,13 - 1,14 hvit 1,13 KNS LYS u/sp Son blå 1,02 Oppegård SF TUR 6 hvit Oslo SF TUR 3 hvit med blå stripe Hurum SF LYS 1,13 - 1,14 hvit 1,14 Bærum SF TUR 6 hvit lysegrå Asker SF LYS u/spinnaker =< 1,13 1,08 bundefjorden TUR 3 hvit Holmestr. SF LYS 1.31-36 blå 1,31 Bundefj. SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 1,14 KNS LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 1,19 KNS LYS 1,20-1,21 hvit 1,20 Gåsøkalven SS LYS Omega hvit 1,14 Ullern SF LYS Omega hvit 1,14 Bundefj. SF TUR 2 hvit Asker LYS 1,25 - 1,27 hvit 1,27 LYS 1,15 - 1,16 hvit 1,15 Fredrikstad Seilforening Brevik SF LYS 1,20-1,21 hvit 1,20 KNS LYS u/sp Son hvit 1,26 Fredrikstad SF TUR 4 hvit Brevik SF LYS 1,25 - 1,27 hvit 1,26 LYS 1,07 - 1,12 hvit 1,11 Drammen seilforening Asker SF TUR 2 hvit Gåsøkalven SS TUR 3 hvit m/blå striper KNS TUR 3 hvit Asker SF LYS =< 1,06 hvit 1,03 hvit Gåsøkalven (GKSS)First Class 8 Hurum Sf TUR 4 KNS LYS 1,25 - 1,27 hvit 1,26 Hurum LYS 1,17 - 1,19 hvit 1,17 First Class 8 hvit Bundefjorden Seilforening KNS LYS 1,07 - 1,12 svart 1,12 Larvik SF LYS 1.31-36 blå 1,31 Bundefj. SF LYS 1,22 - 1,24 hvit 1,23 Asker SF LYS 1,25 - 1,27 hvit 1,27 Asker SF LYS 1,17 - 1,19 hvit 1,17 KNS LYS 1,22 - 1,24 hvit m. blå stripe 1,23 Kragerø SF Skøyteklasse B kremgul Oppegård SF LYS 1,20-1,21 1,21 Asker SF TUR 4 hvit. rød hvit KNS LYS u/spinnaker =< 1,13 1,01 Drammens seilforening LYS 1,15 - 1,16 hvit 1,15 Bærum SF LYS Omega hvit 1,22 Oppegård SF TUR 2 hvit KNS First Class 8 hvit Fri TUR 3 hvit Moss SF LYS u/sp Son hvit 1,17 Bundefj. SF TUR 6 hvit Asker SF LYS =< 1,06 hvit 1,03 Ullern SF LYS 1,28- 1,30 hvit 1,28 Hurum SF LYS 1,17 - 1,19 off white med blå strpe 1,17 Bundefj. SF TUR 5 hvit Bærum SF LYS 1.31-36 hvit 1,32 Frognerkilen SF TUR 2 hvit Oppegård LYS 1,15 - 1,16 hvit m blå stripe 1,16 KNS LYS u/spinnaker => 1,20 3,00 hvit LYS 1.31-36 hvit 1,35 Drammen Seilforening hvit 1,37 Bærum SeilforeningLYS 1.37-41 Tønsberg SF LYS 1,17 - 1,19 hvit 1,17 Drammens SF Albin Nova hvit KNS Albin Nova hvit Horten SF LYS 1,17 - 1,19 hvit / blå stripe 1,17 Soon seilforening LYS 1,15 - 1,16 hvit 1,15 hvit Horten SF LYS u/spinnaker =< 1,13 1,07 Asker Seilforening LYS 1,07 - 1,12 hvit 1,12 Moss LYS =< 1,06 hvit 1,05 hvit Holmestr. SF LYS u/spinnaker => 1,20 1,21 Hurum Seilforening LYS 1,15 - 1,16 rød 1,16 KNS Hallberg Rassy hvit Asker SF LYS 1,15 - 1,16 hvit 1,16 Nesodden LYS Omega hvit 1,13 Bundefj. SF LYS R33 hvit 1,27 hvit Tønsberg SF LYS u/spinnaker => 1,20 3,00 Åsgårdstrand Sf LYS 1,13 - 1,14 hvit 1,14 Nesodden SF LYS =>1,42 blå 1,47 hvit Oppegård SF LYS u/spinnaker =< 1,13 1,12 Bærum SF TUR 5 hvit m/blå stripe Frognerkilen SF LYS R40 hvit 1,32 Sandefjord LYS 1.31-36 blå 1,32 KNS LYS 1.37-41 hvit/rød 1,38 KNS LYS =>1,42 hvit 1,45 Oslo SF LYS 1.31-36 blå 1,31 KNS LYS 1,13 - 1,14 hvit 1,14 KNS LYS 1.37-41 hvit 1,40 KNS Hallberg Rassy hvit Skøyen SF LYS =< 1,06 kaminrød 0,96 KNS TUR 7 hvit KNS LYS 1.37-41 mørkeblå 1,39 Hurum Seilforening LYS 1,22 - 1,24 hvit 1,22 LYS R36 blå 1,34 Bundefjorden Seilforening Soon LYS 1,20-1,21 blå 1,21 Fredrikstad SF LYS 1,17 - 1,19 blå 1,17 Bundefj. SF Skøyteklasse E offwhite Bærum LYS R33 hvit 1,28 Bærum SF LYS 1,25 - 1,27 hvit 1,27

Starttid 13:40 18:10 13:50 13:20 13:40 13:50 13:40 13:20 12:10 13:50 13:50 12:40 13:10 13:10 13:20 12:30 13:00 12:40 18:10 13:40 12:30 13:10 13:20 13:20 13:20 13:20 13:00 13:40 12:30 13:00 13:00 13:10 12:10 12:50 12:30 13:00 12:50 18:00 12:40 13:40 13:40 13:00 13:10 13:20 13:00 13:20 18:10 13:50 13:20 12:40 13:00 13:50 12:10 13:20 13:00 14:00 12:10 12:10 13:00 12:50 12:50 13:00 13:00 13:40 13:10 13:20 14:00 13:00 13:10 13:00 13:10 12:30 14:00 13:40 11:40 13:40 13:50 12:00 12:10 12:10 11:40 12:10 13:40 12:10 13:10 13:20 13:50 12:10 12:50 12:20 12:40 13:00 18:00 12:30 12:30


Deltagerliste pr. nr. Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Seilnr.

Båtnavn

NOR 9157 NOR 9161 NOR 9188 NOR 9280 NOR 9292 NOR 9297 NOR 9299 NOR 9301 NOR 9322 NOR 9340 NOR 9376 NOR 9400 NOR 9401 NOR 9464 NOR 9487 DEN 9503 NOR 9530 NOR 9531 NOR 9534 NOR 9555 NOR 9565 NOR 9572 NOR 9600 NOR 9607 NOR 9618 NOR 9629 NOR 9630 NOR 9634 NOR 9660 NOR 9668 NOR 9712 NOR 9740 NOR 9754 Norge 9763 NOR 9779 NOR 9801 NOR 9801 NOR 9824 NOR 9825 NOR 9844 NOR 9850 NOR 9863 NOR 9894 NOR 9900 NOR 9935 NOR 9945 NOR 9976 SWE 9995 NOR 9999 swe 10008 NOR 10010 NOR 10016 NOR 10019 NOR 10040 NOR 10042 NOR 10054 NOR 10055 NOR 10066 NOR 10076 NOR 10076 NOR 10077 NOR 10083 NOR 10093 NOR 10107 NOR 10126 NOR 10133 NOR 10145 NOR 10147 NOR 10168 NOR 10185 NOR 10199 NOR 10218 NOR 10240 NOR 10264 NOR 10281 NOR 10301 NOR 10314 NOR 10374 NOR 10378 NOR 10391 NOR 10406 NOR 10410 NOR 10413 NOR 10416 NOR 10421 NOR 10423 NOR 10431 NOR 10441 NOR 10479 NOR 10501 NOR 10526 NOR 10533 NOR 10535 nor 10544 NOR 10576

POLARWIND MEMENTO TINA Lillefix ARGO Janne III OLISABETH SLØR TARZAN MARINESHOP NN RAM II FRYD MAYBE FIRST ANNE-LISE TAROK 7 SOFIE HANANDA THUVA SNEHVIT EUPHORIA FIFTY-FIFTY WILWARIN JIBE FELICIA IV CB`N LEGOLAS FRÖKEN FRYD Andante XPLORER E. HUNT FRK HIMMELBLÅ STINA Wish JOKERMAN TRIGGER TRIGGER VIKETTE ZEPHYR GEIRSHA BLÅ STÆR ADRENELAN ODIN Felicia III ANETTE Trubaduren XANTHIPPE Mumm à Mia THE TARGET PROGRESSIVA GOING TOO LUFELIA FORCE ZERO Team Drømmen DAWN II AGNORA Kookaburra TOUCH OF MADNESS HEMITH III HEMITH III FLUKT LEKEN KAREN VIVIAN JOY IV TULAMA Xbox MALINE TUWANO FORTITUDE Fri av Fjærholmen RIGMOR 2 KRUSE FRITT FRAM! HAVBRAATT GEMALINNE ELISABETH SLØR TIFFIN NÅ-ELLERALDRI BRIS BOLETTE Undine IV BLANKE ARC CORDELIA STOMPELOMPA Mirasol BAROLO II FRIENDSHIP XANADU JoJo NEWCY BROWN 2 CATZANI SIMARE II Windsong Wildcard JOLENE

Båttype Baltic 43 ELAN 43 Comfortina 35 X-412 Luffe 43 Jeanneau SO 29.2 Luffe 40 MH DUFOUR 35 Classic First 31.7 LYS Bavaria 38 N-Yachts 41 Maxi 909 First 36 S7 Fenix Swan 45 Hanse 371 Vindø 45 maxi 84 N-Yachts 41 Luffe 43 Sun Odessy 37 sun odyssey 40 J/92 X-382 CB 365 CB 365 CB 365 X-332 X-362 Sport Dufour 30 Classic Banner 28 Racer Hanse 301 First 31.7 X-50 Elan 333 Elan 333 Hanse 331 Elvstrøm 10.5 First 31.7 Dehler 39 Elan 333 X-452 Bavaria 42 AC CB 365 Carrea Helmsman IMX 40 Mumm 36 X - 362 Sport one off Maxi 1100 Luffe 43 DS Bavaria 34 IMX 40 Grand Soleil 40 sun fast 37 First 36.7 Jeanneau S O 52 Sw. Yachts 45 Sw. Yachts 45 IMX-45 J/92 Hanse 371 First 31.7 Dehler 36 IMX 40 IMX-45 First 42 First 40.7 Dehler 36 Vindö 40 Beneteau Oceanis 331 First 40.7 Skanferkutter Havseiler Hanse 311 Arcona 400 Bavaria 44 JS9000 HR 34 Hanse 371 Arcona 400 ELAN 333 Jeanneau S.O 37 Bavaria 46 Hanse 371 Performance 35 X-332 Grand Soleil 40 Dufour 40 Elan 362 First 40.7 Jenneau Sun Odyseey 37 J/V 44 FARR 395

Startliste

Skipper

Forening

Klasse

Skrogfarge

Sjur Skridshol Erling Sturla Rørvik Arild Bjørnulf Morten Sola Frode Tobiasson Lars Sjøøsten Nordhaug Svein Are Løtveit Pål Enersen Kjell Ellila Krister Eliassen Mads Dyhrfjeld Michael Ramm Østgaard Svein Erik Refsnes Hakon Huus-Hansen Stein Løvstad Erik Berth Fredrik Åsle David R. Cooper Erik Grimsgaard Arild Berg Iver S. Waalen Kjetil Johnsen Kristoffer Sandaker Jörn Beckröge Eirik Brekke Kjell Norli Gunnar Tørnqvist Tom Olberg Lars Høydahl-Ohme Carl Einar Wathne Steinar Willassen Charlotte Løvstad Thomas Konow Bjørn Eirik Olsen Per Ottar Skaaret Stephen Edwardsen Per Lillelien Svein-Tore Omdahl Oddvar Larsen Stig Mathiassen Kjell Ulrik Sandvig Øistein Hansen Lars Bjønness Thor Birger Leegaard Roald L. Hoem Anders Noreng Jan Henrik Bryde Steinar Waler Bjørn Getz Roger Edin Jan Gotteberg Erik Toftenes Gunnar Bolstad Siri B. Kamfjord Tor Ingebrigtsen Roy Isaksen Henrik Tangen Kjetil Davidsen Thor Øveraasen Thor Øveraasen Lasse Hagen Bjarne Birkeland Ole Petter Håkonsen Trond Kristensen Lars Martin Sørhaug Fredrik Holm Kjetil Bakke Vidar Larsen Erling B Skallerud Jan Petter Rød Elisabeth Moseng Morten Fejerskov Audun Gjøstein Henning Marcussen Egil Nystuen Egil Andersen Martin Bøhm-Pedersen Morten Thorgersen Knut Hjeltnes Lasse Lyngby Simen Doksrød Einar Unhjem Johansen Kai Erlend Aas Jøran Olsson David Jensen Jon Helland Morten Køpke Arne Lund Kvernheim Reidar Roy Pedersen John Øivind Saxebøl Arve Bruun Olsen Terje Lunder Allan Bjørnstad Ole Aabel Olav Nakken

Oslo SF LYS 1,25 - 1,27 hvit Brevik SF TUR 5 hvit Fredrikstad SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Stavanger LYS R40 blå Bundefj. SF LYS 1.31-36 blå Horten SF TUR 2 hvit Asker SF LYS 1.31-36 blå TUR 4 hvit Tønsberg Seilforening Tønsberg SF First 31.7 hvit LYS =>1,42 hvit Sarpsborg Seilforening Drammen sf TUR 5 rød KNS LYS 1,28- 1,30 hvit hvit Frognerkilen SF LYS u/spinnaker =< 1,13 Ullern SF TUR 5 hvit Frognerkilen LYS 1,07 - 1,12 hvit IRCYachtklub) hvid KDY (Kongelig Dansk Fredrikstad SF LYS 1,25 - 1,27 blå Asker SF LYS =< 1,06 hvit Asker seilforening LYS =< 1,06 hvit Bærum SF LYS 1,28- 1,30 hvit KNS LYS 1.31-36 blå Frognerk. SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Oslo SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Frognerk. SF LYS R33 hvit Tønsberg SF LYS R36 blue Fredrikstad SF LYS R36 hvit Fredrikstad SF TUR 6 hvit Soon SF LYS R36 vit Bærum SF LYS R33 Bærum SF LYS R36 blå hvit Asker SF LYS u/spinnaker =< 1,13 Holmestrand LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Asker SF LYS u/sp Son hvit Tønsberg First 31.7 hvit Asker SF LYS =>1,42 blå Gåsekalven LYS R33 hvit Hurum SF LYS R33 hvit KNS LYS 1,15 - 1,16 hvit Søgne SF LYS 1,20-1,21 hvit KNS First 31.7 blå Bærum SF LYS 1.31-36 blå Holmestrand LYS R33 hvit LYS 1.31-36 hvit Bundefjorden Seilforening Holmestrand Seilforening LYS 1,22 - 1,24 hvit/blå Asker SF LYS R36 hvit Moss SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Asker SF LYS R40 hvit Røyken SF LYS R36 hvit Ullern SF LYS 1,25 - 1,27 blå IRC vit Varberg Segelsällskap KNS LYS 1,25 - 1,27 blå Asker SF LYS 1,28- 1,30 hvit KNS LYS 1,15 - 1,16 hvit Tønsberg LYS R40 blå Asker SF LYS 1,28- 1,30 blå Brevik SF LYS 1,22 - 1,24 blå Brevik Sf LYS R36 blått KNS LYS u/spinnaker => 1,20 hvit KNS LYS u/spinnaker => 1,20 hvit KNS LYS u/spinnaker => 1,20 Asker SF LYS =>1,42 blå Bærum SF LYS R33 hvit KNS TUR 6 hvit Moss Sf First 31.7 blå Røyken SF LYS 1,28- 1,30 blå blå Røyken SeilforeningLYS R40 Asker SF LYS =>1,42 blå Sandefjord SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Asker SF LYS R40 blå LYS R36 blå Tønsberg Seilforening Frognerk. SF TUR 1 hvit Asker SF TUR 4 hvit Asker SF LYS R40 hvit Tønsberg SF Skøyteklasse E grønn/hvit hvit Tønsberg SF LYS u/spinnaker => 1,20 Hurum SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Frognerk. SF LYS 1.31-36 blå hvit Oppegård SF LYS u/spinnaker => 1,20 KNS Shorthanded LYS lys grå Frognerk. SF Hallberg Rassy hvit m blå stripe Sandefjord LYS 1,25 - 1,27 hvit KNS/Asker LYS 1.31-36 blå Asker SF LYS R33 hvit KNS LYS 1,20-1,21 hvit Gåsekalven LYS 1,25 - 1,27 hvit Brevik SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Bærum SF LYS 1,28- 1,30 hvit Nesodden SF LYS R33 blå Horten Seilforening TUR 7 blå Drøbaks. SF LYS 1,28- 1,30 blå Holmestr. SF LYS 1,25 - 1,27 hvit Soon SF LYS R40 hvit Asker LYS 1,20-1,21 hvit Drammen LYS =>1,42 sort Bundefj. SF LYS R40 blå

Handicap 1,27 1,22 1,32 1,34 1,31 1,18 1,50 1,30 1,09 1,07 1,18 1,25 1,05 1,04 1,30 1,34 1,20 1,17 1,24 1,29 1,28 1,28 1,24 1,29 1,07 1,15 1,03 1,18 1,45 1,23 1,23 1,16 1,21 1,18 1,31 1,23 1,34 1,22 1,28 1,23 1,38 1,36 1,27 1,66 1,26 1,30 1,16 1,38 1,29 1,24 1,29 1,29 1,31 1,31 1,48 1,24 1,18 1,29 1,38 1,48 1,23 1,34 1,29 1,34 1,21 1,13 1,32 1,26 1,36 1,25 1,32 1,22 1,21 1,27 1,24 1,29 1,24 1,30 1,27 1,34 1,20 1,47 1,39

Starttid 12:30 13:50 12:50 12:00 12:10 13:20 12:10 13:40 12:50 11:40 13:50 12:40 13:40 13:50 13:10 11:40 12:30 13:20 13:20 12:40 12:10 13:50 13:50 12:30 12:20 12:20 13:50 12:20 12:30 12:20 13:40 13:50 18:10 12:50 11:40 12:30 12:30 13:00 12:40 12:50 12:10 12:30 12:10 12:50 12:20 12:50 12:00 12:20 12:30 11:40 12:30 12:40 13:00 12:00 12:40 12:50 12:20 14:00 14:00 14:00 11:40 12:30 13:50 12:50 12:40 12:00 11:40 12:50 12:00 12:20 13:10 13:40 12:00 18:00 14:00 13:50 12:10 14:00 18:10 13:10 12:30 12:10 12:30 12:40 12:30 12:50 12:40 12:30 13:50 12:40 12:30 12:00 12:40 11:40 12:00


Deltagerliste pr. nr. Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Seilnr.

Båtnavn

NOR 10579 NOR 10600 NOR 10619 NOR 10623 NOR 10629 NOR 10656 NOR 10662 NOR 10665 NOR 10695 NOR 10701 NOR 10705 NOR 10707 NOR 10712 NOR 10721 NOR 10750 NOR 10767 NOR 10771 NOR 10776 NOR 10781 NOR 10786 NOR 10827 NOR 10847 NOR 10851 NOR 10875 NOR 10886 NOR 10901 NOR 10912 NOR 10929 NOR 10936 NOR 10954 NOR 10959 NOR 11001 NOR 11003 NOR 11009 NOR 11042 NOR 11085 Nor 11110 NOR 11133 NOR 11161 NOR 11175 NOR 11180 NOR 11189 NOR 11195 NOR 11201 NOR 11204 NOR 11207 NOR 11209 NOR 11211 NOR 11213 NOR 11227 nor 11229 NOR 11230 NOR 11234 NOR 11257 NOR 11263 NOR 11266 NOR 11290 NOR 11293 NOR 11294 NOR 11302 NOR 11310 NOR 11324 NOR 11328 NOR 11340 NOR 11349 NOR 11358 NOR 11361 NOR 11376 NOR 11400 NOR 11412 NOR 11421 NOR 11444 NOR 11451 NOR 11464 NOR 11493 NOR 11506 NOR 11512 NOR 11531 NOR 11536 NOR 11541 NOR 11544 NOR 11549 NOR 11552 NOR 11591 NOR 11595 NOR 11597 NOR 11604 NOR 11605 NOR 11615 NOR 11620 NOR 11630 NOR 11637 NOR 11643 NOR 11649 NOR 11659

EXITA GORGEOUS 2 BLUES XYNTIA SINBAD COLONIA II Fortuna VI BLAA MALABALA ZIKK ZAKK 7 MARITA FINALLY II Daks KONSTANSE Helane CINDY MADONNA CHRISTINA GEMINI 1 MIRACULIX SNAPPER OMEN Framtia SAMSON Jolla BETTY BOOP FIRST WE TAKE BLÅNE CHANRU Julia Gåte SALTKRÅKAN MORS VILJE VANNARI MAYA Sailabout Lupona FLIRT EUREKA HAVKATT Fri PIXELINE MEETINGPOINT-X ZOMBRERO 2 KVARTEN MRS T FOLLY YATZY LARGO GOODNY IV HeiltVilt Fagerving II VINDFANG OASE BREIDABLIKK MAYHEM BONUS JOU JOU II TEAM BRODINAS ZEST PHI NEMI IL TEMPORALE NORA Bacvaria Xantippe CAOS CINCO X' est La Vie NEXT WAVE III MADAME X SAFIR HAIZEA WILMA Ruff A`MOR`ÅZZÅ TOLAMA VANNSTRYKEREN ENJA JJ Flash XS JOSEFINE MAGICA Manifique SOLGANG Exitarmus SKAGERRAK Sirkus EL SHISHA METAXA Til Salgs SAMSARA SPIRALIS LUREK INGRID

Båttype X-332 Hanse 411 Maxi 1050 Bavaria 32 Impala 31 P. Rhodes Sloop Dufour 34 Dufour 34 Café 30 First 36.7 Oceanis 430 Bavaria 38 Cr 02-05 Océanis Clipper 393 Bavaria 38 Match Elan 31 Bavaria 36 Cr 01-05 First 31.7 SUN FAST 36 First 40.7 Oceanis 323 Hanse 312 Hanse 411 Arcona 400 Bavaria 32 AC J/92 Bavaria 35 Match First 36.7 Dufour 34 First 44.7 Bavaria match 38 Dufour 44 Bavaria 38 Match Bavaria 38 AC Sun Fast 35 Sun OD 42.2 Dufour 385 Kron J/133 Elan 37 First 31.7 Jeanneau X-442 X-43 K 43 Bavaria 38 AC Bavaria 36 Aphrodite 101 J/V 47 Hanse 371 Bavaria 42 Match Bavaria 42 Match Bavaria 42 Match Dehler 29 Dufour 40 std HR 37 one off First 36.7 Bavaria 39 Cruiser Vrolijk37 hanse 461 Bavaria 35 Match Bavaria 36 Cr 01-05 Sun Fast 32i Bavaria 39 38 Cruiser X-40 Sun Odyssey 35 Bavaria 39 Cruiser X-40 Sun Odyssey 49DS X-332 Dufour 44 Dufour 34 x-37 Benetau 423 Hanse 370 Dehler 36 SQ First 31.7 HR Comfortina 42 J/109 X-37 Bavaria 36 Cr 01-05 Bavaria 42 CR Mani 32 Pronavia 38 Hanse 370 Dufour 44 Bavaria 36 AC Hanse 400 X-37 Dragonfly 920 extreme CR 371 Hanse 370 First 31.7 Sun Fast 35

Startliste

Skipper

Forening

Klasse

Skrogfarge

Svein Arild Nilsen Lise Trommestad Frode Beckmann Nilsen Kristian Martnes Bjørn Hansen Ola Sandnes Liaaen Vilde Eriksen Bjerknes Hans Thomas Gaarder Christian Husvik Per Kristoffer Lie Petter Hegle Stein Myhre Dagfin Simonsen Morten Kjos Hallgeir Eilertsen Johnny Dolvik Jan Fjeld Jon Håvard Askeland Arne Georg Rønning Odd Jarle Skjelhaugen Kristian Heder Øivind Haug Kjetil Tørseth Stein-Erik Carlsen Nina Mathiesen Morten Christensen Pål Sture Skogfelt Bård Sæthre Ståle Rodahl Theis-Erik Børge-Ask Erlend Fjøsna Are Filip Eklund Henry Holvik Bjørn Tore Pettersen Helge Hvam Hans Fr. Melgård Wolfgang Eichstetter Eivind Astrup Niclas Fure Lars Marius Valstad Lars Sørbø Henning Hansen Anders Stenberg Per Erik Johansen Ole Martin Østbye Terje Strat Lars Borge-Andersen Geir Jensen Bjørn-Erik Andersen Stein Pauli Knut Mathisen Rolf Helgesen Tormod S. Petersen Per Christian Amundsen Carl Martin Klingberg Sverre Lefsaker Bård Lind Egil Feydt Jan Martin Brodin Morten Nordvold Jens Berg Johan Skylstad Stein Thorstensen Steinar Cook Christen Tischbein Håvard Svendsbø Wankel Håkon Helge Thomas Lund Ketil Fridheim Erling Høglund Aage Longva Kristian Hersløv Pål Arvid Saltvedt Helge Bergh Jørn TB Larssen Morten Cappelen Asbjørn Næss Atle Styrvold Gunnar G. Løvås Geir Inge Juriks Lars Christian Opdal Tor Peck Morten Klever Paul-Andre Waale Rudolf Ugelstad Erik Brandt Thorstein Saanum Finn Thon Tor Andersen Jon Vendelboe Torleiv Holst Nicholas Torsteinsrud-Smith Sven Olav Olvin Anders Rekaa Jonas Gunnheim

Fredrikstad SF LYS R33 blå Kns LYS 1,28- 1,30 blå Bundefjorden SF LYS R33 hvit Hurum LYS 1,07 - 1,12 hvit Bærum SF LYS 1,15 - 1,16 blå Ålesunds SF Klassisk treseiler lakkert mahogny Hurum Seilforening LYS 1,22 - 1,24 hvit Soon SF LYS R33 hvit Bundefj. SF LYS 1,15 - 1,16 blå LYS R36 hvit Bundefjorden seilforening Holmestr. SF Shorthanded LYS hvit Asker SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 hvit Oslo seilforening LYS u/spinnaker =< 1,13 Oslo SF TUR 7 hvit Røyken LYS 1,15 - 1,16 Bundefj. SF LYS 1,17 - 1,19 hvit Moss LYS u/spinnaker 1,14-blå 1,19 Tønsberg SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Tønsberg SF LYS R40 grå Soon SF LYS 1,15 - 1,16 hvit og burgunder Asker SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 KNS LYS 1,28- 1,30 blå Hurum LYS 1.31-36 blå hvit Frognerk. SF LYS u/spinnaker =< 1,13 Drøbakssund Seilforening LYS u/spinnaker => 1,20 Skøyen SF LYS R36 hvit blå KNS LYS u/spinnaker => 1,20 Brevik SF LYS R33 hvit Asker SF TUR 7 hvit KNS LYS R36 hvit KNS LYS 1.37-41 hvit Fredrikstad SF LYS R36 hvit Røyken SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Moss SF LYS 1,22 - 1,24 hvit OSF LYS 1,22 - 1,24 hvit KNS TUR 5 hvit blå Asker Seilforening LYS u/spinnaker =< 1,13 KNS LYS R40 lys blå KNS LYS R36 hvit Oslo SF First 31.7 lys grå KNS LYS 1,15 - 1,16 hvit Drammens SF LYS 1.31-36 blå KNS LYS 1.37-41 blå Oppegård SF LYS 1.31-36 mørk grønn Ullern SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Åsgårdstr. SF TUR 5 hvit Frognerk. SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Moss LYS =>1,42 hvit Bundefj. SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Horten SF LYS 1.31-36 hvit Brevik Seilforening LYS R40 hvit hvit RAN Seilforening LYS u/spinnaker => 1,20 Nesodden SF LYS 1,17 - 1,19 hvit Tønsberg SF LYS 1,28- 1,30 hvit KNS Hallberg Rassy hvit m/blå stripe Fredrikstad SF LYS 1.31-36 hvit Røyken LYS R36 hvit hvit Røyken SF LYS u/spinnaker => 1,20 Bundefj. SF LYS R36 hvit Vestfj. SF TUR 7 hvit hvit KNS LYS u/spinnaker => 1,20 Ålesund SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 KNS LYS 1,15 - 1,16 hvit KNS LYS 1,22 - 1,24 hvit Røyken SF LYS 1,20-1,21 hvit Soon Seilforening LYS 1.31-36 blå Bærum SF LYS 1,15 - 1,16 hvit m/ blå striper Bærum SF TUR 6 hvit KNS LYS R40 blå KNS LYS 1,28- 1,30 blå Moss SF LYS R33 blå Bærum SF LYS 1.37-41 hvit Frognerk. SF LYS R33 hvit Tønsberg SF LYS R36 hvit Horten SF TUR 6 hvit Hurum SF LYS 1,25 - 1,27 hvit Larvik LYS R36 marine blå KNS First 31.7 grå KNS LYS 1,28- 1,30 blå KNS LYS R36 hvit hvit KNS LYS u/spinnaker => 1,20 Drøbaks. SF TUR 5 Fredrikstad SF LYS u/sp Son hvit Oslo Seilforening LYS 1,20-1,21 hvit KNS LYS R36 hvit hvit Bærum seilforeningLYS u/spinnaker => 1,20 KNS LYS 1.37-41 hvit Bærum SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Bærum SF TUR 6 hvit Ullern SF LYS R36 hvit Viken Flskr Flerskrog hvit hvit Asker SF LYS u/spinnaker => 1,20 Bundefj. SF LYS 1,25 - 1,27 hvit Soon SF First 31.7 hvit KNS TUR 6 hvit

Handicap 1,24 1,29 1,22 1,12 1,15 1,34 1,22 1,26 1,15 1,29 1,21 1,20 1,13 1,16 1,18 3,00 1,22 1,34 1,15 1,12 1,29 1,32 1,12 1,20 1,29 1,27 1,23 1,31 1,36 1,31 1,22 1,22 1,24 1,11 1,42 1,30 1,18 1,15 1,35 1,38 1,35 1,20 1,14 1,49 1,24 1,34 1,34 1,33 1,17 1,30 1,34 1,29 1,21 1,33 1,26 1,15 1,16 1,22 1,21 1,35 1,15 1,34 1,30 1,24 1,38 1,24 1,30 1,26 1,29 1,19 1,30 1,31 1,27 1,25 1,21 1,34 1,24 1,38 3,00 1,31 1,46 1,23 1,25 1,18

Starttid 12:30 12:40 12:30 13:10 13:00 11:30 12:50 12:30 13:00 12:20 18:10 13:50 13:40 13:50 13:00 13:00 13:50 12:50 12:00 13:00 13:50 12:40 12:10 13:40 14:00 12:20 14:00 12:30 13:50 12:20 12:10 12:20 12:50 12:50 12:50 13:50 13:40 12:00 12:20 12:50 13:00 12:10 12:10 12:10 13:50 13:50 13:50 11:40 12:50 12:10 12:00 14:00 13:00 12:40 13:10 12:10 12:20 14:00 12:20 13:50 14:00 13:50 13:00 12:50 12:40 12:10 13:00 13:50 12:00 12:40 12:30 12:10 12:30 12:20 13:50 12:30 12:20 12:50 12:40 12:20 14:00 13:50 18:10 12:40 12:20 14:00 12:10 13:50 13:50 12:20 11:50 14:00 12:30 12:50 13:50


Deltagerliste pr. nr. Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

NOR 11667 NOR 11671 NOR 11711 NOR 11721 NOR 11722 NOR 11732 NOR 11734 NOR 11749 NOR 11782 NOR 11789 NOR 11800 NOR 11805 NOR 11817 NOR 11827 NOR 11831 NOR 11834 NOR 11839 NOR 11843 NOR 11850 NOR 11869 NOR 11871 Nor 11873 NOR 11875 NOR 11882 NOR 11885 NOR 11894 NOR 11901 NOR 11931 NOR 11951 NOR 11961 NOR 11987 NOR 11991 NOR 11998 NOR 12005 NOR 12023 NOR 12042 NOR 12043 NOR 12045 NOR 12046 NOR 12047 NOR 12060 NOR 12067 NOR 12070 NOR 12081 NOR 12101 nor 12111 NOR 12133 NOR 12143 NOR 12155 NOR 12183 NOR 12193 nor 12202 NOR 12212 NOR 12221 NOR 12225 NOR 12233 NOR 12242 NOR 12243 NOR 12246 NOR 12247 NOR 12267 NOR 12286 NOR 12295 NOR 12300 NOR 12310 NOR 12312 NOR 12321 NOR 12326 NOR 12327 NOR 12329 NOR 12337 NOR 12343 NOR 12347 NOR 12363 NOR 12364 NOR 12379 NOR 12380 NOR 12384 NOR 12390 NOR 12440 NOR 12443 NOR 12444 NOR 12466 NOR 12473 NOR 12476 NOR 12502 NOR 12506 NOR 12515 NOR 12520 NOR 12530 NOR 12538 NOR 12540 NOR 12551 NOR 12561 NOR 12575

KARISMA Bavaria 47 AC Håkon Ingvaldsen PLENTY OF GOLD Micro Challenger Atle Berg CORAL Hanse 461 Kolbjørn Haarr Farr 40+ Farr 40 OD Team Sail BELLINI Dehler 34 Per Chr. Andresen TROJA Bavaria 39 cr Jo Th. Stensvold STARBRIGHT Bavaria 42 Match Bjørn Leine PITERAQ Dufour 34 Robert Myhrer Rocky Ocean One Off Halvor Aaslestad SIAHGAHAY Sun fast 36 Dag Bjørnsen XTREME GS 37 B&C Erik Kristiansen HYDRA III Bavaria 46 Atle C. Strøm Minion 31.7 Øystein Skjønborg Fryd Bavaria 30 Cruiser Jørgen Kreyberg SUNWAVE VI Jeanneau Sun Odysse Odin Hansen HÉLOÏSE Hanse 342 Trond Tjemsland NN Grand Soleil 43 Atle Brynestad IL CONTO GIGANTE II First 34.7 Morten Kjellås STELLA ROSSO C&C 115 Petter Chr. Eriksen KAJA Bavaria 37 CR Bjørkum Per SUNDANCE Sun Fast 37 Even Østheim scirocco III Grand soleie 45 Bernt Svendsen INGEBORG III Bavaria 30 Cruiser Hans Jørgen Øveraasen KONG NEPTUN Bavaria 36 Paul Holst HAPPY OURS Dufour 34 p Trygve Isaksen FRI Maxi 77 Tallak Bjerkholt Elisabeth II Hunter 41DS Jan Erik Fjeldheim FØNIKS Grand Soleil 43B Stein Egil Svendsen VICTORIA Jeanneau S.O 49 DS Eirik Dahl MANAMI 340 Jostein Bogen STEINBITEN3 hanse 370e Jan-Tore Haugan Horn REINE Forgus 35 Jørgen Selmer Thon IMPULS 3 Hallberg-Rassy 31 Åsmund Tveit PERLA First 34.7 Finn Erik Bjerke SUZIE SERKEN Sun Fast 36 Øyvind Jelstad BJØRNSTJERNE X-43 Christian Hall GLORY DAYS X-43 Pål Stiansen LISIANE Dufour 385 Sigurd O Olsen LEX X-46 Erling Høyte BALTAZAR II Hanse 400E Tom Bratlie XFORZA X-43 Harald Grimsrud BELLISSIMA Hanse 342 Tor Johan Hønningstad SUSIE Etap 28 Eyvind Aker NORDANATT First 31.7 Kevin Tuttle VINI Benetau First 50 Thor Magnus Lie cebina grand soleil 40 Eirik Bjargo Elana Elan 37 Henning Gundersen SANTA Landmark 43 Claus Landmark GLEDE II Bavaria 30 Cr. Albert Bjørnsund COOLING Bavaria 39 Cr Sveinung Takle CHABLIS BAVARIA 36 Carl Edvard Reinertsen Dagny A35 christoffer fjeld-eiken SOLO Express 40 Rune Aasberg MILLIWAYS Seaquest 36 Andreas S.T. Brunvoll Helga Oceanis Clipper 343 Sven Hvoslef MORE CHAOS Swan 56 R Rune. Sundvall AL CAPONE GP42 Christian von Trepka Bytte Landmark 43 Dag Skarsgård SEA'N SKI Hanse 400 Flemming Karlberg Hansemann Hanse 470e Ketil Hebnes FIORE Elan Impression 434 Kjell G. Gudmundsen JUVIKINGEN Dufour 36 Classic Knut M. Nygaard THE MATRIX First 40.7 Jens Krotseng Yoga Hanse 540 Jon Storli CUMULATUS Comet 45S Frithjof Wiese FADEREN'S BESLUTNING MakTEN jan nic. langfeldt The Raft Elvstrøm 717 Katinka von der Lippe LE CAPRICORNE Jeanneau sun 35 Egil Wilhelms STAYER Jeanneau Jørn Dreyer COSTA MER Hanse 371 Bjørn Langsem FLYING ACE Oceanis 323 Karina Eriksen DESTIN LANDMARK 43 TORE KANDAHL SILENTIA Hanse 315 Kristine Reknes KVITUNGEN Bavaria 30 Cruiser Hans Kristian Olsen ARIEL II Jeanneau SO 39 i performance Jens Brede JUBA JUBA Hanse 400e Anne Rygg Kaizen SO 40.3 Audun Amundsen IMPULS Bavaria 46 Cruiser Tor Einar Sotlien WINGUZ First 40.7 Hans Jan Wang-Hansen LILLE MY Elan 410 Trygve Røste NORDSTJERNEN Landmark 43 Team Berg-Jacobsen ALASKA Skjæregårdskrysser Kjell Andreas Steinstad MIA MARA Elan 37 Jon Moholth CONCORDE Hanse 470E Anthony Wagstaff ODA Gib Sea 33 Eivind Kjøllesdal Braveheart IMX-38 Kim Reidar Knudsen MILLAN Bavaria 30 Cruiser Stig William Antonsen Nicoline Elan 410 Lars Petter Karlsen ZICO Hanse 350 Petter Johansen INSPIRED LYS Jan-Olaf Willums MASITO Hanse 430 Eivind Bakke Dehler 34 Per Lund TRUE TIME Dufour 40 hr Frank-Tore Toresen MARGARITAVILLE Hanse 370 Michael Heldre EXSTASE X-34 Nils Kamfjord

Forening

Startliste Klasse

Skrogfarge

Handicap

KNS LYS u/sp Son hvit 1,26 Trondhjems SF LYS =< 1,06 blå 0,96 KNS LYS 1.37-41 hvit 1,38 Stavanger SF LYS =>1,42 hvit 1,48 KNS LYS R33 blå 1,25 Nesodden SF LYS 1,22 - 1,24 hvit 1,24 Bundefjorden LYS u/spinnaker => 1,20 lilla med sonyericson merke 1,32 Bundefj. SF LYS R33 hvit 1,24 LYS 1,22 - 1,24 hvit 1,22 Stavanger Seilforening Nesodden SF LYS 1,22 - 1,24 hvit 1,22 Bundefj. SF LYS R36 blå 1,31 Bærum SF TUR 7 hvit Asker First 31.7 hvit 1,18 1,07 Bærum SeilforeningLYS 1,07 - 1,12 LYS R40 blå 1,28 Fredrikstad Seilforening Frognerk. SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 1,20 KNS LYS 1.37-41 blå 1,37 Asker SF LYS R33 hvit 1,27 Asker SF TUR 7 rød hvit KNS LYS u/spinnaker =< 1,13 1,13 hvit Tønsberg SF LYS u/spinnaker => 1,20 1,22 Askøy LYS 1.31-36 hvit 1,35 KNS TUR 2 hvit KNS LYS 1,20-1,21 hvit 1,21 Bærum SF LYS 1,22 - 1,24 hvit 1,24 KNS TUR 1 hvit Asker Seilforening LYS 1,20-1,21 blå 1,21 Stavanger SF LYS R40 hvit 1,38 Asker SF LYS 1,28- 1,30 blå 1,30 Oslo SF LYS 1,25 - 1,27 hvit 1,26 Trondhjems SF LYS 1,25 - 1,27 hvit 1,25 Bærum SF LYS 1,15 - 1,16 hvit 1,15 Frognerk. SF Hallberg Rassy hvit Frognerkilen Sf LYS R33 hvit 1,27 Drammens SF LYS 1,22 - 1,24 hvit 1,22 KNS LYS 1.37-41 hvit 1,37 Asker SF LYS 1.37-41 hvit 1,37 Asker SF LYS 1,20-1,21 hvit 1,21 DSSF LYS 1.37-41 blå 1,41 Hurum SF LYS 1.31-36 hvit 1,31 KNS LYS 1.37-41 hvit 1,37 KNS LYS 1,22 - 1,24 hvit 1,22 Asker SF LYS =< 1,06 hvit 1,04 Asker SF First 31.7 grå 1,18 Soon SF LYS =>1,42 hvit 1,42 Bærum LYS 1,28- 1,30 hvit 1,29 KNS LYS 1,28- 1,30 hvit 1,30 KNS og Soon SF IRC hvit 1,49 KNS LYS 1,07 - 1,12 hvit 1,10 Tønsberg SF LYS 1,22 - 1,24 hvit 1,23 Horten SF TUR 5 hvit moss sf LYS R36 hvit 1,33 KNS LYS =>1,42 hvit 1,49 Vestfj. SF LYS R36 hvit 1,34 Hurum LYS 1,20-1,21 hvt 1,20 KNS LYS =>1,42 mørk blå 1,54 Bundefjorden LYS =>1,42 sort 1,55 Asker SF IRC hvit 1,48 lys grå Oslo SF LYS u/spinnaker => 1,20 1,28 LYS 1.37-41 hvit 1,41 Oppegård seilforening Nesodden SF LYS 1,25 - 1,27 blå 1,25 Stavanger Sf LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 1,18 Tønsberg SF LYS R40 blå 1,34 Asker LYS =>1,42 mørk grå 1,45 KNS TUR 7 hvit mørk blå 1,26 Bærum SeilforeningLYS 1,25 - 1,27 OSF LYS 1,17 - 1,19 hvit m/blå striper 1,18 Drøbaks. SF TUR 3 hvit Drøbaks. SF TUR 5 hvit gråhvit KNS LYS u/spinnaker => 1,20 1,21 Oslo SF LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 1,14 ASKER IRC hvit 1,48 Frognerk. SF LYS 1,13 - 1,14 hvit 1,13 KNS LYS 1,07 - 1,12 hvit 1,10 Bærum SF LYS 1,25 - 1,27 hvit 1,25 Frognerk. SF LYS 1,28- 1,30 hvit 1,29 Moss Seilforening LYS u/sp Son hvit 1,19 Asker SF LYS u/spinnaker => 1,20 hvit med blå stripe 1,26 Tønsberg SF LYS R40 hvit 1,34 Drammens SF LYS R40 hvit 1,39 KNS IRC hvit 1,48 Fredrikstad SF Klassisk treseiler hvit 1,18 Tønsberg SF Shorthanded LYS hvit 1,29 KNS LYS 1.37-41 hvit 1,41 KNS TUR 4 KNS LYS R36 blå 1,32 Halden Sf LYS 1,07 - 1,12 hvit 1,08 LYS R40 hvit 1,39 Fredrikstad Seilforening Bærum SF TUR 6 hvit KNS LYS 1.31-36 lys grå 1,34 Bundefj. SF LYS 1.31-36 hvit 1,33 Hurum LYS u/spinnaker => 1,20 1,25 Bundefj. SF LYS 1.31-36 hvit 1,31 Bundefj. SF LYS 1,22 - 1,24 lys grå 1,24 Tønsberg SF LYS R33 hvit. m/ 3 blå 1,27

Starttid 18:10 13:20 12:10 11:40 12:30 12:50 14:00 12:30 12:50 12:50 12:20 13:50 12:50 13:10 12:00 13:50 12:10 12:30 13:50 13:40 14:00 12:10 13:20 12:40 12:50 13:10 12:40 12:00 12:40 12:30 12:30 13:00 13:10 12:30 12:50 12:10 12:10 12:40 12:10 12:10 12:10 12:50 13:20 12:50 11:40 12:40 12:40 11:40 13:10 12:50 13:50 12:20 11:40 12:20 12:40 11:40 11:40 11:40 14:00 12:10 12:30 13:50 12:00 11:40 13:50 12:30 13:00 13:20 13:50 14:00 13:50 11:40 13:40 13:10 12:30 12:40 18:10 14:00 12:00 12:00 11:40 11:30 18:10 12:10 13:40 12:20 13:10 12:00 13:50 12:10 12:10 14:00 12:10 12:50 12:30


Deltagerliste pr. nr. Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Seilnr.

Båtnavn

NOR 12591 NOR 12645 NOR 12785 NOR 12791 NOR 12804 NOR 12808 NOR 12811 NOR 12812 NOR 12864 NOR 13040 NOR 13048 NOR 13049 NOR 13052 Norge 13131 NOR 13348 NOR 13353 NOR 13361 NOR 13363 NOR 13371 NOR 13372 NOR 13383 NOR 13393 NOR 13394 NOR 13396 NOR 13408 NOR 13423 NOR 13434 NOR 13442 NOR 13473 NOR 13488 NOR 13503 NOR 13504 NOR 13506 NOR 13512 NOR 13520 NOR 13540 NOR 13550 NOR 13560 NOR 13565 NOR 13573 NOR 13580 NOR 13608 NOR 13629 NOR 13631 Nor 13638 NOR 13639 NOR 13667 NOR 13679 NOR 13697 NOR 13719 NOR 13724 NOR 13828 NOR 13830 NOR 13831 NOR 13833 NOR 13837 NOR 13843 NOR 13853 NOR 13855 NOR 13861 NOR 13882 NOR 13891 NOR 13892 NOR 13900 NOR 13922 NOR 13924 NOR 13930 NOR 13931 NOR 13932 NOR 13946 NOR 13949 NOR 13950 NOR 13957 NOR 13961 NOR 13965 NOR 13967 NOR 13972 NOR 13973 NOR 13975 NOR 13980 NOR 13987 NOR 13990 nor 14002 NOR 14003 NOR 14011 nor 14024 NOR 14031 Nor 14037 NOR 14043 NOR 14046 NOR 14055 NOR 14057 NOR 14064 NOR 14073 NOR 14078

CHRISTIAN IV TROLLFJORD SCHEHERAZADE FRISK THE WHITE PEARL ZEPHÝR CAMILLA Anne Ki SEAFARER Black Pearl Consensus DARMAH BASECAMP UnnaWind ANDRIK RUBINA EXPEDITIOUS II OLGA RUNABOUT Sana GJENNOM NATTEN CARAMBA la Niña Jomathinto SERENA GREYHOUND MARLIN SUSER AVGÅRDE HAKUNA MATATA Båten TOMRICA HAGASOL NORMAR XXIV HUNTERS BABY NAOMI 2 MAGIC TimeOut Frk. Andresen Maggy VI AMARONE S/Y Salig ATHENE CORTANA Flyt IMA GODEVENNER MY LOKE Flash V XALOC VINT VINDTORA TRIGGER Anja II SUNRISE MAI MODESTY LILLE BLÅ Matchless 2 SOFIE ADRIANA 333 Half Evil Carisma Bagheera Mornins Mango Sjiraff S/Y IREN II VÅRES BÅT AVALON Just 4 Fun Campioncino Ventelo Norsteam Clupea BAVARIANE FULLFLEX BLÅHVALEN ALLEGRO Pinksen SPARKLING GIRL TINKA SILVERMINKEN WASABI Flying Cloud Livlig PRUNUS JUISER BLUE FOX Slappa LANCING FRYD NN X.O. BLACK MAGIC BLOOM LEANGEN 2

Båttype Oceanis 46 Swedestar 370 Hanse 370 Elan 410 Dufour 44 Performance Hanse 370e Cookson 50 Bavaria Cr 39 Bavaria 44 Vision Pogo 40 X-34 Salona 37 Bavaria 40 cr First 40.7 Hanse 370 Delphia 37 GS 50 Hanse 371 X-34 First 31.7 Oceanis 40 Bavaria 33 Cr Elan 40 Performance BAvaria 42 Cruiser Dufour365 Hanse 400 Dehler 34SV Elan Impression 344 Benetaue Oceanis 411 Arcona 400 BAVARIA 46 CRUISER Hanse 320 Oceanis 43 Hunter 27X Hanse 370 King 40 Elan 31 Hanse 370e RM 1200 Elan 340 Bavaria 39 Cr Oceanis 37 Jeanneau SO 42i Sun Odyssey 39 Hanse 350 First 40 Bavaria 34 C Oceanis 31 First 40 Oceanis 36 Pogo 8.50 Dufour 40 Performance Hanse 430 Sun Odyssey 36i Archambault 35 Hanse 370 First 26 IMX 45 44 I Performance Bavaria 42 CR Archambault Bavaria 40 Vision Dehler 39sq Hanse 400e Arcona 400 Hanse 430 Oceanis 43 Dufour 34 E Dufour 45 Classic Salona 34 310 Farr 40OD K-38 Bavaria CRUISER 45 SwedeStar 370 Campus 63 Jeanneau s.o 37.1 36 AC Archambault 31 Sun OD 42 DS 310 First 35 09Sweden yacht 45 HR 372 Hanse 320 tango 30 First 36.7 X-34 Scanner 361 Bavaria 35 Cruiser Oceanis 343 Clipper x-79 First 35 09X-34 Cruiser 45

Skipper

Forening

Startliste Klasse

Skrogfarge

Handicap

Morten Ingebretsen Åsgårdstr. SF LYS 1.31-36 hvit Svein Arild Hildrum Asker SF LYS 1,28- 1,30 hvit Arne Adli KNS LYS 1,25 - 1,27 grå Jon Egil Johnsen Fredrikstad SF LYS R40 hvit Håkon Ramde KNS LYS 1.37-41 hvit Jørgen Myhrer LYS 1,25 - 1,27 lys grå Fredrikstad Seilforening Ole Martin Vordahl KNS IRC hvit med grafikk Kristin Klemetsen TUR 6 hvit Holmestrand Båtforening Geir I. Pedersen Bærum SF LYS 1,28- 1,30 hvit Sverre G. Ellingsen KNS LYS =>1,42 svart/hvit Harald Hamran Kragerø LYS R33 hvis Jan-Ove Ertesvåg KNS LYS R36 hvit Sigurd Parmann Nesodden SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Hans Bendik Eriksen Moss Seilforening LYS R40 grå Johan Chr. Hovland Oslo SF LYS 1,25 - 1,27 grå Asbjørn Utaker Moss SF LYS 1,20-1,21 hvit Anders Hvide KNS LYS 1.37-41 blå Ørjan Bruseland Farsund SF LYS 1,22 - 1,24 hvit David Øverby Bundefj. SF LYS R33 hvit Ole Fredrik Melleby Asker SF First 31.7 grå Tor-Odd Danielsen KNS TUR 6 Svein Frogner Bærum SF LYS 1,13 - 1,14 hvit Jan Magnussen Asker SF LYS 1.31-36 blå Tom Bendixen ASker SEilforening TUR 5 hvit Petter Thams Ruud KNS LYS 1,17 - 1,19 hvit Per Erik Berg Asker SF LYS 1,28- 1,30 grå Hermod Opstvedt Os Seilforening LYS R36 hvit Lars Line Vaaland hvit Bærum SF LYS u/spinnaker =< 1,13 Erling Høglund KNS LYS 1,15 - 1,16 hvit Eldar Hauge Asker LYS 1,28- 1,30 hvit TOM RICHARD RASMUSSENBundefj. SF LYS 1,28- 1,30 hvit Joakim Hagabakken Frognerk. SF LYS 1,13 - 1,14 hvit Jon Ola Næverdal Flosta TUR 6 hvit Morten Opstad Eriksen Frognerkilen SF LYS 1,07 - 1,12 rød Steinar Husby Oppegård SF LYS 1,25 - 1,27 hvit Aasmund Drolsum Soon SF IRC off white Michael Kristiansen LYS 1,15 - 1,16 hvit Nesodden seilforening Ingerid Andresen Sveen TUR 6 hvit Frognerkilen Seilforening Petter Mowinckel KNS LYS 1,28- 1,30 hvit Geir Melby Asker SF LYS R33 hvit Petter Markussen hvit Asker Seilforening LYS u/spinnaker => 1,20 Jon Erik Ofstad Oppegård SF TUR 5 hvit Stig Hagestande KNS LYS 1,28- 1,30 hvit Henriette Wiborg Sunde Ullern seilforening TUR 6 hvit Kjetil Hardal Hurumseilforening LYS 1,22 - 1,24 hvit Elling Rishoff Asker SF LYS R40 hvit Ola Skar Nesodden SF TUR 4 hvit Inge Johansen hvit Røyken SeilforeningLYS 1,07 - 1,12 Erik Krister LYS R40 hvit Sandefjord Seilforening Jim Salvador Frognerk. SF TUR 4 hvit Christian Stensholt Frognerk. SF LYS R33 beige Terje Nygaard Nesodden SF LYS 1,28- 1,30 hvit Stian Løvold Oppegård LYS 1.31-36 hvit Arild Skogly Sandefjord Seilforening LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Michael W. Henriksen LYS R36 hvit Christiandssands Seilforening Bent Foyn KNS LYS 1,25 - 1,27 hvit Audun de Flon KNS LYS =< 1,06 hvit Hans Tommerstigen Holst KNS LYS =>1,42 hvit Jack Sverre Eidsvold Drøbaks. SF LYS 1.31-36 hvit Nils Petter Aarstad Brevik SF LYS 1,25 - 1,27 hvit Bjørn William Lindgren KNS Shorthanded LYS rød og grå Øyvind Bjørnås hvit KNS LYS u/spinnaker => 1,20 Eivind Carlsen Fredrikstad LYS 1.31-36 hvit Øistein Skyberg Asker LYS 1,28- 1,30 grå Bernt Strand hvit Asker Seilforening LYS u/spinnaker => 1,20 Yngve Lindvig KNS LYS 1.31-36 hvit Arne Opperud hvit Fredrikstad SF LYS u/spinnaker => 1,20 Kaupang Arvid Larvik SF LYS R33 hvit Erik Skolem Hurum SF LYS 1,25 - 1,27 hvit Christian Toverud BSF LYS R33 hvit Ida Pollen 1369 Hallberg Rassy hvit med blå stripe Per Christian Bordal Moss LYS =>1,42 hvit Hans Olav Hauglund Horten Seilforening Klassisk treseiler mahogny Are Wiig Hurum LYS 1,28- 1,30 hvit Leif Haarde Asker SF LYS 1,28- 1,30 hvit Otto Jørgensen Tønsberg SF TUR 1 blå Øyvind Høgslund KNS TUR 4 hvit Hogne Tvenning Asker Seilforening LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Harald Walder Bærum SF LYS R33 hvit Magne K Fagerhol KNS LYS 1,25 - 1,27 hvit Thomas Roka-Aardal Røyken SF LYS R33 hvit Stein Ødegård Nesodden SF LYS R36 hvit Per Hertzberg hvit KNS LYS u/spinnaker => 1,20 Harald Aaneby KNS Hallberg Rassy hvit Bjørn Warhuus Asker TUR 4 hvit Knut Halvorsen KNS Oslo LYS 1,13 - 1,14 blå Olav Hollingsaeter Horten SF LYS R36 blå Tobias Brodtkorb LYS R33 hvit Holmestrand Seilforening Trond Svensen Asker SF LYS 1,28- 1,30 hvit Narve Langeland Røyken SF TUR 4 hvit Ole Kristian Prestrud Frognerk. SF LYS 1,17 - 1,19 hvit Erlend Solfjeld Kjelstad Oslo SF LYS 1,13 - 1,14 hvit med røde striper Espen Thoegersen KNS LYS R36 hvit Pål Rødseth Bærum SF LYS R33 hvit Erik Warberg KNS LYS 1,22 - 1,24 hvit

1,31 1,30 1,25 1,39 1,38 1,26 1,77 1,29 1,49 1,27 1,30 1,23 1,34 1,26 1,20 1,41 1,24 1,27 1,18 1,14 1,31 1,17 1,29 1,29 1,10 1,16 1,29 1,28 1,13 1,12 1,27 1,45 1,15 1,28 1,26 1,22 1,28 1,22 1,39 1,11 1,38 1,24 1,29 1,35 1,20 1,32 1,25 1,06 1,48 1,33 1,25 1,23 1,24 1,33 1,29 1,29 1,33 1,19 1,24 1,27 1,26 1,47 1,00 1,29 1,28 1,17 1,24 1,26 1,21 1,31 1,30 1,14 1,29 1,27 1,28 1,17 1,14 1,31 1,27 1,24

Starttid 12:10 12:40 12:30 12:00 12:10 12:30 11:40 13:50 12:40 11:40 12:30 12:20 12:50 12:00 12:30 12:40 12:10 12:50 12:30 12:50 13:50 13:40 12:10 13:50 13:00 12:40 12:20 13:40 13:00 12:40 12:40 13:40 13:50 13:10 12:30 11:40 13:00 13:50 12:40 12:30 14:00 13:50 12:40 13:50 12:50 12:00 13:40 13:10 12:00 13:40 12:30 12:40 12:10 13:50 12:20 12:30 13:20 11:40 12:10 12:30 18:10 14:00 12:10 12:40 14:00 12:10 14:00 12:30 12:30 12:30 13:10 11:40 11:30 12:40 12:40 13:10 13:40 13:50 12:30 12:30 12:30 12:20 14:00 13:10 13:40 13:40 12:20 12:30 12:40 13:40 13:00 13:40 12:20 12:30 12:50


Deltagerliste pr. nr. Færderseilasen 2011

Kongelig Norsk Seilforening Seilnr.

Båtnavn

Båttype

Skipper

NOR 14089 NOR 14097 NOR 14104 NOR 14109 Nor 14118 NOR 14128 NOR 14131 NOR 14139 NOR 14144 NOR 14149 NOR 14151 NOR 14152 NOR 14222 SWE 14293 NOR 14384 NOR 14406 NOR 14420 NOR 14428 NOR 14430 NOR 14441 NOR 14442 NOR 14445 NOR 14454 NOR 14456 NOR 14487 NOR 14489 NOR 14492 Nor 14500 NOR 14508 NOR 14509 NOR 14513 NOR 14515 NOR145 14518 NOR 14519 NOR 14521 NOR 14522 NOR 14525 NOR 14543 NOR 14544 NOR 14551 NOR 14571 NOR 14578 USA 40777 USA 50390

CAPRICORN Bavaria stein vegard hansen LEARNING BY DOING Bavaria 31c Tine Haakensen KAJLA Nessy 94 Cr/R Pål Christian Iversen TEAM AIMING 1ST/Team UK T-34 Trond Kristensen NN A 40 rc Stig Johnsen PARTOUT Dufour 385 Nicholas Martin MARIALENE 2 Hanse 370 Steinar Jørgensen Sjoflot Jeanneau SF 37 Frank Larsen DIREKTEBOOKING.NO Kracer 40 Bjørn Forslund NIKI Delphia 28 Elnan Øyvind Blondie Dufore Tor-Inge Betten SAGITTA V ELAN 310 Tom Stønjum SEEWIND 42AC Trond Aaslid AERO Mumm 36 Roger Ahlqvist Zefyros Bavaria 36 CR Jan Eine Granuaile Elan 350 Sandra Hjertås Fryd II Bavaria 42 Per Arne Høstvang JEMI Bavaria 33 Cruiser mona Østby null stress Elan 350 Steinar Torsvik AWESOME Comet 41 Sport Lars J. Sørbo KjipeLars No5 Jeanneau Sun Odyssey 409Kate Bachke Fosterud ca:Halveis First 45 Colin Cambell Apretif 3 Jeanneau sun odysse 36i marianhne tomter ROSA HR 342 Truls Berger Time Out Bavaria 45 Jon Atle Holmberg Diva Hanse 430 Bjørn Strand Jacobsen My Way Too Maxi 68 Ane Standal Thoresen Mystique First 40 Per Claudi Albatross 320 Ståle Furuberg Team Normar First 30 10Jørn-Erik Ruud Toni-Li Bavaria Trym Ulstein Møyfrid Sun Odyssey 44i Finn Bjørn Ruyter Havnymphe Hanse 470 Tor Harald Finneman Lurifax 1 ton Magnus Dahl Summerwine Comfortina 35 Anders Welle Quickie 325 Marius W Larsen Adeptus Hanse 470 Lars Espen Holm iBoat Jeanneau Sun Odyssey 34.2Jon Sverre Høiden GERONIMO Bavaria 42 Erik Austenå Luna Hanse 355 Trond Mårvik Hanse 375 Dag Bærvahr SS Heru Maxi 77 Rune Pram Østby FIRST TRACKS First 40.7 Svenn-Erik Hansen PAKALOLO Mumm 36 Marius Andersen

Forening

Startliste Klasse

Skrogfarge

Oslo SF LYS 1.31-36 hvit hvit Bærum SF LYS u/spinnaker =< 1,13 Skøyen SF LYS 1,17 - 1,19 hvit Moss Sf LYS R36 hvit/blå kns LYS R40 hvit KNS LYS 1,22 - 1,24 hvit Drøbaks. SF LYS 1,22 - 1,24 hvit Asker Seilforening LYS 1,22 - 1,24 hvit Nesodden SF LYS R40 blå Ingen TUR 3 hvit LYS 1.31-36 hvit Fredrikstad Seilforening Bundefj. SF LYS 1,20-1,21 hvit Fredrikstad SF TUR 5 hvit GKSS IRC vit Asker LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 LYS R36 hvit Tønsberg seilforening Åsgårdstrand LYS 1,22 - 1,24 3.95 hvit Horten SF LYS u/spinnaker =< 1,13 KNS LYS R36 hvit Oslo Seilforening LYS R40 hvit ASKER LYS 1.31-36 hvit Hurum Sf LYS =>1,42 hvit son seilforening TUR 6 hvit Drøbaksund Seilforening Hallberg Rassy hvit m/blå stripe Brevik seilforening TUR 7 hvit LYS 1.31-36 hvit Bundefjorden Seilforening hvit Bærum SeilforeningLYS =< 1,06 LYS 1.37-41 hvit Drammens Seilforening ingen LYS 1,13 - 1,14 hvit Moss Sf LYS R33 hvit Brevik Seilforening TUR 6 hvit KNS TUR 7 hvit KNS TUR 7 grå KNS LYS R36 hvit KNS TUR 6 hvit KNS LYS 1,15 - 1,16 hvit hvit KNS LYS u/spinnaker => 1,20 Frognerkilen Båtforening LYS u/spinnaker 1860 =< 1,13 hvit Bavariaklubben TUR 6 hvit Drøbaksund seilforening LYS u/spinnaker 1,14-hvit 1,19 Ikke medlem TUR 5 hvit Frognerkilen TUR 1 Drammens SF LYS R40 hvit Frognerkilen LYS R36 hvit

Handicap 1,32 1,07 1,18 1,32 1,42 1,23 1,23 1,23 1,30 1,31 1,21 1,36 1,16 1,34 1,22 1,10 1,34 1,39 1,31 1,42

1,34 0,95 1,40 1,14 1,24

1,31 1,15 1,37 1,09 1,15 1,34 1,36

Starttid 12:10 13:40 13:00 12:20 12:00 12:50 12:50 12:50 12:00 13:20 12:10 12:40 13:50 11:40 13:50 12:20 12:50 13:40 12:20 12:00 12:10 11:40 13:50 13:10 13:50 12:10 13:20 12:10 13:40 12:30 13:50 13:50 13:50 12:20 13:50 13:00 14:00 13:40 13:50 13:50 13:50 13:10 12:00 12:20

For sikkerhets skyld...

Har du det du trenger for sommerens seiltur? Invester i sikkerhet for din besetning! Vi har spesialtilbud på vår P2000 Passasjerdrakt til alle Færderseilere. Drakten kommer vakumpakket og tar liten plass ombord.

Tilbud og mer info finner du i «skippersekken» Hansen Protection AS Tykkemyr 27, N-1597 Moss, Pb. 218, N-1501 Moss, Tlf 69 00 13 00 - Fax 69 00 13 01


Deltagerliste pr. nr. Tjuvholmen ligger bare 5 minutter fra rådhuset. Her finner du mange serveringssteder, nye boliger og kontorer. Og snart åpner et stort kunstmuseum, med en spektakulær skulpturpark mot fjorden. Parkeringshuset er topp norsk ingeniørkunst fra Nordsjøen, brukt på en litt annen måte. I hele Færderhelgen (17.- 19. juni) kan du parkere gratis i dette vidunderet ved å trekke verdikortet som du mottar sammen med programmet, både når du kjører inn og ut.

GRATIS PARKERING UNDER VANN

Innkjøringen til Tjuvholmen Q-Park finner du ved avkjøringen fra E-18, rett etter Color Line-terminalen.

Følg oss gjerne på Facebook; Bydel Tjuvholmen Her får du informasjon og gode tilbud om alt som skjer i Oslos nyeste bydel


KNS takker samarbeidspartnere i Færderseilasen 2011 Stevnesponsor

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere/Leverandører/Utstillere Meteorologisk Institutt Haugen gruppen AS Redningsselskapet Doyle Carrot Seilas Simrad Mack Havnevesenet Swang Båtutstyr Latter Aker Brygge Soon Seilforening

58

Færderseilasen

Horten Seilforening Horten Kommune Brann & Sikkerhets Tjenesten Horten Roklubb Herbern Marina Ørn Fotballklubb Intility Oslo Sommerfestival Norlandia Grand Ocean Hotel Arctic Marine Horten Jazzclub Marinemuseets Seilforening Oslo Havnepoliti


SEILING -EN REN GLEDE...

R OYA L N O R W E G I A N YAC H T C LU B Huk Aveny 1 - 0287 Oslo Tlf. +47 23 27 56 00 E-post: info@kns.no


www.fokus.no

Bank med null i gebyr og gratis bruk av de vanligste tjenestene Som hovedsamarbeidspartner for KNS og Færderseilasen er vi spesielt opptatt av å legge forholdene til rette for seilbåtentusiaster, slik at du kan ha mer fokus på livet og mindre på banken. Ett VISA betalingskort og to MasterCard-kort. En fleksibel og sikker nettbank med alle tjenester tilgjengelig. Tilgang til personlig rådgivning etter behov. Mobilbank med SMS-varsling og mange andre muligheter. Fokus 24/7 er vårt tilbud til deg som både vil og kan ordne det meste selv, men som gjerne vil ha en solid og kompetent bankpartner i bakhånd. Bruker du 365Privat MasterCard bevisst og smart, ender det fort opp med at det er vi som betaler deg for å være kunde. Finn ut mer om hvordan du kan tjene penger på å være kunde hos oss, på fokus.no/247

scanpartner.no

På sjøen er banken fjern og livet nært

arsrapport2011  

rapporter ulabrand, seilskole, matchracing, Dronningen, regatta, turseiling, Ferdern