Page 1


Find Your workmate I 30 ÅR HAR VI VARIT ARBETARENS BÄSTA VÄN

FIND YOUR WORKMATE

Vår ambition är att göra vardagen enklare för varje arbetare

Det finns flera sätt att hitta rätt produkt för din verk-

som behöver hantera eller förflytta material. Vi vill vara en

samhet. Till höger visar vi tre enkla vägar in i vårt vagns­

trygg och stabil arbetskamrat som alltid finns till hands.

sortiment.

Med våra produkter blir jobbet inte bara enklare, det blir

Detaljerad information om alla våra vagnar hittar du

också säkrare och hälsosammare för din rygg, dina knän

på kongamek.se. Webbplatsen har information på elva

och dina armar.

språk och du kan söka via produktkategori eller bransch.

Med cirka 1 400 standardprodukter tillgodoser Your

Saknar du något? Tveka inte att kontakta oss.

workmate-sortimentet de flesta behoven på arbetsplatsen. Alla våra vagnar finns i lager och din beställning levereras ut inom två dagar. Har din verksamhet specifika behov

Your workmate

så löser vi dem också, läs mer om våra specialanpassade

Kongamek

produkter på sidan 5.

2


SÅ H I T TA R DU I K ATA LO G E N

HITTA RÄTT MED WORKMATE NAVIGATOR Katalogen du håller i din hand är indelad i produkt­ kategorier för att du enkelt ska kunna hitta den typ av vagn du söker. Genom att arbeta med fliken på sista sidan i katalogen – Your workmate navigator – tar du dig snabbt till rätt produkt i sortimentet. Våra 25 produktkategorier har alla sin egen symbol. Symbolerna används i alla våra informationskanaler. Det gör att du känner igen dig i sortimentet.

NÄR DU VET DITT ARTIKELNUMMER Om du redan vet artikelnumret på den produkt du söker kan du använda dig av indexet på sidan 171. Här listas artikelnumren för artikelgrupperna i ­nummerordning.

RÄTT PRODUKT FÖR DIN BRANSCH Vid första anblicken kan skillnaderna verka små mellan två olika produkter. Men för den som ska arbeta med vagnarna kan detaljerna göra all skillnad i världen. Vid varje vagn finns en symbol som anger vilken bransch den är särskilt lämpad för. Söker du en ­produkt som är anpassad för en viss typ av verksamhet, gå in på kongamek.se och välj din bransch.

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER? Skicka ett mejl till info@kongamek.se eller ring oss på telefon 010-130 66 00.

3


Vi får hjulen att snurra i hela Europa KONGAMEKS PRODUK TER FINNS ÖVER HEL A EUROPA. VÅRT BREDA NÄT AV ÅTERFÖRSÄL JARE H ­ JÄLPER OSS AT T AT T GE BÄSTA SERVICE ÅT VÅRA KUNDER. VÅR MÅLSÄT TNING ÄR AT T ­A LLTID L­ EVERERA UT INOM T VÅ DAGAR EFTER AT T KUNDEN L AGT SIN BESTÄLLNING. FÖR AT T MÖTA B ­ EHOVEN PÅ VARJE MARKNAD ERBJUDER VÅR WEBBPL ATS KONGAMEK.SE INFORMATION PÅ ELVA OLIK A SPRÅK.

SWEDISH ­ ENGINEERING

5 ÅRS GARANTI PÅ ALLA VAGNAR

ENKELT ATT FÅ HJÄLP

Kongamek är sprunget ur en genuin svensk industritradition. Verksamheten genomsyras av stort tekniskt ­kunnande, hög automatiseringsgrad och kvalitet i alla led.

Det ska vara tryggt att handla med Kongamek. Vi vet att våra produkter håller vad de lovar, därför ger vi 5 års garanti på alla vagnar.

Vår kundtjänst hjälper dig under k­ ontorstid. Skulle du behöva hjälp under övrig tid och svaret inte finns på vår webbplats, skicka ett mejl till info@kongamek.se, så hör vi av oss följande arbetsdag.

FÖ R K L A R I N G AV S Y M BO LE R SO M FI N NS I PRO DU K T SO R T I M E N T E T FUNK TIONSSYMBOLER

Levereras omonterad i platt paket

Bromsade hjul

Stapelbar

Punkteringsfria hjul

Se produktfilm på vår webbplats

CE-märkning

BR ANSCHSYMBOLER Städ & Miljö

Sjukvård

Kök & Servering

Kontor & Konferens

Skola & Barnomsorg

Rostfritt

Bygg

Industri & Verkstad

Lager & Logistik

Utomhus

Butik & Handel

ESD

Symbolen anger att vissa tillbehör endast passar till vissa produktnummer. Kontakta din säljare.

4

Your workmate


S P E C I A L A N PA S S N I N G A R

Specialanpassad vagn på några veckor Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda en fungerande transportlösning. Finns den inte redan i vårt Your workmatesortiment, så kan vi ta fram en specialanpassad vagn. Det kan handla om allt från justerade avstånd mellan hyllplan, speciella hjul eller annan färg till unika lösningar för tipp- och låsningsfunktion, lastkapacitet och ledade konstruktioner. Som workmates gör vi allt för att lösa ­kundens problem, oavsett utmaning. Vår ambition är att vara snabba och lyhörda. Från godkänd ritning behöver vi cirka 4–6 veckor innan special­ vagnen är färdig. De korta ledtiderna är möjliga tack vare en flexibel organisation, lång erfarenhet och ett stort ­standard- och specialsortiment att bygga utifrån.

VI HJÄLPER DIG HEL A VÄGEN TILL FÄRDIG PRODUKT

En förfrågan om specialanpassning gör du enkelt via vår webbplats eller genom att kontakta din säljare. Har du frågor om specialanpassningar kan du vända dig till vår konstruktionsavdelning. Kontakta vår ­Innesäljavdelning på telefon 010-130 66 00 eller sales@kongamek.se.

5


F Ö R T U F FA M I L J Ö E R

När du har särskilda krav ROSTFRITT Kongamek erbjuder ett brett utbud av rostfria vagnar i olika korrosivitets­klasser enligt ISO 9223. Här finns hela spannet från de prisvärda KM 18/0-­vagnarna (C2) till den mer korrosionsbeständiga KM 18/8-serien och helsvetsade vagnar (C3) som är byggda för att möta högt ställda krav i professionella miljöer som restaurangkök, sjukhus och livsmedelsindustrin. All produktion av rostfritt sker i separerade tillverkningsprocesser. Genom avancerad svetsteknik och kvalitetssäkrade materialval säkerställer vi att vagnarna uppfyller alla krav på funktion, hållfasthet och hygien. Vagnarna levereras med 5 års garanti. Vårt rostfria sortiment hittar du på sidan 119.

R O S T F R I A VAG N A R O C H KO R R O S I O N S K L A S S I F I C E R I N G E N L I G T I S O 9 2 2 3 Exempel på miljöer för korrosionsklassificerade vagnar i rostfritt stål av anpassad kvalitet Kategori

Korrosivitet

Inomhusbruk, exempel

Utomhusbruk, exempel

Rostfri stålkvalitet

C1

Mycket låg

Kontor, skolor, museum

Torra eller kalla zoner: Centrala arktis, Antarktis, vissa ökenområden

4016, 4521, 4307, 4372, LDX 2101®

C2 KM 18/0

Låg

Ouppvärmda lager, ­sporthallar

Tempererade zoner: Industriområden och mindre städer. Torra eller kalla zoner: Ökenområden och subarktiska områden

4016, 4521, 4307, 4372, LDX 2101®

C3 KM 18/8 KM helsvetsat rostfritt stål

Medel

Livsmedelsindustri, tvätterier, bryggerier, mejerier

Tempererade zoner: Urbana miljöer och kustområden med låg avsättning av klorider. Subtropiska och tropiska zoner: Områden med låg förorening

4521, 4301, 4404, LDK 2101®, 2304

Hög

Industriella processanläggningar, simbassänger

Tempererade zoner: Förorenade urbana miljöer, kustområden utan stänk och exponering för avisningssalter. Subtropiska och tropiska zoner: Områden med medelhög förorening

4404, 4438, 4439, 904L, 254 SMO®, 4565, 2304, 2205, 2507

C4

Kongameks rostfria vagnar tillverkade av 18/0-material passar för kategori C2. Kongameks rostfria vagnar tillverkade av 18/8-material passar för kategori C3. Alla helsvetsade Kongamek rostfria vagnar tillverkade av EN 1.4301-material passar för kategori C3. På begäran producerar Kongamek vagnar för kategori C4 med EN 1.4404-material.

6

STATISK ELEKTRICITET (ESD)

TUNGA LASTER

I många verksamheter ställs krav på skydd mot ­s tatisk elektricitet vid hantering och förflyttning av material, i synnerhet vid tillverkning av elektronik. För sådana behov har Kongamek en produktkategori som är godkänd för användning i ESD-skyddade miljöer. Våra ESD-vagnar hittar du på sidan 36.

För de tyngsta jobben har vi utvecklat ett stort utbud av speciellt anpassade vagnar. Förutom en robust och tålig konstruktion är manöverförmågan anpassad för hantering av laster på 500 kg och uppåt. Valet av hjul, hjulbanor samt hjulens placering har ­optimerats för att vagnen ska rulla lätt trots tung last. Max ­belastning anges vid varje vagn i katalogen.


ERGONOMI OCH SÄKERHET

Fokus på ergonomi och säkerhet Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Det är en

Ergonomi handlar om att möta människors behov och

av hörnstenarna i Your workmate-konceptet och något

förutsättningar. Vi är alla olika och förhållandena varierar

som genomsyrar all produktutveckling här på Kongamek.

mellan olika arbetsplatser. Det gör att arbetsredskapen

Våra produkter ska inte bara lösa uppgiften utan vara

måste vara flexibla och anpassningsbara. Den kunskap

utformade på ett ergonomiskt och säkert sätt. Vi vill vara

vi byggt upp under 30 år tillsammans med våra kunder

bäst i branschen på detta, därför utmanar vi oss själva

hjälper oss att utveckla trygga, säkra lösningar som ger

­genom att lägga extra stort fokus på ergonomi i en ny

varje enskild medarbetare förutsättningar för ett hållbart

serie produkter som vi lanserar inom kort.

arbetsliv.

INNOVATION MED OMTANKE ANPASSNINGSBARA HYLLPL AN

FJÄDRANDE HYLLPL AN

JUSTERBAR BEL ASTNING

JUSTERBARA HANDTAG

LJUDDÄMPNING

SÄKERHETSSTOPP

VIBRATIONSDÄMPNING

SÄKERHETSBROMS

RÄT T HJUL FÖR ARBETSUPPGIFTEN

Prata med oss om du vill veta mer om hur vi tänker kring ergonomi och arbetsmiljö.

7


VAG N S G U I D E

Välj rätt workmate YOUR WORKMATE-SORTIMENTET INNEHÅLLER 1 40 0 STANDARD­P RODUK TER SOM ALL A F YLLER OLIK A BEHOV PÅ ARBETSPL ATSEN. FÖR AT T HIT TA R ÄT T VAGN FÖR JUST DIN VERKSAMHET K AN DU UTGÅ FR ÅN DEN ENKL A GUIDEN NEDAN.

8

HJULEN

FRÅGOR ATT STÄLLA SIG:

Hjulen är den viktigaste komponenten på vagnen. Valet av hjul påverkar såväl lastkapacitet som manöverförmåga och bullernivå. Generellt brukar man säga att ju tyngre last som ska transporteras, desto större och grövre hjul behövs.

– Hur mycket vikt ska vagnen klara? – På vilket underlag ska vagnen rulla? – Ska vagnen användas inne eller ute?

MATERIALEN

FRÅGOR ATT STÄLLA SIG:

Fundera över i vilket sammanhang vagnen ska användas och om det finns speciella krav att ta hänsyn till i arbetsmiljön. Kanske krävs en robust och slittålig stålkonstruktion eller rostfritt för att klara hygienkraven i en restaurangmiljö.

– Vad ska vagnen användas till? – I vilken miljö ska den användas? – Finns det speciella krav i miljön?

LASTYTAN

FRÅGOR ATT STÄLLA SIG:

Vilken typ av last som ska transporteras ­påverkar behovet av utrymme, stabilitet och anpassningsbarhet hos vagnen. På ­vissa vagntyper går det att justera hyllplanen. Tänk på att denna funktion kan påverka maxbelastningen.

– Hur mycket belastning ska vagnen tåla? – Behöver hyllplanen kunna flyttas eller vinklas? – Behövs väggar på en eller flera sidor?

TILLBEHÖREN

FRÅGOR ATT STÄLLA SIG:

Det finns mängder av tillbehör som underlättar vardagen för användaren. Genom att optimera vagnens funktion blir jobbet både effektivare, skonsammare och säkrare för personalen. Vanliga tillbehör är skrivplatta, gallersarg, stege och hyllavdelare.

– Kan tillval optimera vagnens funktion? – Finns det några risker att ta hänsyn till?

Läs mer om hjul på sidan 168.

Läs mer om vagnar för särskilda behov på sidan 6.

Svaren på frågorna avgör materialvalen på hyllor, väggar och sargkanter samt flexibiliteten hos vagnen.

Behöver du hjälp att hitta rätt vagn för din verksamhet, tveka inte att kontakta oss. Finns vagnen inte i vårt sortiment kan vi hjälpa dig att ta fram en specialanpassad vagn, läs mer på sidan 5.


Här hittar du transporthjälpmedel för de flesta avfalls- och renhållningsbehov, så väl ute som inne. Ta hand om vätskor eller brännbart avfall, från små till stora volymer, på ett tryggt och säkert sätt. Sida 9–18

AV FA L L S H A N T E R I N G

Ta hand om skräpet tryggt och säkert

Your workmate STÄDVAGN, KM145760-E

9


AVFALLSVAGN • Pulverlackerad • Finns även med lyftöglor • Kan monteras med 3 eller 4 hjul • Massiva 200mm gummihjul PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM143025

Gul 1220 x 580 x 760

Nej

200 kg

KM143125

Gul 1150 x 730 x 850

Nej

300 kg

KM143225

Gul 1390 x 740 x 860

Nej

400 kg

AV FA L L S H A N T E R I N G

Tillbehör: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144-1, KM144-3, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4

AVFALLSVAGN • Pulverlackerad • Lyftöglor för säkra lyft • Kan monteras med 3 eller 4 hjul • Massiva 200mm gummihjul PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM143025-L

Gul 1220 x 580 x 790

Nej

200 kg

KM143125-L

Gul 1150 x 730 x 860

Nej

300 kg

KM143225-L

Gul 1390 x 740 x 870

Nej

400 kg

Tillbehör: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144-1, KM144-3, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4

AVFALLSVAGN • Pulverlackerad • Finns även med lyftöglor • Kan monteras med 3 eller 4 hjul • 260mm luftgummihjul PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM143075

Gul 1220 x 580 x 820

Nej

200 kg

KM143175

Gul 1150 x 730 x 910

Nej

300 kg

KM143275

Gul 1390 x 740 x 920

Nej

400 kg

Tillbehör: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144-1, KM144-3, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4

10

Your workmate


AVFALLSVAGN • Pulverlackerad • Lyftöglor för säkra lyft • Kan monteras med 3 eller 4 hjul • 260mm luftgummihjul PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM143075-L

Gul

1220 x 580 x 850

Nej

200 kg

KM143175-L

Gul

1150 x 730 x 920

Nej

300 kg

KM143275-L

Gul

1390 x 740 x 930

Nej

400 kg

Tillbehör: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144-1, KM144-3, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4

AV FA L L S H A N T E R I N G

AVFALLSVAGN 400 L • Pulverlackerad • Lyftöglor för säkra lyft • 2st 400mm luftgummihjul • 1st 200mm länk PRODUKT

KM400LG

FÄRG

DIMENSIONER

Röd 1310 x 720 x 1000

BROMS

Ja

BELASTNING

400 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM400PF

FÄRG

DIMENSIONER

Röd 1310 x 720 x 1000

BROMS

Ja

BELASTNING

400 kg

AVFALLSVAGN 400 L • Lyftöglor för säkra lyft • 2st 400mm luftgummihjul • 1st 200mm länk PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM400-HDG-LG Galvaniserad 1310 x 720 x 1000

BROMS

Ja

BELASTNING

400 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM400-HDG-PF Galvaniserad 1310 x 720 x 1000

BROMS

Ja

BELASTNING

400 kg

www.kongamek.com

11


DUNKTIPP • Aluzinkbehandlad stålplåt • Anpassad för golv eller väggmontage • Endast för 25L behållare PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Grå

280 x 260 x 410

BROMS

-

VOLYM

25 L

AV FA L L S H A N T E R I N G

KM2500

DUNKTIPP • Aluzinkbehandlad stålplåt • Anpassad för golv eller väggmontage • Endast för runda 20-25L behållare PRODUKT

KM2501

FÄRG

DIMENSIONER

Grå

285 x 280 x 410

BROMS

-

VOLYM

25 L

PALLBASSÄNG • Pulverlackerad stålplåt • Anpassad för 2st 200L fat. • Konstruktionen anpassad för EUR pall PRODUKT

KM3031

12

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Blå 1240 x 800 x 415 -

BELASTNING

410 kg

Your workmate


PALLBASSÄNG • Pulverlackerad stålplåt • Anpassad för dunkar, flaskor och kvartsfat • Konstruktionen anpassad för EUR pall PRODUKT

FÄRG

KM3031-2

Blå

DIMENSIONER

1240 x 800 x 160

BROMS

-

BELASTNING

155 kg

AV FA L L S H A N T E R I N G

STÄDVAGN Städkärra för utomhusbruk. Gummistropp som håller säcken på plats. ­Avsedda hållare för skyffel och borste, samt ett fack för diverse prylar. ­Kraftiga 400mm luftgummihjul. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

VOLYM

KM145760

Gul 1200 x 820 x 1000

Nej

125 L

KM145760-E

Galvaniserad 1200 x 820 x 1000

Nej

125 L

STÄDVAGN Städkärra för utomhusbruk. Gummistropp som håller säcken på plats. Avsedda hållare för skyffel och borste, samt ett fack för diverse prylar. Kraftiga 400mm punkteringsfria hjul. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

VOLYM

KM145760-EPF Galvaniserad 1200 x 820 x 1000

Nej

125 L

Gul 1200 x 820 x 1000

Nej

125 L

KM145760PF

www.kongamek.com

13


STÄDVAGN • Mått L700 x B550 x H1000 mm • Anpassad för 125 L säck • 4 svängbarahjul PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Galvaniserad 700 x 550 x 1000

Nej

VOLYM

125 L

AV FA L L S H A N T E R I N G

KM30170

STÄDVAGN Städvagn i vår nya serie C-line. Mycket lättmanövrerad tack vare det mittmonterade handtaget. PRODUKT

KM96601

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Grå 690 x 450 x 1000

Nej

VOLYM

100 L

SÄCKSTÄLLNING • Elförzinkad med halkskydd för säcken • Anpassad för 125 L säck • 4st 75mm länkhjul • Belastning 75kg PRODUKT

KM3025

14

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

500 x 450 x 900

BROMS

Nej

VOLYM

125 L

Your workmate


SÄCKSTÄLLNING • Elförzinkad med halkskydd för säckarna • 4st 75mm länkhjul • Belastning 75kg PRODUKT

KM3026

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

770 x 470 x 900

BROMS

Nej

VOLYM

250 L

AV FA L L S H A N T E R I N G

SÄCKSTÄLLNING • Pulverlackerad med hel bottenplatta • 4st 50mm länkhjul • Belastning 50kg PRODUKT

KM3027

FÄRG

DIMENSIONER

Vit

820 x 450 x 900

BROMS

Nej

VOLYM

250 L

Tillbehör: KM3030-1

SÄCKSTÄLLNING • Pulverlackerad med hel bottenplatta • 4st 50mm länkhjul • Belastning 30kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

VOLYM

KM3028

Vit 450 x 380 x 1130

Nej

KM3029

Vit

340 x 340 x 710

Nej

240 L 60 L

KM3030

Vit

450 x 380 x 900

Nej

125 L

Tillbehör: KM3029-1, KM3030-1

www.kongamek.com

15


SÄCKSTÄLLNING

AV FA L L S H A N T E R I N G

• Elförzinkad med hel bottenplatta • 4st 50mm länkhjul • Belastning 30kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM3029-E

Galvaniserad

340 x 340 x 710

BROMS

Nej

VOLYM

60 L

KM3030-E

Galvaniserad

450 x 380 x 900

Nej

125 L

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM3029-1

Lock till säckställ

KM3030-1

Lock till säckställ

SÄCKSTÄLLNINGSVAGN • Pulverlackerad • Luftgummihjul 260mm • Belastning 150kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM144902

Grå

600 x 600 x 900

BROMS

Nej

VOLYM

125 L

SÄCKSTÄLLNINGSVAGN • Pulverlackerad • 150mm gummihjul • Belastning 50kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM144903

Grå

580 x 470 x 940

BROMS

Nej

VOLYM

125 L

TILLBEHÖR

16

PRODUKT

BESKRIVNING

KM144903-L

Lock till Sopsäckkärra

Your workmate


SÄCKSTÄLLNINGSVAGN • Pulverlackerad säckhållare med lock. • Gummihjul 150mm. • Belastning 50kg. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM144904

Grå

580 x 470 x 940

BROMS

Nej

VOLYM

125 L

AV FA L L S H A N T E R I N G

SÄCKSTÄLLNINGSVAGN • Elförzinkad • Anpassad för 125L sopsäck • 100mm länkhjul PRODUKT

KM153-SS

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

BROMS

Nej

VOLYM

125 L

Tillbehör: KM1000-1, KM1000-4

TUNNA • Tillverkad av galvaniserad plåt, 0,7mm • Ej anpassad för vätskor PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

VOLYM

KM30BF

Blå

360 x 360 x 475

KM70BF

Blå

415 x 415 x 630

30 L 70 L

KM115BF

Blå

490 x 490 x 805

115 L

KM160BF

Blå

550 x 550 x 780

160 L

Tillbehör: KM70HS, KM115HS

www.kongamek.com

17


TUNNA • Tillverkad av galvaniserad plåt, 0,7mm • Ej anpassad för vätskor PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

VOLYM

KM30GF

Galvaniserad

360 x 360 x 475

30 L

KM70G

Galvaniserad

415 x 415 x 630

70 L

KM70GF

Galvaniserad

415 x 415 x 630

70 L

KM115GF

Galvaniserad

490 x 490 x 805

115 L

KM160GF

Galvaniserad

550 x 550 x 780

160 L

AV FA L L S H A N T E R I N G

Tillbehör: KM70HS, KM115HS

TUNNA • Tillverkad av galvaniserad plåt, 0,7mm • Ej anpassad för vätskor PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

VOLYM

KM30RF

Röd

360 x 360 x 475

KM70RF

Röd

415 x 415 x 630

30 L 70 L

KM115RF

Röd

490 x 490 x 805

115 L

KM160RF

Röd

550 x 550 x 780

160 L

Tillbehör: KM70HS, KM115HS

TUNNA • Tillverkad av galvaniserad plåt, 0,7mm • Ej anpassad för vätskor PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

VOLYM

KM30SF

Svart

360 x 360 x 475

KM70SF

Svart

415 x 415 x 630

30 L 70 L

KM115SF

Svart

490 x 490 x 805

115 L

KM160SF

Svart

550 x 550 x 780

160 L

TILLBEHÖR

18

PRODUKT

BESKRIVNING

KM115HS

Hjulstativ till 115L

KM70HS

Hjulstativ till 70L

Your workmate


B O R D S VA G N A R

Mångsidig klassiker i flera utföranden Våra bordsvagnar är utformade för att klara olika påfrestningar och har till exempel hyllplan i metall eller olika träslag. Ytbehandlingarna är anpassade för att du som kund ska kunna hitta ett alternativ som passar dig och ditt användnings­område. Sida 19–25

Your workmate BORDSVAGN, KM30770-BO

19


BORDSVAGN PRODUKT

FÄRG

KM1720-1

Röd

850 x 435 x 950

DIMENSIONER

BROMS

Nej

KM1720-BO

PRODUKT

Trä, bok

FÄRG

850 x 435 x 950

DIMENSIONER

BROMS

KM1720-1B

Röd

850 x 435 x 950

Ja

KM1720-BOB

Trä, bok

850 x 435 x 950

Ja

KM1720-6

Vit

850 x 435 x 950

Nej

KM1730-6

Vit

850 x 435 x 950

Nej

KM1720-6B

Vit

850 x 435 x 950

Ja

KM1730-6B

Vit

850 x 435 x 950

Ja

KM1720-BJ

Trä, björk

850 x 435 x 950

Nej

KM3730-6

Vit

850 x 435 x 950

Nej

KM1720-BJB

Trä, björk

850 x 435 x 950

Ja

KM3730-6B

Vit

850 x 435 x 950

Ja

B O R D S VA G N A R

• Elförzinkad med laminatskiva • Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan 510 mm • Plastat greppvänligt handtag • 4 länkhjul 100 mm • Belastning: 150 kg

KM1720-1

KM1720-6

KM1720-BO

KM1730-6

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM1720-TS

20

Trådsarg

Your workmate

KM1720-BJ

KM3730-6

Nej


BORDSVAGN FÄRG

DIMENSIONER

KM30770-1

PRODUKT

Galv./Röd

1020 x 555 x 965

BROMS

Nej

KM30773-6

PRODUKT

Galv./Vit 1020 x 555 x 965

FÄRG

DIMENSIONER

Nej

KM30770-6

Galv./Vit

1020 x 555 x 965

Nej

KM30773-BO

Galv./Trä, bok

1020 x 555 x 965

Nej

KM30770-BO

Galv./Trä, bok

1020 x 555 x 965

Nej

KM30773-S6

Svart/Vit 1020 x 555 x 965

Nej

KM30770-S6

Svart/Vit

1020 x 555 x 965

Nej

KM30773-SBO Svart/Trä, bok

Nej

KM30770-SBO Svart/Trä, bok

1020 x 555 x 965

Nej

1020 x 555 x 965

BROMS

• Elförzinkad med laminatskiva • Plastat greppvänligt handtag • 4 länkhjul 125 mm • Belastning: 250 kg

B O R D S VA G N A R

KM30770-1

KM30770-6

KM30770-BO

KM30770-S6

KM30770-SBO

KM30773-6

KM30773-BO

KM30773-S6

KM30773-SBO

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM30770-TS

Trådsarg

www.kongamek.com

21


B O R D S VA G N A R

BORDSVAGN MED SARG PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

KM3200

Blå

1130 x 550 x 940

Nej

KM4893-GB

Galvaniserad 1130 x 550 x 940

KM3200B

Blå

1130 x 550 x 940

Ja

KM4893-GBB Galvaniserad 1130 x 550 x 940

Nej Ja

KM4200

Vit

1130 x 550 x 940

Nej

KM8200

Antracitgrå 1130 x 550 x 940

Nej

KM4200B

Vit

1130 x 550 x 940

Ja

KM8200B

Antracitgrå 1130 x 550 x 940

Ja

• Pulverlackerad eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 705 mm • 90 mm hög sarg • Avstånd mellan hyllplan 325 mm • Hyllplan 935 mm x 535 mm • 4 länkhjul 125 mm • Belastning: 250 kg

BORDSVAGN

• Elförzinkad med laminatskiva • Plastat greppvänligt handtag • 4 länkhjul 100 mm PRODUKT

22

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM30780-1

Galv./Röd 1080 x 580 x 870

Nej

200 kg

KM30780-6

Galv./Vit 1080 x 580 x 870

Nej

200 kg

Your workmate


BORDSVAGN NON SLIP

• Elförzinkade byglar och pulverlackerade hyllplan i non slip yta • Höjd till översta hyllplan 665 mm • Avstånd mellan hyllplan 240mm • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM130-HL

Blå

810 x 490 x 870

BROMS

Nej

BELASTNING

220 kg

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM170-1

Röd 1000 x 580 x 850

Nej

150 kg

KM170-1B

Röd 1000 x 580 x 850

Ja

150 kg

KM170-6

Vit 1000 x 580 x 850

Nej

150 kg

KM170-6B

Vit 1000 x 580 x 850

Ja

150 kg

BORDSVAGN, HELSVETSAD

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till översta hyllplan 850 mm • Avstånd mellan hyllplan 450 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM171-1

Röd 1000 x 580 x 850

Nej

150 kg

KM171-1B

Röd 1000 x 580 x 850

Ja

150 kg

KM171-6

Vit 1000 x 580 x 850

Nej

150 kg

KM171-6B

Vit 1000 x 580 x 850

Ja

150 kg

LITEN BORDSVAGN, HELSVETSAD

• Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan 515 mm • 4 länkhjul 100 mm PRODUKT

B O R D S VA G N A R

BORDSVAGN, HELSVETSAD

• Elförzinkad med hyllplan av laminat • Höjd till översta hyllplan 850 mm • Avstånd mellan hyllplan 450 mm • 4 länkhjul

FÄRG

DIMENSIONER

KM172-1

Röd

840 x 430 x 970

BROMS

Nej

BELASTNING

KM172-1B

Röd

840 x 430 x 970

Ja

150 kg

KM172-6

Vit

840 x 430 x 970

Nej

150 kg

KM172-6B

Vit

840 x 430 x 970

Ja

150 kg

150 kg

www.kongamek.com

23


LITEN BORDSVAGN, HELSVETSAD

• Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan 515 mm • 4 länkhjul 100 mm PRODUKT

B O R D S VA G N A R

FÄRG

DIMENSIONER

KM173-1

Röd

840 x 430 x 970

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

KM173-1B

Röd

840 x 430 x 970

Ja

150 kg

KM173-6

Vit

840 x 430 x 970

Nej

150 kg

KM173-6B

Vit

840 x 430 x 970

Ja

150 kg

LITEN BORDSVAGN, HELSVETSAD

• Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan 515 mm • 4 länkhjul 100 mm FÄRG

DIMENSIONER

KM183-1

PRODUKT

Röd

840 x 430 x 970

BROMS

Nej

BELASTNING

KM183-1B

Röd

840 x 430 x 970

Ja

150 kg

KM183-6

Vit

840 x 430 x 970

Nej

150 kg

KM183-6B

Vit

840 x 430 x 970

Ja

150 kg

150 kg

LITEN BORDSVAGN, HELSVETSAD

• Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan 515 mm • 4 länkhjul 100 mm FÄRG

DIMENSIONER

KM373-6

PRODUKT

Vit

840 x 430 x 970

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

KM373-6B

Vit

840 x 430 x 970

Ja

150 kg

PLASTVAGN

Lätt och smidig vagn i plast. Enkel montering utan några skruvar. Finns som standard i 4 modeller. Levereras omonterad.

24

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM60358

Svart

810 x 470 x 945

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

KM60358-2

Svart

810 x 470 x 945

Ja

150 kg

KM60359

Svart 1035 x 545 x 965

Ja

180 kg

KM60359-2

Svart 1035 x 545 x 965

Ja

180 kg

Your workmate


FÄRG

DIMENSIONER

KM3100

PRODUKT

Blå

FÄRG

690 x 430 x 750

DIMENSIONER

BROMS

Nej

KM5100

PRODUKT

Gul

690 x 430 x 750

KM3100B

Blå

690 x 430 x 750

Ja

KM5100B

Gul

690 x 430 x 750

Ja

KM4100

Vit

690 x 430 x 750

Nej

KM7100

Röd

690 x 430 x 750

Nej

KM4100B

Vit

690 x 430 x 750

Ja

KM7100B

Röd

690 x 430 x 750

Ja

KM4100-E

Galvaniserad

690 x 430 x 750

Nej

KM8100

Antracitgrå

690 x 430 x 750

Nej

KM4100-EB

Galvaniserad

690 x 430 x 750

Ja

KM8100B

Antracitgrå

690 x 430 x 750

Ja

B O R D S VA G N A R

RULLBORD BROMS

Nej

Smidigt rullbord i 2 plan. Hyllplanen kan monteras med kant upp eller ner efter eget önskemål. Anpassat för backar 600x400mm. Finns som standard i 12 modeller. Levereras omonterat. Belastning: 150 kg.

www.kongamek.com

25


B Y G G VA G N A R

Smarta lösningar som gör jobbet enklare Våra tåliga och välkonstruerade produkter för hantverkare har smarta funktioner som underlättar många moment i en hantverkares vardag. Sida 26–29

Your workmate VERKTYGSVAGN, KM9199

26


BANDVAGGA • Pulverlackerad • Passar enkelspolat band från 16-19 mm bredd • Enkel och snabb skiftning av spole • Rymligt fack för verktyg och tillbehör • Solida gummihjul 200 mm • Bandningsverktyg och stålband ingår inte PRODUKT

KM216

FÄRG

DIMENSIONER

Blå

990 x 460 x 640

BROMS

Nej

BELASTNING

-

B Y G G VA G N A R

BYGGVARUVAGN • Pulverlackerad byggvaruvagn med elzinkad korg • Höjd till lastplan 320 mm • 2 luftgummihjul 260 mm, 2 massiva länkhjul 200 mm PRODUKT

KM08425

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 1000 x 700 x 1250

BROMS

Nej

BELASTNING

500 kg

GIPSBOCK • Pulverlackerad gipsbock • Tar liten plats när de är ihopfällda • Ergonomisk arbetshöjd • Lätt att förflytta skivor mellan bockarna, • använd gärna tre bockar så blir det stabilt • OBS - säljs styckvis • Belastning: 325 kg/st PRODUKT

KM08375

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 1095 x 525 x 665

BELASTNING

325 kg

www.kongamek.com

27


SKIVLYFT • Pulverlackerad/elförzinkad • Justerbar höjd mellan 1790 - 3000 mm • 5 länkhjul varav 1 med broms 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 1820 x 800 x 1790

BROMS

Ja

BELASTNING

70 kg

B Y G G VA G N A R

KM08300

SKIVLYFT • Pulverlackad/elförzinkad • Justerbar höjd mellan 1790 - 3000 mm • Tiltbar lastbygel • Lasta i rätt arbetshöjd • Ergonomisk • 5 länkhjul varav 1 med broms 100 mm PRODUKT

KM08350

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 1820 x 800 x 1790

BROMS

Ja

BELASTNING

70 kg

VERKTYGSVAGN • Pulverlackerad av 1,5 mm stålplåt - Volym 300 L • Lock av 2 mm aluzink plåt och 10 mm laminatskiva, • inkl. uppställningsbeslag • Kraftig låsregel som låses med hänglås • Innermått övre del 995 x 620 x 275 mm • Innermått nedre del 995 x 480 x 240 mm • 2 helgjutna gummihjul 400 x 125 mm och • 2 länkhjul med broms 125 mm PRODUKT

KM9199

28

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 1260 x 760 x 720

BROMS

Ja

BELASTNING

300 kg

Your workmate


B Y G G VA G N A R

VERKTYGSVAGN • Lock av 2 mm aluzink plåt och 10 mm laminatskiva, • inkl uppställningsbeslag • Kraftig låsregel som kan låsas med hänglås • Innermått övre del 800 x 520 x 255 mm • Innermått nedre del 800 x 380 x 180 mm • Längd med handtag 1490 mm • Luftgummihjul 260 mm PRODUKT

KM9202

FÄRG

DIMENSIONER

Blå

940 x 620 x 610

BROMS

Nej

BELASTNING

160 kg

Tillbehör: FS284, FS307

VERKTYGSVAGN • Lock av 2 mm aluzink plåt och 10 mm laminatskiva, • inkl uppställningsbeslag • Kraftig låsregel som kan låsas med hänglås • Innermått övre del 800 x 520 x 255 mm • Innermått nedre del 800 x 380 x 180 mm • Längd med handtag 1490 mm • Punkteringsfria hjul 260 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM9202PF

Blå

940 x 620 x 610

BROMS

Nej

BELASTNING

160 kg

Tillbehör: FS284, FS307

www.kongamek.com

29


D E S I G N VA G N A R

Vagnar som vill synas Våra designvagnar vill gärna synas – även i ­finare sammanhang. Här möter du vagnar som utmanar med sin genomarbetade form och finish. Spännande färger, materialval och ­annorlunda träslag förhöjer känslan. Sida 30–35

Your workmate KONGAVAGNEN, KM1987-S

30


C-LINE PRODUKT

FÄRG

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM96200

Grå

685 x 450 x 1000

DIMENSIONER

BROMS

Nej

KM96202

Grå

685 x 450 x 1000

BROMS

Nej

KM96201

Grå

685 x 450 x 1000

Nej

KM96203

Grå

685 x 450 x 1000

Nej

KM96300

Grå

685 x 450 x 1000

Nej

KM96302

Grå

685 x 450 x 1000

Nej

KM96101

Grå

685 x 450 x 1000

Nej

C-line serien är våran senaste serie med design och flexibiltet i fokus. Tack vare det mittmonterade handtaget är vagnen extremt lättmanöverat. Vagnens handtag är bockad i ett stycke med hjälp av våra högteknologiska bockningsmaskiner. Belastning: 120 kg.

KM96203

D E S I G N VA G N A R

KM96202

KM96302

KM96300 KM96200

KM96101

96201

DESIGNVAGN PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Svart/Trä, körsbär 1100 x 430 x 940

BROMS

KM8112-BJ

Svart/Trä, björk 1100 x 430 x 940

Nej

KM8112-KO

KM8112-BJB

Svart/Trä, björk 1100 x 430 x 940

Ja

KM8112-KOB Svart/Trä, körsbär 1100 x 430 x 940

Nej Ja

KM8112-BO

Svart/Trä, bok 1100 x 430 x 940

Nej

KM8112-MA

Svart/Trä, mahogny 1100 x 430 x 940

Nej

KM8112-BOB

Svart/Trä, bok 1100 x 430 x 940

Ja

KM8112-MAB Svart/Trä, mahogny 1100 x 430 x 940

Ja

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till översta hyllplan 780 mm • Avstånd mellan hyllplan 545 mm • Hyllplanet 950 x 430 mm • 4 länkhjul 125 mm • Belastning: 250 kg

KM8112-BJ

KM8112-BO

KM8112-KO

www.kongamek.com

KM8112-MA

31


DESIGNVAGN PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Svart/Trä, körsbär 1100 x 430 x 940

BROMS

KM8113-BJ

Svart/Trä, björk 1100 x 430 x 940

Nej

KM8113-KO

KM8113-BJB

Svart/Trä, björk 1100 x 430 x 940

Ja

KM8113-KOB Svart/Trä, körsbär 1100 x 430 x 940

Nej Ja

KM8113-BO

Svart/Trä, bok 1100 x 430 x 940

Nej

KM8113-MA

Svart/Trä, mahogny 1100 x 430 x 940

Nej

KM8113-BOB

Svart/Trä, bok 1100 x 430 x 940

Ja

KM8113-MAB Svart/Trä, mahogny 1100 x 430 x 940

Ja

D E S I G N VA G N A R

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till översta hyllpan 780 mm • Avstånd mellan hyllplan 260 mm • Hyllplanet 950 x 430 mm • 4 länkhjul 125 mm • Belastning: 250 kg

KM8113-BJ

KM8113-BO

KM8113-KO

KM8113-MA

DESIGNVAGN PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM9112-BJ

Antracitgrå/Trä, björk 1100 x 430 x 940

KM9112-BJB KM9112-BO KM9112-BOB

BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Nej

KM9112-KO

Antracitgrå/Trä, björk 1100 x 430 x 940

Ja

KM9112-KOB Antracitgrå/Trä, körsbär 1100 x 430 x 940

Antracitgrå/Trä, bok

1100 x 430 x 940

Nej

KM9112-MA

Antracitgrå/Trä, bok

1100 x 430 x 940

Ja

KM9112-MAB Antracitgrå/Trä, mahogny 1100 x 430 x 940

32

KM9112-BO

KM9112-KO

Your workmate

Ja

Antracitgrå/Trä, mahogny 1100 x 430 x 940 Nej

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till översta hyllplan 780 mm • Avstånd mellan hyllplan 545 mm • Hyllplanet 950 x 430 mm • 4 länkhjul 125 mm • Belastning: 250 kg

KM9112-BJ

BROMS

Antracitgrå/Trä, körsbär 1100 x 430 x 940 Nej

KM9112-MA

Ja


DESIGNVAGN PRODUKT

FÄRG

KM9113-BJ

DIMENSIONER

BROMS

Antracitgrå/Trä, björk

1100 x 430 x 940

KM9113-BJB Antracitgrå/Trä, björk

PRODUKT

Nej

KM9113-KO

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Antracitgrå/Trä, körsbär 1100 x 430 x 940 Nej

1100 x 430 x 940

Ja

KM9113-KOB Antracitgrå/Trä, körsbär 1100 x 430 x 940

Antracitgrå/Trä, bok

1100 x 430 x 940

Nej

KM9113-MA

KM9113-BOB

Antracitgrå/Trä, bok

1100 x 430 x 940

Ja

KM9113-MAB Antracitgrå/Trä, mahogny 1100 x 430 x 940

KM9113-BO

Ja

Antracitgrå/Trä, mahogny 1100 x 430 x 940 Nej Ja

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till översta hyllpan 780 mm • Avstånd mellan hyllplan 260 mm • Hyllplanet 950 x 430 mm • 4 länkhjul 125 mm • Belastning: 250 kg

D E S I G N VA G N A R

KM9113-BJ

KM9113-BO

KM9113-KO

KM9113-MA

DESIGNVAGN 2 PLAN, HELSVETSAD PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

DIMENSIONER

BROMS

KM872-BJ

Svart/Trä, björk

840 x 430 x 970

BROMS

Nej

KM872-KO

PRODUKT

Svart/Trä, körsbär

FÄRG

840 x 430 x 970

Nej

KM872-BJB

Svart/Trä, björk

840 x 430 x 970

Ja

KM872-KOB

Svart/Trä, körsbär

840 x 430 x 970

Ja

KM872-BO

Svart/Trä, bok

840 x 430 x 970

Nej

KM872-MA

Svart/Trä, mahogny 840 x 430 x 970

Nej

KM872-BOB

Svart/Trä, bok

840 x 430 x 970

Ja

KM872-MAB

Svart/Trä, mahogny 840 x 430 x 970

Ja

• Helsvetsad designvagn med 2 eller 3 hyllplan • Olika utföranden såsom anarcitgrå eller svart ram och olika trälaminat • Pulverlackerad med laminatskiva • 4 länkhjul 100 mm • Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan: 3plans vagn: 240 mm, 2 plans vagn: 515 mm • Belastning: 150 kg

KM872-BJ

KM872-BO

Tillbehör: KM1720-TS

KM872-KO

www.kongamek.com

KM872-MA

33


DESIGNVAGN 2 PLAN, HELSVETSAD PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM972-BJ

Antracitgrå/Trä, björk

840 x 430 x 970

BROMS

PRODUKT

Nej

KM972-KO

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

KM972-BJB

Antracitgrå/Trä, björk

840 x 430 x 970

Ja

KM972-KOB

Antracitgrå/Trä, körsbär 840 x 430 x 970

KM972-BO

Antracitgrå/Trä, bok

840 x 430 x 970

Nej

KM972-MA

Antracitgrå/Trä, mahogny 840 x 430 x 970 Nej

KM972-BOB

Antracitgrå/Trä, bok

840 x 430 x 970

Ja

KM972-MAB

Antracitgrå/Trä, mahogny 840 x 430 x 970

Antracitgrå/Trä, körsbär 840 x 430 x 970 Nej

• Helsvetsad designvagn med 2 eller 3 hyllplan • Olika utföranden såsom anarcitgrå eller svart ram och olika trälaminat • Pulverlackerad med laminatskiva • 4 länkhjul 100 mm • Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan: 3plans vagn: 240 mm, 2plans vagn: 515 mm • Belastning 150 kg

Ja Ja

D E S I G N VA G N A R

Tillbehör: KM1720-TS

KM972-BJ

KM972-BO

KM972-KO

KM972-MA

DESIGNVAGN 3 PLAN, HELSVETSAD PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

PRODUKT

FÄRG

BROMS

Svart/Trä, björk

840 x 430 x 970

Nej

KM873-KO

Svart/Trä, körsbär

840 x 430 x 970

KM873-BJB

Svart/Trä, björk

840 x 430 x 970

Ja

KM873-KOB

Svart/Trä, körsbär

840 x 430 x 970

Ja

KM873-BO

Svart/Trä, bok

840 x 430 x 970

Nej

KM873-MA

Svart/Trä, mahogny

840 x 430 x 970

Nej

KM873-BOB

Svart/Trä, bok

840 x 430 x 970

Ja

KM873-MAB Svart/Trä, mahogny

840 x 430 x 970

Ja

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan 240 mm • 4 länkhjul 125 mm • Belastning 150 kg

KM873-BJ

34

DIMENSIONER

KM873-BJ

Nej

Tillbehör: KM1720-TS

KM873-BO

KM873-KO

Your workmate

KM873-MA


DESIGNVAGN 3 PLAN, HELSVETSAD BROMS

PRODUKT

KM973-BJ

PRODUKT

Antracitgrå/Trä, björk 840 x 430 x 970

FÄRG

DIMENSIONER

Nej

KM973-KO

Antracitgrå/Trä, körsbär 840 x 430 x 970

FÄRG

DIMENSIONER

KM973-BJB

Antracitgrå/Trä, björk 840 x 430 x 970

Ja

KM973-KOB

Antracitgrå/Trä, körsbär 840 x 430 x 970

Ja

KM973-BO

Antracitgrå/Trä, bok

840 x 430 x 970

Nej

KM973-MA

Antracitgrå/Trä, mahogny 840 x 430 x 970

Nej

KM973-BOB

Antracitgrå/Trä, bok

840 x 430 x 970

Ja

KM973-MAB Antracitgrå/Trä, mahogny 840 x 430 x 970

Ja

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan 240 mm • 4 länkhjul 100 mm • Belastning 150 kg

BROMS

Nej

Tillbehör: KM1720-TS

D E S I G N VA G N A R

KM973-BJ

KM973-BO

KM973-KO

KM973-MA

KONGAVAGNEN • Pulverlackerad • Mönstrad gummimatta på hyllplan 690 x 430 mm • Avstånd mellan hyllplan 560 mm • Höjd till översta hyllplan 710 mm • Hyllkant 31 - 105 mm • 4 länkhjul, 2 med broms 100 mm • KM600H Ergonomic Softgrip ingår • Belastning 150 kg

FÄRG

DIMENSIONER

KM1987

PRODUKT

Grön

866 x 455 x 980

Ja

KM1987-S

Svart

866 x 455 x 980

Ja

KM1987-V

Vit

866 x 455 x 980

Ja

www.kongamek.com

BROMS

35


E S D VA G N A R

För särskilda krav När kraven är höga på skydd mot statisk ­elektricitet har vi lösningarna. Kongameks ESD­ vagnar är utrustade med dissipativa mattor och är SP-godkända för ESD-skyddade miljöer. Sida 36–41

Your workmate ESD BORDSVAGN 2 PLAN, KM4147-ESD

36


ESD BACKVAGN • Välj till gejdrar och hyllplan • Du kan montera gejdrar/hyllor horisontellt 16°, 30° och 40° • För platsbackar: 600 x 400 mm • Antal hål 63 st, cc: 25 mm • 4 länkhjul, 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM167-ESD

Galvaniserad 470 x 858 x 1880

Nej

150 kg

KM167-ESDB

Galvaniserad 470 x 858 x 1880

Ja

150 kg

TILLBEHÖR BESKRIVNING

Gejder till backställ - 1 par

Sid 158

KM167-H

Hylla till backställ

Sid 158

ESD BORDSVAGN 2 PLAN

E S D VA G N A R

PRODUKT

KM167-G

• Elförzinkad med ESD hyllor • Höjd till översta hyllplan 720 mm • Avstånd mellan hyllplan 515 mm • 4 länkhjul 100 mm FÄRG

DIMENSIONER

KM172-ESD

PRODUKT

Galvaniserad

850 x 435 x 950

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

KM172-ESDB

Galvaniserad

850 x 435 x 950

Ja

150 kg

ESD BORDSVAGN 2 PLAN • Elförzinkad med ESD hyllor • Höjd till översta hyllplan 760 mm • Avstånd mellan hyllplan 530 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

KM4147-ESD

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 1070 x 585 x 940

Nej

250 kg

KM4147-ESDB Galvaniserad 1070 x 585 x 940

Ja

250 kg

www.kongamek.com

37


ESD BORDSVAGN 3 PLAN Bordsvagn i 3 plan. Med endast ett handtag så får man en stor och bra lastyta på det övre hyllplanet. Finns som standard i 2 modeller. Levereras omonterad. PRODUKT

DIMENSIONER

Galvaniserad

850 x 435 x 950

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

KM173-ESDB

Galvaniserad

850 x 435 x 950

Ja

150 kg

E S D VA G N A R

FÄRG

KM173-ESD

ESD BORDSVAGN 3 PLAN • Elförzinkad med ESD hyllor • Höjd till översta hyllplan 760 mm • Avstånd mellan hyllplan 260 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

KM4148-ESD

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 1070 x 585 x 940

Nej

250 kg

KM4148-ESDB Galvaniserad 1070 x 585 x 940

Ja

250 kg

ESD HYLLVAGN 3 PLAN • Elförzinkad med ESD hyllor • Höjd till översta hyllplan 1340 mm • Avstånd mellan hyllplanen 250 mm • Hyllplanets storlek 900 x 540 mm • 4 länkhjul, 125 mm PRODUKT

KM4123-ESD

38

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4123-ESDB Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

Your workmate


ESD HYLLVAGN 5 PLAN • Elförzinkad med ESD hyllor • Höjd till översta hyllplan 1340 mm • Avstånd mellan hyllplanen 250 mm • Hyllplanets storlek 900 x 540 mm • 4 länkhjul, 125 mm PRODUKT

KM4124-ESD

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4124-ESDB Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

E S D VA G N A R

ESD SERIE 8000 • Elförzinkad med ESD hyllor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

KM8000-2L-ESD

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-2L-ESDB Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-2M-ESD Galvaniserad 945 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-2M-ESDB Galvaniserad 945 x 470 x 1120

Ja

250 kg

Galvaniserad 815 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-2S-ESDB Galvaniserad 815 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-2XL-ESD Galvaniserad 1395 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-2XL-ESDB Galvaniserad 1395 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-2S-ESD

ESD SERIE 8000 • Elförzinkad med ESD hyllor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

KM8000-3L-ESD

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-3L-ESDB Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-3M-ESD Galvaniserad 945 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-3M-ESDB Galvaniserad 945 x 470 x 1120

Ja

250 kg

Galvaniserad 815 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-3S-ESDB Galvaniserad 815 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-3S-ESD

www.kongamek.com

39


ESD SOPSÄCKSTÄLLNING Kraftig säckställning för 125L säck. Levereras både med hjul och fötter, monteras med det som passar bäst just i er miljö. Halkskydd för säck. Levereras omonterad. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

500 x 450 x 900

BROMS

Nej

VOLYM

125 L

E S D VA G N A R

KM3025-ESD

ESD SOPSÄCKSTÄLLNING Kraftig säckställning för dubbla 125L säckar. Levereras både med hjul och fötter, monteras med det som passar bäst just i er miljö. Halkskydd för säck. Levereras omonterad. PRODUKT

KM3026-ESD

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

770 x 470 x 900

BROMS

Nej

VOLYM

250 L

ESD SOPSÄCKSTÄLLNING Säckställning för 60L/125L säck. Enkel i sitt utförande som gör att den passar in i alla miljöer. Levereras omonterad. FÄRG

DIMENSIONER

KM3029-ESD

PRODUKT

Galvaniserad

340 x 340 x 710

BROMS

Nej

VOLYM

60 L

KM3030-ESD

Galvaniserad

450 x 380 x 900

Nej

125 L

TILLBEHÖR

40

PRODUKT

BESKRIVNING

KM3029-1

Lock till säckställ

KM3030-1

Lock till säckställ

Your workmate


ESD SÄCKSTÄLLNINGSVAGN • Elförzinkad • Anpassad för 125L sopsäck • 100mm länkhjul PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

KM153-SS-ESD Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Nej

VOLYM

125 L

E S D VA G N A R

ESD TRALLA • Elförzinkad • 4 st länkhjul, 100 mm PRODUKT

KM673-ESD

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

600 x 400 x 160

BROMS

Nej

BELASTNING

300 kg

Tillbehör: KM670S

www.kongamek.com

41


Gör jobbet både ute och inne När du behöver lasta tungt och mycket är flakvagnen rätt lösning. Med de stora

F L A K VA G N A R

hjulen tar sig vagnen fram överallt; på ojämna underlag, i byggmiljöer, utomhus såväl som inomhus. Flakvagnarna används i de flesta sammanhang och kan utrustas med väggar av nät eller trä. Sida 42–44

Your workmate FLAKVAGN, KM330150+KM1500L

42


FLAKVAGN • Pulverlackerad med lastplan av plywood • Svetsad rörram • Med parkeringsbroms och draghandtag • Ögla: 24 mm, diameter • 300 mm luftgummihjul med plåtfälg • Belastning: 1300 kg statisk last PRODUKT

KM330120

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 1200 x 690 x 397

BROMS

Ja

BELASTNING

1300 kg

Tillbehör: KM1200L, KM330000H

F L A K VA G N A R

FLAKVAGN • Pulverlackerad med lastplan av plywood • Svetsad rörram • Med parkeringsbroms och draghandtag • Ögla: 24 mm, diameter • 400 mm luftgummihjul med plåtfälg • Belastning: 1500 kg statisk last PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM330150

Blå 1500 x 700 x 460

Ja

1500 kg

KM330200

Blå 2000 x 1000 x 460

Ja

1500 kg

KM330250

Blå 2500 x 1000 x 460

Ja

1500 kg

KM330300

Blå 3000 x 1000 x 490

Ja

1500 kg

Tillbehör: KM2000L, KM2000-RL, KMLUFT400FYLLT, KM330000H

FLAKVAGN • Pulverlackerad med lastplan av plywood • Svetsad rörram • Parkeringsbroms och draghandtag • Ögla: 24 mm, diameter • 400 mm punkteringsfria hjul med plåtfälg • Belastning: 1000 kg statisk last PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM330150PF

Blå 1500 x 700 x 460

Ja

1000 kg

KM330200PF

Blå 2000 x 1000 x 460

Ja

1000 kg

KM330250PF

Blå 2500 x 1000 x 460

Ja

1000 kg

KM330300PF

Blå 3000 x 1000 x 490

Ja

1000 kg

Tillbehör: KM2000L, KM2000-RL, KM330000H

www.kongamek.com

43


F L A K VA G N A R

TILLBEHÖR

FLAKVAGN PRODUKT

BESKRIVNING

PRODUKT

BESKRIVNING

KM1200L

Lämmar till 1200x690

KM2500L

Lämmar till 2500x1000

KM1500L

Lämmar till 1500x700

KM330000H

Hörnstolpe 430 mm, 1st

KM2000-RL

Nätkorg 800mm till KM330200

KM330000H-4

Hörnstolpe 430 mm, 4st

KM2000L

Lämmar till 2000x1000

KM330000H-4

KM2000L

KM2000-RL

PERRONGKÄRRA • En perrongkärra för transport av det mesta. • Ett flak med tryckimpregnerade brädor. • Tålig pulverlack. • Rejäla hjul och ordentliga handtag. • Bredden på vagnen är anpassad för att ta sig igenom vanliga dörröppningar. PRODUKT

KM129

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 2326 x 615 x 775

BROMS

Nej

BELASTNING

500 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM129PF

44

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 2326 x 615 x 775

BROMS

Nej

BELASTNING

500 kg

Your workmate


H Y L LVA G N A R

En flexibel arbetskamrat Bland våra hyllvagnar hittar du lösningar för de flesta transportbehov. De flexibla ­vagnarna e ­ rbjuder från två upp till fem hyllplan som går att vinkla eller justera i höjdled på flera av lösningarna. Vagnarna är lättkörda och finns i mängder av olika materialval och kulörer. Sida 45–56

Your workmate SERIE 9000, KM9000-4+KM07401-9000

45


HYLLVAGN 2 PLAN, HELSVETSAD UTAN KANT PRODUKT

MED KANT FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

KM4126

Vit

1080 x 450 x 975

Nej

KM4133

Vit

1080 x 450 x 975

Nej

KM4126B

Vit

1080 x 450 x 975

Ja

KM4133B

Vit

1080 x 450 x 975

Ja

KM4126-B

Blå

1080 x 450 x 975

Ja

KM4133-B

Blå

1080 x 450 x 975

Ja

KM4126-BB

Blå

1080 x 450 x 975

Nej

KM4133-BB Blå

1080 x 450 x 975

Nej

KM4126-E

Galvaniserad

1080 x 450 x 975

Ja

KM4133-E

Galvaniserad

1080 x 450 x 975

Ja

KM4126-EB

Galvaniserad

1080 x 450 x 975

Nej

KM4133-EB Galvaniserad

1080 x 450 x 975

Nej

• Pulverlackerad eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 770 mm • Avstånd mellan hyllplan 540 mm • 2 fasta 2 länkhjul 160 mm • Belastning: 400 kg • Finns i flera upplagor i olika färger, med eller utan broms och kant

H Y L LVA G N A R

Tillbehör: KM145-L

KM4126

KM4133-B

KM4126-E

HYLLVAGN 2 PLAN, HELSVETSAD UTAN KANT PRODUKT

MED KANT FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

KM4168

Vit

1070 x 550x 1000

Nej

KM4175

Vit

1070 x 550x 1000

KM4168B

Vit

1070 x 550x 1000

Ja

KM4175B

Vit

1070 x 550x 1000

Ja

KM4168-B

Blå

1070 x 550x 1000

Nej

KM4175-B

Blå

1070 x 550x 1000

Nej

KM4168-BB

Blå

1070 x 550x 1000

Ja

KM4175-BB Blå

1070 x 550x 1000

Ja

KM4168-E

Galvaniserad

1070 x 550x 1000

Nej

KM4175-E

Galvaniserad

1070 x 550x 1000

Nej

KM4168-EB

Galvaniserad

1070 x 550x 1000

Ja

KM4175-EB Galvaniserad

1070 x 550x 1000

Ja

• Pulverlackerad eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 770 mm • Avstånd mellan hyllplan 540 mm • 2 fasta 2 länkhjul 160 mm • Belastning: 400 kg • Finns i flera upplagor i olika färger, med eller utan broms och kant

Nej

Tillbehör: KM145-L

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM145-L Skrivpulpet inkl klämma KM4175

46

KM4175-E

Your workmate


HYLLVAGN 3 PLAN, HELSVETSAD UTAN KANT PRODUKT

MED KANT FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

KM4127

Vit

1080 x 450 x 975

Nej

KM4134

PRODUKT

Vit

FÄRG

1080 x 450 x 1000

DIMENSIONER

BROMS

KM4127B

Vit

1080 x 450 x 975

Ja

KM4134B

Vit

1080 x 450 x 1000

Ja

KM4127-B

Blå

1080 x 450 x 975

Nej

KM4134-B

Blå

1080 x 450 x 1000

Nej

Nej

KM4127-BB

Blå

1080 x 450 x 975

Ja

KM4134-BB Blå

1080 x 450 x 1000

Ja

KM4127-E

Galvaniserad

1080 x 450 x 975

Nej

KM4134-E

Galvaniserad

1080 x 450 x 1000

Nej

KM4127-EB

Galvaniserad

1080 x 450 x 975

Ja

KM4134-EB Galvaniserad

1080 x 450 x 1000

Ja

• Pulverlackering eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 770 mm (KM4127, KM4134, KM4169, KM4176) • Höjd till översta hyllplan 1380 mm ( KM4144, KM4149) • Avstånd mellan hyllplan 260 mm (KM4127, KM4134, KM4169, KM4176) • Avstånd mellan hyllplan 550 mm  ( KM4144, KM4149) • 2 fasta 2 länkhjul 160 mm • Belastning: 400 kg

H Y L LVA G N A R

KM4127

Tillbehör: KM145-L

KM4127-B

KM4134-E

HYLLVAGN 3 PLAN, HELSVETSAD UTAN KANT PRODUKT

MED KANT FÄRG

DIMENSIONER

KM4144

Vit

955 x 550 x 1470

BROMS

Nej

KM4149

PRODUKT

Vit

FÄRG

955 x 550 x 1490

DIMENSIONER

BROMS

KM4144B

Vit

955 x 550 x 1470

Ja

KM4149B

Vit

955 x 550 x 1490

Ja

KM4144-B

Blå

955 x 550 x 1470

Nej

KM4149-B

Blå

955 x 550 x 1490

Nej

Nej

KM4144-BB

Blå

955 x 550 x 1470

Ja

KM4149-BB Blå

955 x 550 x 1490

Ja

KM4144-E

Galvaniserad

955 x 550 x 1470

Nej

KM4149-E

Galvaniserad

955 x 550 x 1490

Nej

KM4144-EB

Galvaniserad

955 x 550 x 1470

Ja

KM4149-EB Galvaniserad

955 x 550 x 1490

Ja

• Pulverlackering eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 770 mm (KM4127, KM4134, KM4169, KM4176) • Höjd till översta hyllplan 1380 mm ( KM4144, KM4149) • Avstånd mellan hyllplan 260 mm (KM4127, KM4134, KM4169, KM4176) • Avstånd mellan hyllplan 550 mm  ( KM4144, KM4149) • 2 fasta 2 länkhjul 160 mm • Belastning: 400 kg

KM4144

KM4144-B

Tillbehör: KM145-L

KM4144-E

www.kongamek.com

KM4149

47


HYLLVAGN 3 PLAN, HELSVETSAD UTAN KANT

H Y L LVA G N A R

PRODUKT

MED KANT FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

KM4169

Vit

1070 x 550 x 975

Nej

KM4176

Vit

1070 x 550 x 1000

KM4169B

Vit

1070 x 550 x 975

Ja

KM4176B

Vit

1070 x 550 x 1000

Ja

KM4169-B

Blå

1070 x 550 x 975

Nej

KM4176-B

Blå

1070 x 550 x 1000

Nej

KM4169-BB

Blå

1070 x 550 x 975

Ja

KM4176-BB Blå

1070 x 550 x 1000

Ja

KM4169-E

Galvaniserad

1070 x 550 x 975

Nej

KM4176-E

Galvaniserad

1070 x 550 x 1000

Nej

KM4169-EB

Galvaniserad

1070 x 550 x 975

Ja

KM4176-EB Galvaniserad

1070 x 550 x 1000

Ja

• Pulverlackering eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 770 mm (KM4127, KM4134, KM4169, KM4176) • Höjd till översta hyllplan 1380 mm ( KM4144, KM4149) • Avstånd mellan hyllplan 260 mm (KM4127, KM4134, KM4169, KM4176) • Avstånd mellan hyllplan 550 mm  ( KM4144, KM4149) • 2 fasta 2 länkhjul 160 mm • Belastning: 400 kg

KM4126

Nej

Tillbehör: KM145-L

KM4126-B

KM4133-E

HYLLVAGN 5 PLAN, HELSVETSAD UTAN KANT PRODUKT

MED KANT FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

PRODUKT

DIMENSIONER

BROMS

Vit

955 x 550 x 1470

Nej

KM4150

Vit

955 x 550 x 1490

KM4145B

Vit

955 x 550 x 1470

Ja

KM4150B

Vit

955 x 550 x 1490

Ja

KM4145-B

Blå

955 x 550 x 1470

Nej

KM4150-B

Blå

955 x 550 x 1490

Nej

KM4145-BB

Blå

955 x 550 x 1470

Ja

KM4150-BB Blå

955 x 550 x 1490

Ja

KM4145-E

Galvaniserad

955 x 550 x 1470

Nej

KM4150-E

Galvaniserad

955 x 550 x 1490

Nej

KM4145-EB

Galvaniserad

955 x 550 x 1470

Ja

KM4150-EB Galvaniserad

955 x 550 x 1490

Ja

• Pulverlackerad eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 1380 mm • Avstånd mellan hyllplan 260 mm • 2 fasta 2 länkhjul 160 mm • Belastning 400 kg

KM4145

48

FÄRG

KM4145

Nej

Tillbehör: KM145-L

KM4145-B

Your workmate

KM4145-E


HYLLVAGN ALUZINK • 3 plans hyllvagn i robust och rosttåligt aluzink utförande. • 4 st 100mm länkhjul för enkelt handhavande. • Anpassad för plastbackar: 600 x 400 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM9100-A

Grå

690 x 420 x 850

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM9100-HM Lådmatta till KM9100-A

H Y L LVA G N A R

LÄTT HYLLVAGN • Pulverlackerad eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 760 mm • Avstånd mellan hyllplan 530 mm • Kan monteras med hyllkant upp eller ner • Hyllplan 900 x 540 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM4147

Vit 1070 x 585 x 940

Nej

250 kg

KM4147B

Vit 1070 x 585 x 940

Ja

250 kg

KM4147-B

Blå 1070 x 585 x 940

Nej

250 kg

KM4147-BB

Blå 1070 x 585 x 940

Ja

250 kg

KM4147-E

Galvaniserad 1070 x 585 x 940

Nej

250 kg

KM4147-EB

Galvaniserad 1070 x 585 x 940

Ja

250 kg

LÄTT HYLLVAGN • Pulverlackerad eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 760 mm • Avstånd mellan hyllplan 250 mm • Kan monteras med hyllkant upp eller ner • Hyllplan 900 x 540 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM4148

Vit 1070 x 585 x 940

Nej

250 kg

KM4148B

Vit 1070 x 585 x 940

Ja

250 kg

KM4148-B

Blå 1070 x 585 x 940

Nej

250 kg

KM4148-BB

Blå 1070 x 585 x 940

Ja

250 kg

KM4148-E

Galvaniserad 1070 x 585 x 940

Nej

250 kg

KM4148-EB

Galvaniserad 1070 x 585 x 940

Ja

250 kg

www.kongamek.com

49


KULÖRVAGN 2 PLAN

H Y L LVA G N A R

PRODUKT

50

BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM1105

Vinröd

FÄRG

1080 x 480 x 940

DIMENSIONER

Nej

KM4105B

Vit

1080 x 480 x 940

BROMS

Ja

KM1105B

Vinröd

1080 x 480 x 940

Ja

KM5105

Gul

1080 x 480 x 940

Nej

KM2105

Grön

1080 x 480 x 940

Nej

KM5105B

Gul

1080 x 480 x 940

Ja

KM2105B

Grön

1080 x 480 x 940

Ja

KM6105

Orange

1080 x 480 x 940

Nej

KM3105

Blå

1080 x 480 x 940

Nej

KM6105B

Orange

1080 x 480 x 940

Ja

KM3105B

Blå

1080 x 480 x 940

Ja

KM7105

Röd

1080 x 480 x 940

Nej

KM4105

Vit

1080 x 480 x 940

Nej

KM7105B

Röd

1080 x 480 x 940

Ja

KM4105-E

Galvaniserad

1080 x 480 x 940

Nej

KM9105

Antracitgrå

1080 x 480 x 940

Nej

KM4105-EB

Galvaniserad

1080 x 480 x 940

Ja

KM9105B

Antracitgrå

1080 x 480 x 940

Ja

• Pulverlackerad eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 760 mm • Avstånd mellan hyllplan 530 mm • Kan monteras med hyllkant upp och ner • Hyllplan 900 x 440 mm • 4 länkhjul 125 mm • Belastning: 250 kg

KM1105 Vinröd

KM2105 Grön

KM3105 Blå

KM4105 Vit

KM4105-E Galvaniserad

KM5105 Gul

KM6105 Orange

KM7105 Röd

KM9105 Antracitgrå

Your workmate


KULÖRVAGN 3 PLAN BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM1106

PRODUKT

Vinröd

FÄRG

1080 x 480 x 940

DIMENSIONER

Nej

KM4106B

Vit

1080 x 480 x 940

BROMS

Ja

KM1106B

Vinröd

1080 x 480 x 940

Ja

KM5106

Gul

1080 x 480 x 940

Nej

KM2106

Grön

1080 x 480 x 940

Nej

KM5106B

Gul

1080 x 480 x 940

Ja

KM2106B

Grön

1080 x 480 x 940

Ja

KM6106

Orange

1080 x 480 x 940

Nej

KM3106

Blå

1080 x 480 x 940

Nej

KM6106B

Orange

1080 x 480 x 940

Ja

KM3106B

Blå

1080 x 480 x 940

Ja

KM7106

Röd

1080 x 480 x 940

Nej

KM4106

Vit

1080 x 480 x 940

Nej

KM7106B

Röd

1080 x 480 x 940

Ja

KM4106-E

Galvaniserad

1080 x 480 x 940

Nej

KM9106

Antracitgrå

1080 x 480 x 940

Nej

KM4106-EB

Galvaniserad

1080 x 480 x 940

Ja

KM9106B

Antracitgrå

1080 x 480 x 940

Ja

H Y L LVA G N A R

• Pulverlackerad eller elförzinkad • Höjd till översta hyllplan 760 mm • Avstånd mellan hyllplan 250 mm • Hyllplan 900 x 440 mm • Kan monteras med hyllkant upp eller ner • 4 länkhjul 125 mm • Belastning: 250 kg

KM1106 Vinröd

KM2106 Grön

KM3106 Blå

KM4106 Vit

KM4106-E Galvaniserad

KM5106 Gul

KM6106 Orange

KM71056 Röd

KM9106 Antracitgrå

www.kongamek.com

51


LÄTT HYLLVAGN • Pulverlackad eller elförzinkad • Höjd till översra hyllplan 1340 mm • Avstånd mellan hyllplan 530 mm • Kan monteras med hyllkant upp eller ned • Hyllplan 900 x 540 • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Vit 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4123B

Vit 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

KM4123-B

Blå 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4123-BB

Blå 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

KM4123-E

Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4123-EB

Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

H Y L LVA G N A R

KM4123

LÄTT HYLLVAGN • Pulverlackad eller elförzinkad • Höjd till översra hyllplan 1340 mm • Avstånd mellan hyllplan 250 mm • Kan monteras med hyllkant upp eller ned • Hyllplan 900 x 540 • 4 länkhjul 125 mm • Belastning 250 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM4125-B

Blå 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4125-BB

Blå 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

KM4125-E

Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4125-EB

Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

KM4125

Vit 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4125B

Vit 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

LÄTT HYLLVAGN • Pulverlackad eller elförzinkad • Höjd till översra hyllplan 1340 mm • Avstånd mellan hyllplan 250 mm • Kan monteras med hyllkant upp eller ned • Hyllplan 900 x 540 • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

52

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM4124

Vit 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4124B

Vit 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

KM4124-B

Blå 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4124-BB

Blå 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

KM4124-E

Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Nej

250 kg

KM4124-EB

Galvaniserad 980 x 585 x 1445

Ja

250 kg

Your workmate


SERIE 8000

• Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 4 centrallåshjul med precisionskullager 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM8000-2L-CL Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-2XL-CL Galvaniserad 1395 x 470 x 1120

Ja

250 kg

Tillbehör: X2005-L, KM145-L, KM07401, KM8000-HA, KM8000-T, KM8000-XLH

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM8000-3L-CL Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-3XL-CL Galvaniserad 1395 x 470 x 1120

Ja

250 kg

H Y L LVA G N A R

SERIE 8000

• Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 4 centrallåshjul med precisionskullager 125 mm

Tillbehör: X2005-L, KM145-L, KM07401, KM8000-HA, KM8000-T, KM8000-XLH

SERIE 8000

• Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 4 centrallåshjul med precisionskullager 125 mm PRODUKT

KM8000-4L-CL

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 1195 x 470 x 1590

Ja

250 kg

KM8000-4XL-CL Galvaniserad 1395 x 470 x 1590

Ja

250 kg

Tillbehör: X2005-L, KM145-L, KM07401, KM8000-HA, KM8000-T, KM8000-XLH

SERIE 8000

• Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM8000-2M-UN Galvaniserad 945 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-2L-UN Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Nej

250 kg

www.kongamek.com

53


SERIE 8000 • Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 4 länkhjul 125 mm

H Y L LVA G N A R

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM8000-2S

Galvaniserad 815 x 470 x 1120

Nej

KM8000-2SB

Galvaniserad 815 x 470 x 1120

Ja

250 kg 250 kg

KM8000-2M

Galvaniserad 945 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-2MB

Galvaniserad 945 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-2L

Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-2LB

Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-2XL

Galvaniserad 1395 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-2XLB

Galvaniserad 1395 x 470 x 1120

Ja

250 kg

Tillbehör: X2005-L, KM145-L, KM07401, KM8000-HA, KM8000-LH, KM8000-T, KM8000-MH, KM8000-SH, KM8000-XLH

SERIE 8000 • Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM8000-3L

Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-3LB

Galvaniserad 1195 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-3M

Galvaniserad 945 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-3MB

Galvaniserad 945 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-3S

Galvaniserad 815 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-3SB

Galvaniserad 815 x 470 x 1120

Ja

250 kg

KM8000-3XL

Galvaniserad 1395 x 470 x 1120

Nej

250 kg

KM8000-3XLB

Galvaniserad 1395 x 470 x 1120

Ja

250 kg

Tillbehör: X2005-L, KM145-L, KM07401, KM8000-HA, KM8000-LH, KM8000-T, KM8000-MH, KM8000-SH, KM8000-XLH

SERIE 8000 • Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Nej

BELASTNING

KM8000-4S

Galvaniserad 815 x 470 x 1590

250 kg

KM8000-4SB

Galvaniserad 815 x 470 x 1590 Ja

250 kg

KM8000-4M

Galvaniserad 945 x 470 x 1590 Nej

250 kg

KM8000-4MB

Galvaniserad 945 x 470 x 1590 Ja

250 kg

KM8000-4L

Galvaniserad 1195 x 470 x 1590 Nej

250 kg

KM8000-4LB

Galvaniserad 1195 x 470 x 1590 Ja

250 kg

KM8000-4XL

Galvaniserad 1395 x 470 x 1590 Nej

250 kg

KM8000-4XLB

Galvaniserad 1395 x 470 x 1590 Ja

250 kg

Tillbehör: X2005-L, KM145-L, KM07401, KM8000-HA, KM8000-LH, KM8000-T, KM8000-MH, KM8000-SH, KM8000-XLH

54

Your workmate


SERIE 9000 • Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 2 fasta 2 länkhjul 160 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM9000-2M

Galvaniserad 1390 x 650 x 1025

Nej

300 kg

KM9000-2MB

Galvaniserad 1390 x 650 x 1025

Ja

300 kg

KM9000-2L

Galvaniserad 1590 x 650 x 1025

Nej

300 kg

KM9000-2LB

Galvaniserad 1590 x 650 x 1025

Ja

300 kg

KM9000-2S

Galvaniserad 1190 x 650 x 1025

Nej

300 kg

KM9000-2SB

Galvaniserad 1190 x 650 x 1025

Ja

300 kg

KM9000-2XL

Galvaniserad 1790 x 650 x 1025

Nej

300 kg

KM9000-2XLB

Galvaniserad 1790 x 650 x 1025

Ja

300 kg

Tillbehör: X2005-L, KM07401-9000, KM9000-HA, KM9000-SH, KM9000-T, KM9000XLHYLLA

H Y L LVA G N A R

SERIE 9000 • Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 2 fasta 2 länkhjul 160 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM9000-3L

Galvaniserad 1590 x 650 x 1695

Nej

300 kg

KM9000-3LB

Galvaniserad 1590 x 650 x 1695

Ja

300 kg

KM9000-3M

Galvaniserad 1390 x 650 x 1695

Nej

300 kg

KM9000-3MB

Galvaniserad 1390 x 650 x 1695

Ja

300 kg

KM9000-3S

Galvaniserad 1190 x 650 x 1695

Nej

300 kg

KM9000-3SB

Galvaniserad 1190 x 650 x 1695

Ja

300 kg

KM9000-3XL

Galvaniserad 1790 x 650 x 1695

Nej

300 kg

KM9000-3XLB

Galvaniserad 1790 x 650 x 1695

Ja

300 kg

Tillbehör: X2005-L, KM07401-9000, KM9000-HA, KM9000-SH, KM9000-T, KM9000XLHYLLA

SERIE 9000 • Elförzinkad med laminatskivor • Hyllplan steglöst ställbara i höjd • Justerbart handtag • 2 fasta 2 länkhjul 160 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM9000-4L

Galvaniserad 1590 x 650 x 1695

Nej

300 kg

KM9000-4LB

Galvaniserad 1590 x 650 x 1695

Ja

300 kg

KM9000-4M

Galvaniserad 1390 x 650 x 1695

Nej

300 kg

KM9000-4MB

Galvaniserad 1390 x 650 x 1695

Ja

300 kg

KM9000-4S

Galvaniserad 1190 x 650 x 1695

Nej

300 kg

KM9000-4SB

Galvaniserad 1190 x 650 x 1695

Ja

300 kg

KM9000-4XL

Galvaniserad 1790 x 650 x 1695

Nej

300 kg

KM9000-4XLB

Galvaniserad 1790 x 650 x 1695

Ja

300 kg

Tillbehör: X2005-L, KM07401-9000, KM9000-HA, KM9000-SH, KM9000-T, KM9000XLHYLLA

www.kongamek.com

55


TILLBEHÖR

SERIE 8000 PRODUKT

BESKRIVNING

PRODUKT

BESKRIVNING

Stege KM8000

KM8000-LH

Extra hylla KM8000-L

KM8000-3LG

Grindar till en sida KM8000-3L

KM8000-MH

Extra hylla KM8000-M

KM8000-3XLG

Grindar till en sida KM8000-3XL

KM8000-SH

Extra hylla KM8000-S

KM8000-4LG

Grindar till en sida KM8000-4L

KM8000-T

Tillbehör lutande hylla KM8000

KM8000-4XLG

Grindar till en sida KM8000-4XL

KM8000-XLH

Extra hylla KM8000-XL

KM8000-HA

Hyllavdelare till KM8000

H Y L LVA G N A R

KM07401

KM8000-HA

KM8000-3LG

KM8000-T & KM07401

TILLBEHÖR

SERIE 9000 PRODUKT

BESKRIVNING

KM07401-9000

Stege inkl handtag till KM9000

KM9000-HA

Hyllavdelare till KM9000

KM9000-SH

Komplett hyllplan

KM9000-T

Tillbehör lutande hylla KM9000

KM9000XLHYLLA

Hylla till KM9000-2/4XL

KM9000XLHYLLA

KM9000-HA

56

Your workmate

KM07401-9000


KONGA MOVING SYSTEM

Kopplingsbara system Konga Moving System innehåller flera olika typer av vagnar med tågkoppling. Funktionen finns på allt från flexibla allroundvagnar till hyll­ vagnar, pallvagnar och plattformsvagnar som kan kopplas ihop till önskad längd och kapacitet. Sida 57–58

Your workmate ALLROUNDVAGN MED TÅGKOPPLING, KMKPH-109

57


TILLBEHÖR

KONGA MOVING SYSTEM

ALLROUNDVAGN MED TÅGKOPPLING PRODUKT

BESKRIVNING

DIMENSIONER

KMKPH-109

Tågkoppling + Hjul

561 x 510

KMKPH-109B

Tågkoppling + Hjul Bromsade

561 x 510

TILLBEHÖR

HYLLVAGN MED TÅGKOPPLING PRODUKT

BESKRIVNING

KMKPH-109

Tågkoppling + Hjul

KMKPH-105B

Tågkoppling + Hjul Bromsade

KMT32-105

Tågkoppling 105 komplett

TILLBEHÖR

PALLVAGN MED TÅGKOPPLING PRODUKT

BESKRIVNING

DIMENSIONER

KMKPH-104

Tågkoppling + Hjul

597 x 303

KMKPH-104B

Tågkoppling + Hjul Bromsade

597 x 303

TILLBEHÖR

PLATTFORMSVAGN MED TÅGKOPPLING

58

PRODUKT

BESKRIVNING

KMKPH-101

Tågkoppling + Hjul

KMKPH-101B

Tågkoppling + Hjul Bromsade

KMKPH-102

Tågkoppling + Hjul

KMKPH-102B

Tågkoppling + Hjul Bromsade

Your workmate


Praktiskt för kontor och arbetsrum rapporter. Med kontorsvagnar från Kongamek tar du smidigt med dig arbetsmaterialet dit du behöver det. Välj mellan praktiska hyllplan för förvaring eller en funktionell skrivpulpet som hjälper dig att lösa uppgifterna på stående fot. Sida 59–65

K O N T O R S VA G N A R

Håll ordning på arkiv, böcker, pärmar och

Your workmate MINIVAGN, KM153-HT

59


ARKIVVAGN En pärmförvaring med 2 snedställda hyllor i björkmelamin och pulverlackerat grått stativ. Pärmvagnen är smidig rullas enkelt fram och tillbaka efter behov. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Grå/Trä, björk 900 x 300 x 920

BROMS

Nej

BELASTNING

50 kg

K O N T O R S VA G N A R

KM156

ARKIVVAGN En pärmförvaring med 2 snedställda hyllor i vit melamin och pulverlackerat grått stativ. Pärmvagnen är smidig rullas enkelt fram och tillbaka efter behov. Levereras med 4 st bokstöd PRODUKT

KM157

FÄRG

DIMENSIONER

Grå/Vit

900 x 300 x 920

BROMS

Nej

BELASTNING

50 kg

FLYTTHYLLA • Elförzinkande med laminatskiva • Helsvetsad • Inkluderat 6 bokstöd • 4 länkhjul 100 mm • Belastning 25 kg per hylla PRODUKT

KM151

FÄRG

DIMENSIONER

Galv./Vit 790 x 290 x 1140

BROMS

Nej

BELASTNING

75 kg

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM153 Lösa bokstöd till flytthylla

60

Your workmate


FLYTTHYLLA • Elförzinkande med laminatskiva • Helsvetsad • 4 länkhjul 100 mm • Belastning 25 kg per hylla PRODUKT

KM151S

FÄRG

DIMENSIONER

Galv./Vit 790 x 290 x 1500

BROMS

Nej

BELASTNING

75 kg

PRODUKT

BESKRIVNING

KM153 Lösa bokstöd till flytthylla

FLYTTHYLLA

K O N T O R S VA G N A R

TILLBEHÖR

• Elförzinkande med laminatskiva • Helsvetsad • 4 länkhjul 100 mm • Belastning 25 kg per hylla PRODUKT

KM151S4

FÄRG

DIMENSIONER

Galv./Vit 790 x 290 x 1500

BROMS

Nej

BELASTNING

100 kg

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM153 Lösa bokstöd till flytthylla

FLYTTHYLLA • Elförzinkande med laminatskiva • Helsvetsad • 4 länkhjul 100 mm • Belastning 25 kg per hylla PRODUKT

KM152

FÄRG

DIMENSIONER

Galv./Vit 1000 x 290 x 1140

BROMS

Nej

BELASTNING

75 kg

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM153 Lösa bokstöd till flytthylla

www.kongamek.com

61


KONFEKTIONSSTÄLL • Pulverlackerad • Ställbart i höjd: 1420-1820 mm • 4 länkhjul, varav 2 med broms, 100 mm • Passar perfekt i reception och konferens PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 1180 x 710 x 1830

BROMS

Ja

BELASTNING

75 kg

K O N T O R S VA G N A R

KM113500

KONFEKTIONSSTÄLL • Pulverlackerad • Kraftig rörkonstruktion för tuff hantering • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM113700

Grå 1700 x 600 x 1690

Nej

150 kg

KM113700B

Grå 1700 x 600 x 1690

Ja

150 kg

MINIVAGN • Hyllplan, steglöst ställbart • Hyllplanets mått 410 x 355 mm • 4 länkhjul, 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM153-H

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

KM153-HB

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

KM153-HS

Svart 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

KM153-HBS

Svart 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

Tillbehör: KM153HYLLA, KM153HYLLA-S, KM153KORG, KM153KORG-S

62

Your workmate


MINIVAGN • Två hyllplan, steglöst ställbara • Hyllplanets mått 410 x 355 mm • 4 länkhjul, 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM153-HH

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

KM153-HHB

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

KM153-HHS

Svart 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

KM153-HHBS

Svart 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

Tillbehör: KM153HYLLA, KM153HYLLA-S, KM153KORG, KM153KORG-S

K O N T O R S VA G N A R

MINIVAGN • En hylla och en trådkorg, steglöst ställbara • Hyllans mått 410 x 355. Trådkorgens mått 415 x 355 x 220 mm • 4 länkhjul, 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM153-HT

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

KM153-HTB

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

KM153-HTBS

Svart 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

KM153-HTS

Svart 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

Tillbehör: KM153HYLLA, KM153HYLLA-S, KM153KORG, KM153KORG-S

MINIVAGN • En trådkorg, steglöst ställbar • Trådkorgens mått 415 x 355 x 220 mm • 4 länkhjul, 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM153-T

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

KM153-TB

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

KM153-TBS

Svart 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

KM153-TS

Svart 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

Tillbehör: KM153HYLLA, KM153HYLLA-S, KM153KORG, KM153KORG-S

www.kongamek.com

63


MINIVAGN • Två trådkorgar, steglöst ställbara • Trådkorgens mått 415 x 355 x 220 mm • 4 länkhjul, 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM153-TT

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

KM153-TTB

Galvaniserad 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

KM153-TTBS

Svart 660 x 385 x 1090

Ja

35 kg

KM153-TTB

Svart 660 x 385 x 1090

Nej

35 kg

K O N T O R S VA G N A R

Tillbehör: KM153HYLLA, KM153HYLLA-S, KM153KORG, KM153KORG-S

TILLBEHÖR

MINIVAGN PRODUKT

BESKRIVNING

KM153HYLLA

Hylla till KM153

KM153KORG

Korg till KM153

KM153HYLLA-S

Hylla till KM153 SVART/BLACK

KM153KORG-S

Korg till KM153 SVART/BLACK

KM153KORG

64

Your workmate

KM153HYLLA


SKRIVPULPET • Elförzinkad med boksida försedd men pennfack • Högsta höjd: 1300 mm • Lägsta höjd: 910 mm • Lutning 10° • 4 länkhjul varav 2 med broms 125mm PRODUKT

KM155

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 570 x 800 x 1300

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

K O N T O R S VA G N A R

SKRIVPULPET • Elförzinkad med bokskiva försedd med pennfack • 4 länkhjul varav 2 med broms 100 mm PRODUKT

KM155-1

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 800 x 570 x 1055

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

SKRIVPULPET • Elförzinkad med bokskiva försedd med pennfack • 4 länkhjul varav 2 med broms 100 mm PRODUKT

KM155-2

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 600 x 440 x 1055

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

www.kongamek.com

65


En kärra för varje jobb Kärrorna i vårt sortiment sträcker sig över många användningsområden, bagage, gas, fat, däck och möbler är bara några exempel.

KÄRROR

De har hopfällbara lastplan, ergonomiska ­handtag, stödbyglar och stora hjul för extra tung last. Sida 66–76

Your workmate BAGAGE & MAGASINKÄRRA, KM104-HPF

66


BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Kraftig konstruktion i aluminium • Lätt att fälla ihop (390 x 55 x 675) • Lastplan 385 x 230 mm • Gummihjul med plastfälg 125 mm PRODUKT

KM0207

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 390 x 420 x 1000

BROMS

Nej

BELASTNING

60 kg

KÄRROR

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Kraftig konstruktion i aluminium • Lätt att fälla ihop (490 x 70 x 800) • Lastplan 480 x 300 mm • Gummihjul med plastfälg 175 mm PRODUKT

KM0208

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 570 x 540 x 1090

BROMS

Nej

BELASTNING

125 kg

BAGAGE & MAGASINKÄRRA Robust bagage- och magasinkärra som kan bära upp till 200 kg. Kraftig konstruktion i aluminium. Enkel och smidig att ta med i ex. bilen. Finns som standard i 3 modeller. PRODUKT

KM0209

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 600 x 600 x 1125

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

www.kongamek.com

67


BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 270 x 310 mm • Gummihjul med plastfälg 180 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 500 x 420 x 1000

BROMS

Nej

BELASTNING

50 kg

KÄRROR

KM100

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 345 x 500 • Litet lastplan 415 x 135 • Massiva gummihjul 250 mm PRODUKT

KM101

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 800 x 430 x 1150

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 345 x 500 mm • Litet lastplan 415 x 135 mm • Luftgummihjul 260 x 85 mm PRODUKT

KM102

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 800 x 430 x 1150

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM102PF

68

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 800 x 430 x 1150

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

Your workmate


BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 360 x 480 mm • Litet lastplan 415 x 175 mm • Massiva gummihjul 250 mm PRODUKT

KM103

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 780 x 555 x 1110

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

KÄRROR

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 360 x 480 mm • Litet lastplan 415 x 175 mm • Luftgummihjul 260 x 85 mm PRODUKT

KM104

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 780 x 555 x 1110

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM104PF

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 780 x 555 x 1110

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Unikt ergonomiskt handtag som gör att du enkelt kan hålla det i • olika positioner • Lastplan 360 x 480 mm • Litet lastplan 415 x 175 mm • Luftgummihjul 260 x 85 mm PRODUKT

KM104-H

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 780 x 560 x 1320

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM104-HPFR

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 780 x 560 x 1320

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

www.kongamek.com

69


BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Unikt ergonomiskt handtag som gör att du enkelt kan hålla det i • olika positioner • Lastplan 360 x 480 mm • Litet lastplan 415 x 175 mm • Punkteringsfria massiva polyuretanskum hjul. 260 x 85 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 780 x 560 x 1320

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

KÄRROR

KM104-HPF

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Unikt ergonomiskt handtag som gör att du enkelt kan hålla det i • olika positioner • Lastplan 360 x 480 mm • Litet lastplan 415 x 175 mm • Punkteringsfria massiva polyuretanskum hjul. 260 x 85 mm PRODUKT

KM104-HPL

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 780 x 560 x 1320

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

BAGAGE & MAGASINKÄRRA Klassisk robust kärra med rejäla 260mm punkteringsfria hjul som gör den flexibel i sina användningsområden, fällbart lastplan. PRODUKT

KM104-PL

70

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 800 x 560 x 1125

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

Your workmate


BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 415 x 175 mm • Luftgummihjul 250 x 85 mm PRODUKT

KM105

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 470 x 555 x 1110

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM105PF

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 470 x 555 x 1110

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

KÄRROR

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 340 x 630 mm • Litet lastplan 415 x 205 mm • Luftgummihjul 260 x 85 mm PRODUKT

KM106

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 920 x 480 x 1170

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM106PF

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 920 x 480 x 1170

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 350 x 500 mm • Litet lastplan 425 x 150 mm • Massiva gummihjul 160 x 30 mm PRODUKT

KM107

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 870 x 510 x 1225

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

www.kongamek.com

71


BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 300 x 145 mm • Litet lastplan 430 x 125 mm • Luftgummihjul 260 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 600 x 600 x 1100

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

KÄRROR

KM144900

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Pulverlackerad • Lastplan 500 x 350 mm • Litet lastplan 385 x 120 mm • Ergonomisk tipphjälp • Luftgummihjul 260 x 85 mm PRODUKT

KM145251

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 810 x 500 x 1140

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

BAGAGE & MAGASINKÄRRA • Av aluminium och plats • Lastplan 320 x 370 mm • Justerbart handtag • Ergonomisk tipphjälp • Luftgummihjul 260 x 85 mm PRODUKT

KM145685

72

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 590 x 480 x 1175

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

Your workmate


DRAGKÄRRA

• Pulverlackerat stål med träflak • Invändigt mått 820 x 650 x 100 mm • Höjd till lastplan 240 mm • 2 punkteringsfria hjul, 400 mm PRODUKT

KM07300

FÄRG

DIMENSIONER

Svart 1600 x 910 x 900

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

Liten kompakt dragkärra i plast med möjlighet att komplettera med cykelkoppling. Den idealiska kärran för att transportera bagage. FÄRG

DIMENSIONER

Svart 1550 x 680 x 540

BROMS

Nej

BELASTNING

KÄRROR

PRODUKT

KM07330

DRAGKÄRRA

95 kg

Tillbehör: KMC1, KMC2

Stor dragkärra I plast med ett kapell som håller bagaget torrt och skyddat. PRODUKT

KM07360

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 1750 x 850 x 650

BROMS

Nej

DRAGKÄRRA

BELASTNING

217 kg

Tillbehör: KMC1, KMC2, KM07360SH

DRAGKÄRRA

Rostfri dragkärra för krävande miljöer. PRODUKT

KM07390

FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri 1650 x 830 x 502

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

www.kongamek.com

73


TILLBEHÖR

DRAGKÄRRA PRODUKT

BESKRIVNING

KM07360SH

Stödhjul till KM07360

KMC1

Komplett koppling

KMC2

Cykelkoppling Tapp

KÄRROR

KMC1

KMC2

DÄCKHANTERING

• Pulverlackerad • Öppet läge 800 mm • Stängt läge 400 mm • Luftgummihjul 260 x 85 mm PRODUKT

KMD1

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Gul 1300 x 840 x 1490

Nej

BELASTNING

200 kg

DÄCKHANTERING

• Pulverlackerad • 5 länkhjul, 50 mm PRODUKT

KMD2

FÄRG

DIMENSIONER

Svart

650 x 650 x 130

BROMS

Nej

BELASTNING

120 kg

• Pulverlackerad • Höjd till 1:a plan 168 mm • Höjd till 2:a plan1010 mm • Avstånd mellan planen 810 mm • Planen är i bredd justerbara i tre olika positioner: 288 mm, 328 mm, 368 mm • 2 fasta, 2 länkhjul 100 mm, blå elastik • Total belastning 300 kg, 150 kg/plan PRODUKT

74

KM07360SH

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KMD3

Grå 2030 x 720 x 1620

Nej

300 kg

KMD3B

Grå 2030 x 720 x 1580

Ja

300 kg

Your workmate

DÄCKHANTERING


FATHANTERING • Pulverlackerad PRODUKT

KM145740

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 620 x 655 x 1580

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

KÄRROR

FATHANTERING • Pulverlackerad • Inskjutbara handtag • Nylonhjul 100 mm PRODUKT

KM145961

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 1640 x 470 x 580

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

GASTUBSKÄRRA • Elförzinkad ergonomisk gaskärra • Förenklar lyften väsentligt • För gasflaskor/tub diameter 235 mm/50 l-tub • 2 luftgummihjul, 260 x 85 mm PRODUKT

KM07200

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 600 x 600 x 1440

BROMS

Nej

BELASTNING

80 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM07200PF

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 600 x 600 x 1440

BROMS

Nej

BELASTNING

80 kg

www.kongamek.com

75


GASTUBSKÄRRA • Pulverlackerad • Gastubskärra för 2 flaskor/tub • Lastplan 285 x 255 mm • Massiva gummihjul 250 x 60 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 530 x 1080 x 550

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

KÄRROR

KM145845

GASTUBSKÄRRA • Pulverlackerad • Gastubskärra för 2 stora flaskor/tuber • Lastplan 565 x 280 mm • Luftgummihjul 400 x 100 mm PRODUKT

KM145860

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 750 x 1160 x 1170

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM145855

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 750 x 1160 x 1170

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

STOLKÄRRA • Pulverlackerad • Ställbar höjd • Massivgummihjul, 200 x 50 mm PRODUKT

KM145730

76

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 440 x 380 x 1320

BROMS

Nej

BELASTNING

75 kg

Your workmate


Våra robusta långgodsvagnar är speciellt ­anpassade för transport av långa och tunga laster, både inomhus och utomhus. De stora hjulen gör vagnarna lättkörda och stabila även på ojämna underlag. Sida 77–80

L Å N G G O D S VA G N A R

Transportera långt och tungt

Your workmate LÅNGGODSVAGN, KM125-E

77


LÅNGGODSVAGN • Maxlängd mellan axlar: 2920 mm • Inställbara längder: 1420 mm, 2420 mm och 2920 mm • Dragstång med truckögla • Levereras med 4 lösa hörnstolpar /1000 mm • Höjd till lastplan: 605 mm • Mått mellan hörnstolpar: 1160 mm • Dragstångslängd: 1210 mm  PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 3000 x 1270 x 600

BROMS

Nej

BELASTNING

2500 kg

L Å N G G O D S VA G N A R

KM123-E

LÅNGGODSVAGN • Elförzinkad • Avstånd mellan lasthållare 520 mm • Inklusive 1 styck handtag • 2 fasta och 4 länkhjul 200 mm PRODUKT

KM124

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 2800 x 608 x 700

BROMS

Nej

BELASTNING

800 kg

LÅNGGODSVAGN • Maxlängd mellan axlar: 4000 mm • Inställbara längder: 2500 mm, 3500 mm och 4000 mm • Dragstång med truckögla • Levereras med 4 lösa hörnstolpar /1000 mm • Höjd till lastplan: 640 mm • Mått mellan hörnstolpar: 1160 mm • Dragstångslängd: 1270 mm PRODUKT

KM125

78

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 4000 x 1270 x 640

BROMS

Nej

BELASTNING

3500 kg

Your workmate


LÅNGGODSVAGN • Maxlängd mellan axlar: 4000 mm • Inställbara längder: 2500 mm, 3500 mm och 4000 mm • Dragstång med truckögla • Levereras med 4 lösa hörnstolpar /1000 mm • Höjd till lastplan: 640 mm • Mått mellan hörnstolpar: 1160 mm • Dragstångslängd: 1270 mm • Punkteringsfria hjul, diameter: 540 mm, Bredd: 160 mm PRODUKT

KM125PF

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 4000 x 1270 x 640

BROMS

Nej

BELASTNING

3500 kg

L Å N G G O D S VA G N A R

LÅNGGODSVAGN • Maxlängd mellan axlar: 4000 mm • Inställbara längder: 2500 mm, 3500 mm och 4000 mm • Dragstång med truckögla • Levereras med 4 lösa hörnstolpar /1000 mm • Höjd till lastplan: 640 mm • Mått mellan hörnstolpar: 1160 mm • Dragstångslängd: 1270 mm • Hjul; diameter: 540 mm, bredd: 160 mm PRODUKT

KM125-E

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 4000 x 1270 x 640

BROMS

Nej

BELASTNING

3500 kg

LÅNGGODSVAGN • Maxlängd mellan axlar: 4000 mm • Inställbara längder: 2500 mm, 3500 mm och 4000 mm • Dragstång med truckögla • Levereras med 4 lösa hörnstolpar /1000 mm • Höjd till lastplan: 640 mm • Mått mellan hörnstolpar: 1160 mm • Dragstångslängd: 1270 mm • Punkteringsfria hjul, diameter: 540 mm, Bredd: 160 mm PRODUKT

KM125-EPF

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 4000 x 1270 x 640

BROMS

Nej

BELASTNING

3500 kg

www.kongamek.com

79


LÅNGGODSVAGN • Maxlängd mellan axlar: 6000 mm • Inställbara längder: 4500 mm, 5500 mm och 6000 mm • Dragstång med truckögla • Levereras med 4 lösa hörnstolpar /1000 mm • Höjd till lastplan: 640 mm • Mått mellan hörnstolpar: 1160 mm • Dragstångslängd: 1270 mm PRODUKT

KM126

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 6000 x 1270 x 640

BROMS

Nej

BELASTNING

3500 kg

L Å N G G O D S VA G N A R

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM126PF

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 6000 x 1270 x 640

BROMS

Nej

BELASTNING

3500 kg

LÅNGGODSVAGN • Pulverlackerad • Längd: 600 mm, med handtag 1600 mm • Luftgummihjul, 260 mm PRODUKT

KM215

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 1600 x 600 x 750

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

PUNKTERINGSFRIA HJUL PRODUKT

KM215PF

80

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 1600 x 600 x 750

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

Your workmate


Trygga paketleveranser väggar har paketvagnarna en god last­ kapacitet. Nätväggarna ger full insyn i lastutrymmet som erbjuder gott om plats för paket i alla former. Sida 81–82

PA K E T VA G N A R

Byggda på en stabil botten med höga ­

Your workmate PAKETVAGN, KM10000-L

81


PA K E T VA G N A R

PAKETVAGN • Elförzinkad paketvagn med vit laminatbotten • Lätt avtagbara sidogaller • Grålackerat handtag kan fästas på önskad höjd • Höjd till första hyllplan 240 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 160 mm • Belastning 300 kg PRODUKT

82

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM10000-S

Galvaniserad 1190 x 650 x 1025

Nej

300 kg

KM10000-SB

Galvaniserad 1190 x 650 x 1025

Ja

300 kg

KM10000-M

Galvaniserad 1390 x 650 x 1025

Nej

300 kg

KM10000-MB

Galvaniserad 1390 x 650 x 1025

Ja

300 kg

KM10000-L

Galvaniserad 1590 x 650 x 1025

Nej

300 kg

KM10000-LB

Galvaniserad 1590 x 650 x 1025

Ja

300 kg

Your workmate


Pallramar och trådburar i elförzinkat och ­staplingsbart utförande anpassade för EUR-pall. Sida 83–86

PA L L R A M A R & T R Å D B U R A R

I säkert förvar

Your workmate TRÅDKORG, KM80085

83


PALLCONTAINER

PA L L R A M A R & T R Å D B U R A R

• Elförzinkad • 1 halvhängd grind på 1200 mm sidan • För EUR-pallar 1200 x 800 mm • Invändigt mått 1160 x 760 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM901000

Galvaniserad

1200 x 800 x 1000

BELASTNING

-

KM901500

Galvaniserad

1200 x 800 x 1500

-

KM901800

Galvaniserad

1200 x 800 x 1800

-

PALLCONTAINER • Elförzinkad • 1 halvhängd grind på 800 mm sidan • För EUR-pallar 1200 x 800 mm • Invändigt mått 1160 x 760 mm PRODUKT

KM901800-K

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

1200 x 800 x 1800

BELASTNING

-

PALLRAM • Elförzinkad • Nätets maska 65 x 120 mm • För EUR-pallar 1200 x 800 mm • Staplingsbar med belastning upp till 800 kg

84

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM080040

Galvaniserad

1220 x 820 x 420

BELASTNING

-

Your workmate


PALLRAM • Elförzinkad • Nätets maska 65 x 120 mm • För EUR-pallar 1200 x 800 mm • Staplingsbar med belastning upp till 800 kg FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

1220 x 820 x 640

BELASTNING

-

KM080085

Galvaniserad

1220 x 820 x 870

-

KM080100

Galvaniserad

1220 x 820 x 1020

-

PALLRAM

PA L L R A M A R & T R Å D B U R A R

PRODUKT

KM080062

• Elförzinkad • Nätets maska 65 x 120 mm • För EUR-pallar 1200 x 800 mm • Staplingsbar med belastning upp till 800 kg FÄRG

DIMENSIONER

KM080062A1

PRODUKT

Galvaniserad

1220 x 820 x 640

BELASTNING

-

KM080085A1

Galvaniserad

1220 x 820 x 870

-

TRÅDKORG • Elförzinkad • 1 halvhängd grind på 860 mm sidan • Nätets maska 50 x 100 mm • Monteras utan verktyg • Belastning: 300 kg • Invändigt mått: 790 x 520 x 510 • Nedmonterat mått: 860 x 580 x 240 PRODUKT

KM0550085

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

860 x 580 x 680

BELASTNING

300 kg

www.kongamek.com

85


TRÅDKORG

PA L L R A M A R & T R Å D B U R A R

• Elförzinkad • 1 halvhängd grind på 1200 mm sidan • Nätets maska 65 x 120 mm • Monteras utan verktyg • Belastning: 300 kg • Invändigt mått: 1120 x 730 x 810 • Nedmonterat mått: 1200 x 800 x 330 PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM079119

Galvaniserad

1200 x 800 x 980

BELASTNING

1000 kg

TRÅDKORG • Elförzinkad • 1 halvhängd grind på 1 långsida • Nätets maska 65 x 120 mm • Monteras utan verktyg • Belastning: 1000 kg • Invändigt mått: 1120 x 930 x 1000 • Nedmonterat mått: 1200 x 1000 x 330 PRODUKT

KM09911911

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

1200 x 1000 x 1180

BELASTNING

1000 kg

TILLBEHÖR

PALLRAM PRODUKT

KM080040L

86

BESKRIVNING

Lock till pallram

DIMENSIONER

1120 x 715

Your workmate


Full koll på pallen i alla storlekar. Här hittar du allt du behöver för att transportera pallar på ett säkert och smidigt sätt. Sida 87–92

PA L LVA G N A R

Låga och höga vagnar, anpassade för pallar

Your workmate PALLVAGN, KM221

87


HALVPALLVAGN • Pulverlackerad och helsvetsad • Anpassad till halvpall 800 x 600 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM217-BH

Blå

800 x 600 x 270

BROMS

Nej

BELASTNING

800 kg

KM217-BHB

Blå

800 x 600 x 270

Ja

800 kg

KM217-H

Röd

800 x 600 x 270

Nej

800 kg

KM217-HB

Röd

800 x 600 x 270

Ja

800 kg

PA L LVA G N A R

Tillbehör: KM08500, KM217-HD

LÅG PALLVAGN • Aluzinkbehandlad stålplåt • Anpassad till EUR-pall 1200 x 800 mm • 4 länkhjul, 2 med broms, 125 mm • Belastning: 150 kg PRODUKT

KM217F

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 1220 x 820 x 185

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

PALLVAGN • Pulverlackerad och helsvetsad • Anpassad till EUR-pall 1200 x 800 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg • KM222 serien har justerbar höjd 655-830 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM217

Röd 1200 x 800 x 305

Nej

800 kg

KM217-B

Blå 1200 x 800 x 305

Nej

800 kg

KM217B

Röd 1200 x 800 x 305

Ja

800 kg

KM217-BB

Blå 1200 x 800 x 305 Ja

800 kg

Tillbehör: KM08500, KM217-D

88

Your workmate


PALLVAGN 1200X1000 • Pulverlackerad och helsvetsad • Anpassad till pall 1200 x 1000 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg • KM222 serien har justerbar höjd 655-830 mm PRODUKT

KM217-FIN-B

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Blå 1200 x 1000 x 305

Nej

800 kg

KM217-FIN-BB Blå 1200 x 1000 x 305

Ja

800 kg

Röd 1200 x 1000 x 305 Nej

800 kg

KM217-FIN-R

KM217-FIN-RB Röd 1200 x 1000 x 305

Ja

800 kg

Tillbehör: KM08500, KM217-D

PA L LVA G N A R

PALLVAGN MED PALLSTYRNING • Elförzinkad och helsvetsad med pallstyrning • Anpassad till EUR-pall 1200 x 800 mm • Höjd till lastplan 305 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM217-EP

Galvaniserad 1246 x 846 x 355

Nej

800 kg

KM217-EPB

Galvaniserad 1246 x 846 x 355

Ja

800 kg

Tillbehör: KM217-D

HALVPALLVAGN • Pulverlackerad och helsvetsad • Anpassad till halvpall 800 x 600 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM221-BH

Blå

800 x 600 x 650

BROMS

Nej

BELASTNING

800 kg

KM221-BHB

Blå

800 x 600 x 650

Ja

800 kg

KM221-H

Röd

800 x 600 x 650

Nej

800 kg

KM221-HB

Röd

800 x 600 x 650

Ja

800 kg

Tillbehör: KM08500, KM217-HD

www.kongamek.com

89


PALLVAGN • Pulverlackerad och helsvetsad • Anpassad till EUR-pall 1200 x 800 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg • KM222 serien har justerbar höjd 655-830 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM221

Röd 1200 x 800 x 650

Nej

800 kg

KM221-B

Blå 1200 x 800 x 650

Nej

800 kg

KM221-BB

Blå 1200 x 800 x 650 Ja

800 kg

KM221B

Röd 1200 x 800 x 650

800 kg

Ja

PA L LVA G N A R

Tillbehör: KM08500, KM217-D

PALLVAGN 1200X1000 • Pulverlackerad och helsvetsad • Anpassad till pall 1200 x 1000 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg • KM222 serien har justerbar höjd 655-830 mm PRODUKT

KM221-FIN-B

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Blå 1200 x 1000 x 650

Nej

800 kg

KM221-FIN-BB Blå 1200 x 1000 x 650

Ja

800 kg

Röd 1200 x 1000 x 650 Nej

800 kg

KM221-FIN-R

KM221-FIN-RB Röd 1200 x 1000 x 650

Ja

800 kg

Tillbehör: KM08500, KM217-D

PALLVAGN MED PALLSTYRNING • Elförzinkad och helsvetsad med pallstyrning • Anpassad till EUR-pall 1200 x 800 mm • Höjd till lastplan 650 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM221-EP

Galvaniserad 1246 x 846 x 700

Nej

800 kg

KM221-EPB

Galvaniserad 1246 x 846 x 700

Ja

800 kg

Tillbehör: KM217-D

90

Your workmate


PALLVAGN • Pulverlackerad och helsvetsad • Anpassad till EUR-pall 1200 x 800 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg • KM222 serien har justerbar höjd 655-830 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM222

Röd 1200 x 800 x 655

Nej

800 kg

KM222-B

Blå 1200 x 800 x 655

Nej

800 kg

KM222-BB

Blå 1200 x 800 x 655 Ja

800 kg

KM222B

Röd 1200 x 800 x 655

800 kg

Ja

Tillbehör: KM08500, KM217-D

PA L LVA G N A R

PALLVAGN 1200X1000 • Pulverlackerad och helsvetsad • Anpassad till pall 1200 x 1000 mm • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg • KM222 serien har justerbar höjd 655-830 mm PRODUKT

KM222-FIN-B

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Blå 1200 x 1000 x 655

Nej

800 kg

KM222-FIN-BB Blå 1200 x 1000 x 655

Ja

800 kg

Röd 1200 x 1000 x 655 Nej

800 kg

KM222-FIN-R

KM222-FIN-RB Röd 1200 x 1000 x 655

Ja

800 kg

Tillbehör: KM08500, KM217-D

PALLVAGN MED PALLSTYRNING • Elförzinkad och helsvetsad med pallstyrning • Anpassad till EUR-pall 1200 x 800 mm • Höjd till lastplan 655-835 mm, justerbart • 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 800 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM222-EP

Galvaniserad 1246 x 846 x 705

Nej

800 kg

KM222-EPB

Galvaniserad 1246 x 846 x 705

Ja

800 kg

Tillbehör: KM217-D

www.kongamek.com

91


LÅG PALLVAGN

• Avsedd för transport av plockpallar in och ut i pallagrets nedersta rad • 5 fasta nylonhjul. 80 mm • Belastning 1000 kg PRODUKT

PA L LVA G N A R

KM223

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Blå 1200 x 870 x 150

Nej

BELASTNING

1000 kg

PALLKRAGSVAGN

• Pulverlackerad med elförzinkade stolpar • Helsvertsad • Max antal pallkragar 36 st • De fasta hjulen monteras på långsidan för smidig hantering • Stolparnas längd 900 mm • 2 fasta 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning 300 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM224

Röd 800 x 600 x 1215

Nej

300 kg

KM224B

Röd 800 x 600 x 1215

Ja

300 kg

Tillbehör: KM08500

PALLRULLARE

• Aluzinkbehandlad 2 mm stålplåt • Utformad för EUR-pall • Praktiskt bärhandtag • Frigångshöjden är 40 mm • 100 mm tunglasthjul • Maxlast på pallen 2000 kg PRODUKT

KM250

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

575 x 160 x 150

BROMS

Nej

BELASTNING

2000 kg

TILLBEHÖR

PALLVAGN PRODUKT

KM08500

BESKRIVNING

Pallstyrning KM221/222/sats

KM217-D

Pallvagnshandtag

KM217-HD

Draghandtag till KM217-BH

KM08500

92

Your workmate


P L AT T F O R M S VA G N A R

Stabilt och lättkört För tunga och krävande jobb är platt­forms­vagnen rätt arbetskamrat. Den robusta k­ onstruktionen med kraftiga hjul gör vagnen tålig och stabil. Välj bland flera storlekar, y­ tbehandlingsalternativ och tillbehör för att anpassa vagnen till just din arbetsmiljö. Sida 93–115

Your workmate GAVELVAGN, KM533

93


ARBETSPLATTFORM Flyttbar fotpall på hjul som fjädrar ned vid belastning, ca 25 kg, och ger dig en stabil och säker plattform att stå på. Enkel att flytta i och med att det är hjul på den. Optimal där man behöver komma upp en bit för att nå upp till hyllan. Höjd: Min. 100 mm Max. 180 mm FÄRG

DIMENSIONER

Grå

600 x 351 x 180

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

PRODUKT

KM1688-E

PLATTFORMSVAGN • Elförzinkad med laminatskiva 800 x 500 mm • Höjd till lastplan 180 mm • 2 fasta  2 länkhjul 125 mm PRODUKT

KM191

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

990 x 545 x 990

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

PLATTFORMSVAGN • Elförzinkad • Höjd till lastplan 150 mm • 2 fasta 2 länkhjul 100 mm PRODUKT

KM192

94

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad

805 x 510 x 925

BROMS

Nej

BELASTNING

300 kg

Your workmate


BORDSVAGN

SERIE 100

ETAGEVAGN

SERIE 100

ETAGEVAGN

SERIE 100

• Elförzinkad med laminatskivor • Höjd till lastplan 300 mm • Avstånd mellan hyllplan 520 mm • Mellanrör 30 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 1035 x 600 x 920

Nej

800 kg

KM137-1B

Galvaniserad 1035 x 600 x 920

Ja

800 kg

KM137-2

Galvaniserad 1135 x 700 x 920

Nej

800 kg

KM137-2B

Galvaniserad 1135 x 700 x 920

Ja

800 kg

KM137-3

Galvaniserad 1335 x 800 x 920

Nej

800 kg

KM137-3B

Galvaniserad 1335 x 800 x 920

Ja

800 kg

Tillbehör: KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM144, KM144-2, KM144-4, KM145-L

P L AT T F O R M S VA G N A R

KM137-1

• Avstånd från bottenplattan till första gejdern 285 mm • 180 mm mellan gejdrarna • Levereras med 3 st hyllplan, kan placeras på 7 olika höjder • Fast handtag på 1000 mm höjd • Byglar 30 mm stålrör • Maxlast/hylla, 100 kg • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM138-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 1900

Nej

800 kg

KM138-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 1900

Ja

800 kg

KM138-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 1900

Nej

800 kg

KM138-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 1900

Ja

800 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Avstånd från bottenplattan till första gejdern 270 mm • 360 mm mellan gejdrarna • Levereras med 2 st hyllplan, kan placeras på 7 olika höjder • Fast handtag på 1000 mm höjd • Byglar 30 mm stålrör • Maxlast/hylla, 100 kg • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM140-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 1900

Nej

800 kg

KM140-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 1900

Ja

800 kg

KM140-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 1900

Nej

800 kg

KM140-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 1900

Ja

800 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

www.kongamek.com

95


GAVELVAGN

SERIE 100

GAVELVAGN

SERIE 100

LÅDVAGN

SERIE 100

• Elförzinkad med laminatskiva • Höjd till lastplan 300 mm • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 30 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

P L AT T F O R M S VA G N A R

FÄRG

DIMENSIONER

KM132-1

Galvaniserad

900 x 600 x 960

BROMS

Nej

BELASTNING

800 kg

KM132-1B

Galvaniserad

900 x 600 x 960

Ja

800 kg

KM132-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 960

Nej

800 kg

KM132-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 960

Ja

800 kg

KM132-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 960

Nej

800 kg

KM132-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 960

Ja

800 kg

Tillbehör: KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM144-2, KM145-L

• Elförzinkad med laminatskiva • Höjd till lastplan 300 mm • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 30 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm FÄRG

DIMENSIONER

KM133-1

PRODUKT

Galvaniserad

900 x 600 x 960

BROMS

Nej

BELASTNING

800 kg

KM133-1B

Galvaniserad

900 x 600 x 960

Ja

800 kg

KM133-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 960

Nej

800 kg

KM133-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 960

Ja

800 kg

KM133-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 960

Nej

800 kg

KM133-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 960

Ja

800 kg

Tillbehör: KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM144-2, KM145-L

• Elförzinkad med laminatskivor • Höjd till lastplan 300 mm • Gavelskivor i laminat, höjd 400 mm • Byglar 30 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm FÄRG

DIMENSIONER

KM135-1

PRODUKT

Galvaniserad

900 x 600 x 960

BROMS

Nej

BELASTNING

800 kg

KM135-1B

Galvaniserad

900 x 600 x 960

Ja

800 kg

KM135-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 960

Nej

800 kg

KM135-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 960

Ja

800 kg

KM135-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 960

Nej

800 kg

KM135-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 960

Ja

800 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM145-L

96

Your workmate


PLATTFORMSVAGN

SERIE 100

SKIVVAGN

SERIE 100

• Elförzinkad med laminatskiva • Höjd till lastplan 300 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm FÄRG

DIMENSIONER

KM130-1

PRODUKT

Galvaniserad

900 x 600 x 300

BROMS

Nej

BELASTNING

800 kg

KM130-1B

Galvaniserad

900 x 600 x 300

Ja

800 kg

KM130-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 300

Nej

800 kg

KM130-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 300

Ja

800 kg

KM130-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 300

Nej

800 kg

KM130-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 300

Ja

800 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM139-11, KM139-22, KM139-33, KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad med laminatskiva • Höjd till lastplan 300 mm • Inkl. 2 byglar: 30 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm FÄRG

DIMENSIONER

KM139-1

PRODUKT

Galvaniserad

900 x 600 x 930

BROMS

Nej

BELASTNING

800 kg

KM139-1B

Galvaniserad

900 x 600 x 930

Ja

800 kg

KM139-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 930

Nej

800 kg

KM139-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 930

Ja

800 kg

KM139-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 930

Nej

800 kg

KM139-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 930

Ja

800 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM139-11, KM139-22, KM139-33

TILLBEHÖR

SERIE 100 PRODUKT

KM139-11

BESKRIVNING

Extra Bygel

DIMENSIONER

870 x 30 x 710

KM139-22

Extra Bygel

970 x 30 x 710

KM139-33

Extra Bygel

1170 x 30 x 710

www.kongamek.com

97


PLATTFORMSVAGN

SERIE 144

PLATTFORMSVAGN

SERIE 144

PLATTFORMSVAGN

SERIE 144

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 280 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM144400

Gul 836 x 500 x 1020

Nej

400 kg

KM144400B

Gul 836 x 500 x 1020

Ja

400 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM614473, KM640103, KM145-L

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 365 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk luftgummihjul 260 mm PRODUKT

KM144450

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 836 x 500 x 1090

BROMS

Nej

BELASTNING

400 kg

Tillbehör: KM614473, KM640103, KM145-L

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 280 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM144500

Gul 1086 x 600 x 1020

Nej

400 kg

KM144500B

Gul 1086 x 600 x 1020

Ja

400 kg

Tillbehör: KM614474, KM640104, KM145-L

98

Your workmate


• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 365 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk luftgummihjul 260 mm PRODUKT

KM144550

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 1086 x 600 x 1090

BROMS

Nej

PLATTFORMSVAGN

SERIE 144

PLATTFORMSVAGN

SERIE 144

PLATTFORMSVAGN

SERIE 144

BELASTNING

400 kg

Tillbehör: KM614474, KM640104, KM145-L

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM144600

Gul 1336 x 650 x 1020

Nej

400 kg

KM144600B

Gul 1336 x 650 x 1020

Ja

400 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 280 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm

Tillbehör: KM614475, KM640105, KM145-L

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 365 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk luftgummihjul 260 mm PRODUKT

KM144650

FÄRG

DIMENSIONER

Gul 1336 x 650 x 1090

BROMS

Nej

BELASTNING

400 kg

Tillbehör: KM614475, KM640105, KM145-L

TILLBEHÖR

SERIE 144 PRODUKT

BESKRIVNING

DIMENSIONER

Hylla

770 x 460 x 20

KM614474

Hylla

1016 x 560 x 20

KM614475

Hylla

1270 x 610 x 20

KM640103

Bygel KM144400

25 x 520 x 780

KM640104

Bygel KM144500

25 x 615 x 780

KM640105

Bygel KM144600

25 x 665 x 780

KM614473

KM145-L

KM614473 KM640105

Skrivpulpet inkl klämma

www.kongamek.com

99


GAVELVAGN

SERIE 200

GAVELVAGN

SERIE 200

GAVELVAGN

SERIE 200

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 260 mm • Nätgavel - höjd 520 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm

P L AT T F O R M S VA G N A R

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM232-2

Blå 1083 x 700 x 1020

Nej

500 kg

KM232-2B

Blå 1083 x 700 x 1020

Ja

500 kg

KM232-3

Blå 1283 x 800 x 1020

Nej

500 kg

KM232-3B

Blå 1283 x 800 x 1020

Ja

500 kg

Tillbehör: KM07100, KM07110, KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM145-L

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 260 mm • Nätgavel - höjd 520 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM233-2

Blå 1166 x 700 x 1020

Nej

500 kg

KM233-2B

Blå 1166 x 700 x 1020

Ja

500 kg

KM233-3

Blå 1366 x 800 x 1020

Nej

500 kg

KM233-3B

Blå 1366 x 800 x 1020

Ja

500 kg

Tillbehör: KM07100, KM07110, KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM145-L

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 260 mm • Nätgavel - höjd 520 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM234-2

Blå 1166 x 700 x 1020

Nej

500 kg

KM234-2B

Blå 1166 x 700 x 1020

Ja

500 kg

KM234-3

Blå 1366 x 800 x 1020

Nej

500 kg

KM234-3B

Blå 1366 x 800 x 1020

Ja

500 kg

Tillbehör: KM07100, KM07110, KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM145-L

100

Your workmate


GAVELVAGN

SERIE 200

LÅDVAGN

SERIE 200

BORDSVAGN

SERIE 300

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 260 mm • Nätgavel - höjd 520 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM236-2

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM236-2B

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM236-3

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM236-3B

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM07100, KM07110, KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM145-L

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 260 mm • Nätgavel - höjd 520 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM235-2

Blå 1166 x 700 x 1020

Nej

500 kg

KM235-2B

Blå 1166 x 700 x 1020

Ja

500 kg

KM235-3

Blå 1366 x 800 x 1020

Nej

500 kg

KM235-3B

Blå 1366 x 800 x 1020

Ja

500 kg

Tillbehör: KM07100, KM07110, KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM145-L

• Pulverlackerad med laminatskivor • Avstånd mellan hyllplan 580 mm • Mellanrör 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM337-1

Blå 1100 x 700 x 870

Nej

500 kg

KM337-2

Blå 1100 x 700 x 870

Nej

500 kg

KM337-2B

Blå 1100 x 700 x 870

Ja

500 kg

KM337-3

Blå 1300 x 800 x 870

Nej

500 kg

KM337-3B

Blå 1300 x 800 x 870

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM145-L

www.kongamek.com

101


BORDSVAGN

SERIE 300

BORDSVAGN

SERIE 300

ETAGEVAGN

SERIE 300

• Pulverlackerad med laminatskivor • Avstånd mellan hyllplan 630 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

KM337-EK

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Blå 1200 x 680 x 934

Ja

BELASTNING

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM145-L

• Pulverlackerad med laminatskivor • Avstånd mellan hyllplan 630 mm • 2 fasta, 2 länk elastikhjul, 200 mm PRODUKT

KM337-ERGO

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Blå 1200 x 680 x 934

Ja

BELASTNING

1200 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4, KM145-L

• Pulverlackerad med laminatskivor • Levereras med 4 st hyllplan • Fast handtag på höjd 1040 mm • Avstånd från bottenplatta till första gejdern 300 mm • 300 mm mellan gejdrarna • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 100 kg/hylla PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM338-2

MDF, brun 1000 x 700 x 1800

Nej

500 kg

KM338-2B

MDF, brun 1000 x 700 x 1800

Ja

500 kg

KM338-3

MDF, brun 1200 x 800 x 1800

Nej

500 kg

KM338-3B

MDF, brun 1200 x 800 x 1800

Ja

500 kg

Tillbehör: KM141, KM141-4, KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4

102

Your workmate


GAVELVAGN

SERIE 300

GAVELVAGN

SERIE 300

GAVELVAGN

SERIE 300

• Höjd till lastplan 260 mm • Byglar 25 mm stålrör • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM332-2

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM332-2B

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM332-3

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM332-3B

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM141, KM141-4, KM144, KM144-2, KM144-4, KM145-L, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM07100, KM07110

• Höjd till lastplan 260 mm • Byglar 25 mm stålrör • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM333-2

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM333-2B

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM333-3

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM333-3B

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM141, KM141-4, KM144, KM144-2, KM144-4, KM145-L, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM07100, KM07110

• Pulverlackerad med laminatskivor • Höjd till lastplan 260 mm • Byglar 25 mm stålrör • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM336-2

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM336-2B

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM336-3

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM336-3B

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM141, KM141-4, KM144, KM144-2, KM144-4, KM145-L, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4

www.kongamek.com

103


• Pulverlackerad med laminatskivor • Höjd till lastplan 260 mm • Gavelskivor i laminat höjd 200 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

LÅDVAGN

SERIE 300

LÅDVAGN

SERIE 300

PLATTFORMSVAGN

SERIE 300

PLATTFORMSVAGN

SERIE 300

BELASTNING

KM335-2L

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM335-2LB

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM335-3L

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM335-3LB

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM141, KM141-4, KM144, KM144-2, KM144-4, KM145-L, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM07100, KM07110

• Pulverlackerad med laminatskivor • Höjd till lastplan 260 mm • Gavelskivor i laminat höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM335-2H

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM335-2HB

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM335-3H

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM335-3HB

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM141, KM141-4, KM144, KM144-2, KM144-4, KM145-L, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM07100, KM07110

• Pulverlackerad med laminerat hyllplan • Höjd till lastplan 260 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM330-2

Blå 1000 x 700 x 260

Nej

500 kg

KM330-2B

Blå 1000 x 700 x 260

Ja

500 kg

KM330-3

Blå 1200 x 800 x 260

Nej

500 kg

KM330-3B

Blå 1200 x 800 x 260

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Pulverlackerad med laminerat hyllplan • Höjd till lastplan 260 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM331-2

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM331-2B

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM331-3

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM331-3B

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM141, KM141-4, KM144, KM144-2, KM144-4, KM145-L, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM07100, KM07110

104

Your workmate


BORDSVAGN

SERIE 400

GAVELVAGN

SERIE 400

GAVELVAGN

SERIE 400

• Pulverlackerad • Skivor med 2 mm galvaniserad stålplåt • Avstånd mellan hyllplan 580 mm • Mellanrör 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM437-2

Blå 1100 x 700 x 870

Nej

500 kg

KM437-2B

Blå 1100 x 700 x 870

Ja

500 kg

KM437-3

Blå 1300 x 800 x 870

Nej

500 kg

KM437-3B

Blå 1300 x 800 x 870

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM141, KM141-4, KM144, KM144-2, KM144-4, KM145-L, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM07100, KM07110

• Pulverlackerad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM432-2

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM432-2B

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM432-3

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM432-3B

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Pulverlackerad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM433-2

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM433-2B

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM433-3

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM433-3B

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

www.kongamek.com

105


• Pulverlackerad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

GAVELVAGN

SERIE 400

LÅDVAGN

SERIE 400

LÅDVAGN

SERIE 400

PLATTFORMSVAGN

SERIE 400

BELASTNING

KM436-2

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM436-2B

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM436-3

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM436-3B

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Pulverlackerad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskivor i laminat, höjd 200 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM435-2L

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM435-2LB

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM435-3L

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM435-3LB

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Pulverlackerad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskivor i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM435-2H

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM435-2HB

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM435-3H

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM435-3HB

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Pulverlackerad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM430-2

Blå 1000 x 700 x 260

Nej

500 kg

KM430-2B

Blå 1000 x 700 x 260

Ja

500 kg

KM430-3

Blå 1200 x 800 x 260

Nej

500 kg

KM430-3B

Blå 1200 x 800 x 260

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

106

Your workmate


PLATTFORMSVAGN

SERIE 400

BORDSVAGN

SERIE 500

ETAGEVAGN

SERIE 500

• Pulverlackerad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM431-2

Blå 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM431-2B

Blå 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM431-3

Blå 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM431-3B

Blå 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad med laminatskivor • Höjd till lastplan 260 mm • Avstånd mellan hyllplan 580 mm • Mellanrör 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM537-2

Galvaniserad 1100 x 700 x 870

Nej

500 kg

KM537-2B

Galvaniserad 1100 x 700 x 870

Ja

500 kg

KM537-3

Galvaniserad 1300 x 800 x 870

Nej

500 kg

KM537-3B

Galvaniserad 1300 x 800 x 870

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad med laminatskivor • Levereras med 4 st hyllplan • Fast handtag på höjd 1040 mm • Avstånd från bottenplatta till första gejdern 300 mm • 300 mm mellan hyllplanen • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 100 kg/hylla PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM538-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 1800

Nej

500 kg

KM538-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 1800

Ja

500 kg

KM538-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 1800

Nej

500 kg

KM538-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 1800

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

www.kongamek.com

107


• Elförzinkad med laminatskivor • Höjd till lastplan 260 mm • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

GAVELVAGN

SERIE 500

GAVELVAGN

SERIE 500

GAVELVAGN

SERIE 500

LÅDVAGN

SERIE 500

BELASTNING

KM532-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM532-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM532-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM532-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad med laminatskivor • Höjd till lastplan 260 mm • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM533-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM533-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM533-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM533-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad med laminatskivor • Höjd till lastplan 260 mm • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM536-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM536-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM536-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM536-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad med laminatskivor • Höjd till lastplan 260 mm • Gavelskivor i laminat, höjd 200 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM535-2L

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM535-2LB

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM535-3L

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM535-3LB

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

108

Your workmate


• Elförzinkad med laminatskivor • Höjd till lastplan 260 mm • Gavelskivor i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

LÅDVAGN

SERIE 500

PLATTFORMSVAGN

SERIE 500

PLATTFORMSVAGN

SERIE 500

BORDSVAGN

SERIE 600

BELASTNING

KM535-2H

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM535-2HB

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM535-3H

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM535-3HB

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM530-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 260

Nej

500 kg

KM530-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 260

Ja

500 kg

KM530-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 260

Nej

500 kg

KM530-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 260

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

• Elförzinkad med laminatskiva • Höjd till lastplan 260 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad med laminatskiva • Höjd till lastplan 260 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM531-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM531-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM531-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM531-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad • Skivor med 2 mm galvaniserad stålplåt • Avstånd mellan hyllplan 580 mm • Mellanrör 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM637-2

Galvaniserad 1100 x 700 x 870

Nej

500 kg

KM637-2B

Galvaniserad 1100 x 700 x 870

Ja

500 kg

KM637-3

Galvaniserad 1300 x 800 x 870

Nej

500 kg

KM637-3B

Galvaniserad 1300 x 800 x 870

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

www.kongamek.com

109


• Elförzinkad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

GAVELVAGN

SERIE 600

GAVELVAGN

SERIE 600

GAVELVAGN

SERIE 600

LÅDVAGN

SERIE 600

BELASTNING

KM632-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 260

Nej

500 kg

KM632-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 260

Ja

500 kg

KM632-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM632-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM633-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM633-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM633-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM633-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM636-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM636-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM636-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM636-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskivor i laminat, höjd 200 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM635-2L

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM635-2LB

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM635-3L

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM635-3LB

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

110

Your workmate


• Elförzinkad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Gavelskivor i laminat, höjd 400 mm • Byglar 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

LÅDVAGN

SERIE 600

PLATTFORMSVAGN

SERIE 600

PLATTFORMSVAGN

SERIE 600

BELASTNING

KM635-2H

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Nej

500 kg

KM635-2HB

Galvaniserad 1000 x 700 x 900

Ja

500 kg

KM635-3H

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Nej

500 kg

KM635-3HB

Galvaniserad 1200 x 800 x 900

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM630-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 260

Nej

500 kg

KM630-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 260

Ja

500 kg

KM630-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 260

Nej

500 kg

KM630-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 260

Ja

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

• Elförzinkad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Elförzinkad • Höjd till lastplan 260 mm • Botten med 2 mm galvaniserad stålplåt • Bygel 25 mm stålrör • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM631-2

Galvaniserad 1000 x 700 x 260

Nej

500 kg

KM631-2B

Galvaniserad 1000 x 700 x 260

Ja

500 kg

KM631-3

Galvaniserad 1200 x 800 x 260

Nej

500 kg

KM631-3B

Galvaniserad 1200 x 800 x 260

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

TILLBEHÖR

SERIE 200-600 PRODUKT

BESKRIVNING

KM07100

Ergo Grip 700

KM07110 Ergo Grip 800 KM145-L

Skrivpulpet inkl klämma

KM145-L

KM07100

www.kongamek.com

111


PLATTFORMSVAGN

SERIE 700

PLATTFORMSVAGN

SERIE 700

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 260 mm • Byglar 25 mm stålrör,levereras med 1 bygel • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm

P L AT T F O R M S VA G N A R

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM731-4

Röd 1000 x 600 x 1000

Nej

500 kg

KM731-4B

Röd 1000 x 600 x 1000

Ja

500 kg

KM731-5

Röd 1200 x 700 x 1000

Nej

500 kg

KM731-5B

Röd 1200 x 700 x 1000

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

• Pulverlackerad med laminatskiva • Höjd till lastplan 260 mm • Byglar 25 mm stålrör,levereras med 1 bygel • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM7731-4

Grå 1074 x 600 x 1000

Nej

500 kg

KM7731-4B

Grå 1074 x 600 x 1000

Ja

500 kg

KM7731-5

Grå 1274 x 700 x 1000

Nej

500 kg

KM7731-5B

Grå 1274 x 700 x 1000

Ja

500 kg

Tillbehör: KM144, KM144-2, KM144-4, KM5000, KM5000-2, KM5000-4, KM6000, KM6000-2, KM6000-4, KM141, KM141-4

TILLBEHÖR

SERIE 700 PRODUKT

KM731-44

BESKRIVNING

Bygel

KM731-55

Bygel

760 x 600 760 x 700

KM731-64

Bordsskiva

1000 x 600

KM731-75

Bordsskiva

1200 x 700

KM7731-44

Bygel

760 x 600

KM7731-55

Bygel

760 x 700

KM7731-64

Bordskiva 1000x600

1000 x 600

KM7731-75

Bordsskiva 1200x700

1200 x 700

KM7731-44 & KM7731-64

112

Your workmate

KM731-44 & KM731-64


SKYFFELVAGN • Elförzinkad • Höjd till lastplan 140 mm • Lastplan 750 x 500 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM180-250

Galvaniserad

800 x 500 x 900

BROMS

Nej

BELASTNING

400 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

VOLYMVAGN • Elförzinkad med pulverlackerade handtag • Lastplan 850 x 600/540 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

KM113227

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 1170 x 700 x 980

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

VOLYMVAGN • Elförzinkad med pulverlackerade handtag • Lastplan i tålig plywood 850 x 600/540 mm • Hjul under hyllplanet som skonar ytan på lastplanet vid stackning • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

KM113228

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 1170 x 700 x 980

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

www.kongamek.com

113


VOLYMVAGN • Elförzinkad • Invändiga mått på korg 625 x 110 x 150 mm • Nätmaska på korg 45 x 30 mm • Lastplan i tålig plywoood 850 x 600/540 mm • Hjul under hyllplanet som skonar ytan på lastplanet vid stackning • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 1170 x 700 x 955

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

KM113229

VOLYMVAGN • Elförzinkad • Invändiga mått på korg 625 x 110 x 150 mm • Nätmaska på korg 45 x 30 mm • Lastplan 850 x 600/540 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

KM113230

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 1170 x 700 x 955

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

STOR PLATTFORMSVAGN • Pulverlackerad med lastplan av plywood • Höjd till lastplan 340 mm • Flakets storlek 2000 x 1000 mm • 2 fasta och 2 länkhjul, luftgummi 260 mm PRODUKT

KM20080H

114

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 2150 x 1000 x 1120

BROMS

Nej

BELASTNING

500 kg

Your workmate


STOR PLATTFORMSVAGN • Pulverlackerad med lastplan av plywood • Höjd till lastplan 190 mm • Flakets storlek 2000 x 1000 mm • 2 fasta och 2 länkhjul nylon 125 mm PRODUKT

KM20080L

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 2150 x 1000 x 970

BROMS

Nej

BELASTNING

500 kg

P L AT T F O R M S VA G N A R

STOR PLATTFORMSVAGN • Rödlackerad • Höjd till lastplan 340 mm • Flakets storlek 1400 x 760 mm • 2 fasta och 2 länkhjul, 260 mm luftgummihjul PRODUKT

KM831

FÄRG

DIMENSIONER

Röd 1550 x 760 x 1050

BROMS

Nej

BELASTNING

1200 kg

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM831-BYGEL Extra bygel

TILLBEHÖR

ERGO SOFTGRIP PRODUKT

KM600H

BESKRIVNING

KM600HEM

Ergonomic soft grip Ergonomic soft grip. Neutral utan Kongamek logo.

KM600HEM

www.kongamek.com

KM600H

115


En smidig partner Våra plockvagnar är flexibla och anpassnings-

P L O C K VA G N A R

bara. Med hjälp av olika tillbehör kan de utformas för att fungera optimalt till de arbetsuppgifter som behöver lösas. Kanske en stege som underlättar plockjobb på höjden eller ett mittmonterat hjul för minimal svängradie på trånga ytor? Sida 116–118

Your workmate PLOCKVAGN MODUL 600, KM600

116


PLOCKVAGN 2 PLAN • Elförzinkad med laminatskiva • 2 plan - Höjd övre hyllplan - 770 mm • Avstånd mellan hyllplan 520 mm • Kan monteras med 3 eller 4 länkhjul • 4 länkhjul 125 mm och 2 fasta 200 mm • Belastning: 300 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM8500-2L

Galvaniserad 1300 x 630 x 1100

Nej

300 kg

KM8500-2M

Galvaniserad 900 x 630 x 1100

Nej

300 kg

Tillbehör: KM145-L, KM07401

P L O C K VA G N A R

PLOCKVAGN 3 PLAN • Elförzinkad med laminatskiva • 3 plan - Höjd övre hyllplan - 970 mm • Avstånd mellan hyllplan övre 320 mm, • undre 370 mm • Kan monteras med 3 eller 4 länkhjul • 4 länkhjul 125 mm och 2 fasta 200 mm • Belastning: 300 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM8500-3L

Galvaniserad 1300 x 630 x 1100

Nej

300 kg

KM8500-3M

Galvaniserad 900 x 630 x 1100

Nej

300 kg

Tillbehör: KM145-L, KM07401

TILLBEHÖR

PLOCKVAGN PRODUKT

KM145-L

BESKRIVNING

KM07401

Skrivpulpet inkl klämma Stege

KM145-L

KM07401

www.kongamek.com

117


PLOCKVAGN MODUL 300 • Elförzinkad • Nätstorlek 50 x 50 mm • Kraftig rörkonstruktion ger stabilitet • Stege bara i kombination med hylla/bakstycke • 4 länkhjul 125 mm • Belastning grundvagn: 200 kg • Belastning per hylla: 100 kg • Total belastning: 300 kg PRODUKT

KM300-M12

DIMENSIONER

BROMS

1300 x 625 x 1230

KM300-M12B Galvaniserad

1300 x 625 x 1230

Ja

Galvaniserad

1300 x 625 x 1710

Nej

KM300-M17

P L O C K VA G N A R

FÄRG

Galvaniserad

Nej

KM300-M17B Galvaniserad

1300 x 625 x 1710

Ja

KM300-S12

Galvaniserad

900 x 625 x 1230

Nej

KM300-S12B

Galvaniserad

900 x 625 x 1230

Ja

KM300-S17

Galvaniserad

900 x 625 x 1710

Nej

KM300-S17B

Galvaniserad

900 x 625 x 1710

Ja

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM300-07401 Stege inkl. två handtag KM300-HKM

Trådhylla avtagbar MEDIUM

KM300-HKS

Trådhylla avtagbar SMALL

KM300-HM

Trådhylla fast MEDIUM

KM300-HS

Trådhylla fast SMALL

KM300-HTG

Handtag liggande, Grått

KM300-HTGS Handtagsset stående, Gråa KM300-KA

Kartongavskiljare i aluzink

KM300-MHB

Mittmonterade hjul Ø125 mm

KM300-RM12 Baksidesnät till KM300-M12 KM300-RM17 Baksidesnät till KM300-M17 KM300-RS12

Baksidesnät till KM300-S12

KM300-RS17

Baksidesnät till KM300 S17

KM145-L

Skrivpulpet inkl klämma

PLOCKVAGN MODUL 600 • Elförzinkad • Nätstorlek 50 x 50 mm • Kraftig rörkonstruktion ger stabilitet • Stege bara i kombination med hylla/bakstycke • 4 länkhjul 125 mm • Belastning grundvagn: 300 kg • Belastning per hylla: 150 kg • Total belastning: 600 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

KM600-L17

Galvaniserad

1295 x 810 x 1700

Nej

KM600-L17B

Galvaniserad

1295 x 810 x 1700

Ja

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM600-07401 Stege inkl. två handtag

118

KM600-HKL

Hyllkant 15 mm

KM600-HL

Fast trähylla komplett

KM600-HTG

Handtag liggande Grått

KM600-MHB

Mittmonterade hjul Ø160 mm

KM600-R17

Baksidesnät till KM600-L17

M600-TB

Komplett truckbygelset

KM145-L

Skrivpulpet inkl klämma

Your workmate


För krävande miljöer Våra rostfria vagnar är indelade i Avancerade tillverkningsprocesser och kvalitetssäkrade materialval säkerställer att vagnarna uppfyller alla krav på funktion, hållfasthet och hygien. Läs mer om klassificering av rostfritt på sidan 6. Sida 119–127

R O S T F R I A VA G N A R

korrosivitetsklasser enligt ISO 9223.

Your workmate HELSVETSAT 3 PLAN C3, 18/8, KM60355MRU

119


2 PLAN C2, 18/0 • Höjd till övre hyllplan 680 mm • Avstånd mellan hyllplan 460 mm • Hyllplanets mått 685 x 380 mm • 4 länkhjul, 2 med broms 100 mm • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/0 material matchar kategori C2 FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri

710 x 400 x 805

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

R O S T F R I A VA G N A R

PRODUKT

KM60350

2 PLAN C2, 18/0 • Höjd till övre hyllplan 810 mm • Avstånd mellan hyllplan 590 mm • Hyllplanets mått 825 x 500 mm • 4 länkhjul, 2 med broms 100 mm • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/0 material matchar kategori C2 PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM60354

Rostfri

910 x 590 x 940

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

2 PLAN C2, 18/0 • Höjd till övre hyllplan 695 mm, med sarg 805 mm • Avstånd mellan hyllplan 470 mm • Hyllplanets mått 825 x 500 mm • 4 länkhjul. 2 med broms 100 mm • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/0 material matchar kategori C2

120

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM60357

Rostfri

910 x 590 x 940

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

Your workmate


2 PLAN C2, 18/0 • Enkel rostfri vagn i 2 plan med sarg. • Släta hyllplan som gör den lätt att torka av. • Levereras omonterad. • Anpassad för barn i förskolor. PRODUKT

FÄRG

KM60357-MINI Rostfri

DIMENSIONER

530 x 375 x 550

BROMS

Ja

BELASTNING

80 kg

R O S T F R I A VA G N A R

2 PLAN C3, 18/8 • Höjd till övre hyllplan 835 mm • Avstånd mellan hyllplan 590 mm • Hyllplanets mått 825 x 500 mm • 4 länkhjul, 2 med broms, precisionkullager 125 mm • Hela vagnen är rostfri - även hjulen • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM60354-S

Rostfri

910 x 590 x 965

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

2 PLAN C3, 18/8 • Höjd till övre hyllplan 850 mm • Avstånd mellan hyllplan 590 mm • Hyllplanets mått 835 x 515 mm • 4 länkhjul, 2 med broms, precisionkullager 125 mm • Hela vagnen är rostfri - även hjulen • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 PRODUKT

KM60364-D

FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri 900 x 600 x 1000

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

www.kongamek.com

121


3 PLAN C2, 18/0 • Höjd till övre hyllplan 680 mm • Avstånd mellan hyllplan 200 mm • Hyllplanets mått 685 x 380 mm • 4 länkhjul. 2 med broms 100 mm • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/0 material matchar kategori C2 FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri

710 x 400 x 805

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

R O S T F R I A VA G N A R

PRODUKT

KM60351

3 PLAN C2, 18/0 • Höjd till övre hyllplan 810 mm • Avstånd mellan hyllplan 280 mm • Hyllplanets mått 825 x 500 mm • 4 länkhjul. 2 med broms 100 mm • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/0 material matchar kategori C2 PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM60355

Rostfri

910 x 590 x 940

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

3 PLAN C3, 18/8 • Höjd till övre hyllplan 835 mm • Avstånd mellan hyllplan 280 mm • Hyllplanets mått 825 x 500 mm • 4 länkhjul, 2 med broms, 125 mm precisionskullager • Hela vagnen är rostfri - även hjulen • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3

122

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM60355-S

Rostfri

910 x 590 x 965

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

Your workmate


3 PLAN C3, 18/8 • Höjd till övre hyllplan 850 mm • Avstånd mellan hyllplan 280 mm • Hyllplanets mått 835 x 515 mm • 4 länkhjul, 2 med broms, 125 mm precisionskullager • Hela vagnen är rostfri - även hjulen • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 PRODUKT

KM60365-D

FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri 900 x 600 x 1000

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

R O S T F R I A VA G N A R

4 PLAN C2, 18/0 • Höjd till övre hyllplan 1125 mm • Avstånd mellan hyllplan 280 mm • Hyllplanets mått 825 x 500 mm • 4 länkhjul. 2 med broms 100 mm • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/0 material matchar kategori C2 PRODUKT

KM60356

FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri 910 x 590 x 1260

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

BORDSVAGN • Elförzinkad med hyllplan av spånskiva, klädd med 1 mm rostfri plåt • Höjd till övre hyllplan 870 mm • Avstånd mellan hyllplan 450 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM271

Galvaniserad 1000 x 580 x 870

Nej

200 kg

KM271B

Galvaniserad 1000 x 580 x 870

Ja

200 kg

www.kongamek.com

123


• Elförzinkad med hyllplan av spånskiva, klädd med 1 mm rostfri plåt • Höjd till övre hyllplan 870 mm • Avstånd mellan hyllplan 450 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

R O S T F R I A VA G N A R

FÄRG

DIMENSIONER

KM272

Galvaniserad

840 x 430 x 970

BROMS

Nej

200 kg

KM272B

Galvaniserad

840 x 430 x 970

Ja

200 kg

BELASTNING

• Helsvetsad vagn i 2 plan. Vagnen är anpassad för att användas till bl.a. • livsmedelshantering och kök där det ställs tuffa krav. • Finns som standard i 17 modeller. • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Ja

200 kg

KM60354MRM Rostfri 825 x 575 x 1010

Ja

200 kg

KM60367MRM Rostfri 1075 x 575 x 1010

Ja

200 kg

• Helsvetsad vagn i 2 plan. Vagnen är anpassad för att användas till bl.a. • livsmedelshantering och kök där det ställs tuffa krav. • Finns som standard i 17 modeller. • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 FÄRG

DIMENSIONER

KM60350MRU

Rostfri

650 x 440 x 900

Ja

200 kg

KM60354MRU

Rostfri

825 x 575 x 900

Ja

200 kg

KM60367MRU

Rostfri 1075 x 575 x 900

Ja

200 kg

BROMS

124

FÄRG

DIMENSIONER

HELSVETSAT 2 PLAN C3, 18/8

BELASTNING

• Helsvetsad vagn i 3 plan. Vagnen är anpassad för att användas till bl.a. • livsmedelshantering och kök där det ställs tuffa krav. Finns som standard i • 17 modeller. • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 PRODUKT

HELSVETSAT 2 PLAN C3, 18/8

BELASTNING

KM60350MRM Rostfri 650 x 440 x 1010

PRODUKT

BORDSVAGN

BROMS

BELASTNING

KM60351MRM Rostfri 650 x 440 x 1010

Ja

200 kg

KM60355MRM Rostfri 825 x 575 x 1010

Ja

200 kg

KM60368MRM Rostfri 1075 x 575 x 1010

Ja

200 kg

Your workmate

HELSVETSAT 3 PLAN C3, 18/8


HELSVETSAT 3 PLAN C3, 18/8 • Helsvetsad vagn i 3 plan. Vagnen är anpassad för att användas till bl.a. • livsmedelshantering och kök där det ställs tuffa krav. Finns som standard i • 17 modeller. • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 FÄRG

DIMENSIONER

KM60351MRU

PRODUKT

Rostfri

650 x 440 x 900

BROMS

Ja

BELASTNING

200 kg

KM60355MRU

Rostfri

825 x 575 x 900

Ja

200 kg

KM60368MRU

Rostfri 1075 x 575 x 900

Ja

200 kg

R O S T F R I A VA G N A R

HELSVETSAT 4 PLAN C3, 18/8 • Hög helsvetsad vagn i 4 plan utan handtag. Vagnen är anpassad för att • användas till bl.a. livsmedelshantering och kök där det ställs tuffa krav. • Finns som standard i 17 modeller. • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 PRODUKT

KM60356MRU

FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri 1075 x 575 x 1650

BROMS

Ja

BELASTNING

200 kg

HELSVETSAT 4 PLAN C3, 18/8 • Hög helsvetsad vagn i 5 plan utan handtag. Vagnen är anpassad för att • användas till bl.a. livsmedelshantering och kök där det ställs tuffa krav. • Finns som standard i 17 modeller. • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 PRODUKT

KM60369MRU

FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri 1075 x 575 x 1650

BROMS

Ja

BELASTNING

200 kg

www.kongamek.com

125


R O S T F R I A VA G N A R

• Höjd till lastplan 180 mm • Lastplan 825 x 520 mm • 4 länkhjul, 2 med broms 100 mm • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/0 material matchar kategori C2 PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM60360

Rostfri

880 x 500 x 940

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

• Helsvetsad platåvagn som finns som standard i två modeller, låg och hög. • Vagnen är anpassad för att användas till bl.a. livsmedelshantering och kök • där det ställs tuffa krav. • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 PRODUKT

KM60360MR

FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri

880 x 575 x 905

BROMS

Ja

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri

700 x 435 x 905

BROMS

Ja

200 kg

126

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Rostfri

850 x 490 x 925

BROMS

Ja

PLATTFORMSVAGN C3, 18/8

BELASTNING

200 kg

• Höjd till lastplan 470 mm • Lastplan 760 x 440 mm • 4 länkhjul, 2 med broms 100 mm • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/0 material matchar kategori C2

KM60363

PLATTFORMSVAGN C3, 18/8

BELASTNING

• Helsvetsad platåvagn som finns som standard i två modeller, låg och hög. • Vagnen är anpassad för att användas till bl.a. livsmedelshantering och kök • där det ställs tuffa krav. • Kongameks rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongameks rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongameks helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3

KM60363MR

PLATTFORMSVAGN C2, 18/0

BELASTNING

100 kg

Your workmate

PLATÅVAGN C2, 18/0


PLATÅVAGN C3, 18/8 • Höjd till lastplan 495 mm • Lastplan 760 x 440 mm • 4 länkhjul, 2 med broms, precisionkullager 125 mm • Hela vagnen är rostfri - även hjulen • Kongamek rostfria vagnar och klassning enligt ISO 9223 • Kongamek rostfria vagnar enligt 18/8 material matchar kategori C3 • Kongamek helsvetsade rostfria vagnar med EN 1.4301 material matchar • kategori C3 PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM60363-S

Rostfri

880 x 500 x 965

BROMS

-

BELASTNING

100 kg

R O S T F R I A VA G N A R

RULLBORD • Elförzinkad med hyllplan av spånskiva, klädd med 1 mm rostfriplåt • Höjd till övre hyllplan 885 mm • 4 länkhjul 100 mm FÄRG

DIMENSIONER

KM270

PRODUKT

Galvaniserad

605 x 605 x 885

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

KM270B

Galvaniserad

605 x 605 x 885

Ja

150 kg

SÄCKSTÄLLNING Helsvetsad rostfri vagn avsedd för 60 liters sopsäck. Anpassad för att användas till bl.a. livsmedelshantering och kök där det ställs tuffa krav. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM3029MR

Rostfri

350 x 350 x 750

BROMS

Ja

BELASTNING

60 L

KM3029MR-S

Rostfri

350 x 350 x 750

Ja

60 L

www.kongamek.com

127


R U L L C O N TA I N E R S

Lösningar för alla behov Vi erbjuder ett brett utbud av rullcontainers för all slags hantering. Välj mellan nätvagnar, ­säkerhetscontainers eller rullcontainers som även erbjuder stackningsbara alternativ. Sida 128–138

Your workmate SÄKERHETSCONTAINER, KM120510

128


PAKETVAGN • Elförzinkad med träbotten • Centalbroms • 2 dörrar på 750 mm sidan • Nätets maska 65 x 65 mm • Invändigt mått 1150 x 700 x 1500 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 125 mm • Belastning 800 kg PRODUKT

KM80-S

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 1200 x 750 x 1695

BROMS

Ja

BELASTNING

800 kg

Tillbehör: KM80-H

R U L L C O N TA I N E R S

RULLCONTAINER 2 SIDOR Liten flexibel elzinkad wellpapp rullcontainer med 50mm maskor i botten. 4st 75mm länkhjul varav 2 med broms. Ideal för lagring/förflyttning av kartong/ skivor. PRODUKT

KM53631002

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 530 x 630 x 1000

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

RULLCONTAINER 2 SIDOR Liten flexibel vit pulverlackerad wellpapp rullcontainer för kontor med 50mm maskor i botten. 4st 75mm länkhjul varav 2 med broms. Ideal för lagring/ förflyttning av kartong/skivor. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM53631002W Vit 530 x 630 x 1000

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

www.kongamek.com

129


RULLCONTAINER 2 SIDOR • Elförzinkad • Monteras utan verktyg • Öppning på 720 mm sidan • Invändigt mått: 660 x 740 x 1640 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

KM72801802

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 720 x 800 x 1800

Nej

400 kg

KM72801802B Galvaniserad 720 x 800 x 1800

Ja

400 kg

R U L L C O N TA I N E R S

Tillbehör: KM072080Z, KMFACK-4, KMR1, KMS1

RULLCONTAINER 3 SIDOR • Elförzinkad • Nätets maska 105 x 350 mm • Monteras utan verktyg • Öppning på 1200 mm sidan • Invändigt mått: 1140 x 760 x 1640 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM120801803 Galvaniserad 1200 x 800 x 1800

Nej

400 kg

KM120801803B Galvaniserad 1200 x 800 x 1800

Ja

400 kg

Tillbehör: KM120080ZP

RULLCONTAINER 3 SIDOR • Elförzinkad • Monteras utan verktyg • Öppning på 720 mm sidan • Invändigt mått: 660x 800 x 1640 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

KM72801803

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 720 x 800 x 1800

Nej

400 kg

KM72801803B Galvaniserad 720 x 800 x 1800

Ja

400 kg

Tillbehör: KM072080Z

130

Your workmate


RULLCONTAINER 4 SIDOR • Elförzinkad • Nätets maska 50 x 50 mm • Monteras utan verktyg • Inkl. 1 halvhängd grind på 1200 mm sidan • Invändigt mått: 1140 x 760 x 1640 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

KM0170H4M10

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS BELASTNING

Galvaniserad 1200 x 800 x 1835

Nej

400 kg

KM0170H4M10B Galvaniserad 1200 x 800 x 1835

Ja

400 kg

Tillbehör: KM120080ZP

R U L L C O N TA I N E R S

RULLCONTAINER 4 SIDOR • Elförzinkad • Nätets maska 105 x 350 mm • Monteras utan verktyg • Inkl. 1 halvhängd grind på 1200 mm sidan • Invändigt mått: 1140 x 800 x 1640 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM120801804 Galvaniserad 1200 x 800 x 1800

Nej

400 kg

KM120801804B Galvaniserad 1200 x 800 x 1800

Ja

400 kg

Tillbehör: KM120080ZP

RULLCONTAINER 4 SIDOR • Elförzinkad • Nätets maska 105 x 350 mm • Monteras utan verktyg • Inkl. 1 halvhängd grind på 2000 mm sidan • Invändigt mått: 1940 x 740 x 1640 mm • 2 fasta och 4 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM200801804 Galvaniserad 2000 x 800 x 1800

Nej

400 kg

KM200801804B Galvaniserad 2000 x 800 x 1800

Ja

400 kg

www.kongamek.com

131


RULLCONTAINER 4 SIDOR • Elförzinkad • Monteras utan verktyg • Inkl. 1 halvhängd grind på 720 mm sidan • Invändigt mått: 660 x800 x 1640 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

KM72801804

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 720 x 800 x 1800

Nej

400 kg

KM72801804B Galvaniserad 720 x 800 x 1800

Ja

400 kg

R U L L C O N TA I N E R S

Tillbehör: KM072080Z

RULLCONTAINER 4 SIDOR • Elförzinkad • Monteras utan verktyg • Öppning 2 dörrar på 720 mm sidan • Invändigt mått: 660 x 740 x 1640 mm • 2 svängbara och 2 fasta hjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

KM72801804-D

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS BELASTNING

Galvaniserad 720 x 800 x 1800

Nej

400 kg

KM72801804-DB Galvaniserad 720 x 800 x 1800

Ja

400 kg

Tillbehör: KM072080Z

RULLCONTAINER 4 SIDOR • Elförzinkad • Öppning 2 dörrar på 800 mm sidan • Nätets maska 105 x 350 mm • Invändigt mått: 1140 x 740 x 1640 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 125 mm • Belastning 600 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM801201802 Galvaniserad 1200 x 800 x 1800

Nej

600 kg

KM801201802B Galvaniserad 1200 x 800 x 1800

Ja

600 kg

Tillbehör: KM801201802-H

132

Your workmate


RULLCONTAINER PLASTBOTTEN Rullcontainer med 2 sidor och hygienisk plastbotten för många användningsområden. Som tillbehör finns bl.a. säkerhetsband som förhindar din last att falla ur. Enkel montering utan verktyg. Levereras omonterad. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM72811802P Galvaniserad 725 x 810 x 1800

BROMS

Nej

BELASTNING

400 kg

Tillbehör: KM072080Z

R U L L C O N TA I N E R S

RULLCONTAINER PLASTBOTTEN Rullcontainer med 3 sidor och hygienisk plastbotten för många användningsområden. Som tillbehör finns bl.a. säkerhetsband som förhindar din last att falla ur. Enkel montering utan verktyg. Levereras omonterad. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM72811803P Galvaniserad 725 x 810 x 1800

BROMS

Nej

BELASTNING

400 kg

Tillbehör: KM072080Z

RULLCONTAINER PLASTBOTTEN Rullcontainer med 4 sidor och hygienisk plastbotten för många användningsområden. På kortsidan finns en halvhängd grind som går att dela på mitten. Enkel montering utan verktyg. Levereras omonterad. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM72811804P Galvaniserad 725 x 810 x 1800

BROMS

Nej

BELASTNING

400 kg

Tillbehör: KM072080Z

www.kongamek.com

133


RULLCONTAINER STACKNINGSBAR • Elförzinkad, stackningsbar • Nätets maska 105 x 395 mm • Öppning på 800 mm sidan • Invändigt mått: 780 x 670 x 1600 mm • Monteras utan verktyg • 1 hylla ingår • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM2000

Galvaniserad 800 x 730 x 1910

Nej

400 kg

KM2000B

Galvaniserad 800 x 730 x 1910

Ja

400 kg

R U L L C O N TA I N E R S

Tillbehör: KM072080Z, KMR1, KMS1, KMFACK-4

RULLCONTAINER STACKNINGSBAR • Elförzinkad, stackningsbar • Nätets maska 105 x 395 mm • Öppning på 800 mm sidan • Invändigt mått: 780 x 670 x 1600 mm • Monteras utan verktyg • 1 hylla ingår • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM2000-3

Galvaniserad 850 x 720 x 1740

Nej

400 kg

KM2000-3B

Galvaniserad 850 x 720 x 1740

Ja

400 kg

Tillbehör: KM072080Z, KMR1, KMS1, KMFACK-4

RULLCONTAINER STACKNINGSBAR • Elförzinkad, stackningsbar • Nätets maska 130x 260 mm • Öppning på 720 mm sidan • Invändigt mått: 810 x 660 x 1520 mm • Avstånd mellan botten och hyllplan 750 mm • Botten och hyllplan går att vika upp • Hyllplan ingår • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM2000-4

Galvaniserad 850 x 720 x 1740

Nej

400 kg

KM2000-4B

Galvaniserad 850 x 720 x 1740

Ja

400 kg

Tillbehör: KM072080Z, KMR1, KMS1, KMFACK-4

134

Your workmate


RULLCONTAINER STACKNINGSBAR • Elförzinkad, stackningsbar • Nätets maska 125x 300 mm • Öppning på 700 mm sidan • Invändigt mått: 800 x 660 x 1400 mm • Botten går att vika upp • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

KM2000-S

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 800 x 700 x 1570

BROMS

Nej

BELASTNING

400 kg

Tillbehör: KM072080Z, KMR1, KMS1, KMFACK-4

R U L L C O N TA I N E R S

RULLCONTAINER STACKNINGSBAR • Elförzinkad, stackningsbar • Nätets maska 50 x 50 mm • Öppning på 820 mm sidan • Invändigt mått: 810 x 660 x 1500 mm • Monteras utan verktyg • 1 hylla inkl. tak • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM2010

Galvaniserad 850 x 720 x 1770

Nej

400 kg

KM2010B

Galvaniserad 850 x 720 x 1770

Ja

400 kg

Tillbehör: KM072080Z, KMR1, KMS1, KMFACK-4

RULLCONTAINER TRÄBOTTEN • Elförzinkad med träbotten • 2 dörrar på 750 mm sidan • Nätets maska 65 x 65 mm • Invändigt mått 1150 x 700 x 1500 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 125 mm • Belastning 800 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM80

Galvaniserad 1200 x 750 x 1700

Nej

800 kg

KM80B

Galvaniserad 1200 x 750 x 1700

Ja

800 kg

Tillbehör: KM80-H, KM6000-2

www.kongamek.com

135


RULLCONTAINER TRÄBOTTEN • Elförzinkad med träbotten • Nätets maska 150 x 320 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 125 mm • Invändigt mått 800 x 680 x 1400 mm • Belastning 400 kg • Som tillbehör finns extra hylla och säkerhetsband. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM84

Galvaniserad 800 x 710 x 1600

Nej

400 kg

KM84B

Galvaniserad 800 x 710 x 1600

Ja

400 kg

R U L L C O N TA I N E R S

Tillbehör: KM84-H, KMR1, KMS1

RULLCONTAINER TRÄBOTTEN • Elförzinkad med träbotten • 2 dörrar på 750 mm sidan • Nätets maska 100 x 380 mm • Invändigt mått 1150 x 700 x 1500 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 125 mm • Belastning 800 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM86

Galvaniserad 1200 x 750 x 1700

Nej

800 kg

KM86B

Galvaniserad 1200 x 750 x 1700

Ja

800 kg

Tillbehör: KM86-H, KM6000-2

RULLCONTAINER TRÄBOTTEN • Elförzinkad med träbotten • 1 halvhängd grind på 845 sidan • Nätets maska 90 x 370 mm • Invändigt mått 820 x 600 x 1190 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 125 mm • Belastning 500 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM88

Galvaniserad 845 x 630 x 1390

Nej

500 kg

KM88B

Galvaniserad 845 x 630 x 1390

Ja

500 kg

Tillbehör: KM88-H

136

Your workmate


RULLCONTAINER TRÄBOTTEN • Elförzinkad med träbotten • 1 halvhängd grind på 1200 mm sidan • Nätets maska 110 x 530 mm • Invändigt mått 1160 x 760 x 1200 mm • 2 fasta och 2 länkhjul 125 mm • Belastning 500 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM89

Galvaniserad 1200 x 800 x 1420

Nej

500 kg

KM89B

Galvaniserad 1200 x 800 x 1420

Ja

500 kg

R U L L C O N TA I N E R S

SÄKERHETSCONTAINER • Elförzinkad • Öppning på 720 mm sidan • Nätets maska 50 x 50 mm • Monteras utan verktyg • Inkl. tak • 2 fasta och 2 länkhjul, 100 mm • Belastning 400 kg • Invändigt mått 660 x 740 x 1640 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM1200

Galvaniserad 720 x 830 x 1840

Nej

400 kg

KM1200B

Galvaniserad 720 x 830 x 1840

Ja

400 kg

Tillbehör: KM072080Z

SÄKERHETSCONTAINER • Elförzinkad • Öppning på 1200 mm sidan • Nätets maska 50 x 50 mm • Monteras utan verktyg • 2 fasta och 2 länkhjul, 125 mm • Belastning 600 kg • Invändigt mått 1140x 740 x 1640 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM120510

Galvaniserad 1200 x 800 x 1870

Nej

600 kg

KM120510B

Galvaniserad 1200 x 800 x 1870

Ja

600 kg

Tillbehör: KM120080ZP

www.kongamek.com

137


SÄKERHETSCONTAINER • Elförzinkad • Öppning på 720 mm sidan • Nätets maska 50 x 50 mm • Monteras utan verktyg • 2 fasta och 2 länkhjul, 100 mm • Belastning 400 kg • Invändigt mått 660x 740 x 820 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 720 x 830 x 1000

Nej

400 kg

KM1210B

Galvaniserad 720 x 830 x 1000

Ja

400 kg

R U L L C O N TA I N E R S

KM1210

TRÅDVAGN • Elförzinkad • Nätets maska 50 x 50 mm • Monteras utan verktyg • Hyllplan kan monteras lutande • 2 fasta och 2 länkhjul 100 mm • Belastning 400 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM1091

Galvaniserad 1150 x 665 x 1790

Nej

400 kg

KM1091B

Galvaniserad 1150 x 665 x 1790

Ja

400 kg

Tillbehör: KM1091-H, KM143-11, KM143-13, KM143-15, KMS1, KMR1, KMFACK-4, KM143-16, KM143-14, KM143-12

TILLBEHÖR

RULLCONTAINER PRODUKT

BESKRIVNING

KM072080Z

DIMENSIONER

720 x 800

KM1091-H

Extra hylla

1085 x 605

KM120080ZP

Extra hylla

1200 x 800

KM2000X800

Extra hylla

1870 x 730

KM801201802-H

Hyllplan till KM801201802

1200 x 800

KMFACK-4

Fack A4 till nätvagnar

KMR1

Rött säkerhetsband L=900 mm

KMS1

Svart säkerhetsband 550-800 mm

KMR1

138

Extra hylla

KMS1

KMFACK-4

Your workmate

KM1091-H


S E R V E R I N G S VA G N A R

Service med finess I restauranger, storkök och matsalar möter vi den – serveringsvagnen. Den finns i en mängd olika utföranden, där det ofta är de små ­detaljerna som gör skillnaden. Möt våra snygga och praktiska lösningar som erbjuder service med finess. Sida 139–142

Your workmate SERVERINGSVAGN, X2005

139


BRICKVAGN • Elförzinkad med 25mm stålrör • För plåt 540x440mm • Plats för 18st plåtar • 4st länkhjul 100mm

S E R V E R I N G S VA G N A R

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM160

Galvaniserad 600 x 440 x 1880

Nej

150 kg

KM160B

Galvaniserad 600 x 440 x 1880

Ja

150 kg

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM160P

Plåt till backställ

BRICKVAGN • Elförzinkad med 25mm stålrör • För plåt 540x440mm • Plats för 36st plåtar • 4st länkhjul 100mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM161

Galvaniserad 600 x 440 x 1880

Nej

150 kg

KM161B

Galvaniserad 600 x 440 x 1880

Ja

150 kg

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM160P

Plåt till backställ

BRICKVAGN • Pulverlackerad • För brickor 400x300mm • Plats för 14st brickor, brickor ingår ej • 4st 125mm länkhjul, varav 2st med broms PRODUKT

KM882-14

FÄRG

DIMENSIONER

Vit 720 x 430 x 1095

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

TILLBEHÖR

140

PRODUKT

BESKRIVNING

KM882-B

Bricka 40x30

Your workmate


PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

KM1620-AA

Antracitgrå

770 x 495 x 960

Ja

KM1620-BV Blå

770 x 495 x 960

Ja

KM1620-AR

Antracitgrå

770 x 495 x 960

Ja

KM1620-VA Vit

770 x 495 x 960

Ja

KM1620-AV

Antracitgrå

770 x 495 x 960

Ja

KM1620-VR Vit

770 x 495 x 960

Ja

KM1620-BA

Blå

770 x 495 x 960

Ja

KM1620-VV Vit

770 x 495 x 960

Ja

KM1620-BR

Blå

770 x 495 x 960

Ja

• Pulverlackerad med 3 lösa brickor • Höjd till översta hyllplan 820 mm • Avstånd mellan hyllplan 290 mm • Bricka i plast, 600 x 45 mm • Belastning 150kg

KM1620-AA

S E R V E R I N G S VA G N A R

SERVERINGSVAGN

Tillbehör: KM60364, KM60365, KM60366

KM1620-AR

KM1620-AV

KM1620-BA

KM1620-BR

KM1620-BV KM1620-VA KM1620-VR KM1620-VV

www.kongamek.com

141


KROMAD SERVERINGSVAGN • Kromad med laminatskiva • Höjd till översta hyllpan 810 mm • Avstånd mellan hyllplan 250 mm • Hyllplanet 750 x 450 mm • Svart plastat handtag • 4 länkhjul varav 2 men broms 125 mm PRODUKT

FÄRG

Trä, bok

DIMENSIONER

900 x 500 x 990

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

S E R V E R I N G S VA G N A R

KM30CR

SERVERINGSVAGN • Pulverlackerad med hyllplan av laminat • Höjd till översta hyllplan 710 mm • Avstånd mellan hyllplan 400 mm • 4 länkhjul varav 2 med broms, 100 mm • Som tillbehör finns en smidig låda som passar alla vagnar och hyllor • med slät underdel FÄRG

DIMENSIONER

X2005

PRODUKT

Vit

765 x 520 x 895

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

X2005-B

Blå

765 x 520 x 895

Ja

100 kg

Tillbehör: X2005-L

TILLBEHÖR

SERVERINGSVAGN PRODUKT

BESKRIVNING

DIMENSIONER

PRODUKT

BESKRIVNING

DIMENSIONER

KM60364

Bricka Röd 3/pkt

600 x 450

X2005-L

Låda med glidskena

420 x 265 x 105

KM60365

Bricka Vit 3/pkt

600 x 450

KM60366

Bricka AntracitGrå 3/pkt

600 x 450

KM60364

142

KM60365

KM60366

Your workmate

X2005-L


S K I V VA G N A R

Klara skivan Våra skivvagnar är indelade i olika nivåer ­beroende på behoven i din verksamhet. De mindre lösningarna klarar lättare m ­ aterial ­medan de större är byggda för fler skivor och högre vikter. Här finns också möjlighet att ­komplettera med fler byglar. Sida 143–146

Your workmate LÄTT SKIVVAGN, KM839

143


LÄTT SKIVVAGN

• Pulverlackerad med elförzinkade byglar och vit laminatskiva • Flakhöjd 190 mm • Avstånd mellan byglar 135 mm • 5 byglar ingår • 4 länkhjul med broms, 125 mm • Belastning 150 kg PRODUKT

S K I V VA G N A R

KM839

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Blå 1000 x 700 x 690

Ja

BELASTNING

150 kg

SKIVVAGN

• Pulverlackerad/elförzinkad • Arbetshöjd 900 mm • Justerbar för olika skivstorlekar • 2 punkteringsfria hjul 300 x 100 mm • 4 svängbara hjul varav 2 med broms, 160 mm • Belastning: 500 kg PRODUKT

KM08200

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Blå 1900 x 700 x 1470

Ja

BELASTNING

500 kg

SKIVVAGN

• Pulverlackad/elförzinkad • Lastbredd i botten 140 mm • 2 fasta och 2 länkhjul, massivgummi, 200 mm • Belastning: 500 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM08400

Galvaniserad 1000 x 700 x 1380

Nej

500 kg

KM08400B

Galvaniserad 1000 x 700 x 1380

Ja

500 kg

Tillbehör: KM08450

SKIVVAGN

• Pulverlackerad • Gummiklädd lastyta • Lastbredd 160 mm • Luftgummihjul 260 x 85 mm • Belastning: 200 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM142650

Gul

490 x 380 x 260

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

Tillbehör: FS284, FS307

144

Your workmate


SKIVVAGN

• Pulverlackerad • Gummiklädd lastyta • Lastbredd 160 mm • Punkteringsfria hjul, diameter 260 mm • Belastning: 200 kg PRODUKT

KM142650PL

FÄRG

DIMENSIONER

Gul

490 x 380 x 260

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM142652

Gul

800 x 380 x 900

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

S K I V VA G N A R

SKIVVAGN

• Pulverlackerad • Gummiklädd lastyta • Lastbredd 160 mm • Luftgummihjul 260 x 85 mm • Belastning: 200 kg

Tillbehör: FS284, FS307

• Kärra med utdragbart handtag vilket ger en stabil hantering av stor tung last. • Längd 1707 mm, fullt utdraget läge 2117 mm. • Lastyta i tålig plywood. Levereras omonterad. PRODUKT

KM142654-R

FÄRG

DIMENSIONER

Röd 1707 x 540 x 1122

BROMS

Nej

SKIVVAGN

BELASTNING

200 kg

Tillbehör: LUFT260, FS284, FS307

SKIVVAGN

• Pulverlackerad • 2 handtagsfästen som gör att handtaget blir vändbart • Längd: 600 mm, med draghandtag 1600 mm • Lastbredd 90 mm • Luftgummihjul 260 mm • Belastning: 200 kg PRODUKT

KM213

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 1600 x 600 x 800

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

Tillbehör: FS284, FS307

www.kongamek.com

145


SKIVVAGN • Elförzinkad plåt • Plats för 7 byglar • Levereras med 2 byglar • Höjd till plattform 265 mm • Avstånd mellan byglar 77 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 500 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM439

Galvaniserad 1250 x 700 x 945

Nej

500 kg

KM439B

Galvaniserad 1250 x 700 x 945

Ja

500 kg

S K I V VA G N A R

Tillbehör: KM439-L, KM439-S, KM139-33

SKIVVAGN • Elförzinkad med platta av laminat • Plats för 9 byglar • Levereras med 2 byglar • Höjd till lastplan 282 mm • Avstånd mellan byglar 64 mm • 2 fasta, 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm • Belastning: 500 kg FÄRG

DIMENSIONER

KM539

PRODUKT

Galvaniserad

890 x 800 x 940

BROMS

Nej

BELASTNING

500 kg

KM539B

Galvaniserad

890 x 800 x 940

Ja

500 kg

Tillbehör: KM139-11

TILLBEHÖR

SKIVVAGN PRODUKT

BESKRIVNING

DIMENSIONER

KM439-L

Lådsats till skivvagn

1200 x 270 x 5

KM439-S

Vägg till skivvagn

KM08450

Grenställsats

KM139-11

KM439-L

146

Extra bygel

KM439-S

Your workmate

KM08450


Förflytta dig snabbt och smidigt Sparkcykeln tar dig snabbt och effektivt ­mellan fotplatta med greppsäkert material ger ökad säkerhet och komfort. Välj mellan tvåhjuling för snabb förflyttning eller trehjuling med flak för lastförmåga. Sida 147–148

S PA R K C Y K L A R

arbetsplatserna. Gummerade handtag och

Your workmate SPARKCYKEL, KM07350

147


Sparkcykel för snabb och säker förflyttning mellan arbetsplatser. Gummerade handtag för ergonomiskt grepp. Fotplatta med Anstislip yta för säker fotplacering samt ringklocka. PRODUKT

S PA R K C Y K L A R

KM07340

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Galvaniserad 1230 x 645 x 1070

Ja

BELASTNING

150 kg

Sparkcykel för snabb och säker förflyttning mellan arbetsplatser. Gummerade handtag för ergonomiskt grepp. Fotplatta med Anstislip yta för säker fotplacering samt ringklocka. Punkteringfria hjul. PRODUKT

KM07340PF

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Galvaniserad 1230 x 645 x 1070

Ja

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Grå 1470 x 700 x 1000

Ja

SPARKCYKEL

BELASTNING

150 kg

Sparkcykel för snabb och säker förflyttning mellan arbetsplatser. Gummerade handtag för ergonomiskt grepp. Fotplatta med Anstislip yta för säker fotplacering, Ringklocka. 10 cm sarg i form av rör runt lastytan.

KM07350

SPARKCYKEL

SPARKCYKEL

BELASTNING

200 kg

Tillbehör: KM07350-H, KM145-L

TILLBEHÖR

SPARKCYKEL

148

PRODUKT

BESKRIVNING

KM07350-H

Extra hylla till sparkcykel

KM145-L

Skrivpulpet inkl klämma

Your workmate


Spridarvagnar finns i olika modeller. De är utrustade med regnskydd och justerbara klaffar som reglerar spridningen. Sida 149–150

S P R I D A R VA G N A R

Fastighetsskötarens bästa vän

Your workmate SALTSPRIDARE, KM945

149


SALTSPRIDARE • Med regnskydd • Spridareal på upp till 3 meter • Luftgummihjul 300 x 75 mm • Kapacitet: 22 kg/ 21 L PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Röd 1000 x 530 x 900

Nej

BELASTNING

21 kg

S P R I D A R VA G N A R

KM944

SALTSPRIDARE • Med regnskydd och behållare med skärm • Rostfritt handtag • Justerbara klaffar som reglerar spridningen • Spridaraeral på upp till 3 meter • Luftgummihjul 300 x 100 mm • Kapacitet: 37 kg/34L PRODUKT

KM945

FÄRG

DIMENSIONER

Röd

770 x 580 x 900

BROMS

Nej

BELASTNING

34 kg

SALTSPRIDARE • Med regnskydd och behållare med skärm • Rostfritt handtag • Justerbara klaffar som reglerar spridningen • Spridaraeral på upp till 3 meter • Luftgummihjul 360 x 130 mm • Kapacitet: 57 kg/53L PRODUKT

KM946

150

FÄRG

DIMENSIONER

Röd

900 x 840 x 900

BROMS

Nej

BELASTNING

53 kg

Your workmate


Vårt sortiment av torkvagnar lämnar inte ­mycket åt slumpen. Här hittar du torkvagnar för i stort sett alla användningsområden. Sida 151–154

T O R K VA G N A R

Effektivisera torkprocessen

Your workmate TORKVAGN, KM152979

151


T O R K VA G N A R

MÅLARVAGN • Pulverlackerad med tavlor av plywood, 700 x 620 mm • Avstånd mellan hyllplan 50 mm • 10 näthyllor, nätets maska 110 x 100 mm • 4 st länkhjul varav 2 med broms, 50 mm • Belastning: 50 kg PRODUKT

KM152978

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 700 x 900 x 1505

BROMS

Ja

BELASTNING

50 kg

SKO & STÖVELVAGN • Pulverlackerad eller elförzinkad och klarlackerad • 3 länkhjul, varav 1 med broms 50 mm • Plats för 54 skor eller stövlar • Belastning 25 kg PRODUKT

152

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM125077

Grå 780 x 714 x 1192

Ja

25 kg

KM125077-O

Galvaniserad 780 x 714 x 1192

Ja

25 kg

Your workmate


SKO & STÖVELVAGN • Pulverlackerad eller elförzinkad och klarlackerad • 4 länkhjul, varav 2 med broms 50 mm • Plats för 60 skor eller stövlar • Belastning 25 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM125264

Grå 870 x 540 x 1200

Ja

25 kg

KM125264-O

Galvaniserad 870 x 540 x 1200

Ja

25 kg

T O R K VA G N A R

TORKSTÄLL • Pulverlackerad • Torkställ för målningar och teckningar • Avstånd mellan hyllplan 30 mm • 4 st länkhjul varav 2 med broms, 50 mm • Belastning: 10 kg PRODUKT

KM152974

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Blå 460 x 500 x 1200

Ja

BELASTNING

10 kg

TORKVAGN • Pulverlackerad, övre hyllplan i boklaminat • Höjd till övre hyllplan 770 mm • Avstånd mellan hyllplan 45 mm • 10 plan • 4 länkhjul, 2 med broms, 100 mm • Max belastning per hyllplan 4 kg • Belastning 100 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM152975

Grå

955 x 600 x 845

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

www.kongamek.com

153


TORKVAGN • Pulverlackerad, övre hyllplan i boklaminat • Höjd till övre hyllplan 1010 mm • Avstånd mellan hyllplan 45 mm • 15 plan • 4 länkhjul, 2 med broms, 100 mm • Max belastning per hyllplan 4 kg • Belastning 100 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 950 x 600 x 1120

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

T O R K VA G N A R

KM152976

TORKVAGN • Pulverlackerad, övre hyllplan i boklaminat • Höjd till övre hyllplan 1540 mm • Avstånd mellan hyllplan 45 mm • 25 plan • 4 länkhjul, 2 med broms, 100 mm • Max belastning per hyllplan 4 kg • Belastning 100 kg PRODUKT

KM152977

FÄRG

DIMENSIONER

Grå 950 x 600 x 1640

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

TORKVAGN • Pulverlackerad med elförzinkande pinnar, överdragna med plast • Sektionerna i mitten är justerbara • Höjd till översta pinne 1770 mm • Pinnarnas längd totalt 740 mm, längd att lägga på 650 mm • 4 länkhjul varav 2 med broms 125 mm • Belastning per plan ca 20 kg • Maxbelastning 300 kg PRODUKT

KM152979

154

FÄRG

DIMENSIONER

Vit 1520 x 860 x 1960

BROMS

Ja

BELASTNING

300 kg

Your workmate


T R A L L O R & B A C K VA G N A R

Stapla, flytta, förvara Våra populära trallor och backvagnar hittar du i många utföranden och modeller. Välj de som passar dig och din verksamhet bäst. Sida 155–161

Your workmate BACKVAGN, KM164

155


BACKVAGN • Pulverlackerad • Levereras utan lådor • 4st länkhjul varav 2st med broms, 100mm PRODUKT

KM154

FÄRG

DIMENSIONER

Vit 950 x 420 x 1205

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

T R A L L O R & B A C K VA G N A R

Tillbehör: KM154-R1, KM154-V1, KM154-V2

BACKVAGN • Elförzinkad med 25mm stålrör • Avstånd mellan gejdrarna 150mm • För plastbackar 600x400mm • Plats för 11st backar • 4st länkhjul 100mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM162

Galvaniserad 460 x 590 x 1880

Nej

150 kg

KM162B

Galvaniserad 460 x 590 x 1880

Ja

150 kg

Tillbehör: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6

BACKVAGN • Elförzinkad med 25mm stålrör • Avstånd mellan gejdrarna 210mm • För plastbackar 600x400mm • Plats för 8st backar • 4st länkhjul 100mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM164

Galvaniserad 460 x 590 x 1880

Nej

150 kg

KM164B

Galvaniserad 460 x 590 x 1880

Ja

150 kg

Tillbehör: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6

156

Your workmate


BACKVAGN • Elförzinkad • 25mm stålrör • Plats för 4st backar • 4st 100mm hjul PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

Galvaniserad 410 x 585 x 1880

Nej

150 kg

KM165SB

Galvaniserad 410 x 585 x 1880

Ja

150 kg

KM165DK

Galvaniserad 435 x 585 x 1880

Nej

150 kg

KM165DKB

Galvaniserad 435 x 585 x 1880

Ja

150 kg

Tillbehör: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6, KM167-G

BACKVAGN

T R A L L O R & B A C K VA G N A R

KM165S

• Elförzinkad med 25mm stålrör • Avstånd mellan gejdrarna 195mm • Lutande gejdrar • För plastbackar 600x400mm • Plats för 7st backar • 4st länkhjul 100mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM166

Galvaniserad 660 x 410 x 1850

Nej

150 kg

KM166B

Galvaniserad 660 x 410 x 1850

Ja

150 kg

Tillbehör: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6

BACKVAGN • Elförzinkad • 25mm stålrör • Välj till gejdrar och hyllplan, dessa kan monteras horisontellt, • 16, 30 och 40 grader • För plastbackar 600x400mm • Antal hål, 63st • Avstånd mellan hål, 25mm • 4st 100mm hjul PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM167

Galvaniserad 470 x 585 x 1880

Nej

150 kg

KM167B

Galvaniserad 470 x 585 x 1880

Ja

150 kg

Tillbehör: KM167-G, KM167-H

www.kongamek.com

157


BACKVAGN • Pulverlackerad med elförzinkade hyllor • Maxhöjd på nedre back 340mm • Två tiltbara hyllplan • För backar 600x400mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Blå 800 x 415 x 1100

BROMS

Ja

BELASTNING

150 kg

T R A L L O R & B A C K VA G N A R

KM167-3E

TILLBEHÖR

BACKVAGN PRODUKT

BESKRIVNING

PRODUKT

BESKRIVNING

KM154-R1

Plastlåda röd

KM167-G

Gejder till backställ - 1 par

KM154-V1

Plastlåda vit

KM167-H

Hylla till backställ

KM154-V2

Lock till plastlåda

KM167-G

158

Your workmate

KM167-H


En alu/zink tralla i standard mått. Perfekt för bla. backar. Trallan är enkel i sitt utförande och hörnen är öppna. Öppen botten med bred kant. Trallan är utrustad med 2 länkhjul och 2 fasta hjul. PRODUKT

KM672

FÄRG

Galvaniserad

DIMENSIONER

616 x 416 x 128

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

PRODUKT

FÄRG

Galvaniserad

DIMENSIONER

616 x 416 x 128

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

TRALLA

• Elförzinkad • 4st 100mm länkhjul PRODUKT

KM673

FÄRG

Galvaniserad

TRALLA

T R A L L O R & B A C K VA G N A R

En alu/zink tralla i standard mått. Perfekt för bla. backar. Trallan är enkel i sitt utförande och hörnen är öppna. Öppen botten med bred kant. Trallan är utrustad med 4 länkhjul.

KM672L

TRALLA

DIMENSIONER

600 x 400 x 160

BROMS

Nej

BELASTNING

300 kg

Tillbehör: KM670S, KM673-D

TRALLA

• Tralla i slitstark plywood. • Kraftiga lättrullande nylonhjul. • Finns som standard i 4 modeller. PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM675

MDF, brun

600 x 400 x 140

Nej

300 kg

KM676

MDF, brun

600 x 600 x 140

Nej

300 kg

www.kongamek.com

159


TRALLA

• Tralla i slitstark plywood med räfflad gummimatta. • Kraftiga lättrullande nylonhjul. • Finns som standard i 4 modeller.

T R A L L O R & B A C K VA G N A R

PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM679

MDF, brun

600 x 400 x 140

Nej

300 kg

KM680

MDF, brun

600 x 600 x 140

Nej

300 kg

TRALLA

• En plasttralla i standardmått, lämplig för plastbackar. • Trallan är enkel i sitt utförande och hörnen är öppna. • Öppen botten med bred kant. PRODUKT

KM681

FÄRG

Vinröd

DIMENSIONER

615 x 415 x 170

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

TRALLA

• En plasttralla i standardmått, lämplig för plastbackar. • Trallan är enkel i sitt utförande och hörnen är öppna. • Öppen botten med bred kant. PRODUKT

KM682

FÄRG

Blå

DIMENSIONER

615 x 415 x 170

BROMS

Nej

BELASTNING

200 kg

TRALLA

• En plasttralla i standardmått, lämplig för plastbackar. • Trallan är enkel i sitt utförande och hörnen är öppna. • Öppen botten med bred kant. PRODUKT

KM683

160

FÄRG

Röd

DIMENSIONER

625 x 425 x 170

BROMS

Nej

BELASTNING

250 kg

Your workmate


TRALLA

• En plasttralla i standardmått, lämplig för plastbackar. • Trallan är enkel i sitt utförande och hörnen är öppna. • Öppen botten med bred kant. PRODUKT

KM684

FÄRG

Blå

DIMENSIONER

625 x 425 x 170

BROMS

Nej

BELASTNING

275 kg

PRODUKT

KM685

FÄRG

Blå

DIMENSIONER

625 x 425 x 170

BROMS

Nej

BELASTNING

275 kg

• En plasttralla för backar i 3 olika storlekar. • Trallan är enkel i sitt utförande och hörnen är öppna. • Öppen botten med bred kant. • Passar backar med måtten: 540x340mm, 570x370mm, 600x400mm PRODUKT

KM686

FÄRG

Vinröd

DIMENSIONER

610 x 410 x 180

BROMS

Nej

PRODUKT

FÄRG

250 kg

TRALLVAGN

DIMENSIONER

Galvaniserad 730 x 530 x 1740

TRALLA

BELASTNING

• Anpassat för trallor, storlek; 600x400 mm • Elförzinkad • Plats för 10st trallor • 4st 100mm länkhjul

KM670S

T R A L L O R & B A C K VA G N A R

TRALLA

• En plasttralla i standardmått, lämplig för plastbackar. • Trallan är enkel i sitt utförande och hörnen är öppna. • Öppen botten med bred kant.

BROMS

Nej

BELASTNING

75 kg

www.kongamek.com

161


T R Å D VA G N A R

Smart, hygieniskt och flexibelt Dessa vagnar förekommer i de flesta butiksoch lagermiljöer. Flexibla lösningar som hjälper personalen att snabbt och smidigt få ut varorna. Vagnarna finns både med statiska hyllplan och med fjäderbelastade hyllplan som anpassar sig för att ge rätt plockhöjd. Sida 162–167

Your workmate BUTIKSVAGN, KM4202-F

162


ALLROUNDVAGN • Ram av elförzinkat stål PRODUKT

KM36720

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Galvaniserad 1070 x 680 x 1050

Nej

BELASTNING

300 kg

T R Å D VA G N A R

ALLROUNDVAGN • Elförzinkad • Höjd till övre korgens kant 925 mm • Övre korgens storlek 605 x 400x djup 360 mm • Undre korgens storlek 605 x 400x djup 110 mm • Avstånd mellan korgarna 300 mm • 4 länkhjul, 100 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM4303-K

Galvaniserad

690 x 410 x 950

BROMS

Nej

BELASTNING

100 kg

KM4303-KB

Galvaniserad

690 x 410 x 950

Ja

100 kg

BUTIKSVAGN • Stackningsbar butik/lagervagn, övre hyllplanet uppfällbart • Belastning övre hyllplan 100 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM4202-E

Galvaniserad 860 x 530 x 1010

Nej

300 kg

KM4202-EB

Galvaniserad 860 x 530 x 1010

Ja

300 kg

Tillbehör: KM07401-4202, KM1800496221, KM4202-BOX

www.kongamek.com

163


BUTIKSVAGN

• Elförzinkad, klarlackad, och stackningsbar • Ställbart hyllplan på höjderna 460, 580 och 710 mm • Belastning övre hyllplan 100 kg • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM4202-E3

Galvaniserad 890 x 520 x 1000

Nej

300 kg

KM4202-E3B

Galvaniserad 890 x 520 x 1000

Ja

300 kg

T R Å D VA G N A R

Tillbehör: KM07401-4202, KM1800496221, KM4202-BOX

BUTIKSVAGN

• Elförzinkad, klarlackad, och stackningsbar • Höjd till övre hyllplan 810 mm, lägsta höjd 390 mm • Avstånd mellan hyllplan 610 mm • Fjädrande hyllplan vid belastningen 0-100 kg. • Vid 100 kg har hyllan nått sitt lägsta läge. • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM4202-F

Galvaniserad 960 x 525 x 1030

Nej

300 kg

KM4202-FB

Galvaniserad 960 x 525 x 1030

Ja

300 kg

BUTIKSVAGN

• Elförzinkad, klarlackad, och stackningsbar • Avstånd mellan hyllplan 430 mm • Belastning övre hyllplan 100 kg • Invändigt mått på korg: 695 x 328 x 125 mm • 4 länkhjul 125 mm PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

BELASTNING

KM4202-K

Galvaniserad 870 x 530 x 1010

Nej

300 kg

KM4202-KB

Galvaniserad 870 x 530 x 1010

Ja

300 kg

Tillbehör: KM1800496221, KM4202-BOX, KM07401-4202

TILLBEHÖR

BUTIKSVAGN PRODUKT

KM07401-4202

BESKRIVNING

Stege KM4202-E,E3,K, KM203110

KM1800496221

Papperskorg inkl fäste

KM4202-BOX

Box till butiksvagn

KM4202-BOX

164

KM07401-4202

Your workmate

KM1800496221


KUNDKORGSTRALLA • Anpassad till kundkorg KM3261-R • 4 länkhjul 50 mm • Belastning 50 kg FÄRG

DIMENSIONER

KM1610501

PRODUKT

Galvaniserad

430 x 285 x 285

BROMS

Nej

BELASTNING

50 kg

KM1610570

Svart

430 x 285 x 285

Nej

50 kg

TILLBEHÖR BESKRIVNING

Kundkorg 27 l, röd

KUNDKORGSVAGN

T R Å D VA G N A R

PRODUKT

KM3261-R

• Elförzinkad och klarlackad • Levereras utan korgar • 4 länkhjul 100 mm • Belastning: 60 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM111013

Galvaniserad

560 x 260 x 975

BROMS

Nej

BELASTNING

60 kg

TILLBEHÖR PRODUKT

BESKRIVNING

KM3261-R

Kundkorg 27 l, röd

NÄTVAGN • Pulverlackerad nätvagn med lock • Korgens mått 770 x 570 x 430 mm • 4 länkhjul 100 mm • Belastning 150 kg PRODUKT

KM197

FÄRG

DIMENSIONER

Vit

800 x 600 x 915

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

www.kongamek.com

165


NÄTVAGN • Pulverlackerad nätvagn med lock • Korgens mått 770 x 570 x 430 mm • 4 länkhjul 100 mm • Belastning 150 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

Blå

800 x 600 x 915

BROMS

Nej

BELASTNING

150 kg

T R Å D VA G N A R

KM198

NÄTVAGN • Låsbar (med hänglås) förvarings vagn till leksaker/bollar. • Mask storlek 45mm. • Levereras med 4st 100 mm länkhjul varav 2st med broms. • Halva överdelen öppningsbar. PRODUKT

KM199

FÄRG

DIMENSIONER

BROMS

Grå 1180 x 662 x 858

Ja

BELASTNING

150 kg

NÄTVAGN • Elförzinkad och klarlackad • 4 länkhjul, varav 2 med broms 100 mm • Belastning 100 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM4404-K

Galvaniserad

830 x 630 x 735

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

TILLBEHÖR

166

PRODUKT

BESKRIVNING

KM4404-L

Lock till nätvagn

Your workmate


NÄTVAGN • Elförzinkad och klarlackad • Skyddslist av gummi • 4 länkhjul, varav 2 med broms 100 mm • Belastning 100 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM4404-KP

Galvaniserad

830 x 630 x 735

BROMS

Ja

BELASTNING

100 kg

TILLBEHÖR BESKRIVNING

Lock till nätvagn

NÄTVAGN

T R Å D VA G N A R

PRODUKT

KM4404-L

• Elförzinkad • 3 länkhjul • Belastning 100 kg PRODUKT

FÄRG

DIMENSIONER

KM4404-R

Galvaniserad

700 x 700 x 900

BROMS

Nej

BELASTNING

100 kg

STOR BUTIKSVAGN • Elförzinkad och klarlackad • Höjd till övre hyllplan 715 mm • Avstånd mellan hyllplan 475 mm • 2 fasta och 4 länkhjul 125 mm • Belastning: 400 kg PRODUKT

KM203110

FÄRG

DIMENSIONER

Galvaniserad 1320 x 430 x 1120

BROMS

Nej

BELASTNING

400 kg

www.kongamek.com

167


Hjulen som får din ­verksamhet att rulla SEDAN MER ÄN 20 ÅR SAMARBETAR VI MED TENTE – EUROPAS STÖRSTA TILLVERK ARE AV HJUL OCH L ÄNKHJUL. ­K VALITETSHJUL FR ÅN TENTE ANVÄNDS PÅ TUSENTAL S ­R ÖRLIGA ­L ÖSNINGAR ­V ÄRLDEN ÖVER. GENOM SAM­A RBETET SÄKERSTÄLLER VI AT T VÅR A PRODUK TER HAR OPTIMAL ­F UNK TION OCH ERGONOMI.

Liten hjulskola DET FINNS NÅGRA GRUNDPRINCIPER SOM ÄR BRA ATT K ÄNNA TILL NÄR DU VÄLJER HJUL TILL DIN VAGN

BYGELN SOM HÅLLER HJULET K AN VARA FAST ELLER SVÄNGBAR

• Stora hjul rullar lättare än små

Hjul med svängbar bygel kallas ofta

• Hårda hjul har lägre rullmotstånd än mjuka

länkhjul och finns med eller utan

• Hjul med mjuk slitbana dämpar ljud och vibrationer bättre än hårda

broms. Vissa byglar går att få med

• På mjuka golv funkar hårda hjul bäst och omvänt

riktspärr och/eller broms i färdrikt-

• Dubbelhjul svänger runt lättare än enkelhjul

ningen. Ofta kombinerar man två olika typer av bygel på en produkt.

Flytta tunga laster utan ansträngning Det behövs en kraft på 40 kg för att starta en vagn med 400 kg last. För att underlätta hanteringen av tunga laster rekommenderar vi den elektriska hjälpdriften e-drive flex från Tente. E-drive flex gör det inte bara lättare att starta utan även att svänga och manövrera vagnen. Med hjälpdriften effektiviseras arbetet samtidigt som ansträngningen minskar och därmed risken för smärta i nacke, rygg och leder.

168

E-drive flex har en robust och kraftfull konstruktion med utbytbart hjul. I stand by-läget är hjulet indraget så att det är fritt under vagnen. Systemet har steglös hastighetsreglering (framåt och bakåt) och de ergonomiska handtagen är utrustade med LED-dioder för systemfunktioner och batterinivå. E-drive flex är enkelt att eftermontera på de flesta vagnar. Maxvikt 400 kg.


FRÅGA OSS GÄRNA På Kongamek har vi stor kunskap om hjul och länkhjul. Vi ser till att din vagn får det perfekta hjulet. Vill du ha hjälp att välja rätt vagn till din verksamhet, läs mer på sidan 8.

MATERIALET VÄLJER DU HUVUDSAKLIGEN UTIFRÅN ÖNSK AD VIKTK APACITET

HJULENS BELÄGGNING AVGÖR RULL­E GENSK APER OCH ­V IKT­K APACITET

LAGERT YP ST YRS AV T YNGDEN OCH HUR MYCKET VAGNEN SK A RULLA

• Polypropylen räcker oftast för

Hårda hjul, exempelvis polyamidhjul,

Väger vagnen lätt behövs oftast inte

görs utan ­beläggning. Gummi och

någon speciell ­lagring. Med kullager

polyuretan finns i olika hårdhet men

får man det lägsta rullmotståndet.

små vagnar • Polyamid/”nylon” är ett kraftigt ­syntetmaterial som kan klara flera

gummi är generellt mjukare och

hundra kilos belastning

billigare, poly­uretan är slitstarkare.

• Aluminium och därefter stål och ­gjutjärn används till tyngre ­uppgifter

Mjuka hjulbanor hanterar ojämnheter ­bättre än hårda.

Designa dina hjul Nu kan du designa dina egna hjul­ sidor. Lyft fram ditt varumärke, ­anpassa vagnen efter ­o mgivningen eller ge den ett utseende som ­garanterat väcker uppmärksamhet. Valet är ditt och hjulen kan designas helt efter dina önskemål. Genom vår samarbets­p artner Tente går det att få en personligt anpassad design på LINEA-hjul med diameter 65, 75 och 100 mm samt plan hjulsida för hjul med dia­meter 75 och 100 mm. Kontakta oss gärna för rådgivning.

www.kongamek.com

169


Möt några vanliga hjultyper LÄTTA VAGNAR

1. HJULTYP

Vagnar med kapacitet upp till 150 kg

2. MATERIAL SLITBANA

LAGRING

EGENSKAPER

1. Länkhjul standard

Polyuretan

100-125mm

Glidlager

Slitstark bana. Lågt rullmotstånd.

2. Länkhjul standard

Termogummi

100-125mm

Kullager

Mindre startkraft pga kullager i hjulnavet. Bättre manövrering pga dubbla kullrader i svängkrans. Mindre ljud pga mjukare slitbana.

MEDELTUNGA VAGNAR

3.

4.

Vagnar med kapacitet upp till 250 kg

5.

6.

7.

8.

9.

HJULTYP

MATERIAL SLITBANA

DIAMETER

LAGRING

EGENSKAPER

3. Länkhjul standard

Termogummi

100-125mm

Kullager

Mindre startkraft pga kullager i hjulnavet. Bättre manövrering pga dubbla kullrader i svängkrans. Mindre ljud pga mjukare slitbana.

4. Punkteringsfria

PU-skum

100-125mm

Kullager

Mycket mindre ljud pga den mjuka slitbanan. Mjukare transport av gods. Lättare att ta sig över hinder (tex. tröskel) pga slitbanans mjukhet.

5. Design

Termogummi

100-125mm

Kullager

Mindre startkraft. Fjädrande syntetiskt material samt låg ljudnivå. Enkel att rengöra pga släta ytor.

6. Länkhjul dubbel

Polyuretan

100mm

Kullager

Bättre mobilitet och manövrering pga dubbelhjul. Designhjul i syntetiskt material med fjädrande effekt, möjligt med eget tryck på hjulsidorna. Enkel att rengöra pga släta ytor.

7. Centrallås

Termogummi

125mm

Kullager

Flerfunktionellt länkhjul där du kan justera mellan funktionerna fyra länkhjul/ riktningsspärr/centrallåsning. Låg ljudnivå. Enkel att rengöra pga släta ytor.

8. ESD

Massivgummi

75-125mm

Kullager

Mindre startkraft. Låg ljudnivå. God förmåga att ta sig över hinder.

9. Rostfria

Termogummi

125mm

Kullager

Korrosionsbeständighet. Fjädrande syntetiskt material samt låg ljudnivå. Enkel att rengöra pga släta ytor.

TUNGA VAGNAR

10.

170

DIAMETER

Vagnar med kapacitet från 300 kg

11.

12.

13.

14.

15.

HJULTYP

MATERIAL SLITBANA

DIAMETER

LAGRING

EGENSKAPER

10. Massivgummi

Gummi

160-200mm

Rullager

Universalhjul, fungerar inomhus och utomhus. Mindre rullmotstånd pga rullager i axeln.

11. Nylon

Polyamid

160-200mm

Rullager

Låg friktion mot underlaget, leder till liten startkraft. Högre belastning. Blir inte platt om hjulet står med belastning över lång tid.

12. Elastik

Elastikgummi

160-200mm

Rullager

Väldigt låg ljudnivå pga mjuk slitbana. Mjukare transport av gods. Fungerar bra inomhus, utomhus och i vagntåg.

13. Tunglast

Polyuretan

160-200mm

Rullager

Låg startkraft. Hög belastning. Väldigt slitstark bana, fungerar även i vagntåg.

14. Luftgummi

Gummi

260-400mm

Rullager/ Kullager

Anpassade för tuffa miljöer och ojämna underlag. Tar sig med lätthet över hinder. Låg ljudnivå.

15. Punkteringsfria

Gummi

260-400mm

Rullager/ Kullager

Ökar driftsäkerheten och undviker hjulbyten. Tar sig med lätthet över hinder och ojämna underlag. Låg ljudnivå.


Index KM0170H4M10..............131 KM0207............................67 KM0208............................67 KM0209............................67 KM0550085......................85 KM07200..........................75 KM07300..........................73 KM07330..........................73 KM07340........................148 KM07350........................148 KM07360..........................73 KM07390..........................73 KM079119........................86 KM080040........................84 KM080062........................85 KM080085........................85 KM080100........................85 KM08200........................144 KM08300..........................28 KM08350..........................28 KM08375..........................27 KM08400........................144 KM08425..........................27 KM09911911....................86 KM100..............................68 KM10000..........................82 KM101..............................68 KM102..............................68 KM103..............................69 KM104........................69, 70 KM105..............................71 KM106..............................71 KM107..............................71 KM1091..........................138 KM1105............................50 KM1106............................51 KM111013......................165 KM113227......................113 KM113228......................113 KM113229......................114 KM113230......................114 KM113500........................62 KM113700........................62 KM115........................17, 18 KM1200..........................137 KM120510......................137 KM120801803................130 KM120801804................131 KM1210..........................138 KM123-E...........................78 KM124..............................78 KM125........................78, 79 KM125077......................152 KM125264......................153 KM126..............................80 KM129..............................44 KM130..............................97 KM130-HL........................23 KM132..............................96 KM133..............................96 KM135..............................96 KM137..............................95 KM138..............................95 KM139..............................97 KM140..............................95 KM142650..............144, 145 KM142652......................145 KM142654-R...................145 KM143025........................10 KM143075..................10, 11 KM143125........................10

Find Your workmate KM143175..................10, 11 KM143225........................10 KM143275..................10, 11 KM144400........................98 KM144450........................98 KM144500........................98 KM144550........................99 KM144600........................99 KM144650........................99 KM144900........................72 KM144902........................16 KM144903........................16 KM144904........................17 KM145251........................72 KM145685........................72 KM145730........................76 KM145740........................75 KM145760........................13 KM145845........................76 KM145855........................76 KM145860........................76 KM145961........................75 KM1500............................44 KM151........................60, 61 KM152..............................61 KM152974......................153 KM152975......................153 KM152976......................154 KM152977......................154 KM152978......................152 KM152979......................154 KM153............17, 62, 63, 64 KM153-SS-ESD.................41 KM154............................156 KM155..............................65 KM156..............................60 KM157..............................60 KM160................17, 18, 140 KM161............................140 KM1610501....................165 KM1610570....................165 KM162............................156 KM1620..........................141 KM164............................156 KM165............................157 KM166............................157 KM167....................157, 158 KM167-ESD......................37 KM1688............................94 KM170..............................23 KM171..............................23 KM172..............................23 KM172-ESD......................37 KM1720............................20 KM173..............................24 KM173-ESD......................37 KM1730............................20 KM180-250.....................113 KM183..............................24 KM191..............................94 KM192..............................94 KM197............................165 KM198............................166 KM1987............................35 KM199............................166 KM2000..................134, 135 KM2000L..........................44 KM200801804................131 KM20080................114, 115 KM2010..........................135 KM203110......................167

KM2105............................50 KM2106............................51 KM213......................82, 145 KM215..............................80 KM216..............................27 KM217........................88, 89 KM221........................89, 90 KM222..............................91 KM223..............................92 KM224..............................92 KM232............................100 KM233............................100 KM234............................100 KM235............................101 KM236............................101 KM250..............................92 KM2500............................12 KM2501............................12 KM270............................127 KM271............................123 KM272............................124 KM30..........................17, 18 KM30CR.........................142 KM300............................118 KM30170..........................14 KM3025............................14 KM3025-ESD....................40 KM3026............................15 KM3026-ESD....................40 KM3027............................15 KM3028............................15 KM3029..............15, 16, 127 KM3029-ESD....................40 KM3030......................15, 16 KM3030-ESD....................40 KM3031......................12, 13 KM30770..........................21 KM30773..........................21 KM30780..........................22 KM3100............................25 KM3105............................50 KM3106............................51 KM3200............................22 KM330000........................44 KM330120........................43 KM330150........................43 KM330200........................43 KM330250........................43 KM330300........................43 KM330............................104 KM331............................104 KM332............................103 KM333............................103 KM335............................104 KM336............................103 KM337....................101, 102 KM338............................102 KM36720........................163 KM373..............................24 KM3730............................20 KM400..............................11 KM4100............................25 KM4105............................50 KM4106............................51 KM4123............................52 KM4123-ESD....................38 KM4124............................52 KM4124-ESD....................39 KM4125............................52 KM4126............................46 KM4127............................47

www.kongamek.com

KM4133............................46 KM4134............................47 KM4144............................47 KM4147............................49 KM4147-ESD....................37 KM4148............................49 KM4148-ESD....................38 KM4149............................47 KM4150............................48 KM4168............................46 KM4169............................48 KM4175............................46 KM4176............................48 KM4200............................22 KM4202..................163, 164 KM430............................106 KM4303..........................163 KM431............................107 KM432............................105 KM433............................105 KM435............................106 KM436............................106 KM437............................105 KM439............................146 KM4404..................166, 167 KM4893............................22 KM5100............................25 KM5105............................50 KM5106............................51 KM530............................109 KM531............................109 KM532............................108 KM533............................108 KM535....................108, 109 KM536............................108 KM53631002..................129 KM537............................107 KM538............................107 KM539............................146 KM600............................118 KM60350................120, 124 KM60351........122, 124, 125 KM60354........120, 121, 124 KM60355........122, 124, 125 KM60356................123, 125 KM60357................120, 121 KM60358..........................24 KM60359..........................24 KM60360........................126 KM60363................126, 127 KM60364........................121 KM60365........................123 KM60367........................124 KM60368................124, 125 KM60369........................125 KM6105............................50 KM6106............................51 KM630............................111 KM631............................111 KM632............................110 KM633............................110 KM635....................110, 111 KM636............................110 KM637............................109 KM670S....................41, 161 KM672............................159 KM673............................159 KM673-ESD......................41 KM675............................159 KM676............................159 KM679............................160

KM680............................160 KM681............................160 KM682............................160 KM683............................160 KM684............................161 KM685............................161 KM686............................161 KM70..........................17, 18 KM7100............................25 KM7105............................50 KM7106............................51 KM72801802..........130, 132 KM72801803..................130 KM72801804..................132 KM72811802P................133 KM72811803P................133 KM72811804P................133 KM731............................112 KM7731..........................112 KM80......................129, 135 KM8000......................53, 54 KM8000-ESD....................39 KM8100............................25 KM8112............................31 KM8113............................32 KM8200............................22 KM831............................115 KM839............................144 KM84..............................136 KM8500..........................117 KM86..............................136 KM872..............................33 KM873..............................34 KM88..............................136 KM882............................140 KM89..............................137 KM9000............................55 KM901000........................84 KM901500........................84 KM901800........................84 KM9100............................49 KM9105............................50 KM9106............................51 KM9112............................32 KM9113............................33 KM9199............................28 KM9202............................29 KM944............................150 KM945............................150 KM946............................150 KM96101..........................31 KM96200..........................31 KM96201..........................31 KM96202..........................31 KM96203..........................31 KM96300..........................31 KM96302..........................31 KM96601..........................14 KM972..............................34 KM973..............................35 KMD1...............................74 KMD2...............................74 KMD3...............................74 KMKPH-101......................58 KMKPH-102......................58 KMKPH-104......................58 KMKPH-105......................58 KMKPH-109......................58 KMT32-105.......................58 X2005.............................142

AVFALLSHANTERING 9–18

PALLVAGNAR 87–92

BORDSVAGNAR 19–25

PLATTFORMSVAGNAR 93–115

BYGGVAGNAR 26–29

PLOCKVAGNAR 116–118

DESIGNVAGNAR 30–35

ROSTFRIA VAGNAR 119–127

ESD VAGNAR 36–41

RULLCONTAINERS 128–138

FLAKVAGNAR 42–44

SERVERINGSVAGNAR 139–142

HYLLVAGNAR 45–56

SKIVVAGNAR 143–146

KONGA MOVING SYSTEM 57–58

SPARKCYKLAR 147–148

KONTORSVAGNAR 59–65

SPRIDARVAGNAR 149–150

KÄRROR 66–76

TORKVAGNAR 151–154

LÅNGGODSVAGNAR 77–80

TRALLOR & BACKVAGNAR 155–161

PAKETVAGNAR 81–82

TRÅDVAGNAR 162–167

PALLRAMAR & TRÅDBURAR 83–86


Your workmate Med cirka 1 400 standardprodukter tillgodoser

kongamek.se

Your workmate-sortimentet de flesta behoven på arbetsplatsen. Detaljerad information om alla våra vagnar hittar du på kongamek.se.

Specialanpassad vagn

kongamek.com (UK)

kongamek.de

Har du behov av en specialanpassad vagn? Inga problem, vi hjälper dig från idé till färdig produkt. Kontakta din säljare eller gör din

kongamek.fr

förfrågan på kongamek.se. kongamek.no

Kontakta oss Hittar du inte det du söker? Skicka ett mejl till

kongamek.fi

info@kongamek.se eller ring kundtjänst på telefon 010-130 66 00.

kongamek.dk

kongamek.nl

kongamek.it

kongamek.es

kongamek.pt

WORKMATE BY SWEDEN

HUVUDKONTOR Dång 2, SE-362 93 Tingsryd, Sweden Telefon +46 (0)10-130 66 00 • info@kongamek.se

Kongamek | Produktkatalog | Swedish  
Kongamek | Produktkatalog | Swedish  

Kongamek | Produktkatalog | Swedish