Page 1

T E C H N O L O G Y

M A G A Z I N E

ISSN 1300-9974

C L O T H I N G

ARALIK DECEMBER 2013 • YIL YEAR 20 • SAYI ISSUE 231

www.konfeksiyonteknik.com.tr


20 yıldır birlikteyiz We are together with you for 20 years

İMG: Konfeksiyon Teknik, Türkiye’de sektörel yayıncılığı başlatan ve bu alanda 28 yıldır öncülüğünü sürdüren İletişim Magazin Gazetecilik’in (İMG) yayınıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan 24 dergisiyle İMG’nin ürünleri büyük bir okuyucu kitlesince takip edilmektedir. Genç ve profesyonel kadroların dinamizmiyle giderek büyüyen İMG, Uluslararası, Sektör ve Aktüel olarak 3 ana başlık altında yayıncılık yapmaktadır. Konfeksiyon Teknik Dergisi’nin bütün yayın hakları İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş.’ye aittir. Ayda bir yayınlanır. Konfeksiyon Teknik is published monthly. Ad­ver­t i­se­ments res­pon­si­bi­li­t i­es pub­lis­hed in our ma­ga­zi­ne per­t a­in to ad­ver­t isers.

BİLGİ / Information: Yazı İşleri: Konfeksiyon Teknik Dergisi hakemli dergi olup, bu dergiye yazar veya yazarları tarafından başka bir dergide yayınlanmadığı beyanıyla birlikte gönderilen her yazı, ilgili kurul üyesi tarafından incelenerek bu üyenin olumlu görüşü üzerine yayımlanır. Tüm makale ve haberler elektronik posta ve CD ile gönderilebilir. Bilgi: Konfeksiyon Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

ARALIK | DECEMBER | 2013 YIL | YEAR : 20 - SAYI | ISSUE : 231

GRUP BAŞKANI Group Chairman

H. Ferruh IŞIK

İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN. TİC. A.Ş. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Editor-in-Chief

Mehmet SÖZTUTAN mehmet.soztutan@img.com.tr

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Assistant General Manager

Ahmet KIZIL ahmet.kizil@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ News Editor

Ali ERDEM ali.erdem@img.com.tr

SORUMLU MÜDÜR Responsible Editör

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek Prof. Dr. H. Rıfat Alpay Prof. Dr. Yalçın Bozkurt Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş Prof. Dr. W. Oxenham Prof. Dr. Emel Önder Prof. Dr. Yusuf Ulcay Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

SÜREKLİ YAZARLAR Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN Ekrem Hayri PEKER

REKLAM MÜDÜRÜ Advertisement Manager

Yılmaz ÖZKAN yilmaz.ozkan@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Institutional Communicational Manager

Ebru PEKEL ebru.pekel@img.com.tr

SANAT YÖNETMENİ Art Director

İsmail GÜRBÜZ ismail.gurbuz@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN hakan.soztutan@img.com.tr

MUHASEBE MÜDÜRÜ Chief Accountant

Mus­t a­fa AKTAŞ mustafa.aktas@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM Subsc­rip­ti­on and Cir­cu­la­ti­on Ma­na­ger

İsmail ÖZÇELİK ismail.ozcelik@img.com.tr

AD­R ES | He­ad Of­f i­ce İh­las Med­ya Cen­ter 29 Ekim Caddesi No: 23 P.K. 34197 Ye­ni­b os­na - İS­TAN­B UL / TURKEY Tel : +90 212 454 25 00 Fax : +90 212 454 25 55 www.konfeksiyonteknik.com.tr | e-ma­il : img@img.com.tr BASKI | Printed By | İH­L AS Ga­ze­te­ci­lik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 454 30 00 BÖL­GE TEM­SİL­Cİ­L İK­L E­R İ BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81 KONYA | Me­t in DE­M İR Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74 Advertising Representatives TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr


REKLAM İNDEKSİ ADVERTISEMENT

AKBARKOD...................................33 ATAK MAKİNE...............................59 AVEA............................................83 BARELLİ........................................43 DEKAT........................................ A.K FİLİZ MAKİNE................................31 GLENGO......................................29 İHLAS KOLEJİ.............................A.K.İ İHLAS PAZARLAMA......................65 İHLAS VAKFI.................................49 JAPSEW...................................61-63 KEÇOĞLU........................... Ö.K.İ – 1 KILIÇOĞLU...................................39 KTM..............................................87 LABORTEKS..................................25 MALKAN MAKİNE........................2-3 MEYDAN MAKAS..........................15 NET İLETİŞİM...........................72-73 NİT ÖRME....................................35 ONAY MAKİNE.............................51 ORANGE NEEDLES.......................45 ÖZBİLİM.................................. 12-13 ÖZER MAKİNA............... Ö.K – 54-55 SANKO.........................................41 SAYPAŞ....................................... 4-5 SİLTER...........................................37 ŞİMŞEK MAKİNE............................21 TEPAŞ...........................................19 TETAŞ...........................................17 TOLKAR........................................23 TÜRKİYE GAZETESİ.......................69 TÜYAP (İFEXPO)............................67 TÜYAP (İPLİK FUARI)......................85 TÜYAP (KON. MAK. FUARI)...........57 TÜYAP (TEXPO EURASIA)..............81 UĞUR MAKİNE...............................9 UZAY............................................47


EDITOR

Sektör önemini koruyor

Ali ERDEM Yazı İşleri Müdürü News Editor

EDİTÖR 10

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

İster gelişmiş olsun, ister gelişmekte olsun tüm ülkelerde tekstil ve hazır giyim sektörü geçmişte olduğu gibi bugün de önemini korumaktadır, gelecekte de koruyacaktır. Bu yüzdendir ki hemen her ülke bu sektördeki rekabet gücünü korumak ve geliştirmek için yoğun çaba sarf etmektedir. Küresel rekabet ortamında rekabet gücü sağlamanın yolu “en az girdi ile en fa¬zla katma değeri oluşturabilme” yeteneğini geliştirmekten geçmektedir. Girdil¬eri azaltmak için “verimlilik” artışının sağlanması, katma değerin yükseltilmesi için “yenilik ve marka oluşturmak” gerekmektedir. Diğer bir konu ise, pazarlama ve dağıtım kanalları stratejisidir. Burada da “ürün odaklı” olmaktan çıkıp “pazar odaklı” bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Sektörün son on aylık periyoduna bakacak olursak, ülkemiz için önemi ortaya çıkacaktır. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, yılın 10 aylık döneminde 191 ülkeye 14,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerine göre, geçen yılın OcakEkim döneminde 13 milyar 236 milyon 159 bin dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,1 oranında artarak 14 milyar 308 milyon 543 bin dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracat, geçen yılın 10 aylık dönemine göre yüzde 8,9 artarak 7 milyar 629 milyon 322 bin dolara ulaşan örme giyim eşyaları ve aksesuarlarında yapıldı. Ocak-Ekim döneminde, dokuma giyim eşyaları aksesuarları ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 4 milyar 761 milyon 24 bin dolara yükseldi. AB üyesi ülkelere yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 6 artışla 10 milyar 560 milyon 783 bin dolara ulaştı, bu ülkelere yapılan satış, sektördeki toplam ihracatın yaklaşık yüzde 75’ini oluşturdu. Sektör, söz konusu dönemde Orta Doğu ülkelerine 1 milyar 153 milyon 442 bin dolar, eski doğu bloğu ülkelerine 828 milyon 650 bin dolar, Afrika ülkelerine 492 milyon 639 bin dolar, Amerika’ya 460 milyon 477 bin dolar, Türk cumhuriyetlerine 265 milyon 783 bin dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine 169 milyon 38 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine de 226 milyon 943 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.


PANORAMA

Yenilikçi fikirler, geleceği bugüne taşıdı Bu yıl 20. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında katılımcılar inovasyonun bilgi dolu dünyasını keşfe çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen Türkiye İnovasyon Haftası, dünyada ve Türkiye’de fark oluşturan uluslararası profesyo-

12

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

nel, sanayici, akademisyen ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da buluştururken, inovasyon ve Ar-Ge’nin Türkiye ekonomisi ve ihracatında taşıdığı önemi bir kez daha Türkiye gündemine taşıdı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi; Türkiye İnovasyon Haftası ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının inovasyona dayalı aktivitelerini destekleyerek Türkiye’ye moral, motivasyon ve özgüven aşıladıklarını belirtirken, Türkiye’nin gü-


PANORAMA

cüne ve bu ülkenin gençlerine yürekten inandıklarının altını çizdi. Stratejik sponsorluğunu Arçelik, Brisa, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türk Hava Yolları’nın üstlendiği organizasyon, yurt içi ve yurt dışından ilham verici fikirleriyle büyük ses getiren konuşmacıları ağırladı. Dünyanın ve ihracatın geleceğinin inovasyona dayalı kalkınmaya bağlı olduğu öngörüsünden hareketle ilki 2011 yılın-

da düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası bilim, teknoloji, pazarlama, tasarım, kent, iş ve sanayi dünyası, pazarlama, enerji ve tıp alanlarında inovasyonun geliştirici gücünü gözler önüne serdi. FARKLI BAKIŞ AÇILARI Başarılı tasarımcılarla, sanayicileri buluşturarak sektörü kaliteli tasarımlarla beslemek hedefinden

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

13


PANORAMA

hareketle, İhracatçı Birlikleri tarafından 2013 yılında düzenlenen 8 Farklı Ar-Ge Proje Pazarı ve 17 farklı tasarım yarışmasından seçilen ödüllü 273 ArGe projesi ve 243 tasarım projesi katılımcıların beğenisine sunuldu. 168 üniversiteden seçilen projeler ise karma bir sergi olarak etkinlikte yer aldı. 53 Ar-Ge Merkezi, 16 Teknopark, 8 Bilim Merkezi ile 53 üniversite stand açarak, katılımcılara inovasyona dayalı zengin bakış açısı kazandırdı. TÜRKİYE’NİN İNOVASYON POTANSİYELİ Bilim, teknoloji, nanoteknoloji, marka yönetimi, dijital pazarlama, tasarım, enerji, kent, iş ve sanayi dünyası alanlarında inovasyonun geliştirici gücüne dikkat çeken böyle önemli bir organizasyonu düzenledikleri için oldukça memnun olduklarını ifade eden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “57 bin ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak, 2023 yılında ulaşmayı hedeflediğimiz 500 milyar dolarlık ihracata, Türkiye’ye inovasyon kültürünü, iklimini ve eko sistemini daha fazla yerleştirerek ulaşabileceğini düşünüyoruz. Büyük bir inançla gerçekleştirdiğimiz Türkiye İnovasyon Haftası ile yeni teknoloji ve üretim süreçlerinin daha kapsamlı tanıtımını yapıyoruz, akademi ve sanayiyi daha sıkı kenetliyoruz. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının inovasyona dayalı aktivitelerini destek-

16

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

leyerek Türkiye’ye moral, motivasyon ve özgüven aşılıyoruz. Biz Türkiye’nin inovasyon potansiyeline inanıyoruz, bu ülkenin gençlerine inanıyoruz. Dinamik gençlerimiz Türkiye’nin geleceğine yön verecek. O yüzden gençlerimize daha fazla imkân verelim, onların önünü açalım” dedi. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olabilmek ve dünya mal ihracatından daha fazla pay alabilmek için odak noktasının, her zamankinden daha fazla katma değer oluşturmaya yönelik inovasyon olduğunu belirten Büyükekşi, Türkiye’nin geleceğine yapılacak en büyük yatırımın, girişimciyi ve girişimciliği ön plana çıkararak geleceğin inovatif liderlerini yetiştirmek olduğunun altını çizdi. 20 KİŞİYE CERN SEYAHATİ Bu yıl Türkiye İnovasyon Haftası’nda bir ilke daha imza attıklarını belirten Büyükekşi, “Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri sırasında, sosyal medya takipçilerimiz, üniversite öğrencilerimiz ve basın mensuplarımız arasından belirlediğimiz 20 kişilik bir ekibi, Avrupa’da inovasyonun kalbi olan CERN’e götüreceğiz. Aynı zamanda 20. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız bu yılki etkinlikler kapsamında, Türkiye’nin inovasyon potansiyelini açığa çıkararak 500 milyar dolarlık ihracat hedefine giden yolda ivme kazandığımızı düşünüyorum. Bu ivmenin artarak devam etmesi en büyük isteğimiz” dedi.


PANORAMA

“Home&Tex, sektör ihracatına katkı sağlayacak” Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “Ev tekstili ve dekorasyon alanında ilk kez düzenlenen Home&Tex Fuarı, sektör ihracatına bereket katacak” CNR Holding, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD) işbirliği, ev tekstili sektörüne ikinci bir fuar kazandırdı. Alan tasarımından stant düzenlemelerine kadar yeniliklerle başlayan Home&Tex Fuarı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından açıldı. Fuarın açılış törenine Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı- Sanayi

18

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

Ticaret Bakanı Ravil Zaripov, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve CNR Holding Fuarcılık Grubu CEO’su Cem Şenel katıldı. Home&Tex Fuarı’nın açılış töreninde konuşan Bakan Egemen Bağış,


PANORAMA

Ev tekstili ve dekorasyon alanında ilk kez düzenlenen fuarın, sektörün ihracatına bereket katacağını söyledi. Fuarda, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden çok sayıda misafir ağırlandığını belirten Bağış, şöyle konuştu: “Ev tekstili sektöründe Türkiye’de yılda iki kez fuar düzenleniyor. Bu sektör için çok sevindirici bir gelişme. Bu fuarlar aracılığıyla Türkiye bölgesindeki evleri dayayıp döşüyor.” Türkiye’nin, dünyanın 16. büyük ekonomisi olduğuna dikkat çeken Bağış, “Ülkemizin dünyada 10. Büyük ekonomi haline gelmesi ve 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak ancak markalaşma ile gerçekleşir. Markalaşarak ürünlerimizi dünyaya açmalıyız” diye konuştu. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık, Bakan Egemen Bağış’a fuara verdiği destekten dolayı bir plaket takdim ettiler.

Tataristan Başbakan Yardımcısı Ravil Zaripov'a, CNR Holding Başkanı Ceyda Erem ve TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık plaket takdim ettiler.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Bakan Egemen Bağış, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Tataristan Başbakan Yardımcısı Ravil Zaripov standları gezdi.

20

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

TÜRKİYE – TATARİSTAN İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ravil Zaripov ise, fuar aracılığıyla Türkiye-Tataristan iş ilişkilerinin gelişeceğini bildirerek, “Dinimiz, dilimiz bir kardeş ülkeleriz. Bu fuarda inanıyorum ki iki ülkenin işadamları yeni kontratlar imzalayacak” diye konuştu. SEKTÖR İHRACATIN ARTIRACAK TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de yaptığı konuşmada, sektörle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye dünya ihracat pazarından binde 85 oranında pay alırken, ev tekstlinin ihracattaki payı yüzde 5 oranındadır. Bu rakamlar sektörün önemini bize gösteriyor.” Sektörün ihracatını artıracak inovasyon, tasarım unsurlarının fuarda güçleneceğini aktaran Büyükekşi, “ Home&Tex Fuarı’nın sektörün ihracatını artıracağını söyledi. Sektörün nitelik ve servis alanında dünya 1’incisi olduğunu belirten TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık ise şunları söyledi: “İnsanların gelir seviyeleri arttıkça kaliteli ürünlere yöneldi. Biz fuarda o tarz nitelikli ürünler sergiliyoruz. Gelecek yıllarda fuarımızda eve ait her şeyi bulabileceksiniz.” BTSO Başkanı İbrahim Burkay da Home&Tex’in, Evteks’ten sonra sektöre kazandırılan ikinci önemli fuar olduğuna dikkat çekerek, “Evteks fuarı gibi inşallah Home&Tex’in de 20. yılını kutlayacağız” diye konuştu. EV TEKSTİLİ, KUZEY AFRİKA VE ORTA DOĞU’NUN ÜRETİCİSİ OLACAK CNR Holding CEO’su Cem Şenel ise fuarın Ortadoğu, Kuzey Afrika gibi ülkelerin üretim boşluğunu gidermek için düzenlendiğini belirterek, “Fuarımız, Türkiye’nin sektörde, Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkelerinin üretimcisi haline getirecek. Sektör ihracatına da ciddi anlamda katkı sağlayacak Home&Tex’e 50 bin ziyaretçi bekliyoruz” diye konuştu. Şenel fuarın 300 firmanın katılımıyla 5 salonda yapıldığını da sözlerine ekledi.


PANORAMA

Deride büyük beden vitrinde Deri modasına yön verenlerin biraraya geldiği “CNR Deri ve Kürk Fuarı”ında büyük beden deri giyisiler ve deri tablolar yoğun ilgi gördü. Deri sektörünün talebine yanıt vermeyi hedefleyen CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık’ın, Artı Fuarcılık iş birliği ile gerçekleştirdiği “CNR Deri ve Kürk Fuarı”, deri sektörüne yön verenleri buluşturdu. CNR EXPO Yeşilköy’de bugün sona erecek fuarda deriden üretilmiş büyük beden giysilere ilgi büyük oldu. Dünyada yayılan obezitenin ardından büyük beden modasının da oluştuğunu belirten tasarımcı Tuğba Berin, dünyada yüzde 47 oranında büyük beden giyen insan olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Eskiden 50 yaş üzerindeki insanlara büyük beden üretilirdi. Bu durum değişti, artık 20-25 yaşındaki genç bayanlar da büyük beden giyiyor. Biz de genç kızlarımızı kahve ve siyahtan kurtararak, onları sarı, su yeşili, mavi gibi canlı renklerde büyük beden deri giysilerle buluşturduk.” TUZLA’DAN İTALYA VE FRANSA’YA İHRACAT 42 bedenden başlayarak, 56 bedene kadar tasarlanmış deri giysiler, İtalya, Rusya ve Fransa’ya ihraç ediliyor. 2008 yılına kadar İtalya ve Fransa’dan ithal edilen deri giysilerinde durumun tersine döndüğünü ifade eden Tuğba Berin, “dünya, Türkiye’de üretilen deri ürünlerin kalitesini konuşuyor. İtalya ve Fransa’ya artık Tuzla, Çorlu ve Uşak’tan giysilerimizi gönderiyoruz” diye konuştu. Türkiye’de yaşayan insanların kaliteli ve uygun fiyata deri giysi bulma şansı olduğunu anlatan Berin, “Avrupalılar iyi kalitede marka bir deri cekete 50-60 bin TL öderken, Türkiye’de iyi bir marka deri cekete 3-10 bin TL aralığında para harcarayak, ulaşabiliriz” dedi. DERİ ATIKLARINDAN TABLO CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenen ve 150’ye yakın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, atık derilerden kalıp çıkartılarak, gölgelendirme yöntemiyle yapılan deri tablolar da ilgi çekti. Tabloların tasarımcısı Şeyma Karagözoğlun, şunları söyledi: “Deri tabolaları, 1 ay gibi bir çalışma süresi sonunda oluşturuyoruz. Tablolar, fiyatı ebatlarına ve işçiliğine göre farklılık gösteriyor. Değeri 7 bin TL olan at görseline sahip deri tablomuz çok ilgi görüyor.”

22

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


PANORAMA

250 Milyon dolarlık ticaret hacmi İSİAD, İGED, FİADER ve İHSANDER’in düzenlediği “Tekstil Sektörü İşbirliği Toplantısı” tekstil sektörünün devlerini buluşturdu. Girişimci ruha sahip iş anlayışıyla İstanbullu İş Adamlarına hizmet veren İstanbul Sanayici ve İş Adamları Derneği (İSİAD), İstanbul Genç İş Adamları Derneği (İGED), Florya İş Adamları Derneği İş Adamlarına (FİADER) ve İhracatçı ve Sanayici İş

24

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

Adamları Derneği (İHSANDER) ile birlikte tekstil sektörünün devlerini İstanbul’da bir araya getirdi. WOW Otel Convention Center’da gerçekleşen Tekstil Sektörü İşbirliği Toplantısı’na İSİAD Başkanı Cihat Özbekli, İGED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ata-


PANORAMA

ol, FİADER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Negiş ve İHSANDER Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Büyükekşi ev sahipliğinde DS Damat’tan Hatemoğlu’na Aydınlı Grup’tan Armine’ye kadar tekstil sektörünün en büyük markaları katıldı. İkili görüşmeler öncesinde tekstil sektörünün önde gelen yöneticileri sektörün sorunları, fırsatları ve 2014 beklentileriyle ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına dernek başkanlarının yanı sıra LCW Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSKON Yön. Kur. Bşk. Yrd. İsmail Hakkı Kısacık, Colins İcra Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu, Çift Geyik Karaca İcra Kurulu Başkanı Cüneyt Güneş, Licence Jeans Yön. Krl. Bşk. Mehmet Aydoğan ve Suvari Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Coşkun katıldı. Sektör açısından işbirliğinin önemini anlatan temsilciler, daha sonra ikili görüşmelere geçti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren LCW Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSKON Yön. Kur. Başk. Yard. İsmail Hakkı Kısacık, tekstil sektöründe tedarikçi firmaların önemine değinerek yurt dışına mal gönderirken koli etiket gibi tedariklerde sıkıntı yaşandığında bütün ticaret hacmimin etkilendiğini belirtti. Bu nedenle sektördeki birleşme ve iş birliği artışının bu tür etkinliklerle sektörün hem iç hem de dış pazarda büyümesi için önemli olduğunu vurguladı. İSTİHDAMI ARTIRACAK İŞ FIRSATLARI Dört derneğin organizasyonu ile düzenlenen “Tekstil Sektörü İşbirliği Toplantısı” sektörün potansiyel pazar payından İstanbullu iş adamlarının daha fazla istifade edebilmesi amacıyla hazır giyim üreticileri, kumaşçılar, aksesuarcılar, iplikçiler ve diğer tedarikçiler hazır giyim sektörünün öncü firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Tekstil sektöründe ticari ilişkilerin artırılmasına destek veren toplantıda 4 saatte 6000 ikili görüşme gerçekleşirken yaklaşık 250 milyon dolarlık ticaret hacmi oluştu. Programın tekstil sektörü için çok anlamlı olduğunu ifade eden

26

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

İSİAD, İGED, FİADER ve İHSANDER Başkanları birçok firmanın bu toplantıda bir araya gelme imkânı bularak, güven ortamında görüşmeler gerçekleştirdiğini ve tekstil sektörü adına oldukça verimli sonuçlar elde edildiğini söylediler. İHSANDER Başkanı Aykut Büyükekşi tekstil sektörünün nitelikli işgücüne olan ihtiyacının öneminden söz etti. Sektörde nitelikli ara eleman sıkıntısı olduğunu ifade ederek istihdam açısından sektörün çok önemli olduğu söyledi. İSİAD Başkanı Cihat Özbekli toplamda 3 bin üyeyi barındıran bu 4 derneğin arasındaki işbirliğini artırmanın öneminden söz ederek, kendi aralarındaki cari açığı işbirliklerini artırarak kapatacaklarını belirtti. Ortaklık ve İşbirliği kültürünün oluşmanın misyonları olduğunu ifade etti. İGED Başkanı Hüseyin Ataol hazır giyim ve tekstilde dünyanın bir numarası olmayı hedefliyoruz dedi. İkili iş görüşmelerinin tekstil sektöründeki iş ortaklığı kültürünü artırarak, tanıdık yoluyla iş yapmanın ötesine geçerek kurumsallaşmayı sağlayacağının da altını çizdi. FİADER Başkanı Tacettin Negiş ise toplum adına bir araya geldik, hizmet ve ürünlerini birbirlerine arz edemeyen aynı sektördeki üyelerimizi bir araya getirmek, hele de istihdam açısından bu kadar önemli bir sektörde çok anlamlı dedi. Colin’s İcra Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu tekstilde Türkiye’nin verimliliğinden bahsederek enerji ve insan kaynağı daha ucuz olmasın rağmen Mısır’daki fabrikalarında 100 kişi 100 pantolon dikerken Türkiye’de aynı sürede 100 kişinin 200-250 pantolon dikebildiğinin altını çizdi. YÜZLERCE FİRMA BİR ARADAYDI Toplantıda 50 markanın temsilcileri, 150 tedarikçi firma ile bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. 25 firmanın ise stant açarak katıldığı programda özellikle atölyeciler ve aksesuarcılar yoğun ilgi


gördü. Görüşmeler esnasında birçok işbirliği anlaşması imzalanırken hedeflenen 250 milyon dolarlık ticaret hacmine de ulaşıldı. YILDA İKİ KERE YAPILMALI Program sonrası değerlendirmelerde bulunan LCW Satın Alma Sorumlusu Fatih Almas, “Tekstil Sektörü İşbirliği Toplantısı”nın kendileri için daha çok aksesuar ağırlıklı bir görüşme olduğunu söyledi. Görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirten Fatih Almas, bu tür programların senede en az iki defa mevsimsel olarak yapılması gerektiğini ve bu taleplerini organizatör derneklere ilettiklerini ifade etti. Koton Satın Alma Sorumlusu Ebru Şen ise; toplantıda firma olarak 55 tedarikçiyle görüştüklerini ve etkinlikten çok memnun oldukların, sektöre destek vermenin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Tedarik açısından oldukça zengin ve alternatifi olmayan bir program olduğunu belirten Armine CEO’su Barış Özden ise 45 tedarikçi firma ile görüştüklerini ifade etti. Özellikle aksesuarcıların önemli işbirlikleri kurduğu programda Kılıçoğlu Aksesuar Abdullah Kılıçoğlu, ikili görüşmelerde Colin’s ile anlaşamaya vardıklarını LCW ile 2. görüşme için randevu aldıklarını ve bunun kendileri için büyük bir adım olduğunu ifade etti. CİROLARDA % 50 ARTIŞ BEKLENTİSİ Tekstil Sektörü İşbirliği Toplantısı’na katılan tedarikçi firmalar, burada yapılan görüşme ve işbirlikleri sayesinde cirolarının yüzde elli oranında artacağını buna paralel olarak istihdama da katkıda bulunacaklarını belirterek, şimdiden ikinci organizasyon için gün saydıklarını teşekkür mailleri ile organizatör derneklere ilettiler.


PANORAMA

Coats’tan yeni çözüm ipliği Yenilikçi ve öncü vizyonu ile Coats’un dikiş iplikleri, fermuarlar ve renk teknolojisi alanlarında geliştirdiği ürünler ve üretim süreçleri her zaman global endüstri standardı haline gelmiştir. Lider endüstriyel dikiş ipliği üreticisi Coats plc, dikiş etrafında mikropların ve bakterilerin gelişmesini engelleyen dünyanın ilk antimikrobiyal dikiş ipliğini Coats Protect adıyla piyasaya sürmüştür. Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip bu dikiş ipliği teknolojisi Coats’un Kuzey Amerika’daki laboratuvarlarında geliştirilmiştir ve mikroplara karşı maksimum koruma sağlar. Antimikrobiyal teknoloji ile oluşturulan “engelleme bölgesi” dikiş etrafında kokuya ve lekeye neden olan bakterilerin ve patojenlerin gelişme-

28

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


PANORAMA

sini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Uygulama alanlarında sterilizasyon sağlamak, malzemenin bozulmasını ve küflenmesini önlenmek, lekelenmeye karşı koruma sağlamak için özellikle antimikrobiyal ortamlar sağlanmalıdır. Spor giysi ve ayakkabıları, hastane giysileri, medikal tekstil ürünleri, ameliyathane yatakları, performans giysileri, ev tekstili, askeri giysiler, iç çamaşırı, çorap ve mayolar gibi pek çok ürün grubunda mantarlara ve kokuya neden olan bakterilere karşı sürekli olarak korunma sağlanmalıdır. Bu yüzden de bu ürün grupları Coats Protect için ideal uygulama alanlarıdır. Coats

Protect dikiş iplikleri, geçerliliği kabul edilmiş antibakteriyel ve mantar testlerinin çoğundan geçmiştir. Standartlara uygun olarak test laboratuvarlarınca test edilip onaylanmış Coats Protect dikişiplikleri, aynı özelliği taşıyan mamul giysiler ile birlikte uzun yıllar boyunca antimikrobiyal özelliğini korur. • Coats Protect daha steril ve hijyenik yani sağlıklı yaşam alanları oluşturmak üzere geliştirilmiştir. • Tüm Coats dikiş iplikleri gibi yüksek kalite ve performans sunar. • Coats global iletişim ağı ve desteği altında sunulur. • Ürün kalitesini ve ürüne duyulan güveni arttırır. • Markanızın değerini korur.

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

29


PANORAMA

Tetaş Shima Seiki private show’a büyük ilgi TETAŞ tarafından 26-27-28 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Shima Seiki Private Show, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Genel olarak Shima Seikinin triko makineleri, komple kazak makineleri (WholeGarment®), APEX3 tasarım sistemi ve trikoya dijital baskı yapabilen makinesinin (SIP) yanı sıra triko ile ilgili Pegasus ve Zoje dikiş makineleri, ZSK trikoya nakış yapabilen ve aynı zamanda pul, payet dikebilen makinesi, triko ütüleri ve yan aksesuar ve sarf malzemeleri de tanıtıldı. Bu seneki private show ShimaSeiki ayağı 4 ana konsept üzerinde yapılandırıldı. Shima Seiki Komple Kazak (WholeGarment ® ) makineleri. Shima SeikiAPEX3 tasarım sistemi. Shima Seiki trikoya diji-

30

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

tal baskı yapabilen SIP baskı makinesi. Shima Seiki otomatik desenlendirmedeki yenilikler. Show’un komple kazak bölümünde komple kazağa farklı bakış açıları müşterilere sunularak bu makinelerle yapılabilecek değişik model tarzları ile modanın yakalanabileceği, hatta daha da ileri taşınabileceği gösterildi. APEX3 tasarım sisteminde ise müşterilere sunulan demolarda APEX3 ün ürünün tasarım aşamasından başlayarak en son promosyon aşamasına kadar firmalara nasıl yardımcı olabileceği, üretimi nasıl arttırabileceği anlatıldı. APEX3 ile ürünü daha üretmeden sanal ortamda oluşturarak olası pek çok sorunun nasıl giderilebileceği veya tasarımsal olarak ne gibi gelişimler sağlayabileceği


PANORAMA

gösterildi. Tasarım sisteminde sadece trikoya ilişkin kısımlar değil, dokuma, nakış ve diğer pek çok sektöre hitap eden fonksiyonlar ile değişik kullanım alanları anlatıldı. Sektöründe çok farklı bir konumda olan SIP (ShimaInkjet Printer) ise, özellikle trikoya yapılan baskılarda kumaşın tuşesini ve yumuşaklığını koruması ev yüksek haslık ve sınırsız renk yeteneği ile trikoda tasarımın sınırlarını zorlamaktadır. Reaktif boyar

32

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

madde kullanılan baskı makinesi ve baskı işleminde tamamlayıcı rolü olan diğer tüm makineler, Tetaş Hadımköy binasında kurulan prototip tesis ile müşterilere tanıtılmış, fiili anlamda üretimin nasıl yapılabileceğine dair detaylı bilgiler verildi. Değişik konularda uzman elemanlarca verilen demolar, makinelerde çalışan ve mağaza tarzı sergilenen modeller ve büyük beğeni gören show atmosferi, müşteriler tarafından takdirle karşılandı.


PANORAMA

AYD ödülleri sahiplerini buldu

Erkek hazır giyimin öncüsü olan Kiğılı, başarılarına yenisini ekledi. Sektördeki prestijli ödüllerden biri olan AYD Marka Ödüllerinden bir ödül de Kiğılı’ya geldi. Tüketicilerin en beğendiği ve tercih ettiği markalar tarafından Kiğılı ‘Erkek Giyim’ kategorisinde ipi göğüsleyen marka oldu. AYD (Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği) Marka Ödülleri, Sakıp Sabancı Müzesi’nde sahiplerini buldu. Bu yıl 5.si düzenlenen ‘AYD-GFK işbirliği ile gerçekleştirilen 2013 Yılında AVM’lerde Tüketicinin Seçtiği 1 Numaralı Markalar’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Görkemli gecede Kiğılı, rakiplerin arasından sıyrılarak ‘Erkek Giyim’ kategorisinde tüketicinin en beğendiği ve tercih ettiği marka ödülünün sahibi oldu. Kiğılı’nın ödül aldığı gece, CEFIC ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Kokteyl ve Açılış konuşmalarıyla başlayan gecede araştırma rasyoneli ve metodolojisi anlatılarak ödül törenine geçildi. 11 kategori arasından ‘Erkek Giyim’ kategorisinde iddialı olan Kiğılı, tüketicilerin inisiyatifinde de en tercih edilen ve en beğenilen marka oldu. Kaliteli çizgisinden ödün vermeyen Kiğılı’ya bu ödülün tamamen nihai tüketiciler tarafından gelmesi, Kiğılı’nın başarısını da gözler önüne serdi. 2011 yılında da tüketiciler tarafından en beğenilen marka ödülünü alan Kiğılı en çok tercih edilen marka olmaya 2013 te de devam etti.

34

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


PANORAMA

Çalık Denim geleceğin kumaşlarını tanıttı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen 2. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi bugün (15.11.2013, Cuma) başladı. Ar-Ge çerçevesindeki en önemli faaliyetlerin yürütüldüğü merkezlerin faaliyetleri ile ilgili çıktılarının gözden geçirilmesi, kamuoyu ile paylaşılması, bilgilendirme ve farkındalık oluşturulması bakımından önemli bir platform olan zirveye tekstil sektöründe Çalık Denim damga vurdu. Zirvede, doğal antibiyotikli, elektromanyetik kalkanlama yapabilen ve thermocool özelliklere sahip denim kumaş geliştirme çalışmalarının yanı sıra, atık elyaf kazanımı gibi sürdürülebilirlik eksenli çalışmalarını da sergileyen Çalık Denim, daha önce de geliştirdiği RETİNA yöntemi ve recycle-organic üretim teknikleri ile nar kabuğu başta olmak üzere birçok doğal maddelerle denim renklendirme ve bu yolla üretilmiş denim kumaş geliştirme süreçlerini de sektöre ka-

36

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

zandırmıştı. Çalık Denim ayrıca, Ar-Ge merkezindeki çalışmalarda Türkiye’nin önde gelen devlet üniversiteleri ve TUBİTAK ile de ortak çalışmalarını sürdürüyor. Zirveye katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesini teslim alan Çalık Denim Genel Müdürü Önder Öksüz, Türk sanayinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik temelli ekonomik ve toplumsal dönüşümün sağlanması, daha modern, üretim gücü daha yüksek bir Türkiye idealinin bir yansıması olan 2. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde yer almaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti. Törende konuşan Öksüz ayrıca, “Bugün dünyaca ünlü markalara satış yapan, kalite ve verimlilik yatırımlarına önem veren, çevreye ve doğaya saygılı üretimi ile denim sektöründeki en önemli kuruluşlardan biri haline gelmiş bulunuyoruz.


Başarımızı tekstil alanında değer oluşturmamıza ve inovasyondaki öncülüğümüze borçluyuz ve bu başarıyı sürdürmeye de kararlıyız. İnovasyona ve yaratıcılığa önem verirken, doğaya saygılı ve paydaşlarımıza karşı sorumlu bir yaklaşımla sürdürülebilir bir dünya için geri dönüşümlü ürün çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Amacımız kendi teknolojisini geliştirip en iyi şekilde uygulayan ve sektöre yön veren örnek marka imajımızı daha da sağlamlaştırmak” dedi. Çalık Denim, her geçen gün artan iş hacmi ile tekstil sektöründe dünya devleri arasında yer alıyor. Sürdürülebilir büyümeyi yakalayan şirket, dünyada ilk 10 arasında yer alıyor ve Türkiye’de denim ihracatında metrajda 1. sırada bulunuyor.

Tekstil sektöründeki yedi Ar-Ge merkezinden birini bünyesinde barındıran Çalık Denim, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde, aralarında yüksek mukavemetli, anti-bakteriyel ve elektromanyetik kalkanlama yapan denim kumaş projelerinin de bulunduğu çalışmalarını sergiledi.


PANORAMA

Daha fazla üretim, daha fazla ihracat Türkiye’nin dünya ortalamasından daha hızlı büyüdüğünü belirten OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulvi Orhan, Türkiye’nin daha fazla ihracat ve daha fazla üretim yapması gerektiğini söyledi. Osmanbey Tekstilci İş Adamları Derneği (OTİAD), Üyeleri “Günaydın Osmanbey” kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, İHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemalettin Güneş, TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Özhamaratlı, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Halit Tuna, BATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erten, ÖRSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Kurt, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, ORKA Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulvi Orhan, Patika Fuarcılık Genel Başkanı Didem Cılga ve OTİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

38

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


PANORAMA

DÜNYA TİCARETİ YAVAŞLADI OTİAD Başkanı Ali Ulvi Orhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin daha fazla ihracat ve daha fazla üretim yapması gerektiğini söyledi. 2008’den beri dünya ekonomisi yavaşladığını belirten Orhan, şunları kaydetti: “Dünya ticaretinde bir gerileme söz konusu. 2012 yılında ise dünya yüzde 2.3 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme daha çok Asya ülkelerinin büyümesiydi ancak dünyaya da etkisi oldu. 2014 senesi için ise yüzde 3’lük bir büyüme bekleniyor. Türkiye dünya ortalamasından daha hızlı bir büyüme oranı kaydediyor ve bu yıl ihracat 153.5 milyar dolar olarak bekleniyor. Türkiye’nin tekstil ihracatı ise genel ihracatından daha fazla. Tekstil ve hazır giyim ihracatı artış gösteriyor. Daha fazla yabancı sermayeye girişi olmalı. Sektörün talepleri için bir araya gelmeliyiz.” Sezonların birbirine karıştığını belirten Orhan, üreticinin malını satmakta zorlandığını da sözlerine ekledi. HEDEFLERİ BÜYÜTMELİYİZ ORKA Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise hazır giyim sektörünün dünü bugünü ve yarını hakkında konuştu. Osmanbey’in şirketleri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Orakçıoğlu, “Girişimlerimizin temelini Osmanbey oluşturuyor. Benim için Osmanbey sıcaklık, samimiyet ve enerji demek” dedi. Dünya ekonomisinde gelişmeler bizi ne kadar etkiliyorsa, hükümetin aldığı kararların da olumlu ya da olumsuz etkilediğini ifade eden Orakçıoğlu, şunları dile getirdi: “Son

40

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

dönemde işsizlik oranları açıklandı. Bu şu demek oluyor ki farklı parametreleri düşünmemiz gerekiyor. Daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha fazla rekabet ortamı ile daha büyük hedeflerin koyulması gerekiyor. Şu an sıcak para ve cari açık temel 2 sorun. Bu sorunları aşmanın çözümünde ise Osmanbey var. Ülkenin ihtiyacı olan dövizin sağlanacağı en temel kaynak Osmanbey.“ Tek bir marka ile başarılı olamayacağımızı düşündüğümüz için farklı farklı segmentlerde marka ürettiklerini aktaran Orakçıoğlu, “Üst ve ticari segmentte markalarımız var. Pazar liderliği ve imaj liderliği olarak hedeflerimizi ayrıştırdık. Çünkü imaj ve pazar liderliğini ayrıştırmak gerek” diye konuştu. Orakçıoğlu, Fashionist Fuarı’na katılacaklarını da sözlerine ekledi. FASHİONİST FUARI’NDA 15 BİN KİŞİ HEDEFLİYORUZ Patika Fuarcılık Genel Başkanı Didem Cılga da yaklaşık 1 yıldır OTİAD ile Fashionist Fuarı için çok şey yaptıklarını söyledi. Cılga, şunları kaydetti : “5-7 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ilk kez böyle bir fuar düzenlenecek. Bu fuarı nasıl uluslararası hale getiririz diye düşündük ve büyük hedefler koyduk. Yerli ve yabancı yaklaşık 15 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu fuarda firmalar 2014 yılı yaz koleksiyonlarını ilk kez sergileyecekler. Dünyada İstanbul önemli bir marka. Bu iş dünyada konuşulan bir iş olacak. İddialıyız. Uyumlu çalışmalarından dolayı OTİAD’a teşekkür ederim.”


PANORAMA

Yerli üretim ithalatı durdurdu

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Sami Aydın, “Çin’den binbir güçlükle ithal edilen örme laminasyon kumaşları artık Türkiye’de üretiyoruz. Kısa süre öncesine kadar Çin’den ithal edilen döşemelik örme laminasyon kumaşlar, artık Türkiye’de de üretiliyor. Geçen yıla kadar ağırlıklı olarak Çin’den getirilen örme laminasyon kumaşların Türkiye kayması sektör temsilcileri-

42

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

ni sevindirdi. TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aydın Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın, “Çin’dengüçlükle ithal edilen örme laminasyon kumaşları artık Türkiye’de üretiyoruz. Firmalar, yerli üretim döşemelik ku-


PANORAMA

maşları Home&Tex’de sergiliyorlar” diye konuştu. Çin’in örme laminasyon kumaşlarının 5 yıl önce Türkiye pazarına girdiğini ve her yıl 5 milyon metreye yakın Çin’den kumaş ithal edildiğini belirten Aydın, “ithalat, Bursalı firmalar başta olmak üzere döşeme sektörünü öldürmüştü. Bizde sektörün paraları heba olmasın diye bu kumaşları Türkiye’de üretmeye başladık. Böylelikle üretimden doğan katma değerin tamamen Türkiye’de kalmasını sağladık” dedi. HEM YERLİ HEM KALİTELİ Çin’de yalnızca 5 renkte ve düşük kalitede üretilen kumaşların Türkiye’de yüksek kalite ve 100 renk çeşidiyle üretildiğini anlatan Ali Sami Aydın, şöyle konuştu: “Kalitesini ve renk çeşidini artırdığımız kumaşları artık biz Çin’e satıyoruz. Pazarı iyi okuyup tanıyarak hareket ettik ve bunun meyvelerini topluyoruz. Kumaşlarımızı, Çin başta olmak üzere Avrupa ülkelerine, ABD, Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladık. Üretime yeni başlamış olmamıza rağmen talep giderek artıyor.”

44

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


PANORAMA

AYMOD’a yoğun ilgi

CNR EXPO İstanbul’da 1.000 markanın katılımıyla 06-09 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen 50. AYMOD’u toplam 41 bin 723 profesyonel ziyaret etti. İtalya, Rusya, İran, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Irak, İtalya, Romanya, Libya, başta olmak üzere 69 ülkeden gelen alıcı gruplar fuarda iş görüşmelerinde bulundu. Ayakkabı sektörünün 50. küresel buluşması AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 60 bin metre kare alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde 396 firmanın katılımıyla yapıldı. Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise 3. büyük ayakkabı moda fuarı olan AYMOD’da birbirinden değişik tasarımlara sahip ayakkabı modelleri sergilendi. Fuar açık kaldığı dört gün boyunca büyük 41 bin 723 sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi. Fransa, Rusya, İspanya, Almanya, Makedonya, Hindistan, Bangladeş, Portekiz gibi ülkelerden de firmaların katılım gösterdiği organizasyonda İtalya ülke pavilyonu olarak yer aldı.

46

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


PANORAMA

İTALYANLAR HEDEF PAZARLARINA AYMOD’DA ULAŞTI Türk ayakkabı endüstrisinin ihracatını artıran AYMOD’a İtalya’nın önde gelen 23 firması katılım gösterdi. Firmalar, Irak, İran ve Libya gibi Orta Doğu – Kuzey Afrika pazarlarından gelen alıcılarla AYMOD’da iş görüşmelerinde bulundular. Türkiye’nin her geçen gün büyüyen bir pazar haline geldiğini belirten İtalyan firmaların yetkilileri, AYMOD Fuarı’nda İtalya ve Türkiye arasında önemli iş bağlantılarının temellerinin de atıldığını ifade ettiler.

48

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

2014’TE AYAKKABIDA SÜS ÖN PLANDA Özel tasarım ayakkabı stantlarının yoğun ilgi gördüğü AYMOD, sektörü yeni tasarımlarla buluşturdu. Birbirinden şık ayakkabıların yer aldığı fuarda kelebek derisinden ayakkabılar ve çantalar fuarın yıldız ürünleri arasında yer aldı. Fuarda 2014 İlkbahar-Yaz ayakkabı trendleri de belirlendi. Gelecek yıl erkek ayakkabılarında kalın topuklu militarist, yıpranmış modeller revaçta olacak. Bayan ayakkabılarında ise bantlı ayakkabılar, zımba ve taş yoğun olarak kullanılacak.


PANORAMA

İhlas Koleji öğrencileri yazarlarla buluştu Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerle yazarları bir araya getiren güzel bir projeye imza attı. Okula davet edilen birbirinden değerli yazarlar çocuklarla bir araya gelerek onlara hem kitaplarını tanıttılar hem de onların sorularına cevaplar verdiler. İki gün süren etkinliğin ilk gününde Şirin isimli kitabıyla büyük ses getiren aynı zamanda birçok kitabı ile Türkiye’nin önde gelen çocuk yazarlarından olan Birsen Ekim Özen 3. sınıf öğrencileri ile buluştu. Günün ikinci konuğu ise Türk Çocuk Edebiyatı’nın en

50

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


PANORAMA

önemli yazarlarından biri olan aynı zamanda İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Bestami Yazgan oldu. İkinci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Yazgan ayrıca kitaplarını da imzaladı. Etkinliğin ikinci gününde de faaliyetler tüm hızıyla devam etti. Okul lobisine kurulan kitap stantlarında öğrenciler yazarların kitaplarını daha yakından tanıma fırsatı buldular. İkinci günün konukları Ahmet Sırrı Arvas, Kemal Arkun ve Yusuf Dursun

52

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

oldular. 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen yazarlar yaptıkları söyleşilerde yazarlıkla ilgili ipuçları verirlerken kurulan stantta kitaplarını imzaladılar. Çocukların genç yaşta kitap okuma alışkanlığını elde edebilmeleri amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Sebahattin Kazaz, ayrıca çocukların yazar ya da şair nasıl olunabileceğine dair fikirler edindiklerini de ifade etti.


PANORAMA

GSO, Sanko’nun 4 şirketini ödüllendirdi Sanko Holding’in 4 şirketi, Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen geleneksel ‘’Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’’nde ödüle layık görüldü. Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YıldırımTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Törende, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan ‘’2012 Yılı Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralamasında İlk 500’e Giren Firmalar’’ arasında bulunan, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. ve Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ‘’GSO’nun Ar-Ge’de Gaziantep Atılımı Projesine, TÜBİTAK ile yaptıkları müşterek

54

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

çalışmalarla katılarak Gaziantep sanayisine önemli katkıda bulunan firmalar’’ kategorisinde Sanko İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ödül verildi. Sanko Tekstil’in ödülünü Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’na, Çimko Çimento’nun ödülünü ÇimkoYönetim Kurulu Üyesi Tansu Tuğlu’ya, Süper Film’in ödülünü Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu’na ödülünü; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu birlikte takdim etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu da Sanko İş ve Tarım Makinaları’nın ödülünü, Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu’na sundu. Törene, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu da katıldı.


XIII. ULUSLARARASI İZMİR TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEMPOZYUMU IITAS 2014 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak 30 yılı aşkın bir süredir geleneksel olarak düzenlediğimiz Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumlarının onüçüncüsü (IITAS 2014) 02-05 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya-Belek Maritim Pine Beach Resort’ta gerçekleştirilecektir. 2010 yılında düzenlenen IITAS 2010’a 18 ülkeden 800’ü aşkın akademisyen, tekstil ve hazır giyim sanayiinde çalışan üst ve orta düzey yöneticiler, işverenler ve öğrenciler katılmıştır. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından tekstil ve hazır giyim endüstrisinden gelen çok sayıda katılımcının ilgi odağı olan sempozyum, 2014 yılında da teknolojideki en son yeniliklerin ve güncel konuların paylaşıldığı, sektörün problemlerinin tartışıldığı ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlandığı bir platform olmayı sürdürecektir. Dünyanın en ünlü uzmanlarının ve firmalarının bildiriler sunacağı ve çeşitli aktiviteler ile zenginleştirilecek olan IITAS 2014’ün, sadece bir iş toplantısı olmayıp aynı zamanda eski dostlarının buluştuğu, güzel bir Antalya sahilinde hoş bir bahar atmosferiyle yeni dostlukların da kurulduğu bir ortam olacağını umut etmekteyiz. IITAS 2014’de özel olarak fonksiyonel ve teknik tekstillere yönelik 2BFUNTEX oturumu da düzenlenecektir. Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümünün de ortak olduğu Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Projesi olan 2BFUNTEX (www.2bfuntex.eu) araştırma merkezleri, sanayi ve akademisyenler arasında işbirliği kurularak, fonksiyonel tekstiller konusundaki mevcut potansiyelin ortaya çıkarılması ve fonksiyonel tekstil malzemelerinin pazarda yerini almasını hızlandırmayı amaçlamaktadır. Sanayiciler ile akademisyenlerin bir araya geldiği en büyük organizasyonlardan birisi olan IITAS’ın da bu amaca yönelik en uygun platform olduğu kanısındayız. Uluslararası alanda ülkemizin adını başarılı bir şekilde duyurma yolunda önemli bir görev üstlenen, ülkemizde ve dünyada övgüyle söz edilen bir yere sahip Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu’ nun 13.süne katılımlarınızı bekliyoruz. Detaylı bilgi için www.iitas.ege.edu.tr adresinden faydalanabilir, iitas@mail.ege.edu.tr veya iitasege@gmail.com adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Prof. Dr. E. Perrin Akçakoca Kumbasar IITAS 2014 Düzenleme Kurulu Başkanı İletişim Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bornova / İzmir Tel./Fax: 0232 3399222 e-posta: iitas@mail.ege.edu.tr, iitasege@gmail.com www.iitas.ege.edu.tr


PANORAMA

Güvenilir çözüm ortağı

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik çözümler sunan Sertrans Logistics, sahip olduğu yüzde 99.8 hasarsızlık oranıyla ithalatçı ve ihracatçı firmaların en güvenilir çözüm ortağı olma iddiasını sürdürüyor. Sertrans Logistics’in bu iddialı hasarsızlık oranı sayesinde, başta elektronik ürün ve hediyelik eşya ithalatı yapan firmalar olmak üzere tüm ithalatçı ve ihracatçı firmalar kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde işlerini sürdürme avantajına sahip oluyor. Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik çözümler sunan Sertrans Logistics, sahip olduğu yüzde 99.8 hasarsızlık oranıyla ithalatçı ve ihracatçı firmaların en güvenilir çözüm ortağı olma iddiasını sürdürüyor. Müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre esnek hizmet modellemeleri oluşturan Sertrans Logistics’in CEO’su Nilgün Keleş, iddialı hasarsızlık oranlarıyla ilgili şöyle konuştu; ‘‘Sertrans Logistics’in Hasarsızlık oranı yüzde 99.8’dir. Hasar gören, kaybolan ve çalınan tüm yüklerin tamamının dahil edildiği bu oran, Sertrans Logistics’in 2010-2011-2012 yılları arasında ithalat ve ihracatını gerçekleştirdiği yükler baz alınarak hesaplanmış resmi rakamıdır. Bu oran, lojistik sürecin her defasında

58

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

yüksek konsantrasyonla tamamlandığının, operasyonların her aşamasının tecrübeli ve uzman bir kadroyla 7/24 izlenerek sıkı denetim altında tutulduğunun, sürekli ölçümlendiğinin ve sonuçta daima en yüksek kaliteye ulaşıldığının bir göstergesidir.’’ Türkiye’de ve dünyada, ‘yükte hafif pahada ağır’ eşyaların nakliye ve dağıtım esnasında kaybolması veya çalınması çok sık karşılaşılan, ithalatçı firmaların en muzdarip olduğu konuların başında geliyor. Sertrans Logistics’in iddialı hasarsızlık oranı sayesinde, başta elektronik ve hediyelik eşya ithalatı yapan firmalar olmak üzere tüm ithalatçı ve ihracatçı firmalar zaman, emek, para ve ürünlerini kaybetmeden, hasar gören, kaybolan ya da çalınan ürünlerin telafisi, sigortası, iadesi ve takibi gibi teferruatlara boğulmadan, Sertrans Logistics sayesinde kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde işlerini sürdürme avantajına sahip oluyor. Hasarsızlığın en çok hassasiyet kazandığı Elektronik Ürün lojistiğinde garanti belgesi ekleme, Sevk Öncesi Kalite Kontrol, Uydu Takibi, Zincir Mağaza Teslimatı, iade ürün lojistiği gibi pek çok katma değerli hizmetler veren Sertrans Logistics, modern depo ve antrepolarında lüks elektronik ürünler için özel kilitli bölmeleri de bulunduruyor.


PANORAMA

Penti’den Moğolistan’a çorap mağazası Türkiye’de pazar payının %50 sine sahip, Avrupa’nın en büyük ilk 3 üreticisinin arasında yer alan Penti uluslararası bir marka olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. Türkiye ve dünyadaki yatırım atağına hız kesmeden devam eden Penti; yurtdışındaki 53. mağazasını Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da açtı. Ulanbator mağazası açılışına, T.C. Ulanbator Büyükelçisi, Büyükelçilik Müsteşarı, Ticaret Ataşesi, Moğolistan Başbakanlık Basın Sözcüsü ve Ulanbator devlet sanatçısı olmak üzere siyaset ve sanat hayatının önemli isimleri katıldı. Açılış; Moğol mankenlerin defilesi ve ünlü Domog grubunun konseriyle de bir şenlik havasına dönüştü. MOĞOLİSTAN’DA İLK MARKALI ÇORAP MAĞAZASI Penti’nin Ulanbator mağazası, Moğolistan’ın ilk markalı çorap mağazası olma özelliği taşıyor. Penti Ulanbator mağazasında yer alan ürün gamı, kış aylarında sert bir iklime sahip olan Moğolistan’a özel olarak düzenlendi. Mağazada başta termal ve triko

60

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

çoraplar olmak üzere, geniş bir iç giyim koleksiyonu da yer alıyor. Yeni coğrafyalarda, yeni pazarlarda mağazalar açmaya devam edeceklerini söyleyen Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, “Biz Türkiye’yi bölgesel merkez olarak görüp çevre ülkelere ve dünyaya yayılmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizle, mağazalarımızla, kurduğumuz iletişimle uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Liderlik gösterdiğimiz çorap, iç giyim ve plaj giyimi kategorilerini hızlı-moda (fast-fashion) kavramına en uygun biçimde tüketicimize sunuyoruz. Hedefimiz global bir Türk markası yaratmak ve çorap, iç giyim ve plaj giyimi alanında dünyada ilk akla gelen 2 markadan biri olmak” dedi. Global pazarda her gün daha yaygınlaşan Penti; 22 ülkede toplam 53 mağaza ile hizmet veriyor. 2013 sonuna kadar 7 mağaza daha açacak olan Penti; 2014 yılında yaklaşık 10 mağaza daha açmayı planlıyor.


PANORAMA

Rockwell Automation’dan öğrencilere eğitim desteği Dünyanın en büyük endüstriyel otomasyon şirketlerinden Rockwell Automation, Türkiye’de yaptığı yatırımlar ve özel projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Üniversite-otomasyon sektörü işbirliğini artırmak amacıyla projeler üreten firma, İTÜ’de eğitim gören Kontrol ve Otomasyon Bölümü öğrencileri ile tecrübelerini paylaştı. Rockwell Automation Konunun uzmanı Commercial Engineer Cihan Bulut ile gerçekleştirdiği dersle, öğrencilere “Batch Kontrol” dersi verdi. Türkiye’deki teknik eğitimin kalitesini önemseyen ve öğrencilerin eğitimi için İstanbul Teknik Üniversitesi’nde faaliyete geçirdiği otomasyon laboratuvarı ile uygulamalı ders imkânı sağlayan Rockwell Automation, yine konusunda uzman çalışanlarıyla süreç kontrol derslerinde eğitim verdi. Rockwell Automation’dan Commercial Engineer Cihan Bulut, Kontrol ve Otomasyon Bölümü öğrencilerine Batch Kontrol konusundaki detayları aktardı. Cihan Bulut derste, Batch Kontrol standartları ve kurulumunun yanı sıra gelecekte profesyonel hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluk ve problemleri de öğrenciler ile paylaştı.

62

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


PANORAMA

Arzu Kaprol, tasarım tutkunlarıyla buluştu Arzu Kaprol ve Tasarım Ekibi, Next Level’daki yeni mağazalarının açılışını Ankaralı moda severlerle birlikte kutladı. Tasarımları dünyada pek çok prestijli mağazada satılan Arzu Kaprol, Next Level’da açılan yeni mağazasında Ankaralı tasarım tutkunlarıyla buluştu. Mağazanın açılış kutlamasına Ankara iş ve cemiyet hayatından pek çok kişi katıldı. Açılış davetine katılanlar, ünlü tasarımcının koleksiyonunu yakından görme ve sezonun trendleri hakkında öneriler alma fırsatı yakaladılar. Arzu Kaprol ve Tasarım Ekibi, yeni mağazanın açılış kutlamasına katılanlara kişisel stilleri ile ilgili önerilerde de bulundular.

64

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


KISA KISA

Trend öncüsü Industrie Denim

Greyder’den bir şehir efsanesi “I love NY” Metropol şehirlerden ilham alan tasarımları ve özgün kreasyonlarıyla dikkat çeken Greyder, 20132014 Sonbahar – Kış Sezonu’na büyüleyici bir koleksiyon ile giriş yapıyor. Dünya modasının başkentlerinden biri olan Newyork’ta gerçekleşen Greyder Sonbahar – Kış Sezonu moda çekimlerinde Amerika’nın en kozmopolit şehrinin güzellikleri de objektiflere yansıyor. Newyork’un yüksek gökdelenleri, şehrin ultra modern yapısı, yüksek kaldırımlar, trafiğin sonsuz akışı ve baş döndürücü ışıklar Greyder tasarımlarının çeşitliliğine vurgu yapıyor. Dört farklı koleksiyonla sezonun kapılarını aralayan Greyder’de The Naturalist, New Modern, City Style ve Street Fashion modelleri kullanıcılarla buluşuyor. Mücadeleci, doğayı seven, hayatı dolu dolu yaşayan, yükseklik korkusuna inat hep daha yükseğe çıkan ve yeniliği keşfetmeyi sevenler için Greyder’in The Naturalist koleksiyonu kadın ve erkeklerin beğenisini kazanıyor. Her türlü zorlu koşulda bile sağlam ve dayanıklılığını koruyan The Naturalist modelleri sonbahar yağmurlarını karşılanmaya hazır.

66

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

Kadın ve erkek moda trendlerini yakından takip eden multibrand mağazacılığın lideri ID, birbirinden farklı markaların jean koleksiyonlarının yanı sıra aksesuar ve tekstil ürünlerini de aynı çatı altında toplayarak Türkiye’ye yepyeni bir soluk getiriyor. Industrie Denim, 2013-2014 sonbahar kış sezonuna ilk adımı, tribal efektler, printed ve coated denimler, kamuflaj desenler ve elbette moda akımlarını cesurca kullanmayı sevenler için birbirinden farklı ve eğlenceli aksesuarlar ve tekstil ürünleriyle atıyor. Dünya markalarının geniş koleksiyonlarının sergilendiği Industrie Denim, mağazasında sonbahar kış koleksiyonuyla birlikte birçok farklılık da ön plana çıkıyor. Özellikle parıltı detayıyla ön plana çıkan bootie’ler, diz altı çizmeler, renkli bereler, grafik desenli t-shirtler, kış aylarının vazgeçilmez kurtarıcısı kaz tüyü montlar, erkeklerin yeni trendi olan minik papyonlar, karıştırıp “yeniden yorumla” kavramına vurgu yapıyor. ID mağazasında deri ceket, deri etek ve deri elbiseler de yeni sezona damgasını vuran ozel tasarım ürünlerinden… Gece dışarı çıkarken, ne giyeceği konusunda sıkıntı çekenler için ise; yeni sezonda “in” olan gümüş renkli ve payetli üstler, pantolonlar ve etekler de görülmeye değer...


KISA KISA

Hush Puppies’ten renk cümbüşü

Soğuk havada sıcak adımlar Sağlıklı, rahat ve şık ayakkabı modelleri ile ayakkabı sektörüne yeni bir soluk getiren King Paolo klimalı ayakkabıları kış sezonunda kadınların gözdesi olmaya devam ediyor. Soğuk kış günlerinde ayakları ısıtacak ayakkabılar, sezonun modasına da yön veriyor. Tüm gün ayağımızda bulunan ayakkabıların rahat olması, günü verimli geçirebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kadınların rahatlıktan çok görüntüye önem vermesi ayakkabılarda yanlış seçimler yapmasına neden oluyor. King Paolo’nun yeni sezon kadın ayakkabıları şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor. Yüzde 100 deri kullanılarak üretilen ayakkabılar, esneme payıyla ayakları rahatsız etmiyor. Ayakkabının tabanında bulunan pompa ile ayakkabı içerisinde kalan hava her adımda dışarı atılıyor ve terlemenin önüne geçiliyor. King Paolo’nun kış sezonu ayakkabılarında kullanılan bordo, kahve ve siyah tonlar tüm kombinler ile uyum sağlayarak şıklığı tamamlıyor.

68

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

Hush Puppies, bu kış, modern görünümü ve farklı tasarımının yanı sıra klasik renklerin dışına taşıdığı ayakkabılarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon mor, pembe, turuncu gibi renkleri de Hush Puppies ayakkabılarda bulmak mümkün. Yeni sezonla birlikte ayakkabılar da değişime ayak uyduruyor. Hem kadınlar hem de erkekler moda ile rahatlığı bir arada bulacağı ayakkabıları tercih ediyor. Sezonun trendini ve birbirinden şık modellerini ayakkabı tutkunlarının beğenisine sunan Hush Puppies, farklı tarzını yansıtmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Hush Puppies’in, şıklığınızı tamamlayacak düz botları, bağcıklı ve yüksek platform ayakkabıları kadınların gözdesi oluyor. Farklılığı ve çarpıcılığını ortaya koymak isteyenler için ise mor tonunun kullanıldığı ayakkabılar öne çıkıyor. Erkek modasında da farkını ortaya koyan Hush Puppies’in renkli tabanlı, süet ayakkabıları sezonun trendini oluşturuyor.


KISA KISA

Vicco’dan çocuklara sıcacık bir kış

Erkeklerin triko tercihi, Pierre Cardin Dünyaca ünlü moda markası Pierre Cardin, Sonbahar/Kış’14 koleksiyonunda şehir yaşamından ilham alan tasarımlarıyla erkeklerin vazgeçilmezi oluyor. Pierre Cardin koleksiyonunda yer alan sezonun modası yeşil, bordo, gri ve lacivert renklerinden oluşan trikolar her yaştan erkeğin tarzını yansıtıyor. Sonbahar/Kış’14 koleksiyonuyla yeni sezonda dikkat çeken Pierre Cardin, rahat, kendini iyi hisseden, pozitif erkeklere hem klasik hem spor tarza uygun kombin seçenekleri sunuyor. Farklı renk ve desenlerin bir arada kullanıldığı Pierre Cardin koleksiyonunda sezonun gözdesi trikolar; ekose ceket, chino pantolonlar, gömlekler ve denimlerle kombinlendiğinde casual, takım elbiseler ile kombinlendiğinde ise smart bir görünüm sunuyor.

70

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

Soğuk ve yağışlı havaların kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde Vicco, çocuk ayak sağlığını gözeterek tasarladığı çok geniş bir koleksiyonla karşımızda. Renkleri ve şık tasarımlarıyla çocukların beğenisine seslenen kış Koleksiyonu; İlk adım ayakkabıları, şık çizmeler, klasik botlar, Outdoor çizmeler ve ev içi grubu modelleriyle onlara sıcacık bir kış vaat ediyor. Kürk detaylar bu sezon kız çocukları için vazgeçilmezler arasında. mürdüm, fuşya, pudra ve kırmızların en can alıcı tonları, koleksiyonda göz doldururken zımba ve metal aksesuarlı tasarımlar ise, yine ön planda. Bu sezonun favori modelleri arasında yer alan country tarzı Erkek çocuk modasına da yansımış. Klasik modellerin yanı sıra outdoor botlar ve çizmeler tarzını yansıtmak isteyen küçük beyler için. Vicco’nun geçtiğimiz sezon, ideal ayak gelişimini desteklemek amacıyla geliştirdiği “SmartStep® serisi ise bu sezon daha fazla sayıda modelle karşımıza çıkıyor. Anatomik & Antibakteriyel taban sistemine sahip Vicco SmartStep® Serisi, ebeveynlerden tam not alırken, renkli ve cıvıl cıvıl tasarımlarla da çocukların zevklerine sesleniyor.


KISA KISA

Minik ayaklar “Çoraptalon” ile ısınacak Kış dönemine girerken annelerin bebeklerini üşütmemek ya da terletmemek için telaşlı dönemleri de başlıyor. Özellikle bebeklerin ayaklarında bir türlü tutmadıkları çoraplar annelerin en büyük stresi. Pantolonun altına uzun çorap giydirilse fazla sıcak olur, kısa çorap giydirilirse de anneler ile bebekler arasında o meşhur çorap çıkarma mücadelesi başlar. Civil Çocuk Giyim de pantolon; uzun çorap, kısa çorap karmaşasına TSE’den onaylı Çoraptalon ile çözüm üretti. 0-12 yaş grubu bebekler için üretilen çoraplı pantolonlar ile bebeklerin ayakları artık üşümeyecek. Doğduğu andan 15 yaşına kadar bir çocuğun bütün ihtiyaçlarının giderilebileceği Civil Çocuk Mağazalarından anneler ve onların minik bebekleri için ihtiyaca özel Çoraptalon üretildi. Bebeklerin uyurken ya da gün içerisinde oyun oynarken ayaklarından çıkan patik çoraplara kolay ve pratik çözüm.

Men Anorak’tan çocuklara özel montlar Men Anorak 2013-2014 çocuk mont ve kaban koleksiyonları birbirinden şık ve göz alıcı tasarımlar ile sezona damgasını vuruyor. Men Anarok’ın canlı renkler, yoğun desenler, belden kemerli tasarımlar, tril tril ince pardesuler sonbahara uygun olarak çocuk mağazalarında vitrinlerini süslüyor. 1-16 yaş arası geniş bir çocuk koleksiyonu bulunan Men Anorak, çocukları için farklı ve şık mont, kaban ve anorak almak isteyen ebeveynlere kaliteli ve alternatifli ürünler sunuyor. Men Anorak’ın kız ve erkek montları, çocukların tarzlarını oluştururken, tril tril modelleri ile okul sezonunda şık olmak isteyenlere hitap ediyor. 1-16 yaş aralığı için mağazalarda yerini alan montlar, bu sezon çocukların favorisi olacak.

72

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


KISA KISA

Batik’ten soğuklara sıcacık bir ‘Merhaba’ Yeni sezonda birbirinden farklı moda trendlerinden esinlenerek yaratılan Batik Sonbahar Kış koleksiyonunda kaban ve montlar sezona damgasını vuruyor. Elegan, cesur, cool ve trendi tasarımlarıyla Batik, şehirli kadının tarzını tamamlıyor. Kadın hazır giyimin öncü markası Batik’in 2013-2014 Sonbahar Kış koleksiyonunda yer alan soğuk günlerin sıcak seçimi mont ve kabanlar, şehirli kadının beğenisine sunuluyor. Elegan camel, asil siyah, cesur leopar ve sezonun en hit rengi gri Batik kadının favorileri arasında… Kış soğuklarında içinizi ısıtacak montlar kürk detaylarla hareketlenirken, şehrin kasvetine inat stilize bir görünüm sunan camel ve bordo renkli kabanlar şehir kadınlarının tarzını tamamlayacak. Minimal etkili siyah palto ve kabanların yanı sıra leoparın cesaretiyle birleşen ihtişamlı kürkler soğuklara adeta siper olacak. Batik kadını renk kartelasının en cool rengi grinin siyahla kombinasyonuna bayılacak, bu sezonun en gözde aksesuarı şapka ve kabanlarla tarzını adeta konuşturacak.

Scooter’la bu kış çok rahat Türkiye’de ilk su geçirmez ayakkabıyı üreten Scooter, şıklığından ve konforundan ödün vermeyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Kalitenin yanı sıra ayak sağlığına önem verenlerin vazgeçilmez tercihi olan Scooter, sizi günün her anında şık kılacak. Scooter ’ın birbirinden şık bot ve ayakkabı modelleri kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olacak. Model yelpazesini her sezon yenileyen Scooter, 2014 Kış Koleksiyonu’ndaki süet ve nubuk ayakkabı, bot ve çizmelere; deri aksesuarlar eşlik ediyor. Scooter’ın kış koleksiyonunda yer alan, rahatlık ve estetiğin bütünleştiği modeller, gençlerin de gözdesi olacak. Birbirinden farklı ve geniş bir koleksiyon yelpazesine sahip olan Scooter; kendinize ve sevdiklerinize birbirinden şık alternatifler sunuyor.

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

73


SARIM TASARIM TASARIM TASARIM TASARIM TASARIM TA

Ege Gazioğlu 27 Ağustos 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Acarlar kolejinde okuduktan sonra, lise eğitimini Özel Eyüboğlu Kolejinde tamamladı. 2011 yılında FIT-ITU sunny programını kazandı ve 2011 den beri eğitimini sürdürmekte.

vlanması Balık Avlanması Balık Avlanması Balık Avlanması


SARIM TASARIM TASARIM TASARIM TASARIM TASARIM TA

İTÜ FASHION SHOW’2013

Koleksiyonumun adı; Tehlikedeki Balık (Fishin Danger) .Koleksiyonum balıklar ve balıkların insanlar tarafından avlandıkları zaman hissettikleri acı üzerine. Etek kısımlarında dantel kullandım çünkü modelin yürüyüşü bir balığın ağdan kaçmasını yansıtıyor. Balığın pulunu, güzelliğini ve estetiğini yansıtmak için bazı yerlerde kadife payet kullandım. İlk modelde elbise olan ikinci modelde etek olan kısımda kırışık ve ten rengi bir kumaş kullandım. Bunun nedeni ise insanlar gibi balıklar da bir duruma alışık olmadıklarında kendilerini çıplak hissederler. Balıklar da havaya alışık değillerdir. Kırışık kumaşım çıplaklığı yansıtıyor.

Balık Avlanması Balık Avlanması Balık Avlanması Balık Avl


SARIM TASARIM TASARIM TASARIM TASARIM TASARIM TA

Fulya Türkmenoğlu 01/01/1989 yışında Istanbul’da dogdu. ITU/FIT Tekstil teknolojileri ve Tasarımı bölümünde egitimine devam etmekte.

rast Reflection of Contrast Reflection of Contrast Reflecti


SARIM TASARIM TASARIM TASARIM TASARIM TASARIM TA

İTÜ FASHION SHOW’2013

Zıt olan herşey birbirini dengeler, karşıt fikirler, düşünceler, duygular, kavramlar her ne kadar uyumsuz gelse de bize, biri var olmadan diğerinin varolması bir anlam ifade edemez. Gizli bir harmoni içindedir zıtlıklar. Tıpkı karanlığı görmeden aydınlığın önemini algılayamamak, ”siyah”ın varlığını bilmeden “beyaz”ı anlamlandıramamak gibi...

on of Contrast Reflection of Contrast Reflection of Contra


ENGLISH

Trends of 2015 Spring / Summer and adding an authenticity to products, design and architecture through understated but emotional packaging, motifs and visual esthetic. Laboratory is a focused trend that maintains integrity and confidence; much needed when weeding through the layers of superficial ingenuity. Empathy Color: Pulsating from top to bottom, Empathy is rife with intense colors that do not pause, but instead maintain a powerful and expressive presen-

Cotton Incorporated and Cotton Council International continued their tradition of bringing tomorrows fashion trends to the Turkish textile and garment industry at Wyndham Istanbul Petek Hotel on the 1st of October 2013. More than 100 executives from Turkish textile, garment and design sectors saw the garments, color and silhoutte trends of 2015 Spring/Summer. Laboratory Color: Soft, comforting and slightly industrial, this palette has widespread appeal while maintaining a modern vibe. Clinical, optical white is the perfect backdrop for dependable lilac, innocent pink and baby blue. Straightforward, powdery pastels get a make-over when paired with transparent white, off whites and beige. The overall effect is contemporary, keeping this color story edgy but welcoming. Trend: A transparent, evocative approach to art and design that displays a certain straightforward ideal, but also engages the viewer through a palpable tenderness and vulnerability. Gaining the confidence of the consumer

80

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


ENGLISH

yearn for design, product, experience and architecture that seize us. Rooted in the ideology of expressing and receiving pure emotion, we create communal shared ties with our communities, our work, and, most important, with ourselves.

ce. A statement palette of amplified marigold, fire engine r red, ultra green and a plethora of in-your-face grapes, we pause to absorb its presence. Challenging and emotionally charged, this graphic palette of colors defies all and jolts the viewer with a rush of adrenaline. Trend: A demonstrative story that illustrates the power of unadulterated love, emotion, and, most important, empathy. Desensitized from conventional feeling as a by-product of our digital age, we

Discipline: Color: A steady palette of colors for the discerning eye. Slightly muted and dusty, these shades effortless enhance more vibrant hues and can be artistically applied to sophisticated print and pattern motifs. Black and burgundy anchor this palette, while grayed lilac and dewy green give it a touch of femininity. The real bones of the story are soft almond and gunmetal gray, reliable but distinguished; graceful colors that simply work for all markets. Trend: What might be considered a counter-intuitive philosophy in the creative world, we find the idea of discipline taking on new facets of interest. While the unhinged, creative mind and spontaneous bursts of ingenuity certainly have their place in the process, we reexamine the idea of self-control and what it means. Living on the fringe as an artist or designer may or may not enhance the experience or the product; perhaps we are getting more results by setting up stricter parameters.

KONFEKSİYON TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2013

81


ENGLISH

Elastic: Color: A group of colors that have chameleon-like qualities adapts to our ever changing urban environments. The aquatic blues hum with vitality, as asphalt black makes the perfect outline to their pristine presence. Floral shades pretty up the palette in wild flower motifs, and optical white lends us the blank canvas in which to showcase this lush palette of energetic but unfussy shades. Trend: Morphing to adapt to the perpetual change of retail and design environments, Elastic speaks to the need of engaging the consumer. The notion of “perpetual motion” goes hand-in-hand with functionality as architects and designers make the most of our ever populated cities and towns. The idea of re-purposing space or design on a whim appeals to the consumer’s desire to have a virtually catered experience. It also gives brands and designers credibility by listening to their base. Present Perfect: Color: A curious collection of classic tones that elegantly incorporate avant-garde shades with distinct personality. Traditional sea blue, olive green, and black lay the groundwork for an artistic and modern punch of tropical green and soft lilac. The palette gets a pretty spin with a darkened violet, and buttery yellow adds a novel touch as it simultaneously clashes but adds a quirky sense of etherealism to the story. Trend: When time is considered the ultimate in luxury, why can’t we live in the

82

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

present? What is real time and what is imagined time? As we are happiest in the moment, why do we constantly dwell on the past and the unpredictable future? We redefine time in “Present Perfect” as we start to put value on art, music fashion and literature that is here and now; whether it be a moment or a few weeks, we learn to appreciate items or experiences that have an expiration date. Spring/Summer 2015 Fabric Bullets Laboratory: 1.Elegant knitwear channels new tweed looks for women 2.Colorful, static and speckled prints in microscopic scale on cotton shirting 3.Clear laminate coating on a cotton fleece gives a clinical feel to loungewear. Empathy: 1.Cascading heathered yarns on cotton knitwear 2.Crinkle effect and hand painting add a 3-D appearance to a cotton chambray 3.Bleeding ikat print on a fine wale corduroy. Discipline: 1.Filigree patterns with flocking enhances texture on cotton denim 2.Rigid geometric patterns modernize a cotton jacquard 3.Pin tuck pleats adds structure to a soft, cotton voile. Elastic: 1.Black and white patterns reverse on a lightweight cotton doublecloth 2.Subtle contrast in fabric blocking on denim 3.Loud pattern seeps through to a composed stripe. Present Perfect: 1.Marbleized print gives a warped sense of dimension 2.Masculine open construction creates an alternative to cotton lace 3.Transparent stripes combine with tie dye pattern on a cotton knit.


ENGLISH

İpekiş introduced its new collection “Doğa” İpekiş- the choice of world fashion giants such as Versace, Armani, Vakko- exhibited its 2014 SpringSummer and 2015 Fall-Winter fabric collection in September during the special activity realised in Istanbul following Paris and Moscow Première Vision Fairs. İpekiş introduced its collection to the domestic suit manufacturer, exporter and retailers during the two-day-activity. Comprised of special fabric from its texture to its bare finish and pattern, İpekiş collection is at the fabric segment, which has the most advanced technics, across the world thanks to the woollen cloth. General Director of İpekiş, Aşkın Kandil states that our county races with the world manufacturers at the highest segment in terms of the woollen fabric manufacture. Creating a difference with its qualified and innovative products at the Première Vision fair; İpekiş presented its woollen fabric collection, which can be worn in four seasons and which is designed for the manufacture of suit that provides comfort with a years of experience and R&D, to the world brands. İpekiş collections met the customers from the four corner of the world, and commenced a

84

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

new cooperation with the powerful brands of Ukraine, Japan and Estonian market. İPEKİŞ COLLECTION WITH FIGURES General Director of İpekiş, Aşkın Kandil says that collections are made up of natural fibre; the suit and jackets manufactured with those fabrics contain different bare finish which provides comfort and chicness , and adds the numbers related to the collection: “İpekiş’s 2014 Spring-Summer collection consists of four main themes: 100 % woollen, wool-silk, wool-linen and wool-cotton. 2015 Fall-Winter collection, presented in Paris and Moscow again, is comprised of 144 pieces. The colours of 2014 are observed in this collection, too. There are 153 colours and 310 patterns in the colour palette. Approximately 75 per cent of it comprises of suiting and the rest comprises of fabric for jacket. WE ARE ONE OF THE 12 BRANDS IN “COOLWOOLCAMPAIGN” PROJECT General Director of İpekiş, Aşkın Kandil expresses proudly that suit and pant-jacket groups come for-


ENGLISH

ward, and it is one of the twelve brands which manufacture 100 % woollen fabric for suiting which doesn’t exceed 180 gr in square meter, which provides chicness, and which is thinner, high level, luxurious in that group within the framework of “CoolwoolCampaign” commenced by Woolmark across the world. “As a member of Woolmark, the manufacture of woollen fabric is nearly 100 % woollen, and it is among the Coolwool fabric class. WHITE BLUE AND SAND TONES WILL DOMINATE IN 2014 SUMMER FABRICS White is the key colour in the İpekiş 2014 SpringSummer collection, in which romanticism and innocence are preserved. In 2014, there will be a summer in which blue and dark-blue indigo, parliament blue and dark blue, known as the colour of freedom, are intensely used. Sand colours will also hold their own together with the soft colours

86

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

as always. Combinations are at the forefront in terms of patterns and colours. Every pattern emerges with its own combination. According to the General Director of İpekiş Aşkın Kandil, one of the underlying reasons for the success of İpekiş in its collection is that it uses trend colours and makes out each and every of them by combining 5 MAIN CONCEPTS General Director of İpekiş Aşkın Kandil says that “We combine in our patterns by bringing them together with the season colours, by supporting them visually. As for the colours, it is a combination dominated by pink and green. There are every tone of the leaf, every colour of grass on the ground and soil-brown colour. They also ease the work of outfitters. Architectural effects are the main theme of 2014-2015. The reflection of urban life’s architectural structure on our collections’ fabrics is in question. Geometric is a collection in which mathematics is on the front burner. We emphasise this with its squares, lines and micro.” and states that İpekiş is very powerful in this respect. Aşkın Kandil also underlines that İpekiş’s fabric is used by world fashion giants such as Sarar, Bisse, Abdullah Kiğılı, Cacharel, Pierre Cardin, Kip, Ramsey, Vakko within our country, and Versace, Armani, RobertoCavalli, Moschino, Patrizia Pepe, Fendi, Dolce&Gabbana, Zadig et Voltaire and ChristianDior in abroad. Creating a difference with its “customer specific design, boutique production and fast service” business model, İpekiş sells about 2,5 million meter woollen fabric to the world’s fashion brands. İpekiş established the marketing, researching and sales company IPEKIS ITALIA SPA in 2008 in Biella city of Italy - known as the hearth of the world’s fabric manufacture – and it has been continuing its design, manufacture, marketing and sales activities as one of the most important brands in the world’s woollen fabric production for 88 years without any interruption. İpekiş, which will be awarded the title of first centennial industrial brand of Republic of Turkey in 2025, takes aim at being a world brand in 100 % woollen fabric production till 2025.


ENGLISH

Textile sector marches towards record in the export with the support of fair Bringing together Turkish textile sector – known for its product quality- with the prominent firms of world fashion, “Texbridge” attracted a great deal of attention. 18.000 professionals in total, 3100 of which are foreigners, visited the fair having fruitful job interviews. “Texbridge Istanbul - Textile and Accessories Fair”, which was organized by one of the CNR Holding foundations Istanbul Fuarcılık and organized in cooperation with Uludağ Textile Exporters’ Association, was realised at CNR EXPO in Istanbul between the dates of 09-11 October 2013. Participating in the

88

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

inauguration of fair, the Chairperson of TIM Mehmet Büyükekşi told that Texbridge – the only fair of Turkey in its field – is an example for solidarity in the textile sector. Büyükekşi stated that the fair would make a significant contribution to the export dynamo textile sector, and said: “Trend areas, in which


ENGLISH

2014-2015 winter season trends and accessories are displayed, will make a huge contribution to the target of Istanbul’s becoming a fashion city. We will see Istanbul among such fashion and design cities as London, Milan, New York in the near future. 500 MILLION DOLLARS OF CONTRIBUTION TO EXPORT During his speech, the chairperson of UTIB Ibrahim Burkay indicated that there is a stable surge in the number of visitors and participants of the fair every year, and stated that Texbridge contri-

90

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

butes greatly to the sector. Berkay said “We realise 500 million dollars of fabric export, which amounts to 4-4,5 billion dollar, during Texbridge Fair”. The Chairperson of UTIB Ibrahim Burkay told that Texbridge would become the largest fabric fair in the long run and world fabric trends would be determined in Turkey. Recording the fact that an export of 5,5 billion dollars has been realised in the first eight months of the year, Burkay told that there has been an increase in the export to the new markets such as Brazil, China, Tunisia. “Sector achieves important successes in the direction


ENGLISH

of market penetration and market variation. We closed down 2012 year in the textile sector with a figure of 8 billion dollars of export. When we look at the export of 6,2 billion realised in the first nine months of the year, we are moving towards a record figure of 8,5 billion dollars till the year end. MOVING TOWARDS BECOMING A WORLD FAIR CEO of CNR Holding Cem Şenel also stated that Texbridge is forging ahead in the direction of becoming the world fair, and told that they incorporated Clothing Sub-industrialist Foundation (KYSD) this year. Şenel told that “In the framework of cooperation agreement with KYSD, ‘Modaks section’ will be included in the fair for the first time this year. In the section which makes Texbridge more stronger; domestic and foreign producing companies, which operate in the sector of accessory and sub-industry, exist together.” The trends of 2014-2015 were determined in the fair organized with the help of 200 domestic and foreign firms. Purchasers from various counties such as Italy, Greece, Egypt, India, Taiwan and Austria signed business deals with the participant firms during the fair visited by 18.000 professionals in total, 3100 of which are foreigners. Various local and foreign

92

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

designers and trend forecasters such as Inkrit Berbee, Mine Kalaylı, Cenk Elkatip, Müjde Abdis Güçlü participated in the trend seminar which was organized in the framework of fair contributing to the sector’s export. Representatives of the sector such as Chairperson of ITKIB Hikmet Tanrıverdi and Chairperson of KYSD Osman Ege took the floor during the seminar, the subject of which is the expectation of ready-made-clothing from the sub-industry. RETURN TO THE ELEGANCE OF 40s-50s Making a speech at the trend seminar in the framework of Texbridge, Inkrit Berbee described 20142015 fall-winter trends. Berbee said: “Women will prefer the fabric and accessories which remind Sophia Loren and Audrey Helpburn’s beauty. Classical tailor art, gentle models and pastel colours will dominate this trend.” Mine Kalaylı said: “Coldwater blue tones, powerful khaki of green, blues which are close to black, and red will be preferred not only for the fabric but also for the cosmetics.” Müjde Abis Güçlü said: “ Unfinished fabrics, quilting used elegantly, rough textures, clean cotton and leather surfaces will be at the forefronts in the ladies’ dress materials. As for men; there will be modern, folkloric and Scottish patterns .”


ENGLISH

Noble yet intimate: Showroom concept unchanged Change of venue for the Greenshowroom: the international platform for sustainable highend design is moving to new premises in the crown princes’ palace, the Berlin Kronprinzenpalais, for the upcoming Berlin Fashion Week. From 14 to 16 January 2014, two floors of this elegant building situated in the heart of Berlin (Unter den Linden 3, Berlin-Mitte) will play host to Greenshowroom’s presentations and to the catwalk, the ‘salon show’. “We are so pleased with this fantastic location. This is undoubtedly a top location in a representative environment. I’m certain our designers and visitors will agree,” comments Olaf Schmidt, Vice President of Textiles & Textile Technologies at Messe Frankfurt.

94

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013

Greenshowroom, a fixed date in the Berlin Fashion Week diary, is now leaving Hotel Adlon Kempinski, home to this event in the past few years. The change of venue was necessary due to a double booking for the week of the Berlin Fashion Week. “Hotel Adlon Kempinski was unable to accommodate Greenshowroom for the Fashion Week in January 2014 owing to a clash with another leading event which is on here for an extended period,” explained the Hotel Adlon Kempinski Press Office. The Crown Princes’ Palace is the perfect replacement venue for this event. Plus, the palace is located within easy reach of the Berlin Ethical Fashion Show. Both events provide their own bicycle taxi and shuttle


ENGLISH

service to the Mercedes Benz Fashion Week. Together, these two events form the biggest platform for eco fashion in Europe, with more than 100 designers exhibiting at last year’s events. Winning showroom concept unchanged The Greenshowroom is sticking to its showroom concept: a winning combination of luxury and sustainability in unique designs. In its new home, the grand hall of the princes’ palace, the salon show

will have more space than before. “As always, select designers will be showing hand-picked highlights from their collections,” explains Magdalena Schaffrin, co-founder and coordinator of Greenshowroom. At the popular catwalk exclusive, the salon show, designers from the Greenshowroom and the Berlin Ethical Fashion Show will be presenting the highlights of their new collections to an audience made up of representatives of the fashion industry, the press and celebrities.

KONFEKSİYON TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2013

95


ENGLISH

Support from ITKIB ITA to the industrialist Established with an intent to provide the highest added value in the textile and apparel industry, ITKIB ITA has brought the advantage of 20 % deductible service to nearly 7.000 members of Turkish Fashion and Apparel Federation (TMHGF) for the R&D centre and laboratory facilities. The first R&D centre of Turkish textile and apparel industry, ITKIB ITA Education, Research and Consultancy Lmd Co. Education has commenced to grant discount to the sector members. With a protocol signed, ITKIB ITA has brought the advantage of 20 % deductible service to nearly 7.000

members of Turkish Fashion and Apparel Federation (TMHGF) for the R&D centre and laboratory facilities. The signature ceremony of protocol relevant to the regulation of advantages and liabilities provided by ITKIB ITA to TMHGF members was organized in Turkish Exporters Assembly Foreign

(Signature ceremony-from left to right) – Chairperson of ITKIB ITA Eşref Akın, Chairperson of ITHIB İsmail Gülle, Chairperson of TMHGF Hüseyin Öztürk.

96

KONFEKSİYON TEKNİK ARALIK | DECEMBER | 2013


ENGLISH

Trade Complex yesterday. The protocol text was signed by the Chairperson of Istanbul Textile and Raw Material Exporters’ Association (ITHIB) İsmail Gülle, Chairperson of ITKIB ITA Eşref Akın and Chairperson of TMHGF Hüseyin Öztürk. With this protocol, TMHGF members will utilize from ITKIB ITA’s accredited laboratory test services as well as all the R&D and product development services, education and consultancy services with 20 % discount. Giving a speech at the signature ceremony, Chairperson of ITHIB İsmail Gülle pointed out that FED decisions brought along a period in which the earnings would be more valuable than before; labour intensive textile and apparel sector’s biggest weapon would be innovative production understanding in the new period. Underlying the fact that a sector which ignores the R&D works cannot have a tomorrow, Gülle said: “If we take a look at the world’s economic history; driving force beneath the sustainable growth of production giants such as China, Germany, Korea is the source reserved for R&D. The R&D culture should be established at the fullest extent of the sector starting from SMEs.” “R&D UNDERSTANDING HAS BECOME WIDESPREAD IN TURKEY” Emphasising the fact that there has been a growing R&D understanding in Turkish textile and apparel sector when compared to the previous years, Gülle told that industrialists prefer a change in the products so as to be successful in the international competition. Gülle underscored that those innovative approaches would carry the sector into the future days and said: “The cooperation with TMHGF will contribute to the sector’s effort. The laboratory environment at ITKIB ITA is unprecedented. Inventions come together with a light. We hope the protocol which we’ve signed will become a key for those lights.” The chairman of TMGHF executive board Hüseyin Öztürk also stressed that the federation – the only umbrella organization in its field in our country – represents 22 sector and regional associations and approximately 6800 member industrialists affiliated. Öztürk recorded that they aim at providing favour to the members with their works and solution partnerships developed as a federation, and said: “This solution partnership with ITHIB, which has reached to an important point not only in Turkey but also in the world, is very precious for us in terms of conveying services to the base. With this cooperation, member associations affiliated to our Federation and the firms affiliated to them will benefit from the services ITHIB and ITKIB ITA, and all kinds of benefits will return both to our sector and to our country in positive meaning.”

FAIRGROUND AND CONFERENCE HALL ARE ALSO IN THE SCOPE OF DISCOUNT ITKIB ITA - established with an intent to provide the highest added value for the sector with R&D works which will be realised in accredited test laboratory - works with the appropriate devices and methods in line with the quality system conforming to the world standards. ITKIB ITA concurrently aims at incorporating firms, universities and other R&D centres under the innovative targets. In the framework of the protocol, TMHGF members will enjoy the reduction for the R&D centre and laboratory facilities where a lot of technical infrastructures such as ITKIB ITA’s nanotechnology equipment, fibre shooting unit, digital textile printing technologies, coating-lamination lines etc. are provided. Furthermore, members will have the chance of enjoying the reduction for activities which they want to organize at conference hall of 750 square meter and at the education hall with fifty seats. After the protocol, TMHGF intends to convey the member list to ITKIB ITA until October, and to announce the price lists including test names to its members via web site.

KONFEKSİYON TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2013

97


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name / İsim : ...................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : ............................................................................................................. Company / Firma : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mailing adress / Posta Adresi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tel : .................................................................................................................................................................................. Fax : ........................................................................................................................................................... Vergi dairesi : .................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................... Business Type / Faaliyet Alanınız : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 .................. Ω One year EURO 60 Ω Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 120 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ Ω Check is enclosed / Çek ektedir. Ω Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir. Ω Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız. Credit card no / Kredi kartı no : Security number / Güvenlik numarası : Name of the card holder Kart sahibinin adı-soyadı Expiry date / Geçerlilik süresi Type of the card / Kartın cinsi Date / Tarih : .................... /

....................

/

....................

: .................................................................................................................................................................................................................................. : .................... / : Ω Visa

/ .................... Ω Master / Eurocard

....................

Stamp & Signature / İmza :

...........................................................................................................................................

Bank account name / Hesap adı : İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) İŞ BANKASI : İstanbul / Bakırköy Ticari Şubesi • Şube Kodu: 1396 • Hesap No: 0001028 IBAN NO: TR12 0006 4000 0011 3960 0010 28 POSTA ÇEKİ HESABI : Havaalanı Şubesi • Hesap No: 5368188 BANK ACCOUNT NO Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1030 (USD) / Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1044 (EURO) IBAN NO: TR12 0006 4000 0021 3960 0010 44

İletişim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.Ş. İhlas Medya Center, 29 Ekim Cad. No: 23 34197 Yenibosna - İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 212 454 25 22 Fax: +90 212 454 25 97 web: www.konfeksiyonteknik.com.tr / e-mail: img@img.com.tr


Kkonfeksiyon Teknik Aralık'13  

konfeksiyon-aralik13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you