Page 1

T E C H N O L O G Y

M A G A Z I N E

ISSN 1300-9974

C L O T H I N G

KONFEKSİYON TEKNİK | AĞUSTOS AUGUST 2012 • YIL YEAR 18 • SAYI ISSUE 215

AĞUSTOS AUGUST 2012 • YIL YEAR 18 • SAYI ISSUE 215

www.konfeksiyonteknik.com.tr


18 yıldır birlikteyiz We are together with you for 18 years

İMG: Konfeksiyon Teknik, Türkiye’de sektörel yayıncılığı başlatan ve bu alanda 28 yıldır öncülüğünü sürdüren İletişim Magazin Gazetecilik’in (İMG) yayınıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan 24 dergisiyle İMG’nin ürünleri büyük bir okuyucu kitlesince takip edilmektedir. Genç ve profesyonel kadroların dinamizmiyle giderek büyüyen İMG, Uluslararası, Sektör ve Aktüel olarak 3 ana başlık altında yayıncılık yapmaktadır. Konfeksiyon Teknik Dergisi’nin bütün yayın hakları İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş.’ye aittir. Ayda bir yayınlanır. Konfeksiyon Teknik is published monthly. Ad­ver­t i­se­ments res­pon­si­bi­li­t i­e s pub­lis­hed in our ma­ga­z i­ne per­t a­in to ad­ver­t isers.

BİLGİ / Information: Yazı İşleri: Konfeksiyon Teknik Dergisi hakemli dergi olup, bu dergiye yazar veya yazarları tarafından başka bir dergide yayınlanmadığı beyanıyla birlikte gönderilen her yazı, ilgili kurul üyesi tarafından incelenerek bu üyenin olumlu görüşü üzerine yayımlanır. Tüm makale ve haberler elektronik posta ve CD ile gönderilebilir. Bilgi: Konfeksiyon Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

AĞUSTOS | AUGUST | 2012 YIL | YEAR : 18 - SAYI | ISSUE : 215

GRUP BAŞKANI Group Chairman

H. Ferruh IŞIK

İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN. TİC. A.Ş. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Editor-in-Chief

Mehmet SÖZTUTAN mehmet.soztutan@img.com.tr

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Assistant General Manager

Ahmet KIZIL ahmet.kizil@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ News Editor

Ali ERDEM ali.erdem@img.com.tr

SORUMLU MÜDÜR Responsible Editör

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU Editorial Board

Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Doç.

SÜREKLİ YAZARLAR Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN Ekrem Hayri PEKER

REKLAM MÜDÜRÜ Advertisement Manager

Yılmaz ÖZKAN yilmaz.ozkan@img.com.tr

Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.

Bülent Özipek H. Rıfat Alpay Yalçın Bozkurt E. Tekin Altınbaş W. Oxenham Emel Önder Yusuf Ulcay Yusuf A. Uskaner

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ Yusuf OKÇU Foreign Relations yusuf.okcu@img.com.tr Manager

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Institutional Communicational Manager

Ebru PEKEL ebru.pekel@img.com.tr

SANAT YÖNETMENİ Art Director

İsmail GÜRBÜZ ismail.gurbuz@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN hakan.soztutan@img.com.tr

MUHASEBE MÜDÜRÜ Chief Accountant

Mus­t a­fa AKTAŞ mustafa.aktas@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM Subsc­r ip­ti­on and Cir­cu­la­ti­on Ma­na­ger

Müzeyyen YARAN muzeyyen.yaran@img.com.tr

AD­R ES | He­ad Of­f i­ce İh­las Med­ya Cen­ter 29 Ekim Caddesi No: 23 P.K. 34197 Ye­ni­bos­na - İS­TAN­BUL / TURKEY Tel : +90 212 454 25 00 Fax : +90 212 454 25 55 www.konfeksiyonteknik.com.tr | e-ma­il : img@img.com.tr BASKI | Printed By | İH­L AS Ga­ze­te­ci­lik A.Ş. 29 Ekim Cad. No: 23 Ye­ni­bos­na - İs­t an­bul Tel: +90 212 454 30 00 BÖL­G E TEM­SİL­Cİ­LİK­LE­R İ BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81 KONYA | Me­t in DE­M İR Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74 Advertising Representatives TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr


REKLAM İNDEKSİ ADVERTISEMENT

AKBARKOD...........................A.K AKTİF ISI............................... 53 ATAK MAKİNA........................ 75 CNR TEXBRIDGE.................... 71 DATATEC............................... 55 EĞİTİM FUARI........................ 77 GEMINI......................... Ö.K - 35 GLENGO................................ 43 GÜZEL BİR FIRSAT................. 73 İHLAS KOLEJİ.................... A.K.İ İHLAS PAZARLAMA................ 89 İMG....................................... 93 İNTER PLASTİK...................... 49 İTİMAT................................... 37 JAPSEV.................................. 57 JIAM...................................... 45 KARTEKS............................... 33 KEÇOĞLU..................... Ö.K.İ - 1 KILIÇOĞLU............................ 61 KOLDAŞ................................. 31 LİDER MAKİNA......................4-5 MALKAN............................... 2-3 MERKÜR FUAR....................... 87 NEHİR MAKİNA...................... 59 ONAY MAKİNA....................... 27 ÖZBİLİM.................................. 9 ÖZER MAKİNA..................68-69 PATEKS.................................. 65 SANKO.................................. 63 SİLTER................................... 19 SOSTECH.............................. 39 SUNSTAR............................... 13 ŞİMŞEK MAKİNA.................... 25 TETAŞ.................................... 23 TÜRKİYE GAZETESİ............... 91 UĞUR..................................... 15 UZAY MAKİNA........................ 17


EDİTÖR

Tekstil ve hazır giyim sanayi, ülkelerin

Sektörün ülke ekonomisindeki konumu

ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır. Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda gerçekleştirdikleri sanayileşme sürecine önemli katkısı olan tekstil ve hazır giyim sanayi, günümüzde de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında benzer bir rol oynamaktadır. DTÖ verilerine göre 2009 yılında yaklaşık 526 milyar Dolar olan dünya tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatı 2010 yılında 602 milyar Dolara yükselmiştir. İki sektörün 2010 yılında dünya mal ticaretindeki payı %4,1 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz ise dünya tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatı içinde %3,6’lık bir paya sahiptir. Ülkemiz AB ülkelerine tekstil ve hazır giyim ihracatında 3’üncü, pamuk üretiminde dünyada 7’nci, pamuk tüketiminde dünya’da 4’üncü, elyaf ring iplik üretiminde dünya’da 5’inci, openend iplik üretiminde dünya’da 4’üncü, organik pamukta 2’nci sırada yer

Ali ERDEM

almaktadır. GSYH içindeki payı, dış ticaret

Yazı İşleri Müdürü News Editor

potansiyeli, istihdam gibi parametrelerde ülkemizde ilk sıralarda olan sektörler ülkemizi küresel pazarda da ön sıralara taşımaktadır. Ülkemiz, işgücü, hammadde ve pazarlama faktörleri dikkate alındığında Çin, Hindistan ve Güney Kore ile birlikte dünyanın en rekabetçi ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye ekonomisi içinde çok güçlü bağlantıları olan bu sektördeki gelişmelerin tüm ekonomiyi etkilemesi kaçınılmazdır.

Konfeksiyon & Teknik Ailesi olarak tüm okuyucularımızın ‘Ramazan Bayramı’nı kutlarız...

Küresel rekabet koşulları altında ve rakip ülkelerin sektörlere tanıdığı pozitif katkılar göz önünde bulundurulduğunda bu sektörlerde rekabet gücünün sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

8 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Konfeksiyon sanayinin analizi

10 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Tekstil ve hazır giyim sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup, ihracatta gösterdiği başarı ile sanayide önde gelen vazgeçilemez sektörlerden biridir. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü halen en fazla dış ticaret fazlası veren sektördür. Buna ek olarak oluşturduğu istihdam ile işsizliğin azalmasına ve toplumun refahına çok ciddi düzeyde katkıları mevcuttur. Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde ülkemiz GSYH’nın %10’unundan fazlasını sağlamaktadır. Sektörler ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibarıyla dünyada çok özel bir yere sahiptir. Deri ve deri ürünleri sektörü ise imalat sanayiinde yaratılan katma değerin % 1’ini karşılamaktadır. Dünya dış ticaretinde önemli bir unsur olan deri ve deri ürünleri ihracatımızın son 5 yıllık gelişimi değerlendirildiğinde ülkemiz ihracatında ortalama % 1 paya sahibi olduğu görülmektedir. SEKTÖRDE ÜRETİM EĞİLİMLERİ Tekstil ve hazır giyim sektörü, elyaf ve ipliği kullanım eşyasına dönüştürecek süreçleri kapsayan işlemleri içerir. Bu

tanıma göre; sektör elyaf hazırlama, iplik, dokuma, örgü, boya, baskı, apre, kesim, dikim üretim süreçlerini kapsamaktadır. Elyaftan iplik ve mamul kumaşa kadar olan kısım tekstil, kumaştan giyim eşyası elde edilene kadar olan süreç ise hazır giyim sektörünün içinde değerlendirilmektedir. Sektörün nihai kullanıma yönelik ürünleri çok genel olarak hazır giyim, hazır eşya ve teknik tekstiller olarak gruplandırılmaktadır. Bu kapsamda çorap, kazak, gömlek, pantolon, takım elbise gibi giyim eşyası; perde, çarşaf gibi ev tekstili, halı ve diğer tekstil yer kaplamaları; ağ, ip, kablo, taşıyıcı tekstil bandı, branda, koruyucu bez, filtre, paraşüt, fren bezi, keçe gibi diğer tekstil ürünleri yer almaktadır. Tekstil sanayinin, basit ürünler üreten bir sanayi olarak sanayileşmiş ve bilgi toplumu ülkelerinin terk ettiği, daha ziyade sanayileşmekte olan ülkelere uygun bir sanayi dalı olduğu değerlendirmesi tam olarak isabetli değildir. Aslında sektörün standart basit ürünlerin üretiminin sanayileşmekte olan ülkelere bırakıldığı, fakat yüksek katma değerli

11 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

moda-marka ürünlerle, teknik tekstillerin araştırılıp, geliştirilip üretilmesinde sanayileşmiş ve bilgi toplumu ülkelerin söz sahibi olmaya devam etmekte oldukları ve devam edecekleri görülmektedir. Bu gerçekten hareketle sektör, fiyat-maliyet rekabetinden ziyade kalite rekabetinin belirleyici olduğu, üst sınıf yüksek kalitede moda, marka, bilgi bazlı ürünlerin üretildiği ve satıldığı bir yapıya doğru yol almaktadır. SEKTÖRÜN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ DURUMU Dünya tekstil ticareti (ihracat) 2009 yılında bir önceki yıla kıyasla %16 oranında azalarak 210 milyar Dolar düzeyinde, 2010 yılında %19 oranında artarak 251 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Dünya hazır giyim ticareti ise (ihracat) 2009 yılında %13’lük azalışla 316 milyar Dolar, 2010 yılında %11’lik artışla 351 milyar Dolar olmuştur. 2010 yılı dünya hazır giyim ihracatının % 80’i gelişmiş ülkelere

12 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

yapılmıştır. Ticaret hacmi bakımından en yoğun tekstil ve hazır giyim ticareti Asya ülkelerinde gerçekleşmektedir. Bunun en büyük sebebi Çin’in bu kıtada yer almasıdır. Çin’in 2010 yılı tekstil ihracatı 77 milyar Dolara, hazır giyim ihracatı ise 130 milyar dolara ulaşmıştır. Çin’in dünya tekstil ihracatı içinde 2000 yılında %10 olan payını 2010 yılı sonunda % 31’e, hazır giyim ihracatında 2000 yılında % 18,3 olan payını 2010 yılında % 37’ye yükseltmiş olması birbiriyle etkileşen iki sektörde giderek artan Çin hâkimiyetini ortaya koymaktadır. Tekstil ticaretinde AB ülkelerinin ardından üçüncü sırada yer alan Hindistan ise 2010 yılında ihracatını % 40 oranında arttırmıştır. Türkiye, 2010 yılı DTÖ verilerine göre, dünya tekstil ihracatında %3,6’lık pay ile tekstilde 8’inci hazır giyim ihracatında %3,6’lık pay ile ise dünyada 5’inci büyük ihracatçı konumundadır. 2010 yılı tekstil ithalatında ise, hazır giyim ihracatında görülen artışa bağlı olarak, hammadde ihtiyacını


PANORAMA

karşılamaya yönelik tekstil ithalatında sürekli artış kaydetmiş ve dünya tekstil ithalatında 6’ıncı sırada yer almıştır. Türkiye, hazır giyimde ise %0,8’lik pay ile dünya ithalatında 10’uncu sırada yer almaktadır. Türkiye havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden biridir. Dünya ev ve mekân tekstilleri ticaretinde %4,5 ve teknik tekstillerde %1,5 paya sahiptir. Ev tekstilinde

14 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

brode ve gipür üretimi için kurulan makine parkı, dünyanın en büyük makine parkıdır. Avrupa kıtasında yer alan en büyük ev tekstili üreticisi olan Türkiye, Avrupa’nın en büyük nevresim üreten fabrikasına da sahiptir. Ayrıca Avrupa’nın Çin’den sonra en büyük hazır giyim tedarikçisidir. 2011 yılı kayıtlarına göre Türkiye hazır giyim ihracatının beşte birini AB ülkelerine yapmaktadır.


PANORAMA

ALT SEKTÖRLER Tekstil sektörü, hazır giyim sektörünün tedarik zinciri içinde yer alan ve geniş kapsamlı üretim yelpazesine sahiptir. Tekstil kendi içinde elyaftan başlayarak mamul maddeye kadar oldukça uzun bir üretim zincirine sahip olup, genel itibariyle iplik, dokuma, örme, dokusuz yüzey, terbiye, hazır giyim ve konfeksiyon alt sektörleri yan sanayi olarak sayılabilir. Ayrıca tekstil sanayi; otomotivden, inşaata, ağır sanayiden tıbba kadar pek çok sektörle teknik açıdan ilişki içindedir. BÖLGESEL YAPI VE KAPASİTE KULLANIMI Sektörde iplik üretimi Kahramanmaraş, İstanbul, Adıyaman, Gaziantep, Bursa gibi

16 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

illerde yoğun olarak yapılırken, Denizli’de havlu, bornoz, ev tekstili, Uşak’ta iplik, battaniye, Çorlu ve Çerkezköy’de tekstil terbiyesi, Adana’da pamuklu dokuma ve terbiye, Gaziantep’te polipropilen, dokusuz yüzey, makine halıcılığı, İstanbul’da konfeksiyon ve örme üretimi ön plana çıkmaktadır. Üretim endeksinde görülen düşme eğilimi kapasite kullanma oranlarında da görülmekte olup, krizden sonraki dönemde kapasite kullanım oranlarında genel bir toparlanma gözlemlenmektedir. SEKTÖRDEKİ İSTİHDAM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 2010 yılı kayıtlarına göre 10.030.810 zorunlu sigortalı arasında


PANORAMA

sektörleri dahil tüm sektörler içinde THD sektörlerinde yaklaşık %12 civarında bir istihdam sağlanmaktadır. Kayıtlı-kayıtsız çalışanlarla birlikte 450.000 kişi tekstil sanayinde, 1.500.000 kişi de hazır giyim sanayinde olmak üzere, THD sektörlerinde toplam 2.000.000 civarında kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. Şekil 3 incelendiğinde 2009 yılında yaşanan kriz sonrası istihdam oranlarında ve çalışılan saatlerde birbirine paralel bir artış gözlenmektedir. ÇSGB verilerine göre tekstil sektöründe en büyük istihdam (50–249 çalışanı olan) orta ölçekli işyerlerinde sağlanırken, hazır giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerinde istihdam (50 çalışanın altında olan) küçük ölçekli işyerlerinde yoğunlaşmaktadır.

2.876.529’u imalat sanayinde kayıtlıdır. Bunlardan 14.624 işyerinde 356.477 kişi tekstil imalatında, 28.411 işyerinde 390.140 kişi hazır giyim imalatında, 5.140 işyerinde 46.163 kişi ise deri ve deri ürünleri imalatında istihdam edilmektedir. Buna karşılık kayıt dışılık dikkate alındığında, tarım ve hizmet

18 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

ÜRETİM ENDEKSİ VE CİROSU 2008-2009 krizinde üretimde olan düşüş sonrası 2010 yılında dikkate değer bir toparlanma görülmektedir. 2011 yılında ise deri ve deri ürünleri sektöründe ham deri bakımından yaşanan sıkıntılara rağmen kaydedilen artış oldukça dikkat çekicidir. Ancak üretimdeki bu artış ithal deri ile sağlandığından, yerli deri ve dolayısıyla yerli hayvan sayısının arttırılması önem arz etmektedir. Sektörlerde kaydedilen cirolarda 2009 yılından sonra dikkat çekici bir artış söz konusudur. İhracata dayalı üretim yapan bu sektörlerde gözlenen bu artışın en önemli sebeplerinden biri Dolar ve Avronun TL karşısında değerlenmesi olarak gösterilebilir. 2009 yılı TÜİK katma değer (faktör maliyeti) verilerine göre, imalat sanayinde üretilen katma değer, toplam ülkede üretilen katma değerin % 32,7’sini oluşturmaktadır. 2009 yılı kayıtlarına göre; tekstil, hazır giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerinin ürettiği katma değer imalat sanayi katma değerinin % 15,5’ine, toplam ülke katma değerinin % 5,2’sine tekabül etmektedir. Üç sektör birlikte değerlendirildiğinde ülkemizde en çok katma değer yaratan gıda ürünleri sanayinden ve geçmiş yıllarda ana metal sanayinden daha fazla bir katma değer oluşturması dikkate değerdir. AR-GE FAALİYETLERİ Dünya genelinde Ar-Ge harcamaları 19952010 yılları arası yaklaşık 3 kat harcamaya ulaşmıştır. Ar-Ge yapan ülkeler arasında ABD, Kanada, Çin ve Japonya ilk sıralarda yer almaktadır. Milli gelirlerinin % 2-3’ünü Ar-Ge’ ye ayıran ABD gibi ülkelerin Ar-


PANORAMA

Ge’ye ayırdıkları payın Türkiye’nin GSMH’ sına neredeyse eşit olduğu görülmektedir. Ülkemizde de GSMH’nın içinde Ar-Ge harcamalarının payı gittikçe artmaktadır. 2007 yılında bu pay % 0,76 iken 2009 yılında % 0,85 düzeyine çıkmıştır. AB’nin Lizbon Kriterlerine göre bu oranın % 3 olması gerekmektedir. TÜİK’in son yayımladığı 2009 yılı verilerine göre imalat sanayi içinde Ar-Ge harcamalarının oranı tekstil sektöründe % 2,46, hazır giyimde % 0,62, deri ve deri ürünleri sektörlerinde ise % 0,07 oranında gerçekleşmiştir. Sektörlerde Ar-Ge alanında yapılan çalışmalar daha çok nano-teknoloji ile üretilmiş ürünler, fonksiyonel tasarımlar, düşük maliyetli çevreci yaklaşımlar, farklı sektörlere yönelik yeni teknik tekstillerin geliştirilmesi, geri-dönüşüm ürünlerin teknik tekstillerde değerlendirilmesi gibi konularda çalışmalar yürütülmektedir. Bakanlık kayıtlarına göre 2011 yılında 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında muafiyetlerden yararlanan 14 sektörde faaliyet gösteren 94 firmanın 6’sı tekstil/hazır giyim sektöründe faaliyet göstermektedir. Ar-Ge merkezi olan 14 sektörde çalışmakta olan 12.321 tam zamanlı Ar-Ge personelinden 359’u (% 3’ü) tekstil sektöründe çalışmaktadır. Ar-Ge personeli açısından tekstil/hazır giyim sektörü 14 sektörün içinde 7. sırada yer almaktadır. Tekstil/hazır giyim sektörlerinin üzerinde yer alan diğer sektörler ise otomotiv gibi daha teknoloji yoğun alanlarda faaliyet göstermektedir. SEKTÖRÜN DIŞ TİCARETİ Tekstil ve hazır giyim sektörleri verdiği dış ticaret fazlası ile imalat sanayinde ülkemizin mihenk taşlarından birini oluşturmaktadır. Ancak sektöre girdi oluşturan bazı temel hammaddeler açısından yerli üretim tüketimi karşılamadığından, girdiler açısından dış ticaret açığı olduğu da bir gerçektir. Ekonomi Bakanlığı (EB) tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2010-2011 yıllarında Türkiye imalatının ithal ara malına bağımlılığı % 40’tan % 43’e yükselmiştir. 2011 yılı verileri THD sektörleri bazında incelendiğinde ithal ara malına bağımlılık tekstil sektöründe % 43, hazır giyim sektöründe %19, deri ve deri ürünleri sektörlerinde ise %38 olarak tespit edilmiştir. Buna karşılık yine EB verilerine göre 1 dolarlık tekstil ithalatına karşı 2,1 dolarlık tekstil ürünü ihraç edilirken, 1

20 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

elyaf ve ipliği ile suni-sentetik elyaf ve iplik ise en önemli ithalat kalemlerindendir. 2011 yılında sadece karde edilmemiş ham pamuk ithalatı 1,85 milyar dolarlık ithalatla sektör ithalatının %17’sini oluşturmaktadır. Hammadde açısından yün, keten, kenevir ve jüt gibi diğer doğal kaynaklı liflerde de dış ticaret açığı mevcut olup, bu lifler arasında en çok taranmış yün liflerinde (137 milyon dolarlık) açık mevcuttur. 2011 yılında hazır giyim sektöründe 13,53 milyar dolar ihracata karşılık, 2,96 milyar dolar ithalat gerçekleşmiş ve 10,57 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası olduğu görülmüştür (Şekil 9). Bu rakamlar sektörün 2009 krizi öncesindeki performansını yakaladığını göstermektedir. 2011 yılında hazır giyim ihracatında en büyük ihracat kalemi 3 milyar dolarla örülmüş fanila, tişört ve iç giyimde gerçekleşmektedir. Bunun dışında 1 milyar doların üzerinde ihracatın yapıldığı diğer hazır giyim ürünleri arasında bayan/ erkek/çocuk pantolon, tulum ve şort; örülmüş kazak, süveter, hırka, yelekler

dolarlık hazır giyim ithalatına karşılık ise 4,1 dolarlık ihracat yapıldığı görülmektedir. 2011 yılında tekstil sektöründe 11,5 milyar dolar ihracata karşılık, 10,8 milyar dolar ithalat gerçekleşmiş ve 0,7 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası olduğu görülmüştür (Şekil 8). Ancak dış ticarette meydana gelen bu fazlanın 2009 yılı öncesine kıyasla azalan bir seyir izlemesi önemsenmesi gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir. 2011 yılında hazır giyim sektöründe ise 13,53 milyar dolarlık ihracata karşılık 2,96 milyar dolarlık ithalat yapılmış olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de 2010 yılına kıyasla ihracattaki % 9’luk artışa karşılık ithalatta % 15 olarak gerçekleşen artış dikkate alınmalıdır. Tekstil sektörü 2011 yılı ihracatında örme mensucat başta olmak üzere ev tekstili ürünleri ve halılar en büyük ihraç kalemlerindendir. Pamuklu ve sentetik mensucatta da dış ticaret dengesi pozitif yöndedir. Sektörde pamuk

21 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

ile külotlu, kısa-uzun çoraplar ve soketler yer almaktadır. İthalatta ise bayan/erkek/ çocuk dış giyim(pardösü gibi), örülmüş ve örülmemiş eldiven, papyon, kravat, şal gibi giyim aksesuarları, örülmemiş sutyen, korse ve kuşaklar ön plana çıkmaktadır.

MALİYET BİLEŞENLERİ Sektörde çeşitli kuruluşların yapmış olduğu anketler neticesinde belirlenmiş maliyet bileşenleri incelendiğinde boya terbiye işletmeleri hariç en büyük maliyet bileşenlerinin hammaddeler (ana madde ve yardımcı maddeler) üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun yanında esnek ve yoğun sektörler olarak bilinen THD sektörlerinde personel ve işçilik giderleri ikinci en büyük maliyet kalemleri arasında yer almaktadır. Diğer tekstil işletmelerine kıyasla boya terbiye işletmelerindeki enerji ve amortisman giderlerinin maliyetler içindeki payı yüksektir (Şekil 12). Bu işletmeler büyük makine parkurlarına sahip olup, önemli bir yatırım gerektirmektedir. Emek yoğun bir sektör olan hazır giyim sektöründe işçilik maliyeti ikinci sırada yer alırken, asıl en büyük maliyet genelde kumaş olan ana madde üzerinde yoğunlaşmaktadır (Şekil 13). SEKTÖRÜN 2013 – 2023 PROJEKSİYONU 2005 yılından itibaren Türk tekstil ve hazır giyim sektörleri rekabet alanını değiştirmiş, geleneksel ve basit ürünlerle rekabet etmek yerine, yüksek katma değerli tekstil ürünleriyle ve hazır giyimde markalaşma yolunda daha güçlü bir yapıya dönüşme çabası içerisine girmiştir. 2011 yılı tekstil ihracatı 11,5 milyar Dolarla şimdiden 2013 projeksiyonu geçerken, hazır giyimde gerçekleşen 13,53 milyar Dolarlık ihracat henüz 2013 projeksiyonundan çok uzak kalmaktadır. 2023 yılında ise dünya tekstil ticaretinin 550 milyar Dolar’a, hazır giyim ticaretinin ise 740 milyar Dolar’a ulaşacağı öngörülmektedir. Ülkemizin 2023 yılı için 500 milyar Dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi için ihracatçı birlikleri tarafından hazır giyimde 52 milyar Dolar, hazır giyim dahil tekstil sektörü için toplam 100 milyar dolar ihracat hedefi belirlenmiştir. Bununla birlikte dünya tekstil ve hazır giyim ticareti içindeki %3,6’lık payımızı korumak için 2023’te en az 26 milyar Doları hazır giyimde olmak üzere tekstil ve hazır giyimde toplam yaklaşık 50 milyar Dolar ihracat hedefine ulaşmamız şarttır. Sektörlerin 2023 hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için mevcut avantajlarının yanında Dokuzuncu Kalkınma Planı çerçevesinde

22 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

hedeflenen “tedarikçi ülkeden piyasa yapıcı ülkeye dönüşüm” ve “bilgi bazlı ürünlerin üretimine yönelme” yolunda kamu-özel sektör işbirliği ile çalışmalar hızla yürütülmelidir. SEKTÖRÜN SON ALTI AYLIK YAPISI Son yıllarda ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan cari açık, tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri sektörlerine de yansımış ve sektörler gittikçe ithale dayalı üretim yapan bir yapıya dönüşme riski ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun üzerine tekstil ve hazır giyim eşyası üreten yerli üreticilerin Ekonomi Bakanlığı’na yapmış olduğu başvurular sonucunda, 2011 yılı Ocak ayında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/1 ve 2011/2 sayılı Tebliğler ile belirli GTİP’lerde tekstil ve hazır giyim ürünleri için soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde 2010 yılında Türkiye’nin hazır giyim ithalatının % 34, tekstil ithalatının % 44 oranında artmış olduğu, buna karşın ihracatın sırasıyla %11 ve % 18 oranında arttığı tespit

24 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

edilmiştir. Sonuç olarak Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ithalatı ciddi artış eğiliminde olduğu sonucuna varılmıştır. Önlem alınmaması durumunda tekstil sektöründe ve devamında hazır giyim sektöründe küçülme olması beklendiğinden, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile hazır giyimde % 17 - % 30 arasında, kumaşta % 11-% 20 arasında ilave gümrük vergisi konmasına karar verilmiştir. Her iki sektöre yönelik bu kapsamlı korunma önleminin yerli üreticilere önemli oranda olumlu etkileri mevcuttur. Ancak özellikle ihracat yapan hazır giyim firmaları için girdi maliyetleri arttığından dış rekabet gücünün azalması gibi riskler ortaya çıkmaktadır. Bu arada artan işçilik ücretleri, yüksek enerji fiyatları, pamukta yaşanan arz kıtlığı, suni elyafta üretimin olmayışı, petrokimya sanayinde arz yetersizliği nedeniyle sentetik elyafta yaşanan sıkıntılar, ham deride yaşanan arz eksiklikleri sektörün girdi tedariki açısından zayıf kaldığı alanlardır. İhracata dayalı üretim yapan sektörler, zaman zaman döviz kurlarında yaşanan değişimlerden olumsuz etkilense de, son dönemde kurların yüksek seviyelerde seyretmesi sebebiyle avantaj sağlamıştır. Ancak dövizde yaşanan dalgalanmalar halen sektör için potansiyel risk oluşturmaktadır. Sektörlerin son altı aylık üretim endeksleri Şekil 15’te görülmektedir. Her üç sektörde de mevsim ve moda ile doğrudan ilişkili üretim yapıldığından aylık üretim değerlerinde mevsimsel olarak iniş çıkışlar görülmektedir. Aylık kapasite kullanım oranlarındaki değişim incelendiğinde ise üretim endekslerine paralel bir seyir izlendiği görülmektedir (Şekil 16). Aylar itibariyle sektörlerin dış ticaretinde meydana gelen değişiklikler Şekil 17, 18, 19’da görülmektedir. Özellikle tekstil sektöründe Temmuz ayında yaşanan dış ticaret açığının, bu ayda AB ülkelerinde yaz tatili olması sebebiyle yavaşlayan ticari ilişkilerden kaynaklandığı söylenebilir. Hazır giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerinde yaşanan dalgalanmaların doğrudan mevsimsel sebeplerden ve moda eğilimlerinden etkilendiği söylenebilir. Sektörlerde ihracata dayalı üretim yapan firmaların ağırlıkta olması, elde edilen ciroların satışlar kadar kur değişimlerinden de etkilenmesine sebep olmaktadır. Şekil 10 ve 11, 2011 yılında ciroların döviz kurlarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkilendiğini göstermektedir.


PANORAMA

Tekstilde işler yolunda Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar tekstil sektörünün 2012 yılının ilk yarısını başarılı bir şekilde geride bıraktığını söyledi.

Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar tekstil sektörünün 2012 yılının ilk yarısını başarılı bir şekilde geride bıraktığını söyledi. Yunanistan, İspanya, İtalya, Belçika ve Hollanda pazarında daralma gözlendiğini belirten TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, “Ancak Türk tekstilcisi yine de ihracatını arttırmayı başarmıştır. Avrupa ülkeleri yerine yeni pazarlara yöneliyoruz. Bu da Türk işadamı ve ihracatçısının kabiliyetinden kaynaklanmakta” diye konuştu. Tekstil ürünleri ithalatına ek vergiler gelmesinin yerli üreticiyi belli bir oranda rahatlattığını dile getiren Dizdar, “Ayrıca ithalata ek vergiler gelmesi de biz yerli üreticiler açısından olumlu bir gelişme. Yurtdışından gelen hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin de azalmış olması nedeniyle ülkemizdeki konfeksiyon atölyeleri ve fabrikaları tam

26 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

kapasite ile çalışmaya başladılar. Bu durum yılın ilk yarısı için memnuniyet verecek bir durumdur. Hatta hazır giyim ve konfeksiyonda çalıştıracak yetişkin eleman sıkıntısı yaşanmakta” şeklinde konuştu. Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sentetik iplikten dokunmuş mensucat hakkında yeni bir anti-damping soruşturması açılmasının da sektörde memnuniyet oluşturduğunu söyleyen Dizdar, “Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sentetik iplikten dokunmuş mensucata yönelik yeni bir anti-damping soruşturması açılmış olması da bizi sevindirmektedir. Yerli üretici lehine olan bu gelişme ülkemiz tekstilcisi, sanayicisi ve işadamını için olumlu neticeler ortaya çıkartacaktır. Yılın ilk yarısı tekstil sektörü açısından başarılı bir şekilde geride kaldı. Yılın ikinci yarısının daha da iyi geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.


PANORAMA

Keçoğlu Makina A.Ş. SİRUBA Unkapanı Şubesi açıldı Keçoğlu Makine, makine sektörünün geleneksek merkezi sayılan Unkapanı İMÇ 2.Blokta yeni şubesini açtı. Keçoğlu, sektördeki müşterilerin istek ve taleplerine uygun standart ve çok özel makineleri, profesyonel teknik destek ve sektöre getirdiği ekonomik çözümleri, kaliteli hizmet anlayışı ile sunmaya devam ediyor. Şirket, makine sektörünün geleneksel merkezi Unkapanı’nda açtığı yeni şubesiyle bundan böyle Unkapanı ve çevresi ile bölgeye gelecek diğer kişi ve kuruluşlarada çok yönlü hizmet

28 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

anlayışı ile cevap verecek. Teknoloji, tasarım ve anında çözüm üreten yapısıyla öne çıkan Keçoğlu Makine A.Ş. iki yıl önce mümessillikleri arasına kattığı Siruba’yı bundan böyle, açılışı Ramazan Ayı’na denk gelen, Unkapanı şubesiyle de diğer temsilcisi olduğu markalarla beraber tüm tekstil ve konfeksiyon sektörünün hizmetine sunmaya devam edecek. Dünyanın pek çok ülkesinden ileri teknoloji ürünleri konfeksiyon sektörünün hizmetine sunan Keçoğlu’nun başlıca mümessillikleri arasında Siruba,


PANORAMA

Vari-O-Matic, Novocut, KM, Zusun, Suote, Murata, Broaden, Sbec gibi dev markalar yer almaktadır. Keçoğlu Makine A.Ş., tekstil ve konfeksiyon sektörüne teknolojisi ile kalite getiren sağlam ve uzun ömürlü makineleri, yedek parça ve teknik servis ihtiyacını anında karşılayan güler yüzlü ekibi, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış geniş servis ve bayi ağıyla müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor. Bünyesinde bulunan teknisyenleri ile Türkiye’nin dört bir yanına hatta yurt dışına hizmetler sunan Keçoğlu, yerinde servis veya şirket merkezine makine getirmek suretiyle, hızlı ve verimli bir şekilde ileri teknoloji ile çözümler sunmaya devam ediyor. Ayrıca zengin

yedek parça çeşidi ile mümessili olduğu markaları temsil etmekte yüksek bir hizmet anlayışı sunan Keçoğlu, diğer makine gruplarına bile hizmet verebilecek zengin bir yedek parça portföyüne de sahip. Keçoğlu Makine A.Ş., 35 yıllık birikimini değerlendirdiği şubesini İstanbul Unkapanı’nda açtı. Ülkemizin ihracattaki en başarılı sektörü tekstil ve hazır giyimin ihtiyacı olan makine, yedek parça ve servis hizmetini yıllardır sunan Keçoğlu Makina, edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi profesyonel kadrolarıyla, bundan böyle Unkapanı’ndaki şubesiyle müşterilerine sunmaya devam edecek. Güven, teknoloji ve tecrübe Keçoğlu’nda birleşerek sizlere uzanıyor.

Ülkemizin ihracattaki en başarılı sektörü tekstil ve hazır giyimin ihtiyacı olan makine, yedek parça ve servis hizmetini yıllardır sunan Keçoğlu Makina, edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi profesyonel kadrolarıyla, bundan böyle Unkapanı’ndaki şubesiyle müşterilerine sunmaya devam edecek.

29 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Ara eleman ihtiyacı Tekstil sektöründe ara eleman ihtiyacına dikkat çeken DETGİS Yönetim Kurulu Başkanı Dal, “Denizli’de makine ve tekstil alanında yaklaşık 2 bin teknik elemana ihtiyaç var” dedi. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı İsa Dal, kentte, makine ve tekstil alanında yaklaşık 2 bin teknik eleman ihtiyacının bulunduğunu belirterek, ihtiyacın karşılanması için mesleki eğitimin önem taşıdığını vurguladı. Dal, yaptığı açıklamada, tekstil sektöründe meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç duyulduğunu, sektördeki Ar-Ge açığının da mesleki eğitim mezunlarıyla kapatılabileceğini belirterek, “Denizli’de makine ve tekstil alanında bin 500 ile 2 bin arasında teknik elemana ihtiyaç var. Meslek liselerinden mezun olacak 200 gencin bu ihtiyaca cevap vermesi imkansız” dedi. Kentteki gençlere, geleceklerini garantiye almaları için mesleki ve teknik eğitime yönelmelerini tavsiyesinde bulunun Dal, Türkiye’nin, Avrupa’da kişi başına milli geliri

30 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

en hızlı artan ülke olduğunu, bu nedenle önümüzdeki 5-10 yıl içinde de mesleki eğitimin, lisans eğitiminin önüne geçeceğini ifade etti. TÜİK rakamlarına göre, Türkiye’de 26 milyon iş gücünün, 9.5 milyonunun ilkokul mezunu, 4.5 milyonunun lisans altı ya da lisans, 2.5 milyonunun mesleki eğitimden geldiğini ifade eden Dal, şunları söyledi: “Bu orantısızlığa bakarsanız, neden katma değer üretemediğimizi ve neden mesleki eğitim sahibi kişilerin olması gerektiği yerde, lisans mezunu olanların olduğunu göreceksiniz. Sektörlerde nitelikli elemanlar çoğunlukla üniversitelerden değil, meslek sahibi kişiler arasında aranmaktadır. Tekstil ve makine sektöründe de teknik eleman ihtiyacı var. Lise öğrenimine başlayacak öğrencilere, meslek lisesini seçmelerini öneriyoruz.”


PANORAMA

Dericiler, Çin’in lüks giyim pazarına giriyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Mehmet Ali Dinç, Çin lüks giyim pazarına doğrudan girmek ve tüketicilere daha yakın olmak için girişim başlattıklarını bildirdi. TDKD’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye deri konfeksiyoncuları sektörü, düzenlenen iftar organizasyonunda bir araya geldi ve sektörü

32 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

değerlendirildi. TDKD Başkanı Mehmet Ali Dinç, dünya deri giyim pazarında en üst lüks segment için üretim yaptıklarını, ancak markalaşma ve tüketiciye yakınlık konusundaki yetersizlikleri nedeniyle bu çabalarının karşılığı olan katma değerin sektörlerine dönmediğini ifade ederek vites büyütmenin varlık yokluk meselesi


PANORAMA

haline geldiğini kaydetti.s Yükselen Çin orta sınıfının lüks giyim talebini bir fırsat olarak gördüklerini ve bu pazarda kendi markaları ile yer almakta geç bile kaldıklarını dile getiren Dinç, sektörün önde gelen üreticilerinin bir araya gelerek Çin’in devlet desteği ile oluşturduğu yeni deri ticaret merkezlerinde en görünür şekilde yer almak için görüşmeler yaptıklarını ve yakında bunun sonuçlarını elde edeceklerini ifade etti. Dinç, dünya ekonomisinde yaşanan olumsuzlukların bu yıl da yaşanacağını belirterek, “Özellikle gelişmiş ülkelerdeki bu riskler, ülkemizin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarında düşüşleri de beraberinde getiriyor. Deri giyim sektörü de dış pazarlardaki bu olumsuzluklardan etkilenirken, AB ülkelerine olan ihracatında geçen yıla göre düşüşler yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu. İhracatın geliştirilmesi için yapılan çalışmaların

34 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

hız kesmeden devam etmesi gerektiğini vurgulayan Dinç, “Kurların haksız rekabete meydan vermeyecek makul bir düzeyin üzerinde seyretmesi ve faizlerin sıcak para girişlerine cesaret vermeyecek şekilde dünyadaki şartlara paralel seviyede seyri en fazla dikkat edilmesi gereken konular” dedi. 2012 İLK YARI İHRACATI 598 MİLYON DOLAR Rusya’da ortaya çıkan durgunluğun sektör olarak dikkatli değerlendirdiklerini belirten Dinç, “Son ekonomik gelişmeler sonucunda Rusya pazarında oluşan durgunluğa rağmen, sektörümüz açısından en büyük ve en önemli pazar halen Rusya’dır. Deri Tanıtım Grubu’nun da desteğiyle Rusya pazarında Türk Deri sektörünü tanıtmak için önemli projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Sektörün Avrupa pazarındaki kaybını diğer pazarlardaki gayretleri ile telafi ettiğini ve bu sayede 2012’nin ilk yarısını geçen yılın üzerinde bir seviyede kapattıklarını vurgulayan Dinç, şunları kaydetti: “2012 yılı ilk 5 ay ihracat rakamlarına baktığımızda ihracat pazarlarımızdaki dalgalanmanın açık işaretlerini görmekteyiz. 2012 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin genel ihracatı yüzde 10 artarak 59 milyar dolar olmuştur. Aynı dönemde deri ve deri ürünleri ihracatı yüzde 13 oranında artmış ve 597,9 milyon dolar olmuştur. Deri ve deri mamulleri ihracatının, toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 1. Deri ve deri mamulleri ihracatında 2012 Ocak-Mayıs döneminde ülkelere göre bakıldığında İtalya, Rusya, Irak, İngiltere, Ukrayna, Suudi Arabistan, Hong Kong ve Çin’e artmış, Almanya’ya yüzde 4,5 ve Fransa’ya yüzde 23 oranında düşmüştür. Ülke grupları itibariyle baktığımızda AB ülkelerine yaptığımız ihracatın yüzde 2,1 oranında düştüğünü, eski Doğu Bloku Ülkelerine yaptığımız ihracatın da yüzde 25 oranında arttığını görmekteyiz. Yarı işlenmiş bitmiş deri ihracatı yüzde 16 oranında artarak 65,4 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Deri giyim ürünleri ihracatı yüzde 5,6 oranında artarak 81,3 milyon dolar oldu. Kürk giyim eşyası ihracatı bu dönemde yüzde 9,8 oranında arttı ve 67,7 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Saraciye ürünleri ihracatı ise yüzde 12,9 oranında arttı. 99,9 milyon dolar ihracat yapıldı. Ayakkabı ihracatı yüzde 21.6 oranında arttı. 243,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.”


PANORAMA

Shima Seiki Private Show Tetaş, 10 - 11 - 12 Temmuz tarihleri arasında, Shima Seiki dikişsiz kazak makinaları ve yeni nesil tasarım sistemlerini Hadımköy binasında gerçekleştirdiği Private Show ile müşterilerine tanıttı. Yani her trikocunun karşılaştığı muhtelif sorunlar sonunda hayalini kurduğu dikişsiz kazak makinelerinden ve bilgisayar simülasyonlarından söz ediyoruz. Diğer tüm firmalardan farklı olarak Shima’nın senelerdir sadece bir hayali değil aynı zamanda gerçeği de olan dikişsiz kazak makineleri ve bilgisayar simülasyonları yeni atılımları ile artık çok daha hızlı ve çeşitli. Nihai tüketicinin kalite açışından tercih ettiği dikişsiz ürünler, daha az insan operasyonu ile işlerin çoğunun makinelerde bittiği bir imalat ortamında üretildiğinden artık imalatçıların yüzünü güldürüyor. Simülasyonlar ise belki de mevcut olmayan bir ürünü eldeki iplik ile örüldüğünde nasıl bir netice alınacağı hakkında fikir vermenin çok ötesinde gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan sonuçlarını sergiliyor. Giderek yaygınlaşmaya başlayan dikişsiz kazak makineleri ve bilgisayar simülasyonları gelecekte, şu anda her imalatçının kullandığı araçların yerini alacağı şüphe götürmez bir gerçek. Dikişsiz kazak makinaları konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından Shima Seiki, yenilikleriyle yine kullanıcılarına büyük avantajlar sunuyor. Senelerdir triko sektöründeki yatay gelişmeler gözlemleniyor. Bunlar ham madde, işçilik, enerji, zaman gibi parametreleri pozitif yönde etkileyip maliyetleri azaltan, karlılığı arttırmaya yönelik gelişmelerdi. Son birkaç senedir ise bu gelişmeler dikey olarak tabir edebilecek 3. boyut teknolojisi ile destekleniyor.

36 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Altı ayda 885 milyon dolarlık ihracat Bursa’dan yılın ilk 6 aylık döneminde, toplam 884 milyon 970 bin dolarlık tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihracatı yapıldı. Türkiye’nin önemli tekstil merkezlerinden Bursa’nın yılın ilk yarısında yaptığı ihracat, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 6,29 düşerken, tekstilde yüzde 9,98’lik artış kaydetti. Bu dönemde, 884 milyon 970 bin dolara ulaşan tekstil ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin toplam ihracatı, geçen yılın aynı döneminde, 844 milyon 652 bin dolarda kalmıştı. Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) kayıtlarından derlenilen bilgiye göre, Ocak-Haziran döneminde yüzde 9,98’lik artışla 631 milyon 661 bin doları bulan tekstil ihracatı, geçen

38 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

yılın aynı döneminde 574 milyon 348 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk yarısında, yüzde 6,29’luk düşüşle 253 milyon 309 bin dolara gerileyen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise geçen yılın aynı döneminde 270 milyon 304 bin doları bulmuştu. Ocak-Haziran döneminde, tekstil alanında 9 serbest bölgeyle 116 ülke ve özerk bölgeye ihracat yapılırken, hazır giyim ve konfeksiyonda 7 serbest bölgeyle 112 ülke ve özerk bölgeye ulaşıldı. Haziran ayında ise tekstilde yüzde 10,47’lik artışla 107 milyon 827 bin dolar ihracat yapılırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı, yüzde 1,37’lik düşüşle 47 milyon 622 bin dolara geriledi.


PANORAMA

Yabancılardan hazır giyime büyük ilgi 40 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Türkiye’de hazır giyim sektörü hareketli günler yaşıyor. Boyner’in Boğaziçi Giyim Sanayi’ndeki yüzde 50 payını Benetton’a devretmesi ile sene başından bu yana yabancılara gerçekleşen hisse devri ve ortaklık sayısı dörde ulaştı. Sektör uzmanları yabancı firmaların hızlı büyüyen Türkiye pazarına girmek istediklerini, ayrıca bu satışların bir trend haline geldiğini söylüyor. Hazır giyim sektöründeki satış furyası bu yıl Silk&Cashmere ile başladı. Şirketin yüzde 45’i Dubai merkezli Eastgate Capital Group’e satıldı. Geçtiğimiz ay içerisinde Koton’un yüzde 50’si özel girişim sermayesi Turkven’in sahibi olduğu Hollanda merkezli Nemo Apparel BV’ye devredildi. Henüz iki gün önce de Türkiye’de Damat ve Tween markaları ile tanınan Orka Group, New York merkezli yatırım şirketi Investcorp ile azınlık yatırımı konusunda anlaşma imzaladı. Bu satışların yanında başka firmaların da yabancılarla satış için pazarlık masasında olduğu biliniyor. Penti, Flo, Derimod, Goldaş ve Esse gibi markaların çeşitli fonlarla görüştüğü belirtiliyor. YABANCILAR TÜRKİYE’DE BÜYÜMEK İSTİYOR Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Cem Negrin, yurtdışındaki markaların büyümek için yeni pazarlara ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle Türkiye ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Türkiye’nin büyüyen ve gelişen bir pazar olduğunu kaydeden Negrin, “Yabancılar da bunu görüyor ve Türkiye’de büyümek istiyorlar. Aynı anda da Türk markaları Avrupa’ya daha kolay açılabilmek için yabancılara yöneldi. Böylece arka arkaya yeni ortaklık haberleri duyduk” diye konuştu. Bunun yeni bir trend olduğunu söyleyen Negrin, birkaç tane daha büyük ortaklık haberi gelebileceğini kaydetti. Negrin, şöyle devam etti: “İşin gerçeği bizim Türk markalarının krizdeki yabancı markaları satın alması gerekirdi. Bizim bu fiyatlardan kendi markalarımızı satmamız ne kadar doğru, çok emin değilim. Ama diğer taraftan hisse satan yerli markalar da yabancı

ortaklarının tcrübesi ile yurtdışında daha iyi yerlerde mağazalar açarak daha hızlı bir şekilde büyüyebilecek.” KÜÇÜKLERDE DE SATIŞ VAR İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, özellikle tekstilde son dönemde artan ‘yabancı ortaklıklar’ ile ilgili sürecin temelinde Türkiye’ye yönelik artan ilginin yattığı görüşünde. Bu sürecin devam edeceği görüşünde olan İTHİB Başkanı Gülle “Türkiye şu an ciddi anlamda ciddi bir biçimde yabancı gözlemi altında. Dışarıda Türkiye’ye yönelik pozitif bir gözlem var” dedi. Gülle, söz konusu ortaklıklara giden kimi Türk firmalarının belli bir tıkanıklık yaşadığına da işaret ederek “Satış işlemlerinde şirket sahiplerinin birbirilerinden etkileşimi oldukça fazla... Biri başladı mı diğeri de onu takip eder. Önemli bir ticaret yapılınca herkes dönüp o tarafa bakar. Ayrıca, yabancılara satışlar veya ortaklıklar oldukça fazla. Büyük firmaların haberleri gündeme geliyor ancak çok sayıda küçük ölçekli firmanın da ortaklık yaptığını duyuyoruz” dedi. TÜRK FİRMALARI İÇİN POZİTİF BİR GELİŞME TGSD eski Başkanı Ahmet Nakkaş da yaşanan hareketin Avrupa’daki pazar paylarının daralması ile ilgili olduğunu söyledi. Türkiye’nin daha aktif bir piyasa olduğunu belirten Nakkaş, yabancı yatırımcıların da kendi pazar paylarını genişlemek için Türkiye’ye yöneldiğini söyledi. Nakkaş, şöyle konuştu: “Türkiye çok cazip ve çok canlı bir pazar. Yatırım arayanlar buraya yönleniyor. Bunun doğal sonucu olarak gerek Türk markalarına gerek Türk ortaklı yabancı markalara bir ilgi doğuyor. Ben bu ilginin devam edeceğini düşünüyorum.” Yaşanan sürecin yerli markalar için pozitif bir gelişme olduğunun altını çizen Nakkaş, “Türk şirketlerinin en büyük dezavantajı sermaye yetersizliği. Bu nedenle yurtdışında cazip satın alma fırsatları olmasına rağmen değerlendiremiyoruz. Bu tür evlilikler ise ürk firmalarına uluslararası marka olmanın yolunu açıyor” dedi.

41 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

TİM bayramdan sonra Doğu ve Güneydoğu’da

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bayramdan sonra Van’a, arkasından Adıyaman’a, Mardin’e ve Diyarbakır’a yatırım amaçlı seyahatler gerçekleştireceklerini belirtti. Büyükekşi, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İSO tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışmasına değinerek, TİM olarak da kendilerinin her yıl ilk bin ihracatçı araştırması yaptıklarını ve bunu kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. İSO’nun ilk 500 firmasının özelliklerine bakıldığında, bunun ilk 500 ihracatçıyla son derece büyük benzerlikler gösterdiğinin altını çizen Büyükekşi, elektrik üretimi şirketleri hariç diğer şirketlerin de hemen hemen aynı olduğunu söyledi. 2010 ve 2011 yılı kıyaslandığında kar eden firmalardaki düşüşe işaret eden Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ama biz ümitsiz değiliz. Biz ihracatçılar olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye’nin büyümesinde ihracat çok önemli bir faktör. Sürdürülebilir büyümenin en önemli odak noktasının üretim odaklı ihracat olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bizim mutlaka yeni yatırım yapmamız gerekiyor. Son açıklanan teşvik yatırımlarını son

42 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

derece önemsiyoruz. TİM olarak çalışmalar yapıyoruz. İlk olarak 180 sanayicimizi, işadamımızı Muş’a götürdük. Arkasından 150 işadamıyla Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştirdik. Bizle gelen çok önemli işadamlarının Muş’a, Şanlıurfa’ya ilk defa gittiklerini gözlemledik. Dünyanın birçok ülkesine giden işadamlarının Türkiye’nin çok önemli şehirlerine gitmediklerini gördük. Bayramdan sonra Van’a, arkasından Adıyaman’a, Mardin’e ve Diyarbakır’a yatırım amaçlı seyahatler gerçekleştireceğiz. Bölgeler arasındaki farklılıkları giderebilmek için 6. bölgeye emek yoğun sektörlerde yatırım yapmamız gerekiyor. Emek yoğun sektörler olarak hazır giyim, tekstil, deri, saraciye, ayakkabı, mobilya, kuyumculuk ile tarım makineleri sektörünü beraber götürdük. Şu anda yatırım konusunda bir motivasyon var. Özellikle 6. bölgede çok büyük avantajlar söz konusu. Gerek yer gerekse kredi konusundaki avantajlar birçok firmayı şu anda yeniden yatırım yapma konusunda motive edebilir.” MARKA EKONOMİSİ İSO Meclis Üyesi Süleyman Orakçıoğlu da, özellikle geçtiğimiz son 10 yılda sektörün tanımlamasında tekstil ve hazır giyim olarak değerlendirme yaptıklarını, ancak artık gelişmeler doğrultusunda tanımlamalarda farklılaşmaların söz konusu olduğunu söyledi. Orakçıoğlu, “Artık tasarım endüstrisi, marka ekonomisi var. Hep teknoloji ve katma değerden bahsediyoruz. Önceden 3-5 dolara fason üretim yaparken, şimdi ürünü 50-60 dolara satacak noktaya gelmiş olmamız önemli” dedi. Üretilen ürünlerin daha değerli hale gelmesinde satış becerisinin önemine işaret eden Orakçıoğlu, şunları kaydetti: “Ürünü daha değerli hale getiren satış departmanımızdaki arkadaşlar. Özellikle satıştaki performansın, üretimin önünü açacağını ifade etmek istiyorum. Bu konuda sadece üretimi düşünerek hareket ettiğimizde çok zorlanıyoruz. Önce satabilmek, daha sonra sattığımız ürünü üretebilmek, önce talep oluşturarak bunu yapabilmek önemli bir strateji olabilir diye düşünüyorum.”


PANORAMA

Damat’a yabancı ortak Tween, Damat ve D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran Orka Group New York merkezli uluslararası yatırım şirketi Investcorp ile ortak oluyor. Erkek giyim markaları Tween,Damat ve D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran Orka Group, azınlık hisselerinin satışı için New York merkezli uluslararası yatırım şirketi Investcorp ile anlaşma imzaladı. Orka Group’tan yapılan açıklamada, söz konusu ortaklığın grubun büyüme hedefleri için önemli miktarda sermaye sağlayacağı belirtildi, ancak işlemin maddi değerine ilişkin bir ifade yer almadı. Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu,”Uluslararası yatırımcıların uzun zamandır grubumuza yönelik ilgisi devam ediyordu. En doğru seçimi yaptığımıza inanıyorum. Bu işlem, dünya tarafından bilinen markalarımızın potansiyelinin uluslararası pazarlarda artmasına, yurt içi ve yurtdışı pazarlarda da daha hızlı büyümesine olanak sağlayacaktır” diye konuştu. Investcorp Yönetici Direktörü, Tristan de Boysson ise,”Türkiye moda perakende pazarı, özellikle erkek modası pazarı, önemli büyüme potansiyeline sahiptir ve Orka Group erkek moda perakendesi pazarında fırsatları değerlendirebilmek adına en iyi şekilde konumlanmıştır” dedi.

44 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

1986 YILINDA KURULDU Süleyman Orakçıoğlu ve Halidun Orakçıoğlu tarafından Damat markası ile 1986 yılında kurulan Orka Group, uluslararası pazarlarda da Damat Tween markalarıyla son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Orka Group’un ürünleri, kendi işlettiği ve franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 250’nin üzerinde mağazada ve 40 ayrı ülkede satılıyor. INVESTCORP GUCCİ YATIRIMI İLE TANINIYOR 1982 yılında kurulan Investcorp, şimdiye kadar toplam 30 milyar doları aşan 90’ın üzerinde şirkete yatırım yaptı ve hali hazırda 17 şirkette ortaklığı bulunuyor. Investcorp’un yönetimi altındaki varlıklarının toplam değeri 12 milyar dolara ulaşıyor. Özellikle lüks ürünlerin perakendesine yönelen Investcorp, daha çok Gucci yatırımı ile tanınıyor. Gucci’yi bir aile şirketinden halka açık ve küresel bir şirkete dönüştüren Investcorp, 1996’da Gucci’de kalan son hisselerini sattığında toplam 246 milyon ABD Doları olan ilk yatırımından 2.1 milyar dolar gelir elde etmişti.


PANORAMA

Egeli tekstilciler meyveleri toplamaya başladı Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) İç Giyim Sanayi Meslek Komitesi’nin geçtiğimiz ay Danimarka’ya gerçekleştirdiği iş gezisi meyvelerini vermeye başladı. Aralarında hazır giyim, iç giyim ve tekstil firma temsilcilerinden oluşan 14 kişilik heyet, potansiyel müşterilerle tanıştı, önemli iş bağlantılarının ilk adımlarını attı. Heyetin fabrikasını ziyaret ettiği Danimarka’nın en büyük markalarından Samsoe& Samsoe’nin temsilcileri, Ağustos ayı başında heyetteki firmalara fabrika ziyaretinde bulunacak. Avrupa’nın en zor pazarlarından olan Danimarka’ya 10-13 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sektöre özel heyet gezisi ile ilgili bilgi veren EBSO İç Giyim Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Şahika Aşkıner, ilk kez düzenledikleri gezinin oldukça başarılı geçtiğini bildirdi. Gezinin firmaların potansiyel müşterilerle tanışma konusunda önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Aşkıner, kendi firmasının da Danimarka’da tanıştığı bir İsveç firmasıyla sipariş konusunda anlaştığını belirterek, “İki potansiyel müşteri ile görüşmelerimiz sürüyor. Danimarka’nın en büyük firmalarından Samsoe& Samsoe yetkilileri sipariş vermek amacıyla ağustos ayı başında heyetteki firmalara fabrika ziyaretinde bulunacak” dedi. Örme konfeksiyonu konusunda imalat ve ihracat yapan firması Özsimge Tekstil’in ağırlıklı olarak İtalya ile çalıştığını hatırlatan Aşkıner, bu iş gezilerinin uzun soluklu olduğunu dile getirdi.

46 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Dünya markalarına üretim yapan Mergü Tekstil Limited Şirketi’nin ortağı olan EBSO Meclis Üyesi Işın Yılmaz, iş gezisinde mevcut işbirliklerini pekiştirdiklerini, geleceğe yönelik bağlantıların ilk adımlarını attıklarını söyledi. Yılmaz, Danimarka’da fabrika ziyaretinde bulundukları bu ülkenin en büyük markalarından Samsoe& Samsoe firmasının temsilcilerinin, Ağustos ayı başında İzmir’e geleceğini söyledi. Kendi firması olan Mergü Tekstil olarak Danimarka’da Uzakdoğu siparişlerini Türkiye’ye kaydırmak isteyen bir İsveç firmasıyla kendilerinin gömlek, heyette başka bir firmanın pantolon, bir firmanın da tişört üretimi konusunda anlaştığını bildirdi. EBSO İç Giyim Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Şahika Aşkıner’le organize ettikleri geziye 14 kişini katıldığını hatırlatan Yılmaz, “Danimarka’da görev yapan Türk milletvekili Yıldız Akdoğan’ın girişimleriyle Danimarka Ekonomi ve Yatırım Bakanı Pia Olsen Dyhr ile görüştük. İzmirli olan Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Berki Dibek ve eşi Ceyda Dibek de Büyükelçilik Rezidansında ev sahipliği yaptı ve aday müşterilerle bizleri buluşturdu. İş gezisinde DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ile DEİK Danimarka İş Konseyi Başkanı Feyhan Yaşar’ın da büyük katkıları oldu. Danimarka Ekonomi ve Yatırım Bakanı Pia Olsen Dyhr, Türkiye ile alışverişe açık olduklarını, sadece bizden mal almayı değil, mal satmayı da arzu ettiklerini söyledi. Yani kendisinden İzmir’e hem alıcı hem de satıcı firmalardan oluşan bir heyet gönderme sözünü aldık” bilgilerini verdi. Yılmaz, Danimarka’da büyük bir ilgiyle karşılandıklarını belirterek, yaptıkları görüşmelerin bu ülkeye ihracatlarının artırılması anlamında büyük katkı sağlayacağını söyledi. Danimarkalı firmaların kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler ithal ettiğini belirten Yılmaz, “Görüşmelerde hedeflerimizin üzerinde bir başarı sağladığımıza inanıyorum. Öncelikle İzmirli ve Danimarkalı firmalar birbirlerini tanıyacak. Önümüzdeki süreçte Danimarkalı firma temsilcileri de İzmir’e gelerek tesislerimizi görecekler. Danimarkalı firmalardan alacağımız siparişlerle bu pazardaki payımızı artıracağımızdan hiç şüphe yok” açıklamasını yaptı. KOSGEB’DEN DESTEK ALINDI Yılmaz, hedef pazarlarının İskandinav ülkeleri olduğunu, bu ülkelere iş gezileri düzenleyerek alacakları siparişlerle pazar paylarını

büyüteceklerini söyledi. Danimarka’nın İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın aksine yükselen trendde olduğunu kaydeden Yılmaz, “Türkiye’nin Danimarka’ya ihracatı artıyor. Bu ülkeye yapılan ihracatta en yüksek kalem tekstil ve hazır giyim. Bunu da daha çok İstanbul yapıyor. İzmir bir türlü başarılı olamıyor. Ticari ahlakın da gelişkin olduğu bu pazarı İzmir’e kazandırma çabasındayız” diye konuştu. Geçen yıl da EGİKAD olarak yine bir İskandinav ülkesi olan Finlandiya’ya ve Danimarka’ya gerçekleştirdikleri gezide kişisel ilişkilerini geliştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, bu kez KOSGEB desteğiyle yapılan gezinin oldukça başarılı olduğunu anlattı. ÇAKIL, 4 YENİ MÜŞTERİ KAZANDI Gezide Çakıl Tekstil’i temsil eden Mehmet Kargılı da önemli bağlantılarla döndüklerini dile getirerek, “Denim ağırlıklı üretim yapıyoruz. Yıllık ciromuz 1.5 milyon euro. Gezide 4 yeni müşteri kazandık. İlk siparişlerimizi aldık. Numune gönderdiğimiz Samsoe&Samsoe firmasıyla ağustos ayında görüşeceğiz. İki firmayla da görüşmelerimiz sürüyor. Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç pazarlarıyla çalışıyoruz. EBSO’nun Danimarka’ya gerçekleştirdiği iş gezisini çok olumlu buluyorum, bu iş gezilerinin geliştirilerek başka ülkelere de düzenlenmesini istiyorum” dedi. NARKON, DİSTRİBÜTÖRLÜK KONUSUNDA ANLAŞMA YAPTI Blackspade markasıyla iç giyimde söz sahibi olan Narkon Tekstil de önemli bağlantılara imza attı. Çok sayıda firmayla ikili görüşme yaptıklarını dile getiren Narkon Tekstil’in Yurtdışı Satış Müdürü Ender Narbay, 3 ciddi alıcıyla tanışma fırsatı bulduklarını söyledi. Bunlardan bir tanesiyle distribütörlük konusunda anlaştıklarını belirten Narbay, bu firmanın ağustos ayında düzenlenecek yerel bir fuarda Blackspade markasını Danimarkalı alıcılarla buluşturacağına dikkat çekti. Narbay, Danimarka’nın iki önemli firmasıyla da görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi. Hollanda, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Rusya, Lübnan, Suudi Arabistan, Ürdün, BAE gibi 12-13 ülkeye kendi markalarıyla ihracat yaptıklarını hatırlatan Narbay, “ Ağırlıklı olarak iç giyim, termal içlik, pijama ve ev giysisi üretiyoruz. Danimarka’ya iş gezisi önemli iş bağlantıları için zemin hazırladı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine de gezi düzenlenmeli” şeklinde konuştu.

47 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

İbrahim Burkay:

“Ar-Ge söylemden eyleme dönüşmeli” Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı İbrahim Burkay, son 10 yılda tekstil sektörünün yalnızlığını bir kenara bırakarak otomotiv, makine, elektrik, elektronik sektörleriyle Türkiye ihracatında payını artırdığını belirterek, “Bundan sonra Ar-Ge söylem olmaktan çıkarak eyleme dönüşmeli” dedi. Bursalı işadamlarının bir araya geldiği bilgi paylaşımı toplantısına AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Önder Matlı, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Hasan Çepni ve çok sayıda işadamı katıldı. Bursa’nın otomotiv ve tekstilde başkenti olduğu belirten Burkay, özellikle tekstil, konfeksiyon ve deri sektörünün Türkiye’deki sanayileşmenin başladığı ilk sektör olduğunu söyledi. Türkiye’de en hızlı gelişen sektörün tekstil olduğu ifade eden Burkay, “Dünyadaki 10 yıla baktığımızda tekstil sektörü özellikle yalnızlığını bir kenara koyup otomotiv, makine, elektrik, elektronik ve kimya gibi birçok rekabetçi sektörlerle Türkiye ihracatında ve istihdamında payını artırdı. Türkiye ve Bursa’nın ekonomisindeki ve istihdamdaki ağırlığı ile sanayi için çok önemli” diye konuştu. “DEĞİŞİME EN HIZLI BURSA AYAK UYDURUR” Dünyadaki tekstil pastasının yüzde 45’i giyim tekstili, yüzde 30 mekan tekstili ve kenarda kalan yüzde 25 teknik ve

48 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

fonksiyonel tekstillerden oluştuğunun altını çizen Burkay, teknik ve fonksiyonel tekstil üretiminde geçiş sağlayacak en önemli merkezin Bursa’nın olduğunu söyledi. Burkay, “Türkiye’nin 2023 vizyonuna giden yolda, özellikle düşük teknoloji ürünlerde orta ve yüksek teknoloji ürünlerine geçişlerde bu ArGe, İnovasyon artık söylem olmaktan çıkıp eyleme dönmesi lazım. Bu açıdan da bu proje pazarları çok önemli. Bizim sanayicimizde ve iş dünyasında mutlaka Ar-Ge yatırımları ile ilgili bir bilinçlenme farkındalık ortaya koymamız lazım. İstanbul ekonominin, finansın ve turizmin merkezi olabilir. Ama bugün sanayi ve üretim de bursa gerçekten Türkiye’nin merkezi konumundadır” şeklinde konuştu. “İHRACATÇI FİRMA SAYISINI ARTIRMALIYIZ” Türkiye’deki 48 bin olan ihracatçı firma sayısını 75 binlere çıkarmamız gerektiğini vurgulayan Burkay, “Çünkü şuanda ihracatın gayri safi yurt dışı hasıladaki payı yüzde 17, bu gelişmiş ülkelerde yüzde 25’tir. Bu oranı yükseltmek için ihracatçı firmaların sayısını arttırmamız gerekiyor. Bununda yapılanma aşamasında ilk defa yurt dışı pazarına çıkacak firmalara sivil toplum kuruluşlarının götürmede öncü rol olması lazım” dedi. Şu anda Türkiye’yi orta gelir tuzağının beklediğini belirten MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Hasan Çepni, Endonezya ve Güney Amerika ülkelerinin bu tuzaktan etkilendiğini ifade etti.


PANORAMA

Dericiler adres değiştiriyor Dericiler İstanbul’u terk ediyor. Büyük kentin sorunları ve teşvikler nedeniyle sektörün özellikle Uşak’a yöneldiği görülüyor. Dericilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar, geçtiğimiz dört yılda verilen teşvikler ve sanayinin İstanbul’da yapılamaz oluşunu savunarak, adresini değiştirmeye başladı. Ege Bölgesi, özellikle Uşak Deri OSB, son iki yılda Marmara Bölgesi’ndeki, pek çok büyük deri firmasının en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi. Sanayiciler, taşınma sürecinin en büyük nedeni olarak, Anadolu’daki ucuz işçiliği ve işletme maliyetlerinin düşük olmasını gösteriyor. Uşak’ın, Çin’de üretim avantajını bile geçeceği belirtiliyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Deri Tanıtım Grubu (DTG) Başkam Lemi Tolunay, konuyla ilgili, Uşak’ta arazi fiyatları ve işçiliğin çok ucuz olduğu açıklamasında bulundu. Son iki yıl içinde dericilerin bölgeye ilgisinin arttığına dikkat çeken Tolunay, Uşak’ın şu anda parlayan yıldız olduğunu kaydetti. “3-5 yıl içinde Ege’ye doğru bir kayma başlayacaktır” diyen Tolunay, “Uşak’a yatırım yapmak isteyenler için önemli teşvikler veriliyor. Marmara Bölgesi’nde asgari ücretle çalıştırabilecek işçi bulamıyorsunuz ama orada asgari ücret herkesi çok mutlu ediyor. Bazı konularda biraz fedakarlık edip baştan başlamak lazım. Örnek vermek gerekirse

50 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Matraş, bu işi çok düzgün yaptı. Orada birkaç yıl önce pilot üretim başlattı. O pilot üretim de çok iyi bir noktaya geldi. Yavaş yavaş üretimi oraya kaydıracak. İntikal süreci biraz uzun oluyor. Bugün fabrikayı kapatıp, yarın orada açalım gibi bir durum söz konusu olmuyor” değerlendirmesini yaptı. UŞAK DERİ SEKTÖRÜNÜN MERKEZİ OLACAK Uşak Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Akif Küplemez de şehrin, Türkiye’nin her yerinden ve İstanbul’dan yatırımcı çektiğini ve bu sürecin devam edeceğini söyledi. Küplemez, “Sektör büyük şehirlerde yapılamaz hale geldi. Deri sektörü Uşak’ta kümelendi. Bölgemiz, çevreye duyarlı alt yapısının yanı sıra teşvikten dolayı ekonomik arsa tahsisi ve SSK ve vergi desteğinden dolayı oldukça ilgi çekiyor. Doğru ve nitelikli işgücünün varlığı da yatırımların gelmesini hızlandırıyor. Bu yatırımlarla beraber deri sektörünün gelecekteki en önemli merkezi Uşak Deri OSB olacaktır” yorumunda bulundu. YATIRIM ÇİN’DEN DAHA AVANTAJLI Tuzla’daki fabrikasının ardından Uşak’ta yatırım yapan Çetinkaya Deri’nin sahibi Mehmet Çetinkaya’da Anadolu’da iş yapmanın kolaylığını savunarak, Uşak’taki yeni yatırımın yıl sonunda faaliyete geçeceğini belirtti. Uşak’ta yaklaşık 4 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, “Bu kararı vermemizde Marmara Bölgesi’ndeki maliyetlerin yüksekliği çok etkili oldu. İşçilikten tutun da fabrika yatırımına kadar Uşak’ın çok önemli avantajları var. Zaten hali hazırda teşvik bölgesinde. Teşvikler, bu yıl dördüncü yılında. Bu yıl son. Ancak başka bir yerden yeni girmek isteyen firmalar için süre birkaç yıl daha uzatıldı” dedi. Tuzla’daki fabrikanın faaliyetine devam ettiğini, Uşak’taki fabrika faaliyete geçtiğinde tamamen kapatacaklarını söyleyen Çetinkaya, sektörün bölgeye ilgisini ise şu sözlerle değerlendirdi, “Sektör, birkaç yıla kadar Uşak’a kayacaktır. Artık maliyetlerden kısmak için Çin’e bile yatırım yapanlar var. Ege neden olmasın? Deride uzmanlaşmış insanlar var ve çalışan sıkıntısı da olmayacaktır. Bugünkü şartlarda Ege, Uzakdoğu’dan daha avantajlı. Çünkü oralar artık sınırlarını zorluyor.”

MARMARA SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN CAZİP DEĞİL Türk deri sektörünün duayeni olarak kabul edilen Matraş Deri yaklaşık 2 yıl önce Uşak’ta yatırım yapan firmalardan biri. Matraş Deri Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Matraş, Uşak’ın önümüzdeki yıllarda pek çok deri firması tarafından tercih edileceğini belirtiyor. Gerekçe olarak ise “Çünkü İstanbul ve Marmara Bölgesi artık sanayi yatırımları için cazip değil. Artık hayat burada hem çalışan hem de yatırımcı için çok zor. Asgari ücretle İstanbul’da geçinemeyen biri, Anadolu’nun bir kentinde rahatlıkla yaşayabiliyor” açıklamasını getiriyor. İstanbul’un artık sanayi değil, finans ve turizm merkezi olacağını belirten Matraş, pek çok yatırımın da yavaş yavaş Anadolu’ya kayacağını ifade ediyor. “Uşak sanayi ile kalkınması gereken ve fevkalede insanların olduğu bir şehir” diyen Matraş, 5. ve 6. bölge dahilinde de yatırım yapmak istediklerini söyleyerek, “Yatırım kolaylığı ve birtakım mali teşvikler getirerek, sanayi kültürü olmayan yerlere gitmek için sanayicinin özverili davranması gerek. Teşviği değerlendirmek için çalışılabilecek bir ortam, halkın sanayiye yatkın olması ve anarşinin olmaması gerekir. 5. ve 6. bölge teşvik paketi, çok kolay karar verebilecek bir süreç değil” yorumunu yapıyor.

51 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Sanko şirketlerinin başarısı Sanko Holding’in 3 şirketi, İstanbul Sanayi Odası’nca (İSO) açıklanan ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’’ arasına girdi. İSO’nun, “üretimden net satışları” baz alarak 2011 verilerine göre hazırladığı listede, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 64.,Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 160. ve Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 202. sırada yer aldı. Tekstilde dünyanın önde gelen şirketlerinden Sanko Tekstil, çimento ve hazır beton üretiminde Türkiye’nin yükselen yıldızı haline gelen Çimko Çimento ve ambalaj sektöründe ülkemizin dünyadaki gururu olan Süper Film, geçen yıl da listeye girmişti. DİĞER BAŞARILAR Bu arada, 2012 yılında Sanko Holding şirketleri ve Yönetim Kurulu Başkanı

52 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Abdulkadir Konukoğlu, çeşitli kurumlar tarafından başarılarından dolayı ödüllendirildi. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Ekovitrin Dergisi’nce düzenlenen “Yılın Starları” anketinde, “Yılın Sanayicisi” seçilmişti. Konukoğlu’na ödülünü, İstanbul’daki törende Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay vermişti. VERGİ REKORTMENLERİ Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nca açıklanan Vergi Rekortmenleri Listesi’ne de Konukoğlu ailesi ve Sanko şirketleri damgasını vurmuştu. Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk 7 sırayı Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Adil, Fatih, Sami, Hakan ve Cengiz Konukoğlu, 42. sırayı ise Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu almıştı. Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinde ise Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret 1.,Sanko Pazarlama İthalat İhracat 4., Gaziantep Ytong Sanayi 11., Temko İthalat İhracat ve Pazarlama. 21.,Sanko Dış Ticaret. 47. sıradan listeye girmişti. SANKO’NUN İHRACAT BAŞARISI Sanko Dış Ticaret A.Ş., Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce (TİM) gerçekleştirilen “2011 Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması” araştırmasında, 33. sıradan listeye girdi. Sanko Holding’in ambalaj sektöründeki şirketi Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 415. oldu. TİM verilerine göre, 2011 yılında yüzde 76.14 oranında artırarak 353 milyon 618 bin 711 dolarlık ihracat gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret A.Ş., listede 21 sıra atlayarak 33. sıraya yükseldi. Listede 415. sırayı alan Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 2011 yılında

41 milyon 552 bin 112 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörel – Sermaye Dış Şirketleri arasında Türkiye genelinde 7. olan Sanko Dış Ticaret A.Ş., “2011’de İlk 100’ün İhracatını En Çok Artıran Oyuncuları” listesinde ise 8. sırayı aldı. Bu arada, Sanko Holding bünyesindeki şirketler 2011 yılında 103 ülkeye ihracat yapma başarısını gösterdi. SGK’DAN TEŞEKKÜR Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü, 2011 yılında “En Çok İşçi Çalıştıran ve Zamanında, Eksiksiz Prim Ödeyen” şirketler arasında 1. olan Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret., 6. sırayı alan Özel Sani Konukoğlu Hastanesi ve 8’inci olan Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret’i ödüllendirmişti.

54 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

İSO 500’deki tekstil ve hazır giyim sektöründe düşüş yavaşladı İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl geleneksel olarak açıkladığı ‘500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırması, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan ‘serbest düşüş’ün durduğunu ortaya koydu. ‘500 Büyük’ listesinde her yıl 3-5 firmayı kaybeden tekstil ve hazır giyim sektörü 2010’da sadece 1 fire verdi. 2010’da 8 yeni işletme listeye girerken, 9 işletme listeden

56 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

çıktı. Böylece Advansa da dahil edildiğinde İSO 500’e giren dokuma, giyim ve deri sanayi işletmeleri sayısı 2010’da 52 oldu. Bu rakam bir önceki yıl 53 idi. İlk 500 şirket içindeki sektör işletmelerinin sayısı 2002’de 111 iken, bu rakam büyük krizin yaşandığı 2008’e gelindiğinde 47’ye kadar düşmüştü. Yine İSO’nun araştırmasına göre 2009’da ilk 100 büyük şirket içinde sadece Sanko Tekstil


PANORAMA

ve Korteks Mensucat yer alırken 2010’da ilk 100’e Advansa da girmeyi başardı. Tekstil ve hazır giyim sektörü açısından bir diğer olumlu gelişme ise ihracat kaleminde yaşandı. İlk 500 içindeki tekstil ve hazır giyim şirketlerinin ihracatı yüzde 9.7 artarak 3.1 milyar dolar oldu. Bu rakam 2009 yılında 2.9 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve önceki yıla göre yüzde 22.6’lık kan kaybı yaşanmıştı. 2010 yılında sektörün kârında da artış yaşandı. Kriz yılı 2008’de zarar eden tek sektör olan tekstil ve hazır giyim, 2009’da 666 milyon lira kâra geçerken, 2010’da bu rakam 979 milyon liraya çıktı. 2010 yılında ayrıca çalışan başına kâr tutarında da yükselme görüldü. 2009’da çalışan başına düşen kâr toplamı 7 bin 637 lira olurken, bu rakam 2010’da 12 bin 957 liraya çıktı. 2010 yılında tekstil ve hazır giyim sektöründe bir başka sevindirici gelişme ise istihdam cephesinde yaşandı. ‘500 Büyük Şirket’ içindeki tektilcilerin istihdamdaki payı uzun bir aradan sonra ilk kez yükselişe geçerek yüzde 14.9’dan yüzde 15.1’e çıktı. Tekstil ve hazır giyimin 1982 yılında istihdamdaki payı yüzde 26.3 düzeyindeydi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe bu gelişmeler yaşanırken, krizin izlerinin silinmeye başlandığı 2010’da sanayideki iyileşmenin arttığı görüldü. Araştırmaya göre 2010 yılında sanayici yeniden üretime döndü. ‘İSO 500’ araştırmasına göre 2010’da üretimden satışlar yüzde 21.8 artarken, kâr eden şirket sayısı da 412’den 434’e çıktı. Sanayiinin üretime daha fazla ağırlık vermesi Türkiye’nin geçen yılı yüzde 8.9’luk büyümeyle kapatmasında da etken oldu. Listede Anadolu kaplanı illerin gücünü artırdığı da görüldü. İSO 500’e Konya ve Kahramanmaraş’tan 7’şer, Denizli, Kayseri ve Adana’dan 12’şer, Gaziantep’den ise 16 şirket girdi. Küçük, İSO’nun geçmişte ifadeleriyle karamsar olmakla itham edildiğini hatırlatarak, “Biz ‘olaylara pembe gözlükle bakmıyoruz’ dedik. Bugün de kara gözlükle bakmamamız gerekiyor. Bu ortamda da biz kara gözlükle bakmıyoruz. ‘Kriz beklentisi içinde olmamak gerekir’ diyoruz. Esas olan yapmamız gerekenleri hatırlamaktır. Şu açıdan da memnunuz, bizce ekonomi yönetimdeki farkındalık fazlasıyla var. Bunun kararlılığa dönüşmesi, hayata geçmesi lazım. Bizim beklentimiz bu yönde” diye konuştu. Tanıl Küçük, üretimin ve ihracatın yapısının değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, ekonomi yönetimi ile ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

58 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PAZAROLA

Haydi sılaya!

Yaz geldi, okullar kapandı, tatil başladı. Fırsat bu fırsat, içeriden dışarıdan gelenlerle sılalar şenlendi. Sıla, gurbettekiler için doğup büyüdüğü, özlediği yer. Sıla ziyareti hem bir vazife, hem de mutluluklara vesile. Vesile ve fırsatlar da pazarlamaya malzeme. İşte karşınızda, Nostaljik Pazarlama!. Yabancı dillerde nostalji, eve veya anavatana dönüş anlamında ‘nostos’ ve ağrı, sızı, acı, keder veya ızdırap manasına ‘algos’ kökünden gelse de, günümüzde bu kavram, “geçmişe dair güçlü duygusal özlem” anlamında kullanılıyor. Geçmişe özlem, kuvvetli bir dürtü. Duygu, düşünce ve davranışları harekete geçiriyor, yön veriyor. Nostaljik eğilimlerin altında, beynimizin geçmişte yaşadıklarını, yaşandığı andakinden daha keyifli ve daha güzel hatırlaması özelliği yatıyor. Uzmanlar buna “tozpembe hatırlama“ diyorlar. Bu tozpembe hatırlayışlar, bizi acı hatıralardan korumaya, bu hatıraları beynimizden silip atmaya yarayan bir mekanizma olarak kullanılıyor. Nostalji, bireysel, dolaylı ve toplumsal özlemler halinde yaşanıyor ve uygun çağrışımlarla canlandırılabiliyor.

Prof. Dr. İsmail KAYA ismailkaya@gmail.com

Nostaljik Pazarlama işte bu çağrışımları körüklüyor. Geçmişle ya da uzak bir durumla bağlantı kurulması, duygulara eşlik eden bir kayıp hissinin sınırlandırılması veya minimize edilmesine dayanıyor. Reklamcılar geçmiş yılların ses, görüntü ve duygularını canlandırıyor ve bize bugünün markasını, ürününü satıyorlar. Bazen eski bir reklamı, bazen bir ambalaj şeklini veya bir sembolü, çocukluk günlerinden hoş duygularla hatırladıkları bir şeyleri canlandırıp tüketiciye sunuyorlar. Bu güzel gazetenin 43. Yıl ekinin uyandırdığı hoş duyguları hatırladınız mı? Nostaljinin hası oradaydı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bir marka, bir ürün, bir sembol ne kadar eskiyse, o kadar olumlu bir nostaljik algı uyandırıyor. Onları ilk gördüğümüz andaki dünyayı, gençliğimizi, her şeyin daha güvenli, daha sade, daha samimî, daha hakikî ve daha iyi olduğu o günleri beynimizin tozpembe hatırlama becerisi sayesinde yeniden yaşıyoruz. Zeki şirketler, yaşlandıkça geçmişe duyduğumuz özlemin yoğunlaştığını iyi biliyorlar, nostaljiyi kullandıkça kullanıyorlar. Yenilenmenin,?tazelenmenin bir yolu da eskiyi, geçmişi hatırlamaktan geçiyor, galiba... Haydi sılaya!

60 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


DENGE

Abartmayalım!

DOÇ. DR. Mehmet Ali ÖZBUDUN ozbudun@gmail.com

62 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

Avrupa Birliği’nin krizle boğuştuğu bir ortamda, biz ne yapıyoruz? Ekonomiden güzel haberler geliyor. İşler yolunda: -İhracat artıyor, ithalat geriliyor, dış ticaret açığı ve cari açık daralıyor. -Enflasyonla birlikte, faiz de düşüyor. Kamu borçlanması cephesinde, herhangi bir problem gözükmüyor. -Sanayi üretimi artıyor. Bu gelişmeleri küçümsemek mümkün değil. Ancak.. Bir kısım ekran papağanı, durumdan vazife çıkarıyor. “Yılın?birinci?çeyreğinin?büyüme verilerini” ve “cari dengeye ilişkin son rakamları” esas alarak, “cari açığın kökünü kuruttuklarını, ekonominin bundan sonra?ihracatla büyüyeceğini” söyleyebiliyor. Acaba öyle mi? *** Önce bir hatırlatma. 2011’in ilk üç çeyreğindeki büyüme, sırasıyla “yüzde 11.9, yüzde 9.1 ve yüzde 8.4” olarak gerçekleşmişti. Büyümenin finansmanından, yani hızla tırmanan cari açıktan bir hayli tedirgin olmuştuk. Ne var ki, dördüncü çeyrekteki yüzde 5.2’lik büyüme, yüreklere su serpmişti. Ekonomi yönetimi, yüzde 5.2’lik büyümenin, “yumuşak iniş” hedefiyle uyumlu olduğuna dikkat çekmişti. İhracatın istikrarlı bir şekilde artış eğilimini koruduğunu, iç talep yavaşlarken, net ihracatın büyümeye olan katkısının arttığını vurgulamıştı. Sonuç mu? İlk çeyreğin rakamları, bu tahminleri doğruladı. 2012’nin ilk çeyreğinde, “yüzde 3.2” büyüdük. Beklendiği gibi, iç talep dibe vurdu, ağırlıklı olarak ihracatla büyüdük. Hasretle beklenen yumuşak iniş, tescil edildi, cari açık hız kesti. Olup biten bundan ibaret. Peki, “büyük resim” ne diyor? Büyümenin yörüngesi değişti mi? *** Şunu unutmayalım: Ekonominin çarkı, dış kaynakla dönüyor. Bu değirmenin suyu, dışarıdan geliyor. Büyümenin hızlandığı yıllarda, büyük ölçüde, iç taleple (yaklaşık yüzde 70 oranında!) büyüyoruz. “İç pazara yönelik üretimin ve ihracatın önemli bir bölümünün ithalata olan bağımlılığını” bugünden yarına sıfırlamak mümkün değil. Zaman zaman, aralarında “doku uyuşmazlığı” oluşsa da, “hızlı büyüme-yüksek cari açık” ikilisi, son derece “köklü ve kronik” bir ilişkiyi simgeliyor. Dolayısıyla.. İçinde bulunduğumuz konjonktürün “büyüme ve cari açık” rakamlarına yoğunlaşarak, bu ilişkinin ortadan kalktığını söyleyemeyiz. *** Defalarca yazdık. Cari açığın artış hızı yavaşlayabilir, açığın finansmanı iyileşebilir; açığın finansmanında, kısa vadeli sermaye hareketlerinin payı azaltılabilir, fakat kriz çıkarmadıkça, “açığı buharlaştırmak, kökünü kurutmak” diye bir şey söz konusu olamaz. Küresel iş bölümündeki yerinizi değiştirmeden, böyle bir çemberi kıramazsınız. *** Sevgili dostlar.. -Lütfen abartmayınız. Atalarımız ne güzel söylemiş: -Ufak at, civcivler de yesin!


TRENDİSTANBUL

Geo Moda...

Ağustos , bu ayın ayrı bir yeri var hayatımda, Ağustos’un 13’ünde doğmamın ötesinde bir durum. Aslanların kükrediği ay, evet bu doğru. Cesaret isteyen, gardrobunuzda bekçilik yapıp karanlığa gömülmüş ne varsa ortaya çıkarıp yüzleşmek gerekiyor artık. Turuncu, sarı, portakal&mandalina renkleri ve all star maçındaki izleyip hayran kaldığımız o formalar... Beğendiğiniz bunu da giyse miydim, diye düşündüğünüz ne varsa giyin. Bir daha koca bir yıl bekletmek zorunda kalacağız. İyi bir giyinme stiline sahip olanlar uyumu en başta kendi içinde yaratır, o yüzden giydiklerinizde rahatsanız ve güvendeyseniz hele birde özgüveninizi tam hissediyorsanız çıkarmak için hiçbir nedeniniz yok.

Ece Çağdaş

Alt satırlara koşturur gibi bir halim var çünkü öyle bir döneme giriyoruz ki moda sanattan çıkıp mimariyle buluşuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi

*Renkler sıraya dizilmiş, kalıplar ve detayları çizgiler ile geometrik desenler takip ediyor. *Matematik ve moda bu yıl sıklıkla duyacağımız iki yakın arkadaş haline geldiler bile... *Yansımlar, ışığın körleştiği noktada büyüyen o gizemli ekliptik görünüm, baskılı desenler, hayvan desenleri, çizgili ve puantiyelerin ön planda olduğu yeni bir döneme giriyoruz. *Dijital dünyadaki o keskin hatlardan günümüz modası da nasibini alacağa benziyor.

Moda Tasarımı öğrencisi

Ne dikersek dikelim, ne tasarlarsak tasarlayalım 2012, 2013, 2014... değişmeyen bir trend var ki o ‘kalite... 2012 yazının sonlarındayken yeni dönemin nefesi ve coşkusunu hissetmeniz dileğiyle bu ayki trend analizi yazımı ; Marc Jacobs, Vivienne Westwood, J. Crew gibi dünyada ünlü tasarımcıların 2013 spring lookbook’larındaki yeni koleksiyonları ekleyerek bitiriyorum :) Sevgiler, Ece

64 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


PANORAMA

Mavi, Almanya’da en iyi jean markası seçildi Avrupa’daki istikrarlı büyümesiyle dikkat çeken Mavi, dünyaca ünlü Sportswear dergisinin, jean sektörüyle ilgili yaptığı pazar araştırmasında, Almanya’da En İyi Jean Markası seçildi.

66 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

Hazırgiyim sektörünün yöneticileriyle yürütülen ve markaları pek çok kategoride değerlendiren araştırmanın diğer sonuçlarına göre Mavi, “En Dost Canlısı Marka” ve “En İyi Ortak”


PANORAMA

olarak gösterildi. Mavi, mükemmel kalıbı ve verilen paraya değmesi nedeniyle aldığı yüksek puanlarla da dikkat çekti. Mavi Genel Müdürü Cüneyt Yavuz, derginin, Bread&Butter sayısında yer alan araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi: “Sportswear dergisinin Almanya’da yürüttüğü bu önemli araştırmada, En İyi Jean Markası seçilmek Mavi’nin, çok önem verdiğimiz Avrupa pazarındaki başarısını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Almanya’da Young Fashion (Gençlik Modası) segmentinde en hızlı büyüyen denim markası olduk, son 2 yılda ciromuzu ikiye katladık. 2011’de dünyada 5.5 milyon adetlik jean satışını yakalamak ve global pazardaki yerimizin güçlendiğini görmek, bize gurur veriyor. Türkiye’de büyük beğeni kazanan Adriana Lima’yla işbirliğimizi

bu sezon globale taşımaya hazırlanıyoruz. Hedefimiz, yurtdışı pazarlarda da güçlü bir perakendeci olarak büyümek.” MAVİ, BREAD&BUTTER’A DAMGASINI VURDU Mavi, dünya tasarım çevrelerinin ve modayı yaratanların buluşma noktası olarak gösterilen Bread&Butter’da, yeni koleksiyonu ve Denim Kitchen konseptli standıyla yer aldı. Fuara 10 yıldır aralıksız katılan ilk Türk markası olan Mavi, Hüseyin Çağlayan ile ortaklaşa hazırladığı Chalayan/ Mavi kapsül koleksiyonunu ilk kez Bread&Butter’da görücüye çıkardı. Denim Kitchen tasarım atölyesiyle renklenen Mavi standı, Alman sanatçılar Katjusha Dawai ve Christian Smirnow önderliğinde düzenlenen batik atölyesine de ev sahipliği yaptı.

67 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


KISA KISA...

Sabri Özel sezon ürünlerinde indirim başlıyor Erkek ve kadın giyimin güçlü markası Sabri Özel, %50’ye varan sezon indirimiyle alışveriş tutkunlarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Günün her anına özel, rahatlıkla kullanılabilecek ürünlerin yer aldığı Sabri Özel yaz koleksiyonunda, bayan ürün gruplarının tamamında, erkek ürün gruplarında ise; erkek takım, ceket, mont ve trikolarda %50 indirim uygulanıyor. Erkek penye, gömlek ve pantolonlarda ise kırmızı etiketli seçili ürünlerde %50 indirim kampanyası geçerli. Sabri Özel çizgisi, yaz koleksiyonunda farklı konseptleriyle yenilenerek; günün her anına özel, rahatlıkla kullanılabilecek ürünlerle vitrinlerde yer alıyor. Günün her anı rahat ve şık olmak isteyenler için; gömlekler ince garni, şerit detaylarıyla koleksiyondaki yerini alıyor. Ceketten gömleğe pantolondan t-shirte uzanan ürün yelpazesinde renk çeşitliliği ile giyim alternatifleri çoğalıyor. Sezonda, koleksiyonun önemli parçası olan cotton ipliklerin kullanıldığı triko ve penyeler ise; trendy renklerin hâkim olduğu beyaz, lacivert, kırmızı, bej, kahve, camel, gri, siyah, mavi, sarı, saks gibi renklerle göze çarpıyor. Kullanılan renkler, klasikten vazgeçemeyen ancak özgün tarzını da ortaya koymak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor. Klasik çizgileri modern detaylarla bir araya getirerek sade ve minimal tasarımlar sunan Sabri Özel Kadın Koleksiyonu; triko ve penye modelleriyle göz doldururken, İlkbahar-Yaz sezonunda bayan gömleklerde vitrinlerde yerini alıyor. İpek apreli saten kumaşlardan hazırlanan bol dökümlü gömlekler; kuşak, manşet ve yakada uygulanan, detaylara önem veren tasarımlarıyla yılların tecrübesini günümüz stiliyle birleştiriyor.

70 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


KISA KISA...

DKNY Jeans, şehri dize getiriyor

Kiğılı’da yazlıklar fora Kiğılı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2012 yaz koleksiyonuyla iddialı! Yazın kendini iyice hissettirdiği şu dönemde, Kiğılı size cazip fiyat seçenekleri ile birlikte eşsiz bir koleksiyon sunuyor. Yazın vazgeçilmez kombinlerinden hafif pantolonlar ve üzerine son derece rahat kullanımlı gömlekler, Kiğılı’nın 2012 yaz koleksiyonunda öne çıkan ürünlerin başında geliyor. Farklı renk seçenekleriyle sunulan çizgili, ekose ve düz desenlerde kravatlar erkeklerin bir numaralı tercihlerinden. Şıklığın yanı sıra, sportif ve dinamik bir görüntü sergileyen Kiğılı bermuda şortlar, slimfit T-shirt seçenekleri ya da şık keten gömlekler ile kombinlenebiliyor. Erkeklerin giymekten keyif duyacakları şık ve dinamik görünüm sunan koleksiyon mavi, bej, siyah, gri ve nefti yeşil tonlarının harmonisi ile dikkat çekiyor. %100 pamuktan üretilen ve 46 bedenden 66 bedene kadar geniş beden seçeneği bulunan bermuda şortlar tüm Kiğılı mağazalarında satışa sunuluyor.

72 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

Sıra dışı tasarımları ile dikkat çeken DKNY JEANS, ilhamını şehirli kâşiflerden alarak hazırladığı 2012 Sonbahar koleksiyonunda hava tahmini yapıyor… DKNY JEANS; ılık rüzgarlı günler, yağmurlu zamanlar ve karın kendini hissettirdiği günlerde giyebileceğiniz tasarımlara hayat veriyor. ‘Şehirde Bir Buz Fırtınası’ sloganı ile tanıtılan 2012 Sonbahar koleksiyonu, sezonu şehri keşfetme havası olarak yorumlanıyor. DKNY JEANS’in sonbahar koleksiyonu; doğanın karşısına çıkardıklarını cesurca göğüslüyor. Tasarımlarıyla şehri dize getirmeyi planlayan DKNY JEANS’in yeni koleksiyonunda; keskin, düz hatlı, çizgili ve dökümlü bol örgüler geometrik bir yaklaşım ile ele alınıyor. Keskin kenarlar, mikro ve makro çizgiler; renk, doku ve çizgi cümbüşü ile nefes kesiyor. Yağmurda kalmış, güneşte kavrulmuş, rüzgârda uçuşmuş denimler, bu sezonunun da favorileri arasında… Derin mavi rengin tasarımdaki yeri için ‘gece yarısı fırtınası’ diyen DKNY JEANS, ‘sert esen rüzgar’ için daha sıcak ve koruyucu katları olan tasarımlara imza atıyor. Örgü modasını kendine has tarzı ile yeniden yorumlayan DKNY JEANS, cömert yünlerden kat kat örgülü yumuşacık kazaklar tasarlıyor.


KISA KISA...

Lee Cooper’dan bayrama şeker tadında pantolanlar Efsane marka Lee Cooper ilkbahar yaz kreasyonunda kadın ve erkek NON DENİM RENKLİ pantolonları ile yine farklı. Ramazan Bayramı’nda ister kendiniz için ister sevdikleriniz için Lee Cooper nondenim pantolonlardan almayı unutmayın! Stil ve kalite yine ön planda. Koleksiyondaki seksi ve rahat detaylara sahip modeller ise son derece dikkat çekici. Fuşya, kırmızı, parlak zümrüt, mimoza, siyah iris ve sıcak bej renklerinin ön plana çıktığı renkli nondenim pantolonlar paçalarda keskin hatlar ve retro duygular taşıyarak sizi sportif bir görünüme kavuşturuyor.

1950’ler, Aker’le yeniden hayat buluyor Aker, canlı renkler ve uçuşan kumaşların kombinasyonları ile 1950’li yılların kadınsı ve ışıltılı havasını günümüze uyarlıyor. Bu gizemli güzellik, aynı konseptte tasarlanan özel çanta ve eşarp modelleriyle bütünleniyor. Moda trendleri kendi çizgisi ile harmanlayan Aker, İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nda, dinamik ve yaşamayı seven kadınların ruhunu yansıtıyor. Canlı renkler, doğanın soft tonları ile bütünleşerek koleksiyonu benzersiz bir noktaya taşıyor. Hafif, uçuşan kumaşların kattığı gizemli görünüm ise Aker kadınının bu yaz gözdesi. Aker Giyim Koleksiyonu için özel üretilen eşarplar ve onlarla kombinlenebilen çantalar da Aker kadınının alımlı şıklığını daha da artırıyor. 1950’li yılların kadınsı ve ışıltılı havasını günümüze taşıyan Aker Giyim İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nda plise etekler, bol uçuşan elbiseler, dantel detaylar dikkat çekiyor. Hafif gramajlı uzun elbiseler ısmarlama gibi yorumlanmış ceketlerle özel bir uyum sergiliyor. Özel tasarım emprimeler ise koleksiyonu daha da zenginleştiriyor. Beyaz poplin gömlekler de özellikle ofis giyimine göz alıcı bir şıklık sunuyor.

74 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


KISA KISA...

“Theorie’de denizden gelen şıklık“ Yedi denizleri aşmak uzak bir hayal olsa da, Theorie 2012 yaz koleksiyonundaki deniz tutkusunu yansıtan Marine grubu, denizin vazgeçilmezlini, detaylara taşıyarak deniz severlere ithaf ediyor. Uçsuz bucaksız mavilikleri, serin rüzgarlarını tasarımlarına taşıyan modelleri ile, oldukça özgür hissetiriyor. Mavi, lacivert, beyaz ve kırmızının vazgeçilmez uyumu, tek renkli t-shirtlere ve gömleklere işlenmiş detaylardaki denizci çizgileri ile dikkat çekiyor. Erkekleri sportif bir görünüme kavuşturan t-shirtler ve rahatlığı ile ön plana çıkan bermudalar ve pantolonlar, bu yaz erkekleri hiç olmadığı kadar rahat ettiriyor. Theorie Marine grubu, spor ve şık çizgileriyle iddialı. Yazın tüm renklerine hakim olan renk seçenekleri ile A’dan Z’e bir erekeğin ihtiyacı olana tüm ürün guruplarına hitap eden Theorie yi ziyaret etmeden geçmeyin. Pantolondan gömleğe, ceketten takıma ve ayakkabıya, kadar uzanan geniş ürün yelpazesi ile pek çok trendy ürünü bulabilirsiniz. Theorie modelleri, rahatsız etmeyen uyumlu kesimleri, leke tutmayan, geç buruşan, kolay ütülenen tiril tiril özel kumaşlara sahip koleksiyonları ve bağımlılık yapan konforuyla erkeklerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.

76 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

Çocuklara bayram sürprizi... Çocuk giyimi denince Türkiye’de akla gelen ilk markalardan biri olan Panço bayramda da çocukların yanında. Panço mağazalarında uygulanan yüzde 50’ye varan indirim sayesinde çocuklar bayramda yepyeni kıyafetler giymenin keyfini doyasıya yaşayacaklar. Türkiye’de çocuk giyiminin akla gelen ilk markalarından birisi olan Panço mağazalarında uyguladığı yüzde 50’ye varan indirim ile bayramda da çocukların yanında. Bayram zamanı yeni kıyafetler giyme geleneğini unutmayan Panço’nun bayram indirimi sayesinde çocuklar aile büyüklerini ziyarete gittiklerinde hem şık hem de rahat olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Çiçek desenli elbiseler ve puantiye etekler sayesinde küçük hanımlar bayramda adeta birer prenses olacaklar. Ekoseli gömlekler ile tamamlanan bermuda şortlar ile küçük beylerin de bayram şıklıkları çok dikkat çekecek. Bayramda çocuklarının şık olmasını dileyen aileler ise Panço’nun yüzde 50’ye varan indirimi sayesinde uygun fiyatlar ile alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşayacaklar.


İTÜ FASHION SHOW’2012

TASARIM

78 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


TASARIM

İTÜ FASHION SHOW’2012 79 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


İTÜ FASHION SHOW’2012

TASARIM

80 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


TASARIM

İTÜ FASHION SHOW’2012 81 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


İTÜ FASHION SHOW’2012

TASARIM

82 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


TASARIM

İTÜ FASHION SHOW’2012 83 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


OTO TEST

Yeni Mazda6 Mazda ailesinin konforlu ve geniş üyesi konumunda olan Mazda6, geçmişten gelen alışıla gelmiş konforu sıra dışı bir tasarımla birleştirmiş… Aile otomobili vurgusunu ön planda tutarak Türkiye pazarında son dönemde adından söz ettiren Mazda6, ailenin diğer fertlerinde yer alan akıcı tasarımın devamı niteliği taşıyor! Üstün güvenlik önlemleriyle de ön plana çıkan yeni Mazda6’yı sizler için test etme fırsatı bulduk… TASARIM Yeni Mazda6’nın dış tasarım detaylarının başında göze çarpan en önemli özelliği bizce dinamik görünümüyle sportif çizgilerin birbiriyle çok iyi bir şekilde harmanlanması olmuş! Diğer Mazda

84 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

modellerinde de ön plana çıkarılan kaslı yapı Mazda6’da da müşterilerinin beğenisine sunulmuş… Ön kaputtan ön ızgaranın altına doğru uzanan tasarım çizgisi Mazda6’nın önden görünümüne ayrı bir hava katmış! Buna paralel olarak arkaya doğru uzanan ön far ve onu tamamlayan sis lamba çizgileri de çok hoş olmuş… Ayrıca 18 inçlik çelik alaşımlı jantları da Mazda6’nın dış tasarımında öne çıkan bir diğer ayrıntı. Otomobilin arkasından baktığımızda ise ön tasarıma paralel olarak geliştirilen arka far yapısı ve bunu tamamlayan büyükçe Mazda logosu da Mazda6’nın farkını ortaya koymuş. Genelde sade tasarım detayların kullanıldığı Mazda6 sitemizden bu konuda tam not aldı!


OTO TEST

KONFOR VE İÇ MEKAN Yeni Mazda6’nın iç kabinine geçtiğimizde dekoratif şekilde tasarlanmış ve yüksek kalitede sunulmuş iç mekan işçiliği bizi karşıladı. Ferah ve geniş olarak tasarlanan Mazda6’nın iç mekanında kullanılan siyah kaplamalar da oldukça şık olmuş! Bunun haricinde çift bölgeli klima sistemi, üç kollu spor deri direksiyon simidi, kolay okunabilen gösterge tablosu, direksiyon üzerine konumlandırılmış kısa yol tuşları, sınıfının en büyük bagaj hacmi arasında olan 519 litrelik bagaj hacmi, hız kontrol sistemi, anahtarsız çalışma, radyo, MP3 çalar gibi özellikler ile Mazda6’yı sınıfının en konforlu otomobilleri arasında yer aldı. PERFORMANS VE YAKIT TÜKETİMİ Test aracımız olan Mazda6’da 2.0 litrelik motor üzerinde 4500 devirde 193 Nm’lik tork üreterek 155 HP’lik bir güç elde ediyor. Tork oranı bize biraz az gelse de otomatik vites olmasına rağmen atak bir görüntü ortaya koydu! Şehir içi kullanımlarımızda ortalama 11 litrelik yakıt tüketim değeri sunan Mazda6, bu tüketim değeriyle bize rakipleri arasında fazla bir fark göstermedi. Gerek vites geçişlerindeki sorunsuzluğu gerekse de performans özellikleriyle Mazda6 sürücüsünü tatmin edeceğe benziyor…

tutulan en önemli özellik otomobilin beygirine göre uygulanan tork oranı. Bu kasa ölçülerindeki bir otomobilin tork oranın biraz daha yüksek seviyelerde olmasını beklerdim doğrusu! Diğer Mazda modellerinde de karşımıza çıkan düşük tork seviyelerinin önümüzdeki dönemde Mazda mühendisleri tarafından yeterli seviyeye getirileceği görüşündeyim. Umarım benim sesimi de duyarlar… Bütün bunların ışığında yenilenen Mazda6 Türk tüketicisinin özlem duyduğu bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor ve satışlarının da bu doğrultuda yukarılara çıkacağından da hiç kuşkum yok! Şimdiden bu keyifli ve konforlu otomobili alacaklara kazasız sürüşler dilerim... Otomobilinize bindiğinizde emniyet kemerinizi takmayı unutmayın ki sevdikleriniz üzülmesin! YORUM FARKI HAKAN ALKAN twitter.com/alkanhkn facebook.com/Hakan Alkan

GÜVENLİK Sınıfındaki rakipleriyle kıyaslandığında üstün güvenlik önlemleriyle ön plana çıkan Mazda6’da ABS, EBD, acil fren sistemi (EBA), dinamik stabilite kontrolü (DSC), sürücü,yolcu, yan, perde hava yastıkları, lastik basınç izleme sistemi (TPMS), acil durum sinyal sistemi (ESS) gibi birçok güvenlik tertibatını müşterilerinin beğenisine sunuyor… FİYAT Test aracımız olan Mazda6 Sport’un anahtar teslim satış fiyatı 108.000 TL’dir. SONUÇ Sonuç olarak Mazda6’nın özellikle konforlu sürüşü beni çok etkiledi! Vites geçişlerindeki rahatlığı, yol tutuşu, malzeme kalitesi, güvenlik ekipmanları da beni etkileyen diğer faktörler arasında yerini aldı… Ancak şunu eleştirmeden geçemeyeceğim. Bence geleceğin otomobillerinde ön planda

85 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


ENGLISH

Largest ever show attracts nearly 500 exhibitors New exhibitors pleased with results of the fair, establishing its important role in China’s textile industry The largest number of exhibitors to date took part in the Intertextile Pavilion at the Shenzhen International Trade Fair for Apparel Fabrics and Accessories, held 8 – 10 July 2012 at the Shenzhen Convention & Exhibition Centre. The show attracted nearly 500 exhibitors, which was a 51 percent increase compared to the 2011 show. The exhibition space was 15,000 sqm, covering two halls. Countries and regions represented by international

86 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

exhibitors included China, Hong Kong, India, Italy, Japan, Korea, Taiwan, while there were pavilions from Shaoxing and Shengze, featuring a broad range of products from cotton, silk and wool to embroidery, lace and man-made materials. More than 13,000 buyers attended the three-day event. Many of the buyers represented local Chinese manufacturers as well as international companies with manufacturing bases in China.


ENGLISH

Intertextile Pavilion in Shenzhen highlights ladieswear fabric sourcing Representing the fair organiser, Ms Wendy Wen, Director, Trade Fairs for Messe Frankfurt (HK) Ltd, said: “The increased number of exhibitors is partly due to new suppliers from Japan, Korea and India wanting to take advantage of the growing sourcing demand from Chinese brands for high quality and innovative design products, as the desire for quality products is growing in China. Additionally, exhibitors also want to seize the opportunities that arise from Southern China being the centre of China’s garment manufacturing, particularly for ladieswear.” Long term exhibitors R&D Textile Co Ltd from Korea and Fung Ming Ribbon Industrial Ltd from Hong Kong are pleased with the business opportunities resulting from the show. R&D Textile Co Ltd produces acetate satin, crepe, print/ jacquard and knitted fabrics for ladieswear. Mr Martin Kang, CEO of R&D Textile Co Ltd said: “I believe there is a huge market for our products. From my observation, fabric quality is now a top priority for Chinese buyers because Chinese customers love high quality, innovative and unique imported

88 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

products. “ Mr Andy Lam, General Manager of Fung Ming Ribbon Industrial Ltd added: “We met old customers from Southern China while at the same time, this fair is our brand promotion channel to attract new customers. With the great demand of ladieswear brands produced in China, Intertextile Shenzhen is a good one-stop platform to connect both visitors and exhibitors.“ New exhibitors pleased with results of the fair First time exhibitor Crystal Cloth Co Ltd from Japan was promoting its new ladieswear collection. Mr Atsushi Yamazaki, the company’s President said: “We have set up a branch office in Dongguan, and the most effective way to share our information with buyers and trading agents in the Southern China market is to join an exhibition like this one. Another reason is that with keen competition between all suppliers in Beijing and Shanghai, there is room to explore new customers in Shenzhen.“ Vinayak International Ltd from India was another first time exhibitor, and the company was pleased with its results. Mr Sunil Kumar Chhaperia, a Director of the company commented: “It’s exciting to confirm some business deals from


ENGLISH

domestic garment manufacturers and private labels on site. We are happy to see a large amount of orders and will definitely join the show next year. Guangdong is at the heart of high quality ladieswear manufacturers in China, and the show is an ideal platform to showcase our tailor-made Indian products.“ Bernini Studio Srl also made an appearance at the show for the first time. Representing the Italian company, Ms Roberta Montorfano said: “We picked Shenzhen as a trial presence in the Southern China market. As the only European exhibitor here, the result is positive because we met customers from Hangzhou and Hong Kong - and they loved our bright contrast colours and tropical greens for menswear and beach wear. We have the confidence to join the show next year.“ Many of the buyers visiting the show represented local brands with manufacturing bases in China, such as Embry (China) Garments Ltd, Shenzhen Marisfrolg Fashion Co Ltd, Galaday Apparel & Accessories (Shenzhen) Co Ltd, Shenzhen Xingtai Season Wind Fashion Co Ltd, Lilly Company Ltd, Shenzhen Ellassay Fashion Co Ltd, Shenzhen BBLLUUEE wardrobe Costume Limited Company. Buyers were also able to enjoy the concurrent

90 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

12th China (Shenzhen) International Brand Clothing & Accessories Fair in halls 1, 2 & 9, as well as a fashion show in hall 5. Mr Neuber Vieira Maciel Junior, a Senior Merchandiser with the Brazilian company Universe Import & Export Ltd, visited the show for the first time looking for silk and cotton. He commented: “It is a smart decision to hold the show concurrently with other fashion related events. This arrangement shares a lot of inspiration and information to get a better understand of upcoming market trends. If the product is popular in China, this means that there is a high possibility for it to be accepted by worldwide customers.“ Russian buyer Ms Olga Verkholantsev, Sourcing Manager for Incity, agreed: “Combining two major events in one single location offers convenience for all visitors.“ Ms Joyce Chung, Senior Fashion Designer for Tak Fung Fashion Company Limited, Hong Kong added: “This is a reputable brand show for textile sourcing in the industry and it is guaranteed that there are good quality suppliers here. It is also excellent to have the International Brand Clothing & Accessories Fair held in the same period and venue, so I can visit both shows.“


ENGLISH

Glowing linen Pointing out that poor quality/price ratio and the number of dissatisfied customer increases every day due to producers care about one thing, and one thing only: their profit margin, Kursat Bilici, Manager of Omur Dis Ticaret, said, “With poor quality, to spend gains obtained with some various difficulties is never ethic.” Omur Dis Ticaret has attached importance to efforts of its customers since 1984. Declaring that they are happy to offer best products in most competitive price to their customer in order to raise their standards, Bilici said that they have the principle of being useful to people. Stressing that they will continue to achieve by adding ‘glowing linen’ to their product range, Bilici informed us about their activities:

92 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012

What is glowing linen? Bilici said, ‘We would like to surprise our customer when designing our product. Namely, when you put linen, it gives normal linen impression with different color and pattern. But truth of the matter is not so. That’s why, a special dye hidden in patterns waits for darkness by absorbing light. When it darks, the linen starts to reflect ambient light. Each one has a different story.” What features does the linen have? He recorded, “Our products are completely natural due to manufacture of 100% cotton. Cotton allows your body to sleep well due to it helps your body to breathe. In addition, cotton is soft and durable. Feature of reflecting lights has 5-year


ENGLISH

warranty as long you follow the instructions for washing, drying and ironing.” Could you tell us, what you mean saying each linen has a different story? He mentioned that we have 5 different models such as Flower, Checked, Saharan, Rose and Child with different color. We have decorated the linen not only with color and patters but also with the stories. We think that our users need to be comfortable and peaceful not only when they are falling asleep but also when they are sleeping. Glowing linen with Flower pattern The name of the flower we use in the glowing linen with Flower pattern is Fairy Flower. It is a type of lily. In mythology, it is a flower, which fairies love most. Inspired by the mythology, we applied the pattern,

which fairies love most, to our linen for you. Heating your inside with its colorful patterns in bright, the linen shines through the dark environment by maintaining the same shape. It literally invites the most beautiful fairies to your dreams when you are lying in your bed comfortably. Glowing linen with Checked pattern To see plaid in your dreams means that you are happy with the people around you and you are away from trouble. Preserving its form of plaid when you are falling asleep not only in daylight but also dark, our checked pattern linen is designed to inspire you to meet valuable people in your dream. Glowing linens with Saharan pattern Princess Scheherazade is a story that makes up the main frame of a thousand and one nights. This is the story of Shahriar and Scheherezade. Shahriar is Persian Shah of Shahs. Scheherezade is ruler’s daughter. Scheherazade is agree to marry Shahriar despite the objections of his father. She asks permission from Shahriar to say goodbye to her sister she loves most. She tells a story during the farewell. Listening to the story of Scheherezade on where he lay down, Shahriar wants her to tell him a story too. When it finishes, she tells one more again. And it continues for a thousand and one nights. Scheherezade educates their sons with the stories. She provides them to be a virtuous and good-hearted people. They had got three boys. Our Saharan pattern will accompany you on your journey through the land of dreams by watching the palace of Princess Scheherazade under stars and moon. Glowing linens with Rose pattern We decorated this model with heart pattern, which is representative of Rose of and Love. It helps you to get into love garden in dark from rose garden in daylight in realm of dreams. Glowing linens with Child pattern Hundreds of stars and the moon appear in dark by twinkling in this model we caricaturized children characters from many countries in Asian, European. Being happy with flying balloons around them, children fall asleep peacefully accompanied brightness of moon and stars when they go to bed.

94 KONFEKSİYON & TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2012


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name / İsim : ...................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : ............................................................................................................. Company / Firma : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mailing adress / Posta Adresi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tel : .................................................................................................................................................................................. Fax : ........................................................................................................................................................... Vergi dairesi : .................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................... Business Type / Faaliyet Alanınız : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 .................. Ω One year EURO 60 Ω Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 120 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ Ω Check is enclosed / Çek ektedir. Ω Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir. Ω Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız. Credit card no / Kredi kartı no : Security number / Güvenlik numarası : Name of the card holder Kart sahibinin adı-soyadı Expiry date / Geçerlilik süresi Type of the card / Kartın cinsi Date / Tarih : .................... /

....................

/

....................

: .................................................................................................................................................................................................................................. : .................... / : Ω Visa

/ .................... Ω Master / Eurocard

....................

Stamp & Signature / İmza :

...........................................................................................................................................

Bank account name / Hesap adı : İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) İŞ BANKASI : İstanbul / Bakırköy Ticari Şubesi • Şube Kodu: 1396 • Hesap No: 0001028 IBAN NO: TR12 0006 4000 0011 3960 0010 28 POSTA ÇEKİ HESABI : Havaalanı Şubesi • Hesap No: 5368188 BANK ACCOUNT NO Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1030 (USD) / Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1044 (EURO) IBAN NO: TR12 0006 4000 0021 3960 0010 44

İletişim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.Ş. İhlas Medya Center, 29 Ekim Cad. No: 23 34197 Yenibosna - İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 212 454 25 22 Fax: +90 212 454 25 97 web: www.konfeksiyonteknik.com.tr / e-mail: img@img.com.tr


T E C H N O L O G Y

M A G A Z I N E

ISSN 1300-9974

C L O T H I N G

KONFEKSİYON TEKNİK | AĞUSTOS AUGUST 2012 • YIL YEAR 18 • SAYI ISSUE 215

AĞUSTOS AUGUST 2012 • YIL YEAR 18 • SAYI ISSUE 215

www.konfeksiyonteknik.com.tr

Konfeksiyon Teknik  

Konfeksiyon Teknik Dergisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you