Page 1

T E C H N O L O G Y

M A G A Z I N E

ISSN 1300-9974

C L O T H I N G

NİSAN APRIL 2013 • YIL YEAR 19 • SAYI ISSUE 223

www.konfeksiyonteknik.com.tr

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN APRIL 2013 • YIL YEAR 19 • SAYI ISSUE 223


19 yıldır birlikteyiz We are together with you for 19 years

İMG: Konfeksiyon Teknik, Türkiye’de sektörel yayıncılığı başlatan ve bu alanda 28 yıldır öncülüğünü sürdüren İletişim Magazin Gazetecilik’in (İMG) yayınıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan 24 dergisiyle İMG’nin ürünleri büyük bir okuyucu kitlesince takip edilmektedir. Genç ve profesyonel kadroların dinamizmiyle giderek büyüyen İMG, Uluslararası, Sektör ve Aktüel olarak 3 ana başlık altında yayıncılık yapmaktadır. Konfeksiyon Teknik Dergisi’nin bütün yayın hakları İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş.’ye aittir. Ayda bir yayınlanır. Konfeksiyon Teknik is published monthly. Ad­ver­ti­se­ments res­pon­si­bi­li­t i­es pub­lis­hed in our ma­ga­zi­ne per­t a­in to ad­ver­t isers.

BİLGİ / Information: Yazı İşleri: Konfeksiyon Teknik Dergisi hakemli dergi olup, bu dergiye yazar veya yazarları tarafından başka bir dergide yayınlanmadığı beyanıyla birlikte gönderilen her yazı, ilgili kurul üyesi tarafından incelenerek bu üyenin olumlu görüşü üzerine yayımlanır. Tüm makale ve haberler elektronik posta ve CD ile gönderilebilir. Bilgi: Konfeksiyon Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

NİSAN | APRIL | 2013 YIL | YEAR : 19 - SAYI | ISSUE : 223

GRUP BAŞKANI Group Chairman

H. Ferruh IŞIK

İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN. TİC. A.Ş. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Editor-in-Chief

Mehmet SÖZTUTAN mehmet.soztutan@img.com.tr

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Assistant General Manager

Ahmet KIZIL ahmet.kizil@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ News Editor

Ali ERDEM ali.erdem@img.com.tr

SORUMLU MÜDÜR Responsible Editör

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek Prof. Dr. H. Rıfat Alpay Prof. Dr. Yalçın Bozkurt Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş Prof. Dr. W. Oxenham Prof. Dr. Emel Önder Prof. Dr. Yusuf Ulcay Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

SÜREKLİ YAZARLAR Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN Ekrem Hayri PEKER

REKLAM MÜDÜRÜ Advertisement Manager

Yılmaz ÖZKAN yilmaz.ozkan@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Institutional Communicational Manager

Ebru PEKEL ebru.pekel@img.com.tr

SANAT YÖNETMENİ Art Director

İsmail GÜRBÜZ ismail.gurbuz@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN hakan.soztutan@img.com.tr

MUHASEBE MÜDÜRÜ Chief Accountant

Mus­t a­fa AKTAŞ mustafa.aktas@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM Subsc­rip­ti­on and Cir­cu­la­ti­on Ma­na­ger

İsmail ÖZÇELİK ismail.ozcelik@img.com.tr

AD­R ES | He­ad Of­f i­ce İh­las Med­ya Cen­ter 29 Ekim Caddesi No: 23 P.K. 34197 Ye­ni­b os­na - İS­TAN­B UL / TURKEY Tel : +90 212 454 25 00 Fax : +90 212 454 25 55 www.konfeksiyonteknik.com.tr | e-ma­il : img@img.com.tr BASKI | Printed By | İH­L AS Ga­ze­te­ci­lik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 454 30 00 BÖL­GE TEM­SİL­Cİ­L İK­L E­R İ BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81 KONYA | Me­tin DE­M İR Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74 Advertising Representatives TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr


REKLAM İNDEKSİ ADVERTISEMENT

A VE A.....................................29-93 AK BARKOD..................................59 ATAK MAKİNE...............................45 ATAK MAKİNE...............................75 BARELLİ........................................57 DATATEC............................ A.K.İ - 51 DEKAT..........................................71 FEYİZ....................................... 18-19 GLENGO............................ Ö.K - 49 IMG..............................................99 İHLAS KOLEJİ................................69 İHLAS PAZARLAMA......................77 İHLAS VAKFI.................................91 KEÇOĞLU........................... Ö.K.İ – 1 KILIÇOĞLU...................................65 MALKAN.....................................2-3 MEYDAN......................................15 NEHİR MAKİNE................35 – 54-55 ONAY MAKİNE.............................31 ORENGE NEEDLES.......................47 ÖZBİLİM.................................. 12-13 SANKO.........................................63 SAYPAŞ ...................................... 4-5 SİLTER...........................................43 SOSTECH......................................39 ŞİMŞEK..........................................27 TETAŞ...........................................23 TGSD............................................79 TTS MÜM.................................... A.K TÜRKİYE GAZETESİ.......................85 TÜYAP ITM-TEXPO........................73 UĞUR.............................................9 UZAY..................................... 21 - 37


EDITOR

Türkiye ve dünya ekonomisindeki yavaşlama,

Hazır giyimde büyüme sürüyor

2012 yılında hazır giyim sektöründeki gelişmeleri olumsuz yönde etkiledi. 2013 yılında ise genel ekonomik ve sektörel büyümenin biraz daha canlı olması bekleniyor.

Avrupa’nın ekonomik

durumu nedeni ile oluşan koşullar talep açısından Türk hazır giyim şirketlerini olumlu etkiledi. Kısa terminli ve küçük parti tedarik eğiliminin artması ile Türk firmalarına talep arttı. Ancak burada müşterilerin mali durumu ve ödeme kapasiteleri daha önem kazandı. Türk şirketlerini sıkıntıya sokacak olan alacaklarda sıkıntı yaşamamaları için COFACE gibi özel kurumların sağladığı ticari alacak sigortaları önem kazandı. Hazır giyim sektöründe iç pazar büyüklüğü 48 milyar TL, ihracat 16 milyar Dolar, ithalat ise 2.4 milyar Dolar oldu. İç piyasada hazır giyim harcamaları 47 milyar Dolar olarak gerçekleşti. 2012 yılında ihraAli ERDEM Yazı İşleri Müdürü News Editor

cat ve iç pazarda büyüme olmadı. 2012’de hazır giyim üretim maliyetleri endeksinde Türkiye 100 Dolar, Fas 85, Çin 73, Mısır 69, Hindistan 64, Vietnam 57, Bangladeş ise 51 Dolar oldu. Türkiye artık Uzak Doğu ülkeleri yerine tedarik ve ulaşım konusunda Fas, Cezayir, Tunus ve Portekiz ile yarışıyor. ABD borsalarındaki iyileşmenin, ihracat artışının ve mevsimsel canlılığın etkisiyle sektördeki büyüme oranı artıyor. Türkiye Avrupa hızlı modasında yüzde 7 olan payını yüzde 10’a çıkartmayı hedefliyor. Avrupa ülkelerine hazır giyim ihracatında, Çin’den sonra gelen Bangladeş, Türkiye’nin önüne geçti. Avrupa, Uzak Doğu ül-

EDİTÖR 8

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

kelerinden ucuz mal alımına devam ediyor. 2013 yılında ihracatın yüzde 5 artış ile 17 milyar dolara çıkması, iç pazarda da yüzde 10 artış ile 52-53 milyar TL pazar büyüklüğüne ulaşılması bekleniyor.


PANORAMA

Yenilikçi spor giyim için yeni teknolojiler Teknolojinin gelişmesi neticesinde spor giyimdeki yenilikler önemli bir odak noktası oldu. Hem küçük şirketlerin hem de büyük markaların yeni ürün gelişimleri hem giysilerin görünümünü & uygunluğunu daha iyi hale getiriyor hem de sporcuların daha iyi performans göstermesine de yardımcı oluyor. Bunların çoğu, sadece yapıldıkları malzemeleri değil hazır giyim üretimi içindeki yeni veya uzman teknolojilerin kullanılmasını gerektirir. Adidas’ın spor sutyenleri içine Adidas miCoach Elite System dahil edilmiştir. Bu sistem, koçluk yapmaya ve oyunu izlemeye yardımcı olmak için aynı zamanda futbolda da uygulamaya konmuştur. miCoach Elite System bunun için, koruyucu bir cebe sığan küçük bir veri hücresi içerir. Alt tabakanın kumaşı içine dokunmuş bir dizi elektrot ve sensör ile bağlanan hücre her oyuncudan merkezi bir bilgisayara kablosuz bir şekilde saniyede 200’den fazla veri kaydı aktarır. Bu veriler antrenörün tabletinde veya iPad ‘inde bir dizi basitleştirilmiş yorum ve sonuç halinde anında görüntülenir. Bu sistem antrenörün, tek tek her oyuncunun hareketlerini, kalp atışlarını ve adımını ölçerek onların iş yüklerini izleyebilmesine, bir sporcuyu başka bir sporcu ile karşılaştırabilmesine veya oyunun hem fiziksel hem de fizyolojik olarak tam bir resmini elde etmek için tüm takımın durumunu görebilmesine olanak verir. Speedo firması, mayo, başlık & gözlüğü birleşik bir sistem içinde bir araya getiren FASTSKIN Racing System‘i piyasaya sürdü. Speedo firması bu sistemin hem konforu hem de hidrodinamik verimliliği artırdığını iddia ediyor. Bu sistem tüm vücut pasif direncinde %16.6 ‘ya kadar bir azalma, yüzücülerin oksijen ekonomisinde, daha uzun süre daha güçlü yüzmelerini sağlayan % 11’lik bir iyileşme ve vücudun aktif direncinde % 5.2‘lik bir azalma sağlıyor. Optimum konfor, gelişmiş hidrodinamik performans ve kullanım kolaylığı sunarken başlık ve gözlüklerin her yüzücünün kafa ve yüz hatlarına uygun oluğundan emin olmak için hassas üç boyutlu kafa haritalama

10

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

verileri kullanılır. Cildin sürtünme direncini, su emmesini azaltmaya yardımcı olmak ve farklı vücut bölgeleri arasında kademeli sıkıştırma oluşturmak için streç giysi üzerinde farklı kumaş yapıları, yüzey yapıları, elyaflar ve yüzeyler bir araya getirilmiştir. 3D vücut tarayıcıları bu yakın bireysel uygunluğun anahtarıdır. Bunlar yüzlerce, hatta binlerce benzersiz yerde vücudu otomatik olarak ölçer, bazıları vücut şekli ve vücut kompozisyonu analiz araçları ile birlikte fotoğraftan yüz işleme ile otomatik 3D Dijital avatar oluşturmayı içerir. Bu, giysilerin saniyeler içinde sanal bir provasının yapılmasını mümkün kılar. Spor giyim tasarımını geliştirmeye yardımcı olmak için üç boyutlu CAD yazılımı kullanılır. Bu yazılım özel uygun modeller yaratmak, dijital giyim örnekleri yapmak ve sanal uygunluğa dayalı olarak bunları ayarlamak için kullanılır. Kullanıcılar yazılıma dijital kalıbı, (streç, ağırlık, vb gibi) kumaş değerleri ile malzemenin türünü ve uygun modelin ölçülerini & şeklini girer. Yazılım, örneği hassas bir şekilde yaratacaktır. Giysinin dijital örneği daha sonra 3D sanal model üzerinde görülebilir. Spor animasyonu özelliğinin bulunduğu yerlerde sanal giysi, sanal model üzerinde futbol, koşu, bisiklet, buz pateni, vb. gibi bir sporu yaparken analiz edilebilir. Yazılım, hareketli bir örneği gerçekten gösterebilir ve giysi gerçekten kesilip dikilmeden önce tasarım, uyum, atletik hareketler ve resim yerleştirme öğelerinin sanal bir incelemesinin yapılmasına olanak verir. Bununla birlikte, herhangi bir fiziksel örnek yapılmadan önce müşteriler ile görüntüler ve videolar paylaşılabilir. Önemli bireysel sporcuların ve takım sporcularının mayolarını ve sıkıca saran diğer jimnastik giysilerini üreten firmalar benzersiz kalıp ve stillere güveniyor. Ancak bu ürünlerin karmaşıklığını artırmak, şirket için geliştirme ve üretim zorlukları neden olur. Artan sayıda yaratıcı çizimi, geniş bir ölçü yelpazesi için kısa vadeli farklı ölçülü siparişler için kullanışlı, pratik kalıplara dönüştürmek yetenekli bir kalıpçı ve güçlü bir teknoloji çözümü gerektirir. Artan sayıda küçük, dekoratif parçalar, malzemeler yüksek kalitede elastanlar ve çoklu- streç kumaşlar içereceğinden, genelde hologramlar ve parlaklık ile önceden basılmış optimize marker

yapımı gerektirir. Kesme, son derece karmaşık marker gereksinimi ile daha da karmaşıktır. Tasarım, sınıflandırma, marker yapımı, kesme sırası planlaması ve bilgisayarlı kesme için ve küçük veya bireysel siparişlerin zamanında üretilmesini sağlamak için güçlü bir CAD paketini ve etkili bir PLM ve ERP sistemini gereklidir. Nike Pro TurboSpeed, aerodinamik sürtünmenin azaltılmasına yardımcı olmak ve iç yüzeyin mümkün olduğunca pürüzsüz, düzgün ve kesintisiz olması için yeniden tasarlama malzemeleri, kalıplar ve yüzey mimarileri haricinde sporcu formunun önemli alanlarında tek biçimlidir. Giysinin dışına elastik malzemeler ve kenar yüzeyleri yerleştirmek ve yenilikçi bir düz & pürüzsüz kemer, hantallığı ve aşınmaları hemen hemen ortadan kaldırır. Dolayısıyla performans spor giyimi içinde önemli olan sadece tasarım, uyum, malzeme seçimi & kullanımı değildir. Tüm yapım yöntemi, bütün ürünün etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu, süreç boyunca kullanılabilecek tüm farklı teknolojilerin dikkate alınmasına yol açar. Bunların arasında gerilimsiz kumaş etalajı, çok katlıya karşı tek kat kesim, renk eşleştirme, iğne & iplik seçenekleri, dikiş türleri, besleme tipleri, ultrasonik ve yüksek frekanslı kaynak, yapıştırma, ısıyla kapatma, yapıştırma vb. bulunur. Spor giysilerinin çoğu transfer baskı, dijital baskı, serigrafi, nakış, lazer kesim ya da oyma, kabartma, nakış, aplike içerebilir. Markanın sahteden korunması gerekir ve artık, bir ürünün orijinal olup olmadığını anında belirten ve giysilerin içine dahil edilebilecek teknolojiler vardır.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

11


PANORAMA

Tetaş, ‘Private Show’la ilgi topladı sponsorluğunda Shima Seiki Makinası’nda örülüp, Guinness Rekorlar Kitabına giren dünyanın en büyük kazağının örnek modeli ziyaretçilere gösterildi.

05-06-07 Mart tarihlerinde TETAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından muhteşem bir ‘Tekstil Makinaları Private Show’u daha gerçekleştirildi. Tanıtımda Shima Seiki Düz Örgü Makinaları, APEX Desen Sistemleri, ZSK Nakış Makinaları, Unitex Yuvarlak Örgü Makinaları ve Conti Complett Remayöz, Yan Dikiş Makinaları, Pegasus, Zoje, Joyee Dikiş Makinaları, Tesan Kesim ve Serim Sistemleri başta olmak üzere Yedek Parça ve Sarf Malzemeleri sergilendi. 3 gün süren tanıtım boyunca İstanbul ve diğer illerden gelen müşteriler, Tetaş’ın sunduğu yeni teknolojilere büyük ilgi gösterdi. Ayrıca Show esnasında geçtiğimiz günlerde, Tetaş firmasının

14

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

TETAŞ’A AKADEMİK TEŞEKKÜR 05 Mart 2013 tarihinde TETAŞ merkez binasında gerçekleştirilen Shima Seiki ve Tekstil Makinaları Özel Private Show’unda, Tetaş’ın, İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi’nin Moda Tasarımı Programı eğitimine sağladığı desteklerinden dolayı Prof. Dr. Cevza Candan tarafından Tetaş Genel Müdürü Sezgin Bingöl’e teşekkür plaketi verildi. DENİZLİ PRIVATE SHOW Tetaş A.Ş. tarafından 05-06 Şubat tarihlerinde EGS Park Denizli Kongre ve Kültür merkezinde düzenlenen tekstil makinaları ve tamamlayıcıları tanıtımına Denizli ve bölge illerinden (Aydın, Antalya, İzmir, Uşak, Manisa) yüksek katılım sağlandı. Tanıtımda; Unitex ve Tayu Yuvarlak Örgü Makinaları, Textol Örme Yağları, Yuvarlak Örgü, Platin İğne ve tamamlayıcılarının yanı sıra Megasew ve Pegasus Lok Makinaları sergilendi.


PANORAMA

Türkiye’nin Moda Konferansı Mayıs’ta Bu yıl altıncısı gerçekleşecek olan İstanbul Moda Konferansı, dünyada “moda ve trendleri” belirleyeceği gibi yurt içinde bürosu bulunan alım ofisleri ile Türkiye’de ofisi olmayan veya yurt dışından gelecek yeni alım gruplarına buluşma fırsatı tanıyacak. İstanbul-Beşiktaş Shangri-La Bosphorus Otel’de bu yıl altıncısı gerçekleşecek olan İstanbul Moda Konferansı, 09-10 Mayıs tarihlerinde hazır giyim, perakende ve moda alanında söz sahibi ulusal ve uluslararası kişi ve markaları bir araya getirecek. Kendi alanında referans noktası konumuna gelen etkinlik, dünyada “moda ve trendleri” belirleyeceği gibi yurt içinde bürosu bulunan alım ofisleri ile Türkiye’de ofisi olmayan

16

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

veya yurt dışından gelecek yeni alım gruplarına ikili iş görüşmesi ve özel randevularla buluşma fırsatı tanıyacak. Türkiye’de hazır giyim sanayinin gelişmesi için gerekli ortamı hazırlamak, yurtdışında tanıtmak, sektöre öncülük etmek ve işbirliği sağlamak amacıyla 1976 yılında kurulan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, (TGSD) altıncı kez kuruluş amacına en uygun etkinliğine hazırlanıyor. Hazır giyim üretim değer zin-


PANORAMA

ciri halkalarını, moda, tasarım, aksesuar, perakende ve lojistik dayanışması içerisinde, iş geliştirme platformunda bir araya getirmek amacıyla ilkini Haziran 2008’de düzenlenen etkinlik, bu yıl “6. İstanbul Moda Konferansı” adıyla 09-10 Mayıs’ta İstanbul-Beşiktaş Shangri-La Bosphorus Otel’de düzenlenecek. Özel fuaye alanında firmalara ürünlerini sergileme imkanı da tanıyan etkinlik, yurt içinde bürosu bulunan alım ofisleri ile Türkiye’de ofisi olmayan, yurt dışından gelecek yeni alım gruplarını, B2B randevularla bir araya getirerek yeni iş imkanları yaratacak. Konferansın tanıtım toplantısı 11 Mart Pazartesi günü Etiler-Vox Brasserie Restaurant’ta gerçekleşti. Toplantıya TGSD yönetim kurulundan TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Negrin, TGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Fayat, TGSD Yönetim Kurulu Üyesi Esra Ercan Taşören ve TGSD Yönetim Kurulu Üyesi Vittorio Zagaia katıldı. Konferansa yurt içi ve yurt dışından yüksek katılım beklediklerini söyleyen TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Negrin, “ Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin yakaladığı başarıyla geleneksel hale gelen ve yerli-yabancı onlarca firma için iş potansiyeli yaratan etkinliği İstanbul Moda Konferansı, şimdiye kadar 5 bin 200 kişiyi ağırladı. Beş bin B2B randevunun organize edildiği etkinliğe katılımın her yıl katlanarak artması, Dernek çapında hedefimize ulaştığımızı görmemiz açısından bizi son derece mutlu ediyor. Bu yıl konferansa Ekonomi Bakanlığı alım heyeti kapsamında davet edilen ülkeler arasında ABD de dahil Avrupa, Asya ve Afrika’dan 49 ülke ve bölge yer alıyor. Tüm bu ülkelerle ya da yurt içinde güçlü iş ilişkileri geliştirmek ve işbirlikleri kurmak isteyen herkesi mutlaka etkinliğimize bekliyoruz” dedi. Konferansın açılışı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü Shangri-la Bosphorus Hotel’deki akşam ye-

meği ve “TGSD 37. Yıl Ödül Töreni” ile gerçekleşecek. Her yıl dünyaca ünlü markaların CEO ve yönetim kurulu başkanlarının konuşmacı olarak yer aldığı 6. İstanbul Moda Konferansı’na bu yıl, Alexander McQueen’in CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Akeroyd ve ünlü moda gazetecisi-tarihçisi Colin Mc Dowell birlikte katılacaklar. Ayrıca, Giuseppe Miroglio–Italian Grup Miroglio’nun sahibi ve Giorgio Armani Teknik Ürün Müdürü Angelo Mazzone key note konuşmacıları arasında yer alacak. Birçok büyük marka ve ünlü modacının yakından takip ettiği konferansının “Moda ve Trendler” bölümünde, tüm dünyada milyonlarca firmanın kullandığı, günün moda renklerini belirleyen PANTONE’nin EMEA Bölgesi Yöneticisi Carola Seybold ve ileriki dönemin moda trendlerini oluşturan dünyaca ünlü WGSN firmasının Kreatif Kurul Başkanı Catriona MacNab konuşmacı olacaklar. Konferansın Tedarik Oturumu bölümünde bu yıl, İngiltere’nin aynı alanda faaliyet gösteren iki önemli firmasının üst düzey yöneticileri hazır bulunacak. Sprint Near East Manufacturing Türkiye Genel Müdürü Esra Ercan Taşören moderatörlüğünde yapılacak oturumda Birleşik Krallık’ın en büyük marketler zinciri olan Sainsbury’s Hazır Giyim Direktörü James Brown ve Debenhams Global Tedarikten Sorumlu Direktör Adam Creasey konuşmacı olarak yer alacaklar. Pamuklu ürünlerin Türkiye ve dünyadaki kullanımını içeren çarpıcı ve güncel bilgileri paylaşılacak olan Cotton Council International Türkiye Program Direktörü Marsha Powell’un sunumu, yoğun ilgi görecek. 10 Mayıs Cuma gününün tamamen B2B görüşmelere ayrılacağı 6. İstanbul Moda Konferansı, açılış gecesinden kapanış saatine kadar sürpriz konuk ve oturumlara ev sahipliği yapacak.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

17


PANORAMA

Malkan Makine’den motivasyon desteği 1971 yılından beri Türkiye’de sanayi tipi konfeksiyon ütü makineleri sektöründe lider kuruluş olan ve bu yıl 42. kuruluş yıldönümünü kutlayan Malkan Makina, çalışanlarının memnuniyetine yönelik sosyal aktivitelerine ara vermeden devam ediyor. 2012 yılı boyunca firma bünyesinde tüm çalışanların vermiş oldukları iyileştirme önerileri üzerinden yapılan değerlendirmede, firmanın ödül yönetmeliği gereği performans olarak öne çıkan personele hediyeleri takdim edildi. Yönetim ve çalışanların tamamını bir araya getiren öğlen yemeği ile beraber organize edilen ödül töreni Malkan Makine’nin fabrika binasında tertiplendi. Törende konuşan Genel Müdür Mustafa Alkan, en küçük çıraktan en tepe yöneticiye kadar her çalışana, sürekli iyileştirme sistemine verdikleri katkıdan dolayı tebrik ve teşekkürlerini sunarken, bütün çalışanların özverili katkılarının devamını istedi. “İyileştirme Önerileri Ödül Töreni”nin ardından, 42. Yıl etkinlikleri kapsamında geleneksel Aylık Doğum Günü kutlamasına geçildi. Mart ayı içerisinde doğmuş olan personeller diğer tüm çalışanlarla hep beraber pasta keserek doğum günlerini kutladılar. Malkan’da kadroya en son dâhil olmuş en yeni çıraktan firma sahibi Mustafa Alkan’a kadar her çalışanı kapsayacak şekilde her ay düzenlenen doğum günleri yönetimle çalışanları bir birine yaklaştıran

20

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

ve kaynaştıran önemli bir aktivite olmayı sürdürüyor. Genel Müdür Mustafa Alkan da, doğum günü olan personelini tebrik ederken, çalışanların motivasyonuna olumlu katkı ve kaynaşma sağlayan bu tip sosyal aktivitelerin her zaman artarak sürdürüleceğini ve personelin duyduğu memnuniyet ve manevi tatminin de kendisini de motive ettiğini dile getirdi.


PANORAMA

Silter’e “TSE Kalite Ödülü” Türk Standartları Enstitüsü, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde düzenlediği törenle, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren, sürdürülebilir kalite anlayışını benimseyerek standardizasyon ve kalite alanında başarılı çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara “TSE Kalite Ödülü” verdi. İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, TSE Başkanı Hulusi Şentürk ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. TSE Başkanı Hulusi Şentürk törende yaptığı ko-

22

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

nuşmasında Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için kurumlarının da en büyükler arasına girmesi gerektiğini söyledi. Bunun için tüm kurum ve kuruluşların kaliteli ve standartlara uygun üretim yapması mecburiyetinde olduğunu belirten Şentürk, TSE’nin 59 yıldır bu amaçla çalıştığını kaydetti. Yaklaşık 30 yıldır hazır giyim sektörüne yönelik ütü, ütü makinaları, yedek parça ve aksesuar üretimi yapan ve ürünlerini 5 kıtada 75 ülkeye ihraç eden Silter İleri Ütüleme Sistemleri Ltd.Şti.’nin ödülünü ArGe Müdür Yardımcısı Engin Kahveci aldı.


PANORAMA

Alıcılar Texbridge’de buluştu Türk tekstil sektörü, dünya modasına yön verenlerin buluşma noktası oldu. Dünyaca ünlü modacı ve trend tahmincilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda 2014 ilkbahar-yaz kumaş ve aksesuar modası sektörle paylaşıldı. İhracatta Avrupa üçüncüsü olan tekstil sektörünü, birinciliğe taşımayı hedefleyen fuar, yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından alıcıların geldiği Texbridge Fuarı’nı 3 bini yabancı olmak üzere toplamda 14 bin 540 profesyonel ziyaret etti. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) işbirliğinde düzenlenen “Texbridge İstanbul Kumaş ve Aksesuarları Fuarı” 15-18 Mart 2013 tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yerli-yabancı 200 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, 2014 ilkbahar-yaz kumaş ve aksesuar trendleri belirlendi. 3 bini yabancı olmak üzere top-

24

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

lamda 14 bin 540 profesyonel tarafından ziyaret edilen fuara ABD, Rusya, Kanada, Almanya, Irak, Tunus, Nijerya, İsrail başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından alıcılar geldi. Sektörü ticari açıdan doyuran Texbridge, sunduğu içerikle de dünya modasına yön verenlerin buluşma yeri oldu. Yılda iki kez düzenlenen fuar, Avrupa ve yurtiçinden ünlü isimlerin katıldığı trend seminerlerine de ev sahipliği yaptı. 2014 yılının trendleri ve sektörle ilgili bilgilerin paylaşıldığı seminerlere Avrupa’dan Inkrit Berbee, Carola Seybold, Linas Lasiauskas katıldı. Fuarın ilk semineri Yalçın Ayaydın, Osman Benzeş ve Bahar Koçan tarafından verildi. TRENDİ PRENSES BELİRLİYOR Texbridge Fuarı kapsamında düzenlenen Trend Seminerleri’nde konuşan Carola Seybold, 2013 yılında Michelle Obama, İngiltere Prensesi Kate


PANORAMA

Middleton’nın da tercih ettiği zümrüt yeşilinin 2014’te de hakim renk olacağını söyledi. 2014 İlkbahar-Yaz sezonu kumaş trendleri ile ilgili bilgiler veren Inkrit Berbee, kumaşlarda saten ve zengin işlemelerin yoğun olarak kullanılacağını belirtti. “Kumaşlarda lazer kesimler, nostalji, çiçek, gül, Rus ve peri masallarını anlatan desenler kullanılacak” diye konuşan Berbee, fitilli ve kırinkıl kumaşların 2014 ve 2015 yıllarında da devam edeceğini söyledi. KUM VE TOPRAK 2014 İlkbahar-Yaz kadın ve erkek giyimi ile ilgili bilgi veren Müjde Abdis Güçlü ise, “2014 yılında

kadın giyiminde kum rengi önemli bir renk olarak karşımıza çıkacak. Mozaiklerden esinlenmiş baskılar kendini gösterecek. Harem pantolonu daha da şıklaşacak. Erkeklerde de toprak rengi önemli olacak” diye konuştu. ÖĞRENCİLER TEXBRİDGE İÇİN TASARLADI Texbridge İstanbul Fuar’ında trend seminerleriyle yer alan İMA, bu sene Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı 2. sınıf öğrencilerinin fuar için özel olarak tasarlamış oldukları ürünleri sergiledi. Gençlerin hayallerindeki ürünleri hayata geçirdikleri tasarımlar ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

25


PANORAMA

AGM, Saypaş ile ihracatını artırıyor Sektörün ihtiyacı olan kemer otomatları sistemleri imalatçısı olarak faaliyet gösteren AGM, üstün teknolojiye sahip ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Sektördeki tecrübe, bilgi birikimi ve Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çeken AGM, üretmiş olduğu Kemer Otomatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bulunuyor. Firma, müşterilerinin sorunlarını önemseyerek değişen taleplere hızlı çözüm önerileri getirerek müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinmiş. On yıl önce başlanan üretim yolculuğunda, AGM’yi kemer otomatı alanında Türkiye ve dünyada bilinir hale getirdiklerini söyleyen Saypaş A.Ş. Kurucu Ortaklarından Halil Akdoğan, şirket içindeki yeni yapılanma ve oluşum hakkında şunları söyledi. “Bilindiği üzere Dünya’da üretim ve satış olmak üzere iki tip yapılanma söz konusu. Müşterilerimize sunduğumuz ürün portföyü, hem ürettiğimiz ürünler açısından çeşitliliği hem de Türkiye’de olmayan iyi markaları müşterilerimize sunmayı gerektiriyor. Biz de bu gereklilikten hareketle çalışmalarımızı planlıyoruz. AGM olarak imalat ve satış bölümlerini ayırmak amacıyla Saypaş A.Ş. adı altında yeni bir şirket kurduk. Saypaş, AGM’nin ürettiği makinelerin pazarlamasını gerçekleştirecek. Burada Asil Grup, imalat ve Ar-Ge çalışmalarına devam edecek, Saypaş A.Ş, ise tamamen pazarlama üzerine kurulan yeni bir şirket olarak hizmet verecek. Saypaş A.Ş., Türkiye ve dünyada AGM’nin tek yetkili satıcısı olacak. AGM bünyesinde yeni ürünler geliştirebilmek için böyle bir ayrıma gittik. AGM, makine üretecek, Saypaş ise bu makinaları pazarlarken hem de nasıl makinalar üretmesi gerektiği konusunda AGM için data toplayacak. Bununla beraber, sektördeki ihtiyaç haline gelen diğer ürünleri pazarlamayı da düşünüyoruz. Yeni ürünlerle müş-

26

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

ihtiyacına uygun kemer otomatı makinelerinin imalatında profesyoneliz. Bu arada, kot mont imalatı yapan firmalara yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Sadece pantolon değil, mont imalatında da sektörde kabul gören bir konuma sahibiz. Daha önceden firmaların kapasitesine bağlı olarak birkaç kişinin el emeğiyle gerçekleştirdikleri bu operasyon, bizim makine sayesinde kısa zamanda çözümlenebiliyor. Günümüzde atölyelerde kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını göz önünde bulundurursak, makinenin ne kadar gerekli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Şu anda zaten sektörümüz otomasyona doğru yöneldi. Makinemiz, 1.5ile 2 yıl arasında kendini amorti edebiliyor. Kurulduğumuz günden itibaren bugüne kadar geçen her yıl içerisinde belli bir büyüme oranı yakaladık. Arap Baharı ve uluslar arası piyasalardaki dengesizlikten ötürü, Türkiye’nin pazarlarında bir kayma oldu. Türkiye’deki imalatçı ve ihracatçılar bu durumu kabullenip özümserse, hepimiz için daha hayırlı ticari bir gelecek olacağına inanıyorum. Sektör olarak da çok iyi bir büyüme trendi içerisindeyiz, biz de bu sektörün bir parçası olarak büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. SEKTÖRÜMÜZE KATKI SAĞLIYORUZ Kemer Otomatı imalatına geçiş süreçlerini de değerlendiren Akdoğan şunları söyledi. “Bu makineler daha önceden yurtdışından getiriliyordu. Getirilen makineler, sektörün ihtiyacına tam olarak cevap veremediği ve bazı sıkıntılar yaşandığı için AGM olarak, makinenin Türkiye’de üretilmesine karar verdik. Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, sektörün ihtiyacı olan makineyi 2004 yılında üretmeyi başardık. Böylece hem sektörümüze, hem de ülkemize katkı sağlamış olduk. Gelişen teknolojiyi takip ederek, makinelerimizde sürekli yenilikler yapıyoruz. Bizim ihtisas alanımız kemer otomatıdır. Dolayısıyla işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Elektronik, mekanik ve pnomatik

terilerimizin karşısına çıkacağız. Ülkemize getirmeyi düşündüğümüz yeni ve teknolojik ürünler Türkiye piyasasına Saypaş üzerinden sunulacak.” TEKNOLOJİ VE AR-GE’YE YATIRIM YAPIYORUZ Piyasaya sunmuş oldukları Kemer Otomatı sayesinde, denim imalatında faaliyet gösteren firmalara çok geniş avantajlar sunduklarını vurgulayan Akdoğan, “CİNO ve denim pantolon üretiminde, piyasanın

28

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

konusunda özellikle yetiştirdiğimiz teknik kadromuz ile ve dünyadaki kendi alanın da uzmanlaşmış pnomatik elektronik ve montaj malzemesi üreten firmalar ile işbirliği halindeyiz ve bu da makinalarımızı sorunsuz üretmemizi sağlamaktadır. Bizim imalatımızdan sonra öyle tahmin ediyorum ki, Türkiye’ye yurtdışından kemer otomatı girmemiştir. Biz denim ve kot pantolon imalatçılarıyla birlikte çalışıyoruz. Onların sorunlarını yakından takip ederek, çözüm-

ler sunuyoruz. Kullanmış olduğumuz kaliteli parçalar sayesinde, makinelerimiz uzun ömürlüdür. Ayrıca bir sıkıntı olduğu zaman bünyemizde mevcut olan teknik servis ekibimizle en kısa zamanda müdahale ederek, işletmenin durmasına fırsat vermiyoruz. Zaten hedefimiz mümkün oldukça SORUNSUZ ÇALIŞAN makine üretmektir. Böylece hem biz üretici olarak, hem de kullanıcı işletmeci olarak sorunsuz üretim yapmayı istiyor. Şu anda piyasada 800- 1000 adet makinemiz çalışıyor. Kalite ve müşteri memnuniyeti bizim için ön plandadır. Asil Grup, denim sektöründe yeni ürünler çıkartarak çözüm ortağı olmaya devam edecek. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Yenilikler için müşterilerimiz bizi takip etsin.” ÜRETİM VE PAZARLAMA Üretimlerini Türkiye ve dünya pazarlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandıklarını dile getiren Akdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı olan kemer otomatlarının % 80’ini biz karşılıyoruz. Yeni yapılanmamız ile beraber dünya pazarındakipayımızı çok daha yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz ve ona göre de yatırımlar yapıyoruz. Üretim bandımız bu adetleri yükseltmeye uygundur. Ayrıca şirketlerin ayrılmasından sonra üretim adetlerimizin artacağına inanıyoruz. Bütün yapılanmamızı bu hedeflerimize göre yaptık” dedi. Yurtdışı pazarlama konusunda Kansai Special ile işbirliği yaptıklarını vurgulayan Akdoğan, Kendilerinin 80 yıllık altyapısından faydalanıyoruz. Dünyanın en önde gelen fuarlarına katılım gösteriyorlar. Uluslar arası bir şirketin güveni ve desteği bizim için çok önemli. Bununla beraber,bu firmaların bizim ürünlerimize yoğun ilgi gösteriyor olması bize gurur veriyor. Çünkü dünyada tekstil piyasasında, bizim faaliyet alanımızda bir sıkıntı var. Bu sıkıntının çözümünde de böyle bir makinanın var olmasından dolayı onları memnun ettik. Bu sıkıntılardan bizim haberimiz olup onlarla irtibata geçtiğimizde, farklı ülkelere ihracat yapabilme potansiyelimiz oluştu” diye konuştu.

30

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

Deride Türk etkisi Hong Kong’u sardı Deri Tanıtım Grubu (DTG) önderliğinde, 76 deri firmasıyla Hong Kong’taki Asya Pasifik Deri Fuarı’na katılan Türkiye, üretim yeteneğinin yanı sıra tasarım gücüyle de tüm dünyayı etkilemeyi başardı. Türk deri markaları, DTG’nin Uzakdoğu’da da tanınan Türk tasarımcı Ümit Ünal ile gerçekleştirdiği çok özel bir projeyle, deride Türk etkisini Hong Kong üzerinden tüm dünyaya sergiledi.

32

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

Dünya deri modasına damgasını vuran ve Uzakdoğu ekonomisinin can damarı Hong Kong’da her yıl düzenlenen “Asya Pasifik Deri Fuarı” (APLF-MM&T), bu yıl da 25-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. 29 yıldır düzenlenen ve sektörün en önemli buluşma noktası olarak adlandırılan fuarda bu yıl da en büyük ilgiyi Türk deri firmaları toplandı. “Türk Deri Markaları”nın tanıtımı ve dünyada Türk derisi imajının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerini yürüten Deri Tanıtım Grubu (DTG)’nin öncülüğünde, 45’i işlenmiş/yarı işlenmiş deri ve hammaddeleri bölümünde, 5 tanesi kimyasal ve makine bölümünde olmak üzere 50 deri firması ile ve toplamda 76 firma ile katılan Türkiye, 1200 firmanın ve 20 bin ziyaretçinin katıldığı

fuarda W Türk etkisini bir kez daha ortaya koydu. Hong Kong, Türkiye ve Uzakdoğu arasındaki deri alışverişinin gelişmesi açısından kilit bir öneme sahip. Bu nedenle İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Deri Tanıtım Grubu ( DTG) Başkanı Lemi Tolunay, böyle önemli bir fuara Türkiye’nin güçlü bir şekilde katılımından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin deri sanayinde, üretim ve ihracatta lider ülkeler arasındaki yerini aldığını belirten Tolunay, “Artık tasarım yeteneğimizle de başta Hong Kong olmak üzere tüm Uzakdoğu için önemli bir iş ortağı konumundayız” diye ekledi. “Çin ve Hong Kong’un da içinde bulunduğu Uzakdoğu ülkeleri, Türkiye’nin deri ihracatında %7,5 gibi önemli bir yere sahip” diyen

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

33


PANORAMA

Tolunay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hong Kong ve Çin’e deri ihracatımızda, 2012 yılında %10’luk artış yakalandı. Böylece bu iki bölgeye toplam deri ihracatımız 100 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz bu rakamı iki katına yükseltmek” DERİ VE TASARIMIN BİRLEŞTİĞİ NOKTA ARTCORE Uzakdoğu’da lüks tüketimin ve tasarıma verilen önemin her geçen yıl artması, Türkiye’nin de yüksek kaliteli, özgün ve şık deri ürünleri ihracatına olumlu yansıyor. DTG standında yer alan ARTCORE olarak adlandırılan çalışma da, Türkiye’nin deri üretimindeki tasarım yeteneğini ortaya serdi. Amerika, Fransa ve Londra gibi ülkelerin yanı sıra Hong Kong ve Uzakdoğu’da da koleksiyonları beğenilen ve takip edilen ünlü Türk tasarımcı

34

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

Ümit Ünal imzasını taşıyan bu çalışmada, deride Türk etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. 13 yıldır “Ümit Ünal” markasıyla Uzakdoğu’da da kreasyonları satılan genç tasarımcının, DTG için yaptığı bu özel çalışma, Türk deri ve yünlü deri (double face) ürünlerinin yer aldığı canlı bir back-stage görüntüsünü andırıyor. Ziyaretçilerin interaktif biçimde ziyaret edebildiği ve ürünleri deneyimleyeceği bu standta, canlı fotoğraf çekimleri ve mini şovlar da yer aldı. Türk moda tasarımının evrensel dile katkısını bu çalışma aracılığıyla anlatmayı amaçladıklarını belirten Ümit Ünal, “Türkiye, artık başarılı bir çözüm ortağı olmanın ötesinde, tasarım yeteneğiyle tüm dünya deri modasını etkileyen bir ülke konumuna yükseldi. Biz de tasarımdaki bu modern ve realistik tavrı sergilemek istedik” diye konuştu.


PANORAMA

Yüksek performans standartları için Lycra® Sport kumaş Doğal elyaf kullanılarak üretilen pamuklu kumaşlarda yüksek performans standartları sağlamanın ilk örnekleri LYCRA® SPORT kumaş ile Türk tekstil sektöründen geldi. Tekstil sektöründe çıtayı hep daha yükseklere çıkaran LYCRA® elyaf markasının sahibi INVISTA, spor giyim inovasyonu LYCRA® SPORT kumaşı ile bir kez daha yeniliğin öncüsü oldu. LYCRA® SPORT kumaş, dünyaca ünlü bağımsız spor geliştirme, test etme ve araştırma şirketi olan Progressive Sports Technologies (PST) tarafından test edildi ve beklentilerin üzerindeki performansı ile “performans için test edildi” sloganını tam anlamıyla hak ettiğini kanıtladı. INVISTA’nın müşteri portföyünde yer alan iki kumaş üreticisi Uslucan Tekstil ve ETF Tekstil A.S. dünyada bu standartları kullanarak pamuklu kumaş üreten ilk üreticiler oldular ve LYCRA® SPORT kumaş sertifikası aldılar. ISPO 2013 fuarında INVISTA standında sergilenen kumaşlar büyük beğeni kazanırken, ETF Tekstil A.Ş tarafından LYCRA® SPORT kumaş ile üretilen t-shirtler, ziyaretçilerden tam not aldı. INVISTA’nın tekstil sektörüne kazandırdığı LYCRA® SPORT kumaş inovasyonu, kompresyon ve şekillendirme giysi alt kategorileri ile özel ihtiyaçlar da dikkate alınarak, tüketicilere farklı seçenekler sunuyor. Dünya çapında yaptığı araştırmalar ile spor dünyasının nabzını tu-

36

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

tan Progressive Sports Technologies (PST) tarafından yapılan testlerde LYCRA® SPORT, LYCRA® SPORT ENERGY ve LYCRA® SPORT BEAUTY’den oluşan kumaş portföyü, şekil koruma, vücuda uyguladığı bası seviyesi, konforu ve genel tüketici tercihi açısından değerlendirilerek kalitesini kanıtladı. Değerlendirmenin sonucunda; gözü kapalı sınama test yöntemine katılanların % 97’si LYCRA® SPORT ENERGY kumaşın sporda üstün kompresyon özellikleri sağladığını söylerken, % 61’i giysilerinin vücutlarını daha iyi sarması açısından LYCRA® SPORT ENERGY kumaşını tercih ettiler. Giysiler, spor faaliyetleri, çalışma ve dinlenme dahil olmak üzere 80 saatten fazla süreyle aşınmaya tabi tutularak, 10 aktif test günü boyunca her giysinin her bir bacağı üstünden 20 adet ölçüm alındı. 10 günlük çalışma sonucunda LYCRA® SPORT ENERGY kumaşın diğer kumaşlara nazaran şeklini önemli seviyede daha iyi koruduğu gözlemlendi. Yapılan ayrıntılı değerlendirmelerle, LYCRA® SPORT ENERGY kumaşın sporda rahatlığı korurken diğer malzemelere kıyasla önemli ölçüde yüksek performans ve kompresyon seviyeleri sağladığı kanıtlandı.


PANORAMA

Yerli üretimde patent şart Günümüzde teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Dünya son 10 yılda inanılmaz teknolojik ilerlemeler kaydederek gelişimini sürdürüyor. Global şirketlerin teknoloji yatırımlarının sonuçları olan ürünlerin hayatımızdaki yerleri değiştirilemeyecek kadar önemli oldu. Bu noktada dikkatimizi belli bir noktaya odaklamalıyız. Bugün bindiğimiz araçlarımızdan kullandığımız cep telefonlarına, bilgisayarlarımızdan ev eşyalarımıza kaç tanesi yerli üretim? Ne yazık ki çok azı. Son yıllarda özellikle devletimizin destekleriyle oluşan bilinçle üretimlerine hız veren sanayicilerimiz işi monoton olmaktan çıkarmak için inovasyona yönelip Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verdi. Yaşanan bu gelişim ile ortaya çıkarılan ürünler ekonomik gelişimimize katkı sağlamaya başladı. Artarak devam eden Ar-Ge faaliyetlerimizde sanayicilerimiz için amaç pa-

Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz.

38

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

tentli üretim olmalıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ArGe’nin başarısı patente bağlıdır. Entelektüel bir varlık olan patentin ekonomik ivmeye olan katkısı azımsanmayacak kadar fazladır. Sanayicilerimiz özellikle de ihracat yapan sanayicilerimiz patente dayalı Ar-Ge çalışmalarına öncelik vermelidirler. Türkiye artık konteynır dolusu ürünleri ihraç etmekten ziyade teknolojiyle donatılmış pahada değerli olan üretim modeline geçerek takip edilen bir strateji belirlemelidir. Tabiî ki bunun yegane yolu patent odaklı inovatif Ar-Ge çalışmalarından geçmektedir. Özellikle ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerine ulaşmasında patent sayılarımızın artırılması birinci öncelik olmalıdır. Artan patent sayılarımız ve katma değerli üretim hedeflerimiz yerli otomobil, yerli uçak kısacası bizi yerli teknolojik üretime ulaştıracaktır.


PANORAMA

Benetton, Dassault Systèmes’i tercih etti 40

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

Avrupa’nın öncü yazılım şirketleri arasında ikinci sırada olan Dassault Systèmes, hayatın her alanından farklı sektörlerde başarı öykülerine imzasını atmaya devam ediyor. Dassault Systèmes, hazır giyim endüstrinin global devlerinden Benetton Grubu’nun tercih ettiği firma olarak, global ge-

liştirme ve dış kaynak kullanımı için, ENOVIA 6 ile birlikte Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Platform’unu seçti. 3DEXPERIENCE projesi, Benetton Grubu’nun önümüzdeki üç yıllık stratejik ve endüstriyel planındaki en önemli girişimlerden biri olarak tanımlanıyor. Benetton Grubu, 3DEXPERIENCE Platform ile birlikte yeni koleksiyon geliştirmekten alışveriş deneyimine kadar giden yolda; yepyeni bir uçtan uca süreç inşa ediyor. Dassault Systèmes çözümleri, mevcut eski yazılımın yerini alarak yeni süreç ihtiyaçlarını desteklemek üzere farklı işlevsellikler getiriyor. Proje kapsamında, dünya genelinde 1.000’den fazla Benetton kullanıcısı işin içinde olacak.

Hazır giyim endüstrisi devlerinden Benetton Grubu, Dassault Systèmes’i tercih etti. Benetton, Dassault Systèmes’in sunduğu 3DEXPERIENCE platformu çözümleri, süreçlerini daha çevik hale getirecek stratejik bir araç olarak görürken, bu sayede rekabet avantajı kazanmayı hedefliyor.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

41


PANORAMA

lerinin korunması gerektiğini söyledi. Chiaradia, “Tipik bir koleksiyonda konsept ve yaratıcı aşamadan satış aşamasına kadar geliştirme beş ayımızı alıyor. Bu süreyi kısaltmak ana hedeflerimizden biri” derken, sözlerine şöyle devam etti: “Ürünün pazara erişme süresini kısaltmak demek, sezonluk geliştirmenin her sürecinde önemli takvimlere uymak demektir. Tüm değer zincirinde birlikte çalışmayı artırmak istiyoruz; buna fabrikalar, tedarikçiler, lojistik merkezleri de dahil. Şirketin ekosisteminde tek bir birlikte çalışma platformuna ulaşmak öncelikli hedefimiz. 3DEXPERIENCE Platform’u, bizi daha çevik hale getirerek yeni zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak stratejik bir araç olarak görüyoruz. Bu platform bize rekabette de avantaj sağlayacaktır.” BENETTON GRUBU DAHA ÇEVİK HALE GELECEK Benetton Grubu şu an 120 ülkede 4 markayı 6.400 mağazayı yönetiyor. Hem perakendecilik hem toptancılık yapan grup üretiminin yarısı kendi fabrikalarından geliyor. Diğer yüzde 50’si esas olarak Hindistan, Çin ve Türkiye’de olan çeşitli dış kaynak kullanım yerlerinden geliyor. Bir üretici olarak kalite standartları tutturmanın ve kalite denetimleri yapılmasının önemine dikkat çeken Benetton Grubu CIO’su Aldo Chiaradia, üretim sürelerini düşürürken rekabetçi üretim maliyet-

42

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

ÇEVRE İLE DAHA UYUMLU ÜRÜNLERE ULAŞILACAK Projenin Benetton Grubu için diğer kritik bir faydası ise çevre ile daha uyumlu ürünler üretilmesi aşamasında ortaya çıkıyor. Benetton Grubu CIO’su Aldo Chiaradia, bu konuda şunları söyledi: “Ekolojik tasarım bizim için bir iş önceliğidir. Global bir platform oluşturarak ekolojik tasarım yeteneğimizi önemli ölçüde artırıyoruz, bu tüm sürdürülebilir geliştirme döngüsünü içine alacak. 3DEXPERIENCE uygulamaları çevre ile daha uyumlu ürünlere ulaşmamıza bize çok yardımcı olacak.”


PANORAMA

Sanko Tekstil, Pentex Fuarı’ndaydı Fuarın açılış törenine katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sanko Tekstil standını ziyaret etti. Sanko Tekstil, Gaziantep açılan 2. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nda (PENTEX) stant açtı. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulka-

44

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

dir Konukoğlu ile Sanko Tekstil standını ziyaret etti. Sanko Tekstil tesislerine ulaşan pamuklar 109 yıllık tecrübe, üstün kalite anlayışı ve modern teknolojiyleipliğe dönüşüyor. 500 bin iğlik üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle alanında lider olan Sanko Tekstil, bu özellikleriyle Türkiye’nin en


PANORAMA

büyük, dünyanın da sayılı iplik üreticileri arasında yer alıyor. Örmede, 400’e yakın makinası ile Türkiye’deki en büyük üretim kapasitesine sahip olan Sanko Tekstil, dokumada yıllık 200 milyon metre denim üretim kapasitesi ile dünyanın sayılı tesislerindendir. Sanko Havlu tesisleri ise yılda

46

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

5.000 ton havlu – bornoz üretim kapasitesi ile sektörün önemli aktörlerinden birisidir. ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ Bu arada, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi de PENTEX Fuarı’nda açtığı stantta sağlık hizmeti su-


PANORAMA

nuyor.Stantta, katılımcılara ve ziyaretçilere ücretsiz tansiyon ölçümü, şeker kontrolü hizmeti veriliyor. Hastanenin tanıtımı da yapılıyor. VERGİ REKORTMENLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı, Gaziantep Gelir ve Kurumsal Vergisi rekortmenlerini ödüllendirdi. Konukoğlu ailesi ve SANKO’ya 6 plaket verildi. Grand Otel’de düzenlenen törende, Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesi’nde birinci sırada yer alan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na plaketini Vali Vekili Mevlüt Kurban verdi. Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinde ikinci sırada yer alan SANKO Holding Yönetim

48

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

Kurulu Başkan Vekili Zeki Konukoğlu’nun plaketini, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker’den, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu aldı. SANKO Holding yöneticisi Faruk Kolukısa, Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesinde üçüncü sırada yer alan SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Adil Sani Konukoğlu’nun plaketiniBölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Esat Semerci’den, SANKO Holding Mali Koordinatörü İhsan Akyol, Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesinde dördüncü sırada bulunan Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu’nun plaketini Gaziantep Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu’ndan alırken, Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesinde beşinci sırada bulunan SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’na plaketini Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Şefik Arslan verdi. Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Listesinde üçüncü sırada yer alan Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.’ninplaketini ise Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz’dan, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu aldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Şahinbey Kaymakamı Uğur Turan, Şehitkamil Kaymakamı Mehmet Aydın, Oğuzeli Kaymakamı Arif Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin de katıldı.


PANORAMA

saltmada önemli bir rol oynadığı gibi genel olarak kalitenin korunmasında da önemlidir. CAD, PLM ve ERP gibi bağımsız sistemler birbirleri ile uyumlu olmalıdır; diğer taraftan gereksiz veri toplamadan sürekli veri taşıma kapasitesine sahip olmalıdır ve bu sistemler ilgili tüm verileri bir arada tutmalı ve nerede, ne zaman ihtiyaç olursa kullanılabilir halde bulundurmalıdır.”

Hazır giyim ve teknolojik gelişim Şu anda büyük bir değişim sürecinden geçiyoruz. 3-D simülasyonların gerçeği taklit yeteneği açısından sürekli iyileştirilmesi ve kullanımı mağazalardaki bitmiş koleksiyon ile ilk tasarım arasındaki sürenin kısalacağını gösteriyor. Evrensellik ve farklı programların farklı özellikleri ürünün geliştirme aşamasından üretim ve satış aşamasına kadar kesintisiz ilerleme sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bugün Bilgi sistemlerindeki gelişmelerin karşılaştığı zorluklar ile ilgili, Human Solutions, Assyst ve AVM’nin ortak yöneticisi Dr. Andreas Seidl gelişmeleri değerlendirdi. Hazır giyim sektörü çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Maliyetler yükseliyor ve işlem zamanları kısalıyor. Bunun IT sistemleri açısından ne gibi bir önemi var ? “IT sistemleri söz konusu olduğunda, daha kısa zamanda daha çok koleksiyon döngüsünün anlamı, verimliliği artırmak için iş akışında bazı aşamaların tam otomatik olması gerektiğidir. Diğer taraftan, prosedürlerin evrensel olarak uygulanması üretim sürelerini kı-

50

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

Bu gün mağaza veya internet yoluyla çok çeşitli satış kanalları var. Modern yazılım sistemleri kesintisiz bir süreç sağlamak için hangi talepleri karşılamak zorundadır? “Bu, ancak evrensel uyumluluğu olan sistemlerle yapılabilir ve hangi dataların toplandığı ve hangilerinin kullanılabilir olduğu konusu hassastır. Ama benim görüşüme göre henüz gidilecek uzun bir yol var ve o yolda biz olabiliriz. Örneğin, online alışveriş veya katalog ürünlerini görselleştirme konusunda verileri kullanmak. Bu konu büyük bir tasarrufu temsil ediyor ki bu sadece zamandan tasarruf değil.” Sürdürülebilirlik giyim sektörünün önemli bir yönüdür. Bilgi Sistemlerinin sürdürülebilirlik derecesini artırma konusunda ne gibi katkıları olabilir? “Sürdürülebilirlik konusu benim için Ekolojik ve ekonomik anlamda hassas bir konudur. IT sistemlerinin sağlayacağı fonksiyonel şeffaflık malzeme kullanımı ve üretimdeki gereksiz adımlarla ilgili israfı önleme konularında yardımcı olur. 3 boyutlu sunumların yardımı ile kabul / onay prosedürleri geliştirilebilir. Üretimde kullanılabilir, örneğin malzeme miktarlarının daha doğru bir şekilde hesaplanması ile daha az atık çıkması sağlanabilir. Aynı şekilde, özel koleksiyonlar yapma konseptinin arkasında tüketici ihtiyaçlarına daha yakın olma isteği vardır. Eğer az olan kalmış ürünler ucuza satılırsa bu çevre dahil olmak üzere herkese yardımcı olur. Kısacası, yapabileceğimiz en iyi şey sadece satılabilecek kadarını geliştirmek ve üretmektir, fazlasını değil. Bu tabii ki şimdilik güzel bir hayal, ancak Bilgi sistemleri ile bu ideal senaryoya her geçen gün biraz daha yaklaşılıyor.” Terzi mankenlerinin öneminin kalmadığı günlerde miyiz? Moda tasarımı ve kalıp oluşturma gelecekte sadece dijital yollarla mı yapılacak? “Onların zamanının geçtiğini söylemek çok ileri gitmek olur. Onların rolü değişiyor, onlar da ortalama vücut ölçüleri kriterlerine uygun fakat iş süreçlerine ulaşma süresi daha uzun. Terzilerin mankenleri gelişmiş portmantolar gibi –Görebildiğim kadarıyla zaman onların zamanıydı. Fakat giyim sektöründe hala dijital gösterimi mümkün olmadığı alanlar var. Üretim adımında teknik ekipmanların belirtilmediği durumlarda veya örneğin fiziksel numune ile çalışma isteği, kalite kontrol, geliştirme ve / veya üretim süreçleri için bir giysiyi fiziksel olarak kontrol etme gereği hala onlara ihtiyaç olduğunu gösteriyor.”


PANORAMA

W, Fashion Week İstanbul heyecanına ortak oluyor DHL, “Mercedes Benz IMG Fashion Week İstanbul”un lojistik sponsoru olarak Türkiye’nin en önemli moda haftası etkinliğine mükemmel çözümler sunuyor. 12-16 Mart tarihlerinde ülkemizde düzenlenen etkinlik kapsamında, Türkiye’nin yaklaşık 35 değerli tasarımcısının koleksiyonları, Tophane

52

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

3 numaralı Antrepo’da, 25.000 üzerinde katılımcı için sergileniyor. Dünya’nın en önemli uluslararası moda platformlarından biri olan IMG Fashion’ın yüksek temposu, uluslararası taşımacılık ve lojistiğin desteğini hayati bir konuma getiriyor. Moda Haftası’nda bir podyum şovu ortalama 17 dakika


PANORAMA

sürüyor ancak o anlar, sahne arkasında çalışan devasa bir ordunun saatler süren hazırlıkları sonucunda ortaya çıkıyor. Asıl hareket, podyum şovunun kalbinin attığı ve nefes aldığı yer olan sahne arkasında yaşanıyor. DHL’in, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’un taşıyıcı sponsoru olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren IMG Global Produksiyon Direktörü Jarrad Clark ”Moda sektörü çok dinamik bir sektör; her şey hız ve güvenirlilik üzerine kurulu. Bu anlamda DHL, sunmuş olduğu lojistik çözümleriyle moda dünyasının tüm zorluklarını ve beklentilerini büyük bir başarı ve titizlikle karşılamaktadır” dedi. Dünyanın 15 şehrinde gerçekleştirilen 30 Moda Haftası’nın resmi lojistik ortağı olarak DHL, Moda Haftası’nın kusursuz şekilde ilerlemesi için tasarımcı, model, kuaför ve makyaj sanatçılarından oluşan devasa bir ekip ile birlikte çalışıyor. Ancak bu kadarla da kalmıyor; DHL modacıların bu hareketli piyasada daima en önde kalabilmesine imkan tanıyan lojistik desteğini sağlamak için de yıl boyunca hiç durmaksızın çalışıyor. DHL’in, IMG Fashion’ın Moda Hafta’larındaki başarı hikayesindeki rolü; paha biçilemez özel tasarımların teslimatından, ekipmanların podyumların bulunduğu mekanlara ulaşımına kadar tüm süreci kapsıyor. Ayrıca, moda sektöründe sürdürülebilir uygulamaların giderek artan öneminden hareketle

DHL, tasarımcılara ve moda evlerine, koleksiyonları için GOGREEN karbon nötr taşıma hizmetlerini kullanma imkanını da sunuyor. GOGREEN hizmeti, destek alacağı taşıma hizmetleri tedarikçisinden hız ve güvenilirliğin yanı sıra yeşil çözümler sağlamasını da bekleyen Vivienne Westwood gibi tanınmış tasarımcılar için de cazip bir seçenek oluşturuyor. “Türk moda ve tekstil sektörüne verdiğimiz destek bize, moda sektörünün karmaşık ve titiz ortamında, yeteneklerimizi ve sahne arkası operasyonlarımızı sergilemek için mükemmel bir fırsat sunuyor” diyen DHL Express Türkiye CEO’su Markus Recklingşöyle devam etti: “DHL olarak güçlü uluslararası ağımız ve uzmanlığımız sayesinde, en son moda kreasyonlarının podyuma zamanında ulaştırılmasını güvence altına alıyoruz. Dünyada 220’den fazla ülkede faaliyet gösteren DHL, şirketin ölçek ve büyüklüğü ne olursa olsun, uluslararası perakende şirketlerinden, yerel Türk moda, tekstil ve giyim sektörüne hizmet veren Türk markalarına kadar, moda sektöründe geniş bir yelpazeye yenilikçi çözümler sunmaya kendini adamıştır.” DHL’in moda sektöründeki iş ortakları arasında, Almanya’dan Michael Michalsky ve Vivienne Westwood gibi modacıların yanı sıra, karmaşık dağıtım gereksinimleri bulunan birçok büyük perakende grupları ve tek seferlik hizmet gereksinimi olan küçük, bağımsız butikler de bulunuyor.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

53


PANORAMA

Ankara FashionWeek’te Asrın Kürk Deri rüzgarı Yarım asırlık geçmişiyle deri ve kürk sektöründe saygın bir yere sahip olan Asrın Kürk Deri’nin 2013 yılı kreasyonu, Ankara FashionWeek’in açılış ve final defileleriyle tanıtıldı. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) öncülüğünde, bu yıl 25’incisi düzenlenen Ankara FashionWeek kapsamında Ankamall AVM’de açılış, Sheraton Hotel’de ise final defilesi düzenlendi. Başkentin ünlü simalarının izlediği, moda dünyasının da yakından takip ettiği defilenin en ilgi çekici kısmını, Asrın Kürk Deri’nin 2013 kreasyonu oluşturdu. 23 parçanın yer aldığı kreasyon model ve renk zenginliğiyle dikkati çekti. Kreasyonda, öne çıkan ürünler deri etekler, deri yelekler, montlar, deri bustiyerler, kürk montlar, mantolar ve ceketler oldu.

56

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

Günlük olduğu kadar gece için de muhteşem parçaların yer aldığı koleksiyon kahve, siyah ve gri tonlardan oluştu. Süetler, nubuklar, vizonlar, astraganlar, derinin farklı dokunuşları olarak izleyicilerden tam not aldı. Podyumda, Asrın Kürk Deri’nin 2013 kreasyonunu ünlü mankenler Şenay Akay, Şebnem Sheafer, Ece Gürsel, Açalya Samyeli Danoğlu, Çağıl Özge Özkul, Songül Erol, Elif Merve Çolak, Gizem Kayalı, Çağla Zoralioğlu, Gözde Coşkun, Tuğbe Melis Türk ve Sezgi Sena Akay’ın yanı sıra moda dünyasının yakından tanıdığı yabancı modeller tanıttı. Öte yandan, Asrın Holding kuruluşu olan Asrın Park Hotel&Spa da konaklama sponsoru olarak mankenleri ve teknik ekibi 3 gün boyunca ağırladı.


PANORAMA

Mango yine göz kamaştırdı Ünlü İspanyol moda markası MANGO, 2013 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nu Çırağan Palace Kempinski’ de düzenlediği görkemli bir defile ile tanıttı. İstanbul cemiyet hayatından birçok seçkin konuğun katıldığı defilenin onur konuğu podyum dünyasının en gözde isimlerinden İngiliz model Lily Donaldson oldu. Her sezon düzenlediği yeni koleksiyon defileleri ile dikkatleri üzerine çeken MANGO’nun Çırağan Palace Kempinski’ de gerçekleşen 2013 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu büyük beğeni topladı. Her sezon için düzenlenen defilelerde olduğu gibi bu yıl da sürprizlerle dolu bir gece hazırlayan ünlü İspanyol moda markası Mango’nun bu sezon için onur konuğu, ünlü

58

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

model Lily Donaldson oldu. Koreografisini Öner Evez’in üstlendiği defilede podyum dünyasının ünlü mankenleri MANGO podyumunda 2013 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunu tanıttılar. MANGO Ortaklarından Yönetici Genel Müdür Sezai Eren, Ticari Genel Müdür Arif Zurnacı ve Mango Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Neşe Kohen’in evsahipliğinde gerçekleşen MANGO’nun yeni sezon defilesini İstanbul Cemiyet hayatından Ender Mermerci, Feryal Gülman, Ceylan Çapa, Arzu- Mehmet Kunt, Gül Gölge, Ebru Şallı, Ayşe Kucuroğlu gibi birbirinden ünlü isimler izledi. Defilenin ardından düzenlenen after party’de ise konuklar eğlenceli anlar yaşadılar.


PANORAMA

LC Waikiki çevre ülkelerde “Oyun Kurucu” olmayı hedefliyor Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, Avrupa’nın en başarılı 3 hazır giyim markasından birisi olma vizyonunu hayata geçiren LC Waikiki, büyüme yönünü uluslararası pazarlara çevirdi. LC Waikiki 2013 yılında Türkiye’de 28, yurtdışında ise 38 yeni mağaza açacak. LC Waiki’nin hedefi, 2017 yılına kadar yurtdışında 365 yeni mağaza açarak yurtdışı mağaza sayısını 410’a ulaştırmak. İyi Giyinmek Herkesin Hakkı” misyonuyla hareket eden LC Waikiki, organize perakende sektörünün gelişmekte olduğu ülkeleri öncelikli pazar olarak belirledi. Bu ülkelerde, “moda perakende sektörünün ana “oyun kurucusu” olma hedefiyle hareket edecek olan LC Waikiki’nin hedefi, Türkiye’de ulaştığı yüzde 15’lik pazar payını yurtdışı pazarlara da taşımak.

60

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

“2012 LC WAİKİKİ İÇİN KARLI BİR YIL OLDU” LC Waikiki’nin perakende sektöründeki başarı hikayesini ve gelecek hedeflerini paylaşmak üzere düzenlenen basın toplantısına, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’ün yanı sıra Şirketin Kurucu Ortaklarından Şefik Dizdar ile birlikte LC Waikiki Yurtiçi Mağazalarından Sorumlu Genel Müdür Gordon Bullock ve Üründen Sorumlu Genel Müdür Maria Comfort katıldı. Hazır giyim sektörü açısından zorlu geçen 2012 yılını değerlendiren LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Geçtiğimiz yıl bizim için sürpriz bir yıl olmadı. 2011 yılı Eylül-Ekim ayından itibaren 2012’nin nasıl bir yıl olacağını öngörmüş ve hedeflerimizi buna göre belirlemiştik. Bu kararımız


PANORAMA

LC Waikiki’yi bilenler internet sitesine aracısız geliyor E-ticaret, LC Waikiki için önem arz eden, gelecek stratejilerinde temel teşkil eden bir konu. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, LC Waikiki’nin e-ticaret alanında 2012 yılında adet bazında yüzde 60, tutar bazında ise yüzde 80 büyüdüğünü açıkladı. Küçük, “Bu büyümeye etki eden alanlarımızdan biri de online alışveriş oldu. İnternet sitemizin trafik verilerine baktığımızda, markamızı bilen ve sevenlerin doğrudan aramalarla sitemize geldiğini görüyoruz. Bu verileri mevcut offline sadık müşterilerimizin hacmiyle bir araya getirdiğimizde, online mecrada bizi daha büyük başarıların beklediğini öngörebiliyoruz. Bu yıl yapacağımız reklam ve pazarlama çalışmalarıyla internet sitemizin bilinirliğini artıracağız. Oluşturacağımız yeni trafikle müşteri memnuniyetini ve satışlarımızı artırmaya odaklanacağız” dedi.

doğrultusunda da 2012’de ağırlıklı olarak verimlilik projelerine odaklandığımız, sistem ve teknoloji yatırımlarını hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Bu yatırımlarımız neticesinde de 2012’yi karlı bir yıl olarak geride bıraktık” açıklamasında bulundu. “2013 YILINA DAHA İYİMSER BAKIYORUZ” Avrupa krizinin netlik kazanması ve hükümetin koymuş olduğu büyüme hedefinin de 2012’ye göre daha yüksek olması dolayısıyla 2013 yılının daha iyi bir yıl olacağının altını çizen Küçük, “LC Waikiki markası olarak da bu yıla daha iyimser bakıyoruz. Ekonomi için olumsuz giden süreç pozitiflik kazanmaya başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 18 yıl aradan sonra Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine çıkardı. Bu gelişmelerinin sektörümüze iyi yansımalarının olacağını düşünüyoruz” dedi. “OYUN KURUCU OLACAĞIZ” LC Waikiki’nin yüzde 15’lik pazar payıyla Türkiye moda perakende sektörünün lideri olduğunu belirten Vahap Küçük, kısa vadede gelişmekte olan

ülkeler ile çevre ülkelerde de pazar lideri olmayı hedeflediklerini söyledi. İlk olarak 2009 yılında Romanya’da açtıkları mağaza ile yurtdışına açıldıklarını hatırlatan Küçük, “2013 yılı LC Waikiki için yurtdışında büyüme yılı olacak. Gelişmekte olan ülke pazarlarında organize perakende sektörü henüz bakir. Bu sebeple yurtdışı büyüme stratejimizi organize perakendenin gelişmekte olduğu bu ülkelerde konumlandırdık” dedi. “2017’YE KADAR YURTDIŞINDA 365 YENİ MAĞAZA” LC Waikiki’nin hali hazırda yurt dışında 15 ülkede 45 mağazayla hizmet verdiğine dikkat çeken Küçük, 2013 yılında 38 yeni mağazayı daha hizmete açacaklarını kaydetti. “Bu yıl İran, Ukrayna, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Tunus, Cezayir, Libya ve Lübnan’ın yanı sıra hali hazırda mağazamız bulunan kimi ülkelerde yeni mağazalar açacağız” diyen Küçük, “2017 yılına kadar yurtdışında kademeli olarak 365 mağazamızı daha hayata geçireceğiz. 2014’te 65, 2015’te 87, 2016’da 90, 2017’de ise 85 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

61


PANORAMA

“LC WAİKİKİ BAŞARISINI VİZYON VE DEĞERLERİNE BORÇLU” Yurtdışı stratejisi doğrultusunda, öncelikle çevre ülkelere odaklanacaklarını ardından Avrupa’da da söz sahibi olmak istediklerini belirten Vahap Küçük, 2023 yılında Avrupa’nın en başarılı üç hazır giyim markasından biri olmayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye moda perakende

62

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

sektörü lideri LC Waikiki’nin başarı hikayesine de değinen Küçük, “LC Waikiki’nin bunca yıllık başarısının arkasında sahip olduğu vizyonu ve şirket anayasası olarak kabul ettiği temel ilkeleri var. LC Waikiki, merkeze insanı koyan ve insana yatırım yapan bir marka. İnsan kaynağımıza sürekli yatırım yapıyoruz. Sektöre girdiğimiz günden bu yana ‘İyi giyinmek herkesin hakkı’


PANORAMA

çük, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fransız LC Waikiki 1997 yılı itibariyle bizimle birlikte Türk markası haline geldikten sonra sektöre de öncülük eden bir marka oldu. 2004’ten bu yana Türkiye hazır giyim sektörünün pazar lideri konumundayız. Türkiye’nin en beğenilen markaları sıralamasında beşinci, en samimi markaları (lovemark’ları) arasında ise birinciyiz. Türkiye’nin en çok vergi veren şirketleri sıralamasında ise 26. sıradayız. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi vizyoner bir marka olmaya dayanıyor.”

misyonumuzla müşterilerimizi merkeze koyarak çalışıyoruz. Tüm yapılanmamızı, müşterilerimize mükemmel değer sağlamak üzere (doğru ürünü doğru fiyatla ve en iyi hizmetle sunabilmek) kurguluyoruz. İnovasyona önem veriyoruz. Pazarın dinamiklerine ayak uydurabilmek amacıyla sürekli değişimin, yenilikçiliğin peşindeyiz. Tüm bunlar beraberinde başarıyı getiriyor” dedi. Kü-

“LC Waikiki Ürün Güvenliği Laboratuvarı” İnsan sağlığının LC Waikiki için her şeyin önünde olduğuna dikkat çeken Küçük, Şirketin insan sağlığına zarar vermeyen ürün tedarik süreciyle ilgili bir yönetmeliğe sahip olduğunu söyledi. Bu yönetmeliğin, tüm çalışanlarını ve tedarikçilerini insan sağlığına zarar vermeyecek ürünlerin tedariki ve üretimi konusunda sorumlu tuttuğuna değinen Vahap Küçük, müşterilerinin sağlığını ve çevreyi korumak, aynı zamanda riskleri minimuma indirebilmek amacıyla en son teknolojilerle donatılmış bir ekoloji laboratuvarı kurduklarını ifade etti. Küçük, bu laboratuvarlarda yıllık ortalama 800 binden fazla test yapıldığını söyledi.

64

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

“2013 DE 4.5 MİLYAR TL CİRO HEDEFLİYORUZ” LC Waikiki’nin 2012 yılı performansına değinen Vahap Küçük, LC Waikiki için finansal açıdan başarılı bir yıl olan 2012’yi toplam 3 milyar 575 milyon TL ciroyla kapattıklarını, 2013 yılı ciro hedefinin ise 4.5 milyar TL olduğunu açıkladı. Küçük, “2012 yılında satış bazında 185 milyon adede ulaştık. 2013 yılında da sağlıklı, organik bir büyüme istiyoruz. 2013 yılı toplam büyüme hedefimiz ise yüzde 25. Yurtdışı mağazalarımızın 2013 cirosuna katkısı 315 milyon dolar civarında olacak. Açacağımız 38 yeni mağaza ile yurtdışında yüzde 145’lik büyümeyi yakalayıp bu hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi. 2013 yılında yurtiçinde ise 28 yeni mağaza açılacağına işaret eden Küçük, “LC Waikiki, 18 bin 652 bin kişiye istihdam sağlayan, vizyonu ve çalışmalarıyla sektöre öncülük eden bir marka. 2013 yılında tüm enerjimizi pazara ve çalışanlarımıza odaklayacağız” diye konuştu.


PANORAMA

Civil Çocuk Giyim, büyümesini sürdürüyor Yüzde yüz yerli sermaye ile çalışmalarını sürdüren Civil Çocuk Giyim, Türk çocuk markasını dünya markası yapmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Her ay yeni bir mağazayı faaliyete geçiren Civil Çocuk Giyim, mağazalarında 24’ü kendi markası olmak üzere 600 markaya ait 20 Bin çeşit ürün bulunuyor. Tekstil ana kategorisi

66

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

olsa da 0-14 yaş için Bebek ve Çocuklarla birlikte annelerin de tüm ihtiyaçlarına cevap verme yolunda kararlı olan marka, Kozmetikten oyuncağa, araç-gereçten banyo malzemelerine kadar her alanda müşterilerinin ihtiyacını gideriyor. Anne-Bebek-Çocuk ürünlerinde her zaman en sağlıklı ve hijyenik ürünler sunduklarını belirten Civil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yıldıran, faaliyetleri hakkında sorularımızı cevaplandırdı. Civil Çoçuk Giyim olarak kısaca firmanızdan bahseder misiniz? “1996 Yılında başladığımız perakendecilik sektöründe bebek çocuk mağazaları zinciri olma kararımızı 2004 yılında verdik. Geçen süreç içinde piyasadan farklılaşmak için ürün çeşidini arttırıp mağaza satış alanlarını genişlettik. Hedefimiz 0-14 yaş için her ih-

tiyacın tek noktadan karşılanabildiği geniş mağazalar kurmaktı. Gelinen noktada ortalama Bin metrekare alanda kozmetikten tekstile oyuncaktan gıdaya kitaptan bebek arabalarına ayakkabıdan eğitim setlerine tüm ihtiyaçların bir arada sergilendiği mağazalarımızı kurmuş durumdayız. Yüzde yüz yerli sermaye ile müşterilerimize aynı zamanda internetten alışveriş, kapıda ürün teslim imkanı da sağlıyoruz. Anne - Bebek - Çocuk tekstil ürünleri sektöründeki eksiklikleri iyi gözlemleyerek, toplam 36 şubeye ulaştık. 37. Şubemizi önümüzdeki ay Yalova’da hizmete sunacağız. Adet olarak satışlarımızı her yıl yüzde 40 arttırarak, 2010 yılında 4 Milyon adet ürün satışımızı 2011 yılında 6 milyona, 2012 yılı ise 8 milyona adete yükselttik. Ürünlerimizi komşu ülkeler başta olmak üzere Gürcistan, Rusya, Bosna, Makedonya, Irak, Mısır ve Libya’ya ihraç ediyoruz.”

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

67


PANORAMA

Çocuk konfeksiyon sektöründe değişik firmalar var. Tükecilerin sizin ürünlerinizi tercih etmesindeki sebebler hakkında bilgi verir misiniz? “Çin malı ürünler piyasada eskisi kadar yoğun değil bunun en önemli sebebi ise ürünler içerideki fiyata göre vergilendirildiği için satıcılar tercih etmiyorlar. Yerli üreticiyi devlet destekliyor. 2000 ve 2008 krizleri tekstil sektöründe birçok marka ve atölyeyi kapanmaya götürdü. Ayakta kalmayı başaranlara ise çok şeyler öğretti, tüketicinin isteklerini takip etmemiz, dünyadaki trendleri takip etmemiz, her an yeniliğe açık olmamız ve en önemlisi her keseye uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerimizin olması tüketicinin bizi tercih etmesinin öncelikli sebepleridir. Bu sektöre ilk girdiğimizde Türk halkında “kaliteli ürün Avrupa’ya satılır, Türkiye iç pazarında satılmaz” anlayışı vardı. Bu yüzden ihracat yapmadığı halde birçok üretici “ihracat fazlası” ismiyle ürünlerini piyasada satıyorlardı. Kısacası kendimize güvenimiz yoktu.” Çocuk giyiminde sağlık son derece önemli ve tüketici bu konuda oldukça hassas. Piyasaya sürmüş olduğunuz ürünlerin sağlık açısından güvenilirliği hakkında neler söylemek istersiniz? Tüketiciler Çin malı ürünlerden uzak durmalılar. Etiketsiz ürünler, ucuz işçilik, kötü dikiş, polyester kaplı ürünlerden de uzak durmalılar. Biz ürünlerimizde boya ve polyester kullanmıyoruz. Bu yolla hem boya ve polyester kullanmayarak çocukların sağlığına zarar veren maddelerden uzak duruyoruz hem de maliyeti ve bu sayede fiyatı düşürmüş oluyoruz. Ayrıca ürünlerdeki fiyat ucuzluğunu, alırken kazanmak ilkesi ile yakalıyoruz. Böylelikle satış fiyatlarını dip fiyatlara çekiyoruz ve ilk elden fasoncularla çalışmanın da katkısıyla en uygun fiyatı yakalamış oluyoruz. Türkiye’nin demografik yapısını ihtiyaçlarını, iyi etüt edip, yurt dışından ithal gelen ürünler gibi tek düze, sıradan basit ürünler üretmiyoruz. Zevkli, göze hitap eden, Annenin ürüne dokunduğundaki hislerine kadar her aşamayı dikkatle inceleyip ona göre üretim yapıyoruz.”

68

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

Pazarlama konusunda nasıl bir yol takip ediyorsunuz? Anne - Bebek - Çocuk tekstil ürünleri sektöründeki eksiklikleri iyi gözlemleyerek, tekstil, kozmetik, aksesuar ve anne ürünlerinde müşterilerimize aradıkları her şeyi bir arada bulma olanağı sağlıyoruz. AVM’lerde açmayı tercih etmiyor, cadde mağazacılığı ile büyümeyi hedefliyoruz. Biz artık yurtdışında da “Made in Istanbul” sloganıyla satışlarımızı yapıyoruz.” Ülkemizde konfeksiyon sanayinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? “Çocuk giyiminde pazar büyüklüğü artacak. Özellikle iletişim çağında yetişen genç nüfusumuzun, ürün kalitesi, moda ve fiyat dengesini giderek daha

70

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

bilinçli bir şekilde değerlendiriyor olması, Türkiye’yi yabancı markalar için, Avrupa’dan sonra büyüyebilecekleri en yakın ve ilk durak pozisyonuna getiriyor. Türkiye’de 0-14 yaş grubundaki nüfus, yaklaşık 74 milyonluk toplam nüfusun yüzde 26’sını oluşturuyor. Türkiye’de çocuk giyim pazarı yaklaşık 3.2 milyar dolarlık hacme sahip. Çocuk giyim sektörü her yıl yüzde 15’in üzerinde büyüme gösteriyor.” Sektör ve firma olarak 2012 yılı sizin için nasıl geçti. 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “2012 yılı ciromuz 100 milyon 2013 hedefimiz 150 milyon olmasını hedefliyoruz. Her yıl yaklaşık %40 büyüme oranı yakalıyoruz, 2012 de ise %51 büyüdük, 2017 yılına kadar bu hızla büyümeye devam edeceğiz.”


PANORAMA

Cacharel, cirosunu yükseltiyor

Türkiye pazarına 1995 yılında Aydınlı Grup ile giriş yapan Cacharel, 2013 yılında Türkiye pazarında 35 milyon TL, yurt dışında ise 50 milyon TL ciro bekliyor. 2012 yılında toplamda 71 milyon TL olan cirosunu 2013 yılında % 20 konsolide büyümeyle 85 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, İran, Irak, Ukrayna, Suriye ve Lübnan gibi yakın pazarlar ve komşu ülkelerde Aydınlı Grup’un tüm ticari haklarına sahip olduğu marka, 20’si Türkiye, 34’ü yurtdışı olmak üzere dünya genelinde 54 mağazaya sahip. 2012 yılını Türkiye’de 30, yurtdışında 41 olmak üzere toplam-

72

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

da 71 milyon TL ciro ile kapatan Cacharel, 2015’in sonuna kadar Türkiye’de 50 milyon TL ciro ile % 66’lık büyüme ve yurt dışında 85 milyon TL ciro ile % 107’lik bir büyüme hedefliyor. Cacharel, yurt dışında 8 ülkede; 2015 yılı sonuna kadar 26 mağaza açmayı planlamakla birlikte 34 olan mağaza sayısını 60’a çıkarmayı hedefliyor. Yurt dışındaki yeni pazarlar ise Slovkya, Lübnan ve Tunus’tur. Gerek üretimsel gerek ürün olarak, gerekse yurtdışı pazarlara açılma konusunda önemli yatırımlara imza atan Cacharel, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’da kendi yatırımlarıyla büyürken, Doğu Avrupa,


PANORAMA

lir lüks” olarak konumlandırıyoruz, sadece ürün değil aynı zamanda hizmet de satıyoruz. Yüksek kalite, detaylara verilen önemle beraber uluslararası standartlara sahip, Fransız markası olan Cacharel için Türkiye ve dış pazarlarda mevcut yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl, 8’i yurtdışı, 5’i Türkiye olmak üzere toplam 13 yeni mağazayla hizmet vermeyi ve toplam m2’mizi Türkiye’de 4.000 m2’ye, yurtdışında 6.000 m2’ye çıkartmayı hedefliyoruz” dedi. Cacharel böylece toplamda 10.000 m2’ye ulaşacak. ERKEK MODASINDA YENİ TREND Levent Özkan, erkek modasında değişen trendlerle ilgili bilgi verirken “Klasik giyim anlayışı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişiklik gösterdi. Artık iş hayatında dahi sportif tercihler öne çıkıyor, bu nedenle, Cacharel olarak yeni koleksiyonumuzda upper casual konseptine ağırlık vermek istedik” dedi. Levent Özkan ayrıca, erkek hazır giyim pazarında, erkek konfeksiyonunun 2012 yaz döneminde cirosal anlamda toplam hazır giyimin % 22’sini oluşturduğunu ve bir önceki yıla göre hazır giyim pazarı % 4 büyürken, erkek konfeksiyon segmentinin % 2 büyüdüğünü belirtti. 9 ÜLKEDE LİDER PAZAR TÜRKİYE Aydınlı Grup’un 9 ülkede tüm ticari haklarına sahip olduğu Cacharel, cirosunun yarısını Türkiye pazarından elde ediyor. Aydınlı Grup Genel Müdürü Levent Özkan “Türkiye pazarına girdiğimiz 1995 yılından bu yana Cacharel’e karşı yoğun bir ilgi var. Cacharel’in takım elbise, gömlek ve dış giyim

Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi pazarlarda master franchising ile büyüyor. Aydınlı Grup Cacharel’in dünyadaki tek erkek giyim temsilcisidir. SATIN ALINABİLİR LÜKS: CACHAREL Gelecek dönem hedef ve yatırımlarla ilgili bilgi veren Aydınlı Grup Genel Müdürü Levent Özkan “ Aydınlı Grup olarak U.S. Polo Assn, Pierre Cardin ve Cacharel olmak üzere sahip olduğumuz 3 markanın konumlandırmasını gerek yurtdışında gerekse Türkiye’de ayrı segmentlere yapıyoruz. Cacharel’i “affordable luxury” yani “satın alınabi-

74

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

grupları özellikle ön planda. Özkan, erkek hazır giyim pazarından önümüzdeki 3 yılda yaklaşık % 6-7 oranında büyüme beklendiğini dile getirdi. Mont, kaban ve takım elbise gruplarında kumaş ve kalıp geliştirme yönünde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. RUS ERKEK GİYİMİNDE CACHAREL Rusya pazarı hakkında konuşan Levent Özkan “Cacharel, 2002 yılından günümüze kadar Rusya pazarında da çok yoğun ilgi ile karşılaşmıştır. Özellikle 2007 yılından itibaren artan mağaza yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları neticesinde, müşteri beklentileri, taleplerini doğru belirleyerek Rusya pazarının en önemli ve tercih edilen erkek hazır giyim markalarından biri haline geldik. Şu anda 18 mağaza olarak hizmet vermekte ve yaklaşık 140 kişiye istih-

dam sağlamaktayız. 2013 yılı sonu itibari ile 23 mağaza ve 180 kişilik istihdama ulaşacağız. Şu anda özellikle Moskova, St. Petersburg, Krasnodar, Sochi ve Kazan şehirlerinde mağazalarımız bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Rusya’nın kuzey ve güney bölgelerinde Ekaterinburg, Novosibirsk ve Rostov gibi büyük şehirlerde yatırımlarımız sürecektir. Rusya pazarında Cacharel’in takım elbise, gömlek ve dış giyim grupları özellikle ön planda bulunmaktadır. Bu pazara uygun koleksiyonlar hazırlayarak ve müşteriler tarafından tercih edilen ürünlerde farklılaşarak müşteri beklentilerini karşılıyoruz. Aynı zamanda hizmet kalitemizi sürekli yüksek tutarak özellikle detay ve kaliteye önem veren müşterilerimiz tarafından beğeni ile takip ediliyoruz. Yakalamış olduğumuz sürdürülebilir büyüme ile Rusya pazarında yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

76

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


PANORAMA

İnci Deri “Ümraniye Cadde”de 95 yıllık köklü tarihi, yurtiçi ve yurtdışındaki satış noktaları ileTürkiye’nin önde gelen ayakkabı, çanta ve aksesuar markası İnci Deri, yenilenen Ümraniye mağazasını yeni yerinde açıldı. Mağazanın açılışı için düzenlenen törene katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can kurdele kesiminden sonra, “Son dönemde büyük değişim içerisinde olan ilçemizin olumlu dönüşümüne İnci Deri de yeni mağazası ile katıldı. Yenilenerek Ümraniye halkı ile yeniden buluşan İnci Deri mağazasının önemli bir örnek olacağını ve Ümraniye’nin ticaretine büyük katkı sağlayacağını umuyor ve yeni mağazanın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Tören sırasında konuşan İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş ise, İnci’nin yurtiçi ve yurtdışında 100’e yakın satış noktası bulunduğunu ve şirket olarak yatırıma hız kesmeden devam ettiklerini iletti. Kızıltaş, “Ümraniye’de uzun yıllardır bulunan mağazamızı, Ümraniye’nin müthiş gelişimine uygun olarak yenileme kararı aldık. Yeni yerimiz-

78

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

de tamamen yeni konseptimiz, dekorasyonumuz ve koleksiyonumuz ile Ümraniyeli müşterilerimizin hizmetinde olmaktan mutluyuz. İnanıyoruz ki yeni konseptimizi Ümraniye halkı çok beğenecek ve alışverişlerinde rahat edecekler. Ümraniye, İnci’nin Türkiye’deki 83. Mağazası oldu. Mağaza sayımızı önümüzdeki günlerde Ümraniye gibi verimli yatırımlarla arttırmayı hedefliyoruz” dedi. 2012 yılında AYD (Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği) tarafından yapılan araştırmada AVM’ler de tüketicilerin en çok beğendiği marka seçilen İnci Deri, mağazaları aracılığıyla tarz ve tasarım sahibi müşterileriyle buluşuyor. 2013 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu “Varoluş Senfonisi” ile sezona yön veren İnci Deri, bu sezon kadın ayakkabılarında retro hippi stillerden, sadelik ve şıklığa, derinin en canlı en renkli halinden, ağırbaşlı yılan baskılı haline şehirli İnci kadınını bekliyor. Rahatına düşkün, şıklıktan ödün vermeyen erkekler ise yeni sezonda şık/trendy, casual, spor ve elegant gruplarından tarzlarına en uygunu seçiyor.


KISA KISA

Rahat ve sıra dışı çizgiler NGSTYLE 2013 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu; Activated City, Garden Party, Scarlet Letter, Geometry Class ve Paradise Beach temalarından oluşmaktadır. Şehirli iş kadınlarının tercihi, rahat ve sıra dışı çizgileri sadelikle buluşturan NGSTYLE, stil sahibi ve şık giyinmeyi tercih eden kadınları 2013 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ile buluşturuyor. Yazın dinamizmini ve canlılığını yansıtan, turuncu, ekru, yeşil, lacivert, parliement, saks, mavi ve pudra gibi renk skalasına sahip NGSTYLE koleksiyonu, dökümlü tulumlar, gömlek elbiseler, peplum ceket ve bluzlar, çan formlar, trikolar ile hayat buluyor.

Yeni sezonda erkekler Pierre Cardin ile daha şık Erkek giyimin ayrıcalıklı markası Pierre Cardin İlkbahar/Yaz’13 koleksiyonunda Napoli’de bulunan Grotta Azzura mağarası içindeki ‘mavi gümüş ışığı’ koleksiyonlarına taşıyor. Yeni sezonun şık ve iddialı tasarımları Pierre Cardin vitrinlerindeki yerini alıyor. Pierre Cardin 2013 İlkbahar Yaz koleksiyonu; İtalyan modasında hâkim olan cesur, renkli ve etkileyici tasarımlardan oluşuyor. Kalite ve şıklığı bir arada sunan Pierre Cardin, 2013 İlkbahar Yaz yeni sezon koleksiyonunda üç farklı temaya yer veriyor. Pierre Cardin, Grotta Azzura (mavi gümüş ışık), Brown-Black ve Radiance (aydınlık) temalarıyla sezonu karşılıyor. Pierre Cardin’in Baş Tasarımcısı Faruk Kalaycı ise, yeni sezon erkek modasında düz kumaşların ekoselerle, ekoselerin ise düz kumaşlarla kombinlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

80

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


KISA KISA

Yeni sezona ayak uydurun Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kadınların vazgeçilmez tutkusu ayakkabılar da sezona ayak uyduruyor. King Paolo’nun yeni koleksiyonu vitrinlerde yerini alırken, bordo ve yeşil hakimiyeti tüm ayakkabılarda kendini gösteriyor. Rahatlığın yanı sıra şık bir ayakkabı ile kombinlerini tamamlamak isteyenler için, sezonun trendi dekolteli ayakkabılar King Paolo mağazalarında kadınlarla buluşuyor. Bahar aylarının gelmesiyle farklı renk ve modellerin tercih edildiği ayakkabılar yeni sezona hazır. Kadınların her tarz kıyafetine uyum sağlayan ve rahatlığıyla vazgeçemediği babetler, King Paolo’nun yeni koleksiyonunda ayakkabı tutkunlarıyla buluşuyor. Şıklığın ve kombinlerin tamamlayıcısı babetler, sezonun trendine ayak uyduruyor. Bordo ve yeşil renklerin hakim olduğu King Paolo babetler görünümü kadar rahatlığıyla da kadınların ilk tercihi oluyor. King Paolo ayakkabılar, anatomik iç tabanı, gerçekleştirdiği hava sirkülasyonu ile ayakta nem oluşumunu engelleyen yapısıyla günlük hayatın yoğun temposunda ayaklarınıza nefes aldırıyor.

Modanın “minik” ortakları Penti, 2013 İlkbahar Çorap Koleksiyonu’, modanın minik ortaklarına hitap eden ürün gamıyla beğeni topluyor. Yeşil, mercan, vanilya, beyaz, lacivert renklerdeki çoraplar ekose etekler ve mini şortlarla güzel bir uyum sağlıyor. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda çocuklarını küçük hediyelerle mutlu etmek isteyenler Penti mağazalarına uğruyor. Pretty Oyun File çoraplar, sözcükleri çocuk çorap tasarımlarına taşıyor. Ay, güneş, su, masal, çiçek gibi sözcüklerin yanı sıra rakamların da yer aldığı eğlenceli çoraplar, beyaz, yeşil ve mercan olmak üzere 3 ayrı renkte sunuluyor. Pretty Lolipop çoraplar, bir bacağında çizgiler, bir bacağında puantiyelerden oluşan tasarımıyla minik moda tutkunlarına alternatif bir görünüm sağlıyor. Vanilya, beyaz ve mercan renkleri baharın en kullanışlı çorap renkleri arasında yerini alıyor. Çapa desenli beyaz Pretty Marin mus çoraplar ise anneleriyle eş giyinmekten hoşlanan küçük kızların ve annelerinin tercihi oluyor. Jean etekler ve marin temalı bluzlarla kombinlendiğinde ürünler birbirini tamamlıyor. Temanın olmazsa olmazı, lacivert ve beyaz tonlar üzerindeki çapa deseniyle farklılaşıyor.

Sabri Özel’le baharı hissedin Sabri Özel, herkesin kendi tarzına uygun bir şeyler bulabileceği, kişilikli ve birbirinden şık tasarımlarıyla, bu sezon da erkek giyime damgasını vurmaya geliyor. 2013 İlkbahar Koleksiyonu ile klasik ve modern çizgileri bir arada sunan Sabri Özel, kışın ağırlığını üzerinden atmak isteyenleri bekliyor. Erkek hazır giyim sektöründe, yılların deneyimi ile kendine özgü tasarımlarını birleştiren Sabri Özel, yeni koleksiyonuyla şıklığınıza stil kazandırıyor. Zamandan bağımsız çizgileri ve kaliteli kumaşlarıyla tarzınıza hoş bir dokunuş katacak olan Sabri Özel, şıklığından ödün vermeyenleri mağazalarına bekliyor. Kışın ihtiyaç duyulan ağır kabanların ve paltoların yerini, ceketlerin almaya başladığı şu günlerde, stilinizi Sabri Özel ile tazeleyebilirsiniz. Hafif ve pamuklu gömlekler, ince trikolar, ceketler, yazlık pantolonlar ve birbirinden şık aksesuarlar ile Sabri Özel 2013 İlkbahar Koleksiyonu göz doldurmaya devam ediyor.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

81


KISA KISA

Zeyland, Yaz renkleri ile ısıtıyor Zeyland 2013 Yaz Koleksiyonu şık ve özgün tasarımları ile bu sezonda çocuklarınızın kalbini fethedecek. Anne ve babaların vazgeçilmez adresi Zeyland, şıklığını korumak isteyen minik prens ve prenseslerinin gardırobuna seslenecek rengarenk bir ilkbahar/ yaz paleti sunuyor. Yeni koleksiyonun tüm ürünleri, uygun fiyat aralıkları ve farklı model alternatifleri ile çocuklarınızın hayallerini süsleyecek. Zeynep Giyim ( ZEYLAND), çocuk giyim alanındaki 42 yılı aşkın varlığı süresince, fiyat ve kalite arasındaki doğru ilişkiye daima büyük önem göstererek üretim ortaklarını ve satış ağını dikkatlice seçmiş ve bundan sonra da seçmeye de devam edecektir.

İstanbul teması FLO’ya özel tasarım çantalarda İstanbul’dan ilham alan genç ve başarılı tasarımcı Zeynep Pak, FLO için kullanımı rahat, eğlenceli çantalar tasarladı. İstanbul çizgisinin tasarımcısı Zeynep Pak’ın ham bez üzerine baskı şeklinde tasarladığı alışveriş çantaları, gündelik hayatın vazgeçilmezi olacak. Aynı zamanda hatıra niteliği de taşıyan renkli İstanbul’u figürlerle anlatan bez çantalar, hayatı kolaylaştırmak isteyenler için... Alışveriş çantası olarak tasarlanmalarına rağmen neonlarla süslenmiş askılarıyla daha da dikkat çeken çantalar, tercih edenin zevkine göre ayakkabı çantası ve plaj çantası olarak kullanılabiliyor.

82

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


KISA KISA

Levi’s®’tan hafif ve şık seçenekler Çekici ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken Levi’s® trençkotlar ve deri ceketler her daim şıklık vaat ediyor. Serin ve yağmurlu günlerin vazgeçilmezlerinden trençkotlar, feminen kesimleri, özel kumaşları ve iç kısmındaki renkli detayları ile ön plana çıkıyor. Modası hiç geçmeyen deri ceketler, modern kesimleri, gösterişli ve iddialı modelleriyle havalı bir görünüm sağlıyor.

Ketenle kışlar sıcak, yazlar serin Yatak örtüsü, nevresim takımı deyip geçmeyin. Bu ürünler yatak odalarına biraz daha sıcaklık ekler ve iyi bir uyku sunar. Mevsime göre uygun kumaştan, yeni bir desen ve yeni bir renk yatak örtüsü seçimi sizi de yeniler, heyecan verir. Hayatın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz uykunun kalitesi için bu önemli detayı atlamadan, biraz daha yumuşak dokunuş ve tarz oluşturmanın kolay yolu doğru nevresim, çarşaf ve yastık kılıfı seçiminden geçiyor. Altınbaşak Tekstil, keten yatak odası koleksiyonunun bir parçası olan klasik görünümlü ama lüks keten kumaştan üretilen çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları yıkandıkça tene daha yumuşak bir dokunuş hissi ve doğallık vaat ediyor. Lifli yapısıyla ısı dengesi sağlayan keten nevresim takımları pamuk kumaşlara göre bir miktar pahalı da olsa bu konforu yaşamaya değer.

Sezon trendlerini M&S ile yakalayın Marks & Spencer 2013 İlkbahar-Yaz Sezonu’nda bayan giyim koleksiyonunda özel tasarım kumaşlar, hatları zayıf ve ince gösteren özel dikişler ve farklı desenler dikkat çekiyor. Canlı ve keskin renkleriyle kendinizi çiçek bahçesinde hissedeceğiniz sezon ürünlerinde aynı zamanda belirgin şekilde beyaz renk figürleriyle siyah ve beyazın mükemmel uyumu bayan giyimde kendini buluyor. 60’lardan esinlenilerek hazırlanan kıyafetler çizgili desenleriyle karşımıza çıkıyor. Sade ve düz şeritler birbirini tekrarlarken, zarif bir görünüm ve muhteşem bir silüet ön plana çıkarıyor. Marks & Spencer’ın yeni sezon bayan koleksiyonundaki modaya uygun fonksiyonel detaylar, şehirli tarzın oluşturduğu sofistike görünüm ve metalik detayların oluşturduğu şıklıkla bayanlar bu sezon da farklılıklarını gösterecek. Sezonda sofistike detaylar, kontrast renk uyumu, doku ve desenler doğuya özgü ve organik baskılarla özgünleşiyor. Marks & Spencer 2013 İlkbahar-Yaz Bayan Giyim Koleksiyonu ana akımlar çevresinde şekilleniyor. Marks & Spencer 2013 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu şehir hayatına uyum sağlayan renkli ve canlı koleksiyonları ile ruhunu özgür bırakan, kendine güvenen özgün kadınların bu sezon da vazgeçilmezleri arasında olacak.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

83


KISA KISA

Leke tutmayan Dockers Khakiler

Lee Cooper çiçek açtı

Çeyrek yüzyıldan fazla bir süredir khakiyi 5 kıtada yediden yetmişe herkese sevdiren marka Dockers®, erkeklerin giyim estetiğini bambaşka bir boyuta taşırken, aynı zamanda her gün yaşanan küçük talihsizliklere de çözüm getiriyor. Dockers® Stain Defender Khaki şimdi leke tutmayan modelleriyle tüm erkeklere, hareketliliği ve özgürlüğü sınırsızca yaşama şansı sunuyor. Şıklığı ve rahatlığı ön plana çıkaran tasarımlardan sonra, Dockers® şimdi de erkeklerin en büyük sorunlarından biri olan gündelik lekelere karşı korumalı modelleriyle sahnede. Dockers® Stain Defender Khaki Classic D-1, gün içinde yaşanan “küçük talihsizlikler”e karşı büyük bir çözüm getiriyor. Yüzde 100 pamuktan üretilen Dockers® Stain Defender Khaki hiç leke tutmuyor ve günlük hayat size hangisi tatsız sürprizi yaparsa yapsın, kusursuz bir görünümü gün boyunca korumanızı sağlıyor. Erkek giyiminin lider markası Dockers® şıklık, rahatlık ve sorunsuzluğu aynı ürünlerde buluşturuyor ve khakiler ile bir pantolondan fazlasını sunuyor.

Bahar aylarının yaklaştığı bu günlerde bu senenin trendlerinden emprime baskılı denim ürünler Lee Cooper’da çiçek açtı. Denim gömlek, etek ve şortlarda çiçek baskılı denimler şıklık ile rahatlığı buluşturuyor. Heritage, Collage ve Vintage temaları ile bu yaz şık olduğunuz kadar da cool görüneceksiniz. Denime dönüşü fazlasıyla yaşayacağımız ilkbahar yaz aylarında jeanpantalonlardan, denim gömleklere, bermudalardan, etek ve elbiselere kadar geniş bir koleksiyon sizleri Lee Cooper mağazalarında bekliyor. Her kesime hitap eden “Heritage” temasında rahatlık ve cleanlook dediğimiz hafif yıkamalar ön plana çıkıyor. Kadın koleksiyonunda puantiyeli ve çiçek desenli ürünler, uçuşan denim kumaşlar ve neon renkler gardırobunuzun vazgeçilmezleri arasında olacak. İkinci olarak “College” teması ile genç ve sportif görünebilir, üniversite yıllarınıza geri dönebilirsiniz. Üçüncü tema ise her devirde özlem duyulan vazgeçilmez Vintage teması. Eskiye dönüşün en belirgin hissedildiği bu temada; yağ yıkamalar, yıpratmalı ürünler ve kullanılmış hissi veren detaylar göze çarpıyor.

Dantell, çocukların dünyasına renk katacak Dantel kültürünü model hayata taşıyan Dantell, miniklere özel ürünleriyle büyülü dünyasında çocuklara da yer veriyor. Çocuklara özel tasarlanmış ürünler, iğne oyaları, isim veya harf işlemeleriyle kişiselleştiriliyor. Dantel kültürünü modern hayata taşıyan Dantell’in büyülü dünyasında çocuklara yönelik ürünler de bulunuyor. Minikler için özel olarak tasarlanmış bebek nevresimleri, havlular, el havluları, iğne oyalı ipek mendiller ve battaniyeler çocukların masalsı dünyasına renk katıyor. Müşterilerinin isteği doğrultusunda özel üretim yapabilen Dantell, bebek ve çocuk ürünlerini de kişiselleştiriyor. Havlu gurubu ve mendillere çocukların ismini veya isimlerinin baş harfini işleyebiliyor. Battaniyeleri ise hem erkek, hem de kızlara yönelik olarak iğne oyalarıyla süsleyebiliyor. Mevlitlere ve doğumlara özel tasarlanmış lavanta torbalarına da bebeklerin ismi nakışla işlenebiliyor.

84

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


İTÜ FASHION SHOW

TASARIM

86

Hazal Kalyon 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Saint-Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. İTÜ-FIT Sunny Moda Tasarımı 1. sınıfta öğrenimini sürdürmekte.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


TASARIM

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

BUTTERFLY

Koleksiyonunu kelebeğin kanat çırpışlarından; özgürlüğe doğru hiç ödün vermeden uçuşundan etkilenerek hazırlamıştır. Kelebek çok renkli olmasına karşın siyah saten ve gri organze tül, şifon kullanmıştır; çünkü kelebeğin koyu renklerle de çok güzel bir varlık olduğunu kanıtlamak istemiştir...

87


İTÜ FASHION SHOW

TASARIM

88

Hilal Çakır 1990 yılında doğan Hilal Çakır, 1996’da Cihangir Kolejinde ilkokula başlıyor ve 8 yıllık ilköğretimini orada tamamlıyor. Daha ilkokul yıllarında, arkadaşlarına kıyafetler çizen ve bu kıyafetleri onlara hediye eden Çakır, tasarımcı olmayı kafasına koymuş. Nişantaşı Anadolu Tekstil Lisesinden mezun olup , 2008’de İTÜ ve New York’ta bulunan FIT üniversitesiyle ortak programı olan moda tasarım bölümünde eğitime başlıyor ve halen eğitimine devam etmektedir.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


TASARIM

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

REFLECTION OF THE MUSIC’S DEEPT...

Müziğin ahengiyle , siyah beyaz piyano tuşlarından notaların, renklerinin kontrastının şık güzelliği ile derinliğinin yansıması … MÜZİĞİN DERİNLİĞİNİN YANSIMASIydı bu tasarımları kaleme döken ruh hali… Giyildiği zaman o derinliği hissedebilme düşüncesiydi … Kumaşlar : Siyah süet , beyaz kuzu derisi . Detaylardaki volanlar için ise : İpek organze , tül , özel bir ince örme.

89


PAZAROLA

Profiller öldü, farklar işbaşına

“Yıllardır ortalamalara pazarlaya geldik. Yeni yüzyılda farklara pazarlayacağız” sözü, yüzlerce pazarlamanın tanıtıldığı, Pazarlama Bi’ Tanedir: Bir Pazarlamalar Ansiklopedisi kitabımızdaki ana mesajın da özeti. Cialdini, İknanın Psikolojisi kitabında, insanları etkilemenin ana yollarını kategorize ediyor. Pazarlamada, reklamda ve satışta kullanılan, karşılıklılık, bağlılık ve tutarlılık, sevimlilik, sosyal kanıt, otorite, kıtlık gibi teknikleri anlatıyor. Gitti gidiyor, son gün, stoklarla sınırlı, acele edin, gibi ibareler kıtlık tekniğine; bağımsız araştırma kuruluşları diyor ki, test edildi onaylandı, diş hekimlerinin tercihi, uzmanlar öneriyor ki, ibareleri otorite tekniğinin; Nimet Abla önünde uzun kuyruk, herkes maksimumda, kapış kapış gidiyor ve benzeri ibareler de sosyal kanıt tekniğinin örnekleri oluyor. Tek tek işe yarayan bu tekniklerin hepsini birden kullanmaya kalkanlara da rastlanıyor. Tabii, bunlar işi çorbaya döndürüp, bir müşteriyi etkilerken diğerlerini rahatsız ettiklerinin farkına bile varamıyorlar. Asıl maharet, hangi tekniğin, hangi durumda ve kimlere karşı kullanılacağını bulup çıkarmakta. ***

Prof. Dr. İsmail KAYA ismailkaya@gmail.com

Google reklâmları üzerinde basit bir deneme yapmışlar. Otorite (prof X), sosyal kanıt (on binlerce kişi) ve kıtlık (son 18 saat) motiflerinin üçünün de bir arada kullanıldığı bir reklâmla, tek motifin kullanıldığı reklamları tıklanma oranları üzerinden karşılaştırmışlar. Sonuçta, tek motifli olanların daha fazla tıklandığı görülmüş. Artık, müşterilerin, hedef kitlenin profilini çıkarmak yetmiyor, onları tek tek tanımak da gerekiyor. Bir yöntem herkeste çalışmıyor, bütün yöntemleri bir anda ve bir arada kullanmak da olumlu sonuç vermiyor. Bireyin gereksiz ve uygunsuz bulduğu her iknâ çabası onu rahatsız ediyor. Müşteri bilgilerinin ve pazarlama birikimlerinin seller gibi coştuğu bu devirde, firmaların müşterilerini hâlâ bir çorba gibi ve gerçekte var olmayan ortalamalar üzerinden görmeleri hoş olmuyor.

PAZAROLA 90

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

Pazarlama, satış, iknâ ve etkileme yöntemlerini kişiye özel hale getirebilen akıllı firmalar, müşterilerine tam da onların istediğini verebilir, müşterilerinin anlayacağı dilden konuşabilir hale geliyorlar. Müşteri de zaten bunu istiyor. Çok mu?


DENGE

Anastas mum satsana!

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN ozbudun@gmail.com

DENGE 92

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

Kulakları yoktur, duyar. Bacakları yoktur, kaçar. Para, sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir dünyada, tam da böyle bir şeydir. Güney Kıbrıs’ta, işler çığırından çıktı. Mevduata vergi koyma girişimleri, hüsranla sonuçlandı. Film bitmedi, süreç devam ediyor. Bankalar, yoğun bakıma alınıyor. Para transferlerine, geçici olmak kaydıyla, sınırlamalar geliyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, maaşını azaltıyor, ülkeyi iflastan kurtardığını söylüyor. Halk, Troyka’yı (IMF, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası) lanetliyor. *** Deyim yerindeyse, ekonominin her yerinde mum yanıyor. Biz de diyoruz ki.. -Anastas mum satsana! (Tersinden okunduğunda da değişmiyor.) Anastas, mum satmıyor. Ne mi yapıyor? Tıpkı Yunanistan gibi, AB’den ve Euro’dan çıkmayı düşünmüyor, “imtiyazlı müflis” olmayı tercih ediyor. Akdeniz’in doğalgazını ve petrolünü teminat göstererek, krizin yaralarını sarmaya çalışıyor. *** Aslında, tarih tekerrür ediyor. Krizlerden önce, bir dizi uyarı gündeme geliyor. Ancak.. -Bunların tamamı, davulcu yellenmesine benziyor, dikkate alınmıyor. -Kriz patladığında, insanların geçmişe ve geleceğe olan bakışı değişiveriyor. Daha önce düşünülmeyenler, düşünülüyor. -Kriz, geçmişin doğrularının iflas ettiğini, vaktiyle egemen olan saadet zincirinin çöktüğünü tescil ediyor. Netice itibariyle... -Kriz,? zalim? bir?öğretmen; önce not veriyor, sonra öğretiyor! *** Dahası.. Karar alma mekanizmalarının perişanlığı, bir kere daha gündeme geliyor. Bu kapsamda, geçmişte uydurulan bazı fıkralar güncelleniyor. Rivayet odur ki.. ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissenger, Almanya’ya sataşmak amacıyla şöyle dermiş: -Avrupa’yı aramak istedim, fakat telefon numarasını bulamadım. Hangi numaradan aramalıyım? Başkan Obama, krizden sonra AB’yi aramış. Telesekreter cevap vermiş: -Almanya için 1’e, Fransa için 2’ye, İngiltere için 3’e, Yunanistan ve Güney Kıbrıs için sıfıra basınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Obama, Güney Kıbrıs’ı tuşlamış. Görüşemeyince, operatöre bağlanmış ve cevabını almış: -Saat farkı nedeniyle kapalıyız, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!


TREND

Paris notları...

Ece Çağdaş İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı öğrencisi

Dünyanın dört biryanından ziyaretçi akınına uğrayan Paris - Premiere Vision kumaş fuarını (bu yıl benimde ziyaretçi olarak katıldığım) ’’Premiere Vision’dan gelip Türkiye sınırlarına takılanlar’’ başlıklı ana temamda ele alıyorum, diğer deyişiyle iz bırakanları ilk izlenimimle yazıyorum. Premiere Vision’ı diğer kumaş fuarlarından ayıran en önemli belki de tek özelliği, en az kumaş üreticileri kadar tasarım dünyasının ünlü isimlerinin de takip etmesi. Premiere Vision, tamamen kumaş trendleri yaymak, firmaların uluslararası platformda ne seviyede olduklarını görmek için düzenleniyor izlenimini verdi bana. Fuarda % 20 renklerin cümbüşü ise % 20 kumaşların teknik özellikleri çevreci oluşları dominanttı. Bu iki özelliği bir önceki yazımda da sizlerle paylaşmıştım. Çeşitli trend alanlarında firmalar kumaş samplelarını eklemişlerdi ve bu kumaş firmalarının hangi hallde oldukları kumaş özellikleri kısa çaplı firma bilgileri yer almaktaydı. Organik kumaş olarak Scafe isminde bir firma kahve çekirdeğini hammadde gibi ele almış ve çekirdeği boyar madde haline dönüştürüp iplikleri eleme işlemiyle boyayıp tamamen organik bir kumaş yapmıştı ve bu ilk kez Premiere Vision’da tanıtılmıştı. Mottoları ‘’Drink it Wear it’’ sloganıydı. Yine kumaş yapısı geliştirme üzerinden devam edecek olursak farklı performans kodları da oldukça ilgi çekiyordu. ‘Recycled’, ’Anti UV’, ‘’Reflecting’, ‘Easy Care’, ‘ Stain Resistance’ , ‘Eco-Friendly Finishing’ ve ‘Organic&Biologic’ v.b gibi Türkiye’ye yeni gelmiş henüz tanışmadığımız çok çeşitli performans özelliklerini barındıran kumaşlar tipleri vardı. İlkbahar-Yaz 2014 temaları da açıklandı tabi. Herkesin merakla beklediği bu temalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Mevsime göre baktığımızda 3 ana tema ve 4 ara tema vardı. * Malzeme yoğunluğu * Voluptous mutasyonlar * Enerjik yapılar

TREND 94

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

Titreşim, baştan çıkarma, ayrım, dinlendirici etki.’’ Rigid ‘’ (katı, maddesel) olarak yaygınlaşan yapılar kumaşta farklılaşıyor ve doğanın canlı çiçeksi dokularına dönüşüyor. Kotlarda origamik desenler ortaya çıkıyor, kendi kültürümüzden izlere rastlıyoruz. Kilim, yemeniler gibi. Dokulu yüzeyler, ıslak görünümlerin yanı sıra, dantel file görünümlü kumaşlar da yerini önümüzdeki yıllara taşımaya devam ediyor. Kumaşı doğanın aktarmadı doğanın bize yansıması olarak yorumlayabiliriz aslında.


ENGLISH

Best of season

Substance. It crops up in all requests and favourites. Substance that’s free of rusticity yet still malleable. Buyers’ hands linger over dryness, linen, density and grain. They look for a tangible consistency even in lighter qualities; they dream of dense fineness and crispy transparency. Handles are spotted from afar: grains are visible, structures rise to the surface. And even though fluidity continues to flourish, even though the hunt is still on for a relaxed spirit, the Best survey presages silhouettes with neater but not rigid contours. More than ever, what counts is the relationship between decoration and base fabric. The jacquards catching buyers’ eyes play more on texture than ornamentation. What makes the Première Vision Best survey unique? For a start, the panel of select international fabric companies at the show. Then there’s the depth of the Best questionnaire itself - examining everything from colours to fibres, visual aspects, handles, decoration and types of finishings. By sifting through some 260 interviews gathered last 12, 13 and 14 February, the Première Vision fashion team has compiled an analysis of fabric buying trends for Spring-Summer 14. This snapshot of the show pours over the season’s earliest selections, and analyses the instincts and desires of designers right in their creative phase. The season’s top colours There’s no question about it: colour has the wind in its sails. Along with fantasy, colour fulfills the season’s need for differentiation and boldness. Liveliness is most strongly affirmed in acti-

96

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

ve sports and tops, of course, but it carves out a nice place for itself in women’s coats and jackets too. One focus is the wave of blues that are a necessary complement to fresh and luminous tones, for all markets and in all nuances. FABRIC HIGHLIGHTS Successful mutation in jacquards Jacquards continue their success story. Always seductive, they break free of ornamental designs and let abstract patterns dominate. And buyers are applauding. They’re moved by ambiguous plays of texture and pattern, by geometric figureds and texture-effect jacquards. This new breed of jacquards is growingly essential in knits, relaxed trouser weights and jacket weights. Small figured fabrics are even gaining ground in shirts. Grains of sand pack a punch All visitors enjoy the fine grains slipping through their fingers, the fabrics with boldly granité aspects that speak to something else besides the reign of vegetals. In linen and sturdy cottons, granité aspects enrich plains. In suitings, choices tend to subtly scrambled effects that vibrate like stones. In knits, the hunt is on for crêpes, in viscose and also in cotton. In silks, buyers prefer crêpes that are lightweight for tops and dresses, heavier for ensembles. Fresher, cleaner, more matt Matt aspects continue their ascendancy. Vintage washed-outs are going down, buyers like fresh


ENGLISH

washed-fabrics with intense colourways. A search for neatness and clean aspects is visible across the board. Cottony suits are growingly important. The cottons that are sought-out are chicer, finer, and also denser. In casualwear, this chic wave is essential in cottons and linen-cottons, which must reveal a certain refinement. Womenswear buyers are setting their sights on silky cottons so dense they evoke the roundness of duchesse satin. Suppleness catches up to fluidity Fluidity,an underlying trend that peaked in Summer 13, retains its lead but is steadily losing gro-

und. Fabrics to watch out for have a tangible quality: firm, crispy and invigorating textiles catch the eye. This desire for more substantial fluidity is confirmed by the growing call for suppleness. That means more substantial runny silks, femininity in active sports, a restrained nonchalance in suitings, and chicly supple linens. Graphic patterns affirmed Here’s news: flowers have ceded their usual first place to abstract patterns and stripes! Dots, optical effects and regular stripes are all starting to rise significantly. Now buyers are looking for mo-

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

97


ENGLISH

tifs drawn differently: somewhat finer, with more linear lines. Another new turn in decoration is a visible disaffection with the gigantesque. Choices tend first to average-size motifs, then smaller ones.

an, particularly in denim. An interaction with a female-style glamour is just as striking. All of which contributes to the success of jacquards in trouser weights, and jacquard knits for tops.

WOMENSWEAR The goal for spring-summer 14 womenswear is to sketch out a femininity with a strong personality, without slipping into exuberance. So the emphasis is on subtlety, on fantasy that doesn’t disregard elegance. Beyond visuals, buyers are seeking for this kind of singularity in the feel of new fabrics. They want more substance, dryness, a certain springiness to handles. A feel or handle that catches the attention. What matters here too is a more modern sensuality, one that’s fresher and more authentic. Stretch pops up more and more in sample requests, along with high-tech accents, which buyers like for their power to update fancies and fluidity. Without a hint of rusticity, the linens, cottons, and silks selected all play on texture, transparency, and hybrid effects.

MENSWEAR Casualwear continues to colonise men’s citywear. The relax spirit is sought-after for its cottony freshness, in its really neat and clean aspects. But there isn’t any excessive casualness. Men’s choices move away from vintage, “already-worn” aspects and washed-outs. A priority in this market is finding a perfect harmony between chic and natural looks. A tasteful smartness runs through the selections for jackets and outerwear. Colours are cold and patterns low-key. But it’s in choice of compositions that really distinguishes the season: a touch of dryness, of linen, of mohair, and, why not, crêpe. To offset the sobriety of suits, buyers are looking for fantasy in shirts, with more colour intensity in stripes, more prints and jacquards.

MEN’S AND WOMEN’S CASUALWEAR Borders between tailoring and relax are coming down. After a casual spirit breathed new energy into men’s citywear, a new shift is underway: the sophistication of casualwear. All industry experts cited notions of elegance and fantasy loud and strong. What they’re looking to borrow from menswear chic is its refinement and impeccable aspects. Fabrics chosen for spring-summer 14 have neat surfaces, cottons and linens are refined, and washes are cle-

98

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

ACTIVE SPORTS High-technology and lightness are of course always iconic in this market segment. But the fashion sirens are calling... Fantasy is justly appreciated in active sports, and technically waterproof fabrics appeal when they’re decorated. Prints and even, to a lesser extent, jacquards, catch the eye. Those working in functional fabrics are more and more seduced by developments in a cottony spirit. They favour fabrics that exude naturalness, with selections tending to true functional cottons, or pure synthetics with a vegetal aspect.


ENGLISH

The Fashion Conference of Turkey is in May The Istanbul Fashion Conference, the sixth of which will be performed in this year, will set down the “fashion and trends” in the world and will provide the purchasing offices which have domestic bureaus and the ones which do not have any domestic bureaus or the new purchasing groups that will come from abroad with an opportunity to meet as well. The Istanbul Fashion Conference, the sixth of which will be performed in this year in the Shangri-La Bosphorus Hotel in Istanbul-Besiktas, will gather the national and international persons and brands that are experts on the areas of ready-made clothing, retail and fashion together on 09th -10th May. The activity which has become a reference point on that field will set down the “fashion and trends” in the world and will provide the purchasing offices which have domestic bureaus and the ones which do not have any domestic bureaus or the new purchasing groups that will come from abroad with an opportunity to meet as well, by the bilateral business meetings

100

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

and the private appointments. The Turkey’s Clothing Manufacturers Association (TCMA), which was established in 1976 in order to prepare the necessary environment in Turkey to develop the ready-made clothing manufacturing, to promote it abroad, to lead the sector and to provide cooperation, prepares to the activity which is the most appropriate to its establishment purpose for the sixth time. The activity, the first of which was performed in 2008 in order to gather the value chain rings of the ready-made clothing manufacturing within the solidarity of fashion, design, accessories, retail and logistics in the business development platform, will be performed


ENGLISH

in this year with the name “6th Istanbul Fashion Conference” on 09th – 10th May in the Shangri-La Bosphorus Hotel in Istanbul-Besiktas. The activity, which allows the companies to exhibit their products in the special lounge area, will create new business opportunities by gathering the purchasing offices which have domestic bureaus and the new purchasing groups which do not have any domestic bureaus that will come from abroad with the Business to Business (B2B) rendezvous. The introduction meeting of the conference was performed on 11th March Monday in the Etiler-Vox Brasserie Restaurant. From the Board of Directors of the TCMA; the President of the Board of Directors of the TCMA, Cem Negrin, the Vice President of the Board of Directors of the TCMA, Seref Fayat, the Member of the Board of Directors of the TCMA, Esra Ercan Tasören and the Member of the Board of Directors of the TCMA, Vittorio Zagaia participated at the meeting. The President of the Board of Directors of the TCMA, Cem Negrin, who said that they expect a high level of participation at the conference from inland and abroad, said that “The Istanbul Fashion Conference, the activity of the Turkey’s Clothing Manufacturers Association, which has become traditional with the success it has achieved and which has created business potentials for tens of domestic-foreign companies, has hosted 5 thousand 200 persons until now. The incremental year by year increase of the number of the participations to the activity where five thousand Business to Business appointments were organized, makes us extremely happy, because we observe that we achieve our goals as the Association. 49 countries and regions from Europe, Asia and Africa including the USA rank among the countries which were invited to the conference this year within the scope of the purchasing committee of the Ministry of Economy. We invite definitely everyone who wants to develop strong business relations and to establish cooperation with all those countries or inland to our activity”. The opening of the conference will be realized with the dinner on 08th May 2013 Wednesday in the

Shangri-la Bosphorus Hotel with the participation of the Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and with the 37th Year Prize-Giving Ceremony of the TCMA”. The CEO and the President of the Board of Directors of the Alexander McQueen, Jonathan Akeroyd and the famous fashion journalist-historian, Colin Mc Dowell will participate at the 6th Istanbul Fashion Conference this year, where each year the CEOs and the presidents of the board of directors of the worldwide famous brands participate as speakers. Moreover, Giuseppe Miroglio – the owner of the Italian Group Miroglio and Angelo Mazzone – the Technical Product Manager of Giorgio Armani will rank among the key note speakers. In the “Fashion and Trends” Section of the Conference which many great brands and famous fashion designers monitor closely, Carola Seybold, the EMEA Region Manager of the PANTONE that determines the fashion colors of the day which millions of companies all over the world use, and Catriona MacNab, the Creative Board Director of the world-wide famous WGSN Company that creates the fashion trends of the next term will be speakers. This year in the Procurement Session Section of the Conference, the top level managers of the two important companies of England which operates in the same field will be ready. James Brown, the Ready-Made Clothing Director of Sainsbury’s, which is the greatest chain of markets of the United Kingdom, and Adam Creasey, the Director Responsible for the Global Procurement of Debenhams will participate as speakers in the session which will be performed under the moderation of Esra Ercan Tasoren, the General Manager Turkey of the Sprint Near East Manufacturing. The presentation of Marsha Powell, the Turkey Program Director of the Cotton Council International where the impressive and actual information covering the use of the cotton products in Turkey and the world will be shared, will attract intensive attention. The 6th Istanbul Fashion Conference where the day of 10th May Friday will entirely be reserved for the B2B negotiations, will host surprise guests and sessions from the opening night till the closing hour.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

101


ENGLISH

Texprocess 2013 with new technologies for innovative sportswear With the Olympics last year, there has been a considerable focus on innovation in sportswear. New product developments from both small companies and large brands alike, not only make garments look and fit better, they also help athletes perform better. Many of these require uses of new or specialist technology within the manufacture of the garments, not just the materials they were made from. The market leaders present these specialist technologies at Texprocess, the leading international trade fair for processing textile and flexible materials from June 10 – 13, 2013 in Frankfurt, Germany in colocation with Techtextil, International Trade Fair for technical textiles and non-wovens from June 11 – 13, 2013. Smart textiles are an example. The Adidas miCoach Elite System was included within Adidas’s Olympic Performance Sports Bra. It has also been introduced to football to help with coaching and game monitoring. For this, the miCoach Elite System includes a small data cell that fits in a protective pocket located within the back of a player’s base layer, between the shoulder blades. Connected by a series of electrodes and sensors woven into the fabric of the base layer, the cell wirelessly transmits more than 200 data records per second from each player to a central computer which is instantaneously displayed in a series of simplified insights and results on the coach’s tablet or iPad enabling the coach to monitor the work load of an individual player by measuring every move, heartbeat and step, compare one athlete with another, or view the whole team, to gain a complete picture of the game both physically and physiologically. For the Olympics, Speedo introduced its FASTSKIN Racing System which combines the swimsuit, cap and goggles into a unified system, which Speedo claim enhances both comfort and hydrodynamic efficiency, with a full body passive drag reduction of up to 16.6%, an 11% improvement in swimmers’ oxygen economy enabling them to swim stronger for longer, and a 5.2% reduction in body active drag. Accurate three di-

102

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


ENGLISH

mensional head mapping data is used to ensure the cap and goggles are made to fit head and face contours of each swimmer exactly, delivering optimum comfort, improved hydrodynamic performance and ease of use’. Different fabric construction, surface structures, fibres and finishes on the body suit combine to help reduce skin friction drag, water absorption and create graduated compression across different body zones, whilst the seam framework provides a flatter, more efficient profile and gives greater stability. 3D body scanners are key to this close individual fitting. These not only automatically measure the body in hundreds or even thousands of unique places, some contain automatic 3D digital avatar creation from the scan including face texturing from a photo, together with body shape and body composition analysis tools, enabling a virtual try-on of garments within seconds. Three-dimensional CAD software is used to help develop the design for sportswear. It is used to create custom fit models, build life-like digital clothing samples, and adjust these based on virtual fit. Users provide the software with the digital pattern, the type of material with fabric values (such as stretch, weight, etc.) and the measurements and shape of the fit model. The software will accurately create the sample. The digital sample of the garment can then be seen draped on a 3D virtual fit model. Where a sports animation capability is included, the virtual garment can be analyzed on the virtual model whilst it is undertaking sports such as soccer, jogging, cycling, ice skating, etc. The software can actually show a sample-in-motion that allows for a virtual review of the design, fit, athletic movement and artwork placement in advance of the actual garment being cut and sewn, whilst images and videos can be shared with customers and clients before any physical sample is made. Companies producing key individual and team athletes’ leotards and other close fitting gymnastic clothing rely on unique patterns and styling. However, increasing the complexity of these products cause development and production challenges for the company. Converting an increasing number of imaginative sketches for short run, multisize orders, into usable, practical patterns in a wide range of sizes requires not only a talented patternmaker, but also a powerful technology solution. The growing number of smaller, decorative pieces needs optimized marker-making as materials will include highest quality elastanes and multi-stretch fabrics, often pre-printed with holograms and glitter. Cutting is further complicated by the need for highly intricate markers. This calls for a powerful CAD package for design, grading, marker making, cut order planning and

computerised cutting, as well as an effective PLM and ERP system to ensure the multiplicity of small or individual orders are produced on time. Apart from redesigning materials, patterns and surface architectures for the Nike Pro TurboSpeed uniforms on key areas of the athlete’s form to assist aerodynamic drag reduction, the interior surface is as smooth, even and uninterrupted as possible. By placing elastics and edge finishes on the outside of the garment and incorporating an innovative flat, smooth waistband, bulkiness and abrasions are virtually eliminated. Thus it is not only the design, fit, choice and use of materials which is important in performance sportswear. The entire method of construction can have a significant effect on the effectiveness of the product. This leads to consideration of all the different technologies which can be used throughout the process. This includes tension free fabric spreading, multi-ply verses single ply cutting, colour matching, needle and thread choices, stitch types, feed types, ultrasonic and high frequency welding, bonding, heat sealing, fusing and much else. Much sportswear is highly branded, maybe incorporating transfer printing, digital printing, screen printing, embroidery, laser cutting or engraving, embossing, embroidery, appliqué. The brand needs to be protected from counterfeit and there are now technologies which can be incorporated into garments enabling immediate confirmation that a product is genuine or an imitation.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

103


ENGLISH

Buyers met at Texbridge Turkish textile sector became the point of meeting of the ones directing the fashion of the world. 2014 spring – summer fabric and accessories fashion was shared with the sector at the fair that was performed with the participation of the world-wide famous fashion designers and the trend forecasters. The fair that aimed at making the textile sector first of Europe in exports which is currently the third, attracted intensive attention from inland and abroad. 14 thousand 540 professionals in total, 3 thousand of which were foreigners, visited the Texbridge Fair where the buyers from all over the world attended. “The Texbridge Istanbul Fabric and Accessories Fair” which was organized by the Istanbul Fair Organizations, one of the subsidiaries of the CNR Holding, with the cooperation of the Uludag Textile Exporters Union (UTEU), was performed on 15th – 18th March 2013 in the CNR EXPO Istanbul Fair Center. 2014 spring – summer fabric and accessories trends were specified at the fair that was performed with the participation of domestic and foreign 200 companies. Buyers from all over the world, primarily from the USA, Russia, Canada, Germany, Iraq, Tunis, Nigeria and Israel came to the fair which were visited by 14 thousand 540 professionals in total, 3 thousand of which were foreigners. The Texbridge that satisfies the sector in terms of trade became the point of meeting of the ones directing the fashion of the world with the contents it provided. The fair which are organized two times a year hosted also the trend seminaries where the famous names from Europe and inland participated. Inkrit Berbee, Carola Seybold and Linas Lasiauskas from Europe participated in the seminaries where the trends of 2014 and the information related to the sector were sha-

104

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

red. The first seminary of the fair was performed by Yalcin Ayaydin, Osman Benzes and Bahar Kocan. THE PRINCESS SETS THE TREND Carola Seybold who spoke in the Trend Seminaries organized within the scope of the Texbridge Fair said that the emerald green which Michelle Obama and the Princess of England Kate Middleton also favored in 2013 will be the dominant color also in 2014. Inkrit Berbee who gave information about the summer season fabric trends stated that the satin and rich needleworks will be intensively used on the fabrics. Saying that “Laser cuttings, nostalgia, flowers, roses, and the figures telling Russian and fairy tales will be used on the fabrics”, Berbee told that the corduroys and the crinkle fabrics will continue also in 2014 and 2015. SAND AND SOIL Giving information about the 2014 Spring-Summer ladies’ and men’s clothing, Mujde Abdis Guclu said that “Sandy will appear before us as an important color in the ladies’ dresses in 2014. The impressions which are inspired from mosaics will show themselves. Harem pants will be more chic. And earth color will be important in men’s clothing.” THE STUDENTS DESIGNED FOR THE TEXBRIDGE IMA, which participated at the Istanbul Texbridge Fair with its trend seminaries, exhibited in this year the products that the sophomores of the Fashion Design and Technology Undergraduate Program designed dedicatedly for the Fair. The designs by which the products in the dreams of the students were materialized were welcomed by the visitors with interest.


ENGLISH

Durak Duma, a high-tech yarn for the bedding industry by Durak Tekstil Developed in collaboration with German machine giant Mammut and addressing to mattress and quilting manufacturing, Duma named resistant yarn is not broken and machines don’t stop. This represents an average of 10-11% production increase.

We made an interview with Mr. Omer Durak, President of the company about their innovative products. You are in the yarn business for 42 years. What has changed in the sector during this period? 42 years ago we were realizing shape-change of yarn instead of producing it. We would twist kinds of yarns from floss, from nylon that time. In other words, we would make yarns used in hand weaving. Then we started to produce yarns used in the shoe-making industry. It developed slowly. Today we make polyester yarns then we tallow and wax and convert to sewing yarn. There are respectful companies producing 500 tons, 1000 tons of yarns daily in Bursa. We only produce 2-3 tons but the fabrics made from their yarns

106

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013


ENGLISH

are sewn with our yarns. We make sewing yarn and embroidery yarn. I can say that we are the only company integrated in this field in Europe. It is not from the standpoint of size but in-depth technology. In other words, we realize thorough works and produce value added yarns. This is something very different than taking a texturized yarn, painting it and selling. It is rather featured with great values with high resistance and flame retardant. It is very important that the yarn on a sewing machine is not broken during strikes. We produce yarns with very high-tech features. What kinds of changes have occurred in the yarn sector in the last half-century? I remember that our t-shirts were either made from cotton or silk. They were ironed and even

stiffened after being washed and hung. Our friends would bring t-shirts made from a different yarn from Germany. We would hand wash that t-shirt and hang and put on in the morning then go to school. We would take pride with that. 50 years back the fabrics woven with that yarn were spread out the world and now they left but it is woven in the East. The synthetic yarn production was very little 50 years ago. It is now used in production of many value added and technical textiles such as flame retardant, antibacterial, waterproof, etc. This will never change. Using cotton in the clothing industry has been continuing for health reasons. When a yarn factory is mentioned today it means the production of technical and value added synthetic yarns rather than cotton yarn.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

107


ENGLISH

For which sectors do you produce yarn? We produce for every sector which is sawn and embroidered. From a shoe to a parachute, whatever is sewn we can produce yarn for them. For instance, we supply yarn for Puma which makes t-shirt for Ferrari. You will be amazed that they want even the embroidery on the fabric as flame retardant and we make it for them. The sewing yarn used in the mattress industry is also very important. If a mattress is two-meter long and 1.5-2 meter wide, there is fabric on top and fiber on the bottom and below that is fabric or felt. You combine them through quilting machines. Machinery are expensive and you have to make production and the yarn should not be broken. That’s where we take the scene. We produce those important yarns. Otherwise, the machine stops, time and production wastes happen. I had seen an excellent production plant in Germany. They feed the fabric from bottom, then fiber is fed on that fabric and another fabric comes over them. Fiber stays in between. If the yarn is broken than the line stops. This is not a simple yarn cut off. It stops whole system and production stops. We have a lot of mattress manufacturer customers in Europe headquartered in Germany. We produce special yarns for them. They use them for one week and they are never cut off or stretched. We have been successfully marketing these types of yarns in Germany, Austria, Switzerland, Poland, etc. for many years. Could you please give information about your R&D studies? We always make R&D studies and find new things. Develop new products. We have a splendid pro-

108

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

duct that we developed 5 or 6 years ago and it is about pass from crawling phase to walking phase. This has begun to be used in bed factories. What is this? There is an upper yarn in sewing yarn, it goes in and out with the needle and it is used in chain sewing with clasped weft technique. There is the lock system. When ripping starts from one side, the ripping goes on in chain sewing. With the yarn we developed for the lock system; very strong, reliable beds and quilting can be manufactured. We developed a lower yarn in Germany with a machine manufacturer. There is an apparatus under the machine called rotary hook, we developed a technology that fills this apparatus completely with yarn. This multiplies the production by 2.5 compared to conventional yarn winding technology. Meaning if it is normally 100 meters, we have 250 meters. This technology was tested in countries like Germany, Switzerland, as a result it is found out that it made 10-11 percent rise in production. This is marvelous. We have customers in Turkey, but our primary customers are in Europe. It is only us who can do this in the world. There are special machines, special rotary hook systems for this; this product is used in quilting sector, bed sector or in the sectors which the yarn is rarely changed and the colors are constant. We call our product “DUMA” which comes from DURAK and MAMMUT. Other machine manufacturers started using and recommending this yarn as well which we developed in cooperation with Mammut. And the name of this product is a yarn which we named Core-Less-Bobbin technology.


ENGLISH

At Malkan Makine training is predominant Malkan Makine, give foremost importance training of its employees working within its structure, thereby rendering the company the desired level of quality, efficiency and market competitiveness in the production of machinery in terms of international dimensions, targeting at attaining a sustainable establishment prominent in every field, the company continues to train its personnel without fail. Malkan Makine is establishments that are well aware of the importance of “QUALİTY” in products and services and with this motto for 41 years has not deviated from this principle it had adopted and continues provide personal and vocational orientation training without fail. This company is the first in the sector to be given the İSO-9001 Quality Certificate. Malkan Machine is aware that the key factor behind the word ‘QUALITY’ and sustainability of the establishment lies in the continuous training of the personnel. The company continues to be precursor of providing training programs just like in other fields. 80 percent of the personnel at Malkan Makine are graduates pf Vocational High Schools. Those that are not graduated from Vocational High Schools but having professional experience and knowledge have been given training in order to be granted a Professional Efficiency Certificate; in this regard teachers from the Ministry of Education gave lessons to these personnel within the structure of the company. All personnel that participated to this training program, after having completed with success their education, conveyed their appreciation for the personal development activity provided to them by the firm. According to Mustafa Yağmurkaya, Manager of Human Resources of Malkan Makine expressed the resolution of the company board to continue organizing even more training programs of this type as they were very pleased to see that the training program was a success and that the participation number was considerable. 2012 dealers meeting and umrah draw of Malkan Machinery was made Malkan, the leading company of industrial ironing machinery sector held its annual stated dealers meeting on the date of 12 February 2013 at its headquarters. At the meeting, future plans and 2013 targets with the projects realized in 2012 were shared with all the dealers around Istanbul. Before the

dealers meeting, all Malkan employees and dealers met at the lunch all together at the factory of Malkan Machinery. With the draw made after the lunch, 2 dealers and 9 company personnel became entitled to take an umrah trip that becomes a tradition in Malkan. All the employees congratulated their lucky workmates who felt excited about having the chance of arriving at the Holy Land. Afterwards, the dealers and company management moving to the Showroom building hold the 2012 annual stated dealers and evaluation meeting. All the dealers were shared information about evaluation for the year of 2012 and 2013 expectations with also sales marketing targets and strategies in 2013 by Mustafa Alkan, General Manager who chaired the meeting, Salim Kutuk, Sales and Marketing Manager and Metin Kılıc, Factory Manager. General Manager Mustafa Alkan, speaking at the meeting, made evaluations about the growth strategies and current targets of the company. Stating that they have been keeping the productivity level of Malkan at the highest by adjusting with the competition in the global market, Alkan said “The brand value, power and continuity of stable structure of our country over the globe is directly proportionate to the strength and sustainability of our industry. We, as Malkan, will continue to grow with the strategies developed with you to add value to the values of our country and to increase the brand value”. Salim Kutuk, Central Office and Marketing Manager gave information about the performance levels of the dealers in 2012 and sales policies of the company in 2013. Salim Kutuk, pointing out to the fact that branding is an art, noted “One of the conditions for being a strong brand is confidence. With this sense, we are moving ahead with sound steps in confidence together with you by being aware of the necessity to constantly work consumer oriented to be successful in the sales”. Metın Kılıc, Factory Manager giving information about the general state of the markets and the projects realized in land and abroad by Malkan in the year of 2012, kept the dealers advised of the new products that Malkan Machinery added to its product range and the improvement and revisions made in the existing products. The meeting ended with the customer opinions, strategy and policy suggestions, wishes and requests about Malkan products that the dealers conveyed to the company management.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

109


ENGLISH

“Texprocess is a must for the garment and textile industry” From 10 to 13 June 2013 the garment and textile technology market leaders will gather at Texprocess in Frankfurt am Main to present their innovations. Texprocess is the leading international trade fair for processing textile and other flexible materials. Held for the first time in 2011, when it was part of a double header with Techtextil, the leading international trade fair for technical textiles and non-wovens, Texprocess was an industry winner from the word go. So what do companies expect from this second instalment of this leading international trade fair? What does Texprocess mean for them? The following statements in reply to these questions come from Heiner Rupperath from Brother, Dietrich Eickhoff from Dürkopp Adler, Ivonne Heinen-Foudeh from Gerber Technology, Thorsten Hornung from Hornung, Dr. Andreas Seidl from Human Solutions, Alexander Neuss from Lectra, Cornelia Mast from Pfaff, Hideki Tajima from Tajima, Günter Veit from Veit and Michael Metzler from ZSK. Heiner Rupperath, Product Manager IPM (Industrial Printing Machines), Brother Internationale Industriemaschinen GmbH: “As was the case in 2011 Texprocess 2013 is very important for us. It is the leading trade fair for innovation in the field of jointing technology and an opportunity to address many important customers. Alongside the established fields of sewing and textile printing at Brother we will be showing a completely new innovation.” Dietrich Eickhoff, CEO, Dürkopp Adler AG: “The unexpected success of the 2011 premiere already gave ‘wings’ to the concept of combining Texprocess with Techtextil. Dürkopp Adler is a supplier both to the clothing industry and processors of technical textiles and so participation in this leading international trade fair is an absolute must. Nowhere else would you find this combination of expertise and innovation is unique and also for any customer it is an event not to be missed.” Yvonne Heinen-Foudeh, marketing director of Gerber Technology GmbH: “The classic structures in the textile and garment industry are becoming blurred. Product and procurement channels are in flux. Europe is still important – not just as a sales market. It is the creative centre – from where everything is managed and tracked. It follows that software and service solutions

110

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

act as success factors driving market growth. The IT@ Texprocess area is the platform at Texprocess this is also tailored to information technology and software. Exactly what international decision makers need – exactly what Gerber Technology needs.” Thorsten Hornung, managing director of Hornung GmbH: “For us Texprocess is an important meeting place. It is the ideal platform not only to present new products and developments to our customers in the field of ironing and finishing technology but also to gain new customers for our company. On top of this it gives us the opportunity to meet our global partners and run through our latest solutions in detail. Technical dialogue with industry representatives can also give added impetus to ideas and so extend the scope of our proposed solutions.” Dr. Andreas Seidl, managing owner of Human Solutions, Assyst, AVM: “Texprocess is a must. It is the one place you find all technologies brought together under one roof. Texprocess more than lives up to its claim of being the leading international trade fair for the garment industry. It provides technology suppliers and clothing manufacturers with an ideal platform for a mutual exchange of ideas. Anyone visiting Texprocess will subsequently be in no doubt as to where the industry stands in technological terms and will know what is possible in the future from an IT perspective.” Alexander Neuss, managing director of Lectra Deutschland GmbH: “In 2013 Lectra has again taken the decision to take part in Texprocess. We continue to welcome the fact that Texprocess is being held in parallel to Techtextil, all the more so because consideration has been taken of the wish expressed by visitors and exhibitors for both trade fairs to end at the same time. We are sure that Texprocess 2013 can continue what the 2011 event started: high quality visitors on an international presentation platform. Indeed one of the things in which we are particularly interested is to see how many visitors are coming from the countries of Eastern Europe and the CIS region.” Cornelia Mast, executive board member of PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG: “For PFAFF INDUSTRIAL Texprocess is the most important event in the first half of 2013. The concept of hol-


ENGLISH

ding Texprocess and Techtextil at the same time was a success for the first fair in 2011 and in future will establish this trade fair as an important meeting important opportunity for the industry. For PFAFF distribution partners and dealers throughout the world the 2013 trade fair is an important platform to present our existing and new products to customers and anyone else interested.” Hideki Tajima, General Manager of Tajima Industries Ltd.: “We consider Texprocess is one of the most important fairs not only for Europe but also International markets of Russia, CIS and African continent to showcase our latest technologies. Anybody who is in the fashion and/or textile processing industry should visit this exhibition where they can meet us and other leading processing equipment manufactures to feel, touch and learn about our up-to-date business solution.” Günter Veit, President of the Veit Group: “For the VEIT Group Texprocess is an essential platform. It is where on the one hand we meet the key players in our industry and where on the other hand we make many new contacts. Low wage countries are currently seeing rising wage levels. As a result these markets also increasingly require automation. In terms of technology, Texprocess is the leading trade fair and the most important event for the whole industry worldwide.” Michael Metzler, sales of technical embroidery systems, ZSK Stickmaschinen GmbH: “Held parallel to Techtextil, Texprocess offers manufacturers of embroidery machines such as ourselves an ideal platform since we have a good deal to offer not only in the area of classic multi-head embroidery machines but also in the field of technical embroidery. For those involved in classic embroidery this trade fair gives them the opportunity not simply to see new developments, but also to expand their horizons in the direction of technical embroidery. It enables new customers to gain a perfect overview of the industry.” On the previous occasion Texprocess saw 326 exhibitors from 40 countries, while around 17,000 professional visitors from 87 countries (including visitors to Techtextil) visited this leading international trade fair. Techtextil, the international trade fair for technical textiles and non-wovens will be held parallel to Texprocess from 11th to 13th June 2013. Around 1,200 exhibitors from 50 countries and around 25,000 visitors from 96 countries come together to create the central global marketing and sourcing platform for the users and manufacturers of technical textiles and non-wovens offering unlimited technical applications possibilities. A succesful edition cheered by the fashion world On January 15 and 16, Première Vision Preview New York and Indigo New York started the year off strong at their fourth combined trade show. A surge of creative energy filled the Metropolitan Pavilion and Alt-

man Building as the world’s top mills and print design studios came together to showcase their innovative Spring/Summer 2014 collections. This installment of the show saw growth, with both increased attendance and a larger, more varied offer. Over the last three years, Première Vision Preview and Indigo New York have sought to expand and improve the combined show. Their effort has paid off and attracted a record 237 exhibitors, including 13 accessories companies. Show attendance is also on the rise, drawing buyers, designers and tastemakers from all States. Première Vision Preview counted 4,022 visits, a 5% increase over last year. Indigo New York boasted an increase of over 14% with 2,829 visits. The show’s vibrant creativity, diverse offerings, increased size and current relevance impressed visitors. They gave overwhelmingly positive feedback. “The selection is much more varied and the mills are showing more of the newness this time,” remarked Pat Tunsky, Creative Director of Doneger Creative Services. “Every mill has something directional, such as sheers or crepes. The forum was so inspiring! It gave clear direction as to what’s going to be important for Spring Summer 2014. It’s the best show that I’ve seen here.” “There’s a lot of great energy. It’s encouraging to see people coming back,” commented Joakim Udden, a designer at Li and Fung USA who also added, “This has been the best show in a long time.” Carol Hoffman from the SGN Group said, “Première Vision Preview is a wonderful experience! It has always been fascinating to me, because there is such a wonderful creative process that I somehow doubt the end consumer could ever imagine.” Visitors also attested to the value of Première Vision’s trend services for the Spring Summer 2014 season, which included Color Cards, the Indigo “Influences” wall, the fabric forum and trend seminars. These services provide indispensable help to when it comes to understanding trends and seeking direction. Exhibitors expressed that they were largely satisfied with the show’s turnout. New York-based lace supplier Klauber Brothers noted that they met a “good assortment of brands, lingerie companies and people from out of town.” As usual, the show was an opportunity to connect with regular clientele and meet new customers. Boncar, a packaging brand from Italy, had an excellent first show, meeting contacts from North America, South America and Europe. Another first-time exhibitor, Leti, a print studio from Switzerland, was pleased to make new contacts. Leti expressed plans to return to Indigo New York. Back for their second Indigo show (and first Spring/Summer show), Brazilian print studio Caju Collective remarked, “We have a lot of flowers and tropical prints, and it was good to see how the market reacts to our products.” Due to the success of the last several combined shows, Première Vision New York and Indigo New York will team up again in July for Autumn/Winter 1314. This will mark their first combined July show.

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN | APRIL | 2013

111


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name / İsim : ...................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : ............................................................................................................. Company / Firma : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mailing adress / Posta Adresi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tel : .................................................................................................................................................................................. Fax : ........................................................................................................................................................... Vergi dairesi : .................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................... Business Type / Faaliyet Alanınız : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 .................. Ω One year EURO 60 Ω Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 120 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ Ω Check is enclosed / Çek ektedir. Ω Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir. Ω Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız. Credit card no / Kredi kartı no : Security number / Güvenlik numarası : Name of the card holder Kart sahibinin adı-soyadı Expiry date / Geçerlilik süresi Type of the card / Kartın cinsi Date / Tarih : .................... /

....................

/

....................

: .................................................................................................................................................................................................................................. : .................... / : Ω Visa

/ .................... Ω Master / Eurocard

....................

Stamp & Signature / İmza :

...........................................................................................................................................

Bank account name / Hesap adı : İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) İŞ BANKASI : İstanbul / Bakırköy Ticari Şubesi • Şube Kodu: 1396 • Hesap No: 0001028 IBAN NO: TR12 0006 4000 0011 3960 0010 28 POSTA ÇEKİ HESABI : Havaalanı Şubesi • Hesap No: 5368188 BANK ACCOUNT NO Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1030 (USD) / Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1044 (EURO) IBAN NO: TR12 0006 4000 0021 3960 0010 44

İletişim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.Ş. İhlas Medya Center, 29 Ekim Cad. No: 23 34197 Yenibosna - İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 212 454 25 22 Fax: +90 212 454 25 97 web: www.konfeksiyonteknik.com.tr / e-mail: img@img.com.tr


C L O T H I N G

T E C H N O L O G Y

M A G A Z I N E

ISSN 1300-9974

NİSAN APRIL 2013 • YIL YEAR 19 • SAYI ISSUE 223

www.konfeksiyonteknik.com.tr

KONFEKSİYON TEKNİK NİSAN APRIL 2013 • YIL YEAR 19 • SAYI ISSUE 223

Konfeksiyon Teknik Nisan'13  

konfeksiyon-nisan-13