Page 1

T E C H N O L O G Y

M A G A Z I N E

ISSN 1300-9974

C L O T H I N G

MART MARCH 2013 • YIL YEAR 19 • SAYI ISSUE 222

www.konfeksiyonteknik.com.tr

KONFEKSİYON TEKNİK MART MARCH 2013 • YIL YEAR 19 • SAYI ISSUE 222


19 yıldır birlikteyiz We are together with you for 19 years

İMG: Konfeksiyon Teknik, Türkiye’de sektörel yayıncılığı başlatan ve bu alanda 28 yıldır öncülüğünü sürdüren İletişim Magazin Gazetecilik’in (İMG) yayınıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan 24 dergisiyle İMG’nin ürünleri büyük bir okuyucu kitlesince takip edilmektedir. Genç ve profesyonel kadroların dinamizmiyle giderek büyüyen İMG, Uluslararası, Sektör ve Aktüel olarak 3 ana başlık altında yayıncılık yapmaktadır. Konfeksiyon Teknik Dergisi’nin bütün yayın hakları İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş.’ye aittir. Ayda bir yayınlanır. Konfeksiyon Teknik is published monthly. Ad­ver­ti­se­ments res­pon­si­bi­li­t i­es pub­lis­hed in our ma­ga­zi­ne per­t a­in to ad­ver­t isers.

BİLGİ / Information: Yazı İşleri: Konfeksiyon Teknik Dergisi hakemli dergi olup, bu dergiye yazar veya yazarları tarafından başka bir dergide yayınlanmadığı beyanıyla birlikte gönderilen her yazı, ilgili kurul üyesi tarafından incelenerek bu üyenin olumlu görüşü üzerine yayımlanır. Tüm makale ve haberler elektronik posta ve CD ile gönderilebilir. Bilgi: Konfeksiyon Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

MART | MARCH | 2013 YIL | YEAR : 19 - SAYI | ISSUE : 222

GRUP BAŞKANI Group Chairman

H. Ferruh IŞIK

İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN. TİC. A.Ş. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Editor-in-Chief

Mehmet SÖZTUTAN mehmet.soztutan@img.com.tr

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Assistant General Manager

Ahmet KIZIL ahmet.kizil@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ News Editor

Ali ERDEM ali.erdem@img.com.tr

SORUMLU MÜDÜR Responsible Editör

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek Prof. Dr. H. Rıfat Alpay Prof. Dr. Yalçın Bozkurt Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş Prof. Dr. W. Oxenham Prof. Dr. Emel Önder Prof. Dr. Yusuf Ulcay Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

SÜREKLİ YAZARLAR Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN Ekrem Hayri PEKER

REKLAM MÜDÜRÜ Advertisement Manager

Yılmaz ÖZKAN yilmaz.ozkan@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Institutional Communicational Manager

Ebru PEKEL ebru.pekel@img.com.tr

SANAT YÖNETMENİ Art Director

İsmail GÜRBÜZ ismail.gurbuz@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN hakan.soztutan@img.com.tr

MUHASEBE MÜDÜRÜ Chief Accountant

Mus­t a­fa AKTAŞ mustafa.aktas@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM Subsc­rip­ti­on and Cir­cu­la­ti­on Ma­na­ger

İsmail ÖZÇELİK ismail.ozcelik@img.com.tr

AD­R ES | He­ad Of­f i­ce İh­las Med­ya Cen­ter 29 Ekim Caddesi No: 23 P.K. 34197 Ye­ni­b os­na - İS­TAN­B UL / TURKEY Tel : +90 212 454 25 00 Fax : +90 212 454 25 55 www.konfeksiyonteknik.com.tr | e-ma­il : img@img.com.tr BASKI | Printed By | İH­L AS Ga­ze­te­ci­lik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 454 30 00 BÖL­GE TEM­SİL­Cİ­L İK­L E­R İ BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81 KONYA | Me­tin DE­M İR Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74 Advertising Representatives TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr


REKLAM İNDEKSİ ADVERTISEMENT

A VE A..........................................31 AK BARKOD......................... Ö.K - 71 ASİL GRUP.................................. 4-5 ATAK MAKİNE...............................49 ATAK MAKİNE...............................65 BARELLİ........................................45 BENTEKS......................................27 DATATEC......................................61 DEKAT.......................................A.K.İ FEYİZ TEKSTİL.......................... 18-19 GLENGO......................................47 IMG..............................................85 İHLAS KOLEJİ................................81 İHLAS PAZARLAMA......................93 İHLAS VAKFI...............................103 JES MEDIA....................................53 KARTEKS.......................................75 KEÇOĞLU............................ Ö.K.İ - 1 KILIÇOĞLU...................................63 LİDER MAKİNE............................ A.K MALKAN.....................................2-3 MESSE FRANKFURT......................57 MEYDAN DIŞ TİC..........................15 MODAKS......................................77 ONAY MAKİNE.............................21 OSKAR İPLİK..................................35 ÖZBİLİM.................................. 12-13 SANKO.........................................67 SİLTER...........................................41 SOSTEK.........................................37 ŞİMŞEK..........................................29 TETAŞ.............................................9 TEXBRIDGE CNR...........................73 TGSD............................................83 TÜRKİYE GAZETESİ.......................87 TÜYAP ITM....................................95 UZAY MAKİNE..............................23


EDITOR

Hazır giyim sektörü gayri safi yurt içi hasıla,

Hazır giyimin ekonomideki yeri

imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir. Sektörümüz büyük oranda ihracat odaklı bir sektördür. Mevcut kapasiteler yurt içi talepten oldukça fazladır. Türk hazır giyim sektörü dünyanın 6. büyük hazır giyim ihracatçısı konumundadır. AB ülkelerine ihracatında ise ülkemiz Çin’in ardından 2. sırada yer almaktadır. Türkiye genelinde ihracata yönelik üretim yapan ve % 90’ı KOBİ olan 18.500 civarında imalatçı/ ihracatçı firma bulunmaktadır. Türkiye’de üretilen hazır giyim ürünlerinin büyük bir kısmını pamuklu ürünler oluşturmaktadır. Sektör üretiminin yaklaşık % 65’i ihraç edilmektedir. Yine, ihraç edilen ürünlerin yaklaşık % 80’ini pamuklu ürünler oluşturmaktadır. Sektörün pamuk, yün, iplik ve kumaş gibi hammadde ve ara malı ihtiyacı büyük ölçüde yurt içinden karşılanmakla birlikte, önemli miktarda ithalat da gerçekleştirilmektedir. Türkiye dünyanın 8. büyük pamuk üreticisi olmasına karşın, yerli üretim iç talebi

Ali ERDEM Yazı İşleri Müdürü News Editor

karşılamamaktadır. Ülkemiz dünya pamuk tüketiminde 4. sırada bulunurken, organik pamuk üretiminde dünyada Hindistan ve Suriye’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Sektörün en önemli sorunları arasında finansman ve enerji maliyetlerinin yüksekliği, aşırı kapasite, kayıt dışı üretim, markalaşamama, alt sektörler arasında koordinasyon ve işbirliğinin yeterli şekilde sağlanamaması, firmaların sermaye yapılarının güçsüz olması ve yaşanan küresel kriz nedeniyle iç ve dış talepte daralma yer almaktadır. Sektörün sahip olduğu başlıca avantajlar hızlı teslimat, hedef pazarlara olan yakınlık, teknik, sosyal ve idari bilgi birikimi ve geniş ürün yelpazesi olarak sıralanabilir. Hazır giyim sektöründeki büyük firmalar son zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında mağazalaşmaya yoğun-

EDİTÖR 8

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

laşmışlardır. Türk hazır giyim sanayi esnek üretim yapısına sahip olup, değişen moda eğilimlerine uyum sağlayabilmektedir. Hazır giyim alanında Türkiye’nin en önemli rakipleri, özellikle düşük ihraç fiyatlarına sahip Uzak Doğu ülkeleridir.


PANORAMA

Dış ticaretteki açık TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre; 2013 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11.2 artışla 11.51 milyar dolara yükselirken, ithalat ise %7.6 artarak 18.8 milyar dolar olmuştur. Aynı dönemde dış ticaret açığı %2.4 artarak 7.29 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise aylık bazda %61.2 olup, Ekim ayında oluşan son üç yılın en yüksek değerinden gerilemeye devam etmiştir. Son 12 aylık kümülatif dış ticaret verileri incelendiğinde; ihracatın yıllık bazda %13.26 artarak 153.69 milyar TL’ye, ithalatın ise %1.46 azalarak 237.87 milyar TL’ye gerilediği göze çarpmaktadır. İthalat ve ihracat serilerinin büyüme trendi incelendiğinde; ithalatın yıllık artış hızı Eylül 2012’den itibaren 2.5 yıl aradan sonra negatif büyümeye geçmiştir. Ocak 2013 itibariyle mevcut negatif eğilim devam

10

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

etmektedir. İhracat artış hızı ise Haziran 2012’de başlayan hafif düzeydeki yavaşlamaya rağmen gücünü korumaktadır. Böylece, Ocak ayı itibariyle son 12 aylık kümülatif dış ticaret açığı 84.18 milyar dolar olup, bir önceki yıla göre %20.36 gerilemiştir. Kümülatif ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %64.61 olup, son on yıllık ortalama olan %64.15’in bir miktar üzerindedir. DÜŞÜŞ TL’NİN DEĞER KAZANMASIYLA HIZ KESEBİLİR Dış ticaret açığı ve dolar kuru verilerinin kısa vadeli dalgalanmalardan arındırmak amacıyla yıllıklandırılmış hareketli ortalama dönüşümlerini kullandığımızda; dolar kurunda Eylül 2011-Eylül 2012 döneminde %15’lik artış gözlenmiştir. Eylül 2012’den bugüne ise artan sermaye girişlerinin de etkisiyle


PANORAMA

TL’deki değer kaybı durmuş, yatay bir seyir izlenmiştir. Dolardaki değer artışının dış ticaret açığı üzerindeki azaltıcı yöndeki etkisi 2012 yılı ortasında hissedilmeye başlanmakla birlikte, bu etki devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde dış ticaret açığındaki gerileme eğiliminin ivme kaybederek devam etmesi beklenebilir. DÜNYA TİCARETİ YAVAŞLADI WTO (Dünya Ticaret Örgütü) verilerine göre; dünya ticaret hacmi, 2012 Aralık ayında bir önceki aya göre %0.5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %1.6 artmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde yıllık ticaret hacmi artış hızı ise %2.7 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu, dünya ticaret hacmi artış hızında 1 puanlık bir yavaşlamayı göstermektedir. Bunda, dünya ithalat ve ihracat hacminin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında gösterdiği zıt yönlü hareket ve gelişmiş ülkelerin dış ticaret hac-

mindeki sert düşüş etkili olmuştur. Küresel ithalat hacminin; yıllık bazda, gelişmiş ülkelerde %3.5 gerilerken, gelişmekte olan ülkelerde ise %8.3 arttığı gözlenmektedir. Özellikle ABD’de ithalatın aylık bazda %2.7 ile sert düşüşü göze çarpmaktadır. İhracat hacmi ise gelişmiş ülkelerde %3.5 azalırken, gelişmekte olan ülkelerde ise %5.6 artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki ithalat hacminde olduğu gibi, ihracat hacmindeki artış hızının da ivme kazandığı dikkat çekmektedir. 2013 yılı Ocak ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı %59.2 olup, 2012 yılı Eylül ayındaki zirve seviyesinden başlayan gerileme eğilimi sürmektedir. Ocak ayı dış ticaret açığı ise 7.29 milyar dolar ile son altı ayın en yükseğindedir. Son 12 aylık kümülatif verilere göre; ithalatta negatif büyüme eğilimi sürerken, ihracat artış hızı ise hafif düzeyde yavaşlamaya rağmen gücünü korumaktadır. Kümülatif dış ticaret açığı ise 84.17 milyar dolar ile bir önceki yılın % 20.36 altındadır.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

11


PANORAMA

Sektörün 2013 öngörüleri pozitif Yapmış olduğumuz araştırmalar ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın öngörüleri, 2013 yılının geçtiğimiz yıla oranla daha verimli geçeceği yönünde. 2012 yılı için Türkiye tekstilinin canlandığı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Satılan makinaların yerine, teknolojisi daha yüksek yeni makineler alındı. Yeni nesil makinelerin üretim maliyetlerindeki düşüş, tekstili yeniden karlı bir sektör haline getirdi. Bu nedenle piyasa aktörleri, 2013’ün de tekstil sektörü için bir atılım yılı olacağı konusunda hem fikirler. Zira gerek teknoloji, gerekse tecrü-

14

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

be birikimi olarak sektör artık oturmuş vaziyette. Bununla beraber 2013 büyüme performansında başlıca etken, yurt içindeki gelişmelerin yanı sıra, küresel ekonomik beklentiler ve bölgedeki siyasi gelişmelerin izleyeceği yol olacak. Bundan sonrası için beklenti, Hükümet ve ekonomi yönetiminin üretime daha fazla destek olması, yatırım ve üretim odaklı politikalara daha fazla ağırlık verilmesi yönünde. Biz de Tekstil & Teknik Dergisi olarak, Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın 2013 yılı öngörülerini ve beklentilerini sizlerle paylaştık.


PANORAMA

MALKAN MAKİNE Malkan Makine Fabrika Müdürü Metin Kılıç Böylelikle tekstil ve konfeksiyon firmalarımız çok daha ucuza yapacakları makine ve teçhizat alımı yatırımları sayesinde daha düşük maliyetli üretim yapma ve fiyat avantajı sağlama imkanına kavuşacaklardır. Ayrıca ucuz işçiliğin olduğu bölgelerde tesis yatırımı ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla devlet destekleri sağlanarak, daha düşük maliyetli ama daha kaliteli üretim yapma şansına sahip olabiliriz. Makine üreticisi firmalarımız da müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre üretim yaparak sektöre destek olmalılar. Makine ve teçhizat alımında son yıllarda azalmaya başlayan dışa bağımlılığımızın daha da azaltılması elzemdir.”

Konfeksiyon sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “2013 yılının geçtiğimiz yıla oranla daha verimli geçeceği beklentisi içindeyiz. Ancak yıl sonuna doğru ekonomik çevrelerde sıklıkla dile getirilmeye başlanan, önümüzdeki yıl ABD ve Avrupa’da yeni bir kriz dalgasının görülebileceği endişesi Türkiye’de de firmaları temkinli olmaya itecek gibi görünüyor. İhracat yaptığımız Ukrayna, Polonya, Romanya gibi doğu Avrupa ülkelerinde 2009 krizinin negatif etkilerinin azalmaya başlaması ve AB fonları ile konfeksiyon firmalarının daha çok yatırım yapma planları bizim de özellikle bu bölgelerde aktif olacağımızı gösteriyor. Öte yandan çok yoğun ihracatımız olan Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerdeki tekstil sektörünün hareketliliğinin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.” Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “Mutlaka ama mutlaka tekstil üretiminde yerli makine kullanımını artırmalı, bunun için de yerli makine üreticileri daha fazla desteklenmelidir. Geçtiğimiz yıl yapılan “İkinci el makine ithalatında izne tabi ürünler” çalışması gibi koruyucu önlemler alınmalıdır.

16

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? “Tabi ki öncelikli hedef olan markalaşmadan taviz vermeden çalışmalara devam edilmeli. Uluslararası alanda pazar payını artırmanın ilk ve en önemli şartı budur. Bunun için de devlet destekleri ve teşviklerini daha çok kaliteyi artırıcı yatırımlara ve Ar-Ge faaliyetlerine kanalize etmek gerekiyor. Bu noktada firmalar son derece şeffaf ve dürüst olmalı, bin bir zorlukla oluşturulan teşvik finansmanı kaynaklarını amacı dışında harcayarak har vurup harman savurmamalıdır. Ayrıca sürdürülebilir bir rekabet için mutlaka maliyetlerimizi minimize etmeli, böylece ucuz Uzak Doğu mallarına karşı fiyat dezavantajına çok fazla düşülmemelidir. Bunun için de tasarrufa önem verilmeli, özellikle enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Hükümetin de var olan ve uygulanan destek ve teşviklere ilaveten yeni teşvik projeleri üretmesi, ilgili kurumlarını bu istikamette yönlendirmeye ve motive etmeye devam etmesi gerekir diye düşünüyoruz.” Ayrıca ilave etmek istediğiniz konu varsa ekleyebilirsiniz. “Sanayi kuruluşlarına geri ödeme şeklinde verilen devlet destek ve teşvikleri çok geç ödeniyor. Özellikle DTM ve KOSGEB kanalıyla aldığımız fuar ve pazar araştırma desteklerinin geri ödemeleri ayları değil yılları buluyor. Bizim gibi KOBİ’lerin büyük zorluklarla ve kendi öz kaynaklarından ayırarak yaptıkları harcamalara ilişkin ödeneklerin en geç 3 ay içerisinde tüm bürokratik işlemler tamamlanarak çıkarılması gerekiyor. Zira yurt dışında bir fuar katılımı ya da pazar araştırması için çok ciddi rakamlarla masraflar yapılıyor. KOBİ’lerimizi markalaşma yolunda ve uluslar arası sürdürülebilir rekabette desteklemek istiyorsak bu tür faaliyetlerin devamlı yapılabilmesini sağlamak ancak hızlı bir destek ödeme modeli ile mümkün olabilir.”


PANORAMA

ÇELİKHAN MAKİNE Reyhan Gök Konfeksiyon sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “Firmamız denim üretim sektöründeki firmalara finising makinaları üretmektedir. 2012 yılının ilk dönemi durgun geçmesine rağmen özellikle 2012 yılı son döneminde büyük birçok üreticimiz yeni fabrika kurulumlarıyla alakalı siparişler vermiştir. Bu da gösteriyor ki 2013 de üretim daha aktif çalışacak.” Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “Devletimizin neredeyse yok saydığı tekstil sektörünü yeniden değerlendirmesi ve ihracattaki payına, mevcut istihdamdaki oranlarına göre(ki bu oran destek alan bir çok sektöre göre çok daha iyidir.) yeni destekler açması gerek.Sektörde çalışan ya da çalışmayı düşünene kadınlara yönelik yeni eğitim ve desteklemeler bile bu konuda oldukça olumlu sonuçlar verecektir.”

Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? “Konfeksiyon artık merdiven altından çıkmıştır. Çok kaliteli çalışan firmalarımız var. Daha çok Ar-Ge çalışması ve daha çok reklam bu konuda ülkemizi çok daha iyi bir yere taşıyacaktır.” Sektör ve firma olarak 2012 yılı sizin için nasıl geçti. Konu ile ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz? “Sektörde nakit yok. Vadeler uzadı. Buna rağmen müşterinin düşündüğü modeli üretmesine yardım edecek makinalar sipariş aldı. Biz de her şeye rağmen mevcut üretimlerimiz devam ederken yeni modeller geliştirdik. Bu yeni ürünlerimiz genel olarak siparişle karşılandı. 2013’de her şey daha güzel olacak diye ümit ediyoruz.”

FORM DÜĞME Mustafa Oktay Konfeksiyon sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “2012 senesindeki çizginin devamı ve belki son 6 aylık periyodda daha hızlı bir büyüme olabilir.”

Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “İş gücü kalitesi meslek okullarının desteğiyle artırılması, iç piyasada yoğun rekabette birbirimizin boğazını sıkacağımıza, sektör olarak ihracat hedefli çalışıp belli ülkelere ortak stratejiler ile girerek ihracat pazarını artırmak” Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? “Yeni ürün geliştirmek, kolleksiyon yapmak, müşterilerin gerçekten ne istediğini doğru anlayarak etkili servis verebilmek.” Sektör ve firma olarak 2012 yılı sizin için nasıl geçti. Konu ile ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz? “2012 senesinde firmamız büyüdü, ilk 6 ay bizim için daha iyiydi ancak son 6 ay daha durgun geçti, sonuçta 2012 senesini bir önceki yıla oranla büyüyerek geçirdik.”

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

17


PANORAMA

Malkan Makine’nin 2012 bayi toplantısı ve umre çekilişi gerçekleşti Sanayi tipi ütü makineleri sektörünün lider firması Malkan, yıllık olağan bayi toplantısını 12 Şubat 2013 tarihinde genel merkez binasında gerçekleştirdi. Toplantıda İstanbul genelindeki tüm bayilerle gelecek planları ve 2013 hedefleri ile 2012 yılında gerçekleştirilen projelerini paylaştı. Bayi toplantısı öncesinde, Malkan Makine’nin fabrika binasında tüm Malkan çalışanları ve bayileri toplu halde öğle yemeğinde buluştu. Yemeğin ardından yapılan çekiliş ile 2 bayi ve 9 firma personeli, Malkan’ın artık geleneksel hale gelen umre seyahatine katılmaya hak kazandı. Kutsal topraklara kavuşmanın heyecanını yaşayan şanslı arkadaşlarını tüm çalışanlar büyük bir coşku ile tebrik ettiler. Daha sonra Showroom binasına geçen bayiler ve firma yönetimi 2012 yılı olağan bayi ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiler. Toplantıya başkanlık eden Genel Müdür Mustafa Alkan, Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Kütük ile Fabrika Müdürü Metin Kılıç tarafından tüm bayilerle 2012 yılı değerlendirmesi ve 2013 beklentileri ile yine 2013 yılındaki satış pazarlama hedef ve stratejileri paylaşıldı. Toplantıda konuşan Genel Müdür Mustafa Alkan, şirketin büyüme stratejileri ve güncel hedeflerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Global dünyada rekabete uyum sağlayarak Malkan’ın verimlilik düzeyini daima yüksek tut-

20

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

tuklarını söyleyen Alkan, “Ülkemizin dünya üzerindeki marka değeri, gücü ve istikrarlı yapısının devamlılığı, sanayimizin güçlü ve sürdürülebilir olmasıyla doğru orantılıdır. Bizler de Malkan olarak ülkemizin değerlerine değer katmak ve dünya üzerinde marka değerimizi artırmak için sizlerle beraber geliştirdiğimiz stratejilerle büyümeye devam edeceğiz” dedi. Merkez Ofis ve Pazarlama Müdürü Salim Kütük ise, bayilerin 2012 yılı performans düzeyleri ve şirketin 2013 yılı satış politikaları ile ilgili bilgiler verdi. Markalaşmanın bir sanat olduğuna dikkat çeken Salim Kütük, “Güçlü bir marka olabilmenin koşullarından birisi de güvendir. Bizler bunun bilinciyle satışlarımızda başarılı olabilmek için daima tüketici odaklı çalışmamızın gerektiğinin farkında olarak, sizlerle beraber güven içinde sağlam adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu. Piyasaların genel durumu ile Malkan’ın 2012 yılında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler veren Fabrika Müdürü Metin Kılıç ise, aynı zamanda Malkan Makine’nin ürün gamına kattığı yeni ürünleri, mevcut ürünlerde yapılan iyileştirme ve revizyonları bayilere aktararak bilgilenmelerini sağladı. Toplantı bayilerin firma yönetimine ilettiği müşteri görüşleri, strateji ve politika önerileri ile Malkan ürünleri hakkında dilek ve temennilerini dile getirmeleriyle sona erdi.


PANORAMA

Giyimde yeni projeler İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 6 yeni proje ile 20 milyar dolar ihracat hedefini yakalayacaklarını duyurdu. Sektörün yıldızını parlatacak pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Tanrıverdi, 2 yılda 4 milyar dolar ihracat artışı hedeflediklerini belirtti. Üretim, ihracat ve istihdamda pek çok ilke imza atarak Türk moda endüstrisine yön veren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), 2023 projeksiyonunda ilk aşama olarak belirlenen 20 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturacak projeleri uygulamaya soktu. İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği

22

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

basın toplantısında hazır giyimin son 25 yıl boyunca Türkiye ekonomisinin amiral gemisi olduğunu vurgulayarak, bu konumunu daha da güçlendirecek projelere start verdiklerini söyledi. İHKİB olarak IFW, İTKİB OSAP, Style Turkish, İMA gibi uzun soluklu projelerle taş üstüne taş koyduklarını belirten Tanrıverdi, hazır giyim ekonomisinden, moda ekonomisine


PANORAMA

içinde üretimde yüzde 6.4, istihdamda ise yüzde 14,3’lük paya sahibiz. Üretimde 450 bin kişiye iş veriyoruz. Yüzde 50’lik oran ile kadın istihdamında lideriz. Perakendeyle birlikte çalışan sayımız 1,5 milyonu geçti. Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Asya kıtasına kadar, her coğrafyada 195 ülkeye hazır giyim ürünü ihraç ediyoruz. Dünyanın en büyük 6’ıncı hazır giyim ihracatçısı konumundayız. Türkiye’de 24 sektör arasında mücevher ve savunma sanayinin ardından 18 dolar/kg ile en fazla katma değerli ürün ihraç eden ilk üç sektör arasındayız. AB ortalama ithal birim fiyatına göre yüzde 31 ve Çin’in birim fiyatına göre yüzde 40 daha yüksek fiyatla ürün satıyoruz. 2009 yılından 2012 yılına pazar payımız yüzde 12,4’ten yüzde 13,2’ye yükselttik.”

geçerek, global rekabette Türkiye’ye yeni bir kulvar açtıklarını ifade etti. Hikmet Tanrıverdi, 2023 için belirlenen 52 milyar dolarlık hazır giyim ihracatında psikolojik sınırlardan ilki olan 20 milyar doları yakalamak ve geleceği bugünden kurgulamak için üzerinde uzun zamandır çalıştıkları yerel ve global projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi. Bu kapsamda bilişim alt yapısından, yeni pazar alternatiflerine; eğitimli işgücünden teknoloji odaklı tasarım merkezine kadar pek çok çalışmayla sektöre yeni bir yön çizmek istediklerini anlatan Tanrıverdi, “Rekabet koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı günümüzde hazır giyim ekonomisinden yüksek katma değerli moda ekonomisine geçişi hızlandırmamız gerekiyordu. Bunun adımlarını attık” dedi. TÜRKİYE’NİN 3 KATI PERFORMANS SERGİLEDİK Öncesinde yaşanan krizler nedeniyle son derece zor geçmesi beklenen 2012’yi miktar bazında artışla 16.1 milyar dolar ihracat ile kapattıklarını hatırlatan İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, konuşmasında sektöre ilişkin şu bilgileri verdi: “2013 yılının Ocak ayında ise yüzde 14,6 oranında artış yakaladık ve 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Böylece daha yılın ilk ayında Türkiye’nin 3 katı bir performans ortaya koyduk. Şubat ayında da ihracatımız yükselmeye devam ediyor. Güncel sanayi üretim verilerine göre giyim eşyaları imalatı bir önceki yıla kıyasla Kasım’da yüzde 19,7, Aralık’ta ise yüzde 12,5 arttı. 2012’de 30 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Hazır giyim sektörü olarak, üretim ve istihdamda gıdadan sonra en büyük imalat sanayi koluyuz. İmalat sanayi

24

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

ÖNCÜ VE LİDER KİMLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ Gün geçtikçe artan markaları, trendlere uygun tasarım ve koleksiyonları ve yurtdışı perakendede güçlenen kimliğiyle Türkiye’nin hazır giyim üretiminden moda üretimine geçişi yaşadığını vurgulayan Tanrıverdi, ihracatta, yatırımda, istihdamda ve katma değerde öncü ve lider sektör olmaya devam edeceklerini anlattı. Hikmet Tanrıverdi, sektöre kabuk değişimi yaşatacak 4 ana başlık altında topladıkları projelerle ilgili ise şu bilgileri verdi: “Çalışmalarımızı, “Yeni Dönem Projeleri”, “Rekabette Yeni Fırsat: Şanlıurfa”, “Hedef Pazarlar” ve “Geleceğin Şifreleri: 3T” ana başlıkları altında topladık. HEDEF PAZARLARA ÇIKARMA... 2013’te hem geleneksel hem de geleceğin pazarlarında etkin bir şekilde sektörü tanıtmaya çalışacağız. Bu yıl ticaret heyeti programları düzenleyeceğimiz önemli duraklarımız arasında Nijerya, ABD ve Danimarka bulunuyor. Çin ve Japonya da özellikle ilgilendiğimiz ülkeler arasında yer alıyor.” YENİ DÖNEM PROJELERİMİZ; • Teknoloji Odaklı Tasarım Merkezi • Hazırgiyim Sektöründe Tasarım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi • Export-T, Uluslararası İhracat Yöneticileri Eğitimi • KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması • Katma Değer ve İstihdam Odaklı Belgeli İşgücü Seferberliği “KİBİS” Projesi’nden oluşuyor. • Global Rekabette Türkiye’nin Elini Güçlendiren İl: Şanlıurfa 1- Teknoloji Odaklı Tasarım Merkezi’ni, sektörümüz ile Nişantaşı’nda buluşturuyoruz. 10 yetenekli moda tasarımcısına ulusal ve uluslararası arenada marka kimliği kazandırıyoruz. Kolleksiyonlarını ParisWho is next ve Londra-On/Off fuarına taşıyoruz. 2- Hazırgiyim Sektöründe Tasarım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi”ne firmalar 3 yıl süre ile aktif katılım sağlayacak. Toplam bütçesi 700 bin dolar olan projeyi ilk olarak bayan giyim alanında başlatıyoruz. 15 bayan giyim üreticisi firma ile 10 tasarımcıyı kümelenme yaklaşımını


PANORAMA

esas alarak bir araya getiriyoruz. Dünya trendlerini takip etmeyi, tasarım gücü ile markalaşarak yeni pazarlara girmeyi ve ihracat gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. 3- Export-T, Uluslararası İhracat Yöneticileri Eğitimi Ekim 2013 de başlayacak. Proje, İspanya Tekstil Endüstrisi Federasyonu (ATEVAL) işbirliği ve 5 ülke (İspanya, İngiltere, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye)katılımı ile 2 yıl sürecek. Her ülkede hazır giyim sektörüne, uluslararası meslek standartlar ile uyumlu 20’şer Export-T ihracat yöneticisi kazandırılacak. 4-KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması projesi için sektörde üretim ve istihdam payı yüksek olan, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illeri pilot bölge olarak seçildi. Proje, Birleşmiş Milletler Ortaklığı ile BinYıl Kalkınma Hedefleri Fonu (MDG-F) tarafından 2 milyon 700 bin dolar bütçe ile finanse ediliyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Durum Raporu ile sektörde çalışma ve çevre koşulları sektör gündemine girdi. 5-Katma Değer Ve İstihdam Odaklı Belgeli İşgücü Seferberliği “Kibis Projesi” AB Finansman desteği ile başlatıldı. Projenin toplam bütçesi 267 bin Euro olarak belirlendi. İşgücü Seferberliği için; Mart 2013’de İHKİB Hazırgiyim Sertifikasyon Merkezini kuruyoruz. Eğitim ve belgeli işgücü istihdamı arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. 6-Global Rekabette Türkiye’nin Elini Güçlendiren İl: Şanlıurfa. Yeni Yatırım Teşvik Paketi ile 5. ve 6. bölgede birçok fırsat ve avantajlar sunuluyor. İHKİB olarak biz de ihracatçı üyelerimizin bu teşvik paketinden etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla, Şanlıurfa Hazır

Giyim Organize Sanayi Bölgesi (HOSAP) projesini yürütüyoruz. Yaklaşık 350-400 dönüm alanda 8-9 dönümlük yüzde 55 kapalı alan imkanı veren 36 parsel hazırlandı. Bunu sektörümüzün kullanımına açacağız. Proje global rekabette maliyet baskısı nedeniyle fiyat tutturamayan sektörümüzün elini güçlendirecek. GELECEĞİN ŞİFRELERİ “3T” Hikmet Tanrıverdi, geleceğin şifreleri olarak değerlendirilen 3T (Tanıtım, Trend, Tasarım) kapsamında sürdürülen çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi: Tanıtım başlığı altında sürdürülen GLOBAL CONNECTION ile 2013’te, Moskova’da CPM Fuarı’nın yapıldığı dönemde Komsomolskaya Pravda ve Kommersant Gazetesi; Londra Moda Haftası’nda The Daily Telegraph; Almanya’da Berlin Moda Haftası ve Bread and Butter Fuarı sürecinde Die Welt Gazetesi ile yayınlanacak eklerle yaklaşık 6 milyon okuyucuya Türk moda endüstrisini anlatacağız. 2014 ve 2015 yıllarında da benzer çalışmalar devam edecek. “Made in Turkey” algısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Trend, Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve Nelly Rodi, Promostyle, Style Sight, Modpie Dizayn gibi uluslararası “trend firmalarının” yer aldığı seminerler ile firmalarımızın moda algısını güçlendiriyoruz. Burada hedefimiz trend belirleyici ülke olmak. Tasarım’da ise yukarıda paylaştığım Mayıs 2013’te Nişantaşı’nda faaliyete geçecek Teknoloji Odaklı Tasarım Merkezi önemli yer tutacak. Burada tasarımın üretimin önüne geçtiği günümüzde bu sürece iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamayı hedefliyoruz.”

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

25


PANORAMA

Benteks A.Ş ve Groz-Beckert’ten bayilerine ödül Benteks ve Groz-Beckert işbirliği ile 15 Şubat tarihinde İstanbul Holiday Inn Hotel’de düzenlenen etkinlikte Benteks, bayilerini ödüllendirdi. Bu yıl ilk defa düzenlenen etkinliğe, Benteks’ten bir yıl içerisinde 250 bin adet ve üzeri Konfeksiyon iğnesi alımı yapan bayiler katıldı. Bu katagoride yer alan 38 bayi arasında yapılan çekilişle ödüller sahiplerini buldu. Yemekte kısa bir konuşma yapan Groz-Beckert Satış Müdürü Mr. Ottmar Hailfinger, böyle bir etkinlikte

26

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

yer alan firmalara teşekkür etti. Hailfinger, ayrıca toplantının temasına uygun olarak teknik bilgiler vermeden, katılımcıların bu günün tadını çıkarmasını istedi. Benteks A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mark Benmayor ise, bu yıl ilk defa düzenlemiş oldukları bu etkinliğin gelecek yıllarda da devam ederek geleneksel hale geleceğini dile getirdi. Groz-Beckert iğnelerinin fiyat-verimlilik açısından en uygun iğne olduğunu belirten Benmayor, dünyanın en iyi iğnesi olabilmenin arkasında yatan gerçeğin yapılan Ar-Ge çalışmaları olduğunu söyledi. Konuşmalardan sonra yapılan çekilişle birinciliği Uçar Tekstil Mak. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti , ikinciliği ZMK İplik Mak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., üçüncülüğü ise Do-Bi İplik Konf. Mak. San. Tic. A.Ş. aldı. Çekilişle birinci olan Uçar Tekstil Mak. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti gidiş dönüş uçak biletleri ve transferler dahil Antalya Rixos Belek Premium Oteli’nde çift kişilik bir hafta konaklama, ikinci ZMK İplik Mak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. gidiş dönüş uçak biletleri ve transferler dahil Antalya Rixos Tekirova Oteli’nde çift kişilik bir hafta konaklama, Üçüncü Do-Bi İplik Konf. Mak. San. Tic. A.Ş. bir adet Toshiba marka dizüstü bilgisayar hediyelerinin sahipleri oldular. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Benteks yetkilileri, gelen misafirlerle birebir ilgilendiler.


PANORAMA

TETAŞ GAZİANTEP PENTEX’13 Tetaş, Gaziantep bayisi Ergünay Makine ile birlikte; Gaziantep Sanayi Odası, TÜMSİAD Gaziantep Şubesi ve PENKON’un (Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği ) destekleriyle AKORT

28

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Fuarcılık tarafından 21-24 Şubat 2013 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nda yeni teknoloji ürünlerini tüm katılımcılara tanıttı. İkincisi düzenlenen PENTEX Fuarının açılışını, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Şahin yaptı. Fuarda özellikle Dış Bölgelerden; Adıyaman, Mardin, Batman, Diyarbakır, Mersin, Adana ile Suriye ve Irak Bölgelerinden ziyaretçiler vardı. PENTEX Gaziantep Fuarı, Antepli üreticiler için markalaşma adına çok önemliydi. Bu fuarda Tesan Cutter Makinesine çok yoğun bir ilgi vardı. Ayrıca PEGASUS Markasının Otomatik Kıstırmalı ve Otomatik Lastik Overloğu verimliliyilkteki avantajlarından dolayı büyük ilgi gördü. Lok Makinesi ve Zebra Makinesi ise Antepli üreticilerin Yeni Teknoloji olarak ilgisini çekti. Zoje ve Joyee Grubu ise ekonomik grubu makineler olarak tercih edildi.


PANORAMA

“Türkiye uçuyor ödülleri” sahiplerini buldu Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ‘’Ulusal Ekonomiye Katkı Onur Ödülü’’ aldı. Bu sene beşinci yılını kutlayan Anadolujet, ‘’Türkiye Uçuyor Buluşmaları’’ toplantıları kapsamında gittiği her kentte ülke ekonomisinin büyümesine destek verenlere ‘’Türkiye Uçuyor Ödülleri’’ ile teşekkür ediyor. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, reklam ve iletişim, ihracata katkı, ulusal ekonomiye katkı kategorilerinde, üstün performans gösteren şirketler ile iş dünyası temsilcilerine ödülleri dağıtıldı. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Holding’in vergi, ciro, yatırım ve istihdamları açısından sağladığı katkılardan dolayı ‘’2012 Ulusal Ekonomiye Katkı Onur Ödülü’’ne layık görüldü. THY Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Soner Akkurt, Abdulkadir Konukoğlu adına ödülünü, Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Adil Sani Konukoğlu’na sundu.

30

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

Kazakla tasarruf edelim

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, aile ve ülke bütçesinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetini düşürmek için yeni bir proje başlattı. Enerji Bakanlığı’nın desteğinde İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB), Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği (BATİAD) ile Bayrampaşa Belediyesi’nin

32

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

birlikte hayata geçirdiği “Kazak giyelim yüzde 20 tasarruf edelim” isimli projeyle, vatandaşlar kalın giymeye özendirilerek, enerji kullanımında yüzde 20 tasarruf yapılması hedefleniyor. Türkiye’de enerji tasarrufuna dikkat çekmek için ev ve iş yerlerinde kazak giyerek bir yılda 2 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğine dikkat çeken Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş Adamları


PANORAMA

İHKİB Başkanı Tanrıverdi, ‘’Kış aylarında kazak gibi kalın ürünler giyerek elde edilecek 2 derecelik ısı değişimi ile Türkiye’nin bütçesinden 2 milyar doların buharlaşmasını engellemiş olacağız’’ dedi.

Derneği (BATİAD) dünyanın en büyük kazağını üretti. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren kazak, Bayrampaşa Belediyesi’nin binasına asıldı. Kazağın tanıtımına katılan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, en büyük kazağın aynısını giydi. Bir ayda tamamlanan kazağın imalatı için 45 kişi mesai harcadı. 45 metre genişliğinde, 18 metre enindeki kazak vinç yardımıyla Bayrampaşa Belediyesi’nin binasına asıldı. İngiltere’den gelen Guinness hakemi kazağın ölçümünü yaparak dünya rekorunu onayladı. Dünyanın en büyük kazağının tanıtım lansmanına AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazağın üretim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Bağış, dünyanın en büyük kazağının motifleriyle yapılmış kazağı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner ile birlikte giydi. Kazağı Bayrampaşa’da örerek, vatandaşları enerji tasarrufuna çağırdıklarını ifade eden Başkan Aydıner,“Cari açığı beraber düşürelim. Kazak giydikten sonra kombilerin iki derece kısılması sonucunda cari açık 2 milyar dolar aşağı inecektir. Kazak burada bir simge” dedi. Kazağın imalatının 30 günde tamamlandığına dikkat çeken BATİAD Başkanı Doğan Bakırcı, dünyanın en büyük kazağının yapılmasıyla amaçlananın enerji tasarrufuna dikkat çekmek olduğunu vurguladı. “KENDİ BAŞINIZA KAZAK ÖRMEYİN” Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, krizden çıkış konusunda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ilham kaynağı olabileceğini net bir şekilde gösterdiklerini belirterek, “Guinness

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

33


PANORAMA

Rekorlar Kitabı’na girebilecek kadar uzun Avrupa Birliği süreci yürüttük ama mutlu sona kavuşmanın vakti geldi” dedi. Bağış, “Dünyanın en büyük kazağı Türkiye’yi ısıtacak” sloganıyla hayata geçirilen ve enerji tasarrufuna dikkati çekmeyi amaçlayan etkinlikte konuşan Egemen Bağış, dünyaya Bayrampaşa’dan çok önemli bir mesaj verdiklerini belirterek, doğaya sahip çıkmanın anlamlı olduğunu belirtti. Bayrampaşa’yı ve BATİAD’ı Türkiye’ye duyarlılık kazandırdığı için kutlayan Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: “11 yıldır, bu kazağı ören kardeşlerimizin kararlılığını sergiledik ve Türkiye’nin her karışını ilmek ilmek dokuduk. Bugün, hamdolsun Türkiye 2002 ile kıyaslandığında çok daha güçlü, çok daha demokratik, çok daha şeffaf, çok daha saygın bir ülke. Kimileri, Türkiye’nin bu kazanımlarından rahatsız olabilirler, kimileri Türkiye’nin zenginleşmesinden, kalkınmasından rahatsız olabilirler. Tabularını tarihe gömmesinden rahatsız olabilirler ama onlara verdiğimiz rahatsızlık için özür dileyecek değiliz.” PARİS’E REKOR KIRAN BAYRAMPAŞA’DAN GİTTİ Egemen Bağış, “Türkiye’nin AB sürecinde sorun çıkaranlara, engel çıkaranlara bu kazak ile mesaj veriyoruz. Kendi başınıza kazak örmeyin, Türkiye’ye kazağı ters giydirmeye kalkmayın, çünkü onun mutlu sona kavuşmasının vakti geldi” diye konuştu. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, 45 kişinin 30 günde tamamladığı 45 metre genişliğinde, 18 metre enindeki kazağın Bayrampaşa Belediye binasına giydirildiğini anlatan Bağış, “Krizden çıkış konusunda AB’ye ilham kaynağı olabileceğimizi net bir şekilde gösteriyoruz ve çağrıda bulunmak istiyorum, Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilecek kadar uzun AB süreci yürüttük” dedi. Etkinliğin ardından AB sürecinde yeni fasılların açılması için Paris’e gideceğini be-

34

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

lirten Bağış, Paris’e rekor kıran Bayrampaşa’dan gitmenin ayrı bir anlamı olduğunu dile getirdi. “9 BİN 950 METRE İP KULLANILDI” Kanada’da kutlanan ‘Dünya Kazak Giyme Günü’nü Türkiye’de de kutlamaya çalıştıklarını belirten BATİAD Başkanı Doğan Bakırcı, “Kazağımız, 18 metre eninde 46 metre uzunluğunda. Kazağın imali için 9 bin 950 metre ve 500 kilogramağırlığında iplik harcandı. Kazak giydikten sonra kombilerin iki derece kısılması sonucunda 2 milyar dolar tasarruf sağlanabilir. Böylece Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkı sağlamış olur. Buradan sesleniyorum, bu rekoru kırmaya niyetlenen olursa da, daha büyüğünü tekrar yapacağımızı da ilan ediyorum” ifadelerini kullandı. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren kazağın bir benzerini giyen Egemen Bağış ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, BATİAD Başkanı Doğan Bakırcı ve kazağı üreten Çulteks Firması Yöneticisi Osman Palas hatıra fotoğrafı çektirdi. İngiltere’den gelen Guinness Hakemi tarafından ölçülen kazağın, Peru’nun elinde olan “Dünyanın en büyük kazağı” rekorunu kırdığı belirtildi. DÜNYANIN EN BÜYÜK KAZAĞINA BÜYÜK İLGİ BATİAD’ın ürettiği ve Guinness hakeminin onayladığı, dünyanın en büyük kazağının tanıtım programı Bayrampaşa Belediyesi hizmet binası önündeki Atatürk Parkı’nda yapıldı. Programda, konuklara ilk olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran kazağın üretim serüveninin anlatıldığı bir video izletildi. Vatandaşların ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programın sunuculuğunu, Korhan Abay ile Deniz Akkaya birlikte yaptılar. Şenay Akay, Şebnem Schaefer ve Ece Gürsel gibi ünlü isimlerin de podyuma çıktığı defilenin finalinde, trikodan yapılmış gelinlik ve damatlık modelleri de tanıtıldı.


PANORAMA

Modanın zirvesine düğüm attı Dünyanın doğal düğme üretimindeki lider firması Form Düğme, modanın başkenti Paris’te düzenlenen, dünya modasına yön veren aktörlerin katıldığı Modamont Fuarı’nda eşsiz tasarımlarını dünyaya tanıtarak, Türk aksesuar sektörünü başarıyla temsil etti. Birbirinden farklı ülke ve bölgeden almış olduğu yüzde yüz doğal malzemelerle farklı tasarımlara imza atan Form Düğme, 12 Şubat – 14 Şubat tarihleri arasında Paris’te Premier Vision içerisinde düzenlenen Modamont Uluslararası Moda ve Tekstil Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı. Form Düğme Kurucu Ortağı Mustafa Oktay, Türk aksesuar sektörü adına modanın başkentindeki bu en prestijli fuara katılmanın heyecanını yaşadıklarını söylüyor. Dünyadaki moda devlerinin görücüye çıktığı Modamont Fuarı’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için sıkıca hazırlandıklarını belirtiyor. Uluslararası kumaş ve aksesuar markalarını bir araya getiren Modamont Moda ve Tekstil Fuarı’na katılabilmenin her firma için

36

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

çok kolay olmadığına değinen Oktay, katılım öncesi süreci şu şekilde değerlendirdi. “1996 yılında giriş yaptığımız düğme sektöründe, iç piyasada tekstil firmalarının talebini hızlı servis kalitemizle karşılayarak, büyüdük. 2011 yılında dünyanın en büyük düğme fabrikalarından biri olan Bottonoficio Fossanese’yi satın alarak Avrupa markalarının dikkatini çektik. 2013 yılı hedeflerimiz arasında Avrupa’daki önemli fuarlara katılmakta yer alıyordu. Modamont gibi önemli fuara katılmak için pek çok denetimden geçmeniz gerekiyor. Fuara bağlı bir komite üretim tesislerimizi ve tasarlamış olduğumuz kaliteli ve doğal ürünleri değerlendirerek bu önemli organizasyona katılmamıza onay verdi. Bu fuara katılarak hedeflerimizden birini daha gerçekleştirmiş olduk.” Modamont Fuarı’nın yeni nihai alıcı markalara ve iş ortaklarına ulaşma açısından önemli bir anahtar olduğunu belirten Oktay, Form Düğme olarak fuardaki yıldızlarının eti için kesilen hayvanların boynuzundan üretilen kemik ve boynuz düğme olduğunu vurguladı. Dünyanın moda trendleri ve moda tasarımcılarının gelecek sezonlara yönelik eğilimlerini belirleyici rol üstlenen fuar, yeni iş olanakları ve ortak koleksiyonların üretilmesinde de sektöre önemli katkılar sağlıyor. Firma standlarının yanısıra moda ve trend bilgi bölümlerinin de bulunduğu fuar tüm tekstil ve moda sektöründen yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçilerin yüzde 80’inin Fransa dışından geldiği fuara katılmak için firmalarda tasarım gücü ve modern teknolojiye sahip olma kriterleri aranıyor. Her yıl Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenlenen fuara İtalya, İngiltere, Japonya, Çin ve Rusya başta olmak üzere dünyanın yüz ülkesinden 683 firma katıldı.


PANORAMA

2013 FEMMY ödülü Lenzing’in İç çamaşırı üretimi dalında Lenzing ABD’de gurur gecesi yaşadı. Dünyada olduğu gibi, Türk tekstil sektöründe’de önemli bir pazara sahip olan dünya lideri tekstil elyafı üreticisi Lenzing, iç çamaşırı branşında dünyaca ünlü çatı kuruluş Underfashion Club FEMMY 2013 ödülünü New York FEMMY 2013 galasında aldı. Selüloz elyafında dünya lideri olan Lenzing, Underfashion Club tarafından tedarik kategorisinde FEMMY Ödülüne layık görüldü. Ödülü, New York’da düzenlenen FEMMY 2013 gala gecesinde dünya lideri kuruluş adına Lenzing’in tekstil elyafında Küresel Pazarlama Müdürü olan Andreas Dorner aldı. Her yıl gerçekleşen FEMMY Ödülleri galasında iç çamaşırı branşında dünyanın önemli ve önde gelen çatı kuruluşu

38

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Underfashion Club endüstrinin 5 kategoride lider şirketlerini, kişilerini ödüllendirmenin yanı sıra, Underfashion Club eğitim programları içi fon oluşmasını sağlıyor. Bu yıl ödüle layık görülenler: • tedarik/sunumda: Lenzing Tekstil Elyafı • perakendecilikte: Bloomingdale’s • üretimde: Cosabella • yenilikte: Hautelook • hayatın içinde: Josie Natori. Lenzing’in yüksek yetkinliği olan birçok unsuru sektördeki branşa getirdiğine değinen Komar Layering’in başkanı ve FEMMY seçim komitesinin üyesi Mark Sandler, Lenzing’in yenilikçi elyafı müşterilerin arzuladığı lüks, modaya uygun, rahat ve etkileyici iç çamaşırını yaratmakta sektöre yardımcı olduğuna, özel ve özenli tedarikçi olan Lenzing’in son derece iddialı endüstrimizde yüksek standart-


PANORAMA

ları tutturduğuna da değinerek, Lenzing’in, yıllardır verdiği mükemmel servisten dolayı ödüllendirmenin kendileri için büyük bir zevk olduğunu belirtti. Konuşmasına “Olağanüstü iç çamaşırları için üreticilerin, toptancıların ve perakendecilerinde tercihi olan, eşsiz ve estetik elyafı sunmak bizim önemli bir yatırımımızdır’’ sözleri ile başlayan Lenzing Küresel Pazarlama Müdürü Andreas Dorner. ‘’Burada, Amerika’da ve tüm dünyadaki çalışma arkadaşlarımız adına FEMMY 2013 ödülünü almak bana son derece gurur vermektedir’’ dedi. Lenzing’in ürün yelpazesinden Lenzing Modal®, TENCEL®, MicroModal® ve birçok değişik elyaftan oluşmakta, doğal yumuşaklığı, renk yoğunluğu, nem yönetimi, cilt dostu oluşu ve birçok farklı özellikleri ile tanınmakta. Bunun ötesinde Lenzing, çevresel açıdan kabul edilebilir üretimi ile zirvede yer almakta, sadece işlevsellik ve güzellik ile değil, aynı zamanda sürdürülebilirliği ile de kendini kanıtlamıştır. VİNÇOTTE, DİN CERTCO, ABD BPİ gibi dünya çapında bir çok kompostlama sertifikaları sahibi TENCEL®, % 100 kompostlama özelliğine sahip. Biyolojik olarak parçalanabilir özelliği olan Öko maddeden oluşan TENCEL®, atıldığında doğa dostu olarak % 100 gübreye dönüşür, doğadan gelip, doğaya döner. Türkiye’de de önemli bir pazara sahip olan LENZİNG bu sene de İstanbul CNR’de 13 -15 Mart tarihlerinde Texbridge fuarında yerini alacak, ürünü TENCEL® Denim’i tekstil sektörünle buluşturacak.

LENZİNG’İN TÜRK SPOR GİYİM PAZARINDAN BEKLENTİSİ ARTIYOR Bu senenin başında gerçekleşen tüm uluslararası spor fuarlarında, elyaf üreticisi olan Lenzing, tamamıyla ‘’iyi hissettiren elyaf’’ teması üzerinde durdu. Fonksiyonel giysilerde en önemli unsur, doğru tekstil elyafının seçimidir. Selülozik bir elyaf olan TENCEL®, yüksek nem emme kapasitesi ve pürüzsüz lif yapısı sayesinde ciltteki tahrişi önleyerek, spor giyiminde rahat giyim konforunu sağlamakta. TENCEL® lifine talep sürekli artmaktadır. Avusturyalı elyaf üreticisi, Türk pazarındaki talepte de önemli bir artış beklemektedir. Güncel verilere göre Lenzing % 40 pazar payı ile Türk tekstil sektörünün en önemli elyaf (TENCEL®, Lenzing Modal ®, Lenzing Viscose ®) tedarikçisidir. Şirket gelecek yıllarda da pazar payını giderek arttıracaktır. İYİ HİSSETME KONSEPTİ Günlük hayatta yaşadığımız stres ve günün hızlı tempolu yaşantısı sağlığımızı etkilemektedir. Vücudu dinlendirmek ve canlandırmak için gerekli olan zaman, hayatımızın çok değerli bir parçası haline gelmiştir. TENCEL®, bütünsel sağlık konsepti ile yaşamı dengeler. TENCEL® ile üretilen tekstil ürünleri insanın rahat hissetmesini sağlar. Cilde hassas ve aynı zamanda çevre dostu olan

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

39


PANORAMA

bu lif, rahatlamaya katkı sağlamaktadır. Özel kozmetik lifi olan TENCEL® C, okyanusal cilt bakım kompleksi ile insana kendini iyi hissettirir. DOĞA İLE UYUM TENCEL®, doğa ile uyum sağlayan fonksiyonel bir liftir. Ham maddesi ağaç olduğu için botanik kökenlidir. Elyaf üretimi, kapalı üretim süreci sayesinde doğa dostudur. Bu sebepten dolayı TENCEL® üretimi, çevreye ve insana saygılıdır. TENCEL®, doğal fonksiyonel bir lif olarak da bilinir. Nem emme oranı oldukça yüksektir ve cilde duyarlıdır. TENCEL® pamuğa göre %50 daha fazla nem çeker ve pürüzsüz lif yapısı sayesinde cilt tahrişini doğal bir şekilde önler. Ağaçtan elyafa. TENCEL® doğadan gelir ve fotosentezi kullanır. Fotosentez, ezelden beri doğanın en önemli

40

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

mekanizmasıdır ve tüm yaşamın temelini oluşturur. Rahatlamayı elyafın doğal nem içeriği sağlar. Sürtünmeden dolayı tekstil ürünleri statik elektriklenir. Tekstil ürünlerdeki elektriklenmeyi, elyafın içindeki nem oranı belirler. Nem bir paratoner gibi davranır ve yüklenmeyi önler. TENCEL® de nem oranı yaklaşık %13 iken, polyesterde bu oran %1 dir. TENCEL® den üretilmiş spor kıyafetleri ile spor yapmak kelimenin tam anlamıyla ‘’rahatlama’’ sağlar. Cilt, insanın en büyük organıdır. Dengeli bir cilt sağlıklı ve güzeldir. Özellikle tekstil kozmetiği için geliştirilen TENCEL® C, okyanusal cilt bakım kompleksi (Kitosan) ile sağlıklı bir cilt sağlamaktadır. Özel bir elyaf olan TENCEL® C, cildin günlük nem kaybını hafifletir ve cilt sağlığını destekler. Wellness tekstili ürünlerinde TENCEL® C kullanıldığı zaman insan kendini iyi hisseder.


PANORAMA

İpekiş yeni koleksiyonunu Paris’te tanıttı

42

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

Dünya moda devlerinin tercihi İpekiş, 12-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Paris Premiere Vision Tekstil Fuarı’na katıldı. Kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken İpekiş, Ultimate Collection adlı yeni koleksiyonunun dünya tanıtımını gerçekleştirdi. İpekiş, uzun yıllardır katılımcı olarak ünlü moda markaları ve sektör profesyonelleriyle bir araya geldiği dış giyimlik kumaş moda fuarı Paris Premier Vision’da bir kez daha boy gösterdi. Moda tasarımcılarının gelecek sezonlardaki eğilimlerini ve dünyanın moda trendlerini belirleyici role sahip olan fuarda, İpekiş’in yeni ilkbahar-yaz koleksiyonu da görücüye çıktı. ULTIMATE COLLECTION Dünya hazır giyim modasını ve trendlerini yakından takip eden ve bu trendlere uygun yenilikçi ürünleri müşterilerine sunan İpekiş, fuarda yeni koleksiyonu olan Ultimate Collection’ın dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Aynı zamanda Woolmark Lisanslı üyesi ve Cool Wool kumaş üreticisi olan İpekiş’in özellikle en ince Avustalya Merino yünü, kaşmir ve ipek kullandığı; serinlik, hafiflik, akıcılık gibi özellikleriyle de öne çıkan kumaş koleksiyonunun dünya moda devlerinden yoğun ilgi gördü.

İpekiş Genel Müdürü Aşkın Kandil “Premiere Vision, dünya modasının nabzının attığı bir fuar olmanın yanı sıra sektör profesyonellerinin de buluşma noktası. Trendlerin belirlenmesinde önemli bir rehber olan fuarda yeni koleksiyonumuzu modanın önde gelenlerinin beğenisine sunma fırsatı yakaladık. Geçtiğimiz Eylül ayında katıldığımız fuardan da başta Moschino, Versace, Dolce& Gabbana ve Armani olmak üzere ünlü moda markalarından yoğun ilgi gördük ve son derece olumlu sonuçlarla döndük. Ar-Ge ve Ür-Ge’ye ciddi yatırım yapan İpekiş olarak dünya moda trendlerinde söz sahibi olmaya başladığımızı görüyor ve bundan hem markamız hem de Türkiye adına gurur duyuyoruz” dedi.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

43


PANORAMA

Akbarkod 2013’e yeniliklerle girdi Barkod ve etiket alanında sektörün önde gelen firmalarından biri olan Akbarkod Etiket Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, donanım ürünleri ve sarf malzemelerinin yanı sıra, piyasaya sunduğu yeni yazılımla, ürün takibi ve satışta müşterilerine avantajlı bir seçenek sunmaya başladı. Bu yazılımla birlikte depo stok takibi, mağaza satış yönetimi ve üretim takip programları hazırlayabilen firma, dünyanın sayılı firmalarından Emax Label Solutions ‘ın bayiliğini alarak yapışkanlı ve yapışkansız özel etiketlik malzemelerde konumunu güçlendirdi.

“BAŞARI YENİLİKTEN GEÇER” Önümüzdeki süreçte yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Akbarkod Ltd. Genel Müdürü İsmail Ali Şahin, son döneme ilişkin faaliyetleri ve yatırımları hakkında dergimize şunları söyledi: “Akbarkod olarak bugüne kadar başta tekstil ve konfeksiyon olmak üzere birçok sektör bizi donanım ürünleri ve sarf malzemeleri alanındaki hizmetlerimizle tanıdı. Her işte olduğu gibi, barkod alanında da başarı yenilikten geçiyor. Biz de bunu dikkate alarak yazılım alanındaki hizmetlerimizi

Akbarkod Genel Müdürü İsmail Ali Şahin

44

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

genişletmeye karar verdik. Bundan sonra müşterilerimize, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda profesyonel yazılım hizmeti de vereceğiz. Yeni yazılım hizmetimizle birlikte barkodlu depo stok takibi, mağaza satış yönetimi ve üretim takip programları kurulumu gerçekleştiriyoruz.” “GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ” Yazılım hizmetinin yanı sıra, ürün yelpazelerini de genişlettiklerini vurgulayan İsmail Ali Şahin konuşmasına şöyle devam etti: “Firma olarak hizmet verdiğimiz her alanda sektöre en iyi seçeneği sunmak amacındayız. Kısa süre önce dünyanın öncü firmalarından Emax Label Solutions’un bayiliğini de aldık. Böylece yapışkanlı ve yapışkansız özel etiketlik malzemelerde sektördeki konumumuzu güçlendirdik. Baskılı ve baskısız stickerlarda müşteriye özel üretimini sürdüren Akbarkod, Japon akmaz, tyvek ve nonwoven gibi kumaşlar da tedarik ediyor. Firmamız, ürün yelpzesinde barkod yazıcı ve el terminallerine de yer veriyor. Üretiminde Ekoteks onaylı malzemeler kullanan şirketimiz, tüm hizmetlerini ISO 9001:2008 sertifikası güvencesiyle sunuyor. Ürün ve hizmetlerimiz hazır giyimin yanı sıra, ayakkabı, kimya, medikal, kozmetik, perakende sektörlerinde tercih ediliyor.” “KAPASİTE ARTIRIMI” Son yıllarda tekstil ve konfeksiyonda işlerin iyi olduğunu kaydeden İsmail Ali Şahin, ileriye yönelik hedefleri hakkında ise şöyle konuştu: “Firma

46

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

olarak yeniliğe büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de müşterilerimize farklı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Artan talepler doğrultusunda daha geniş bir tesise taşınarak, kapasite artırmak planlarımız arasında yer alıyor. Tüm bu yenilikleri tanıtım çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılarak sektöre duyuracağız.” YENİ YILDA AKBARKOD Kuruluş safhasında; donanım, sarf malzemeleri ve teknik servis hizmetinin yanı sıra bu yıl müşterilerine, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda profesyonel yazılım hizmeti de verdiklerini dile getiren Şahin, “Gelişen teknolojiyle birlikte, rekabetin maksimum seviyeye çıktığı, karlılığın minimuma indiği günümüzde, biz hem kendi firmamızdaki, hem de müşterilerimizdeki operasyonel maliyetleri düşürecek çözümler sunmayı amaçlamaktayız. Bununla birlikte, müşterilerimizin hizmetine katma değeri yüksek ürünler katabilmek için, yapışkanlı ve yapışkansız özel etiketlik malzemeler üretiminde, dünyanın sayılı firmalarından EMAX L ABEL SOLUTIONS‘ın bayiliğini aldık. Günümüzde Ekoteks belgeli ürünlerin önemi arttığından, ürün gamımızı bu yönde çoğalttık. Akbarkod olarak biz, müşteri politikasında sürekliliği esas alıyoruz. Bu doğrultuda, marka tescil belgemizi (AKBARKOD) ve Kalite Yönetim Belgemizi (ISO 9001:2008) aldık. Akbarkod olarak, kalitenin tesadüfi olmadığının bilinciyle hizmetimizi, iyi ürün, iyi hizmet ve uygun fiyat politikası ile sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.


PANORAMA

Türkiye’nin ekonomik çekiciliği artıyor

DHL’nin yaptırdığı Global Connectedness Index 2012 araştırması 144 ülkenin dünya ile ticari, finansal, teknoloji ve insan gücü kriterleri açısından bağlantılarını ve buna bağlı olarak küreselleşme açısından fırsat ve zorlukları gözler önüne serdi. Araştırmada değinilen görüşlerden biri de BRIC ( Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerindeki artan maliyetler ve yavaşlayan büyüme nedeni ile gözlerin MIST ( Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye ) ülkelerine çevrildiği idi. DHL tarafından Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Global Connectedness Index 2012 Araştırmasının ortaya koyduğu en can alıcı sonuçlardan biri dünyanın 2007 yılına oranla daha az küresel olduğu. Bu sonuç özellikle yaşanan son küresel ekonomik kriz ardından ülkeler arasındaki ticaret, yatırım, teknoloji ve insan gücü ilişkilerinin beklenenin aksine artmadığını yani azaldığını gösteriyor. Bu dört eksende uluslararası ilişkiler, küresel seviyeden daha fazla bölgesel düzeyde artış gösteriyor. Bu anlamda dünyadaki diğer ülkeler ile arasındaki ilişkilerin en gelişmiş olduğu bölge Avrupa bölgesi. Ayrıca araştırma dünyanın ekonomik merkezinin 1980’lerde Atlantik’ten Türkiye’ye kaydığını, 2008 yılına kadar burada kaldığını ve 2050 yılına yaklaşırken merkezin ÇinHindistan sınırına yaklaşacağını öngörüyor. TÜRKİYE VE MEKSİKA’NIN ÇEKİCİLİĞİ ARTIYOR Araştırmada ülkelerin dünya ile ilişkilerinin artmasının küresel ekonomik büyümeyi hızlandıracağı üzerinde durulurken, bu büyümeyi sağlayacak ülkeler arasında Türkiye ve Meksika öne çıkıyor. Araştırmanın fırsatlar ve olası zorluklar bölümünde Goldman Sachs’ın deneyimli ekonomisti Jim O’Neill dikkatlerin BRIC ül-

48

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

keleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’de yavaşlayan büyüme ve artan maliyetler nedeni ile MIST ülkeleri olarak adlandırılan Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye’ye kaydığını ifade ediyor. Aynı zamanda O’Neill bu ülkeler arasında da en yüksek potansiyele sahip olan ülkelerin Türkiye ve Meksika olduğunun da altını çiziyor. Araştırmaya göre Türkiye’nin 2005-2009 yılları arasında yükselen bir grafik sergileyen küresel bağlantıları, son iki yıldır da istikrarlı bir çizgiye sahip. Bu yılın Global Connectednes Index 2012 sonuçlarına göre Türkiye, genel sıralamada 56. sırada yer alıyor. Sıralamaya göre Türkiye, Rusya ( 68.sıra), Meksika (84.sıra), Çin (74.sıra)’i geçti. İHRACAT, İTHALAT VE SEKTÖRLER BAZINDA TÜRKİYE Türkiye’nin temel ihracat pazarları yüzdelik oranlarına göre şöyle sıralanıyor: Almanya (%11), Irak (%6), Birleşik Krallık (%6), İtalya (%6), Fransa (%5), Rusya (%5), ABD (%4), İspanya (%3), Birleşik Arap Emirlikleri (%3), İran (%3). En çok ihraç edilen ürünlerse konfeksiyon, gıda, tekstil, madeni ürünler, nakliye ekipmanları. 2011’de Türkiye gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)’sının yalnızca yüzde 17’si oranında ürün ve yüzde 5’i oranında hizmet ihraç etti. Bilişim alanında internet bant genişliği sıralamasında ülkemiz 41. sırada yer alıyor. Yapılan uluslararası görüşmelerde kişi başına düşen dakika bazında ülkeler arasında 95. sıradayız. Tüm ülkeler arasında, yurtdışında yaşayan nüfus, yani dışarıya verilen göç sıralamasında 82. ülke olurken, gelen ve giden turist rakamlarına bakıldığında sıralamada 58. sırada yer alıyoruz.


PANORAMA

Messe Frankfurt, tanıtım için İstanbul’u seçti 10-13 Haziran 2013 tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenecek olan Techtextil Uluslararası Teknik Tekstil ve Nonwoven Ürünleri Fuarı ile Texprocess Uluslararası Tekstil ve Esnek Malzeme Ürünleri İşleme Fuarı, İstanbul özel basın toplantısı Hyatt Regency Otel’de düzenlendi. Toplantıda Techtextil ve Texprocess Fuarlarının Müdürleri ve VDMA Derneği Genel Müdürü konuşmacı olarak yer aldı. 11 Şubat’ta gerçekleştirilen toplantıya, Türk basın mensuplarının yanı sıra 10 farklı ülkeden yabancı sektör dergilerinin baş editörleri de davet edildi. Dünya genelindeki giysi üreticileri ve deri işleme teknolojileri firmaları ikinci Texprocess’in başarılı geçeceğini ve fuarın sektörü hareketlendireceğini bekliyor. Texprocess İstanbul Basın toplantısında konuşan VDMA Deri ve Giysi Teknolojileri Derneği Genel Direktörü Elgar Straub, “ Sürdürülebilirlik ile ilgili bilincin artması, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve zamanlamanın kısalması, giyim sektörü ve teknik

50

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

tekstil üreticileri için zorlu fırsatlar yaratıyor. Bunun sonucunda yeni ve geleceğin teknolojilerine olan talep artıyor. Texprocess, önde gelen tüketici pazarlarından birinin merkezinde, dikim ve giysi teknolojileri üreticilerinin uluslararası bir kitleye yeniliklerini sunabildikleri global bir platform sunuyor“ dedi. TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE ETRAFINDAKİ ÜLKELER Türkiye dünyada konfeksiyon üretimi konusunda en önemli ülkelerden biri olmanın yanında, teknik tekstillerin işlenmesi konusundaki merkezi önemini de istikrarlı bir şekilde arttıran bir ülke. Straub gözlemlerini şu şekilde dile getirdi: “ Bunun yanında, kalite beklentisi gittikçe artan ciddi büyüklükteki tüketici pazarı Türk yapımı markaların da gelişmesini teşvik ediyor. Arap ülkelerinden Orta Asya’ya kadar Türkiye’nin tüm bölgedeki öneminin de altını çizmek gerekiyor.” Straub: “Doğu ve Güney Doğu Avrupa da dahil olmak üzere


PANORAMA

tüm bölge , Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli satın almacılarına yakın konumu, yetenekli iş gücü ve tekstil işleme geleneğinden faydalanıyor” diye konuştu. SEKTÖREL TRENDLER İşçi ücretlerindeki artış, üretim ve lojistik, kısalan reaksiyon zamanları ve yükselen moda bilinci üretim merkezlerinin tüketiciye daha yakın olmasına neden olacak. Özellikle Doğu Avrupa, dünyanın önde gelen tüketici pazarlarından birinin kalbinde yer alarak bu trendden faydalanacak. Sektördeki bir diğer trend ise bilgi teknolojileri ile giyim ve işlemedeki otomasyon süreçlerindeki kullanılan teknolojilerinin entegrasyonu. Örneğin PLM ve ERP sistemleri konfeksiyon sanayindeki değer yaratan zinciri destekliyor. MAVİ YETKİNLİK Sürdürülebilirlik de hem giyim sektöründe hem de teknik tekstil üreticileri arasında daha önemli bir konuma sahibi. Kaynakları korumak için artan bilinç, etkinliği arttırmak ve kurumsal sosyal sorumluluk sektörün

karşısına çıkan zorluluklardan bazıları. Bu gelişmelere yeterli şekilde cevap verebilmek ve makine üretimine sürdürülebilir yaklaşımlar kazandırmak için VDMA (the Association of German Machine and Plant Manufacturers) Blue Competence yani Mavi yetkinlik girişimini başlattı. Mavi Yetkinlik, dikim makineleri ve giysi işleme ekipmanları üreticilerinin sürekli yenilik arayışıyla enerjiyi daha efektif kullanmak, doğal kaynakları korumak ve maliyetleri düşürürken bir yandan da enerji kullanımı azalırken üretkenliği arttırmak üzerine konumlandı. ALMAN DİKİM VE KONFEKSİYON TEKNOLOJİLERİ 2012 yılının ilk 3 çeyreğinde Alman üreticilerin dikim makineleri ve konfeksiyon işleme ekipmanları ithalatı 301.8 milyon Euro’ya yükseldi. Bir önceki yıla kıyasla %5.4’lük bir artış oldu. (286.5 milyon Euro). 2012 yılında Alman dikim ve tekstil makinelerinin en büyük ulusal müşterileri ABD, Türkiye ve Çin oldu. Amerika 3. Sıradan ilk sıraya yükselerek en önemli ulusal tüketici pazarı olan Türkiye’yi geride bıraktı.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

51


PANORAMA

FUTURALLIA 2013’te İstanbul’da ne göre şekillendirilen eşleştirme sürecinin ardından, her katılımcıya birebir görüşmeler gerçekleştirme olanağı sağlaması ve dev bir iş ağı oluşturması.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), Türk KOBİ’lerinin yeni pazarlara açılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini ekliyor. 30 ülke ve geçtiğimiz yıl ihracat sıralamasında öne çıkan otomotiv, kimya, elektronik, maden ve demir-çelik, tekstil-hazır giyim, gıda, tarım sektörlerinin yanı sıra 20’yi aşkın sektörden yaklaşık 600 uluslararası katılımcının, 5-6-7 Haziran tarihlerinde Türk KOBİ’leri ile iş yapmak için İstanbul’da buluşacağı Futurallia İstanbul 2013’ün kayıtları 17 Ocak 2013 Perşembe günü başladı. 1990 yılından itibaren her sene düzenli olarak gerçekleşen ve uluslararası network (ağ) oluşturma, iş ağı büyütme, diğer profesyonellerle bire bir görüşme fırsatı sağlayan Futurallia’nın on sekizincisi bu yıl İstanbul’da düzenlenecek. Dünyanın en büyük iş geliştirme forumlarından biri kabul edilen Futurallia İstanbul 2013, dünyaya açılmak isteyen ve küresel büyümeyi hedefleyen KOBİ’lerimizle, onlarla iş yapma potansiyeli olan yabancı şirketleri Türkiye’de buluşturacak. Futurallia etkinliklerinin en önemli özelliği, KOBİ’lerin ve uluslararası katılımcıların iş hedefleri-

52

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

“FUTURALLIA İSTANBUL 2013, TÜRKİYE’NİN 2023 VİZYONUNA KATKI SAĞLAYACAK” İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin (IDTM) üyesi olduğu FuturalliaAssociation’a yaptığı başvurunun ardından bu yıl ülkemizde gerçekleştirilecek olan iş forumu hakkında görüşlerini paylaşan İDTM Genel Müdürü Haluk Kanca, “30’dan fazla ülkeden ve 20’den fazla sektörden yaklaşık 600 katılımcı, Türk firmalarıyla ikili iş görüşmeleri yapmak için Futuralia İstanbul2013 kapsamında İstanbul’a gelecek. KOBİ’lerimiz, uluslararası iş ağı oluşturma ve pazarlama maliyetlerinde oldukça zorlanıyor. Futurallia İstanbul 2013’ün geniş bir yatırımcı ve yabancı iş ortağı arayan hedef kitleyi ülkemize getirmesinin, KOBİ’lerimiz için büyük bir ekonomik avantaj sağlayacağına inanıyoruz” dedi. KOBİ’lerin ve uluslararası katılımcıların iş hedeflerine göre şekillendirilen eşleştirme sürecinin ardından, her katılımcının iki gün boyunca kendi belirledikleri en az 16 birebir görüşme gerçekleştireceklerini aktaran Kanca, farklı sektörler ile illerin sanayi ve ticaret odalarının bu olanaktan yararlanmasını sağlamak için, etkin bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını ve 5-67 Haziran 2013 tarihinde WoW Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Futurallia İstanbul 2013 öncesinde ilgili tüm KOBİ’leri sürece dahil etmeyi hedeflediklerini aktardı. 100 ülkedeki 325 DTM ile doğrudan ilişki içerisinde bulunmaları dolayısıyla çok büyük bir Network’un parçası olduklarını hatırlatan Kanca, organizasyonun özellikle KOBİ’ler için yeni ticari ortaklar ve iş imkanları oluşturacağını dile getirdi. Haluk Kanca ayrıca,“Futurallia 2013, Türkiye’deki firmaların yüzde 99.9’unu oluşturan ve 375 milyar dolarlık dış ticaret hacminin yüzde 59,6’sını gerçekleştiren KOBİ’lerimizin gelişimine önemli bir katkı sağlayacak. Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşması için bugünün iki katı büyüklüğünde bir ekonomiye sahip olması gerekiyor. Türkiye’nin büyümesi ihracatla gerçekleşecek. İDTM olarak, bu amaca yönelik önemli bir adım olacağına inandığımız Futurallia İstanbul 2013’e ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.


PANORAMA

Ayakkabıda büyük vurgun 2012’de ithal edilen 38 milyon çiftin profesyonel oyunculara yönelik “özel teknoloji ihtiva eden ayakkabı” statüsünde Türkiye’ye sokulduğunu söyleyen TASD Başkanı Çetin, İthalatçılar, vatandaşın giydiği sıradan ayakkabıyı korunma önlemlerinden kaçırmak için bu statüde göstererek, ekonomimize 681 milyon dolarlık zarar verdi” dedi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Hüseyin Çetin, hileli ithalat ile devletin vergi, yerli sanayicinin ise haksız rekabet yüzünden pazar kaybına uğradığını belirterek, getirilecek “Ek Vergi” ile haksız rekabetin önüne geçilebileceğini bildirdi. Hüseyin Çetin düzenlediği basın toplantısında, 546 milyon dolar ihracata karşılık 864 milyon dolarlık

ayakkabı ithal edildiğini, acil önlem alınmaması durumunda fabrikalara tek tek kilit vurmak zorunda kalacaklarını söyledi. Son yıllarda Türkiye’nin ithal ayakkabı cennetine dönüştüğüne dikkat çeken Çetin, en sıradan ürünlerin bile Türkiye’de üretilmesi zor veya mümkün olmayan “özel teknoloji ihtiva eden ayakkabı” gibi gösterilerek yurda sokulduğunu açıkladı.

TASD Başkan Yardımcısı Kubilay Kaban, TASD Başkanı Hüseyin Çetin TASD Başkan Yardımcısı Berke İçten.

54

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

TASD Başkanı Çetin, 2012’de getirilen 38 milyon çift için 681 milyon dolarlık hileli ithalat gerçekleştirildiğini bildirerek, “Piyasada 200-500 TL arasında satılan profesyonel sporcuların kullandığı ayakkabılar göz önünde bulundurularak verilen bir ithalat ayrıcalığı, çift başına suni deri ayakkabılarda 1.5, deri ayakkabılardaki 2.35 dolarlık korunma önlemlerinden kaçmanın aracı olarak kullanıldı. Toplam ithalat içinde korunma kapsamında olmayan ayakkabı oranı 2006’da yüzde 7, 2008’de yüzde 8, 2010’da yüzde 9 iken 2012’de bu rakam bir anda yüzde 77’ye çıktı” dedi. Çetin, toplam ithalatın yüzde 77’sini oluşturan hileli işlemlerin, devlete 60 milyon dolarlık vergi kaybına da neden olduğunu dile getirdi. İHRACAT YÜZDE 196, İTHALAT YÜZDE 352 ARTTI Dünyanın 9, Avrupa’nın 3’üncü büyük üreticisi olan Türk ayakkabı sanayinin, Uzakdoğu’nun ucuz ve kalitesiz ürünleri karşısında sıkıntılı günler geçirdiğine değinen Hüseyin Çetin, şöyle devam etti: “Türk ayakkabı sanayi yaklaşık 22 bin 500 işletmede 240 bin çalışanı ile ülke ekonomisine yıllık 5.2 milyar dolar katkı sağlıyor. 1990’larda yükselen ihracat grafiğimiz 2006 yılına gelindiğinde Uzakdoğu’nun ucuz ve kalitesiz ürünleri karşısında gerilemeye başladı. Anadolu topraklarında bin yılı aşkın bir geçmişi bulunan ayakkabı sanayini ithalatın yıkıcı etkilerinden kurtarmak için “korunma önlemi” başvurusunda bulunduk. İlki 2006 yılı Ağustos ayında yürürlüğe giren, 2009 ve 2012 yıllarında uzatılan “ek mali yükümlülük” maalesef ayakkabı sektörünün beklentisini karşılayamadı. Korunma önlemlerine rağmen ithalattaki hızlı yükseliş devam etti. 2003 – 2012 arasında ayakkabı ihracatımız yüzde 196 artarken aynı dönemde ithalatta yüzde 352’lik patlama meydana

geldi. Halbuki etkin korunma önlemi uygulanan diğer sektörlerde ithalatta ciddi oranlarda azalma gözlemledik. Örneğin takım elbise ithalatında yüzde 17, gömlek ithalatında yüzde 24, tişört ithalatında yüzde 35, kazak-süveter ithalatında yüzde 24 oranında azalma kaydedildi. 500 milyon çift üretim imkanına sahip olmamıza karşın, ithalat baskısı nedeniyle kapasite kullanım oranımız yüzde 60’lara geriledi. Unutulmamalı ki ithal ayakkabı Türkiye için kapanan fabrikalar, artan işsizlik, ekonominin küçülmesi ve devletin gelir kaybı demektir. Oysa yerli üretim tüm bunların karşısındaki değerleri ve daha fazlasını ifade ediyor.” Hüseyin Çetin, ithal edilen ayakkabıların yüzde 77’sinin korunma tedbirleri dışında kalmasının zaten yeterince korunamayan ayakkabı sektörü için toptan imha anlamına geldiğini söyledi. EK VERGİ KONULUP YENİDEN İHTİSAS GÜMRÜKLERİ OLUŞTURULMALI İthalatçı firmaların kendi antrepolarını kurarak “İhtisas Gümrükleri Uygulaması”nı delmelerinin sektörde rahatsızlık yarattığını vurgulayan Çetin, ithal edilen ürünlerin gerçekte hangi vergi dilimine ait olduğu tam olarak bilinemeden işleme tabi tutulduğunu öne sürdü. TASD Başkanı Hüseyin Çetin, beklentilerini ise şöyle sıraladı: Ata mesleği olan ayakkabıcılık daha fazla zarar görüp ortadan kalkmadan, tekstil ve diğer sektörlerde olduğu gibi gerçek anlamda bir “ek vergiye” ihtiyacı bulunuyor. Hileli ithalata yol açacak her türlü uygulamanın ivedilikle kaldırılması için ihtisas gümrüklerine geri dönülmesi gerekiyor. Kapasite oranımızın artmasıyla birlikte en az 90 bin kişiye istihdam yaratabiliriz. Çetin, ayakkabı sektörünün 2015 yılı ihracat hedefinin 1 milyar, 2023 hedefinin ise 1,5 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

55


PANORAMA

Türk erkek giyim markaları, “Pitti Immagine Uomo”’daydı Türk perakende sektöründe yükselerek büyüyen erkek giyim sektörü, Ocak ayında İtalya’daydı. Bu yıl 82’incisi düzenlenen ve ünlü erkek giyim markası Kiğılı’nın da bu yıl ilk kez katıldığı “Pitti Immagine Uomo” fuarı, İtalya’nın önemli fuarları arasında yer alıyor. 2013-2014 erkek giyim modasının belirlendiği fuarda Kiğılı, fuar için tasarladığı özel konsepti ve 2013 –2014 sonbahar kış koleksiyonu ile yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Bu yıl 82’incisi düzenlenen, İtalya’nın ve moda dünyasının prestijli fuarları arasında yer alan “Pitti Uomo”ya, bu yıl 25 ülke katılım sağladı. Türkiye’den de toplam 11 marka ve 6 tasarımcının katıldığı fuara Kiğılı ve diğer Türk markalarının kaliteli işçiliği, tasarımı, fiyat aralıkları ve özgün olmaları damga vurdu. Kiğılı, günümüz trendini Türk çizgileriyle harmanlayarak dünya modasının zorlu rakipleri arasında kendine farklı bir yer açıyor. Pitti Immagine Uomo fuarı-

56

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

na bu yıl ilk kez katılarak Central binanın özel katında tek Türk markası olarak yer alan Kiğılı, 2013-2014 sonbahar kış koleksiyonunu dünyaca ünlü moda otoritelerine, kaliteli işçiliği ve tasarımıyla sundu. Fuarla ilgili olarak Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem şu açıklamaları yaptı. İtalya’nın erkek giyim üzerine öncü olan bu fuarına ilk kez katılmamıza rağmen çok iyi tepkiler aldık. Türk’ün gücünü, becerisini, pratikliğini ve misafirperverliğini gösterdik. Fuara her yıl katılarak, ülkemizin tekstil konusunda dünya çapında çok ileri seviyelerde olduğunu kanıtlamak arzusundayız.” Kaliteli ve özgün tasarımlarıyla 2013 -2014 sonbahar kış sezonununa özel koleksiyon hazırlayan Kiğılı, katılımcıların yanı sıra ziyaretçilerin de büyük beğenisini topladı. Ayrıca fuarda İtalya, İspanya, Yunanistan, Polonya, Çin, Rusya, Almanya ve bazı Asya ülkeleri ile de görüşmeler yapan Kiğılı, ismini dünya çapında duyurmak için bir adım daha attı.


PANORAMA

FESPA Avrasya Bölgesine 475,000 Avro yatırım yapacak FESPA Türkiye’deki ve çevre ülkelerdeki sektörün büyümesini desteklemek için 475.000 Avro’nun üzerinde yatırım yapma kararı aldı. Bu büyük yatırımın en az 115.000 Avro’su Türkiye dışındaki aktivitelerde kullanılacak ve kalan 360.000 Avro 3-5 Ekim 2013’te İstanbul, Türkiye’de gerçekleşecek olan ve son zamanlarda tanıtımı yapılan FES-

58

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

PA Eurasia 2013 Fuarı’nın pazarlanması ve desteklenmesi için harcanacaktır. FESPA’nın Avrasya’daki yatırımı, sektörde kilit bağlantılar kurmaya odaklanacak; FESPA’nın Amaca Yönelik Kar Programı, bölgesel baskı sektörü ile paylaşılacak bilgi, network ve pazar araştırması oluşturmaya, sektöre büyüme olanakları sağlamaya, sektördeki firmaların ulus-


PANORAMA

lararası bağlantılar kurmalarına ve en iyi küresel uygulamaları işlerine taşımalarına yardımcı olacaktır. FESPA tarafından toplanan bilgi, FESPA Eurasia Fuarı’nda yüksek kaliteli eğitimlerle ve diğer bölgesel etkinliklerle sektöre aktarılacaktır. FESPA Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’daki kilit niteliğindeki sektörel dernekler ve baskı sektörü liderleri ile iletişime geçmek için özveri ile çalışacak bir temsilci atamıştır. FESPA Yönetici Müdürü Neil Felton görüşlerini şöyle ifade etmekte: “Yerel sektörü daha yakından tanımak, yerel baskıcıların ihtiyacı olan kaliteli bilgi ve etkinlikleri sunmamızı sağlayacaktır. Bu yatırım bölge ülkelerdeki sektörü desteklemek için çok önemlidir.’’ Yatırım kararı aynı zamanda, Betül Binici’nin FESPA Eurasia Satış Müdürü olarak atanmasını sağlamış, FESPA’nın yerel bilgi ve anlayışa hakim olarak birinci sınıf etkinlikler düzenleme felsefesini güçlendirmiştir. Betul Binici, İstanbul’da FESPA’nın üye derneği olan ARED Açıkhava Reklamcıları Derneği ile beraber çalışacak. Daha önce Interteks Uluslararası Fuarcılık A.Ş.’nin uluslararası satış departmanını yöneten ve yabancı ortaklarla satışları yürüten Betül Binici’nin çeşitli sektörlerde güçlü bir satış geçmişi bulunmakta. Betül, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi alandaki

baskı hizmeti sağlayıcıları için Ekim ayında düzenlenecek FESPA Eurasia 2013’ü bölgenin lideri yapmak amacıyla ARED ile olduğu gibi İngiltere’deki FESPA ekibi ile de yakından çalışacaktır. Felton kunuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz aylardaki baskı hizmeti sağlayıcıları ile endüstriyel reklam üreticileri arasındaki kapsamlı müzakerelerimiz son derece cesaret verici oldu. Türkiye pazarı ve çevresi patlama yaşıyor, Avrupa bölgesi krizi ile pek çok Orta ve Doğu Avrupa ülkesinden daha iyi bir şekilde baş edebiliyor. Yerel temsilciler ve dernekler ile yakın işbirliği yapmak, FESPA’nın Avrasya’daki uzun dönem başarısı için çok önemlidir ve bu nedenle ARED’in desteği ile bölgedeki yatırım faaliyetlerini koordine etmek amacıyla Betül’ün yetenek ve deneyimini küresel ekibimize dahil etmekten mutluluk duyuyoruz.” Betül Binici şöyle görüş bildirdi: “FESPA’daki yeni görevim beni çok heyecandırıyor. FESPA’nın baskı sektörünü eğitim ve bilinçlendirici faaliyetler ile destekleme misyonu, görevimi daha da verimli kılıyor; çünkü kazandığını sektöre geri vermek çok önemli bir faktör. Bölgede farkındalık yaratmak ve markamızın faliyetlerini geliştirmek için sabırsızlanıyorum. Benim için çok ilginç ve oldukça faydalı bir görev olacak.”

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

59


PANORAMA

Ankaralı işadamlarından Gana çıkarması Ankara İşadamları ve Sanayiciler Derneği (ANKİSAD) üyelerini Afrika pazarına açmak amacıyla yatırım ve işbirliği imkânı oluşturmak için planladığı yurt dışı ticaret ve yatırım heyeti gezilerinden birini de Batı Afrika’nın parlayan yıldızı Gana’ya yaptı. Gana’da faaliyet gösteren Gana-Türkiye İşbirliği ve Kalkına Derneği (TUDEC) ile ortaklaşa organize edilen Ticaret ve Yatırım Heyeti Programına İnşaat, tekstil, otomotiv yedek parça, mobilya sektörlerinden 15 Ankara firmasının katıldı. Heyet bir dizi ikili iş görüşmeleri ve piyasa araştırması yaptı. ANKİSAD Başkanı Harun Akça başkanlığında organize edilen geziye Entek Isı Sistemleri, Emosan Grup, Akgül Ayakkabıcılık, Akar Ltd, Dorçe Prefabrik, Ug Makine, Naturel Su Arıtma Sistemleri, Oto Kılıç Rulman, Ergenç Metal, Çetinler Grup, Master Vip Mobilya, Toker Bebe, Akca İskele, Çiğdem Tekstil, Polsa İnşaat firmalarının sahipleri ve müdürleri katıldı. ANKİSAD Başkanı Harun Akça; Gana ile Türkiye arasında 500

60

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

milyon dolar dış ticaret hacmi mevcut, biz Türk işadamları olarak bu rakamı iki-üç yıl içerisinde 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ülke diğer Afrika ülkelerine göre her konuda çok iyi. Gana, 17 Afrika ülkesinin dâhil olduğu sıfır gümrüklü ortak birliğe üye. Yani Gana´ya yapılacak bir iş yatırımı diğer 17 ülkeye, 300 milyon ile 400 milyonluk bir coğrafya ile ticari gelişmeler sağlar. Bu bölgede üretim olmadığı için Gana´nın her türlü yatırıma açık olduğunu ifade eden Akça, özellikle gıda, tekstil, inşaat, mobilya, kimya ve temizlik sektörlerinde yatırım imkanları mevcut. Gana’da yatırım açısından tek engelin ‘bürokrasisinin nasıl işlediğini bilmemek´ olduğunu vurgulayan Akça “Bu sorunları çözmek için derneğimiz ANKİSAD ve Gana’da ki derneğimiz TUDEC’den bilgi ve destek alınarak gidilirse daha iyi olur. Gana’da yatırım yapmış bir Türk firması ‘Ben 100 bin dolarımı harcadım Afrika’da tecrübe ve bilgi sahibi olmak için dedi. O arkadaşımız 100 bin


PANORAMA

doları size veriyorum, siz harcamayın size bilgilerimi aktarayım.´ dedi. Tecrübe sahibi arkadaşlarımızdan faydalanabiliriz, yardımlaşabiliriz. Yatırımlarımızı daha kolay yapabiliriz.” ifadelerini kullandı. Heyet Türkiye Gana Akra Büyükelçisi Aydın Nurhan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Nurhan şunları ifade etti; Türk işadamlarını Gana’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Gana yatırım yapma anlamında çok elverişli bir ülke. Her yıl yüzde 8 büyüme hedefi açıklayan Gana’nın Türk iş dünyası için fırsatlar ülkesi. Türk işadamlarının telekomünikasyon, alt ve üstyapı çalışmaları, enerji, tekstil, gıda ve tarım gibi alanlarda önemli yatırımlar yapabileceklerini kaydeden Nurahan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-

62

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

tirdi. Ziyaret Türkiye Gana Akra Büyükelçisi Aydın Nurhan’ın işadamlarına özel verdiği kokteyle son buldu. Geziye katılan firmaların yaptığı anlaşmalardan bazıları şunlar bir firma elektrik müteahhitleri ile görüştü ve tekrar kendisi yatırım yapmak amacıyla Gana’ya gidecek, Geziye katılan Ankara’lı tekstil firmaları ortak yatırımla Gana’da mağaza açacak, bir inşaat emlak firması ile 100.000 usd anlaşma sağladı, parke taşları ve pirket imalatı yapan bir Ankara firması 2 ayrı firma ile ortak yatırım kararı aldılar firmalar Türkiye’ye gelecekler, Gana Merkez Bankasının Genel Müdürünün eşi mobilya mağazası açacak mobilyalarını geziye katılan mobilyacı firmadan alacaklar ve bir ay içerisinde Ankara’ya gelecekler.


PANORAMA

“Rockwell Automation’dan” dev hizmet Dünyanın en büyük endüstriyel otomasyon şirketlerinden Rockwell Automation, Türkiye’de yaptığı yatırımlar ve özel projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde endüstriyel otomasyon ve hareket kontrolü laboratuvarı açan Rockwell Automation, kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirirken, iş hayatına atılmadan önce geleceğin mühendislerine otomasyon sistemlerinin nasıl uygulandığının öğretilmesine de katkıda bulunacak. Türkiye’de 1993 yılında kurulan, ABD’nin otomasyon konusunda lider şirketi Rockwell Automation, Türkiye’de de hem global hem de yerli markalara hizmet veren fabrika otomasyonlarında lider bir şirket. Dünyada 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren, 6.26 milyar dolar global cirosuyla hızla büyümeye devam eden ve 22.000 kişiye istihdam sağlayan Rockwell Automation, aynı zamanda dünyanın en büyük endüstriyel otomasyona ve bilgiye adanmış şirketi unvanına sahip. Komple bir tesis otomasyonundan yönetim bilgi sistemlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan sistem ve çözümleri sunan Rockwell Automation, tüketici ürünleri imalatı ve ağır sanayi alanlarında hemen her tür endüstriye çözüm üretiyor. Otomasyon sektöründe yazılım geliştirmeye de önem veren Rockwell Automation Türkiye, sadece kontrol yazılımlarını değil aynı zamanda yönetim, üretim, planlama, optimizasyon, kalite ve performans yazılımları da üretmekte. EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE ÖDÜLÜ Rockwell Automation merkezi yönetimi, Rockwell Automation Türkiye’nin son yıllardaki hızlı büyümesine büyük önem göstermekte ve bu sayede Türkiye’deki yatırımlarını arttırdıklarını belirten Rockwell Automation Türkiye Genel Müdürü Cenk Ceylan konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor; “Gerçekleştirdiğimiz büyüme performansı ile Rockwell Automation Türkiye olarak dünya merkezinin ilgi odağı haline geldik. Geliştirdiğimiz otomasyon sistemleri Türkiye’de farklı sistemler ve farklı markalar ile entegre olarak çalışabilme özelliğine sahip. Bu sayede çalıştığımız müşterilerimize hem maliyet avantajı sağlıyoruz hem de istenilen her ihtiyaca yönelik hizmetler sunabiliyoruz. Türkiye’de ilk olarak global markalara hizmet vererek çalışmalarımı-

64

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

za başladık. 2008 yılından beri ise Türkiye’nin önemli markalarına hizmet vermekteyiz. Tüm bu çalışmalarımız ile merkezimiz ABD tarafından onaylanan bir laboratuvar bağışının İTÜ’ye yapılması konusunda da onay aldık.” İTÜ’YE YENİ OTOMASYON LABORATUVARI Rockwell Automation, Türkiye’de yaptığı desteklerini de artırıyor. Türkiye’nin büyüme potansiyelini gören ve Türkiye’deki teknik eğitimin kalitesini önemseyen Rockwell Automation, İTÜ’de otomasyon laboratuvarını faaliyete geçirdi. Açılışı gerçekleştirilen proje yatırımıyla birlikte üniversite öğrencileri, uygulamalı olarak otomasyon sistemlerinin işleyiş şekillerini öğrenebilecek. Açılış, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yaptığı karşılama konuşması ile başladı. Ardından Rockwell Automation Orta Doğu Middle East Bölge Direktörü Neil Enright ve Global İş Geliştirme Müdürü Joe Kann’ın yaptığı konuşmalarla devam eden program, açılış töreni ve laboratuvar turu ile devam etti.

66

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

Kârlı gömlek üretimi

Fig. 1: Kısmi çözgü hazırlama makinaları için en ugun son kullanım yerleri Fig. 1: The most suitable end-uses for operating the sectional warping machines

Multi-Matic ®, numune çözgüler ve orta uzunlukta çözgüler üretir ve doğru uygulama için kullanıldığında yüksek kalite ve maksimum verimi garanti eder. Teknik konfügürasyonu ile, bu otomatik kısa-orta ve numune çözgü hazırlama makinası GOM 24 ve Nov-O-Matic (şekil 1) arasındaki boşluğa köprü olarak kullanıldığında optimum olarak çalışır. Örneğin, 1800 metre eninde bir çözgü levendi üretmek üzere; 406 metre uzunlukta ve Nm 80 numarada 8000 pamuk ipliği işlendiği zaman, Multi-Matic ® 128 verimliliği GOM 24’e göre %332 oranında arttırır. GOM otomatik kısmi çözgü hazırlama makinası küçük sayıda kısa çözgü uzunluklarında çalışıldığı zaman en verimli sonuçları verir. Daha uzun çözgü uzunluklarında ve daha fazla bobin ile çalışırken NOM otomatik kısmi çözgü hazırlama makinası daha etkili olacaktır (şekil 1). Kısmi çözgü makinasını eldeki işe en uygun şekilde kullanabilmek üzere, K ARL MAYER özel Expert-System’i geliştirdi. for evaluating which sectional warping machine is the most suitable for the particular job in hand. Bu sistem, üretim maliyetlerini, verimliliği ve işin ekonomik fizibilitesini değerlendirebilir. Gerekirse K ARL MAYER’in satış departmanından yürütülebilir. Aşağıdaki örnek sistemin nasıl çalıştığını gösterir:

68

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

İŞ DEĞERLENDİRMEDE EXPERT-SYSTEM KULLANIMINA ÖRNEK Bu yeni araç ile eldeki işin ekonomik yönden değerlendirilmesi Multi-Matic ® performansına dayandırılmıştır. Bunlar, hem çözgü sarma hem salmada 800 m/dak hız ve levend oluşturmada 150 m/dak.’ya varan hızı içerir. Renk değişimi frenlenmeyen 800 m/dak hızda gerçekleşir. Makina 64 veya 128 iplik versiyonlarında mevcut olup, maksimum 2.200 mm enlerde çalışır ve ipliği standart cağlıklardan alır-böylece spesifik performans profili sunar. Aşağıdaki hesaplar Expert-System ile yapılmıştır ve MultiMatic ® 64 veya Multi-Matic ® 128’de gömleklik üretimine ilişkin verileri GOM ile karşılaştırmalı verir. çözgü parametreleri şunlardır: • çözgü uzunluğu – 406 m • toplam iplik sayısı – 6,974 • en – 1.800 mm • iplik no – Nm 83/1 • malzeme – 100% cotton • farklı renk sayısı – 10. Expert-System verileri, Multi-Matic ® üretim hızının aynı ürün için GOM’un üç katı olduğunu gösterir (Şekil 2 – 4). Aynı zamanda, işçilik ve amortisman maliyetleride daha düşüktür. Kurma zamanları arasında hemen hiç fark yoktur fakat GOM’un aktif çalışmaya geçiş süresi daha uzundur. Bu durum özellikle geniş renk bantlarından oluşan ürünler için öne çıkar. Üretilen çözgü levend sayısının üretim uzunluğu ile karşılaştırılması (şekil 5) Multi-Matic ® gösterilen artikel için en verimli sistem olduğunu gösterir. Grafik çözgü uzunluğu arttıkça verimliliğin nasıl düştüğünüde göstermektedir.

Fig. 2: Örnek üzerinden performans karşılaştırması Fig. 2: Comparing the performance in the example


PANORAMA

Fig. 3: Örnek üzerinden maliyet değerlendirmesi Fig. 3: Evaluation of costs in the example

MULTI-MATIC ® AVANTAJLARINA KISA BAKIŞ Multi-Matic ® bir numune çözgü hazırlama makinası kadar esnektir fakat kısa ve orta -uzun çözgü üretimleri için gerekli tüm donanımlara sahiptir. Diğer avantajı çözgü işleminin otomatik olarak gerçekleşmesidir. Rasyonel üretim kadar, MultiMatic ® ; kompakt iplik yönetim sistemi sayesinde işçi ve malzeme maliyetleri yanında depolama maliyetlerinde tasarruf sağlar. Multi-Matic ® son derece net/kesin işlem sunar. Çözgü hazırlamada, iplikler iplik yatırma sistemleri ile besleme bantlarına 5/ 100mm netliğinde yatırılır. Bu sistem lineer motorlarla kontrol edilir ve bu yüzden diğer bilinen çözgü hazırlama sistemlerinden 4 kat daha net bir şekilde çalışır. Bir yenilikde iplik besleme bantlarının farklı hızlarda çalışabilmesi ve farklı iplik yoğınluklar- numaraları ile çeşitli desen gereksinimlerine uygun hale getirilebilmesi yönündedir. İpliklerin desen için çözgü tamburu üzerine alınmasına gerek yoktur, patentli merkezi kord ile sağılır ve gerginlik altında tutulurlar. Bu iyi düşünülmüş iplik besleme sonucu ipliklerin Multi-Matic ® üzerinde düzgün bir şekilde yerleştirilmeleri ve renk değişimlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi maksimum çalışma hızlarında dahi mümkün olabilmektedir. PRATİKTE MULTI-MATIC® Sahip olduğu özellikler ile Multi-Matic ® pazarda önemli bir etki yaratmıştır. İlk makinanın ITMA 2011 de sergilenmesinden bu yana 3 makina İtalya’da çalışmaktadır. Bu makina yüksek kalite moda ürünler için yün, ipek ve filament ipliklerin muamelesi içindir. Bu yıl iki makina daha İtalya’ya sevkedilecektir. Multi-Matic ® Heimtextil’de de gösterime sunulacaktır. K ARL MAYER, Hausen’de ki yerinde demolar organize etmiştir. Bu demolar makinanın verimlilik ve esnekliğine yöneliktir. Şimdiden pek çok rezer-

Fig. 4: Örnek üzerinden işgücü gereksinimleri Fig. 4: Illustration of labour requirements using the example

vasyon yapılmıştır. Multi-Matic ® için olan ilgi sonbaharda başlayan konferans döneminde de görülmüştür. Konferans yerleri arasında Institut für Textil- und Verfahrenstechnik, ITV Denkendorf, ile Brighouse, West Yorkshire, UK, yer almaktadır. Her ikisi de 18 Ekim’de gerçekleşmiştir. Katılımcılar, K ARL MAYER temsilcilerinin sunumlarını ilgiyle dinlemişlerdir. Sonrasındaki tartışmalar K ARL MAYER için çözgü hazırlama alanında başarısına devam imkanı veren pek çok fikirlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 300’ün üzerinde K ARL MAYER numune ve otomatik kısmi çözgü hazırlama makinası zaten pazarda başarısını ispatlamıştır.

Fig. 5: Çözgü uzunluğunun fonksiyonu olarak optimum performansın belirlenme grafiği Fig. 5: Graph for determining the optimum performance as a function of the warp Length

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

69


PANORAMA

CCI Texworld’da yerini aldı Texworld’deki CCI standı, üreticilerden perakendecilere tüm tedarik zinciri için odak noktası oldu. CCI, sektörden uzmanları ve perakendecileri küresel COTTON USA lisansları ve pazarlama programlarının yanı sıra ABD’de sürdürülebilir pamuk üretimi hakkında bilgilendirdi. CCI’ın Tedarik Zinciri Pazarlama (SCM) ekibi, küresel ofisler ağı aracılığıyla yerli sektörlerle yakın ilişkiler kuruyor ve bu sayede alıcılarla satıcıları bir araya getiriyor; böylece Amerikan pamuğu kullananlara müşteri tabanı oluşturma, zamandan tasarruf etme, pamuk ve satın alma sektörlerindeki küresel gelişmeler hakkında ve diğer ilgili konularda yardımcı oluyor. Kaliteli Amerikan pamuğu dünyanın her yanına ihraç ediliyor; CCI da Texworld’deki COTTON USA standını ziyaret edenlere en üstün kalite Amerikan pamuğundan üretilen geniş tekstil ürünleri yelpazesini keşfetme fırsatı sundu. Texworld’e Türkiye’den katılan COTTON USA lisansına sahip olan ve COTTON USA lisanslı kumaşlar sunan firmalar arasında İskur Tekstil, Kaynak Tekstil ve Mem Tekstil yer aldı. CCI Türkiye Direktörü Marsha Powell, fuarlarla ilgili açık-

70

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

lamasında “2012 yılı pamuk piyasası için istikrarlı ve güçlü bir yıldı. 2013 Şubat ayında gerçekleşen Texworld ve Première Vision fuarlarının Türk tekstil sektörü için kaliteli pamuklu kumaşlardaki gücünü göstermek için mükemmel bir vitrin olduğuna inanıyoruz” dedi. CCI; Dünya’nın önde gelen kumaş fuarlarından biri olan ve gelecek sezonların kumaş trendlerinin ve koleksiyonlarının tanıtıldığı Premiere Vision Fuarı’nda Cotton Incorporated’in yeni kumaş yapılarının ve finişlerinin, ‘nefes alan pamuklular’ gibi daha iyi performans sergileyen teknolojilerin tanıtıldığı dinamik standında yer aldı. Cotton Incorporated’ın uzmanları firmaların şık ve yüksek performanslı pamuklu kumaşlar geliştirmesine yardımcı olmak üzere her an stantta hazır bulundu. 2014/2015 Sonbahar/Kış trendlerinin sunulduğu Première Vision fuarında Türk firmaların katılımında artış görüldü. Fuara Türkiye’den katılan COTTON USA lisansına sahip firmalar arasında Akın Tekstil, Anteks, Arsan Dokuma, Bossa, Burçe Tekstil, Denim Kumaşçılık, Dynamo, Kipaş Mensucat, Matesa Tekstil, Sanko Tekstil ve Yılmaz Kumaşçılık yer aldı.


PANORAMA

“Style Talk”da Ece Sükan ile “moda” rüzgarı esti Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Ece Sükan, “Style Talk” etkinliğinde moda dünyasına dair merak edilenleri anlattı. “Stil bireyselliktir” diyen Ece Sükan, “moda”ya dair ipuçlarını paylaştı. Dergi editörlüğü, modellik, yurt dışı projeleri ve stiliyle “moda” sektörünün en deneyimli isimlerinden biri olan Ece Sükan, Markafoni “Style Talk”ta “moda”ya dair her şeye değindi. Moda severlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Ece Sükan önce kendisi için “moda”nın ne demek olduğunu, sürekli değişen “moda”nın sırrını ve “moda”nın sadece kıyafetten oluşmadığını aktardı. Şimdiye kadar birçok proje ile fark oluşturarak Türkiye’yi modanın merkezi sayılan dünya başkentlerinde temsil eden Sükan, eğitimin ve tecrübenin önemini vurguladı. “Dene-

72

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

yim, size zenginlik olarak döner. Rutini reddedip değişimi seçmek sanatçıyı besler” diyerek yenilikçiliği deneyimle örtüştürdüğünü belirtti. Bunlara ek olarak, Ece Sükan katılımcılara kendi iş tecrübesinden ve şu an bulunduğu konuma gelirken hangi süreçlerden geçtiğini anlattı. Moda alanında ilerlemek isteyenlere de önemli tavsiyeler verdi. Deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Ece Sükan, stilin bireysellik olduğunu ve kişiliği ortaya koyan bir unsur olduğuna dikkat çekti. Bunun dışında “Stil sahibi olmak, hayatın her alanına ilgi duymaktır. Tüm hayatı derinlemesine hissedip, dışa yansıtmaktır.” diyen Ece Sükan, “Ne yazık ki bilgiyi bilenden çok bilgiyi ileten kişinin daha kıymetli olduğu bir zamanda” olduğumuzun altını çizdi.


PANORAMA

Ayrıntıda gizli şıklık

74

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan COLIN’S, 2013 İlkbahar-Yaz kadın koleksiyonunda kendini yenileyen, eğlenceli, rengârenk stili ile öne çıkacak. COLIN’S dört farklı renk ve yıkamada hazırladığı denim pantolonlarını, 7 farklı temayla bütünleştirerek sezona iddialı bir giriş yapıyor. COLIN’S, 2013 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda detayları, rengârenk motifleri ve yenilikçi bakış açısıyla ışıltılı ve modern tasarımlarını gardırobunuza taşıyor. Rahatlık ve esnekliğin adresi COLIN’S, bu yaz skinny leg fit jeanlerde “Power stretch” kumaşlardan 4 farklı renk/yıkamada denim pantolonlar hazırladı. Dark, medium, light ve bleached olarak hazırlanan koleksiyon ile şehirli jean tutkunu kadınlar rahatlıkları ve modern duruşları ile göz dolduracak. Son yıllarda yükselişi durdurulamayan slim ve skinny fitlere koleksiyonda önemli bir yer ayıran COLIN’S, ayrıca vazgeçilmez jean modelleri olan regular, straight ve boot cut paçalarda da her zevke uygun seçenekler sunuyor. COLIN’S’in yeni koleksiyonunda kumaşlarda koyu indigo yıkamalar, indigonun tüm tonlarıyla harmanlanıyor. Göze batmayan yıpratmalar ile arka conta ve kemer içlerinde farklı renkli kullanılan kumaşlar sayesinde jeanler eğlenceli hale getirilmiş. Düğme, kemer detaylarını da önemseyen COLIN’S, serigraf baskılar ile en ince ayrıntısına kadar işlediği jeanleri dokuma etiketler ile sporu şıklık ile bütünleştirerek sunuyor. Şıklığın detaylarda gizli olduğunun altını çizen tasarımları Vintage görünümlerle birlikte sunan COLIN’S, nakışlar, aplikeler ve çiçek, kuş, leopar baskıların kullanıldığı pantolon, şort, gömlek ve elbiselerle cıvıl cıvıl bir yaza ilk adım için cazip bir davette bulunuyor. Mavi, buz mavisi ve beyaz renklerden oluşan slim fit mont, ceket ve gömlekleri yazın ilk günlerindeki hafif esintiler için kullanışlı hale getiren COLIN’S, zımba ve metal troklarla detaylandırılmış, süslenmiş şık ve cool ceket ve yelekleriyle de çok dikkat çekici.


PANORAMA

Cadde’nin en yenisi Emporio Armani

Doğuş Perakende Grubu’nun temsilciliğini yürüttüğü dünyanın önde gelen lüks markaları arasında bulunan Emporio Armani, Türkiye’deki en yeni mağazasını 19 Aralık’ta İstanbul’un en gözde alışveriş bölgelerinden biri olan Bağdat Caddesi’nde hizmete açtı. 690 metrekarelik bir alanı kaplayan mağaza, 8 kattan oluşuyor. Emporio Armani mağazasının iç dekorasyonu, en ince detayına kadar Giorgio Armani ve Milano’daki mimar ekibi tarafından tasarlandı. Mağaza bir yandan klasik Emporio Armani mağaza konseptinin ruhunu taşırken, aynı zamanda modern bir tasarım sunuyor. Emporio Armani ve Caffe konseptlerini birleştiren Bağdat

76

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Caddesi mağazası, müşterilerini Caffe’nin de yer aldığı geniş ve ferah bir teras ile karşılıyor. Zemin katta ayakkabı, çanta, parfüm, gözlük ve aksesuar gibi ürünlerin sunulduğu reyonlar ile üst katlarda kadın ve erkek giyim ürünleri yer alıyor. Emporio Armani Bağdat Caddesi ağazasında, kadın ve erkek giyim koleksiyonlarının yanı sıra, ayakkabı ve çantadan iç giyime, takıdan spor ürünlerine, parfümden saat ve güneş gözlüğüne kadar geniş bir yelpazede her zevke uygun, kaliteli ve özgün ürünleri bulmak mümkün. Emporio Armani Bağdat Caddesi’ndeki yeni mağazası ile İstanbul Anadolu Yakası’ın en uğrak alışveriş noktalarından biri olacak.


KISA KISA

Topuklar gizlendi boylar uzadı Rahatlıktan taviz vermeden hem şık hem de uzun görünmek artık çok moda! Gizli topuklara sahip “sneakers” ile her tarzda uzun boylu ve zarif görünmek elinizde. İtiraf edin, ister ince ister platform olsun, topuklu giyince kendinizi dünyanın hakimi gibi hissediyorsunuz. Ama spor bir kıyafetin altına düz spor ayakkabı giymek zorunda kalınca bir anda tahtından inmiş kraliçeye dönüyorsunuz. Bu satırları okurken, “İşte tam ben!” diyorsanız, gizli topuklara sahip “sneakers” modası ile tanışmanızın vakti Spor kıyafetleri mükemmel bir şekilde tamamlayan bu ayakkabıları klasik tarzda bir kıyafetle kombinleyerek de farklı bir hava yakalayabilirsiniz.

Şehirli kadınlar için yepyeni tasarımlar Pierre Cardin’den Kadınların şıklığını ön plana çıkaran ayakkabı ve çantalar Pierre Cardin’in 2013 İlkbahar Yaz koleksiyonunda iddialı çizgilerle yorumlanıyor. Şehirli kadının tercihi Pierre Cardin, bir kadının şıklığını tamamlayan en önemli aksesuarlar olan çanta ve ayakkabılarıyla yeni sezonda oldukça iddialı. Canlı, güçlü renklerin, özel tasarım kumaş ve derilerle karakterize edildiği yeni koleksiyonda kadınlar çok daha güçlü ve günün her saati için hazır. Kadınlar tarafından yıllarca aynı renk olmasına özen gösterilen ayakkabı ve çantalar, Pierre Cardin’in 2013 İlkbahar Yaz koleksiyonunda tabuları yıkıyor. Koleksiyonda, ayakkabı ve çantalar birbirine yakın ama farklı renklerde tasarlanmış. Pierre Cardin, ayakkabıların klasik detaylarına eklenen modern çizgiler ile kentli kadının ister günlük yaşamında ister gece hayatında şıklığını kolaylıkla tamamlıyor. 2013 İlkbahar Yaz çanta koleksiyonu ise bu yaz kadınlara çarpıcı ve farklı bir hava katıyor.

78

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


KISA KISA

King Paolo ile 2013 bahar modasında renk geçidi King Paolo klimalı ayakkabıları ilkbahar-yaz koleksiyonunu ayakkabı tutkunlarıyla buluşturuyor. Şehir hayatının dinamizminin yansıtıldığı koleksiyonda, kadın ayakkabıların yanı sıra erkek ayakkabılarında da birbirinden canlı renkler göze çarpıyor. Baharın enerjisi King Paolo ile ayaklara yansıyor. Rahatlık denilince akla ilk gelen ayakkabı markası King Paolo, ilkbaharyaz koleksiyonunu gözler önüne seriyor. Klasik ve spor ayakkabıların bir arada bulunduğu koleksiyonda klasik kahve ve bej tonlarının yanı sıra, kırmızı, mavi, yeşil, sarı gibi baharın enerjisini yansıtan renkler de göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Şehir hayatının dinamizminin yansıtıldığı ayakkabılar, King Paolo’nun modern çizgilerini taşıyor. Geliştirdiği klima teknolojisi ile ayaklarda rahatlık sağlayan King Paolo, yeni ayakkabı modelleriyle sezonun trendi olmaya aday.

Zeyland’dan kışın son günlerinde büyük fırsatlar Zeyland 2012-2013 Sonbahar Kış Koleksiyonu şık ve özgün tasarımları ile kış sezonunu bitirirken modelleri ile çocuklarınızın kalbini,fiyatları ile ebeveynlerin kalbini fethedecek. Anne ve babaların vazgeçilmez adresi ZEYLAND, şıklığını korumak isteyen minik prens ve prenseslerinin gardırobuna seslenecek rengarenk bir sonbahar-kış koleksiyonunu % 50 indirim ile bitiriyor. Zeynep Giyim (ZEYLAND), çocuk giyim alanındaki 42 yılı aşkın varlığı süresince, fiyat ve kalite arasındaki doğru ilişkiye daima büyük önem göstererek üretim ortaklarını ve satış ağını dikkatlice seçmiş ve bundan sonra da seçmeye de devam edecek.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

79


KISA KISA

Dore Çorap renkleri gökkuşağını kıskandırıyor

Lee Cooper denim baharını karşılıyor 105 yıllık dünya devi Lee Cooper, 2013 İlkbahar Yaz koleksiyonda üç farklı tema ile yine karşınızda! Heritage, Collage ve Vintage temaları ile bu yaz şık olduğunuz kadar da cool görüneceksiniz. Denime dönüşü fazlasıyla yaşayacağımız ilkbahar yaz aylarında jean pantalonlardan, denim gömleklere, bermudalardan, etek ve elbiselere kadar geniş bir koleksiyon sizleri Lee Cooper mağazalarında bekliyor. Her kesime hitap eden “Heritage” temasında rahatlık ve clean look dediğimiz hafif yıkamalar ön plana çıkıyor. Erkekte Harry, Jager gibi dar paça modeller popülerliğini korurken; tişört ve denim gömleklerinizi jean pantolon ve non denim pantolonlarınızla kombinleyebilirsiniz. İkinci olarak “College” teması ile genç ve sportif görünebilir, üniversite yıllarınıza geri dönebilirsiniz. Baskılı tişörtler, renkli non-denim pantolonlar, bermudalar ve ekoseli gömleklerle, enerjinizi tarzınıza kaybetmeden ortaya koyabilirsiniz. Bu temada lacivert, kirli beyaz, amazon yeşili, bordo, gri melanj yine öne çıkan renklerden. Üçüncü tema ise her devirde özlem duyulan vazgeçilmez Vintage teması. Eskiye dönüşün en belirgin hissedildiği bu temada; yağ yıkamalar, yıpratmalı ürünler ve kullanılmış hissi veren detaylar göze çarpıyor. Toprak tonlarının, kiremit rengi, hardal rengi ve pastel tonların öne sçıktığı bu koleksiyonda nostajik öğeleri bulmak mümkün.

80

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Artan soğuklarla kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu soğuk havalarda sıcacık çoraplarla ‘üşümeye son’ demeye, rengarenk çoraplarla da kışa biraz renk katmaya ne dersiniz? Dore Çorap’ın yumuşacık ve sıcacık çoraplarını renklerle buluşturduğu Mikro 70 külotlu çorapları gökkuşağını bile kıskandıracak kadar renkli. Üstelik bu çoraplar, kaliteli ve dayanıklı dokusu ile sadece bu kışı değil gelecek bir çok kışı rengarenk hatırlamanızı sağlayacak. Dore Mikro 70 külotlu çorapların geniş bir renk yelpazesi var. Mordan, sezonun da gözde renklerinden olan bordoya, neftiden petrol mavisine, tarçından pudraya ve beyaza kadar pek çok renk Dore Mikro 70 çoraplarla bacaklarınızı renklendiriyor. Sadelikten yana olanlar için de Mikro 70’te siyah, kahve, gri, kırçıllı gri ve ten rengi gibi alternatifler var.


KISA KISA

Penti’ye ‘Jüri Özel Ödülü’ Penti, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen İSO 13. Çevre ve Şehircilik Ödülleri’nde Enerji Verimliliği uygulama alanında Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Finale kalan ve ödül alan tek tekstil firması olarak Penti, enerji verimliliği konusunda 2012 yılında uyguladığı çeşitli projelerle bu ödüle layık görüldü. Markanın bu alanda yaptığı çalışmalar sonucu 2012 yılında, 4.250.000 kwatt elektrik enerjisi tasarrufu, 850.000m2 doğal gaz tasarrufu, 760.000 TL’lik kimyasal kullanımının azaltılması, 214.500 ton/yıl su kullanımının azaltılması ve toplamda 3.784 ton/yıl CO2 salınımı azaltılarak yaklaşık 5184 ağaç eşdeğerinde tasarruf yaptı.

Pieces koleksiyonunda Akdeniz esintisi PIECES, ilkbahar koleksiyonunu hazırlarken Paris’in eski ve büyüleyici sokaklarından, Akdeniz’deki gemilerin ahşap güverteleri ve pırpırlayan yelkenlerinden esinlendi. PIECES güneş gözlüğünüzü ve bikininizi çantanıza atıp Paris’in şıklığını Akdeniz’in büyüsü ile birleştirebilirsiniz. PIECES ilkbahar koleksiyonunda retro biçimleri ve denizcilikten esinlenmiş baskı ve detayları denizciliğin zamansız estetiği ile yeniden yorumluyor. PIECES ürünlerini ince, hafif ve vintage butik görünümlü kumaşlar ile kombinleyerek Fransız denizci hissini elde ediyor. PIECES ilkbahar koleksiyonu çanta elbise ve aksesuarlarında, geleneksel deniz mavisinin bütün tonları, krem, mint yeşili, pembe ve sarı eşliğindeki pastel tonlar veya canlı tonlar karakterize edilerek günün her saatine şıklık katıyor. Neon detaylı el çizimi illüstrasyonlar baskılara yeni bir yaklaşım sunuyor.

82

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


KISA KISA

Çocuklar bu bahar rengarenk

Rahatlık ve tarzın buluşması Dockers® İlkbahar/Yaz 2013 koleksiyonunun birbirinden göz alıcı ürünleri Dockers® mağazalarındaki yerlerini almaya başladı. Tabi ki, her sezon olduğu gibi bu sezonda da koleksiyonun vazgeçilmez ürünleri Dockers® Alpha Khakiler. Bir Dockers® klasiği olan Alpha Serisi, artık bir erkek giyim klasiği. Jean pantolonun tek gerçek alternatifi olan Alpha Khaki’nin hem estetiği hem de işlevselliği bir araya getiren tasarımı, erkeklere çekici bir görünüm kazandırırken, rahatlığıyla da özgürlüğü bedenlerinde hissetmelerini sağlıyor. Radikal, stil sahibi, kentli kimliğini vurgulamayı seven ve sürekli yenilenmeyi önemseyen erkekler için tasarlanan yeni nesil Dockers® Alpha Khaki pantolonlar, kesimleri, dikişi, kalıpları ve renkleriyle son derece çekici. Güçlü ve optimist çizgilere sahip kesimlerden oluşan ve genç görünümü, fit kalıpları, trendy çizgileriyle öne çıkan yeni sezon Dockers® Alpha Khaki Serisi pantolonlar, bu sezon da üzerinizden çıkaramayacaklarınızdan biri olacak.

84

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Çiçek kokularının ve çekingen güneşin yavaş yavaş kendini hissettirdiği ilkbahar, çocukların dünyasına yepyeni renkler ve farklı bir atmosfer kazandırıyor. Çocuklar bu bahar, tavşanlar, sincaplar, filler, zürafalar ve daha birçok hayvanın bir arada yaşadığı rengarenk ve farklı bir harikalar dünyasına davetli. Erkek çocuklar için hazırlanan “On the Farm” temasında mavi, yeşil, kırmızı renklerde yatak takımları yer alıyor. Çiftçi ailesi, traktör, at, inek, ahır ve sebze tezgahları yastıklar ve yorganlarla çocukların yataklarını süslüyor. Kızlar ise tavşanlar ve sincaplarla dolu rengarenk bir dünyaya davetliler. Ayrıca kız çocukları için, geçmişi hatırlatan özel detaylara sahip, canlı renklerin kullanıldığı yorganlar, gecelikler, yastıklar ve çantalar da yer alıyor. Room Seven’ın yepyeni koleksiyonunda hepsi canlı, neşeli renklerde retro tarz elbiseler, tişörtler, etekler, jarse elbiseler ve hırkalardan oluşan hip ve tarz modeller yer alıyor. Parlak renklerin bulunduğu Oilily’nin harikalar dünyasında her şey mümkün ve hiçbir şey mantıklı değil. Oilily’nin yepyeni yaz koleksiyonu harika zıtlıklarla dolu. Parlak renkler ve pastel tonlar serpiştirilmiş detaylar ve eşsiz tasarımlar göz alıcı bir güzelliğe sahip. Oilily’nin yaz koleksiyonunda erkek ve kız çocukları için özenle hazırlanmış, rengarenk kendine özgü tasarımlar bulunuyor.


KISA KISA

Süper emici bambu havlu ve bornozlar

Minikler için alternatifler Dore Çorap’ta Bir dönem boyunca okullu olan minikler için şimdi biraz da dinlenme ve eğlenme zamanı. Sömestr tatilinde çocuklara bir sürpriz de Dore Çorap’tan geliyor. Tatilde yeni cicileriyle gezip eğlenmek isteyen stil sahibi minikler için “Tatil Zamanı” isimli bir kampanya düzenleyen Dore Çorap, sıcacık ve yumuşacık çocuk çoraplarına uygun fiyatlara sahip olma imkânı sunuyor. Ürünlerinin yumuşaklığı, kalitesi ve dayanıklılığı ile tanınan Dore Çorap, çocuklar için renkli ve çeşitli desen alternatifleri sunuyor. Şeker gibi rengârenk Dore Mikro 50 ve Dore Opak külotlu çoraplar hem miniklerin ruhlarına hitap ediyor hem de onları soğuktan koruyor. Sezonun modası olan file çoraplar da yine rengârenk alternatifleri ile büyükleri bile kıskandırıyor. Desenli çoraplardan hoşlanan çocukları ise kelebekten kalbe, yıldızdan çiçeğe, fiyonktan kar tanesine kadar pek çok farklı alternatif bekliyor. Dore bileği desenli çocuk taytı ise minik yıldızların dolaplarını süsleyecek.

86

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Ev tekstilinin yenilikçi markası Altınbaşak’ın, yüzde yüz bambu ağacı ipliğinden ürettiği havlu ve bornozlar, suyu hızlı emme özelliği ve her yıkama sonrası daha da yumuşak bir dokunuşa sahip oluşuyla tercih ediliyor. Bambu havlu ve bornoz kullanımı duş sonrası güne başlarken fark oluşturuyor. Sıcak ve kuru bir bambu banyo havlusunun gevşemeye yardımcı olduğunu doktorlar belirtiyor. Altınbaşak Tekstil, özellikle bambu banyo havlusu, bornoz ve çarşaf satın alan müşteri görüşlerinin değerlendirildiğinde memnuniyet yanı sıra mutluluk ifadelerinin kullanıldığını açıkladı. Banyo koleksiyonunda diğer kumaş türlerine göre daha fazla suyu emici özelliğe sahip bambu havlu ve bornozlara yer veren Altınbaşak Tekstil, bu ürünlerin kullanıldıkça müşteri memnuniyetinin arttığı bilgisine dikkat çekti. Dikkatli kullanıldığında uzun yılllar size mutluluk verecek bamboo havlu ve bornozları enfazla 40 ° C sıcaklıkta yıkamak, iyice durulamak ve ılık bir ortamda kurutmak gerekiyor. Ayrıca zaten doğal özelliği yumuşak olan bu ürünlerde kimyasal çamaşır yumuşatıcılarının kullanılması, lif yapısını bozacağından tavsiye edilmiyor.


İTÜ FASHION SHOW

TASARIM

88

Feride Çiğdem Kayral 26 Temmuz 1990, Ankara doğumludur. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. İTÜ / FIT Suny Moda Tasarım bölümünden 2013’te mezun olmayı hedeflemektedir. 2012 Ocak – 2012 Mayıs tarihleri arasında Balizza Tekstil’de staj yapmıştır. İleri seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca ve başlangıç seviyesinde İspanyolca bilmektedir.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


TASARIM

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

REFLECTION OF “THE CITY”

Dünya’nın en güzel şehirlerinden biri olan New York, aynı zamanda “The City” olarak da bilinir. Üç parçadan oluşan koleksiyonda elbise ve bluzun üstünde bir şehir silüeti bulunmaktadır. Bu şehir New York’un ta kendisidir. Elbisenin üstünde dünyaca ünlü, New York’un en uzun yapısı olan “Empire State” binasını görebiliriz. Ayrıca kullanılan metal kare zımbalarla, binaların pencere detaylarını da görebiliriz. Bu üç parçalık koleksiyon için mavi suni deri ve siyah suni süet kullanılmıştır. Aksesuar olarak metal kare zımbalar kullanılmıştır. İnsanlar gökdelenler arasında yaşarken, gökyüzünü çoğu zaman binalara olan yansımalarından görebilmeye başladığından, binalar için mavi, gökyüzü için siyah kumaş kullanılmıştır.

89


İTÜ FASHION SHOW

TASARIM

90

Gizem Turan 2 Şubat 1989 yılında Kayseri’de doğdu. İlköğretim yıllarını İstanbul Erkek Lisesi Özel İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra lise eğitimini TED İstanbul Kolejinde tamamladı. Üniversite eğitimine 2009 yılında İTÜ-FIT SUNY programını kazanarak başladı. Üniversite eğitiminin yanında Harvey Nichols ve Özgür Masur’da staj yaparak eğitimine güzel bir deneyim kazandırdı. Önümüzdeki dönem FIT’ye gidecek olan Gizem Turan, 2013 Mayıs ayında başarıyla mezun olmayı hedefliyor.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013


TASARIM

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

REFLECTION OF CRUEL INTENTIONS

Karmaşık duygular, akıl almaz düşünceler, içten gelen anlık bir ruh haliydi benim tasarımlarıma yansıttığım... Belki de “Zalim Niyetler” kavramı o kadar kötü olmasa gerek. Ne var ki insanoğlu her zaman ön yargılıdır ve güçlük çeker karşısındakini anlamaya. İşte bu noktada aslında niyetlerin çoğu zaman yanlış anlaşıldığı fakat gerçekte o kadar da kötü olmadığını, aksine her kötü düşüncenin arkasında mutlaka iyi bir düşünce olduğunu kanıtlamak istedim sizlere. O yüzden benim için huzurun rengi olan beyaz rengini karanlıkların arasından çıkardım ve ten rengiyle harmanladım. Zalim niyetli olabilir insan, ama her zaman mi asla!!! Kumaş olarak Abraham Crepe kullanmayı tercih ettim. Tasarımlarımın formunu en iyi bu tarz bir kumaşın vereceğini düşündüm. Ayrıca bir elbisede 3 boyut efekti kullanırken diğerinde ise etek uçlarına tütü koyarak zengin bir görünüm vermeye çalıştım. Tasarımlarımı kullandığım aksesuarlarla tamamlamış bulunuyorum.

91


PAZAROLA

Müşterinizi kahraman yapın!

Piyasaların bir kuralı var: “Nerede hareket orada bereket”. Dikkatler kısıtlı. Peşinden ilgi geliyor. İlgi arzuyu tetikliyor. Arzular şelaleye dönüşüp, başkalarını da harekete geçiriyor. Bir döngüdür başlıyor. Taa ki, dikkatler başka bir konuya kayıncaya kadar... Bu döngü, pazarlama, mobilite, dijitalleşme, sosyalleşme ve benzeri etkiler sayesinde çok ciddî boyutlarda hızlanıyor. Piyasalar, firmalar, markalar, ürünler, yayınlar, fuarlar, zirveler ve benzerleri bu modele göre işliyor. Önümüzdeki yıllarda pazarlamayı ve pazarlamacıları ilgilendiren, bilgi ve iletişimlerin artarak süreceği öngörülüyor. Anlaşılan o ki, gelecek yıllarda pazarlamayı daha da fazla konuşacağız. Aslında gerçek pazarlamacılar yıllardır pazarlamayı anlatır, anlatmak isterlerdi. Ama ya, dinleyen bulunmazdı, ya da, anlatabildikleri “muhataplarının anlamak istedikleriyle sınırlı kalırdı.” Uygulama cephesinde, firmalardaki pazarlamacılar belli bir işle (satmakla) görevli memurlar gibi görüldüklerinden, kendilerine söylenenleri yapmaları, fazla konuşmamaları, ötesine berisine karışmamaları istenirdi. Görev tanımları gereği, operasyonlardan (satıştan ve kotalardan) yukarıya çıkamaz, strateji gibi, derin, köklü ve temel konulara yaklaşamazlardı.

Prof. Dr. İsmail KAYA ismailkaya@gmail.com

Az çok konuşabilenler de, kendi yaptıklarını beğenir, bunlarla astlarına örnek olmak isterlerdi. Kendini öven insan sevilmez, sevilmeyenler de dinlenmezdi. Akademik çevre ise, özellikle gençler, akademik puan barajlarına, jüridekilerin insafına hapsolduklarından, piyasalara ve kamuoyuna karşı pek seslerini çıkaramazlardı. Pazarlamaya artan ilgi sayesinde, önümüzdeki yıllarda her iki kesimin de daha fazla konuşacaklarını, pazarlamayı daha hararetle savunup satacaklarını umuyoruz. Pazarlama akademisyen ve uygulamacılarından, yeni pazarlama hikayeleri bekliyoruz.

PAZAROLA 92

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

İnşallah, hikayelerinde kendilerini kahraman, müşterileri kurban göstermek gibi bir sakarlık yapmazlar... Da. Nelere katlanıp, neleri başararak muhterem müşterilerini birer kahramana dönüştürdüklerini anlatırlar... Müşterinin sırtından geçinmeyi âdet edinmiş sahte ve kibirli kahramanlara değil, müşterisiyle birlikte mutluluğu başarmış, gerçek kahramanlara ihtiyacımız var.


DENGE

Teklif dahi edilemez!

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN ozbudun@gmail.com

DENGE 94

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Kurtulamadık! Sol gösterip sağ vuranlardan bir türlü kurtulamadık. Sağımız ve solumuz birbirine karıştı. Solumuza “soğan”, sağımıza “sarımsak” taksak da nafile. Biz, solu böyle öğrenmedik. İsterseniz, bir kere daha hatırlatalım. Mesela.. -Sol, “çeyrek porsiyon demokrasi” ile iktifa etmez. -Sol, egemenlere cilve yapmaz; cuntacılığı ve vesayeti reddeder. -Sol, egemen ideolojinin “yedek lastiği” değildir. -Sol, anti emperyalisttir, anti faşisttir. -Solun resmî ideolojisi yoktur; sol, tabuların arkasına sığınmaz. *** Ne mi yapar? -Sol, “ekmek ve adalet” dâvâsı güder. -Sol, “laiklik mi, demokrasi mi?” gibi sahte ikilemlerle toplumu köşeye sıkıştırmaz. -Sol, “Türkiye’de devrimin tamamlanmamış olduğunu, devrim tamamlanana kadar, birtakım süzgeçlere ve filtrelere ihtiyaç bulunduğunu” söylemez. Böylesine müstekreh bir kurnazlıktan tiksinir. -Sol, halkın iktidarına dayanır. İktidarın, bir çeşit “yargı iktidarına” (juristocracy) dönüşmesine karşı çıkar. -Solun anayasası “halkın dili” ile yazılır, devleti sınırlar; “devletin dili” ile yazılıp halkı sınırlamaz. -Sol, devletçi politika değildir, halkçı politikadır. -Sol, “şovenist” değildir; statükocu değildir. -Sol, İttihat ve Terakki’den miras kalan bayat ve faşist fantezileri sahiplenmez. *** Bitmedi.. -Sol, üretim ve bölüşüm eksenli politikalar üretir. -Sol, piyasa çözümüne körü körüne teslim olmaz; ama piyasa düşmanı değildir. -Sol, toplumu tepeden değiştirmeye kalkmaz. -Sol, “anayasal devlet” ile “anayasalı devlet” arasındaki farkı bilir. -Sol, geçmişten devralınan naftalinli evhamlardan değil, demokrasiden beslenir. -Sol, başarısız olduğunda, kendi halkını suçlamak yerine, nerede yanlış yaptığını düşünür. *** Dahası.. -Sol, halkına tafra yapmaz, “Ben karar veririm, halk bana uyar” refleksiyle hareket etmez. -Sol, halkın patronu değildir. Solun patronu halktır. -Sol, “kayıt dışı siyaset” ile iş birliği yapmaz. -Sol, “hukuk devleti, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu” gibi kavramları, birer dolgu maddesi gibi görmez; hayata geçirir. *** Meraklısına not: “Sol” diye başlayan her cümlede, “Sol” sözcüğü yerine, “sol ya da sosyal demokrat olduklarını iddia eden” siyasi partilerimizden birinin ismini yazarak, yukarıdaki manifestoyu lütfen bir kere daha okuyunuz. Uymadı değil mi? Uymaz! Bizimkiler böyledir. Değişmeleri ve değiştirilmeleri teklif dahi edilemez!


ENGLISH

Première Vision and Expofil: quite positive results in an uncertain context A feeling of optimism prevailed as Première Vision Pluriel closed its doors this past 14 February. By bringing together 58,000 textile industry professionals (+5.8% over February 2012) and 1,742 international exhibitors, its shows demonstrated once again their strength and vitality. Such positive results were not a foregone conclusion. In addition to harsh winter weather conditions and an unfavourable international calendar, general apprehension caused by the diffi cult and uncertain global economic context might have

96

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

held back more than a few! Yet in spite of the volatile atmosphere, thanks to an offer fully in keeping with the expectations of this innovative and creative industry, the six Première Vision Pluriel shows can pride themselves on an overall rise in fi gures. The growth is both reassuring and a harbinger of optimism for an international market that remains fragile and uneven. An essential event for all textile industry professionals, Première Vision, the world’s premier fabrics show, again demonstrated its leadership role for


ENGLISH

the Spring/Summer 2014 season, creating ever more synergy and interactivity between weavers and fashion brands and designers. Alongside, Expofil, the show of yarns and fibres, once again provided fertile ground for meetings and collaborations at the origins of the creative process, for Autumn/Winter 2014/15. Visitor enthusiasm Some 44,139 enthusiastic visitors came to Villepinte to see the 734 Première Vision exhibitors and the 42 yarn and fibre producers at Expo-

fil, all selected and showing their collections this past 12 to 14 February. Fashion brands and designers thus benefited from an edition that gathered the industry’s «highest quality weavers and suppliers», all «under one roof» (JW Anderson, UK). This comprehensive and high-quality offer made it possible for Première Vision and Expofil to register a nearly 3% increase in attendance, in spite of an uncertain global economic environment and a packed international calendar that might have penalised attendance at the show. The show is above all an international event. Proof of this can be found in the 73% foreign visitors registered this past edition, in spite of a decline in the number of Chinese and Brazilian visitors (-23% and -14%, respectively), due to a simultaneous overlap with the Chinese New Year and the Carnival of Brazil. As Italian exhibitor Eurojersey said, «In three days at Première Vision, we feel like we’ve been around the world!» A dynamic presence in all the major markets Faced with the global economic crisis of recent years, the textile sector had been taking fewer risks. This season, with a lack of stock and thus products to propose, the atmosphere was focused on business. Italian weaver Raw Tex noted

that while they had «already worked quite a bit during the September session, during this last edition, business was doing even better!» On a similar note, Rulinen, a Russian mill, noted it had been able to «meet many new clients while continuing to welcome its loyal partners,» all in a «more than satisfactory ambiance.» Among the most active markets, there was an increase in attendance from Japan (+10%) and from America (+14%). This provides further proof of the renewed dynamism for fashion products of these two markets, already demonstrated in Septem-

ber in Villepinte and at the last Première Vision New York show. But Europe, while still in crisis, was not left behind. On the one hand, the European Union registered an increase in visitors of 2.4%. The surprise came from Italian (+11.2%) and Spanish (+9.7%) visitors, who, despite a highly uncertain economy, found at Première Vision the elements critical to their renewal and development. On the other hand, Eastern Europe confirmed its steadily growing presence, with an increase of +10.3%, with Russia (+10%) Ukraine and Moldavia taking the lead. In the rest of the world, India (+23%) saw a remarkable growth in number of visitors. The attendance figures at Première Vision and Expofil, which are increasingly internationally oriented, show that they are now essential events for textile industry professionals, who are assured of finding at them the most comprehensive and inspiring offer. This is also certainly due to the on-going work of the Première Vision teams abroad. Shows with strong proposals and creativity Beyond their broad and diversified offer of products and collections, one of the essential ingredients making Première Vision and Expofil so strong is the fashion information proposed and

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

97


ENGLISH

displayed by the shows’ fashion teams. Presenting the season’s major trends, the shows’ different information forums are must-sees for visiting brands and designers. As English designer Katy McGuirk pointed out, «It’s important to start by visiting the trend areas, because you can see all the inspirations and directions for the coming season brought together in one place.» She added that she was «impressed by the amount of information available.» At Dries Van Noten, there was a special appreciation for the practical role of the «multidisciplinary trend forums, that help us make connections between the season’s inspirations and the products proposed by exhibitor weavers.» Further evidence of the importance of the show’s fashion information is the growing success of the TrendVision seminar organised by the Première Vision fashion team, which over 300 people attended this last edition. The seminar makes it possible to better understand the season, «to immerse yourself in the trends, and thanks to the colour range, to boost your imagination and inspiration,» said Nadine Dalal, artistic director of the English studio Inkblot Design. Knitwear Solutions and Maison d’Exceptions In the interest of providing fashion professionals with the most complete offer in terms of fabrics, the Première Vision show successfully launched the second edition of its platform dedicated to creative flatbed knits, Knitwear Solutions. This session was the first presented for a Spring Summer season. And while that meant it was naturally somewhat calmer in terms of visitors than last September - sweaters being featured predominantly in winter collections - the concept continues to attract strong interest, and confirms its legitimacy within the Première Vision show. The significant increase in participation requests for the next September edition, the positive feedback from visitors in terms of the quality and creativity of the products proposed, and the suc-

98

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

cess of the forum created in collaboration with knitwear designer Xavier Brisoux all offer unequivocal evidence of the area’s success. Maison d’Exceptions becomes a regular event An exclusive space dedicated to exceptional knowhow, Maison d’Exceptions was for the first time jointly organised by Première Vision and ModAmont, the international show of supplies and accessories for fashion and design. Maison d’Exceptions successfully brought together major names in luxury around its 16 companies. All noted they were pleasantly surprised and seduced by the products presented by the space’s new exhibitors, as well as by the 8 exhibitors already taking part in September 2011, who proposed new exclusive developments. This intimate showcase made it possible to present, at Première Vision, a remarkable and by-now essential offer of creative excellence for luxury brands looking to stand out thanks to unique and authentic exceptional products. Building on its success, Maison d’Exceptions will now be back each February session, alternating with the PV Awards featured each September. Première Vision strengthens its partnership with the Hyères Festival Ever pleased to support young designers, Première Vision has been a partner of choice for the Hyères International Festival of Fashion and Photography since 2011. And, as of 2013, the Grand Jury Prize will now be the Première Vision Grand Jury Prize. Première Vision thus reaffirms its commitment alongside the famed international festival, whose jury this year will be presided over by Felipe Oliveira Baptista, and which takes place next 26 to 29 April. As at each February edition, Première Vision once again welcomed the 10 finalists for the fashion competition. These young designers were able to meet the exhibitors who had responded positively to the call the show had launched together with ModAmont and Expofil. Depending on their projects, the 10 finalists were able to choose their yarns, fabrics or accessories.


ENGLISH

A dynamic market for textile patterns and creation The rise in visitors at Indigo shows that the fashion industry, always hungry for new proposals, is, this season, even more in search of fantasy and personalisation. The aim is to stand out in the face of heightened competition and an uncertain international market. Risk-taking having diminished these past two seasons, notably due to the uncertain economic environment, fashion players now need to renew their offer, to multiply their proposals, and increase their buys. This is effectively a sign of renewed dynamism in the sector. The Russian studio Solstudio, participating for the first time in the show, prided itself on a «stand that was never empty.» According to its representatives, their participation in Indigo was «beyond excellent, and helped us develop many new contacts.» This rediscovered enthusiasm for prints and textile patterns is also explained by the gro-

100

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

wing development of digital prints, which are becoming more general, more industrial, and help to speed up the time it takes to implement new models. Another sign of the economic recovery was the strong increase in visitors coming from Indigo’s neighbour shows, especially Première Vision (+12% over February 2012). Printers and jacquard specialists who exhibit at the clothing-fabric show represent in effect 11% of Indigo visitors. They come seeking designs to update the season underway, to kick off the new season, or diversify their future proposals. They are proof of the synergy and business recovery in the industry. Strong presence of international visitors 75,2 % : is the percentage of international visitors brought together for 3 days at Villepinte at the Indigo show. This is proof that the creative textile


ENGLISH

and surface design show remains the key international event for all players in the fashion industry, sure of finding here the most comprehensive and inspiring offer. Among the most active markets, there was a very good performance from the major European countries, headed up by the United Kingdom, a major consumer of prints, as well as France (+2.5%). Italy, always faithful, saw its attendance rise by 4.6%, as did Spain (+7.8%), despite a very uncertain economy. Both countries find at Indigo the elements needed to renew themselves, and provide new creative proposals that are indispensable in order to stand out and compete globally. Germany and Belgium also performed well with, respectively, 4.4% and 6.5% increases in attendance. In addition, India, with an increase of +40% visitors this season, and Turkey, with a +16.6% increase in visitors over February 2012, confirmed the growing development of their fashion businesses. Lastly, there was a particularly notable increase in the presence of buyers coming from the US (+12.7%), as well as, and especially, those coming from Japan (+41%), which now enters Indigo’s top 10 visiting countries. This is evidence, already seen last September in Villepinte and in January during the last Indigo New York show, of the renewed dynamism of these two markets for decorative products. The only

shadow cast on the overall picture comes from China (-22.2%), which remains only barely in the top 10, and Brazil, which leaves that ranking this session. Decreases in visitors from these two countries is principally due to the overlap of the Chinese New Year and the Carnival of Brazil with the Première Vision Pluriel shows this session. Indigo : an inspiring and influential show Beyond the quality of the exhibited collections, the show of textile patterns and designs has once again been a source of guidance and direction for professional visitors. All came in search of original creative details and essential fashion information for Spring/Summer 2014. Visitors broadly acclaimed the trend forum developed by the Indigo fashion team. This space has become a must-see area to understand the season and discover all the key directions to develop decorative collections. For their part, exhibiting studios actively participated in the development of this forum. They responded quickly to the call from the show’s fashion teams, enthusiastically supplying the patterns and allovers illustrated on the giant fish that rose up from the heart of the forum’s display. Their cooperation made it possible to illustrate the season’s major trends with exactitude, giving meaning to Indigo’s informative and forward-looking role.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

101


ENGLISH

Open air, open mind Pursuing a new feel-good way of dressing: Botto Fila steps up to the plate and scores full points, season after season. Style and comfort, performance and appeal: aspects blended perfectly in fabrics by Botto Fila, the Biella company that focused on combining these two concepts, often still separate in the world of fashion and clothing. And while this was an already beaten trail in the female universe, formal menswear still required breaking of rules that had always been considered unbreakable. The goal was achieved by working within these rules, using firmly established tailoring competence as the focal pivot, Italian skills with international scope and capable of translating tailoring must-haves into contemporary fabrics, the perfect expression of new rhythms and fast paced modern times. With its new collection, Botto Fila takes another step along its path of innovation, successfully making a statement with Dynamic fabric, now also for the men’s classic and formal range and for the first time extended to the spring-summer collection. These are lightweight woollens lent even more comfort by their stretch, while maintaining all their original tailored appeal. This concept, drawn from awareness of a new dimension of contemporary lifestyle, also translates into creative synergies that highlight the value of this new positive thinking. An active life in the open air, with no loss of style or elegance, in full respect of the environment? Not a problem, especially when the philosophy is backed by a new means of transport for getting around the city. Botto Fila is perfectly in tune in this respect with the world of bikes and, as part of its partnership with Biking Days, at Ideabiella at the upcoming Milano Unica, it will be presenting the new Abito Dinamico 99.0 in collaboration with Brompton, the top benchmark for the folding bike market. During the fair, garments from the new Botto Fila S/S collection will be showcased on Brompton models, and a folding bike will co-star with the Abito Dinamico 99.0 in the next campaign, previewed right there at the fair. In the same direction, the entire new collection expresses a sense of lightness and renewed desire for authenticity, which highlights the most original and essential aspect of materials and textures. Textures play with micro-weaves, geometrics or slightly roughed and creased surfaces with fine contrasts between warp and weft. Menswear undergoes contemporary green understatement where formal bases are enlivened by subtle use of solids. Woollens go even finer and team with stretch, silk wool blends rediscover on the one

102

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

hand a denim soul, on the other an extreme lightness, especially in a brand new ultra-light poplin, at the same time achieving excellent tailoring performance for a return to more classic appeal. Micro houndstooth, light tartans, barely-there pinstripes, matt effects in full Italian tailoring style and black suits feature alongside scratched looks and a new homespun effect, also developed in the wool-linen bases, with rustic-chic inspiration. Cotton-wool blends also feature a more fashion element, with inserts in the weft that make blazer or suit cloths slightly iridescent. Even patterns become madras checks in stronger colours. In line with a spirit that runs right through fashion and tailoring wool-cotton blends also get a classic look, in a very cool version that however has the same matt appeal as wool. Another marvel from Botto Fila, like the new crease-proof fabric in pure wool, cool, practical and elegant, excellent for today’s globetrotters. For women there is a definite change in atmosphere, a new mood, structured but softer and more natural, brought to life by a clever mix of colours, vibrant yet tastefully understated, with new sorbets, acids, pops of yellow, orange, grass green, fuchsia and the whole range of blues, from marine to denim, sky and turquoise. In beautifully harmonised shades, neutrals alternate with colour, greys, light browns and sand, for mesh and micro black and white chessboard effects, light and fading. The bases are in noble yarns - tightly twisted wools, very fine cottons, linen and silk - with a predominance of stretch and natural stretch. In line with the company’s philosophy, the collection evolves in a fusion of couture, comfort and new sobriety, expressed by surfaces that are either solid and refined or geometric in pencil dots, tiny 3D honeycombs or micro modernist tiles, their depth and softness the result of the palest grey shadows for an optical effect. Homespun and rustic bouclé looks are new and centre stage, subtly variegated or in closely woven single-colour jacquards, comprising slubbed yarns, some with an almost used appearance, especially in the jacket weight stretch silk-cotton-viscose, or with more serious styling in wool and viscose with more neutral hues, ideal for more city-style trousers and suits. Micro texture effects and miniature geometrics still feature Prince of Wales checks, with irregular outlines or blurred effects and overlapping plus light handkerchief tartans, while new pinstripe patterns make a timid comeback.


ENGLISH

Profitable shirt production

Fig. 1: Kısmi çözgü hazırlama makinaları için en ugun son kullanım yerleri Fig. 1: The most suitable end-uses for operating the sectional warping machines

The Multi-Matic® produces sample warps and medium-length warps, and guarantees top quality as well as maximum efficiency – when used for the right application. With its technical configuration, this automatic short-, medium- and sample-warping machine operates optimally when used to bridge the gap between the GOM 24 and the Nov-O-Matic (Fig. 1). For example, when processing 8,000 cotton yarns having a length of 406 m and a count of Nm 80 to produce a warp beam having a width of 1.800 m, the Multi-Matic® 128 can increase productivity by 332% compared to the GOM 24. The GOM automatic sectional warping machine operates at its best when processing a small number of yarns and short warp lengths. It therefore operates at the lower limit of the spectrum of uses of the Multi-Matic ®. When processing articles having longer warp lengths and more bobbins, the NOM automatic sectional warping machine is increasingly more efficient (Fig. 1). KARL MAYER has developed the special Expert-System for evaluating which sectional warping machine is the most suitable for the particular job in hand. This performance check can be used as the basis for assessing the production costs, productivity and economic feasibility of jobs. If required, it can be carried out by KARL MAYER’s sales department. The following example shows how it works.

104

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

Example of using the Expert-System for evaluating jobs Calculating the economic viability of jobs using this new tool is based on the performance features of the Multi-Matic®. These include its speed of 800 m/ min for both warping and leasing, and of up to 150 m/min when beaming. Colour changing also takes place at an ubraked speed of 800 m/min. The machine is available in versions having 64 or 128 running yarns, operates at a maximum working width of 2.200 mm and takes off yarn from standard creels - thus offering a specific performance profile. The following example of the calculations produced by the Expert-System shows the results of evaluating the speed, costs and operators’ time involved in processing a shirting product on the Multi-Matic® 64 and a Multi-Matic® 128 compared to processing it on the GOM. The parameters of the warp were as follows: • Warp length – 406 m • Total number of yarns – 6,974 • Width – 1.800 mm • Yarn count – Nm 83/1 • Material – 100% cotton • Number of different colours – 10. The performance results produced by the Expert-System show that the production rate of the Multi-Matic® is three times higher than that of the GOM when processing the same article (Figs. 2 – 4). At the same time, the labour and amortisation costs of this new machine in KARL MAYER’s range of sectional warping machines are lower. There is basically no difference in the setting-up times, but the machine running time of the GOM is considerably higher. This is particularly true when patterning broad coloured stripes. The comparison of the ratio of the number of warp beams produced to the production length (Fig. 5) clearly shows that the Multi-Matic® is the most

Fig. 2: Örnek üzerinden performans karşılaştırması Fig. 2: Comparing the performance in the example


ENGLISH

Fig. 3: Örnek üzerinden maliyet değerlendirmesi Fig. 3: Evaluation of costs in the example

productive system for processing the article shown in the example. The graph also clearly shows how the productivity decreases as the warp length increases. The advantages of the Multi-Matic® at a glance The Multi-Matic® is as flexible as a sample warping machine, but the possibility of working in parallel when loading packages onto a fixed creel, or of using a parallel creel means that the creel setting-up times are reduced, which is advantageous when processing short- and medium-length production warps. Another advantage is that the warping process runs automatically. As well as rational production, the Multi-Matic® also enables labour and yarn material costs to be saved, as well as storage costs – because of the compact yarn management system. The Multi-Matic® is also extremely accurate. When producing the warp, the yarns are laid by means of yarn-laying devices onto the feed belts of the rotating warping drum at an accuracy of 5/100 mm. This system, which is controlled by linear motors, therefore operates about four times more accurately than other well-known sample warping machines. The high-precision yarn-laying devices are also used for leasing of the dividing cords. A new feature is that the yarn feed belt operates at different speeds and can be adapted to different yarn densities and counts and various pattern requirements. Yarns which do not run on the warping drum because they are not needed for the pattern are taken off by the patented central cord and held under tension. The result of this well-thought-out yarn feed arrangement on the Multi-Matic® is that the yarns are placed accurately on the warping drum and the colour can be changed correctly, even at maximum operating speed. The Multi-Matic® in practice With its high production rate when producing sample and production warps of short and me-

Fig. 4: Örnek üzerinden işgücü gereksinimleri Fig. 4: Illustration of labour requirements using the example

dium length, the Multi-Matic® has made a profound impression on the market. Three machines are now running in Italy since the machine was first premièred at ITMA 2011 in Barcelona. The machine is mainly used for processing high-fashion wool, silk and filament yarns for ladies’ outerwear. Two more machines are scheduled for delivery to Italy this year. A Multi-Matic® will be shown actually operating at the Heimtextil trade fair from 9 to 12 January 2013. KARL MAYER has arranged a machine show and extensive demonstrations at its Hausen site, which will be held at the same time as the trade fair. This presentation is designed to illustrate the productivity and flexibility of this production machine. Visitors to the event will also have plenty of opportunity to discuss any specific plans they may have with KARL MAYER’s technical people and sales consultants. Several bookings have already been taken. The huge amount of interest being generated by the Multi-Matic® for warp preparation in the weaving sector was also evident from the conference season, which started in the autumn. The conference venues included the Weaving Colloquium, held at the Institut für Textil- und Verfahrenstechnik, ITV (The Institute of Textile Technology and Process Engineering) in Denkendorf, Germany, and the conference held by the English Weaving Group in Brighouse, West Yorkshire, UK, both of which took place on 18 October. The delegates listened very carefully to the papers presented by KARL MAYER’s representatives, and asked many questions at the end. Subsequent conversations held during the breaks resulted in many promising new ideas for further projects being generated – enabling KARL MAYER to continue along its success course in the field of warp preparation. More than 300 KARL MAYER sample warping machines and automatic sectional warping machines have already proved to be a great success on the market.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

105


ENGLISH

The future of “green” garment finishing processes

Debuting in Germany, Jeanologia will be exhibiting their “3e” Twin textile laser that provides huge energy savings as well as in water, chemicals and time in the jeans finishing process. Furthermore the first EIM software package for the jeans finishing industry in conjunction with the “Easy Mark” environmental impact software that integrates production and design by reducing the pre-production process. The Spanish company, Jeanologia, renowned for its environmental awareness and focus on the health of workers in the Jeans finishing industry, will be presenting their latest sustainable technologies for processing finished garments in an environmentally friendly and economical manner at the Fashion Fair Munich Fabric Start. Jeanologia will be present at stand C00 and C02 in the Blue Zone of the Fair to be held in Munich on 5th and 6th of February, where the best weavers and specialists in denim finishing from around the world will present their latest developments around the central theme -”Tomorrow is Today”. During the event, the Spanish company will exhibit for the first time in Germany, textile laser technology, designed under a solid premises of Ecology, Efficiency and Ethics (3E), that avoids the

106

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

use of unhealthy techniques for operators, allows for greater savings in energy, water, chemicals and time in the jeans finishing process. In particular, Jeanologia will be exhibiting their new Jeanologia laser 3E Twin that is suitable for the large scale production of jeans. Equipped with up to two laser resonators, TWIN power (a dual dial system) and a unique power control system this technology permits the completion of two legs on the jeans simultaneously. Reproducing a genuine vintage look and permitting more elaborate designs, this textile laser increases accuracy and consistency while creating a more authentic end result–with the added benefit of reduced production times. Another advantage the 3E Twin laser offers is the ability to make up to 200 jeans per hour, compared to the 10 units per hour possible with conventional hand sanding or just 60 units hourly that is normal for sandblasting techniques. In addition to the innovative laser technologies on display, Jeanologia will be demonstrating their EASY MARK and EIM (Environmental Impact Measurement) software packages. Easy Mark has a user friendly interface with a “drag and drop” functionality that is fully adaptable to almost any shape


ENGLISH

or size used in production – enabling the smooth integration of design and production that eliminates the need for costly pre-production steps. This software can also generate other design features such as “whiskers”, “spots”, “breaks” and “chevrons”, all available within the Jeanologia design database, which is constantly updated. This tool has been created not only to work as an integral part of the machine but also as a stand-alone design software. The Jeanologia EIM software on display is the first environmental impact measurement software of its kind that is specific to the garment finishing industry. This software has been created to provide a tool for laundries that helps them build more sustainable processes in their manufacturing. As Jeanologia President Enrique Silla said,: “This software provides valuable information to determine if the finishing of the garment is achieved while also reducing the impact on the environment.” Also adding: “The future of the textile industry is Ethical, Ecological and Efficient and EIM is the tool that will

help us achieve that goal.” During the show, Jeanologia will work with weavers and laundries also exhibiting such as Candiani, Uco, Gonser, Isko, Bossa, DDI, and Tavex Sartex, AMC amongst others, giving hourly demonstrations of the laser technology and showing different washing cycles. On the first day of the fair at 12.00, the President of the company along with Isko will participate in a “Talking Lunch” during which key aspects of - “Tomorrows Denim Market in Germany: an approach to the value chain and a look at consumer trends” - will be discussed. During this meeting you can meet and discuss trends and future challenges faced by the German Denim market, and analyze the wash treatments and innovations presented by Jeanologia.

Enrique Silla said: “Every time there has been a greater demand for production models geared towards automation, productivity and social responsibility – Jeanologia - with over 20 years of experience and know-how have developed technologies and solutions that meet these objectives.” Furthermore, Silla added: “we consider all areas of the industry when determining different needs and develop the technology required to meet them, while keeping respect for the health and safety of textile workers as our main goal. “ To which he qualified that: “Jeanologia has delved into researching the real impact that the textile industry has on the environment and constantly looks for ethical and productive solutions in the garment finishing process.”

Looking forward to a future sustainable textile industry Jeanologia has, for over 20 years, strived to continuously improve the finishing industry through technology and know-how - combining science, fashion, creativity with market needs. This mission has evolved to include a deep awareness of ethics and the environment in the Jeanswear sector. As

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

107


ENGLISH

Akbarkod entered 2013 with new services Akbarkod Label, which is one of the leading companies of the sector in barcode and labeling field, continues to offer advantages to its customers within new software. The company, which can prepare depot stock statistics, store sales management and production statistics programmes, developed its position in the sector by being dealer of Emax Label Solutions in barcode field. İsmail Ali Şahin, General Manager of Akbarkod, who stated they will continue to their investments in the following process, told our magazine about their activities as follows: “As Akbarkod, we displayed activity in barcode manufacturing, label consumables and barcode

108

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

systems so far. Recently we began to offer software decreasing manufacturing expenses. Within this new software, it is possible to control depot stock statistics, store sales and production statistics. Also we continue to offer barcode readers, terminal readers, ribbon, heavy and light Japan care labels, European labels, printed and standard stickers, cartoon labels, Nonwoven fabrics, Tyvek and label fabrics to our customers. Our services and products are preferred by shoe, chemical, cosmetics and retail as well as ready-to-wear manufacturers. In the following process, we aim to a larger workshop and promote all at domestic and international fairs.”


ENGLISH

European Sıgn Expo 2013 acquires screenmedia expo Established digital out-of-home media show to be integrated within focused June 2013 signage event European Sign Expo (ExCeL London, 25-27 June 2013) has acquired Screenmedia Expo 2013, and will wholly integrate it within the June event. Screenmedia Expo 2013 will no longer take place as a standalone event at Earls Court in May 2013. A new, dedicated event for signmakers and buyers/specifiers of signage, European Sign Expo offers an environment in which to explore innovations in architectural and informational signage mediums, including channel lettering,

110

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

signage systems, and illuminated displays, alongside digital out-of-home media and signage. The threeday event is co-located with FESPA 2013, the leading global event for printed signage and graphics (ExCeL London, 25-29 June 2013) giving visitors to either FESPA 2013 or European Sign Expo automatic access to the neighbouring event free of charge. Together, the two events create a one-stop showcase of visual communications technology, applications and bestpractice. Digital out-of home (DOOH) is increasingly complementary to printed graphics, and the two are


ENGLISH

being widely integrated in markets across the world to provide comprehensive marketing campaigns. Forward-looking print service providers (PSPs) who see the importance of offering broader solutions to their marketing clients can now visit European Sign Expo to obtain important insights into the technologies, business models and content driving digital screenmedia adoption. Christian Duyckaerts, Managing Director of Retail Communicators and FESPA Board Member comments: “I am really pleased that FESPA is getting involved in the digital signage arena with the European Sign Expo event. At my company we see the opportunities to create new business and grow new markets within the retail sector using a blend of print, sign and LED technologies, along with digital out-of-home and social media solutions. The exhibition will be the perfect platform to source the latest information and innovations.” Screenmedia Expo has committed exhibitors, including screenmedia practitioners, digital outdoor providers, interactive screenmedia providers, ATM and kiosk manufacturers, and mobile and social media providers and developers. Visitors to Screenmedia Expo are decision makers from global business and brands, leading agencies

and blue chip technology companies, with responsibility for researching and buying digital ‘place-based’ technology and commissioning digital content. These important media specifiers will now benefit from free access to the co-located FESPA 2013, where they can see and learn about the latest developments in wide format printed graphics, and access case studies underlining print’s proven effectiveness within a multichannel marketing mix. Special content programmes and inspirational exhibition features within FESPA will be available for this specific audience. Mark Pigou, Managing Director, Screen Events Ltd comments: “This is a natural move for Screenmedia Expo, which puts the event at the heart of a much broader visual communications community. The delivery of information and content, whether promotional or practical, is increasingly multi-channel, blending analogue and digital to meet the needs of content owners and engage their audiences. By showcasing digital screenmedia side by side with innovations in other areas of signage and printed graphics, both elsewhere in European Sign Expo and at FESPA, our exhibitors can bring their offerings to the attention of a more diverse and indeed global visitor audience.”

A knot to Fashion Summit Form Button, creating distinctive designs with one hundred percent natural materials obtained from many different countries and regions, made an appearance at Modamont International Fashion and Textile Fair held within Premier Vision in Paris between the dates of 12-14 February. Mustafa Oktay, Cofounder of Form Button remarks that they are experiencing the excitement of attending the most prestigious fair in the capital of fashion on behalf of Turkish accessories sector. He states that they have been preparing hard for representing Turkey at the highest level at Modamont Fair where the fashion giants of the world make a debut. Touching upon the fact that it is not that easy for any firm to attend Modamont Fashion and Textile Fair bringing together the international fabric and accessories brands together, Oktay evaluated the period before the participation as; “In the button sector we entered in 1996, we have grown by meeting the demands of textile firms in the domestic market with our fast service quality. With the acquisition of Bottonoficio Fossanese which is one of the biggest button factories of the world in 2011, we have attracted the attentions of European brands. Attending to the important fairs in Europe was also among our 2013 targets. To attend such

an important fair like Modamont, you have to be audited many times. A committee of the fair assessed our production plants and the quality and natural products that we design and gave approval for us to attend this important organization. By attending this fair, we have realized one of our targets.” Stating that Modamont is an important way to reach final buyers and business associates Oktay highlighted that their masterpiece to be exhibited at the fair is the bone and horn button made of the horns of animals slaughtered for their meat. The fair playing a role in determining the trends of fashion designers for the oncoming seasons and fashion trends of the world also makes great contribution to the sector for new job opportunities and the production of mutual collections. The fair which has trend information sections as well as the booths of firms draws a great deal of attention from the entire textile and fashion sector. To attend the fair in which 80% of the visitors come from other countries, the firms are expected to have criteria like design power and having modern technology. Italy, England, Japan, China and Russia being in the first place, 683 companies from 100 countries attended the fair which is held twice a year being in the months of February and September.

KONFEKSİYON TEKNİK MART | MARCH | 2013

111


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name / İsim : ...................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : ............................................................................................................. Company / Firma : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mailing adress / Posta Adresi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tel : .................................................................................................................................................................................. Fax : ........................................................................................................................................................... Vergi dairesi : .................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................... Business Type / Faaliyet Alanınız : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 .................. Ω One year EURO 60 Ω Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 120 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ Ω Check is enclosed / Çek ektedir. Ω Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir. Ω Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız. Credit card no / Kredi kartı no : Security number / Güvenlik numarası : Name of the card holder Kart sahibinin adı-soyadı Expiry date / Geçerlilik süresi Type of the card / Kartın cinsi Date / Tarih : .................... /

....................

/

....................

: .................................................................................................................................................................................................................................. : .................... / : Ω Visa

/ .................... Ω Master / Eurocard

....................

Stamp & Signature / İmza :

...........................................................................................................................................

Bank account name / Hesap adı : İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) İŞ BANKASI : İstanbul / Bakırköy Ticari Şubesi • Şube Kodu: 1396 • Hesap No: 0001028 IBAN NO: TR12 0006 4000 0011 3960 0010 28 POSTA ÇEKİ HESABI : Havaalanı Şubesi • Hesap No: 5368188 BANK ACCOUNT NO Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1030 (USD) / Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1044 (EURO) IBAN NO: TR12 0006 4000 0021 3960 0010 44

İletişim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.Ş. İhlas Medya Center, 29 Ekim Cad. No: 23 34197 Yenibosna - İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 212 454 25 22 Fax: +90 212 454 25 97 web: www.konfeksiyonteknik.com.tr / e-mail: img@img.com.tr


T E C H N O L O G Y

M A G A Z I N E

ISSN 1300-9974

C L O T H I N G

MART MARCH 2013 • YIL YEAR 19 • SAYI ISSUE 222

www.konfeksiyonteknik.com.tr

KONFEKSİYON TEKNİK MART MARCH 2013 • YIL YEAR 19 • SAYI ISSUE 222

Konfeksiyon Teknik Mart'13  

konfeksiyon-mart-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you