__MAIN_TEXT__

Page 1

Leef voluit Konekt Jaarrapport 2018

Je vereniging

INCLUSIEF #tismaarda

HET TOPJAAR van Platform-K

BRAKE-OUT

succesvol gestart

ONZE CURSISTEN VERLEGGEN HUN GRENZEN


LEEF VOLUIT IN EEN INCLUSIEVE WERELD Beeld je in: je bent twaalf jaar en je wil kleuterjuf worden. Of professioneel danser. Dat kan niet. Want je hebt een verstandelijke beperking. Personen met een beperking worden onbewust uitgesloten. Ze krijgen vaak niet de kans om een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is waar Konekt voor gaat. Via vorming, trajecten, dans en sensibilisering versterken we personen met een beperking en hun netwerk. En zetten we de samenleving in beweging. De Konekt Group bestaat uit de vzw’s Konekt, Platform-K en Brake-Out. WWW.KONEKT.BE WWW.PLATFORM-K.BE WWW.BRAKE-OUT.BE

2

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


“We trekken de hele samenleving mee op de kar.” “Ook met een beperking kan je leiding geven”, las ik een tijdje geleden in Het Nieuwsblad. Aan het woord was Sarah, een van onze Konekt-ambassadeurs. Sarah werkt als co-begeleider in een kleuterklas en wil haar talent in omgang met kinderen graag verder inzetten als scoutsleidster. Ze volgde vanuit haar rolwagen een animatorcursus van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Binnenkort mag ze leiding geven, mét een officieel certificaat. Jezelf mogen bewijzen. Tonen dat je ergens goed in bent. Bij een vereniging of buurtgroep horen. Naast eten en drinken is dat een basisbehoefte van elke persoon. Ook van personen met een beperking. Ik vind die erkenning onder andere in het competitieschaken. Stiekem geniet ik ervan om beroemd en berucht te zijn in de schaakwereld. Niet als de man met een beperking die wat kan schaken, maar als een geduchte tegenstander. Een schaker die, toevallig, fysiek anders functioneert. Ook uit mijn rol als bestuurder van een schaakclub haal ik veel voldoening. Het is fijn om mee te kunnen denken en beslissingen te nemen. Competitieschaker, medewerker van Konekt, acteur, zotte nonkel... Dat ik al deze verschillende rollen kan opnemen, maakt mijn leven zoveel betekenisvoller. Bij Konekt geven we personen met een beperking het duwtje in de rug om vanuit hun talent een rol op te nemen in de

maatschappij. Soms is dat duwtje heel klein: de ontbrekende schakel aanreiken die het verschil maakt tussen wél of niet participeren. Vaak gebeurt het via intensieve talenttrajecten, zoals Co-werker in een bedrijf, Co-begeleider in de kleuterklas en Brake-Out. Of Platform-K, onze danscompagnie waarin dansers met en zonder beperking prachtige producties maken. Toen ik deze baby tien jaar geleden mee op de wereld zette, had ik nooit durven dromen waar we vandaag zouden staan: dansvoorstellingen in heel Europa, een selectie voor het TheaterFestival en de Cultuurprijs van de Stad Gent op zak. En dat alleen nog maar in 2018. Mensen uitdagen in hun kunnen. Hen ruimte geven om op hun bek te gaan, maar er dan weer met volle veerkracht te staan. Dat is wat Konekt doet, dag in dag uit. Ondertussen werken we hard om de hele samenleving mee op de kar te krijgen. We gaan aan de slag met bedrijven en zitten rond de tafel met verenigingen in gans Vlaanderen. Tijdens onderdompelcursussen ervaren groepen in een paar uur wat het is om een fysieke of verstandelijke beperking te hebben. Elke sessie opnieuw verbaas ik me erover hoe we de beeldvorming in zo’n korte tijdspanne kunnen bijstellen. In 2018 timmerde Konekt onvermoeibaar aan een inclusieve samenleving. Hoe we dat deden, ontdek je in dit jaarverslag. Veel leesplezier.

Kurt Vanhauwaert

BEWEGINGSMEDEWERKER

Contact

Colofon

Lijnmolenstraat 153 I 9040 Gent Koning Boudewijnstraat 51 I 9000 Gent Ravenstraat 98 I 3000 Leuven

Volg ons op sociale media.

TEKSTEN: Konekt

We like!

FOTO’S: Studio Edelweiss,

info@konekt.be

www.facebook.com/vzwkonekt www.twitter.com/konektvzw www.facebook.com/platformk.vzw www.instagram.com/platform_k www.instagram.com/brake_out_vzw

Tel: +32 (0) 9 261 57 50 www.konekt.be www.platform-k.be www.brake-out.be

Marc Beaucourt en anderen LAY-OUT: Wim Ghysbrecht (Make It Epic)

VU: Koen Deweer, Lijnmolenstraat 153 I 9040 Gent 3

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


8 1 20

Het jaar van Maart p 32 Ons bod op het kantoor in de Gentse Koning Boudewijnstraat wordt aanvaard. We kunnen beginnen dromen over de nieuwbouw die op deze locatie zal verrijzen.

Januari

Mei

p 30 We zijn klaar voor het nieuwe decreet van Sociaal-Cultureel Werk. De Konekt Group bestaat nu uit 3 vzw’s: Konekt, Platform-K en Brake-Out.

p 22 88 nachtbegeleiders krijgen tijdens ons Nachtcongres ook eens de kans om vorming te volgen. We starten bij valavond en sluiten de deuren bij het krieken van de dag.

April p 11 Met Mijn Loopbaanplan bieden we jobcoaches, loopbaanbegeleider en leerkrachten een gratis tool om aan de slag te gaan met hun leerlingen en cliënten.

Juni p 25 Lancering van het beeldboek Droom van een kind, met een gezellige babyborrel en een interview bij De Madammen op Radio 2.

Februari p 27 Common Ground gaat in première. De nieuwste voorstelling van Platform-K i.s.m. Kunstencentrum Vooruit verkoopt meteen vier keer uit.

4

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Konekt

November p 16 Met de online campagne #tismaarda inspireren we verenigingen in heel Vlaanderen om hun deuren te openen voor personen met een beperking.

September Juli p 20 228 cursisten en 69 vrijwilligers geven het beste van zichzelf in de Zomer van Konekt, tijdens 28 meerdaagses in binnen-en buitenland.

p 08 Het gloednieuwe talenttraject Brake-Out gaat van start in Gent en Leuven. 18 jongeren en 4 coaches zijn vertrokken voor een grensverleggend leerprogramma van 3 jaar.

Augustus p 17 Vijf Vlaamse jeugdbewegingen ronden onze train-the-trainer Inclusieve Animatorcursus af. In 2019 stellen zij hun bestaande animatorcursussen open voor jongeren met een beperking.

Oktober p 34 De visitatiecommissie van het departement Sociaal-Cultureel Werk komt op bezoek. Konekt krijgt van hen een volledig positief advies zonder aanbevelingen.

December p 28 Platform-K wint de cultuurprijs van de stad Gent. Een fantastische erkenning om het jaar mee af te sluiten.

5

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


6

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Werk vanuit je talent

Konekt gelooft in het potentieel van jongvolwassenen met een beperking. In onze talenttrajecten LetsCo en Brake-Out ontdekken we samen met hen waar ze goed in zijn. We laten jongeren dromen van een toekomst die ze zĂŠlf willen. Van een volwassen leven dat past bij hun ambities.

7

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Brake-Out & LetsCo

M

iriam Hemelsoet is educatief medewerker. Ze stond mee aan de wieg van het talentdenken bij Konekt, een visie die steeds belangrijker wordt binnen onze werking. “Al acht jaar bieden we de praktijkgerichte LetsCo-opleiding aan, die schoolverlaters voorbereidt op een job als co-medewerker in een bedrijf of kleuter­ school. Tijdens de opleiding gaan we samen met de cursist actief op zoek naar zijn of haar talenten en ondernemen we acties om die verder te ontwikkelen. De opleiding is een duaal leertraject. Daarin zit ook een stage in een gewone werkomgeving, met aangepast takenpakket.” Op het einde van de opleiding ontvangen alle cursisten een leerbewijs. Dit document kunnen ze voorleggen aan kleuter­ scholen, bedrijven of woonzorgcentra waar ze in de toekomst willen werken. Het geeft werkgevers een idee van de sterktes van de cursist op werkvlak. Een aanpak die loont, want 75 procent van de jongeren is een jaar na de opleiding nog steeds aan het werk. Ook zij die op hun twaalfde al het label ‘niet in staat om te werken’ opgekleefd kregen.

IMPACT OP JONGEREN EN HUN OMGEVING

“Co-medewerker zijn maakt wel degelijk een verschil,” kan Miriam na al die jaren besluiten. “Jongeren die bij ons de opleiding volgden, geven aan dat hun leven op verschillende manieren veranderde. Hun sociaal netwerk breidde uit en mensen spreken hen vandaag meer aan dan vroeger. Hun contacten zijn ook beteke-

nisvoller. Allemaal elementen die ervoor zorgen dat hun zelfvertrouwen groeit. Ook het toekomstbeeld van de jongeren is veranderd. Ze hebben zicht op een job in een gewone werkomgeving bij hen in de buurt, waar hun talent welkom is. Die professionele identiteit - ik werk, dus ik ben - is ontzettend belangrijk. Iedereen wil een rol ín de samenleving spelen. Niet ernaast.”

GLOEDNIEUW LEERPROGRAMMA BRAKE-OUT UIT DE STARTBLOKKEN

In Vlaanderen volgen 50.000 leerlingen buitengewoon onderwijs (BuSO). Hoewel deze overgangsfase naar het volwassen leven gepaard zou moeten gaan met dromen, experimenteren en grenzen aftasten, krijgen veel jongeren met een beperking die kans niet. Het motiveerde Konekt om de LetsComissie ‘Werk vanuit je talent’ nog enkele

8

KONEKT JA ARRAPPORT 2018

niveaus hoger te trekken. In september 2018 gingen de eerste cursisten (10 in Gent, 8 in Leuven) van start in ons gloednieuwe leertraject Brake-Out. Voor coördinator Tim Maenhout was het een spannend moment. “Een leerprogramma als dat van Brake-Out bestaat nog niet in Vlaanderen, en naar we weten ook niet in de rest van Europa. Ons team werd dus net zoals de cursisten voor de leeuwen gegooid.”

PASSIE EN BEZIELING

Brake-Out baseert zich op de Circle of Courage, een conceptueel model dat moed, passie en bezieling helpt ontwikkelen. In een traject van 3 jaar - 2 dagen per week – gaan de cursisten in groep aan de slag met hun talenten. Ze leren zichzelf beter kennen, trekken er op uit om ervaringen op te doen en proberen allerlei rollen uit. Na drie jaar hebben de


“De handremmen gaan los” Katrien is moeder van Ella en Marie, twee jongvolwassen dames die in september het Brake-Out-avontuur aangingen in Leuven. Na vier maanden maakt ze de balans op.

deelnemers een aantrekkelijk toekomstperspectief. Het eerste semester, dat zich grotendeels in 2018 afspeelde, focuste op veiligheid en gekende contexten. Naarmate het traject vordert, zal de handrem steeds meer afgezet worden en komen individuele ervaringen meer op de voorgrond. “Brake-Out is de eerste Vergunde Zorgaanbieder in Vlaanderen die zich op het snijvlak van Onderwijs en Welzijn begeeft,” gaat Tim verder. “Het is heel fijn dat ook het departement Gelijke Kansen van de Vlaamse Regering in onze missie gelooft en het pilootproject drie jaar lang financiële ondersteuning geeft. Die zullen we voor een stuk gebruiken om de impact ervan wetenschappelijk in kaart te brengen.”

JONGEREN WORDEN CHANGEMAKER

Niet enkel onze cursisten dromen van een boeiende toekomst. Brake-Out zelf heeft ook grote ambities. Tim: “In de eerste plaats via schaalvergroting van het leerprogramma. In september 2019 komt de stad Antwerpen erbij als cursuslocatie en de jaren erop willen we ook starten in Brugge en Hasselt. Als alles volgens plan verloopt, dan begeleiden we binnen een paar jaar minstens 150 cursisten tegelijk.” “Daarnaast willen we het systeem van defect-denken uit onze maatschappij

“Pas vertrokken in september, nu al in volle vaart. Er wordt enthousiast en warm geschakeld bij Brake-Out. Het leerde ons intussen wel wat. Dat we als ouders misschien te veel op gekende stramienen spelen. We kennen de kanten waar onze kinderen op falen en gaan die uit de weg. Uit bescherming? Uit zelfbescherming? Uit tijdsgebrek? Niet zo bij Brake-Out. De coaches starten vanuit de eigenwaarde van

elke jongere in de groep. Ze starten met wie er is. Met wat er is. Beperkingen worden niet genegeerd, maar zeker ook niet overbelicht. Het traject doet ons toch op een andere manier kijken naar onze twee meisjes. Marie en Ella vertrekken elke donderdag en vrijdag vol verwachting. Elke keer komen ze terug met een groeiend zelfvertrouwen waarvan wij nog iets kunnen leren. Het zelfvertrouwen dat ze hun best deden en ze mekaar kunnen vooruithelpen. Dat ze iets kunnen, maar ook nog veel kunnen leren. Bij Brake-Out worden vaste en veilige stramienen doorbroken. De jongeren worden uit hun veilige plek gelokt. We zien dat dit best vermoeiend is. Men vraagt hen om alles te proberen en te kijken of ze er mee verder kunnen. Tegelijkertijd krijgt iedereen de veiligheid om niet verder te moeten gaan dan ze zelf willen. Maar: altijd eerst uitproberen. Trots als het lukt. Maar ook trots als het niet lukt, omdat ze het toch geprobeerd hebben.”

“Mijn dochters zijn trots als iets lukt. Maar ook trots als het niet lukt, omdat ze het toch geprobeerd hebben.” krijgen. Daarvoor zullen de cursisten zélf zorgen, want zij zijn het levende bewijs dat inzetten op talent werkt. Hun verhalen zullen de maatschappij en de beleidsmakers aan het denken zetten. Ook hiervoor krijgt Brake-Out steun van Vlaanderen, via de prestigieuze subsidie Laboratoriumrol in het Sociaal-Cultureel Volwassenwerk. “En onze ambitie gaat nog verder,” lacht Tim. “Via inspiratiesessies, toolboxen en train-de-trainers verspreiden we de Brake-Out-filosofie ook naar de rest van de zorgsector. Maar meer daarover in 2019.”

OP HET PODIUM Brake-Out wint brons voor Zorgvinding van het Jaar In 2018 stelden 41 zorg- en bedrijfsleden van In4care een idee, oplossing of project voor waarmee ze de zorg daadwerkelijk verbeteren. Uit alle inzendingen selecteerde een jury 10 initiatieven, die elk een bedrag tussen 2500 en 10.000 euro ontvingen. Brake-Out behaalde een mooie gedeelde derde prijs. LEES MEER OVER HET TRAJECT OP WWW.BRAKE-OUT.BE 9

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Aan de slag in een bedrijf

Als het van Robbe, Yasmine, Maarten, Mathieu, Jordi, Francesco enThomas afhangt, gaan ze binnenkort aan de slag in een bedrijf. Zij volgden in 2018 de opleiding tot co-medewerker. We waren erbij tijdens een opleidingsdag op verplaatsing, bij bouwbedrijf Durabrik.

ONZE CO-BEGELEIDERS SCHOPPEN HET VER Nadia volgde de opleiding co-begeleider in de kleuterklas. In 2018 was ze één van de genomineerde Leerkrachten van het jaar, van het tijdschrift KLASSE. Els, die de opleiding co-medewerker in een bedrijf volgde, werd door haar Limburgse stagebedrijf Mamzel bij VOKA voorgedragen als stagiaire van het jaar. Co-begeleider Véronique blonk tijdens haar stage in de kleuter­ klas zo uit in haar zorgend talent, dat ze dit schooljaar aan de slag ging als zorgjuf.

10u15: –– Aankomst bij Durabrik “Goedemorgen,” begroet Betul ons hartelijk. Een paar jaar geleden volgde de jongedame de opleiding tot co-medewerker bij Konekt. Vandaag verzorgt ze twee halve dagen per week het onthaal in het Oost-Vlaamse bedrijf. “Ik breng jullie naar het vergaderlokaal”. 10u30: –– Wat gebeurt er allemaal in een bedrijf? Wat is een product? Klanten? Winst? Welke sectoren bestaan er zoal in de Belgische bedrijfswereld? Het zijn maar enkele vragen waarover onze cursisten zich deze ochtend het hoofd breken. “Mijn rolwagen is een product, weet Mathieu. En het bedrijf dat die rolwagen heeft gemaakt, haalt daar winst uit.” “Maar om die winst te maken, moet het wel eerst reclame maken,” vult Francesco aan. “Zoals Donald Muylle.”

10

KONEKT JA ARRAPPORT 2018

12u30: –– Verse soep bij een heerlijk zonnetje Het personeel van Durabrik druppelt de vergaderzaal annex refter binnen voor een kom verse soep. De cursisten hebben even tijd om de informatiestroom van de ochtend te laten bezinken en te genieten van de zon, die overvloedig binnen schijnt over de tafels. 13u00: –– Handen uit de mouwen Om te proeven van hoe het er in een bedrijf aan toe gaat, krijgt iedereen een taak voor de komende twee uur. Maarten, Jordi en Thomas trekken het magazijn in, waar ze magazijnverantwoordelijke Ahmed helpen om een berg lege paletten te sorteren. Na een halfuur is Maarten


7 redenen

OM MIJN LOOPBAANPLAN TE DOWNLOADEN

1 2 3 4 5 beslist: “Europaletten zijn de zwaarste.” Mathieu en Robbe zetten alle keukenkasten op orde en vervangen posters in de toiletten. Durabrik hangt vol met motiverende quotes; dan mag het kleinste kamertje niet ontbreken. “Ik ben graag op de dool,” lacht Mathieu, alweer op weg naar een nieuwe vleugel van het kantoor.

Konekt organiseert praktijkgerichte opleidingen voor BuSO-leerlingen met een verstandelijke beperking en/of autisme, alsook volwassenen die begeleid werk willen doen.

15u00: –– Wat hebben we vandaag geleerd?

Tijdens 14 opleidingsdagen en een stageperiode werken we samen aan vaardigheden om een ondersteunende collega te zijn op een professionele werkplek. De opleidingen vinden plaats in Hasselt, Gent, Antwerpen, Brugge en Leuven.

Wanneer de cursisten de dag overlopen, zijn de reacties unaniem: zelf aan het werk gaan, was het tofste. Voor herhaling vatbaar! Al kon Jordi de koffiepauze ook beste pruimen. Volgende afspraak over twee weken. Dan staat er een sessie over talenten op de agenda.

WWW.KONEKT.BE/ WERK-VANUIT-JE-TALENT

6 7

Je zou graag meer kansen krijgen in je loopbaan. Je hoopt sterker te worden in je huidige job. Je wil een beter zicht krijgen op je talenten en beperkingen. Je kiest zélf aan welke verbeterpunten je werkt. Geen saai leesmateriaal voor jou, maar een interactief doeboek waarin je kunt schrijven en foto’s kleven. Je kunt dit boek elk jaar opnieuw gebruiken om te zien hoe je evolueert en groeit. Het is gratis!

KONEKT BRACHT VORIG JAAR MIJN LOOPBAANPLAN UIT, EEN GRATIS INTERACTIEF DOEBOEK MET HANDLEIDING, OP MAAT VAN JOBCOACHES, LEERKRACHTEN EN LOOPBAANBEGELEIDERS. DE TOOL IS GRATIS TE DOWNLOADEN VIA WWW.KONEKT.BE/PRODUCT/ GRATIS-MIJN-LOOPBAANPLAN 11

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Impact opleidingsjaar 2017-2018 ONZE CURSISTEN jongeren (18+) met een verstandelijke beperking en/of ASS

STAGE- EN OEFENPLEKKEN

62

60

47

cursisten startten een opleiding tot co-medewerker in 2017

werken verder als co-medewerker op hun stageplaats of op een andere werkplek. Een succesgraad van 76 %

39

Sinds 2010

met oog voor diversiteit en inclusie

groepstrajecten in heel Vlaanderen

13

bedrijven, (kleuter)scholen en woonzorgcentra zetten hun deuren open als stageplaats

oefenplaatsen zorgden er voor dat cursisten ervaring konden opdoen en vaardigheden konden inoefenen

295

co-medewerkers studeerden af bij Konekt

“Door het contact begin ik stilaan sterker in mijn schoenen te staan. Ik leer om mezelf niet weg te cijferen.”

IMPACT VAN CO-MEDEWERKERS OP DE WERKVLOER Co-medewerkers MAKEN een verschil

Mathias – CURSIST

VAN CURSIST TOT CO-MEDEWERKER

UITSTRALING NAAR KLANTEN EN LEVERANCIERS

DUURZAME MOTIVATIE VAN MEDEWERKERS

SENSIBILISEREN VAN COLLEGA’S

EEN POSITIEVE ERVARING IN HET BEDRIJF

Co-medewerker ZIJN maakt een verschil

UITBREIDING VAN SOCIAAL NETWERK

HOGER ZELFWAARDEGEVOEL

ZICHT OP EIGEN TALENTEN

GROTERE KANS OP WERK

“Directe ontmoeting met mensen die ‘anders’ zijn - op welke manier dan ook - vergroot verbinding en gelijkwaardigheid. We geloven dat dit onze medewerkers mooier maakt.” Lieve Bossuyt – FAMILY OFFICER VAN BOSS PAINTS

12

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Ons opleidingsmodel TOT CO-BEGELEIDER EN CO-MEDEWERKER PARTNERS IN 2017-2018

VOORTRAJECT

Bedrijven Aveve * Boss Paints * Cartuna Greetings/ Belgian Greetings * De Fietsambassade * Durabrik * GLK en GV&T * Huis van het kind Hooglede * JBC * Mamzel * Meirlaen bvba * Randstad Medical * Thee met een verhaal * Tuinmachines Decré * KULeuven Laboratory of tropical crop improvement

• Toeleiding • Infomoment • Intakegesprek, met focus op de motivatie van de jongere

Kleuterscholen ANTWERPEN GBS Andreas Vesalius * GBS De Meerpaal-Kiekeboe * GO! Basisschool Kameleon * GVBS Sint-Jozef * KDV Doremi * SB Crea 16 * VBS Kompas * VBS Openluchtschool Sint Lutgardis * VBS Regina Pacis 2 * VBS Rozenberg- ’t Scholeke * VBS Spelewei LIMBURG GKS Vechmaal * VBS De Beverzak * VBS De Letterboom OOST-VLAANDEREN Freinetschool De Boomgaard * GBS Deurle * GBS Sportbasisschool * GO! Basisschool De Kleurenplaneet * GO! Basisschool De Tandem * GO! Basisschool ’t Krinkelding * GO! Wijkschool Floreal * GVBS Mozaiek Astene * Jenaplanschool De Feniks * Stibo de Brug * VBS De Kaproenen * VBS Edugo Lourdes * VBS Sint-Paulus Nieuw Gent * VKS De Berenboot * VKS ’t Kersenpitje VLAAMS-BRABANT + BRUSSELS GEWEST BuBao KI Woluwe * GBS Everheide * GO! Basisschool Ter Beuke * GO! Basisschool Zonnedorp * VBS De Ark * VBS Klavertje 4 WEST-VLAANDEREN BuBao De Strandloper * Freinetschool Klimop * GBS De Bever * GBS De Kreke * GO! Basisschool De Valke * VBS O.-L.-Vrouwecollege

14 OPLEIDINGSDAGEN • Opleiding in groep, met focus op talent • 1 dag opleiding om de 2 weken • Gespreid over 8 maanden • 3 opleidingsdagen op verplaatsing in een oefenbedrijf of school

14 STAGEDAGEN

Woonzorgcentra Berkenhof vzw * WZC Edelweis * WZC Sint-Augustinus * WZC Ten Kerselaere

• 1 dag stage per week

Oefenplaatsen Boerenbond Leuven * Durabrik * GFK Leuven * GO! Basisschool Brugge Centrum * GO! Daltonschool De Kleine Icarus * Secretariaat Sociaal Werk campus Thomas More * Stedelijke kleuterschool De Krokodil * STIP Thomas More Geel * VBS Sint Dympna Geel * VBS Edugo Lourdes * VBS Het Bergpaleis Diepenbeek * VBS Kompas Stelen * WZC Laarsveld Geel

• In een bedrijf, kleuterschool of woonzorgscentrum • Gespreid over 6 maanden • Stage start in zesde opleidingsweek

Leerplekken CVO VSPW * HoGent campus Ledeganck * Hostel H * Opleidingscentrum VDAB Antwerpen * Konekt * Thomas More Campus Geel ism Ergotherapie * Werkwinkel VDAB Brugge

NAZORG • Gepersonaliseerd leerbewijs • De jobcoach van een dienst Begeleid Werken begeleidt de jongere verder op de werkvloer

TURNHOUT

GEEL BRUGGE

ANTWERPEN

EEKLO

ANTWERPEN

SINT-NIKLAAS

WESTVLAANDEREN

LEOPOLDSBURG

GENT

DIKSMUIDE

ROESELARE KORTRIJK

MECHELEN

OOSTVLAANDEREN

VLAAMSBRABANT

LIMBURG LEUVEN HASSELT

OUDENAARDE TONGEREN

BRUSSEL

KLEUTERSCHOLEN 42 BEDRIJVEN 14 WOONZORGCENTRA 4 13

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Maak de wereld inclusief Beweging & community

Personen met een beperking worden vaak – al dan niet bewust – uitgesloten. Met de Konekt-beweging ijveren we ervoor dat iedereen een actieve rol kan opnemen in de maatschappij. Via inspirerende acties en samenwerkingstrajecten zetten we de samenleving in beweging richting inclusie.

MAAK JOUW VERENIGING

inclusief VERENIGINGEN WAARMEE KONEKT IN 2018 ROND DE TAFEL ZAT K O E P E LV E R E N I G I N G E N Samenwerkingen en verkennende gesprekken met NEOS, KVLV, Davidsfonds, Vereniging Voor Liberale Vrouwen, VTBKultuur, Tuinhier, VFG. JEUGDVERENIGINGEN Samenwerking rond project inclusieve animatorcursus met KSA, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Kazou, Hannibal, VDS en Graffiti vzw. S P O RT F E D E RAT I E S Traject co-trainer in een zwemvereniging. Gesprekken met Tennis Vlaanderen. Verspreiding campagne naar 72 andere sportfederaties.

T

eken eens een kleuterjuf, een danser en een dj. Die opdracht gaven we vorig jaar aan een klas leerlingen van het vierde leerjaar. Nadat elke leerling zijn tekening had afgegeven, kwamen de echte danser, juf en dj de klas binnen: Hannah (professionele danseres met Down-syndroom), Sarah (kleuterjuf in een rolwagen) en Simon (dj met een fysieke beperking). “De leerlingen reageerden verrast,” vertelt bewegingsmedewerker Stef Thienpont, “want de juf, danser en dj op hun tekeningen zagen er veel traditioneler uit dan de drie

personen voor hun neus. Maar de klas was het ook meteen eens: natuurlijk kan iemand met een beperking ook een job uitoefenen. Alleen denken we daar niet spontaan aan, omdat we het vandaag zo weinig zien in onze maatschappij.”

#VEURWANIE?

“Personen met een beperking worden al te vaak als zorgbehoevende bekeken,“ gaat Stef verder. Ze ervaren veel afwijzing en eigenlijk horen ze er vaak niet echt bij. Die systematische afwijzing zorgt ervoor dat mensen zich minderwaardig gaan voelen. Ze moeten veel inspan-

14

KONEKT JA ARRAPPORT 2018

ning leveren om te kunnen voldoen aan de normen die de maatschappij heeft opgelegd. Zonde, want iedereen kan een volwaardige rol opnemen.” We filmden het klasbezoek met de reacties van de leerlingen en toonden dit filmpje tijdens events en vormingen, om inclusie bespreekbaar te maken. Ook bezoekers van de Gentse Feesten konden het filmpje bekijken in een grote houten videobox op de Korenmarkt. Voor de vele passanten waren de beelden een echte eyeopener. Ze kreeg daarom de toepasselijke Gentse slogan #veurwanie. Want ja, waarom eigenlijk niet?


Niet nte! misse

SCAN DEZE CODE EN BEKIJK HET #VEURWANIEFILMPJE

VERENIGINGEN COACHEN

Konekt organiseerde vorig jaar verschillende sectoroverschrijdende experimenten met de sociaal-culturele, jeugd- en sportsector. Met hen onderzochten we hoe we personen met een beperking gemakkelijker kunnen laten deelnemen aan het verenigingsleven. Daar gaan we volgend jaar mee door, in de vorm van train-de-trainers en coaching-on-thefloor. Want als we de trekkers van organisaties versterken, dan kunnen die op hun beurt aan de slag met hun eigen collega’s en vrijwilligers. Binnenkort vinden verenigingen op de Konekt-website methodieken om hun drempels in kaart te brengen en actief aan de slag te gaan met personen met een beperking, als lid of als vrijwilliger.

PRACTICE WHAT YOU PREACH

Uiteraard levert Konekt zelf ook inspanningen om inclusiever te werken. An Beghein, bewegingsmedewerker en HR-aanspreekpunt, is blij dat steeds meer vrijwilligers met een beperking een rol vinden in onze dagelijkse werking. “We willen een echte community uitbouwen van vrijwilligers, ambassadeurs en changemakers, die samen met ons ijveren voor een inclusieve wereld. In 2018 organiseerden we voor de eerste keer onze opleiding tot woordvoerder. Daarin trainen we cursisten om de de samenleving te sensibiliseren met hun verhaal. De afgelopen maanden namen de woordvoerders verschillende keren het woord

in debatten, op projectvoorstellingen of tijdens vormingen. Een van onze woordvoerders kondigde de gasten aan tijdens het lanceringsevent van De Genereuzen, een andere ging spreken op TedX-Leuven en nog iemand anders verzorgde de presentatie van de Vennotendag van Cera. Het publiek kon die aanpak telkens heel erg appreciëren.” Onder een inclusieve werking verstaat Konekt ook multicultiraliteit. We zien het als een uitdaging om meer deelnemers en werknemers van andere origine te bereiken. In 2018 organiseerden we weekendactiviteiten voor moeders en volwassen kinderen met een beperking van Turkse afkomst. Toch bleek taal en cultuur hier een niet te onderschatten barrière. Om hieraan tegemoet te komen, blijven we ons netwerk van partners uitbreiden en zoeken we actief naar medewerkers en vrijwilligers van andere origine.”

DJ COUSSY OP DE GENSTE FEESTEN DJ Coussy was één van de personen die meewerkte aan het sensibiliseringsfilmpje #veurwanie. Hij draaide een set op de Gentse Feesten in het voorprogramma van Regi Penxten en toonde 2000 toeschouwers wat voor een goede dj hij is.

“We willen een echte community uitbouwen van vrijwilligers, ambassadeurs en changemakers, die samen met ons ijveren voor een inclusieve wereld.” An Beghein – BEWEGINGSMEDEWERKER EN HR-AANSPREEKPUNT 15

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


ONZE WOORDVOERDERS

#TISMAARDA

OP PAD

Iedereen heeft het recht om 100% deel uit te maken van het verenigingsleven “Een grootschalige campagne opzetten is altijd een beetje spannend, maar de voldoening is des te groter als blijkt dat het grote publiek ook helemaal mee is met je verhaal,” vertelt bewegingsmedewerker Wouter Krznaric. “Dat was zeker het geval met #TISMAARDA, de online campagne die we in november lanceerden. Onze boodschap? Dat verenigingen met enkele kleine aanpassingen al een wereld van verschil kunnen maken voor personen met een beperking. We lanceerden drie korte documentaires van vijf minuten, waarin telkens iemand te zien is die deelneemt aan het verenigingsleven.”

DE SOCIALE MEDIACAMPAGNE LIEP VAN 6 TOT 26 NOVEMBER. In die periode had ze volgend bereik: 5336 unieke bezoekers op www.tismaarda.be 21 koepelverenigingen meldden zich aan om verder mee te doen 333 044 unieke personen bereikt op sociale media 28.529 personen deden iets actief met de campagne (leuk vinden, delen, reageren...) 84.342 mensen keken naar de 3 docu’s 1 tv-reportage op Karrewiet en 3 radio-interviews

Niet te missen!

SCAN DE CODES OM DE DOCU’S TE BEKIJKEN

MATHIAS HEEFT AUTISME EN IS ACTIEF IN JEUGDHUIS KRAK

SARAH ZIT IN EEN ROLWAGEN EN VOLGT SCHILDERLES BIJ MIEKES KUNSTATELIER

YACINTH HEEFT HET SYNDROOM VAN DOWN EN DOET YOGALES BIJ YOGASCHOOL RAMA SAENEN,

16

KONEKT JA ARRAPPORT 2018

Woordvoerders met een beperking laten spreken voor een publiek, dat was de insteek van onze opleiding Woordvoerder. Sarah, Werner, Oskar en Luc vervulden die rol met verve. Woordvoerder Sarah BIJ DE MADAMMEN OP RADIO 2 Voor bijna 1 miljoen luisteraars van het Radio-2 programma De Madammen getuigde woordvoerder Sarah over haar kinderwens. Dat deed ze naar aanleiding van de lancering van ons nieuwe beeldboek Droom van een Kind. Woordvoerders Werner en Oskar REIKTEN M-AWARDS UIT In september 2018 reikte Mediawijs voor de derde keer op rij de M-Awards uit. Dat zijn prijzen voor straffe mediawijze initiatieven in Vlaanderen. Woordvoerders Oskar en Werner sprongen het podium op in het Google Digitaal Atelier en zetten de winnaars in de bloemetjes. Ze kregen nadien veel lof voor hun strakke presentatie.


© CHIROJEUGD VLAANDEREN - JAN VAN BOSTRAETEN

Inclusieve animatorcursus Jongeren met een beperking groeien zelden door naar de leiding in een jeugdbeweging. Nochtans hebben veel van hen de goesting en motivatie om een actieve rol op te nemen. Met het project Inclusieve Animatorcursus stellen Chirojeugd Vlaanderen, Scouts & Gidsen Vlaanderen, KSA, Kazou en Hannibal vakanties hun animatorcursussen ook open voor jongeren met een beperking. Konekt is trekker van het project en organiseerde vorig jaar verschillende train-the-trainers. Sarah Plessers van Chirojeugd Vlaanderen was een van de deelnemers. Wat motiveerde Chirojeugd Vlaanderen om aan het traject deel te nemen? “Iedereen die bij de Chiro wilt komen, zou de kans moeten krijgen om een animatorcursus te volgen. Door een officieel kader te creëren, maken we het ook effectief mogelijk dat jongeren met een beperking leiding worden. We streven ernaar dat

Chirogroepen een echte afspiegeling van hun buurt en de samenleving worden. Daarom willen we actief drempels wegwerken. “ Vond je de samenwerking tussen de grote koepels van jeugdbewegingen een meerwaarde? “De samenwerking leverde veel ideeën en kennis op. Iedereen gaf gemakkelijk feedback op praktische vragen en we deelden veel goede voorbeelden met elkaar. Daar kon iedereen van leren.” Welke steun hadden jullie aan Konekt? “De train-the-trainer van Konekt heeft ons enorm geholpen. Zonder die concrete info zouden we nu nog in het duister tasten. Uit de eerste sessie onthoud ik vooral de onderdompeling en de beleving. Dat heeft echt de toon gezet voor de rest van de cursus. De personen met een beperking die vanuit hun ervaring kwamen vertellen, vond ik een grote meerwaarde.” WWW.KONEKT.BE/PROJECT/ INCLUSIEVE-ANIMATORCURSUS

Samenwerking met vormingsinstellingen In 2018 ondersteunden we CVO – het Centrum Voor Volwassenonderwijs – om haar cursussen open te zetten voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Vanaf januari 2019 kunnen ook zij een opleiding volgen aan het CVO Kisp, in de opleidingen kok, ICT en zorgkundige. Alle lessen zijn inclusief, wat betekent dat cursisten met en zonder beperking samen les volgen. Elke opleiding bestaat uit verschillende delen en na elke module krijgt de cursist een deelcertificaat. Konekt is partner en gaf het traject mee vorm. Voor CVO Kisp zelf is dit een proeftraject. Na afloop zal ze het traject evalueren en uitzoeken hoe het in de toekomst nog uitgebreid kan worden. Daarnaast wil CVO Kisp andere scholen aanzetten en ondersteunen om inclusief onderwijs aan te bieden. WWW.KONEKT.BE/ CVO-KIEST-VOOR-INCLUSIE 17

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Het jaar van

vrijwilliger Dimitri DE ROZE JOKER WERD 10 JAAR In oktober vierden we het 10-jarig bestaan van De Roze Joker met een feestweekend en fuif. De Roze Joker is een hechte groep van personen met een beperking, die samen hun identiteit als holebi ontdekken. De afgelopen tien jaar ontwikkelden we heel wat methodieken om met deelnemers rond identiteit, beleving en gedrag als holebi te werken. Die expertise zullen we de volgende jaren delen met andere roze groepen in Vlaanderen. We willen dat holebi’s met een beperking elk in hun eigen regio een groep hebben waarbij ze terecht kunnen om hun identiteit te ontdekken en te leren van elkaar. Daarnaast hopen we reguliere holebi-werkingen inclusiever te maken. In 2019 en 2020 ondersteunen we Wel Jong Niet Hetero om hun jongerenkampen en – groepen meer inclusief te maken. Met Çavaria werken we samen om de drempels in verschillende verenigingen weg te werken.

In 2018 konden we rekenen op de steun van massa’s vrijwilligers, voor heel uiteenlopende vrijwilligersposten. Als iemand vorig jaar een vliegende start maakte, dan wel vrijwilliger Dimitri. Kom je vandaag op bezoek bij Konekt, dan is de kans groot dat je hem tegen het lijf loopt. Hoe ben je bij Konekt terecht gekomen? “Mijn jobcoach vertelde dat Konekt aan een nieuw project werkte - Brake-Out en nog vrijwilligers zocht. Ik deed een kennismakingsgesprek met vrijwilligersbegeleider Ann en mocht daarna de cursus ‘onthaal’ volgen, samen met vijf andere kandidaat-vrijwilligers. In een paar sessies leerden we hoe we mensen moeten ontvangen, onszelf moeten voorstellen, de zaal klaarzetten… Ik ben daarna een keer komen helpen met praktische taken en de sfeer sprak me meteen aan.” Wat houdt je vrijwilligerswerk zoal in? “Op dinsdag zorg ik voor het onthaal van de Brake-Out-cursisten in Gent. Ik zet de koffie klaar en zorg dat de keuken ordelijk en overzichtelijk blijft. Een van de deelnemers is slechtziend en hem

18

KONEKT JA ARRAPPORT 2018

begeleid ik van en naar het station GentSint-Pieters. Daarnaast spring ik graag bij voor de bediening op events, zoals het Nachtcongres of de toonmomenten van Brake-Out en Platform-K. Ik bedien graag mensen en vind het gezellig om daarna een glaasje mee te drinken en een babbeltje te slaan met de bezoekers.” Intussen vervul je ook nog andere rollen in de organisatie. “Ik ben zopas voorzitter geworden van Pluspunt. Dat is een klankbordgroep van personen met een beperking, die Konekt feedback geeft over wat goed loopt en beter kan. In 2019 ga ik ook de opleiding tot Ambassadeur volgen. Daar zal ik leren spreken voor een publiek. Ik wil graag mijn verhaal vertellen aan anderen, om de afstand tussen personen met en zonder beperking te helpen verkleinen.” Werk je graag bij Konekt? “Heel graag. Ik heb hier toffe collega’s en het is met iedereen fijn samenwerken. Ze leggen wat ik moet doen goed uit en geven veel waardering. Je krijgt als vrijwilliger best wel wat verantwoordelijkheid en de ruimte om de dingen op jouw manier aan te pakken. Dat is op andere plekken zeker niet altijd het geval.”


10 manieren WAAROP JE KAN BIJDRAGEN ALS VRIJWILLIGER

1 2 3 4 5 6 7 8

Deelnemers begeleiden tijdens een cursus met overnachting

Deelnemers begeleiden tijdens een dagcursus, of een reeks van verschillende dagen

Deelnemers van een langdurige opleiding begeleiden

Dansers van de Platform-K dansworkshops ondersteunen

Hulp bij logistiek en administratie

Je expertise delen

Een rol opnemen bij de beweging

Koken tijdens een zomercursus, meerdaagse of event

9 10

Vervoersbegeleider Hulp bij communicatie

DOWNLOAD ONZE VRIJWILLIGERSBROCHURE OP WWW.KONEKT.BE/ VRIJWILLIGERS

19

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Grenzen verleggen vanuit je passie

Doe eens zot, kies iets nieuws, verleg je grenzen... Onder de noemer Voluit Beleven organiseren we cursussen en meerdaagses voor personen met een beperking. Met ons vormingsaanbod voor profs en begeleiders doorbreken we de taboes rond thema’s waarvan anderen blozen.

20

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


21

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Vormingsaanbod

M

et 650 waren ze, de volwassenen met een beperking die deelnamen aan een van onze 62 dagcursussen, meerdaagses of trajecten. Ann Teerlinck leidde een groot deel van deze cursuswerking in goede banen. “Ons aanbod was heel divers: trekking langs de Schelde, een opleiding tot dj, natuurbeheer, liefde en relaties… De laatste jaren zijn onze cursussen geëvolueerd. We leggen steeds meer een focus op talent inzetten en grenzen verleggen. Een mooi voorbeeld is de voorbije zomer, toen onze cursisten vrijwilligerswerk deden op Sfinx Festival en Gent Jazz. Terwijl ze genoten van de festivalsfeer konden ze ook hun talent inzetten. Ze vervulden een rol ín de samenleving, niet ernaast.” We willen in de toekomst nog meer aansluiting maken met de brede maatschappij en ook personen zonder beperking in onze cursussen betrekken. In 2018 hadden we een fijne samenwerking met Trapleer, die Konekt inzette voor de cursus Vlinders in je buik. Volgend jaar bieden we zeker terug vormingen aan met partners en hun netwerk.

RAAK UIT DE KNOOP

Rond bepaalde thema’s heersen er taboes. Omdat ze botsen met normen en waarden of omdat ze een risico inhouden. In onze Raak uit de Knoop-vormingen gaan we met professionelen uit de sector aan de slag rond levensthema’s die dicht op het vel zitten, zoals seksualiteit, druggebruik of de band tussen familie en dienstverleners. 22

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


NAAR EEN VOLLEDIG INCLUSIEVE OPEN CIRCUSSCHOOL Honderden profs kregen in 2018 een opleiding van onze educatieve medewerkers en freelancers. Ook Evelien Neirynck trok voor Konekt door Vlaanderen om de deskundigheid van begeleiders te vergroten. “Begeleiders willen mee op de trein van zorgvernieuwing en voelen de nood om hun kennis en vaardigheden bij te schaven. Sommigen weten niet wat te doen wanneer hun cliënten seksueel overschrijdend gedrag vertonen. Of ze zoeken methodieken om toegankelijker te communiceren met personen met een verstandelijke beperking.”

SAMENWERKING MET PARTNERS

We geven onze vormingen zowel op maat als in open aanbod en vinden het belangrijk om dat ook samen met partners te doen. Eén ervan is VIVO, waarmee we meerdere cursusreeksen als driehoekskunde en een train-de-trainer seksualiteit organiseerden. “VIVO trok Konekt aan boord voor onze expertise rond uitdagende thema’s in de ondersteuning van personen met een beperking,” legt Evelien uit. “De aanpak bleek voor ons

beiden een win. VIVO kon een kwaliteitsvol cursusaanbod op maat van haar leden aanbieden en wij bereikten via het brede netwerk van VIVO een pak nieuwe cursisten.”

DRIE SOORTEN PARTNERS

Konekt wil in de toekomst meer structurele samenwerkingen aangaan, waarbij elke partner vanuit zijn eigen sterkte en specialiteit inhoud aanlevert. Zo creëren we een krachtig eindresultaat waar cursisten alleen maar voordeel uit halen. We hebben verschillende types partners in het vizier. Partners met een eigen netwerk, waarmee we ons bestaande vormingsaanbod verder kunnen ontwikkelen en verspreiden. Daarnaast partners met een specifieke expertise die complementair is aan de onze. Met hen zouden we volledig nieuwe vormingen kunnen ontwikkelen. Het derde type partner heeft een gelijkaardige deskundigheid als Konekt, maar door samen te werken, dagen we elkaar uit om nog een stap verder te gaan. Wordt zeker vervolgd.

Onze reeks Circusdromen, een tiendelige reeks van circustechnieken en theater in de Leuvense circusschool wordt stilaan een vaste waarde. Tijdens de lessen sloten steeds een aantal vrijwilligers van de circusschool aan om ondersteuning te bieden en zelf les te volgen. De Leuvense circusschool Cirkus in Beweging en Konekt gaan de volgende jaren een stapje verder. Cirkus in Beweging wil doorgroeien naar een volledig inclusieve open circusschool. Konekt ondersteunt hen bij de stappen om hun werking en lessenaanbod inclusief te maken. Maar we zien het nog groter: samen dagen we ook andere circusscholen in Vlaanderen uit om hun werking inclusief te maken.

23

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Vormingsaanbod

Iedereen digitaal! OOK MET EEN BEPERKING NAAR EEN FESTIVAL Afgelopen zomer konden 150 personen met een beperking via De Genereuze Festivals met een buddy naar een zomerfestival. Vanuit Konekt ondersteunde collega Wine initiatiefnemer De Genereuzen bij de logistieke uitwerking. “Ik zorgde ervoor dat maar liefst 50 personen zo’n buddy vonden. Het was veel bellen en mailen om voor elke geïnteresseerde iemand te vinden die mee wilde naar het festival, maar gelukkig kwam alles goed. Fantastisch om te zien hoe al die muziekliefhebbers samen een toffe tijd beleefden.” WWW.DEGENEREUZEN.BE

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Digitale participatie bevordert sociale deelname aan de samenleving. En omgekeerd: een gebrek aan digitale vaardigheden werkt uitsluiting in de hand. In 2018 doorkruisten we Vlaanderen met een busje vol mediawijs speelgoed. Personen met een beperking en hun begeleiders gingen er samen mee aan de slag. Onbeperkt Mediawijs verbindt begeleiders en personen met een beperking. Educatief medewerker Tom Van Hoey is rotsvast overtuigd van die manier van werken. “Wanneer we met ons digitaal materiaal neerstrijken in een voorziening of een school, dan gebeurt er iets. Begeleiders ontdekken totaal nieuwe vaardigheden bij hun cliënten en leren hen op een hele andere manier kennen. De jongeren of cliënten zijn dan weer enthousiast over de nieuwe wereld die voor hen opengaat.” De cursussen en medialabo’s van Mediawijs gaan breed. Van privacy op Facebook tot gamen, coderen, virtual reality en 3D-printing. We organiseerden ook een paar Mediacafés in Gent, vrijblijvende bijeenkomsten waar iedereen die zin had welkom was om ideeën uit te wisselen rond digitale thema’s.

24

KONEKT JA ARRAPPORT 2018

VOORZIENINGEN EN SCHOLEN

In 2017 organiseerden we het traject Mediacoach voor duo’s. Daaraan namen enkel duo’s deel: een persoon met een beperking en zijn of haar begeleider. Elk duo zette een mediawijs project op in zijn eigen organisatie. In 2018 ondersteunden we onze duo’s verder, zodat hun kennis en ervaring ook in de eigen organisatie verspreid werd. Met BuSO-school SBSO Baken uit Sint-Niklaas deden we een pilootproject rond sociaal mediabeleid en coderen. Samen met een groep leerlingen en enkele leerkrachten stampten we een sociale-mediaprotocol uit de grond.

WAT IN 2019?

Dat we ons de afgelopen twee jaar zo konden inwerken in het thema Mediawijsheid, was dankzij de steun van DBSF en Koning Boudewijnstichting. Eind 2018 stonden we klaar om voluit te gaan en onze mediawijze projecten over heel


Beeldboek Droom van een Kind maakt de kinderwens van personen met een beperking bespreekbaar. Op de Internationale Dag van het Kind (1 juni 2018) stelden we ons nieuwste beeldboek Droom van een Kind voor aan het grote publiek tijdens een gezellige babyborrel. Het boek helpt personen met een beperking en hun ondersteuners praten over de gevoelens die bij een kinderwens horen. Cathy De Feyter geeft vorming over relaties en seksualiteit bij Konekt en vindt dat personen met een beperking ook het recht hebben om te praten over hun kinderwens. Vlaanderen uit te rollen. We hadden grote plannen, maar helaas bleven de verhoopte projectmiddelen achterwege. Daardoor moesten we de geplande activiteiten voor 2019 tot onze grote spijt afblazen. Toch blijven we 100 procent geloven in de noodzaak van dit thema voor personen met een beperking en zoeken we verder naar financiële ondersteuning. WWW.KONEKT.BE/PROJECT/ ONBEPERKT-MEDIAWIJS

Niet nte! misse

SCAN DE TV OM HET FILMPJE TE ZIEN. COLLEGA KAREN MOUWS GAF OP HET BRITSE RASPBERRY PI FESTIVAL EEN LEZING OVER DE KANSEN VAN CODEREN BIJ PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING.

Cathy, wat motiveerde je om dit boek te maken? “Ik merk dat veel personen met een beperking dromen van kinderen, maar daar niet over durven praten met hun omgeving. Begeleiders en familieleden omzeilen het thema om hen te beschermen, maar op die manier doen ze hen eigenlijk tekort. Die gevoelens zijn heel normaal en menselijk. Je moet erover mogen praten, ook als je omgeving het daar moeilijk mee heeft.” Hoe werkt het boek? “Illustratrice Saar De Buysere maakte 15 tekeningen, met fragmenten en elementen die gelinkt zijn aan kinderen. Bijvoorbeeld een speeltuintafereel, een baby op een verzorgingstafel of een volwassen vrouw met een knuffeldier op een bed. De tekeningen vormen samen geen verhaal, maar roepen associaties op en brengen zo een gesprek op gang.”

Je neemt bewust geen standpunt in over kinderen krijgen? “Nee, Droom van een kind is geen voorlichtingsboek en het is evenmin gemaakt om het krijgen van kinderen te ontraden. We willen dat mensen durven te dromen zonder meteen vijf stappen verder te denken. Het is niet omdat je een kinderwens hebt, dat je meteen aan gezinsplanning denkt, laat staan zwanger bent. Zie het als een verkenning. Wat doet het idee van kinderen met iemand?” Binnenkort is Droom van een Kind ook verkrijgbaar in Wallonië. “Samen met de Waalse partner ARAPH ontwikkelen we een Franstalige versie van het boek en de bijhorende handleiding voor begeleiders. De titel is al klaar: ‘Mon petit rêve. Livre d’images à propos du désir d’enfant’.” De komende jaren gaan we nog verder aan de slag met het thema en het beeldboek. We plannen verschillende vormingen en intervisies, onder andere met Fara vzw.” WWW.KONEKT.BE/PROJECT/ BEELDBOEK-KINDERWENS 25

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


26

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Platform-K:

uniek in het Vlaamse podiumlandschap W

at als… de twee drijvende krachten achter Platform-K in hetzelfde jaar een baby krijgen? Net wanneer een nieuwe productie in première gaat, een buitenlandtour op de planning staat en voorstellingen verkocht moeten worden? “Dan moet je serieus regelen en doen,” lacht coördinator Inge Lattré. “Maar we hebben het overleefd en mogen in onze arm knijpen. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerkingen van het afgelopen jaar.”

COMMON GROUND IN PREMIÈRE

Om te beginnen de samenwerking met choreograaf Benjamin Vandewalle, met wie dansers Kobe Wyffels en Hannah Bekemans aan de slag gingen voor Common Ground, de vierde dansproductie van Platform-K al. Voor Benjamin was het de eerste keer dat hij samenwerkte met dansers met een beperking. “Als choreograaf wilde ik zoveel mogelijk naar Hannah en Kobe toe bewegen, zodat zij volop konden uitblinken,” vertelt hij over de choreografie. “Ik stuurde de situatie aan, maar Hannah en Kobe bepaalden de condities en de mogelijkheden.”

2018 was een boerenjaar voor Platform-K. Na een vliegende start met de première van dansvoorstelling Common Ground speelden onze dansers ook het podium van het TheaterFestival plat. Afsluiten deden we in stijl, met de Cultuurprijs van Stad Gent. Het publiek kon Benjamins aanpak duidelijk smaken, want Common Ground werd in augustus geselecteerd voor het prestigieuze TheaterFestival, als een van de 15 beste theatervoorstellingen van afgelopen theaterseizoen. Ook de pers was mee. Hannah, Kobe en Benjamin deden hun verhaal op het VRT-journaal, op Klara, in kranten en heel wat andere (lokale) media, tot over de landsgrenzen heen. De Nederlandse Theaterkrant omschreef Common Ground als volgt: “De structuur doet, net als de strakke pakjes, de live pianomuziek van Fulco Ottervanger en de vaak draaierige bewegingen wat denken aan vroege postmoderne choreografen. Maar binnen dat kader is er veel ruimte voor (gestructureerde) improvisatie. Onder het motto: in de beperking schuilt de vrijheid.”

10

HOOGTEPUNTEN VAN 2018

1 2 3 4

De première van Common Ground 11 opvoeringen van Monkey Mind 14 opvoeringen van Common Ground 10 voorstellingen in Nederland, Duitsland en Spanje 5 2 residenties, van Juki en Fernando 6 Geselecteerd voor het Theaterfestival 7 Cultuurprijs van de Stad Gent gewonnen 8 58 danstrainingen in de danswerkplek 9 Met 240 dansers Le sacre du printemps opgevoerd 10 123-Danst met Oskar en Sioen LEES MEER OVER ONZE DANSWERKING OP WWW.PLATFORM-K.BE 27

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Platform-K

Héél erg gefeliciteerd met jullie selectie voor het TheaterFestival. We vertoeven zo te zien in prachtig gezelschap. Alain Platel –

LES BALLETS C DE LA B

DANSER OSKAR VEROVERT HET INTERNET In september kon je bijna niet naast Platform-K-danser Oskar kijken. Het filmpje waarin hij spontaan begint te dansen naast een vleugelpiano aan het station Gent Sint-Pieters ging helemaal viraal. Oskar kwam op de radio, in de krant en mocht zelfs gaan dansen op de boot van Gert Late Night. Zanger Sioen, initiatiefnemer van 123-Piano, was zo onder de indruk van Oskars intuïtieve dansbewegingen, dat hij hem uitnodigde om samen het improvisatie-dansevenement 123-Danst onder de Gentse Stadshal op poten te zetten. En zo geschiedde.

TRAINEN IN DE DANSWERKPLEK

Hannah en Kobe zijn niet de enige dansers bij Platform-K. 18 personen met een verstandelijke of fysieke beperking trainen twee keer per week in de danswerkplek. “Daar stomen we hen klaar voor residenties, producties en creatieprocessen met choreografen,” vertelt Inge. “We hebben enkele vaste lesgevers, maar werken zoveel mogelijk samen met gastdocenten. Op die manier proeven onze dansers van verschillende stijlen en aanpakken.” Platform-K zet elk jaar twee residenties op, samen met CAMPO in Gent en CC De Grote Post in Oostende. “De residentietrajecten zijn voor onze dansers een eerste stap naar het grotere podiumwerk. Ze geven een danser en een choreograaf de tijd om zonder prestatiedruk een artistiek uitdagend vooronderzoek te voeren.” Dit jaar werkte danser Fernando Amado een maand intensief samen met choreograaf Ivan Fatjo. In CC De Grote Post toonden ze het resultaat van hun werkproces.

Choreografe Bérengère Bodin en danseres Juki Rosiers deden een residentie in CAMPO Victoria, die ze presenteerden tijdens het driedaagse dansevent Gent Bougement.

CULTUURPRIJS VAN STAD GENT

Eind 2018 was het Platform-K-team niet enkel twee baby’s, maar ook een prachtige trofee rijker: de Cultuurprijs van de Stad Gent. Alle juryleden, vijf experten uit het culturele veld, schoven Platform-K naar voor zonder dat ze het van elkaar wisten. Met andere woorden, een unanieme beslissing. Een greep uit het juryrapport: “Talent­ ontwikkeling binnen Platform-K werkt in verschillende richtingen. Hoewel mensen met een beperking een specifieke aanpak vragen tijdens de danstraining, inspireren zij op hun beurt de andere dansers, de makers en de choreografen. Wederzijdse perspectieven worden consequent opengetrokken, genuanceerd, en leefwerelden raken gedeeld. De duurzame effecten op de verdere dansloopbaan van alle deelnemers van deze toch wel in-

28

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


aanbod DansVOOR HET

BREDE PUBLIEK

13 inclusieve danslessen in Gent 27 workshops in het BuSo 4 dansworkshops op maat Platform-K biedt ook laagdrempelige danstrajecten aan voor iedereen met een beperking die graag danst, onafhankelijk van het dansniveau, de leeftijd of de beperking. Daarvoor werken we samen met partners uit het danseducatieve veld, zoals Wisper, Danspunt, voorzieningen en BuSO-scholen. Om het danseducatieve veld inclusiever te maken, organiseren we docentenworkshops in Vlaanderen. Met danspunt brachten we de ‘Eigendraads. De kracht van inclusieve dans’ uit, een inspiratiegids voor docenten.

tensieve uitwisselingen zijn onontkoombaar. Daarmee verwerft Platform-K een unieke plaats in het cultureel landschap.” Cultuurschepen Annelies Storms voegde daar tijdens haar speech nog aan toe: “Ondanks het wegvallen van de Vlaamse structurele subsidie binnen het Kunstendecreet, slaagde Platform-K er in om met eigen middelen en giften haar werking te continueren en de productie Common Ground te ontwikkelen.”

IN ZEE MET KUNSTENCENTRUM VOORUIT

“De erkenning van stad Gent is heel bemoedigend. Platform-K draaiende houden, is namelijk niet altijd evident,” geeft Inge toe. “We moeten veel energie steken in het zoeken naar middelen om te blijven bestaan, terwijl we die energie ook nodig hebben om nieuw danstalent te rekruteren en samenwerkingen uit te bouwen.” 2019 start alvast met een fijne samenwerking met Kunstencentrum Vooruit. Dat geeft Platform-K financiële ondersteuning op jaarbasis en stelt vanaf volgend

jaar ook repeteer-, studio- en bureauruimte ter beschikking. Daarnaast blijft Vooruit coproducent van dansproducties. Lies Vanborm, die het programma en de productie coördineert, is blij om de ervaring van Platform-K in huis te kunnen halen. “Sinds 2017 is Vooruit een labo dat kruisbestuiving in de kunstensector wil bevorderen. Dan is het handig als je expertise uit andere vakgebieden in huis hebt rondlopen. De aanwezigheid van Platform-K kan ons doen nadenken over toegankelijkheid en programmatie, over samenwerken met personen een beperking. Gezien de nadruk in het Gentse performancelandschap sowieso al meer op dans ligt, is de samenwerking met Platform-K eigenlijk een logische stap.”

Niet nte! misse

SCAN DEZE CODE EN NEEM EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN DANSVOORSTELLING COMMON GROUND.

Professioneel dansen, gaat enkel door hard te werken.

Platform-K danseres Hannah Bekemans stond afgelopen jaar maar liefst 25 keer op het podium, waarvan 10 keer in het buitenland. Al blijft ze daar zelf cool onder. In juni maakten jullie Leeuwarden (Nederland) onveilig met Monkey Mind. Hoe was dat? “Fantastisch. Alles liep super. We hadden het publiek mee. De mensen gingen rechtstaan en applaudisseerden enthousiast. Ze vonden de voorstelling echt goed.” Een andere mijlpaal was Common Ground dansen op het TheaterFestival. “Ook ongelooflijk. We dansten in een mooie zaal en er hing een hele goede energie op het podium. Het publiek stelde nadien ook veel vragen. Iemand wilde weten of het niet moeilijk is om twee voorstellingen tegelijk te onthouden.” Wat heb je geantwoord? “Dat ik het niet moeilijk vind. Voor elke voorstelling repeteren we één keer en dat is genoeg tijd om alles terug op te frissen. Na een lange pauze weet ik soms niet meer hoe een choreografie gaat, maar door te repeteren komt alles snel terug. Zoveel optreden is wel vermoeiend, maar ik zet door. Ik wil professioneel dansen en dat gaat enkel door hard te werken. Ik denk aan mijn toekomst.” 29

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Professionalisering en innovatie

Konekt groeit als kool Dat Konekt haar strijdkreet ‘durven doorgaan’ ook zelf in de praktijk brengt, is een understatement. Met een rist aan nieuwe projecten, personeelsleden en veranderende strategieën vindt professionalisering op verschillende manieren haar weg naar de werkvloer.

I

n 2013 werd Konekt opgericht, uit negen verschillende vzw’s. Vandaag, vijf jaar later, spreken we niet meer van Handicum, Wiev en VMG, maar van Konekt vzw, Platform-K vzw en sinds januari 2018 ook Brake-Out-vzw. Samen vormen ze de Konekt Group. Die bestaat uit een sociaal-cultureel, een artistiek en een welzijnsluik, al durven we wel eens flirten met de grenzen tussen die verschillende sectoren.

FOCUS OP IMPACT

Volgens algemeen directeur Koen Deweer komt het nieuwe decreet voor Sociaal-Cultureel Werk, dat vorig jaar in voege trad, onze werking alleen maar ten goede. “Met het nieuwe decreet worden we niet meer beoordeeld op het aantal vormingsuren die we realiseren, maar

30

KONEKT JA ARRAPPORT 2018

wel op de impact die onze activiteiten hebben op persoonlijk en maatschappelijk vlak.” Om dat impactverhaal optimaal te laten doordringen in alles wat we doen, schreven we in 2018 een vacature voor Social Impact Manager uit. Verschillende sterke kandidaten uit de non-profit en profitwereld solliciteerden voor de job, maar het is Kaat Peeters, directeur van de Sociale Innovatiefabriek, die de functie vanaf mei 2019 op zich zal nemen. Met veel goesting, als we haar mogen geloven. “Mijn job bestaat erin om alle teams uit te dagen om bij ieder project na te denken over welke impact we willen genereren. Hoe kunnen we die impact zo groot mogelijk maken en gaan we ze vervolgens meten? Impact zal ook centraal staan in het Beleidsplan van 2021-2026. Daarnaast onderzoek ik hoe we zo efficiënt en kwaliteitsvol kunnen samenwerken als collega’s, zodat iedereen zijn job op een aangename manier kan uitvoeren.”

INTERNE ORGANISATIE

Konekt streeft ernaar dat alle personeelsleden vanuit hun talent werken. Dat ze voornamelijk die taken uitvoeren waarin ze goed zijn en die ze graag doen. In 2016 begon Konekt te experimenteren met zelforganiserende teams, maar hoe meer de organisatie groeit, hoe complexer dat wordt. Personeelsleden zijn actief op verschillende locaties en elkaar ontmoeten is niet altijd evident. Ook interpreteren niet alle collega’s de begrippen ‘zelfsturing’ en ‘mandaat’ op eenzelfde manier. Er bestaat regelmatig verwarring. An Beghein zet vanuit haar HR-rol de schouders onder systemen die de horizontale structuur vlot moeten laten lopen. “Het is een work in progress, van uitproberen en bijsturen. We zijn dan ook héél blij dat we de ESF-subsidie ‘Anders organiseren’ mogen ontvangen. Die geeft ons ruimte om de zelfsturingsprocessen


“Veel bedrijven kijken verder dan enkel hun economische impact en denken na over hoe ze kunnen bijdragen tot een betere wereld.” verder uit te werken en te experimenteren met een innovatief organisatiemodel, waarbij we gerichter beroep doen op specifieke talenten van onze medewerkers. De komende jaren willen we het team beter ondersteunen in de veranderende, soms onzekere omgeving die onze organisatie is. We nemen daarvoor een consultant onder de arm.”

KONEKT ALS SOCIAAL ONDERNEMER Subsidies - zowel lokale, Vlaamse als Europese - zijn een belangrijke inkomstenbron voor Konekt. Vandaag wordt Konekt structureel gesubsidieerd vanuit Sociaal-Cultureel Werk, enerzijds als vormingsinstelling voor bijzondere doelgroepen, anderzijds als beweging. Platform-K wordt gesubsidieerd op projectbasis binnen het Kunstendecreet, Brake-Out is als vergunde zorgaanbieder erkend onder Welzijn. “De overheid is voor ons een belangrijke partner om sociale impact te realiseren,” gaat Koen Deweer verder. “Maar willen

we onze missie voluit realiseren, dan is het belangrijk om ons inkomstenpalet zoveel mogelijk te diversifiëren. Brake-Out wordt deels gefinancierd met de persoonsvolgende budgetten van de cursisten en we hadden ook al succesvolle samenwerkingen met bedrijven. Profit en non-profit groeien naar elkaar toe. Veel bedrijven kijken verder dan enkel hun economische impact en denken na over hoe ze kunnen bijdragen tot een betere wereld. Konekt kan hen producten, kennis en diensten aanbieden die meerwaarde creëren en waarvoor ze ook willen betalen. Persoonlijk zie ik veel toekomst in Social Impact Bonds (SIB), een contract met profit en overheid op basis van een impactbelofte. Bedrijven financieren je project en de overheid betaalt de investering terug aan het bedrijf. Eigenlijk net het tegenovergestelde van subsidiëren. Zo’n model zou de sociale sector een ondernemender imago kunnen geven.”

May the

Salesforce BE WITH YOU

De groei van Konekt schreeuwde om een nieuw CRM-systeem, waarin we alle gegevens centraliseren, projecten voorbereiden, betalingen vlotter verwerken en rapporten trekken. Sinds 2018 maken we heel dankbaar gebruik van zo’n nieuw systeem: Salesforce.

TOUR DE FORCE Als lid van Parcours, een samenwerking tussen verschillende vzw’s uit de socio-culturele sector, delen we de kosten voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit databasesysteem. Binnen Konekt zelf maken drie collega’s tijd vrij om de interne processen in kaart te brengen, kleinere technische aanpassingen te doen en de collega’s wegwijs te maken. Met hun niet-aflatende enthousiasme slaagden ze erin om iedereen warm te krijgen voor de database. Een heuse tour de force. Dank aan het Fund Venture Philanthropy om ons hierbij te ondersteunen.

31

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Wat ruist daar in de Koning Boudewijnstraat? Sinds kort is Konekt eigenaar van het kantoor in de Koning Boudewijnstraat, aan het station Gent Sint-Pieters. Binnen enkele jaren verrijst op deze plek een volledig toegankelijke nieuwbouw, met kantoren, een danszaal, conferentieruimte en plaats voor sociaal en inclusief ondernemerschap. Een landmark van inclusie in een buurt die volop in beweging is. We kijken er enorm naar uit!

GROOT-BRITTANNIË Karen gaf een lezing op het Raspberry Pi Festival, over coderen bij personen met een beperking.

Over de landsgrenzen Grenzen verleggen doen we niet enkel figuurlijk. In 2018 gingen we meermaals spreken en/of luisteren op internationale congressen. Een selectie.

NEDERLAND Tim nam deel aan SEIAP, een 5-daags Europees acceleratieprogramma voor innovatie en groei.

DUITSLAND Karen en Tom vertegenwoordigden Onbeperkt Mediawijs op het Mediawijs Congres in Bremen.

BULGARIJE

GROOTBRITTANNIË

Miriam en Koen lieten zich op het EASPD congres in Varna inspireren door sociaal ondernemerschap en supported employment.

NEDERLAND DUITSLAND

SPANJE

BULGARIJE SPANJE

= VOORSTELLING PLAFTORM-K

32

KONEKT JA ARRAPPORT 2018

Tom en Koen trokken naar de EASPD-conferentie in Madrid. Thema: digitalisering upgraden naar educatie, tewerkstelling en onafhankelijk leven.


Konekt 2018 in cijfers

+

OMZET

2 80+14+6 2+2664 24+25+41+8+27+ VAN DE KONEKT GROUP

MEDEWERKERS

33

Dit is de omzet van Konekt vzw, Platform-K vzw en Brake-Out vzw samen

personeelsleden Goed voor 28,5 VTE

27 FREELANCERS 288 VRIJWILLIGERS

INKOMSTEN

€ 2.439.244

STRUCTURELE SUBSIDIES:

EIGEN INKOMSTEN, CURSUSSEN, DIENSTVERLENING: PROJECTSUBSIDIES:

VORMING

PERSONEELSSUBSIDIES:

OVERIGE OPBRENGSTEN: SCHENKINGEN:

1520 CURSISTEN

15+85

UITGAVEN

€ 2.421.155

profs

15%

PERSONEELSKOST:

WERKINGS- EN VORMINGSKOSTEN:

85%

41 %

8%

2%

130

VERHOUDING VAN DE UITGAVEN

80%

14 %

6%

BRAKE-OUT: 6 % (START VANAF 1 SEPTEMBER 2018

25 %

Een deel van de uitgaven ging naar de aankoop van het gebouw in de Koning Boudewijnstraat en voorbereiding van de verbouwing.

PLATFORM-K

24 %

MAAK DE WERELD INCLUSIEF

LIMBURG 5%

BRAKE-OUT

VORMINGSUREN

VLAAMS-BRABANT 26%

VOLUIT BELEVEN

4490

ANTWERPEN 10%

WERK VANUIT JE TALENT

OOSTVLAANDEREN 39%

COMMUNICATIE:

ANDERE EN AFZONDERLIJKE KOSTEN:

RAAK UIT DE KNOOP (PROFS + DOELGROEP)

WESTVLAANDEREN 20%

AFSCHRIJVINGEN EN FINANCIËLE KOSTEN:

64% 26% 3% 2% 5%

KONEKT

volwassenen met een verstandelijke beperking

42 % 19% 20% 15% 2% 2%

VERMELDINGEN IN PERS

33

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


Zij steunen Konekt RANDSTAD

AUTISTEM

Business Manager Petra Vermeir

Voorzitter Hilde Osteux

Op welke manier ondersteunen jullie Konekt? “We bieden al 3 jaar een stageplek aan voor de co-medewerkers van LetsCo. Een geweldige ervaring voor alle partijen. Wij geloven heel erg in jullie aanpak en visie. Platform-K was ook één van onze goede doelen voor de Warmste Week.” Waarom vinden jullie het belangrijk om te steunen? “Bij Randstad gaan we voluit voor een talentgerichte benadering van kandidaten, ongeacht hun etnische origine, geslacht, leeftijd, geaardheid, politieke of andere overtuiging, gezondheidstoestand, handicap... Door de expertise van Konekt en Randstad te bundelen, geven we meer kansen aan iedere kandidaat.”

Op welke manier ondersteunen jullie Konekt? “Wij bieden ondersteuning aan het Brake-Out-traject, zowel financieel als vanuit onze eigen ervaring met personen met ASS. Het zijn soms kleine details die voor deelnemers een groot verschil maken. De samenwerking verloopt heel constructief en we voelen ons gewaardeerd. Dat doet deugd.” Waarom vinden jullie het belangrijk om te steunen? “We zagen hoe de wereld van onze kinderen totaal veranderde nadat ze de cursus co-begeleider bij Konekt hadden gevolgd. Toen Brake-Out werd voorgesteld, waren wij er meteen van overtuigd dat ook dit voor jongeren met ASS een verandering voor hun toekomst zou kunnen betekenen.”

“Alle Konekt-medewerkers met wie ik al samenwerkte, zijn straffe mensen. Dat geeft onze coöperatie vertrouwen om samen verder in zee te gaan.” Stéphanie Desmedt - CERA

Pluimen van de Vlaamse Overheid “Konekt is innovatief in zowel haar dynamische organisatiestructuur, als in de uitbouw van haar acties en campagnes. Konekt is creatief in de manier waarop ze haar missie en visie uitdraagt naar de brede maatschappij, en kiest bewust voor een positief verhaal en toon. De commis-

sie prijst de zakelijke duurzaamheid van de organisatie. Het financieel beleid is transparant en toekomstgericht.” Uit het verslag van de visitatiecommissie van het departement Sociaal Cultureel Werk (oktober 2018).

Konekt kreeg een volledig positieve beoordeling zonder aanbevelingen.

34

KONEKT JA ARRAPPORT 2018

De coöperatieve venootschap Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen. Ze ondersteunt projecten die investeren in welvaart en welzijn en geeft ook Konekt een goede duw in de rug.

OOK JIJ KUNT MEEBOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE WERELD Help ons om nog meer personen met een beperking en hun netwerk te bereiken. Bouw samen met ons aan een samenleving waarin iedereen voluit kan leven. Stort een bijdrage op rekening BE44 7380 4118 8545. Bedankt!


BEDANKT! Voor de samenwerking in 2018.

Academie Oudenaarde

Fara

Provincie Oost-Vlaanderen

Accenture

Fund Venture Philanthropy

SBB

Alderande

Gelijke kansen

Scouts en Gidsen Vlaanderen

Araph

Gipso

Scwitch

Artevelde Hogeschool

Grafitti

Sensoa

Ashoka

GRIP

Sociale Innovatiefabriek

Autistem

Groep Intro

Spond

Begeleid Werken DVC De Triangel

Hannibal

Stad Gent

Begeleid Werken Zuiderkempen

Hart voor Handicap

Stad Leuven

BOAS

HoGent

The Shift

Bron van Hoop

Honk

Thomas More Geel

Campo

Jeugdwerk voor allen

Toolbox

Cera

Jint

UCLL

Chance B

Kazou

Chirojeugd Vlaanderen

Koning Boudewijnstichting

Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek

Cirkus in beweging

KVLV

Compagnie C de la B

Leitmotif

Conservatorium van Antwerpen

Liberale vrouwen

CVO HIK

Link in de kabel

CVO Kisp

Lions

CVO VSPW

M.M. Delacroix

Davidsfonds

Magenta

DBSF

Mediawijs

De Federatie

Natuurpunt

De Genereuzen

Neos

De Sperwer

Oever

De Stuyverij

Onafhankelijk Leven

De Trapleer

Oplossingsgericht Centrum

Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Demos

Parantee Psylos

Vormingplus Oostende

Drienamiek

Parcours

Werkwinkel Brugge

EASPD

Pasform

Wisper

Emiliani

PIKSL

Wit.h

EQUAL

Platform Begeleid Werken

WIV

Europees Sociaal Fonds

Possibilize

Zero Project

VCOK VDAB opleidingscentrum Antwerpen VDSG VIVO Vizit Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaanderen Sociaal-Cultureel Werk Vlerick Business School VOKA Vooruit Kunstencentrum Vormingplus Gent-Eeklo

35

KONEKT JA ARRAPPORT 2018


WWW.KONEKT.BE WWW.PLATFORM-K.BE WWW.BRAKE-OUT.BE

Profile for Konekt_Group

Konekt - Jaarrapport 2018  

In dit inspirerende jaarrapport/magazine lees je op welke manieren de Konekt Group (Konekt, Platform-K en Brake-Out) in 2018 bouwde aan een...

Konekt - Jaarrapport 2018  

In dit inspirerende jaarrapport/magazine lees je op welke manieren de Konekt Group (Konekt, Platform-K en Brake-Out) in 2018 bouwde aan een...

Advertisement