Page 11

LEDELSE

BOGANMELDELSE EKSEKVERING SLÅR PLANLÆGNING!!!

HANDLEKRAFT I LEDELSE & ORGANISATION Tune Hein, pris fra 195 kr., 197 sider, Forlaget Mindsetting

Tune Heins bog ”Handlekraft i Ledelse & Organisation” handler om, at der skal være kortere vej fra tanke til handling e i måden at udøve lederskab på og i selve organiseringen i virksomheden.

RELEVANS

BRUGBARHED

BOGEN ER LÆST OG ANMELDT AF KONTORCHEF I STATENS IT MIKAEL SKOV MIKKELSEN

Der sidder tre frøer på et åkandeblad. Den ene beslutter sig for at springe i vandet. Hvor mange frøer er der tilbage? Forkert. Der sidder stadig tre. Den besluttede sig jo kun. Bogen ”Handlekraft i Ledelse og Organisation” handler om at gennemføre sine strategier – og om de mekanismer, der afgør, om ledere og organisationer er handlekraftige eller ej. Et af bogens mantraer er, at eksekvering slår planlægning. At for meget viden og for meget analyse kan give modstand mod at handle. Forfatteren Tune Hein, der er rådgiver i ledelse og organisation, påpeger, at bureaukrati er den største benspænder for handlekraft. Derfor skal der bruges mindre krudt på strategier, styregrupper og opsætningen af KPI’er. ”Men her i den offentlige sektor skal vi jo finde den gyldne middelvej. Vi kan fx ikke sige, at vi ikke vil dokumentere baggrunden for en given vigtig prioritering over for Rigsrevisionen. Derfor synes jeg pointerne er lidt unuancerede i forhold til min hverdag,” siger Mikael Skov Mikkelsen, der er kontorchef i Statens It og fortsætter: ”Selvfølgelig skal vi i det offentlige bredt set blive bedre til at sige, at noget er ”godt nok”, så vi ikke bliver fanget i en spiral, hvor vi ikke tør handle. Men vi kan ikke ændre processerne og lovgivningen, der styrer det offentlige, ”over night”.” Urealistiske cases

Forfatteren fremhæver fx konsulentvirksomheden Devoteam, der har en avanceret matrixorganisation, hvor medarbejderne hvert år vælger sin nærmeste leder – og vælger arbejdsområde efter, hvad de har lyst til. Ligesom det vægtes, at alle medarbejderne er meget tæt på kunderne. En anden case, der fremhæves, er trykkeriejeren fra Cool Grey: Han nurser sine medarbejdere og bruger arbejdsdagen på at peptalke med dem – om aftenen henter han pizza til dem i stedet for at gå på golfbanen.

HVAD ER BOGENS STÆRKE SIDER? Du bliver rusket i kraven og får at vide, at nogen rent faktisk har tænkt sig om for at skabe handlekraft i deres organisationer. Det er lykkedes at skabe handlekraft ved at gøre organisationerne mere smidige, så beslutninger kan komme ud over rampen. Derfor kan du sagtens plukke lidt i bogens cases og slogans, hvis du vil skabe en ”just do it”kultur.

HVAD ER BOGENS SVAGHEDER?

”Men vi kan jo ikke i store offentlige virksomheder både fungere som en del af ledelsen og samtidig hele tiden være ude hos medarbejderne. Det kan godt være, at det er en kedelig DJØF-kommentar, men en direktør i en dansk offentlig styrelse kan ikke være med ”hele vejen” i alle de komplicerede projekter styrelsen gennemfører. Så jeg har svært ved at oversætte pointerne direkte til en offentlig ledelseskontekst,” påpeger Mikael Skov Mikkelsen. Den danske model

Tune Hein taler også om ”den danske model”, hvor trygheden betyder meget. Og hvor planlægning, omstændelighed, akademisering og analyser trumfer initiativ. Tune Hein stiller spørgsmålstegn ved, om den danske model kan klare sig, når centrum rykker mod nye markeder. Han mener, at vi bør kigge mod øst, hvor Kina fx har fortrængt Danmark med flest pladser på top-10 for vindmølleproducenter. ”Sammenligningen mellem de to lande kan dog ikke tage udgangspunkt i et fokus alene på handlekraft, men må i langt højere grad end bogen gør også forholde sig til de samfundsstrukturer, der påvirker handlekraften. For i et land, hvor vi har haft demokrati i 150 år, og hele vores samfundssystem bl.a. er bygget op omkring ansvarlighed, kan vi fx ikke som i Kina misbruge folk arbejdsmæssigt for at blive mere handlekraftige,” konstaterer Mikael Skov Mikkelsen. Når man har læst bogen, er det svært som ansvarlig leder ikke at reflektere over, om ens organisation understøtter handlekraft eller ej, og om den har drive til at eksekvere. For bogen vrimler med eksempler på, hvilken ledelsesadfærd det kræver at være handlekraftig. Hvilke organisationsstrukturer, som virker – og hvilke kulturer, der spænder ben for, at der kan skabes handlekraft i dit team, din organisation og dit lederskab. 11

Men bogen er lidt ureflekteret og er ikke tilstrækkelig analytisk underbygget. Påstanden om, at eksekvering slår planlægning, kan på ingen måde stå alene i den offentlige sektor. Der burde reflekteres mere over, at dens anbefalinger ikke kan bruges i alle typer af organisationer. Bogen er god til at mindsette, men du kan ikke tage den med på et ledelsesseminar og designe en organisation, så den får mere handlekraft. Bogen virker derfor lidt mere som lufthavnsbasker-inspiration, end en bog du reelt kan få nogle operationelle anvisninger ud af som leder. Det virker som om, man også skal købe konsulenten for at at bogen bliver operationel og brugbar.

HVAD KAN DU BRUGE BOGEN TIL? Siden jeg læste bogen, har jeg løbende gået og overvejet, om vi i Statens It kan gøre tingene bedre på ”handlekrafts-fronten”. Så den har plantet et frø – og har givet værdi – men bogen kommer ikke ind på, hvordan vi i det offentlige kan skabe mindre bureaukrati – og dermed mere grobund for handlekraft. Der er meget overfladeskøjtning i bogen, og jeg savner stadig opskriften på, hvordan jeg som leder kan agere med mere handlekraft. Og så køber jeg ikke præmissen om, at eksekvering generelt slår planlægning. Der er altså forskel på fx på en mindre privat servicevirksomhed og en større offentlig styrelse. På den måde har bogen kun fokus på toppen af isbjerget.

HVEM VIL DU ANBEFALE BOGEN TIL OG HVORFOR? På overfladen får du inspiration – og ja jeg hyggede mig, mens jeg læste den. Så jeg vil anbefale den til de ledere, der føler, at der mangler handlekraft i deres organisation, for den tegner med brede penselsstrøg voldgraven rundt om handlekraft. Den giver overordnet inspiration – og er en god peptalk. Men bogen giver dig ikke svaret på, hvad du skal gøre, når du to dage efter skal eksekvere.

incitament marts11 web  

incitament marts11 web

incitament marts11 web  

incitament marts11 web

Advertisement