Page 22

TEMAT MIESIĄCA | DOM NOWOCZESNY

WENTYLACJA I OGRZEWANIE

fot. Viessmann

fot

.V ies sm a

nn

fot. Vaillant

KIEDY WARTO MIEĆ SOLARY?

KOLEKTOR RUROWY to najbardziej zaawansowany produkt techniki solarnej. Ocenia się, że może być nawet o 60% sprawniejszy niż zwykły kolektor płaski (niepróżniowy)

Podstawowy warunek opłacalności to dobrze zaizolowany, energooszczędny lub pasywny dom. W naszych warunkach klimatycznych kolektor słoneczny pozwala na co najmniej 70-80% oszczędność energii potrzebnej do ogrzania ciepłej wody użytkowej, w okresie od kwietnia do października (zimą 50-60%). Do pracy całorocznej zalecane są kolektory próżniowo-rurowe, których zaletą jest większa sprawność (wykorzystują światło rozproszone także w pochmurne dni) i mniejsza wymagana powierzchnia na 1 osobę (ok. 1 m2). Słońce powinno padać na kolektor co najmniej 6 godzin w ciągu dnia, w godzinach 9-15 (mamy wtedy najlepsze nasłonecznienie). Aby uzyskać jak największą sprawność kolektora zimą, odchylenie od osi północ-południe nie powinno być większe niż 10°. Optymalny kąt nachylenia kolektora podany jest w instrukcji montażu poszczególnych urządzeń.

POMPA CIEPŁA DAJE WYMIERNE OSZCZĘDNOŚCI pompy decyduje dostępna powierzchnia zabudowy, warunki gruntowe i hydrologiczne oraz oczekiwana wydajność i moc grzewcza. O wydajności informuje tzw. wartość COP, która w najlepszych pompach wynosi 5 i oznacza, że z 1 kW energii elektrycznej uzyskamy 5 kW energii cieplnej. Warunkiem wysokiej wydajności jest niska temperatura na zasilaniu systemu grzewczego, dlatego pompy ciepła powinny być wykorzystywane w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, ściennym lub sufitowym. Wśród wielu typów pomp nowością są sondy spiralne, pozyskujące ciepło z wnętrza ziemi w obiegu

zamkniętym z głębokości zaledwie 5 m. Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza na małych działkach budowlanych i wszędzie tam, gdzie nie można wykonać odwiertów pod tradycyjne sondy pionowe (80-100 m), np. z powodu trudnych warunków gruntowych. Pompa ciepła może być zasilana również gazem ziemnym, zamiast prądu. Zasada działania jest wówczas jednak taka sama.

fot. Dimplex

fot. Ekotech

Przy rosnących cenach gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej najlepszym argumentem przemawiającym za pompą ciepła są niższe nawet o 60% koszty eksploatacji (udział energii elektrycznej w zasilaniu pompy stanowi ok. 1/5 jej całkowitego zapotrzebowania na energię, pozostałe 4/5 pozyskiwane są z otoczenia). Oszczędza też miejsce (nie potrzeba pomieszczenia na skład opału). Brak zbędnych pomieszczeń i ekologia – oto znamiona nowoczesności pompy ciepła. Nie emituje szkodliwych substancji, działa cicho, bezobsługowo i niezawodnie. O wyborze rodzaju

20

KOTŁOWNIA Z POMPĄ CIEPŁA to czyste pomieszczenie, w którym możemy urządzić sobie np. fitness lub warsztat pracy. Kolektor gruntowy znajduje się na zewnątrz

WŁASNY DOM 12/2010

004-037_TM.indd 20

22.11.2010 12:14:36

Własny Dom 12/2010  
Własny Dom 12/2010  

Własny Dom - miesięcznik dla budujących sie. Wydanie 12/2010

Advertisement