__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr 7-8 (91)

lipiec-sierpień 2021

Kuchnia przyszłości od dziś

Zawsze wakacje

Aranżacje inspirowane podróżami

Cena: 10,90 zł (w tym 8% VAT) Index 219487 ISSN 1897–3108

Duże jest piękne okna XXL


Włącz.

Smart Home. Smart Building. Smart Life.

A gdybyśmy tak dostrzegali więcej niż tylko czerń i biel? Włącz i wyłącz? Co z całym światem niuansów? W jego wielu przejawach, kolorach i odcieniach. Albo w fascynującej matowej czerni. Czy to jeszcze przełącznik, czy może najbardziej ekscytujący sposób wyłączania światła?

Wyłącz.

Elegancki przełącznik Gira E2 teraz w matowej czerni. gira.com/pl

TEMA 2 Sp. z o.o. ul. Boryny 7 02-257 Warszawa Tel. +48 22 878 03 55 www.tema.pl

Gira /

Wzornictwo przełączników


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

2

K

iedy Agnieszka Hubeny‑Żukowska opowiadała o swoim Białym Ogrodzie i próbie zrealizowania projektu, będącego odpowiedzią na potrzeby różnych grup klientów, pomyślałam: czy jesteśmy w stanie zrobić wydanie, które trafi w gusta wszystkich Czytelników? Przeglądam właśnie ostatni, próbny wydruk pisma, tuż przed wysyłką do drukarni. Z uśmiechem zauważam, że wspólnie z zespołem stworzyliśmy atmosferę różnorodności podobną do tej, którą można odkrywać, spacerując po ogrodzie Agnieszki. Miłośnicy rzeźby czy malarstwa zwiedzają z nami najsłynniejsze światowe galerie, nasłuchując przy okazji, jakimi skandalami żyje rynek sztuki. Z osobami zafascynowanymi aranżacją wnętrz podziwiamy polskie i zagraniczne apartamenty oraz rezydencje. Śledząc trendy, wyszukujemy perełki dla fanów współczesnego designu, ale i tradycyjnego wzornictwa, opartego tak samo na ręcznej pracy, co nowoczesnych technologiach. Często są to projekty lub produkty tworzone z szacunkiem dla historii i miejsca. Jednak ich twórcy śmiało spoglądają w przyszłość, oferując rozwiązania na miarę XXI stulecia. Szukając inspiracji i luksusowych rozwiązań, nie zapominamy o domowych pupilach, ludziach kochających podróże, jak i tych, którzy lubią dobrze zjeść. Wierzę, że otwierając wakacyjny numer, bierzecie już głęboki, relaksujący oddech. Zrobiliśmy wszystko, byście – odwiedzając bliższe lub dalsze zakątki świata – i w naszym Świecie Rezydencji Wnętrz Ogrodów, znaleźli coś, co przykuje Waszą uwagę na dłużej. Anna Lewczuk


52

53 www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 7-8/2021

w dużym formacie

Wśród dębów i eukaliptusów powstała rezydencja, która łączy naturę oraz sztukę. Dla właścicieli to wymarzone miejsce na świecie. Ich dom jest kwintesencją kalifornijskiego stylu, w którym architektura otwiera się na otoczenie.

ŚRWO 7-8/2021

29

Gdzie szumią dęby i eukaliptusy

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 7-8/2021

28

www.swiatrezydencji.pl

TeksT: Julia Borowska projekT: Trędowska design, www.Tredowskadesign.pl wykonanie projekTu: MoTi invesTMenT, www.MoTi.coM.pl zdjęcia: Michał Bachulski, www.Bachulski.coM

ŚRWO 7-8/2021

projekt z rekomendacją

Spis treści

Mówi o sobie: kobieta petarda. Iwona Trędowska – matka trójki dzieci, właścicielka studia Trędowska Design – to wulkan energii i fantazji, które nie znają granic. Do przebudowy własnej willi zaprosiła nie tylko rodzinę i doświadczonych fachowców, ale też ducha twórczości Antonio Gaudiego.

www.swiatrezydencji.pl

Z wątkiem hisZpańskim

TeksT: MałgorzaTa nieTupska projekT Budynku: archiTekci krisTopher conner i jaMes perry, conner + perry archiTecTs, www.conner‑perry.coM aranżacja wnęTrz: projekTanT wnęTrz olivia williaMs, olivia williaMs inTerior design, www.oliviawilliaMsinTeriordesign.coM; projekTanT wnęTrz MaTThew Merrell, Merrell design co., www.MaTTMerrell.coM archiTekTura krajoBrazu: case Fleher, landscape workspace, www.landscapeworkspace.coM zdjęcia: Taiyo waTanaBe

28

52 GALERIE ŚWIATA

W DUŻYM FORMACIE

Zapraszamy na relaksujący, letni spacer z filiżanką

Pinakoteka Brera w Mediolanie ��������24

Gdzie szumią dęby i eukaliptusy ������52

pysznego latte macchiato. Delektując się smakiem

Nazwa mediolańskiej dzielnicy Brera pochodzi

Wśród dębów i eukaliptusów powstała rezydencja,

i aromatem kawy poszukujemy nowych, ciekawych

ze średniowiecznej łaciny, od określenia nieupra‑

która łączy naturę oraz sztukę. Dla właścicieli to wy‑

trendów.

wianego pola w pobliżu zabudowań. Dziś zamiast

marzone miejsce na świecie. Ich dom jest kwinte‑

nieużytków jest tu królestwo sztuki i mody najwyż‑

sencją kalifornijskiego stylu, w którym architektura

szej próby, a magiczna atmosfera przyciąga tury‑

otwiera się na otoczenie.

Z rekomendacją �������������������������������������� 10

Dobre pomysły ���������������������������������������� 14

przygotowany na każdą ewentualność.

PROJEKT Z REKOMENDACJĄ

Z wątkiem hiszpańskim ������������������������28

POROZMAWIAJMY O SZTUCE

MODNE ROZWIĄZANIA

Zawsze wakacje ��������������������������������������64 Każdego roku odwiedzamy w wakacje tyle cieka‑

Mówi o sobie: kobieta petarda. Iwona Trędowska

wych miejsc. Zachwycamy się pejzażami, kolorami,

Stare jak świat skandale na rynku sztuki ����������������������������������������������������������20

– matka trójki dzieci, właścicielka studia Trędowska

smakami, innością, zapachami. Nic nie stoi na prze‑

Design – to wulkan energii i fantazji, które nie znają

szkodzie, aby miłe wspomnienia utrwalić na dłużej.

Obraz, który w momencie sprzedaży zostaje po‑

granic. Do przebudowy własnej willi zaprosiła nie

Łazienki są do tego idealne.

cięty ukrytą w ramie żyletką, niewidzialna rzeźba

tylko rodzinę i doświadczonych fachowców, ale też

sprzedana za 15 tys. euro, technologia Blockchain

ducha twórczości Antonio Gaudiego.

i tokeny ETF – czy to przyszłość sztuki, a przynaj‑ mniej rynku sztuki – zastanawia się Agnieszka Gnio‑ tek, krytyk sztuki i właścicielka Galerii Xanadu.

Czytelnia ����������������������������������������������������22

SPOSÓB NA KUCHNIĘ

Kuchnia przyszłości od dziś ����������������44

NAZWISKO Z MARKĄ

Schody, które dają szczęście �������������� 74 Nowoczesne myślenie jest tradycją dobrego rze‑ miosła – uważa Mikołaj Trąbczyński, współwłaściciel

Jak będziemy gotowali za 10, 20, 100 lat? Smartfo‑

firmy Trąbczyński, która specjalizuje się w wykony‑

ny już są jak czarodziejskie różdżki, których można

waniu luksusowych klatek schodowych. Rodzinna

używać do sterowania sprzętem AGD.

firma z Wielkopolski podniosła schody do  rangi sztuki.

Bardziej eKO Czy wiecie, że materiały z recyklingu wykorzystują – w różnych branżach – światowe marki? Coraz częściej są to eleganckie meble, także do kuchni. Niemarnowanie materiałów, żywności i energii to szlachetna idea, która stała się koniecznością. Na zdjęciu: meble kuchenne z frontami Vida i Feel Nolte Küchen. Model Vida bazuje na materiałach pochodzących z recyklingu. FOt. NOlte Küch eN

Nowoczesne myślenie jest tradycją dobrego rzemiosła – uważa Mikołaj Trąbczyński, współwłaściciel firmy Schody Trąbczyński, która specjalizuje się w wykonywaniu luksusowych schodów. Jak rodzinna firma z Wielkopolski podniosła schody do rangi sztuki? W których zakątkach świata możemy podziwiać ich realizacje i jakie mają plany na przyszłość, pytała Katarzyna Zacharewicz‑Łukaszuk. FoT. schody TrĄBczyŃski

i Panie Mikołaju, dlaczego schody? Skąd pomysł, by zająć się właśnie tego rodzaju rze‑ miosłem? Mikołaj Trąbczyński: Zaczęło się w  latach 80‑tych. Firmę założył mój tata – Maciej Trąb‑ czyński. Z wykształcenia nie jest stolarzem, lecz inżynierem z zapałem do majsterkowania. Pew‑ nie dlatego był bardziej zainteresowany stolar‑ stwem konstrukcyjnym niż typowo meblowym. Pamiętam z domu rodzinnego niemieckie książ‑ ki o schodach, które tłumaczył dla niego mój dziadek. Tata od początku bardzo chciał robić schody możliwie dobrze, dlatego przykładał dużą wagę do jak najlepszych rozwiązań. Miał też ambicje i  zdolności artystyczne, co  prze‑ kładało się bezpośrednio na  projekty, które realizowaliśmy. Poza tym był bardzo otwarty na współpracę z innymi ludźmi, a to pozwalało mu budować wokół siebie zespół. Dzisiaj tata nie zajmuje się już bezpośrednio firmą, pracuje w niej za to trzech jego synów.

i Jakie były pierwsze zlecenia i realizacje fir‑ my Schody Trąbczyński? Kiedy poczuliście, że złapaliście wiatr w żagle i co, Pana zdaniem, zadecydowało o sukcesie? M.T.: W latach 80. robiliśmy wszystko, od skrzy‑ nek i krzeseł po schody. Z czasem zaczęliśmy się specjalizować w  schodach, a  po  pewnym czasie w  schodach trudnych. Zaczynaliśmy oczywiście na rynku krajowym, a nawet lokal‑ nym. Dzisiaj większość realizacji robimy za gra‑ nicą. To była i wciąż jest długa droga, w której nie ma ścieżek na skróty. Nie sądzę, żeby firmę taką jak nasza, czyli wykonującą indywidualne i złożone zlecenia, można było stworzyć i roz‑ winąć szybciej. Sukces to pojęcie względne. Uważam, że suk‑ cesem firmy Schody Trąbczyński jest przede wszystkim to, że wciąż rozwijamy swoje umie‑ jętności i możliwości oraz fakt, że potrafiliśmy i  nadal potrafimy pracować rodzinnie. Źró‑ dła szeroko rozumianego sukcesu upatrywał‑ bym więc w umiejętności budowania zespołu, współpracy z kompetentnymi ludźmi oraz cią‑ głej chęci uczenia się nowych rzeczy.

ŚRWO 7-8/2021

74

schody, które dają szczęście

74

75 www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 7-8/2021

44

www.swiatrezydencji.pl

sposób na..

kuchnia przyszłości od dziś

nazwisko z marką

44

ŚRWO 7-8/2021

www.swiatrezydencji.pl

6

snym salonie kąpielowym? Twój dom może być

stów i designerów z całego świata.

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 7-8/2021

Urlop w dalekich zakątkach świata czy SPA we wła‑


ŚRWO 7-8/2021

133

Wnętrza tego apartamentu są jak baśniowa kraina. Sztuka iluzji sprawia, że XVII‑wieczne mury zamieszkują rajskie ptaki i cherubiny. W gładkich taflach luster odbijają się promienie portugalskiego słońca, a ogromne okna zachęcają do obserwacji urokliwych wieżyczek kościołów i ulic Lizbony. TeksT: Julia Borowska projekT: viTor alMeida, esQvTa, www.euseiQuevouTeaMar.coM zdjęcia: ricardo oliveira alves, www.ricardooliveiraalves.coM

132

Z WIZYTĄ

INSPIRACJE

NOTATKI Z PODRÓŻY

Utkany z historii ��������������������������������������82

Pod skrzydłami anioła ������������������������112

Kuchnia zdrowiem płynąca��������������142

Odrestaurowany apartament jest mocno zakorze‑

W Białym Ogrodzie, zaprojektowanym przez

Greckie potrawy wpływają na stół biesiadny falą,

niony w historii miasta. Przed czterema wiekami za‑

Agnieszkę Hubeny‑Żukowską, spokoju i harmonii

która dostarcza ucztującym radości smaku. Dania

łożono tu hotel. Wiekowe mury przetrwały potężne

strzeże rzeźba ceramicznego anioła. Na znak, że ni‑

nie muszą być wyszukane ani zaskakujące. Ważne

trzęsienia ziemi, rewolucje, panowanie ostatniego

gdy nie opuści tego miejsca, anioł zrzucił skrzydła

jest, aby były smaczne, pożywne i – co najważniej‑

króla Portugalii.

i przycupnął na drewnianym postumencie, skąd –

sze – przygotowane z najlepszej jakości sezono‑

niczym dobry duch – czuwa nad założeniem.

wych składników.

12 POMYSŁÓW NA...

LABORATORIUM DOBREJ MARKI

Kochamy czworonogi! Małe czy duże, spokojne

Mała architektura ogrodowa ����������122

Dobre Marki wracają��������������������������� 148

lub niesforne – traktujemy je jak przyjaciół i człon‑

Kostkę brukową, płytki klinkierowe i inne materiały

Po wielomiesięcznej przerwie wywołanej pande‑

ków rodziny. Wybaczamy im błędy, cieszymy się

zewnętrzne można porównać do klocków Lego –

mią przedstawiciele Dobrych Marek znów spotkali

wspólnym szczęściem. Tak jak my, nasze zwierzaki

granice ich możliwości wyznacza tylko nasza wy‑

się z architektami, by bezpośrednio porozmawiać

uwielbiają luksus. Projektanci designerskich mebli

obraźnia. Zobaczcie, co ciekawego można z nich

o nowych produktach, technologiach i trendach

dla zwierząt przekonują, że piękne rzeczy są zare‑

wyczarować.

w branży wyposażenia wnętrz.

LUKSUSOWE WAKACJE

Nowości ���������������������������������������������������156

WZORNICTWO

Kudłate szczęście ������������������������������������94

zerwowane nie tylko dla ludzi.

ARANŻACJE

Duże jest piękne! ����������������������������������102

Na falach relaksu ����������������������������������132 Powodów dla których warto mieć własny jacht jest

Nowoczesne okna udowadniają, że rozmiar XXL

mnóstwo. To przede wszystkim poczucie swobody

to atut wielkiej rangi. Można je mieć wszędzie: w sa‑

i prywatność. Wypoczywać można z dala od tłu‑

lonie z półokrągłą ścianą, w domu wybudowanym

mów oraz paparazzi. Gdzie się chce i jak się chce. 

pod ziemią albo... zawieszonym na skale.

W Białym Ogrodzie, zaprojektowanym przez Agnieszkę Hubeny‑Żukowską, spokoju i harmonii strzeże rzeźba ceramicznego anioła. Na znak, że nigdy nie opuści tego miejsca, zrzucił skrzydła i przycupnął na drewnianym postumencie, skąd – niczym dobry duch – czuwa nad założeniem.

ŚRWO 7-8/2021

94

112

113

pO przyjacielsKu Meyou Paris oferuje designerskie meble dla kotów, które harmonijnie wpiszą się we wnętrza Twojego domu i zaspokoją standardy nawet najbardziej wybrednego sierściucha. Wśród nich jest ozdobione geometrycznym stelażem legowisko The Cube na eleganckiej podstawie. FOt. meyOu paris

pod skrZydłami anioła

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 7-8/2021

TeksT: anna lewczuk projekT i zdjęcia: agnieszka huBeny‑żukowska, pracownia szTuki ogrodowej, www.pracowniaszTukiogrodowej.pl

www.swiatrezydencji.pl

kudłate szczęście

112 inspiracje

94

ŚRWO 7-8/2021

wzornictwo

partner tematu

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

www.swiatrezydencji.pl

132

82

8

TeksT: MałgorzaTa nieTupska projekT wnęTrz: Francesco paszkowski i MargheriTa casprini, Francesco paszkowski design, www.paszkowskidesign.iT projekT i wykonanie jachTu: sanlorenzo, www.sanlorenzoyachT.coM zdjęcia: sanlorenzo

ŚRWO 7-8/2021

www.swiatrezydencji.pl

utkany Z historii

Powodów dla których warto mieć własny jacht jest mnóstwo. To przede wszystkim poczucie swobody i prywatność. Wypoczywać można z dala od tłumów oraz paparazzi. Gdzie się chce i jak się chce. Jak urządzić wnętrza na jachcie? To przykład luksusowego apartamentu.

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 7-8/2021

83

www.swiatrezydencji.pl

luksusowe wakacje

z wizytą ŚRWO 7-8/2021

82

na falach relaksu


na lato

Wystarczy jeden przycisk, by ekspres automatyczny LatteSelect marki Melitta przygotował pyszne latte macchiato. Masz ochotę na inny specjał kawowy? Do wyboru jest 12! Można też zaprogramować własny przepis. uumelitta.pl

Latem częściej mamy ochotę na lekki specjał kawowy, jak latte macchiato. Proporcje tej kawy to 1/4 espresso, a reszta – mleko. Napój ma trzy warstwy: na dole – gorące mleko, w środku jest espresso, a górną warstwę tworzy mleczna pianka. Trudno wskazać inny napój, w którym mleko – latte po włosku – smakuje tak dobrze. Można je wreszcie polubić! Latte macchiato serwujemy w przezroczystych, specjalnych szklankach, by wyeksponować wyjątkowy styl tej kawy. Idealny specjał przygotuje prywatny barista, czyli ekspres automatyczny. Proporcje espresso i mleka będą idealne.

Zebrała: Małgorzata Nietupska

z rekomendacją ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

10

Latte macchiato

Zrób smartfonem zdjęcie, np. kawy, by przetestować, jak jej odcień będzie wyglądał na ścianach. Umożliwia to aplikacja Tikkurila Colour Master. Wybór odpowiedniej farby jest fraszką. uutikkurila.pl

Nowość Leonardo: szklanki do latte macchiato, caffè crema oraz innych specjałów kawowych z dużą ilością mlecznej pianki. uuleonardo.de

Szklanka Nature Romance z ppd Paperproducts Design jest zaprojektowana do serwowania latte macchiato oraz koktajli z kawą. Jej wzór jest idealny na letnie dni. uuppd.de


Jakość i design, które pokochali architekci.

drzwi DRE Wood W1 dąb ciemny

dre.pl


Dlaczego piechotą? Bo wtedy mamy szansę przyjrzeć się bliżej wszystkiemu, co nas otacza. Zatrzymać się dłużej wśród rozgrzanych słońcem pól, by poobserwować falujące na wietrze łany zboża. Przysiąść na chwilę na łące, by skupić wzrok na kształtach płatków ulubionych kwiatów. Zanurzyć się w letnich dźwiękach, zapachach i przenikających się kolorach... Z czym kojarzy się Wam lato?

Kolekcja NeoFolk powstała we współpracy marki Tatuum i projektantki Doroty Koziary. To współczesna interpretacja kolorystyki i wybranych tradycyjnych motywów ludowych, np. łowickich, kaszubskich, krakowskich. Uzupełnieniem całości są dodatki, w postaci jedwabnych kolorowych apaszek. uutatuum.com

Jeremy Cole posługuje się ceramiką, niczym poeta słowem. W jego pracowni powstają fantastyczne kinkiety, lampy i żyrandole, łączące świat przyrody i sztuki. Model Cymbidium inspirowany jest pięknem storczyków. uujeremycole.net Fotel Bloom marki Kenneth Cobonpue dostępny jest w głębokim, kobaltowym odcieniu. Każdy może mieć inne skojarzenia z tym kolorem. Nam kojarzy się z widokiem chabrów wśród letnich łanów zboża. uukennethcobonpue.com

Zebrała: Anna Lewczuk

z rekomendacją ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

12

Piechotą do lata

Ażurowe parawany Shade of Venice wypatrzyliśmy w katalogu Saba Italia. Wykonane są z kolorowych sznurków żeglarskich. Ich przenikające się barwy nawiązują do krajobrazu weneckich wysp i szkła Murano. uusabaitalia.it


Nowa marka. Nowy nurt.

Woda w eleganckiej formie. www.f-design.pl

Perfekcja i finezja współczesnego wzornictwa w duecie z trwałością oraz oszczędzaniem zasobów. Odkryj nowe kolekcje dla łazienek i kuchni!


Salon kąpielowy z nutą kobiecej gracji przyciąga wzrok i skłania do relaksu zarówno w pojedynkę, jak i we dwoje. Utrzymane w stonowanej kolorystyce, subtelne wnętrze wypełniają sprzęty o miękkich krawędziach i obłych kształtach. Niektóre z nich połyskują złotym blaskiem, inne kuszą miłą w dotyku fakturą. Zmysłowość chwili podkreślą zapachy olejków eterycznych i francuskich perfum.

Sercem pokoju kąpielowego jest wolnostojąca wanna Marlene marki Emporia. Jej miękko poprowadzone krawędzie i cienkie akrylowe ścianki doskonale wpasowują się w świeżą stylistykę pomieszczenia. Podwyższona krawędź boczna pozwala zanurzyć się w niej jak w fotelu i komfortowo korzystać z kąpieli. Stanowi idealne połączenie niekonwencjonalnej, rzeźbiarskiej formy i ponadczasowej elegancji. Dostępna wyłącznie w salonach partnerskich PGC. Wymiary: 168x73x80 cm

pgc.net.pl

Zebrała: Julia Borowska

ŚRWO 7-8/2021

dobre pomysły

salon kąpielowy

Uwodzi zmysły

Wysublimowany design

www.swiatrezydencji.pl

14

Dopracowana do perfekcji

Dama z rumieńcem

Kreoo Diamond to umywalka emanująca perłowym blaskiem. Dzięki fasetowanej powierzchni kamienna bryła jest pełna gracji. W kolorze pudrowego różu prezentuje się jak okraszona rumieńcem dama.

kreoo.com/en

Oszczędna forma, wyraźne frezowanie i perfekcyjne wykonanie to cechy nowej kolekcji baterii łazienkowych OMNIRES CONTOUR. Armatura jest dostępna w wykończeniach klasyczny chrom oraz szczotkowane odcienie złota i antracytu. Dzięki technologii PVD baterie są odporne na zarysowania i łatwe w czyszczeniu.

omnires.com

Różany ogród

Olejek eteryczny Paris Chic od Maison Berger Paris pachnie jak ogród pełen róż. Wśród nut zapachowych są też irys, fiołek, bergamota, poranna rosa. Pokocha go każda kobieta!

maison‑berger.com


Wyjeżdżasz? Dom także może mieć wakacje. Gdy nikogo nie ma w domu, na urlop warto też wysłać niektóre urządzenia AGD, np. lodówkę. Dzięki funkcji wakacyjnej będzie pracowała, ale znacznie mniej intensywnie, co przekłada się na mniejsze zużycie prądu. W każdej chwili, przy pomocy smartfona, można zmienić tryb pracy lodówki, ale także np. otworzyć czy zamknąć okna. Ogród i rośliny pokojowe zaś podleją się same. Pomysłowych i prostych rozwiązań, jak to zrobić, jest kilka.

ŚRWO 7-8/2021

dobre pomysły

dla domu

Wakacyjny niezbędnik

Kwiaty to lubią

Doniczka samopodlewająca, np. marki Eva Solo, wyręcza w nawadnianiu kwiatów w mieszkaniu. Wodę wystarczy wlać do niej raz na jakiś czas. Wystarcza nawet na kilkanaście dni.

velux.pl

evasolo.com

Zebrała: Małgorzata Nietupska

www.swiatrezydencji.pl

16

Inteligentne okna

Siedząc na kanapie albo leżąc na plaży powiedz: Hej Google, otwórz moje okno. Za pośrednictwem np. smartfona system VELUX ACTIVE nie tylko otworzy lub zamknie okna, ale też rolety i markizy. System pozwala również na tworzenie dowolnych, automatycznych programów, m.in. odsłoni rolety o poranku.

Ogród podleje się sam

Dzięki specjalnej funkcji, lodówka także ma wakacje. W modelu IRDe 5121 Plus Liebherr to tryb HolidayMode. W części chłodzącej temperatura wynosi wtedy 15°C, a w zamrażalniku pozostaje bez zmian. W ten sposób zmniejsza się zużycie prądu przy jednoczesnym braku nieprzyjemnych zapachów. Za pomocą aplikacji można wyłączyć tryb HolidayMode np. w trakcie podróży powrotnej. Po przyjeździe w lodówce będzie jak zwykle chłód i świeżość.

Sterownik nawadniania Fiskars automatycznie włącza i wyłącza wodę zgodnie z harmonogramem. O tym jak często i jak długo mają być nawadniane rośliny decyduje właściciel ogrodu, wprowadzając odpowiednie informacje do sterownika. Wystarczy ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, częstotliwość nawadniania (6 i 12 godzin lub 1 do 7 dni) i czas trwania (1–360 min). Ceny: ok. 180 i 210 zł (pojedynczy oraz podwójny)

home.liebherr.com

fiskars.pl

Lodówka na urlopie


Lubisz dobry klimat? Twoje wino również. Na pewno masz swoje ulubione miejsce w domu. Jesteśmy pewnie, że Twoje wino polubi winiarki Liebherr z dwiema strefami temperatur. W optymalnych warunkach można przechowywać w nich różne gatunki trunków, dzięki czemu w każdej chwili możesz cieszyć się ich wyjątkowym smakiem. Dowiedz się więcej na home.liebherr.com

Chłodzenie i mrożenie


Przepis na udany urlop? Przestronny taras, wygodny leżak i orzeźwiający koktajl w dłoni. Maksimum wygody zagwarantują sprawdzone meble outdoorowe – lekkie i mobilne! Nawet jeśli zrezygnujesz z wyjazdu, po lecie pozostaną wspaniałe wspomnienia: dobrego towarzystwa, letnich smaków, gładkiej jak lustro tafli wody... Zebrała: Julia Borowska

dobre pomysły

ogród

Wrzuć na luz!

Przez cały rok

ŚRWO 7-8/2021

Dla stęsknionych za podróżami – przypominająca gładką taflę wody, minimalistyczna fontanna marki Chronos. Można się w nią wpatrywać bez końca, przez okrągły rok … Dostępna w komplecie ze zbiornikiem i pompą.

chronos.com.pl

www.swiatrezydencji.pl

18 Jeden za wszystkich

W trakcie letnich spotkań wielofunkcyjne meble to prawdziwe skarby! ADAN – nowość z oferty Hydroponika – może pełnić rolę siedziska, donicy lub stolika. Mebel marki Vondom dostępny jest w wykończeniu matowym lub lakierowanym, w wielu kolorach.

sklep.hydroponika.pl

Słońca się nie boją

Meble outdoorowe marki Connubia stworzono do odpoczynku na świeżym powietrzu. Są odporne na promieniowanie UV, wodę i plamy. Wśród nich są sofy, stoły, pufy, akcesoria.

connubia.com

Dla ochłody

Drink z palmą czy chłodzący napój owocowy? Miło mieć takie dylematy. Letnie napoje najlepiej prezentują się w przezroczystym szkle, np. X‑Line od Krosno. Dzięki wgłębieniu w denku, przelany do szklanek płyn załamuje się pod wpływem światła, tworząc intrygujące efekty wizualne.

krosno.com.pl


INSPIRUJĄCY PORTAL O WNĘTRZACH

Z nami wykreujesz komfortową przestrzeń


porozmawiajmy o sztuce

właścicielka Galerii Xanadu, www.galeriaxanadu.pl

Od 20 lat związana zawodowo ze sztuką, zaś od dekady z rynkiem sztuki. Jest historykiem i krytykiem sztuki, kuratorem wystaw, jurorem konkursów, a także wykładowcą w zakresie tematyki związanej z kolekcjonowaniem i rynkiem sztuki. Publikowała w takich mediach, jak: Art&Business, Puls Biznesu, Modern Art, Sztuka.pl, Private Banking, Cash Magazine.

ŚRWO 7-8/2021

Stare jak świat skandale na rynku sztuki

www.swiatrezydencji.pl

20

Obraz, który w momencie sprzedaży zostaje pocięty ukrytą w ramie żyletką, niewidzialna rzeźba sprzedana za 15 tys. euro, technologia Blockchain i tokeny ETF – czy to przyszłość sztuki, a przynajmniej rynku sztuki? A może to chwilowa moda, generalnie gówno warta. Na przykład gówno artysty...

Z

acznijmy od fekaliów. Włoski artysta konceptualny Piero Manzoni w 1961 r. zdeponował swoją kupę w 90 niewielkich puszkach, które pod nazwą „Gówno artysty” („Merda d’artista”) sprzedane zostały do wielu kolekcji publicznych i prywatnych na całym świecie. Niepotwierdzone, ale racjonalnie brzmiące po‑ głoski sugerują, że po latach, w wyniku korozji metalu i ciśnienia wewnątrz, część z nich zaczęła eksplodować. Nikt nie ma na ra‑ zie odwagi rozważać aspektów konserwatorskich ratowania tego dzieła sztuki.

Wcześniej Manzoni stworzył inne dzieło, którego immanentną cechą była możliwość zniknięcia, co też się stało. Ugotował pew‑ ną ilość jajek na twardo, następnie odcisnął na nich swój kciuk i zaserwował na wernisażu wystawy. Goście dzieło skwapliwe zje‑ dli. Można więc powiedzieć, że Manzoni był prekursorem nowych odkryć w sztuce, zarówno tych gównianych, jak i tych znikają‑ cych. Jego rodak niedawno poszedł o krok dalej. Jest autorem dzieła, które nie zniknęło. Ono wręcz nie zaistniało. Salvatore Garau, bo o nim mowa, postanowił wystawić na sprzedaż niematerialną rzeźbę. Taką, która istnieje jedynie w jego umyśle. Jej cena na aukcji osiągnęła 15 tys. euro. Sprzedana została we wło‑ skim domu aukcyjnym Art‑Rite. Jedynym dowodem na istnienie rzeźby zatytułowanej „Io sono”, czyli po polsku „Jestem” jest... cer‑ tyfikat autentyczności. Garau uważa, że to nieprawda, iż jego rzeź‑ ba nie istnieje. Twierdzi, że dzieło jest próżnią, czyli „przestrzenią pełną energii”. Rzeźba, zdaniem autora, ma uruchomić wyobraź‑ nię widza. I tu trzeba przyznać mu rację. Uruchomiła…

Obraz prof. Ewy Zawadzkiej z kolekcji firmy logistycznej Bial‑Mich z Białej Podlaskiej, budowanej w oparciu o rekomendacje Galerii Xanadu

Przez kilka dni nie mówiło się o niczym innym, tylko o niewidzial‑ nej rzeźbie. Miliony ludzi, którzy zupełnie nie interesują się sztuką, nie bywają w galeriach i muzeach oraz generalnie mają w nosie doniesienia ze świata artystycznego, tym razem roztrząsało sytu‑ ację z ogromnym zaangażowaniem. O sprzedaży dzieła napisały niemal wszystkie światowe gazety i portale, był to też news numer jeden stacji telewizyjnych. Trudno zaprzeczyć, że artysta, a zapew‑ ne też dom aukcyjny, dokonali sztuki nie lada. Takiej reklamy nie


da się kupić za 15 tys. euro. Nie starczyłaby nawet znaczna wielo‑ krotność tej kwoty. Całą sytuację należy więc rozpatrywać raczej w kategorii historii mediów i reklamy, a nie sztuki.

się przede wszystkim przełamanie bariery wejścia, jaką zdaniem wielu osób, głównie tych spoza rynku sztuki, były dotychczas wysokie ceny. Obecnie technologia blockchain umożliwia zakup nieznacznych udziałów w dziełach sztuki, a tym samym dokony‑ wanie mniejszych inwestycji na tym rynku, przy wykorzystaniu tokenów i kryptowalut. Tokeny NFT reprezentują aktywa niepo‑ wtarzalne, dlatego każdy z nich posiada indywidualne cechy i jest unikatowy. To je właśnie stosuje się na rynku sztuki. Niepowtarzalny token to jednak nie to samo, co niepowtarzal‑ ny obraz, a udziały w wybitnym dziele uznanego artysty, które jest bardzo drogie to zupełnie coś innego niż posiadanie cieka‑ wej, choć zapewne tańszej pracy artysty współczesnego, którą samodzielnie wybraliśmy do swojej kolekcji. Największa zaleta tokenów to ich powiązanie z kryptowalutami, czyli wymykanie się dzięki temu oficjalnemu obiegowi pieniądza i zakusom in‑ stytucji fiskalnych. Na rynku sztuki transakcje tokenowe na pew‑ no są przyszłością. Sądzę jednak, że kolekcjonerzy i inwestorzy z czasem będą dzięki tokenom przede wszystkim kupować „całe” dzieła sztuki, a nie ich „kawałki”, korzystając przede wszystkim z błogosławieństwa nieoficjalności rynku kryputowalut.

Czy coś jest w stanie zmienić obrót dziełami sztuki na tyle, żeby rządzące nim dziś reguły odeszły w niepamięć? Czy coś zmie‑ ni pasję kolekcjonowania i umiejętności inwestowania na ryn‑ ku sztuki, abyśmy mogli mówić o nowej erze w tej dziedzinie? Chyba nie. Nie oznacza to jednak, że próby nie są podejmowane. Zmianę niosą na pewno technologia Blockchain, tokeny i ETF‑y. To pro‑ pozycja dla tych, których na rynku sztuki interesuje czysta inwe‑ stycja. Walory estetyczne dzieł, emocje wynikające z obcowania z posiadanymi obiektami i związane z nimi wartości dodatkowe, takie jak prestiż nabywcy czy pomnażanie dziedzictwa kulturowe‑ go, nie mają większego znaczenia. Jako zaletę tokenizacji podaje

Prace Andrzeja Folfasa z kolekcji prywatnej w Warszawie zakupione w Galerii Xanadu

ŚRWO 7-8/2021

W sztuce bardzo trudno obecnie wymyślić coś nowego. Wszyst‑ ko już było. Nie tylko nowe kierunki i stylistyki, ale też skandale. Przestały one już robić na nas wrażenie. Przestały być też dźwi‑ gnią marketingową dla artystów. Banksy’emu udało się wykre‑ ować zupełnie nową sytuację. Przyciągnął uwagę wszystkich. Z tym, że jest to numer na raz. Nie do powtórzenia. Podobnie jak sprzedaż niewidzialnej rzeźby. W obu przypadkach mechanizm jest jednak podobny. To, co różni te dwie sytuacje to kwoty. Znisz‑ czony obraz uznanego artysty zawsze będzie droższy od niewi‑ dzialnej rzeźby artysty nieznanego. W sztuce liczy się przede wszystkim dorobek twórczy i uznanie krytyki. Nawet w przypad‑ ku rozmaitych sztuczek, to pozycja artysty ma największy wpływ na wycenę prac. Wydarzenia noszące znamiona skandalu zawsze były obecne w sztuce. Ktoś sprzedał swoje odchody, ktoś inny od‑ ciął ucho. Francuski artysta współczesny Arman, znany ze swojej pasji kolekcjonerskiej, stworzył i z sukcesem sprzedał cykl prac zatytułowanych „Poubelles”. Były to sześcienne obiekty z pleksi zawierające śmieci artysty, nie mające żadnych walorów este‑ tycznych. Te dzieła także nic w historii sztuki nie zmieniły. Nie zmieniły też zasad funkcjonowania rynku sztuki.

Prace Agaty Czeremuszkin‑Chrut z kolekcji prywatnej w Warszawie zakupione w Galerii Xanadu

21 www.swiatrezydencji.pl

Na początku października 2018 r. odbyła się w Sotheby’s w Londy‑ nie aukcja, którą następnego dnia „The Guardian” nazwał jednym z najbardziej zuchwałych wybryków w historii sztuki. Pod młotek poszła „Dziewczynka z balonem” Banksy’ego, artysty street artu, którego tożsamość od lat pozostaje niepotwierdzona. Tuż po ostat‑ nim uderzeniu młotka, kiedy dzieło zostało sprzedane za astrono‑ miczną kwotę ponad 1 mln funtów, uległo samozniszczeniu. Arty‑ sta zamontował niszczarkę w ramie obrazu „na wypadek, gdyby obraz trafił na aukcję”. Aukcję obserwował, a na swoim Instagra‑ mie zamieścił zdjęcie zaskoczonych uczestników licytacji i swojego w połowie zniszczonego dzieła. Pierwowzór „Dziewczynki z balo‑ nem” powstał na ścianie przy ulicy Great Eastern Street w Shore‑ ditch, we wschodniej części Londynu. W 2006 roku Banksy stworzył obraz namalowany sprayem i farbą akrylową na płótnie. Kupiła go anonimowa kolekcjonerka sztuki z Europy. Po całym wydarzeniu przekazała do mediów swoje oświadczenie: „Początkowo byłam zszokowana. Stopniowo zaczęłam zdawać sobie jednak sprawę, że dostanę kawałek historii sztuki”. Miała rację.


czytelnia

ÛÛEkskluzywna seria

Siedmiotomowa Sztuka polska stanowi kontynuację znakomitego cyklu Sztuka Świata. Poświęcona jest dziejom architektury, rzeźby, malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii oraz innym dziedzinom twórczości artystycznej, w tym projektowaniu ogrodów i parków, a także rzemiosła artystycznego. Poszczególne tomy, opracowane pod kierunkiem najwybitniejszych specjalistów, są kompleksowym przedstawieniem sztuki danej epoki na byłych i obecnych terenach Rzeczpospolitej. Uwzględniono w nich sztukę Kresów Wschodnich, Śląska i Pomorza Zachodniego. Kolejne tomy Sztuki polskiej prezentują: Romanizm; Gotyk; Renesans i manieryzm; Wczesny i dojrzały barok (XVII wiek); Późny barok, rokoko i klasycyzm (XVIII wiek); Sztuka XIX wieku i Sztuka XX i XXI wieku (w przygotowaniu). Wspaniale wydana seria może być nie tylko wyczerpującym źródłem wiedzy, ale też wyszukanym prezentem oraz piękną ozdobą wnętrza.

ŚRWO 7-8/2021

Sztuka polska, Wydawnictwo ARKADY

www.swiatrezydencji.pl

22 ÜÜMasz to w genach

Rebecca Wragg Sykes całą swoją karierę naukową poświęciła ba‑ daniu życia neandertalczyków. Autorka przedstawia zupełnie nowy i sprzeczny z wcześniejszymi wyobrażeniami wizerunek naszych krewnych. Dowodzi, że nie były to wcale prymitywne istoty, ale ciekawi świata, bystrzy obserwatorzy, a także wynalazcy, obdarzeni zdol‑ nością przystosowywania się do zmiennych warunków. Przejawiali zdolność do planowania i współpracy, altruizm, poczucie estetyki, wy‑ obraźnię, a może nawet pragnienie transcendencji wykraczające dalej niż moralność. Posiadali dużą część cech charakterystycznych dla Homo sapiens, a pozostałości ich DNA istnieją w naszych komórkach. Jak twierdzi Noah Harari – autor bestsellera „Sapiens. Od zwierząt do bogów” – to ważna lektura nie tylko dla wszystkich interesujących się naszymi pradawnymi kuzynami, lecz także dla wszystkich, któ‑ rych ciekawi ludzkość. Rebecca Wragg Syke, Krewniacy. Życie, miłość, śmierć i sztuka neandertalczyków, Prószyński i S‑ka

ÛÛTestowane na dzieciach

Marzeniem większości rodziców jest, by ich pociecha jadła zdrowo, zrezygnowała z białego cukru i pamię‑ tała o zjedzeniu drugiego śniadania w szkole. Dzięki Kasi Gubale to marzenie może się ziścić. I nieważne, czy jesteś wege, czy dopiero zaczynasz ograniczać spożycie mięsa. Zielona kuchnia jest szybka i prosta. Najważniejsze, by pozwolić dziecku maczać w niej palce! Alergik, niejadek, a może młody amator dań wege? Jeśli masz taki egzemplarz w domu, ta książka jest dla Ciebie. Pozbędziesz się obaw dotyczących niedoboru składników odżywczych, nadmiaru słodyczy i fast foodów. Znajdziesz tu przepisy na posiłki bez mięsa, ja‑ jek i nabiału, za to z pełnym bukietem witamin. Czy wiesz, że większość z nich możesz ugotować z najmłod‑ szymi? Nie ma na co czekać. Do dzieła i smacznego! Katarzyna Gubała, Wege dzieci. 104 proste wege przepisy dla rodzica i małego kucharza, Wydawnictwo Septem


ÝÝKochaj siebie

Poczucie własnej wartości to nasze wy‑ obrażenie o nas samych. Wysokie lub niskie, odgrywa zasadniczą rolę w tym, jaką drogę wybieramy w obliczu codziennych wyzwań. Sprawia, że czujemy się szczęśliwi i spełnieni lub przybici i bezwartościowi. Kobietom jest szczególnie trudno – są oceniane na każdym kroku – krytykuje się ich wygląd, zachowa‑ nie czy sposób wychowywania dzieci. Megan MacCutcheon opracowała pięcioetapowy program, aby pomóc kobietom zwiększyć po‑ czucie własnej wartości, niezależnie od tego z jakim poziomem samooceny rozpoczynają ten proces. Pytania, podpowiedzi i ćwiczenia zawarte w książce mają pomóc w zrozumie‑ nu, że każda z nas jest wartościowa, ma pra‑ wo do szczęścia i czerpania radości z życia. Niezależnie od tego, jak wysokie lub niskie masz mniemanie o sobie, znajdziesz tu me‑ tody i sposoby radzenia sobie z krytyką oraz zwiększenia wiary w siebie. Megan MacCutcheon, Poznaj, zaakceptuj i pokochaj siebie, Wydawnictwo Zwierciadło

Jan Suzin, Nieźle się zapowiadało, Wydawnictwo ARKADY

Anthony DePalma, Kubańczycy. Zwykli ludzie w niemożliwym kraju, Wydawnictwo Feeria

Od początku i od końca

Justyna Styszyńska, autorka bestsellerowej serii „IDOL”, oraz Tomasz Kowalczyk – dr biologii, podróżnik i pasjonat eduka‑ cji przyrodniczej – zapraszają najmłodszych i ich rodziców na wyprawę do najdalszych i najbardziej niedostępnych zakąt‑ ków Ziemi. Pustynie/Oceany to dwustronny ilustrowany z ma‑ larskim rozmachem album dla miłośników przyrody i dalekich podróży. Zaciekawi wszystkich, którzy lubią wiedzieć więcej. Kompendium wiedzy o wodach i pustyniach na Ziemi oraz za‑ siedlających je mieszkańcach. A także pełna fantastycznych ciekawostek książka, która odkrywa przed czytelnikami tajem‑ nice wszechoceanu i terenów pustynnych. Jedna książka, dwie okładki! Można czytać od początku i od końca! Tomasz Kowalczyk, Justyna Styszyńska, Pustynie/Oceany, Wydawnictwo Widnokrąg

23 www.swiatrezydencji.pl

ÝÝPoza ekranem

Pasją Jana Suzina, jednego z najsłynniejszych i najbardziej lubianych prezenterów telewi‑ zyjnych i lektorów filmowych, było rysowa‑ nie. Jak się potem okazało, nie tylko. Alicja Pawlicka wiele lat po śmierci męża odnalazła w domowym archiwum maszynopis z cieka‑ wym, nikomu nieznanym tekstem. Zwróciła się do Wydawnictwa ARKADY z propozycją jego wydania. „Nieźle się zapowiadało” to lekkie, pełne humoru wspomnienia Jana Suzina o po‑ czątkach Telewizji Polskiej, ludziach, którzy ją tworzyli, i czasach, w jakich się rozwijała. Autor rozpoczął tam pracę w połowie lat 50. XX wieku. Wziął udział w konkursie na spi‑ kera telewizyjnego. Przeszedł ostrą selekcję, m.in. udzielając Adamowi Hanuszkiewiczowi błyskotliwej odpowiedzi, gdy ten podczas eg‑ zaminu zapytał znienacka o wypełnienie dziu‑ ry w programie. – Mam dla państwa dobrą wiadomość – zagaił wówczas ze spokojem Jan Suzin – że telewizja właśnie sprowadziła z Pa‑ ryża całą serię filmów dla dorosłych, które już od jutra nadawane będą w późnych godzinach nocnych... Gustownie wydaną książkę wzboga‑ cono licznymi fotografiami oraz rysunkami autora, a także pełną osobistych wątków roz‑ mową z Alicją Pawlicką.

ŚRWO 7-8/2021

ÝÝKubańskie życie

Prawdziwi Kubańczycy mieszkają w realnych miejscowościach, takich jak Guanabacoa, gdzie stare samochody to nie cenne antyki, ale po prostu rzęchy, paskudne kawałki pokiereszowanej blachy, trzymające się w kupie dzięki kilometrom szpa‑ gatu i sile woli ich właścicieli. Gdzie rum jest tani i sprzedaje się go w małych kartonikach. Gdzie nie ma telefonicznego spamu, cudownych diet odchu‑ dzających, supermarketowych gazetek i billbordów reklamowych. Codzienna egzystencja nie zale‑ ży od dolarów zostawianych przez turystów, ale od odwagi, pewności siebie i pomysłowości Kubań‑ czyków, których krępują piętrzące się zakazy, ale nie własne ograniczenia. Wybitny reporter Anthony DePalma przygląda się zwykłym ludziom, którym przyszło doświadczać gorzkich realiów epoki Ca‑ stro i pełnych niepewności czasów po śmierci El Comandante – a wszystko to na jednej z najpiękniej‑ szych wysp Karaibów. Autor w poruszający sposób pokazuje prawdziwe oblicze Kuby, małego państwa, w którym oficjalne media przedstawiają cały za‑ chodni świat jako piekło narkomanii, masowych mordów i rozpasanej konsumpcji, samą Kubę zaś jako absolutnie wyjątkowe miejsce, rządzone przez nieomylnych polityków. W tym kraju‑raju, poza „niekończącą się farsą rozgrywaną na kubańskiej scenie politycznej”, wśród strzaskanych ideałów re‑ wolucji Fidela, płynie nurt zwykłego życia.


wielkie galerie

Ekskluzywna seria Wydawnictwa ARKADY „Arcydzieła malarstwa” jest nieocenionym źródłem wiedzy i elegancką ozdobą każdego wnętrza.

ŚRWO 7-8/2021

Pinakoteka BRERA

www.swiatrezydencji.pl

24

w Mediolanie

Nazwa mediolańskiej dzielnicy Brera pochodzi ze średniowiecznej łaciny, od określenia nieuprawianego pola w pobliżu zabudowań. Dziś zamiast nieużytków jest tu królestwo sztuki i mody najwyższej próby, a magiczna atmosfera przyciąga turystów i designerów z całego świata. Tadeusz Deptuła

W

jej centrum, przy Via Brera 28, znajduje się monumentalny Palazzo di Brera, jeden z największych kompleksów w  Mediolanie, o  powierzchni 24 tys. m². Mają tu  siedzibę

zasłużone instytucje kultury: Biblioteka Narodowa Braidense, Obserwatorium Astronomiczne Brera, Ogród Botaniczny, Instytut Lombardzki – Akademia Nauki i Literatury, Akademia Sztuk Pięknych

Pinakoteka BRERA w Mediolanie, fot. Adobe Stock/picture10

i najsławniejsza z  nich – Pinacoteca di Brera. Jest to  jedna z  najważniejszych kolekcji we  Włoszech, specjalizująca się w malarstwie weneckim i lombardzkim okresu renesansu. Są tu także bogato reprezentowane inne szkoły włoskie, malarstwo flamandzkie, pojedyncze arcydzieła z innych krajów oraz wiele obrazów artystów włoskich z XIX i XX wieku. Na  przełomie XII i  XIII wieku na  terenach leżących na obrzeżach ówczesnego Mediolanu półświecki zakon humiliatów wybudował kościół Santa Maria di Brera, a z czasem także zabudowania klasztorne i  budynki gospodarcze, gdyż bracia byli znani z produkcji znakomitej jakości sukna. Gdy papież Pius V w 1572 r. zlikwidował kongregację, klasztor przekazano jezuitom, którzy otworzyli tu swoje szkoły. Nowi gospodarze postanowili wznieść dużo większe kolegium wg projektu Francesca Marii Richiniego. Prace przeciągały się, a po kasacie jezuitów w 1773 roku niedokończony budynek, jeszcze bez fasady, przeszedł na własność rządu austriac-


ŚRWO 7-8/2021 Gino Severini, Wielka martwa natura z dynią, 1917, olej i papier na desce, 92x65 cm

kiego, gdyż Lombardia była wówczas częścią imperium Habsburgów. Prace budowlane ostatecznie zostały ukończone przez Giuseppe Piermariniego w 1787 r. Na mocy edyktu cesarzowej Marii Teresy z 1776 r. znalazły tu siedzibę pojezuickie szkoły, obserwatorium i ogród botaniczny, a także nowe instytucje: biblioteka i Akademia Sztuk Pięknych. Działalność Akademii miała być finansowana dochodami z przejętych przez państwo dóbr kościelnych w kwocie 10 000 lirów rocznie, a jej studentom miała służyć początkowo bardzo skromna pinakoteka – wówczas zbiór odlewów, rycin, szkiców i rysunków. Później trafiły tu też obrazy z klasztorów, których sekularyzację nakazał kierujący się oświeceniowymi ideałami cesarz Józef II. Sytuacja zmieniła się radykalnie po zwycięskiej kampanii włoskiej Napoleona Bonaparte w 1796 r. i utworzeniu we Włoszech nowego państwa zdominowanego przez Francję. W 1801 r. sekretarzem Akademii został jej były student, Giuseppe Bossi, który położył ogromne zasługi dla rozwoju galerii sztuki w Wenecji, Bolonii i Mediolanie. W okresie napoleońskim wiele kościołów i klasztorów zlikwidowano, a zgromadzone w nich dzieła zarekwirowano. Najlepsze prace były wysyłane do Paryża, gdzie większość z nich trafiła ostatecznie do Luwru, a pozostałe zasiliły nowo tworzone kolekcje w głównych miastach Królestwa Włoch.

Paris Bordone, Weneccy kochankowie, 1523–1525, olej na płótnie, 86x80,5 cm

25 www.swiatrezydencji.pl

Bramante, Chrystus przy słupie, ok. 1485–1490, tempera, olej na płótnie przyklejonym do deski, 93,7x62,5 cm


wielkie galerie ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

26

W 1806 r. postanowiono podzielić zdesakralizowany kościół Santa Maria in Brera na dwie kondygnacje, aby na piętrze stworzyć „Sale Napoleońskie” przeznaczone na galerię malarstwa. W dniu urodzin Napoleona, 15 sierpnia 1809 roku, w trzech salach pokazano 139 obrazów. Faktyczne otwarcie galerii miało miejsce kilka miesięcy później, dokładnie 20 kwietnia 1810 roku. Jej zbiory były nieustannie powiększane m.in. przez nowe konfiskaty. Po  upadku Napoleona Kongres Wiedeński podjął decyzję o restytucji skradzionego majątku pierwotnym właścicielom, jednak rząd Austrii nie wystąpił o zwrot większości dzieł, które padły ofiarą napoleońskich grabieży. Pinakoteka dalej wzbogacała się dzięki darowiznom, legatom, wymianom i zakupom. Znalazło się tu także miejsce dla fresków zdjętych ze  ścian budowli sakralnych. W  1882  r. rozpoczął się proces jej oddzielenia organizacyjnego od Akademii. W 1926 r. powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Brery i Muzeów Mediolańskich, dzięki któremu zakupiono kilka arcydzieł, w  tym m.in. Wieczerzę w Emmaus Caravaggia. W czasie obu wojen światowych kolekcja była ewakuowana do  Rzymu, dzięki czemu przetrwała je bez strat, chociaż bombardowanie w  sierpniu 1943  r. zniszczyło wiele pomieszczeń. Mimo to  już w  roku 1946 w  ocalałych salach otwarto Małą Brerę. Odbudowę całego pałacu zakoń-

Annibale Carpacci, Chrystus i Samarytanka, ok. 1592–1549, olej na płótnie, 170x225 cm

czono cztery lata później. Jego centrum stanowi dziedziniec otoczony dwukondygnacyjnymi arkadami wspartymi na kolumnach z różowego granitu. Na środku stoi Napoleon jako Mars przynoszący pokój – nagi rzymski bóg wojny z głową cesarza. Jest to odlana z brązu kopia marmuru Antonio Canovy z  1806  r., która znalazła się tu w 1859 r. po zwycięstwie Napoleona III i Wiktora Emanuela II nad Austriakami w czasie wojny o zjednoczenie Włoch. Towarzyszy mu wiele posągów i popiersi postaci szczególnie zasłużonych dla Mediolanu i włoskiej kultury.

wieków. Światowej sławy historyczka sztuki w czterdziestu dziewięciu esejach omawia obrazy reprezentatywne dla danej szkoły lub epoki, ich dzieje i okoliczności włączenia do zbiorów. Teksty zawierają także ciekawe odniesienia do życia i twórczości autorów i zleceniodawców, przedstawiają wyniki najnowszych studiów oraz prac konserwatorskich.

W październiku 2018 r. zakończono nową aranżację wszystkich 38 sal. Każda z nich dedykowana jest innemu okresowi albo regionowi. Jest więc średniowiecze, malarstwo weneckie z  okresu renesansu (m.in. Tintoretto, Veronese, Tycjan), malarstwo lombardzkie (np.  Bramantino), freski z kościołów i klasztorów Lombardii, malarstwo centralnej Italii (m.in. Rafael, Bramante, Piero della Francesca), manieryzm, barok (Caravaggio, Rubens), malarstwo weneckie z XVIII wieku (w tym Bernardo Bellotto zwany Canaletto Młodszym, znanym także z widoków Warszawy, w której zmarł w 1745 r.), malarstwo włoskie XIX i XX wieku (m.in. Hayez, Modigliani).

Peter Paul Rubens, Ostatnia wieczerza, ok. 1631–1632, olej na desce, 304x250 cm

PINAKOTEKA BRERA Roselli Lauberi to kolejny album prezentujący dzieła artystów tworzących na przestrzeni ośmiu

Antonio Campi, Matka Boska z Dzieciątkiem, świętymi Józefem, Katarzyną i Agnieszką, po 1575 r., olej na płótnie, 230x143 cm


Wśród najciekawszych z pokazanych dzieł warto zwrócić uwagę na zaskakującego Chrystusa przy słupie Bramantego. Twarz Zbawiciela pełna jest smutku, cierpienia i przejmującego żalu, a atletyczne ciało zachwyca starannym modelunkiem i w połączeniu z precyzyjnym pejzażem za oknem zdaje się wychodzić poza ramy.

Francesco Hayez, Pocałunek, 1859, olej na płótnie, 112x88 cm

Ogromne wrażenie robi także Głowa młodej kobiety z 1915 r. Amedeo Modiglianiego. Jest tu  charakterystyczna dla niego deformacja, stylizowany nos i wargi, wydłużona szyja, całkowicie odrębny styl podkreślony wyraźnym konturem twarzy, plastycznością grubej warstwy farby w niektórych miejscach. Obraz trafił do Brery w 1976 r., lecz już trzydzieści lat wcześniej retrospektywna wystawa Modiglianiego właśnie w Mediolanie spowodowała rozsławienie jego twórczości. Artysta żył tylko 35 lat, umarł w nędzy w Paryżu w 1920 r., a jedną z niewielu osób, które go wspierały był polski poeta i mecenas sztuki Leopold Zborowski. Pomógł mu m.in. w zorganizowaniu w 1917 r. wystawy, w czasie której jeden z aktów skonfiskowała policja jako zbyt nieprzyzwoity. W 2015 r. Akt leżący z tej samej serii osiągnął niewyobrażalną cenę 170 mln dolarów, ale i tak daleko mu do podium najdroższych obrazów świata.

Tadeusz Deptuła Z wykształcenia – dziennikarz, z pasji – miłośnik sztuki, książek i podróży. Przez 18 lat związany był z Telewizją Polską. Jednocześnie współpracował z wieloma tytułami prasowymi, w których zamieścił setki wywiadów z ludźmi polityki i kultury, recenzje filmów i książek oraz fotoreportaże z wielu krajów świata. Przetłumaczył album „ORNAMENT. Wielka kolekcja”, organizował wystawy malarstwa G.J. Tribowskiego. Od 14 lat jest zastępcą dyrektora ds. handlu i marketingu w Wydawnictwie ARKADY.

27 www.swiatrezydencji.pl

Amedeo Modigliani, Głowa młodej kobiety, 1915, olej na płótnie, 46x38 cm

ŚRWO 7-8/2021

Symbolem włoskiego romantyzmu i zarazem nieoficjalną wizytówką galerii jest Pocałunek Francesco Hayeza, zaprezentowany na wystawie w Brerze 9 września 1959 r. Pełen czułości uścisk zakochanych miał nie tylko poetycki, ale i polityczny wyraz. Stroje pary nawiązywały do trójkolorowych flag: włoskiej i francuskiej. Przypominały o sojuszu, dzięki któremu możliwe było – wówczas jeszcze tylko częściowe – zjednoczenie Włoch. Dodajmy, że Pocałunek często zdobi okładki albumów prezentujących włoskie malarstwo tego okresu.


www.swiatrezydencji.pl

28 ŚRWO 7-8/2021

projekt z rekomendacją

Z wątkiem hiszpańskim


Mówi o sobie: kobieta petarda. Iwona Trędowska – matka trójki dzieci, właścicielka studia Trędowska Design – to wulkan energii i fantazji, które nie znają granic. Do przebudowy własnej willi zaprosiła nie tylko rodzinę i doświadczonych fachowców, ale też ducha twórczości Antonio Gaudiego.

ŚRWO 7-8/2021

Tekst: Julia Borowska Projekt: Trędowska Design, www.tredowskadesign.pl Wykonanie projektu: Moti Investment, www.moti.com.pl Zdjęcia: Michał Bachulski, www.bachulski.com

www.swiatrezydencji.pl

29


projekt z rekomendacją

D

om pełni rolę weekendowej przystani. Po pracowitym tygodniu pani Iwona przenosi się tu z rodziną, by odetchnąć i naładować baterie przed kolejnymi wyzwaniami. Architektka zadbała o to, by przestrzeń willi była maksymalnie funkcjonalna. Na parterze wydzieliła część dzienną z połączonym z kuchnią salonem, jadalnią, gabinetem, łazienką i garderobą. W strefie prywatnej na piętrze zaplanowała cztery sypialnie oraz pokój kąpielowy.

Piękno zamknięte w kamieniu Pasją pani Iwony są design i sztuka łamiące konwenanse. Jej duchowym Mistrzem jest zaś Antonio Gaudi – słynący z przewrotnych pomysłów kataloński konstruktor i architekt.

ŚRWO 7-8/2021

– Fascynacja twórczością Gaudiego zaczęła się w liceum, gdy pierwszy raz odwiedziłam Barcelonę. Wyjazd obudził we mnie chęć tworzenia czegoś nietuzinkowego. Pokazał też, że nie wszystko musi być zrobione od linijki – wspomina pani Iwona. Jedno z ostatnich dzieł architekta to Casa Milà. Budynek przywodzi na myśl monumentalny blok skalny. Zdobią go wykute w kształt dzikich pnączy balustrady i szykujące się do odlotu rzeźby ptaków. Elementy inspirowane naturą wprowadzają też magiczny pierwiastek do wnętrz prezentowanej willi. Jej piękno wydobywają podświetlone tafle naturalnego kamienia w strefie wejściowej. Według

www.swiatrezydencji.pl

30

Inspiracją przy tworzeniu projektu przebudowy willi był ponadczasowy rysunek kamienia. – W kamieniu zaklęte są czar, tajemnica, nieskończoność – wylicza zauroczona nim architektka.

pani Iwony kamień to materiał niezastąpiony, definiujący styl całego wnętrza. – W kamieniu zaklęte są czar, tajemnica, nieskończoność. To materiał, który nigdy się nie starzeje. Ma tysiące kolorów i wzorów, a wszystkie je tworzy natura – wyjaśnia urzeczona jego urokiem architektka. Trójwymiarowe dekoracje ścian są praktycznym źródłem światła. Ich natężenie można regulować tak, by doświetlić prowadzącą na piętro klatkę schodową, a wieczorami wprowadzić do wnętrz przytulny nastrój.

Verde znaczy zielony Kamienia Verde Guatemala użyto do wykończenia fragmentów ścian w salonie. Brazylijski marmur zachwyca niejednolitym szmaragdowym użyłowaniem z akcentami szarości, czerni, bieli. Tworzy też swoistą ramę dla telewizora i szafek z lakierowanymi na wysoki połysk frontami. Dzięki temu zabiegowi ekran stał się integralną częścią kompozycji ściennej. Układ ciemnych płyt podłogowych i kontrastowych wcięć w suficie podwieszanym wydziela z kolei wyraźną granicę między strefą wypoczynkową a komunikacyjną salonu. Wizualny podział w dobitny sposób podkreśla dębowa podłoga firmy ter Hürne. Użyte materiały miały być trwałe i niezniszczalne: stąd kamień i drewno. Całość tworzy przestronną trójwymiarową przestrzeń, w której pierwsze skrzypce odgrywają światło i sztuka.


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

31

W łazience na parterze tło dla marmuru Verde Guatemala tworzy jasny spiek kwarcowy Admiration Crema Marfil z firmy Atlas Concorde.


ŚRWO 7-8/2021

projekt z rekomendacją

Nieoczywiste połączenia materiałów, wysmakowane dodatki oraz płótna autorstwa Marcina Kołpanowicza i Jarosława Jaśnikowskiego – wnętrza willi to dowód na to, że pani Iwonie nie brakuje fantazji.

www.swiatrezydencji.pl

32

Odcisk Mistrza Podziwiany przez panią Iwonę Antonio Gaudi jest też twórcą nietuzinkowych przedmiotów użytkowych. Ergonomiczne meble miały być idealnie dopasowane do ich użytkowników. Proste kąty i ostre brzegi zastępowały więc zaokrąglone linie i obłe kształty. Legendą obrosły projektowane przez Gaudiego klamki – ich pierwowzory powstawały z odciśniętej w glinie ręki Mistrza. Dzięki temu przyjmowały kształt zbliżony do ludzkiej dłoni. Za dzieło katalońskiego wirtuoza architektury mogłaby też uchodzić ustawiona przy welurowej kanapie lampa podłogowa marki Maxlight. Jej podstawa zdaje się wić w różne strony niezdecydowana, który kierunek przyjąć. Według właścicielki domu to najbardziej surrealistyczny element wystroju wnętrz. Abstrakcyjny charakter mają też obrazy wykonane przez Marcina Kołpanowicza i  Jarosława Jaśnikowskiego. Architektka ceni ich twórczość od dawna i zna obu osobiście. Szczególnie bliskie sercu pani Iwony jest płótno Kołpanowicza, które przedstawia jej dzieci podczas zabawy. Fantazji nie brakuje też fotografiom rodzinnym. Na jednej z nich członkowie familii wyglądają jak uczestnicy imprezy kostiumowej. W części jadalnianej z kolei majestatycznie prezentują się ikony autorstwa Wojciecha Siwka. -Tryptyk stanowi fragment tzw. korony misteryjnej – fresku namalowanego przez inicjatora Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello, w kościele św. Trójcy w Piacenzy we Włoszech – tłumaczy pasjonatka sztuki.


www.swiatrezydencji.pl

33

ŚRWO 7-8/2021


projekt z rekomendacją ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

34

W jadalni zawieszono tryptyk Wojciecha Siwka. – Jest to element tzw. korony misteryjnej – fresku stworzonego przez inicjatora Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello, w kościele św. Trójcy w Piacenzy we Włoszech – tłumaczy zafascynowana sztuką pani domu.


www.swiatrezydencji.pl

35

ŚRWO 7-8/2021


projekt z rekomendacją ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

36

Kamień Bogów We wnętrzach rodzinnej willi pani Iwona idealnie wyważyła proporcje między tym co mistyczne i duchowe, a tym, co codzienne, materialne. Sfery sacrum i profanum w symboliczny sposób łączy wystrój jadalni ze stołem włoskiej marki Bontempi. Podstawę stołu tworzą charakterystyczne pierścienie w kolorze złota. Ciepłym blaskiem emanują też detale pikowanych krzeseł i zastawy stołowej. Nad nimi – niczym aureola – prezentuje się zjawiskowa lampa od Maxlight. Obok jadalni zaplanowano otwartą kuchnię z pełnym programem funkcjonalnym. Tak jak w salonie, jednym z wiodących materiałów jest tu  ponadczasowy kamień. Spiekiem kwarcowym o rysunku czarnego marmuru Marvel Dream Black Atlantis firmy Atlas Concorde pokryto brzeg wyspy i blaty mebli kuchennych. Kwarc (gr. krystallos) był uważany niegdyś przez Greków za uformowany przez bogów lód. Gładką taflę lodu przypomina lustrzana ściana przy wyspie. Wraz z lakierowanymi na wysoki połysk frontami mebli kuchennych, lustro optycznie powiększa przestrzeń.

W otwartym salonie, oprócz części jadalnianej, wydzielono strefę kuchenną z pełnym programem funkcjonalnym.


www.swiatrezydencji.pl

37

ŚRWO 7-8/2021


www.swiatrezydencji.pl

38 ŚRWO 7-8/2021

projekt z rekomendacją


ŚRWO 7-8/2021

Aranżację wnętrz willi współtworzyła cała rodzina. W sypialni Anny – córki projektantki – uwagę przykuwa utrzymany w błękitnej tonacji poliptyk. Młoda artystka stworzyła go z 9 obrazów olejnych.

www.swiatrezydencji.pl

39


projekt z rekomendacją ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

40

Razem najlepiej! W projekcie metamorfozy domu czynny udział wzięła cała rodzina. W efekcie sypialnie dzieci są odzwierciedleniem ich pasji. Na  piętrze zaaranżowano pokoje: młodego informatyka, żeglarza, miłośniczki malarstwa. W  sypialni nastolatki na  uwagę zasługują szafa i  biurko z błękitnymi akcentami wykonane przez Moti Investment – firmę założoną przez panią Iwonę w 2005 roku. Artystyczną perełką jest ogromny poliptyk namalowany przez jej córkę, Annę. Płótno składa się z 9 mniejszych, dopasowanych do siebie obrazów.

Siła kobiet Na piętrze pani Iwona ma swój prywatny, mały azyl: pokój do ćwiczeń i relaksu. Ściany zdobią tu wizerunki takich sław jak Marilyn Monroe, Coco Chanel, Audrey Hepburn. Mozaikowe portrety łączą ważne dla architektki wartości: twórczość Gaudiego oraz przekonanie o sile pięknych kobiet. Prywatnymi oazami relaksu są także pokoje kąpielowe – jeden na parterze, drugi na piętrze. W łazience na parterze zmysły domowników i gości koi widok zielonego kamienia Verde Guatemala. Wykonano z niego nie tylko fragmenty ścian i podłogi, ale też umywalkę. Z głęboką zielenią kontrastuje jasny spiek kwarcowy Crema Marfil. Wytworność wnętrza podkreślają złote dodatki: kryształowy żyrandol, armatura umywalkowa i prysznicowa. Klimat śródziemnomorskich riwier panuje w biało‑niebieskiej łazience na piętrze. Ogromne slaby ze spieku kwarcowego Bottega Quarzo Blu prezentują się tu niemal tak widowiskowo, jak witraże Gaudiego! W całość idealnie wkomponowała się wanna i  umywalki z  armaturą marki Hansgrohe oraz ogromne lustro i zabudowa meblowa projektu Moti Investment. W letnie dni i wieczory domownicy mogą skorzystać z uroków ustawionej w ogrodzie wanny outdoorowej. Kąpiel z widokiem na zieleń, z kieliszkiem wina w dłoni sprawi, że do szczęścia nie będzie trzeba nic więcej! n 


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

41

Zafascynowana Gaudim architektka w każdym projekcie zostawia element nawiązujący do twórczości Mistrza. W łazience na piętrze są to np. ogromne slaby ze spieku kwarcowego. Wyglądają niemal tak zjawiskowo, jak witraże w Sagrada Família!


projekt z rekomendacją ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

42

Pokój do ćwiczeń i relaksu to prywatny azyl pani Iwony. Do twórczości Gaudiego nawiązują tu mozaikowe portrety Marilyn Monroe, Coco Chanel, Audrey Hepburn.


ŚRWO 7-8/2021

Latem domownicy i goście willi uwielbiają korzystać z uroków natury. Luksusowy wypoczynek pod chmurką oferuje ustawiona w ogrodzie wanna outdoorowa.

Iwona Trędowska,

w  łaścicielka studia Trędowska Design, tredowskadesign.pl

Jestem szczęśliwą kobietą, żoną i matką trójki dzieci. Po studiach szukałam możliwości realizacji siebie nie tylko jako pracownika lub pracodawcy, ale też jako twórcy i człowieka. Mam szczęście – udało mi się połączyć pracę z pasją i w 2005 roku założyłam Moti Investment. Początkowo jako firmę projektowo -designerską, następnie także jako działalność developersko-budowlaną. Obecnie, jako zespół Moti Investment, zajmujemy się tworzeniem i realizacją projektów domów od pomysłu po klucz. Naszym największym dotychczasowym sukcesem jest nagroda w konkursie European Property Awards za stworzenie wnętrza w rezydencji w Krakowie za rok 2013/2014. Jest to międzynarodowa nagroda przyznawana przez grupę najwybitniejszych specjalistów z całego świata w jednym z kluczowych konkursów w branży architektoniczno -inwestycyjnej. Przewodnią myślą projektu było stworzenie bezpiecznej, rodzinnej przystani. Doświadczenie bycia matką codzienne uświadamia mi jak ważny jest funkcjonalizm w miejscu, gdzie koncentruje się życie dużych i małych ludzi. Prywatnie interesuję się malarstwem surrealistycznym. Jestem urzeczona Barceloną i architekturą Gaudiego. W każdym projekcie zostawiam element swojej pasji. Traktuję go jak autorski podpis.

www.swiatrezydencji.pl

43


ŚRWO 7-8/2021

sposób na..

Kuchnia przyszłości od dziś

www.swiatrezydencji.pl

44

Bardziej EKO Czy wiecie, że materiały z recyklingu wykorzystują – w różnych branżach – światowe marki? Coraz częściej są to eleganckie meble, także do kuchni. Niemarnowanie materiałów, żywności i energii to szlachetna idea, która stała się koniecznością. Na zdjęciu: meble kuchenne z frontami Vida i Feel Nolte Küchen. Model Vida bazuje na materiałach pochodzących z recyklingu. Fot. Nolte Küch en


Jak będziemy gotowali za 10, 20, 100 lat? Smartfony już są jak czarodziejskie różdżki, których można używać do sterowania sprzętem AGD. Być może zmienimy przyzwyczajenia kulinarne i zaczniemy bardziej zwracać uwagę na rozwiązania EKO. Małgorzata Nietupska

K

apitan Nemo – bohater powieści „Dwadzieścia tysięcy mil podwodnej żeglugi” Juliusza Verne, wydanej w 1870 r., gotował na płycie elektrycznej. Wówczas to było science‑fiction, tak jak dziś gotowanie np. na tlenie wytworzonym przez rośliny pokojowe. Okazuje się, że innowacje w kuchni zmierzają w nieoczekiwanych kierunkach. I wszystko jest możliwe! Czy piliście kawę „zaparzoną” zimną wodą? Albo czy macie już lodówkę, ekspres lub piekarnik sterowane smartfonem? Jeszcze nie tak dawno to było przecież science‑fiction. Nie ma wątpliwości: przyszłość dzieje się dziś.

Smartfon jest jak czarodziejska różdżka, którą można włączać i wyłączać urządzenia AGD. Doceniamy wygodę, ale... czasem męczy nas ciągłe patrzenie w jego ekran, klikanie i odbieranie powiadomień. Jednak każdy z nas ma już możliwość wydawania poleceń głosowych. Wystarczy powiedzieć np. „OK Google” i wyrazić życzenie.

ŚRWO 7-8/2021

Nowoczesne technologie to komfort, ale z drugiej strony chcemy, by kuchnia była bardziej ekologiczna. Kupujemy produkty bio, unikamy marnowania żywności, doceniamy krystalicznie czystą wodę i recykling. Okazuje się, że tradycyjne pieczenie chleba bywa przyjemnością.

www.swiatrezydencji.pl

45

Czysta woda Dzięki filtrom, wodę, zamiast butelkowanej, możemy pić prosto z kranu. Używanie wielorazowych butelek jest modne! Poza tym tak jest EKO. Wszystko wskazuje na to, że w sklepach i naszych kuchniach będzie coraz mniej plastiku. To – niestety – materiał zaśmiecający Ziemię. Na zdjęciu: kompaktowy filtr pod zlewozmywak AQUAPHOR Kryształ H Zmiękczający. Zajmuje bardzo mało miejsca. Usuwa z wody szkodliwe zanieczyszczenia oraz kamień, zmiękcza, chroni sprzęty AGD przed uszkodzeniami. Fot. Aquaphor


sposób na.. ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

46

Personalizacja kuchni Rzadko kto kupuje samochód z wystawy. Wolimy auta w ulubionym kolorze, do których sami wybieramy wyposażenie. Ten sam trend jest już w branży kuchennej. Decydujemy o kolorze, wielkości, wykończeniach. Na zdjęciu: lodówka Bespoke Samsung. Jej fronty można wymienić, by dopasować ją do nowej aranżacji kuchni. Jest też możliwość ustawienia dodatkowych modułów obok, np. gdy rodzina się powiększy. Niektóre moduły mogą być chłodziarką lub zamrażarką – w zależności od aktualnych potrzeb. Fot. Samsung


Sterowanie smartfonem Czy w przyszłości wszystkie urządzenia AGD będą miały możliwość sterowania smartfonem? Być może. Zdalne zarządzanie daje poczucie, że dom jest zawsze pod kontrolą. W razie usterki, można szybko zdiagnozować problem. Czasem wystarczy tylko zamknąć drzwi lodówki. Na zdjęciu: lodówka do zabudowy ICBdi 5182 Peak BioFresh Liebherr. Ten model może zostać podłączony do sieci wi‑fi dzięki SmartDeviceBox. Za pomocą smartfona lub tabletu łatwo nią sterować z dowolnego miejsca na świecie. Właściciel otrzymuje też powiadomienia o stanie pracy urządzenia, m.in. o pozostawionych otwartych drzwiach lodówki.

ŚRWO 7-8/2021

Fot. Liebh err

www.swiatrezydencji.pl

47


sposób na..

Jednym gestem Zamiast zastanawiać się, jak obsługiwać urządzenia AGD, wygodniej to robić jednym przyciskiem, gestem czy – bez klikania na smartfonie – głosowo. Sterowanie gestem mają np. okapy. Na zdjęciu: okap GEST CONTROL Solgaz. Dzięki systemowi Gcontrol, można nim sterować w pełni bezdotykowo. Wystarczy ruch dłoni. Urządzenie zostało tak zaprojektowane, by jego design współgrał z płytami gazowymi bez płomieni tego samego producenta.

ŚRWO 7-8/2021

Fot. Solgaz

www.swiatrezydencji.pl

48

Kolorowe akcenty Małe zmiany w dekoracji kuchni sprawiają, że wygląda jak nowa. Czasem mamy ochotę mieć coś czerwonego, potem zielonego, czarnego... Nie trzeba wymieniać mebli, malować ścian czy zrywać podłogi. Wymienić można np. wylewkę baterii i pod jej kolor dokupić toster. Drobne zmiany z wielkim efektem to trend z potencjałem. Na zdjęciu: bateria zlewozmywakowa Zumba Ferro. Jej elastyczną, czerwoną wylewkę można bardzo łatwo odkręcić i wymienić na inny kolor, np. biały, miętowy, żółty, szary, czarny. Fot. Ferro


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

49

Jak żywe rośliny Czyste środowisko naturalne to skarb. Można o nie dbać na różne sposoby. W kuchni np. segregujemy śmieci i używamy bardziej energooszczędnych urządzeń. Smog z powietrza likwidują specjalne powłoki m.in. na płytkach. Czy pojawią się także na sprzętach kuchennych? To pokaże czas. Na zdjęciu: gres porcelanowy Limpha Casalgrande Padana. Oczyszcza powietrze dzięki powierzchni Bios Self Cleaning. Płytki ułożone na powierzchni 100 m² usuwają zanieczyszczenia emitowane przez 7 samochodów dziennie. Do wyboru są różne motywy roślinne. Fot. Casalgran de Padana


sposób na.. ŚRWO 7-8/2021

Coraz więcej urządzeń AGD potrafi komunikować się między sobą, np. płyta grzejna z okapem czy pralka z suszarką. Nie trzeba pamiętać o ich włączeniu, zastanawiać się jaki guzik przycisnąć, czy który program wybrać. Na zdjęciu: płyta indukcyjna KMDA 7476 ze zintegrowanym wyciągiem firmy Miele. Dzięki funkcji Conn@ctivity, wyciąg automatycznie reaguje na ustawienia płyty indukcyjnej. Za każdym razem na początku gotowania uruchomia się w ostatnio używanym biegu. Ustawienia można zmieniać. Fot. Miele

www.swiatrezydencji.pl

50

Współpraca AGD

Próżniowe przechowywanie Ostatnie 100 lat to epoka lodówek. Okazuje się, że można jeszcze bardziej ulepszyć przechowywanie w nich żywności. Nowy kierunek to próżnia, którą już wykorzystują najlepsze restauracje. Dzięki niej w lodówkach można zachować świeżość żywności nawet dwa razy dłużej. W systemy przechowywania próżniowego są wyposażone nawet blendery ręczne i kielichowe. Na zdjęciu: worki próżniowe wielorazowego użytku VitaMaxx Bosch. Przy pomocy np. blendera odsysa się z nich powietrze – i gotowe. Używać też można pojemników. Tak zapakowaną żywność przechowuje się w chłodziarce lub zamrażarce. Fot. Bosch


Kawa inaczej Smaki i aromaty zapamiętane z podróży po różnych zakątkach świata inspirują do odkrywania kawy na nowo. Czasami aż trudno uwierzyć, na jak wiele sposobów można ją przygotować. Cappuccino i espresso? Te specjały potrafi zrobić wiele ekspresów. Teraz można przygotować kawę bez gorącej wody! W przyszłości możemy się spodziewać kolejnych innowacji. Na zdjęciu: ekspres ciśnieniowy Z10 Jura, który przygotowuje zarówno specjały kawowe gorące, jak i zimne. Ekstrakcja kawy na zimo jest możliwa dzięki technologii Cold Extraction Process. Proces odbywa się z użyciem zimnej wody, pulsująco, pod wysokim ciśnieniem i z grubo zmielonych ziaren. Efekt: orzeźwiający Cold Brew, a nie zimna kawa. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk!

ŚRWO 7-8/2021

Fot. Jura

Więcej ciszy Nadmiar dźwięków nie pozwala w pełni odpocząć i się zregenerować. Nic dziwnego, że szukamy miejsc na dom z dala od ulic, a także wyposażenia działającego jak najciszej. Cisza staje się luksusem. Na zdjęciu: bateria zlewozmywakowa Icon Franke. Dostępna jest w wersjach z wyciąganą i stałą wylewką. W obu przypadkach ma strumień laminarny, który uzyskuje się dzięki specjalnemu aeratorowi. Powoduje on, że woda płynie cicho i w zwartej, krystalicznej postaci. Nie rozpryskuje się na boki, jest odpowiednio napowietrzona, zatem oszczędzamy na jej zużyciu. Fot. Franke

www.swiatrezydencji.pl

51


w dużym formacie ŚRWO 7-8/2021

Gdzie szumią dęby i eukaliptusy

www.swiatrezydencji.pl

52

Tekst: Małgorzata Nietupska Projekt budynku: architekci Kristopher Conner i James Perry, Conner + Perry Architects, www.conner‑perry.com Aranżacja wnętrz: projektant wnętrz Olivia Williams, Olivia Williams Interior Design, www.oliviawilliamsinteriordesign.com; projektant wnętrz Matthew Merrell, Merrell Design Co., www.mattmerrell.com Architektura krajobrazu: Case Fleher, Landscape Workspace, www.landscapeworkspace.com Zdjęcia: Taiyo Watanabe


ŚRWO 7-8/2021

Wśród dębów i eukaliptusów powstała rezydencja, która łączy naturę oraz sztukę. Dla właścicieli to wymarzone miejsce na świecie. Ich dom jest kwintesencją kalifornijskiego stylu, w którym architektura otwiera się na otoczenie.

www.swiatrezydencji.pl

53


w dużym formacie ŚRWO 7-8/2021

Obrazy zawieszone w ogrodzie? To złudzenie wizualne. W rzeczywistości znajdują się w pomieszczeniach.

www.swiatrezydencji.pl

54

P

osiadłość znajduje się w Los Angeles (USA), w ukochanym przez właścicieli miejscu – Kanionie Santa Monica. Wybór nie był przypadkowy. Oboje pochodzą z tych stron. Uwielbiają te tereny oraz kalifornijski styl życia. Marzyli o posiadłości wpisanej w charakterystyczny, tutejszy krajobraz, w którym dęby oraz eukaliptusy rosną obok siebie. Ich nowa rezydencja miała także być miejscem, gdzie mogliby wyeksponować imponującą kolekcję dzieł sztuki.

Kalifornijski styl życia Zlecenie zaprojektowania rezydencji otrzymali eksperci od architektury organicznej: Kristopher Conner i James Perry z pracowni Conner + Perry Architects. Wstępną koncepcję przygotował (przedwcześnie zmarły) architekt Duncan Nicholson, uczeń słynnego wizjonera architektury Johna Lautnera, twórcy ponad 150 budynków, głównie oryginalnych, luksusowych rezydencji w Kalifornii. Kristopher i James, którzy pracowali wcześniej w biurze Nicholsona, ukończyli oraz ulepszyli projekt. Przestrzeń, mnóstwo światła, otwarcie na zewnątrz to główne cechy projektu. Rezydencja jest znakomitym przykładem współczesnej architektury organicznej. Życie rodzinne i towarzyskie, natura oraz sztuka przenikają się tutaj z szykiem i niewymuszoną elegancją.


ŚRWO 7-8/2021

Rezydencja ma przeszklone, rozsuwane ściany. Granice między wnętrzami a ogrodem są umowne.

www.swiatrezydencji.pl

55


www.swiatrezydencji.pl

56 ŚRWO 7-8/2021

w dużym formacie


www.swiatrezydencji.pl

57

ŚRWO 7-8/2021


w dużym formacie

Życzeniem inwestorów było pozostawienie na działce dębów oraz eukaliptusów. Projekt rezydencji oraz ogrodu dostosowano do nich, tak by drzewa stały się integralną częścią architektury. Dlatego kluczowymi elementami projektu są okna, które dosłownie otaczają wspaniałe drzewa. Całkowicie przeszklone ściany zewnętrzne otwierają dom na centralny dziedziniec z basenem. Zapewniają idealną równowagę między życiem wewnątrz i na zewnątrz – jak marzyli właściciele. Każdy widok w domu został zaprojektowany tak, aby urzekał naturą lub sztuką.

ŚRWO 7-8/2021

Galeria sztuki

www.swiatrezydencji.pl

58

Dzięki ogromnym przeszkleniom udało się również oryginalnie wyeksponować obrazy z bogatej kolekcji malarstwa. Ma się wrażenie, że niektóre z nich zawieszone są w... ogrodzie. To w rzeczywistości wizualne złudzenie – obrazy znajdują się pod dachem rezydencji. Efekt jest niesamowity! Tak jakby malarstwo było prezentowane w galerii sztuki porośniętej roślinami, w dodatku pod niebem. Dęby, eukaliptusy oraz inne rośliny tworzą tutaj naturalne, a zarazem wyrafinowane tło dla sztuki. Płótna z kolekcji właścicieli znajdują się praktycznie we wszystkich pomieszczeniach. Każde z nich otrzymało indywidualne tło i kontekst. Szczególnie efektowne osie widokowe powstały w  ogrodzie, salonie oraz na  klatce schodowej. Każde dzieło wręcz zmusza do  chwili kontemplacji i  przypomnienia, że sztuka i przyroda mają wspólny mianownik: piękno.


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

59

W pokoju kąpielowym wanna oraz kabina prysznicowa zostały umieszczone w centrum. Nad nim znajduje duże okno sufitowe.


www.swiatrezydencji.pl

60 ŚRWO 7-8/2021

w dużym formacie


ŚRWO 7-8/2021

W każdym pomieszczeniu wyeksponowano płótna z bogatej kolekcji właścicieli.

www.swiatrezydencji.pl

61


w dużym formacie ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

62

Ściany pokoju dziecięcego wykończono tapetą z florystycznym wzorem. Dzięki temu ma się wrażenie, że to kontynuacja ogrodu.

Architektura organiczna Bryła rezydencji oraz jej wnętrza i ogród zostały zaprojektowane w analogii do natury. Są jej częścią! W ogrodzie drzewa rosną tam, gdzie same wybrały sobie miejsca. Materiały zewnętrzne dobrano tak, by szlachetnie się starzały, jak to się dzieje w przyrodzie. Wśród nich są m.in. drewno, stal, miedź i beton. Uwagę zwraca m.in. niezwykły odcień drewna na deskach elewacyjnych. To efekt opalenia ich ogniem techniką Shou Sugi Ban. Powierzchnia drewna jest zwęglona, co daje nie tylko wyjątkowy efekt kolorystyczny, ale i jest naturalnym zabezpieczeniem przed korozją. Na terenie posiadłości, przed zbudowaniem domu, odnaleziono powalone drzewo eukaliptusowe. Z szacunku dla natury, właściciele postanowili przeznaczyć je na drzwi wejściowe do rezydencji oraz meble ogrodowe. To symboliczny łącznik między zastaną tutaj przyrodą a architekturą. Materiały do wykończenia wnętrz zostały wybrane tak, aby odzwierciedlały naturę na zewnątrz: szary wapień Massangis, dąb, postarzany mosiądz, poczerniała stal oraz różnorodne marmury i ceramika, w tym płytki artystyczne Lubny Chowdhary. Co właściciele odpowiedzieli, gdy architekci zapytali ich o wymarzony dom? – Każdy z nich opisywał, że dom ma magiczną lub mistyczną jakość, wpuszczając światło we właściwych momentach, a także cienie drzew i uspokajający efekt lustrzanego odbicia – mówi architekt Kristopher Conner. Ich rezydencja oczarowuje magiczną symbiozą architektury i natury. Takie połączenia to wstęp do uwiecznienia w historii, jako dzieło sztuki użytkowej.n

O pracowni Conner + Perry Architects Studio Conner + Perry Architects zostało założone w 2015 roku w San‑ ta Monica w Kalifornii przez partnerów Kristophera Connera i Jamesa Perry’ego. Po raz pierwszy architekci spotkali się podczas pracy z ar‑ chitektem Duncanem Nicholsonem. Obaj szkolili się w filozofii i tradycji architektury organicznej, której uczył Duncan Nicholson, czerpiąc z dziedzictwa Johna Lautnera, światowej sławy mistrza nowoczesnej architektury, a także jego poprzedników, jak Frank Lloyd Wright i Louis Sullivan. Conner + Perry Architects przenosi tą filozofię projektowania na współczesną praktykę. Jednocześnie architekci starają się odpowia‑ dać na wyzwania i obawy współczesnych klientów oraz rynku, zacho‑ wując poczucie ponadczasowości w architekturze wyjątkowej, z prze‑ słaniem oraz jednocześnie użytecznej.


*wodoodporność oznacza niewrażliwość produktu na czasowe działanie wody

perfekcyjne

odwzorowanie natury

nowoczesne podłogi

sztywne i ekstremalnie wytrzymałe | 100% wodoodporne | na ogrzewanie podłogowe

Po naszych podłogach chodzi 250 mln ludzi, w 75 krajach świata

Troska o środowisko i postawa proekologiczna są nadrzędnymi wartościami firmy Barlinek


modne rozwiązania

Zawsze wakacje

Każdego roku odwiedzamy w wakacje tyle ciekawych miejsc. Zachwycamy się pejzażami, kolorami, smakami, innością, zapachami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby miłe wspomnienia utrwalić na dłużej. Łazienki są do tego idealne.

ŚRWO 7-8/2021

Małgorzata Nietupska

www.swiatrezydencji.pl

64

Naturalna kolorystyka Odcień skał utrwalony na fotografiach z wakacji można mieć w łazience. Biel, szarość, beż, brąz zawsze dobrze komponują się z zielenią roślin. Gdzie szukać wymarzonych kamieni? Na przykład wśród konglomeratów. Na zdjęciu: łazienka wykończona konglomeratem kwarcowym z kolekcji Noble Technistone. To materiał nadający się m.in. na ściany, posadzki, blaty. Fot. Tech n iston e


Maksymalny relaks Aby zapomnieć o codziennych obowiązkach, niekoniecznie trzeba przemierzyć tysiące kilometrów. Na kąpiel w wannie wystarczy przeznaczyć 20–30 minut. Gąszcz tropikalnych roślin przypomni eskapady do egzotycznych krajów. Na zdjęciu: model wanny OMNIRES MONACO w kolorze biało‑czarnym oraz 4‑otworowa bateria wannowa OMNIRES BARETTI w kolorze czarny mat. Fot. Omn ires

Orzeźwiające strugi

ŚRWO 7-8/2021

Każdy, kto choć raz kąpał się pod wodospadem w tropikach, wie, że to wyjątkowa przyjemność. Podobnie jest pod prysznicem wyposażonym w deszczownicę oraz kaskadę. Na zdjęciu: zestaw z deszczownicą i kaskadą firmy Aquatec. Uwagę zwraca minimalistyczna, bardzo elegancka linia armatury, świetnie podkreślona przez naturalną zieleń w roli tła. Fot. Aquatec

www.swiatrezydencji.pl

65

Więcej zieleni Tak jak w dżungli, również w łazience rośliny mają prawo zawładnąć każdym wolnym skrawkiem powierzchni. Nawet przy suficie! Gustownym tłem jest ponadczasowa biel. Na zdjęciu: łazienka wykończona płytkami ceramicznymi Ribero Opoczno. Dzięki zestawieniu powierzchni gładkich i strukturalnych dają efekt subtelnego, eleganckiego kontrastu. Wnętrze zachwyca naturalnym pięknem. Fot. Opoczno

Prywatna dżungla Soczysta zieleń, ogromne liście, wspaniale pachnące kwiaty – każdy zakątek tropików ma swoją unikalną florę. Nie trzeba znać nazw roślin ani tajników ich uprawy, aby mieć je w łazience. Mogą być też na tapetach! W prywatnej oazie nie może zabraknąć oczywiście wygodnej wanny. Wyjątkową formą natrysku jest kaskada. Strumień wody padający na barki wspaniale regeneruje mięśnie zmęczone po treningu. Jak pod wodospadem! Wolicie tropikalny, ciepły deszcz? Do wyboru są deszczownice ścienne i sufitowe.


modne rozwiązania

Słoneczna plaża Niektóre plaże lubimy bardziej niż inne. Podoba nam się ich drobny piasek albo kolorystyka. Opalanie, spacery, szum fal, zbieranie muszelek, romantyczne wieczory – każdy z nas wspomina plaże trochę inaczej. Zawsze jednak kojarzą się z wypoczynkiem i wolnym czasem. Odcienie piasku są ponadczasowo modne – wystarczy wybrać te ulubione. Do nich pasują biel, czerń i drewno. Mile widziane są marynistyczne akcenty, jak paski, bulaje czy kotwice. Dzięki nim wakacje mogą trwać bez przerwy.

Znalezione nad morzem Kamyki, muszelki, rozgwiazdy... Tyle skarbów wyrzucają morskie fale! A gdyby tak w ich kształtach mieć uchwyty szafek łazienkowych? Marzenia się spełniają! Na zdjęciu: mosiężne uchwyty meblowe Organic PAP DECO. Dostępne są także inne wzory. Fot. PAP DECO

ŚRWO 7-8/2021

Klimat śródziemnomorski

Fot. Ceramika Paradyż

www.swiatrezydencji.pl

66

Piasek na plażach ma mnóstwo odcieni. Jednak znalezienie tego zapamiętanego z podróży nie jest aż takie trudne. Zwróćcie uwagę na nowy trend: piaskowe kolory modnie jest łączyć z czarnymi akcentami. Na zdjęciu: łazienka wykończona płytkami ceramicznymi Lightstone Ceramiki Paradyż. Kolorystyka kolekcji nawiązuje do śródziemnomorskich plaż. Płytki mają odcienie od kremowego koloru piasku, przez ciepłe beże, aż po nieco chłodniejsze szarości. Przez matowe i półpolerowane powierzchnie prześwituje grafika kamienia.

Marynistyczne akcenty Kotwice, żaglowce, bulaje oraz oczywiście biało‑granatowe paski to najbardziej charakterystyczne elementy stylu marynistycznego. Przez cały rok można wracać we wspomnieniach do wakacji nad jeziorami i morzami. Na zdjęciu: łazienka z bateriami Stratos oraz zestawem natryskowym Quadro firmy Ferro. Ich nowocześnie klasyczne wzornictwo pasuje do łazienek w różnych stylach. Fot. Ferro


ŚRWO 7-8/2021 Błękitne fale oceanu? Niektórzy wolą chłodny, szary Bałtyk i jego piaszczyste, jasne plaże. Ich odcienie to niewyczerpane źródło inspiracji, np. do łazienki przy basenie. Na zdjęciu: płytki ceramiczne Beach Engers. To kolekcja inspirowana kolorystyką piasku, szarych fal i głębi oceanu. Fot. Engers

Refleksy słońca Coś dla tych, którzy lubią wschody i zachody słońca nad morzem i jeziorami. Gra światła jest wtedy jedyna w swoim rodzaju. Ten naturalny spektakl jest szczególnie widowiskowy na powierzchniach wykończonych płytkami ceramicznymi. Na zdjęciu: płytki ceramiczne Inferno Bianco z Ceramica Limone (płytki dostępne w ofercie Polskiej Grupy Ceramicznej). Ich wzór naśladuje kamień. Fot. Ceramica Limon e/PGC Polska Grupa Ceramiczna

www.swiatrezydencji.pl

Szum wody

67


modne rozwiązania

Betonowe szarości

ŚRWO 7-8/2021

W wielkim mieście

www.swiatrezydencji.pl

68

Nowy Jork, Dubaj, Londyn, Meksyk, a może Tokio? W każdej metropolii życie tętni trochę inaczej i w innym tempie. Spacery po gwarnych ulicach, zwiedzanie galerii i muzeów, odkrywanie arcydzieł lokalnych rzemieślników oraz nowych smaków w restauracjach i kafejkach... Jest tyle wspomnień, które warto zachować na dłużej, np. w aranżacji łazienki. Wielkomiejski szyk ma różne oblicza: od historycznego retro po nowoczesny minimalizm. Inspiracji jest mnóstwo! Wystarczy przejrzeć fotografie z wakacji.

Architektura metropolii zachwyca skalą, ale też odcieniami i fakturami betonowych powierzchni. Co do nich pasuje? Na przykład czarne baterie. Na zdjęciu: łazienka z bateriami ZaffiroFDESIGN. Zwracają uwagę biżuteryjną linią oraz nietuzinkowym kształtem. Inspiracją kolekcji był różowy szafir, który symbolizuje czystość, piękno, szczęście. Ponadto jest niezwykle twardy, a przez to solidny.

Drapacze chmur Widoki z okien pokojów hotelowych bywają niesamowite. Ich fotografie można wykorzystać do dekoracji łazienki. Wielkomiejski szyk podkreślą też detale, np. czarne linie profili kabiny prysznicowej. Na zdjęciu: kabina prysznicowa CADURA CA31C+CAT5 BLACK‑LINE SanSwiss. Łączy wyszukany design, ergonomię oraz najwyższą jakość materiałów. Szkło hartowane uszlachetniono powłoką AQUAPERLE. Fot. SanSwiss

Fot. FDESIGN


ŚRWO 7-8/2021 Podróże, książki, ciekawe miejsca to doskonałe źródła inspiracji także podczas realizacji marzenia o wyjątkowych meblach łazienkowych. W ten sposób powstają dzieła, które wyznaczają nowe trendy. Na zdjęciu: konsola podumywalkowa wykonana według indywidualnego projektu przez firmę Akan. Uwagę zwracają m.in. ręcznie wykonane zdobienia. Fot. Akan

Toaleta myjąca Papier toaletowy? W wielu krajach zastępowany jest wodą. Toalety myjące są popularne np. w Japonii. Mają wiele komfortowych rozwiązań, jak różne programy mycia, podgrzewane deski, dezynfekcję, antybakteryjne powierzchnie, zdalne sterowanie. W Polsce taką toaletę też można mieć! Na zdjęciu: toaleta myjąca USPA 6635 DESIGN z oferty firmy BioBidet. Pozwala na dokładną higienę miejsc intymnych. Wyposażona m.in. w automatyczne czyszczenie dysz, podgrzewaną deskę, suszenie, pilot zdalnego sterowania, nocne podświetlenie. Fot. USPA/BioBidet

69 www.swiatrezydencji.pl

Indywidualny projekt


www.swiatrezydencji.pl

70 ŚRWO 7-8/2021

modne rozwiązania


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

71

Chwila dla siebie Po turystycznych wojażach szlakiem galerii, muzeów, winnic i pałaców każdy potrzebuje czasu na odpoczynek. Wygodna wanna, baterie jak biżuteria i piękne widoki – do takich wspomnień z przyjemnością wraca się we własnym salonie kąpielowym. Na zdjęciu: najnowsza kolekcja baterii łazienkowych OMNIRES CONTOUR. Wyróżnia ją oszczędna architektoniczna forma i perfekcyjnie dopracowane detale. Charakterystyczny, geometryczny wzór z wyraźnym frezowaniem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem faktur i precyzyjnym wykonaniem. Seria dostępna jest w 3 atrakcyjnych wykończeniach powierzchni: chromowanej, złotej oraz antracytowej. Fot. Omn ires

Metropolia na szkle Miejski pejzaż to świetny pomysł na dekorację kabiny prysznicowej. Będzie modnie i stylowo! Wzór graweruje się na szkle. Można wybrać motyw z katalogu producenta albo dostarczyć producentowi własny, np. fotografię. Na zdjęciu: kabina prysznicowa z grawerem Miasto firmy Radaway. Technologia grawerowania laserowego jest trwałą metodą nanoszenia motywów na szkło. Wzór znajduje się zawsze po zewnętrznej stronie, dzięki czemu tafla nie traci właściwości bezpiecznego szkła hartowanego. Jest też łatwa do czyszczenia. Ochrona szkła przed zabrudzeniem EasyClean znajduje się od wewnątrz kabiny. Fot. Radaway


modne rozwiązania

Spokojne letnisko W poszukiwaniu ciszy i bliskości z naturą najlepiej wypoczywa się na letnisku. Nie trzeba się nigdzie śpieszyć ani zakładać garnituru czy garsonki. Śniadanie można zjeść w porze obiadu. Wieczory zaś spędzać na tarasie bez patrzenia na zegarek. Nieśpieszny klimat letniska może przypominać aranżacja łazienki. To mogą być np. kolory zapamiętane z Grecji czy Hiszpanii. Albo aura spokoju jak w mazurskiej wsi. Obowiązkowa jest wygodna wanna.

ŚRWO 7-8/2021

Kolory śródziemnomorskie Jakie są unikalne kolory regionu śródziemnomorskiego?. To m.in. błękit morza, czerwona ziemia, białe tynki latarni morskich. W sam raz do aranżacji wnętrz! Na zdjęciu: łazienka wykończona konglomeratem kwarcowym Sunlit Days Silestone by Cosentino. Jego kolory są inspirowane regionem śródziemnomorskim. Odcień Arcilla Red przypomina ziemię o charakterystycznej, czerwonej barwie. Fot. Cosentino

www.swiatrezydencji.pl

72

Wanna w centrum uwagi Podczas wakacji wreszcie jest czas na celebrację kąpieli w wannie. Jak urządzić salon łazienkowy w domu letniskowym? Modny jest np. styl loft ocieplony detalami z drewna. Na zdjęciu: wyposażenie z oferty Excellent, m.in. kabina walk‑in Fabrika, meble Tuto oraz wanna Comfort 2.0. Fot. Excellent


www.swiatrezydencji.pl

74 ŚRWO 7-8/2021

nazwisko z marką


Fot. SCHODY TRĄBCZYŃSKI

ii Panie Mikołaju, dlaczego schody? Skąd pomysł, by zająć się właśnie tego rodzaju rze‑ miosłem? Mikołaj Trąbczyński: Zaczęło się w  latach 80‑tych. Firmę założył mój tata – Maciej Trąb‑ czyński. Z wykształcenia nie jest stolarzem, lecz inżynierem z zapałem do majsterkowania. Pew‑ nie dlatego był bardziej zainteresowany stolar‑ stwem konstrukcyjnym niż typowo meblowym. Pamiętam z domu rodzinnego niemieckie książ‑ ki o schodach, które tłumaczył dla niego mój dziadek. Tata od początku bardzo chciał robić schody możliwie dobrze, dlatego przykładał dużą wagę do jak najlepszych rozwiązań. Miał też ambicje i  zdolności artystyczne, co  prze‑ kładało się bezpośrednio na  projekty, które realizowaliśmy. Poza tym był bardzo otwarty na współpracę z innymi ludźmi, a to pozwalało mu budować wokół siebie zespół. Dzisiaj tata nie zajmuje się już bezpośrednio firmą, pracuje w niej za to trzech jego synów.

ii Jakie były pierwsze zlecenia i realizacje fir‑ my Schody Trąbczyński? Kiedy poczuliście, że złapaliście wiatr w żagle i co, Pana zdaniem, zadecydowało o sukcesie? M.T.: W latach 80. robiliśmy wszystko, od skrzy‑ nek i krzeseł po schody. Z czasem zaczęliśmy się specjalizować w  schodach, a  po  pewnym czasie w  schodach trudnych. Zaczynaliśmy oczywiście na rynku krajowym, a nawet lokal‑ nym. Dzisiaj większość realizacji robimy za gra‑ nicą. To była i wciąż jest długa droga, w której nie ma ścieżek na skróty. Nie sądzę, żeby firmę taką jak nasza, czyli wykonującą indywidualne i złożone zlecenia, można było stworzyć i roz‑ winąć szybciej. Sukces to pojęcie względne. Uważam, że suk‑ cesem firmy Schody Trąbczyński jest przede wszystkim to, że wciąż rozwijamy swoje umie‑ jętności i możliwości oraz fakt, że potrafiliśmy i  nadal potrafimy pracować rodzinnie. Źró‑ dła szeroko rozumianego sukcesu upatrywał‑ bym więc w umiejętności budowania zespołu, współpracy z kompetentnymi ludźmi oraz cią‑ głej chęci uczenia się nowych rzeczy.

75 www.swiatrezydencji.pl

Nowoczesne myślenie jest tradycją dobrego rzemiosła – uważa Mikołaj Trąbczyński, współwłaściciel firmy Schody Trąbczyński, która specjalizuje się w wykonywaniu luksusowych schodów. Jak rodzinna firma z Wielkopolski podniosła schody do rangi sztuki? W których zakątkach świata możemy podziwiać ich realizacje i jakie mają plany na przyszłość, pytała Katarzyna Zacharewicz‑Łukaszuk.

ŚRWO 7-8/2021

Schody, które dają szczęście


nazwisko z marką ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

76

W zespole firmy Schody Trąbczyński znajdziemy zarówno stolarzy, jak i ślusarzy oraz kowali. Pracują tu także doświadczeni projektanci – managerowie projektu.

ii Pańska firma podniosła schody – bądź co bądź element konstruk‑ cyjny budynku – do rangi sztuki. Sam porównuje je Pan do głównego mebla w domu. Skąd pomysł na to, żeby uczynić ze schodów ozdo‑ bę wnętrza? M.T.: Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości, że schody są niezwykle istot‑ nym elementem wnętrza, zazwyczaj bardzo indywidualnym i nadają‑ cym mu charakter. To nie jest nasz pomysł. Ten trend tworzą tysiące architektów i designerów na całym świecie. My ich po prostu słuchamy i czasami dodajemy coś od siebie. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, ludzie mają odwagę oraz chęć sięgania po dobre wzornictwo i nie‑ banalne rozwiązania. Globalizacja, łatwość nawiązywania kontaktów i podróżowania po świecie powodują, że firmy takie jak nasza mogą swoje usługi oferować w Poznaniu czy Warszawie, ale także w Berlinie, Londynie czy w San Francisco. ii Kogo macie dziś w swojej ekipie: stolarzy, ślusarzy, snycerzy? Jak łączycie rzemiosło z nowoczesnością? M.T.: W zespole mamy zarówno stolarzy, jak i ślusarzy oraz kowali. Mamy też świetnych i doświadczonych projektantów – managerów projektu. Ich praca wiele znaczy dla powodzenia każdego przedsię‑ wzięcia. Nie są oni bowiem odpowiedzialni tylko za rysunki i dokumen‑ tację, ale przede wszystkim komunikują cały proces projektowo‑pro‑ dukcyjno‑montażowy na linii klient – firma.

Uważam, że tradycja i nowoczesność nie są przeciwstawnymi kierun‑ kami. Wydaje mi się, że tradycją dobrego rzemiosła jest nowoczesne myślenie i szukanie ulepszeń. Patrząc pod kątem wzornictwa, wyko‑ nujemy zarówno tradycyjne, jak i bardzo nowoczesne schody. Jednak tworząc schody tradycyjne korzystamy ze współczesnej, precyzyjnej techniki i ulepszonych technologii, zaś schody nowoczesne powstają zawsze z udziałem sprawdzonych metod i wieloletnich doświadczeń. To wszystko płynnie się ze sobą przeplata i tworzy naszą firmową kul‑ turę techniczną. ii Czy może Pan powiedzieć coś więcej na temat technologii, jakie wykorzystujecie w swojej pracy? Na czym polega trudność w wy‑ konywaniu schodów? M.T.: Nasze schody to prawie zawsze wyrób indywidualny, który po‑ wstaje w jednym egzemplarzu. I z tego właśnie wynika największa trudność naszej pracy. Wszystko musi ze sobą idealnie współgrać – tak pod względem wymiarowym i technologicznym, jak również jakościo‑ wym i terminowym. A co najważniejsze – musi zgadzać się z wyobraże‑ niami klienta. Realizacja schodów wymaga zazwyczaj stosowania tech‑ nologii, którymi nie dysponuje pojedyncza firma – łączenia technik stolarskich, ślusarskich, czasami kowalskich, obróbki szkła itd. To do‑ datkowa trudność, bo wszystko trzeba zaprojektować, uzgodnić i zgrać ze sobą, a później już „tylko” wykonać, dostarczyć i zmontować. Dlate‑ go indywidualne schody bardzo trudno robić na dużą skalę.


Na zdjęciu: spiralne schody dywanowe wykonane z orzecha amerykańskiego. Balustrada z giętego szkła z drewnianym pochwytem.

77 www.swiatrezydencji.pl

Długofalową strategią firmy jest wykonywanie możliwie wielu operacji i prac samodzielnie. To zapewnia pożądaną jakość złożonych projektów.

ŚRWO 7-8/2021

Idealna sytuacja to taka, gdy na względnie wczesnym etapie budowy schody są konsultowane z wykonawcą. Wówczas można pracować nie tylko nad perfekcyjnym wzornictwem, ale również nad wygodą i ergonomią.

Na zdjęciu: schody dywanowe wykonane z białego CORIANU. Balustrada ze szkła z pochwytem ze stali szlachetnej.


nazwisko z marką ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

78

ii Realizujecie zlecenia z całego świata, ale produkcja zlokalizowana jest w Polsce. Czy może Pan opowiedzieć, jak wygląda Wasza praca: od koncepcji projektowej, aż po finalny montaż schodów u klienta? M.T.: Obecnie najczęściej pracujemy z architek‑ tami albo z klientami wspomaganymi przez ar‑ chitektów lub co najmniej świadomymi swoich oczekiwań. W związku z tym zapytania, które do nas trafiają, są zazwyczaj dobrze przygo‑ towane. Po  akceptacji warunków współpra‑ cy wstępny projekt jest przez nas rozwijany w kierunku projektu wykonawczego. To czę‑

sto długi proces, wymagający dopracowania początkowych założeń i pomysłów, pomia‑ rów, uzgodnień terminowych, materiałowych i oczywiście możliwie dokładnego przedsta‑ wienia przyszłego wyrobu klientowi, aby był on w pełni świadomy tego, co otrzyma. Po ak‑ ceptacji ostatecznego projektu wykonawczego następuje faza produkcji, a później montażu. Oczywiście nadal jeszcze zdarza się, że klienci przychodzą do nas nie do końca pewni swoich oczekiwań. Wówczas staramy się w rozmowie z nimi znaleźć punkt zaczepienia i zaprojekto‑ wać schody, które ich uszczęśliwią.

Kultura techniczna wypracowana przez lata działalności firmy Schody Trąbczyński płynnie łączy nowoczesność z tradycją i doświadczeniem.

Nie ma żadnych wątpliwości, że schody są niezwykle istotnym elementem wnętrza, zazwyczaj bardzo indywidualnym i nadającym mu charakter.


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

79

Realizacja firmy Schody Trąbczyński w prywatnej rezydencji w Poczdamie. Schody gięte wykonane na łukowej wylewce betonowej. Policzki, poręcze i stopnie z malowanego i barwionego dębu, balustrada w stylu art déco wykonana z malowanej stali, z drewnianym pochwytem.


nazwisko z marką

ii Czy dzisiaj to Wy szukacie klientów, czy klienci znajdują Was? W jaki sposób? M.T.: Działamy dwutorowo. Z jednej strony jako polska firma staramy się być obecni na rynku krajowym, okazyjnie przypominając o sobie reklamą w dobrych magazynach. Z drugiej strony rozwijamy współpracę z part‑ nerami zagranicznymi, którzy mają mocną pozycję w swoich krajach, jako specjaliści od schodów. Są to relacje wypracowane w ciągu wielu lat, o które staramy się dbać. Obecnie zdecydowana większość naszych realizacji wykonywana jest dla klientów zagranicznych. Chętnie współ‑ pracujemy także z architektami. ii A na czym polega ta współpraca? M.T.: Architekci pełnią bardzo ważną rolę. To oni, oprócz samych klien‑ tów, znają najlepiej dane wnętrze i dbają o spójność całego wystro‑ ju domu. Z naszego punktu widzenia idealna sytuacja to taka, gdy na względnie wczesnym etapie budowy schody są konsultowane z wy‑ konawcą. Wówczas można pracować nie tylko nad perfekcyjnym wzor‑ nictwem, ale również nad wygodą i ergonomią. Często zdarza się bo‑ wiem że uzyskanie odpowiedniej bryły schodów lub wygody wymaga korekt w układzie ścian czy innych tego typu zmian.

ii Czy schody mają jeszcze przed Panem jakieś tajemnice? Czy wi‑ dzi Pan przed swoją firmą jeszcze jakieś wyzwania? M.T.: Dobre pytanie. Wciąż zdarza się, że trafiają do nas zapytania, któ‑ re nas zadziwiają swoją pomysłowością. Bardzo lubię takie sytuacje. Myślę, że mimo wszystko wciąż się uczymy i niemal w każdym obsza‑ rze widzę możliwości doskonalenia się. Dużym wyzwaniem jest nadą‑ żenie za szybko zmieniającymi się oczekiwaniami klientów w sferze ko‑ munikacji projektowej. Bez odpowiedniego zaplecza w tym obszarze nie da się dziś rozwijać firmy. W sferze technologii stricte produkcyj‑ nych także jeszcze sporo przed nami. Długofalową strategią firmy jest wykonywanie możliwie wielu operacji i prac samodzielnie. To zapewnia pożądaną jakość złożonych projektów. Dlatego też, mimo że naszą główną domeną są prace w drewnie, mamy swoją ślusarnię i kuźnię. W przyszłości chcielibyśmy mocniej rozwinąć dział metalowy oraz stworzyć dział technologii kompozytowych z prawdziwego zdarzenia. Umiejętność kontrolowania i łączenia w jednym wyrobie wielu technik daje duże możliwości realizacji ciekawych, złożonych projektów. n 

ŚRWO 7-8/2021

ii Co Pan lubi w swojej pracy? M.T.: Bardzo lubię uczestniczyć w procesie tworzenia. Poza tym w na‑ szej pracy każde zlecenie jest indywidualne, a więc wciąż spotykamy nowych ludzi i poznajemy nowe miejsca, inne kultury. Większość scho‑

dów wykonujemy za granicą. Takie realizacje to rodzaj przygody. Wy‑ konywaliśmy schody w dziesiątkach krajów, również w tak odległych miejscach jak Dominikana czy Azerbejdżan. Te montaże niosą zawsze sporo stresu, bo nawet małe problemy przy tak dużych odległościach rosną do niebotycznych rozmiarów, ale z drugiej strony pokonywa‑ nie trudności i problemów bardzo hartuje firmę i pozwala ją rozwijać.

www.swiatrezydencji.pl

80

Przejście od wstępnej koncepcji do projektu wykonawczego to często długi proces, wymagający dopracowania początkowych założeń i pomysłów, pomiarów, uzgodnień terminowych, materiałowych itp. Po akceptacji ostatecznego projektu wykonawczego następuje faza produkcji, a później montażu.


ŚRWO 7-8/2021

Na zdjęciu: schody wspornikowe wykonane ze stali BLAUSTAHL.

81 www.swiatrezydencji.pl

Montaże w odległych zakątkach świata niosą zawsze sporo stresu, bo nawet małe problemy przy dużych odległościach rosną do niebotycznych rozmiarów. Z drugiej strony pokonywanie trudności bardzo hartuje firmę i pozwala ją rozwijać.

Mikołaj Trąbczyński, w  spółwłaściciel firmy Schody Trąbczyński Jesteśmy polską firmą projektowo‑produkcyjną, specjalizującą się w ambitnych, luk‑ susowych klatkach schodowych. Pracujemy w oparciu o unikalną metodę konstruk‑ cji giętego drewna, która pozwala osiągać niezwykłe krzywizny w szerokiej gamie wzorów i stylów – zarówno tradycyjnych, jak i awangardowych. Dzięki ponadtrzy‑ dziestoletniemu doświadczeniu z powodzeniem zrealizowaliśmy już setki zaawan‑ sowanych projektów na całym świecie. Do nowych wyzwań podchodzimy z zaanga‑ żowaniem i pasją, co sprawia, że każde z nich jest dla nas wspaniałą przygodą.


www.swiatrezydencji.pl

82

Utkany z historii

ŚRWO 7-8/2021

z wizytą


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

83

Wnętrza tego apartamentu są jak baśniowa kraina. Sztuka iluzji sprawia, że XVII‑wieczne mury zamieszkują rajskie ptaki i cherubiny. W gładkich taflach luster odbijają się promienie portugalskiego słońca, a ogromne okna zachęcają do obserwacji urokliwych wieżyczek kościołów i ulic Lizbony. Tekst: Julia Borowska Projekt: Vitor Almeida, ESQVTA, www.euseiquevouteamar.com Zdjęcia: Ricardo Oliveira Alves, www.ricardooliveiraalves.com


z wizytą

O

drestaurowany apartament jest mocno zakorzeniony w historii miasta. Przed czterema wiekami założono tu hotel. Wiekowe mury przetrwały potężne trzęsienia ziemi, rewolucje, panowanie ostatniego króla Portugalii. Gdy pierwsze piętro zostało przekształcone w indywidualną jednostkę mieszkaniową, nabył je Pedro Espírito Santo – dekorator wnętrz znany jako gospodarz jednych z najlepszych przyjęć w Lizbonie. Za jego czasów na liczącym 11 pokoi piętrze gościły takie sławy jak ambasador marki Valentino Carlos Souza, aktorka Marisa Berenson czy projektantka Diane von Furstenberg.

Wrażliwy obserwator

ŚRWO 7-8/2021

W 2019 roku pierwsze piętro budynku zyskało nowego właściciela. Inwestor miał jasno określoną wizję domu. Z jednej strony chciał, by wnętrza zostały zaadaptowane do potrzeb jego rodziny, z  drugiej – pragnął zachować atmosferę miejsca, które stanowi namacalne świadectwo minionych epok.

www.swiatrezydencji.pl

84

Vitor Almeida, właściciel studia projektowego ESQVTA, został postawiony przed konkretnym zadaniem – stworzenia funkcjonalnego apartamentu na miarę XXI wieku z zachowaniem zastanego dziedzictwa architektonicznego nieruchomości. By scalić w jedność odrębne epoki, Vitor musiał wykazać się nie tylko szacunkiem dla historii, ale też ogromnym zrozumieniem potrzeb i pragnień współczesnej rodziny. Wnętrze apartamentu nie jest popisem jego umiejętności, a owocem nieprzeciętnego zmysłu obserwacji: które elementy wystroju wnętrz zostawić niezmienione, a które minimalnie odnowić tak, by mogły służyć kolejnym pokoleniom.

Uwodzą zmysły W myśl zasady integrować zamiast burzyć, Vitor postanowił zachować oryginalne malowidła ścienne z XVII wieku. By przywrócić im dawne piękno, architekt współpracował z najlepszymi portugalskimi rzemieślnikami, sztukatorami i konserwatorami zabytków. Jak to możliwe, że uwiecznione na wiekowych murach motywy florystyczne i postaci wyglądają jak żywe? Realistyczne malowidła wykonano techniką trompe l’oeil. To sztuka iluzji. Jej celem jest stworzenie zwodniczego wrażenia głębi. Magiczny nastrój wnętrz potęguje nietuzinkowe oświetlenie. Po wejściu na piętro apartamentu domownicy mogą udać się np. do jadalni ozdobionej ogromnym żyrandolem marki Baxter. Utkaną z  zakrzywionych włókien niklowych

konstrukcję tworzy ponad 150 żarówek, które wyglądają jak unoszące się w powietrzu, wieczorne świetliki. Pod monumentalnym żyrandolem ustawiono okrągły stół. Od gładkiego, szklanego blatu odbijają się malowidła i wpadające przez duże okna promienie słońca. Wokół stołu ustawiono kultowe fotele marki Knoll. Za zaprojektowany w 1966 roku komplet mebli ich twórca – Warren Platner – otrzymał Międzynarodową Nagrodę Amerykańskiego Instytutu Architektów. Wyróżnikiem Platner Side Chair jest przypominająca błyszczący snop

pszenicy, ażurowa podstawa z drutu. Choć zajmują niemal całą przestrzeń jadalni, fotele i stół nie przytłaczają pomieszczenia.

Świat fantazji Wrażeniu przestronności sprzyja otwarty układ apartamentu. By z jadalni przejść do jednej z sypialni lub salonu, wystarczy uchylić ozdobione kasetonami, zielone drzwi. Dzięki górnym naświetlom, nawet po ich zamknięciu do reszty pokoi wpada część światła dziennego z sąsiednich pomieszczeń.


www.swiatrezydencji.pl

85

ŚRWO 7-8/2021


www.swiatrezydencji.pl

86 ŚRWO 7-8/2021

z wizytą


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

87

Z królewską dostojnością urządzono pokój dzienny. Otwarty układ i lekkie wizualnie meble sprawiają, że bogate wnętrze nie sprawia wrażenia przytłaczającego.


z wizytą

Wnętrze salonu optycznie rozjaśniają lakierowane na wysoki połysk stoliki oraz lampy. Każdy element nawiązuje do nieco innej stylistyki i opowiada własną historię. Wśród nich jest np. inspirowany japońską sztuką origami stół marki HAY czy przypominająca wypełniony powietrzem balon lampa podłogowa Balloons od Brokis. Wrażenie nieważkości może wywoływać zaprojektowany przez Sebastiana Herknera dla ClassiCon stolik Bell Side Table. Wizualna lekkość cechuje też duet awangardowych foteli projektu Flávio de Carvalho, z oparciami ozdobionymi skórzanymi pasami. Neutralne tło dla wystroju salonu stanowi utrzymana w beżowej tonacji sofa i dobrany do niej kolorystycznie dywan.

Stare z nowym

ŚRWO 7-8/2021

– Lubię tworzyć nowe, ekstrawaganckie meble i przestrzenie. Uważam jednak, że moim największym przywilejem jest możliwość ingerencji we wnętrza z historią. Wkroczyć w dom pełen dawnych bogactw i tchnąć w niego coś zupełnie nowego, to prawdziwa sztuka! – przyznaje autor projektu.

www.swiatrezydencji.pl

88

Przykładem mistrzowskiej fuzji starego z nowym jest kuchnia. Po poprzednim właścicielu Vitor postanowił zachować fronty szafek w kolorze turkusowej zieleni oraz zabytkowe kafle nad aneksem kuchennym. Ułożona w kwiatowy wzór, XVIII‑wieczna dekoracja ścienna powstała z tzw. azulejos – cienkich płytek ceramicznych, uważanych za swoisty symbol Portugalii.

Urok tradycyjnych azulejos oraz naznaczonych zębem czasu tynków przełamują nowoczesne elementy wyposażenia: wyspa, okap, piekarniki, chłodziarka z witryną na wino. Lśniące stalowym blaskiem sprzęty wprowadzają do wnętrza nutę chłodnej, industrialnej nonszalancji.

Za kurtyną Z rozmachem urządzono wnętrza przynależnych do apartamentu sypialni. By ich właściciele mogli przenieść się w świat fantazji muszą tylko... położyć się na łożu z baldachimem i spojrzeć w górę. Ich oczom ukażą się niesamowite obrazy w stylu trompe l’oeil: wijące się po sufitach i ścianach rośliny, wstęgi, ptaki. Ciekawe są sceny rodzajowe. Jedna z nich przedstawia dwójkę dzieci przechodzących przez kładkę w kierunku zamku lub baszty. W przestrzeni realnej przedłużeniem dekoracji ściennych są zawieszone po obu stronach okien kotary – mięsiste zasłony trudno odróżnić od tych fikcyjnych! Malowniczo prezentuje się także widoczna z okien sypialni Lizbona. Wieże kościołów, katedra Sé, pomnik przedstawionego w zwycięskiej pozie Chrystusa Króla... trudno nasycić oczy widokiem tylu wspaniałości. Do zapisu zapierających dech w piersiach obrazów zachęca ustawiony przy łóżku sekretarzyk z rzeźbieniami i szufladką np. na papeterię. W jego blat wbudowano lustro. Dzięki temu mebel może pełnić funkcję toaletki, przy której wykonuje się poranny makijaż. O prawidłowe oświetlenie twarzy przy tej czynności zadba ustawiona na biurku lampa Bon Jour projektu Filipa Starcka z formowanego wtryskowo szkła akrylowego.


ŚRWO 7-8/2021

W kuchni pozostawiono między innymi oryginalne tynki oraz azulejos. Tworzone z niewielkich kafli, portugalskie mozaiki przedstawiają najczęściej geometryczne i florystyczne motywy albo mitologiczne, religijne i historyczne scenki rodzajowe.

www.swiatrezydencji.pl

89


z wizytą ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

90

Trompe l’oeil to sztuka iluzji która sprawia, że zaciera się granica między tym, co realne a tym, co namalowane. By się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na dekorację ściany sypialni.


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

91

Wykonane techniką trompe l’oeil, XVII‑wieczne tynki, kafle azulejos i armatura w stylu vintage – w pokoju kąpielowym czuć klimat dawnych epok!


z wizytą ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

92

W klimat dawnych epok idealnie wpisują się pokoje kąpielowe. W większym – oprócz oryginalnych malowideł ściennych i kafli azulejos – wrażenie robi poprzecinana złotymi szprosami ściana z luster. Kontynuacją tego motywu są drzwi kabiny prysznicowej w mniejszej łazience. Szykowny charakter wnętrz podkreślają wolno stojąca wanna na nóżkach oraz armatura prestiżowej, angielskiej marki Lefroy Brooks w stylu vintage.

Trening uważności Dzięki skromności i poszanowaniu dla rodzimej architektury, Vitor Almeida tchnął w mury wiekowego apartamentu nową energię. Udowodnił też, że przystosowanie dawnego hotelu do potrzeb współczesnej rodziny nie wymaga rewolucyjnych zmian. W swojej pracy architekt zwraca uwagę na wszystko: mijane na portugalskich ulicach dzieła sztuki i instalacje artystyczne oraz wartość, którą wnosi do projektu każdy klient. W efekcie udaje mu się tworzyć wnętrza, w których to, co zastane współistnieje z tym, co nowe na zasadzie pełnej harmonii. n

Vitor Almeida, z ałożyciel pracowni ESQVTA, euseiquevouteamar.com W 1999 roku ukończył studia w FAUP na Wydziale Architektury Uniwersy‑ tetu w Porto i rozpoczął karierę zawodową jako niezależny architekt oraz gościnny profesor w dawnej szkole. W 2003 otworzył nowe biuro i założył markę eu.sei.que.vou.te.amar…, w skrócie ESQVTA. Odtąd tworzy szyte na miarę projekty wnętrz oraz meble. Przedmioty użytkowe i projekty sy‑ gnowane logo ESQVTA są wyjątkowe pod wieloma względami: konstrukcji, starannego doboru materiałów, jakości wykończeń. Obecnie biuro Vitora Almeidy składa się z multidyscyplinarnego zespołu profesjonalistów, którzy pomagają architektowi odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na pra‑ ce jego autorstwa. Prezentowany projekt renowacji 315-metrowego CR apartment zakończył się w czerwcu 2020 roku. W 2021 zdobył nagrodę w międzynarodowym konkursie A’ Design Award & Competition. Prestiżo‑ wa nagroda A’ Design Prize jest jedną z najbardziej pożądanych wyróżnień w branży design i architektura.


Kudłate szczęście

ŚRWO 7-8/2021

wzornictwo

Partner tematu

www.swiatrezydencji.pl

94

Po przyjacielsku Meyou Paris oferuje designerskie meble dla kotów, które harmonijnie wpiszą się we wnętrza Twojego domu i zaspokoją standardy nawet najbardziej wybrednego sierściucha. Wśród nich jest ozdobione geometrycznym stelażem legowisko The Cube na eleganckiej podstawie. Fot. Meyou Paris


Kochamy czworonogi! Małe czy duże, spokojne lub niesforne – traktujemy je jak przyjaciół i członków rodziny. Wybaczamy im błędy, cieszymy się wspólnym szczęściem. Tak jak my, nasze zwierzaki uwielbiają luksus. Projektanci designerskich mebli dla zwierząt przekonują, że piękne rzeczy są zarezerwowane nie tylko dla ludzi.

By zwiększyć wytrzymałość mebli dla zwierząt, użyte do ich produkcji materiały i tkaniny pokrywa się specjalnymi powłokami, które utrudniają wchłanianie nieprzyjemnych zapachów i plam, ale za to ułatwiają czyszczenie zabrudzeń. Mistrzami w usuwaniu włosów i sierści są mopy elektryczne. Najlepsze z nich nie tylko myją, ale też zbierają suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Mopy bezprzewodowe dotrą wszędzie – do narożników, pod meble, w zakamarki kanapy. Działają tak, że nie musimy dotykać zabrudzeń. Dzięki temu sprzątanie po czworonogu staje się o wiele prostsze.

Sławy takie jak Uggie (ale też nasi prywatni, domowi gwiazdorzy), nie potrzebują drogich aut ani prywatnych jachtów. Uwielbiają za to dopasowane do ich rozmiarów oraz budowy ciała, wygodne meble i legowiska. Przeznaczone dla nich leżanki, sofy, fotele, poduchy czy drapaki tworzone są z materiałów odpornych na drapanie, gryzienie i ugniatanie. Stoisz przed wyborem legowiska dla pupila lub sofy do salonu? Wybierz mebel wykonany z tekstyliów oznaczonych piktogramem Tkaniny przyjazne zwierzętom. Zamiast skóry naturalnej lub ekologicznej, zdecyduj się na tkaninę o krótkim włosiu i gęstym splocie, np. welwet, wiskozę. W gładkie runo wbije się o wiele mniej sierści i zabrudzeń. Jeśli Twój pies lub kot uwielbia ugniatać, podaruj mu legowisko z wypełnieniem z pianki z pamięcią kształtu. Pianka memory zawsze wróci do swojej pierwotnej formy.

Projektując meble dla zwierząt, ich twórcy bacznie obserwują własne zwierzaki. Uchylone drzwi od garażu, schowek na odkurzacz, pudła, walizki – właściciele czworonogów wiedzą, że dla ciekawskich futrzaków to prawdziwe kopalnie skarbów! Meble dla zwierząt są więc pełne zakamarków. Można w nie wejść, wsadzić łapkę, zajrzeć do środka. Kto wie, może na bacznych obserwatorów czeka tam nagroda np. w postaci smakołyku lub nowej zabawki? Jeszcze więcej frajdy dają rozwiązania modułowe. Ich elementy można ustawiać w dowolnej konfiguracji, co chwilę tworząc inny mebel: stolik kawowy, siedzisko, półkę na książki. Takie meble są praktyczne, pomysłowe, a co najważniejsze – korzystają z nich nie tylko nasi kudłaci przyjaciele, ale też my sami! n 

Dziki azyl … dla udomowionych kocurków. Tak najprościej można opisać catHAUS projektu SPACE International. Syntetyczna zielona trawa, dach do wspinaczek, słupki do drapania – to prawdziwy koci raj! Domek zabezpieczony sizalem jest odporny na kocie pazurki i bardzo wytrzymały. Fot. SPACE International

95 www.swiatrezydencji.pl

D

la każdego właściciela jego zwierzak jest wyjątkowy. I tak jak on sam, zasługuje na to, co najlepsze. Wystrojone w diamentowe obroże psy czy koty, u boku swych panów, bywają w 5‑gwiazdkowych hotelach, restauracjach, na bankietach. Niektóre z nich grają w filmach, chodzą na sesje zdjęciowe, występują na czerwonym dywanie. Pierwszym czworonogiem, który pojawił się na gali Oscarów w 2012 roku był jack russell terrier o imieniu Uggie. Pies zagrał w filmie Artysta, który zdobył 5 Oscarów. Uggie oczarował reżysera na tyle, że twórca filmu podziękował psu ze sceny.

ŚRWO 7-8/2021

Julia Borowska


wzornictwo

Partner tematu

ŚRWO 7-8/2021

Testowane przez koty

www.swiatrezydencji.pl

96

Drapak VIGO od myKotty powstał po to, by zwierzęta czerpały radość z drapania, spania i zabawy, bez niszczenia kanap czy mebli w salonie. Dotknij go, a nie uwierzysz, że to tektura. Dzięki unikalnej technologii produkcji drapak ma niesamowicie gładką powierzchnię przypominającą zamsz. myKotty oferują też łóżka, poduszki i domki dla kotów. Duży albo mały, stary lub młody, rasowy czy dachowiec – twórcy polskich mebli przekonują, że każdy kot znajdzie tu coś dla siebie. Fot. MyKotty

Rzemieślniczy kunszt Meble Okawa City to dowód, że wytworne sofy i skórzane kanapy to luksus nie tylko dla ludzi. Powstające ze starannie wyselekcjonowanego drewna meble dla kotów wykonywane są z miłością przez wyspecjalizowanych rzemieślników. Przypominają użytkowe dzieła sztuki! Na zdjęciu: ławka Tree Bench. Fot. Okawa City

Ciekawskie stworzenia Po co kotu stół czy regał? Do odkrywania świata! Ciekawość jest jeszcze większa, gdy mebel wygląda jak gustowna meblościanka czy stolik kawowy właściciela. Do odkrywania zakamarków CATable 1.0 i CATable 2.0 zachęcają specjalne otwory. CATable 2.0 składa się z 4 sześcianów. Moduły mogą pełnić rolę stołków, regału, stolika, półki na książki. Projektanci zachęcają: Uczestnicz w projektowaniu własnych mebli i tworzeniu wyjątkowej krainy czarów dla swojego pupila! Każdy moduł ma określoną ścieżkę spacerową dla kota. Pozostałą przestrzeń można wykorzystać na własne potrzeby. Fot. LYCS Arch itecture


ŚRWO 7-8/2021

Piękne i czyste

97 www.swiatrezydencji.pl

Po beztroskim drapaniu, gryzieniu i zabawach legowiska naszych pupili mogą wyglądać... jak po przejściu tornada. Usuwanie jego skutków warto powierzyć najlepszym specjalistom w dziedzinie sprzątania. Mop elektryczny Kärcher FC 7, dzięki specjalnym padom, jednym ruchem umyje i zbierze mokre oraz suche zabrudzenia. Usunie sierść zwierząt, brud, ślady po rozlanej kawie czy pozostałości po porwanej na milion strzępków chusteczce. Przy sprzątaniu nie musisz wymieniać wody ani dotykać zabrudzeń – pady mopa są na bieżąco zwilżane czystą wodą, a woda brudna trafia do oddzielnego zbiornika. Dzięki funkcji Boost pozbędziesz się też uporczywych zabrudzeń. Czas pracy akumulatora (45 minut) umożliwia posprzątanie nawet 135 m² powierzchni. Fot. Kärch er

Na poziomie premium Legowisko George to synonim elegancji. Wykonane ręcznie ze skóry, będzie idealnym miejscem na drzemkę czworonoga i ciekawym elementem wystroju wnętrza jednocześnie. W ofercie ACH Collection są też miski dla psów i kotów ze stali chromowanej oraz ręcznie malowanej ceramiki. Nadają się do karmy mokrej lub suchej oraz wody. Ich futurystyczne formy to design najwyższych lotów! Fot. ACH Collection


ŚRWO 7-8/2021

wzornictwo

Partner tematu

Fot. Charley Chau

www.swiatrezydencji.pl

98

Z pianką memory The Bliss Bolster Bed od Charley Chau to łóżko dla psów z poduchami wypełnionymi kaczym pierzem. Pióra, pozyskiwane w sposób etyczny, tworzą przytulny kokon wokół materaca. Twój pies może się na nich położyć, oprzeć podbródek lub ugniatać je, ile dusza zapragnie. Legowisko powraca do pierwotnego kształtu i wygląda estetycznie nawet po intensywnym użytkowaniu. Zdejmowane pokrowce można prać w pralce.

Ufff, jak gorąco! O tym, jak na naszych kudłatych przyjaciół wpływają upały, wiemy wszyscy. Zwierzaki są wtedy apatyczne i ospałe. Nie mają chęci na jedzenie ani zabawę. Yoh Kamiyama – projektant NEKO CAT‑TREE – zauważył, że w upalne dni koty uwielbiają wypoczywać na chłodnych posadzkach. Prezentowany drapak wyposażył więc w specjalne tafle z marmuru. Reszta to drewno, pokryte od środka sizalem. Koty mogą harcować do woli! Ekskluzywny mebel produkowany jest w limitowanej edycji, po 22 sztuki rocznie. Fot. N EKO Modern Cat Tree


Bez tabu Czy łazienka dla psów może być stylowa? Alain Courchesne udowodnił, że może! Doggy to toaleta dla małych psów, także tych, które podczas załatwiania potrzeb unoszą nogę. Elegancką obudowę z antybakteryjnego tworzywa sztucznego wyposażono w poduszki chłonące wilgoć w poziomie i w pionie. Toaletę można postawić w domu lub np. na zadaszonym tarasie. Przyda się szczególnie właścicielom szczeniaków, psów‑seniorów oraz zmarzlaków, które nie lubią wychodzić na spacery zimą. To rozwiązanie mobilne – zabierz je ze sobą w podróż lub do hotelu. Chart włoski Alaina uwielbia je od dawna.

ŚRWO 7-8/2021

Fot. Doggy Bath room

Wspólne dobro Australijska marka projektowa Made by Pen i wielokrotnie nagradzany architekt Michael Ong połączyli siły, by stworzyć dom dla psów idealnie zintegrowany z naszą codzienną przestrzenią do życia. The Dog Room może stanąć wszędzie – na tarasie, w holu, w kuchni, w salonie. Prosta konstrukcja idealnie wpisuje się w założenia architektury skandynawskiej i minimalistycznej. To kompromis między funkcjonalnością a designem, inspirowany jest dziecięcym rysunkiem archetypowej formy domu – podkreślają twórcy. Fot. Made By Pen

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Crawlspace to ławka dla ludzi i schronienie dla kotów jednocześnie. Szkieletowa konstrukcja zagwarantuje poczucie intymności w każdej sytuacji. Wystarczy, że kot wślizgnie się w zbudowaną z cienkich szczebelków kryjówkę i może czuć się bezpiecznie. Projekt: Formation Association przy współpracy z Edgar Arcaneaux Fot. Grey Crawford

www.swiatrezydencji.pl

99


ŚRWO 7-8/2021

wzornictwo

Partner tematu

www.swiatrezydencji.pl

100 Bez detergentów W domu, w którym przebywają zwierzaki, lepiej nie stosować niebezpiecznych dla ich zdrowia, silnych detergentów. Zamiast tego warto sięgnąć po domowe środki czystości, np. na bazie sody, octu, kwasku cytrynowego. Bez detergentów sprzątają też parownice. Kärcher SC 3 EasyFix to parownica wyjątkowa – dzięki dyszy power strumień pary dociera do każdego kąta, narożnika i szczeliny. Wyczyścisz nią podłogi, okna, lustra. Jest też niezastąpiona w kuchni i w łazience! Urządzenie jest gotowe do użycia już po 30 sekundach. Zabija do 99,999% koronawirusów i 99,9% bakterii. Fot. Kärch er

Tak jak mopem – tylko lepiej! Natalia Bała, specjalista ds. komunikacji marketingowej i PR marki Kärcher, kaercher.com/pl Podłogi to w każdym domu prawdziwy plac boju. To tam biegają nasze zwierzaki, wylewają się przy śniadaniu kawa czy sok, rozsypuje się ziemia, gdy przesadzamy kwiaty. W końcu to tam zwykle swoją przygodę z poznawaniem świata zaczynają nasze pociechy. Raczkują i bawią się na niej. Dlatego czystość podłogi jest bardzo ważna. Jak o nią zadbać? Nowocześnie! Mop elektryczny Kärcher FC 7 poradzi sobie ze zbieraniem włosów czy sierści zwierzaków. Odstawiamy więc odkurzacz i zwykłego mopa w kąt. Wybieramy zamiast nich mopa elektrycznego, który nie tylko umyje, ale i zbierze suche oraz mokre zabrudzenia. Podczas korzystania z tradycyjnego mopa rozcieramy brud po podłodze – woda, którą myjemy jest bowiem czysta tylko do pierwszego wyżymania. Mop elektryczny myje podłogi zawsze świeżą wodą i środkiem czyszczącym. Brud natychmiast odprowadza do zbiornika. Czas pomachać staremu mopowi na pożegnanie i powitać czystość!


www.swiatrezydencji.pl

102

Duże jest piękne!

ŚRWO 7-8/2021

aranżacje


Nietypowe kształty i kolory

Fot. Wiśn iowski

ŚRWO 7-8/2021

Ogromny potencjał aranżacyjny mają okna aluminiowe. Dzięki opcji gięcia profili mogą przyjąć niemal dowolne kształty. Aluminiowe okna Futuro firmy Wiśniowski idealnie wpiszą się w projekty awangardowych budynków ze szklaną fasadą. W pomieszczeniu z basenem sprawią, że relaks w wodzie umilą widoki natury. By zapewnić prawidłowy przepływ powietrza w wilgotnym wnętrzu, warto wyposażyć je w nawiewniki. Specjalny kształt lub kolor, smukły profil – ich wygląd zależy tylko od nas!

www.swiatrezydencji.pl

103

Nowoczesne okna udowadniają, że rozmiar XXL to atut wielkiej rangi. Można je mieć wszędzie: w salonie z półokrągłą ścianą, w domu wybudowanym pod ziemią albo... zawieszonym na skale. Aranżacje tworzone przez duże okna mogą przypominać np. labirynt z Alicji w Krainie Czarów lub domek latarnika. Nie wierzycie? Zobaczcie sami! Julia Borowska


aranżacje

P

amiętacie marzenie Cezarego Baryki z Przedwiośnia? Bohater powieści Żeromskiego nie sądził pewnie, że futurystyczna wizja szklanych domów kiedyś się spełni. Dziś domy z przeszklonymi ścianami nie dziwią nikogo. Ich producenci dbają o to, by duże okna były energooszczędne, estetyczne i mimo dużych gabarytów, łatwe w obsłudze. Architekci pokazują z kolei, jak zaaranżować przeszklenia XXL w najróżniejszych projektach.

Akcja integracja

ŚRWO 7-8/2021

Zalety dużych okien można wymieniać bez końca. Dzięki nowym wymogom, są wyjątkowo ciepłe (współczynnik przenikania ciepła okien pionowych nie może przekraczać U w 0,9 W/m²K, a okien dachowych – 1,1 W/m²K). Systemy wentylacji dbają o wymianę powietrza i eliminują problem wilgoci. Sprawiają też, że w naszych domach panuje przyjazny mikroklimat. Bóle głowy, zaburzenia snu, alergie – o tych problemach możemy zapomnieć! Ponadto, okna w rozmiarach XXL dosłownie przekraczają granice – przez drzwi tarasowe z ukrytym progiem po otwarciu można przejść niezauważalnie, jak z pokoju do pokoju. Rozwiązanie to docenią szczególnie rodzice małych dzieci, które nie patrzą pod nogi i potykają się o każdą nierówność. Pomysł docenią też wielbiciele ucztowania na tarasie – przenoszenie ciężkich naczyń przez kilkumilimetrowy lub zlicowany z podłogą próg będzie o wiele prostsze. Duże okna polecamy też właścicielom domów z ogrodem. Panoramiczne widoki na przydomową roślinność i zwierzęta wypełnią dom naturalnym pięknem. Kto wie, może wciagną nas na tyle, że zrezygnujemy z wielogodzinnego przesiadywania przed komputerem lub włączania telewizora? Wielkogabarytowe przeszklenia zwiększą też naszą przestrzeń do życia. Wystarczy otworzyć okna lub drzwi dzielące taras od domu, by zyskać dodatkowy letni salon lub kącik relaksu.

Producenci stolarki w rozmiarze XXL znają sposób na to, by granica między ogrodem a domem nie istniała. Drewniane drzwi tarasowe PORTAL HS marki Siegenia tworzą przestrzeń bez barier. Odpowiada za to zlicowany z podłogą próg ECO PASS SKY AXXENT. Wychodzące na taras czy letnią jadalnię drzwi można otworzyć nawet na 12 m szerokości. Przenoszenie ciężkich naczyń i serwowanie posiłków, np. podczas grilla, nie sprawi wtedy żadnych trudności. Fot. Siegen ia

104 www.swiatrezydencji.pl

Bez barier

W bonusie Duże przeszklenia to szansa na zwiększenie codziennej przestrzeni i poprawę komfortu naszego życia. Dzięki nim dodatkowy salon możemy mieć na tarasie, tuż przed domem. Jeśli zdecydujemy się na taras z zadaszeniem i oświetleniem, będziemy mogli spędzać na nim każdą wolną chwilę, niezależnie od pory dnia czy pogody. Systemy zadaszeń do tarasów i pergol z oferty Aliplast ochronią taras przed intensywnym słońcem i deszczem. Wyposażone w system rynien, zadbają też o odprowadzenie wody opadowej. Dzięki modułowości , łatwo je dopasować do projektu posiadanego tarasu. FOT. ALIPLAST


Przytulny klimat Okna w rozmiarze XXL coraz częściej zajmują całą powierzchnię ścian. Standardowe grzejniki warto zastąpić wtedy ogrzewaniem płaszczyznowym. Jodełka francuska firmy Finishparkiet doskonale współpracuje z systemem ogrzewania podłogowego. Przy przeszkleniach warto zamontować grzejniki kanałowe, zlicowane z podłogą, które utworzą kurtynę powietrzną.

ŚRWO 7-8/2021

Fot. Fin ish parkiet

www.swiatrezydencji.pl

105

Błękitne shuttersy Okiennice wewnętrzne z drewna lub PVC podniosą walory estetyczne wnętrza oraz ochronią je przed nadmiernym nasłonecznieniem latem i utratą ciepła zimą. By w łatwy sposób kontrolować ilość wpadającego przez nie światła, warto wybrać shuttersy z ruchomymi lamelami – można je ustawić w dowolnej pozycji jednym ruchem ręki. Do tego wnętrza Anna Koszela wybrała wykonane na zamówienie błękitne shuttersy. Analogicznym kolorem pokryto ściany ozdobione gipsową sztukaterią. Stylizcja: Barbara Dereń‑Marzec Fot. Michał Mutor


aranżacje

Opcji jest wiele Nowoczesne rezydencje to często finezyjne i zaskakujące formą budynki. Do pomieszczeń z niestandardowymi ścianami, np. w kształcie fal lub półokręgów, polecamy okna aluminiowe, które mogą przyjąć niemal dowolne kształty i rozmiary. Tam, gdzie ze względów konstrukcyjnych nie można zastosować okien pionowych (np. na klatce schodowej, w łazience, w spiżarni) sprawdzą się zintegorwane z płaszczyzną dachu świetliki. Mogą być otwieralne lub nieotwieralne albo pełnić rolę wyłazu dachowego. Na poddaszu niezawodne będą okna dachowe. Wśród nich są modele, które można zamienić w balkon. Dzięki specjalnym mechanizmom po  zamknięciu stworzą równą płaszczyznę ze  ścianą i dachem... i po balkonie nie będzie śladu!

ŚRWO 7-8/2021

Domek latarnika

www.swiatrezydencji.pl

106

Air to 48‑metrowy azyl dla prawdziwych wilków morskich. Wkomponowany w ścianę skalną kubik wyglada jak zawieszony w powietrzu. Jego ściany w całości zastępują okna, dla uzyskania większej prywatności wyposażone w szkło o zmiennej przezierności. Inteligentne szkło to tzw. switchable lub smart glass. Samodzielnie można kontrolować ilość przepuszczanego przez nie światła i ciepła. Fot. Yakusha Design

Szkło niskoemisyjne W narażonych na chłód pokojach, zlokalizowanych np. od strony północnej lub wschodniej, sprawdzą się okna z szybami ze szkła niskoemisyjnego. Pokryte selektywną powłoką z tlenków metali szkło działa jak naturalny izolator – przepuszcza promieniowanie słoneczne i kieruje ciepło z wnętrz z powrotem do pomieszczeń. Dzięki temu w każdym zakątku domu panuje przyjemny, ciepły klimat. W nowoczesnych domach idealnie sprawdzi się niskoemisyjne szkło ECLAZ od SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA. Wysoka przepuszczalność światła (Lt = 77%) oraz doskonała izolacyjność termiczna szyby (Ug = 0,5 W/m²K) są gwarancją ciepłych, doświetlonych promieniami słońca wnętrz. FOT. SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

107

Jak z Alicji w Krainie Czarów Większość domu projektu Nico | Architect ukryto pod ziemią. Budynek z lotu ptaka przypomina futurystyczny labirynt. By główna fasada domu była odpowiednio wysoka i jasna, wybudowano ją na sztucznej górce, i w całości przeszklono. Półokrągłe ściany ograniczają możliwość montażu tradycyjnych okien pionowych, dlatego zastąpiono je świetlikami dachowymi. Fot. materiały prasowe N IKO | Arch itect


aranżacje

Na antresoli

ŚRWO 7-8/2021

Architekci z pracowni MMOA wiedzą jak za pomocą dużych okien sprytnie podzielić przestrzeń antresoli, będącą korytarzem prowadzącym do pozostałych pomieszczeń w domu. Przeszklenia wkomponowane w zaobloną bryłę budynku pozwoliły maksymalnie wykorzystać nietypowe wnętrze i wydzielić w nim funkcjonalne strefy: kącik TV czy biuro. Ogromne okna z czarnymi ramami prezentują się równie efektownie, co dekoracyjne przedmioty użytkowe i obrazy. Projekt otrzymał pierwszą nagrodę w 12. edycji konkursu VASCO INTEGRACJA w kategorii projekt zrealizowany. Fot. MMOA/Vasco

www.swiatrezydencji.pl

108

W garderobie na poddaszu Okna dachowe na poddaszu mają mnóstwo zalet: zapewniają prawidłową wentylację i doświetlenie wnętrz, pozwalają też maksymalnie wykorzystać potencjał dodatkowej kondygnacji. Część poddasza w domu w Bratysławie zaadaptowano na garderobę. Okna dachowe pełnią tu funkcję szczególną: pozwalają ocenić wybraną kreację w nieprzekłamującym kolorów świetle dziennym. Fot. HI‑MACS ®/Rado Rick Design ers


aranżacje Wygodniej na odległość

ŚRWO 7-8/2021

Wielkoformatowe okna dachowe to patent na doświetlenie wnętrz światłem naturalnym. Te ulokowane wysoko lub w trudno dostępnych miejsach najłatwiej obsłużyć zdalnie. W oknach firmy Fakro umożliwia to bezprzewodowy system Z-Wave. Wystarczy sięgnąć po telefon, by np. otworzyć okno lub zasunąć zamontowaną na nim roletę. Zdalnie możemy też sterować markizami zewnętrznymi do okien pionowych. Markizy elektryczne i VMZ ZIP od Fakro ochronią dom nie tylko przed słońcem, ale też przed natrętnymi owadami. Fot. Fakro

www.swiatrezydencji.pl

110

Słońce pod kontrolą Wysoka przepuszczalność światła (oznaczana symbolem L t) sprawia, że przez duże okna przenika maksymalna ilość światła dziennego, które w naturalny sposób doświetla wnętrza. W chłodniejszym klimacie dodatkowe ciepło można zyskać, stosując okna z szybami ze szkła niskoemisyjnego. Pokryte warstwą metali szlachetnych szkło z jednej strony umożliwia przenikanie do wnętrz światła i energii słonecznej, z drugiej – ogranicza ucieczkę ciepła na zewnątrz. Latem bywa, że światła słonecznego jest za dużo. Okna warto wyposażyć wtedy w osłony: żaluzje, shuttersy, rolety. By sterować nimi na odległość, np. pilotem lub smartfonem, wystarczy podłączyć je do systemu smart

home lub skorzystać z polecanej przez producenta aplikacji. Nadmiar światła ograniczy też aktywne szkło o zmiennej przezierności. Inteligentne szkło (znane też jako switchable czy smart glass) zbudowane jest z materiałów, które pod wpływem zmiennego napięcia elektrycznego, światła lub ciepła mogą przepuszczać więcej lub mniej promieni słonecznych i energii cieplnej. Niektóre szkła o zmiennej przezierności przepuszczają zawsze taką samą ilość światła dziennego. Efekt? Wnętrzom nie grozi przegrzanie, a my możemy bez ograniczeń podziwiać widoki serwowane przez panoramiczne przeszklenia. Jak widać, producenci okien XXL robią wszystko, by wykorzystać potencjał nowoczesnej stolarki jak najpełniej. Żal nie skorzystać z ich propozycji! n 


Dom w harmonii z ogrodem

w wersji rozwieranej. Ich przewagą jest to, że nie zabierają przestrzeni w pomieszczeniu. Przy dużych gabarytach istnieje możliwość zastosowania napędu ułatwiającego otwieranie. Godne uwagi są coraz popularniejsze rozwiązania Galandage, gdzie skrzydło drzwi przesuwnych chowane jest w ścianie. Systemy przesuwne Aliplast, stosowane jako „ruchome ściany” pozwalają na projektowanie konstrukcji o dużych gabarytach skrzydeł jezdnych, o wysokości i szerokości znacznie przekraczających 3 metry. Ich maksymalna waga to nawet 250 kg w wersji przesuwnej i 400 kg w opcji podnoszono‑przesuwnej. Tak wykonane przeszklenia pozostają stabilne, bezpieczne i łatwe w obsłudze. Jeszcze większą funkcjonalność zapewniają systemy drzwiowe z  niskim progiem. Zastosowane w przypadku drzwi tara-

sowych czy balkonowych, jedno- lub dwuskrzydłowych, dają nieograniczony dostęp do strefy zewnętrznej, zacierając granice między wnętrzem a otoczeniem domu. Mając na  uwadze wygodę, warto pomyśleć także o dodatkowych akcesoriach i takich rozwiązaniach, jak np. możliwość rozszczelnienia (pozwala na wietrzenie pomieszczeń bez nadmiernego ich wychładzania), zastosowanie nawietrzaków czy moskitier (blokują przedostawanie się owadów przez okna). Duże przeszklenia przy letniej, słonecznej pogodzie powodują nagrzewanie pomieszczeń. Możemy tego uniknąć instalując rolety zewnętrzne (adaptacyjne czy podtynkowe), rolety typu zip screen czy żaluzje fasadowe, które są doskonałym izolatorem, chronią przed nadmiernym nagrzewaniem, a dodatkowo również przed niechcianymi insektami. Wielkoformatowe przeszklenia to najlepszy sposób na to, by do wnętrz zaprosić naturę, zwłaszcza gdy budynek otacza piękna zieleń.

www. aliplast.pl

111 www.swiatrezydencji.pl

Spełnieniem marzeń o komfortowej przestrzeni do życia dla wielu z nas jest dziś dom z tarasem i ogrodem. Strefę outdoorowego relaksu często aranżuje się w pełnej harmonii z wnętrzem – tak, by była niejako przedłużeniem domowej przestrzeni. Aluminiowe systemy tarasowe firmy Aliplast bezkolizyjnie łączą dom z ogrodem. Inwestorzy mogą wybierać spośród systemów przesuwnych (Ultraglide, Modern Slide, Visoglide+), podnoszono‑przesuwnych (cała rodzina Ultraglide) oraz harmonijkowych (Panorama). Ich wypełnieniem, w  zależności od  typu systemu oraz zapotrzebowania inwestora, mogą być szyby jedno-, dwu- oraz trójkomorowe, akustyczne lub antywłamaniowe. Zastosowanie systemów przesuwnych lub podnoszono‑przesuwnych to  funkcjonalna i  elegancka alternatywa dla tradycyjnych drzwi

ŚRWO 7-8/2021

Duże przeszklenia to obecnie wiodący trend w budownictwie. Współczesna architektura stawia na estetykę i funkcjonalność domu, a otwarte przestrzenie to jeden z dominujących kierunków. Aluminiowe drzwi tarasowe, ogrody zimowe oraz systemy fasadowe nadają budynkom nowoczesny charakter.


www.swiatrezydencji.pl

112

Pod skrzydłami anioła

ŚRWO 7-8/2021

inspiracje


W Białym Ogrodzie, zaprojektowanym przez Agnieszkę Hubeny‑Żukowską, spokoju i harmonii strzeże rzeźba ceramicznego anioła. Na znak, że nigdy nie opuści tego miejsca, zrzucił skrzydła i przycupnął na drewnianym postumencie, skąd – niczym dobry duch – czuwa nad założeniem.

ŚRWO 7-8/2021

Tekst: Anna Lewczuk Projekt i zdjęcia: Agnieszka Hubeny‑Żukowska, Pracownia Sztuki Ogrodowej, www.pracowniasztukiogrodowej.pl

www.swiatrezydencji.pl

113


ŚRWO 7-8/2021

inspiracje

Wiele popularnych niegdyś roślin z ogrodów naszych babek pięknie wpisuje się w założenia ogrodów współczesnych. Na pierwszym planie floks wiechowaty White Admiral.

www.swiatrezydencji.pl

114

I

nwestorów, którzy zgłaszają się do mnie z marzeniem o własnym ogrodzie mogę podzielić na trzy grupy – mówi Agnieszka Hubeny‑Żukowska, projektantka ogrodów i wykładowczyni Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. – Pierwsza grupa to laicy. Nie dysponują wiedzą o roślinach czy projektowaniu ogrodów, ale chcą otaczać się zielenią i czerpać z tego satysfakcję. Mają pewne wyobrażenia o estetyce, zdają się jednak całkowicie na doświadczenie eksperta. Zgłaszają się do mnie również tzw. działkowcy – osoby, dla których praca w ogrodzie to miły i pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu. Kontakt z ziemią i przyrodą sprawia im autentyczną radość. Potrzebują jednak profesjonalnej pomocy przy doborze roślin czy planowaniu przestrzeni. Jest też grupa hobbystów‑kolekcjonerów. Interesują się wąskim zagadnieniem, np. ogrodami w stylu japońskim. Często kolekcjonują rośliny z jednej rodziny czy grupy. Są wąsko wyspecjalizowani. To zbieracze, którzy mają zwykle po dwie lub trzy sztuki z setek gatunków wybranej rośliny. Mniej interesuje ich estetyka ogrodu, ale chcą mieć przestrzeń sprzyjającą rozwijaniu pasji – analizuje projektantka. Agnieszka zaprojektowała setki ogrodów, spełniając marzenia wszystkich wymienionych grup Klientów. Kiedy jednak przystąpiła do pisania pracy doktorskiej, pojawiła się w jej głowie nowa myśl, a zarazem pytanie – czy da się zaprojektować ogród, który byłby odpowiedzią na wszystkie wymienione wyżej potrzeby?

Eksperyment naukowy W czasie pisania doktoratu Agnieszka przygotowywała się do naukowego eksperymentu. Chciała stworzyć ogród, będący połączeniem czystej estetyki, użyteczności, a także pasji kolekcjonowania. Miał być to uroczy zakątek, idealny do podziwiania, ale też miejsce wymagające pewnego zaanga-

żowania, które usatysfakcjonuje plonami. Co miało wyróżniać, a zarazem łączyć ten projekt? Projektantka postanowiła, że będzie to biały kolor. – Przez kilka miesięcy odwiedzałam sklepy ogrodnicze, targi, wystawy... Niczym zapalony kolekcjoner, z każdego miejsca przywoziłam po dwie lub trzy sztuki roślin o białych owocach czy kwiatach. Założyłam, że biel będzie motywem przewodnim. Eksperymentowi postanowiłam poddać własny ogród. Zebrałam ponad sto gatunków i odmian, a potem szukałam złotego środka pomiędzy bioróżnorodnością a pozytywnymi doznaniami emocjonalnymi i estetycznymi.

Do podziwiania i konsumowania Geometryczne założenie na rzucie prostokąta podzielone jest dwiema głównymi ścieżkami tworzącymi osie widokowe. To współczesne wnętrze łączące styl angielski i holenderską falę, gdzie wśród roślin przeważają byliny. Elementem roślinnym spajającym kompozycję są cztery jabłonie umieszczone w kwadratowych kwietnikach. Szlaki komunikacyjne i rabaty zostały zaplanowane już wcześniej. Ogród zyskał równie romantyczny, co użytkowy charakter. – Zebrałam sporo miododajnych i pyłkodajnych roślin, które mają przyciągnąć do ogrodu ptaki, jeże i owady. Chciałam, aby kwitły naprzemiennie od wczesnej wiosny do później jesieni. Znajdziemy tu m.in. rośliny cebulowe takie jak szafirki, krokusy i tulipany. Latem swoją urodę prezentują irysy, tawuły, piwonie, jeżówki, róże i jarzmianki. Jesienią cieszą astry czy trawy ozdobne. Jest też sporo smacznych ziół, owoców i warzyw. Biała porzeczka, jabłka, pigwa, sałata, mięta, tymianek czy jarmuż prosto z ogrodu lądują na naszych talerzach – uśmiecha się Agnieszka Hubeny‑Żukowska.


ŚRWO 7-8/2021

Za tę niezwykłą rzeźbę anioła – dobrego ducha ogrodu – Agnieszka Hubeny‑Żukowska została wyróżniona w prestiżowym konkursie London International Creative Competition 2020.

www.swiatrezydencji.pl

115


inspiracje ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

116

Biały Ogród stanowi kompozycję wielu gatunków i odmian roślin. Posadzono tu drzewa, krzewy, dziesiątki odmian bylin oraz rośliny jedno- i dwuletnie. W młodym ogrodzie te ostatnie dwie grupy roślin są niezwykle ważne. Tak jak drobne białe bratki na fotografii, wypełniają puste przestrzenie pomiędzy małymi jeszcze roślinami.


www.swiatrezydencji.pl

117

ŚRWO 7-8/2021


inspiracje

Róg obfitości Eksperyment z doborem i  zestawieniem roślin w  spójną kompozycję okazał się udany, choć nie zabrakło drobnych pomyłek. Część roślin, które miały kwitnąć na biało obrodziła niebieskimi lub żółtymi kwiatami. Nie zawsze też jeden odcień bieli idealnie pasował do innego. Czasami rośliny oglądane na zdjęciach w rzeczywistości prezentowały się zupełnie inaczej. Niektóre gatunki po zimie nie odnalazły się w tym otoczeniu, inne pożegnała projektantka. – Udowodniłam, że dzięki bioróżnorodności, przydomowy ogród może działać na wszystkie zmysły i odpowiadać na wiele potrzeb. Jest pięknym, estetycznym obrazem. Zdumiewa wielością kształtów i faktur, oszałamia intensywnością zapachów. Możemy go usłyszeć i dotknąć. Relaksujemy się, słuchając brzęczenia pszczół czy śpiewu ptaków. Zanurzamy dłonie w kwiatostanach, pękach traw lub bezpośrednio w glebie. Ogród jest przyjemnością i pracą. Żywi nas, a zatem sprawia, że możemy go doświadczać również smakiem.

ŚRWO 7-8/2021

Jak podkreśla projektantka, ogród to też zmienność, której bardzo potrzebujemy w codziennym życiu. Raz ogrzewa ciepłem wiosennego słońca po zimie, innym razem zapewnia ukojenie w cieniu. Wiosną wybucha obfitością, doprowadzając wszystkie zmysły do szaleństwa. A zimą? Wycisza się, pozwalając im odpocząć lub... wyostrzyć się na zupełnie inne faktury i kształty.

www.swiatrezydencji.pl

118

Fotel z sową jest jednym z ciekawych elementów dekoracyjnych w ogrodzie. Miło tu przysiąść z filiżanką kawy.

Ławeczka w cieniu jabłoni. Tu można odpocząć wsłuchując się w odgłosy ogrodu


ŚRWO 7-8/2021

Wszystkie rośliny są piękne, ale każda inaczej. W kompozycji ogrodu liczą się nie tylko kwiaty, ale także zapach, pokrój roślin, kolor i faktura liści. Czyściec wełnisty Cotton Boll ma srebrne, pokryte miękkimi włoskami liście i kwiatostany.

119

Historia anielskich skrzydeł

www.swiatrezydencji.pl

Jako artystka, Agnieszka doskonale zdaje sobie sprawę, że każdy ogród, oprócz roślin potrzebuje dekoracji. Muszą to być mocne punkty, które przyciągną wzrok i zaprowadzą pewien ład, pozwalając przeprowadzić widza przez całą kompozycję krok po kroku. Taką funkcję pełnią akcenty architektoniczne i meble, jak widoczne tu: ozdobny fotel z sową, romantyczna komoda z motywem kwiatowym, ustawiona przy wejściu do ogrodu czy drewniana ławka z oparciem, zachęcająca do odpoczynku. Nie zabrakło też sztuki, która zajmuje szczególne miejsce w sercu Agnieszki. – We  wnętrzu otoczonym z  trzech stron żywopłotami znajdują się dwie rzeźby. Na przecięciu ścieżek widać ażurowy kosz z kortenowskiej stali. Główną dekoracją jest jednak anioł – dusza ogrodu, strzegąca harmonii i spokoju. Jego popiersie powstało z ceramiki, natomiast skrzydła wykonane są z kortenu – tłumaczy artystka. Rzeźba anioła wprowadza do ogrodowego wnętrza pewną iluzję. Kiedy patrzymy na niego centralnie, na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy, że jego skrzydła nie są połączone z popiersiem, a odłożone pół metra za nim. Jak tłumaczy Agnieszka, anioł przybywając do ogrodu odrzucił skrzydła na znak, że już tu zostaje, by opiekować się założeniem i strzec harmonii. Za tę niezwykłą pracę artystka została wyróżniona w prestiżowym konkursie London International Creative Competition 2020.

W strefie wejściowej Agnieszka ustawiła komodę z motywem kwiatowym na frontach. Mebel wprowadza do ogrodowego wnętrza nutę romantyzmu.


inspiracje

Nie wszystko w bieli Od wiosny do później jesieni ogród zachwyca wszechobecną bielą płatków, owoców czy obfitym, białym wodospadem różnorodnych kwiatostanów. Zimą również przyobleka białą kreację, przyprószoną srebrnym blaskiem szronu lub ozdobioną – niczym biżuterią – kryształkami szadzi. Agnieszka uważa jednak, że jesienią powinniśmy też polubić kolor brązowy... – Pamiętajmy, że zimą nasz ogród staje się schronieniem dla ptaków, jeży i owadów. Mamy tendencję do jesiennego porządkowania wszelkich zeschniętych liści czy kwiatostanów, a to właśnie w nich zimują mieszkańcy naszego ogrodu. Jeśli wiosną czekamy na motyle, nie powinniśmy bezmyślnie pozbywać się resztek roślin – tłumaczy projektantka. Nie trzeba ich ścinać i palić, zagrażając środowisku. Można je zostawić, a po zimie zamienić w kompost, dzięki czemu mamy znacznie mniej pracy jesienią. To zbędne obowiązki, które narzucamy sobie sami – przekonuje ekspertka.

ŚRWO 7-8/2021

Zdaniem projektantki konieczna jest też zmiana podejścia do estetyki. Zamiast równo przycinać trawniki i zamieniać ogrody w pustynie, wykładając je kamieniami i żwirem, warto cieszyć się bogactwem, jakie zapewniają byliny. Lepiej zaprosić do ogrodu ptaki, pszczoły i trzmiele i pozwolić założeniu żyć swoim życiem. Wiąże się z tym jednak konieczność zaakceptowania procesu przemijania. Musimy zrozumieć, że cykl się kończy po to, by mógł zacząć się od nowa.

www.swiatrezydencji.pl

120

Pomimo zastosowania w ogrodzie tylko jednego koloru, kompozycja roślin jest bogata ze względu na różnorodność pokroju, kształtów i tekstur.

– Podobnie jak trudno nam zaakceptować, że zmieniają się nasze twarze i ciała, trudno pogodzić się z faktem, że ogród może się zwyczajnie zestarzeć. Nie znaczy to, że jesienią musimy od razu przystąpić do jego porządkowania. Aby mógł na wiosnę odżyć, trzeba mu dać czas na spokojny odpoczynek. Jeśli pozwolimy roślinom, owadom czy jeżom spokojnie przetrwać zimę, na wiosnę na pewno się nam odwdzięczą – uśmiecha się projektantka. n 

Budleja Davida nie bez powodu nazywana jest krzewem motylim.


Projektantka ogrodów, podróżniczka, dziennikarka i artystka. Wykładowczyni Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Autorka prawie 300 projektów ogrodów w Polsce i zagranicą. Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, Ogrodnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Profesjonalnego Ogrodnictwa i Projektowania Ogrodów w Wielkiej Brytanii. Wiedzę i doświadczenie zdobywała w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz USA. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu projektowania i pielęgnacji ogrodów. Laureatka licznych nagród międzynarodowych, m.in. w Mediolanie i Los Angeles. Za całokształt pracy wyróżniona przez American Architecture Prize w Nowym Jorku. Współpracuje z wieloma czasopismami i portalami internetowymi, dzieląc się swoją wiedzą. Realizacje jej ogrodów były wielokrotnie przedstawiane w programach telewizyjnych. Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ogrodów, International Design Club oraz International Association of Designers. Od roku 2018 członkini międzynarodowego jury w A’ Design Award & Competition w Mediolanie. Od ponad 20 lat współpracuje z Pracownią Sztuki Ogrodowej.

r e k l a m a

ŚRWO 7-8/2021

Agnieszka Hubeny‑Żukowska

Ogród

marzeń

www.swiatrezydencji.pl

121


inspiracje

Mała architektura ogrodowa

ŚRWO 7-8/2021

12 ciekawych pomysłów

www.swiatrezydencji.pl

122


Popularne lecz niepospolite materiały służące do utwardzania nawierzchni podjazdów, chodników i ścieżek ogrodowych – płyty kamienne, kostka brukowa, elementy betonowe. Co sprawia, że od lat cieszą się takim powodzeniem? Przede wszystkim ogromna wszechstronność, wyznaczana przez bogactwo kolorów, kształtów, formatów i faktur. Kostkę brukową, płytki klinkierowe i inne materiały zewnętrzne można porównać do klocków Lego – granice ich możliwości wyznacza tylko nasza wyobraźnia. Zobaczcie, co ciekawego można z nich wyczarować.

ŚRWO 7-8/2021

Katarzyna Zacharewicz‑Łukaszuk

www.swiatrezydencji.pl

123

1

Modny kolor

Barwy ziemi to modny trend nie tylko w aranżacji wnętrz, ale także otoczenia domu. Ochra – naturalny, nieorganiczny pigment pochodzący z iłów lub skał bogatych w związki żelaza – jest znana człowiekowi i wykorzystywana jako barwnik od tysięcy lat. Przyjmuje całą paletę odcieni: od żółtego poprzez beże aż do brązu. Zainspirowana tym darem natury firma Vestone stworzyła płyty dekoracyjne Musso w kolorze ochra. Mogą być one wykorzystane do wykończenia tarasu lub do budowy ogrodowych ścieżek. Uszlachetnienie technologią nowej generacji SILCO Elite pozwoliło wzmocnić barwę, uwypuklić detale zastosowanych kruszyw i w efekcie zaoferować unikalną, wyrazistą tonację powierzchni. Fot. Veston e


inspiracje

Elegancka posesja Kostka brukowa to tylko jeden z elementów ogrodowej układanki. Wytyczając alejki warto łączyć ze sobą różne materiały, kolory i formaty. Te same proste płyty, których użyjemy do wykończenia tarasu, mogą posłużyć do budowy ścieżek. Ciekawy efekt wizualny, korzystny dla środowiska, uzyskamy wypełniając odstępy między płytami trawą lub naturalnym grysem. A kostka? Świetnie uzupełni aranżację jako materiał na obrzeża klombów i rabat. Na zdjęciu: aranżacja tarasu i ogrodu z wykorzystaniem płyt gresowych Castlestone marki Ceramiche Piemme, dostępnych w salonie Greston

2 ŚRWO 7-8/2021

Fot. Ceramich e Piemme/Greston

www.swiatrezydencji.pl

124 Naturalny splot Rattanowe meble na taras czy do ogrodu od lat mają swoich zwolenników i nie tracą na popularności. Modny wzór plecionki może też otaczać rabaty lub wyznaczać ścieżki chodnikowe. Cementowe obrzeża ogrodowe z oferty Elkamino Dom doskonale odwzorowują rattan i dają możliwość nietypowej aranżacji otoczenia domu. W ofercie znajdziemy też obrzeża w stylu starej cegły oraz imitujące drewno. Fot. Elkamino Dom

3


Kompozycja schodowa Działki ze spadkiem terenu wymagają specjalnego podejścia architektów odpowiedzialnych za projekt budynku, jak również projektantów zieleni wokół domu. Jak ciekawie zagospodarować taką posesję? Można na przykład wykorzystać granitowe płyty podestowe jako palisady, a na podestach schodów ułożyć brukową kostkę. Stopnie blokowe Architect® marki Bruk‑Bet dają możliwość wykonania schodów prostych i łukowych dla realizacji wejść do domów, przydomowych tarasów i schodów ogrodowych. Wykonywane są w wykończeniach Terazzo® i Teratec, a ich kolorystyka świetnie komponuje się z innymi produktami tej marki. Fot. Bruk‑Bet

ŚRWO 7-8/2021

Dobre połączenie Klasyczna kostka brukowa na ogrodowych ścieżkach prezentuje się równie elegancko jak wzór jodły na podłodze w salonie. Szczególnie gdy umiejętnie zestawimy ze sobą różne materiały, podkreślając ich walory. W tym przypadku granitowa kostka i bruk klinkierowy w kontrastowych kolorach tworzą zgrany duet. Nienaganna estetyka klinkieru Toba z cegielni Patoka idzie w parze z funkcjonalnością. Klinkier nie blaknie, nie ściera się, ma zawsze żywy, piękny kolor. Do tego jest bardzo wytrzymały i nie wymaga pielęgnacji.

5

Fot. LHL Klinkier

125 www.swiatrezydencji.pl

4


inspiracje

6

Kwietniki, gazony, skalniaki Betonowe płyty brukowe będą pomocne przy budowie kwietników, gazonów i skalniaków o nietypowych kształtach. Są wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Cechuje je także niska nasiąkliwość oraz wysoka mrozoodporność. Bogata paleta kolorystyczna pozwala dopasować je do otoczenia tak, aby idealnie współgrały z innymi elementami małej architektury oraz różnymi typami elewacji budynków. Na zdjęciu: realizacja z wykorzystaniem betonowych płyt brukowych firmy Dasag

ŚRWO 7-8/2021

Fot. Rafał Tomczyk/Dasag

www.swiatrezydencji.pl

126


Wielbiciele rustykalnych klimatów powinni sięgnąć po kostki brukowe w wersji postarzanej. Kształtem i fakturą naśladują one dawny kamienny bruk, noszący ślady użytkowania. Bordir Milano firmy Buszrem przeznaczony jest przede wszystkim do budowy stopni lub jako element oddzielający zieleń ozdobną od nawierzchni czy trawnika. Umożliwia kształtowanie zarówno prostych jak i łukowych linii. W zależności od sposobu ułożenia możemy uzyskać dwie wysokości oraz ściętą lub zaokrągloną krawędź stopnia.

ŚRWO 7-8/2021

Fot. Buszrem

127 www.swiatrezydencji.pl

7

W stylu retro


inspiracje ŚRWO 7-8/2021

8

Puść wodze fantazji

Różnorodność formatów i kolorów bruków klinkierowych stwarza szerokie pole dla kreatywności projektantów i wykonawców tarasów, podjazdów oraz ścieżek ogrodowych. W ofercie firmy Vandersanden znajdziemy m.in. ręcznie formowane kostki brukowe z dystansami, które tworzą spoinę o wielkości ok. 3 mm. Z łatwością może przez nią odpływać woda. Kombinacja z wodoprzepuszczalną zaprawą fugową sprawia dodatkowo, że żadne chwasty nie mają szans na rozwój. Na zdjęciu: nawierzchnia z bruku klinkierowego Ancona Antica.

www.swiatrezydencji.pl

128

Fot. Van dersan den

Kropka nad i

9

Nawierzchnia z kostki brukowej potrzebuje odpowiedniego wykończenia. Taką właśnie funkcję pełni Palisada Prosta Opornik firmy Poz Bruk. Jej zadaniem jest stabilizowanie krawędzi kostki lub oddzielanie poszczególnych stref w ogrodzie. Palisada może być wykorzystywana do budowy ścieżek, schodów, klombów, kwietników, dekoracyjnych ogrodzeń oraz obrzeży nawierzchni z kostki brukowej. Produkt jest oferowany w dwóch kolorach: szarym oraz grafitowym. Fot. POZ BRUK


Zrób to sam! Jeśli masz do dyspozycji sporą działkę i szukasz niebanalnego sposobu na grill w ogrodzie – zbuduj go sam! Możesz do tego wykorzystać betonowe prefabrykaty, jak np. murek Albero marki Polbruk. Jest on dostępny w dwóch modnych barwach: alpen i brenta i do złudzenia naśladuje naturalny kamień. Z gotowych modułów można też zbudować wiele innych elementów małej architektury, np. palenisko, barek, fontannę, a nawet meble ogrodowe czy kwietniki.

10

Fot. Polbruk

r e k l a m a


inspiracje

Murki gabionowe Jak niestandardowo wykorzystać granit? Można na przykład użyć go do wypełnienia murków gabionowych albo całego ogrodzenia posesji. Takie murki to szybki i skuteczny sposób, który zamieni ogród w oazę spokoju. Oddzielają wizualnie przestrzeń od otoczenia, a dzięki właściwościom wygłuszającym pozwalają też odciąć się od hałasów spoza posesji. Do tego łatwo się je montuje. Na zdjęciu: kamień do gabionów szaro‑rudy Strzegom (50150 mm) z oferty firmy Granit Naturalny.

11

ŚRWO 7-8/2021

Fot. Gran it Naturalny

www.swiatrezydencji.pl

130

Kostka przyjazna środowisku Jeśli chcesz w niebanalny sposób zaaranżować przestrzeń wokół domu, ale nie uśmiecha Ci się wykładanie całego podjazdu czy ścieżek kostką – to jest propozycja dla Ciebie. Kostka brukowa Hexo ECO Monocolor firmy Libet łączy oryginalny format z troską o środowisko. Intrygujący, sześciokątny kształt nawiązuje do plastra miodu, a ażurowa forma zapewnia odpływ wody do gruntu i swobodną wegetację roślin. Kostka o wymiarach 40x34,6 cm i grubości 8 cm występuje w dwóch kolorach: gołębim i antracytowym. System ochrony nawierzchni Anti Liquid System zabezpiecza ją przed plamami i wykwitami. Fot. Libet

12


www.swiatrezydencji.pl

132 ŚRWO 7-8/2021

luksusowe wakacje

Na falach relaksu


Powodów dla których warto mieć własny jacht jest mnóstwo. To przede wszystkim poczucie swobody i prywatność. Wypoczywać można z dala od tłumów oraz paparazzi. Gdzie się chce i jak się chce. Jak urządzić wnętrza na jachcie? To przykład luksusowego apartamentu.

ŚRWO 7-8/2021

Tekst: Małgorzata Nietupska Projekt wnętrz: Francesco Paszkowski i Margherita Casprini, Francesco Paszkowski Design, www.paszkowskidesign.it Projekt i wykonanie jachtu: Sanlorenzo, www.sanlorenzoyacht.com Zdjęcia: Sanlorenzo

www.swiatrezydencji.pl

133


luksusowe wakacje ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

134

Ten luksusowy jacht ma prawie 62 m długości. Na najwyższym pokładzie znajduje się apartament z basenem właściciela. Niższe pokłady zajmują m.in. apartamenty dla gości. Do ich dyspozycji jest drugi basen i wiele innych atrakcji.

W

akacje, wolny weekend, spotkanie biznesowe – na tym jachcie czas można spędzać w różny sposób. Właściciel miał już wcześniej trochę mniejszy model. Teraz zdecydował się na większy: nowy 62Steel Cloud 9 Sanlorenzo. Aranżacją luksusowego apartamentu zajęło się studio Francesco Paszkowski Design.

Pięć pokładów Długość tego morskiego jachtu to 61,5 m – prawie tyle, ile wynosi szerokość boiska do profesjonalnej gry w piłkę nożną. Każdy z jego pięciu pokładów ma inne przeznaczenie. Na najwyższym, górnym pokładzie znajduje się prywatny apartament właściciela, do którego wjeżdża się windą. Jego powierzchnia to  215  m². Dzięki panoramicznym oknom, obejmującym aż połowę widnokręgu, roztacza się stąd niesamowity widok. Do dyspozycji właściciela, oprócz sypialni, gabinetu, części dziennej, dwóch łazienek i garderoby, jest również strefa relaksu z basenem, miejscami do opalania oraz jadalnią na świeżym powietrzu – to dodatkowe 140 m².


www.swiatrezydencji.pl

135

ŚRWO 7-8/2021


www.swiatrezydencji.pl

136 ŚRWO 7-8/2021

luksusowe wakacje


Dwa niższe pokłady to przestrzeń dla gości i do wspólnego spędzania czasu. W przestronnym salonie czekają wygodne fotele i sofa. Jadalnia obok – na 16 osób – zaprasza do długiego biesiadowania. Do dyspozycji gości jest częściowo zadaszony Beach Club – rodzaj plaży o powierzchni prawie 150 m². Czekają na nich bar, siłownia, łaźnia turecka, gabinet masażu oraz osobny basen z hydromasażem i przesuwną pokrywą, która przekształca się w dodatkowe miejsce do plażowania. Na poziomie morza znajduje się też specjalny taras – świetna baza do pływania, nurkowania i oczywiście plażowania. Tuż obok – w bocznym garażu – ukryta jest łódź motorowa. Jeśli tylko przyjdzie ochota, można mknąć po falach bez celu, by cieszyć się szybkością i morską bryzą, albo popłynąć na bezludną wyspę czy operę Verdiego do najbliższego portu. Gdzie ulokować gości na noc? Na pokładzie głównym przewidziano dla nich pięć komfortowych sypialni z łazienkami. We wszystkich znajdują się duże okna, przez które można podziwiać morskie pejzaże.

Włoski styl Aranżacja wnętrz jachtu to projekt Francesco Paszkowskiego i Margherity Casprini ze studia Francesco Paszkowski Design. Zaproponowali naturalne materiały i kolory w neutralnych odcieniach, które rozjaśniają pomieszczenia i tworzą relaksującą atmosferę. Głównym materiałem wykończeniowym jest naturalny kamień. Połączono go z dębem, szkłem oraz skórą. – Stworzenie aranżacji wnętrza tego 62‑metrowego jachtu było ekscytującym doświadczeniem – mówi projektant Francesco Paszkowski, właściciel studia Francesco Paszkowski Design. – Nasza wieloletnia współpraca ze stocznią i wiedza o właścicielu, dla którego już projektowaliśmy z Margheritą Casprini wnętrza 46‑metrowego jachtu w przeszłości, pozwoliła nam przenieść się na niezbadane terytorium i stworzyć wnętrza o wyraźnie współczesnym charakterze.

ŚRWO 7-8/2021

Na niższych pokładach ulokowano m.in. sterówkę, kajuty dla 14 członków załogi, spiżarnię, pralnię, stację uzdatniania wody oraz inne pomieszczenia techniczne. Kuchnia na tym jachcie jest wyposażona jak w najlepszych restauracjach.

www.swiatrezydencji.pl

137


luksusowe wakacje ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

138

Kuchnia jest wyposażona jak w najlepszych restauracjach. Główna jadalnia jest przestronna i luksusowa.


ŚRWO 7-8/2021

Basen w apartamencie właściciela.

139 www.swiatrezydencji.pl

Sypialnia właściciela jachtu.


luksusowe wakacje ŚRWO 7-8/2021

Z okien salonu właściciela rozciąga się niesamowity pejzaż.

www.swiatrezydencji.pl

140 Sterówka kapitana jest bardzo nowoczesna.


ŚRWO 7-8/2021

Hol na pokładzie dla gości.

O pracowni Francesco Paszkowski Design Badania, eksperymenty, równowaga – to motto studia Francesco Paszkowski Design. Pracownia specjalizuje się w projektowaniu jachtów. Jej właściciel Francesco Paszkowski urodził się w Mediolanie. Sztuki projektowania uczył się od Pierluigiego Spadoliniego. Jego pierwszy zaprojektowany jacht – dla Baglietto – miał 29 metrów długości. Niedaw‑ no zwodowano 72‑metrowy superjacht zaprojektowany dla Tankoa. Studio Francesco Paszkowski Design współpracowało ze znanymi na całym świecie stoczniami, takimi jak Canados, Cantiere delle Marche, CCN, CRN, Custom Line, Heesen Yachts, ISA Yachts, Rizzardi, Sanlorenzo i Turquoise Yachts. Oprócz tych zleceń pracow‑ nia zrealizowała wiele projektów na jachty marzeń dla indywidualnych inwestorów. Francesco Paszkowski zbudował zespół projektantów i architektów. Jego pracownia wykonuje projekty niestandardowych, jednorazowych egzemplarzy, ale też seryjne konstrukcje oraz remonty. W 2006 roku do zespołu projektowego dołączyła architekt Margherita Casprini. Dzięki swojemu doświadczeniu w projektowaniu wnętrz i wrodzo‑ nej miłości do innowacyjnych, a zarazem luksusowych materiałów, Casprini towarzyszy Paszkowskiemu, tworząc wnętrza, które najlepiej wyrażają gust klientów.

Wystrój wnętrz reprezentuje najlepsze włoskie wzornictwo. Aranżacja jest elegancka i nowoczesna w każdym detalu. Jakość, światowy design oraz przestrzeń z mnóstwem naturalnego światła tworzą luksusową oprawę każdej chwili spędzonej na jachcie. Granice pomiędzy wnętrzami a strefami zewnętrznymi i pejzażem zostały maksymalnie zatarte. Obok mebli włoskiej marki Minotti są tutaj sprzęty wykonane przez lokalnych rzemieślników, a  także zaprojektowane indywidualnie przez studio Francesco Paszkowski Design. Przytulny klimat współtworzą ekskluzywne tkaniny: miękkie w dotyku, o różnych fakturach, z wysokiej klasy materiałów. Wśród nich są m.in. dywany, kotary, tapicerka, pościel. Kwintesencją kunsztu projektantów jest wystrój apartamentu właściciela jachtu. To intymna przestrzeń, która sprzyja wypoczynkowi. Gdy drzwi windy zamykają się po wjechaniu na ten najwyższy pokład, zaczyna się czas tylko dla siebie. Basen z hydromasażem czy łóżko? Takie dylematy miło mieć nie tylko w wakacje. W sypialni, dzięki niezwykłemu oknu sufitowemu, zasypia się (dosłownie!) pod gwiazdami. Rano zaś budzi niesamowity bezkres błękitów nieba i mórz. n 

www.swiatrezydencji.pl

141


ŚRWO 7-8/2021

notatki z podróży

Kuchnia zdrowiem płynąca

www.swiatrezydencji.pl

142

Ateny położone są u stóp kilku wzgórz.

Greckie potrawy wpływają na stół biesiadny falą, która dostarcza ucztującym radości smaku. Dania nie muszą być wyszukane ani zaskakujące. Ważne jest, aby były smaczne, pożywne i – co najważniejsze – przygotowane z najlepszej jakości sezonowych składników. Tekst i zdjęcia: dr inż. Radosław Kożuszek

dr Radosław Kożuszek

dr inż. Radosław Kożuszek, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Podróżnik, który odwiedził ponad 70 krajów. Organizator wypraw trekkingowych, przyrodniczych i kulinarnych. Fascynat kuchni lokalnych i optymalnego odżywiania, prowadzący program kulinarny „Pieprz i kartofle” w Polskim Radiu.


Smak historii Powiew świeżości na greckie stoły wprowadziły czasy bizantyjskie, gdy Konstantynopol – jako największy ówczesny port – dzierżył miano chrześcijańskiej stolicy Wschodu. Wówczas do Grecji dotarły potrawy słowiańskie i nieznane wcześniej smaki Azji. Prawdopodobnie właśnie w  tym czasie wykształcił się przepis na fetę, słynny grecki ser produkowany z mleka owczego, który najprawdopodobniej zapożyczony był od  Słowian. Największy jednak wpływ nie tylko na grecką kuchnię, ale na całą kulturę miała okupacja turecka. Turcy, czerpiący inspiracje kulinarne z Arabii czy Persji,

wprowadzili do greckich domów aromatyczne przyprawy, gyros, kebab, baklawę, chałwę, musakę czy nawet jogurtowy sos tzatzyki. Mimo wpływów rzymskich, słowiańskich i tureckich jedno pozostało stałe. Kuchnia współczesnych Greków wyrosła na naturze – słońcu, wodzie i łąkach. Składa się z najlepszych, sezonowych składników, łączonych w prosty, mało wyszukany sposób. Bez zbędnej celebracji wprowadza je bezpośrednio na stół. Kuchnia Greków jest kwintesencją kuchni śródziemnomorskiej w najbardziej wartościowym, zdrowym wydaniu.

Kolebka cywilizacji Europy Takiego nagromadzenia zabytków jak w Atenach nie ma chyba w żadnym mieście nie tylko w Europie, ale i na świecie. Na każdym rogu czekają niespodzianki w postaci zabezpieczonych lub niedawno rozpoczętych wykopalisk, greckich kościołów, tureckich meczetów, cmentarzy i antycznych dróg, które tak jak w czasach antycznych, tak i dzisiaj są traktem spacerowym. Ateny są jak żywe muzeum, które z roku na rok odsłania nowe tajemnice. Górujący nad miastem Partenon, uważany za najbardziej rozpoznawalny budynek antycznego świata, poświęcony jest bogini Atenie. Wraz z kilkoma innymi budowlami tworzy kompleks górnego miasta, które w starożytności poświęcone było bogom. Z kolei grecka i późniejsza rzymska Agora ze znamienitą Wieżą Wiatrów wyznaczają centrum starożytnych

dolnych Aten. Właśnie tu zapadały najważniejsze decyzje w Państwie. Wytyczona w czasach tureckich dzielnica Plaka jest niczym osobne, przytulne miasto, które jakby na moment schowało się u podnóża ateńskiego Akropolu. Plaka jest prowincjonalna, swojska i  niezmanierowana. Jej niewielkie parterowe lub piętrowe domy idealnie współgrają kształtem i kolorem z ukrytymi greckimi cerkwiami, dawnymi meczetami, tureckimi łaźniami czy małymi knajpkami. Warto usiąść w niewielkiej kawiarni i wypić filiżankę aromatycznej, mocnej greckiej kawy. Podawana z fusami nie różni się znacząco od tej serwowanej w sąsiednim Stambule. Jednak by nie popełnić faux pas ów napitek lepiej nazywać mianem kawy greckiej niż „po turecku”. Latem, obok kawy tradycyjnej, bardzo popularna jest kawa frappe na bazie mocnego espresso, mleka i lodu. Baklawa lub jakikolwiek inny wypiek na bazie ciasta filo nigdzie nie będzie nam smakował tak dobrze jak w dzielnicy Plaka. Te zapożyczone od Turków łakocie przypominają transparentne cienkie ciasto francuskie, przekładane masami orzechowymi, miodem, polane syropem cukrowym i ozdobione kruszonymi pistacjami. Pomysłowi Grecy ciasto filo wykorzystali także do przygotowywania spanakopity, czyli niewielkich, wytrawnych wypieków, formowanych w kształt trójkątów i nadziewanych farszem szpinakowo‑serowym.

143 www.swiatrezydencji.pl

K

uchnia grecka nie jest ani nowa, ani stara. Jej początki ciężko umiejscowić w czasie, choć wiadomo, że pierwszą książkę kucharską napisał 320 lat p.n.e., pochodzący z Sycylii Grek o imieniu Archestratos. Potrawy starożytnych Greków charakteryzowały się niewielką liczbą składników i opierały się na wypiekach z mąki pszennej, nielicznych warzywach, oliwie, winie i rybach. Idealnym przykładem ówczesnego dania, które przetrwało do czasów współczesnych, jest skordalia. To gęste, czosnkowe puree, rozcierane z orzechami, gotowanymi warzywami lub czerstwym chlebem i obficie podlewane oliwą, traktowane było i jest jako pasta do smarowania pieczywa lub jako dodatek do innych potraw.

ŚRWO 7-8/2021

Na terenie wykopalisk dawnej agory greckiej znajdują się ruiny świątyń, pozostałosci dróg oraz budynków użyteczności publicznej. Na zdjęciu: świątynia Hefajstosa


notatki z podróży ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

144

1 2

Smaczna prowincja Im dalej od Aten, tym greckie smaki stają się prostsze i coraz mocniej sięgają fundamentów kuchni helleńskiej. Położona nieopodal Rafina jest podmiejskim kurortem Ateńczyków, którzy chętnie przybywają tu w weekendy. Oprócz górującej nad miastem cerkwi i portu jachtowego, Rafina dzierży miano weekendowej restauracji. W miejscowych tawernach nad brzegiem morza serwuje się świeżo złowione ryby – barweny, będące przysmakiem Greków. Ryby smaży się w cieście na głębokim tłuszczu lub grilluje i podaje z sosem jogurtowym, cytrynowym lub z plasterkiem cytryny. Popularne są także grillowane kałamarnice, ośmiornice, krewetki w sosie pomidorowym i fetą czy małże w białym winie. Skalisty przylądek Sunion w dawnych czasach pełnił funkcję morskiego znaku drogowego. Na jego skraju umiejscowiono niewielką świątynię poświęconą bogowi morza – Posejdonowi. Dziś jest ona jedną z najczęściej fotografowanych świątyń w Grecji. Nasyceni pięknem Morza Egejskiego, powinniśmy udać się do pobliskiego Lavrio, gdzie oddamy się rozkoszy prawdziwego, greckiego biesiadowania.

Biesiada po grecku W przeciwieństwie do mieszkańców północnej Europy, Grecy zasiadają do kolacji wraz z nastaniem nocy. To najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Na śniadanie wypija się zazwyczaj kawę i zjada

kilka herbatników. Obiad stanowić mogą niewielkie przekąski jak gyros, kebab czy souvlaki, serwowane z warzywami lub na chlebie pita, polane sosem tzatzyki. Kolacja natomiast jest ukoronowaniem dnia. To moment, kiedy można nareszcie spotkać się z rodziną i przyjaciółmi po długim dniu pracy. Pewnym zaskoczeniem może być sposób podawania potraw, gdyż większość dań serwowana jest w temperaturze pokojowej. Grecy uważają, że taka temperatura najbardziej uwydatnia smak. Trzeba liczyć się także z tym, że zamawiając obiad kilkudaniowy dostaniemy wszystko naraz. Idea podawania dań kolejno nie jest w Grecji popularna. Na stole początkowo pojawiają się meze, czyli małe dania lub przekąski. Bywają tak sycące, że śmiało można zrezygnować z dania głównego. Bazą meze w większo-

ści tawern jest kosz wiejskiego chleba stawiany na środku stołu. Obok niego, w przypadkowej kolejności, razem lub osobno lądują: grillowane papryki nadziewane fetą, faszerowane ryżem lub panierowane i smażone warzywa, dolmades – niewielkie ryżowe gołąbki zawijane w liście winogron, ser feta zapiekany z ciastem filo, grillowany ser halloumi czy różnego rodzaju pasty na bazie sera, oliwek, soczewicy oraz bobu. Specjalnością Lavrio jest feta w cieście podawana na gorąco oraz sałatka wiejska w chlebie. W Polsce sałatka wiejska (choriatiki) nosi miano sałatki greckiej i dość często podawana jest z liśćmi sałaty lodowej. Grecki oryginał przewiduje jedynie ogórki, pomidory, czerwoną cebulę, paprykę, czarne oliwki oraz duży plaster sera feta polany oliwą i oprószony oregano.


ŚRWO 7-8/2021

3 1. Cerkiew św. Dionizego Areopagity w Pireusie jest jedną z większych świątyń prawosławnych Grecji. 2. Partenon w Atenach od dziesięcioleci jest sukcesywnie restaurowany.

www.swiatrezydencji.pl

145

3. Sałatka wiejska, zwana w Polsce „grecką” podawana jest z dużymi kawałkami sera feta. W oryginale nie znajdziemy tam sałaty. 4. Ryby i owoce morza dość często są smażone na głębokim tłuszczu. 5. Smażone ryby podaje się polane aromatyczną oliwą z oliwek z dodatkiem czosnku, cebulki, pietruszki lub innych ziół.

4 5


notatki z podróży

7

8

9

ŚRWO 7-8/2021

6

www.swiatrezydencji.pl

146

Grecką specjalnością jest długie delektowanie się rozmaitymi meze w towarzystwie szklaneczki anyżowego ouzo z wodą, bądź dobrej jakości domowego wina. Najpopularniejszym gatunkiem greckiego wina jest Retsina. To wino bardzo młode, konserwowane żywicą sosnową, dzięki czemu posiada specyficzny smak i aromat. Nie wymaga leżakowania dłuższego niż kilka tygodni. Na zakończenie wieczoru można poprosić kelnera o najmocniejszy grecki trunek, czyli Metaxę. Ta słodkawa i wysokoprocentowa brandy, w której składzie znajdują się także wino i mieszanka przypraw. Metaxa znana jest nie tylko w  Grecji. Im jest starsza, tym uważana za lepszą.

Cykady na Cykladach Greckie wyspy olśniewają różnorodnością. Każda ma co innego do zaoferowania, dostosowując się do wymagań kapryśnych turystów. Jeśli szukamy antycznej historii, ruin i wspaniałych krajobrazów, powinniśmy wybrać się na Kretę. O randze państwa starożytnych Kreteńczyków świadczą mity i legendy, rozbudzające wyobraźnię kolejnych pokoleń: o królu Minosie, synu Zeusa i  Europy, najsłynniejszym władcy wyspy; o Dedalu, który wybudował najsłynniejszy na świecie labirynt i uwięził w nim Minotaura;

o upadku Ikara czy wreszcie o Tezeuszu, który dzięki pomysłowej Ariadnie i jej nici szczęśliwie wydostał się z labiryntu. Jeżeli zależy nam na wypoczynku w luksusowych, spokojnych kurortach dobrą destynacją może okazać się wyspa Santoryn, której biało-niebieskie domy zdobią praktycznie każdy folder reklamujący Grecję. Mykonos jest natomiast rajem imprezowym skierowanym głównie do młodych. Jego znakiem rozpoznawczym są białe XVII-wieczne wiatraki umiejscowione nad samym brzegiem morza. Smaki greckich wysp są dość podobne, a subtelne różnice między potrawami mogą wynikać jedynie z jakości miejscowych produktów. Domeną wyspiarzy są liczne dania z ryb, ale również jagnięcina i kozina. Lokalnym specjałem Cyklad jest jagnięcina zapiekana w cieście filo oraz pastourma, będąca jagnięciną lub cielęciną marynowaną w ziołach i suszoną na słońcu. Na wyspach popularne są niewielkie cebulowo‑czosnokowe klopsiki keftedes wykonane z mielonego mięsa, a podawane często z frytkami w ziołach, gęstym jogurtem greckim i posypane sproszkowaną papryką lub pietruszką. Inną formą podania kefedes jest duszenie ich w sosie pomidorowo‑winnym i serwowanie z lokalnymi kluskami czy chlebem.

Najbardziej znanym greckim daniem, w którego rodowód wpisali się Turcy, jest musaka. W skład tej wyjątkowej zapiekanki wchodzą bakłażany, pomidory i mielone mięso pokryte grubą warstwą kremowego sosu beszamelowego suto potraktowane oliwą, czerwonym winem oraz ziołami (goździki, cynamon, oregano, pieprz). Czasami do  musaki dodaje się także plastry ziemniaków.

Na deser Będąc na wyspach, warto spróbować kilku rodzajów greckich deserów, które są tu bardziej popularne niż w stołecznych Atenach. Karydopita to popularne ciasto orzechowe doprawione przyprawami korzennymi oraz nasączone syropem pomarańczowym. Maślane ciasteczka zwane kourabiedes tradycyjnie wypieka się w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz większych uroczystości rodzinnych. Grecy uważają, że ich charakterystyczny półksiężycowy kształt miał nawiązywać podczas tureckiej okupacji do symbolu islamu. Petimezopita z kolei jest smacznym, piernikopodobnym ciastem, którego słodycz i ciemny kolor uzyskuje się poprzez dodanie melasy z winogron.n


11

12

ŚRWO 7-8/2021

10

www.swiatrezydencji.pl

147

6. Obsypane sezamem koulouri przypomina polskie obwarzanki. 7. Smażone ciasto z owczym serem to specjalność restauracji „To Steki tou Mina” w Lavrio. 8. Pulpeciki greckie w sosie pomidorowym ze świeżą bazylią. 9. W tym gorącym, podpieczonym chlebie ukryta jest grecka sałatka wiejska z dużą ilością warzyw, sera feta, ziół i oliwy z oliwek. 10. Grillowane małże. 11. Greckie gołąbki, zwane z tureckiego dolmades, traktuje sie jako starter. Podaje się je zazwyczaj w zimnej postaci. 12. Grillowana kałamarnica wypełniona farszem warzywnym. 13. Pasta z ciecierzycy z pomidorami jest jednym z wielu dań podawanych w postaci „meze”.

13


laboratorium dobrej marki ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

148

Po wielomiesięcznej przerwie wywołanej pandemią przedstawiciele Dobrych Marek znów spotkali się z architektami, by bezpośrednio porozmawiać o nowych produktach, technologiach i trendach w branży wyposażenia wnętrz. Po ostatnich doświadczeniach wnikliwiej przyglądamy się najbliższemu otoczeniu. Chcemy mieszkać zdrowiej, wygodniej i piękniej! Projektanci mają mnóstwo pracy, a producenci stają na wysokości zadania i odpowiadają na rosnące potrzeby. Tekst: Anna Lewczuk, Zdjęcia: Tomasz Arciszewski

Dobre Marki wracają!


29.06.2021 WARSZAWA

P ARTNERZY :

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 T

E

C

H

N

I

K

A

Ś

W

I

E

T

L

N

A

Wróciły bezpośrednie spotkania, rozmowy i uśmiechy. Choć pamiętamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, tęsknimy za powrotem prostych rzeczy, których przez ostatnie miesiące nam brakowało. Doceniliśmy nowe formy kontaktu on‑line, jednak nie na tyle, byśmy chcieli zastąpić nimi spotkania na żywo, rozmowy przy wspólnej kawie i spontaniczne żarty. Z radością przywitaliśmy więc architektów na pierwszym tegorocznym spotkaniu z cyklu Laboratorium Dobrej Marki, które zorganizowaliśmy w eleganckich wnętrzach Hotelu Marriott w Warszawie. Projektanci nas nie zawiedli. Przybyli – jak zawsze – licznie, otwarci na nowe inspiracje, spragnieni wrażeń, uśmiechnięci.

Na koniec spotkania wręczyliśmy gościom niespodzianki ufundowane przez naszych partnerów i wspólnie udaliśmy się na obiad, przygotowany przez mistrzów kuchni hotelu Marriott, by podzielić się wrażeniami. Żegnaliśmy się z życzeniami i nadzieją, że niedługo znów spotkamy się w równie szerokim gronie, by inspirować się nawzajem. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje!

Czy płyta meblowa może być produktem ekologicznym? Oczywiście, że tak! Przekonywali o tym Grzegorz Gregier i Robert Dawicki, przedstawiciele firmy Niemann Polska, którzy rozpoczęli cykl prezentacji Dobrych Marek. Do produkcji płyt nie ścina się żadnego nowego drzewa, a przywraca się do obiegu drewno z recyklingu.

P ARTNERZY w s p i e r a j ą c y :

KUCHNIE

i ŁAZIENKI inspiracje

149 WNĘTRZA inspiracje

www.swiatrezydencji.pl

Goście specjalni pozwolili z kolei rzucić okiem na pracę projektanta od innej – psychologicznej i biznesowej strony. Marcin Kwiatkowski, praktyk i trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, pracujący w międzynarodowej firmie doradczo‑szkoleniowej Sandler Training, uczył naszych gości, w jaki sposób prowadzić rozmowy z klientami, by oszczędzać swój czas i móc podpisywać satysfakcjonujące kontrakty. Maria Semczyszyn, home stagerka, dekoratorka i ekspertka od rynku nieruchomości zdradziła, za co rentierzy kochają architektów, a za co ich nienawidzą. Z poczuciem humoru opowiadała też o trikach, które warto zastosować, urządzając apartamenty inwestycyjne.

ŚRWO 7-8/2021

W dobrych nastrojach byli również przedstawiciele Dobrych Marek. Z ekscytacją przygotowywali prezentacje, stoiska z nowościami, katalogami i próbnikami, którymi chcieli się znów podzielić z naszymi gośćmi. Partnerowały nam firmy: Aliplast, Anwis, Aurora Technika Świetlna, Döllken Profiles, Fakro, FDESIGN, FINISHPARKIET Fabryka Parkietu, Jawor‑Parkiet, Kontakt‑Simon, Mazurska Deska, New Trendy oraz Niemann Polska. Projektanci wspólnie z Dobrymi Markami dyskutowali o najnowszych trendach w projektowaniu wnętrz, które wyraźnie zmierzają w kierunku personalizacji i ekologii. Architekci mieli okazję poznać nowe marki i oferowane przez nie produkty, ale też aktualne kolekcje firm, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku. Oferta naszych Partnerów dała szansę spojrzeć na wnętrza w sposób holistyczny, od stolarki otworowej i osłon okiennych, przez wykończenie podłóg, oświetlenie wnętrz i ogrodu, wyposażenie łazienek, aż po detale, takie jak sprzęt elektroinstalacyjny.


laboratorium dobrej marki

Jak rozmawiać z klientem by zawsze dopiąć projekt i podpisywać zlecenia na satysfakcjonujących warunkach? Dlaczego nie zawsze się to udaje? O sztuce komunikacji w biznesie opowiadał Marcin Kwiatkowski, praktyk i trener biznesu w międzynarodowej firmie doradczo‑szkoleniowej Sandler Training.

ŚRWO 7-8/2021

Agnieszka Gołębiewska, reprezentująca firmę Anwis, opowiedziała gościom o szerokich możliwościach personalizacji osłon okiennych. Na stoisku firmy ekspertka prezentowała również bogatą ofertę produktów i ich detali wykończeniowych, dzięki którym osłony można idealnie dopasować nie tylko do stylu czy kolorystyki pomieszczenia, ale też do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

www.swiatrezydencji.pl

150

Za co rentierzy kochają architektów, a za co ich nie lubią? Jakie triki są pomocne w urządzaniu apartamentów inwestycyjnych? W dowcipny sposób opowiadała o tym Maria Semczyszyn, home stagerka, specjalistka od rynku nieruchomości, dekoratorka i prowadząca programy telewizyjne.

O letnich inspiracjach od Astro Lighting opowiedziała Katarzyna Tworek przedstawicielka firmy Aurora Technika Świetlna. Na stoisku projektanci mogli zapoznać się z najciekawszymi produktami oświetleniowymi do łazienek, salonów, sypialni czy ogrodów.


O luksusie w wymiarze XXL mówił Leszek Kacperski z firmy FINISHPARKIET Fabryka Parkietu, producenta Finishdeski XXL oraz innych kolekcji ekskluzywnych podłóg drewnianych. Na stoisku projektanci mogli obejrzeć proponowane kolory i wykończenia podłóg oraz uzyskać cenne, techniczne porady.

ŚRWO 7-8/2021

Czy osprzęt elektroinstalacyjny może stać się biżuterią pomieszczenia? O tym, że tak jest w rzeczywistości, przekonywała projektantów Aneta Śniegowska z firmy Kontakt‑Simon. W tym przypadku biżuteria jest wyjątkowo funkcjonalna. O produktach i ich funkcjach dyskutowano też na stoisku producenta.

www.swiatrezydencji.pl

151

FDESIGN to nowa marka armatury do kuchni i łazienki, wyróżniająca się nie tylko pięknym wzornictwem, ale też świadomym podejściem do projektowania i zagadnień związanych z ochroną środowiska. Jesteśmy dumni, ze marka FDESIGN dołączyła do grona Dobrych Marek. Na zdjęciu zespół ekspertów FDESIGN, którzy byli do dyspozycji podczas spotkania. O filozofii marki i jej produktach opowiadał Janusz Zagórski.


laboratorium dobrej marki ŚRWO 7-8/2021

Podłogi drewniane łączące tradycję, nowoczesne technologie i najnowsze trendy wzornicze? Takie właśnie są kolekcje oferowane przez Jawor‑Parkiet, o których opowiadał Sebastian Sklepik. Na stoisku firmy można było je obejrzeć zarówno na żywo, jak i w rzeczywistości wirtualnej za pomocą oferowanego przez producenta narzędzia.

www.swiatrezydencji.pl

152 Piękna podłoga to nie wszystko. O jej wykończeniu świadczą też listwy podłogowe. Czy mogą być piękne, idealnie dopasowane i trwałe jednocześnie? Mogą! Udowadniał to Łukasz Sornek, reprezentujący firmę Döllken Profiles, oferującą doskonałe produkty do zadań specjalnych. Z nimi żaden narożnik nikogo nie zaskoczy!

Personalizacja to jeden z wiodących trendów w branży wnętrzarskiej. Do indywidualnych upodobań i potrzeb możemy dziś dopasować niemal wszystko, również kabiny prysznicowe. Produkty szyte na miarę można znaleźć w ofercie polskiego producenta wyposażenia łazienek – firmy New Trendy. Opowiadał o nich Łukasz Tołoczko.


ŚRWO 7-8/2021

Podłogi Dębowe z Krainy Wielkich Jezior zachwycają pięknymi kolorami i unikatowym wykończeniem. Na Laboratorium Dobrej Marki można było je dotknąć i się nimi zachwycić. Na pytania architektów odpowiadał Witold Zalewski.

Twoja wizja, nasze rozwiązania – to tytuł prezentacji firmy Fakro, którą wygłosił Andrzej Szczygieł. Ekspert polskiego producenta stolarki otworowej opowiedział o szerokiej ofercie produktowej, która pozwala na realizację śmiałych projektów, odpowiadających na potrzeby najbardziej wymagającego klienta.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, przy dobrej kawie, w inspirującym otoczeniu – za to architekci z całej Polski kochają Laboratorium Dobrej Marki.

Kucharze z hotelu Marriott zadbali o oprawę kulinarną wydarzenia. Było nie tylko ciekawie, ale i ze smakiem!

www.swiatrezydencji.pl

153


www.swiatrezydencji.pl

154 ŚRWO 7-8/2021

pracownia architektoniczna

Projekty architekt SYLWII STRZELECKIEJ


ŚRWO 7-8/2021 www.swiatrezydencji.pl

155

Dom na skraju Puszczy Kampinoskiej Wygodny, przestronny, z oddzielnie stojącym budynkiem gospodarczym dom jest zbudowany na 7 hektarowej działce z rozległym widokiem na piękną przyrodę. Spójność pomiędzy formą przestrzenną, kolorystyką i fakturą materiałów wykończeniowych oraz niezwykle solidne wykonanie na każdym etapie pracy jako troskliwe obchodzenie się z  dziełem, zaowocowało stworzeniem domu o wyjątkowych walorach jakościowych i estetycznych. Dbałość o detal, który w tym przypadku występuje jako forma integralna budynku i jego niezbędny, autonomiczny element spowodowała w efekcie wrażenie solidności, trwałości i piękna. Detal architektoniczny nie jest tutaj wyodrębniony przestrzennie lecz występuje w postaci styku materiałów wykończeniowych o różnych fakturach i kolorystyce. Kamień, ceramika, drewno, stal, szkło, aluminium i beton skomponowane zostały w przemyślanych proporcjach i niezwykle subtelnie. Perfekcyjne wykonawstwo i rzemiosło na wysokim poziomie dopełniło dzieła. Projekt powstał w  2019 r, w  autorskiej pracowni: „Projekty Sylwii Strzeleckiej”. Autor: arch. Sylwia Strzelecka, Zdjęcia z archiwum pracowni

PROJEKTY SYLWII STRZELECKIEJ 02-202 Warszawa, ul. Drawska 5 tel. 22 658 25 65, 607 057 507, e-mail: soprojekt@soprojekt.pl www.projektysylwiistrzeleckiej.pl www.wnetrzasylwiistrzeleckiej.pl


nowości ŚRWO 7-8/2021

Stylowe drzwi Drzwi z kolekcji Grafi z oferty DRE zdobią oryginalne wzory, np. liści. Wybrać można wersje w połysku lub macie. Dostępnych jest wiele opcji dodatkowych, m.in. wykonanie podcięcia wentylacyjnego (do łazienki). Do skrzydeł z tej kolekcji polecane są ościeżnice lakierowane w technologii DRE‑PRINT białe, czarne lub w folii DRE‑CELL (czarna mat). dre.pl

W miedzianym kolorze Przelewowy ekspres Melitta Aroma Fresh RWT przyciąga wzrok elementami ze stali nierdzewnej, w eleganckim, miedzianym kolorze. Wyposażony jest w kilka praktycznych funkcji, jak wbudowany młynek, funkcja timera, regulacja mocy kawy czy automatyczne odkamienianie. Cena: 899 zł MELITTA.PL

www.swiatrezydencji.pl

156

Na miarę Grand Prix

Specjalnie dla najmłodszych Kolekcja drewnianych mebli dla dzieci Funflex to propozycja Inmondo. Z jej elementów można stworzyć pokój marzeń do wypoczynku, zabaw i nauki. W serii są np. łóżka jak domki oraz z drabinkami i schodkami. Kompletuje się je np. z komodami, regałami, biurkiem. Ceny (przykładowe): 3.440 zł/łóżko domek, 950 zł/komoda 2D szeroka inmondo.pl

Za produkty użyte w realizacji projektu domu jednorodzinnego Podmiejski styl firma Hörmann Polska otrzymała Grand Prix w kategorii „Drzwi zewnętrzne i bramy” konkursu architektonicznego POiD Building Awards 2021 organizowanego przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Brama ALR F42 przystosowana jest do nakładania warstw zewnętrznych zlicowanych z fasadą. Znika tu podział bramy na składające się podczas ruchu wrót poziome segmenty. Segmenty te, wykończone – tak samo jak ściana obok – pionowymi listwami, dają wrażenie jednolitej powierzchni. Drzwi wejściowe Thermo65 swoim nowoczesnym wyglądem doskonale komponują się z surową bryłą budynku i zapewniają najlepsze właściwości użytkowe. hormann.pl


Antybakteryjna klamka Klamki do drzwi z powłoką SecuSan® to nowość CLASSEN. Ich antybakteryjna powierzchnia zapewnia redukcję mikroorganizmów o ponad 99%. To możliwe dzięki zastosowaniu jonów srebra, które znajdują się w systemie nośnym ze szkła ceramicznego. Antybakteryjna powierzchnia zachowuje swoje właściwości nawet przy regularnym czyszczeniu i nie wymaga konserwacji. classen.pl

Nadruk Electro White na kabinie, drzwiach prysznicowych lub parawanie nawannowym można zamówić w ramach usługi Print Radaway. Wykonać go można na szkle przejrzystym, UltraClear®, brązowym, grafitowym. Maksymalna szerokość szyby to 1600 mm. Nałożony wzór jest zespalany ze szkłem podczas procesu hartowania, co gwarantuje niezwykłą trwałość – motyw nie zetrze się i pozostanie intensywny pomimo upływu lat. Nadruk powstaje po zewnętrznej stronie szyby, co ułatwia utrzymanie jej w czystości (ochronna powłoka EasyClean znajduje się od wewnątrz prysznica). W katalogu producenta dostępne są także inne wzory. radaway.pl

ŚRWO 7-8/2021

Elektryzujący wzór

www.swiatrezydencji.pl

157

Ukryte osłony

Modne kolory Odpływ Advantix Cleviva firmy Viega dostępny jest teraz w czterech nowych kolorach: czarny szczotkowany, złoty szczotkowany, szampański szczotkowany i złota miedź szczotkowana. Pozwala to idealnie dopasować odcień odpływu do innych elementów wyposażenia łazienki, np. baterii. Co więcej, w ramach jednego odpływu można łączyć różne kolory profilu i wyjmowanego rusztu. Syfon jest zaprojektowany w taki sposób, że oczyszcza się samoczynnie, dzięki dynamice wody. viega.pl

System wewnętrznych osłon roletowych Schüco Integralmaster jest zintegrowany z aluminiowymi oknami i fasadami. Produkt został wyróżniony nagrodą Red Dot Design Award 2021. W przypadku okien aluminiowych osłona jest prowadzona w bocznych listwach przyszybowych okna. W przypadku montażu w fasadzie rolę prowadnic przejmują pionowe słupy, zaś funkcję kasety – specjalnie zaprojektowany rygiel. W obydwu przypadkach osłony, gdy nie są używane, stają się niewidoczne. W zależności od potrzeb folie i tkaniny można ze sobą dowolnie zestawiać, uzyskując efekt przezierności lub zupełnego zaciemnienia pomieszczeń. schueco.pl


nowości ŚRWO 7-8/2021

Zdrowsza woda

www.swiatrezydencji.pl

158

Z miłości do szkła Ręcznie wytwarzana szklana lampa stołowa Troya Sapphire projektu Jarosława Stępniaka, z welurowym abażurem, złoceniami i dekoracyjnym chwostem to połączenie wieloletniego doświadczenia w szklarstwie, dojrzałego wzornictwa i kunsztu pracy polskich hutników. Lampa dostępna jest w ofercie 4concepts. Kochamy szkło i uwielbiamy patrzeć, jak miliony ziaren piasku stapiają się w jedno, tworząc materiał ujmujący nieskończenie gładką fakturą – zapewniają twórcy firmy. Cena: od 2.250 zł

Mobilny system uzdatniania wody J Shmidt 500 od Aquaphor, dzięki specjalnemu wkładowi z membraną usuwa z wody zanieczyszczenia i bakterie. Najwyższą ochronę zapewnia mikrofiltracyjna membrana kapilarna. Jest to drobne sito z miliardami porów o wielkości 0,05–0,1 mikrona, 800 razy mniejszych niż grubość ludzkiego włosa. Membrana zatrzymuje też pyłki roślin – woda jest bezpieczna dla dzieci, alergików, osób starszych. Jeden wkład wystarcza na przefiltrowanie nawet 500 litrów. System kuchenny zamknięto w formę dzbanka z tritanu, który filtruje wodę każdej jakości, z każdego źródła. Ze wskaźnikiem LED, pompą oraz akumulatorem ładowanym przez USB. Cena ok. 199 zł aquaphor.com/pl‑pl

4concepts.pl

Ponadczasowy wzór

Z retro twistem

Kolekcja baterii zlewozmywakowych OMNIRES Y zachwyca czystą linią i nieskazitelną formą. Inspiracją oraz podstawą projektu był kształt koła. Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór daje ogromne możliwości aranżacyjne. Montaż podtynkowy gwarantuje łatwość czyszczenia strefy zmywania, a obrotowa wylewka zapewnia komfort użytkowania. Bateria dostępna także w kolorze złotym i czarnym. Cena: 692 zł

Dąb Mainland Jodła Francuska z oferty Barlinek to deska dębowa o mocno wyeksponowanych cechach drewna i odcieniu ciepłego brązu. Podkreślona struktura i forma podłogi to efekt procesów szczotkowania oraz fazowania. Wykończone matowym lakierem deski będą prezentować się subtelnie i elegancko zarówno we wnętrzach w stylu klasycznym, jak i nowoczesnych z nutą retro. Cena: 268 zł/m²

omnires.com

barlinek.com.pl


tubadzin.pl

Do ogrodu W skład kolekcji kamiennych dekoracji ogrodowych Chronos wchodzi donica Girlanda – wykonywana ręcznie z piaskowca, według autorskiej technologii. Donica jest mrozoodporna i imregnowana hydrofobowo. Dostępna w trzech wielkościach i dwóch wersjach kolorystycznych, będzie wyszukaną ozdobą ogrodu. chronos.com.pl

Inspirowane Japonią Drewniane stelaże pod materace i futony marki Wabi Sabi robione są ręcznie w rodzinnej manufakturze. Drewno szlifuje się tak długo, by uzyskało jedwabistą gładkość. Stelaże można zamówić w 3 wykończeniach: z surowego drewna sosnowego, drewna bielonego ługiem lub opalanego ogniem. Ostatnia technika, zwana Shou Sugi Ban, znana jest w Japonii od ponad 700 lat. Design produktów inspirowany jest wyglądem stelaży z kraju kwitnącej wiśni. Fot. Pion Poziom wabisabidesign.pl

KOMPAKTOWY ROZMIAR LEX – nowość marki ZOYA – to miska wisząca WC w małym wydaniu (49x34 cm), która idealnie wpasuje się w każdą, nawet najmniejszą łazienkę. Dzięki zaoblonym krawędziom jej kwadratowy kształt nabiera delikatności, co wraz z niewielkim rozmiarem sprawia, że nie przytłacza przestrzeni, w której się znajduje. Brak wewnętrznego rantu gwarantuje higienę i czystość na najwyższym poziomie, a wolnoopadająca deska – komfort użytkowania. Dostępna tylko i wyłącznie w salonach partnerskich PGC. zoya.net.pl

159 www.swiatrezydencji.pl

Czteroelementowy dekor ścienny Perla Birds z kolekcji Perla marki Arte to nowa propozycja od Tubądzin. Wzór przywodzi na myśl leśne spacery przy akompaniamencie ptasiego trelu. Delikatne gałązki i siedzące na nich ptaki wyglądają jak naszkicowane. Płytki utrzymane są w kojącej tonacji, w której delikatnie wybijają się odcienie zieleni i żółto‑brązowe akcenty. Wymiary: 149,8x59,8 cm

ŚRWO 7-8/2021

Zapraszamy na leśny spacer


mgr inż. arch Joanna Sokołowska

Architekt Jarosław Włodarczyk WŁODARCZYK PROJEKT Architektoniczne Biuro projektowe

E‑biuro: ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 Łódź Biuro: ul. Armii Krajowej 11, 98-200 Sieradz tel. 43 822 63 18, 604 23 14 61 www.architekt‑wlodarczyk.pl e‑mail: biuro@architekt‑wlodarczyk.pl

Jnk‑Studio

www.jnk‑studio.com e‑mail: wnetrza@jnk‑studio.com

mgr inż. arch. Beata Stojanow Jaskot

Gdańsk tel. 601 946 175

redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl

Redaktor naczelna Anna Lewczuk

Redakcja Julia Borowska, Małgorzata Nietupska, Katarzyna Zacharewicz-Łukaszuk

www.iwonaczapiewska.pl e-mail: icz@onet.eu

Współpracownicy dr inż. Radosław Kożuszek

Artysta Plastyk mgr Milenia Jurkiewicz

MUTUO studio projektowe

mStyl Toruń

Twoje wymarzone wnętrze – od projektu do realizacji

tel. 605 522 588

Zdjęcia Ricardo Oliveira Alves, Michał Bachulski, Agnieszka Hubeny-Żukowska, Taiyo Watanabe

tel. 600 277 715

e-mail: jurkiewicz@mstyl.eu

mgr Sztuki inż. Architekt Krajobrazu

Marek Rzepnikowski

Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz prywatnej, projekty ogrodów

www.rzepart.pl rzepart.studio@gmail.com

Gdańsk Gdynia Sopot 516 702 669

projektowanie domów rezydencji

Agnieszka Hubeny‑Żukowska Pracownia Sztuki Ogrodowej Zwierzyniecka 10 83-047 Bliziny tel. 604 075 409 biuro@pracowniasztukiogrodowej.pl www.pracowniasztukiogrodowej. pl Matthew Merrell Merrell Design Co. inquiry@merrell.co​ www.mattmerrell.com

Dyrektor wydawnictwa Ewa Kuryłowicz ewa.kurylowicz@koncept‑wydawnictwo.pl

Reklama

architektów projektantów salonów

tel. 734 475 501 reklama@koncept‑wydawnictwo.pl

www.swiatrezydencji.pl arch. Sylwia Strzelecka S&O Projekty Sylwii Strzeleckiej ul. Drawska 5, 02-202 Warszawa tel. 607 057 507 soprojekt@soprojekt.pl www.projektysylwiistrzeleckiej.pl Iwona Trędowska TRĘDOWSKA DESIGN ul. Gertrudy, 31-072 Kraków tel. +48 600 538 750 tel. 600 902 100 www.tredowskadesign.pl MOTI INVESTMENT biuro@moti.com.pl www.moti.com.pl Olivia Williams Olivia Williams Interior Design tel. 310 751 6340 office@ow‑id.com www.oliviawilliamsinteriordesign. com

Nr 7-8 (91)

lipiec-sierpień 2021

ZAWSZE WAKACJE – ARANŻACJE INSPIROWANE PODRÓŻAMI KUCHNIA PRZYSZŁOŚCI OD DZIŚ  OKNA XXL

Case Fleher Landscape Workspace hello@landscapeworkspace.com landscapeworkspace.com

projektowanie ogrodów

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

NR 7-8 (91)/2021

Margherita Casprini Francesco Paszkowski Francesco Paszkowski Design Via di S. Maria a Marignolle, 69 50124 Firenze Italy tel. 39 055 229 519 info@paszkowskidesign.it www.paszkowskidesign.it

Agnieszka Gniotek XANADU GALERIA I DOM AUKCYJNY Al. Jerozolimskie 101 lok. 52 (klatka C, III piętro) 02-011 Warszawa tel. 503 012 889 agnieszka@galeriaxanadu.pl www.galeriaxanadu.pl

projektowanie wnętrz

Koncept sp. z o.o.

ŚWIAT REZYDENCJI WNĘTRZ OGRODÓW

Vitor Almeida ESQVTA Rua da Venezuela n.º53 4150–744 Porto, Portugal tel. 00351 917 626 668 www.euseiquevouteamar.com

*

Czytelnikom poszukującym kontaktu do architektów: bryły, wnętrz czy ogrodów, przedstawiamy wizytówki współpracujących z nami specjalistów.

adresy

Kristopher Conner James Perry Conner + Perry Architects 3200 Airport Ave. Suite 12 Santa Monica, CA 90405 tel. 310 313 1928 info@conner‑perry.com www.conner‑perry.com

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

Iwona Czapiewska – pracownia architektoniczna

DR INŻ.ARCH. URSZULA SWORCZUK

www.mutuosp.pl e-mail: mutuo.sp@gmail.com

Adres redakcji

Iwona Czapiewska

Studio Kwadrat A & House ARCHITEKTURA & WNĘTRZA

ul. Puchalska 12, 02-851 Warszawa tel. +48 601 302 418 www.studio-kwadrat.com.pl e-mail: biuro@studio-kwadrat.com.pl

Łódź Warszawa tel. 508 32 42 69

Kuchnia przyszłości od dziś

ZAWSZE WAKACJE

Aranżacje inspirowane podróżami

Cena: 10,90 zł (w tym 8% VAT) Index 219487 ISSN 1897–3108

Duże jest piękne OKNA XXL

91

Okładka: kolekcja mebli outdoorowych PICNIC; projekt: José A. Gandía-Blasco dla GANDIA BLASCO; www.gandiablasco.com

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania w przypadku publikacji. Wszystkie materiały objęte są prawem autorskim. Prawa autorskie do opracowania plastycznego magazynu należą wyłącznie do wydawcy. Przedruk w jakiejkolwiek formie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Dyrektora Wydawnictwa, jest zabroniony. Wszelkie przedstawione projekty podlegają ochronie prawa autorskiego i należą do osób wymienionych przy każdym z nich. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ma prawo odmówić ich publikacji bez podania przyczyny.


Profile for Koncept sp. z o.o.

Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów nr 7-8/2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded