__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr 3-4 (89)

marzec-kwiecień 2021

Wzorcowy

Loft Jana Sikory

Reprezentacyjne

schody

Cena: 10,90 zł (w tym 8% VAT) Index 219487 ISSN 1897–3108

Rynek sztuki rozgrzany do czerwoności


KO L E KC J A P Y T E K

INFERNO

WWW.CERAMICALIMONE.COM.PL


ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

2

„Należy wczytać się w to, co mówią mury. Uszanować je, nadać im właściwą rangę. Zrozumieć, że zasługują na to z racji historii i mimo niełatwej urody” – powiedział podczas naszej rozmowy Jan Sikora, twórca wzorcowego polskiego loftu, jaki można podziwiać na okładce i w XIX‑wiecznej Fabryce Pomp w Lesznie. Dzięki jego niesamowitej wrażliwości i konsekwencji, mamy szansę poczuć autentyczny, poprzemysłowy klimat starej kuźni, gdzie powstał luksusowy apartament. W tym numerze prezentujemy więcej realizacji, których autorzy zadbali o przywrócenie cennego dziedzictwa dla przyszłych po‑ koleń. Londyńska willa z epoki wiktoriańskiej, po gruntownym remoncie, nadal zachwyca wspaniałymi witrażami. Nowojorski apartament na Brooklynie pamięta czasy prezydenta Abrahama Lincolna. Dziś jest przytulnym azylem dopasowanym do potrzeb młodej pary. Mieszkanie w przedwojennej warszawskiej kamieni‑ cy odzyskało blask, dzięki staraniom Jacka Kolasińskiego, przed którym historia i renowacja nie mają tajemnic. Impregnacja starych murów, odtwarzanie dawnych tynków, re‑ konstrukcja zabytkowych parkietów i stolarki... Czy warto podej‑ mować taki wysiłek w czasach kultu łatwego piękna i nowości? Zapraszam do środka. Zostawiam Państwa z tym pytaniem oraz ze wspaniałymi projektantami, w niebanalnych, inspirujących wnę‑ trzach. Anna Lewczuk


NOWA GENERACJA 7000

PERFEKCJA ZDEFINIOWANA NA NOWO W W W. M I E L E . P L / G E N E R A C J A 7 0 0 0 #LifeBeyondOrdinary


54

55 www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 3-4/2021

w dużym formacie ŚRWO 3-4/2021

33

TęsknoTa za przeszłością

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 3-4/2021

32

www.swiatrezydencji.pl

projekt z rekomendacją ŚRWO 3-4/2021

projekT wnęTrz i koordynacja: arch. jan sikora, ewa siosTrzonek, sikora wnęTrza, www.sikorawneTrza.com projekT archiTekTury: mgr inż. arch. mariusz popiołek, archiTeka inwesTor: icc real esTaTe zdjęcia: Tom kurek rozmawiała: anna lewczuk

www.swiatrezydencji.pl

Wzorcowy loft Jana Sikory

Spis treści

Stara kuźnia, będąca częścią XIX‑wiecznej Fabryki Pomp w Lesznie, stała się unikatowym polskim loftem z prawdziwego zdarzenia! Podczas pracy nad tym osobistym projektem, architekt Jan Sikora uważnie wsłuchiwał się w bogatą historię zapisaną w zmęczonych murach. Dziś opowiada nam o pełnej uporu walce, w której gra toczyła się o wysoką stawkę.

Willa przy Bedwardine Road to prawdziwa perła londyńskiej architektury. Budynek z epoki wiktoriańskiej położony jest w zabytkowej części miasta. Jego piękno na nowo odkrył właściciel biura Robert Rhodes Architecture + Interiors. Wydobył je nie tylko z korzyścią dla inwestorów, ale też z troską o zachowanie bezcennego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

32

54

Z rekomendacją �������������������������������������� 12

GALERIE ŚWIATA

Tej wiosny poszukajmy wokół siebie małych szczęść

Muzeum Narodowe w Krakowie ������28

i czerpmy radość z drobnostek. Powodów do za‑

Skomplikowane dzieje i wspaniałą kolekcję Mu‑

chwytu jest tak wiele: otaczająca nas przyroda,

zeum Narodowego w Krakowie, przedstawioną

piękne wzornictwo, bliscy ludzie...

w pięknym albumie Wydawnictwa ARKADY, przy‑

Dobre pomysły ���������������������������������������� 18 Na tarasie coraz więcej słońca, zatem przybywa nam radości i kreatywności. Warto wykorzystać to,

konstrukcję wybrać i na które materiały postawić? O to pytamy eksperta przed którym ta dziedzina nie ma tajemnic.

W DUŻYM FORMACIE

bliża Czytelnikom Tadeusz Deptuła, pasjonat ksią‑

Tęsknota za przeszłością ����������������������54

żek, sztuki i podróży.

Willa przy Bedwardine Road to prawdziwa perła londyńskiej architektury. Budynek z epoki wikto‑

PROJEKT Z REKOMENDACJĄ

riańskiej położony jest w zabytkowej części miasta.

urządzając wnętrza. W tym sezonie stawiamy na na‑

Modelowy loft Jana Sikory ������������������32

turalne materiały!

To nie przypadek, że kiedy firma ICC Real Estate

Rhodes Architecture + Interiors. Wydobył je nie tyl‑

zdecydowała się zrewitalizować XIX‑wieczną Fa‑

ko z korzyścią dla inwestorów, ale też z troską o za‑

POROZMAWIAJMY O SZTUCE

Jego piękno na nowo odkrył właściciel biura Robert

6

brykę Pomp w Lesznie i zamienić poprzemysłowy

chowanie bezcennego dziedzictwa dla przyszłych

Rynek sztuki rozgrzany do czerwoności ����������������������������������������22

kompleks w przestrzeń przyjazną do życia, telefon

pokoleń.

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 3-4/2021

TeksT: julia Borowska projekT: roBerT rhodes, roBerT rhodes archiTecTure + inTeriors, www.roBerTrhodes.co.uk konsulTacja: helen harlow, painTBox colour and design, www.painTBox.co.uk zdjęcia: james BalsTon, www.jamesBalsTon.com

Padają kolejne rekordy aukcyjne, a na licytacjach

pomysł na modelowy polski loft w starej kuźni? Czy

transmitowanych on‑line pojawiają się tłumy. Także

warto iść na kompromis, gdy stawka jest tak duża?

Od Florydy po Alaskę ����������������������������68

galerie prywatne, czyli komercyjne, w których poza

Z Janem Sikorą – twórcą apartamentu – rozmawia

Styl urządzania kuchni amerykańskich jest inny niż

obcowaniem ze sztuką, często na najwyższym po‑

Anna Lewczuk.

reszty świata. Jak Ameryka długa i szeroka, każdy chce mieć wyspę, kamienne blaty i ogromną lo‑

ożywiony. Jak długo to potrwa? Zastanawia się nad

WZORNICTWO

tym Agnieszka Gniotek, właścicielka Galerii Xanadu.

Mierz wysoko ��������������������������������������������46

porozmawiajmy o sztuce

22 właścicielka Galerii Xanadu, www�galeriaxanadu�pl

Ważnym elementem w większości rezydencji są

dówkę. W cenie są meble z drewna i praktyczne rozwiązania. W piekarniku musi się zmieścić cały indyk na Święto Dziękczynienia.

reprezentacyjne schody. Kiedy je zamówić, jaką

46

PArtNer temAtu

wzornictwo

Czytelnia ����������������������������������������������������26

ARANŻACJE

FOT. TRĄBCZYŃSKI

68 aranżacje

ziomie, można też ją nabyć, panuje ruch więcej niż

zadzwonił w pracowni Sikora Wnętrza. Jak rodził się

Od 20 lat związana zawodowo ze sztuką, zaś od dekady z rynkiem sztuki� Jest historykiem i krytykiem sztuki, kuratorem wystaw, jurorem konkursów, a także wykładowcą w zakresie tematyki związanej z kolekcjonowaniem i rynkiem sztuki� Publikowała w takich mediach, jak: Art&Business, Puls Biznesu, Modern Art, Sztuka�pl, Private Banking, Cash Magazine�

Ewa Zawadzka, z cyklu Opowieści pejzażu 0320, 2020, technika własna, płótno, 70 x 70 cm

Co ważne, na rynku sztuki rosną nie tylko obroty, ale też inne parametry. Kwotowo obroty w stosunku do roku 2019 wzrosły o 85 milionów złotych. Dużo. Nigdy wcześniej aż takiego wzro‑ stu na polskim rynku sztuki nie było. To pokazuje, że jest on silny i zdecydowanie zwyżkujący. Kwestia ta jest istotna, bo po okresie

ŚRWO 3-4/2021

iekawe są też dwa inne pytania. Jak długo to potrwa? Co będzie później? Postaram się opisać zjawisko i odpo‑ wiedzieć na powyższe pytania. Kryzys ekonomiczny zwią‑ zany z pandemią jest nietypowy. Poza ewidentnymi czynnika‑ mi gospodarczymi, dochodzą też polityczne. W efekcie, to co się dzieje w  gospodarce to  wypadkowa ekonomii i  psychologii społecznej. Każda z tych dziedzin odciska silne piętno na ryn‑ ku sztuki. W 2020 r. obroty rynku sztuki wyniosły ponad 380 milionów złotych. To, w stosunku do obrotów rynków rozwinię‑ tych np. w USA, Niemczech, Francji czy Hiszpanii, ciągle mało. Jest to jednak o 29% więcej niż w roku poprzednim. Rynek sztuki w Polsce jest rynkiem małym i stale rosnącym. W poprzednich latach, a nawet dekadach, każdy rok pod względem obrotów był lepszy od poprzedniego. Jednak nie o tyle. Taki skok procentowy jest oczywiście wynikiem kryzysu na rynkach finansowych i sze‑ rzej pojętego globalnego kryzysu ekonomicznego.

46

68 www.swiatrezydencji.pl

C

ŚRWO 3-4/2021

www.swiatrezydencji.pl

22

Padają kolejne rekordy aukcyjne, a na licytacjach transmitowanych on‑line pojawiają się tłumy. Także galerie prywatne, czyli komercyjne, w których poza obcowaniem ze sztuką, często na najwyższym poziomie, można też ją nabyć, panuje ruch więcej niż ożywiony. Wyniki obrotów na rynku sztuki opublikowane za rok 2020 wielu z nas napawają zdumieniem. Nie powinny. Mechanizm inwestowania w dobra alternatywne w kryzysie nie zaskakuje. Jednak… przyczyn hossy na rynku sztuki jest więcej.

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 3-4/2021

Rynek sztuki

rozgrzany do czerwoności

Mierz wysoko... … i nie zapominaj, że o wymarzony dom trzeba zadbać już na etapie projektu. Ważnym elementem w większości rezydencji są reprezentacyjne schody. Kiedy je zamówić, jaką konstrukcję wybrać i na które materiały postawić? O to pytamy eksperta przed którym ta dziedzina nie ma tajemnic. anna lewczuk

młYneK dO OdpadKów Gdy zlewozmywak jest wyposażony w młynek do odpadków, brzydko pachnących śmieci w koszu jest mniej. To rozwiązanie docenia się zwłaszcza wtedy, gdy latem w Polsce jest tak ciepło jak w Kalifornii. Na zdjęciu: młynek Turbo Elite firmy Franke; do wyboru jest kilka modeli FOT. FRan Ke

od Florydy po alaskę Jak Ameryka długa i szeroka, każdy chce mieć wyspę, kamienne blaty i ogromną lodówkę. W cenie są meble z drewna i praktyczne rozwiązania. W piekarniku musi się zmieścić cały indyk na Święto Dziękczynienia. To styl nie tylko gwiazd z Hollywood. małgorzaTa nieTupska


piękna

TeksT: julia Borowska projekT wnęTrz: lofT kolasiński, jacek kolasiński, www.lofT‑kolasiński.pl zdjęcia: joel hauck, www.joelhauck.com

102

103

76

www.swiatrezydencji.pl

www.swiatrezydencji.pl

Schodami do nieba

Biel, przestrzeń, drewno. Do tego światowej klasy design, rodzinna kolekcja płócien i unikatowe meble własnego projektu. Jacek Kolasiński wie, jak tworzyć wnętrza emanujące ciepłem i spokojem. Zawsze jest w nich miejsce na dopisanie własnego biegu zdarzeń...

ŚRWO 3-4/2021

od projektu do realizacji 77

kolekcjoner

ŚRWO 3-4/2021

ŚRWO 3-4/2021

76

102

Z WIZYTĄ

Schodami do nieba �������������������������������� 76 Przytulny apartament na nowojorskim Brooklynie to azyl młodej pary. Historia kamienicy, w której się

produkty i pomysły aranżacyjne warto wypróbo‑

którzy tam przyjeżdżają, uważają siebie za żarliwych

wać u siebie?

wyznawców danej religii. Niektórzy odwiedzają miejsca święte w celach poznawczych, inni pragną

OD PROJEKTU DO REALIZACJI

spokojnego spaceru wśród relaksującej zieleni.

Biel, przestrzeń, drewno. Do tego światowej kla‑ sy design, rodzinna kolekcja płócien i unikatowe

Bliskowschodnie królestwo ��������������130

meble własnego projektu. Jacek Kolasiński wie, jak

Jordania staje się coraz bardziej popularnym kie‑

tworzyć wnętrza emanujące spokojem i ciepłem.

runkiem podróży. Wspaniałe, suche góry, antycz‑

ŚRWO 3-4/2021

Kolekcjoner piękna ������������������������������102

hama Lincolna. Dziś znów tętni życiem. Jej schody wiodą do nieba!

8

wnętrz? Poczuj się jak architekt i wykreuj je sam,

Witaj wiosno! ������������������������������������������114

przy pomocy internetowych narzędzi do projekto‑

Nic tak nie poprawia humoru, jak pewność, że to już

wania. Dzięki opcji wirtualnego spaceru, gotowy

wiosna. Co zmienić w ogrodzie? Warto zainwesto‑

www.swiatrezydencji.pl

znajduje, zaczęła się w czasach prezydenta Abra‑

projekt możesz „przymierzyć” jak nową sukienkę.

wać w nowe donice i więcej kwiatów. Sadzenie,

SPOSÓB NA...

Zaprojektuj dom marzeń ��������������������88 Planujesz przeprowadzkę lub zmianę wystroju

ne miasta, orientalny Amman, miejsca biblijne,

MODNE ROZWIĄZANIA

a przede wszystkim dobrze zorganizowane rezer‑ waty przyrody, przyciągają spragnionych wrażeń turystów.

Nowości ��������������������������������������������������� 140

cięcie, koszenie są jak fitness na świeżym powietrzu.

11 pomysłów

Królewski poziom higieny ������������������94

OGRODY ŚWIATA

Nasze łazienki coraz częściej przypominają luksuso‑

Ogrody pielgrzymów ��������������������������124

we salony przeznaczone do relaksu i kąpieli. Dzięki

Klasztory, sanktuaria i miejsca święte kojarzą się

temu zyskują też nietuzinkowe wyposażenie. Które

z modlitwą i głęboką wiarą. Jednak nie wszyscy,

Zaprojektuj dom marzeń

94

11 poysłów na..

88 sposób na..

NOTATKI Z PODRÓŻY

królewski poziom higieny

114

modne rozwiązania

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 3-4/2021

TeksT: małgorzaTa nieTupska projekT wnęTrz: Barker associaTes archiTecTure office (alexandra Barker – dyrekTor), www.BaaosTudio.com dekoracja wnęTrz: jae joo designs wykonawca: alTek consTrucTion inżynier konsTrukcji: zaki alBanna zdjęcia: francis dzikowski/oTTo

www.swiatrezydencji.pl

z wizytą

Przytulny apartament na nowojorskim Brooklynie to azyl młodej pary. Historia kamienicy, w której się znajduje, zaczęła się w czasach prezydenta Abrahama Lincolna. Dziś znów tętni życiem. Jej schody wiodą do nieba!

4 KROKI...

witaj wiosno! Nic tak nie poprawia humoru, jak pewność, że to już wiosna. Co zmienić w ogrodzie? Warto zainwestować w nowe donice i więcej kwiatów. Sadzenie, cięcie, koszenie są jak fitness na świeżym powietrzu. małgorzaTa nieTupska

... tyle wystarczy, by wykreować idealną bramę lub drzwi. Z konfiguratorem firmy Hörmann szybko i sprawnie zapoznasz się z ofertą wzorów oraz wersji wykonania wymarzonego produktu. Kilka kliknięć myszką i ustalamy szczegóły: powierzchnię, kolor, wielkość drzwi lub bramy. Krok 1: Wybierz produkt. Krok 2: Skonfiguruj go zgodnie z życzeniem. Krok 3: Pobierz PDF z produktem. Krok 4: Udaj się z przygotowaną konfiguracją do najbliższego partnera firmy Hörmann, by uzyskać indywidualną ofertę.

ŚRWO 3-4/2021

114

Planujesz przeprowadzkę lub zmianę wystroju wnętrz? Poczuj się jak architekt i wykreuj je sam, przy pomocy bezpłatnych, internetowych narzędzi do projektowania. Dzięki opcji wirtualnego spaceru, gotowy projekt możesz „przymierzyć” jak nową sukienkę: sprawdzić wysokość stołu, zajrzeć do szafy, przetestować łóżko. Wirtualna rzeczywistość jeszcze nigdy nie była tak blisko! julia Borowska

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 3-4/2021

94 www.swiatrezydencji.pl

88 www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 3-4/2021

HORman n.pl/pRYwaTn I‑InweSTORZY/KOn FIguRaTOR/

1

SZaFa paROwa Wieczorowa kreacja lub biznesowy kostium gotowe do założenia na zaraz? Takie możliwości dają szafy parowe. Odświeżają ubrania, eliminują nieprzyjemne zapachy, likwidują zagniecenia. Uprawiasz sport? Szafa odświeży obuwie po treningu. Dbasz o zdrowie? Urządzenie zdezynfekuje ubrania. Zadba też o najdelikatniejsze tkaniny: kaszmirową bieliznę, jedwabne pończochy. Szafy parowe są niezwykle proste w obsłudze. Wystarczy uzupełnić pojemnik z wodą, włożyć odzież i wybrać program. Na zdjęciu: szafa parowa Samsung AirDresser, eliminująca do 99,9% wirusów i bakterii z ubrań. Polecana przez Kasię Sokołowską – reżyserkę pokazów mody. FOT. SamSung

muRawa jaK maRZenIe Lekka, cicha i zwrotna to atuty nowych kosiarek akumulatorowych marki Kärcher. Koszenie trawnika jest przyjemnością. FOT. KäRCH eR


www.chapelparket.pl Facebook/ChapelParketPolska chapel_parket_polska

CHAPEL PARKET podłogi z własną historią

Apartament z jodełką Chapel Parket w kolorze Bruce. Projekt: Aleksandra Balcerak, Pracownia Aldesign, www.aldesign.com.pl

Kolory dębowych desek, klepek i kasetonów marki Chapel Parket są wyjątkowo trwałe, gdyż drewno jest barwione w masie, poprzez manipulację czynnikami chemicznymi. Podłogi są zabezpieczone olejem woskowym z dodatkiem związków krzemu. Dzięki temu mają podwyższoną odporność na uszkodzenia związane z ich codziennym użytkowaniem. Montuje się je we wnętrzach różnego typu, także publicznych, również na ogrzewaniu podłogowym.


Dom blisko natury

panoramiczne okna i ogrody zimowe

ŚRWO 3-4/2021

Sytuacja związana z pandemią zmusiła nas do przeorganizowania domowej przestrzeni. Posiadanie werandy czy własnego ogródka stało się marzeniem, a nawet celem wielu z nas. Stąd też obserwowana w ostatnim czasie coraz większa migracja mieszkańców miast na obrzeża, ucieczka z osiedli mieszkaniowych i równolegle duży rozwój budownictwa jednorodzinnego.

rzy budowie własnego domu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego funkcjo‑ nalność i bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również finalna estetyka projektu archi‑ tektonicznego. Bardzo modne panoramiczne przeszklenia, ogrody zimowe czy pergole do‑ dają projektom lekkości, a mieszkańcy zyskują wygodę i bliskość natury. Z tego powodu wielu inwestorów decyduje się na aluminiową stolarkę otworową, dzięki której może zrealizować swoje wymarzone projekty. Firma Aliplast posiada szereg funkcjonalnych i ergonomicznych rozwiązań konstrukcyjnych

dedykowanych domom jednorodzinnym. Za‑ pewniają one nie tylko efekt otwartej przestrze‑ ni, ale jednocześnie gwarantują odpowiednie parametry izolacyjności termicznej. Szerokie, otwarte przejścia między strefą domu i ogrodu można wykreować dzięki konstrukcjom prze‑ suwnym i  podnoszono‑przesuwnym (w  ofer‑ cie firmy Aliplast: grupa systemów Ultraglide, Moden Slide, Visoglide Plus), a także harmo‑ nijkowym (Panorama). Dzięki funkcjonalności (rozwiązania z  niskim progiem, rozwiązania narożne) umożliwiają one wykonanie komfor‑ towej zabudowy, efektywnie wykorzystującej przestrzeń – zarówno tę domową, jak i outdo‑ orową. Wielkoformatowe okna urozmaicają litą płaszczyznę ścian, dodają murom lekkości oraz wpuszczają do środka naturalne światło, które optycznie powiększa wnętrze, przy okazji przy‑ czyniając się do oszczędności energii. Doskonałą propozycją projektową jest ogród zimowy. To połączenie nowoczesnego designu i  innowacyjnych technologii. Ogrody zimowe zwiększają powierzchnię użytkową budynku o kilkanaście dodatkowych metrów kwadrato‑ wych, zacierając wyraźną granicę między wnę‑ trzem a otoczeniem. Oferta Aliplast to systemy zadaszeń ogrodów zimowych o prostych (Aliver 2000+ zadaszenia jedno i dwuspadowe) i rozbu‑ dowanych kształtach (Victorian Plus), również dedykowanych ogrodom zimowym o charakte‑

11

rze wiktoriańskim. Istnieje możliwość instalacji elementów ornamentowych (ozdobne grzebie‑ nie, ściągi konstrukcyjne, obudowy rur spusto‑ wych), które nadadzą ogrodowi indywidualny charakter. Własny dom? Tak! Na pewno bezpieczny, na pewno funkcjonalny. Słoneczny, przestron‑ ny, również energooszczędny. Nowoczesny i oryginalny, dzięki rozwiązaniom konstrukcyj‑ nym, jakie oferuje stolarka aluminiowa.

www. aliplast.pl

www.swiatrezydencji.pl

P


Zebrała: Julia Borowska

z rekomendacją

Na szczęście! Wiosna skłania nas do tego, by spojrzeć na rzeczywistość weselszym okiem. Poczucie szczęścia zaczyna się od czerpania radości z drobnostek! Jeszcze większą przyjemność sprawia pomaganie. Wiedzą o tym twórcy wizjonerskich projektów, które służą ochronie środowiska naturalnego oraz dbają o otaczające nas rośliny i zwierzęta.

W białej sukni...

ŚRWO 3-4/2021

Atelier Emé oferuje to, o czym marzy każda kobieta – szyte na miarę suknie ślubne. Tym razem marka zaprezentowała je na sesji fotograficznej w Saline Della Laguna – bajecznym mieście w zachodniej Sycylii. uuatelier‑eme.com

www.swiatrezydencji.pl

12 W kropki

Ceramiczna ozdoba w kształcie biedronki od Micucci Interiors. Sprawdzi się np. jako przycisk do papieru. uumicucci.co.uk

W pogoni za marzenami

Kolekcje Atelier Swarovski Home łączą dziedzictwo firmy z wizjami najwybitniejszych projektantów na świecie i przekonują, że warto podążać za marzeniami. Przypominającą klejnot tacę z podstawą z marmuru stworzył Tomás Alonso, a kandelabr na świece – Peter Pilotto. Są też pojemniki od Patricii Urquioli. uu swarovski.com

Z myślą o owadach

We współpracy z inżynierami i biologami Matilde Boelhouwer stworzyła projekt Insectology: Food for Buzz. W środkach drukowanych metodą 3D, wycinanych laserowo kwiatów z poliestru umieszczono... pokarm dla owadów. Kwiaty można postawić wszędzie: w domu, biurze, ogródku. Dzięki niemu pszczołom czy motylom będzie łatwiej przetrwać w miejskiej dżungli. uumatildeboelhouwer.com


z rekomendacją

Śladami

korozji Dla chemików rdza to warstwa utlenionego żelaza. Z punktu widzenia mody jest intrygującą fakturą, w której rudości i brązy przeplatają się z szarościami. We wnętrzach ślady korozji można znaleźć na meblach, ścianach, podłogach, a nawet drzwiach. Na tarasie wypada mieć taki kominek. Oczywiście nie zawsze rdza jest prawdziwa. Częściej to wzór do złudzenia naśladujący oryginał. W każdej wersji stal kortenowska intryguje. Znakomicie nadaje się na oryginalne tło pozostałego wyposażenia.

AWIDOOR CORTEN

Ceramiczna okładzina drzwi wejściowych od Awilux do złudzenia naśladuje skorodowaną stal. Do wyboru wiele wzorów, z przeszkleniami i bez nich. uuawilux.pl

Foil Corten

Gres porcelanowy z Refin Ceramiche trzeba dotknąć, aby się przekonać, że to nie skorodowana stal. uurefin.it

Zebrała: Małgorzata Nietupska

ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

14

Ferro Cortenstahl

Co pasuje do wyspy i ściany nad blatem w kolorze kortenowskiej stali? Nolte Küchen proponuje czarne fronty Flair z krawędziami np. w odcieniu mosiądzu. uunolte‑kuechen.pl

Quaruba

Kominek tarasowy z zardzewiałej stali firmy RB73 może mieć kółka. Przesuniesz, gdzie chcesz! Szyby osłaniają palenisko przed wiatrem. Cena: od ok. 5.500 zł uurb73.nl


Zieleń

pięknie ozdobiona WALLY

EILEEN PURE CONE

BE-UP balkonowe

Mata ścienna Schefflera

Rośliny, donice, meble designerskie

PATT prążkowana

www.sklep.hydroponika.pl PATT na nóżkach

Studio Hydroponiki Kraków, ul. Siewna 30 tel. 12 420 12 90 tel. kom. 728 844 000


Drewno, wełna, skóra to materiały znane i wykorzystywane od wieków. Ich ponadczasowe piękno tkwi w naturalnej szlachetności, ale też lekkości, z jaką poddają się obróbce ludzkich rąk. Dzięki plastyczności tych surowców, powstające z nich produkty pasują do wnętrz zaaranżowanych w każdym stylu. Odnajdują się w przestrzeniach historycznych, ale i na wskroś współczesnych. Zachwycają klasycznym lub nowoczesnym wzornictwem, stonowaną lub wyrazistą kolorystyką. Niezależnie od czasu i szerokości geograficznej w których powstały.

Chapel Parket Channel

Oko i Ucho

Marka Splot proponuje ręcznie tkane kilimy, które łączą współczesne wzornictwo z wielowiekową tradycją wytwarzania tkanin dekoracyjnych. Kilimy Oko i Ucho wykonano z naturalnej wełny CATILINA CHAIR w soczystych kolorach. Unikatowe krzesło z oferty B&B Italia uusplotkilim.com to owoc współpracy ekskluzywnych, historycznych włoskich marek Serapian i Azucena. Zdobi je ręcznie wykonana ELISHIA skórzana poduszka z efektowną plecionką Konstrukcję oryginalnego w formie w żywych odcieniach fuksji i błękitu. fotela z kolekcji Monnarita wykonano uubebitalia.it z drewna teakowego pochodzącego z samego serca tropikalnych rejonów Indonezji. Lekkości dodaje mu rattanowa plecionka. Wszystkie meble i dodatki oferowane przez markę powstają ręcznie przy użyciu naturalnych materiałów. uumonnarita.com

Dębowe klepki Chapel Parket w kolorze Channel to wybór ponadczasowy. Mają heblowaną powierzchnię, a ich uzyskiwany w masie kolor cechuje się niezwykłą trwałością. Można je układać na kilka sposobów, w tym klasycznie bądź w jodełkę. Parkiety są zabezpieczone olejem woskowym wzbogaconym o związki krzemu. Preparat podnosi odporność drewna na uszkodzenia i ułatwia bieżącą pielęgnację. uuchapelparket.pl

zebrała: Anna Lewczuk

z rekomendacją ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

16

Design... naturalnie!


ogród Zebrała: Małgorzata Nietupska

dobre pomysły

Jadalnia outdoor

Zestaw jadalniany Mohito z Haste Garden jest w sam raz na taras, patio lub do ogrodu. W kolekcji są m.in. fotel, 3‑osobowa ławka oraz stoły w dwóch wymiarach (200x100 cm oraz 80x80 cm). W zależności od potrzeb można stworzyć jadalnię dla większej lub mniejszej liczby osób. Meble wykonane są z materiałów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne, jak aluminium malowane proszkowo i drewno robinii. Ceny: 2.632 zł/stół duży, 1.316 zł/stół mały, 1.789 zł/ławka, 789 zł/fotel

ŚRWO 3-4/2021

hastegarden.pl

www.swiatrezydencji.pl

18

Bo to jest wiosna!

Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca. W polskim klimacie tego dnia zwykle bywa chłodno. Jednak ta data przypomina, że czas odświeżyć taras, patio, balkon. Nowe meble? Świetny pomysł! Gdy tylko nastaną cieplejsze dni, będzie można spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Nie zapomnijcie też o kwiatach. Warto je mieć w donicach oraz na poduszkach typu outdoor. Przyda się także niezawodny sprzęt do podlewania. Komfortowe podlewanie

Najnowsze bębny z wężami firmy Fiskars wyglądają jak eleganckie walizeczki. W zestawie jest wszystko, co potrzebne do podlewania, także na tarasie. Modele S oraz XL otrzymały prestiżową nagrodę Red Dot. Cena: od ok. 290 zł

fiskars.pl

Malowane kwiaty

Usiądź wygodniej! Zewnętrzna poduszka z wypełnieniem Painted Flower z WestwingNow. Cena: 89,90 zł

westwingnow.pl

Pastelowe kolory

Donice Etria Euro3plast nadają się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Na tarasie mogą stać nawet zimą. Dzięki podwójnym ściankom, korzenie roślin są lepiej chronione przed nagrzewaniem i mrozem. Cena: od 126 zł (różne wielkości i kolory)

hydroponika.pl


SALON

W eleganckiej odsłonie

Płyty Frez z Elkamino Dom wyglądają jak wyszukana sztukateria. Ozdobione efektownym frezowaniem, dodają wnętrzu klasy. Każda ma wyrazistą fakturę, a powstałe wskutek wiązania betonu wżery, pory i przebarwienia tworzą na ich powierzchni niepowtarzalny wzór. Dostępne w 4 odcieniach szarości i różnych rozmiarach płyty można łączyć w dowolne kompozycje. Ceny: 39‑87 zł/szt.

zebrała: Julia Borowska

dobre pomysły

elkaminodom.pl

Ramki oświetleniowe

Eksperci Kontakt‑Simon stworzyli z betonu ramki oświetleniowe. W serii Simon 54 Nature jest 6 wzorów o intrygujących nazwach, tj. Mokra robota, Szorstka przyjaźń, Funda mente. Ramki występują w kilku krotnościach.

ŚRWO 3-4/2021

kontakt‑simon.com.pl

www.swiatrezydencji.pl

20

Oblicza betonu

Odkąd wszedł na salony, zyskuje coraz więcej zwolenników. Jego fenomen tkwi w niedoskonałości: betonowe płyty, meble oraz dodatki mają najczęściej chropowatą fakturę, z widocznymi porami i przebarwieniami. Dzięki temu są unikatowe i idealnie wpisują się w trend na wnętrza nadszarpnięte zębem czasu. Beton świetnie komponuje się z cegłą, szkłem, metalem lub – w cieplejszym wydaniu – z drewnem. Nie brudzi się ani nie blaknie. Jest plastyczny i uniwersalny: może zdobić blat stołu, fronty mebli, obudowę kominka, a nawet... doniczkę lub włącznik oświetleniowy. Chcesz zaskoczyć gości? Ilość wzorów i kolorów jest nieograniczona.

Beton i szkło

Lampa Leimu marki Iittala z oferty Fabryki Form wykonana jest ze szkła i betonu. Emituje ciepłe, pomarańczowe światło. Klosz jest ręcznie dmuchany. Cena: 2.940 zł

fabrykaform.pl

W ciepłym wydaniu

Aria – nowa kolekcja z oferty Meble Matkowski – to niezwykła fuzja ciepłego w odbiorze drewna z przydymionym szkłem i strukturą surowego kamienia, przypominającego beton. Efekt potęguje podświetlenie, którego barwa przywodzi na myśl żywy ogień. Meble dostępne są w wybarwieniu dąb natura lub dąb bielony. Kolory spieku kwarcowego: antracyt, jasny szary. Cena komody: 5.990 zł

matkowski.pl


INSPIRUJĄCY PORTAL O WNĘTRZACH

Z nami wykreujesz komfortową przestrzeń


porozmawiajmy o sztuce

właścicielka Galerii Xanadu, www.galeriaxanadu.pl

Od 20 lat związana zawodowo ze sztuką, zaś od dekady z rynkiem sztuki. Jest historykiem i krytykiem sztuki, kuratorem wystaw, jurorem konkursów, a także wykładowcą w zakresie tematyki związanej z kolekcjonowaniem i rynkiem sztuki. Publikowała w takich mediach, jak: Art&Business, Puls Biznesu, Modern Art, Sztuka.pl, Private Banking, Cash Magazine.

ŚRWO 3-4/2021

Rynek sztuki

www.swiatrezydencji.pl

22

rozgrzany do czerwoności Padają kolejne rekordy aukcyjne, a na licytacjach transmitowanych on‑line pojawiają się tłumy. Także galerie prywatne, czyli komercyjne, w których poza obcowaniem ze sztuką, często na najwyższym poziomie, można też ją nabyć, panuje ruch więcej niż ożywiony. Wyniki obrotów na rynku sztuki opublikowane za rok 2020 wielu z nas napawają zdumieniem. Nie powinny. Mechanizm inwestowania w dobra alternatywne w kryzysie nie zaskakuje. Jednak… przyczyn hossy na rynku sztuki jest więcej.

C

iekawe są też dwa inne pytania. Jak długo to potrwa? Co będzie później? Postaram się opisać zjawisko i odpo‑ wiedzieć na powyższe pytania. Kryzys ekonomiczny zwią‑ zany z pandemią jest nietypowy. Poza ewidentnymi czynnika‑ mi gospodarczymi, dochodzą też polityczne. W efekcie, to co się dzieje w  gospodarce to  wypadkowa ekonomii i  psychologii społecznej. Każda z tych dziedzin odciska silne piętno na ryn‑ ku sztuki. W 2020 r. obroty rynku sztuki wyniosły ponad 380 milionów złotych. To, w stosunku do obrotów rynków rozwinię‑ tych np. w USA, Niemczech, Francji czy Hiszpanii, ciągle mało. Jest to jednak o 29% więcej niż w roku poprzednim. Rynek sztuki w Polsce jest rynkiem małym i stale rosnącym. W poprzednich latach, a nawet dekadach, każdy rok pod względem obrotów był lepszy od poprzedniego. Jednak nie o tyle. Taki skok procentowy jest oczywiście wynikiem kryzysu na rynkach finansowych i sze‑ rzej pojętego globalnego kryzysu ekonomicznego.

Ewa Zawadzka, z cyklu Opowieści pejzażu 0320, 2020, technika własna, płótno, 70 x 70 cm

Co ważne, na rynku sztuki rosną nie tylko obroty, ale też inne parametry. Kwotowo obroty w stosunku do roku 2019 wzrosły o 85 milionów złotych. Dużo. Nigdy wcześniej aż takiego wzro‑ stu na polskim rynku sztuki nie było. To pokazuje, że jest on silny i zdecydowanie zwyżkujący. Kwestia ta jest istotna, bo po okresie


rekordów przyjdą lata może nie tyle chude, co zdecydowanie szczuplejsze. Mocny rynek przetrwa, co daje gwarancję dla obec‑ nie kupujących dzieła sztuki. W 2020 r. przeprowadzono aż 467 aukcji, na których zawarto rekordową liczbę 21.942 transakcji. W tej liczbie aż 97 licytacji odbyło się w zakresie młodej sztuki, z  pracami licytowanymi w niskich cenach wywoławczych, zaczynających się na poziomie 1.000–1.500 zł. To oznacza, że na rynku sztuki pojawiło się wie‑ lu nowych klientów. Część z nich zrobiła zakupy incydentalnie, większość jednak na tym rynku zostanie na długo. Kupowanie dzieł sztuki jest wciągające. Dla inwestorów – z racji na zyski, dla kolekcjonerów – jako rozwijanie pasji i pogłębianie swojej wie‑ dzy, ale też jako narzędzie marketingu w przypadku budowy kolekcji firmowej, a dla osób, które urządzają swoją przestrzeń domową czy biurową jest to zmiana jakości otoczenia, o której się nie zapomina.

Andrzej Folfas, Kocham Cię, a…, 2006, olej, płótno, 100 x 81 cm

Wielomilionowe rekordy w 2020 roku padały w zasadzie od po‑ czątku pandemii. Już w marcu w Polswiss Art praca Jacka Mal‑ czewskiego sprzedana zastała za 3 068 000 zł (z opłatą aukcyjną). Najdrożej sprzedana praca ubiegłego roku to „M 22” Wojciecha Fangora. Rekord padł w Desie Unicum w grudniu za 7 316 000 zł (z opłatą aukcyjną). Rekordowe obroty aukcyjne oczywiście zano‑ towano też w końcu roku. Jak zawsze w tym czasie odbyły się au‑ kcje o najwyższych rocznych osiągach: 8 grudnia w Polswiss Art – 24 359 920 zł i w Desie Unicum 10 grudnia – 22 894 360 zł. Tak też układa się czołówka polskich domów aukcyjnych. Na pierwszym

ŚRWO 3-4/2021

23 www.swiatrezydencji.pl

Agata Czeremuszkin‑Chrut, Otoczaki 30, 2020, olej, płótno, 100 x 150 cm


Wróćmy jednak do pytań, które postawiłam na początku tego felietonu, a które nurtują pewnie wielu czytelników. Skąd takie ożywienie na rynku sztuki, ile ono potrwa i czym się ten bieg po rekordy skończy. Przyczyny hossy na rynkach dóbr alterna‑ tywnych są przede wszystkim natury ekonomicznej. Inwestycje alternatywne nie są powiązane z rynkiem inwestycji finansowych. Inwestorzy „uciekają” z pieniędzmi z obszaru finansów w cza‑ sie niepewnym. Drastycznie spadły stopy procentowe, więc lo‑ katy bankowe nie mają już sensu. Podobnie dochód z innych instrumentów finansowych. Giełda jest niepewna, a  w  Polsce także mała, więc jej koniunktury są trudne do przewidzenia. Nieruchomości, mimo kryzysu drożeją, co zresztą jest normal‑

ŚRWO 3-4/2021

porozmawiajmy o sztuce

miejscu z 53% udziału w rynku Desa Unicum, na kolejnym miej‑ scu Polswiss Art – 18,3%, a na trzecim Agra‑Art z 9,3% udziału. Czy to najlepsze domy aukcyjne? Można tak powiedzieć, bo takie wyniki aukcyjne biorą się ze sprzedaży najlepszych obiektów bę‑ dących w obrocie. To znaczy, że sprzedający zaufali właśnie tym firmom. Oznacza to też, że sprzedaże tam są wysokie kwotowo, więc na okazyjne zakupy raczej nie ma co liczyć. Licytacja licytacji nie równa i u liderów rynku często jest drożej niż gdzie indziej.

Iza Staręga, z cyklu Kobiety w chustach, mężczyźni w hełmach, 2020, technika własna, płótno, 100 x 70 cm

www.swiatrezydencji.pl

24

ne, natomiast nie przynoszą natychmiastowych zysków z najmu, co normalne już nie jest. To podstawowe przyczyny, dla których inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na rynku sztuki. Do tego dochodzą jeszcze liczne aspekty związane z zasadami życia bieżącego. Prawie w ogóle nie wydajemy na podróże, nie wydajemy też na stroje i restauracje. Rozsądniej kupujemy dobra luksusowe ulegające zużyciu, takie jak samochody czy markowa odzież. Chętniej wydajemy na biżuterię, zegarki czy właśnie sztu‑ kę. Poza tym złotówka straciła na wartości w stosunku do euro i dolara. Polska sztuka ma wysoką jakość, a na tle sztuki światowej jest tania, pojawili się więc kupujący z zagranicy. Kolejne powody są już natury bardziej psychologicznej. Nasze mieszkania przestały być już tylko norkami do spania. Spędzamy w nich dużo czasu i zaczynamy rozumieć, że wygląd przestrze‑ ni wpływa na nasze samopoczucie, koncentrację czy optymizm. Zaczynamy lepiej urządzać wnętrza, a tym samym kupować też sztukę. No i ostania kwestia – zwyczajnie się nudzimy, a emocje związane z licytacją aukcyjną rozpraszają tę nudę skutecznie.

Magdalena Cybulska, bez tytułu, 2010, akryl, kolaż, płótno, 120 x 70 cm

Ile potrwa jeszcze ta koniunktura na rynku sztuki? Mogą ją po‑ wstrzymać dwa fakty. Po pierwsze: drastyczne zubożenie społe‑ czeństwa, połączone z ogólną atmosferą przygnębienia. To mu‑ siałyby być kryzys bardzo głęboki. W kryzysie zawsze następuje dodatkowe rozwarstwienie społeczeństwa. Bogaci bogacą się


jeszcze bardziej, a biedni popadają w straszną biedę. Czy nam to grozi? Być może. Tu wiele leży w sferze polityki. Polak potrafi i wiele firm zwinnie przystosowało się do nowych warunków. Liczne branże nie pod‑ niosą się jednak przez dekadę, a szybkość wychodzenia z kryzy‑ su zależy przede wszystkim nie od rozprzestrzeniania się wiru‑ sa i zaszczepienia populacji, a od decyzji „na górze”. Jeśli więc przydarzy nam się kryzys na poziomie kompletnej zapaści eko‑ nomicznej, to rynek sztuki też stanie. Oby nie. Drugi powód po‑ wstrzymania hossy na rynku sztuki jest przeciwny. Zaczniemy po‑ woli, ale jednak wychodzić z kryzysu i będziemy zapewne znowu inwestować w firmy i „przejadać” kapitały na konsumpcję bieżą‑ cą. Hossa na rynku sztuki nie może trwać wiecznie. Porównując bieżącą sytuację do kryzysu lat 2008–2011 możemy przyjąć, że potrwa jeszcze na pewno rok, a może nawet dwa lata. Oby zakoń‑ czenie tej świetnej koniunktury miało związek z wychodzeniem z ogólnego kryzysu.

załamanie koniunktury, a rynek sztuki takich załamań nie notu‑ je. Natomiast faktem jest, że po okresie hossy nastąpi kilka lat, zapewne dwa do trzech, kiedy odnotujemy spowolnienie. Nie na‑ stąpi spadek cen. Co najwyżej korekta o jakieś 10–15% w segmen‑ tach tej sztuki, której popularność jest wynikiem mody i sprawne‑ go marketingu, a nie prawdziwych wartości. Ci, którzy inwestują w „pewniaki” nie stracą ani złotówki. Natomiast będzie znacznie trudniej wyjść z inwestycji. Po prostu będzie to trwało dłużej. Nie miesiąc, a kilka miesięcy, może nawet rok. Mądra inwestycja na rynku sztuki to taka z horyzontem czasowym powyżej 5 lat, a najlepiej jeszcze dłużej. Inwestorzy kupujący dzieła według takiej koncepcji nie stracą na pewno. Nie stracą też ci, którzy obecnie nabywają sztukę do wnętrz, bo przyświeca im inny cel. Ostrożnie powinni dokonywać transakcji kolekcjonerzy, tak aby nie przepłacać, nie dać się ponieść emocjom. Dla nich natomiast jest to też świetny okres, bo na rynku pojawiają się dzieła od lat niewidziane, które można nabyć włączając do kolekcji. Słowem, dzieła sztuki warto kupować zawsze, a w kryzysie szczególnie.

Nasuwa się pytanie, co potem. Na czym będzie polegać bessa rynku sztuki. Otóż nie ma takiego pojęcia. Bessa to gwałtowne

ŚRWO 3-4/2021

Marta Paulat, 3D, 2004, akryl, płótno, 120 x 100 cm

www.swiatrezydencji.pl

25


czytelnia

ÛÛPamiętniki młodej dziewczyny

Ostatni tom młodzieńczych dzienników i zapisków autobiograficznych Agnieszki Osieckiej to świadectwo pokolenia ogołoconego przez okupację i stalinizm z dziecięcej beztroski. Wy‑ powiedź dziewczyny, która straciwszy najlepsze lata na zebraniach ZMP‑owskich, bardzo nie chciała, a w końcu też nie umiała dorosnąć. Wszyscy chcemy być wiecznymi chłopcami, wiecz‑ nymi dziewczynami. „Niedojrzały naród”. A czy nas kto traktuje jak dorosłych? – w zapiskach autobiograficznych z lat 1956–1958 i z 1970 roku Agnieszka Osiecka dokonuje bezlitosnej autoanalizy i psychoanalizy własnego pokolenia. Rozlicza się ze światem, stawia sobie nie‑ wygodne pytania, nie unika gorzkich diagnoz, wreszcie też – pisze testament. I nie są to gesty jednokrotne, tylko typowe dla niej sposoby rozładowywania napięcia i radzenia sobie z bólem i smutkiem. Lata 1957 i 1970 to dla autorki „Okularników” czasy szczególnie trudne – szósty tom dzienników i zapisków zbiera życiowe doświadczenie Agnieszki Osieckiej w opowieść za‑ skakującą: pełną nieoczekiwanych kontrapunktów i jeszcze bardziej niespodziewanych puent. Współbohaterami młodzieńczych dzienników są piekielnie utalentowani ludzie zatracający się jednakowoż w niemiłości. Przez karty przewijają się Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Witold Dąbrowski, Andrzej Jarecki, Jerzy Markuszewski, Marek Hłasko, Jerzy Giedroyć i wiele innych postaci – wtedy w czasie rozkwitu swej działalności.

ŚRWO 3-4/2021

Cena: 55 zł Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1956–1958, Prószyński i S‑ka

www.swiatrezydencji.pl

26 ÝÝŻycie w Tybecie

Dawniej ludzie i natura żyli razem niczym ro‑ dzina w harmonii. Wydawać by się mogło, że to epoka, która bezpowrotnie minęła. Spójrz‑ cie jednak na ogrody Mary Reynolds, znanej irlandzkiej projektantki zieleni, a zobaczycie przesycone magią, pulsujące dobroczynną energią miejsca przebudzenia oraz głębokiej przemiany. Potraktowana z szacunkiem ziemia odzyskuje pierwotną witalność i odwdzięcza się hojnie swoim opiekunom, obdarzając ich poczuciem bezpieczeństwa. Mary odnalazła inspirację w leśnych zakątkach rodzimej Ir‑ landii. Fachową wiedzę ogrodniczą połączyła z intuicją, dawne rytuały i mądrość przodków z ekologicznymi rozwiązaniami. Ogrodowe przebudzenie to inspirujący poradnik po ogro‑ dowym designie, który daje nadzieję na lepszą przyszłość. Zjednoczeni z przyrodą odkryje‑ my, kim naprawdę jesteśmy. Znów osiągniemy upragniony dobrostan.

,,Cieszę się, że książka, w której opowiedziałem hi‑ storię swego życia, ukazuje się w Polsce. Do opi‑ sania lat spędzonych w Tybecie i na wygnaniu, po zajęciu naszej ojczyzny przez komunistyczne Chiny, skłoniło mnie rosnące zainteresowanie in‑ stytucją dalajlamy i pokojową walką Tybetańczy‑ ków o wolność. Ostatnie sześćdziesiąt lat to jeden z najtragiczniejszych i najtrudniejszych okresów w historii Tybetu. Odebrano nam znacznie więcej niż wolność, brutalnie atakując i bezustannie pod‑ kopując naszą tożsamość oraz dziedzictwo kultu‑ ry pokoju i współczucia. W tej książce próbowałem opowiedzieć, co przeszedł mój naród, odpierając ataki komunistycznych Chin na wszystko, co ty‑ betańskie, i w jaki sposób staraliśmy się zachować skarby dziedzictwa naszej kultury na wychodź‑ stwie. Zasady niestosowania przemocy i współczu‑ cia, na których zbudowana była nasza cywilizacja, mają ogromny potencjał i mogą dobrze służyć sprawie pokoju i harmonii na całym świecie. Mam więc nadzieję, że ten przekład pomoże polskiemu Czytelnikowi w lepszym zrozumieniu nie tylko tra‑ gedii Tybetu, ale także znaczenia niestosowania przemocy oraz pokojowej walki o wolność i god‑ ność” – czytamy we fragmencie wstępu do polskie‑ go wydania.

Cena: 59,90 zł Mary Reynolds, Ogrodowe przebudzenie. W trosce o Ziemię i nas samych, Wydawnictwo Literackie

Cena: 59 zł Dalajlama, Wolność na wygnaniu, Autobiografia, Państwowy Instytut Wydawniczy

ÝÝZjednoczeni z przyrodą

ÝÝPodróż po sztuce i ze sztuką

To pierwszy album tak wnikliwie przybliżający najciekawsze dzieła sztuki z kolekcji Metropoli‑ tan Museum of Art w Nowym Jorku. Ponad 1000 kolorowych, świetnych jakościowo reprodukcji oraz 500 detali arcydzieł stworzonych na prze‑ strzeni 5000 lat przez przedstawicieli kultur z całego globu pokazano chronologicznie, od za‑ rania cywilizacji po współczesność. Dzieła te za‑ bierają w podróż po malarstwie od starożytnego Egiptu i klasycznego antyku oraz drogocennych bizantyjskich i średniowiecznych ołtarzy po ob‑ razy z Azji, subkontynentu indyjskiego, Afryki, obu Ameryk oraz prace największych mistrzów europejskich i północnoamerykańskich. Pre‑ zentowane w albumie obiekty zostały ułożone w przybliżonym porządku chronologicznym, tworząc w ten sposób wizualną oś czasową historii malarstwa – od najwcześniejszych przy‑ kładów znajdowanych na naczyniach ceramicz‑ nych wykonanych ponad pięć tysięcy lat temu po płótna, na których farba ledwie zdążyła wy‑ schnąć. Wyboru prac dokonała Kathryn Calley Galitz – badaczka, pisarka i kuratorka ważnych międzynarodowych wystaw w Metropolitan Mu‑ seum of Art. Cena: 219 zł Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Wydawnictwo ARKADY


Cena: 42 zł Danuta Awolusi, Nie mówiąc nikomu, Prószyński i S‑ka

Cena: 65 zł Agnieszka Załubska, Czy z tym domem mi do twarzy? Jak urządzać wnętrza w zgodzie z psychologią designu, Załubska Studio

ÜÜSprint zamiast maratonu

Żyjemy szybko i chcemy dużo, a im szybciej żyjemy, tym więcej stresu pojawia się w naszym ży‑ ciu. O ile krótkotrwały stres jest zdrowy i mobilizujący, o tyle chroniczny zaczyna przypominać maraton, który nie ma końca. W najnowszej książce Beata Pawlikowska wyjaśnia, na czym pole‑ ga fizjologiczny i emocjonalny mechanizm powstawania stresu, przytacza własne doświadcze‑ nia i barwne historie ludzi, których spotkała podczas dalekich podróży. Podaje też 102 sposoby na radzenie sobie z nim w różnych życiowych sytuacjach – od korku na drodze, przez nerwy przed wystąpieniem publicznym, aż po chroniczny stres, który towarzyszy nam na co dzień w związku z kłopotami w pracy, w szkole czy w relacjach. Wśród polecanych przez autorkę spo‑ sobów na stres znajdują się ajurwedyjskie techniki oddechowe, buddyjskie rytualne układy pal‑ ców i dłoni, jak również przywracające równowagę zmiany w stylu życia – proste ćwiczenia jogi, aromaterapia, relaksująca muzyka, napary ziołowe i odstresowujące jedzenie. Czytelnik znajdzie również praktyczne ćwiczenia, dzięki którym nauczy swój umysł inaczej interpretować to, co się dzieje dookoła, by nie eskalować napięcia w sytuacjach, które obiektywnie nie są tego warte. Cena: 49,90 zł Beata Pawlikowska, Stres. Sprawdzone sposoby na stres, Edipresse Książki

ÝÝNa ścieżce rozwoju

Enneagram jest starożytnym narzędziem o wielkiej mocy, a ta książka pokazuje, jak z niego skorzy‑ stać, aby poczynić wielkie postępy w swojej podróży ku duchowej przemianie. To lektura ważniejsza niż myślisz. Bardziej oświecająca niż zakładasz. Wie‑ dzie do większych przemian niż możesz sobie wy‑ obrazić. To mapa, która doprowadzi Cię do zrozu‑ mienia siebie samego i innych. Dzięki niej odkryjesz swoje najsilniejsze strony i naturalne ograniczenia. Dowiesz się, który z dziewięciu typów osobowo‑ ści przypadł Ci w udziale, i zaczniesz stosować praktyki kontemplacyjnej duchowości. Poznasz Enneagram i nauczysz się z niego korzystać. Prze‑ konasz się, że kłamstwa o sobie nieuchronnie pro‑ wadzą do porażki. Odkryjesz kim naprawdę jesteś i jakie niezwykłe dary posiadasz. Zidentyfikujesz de‑ struktywne wzorce i uwolnisz się od nich. Nauczysz się pracować ze sobą dokładnie tak, jak tego potrze‑ bujesz, by codziennie zbliżać się do doskonałości. Warto sprawdzić, zajrzeć, spróbować... Cena: 39,90 zł Christopher L. Heuertz, Święty Enneagram. Znajdź swoją ścieżkę duchowego rozwoju, Wydawnictwo Sensus

ŚRWO 3-4/2021

ÝÝIle waży prawda?

Prawda jest lepsza od kłamstwa. Powie‑ dział to ktoś, kto nigdy nie musiał łamać nią cudzego życia. Czasem boli jak siarczysty policzek, ale co zrobić, jeśli przypomina ostrze noża, wbite aż po rękojeść? Pozostaje jedno wyjście: udawać, że jej nie ma. Tak się rodzą tajemnice. Niewypowiedziane myśli i pogrzebane nadzieje. Emocje opakowane w milczenie. Złe uczynki. Nawet ból może być sekretem. Cierpienie, którego nie widać w oczach ani kącikach ust, wnika głęboko w człowieka jak nieuleczalna choroba. Le‑ piej o nim nie mówić, nie wyjmować ostrza z rany, ryzykując, że poleje się za dużo krwi. Nie mówimy jednak wyłącznie o tajemnicach wielkich i dramatycznych, o traumach, które zamieniają ludzką istotę w nieporadne stwo‑ rzenie. Przecież każdy z nas ma swoje małe, sekretne bolączki, wstydliwe myśli, nieczyste fantazje, kontrowersyjne poglądy. Świat nie musi o tym wiedzieć. Żona też nie, mąż rów‑ nież. Tym bardziej dzieci. Nawet przyjaciele. To, co głęboko ukryte, jest całkiem niewinne. Nikomu nie szkodzi. Też tak uważasz? Po‑ znaj historię Laury i Maksymiliana...

27 www.swiatrezydencji.pl

ÝÝWsłuchaj się w swój dom

„Czy z tym domem mi do twarzy” zaczyna się w miejscu, w którym kończą się wszystkie po‑ radniki i książki wnętrzarskie. Nie jest to opo‑ wieść o architekturze, projektowaniu czy tren‑ dach, a jednak dostarcza praktyczną dawkę wiedzy o świadomym tworzeniu przestrzeni i jej psychologicznym znaczeniu dla człowieka. Autorka porywa czytelnika w czarującą podróż po najbliższym otoczeniu, gdzie krzyżują się przeżycia ludzi i historie przedmiotów. To ele‑ menty wyposażenia domu wcieliły się w rolę narratora, by pokazać, że w meblowaniu miesz‑ kania – podobnie jak życia – nie ma miejsca na przypadkowość i nieprzemyślane decyzje. Projektowanie to odpowiedzialność, dbałość o samopoczucie i długotrwałe szczęście, gdzie kluczem do sukcesu są empatia i świadomość potrzeb. Książkę można potraktować jak oso‑ bisty przewodnik w poszukiwaniu odpowie‑ dzi na pytania: jak świadomie kreować własną przestrzeń, by mieszkać w zgodzie ze sobą, jak stworzyć dom, którego nie chce się opuszczać. Poszczególnym rozdziałom towarzyszą suge‑ stywne ilustracje oraz merytoryczne porady i ćwiczenia projektowe. Książka adresowana jest do projektantów, osób chcących dowiedzieć się więcej o psychologii designu, pośredników nieruchomości i wszystkich, którzy chcą miesz‑ kać pięknie.


wielkie galerie

Ekskluzywna seria Wydawnictwa ARKADY „Arcydzieła malarstwa” jest nieocenionym źródłem wiedzy i elegancką ozdobą każdego wnętrza.

ŚRWO 3-4/2021

Muzeum Narodowe www.swiatrezydencji.pl

28

w Krakowie

„Ponieważ pan prezydent miasta był tyle łaskaw, że mi odstąpił jedną ścianę w Sukiennicach – przeto zawieszę na niej moje „Pochodnie Nerona”, ofiarowując je krajowi z tem przeznaczeniem, alby w Sukiennicach były umieszczone” – tymi słowami Henryk Siemiradzki zwrócił się do ówczesnego prezydenta Krakowa Mikołaja Z yblikiewicza. Miało to miejsce 5 października 1879 roku na wielkim balu w Sukiennicach będącym kulminacją obchodów pięćdziesięciolecia pracy literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Uroczystości te były pierwszą tak wielką patriotyczną manifestacją od czasów powstania styczniowego. Tadeusz Deptuła

N

astępnego dnia na fali entuzjazmu także wielu innych artystów, np. Stanisław Chlebowski, Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Hipolit Lipiński, Witold Pruszkowski, Franci-

Panorama Krakowa (Fot. fotoluk1983/AdobeStock)

szek Żmurko postanowiło ofiarować swoje dzieła narodowi. W tej sytuacji 7 października 1879 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o  przekazaniu „połowy piętra Sukiennic od  ul.  Brackiej na  za-

łożenie galeryi obrazów, a ewentualnie także na założenie Muzeum Narodowego” i  zobowiązaniu się „do  utrzymania tak galeryi, jak i Muzeum kosztem Miasta i całego narodu”.


W następnych latach powiększano zbiory o kolejne obiekty. Tak trafiły tu płótna Jana Matejki, Henryka Rodakowskiego, Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Brandta, Ferdynanda Ruszczyca, Jana Stanisławskiego, Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera. Dzięki temu Kraków może poszczycić się najpiękniejszą galerią polskiej sztuki XIX i XX wieku.

niego Belliniego, Pitera Brueghela Młodszego i Łukasza Cranacha Starszego, a także zbiór sztuki dawnej Japonii. Obecnie Muzeum Narodowe w Krakowie to  potężna instytucja, placówka o  największej w Polsce liczbie kolekcji, budynków i  stałych galerii. Liczy dwanaście oddziałów, z  których najważniejsze to: Sukiennice – pierwsza siedziba, Gmach Główny, w  którym odbywają się wystawy czasowe i Muzeum Książąt Czartoryskich. Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum liczą ponad 900 tysięcy obiektów: malarstwa, grafiki, rzeźby, porcelany, numizmatów, tkanin, przedmiotów sztuki użytkowej.

narodu, pięknie opisała w albumie „Muzeum Narodowe w  Krakowie i  Kolekcja Książąt Czartoryskich” Zofia Gołubiew, całe życie zawodowe związana z tą instytucją i jej dyrektor w latach 2000–2015. Ta  wspaniała publikacja przygotowana została przez 24 autorów, pracowników naukowych i  kustoszy zbiorów, w  tym właśnie panią Gołubiew oraz Adama Zamojskiego, byłego prezesa Fundacji Książąt Czartoryskich. Album ma 632 strony, na których – obok zajmujących tekstów (obficie tutaj cytowanych) – znajdziemy ponad 670 ilustracji. We  wstępie Dorota Dec i  Janusz Wałek napisali: „Ostatecznie album podzielony został na dwie części. W pierwszej poczynając od średniowiecznych iluminacji książkowych, z  których jedna, karta z graduału katedry na Wawelu, powstała w Krakowie około roku 1410, znalazło się

Warte uwagi są także zbiory sztuki zachodnioeuropejskiej z dziełami Giovan-

Skomplikowane dzieje Muzeum, w których odbijały się burzliwe losy naszego

Olga Boznańska, Dziewczynka z chryzantemami, olej na tekturze, 88,5 x 69 cm

Kitagawa Shikimaro, Zabawa w piłkę w domu uciech, Japonia, 1 połowa XIX w., tusz, farby wodne, złoto i srebro na papierze, 35,8 x 61,3 cm

29 www.swiatrezydencji.pl

Cztery lata później, 11 września 1883 roku, udostępniono ofiarowane dzieła publiczności, jednocześnie z wystawą poświęconą dwusetnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Muzeum stało się kolejnym w  Krakowie ośrodkiem życia umysłowego i dążeń patriotycznych Polaków pozbawionych państwowości i narodowych instytucji.

ŚRWO 3-4/2021

Józef Chełmoński, Czwórka, olej na płótnie, 275 x 660 cm


wielkie galerie ŚRWO 3-4/2021

Henryk Siemiradzki, Pochodnie Nerona, olej na płótnie, 385 x 704 cm

www.swiatrezydencji.pl

30

malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego, gromadzonych od chwili jego założenia w 1879 roku”. Malarstwu rodzimemu „poświęcony został najobszerniejszy rozdział tej części albumu obejmujący dzieła powstałe od XIII do XXI wieku. Dało

to okazję /…/ prześledzenia tego, co z polskiego życia prywatnego, historii, obyczaju i krajobrazu zdołało zarejestrować malarstwo”. Znajdziemy tu prawdziwe arcydzieła: Hołd pruski Matejki, Czwórkę Chełmońskiego, Szał uniesień Podkowińskiego, Łabędzie w nocy Pankiewicza, Portret Heleny Modrzejewskiej Ajdukiewicza. Kolejne rozdziały prezentują malarstwo ikonowe, pochodzące głównie ze wschodnich terenów Rzeczpospolitej, gdzie mieszały się tradycja rzymska i  grecko‑bizantyjska, malarstwo zachodnioeuropejskie oraz malarstwo Dalekiego Wschodu, głównie obrazy na papierze i jedwabiu pochodzące ze wspaniałej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego, który podarował swoje zbiory w 1920 roku.

Tadeusz Ajdukiewicz, Portret Heleny Modrzejewskiej, olej na płótnie, 262 x 146 cm

Druga część albumu przedstawia malarstwo ze zbiorów Czartoryskich, których gromadzenie zapoczątkowała księżna Izabela Czartoryska. W 1801 roku otworzyła ona w Puławach pierwsze w Polsce publiczne muzeum. Po powstaniu listopadowym car skazał zaocznie syna Izabeli, Adama Jerzego, prezesa powstańczego Rządu Narodowego, na karę śmierci, a dobra Czartoryskich skonfiskował. Udało się wówczas 85‑letniej Izabeli uratować z wielkim trudem zbierane skarby. Rodzina i przyjaciele przemycali je przez granicę do Galicji, gdzie były ukrywane także

przed władzami austriackimi. Zasadnicza ich część trafiła później do Hotelu Lambert w Paryżu, gdzie zostały znacznie wzbogacone przez księcia Adama Jerzego i  mające autentyczne kolekcjonerskie zacięcie jego dzieci: Władysława i Izabelę. W 1874 roku książę Władysław przyjął propozycję Krakowa, by w budynku dawnego Arsenału umieścić słynne już wtedy archiwum Czartoryskich. Dokupił sąsiadujący były klasztor Pijarów i już 2 lata później biblioteka oraz kilka

Jan Matejko, Wernyhora, olej na płótnie, 290 x 204 cm


sal z pamiątkami historycznymi zostały oddane do użytku publicznego. Zabudowania powiększono o kolejne sąsiadujące kamienice i w 1896 roku prawnuk Izabeli Adam Ludwik Czartoryski scalił je i stworzył w ten sposób możliwość wyeksponowania zbiorów, które stopniowo napływały z Paryża. Przed wojną muzeum połączone z apartamentami prywatnymi rodziny utrzymywane było z dochodów ordynacji w Sieniawie. Władze komunistyczne nigdy ich formalnie nie skonfiskowały, ale państwo wzięło je w zarząd za pośrednictwem oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie noszącego nazwę Zbiory Czartoryskich.

skarbowi państwa kolekcję wraz z nieruchomościami za 100 mln euro. Pół roku później zostały one w całości przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie. Jest tu najcenniejszy po Wawelu zbiór pamiątek narodowych i dzieła sztuki najwyższej światowej klasy: Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Krajobraz z  miłosiernym samarytaninem Rembrandta. Niestety, do dziś nie odnaleziono zaginionego podczas wojny Portretu młodzieńca Rafaela.

Andrzej Wróblewski, Rozstrzelanie „poznańskie”, olej na płótnie, 200 x 275 cm

Za każdym razem, gdy spacerując po Sukiennicach podziwiam kolejne arcydzieła polskiego malarstwa XIX wieku i zatrzymuję się przed Pochodniami Nerona , dobiegające zza okien dźwięki hejnału z Wieży Mariackiej i odgłosy tłumu na Rynku Głównym przypominają mi o uroczystym pochodzie mieszkańców miasta składających hołd Kraszewskiemu i dziękujących Siemiradzkiemu za wspaniały dar, który dał początek tak niezwykłej instytucji, jaką jest Muzeum Narodowe w Krakowie.

Tadeusz Deptuła Z wykształcenia – dziennikarz, z pasji – miłośnik sztuki, książek i podróży. Przez 18 lat związany był z Telewizją Polską. Jednocześnie współpracował z wieloma tytułami prasowymi, w których zamieścił setki wywiadów z ludźmi polityki i kultury, recenzje filmów i książek oraz fotoreportaże z wielu krajów świata. Przetłumaczył album „ORNAMENT. Wielka kolekcja”, organizował wystawy malarstwa G.J. Tribowskiego. Od 13 lat jest zastępcą dyrektora ds. handlu i marketingu w Wydawnictwie ARKADY.

ŚRWO 3-4/2021

Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, pastel na papierze, 58,8 x 91 cm

31 www.swiatrezydencji.pl

W 1991 roku książę Adam Karol Czartoryski uzyskał wyrok sądu przyznający mu własność zbiorów oraz budynków i przekazał je Fundacji Książąt Czartoryskich. 29 grudnia 2016 roku Fundacja sprzedała


www.swiatrezydencji.pl

32 ŚRWO 3-4/2021

projekt z rekomendacją

Wzorcowy loft Jana Sikory


Stara kuźnia, będąca częścią XIX‑wiecznej Fabryki Pomp w Lesznie, stała się unikatowym polskim loftem z prawdziwego zdarzenia! Podczas pracy nad tym osobistym projektem, architekt Jan Sikora uważnie wsłuchiwał się w bogatą historię zapisaną w zmęczonych murach. Dziś opowiada nam o pełnej uporu walce, w której gra toczyła się o wysoką stawkę.

ŚRWO 3-4/2021

Projekt wnętrz i koordynacja: arch. Jan Sikora, Ewa Siostrzonek, Sikora Wnętrza, www.sikorawnetrza.com Projekt architektury: mgr inż. arch. Mariusz Popiołek, Architeka Inwestor: ICC Real Estate Zdjęcia: Tom Kurek Rozmawiała: Anna Lewczuk

www.swiatrezydencji.pl

33


o nie przypadek, że kiedy firma ICC Real Estate zdecydowa‑ ła się zrewitalizować XIX‑wieczną Fabrykę Pomp w Lesz‑ nie i zamienić poprzemysłowy kompleks w przestrzeń przyja‑ zną do życia, telefon zadzwonił w pracowni Sikora Wnętrza. Kto podszedłby do tak ważnego projektu z równie wielką od‑ wagą, co pokorą wobec historii, jeśli nie znany z ogromnej wrażliwości i błyskotliwej inteligencji architekt Jan Sikora. Jak rodził się pomysł na modelowy polski loft w starej kuźni? Czy warto iść na kompromis, gdy stawka jest tak duża? Z twórcą apartamentu rozmawia Anna Lewczuk.

ii Stare, popękane mury, zardzewiałe słupy konstrukcyjne, luksfery zamiast okien i obraz na tle odrapanej ściany... Kto w naszym kraju chce mieszkać w takim otoczeniu? Jan Sikora: Skończył się w Polsce okres zachwytu stylem skan‑ dynawskim. Chcemy iść z duchem czasu i być nowocześni. Nikt nie lubi mieszkać we wnętrzu przeterminowanym. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że Polska z dużym opóźnieniem reaguje na światowe trendy. Czysta, przyjazna skandynawska estetyka, rozpowszechniona m.in. za sprawą IKEI, była doskonałą odpowie‑ dzią na nijakość i szarość PRL‑u. Ostatnio popularnością cieszy się przeciwny jej trend industrialno‑loftowy. Nadgryziony zębem

Klimat starej kuźni opiera się na sile kontrastu. Wyrafinowane detale i miękkie tapicerki wydobywają niełatwą, ale intrygującą urodę zastanych murów.

ŚRWO 3-4/2021

projekt z rekomendacją

T

www.swiatrezydencji.pl

34

czasu, uwzględniający element lokalny i konieczność rewitalizacji. Pokochali go ludzie, którzy niezależnie od panujących trendów, szu‑ kają autentyczności. To często odważni, młodzi mężczyźni, zafascy‑ nowani życiem francuskiej bohemy. Chcą mieszkać w przestrzeniach industrialnych i poczuć się jak nowojorscy artyści. Niestety, trzeba jednak podkreślić, że choć wydaje się nam, że jesteśmy odkrywczy, to ciągle naśladujemy innych.

Obraz przedstawiający panoramę Nowego Jorku jest autorskim podpisem twórcy apartamentu.

ii Czy podążając za światowymi trendami na pewno rozumiemy estetykę autentycznego loftu? J.S.: Generalnie chcemy mieszkać nie gorzej niż urządził się sąsiad. Trudno powiedzieć, że kiedykolwiek wyszliśmy poza stereotypowe wyobrażenie loftu. Bo w niczym nie przypomina on tzw. softloftu, powstającego we współczesnym budownictwie na bazie cytatów i detali, jak hydrauliczne rurki. Podczas realizacji wnętrz starej kuź‑ ni wielokrotnie mierzyłem się z kultem łatwego piękna i nowości. Co chwilę odbierałem telefony z pytaniami. Czy na pewno mają zo‑ stać brudne ściany? Czy zardzewiały słup nie powinien być czarny? Czy to nie szaleństwo robić drzwi z wyniesionej na śmietnik blachy? Po co wieszać stare lampy? Czy jest pan pewien, że zostawiamy po‑ pękane mury i stare luksfery? Musiałem mieć zatem pełną kontrolę nad procesem realizacji. Nie mogłem pozwolić na zniszczenie jakie‑ gokolwiek oryginalnego fragmentu muru czy nawet usunięcie poje‑ dynczych gwoździ. Wiedziałem, że stawką jest modelowy polski loft w prawdziwej, industrialnej przestrzeni. Konsekwencja i upór były niezbędne, by osiągnąć efekt, na jaki teraz patrzymy.


ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

35

Ekskluzywny apartament w starej kuźni, dzięki niezwykłej wrażliwości i uporowi architekta Jana Sikory, jest modelowym polskim loftem, urządzonym bezkompromisowo w autentycznej, poprzemysłowej przestrzeni.


www.swiatrezydencji.pl

36 ŚRWO 3-4/2021

projekt z rekomendacją


ŚRWO 3-4/2021

,,Przestrzeń zrodzona z brudu i kurzu, zestawiona z tym, co domowe i ciepłe ma w sobie coś nurtującego. Trudno być wobec niej obojętnym”.

www.swiatrezydencji.pl

37


projekt z rekomendacją ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

38

ii Dlaczego więc takie przestrzenie fascynują lu‑ dzi i przyciągają inwestorów? J.S.: Wpływają na to ich wartość historyczna i poten‑ cjał inwestycyjny. Poza tym autentyczny loft jest bez‑ kompromisowy. Nie jest miły, a wręcz odstręcza su‑ rowym charakterem i szorstkością materiałów. Choć fascynują nas żywioły, to wciąż się ich boimy. Z po‑ dziwem patrzymy na morze, ale wchodzimy do niego bardzo ostrożnie. Ziemia, cegła, piasek, metal nie są bliskie skórze. Nie chcemy mieć na ścianach śladów korozji czy resztek smaru. Ale przestrzeń zrodzona z brudu i kurzu, zestawiona z tym, co domowe, cie‑ płe, przytulne, ma w sobie coś nurtującego. Trudno być wobec niej obojętnym. ii Wiem, że bardzo osobiście podchodzisz do tego projektu. Jak wyglądały pierwsze reakcje odbior‑ ców? J.S.: W pracowni rozdzwoniły się telefony... Przeko‑ nałem się, że są w Polsce osoby wrażliwe na auten‑ tyczne piękno. Utwierdziłem się w przekonaniu, że nasze projekty są ważne i potrzebne. Na forach inter‑ netowych ludzie pisali, że czekali na taką realizację. Bezkompromisową, odważną, inną od wszystkiego, co widzieli do tej pory. Wartość tego projektu polega też na tym, że pokazuje on potencjał twórcy. Wielka płyta nie inspiruje w ten sposób, nie pobudza kre‑ atywności. Stare, autentyczne przestrzenie skrywają

piękno, które porównałbym do szkatułki... Kiedy ją otworzysz, odkrywasz, że to kapsuła czasu. Trzeba tylko chcieć do niej wsiąść i odbyć podróż. ii W jaki sposób doszło do Twojego spotkania z in‑ westorem i  co  sprawiło, że postanowiłeś wsiąść do tej kapsuły, by przenieść się w czasie? J.S.: Michał Biegajski to lokalny patriota i działacz. Uczestniczył w jednej z konferencji, gdzie wygłosi‑ łem prelekcję. Na początku dzielił się ze mną wie‑ loma pomysłami. Rozmowy trwały kilkanaście mie‑ sięcy. Do konkretów przeszliśmy podczas spotkania w  Lesznie. Tam zobaczyłem teren dawnej Fabryki Pomp, mieszczącej się w północnej części miasta. Przed oczami miałem rozległe podwórze, otoczone ze wszystkich stron budynkami z cegły ceramicznej, które tworzyły ciąg technologiczny. Doskonałość sta‑ rych ścian, niepowtarzalny klimat miejsca i charakte‑ rystyczny zapach sprawiły, że oniemiałem z wraże‑ nia. Fabrykę zbudowano w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy przedsiębiorcy Philippa Hannacha. Potem została sprzedana Wincentemu Kraupe, polskiemu przemysłowcowi z Sosnowca. W czasie okupacji tęt‑ niło tu życie, produkowano maszyny rolnicze. Moim zadaniem miało być zaadaptowanie przestrzeni sta‑ rej kuźni na przestrzeń mieszkalną. Poprzemysłowa tkanka tak bardzo podziałała na moją wyobraźnię, że koncepcja pojawiła się niemal od razu.


ŚRWO 3-4/2021

Czerń stała się idealną ramą dla historycznej tkanki starej kuźni. Projektant zastosował ją w wielu wariantach i materiałach – na zabudowie kuchennej, w formie perforowanej stali czy w postaci eleganckiej linii schodów. Towarzyszą jej ciepłe odcienie pomarańczu i brązu, widoczne na tapicerkach, ścianach czy starych balach z rozbiórki.

www.swiatrezydencji.pl

39


www.swiatrezydencji.pl

40 ŚRWO 3-4/2021

projekt z rekomendacją


ŚRWO 3-4/2021

Kącik do pracy urządzony na antresoli zapewnia wspaniały widok na pozostałe budynki należące do kompleksu XIX‑wiecznej, zrewitalizowanej Fabryki Pomp.

www.swiatrezydencji.pl

41


projekt z rekomendacją ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

42

,,Na dobry projekt składają się szacunek do historii, odwaga, bezkompromisowość i unikanie banału”.


ŚRWO 3-4/2021

Sypialnia na antresoli to pomieszczenie pozbawione ścian, a jednak nie brakuje tu intymności. Architekt umiejętnie wykorzystał wysokość pomieszczenia i perspektywę. Efekt jest spektakularny.

ii Jak udało Ci się zaadaptować starą kuźnię na loft i nie zatracić jej pierwotnego charakteru? J.S.: Na dobry projekt składają się w tym przypadku sza‑ cunek do historii, bezkompromisowość, odwaga i unika‑ nie banału. Ten apartament jest właśnie tak zrobiony – bez sztampy. Nie ma nic wspólnego z powierzchowną estetyką. Piękno tej realizacji jest pochodną widoczne‑ go tu kontrastu. To, co zastane jest tłem – przybrudzo‑

nym, ceglanym, betonowym – i ma złamane barwy. Ele‑ gancka, matowa czerń okazała się doskonałą ramą dla historycznej tkanki. Widoczna jest tu w wielu warian‑ tach i odsłonach – jako mat Fenixu w zabudowach ku‑ chennych, w formie frontów ze stali perforowanej, jako rytm stalowej balustrady, miękka linia kręconych scho‑ dów czy w postaci lekkich nóżek mebli. Całość uzupeł‑ niłem i skontrastowałem ciepłą gamą brązów, rudości i pomarańczy. Na tę paletę kolorystyczną składają się drewniane meble, surowe kawałki bali, kolumny pod‑ trzymujące antresolę czy soczyste tapicerki. To zabiegi, które sprawiły że to, co chropowate zyskało na chropo‑ watości. Pozorna brzydota zestawiona z wyrafinowany‑ mi dodatkami stała się intrygująca i... piękna. ii Kryształowy żyrandol w  otoczeniu brudnych ścian faktycznie może się wydawać intrygującym połączeniem. J.S.: Na tym polega przewrotność tego projektu. Na‑ zwałbym to dekonstrukcją stylu. To, co banalne szyb‑ ko się nudzi. Choć takie połączenie na pierwszy rzut oka wygląda nienaturalnie, w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Artyści to ludzie, którzy chętnie otaczają się pięknem. Gromadzą sztukę i wszystko, co ich za‑ chwyca na co dzień. Dlatego obrazy, nietypowe arte‑ fakty, kryształowe żyrandole i ornamenty od początku były stale obecne w takich przestrzeniach. W Polsce ciągle brakuje nam kolekcjonerów czy „zbieraczy” o po‑ dobnej wrażliwości.

43 www.swiatrezydencji.pl

ii Czy inwestor bez problemu zaakceptował pro‑ jekt? J.S.: Niesamowite było to, z jaką pasją opowiadał o swo‑ ich planach przywrócenia świetności temu miejscu. To nie tylko biznesmen, ale też barwna postać, wizjo‑ ner, romantyk... Udało mu się zgromadzić wokół siebie zaufanych ludzi. Za projekt kompleksu budynków i ele‑ wacji odpowiadał Mariusz Popiołek z pracowni Archi‑ Teka, który z pieczołowitością podszedł do zachowania walorów historycznych fabryki. Inwestor jest silną i cha‑ ryzmatyczną osobowością. Po wielu rozmowach zdał się na moje doświadczenie i wiedzę. Uważam, że za‑ ufanie i swoboda twórcza, które od niego otrzymałem były kluczowe dla sukcesu tego projektu. Jednocześnie wiele się od niego nauczyłem podczas tej współpra‑ cy. Zrozumiałem, jak ważne jest budowanie otwartych i spontanicznych relacji z ludźmi, również na polu za‑ wodowym. Od projektu do realizacji minęły tylko 4 mie‑ siące. A wszystko udało nam się dopiąć zdalnie w naj‑ trudniejszym momencie pandemii.


projekt z rekomendacją ŚRWO 3-4/2021

ii Z których elementów aranżacji Loftu na Pompach je‑ steś najbardziej dumny? J.S.: Podoba mi się pomysł na umiejscowienie antresoli i wy‑ kreowanie pomieszczenia pozbawionego ścian. Dzięki od‑ powiedniej perspektywie udało mi się zachować pożądaną w sypialni intymność. Dużą zasługą inwestora jest nato‑ miast wybór kanap. W projekcie założyłem ustawienie skó‑ rzanych mebli, jednak przyznaję, że zasugerowany przez niego kolor tapicerki świetnie kontrastuje z wyglądem su‑ rowych ścian. Choć pomysł pozostawienia muru w orygi‑ nalnej formie po uprzedniej impregnacji wydawał się kon‑ trowersyjny, dziś z przyjemnością patrzę, jak przenikają się na nim wszystkie kolory świata, np. biel, szarość, pomarańcz i błękit. Zwieńczeniem pracy był obraz z panoramą Nowego Jorku, który stworzyłem specjalnie na potrzeby tej realizacji. Traktuję go jako autorski podpis pod tym ważnym i bardzo osobistym dla mnie projektem. Miłym akcentem okazała się sesja zdjęciowa, wykonana przez fotografa światowego formatu – Toma Kurka. Na jego zdjęciach widać budynek Empire State Building, stworzony z klocków lego przez mo‑ ich dyplomantów na Akademii Sztuk Pięknych. Ten sam bu‑ dynek namalowałem na obrazie. To akcent o którym myślę z dużym sentymentem. ii Czy wysiłek włożony w renowację podobnych budyn‑ ków jest – Twoim zdaniem – zawsze warty, by go podej‑ mować? J.S.: Oczywiście, że tak! Zwłaszcza w Polsce, gdzie doskwie‑ ra nam zalew brzydoty i produkcji seryjnej. Należy dawać

ludziom szansę na obcowanie z autentyczną przestrzenią. Tłumaczyć im różnicę, mówić o tym, edukować... To ciężka i żmudna praca, ale zmiana świadomości wymaga wysiłku. Niestety, nie mamy na wyciągnięcie ręki tak wielu pomni‑ ków historii, jak choćby Włosi... Ciągle uczymy się doceniać takie wartości. ii Czy na podstawie tego projektu można stworzyć uni‑ wersalną receptę na zabytkowe wnętrze, ale dopasowa‑ ne do potrzeb i stylu życia współczesnego użytkownika? J.S.: Nie powinno się na  pewno stawiać żadnej tezy. Na‑ leży raczej wczytać się w to, co mówią mury. Uszanować je, nadać im właściwą rangę. Zrozumieć, że zasługują na to z racji historii i mimo niełatwej urody. Choć dostrze‑ ganie w nich kryształowego piękna początkowo nie jest ła‑ twe, trzeba nauczyć się z nimi pracować. Na szczęście archi‑ tekci mają do pomocy dokument w postaci Karty Weneckiej z 1964 roku. Mówi ona, że cel rewitalizacji to zachowanie wszystkiego, co jest dziełem sztuki i świadectwem historii. Wprowadzając nową wartość do zabytkowych przestrzeni nie powinniśmy próbować fałszować historii. Dlatego trze‑ ba wyraźnie odróżniać autentyczne elementy od dodanych. Absolutnie unikamy imitacji. Uważam, że każdy tego typu budynek, ich kompleks, całe miasta czy pojedyncze dziel‑ nice powinniśmy traktować z szacunkiem, jak muzeum na‑ szych przodków. Dzięki temu przechadzając się po  tych miejscach wiele lat później, będziemy nadal czuć w powie‑ trzu ich niepowtarzalny klimat. n 

www.swiatrezydencji.pl

44

dr hab. Jan Sikora,  rofesor ASP, p

www.sikorawnetrza.com

Architekt wnętrz – rocznik 1984, autor ponad stu wnętrz prywatnych i publicznych. Z pasją tworzy obiekty kul‑ tury, takie jak Stacja Kultura czy Sopoteka. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzi Katedrę Architektu‑ ry Przestrzeni Kulturowych, wielokrotnie nagradzany m. in. międzynarodową nagro‑ dą Library Interior Design Award, Nagrodą Architekto‑ niczną Polityki i Bryłą Roku. Prowadzi autorską pracownię Sikora Wnętrza.


ŚRWO 3-4/2021

,,Należy wczytać się w to, co mówią mury. Uszanować je, nadać im właściwą rangę. Zrozumieć, że zasługują na to z racji historii i mimo niełatwej urody”.

www.swiatrezydencji.pl

45


wzornictwo

Partner tematu

ŚRWO 3-4/2021

FOT. TRĄBCZYŃSKI

www.swiatrezydencji.pl

46

Mierz wysoko... … i nie zapominaj, że o wymarzony dom trzeba zadbać już na etapie projektu. Ważnym elementem w większości rezydencji są reprezentacyjne schody. Kiedy je zamówić, jaką konstrukcję wybrać i na które materiały postawić? O to pytamy eksperta przed którym ta dziedzina nie ma tajemnic. Anna Lewczuk


O style, trendy, materiały i  trudności związane z wyborem schodów pytamy Mikołaja Trąbczyń‑ skiego, współwłaściciela firmy Trąbczyński, specja‑ lizującej się w realizacji ambitnych i luksusowych klatek schodowych. ii Na jakim etapie powinien powstać projekt schodów? Michał Trąbczyński: Wiedza o schodach powinna być konsekwentnie stosowana już na etapie projektowania budynku, tak by inwestor nie był rozczarowany koniecznością godzenia się na przykre kompromisy, dotyczące zarówno wygody, jak i wyglądu zamawianych schodów. Nie‑ stety, wciąż na tym polu jest wiele do poprawienia. Trzeba jasno pod‑ kreślić generalną zasadę, że jeżeli schody mają być głównym meblem w domu czy rezydencji, to musi być na nie odpowiednia ilość miejsca.

ii Jakie typy schodów najczęściej zamawiają Polacy, jeśli chodzi o styl czy materiały? M.T.: Od kilku, a nawet kilkunastu lat główny nurt w architekturze to szeroko rozumiana nowoczesność. Związane z nią upraszczanie form dotyczy również schodów. Polacy podążają za modą zachodnio‑ europejską w tym obszarze. Bardzo podobne schody kochają Niemcy, Skandynawowie czy Anglosasi. Oczywiście, jest to tylko wiodąca ten‑ dencja, bo wciąż budowane są również tradycyjne domy, do których in‑ westorzy zamawiają piękne, klasyczne schody. Ich wykonanie zawsze daje nam szczególną satysfakcję. Jeśli chodzi o materiały, to wyraźnie rzadziej niż na początku XXI wie‑ ku sięgamy po drewno egzotyczne. Króluje dąb we wszelakich moż‑ liwych wykończeniach, najczęściej jednak stonowanych. Ma to sens, gdyż jest on świetnym materiałem na schody. Twardym, a jednocze‑ śnie stabilnym.

ŚRWO 3-4/2021

ii Z jakimi trudnościami mierzą się inwestorzy w przypadku chęci zamówienia schodów? M.T.: Jako główny błąd inwestorów wskazałbym późne zaintereso‑ wanie się schodami. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zbudowania

schodów o odpowiednim przebiegu, nie uzyskamy wymarzonych efek‑ tów. Harmonijny przebieg nie wiąże się z żadnym kosztem. Wystarczy o to zadbać na etapie projektu, a przyszłe schody staną się nie tylko funkcjonalne, ale też będą cieszyły oko.

www.swiatrezydencji.pl

47

Klasyka w najlepszym wydaniu W jednej z berlińskich rezydencji firma Trąbczyński zrealizowała wymagający projekt schodów policzkowych osadzonych na łukowatej, betonowej wylewce. Stopnie, podstopnie i poręcz wykonano z barwionego dębu. Konstrukcję wieńczy wspaniała, ażurowa balustrada z brązu, utrzymana w stylistyce art déco. FOT. TRĄBCZYŃSKI


ŚRWO 3-4/2021

wzornictwo

Partner tematu

www.swiatrezydencji.pl

48 Bogactwo wzorów Spieki kwarcowe, ze względu na ponadprzeciętną trwałość i bogatą paletę wzorów są doskonałym wyborem na wykończenie schodów i ich otoczenia. Prezentowana klatka schodowa przyciąga wzrok kontrastowym zestawieniem biegu w nieskazitelnie białym odcieniu z dekoracyjną ażurową balustradą. Na ścianie przy schodach zastosowano natomiast spiek kwarcowy Laminam Oxide Moro będący imitacją skorodowanej, metalowej powierzchni. Kompozycja robi wrażenie, niezależnie od perspektywy. Fot. L aminam

ii Które z konstrukcji są najbardziej popularne? M.T.: Większość pytań, które do nas trafiają, dotyczy modeli dywa‑ nowych i wspornikowych. Są to schody pozbawione tradycyjnych ele‑ mentów konstrukcyjnych, czyli belek policzkowych. Sprawdzają się we wnętrzach nowoczesnych lub eklektycznych, gdyż ich względna prostota koncentruje wrażenia na tym, co najważniejsze, czyli formie, funkcji i urodzie materiału. ii Od czego zależy cena schodów? M.T.: Wpływają na nią zarówno koszt użytych materiałów, jak i nakład pracy. Z roku na rok to praca ma coraz większy wpływ na końcową cenę, gdyż staje się coraz droższa. Dlatego też schody, których wyko‑ nanie bardzo trudno zautomatyzować, a więc w szczególności modele gięte oraz klasyczne, są bardziej kosztowne od schodów dywanowych i wspornikowych. Jest to oczywiście pewne uproszczenie, bo od każdej reguły znajdziemy wyjątki. Warto też podkreślić, że w branży, którą się zajmujemy, duże różnice występują na etapie uzyskania jakości rozumianej jako wykończenie detali. Dopracowanie ich jest niestety pracochłonne, a więc drogie. Prawie to samo, choć zwykle uproszczone i niedopracowane, może

być wielokrotnie tańsze. Nie każdy widzi różnicę i nie każdy jest gotów za tę różnicę zapłacić. Na szczęście są osoby, które oczekują perfekcyj‑ nego efektu i nie godzą się na kompromisy w tym obszarze. ii Jakie najtrudniejsze prywatne zamówienie zrealizowaliście Pań‑ stwo w ostatnim roku? M.T.: Zazwyczaj trafiają do nas pytania o dość wymagające projekty. Oczekiwania inwestorów są różne – dotyczą zarówno rozwiązań kon‑ strukcyjnych, jak statyka schodów, użytych materiałów, ale też termi‑ nów, jakości i dobrej organizacji. Staramy się sprostać wszystkim wy‑ zwaniom. W ostatnim roku szczególnie trudna okazała się realizacja w pewnej berlińskiej rezydencji, gdzie klasyczne gięte schody miały zaprojektowaną balustradę z brązu. Mamy spore umiejętności i do‑ świadczenie w pracy z nieżelaznymi metalami, jednak poziom trudno‑ ści tego projektu przerósł nasze wstępne założenia. Balustrady z brązu wymagają ogromnej precyzji, gdyż nie ma możliwości dodawania ma‑ teriału, jak to się dzieje przy stali lub stali szlachetnej. Każde nieper‑ fekcyjne cięcie skutkuje koniecznością wykonania elementu od nowa. Jednak podołaliśmy wyzwaniu. Jesteśmy zadowoleni z efektu, bo był warty włożonego wysiłku. n 


FOT. RINTAL POLSKA

49 www.swiatrezydencji.pl

Prawdziwym hitem w realizacjach architektów są ażurowe panele montowane do podłogi lub stopni schodów. Z powodzeniem zastępują balustrady, stanowiąc nonszalancki element wykończenia nowoczesnego wnętrza. Gdy listwy montowane są do sufitu i podłogi, uzyskujemy przejrzysty efekt ściany. Drugim rozwiązaniem jest montaż listew do sufitu oraz stopni – wtedy panel wizualnie nawiązuje do balustrady, szczególnie gdy powstał z tego samego materiału, co stopnie (np. z drewna).

ŚRWO 3-4/2021

Ażurowa ściana zamiast balustrady


ŚRWO 3-4/2021

wzornictwo

Partner tematu

www.swiatrezydencji.pl

50

Niewidzialne szkło Na piętro prezentowanego domu prowadzą nowoczesne, jesionowe schody. Zamiast tradycyjnej balustrady, projektanci wykorzystali taflę szkła, która dodaje konstrukcji lekkości, równoważy ciemny odcień stopni i pięknie odbija światło. Realizacja HOLA Design została nagrodzona prestiżową nagrodą European Property Awards. Fot. Yassen H ristov

Z ukrytym oświetleniem W trzypoziomowym apartamencie na warszawskim Żoliborzu, zaprojektowanym przez HOLA Design dla aktywnej, trzyosobowej rodziny wyzwaniem projektowym okazała się dość wąska klatka schodowa. Projektanci ukryli zatem w podstopnicach ledowe oświetlenie, które optycznie poszerza przestrzeń, uatrakcyjnia ją i zwiększa komfort poruszania się nocą. Fot. Yassen H ristov


ŚRWO 3-4/2021

Prestiżowe miejsca wymagają wyjątkowej oprawy. Zamożni inwestorzy stawiają na naturalne materiały, jak drewno lub kamień. Dużą popularnością, szczególnie we wnętrzach utrzymanych w klasycznym stylu, cieszy się marmur uważany za jedno z najbardziej luksusowych rozwiązań. Na zdjęciu prezentujemy wnętrze, gdzie wykorzystano kamienie z oferty firmy Interstone. Podłoga z jasnego marmuru Emperador Light świetnie komponuje się z podstopniami wykonanymi z odmiany Emperador Dark, w odcieniu ciemnego brązu. Wydobywany w Hiszpanii kamień idealnie nadaje się nie tylko na schody i podłogi, ale też jako blaty łazienkowe, kominki, parapety oraz okładziny ściany. Fot. Interston e

Siła detalu O spektakularnym efekcie decydują wyrafinowane, nierzadko wykończone ręcznie detale. Rozumieją to wymagający koneserzy, którzy chętnie inwestują w jakość i cenią bezkompromisowe podejście do projektu. Na zdjęciu uchwycono pracę snycerza z firmy Trąbczyński podczas realizacji jednego z projektów. FOT. TRĄBCZYŃSKI

51 www.swiatrezydencji.pl

Z kamienia


wzornictwo

Partner tematu

ŚRWO 3-4/2021

Nowoczesny minimalizm Schody w realizacji architekt Jagny Bielowickiej utrzymane są w nowoczesnej, industrialnej stylistyce. Stalowa, pomalowana na czarno konstrukcja podtrzymuje drewniane stopnice, wykonane z litego dębu, przyciemnionego olejem. Zamiast balustrady zastosowano szklane tafle na których osadzono poręcz z drewna, oprawionego w metalową ramę. FOT. Ignacy Matuszewski

www.swiatrezydencji.pl

52

Inspiracje z natury Klatki schodowe w rezydencjach są jak prawdziwe dzieła sztuki. Prezentujemy minimalistyczne w formie, samonośne schody dywanowe wyeksponowane na tle zjawiskowej ściany wyłożonej konglomeratem kwarcytowym z oferty Technistone. Nowy wzór Pearl Delta inspirowany jest wyglądem lawy wulkanicznej. Możemy wykończyć nim nie tylko ściany, ale również schody czy blaty. Najbardziej spektakularny efekt uzyskamy, układając go na dużej powierzchni. FOT. TECH N ISTONE


www.swiatrezydencji.pl

54 ŚRWO 3-4/2021

w dużym formacie

Tęsknota za przeszłością


ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

55

Willa przy Bedwardine Road to prawdziwa perła londyńskiej architektury. Budynek z epoki wiktoriańskiej położony jest w zabytkowej części miasta. Jego piękno na nowo odkrył właściciel biura Robert Rhodes Architecture + Interiors. Wydobył je nie tylko z korzyścią dla inwestorów, ale też z troską o zachowanie bezcennego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Tekst: Julia Borowska Projekt: Robert Rhodes, Robert Rhodes Architecture + Interiors, www.robertrhodes.co.uk Konsultacja: Helen Harlow, Paintbox Colour and Design, www.paintbox.co.uk Zdjęcia: James Balston, www.jamesbalston.com


w dużym formacie ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

56

L

ondyn to metropolia złożona z hrabstwa City i  ulokowanych wokół niego dzielnic. Wiele z nich to obszary wpisane na listę zabytków, z lokalami, parkami i restauracjami, których nie można zburzyć ani rozbudowywać bez specjalne‑ go zezwolenia. Dzięki takiej strategii, turyści od‑ wiedzający Londyn mogą podziwiać unikatową ar‑ chitekturę z fantazyjnymi wieżyczkami, wykuszami i witrażami w oknach. Z drugiej strony – inwesto‑ rzy oraz mieszkańcy stojący przed remontem wła‑ snego lokum są narażeni na pewne niedogodności i ograniczenia.

Gatunek chroniony Przekonali się o tym właściciele zabytkowej willi w dzielnicy Crystal Palace w Londynie. Dom wyma‑ gał gruntownego remontu oraz renowacji syste‑ mów ogrzewania, hydrauliki, elektryki. Właściciele pragnęli, by willa była jasna i przestronna. Jedno‑ cześnie chcieli przełamać jej klasyczny charakter

nienachalnymi, nowoczesnymi elementami wystro‑ ju wnętrz. Inwestorzy marzyli także o kuchni w stylu nowo‑ jorskiego loftu, z betonową podłogą i ogromnymi przeszkleniami. Świadomi czekających ich wyzwań wiedzieli, że do pomocy w odświeżeniu domu po‑ trzebują doświadczonego eksperta. Wybór padł na Roberta Rhodesa – właściciela studia Robert Rhodes Architecture + Interiors, specjalizującego się w renowacji architektury nadgryzionej zębem czasu. W trakcie renowacji Robert kontaktował się także z Helen Harlow – założycielką studia projek‑ towego Paintbox, konsultantką do spraw projekto‑ wania wnętrz i doboru kolorów. Prace remontowe trwały 4 lata, a ich wynik jest zdumiewający. Z sze‑ regu nieustawnych, ciasnych pomieszczeń stwo‑ rzono przestronne, zaskakujące pomysłowością wnętrze, które wpisało się w wymogi zabytkowej architektury.

Witraże zdobią także okna klatki schodowej. Kolorowe przeszklenia – symbole angielskiej architektury – dostrzec można w wielu londyńskich domach, katedrach, kościołach. Okazałe okna witrażowe ma np. świątynia Opactwa Westminsterskiego – klejnot dziedzictwa UNESCO i ważny punkt orientacyjny na mapie Londynu.


ŚRWO 3-4/2021

Wizytówką willi są przepiękne drzwi z witrażami, naświetlem i wlotem na listy, w klasycznym stylu angielskim.

www.swiatrezydencji.pl

57


w dużym formacie ŚRWO 3-4/2021

Wnętrza willi są jak zagadka – jest co odkrywać! Jednym z sekretów domu jest garderoba ukryta za drzwiami zlicowanymi ze ścianą w holu.

www.swiatrezydencji.pl

58 Zabawa w Sherlocka Goście willi, odkrywając jej zakamarki, mogą poczuć się jak słynny detektyw z opowiadań Arthura Conana Doyle’a. Za czerwonymi drzwiami wejściowymi, utrzymanymi w kla‑ sycznym stylu angielskim – ozdobionymi witrażami oraz ka‑ setonami, z wlotem na listy, naświetlem i gałką zamiast klamki – czeka na nich mnóstwo niespodzianek. Jedną z nich jest gar‑ deroba ukryta za drzwiami przy schodach w holu. Takie roz‑ wiązanie to skuteczny trick na optyczne powiększenie prze‑ strzeni – brak widocznych elementów konstrukcyjnych drzwi sprawia, że nie różnią się niczym od ozdobionej dekoracyjną listwą ściany. Wrażenie integralności strefy wejściowej potę‑ guje stonowana kolorystyka – delikatne szarości, biel i grafit, przełamane wzorzystymi płytkami podłogowymi. Całość dopełniają stylizowane dodatki i zdobienia: otoczo‑ ny rozetą żyrandol, lustro, gzymsy. Dzięki sztukateriom hol wygląda jak obraz ujęty w eleganckie ramy. O przeszłości – symbolicznie – przypomina też wyeksponowany na reprezen‑ tacyjnym miejscu dzwoneczek. Niewielki element do złudze‑ nia imituje dzwonki, jakimi przywoływano przed laty służbę, np. do pomocy w zdjęciu palta czy rozłożeniu parasola po po‑ wrocie do domu.


ŚRWO 3-4/2021

Szykowny charakter gabinetu z biblioteką podkreślają luksusowe okładziny ścienne znanej, brytyjskiej marki de Gournay.

www.swiatrezydencji.pl

59


w dużym formacie ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

60

Kraina winem płynąca Kolejną niespodziankę we wnętrzach willi może stanowić usytuowana w podziemiach, bogato wyposażona piwnica na wino. Z kieliszkiem ulu‑ bionego trunku domownicy i przyjaciele rodzi‑ ny mogą rozgościć się w przestronnym salonie z aneksem kuchennym. Styl nowojorskiego lof‑ tu, określony przez inwestorów jako absolutny must have, wprowadzają tu industrialne lampy Original BTC oraz połyskujące stalowym bla‑ skiem sprzęty AGD. Zabudowa kuchni – z wyspą w centrum – przypomina podzielony na prosto‑ kąty kubik. Geometryczność przestrzeni potę‑ guje grafika umieszczona nad wejściem do salo‑ nu. Zmultiplikowany, nasycony kontrastowymi barwami zarys fabryki przypomina pop‑artowe serigrafie Andy’ego Warhola. Wielkomiejski klimat wnętrza podkreśla pia‑ nino. Ze  stylową lampą i  wyeksponowanymi na nim butelkami wina przypomina bar klubu jazzowego. Na filiżankę angielskiej „cup of tea” zaprasza z  kolei ustawiony przy ogromnych oknach stół jadalniany. Poprzecinane szpro‑ sami przeszklenia pochodzą z  oferty Crittall Windows. Okna tego producenta zdobią m.in. budynki brytyjskiego Parlamentu czy Tower of London i uważane są za ikony architektury modernistycznej XX wieku. Tutaj pełnią wy‑ miar praktyczny – doświetlają wnętrze natu‑ ralnym światłem. Ponadto kryją w sobie kolej‑ ny sekret willi: opatrzone złotą klamką drzwi. Dzięki nim domownicy w każdej chwili mogą wyjść do ogrodu, by zaczerpnąć świeżego po‑ wietrza lub odpocząć wśród zieleni. Wrażenie integralności wnętrz z ogrodem potęgują uloko‑ wane przy oknach siedziska oraz ceglane coko‑ ły – takie same w środku, jak na zewnątrz. Za‑ montowane na nich kinkiety budują nastrojowy klimat w trakcie spędzanych w ogrodzie wieczo‑ rów i sprawiają, że willa prezentuje się niezwykle efektownie o zmierzchu.

Kieliszek wybornego chardonnay? Bogato wyposażona piwnica na wino ma wiele do zaoferowania...


www.swiatrezydencji.pl

61

ŚRWO 3-4/2021


w dużym formacie ŚRWO 3-4/2021

Jednym z marzeń inwestorów było stworzenie przestronnego salonu z kuchnią w nowoczesnym, loftowym stylu.

www.swiatrezydencji.pl

62

W otwartą przestrzeń salonu idealnie wpisała się pozbawiona uchwytów, prosta zabudowa kuchenna.


Industrialny charakter salonu podkreślają poprzecinane szprosami okna marki Crittall Windows. W ich konstrukcji ukryto sekretne drzwi do ogrodu.

ŚRWO 3-4/2021

63 www.swiatrezydencji.pl

Betonowa podłoga jest ogrzewana. Dzięki temu – niezależnie od pory roku – w otoczonym ogromnymi przeszkleniami salonie zawsze panuje przyjemny, ciepły klimat.


w dużym formacie ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

64

W sypialniach zachowano oryginalne portale kominkowe. Charakter wnętrz podkreślają ponadto klasyczne grzejniki żebrowe, służące do ogrzewania pomieszczeń.


www.swiatrezydencji.pl

65

ŚRWO 3-4/2021


w dużym formacie ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

66

Robert Rhodes to mistrz harmonijnego łączenia przeszłości z teraźniejszością. Ozdobione gzymsami ściany salonu kąpielowego z portalem kominkowym z epoki wiktoriańskiej uzupełnia nowoczesna wanna wolno stojąca.

Z szacunku dla tradycji W willi udało się też wygospodarować przestrzeń na funk‑ cjonalne sypialnie, łazienki oraz gabinet z biblioteką. Choć do ogrzewania wymienionych wnętrz służą grzejniki, z sza‑ cunku dla dawnej architektury zachowano oryginalne, mi‑ sternie zdobione portale kominkowe. Na szczególną uwagę zasługują ponadto tradycyjne okna skrzynkowe oraz wy‑ chodzące na ulicę wykusze – wizytówki wielu angielskich domów. W połączeniu z barokowymi żyrandolami, efektow‑ nymi lustrami i luksusowymi okładzinami ściennymi bry‑ tyjskiej marki de Gournay, wnętrza londyńskiej willi zyskują szykowny charakter. Królewski poziom luksusu podkreślają detale: ustawione na kominku świeczniki, unikatowe meble, gałki do drzwi jak kryształy... Mimo niezwykłej elegancji, dom emanuje poczuciem ciepła i przytulności. Jest szy‑ kownie – ale z umiarem. Elegancko – lecz nie wytwornie. Robert Rhodes słynie z niezwykłej umiejętności poszano‑ wania tradycji. Ogromna wiedza na temat roli współcze‑ snej urbanistyki pozwoliła mu zrealizować projekt reno‑ wacji willi na miarę XXI wieku, który w mistrzowski sposób łączy zastaną architekturę z potrzebami współczesnych użytkowników. To realizacja, która zachęca do zadawania pytań o kierunek rozwoju miast i aglomeracji. Czy trzeba budować nowe kosztem starego? Wyburzać parki, niszczyć lasy? A jeśli trzeba – czy warto...? Odpowiedzi na te pytania poszukajmy we własnych sercach.n


ŚRWO 3-4/2021

Nastrojowe oświetlenie buduje intymny klimat w trakcie wieczorów spędzanych w ogrodzie i sprawia, że willa prezentuje się niezwykle efektownie o zmierzchu.

www.swiatrezydencji.pl

67

Robert Rhodes, właściciel studia Robert Rhodes Architecture + Interiors, www.robertrhodes.co.uk Dewizą biura projektowego Robert Rhodes Architecture + Interiors jest wiara w to, że konserwacja i renowacja zastanej architektury stanowią fundament zrównoważonego rozwoju miast. Idea ta sprzyja podtrzymaniu piękna oraz za‑ chowaniu użyteczności i funkcjonalności dawnej zabudowy. Wieloletnie doświadczenie w branży architektonicznej utwierdziło Roberta w przekonaniu, że współczesna architektura powinna być prosta, użyteczna i budować poczucie przynależności do danego miejsca czy okolicy. Projekty stu‑ dia Robert Rhodes Architecture + Interiors mają za zadanie poprawiać komfort życia ich użytkowników i dbać o kondycję otaczającego je środowiska. Studio specjalizuje się w projektowaniu wnętrz prywatnych i komercyjnych oraz reno‑ wacji zabytkowych obiektów architektury, na większą i mniejszą skalę.


aranżacje ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

68

Młynek do odpadków Gdy zlewozmywak jest wyposażony w młynek do odpadków, brzydko pachnących śmieci w koszu jest mniej. To rozwiązanie docenia się zwłaszcza wtedy, gdy latem w Polsce jest tak ciepło jak w Kalifornii. Na zdjęciu: młynek Turbo Elite firmy Franke; do wyboru jest kilka modeli Fot. Fran ke

Od Florydy po Alaskę Jak Ameryka długa i szeroka, każdy chce mieć wyspę, kamienne blaty i ogromną lodówkę. W cenie są meble z drewna i praktyczne rozwiązania. W piekarniku musi się zmieścić cały indyk na Święto Dziękczynienia. To styl nie tylko gwiazd z Hollywood. Małgorzata Nietupska


S

tyl urządzania kuchni amerykańskich jest inny niż resz‑ ty świata. To pomieszczenia duże, zwykle osobne, czę‑ sto z wyspą i jadalnią do szybkich posiłków. Druga ja‑ dalnia – większa – ma charakter reprezentacyjny. Tutaj jada się świąteczne posiłki w rodzinnym gronie, ale także obiady, zwykle o godz. 18, oglądając jednocześnie programy infor‑ macyjne w telewizji.

W rozmachu kuchni amerykańskich można się zakochać albo stwierdzić – to niekoniecznie dla mnie. Jednak inspira‑ cje tym stylem już są w naszych domach. Bo kto nie lubi robić wielkich zakupów, które zawsze się zmieszczą w ogromnej lodówce... W dodatku serwującej kostki lodu! n 

Zlewozmywak z frontem To marzenie każdej amerykańskiej pani domu. Jednak zlewozmywak z widocznym frontem zwykle nie jest jedyny w kuchni. W dużych kuchniach montuje się dwa zlewozmywaki. Ten drugi jest najczęściej ze stali i umieszczony blisko lodówki. Służy głównie do mycia oraz rozmrażania wyjętych z niej produktów. Na zdjęciu: zlewozmywak Vintera XL 9‑UF Blanco z oferty Comitor; wykonany z odpornego materiału Silgranit PuraDur Fot. Bl anco/Comitor

ŚRWO 3-4/2021

Amerykanie preferują urządzenia AGD w rozmiarach XXL. Kuchenki, okapy, płyty grzejne i  lodówki są wyjątkowo duże. Czy to praktyczne? Słynne chłodziarko‑zamrażarki si‑ de‑by‑side polubiła także reszta świata. W przestronnych pie‑ karnikach musi się koniecznie zmieścić cały indyk na Świę‑ to Dziękczynienia. Ogromne AGD to element tradycji i stylu życia. W kuchniach w stylu amerykańskim ceni się dobrej jakości materiały. Najbardziej pożądane są meble z drew‑ na, szczególnie dębowego. Na blaty: koniecznie kamień albo materiały do złudzenia go naśladujące. Nawet w kwestii wy‑ rzucania śmieci Amerykanie mają inne przyzwyczajenia. Ich kosze to modele wolno stojące, często stalowe i zawsze za‑ mykane pokrywą.

www.swiatrezydencji.pl

69

Kamienne blaty Jakie blaty? Najlepiej kamienne. Ulubiony wzór Ameryki to granit. Bardzo modnym rozwiązaniem jest szeroka listwa – z tego samego kamienia – zachodząca na ściany nad blatami. Wyżej mogą być np. płytki ceramiczne lub kompozytowe. Na zdjęciu: blaty z kamienia Sensa Ice Blue Cosentino; pokryte są warstwą ochronną, zapewniającą odporność na zaplamienia Fot. Cosentino


aranżacje ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

70 Blender barowy … to nie tylko dekoracja w kuchni amerykańskiej. Robienie własnych koktajlów jest stylem życia. Wypada je zabrać do pracy, szkoły czy na siłownię. Na zdjęciu: blender próżniowy VitaMaxx marki Bosch; blenduje w próżni, a jego kielich wykonany jest z Tritanu – tworzywa, które przypomina szkło i jest odporne na zarysowania; wśród akcesoriów jest butelka ToGo, w której koktajl można zabrać np. do pracy Fot. Bosch

Ekspres wolno stojący Czarna, z mleczną pianką albo inny specjał kawowy – od rana w amerykańskich kuchniach pachnie kawą. Ulubiony rodzaj ekspresu: do ustawienia na blacie. Na zdjęciu: ekspres do kawy ENA 8 Jura; specjały kawowe są dostępne za naciśnięciem jednego przycisku; pojemnik na wodę przypomina kryształową karafkę Fot. Jura


ŚRWO 3-4/2021

Klasyczne meble Fronty ramiakowe i delikatne rzeźbienia w klasycznym stylu – Ameryka to lubi! Ulubione kolory: dąb, biel, szarości. Na zdjęciu: meble kuchenne Vintage firmy Pedini Fot. Pedin i

Dużo bieli Biały kolor sprawia, że kuchnia zawsze jest elegancka i lśni czystością. We wnętrzach w stylu amerykańskim modnie jest zestawić biel z innym kolorem, np. delikatnym błękitem. Ręczne rzeźbienia i biżuteryjne uchwyty to klasa i szyk. Na zdjęciu: meble kuchenne wykonane przez firmę Akan; uwagę zwraca duża wyspa robocza, misterne uchwyty oraz subtelna, bardzo elegancka kolorystyka; w strefie gotowania została zamontowana w ścianie łamana bateria, która daje możliwość dolewania wrzącej wody bezpośrednio do garnka – to bardzo charakterystyczne rozwiązanie w kuchniach amerykańskich Fot. Akan

www.swiatrezydencji.pl

71


aranżacje

Szeroka kuchenka Zwykła polska kuchenka ma 50 lub 60 cm. Dla amerykańskich gospodyń to dwa razy za mało. Piekarnik także musi być duży, tak by zmieścił się indyk pieczony w całości. Ulubiona funkcja: szybkie nagrzewanie piekarnika. Na zdjęciu: luksusowa kuchenka HR 1958 G Dual Fuel firmy Miele; jej szerokość to 122 cm, ma dwa piekarniki, w których można piec potrawy niezależnie od siebie Fot. Miele

Lodówka side‑by‑side Duża, pojemna, z dozownikiem chłodnej wody i lodu na drzwiach – ten typ lodówek pokochał cały świat. Każdy rodzaj produktów ma swoje stałe miejsce. Najnowsze modele zaskakują inteligentnymi funkcjami. Na zdjęciu: chłodziarko‑zamrażarka InstaView firmy LG; jej zawartość można zobaczyć bez otwierania drzwi, wystarczy dwa razy zapukać w szklany panel, by oświetlić wnętrze

ŚRWO 3-4/2021

Fot. LG

www.swiatrezydencji.pl

72


Płytki kompozytowe Zamiast płytkami ceramicznymi, podłogi w amerykańskich kuchniach bardzo często wykańcza się innymi materiałami, łatwiejszymi do ułożenia. Popularne są np. kompozyty. Do złudzenia naśladują kafelki. Są wytrzymałe i wodoodporne, nie potrzebują też fugowania. Na zdjęciu: podłoga wykończona płytkami kompozytowymi Ceramin Vario z oferty RuckZuck; nadają się do układania także na starych podłożach

ŚRWO 3-4/2021

Fot. RuckZuck

Europejczycy chowają kosz na śmieci w szafce zlewozmywakowej. W amerykańskich domach jest ona przeznaczana tylko na środki czystości. Kosz – koniecznie z wiekiem otwieranym pedałem, w kolorze stali lub kolorowy – stoi zaś obok mebli, zwykle na końcu ciągu roboczego, gdzie najczęściej kroi się produkty. Na zdjęciu: kuchenny kosz wolno stojący Bo Pedal firmy Brabantia; aby otworzyć pokrywę, trzeba nacisnąć pedał stopą Fot. Brabantia

73 www.swiatrezydencji.pl

Kosz wolno stojący


aranżacje ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

74

Odcienie szarości Obok bieli i drewna, szarość to ulubiony kolor mebli, zwłaszcza w dużych miastach, jak Chicago. W nowoczesnych kuchniach jest prawie zawsze zestawiana ze stalowymi urządzeniami AGD, oczywiście w rozmiarach XXL, oraz kamiennymi blatami. W rezydencjach pojawiają się też detale z drewna o oryginalnym usłojeniu. Na zdjęciu: meble kuchenne firmy ernestrust; realizacja w rezydencji w Chicago Fot. ern estrust

Duża wyspa Prawie zawsze ma strefę barową. Tutaj można usiąść na chwilę przy kawie lub poczytać gazetę, zanim dogotuje się obiad. Jej blat modnie jest mieć z innego materiału niż pozostałe blaty kuchenne. Na zdjęciu: wyspa wykończona konglomeratem kwarcytowym Noble Lusso Champagne Technistone; materiał do złudzenia naśladuje marmur, ale jest od niego odporniejszy na codzienne użytkowanie Fot. Tech n iston e


Słońce, deszcz, wiatr, wahania temperatur – drzewo przechodzi przez wiele podczas swojego życia. Blaknie, jest penetrowane przez wilgoć, wysycha, pęka, kurczy się i rozszerza ponownie. Pojawiają się rzeźby w postaci pęknięć rdzeniowych oraz ślady po kornikach. Podczas produkcji takich belek, traktujemy je  z  niezwykłą starannością i  delikatnością aby uzyskać piękne fronty, wykończone obłogą pochodzącą z drewna z odzysku. Dzięki temu każdy mebel może opowiedzieć swoją historię, oraz pokazać indywidualny charakter. Nie chowamy śladów przeszłości ponieważ to one powodują bogactwo mebli i sprawiają, że żyją.

MEBLE MATKOWSKI SP. Z O.O. | TEL.: (095) 749 24 41, FAX: (095) 763 58 03 | MAIL: KRAJ@MATKOWSKI.PL | WWW.MATKOWSKI.PL


www.swiatrezydencji.pl

76

Schodami do nieba

ŚRWO 3-4/2021

z wizytą


Przytulny apartament na nowojorskim Brooklynie to azyl młodej pary. Historia kamienicy, w której się znajduje, zaczęła się w czasach prezydenta Abrahama Lincolna. Dziś znów tętni życiem. Jej schody wiodą do nieba!

ŚRWO 3-4/2021

Tekst: Małgorzata Nietupska Projekt wnętrz: Barker Associates Architecture Office (Alexandra Barker – dyrektor), www.baaostudio.com Dekoracja wnętrz: Jae Joo Designs Wykonawca: Altek Construction Inżynier konstrukcji: Zaki Albanna Zdjęcia: Francis Dzikowski/OTTO

www.swiatrezydencji.pl

77


z wizytą ŚRWO 3-4/2021

Dekoracją gabinetu jest m.in. wiekowy kominek.

www.swiatrezydencji.pl

78

R

ok 1860 był wyjątkowy w historii USA. To właśnie wtedy odbyły się wybory pre‑ zydenckie, wygrane przez Abrahama Lincolna. Lata 60. XIX w. były bogate nie tylko w przełomowe wydarzenia polityczne. To tak‑ że czas rozwoju miast. W tym właśnie okresie wybudowano kamienicę, w której znajduje się apartament. Jego właściciele to  młoda para, dużo podróżująca służbowo. Marzyli, by mieć spokojną, rodzinną przystań. Modernizację apartamentu zlecili pracowni Barker Associa‑ tes Architecture Office z Nowego Jorku.

Od pokoleń W architekturze kamienicy przeplatają są wpły‑ wy angielskie z włoskimi. Charakterystycznym detalem, obecnym od początku wybudowania domu, jest linia łuku. Nowi właściciele zdecy‑ dowali się ją zachować. Obecnie łuki dostrzec można w zwieńczeniach drzwi, kominków, ram obrazów, sztukateriach, meblach, oknie fron‑ towym...


ŚRWO 3-4/2021

Łukowate zwieńczenia drzwi pochodzą z XIX w.

www.swiatrezydencji.pl

79


z wizytą ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

80

Połączony z kuchnią salon ma wyjście na taras.


www.swiatrezydencji.pl

81

ŚRWO 3-4/2021


z wizytą

Przez trzy piętra wiją się schody pochodzące z XIX w. Na  samej górze zwieńcza je  owalny świetlik. Spoglądając w górę, ma się wrażenie, że to schody do nieba. Praktycznym aspektem zaś jest lepsze doświetlenie klatki schodowej. Po ponad 150 latach użytkowania drewniane schody zostały poddane kapitalnemu remon‑ towi. Zachwycają ich proste, a  zarazem ele‑ ganckie dekoracje: sztukaterie, wnęki na kwia‑ ty i rzeźby, a także balustrada z poręczą wijącą się jak wstążka.

Na trzech kondygnacjach

ŚRWO 3-4/2021

Schody wyznaczają oś komunikacyjną domu. Tak jak dawniej część reprezentacyjna znajdu‑ je się na parterze, ale ma inny układ, bardziej dostosowany do  współczesnego stylu życia. Obecni właściciele lubią organizować spotkania towarzyskie połączone ze wspólnym gotowa‑ niem. Dlatego ich kuchnia to miejsce wyjątkowe. Wnętrze jest bardzo eleganckie i przestronne, połączone z salonem i z wyjściem na taras. Cen‑ tralne miejsce zajęła duża wyspa wykończona marmurem. Gotując można rozmawiać z oso‑ bami siedzącymi na kanapie oraz w jadalni.

www.swiatrezydencji.pl

82

Główny apartament właścicieli znajduje się pię‑ tro wyżej. Oprócz sypialni – połączonej z sa‑ lonem kąpielowym – są tutaj biblioteka oraz gabinet. Ostatnie piętro jest przewidziane dla gości, dzieci i opiekunów.


ŚRWO 3-4/2021

Kuchnia to miejsce spotkań towarzyskich. Obok niej znajduje się eleganckie pomieszczenie pomocnicze.

www.swiatrezydencji.pl

83


z wizytą

Nowoczesna klasyka Aranżacja wnętrz reprezentuje nowojorski szyk, ale jednocześnie nawiązuje do klasyki w stylach angielskim i włoskim. Wszędzie jest mnóstwo bieli, drewna, nowoczesnego malarstwa i mebli. Zachwycają jasne marmury, które zdobią repre‑ zentacyjne pomieszczenia. W kuchni marmu‑ rem Olympian White Danby jest wykończona wyspa. Z marmuru wykonany został też zlewo‑ zmywak. W łazienkach zaś wykorzystano wy‑ raziście użyłowany kamień Calacatta Bettogli.

ŚRWO 3-4/2021

W kuchni warto zwrócić uwagę na  niewielkie pomieszczenie gospodarcze, obok łazienki go‑ ścinnej z marmurową umywalką. W dawnych angielskich siedzibach pełniło wyjątkową funk‑ cję. Tutaj przechowywano m.in. srebra stołowe, ale też wazony. Obowiązkowo musiały być zle‑ wozmywak oraz duży blat, służący np. do ukła‑ dania bukietów. W tej rezydencji to niewielkie, pomocnicze pomieszczenie wspaniale odre‑ staurowano przy użyciu luksusowych mate‑ riałów. Obecnie jest dodatkową strefą kuchni, wykorzystywaną przy organizacji spotkań to‑

www.swiatrezydencji.pl

84

We wszystkich łazienkach oraz kuchni są baterie i dodatki w złotym kolorze.

Sypialnię spowijają jasne, naturalne kolory.


ŚRWO 3-4/2021

Schody pochodzą z ok. 1860 roku. Uwagę zwracają stylowe sztukaterie i dekoracyjne wnęki.

www.swiatrezydencji.pl

85


z wizytą

warzyskich. Ścianę nad marmurowym blatem wykończono tapetą w chmury Fornasetti Sen‑ za Tempo z Cole&Son. Wspaniałych, artystycz‑ nych tapet jest w tym domu więcej. W pomiesz‑ czeniach na wyższych piętrach ściany dekorują kolekcje z katalogów Anthropologie oraz Ma‑ ison C.

ŚRWO 3-4/2021

Klasyka w wykwintnym wydaniu obecna jest w łazienkach. Jasne marmury i tapety tworzą w nich wyrafinowane tło dla ekskluzywnego wy‑ posażenia, m.in. z Devon&Devon, a także baterii i akcesoriów w złotym kolorze.

www.swiatrezydencji.pl

86

W kilku pomieszczeniach – m.in. salonie, jadal‑ ni, gabinecie – znajdują się kominki. Każdy jest inny – ich obudowy są wykończone dekoracyj‑ nymi tynkami lub kamieniem. Wszystkie mają charakterystyczne, łukowate detale. Wokół nich – jak kiedyś – toczy się życie towarzysko‑rodzin‑ ne. W tym wyjątkowym apartamencie można się czuć jak w niebie dla miłośników sztuki. Tutaj wraca się z przyjemnością – nie tylko z podróży służbowych. n 

Barker Associates Architecture Office BAAO Architects to pracownia ar‑ chitektoniczna z siedzibą w Nowym Jorku. Założona została w 2006 r. przez Alexandrę Barker, absolwentkę Harvard University Graduate School of Design. Za pracę dyplomową otrzy‑ mała Templeton Kelly Prize oraz Clif‑ ford Wong Housing Prize. W portfolio pracowni są projekty zrealizowane dla inwestorów prywatnych oraz pu‑ blicznych, m.in. w USA i Chinach. Pra‑ cownia była wielokrotnie nagradzana za dorobek architektoniczny.


Sztuka ogrzewania Tworzymy ekskluzywne grzejniki klasy premium dla najbardziej wymagających klientów i koneserów wzornictwa. Autorskie, ręcznie wytwarzane produkty dedykujemy osobom poszukującym wysokiej jakości i oryginalnych elementów wyposażenia.

Infiniti Opal Black

Wonam opal black

Venezia Opal White

welan.pl

87 www.swiatrezydencji.pl

Monolite Opal Brown

ŚRWO 3-4/2021

J

esteśmy polską manufakturą, która tworzy produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Sprawujemy pieczę nad całym procesem ich powstawania – od po‑ mysłu po wdrożenie najbardziej fascynujących i ekskluzywnych projektów. Stawiamy na jakość w bezkompromisowym, artystycznym wydaniu. Chcemy, aby nasza praca była źródłem zado‑ wolenia i wieloletniej satysfakcji z użytkowania grzejników przez wiele lat. Ekskluzywne grzejniki Welan przykuwają uwagę odbiorców, doskonale odnajdując się zarówno we wnętrzach nowoczesnych jak i utrzymanych w  klasycznym stylu. Każdy wyprodukowany przez nas grzejnik jest unikatowy. To małe dzie‑ ła sztuki użytkowej wytwarzane przez najlep‑ szych rzemieślników. Wybierając nasz produkt, masz pewność, że jest jedyny w swoim rodzaju. Wprowadzi do Twoich wnętrz nie tylko przyjem‑ ne ciepło, ale też nutę niewymuszonej elegancji i luksusu.


sposób na..

Zaprojektuj dom marzeń 4 kroki... ... tyle wystarczy, by wykreować idealną bramę lub drzwi. Z konfiguratorem firmy Hörmann szybko i sprawnie zapoznasz się z ofertą wzorów oraz wersji wykonania wymarzonego produktu. Kilka kliknięć myszką i ustalamy szczegóły: powierzchnię, kolor, wielkość drzwi lub bramy. Krok 1: Wybierz produkt. Krok 2: Skonfiguruj go zgodnie z życzeniem. Krok 3: Pobierz PDF z produktem. Krok 4: Udaj się z przygotowaną konfiguracją do najbliższego partnera firmy Hörmann, by uzyskać indywidualną ofertę.

ŚRWO 3-4/2021

horman n.pl/prywatn i‑inwestorzy/kon figurator/

www.swiatrezydencji.pl

88

Planujesz przeprowadzkę lub zmianę wystroju wnętrz? Poczuj się jak architekt i wykreuj je sam, przy pomocy bezpłatnych, internetowych narzędzi do projektowania. Dzięki opcji wirtualnego spaceru, gotowy projekt możesz „przymierzyć” jak nową sukienkę: sprawdzić wysokość stołu, zajrzeć do szafy, przetestować łóżko. Wirtualna rzeczywistość jeszcze nigdy nie była tak blisko! Julia Borowska


Nowoczesne narzędzia projektowe przekracza‑ ją nie tylko granice wyobraźni, ale także... gra‑ nice wnętrz naszych domów. Przy ich pomo‑ cy samodzielnie zaprojektujesz ogród zimowy

Projektują przyszłość By skorzystać z wybranego konfiguratora czy wizualizera, nie trzeba mieć dyplomu z archi‑ tektury. Choć każdy z nich działa nieco inaczej, łączy je  intuicyjność. Twórcy konfiguratorów starają się, by tworzone przez nich narzędzia maksymalnie ułatwiały proces projektowy. Dzięki wizualizacjom 3D możesz zobaczyć, jak stworzony przez Ciebie projekt będzie wyglą‑ dał o danej porze dnia czy roku. Każdy detal, odcień, tekstura, połysk – zostanie odtworzony z fotorealistyczną dokładnością. Ekspertami w spełnianiu marzeń o domu ide‑ alnym są konfiguratory bazujące na technolo‑ giach rozszerzonej rzeczywistości (AR) lub Vir‑ tual Reality (VR). Dzięki nim – np. po założeniu specjalnych okularów – możesz przetestować projekt. Pospacerujesz po wnętrzu, sprawdzisz

realną odległość między meblami, usiądziesz na nowej sofie. Ciekawą opcją jest zmiana koloru ścian przez skanowanie otoczenia. Można to zrobić na pod‑ stawie kręconego na bieżąco filmu lub gotowe‑ go zdjęcia. Efekt? Odcień ścian idealnie dobrany np. pod kolor dywanu czy kanapy. Lubisz dzie‑ lić się pozytywnymi doświadczeniami? Nagra‑ ny film wyślij koleżance lub opublikuj na Insta‑ Stories.

Od A do Z W ramach działania wizualizatorów i konfigu‑ ratorów do projektowania wnętrz, oferowane są często dodatkowe usługi, tj. profesjonalne doradztwo, montaż czy wycena użytych pro‑ duktów. Dzięki temu ze  stworzoną przez sie‑ bie wizją nie zostajesz sam – zawsze możesz liczyć na  fachową pomoc. Wpadłeś na  nowy pomysł? Projekt w każdej chwili możesz edyto‑ wać: zmieniać kolory, dodawać elementy, prze‑ stawiać meble. Bez wychodzenia z domu, przy pomocy kilku ruchów na  smartfonie. Dzięki innowacyjnym konfiguratorom i wizualizerom dom będzie „uszyty” na miarę Twoich marzeń. Poczucie sprawczości i duma z samodzielnie stworzonych projektów – bezcenne. n 

Wystarczy zdjęcie Z konfiguratorem podłóg Floori marki RuckZuck do stworzenia wizualizacji nowej podłogi potrzebne jest tylko zdjęcie. Wystarczy wejść w zakładkę „Oferta – podłogi” i wgrać fotografię – wykonaną samodzielnie lub pobraną z bazy producenta. Floori automatycznie wykryje na niej podłogę i ominie zbędne elementy. Następnie poprosi o wybranie docelowego modelu paneli. Każdy panel możesz dowolnie obracać i zmieniać. Wybrałeś? Pobierz wizualizację na laptop lub smartfon i odwiedź salon RuckZuck, by pokazać projektantom, jak ma wyglądać Twoja wymarzona podłoga. ruckzuck .pl/oferta/podlogi

ŚRWO 3-4/2021

Lubisz praktyczne rozwiązania? Specjalistycz‑ ny konfigurator podpowie Ci, jak dopasować kabinę czy szafę do niestandardowego układu funkcjonalnego wnętrza. Program uwzględni skosy, murki, ścianki działowe i wskaże jak przy‑ ciąć drzwi, by zmieściły się pod skosem. Dora‑ dzi też np. jak ułożyć nową podłogę w salonie. Niczym wprawny krawiec, zmierzy powierzch‑ nię pomieszczenia i wyliczy, ile materiału po‑ trzebujesz. Nie musisz się martwić, że zamó‑ wisz za mało paczek z płytkami czy panelami podłogowymi.

czy bramę wjazdową. Specjalny program lub aplikacja podpowiedzą, ile materiałów zuży‑ jesz np. na wyłożenie kostki na podjeździe czy postawienie solidnego ogrodzenia. Wizytów‑ ką Twojej posesji mogą być też samodzielnie zaprojektowane drzwi wejściowe: w oryginal‑ nym kolorze, z wymyślonym przez Ciebie, au‑ torskim wzorem.

89 www.swiatrezydencji.pl

W

irtualne narzędzia stworzono po to, by  spełniały pragnienia. Marzyłeś o  karierze scenografa? Potraktuj swój dom jak scenę w teatrze: za pomocą ob‑ sługiwanych przez smartfon, tablet lub laptop konfiguratorów zmieniaj jego wystrój, baw się kolorami ścian, dopasuj oświetlenie do aktual‑ nego nastroju lub okoliczności. Bez użycia farb, wałka czy metrówki i bez pomocy profesjonal‑ nych fachowców.


sposób na.. ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

90

Przetestuj na własnej skórze Program VOXBOX co do centymetra odtwarza układ pomieszczeń, po czym zapełnia przestrzeń wybranymi meblami i dodatkami. Umożliwia też zmianę koloru ścian lub podłogi i przelicza, ile m² materiału potrzebujemy, i ile za niego zapłacimy. Wizualizację można wysłać do doradcy VOX, który podpowie co zmienić, by wnętrze wyglądało jeszcze lepiej. Dzięki aplikacji, po zaprojektowanym wnętrzu można spacerować, a nawet – dzięki okularom VR dostępnym w salonach VOX – „wejść” w wykreowaną przestrzeń. W ten sposób ocenimy np. realną odległość między łóżkiem a szafą, przetestujemy wysokość mebli, zajrzymy pod stół jadalniany. voxbox .pl

Na miarę Konfigurator kabin niestandardowych marki Radaway to ekspert w dopasowywaniu kształtu i wielkości kabiny do nietypowego układu funkcjonalnego łazienki. Niestraszne mu skosy, murki, ścianki działowe. Darmowe narzędzie jest intuicyjne: wyboru można dokonać na podstawie serii i modelu kabiny lub według sposobu otwierania drzwi. Jeden klik wystarczy, by pobrać aplikację na pulpit komputera. W ramach programu „Na miarę” na szkle kabiny może zostać wygrawerowany dowolny wzór. Zdjęcie z wakacji, abstrakcyjny motyw, domek na plaży – Ty wybierasz. kon figurator.radaway.pl


Magia światła By projektować wciąż nowe sceny świetlne, nie zawsze trzeba inwestować w kolejne oprawy i punkty oświetleniowe. Wystarczy skorzystać z tych, które mamy i za pomocą odpowiednich narzędzi zmieniać sposób ich działania. Przez aplikację Häfele Connect współpracującą z modułem Häfele BLE‑Box można sterować oświetleniem mebli i zasilanymi elektrycznie okuciami, bez konieczności dokupowania nowych punktów świetlnych, przestawiania mebli, reorganizacji przestrzeni. Za pomocą aplikacji można włączać i wyłączać światło, zmieniać jego jasność, barwę czy temperaturę. Przez smartfon lub tablet, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Furtki, przęsła, łupki, bloczki... Ile to kosztuje, podpowie Kalkulator Ogrodzeń marki Polbruk. Zainstaluj go na komputerze, pobierz instrukcję i stwórz projekt ogrodzenia idealnie dopasowany do stylu domu oraz aranżacji Twojej posesji. Każdy element ogrodzenia możesz dowolnie modyfikować, a zmiany obejrzeć w profesjonalnym podglądzie 3D. Na koniec otrzymasz raport z wykazem użytych produktów i orientacyjną ceną detaliczną brutto. polbruk .pl/pl/ kalkul ator‑ogrodzen.html

Bez przestawiania mebli Jaki kolor drewnianej podłogi wybrać i jak ją ułożyć? Wszelkie rozterki rozwieje aplikacja DigiFloors od Jawor‑Parkiet. Jeden mail lub telefon wystarczy, by odwiedził Cię doradca ze specjalnym tabletem. Narzędzie oparte na technologii AR (rozszerzonej rzeczywistości) sprawi, że ekran tabletu zamieni się w wybrane pomieszczenie w Twoim domu i stworzy realny model wnętrza w 3D. Dzięki temu przed zakupem możesz zobaczyć, jak będzie wyglądała gotowa podłoga – bez wychodzenia z domu i przestawiania ciężkich mebli. Doradca od ręki sporządzi wycenę nowej podłogi. Chcesz się pochwalić projektem? Wyślij go bliskiej osobie i zapytaj, co sądzi na jego temat. jawor‑parkiet.pl/digi‑floors.html

91 www.swiatrezydencji.pl

Kalkulator ogrodzeń

ŚRWO 3-4/2021

hafele.pl


sposób na..

Bez malowania Da się zmienić kolor ścian bez malowania? Eksperci Dulux odpowiadają: Da się! Poprzez aplikację Dulux Visualizer możesz bawić się odcieniami farb i testować wygląd pomieszczenia bez użycia farb czy wałka. Po pobraniu aplikacji na iPhone lub smartfon z systemem Android, wystarczy dotknąć ekranu w miejscu, które chcesz pomalować. Możesz to zrobić w trybie na żywo albo zapisać zdjęcie lub film. Który kolor wybrać? Zainspiruj się otoczeniem: zeskanuj kolor z ulubionej poduszki lub sofy, a aplikacja wyszuka najbardziej zbliżoną farbę i pokaże, jak zmieni się Twój pokój. dulux .pl/pl/inspiracje/visualizer

Spełniają marzenia – konfiguratory do projektowania

ŚRWO 3-4/2021

Krzysztof Horała, Prezes Hörmann Polska sp. z o.o. Marzenie o domu, którego elewacja harmonijnie komponuje się z otoczeniem, a drzwi wejściowe i brama garażowa są idealnie do‑ pasowane do całości, można spełnić bez opuszczania domowego zacisza. W czasach pandemii to szczególnie istotne. Wystarczy komputer i kilka kliknięć myszką, by wybrać dokładnie taką bramę i drzwi wejściowe jakich potrzebujemy. Wszystko za sprawą spe‑ cjalnego konfiguratora firmy Hörmann. To wygodne narzędzie umożliwia szybkie i proste zapoznanie się z ofertą wzorów interesujących nas bram i drzwi oraz wybór od‑ powiednich ich właściwości, rodzaju powierzchni, koloru czy wielkości. Wgrywając zdjęcie fasady domu i pozycjonując konfigurację na tej ilustracji, metodą prób i błędów możemy szukać wariantu, który nas usatysfakcjonuje. Klikając myszką, bawiąc się kolorem, rodzajem powierzchni, a nawet wzorem, wirtualnie testujemy różne rozwiązania. Na końcu wybieramy i akceptujemy to, które po‑ doba się nam najbardziej i kończymy konfigurację poprzez wydrukowanie pliku PDF z wybranymi produktami. Aby uzyskać indywi‑ dualną ofertę, z przygotowaną konfiguracją udajemy się do najbliższego partnera firmy Hörmann. Konfigurator ułatwia podjęcie decyzji i dokonanie wyboru bez wychodzenia z domu. W ten sposób budując czy remontując dom, nie tylko zyskujemy czas, ale w tych trudnych miesiącach chronimy zdrowie nasze i naszych bliskich.

www.swiatrezydencji.pl

92 Z innego wymiaru Aplikacja Designer Komandor pozwala zaprojektować własny mebel od A do Z, bez znajomości programów graficznych czy specjalistycznego sprzętu. Możliwości jest mnóstwo – od szaf z drzwiami przesuwnymi oraz uchylnymi poprzez szafy wnękowe i wolno stojące, po garderoby. Swobodę kreacji potęguje ilość materiałów. Do wyboru są profile drzwiowe, płyta, szkło, lakier, forniry. Meble można ze sobą zestawiać, bawić się ich fakturą i kolorem. Zapisany projekt – po wprowadzeniu specjalnego kodu QR – w każdej chwili można edytować. Innowacyjna technologia AR pozwala podejść do szafy i nie tylko przyjrzeć się jej z zewnątrz, ale też... zajrzeć do środka mebla! design er.koman dor.pl


11 poysłów na.. ŚRWO 3-4/2021

Królewski poziom higieny

www.swiatrezydencji.pl

94

1

Szafa parowa Wieczorowa kreacja lub biznesowy kostium gotowe do założenia na zaraz? Takie możliwości dają szafy parowe. Odświeżają ubrania, eliminują nieprzyjemne zapachy, likwidują zagniecenia. Uprawiasz sport? Szafa odświeży obuwie po treningu. Dbasz o zdrowie? Urządzenie zdezynfekuje ubrania. Zadba też o najdelikatniejsze tkaniny: kaszmirową bieliznę, jedwabne pończochy. Szafy parowe są niezwykle proste w obsłudze. Wystarczy uzupełnić pojemnik z wodą, włożyć odzież i wybrać program. Na zdjęciu: szafa parowa Samsung AirDresser, eliminująca do 99,9% wirusów i bakterii z ubrań. Polecana przez Kasię Sokołowską – reżyserkę pokazów mody. Fot. Samsung


Nasze łazienki coraz częściej przypominają luksusowe salony przeznaczone do relaksu i kąpieli. Dzięki temu zyskują też nietuzinkowe wyposażenie. Już nas nie zaskakują tworzone na miarę meble, kabiny z personalizowanym grawerem, kolorowa kaskada wody lub umywalka przypominająca rzeźbę. Które produkty i pomysły aranżacyjne warto wypróbować u siebie?

ŚRWO 3-4/2021

Julia Borowska

www.swiatrezydencji.pl

95

2

Ekskluzywne materiały wykończeniowe W łazienkach ciągle królują wzory nawiązujące do rysunków naturalnych kamieni, szczególnie takich marmurów jak Calacatta, Cararra czy Nero Marquina. Nadal popularne są również płytki perfekcyjnie imitujące drewno, często ułożone w jodełkę, np. modny wzór chevron. Jednak równie ciekawym i ekskluzywnym wyborem jest mozaika. Stworzone z niewielkich kwadratów wzory przypominają bajecznie kolorowe obrazy, którymi ozdobimy podłogi, ściany, a nawet dno basenu... Na zdjęciu: płytki Mosaico+ z serii Royal waves, wzory Sweet Roses i Bouquet Decor Fot. Mosaico+


11 poysłów na.. ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

96

3

Kabina z grawerem Jest jak ekskluzywna wizytówka wnętrza – na szkle kabiny, metodą grawerowania laserowego, może zostać naniesiony dowolny, wybrany przez Ciebie wzór. Widok z wakacji, zdjęcie pupila, abstrakcyjny motyw – nie ma ograniczeń! Wygrawerowany wzór znajduje się po zewnętrznej stronie kabiny, dzięki czemu szkło nie traci właściwości bezpiecznego szkła hartowanego. Ochrona przed zabrudzeniem to dodatkowy atut. Na zdjęciu: kabina Fuenta New KDJ+S marki Radaway; w ramach programu „Na miarę” na szkle może zostać wygrawerowany dowolny wzór Fot. Radaway

4

Umywalka jak dzieło sztuki Umywalki w wersji wolno stojącej to luksus dla wybranych, gdyż zajmują sporo miejsca i kosztują więcej. Przypominają często klasyczne rzeźby lub awangardowe dzieła sztuki. Możesz je zainstalować w dowolnym miejscu – choćby na środku pomieszczenia. Na zdjęciach: umywalka Aura od Antonio Lupi; wykonana z przezroczystej jak kryształ żywicy Cristalmood; wyposażona w oświetlenie LED; projekt: Marco Piva Fot. Anton io Lupi


ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

97

5

Płytki jak drewno Wprowadzają przytulny nastrój i budują poczucie więzi z naturą. W odróżnieniu od naturalnego drewna, są odporne na długotrwały kontakt z wodą – sprawdzą się więc w każdym salonie kąpielowym. Płytki drewnopodobne idealnie naśladują fakturę, słoje oraz rysunek autentycznego drewna. Dzięki temu są nie do odróżnienia od pierwowzoru. Na zdjęciu: drewnopodobny gres z nowej kolekcji Passion Oak marki Opoczno. Płytki utrzymane w najnowszych trendach kolorystycznych perfekcyjnie odwzorowują odcień, strukturę i usłojenie naturalnego drewna. Mają nawet formaty jak deski: 15x90 i 22x90 cm. Fot. Opoczno


11 poysłów na.. ŚRWO 3-4/2021

6

98 www.swiatrezydencji.pl

Kąpiel z widokami W przestronnym wnętrzu efektownie prezentuje się wanna wolno stojąca. Leżąc w niej, można podziwiać panoramiczne widoki – budzący się z zimowego snu ogród albo rozświetloną metropolię wieczorową porą. Biżuteryjnym dodatkiem do wanny będzie dopasowana do niej bateria podłogowa lub ścienna. Na zdjęciu: aranżacja firmy Ferro z wykorzystaniem baterii wannowej Fiesta o minimalistycznym designie z połyskującym, chromowanym wykończeniem Fot. Ferro

Bezdotykowa bateria

7

Bezdotykowe baterie umywalkowe – na fotokomórkę, podczerwień, z czujnikiem ruchu, elektryczne – to inwestycja w zdrowie. Wystarczy podstawić dłonie, by inteligentny sensor lub czujnik wykrył ruch, automatycznie uruchomił wodę, po czym zamknął strumień po skończonym myciu. Niektóre baterie bezdotykowe mają też inne atuty: oferują idealną temperaturę wody i zmniejszają jej zużycie, poza tym mniej się brudzą. Wybierając je, wspierasz ochronę środowiska naturalnego. Na zdjęciu: uruchamiana czujnikiem na podczerwień, elektroniczna bateria Class‑Tres, zapewniająca oszczędność wody nawet do 50% Fot. TRES


Meble na miarę Meble i zabudowy meblowe wykonane przez doświadczonych rzemieślników są jak stempel najwyższej jakości i unikatowego piękna. W łazience w stylu glamour idealnie sprawdzi się np. wykonana na wymiar konsola lub toaletka. Do tego zamknięte w mosiężnej ramie lustro, barokowe żyrandole, płytki jak boazeria... i królewski poziom komfortu gwarantowany! Na zdjęciu: łazienka z konsolą wykonaną przez firmę Akan; pracownia oferuje meble i zabudowy do wnętrz dostosowane do indywidualnych potrzeb, które łączą wysokiej jakości materiały z kunsztem wykonania. W portfolio marki znajdziemy bogato zdobioną linię mebli Royal, urzekającą prostotą linię Classic, meble nawiązujące do wzornictwa skandynawskiego i nie tylko... Fot. Akan

Automatyczna toaleta myjąca

9

Najwyższy poziom higieny gwarantują nowoczesne toalety myjące i deski z funkcją bidetu. Wyposażone w personalizowane programy, myją i suszą miejsca intymne, bez konieczności brania prysznica czy używania papieru toaletowego. Możesz nimi sterować np. pilotem lub smartfonem. Podgrzewane siedzisko, funkcja autoczyszczenia i dobry design w pakiecie. Na zdjęciu: automatyczna toaleta myjąca Uspa z oferty BioBidet. Sterowana zdalnie lub pilotem, z podgrzewanym siedziskiem oraz różnymi programami mycia i suszenia okolic intymnych Fot. Uspa/BioBidet

ŚRWO 3-4/2021

99 www.swiatrezydencji.pl

8


11 poysłów na.. ŚRWO 3-4/2021

10

Terapia światłem Nic Ci się nie chce, a świat wydaje się obojętny? Dzięki prozdrowotnym właściwościom kolorów, wanna, prysznic lub lampa z systemem chromoterapii mogą Cię wesprzeć bardziej niż wizyta u psychologa. Czujesz napięcie? Nerwy uspokoi światło niebieskie lub zielone. Potrzebna dodatkowa motywacja? To specjalność świateł pomarańczowego oraz czerwonego. Kolor czerwony dodatkowo podwyższa ciśnienie i wspiera układ immunologiczny. Efekt? Większa odporność na krążące w powietrzu bakterie i wirusy. Na zdjęciu: emitująca promienie UV i IR (podczerwień) lampa holenderskiej firmy Sunshower B.V. Inspirowana działaniem światła słonecznego, wspiera produkcję witaminy D, a światło podczerwone odpręża ciało i łagodzi obolałe mięśnie.

www.swiatrezydencji.pl

100

Fot. Sunshower B.V.

W strugach deszczu

11

Nowoczesne deszczownice i zestawy natryskowe oferują znacznie więcej niż zwykły prysznic. Za pomocą specjalnego panelu lub słuchawki możesz zmieniać kierunek i natężenie wody. Łagodny, obfity, masujący obolałe mięśnie – ustaw taki strumień, jakiego Twoje ciało potrzebuje najbardziej. Spływająca z prysznica lub deszczownicy woda może być też wzbogacona o zbawienne dla naszego organizmu witaminy, olejki eteryczne lub być podświetlona światłem o wybranej barwie (w zestawach z systemem chromoterapii). Na zdjęciu: prysznic Aquamoon Delight Edition marki Dornbracht z systemami hydro-, aroma- i chromoterapii. Główną ścianę prysznica zdobi mozaika. Każda z płytek to wrażliwa na dotyk dioda LED. Z ich pomocą możesz tworzyć personalizowane scenariusze świetlne. Fot. Dorn bracht


CO LO R C RUS H

NOWE KOLEKCJE GRAND CONCEPT SPEKTAKULARNE WZORNICTWO DO WYJĄTKOWYCH WNĘTRZ Nowa seria gresów wielkoformatowych Grand Concept marki Opoczno zaprojektowana jest z myślą o odważnych klientach stawiających na produkty premium, którzy docenią ponadczasowe piękno naturalnego kamienia, urok betonu i przełamywanie schematów w aranżacjach wnętrz. Koncept oparty jest na inspiracji szlachetnym pięknem kamienia, z jego siłą, majestatem, energią i różnorodnością oraz niezwykle plastycznymi motywami przemysłowymi. Niepowtarzalne wzory i wysmakowane, mocne połączenia kolorystyczne pozwalają na wykreowanie wyjątkowych przestrzeni. Color Crush to jedna z 13 nowych kolekcji, dostępnych w trzech formatach płytek: 60 × 60, 80 × 80 oraz 60 × 120.

www.opoczno.eu


www.swiatrezydencji.pl

102 ŚRWO 3-4/2021

od projektu do realizacji

Kolekcjoner

piękna


Biel, przestrzeń, drewno. Do tego światowej klasy design, rodzinna kolekcja płócien i unikatowe meble własnego projektu. Jacek Kolasiński wie, jak tworzyć wnętrza emanujące ciepłem i spokojem. Zawsze jest w nich miejsce na dopisanie własnego biegu zdarzeń...

ŚRWO 3-4/2021

Tekst: Julia Borowska Projekt wnętrz: Loft Kolasiński, Jacek Kolasiński, www.loft‑kolasiński.pl Zdjęcia: Joel Hauck, www.joelhauck.com

www.swiatrezydencji.pl

103


od projektu do realizacji

W

łaściciel studia Loft Kolasiński to au‑ tor wyszukanych projektów z nutą stylu vintage. Niczym artysta rzeź‑ biarz, z chylących się ku ruinie zabytków wy‑ dobywa na światło dzienne wnętrza o niezwy‑ kłym natężeniu piękna. Loft w dawnej fabryce marmolady, mieszkanie w  wiekowym kom‑ pleksie pałacowym, adaptacja stylizowanego planu filmowego – to tylko nieliczne przykła‑ dy architektonicznego kunsztu projektanta. Na własny dom wybrał dawną kuźnię. Sprawił też, że właściciele mieszkania na Starej Ocho‑ cie ponownie zakochali się w swojej rodzinnej przystani.

Autorskie preludium

ŚRWO 3-4/2021

Warszawska kamienica to weteranka. Budy‑ nek z 1939 roku pamięta wybuch kampanii wrześniowej i czasy drugiej wojny światowej. Właściciele zlokalizowanego tu  mieszkania byli pewni dwóch rzeczy: tego, że ich dom po‑ trzebuje renowacji oraz tego, że ową renowa‑ cją nie może zająć się przypadkowy architekt.

www.swiatrezydencji.pl

104

nym kształtem okręgu, przypomina duet ob‑ razów z nurtu abstrakcjonizmu. Szklane tafle stanowią przedsmak do podziwiania prawdziwej sztuki: odbijające się w nich płótna to oryginal‑ ne dzieła Stanisława Klimowskiego – rodzinna pamiątka właścicieli.

Inwestorzy – sympatyczna para z trójką dzieci – poprosili pana Jacka o  autorski projekt. Głównym założeniem było „prze‑ wietrzenie” przestrzeni przy zachowaniu jak największej ilości oryginalnych elemen‑ tów. Pracownia Loft Kolasiński od wielu lat współpracuje z tapicerami, snycerzami, wi‑ trażystami i  stolarzami oferującymi takie usługi, jak odtwarzanie tradycyjnych tyn‑ ków, rekonstrukcja zabytkowych parkietów czy renowacja stolarki. Dzięki temu w miesz‑ kaniu udało się zachować unikatowe detale: tradycyjne tynki i okna, poddany procesom cyklinowania oraz olejowania parkiet dę‑ bowy. To, co nie nadawało się do remontu, odtworzono z mistrzowską precyzją. By po‑ większyć przestrzeń, usunięto część ścian, zredukowano ilość mebli w  pokoju dzien‑ nym, a bibliotekę przeniesiono do sypialni. Rodzina zyskała komfortowy salon z jadal‑ nią, który chętnie odwiedzają ciekawskie koty, domownicy i przyjaciele rodziny.

Sekretna sygnatura Do każdej realizacji pan Jacek dodaje autor‑ ski podpis w postaci własnoręcznie zaprojek‑ towanych mebli lub dodatków. W mieszkaniu na Ochocie wizytówką architekta są np. lustra w holu. – Z zamkniętej w drewnie dębowym, dużej tafli szkła został pobrany materiał na mniejsze lu‑ stro. Uwielbiam takie nietuzinkowe, przewrot‑ ne pomysły! – przyznaje pan Jacek. Lustra wykonała manufaktura Wood effect. Całość, z zaoblonymi brzegami i zreplikowa‑

Lustra wykonała manufaktura Wood effect. W szklanych taflach odbijają się dzieła Stanisława Klimowskiego.


ŚRWO 3-4/2021

Na podłodze – wyłożonej wcześniej kaflami – zagościł przytulny, dębowy parkiet. Ascetyczny charakter wnętrza przełamują także zasłony: transparentne i lekkie.

www.swiatrezydencji.pl

105


od projektu do realizacji ŚRWO 3-4/2021

Obok kota rasy Brytyjski Błękitny, pozującego do zdjęć z arystokratyczną gracją, w salonie dostrzec można „białe kruki” duńskiego designu, np. poddane renowacji, tapicerowane krzesła Nielsa Otto Mollera, model 65.

www.swiatrezydencji.pl

106

Koneserzy designu Inwestorzy uwielbiają meble i dodatki z historią. W ich salonie dostrzec można perły XX‑wiecz‑ nego wzornictwa. Większość z nich dostarczył pan Jacek. Koneser dobrego designu utrzymuje kontakty z kolekcjonerami antyków na całym świecie. Dzięki temu, przez lata wyspecjalizował się w pozyskiwaniu dla swoich klientów prawdzi‑ wych unikatów. – Zdarzało się, że sprowadzaliśmy meble z Bra‑ zylii, Meksyku czy USA – wspomina architekt. Te  kontakty to  prawdziwy kapitał studia Loft Kolasiński. Są wynikiem 15 lat penetracji rynku i nawiązywania licznych znajomości. Nie zawsze było to proste – ludzie związani z branżą vinta‑ ge‑design to często prawdziwi pasjonaci – do‑ daje pan Jacek.


ŚRWO 3-4/2021

Poczuciu przestronności w salonie sprzyja neutralna paleta kolorystyczna. Przestrzeń zdobią dzieła sztuki i zaprojektowane specjalnie na potrzeby tej realizacji meble. Jednym z nich jest inspirowana brazylijskim modernizmem komoda, sygnowana logo Loft Kolasiński.

www.swiatrezydencji.pl

107


od projektu do realizacji

Najcenniejszym skarbem w salonie jest fotel George’a Thamsa. Na nim, z majestatyczną gra‑ cją pozuje do zdjęć jeden z dwóch kotów rasy Brytyjski Błękitny. Symbolem hołdu dla wzor‑ nictwa francuskiego jest stolik kawowy projektu Jeana Prouvé’a z 1944 roku – prosty i eleganc‑ ki. Nad nim zawieszono żyrandol z serii Mann‑ heim z lat 20. XX wieku. Wykonano go ręcznie w działającej od 1911 roku niemieckiej manufak‑ turze. Godne uwagi są także pozostałe punkty oświetlenia. – Umieszczone na drewnianych statywach lam‑ py pochodzą z byłej Czechosłowacji. Czeskiej produkcji są też lampy sufitowe w kuchni, sypial‑ ni i korytarzu oraz kinkiet w łazience. Mimo że powstały w latach 60. , ich stylistyka nawiązuje do lat 20–30. Czesi, od dawna słynący z produk‑ cji wysokiej jakości stylizowanego szkła użytko‑ wego, do dziś utrzymują w tej dziedzinie niekwe‑ stionowaną renomę – przyznaje autor projektu.

ŚRWO 3-4/2021

Na każdą okoliczność

www.swiatrezydencji.pl

108

Realizacje Jacka Kolasińskiego udowadniają, że w pojęciu „sztuka” jest miejsce na funkcjo‑ nalność i wygodę. Zaprojektowana przez nie‑ go sofa w salonie nie zajmuje cennego miejsca, a w razie potrzeby zapewnia komfortowy noc‑ leg dla dwóch osób. Domownicy uwielbiają od‑ poczywać na niej w trakcie wspólnych seansów filmowych. Rodzina nie mogła się też obyć bez stołu jadalnianego. Stół i ławę, projektu pana Jacka wykonała pracownia Wood effect. W ja‑ dalni zagościły ponadto „białe kruki” duńskie‑ go designu: poddane renowacji, tapicerowane krzesła Nielsa Otto Mollera, model 65. Spod kreski pana Jacka wyszła również komoda ze żłobieniami na frontach. – Jej forma inspirowana jest modernizmem bra‑ zylijskim. Ostatnio dość często szukam inspira‑ cji w budynkach (nie meblach) z tamtego okresu – wyznaje architekt. Efektem fascynacji architekturą brazylijską są mocne linie i proste konstrukcje mebli. Forma komody – z założenia niska i pozioma – spra‑ wia, że pomieszczenie wydaje się większe. Po‑ czuciu przestronności sprzyja neutralna pale‑ ta kolorystyczna. Wrażenie potęguje częściowo otwarta na salon kuchnia. Jej wystrój – wybra‑ ne z oferty Atelier Areti kinkiety, zabudowa, blat i zlew z Corianu – są zatopione w bieli. Asce‑ tyczny charakter wnętrza przełamują zasłony: transparentne i lekkie, jak noszone przed laty, kobiece woale.

Symbolem hołdu dla wzornictwa francuskiego jest stolik kawowy projektu Jeana Prouvé’a z 1944 roku. Nad nim wisi żyrandol z serii Mannheim z lat 20. Wykonano go ręcznie w działającej od 1911 roku, niemieckiej manufakturze znanej niegdyś jako Baden Bolichwerke, figurującej obecnie pod nazwą Lichttechnische Fabrik.


ŚRWO 3-4/2021

Umieszczona na drewnianym statywie lampa to dzieło mistrzów sztuki użytkowej z dawnej Czechosłowacji.

www.swiatrezydencji.pl

109


od projektu do realizacji ŚRWO 3-4/2021

Z dorobku Loft Kolasiński wybrano łoże małżeńskie – model B1 z 2015 roku.

www.swiatrezydencji.pl

110

Wpływy Dalekiego Wschodu Na potrzeby rodziny w  mieszkaniu wygospodarowano miejsce na oddzielne sypialnie dla rodziców, starszych dzieci i najmłodszej córki, Marysi. Z myślą o inwestorach pan Jacek zaprojektował też bibliotekę i szafy inspirowane japońską sztuką meblarską z połowy XX wieku. Zabudowę wykonała pracownia Wood Maker. Z oferty Loft Kolasiński wybrano łoże małżeńskie – model B1 z 2015 roku. Oprócz tego, sypialnię rodziców zdobią rodowe antyki: miękki fo‑ tel i popiersia autorstwa Stanisława Klimowicza. Uwagę zwraca plakat Mieczysława Wejmana, a „śmietankę” sław zamyka fotel słynnego duetu Eamesów. Królestwem Marysi jest sypialnia z regałem polskiej firmy Tylko i duetem foteli z czasów PRL‑u. Kolejny pokój – na‑ stoletnich synów inwestorów – na życzenie chłopców po‑ dzielono na dwie strefy. Ścianki z regałami projektu pana Jacka wykonali fachowcy z firmy Wood Maker. O zmroku wnętrze doświetlają żyrandole: wytwory polskiego rze‑ miosła z lat 60. Z dorobku rodzimych artystów pochodzą też ożywiające pokój plakaty. Ich autorzy to m.in. Henryk Ożóg, Jan Lenica, Edward Dwurnik.

Do odpoczynku przy ulubionej lekturze zachęca miękki fotel: rodowa pamiątka inwestorów. Od wielu pokoleń do rodziny należy ponadto ustawione nieopodal popiersie autorstwa Stanisława Klimowicza.


ŚRWO 3-4/2021

Zabudowę w sypialni właścicieli wykonała pracownia Wood Maker, specjalizująca się w realizacji autorskich projektów. Szczególnej precyzji wymagała konstrukcja biblioteki. Ozdobioną dębowymi listwami część dolną wypełniono szkłem ornamentowym, zaś górną – z ruchomymi przekładkami i podwieszaną półką – zamontowano w całości na miejscu.

www.swiatrezydencji.pl

111


ŚRWO 3-4/2021

od projektu do realizacji

Pokój nastoletnich synów inwestorów, na życzenie chłopców, podzielono na dwie strefy. Dzięki temu pomieszczenie zapewnia im maksimum komfortu i prywatności.

www.swiatrezydencji.pl

112

Do pokoju chłopców przynależy niewielka łazienka. Większa – ogólnodostępna – przykuwa uwagę zapro‑ jektowaną przez pana Jacka kabiną prysznicową. Asce‑ tyczność łazienki podkreślają ściany pokryte białym tynkiem. Na  ich tle artystycznie prezentuje się pat‑ chworkowy gres na podłodze. Przestrzeń rozświetlają lustra z praktycznymi szafkami na kosmetyki. Perfek‑ cyjnie zaprojektowaną łazienkę uzupełniają luksusowe sprzęty: okrągła toaleta marki Laufen, umywalka od Ca‑ talano, armatura z włoskim rodowodem.

Wirtuoz architektury Patrząc na wnętrza mieszkania w warszawskiej kamie‑ nicy nie sposób oprzeć się wrażeniu, że właściciel stu‑ dia Loft Kolasiński to prawdziwy wirtuoz architektury. – Realizując projekty wiekowych wnętrz, mam na uwa‑ dze fakt, że dawno temu ktoś wykonał ogromną pracę, by stworzyć je w tej formie – podsumowuje pan Jacek. Moją rolą jest dostosowanie dawnych przestrzeni do po‑ trzeb obecnych użytkowników. Bez niepotrzebnych zmian, zgodnie z wizją inwestora. I co najważniejsze, zawsze w duchu oryginału – dodaje autor projektu. n 

Pokój nastolatków ożywiają plakaty polskich grafików. Wśród nich są m.in. Henryk Ożóg, Jan Lenica czy Edward Dwurnik.


ŚRWO 3-4/2021

Na potrzeby realizacji pan Jacek zaprojektował i zlecił firmie Metal Madness wykonanie stalowych kratek wentylacyjnych i kabiny prysznicowej. Ujęta w szeroką ramę strefa prysznica przypomina lekki, transparentny obraz.

www.swiatrezydencji.pl

113

Studio Loft Kolasiński, w  ww.loft‑kolasiński.pl Studio Loft Kolasiński zajmuje się kompleksowym projektowaniem wnętrz prywatnych i publicznych, a także wzornictwem przemysłowym. Na potrzeby realizowa‑ nych aranżacji wnętrz, zespół projektuje i produkuje wysokiej jakości meble drewniane oraz akcesoria meblowe. Studio specjalizuje się w pozyskiwaniu wyjątkowych mebli, oświetlenia, ceramiki, grafik i dywanów vintage. Przy renowacji mebli szczególną uwagę zwraca na zachowanie oryginalnego charakteru obiektów. Stale po‑ szerza grono współpracujących z nimi specjalistów rzadkich dziedzin, by móc wykonywać unikalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb projekty wnętrz. Nie‑ jednokrotnie realizowało zlecenia projektów wnętrz nietypowych nieruchomości, takich jak adaptacje industrialnych budynków, poddaszy czy starych domów.


modne rozwiązania

Witaj wiosno! Nic tak nie poprawia humoru, jak pewność, że to już wiosna. Co zmienić w ogrodzie? Warto zainwestować w nowe donice i więcej kwiatów. Sadzenie, cięcie, koszenie są jak fitness na świeżym powietrzu.

ŚRWO 3-4/2021

Małgorzata Nietupska

www.swiatrezydencji.pl

114

Murawa jak marzenie Lekka, cicha i zwrotna to atuty nowych kosiarek akumulatorowych marki Kärcher. Koszenie trawnika jest przyjemnością. Fot. Kärch er


K

ażdy ma inną wizję ogrodu. Dla jednych to  tylko tło dla domu, które musi być wypielęgnowane równie starannie jak u  sąsiadów. Dla innych ogród jest prywatną przestrzenią, gdzie wypoczywa się na  swój sposób, np. z sekatorem w ręku. Jedno nie ule‑ ga wątpliwości: wiosna to czas, gdy potrzebu‑ jemy zmian.

Szybkie metamorfozy

Więcej czasu dla siebie Po całotygodniowym zabieganiu miło jest spę‑ dzić ciepły, wiosenny dzień na tarasie. Wypić kawę, poczytać książkę, zjeść lunch, pomedy‑ tować... W tym czasie niech robot skosi trawę! Spacer po  ogrodzie pomoże podjąć decyzję, że jednak warto tu i ówdzie coś dosadzić. Za‑ miast czekać na ogrodnika, lepiej spróbować własnoręcznie przyciąć bukszpany i żywopłot. Te proste prace ogrodowe są odskocznią od za‑ wodowej rutyny, konferencji i niekończących się spotkań. Poczucie bliskości z przyrodą – gra‑ tis. n 

Solidna donica Tak wyjątkowe kwiaty jak niebieskie hortensje potrzebują specjalnej oprawy. Donica Cecylia z oferty Chronos to także rodzaj rzeźby. Pasuje nie tylko do ogrodów w stylu klasycznym. Jej waga to 70 kg. Fot. Chronos

Idealne cięcie Przycinanie żywopłotów i topiarów to fraszka, gdy ma się do dyspozycji nożyce z napędem. Model HHH25D‑60E Honda jest wyposażony w ostrze dwustronne. Fot. Aries Power Equipment

115 www.swiatrezydencji.pl

Nowy trend w ogrodach to malowanie światłem. Polega na tym, że już nie tylko eksponuje się ro‑ śliny przy pomocy lamp ogrodowych, ale także barw światła. Ogród, w zależności od okolicz‑ ności czy naszego życzenia, może spowijać po‑ świata różowa, niebieska, biała... W przypadku niektórych lamp do wyboru są miliony odcieni.

ŚRWO 3-4/2021

Nawet w ogrodach perfekcyjnie zaprojektowa‑ nych przez architektów można zawsze wprowa‑ dzić odświeżające zmiany. W tej roli znakomicie sprawdzają się kwiaty cebulowe oraz balkono‑ we. Ich kolory to wybór indywidualny, ale cza‑ sem kwestia mody. Najłatwiej zmieniać co roku aranżacje w donicach. Czasem mamy ochotę na bratki, pelargonie, stokrotki, petunie... innym razem może oczarują nas fuksje?


modne rozwiązania ŚRWO 3-4/2021

Sadzimy krzewy i drzewka

www.swiatrezydencji.pl

116

W ciepły, wiosenny dzień nie ma nic przyjemniejszego, niż sadzenie w ogrodzie. Polecamy zwłaszcza kwitnące drzewka i krzewy. Fot. Th e Joy of Pl ants

Malowany światłem Bez względu na porę roku ogród malowany światłem to jeden z wiodących trendów. Jak to zrobić? Na przykład przy pomocy opraw liniowych Philips Hue Amarant. Umożliwiają rzucenie światła na zewnętrzne ściany domu i rośliny. Kolor światła (miliony do wyboru) można zmieniać, by dopasować do barw kwiatów oraz liści. Fot. Philips Hue


A może nadszedł czas, by koszeniem trawy zajął się robot? Z dużą powierzchnią czy nierównym terenem radzi sobie np. model RMI 632 Stihl. Mulczuje trawę, by następnie zamieniła się ona w naturalny nawóz. Fot. Stih l

Balkon w kwiatach Każdej wiosny jest tyle nowości wśród balkonowych kwiatów! Oto pomysł, aby wyeksponować je zarówno od zewnątrz balkonu, jak i wewnątrz – donica na balustradę Be‑Up Euro3plast z oferty Hydroponiki. Fot. Euro3pl ast/ Hydropon ika

ŚRWO 3-4/2021

117 www.swiatrezydencji.pl

Koszenie trawnika


modne rozwiązania ŚRWO 3-4/2021

Strzyżenie krzewów Bukszpany, żywotniki i wiele innych krzewów potrzebują wiosną... fryzjera. Aby zostać ich stylistą, wystarczy mieć lekkie nożyce do żywopłotu, np. EasyCut Gardena. Krzewy można przycinać w kule lub fantazyjne kształty. Fot. Gardena

www.swiatrezydencji.pl

118

Czas na relaks Słońce, świeże powietrze, kwiaty cebulowe... Wiosna trwa tak krótko! Chwila dla siebie przyda się każdemu. Zwłaszcza w otoczeniu doniczkowych narcyzów. Fot. iBulb


modne rozwiązania ŚRWO 3-4/2021

Zimowy ogród A może tej wiosny zdecydować się wreszcie na ogród zimowy? Uprawiać w nim można np. cytryny, mandarynki i inne egzotyczne rośliny. To także świetne miejsce na dodatkowy, letni salon. W realizacji marzenia pomoże firma Aliplast. Fot. Alipl ast

www.swiatrezydencji.pl

120

Rękawiczki ogrodowe Nie muszą wyglądać gorzej niż te do teatru. Marka Garden Glory proponuje rękawiczki do pracy w ogrodzie w kolorach srebra i złota. Leżą jak druga skóra. Fot. Garden Glory

Oświetlenie pod stopami Magiczne oświetlenie subtelnie wydobywające się z gruntu. W taki właśnie sposób można opisać oprawy Rena marki Norlys. Są idealne do oświetlenia ścieżek, podjazdów czy schodów. Przy ich pomocy w efektowny sposób można wyeksponować najładniejsze elementy otoczenia domu. Mają regulację kąta świecenia. Fot. Norlys


Trawnik z krokusami Jesienią w „Świecie Rezydencji Wnętrz Ogrodów” przypominaliśmy o sadzeniu cebulek kwiatowych. Kto nie zapomniał posadzić, teraz ma np. cudownie kwitnące krokusy na trawniku. Fot. iBulb r e k l a m a

Ogród

marzeń


modne rozwiązania ŚRWO 3-4/2021

Elegancka nawierzchnia Jest elegancki, praktyczny i ponadczasowy. Pasuje do wielu stylów, doskonale komponując się z kwiatowymi rabatami. Bruk klinkierowy z serii Milano O. Format Mix z Vandersanden pozwala uwolnić wyobraźnię. Rożne wymiary kostek dają możliwość eksperymentowania i tworzenia niepowtarzalnych aranżacji. Utrzymane w ponadczasowej, eleganckiej kolorystyce pięknie zdobią podjazdy, ścieżki i tarasy. Fot. Van dersan den

www.swiatrezydencji.pl

122 Szpadel dopasowany do wzrostu Z przyjemnością sadzi się rośliny, gdy szpadel ma wygodną rączkę i jest dopasowany do wzrostu. Przykładowo, szpadel ostry Xact Fiskars w rozmiarze L przeznaczony jest dla osób o wzroście 175– 195 cm, zaś rozmiar M od 160 do 175 cm. Fot. Fiskars

Czas przesadzania Własnoręczne przesadzanie roślin ma moc terapeutyczną. Pelargonie od babci to skarb. Wiosenne sadzenie najlepiej zacząć już w marcu. Fot. Pel argon ium for Europe


ogrody świata ŚRWO 3-4/2021

Ogrody pielgrzymów

www.swiatrezydencji.pl

124

Ogrody w stylu barokowym w nowej części sanktuarium


Klasztory, sanktuaria i miejsca święte kojarzą się z modlitwą i głęboką wiarą. Jednak nie wszyscy, którzy tam przyjeżdżają uważają siebie za żarliwych wyznawców danej religii. Niektórzy odwiedzają miejsca święte w celach poznawczych, inni pragną spokojnego spaceru wśród relaksującej zieleni. dr inż. Radosław Kożuszek, Uniwersytet Wrocławski

Ciężko wyobrazić sobie sanatorium czy ośrodek rekonwalescencyjny stojący przy betonowych parkingach bez drzew czy skweru. Wiele szpitali usytuowanych w centrach miast ma teren spa‑ cerowy obsadzony drzewami i krzewami. Wia‑ domo – zieleń sprzyja zdrowiu. Podobnie rzecz się ma z kościołami, klasztorami, kapliczkami czy sanktuariami usytuowanymi poza miejską zabudową. Zazwyczaj utopione są w zieleni, któ‑ ra wypełnia przestrzeń wokół świętego miejsca i dodaje mu szczególnego charakteru. Pierw‑ szymi ogrodami ozdobnymi w nowożytnej Eu‑ ropie były klasztorne wirydarze. To niewielkie, wydzielone miejsca w samym środku zabudo‑ wań klasztornych, gdzie mnisi mieli medytować i oddawać się modlitwie. W wirydarzach sadzo‑ no zimozielone krzewy bukszpanu, cisu, rośliny cieniolubne lub wręcz przeciwnie – zioła kocha‑ jące słońce. Typowymi klasztornymi kwiatami były róże, które utożsamiano z męką pańską lub pięknem Matki Boskiej. Z biegiem czasu klasztory zaczę‑ ły się rozbudowywać, a wirydarze stawały się zwyczajnie za ciasne by pomieścić wszystkich mnichów. Tworzono zatem ogrody za murami. Wcześniej tereny te służyły uprawie roślin użyt‑ kowych, jednak później nadawano im po części charakter ogrodu ozdobnego. Tworzono zatem szpalery drzew, wytyczano trawniki i klomby, budowano pustelnie, a czasem kopano stawy. Wszystko kreowane było na chwałę Boga i słu‑ żyć miało społeczności klasztornej, która po‑ przez pracę w ogrodzie odnajdowała sens życia i miała czas na modlitwę.

ŚRWO 3-4/2021

Zieleń to zdrowie

Kaskada w nowej części sanktuarium obsadzona została m.in. irysami, bukszpanem, krzewami iglastymi, floksami szydlastymi i juką karolińską.

125 www.swiatrezydencji.pl

P

owszechnie wiadomo, że przebywanie w otoczeniu zieleni koi nerwy i wycisza, a jednocześnie działa pozytywnie i sty‑ mulująco na organizm. Z tego względu osoby mieszkające w hałaśliwych miastach szczegól‑ nie cenią parki, ogrody oraz niewielkie skwery. Dla nich ważne są każdy krzew i drzewo znaj‑ dujące się w okolicy ich domu. Z kolei ludzie mieszkający na wsiach, czasem nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są z przyrodą związani. Wy‑ starczy, że na pewien czas zamieszkają w wie‑ żowcu w centrum metropolii, a po kilku dniach będą się czuć jak ryba w za małym akwarium.


ogrody świata ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

126

1

Dla strudzonych wędrowców Sanktuaria i miejsca święte, które od czasów śre‑ dniowiecza powstawały w Europie, z roku na rok obsługiwały coraz większą liczbę pielgrzymów. Oprócz nabożeństw i możliwości oglądania ob‑ razów, relikwii czy przebywania w  obecności miejsc spoczynku osób świętych, pątnicy pra‑ gnęli odpoczynku i wyciszenia. Z myślą o nich organizowano stołówki lub domy pielgrzyma. W  miarę zapotrzebowania i  uatrakcyjnienia miejsca pobytu w sanktuariach tworzono drogi krzyżowe, golgoty, ogrody modlitw, jaskinie czy kaplice. Sanktuariów i miejsc świętych w Polsce jest wiele, a do najbardziej popularnych nale‑ żą zapewne: Częstochowa, Gietrzwałd, Święta Lipka, Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pako‑ ska, Góra Świętej Anny czy prawosławna Góra Grabarka. Sanktuarium, które może poszczycić się największym zagospodarowanym terenem jest Licheń należący do Diecezji Włocławskiej, a leżący w woj. wielkopolskim. Historia sanktu‑ arium wiąże się z  niewielkim obrazem Matki Bożej, który Tomasz Kłossowski, miejscowy ko‑ wal, zawiesił w pobliskim lesie w miejscowości Grąblin. Obraz został prawdopodobnie nama‑ lowany pod koniec XVIII w. przez nieznanego artystę, na modrzewiowej desce. Około 1850 roku pasterz – Mikołaj Sikatka, miał kilkakrot‑ nie doświadczyć przed obrazem objawienia Matki Bożej, która przekazała mu orędzie wzy‑ wające do modlitwy i nawrócenia oraz polecenie przeniesienia obrazu w bardziej godne miejsce.

W roku 1852 obraz znalazł się w kościele w po‑ bliskim Licheniu. W 1949 roku parafię licheńską objęło Zgromadzenie Księży Marianów, które konsekwentnie zaczęło rozbudowywać sank‑ tuarium.

W towarzystwie aniołów Sanktuarium w Licheniu dzieli się na dwie czę‑ ści: starą i nową oraz położony nieopodal Las Grąbliński. W centralnej części starego sanktu‑ arium, znajduje się kościół św. Doroty, do które‑ go wiodą schody, ozdobione rzeźbami aniołów i betonowymi donicami z sezonowymi roślina‑ mi. U podnóża schodów znajduje się „źródełko”, z którego pielgrzymi mogą pobierać miejsco‑ wą wodę. Tuż obok urządzono niewielką umy‑ walnię na otwartym powietrzu, gdzie pątnicy mogą umyć zmęczone stopy. Oczywiście, za‑ równo źródełko, jak i umywalnia toną w zieleni. Gęsto obsadzone są drzewami iglastymi oraz krzewami, które w upalne dni dają cień i tworzą specyficzny, leśny mikroklimat. Obok kościoła wznosi się 25‑metrowej wyso‑ kości kamienna góra (tzw. Golgota), na szczy‑ cie której znajduje się krzyż oraz postaci Mat‑ ki Bożej i św. Jana. Ta unikatowa w skali kraju konstrukcja powstała w  latach 1976–1985, a zbudowano ją głównie z głazów narzutowych przywożonych do Lichenia z odległych miejsc. W  Golgocie wmurowana jest także znaczna ilość barwionego szkła – mlecznego i  trans‑

parentnego. Całość była wiele razy przebudo‑ wywana i dostosowywana do rosnącego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego. Na Golgocie rozmieszczono stacje drogi krzyżowej oraz sze‑ reg sztucznych grot, gdzie urządzono kaplice. Dolny chodnik licheńskiej kalwarii obsadzony został krzewami iglastymi oraz licznymi byli‑ nami (bergenia, funkia). Znajduje się tam rów‑ nież spory staw gęsto obsadzony liliami wodny‑ mi, w którego centrum umieszczono fontannę przedstawiającą tańczące anioły. W momencie, gdy chodnik zaczyna piąć się ku szczytowi Gol‑ goty, duże krzewy zastępowane są mniejszymi oraz bylinami. W wielu zagłębieniach posadzo‑ no bluszcz, który swobodnie obrasta ściany bu‑ dowli. Z uwagi na niezwykłą dbałość o zieleń,

1. Widoczne zadrzewienia tworzą swego rodzaju strefę buforową między sanktuarium a ruchliwą drogą. 2. Część dolna Golgoty obsadzona została krzewami iglastymi i liściastymi. W górnych partiach konstrukcji posadzono zimozielony bluszcz oraz byliny. 3. W kamienną konstrukcję wmurowano liczne elementy z charakterystycznego, barwionego szkła. 4. Na Golgocie wyznaczono kilka miejsc odpoczynku. Widoczne pnącza to zimozielony bluszcz.


3

ŚRWO 3-4/2021

4

www.swiatrezydencji.pl

2

127


ogrody świata

Golgota oglądana z pewnej perspektywy może przypominać gigantyczny ogród skalny. Po‑ zostały obszar starej części sanktuarium w Li‑ cheniu utrzymany jest w charakterze ogrodu angielskiego. Dominują tu  nasadzenia drzew iglastych, które wzbogacono drzewami liścia‑ stymi oraz krzewami ozdobnymi.

Wpływy francuskie

ŚRWO 3-4/2021

Nowa część sanktuarium w centralnej strefie utrzymana jest w systemie ogrodów stylu fran‑ cuskiego (barokowe). Założenie tworzą pielę‑ gnowane partery haftowe otoczone żywopło‑ tami z bukszpanu i cisu. Wnętrza wypełnione są tłuczniem, trawą, roślinami jednorocznymi, a także sadzonymi tam sezonowo roślinami cie‑ płolubnymi lub pędzonymi. Wiosną rabaty wy‑ pełniają tulipany. W wydzielonej części do ob‑ sadzeń zastosowano jedynie tulipany w kolorze białym i czerwonym, nawiązując tym samym do flagi narodowej. Obrzeża nowej części sank‑ tuarium obsadzono krzewami i drzewami, któ‑ re tworzą swego rodzaju otulinę, oddzielają‑ cą sanktuarium od pobliskich pól uprawnych i dróg. W różnych miejscach znajdują się licz‑ ne kaplice, oczka wodne, kaskady, wodotryski, a nawet sztuczne stawy z mostkami.

Śladem historii

www.swiatrezydencji.pl

128

5 6

W pobliskim Lesie Grąblińskim, w którym po‑ czątkowo wisiał obraz Matki Boskiej, została zbudowana droga krzyżowa. Postawiono tam kapliczki i  kilka pomników, wytyczono liczne ścieżki. W jednej z kaplic umieszczony został kamień przyniesiony z głębi Lasu Grąblińskie‑ go, na którym przedstawiono ślad utożsamiany ze śladem stóp Matki Boskiej. W innej kaplicz‑ ce znaleźć można pozostałość sosny, na której pierwotnie wisiał licheński obraz. Las Grąbliński otoczony jest wysokim ogrodzeniem, a wejście do niego możliwe jest tylko przez bezpieczną kładkę, znajdującą się nad ruchliwą ulicą. Las zachował swój pierwotny charakter, a wyzna‑ czone ścieżki toną w zieleni...n

5. Widok na główną drogę łączącą nową i starą część sanktuarium. 6. Nasadzenia z kwiatów cebulowych w sąsiedztwie obiektu noclegowego. 7. Regularne ścieżki nawiązują stylem do ogrodów barokowych. 8. Białe tulipany sadzone są często w sąsiedztwie czerwonych, w nawiązaniu do barw flagi narodowej. 9. Krzewy bukszpanu są pieczołowicie przycinane. 10. Nasadzenia z bukszpanu i roślin iglastych.


www.swiatrezydencji.pl

8

ŚRWO 3-4/2021

7

129

9

10


Jordania staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży. Wspaniałe, suche góry, antyczne miasta, orientalny Amman, miejsca biblijne, a przede wszystkim dobrze zorganizowane rezerwaty przyrody, przyciągają spragnionych wrażeń turystów.

ŚRWO 3-4/2021

notatki z podróży

Bliskowschodnie królestwo

130 www.swiatrezydencji.pl

DR INŻ. RADOSŁAW KOŻUSZEK, WYKŁADOWCA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, FB: PODRÓŻE BEZ BIURA Fot. Radosław Kożuszek, Anna Lewczuk

dr Radosław Kożuszek

Do zabytków Petry prowadzi wąski wąwóz o nazwie Siq. W głębi widać fasadę świątyni zwaną Skarbcem (Al-Khazneh).


ŚRWO 3-4/2021

Na pustyni Wadi Rum organizowane są przejażdżki na wielbłądach.

131 www.swiatrezydencji.pl

K

rólestwo Jordanii położone jest na Bliskim Wschodzie. Bezpośrednie połączenia z Polski do Ammanu – sto‑ licy Jordanii – oferowane są np. z lotniska w podwar‑ szawskim Modlinie. Przed wyjazdem praktycznym rozwiąza‑ niem jest zakup tzw. Jordan Pass, czyli wizy i biletów wstępu w jednym. Podróżując w grupie kilkuosobowej warto wyna‑ jąć samochód lub mikrobus z kierowcą, który zawiezie nas do wszystkich atrakcji. Hotel, położony w środkowej części kraju, posłuży z kolei jako dogodna baza wypadowa. W trady‑ cyjnych, jordańskich hotelach codziennie serwowane jest bo‑ gate śniadanie: arabski chleb typu pita, wędliny, sery, grzanki, jaja, ciasta, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz aroma‑ tyczna przyprawa zatar, służąca do posypywania pieczywa. Miejscowe kolacje składają się natomiast z zupy lub sałatek warzywnych i makaronowych oraz mięs (kurczaki, wołowina) serwowanych na ryżu. Podczas dużych, jordańskich imprez tradycją jest spożywanie mansaf. To danie składa się z pieczo‑ nego mięsa kurczaka lub wołowiny, sosów oraz z kilku rodza‑ jów ryżu, przygotowywanych w odmienny sposób. Na wierz‑ chu mansaf posypuje się prażonymi, gorącymi orzeszkami ziemnymi. Na deser serwowana jest kinafa, czyli cienki pla‑ cek z gorącym, słodkim, roztopionym twarogiem, posypany prażonymi pistacjami i polany syropem cukrowym z wodą różaną. Będąc w centrum miasta warto natomiast zjeść fala‑ fele, czyli niewielkie smażone kulki lub kotleciki z ciecierzycy z przyprawami, umieszczone w chlebie typu pita.

Różne rodzaje żywic roślinnych służące jako kadzidła


notatki z podróży ŚRWO 3-4/2021 www.swiatrezydencji.pl

132

Antyczne cywilizacje Tuż po przylocie warto udać się do Ammanu, by  zobaczyć pozostałości budowli z  czasów rzymskich. W centrum miasta znajdują się za‑ chowane kolumnady, odeon i odbudowany am‑ fiteatr. Z kolei na górującej nad miastem cytadeli warto zwiedzić pałac Umajjadów, ruiny bizan‑ tyńskich kościołów oraz świątynię Herkulesa. Najwspanialszym, antycznym miastem Bliskie‑ go Wschodu jest Petra znajdująca się w połu‑ dniowej części Jordanii. Petrę założyli Naba‑ tejczycy, którzy trudnili się handlem, a miasto znajdowało się na dawnych szlakach karawan. Do Petry wiodą dwie ukryte drogi, z czego jedna prowadzi przez bardzo wąski wąwóz Siq. Miej‑ scowi twierdzą, że może tamtędy przejechać jedynie człowiek na wielbłądzie. Pierwszą wi‑ doczną budowlą jest wykuta w skale świątynia zwana skarbcem. To przed nią nagrywano sceny do słynnego filmu przygodowego „Indiana Jo‑ nes i ostatnia krucjata”. Przechodząc dalej po‑ dziwiać można gigantycznych rozmiarów groby rodziny królewskiej, które – jak większość bu‑ dowli Petry – zostały wykute na zboczach skał. Godne uwagi są także: amfiteatr, ulica z doma‑ mi mieszkalnymi, brukowana droga, gigantycz‑ ne świątynie oraz położona na wzgórzu świąty‑ nia zwana klasztorem. Innym wartym odwiedzenia antycznym mia‑ stem jest Dżerasz znajdujący się w północnej części kraju. Są tu doskonale zachowane ruiny pamiętające najprawdopodobniej czasy Alek‑ sandra Wielkiego. Można podziwiać teatry rzymskie, hipodrom, świątynię Zeusa i Artemi‑ dy, bramy wjazdowe, forum i liczne kolumnady. Ciekawostką jest, że na bazie niektórych antycz‑ nych świątyń wyznawcy wczesnego chrześcijań‑ stwa wybudowali pierwsze w okolicy kościoły, których ruiny przetrwały do dzisiaj. W centrum antycznego miasta znajduje się eliptyczny plac otoczony kolumnadą nad którym góruje ogromnych rozmiarów świątynia Zeusa. Następnym starożytnym miastem Jordanii jest położona u  podnóża Wzgórz Golan Gadara, zwana dziś Umm Qais. Miasto powstało w 333 roku p.n.e. jako ważna osada handlowa. To też miejsce związane z Chrystusem, gdyż według Ewangelii św. Mateusza w tym właśnie mieście Jezus wypędził z opętanych mężczyzn legion demonów. Złe duchy wstąpiły w świnie i stad‑ nie ruszyły w kierunku pobliskiego Jeziora Ty‑ beriadzkiego, gdzie utonęły. W VIII wieku trzę‑ sienia ziemi doprowadziły starożytną Gadarę do ruin. Dzięki pracy archeologów, dziś na tere‑ nie dawnego miasta można podziwiać odkrytą drogę główną, cmentarz, kolumnadę, amfiteatr, kilka świątyń oraz hipodrom. W podziemiach jednej ze świątyń można zobaczyć wielką komo‑ rę grobową z kamiennymi sarkofagami. Zamy‑

1 2

3


Tuż obok Gadary znajdują się ruiny innego sta‑ rożytnego miasta – Pelli. Osada była zamiesz‑ kiwana już 5 tysięcy lat przed Chrystusem. Naj‑ większy rozkwit miał jednak miejsce za czasów greckich i rzymskich oraz w czasach bizantyj‑ skich, a konkretnie w 451 roku, kiedy to Pella miała swojego biskupa. Miasto zamieszkiwało wówczas około 25 tysięcy ludzi. Aktualnie Pella zachowana jest w stanie trwałej ruiny, a na jej te‑ renie zobaczyć można: pozostałości rzymskich bram wjazdowych, świątyń i łaźni, odeon, czyli mały teatr służący przedstawieniom muzycz‑ nym, świątynię kananejską, a także bizantyjski kościół oraz fort.

1. Ruiny pałacu Umajjadów na cytadeli w Ammanie 2. Pozostałości starożytnego miasta Pella 3. Plac Owalny w Dżeraszu – dawnym rzymskim mieście 4. Fasada jednego z grobów królewskich w Petrze 5. Skarbiec w Petrze, gdzie nagrywano sceny finałowe filmu pt. „Indiana Jones i ostatnia krucjata”

133 www.swiatrezydencji.pl

5

kana jest kilkutonowymi kamiennymi drzwiami, które cały czas można swobodnie rozchylać.

ŚRWO 3-4/2021

4


notatki z podróży ŚRWO 3-4/2021

6

www.swiatrezydencji.pl

134

Królestwo przyrody Mimo pustynnego charakteru, Jordania może poszczycić się wieloma cennymi przyrodniczo obszarami. Największą naturalną atrakcją tu‑ rystyczną kraju jest oczywiście Morze Martwe. Właściwie to wielkie, bardzo słone jezioro, któ‑ re z roku na rok zmniejsza swoją powierzchnię. Wystarczy zbliżyć się do jego brzegu, aby móc zobaczyć oryginalne śnieżnobiałe formacje skalne, kontrastujące z turkusową wodą. Oczy‑ wiście będąc nad morzem należy skorzystać z możliwości kąpieli w tym niesamowitym zbior‑ niku. W związku z wysokim zasoleniem możliwe jest swobodne unoszenie się na tafli wody. Moż‑ na natrzeć się także czarnym, słonym błotem pełnym mikroelementów, które działają odżyw‑ czo na skórę. Prosto ze słonej plaży Morza Martwego war‑ to pojechać do pobliskich wodospadów Ma’in. Wodospady w środku pustynnego kraju to nie‑ codzienny widok. Ciekawostką jest fakt, że woda z różnych wodospadów ma odmienną tempe‑ raturę (od 10 do 60°C) oraz różni się składem chemicznym. Niekwestionowaną atrakcją podczas podróży do Jordanii jest wizyta w rezerwacie przyrody

Szaumari, w którym utrzymuje się piękne białe antylopy zwane oryksami arabskimi. Te zagro‑ żone wyginięciem zwierzęta w  dawnych cza‑ sach pospolicie występowały na całym obsza‑ rze Arabii. Niestety, polowania, powstawanie nowych miast, osuszanie terenu, a także budo‑ wanie dróg i autostrad doprowadziły do tego, że antylopy można oglądać jedynie w kilku re‑ zerwatach. Na terenie rezerwatu poruszamy się wyłącznie specjalnymi samochodami z  prze‑ wodnikiem. Na tym wspaniałym, naturalnym pustynno‑stepowym terenie, oprócz oryksów, spotkać można strusie afrykańskie, dropie oraz dzikie osły. Na koniec zwiedzania pracownicy parku zapraszają podróżników na wzgórze usy‑ tuowane w środku rezerwatu, gdzie z nastaniem zmierzchu rozpalają ognisko i  przygotowują ziołową herbatę według receptury miejscowych Beduinów.

przejażdżka po terenie pustyni Wadi Rum oraz nurkowanie wśród raf koralowych w  Morzu Czerwonym nieopodal miasta Aqaba. Można tam oglądać różnokolorowe ryby, kraby, me‑ duzy oraz ukwiały i korale. Turyści mogą stąd zobaczyć, usytuowane po przeciwnej stronie za‑ toki, tereny zależące do Egiptu i Izraela, a spo‑ glądając na południe – plaże leżące już po stro‑ nie Arabii Saudyjskiej.

6. Łuk skalny na pustyni Wadi Rum

Dużym przeżyciem może okazać się możliwość odbycia wędrówki z przyrodnikiem po bagnach Al‑Azraq znajdujących się w samym środku pu‑ styni. Wśród licznych sadzawek wodnych, ba‑ gien, trzcinowisk i strumyków podziwiać można wiele gatunków ptaków, takich jak ibisy, pelika‑ ny czy bawoły wodne. Ukoronowaniem przy‑ rodniczego poznawania Jordanii na pewno jest

7. Obóz Beduinów na Wadi Rum – widoczny różnokolorowy piasek, będący zwietrzeliną masywów skalnych. 8. Gorące źródła Ma’in 9. Oryksy arabskie w rezerwacie Szaumari 10. Wykwity soli na brzegu Jeziora (Morza) Martwego


8

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 3-4/2021

7

9

10

135


notatki z podróży ŚRWO 3-4/2021

11

www.swiatrezydencji.pl

136

12

Miejsca biblijne Podążając śladem Biblii warto udać się najpierw na Górę Nebo, z której Mojżesz miał podziwiać Ziemię Obiecaną. Obecnie stoi tu Sanktuarium Mojżesza z niesamowitymi mozaikami. W nie‑ dalekiej odległości nad rzeką Jordan leży przy‑ puszczalne miejsce, gdzie św. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. Dziś znajduje się tu prawosław‑ ny kościół oraz zadaszony punkt, gdzie piel‑ grzymi dokonują obrzędu ponowienia chrztu. Innym miejscem związanym z Biblią są ruiny zamku króla Heroda w Macheroncie. Według podań właśnie tu został ścięty św. Jan Chrzci‑ ciel. Z kolei tuż nad brzegiem Morza Martwego znajduje się Masyw Sodomy, w którego pobli‑ żu najprawdopodobniej usytuowane były biblij‑ ne Sodoma i Gomora. Według tradycji biblijnej z  miast nie pozostało nic, ale do  dziś podzi‑ wiać można jaskinię, w której miał schronić się Lot z rodziną. Rodzina Lota była jedyną, którą – według Biblii – Bóg miał uratować od śmier‑ ci. Warunkiem przetrwania było nieoglądanie się za siebie podczas ucieczki. Żona Lota jed‑ nak nie mogła powstrzymać swojej ciekawo‑ ści – spojrzała na  płonące grzeszne miasta i w tym samym momencie zamieniła się w słup soli. Jeden ze skalno‑słonych słupów widoczny

nad brzegiem Morza Martwego jest przez miej‑ scowych nazywany Żoną Lota. Z kolei u podnó‑ ża jaskini Lota znajduje się najniżej na świecie położone muzeum, które poświęcone jest sta‑ rożytnym cywilizacjom żyjącym dawniej przy zbiorniku Morza Martwego. W jednej z gablot zobaczyć można mumię, której wiek datowany jest na 4000 lat. Podążając w głąb pustyni dociera się do kilku zamków, które dawniej służyły władcom tych

ziem oraz krzyżowcom. Ogromny zamek AlCharana pełnił kiedyś funkcje obiektu noclego‑ wego dla kupców. Na terenie zamku zobaczyć można ogromne stajnie dla koni i wielbłądów. Tuż obok znajduje się kamienny zamek Al- Azraq oraz niewielki zamek Quseir Amra, na którego ścianach zachowały się unikatowe, bizantyjskie freski. Z kolei na wielkim, pustynnym wzgórzu położony jest zamek Al‑Karak, będący pozosta‑ łością po Krzyżowcach. W obiekcie znajduje się wiele komnat, korytarzy, przejść i schodów. n 


13

15

ŚRWO 3-4/2021

16

17

14 11. Na Górze Nebo znajduje się konstrukcja symbolizująca mojżeszowego węża miedzianego, którego prorok miał wykonać z polecenia Boga. 12. Najstarsze na świecie miejsca chrzcielne w prawdopodobnym miejscu chrztu Jezusa – Betanii Zajordańskiej 13. Ostaniec skalny nad Morzem Martwym nazywany przez miejscowych Żoną Lota 14. Mumia znajdująca się w Muzeum Morza Martwego, której wiek szacuje się na 4000 lat. 15. Widok na Ziemię Obiecaną z Góry Nebo 16. Góra Mecheront (Mukawir) z pozostałościami pałacu Heroda. W miejscu tym najprawdopodobniej został ścięty Jan Chrzciciel. 17. Pozostałości zabudowań zamku krzyżowców w Karaku

www.swiatrezydencji.pl

137


www.swiatrezydencji.pl

138 ŚRWO 3-4/2021

Projekty architekt SYLWII STRZELECKIEJ

pracownia architektoniczna


DWA LUKSUSOWE DOMY W STYLU „WIEJSKIEJ CHATY” – projekty do kupienia Dom N5_2 przeznaczony jest dla większej rodziny i wyposażony został w 3 duże sypialnie z łazienką na poddaszu oraz pokój gościnny na parterze. Jego wnętrza są bardziej kameralne i przytulne. N5_3 z  dwiema sypialniami i  łazienką na  parterze oraz apartamentem na  poddaszu, zaprojektowany z większym rozmachem przeznaczony jest do lokalizacji z atrakcyjnym widokiem, który można kontemplować zarówno z przestrzeni dziennej na parterze jak i z antresoli przez dwukondygnacyjne przeszklenie fasady. Projekty powstały w autorskiej pracowni architektonicznej: „Projekty Sylwii Strzeleckiej”, autorem projektów jest arch. Sylwia Strzelecka www.wnetrzasylwiistrzeleckiej.pl

ŚRWO 3-4/2021

www.projektysylwiistrzeleckiej.pl

139 www.swiatrezydencji.pl

SLOW LIFE – życie w zwolnionym tempie, z  dala od miejskich aglomeracji, w zgodzie z naturą, w zgodzie z tradycją, w pięknym otoczeniu. Popularna aktualnie idea stała się inspiracją do stworzenia domów przeznaczonych do mieszkania dla jej amatorów. Budynki zaprojektowane zostały z  litego drewna w tradycyjnej, wieńcowej konstrukcji z użyciem naturalnych, ekologicznych materiałów, z  nowoczesnym, energooszczędnym wyposażeniem w najwyższym standardzie – z myślą o wygodzie i komfortowym, bezstresowym życiu użytkowników. Dwa podobne domy o zbliżonej powierzchni – około 160 m² różnią się ilością pomieszczeń i układem funkcjonalnym. Każdy wyposażony jest w dużą przestrzeń dzienną z salonem, jadalnią, kuchnią i przestronną werandą.

PROJEKTY SYLWII STRZELECKIEJ 02-202 Warszawa, ul. Drawska 5 tel. 22 658 25 65, 607 057 507, e-mail: soprojekt@soprojekt.pl www.projektysylwiistrzeleckiej.pl www.wnetrzasylwiistrzeleckiej.pl


nowości ŚRWO 3-4/2021

Inteligentnie piorą i suszą Pralko‑suszarki WTD 160 WCS i WTD 163 WCS łączą w sobie najlepsze cechy pralek i suszarek Miele. Nowoczesne sterowanie DirectSensor umożliwia łatwą, intuicyjną obsługę. Dzięki Miele@Mobile App można zdalnie sterować programami, ale przede wszystkim dostawać wskazówki na temat prania i suszenia różnych rodzajów tkanin. Unikatowym rozwiązaniem są tzw. inteligentni asystenci. Aplikacja umożliwia także szybkie, internetowe zamówienie detergentów. W obu modelach można wyprać aż 8 kg i wysuszyć 5 kg ubrań. Cena: 7.199 zł

Czerń, chrom lub mosiądz Kinkiet łazienkowy z oferty Astro Lighting o klasie szczelności IP44 dostępny jest w trzech wersjach wykończenia: matowej czerni, chromie oraz mosiądzu. Marka Tacoma, czerpiąc z architektury gotyckiej, łączy klosze ze szkła karbowanego z metalowym, posągowym uchwytem, zapewniając imponujące oświetlenie wnętrz nowoczesnych i tradycyjnych. Producent: Astro aurorats.pl

Miele.pl

www.swiatrezydencji.pl

140

Inny niż wszystkie Piękny, charyzmatyczny, wyrafinowany... To ręcznie wytwarzane dzieło sztuki! Czy da się przejść obok niego obojętnie? Takich grzejników nie znajdziesz nigdzie indziej! Grzejnik Tribus firmy Welan zapewni komfort i ciepło w łazience. Jest idealny do wieszania ręcznika. Jego design pozwala na wzbogacenie aranżacji łazienki i podkreślenie jej charakteru. welan.pl

Umywalka jak liść LEA to umywalka nablatowa marki EMPORIA. Jej nietypowy, finezyjny kształt nawiązujący do liścia unoszącego się na wietrze nada lekkości każdej łazience. Wykonana z wytrzymałego i odpornego konglomeratu umywalka jest piękna i praktyczna zarazem. Produkt dostępny w rozmiarze 56x32 cm, tylko w salonach partnerskich PGC. pgc.net.pl/partnerzy


FINISHJODŁA Francuska to najwyższej jakości produkt warstwowy, kompleksowo przygotowany już na etapie produkcji. Deski powstałe w nowoczesnym systemie łączenia na pióro‑wpust, pozwalają na prostą oraz sprawną instalację podłogi. Ułożone w jodłę francuską zaprezentują ponadczasowe walory i klasyczną elegancję w nowoczesnym wydaniu. finishparkiet.com.pl

Z japońskiego papieru Babadul to lampa podłogowa z serii MaMoNouchies stworzona przez Ingo Maurera – niemieckiego „poetę światła”. Jej klosz przypomina ogromny, abstrakcyjny płatek kwiatu. By uzyskać pożądany kształt, abażur z japońskiego papieru musi przejść skomplikowany proces produkcyjny. Źródło światła to moduł LED wyposażony w element chłodzący. mood‑design.pl

ŚRWO 3-4/2021

SZYBKI MONTAŻ

www.swiatrezydencji.pl

141

Selektor odpadów Od pewnych czynności w kuchni nie da się uciec. Można je jednak ułatwić. Nowa seria Blanco Unit obejmuje idealnie dobrane komponenty: baterie filtrujące wodę, zlewozmywaki, akcesoria, selektory odpadów. Dopasowane kształtem, rozmiarem i kolorem, ułatwią codzienne obowiązki w kuchni i stworzą higieniczną, atrakcyjną wizualnie przestrzeń. Na zdjęciu: selektor Blanco Select Orga 60/2 z systemem segregacji odpadków oraz systemem organizacji przestrzeni w szafce dolnej. Cena: 1.410 zł comitor.pl

Wystarczy pchnąć Magnetyczny zamek Touch z oferty AGAS pozwala sterować drzwiami bez użycia klamki. By otworzyć lub zamknąć drzwi, wystarczy lekko pchnąć ich skrzydło. Opatentowany przez włoską firmę AGB zamek polecany jest do drzwi zlicowanych ze ścianą, z frezowanymi panelami lub z ukrytym skrzydłem. Dostępny w wersji chromowanej, białej lub czarnej zamek umożliwia tworzenie aranżacji, w której drzwi stanowią integralną część ściany. Cena: 150 zł agas.pl


nowości

Dodatki w stylu boho W kolekcji Monnarita można znaleźć bogaty wybór solidnego rękodzieła, powstającego w egzotycznych klimatach Indonezji – na wyspie Bali. Ręcznie formowane meble, oświetlenie i dodatki powstają wyłącznie z naturalnych materiałów, jak drewno, rattan, bawełna czy kokos i zachwycają estetyką wykonania. Pokochają je miłośnicy stylu boho, skandynawskiego, rustykalnego czy ekologicznego. Ratannowy fotel Ball dostępny jest w wersji wiszącej i stojącej. Cena: 1.990 zł

ŚRWO 3-4/2021

Serwis kawowy Kolekcja Sanssouci Midas marki Rosenthal to m.in. filiżanki, mlecznik, cukiernica i dzbanek do kawy dla sześciu osób. Nowe wzory dla serwisu z 1894 roku zaprojektował włoski artysta Gianni Cinti, zainspirowany legendą o mitycznym królu Midasie. Porcelanowy serwis zdobią kompozycje florystyczne: złote liście i gałązki. Cena: 420 zł (filiżanka ze spodkiem 0,2 l) sklep.rosenthal.pl

www.swiatrezydencji.pl

142

monnarita.com

Lampa zewnętrzna Oprawa zewnętrzna Namsos Mini Wall od Norlys ma niewielkie rozmiary i elegancki wygląd. To doskonale wyważone połączenie prostego minimalistycznego designu z nowoczesnym źródłem światła typu LED marki Lumens. Niewątpliwym atutem oprawy jest możliwość ściemniania fazowego oraz wysoka klasa szczelności IP65. Wykorzystane w procesie produkcyjnym stopy o podwyższonych właściwościach antykorozyjnych są gwarantem długoletniego użytkowania. Oprawa polecana jest do oświetlenia m.in. schodów i ciągów komunikacyjnych. norlys.pl

Ogród zimowy Aluminiowe systemy ogrodów zimowych jak Victiorian Plus i Aliver 2000+ firmy Aliplast, umożliwiają wykonanie systemów zadaszeń o prostych i rozbudowanych kształtach, dopasowanych do stylu architektonicznego domu i posesji. Ogród zimowy może mieć przeszklenia stałe, drzwi przesuwne, podnoszono‑przesuwne i harmonijkowe. Zadaszenia z rodziny systemów Aliplast wyróżniają: wysoka izolacyjność termiczna, wytrzymałość, świetna jakość oraz gwarancja koloru. ALIPLAST.PL


Zdrowsza woda Filtr Aquaphor Kryształ B ECO oczyszcza wodę ze szkodliwych zanieczyszczeń, chloru, bakterii, wirusów i alergenów. Najwyższy poziom filtracji zapewnia wkład złożony z bloku węglowego z włóknem CFB oraz membrany kapilarnej o porach wielkości 0,1 mikrona – 800 razy mniejszej niż grubość ludzkiego włosa. Dzięki niemu krystalicznie czystą, zdrową wodę można pić prosto z kranu! Kompaktowy filtr nie zajmuje dużo miejsca pod zlewem i jest łatwy w obsłudze. Szybkość filtracji: 2,5 l/min; wydajność: do 8000 l Cena: 529,99 zł aquaphor.pl

r e k l a m a

Tylko dotknij Simon 54 TOUCH to nowoczesne łączniki dotykowe. Gładka forma szklanych ramek skrywa elektroniczne sterowniki, które zastępują standardowe klawisze. Zastosowanie hartowanego szkła i kolorystyki spójnej z ramkami SIMON 54 zapewnia jednolite wzornictwo. Pole dotykowe podświetlane jest niebieską diodą LED, którą można wyłączyć. Zaletą paneli dotykowych jest możliwość grupowania łączników, np. pojedynczy panel o wymiarach tradycyjnego łącznika pojedynczego umożliwia sterowanie aż czterema obwodami oświetleniowymi. Dzięki temu zmniejsza się liczba włączników, które trzeba zamontować na ścianach, aby sterować oświetleniem. kontakt‑simon.pl


mgr inż. arch Joanna Sokołowska

Architekt Jarosław Włodarczyk WŁODARCZYK PROJEKT Architektoniczne Biuro projektowe

E‑biuro: ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 Łódź Biuro: ul. Armii Krajowej 11, 98-200 Sieradz tel. 43 822 63 18, 604 23 14 61 www.architekt‑wlodarczyk.pl e‑mail: biuro@architekt‑wlodarczyk.pl

Jnk‑Studio

www.jnk‑studio.com e‑mail: wnetrza@jnk‑studio.com

mgr inż. arch. Beata Stojanow Jaskot

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl

Redaktor naczelna

Iwona Czapiewska – pracownia architektoniczna

Anna Lewczuk

Gdańsk tel. 601 946 175

Redakcja Julia Borowska, Marta Kulik, Małgorzata Nietupska

www.iwonaczapiewska.pl e-mail: icz@onet.eu

DR INŻ.ARCH. URSZULA SWORCZUK

Współpracownicy dr inż. Radosław Kożuszek

Artysta Plastyk mgr Milenia Jurkiewicz

MUTUO studio projektowe

mStyl Toruń

Zdjęcia Tom Kurek, James Balston, Joel Hauck,

Twoje wymarzone wnętrze – od projektu do realizacji

tel. 605 522 588

www.mutuosp.pl e-mail: mutuo.sp@gmail.com

Adres redakcji

Iwona Czapiewska

Studio Kwadrat A & House ARCHITEKTURA & WNĘTRZA

ul. Puchalska 12, 02-851 Warszawa tel. +48 601 302 418 www.studio-kwadrat.com.pl e-mail: biuro@studio-kwadrat.com.pl

Łódź Warszawa tel. 508 32 42 69

Francis Dzikowski

tel. 600 277 715

*

e-mail: jurkiewicz@mstyl.eu

mgr Sztuki inż. Architekt Krajobrazu

Marek Rzepnikowski

Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz prywatnej, projekty ogrodów

www.rzepart.pl rzepart.studio@gmail.com

Gdańsk Gdynia Sopot 516 702 669

Czytelnikom poszukującym kontaktu do architektów: bryły, wnętrz czy ogrodów, przedstawiamy wizytówki współpracujących z nami specjalistów. projektowanie domów rezydencji

adresy

projektowanie wnętrz

tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03

Dyrektor wydawnictwa Ewa Kuryłowicz

projektowanie ogrodów

tel. 85 743 82 11 ewa.kurylowicz@koncept‑wydawnictwo.pl

architektów projektantów salonów

United Kingdom

61 9th Street, Suite C8

+44 (0)203 397 4733

Brooklyn, NY 11215, USA

info@robertrhodes.co.uk

tel. 347 294 0773

www.robertrhodes.co.uk

info@baaostudio.com arch. Jan Sikora Sikora Wnętrza Jacek Kolasiński

Marszałka Ferdynanda Focha 2

Loft Kolasiński Jacek Kolasiński

80-156 Gdańsk

ul. Chorzowska 20

606 209 034

71-492 Szczecin, Polska

info@sikorawnetrza.com

+48 660 882 547

www.sikorawnetrza.com

Nr 3-4 (89)

marzec-kwiecień 2021

WZORCOWY LOFT JANA SIKORY  REPREZENTACYJNE SCHODY  RYNEK SZTUKI ROZGRZANY DO CZERWONOŚCI

Alexandra Barker

www.swiatrezydencji.pl

NR 3-4 (89)/2021

London EC1V 7ET

Reklama reklama@koncept‑wydawnictwo.pl

ŚWIAT REZYDENCJI WNĘTRZ OGRODÓW

Barker Associates Architecture Office

www.baaostudio.com

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

Wzorcowy

LOFT Jana Sikory

Reprezentacyjne

SCHODY

Cena: 10,90 zł (w tym 8% VAT) Index 219487 ISSN 1897–3108

89

RYNEK SZTUKI rozgrzany do czerwoności

Okładka:

Projekt wnętrz i koordynacja: arch. Jan Sikora, Ewa Siostrzonek, Sikora Wnętrza, www.sikorawnetrza.com Fot. Tom Kurek

jacek@loft-kolasinski.com www.loft-kolasinski.pl

arch. Sylwia Strzelecka S&O Projekty Sylwii Strzeleckiej

Robert Rhodes

ul. Drawska 5, 02-202 Warszawa

Robert Rhodes Architecture+Interiors

tel. 607 057 507

107 Davina House

soprojekt@soprojekt.pl

137-149 Goswell Road

www.projektysylwiistrzeleckiej.pl

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania w przypadku publikacji. Wszystkie materiały objęte są prawem autorskim. Prawa autorskie do opracowania plastycznego magazynu należą wyłącznie do wydawcy. Przedruk w jakiejkolwiek formie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Dyrektora Wydawnictwa, jest zabroniony. Wszelkie przedstawione projekty podlegają ochronie prawa autorskiego i należą do osób wymienionych przy każdym z nich. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ma prawo odmówić ich publikacji bez podania przyczyny.


ELKAMINO DOM

płytki na • ściany • podłogi • tarasy • schody • parapety

+48 46 856 40 40 • +48 602 292 707 • biuro@elkaminodom.pl • www.elkaminodom.pl


„Świeżo mielona, nie z kapsułki.”

Roger Federer Największy mistrz tenisa w historii

Niezwykle udany ekspres E8 został zaprojektowany całkowicie od nowa i wyniesiony na nowy poziom dzięki technologiom klasy Premium. Profesjonalny młynek Aroma sprawia, że trafiająca do filiżanki kawa jest o 12,2 % bardziej aromatyczna. Funkcja One-Touch Lungo przygotowuje lekkie, przedłużone specjały. Zaś funkcja Extra Shot zapewnia naturalny zastrzyk energii. E8 perfekcyjnie wyczarowuje w filiżance modne napoje, takie jak flat white czy cappuccino, a następnie błyskawicznie przeprowadza w pełni automatyczne czyszczenie systemu mlecznego. Pozwól się oczarować najlepszemu E8 w historii. JURA – If you love coffee. jura.com

E M O H OFRFEAIDCY E

Profile for Koncept sp. z o.o.

Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów nr 3-4/2021  

Advertisement