__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr 1-2 (88)

styczeń-luty 2021

Sen

po królewsku

Kolory

roku 2021

Cena: 10,90 zł (w tym 8% VAT) Index 219487 ISSN 1897–3108

Przyszłość od dziś – okna XXL i nowinki techniczne


Modne rozwiązania

duże okna i drzwi tarasowe Duże przeszklenia to wiodący trend w budownictwie. Nowoczesna architektura stawia na estetykę i funkcjonalność domu, a otwarte przestrzenie są jednymi z dominujących kierunków. Aluminiowe drzwi tarasowe, ogrody zimowe czy nawet systemy fasadowe znajdują swoje miejsce w projektach współczesnych domów nadając im nowoczesny charakter.

ŚRWO 1-2/2021

A

1

rzalny charakter. Duże okna czy drzwi tarasowe powiększają optycznie przestrzeń, są również lepiej doświetlone. Z szerokiej oferty firmy Ali‑ plast można wybrać drzwi przesuwne (Ultragli‑ de, Modernislide, Visolglide), drzwi harmonijko‑ we (Panorama) czy konstrukcje fasadowe.

Drzwi tarasowe tworzą płynne połączenie z otoczeniem i otwarcie na zewnątrz: w wygod‑ ny sposób łączą pomieszczenia mieszkalne z tarasem albo ogrodem, stanowiąc dodatkowe wejście do domu. Po otwarciu uzyskujemy wra‑ żenie otwarcia pomieszczenia na ogród. Wybór odpowiednich opcji, jak niski próg, system ob‑ sługi umożliwiający otwieranie bez użycia dużej siły (opcja podnoszono‑przesuwna), ułatwiają poruszanie się pomiędzy domem a strefą ze‑ wnętrzną. Duże przeszklenia to nie tylko moda, to także funkcjonalność i komfort użytkowania.

www. aliplast.pl

www.swiatrezydencji.pl

luminium znajduje szerokie spektrum zastosowań jako materiał konstrukcyj‑ ny. Jest ceniony ze względu na łatwość obróbki i plastyczność. Jego zaletami są także duże stabilność i wytrzymałość. To pozytywnie przekłada się na parametry budynku. Konstruk‑ cje aluminiowe posiadają rozwiązania pozwala‑ jące realizować architektom i inżynierom roz‑ maite, nawet najodważniejsze wizje. W ostatnich latach można zaobserwować ro‑ snącą popularność dużych przeszkleń. Są coraz chętniej montowane w  nowoczesnych budynkach – nie tylko w domach jednorodzin‑ nych, ale także w hotelach czy apartamentow‑ cach. Jeszcze do  niedawna unikano tego typu roz‑ wiązań ze względu na ich wysoki współczynnik przenikania ciepła, a tym samym konieczność intensywniejszego dogrzewania budynku. No‑ woczesne technologie oraz materiały wysokiej jakości sprawiają, że aluminiowe systemy okien‑ ne i drzwiowe – mimo swoich rozmiarów – ofe‑ rują bardzo dobre parametry termoizolacyjne oraz nie obniżają poziomu domowego bezpie‑ czeństwa. Duże przeszklenia – okna i drzwi tarasowe – po‑ zwalają również uzyskać niezwykły efekt wizual‑ ny. Nadają lekkości bryle budynku i podkreśla‑ ją nowoczesny charakter domu. Wielki format pięknie dekoruje fasadę nadając jej niepowta‑


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

2

B

udujących myśli, iskier nadziei, lepszego jutra, optymizmu i ufności. Przetrwania trudnych czasów bez rozpamiętywania, za to w duchu przyjaźni, wzajemnej troski, wspólnoty... Takie życzenia na Nowy Rok 2021 spłynęły do naszej redakcji od Przyjaciół, Czytelników, Klientów. Te wszystkie piękne, ciepłe słowa są jak uśmiech słońca na pochmurnym niebie. Wlewają w nasze serca mnóstwo otuchy. Być może podobna wizja towarzyszyła ekspertom z Pantone Color Institute podczas dyskusji nad kolorami, jakie będą wiodły prym przez następnych dwanaście miesięcy. Wybrano Ultimate Grey –  stonowany, bezpieczny i lubiany odcień szarości, który od lat otula polskie domy. Jednak w tym roku nietypowo towarzyszy mu wibrujący i radosny Illuminating Yellow. Razem tworzą uzupełniający się, harmonijny duet, który niesie tyle samo spokoju, co... werwy do działania! Dajmy się zatem ponieść tej skumulowanej energii, by – niezależnie od okoliczności – nasze plany i marzenia mogły się ziścić. Ostatni rok wymagał od wszystkich dużej elastyczności w działaniu. Przekonaliśmy się jednak, że ze wspierającymi ludźmi wokół, wiele może się udać. Anna Lewczuk


ŚRWO 1-2/2021

w dużym formacie 48

49

wszystko

Przestrzeń, minimalizm, sztuka. Rezydencję Futago stworzono do kontemplacji natury oraz sztuki. Powstała z ton betonu, szkła i wielkiej pasji. To dwa bliźniacze budynki o powierzchni 5.000 m². Tu nie ma rzeczy zwykłych.

Gdy piękna, przedwojenna willa zapominała już o latach swojej świetności, pojawili się inwestorzy, którzy dostrzegli w niej ogromny potencjał. Dzięki architekt Jagnie Bielowickiej, dom zachował unikatową przedwojenną stylistykę, zyskał też nowe życie i dodatkową przestrzeń.

TeksT: MałgorzaTa NieTupska projekT: sergey MakhNo, oleksaNdr kovpak, ilya TovsToNoh, olha sobchyshyNa, MaryNa hrechko; sergey MakhNo archiTecTs, www.MahNo.coM.ua zdjęcia: sergiy kaduliN, www.sergiykaduliN.coM

TeksT: aNNa lewczuk projekT: arch. jagNa bielowicka, www.jagNabielowicka.pl zdjęcia: igNacy MaTuszewski

26

– Projekt zakładał kompletną przebudowę domu z lat 30. XX wieku. Chcieliśmy jak najle‑ piej odtworzyć jego pierwotny charakter, zatem konieczne było wykonanie historycznych badań budynku. Byliśmy też w stałym kontakcie z kon‑ serwatorem zabytków, co wymagało wyjątkowej dyscypliny – wspomina Jagna Bielowicka, wła‑ ścicielka autorskiej pracowni architektonicznej.

oszukać PRzestRzeń Przed remontem dom nie zachęcał do zamiesz‑ kania. Trzeba było otworzyć ciemne wnętrza i zniwelować różnice w wysokości poszczegól‑ nych kondygnacji, co  skutkowało złym uło‑ żeniem stolarki. Zadaniem projektantki było wyrównanie poziomów w  taki sposób, by  nie zaburzyć wyglądu elewacji i uzyskać akceptację projektu przez konserwatora. Wszystko to wy‑ magało dużego nakładu pracy i zajęło sporo czasu, ale efekt jest godny podziwu. – Udało mi się sprawić, by dom o powierzch‑ ni około 200 m² zyskał dodatkową przestrzeń użytkową. Zaproponowałam rozbudowę bryły w stronę ogrodu i ulokowanie pod nim ukrytego basenu, co dało w sumie ponad 500 m² do za‑ gospodarowania. Dużym wyzwaniem było po‑

głębienie domu o półtorej kondygnacji bez zgo‑ dy sąsiadów na podbicie wspólnej ściany. Trzeba było wymyślać inne metody tak, aby stracić jak najmniej powierzchni użytkowej – dodaje pro‑ jektantka.

efekt zaskoCzenia Wiele osób widząc dom z perspektywy ulicy postrzega go jako niewielki segment. Dopiero po wejściu do środka goście przekonują się, jak jest przestronny. Dostrzegają reprezentacyjną klatkę schodową, zachwycają się wspaniałym widokiem na ogród. – Udało mi się uzyskać element zaskoczenia, co bardzo mnie cieszy – uśmiecha się Jagna.

GALERIE ŚWIATA

i oferują nieograniczone możliwości zarządzania

Florencja – miasto muzeów ����������������22

posesją. Zmieniają też podejście do komfortu i co‑

tać książkę, wypić kawę, zachwycić się pejzażem

Miasto wypełniają duchy Giotta, Leonarda da Vinci,

dziennych obowiązków.

za oknami i delektować polskim wzornictwem.

Michała Anioła, Dantego i setek innych postaci, któ‑ re zmieniły życie umysłowe Italii i całej Europy. O za‑

W DUŻYM FORMACIE

chodzie słońca tłumy turystów zbierają się na Piaz‑

Wszystko od nowa ���������������������������������48

Czasem najprostsze wzory dają efekt artystyczne‑

zale Michelangelo, by podziwiać morze rdzawych

Gdy piękna, przedwojenna willa zapominała już

go dzieła. Zobaczcie pomysły do salonu, kuchni

dachów, nad którymi góruje jedyna w swoim ro‑

o latach swojej świetności, pojawili się inwestorzy,

i łazienki.

dzaju ceglana kopuła Santa Maria del Fiore.

którzy dostrzegli w niej ogromny potencjał. Dom

POROZMAWIAJMY O SZTUCE

PROJEKT Z REKOMENDACJĄ

Sztuka w biurze, a biuro w domu �������������������������������������� 18

Futago, czyli bliźnięta ����������������������������26

Czy wiecie, że obcowanie ze sztuką w czasie pracy

na Ukrainie stworzono do kontemplacji natury oraz

powoduje lepszą komunikację między zespołami,

sztuki. Powstała z ton betonu, szkła i wielkiej pasji.

Nadzieja na lepsze jutro – kolory roku 2021 ����������������������������������60

mniejszą ilość zwolnień lekarskich i spadek rota‑

To dwa bliźniacze budynki o powierzchni 5.000 m².

Co roku Instytut Pantone ogłasza odcień, jaki przez

cji pracowników? Jak dzieła sztuki eksponowane

Tu nie ma rzeczy zwykłych.

kolejne miesiące będzie królował w naszym otocze‑

w biurach wpływają na samopoczucie pracowni‑ ków i ich relacje z firmą, pisze w felietonie Agnieszka Gniotek, historyk i krytyk sztuki.

Czytelnia ����������������������������������������������������20

zachował unikatową przedwojenną stylistykę, zy‑

Przestrzeń, minimalizm, sztuka. Rezydencję Futago

skał też nowe życie i dodatkową przestrzeń.

ARANŻACJE

niu. Tym razem wybrano dwa kontrastujące kolory.

MODNE ROZWIĄZANIA

Jakby tego było mało, do spokojnego Ultimate Grey

Domowa inteligencja – same korzyści ����������������������������������������38

i wibrującego Illuminating Yellow dołączają odcie‑

Systemy smart home zmieniają rzeczywistość. ­

i nieść nadzieję na lepsze jutro.

nie błękitu. Co je łączy? Mają przywołać optymizm

Opiekują się rodziną i domem, dbają o  zdrowie

Tadeusz depTuła „Przez błogie Medyceuszy czasy Florencja przez sztuki piękne tak się wzbogaciła, że te prawie tu na ulice wylały się i całe miasto wspaniałym muzeum się zrobiło (…) Florencję nawet w jej wodach kochać trzeba” – zachwycał się w połowie XIX w. Michał Wiszniewski, niesłusznie zapomniany fi lozof, pedagog i podróżnik.

Na skutek szczęśliwego zbiegu okoliczności i mądrym działaniom rodu Medyceuszy co najmniej przez trzy stulecia – od końca XIII do końca XVI wieku – sztuka miała tu niezwykłe wręcz możliwości rozwoju. Dzisiaj galerie Florencji tworzą zespół nie mający sobie równych w Europie

i na świecie pod względem wyjątkowości zgromadzonych dzieł, ich bogactwa i różnorodności. Trzonem tego ogromnego kompleksu muzealnego jest majestatyczna oś od Palazzo Vecchio poprzez Uffi zi, Korytarz Vasariego, Palazzo Pitti i Ogród Boboli aż do fortu Belvedere. Dopełniają ją zbiory w Galleria dell’Accademia, klasz-

38

Domowa inteligencja – same korzyści

Systemy smart home zmieniają rzeczywistość. Opiekują się rodziną i domem, dbają o zdrowie i oferują nieograniczone możliwości zarządzania posesją. Zmieniają też podejście do komfortu i codziennych obowiązków. julia borowska

Steruj całym domem Wideodomofony Gira z oferty Tema ułatwiają życie. Dzięki nim możesz otworzyć drzwi kurierowi, porozmawiać z dzieckiem lub sprawdzić, kto stoi przed domem np. na ekranie telewizora. Inteligentna instalacja elektryczna KNX/EIB pozwala też sterować oświetlaniem, żaluzjami, ogrzewaniem, kinem domowym – z dowolnego miejsca, po naciśnięciu jednego przycisku na wyświetlaczu dotykowym, notebooku lub smartfonie. Panorama Florencji (Fot. Marco Podda/AdobeStock)

naDzieja na lepsze jutro

– kolory roku 2021

Fot. gira/tema

ŚRWO 1-2/2021

ŚRWO 1-2/2021

Pobyt w stolicy Toskanii to spełniony, acz nader męczący sen każdego miłośnika sztuki. Miasto wy pełniają duchy Giotta, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Dantego, Machiavellego, Savonaroli i setek innych postaci, które w zasadniczy sposób zmieniły życie umysłowe Italii i całej Europy. O zachodzie słońca tłumy turystów zbierają się na Piazzale Michelangelo, by podziwiać morze rdzawych dachów, nad którymi góruje jedyna w swoim rodzaju ceglana kopuła Santa Maria del Fiore. Il Duomo – jak poufale nazywają katedrę mieszkańcy.

Okap Amica X‑type z technologią Touchless reaguje na gesty. Możesz go aktywować lub włączyć oświetlenie bez dotykania. Okap z generatorem ozonu eliminuje bakterie i sprawia, że powietrze w kuchni pachnie... jak po wiosennej burzy. W ofercie marki znajdują się też płyty indukcyjne z systemem SmartHob. Wystarczy postawić na takiej płycie naczynie, by automatycznie aktywowała pole grzewcze.

Przyzwyczailiśmy się, że co roku Instytut Pantone ogłasza odcień, jaki przez kolejne miesiące będzie królował w naszym otoczeniu. Tym razem spotkało nas miłe zaskoczenie, gdyż wybrano nie jeden, a dwa kontrastujące kolory. Jakby tego było mało, do spokojnego Ultimate Grey i wibrującego Illuminating Yellow dołączają spokojne odcienie błękitu, promowane przez projektantów i wiodące marki. Co je łączy? Mają przywołać optymizm i nieść nadzieję na lepsze jutro. aNNa lewczuk

60 www.swiatrezydencji.pl

22

Florencja - miasto muzeów

Sterowany geStem

Fot. amica

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 1-2/2021

Ekskluzywna seria Wydawnictwa ARKADY „Arcydzieła malarstwa” jest nieocenionym źródłem wiedzy i elegancką ozdobą każdego wnętrza.

60

aranżacje

38 inspiracje

wielkie galerie

22

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 1-2/2021

ameralna stylistyka i przedwojenna archi‑ tektura domu na warszawskich Starych Bielanach zachwyciły rodzinę z dwójką dzieci. Jednak ciasne i niedoświetlone wnętrza nie spełniały współczesnych wymogów ani pod względem funkcji, ani estetyki. O pomoc w roz‑ wiązaniu problemów poprosili architekt Jagnę Bielowicką, która ma  doświadczenie w  pracy z budynkami zabytkowymi.

Bywają dni, gdy lepiej zostać w domu. Poczy‑

Dobre pomysły ���������������������������������������� 14

www.swiatrezydencji.pl

K

48

Z rekomendacją �����������������������������������������8

4

od nowa

www.swiatrezydencji.pl

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 1-2/2021

ŚRWO 1-2/2021

27

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 1-2/2021

26 www.swiatrezydencji.pl

projekt z rekomendacją

Spis treści

Futago, czyli bliźnięta

pełni nadziei Spokojna, pastelowa paleta kolorystyczna Tikkurila Color Now 2021 ma pozwolić na wejście w Nowy Rok z pozytywną energią. Oprócz kojącego błękitu nieba znajdziemy inne inspiracje z natury, jak odcienie skał, słońca, piasku i drzew. Fot. tikkuril a


106

107 www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 1-2/2021

TEKST I OPRACOWANIE: ANNA LEWCZUK PROJEKT: CHEVALIER MORALES, WWW.CHEVALIERMORALES.COM WSPÓŁPRACA: GÉNIEX, AIR FORTIER ZDJĘCIA: CHEVALIER MORALES

ŚRWO 1-2/2021

www.swiatrezydencji.pl

RODZINNY AZYL

Od czego zaczęła się budowa rezydencji Langlois-Lessard, położonej na południu kanadyjskiej prowincji Quebec? Od cudownego widoku na jezioro Saint-Louis, który zauroczył inwestorów. Marzyli, by wnętrza przyszłego domu wypełniły tutejsze wschody i zachody słońca. Wyzwanie oprawienia natury w architektoniczne ramy podjęli architekci z pracowni Chevalier Morales.

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 1-2/2021

81

www.swiatrezydencji.pl

od projektu do realizacji

z wizytą ŚRWO 1-2/2021

80

Nad brzegiem JEZIORA

Joanna i Bogdan to mistrzowski duet architektów. Łączą ich więzy krwi, umiłowanie prostoty i sztuki oraz pasja projektowania. Ojciec i córka, współpracujący na co dzień w biurze Kulczyński Architekt, tym razem podjęli się wyjątkowego zadania: stworzenia bezpiecznego azylu dla własnej rodziny.

D

ziałka, którą zachwycili się właściciele rezydencji to teren położony wzdłuż brzegu jeziora Saint-Louis. Tutejsze widoki zapierają dech w piersiach, niezależnie od pory dnia i roku. Trudno o bardziej niezwykłe miejsce, by każdego miesiąca brać udział w  spektaklach natury. Z  pierwszego rzędu można tu oglądać łagodną, choć krótką wiosnę i patrzeć, jak upalne lato niechętnie ustępuje miejsca barwnej jesieni. A gdy pierwszoplanową rolę odgrywa sroga i mroźna zima, natychmiast przekonuje widzów, że to biel jest królową kolorów...

TEKST: JULIA BOROWSKA PROJEKT: ARCH. BOGDAN KULCZYŃSKI, KULCZYŃSKI ARCHITEKT, WWW.KULCZYNSKI.COM ARANŻACJA WNĘTRZ: ARCH. JOANNA KULCZYŃSKA-DOŁOWY ZDJĘCIA: HANNA DŁUGOSZ, WWW.HANNADLUGOSZ.COM

KOJĄCE DRYFOWANIE Jaką scenę zbudować, by to wspaniałe widowisko mogło trwać nieprzerwanie? Przed takim pytaniem stanęli architekci Stephan Chevalier i Sergio Morales. Rezyden-

80

cja miała być rodzajem prywatnego teatru. Jego forma, przestrzeń i kubatura służą konkretnemu celowi – wyeksponowaniu piękna otaczającego dom krajobrazu, którym każdego dnia chcieli się sycić mieszkańcy. Aby zachować nieskazitelność przyrody i uszanować zastane na miejscu wiekowe drzewa, architekci zaczęli od postawienia niskiej, poziomej ściany z naturalnego kamienia. Miała ona zapewnić domownikom poczucie prywatności i harmonijnie wpisać się w estetykę otoczenia. Rezydencja znajduje się blisko wody i zorientowana jest tak, by jak najpełniej chłonąć imponujące widoki z zewnątrz. Dzięki mistrzowskiemu usytuowaniu bryły budynku, obserwujący jezioro domownicy mogą odnieść wrażenie, że część pomieszczeń wręcz dryfuje po jego tafli.

106

WYSZUKIWARKA

Przyszłość od dziś �����������������������������������70

muzyki. Na życzenie: aromatyczna kawa i śnia‑

przyszłego domu wypełniły tutejsze wschody i za‑

danie do łóżka. Brzmi nierealnie? Spraw, by  każ‑

chody słońca.

Nie ma wątpliwości: dzięki nowinkom technicznym,

da noc we własnej sypialni przypominała pobyt

mieszkamy nie gorzej niż James Bond. Komfort,

w 5‑gwiazdkowym hotelu. Nie tylko w snach, ale

poczucie luksusu i praktyczne aspekty – jest wiele

i na jawie!

powodów, aby je mieć. Czasami nawet nie zdajemy

SMAKI ŚWIATA

Smak gorący jak czardasz ������������������116 Kuchnia węgierska jest jak rozpalony namiętnością

MODNE ROZWIĄZANIA

Z WIZYTĄ

Dlaczego warto mieć duże okna? – 5 powodów ����������������������������������������� 100

ŚRWO 1-2/2021

Joanna i Bogdan to mistrzowski duet architektów.

ze szkła. Albo przynajmniej drzwi tarasowe od pod‑

Duchy Mekongu ������������������������������������124

6

Łączą ich więzy krwi, umiłowanie prostoty i sztuki

łogi do sufitu. Każdy ma inne powody, by zachwycić

W mętnych wodach rzek południowej Azji żyje ta‑

oraz pasja projektowania. Ojciec i córka, współpra‑

się wielkoformatowymi przeszkleniami. Na pierw‑

jemniczy ssak. Dawniej pomagał rybakom w poło‑

cują na co dzień w biurze Kulczyński Architekt. Tym

szym miejscu jest mnóstwo naturalnego światła.

wach, a dziś nadal decyduje o jakości życia w pew‑

www.swiatrezydencji.pl

czardasz. Gdy zaczniesz w niej smakować, nie mo‑

sobie sprawy, że już z nich korzystamy.

razem podjęli się wyjątkowego zadania: stworzenia bezpiecznego azylu dla własnej rodziny.

Już nic nie stoi na przeszkodzie, by  mieć ściany

nym kambodżańskim miasteczku.

OD PROJEKTU DO REALIZACJI

Nad brzegiem jeziora ������������������������� 106

SPOSÓB NA...

Sen po królewsku ������������������������������������92

na południu kanadyjskiej prowincji Quebec, zaczę‑ ła się od cudownego widoku na jezioro Saint‑Louis,

a o poranku pobudka przy dźwiękach ulubionej

który zauroczył inwestorów. Marzyli, by wnętrza ich

100

Warto mieć okna XXL

116

ŚRWO 1-2/2021

116

PODWÓJNY PIEKARNIK Jest wiele sposobów, by piec kilka różnych potraw jednocześnie. W wielu piekarnikach można je przyrządzać na kilku poziomach i to bez mieszania zapachów. Są też modele z podwójnymi komorami, które działają niezależnie od siebie. Na zdjęciu: piekarnik Dual Cook Flex firmy Samsung; dwie potrawy można w nim piec jednocześnie, ustawiając różne programy i temperaturę; ten model ma separator dzielący komorę na dwie, ale też dzielone drzwi, dzięki czemu górną komorę otwiera się bez uchylania dolnej FOT. SAMSUNG

www.swiatrezydencji.pl

100 www.swiatrezydencji.pl

70 www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 1-2/2021

– 5 powodów

ŚRWO 1-2/2021

modne rozwiązania

70

wyszukiwarka

Nowości ����������������������������������������������������134

Budowa rezydencji Langlois‑Lessard, położonej

Elegancka pościel i niebiańsko wygodne łóżko,

PRZYSZŁOŚĆ od dziś

NOTATKI Z PODRÓŻY

smaki świata

Rodzinny azyl ��������������������������������������������80

żesz przestać.

Szkło niskoemisyjne ECLAZ marki Saint-Gobain Building Glass Polska wyróżnia wyższa przepuszczalność naturalnego światła niż przez zwykłe szyby. Zapewnia też wysoką izolację termiczną zarówno podczas upałów, jak i mrozów. Widoki są gratis. FOT. SAINT-GOBAIN BUILDING GL ASS POLSKA

Nie ma wątpliwości: dzięki nowinkom technicznym, mieszkamy nie gorzej niż James Bond. Komfort, poczucie luksusu i praktyczne aspekty – jest wiele powodów, aby je mieć. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że już z nich korzystamy. MAŁGORZATA NIETUPSKA

Już nic nie stoi na przeszkodzie, by mieć ściany ze szkła. Albo przynajmniej drzwi tarasowe od podłogi do sufitu. Każdy ma inne powody, by zachwycić się wielkoformatowymi przeszkleniami. Na pierwszym miejscu jest mnóstwo naturalnego światła. MAŁGORZATA NIETUPSKA

Smak gorący jak czardasz Rozpalona, sycąca, ostra, ciepła i aromatyczna. Kuchnia węgierska jest jak piękna Węgierka nalewająca wino lub czarnooki Madziar, serwujący najprzedniejsze w świecie salami. Przypomina rozpalony namiętnością czardasz. Gdy zaczniesz w niej smakować, nie możesz przestać. DR INŻ. RADOSŁAW KOŻUSZEK, WYKŁADOWCA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, FB: PODRÓŻE BEZ BIURA

D

la przeciętnego Europejczyka kuchnia z kraju Madziarów oznacza gulasz i leczo. Niestety, ani jedno, ani drugie danie serwowane w Polsce czy na zachodzie Europy nie przypomina węgierskiego oryginału. Żeby zasmakować w węgierskich specjałach i zrozumieć lokalną kuchnię, trzeba zaplanować wakacje w kraju naszych bratanków z południa. Budapeszt jest swego rodzaju wisienką na węgierskim torcie, dlatego lepiej zostawić go sobie na deser. Na początek warto wybrać się na Węgry południowe, do krainy „czerwonego złota”, czyli papryki.

PAPRYKOWE SZALEŃSTWO Bliskość terenów Segedyna z ówczesnymi ziemiami podbitymi przez Turków zaowocowała nie tyl-


z rekomendacją www.swiatrezydencji.pl

8

Ze szkła Murano

Żyrandol Flower Power marki VG New Trend „porastają” kolorowe maki. Oprawę świetlną wykonano ze szkła Murano – cenionego na całym świecie surowca, wytwarzanego pierwotnie na niewielkiej włoskiej wysepce. uuvgnewtrend.it

Otwarty umysł

W obecnych czasach mało kto może pozwolić sobie na bujanie w obłokach. Trudna sytuacja na świecie wymusza zachowanie trzeźwego myślenia i otwartego umysłu, pełnego sprawdzonych rozwiązań i błyskotliwych idei. W wykrzesaniu kreatywności pomogą nieprzeciętnie urządzone wnętrza. W walce z marazmem i szarością dnia codziennego wszystkie chwyty dozwolone. Jak dzwoneczki

Zebrała: Julia Borowska

ŚRWO 1-2/2021

Z pokazu mody

Kreatywność to drugie imię designerów i projektantów mody. Masz co do tego wątpliwości? Spójrz na nakrycie głowy jednej z modelek na pokazie Alexandra McQueena. Ozdobę z ręcznie malowanych piór indyka wykonał Philip Treacy – sławny projektant kapeluszy z nurtu haute couture. uualexandermcqueen.com

Żyrandol sygnowany logo Arte Veneziana zdobią kwiaty przypominające delikatne dzwoneczki. Nietuzinkowa oprawa sprawdzi się w eleganckim salonie, holu, sypialni, jadalni. Ręcznie dmuchana lampa powstała ze szkła Murano. Cena: ok. 45.000 zł uuarteveneziana.com

Rodem z Włoch

Valentina Giovando znana jest z nieprzeciętnych projektów mebli i opraw świetlnych. Pink Iron Flowers Mignon powstał z połączenia wykutych z żelaza kwiatów i pokrytych delikatną tkaniną liści. Wyrafinowany w wyrazie żyrandol to owoc wieloletnich pasji artystki, poszukującej nowych rozwiązań w zakresie projektowania i dekoracji wnętrz. Cena: ok. 45.000 zł uuvalentinagiovando.com


RainCheck

Nowość marek zoeppritz since 1828 i Rosenthal: koc z moheru i dziewiczej wełny (97%). Kolory są inspirowane tęczą. Cena: ok. 1.450 zl uurosenthal.de

ŚRWO 1-2/2021

Bywają dni, gdy lepiej zostać w domu. Bo  nie trzeba wiele, by  odnaleźć w  nim spokój oraz bezpieczeństwo. Za oknami chłód i zawieruchy? Lepiej skupić się na podziwianiu natury! Pobujać w fotelu, okryć miłym w dotyku pledem i zaparzyć ulubioną kawę. Takie drobne przyjemności pozwalają spojrzeć na  codzienność z  lepszej perspektywy. Już niedługo znów na niebie pojawi się tęcza.

10 www.swiatrezydencji.pl

Tylko spokój Solero XL

Kwiaty mają moc poprawiania humoru. Elegancką oprawę stworzy dla nich wazon Philippi. Cena: ok. 745 zł uuphilippi.com

CM 6360 MilkPerfection

Ekspres do kawy zwraca uwagę odcieniem białego lotosu. Jak najlepszy barista przygotowuje różne specjały kawowe, w tym z mleczną pianką. Można go obsługiwać m.in. smartfonem. Cena: 6.499 zł uumiele.pl

Elmo

Cieplutki i przyjemny w dotyku – dywan ze sztucznego futra z Westwing. Cena: 889,90 zł uuwestwingnow.pl

Zebrała: Małgorzata Nietupska

z rekomendacją

Fable

W obłokach można bujać naprawdę! Na przykład w fotelu‑huśtawce od Myface. uumyface.eu


INSPIRUJĄCY PORTAL O WNĘTRZACH

Z nami wykreujesz komfortową przestrzeń


UNO BILIARDO

ŚRWO 1-2/2021

Zebrała: Anna Lewczuk

z rekomendacją

Po posiłku czas na rozrywkę! Profesjonalny stół do gry w bilard jest zbudowany zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Bilardowej. Polski producent – firma Kler – oferuje dwa warianty pól do gry: profesjonalnej i szybkiej na monolitycznej płycie kamiennej, opiętej cienkim suknem oraz wolniejszej, amatorskiej gry na płycie drewnianej, pokrytej grubym suknem. Po grze przykrywamy stół rozkładanym blatem i wracamy do biesiadowania w gronie 12 osób. uukler.eu

www.swiatrezydencji.pl

12

Polski stół Karnawał to czas spotkań i radości. Choć aktualnie musimy się zadowolić bardziej kameralnym gronem przy stole, na  pewno warto zaprosić do niego rodzime marki. Stawiajmy na jakość, doceniając talent naszych rzemieślników i projektantów. Delektujmy się polskim wzornictwem! Niech zachwycą nas potrawy i napoje podane w cudownym szkle i kryształach... Z tej uczty nikt nie wyjdzie głodny.

FRAGETKA

INEL

Ekskluzywna, posrebrzana cukiernica deserowa to propozycja Warszawskiej Fabryki Platerów HEFRA. Osłodzi każde spotkanie przy herbacie czy kawie, nadając mu wyjątkowy klimat. Sprawdzi się również jako elegancki prezent. uuhefra.pl

Noworoczny toast proponujemy wznieść szkłem z najnowszej kolekcji marki Krosno Glass. Ręcznie formowane szkło zachwyca unikatowym designem z charakterystycznym wklęsłym pierścieniem na kieliszkach i karafce. Gdy w szkle znajduje się trunek, możemy obserwować wspaniałą grę światła. uukrosno.com.pl


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

13

HOP ON TOP

Kolekcja, którą Huta Julia stworzyła we współpracy z projektantką Magdaleną Gazur, zaprasza do dyskusji o miejscu kryształu w naszych domach i... do twórczej zabawy. Wazon, kieliszek, karafka? Niech każdy sam znajdzie codzienne zastosowanie dla tych zjawiskowych elementów ze szlifowanego szkła. uuhutajulia.com


Jak chcesz

Zebrała: Małgorzata Nietupska

boffi.com

Plus garderoba

ŚRWO 1-2/2021

dobre pomysły

łazienka

Kolekcja R.I.G. z Boffi pozwala urządzić łazienkę, także z garderobą, skrojoną na miarę. Do wyboru są moduły meblowe, akcesoria i urządzenia sanitarne m.in. z marmuru i lawy wulkanicznej.

Między łazienką a sypialnią warto mieć garderobę. Poranny prysznic, makijaż, układanie fryzury, ubieranie... Wszystko jest w jednym miejscu! Jak ją urządzić? To może być pomieszczenie przechodnie albo zamykane drzwiami. Obowiązkowe są półki i szafy – najlepiej aż do sufitu. Przyda się także mebel do siedzenia, by wygodnie zakładać skarpetki, rajstopy, buty. Jeszcze rzut oka w lustro i można wychodzić do pracy, teatru, na spotkanie. Po powrocie ubrania odświeży – bez wody – pralka lub suszarka. Pięknie pachnącą suknię wystarczy powiesić w garderobie.

www.swiatrezydencji.pl

14

W co się ubrać rano?

Na wieszaku Petalo z TON można przygotować zestaw gotowy do założenia. Jego powierzchnia jest pokryta materiałem zapobiegającym zsuwaniu się odzieży. Cena: ok. 1.504 zł (gięte drewno bukowe)

ton.eu

Na biżuterię

Pierścionki, zegarki, naszyjniki pomaga uporządkować pudełko na biżuterię Umbra. Ma kilka ukrytych przegródek. Po złożeniu zmieści się np. w szufladzie garderoby. Cena: 175 zł

czerwonamaszyna.pl

Z ulubionym zapachem

Dzięki kapsułkom zapachowym FragranceDos, tkaniny wyjęte z suszarki TSD 363 WP ModernLife firmy Miele pachną ulubionym zapachem. To energooszczędny model, który suszy nawet najdelikatniejsze tkaniny. Ma oświetlenie bębna i sterowanie smartfonem. Cena: 4.499 zł

miele.pl


W sam raz na ściany salonu w stylu loft: okładziny z konglomeratu kwarcytowego Noble Concrete Grey z Technistone. Mają wygląd betonu! W ich składzie są m.in. granit oraz krzemień.

Zebrała: Małgorzata Nietupska

technistone.com

ŚRWO 1-2/2021

dobre pomysły

SALON

Wygląd betonu

Czasem najprostsze wzory dają efekt artystycznego dzieła. W nowoczesnym salonie sprawdzone połączenie to cegła oraz beton. Wykończone nimi ściany, kominek i sufit są wyrafinowanym tłem dla pozostałego wyposażenia. Zawsze robią wrażenie! I wcale nie muszą pochodzić z cegielni czy cementowni. Aby w salonie było przytulniej, warto zainwestować w rośliny. To mogą być naturalne okazy, np. w uprawie hydroponicznej. Znów wraca moda na palmy, juki, draceny, filodendrony. Gęstwinę liści można też mieć na tapetach.

16 www.swiatrezydencji.pl

Zmieniamy klimat Liście miłorzębu

Jak cegły

Okładziny cementowe do złudzenia naśladujące stare cegły to specjalność firmy Elkamino Dom. Do wyboru są różne kolory i wzory, m.in. włoska, klasztorna, biała, czarna, dworska. Cena: od 89 zł/m² (płytki)

elkaminodom.pl

Stylowe donice

Trzeba dotknąć, by się przekonać, że włoskie donice Etria Euro3plast nie są z ceramiki lecz z nietoksycznych i przetworzonych żywic. Mają podwójne ścianki i nadają się także do uprawy hydroponicznej. Cena: od 126 zł (do wyboru różne wymiary)

hydroponika.pl

Miłorząb w kulturze Dalekiego Wschodu ma zapewniać szczęście rodzinne i chronić przed pożarem. Wzór na tapecie Motifs Asian Gingko od Muraspec to także gustowna dekoracja wnętrz. Cena: ok. 160 zł/m²

muraspec.pl


ARCHI T EK T UR A O GROD OWA

ŚCIANY WODNE • FON TANNY O GROD OWE I TAR A SOWE • FON TANNY D O WNĘ T R Z ł AW K I • p O S T u m E N T Y • WA Z Y • k W I E T N I k I • R Z E ź bY O G R O D O W E • Z E G A RY S łO N E C Z N E •

WWW.CHRONOS.COM.PL H E l m A R S p. Z O . O . , 0 5 - 8 0 6 k O m O R ó W , l I p O W A 4 , T. 2 2 7 5 8 0 3 8 6 ; 6 0 7 4 5 7 14 5 D O 7


porozmawiajmy o sztuce

właścicielka Galerii Xanadu, www.galeriaxanadu.pl

Od 20 lat związana zawodowo ze sztuką, zaś od dekady z rynkiem sztuki. Jest historykiem i krytykiem sztuki, kuratorem wystaw, jurorem konkursów, a także wykładowcą w zakresie tematyki związanej z kolekcjonowaniem i rynkiem sztuki. Publikowała w takich mediach, jak: Art&Business, Puls Biznesu, Modern Art, Sztuka.pl, Private Banking, Cash Magazine.

ŚRWO 1-2/2021

Sztuka w biurze, a biuro w domu Kilkanaście miesięcy temu, czyli w zupełnie innej epoce – epoce przed COVID, pisałam na łamach „Świata Rezydencji Wnętrz Ogrodów” o tym, jaką rolę odgrywa sztuka w przestrzeni firmowej. Powoływałam się wtedy na amerykańskie badania, które dowodziły, że dzieła sztuki eksponowane w biurach pozytywnie wpływają na samopoczucie pracowników i ich relacje z firmą. Obcowanie ze sztuką w czasie pracy powoduje lepszą komunikację między zespołami, mniejszą ilość zwolnień lekarskich i spadek rotacji pracowników.

18

D

www.swiatrezydencji.pl

ziś w biurach nas nie ma. Nie jest też powiedziane, że prędko do nich wrócimy. Praca w systemie home office przed pandemią marzyła się wielu pracownikom. Pracodawcy byli sceptyczni i oporni. Na takie rozwiązania zgadzali się rzadko. Dużo czasu poświęcali na pracę w domu sami przedsiębiorcy, ale nie diagnozowali tego jako stan permanentny, a raczej uważali za zbiór jednorazowych konieczności. Dziś praca w domu została na nas wymuszona. Wiele osób zrozumiało, że nie jest wcale taka fajna, choć jeszcze niedawno myśleli inaczej. Inni doceniają wolność, możliwość zarządzania swoimi zadaniami i czas oszczędzony na dojazdach. Na pewno trudniej funkcjonować w trybie domowym jest tym osobom, które dysponują małym metrażem, a na tym metrażu starają się pogodzić pracę własną, małżonka i naukę zdalną dzieci w różnym wieku. Faktem jest jednak, że łatwiej i przyjemniej pracuje się w domu, kiedy dobrze przemyślimy nasze otoczenie i stworzymy budujące wartość miejsce wykonywania obowiązków zawodowych. Zacząć wypada od kwestii elementarnych. Przestrzeń do pracy powinna być wyodrębniona, zarówno „architektonicznie”, jak i dźwiękowo. Powinien to być osobny pokój, a przynajmniej strefa w salonie czy sypialni z odpowiednim biurkiem, fotelem i miejscem na dokumenty. Miejsce dobrze oświetlone światłem dziennym i sztucznym oraz takie, które możemy często wietrzyć. To jednak nie wszystko.

Wnętrze Galerii Xanadu z obrazami Ewy Miazek fot. Adam Kruczek

Przestrzeń robocza powinna mieć też określoną estetykę, która pracy sprzyja. Kiedy przenieśliśmy biuro do domu, to panujące w nim zasady się nie zmieniły albo zmieniły się niewiele. Chcemy być kreatywni, pracować z zapałem, komunikować się efektywnie ze współ-


pracownikami, utrzymywać pogodę ducha i pozytywne nastawienie. Jeśli nasze otoczenie będzie zaaranżowane „jak dla leniwego ponuraka”, to nie liczmy na dobre efekty zawodowych działań. Nie liczmy też, że polubimy home office. Jeszcze do niedawna traktowaliśmy nasze mieszkania jak sypialnie. Dni powszednie spędzaliśmy w firmie, weekendy z przyjaciółmi i na spacerach, więc dom był naszą „norką do spania”. Nie zwracaliśmy specjalnie uwagi na to, jak odczuwamy przestrzeń, w której mieszkamy. Czym innym wszak jest aranżowanie przestrzeni w zgodzie z żurnalowymi propozycjami, a czym innym wnętrze, w którym czujemy się dobrze i przytulnie, a poza tym potrafimy być kreatywni i emocjonalnie nastawieni na produktywność. Sztuka jest istotnym elementem kreowania właściwego nastroju w domu i przestrzeni do pracy. Nasz mózg efektywnie pracuje ok. 90 minut. Potem wymaga przerwy albo popada w mało produktywne znużenie. Z jednej strony powinniśmy odciąć się od wszelkich rozpraszaczy, takich jak social media, z drugiej strony świadomie generować przerwy. W trakcie tych przerw warto wyjść na chwilę na spacer, może trochę poćwiczyć. To trudne i możliwe dla niewielu osób. Przynajmniej więc powinniśmy zaparzyć sobie dobrą herbatę i podejść do okna, aby popatrzeć na las lub spokojne jezioro. Zaraz... Jakie jezioro? No właśnie. Mało kto ma za oknem inny widok niż ściana kolejnego bloku. Śledzenie kwiatków na balkonie sąsiada, zwłaszcza w okresie zimowym, nie daje odpoczynku naszemu mózgowi. Możemy jednak zrobić sobie pejzaż w domu. Pejzaż jest tu kwestią umowną. Mam na myśli zaaranżowanie ścian przestrzeni malarstwem, które z jednej strony da nam wytchnienie, z drugiej będzie energetyczne i optymistyczne. Dzięki temu w pracy będzie nam się chciało chcieć. To nie musi być malarstwo krajobrazowe. Wybierajmy według naszego gustu abstrakcje lub figurację, pejzaż lub scenę rodzajową. Ważne, aby były to kompozycje o sporym formacie. Takie, które mają na nas duży wpływ. Do tego powinny być jasne, mieć „rozmach” i optymistyczne kolory. Dzięki temu w pokoju magicznie pojawi się więcej światła i przestrzeni.

Kompozycja rzeźbiarska Pawła Rubaszewskiego na tle malarstwa Joanny Pałys; na drugim planie obrazy prof. Ewy Zawadzkiej

Z kolorami energetycznymi nie należy jednak przesadzać. Duże płaszczyzny czerwieni lub pomarańczowych plam w kompozycji mogą podbijać naszą irytację i poddenerwowanie. Natomiast unikajmy kolorów „brudnych” i działających depresyjnie, takich jak np. oliwkowe zielenie czy mało kontrastowe błękity i szarości. Dobrym pomysłem jest powieszenie obrazów w tej gamie kolorystycznej tam, gdzie będziemy odpoczywać, ale nie w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy. Kiedy decydujemy się na obrazy realistyczne, wybierajmy kompozycje ukazujące architekturę o szerokiej perspektywie. Optycznie powiększą pomieszczenie, a my poczujemy w nim więcej swobody i niezależności. Podobnie działać będą na nas morskie lub górskie krajobrazy, gdzie kompozycja „ciągnie się aż po horyzont”. Takie przedstawienia wpływają na naszą podświadomość i sprzyjają kreatywności. Jeśli wybieramy abstrakcje, decydujmy się na dobrą sztukę i przemyślaną kompozycję. Nie chodzi o to, że koniecznie musi to być abstrakcja geometryczna. Obrazy o biologicznej ekspresji też dobrze na nas wpłyną, ale pod warunkiem, że będą w nich zawarte pewne uporządkowanie, harmonia, symetria. Słowem: chodzi o sztukę, która jest przez artystę dobrze przemyślana i jest w niej widoczny „powód malarski”. Abstrakcja będąca tylko „przecierką” sklejonych struktur i faktur nie wpływa pozytywnie na człowieka, a już szczególnie na człowieka w miejscu pracy, gdzie musimy się skupić i działać precyzyjnie według planu. Podsumowując – kiedy pracujemy w domu sami sobie jesteśmy „działem HR”. Na nas spoczywa obowiązek stworzenia sobie takiego miejsca pracy, które będzie dobrze wpływać na efektywność i kreatywność, a jak najmniej męczyć. Aby tak się stało, powinniśmy równą wagę przykładać do ergonomii mebli i oświetlenia, jak i do tego, co mamy w swoim otoczeniu na ścianach. Prawidłowo stworzone miejsce pracy ma magiczną moc. Pozwala wykonywanym obowiązkom nadać efektywną strukturę, którą można dobrze zarządzać. Przecież kiedy pracujemy w domu, jesteśmy dla siebie szefami.

ŚRWO 1-2/2021

Wnętrze Galerii Xanadu z obrazami Agaty Czeremuszkin‑Chrut fot. Adam Kruczek

19 www.swiatrezydencji.pl

Wnętrze Galerii Xanadu z pracami Aleksandry Tracz fot. Adam Kruczek


czytelnia

ÛÛSztuka owiana tajemnicą

Joanna Łenyk‑Barszcz i Przemysław Barszcz zachęcają do odkrycia „Wielkich Sekre‑ tów arcydzieł sztuki”. W porywającej podróży tropami błysków geniuszu autorzy zadają pytanie, dlaczego ludzki mózg namalowany jest na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej i roz‑ pracowują słynny kod Michała Anioła. Zastanawiają się też, czy muzyka zapisana między postaciami Ostatniej Wieczerzy to testament Leonardo da Vinci, a nawet... pochylają się nad zagadką UFO uchwyconego na XV‑wiecznym płótnie oraz nad tajemnicą, jak Alfonso Ponce de Leon przewidział na obrazie własną śmierć. Nie omijają też zagadek z rodzi‑ mych arkanów sztuki. Rozpracowują np. symboliczny język Matejki i zastanawiają się, dokąd naprawdę prowadzą Drzwi Gnieźnieńskie. Autorzy przekonują, że każde dzieło sztuki to enigma. Nie trzeba wyjeżdżać do amazońskiej dżungli, by mierzyć się z tajemni‑ cami godnymi zagadkowych przygód Indiany Jonesa. Magazyn Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów, jako parton medialny książki, ma przyjemność zaprosić do odkrywania sztuki na nowo.

ŚRWO 1-2/2021

CENA: 39 zł Joanna Łenyk‑Barszcz i Przemysław Barszcz, Wielkie Sekrety arcydzieł sztuki, Wydawnictwo Fronda

www.swiatrezydencji.pl

20 ÝÝW cieniu Wyspiańskiego

ÝÝZdrowie na wyciągnięcie

ręki

ÝÝWięcej niż kalendarz

Niech to będzie czas, który zakończy pan‑ demię i odmieni nasze życie na lepsze! „Rok dobrych myśli 2021” Beaty Pawlikowskiej to kalendarz ze zbiorem autorskich grafik i zdjęć oraz 365 motywujących tekstów, które nastroją Cię optymistycznie na każdy dzień i pomogą zaprzyjaźnić ze sobą samym. Zmo‑ tywują do działania, zwiększą efektywność i przypomną o wartości szczęśliwych dro‑ biazgów w codziennym życiu. Dla praktycz‑ nych – autorskie przepisy na figowe ciastecz‑ ka, pieczoną dynię czy zupę z buraków oraz multimedialne linki do źródeł zewnętrznych. „Magiczny” kalendarz podaruj w prezencie: sobie, mamie, koleżance lub komukolwiek, kto potrzebuje pozytywnej energii! CENA: ok. 40 zł Beata Pawlikowska, Rok dobrych myśli 2021, Wydawnictwo Edipresse

Masz problemy z cerą albo włosami? Często się przeziębiasz, cierpisz na stany zapalne, choroby przewlekłe lub autoagresywne, jak zespół przewle‑ kłego zmęczenia, Hashimoto czy cukrzyca insuli‑ nozależna? Męczą cię alergie, astma, zaburzenia hormonalne? Dzięki radom zawartym w książce Iwony Wierzbickiej możesz poczuć się lepiej! Diete‑ tyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem radzi, co jeść i pić, by jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. Namawia też do pracy nad zmianą na‑ wyków, by stale i niemal automatycznie wzmacniać swoją odporność. Z książki „Jak wzmocnić odpor‑ ność. Dieta, styl życia, umysł, suplementy” dowiesz się także, jak wykorzystywać dary natury, by słu‑ żyły Twojemu zdrowiu i jak zażywać suplemen‑ ty, by ich działanie było bezpieczne dla Twojego organizmu. Zawarte rady są łatwe do zastosowa‑ nia i dostępne dla każdego. Zamów książkę Iwony Wierzbickiej i sięgnij po zdrowie! CENA: 31,90 zł Iwona Wierzbicka, Jak wzmocnić odporność. Dieta, styl życia, umysł, suplementy, Wydawnictwo Zwierciadło

Na przełomie XIX i XX wieku wśród Wyspiań‑ skich, a także spokrewnionych z nimi rodzin Rogowskich, Parvich czy Waśkowskich, talenty artystyczne nie były rzadkością. Poświęcali swo‑ je życie sztuce, chwytając za pióro, pędzel, dłuto rzeźbiarskie. Młode panny grały na fortepianie, śpiewały, pisały wiersze. O nich wszystkich nie pamiętalibyśmy, gdyby w styczniu 1869 roku nie przyszedł na świat ich najsławniejszy krewny, Stanisław Wyspiański. W jego cieniu żyli boha‑ terowie książki Jana Tomkowskiego. Do utalen‑ towanego Klanu Wyspiańskich należeli ojciec Stanisława Franciszek – rzeźbiarz, brat malarza Bronisław – nieprzeciętny fotografik z prowincji i ciotka Joanna (Janina) Stankiewiczowa – autor‑ ka rękopisów, nad którymi pochylają się obecni badacze literatury. Sam Stanisław Wyspiański przeżył niespełna 39 lat – znacznie mniej niż Mickiewicz czy Norwid. Mimo tego, jego doro‑ bek artystyczny jest zdumiewający: wiersze, dramaty, listy, obrazy, grafiki, rysunki. Artysta ilustrował książki, projektował witraże, meble i wnętrza, zajmował się scenografią oraz reży‑ serią teatralną. Klan Wyspiańskich – tylu dobrze zapowiadających się, zapomnianych, niespełnio‑ nych artystów. I tylko jeden geniusz! CENA: 39,20 zł (promocyjna) Jan Tomkowski, Klan Wyspiańskich, Wydawnictwo ARKADY


ÝÝMagia Instagrama

Na czym polega fenomen Instagrama? W jaki sposób powstał i zdobył popularność? Kto go wykupił za legendarną sumę miliarda dolarów i co wspólnego mają z tym twórcy Facebooka? Sarah Frier – reporterka agencji prasowej Bloomsberg News, ekspertka od mediów spo‑ łecznościowych – odsłania przed nami tajemnice funkcjonowania Instagrama, prezentuje sylwetki jego założycieli i zdradza szczegóły dotyczące aktywności celebrytów i influencerów. Z książ‑ ki dowiesz się, jak wygląda kultura startupowa w Dolinie Krzemowej i na czym polegała ingeren‑ cja Instagrama w trakcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Poznasz także kulu‑ ary rywalizacji najpopularniejszych mediów spo‑ łecznościowych. Autorka przekonuje, że Insta‑ gram zmienił nasze spojrzenie na rzeczywistość, funkcjonowanie handlu, usług, rozrywki, tury‑ styki. Przewartościował też podejście do rodzi‑ cielstwa, chirurgii plastycznej i urody, a nawet... wpłynął na nasze zdrowie psychiczne. CENA: 44,90 zł Sarah Frier, Instagram. Bez filtra. Historia od środka, Wydawnictwo Feeria

ÜÜ337 dni z pingwinami

CENA: ok. 29 zł (promocyjna) Olga Tokarczuk, Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie

Podczas antarktycznej zimy dzieją się rzeczy niesamowite. Gdy temperatura spada do -60ºC, a morze wokół południowego kontynentu zamarza, pingwiny cesarskie rozpoczynają wielokilo‑ metrową wędrówkę po lodzie, by dotrzeć tam, gdzie mają przyjść na świat ich młode. Żadne inne zwierzęta nie rozmnażają się w tak surowych warunkach. Matki i ojcowie wymieniają się rolami, a samce poszczą przez ponad 100 dni najstraszliwszej zimy – wszystko po to, by wysiedzieć jaja i bezpiecznie sprowadzić pisklęta na skutą lodem ziemię. „Rok wśród pingwinów” to opowieść o wyprawie na kraniec świata. Lindsay McCrae – uhonorowany nagrodą BAFTA za zdjęcia doku‑ mentalne, operator filmów przyrodniczych tworzonych przez sir Davida Attenborougha, przez 337 dni podziwiał unikatowe piękno Antarktydy i śledził 11 tysięcy pingwinów cesarskich. Jego książka to fascynująca kronika życia, śmierci i ponownych narodzin tych wyjątkowych ptaków oraz opowieść o doświadczeniu człowieka, który spędził blisko rok w najbardziej ekstremalnych warunkach, jakie można sobie wyobrazić. CENA: 42 zł Lindsay McCrae, Rok wśród pingwinów, Prószyński i S‑ka

CENA: 45,44 zł (promocyjna) Yuval Noah Harari, Sapiens. Opowieść graficzna. Narodziny ludzkości. Tom 1, Wydawnictwo Literackie

21 www.swiatrezydencji.pl

ÝÝNoblistka od kuchni

„Czuły narrator” to zaproszenie za kulisy twór‑ czości polskiej noblistki i opowieść o współcze‑ snym świecie z perspektywy Olgi Tokarczuk. Dwanaście starannie wyselekcjonowanych ese‑ jów i wykładów pozwala lepiej zrozumieć twór‑ czość i warsztat artystyczny mistrzyni pióra. Wśród nich znajduje się wygłoszona w Sztokhol‑ mie, szeroko komentowana mowa noblowska. „Tę książkę w jakimś sensie zawdzięczam pande‑ mii. To właśnie w czasie lockdownu pojawiła się we mnie potrzeba uporządkowania wcześniej‑ szej twórczości eseistycznej, nie tylko z ostatnie‑ go roku, ale i z lat wcześniejszych. Od jakiegoś czasu lubiłam przyglądać się sobie i swojemu pisaniu z pozycji czwartoosobowego narrato‑ ra. Ten rodzaj autorefleksji powiązanej z psy‑ chologią, która wciąż pozostaje mi bliska i jest pierwszym językiem, jakim czytam świat, sta‑ nowi fundament większości tych tekstów. Przy okazji odkrywam dla siebie, jaką przyjemność daje mi forma wykładu. Zwracanie się i mówie‑ nie bezpośrednio do ludzi, którzy mnie słuchają, daje energię, której nie ma tekst skazany na sa‑ motne odczytanie” – pisze Tokarczuk we wstępie do książki.

ŚRWO 1-2/2021

ÝÝO ludzkości

Jak to możliwe, że mało znaczące zwierzę stało się władcą planety Ziemia, zdolnym rozszczepiać atom, latać na Księżyc i manipulować kodem gene‑ tycznym? „Sapiens. Opowieść graficzna. Narodziny ludzkości. Tom 1” to błyskotliwa pozycja, pełna hu‑ moru oraz odniesień do literatury, filozofii, sztuki, kultury popularnej. Zawarte w niej idee podtrzy‑ mują tezy autora z książki „Sapiens. Od zwierząt do bogów” – przetłumaczonym na 60 języków, sprzedanym w nakładzie 16 milionów egzempla‑ rzy, światowym bestsellerze. Prezentowane dzieło to efekt współpracy Harariego, belgijskiego ilu‑ stratora Davida Vandermeulena oraz francuskiego twórcy komiksowego Daniela Casanave’a. Pierwszy z czterech tomów nowej serii to wciągająca intelek‑ tualna rozrywka: dla starszych i młodszych, pasjo‑ natów historii oraz tych, którzy nie mieli dotąd z tą dziedziną nauki za wiele wspólnego. Polecana przez Billa Gatesa i Baracka Obamę.


wielkie galerie ŚRWO 1-2/2021

Ekskluzywna seria Wydawnictwa ARKADY „Arcydzieła malarstwa” jest nieocenionym źródłem wiedzy i elegancką ozdobą każdego wnętrza.

www.swiatrezydencji.pl

22

Florencja - miasto muzeów

Pobyt w stolicy Toskanii to spełniony, acz nader męczący sen każdego miłośnika sztuki. Miasto wy pełniają duchy Giotta, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Dantego, Machiavellego, Savonaroli i setek innych postaci, które w zasadniczy sposób zmieniły życie umysłowe Italii i całej Europy. O zachodzie słońca tłumy turystów zbierają się na Piazzale Michelangelo, by podziwiać morze rdzawych dachów, nad którymi góruje jedyna w swoim rodzaju ceglana kopuła Santa Maria del Fiore. Il Duomo – jak poufale nazywają katedrę mieszkańcy. Tadeusz Deptuła „Przez błogie Medyceuszy czasy Florencja przez sztuki piękne tak się wzbogaciła, że te prawie tu na ulice wylały się i całe miasto wspaniałym muzeum się zrobiło (…) Florencję nawet w jej wodach kochać trzeba” – zachwycał się w połowie XIX w. Michał Wiszniewski, niesłusznie zapomniany filozof, pedagog i podróżnik.

Na skutek szczęśliwego zbiegu okoliczności i mądrym działaniom rodu Medyceuszy co najmniej przez trzy stulecia – od końca XIII do  końca XVI wieku – sztuka miała tu niezwykłe wręcz możliwości rozwoju. Dzisiaj galerie Florencji tworzą zespół nie mający sobie równych w  Europie

Panorama Florencji (Fot. Marco Podda/AdobeStock)

i na świecie pod względem wyjątkowości zgromadzonych dzieł, ich bogactwa i różnorodności. Trzonem tego ogromnego kompleksu muzealnego jest majestatyczna oś od Palazzo Vecchio poprzez Uffizi, Korytarz Vasariego, Palazzo Pitti i Ogród Boboli aż do fortu Belvedere. Dopełniają ją zbiory w Galleria dell’Accademia, klasz-


Leonardo da Vinci, Zwiastowanie, olej i tempera na desce, 98 x 217 cm, Uffizi, Galeria

ŚRWO 1-2/2021

torze San Marco i Muzeum Narodowym Bargello oraz leżących poza miastem willach, m.in. Petraia Castello, Poggio Imperiale, Poggio a Caiano. Dlaczego właśnie Florencja stała się miastem muzeów? W  połowie XVI wieku ukazały się „Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów” Giorgio Vasariego, w których przedstawił on renesansową koncepcję upadku sztuki w średniowieczu i jej odrodzenia się, którego głównym ośrodkiem była według niego Toskania. Ukazanie się tego monumentalnego dzieła czasem przyjmuje się za narodziny nowożytnej historii sztuki oraz idei opiekowania się i wystawiania na widok publiczny arcydzieł stanowiących prywatną własność. Być może dlatego współczesny mu władca Florencji, Kosma I Medyceusz, założył akademię sztuk pięknych i z upodobaniem kolekcjonował dzieła mistrzów. Vasari rozpoczął dla niego budowę Palazzo Uffizi – nowej siedziby miejskich urzędów. Już po śmierci ich obu, w 1582 roku w salach drugiego piętra budynku udostępniono część zbiorów Kosmy, tworząc w ten sposób pierwsze w Europie muzeum w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Gromadzone we Florencji zbiory systematycznie powiększali kolejni władcy z dynastii Medyceuszy oraz pochodzący z tego rodu kardynałowie i papieże, jednak gigantyczny skok jakościowy i ilościowy nastąpił w 1633 roku, dzięki wianu Wiktorii, dziedziczki rodu della Rovere. Kolejnym

www.swiatrezydencji.pl

23

Marc Chagall, Autoportret, olej na płótnie, 61,5 x 51 cm, Uffizi, Corridoio Vasariano


wielkie galerie ŚRWO 1-2/2021

Michał Anioł, Święta Rodzina, olej na desce, ø 120 cm (bez ramy), Uffizi, Galeria

www.swiatrezydencji.pl

24

kamieniem milowym w historii tych zbiorów był tzw. pakt rodzinny z 1737 roku. Ostatnia przedstawicielka rodu – wdowa po  palatynie reńskim, Anna Maria Ludwika – przekazała obejmującej władzę we  Florencji dynastii lotaryńskiej, wszystkie zbiory sztuki „pod warunkiem że służąc ozdobie państwa, użyteczności publicznej i  przyciągając ciekawość cudzoziemców, nie mogą zostać przeniesione ze stolicy i poza granice Wielkiego Księstwa”.

Rafael, Madonna della Seggiola, olej na desce, ø 71 cm, Pitti, Galeria Palatina

Tych parę zaledwie zdań porozumienia pomiędzy dynastiami zaważyło na historii, kulturze, a także gospodarce Florencji. Dzięki niej Chimera z  Arezzo, Narodziny Wenus Botticiellego i  Madonna della seggiola Rafaela, wazy Wawrzyńca Wspaniałego, Tondo Donich i  Dawid Michała Anioła, obrazy Tycjana, Pierro della Francesca i niezliczone inne dzieła malarstwa, rzeźby i sztuki użytkowej znajdują się nadal we  Florencji, a  nie rozbiegły się po  świecie jak kolekcje rodu d’Este z  Modeny (dziś w drezdeńskiej Gemäldegalerie) czy Gonzagów z  Mantui (odstąpiona Koronie angielskiej). Na  przestrzeni wieków zbiory te  były, zgodnie z kolejnymi wizjami historii malarstwa włoskiego, wielokrotnie reorganizowane i  przenoszone pomiędzy różnymi budynkami. Najważniejszym z nich, obok Uffizi, jest Palazzo Pitti. To  jedyna siedziba książęca we Włoszech, w której przez cztery wieki zachował się praktycznie do  dziś nienaruszony stan posiadania: meble i całe wyposażenie, srebra, obrazy, freski, jedwabie na ścianach, a także powozy, zastawa stołowa, stroje, końskie uprzęże. Obecnie w Pałacu Pitti mieści się sześć muzeów: Galleria Palatina, Muzeum Ubiorów, Muzeum Wyrobów Srebrnych, Muzeów Porcelany, Muzeum Powozów i Galeria Sztuki Współczesnej. Na tyłach pałacu znajduje się Ogród Boboli – z  mnóstwem fontann i białych posągów wznoszących się pośród zielonych labiryntów wawrzynów i wiecznie zielonych dębów – archetyp wszystkich ogrodów, podobnie jak Uffizi jest archetypem wszystkich muzeów, a  zaprojektowana przez Michała Anioła Biblioteca Laurenziana – archetypem wszystkich bibliotek. Tom GALERIE FLORENCJI UFFIZI I  PITTI przygotowała Mina Gregori, ceniony historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Florenckiego. Przedstawienie w  jednym tomie zbiorów florenckich galerii znajduje uzasadnienie w rzeczywistej jedności

tych kolekcji. Symbolicznym wyrazem ich integralności jest Korytarz Vasariego przebiegający ponad rzeką Arno górną częścią Ponte Vecchio i łączący Palacco Vecchio, Uffizi i  Pitti. Prezentowana w  nim jest galeria portretów z  różnych stron świata i epok. Album liczy 688 stron i zawiera 873 ilustracje najcenniejszych obrazów artystów włoskich i europejskich. Znajdziemy tu historię toskańskich rodów, florenckich pałaców i  gromadzonych w  nich kolekcji. Ukazuje kompletny i unikatowy w świecie zespół malarstwa toskańskiego, prezentuje też w wyczerpujący sposób inne szkoły włoskiego malarstwa od  wieku XIII po XVIII (w szczególności szkołę wenecką), a także malarstwo zagraniczne. Znakomicie ilustruje zadziwiającą ewolucję sztuki, od tablicowych obrazów ołtarzowych zdradzających jeszcze wpływy bizantyjskie po  hiperrealistyczne światłocienie na płótnach Caravaggia. Przedstawione są tu dzieła wszystkich największych artystów Italii: Giotta, Masaccia, Donatella Ghirlandaia, Botticellego, Leonarda da Vinci, Michała Anioła. Często eksponowane są kompleksowo, jak w przypadku Rafaela, Andrei del Sarto, Bronzina, Pontorma, Tycjana i Caravaggia. Niezwykle interesujące są kolekcje malarstwa niderlandzkiego, z obrazami takich mistrzów, jak Hans Memling, Rogier van der Weyden, Barend van Orley i Gerard David. Tu także można podziwiać arcydzieło piętnastowiecznego malarstwa nider-

Rachel Ruysch, Martwa natura, olej na płótnie, 89 x 68,5 cm, Pitti, Galeria Palatina


Tycjan, Portret Francesca Marii Dell Rovere, olej na płótnie, 114 x 103 cm, Uffizi, Galeria

Zabytki Florencji nieraz były bohaterami dzieł literatury i kina. W szalonym tempie można je oglądać w filmie „Inferno” wg kryminału Dana Browna, a wycieczka śladami grającego główną rolę Toma Hanksa jest często proponowaną atrakcją turystyczną. Naszym Czytelnikom polecam raczej poszukiwanie poloniców. Jest tu ich całkiem pokaźny zbiór, choćby portrety m.in. Zygmunta I, Zygmunta III Wazy, Jana III Sobieskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, miniatury Henryka Walezego, Stefana Batorego i Heleny Radziwiłłowej oraz wiele, wiele innych. Powodzenia!

ŚRWO 1-2/2021

Sandro Botticelli, Narodziny Wenus, tempera na płótnie, 172,5 x 278,5 cm, Uffizi, Galeria

25 www.swiatrezydencji.pl

landzkiego, jakim jest Ołtarz Portinarich Hugo van der Goesa, albo flamandzkiego Powrót z pracy Rubensa. Szkołę hiszpańską reprezentują El Greco, Velázquez, Murillo i Goya, a niemiecką – sześć dzieł Dürera. Jest to więc jedna z największych galerii świata, z pewnością pierwsza pod względem jakości i bogactwa bezsprzecznych arcydzieł. Znajdziemy tu  również oddzielne, bardzo ciekawe kolekcje autoportretów oraz miniatur. Ważnymi elementami albumu są: indeks obrazów oraz biogramy wszystkich artystów.

Caravaggio, Ofiara Abrahama, olej na płótnie, 104 x 135 cm, Uffizi, Galeria

Tadeusz Deptuła Z wykształcenia – dziennikarz, z pasji – miłośnik sztuki, książek i podróży. Przez 18 lat związany był z Telewizją Polską. Jednocześnie współpracował z wieloma tytułami prasowymi, w których zamieścił setki wywiadów z ludźmi polityki i kultury, recenzje filmów i książek oraz fotoreportaże z wielu krajów świata. Przetłumaczył album „ORNAMENT. Wielka kolekcja”, organizował wystawy malarstwa G.J. Tribowskiego. Od 13 lat jest zastępcą dyrektora ds. handlu i marketingu w Wydawnictwie ARKADY.


projekt z rekomendacją ŚRWO 1-2/2021

Futago, czyli bliźnięta

www.swiatrezydencji.pl

26

Przestrzeń, minimalizm, sztuka. Rezydencję Futago stworzono do kontemplacji natury oraz sztuki. Powstała z ton betonu, szkła i wielkiej pasji. To dwa bliźniacze budynki o powierzchni 5.000 m². Tu nie ma rzeczy zwykłych. Tekst: Małgorzata Nietupska Projekt: Sergey Makhno, Oleksandr Kovpak, Ilya Tovstonoh, Olha Sobchyshyna, Maryna Hrechko; Sergey Makhno Architects, www.mahno.com.ua Zdjęcia: Sergiy Kadulin, www.sergiykadulin.com


www.swiatrezydencji.pl

27

ĹšRWO 1-2/2021


ŚRWO 1-2/2021

projekt z rekomendacją

Ogromne przeszklenia mierzą prawie 5 m wysokości. Każde waży tonę.

www.swiatrezydencji.pl

28

R

ezydencja – nazwana Futago – znajduje się koło Kijowa na Ukrainie. Składa się z dwóch bliźniaczych budynków: dla wła‑ ścicieli i gości. Każdy ma po 2.500 m². Inwesto‑ rzy marzyli, by dom był minimalistyczny, wpi‑ sany w krajobraz. Chcieli rozpocząć nowy etap życia po powściągliwej klasyce. Nie ingerowali w proces twórczy. – Ten dom stał się kontynuacją natury i jej prze‑ ciwieństwem. Futago to pusty arkusz papieru, w którym połączyły się tony betonu, szkła, pasji i siły ludzkiego ducha. Wszystko do podziwiania piękna dookoła i nauki dostrzegania piękna we‑ wnątrz – komentuje architekt Sergey Makhno ze studia Sergey Makhno Architects.

Razy dwa Futago po japońsku oznacza „bliźniaki”. To  ukłon w  stronę fascynacji japońską archi‑ tekturą, zwłaszcza dorobku słynnego architek‑ ta Tadao Ando. – Nie wiem na pewno, czy zostałbym Ukraiń‑ cem w takim sensie, w jakim się teraz czuję, gdy‑ by nie Japonia. To pomogło mi uświadomić so‑ bie głębię i wartość ukraińskiego dziedzictwa. W moim umyśle te dwie kultury stworzyły ma‑ giczną, nierozerwalną symbiozę. Mają jedno uderzenie serca na dwa. Tak jak nasi bliźniacy – mówi Sergey Makhno. Dlaczego budynki są dwa? Jeden jest przezna‑ czony dla właścicieli, drugi zaś – dla gości. To sprawia, że każdy ma zawsze komfortową

Monumentalne schody z betonu znajdują się w najniższej części rezydencji.


www.swiatrezydencji.pl

29

ĹšRWO 1-2/2021


www.swiatrezydencji.pl

30 ŚRWO 1-2/2021

projekt z rekomendacją


ŚRWO 1-2/2021

Jasny salon jest połączony z niebieską kuchnią. Niezwykła, kolorowa lampa na suficie waży 1,5 tony.

www.swiatrezydencji.pl

31


projekt z rekomendacją ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

32

Białe schody w salonie przypominają wijącą się wstążkę – wiodą do sypialni. Drugie – bliźniacze schody – są za ścianą, a korzysta z nich personel.

przestrzeń dla siebie. Bliźniacze akcenty obecne są także w wyposażeniu wnętrz. To m.in. grupy rzeźb, które w podwój‑ nym wydaniu, niekoniecznie identycznym, tworzą głębszy przekaz.

Punkt widzenia Na każdym etapie realizacji projektu podejmowane były od‑ ważne decyzje – nie tylko co do koncepcji siedziby składają‑ cej się z dwóch części. Niestandardowe wyzwania zdawały się być nie do zrealizowania. Bo tutaj nic nie jest zwyczajne i powszednie. Zanim zaczęto budowę, najpierw nawieziono 30.000 ton ziemi, aby podnieść teren o 5 metrów. Dzięki temu – z per‑ spektywy okien – oddalił się horyzont. Dziś można w peł‑ ni cieszyć się krajobrazem rozciągającym się aż do 8 km. Na wzniesienie bryły domu użyto 20.000 ton betonu. Ogromnym wyzwaniem było wykonanie szklanych ścian, okien, drzwi tarasowych, które – według projektu – miały mierzyć prawie 5 metrów wysokości. Każde okno ważyło tonę! – Zrealizowaliśmy ten projekt, aby przekroczyć istniejące granice. Nie ma spraw, których nie da się rozwiązać. Nie ma projektów, których nie można zrealizować. Futago jest tego wyraźnym przykładem – mówi Olha Sobchyshyna, główny inżynier pracowni Sergey Makhno Architects.


Tak przestronna rezydencja wymagała wyjątkowo precyzyjnego zaplanowania zaplecza. Wyposażona jest w system automatyki budynku, który dba m.in. o kom‑ fortową temperaturę i czyste powietrze w każdym pomieszczeniu. Automatycz‑ ne rolety zaciemniające pozwalają nawet w środku słonecznego dnia skorzystać z drzemki. Na najniższym poziomie rezydencji znajdują się pomieszczenia gospodarcze, jak garaż, kuchnia techniczna, pralnia. Pierwsze piętro zajmuje salon, a drugie – po‑ mieszczenia prywatne właścicieli. Ciągi komunikacyjne domowników i persone‑ lu zaprojektowano tak, aby się nie przecinały. Nawet schody są tutaj podwójne – ukrytymi przechodzi personel.

Światowe marki

ŚRWO 1-2/2021

Aranżacja wnętrz bliźniaka przeznaczonego dla właścicieli zachwyca rozmachem i światowym wzornictwem. Tutaj nie ma przypadkowych mebli, wzorów, kolorów. Koneserzy dostrzegą wyposażenie takich marek jak Flos, B&B Italia, Poliform, Minotti, Antonio Lupi, Busnelli, Roll&Hill...

www.swiatrezydencji.pl

33

Podwójne kompozycje z dzieł sztuki, m.in. rzeźb, to nawiązanie do bliźniaczego charakteru rezydencji, która składa się z dwóch budynków.


projekt z rekomendacją ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

34

Sypialnię master spowijają naturalne kolory. Do odpoczynku zaprasza łóżko z wezgłowiem. Obok znajdują się garderoba, pokój kąpielowy z wanną, a także salonik do kontemplacji pejzażu za oknem.


ŚRWO 1-2/2021

35 www.swiatrezydencji.pl

Na piętrze jest kilka dodatkowych sypialni z osobnymi łazienkami i garderobami, w tym nazwana Rock. Ustawione w niej wazy przypominają, że siła dwojga jest nieskończona.


projekt z rekomendacją ŚRWO 1-2/2021

Rezydencja składa się z dwóch identycznych budynków, które w sumie mają 5.000 m².

www.swiatrezydencji.pl

36 Z ogromnego salonu – przez przeszklone ściany – rozciąga się niesamo‑ wita panorama na okoliczne lasy i łąki. Biel jego ścian, sufitu i podłogi po‑ traktowano jako tło dla ekskluzywnego wyposażenia. Na suficie znajduje się jedyna w swoim rodzaju lampa wykonana z kolorowego szkła. Waży półtorej tony! Jasny salon jest połączony z niebieską kuchnią, w której właściciele gotują dla przyjemności. Wijące się jak wstążka białe schody prowadzą na górę. Znajdujące się tam sypialnie wyposażone są w osobne łazienki i garderoby. Każda ma też swój indywidualny kolor: od karme‑ lowego piasku po ciemną miedź. Jest luksusowo, a zarazem przytulnie.

krajobrazu, gwiezdnych konstelacji oraz nowoczesnej sztuki i architektury to wstęp do niekończących się dyskusji. – Ten projekt zmienił nas i naszego klienta. Wierzę, że zmieni to również sposób, w jaki świat postrzega ukraińską architekturę rezydencjonalną i da impuls do nowych realizacji architektonicznych – mówi architekt Oleksandr Kovpak z pracowni Sergey Makhno Architects. n 

Bar amerykański Na najniższej kondygnacji znajduje się bar w  amerykańskim stylu. To strefa wypoczynku – pilne sprawy i niekończące się spotkania zostają za drzwiami. Siedząc w klubowych fotelach można rozmawiać i słuchać muzyki. Świetnie zaopatrzony bar pozwala przyrządzać najbardziej wy‑ szukane drinki. Tutaj przyjmowani są goście w mniejszym i większym gronie. Wyjątkową atrakcją jest podświetlany sufit, będący jednym z wielu elementów inteligentnego domu. Jednym dotknięciem – na smartfonie lub tablecie – uruchamia się pokaz świetlny, tworzący wyrafinowane tło dla spotkań towarzyskich. Odprowadzając gości do ich apartamentów nie sposób nie zatrzymać się na ogromnym, trawiastym tarasie. Ustawione są na nim prace współcze‑ snych ukraińskich artystów: „Przestrzeń dookoła” Nazara Bilyka, „Atlant” Egora Zigura czy„Kroli”, której autorem jest Sergey Makhno. Podziwianie

Pracownia Sergey Makhno Architects Założycielem pracowni jest Sergey Makhno. Jego studio zrealizowało projekty w 21 krajach. Zespół tworzą architekci, projektanci i ceramicy. W swojej pracy łączą naturę, ukraińskie tradycje, światowe trendy i japońską filozofię wabi‑sabi. Główny cel: stworzenie komfortu, który stanie się bliski i drogi. Pracownia ma na swoim koncie liczne nagrody. Wśród nich są m.in. Red Dot za płytki ścienne Tetrapod 3D oraz Flapjack Tile.


inspiracje

Sterowany gestem Okap Amica X‑type z technologią Touchless reaguje na gesty. Możesz go aktywować lub włączyć oświetlenie bez dotykania. Okap z generatorem ozonu eliminuje bakterie i sprawia, że powietrze w kuchni pachnie... jak po wiosennej burzy. W ofercie marki znajdują się też płyty indukcyjne z systemem SmartHob. Wystarczy postawić na takiej płycie naczynie, by automatycznie aktywowała pole grzewcze.

ŚRWO 1-2/2021

Fot. Amica

www.swiatrezydencji.pl

38

Domowa inteligencja – same korzyści

Systemy smart home zmieniają rzeczywistość. Opiekują się rodziną i domem, dbają o zdrowie i oferują nieograniczone możliwości zarządzania posesją. Zmieniają też podejście do komfortu i codziennych obowiązków. Julia Borowska

Steruj całym domem Wideodomofony Gira z oferty Tema ułatwiają życie. Dzięki nim możesz otworzyć drzwi kurierowi, porozmawiać z dzieckiem lub sprawdzić, kto stoi przed domem np. na ekranie telewizora. Inteligentna instalacja elektryczna KNX/EIB pozwala też sterować oświetlaniem, żaluzjami, ogrzewaniem, kinem domowym – z dowolnego miejsca, po naciśnięciu jednego przycisku na wyświetlaczu dotykowym, notebooku lub smartfonie. Fot. GIRA/TEMA


Fot. Bosch

K

omfort życia i wolność jeszcze nigdy nie były dla nas tak ważne, jak obec‑ nie. W czasach pandemii, gdy pracuje‑ my, śpimy i odpoczywamy w jednym miejscu, dom staje się całym naszym życiem. Jak spra‑ wić, by  smutna rzeczywistość prezentowała się w jaśniejszych barwach? Producenci smart home zachęcają, by zaufać domowej inteligen‑ cji. Co zyskamy? Sprawdźcie!

Po pierwsze: Czas Z  powodu nadmiaru obowiązków brakuje Ci czasu dla bliskich? Domowa inteligencja wyrę‑ czy Cię w wielu czynnościach. Na jej usługach mogą być pralka, zmywarka, piekarnik, płyta

grzejna, okap, ekspres do kawy. Dzięki smart home możesz maksymalnie wykorzystać czas: w drodze do pracy włączyć pranie, w przerwie na  kawę aktywować zmywarkę, a  przed wyj‑ ściem z biura – nastawić pieczeń tak, by po po‑ wrocie do domu czekał na Ciebie gotowy obiad. Sprzątanie bez wstawania z kanapy? Taką opcję oferuje robot sprzątający. Inteligentne urządze‑ nie uczy się rozkładu pomieszczeń, tworzy prze‑ strzenną mapę domu i omija każdą przeszkodę, by bezkolizyjnie odkurzać wokół niej. Sprząta‑ nie na mokro? Obsługiwany przez smartfon czy smartwatch robot mopujący zmywa podłogę równie perfekcyjnie, jak profesjonalna ekipa

sprzątająca. Roboty naśladujące ruchy czło‑ wieka mogą też wyręczyć w zrobieniu zakupów, przygotowaniu śniadania czy rozwieszeniu pra‑ nia. To nie science fiction, a rzeczywistość.

Dla każdego Eksperci Fibaro proponują zestawy smart home dopasowane do indywidualnych wymagań, m.in. pakiet „Oszczędny” do generowania oszczędności czy „Ochrona” dla bezpieczeństwa rodziny. Użytkownicy FIBARO Home Center mogą dzielić się też własnymi, nieszablonowymi pomysłami rozszerzeń systemu na specjalnej platformie FIBARO Marketplace. Wybranymi rozwiązaniami możesz sterować głosowo lub gestem. Jest też przycisk the Button – zamontowany np. w łazience, może służyć seniorowi do wezwania opiekuna lub pomocy w razie upadku. Fot. Fibaro

39 www.swiatrezydencji.pl

Jak stać się bohaterem we własnym domu, podpowiadają eksperci Bosch. W ofercie firmy wspierającej rozwiązania z zakresu internetu rzeczy są np. skoordynowane z systemem smart home urządzenia AGD, jak lodówka, zmywarka, pralka czy ekspres do kawy. Do każdego urządzenia będą oferowane usługi cyfrowe. Klucz do ich działania to sztuczna inteligencja.

ŚRWO 1-2/2021

Internet rzeczy


inspiracje ŚRWO 1-2/2021

Z funkcją geolokalizacji Brama wjazdowa Prime firmy Wiśniowski sprawi, że dom przywita Cię „z otwartymi ramionami” – bez użycia kluczy, pilota czy smartfona. Wyposażona w nadajnik Pulsar brama może być sterowana zdalnie przez 4 urządzenia i otwierać się automatycznie np. o ustalonej godzinie. Technologia Somfy smart CONNECTED umożliwia także podłączenie do systemu smart home okien, drzwi, bram ogrodzeniowych. Fot. Wiśn iowski

www.swiatrezydencji.pl

40 Po drugie: Pieniądze Mówi się, że czas to pieniądz. Dzięki smart home możesz zyskać i jedno, i drugie. Domowa inte‑ ligencja, jak doświadczony księgowy, na bieżą‑ co monitoruje, ile zbędnej energii zużywa dom każdego dnia czy miesiąca, i ile za to zapłacisz. Niedomknięte okno? Zbyt wysoka temperatura w salonie? Dzięki smart home możesz dowol‑ nie zarządzać ciepłem: przez telefon zamknąć okna, zmniejszyć intensywność ogrzewania lub wyłączyć je, gdy nikogo nie ma w domu. Domowa inteligencja współpracująca z czujni‑ kami ruchu pomoże też oszczędzać prąd: dzię‑ ki niej światło włączy się dopiero po wykryciu obecności któregoś z domowników i automa‑ tyczne wyłączy, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Efekt? Zużycie energii mniejsze nawet o 30%. Przy pomocy najprostszych startowych zesta‑ wów smart home można zarządzać podstawo‑ wymi systemami w domu: alarmem, czujnikiem dymu, bramami i oknami.

Zadbają o bezpieczeństwo Bezprzewodowe systemy alarmowe Yale zadbają o bezpieczeństwo domu w trakcie Twojej nieobecności. Służbowa delegacja, dłuższy wyjazd, weekend na wsi – nieważne, jak długo Cię nie ma. System Yale, po zarejestrowaniu włamania, uruchomi alarm, nagra film ze zdarzenia i wyśle go na smartfon właściciela. W ofercie producenta dostępne są także inteligentne zamki drzwiowe. Fot. Yale


Fot. Ph ilips Hue

Steruj roletami i żaluzjami Przez nadajnik naścienny, pilot lub programator czasowy – osłonami zewnętrznymi marki Anwis można sterować na różne sposoby. Wstajesz codziennie o stałej porze? Zaprogramuj gotowy scenariusz, by osłony podniosły się same np. na chwilę przed Twoim przebudzeniem. Nie ma Cię w domu, a zaczęło padać? Podłącz osłony do systemu automatyki pogodowej, by zamykały się automatycznie np. po wykryciu pierwszych kropel deszczu, lub do systemu inteligentnego budynku – aby przez panel sterowania zarządzać także ogrzewaniem i oświetleniem. Na zdjęciu: podtynkowe żaluzje fasadowe w systemie Solidbox Fot. Anwis

ŚRWO 1-2/2021

Światło, które miga, rozjaśnia się, przyciemnia i zmienia kolor, podążając za akcją na ekranie TV – to propozycja twórców Philips Hue. Inteligentne oświetlenie zmieni rodzinne seanse filmowe w niezapomniane przeżycie na poziomie profesjonalnego kina – bez konieczności rezerwacji miejsc, kupna biletów, wychodzenia z domu.

41 www.swiatrezydencji.pl

Zamiast seansu w kinie


inspiracje ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

42

Modułowy

Po trzecie: Święty spokój Nie pamiętasz, czy zamknąłeś drzwi? Podpię‑ ty do sieci wi‑fi, zarządzający pracą czujników, kamer, głośników i kontaktronów system może czuwać nad bezpieczeństwem domu i włączać alarm automatycznie po wyjściu domowników. Przez drzwi z systemami biometrycznymi, jak czytnik linii papilarnych czy skaner rozpozna‑ wania tożsamości, nie przejdzie żaden intruz. Próbę jego wtargnięcia zarejestrują kamery, po czym wyślą nagranie ze zdarzenia na Twój smartfon lub prosto do firmy ochroniarskiej. Podpięte pod domową inteligencję żaluzje czy rolety ochronią dom przed nadmiernym prze‑ grzaniem latem lub wnikaniem do wnętrz desz‑ czu. Nie jesteś pewny, czy wyłączyłeś żelazko? Sys‑ tem domowej inteligencji współpracujący z ter‑ mostatami może poinformować także o uster‑ kach jak pożar, zalanie, nieszczelność instalacji gazowej. Poza tym, smart home zatroszczy się o bezpieczeństwo Twoich najbliższych. W domu mieszkają seniorzy? Inteligentna żarówka lub przycisk z wbudowanym czujnikiem ruchu może np. wykryć upadek osoby starszej, po czym po‑ wiadomić rodzinę lub pogotowie. Stęskniłeś się za  dzieckiem? Przez inteligentną kamerę możesz porozmawiać z nim na odległość lub sprawdzić, co robi. Zdalnie skutecznie ograni‑ czysz też dostęp do internetu, gdy Twoja pocie‑ cha zbyt długo przesiaduje przed komputerem.

System Hörmann homee komunikuje się z napędami do bram, drzwi i urządzeń wyposażonych w odbiorniki radiowe Hörmann BiSecur. Potrafi też kontrolować pracę alarmu, żaluzji, rolet, grzejników. „Mózgiem” całości jest niewielka, biała kostka. By rozbudować posiadany system, wystarczy dostawić do niej kolejne, kolorowe moduły – jak klocki. Fot. Hörman n

Komendy głosowe Wydawanie komend głosowych jest jeszcze prostsze niż używanie smartfona. Portable Home Speaker to głośnik firmy Bose. Wyraź życzenie, a włączy ulubioną muzykę. Zgrupuj go z innymi głośnikami, by słuchać muzyki harmonijnie w wielu pomieszczeniach jednocześnie. Fot. Bose


Fot. DTS

Posprząta za Ciebie iRobot Roomba i7+ uczy się rozkładu pomieszczeń i optymalizuje cykl pracy, by posprzątać jak najszybciej i najdokładniej. Może współpracować z robotem mopującym Braava m6, który automatycznie po odkurzaniu rozpocznie mopowanie na mokro. Obsługiwany przez aplikację iRobot HOME lub asystenta głosowego. Na zdjęciu: iRobot Roomba i7+ ze zdobieniami Mateusza Sudy – polskiego ilustratora modowego – przekazany na aukcję charytatywną Fot. An na Pabijańczyk/DLF Sp. z o.o.

ŚRWO 1-2/2021

Zintegrowane systemy HVAC firmy DTS projektowane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami Twojej rodziny. Ekologiczne, energooszczędne rozwiązania, tj. ogrzewanie podłogowe, rekuperacja, fotowoltaika czy klimatyzacja, podkreślą prestiż domu i zapewnią domownikom zdrowy mikroklimat – luksus, jakiego nie da się kupić za żadne pieniądze.

43 www.swiatrezydencji.pl

Prestiżowe systemy sterowania ciepłem


inspiracje ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

44

Po czwarte: Komfort i wolność Domowa inteligencja uwalnia nie tylko od obo‑ wiązku noszenia kluczy, ale nawet... smartfona. Smart home może reagować na wydawane mu gesty lub komendy głosowe tj. „Zasłoń żaluzje”, „Włącz TV”, „Zmień oświetlenie”, a brama z funk‑ cją geolokalizacji – otworzyć się automatycznie na chwilę przed Twoim przyjazdem. Jeszcze wię‑ cej możliwości dają tzw. scenariusze działań. Mo‑ żesz zaprogramować taki scenariusz na  każdy dzień lub tydzień. Dzięki nim smart home będzie automatycznie wykonywać sekwencje zdarzeń, np. w ustalonej kolejności otworzy drzwi wejścio‑ we, włączy światło na podjeździe, wyłączy alarm. Inteligentny dom jest przygotowany na  każdą okoliczność – rodzinny obiad, randkę, wizytę przyjaciółki – i potrafi spełnić wszystkie życze‑ nia. Ulubiona kawa dla każdego domownika lub seans filmowy na poziomie profesjonalnego kina – dzięki domowej inteligencji dostaniesz to, co naj‑ lepsze, bez wychodzenia z domu. Dopasowane do indywidualnych potrzeb systemy smart home mogą zmieniać się wraz z rosnącymi potrzebami. Planujesz powiększenie rodziny lub przeprowadzkę? Działający bezprzewodowo, mo‑ dułowy system smart home możesz zabrać do no‑ wego domu, a w razie konieczności – rozbudować go o kolejne elementy. Jeśli zależy Ci na systemie smart home najwyższej jakości, wybierz rozwią‑ zanie oferowane przez uznanego w branży, spraw‑ dzonego producenta. Intuicyjna obsługa sprawi, że z domowej inteligencji bez trudu mogą korzy‑ stać nawet dzieci i seniorzy. n 

Zmywaj, kiedy chcesz Nowe zmywarki marki Bosch połączone są z aplikacją Home Connect, która pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem. Można wyciszyć pracę zmywarki na 30 minut, przyśpieszyć cykl zmywania czy uruchomić urządzenie – a to wszystko z kanapy przy użyciu smartfona. Dodatkowo zmywarka przypomni o kończących się tabletkach oraz poinformuje o zakończonym cyklu mycia. Fot. BOSCH

Robot pomoże Zrobi zakupy, przygotuje obiad, rozwiesi pranie. Gdy trzeba – popilnuje kota lub poda lekarstwa osobie starszej czy chorej – nowoczesny robot może być niezastąpioną pomocą w domowych obowiązkach. Na zdjęciu: prototyp robota T‑HR3 marki Toyota. Robot perfekcyjnie odtwarza ruchy człowieka. Stworzony, by pomagać ludziom w najróżniejszych środowiskach. Fot. Toyota


ŚRWO 1-2/2021

Bez klucza Uchwyt z wbudowanym czytnikiem kart lub linii papilarnych czy klawiatura kodowa to tylko nieliczne z rozwiązań proponowanych przez G‑U Polska w ramach biometrycznej kontroli dostępu. Drzwi i okna można też obsługiwać przez aplikację w telefonie. System pozwala na zaprogramowanie nawet 150 odcisków palców. Fot. G‑U Polska

Odkurzaj, skąd chcesz Rozrzucone dziecięce zabawki, dywan lub odstawione nieuważnie buty? Dla odkurzacza Electrolux PUREi9 z opcją 3D Vision System to żadna przeszkoda! Robot skanuje przestrzeń w trzech wymiarach, wykrywa obiekty i bezkolizyjnie sprząta wokół nich. Dzięki niemu dom posprząta się sam, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zainstaluj aplikację Pure i9, by sterować nim z dowolnego miejsca: w pracy, w aucie, w podróży służbowej. Fot. Electrolux

www.swiatrezydencji.pl

45


inspiracje ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

46

Jak z najlepszej kawiarni Porcję pianki mlecznej dla dziecka, espresso mężowi, macchiato koleżance – wyposażony w sztuczną inteligencję ekspres ENA 8 marki Jura jest jak zaprzyjaźniony barista: zna preferencje smakowe domowników i wie, jaką kawę im zaproponować. Dzięki inteligentnemu systemowi obiegu płynów i młynkowi Aroma możesz cieszyć się kawą na światowym poziomie – bez wychodzenia z domu. Podświetlenie filiżanek w kolorze bursztynowym lub białym to dodatkowy luksus. Fot. Jura

Systemy HVAC - serce domu mgr inżynier Adrian Kosiela, ekspert firmy DTS O prawdziwym komforcie rezydencji decydują przede wszystkim prawidłowo działające ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. To płuca i krwiobieg skomplikowanego organizmu jakim jest bu‑ dynek. Wymienione systemy, podobnie jak poszczególne układy w ludzkim ciele, muszą być zintegrowane ze sobą i całą strukturą, w której funkcjonują. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług inżynierowie firmy DTS projektują systemy HVAC dla willi już w momencie powstawania koncepcji architektonicznej domu. Dzięki temu w jego projekcie są przewidziane miejsca na instalacje i urządzenia takie jak maszynownia, kotłownia czy serwerownia, a jeszcze przed rozpoczę‑ ciem prac wszystko jest przygotowane do montażu. Doświadczenie profesjonalistów najwyższej klasy pozwala dostosować elementy składowe HVAC nie tylko do potrzeb budynku, ale i jego, często bardzo kosztownego, wyposażenia. Inaczej programuje się skład i cechy powietrza we wnętrzu wykończonym marmurem, a ina‑ czej w domu z egzotycznym drewnem lub pełnym antyków. Aby osiągnąć najlepsze efekty, stosujemy nieoczywiste rozwiązania – mieszamy systemy różnych producentów, wykorzy‑ stując to, co w nich najlepsze i niepowtarzalne. Cały system HVAC wpisujemy w strukturę inteligentnego zarządzania domem. Wieloletnia praktyka inżynierów i monterów firmy DTS gwarantuje naszym klientom, że in‑ frastruktura ich rezydencji będzie działać bezawaryjnie. Regularnie realizowane przeglądy oraz serwis 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę zapewnia oczywiście nasza firma.

Wielofunkcyjny zegarek Fitbit Versa 3 jest jak trener personalny, psycholog i planer w jednym. Smartwatch przypomni o treningu, zakupach, umówionym spotkaniu. Zmierzy tętno oraz poziom stresu i podpowie, jak się zrelaksować, a po udanym dniu – przypomni, by pójść spać o odpowiedniej porze i zmierzy jakość snu. Z GPS-em i pulsometrem. Fot. Fitbit


Willa komfortowa i ekologiczna Klimat, energooszczędność, ekologia – to odmieniane przez wszystkie przypadki popularne słowa mijającej dekady. Kwestie destrukcyjnego wpływu człowieka na klimat i sposobów na jego ograniczenie dotyczą dziś wszystkich dziedzin życia. Nie ominęły budownictwa jednorodzinnego.

ak pogodzić realizację marzenia o własnej komfortowej rezydencji z  wymogami, jakie narzuca odpowiedzialność za przyszłość pla‑ nety? Do rozmowy zaprosiłam pana magistra Adriana Kosielę, jednego z głównych inżynierów w firmie DTS‑Rezydencje, oferującej zintegrowa‑ ne systemy HVAC dla willi. EG: Panie inżynierze, czy w trakcie konsultacji z klientami często pojawia się temat ekologii? AK: Nie dotyczy to samej ekologii, ale jest oczy‑ wiście mowa o tym, by budynki były energoosz‑ czędne, co  w prosty sposób prowadzi do  za‑ mówienia u  nas ekologicznych rozwiązań: systemów ogrzewania z wykorzystaniem m.in. różnego typu pomp ciepła czy instalacji foto‑ woltaicznej, która tej pompie ciepła i pozosta‑ łym urządzeniom w rezydencji zapewni energię elektryczną. Rzeczywiście coraz większa grupa klientów czuje się odpowiedzialna za zdrowie przyszłych pokoleń. Budują zdrowe i komforto‑ we wille, które jednocześnie nie niszczą środo‑ wiska. O zdrowe powietrze w ich wnętrzach dba zintegrowany system wentylacji i klimatyzacji. EG: Wiele głosów w dyskusji o ratowaniu klimatu dotyczy domów pasywnych. Niektórzy uznają je za jedyny słuszny wybór w obecnych czasach. Czy ludzie marzący o  rezydencji powinni zweryfikować swoje plany budowlane? AK: Absolutnie nie! Szanujemy zwolenników domów pasywnych i  uznajemy ich argumen‑ ty dotyczące obniżenia kosztów samej budowy i energooszczędności. Ale by dom był pasywny

powinien kształtem przypominać prostą sto‑ dołę. Oczywiście dobry architekt nawet taką formę pięknie wpisze w otoczenie, nadając jej rys oryginalności. Jednak kolejna cecha domu pasywnego – niewielka kubatura, jest dla osób marzących o własnej rezydencji nie do zaakcep‑ towania. Współczesne materiały i techniki budowlane po‑ zwalają wznosić duże obiekty w zgodzie z eko‑ logią. Niestraszne są już im mostki termiczne i inne problemy charakterystyczne dla poprzed‑ nich dekad. Jednak sama forma architektoniczna budynku to tylko piękna skorupa. My dostarcza‑ my serce i krwiobieg, które pozwalają mu funk‑ cjonować jakby był doskonałym organizmem. Nasze ekologiczne instalacje grzewcze, solarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne potrafimy dopaso‑ wać do każdej formy i kubatury. Dzięki ponadpiętnastoletniemu doświadczeniu, projektując i wykonując instalacje tych syste‑ mów, dostosowujemy ich elementy nie tylko do potrzeb budynku, ale często też kosztowne‑ go wyposażenia. Inaczej programuje się skład i  cechy powietrza we  wnętrzu z  marmurami, a  inaczej w  pomieszczeniach z  egzotycznym drewnem lub apartamencie pełnym antyków. Aby osiągnąć takie efekty stosujemy nieoczywi‑ ste rozwiązania – mieszamy systemy różnych producentów, wykorzystując to co w nich najlep‑ sze i niepowtarzalne. Dzięki wieloletniej prakty‑ ce naszych inżynierów i monterów, klienci mogą być pewni, że infrastruktura ich rezydencji bę‑ dzie działać bezawaryjnie. Zapewniamy też re‑

gularnie realizowane przeglądy oraz serwis 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. EG: Udowadniacie więc Państwo, że duży, komfortowy dom może być w  pełni ekologiczny? AK: Oczywiście! Najefektywniej działamy, gdy nasi projektanci uczestniczą w procesie tworze‑ nia rezydencji już od fazy jej koncepcji archi‑ tektonicznej. Zwracamy wówczas uwagę, jakie warunki powinien spełniać budynek, by bez pro‑ blemu można było w nim zmieścić perfekcyj‑ nie dopasowany system HVAC. Jeszcze przed rozpoczęciem prac powinniśmy mieć wybrany kompletny system oraz przewidziane w projek‑ cie miejsca na  instalację i  urządzenia (ma‑ szynownię/kotłownię/serwerownię). Ważne jest położenie budynku względem stron świa‑ ta, by dało się efektywnie wykorzystać połacie dachowe pod fotowoltaikę, ewentualnie – przy domach bez możliwości montażu paneli solar‑ nych na budynku – zaproponować miejsce pod osobną konstrukcję fotowoltaiczną, która nie zepsuje estetyki całości.

Główne biuro DTS Sp. z o.o. ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa tel. +48 515 515 414 www. dts-rezydencje.pl

47 www.swiatrezydencji.pl

J

ŚRWO 1-2/2021

Tekst: Ewa Grzegorzewska


w dużym formacie ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

48

Wszystko

od nowa

Gdy piękna, przedwojenna willa zapominała już o latach swojej świetności, pojawili się inwestorzy, którzy dostrzegli w niej ogromny potencjał. Dzięki architekt Jagnie Bielowickiej, dom zachował unikatową przedwojenną stylistykę, zyskał też nowe życie i dodatkową przestrzeń. Tekst: Anna Lewczuk Projekt: arch. Jagna Bielowicka, www.jagnabielowicka.pl Zdjęcia: Ignacy Matuszewski


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

49

K

ameralna stylistyka i przedwojenna archi‑ tektura domu na warszawskich Starych Bielanach zachwyciły rodzinę z dwójką dzieci. Jednak ciasne i niedoświetlone wnętrza nie spełniały współczesnych wymogów ani pod względem funkcji, ani estetyki. O pomoc w roz‑ wiązaniu problemów poprosili architekt Jagnę Bielowicką, która ma  doświadczenie w  pracy z budynkami zabytkowymi. – Projekt zakładał kompletną przebudowę domu z lat 30. XX wieku. Chcieliśmy jak najle‑ piej odtworzyć jego pierwotny charakter, zatem konieczne było wykonanie historycznych badań budynku. Byliśmy też w stałym kontakcie z kon‑ serwatorem zabytków, co wymagało wyjątkowej dyscypliny – wspomina Jagna Bielowicka, wła‑ ścicielka autorskiej pracowni architektonicznej.

Oszukać przestrzeń Przed remontem dom nie zachęcał do zamiesz‑ kania. Trzeba było otworzyć ciemne wnętrza i zniwelować różnice w wysokości poszczegól‑ nych kondygnacji, co  skutkowało złym uło‑ żeniem stolarki. Zadaniem projektantki było wyrównanie poziomów w  taki sposób, by  nie zaburzyć wyglądu elewacji i uzyskać akceptację projektu przez konserwatora. Wszystko to wy‑ magało dużego nakładu pracy i zajęło sporo czasu, ale efekt jest godny podziwu. – Udało mi się sprawić, by dom o powierzch‑ ni około 200 m² zyskał dodatkową przestrzeń użytkową. Zaproponowałam rozbudowę bryły w stronę ogrodu i ulokowanie pod nim ukrytego basenu, co dało w sumie ponad 500 m² do za‑ gospodarowania. Dużym wyzwaniem było po‑

głębienie domu o półtorej kondygnacji bez zgo‑ dy sąsiadów na podbicie wspólnej ściany. Trzeba było wymyślać inne metody tak, aby stracić jak najmniej powierzchni użytkowej – dodaje pro‑ jektantka.

Efekt zaskoczenia Wiele osób widząc dom z perspektywy ulicy postrzega go jako niewielki segment. Dopiero po wejściu do środka goście przekonują się, jak jest przestronny. Dostrzegają reprezentacyjną klatkę schodową, zachwycają się wspaniałym widokiem na ogród. – Udało mi się uzyskać element zaskoczenia, co bardzo mnie cieszy – uśmiecha się Jagna.


www.swiatrezydencji.pl

50 ŚRWO 1-2/2021

w dużym formacie


ŚRWO 1-2/2021

Przestronny salon utrzymany jest w stonowanej, neutralnej kolorystyce. Zdobią go liczne obrazy i stylowe meble będące pamiątkami właścicieli.

www.swiatrezydencji.pl

51


w dużym formacie ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

52

Kąpiel blisko natury Na poziomie parteru architekt zaplanowa‑ ła otwartą przestrzeń dzienną. Składają się na nią elegancki hol wejściowy, salon, kuchnia z reprezentacyjnym stołem jadalnianym i po‑ mieszczenia pomocnicze. Niższy poziom, tzw. niski parter zapewnia wyjście do ogrodu i przej‑ ście do pomieszczeń gospodarczych. Połowę tej kondygnacji zajmuje sypialnia rodziców z dużą garderobą i salonem kąpielowym, skąd można podziwiać przyrodę za oknem. – Łazienka przy sypialni rodziców, z umywalka‑ mi usytuowanymi na wprost okna, jest bardzo jasna, a ogród wręcz wchodzi do środka wnę‑ trza. Jestem dumna z tego rozwiązania – pod‑ kreśla projektantka. Jak w  wielu domach, również tu  sercem jest kuchnia, gdzie domownicy spędzają ze  sobą mnóstwo czasu. Wspólnie gotują lub delektu‑

ją się posiłkami przy oryginalnym drewnianym stole jadalnianym. Nad nim zawieszono desi‑ gnerskie, lejowate w formie lampy Nafir z ofer‑ ty Axo Light. Ponieważ kuchnia jest połączona z salonem dość szerokim przejściem, można traktować te pomieszczenia jak jedno wnętrze. – Cieszy mnie – co uważam za duży sukces – że cała przestrzeń domu jest maksymalnie wy‑ korzystywana. Nie ma tu martwych punktów, gdzie stoją zbędne meble lub akcesoria. Każ‑ dego dnia, na każdej kondygnacji toczy się co‑ dzienne życie – mówi Jagna Bielowicka. Projektantce zależało na stworzeniu przestrze‑ ni ciepłej i przyjaznej w odbiorze. Jest mistrzy‑ nią łączenia ducha historycznej architektury z nowoczesnym wyposażeniem. Wspólnie z in‑ westorami założyła, że trwałe elementy wykoń‑ czeniowe, jak podłogi, cokoły, stolarka okienna i drzwiowa miały nawiązywać do pierwotnego

charakteru willi. Stąd we wnętrzach pojawiły się piękne, drewniane deski, ułożone na wzór jodły francuskiej, a duże okna podzielone są efektow‑ nymi szprosami. Samo wyposażenie miało być utrzymane w dość nowoczesnej stylistyce z ele‑ mentami klasycyzującymi. W efekcie udało się stworzyć udaną eklektyczną kompozycję, do‑ prawioną dziełami sztuki.

Intymnie – Nie chciałam wprowadzać zbyt wielu kolorów, aby lepiej wyeksponować żywe dodatki, jak ob‑ razy czy rzeźby, będące rodzinnymi pamiąt‑ kami. Lubię tworzyć wnętrza, które po moim wyjściu wypełnią się życiem właścicieli. Nie mu‑ szę zabudowywać ścian od początku do końca, od góry do dołu. Niech będą gotowe na przyję‑ cie nowego obrazu lub pamiątek z wakacji. Są to dodatki związane z przeżyciami i wspomnie‑ niami, zatem nadają wnętrzu aurę intymności – tłumaczy Jagna.


ŚRWO 1-2/2021

Kuchnia z jadalnią łączą się z częścią salonową za sprawą otwartego, szerokiego przejścia. Reprezentacyjny, drewniany stół jadalniany to pamiątka rodzinna. Mebel został wykonany przez pradziadka – stolarza z zawodu. 

www.swiatrezydencji.pl

53

Reprezentacyjna klatka schodowa robi wrażenie już od wejścia do domu.


w dużym formacie ŚRWO 1-2/2021

Dzięki obszernym przeszkleniom, salon kąpielowy rodziców zyskał mnóstwo naturalnego światła i wspaniały widok na ogród.

www.swiatrezydencji.pl

54

Przestrzeń dzienna jest zawsze otwarta na go‑ ści, natomiast poddasze to królestwo dzieci. Projektantka zaplanowała dla nich dwa poko‑ je z łazienką, gdzie mogą oddawać się beztro‑ skim zabawom. Ruch i aktywność fizyczna są bliskie całej rodzinie. Zarówno dzieci, jak i ro‑ dzice chętnie korzystają z prywatnego basenu, który – obok siłowni i pralni – projektantka ulo‑ kowała w piwnicy.

Zapraszamy na patio Jednym z ciekawych zabiegów, na jakie zdecy‑ dowała się Jagna, było obniżenie terenu ogro‑ du, dzięki czemu powstało patio zamknięte bu‑ dynkami i zanurzonym w zieleni ogrodzeniem od strony sąsiada. Z kolei w starej zabudowie gospodarczej udało się zorganizować jedno‑ stanowiskowy garaż z  windą samochodową i dwa niezależne mieszkania.


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

55

Miło jest obudzić się o poranku, patrzeć z perspektywy łóżka na przyrodę w ogrodzie i słuchać śpiewu ptaków.


ŚRWO 1-2/2021

w dużym formacie

Prywatny basen mieści się na najniższej kondygnacji pod poziomem ogrodu.

www.swiatrezydencji.pl

56 Dzięki obniżeniu terenu ogrodu o ponad pół metra, w ogrodzie powstał zielony trawnik, a sypialnia zyskała taras z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

57

W starej zabudowie gospodarczej projektantka znalazła miejsce na jednostanowiskowy garaż z windą samochodową i dwa niezależne mieszkania.


www.swiatrezydencji.pl

58 ŚRWO 1-2/2021

w dużym formacie


Celem każdego moje‑ go zlecenia jest przede wszystkim ubranie po‑ trzeb klienta w najdosko‑ nalszą formę architekto‑ niczną. W trakcie naszej współpracy zrobię więc wszystko, aby zrozu‑ mieć Twoją perspektywę i stworzyć projekt, który zapewni Ci komfort w co‑ dziennym życiu. Od lat specjalizuję się w architekturze, reno‑ wacji i aranżacji wnętrz domów jednorodzinnych i przestrzeni komer‑ cyjnych. Najbardziej cenię pracę z wiekowym materiałem, gdy łącząc historię z nowoczesnymi rozwiązaniami konstruk‑ cyjnymi, umożliwiam starym wnętrzom podą‑ żanie za współczesnymi wymaganiami.

Projektantka rozbudowała bryłę domu w stronę ogrodu, dzięki czemu powstało tu intymne, zielone patio, gdzie chętnie odpoczywa cała rodzina.

Zostawić ślad Rodzina jest zachwycona efektem pracy Jagny Bielowickiej, a ona sama po raz kolejny udowod‑ niła, że przeszłość i przyszłość mogą się spo‑ tkać tu  i  teraz. Projektantka dobrze się czuje w takim dialogu, ponieważ rozumie znaczenie tradycji i historii dla budowania nowych warto‑ ści. Jak podkreśla – jej celem nie jest tworzenie wnętrz przypominających strony katalogu. Hi‑ storia zostawiła swój ślad w architekturze domu, zatem charakter mieszkańców też powinien się tam odcisnąć. n

ŚRWO 1-2/2021

www.jagnabielowicka.pl

– Chciałam stworzyć płaski teren, a jednocze‑ śnie uzyskać wyjście do ogrodu z poziomu sy‑ pialni. Zamiast robić schody, zdecydowałam się na wybranie nadmiaru ziemi, by powstał płaski trawnik – idealny do dziecięcych zabaw. Dzięki temu zabiegowi, zabudowa w ogrodzie uzyska‑ ła też odpowiednią wysokość, by z sukcesem stworzyć w niej w pełni wartościowe wnętrza mieszkalne.

59 www.swiatrezydencji.pl

arch. Jagna Bielowicka


aranżacje

Nadzieja na lepsze jutro

ŚRWO 1-2/2021

– kolory roku 2021

Przyzwyczailiśmy się, że co roku Instytut Pantone ogłasza odcień, jaki przez kolejne miesiące będzie królował w naszym otoczeniu. Tym razem spotkało nas miłe zaskoczenie, gdyż wybrano nie jeden, a dwa kontrastujące kolory. Jakby tego było mało, do spokojnego Ultimate Grey i wibrującego Illuminating Yellow dołączają spokojne odcienie błękitu, promowane przez projektantów i wiodące marki. Co je łączy? Mają przywołać optymizm i nieść nadzieję na lepsze jutro. Anna Lewczuk

www.swiatrezydencji.pl

60 Pełni nadziei Spokojna, pastelowa paleta kolorystyczna Tikkurila Color Now 2021 ma pozwolić na wejście w Nowy Rok z pozytywną energią. Oprócz kojącego błękitu nieba znajdziemy inne inspiracje z natury, jak odcienie skał, słońca, piasku i drzew. Fot. Tikkuril a


S

pokój, ukojenie, poczucie bezpieczeństwa i nadzieja – to słowa, które powtarzają się w uzasadnieniach do tegorocznych wyborów kolorystycznych, których dokonały globalny autorytet w tej dzie‑ dzinie – Pantone Color Institute – ale też wiodące marki z branży wypo‑ sażenia wnętrz.

Po trudnych wyzwaniach ostatniego roku potrzebujemy relaksu i wyci‑ szenia. Przyda się też spora dawka pozytywnej energii, która wleje w na‑ sze życie otuchę, że może być już tylko lepiej. Stąd tak kontrastowy duet odcieni Ultimate Grey i Illuminating Yellow, które przez następne miesią‑ ce będą królowały na wybiegach mody i w naszych wnętrzach. Do tego zestawienia warto dodać błękit, który pokochali inwestorzy i projektanci współpracujący ze znanymi markami. Kolor nieba ma uspokajać, doda‑ wać otuchy i koić. Podobnie jak niezobowiązująca szarość, jest doskonałą bazą dla wyrazistych dodatków. – Myślę, że niewiele osób typowało odcień szarości na jeden z kolorów 2021 roku. W moim odczuciu to wydźwięk tego, co dzieje się teraz na świe‑ cie – jesteśmy trochę zawieszeni w szarości. Poza tym lubimy szarość! Spójrzmy na nasze ulice, stroje i wnętrza domów – to zdecydowanie jeden z ulubionych kolorów wybieranych przez Polaków – komentuje Marta Su‑ chodolska, dyrektor kreatywna Westwing Polska. – Przełożenie Ultimate

Grey na język wnętrz jest stosunkowo proste, bo kolor ten stanowi dosko‑ nałą bazę wielu aranżacji i dobrze komponuje się praktycznie ze wszyst‑ kimi innymi barwami – dodaje ekspertka. Skojarzenia z Illuminating Yellow? To pozytywna energia, optymizm, słoń‑ ce i radość. Żółty to kolor, który wprawia w dobry nastrój i motywuje do działania. W odróżnieniu od błękitów czy szarości, niełatwo go jed‑ nak wprowadzić do wnętrz i skomponować z pozostałymi elementami wystroju. – Moja rada – nie bójmy się tego koloru, ale też nie interpretujmy Illumi‑ nating Yellow zbyt dosłownie. Instytut swoim wyborem daje nam pewną wskazówkę, a my sami powinniśmy znaleźć odcień, który nam odpowiada. Pamiętajmy, że żółty ma mnóstwo odcieni, jak np. bananowy, któremu dość blisko do beżu, czy też musztardowy z domieszką brązu lub złota – radzi Marta Suchodolska. Zanim przystąpimy do zmian, wsłuchajmy się w swoje wnętrze i poczuj‑ my, jak wielką moc mają kolory. Korzystajmy z ich dobroczynnego dzia‑ łania. Czerpmy z nich taki rodzaj energii, jakiego w danej chwili potrzebu‑ jemy. Zapraszamy na krótki przegląd inspiracji i... do dzieła! n 

Fot. Benjamin Moore

61 www.swiatrezydencji.pl

Marka Benjamin Moore ogłosiła odcień Aegean Teal swoim kolorem 2021 roku. Połączenie zieleni, błękitu i szarości ma relaksować, a także zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

ŚRWO 1-2/2021

Poczucie bezpieczeństwa


aranżacje

Jak w niebie Błękitna kuchnia w klasycznym stylu w realizacji pracowni JT Grupa robi niebiańskie wrażenie. Do mebli w tym kolorze idealnie pasują połyskujące dodatki i kamień w ciepłym odcieniu.

ŚRWO 1-2/2021

Fot. Tom Kurek

www.swiatrezydencji.pl

62

Zatańczmy Elastyczna wylewka baterii zlewozmywakowej Ferro Zumba II dostępna jest m.in. w najmodniejszych tegorocznych odcieniach: cytrynowym, szarym i miętowym. Cena: 244 zł Fot. Ferro


Romantycznie Luksusowe zabudowy kuchenne firmy Akan powstają na indywidualne zamówienie klienta. Inwestorzy marzyli o białej zabudowie, przełamanej błękitnymi elementami w postaci wyspy, witryny i eleganckiego kredensu z wygiętymi szprosami. Meble były ręcznie patynowane z zachowaniem naturalnego rysunku słojów drewna. Efekt zachwyca.

Ekskluzywna stalowa wyspa kuchenna malowana na matowy odcień niebieskiego z elementami z satynowego niklu to propozycja Officine Gullo i Living Concept Consulting design studio. Mebel świetnie komponuje się z drewnianym stolikiem i wyrazistymi dodatkami. Fot. Officin e Gullo

63 www.swiatrezydencji.pl

Ze stali

ŚRWO 1-2/2021

Fot. Akan


aranżacje

Czysta radość Balony sprawiają radość dzieciom, ale dorośli też chętnie wrócą do beztroskich czasów i zachwycą się oświetleniem w tym kształcie. Lampy Memory w różnych kolorach zaprojektował Boris Klimek dla firmy Brokis. Cena: od ok. 810 zł Fot. Brokis

Na ścianę

ŚRWO 1-2/2021

Kojącą szarość i wibrujący żółty pokochali również artyści. Warto zajrzeć do galerii Xanadu, aby wybrać obraz, który nie tylko wpisze się w nasze wnętrze, ale też pozytywnie podziała na zmysły. Na zdjęciu: praca Aliny Dorady‑Krawczyk, Pauza, 2018, technika mieszana, płótno, 100x140 cm Cena: 6.000 zł Fot. Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny

www.swiatrezydencji.pl

64 Geometrycznie Luksusowy, ręcznie tkany dywan Claudia marki Essential Home łączy najmodniejsze kolory tego sezonu i przykuwa wzrok prostym, ale wyrazistym dekorem. Fot. Essential Home

Jak klocki Bonaldo proponuje nowość – system siedzisk modułowych Tètra, z których można skomponować spersonalizowaną przestrzeń do wypoczynku. Projektant sofy – Mauro Lipparini – chciał zaoferować użytkownikowi możliwość ciągłej zmiany i wolność wyboru. Fot. Bonaldo

Ponadczasowo Simon 54 NATURE to unikalna, inspirowana naturą seria ramek z betonu w kilku ponadczasowych odcieniach. Na zdjęciu: odcień Mokra robota Cena: ok. 50 zł (pojedyncza ramka) Fot. Kontakt‑Simon


Pełnia komfortu Projektując kolekcję Chelsea dla marki Bo Concept, Karim Rashid chciał uzyskać efekt pełnego komfortu i spokoju, stąd skupił się na miękkich i organicznych formach, unikając kątów prostych i ostrych krawędzi.

Kojąca szarość w wyjątkowo relaksującym wydaniu. Fotel Oltremare to projekt Antonio Marrasa dla Saba Italia. Uwagę przykuwa asymetryczna, falista forma mebla, zachęcająca do błogiego odpoczynku. Fot. Saba Italia

Nie taki straszny

Na supeł Żółta poduszka Fat Supeł z bawełnianej dzianiny świetnie zaprezentuje się jako ozdoba szarej lub błękitnej kanapy. Dostępna w ofercie Black Red White. Cena: 99 zł Fot. Bl ack Red Wh ite

Kultowe krzesło Monster projektu Marcela Wandersa porzuciło klasyczną czerń na rzecz barw dopasowanych do aktualnych trendów. Od lat niezmiennie przyciąga wzrok. Fot. Moooi

65 www.swiatrezydencji.pl

Czas na relaks

ŚRWO 1-2/2021

Fot. Bo Concept


aranżacje

Eklektycznie Duet szarości i żółci sprawdza się w każdym stylu. Styliści Westwing proponują sypialnię w eklektycznej odsłonie, z elementami klasyki i stylu boho. Całość przyprawiona nutą... dzikości.

ŚRWO 1-2/2021

Fot. Westwing Now

www.swiatrezydencji.pl

66

Dzikość serca Ciepłe otulenie Bawełniany koc Diamond to przytulna propozycja Miloo Home na zimowe wieczory. Cena: 249 zł Fot. Miloo Home

Kolorowe poduszki Rendezvous Tokyo Blue z katalogu Moooi odrywają myśli od codzienności i przybliżają je do fascynującego świata dzikiej przyrody. Fot. Moooi


Sztuka do snu Dzieło sztuki w sypialni to wspaniała ozdoba wnętrza i dobry pretekst, by... obudzić zmysły o poranku. Na zdjęciu: praca Anny Drejas, Próba XXI, 2005, olej, płótno, 120x140 cm

Fot. Marion i

Na ubrania Anemone z oferty Bonaldo to oryginalny, tapicerowany wieszak na ubrania, inspirowany kwiatem zawilca. Do używania i podziwiania. Fot. Bonaldo

Z recyklingu Dywany z kolekcji Nomadismi, zaprojektowane przez Elenę Caponi dla firmy Mahebban zostały wykonane ręcznie z włókna konopnego, pochodzącego z recyklingu. Łączą kontrastowe kolory i faktury, co daje wspaniały efekt wizualny. Na zdjęciu: model Sunshine Fot. Moh ebban

67 www.swiatrezydencji.pl

Kolory Hollywood Kolekcja Pins włoskiej firmy Marioni to m.in. lampy umieszczone na ceramicznych podstawach. Produkty inspirowane są hollywodzką estetyką glamour z lat 40. XX wieku.

ŚRWO 1-2/2021

FOT. Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny


aranżacje

Kąpiel z widokami ŚRWO 1-2/2021

Sztuka w łazience? Czemu nie! Spędzamy tu coraz więcej czasu. Podczas relaksu w wannie możemy kontemplować ją do woli! Na zdjęciu: praca Krzysztofa Piętka, Bez tytułu, 2014 olej, płótno, 130x100 cm Cena: 4.000 zł

www.swiatrezydencji.pl

68

FOT. Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny

Lastryko wraca Kolekcja DOTS to zabawa kolorem i formą inspirowana lastryko. W jej skład wchodzą m.in. podstawowe płytki ścienne w dwóch odcieniach szarości z wyraźną grą drobinek tworzących wzór lastryko, połyskujące płytki z efektem 3D, kolorowe listwy ścienne i mozaika z kolorowym wykończeniem brzegów. Cena: 124,85 zł/m² (płytki trójwymiarowe) Fot. Ceramika Tubądzin

Kropla koloru Le Acque di Cielo to nowa paleta kolorystyczna dla ceramiki marki Cielo, inspirowana odcieniami natury. Wzrok przyciąga nie tylko intensywny kolor, ale też oryginalna forma umywalki umieszczonej na konsoli. Fot. Ceramica Cielo

W dobrym świetle Odpływ ścienny Scada od Kessel uprzyjemni prysznic seansem chromoterapii. Do wyboru różne kolory podświetlenia. Fot. Kessel


ŚRWO 1-2/2021

Ciepła cytryna

Fot. Tubes

Siła wulkanu Nowe wzory konglomeratów kwarcytowych Pearl od TechniStone® inspirowane są lawą wulkaniczną. Wyrazisty dekor Pearl Rocca, pokryty gęstą siecią żyłek, świetnie komponuje się z elementami utrzymanymi w jednolitych odcieniach szarości. Fot. Tech n iston e

Chwila wytchnienia Kojące odcienie błękitu, takie jak Źródlany chalcedon czy Wodny szmaragd albo spokojna szarość Zamarzniętego pirytu to propozycje marki Magnat, które idealnie wpiszą się w tegoroczne trendy kolorystyczne. MAGNAT Creative Kitchen&Bathroom to farba idealna do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie i łazienki. Cena: 69,90 zł/2,5 l Fot. Magnat

Słonecznie Luksusowe szklane umywalki Marea, zaprojektowane przez Karima Rashida dla Glass Design, dostępne są w kilku energetycznych kolorach. Słoneczny żółty poprawia nastrój od rana. Fot. Gl ass Design

69 www.swiatrezydencji.pl

Designerski grzejnik Scaletta z oferty Tubes w modnym odcieniu to wyjątkowo praktyczna ozdoba łazienki.


wyszukiwarka ŚRWO 1-2/2021

Przyszłość od dziś

www.swiatrezydencji.pl

70

Podwójny piekarnik Jest wiele sposobów, by piec kilka różnych potraw jednocześnie. W wielu piekarnikach można je przyrządzać na kilku poziomach i to bez mieszania zapachów. Są też modele z podwójnymi komorami, które działają niezależnie od siebie. Na zdjęciu: piekarnik Dual Cook Flex firmy Samsung; dwie potrawy można w nim piec jednocześnie, ustawiając różne programy i temperaturę; ten model ma separator dzielący komorę na dwie, ale też dzielone drzwi, dzięki czemu górną komorę otwiera się bez uchylania dolnej Fot. Samsung

Nie ma wątpliwości: dzięki nowinkom technicznym, mieszkamy nie gorzej niż James Bond. Komfort, poczucie luksusu i praktyczne aspekty – jest wiele powodów, aby je mieć. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że już z nich korzystamy. Małgorzata Nietupska


Zajrzyj przez drzwi Już nie trzeba otwierać drzwi lodówek, by zobaczyć, co jest w środku. Wystarczy lekko zapukać! Włączy się światło i – przez szklany panel – będzie widać jej zawartość. Na zdjęciu: lodówka LG InstaView z technologią Smart ThinQ; można do niej zajrzeć bez otwierania drzwi, ale też ustawiać temperaturę czy ekspresowe mrożenie za pomocą smartfona

ŚRWO 1-2/2021

Fot. LG

www.swiatrezydencji.pl

71

N

ie zawsze chcemy zgłębiać tajniki, jak coś zostało zrobione i kto to wymyślił. Ważne, że nowinki techniczne ułatwiają codzienne czynności, dają poczucie komfortu i posiadania wyjątkowych rze‑ czy. Dzięki nim mamy więcej czasu dla siebie. Życie staje się wygodniej‑ sze, a dom jest prowadzony wzorowo. Co ważne: przy pomocy smartfona można zarządzać i kuchnią, i łazienką.

Od kuchni

W codziennym zabieganiu chcemy mieć niezawodnych pomocników w  kuchni. Bo  wykonują za  nas ciężkie i  nielubiane prace, jak zmywa‑ nie naczyń. Po co zastanawiać się, jaka temperatura jest odpowiednia do upieczenia chleba czy pieczeni? Albo czy można piec razem ciasteczka i rybę... To zakres obowiązków nowoczesnych piekarników. Oczekujemy od nich perfekcji w działaniu, podobnie jak od ekspresów, płyt grzejnych, a nawet baterii. Czasami uproszczenie drobnych czynności sprawia, że mamy wrażenie mniejszego natłoku obowiązków. Dzięki nowym technologiom, nie mu‑ simy już np. otwierać drzwi lodówki, by zobaczyć co jest w środku. Wy‑ starczy lekko zapukać! Nie trzeba też się zastanawiać, jakie garnki pasują do płyt indukcyjnych. Po prostu stawiamy naczynia na płycie i gotujemy. Szerokie perspektywy otwierają rozwiązania smart. Przy pomocy smart‑ fona można sprawdzić, jakie produkty są w lodówce, a także sterować piekarnikiem, zmywarką, ekspresem... Kuchnia jest zawsze pod naszą kontrolą.

Bezpolowa płyta indukcyjna Garnków nie trzeba dopasowywać wymiarami do pól grzejnych płyty indukcyjnej. Mogą być różne! Co więcej: można je ustawiać w dowolnych miejscach. Płyta sama rozpoznaje miejsce ustawienia naczynia, a nawet wyświetla właściwy rząd cyfr do sterowania. Na zdjęciu: płyta indukcyjna KM 7897 FL Miele; na powierzchni o szer. 90 cm zmieści się nawet 6 garnków, które można postawić w każdym miejscu i przesuwać w dowolny sposób; specjalny nadruk umieszczony na spodzie sprawia, że przesuwanie naczyń jest bezgłośne Fot. Miele


wyszukiwarka ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

72

Anna Szyszkiewicz, e kspert firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Dlaczego warto mieć platformę Home Connect? Aktualnie, każda z kategorii produktowych BSH oferuje modele współpracujące z aplikacją Home Connect – platformą smart home BSH. Dla każde‑ go typu urządzeń budowane są dedykowane usługi – w przypadku piekarników przykładem może być sterowanie za pomocą głosu, bądź inteligentne przepisy w aplikacji. Dobór odpowiedniego progra‑ mu suszenia – na podstawie informacji o praniu – jest przekazywany bezpośrednio pomiędzy pralką a suszarką. Gama dostępnych funkcji i benefitów dla klienta jest bardzo szeroka. Warto wspomnieć też o szerokich możliwościach in‑ tegracji platformy Home Connect z systemami firm partnerskich – od systemów domów inteligentnych, poprzez asystentów głosowych, takich jak Amazon Alexa czy Google Home, po aplikacje kulinarne czy systemy eCommerce – baza jest bardzo szeroka i wciąż rośnie, a sama platforma jest również otwar‑ ta na nowych partnerów, co zostało docenione przez społeczność deweloperską zebraną wokół Home Connect. Obecnie, produkty marek z portfolio BSH, połączo‑ ne platformą Home Connect są dostępne w ponad 40 krajach, w tym również w Polsce, a z usług apli‑ kacji korzystają setki tysięcy użytkowników na ca‑ łym świecie. Rynek produktów IoT w obszarze AGD rozwija się bardzo dynamicznie – podobnie jak świadomość i oczekiwania konsumentów. Klienci coraz częściej oczekują od produktu znacznie więcej, niż realizo‑ wanie podstawowych zadań, takich jak pieczenie, gotowane czy pranie. Oczekują przede wszystkim, że produkt będzie dostępny na „wyciągnięcie ręki” – że będą mogli się z nim połączyć i kontrolować w każdym miejscu i czasie. Oczekują również, że produkt (a właściwie platforma) będzie odpowied‑ nio dopasowany do ich stylu życia – coraz bardziej zdigitalizowanego, mobilnego, szybkiego i nieza‑ leżnego. Wierzymy, że urządzenia BSH z Home Connect właśnie takie są i doskonale wpisują się w te potrzeby.

Ekspres jak barista Świetnie zaparzoną kawą można delektować się w domu. Nowoczesne ekspresy przyrządzają specjały kawowe jak najlepsi bariści. To możliwe dzięki profesjonalnym młynkom i systemom zaparzania. Nie trzeba się zastanawiać, jak działają. Ważne, że kawa jest zawsze wyśmienita. Na zdjęciu: ekspres Z6 firmy Jura; inteligenty, a zarazem prosty w obsłudze, potrafi wyczarować aż 22 specjały jak w najlepszych kawiarniach; można go obsługiwać także za pomocą smartfona Fot. Jura

Perfekcyjne zmywanie Ciche jak szept, oszczędne, inteligentne i dokładne – nowoczesne zmywarki są mistrzyniami mycia naczyń. Jedna z najciekawszych technologii to Zeolith, która zapewnia idealne efekty suszenia. Naturalny minerał zeolit wykorzystuje wilgoć z fazy mycia i zamienia ją w gorące powietrze, równomiernie rozprowadzane w systemie 3D. Inne ciekawe rozwiązanie to Home Connect – cyfrowa platforma, używając której można sterować urządzeniami gospodarstwa domowego marek Bosch, Siemens i Gaggenau za pomocą jednej aplikacji. Na zdjęciu: nowa zmywarka marki Bosch z dodatkowym trzecim koszem zapewniającym miejsce na różne akcesoria kuchenne, takie jak małe miseczki i filiżanki; do wyboru jest wiele modeli, które gwarantują najlepsze rezultaty mycia oraz suszenia; naczynia, wyjęte ze zmywarki, można bezpośrednio postawić w szafce bez dodatkowego osuszania, a dzięki innowacyjnej strefie Extra Clean, trudne zabrudzenia są usuwane bez konieczności wcześniejszego namaczania Fot. Bosch


Okap przyjazny smartfonom Tysiące przepisów w internecie aż kuszą by z nich korzystać. Podczas gotowania chcemy też słuchać muzyki czy radia. Smartfony lub tablety są do tego idealne. Ustawiać je można na specjalnych półeczkach niektórych okapów. Takie modele są też wyposażone m.in. w gniazdka USB i elektryczne. Na zdjęciu: okap Spazio firmy Falmec; ma m.in. podstawkę na smartfon lub tablet, port USB, gniazdko elektryczne, a także wieszak na przybory kuchenne, półkę na pojemniki z przyprawami, miejsce do uprawy roślin

ŚRWO 1-2/2021

Fot. Falmec

www.swiatrezydencji.pl

73

Gaz pod szkłem Wygoda użytkowania i łatwe czyszczenie to zalety gładkich płyt grzejnych ze szkła. Oprócz płyt indukcyjnych i ceramicznych istnieją też modele gazowe bez wystających rusztów. Na zdjęciu: płyta gazowa bez płomieni firmy Solgaz; dzięki systemowi gaz pod szkłem zużywa do 50% mniej paliwa niż tradycyjna kuchenka; do wyboru różne modele; do kompletu można dokupić piekarnik gazowy do zabudowy Fot. Solgaz


wyszukiwarka

Płyty domino Różne gusty kulinarne i przyzwyczajenia sprawiają, że jeden typ płyty grzewczej w kuchni to często za mało. Indywidualne konfiguracje są możliwe przy pomocy płyt typu domino. Nadają się one do zestawiania także z pełnowymiarowymi płytami grzewczymi. Na zdjęciu: system typu domino marki Siemens; różne typy płyt grzewczych, w tym teppanyaki, można zestawiać ze sobą w dowolnych konfiguracjach Fot. Siemens

ŚRWO 1-2/2021

Dotykowy wyświetlacz Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do smartfonów, że piekarniki oraz inne urządzenia AGD też chcemy obsługiwać dotykowo. Bez czytania instrukcji obsługi łatwo upiec każde danie. Na zdjęciu: piekarnik Mythos firmy Franke; w zależności od modelu dotykowy wyświetlacz jest kolorowy lub biały, dzięki czemu można go dopasować np. pod kolor mebli; to kolekcja z wieloma komfortowymi funkcjami, dedykowana wymagającym użytkownikom

74 www.swiatrezydencji.pl

Fot. Fran ke

SPA dla owoców Jak myć delikatne owoce, warzywa i grzyby, aby ich nie uszkodzić? Nowość to kaskadowy strumień w bateriach zlewozmywakowych. Wylewka jest umieszczona nisko – wystarczy podstawić ociekacz z produktami. Na zdjęciu: bateria zlewozmywakowa Aquno Select M81 Hansgrohe; wyposażona w wyciąganą wylewkę oraz osobny, kaskadowy prysznic do mycia delikatnych owoców i warzyw Fot. Hansgroh e


Bliżej łazienki

Maksymalna higiena jeszcze nigdy nie była tak ważna jak obecnie. W specjalnych szafach można dezynfekować płasz‑ cze, garsonki czy buty. Antybakteryjne płytki na ścianach ła‑ zienek dbają, by przypadkiem groźne bakterie nie zagościły w domu na dłużej. Mopem prawie bez wysiłku (i oczywiście bez schylania) można umyć i jednocześnie odkurzyć podłogę. Najwięcej ciekawych, nowych technologii mają pralki. Niektóre potrafią prać nawet bez wody! Jak to możliwe? Wykorzystują aktywny tlen. Pranie kaszmiru, wielbłądziej wełny czy sukni z cekinami to teraz żaden problem. W sklepach jest coraz wię‑ cej modeli typu duo, czyli z dwoma bębnami. Niektóre pralki potrafią dozować detergenty i znają tajniki usuwania plam. Dla nas zostają same przyjemności. Polecamy: kąpiel w wan‑ nie, która napełnia się sama, albo prysznic w grawerowanych ramach.

Szafa odświeżająca Płaszcze, kurtki, garnitury czy suknie wieczorowe niekoniecznie trzeba oddawać do pralni chemicznej. Można je odświeżać w specjalnych szafach parowych. Potrafią nawet uprasować spodnie, wydezynfekować rękawiczki i wysuszyć przemoczony płaszcz. Na zdjęciu: szafa parowa LG Styler; w zależności od modelu odświeża, dezynfekuje, suszy, prasuje, likwiduje zagniecenia, niepożądane zapachy i alergeny Fot. LG

Fot. Haier

75 www.swiatrezydencji.pl

Jednocześnie dwa prania można robić w pralkach lub pralko‑suszarkach z dwoma bębnami. Tego typu urządzenia są skonstruowane tak, że jeden z bębnów jest zawsze mniejszy. Dzięki temu łatwiej robić przepierki np. kaszmirowych skarpetek i rękawiczek czy jedwabnej bielizny. Na zdjęciu: pralko‑suszarka Duo Dry marki Haier; można robić dwa prania jednocześnie, a w dolnym także wysuszyć tkaniny; kołnierze oraz pojemnik na detergenty pokryte są powłoką antybakteryjną, która eliminuje do 99,8% bakterii

ŚRWO 1-2/2021

Podwójne pranie


wyszukiwarka ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

76

Przyjemność sprzątania Po co wzywać serwis sprzątający, skoro odkurzanie można teraz łączyć z myciem podłogi. Taką funkcję mają lekkie mopy elektryczne. Chwila moment i posprzątane. Na zdjęciu: mop elektryczny FC 5 firmy Kärcher; myje podłogi bez konieczności uprzedniego odkurzania; można sprzątać na mokro i i sucho; system odkurzający zasysa wodę z zabrudzeniami z padów do zbiornika na brudną wodę Fot. Kärch er

Płytki antybakteryjne Maksymalną higienę w łazience pomagają utrzymać płytki z antybakteryjnymi właściwościami. Tego typu powłoki są niewidoczne i działają przez cały okres użytkowania kafli. Na zdjęciu: łazienka wykończona gresem z powłoką Bios Antibacterial firmy Casalgrande Padana; bakterie są likwidowane w ponad 99,9% Fot. Casalgran de Padana


Automatyczne dozowanie detergentów … jest nie tylko wygodne. Pozwala też maksymalne wykorzystać środki piorące, co zmniejsza ich zużycie nawet o 30% w porównaniu z ręcznym dozowaniem. Pralka pobiera detergenty w zależności od wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia tkanin. Na zdjęciu: pralka z systemem automatycznego dozowania detergentów TwinDos firmy Miele; ma 2‑fazowy system dozowania: substancje czynne i enzymy zawarte w płynie UltraPhase 1 rozpuszczają brud i usuwają plamy, jak tłuszcz, białka i skrobia, zaś płyn UltraPhase 2 w odpowiednim momencie cyklu prania uwalnia wybielacz i usuwa uporczywe plamy, np. z kawy, herbaty, soków, wina Fot. Miele

Fot. Samsung

77 www.swiatrezydencji.pl

Każdemu zdarza się zapomnieć wrzucić do pralki skarpetki czy koszulki. Zamiast odkładać je do kolejnego prania, wygodniej jest dorzucić pojedyncze sztuki w trakcie cyklu. Umożliwiają to specjalne, małe drzwiczki. Na zdjęciu: pralka z technologią AddWash marki Samsung; przez dodatkowe drzwiczki ubrania można dodawać na dowolnym etapie cyklu prania

ŚRWO 1-2/2021

Dorzuć w czasie prania


wyszukiwarka ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

78

Grawerowana kabina Szklane wypełnienia kabin można grawerować – to bardzo trwała technika. Wzór wybiera się w katalogu producenta kabiny albo tworzy własny. Kabinę można nawet oprawić w barokowe ramy! Na zdjęciu: kabina walk‑in z wygrawerowanym wzorem Rama z oferty Radaway; grawer znajduje się po zewnętrznej stronie, dzięki czemu tafla nie traci właściwości bezpiecznego szkła hartowanego; ochrona szkła przed zabrudzeniem znajduje się od wewnątrz kabiny Fot. Radaway

Pranie bez wody Woda przestaje być potrzebna do prania. Jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań to odświeżanie tkanin aktywnym tlenem. Już nie trzeba oddawać do pralni chemicznej np. sukni wieczorowych czy garniturów. Na zdjęciu: pralka iQ800 WM6HXF42PL marki Siemens; pierze w wodzie oraz bez niej; system sensoFresh odświeża tkaniny, także nienadające się do zwykłego prania, z wykorzystaniem aktywnego tlenu – do wyboru dwa poziomy intensywności; dzięki funkcji Home Connect, pralką można sterować także smartfonem Fot. Siemens


Elektroniczna armatura Komfort na co dzień zapewniają rozwiązania smart, np. elektroniczne baterie. W łazience dbają, by woda zawsze miała ulubioną temperaturę. I nigdy nie zapomną zamknąć dopływu, gdy wanna zostanie napełniona. Na zdjęciu: łazienka z wyposażeniem firmy Viega, m.in. wanna ma sterowaną elektronicznie armaturę Multiplex Trio E, dzięki której łatwo programować ilość i temperaturę nalewanej wody; ponadto każdy z domowników może też zapisać w pamięci baterii preferowane ustawienia

Nie tylko w łazience przy sypialni warto mieć sedes z funkcją bidetu. To rozwiązanie zapewnia higienę na najwyższym poziomie. Papier toaletowy przestaje być potrzebny. Na zdjęciu: automatyczna toaleta myjąca Hygea Uspa z oferty BioBidet; wyposażona m.in. w różne programy mycia i suszenia, funkcję autooczyszczania, podgrzewane siedzisko; z możliwością sterowania zdalnego Fot. BioBidet

79 www.swiatrezydencji.pl

Toaleta z funkcją bidetu

ŚRWO 1-2/2021

Fot. Viega


www.swiatrezydencji.pl

80

Rodzinny azyl

ŚRWO 1-2/2021

z wizytą


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

81

Joanna i Bogdan to mistrzowski duet architektów. Łączą ich więzy krwi, umiłowanie prostoty i sztuki oraz pasja projektowania. Ojciec i córka, współpracujący na co dzień w biurze Kulczyński Architekt, tym razem podjęli się wyjątkowego zadania: stworzenia bezpiecznego azylu dla własnej rodziny. Tekst: Julia Borowska Projekt: ARCH. Bogdan Kulczyński, Kulczyński Architekt, www.kulczynski.com Aranżacja wnętrz: ARCH. Joanna Kulczyńska‑Dołowy Zdjęcia: Hanna Długosz, www.hannadlugosz.com


z wizytą ŚRWO 1-2/2021

Zaprojektowana przez pana Bogdana biblioteka w połowie wysokości przecięta jest kładką komunikującą pomieszczenia na piętrze, na którą prowadzą schody z saloniku rodziców. Z kładki przechodzi się również przez tajne drzwi do gabinetu architekta.

www.swiatrezydencji.pl

82

D

om pod Warszawą jest przepełniony pozytywną energią trzech pokoleń ro‑ dziny Kulczyńskich: głowy rodu Bogda‑ na z żoną Bożeną, córki Joanny z mężem oraz ich 12‑letniego syna. Jak członkowie rodziny traktowane są też zżyte z domownikami psy: Lola i  Findus. Budynek podzielono na  część wspólną i  dwa oddzielne apartamenty – tak, by jego mieszkańcy mogli cieszyć się czasem spędzanym z rodziną, jak i chwilą prywatności.

Zaczęło się od marzeń W bryłę i otoczenie domu została wkompono‑ wana tężnia solankowa. Marzenia o  nietypo‑ wym projekcie zaczęły się… od niezobowiązują‑ cego szkicu na serwetce. Pan Bogdan narysował na niej własną wizję domu – po czym wręczył serwetkę siedzącej obok żonie. Przełomowym momentem okazał się pobyt w konstancińskim Parku Zdrojowym. – Przebywając w tężni po‑ czułem, że mógłby być to  mój dom – wspo‑ mina architekt. By wcielić plan w życie, trzeba było wybudować zbiornik na wodę o pojemno‑ ści 3000 litrów z wydajną pompą i instalacją zamkniętego obiegu wody. Należało także do‑ kładnie zabezpieczyć fundamenty, okna oraz elewację przed zgubnymi skutkami soli i wilgoci.

Żaden wykonawca nie wierzył, że uda się to zro‑ bić. Pan Bogdan do budowy tężni podszedł jak do ciekawego wyzwania. – Musiałem rozwiązać parę dylematów związa‑ nych z ilością wody. Świadomość niewiedzy i ko‑ nieczność rozwiązania problemu potraktowa‑ łem jako przyjemność. Uważam, że w zawodzie, który uprawiam, pogłębianie wiedzy i koniecz‑ ność radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami to naturalna kolej rzeczy – tłumaczy architekt. Od zewnątrz tężnię pokryto gałęziami tarniny. Ich ułożenie – ze względu na kolczastą struktu‑ rę – jest nie lada sztuką. Dzięki tężni, domownicy nie muszą korzystać z  ośrodków odnowy biologicznej – prywatne SPA mają na wyłączność we własnym domu. Panujący w tężni klimat sprawia, że oddychają powietrzem bogatym w mikroelementy, które wspiera ich zdrowie.

SPA dla duszy Wewnątrz tężni znajduje się część wspólna, obejmująca m.in. duży salon, przejściową gar‑ derobę oraz hol ze schodami do piwnicy. Wnę‑

trze wyzwala pozytywne uczucia – odbywają się tu najważniejsze wydarzenia rodzinne. Oszczęd‑ ny w wyrazie wystrój domu jest balsamem dla duszy głównego pomysłodawcy projektu. – Moje SPA to estetyka tego rozwiązania. To ono daje mi radość – przyznaje pan Bogdan, a jego entuzjazm podziela córka Joanna. – Aranżowa‑ nie wnętrz domu było przyjemnym, relaksują‑ cym doświadczeniem. Nie miałam zewnętrznie narzuconych terminów i mogłam robić dokład‑ nie to, na co miałam ochotę. Nie musiałam też nikogo przekonywać do  korzyści płynących z zastosowania nietypowych na pierwszy rzut oka rozwiązań, takich jak brak fug między ka‑ miennymi okładzinami ścian, biała podłoga, drewniany sufit czy wykładzina na wewnętrznej ścianie klatki schodowej – z uśmiechem wspo‑ mina architektka. Nieszablonowym rozwiązaniem jest także obu‑ dowa kominka w jednej z kuchni na parterze. Surowe, nieobrobione deski pozostałe po budo‑ wie tężni wykorzystano z fenomenalnym efek‑ tem. Dzięki temu wnętrze domu jest bardziej spójne. Na zewnątrz zadaniem desek jest okieł‑ znanie wody, w środku zaś – ujarzmienie ognia.


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

83

Właściciele – wrażliwi na piękno artyści – uwielbiają sztukę. W ich domu dostrzec można wiele unikatowych dzieł, zaprojektowanych zarówno przez nich samych, jak i zaprzyjaźnionych twórców. Rzeźba stojąca na reprezentacyjnym miejscu w salonie to „Dziewczyna” autorstwa Wiolety Kowalczyk.


z wizytą ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

84 Uwagę zwraca też dyskretnie wkomponowana w przestrzeń zabudowa kuchenna: barwiona na kolor bakłażanu, ze szczotkowanego obłogu sosnowego.

Sztuka w genach Co do tego, jak powinien wyglądać dom, ojciec i córka byli zgodni. Prosta przestrzeń, stonowane kolory, minimalizm, bliskość natury, kreujące nastrój światło, obecność sztuki – takie były główne założenia. Wrażliwość na sztukę Joanna otrzymała w genach. Od taty – wyróżnionego licznymi nagrodami, uznanego w branży architekta oraz mamy – właścicielki galerii Opera, jednej z pierwszych w Warszawie. Joanna od dziecka widywała ojca przy stole kreślarskim. Przez dom Kulczyńskich przewijała się bohema stolicy: artyści, dziennikarze, architekci. Pasję do sztuki podziela także mąż Joanny. Nic dziwnego, że wnętrza domu obfitują w prawdziwe „perły”. W jadalni powieszono obraz Ewy Juszkiewicz, salon zdobią zaś instalacje wykonane przez panią Bożenę. Wyłożone płytami z bazaltu, wysokie na 6 metrów wnętrze z założenia miało służyć do ekspozycji sztuki. Z drewnianego sufitu zwisa ogromny barokowy żyrandol


ŚRWO 1-2/2021

Przy stole w kuchni państwa Kulczyńskich chętnie gromadzi się na co dzień cała rodzina. Mebel zaprojektowali właściciele.

www.swiatrezydencji.pl

85


z wizytą ŚRWO 1-2/2021

Wspólny salon to miejsce przeznaczone do ekspozycji sztuki oraz dużych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Przytulny klimat buduje tu drewniany sufit, a eleganckiego sznytu dodaje żyrandol – jedna z nielicznych rodzinnych pamiątek, która przetrwała przeprowadzki i wojenną zawieruchę.

www.swiatrezydencji.pl

86 – jedna z nielicznych rodzinnych pamiątek, które przetrwały przeprowadzki i wojenną zawieruchę. Rodzina i jej dziedzictwo zajmują w sercu pana Bogdana szczególną wartość. – To nasz, mój fundament i wielka siła dla każdego z nas. Mogę być wszędzie, czasem sam, ale muszę mieć świadomość własnego miejsca na Ziemi. Dla mnie jest to Dom i Rodzina – przyznaje z dumą.

Prywatny azyl rodziców Dom miał z jednej strony integrować rodzinę i służyć zacieśnianiu więzi, z drugiej – sprawiać, by każdy z domowników mógł spędzać czas tak, jak lubi najbardziej. Pani Bożena i pan Bogdan mają do dyspozycji m.in. salon, kuchnię i taras na parterze oraz sypialnię, oddzielne łazienki, gabinety i garderobę. Do ich kuchni – wyposażonej w spiżarnię i jadalnię – chętnie zagląda wnuk i zawsze może liczyć na jakiś przysmak. Cała rodzina gromadzi się przy ogromnym stole wykonanym według projektu państwa Kulczyńskich, z nogami autorstwa Pawła Grunerta. Wykonano go z desek firmy Admonter dostarczonych przez zaprzyjaźnione Baranowscy Studio. Tego samego materiału użyto do pokrycia frontów szaf – do złudzenia przypominających drewnianą ścianę, z pięknie zaznaczonymi słojami drewna. Nad stołem zawieszono podłużną lampę sygnowaną logo Eurolight. Dzięki transparentnej ozdobie wykonanej własnoręcznie przez panią Bożenę, lampa przypomina zawieszoną w powietrzu chmurkę.


ŚRWO 1-2/2021

87 www.swiatrezydencji.pl

Kuchnię ozdabiają unikatowe fotele, upolowane przez Joannę na targu staroci w Broniszach. W ich design idealnie wkomponował się obraz autorstwa Ewy Juszkiewicz.


z wizytą ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

88

Oprócz pobytu w prozdrowotnej tężni, domownicy mają mnóstwo możliwości relaksu. Odpoczynek przy kominku, kontemplacja sztuki, spacer po pobliskim lesie lub wieczór z książką – każdy może spędzać czas tak, jak lubi najbardziej.

W prywatnej łazience właściciela największy podziw budzi umywalka z wydrążonego w środku slabu kamienia. Masywną płytę oparto na wspornikach wspawanych w stalową konstrukcję w ścianie.

Czas dla siebie Wolne wieczory państwo Kulczyńscy chęt‑ nie spędzają w salonie z  biblioteką. Budząca zachwyt zabudowa to  dzieło pana Bogdana. W połowie wysokości przecięta jest kładką ko‑ munikującą pomieszczenia na piętrze. Z pode‑ stu – przez drzwi ukryte w zabudowie biblioteki – przechodzi się do gabinetu architekta. W salo‑ nie na uwagę zasługują wyeksponowana na tle ogromnych przeszkleń rzeźba pt. Dziewczyna Wiolety Kowalczyk oraz szklany stolik na pod‑ stawie przypominającej ociosane kawałki drew‑ na – projekt pani Bożeny. Drewno modrzewiowe – wykorzystane  m.in. na elewacji domu – zagościło w salonie kąpie‑ lowym pani domu. Deski na suficie i na ścianach sprawiają, że strefa prysznica przypomina sau‑ nę i buduje poczucie więzi z naturą. Przy jed‑ nej ze ścian z kamienia ogrodowego ustawiono z kolei nietypową konsolę z blatem z impregno‑ wanego piaskowca i  masywnymi nogami au‑ torstwa Pawła Grunerta. Na konsoli spoczęło zaprojektowane przez właściciela lustro. Taflę wykonał i zamontował Jerzy Dzik. Za zabudo‑ wę lustra odpowiada firma Bauservice. Najwięk‑ szym wyzwaniem podczas urządzania łazienki gospodarza okazała się umywalka. Wydrążo‑


ŚRWO 1-2/2021

Sypialnia z kącikiem biurowym, garderobą i salonem kąpielowym na piętrze to prywatna ostoja Joanny i jej męża.

ny w środku, kamienny slab oparto na wsporni‑ kach wspawanych w stalową konstrukcję w ścia‑ nie. Pomieszczenie otacza drewno i bazalt – ten sam, który zdobi salon z pamiątkowym żyran‑ dolem.

Królestwo Joanny Trzyosobowa rodzina z 12‑letnim synem ma do dyspozycji m.in. salon, kuchnię i taras na  parterze oraz sypialnię, garderobę, gabi‑ net i łazienkę na piętrze. Znajduje się tu sporo unikatowych mebli i akcesoriów. Część z nich – np. ocalony przed spaleniem stół z warsztatu stolarskiego, z wypalonym przez żelazko śla‑ dem – Joanna przywiozła własnym pickupem z ulubionego targu staroci. – Bronisze to wspaniałe miejsce! Lubię tu nie tylko halę z antykami, ale też część z kwiata‑ mi. Po meble przyjeżdżam w weekendy. Obok starych stołów i  lamp natknąć się tu  można na takie niespodzianki, jak unikatowe obrazy czy grafiki, a nawet szafy grające! – wymienia zachwycona kolekcjonerka. Joanna jest też dumna z  mebli, które zapro‑ jektowała sama, jeszcze na  studiach. Łóżko i dwa krzesła stoją w sypialni. Siedziska pełnią

89 www.swiatrezydencji.pl

W salonie kąpielowym Joanny uwagę przykuwa nietuzinkowa wanna w stylu drewnianej balii z firmy Beczka Polska. Naprzeciwko niej ustawiono konsolę z nogami z belek – tych samych, z których wykonano konstrukcję pod tężnię i obudowę kominka we wspólnej kuchni. Drewno przykrywa blat z palonego granitu.


z wizytą

rolę szafek nocnych i świetnie sprawdzają się na co dzień. Ich surowa forma współgra z gła‑ zem akcentującym palenisko kominka na prze‑ ciwległej ścianie. Tak jak w całym domu, zbęd‑ ne przedmioty wyparte są przez praktyczne rozwiązania. Zamiast produkowanych seryj‑ nie mebli „z metką” architektka wybiera rzeczy z duszą. Jedną z nich jest pochodzący z XVIII wieku igielnik – uroczy, malutki pieniek do wbi‑ jania igieł.

ŚRWO 1-2/2021

– Cenię przedmioty, które cechuje pierwiastek ludzki – unikatowe, wykonane ręcznie. Szanuję także indywidualizm i projekty szyte na miarę. Przedmioty rozpoznawalne na  pierwszy rzut oka to niepotrzebny stempel. Spotkać je moż‑ na w tysiącach innych miejsc, co osłabia zna‑ miona indywidualizmu. Unikam też modnych mebli i akcesoriów, bo bezlitośnie obnażają se‑ zonowość architektury. Prawdziwym znakiem luksusowego wnętrza jest sztuka i ponadczaso‑ wość, szlachetnie trwająca w czasie.

www.swiatrezydencji.pl

90

Dla rodziny Kulczyńskich otoczony sosnami dom to prywatny raj. Jego wartość wzrasta z perspektywy niepewnych czasów. Wspierają‑ ca się rodzina i dom z prozdrowotną tężnią ofe‑ rują wartości, jakich nie da się nabyć za żadne skarby: poczucie bycia kochanym, wewnętrzne spełnienie, zdrowie, spokój i szczęście, płyną‑ ce z posiadania własnego miejsca na ziemi. n 

Kulczyński Architekt, w  ww.kulczynski.com Pracownia specjalizująca się w projektach architek‑ tonicznych, urbanistycznych i projektach wnętrz założona niemal trzydzieści lat temu przez archi‑ tekta Bogdana Kulczyńskiego. To rodzinna firma – zespołem projektów wnętrz zajmuje się córka założyciela, architekt Joanna Kulczyńska‑Dołowy. W ciągu niemal trzech dekad działalności w pra‑ cowni powstało wiele projektów, które na stałe wpisały się w krajobraz Warszawy (i nie tylko), ale też zostały docenione w konkursach architektonicz‑ nych, np. Centrum Olimpijskie wraz z założeniem biurowym Athina Park, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, apartamentowce Finale Apartments. Pracownia Kulczyński Architekt ma na koncie rewi‑ talizacje i adaptacje istniejących budynków, np. Fa‑ bryka Trzciny, Dom Handlowy Mysia 3, Smolna 40, projekty prywatnych budynków mieszkalnych oraz wnętrz. Realizacje architektoniczne pracowni Kulczyński Architekt powstają z ogromnym szacunkiem dla historii i otoczenia. Projekty wnętrz są dopracowa‑ ne w najmniejszych detalach – funkcjonalność idzie w parze z estetyką na najwyższym poziomie.

Tylna fasada domu, dzięki ogromnym przeszkleniom, idealnie eksponuje wnętrze prywatnego salonu państwa Kulczyńskich.


www.swiatrezydencji.pl

91

ĹšRWO 1-2/2021


www.swiatrezydencji.pl

92 ŚRWO 1-2/2021

sposób na..

Sen po królewsku


Krok 1: Wygodne łoże Żaden gość pałacu lub 5‑gwiazdkowego hotelu nie budzi się z bólem pleców i zesztywniałym karkiem. Sekretem komfortu na najwyższym poziomie jest łóżko: wyposażone w  ergono‑ miczny materac, zapewniający odpowiednie podparcie dla kręgosłupa. Najlepsze materace wykonane są z elastycznych tworzyw, zapew‑ niających wygodne ułożenie wystających czę‑ ści ciała – ramion, kolan, bioder. Nowoczesne produkty z dodatkiem naturalnych materiałów, np. włókna kokosowego, nie tylko regulują twar‑ dość materaca, ale ułatwiają też odprowadzenie wilgoci i dbają o komfort termiczny śpiącego. Ponadto producenci proponują innowacyjne, autorskie rozwiązania, dzięki którym matera‑ ce mogą łagodzić bóle głowy, zapobiegać reu‑ matyzmowi, poprawiać krążenie. Wspomagają też działanie metabolizmu – dzięki nim łatwiej zrzucić zbędne kilogramy! Plusem spania we własnej sypialni jest możli‑ wość dopasowania materaca do wzrostu, wagi i  indywidualnych preferencji. Ważysz poniżej 60 kg? W Twoim przypadku sprawdzi się mate‑ rac z miękkim wkładem, oznaczony symbolem H1. Potrzebujesz łoża małżeńskiego? Wybierz materac o  średniej twardości (H2) lub twar‑ dy (H3), dzięki czemu podczas obracania się w trakcie snu nie będziesz przeszkadzać śpią‑ cemu obok partnerowi. Osobom cięższym de‑ dykowane są z kolei materace z bardzo twardym wkładem, o wzmocnionej strukturze (H4). Na‑ dal nie jesteś pewien, który wybrać? Producen‑ ci oferują materace z regulowaną twardością, np. z ruchomą warstwą pianki. Niektóre z nich możesz przetestować we własnej sypialni nawet przez kilka tygodni. Przed zakupem koniecz‑ nie trzeba się położyć na  wybranym modelu i sprawdzić, czy wybór jest odpowiedni.

Francuski szyk Prosto z Paryża – tworzone na miarę przez francuskich rzemieślników, luksusowe łóżka i materace Tréca. Dewizą marki jest filozofia savoir‑dormir (sztuka dobrego snu), według której „każdy śpi w wyjątkowy sposób i zasługuje na to, co najlepsze”. Materace Tréca Paris to patent na zdrowy sen i szyty na wymiar komfort. Do wyboru m.in. materace z wełny, z moheru, naturalnego jedwabiu czy wełny wielbłądziej. Fot. Tréca Paris

ŚRWO 1-2/2021

Julia Borowska

W

iększość z nas skrupulatnie planuje w terminarzu każdy miesiąc, tydzień, a czasem nawet godzinę... Może więc, obok egzotycznych wakacji i spotkań służ‑ bowych, warto uwzględnić czas przeznaczony na regenerujący sen? W kilku krokach zaplanuj‑ my zdrowe spanie na poziomie premium.

93 www.swiatrezydencji.pl

Elegancka pościel i niebiańsko wygodne łóżko, a o poranku pobudka przy dźwiękach ulubionej muzyki. Na życzenie – świeża, wyprasowana koszula, aromatyczna kawa, śniadanie do łóżka. Brzmi nierealnie? Spraw, by każda noc we własnej sypialni przypominała pobyt w 5‑gwiazdkowym hotelu. Nie tylko w snach, ale i na jawie!


sposób na..

W trosce o zdrowy sen Beata Przybylak, ekspert marki Wendre

ŚRWO 1-2/2021

Bez alergenów Dla najbardziej wymagających – antybakteryjna nakładka marki Wendre. Poszycie wierzchu i spodu wykonano w 80% z bawełny i w 20% z poliestru, z membraną wykończoną substancją antybakteryjną. Dzięki temu nakładka chroni materac przed rozwojem roztoczy i alergenów.

Powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na czas trwania snu, lecz przede wszystkim na jego efektyw‑ ność. Zdajemy sobie sprawę, że na dobry sen składa się wiele czyn‑ ników. Jednym z nich jest utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniu, w którym śpimy. Dopóki temperatury na zewnątrz na to pozwalają, warto spać w wywietrzonym pokoju, w temperatu‑ rze ok. 20 stopni. W czasie sezonu grzewczego, kie‑ dy suche i ciepłe powietrze nie sprzyja wypoczyn‑ kowi, warto mieć w sypialni nawilżacz powietrza. Produkty, których używamy podczas snu, mogą sprzyjać jego jakości lub, wręcz przeciwnie, obniżać ją. W powiedzeniu „Jak sobie pościelesz, tak się wy‑ śpisz” jest wiele prawdy. Warto postawić na kołdrę i poduszkę wysokiej jakości. Nasze kołdry i podusz‑ ki są nie tylko miękkie, przyjemne w dotyku i trwałe, ale także przyjazne dla alergików, a dzięki nowocze‑ snej technologii można bez obaw prać je w pralce.

Fot. Wen dre

www.swiatrezydencji.pl

94

Na zdrowie Obolały kark lub plecy po przebudzeniu? To znak, że czas zainwestować w ergonomiczną poduszkę, np. TEMPUR® Original. Stworzona z opatentowanego przez NASA materiału termoelastycznego poduszka idealnie dostosowuje się do kształtu i wagi ciała oraz naturalnej linii szyi i ramion, ułatwiając utrzymanie odpowiedniej pozycji kręgosłupa osobom śpiącym na plecach lub na boku. Nie lubisz nadmiaru ciepła? Model wykorzystujący technologię CoolTouch™ ułatwi jego odprowadzenie podczas snu. Cena: od 442 zł Fot. Tempur

Bliżej ciała Twórcy marki Intimissimi wiedzą jak sprawić, by każda kobieta poczuła się jak królowa. Lekkie, higroskopijne kimono z jedwabiu jest jak Twoja druga skóra – nagrzewa się od ciała lub chłodzi, jest niesamowicie miękkie, odporne na gniecenie i hipoalergiczne. Można je prać w pralce w temperaturze maksymalnej 30ºC. Cena: 449,90 zł Fot. Intimissimi

Unikatowa lampa Wyroby Barovier&Toso zdobią tak luksusowe miejsca, jak hotel Bulgari w Pekinie czy butik Cartier w Mediolanie. Lampa Samurai to owoc współpracy z Misha Wallcoverings – mediolańską firmą specjalizującą się w rzemieślniczej produkcji wyrafinowanych tkanin i oklein ściennych. Klosz lampy zdobią ręcznie malowane kwiaty piwonii. Dzięki temu na całym świecie nie ma dwóch jednakowych. Fot. Barovier&Toso


Savio Firmino to producent mebli wykonanych z najwyższej jakości drewna, z dbałością o każdy szczegół. Łóżko z kolekcji Leaves stworzył słynny projektant Luca Bojola w autorskiej pracowni Studio Bojola. Florencki artysta pragnął, by odzwierciedlało kształty i kolory natury. Fot. Savio Firmino/Lorenzo Borgian n i

Krok 2: Miła w dotyku pościel

ŚRWO 1-2/2021

95 www.swiatrezydencji.pl

Inspirowane naturą

Idealna pościel powinna być estetyczna, funkcjonalna i bezpieczna dla zdrowia. Dobrze, by  była wykonana z naturalnych materiałów, jak wełna lub bawełna (flane‑ la, satyna, batyst, jersej, perkal). Królewski standard snu oferuje jedwabiście miękka, chłodna w dotyku pościel z jedwabiu. Dzięki zawartości fibroiny, jedwab działa jak magiczne serum młodości, spowalniając starzenie skó‑ ry. Twoja twarz bywa szorstka lub zaczerwieniona? Po‑ duszka obleczona poszewką z jedwabiu ukoi podrażnie‑ nie. Nie uszkodzi też delikatnej struktury Twoich włosów. Popularnością cieszy się pościel z lnu (antystatyczna i antyalergiczna, idealna dla uczuleniowców) oraz po‑ ściele z  tkanin syntetycznych. Polecamy satynę ba‑ wełnianą lub antybakteryjną mikrofibrę. Nie wyma‑ ga prasowania i co ważne – hamuje rozwój roztoczy. Co do środka? Kołdra! Cieńsza na sezon letni, cieplejsza na czas zimowy. Na rynku dostępne są też kołdry cało‑ roczne. Ich grubość możesz zmienić np. przez odpięcie jednej z warstw. Szybko i prosto!

Aksamitna miękkość Miękkie poduchy i otulająca zmysły pościel to sposób na drzemkę w luksusowym wydaniu. Na zdjęciu: aksamitna poduszka z wyrafinowanym haftem od Maja Laptos Studio Cena: 445 zł (model z kolekcji Curiosities) Fot. Maja L aptos Studio


sposób na.. ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

96

Oświetlenie do sypialni Katarzyna Tworek,  rand manager Aurora Technika Świetlna b Sypialnia jest pomieszczeniem, co do którego mamy zawsze określone oczekiwania. Poza urządzeniem jej w stylu, który odpowiada nam najbardziej, mu‑ simy pamiętać o kilku podstawowych elementach dotyczących jej oświetlenia. Nawet w niedużej sypialni zadbajmy o to, by dyspo‑ nować kilkoma różnymi źródłami światła. Musimy dobrać oświetlanie ogólne, które będzie stanowiło tło dla pozostałych opraw oświetleniowych i pozwoli nam wygodnie korzystać z pomieszczenia. W dużych sypialniach możemy pokusić się o to, by oświetlenie ogólne stylistycznie dominowało nad pozostałymi typami opraw i nadawało charakter całemu wnętrzu. W mniejszych sypialniach warto zasto‑ sować dyskretniejsze plafony, a uwagę skupić np. na kinkietach umieszczonych przy łóżku. Do oświetlenia strefy łóżka możemy użyć zarówno klasycznych lamp biurkowych, stawianych na szafkach nocnych, jak i kinkietów montowanych przy wezgłowiu łóżka. Ciekawym rozwiązaniem jest też dobranie kinkietów, które dostarczą nam zarówno nastrojowe, rozproszone światło, jak i światło kierunkowe idealne do czyta‑ nia w łóżku. Jeśli dysponujemy wystarczająco dużą przestrzenią, dobrym pomysłem jest wstawienie do sypialni lampy podłogowej. Efektowna lampa może być nie tylko ciekawym elementem dekoracyjnym, ale też swoim światłem uatrakcyjniać wnętrze. Każdy typ oświetlenia, który wprowadzimy do sypialni, powinien odpowiadać okre‑ ślonym funkcjom tego wnętrza. Wbrew pozorom, im więcej zróżnicowanych punk‑ tów świetlnych wprowadzimy do sypialni, tym atrakcyjniejsza i bardziej elegancka się stanie.

Nastrojowo W wykreowaniu scenerii jak z luksusowego hotelu pomogą eleganckie oprawy świetlne marki Astro Lighting. Tradycjonalistom polecamy klasyczny kinkiet abażurowy Park Lane. Wykończona w kolorze polerowanego chromu oprawa emituje nastrojowe światło idealne do wyciszenia przed snem i dodaje sypialni subtelnego blasku. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Cena: 552 zł Fot. Astro Lighting

Odświeża i dezynfekuje Ozdobiona kamieniami Swarovskiego lampa zapachowa przeniesie Cię w oniryczny świat marzeń, otulonych zapachem francuskich perfum. Sygnowany logo Maison Berger produkt nie tylko pachnie, ale też odświeża i dezynfekuje powietrze. Pojemność: 280 ml Cena: 575 zł Fot. Maison Berger/ Manufaktura Stylu


Światło kreujące atmosferę Design Light to ekspert w kreowaniu magicznej atmosfery. Praktycznie oświetlona szafka nocna ułatwi znalezienie rzeczy w jej głębi. Zjawiskowe podświetlenie zabudowy meblowej zamieni garderobę w witrynę przypominającą ekskluzywne, francuskie butiki. Punktowe lampki będą niezastąpione przy czytaniu, a taśma LED wokół ramy łóżka dodatkowo rozjaśni wnętrze.

Wzór poduszki Ålandsrot inspirowany jest słynnym deseniem w tulipany. Kultowy motyw – jeden z eksponatów we francuskim Musée de l’Impression sur Étoffes (Muzeum Tkanin Drukowanych) – możesz przenieść do swojej sypialni. IKEA ma w ofercie komplet pościeli o tym wzorze! Cena: 159 zł (komplet) Fot. IKEA

Krok 3: Intymna atmosfera W wykreowaniu atmosfery jak z luksusowych hoteli pomo‑ gą mięsiste tkaniny i nastrojowe oświetlenie. Zasłony gwa‑ rantujące poczucie intymności, puszysty dywan, rzucające dyskretne światło kinkiety czy eleganckie lampy stojące – to niezawodne sposoby na relaks najwyższych lotów. Oświetlenie warto dostosować do przeznaczenia poszcze‑ gólnych stref sypialni i osobistych nawyków. Lubisz czytać przed snem? Na szafce nocnej postaw lampkę, która świe‑ ci punktowo na książkę. Miewasz problemy z zaśnięciem? Światło o ciepłej barwie (między 2700-3300 Kelvinów) uła‑ twi produkcję melatoniny, zrelaksuje Cię i  sprawi, że za‑ śniesz szybciej. Do sypialni przynależy garderoba? Najlepiej dobrać do niej neutralne źródła światła (3400-5300 Kelvi‑ nów). By nie przekłamywały kolorów ubrań, warto zwrócić uwagę na wskaźnik oddawania barw (Ra) wybranego oświe‑ tlenia. Im wyższa wartość Ra (maksymalna to 100), tym kolory oddawane są wierniej. Światło o wysokim wskaźniku oddawania barw sprawdzi się też przy toaletce, przy której wykonujesz poranny makijaż.

97 www.swiatrezydencji.pl

Niezła sztuka

ŚRWO 1-2/2021

Fot. Design Light


sposób na.. ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

98

Smart home Pobudka przy ulubionych dźwiękach muzyki lub śpiewu ptaków z widokiem na egzotyczny krajobraz albo zdjęcie z wakacji – automatyka budynkowa ABB może sprawić, że obudzisz się – dosłownie – śpiewająco. System smart home zapamiętuje nawyki użytkownika i tworzy scenariusze zadań dopasowane do jego trybu życia. Wie, kiedy włączyć klimatyzację, zaserwować kawę, przygotować kąpiel. Fot. ABB/Yassen H ristov

Dla pary Wsparte na filigranowych nóżkach łóżko Dorothy od Opera Contemporary to kwintesencja luksusu dla dwojga. Tapicerowane wezgłowie w odcieniu amarantu podgrzeje atmosferę w sypialni. Na stolikach obok łóżka zmieszczą się kieliszek Prosecco, filiżanka kawy, książka, telefon. Projekt: Castello Lagravinese Studio Fot. Opera Contemporary

Krok 4: Sprawdzone rytuały Wyciszająca joga, relaksująca muzyka, wie‑ czorna kąpiel przy świecach – znajdź swój rytuał nastrajający do snu na królewskim po‑ ziomie! Luksus to  też wolność: w  wymarzo‑ nej sypialni możesz wypić kieliszek wina, po‑ rozmawiać z przyjaciółką, obejrzeć komedię romantyczną. Jeśli zależy Ci na podniesieniu jakości snu, wypracuj zdrowe rytuały: kładź się odpowiednio wcześnie, regularnie wietrz sypialnię, utrzymuj optymalną temperaturę (ok. 18‑21°C), zainwestuj w oczyszczacz powie‑ trza, który zadba o jego odpowiednią jakość i wilgotność (w przedziale 40–60%). Jak prawdziwa królowa poczujesz się dzięki rozwiązaniom smart home. Inteligentny dom może np.  automatycznie zasłonić zasłony i przygasić światło przed snem, a rano – obu‑ dzić Cię dźwiękami ulubionej muzyki, akty‑ wować ekspres do kawy, przypomnieć o spo‑ tkaniu służbowym. Gdy po  wstaniu z  łóżka w  suszarce czekać będzie na  Ciebie gotowa do założenia koszula, dobry nastrój o poran‑ ku gwarantowany! n 


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

99

Śniadanie do łóżka W hotelu to miły gest, a w domu – podane przez ukochaną osobę – jest jak prezent na dobry początek dnia. Pozytywny nastrój na deser! Na zdjęciu: mieszkanie pokazowe w sPlace Park przy ul. Przasnyskiej w Warszawie, zaprojektowane przez pracownię Decoroom Fot. Pion Poziom Marta Beh ling

Ciepło pod stopami Inspirowany twórczością Henriego Matisse’a designerski dywan Kiss od Sonya Winner Rug Studio został utkany ręcznie przez doświadczonych artystów rzemieślników. Powstał z wełny nowozelandzkiej, dlatego skutecznie ogrzeje stopy i wprowadzi do sypialni przytulny klimat. Fot. Sonya Win n er Rug Studio


– 5 powodów

ŚRWO 1-2/2021

modne rozwiązania

Warto mieć okna XXL

www.swiatrezydencji.pl

100

Szkło niskoemisyjne ECLAZ marki Saint‑Gobain Building Glass Polska wyróżnia wyższa przepuszczalność naturalnego światła niż przez zwykłe szyby. Zapewnia też wysoką izolację termiczną zarówno podczas upałów, jak i mrozów. Widoki są gratis. Fot. Saint‑Gobain Building Gl ass Polska

Już nic nie stoi na przeszkodzie, by mieć ściany ze szkła. Albo przynajmniej drzwi tarasowe od podłogi do sufitu. Każdy ma inne powody, by zachwycić się wielkoformatowymi przeszkleniami. Na pierwszym miejscu jest mnóstwo naturalnego światła. Małgorzata Nietupska


Przez duże okna, zastępujące często ściany, dociera mnóstwo promieni słonecznych. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, nie wszystkie szyby przepuszczają światło w takiej samej ilo‑ ści. Niektóre zwiększają dostępność do światła dziennego nawet o  10%. Aby w  pomieszcze‑ niach było go jeszcze więcej, nowoczesne okna wielkoformatowe mają również smukłe kon‑ strukcje ram. W chłodne pory roku promienie słoneczne do‑ datkowo ogrzewają pomieszczenia. To zjawisko jest wykorzystywane np. w domach pasywnych. Co zrobić, by latem w domu nie było za gorą‑ co? Sprawdzone rozwiązania to żaluzje i rolety. Szczególnie komfortowe są modele sterowane pilotem lub smartfonem.

2 Dom otwarty na pejzaż

Okno XXL warto potraktować jak obraz, zwłasz‑ cza jeśli wychodzi na ogród, las, morze, jezioro czy panoramę wielkiego miasta. Własne dzie‑

3 Płynne przejście na taras

Taras jest naturalnym przedłużeniem salonu. Gdy obie strefy dzieli przeszklenie XXL, zacie‑ rają się między nimi granice. Wrażenie potęgu‑ ją przesuwne drzwi tarasowe. Po ich otwarciu dom zdaje się nie mieć ścian. Swobodnie można przechodzić – jak z pokoju do pokoju – z salonu na taras i odwrotnie. Na co zwrócić uwagę wy‑ bierając drzwi tarasowe? Ich uchylanie będzie wyjątkowo lekkie, jeśli zostaną wyposażone w elektryczne wspomaganie otwierania. Dzię‑ ki braku progu, bez problemu będzie można np. przesuwać barek na kółkach. Drzwi XXL warto mieć nie tylko w salonie. Inne pożądane lokalizacje to sypialnia oraz salon kąpielowy. Tego typu rozwiązanie w  kuchni to możliwość serwowania posiłków na tarasie.

4 Modna elewacja

Jeszcze do niedawna szklane ściany wydawały się bajką, która nie zdarza się w prawdziwym ży‑ ciu. Teraz z oknami XXL projektowane są domy zarówno nowoczesne, jak i o tradycyjnej archi‑ tekturze. Przyciągają wzrok odważnymi roz‑ wiązaniami, ale i odsłaniają rąbek tajemnicy, co dzieje się wewnątrz pomieszczeń. Przenika‑ nie otoczenia do wnętrz i odwrotnie fascynuje i wzbudza emocje. Żaluzje, rolety, nieprzezierne szyby to kilka spo‑ sobów na więcej intymności. Oszałamia bogac‑ two kolorów ram okien wielkoformatowych. Praktycznie nie ma takiego, którego nie można mieć. Najmodniejsze są jednak czerń, szarość, biel i kolorystyka drewna.

5 Wizualnie większe wnętrza

Szkło to materiał wyjątkowy, likwidujący bariery dla wzroku. Gdy pomieszczenia mają duże prze‑ szklenia zamiast ścian, zmienia się perspektywa w aranżacji wnętrz. Zamiast kończyć się w środ‑ ku domu, horyzont rozciąga się w dal: na pa‑ noramę miasta, morze, las, ogród... Wrażenie wizualnego powiększenia pomieszczeń jest nie‑ samowite. Do tego mnóstwo naturalnego świa‑ tła. Poczucie przestrzeni, swobody, bycia czę‑ ścią otoczenia – bezcenne. n 

Czy wiecie, że drzwi podnoszono‑przesuwne HST Fakro zdobyły nagrodę Red Dot? Doceniono ich wzornictwo i jakość. Otwarte i podczas otwierania nie zabierają miejsca w pomieszczeniu. Wyposażone są w nowoczesne okucia Siegenia. Fot. Fakro

ŚRWO 1-2/2021

Nie od dziś wiadomo o zbawiennym wpływie naturalnego światła na zdrowie i samopoczu‑ cie człowieka. Poprawia nastrój i dodaje ener‑ gii. W dobrze oświetlonych, jasnych pomiesz‑ czeniach czujemy się po prostu lepiej.

ło sztuki zmieniające się wraz z porami roku jest teraz na wyciągnięcie ręki. Obserwowanie krajobrazu w wielkoformowatowej skali ma też moc terapeutyczną. Takiego skarbu nie za‑ słania się firankami. Przyda się za to sofa lub przynajmniej fotel do kontemplacji krajobrazu. Co ważne, w ramach okiennych można wyeks‑ ponować nie tylko pejzaż własnego ogrodu, ale też dalszy, nawet rozciągający się kilka kilome‑ trów dalej.

101 www.swiatrezydencji.pl

1 Więcej światła


Fot. Alipl ast

ŚRWO 1-2/2021

modne rozwiązania

Przeszklone drzwi tarasowe w rozmiarze XXL zacierają granicę między wnętrzem domu a tarasem i ogrodem. Wybrać można system przesuwny lub podnoszono‑przesuwny. Przy dużych gabarytach konstrukcji, firma Aliplast proponuje zastosowanie napędu ułatwiającego otwieranie drzwi.

www.swiatrezydencji.pl

102

Dlaczego warto mieć duże okna? Ewa Ciołek, m  arketing manager w firmie Aliplast Duże przeszklenia to obecnie bardzo popularny trend w bu‑ downictwie. Nowoczesna architektura stawia na estetykę i funkcjonalność domu, a otwarte przestrzenie są jednym z dominujących kierunków, z którym łączą się również wielko‑ formatowe drzwi i okna. Drzwi tarasowe, ogrody zimowe czy nawet systemy fasadowe znajdują swoje miejsce w projektach współczesnych domów. Aluminium jako metal nadaje oknom niezwykłej trwałości i zwiększa sztywność konstrukcji, przez co możliwe jest budowanie przeszkleń o bardzo dużej po‑ wierzchni przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej izolacji termicznej. Sztywność i solidność konstrukcji, odporność na czynniki atmosferyczne, szeroka gama kolorystyczna to kolejne atuty aluminiowych systemów naszej firmy. Duże przeszklenia dają wrażenie przestrzeni, naturalnie oświetlają pomieszczenie, a to wpływa pozytywne na samo‑ poczucie oraz cieplejszy wygląd aranżacji. Drzwi tarasowe (z oferty systemów Aliplast: Ultraglide, Modernislide, Visol‑ glide) tworzą płynne połączenie z otoczeniem i zapewniają otwarcie na zewnątrz. Duże okna dają również możliwość tworzenia nietypowych aranżacji i projektów architektonicz‑ nych, wprowadzają świeżość i nowoczesność do projektu.

Próg ECO PASS axxent 0 mm Siegenia to wyjątkowe, bardzo komfortowe rozwiązanie. Jest całkowicie zlicowany z podłogą! Dzięki niemu, między domem a tarasem jest idealnie płynne przejście. Przechodzi się jak z pokoju do pokoju. Fot. Siegen ia


Nie trzeba wchodzić na drabinę, by umyć wysokie okna. Łatwo to zrobić bez brudzenia rąk przy pomocy lancy i akumulatorowej myjki WV Kärcher. Urządzenie czyści, a następnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (jak odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków. Fot. Kärch er

ŚRWO 1-2/2021

Fot. Oknopl ast

103 www.swiatrezydencji.pl

Duże przeszklenia dają nowe możliwości aranżacji wnętrz. Drzwi tarasowe, takie jak HST PREMIUM Oknoplast, likwidują bariery architektoniczne. Taras staje się naturalnym przedłużeniem salonu.


modne rozwiązania ŚRWO 1-2/2021

Narożne przeszklenia pozwalają jeszcze bardziej otworzyć dom na ogród. Przesuwne, szerokie drzwi tarasowe warto umieścić blisko kuchni. To ułatwia wynoszenie dań i naczyń do jadalni na tarasie. Fot. Schüco

www.swiatrezydencji.pl

104

Czarne profile okien? To bardzo modne. Pasują zarówno do elewacji w ciemnych, jak i jasnych kolorach. Podkreślają nowoczesny styl bryły budynku. Na zdjęciu jest stolarka z OknoPlus w projekcie HomeKONCEPT. Fot. OknoPlus


ŚRWO 1-2/2021

Aluminiowe okna, np. Futuro firmy Wiśniowski, świetnie nadają się na indywidualne ukształtowanie elewacji budynku. Mogą być praktycznie niewidoczne od strony zewnętrznej lub – wręcz przeciwnie – wyróżniać się specjalnymi kształtami oraz kolorami. Fot. Wiśn iowski

Okna z linii Standard Plus to nowość Velux. Nadają się do montażu solo i w zestawach obok siebie w pionie lub poziomie. Dzięki temu powierzchnia przeszkleń dachowych staje się imponująca. Zewnętrzne szyby mają łatwo zmywalną powłokę, na której zabrudzenia organiczne rozkładane są w wyniku promieniowania UV, a następnie spłukiwane przez deszcz. Fot. Velux

www.swiatrezydencji.pl

105


www.swiatrezydencji.pl

106 ĹšRWO 1-2/2021

od projektu do realizacji

Nad brzegiem jeziora


Od czego zaczęła się budowa rezydencji Langlois‑Lessard, położonej na południu kanadyjskiej prowincji Quebec? Od cudownego widoku na jezioro Saint‑Louis, który zauroczył inwestorów. Marzyli, by wnętrza przyszłego domu wypełniły tutejsze wschody i zachody słońca. Wyzwanie oprawienia natury w architektoniczne ramy podjęli architekci z pracowni Chevalier Morales.

ŚRWO 1-2/2021

Tekst i opracowanie: Anna Lewczuk Projekt: Chevalier Morales, www.chevaliermorales.com Współpraca: Géniex, Air Fortier Zdjęcia: Chevalier Morales

www.swiatrezydencji.pl

107

D

ziałka, którą zachwycili się właściciele rezyden‑ cji to teren położony wzdłuż brzegu jeziora Sa‑ int‑Louis. Tutejsze widoki zapierają dech w pier‑ siach, niezależnie od pory dnia i roku. Trudno o bardziej niezwykłe miejsce, by każdego miesiąca brać udział w  spektaklach natury. Z  pierwszego rzędu można tu oglądać łagodną, choć krótką wiosnę i patrzeć, jak upalne lato niechętnie ustępuje miejsca barwnej jesieni. A gdy pierwszoplanową rolę odgrywa sroga i mroźna zima, natychmiast przekonuje widzów, że to biel jest królową kolorów...

Kojące dryfowanie Jaką scenę zbudować, by to wspaniałe widowisko mo‑ gło trwać nieprzerwanie? Przed takim pytaniem stanęli architekci Stephan Chevalier i Sergio Morales. Rezyden‑

cja miała być rodzajem prywatnego teatru. Jego forma, przestrzeń i kubatura służą konkretnemu celowi – wy‑ eksponowaniu piękna otaczającego dom krajobrazu, którym każdego dnia chcieli się sycić mieszkańcy. Aby zachować nieskazitelność przyrody i uszanować zastane na miejscu wiekowe drzewa, architekci zaczęli od postawienia niskiej, poziomej ściany z naturalnego kamienia. Miała ona zapewnić domownikom poczucie prywatności i harmonijnie wpisać się w estetykę otocze‑ nia. Rezydencja znajduje się blisko wody i zorientowana jest tak, by jak najpełniej chłonąć imponujące widoki z zewnątrz. Dzięki mistrzowskiemu usytuowaniu bryły budynku, obserwujący jezioro domownicy mogą od‑ nieść wrażenie, że część pomieszczeń wręcz dryfuje po jego tafli.


od projektu do realizacji ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

108

Serce z ognia Wyjątkowa uroda otoczenia i przemyślana orientacja budynku względem słońca były najważniejsze dla wytyczenia układu funk‑ cjonalnego pomieszczeń na obu kondygnacjach rezydencji. W mia‑ rę postępu prac nad projektem, kolejne elementy architektonicz‑ ne stopniowo wyznaczały plan przestrzenny. Pierwszym z nich był kominek, który architekci zaplanowali na osi wejścia w samym sercu domu. Jego rzeźbiarska, otwarta forma pozwala podziwiać ogień zarówno z perspektywy kuchni, jak i strefy wypoczynkowej. Reprezentacyjna część dzienna na parterze składa się z części ku‑ chennej i jadalnianej z dużym, drewnianym stołem oraz salonu wypoczynkowo‑telewizyjnego. Zaplanowano tu  również dodat‑ kowy pokój służący lekturze i kontemplacji krajobrazów, toaletę gościnną oraz profesjonalne pomieszczenie do przechowywania imponującej kolekcji szlachetnych trunków. Na wyższą kondygna‑ cję prowadzi usytuowana tuż obok, minimalistyczna, wąska klat‑ ka schodowa. Stopnie wykończone deską o wyrazistym rysunku słojów na pierwszy rzut oka przywodzą na myśl lewitujący dywan.

Gra zmysłów Biorąc pod uwagę trudno uchwytny horyzont i bezmiar wody za oknami rezydencji, parter nie został pomyślany jako przestrzeń o podwójnej wysokości. Wręcz przeciwnie – architekci zdecydowa‑ li się delikatnie obniżyć sufity. Ten zabieg miał sprawić, by wzrok domowników nie uciekał w górę, skupiając się raczej na panora‑ micznych widokach.


ŚRWO 1-2/2021

W salonie rządzi beton, którym wykończono podłogę oraz kominek. Ogień w palenisku można oglądać aż z trzech stron. W tle widać przeszkloną piwniczkę na wino.

www.swiatrezydencji.pl

109


od projektu do realizacji ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

110

Przy dużym stole zmieści się cała rodzina. Podczas biesiadowania można sycić się nie tylko pysznymi potrawami, ale też wspaniałym pejzażem roztaczającym się za dużymi przeszkleniami.


www.swiatrezydencji.pl

111

ĹšRWO 1-2/2021


www.swiatrezydencji.pl

112 Klatka schodowa prowadząca na piętro.

ŚRWO 1-2/2021

od projektu do realizacji


ŚRWO 1-2/2021

Rodzice podziwiają otoczenie domu również z perspektywy łóżka. Niecodzienny klimat w sypialni buduje też ciekawy, asymetryczny sufit z intrygującą grą światła i cienia.

www.swiatrezydencji.pl

113


od projektu do realizacji ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

114 Ciekawym pomysłem aranżacyjnym w sypialniach na piętrze są nato‑ miast asymetryczne, kanciaste sufity, tworzące intrygującą grę światła i cienia. Ogromne przeszklenia i krajobrazy za nimi od rana pobudzają zmysły właścicieli. Można stąd podziwiać soczystą wiosenną zieleń, let‑ ni błękit nieba, trzciny tańczące na wietrze lub zimowy biały bezmiar... To widoki, które niosą spokój i ukojenie od zgiełku, ale też dostarczają solidną dawkę pozytywnej energii.

W wyniku obserwacji Dość zwarta forma i stosunkowo kompaktowa powierzchnia domu, wy‑ nosząca 418 m², są wynikiem szczegółowego planu. Z jednej strony mają zapewnić odpowiednią dozę intymności właścicielom, z drugiej – reago‑ wać na silne wiatry z zachodu. Stabilna, kamienna ściana, ciągnąca się wzdłuż linii brzegowej, zapewnia domownikom prywatność, a jednocze‑ śnie zakreśla poziomą linię, tworząc sztuczny horyzont. Pochyła forma dachu to architektoniczna odpowiedź na nietypowe ukształtowanie te‑ renu. Górna, lekko przesunięta część połaci stworzyła od strony jeziora zadaszenie tarasu, chroniące przed nadmiarem słońca. Nieprzypadkowy jest również dobór materiałów budowlanych i wykoń‑ czeniowych, zastosowanych na elewacji i we wnętrzach rezydencji. Paleta rozwiązań, na które zdecydowali się architekci to wynik wnikliwej obserwa‑ cji najbliższego otoczenia. Na elewacjach mamy zatem ciekawy wachlarz naturalnych faktur – teksturowany beton, drewnianą, pionową okładzinę, szklane izolowane panele i wapień o szorstkiej strukturze. Wszystkie uzu‑ pełniają się wzajemnie i pięknie stapiają z kolorami oraz formami zasta‑ nymi w krajobrazie, takimi jak drzewa, ściany sąsiadujących domów, czy nabrzeże zabezpieczone za pomocą betonowych bloków.

Naturalna uroda Wnętrza zdobi z kolei podłoga z polerowanego betonu. Betonowy jest również kominek. To materiał, który tu dominuje, a ocieplają go głównie drewniane meble i starannie dobrane tkaniny. Całość celowo utrzymana jest w ograniczonej, stonowanej palecie kolorów. Wszystko po to, by stwo‑ rzyć neutralną ramę dla zmieniającego się wraz z porami roku krajobrazu. Architekci zadbali o to, by natura w pełnej krasie była stałą towarzyszką mieszkańców. Gwiazdy, przeglądające się w tafli pobliskiego jeziora, pil‑ nują ich spokojnego snu. A słońce przez obszerne przeszklenia wita z nimi każdy kolejny dzień. n 

Pracownia Chevalier Morales, w  ww.chevaliermorales.com Stephan Chevalier i Sergio Morales założyli Chevalier Morales w 2005 roku. Pracownia stara się tworzyć współczesną architekturę, która będzie rozsąd‑ na i odpowiedzialna na wielu płaszczyznach. Inspirację czerpią z szerszego odczytywania kontekstu projektu, czego wynikiem jest architektura zako‑ rzeniona na własnym terytorium kulturowym. Jakość ich pracy potwierdzają liczne nagrody zdobywane w prestiżowych konkursach, takie jak dwie kolej‑ ne Grand Prix of Excellence przyznane przez Stowarzyszenie Architektów Quebecu za Maison de la littérature (2017) oraz Bibliothèque de Drummon‑ dville (2019). Firma zdobyła też nagrodę Emerging Architectural Practice Award 2018 przyznawaną przez Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) oraz General Governor’s Medal w dziedzinie architektury za Maison de la littérature.


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

115

Na parterze zaplanowano profesjonalną piwniczkę do przechowywania szlachetnych trunków. W głębi – wąska klatka schodowa prowadząca na piętro.


smaki świata ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

116

Smak gorący jak czardasz Rozpalona, sycąca, ostra, ciepła i aromatyczna. Kuchnia węgierska jest jak piękna Węgierka nalewająca wino lub czarnooki Madziar, serwujący najprzedniejsze w świecie salami. Przypomina rozpalony namiętnością czardasz. Gdy zaczniesz w niej smakować, nie możesz przestać. dr inż. Radosław Kożuszek, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, fb: Podróże bez biura

D

la przeciętnego Europejczyka kuchnia z kraju Madziarów oznacza gulasz i leczo. Niestety, ani jedno, ani drugie danie serwo‑ wane w Polsce czy na zachodzie Europy nie przy‑ pomina węgierskiego oryginału. Żeby zasmakować w węgierskich specjałach i zrozumieć lokalną kuch‑ nię, trzeba zaplanować wakacje w kraju naszych bra‑ tanków z południa. Budapeszt jest swego rodzaju wisienką na węgierskim torcie, dlatego lepiej zosta‑ wić go sobie na deser. Na początek warto wybrać się na Węgry południowe, do krainy „czerwonego złota”, czyli papryki.

Paprykowe szaleństwo Bliskość terenów Segedyna z ówczesnymi ziemia‑ mi podbitymi przez Turków zaowocowała nie tyl‑


ŚRWO 1-2/2021

Hollókői Palócleves- zupa gulaszowa połowiecka z fasolą, wieprzowiną, estragonem i kwaśną śmietaną. Danie popularne jest w regionie wioski Holloko.

Typowa węgierska zupa gulaszowa przyrządzana z pomidorami i suszoną papryką.

ko słabością Madziarów do kawy i  chałwy, ale przede wszystkim do  tureckiej papryki. To ona wraz z cebulą, pomidorami i ciemnym mięsem wyznaczyła dzisiejszy węgierski smak. Do  kompletu należy jeszcze dodać kapustę, por, seler i  zioła, które na  Węgry, podobnie jak do Polski, trafiły wraz z węgierską odpo‑ wiedniczką naszej polskiej królowej Bony, czy‑ li Beatrycze Neapolitańską. Cały ten węgier‑ ski miks warzyw i mięs ma swoje stałe miejsce w żeliwnym kociołku zwanym bogracz. To wła‑ śnie w nim przygotowuje się znaną na całym świecie zupę gulaszową (gulyás), w której skład wchodzą papryka, cebula, mięso i sproszkowa‑ na, słodka papryka, służąca do zagęszczenia i zabarwienia dania.

Według tradycji, wszystkie dania, które waży się w bograczu, powinno przygotowywać się na wolnym powietrzu, nad ogniskiem. W tym celu stawia się nad palącymi się drewnami trój‑ nogi stelaż, a w środku przymocowuje się bo‑ gracz. Delikatny ogień, który rozpraszany jest przez wiatr, powoduje, że potrawy gotują się długo, ale są niepowtarzalne w  smaku. Roz‑ proszony ogień gwarantuje nie tyle równe ugo‑ towanie mięsa, ile maksymalne wydobycie i za‑ chowanie aromatu wszystkich użytych warzyw. W Polsce węgierską zupę gulaszową od tego kociołka nazywa się bograczem. Z kolei nasz polski gulasz na  Węgrzech nosi nazwę pör‑ költ i jest swego rodzaju modyfikacją gulyás.

Gulasz wołowy na czerwonym winie z kluseczkami.

W jego skład wchodzą obsmażone kawałki ciemnego mięsa duszone w niewielkiej ilości sosu. Porkolty, różnią się wielkością kawałków mięsa, zawierają dodatek pokrojonych w kost‑ kę ziemniaków i leczo, podlewane większą lub mniejszą ilością wody. Wspomniane leczo (lec‑ so) na Węgrzech traktowane jest jako baza wa‑ rzywna do wielu dań i w oryginale powinno się składać jedynie z papryki, cebuli i pomidorów. Paprykarze (paprikás), podobnie jak porkolty, są modyfikacją gulyás, jednak w ich wypadku pod koniec duszenia dodaje się kwaśną śmie‑ tanę. Z kolei tokanie (tokány) charakteryzują się tym, że pokrojone w  paski, a  nie w  kost‑ kę mięso, mocno posypuje się papryką i pie‑ przem, uzyskując pikantny sos.

www.swiatrezydencji.pl

117


smaki świata ŚRWO 1-2/2021

Z wieży segedyńskiej katedry rozciąga sie wspaniały widok na miasto oraz rzekę Cisę.

www.swiatrezydencji.pl

118

Lecsó – leczo z kiełbasą i z kluseczkami, najbardziej popularne danie na Węgrzech.

Eleganckie miasto Segedyn jest trzecim największym miastem Wę‑ gier i właśnie tu znajduje się najznamienitsza budowla węgierskiej secesji – Reök palota. Jej niepowtarzalna, kwiatowa ornamentyka elewa‑ cji łagodnie przechodzi do wnętrza, modelując klatkę schodową w  kształt przypominający rozchylony kielich kwiatu irysa. Ta niesamowi‑ ta budowla stanowi dopełnienie kształtu mia‑ sta, które uznaje się za najlepiej zaprojektowane i utrzymane na całych Węgrzech. Godny uwa‑ gi jest także gigantyczny ratusz oraz kompleks łaźni miejskich. Wieczorem, po intensywnym zwiedzaniu, w otoczeniu parków i eleganckich placów miejskich, można rozkoszować się sma‑ kiem lecza z ryżem, najprawdziwszego sege‑ dyńskiego gulaszu przygotowanego z mięsa je‑ lenia lub mieszanką smażonych mięs i warzyw, zwaną bogdányi. Inną specjalnością kulinarną Segedyna jest zupa rybna zwana halászlé. Przyrządza się ją z mięsa karpi i sumów łowionych w rzece Cisa oraz cebuli, papryki i pomidorów. Kultową re‑ stauracją serwującą ów segedyński przysmak jest Halászcsárda, usytuowana na placu Roose‑ velta. W związku z bliskością serbskiej Wojwo‑ diny, w Segedynie można także znaleźć wiele potraw, wywodzących się z terenów dzisiejszej

Halaszle – zupa rybna w stylu segedyńskim z różnymi gatunkami ryb łowionymi w rzece Cisa.


Serbii. Wybornie smakują okopcone na grillo‑ wym ruszcie Ćevapčići, czyli wałeczki wykonane z mielonego mięsa, a także wytrawne naleśniki napełnione farszem mięsnym i suto zasypane tartym owczym serem. Na deser z kolei warto spróbować naleśników po subotyńsku. Wypeł‑ nione farszem z siekanych jabłek i podawane z gorącym sosem waniliowym lub polewą kar‑ melową idealnie komponują się z miejscowym winem pochodzącym ze szczepów Kadarka. Ty‑ powe południowe węgierskie dania znajdziemy w restauracji Vendéglő a Régi Hídhoz. Z kolei na dobrą kawę oraz wspaniałe ciasta warto wy‑ brać się do pobliskiej Dóm Cukrászda.

Gulasz z jelenia podawany w Egerze.

ŚRWO 1-2/2021

Naleśniki á la Subotica (subotyckie), nadziewane jabłkiem z cynamonem, polane sosem czekoladowym i karmelowym – serwowane w Segedynie.

119 www.swiatrezydencji.pl

Bogdányi – pieczeń z wieprzowiny, boczku, kiełbasy, pieczarek, papryki, ziemniaków, cebuli, pomidorów.


smaki świata ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

120

Pokaz starowęgierskiej sztuki tresury koni pasterskich w Parku Narodowym Horobagy.

Wielka Nizina Węgierska To płaski, trawiasty teren, po którym stada wielkorogiego szare‑ go bydła, owiec i włochatych świń gnają niezmiennie od wieków konni pasterze. A do tego wszystkiego bielejące chmary gęsi tu‑ czonych z myślą o ich aksamitnych wątróbkach. Tak wygląda Hor‑ tobagy – ostatni step Europy zwany z węgierskiego pusztą. Aby znaleźć się w centrum puszty, należy wybrać się w dwugodzinną podróż pociągiem z Budapesztu i wysiąść „w polu” na stacji Hor‑ tobagy. Kulinarną specjalnością tych terenów są kiełbasy i salami – wędliny wytworzone z krojonej ręcznie najlepszej gatunkowo wieprzowiny ze świń mangalica i tłuszczu. Skład przypraw do‑ dawanych do mięsa jest tajemnicą, tak samo jak przygotowanie charakterystycznej białej skórki, w którą wkładane jest mięso. Najlepsze salami po uwędzeniu powinno dojrzewać przynajmniej trzy miesiące. Z kolei przekąską, która dla niektórych może stanowić nawet danie główne jest serwowany w każdej karczmie i przydrożnym barze langosz. To rodzaj smażonych na tłuszczu drożdżowych placków, najczęściej podawanych ze śmietaną lub sosem czosn‑ kowym, a także serem, tartą cebulą lub innymi dodatkami. Te‑ reny Hortobagy są najlepszym miejscem na spróbowanie mię‑ sa z rodzimych ras zwierząt gospodarskich. W kilku karczmach zwanych z węgierskiego czardami (csarda) zamówić można przy‑ stawkę z pasztetu z wątróbek gęsi dunajskich, smażone kawałki szynki ze świń rasy mangalica, pieczeń duszoną w pomidorach z baraniny pochodzącej od owiec racka czy gulasze sporządzo‑ ne z mięsa szarego bydła węgierskiego lub bawołów indyjskich. Te ostatnie na ziemie dzisiejszych Węgier przywędrowały ponad 1000 lat temu z Azji wraz z Awarami.

Gulasz z mięsa z szarego bydła węgierskiego z kluskami. Szare bydło węgierskie w Hortobagy.


Tokaji 5 Puttonyos Aszú Sárga Borház. Słodkie wino z regionu Tokaj

121 www.swiatrezydencji.pl

Winiarnia w Dolinie Pięknej Pani w Egerze.

ŚRWO 1-2/2021

Zabytkowe centrum Egeru

Alkohole północnych Węgier Węgierski socjalizm na długie lata wykluczył wyśmienite lokalne wina z międzynarodowego ryku. Wówczas ich miejsce zajęły mniej znane trunki portugalskie, greckie czy nawet jugosło‑ wiańskie. Dziś wina z kraju Madziarów odzysku‑ ją należne miejsce na sklepowych półkach i nie ma już na świecie winiarni bez najznamienit‑ szych węgrzynów. W końcu to one były ozdo‑ bą szlacheckich stołów dawnej Rzeczpospoli‑ tej. Nimi też zachwycali się carowie Rosji i król Francji Ludwik XIV, nazywając jedne z nich „wi‑ nami królów i królami win”. Mowa o złocistych Tokajach, które swój wspaniały, słodki smak za‑ wdzięczają nie tyle szczepom winogron, co ich

celowemu porażeniu odpowiednim gatunkiem pleśni. Owoce delikatnie się wysuszają, co po‑ woduje duże nagromadzenie w nich cukru. Wła‑ śnie ten węgierski patent gwarantuje Tokajom jedyny na świecie, niepowtarzalny smak i topa‑ zową, głęboką barwę. Sama miejscowość Tokaj z  kolei jest małym, ale nad wyraz urokliwym miastem, z cukierko‑ wo odnowionymi uliczkami obstawionymi ba‑ rokowymi domami. Jednak prawdziwy skarb miasta znajduje się pod ziemią. Są to przepast‑ ne piwnice, gdzie przechowuje się setki tysięcy butelek z „królem win”. „Egerska Bycza Krew” czyli „Egri Bikaver” jest całkowitym przeciwień‑

stwem złotego Tokaju. Czerwone, wytrawne, gę‑ ste i ciężkie wino idealnie pasuje to dziczyzny, gulaszu czy wołowiny. Podobnie jak Tokaj, Eger wytwarzane jest w winnicach skupionych obok miasta o tej samej nazwie, a głównym terenem przechowywania i  toczenia win jest podmiej‑ ska Dolina Pięknej Pani. Jednak Eger w przeci‑ wieństwie do  prowincjonalnego Tokaju może poszczycić się wielkim starym miastem, nad którym dominują barokowe wieże kościołów, turecki minaret oraz słynny egerski zamek. Gi‑ gantyczna budowla gra główną rolę w powie‑ ści narodowej pt. „Gwiazdy Egeru” będącej wę‑ gierskim odpowiednikiem sienkiewiczowskiego „Ogniem i Mieczem”.


smaki świata ŚRWO 1-2/2021

Uczta dla zmysłów W Egerze znajdziemy sporo restauracji, jednak te najlepsze (Kulacs Csárda, Szépasszony Foga‑ dó) zlokalizowane są w okolicach Doliny Pięknej Pani. Tu wśród zieleni krzewów winogron może‑ my raczyć się iście królewskimi gulaszami z dzi‑ ka podlewanymi winem, zupami gulaszowymi z dziczyzny oraz kotletami z jeleni z pobliskich Gór Bukowych. Na deser godne polecenia są egerskie rolady wypełnione winnym kremem oraz naleśniki po  egersku z  mielonymi orze‑ chami, serwowane z czapą ubitego białka i po‑ lane gorącym sosem waniliowo‑winnym. Jeżeli mimo licznych darmowych degustacji egerskich trunków nie zostaliśmy urzeczeni ich smakiem, warto tuż przed snem zapomnieć się w palin‑ ce, czyli węgierskim mocnym, owocowym bim‑ brze. Najlepsze palinki produkowane są przez koneserów i do ich produkcji wykorzystuje się często śliwki, morele czy jabłka. Są też palin‑ ki produkowane na bazie poziomek czy malin, ale ich cena czasami może zwalić z nóg przed wychyleniem kieliszka. W  przypadku palinki i suchy kieliszek ma wartość. Służy on do prze‑ prowadzania tzw. suchego testu, który polega na powąchaniu opróżnionego i chwilę odstane‑ go szkła. Zapach z pustego kieliszka powinien przypominać woń owoców, a nie spirytusu. Je‑ żeli jest inaczej, palinka nie była przedniej ja‑ kości. n 

www.swiatrezydencji.pl

122

Kawałki wieprzowiny po bakońsku z pieczoną papryką, sosem pomidorowym i kluseczkami z owczym serem.

Zupa gulaszowa z mięsa dzika serwowana w Egerze.

Gulasz z jelenia z pogórza Gór Bukowych serwowany z kaszą.


ŚRWO 1-2/2021

Palinka jest rodzajem owocowego bimbru, który wytwarzany jest na Węgrzech. Na zdjęciu: alkohol wyprodukowany z brzoskwiń i ze śliwek

Rolada z kremem z dodatkiem białego wina egerskiego

123 www.swiatrezydencji.pl

Węgerski naleśnik – kula. Z czapą z białka jaj, z farszem orzechowym, polany sosem waniliowo‑budyniowym serwowany w Dolinie Pięknej Pani w Egerze.


notatki z podróży ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

124

Oreczki żyją w rzekach oraz przybrzeżnych akwenach morskich południowo-wschodniej Azji.

Duchy Mekongu Fot. Pierre/StockAdobe

W mętnych wodach rzek południowej Azji żyje tajemniczy ssak. Dawniej pomagał rybakom w połowach, a dziś nadal decyduje o jakości życia w pewnym kambodżańskim miasteczku. dr Radosław Kożuszek

dr inż. Radosław Kożuszek, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, fb: Podróże bez biura


ŚRWO 1-2/2021

Kształt otworu gębowego sprawia, że oreczki wyglądają na uśmiechnięte.

O

reczka krótkogłowa (Orcaella brevi‑ rostris) jest niewielkim delfinem oce‑ anicznym, który mimo taksonomicznej przynależności do ssaków bytujących w wodzie słonej, gustuje także w wodzie słodkiej lub sło‑ nawej. Z tego względu zaliczana jest do gatun‑ ków euryhalicznych, czyli takich, które znoszą różny stopień zasolenia środowiska zewnętrz‑ nego. Oreczka mierzy zaledwie 2 metry długo‑ ści i posiada krótką, tępo zakończoną okrągłą głowę z  szerokim otworem gębowym. Ssak co prawda nie ma rozwiniętej mimiki, jednak według osób, którym udało się go zobaczyć, wygląda jakby był ciągle uśmiechnięty.

Pomocnik rybaków Oreczka żyje w niewielkich grupach rodzin‑ nych w  strefie przybrzeżnej Azji Południo‑ wo‑Wschodniej, w deltach rzek, jeziorach i sa‑ mych rzekach, w których spotykana jest nawet 1000 km od ujścia. Można się na nią natknąć w  birmańskiej rzece Irawadi, gdzie określana jest mianem „rzecznego ducha”. Uważa się tu, że delfiny są formą reinkarnacji mieszkańców i w żadnym wypadku nie wolno ich zabijać. Dawniej, gdy oreczek było więcej, birmańscy ry‑ bacy korzystali z ich zdolności w łowieniu ryb.

Zauważyli, że delfiny są w stanie zagonić ławice prosto w rybackie sieci. Ryby, które chciały się wycofać były zjadane przez płynące za nimi del‑ finy. Rybacy po ukończonym połowie składali swego rodzaju podziękowanie, wrzucając część ryb ponownie do wody. Niestety, dzisiejsza subpopulacja z Irawadi li‑ czy mniej więcej 50 osobników, a spotkanie ży‑ wej oreczki należy tu do rzadkości. Pozostałe subpopulacje oreczek zamieszkują: zarośnię‑ te lasem mangrowym wybrzeże Bangladeszu (ponad 5000 sztuk), borneańską rzekę Maha‑ kam, filipińską cieśninę Malampaya, jezioro Sobgkhla w  Tajlandii oraz Chilika w  Indiach, a  także indochińską część rzeki Mekong. Oreczki są co prawda liczniejsze niż typowo słodkowodne gatunki delfinów, jednak ich byt jest zagrożony. Zazwyczaj giną poprzez uto‑ nięcie w wyniku zaplątania się w sieci skrze‑ lowe oraz z  powodu nielegalnych sposobów łowienia ryb (rażenie prądem, materiały wybu‑ chowe), zanieczyszczeń środowiska wodnego i hałasu. W zależności od subpopulacji, oreczki zalicza się do zagrożonych lub krytycznie za‑ grożonych wyginięciem.

125 www.swiatrezydencji.pl

Fot. isuaneye/StockAdobe


notatki z podróży ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

126

1 1. Łodzie przycumowane do brzegu Mekongu czekają na turystów.

2

2. W wypatrywaniu oreczek pomaga przewodnik. 3. W wiosce Kampi, zbudowanej na palach, obsługuje się turystów, którzy przybyli nad Mekong obserwować oreczki. 4. Oreczka w pełnej krasie. 5. Całe życie miejscowej ludności skupia się u brzegów rzeki.

Opłacalna ochrona Najpewniejszym miejscem, by zobaczyć te nie‑ samowite ssaki jest wybrzeże Bangladeszu lub kambodżański odcinek rzeki Mekong. W środ‑ kowym biegu rzeki, w okolicy kambodżańskie‑ go miasta Kratie (Krâchéh) wody zamieszkuje kilkadziesiąt osobników, a spotkanie się z nimi oko w oko nie należy do rzadkości. Widząc za‑ interesowanie ze  strony turystów, rząd Kam‑ bodży wytyczył dla oreczek strefę ochronną. Zakazuje się tam używania sieci skrzelowych, ogranicza się komercyjny połów ryb oraz prze‑ pływ łodzi motorowych. Do dbania o bezpie‑

czeństwo delfinów powołano kilkudziesięciu strażników rzecznych. Okazało się, że taki typ ochrony wystarczył, aby przynajmniej na chwi‑ lę zatrzymać tendencję spadkową w liczebności oreczek. Można przypuszczać, że bardziej niż samą ochroną, rząd i okoliczni mieszkańcy za‑ interesowani są jednak profitami, jakie można uzyskać od turystów. Odwiedzając Kratie, wykupując bilet wstępu na chroniony odcinek Mekongu, wypożycza‑ jąc łódź, korzystając z miejscowych noclegów i gastronomii, turyści przyczyniają się pośred‑

nio do ochrony oreczek. Miejscowa ludność jest świadoma, że jeśli znikną delfiny, znikną też turyści, a wraz z nimi źródło łatwego do‑ chodu. Niektórzy ekolodzy mają inne zdanie. Uważają, że zbyt duża penetracja chronione‑ go odcinka rzeki przez turystów może zabu‑ rzyć naturalne zachowania delfinów i przyczy‑ nić się do spadku ich liczebności. Niestety, jest to prawda. Jednak póki co, strumień pieniędzy płynący od turystów bywa dla miejscowych je‑ dynym argumentem przemawiającym za tym, by chronić oreczki.


www.swiatrezydencji.pl

4

Fot. Nattapong/StockAdobe

ĹšRWO 1-2/2021

3

5

127


notatki z podróży ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

128

6

6. Pośrodku Mekongu wybudowano szeroką, zadaszoną platformę. Można zrelaksować się tu na hamakach. 7. Świątynia buddyjska Phnom Sambok położona jest na wzgórzu w pobliżu Mekongu.

Biznes się kręci Dawniej delfiny pomagały rybakom w poło‑ wach ryb, dziś pomagają w utrzymywaniu ro‑ dzin. Każdy hotel proponuje turystom wyjazdy pakietowe, w których żelaznym punktem jest wizyta nad odpowiednim brzegiem Mekongu. Co prawda Mekong można penetrować w wie‑ lu miejscach, aby wypatrzeć oreczki, jednak najpewniejszym miejscem ich pobytu, jest wła‑ śnie to, wyznaczone przez rząd, znajdujące się 15 km na północ od Kratie, obok wioski Kampi. Po 40 minutach jazdy asfaltową, a potem szu‑ trową drogą wita nas leciwa rzeźba, przedsta‑ wiająca dość swobodne wyobrażenie oreczki krótkogłowej. Za nią znajduje się gigantycznej wielkości, jak na kambodżańskie warunki, par‑ king. Kilka straganów oferuje pamiątki oraz pro‑ dukty rękodzieła ludowego. Po wykupieniu bile‑

tu wstępu mamy możliwość skorzystania z łodzi motorowej z obsługą. Po wyruszeniu na Mekong, kapitan łodzi tylko na początku włącza silnik i dalej wiosłuje ręcz‑ nie lub podpiera się długą tyczką. Tłumaczy, że oreczki nie lubią warkotu silnika, poza tym wirnik może je  zranić. Już po  paru minutach od wpłynięcia na środkową część rzeki można zauważyć znaczące zawirowania na wodzie, któ‑ re świadczą o tym, że oreczki są pod powierzch‑ nią. Jak na ssaki przystało, delfiny oddychają płucami, dlatego co jakiś czas muszą wynurzyć się na powierzchnię, by zaczerpnąć powietrza atmosferycznego. W związku z tym, że ssaki są zwierzętami stadnymi istnieje też duże praw‑ dopodobieństwo, że w miejscu wynurzenia się jednego osobnika pojawią się inne.


www.swiatrezydencji.pl

ĹšRWO 1-2/2021

7

129


notatki z podróży

8. Codzienny targ w Kratie 9. Będąc w Kratie koniecznie należy zwiedzić kolonialne Stare Miasto. 10. Każdego ranka Stare Miasto w Kratie zamienia się w gigantyczne targowisko. 11. Fish amok – danie kuchni khmerskiej, na które składają się ryby gotowane w mleku kokosowym.

8

ŚRWO 1-2/2021

9

www.swiatrezydencji.pl

130

Chwila relaksu Innym i dużo mniej popularnym miejscem, gdzie można obserwować oreczki, jest oddalo‑ ne o 40 km od Kratie Koh Pdao. Tu co prawda nie wykupuje się biletu wstępu, jednak trzeba wynająć rybaka z  łodzią. W  drodze powrot‑ nej do Kratie warto wdrapać się po schodach na  szczyt udekorowanej dziesiątkami rzeźb mnichów i wcieleń Buddy pagody Phnom Sam‑ bok oraz zajrzeć do pływającej wioski Kampi. Co prawda w jej granicach nie mieszka już żad‑ na osoba, ale można tu zobaczyć, jak dawniej

konstruowano przeprawy przez rzekę. Dziś cała osada przybrała formę centrum rekreacyjnego, które popularne jest zarówno wśród turystów, jak i miejscowych. Na środku Mekongu znajduje się kilka drewnia‑ nych i bambusowych platform, na których po‑ stawiono kilkanaście budynków krytych strze‑ chą. Z obydwu brzegów do tej rzecznej osady prowadzą dwa drewniane mosty. Wioska znaj‑ duje się w miejscu, gdzie Mekong jest dość płyt‑ ki (1,30 m) i tworzy wiele wysepek, dlatego jest

to popularne miejsce do kąpieli i biwakowania. Kilkanaście zamieszkanych domów znajduje się na brzegu, a osoby tam żyjące trudnią się ob‑ sługą turystów.

Coś na ząb Sama podróż do Kratie ze stolicy kraju Phnom Penh trwa ponad 5  h, dlatego turyści bawią tu  zazwyczaj 2–3 dni. Oprócz tropienia ore‑ czek mogą obejrzeć z bezpieczniej odległości nabrzeżne łachy piaskowe, na  których lęgną się żółwie rzeczne oraz pobliską pływającą wio‑


skę Koh Trong, która – w odróżnieniu od Kampi – jest żyjącą osadą, zamieszkałą głównie przez rybaków i ich rodziny. Ciekawym zajęciem miej‑ scowych dzieci jest pływanie po Mekongu w me‑ talowych miskach. Mniej żądni wrażeń mogą spędzić czas na zwiedzaniu postkolonialnej za‑ budowy Kratie, miejskich targowisk lub na prze‑ siadywaniu w kilku lokalnych punktach gastro‑ nomicznych, oferujących dania oryginalnej kuchni khmerskiej. Godnymi polecenia daniami są warzywno‑mięsne zupy z makaronem, nale‑ śniki na ostro, potrawy z wołowiny, tropikalnych grzybów oraz fish amok, czyli zapiekane z mle‑ kiem kokosowym, cebulą, czosnkiem, trawą cytrynową i przyprawami filety ryb złowionych w Mekongu. Danie dość często serwowane jest w liściach bananowca. Twardziele skosztować mogą smażonej szarań‑ czy, karaluchów, gotowanych ślimaków, grillo‑ wanych jelit czy potraw z  larwami owadów. Miłym zakończeniem dnia będzie spacer pro‑ menadą nad Mekongiem w blasku promieni za‑ chodzącego słońca. Wraz z nastaniem zmroku nad rzeką otwierają się niewielkie punkty ga‑ stronomiczne oferujące napoje orzeźwiające, kawę, alkoholowe drinki, owoce, drobne przeką‑ ski oraz niewiadomego pochodzenia kiełbasę, której smak trochę przypomina odtłuszczoną polską podsuszaną. n 

ŚRWO 1-2/2021

11

131 www.swiatrezydencji.pl

10


www.swiatrezydencji.pl

132 ĹšRWO 1-2/2021

pracownia architektoniczna

Projekty architekt SYLWII STRZELECKIEJ


ŚRWO 1-2/2021 www.swiatrezydencji.pl

133

Tradycyjnie i nowocześnie, w zgodzie z naturą, ponadczasowo i elegancko Kolejny kompletny projekt architektury domu wraz z projektem wnętrz, z precyzyjnie dobranym wyposażeniem oraz z nadzorem autorskim nad realizacją. Tym razem komfortowa rezydencja o powierzchni użytkowej ponad 680 m² realizowana na Mazurach, w powiecie ełckim na rozległej działce z bezpośrednim dostępem do jeziora. Potężna bryła budynku podzielona została na 3 części stanowiące oddzielne funkcjonalnie elementy połączone w całość dyskretnymi wewnętrznymi przejściami. Takie rozwiązanie podyktowane było rozbiciem dużej kubatury na mniejsze jednostki, które są zbliżone gabarytem do występujących zabudowań w sąsiedztwie. Charakter architektury, dobór materiałów wykończeniowych i konstrukcja budynku nawiązują do tradycyjnego budownictwa na tym terenie z zastosowaniem jednak nowoczesnych rozwiązań, które mają wpływ na zachowanie ciągłości bez drastycznego oderwania od tradycji. Kamień, ceramika i drewno dominują konsekwentnie na elewacjach i we wnętrzach, dając poczucie solidno-

ści, wysokiej jakości i trwałości budowli. We wnętrzach te  ponadczasowe materiały, odpowiednio dobrane, zestawione ze sobą we właściwych proporcjach i perfekcyjnie oświetlone, dały efekt nienachalnej elegancji i ciepła domowego. Mimo skrupulatnie przemyślanych rozwiązań wnętrzarskich i misternie dobieranego wyposażenia, wnętrza prezentują się naturalnie i spontanicznie. Dopełnieniem efektu jest niewątpliwie kolekcja malarstwa współczesnego, której wybrana część znalazła swoje miejsca na ścianach poszczególnych pomieszczeń. Założenie jest w trakcie budowy, która realizowana jest zgodnie z projektem i pod nadzorem jego twórców Projekt powstał w autorskiej pracowni architektonicznej: „PROJEKTY SYLWII STRZELECKIEJ” Autor projektu: arch. Sylwia Strzelecka, arch. Klara Ostaniewicz Wizualizacje: arch. Paweł Orgański, arch. Klara Ostaniewicz

PROJEKTY SYLWII STRZELECKIEJ 02-202 Warszawa, ul. Drawska 5 tel. 22 658 25 65, 607 057 507, e-mail: soprojekt@soprojekt.pl www.projektysylwiistrzeleckiej.pl www.wnetrzasylwiistrzeleckiej.pl


nowości

Z liśćmi akantu Kuchnia Medina marki Bauformat to model o wyjątkowo bogatej ornamentyce. Specjalnie dla tej linii wzorniczej zaprojektowano pilastry z akcentami liści akantu. Lakierowane fronty z miedzianą patyną nawiązują do stylistyki kuchni w angielskich rezydencjach. Dostępne są w trzech klasycznych kolorach: magnoliowym, białym i beżowym. bauformat‑burger.pl

ŚRWO 1-2/2021

Elegancka łazienka Kolekcja Conca to projekt Studia Palomba Serafini Associati dla firmy Ideal Standard. Wyróżniają ją geometryczne, minimalistyczne kształty, ale z detalami nawiązującymi do przeszłości. W serii są m.in. umywalki do rozwiązań ściennych i nablatowych, baterie oraz meble klasy premium. idealstandard.pl

www.swiatrezydencji.pl

134

Własny ogród zimowy Nie tylko do róż Sekator do kwiatów SP 14 Solid Fiskars jest inny niż wszystkie. Docenią go zwłaszcza wielbiciele róż. Narzędzie ma bowiem specjalne otwory do usuwania liści i kolców z łodygi. Sprawnie przetnie zarówno łodygę o grubości 10 mm, jak i drobną gałązkę. Cena: ok. 35 zł fiskars.com

Aluminiowe systemy ogrodów zimowych, jak Victiorian Plus i Aliver 2000+ firmy Aliplast, umożliwiają wykonanie różnorodnych konstrukcji, dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Wyróżniają je wytrzymałość, gwarancja koloru oraz bardzo dobre parametry termiczne. Ogród zimowy może mieć wyjście do ogrodu. Do wyboru są różne systemy drzwiowe: przesuwne, podnoszono‑przesuwne (grupa systemów Ultraglide), harmonijkowe (system Panorama). aliplast.pl


Płytki cementowe

Firma Trąbczyński specjalizuje się w tworzeniu luksusowych klatek schodowych w oparciu o unikalną metodę konstrukcji giętego drewna, która pozwala osiągać niezwykłe krzywizny w szerokiej gamie wzorów oraz stylów – zarówno tradycyjnych, jak i awangardowych. Prezentowane schody policzkowe obsadzono na łukowej wylewce z betonu. Stopnie, podstopnie, policzki oraz poręcz wykonane są z barwionego i malowanego dębu. Rangę schodów podkreśla balustrada z misternym wypełnieniem z brązu w stylu art déco. Realizacja pochodzi z prywatnej rezydencji w Berlinie. Projekt i wykonanie: Trąbczyński trabczynski.com

Wspieraj polski design! Vovo Glasses to zestaw naczyń z ręcznie formowanego szkła borokrzemowego Ewy Hiller – studentki Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Każdy stożek pasuje do szklanki i ma pojemność 300 ml. Komplet zawiera 6 naczyń, w 4 wariantach kolorystycznych. Naczynia dostępne są m.in. w ofercie tre product. Polska marka założona przez Tomka Rygalika i Marcelinę Plichtę‑Wabnik uruchomiła kampanię crowdfundingową. Wspierając ją finasowo możemy stać się częścią idei marki i „wspólnie budować mądrzejsze jutro z dala od nadmiernej konsumpcji nietrwałych produktów” – przekonuje dyrektor zarządzająca. Link do kampanii: http://www.zainwestujwtre.pl/ Cena naczyń: 1.888 zł treproduct.iai‑shop.com

Zestaw wypoczynkowy Komplet wypoczynkowy Kler Gondoliere pozwoli stworzyć w pełni komfortową strefę relaksu. Meble z segmentu premium powstały z połączenia naturalnej skóry z tkaniną. Design nawiązujący do lat 60. XX wieku i neutralny kolor sprawiają, że jest to rozwiązanie ponadczasowe, emanujące dobrym stylem. Poleca: Galeria Wnętrz Domar. Cena kompletu: 22.732 zł domar.pl

ŚRWO 1-2/2021

elkaminodom.pl

Z balustradą z brązu

135 www.swiatrezydencji.pl

Drewno to produkt, który od zawsze budzi dużo ciepła i pozytywnych emocji. Płytki cementowe Deska z oferty Elkamino Dom idealnie odzwierciedlają kolor i usłojenie drewna, gwarantując jednocześnie trwałość wykończenia. Idealnie nadają się do salonu, kuchni czy łazienki, jak i na elewację zewnętrzną. Wykonane z cementu płytki będą cieszyć nasze oczy przez wiele lat. Dostępne w 7 rozmiarach, które można dowolnie łączyć, by stworzyć ciekawy, naturalny efekt. Cena: 119 zł/m² (płytki 14,5 x 100 cm)


mgr inż. arch Joanna Sokołowska

Architekt Jarosław Włodarczyk WŁODARCZYK PROJEKT Architektoniczne Biuro projektowe

E‑biuro: ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 Łódź Biuro: ul. Armii Krajowej 11, 98-200 Sieradz tel. 43 822 63 18, 604 23 14 61 www.architekt‑wlodarczyk.pl e‑mail: biuro@architekt‑wlodarczyk.pl

Jnk‑Studio

Łódź Warszawa tel. 508 32 42 69

www.jnk‑studio.com e‑mail: wnetrza@jnk‑studio.com

Adres redakcji 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl

Redaktor naczelna

mgr inż. arch. Beata Stojanow Jaskot Studio Kwadrat A & House ARCHITEKTURA & WNĘTRZA

ul. Puchalska 12, 02-851 Warszawa tel. +48 601 302 418 www.studio-kwadrat.com.pl e-mail: biuro@studio-kwadrat.com.pl

Iwona Czapiewska

Anna Lewczuk

iwona czapiewska – pracownia architektoniczna

Redakcja

Gdańsk tel. 601 946 175

Julia Borowska, Marta Kulik, Małgorzata Nietupska

Współpracownicy

www.iwonaczapiewska.pl e-mail: icz@onet.eu

dr inż. Radosław Kożuszek

Zdjęcia Chavalier Morales, Hanna Długosz, Ignacy Matuszewski, Sergiy Kadulin

DR INŻ.ARCH. URSZULA SWORCZUK

Artysta Plastyk mgr Milenia Jurkiewicz

MUTUO studio projektowe www.mutuosp.pl e-mail: mutuo.sp@gmail.com

*

mStyl Toruń

Twoje wymarzone wnętrze – od projektu do realizacji

tel. 605 522 588

tel. 600 277 715

e-mail: jurkiewicz@mstyl.eu

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03

Dyrektor wydawnictwa Ewa Kuryłowicz

adresy

architektów projektantów salonów

Sergey Makhno Architects

tel. 608 363 636

2 Henerala Shapovala Street, Office 482

jagna@bielowicka.pl

03035 Kyiv, Ukraine

www.jagnabielowicka.pl

tel. +380 67 555 55 15; +380 44 390 81 30 www.mahno.com.ua

arch. Stephan Chevalier arch. Sergio Morales

arch. Sylwia Strzelecka

5605, av. De Gaspé, bureau 605

S&O Projekty Sylwii Strzeleckiej

Montréal (Québec) H2T 2A4

ul. Drawska 5, 02-202 Warszawa

tel. +1 514 273-9277

tel. 607 057 507

www.swiatrezydencji.pl Nr 1-2 (88)

styczeń-luty 2021

SEN PO KRÓLEWSKU  KOLORY ROKU 2021  PRZYSZŁOŚĆ OD DZIŚ – OKNA XXL I NOWINKI TECHNICZNE

Chevalier Morales

Reklama reklama@koncept‑wydawnictwo.pl

NR 1-2 (88)/2021

office@mahno.com.ua

ewa.kurylowicz@koncept‑wydawnictwo.pl

ŚWIAT REZYDENCJI WNĘTRZ OGRODÓW

arch. Jagna Bielowicka

tel. 85 743 82 11

soprojekt@soprojekt.pl

www.chevaliermorales.com

www.projektysylwiistrzeleckiej.pl

Kulczyński Architekt

po królewsku

Kolory

roku 2021

Cena: 10,90 zł (w tym 8% VAT) Index 219487 ISSN 1897–3108

88

info@chevaliermorales.com

SEN

Przyszłość od dziś – okna XXL i nowinki techniczne

Okładka:

Projekt: Sergey Makhno, Oleksandr Kovpak, Ilya Tovstonoh, Olha Sobchyshyna, Maryna Hrechko; Sergey Makhno Architects, www.mahno.com.ua Fot. Sergiy Kadulin, www.sergiykadulin.com

arch. Bodgan Kulczyński ul.Zgoda 4 00-018 Warszawa tel. 22 828 22 00; 22 621 08 78 biuro@kularch.pl www.kulczynski.com

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania w przypadku publikacji. Wszystkie materiały objęte są prawem autorskim. Prawa autorskie do opracowania plastycznego magazynu należą wyłącznie do wydawcy. Przedruk w jakiejkolwiek formie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Dyrektora Wydawnictwa, jest zabroniony. Wszelkie przedstawione projekty podlegają ochronie prawa autorskiego i należą do osób wymienionych przy każdym z nich. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ma prawo odmówić ich publikacji bez podania przyczyny.


O wnętrzach z pasją

do kupienia w dobrych salonach prasowych


Przyjemność picia kawy –

świeżo mielonej, nie z kapsułki.

Nowy model Z6 zachwyca nawet tak wymagających koneserów i estetów jak Roger Federer. Przednia i górna część z solidnego aluminium o grubości 3 milimetrów podkreślają posągowy design. Dzięki najnowocześniejszym technologiom, takim jak profesjonalny młynek Aroma, P.E.P.® lub technologia gładkiej pianki, model Z6 może przyrządzić 22 specjały – od krótkiego ognistego ristretto aż po wyszukane specjały niczym od najlepszego baristy. Sztuczna inteligencja automatycznie dopasowuje wyświetlacz TFT do indywidualnych preferencji. Smart Connect umożliwia nawet obsługę za pośrednictwem smartfona, natomiast I.W.S.® automatycznie rozpoznaje filtr wody JURA – If you love coffee. www.jura.com

Profile for Koncept sp. z o.o.

Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów nr 1-2/2021  

„Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów” skutecznie rozbudza w Czytelnikach chęć odkrywania wszystkiego, co piękne i onieśmielające, ale będące w z...

Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów nr 1-2/2021  

„Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów” skutecznie rozbudza w Czytelnikach chęć odkrywania wszystkiego, co piękne i onieśmielające, ale będące w z...

Profile for koncept
Advertisement