Page 1

Nr 5-6 (42) „ maj-czerwiec 2013 „&HQD]ï ZW\P9$7

OtwĂłrzmy okna

:1}75=$

3(’1(6’2”&$

UrzÄ…dĹş je wygodnie KUCHNIE ,Â’$=,(1.,

Design z uśmiechem PROJEKTY

'/$'=,(&,,'2526Â&#x2019;<&+

Index 219487 ISSN 1897-3108

Wypoczynek blisko natury ZAPROSZENIE DO OGRODU


35=(.$Ë

NA WWF, .75<&+521,35=<52'½=/8'É0,,'/$/8'=, 0000 160 673

www.1procent.wwf.pl


ŚRWO 5-6/2013

$JDWD3LV]F]:HQGRïRZLF]

1 www.swiatrezydencji.pl

M

DU]HQD Lb 5DIDï $QLD Lb *U]HJRU] .U\VW\QD Lb $QGU]HM DbGRbWHJRMHV]F]H0DJGD-XUHN-RDQQD%\OLFND2OD&X SHN0DJGDOHQD0HOOHUļPQöVWZRJRĂFLPDP\QDbïDPDFK QDMQRZV]HJRZ\GDQLD¥ZLDWD5H]\GHQFML:QÚWU]2JUR GöZ2SRZLDGDMÈQDPVZRMHQLH]Z\NïHKLVWRULH2bW\PĝHZDUWRSR V]XNLZDÊVZRMHJRPLHMVFDQDb]LHPL 0LïRĂÊRGbSLHUZV]HJRZHMU]HQLD 2bVïDERĂFLGRbSU]HGPLRWöZNWöUHZ\JOÈGDMÈWDNMDNE\]RVWDï\Z\MÚWH SURVWR]bEDEFLQHJRNUHGHQVX -DNQDbIUDQFXVNLHMZVL ,bRbW\PĝHF]DVDPL WU]HEDZbĝ\FLX]DU\]\NRZDÊLbSRU]XFLÊZV]\VWNRFRb]QDQHLbVSUDZG]RQH QDbU]HF]WHJRFRbQRZHLbQLHRGNU\WHDOHZb]DPLDQIDVF\QXMÈFH 1LHPRJÚ XVLHG]LHÊZbPLHMVFX ,FKRSRZLHĂFLQLRVÈRJURPQÈGDZNÚSR]\W\ZQHM HQHUJLL=DFKÚFDMÈGRbWZöUF]\FKSRV]XNLZDñZïDVQHJRVW\OXZHbZQÚ WU]DFKRUD]UDGRVQHM]DEDZ\NRQZHQFMDPL3RGSRZLDGDMÈĝHVHUFH ]ZïDV]F]DZbPLïRĂFLLbXU]ÈG]DQLXZQÚWU]MHVW]QDF]QLHOHSV]\PGRUDGFÈ QLĝUR]XP =DbJïRVHPVHUFD -HVWHPSHZQDĝHELHĝÈFHZ\GDQLH¥ZLDWD 5H]\GHQFML:QÚWU]2JURGöZGRVWDUF]\3DñVWZXZLHOXFLHNDZ\FKLQVSL UDFML*G\E\ĂFLHFKFLHOLVLÚ]bQDPLSRG]LHOLÊVZRLPLSRP\VïDPLQDbZQÚ WU]DDUDQĝDFMHF]\QLHNRQZHQFMRQDOQHSU]HGPLRW\FRG]LHQQHJRXĝ\WNX EÚG]LHQDPEDUG]RPLïR6ZRMHSRP\Vï\PRĝHFLHSU]HV\ïDÊQDbDGUHV UHGDNFMD#NRQFHSWZ\GDZQLFWZRSO1DMFLHNDZV]HG]LHïDGRFHQLP\


gĹ&#x201A;osem

7(.67,b67</,=$&-$.$6,$0,7.,(:,&= )2720,&+$Â&#x2019;6.25836.,

w duĹźym formacie 56

wychowaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w przedwojennej willi na tzw. starym Mokotowie. Zawsze marzyĹ&#x201A;a, Ĺźeby zamieszkaÄ&#x2021; kiedyĹ&#x203A; w podwarszawskim Konstancinie. Ma on podobny klimat do Mokotowa, ale jest jeszcze piÄ&#x2122;kniej, bo domy stojÄ&#x2026; poĹ&#x203A;rĂłd 100-letnich drzew. Grzegorzowi takĹźe spodobaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; ten plan. SwĂłj pierwszy dom w Konstancinie udaĹ&#x201A;o im siÄ&#x2122; kupiÄ&#x2021; i uczciwie przyznajÄ&#x2026;, Ĺźe dopomĂłgĹ&#x201A; im Ĺ&#x201A;ut szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cia w interesach. Dom byĹ&#x201A; fajny i dobrze siÄ&#x2122; w  nim ĹźyĹ&#x201A;o, ale po  paru latach zatÄ&#x2122;sknili do zmian. Nowe miejsce znaleĹşli w pobliĹźu, dosĹ&#x201A;ownie parÄ&#x2122; ulic dalej, ale z dala od zgieĹ&#x201A;ku konstanciĹ&#x201E;skiego uzdrowiska.

Ania kilka lat temu skoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a kurs architektoniczny i projektuje wnÄ&#x2122;trza takĹźe dla innych. JeĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; chciaĹ&#x201A;by zamieszkaÄ&#x2021; w domu, w ktĂłrym panuje klimat podobny jak w konstanciĹ&#x201E;skiej willi, chÄ&#x2122;tnie wesprze go swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; i doĹ&#x203A;wiadczeniem.

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

$QLDb

57

Kuchenna wyspa i stĂłĹ&#x201A; sÄ&#x2026; zrobione wedĹ&#x201A;ug projektu Ani przez dwĂłch róşnych stolarzy. KrzesĹ&#x201A;a z Boutique Pierrot.

56

WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA

Marzysz o wnÄ&#x2122;trzu peĹ&#x201A;nym klejnotĂłw lub o powrocie do lat dzieciĹ&#x201E;stwa? A moĹźe wciÄ&#x2026;Ĺź myĹ&#x203A;lisz o niebieskich migdaĹ&#x201A;ach i chcesz poczuÄ&#x2021; siÄ&#x2122; zwiewnie jak motyl? Podpowiadamy, jak stworzyÄ&#x2021; wnÄ&#x2122;trze odpowiadajÄ&#x2026;ce Twojej osobowoĹ&#x203A;ci.

WÂ kuchni wnuczki . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

PowrĂłt do przyjemnoĹ&#x203A;ci . . . . . . . . . . . 66

Ergonomia, estetyka i najnowsze rozwiÄ&#x2026;zania to znaki rozpoznawcze kuchni XXI wieku. Zapewniamy, Ĺźe nie oprÄ&#x2026; siÄ&#x2122; jej nawet Wasze babcie! Zaskoczy je nie tylko technologicznymi nowinkami, uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026;cymi codzienne czynnoĹ&#x203A;ci, ale teĹź Ĺ&#x201A;atwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; utrzymania w czystoĹ&#x203A;ci i wyjÄ&#x2026;tkowÄ&#x2026; estetykÄ&#x2026;.

FunkcjonalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, komfort i bezpieczeĹ&#x201E;stwo â&#x20AC;&#x201C; oto cechy Ĺ&#x201A;azienki idealnej. Skorzystaj z naszych propozycji i stwĂłrz swojÄ&#x2026; oazÄ&#x2122; relaksu. Jest ona jedynym miejscem w domu, w ktĂłrym czas naprawdÄ&#x2122; potrafi stanÄ&#x2026;Ä&#x2021; w miejscu. ZwĹ&#x201A;aszcza wtedy, gdy po ciÄ&#x2122;Ĺźkim dniu pracy poszukujesz choÄ&#x2021;by chwili ukojenia.

WZORNICTWO

SPOSĂ&#x201C;B NAÂ STREFÄ&#x2DC; WEJĹ&#x161;CIOWÄ&#x201E;

WZORNICTWO

Pani Jurek z wÄ&#x2026;sami . . . . . . . . . . . . . . . 20

Furtka do nowego şycia . . . . . . . . . . . 48

Z przymruşeniem oka  . . . . . . . . . . . . . 74

OpowieĹ&#x203A;ci zdolnej i kreatywnej projektantki Magdaleny Jurek, czyli o Ĺ&#x203A;wietle i piÄ&#x2122;knych rzeczach, ktĂłre nie zawsze majÄ&#x2026; charakter uĹźytkowy.

Nie raz oczami wyobraĹşni widziaĹ&#x201A;eĹ&#x203A;, jak nieproszeni goĹ&#x203A;cie przeczesujÄ&#x2026; TwĂłj dom? Nie musisz juĹź siÄ&#x2122; baÄ&#x2021;. OchroniÄ&#x2026; CiÄ&#x2122; inteligentne systemy.

Marzy Ci siÄ&#x2122; latajÄ&#x2026;cy dywan albo szafa niczym straĹźacki wĂłz? Skorzystaj ze zwariowanych propozycji projektantĂłw. Specjalnie dla Ciebie zebraliĹ&#x203A;my najciekawsze, wykonane w pracowniach artystĂłw z caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata. Doskonale bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; one prezentowaÄ&#x2021; zarĂłwno w pokoju dzieciÄ&#x2122;cym, jak i w salonie ekscentryka.

POLECENIA

14

CZAS NAÂ RELAKS

MajĂłwkowy odlot . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 NAÂ WYBIEGU

Spotkajmy siÄ&#x2122; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 PROJEKT ZÂ REKOMENDACJÄ&#x201E;

Za gĹ&#x201A;osem serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 MyĹ&#x203A;l o powiÄ&#x2122;kszeniu rodziny zapoczÄ&#x2026;tkowaĹ&#x201A;a zmiany, o ktĂłrych Marzena i RafaĹ&#x201A; nie Ĺ&#x203A;nili. Ich ucieleĹ&#x203A;nieniem staĹ&#x201A; siÄ&#x2122; nowy, wyjÄ&#x2026;tkowy apartament.

N OWOĹ&#x161;CI 54 WÂ DUĹťYM FORMACIE

Jak na francuskiej wsi . . . . . . . . . . . . . . 56 Okraszony bielÄ&#x2026; i barwami francuskiej prowincji dom Ani i Grzegorza StrzaĹ&#x201A;kowskich to dzieĹ&#x201A;o idealne, bo stworzone przez nich samych. Panuje w nim klimat tradycji i rodzinnego ciepĹ&#x201A;a, a odwiedzajÄ&#x2026;cych ich goĹ&#x203A;ci wita zapach Ĺ&#x203A;wieĹźo parzonej kawy i droĹźdĹźowego ciasta.

Kuchnia marki SchifďŹ ni, zaprojektowana przez Vico Magistrettiego, wykonana zostaĹ&#x201A;a w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci z aluminium. Metalowa jest nie tylko konstrukcja korpusĂłw, ale teĹź wykoĹ&#x201E;czenie frontĂłw. DziÄ&#x2122;ki zastosowaniu tego materiaĹ&#x201A;u kuchnia jest caĹ&#x201A;kowicie wodoodporna, higieniczna i niezwykle trwaĹ&#x201A;a. L AB

Â&#x201E; W W W.L ABOR ATORIO.PL

Nie mogÄ&#x2122; usiedzieÄ&#x2021; w miejscu . . . . . 80 Rozmowy o Chilloucie, ceramice, designie i wszystkim, co  nie pozwala Joannie Bylickiej usiedzieÄ&#x2021; w miejscu.

N OWOĹ&#x161;CI 84

48 sposĂłb naâ&#x20AC;Ś

wyszukiwarka

42 Cinqueterre

NAZWISKO ZÂ MARKÄ&#x201E;

Furtka do nowego Ĺźycia

80 nazwisko z markÄ&#x2026;

G ODNE

ZÂ JoannÄ&#x2026; BylickÄ&#x2026; rozmawia Ewa Sosnowska

Jak przekonaÄ&#x2021; nasze babcie, Ĺźe nowoczesny szlif kuchni moĹźe dorĂłwnaÄ&#x2021; ich ulubionemu rustykalnemu stylowi? PokaĹźmy im, Ĺźe nowe pomysĹ&#x201A;y na zagospodarowanie pomieszczenia do gotowania dotyczÄ&#x2026; nie tylko wykorzystania zdobyczy techniki. Jest takĹźe na czym zawiesiÄ&#x2021; oko! TEKST: KAROL USAKIEWICZ

(UJRQRPLDb

estetyka i najnowsze rozwiÄ&#x2026;zania technologiczne â&#x20AC;&#x201C; oto sposĂłb na kuchniÄ&#x2122; XXI w. Po pierwsze, spĂłjrzmy na zabudowÄ&#x2122; i jej prezencjÄ&#x2122;. Metal, szkĹ&#x201A;o i lakier wprowadzÄ&#x2026; nas w intrygujÄ&#x2026;cy (ale przyjazny) klimat industrialny. Zabawa w kuchni? Owszem. PrzyrzÄ&#x2026;dzanie posiĹ&#x201A;ku to przecieĹź dla wielu rozrywka. Pobawmy siÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;c w chowanego, tak jak projektanci jednego z modeli kuchni, ktĂłrzy ukryli strefÄ&#x2122; roboczÄ&#x2026; za  otwieranÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;cianÄ&#x2026; frontĂłw. Ĺ atwizna? TakĹźe. Producenci dbajÄ&#x2026; o to, aby blaty i fronty szafek moĹźna byĹ&#x201A;o czyĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; bez wysiĹ&#x201A;ku, a dostÄ&#x2122;p do wszystkich

newralgicznych miejsc w kuchni byĹ&#x201A; nieograniczony, takĹźe dla osĂłb starszych i niepeĹ&#x201A;nosprawnych. Kuchnia to jednak nie tylko meble. Przyjemne i  sprawne gotowanie zapewniÄ&#x2026; nam inne elementy jej wyposaĹźenia. Bo  któş obyĹ&#x201A;by siÄ&#x2122; bez wydajnych systemĂłw przechowywania â&#x20AC;&#x201C; szuďŹ&#x201A;ad i wyciÄ&#x2026;gĂłw otwierajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; bezszelestnie i na oĹ&#x203A;cieĹź? Któş nie skorzysta z najnowszych dokonaĹ&#x201E; projektantĂłw i technologĂłw, przeĹ&#x203A;cigajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w kreowaniu coraz lepszej i Ĺ&#x201A;adniejszej armatury. A moĹźe ktoĹ&#x203A;, zamiast korzystaÄ&#x2021; z tradycyjnej pĹ&#x201A;yty grzewczej lub piekarnika, pokusi siÄ&#x2122; nawet o gotowanie w piecu wodnym...Â&#x201E;

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

wnuczki

48

80 www.swiatrezydencji.pl

WÂ kuchni

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

42

www.swiatrezydencji.pl

FOTO: JOANNA BYLICKA Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

www.swiatrezydencji.pl

2

serca

wsi

ZÂ rekomendacjÄ&#x2026; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

www.swiatrezydencji.pl

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

30

urzÄ&#x2026;dzania swojego dawnego lokum Marzena i RafaĹ&#x201A; decydowali o wyglÄ&#x2026;dzie dosĹ&#x201A;ownie kaĹźdego pomieszczenia, a te w stu procentach staĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; odzwierciedleniem bogatego â&#x20AC;&#x17E;wnÄ&#x2122;trzaâ&#x20AC;? jego mieszkaĹ&#x201E;cĂłw. To byĹ&#x201A;o ich wĹ&#x201A;asne niepowtarzalne miejsce â&#x20AC;&#x17E;wiÄ&#x2122;c, po co w ogĂłle siÄ&#x2122; przeprowadzaÄ&#x2021;?â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; pytali siÄ&#x2122; w myĹ&#x203A;lach. A jednak... Pierwszym zwiastunem, zapowiadajÄ&#x2026;cym w ich Ĺźyciu zmiany, byĹ&#x201A;a decyzja o powiÄ&#x2122;kszeniu rodziny. Razem z niÄ&#x2026; pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; zaĹ&#x203A; pierwsze pomysĹ&#x201A;y na zakup nowego, wiÄ&#x2122;kszego domu. RozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y siÄ&#x2122; poszukiwania idealnego apartamentu. ZaleĹźaĹ&#x201A;o im, aby byĹ&#x201A; on umiejscowiony w bliskim sÄ&#x2026;siedztwie starego mieszkania, z ktĂłrego blisko mieli na Pola Mokotowskie, lotnisko i do pracy. Pewnego sĹ&#x201A;onecznego dnia wspĂłlnie udali siÄ&#x2122;, aby obejrzeÄ&#x2021; apartament na pierwszym piÄ&#x2122;trze budynku, znajdujÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; w pobliĹźu ich Ăłwczesnego mieszkania. â&#x20AC;&#x201C; ByĹ&#x201A;o piÄ&#x2122;kne, ale czegoĹ&#x203A; mu brakowaĹ&#x201A;oâ&#x20AC;Ś. Za namowÄ&#x2026; agenta zeszliĹ&#x203A;my na parter, a tam zastaliĹ&#x203A;my Ĺ&#x203A;cianki, ktĂłrych nie chcieliĹ&#x203A;my mieÄ&#x2021; w swoim domu. Ale za to byĹ&#x201A;o teĹź to â&#x20AC;&#x17E;coĹ&#x203A;â&#x20AC;?, co nas zachwyciĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x201C; opowiada Marzena.

Francuskiej

www.swiatrezydencji.pl

3RGF]DVb

www.swiatrezydencji.pl

31

www.swiatrezydencji.pl

30

Ania i Grzegorz StrzaĹ&#x201A;kowscy stworzyli swĂłj konstanciĹ&#x201E;ski dom wĹ&#x201A;asnymi rÄ&#x2122;kami. I pewnie dlatego wyszedĹ&#x201A; idealnie tak, jak chcieli. W bieli okraszonej barwami francuskiej prowincji.

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

TEKST: BARTOSZ KOZAK )2720,&+$Â&#x2019;6.25836., STYLIZACJA: KATARZYNA MITKIEWICZ

Jak na

www.swiatrezydencji.pl

projekt z rekomendacjÄ&#x2026;

Spis treĹ&#x203A;ci

Marzena i RafaĹ&#x201A; za şadne skarby nie chcieli wyprowadziÄ&#x2021; siÄ&#x2122; ze swojego przytulnego mieszkania. Jednak Ĺźycie bywa nieprzewidywalnie piÄ&#x2122;kne i przewrotne. MyĹ&#x203A;li o powiÄ&#x2122;kszeniu rodziny zapoczÄ&#x2026;tkowaĹ&#x201A;y zmiany, o ktĂłrych nawet nie Ĺ&#x203A;nili. Ich ucieleĹ&#x203A;nieniem staĹ&#x201A; siÄ&#x2122; nowy apartament.

Nowy apartament Marzeny i RafaĹ&#x201A;a Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy funkcjonalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z elegancjÄ&#x2026;. Jasne i brunatne odcienie kamiennej szaroĹ&#x203A;ci rĂłwnowaĹźy ciepĹ&#x201A;y dÄ&#x2026;b drewnianych posadzek i fornirowanych okĹ&#x201A;adzin Ĺ&#x203A;ciennych.

Elektroniczny klucz marki Siedle dziaĹ&#x201A;a przy wykorzystaniu pasywnego transpondera, dziÄ&#x2122;ki czemu nie wymaga baterii. Jest dostÄ&#x2122;pny w postaci karty lub jako breloczek. Aby otworzyÄ&#x2021; drzwi, klucz trzeba przytrzymaÄ&#x2021; blisko czujnika. FOTO

Â&#x201E; SIEDLE/W W W.TECHNIK ADESIGN.PL

Nie mogÄ&#x2122; usiedzieÄ&#x2021;

:b0,(-6&8

Ceramiczne precjoza, ozdoby, lampy... i wiele innych przedmiotĂłw to najliczniejsze â&#x20AC;&#x201C; jak dotychczas â&#x20AC;&#x201C; projekty w bogatym dorobku Joanny Bylickiej. Na zdjÄ&#x2122;ciu lampa z serii Oriental Dream

Joanna Bylicka Jest absolwentkÄ&#x2026; malarstwa ASP w Warszawie. W 2002 r. zrobiĹ&#x201A;a dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Leona Tarasewicza, a ponadto aneks z ceramiki pod kierunkiem prof. Teresy Platy-NowiĹ&#x201E;skiej. Uprawia malarstwo, rysunek, fotograďŹ Ä&#x2122; i ceramikÄ&#x2122;. Na warszawskim Ursynowie prowadzi ze swojÄ&#x2026; mamÄ&#x2026; sklep z designem oraz pracowniÄ&#x2122; Chillout Studio, ktĂłra jest miejscem ekspozycji mebli i ceramiki artystycznej, zarĂłwno jej, jak i innych mĹ&#x201A;odych projektantĂłw. Zajmuje siÄ&#x2122; teĹź projektowaniem wnÄ&#x2122;trz, mebli i dekoracji na indywidualne zamĂłwienia.

i Zanim daĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Pani poznaÄ&#x2021; jako nieprzeciÄ&#x2122;tna projektantka sztuki uĹźytkowej, nazwisko Bylicka kojarzono z malarstwem, rysunkiem, fotograďŹ Ä&#x2026;. JuĹź na studiach miaĹ&#x201A;a Pani na koncie wiele wystaw i dobrych recenzji. Dlaczego poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;ciĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Pani designowi? Czy malarstwo to juĹź przeszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;? Nie poĹźegnaĹ&#x201A;am siÄ&#x2122; ze  sztukÄ&#x2026; na  zawsze. Od czasu do czasu malujÄ&#x2122;, rysujÄ&#x2122; i fotografujÄ&#x2122;. Sztuka nie jest zamkniÄ&#x2122;tym rozdziaĹ&#x201A;em mojego Ĺźycia. Fakt, Ĺźe projektowanie w ostatnich latach mnie caĹ&#x201A;kowicie pochĹ&#x201A;onÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o, nie jest dzieĹ&#x201A;em przypadku. JuĹź na studiach zetknÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;am siÄ&#x2122; z  ceramikÄ&#x2026;, ktĂłrÄ&#x2026; odkrywaĹ&#x201A;am pod okiem prof. Teresy Platy-NowiĹ&#x201E;skiej. Zawsze miaĹ&#x201A;am sĹ&#x201A;aboĹ&#x203A;Ä&#x2021; do ceramiki. ByĹ&#x201A;a alternatywÄ&#x2026; dla malarstwa, ktĂłre wymagaĹ&#x201A;o wiele emocjonalnego i psychicznego poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenia. W ceramice znajdowaĹ&#x201A;am ukojenie, choÄ&#x2021; wy-


Łatwe zarządzanie nowoczesnym domem – w domu i w drodze www.gira.com/homeserver

Centralne sterowania za pomocą Gira Control Clietnts Umożliwiają, w pełni automatyczne, sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i żaluzjami, zarządzanie muzyką w całym domu, wyłączanie wszystkich urządzeń elektrycznym jednym gestem: Gira Home Server czyni dom bardziej komfortowym, zwiększa bezpieczeństwo i stale dba o oszczędzanie energii. Zarządza wszystkimi funkcjami systemu KNX / EIB i zintegrowanymi z nim systemami: domofonowym, multimediami, kamerami, sprzętem gospodarstwa domowego oraz wieloma innymi funkcjami wykorzystywanymi w budynkach. Panele dotykowe

Gira Control Clients są centralnymi urządzeniami służącymi do obsługi Gira Home Servera. Doskonały panel dotykowy gwarantuje komfortowe sterowanie całym technicznym wyposażeniem domu za pomocą jednego palca. Przejrzysty, obsługiwany intuicyjnie ekran, jest interfejsem Gira, zapewniający użytkownikom szybki dostęp do wszystkich funkcji Rys. z lewej: Gira Control 19 Client, czarne szkło Rys. z prawej: Gira Control 9 Client, czarne szkło

Elastyczne sterowanie za pomocą smartfonów i tabletów Aplikacje na Gira Home Server / Facility Server umożliwiają wygodne zarządzanie całą techniką domową za pośrednictwem urządzeń przenośnych – iPhonów, iPadów, iPodów dotykowych, a teraz także aparatów korzystających z systemu Android. Ekran o jednolitym interfejsie Gira posiada przejrzyste i intuicyjne menu. I już na pierwszy rzut oka wszystko jest jasne.

Aplikacje Gira Home Server / Facility Server App są dostępne w Apple App Store, a już niedługo będą do pobierania także w Google Play. Rys. lewy i prawy: Gira Home Server / Facility Server App na Samsungu Galaxy Tab i na Samsungu Galaxy S2.

TEMA 2 SP. z.o.o., ul. Boryny 7, PL – 02 - 257 Warszawa Tel. +48 - 22 87 80 347 Faks +48 - 22 84 64 745 – www.gira.pl biuro@tema.pl


Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

86

87 7 www.swiatrezydencji.pl

WnÄ&#x2122;trza warszawskiej willi Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026; historyczne akcenty, takie jak sztukaterie i stylowe meble, z estetyka industrialnÄ&#x2026;. Tej ostatniej patronujÄ&#x2026; zawieszone na kolorowych przewodach ĹźarĂłwki.

Historia Krystyny i Andrzeja pokazuje jak z pozoru niewinna wycieczka w plener, moĹźe caĹ&#x201A;kowicie odmieniÄ&#x2021; Ĺźycie. Kiedy na niÄ&#x2026; wyruszali, wydawaĹ&#x201A;o im siÄ&#x2122;, Ĺźe do szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cia nie potrzebujÄ&#x2026; juĹź niczego. Kiedy z niej wrĂłcili, ich Ĺźyciowe plany odwrĂłciĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; o sto osiemdziesiÄ&#x2026;t stopni. TEKST: BARTOSZ KOZAK ='-}&,$0$5,86=3857$3)272

.U\VW\QDb

â&#x20AC;&#x201C; PragnÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my jedynie cytowaÄ&#x2021; historiÄ&#x2122;, a nie udawaÄ&#x2021;, Ĺźe dokĹ&#x201A;adnie odtwarzamy wystrĂłj, ktĂłry panowaĹ&#x201A; we wnÄ&#x2122;trzach kiedyĹ&#x203A; â&#x20AC;&#x201C; tĹ&#x201A;umaczy autorka projektu, Urszula Sworczuk. PrzykĹ&#x201A;adem tego moĹźe byÄ&#x2021; stara, oryginalna stolarka, ktĂłrej nie przeszkadzajÄ&#x2026; elementy przypominajÄ&#x2026;ce o nowoczesnoĹ&#x203A;ci.

Trawnik zajmuje poĹ&#x201A;owÄ&#x2122; przestrzeni za domem. Od zachodu zielonÄ&#x2026; murawÄ&#x2122; otacza drewniany pomost z wodnym kompleksem.

i Andrzej wiedli spokojne Ĺźycie w  warszawskim mieszkaniu, wypoczywajÄ&#x2026;c w wolnych chwilach w swoim ogrodzie. Pewnego dnia znajomi z radoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; oĹ&#x203A;wiadczyli im, Ĺźe zakupili nowÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; na obrzeĹźu Puszczy Bolimowskiej. Tak gorÄ&#x2026;co zachwalali swĂłj nowy nabytek, Ĺźe Krystyna i Andrzej dali siÄ&#x2122; namĂłwiÄ&#x2021; na wyjazd w plener. Kierunek: StrzeniĂłwka. Spotkanie z tym miejscem odmieniĹ&#x201A;o ich Ĺźycie. Okolica spodobaĹ&#x201A;a im siÄ&#x2122; tak bardzo, Ĺźe w ciÄ&#x2026;gu kilku dni Krystyna i Andrzej kupili sÄ&#x2026;siedniÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;. Plan byĹ&#x201A; taki, Ĺźe bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mieli miejsce do aktywnego i w doborowym towarzystwie spÄ&#x2122;dzania czasu wolnego. Tak teĹź siÄ&#x2122; staĹ&#x201A;o, do StrzeniĂłwki przyjeĹźdĹźali czÄ&#x2122;sto z rodzinÄ&#x2026;, znajomymi i dwoma jamnikami, aby delektowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; urokami dziewiczej Puszczy Bolimowskiej. Traktowali to miejsce jak rodzinne letnisko, do ktĂłrego bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli zabieraÄ&#x2021; ukochane zwierzaki. A şe Krystyna i Andrzej to typowi miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nicy zwierzÄ&#x2026;t na nowej posesji postawili dwie ocieplane budy, w ktĂłrych zamieszkaĹ&#x201A;a dwĂłjka ich nowych pupili â&#x20AC;&#x201C; owczarkĂłw niemieckich.

1033

102

TOÂ BUDUJÄ&#x201E;CE

SPOSĂ&#x201C;B NAÂ TRAWNIK

DOBRY ADRES

Renesans, filmy i czarny koĹ&#x201E; . . . . . . . 86

Zielone marzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Wszystkie smaki Karola . . . . . . . . . . . 128

Zabudowa stolicy bywa szara i smutna. CzÄ&#x2122;sto jednak tylko z pozoru. Zabytkowa willa, ktĂłrÄ&#x2026; odnalazĹ&#x201A;o maĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwo przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw z branĹźy filmowej, aĹź tonie w sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;cu.

NOTATKI Z PODRĂ&#x201C;ĹťY PrzeglÄ&#x2026;d europejskich ogrodĂłw, ktĂłre zadowolÄ&#x2026; nie tylko miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw ogrodnictwa, ale takĹźe podróşujÄ&#x2026;ce z nimi dzieci.

Mistrz kulinarny Karol Okrasa zaprasza do swojej autorskiej restauracji Platter, ktĂłra jako jedyna w Polsce powstaĹ&#x201A;a w miÄ&#x2122;dzynarodowej sieci hotelowej, czyli warszawskim Hotelu InterContinental. Wszyscy smakosze znajdÄ&#x2026; w niej dania kuchni staropolskiej, regionalnej, ale teĹź przysmaki spod znaku fusion.

N OWOĹ&#x161;CI 118

C ZY TELNIA 130

INSPIRACJE

P REZENTAC JA P RACOWNI O GRODOW YCH 134

ODKRYCIA WÂ SIECI

OdmieĹ&#x201E; swoje wnÄ&#x2122;trze . . . . . . . . . . . . 96 Tak niewiele trzeba, by szare i smutne mieszkanie zamieniÄ&#x2021; w  przestrzeĹ&#x201E; kolorowÄ&#x2026; i  dynamicznÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; sprĂłbuj!

ZÂ dzieÄ&#x2021;mi przez Ĺ&#x203A;wiat . . . . . . . . . . . . . 112

INSPIRACJE

KochajÄ&#x2026; jÄ&#x2026; motyle . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Party bez garnituru . . . . . . . . . . . . . . . . 98

JeĹ&#x203A;li lubisz patrzeÄ&#x2021; na motyle, zaproĹ&#x203A; do swego ogrodu budlejÄ&#x2122;. PrzylecÄ&#x2026; szybciej niĹź myĹ&#x203A;lisz.

OgrĂłd idealnie nadaje siÄ&#x2122; na kuchniÄ&#x2122; i jadalniÄ&#x2122;. Z klasÄ&#x2026; potrafi peĹ&#x201A;niÄ&#x2021; teĹź funkcjÄ&#x2122; prestiĹźowej restauracji. Przekonaj siÄ&#x2122; sam.

Bogaty ogrĂłd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Bogate wnÄ&#x2122;trze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

WYSZUKIWARKA

EKSTRAWAGANCJE

Do wyboru do koloru . . . . . . . . . . . . . 122

SiĹ&#x201A;a absurdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Planujesz aranĹźacjÄ&#x2122; przestrzeni wokĂłĹ&#x201A; domu, ale nie wiesz, jakÄ&#x2026; kostkÄ&#x2122; brukowÄ&#x2026; wybraÄ&#x2021;? Podpowiadamy najciekawsze rozwiÄ&#x2026;zania.

Nie zawsze masz czas, by odwiedziÄ&#x2021; galeriÄ&#x2122; sztuki? StwĂłrz jej namiastkÄ&#x2122; w swojej... Ĺ&#x201A;azience. Wystarczy Ĺźe skorzystasz z dzieĹ&#x201A; Clarka Sorensena, ktĂłry inspirujÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; twĂłrczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; Marcela Duchampa, stworzyĹ&#x201A; pisuar w ksztaĹ&#x201A;cie naturalnego kwiatu.

Jedna, niewinna wycieczka w plener moĹźe odmieniÄ&#x2021; Ĺźycie. Dowodem tego jest historia Krystyny i Andrzeja, ktĂłrzy mieszkanie w Warszawie zamienili na domek w StrzeniĂłwce.

przez Ĺ&#x203A;wiat Po europejskich ogrodach podróşujÄ&#x2122; od wielu lat. Na poczÄ&#x2026;tku zwiedzaliĹ&#x203A;my je z mÄ&#x2122;Ĺźem sami, potem zaczÄ&#x2122;li przybywaÄ&#x2021; nam mali wspĂłĹ&#x201A;towarzysze. ChcÄ&#x2122; dzisiaj przedstawiÄ&#x2021; miejsca poza granicami naszego kraju, ktĂłre zadowolÄ&#x2026; nie tylko miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw ogrodĂłw, ale takĹźe podróşujÄ&#x2026;ce z nimi dzieci. 7(.67$*1,(6=.$+8%(1<Âż8.2:6.$)27235$&2:1,$6=78.,2*52'2:(-

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

122

128 dobry adres

wyszukiwarka Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

112

www.swiatrezydencji.pl

ZÂ dzieÄ&#x2021;mi

122

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

notatki z podróşy

112

128

Do wyboru do koloru JakÄ&#x2026; kostkÄ&#x2122; wybraÄ&#x2021;? CiemnÄ&#x2026; z betonowego odlewu czy moĹźe ďŹ nezyjnÄ&#x2026; w ksztaĹ&#x201A;cie z jasnego piaskowca? ZdecydowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na tÄ&#x2122; niewielkich rozmiarĂłw czy zainwestowaÄ&#x2021; w pokaĹşne pĹ&#x201A;yty? MoĹźliwoĹ&#x203A;ci i sposobĂłw aranĹźacji przestrzeni wokĂłĹ&#x201A; domu jest bez liku. TEKST: LIDIA MALINOWSKA

www.swiatrezydencji.pl

MiĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; od pierwszego wejrzenia . . 102

www.swiatrezydencji.pl

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

wejrzenia

102

86

4

MiĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;

od pierwszego

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

0,675=2ÂĽ:,(7/(1,$Âż$5Â&#x2122;:.$,1:(6725$

Podczas prac nad wystrojem willi nie byĹ&#x201A;o zwÄ&#x2026;tpienia, no moĹźe przy dziesiÄ&#x2026;tej prĂłbce koloru na porÄ&#x2122;cz schodĂłw. GĹ&#x201A;Ăłwnie przepeĹ&#x201A;niaĹ&#x201A; mnie zapaĹ&#x201A; do pracy. MogÄ&#x2122; wpisaÄ&#x2021; jÄ&#x2026; w poczet projektĂłw, z ktĂłrych jestem szczerze zadowolona. SzczegĂłlnie Ĺźe udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wprowadziÄ&#x2021; do wnÄ&#x2122;trz budynku spĂłjnÄ&#x2026; i wspĂłlnÄ&#x2026; wizjÄ&#x2122;, ktĂłra nie zostaĹ&#x201A;a przeze mnie inwestorom narzucona, lecz demokratycznie przez nas wykreowana.

www.swiatrezydencji.pl

A wszystko zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o siÄ&#x2122; od... tradycyjnych ĹźarĂłwek. â&#x20AC;&#x201C; DowiedziaĹ&#x201A;am siÄ&#x2122;, Ĺźe wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel je uwielbia â&#x20AC;&#x201C; wspomina pani Urszula. â&#x20AC;&#x201C; OpowiedziaĹ&#x201A; mi, jak to odkryĹ&#x201A; te o nominale 15 V. W starej siedzibie

WydawaĹ&#x201A;oby siÄ&#x2122;, Ĺźe wystrĂłj wnÄ&#x2122;trz biurowych nie naleĹźy do zadaĹ&#x201E; szczegĂłlnie wdziÄ&#x2122;cznych ani niezwykĹ&#x201A;ych â&#x20AC;&#x201C; tu strefa wejĹ&#x203A;ciowa, tam sala konferencyjna, recepcja, pokoje pracy... W przy-

Urszula Sworczuk, architekt

inspiracje

6&(1$5,86=&=$51<.2Â&#x201D;

Spis treĹ&#x203A;ci

www.swiatrezydencji.pl

TEKST: KAROL USAKIEWICZ, FOTO: TOMASZ MARKOWSKI

padku warszawskiej willi byĹ&#x201A;o jednak inaczej. Pani Urszula musiaĹ&#x201A;a wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; pod uwagÄ&#x2122; specyďŹ kÄ&#x2122; branĹźy ďŹ lmowej i samej ďŹ rmy, ktĂłrej pracownicy i wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciele pozostajÄ&#x2026; ze sobÄ&#x2026; w bliskich relacjach. â&#x20AC;&#x201C; To nie byĹ&#x201A;o zwykĹ&#x201A;e wydzielanie pomieszczeĹ&#x201E; pod wzglÄ&#x2122;dem funkcjonalnym â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi architektka. â&#x20AC;&#x201C; MusiaĹ&#x201A;am dopasowaÄ&#x2021; wnÄ&#x2122;trza do gustĂłw i przyzwyczajeĹ&#x201E; osĂłb, ktĂłre bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; je zajmowaÄ&#x2021;. JuĹź na samym poczÄ&#x2026;tku byĹ&#x201A;o ciekawie. PrzedstawiĹ&#x201A;am swoje propozycje na aranĹźacjÄ&#x2122; wnÄ&#x2122;trz willi: dwie doĹ&#x203A;Ä&#x2021; tradycyjne, ale trzecia byĹ&#x201A;a prawdziwym czarnym koniem...

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

Zabytkowa willa w Warszawie wyĹ&#x201A;ania siÄ&#x2122; spoĹ&#x203A;rĂłd szarzyzny miejskiej zabudowy niespodziewanie, ale tym bardziej sprawia zjawiskowe wraĹźenie. Pewnego pochmurnego dnia odnalazĹ&#x201A;o jÄ&#x2026; maĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwo przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw z branĹźy ďŹ lmowej i wydaĹ&#x201A;o im siÄ&#x2122;, Ĺźe budynek caĹ&#x201A;y tonie w sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;cu...

widok byĹ&#x201A; impulsem. Postanowili, Ĺźe wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie ta willa stanie siÄ&#x2122; nowÄ&#x2026; siedzibÄ&#x2026; ich ďŹ rmy. NiezwykĹ&#x201A;a architektura w stylu wĹ&#x201A;oskiego neorenesansu i niezwykĹ&#x201A;e przedsiÄ&#x2122;biorstwo, w ktĂłrym rodzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; ďŹ lmy, stworzyĹ&#x201A;y idealnÄ&#x2026; parÄ&#x2122;. BrakowaĹ&#x201A;o jeszcze tylko niezwykĹ&#x201A;ej aranĹźacji wnÄ&#x2122;trz. ZadbaĹ&#x201A;a o niÄ&#x2026; architektka, Urszula Sworczuk. â&#x20AC;&#x201C; TÄ&#x2122; willÄ&#x2122; trzeba odkryÄ&#x2021;, bo ukrywa siÄ&#x2122;, miga tylko gdzieĹ&#x203A; miÄ&#x2122;dzy brzydkimi budynkami w okolicy. Od razu ujÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a ona wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli i opowieĹ&#x203A;Ä&#x2021; o tym, Ĺźe wydaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; im sĹ&#x201A;oneczna w pochmurny dzieĹ&#x201E;, jest prawdziwa â&#x20AC;&#x201C; zapewnia projektantka.

www.swiatrezydencji.pl

to budujÄ&#x2026;ce

Renesans, filmy

i czarny koĹ&#x201E;

7HQb

Czy ktoĹ&#x203A; kiedyĹ&#x203A; kosztowaĹ&#x201A; orzeszkĂłw bukowych do baĹ&#x201A;tyckiego dorsza albo daglezji utartej z miodem do polÄ&#x2122;dwiczki jelenia czy teĹź gryki upalonej pod postaciÄ&#x2026; lodĂłw? JeĹ&#x203A;li tak, to wie co dobre. JeĹ&#x203A;li nie, to smaki te koniecznie musi odnaleĹşÄ&#x2021;. Jest takie miejsce na mapie Warszawy, gdzie smakowanie tych zapomnianych polskich rarytasĂłw jest moĹźliwe. To Platter â&#x20AC;&#x201C; autorska restauracja Karola Okrasy, mistrza kulinarnego, ktĂłrego nazwisko mĂłwi samo za siebie. TEKST: EWA SOSNOWSKA FOTO: ARCHIWUM KAROLA OKRASY, RESTAURACJI PLATTER, KATARZYNA PASKUDA

Wszystkie smaki

Karola 5HVWDXUDFMDb

Platter by Okrasa mieĹ&#x203A;ci siÄ&#x2122; w war-

rarytasĂłw. Orzeszki bukowe do baĹ&#x201A;tyckiego dor-

szawskim Hotelu InterContinental.

sza, daglezja utarta z miodem do polÄ&#x2122;dwiczki je-

Zlokalizowana jest w samym sercu stolicy, w pobli-

lenia, gryka upalona pod postaciÄ&#x2026; lodĂłw czy teĹź

şu Ronda ONZ oraz Dworca Centralnego i Centrum

krĂłlik w maĹ&#x203A;le duszony z sosem malinowo-cebu-

Handlowego ZĹ&#x201A;ote Tarasy. Nie trzeba siÄ&#x2122; baÄ&#x2021; tam

lowym. To tylko kilka przykĹ&#x201A;adĂłw z nietuzinkowe-

wstÄ&#x2026;piÄ&#x2021;, poniewaĹź lokal stoi otworem nie tylko dla

go karty daĹ&#x201E;. Proponujemy naszym goĹ&#x203A;ciom dwa

hotelowych goĹ&#x203A;ci. To miejsce dla wszystkich sma-

rodzaje menu o zupeĹ&#x201A;nie innej tematyce. Lunch

koszy, ktĂłrzy tÄ&#x2122;skniÄ&#x2026; za dobrÄ&#x2026; polskÄ&#x2026; kuchniÄ&#x2026; w od-

w Platter, sezonowy i wykwintny, zmieniany kaşde-

Ĺ&#x203A;wieĹźonej i lekkiej wersji, za smakami z dzieciĹ&#x201E;stwa

go miesiÄ&#x2026;ca oraz menu kolacyjne, bogate w smacz-

czy za Ĺ&#x203A;wieĹźym sezonowym menu.

ki Karola Okrasy. Kuchnia staropolska jest moty-

Platter to w skali kraju precedens. Po raz pierwszy

wem przewodnim, ale w ujÄ&#x2122;ciu nowoczesnym

bowiem znany szef kuchni otworzyĹ&#x201A; swojÄ&#x2026; nieza-

i czÄ&#x2122;sto zaskakujÄ&#x2026;cym. W Platter zapraszamy go-

leĹźnÄ&#x2026; restauracjÄ&#x2122; w miÄ&#x2122;dzynarodowej sieci hote-

Ĺ&#x203A;ci na spektakl smakĂłw i aromatĂłw w okrasie przy-

lowej. Eksperyment okazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; sukcesem. Platter

jemnej atmosfery.

juĹź po raz trzeci z rzÄ&#x2122;du zdobyĹ&#x201A;a uznanie kapituĹ&#x201A;y

Autorska restauracja Karola Okrasy specjalizuje

Michelin i znalazĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w prestiĹźowym przewodniku

siÄ&#x2122; nie tylko w kuchni polskiej, ale i kuchni fusion.

tej marki, oznaczona trzema sztuÄ&#x2021;cami.

W karcie, oprĂłcz daĹ&#x201E; rybnych i miÄ&#x2122;snych, znaleĹşÄ&#x2021;

â&#x20AC;&#x201C; Liczne nagrody i tytuĹ&#x201A;y najlepszej restauracji

moĹźna takĹźe potrawy wegetariaĹ&#x201E;skie. SĹ&#x201A;owem, dla

na miÄ&#x2122;dzynarodowym portalu Trip Advisor utwier-

kaĹźdego coĹ&#x203A; dobrego.

dzajÄ&#x2026; nas w przekonaniu, Ĺźe byĹ&#x201A; to dobry krok nie

Szef kuchni udowadnia, Ĺźe potrawa moĹźe byÄ&#x2021; for-

tylko w mojej karierze, ale i caĹ&#x201A;ego zespoĹ&#x201A;u â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi

mÄ&#x2026; sztuki, ktĂłra poprzez kompozycje smakowe

z dumÄ&#x2026; Karol Okrasa. â&#x20AC;&#x201C; Moje autorskie menu skie-

oraz aranĹźacjÄ&#x2122; na talerzu dziaĹ&#x201A;a na  wiele zmy-

rowane jest w stronÄ&#x2122; kuchni staropolskiej, regional-

sĹ&#x201A;Ăłw. Restauracja Platter kusi nie tylko autorskim

nej. Odnajdziemy w nim wiele smakĂłw z dzieciĹ&#x201E;-

menu, ale teĹź atmosferÄ&#x2026;, ktĂłrÄ&#x2026; buduje wysmako-

stwa, jak rĂłwnieĹź regionalnych, maĹ&#x201A;o popularnych

wana i bezpretensjonalna aranĹźacja wnÄ&#x2122;trza. Â&#x201E;


z rekomendacją FALLING DIAMONDS.

DIAMENTY, NATURALNE KAMIENIE I KRYSZTAŁY CIESZĄ NASZE OCZY ZAZWYCZAJ WTEDY, GDY ZAKŁADAMY ELEGANCKĄ BIŻUTERIĘ NA WYJĄTKOWE CHWILE. CZEMU NIE ZACHWYCAĆ SIĘ NIMI NA CO DZIEŃ I TO WE WŁASNYCH WNĘTRZACH?

BIJOUX. Joe Velluto, zainspirowany stojakiem na biżuterię, zaprojektował tę wytworną lampę dla włoskiej marki P&V Lighting. Cena: 3.807 zł X decoina.pl

Lampa marki Kare Design ze szklanych kryształków, zawieszonych niczym naszyjniki na metalowych linkach. Efekt? Zniewalający! Cena: 1.999 zł X h-design.pl P

VIVRE. Marka Koket proponuje żyrandol dekorowany naturalnym kamieniem. X bykoket.com

ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

6

WIZYTA

ZDJĘCIA: SERWISY FIRM, WYBÓR: ANNA LEWCZUK

JUPON. Wełniany, ręcznie wykonany dywan marki Nodus wygląda jak elegancka broszka albo naszyjnik... Projekt: Sam Baron. X nodusrug.it

U JUBILERA SOLITAIRE. To niestety nie jest wymarzony pierścionek zaręczynowy, ale ekskluzywna lampa dekorowana kryształami Swarovskiego. Pomysł: Chiara Moreschi dla P&V Lighting. Cena: 6.018 zł X decoina.pl

JEWEL 5. Kryształowy żyrandol z oferty marki Windfall pozwala na łączenie modułów i stworzenie dekoracyjnego łańcucha o pożądanej długości. X windfall-gmbh.com


WIESZAK ŚCIENNY. Produkty pochodzą z kolekcji Play marki Bo Concept. Można je zamówić w różnych wzorach. Cena: 69 zł X boconcept.com.pl

ZDJĘCIA: SERWISY FIRM, WYBÓR: ANNA LEWCZUK

z rekomendacją

Półka marki Gre powstaje z drobnych ochodzących ze szwe Można ją złożyć sam kolejność elemen

PLUS. Młynki do soli i pieprzu marki Muuto wykonane są z lakierowanego drewna bukowego. Cena: ok. 290 zł X atakdesign.pl

ŚRWO 5-6/2013

JAK

W DZIECIŃSTWIE SHUFFLE TABLE. Mia Hamborg zaprasza do wspólnej zabawy i wykreowania drewnianego stolika z kolorowych, lakierowanych klocków. X andtradition.com

www.swiatrezydencji.pl

8

KTO NIE PAMIĘTA CZASÓW, KIEDY BAWIŁ SIĘ KLOCKAMI, UKŁADAJĄC Z NICH WYSOKIE WIEŻE, MA WŁAŚNIE SZANSĘ NA SENTYMENTALNY POWRÓT DO CZASÓW DZIECIŃSTWA.

FLOT. Zabawne i wygodne pufy w żywych kolorach można przechowywać na wygodnym stojaku. Projekt: Simone Micheli. X casamania.it

PLAY. Świeczniki marki Bo Concept dostępne są w różnych kształtach i wersjach kolorystycznych. Cena: od 59 zł X boconcept.com.pl


BUTTERFLY.

ŚRWO 5-6/2013

z rekomendacją

Modna chusta to propozycja marki Bonjour Mon Coussin. Cena: ok. 30 euro X bonjourmoncoussin.com

ZAPRASZAMY JE DO WNĘTRZ, PODZIWIAMY W OGRODZIE, A NAWET ODCZUWAMY W BRZUCHU PRZY MOCNIEJSZYM BICIU SERCA.

SEZON NA MOTYLE

BUTTERFLY MEADOW. Dekoracyjne szkło od marki Lenox zaprojektowane przez Louise Le Luyer. Cena: dzbanek – 210 zł X sklep.rosenthal.pl

BUTTERFLY. Kolorowe otwieracze marki Normann Copenhagen. Projekt: Marianne Britt Jørgensen i Rikke Hagen. Cena: ok. 7 euro X normann-copenhagen.com

FARFALLA. Zjawiskowe drzwi ze szkła artystycznego można zamówić w Villa Glass Studio. Cena: od 2.700 zł za taflę szklaną X villa.com.pl

www.swiatrezydencji.pl

10 RÓŻANY OGRÓD. Perfumy od Pachnącej Szafy zamienią nasze wnętrza w pachnący różany ogród. Cena: ok. 15 zł X pachnacaszafa.pl

BUTTERFLY PARADE. Poduszki z kolekcji Carnets Andalous Christiana Lacroix dostępne są w ofercie Designers Guild. X designersguild.com , christian-lacroix.fr

ZDJĘCIA: SERWISY FIRM, WYBÓR: ANNA LEWCZUK

SOLIFLORE PAPILLON. Czarująca kryształowa rzeźba motyla pochodzi z francuskiej manufaktury Daum. X daum.fr


Nowa era w domowej sztuce kulinarnej.

The difference is Gaggenau. Eksperci kulinarni – tacy jak znany szef kuchni Wojciech Modest Amaro – dobrze wiedzą, że gotowanie na parze to najzdrowszy sposób przyrządzania dań. Jest delikatne, pozwala zachować witaminy i wartości odżywcze potraw, a nawet wzmacnia ich naturalny smak. Klasyczne grzanie w połączeniu z parą sprawiają, że warzywa stają się chrupkie, a apetycznie przyrumieniona pieczeń skrywa kruche i soczyste wnętrze. Nasz piekarnik parowy Combi z serii 400 to doskonały dowód na to, że każdy może stać się kulinarnym mistrzem, jeśli sięgnie po właściwe metody. Więcej informacji oraz adresy naszych dystrybutorów znajdziesz na stronie www.gaggenau.com lub bezpośrednio w naszym salonie pokazowym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183.


z rekomendacją

POMYŚL O NIEBIESKICH

MIGDAŁACH

PLEATS. Tapeta francuskiej marki Élitis przywołuje wspomnienia. Lekkie, kruche i ulotne… Cena: 1.168 zł/rolka X smlconcept.com

ZDJĘCIA: SERWISY FIRM, WYBÓR: ANNA LEWCZUK

ŚRWO 5-6/2013

ALBO O KOBALTOWEJ SUKIENCE, LAZUROWYM WYBRZEŻU, BIŻUTERII Z SZAFIRAMI… SĄ PRZEDMIOTY, KTÓRE POZWOLĄ CI USIĄŚĆ WŚRÓD CHABRÓW I OTOCZYĆ SIĘ KOJĄCYM BŁĘKITEM NIEBA.

SUNRISE TWO. Ciekawy kształt, dwukolorowa tapicerka i stolik. Wszystko to w jednej sofie marki Brühl. X bruehl.com

12 www.swiatrezydencji.pl

T-SHIRT CHAIR. Leżak wykonany z niepotrzebnych ubrań. Można zrobić go samodzielnie, przeplatając tkaniny przez stelaż. Projekt: Maria Westerberg dla marki Green Furniture Sweden. X greenfurniture.se

OPORTO. Wygląd szafy inspirowany jest krajobrazem miasta Porto. Wykończenie drzwi to nawiązanie do falistego kształtu łupka kamiennego na dachach budynków. X bocadolobo.com

SECRET GARDEN. Ceramika zdobiona kwiatowymi wzorami w granatowym i niebieskim odcieniu, które idealnie komponują się z białym tłem. X dukapolska.com

SHIBORI. Tkanina z głębokim, malarskim deseniem pochodzi z ekskluzywnej kolekcji tkanin marki Black Edition. Cena: 1.197 zł/mb X decodore.pl


ŚWIAT À „Out/Inside(rs)”. Wystawa prac świato-

D

laczego małym dzieciom zakładano gorsety? Jak ubierali swoje pociechy miłośnicy literatury? Jaki wpływ na modę miały wydarzenia historyczne? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć, oglądając wystawę „Dawna moda dziecięca XVII-XX w.” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Ubranka dla dzieci, czapki, kapelusze, buciki, lalki, wózki, obrazy olejne oraz XIX-wieczne fotografi e – oto eksponaty, jakie zostaną zaprezentowane na pierwszej wystawie w Polsce, poświęconej tematyce mody dzieicięcej w Europie. Jej celem jest zapoznanie zwiedzających z tymi niezwykłymi przedmiotami, ale też wskazanie okoliczności, jakie miały wpływ na kształtowanie się strojów dla najmłodszych.

Portret dziewczynki z rodziny Schaffgotsch, ok. 1760 r.

14 4 www.swiatrezydencji.pl

wej sławy artysty polskiego pochodzenia Krzysztofa Wodiczko. Artysta mieszka i pracuje w Nowym Jorku, Bostonie oraz w Warszawie. Jest profesorem Art, Design and Public Domain w Harvard University w Cambridge; Centrum Sztuki Współczesnej DOX w czeskiej Pradze (DOX Centre for Contemporary Art); www.dox.cz; do 6 maja

Szafa modnisi

ŚRWO 5-6/2013

godne polecenia

WYDARZENIA

Wielka sztuka ]bDğV]D

Sukienka dla 3-letniej dziewczynki według mody dworskiej, połowa XVIII w.

POLSKA À Wystawa fotografii Anki Leśniak pt.

– O tym, jak ubierano dzieci, decydowały nie tylko, panujące w  danej epoce, poglądy fi lozofi czne, kulturowe i obyczajowe, wiedza na temat zdrowia, ale też wydarzenia polityczne np. żałoba narodowa w okresie Powstania Styczniowego, czy towarzyskie, np.  moda na  szkocką kratę po  wakacjach królowej Wiktorii spędzonych w Szkocji – wyjaśnia dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, kurator wystawy. Powstanie w Europie osobnej mody dla dzieci było procesem długotrwałym. Do XVII w. dzieci ubierano w miniaturowe wersje ubrań dla dorosłych. W Oświeceniu dziecko stało się największą wartością uczuciową i społeczną mieszczańskiej rodziny, a troska o nie znalazła się w  centrum starań rodziców. W  XIX  w. moda dziecięca obejmowała wielką rozmaitość form ubiorów i  inspirujących je  wątków tematycznych. Stroje dla dzieci odzwierciedlały rodzicielskie fascynacje literackie czy artystyczne. Przełom XIX/XX w. charakteryzował się tendencją ku racjonalności, uproszczeniu i funkcjonalności. Ekspozycja czynna będzie do 2 czerwca. Szczegóły na www.mnwr.art.pl

„Wielki Teatr Świata – plakaty teatralne 1945 – 2012” oraz „Od Aidy do Zemsty nietoperza – plakat operowy 1945–2012” to dwie równoległe wystawy, które do 12 maja można oglądać w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Prezentowane są na  nich najciekawsze prace, wybrane spośród bogatych zbiorów afi szów, stworzonych po 1945 r. Na ekspozycję plakatów teatralnych składa się 250 prac, pochodzących z różnych stron świata, których autorzy za pomocą znaku grafi cznego starali się przedstawić istotę spektaklu, niejednokrotnie wykraczając poza przyjęte konwencje. W Wilanowie można zobaczyć prace z kategorii tradycyjnego i awangardowego teatru „zachodniego” oraz teatru „pozaeuropejskiego”. Dopełnieniem wystawy, prezentującej plakaty teatralne, jest ekspozycja otwarta poświęcona plakatowi operowemu. W wilanowskiej Nowej Galerii prezentowanych jest blisko 200 dzieł grafi cznych artystów kilku generacji, przedstawiających fascynujące połączenie świata obrazu i muzyki. Muzeum Plakatu w Wilanowie jest oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. W tym roku obchodzi swój 45. jubileusz. Szczegóły na www.postermuseum.pl

„Top Models”. Autorka w projekcie nawiązuje do portretów modelek z najbardziej rozpoznawalnych obrazów dawnych mistrzów; Galeria No Women No Art WSNHiD, ul. Kutrzeby 10, Poznań; www.wsnhid.pl; do 10 kwietnia

À Wystawa pokonkursowa „ Silver War-

hol”, inspirowana twórczością Andy’ego Warhola. Międzynarodowe Centrum Kultury, Sala Pod Kruki, Rynek Główny 25, Kraków; www.mck.krakow.pl; do 12 kwietnia

À „Babski dizajn. Domowe wynalazki

w rękach kobiet”. Ekspozycja przedmiotów i produktów, zaprojektowanych przez kobiety dla kobiet na przestrzeni ostatnich 100 lat; Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, Cieszyn; www.zamekcieszyn.pl; do 21 kwietnia

À „Szafa Polska”. Pierwsza w historii wystawa, podsumowująca współczesną modę polską; Galeria Dizajn, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, ul. Wita Stwosza 32, Wrocław; www.bwa.wroc.pl; do 27 kwietnia

À „Ramón Gómez de la Serna: Gregueria”. Wystawa 97 rysunków Ramona Gomeza i towarzyszących im poetyckich, zabawnych tekstów, pochodzących z madryckich dzienników Blanco y negro i ABC z kolekcji Muzeum ABC w Madrycie, Galeria Instytutu Cervantesa, ul. Kanonicza 12, Kraków; www.cracovia.cervantes.es; do 29 kwietnia

À Wystawa „Za Wielkim Murem. Sztuka

chińska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”; Muzeum Narodowe, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa; www.mnw.art.pl; do 12 maja

À Wystawa „Splendor tkaniny”. Ekspozycja prac prawie 100 twórców tkaniny artystycznej; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, Warszawa; www.zacheta.art.pl; do 19 maja

À Wystawa zbiorowa „Ukrainian News”. Obszerna prezentacja najnowszych artystycznych dokonań na Ukrainie, zarówno prac artystów indywidualnych, jak i grup, wychodzących poza konwencjonalne metody artystyczne; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2; Warszawa; www.csw.art.pl; do 26 maja

À „Cuda niewidy”. Eksperyment wystawienniczy, w ramach którego są prezentowane nowatorskie działania w obrębie sztuki, designu, mody i architektury; Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń; www.csw.torun.pl; do 26 maja À Wystawa prac Andrzeja Karmasza

pt. „Celebracja”. Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145 B, Gdańsk; www.wyspa.art.pl; do 9 czerwca

À Wystawa zbiorowa pt. „Dyskretny urok

Waldemar Świerzy – FalstaffGiuseppe Verdi 1975.

Amir Rezaei – Czekajac na Godota 2008.

Roman Cieślewicz – AidaGiuseppe Verdi 1966.

Henryk Tomaszewski –Król Edyp – 1961.

dekadencji” z Regionalnej Kolekcji Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Prezentacja wybranych prac i instalacji artystycznych w subiektywnie dobranym poprzez kuratorów kontekście kryzysu zachodniej cywilizacji; Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Narodowego, ul. Staromłyńska 1, Szczecin; www.muzeum.szczecin.pl; do 19 czerwca


godne polecenia

&RbVï\FKDÊ ZbGHVLJQLH" M

Prezentacja sztuki i designu – to najważniejszy cel targów.

łami, tworzy tkaniny o nowatorskich, trójwymiaro-

W tym roku nie zabraknie też wielu nowości z dzie-

targów About Design, które w dniach 10

wych strukturach.

dziny mody. Na scenie 11 maja zaprezentują swoje

– 5 maja odbędą się w Centrum Wystawienni-

Na targach po  raz pierwszy, przy współþracy

kolekcje młodzi projektanci mody współpracują-

czo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku, bę-

z Dzieciosferą, zaaranżowana zostanie przestrzeń

cy z fi rmą LPP S.A. Zwieńczeniem prezentacji bę-

dzie kuchnia. W roli gościa specjalnego wystąpi

dla najmłodszych. W strefie tej, oprócz warszta-

dzie pokaz mody z udziałem znanych projektan-

Aleksandra Gaca, artystka na co dzień mieszka-

tów manualnych, odbędą się prezentacje mło-

tek i ich pociech.

dych marek, oferujących niebanalne produkty dla

Targom towarzyszyć będzie szereg interesujących

dzie projektantka tekstyliów i tkanin w  wyda-

dzieci, takich jak: Bambaki, Catamber, Craftoholic

wystaw, w tym m.in. projekt „od-ZYSK” – recyc-

niu 3D.

Shop, Koty na Płoty, Mon Chou, Pan Pepe, Pą Pą

ling, upcycling design, będący kolejnym projek-

Targi Designu & Aranżacji Wnętrz „About Design”

by Kiuik, Poody, Tanoshi, Viczi Fashion.

tem Galerii BB i Fundacji „Fly with Art”. About De-

jąca i pracująca w  Holandii, uznana na  Zacho-

to cykliczne wydarzenie, zorientowane na  po-

sign będą również gościć wystawę przygotowaną

szukiwanie, kreowanie oraz rozpowszechnianie

przez Centrum Designu Gdynia „Rzeczy Spraw-

16

trendów we wzornictwie. Podczas tegorocznej,

ne”, a także wystawę zwycięskich prac – A’Design

trzeciej już edycji dowiemy się, jakie są trendy

Award.

w meblach kuchennych, wyposażaniu i  aranża-

Szczegółowy program Targów dostępny

cji kuchni, a także nowości w dziedzinie sprzętu

na stronach www.mtgsa.pl

AGD. Tegoroczny gość specjalny imprezy Alek-

i www.aboutdesign.amberexpo.pl

www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 5-6/2013

otywem przewodnim tegorocznej edycji

sandra Gaca pojawi się z wykładem „3D struktury na pograniczu sztuki, designu i projektowania przestrzennego”. Projektantkę fascynuje technika Ubiegłoroczne ekspozycje zachwycały. W tym roku z pewnością będzie podobnie.

tkania i konstrukcje przestrzenne. Eksperymentując z własnymi splotami i różnorodnymi materia-

Nowy format sztuki Art Sfera Crafts, wydarzenie targowo-warsztatowe, łączące elementy wzornictwa i rękodzieła artystycznego odbędzie się 25 maja w Centrum Konferencyjno-Targowym na warszawskim Mokotowie. To druga edycja imprezy pod szyldem Art Sfera, a wspierać ją będą galerie internetowe, które skupiają wielu polskich twórców. Wydarzenie adresowane jest zarówno do profesjonalistów, którzy wiedzą dokładnie, czego szukają, jak i do poszukujących nowych wrażeń hobbystów. Podczas imprezy odbędzie się sporo atrakcji dla amatorów, którzy są początkującymi twórcami z planami na przyszłość lub po prostu bawią się tworzeniem. Impreza podzielona będzie na trzy równoległe sektory: Workshop (szkoły, instytucje i centra artystyczne), Crafts (producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy materiałów oraz półfabrykatów dla artystów i rękodzielników) oraz Art, gdzie swoje gotowe produkty i projekty zaprezentują polscy artyści i designerzy. Więcej na www.art-sfera.pl


Zielone V]DOHñVWZR P

odczas tegorocznych Targów Ogrodnictwa i Architektury

Krajobrazu „Gardenia” w Poznaniu polska branża ogrodnicza udowodniła, że rozkwita z ogromną energią. Liczni eksperci, hobbyści i miłośnicy ogrodów mieli swoje święto w ostatni weekend lutego. Impreza, której organizatorami były Międzynarodowe Targi Poznańskie, przyciągnęła 30 tys. zwiedzających, a  w  tym aż 8300 profesjonalistów. Swoje nowości

stawicieli

sektora

szkółkarskiego,

hodowców roślin doniczkowych, producentów i dystrybutorów produktów

Gardenia 2013 nalista” – Pracownia „Zielona Meta-

Florystycznych, które według wie-

morfoza”.

lu obserwatorów stały na najwyż-

Organizatorzy Targów zadbali też

szym poziomie w Polsce. Opinię tę

o amatorów „zielonego szaleństwa”.

potwierdzały też współpracujące

Z myślą o nich Ogólnopolskie Stowa-

z organizatorami media oraz wielu

rzyszenie Twórców Ogrodów stwo-

zwiedzających. Z zachwytem podzi-

rzyło ogrody pokazowe – wyspę,

wiali oni florystyczne dzieła sztuki,

na której eksperci opowiadali o za-

tworzone przez przedstawicieli Pol-

stosowaniu wody, wikliny czy kamie-

skiej Szkoły Florystycznej Małgorza-

nia naturalnego w ogrodzie. Dużym

ty Bukalskiej, fi rmy Plastiflora oraz

zainteresowaniem zwiedzających

Stowarzyszenia Naukowo-Technicz-

cieszyły się też kiermasze: ogrodni-

nego Inżynierów i Techników Ogrod-

czy i zdrowej żywności. Tegorocznej

nictwa (SITO), a także Stowarzysze-

„Gardenii” po raz pierwszy towarzy-

nia Florystów Polskich i fi rmę R&M

szyła też impreza „Special Days”.

Warbet. Taka liczba współorganiza-

do pielęgnacji roślin, a także dostaw-

– To wyjątkowo udany start dla na-

torów gwarantowała różnorodność

ców sprzętu, narzędzi i akcesoriów

szej inicjatywy – ocenia Natalia Tara-

i eksplozję kreatywnych pomysłów.

ogrodniczych. Nie zawiedli też goście

chowicz, dyrektor projektu. – Szcze-

z zagranicy, którzy z uwagą przypa-

gólnie dumni jesteśmy z Pokazów

trywali się polskim debiutom. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania ze  strony handlowców zagranicznych – mówi Jakub Patelka, dyrektor Targów. –

wyjątkowo ciekawa również dzięki

Można było przewidzieć spotka-

licznym imprezom towarzyszącym.

nia z przedstawicielami z Niemiec,

Wśród intrygujących eventów warto

Austrii czy z Wielkiej Brytanii, ale

wymienić m.in. seminarium poświę-

obecność gości z Włoch, Hiszpanii,

cone ekologicznym osiedlom „Miej-

a nawet z Dubaju przeszła nasze naj-

ska Sztuka Ogrodowa”, z którym

śmielsze oczekiwania.

bezpośrednio korespondowało też

Spektakularną nowością w pro-

hasło konkursu „Inspiracje w prze-

gramie „Gardenii” było Pokazowe

strzeni”, przeznaczonego dla archi-

Centrum Ogrodnicze, prezentują-

tektów, projektantów i studentów

ce sposoby atrakcyjnej i skutecznej

architektury krajobrazu. W kategorii

aranżacji przestrzeni handlowej. Te-

„Debiutant” zwyciężyła Agnieszka

goroczna edycja imprezy okazała się

Gajowa, zaś w kategorii „Profesjo-

Więcej na www.gardenia.mtp.pl

ŚRWO 5-6/2013

ców. Wśród nich nie zabrakło przed-

17 7 www.swiatrezydencji.pl

zaprezentowało ponad 600 wystaw-


:1}75 =('208: <5 $ =(01$ 6=(*260$.8

%LDï\VWRNļ$.&(66XO5DG]\PLñVNDWHOb %\GJRV]F]ļ%$.$5,0HEOH:ïRVNLHXO-DJLHOORñVND$WHOb *OLZLFHļ6$1,0(;*DOHULD0HEOLXO’DEÚG]NDWHO .DOLV]ļ678',2(852&20)257DO:ROQRĂFLWHOb .LHOFHļ*DOHULD0HEOL-$:(;6=80(1XO-DJLHOORñVNDWHO .UDNöZļ0$;)/,=XO=DNRSLDñVNDWHOb .UDNöZļ0$*5$*DOHULD0HEOL6HOYDXO3RG)RUWHPWHOb .URVQRļ$</,7'(6,*13LÚNQH:QÚWU]DXO.UDNRZVNDWHO /XEOLQļ,17(5ļ&202'23URMHNW\:QÚWU]D.XFKQLHDO:DUV]DZVND$WHOb ’öGěļ6DORQ0HEORZ\(03,5(;&/86,9(XO.DVSU]DNDWHOb 3R]QDñļ%$.$5,&HQWUXP0HEORZH(7&6ZDU]ÚG]XO3R]QDñVNDWHO 5]HV]öZļ%2='(6,*10HEOHL2ĂZLHWOHQLH&HQWUXP&HUDPLNL%2=,SXO*HRGHWöZWHOb


Szczecin ļ3/86,'($6DORQ\0HEOLL2ĂZLHWOHQLDXO-DJLHOORñVNDWHO Trójmiasto ļ0(%/20$5.(75HGDXO:HMKHURZVNDWHO Warszawa ļ6DORQ3$770(%(/-DQNLDO.UDNRZVNDWHO :URFïDZļ0$;)/,=:1}75=$XO0LñVND$WHOb :URFïDZļ67</2:<'20XO¥OÚĝQDWHOb

www.selva.com


wzornictwo

Pani Jurek

ŚRWO 5-6/2013

z

www.swiatrezydencji.pl

20

-HVWb

absolwentką malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się wymyślaniem i projektowaniem przedmiotów, takich, które – jak sama twierdzi –wychodzą poza swoją użytkową funkcję. Najbardziej absorbuje ją ś wiatło, dlatego w dorobku ma najwięcej ś wietlnych instalacji, spośród których wystarczy wymienić spektakularny żyrandol, wykonany z probówek, pod nazwą Maria SC czy też lampy Hook Line. Poza projektowaniem Pani Jurek udziela się w stowarzyszeniu „Z siedzibą w  Warszawie”, które założyła ze  swoją przyjaciółką Edytą Ołdak, by realizować projekty społeczne i działać w przestrzeni miasta.

Dla projektowania zrezygnowała z malarstwa. Zabrała się za design, gdy zaszła w ciążę. Nie chciała dopuścić, by macierzyństwo wpędziło ją w twórczy niebyt. I tak oto mama Jurek przeistoczyła się w Panią Jurek – markę, która narobiła niemało zamieszania w świecie polskiego wzornictwa. Dziś uchodzi za jedną z najzdolniejszych i wyjątkowo kreatywnych projektantek młodego pokolenia w Polsce. TEKST: EWA SOSNOWSKA FOTO: PANI JUREK, BARBARA KAJA KANIEWSKA, JOANNA BYLICKA

wąsami


72b1,(0$,1675($0 Jej projekty stale goszczą na zagranicznych portalach oraz blogach o designie. Projektantka wyznaje, że nie sama odpowiada za promocję swoich prac. To zasługa Moniki Osinkowskiej, partnerki w biznesie Pani Jurek. Jest też testerem i pierwszym krytykiem wielu koncepcji oraz prototypów. Mimo sukcesu w  mediach, Pani Jurek swoją markę postrzega jako markę niszową, adresowaną do osób, które doceniają koncept oraz dobrej jakości rzemiosło. Dlatego niezbyt pewnie postrzega swoje projekty w produkcji seryjnej. Choć nie mówi „nie”. – Rzeczy tworzone ręcznie są bardziej doceniane przez klientów niż produkty wytwarzane seryjnie – podkreśla. Przyznaje jednak, że są takie projekty, których nie da się stworzyć bez użycia zaawansowanej technologii lub tylko w małej ilości. A to już są poważne przedsięwzięcia – inwestycje, kompromisy itp. Może to wszystko jeszcze przed nią?

Pani Jurek stworzyła żyrandol, który może zmieniać się w zależności od pory roku, nastroju albo kaprysu jej właściciela. W internecie można znaleźć sporo prywatnych zdjęć, na których posiadacze tych modeli prezentują autorskie aranżacje.

21 www.swiatrezydencji.pl

Pani Jurek jest otwarta, pracowita, pełna pomysłów i energii. Tworzy rzeczy, które nakłaniają użytkownika do użycia wyobraźni. Wymuszają interakcję. Ich powszechnie pojmowana praktyczność nie jest dla projektantki głównym celem. Dostrzega w  przedmiotach znacznie więcej, ponad ich stereotypowe przeznaczenie i  przetwarza je  tak, aby prowokowały użytkowników do  działania. W  wymyślone przez nią rzeczy ich posiadacze powinni ingerować . Wprawiać je  w  ruch – dopełniać , wypełniać , przestawiać , plątać ... Tworzenie przedmiotów Panią Jurek po prostu bawi i zaspokaja naturalną potrzebę akcji, ruchu, zmiany. Do swoich prac podchodzi z dowcipem i dystansem. Bo, jak twierdzi, rzeczy to tylko rzeczy. Nie ma powodu, by je gloryfikować . Choć zdaje sobie sprawę z ich istotnej roli w kulturze, to stara się nie brać ich na  serio. Jednocześnie przywiązuje ogromną wagę do jakości. Bowiem jeśli przedmioty mają być wielofunkcyjne, muszą być po wielokroć trwałe. Niejednoznaczność to jest właśnie to, co Panią Jurek pociąga najbardziej. A żart jest znakiem firmowym jej marki. Wizerunkowym symbolem stały się więc wąsy. Taki jest jej logotyp i taki symbol zdobi jej publiczne portrety. To żart, który zdradza jej dystans zarówno do siebie, jak i do rzeczy, które tworzy. – Staram się, by ten znak też nie był statyczny. Nie tylko występuje w roli wąsów, ale też miewa inne zastosowania. Raz przybiera formę skrzydeł, a innym razem trójgraniastego kapelusza Napoleona – zaznacza projektantka. – Pozostałam Panią Jurek, bo to było oczywiste. To zawołanie do mnie przylgnęło. Tak przez lata nazywano mnie, czy to w urzędach, czy w innych

ŚRWO 5-6/2013

=1$.),502:<"¿$57


wzornictwo ŚRWO 5-6/2013

Lampa z probówek ma wiele dekoracyjnych zastosowań. Można w nią wtykać kwiaty, polne bukiety, gałązki, wedle uznania.

www.swiatrezydencji.pl

22

Długi zwój lampy Loop Line umożliwia przemieszczanie się wraz z nią po całym mieszkaniu. Dekoracyjnie zbuchtowaną można podwiesić pod sufitem lub na ścianie w charakterze kinkietu. Można też z nią powędrować do innego pokoju.

oficjalnych okolicznościach, co mnie zresztą bardzo bawiło. Ale za mianem Pani Jurek, oprócz żartu, kryje się też pewna androgeniczność , którą – przyznam – bardzo lubię. Uważam, że posiadam nieco męskich cech, przydających mi się w pracy i w życiu. To ona w domu jest złotą rączką. To ona przynosi rzeczy z lamusa i przerabia, przywracając je do życia, niekoniecznie w funkcji dotychczasowej.

MAMA JUREK Już w dzieciństwie Pani Jurek przejawiała skłonność do majsterkowania i transformowania przedmiotów użytkowych według własnych szalonych koncepcji. Jak wspomina, za-

Pamięć przenośna w formie ludowych ptaszków zdobyła III nagrodę w konkursie, organizowanym przez Cepelię. Maria SC to żyrandol wykonany z probówek. Składa się z dwóch różnej wielkości modułów, które mogą występować razem albo oddzielnie. Kształt nawiązuje do tradycyjnych form art deco, nazwa zaś jest aluzją do osoby słynnej chemiczki.

wsze radowały ją prezenty niedziewczyńskie. Z wypiekami na twarzy czekała na komplet śrubokrętów czy na inny zestaw małego majsterkowicza. Ta dziecięca frajda związana z wymyślaniem przedmiotów jest cechą jej pracy do dziś. Co więcej, to właśnie owo patrzenie na rzeczy oczami dziecka, pozwoliło jej stworzyć projekt pod nazwą Wzorcowa mama, czyli obrus haftowany na lewą stronę. Wyhaftowane na nim obiekty dziecko może oglądać siedząc pod stołem. Ale to dzieło jest także dla dorosłych. Pani Jurek umieściła na nim rozpoznawalne przedmioty, zaprojektowane przez wybitne postaci ś wiata designu. Bycie mamą pozwoliło jej na nowo odkryć w sobie wewnętrzne dziecko. Uważa, że każ-


32&+:$’$5=(&=< – Szukam inspiracji w zadziwiających miejscach, zwykle w  tych, do  których mam sentyment, pewien irracjonalny pociąg. Tak było z pomysłem na kolekcję żyrandoli „Maria SC”. Powstała z połączenia fascynacji szkłem laboratoryjnym i potrzeby stworzenia przedmiotu, który za każdym razem może wyglądać inaczej i mieć inne przeznaczenie – wyjaśnia Pani Jurek. Stworzyła lampę, która może zmieniać się w zależności od pory roku, nastroju albo kaprysu jej właściciela. Projektantka podkreśla, że zaskoczyło ją duże zainteresowanie żyrandolem na rynku. Rzecz miała być prezentacją konceptu, a odniosła sukces komercyjny. Wśród swoich idoli projektantka częściej wskazuje artystów niż projektantów. Z  podziwem patrzy na przykład na dzieła Marcela Duchampa, w których odnajduje tak jej bliskiego ducha wrażliwej ironii. – Fascynuje mnie jego myślenie o przedmiocie. Pociąga mnie symboliczne znaczenie użytej materii u Josepha Beuysa czy też konceptualne podejście Josepha Kosutha. To daje do myślenia, a nie tylko do patrzenia – wyjaśnia Pani Jurek. Fascynację sztuką konceptualną projektantka przekłada na sposób postrzegania przedmiotu. Ale unika powielania wzorów. Woli obserwować

Model żyrandola złożonego z laboratoryjnych probówek zachęca do wielu eksperymentów wizualnych.

ŚRWO 5-6/2013

ś wiat z bliska i daleka, ten namacalny, dotykalny. To ją inspiruje. Dostarczają jej pomysłów: obraz, lektura, dź więk, byle słowo, idea. Zarówno rzeczy ważne jak błahe. Czego nowego możemy się spodziewać po Pani Jurek? Na pewno kolejnych projektów związanych z oświetleniem, ale nie tylko. Z fascynacji właściwościami porcelany bone chine’a powstaje projekt przedmiotów na stół. – Chciałabym podejść przewrotnie do idei tak modnego dziś „food design” – wyznaje designerka. „

233 Obrus z serii Wzorcowa Mama zaprojektowany został z myślą zarówno o użytkownikach dorosłych, jak i o dzieciach. Wnętrze „podstołu” umeblowane jest znakomitymi przykładami wzornictwa odnoszącego się do estetyki i potrzeb dzieci.

www.swiatrezydencji.pl

dy przedmiot dla dorosłych musi mieć w sobie coś ze  ś wiata i  estetyki dziecięcej. Tak samo przedmioty dla dzieci powinny być tworzone z odpowiedzialnością dorosłego.


Długi weekend majowy to doskonała okazja, aby każda z Pań zrobiła coś specjalnego z myślą tylko o sobie. My proponujemy polecieć... do Rzymu lub Barcelony. Kilka wolnych dni w magicznym miejscu to idealny sposób, aby rozbudzić swą kobiecość.

ADJUSTABLE SUNSCREEN.

Dzięki rewolucyjnej butelce, produkt do opalania marki SEPHORA zapewnia aż trzy poziomy ochrony (SPF 15-30-50), które wybierasz w zależności od aktualnego stopnia nasłonecznienia, intensywności opalenizny oraz obszaru, który chcesz chronić.

CENA: OK. 2.199 ZŁ

„ W W W.SA MSUNG.COM

„ W W W.SEPHOR A .PL

ŚRWO 5-6/2013

CENA: OK. 99 ZŁ

GALAXY NOTE 10.1.

Tablet Galaxy Note to doskonały kompan podróży. Zrobisz nim zdjęcia, łatwo i szybko podzielisz się nimi z przyjaciółmi, a w razie konieczności – natychmiast skontaktujesz się z bliskimi.

www.swiatrezydencji.pl

24 4

MUSA DEL ORIENTE.

Najnowsza kolekcja marki Aguaclara to bogactwo wzorów i kolorów oraz najwyższej jakości tkanin. Stroje kąpielowe, sukienki, tuniki – możliwości, by podczas urlopu wyglądać pięknie i zniewalająco jest niezwykle wiele. Na zdjęciu: tunika MUS-95. CENA: 1.140 ZŁ

„ W W W.JA SMINUM.PL

WYBÓR: LIDIA MALINOWSKA ='-}&,$6(5:,6<),50

czas na relaks

Majówkowy


odlot VOGUE.

Okulary przeciwsłoneczne marki Vogue są eleganckie i doskonale chronią oczy przed szkodliwymi promieniami słonecznymi. Ciekawy kształt oprawki oraz połączenie czerni z efektownymi zdobieniami dodadzą czaru każdej kobiecej twarzy. „ W W W.SZKL A .COM

KWIATKI.

Wygodne, stabilne, a przy tym również wyjątkowo piękne. Buty marki ALDO to propozycja dla tych pań, które cenią sobie jakość i wygodę. W W W. ALDOSHOES.COM

FLASH.

Nowy zapach Jimmy Choo symbolizuje kobietę wyrafinowaną, seksowną, zbuntowaną i pewną siebie. Zapach powstał na bazie białych kwiatów, których zapach połączono z nutą różowego pieprzu, mandarynki i truskawki. CENA: 389 ZŁ/100 ML

„ W W W.SEPHOR A .PL

ŚRWO 5-6/2013

CENA: OK. 399,99 ZŁ

TRAVEL PC.

Walizka z kolekcji Travel Light PC marki Wittchen pomieści niejeden „zbędny” kobiecy gadżet. CENA: OK 499 ZŁ

„ W W W.WITTCHEN.COM

CRUMPLED CITY TM. Mapy zaprojektowane przez Emanuele Pizzolorusso są odporne na zginanie, rozdarcia, a nawet deszcz. Są niezwykle lekkie i posiadają doskonałe oznaczenia. CENA: 45 ZŁ

„ W W W.CZERWONA M A SZ YNA .PL

TRAVEL PC.

Walizka i kuferek na kosmetyki z tej samej kolekcji to para idealna. Kuferek posiada dwie odpinane rączki, kłódkę z zamkiem szyfrowym oraz pas umożliwiający umocowanie go na rączce walizki. CENA: OK. 239 ZŁ

„ W W W.WITTCHEN.PL

www.swiatrezydencji.pl

255


na wybiegu

SUMMERLAND.

Seria mebli ogrodowych zaprojektowana przez Richarda Friniera to współczesna interpretacja klasyki. Nazwę kolekcji zapożyczono od uroczego miasteczka, położonego na wybrzeżu Kalifornii. W W W.DEDON.DE

Podwieczorek na tarasie czy party w ogrodzie? Każda okazja jest dobra! Potrzebni są tylko sympatyczni goście i... wygodne meble ogrodowe.

Spotkajmy 6,}

ŚRWO 5-6/2013

LED I ZOE.

Dobrane połączenie stanowią stół Led oraz fotele Zoe marki Slide Design. Stół wyposażony jest w oświetlenie ledowe, co sprawia, że podczas letnich wieczorów staje się też ogrodową lampą. Średnica blatu to 140 cm, dlatego mebel bez problemu ugości co najmniej 6 osób. Oba meble wykonane są z polietylenu według projektu Guglielmo Berchicci. CENA: STÓ Ł – 8.850 ZŁ. KR ZESŁO – 950 ZŁ

„ W W W.LEPUKK A .PL

www.swiatrezydencji.pl

26

LOUNGE. W W W.DEDON.DE

HUSK.

Miękkie, kolorowe i zabawne w formie pikowane fotele to nowa odsłona serii, którą Particia Urquiola zaprojektowała dla marki B&B Italia. Tym razem meble wykonano z wodoodpornych materiałów, przeznaczonych do użytku zewnętrznego. W W W.BEBITALIA .COM

WYBÓR: ANNA LEWCZUK ='-}&,$6(5:,6<),50

Meble modułowe marki Dedon wyróżniają się prostymi i czytelnymi formami. Stworzą mnóstwo wygodnego miejsca do rozmów z przyjaciółmi i spotkań z rodziną. Kolekcję zaprojektował Frank Ligthart.


na wybiegu

MIAMI LONGUE.

Komplet ogrodowy marki Siesta powstał z nowoczesnego technorattanu, odpornego na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, deszcz czy słońce. Idealnie sprawdzi się podczas towarzyskich spotkań na tarasie lub w ogrodzie. CENA: 3.636 ZŁ – ZESTAW MEBLI Z PODUSZK A MI

„ W W W.

LEPUKK A .PL

PETAL.

Meble niezwykle eleganckie o lekkim i ciekawym wzornictwie to propozycja marki Richard Schultz. Tworząc własną kompozycję do ogrodu, możemy wybierać z wielu elementów w różnych wykończeniach i wersjach kolorystycznych.

ŚRWO 5-6/2013

W W W.RICHARDSCHULTZ.COM

www.swiatrezydencji.pl

28

MATEO.

Nowoczesna odsłona reprezentacyjnego kompletu mebli ogrodowych marki Richard Schultz. Stabilne ramy zostały starannie wykonane ze specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych, tak aby ukryć wszelkie połączenia. Meble zapewniają najwyższy komfort siedzenia. W W W.RICHARDSCHULTZ.COM

MOSS.

Najnowsza propozycja marki Giovanetti inspirowana kształtami i fakturami podpatrzonymi w naturze. Autorem projektu jest Giancarlo Zema. Tak awangardowe formy z pewnością miło zaskoczą znajomych. W W W.GIOVANNETTICOLLEZIONI.IT

WAVE.

Stół i towarzyszące mu ławki i ławeczki przywołują sielską atmosferę pikników i spotkań przy grillu. Uwagę zwracają ciekawe zdobienia w stylu retro. Marka Deesawat zachęca do spotkań blisko natury na świeżym powietrzu. W W W.DEESAWAT.COM


projekt z rekomendacją ŚRWO 5-6/2013

Nowy apartament Marzeny i Rafała łączy funkcjonalność z elegancją. Jasne i brunatne odcienie kamiennej szarości równoważy ciepły dąb drewnianych posadzek i fornirowanych okładzin ściennych.

www.swiatrezydencji.pl

30

głosem


Marzena i Rafał za żadne skarby nie chcieli wyprowadzić się ze swojego przytulnego mieszkania. Jednak życie bywa nieprzewidywalnie piękne i przewrotne. Myśli o powiększeniu rodziny zapoczątkowały zmiany, o których nawet nie śnili. Ich ucieleśnieniem stał się nowy apartament.

ŚRWO 5-6/2013

TEKST: BARTOSZ KOZAK )2720,&+$’6.25836., STYLIZACJA: KASIA MITKIEWICZ

3RGF]DVb

serca

urządzania swojego dawnego lokum Marzena i Rafał decydowali o wyglądzie dosłownie każdego pomieszczenia, a te w stu procentach stały się odzwierciedleniem bogatego „wnętrza” jego mieszkańców. To było ich własne niepowtarzalne miejsce „więc, po co w ogóle się przeprowadzać?” – pytali się w myślach. A jednak... Pierwszym zwiastunem, zapowiadającym w ich życiu zmiany, była decyzja o powiększeniu rodziny. Razem z nią pojawiły się zaś pierwsze pomysły na zakup nowego, większego domu. Rozpoczęły się poszukiwania idealnego apartamentu. Zależało im, aby był on umiejscowiony w bliskim sąsiedztwie starego mieszkania, z którego blisko mieli na Pola Mokotowskie, lotnisko i do pracy. Pewnego słonecznego dnia wspólnie udali się, aby obejrzeć apartament na pierwszym piętrze budynku, znajdującego się w pobliżu ich ówczesnego mieszkania. – Było piękne, ale czegoś mu brakowało…. Za namową agenta zeszliśmy na parter, a tam zastaliśmy ścianki, których nie chcieliśmy mieć w swoim domu. Ale za to było też to „coś”, co nas zachwyciło – opowiada Marzena.

www.swiatrezydencji.pl

31


projekt z rekomendacją ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

32

Granicę między strefą jadalni i kuchni wyznacza wyspa kuchenna. Na jej powierzchni uwagę zwraca oryginalny, wysuwany z blatu okap, który pochodzi z oferty marki Franke. Mimo że jego forma jest minimalistyczna, idealnie spełnia on swoje praktyczne zadania.

Całe mieszkanie było skąpane w promieniach słonecznych, a z okien roztaczał się zapierający dech w piersiach widok na ogród. – To było to – dom wychodzący na ogród. Tego dnia wiedzieliśmy, że to będzie nasz nowy dom – mówi z uśmiechem Marzena.

1,(32:7$5=$/1<¥:,$7

Jednym ze sposobów stworzenia we wnętrzach oryginalnego wystroju było zastosowanie na ścianach betonu artystycznego – materiału, który na przekór swej surowości wnosi do wnętrz wiele przytulności. W tym domu pojawił się on w postaci płyt betonowych Flex w dwóch kolorach common i sable firmy Concreate z Krakowa.

Zanim doszło do zakupu nowego lokum, w myślach kłębiły im się setki pomysłów na urządzenie pięknego salonu, przemalowanie sypialni i umeblowanie kuchni. Koncepcja goniła koncepcję. Które miejsce idealnie sprawdzi się jako jadalnia, czy w łazience powinien być kącik na saunę? Układ pomieszczeń, jaki zastali w apartamencie, zupełnie nie spełniał ich oczekiwań. Chcieli zamieszkać w swoim wyśnionym domu, ale nie iść na kompromisy. Nie byli też do końca przekonani, czy znajdzie się w nim wystarczająco dużo miejsca na ich wszystkie plany i marzenia. Pomoc nadeszła z warszawskiej pracowni projektowej HOLA Design. Monika i Adam Bronikowscy, właściciele pracowni zachęcili ich, aby podążyli za głosem serca.


ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

33

Marzena, przygotowując posiłki przy kamiennej wyspie może zawsze na chwilę, albo dwie przerwać prace, aby delektować się malowniczym widokiem swojego ogrodu.


projekt z rekomendacją

– Pani Monika Bronikowska poprosiła, abym napisała, co chcielibyśmy, żeby znalazło się w nowym mieszkaniu. Puściliśmy wodze fantazji i opisaliśmy z mężem wszystko, co kiedyś chcieliśmy mieć, ale z różnych powodów nie udało nam się stworzyć tego w poprzednich domach – opowiada Marzena. – Mieliśmy szczęście, bo trafiliśmy na ludzi „z tej samej bajki”. Potrafili idealnie odczytać nasze pragnienia i najpierw przelać je na papier, a potem nakreślić ich wizję w wirtualnym świecie, tak aby ostatecznie je urzeczywistnić. Projektanci z HOLA Design wspólnie z Marzeną i Rafałem stworzyli i zrealizowali nową wizję apartamentu.

ŚRWO 5-6/2013

)81.&-21$/1,(,b(/(*$1&.2

www.swiatrezydencji.pl

34

Po wejściu do domu Marzeny i Rafała uderzają otwarte przestrzenie. Jednak granica każdego pomieszczenia jest dokładnie zaplanowana i wyraziście nakreślona, nie tylko funkcjonalnością, ale też i kolorystyką oraz grą światła. Centrum domu, tętniące życiem mieszkańców, tworzą salon oraz sąsiadujące z nim kuchnia i jadalnia. Gdy przychodzi pora na nocny odpoczynek, właściciele korzystają z łazienki położonej nieopodal sypialni. Takie ułożenie poszczególnych wnętrz jest bardzo praktyczne i naturalnie wpisuje się w rytm życia mieszkań-

Nietypowa, wysoka zabudowa okraszona czarnym szkłem dodaje otwartej kuchni szyku i elegancji. Blaty i fronty wyspy zostały wykonane ręcznie z chłodnego, szarego kamienia. Równoważy go ciepła drewniana posadzka z termoformowalnego dębu.


ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

35

Motyw nieożywionej przyrody zawitał nawet do kącika relaksu. Ciemne brązowe drzewo dosłownie wyrasta z szarego siedziska.


projekt z rekomendacją

ców. Jednak ta swoista funkcjonalność nie ogranicza się tylko do rozmieszczenia wszystkich pomieszczeń. Możemy ją odkryć w każdym wnętrzu. Za dobry przykład posłuży tu kuchnia, w której znajdują się tylko niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego. Ekspres do kawy, piekarniki: parowy oraz z funkcją mikrofali, płyta indukcyjna, dwuskrzydłowa lodówka i zlewozmywak z baterią filtrującą wodę. Właścicielce nie potrzeba nic więcej, aby przygotować wspaniały posiłek dla rodziny czy aromatyczną kawę dla gości. A ci ostatni na próżno mogą doszukiwać się w pomieszczeniach monotonnych i stłumionych kolorów. Tu w eleganckiej, błyszczącej czerni odbija się elektryzujące światło, uderzające prosto z oświetlenia sufi towego. Jasne i brunatne odcienie betonowej i kamiennej szarości spotykają się głębokim dębem na posadzkach i fornirowanych okładzinach ściennych.

ŚRWO 5-6/2013

,*5$6=.,=(b6’2”&(0 Mieszkańcy domu uwielbiają też słońce. Jego promienie wpadają do salonu i kuchni, radośnie odbijając się od szklanych blatów, aby ostatecznie rozszczepić się przez pryzmat kryształowych lamp. Mienią się i tańczą na podłodze wszystkimi kolorami tęczy. Marzena ze starszą córką Zosią uwielbiają bawić się w grę, polegającą na złapaniu wszystkich, skaczących po ciemnej, dębowej podłodze kolorów.

Miękkie tapicerowane okładziny w kolorze wina tworzą przytulną atmosferę w sypialni. Nad łóżkiem zegar wykonany z odnowionej czarnej stali.

www.swiatrezydencji.pl

36

Monika i Adam Bronikowscy, właściciele pracowni projektowej HOLA Design w Warszawie, www.hola-design.com

Eleganckie, czarne skórzane łóżko przykryto szarymi narzutami. Chłód szarobetonowej ściana ociepla elegancki wzór.

Prezentowany apartament, zgodnie z oczekiwaniami jego właścicieli, daleki jest on minimalizmu, chłodu i monotonii. Jest to przykład wnętrza, w którym pomimo różnorodności zastosowanych materiałów, utrzymana została spójność i konsekwencja – naszym zdaniem kluczowe zasady w projektowaniu. Umiejętne żonglowanie wysokiej jakości, niestandardowymi materiałami pozwoliło nam stworzyć wnętrze ekskluzywne i wyjątkowe. Akcent natury stał się myślą przewodnią dla całej przestrzeni i nadaje on wnętrzom charakter zgodny ze stylem jego mieszkańców. W efekcie naszej udanej współpracy z właścicielami apartamentu, po raz kolejny powstało miejsce nowoczesne i ponadczasowe. Takie, które z pewnością oprze się przemijającym modom. To wyjątkowe wnętrze zostało zauważone i zaprezentowane przez wiele zagranicznych portali branżowych. Nominacja do prestiżowej brytyjskiej nagrody The Design Awards w 2012 r. w znakomitym towarzystwie projektów wiodących europejskich pracowni, potwierdza jego wyjątkowość.


ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

37

Jasna barwa kamienia na ścianach sypialnianej łazienki nie tylko rozbudza, ale też i optycznie powiększa pomieszczenie, podobnie jak przezroczyste przeszklenia prysznica. Przed zażyciem kąpieli można usiąść i zrelaksować się na miękkim, tapicerowanym siedzisku.


projekt z rekomendacją

Wisząca szafka łazienkowa na przybory z podświetlanym lustrem łączy funkcjonalność z elegancją.

Ten magiczny tercet chłodnego szarego kamienia i szarobrunatnego betonu z ciepłym, ciemnym drewnem odkryjemy nie tylko w salonie, ale też w sypialni oraz obu łazienkach. W każdym pomieszczeniu i w każdym elemencie domu odbija się też osobowość domowników. Ucieleśnia to ścienna galeria osobistych zdjęć w strefie wejściowej, sąsiadującej z salonem. Goście, pierwszy raz odwiedzający Marzenę i jej rodzinę, już przy wejściu zapoznają się z wszystkimi mieszkańcami domu.

ŚRWO 5-6/2013

2.121$b:2/12¥m

www.swiatrezydencji.pl

38

Ogród. To właśnie on spowodował, że Marzena i Rafał oszaleli na punkcie nowego domu. Soczysta zieleń zagląda przez okna do wnętrz i wita domowników każdego poranka. Z otoczenia emanuje spokój, co optymistycznie nastraja domowników przez resztę dnia. Marzena, przygotowując śniadanie przy kamiennej, kuchennej wyspie, lubi przez chwilę popatrzeć na swój prywatny świat. Czy jest cudnie zielony latem, czy pokryty śnieżną bielą zimą – dla niej zawsze jest piękny. – Dzięki zielonej przestrzeni, ogarnia mnie błogie uczucie spokoju. Czuję naprawdę wolna, aż chce rozwinąć skrzydła i sięgnąć rąbka nieba – opowiada pani domu. Taras z wyjściem do ogrodu stanowi naturalne przedłużenie wnętrza domu, przez co wydaje się ono jeszcze przestronniejsze i jaśniejsze. Domownicy też w każdej chwili mogą delektować się pięknym widokiem, a nawet wyjść na taras aby zaczerpnąć rześkiego powietrza.

'/$.$¿'(*2&2¥0,’(*2 Marzena uwielbia w swojej przestronnej, jasnej i, co najważniejsze, funkcjonalnej kuchni eksperymentować kulinarnie, przyglądając się jak wróble figlują w jej wymarzonym ogrodzie. W jadalni przysiada przy kamiennej wyspie, aby dopić ostatni łyk ulubionego cappuccino. – Po ciężkim dniu możemy też zrelaksować się w saunie lub wypić lampkę wina przy kominku, który jest spełnieniem moich marzeń.

Do łazienki dostępnej dla dzieci i gości, wdziera się ciemnoszary bazalt. Jasna, ręcznie ryflowana okładzina ścienna z wapienia stanowi przeciwwagę dla ciemnego, laminowanego szkła, na którym widnieje motyw drzewa.


ŚRWO 5-6/2013

Taras stanowi przedłużenie wnętrza apartamentu. Jasne poduchy dodają lekkości eleganckim, czarnym meblom tarasowym. Podświetlane, mlecznobiałe donice delikatnie oświetlają ogród nocą.

www.swiatrezydencji.pl

39


projekt z rekomendacją ŚRWO 5-6/2013

Domownicy odpoczywając na tarasie, mogą zarazem podziwiać zielony krajobraz.

www.swiatrezydencji.pl

40

Śnieżnobiałe, podświetlane donice nadają kompozycyjny rytm całej strefie ogrodowej.

Z kolei Rafał, jej mąż uwielbia wypoczywać w salonie, gdzie może oddać się interesującej lekturze, albo obejrzeć pasjonujący mecz na wysuwanym ekranie. Niski, okrągły i oszklony stół kawowy wyznacza magiczne centrum ich życia. To przy nim domownicy najczęściej spędzają wolne chwile z rodziną, przyjaciółmi i nowymi gośćmi. – Zawsze uważaliśmy, że stół jest tym atrybutem, który łączy ludzi. Chcieliśmy mieć taki, na którym znajdzie się miejsce nie tylko na pilot do telewizora czy kieliszki wina na wieczór we dwoje, ale też nakrycia stołowe dla kilkunastu kibiców piłki nożnej – podsumowuje Marzena. Tak mija dzień za dniem, a mieszkańcy wciąż nie mogą nacieszyć się swoim nowym domem. Niezależnie czy wracają z pracy czy też z najwspanialszej, dalekiej wyprawy odkrywają go na nowo z nieopisaną radością i... za nic w świecie nie chcą go opuścić. „


5HDOL]DFMDSU]\XG]LDOHZZZV]\ENLHPHWDPRUIR]\SO

C O N C R E AT E yo u r s pac e beton architektoniczny | concreAte sp. z o.o. ul. J. Sarego 18/6, 31-047 Krakรณw PL | +48126280595 | biuro@concreate.pl www.concreate.pl V D O R Q \ H N V S R ] \ F \ M Q H % R & R Q F H S W . U D N รถ Z X O ' H N H U W D       % R & R Q F H S W . D W R Z L F H D O 5 R ฤ› G ] L H รฑ V N L H J R       / H 3 X N N D : D U V ] D Z D X O 6 R O H F       / L J K W # 6 K D G R Z 6 ] F ] H F L Q X O . X U ] D 6 W R S N D 


wyszukiwarka Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

42

Cinqueterre Kuchnia marki SchifďŹ ni, zaprojektowana przez Vico Magistrettiego, wykonana zostaĹ&#x201A;a w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci z aluminium. Metalowa jest nie tylko konstrukcja korpusĂłw, ale teĹź wykoĹ&#x201E;czenie frontĂłw. DziÄ&#x2122;ki zastosowaniu tego materiaĹ&#x201A;u, kuchnia jest caĹ&#x201A;kowicie wodoodporna, higieniczna i niezwykle trwaĹ&#x201A;a. L AB

Â&#x201E; W W W.L ABOR ATORIO.PL

WÂ kuchni

wnuczki Jak przekonaÄ&#x2021; nasze babcie, Ĺźe nowoczesny szlif kuchni moĹźe dorĂłwnaÄ&#x2021; ich ulubionemu rustykalnemu stylowi? PokaĹźmy im, Ĺźe nowe pomysĹ&#x201A;y na zagospodarowanie pomieszczenia do gotowania dotyczÄ&#x2026; nie tylko wykorzystania zdobyczy techniki. Jest takĹźe na czym zawiesiÄ&#x2021; oko! TEKST: KAROL USAKIEWICZ

(UJRQRPLDb

estetyka i najnowsze rozwiÄ&#x2026;zania technologiczne â&#x20AC;&#x201C; oto sposĂłb na kuchniÄ&#x2122; XXI w. Po pierwsze, spĂłjrzmy na zabudowÄ&#x2122; i jej prezencjÄ&#x2122;. Metal, szkĹ&#x201A;o i lakier wprowadzÄ&#x2026; nas w intrygujÄ&#x2026;cy (ale przyjazny) klimat industrialny. Zabawa w kuchni? Owszem. PrzyrzÄ&#x2026;dzanie posiĹ&#x201A;ku to przecieĹź dla wielu rozrywka. Pobawmy siÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;c w chowanego, tak jak projektanci jednego z modeli kuchni, ktĂłrzy ukryli strefÄ&#x2122; roboczÄ&#x2026; za  otwieranÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;cianÄ&#x2026; frontĂłw. Ĺ atwizna? TakĹźe. Producenci dbajÄ&#x2026; o to, aby blaty i fronty szafek moĹźna byĹ&#x201A;o czyĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; bez wysiĹ&#x201A;ku, a dostÄ&#x2122;p do wszystkich

newralgicznych miejsc w kuchni byĹ&#x201A; nieograniczony, takĹźe dla osĂłb starszych i niepeĹ&#x201A;nosprawnych. Kuchnia to jednak nie tylko meble. Przyjemne i  sprawne gotowanie zapewniÄ&#x2026; nam inne elementy jej wyposaĹźenia. Bo  któş obyĹ&#x201A;by siÄ&#x2122; bez wydajnych systemĂłw przechowywania â&#x20AC;&#x201C; szuďŹ&#x201A;ad i wyciÄ&#x2026;gĂłw otwierajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; bezszelestnie i na oĹ&#x203A;cieĹź? Któş nie skorzysta z najnowszych dokonaĹ&#x201E; projektantĂłw i technologĂłw, przeĹ&#x203A;cigajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w kreowaniu coraz lepszej i Ĺ&#x201A;adniejszej armatury. A moĹźe ktoĹ&#x203A;, zamiast korzystaÄ&#x2021; z tradycyjnej pĹ&#x201A;yty grzewczej lub piekarnika, pokusi siÄ&#x2122; nawet o gotowanie w piecu wodnym...Â&#x201E;


Stal Hartowana Nowoczesne aranżacje kuchni eksponują różnorodność materiałów, faktur, wykończeń powierzchni, zestawiają elementy futurystyczne z naturalnymi, vintage, industrialnymi. W taką stylistykę wpisuje się blat Stal Hartowana firmy Pfleiderer, odwzorowujący wygląd surowej, metalowej płyty. Jego znakomitym uzupełnieniem na kuchennych frontach może być stonowany, niebieski dekor Atlantic.

Extendo Wysuwane półki na prowadnicach zapewniają bezpośredni, łatwy dostęp do ich zawartości. Oferowane są do szafek o szerokości od 300 do 1200 mm. Zaokrąglone narożniki nie tylko nadają półkom efektowny wygląd, ale także ułatwiają czyszczenie. Cena: od 208 do 504 zł PEK A

„ W W W.PEK A .PL

Franke Quantum Three Trzyotworowa, chromowana bateria ze stałą wylewką i osobnym prysznicem stanie się ozdobą nowoczesnej kuchni. Jej smukła i elegancka forma doskonale komponuje się z popularnymi ostatnio zlewozmywakami i komorami do podbudowy. Baterie mogą być stosowane do montażu pod oknem. Cena: 2.549 zł FR ANKE

„ W W W.FR ANKE.PL

ŚRWO 5-6/2013

„ W W W.PFLEIDERER.PL

43 www.swiatrezydencji.pl

PFLEIDERER


wyszukiwarka

Moduloform PD Panele dekoracyjne firmy Proform charakteryzują się oryginalnością kształtów i eleganckim designem. Szeroka gama wzorów linii Moduloform, w tym ażurowych, pozwala wzbogacić wystrój kuchni zgodnie z gustem każdego jej użytkownika. „ W W W.PROFOR M.EU

ŚRWO 5-6/2013

PROFOR M

www.swiatrezydencji.pl

44 La Cucina Alessi by Oras Linia baterii kuchennych stworzona do kompletnego projektu wyposażenia kuchni – wspólnego przedsięwzięcia trzech marek: Alessi, Oras i Valcucine. Model ze zdjęcia (8520) to bateria dwuuchwytowa z aeratorem i obrotową wylewką. Kąt obrotu wylewki: 85°, 60° lub 110°. OR A S

„ W W W.OR A S.COM

Franke Downdraft Wysuwany z blatu okap marki Franke o szerokości 88 cm imponuje technologicznymi możliwościami (zdalne sterowanie, cztery biegi i dodatkowy – intensywny, automatyczne wyłączanie). Wykończenie: stal szlachetna i czarne szkło. Oświetlenie LED-owe 1 x 10 W. Cena: 6.499 zł FR ANKE

„ W W W.FR ANKE.PL

Zabudowy kuchenne LooF art Firma LooF art oferuje kompleksowe wyposażenie wnętrz i zajmuje się wykonaniem mebli na zamówienie, a jej specjalnością jest produkcja mebli kuchennych. Na zdjęciu: stylowa kuchnia z frontami lakierowanymi na biało, blatami z kamienia naturalnego i obszerną wyspą. LOOF ART

„ W W W.LOOFART.PL


Convoy Lavido System półek do szafek wysokich zachwyca swoją przejrzystością. Za pomocą specjalnego uchwytu wysuwamy całą zawartość szafki i mamy wgląd z trzech stron we wszystkie zapasy. System może być stosowany w szafkach o szerokości 450, 500 i 600 mm. Dopuszczalne obciążenie produktami – 100 kg. Cena: od 3.744 do 4.344 zł PEK A

„ W W W.PEK A .PL

Zajc Kuchnie model 007 Ekonomiczna kuchnia, której fronty wykonane zostały z wysokogatunkowego laminatu, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości. Ten wielowarstwowy materiał ma fakturę drewna i do złudzenia je przypomina. Blat również wykonany został z laminatu, który imituje naturalny kamień.

Więcej miejsca

„ W W W.MEBLE-Z A JC.PL

Więcej miejsca, większy porządek, większa przejrzystość

R E K L A M A

Z A JC KUCHNIE

Rodzina CONVOY – perfekcyjne przechowywanie

www.peka.pl Peka Sp. z o.o. | Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz | NIP 777-10-83-708


ŚRWO 5-6/2013

wyszukiwarka

Quadro V6+

www.swiatrezydencji.pl

46

Prowadnice marki Hettich do drewnianych szuflad, przystosowanych do dużych obciążeń (do 50 kg), to nie tylko wysoka jakość i elegancja wykonania, lecz także najwyższy komfort użytkowania. Charakteryzują się one stabilnym i delikatnym biegiem, a wyposażone w mechanizm Silent System zapewniają ciche domykanie szuflad. HETTICH

„ W W W.HETTICH.COM

Hidden Kitchen Przestrzeń robocza kuchni niemieckiej marki Warendorf ukrywa się za rdzawą powierzchnią frontów i ujawnia tylko wtedy, kiedy użytkownik jej potrzebuje. Kolor frontów to zasługa cząsteczek żelaza, które zostały ręcznie naniesione za pomocą techniki podobnej do lakierowania. WARENDORF

„ W W W.WARENDORF.EU

SieMatic S3 Najnowszy model kuchni marki SieMatic łączy najwyższą jakość, funkcjonalność i wzornictwo z atrakcyjną ceną. Wyróżniają go akcenty kolorystyczne, pojawiające się w listwach uchwytowych i w samych uchwytach. Wykonane z wysokiej klasy lakierowanego aluminium, listwy są zagłębione w korpusie szafki, dzięki czemu zauważyć można ich cienki, delikatny profil. STUDIO FOR M A 96

„ W W W.SF96.PL


sposób na… ŚRWO 5-6/2013

Furtka do nowego życia

www.swiatrezydencji.pl

48

Elektroniczny klucz marki Siedle działa przy wykorzystaniu pasywnego transpondera, dzięki czemu nie wymaga baterii. Jest dostępny w postaci karty lub jako breloczek. Aby otworzyć drzwi, klucz trzeba przytrzymać blisko czujnika. FOTO

„ SIEDLE/W W W.TECHNIK ADESIGN.PL


Pani Ewa nieustannie zastanawiała się w pracy, czy któryś z jej domowników nie pozostawił otwartych drzwi lub okien w domu. Nieraz oczami wyobraźni widziała, jak nieproszeni goście bezkarnie przeczesują każdy kąt jej posiadłości. Jednak zawsze znajdowała powód, aby zrezygnować z nowoczesnych technologicznie rozwiązań inteligentnego domu.

(ZDb

nie mogła przekonać się do wszelkich systemów ochrony domu. Nie do pomyślenia było, że ktoś mógł monitorować życie jej rodziny. Poza tym sądziła, że ich obsługa jest zbyt skomplikowana. Zresztą wszystkie te czujniki ruchu i kamery, zainstalowane w strefie wejściowej, zniweczą cały wysiłek, jaki włożyła, planując aranżację domu wspólnie z architektem. Pewne wydarzenie jednak spowodowało, że dostrzegła korzyści, wynikające z „uzbrojenia” rezydencji w inteligentne systemy bezpieczeństwa. Do posiadłości jej koleżanki ktoś się włamał, a Ewie przyszło pomagać jej w uporządkowaniu całego domu. Widok zdemolowanego salonu w domu koleżanki zmroził krew w żyłach Ewy. Wyciągnęła lekcję z tej historii i zdecydowała się chronić swój dom i rodzinę.

TEKST: BARTOSZ KOZAK

49

„ INTERNOR M/W W W.INTERNOR M.COM.PL

www.swiatrezydencji.pl

FOTO

ŚRWO 5-6/2013

Mąż pani Ewy jest bardzo zadowolony z drzwi Current B9 T2, które producent wyposażył dodatkowo w czytnik linii papilarnych Topic. Wystarczy przyłożyć do urządzenia palec, aby nasz dom stanął przed nami otworem. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy domownicy mogą czuć się bezpiecznie. Żaden nieproszony gość nie ma najmniejszych szans, aby dostać się do środka.

Krzysztof Smoliński, właściciel firmy Tema 2, głównego przedstawiciela firmy Gira w Polsce: Planowanie instalacji inteligentnej w rezydencji należy rozpocząć w tym samym czasie, co planowanie instalacji elektrycznej. Elektryczne instalacje w domach inteligentnych są całkowicie odmienne od tych stosowanych w domach tradycyjnych. System inteligentny wymaga zupełnie innych rozwiązań – wszystkie obwody elektryczne trzeba wprowadzić do szafy rozdzielczej niezależnie.

Nowoczesna i estetyczna obudowa manipulatora sensorycznego INT-KSG bardzo spodobała się pani Ewie, gdyż nie zakłóciła ona panującego w jej domu porządku estetycznego. Dzięki temu sprytnemu urządzeniu, obsługa systemu alarmowego z funkcjami automatyki domowej jest nie tylko łatwa, ale też przyjemna. Wszystko za sprawą dużego, czytelnego wyświetlacza i podświetlanej klawiatury. FOTO

„ SATEL


sposób na…

FOTO

„ VELUX

ŚRWO 5-6/2013

Wystarczy jedna kropla deszczu, aby elektrycznie sterowane okna Integraf firmy Velux samoczynnie zamknęły się w domu Ewy. System zainstalowany w panelu sterowania ułatwia codzienne czynności związane z wietrzeniem pomieszczeń, regulacją ogrzewania czy upewnianiem się, że drzwi lub okna zostały zamknięte.

12:(¿<&,(

50 www.swiatrezydencji.pl

Ewa wreszcie przestała się bać, że ktoś wtargnie do posiadłości, zaraz po tym jak z centrum ochrony otrzymała wiadomość o powstrzymaniu włamania i ujęciu sprawców. O zgubieniu kluczy też już nie rozmyśla. Wrzuciła je do szuflady. Nie są jej potrzebne. Autoryzowani monterzy zainstalowali w jej rezydencji drzwi, otwierające się po dotknięciu kciukiem czytnika linii papilarnych. Antywłamaniowe drzwi dodatkowo wzmocniono dzięki zamocowaniu wielopunktowego zamka, który automatycznie rygluje je w części środkowej oraz w dolnej i górnej części skrzydła. Zanim ktokolwiek zapuka do jej drzwi, Ewa wie, kto ją odwiedzi. Drzwi do rezydencji zawsze stoją otwarte, ale tylko dla oczekiwanych gości, dzięki dyskretnie zainstalowanym kamerom, wideofonowi i czujnikom ruchu. Stylowy, wykonany ze stali, słupek z wideogramofonem idealnie wkomponowuje się w aranżację całej rezydencji. Strach o pozostawione otwarte okno lub otwartą bramą garażową też już nie zaprzątają jej myśli. Dom ma teraz pod całkowitą kontrolą. Nawet jak pojedzie na  wczasy, może w każdej chwili sprawdzić w swoim telefonie, co się dzieje

FOTO

„ BUNKER

Kolumna Malta firmy Bunker to zarówno element systemu alarmowego, jak i estetyczna lampa ogrodowa. W oparciu o kolumnę Malta można zbudować bardzo skuteczną instalację alarmową, która przy tym w pełni wkomponowuje się w otoczenie. Każde przekroczenie przez intruzów niewidzialnej wiązki podczerwieni emitowanej między kolumnami, uruchamia alarm w rezydencji.


Uk=

1,07 W/m2 x K

(1)


sposób na…

Teraz oświetlenie ogrodowe możesz zabrać wszędzie ze sobą. Wodoodporne i stylowo prezentujące się oświetlenie o mocy 22 W z kolekcji Sasha i oprawie zewnętrznej IP66 oferuje firma Koma. Biała lampa wykonana jest z aluminium i polietylenu. FOTO

„ KOM A

ŚRWO 5-6/2013

zarówno przy wejściu, jaki i w sercu rezydencji. Strefa wejściowa jest monitorowana przez kamery, a obraz zapisywany przez specjalny rejestrator podłączony do sieci LAN. Nie musi więc zostawiać włączonego światła lub prosić sąsiadów, aby upewniali się, czy ktoś niepożądany nie kręci się koło jej domu. Zainstalowana kamera przekazuje obraz wnętrza domu na ekran jej telefonu komórkowego. Gdy przyjeżdża pierwsza do domu, nie musi włączać światła, a w zimne wieczory odkręcać ogrzewania i otwierać rolety okienne. To teraz jej własna rezydencja wita ją z otwartymi ramionami. Wszystko za pomocą jednego przyciśnięcia guzika, który nagrzewa dom, rozjaśnia pokoje oraz otwiera bramę wjazdową i drzwi garażowe. Przedstawicielka firmy objaśniła i pokazała jej też, jak obsługiwać panel sterowania. Okazało się, że nie ma w tym żadnej filozofii. Teraz ona oraz jej rodzina mogą spać bezpiecznie. Przecież nad ich bezpieczeństwem czuwa cały dom. „

52

FOTO

„ WIŚNIOWSKI

www.swiatrezydencji.pl

Stylowe drzwi MB70 drewnopodobne AW 107 również dobrze czują się w towarzystwie nowoczesnych technologii. Producent, firma Wiśniowski, wyposażył je w czytnik linii papilarnych. Ledowa dioda o delikatnej niebieskiej poświacie ułatwia szybkie i sprawne otwarcie drzwi po zmroku.

Wolno stojący słupek z wideogramofonem TX 44 firmy Gira jest wizytówką i ozdobą domu Ewy. Ponadto jest bardzo wygodny, gdyż można z niego korzystać bez wysiadania z samochodu. Usytuowany przed wjazdem umożliwia porozumiewanie się z mieszkańcami, obserwację otoczenia i samodzielne otwieranie bramy. FOTO

„ GIR A/TEM A


nowości

SKRZYNKO, CZY SĄ LISTY?

njŝħŬŝƐŬƌnjLJŶŬŽŵŶĂůŝƐƚLJĮƌŵLJ^ŝĞĚůĞnjǁďƵĚŽǁĂŶLJŵ ĐnjƵũŶŝŬŝĞŵ͕ŶŝĞŵƵƐŝŵLJƉĂŵŝħƚĂđũƵǏŽĐŽĚnjŝĞŶŶLJŵ ƐƉƌĂǁĚnjĂŶŝƵƉŽĐnjƚLJ͘:ĂŬƚLJůŬŽĚŽƐƚĂŶŝĞŵLJůŝƐƚ͕ŬŽŵƵŶŝŬĂƚ ŽƚLJŵǁLJƑǁŝĞƚůŝŶĂƐnjƉĂŶĞů͕ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞĐnjLJ/WĂĚ͘ ^ŬƌnjLJŶŬŝ͕ŬƚſƌĞĚŽĚĂƚŬŽǁŽŵŽŐČďLJđǁLJƉŽƐĂǏŽŶĞ ǁĚŽŵŽĨŽŶůƵďǁŝĚĞŽĨŽŶ͕ǁLJƐƚħƉƵũČǁĐnjƚĞƌĞĐŚ ƐĞƌŝĂĐŚ͗^ĞůĞĐƚ͕sĂƌŝŽ͕ůĂƐƐŝĐŝ^ƚĞĞů͘<ĂǏĚĂnjŶŝĐŚ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌLJnjƵũĞƐŝħŽĚŵŝĞŶŶLJŵǁnjŽƌŶŝĐƚǁĞŵ͘ CENA: OD 390 EURO z SIEDLE z WWW.TECHNIKADESIGN.PL

ŚRWO 5-6/2013

ENERGOOSZCZĘDNE OKNA.

EŽǁĂ'ĞŶĞƌĂĐũĂs>hyƚŽĐĂųŬŝĞŵnjŵŝĞŶŝŽŶĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐũĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚŽǁLJĐŚŽŬŝĞŶĚŽƉŽĚĚĂƐnjLJ͕ƉƌŽĚƵŬŽǁĂŶLJĐŚ ƉƌnjĞnjĚƵŷƐŬČŵĂƌŬħ͘njŝħŬŝnjĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝƵŝŶŶŽǁĂĐLJũŶLJĐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ͕ŶŽǁĞŽŬŶĂnjƵǏLJũČŵŶŝĞũĞŶĞƌŐŝŝʹŵĂũČ ŽϭϰйůĞƉƐnjLJǁƐƉſųĐnjLJŶŶŝŬŝnjŽůĂĐLJũŶŽƑĐŝǁƐƚŽƐƵŶŬƵ ĚŽŽďĞĐŶŝĞŽĨĞƌŽǁĂŶLJĐŚŵŽĚĞůŝ͕ůĞƉŝĞũĚŽƑǁŝĞƚůČǁŶħƚƌnjĂ͕ ĂƚĂŬǏĞďħĚČďĂƌĚnjŝĞũŬŽŵĨŽƌƚŽǁĞǁƵǏLJƚŬŽǁĂŶŝƵ͘ CENA: W ZALEŻNOŚCI OD MODELU z VELUX z WWW.VELUX.PL

www.swiatrezydencji.pl

54

SPOSÓB NA SPRZĄTANIE. Odkurzanie nie musi

ďLJđƵĐŝČǏůŝǁĞ͘hŶŽƐnjČĐLJƐŝħŬƵƌnj͕ĐŝħǏŬŝƐƉƌnjħƚ͕ŚĂųĂƐʹǁƐnjLJƐƚŬŽƚŽŵŽǏŶĂ ǁLJĞůŝŵŝŶŽǁĂđ͕ŝŶƐƚĂůƵũČĐƐLJƐƚĞŵĐĞŶƚƌĂůŶĞŐŽŽĚŬƵƌnjĂŶŝĂsĂĐƵh^DĮƌŵLJ h^dͲD͘/ŶŶŽǁĂĐLJũŶLJƐƉŽƐſďŶĂƐƉƌLJƚŶĞƐƉƌnjČƚĂŶŝĞƐƉƌĂǁĚnjŝƐŝħnjĂƌſǁŶŽ ǁŶŝĞǁŝĞůŬŝĐŚŵŝĞƐnjŬĂŶŝĂĐŚ͕ũĂŬŝǁĚƵǏLJĐŚĚŽŵĂĐŚũĞĚŶŽƌŽĚnjŝŶŶLJĐŚ͘ CENA: 2.500 ZŁ (PRZYKŁADOWY SYSTEM DOSTOSOWANY DO DOMU O POWIERZCHNI DO 200 M2) z UST-M z WWW.USTM.PL

OPTYMALNY MIKROKLIMAT.

tƉŽŵŝĞƐnjĐnjĞŶŝĂĐŚƉƌnjĞƐnjŬůŽŶLJĐŚ͕ŐĚnjŝĞnjŝŵČƚƌĂĐŝŵLJ ĚƵǏŽĐŝĞƉųĂ͕ĂůĂƚĞŵŵĂŵLJŐŽĂǏǁŶĂĚŵŝĂƌnjĞ͕ŝĚĞĂůŶŝĞ ƐƉƌĂǁĚnjŝƐŝħŐƌnjĞǁĐnjŽͲĐŚųŽĚnjČĐLJŬĂŶĂųƉŽĚųŽŐŽǁLJ sĞƌĂŶŽͲŬŽŶǁĞŬƚŽƌs<͘<ůŝŵĂŬŽŶǁĞŬƚŽƌLJƉŽĚųŽŐŽǁĞ njĂƉĞǁŶŝĂũČďŽǁŝĞŵŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝČƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌħŝŽƉƚLJŵĂůŶLJ ŵŝŬƌŽŬůŝŵĂƚ͕ďĞnjǁnjŐůħĚƵŶĂƉŽƌħƌŽŬƵĐnjLJƉŽŐŽĚħ͘ CENA: OD 3.216 DO 3.577 ZŁ z VERANO z WWW.VERANO-KONWEKTOR.PL


WINYLOWA, A JAKBY Z DREWNA.

CENA: 165,90 ZŁ/M2 z WINEO z WWW.WITEX.COM

KAMERA ZAMIAST JUDASZA. ůĞŬƚƌŽŶŝĐnjŶLJǁŝnjũĞƌ

sϱϬϬϬŵĂƌŬŝzĂůĞũĞƐƚƉƌŽƐƚČǁŵŽŶƚĂǏƵ ĂůƚĞƌŶĂƚLJǁČĚůĂƚƌĂĚLJĐLJũŶĞŐŽũƵĚĂƐnjĂ͘ hƌnjČĚnjĞŶŝĞƐŬųĂĚĂƐŝħnjŬĂŵĞƌLJ͕ŬƚſƌČ ƵŵŝĞƐnjĐnjĂƐŝħƉŽnjĞǁŶħƚƌnjŶĞũƐƚƌŽŶŝĞĚƌnjǁŝ͕ ŽƌĂnjϯ͕ϱͲĐĂůŽǁĞŐŽĞŬƌĂŶƵ>͕ŵŽŶƚŽǁĂŶĞŐŽ ǁĞǁŶČƚƌnj͘<ĂŵĞƌĂŽĨĞƌƵũĞƐnjĞƌŽŬŝŬČƚǁŝĚnjĞŶŝĂ ŝƉƌnjĞŬĂnjƵũĞŶĂǏLJǁŽŽďƌĂnjnjnjĂĚƌnjǁŝ͘ CENA: 520 ZŁ z YALE z WWW.YALELOCK.PL

ROZŚWIETLAJĄ WNĘTRZA.

ŚRWO 5-6/2013

ůĞŵĞŶƚLJƉŽĚųſŐǁŝŶLJůŽǁLJĐŚ njůŝŶŝŝ>ĂŐƵŶĂ<ŝŶŐƐŝnjĞŵĂƌŬŝ t/EKŵĂũČǁLJĚųƵǏŽŶLJ ĨŽƌŵĂƚ͕ĐŽƉŽnjǁĂůĂůĞƉŝĞũ ǁLJĞŬƐƉŽŶŽǁĂđƵƌŽŬ ŶĂƚƵƌĂůŶLJĐŚŬŽůŽƌſǁ ŝĚƌĞǁŶŝĂŶLJĐŚǁnjŽƌſǁ͘ WƌŽĚƵŬƚĐŚĂƌĂŬƚĞƌLJnjƵũĞ ƐŝħƉƌnjLJũĞŵŶČǁĚŽƚLJŬƵ͕ ǁLJĐnjƵǁĂůŶČƐƚƌƵŬƚƵƌČ powierzchni oraz ƐƉĞĐũĂůŶČsͲĨƵŐČ͘^ƉƌĂǁŝĂ ƚŽ͕ǏĞĚŽnjųƵĚnjĞŶŝĂ ƉƌnjLJƉŽŵŝŶĂƉŽĚųŽŐħ ƵųŽǏŽŶČnjůŝƚLJĐŚĚĞƐĞŬ͘

55 www.swiatrezydencji.pl

Okna i drzwi linii home pure ŽĨĞƌŽǁĂŶĞƉƌnjĞnjĮƌŵħ/ŶƚĞƌŶŽƌŵ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌLJnjƵũČƐŝħŶŽǁŽĐnjĞƐŶČ ĞƐƚĞƚLJŬČ͕ŽƉĂƌƚČŶĂƉƌŽƐƚLJĐŚĨŽƌŵĂĐŚ͘ WŽnjǁĂůĂũČƚǁŽƌnjLJđƌŽnjƑǁŝĞƚůŽŶĞ ƉŽŵŝĞƐnjĐnjĞŶŝĂ͕ĂƐǁLJŵŝůŝŶŝĂŵŝ͕ ŬƐnjƚĂųƚĞŵŝŵŝŶŝŵĂůŝƐƚLJĐnjŶLJŵĚĞƐŝŐŶĞŵ ƉŽĚŬƌĞƑůĂũČĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌħďƵĚLJŶŬƵ͘ CENA: USTALANA INDYWIDUALNIE z INTERNORM z WWW.INTERNORM.PL

APARTAMENTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

'ĚĂŷƐŬŝĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽǁŝĞĐtĂƚĞƌ>ĂŶĞ͕ũĂŬŽũĞĚLJŶĂ ŝŶǁĞƐƚLJĐũĂǁdƌſũŵŝĞƑĐŝĞ͕njŽƐƚĂųŶĂŐƌŽĚnjŽŶLJŐŽĚųĞŵ :ĂŬŽƑđZŽŬƵϮϬϭϮǁŬĂƚĞŐŽƌŝŝWƌŽĚƵŬƚZŽŬƵǁŶĂũǁŝħŬƐnjLJŵ ŬŽŶŬƵƌƐŝĞƉƌŽũĂŬŽƑĐŝŽǁLJŵǁWŽůƐĐĞƌĞĚĂŬĐũŝŝnjŶĞƐZĂƉŽƌƚ njŝĞŶŶŝŬĂ'ĂnjĞƚLJWƌĂǁŶĞũŽƌĂnjĞŬƐƉĞƌƚſǁWŽůƐŬŝĞŐŽ ĞŶƚƌƵŵĂĚĂŷŝĞƌƚLJĮŬĂĐũŝ͘tĂƚĞƌ>ĂŶĞnjĂĐŚǁLJĐĂ ŶŽǁŽĐnjĞƐŶLJŵĚĞƐŝŐŶĞŵǁŶħƚƌnj͕ƉŽųŽǏĞŶŝĞŵƉƌnjLJŐĚĂŷƐŬŝĞũ ŵĂƌŝŶŝĞŝǁŝĚŽŬŝĞŵŶĂ^ƚĂƌĞDŝĂƐƚŽ͘tŽĨĞƌĐŝĞnjŶĂũĚƵũČ ƐŝħĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚLJŝƉĞŶƚŚŽƵƐLJŽƉŽǁŝĞƌnjĐŚŶŝĚŽϭϳϱŵϮ njŽĚĚnjŝĞůŶLJŵŝƐƚƌĞĨĂŵŝ͗ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂĐLJũŶČŝƉƌLJǁĂƚŶČ ŽƌĂnjŶŽǁŽĐnjĞƐŶLJŵĚĞƐŝŐŶĞŵǁŶħƚƌnj͘ŽĚLJƐƉŽnjLJĐũŝ ŵŝĞƐnjŬĂŷĐſǁƐČŬĂŵĞƌĂůŶĞǁĞůůŶĞƐƐŝƐƉĂnjďĂƐĞŶĞŵ͕ ũĂĐƵnjnjŝ͕ƐŝųŽǁŶŝČŽƌĂnjƐĂƵŶĂŵŝʹƐƵĐŚČŝƉĂƌŽǁČ͘ CENA: OD 7.400 ZŁ/M2 z WATERLANE z WWW.WATERLANE.GDA.PL


www.swiatrezydencji.pl

56 ŚRWO 5-6/2013

w dużym formacie

Jak na Francuskiej

wsi


Ania i Grzegorz Strzałkowscy stworzyli swój konstanciński dom własnymi rękami. I pewnie dlatego wyszedł idealnie tak, jak chcieli. W bieli okraszonej barwami francuskiej prowincji. 7(.67,b67</,=$&-$.$6,$0,7.,(:,&= )2720,&+$’6.25836.,

57 www.swiatrezydencji.pl

Ania kilka lat temu skończyła kurs architektoniczny i projektuje wnętrza także dla innych. Jeśli ktoś chciałby zamieszkać w domu, w którym panuje klimat podobny jak w konstancińskiej willi, chętnie wesprze go swoją wiedzą i doświadczeniem.

ŚRWO 5-6/2013

$QLDb

wychowała się w przedwojennej willi na tzw. starym Mokotowie. Zawsze marzyła, żeby zamieszkać kiedyś w podwarszawskim Konstancinie. Ma on podobny klimat do Mokotowa, ale jest jeszcze piękniej, bo domy stoją pośród 100-letnich drzew. Grzegorzowi także spodobał się ten plan. Swój pierwszy dom w Konstancinie udało im się kupić i uczciwie przyznają, że dopomógł im łut szczęścia w interesach. Dom był fajny i dobrze się w  nim żyło, ale po  paru latach zatęsknili do zmian. Nowe miejsce znaleźli w pobliżu, dosłownie parę ulic dalej, ale z dala od zgiełku konstancińskiego uzdrowiska.

Kuchenna wyspa i stół są zrobione według projektu Ani przez dwóch różnych stolarzy. Krzesła z Boutique Pierrot.


w dużym formacie

Na pierwszym planie czerwone naczynia z białym wzorem z kolekcji Damier Rouge (są też białe z czerwonym wzorem, lub niebieskim – Damier Bleu) i bieżnik Campagne. Wszystko z Comptoir de Famille, do kupienia w Coqlila.

=’27(5k&=.,

ŚRWO 5-6/2013

Budynek, który tu zastali wymagał drastycznych przeróbek, o ogrodzie już nie wspominając. Na pierwszy rzut oka szary, ponury kubik pośród gąszczu zaniedbanych krzaków. – Jakoś podskórnie wyczuliśmy, że drzemie w nim niesamowity potencjał – wspomina Ania. Okazało się, że mieli rację, chociaż doprowadzenie wszystkiego do  porządku kosztowało ich masę pracy. Grzegorz to złota raczka, kupił sobie walizę narzędzi stolarsko-ślusarskich i  zajął się poważnymi i  trudnymi zadaniami. Ania wszystko projektowała, obliczała i malowała. Tylko wyjątkowo korzystali z pomocy fachowców.

/,&=<6,}./,0$7 Chcieli, żeby było prosto i elegancko, bez fikuśnych ozdóbek i  kolorowych tynków, ale nie za nowocześnie. Raczej tradycyjnie. Zachowali surową bryłę domu ozdabiając ją tylko drewnianymi okiennicami w  prowansalskim stylu, cudnym przeszklonym gankiem wypatrzonym we francuskim katalogu i ogromnym tarasem z  prostą barierką z  pobielonego drewna. Całość kompozycji dopełniają nowe okna! Zrobiono je według projektu Ani – duże, skrzynkowe z kryształowymi szybkami. Jak przed wojną. – Ostatecznie wyszły ładnie, ale okazało się, że projekt przerósł umiejętności wykonawcy – wspomina Ania. – Szprosy zostały trochę źle przycięte. Oboje z Grzegorzem uznaliśmy, że to nie szkodzi, jeśli nie jest zupełnie idealnie. Bo dla nas nie liczy się perfekcja, ale klimat.

www.swiatrezydencji.pl

58

0$*,$:63201,(”

Na stole piętrowa druciana patera oczywiście z Coqlila i podkładki w krateczkę (kolekcja Campagne). W tle, na kuchennym okapie zegar w wisienki, od którego wszystko się zaczęło.

Wnętrze w całości wymyśliła gospodyni. Zaprzyjaźniony stolarz Wiesław Herec zrobił kuchenne szafki i sypialnię. Do salonu Ania wstawiła meble gustawiańskie od  Decolor. Niby po szwedzku, ale przecież król Gustaw III (koniec XVIII w.) przywiózł pomysł na styl pałacowy wprost z Wersalu od Ludwika XVI. Jest tylko skromniej – bez kapiących złotem zdobień. – Kiedy wszystko było już prawie gotowe, zrobiliśmy wielkie otwarcie. Przyszła masa gości, obładowanych prezentami do nowego wnętrza. Najfajniejszy dostałam od mojej koleżanki Kasi


ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

59

Metalową barierkę przy schodach wymyśliła Ania. Prawie identyczna, ale pomalowana na czarno ozdabia balkon nad przeszklonym gankiem. Lustro, konsolka i wisząca lampa są z Decolor.


w dużym formacie www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 5-6/2013

Litwińskiej – kuchenny zegar z namalowaną gałązką czereśni (kolekcja Damier Rouge) francuskiej firmy Comptoir de Famille. Od razu się w nim zakochałam. Pasował po prostu idealnie. Pomyślałam, że muszę mieć więcej takich rzeczy – opowiada Ania. Kasia i  jej mąż Bolek mają dom w  Mentonie na Lazurowym Wybrzeżu. I właśnie tam odkryli sklep pełen przedmiotów żywcem wyjętych z  babcinego kredensu: słoiczków na  konfi tury, imbryków, dzbanuszków, metalowych koszyków itp. Wszystko jest nowe, ale zrobione dokładnie na wzór drobiazgów, które pamiętamy z czasów beztroskiego dzieciństwa. Z wakacji spędzanych na wsi pod okiem babć i ciotek, które rozpieszczały nas niezapomnianymi smakołykami. Już od progu czujesz tu zapach parzonej w domu kawy i jeszcze ciepłego drożdżowego placka, który czeka spokojnie na talerzu w wisienki, przykryty lnianą ściereczką.

Autorem drewnianych mebli do sypialni jest Wiesław Herec, zaprzyjaźniony z rodziną mistrz stolarstwa.

Atrapę kominka i biblioteczkę robiło trzech różnych stolarzy według projektu Ani. Przysłano je w częściach. Zmontowaniem wszystkiego w idealną całość zajął się oczywiście Grzegorz. Lustro Canvas pochodzi z Decolor.

Sypialnię Ania urządziła w pastelowych kolorach. Cudnie pasują tu poduszki z kolekcji Anais (Coqlila). Śródziemnomorskie pejzaże w sepii kupiono w Fabryce Wnętrz.


ŚRWO 5-6/2013

Salon z gustawiańskimi meblami Ania ozdobiła kwiecistymi poduchami z kolekcji Bagatelle i lnianymi, szarobeżowymi zasłonami (Comptoir de Famille). Sofa i dywan są z Ikei, a żyrandol z Decolor.

www.swiatrezydencji.pl

61


w dużym formacie ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

Łazienka została zrobiona w ciepłym klimacie nadmorskich wydm, a to dzięki kafelkom firmy Yeti i komódce w piaskowym kolorze. Pałacowe lustro pochodzi z warszawskiego sklepu Lawenda.

W sklepie Comptoir de Famille wraca magia wspomnień. Kasia uległa jej do tego stopnia, że Bolek w ogóle nie mógł jej stamtąd wyciągnąć. Chciała kupić dosłownie wszystko. I dokładnie tak zrobiła. Oczywiście nie od razu... Ale już kilka miesięcy później razem z przyjaciółką i wspólniczką Anną Ceballo leciały samolotem do Francji i po drodze wybierały z katalogu rzeczy, które kupią do swojego nowego sklepu Coqlila (Fioletowy Kogut) w  Warszawie przy ul. Lentza (teraz mają jeszcze drugi w centrum handlowym w Józefosławiu).

6’2'.,(/(1,67:2 A naszej gospodyni Ani Strzałkowskiej tylko w to było graj. Naprawdę prawie wszystko, czego potrzebowała do  urządzenia nowego domu, znalazła w Coqlila. Bo przecież od początku o taki właśnie, ciepły, rodzinny klimat jej chodziło. – Gdyby nie sklep Kasi i Anny, chyba sama pojechałabym do Francji po zakupy. A tak wszystko dostałam dosłownie dwa kroki od domu. Specjalnie do sesji sprowadziłam tylko prowansalskie słońce i błękit nieba – śmieje się Ania.


ŚRWO 5-6/2013

Pierwsze skrzypce odgrywa tu kremowa, metalowa etażerka z Comptoir de Famille. Lawendowe ręczniki są z Ikei, a muszle i gąbki przywiezione z wakacyjnych wypadów na śródziemnomorskie wyspy. Żyrandol z kryształkami Ania kupiła na Kole.

www.swiatrezydencji.pl

633


w dużym formacie

Rzeczywiście jest tu pięknie. Na  taras zaglądają stare krzewy bzu, hortensji i kaliny, które udało się odkryć pośród gąszczu, zachować i wyeksponować. Można posiedzieć z książką na ławeczce nad stawikiem, poleżeć pod gruszą, posłuchać jak brzęczą pszczoły. Właśnie o tym marzyli, a teraz okazuje się, że bardzo rzadko zdarza im się odpoczywać, bo ciągle jest tyle fajnych rzeczy do roboty! Zarówno w domu, jak i w ogrodzie. „

ŚRWO 5-6/2013

Nigdy nie zaszkodzi odrobina „shabby chic” – stara ogrodowa ławeczka dodaje fajnego klimatu.

www.swiatrezydencji.pl

64 4

Po wielu próbach Ani udało się znaleźć cudną farbę do okiennic – srebrzystoszarą, lekko przezroczystą, podkreślającą rysunek słojów. Z drewnem okiennic i tarasu doskonale komponują się metalowe elementy: ławeczka (Coqlila) kinkiety i barierka na balkonie.

Choć do morza stąd daleko i nie słychać szumu fal, namiastką jest stawik pełen lilii wodnych, w którym odbija się błękit nieba.


technologia

i wzornictwo WYSOKIE, UKRYTE DRZWI MARKI

DLACZEGO PIU DESIGN? Zlicowane ze ścianą. Ościeżnica aluminiowa o wielokomorowym profilu ukryta w ścianie murowanej lub karton gips. Jednakowa wysokość drzwi od strony zlicowanej w przypadku dwóch różnych kierunków otwierania (do środka lub na zewnątrz). Niewidoczne wszystkie elementy uzupełniające system: zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach – technologia 3D, zamek magnetyczny, samozamykacz, uszczelka samoopadająca. Wysokie, sięgające sufitu. W standardzie PIU DESIGN następujące wysokości: 206 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm, 270 cm, które wizualnie podwyższają wnętrza, otwierają przestrzeń. Możliwość wykonania drzwi do sufitu w wersji bez górnej belki ościeżnicy. Ukryte. Drzwi PIU zlicowane ze ścianą pozbawione opasek i widocznych ościeżnic, podkreślają elegancję i nowoczesność wnętrz. Drzwi pokryte farbą w kolorze ściany, lakierowane w kolorach RAL lub NCS, ukryte w tapecie lub innych wykończeniach typu Lacobel, lustra, akryle, forniry i inne wpisują się w trend wnętrzarski drzwi „od razu w ścianie”. Ich unikatowy design został doceniony w konkursie Dobry Wzór 2012 Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz Top Design Award 2013, Arena Design. Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8578/2011 Dla wszystkich miłośników funkcjonalności, harmonii i dobrego designu we wnętrzach. www.piudesign.pl Showroom Warszawa ul. Wilcza 66/68, tel./fax 22 616 00 06 TS


wyszukiwarka ŚRWO 5-6/2013

Powrót do przyjemności Codziennie zaglądasz tu o poranku, bo wtedy marzy Ci się orzeźwiający prysznic. A wieczorem po ciężkim dniu wracasz, bo wiesz, że relaksująca kąpiel to idealny wstęp do błogiego snu.

www.swiatrezydencji.pl

66

TEKST: ANNA LEWCZUK

STEINBERG

’D]LHQNDb

bywa świadkiem porannych przepychanek i kolejek, ustawiających się pod jej drzwiami. Czy jest tylko małym skrawkiem przestrzeni, czy też przestronnym salonem kąpielowym, należy zazwyczaj do  najbardziej obleganych stref w domu. Niezależnie od tego, czy przebywanie w  niej zaliczysz do  obowiązków czy przyjemności, jej funkcjonalność to sprawa kluczowa nie tylko dla higieny, ale też komfortu, bezpieczeństwa, a nawet zdrowia.

Osoby aktywne i wiecznie zabiegane stawiają na  praktyczne rozwiązania. Przyznają, że wygodny natrysk i przestronna kabina prysznicowa pozwalają oszczędzać czas poświęcany na codzienne czynności. Dzięki pojemnym meblom łazienkowym, w  porannym zamieszaniu z łatwością odnajdują niezbędne przybory, kosmetyki i akcesoria. Zawsze stawiają na najwyższą jakość wykończenia. Doceniają wszelkie rozwiązania technologiczne np.  wygodne do  czyszczenia powłoki, ułatwiające

„ W W W.LEEGROCK.PL


Goccia Wanna, zaprojektowana na kształt stylowej łodzi, pozwala bez przeszkód zażywać przyjemności kąpieli. Ergonomicznie wyprofilowane wnętrze i oparcie umożliwiają przyjęcie optymalnie wygodnej pozycji. Gładki, przyjemny w dotyku materiał szybko nabiera temperatury otoczenia, dzięki czemu rozgrzane w kąpieli ciało nie jest narażane na kontakt z zimną i nieprzyjemną powierzchnią. Projekt: Marcin Konicki Design. Materiał: gelcoat®material. Cena: 7.990 zł M AR MORIN

ŚRWO 5-6/2013

giego, niekończącego się leżenia. Do naszych wymagań dostosowują się też kolory, wymiary i kształty mebli. Zapraszamy zatem do lektury i życzymy wyboru najlepszego wyposażenia łazienki. Tak, aby codzienne powroty do komfortowo urządzonego wnętrza były wstępem do przyjemnego rytuału oczyszczenia. „

67 www.swiatrezydencji.pl

dbanie o elementy łazienkowego wyposażenia. Indywidualistów na pewno zainteresuje niebanalny kształt umywalki albo dynamiczna linia armatury, modelującej strumień wody. Ich wzrok od razu przykuwa wanna, wyglądająca jak zjawiskowa rzeźba! Każdy ma swoje potrzeby, wymagania, przyzwyczajenia. Dlatego dla bezpieczeństwa  użytkowników  stworzono antypoślizgowe powłoki. Podwójne kabiny prysznicowe i superpłaskie brodziki zaprojektowano dla naszej wygody, a wanny wyprofilowano tak, że zachęcają do dłu-

„ W W W.M AR MORIN.PL

Hansatwist Elegancka i nowoczesna bateria umywalkowa marki Hansa. Jednouchwytowa, jednootworowa o natężeniu przepływu 6 l/min. Kanały wodne pozbawione niklu, zestaw odpływowy. Dostępna z uchwytem pełnym i kabłąkowym. Cena: 750 zł HANSA

„ W W W.HANSA .PL

Wanna miedziana – Anna Wanna wykonana z najwyższej jakości miedzi. Ręcznie młotkowana i obrabiana. Wysokość: 76 cm (ekstrema)/65 cm (środek), szerokość: 76 cm, długość: 182 cm, grubość miedzi: 2,052 mm. Istnieje możliwość zamówienia wanny na konkretny wymiar oraz zakupu na raty 0%. Cena: 19.000 zł. Tel. +48 696 414 841 P MIEDZIANY DOM

„ W W W.MIEDZIANYDOM.PL


wyszukiwarka

TECEloop System spłukujący tworzą przyciski oraz płytki w wielu wersjach kolorystycznych. Płytki dostępne są w wersji szklanej bądź z tworzywa sztucznego. Przyciski ze szkła można zamontować w sposób tradycyjny albo zlicowany z płytką ścienną. Bezproblemowy demontaż TECEloop umożliwia sprawne umieszczenie kostki zapachowej wewnątrz zbiornika spłukującego oraz łatwy dostęp do mechanizmu spłukującego. Cena: tradycyjne przyciski ze szkła lub tworzywa sztucznego – od 143,80 do 950 zł netto, kompaktowe: płytki z przyciskami – od 139 do 495 zł netto, obudowy ze szkła – od 445 zł do 695 zł netto TECE

„ W W W.TECE.PL

ŚRWO 5-6/2013

Deque Bateria umywalkowa z mieszaczem marki Dornbracht. Seria wyróżnia się płaską, szeroką wylewką. Niska armatura kieruje wzrok na to, co istotne: formę strumienia. Płynąca woda zajmuje całą szerokość wylewki, jest jej przedłużeniem, a dzięki swej naturalnej żywotności stanowi świadomy kontrast dla formalnej surowości i perfekcyjności armatury. Cena: wykończenie chrom ok. 3000 zł

www.swiatrezydencji.pl

68

DORNBR ACHT

„ W W W.DORNBR ACHT.COM

Terminal WC TECElux Elementy systemu: moduł WC TECElux górny, szklany przycisk spłukujący z jednostką obsługową oraz dolna płyta mocująca WC, przystosowana do różnych typów przyłączy prądu i wody. Wyposażony w elektroniczną spłuczkę sen-Touch z czujnikiem ruchu, system oczyszczania powietrza ceramic-Air, ceramiczny filtr z wkładem węglowym oraz interfejs smart-Connect, który umożliwia integrację wyposażenia technicznego w module ścianki przedniej w niewidoczny i bezpieczny sposób. Dostępny jest w trzech wariantach rozbudowy: TECElux 100, TECElux 200 i TECElux 400. Cena: od 2.200 do 4.930 zł netto TECE

„ W W W.TECE.PL

Kiddy Zabawne wieszaki na ręczniki z oferty holenderskiej marki Tiger. Haczyki wykonane są ze stali nierdzewnej. Mają przyjazną dzieciom estetykę oraz żywe kolory. Cena: 29 zł/szt COR A M POLSK A

„ W W W.COR A M.PL


Rings Seria dodatków łazienkowych marki Tiger to sześć niezbędnych w łazience elementów: dozownik na mydło w płynie, pojemnik na szczoteczki do zębów, kubek, pojemnik na waciki kosmetyczne, uchwyt na zapas papieru toaletowego oraz szczotkę w.c. Akcesoria wykonane zostały z wysokiej jakości stali nierdzewnej o grubości 1 mm. Oferowane są w dwóch wykończeniach: polerowanym oraz szczotkowanym. Cena: od 35 zł do 172 zł COR A M POLSK A , W W W.COR A M.PL

Propozycja marki Defra świetnie sprawdzi się w nowoczesnych łazienkach, których projekt opiera się na graficznym kontraście. Zestawienie bieli i ciemnego granatu, wykończenia matowego i na wysoki połysk spodoba się osobom poszukującym wyrazistych rozwiązań aranżacyjnych. Ceny: mała szafka podwieszana – 432 zł, szafka wysoka – 738 zł, szafka podumywalkowa – 1.293 zł DEFR A

„ W W W.DEFTR ANS.COM.PL

R E K L A M A

Nex


wyszukiwarka

Ecostat Select Nowość w ofercie marki Hansgrohe. Nowoczesny termostat podtynkowy z zaworem odcinająco-przełączającym, który może obsługiwać dwa źródła wypływu wody np. główkę prysznicową i głowicę górną. Dostępny jest w pięciu wariantach: od termostatu z prostą funkcją włączenia i wyłączenia wypływu wody, aż po kombinację Ecostat Select z zaworem odcinającym, który obsłuży trzy źródła wypływu wody. Cena: w trakcie ustalania

ŚRWO 5-6/2013

HANSGROHE

www.swiatrezydencji.pl

70

„ W W W.HANSGROHE.PL

Kaldewei Xetis Nowa powierzchnia prysznicowa ze zintegrowanym odpływem ściennym firmy Kaldewei. Xetis tak wtapia się harmonijnie w podłogę prysznica, że żaden element nie zakłóca równej powierzchni do stania. Jest wykonana z trwałej stali emaliowanej o grubości 3,5 mm. Produkt objęty jest 30-letnią gwarancją. Cena systemu: od 4.500 zł netto (powierzchnia + syfon z osłoną + stelaż + system uszczelnienia) K ALDEWEI

„ W W W.K ALDEWEI.PL

Supernova Bateria umywalkowa z mieszaczem marki Dornbracht. Armatura o artystycznej jakości. Jej liczne fasety i wieloboczne powierzchnie przypominają precyzyjnie wykończony kryształ, który zachwyca wciąż nowymi odbiciami obiektów i kolorów. Wyrazistą i geometryczną stylistykę serii uzupełniają błyszczące powłoki, jak np. champagne – jasne złoto, której zewnętrzną warstwę wykonano z 22-karatowego złota. Cena: wykończenie platyna ok. 4.600 zł DORNBR ACHT

„ W W W.DORNBR ACHT.COM

Zwróć uwagę! Jeśli łazienka czy salon kąpielowy doświetlone są przez światło dzienne, idealnym rozwiązaniem funkcjonalnym i dekoracyjnym będą shuttersy firmy JASNO. Produkty te zapewniają ochronę przed słońcem, a dodatkowo doskonale podkreślają dekoracyjne elementy wnętrza, takie jak nietypowe kształty okien. Dzięki swojej konstrukcji i trwałym materiałom dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Do okien, umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, Jasno wprowadzi w tym roku specjalne shuttersy „Splash”. Ich zaleta to całkowita odporność na bezpośredni kontakt z wodą! Poszukując produktu dla siebie, możemy cieszyć się dużą dowolnością w wyborze kolorów, rodzaju drewna, wielkości lameli i ich wykończeń. P www.jasno.pl


Ottino Elegancki, higieniczny i bezdotykowy dozownik na mydło, płyn lub środek odkażający. Zawartość dozownika jest uwalniana poprzez wmontowany czujnik ruchu – jednorazowo dozuje ok. 2 ml płynu. Posiada wyłącznik czujnika przydatny np. podczas uzupełniania płynu lub mycia. Zasilany jest na 4 baterie typu AAA. Mieści ok. 177 ml środka myjącego. Projekt: Dennis Cheng dla marki Umbra. Cena: 199 zł C ALVADO „ W W W.C ALVADO.PL

Kolekcja mebli dostępna jest w pięciu kolorach: biały, antracyt, bordo, legno ciemne i fiolet. W skład zestawu wchodzą: szafki podumywalkowe w dwóch rozmiarach, szafka niska oraz wysoka, szafka z lustrem, a także oświetlenie lustra i umywalka. Meble odznaczają się zwiększoną odpornością na wilgoć. Wykonane są w nowoczesnej technologii MDF + akryl. Szafki wyposażone są w mechanizmy hamujące przy domykaniu. Cena: w zależności od kolorystyki i wymiarów od 970 zł do 1.352 zł AQUAFOR M

„ W W W. AQUAFOR M.COM.PL

ŚRWO 5-6/2013

Portofino

Paso Najnowszy produkt firmy SanSwiss zaprezentowany na targach ISH we Frankfurcie. Ponadczasowa prostota oraz czysta forma pasują do każdej łazienki. Powłoka Aquaperle zapewnia łatwe czyszczenie, dzięki czemu szkło pozostaje krystalicznie czyste przez wiele lat. Kabina dostępna od lipca 2013. SANSWISS

„ W W W.SANSWISS.PL

www.swiatrezydencji.pl

71


wyszukiwarka

Thin Umywalka marki Marmorin jest modernistyczną propozycją do aranżacji przestrzeni o niewielkich gabarytach. Wyposażona w praktyczną półkę, pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca. Produkt to owoc współpracy marki Marmorin z Joanną Lisiecką, absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Projekt powstał podczas tegorocznej edycji Programu Edukacyjno – Projektowego. Materiał: gelcoat®material. M AR MORIN

„ W W W.M AR MORIN.PL

Pur Light S PLS2+PLST Ekstrawagancka kabina prysznicowa składająca się z drzwi przesuwanych oraz ścianki bocznej. Szkło bezpieczne hartowane w standardzie pokryte jest powłoką Aquaperle ułatwiającą czyszczenie. Aluminiowe profile dostępne w kolorze połysk, białym lub czarnym. P „ W W W.SANSWISS.PL

ŚRWO 5-6/2013

SANSWISS

www.swiatrezydencji.pl

72

Kaldewei Puro Duo Nowa wanna marki Kaldewei posiada dwie, pochylone pod łagodnym kątem, płaszczyzny podparcia pleców oraz odpływ umieszczony pośrodku. To rozwiązania, które zapewniają wygodną, odprężającą kąpiel w każdej pozycji, a nawet wtedy, gdy korzystają z niej dwie osoby jednocześnie. Wanna jest wykonana ze stali emaliowanej Kaldewei o grubości 3,5 mm, co gwarantuje jej niezwykłą trwałość. Produkt dostępny od lipca 2013. K ALDEWEI

„ W W W.K ALDEWEI.PL

Helos Comfort Asymetryczna wanna o wymiarach 148 × 98,5 cm i głębokości 42,5 cm. Bardzo wygodna i dobrze wyprofilowana. W narożniku zaprojektowano siedzisko i mniejszą półeczkę na przybory toaletowe. Wanna ma właściwości antypoślizgowe i termoizolacyjne. Producent udziela 15 lat gwarancji na niezmienność barwy akrylu. W zestawie są nóżki i wsporniki niezbędne do montażu wanny. Cena: wanna – 921 zł, obudowa – 503 zł, Aquaform W W W. AQUAFOR M.COM.PL


56-416 TwardogĂłra, ul. Sportowa 10 tel.: 71 315 86 21, kom.: 691 733 783 e-mail: biuro@schody.net.pl

6&+2'<:Â&#x2019;2'$5&=<.

GĂŻXJRÄ&#x201A;Ă&#x160;GRPE

SRGĂŻRJLGUHZQLDQHÄźV]HUGRFP

VFKRG\JLĂ&#x161;WH GU]ZLLSRGĂŻRJLGUHZQLDQH

www.schody.net.pl


wzornictwo ŚRWO 5-6/2013

Z przymrużeniem

www.swiatrezydencji.pl

74 Crayon Family to rodzina kolorowych, fikuśnych mebli w kształcie roztańczonych kredek. Judson Beaumont, założyciel pracowni Straight Line Designs, za pomocą swoich nietypowych projektów spełnia marzenia dorosłych i dzieci. FOTO

Marzy Ci się latający dywan? Szafa wyglądająca jak wóz strażacki? A może masz inną fanaberię? Projektanci nie lubią się nudzić, dlatego wciąż poszukują kolejnych, zwariowanych pomysłów i sposobów ich realizacji. Rysują, wycinają, składają, a potem cieszą nas efektami tej wzorniczej zabawy.

„ W W W.STR AIGHTLINEDESIGNS.COM

TEKST: ANNA LEWCZUK

0RMDb

zasada brzmi: jeśli można coś narysować i zaprojektować, można to  również zbudować. Uwielbiam, kiedy ludzie mówią, że „ nie da się tego zrobić!” albo „nie podejmę się tego wyzwania!”. Takie stwierdzenia dają mi dodatkową siłę i motywację do pracy. Przecież nie ma rzeczy nie do zrobienia! Potem w myśl tej dewizy projektant Judson Beaumont ze współpracownikami natychmiast przystępują do działania. W założonej przez niego kanadyjskiej pracowni Straight Line Designs można zmaterializować każde wyobrażenie o meblach. Produkowane w niej przedmioty nie mają nic wspólnego z komercyjnymi stołami czy masowo wymierzonymi szafkami. Zespół Judsona, na specjalne zamówienia klientów, tworzy wręcz bajkowe projekty. W warsztacie powstają niesforne, tańczące komody, szafki w kształcie akordeonu i szuflady-sukienki. W portfolio projektantów odnajdziemy też stół z połamanymi nogami i meble nadgryzione przez bobry. Kreatywność grupy Beaumonta nie zna żadnych granic.

FOTO

„ W W W.STR AIGHTLINEDESIGNS.COM

Stoliki Wiperboard Tables z nóżkami w kształcie kredek są doskonałym przykładem przewrotnej zabawy formą. Oryginalne pomysły i nietypowe rozwiązania konstrukcyjne to znaki rozpoznawcze studia projektowego Straight Line Designs.


Little Black Dresser. „Mała czarna” w wersji meblowej. Wisząca komódka z szufladami świetnie sprawdzi się w kobiecej garderobie. FOTO

„ W W W.STR AIGHTLINEDESIGNS.COM

FOTO

„ W W W.WA MHOUSE.PL

Fotel Zjedzony to jeden z oryginalnych projektów biura projektowego WamHouse.

FOTO

FOTO

„ W W W.WA MHOUSE.PL

Inspiracją dla formy Przelanego Fotela było naczynie z rozlewającym się płynem... Projekt: WamHouse.

„ W W W.STR AIGHTLINEDESIGNS.COM

FOTO

75

„ W W W.WA MHOUSE.PL

Fotel Paszcza. Oryginalny pomysł na mebel z przymrużeniem oka.

www.swiatrezydencji.pl

Grandfather Clock to zabawny mebel to samodzielnego pomalowania. Spodoba się szczególnie najmłodszym!

Studio projektowe Wamhouse również zaprasza do obcowania z niezwykłymi meblami. Jednym z ich najnowszych projektów jest fotel Przelany. Dlaczego Przelany? Bo mebel dosłownie wylewa się z własnej formy niczym aromatyczna kawa z czajniczka czy smakowita zupa z garnka. Fotel, naturalnie, służy do siedzenia. Jednak nie zdziwimy się, jeśli na jego widok ktoś raczej spadnie z fotela – oczywiście z wrażenia. Podziwiając kolejne projekty WamHouse, pozostajemy w kulinarnych klimatach. Wszystko za sprawą stołu w kształcie sadzonego jajka i fotela o wyglądzie banana. Na widok tak apetycznych mebli oblizuje się łakomie nawet fotel Paszcza.

ŚRWO 5-6/2013

)27(/'2b=-('=(1,$


wzornictwo

PROJEKTOWANIE ANTYSTRESOWE

ŚRWO 5-6/2013

BUJANIE CZY LEWITACJA

www.swiatrezydencji.pl

76

Po smakowitej przygodzie przyszedł czas na  odpoczynek. Do  oderwania się od  ziemi i pobujania w obłokach zachęca marka Duff y London. Christopher Duff y postanowił zaprojektować stół, a do pracy podszedł nieco żartobliwie. Kiedy zasiądziemy przy stole Swing na  bujanych krzesłach, ważne zebranie czy rodzinna kolacja zyskają nową oprawę. Sprawy do przedyskutowania wydadzą się prostsze, zupełnie inaczej posmakują też dania. Może się okazać, że wspólne bujanie to świetna zabawa. Tę aranżacyjną lekkość bytu idealnie uzupełni również kolejna propozycja zdolnego projektanta. The Up Coffe Table składa się ze szklanego blatu unoszonego przez kilkanaście złotych baloników. Czy to złudzenie, czy lewitacja? Jeśli chcesz sprawdzić na własne oczy, koniecznie się pospiesz, gdyż kolekcja stolików to edycja limitowana.

Swing Table to projekt Christophera Duff y. Do codziennych spotkań przy stole projektant postanowił dodać nutę dziecięcej frajdy. FOTO

„ W W W.DUFF YLONDON.COM

FOTO

„ W W W.DUFF YLONDON.COM

W lekki, a nawet nieco iluzjonistyczny design wpisują się także kolekcje marki aïtali. Meble wykonane są z akrylu, a do złudzenia przypominają stare krzesła drewniane lub nowoczesne, plecione z kolorowych linek. Na szczególną uwagę zasługuje natomiast fotel z... kodów kreskowych. Model idealnie odzwierciedla współczesną modę na  konsumpcjonizm. Ale nie są to  wszystkie wariacje na  temat nietypowych siedzisk. Zestresowanym proponujemy krzesło Antistress, które zaprojektował Bashko Trybek. Warto wspomnieć, że to projektant, fotograf i grafik w jednej osobie. Dodatkowo interesuje się również grą w tenisa. W projekcie mebla udało mu się połączyć wszystkie te pasje. Jak? Już wyjaśniamy. Antistress to kompozycja ułożona na metalowym stelażu za pomocą kolorowych piłeczek z pianki poliuretanowej. Piłeczki oraz kratownice, składające się na siedzisko fotela i jego podparcie są elementami nawiązującymi do gry w tenisa. Nie bez znaczenia jest również ich kolorystyka. Projektant postawił na gamę kolorów składowych z palety drukarskiej, do których – jak twierdzi – zawsze miał dużą słabość. Jak na prawdziwego artystę przystało Bashko postanowił zostawić też miejsce na naszą ekspresję. Każda kratownica jest jak rama do obrazu, który możemy stworzyć według własnego projektu. Wystarczy ułożyć kolorowe piłeczki na kratownicy według swojego uznania, żeby stworzyć indywidualne obrazy i wzory. Samodzielnie zaprojektowany mebel? Brzmi dumnie!

Lewitujący stolik The UP Coffe Table składa się ze szklanego blatu unoszonego przez złote balony. Mebel pochodzi z limitowanej kolekcji. Został wykonany ręcznie.

Kolorowe kratownice-stelaże foteli Antistress można potraktować jako ramy do stworzenia własnych obrazów. Wystarczy ułożyć barwną kompozycję z piłeczek, pełniących funkcję siedziska i oparcia mebli. Projekt: Bashko Trybek. FOTO

„ W W W.BA SHKO-TRYBEK.COM


Na pierwszy rzut oka krzesła marki aïtali wywołują złudzenie, jakby były wykonane z różnych materiałów. W rzeczywistości wszystkie powstały z akrylu i zachowują jednolitą nowoczesną formę. FOTO

„ W W W. AITALI.COM

Bashko Trybek uwielbia kolory podstawowe pochodzące z palety drukarskiej. Do stworzenia fotela Antistress użył piłeczek właśnie w tych kolorach. „ W W W.BA SHKO-TRYBEK.COM

ŚRWO 5-6/2013

FOTO

La Bibliochaise to mebel-bliblioteka. Wielbiciele książek nic więcej nie potrzebują do szczęścia. Fotel pochodzi z katalogu marki Nobody&co. Dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych i różnych wykończeniach. FOTO

„ W W W.NOBODYANDCO.IT

=b'2'$7.2:<0:<326$¿(1,(0

FOTO

„ W W W.C A SA M ANIA .IT

Colerette to krzesło marki Casamania, którego oparciem jest koc zwinięty w rulonik. W razie potrzeby mebel zamienia się w śpiwór z podnóżkiem. Dostępny jest w wersji dla jednej lub dwóch osób. Projekt: Les M.

Jeśli jednak zabawę piłeczkami wolisz zastąpić interesującą lekturą, koniecznie zajrzyj do katalogu marki Nobody&co. Znajdziesz tam mebel idealny dla moli książkowych, którzy ulubione tytuły zawsze chcą mieć w pobliżu. Bibliochaise to fotel-biblioteka z miejscem na dziesiątki powieści, kryminałów lub tomików poezji. Uważasz, że miejsca na książki ciągle jest za mało? Warto więc dokupić puf z równie otwartym wnętrzem, gotowym na przyjęcie kolejnych „grzbietów”. Skompletowaliśmy biblioteczkę, czas zatem wygodnie zasiąść w objęciach miękkich poduch i zatopić się w lekturze. Kiedy przeczytasz ostatnie karty jednej z nich, druga jest tuż w zasięgu ręki i spokojnie czeka na swoją kolej. Zdarza Ci się zasypiać przy książce? Sposób na komfortową drzemkę znalazło francuskie biuro projektowe Les M we współpracy z marką Casamania. Colerette to wygodny fotel z dodatkowym wyposażeniem. Jego oparcie to w rzeczywistości koc, zawinięty w pomysłowy rulon. Bez problemu otulisz się nim, kiedy powieki niespodziewanie staną się ciężkie...

www.swiatrezydencji.pl

77


wzornictwo

32(7$¥:,$7’$

ŚRWO 5-6/2013

Podczas projektowania Ingo Maurer nigdy nie korzysta z opatrzonych form i utartych schematów myślowych. Nietypową lampę Porca Misteria stworzył w latach 90. Powstała ze sztućców i rozbitej porcelany, czym wywołała duże zaskoczenie wśród odbiorców. Lampy marki Ingo Maurer można kupić w sklepie decoina.pl FOTO

Lampa Fluo jest kobieca i lekka niczym dmuchawiec. Jej abażur z siatki wygląda jak ażurowa rzeźba. Autorem projektu jest Arturo Alvarez, hiszpański projektant i założyciel marki Arturo Alvarez.

78 www.swiatrezydencji.pl

„ W W W.DECOINA .PL

FOTO

„ W W W. ARTURO-ALVARE Z.COM /W W W.DECOINA .PL

Campari jest lampą idealną dla spragnionych. Powstała z butelek wypełnionych napojem alkoholowym, które po wypiciu, można dokupić i wstawić w puste miejsce. Projekt: Raffael Celentano. FOTO

Do kolekcji rzeczy nietypowych dołączamy jeszcze niezwykłe lampy, których surrealistyczny wygląd nie pozwala do końca stwierdzić, czy istnieją naprawdę, czy zostały tylko wyśnione. Campari to model zaprojektowany przed laty przez Raffaela Celentano. Nie byłoby w tej lampie nic dziwnego, gdyby nie, to, że jej oprawę przeznaczono do skonsumowania. Jeśli zatem poczujemy pragnienie, sięgamy po buteleczkę smakowitego Campari, a po jej opróżnieniu dokupujemy nową i  wypełniamy puste miejsce. Jednym z najbardziej kultowych i innowacyjnych projektów oświetleniowych jest Porca Misteria, zaprojektowana przez Ingo Maurera, niemieckiego projektanta, nazywanego poetą światła. Wykonał ją z... rozbitych porcelanowych talerzy, czym jak zwykle zaskoczył elitę „dizajnerskiego świata”. W poetycki nurt projektowania wpisuje się również liryczna Fluo, sygnowana nazwiskiem Arturo Alvareza, zdolnego, hiszpańskiego projektanta. Jej oprawa to lekka ażurowa siatka nawiązująca do zmysłowej formy dmuchawca. Poza wszelkimi definicjami znajduje się natomiast żyrandol Oh Man, It’s a Ray (proj. Ingo Maurer), któremu formę nadano za pomocą żarówek zawieszonych na drewnianych wieszakach. Idealnym dla niego miejscem będzie sypialnia. Przy odrobienie fantazji może nawet stać się podniebną garderobą na zdejmowane w pośpiechu ubrania... „

„ W W W.INGO-M AURER.COM /W W W.DECOINA .PL

FOTO

„ W W W.INGO-M AURER.COM /W W W.DECOINA .PL

Lampa Oh Man, It’s Ray to dowód na to, że rzeczy raz zaprojektowane mogą stać się wyjściem do zupełnie nowych projektów. Projekt: Ingo Maurer.


nazwisko z marką Z Joanną Bylicką rozmawia Ewa Sosnowska

ŚRWO 5-6/2013

FOTO: JOANNA BYLICKA

www.swiatrezydencji.pl

80

Nie mogę usiedzieć

:b0,(-6&8

Ceramiczne precjoza, ozdoby, lampy... i wiele innych przedmiotów to najliczniejsze – jak dotychczas – projekty w bogatym dorobku Joanny Bylickiej. Na zdjęciu lampa z serii Oriental Dream

Joanna Bylicka Jest absolwentką malarstwa ASP w Warszawie. W 2002 r. zrobiła dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Leona Tarasewicza, a ponadto aneks z ceramiki pod kierunkiem prof. Teresy Platy-Nowińskiej. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię i ceramikę. Na warszawskim Ursynowie prowadzi ze swoją mamą sklep z designem oraz pracownię Chillout Studio, która jest miejscem ekspozycji mebli i ceramiki artystycznej, zarówno jej, jak i innych młodych projektantów. Zajmuje się też projektowaniem wnętrz, mebli i dekoracji na indywidualne zamówienia.

i Zanim dała się Pani poznać jako nieprzeciętna projektantka sztuki użytkowej, nazwisko Bylicka kojarzono z malarstwem, rysunkiem, fotografią. Już na studiach miała Pani na koncie wiele wystaw i dobrych recenzji. Dlaczego poświęciła się Pani designowi? Czy malarstwo to już przeszłość? Nie pożegnałam się ze  sztuką na  zawsze. Od czasu do czasu maluję, rysuję i fotografuję. Sztuka nie jest zamkniętym rozdziałem mojego życia. Fakt, że projektowanie w ostatnich latach mnie całkowicie pochłonęło, nie jest dziełem przypadku. Już na studiach zetknęłam się z  ceramiką, którą odkrywałam pod okiem prof. Teresy Platy-Nowińskiej. Zawsze miałam słabość do ceramiki. Była alternatywą dla malarstwa, które wymagało wiele emocjonalnego i psychicznego poświęcenia. W ceramice znajdowałam ukojenie, choć wy-


magała wiele skupienia i pracy. Na początku nie było łatwo. Uczyłam się odlewu, koloru, tych wszystkich chemicznych zależności i technik, aż w końcu ta sztuka pochłonęła mnie bez reszty. Dziś ceramika jest elementem wielu moich projektów, ale już nie dominuje. i Na studiach uczyła się Pani w Gościnnej Pracowni Malarstwa prof. Leona Tarasewicza i pod jego kierunkiem zrobiła dyplom. Czasem pomiędzy stworzonymi przez Panią przedmiotami, pełnymi kolorów, geometrycznych kształtów, a pracami Pani nauczyciela można dostrzec pewne podobieństwo. Czy to może złudzenie? Nie dostrzegam takiej analogii, choć dzieła prof. Tarasewicza bardzo cenię. Nie ma w moich wzorach żadnych świadomych nawiązań do jego twórczości. Może podobieństwo inspiracji stwarza takie skojarzenia? Na przykład obecność etnicznych motywów, rozpoznawalnych kolorowych pasiaków. W komodzie TI jest mnóstwo barwnych ceramicznych paseczków, które zdobią

ŚRWO 5-6/2013

Duże, szalenie dekoracyjne i kolorowe poduszki FLUFLY z filcu rozweselą i udekorują każde wnętrze. Występują w różnych wariantach kolorystycznych takich jak: mix zieleni, czerwień, zieleń, żółty, brzoskwiniowy, szary i czarny.

81 Konsola Astralon została uhonorowana nagrodą Prodeco. Dała początek bogatej kolekcji, na którą składają się stołki, lustra, tace i wiele innych elementów wyposażenia, zarówno mebli jak naczyń i dekoracji.

www.swiatrezydencji.pl

Ten precyzyjnie wykonany ceramiczny, okazały żyrandol (średnica: 120 x 120 cm, wysokość abażuru: 45 cm) został wykonany na specjalne zamówienie. Zdobi salon fryzjerski „Tu i teraz” w Warszawie.

Naczynia ceramiczne, przedmioty codziennego użytku przybierają różne formy – od wyrafinowanych i bogato zdobionych po bardzo proste i oczywiste, jak te popielniczki.


nazwisko z marką ŚRWO 5-6/2013

Krzesło zostało wykonane z tekstylnych pasków.

www.swiatrezydencji.pl

82

Komoda i stoliczki z kolekcji Ti to meble, do stworzenia których Joanna Bylicka wykorzystała mnóstwo cienkich ceramicznych paseczków.

Konsola Astralon jest ulubionym dziełem designerki. Otworzyła jej drogę do projektowania mebli.

drzwiczki. Oddzielnie były cięte, osobno ręcznie szkliwione, wypalane i wklejane. Jednak w tym projekcie nie ma rodzimych odniesień, był on raczej inspirowany Orientem. Zawsze fascynowała mnie egzotyka. Kocham podróże, Daleki i Bliski Wschód, Afrykę. Te barwy, zapachy i wzory... i Co skłoniło Panią do stworzenia własnego sklepu z designem. Chillout jest światem w pełni autorskim? – Geneza Chilloutu to wyraz pragnienia autonomii. Poszukiwałam własnego miejsca dla rzeczy, które tworzę. Marzyłam o nim. Kiedyś wystawiałam prace w innych sklepach i galeriach, ale stwierdziłam, że po prostu do nich nie pasują. Poza tym kiedy rozpoczynałam przygodę z projektowaniem, nie było sklepów z designem. Zdarzały się miejsca aspirujące do tego miana, ale nie stanowiły właściwego otoczenia dla moich prac. Postanowiłam więc stworzyć Chillout. Nie jest on tylko sklepem, projektujemy też wnętrza i ich wyposażenie (meble oraz dekoracje) na indywidualne zamówienia. Promuję w nim także swoje prace w autorskich aranżacjach oraz dokonania innych zaprzyjaźnionych projektantów. Sklep prowadzi moja mama, bez jej pomocy nie poradziłabym sobie. Moje miejsce jest w pracowni. i Skąd nazwa Chillout? Potrzebowała Pani wyciszenia, spokoju? W pewnym sensie tak, ale nie rozpaczliwie. To  raczej marzenie o  określonym nastroju. Kiedyś gdzieś ten nastrój odczułam i  taki próbowałam wnieść do wnętrza, w którym umieszczę swoje prace. Czy jestem osobą łaknącą ciszy i  spokoju? Może czasem potrzebuję odetchnąć, ale natura nie pozwala mi przystanąć na dłużej. Zazwyczaj pracuję nad kilkoma projektami równocześnie. Dzielę swoje życie pomiędzy bycie projektantką, żoną, matką... i Gdzie szuka pani inspiracji do  swoich projektów? – Nie szukam ich, to one mnie znajdują. Nie wiem, jak to się dzieje. Mam tysiące pomysłów w głowie. Widzę rzeczy, które chcę stworzyć. Zmieniam, dopełniam, poprawiam. i Do której z prac ma Pani największy sentyment? Do konsoli Astralon, która otrzymała nagrodę Prodeco. Stworzyłam ją z myślą, że to rzecz nierealna, wyłącznie dla koneserów. Nie spodziewałam się nagrody. Tworzenie mebli było moim marzeniem, ale nie przypuszczałam, że stanie się dziedziną mego projektowania. Nie ukrywam, że to wyróżnienie mnie uskrzydliło. Nagroda pojawiła się w ważnym momencie życia, na początku drogi zawodowej. Potwierdziła sens pracy nad meblami. W tej kategorii


Ceramiczne lampy Oriental Dream sÄ&#x2026; nowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w kolekcji projektantki. SÄ&#x2026; rÄ&#x2122;cznie wycinane, co czyni je tak wyjÄ&#x2026;tkowymi. CechujÄ&#x2026; je ponadto unikalne ornamenty.

jest duĹźa konkurencja, miaĹ&#x201A;am wiÄ&#x2122;c powĂłd do radoĹ&#x203A;ci. Kolekcja AstralonĂłw znacznie siÄ&#x2122; juĹź wzbogaciĹ&#x201A;a. MnoĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; te moje Astralony, jakby pÄ&#x2026;czkowaĹ&#x201A;y. i TrochÄ&#x2122; w nich surrealistycznych odniesieĹ&#x201E;? O, nie. Surrealizm kojarzy mi siÄ&#x2122; ze spĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026;cym zegarem (Ĺ&#x203A;miech). Ale rzeczywiĹ&#x203A;cie blisko mi ze swoimi pracami do ciepĹ&#x201A;ych klimatĂłw... i Czy tylko ceramika pochĹ&#x201A;ania Pani czas i myĹ&#x203A;li?

Kocham tÄ&#x2122; materiÄ&#x2122;, ale nie jest ona mojÄ&#x2026; jedynÄ&#x2026; miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Jest narzÄ&#x2122;dziem, elementem, ktĂłry Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2122; z innymi tworzywami. Nieustannie poszukujÄ&#x2122; innych zestawieĹ&#x201E;. Do portfolio wprowadziĹ&#x201A;am np. poduszki pod nazwÄ&#x2026; Mima Design. ZajÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;am siÄ&#x2122; nimi, kiedy byĹ&#x201A;am w ciÄ&#x2026;Ĺźy i nie mogĹ&#x201A;am szkliwiÄ&#x2021;. ZabraĹ&#x201A;am siÄ&#x2122; za szycie, zostaĹ&#x201A;y dobrze przyjÄ&#x2122;te, wiÄ&#x2122;c zdecydowaĹ&#x201A;am siÄ&#x2122; je sprzedawaÄ&#x2021;. Tak juĹź ze mnÄ&#x2026; jest, nie mogÄ&#x2122; usiedzieÄ&#x2021; w miejscu. MuszÄ&#x2122; ucieleĹ&#x203A;niÄ&#x2021; kaĹźdy koncept, jaki pojawi mi siÄ&#x2122; w gĹ&#x201A;owie. Â&#x201E;

Komoda W kropki (konstrukcja mdf, lakierowany mat plus poĹ&#x201A;ysk). To protest przeciwko powadze. Za pomocÄ&#x2026; prostego zabiegu tradycyjny ciÄ&#x2122;Ĺźki mebel przeszedĹ&#x201A; kuracjÄ&#x2122; odmĹ&#x201A;adzajÄ&#x2026;cÄ&#x2026;.

R E K L A M A

ZZZPDUNLOX[FRP

EH]SLHF]QHĆ&#x2026;SRQDGF]DVRZHĆ&#x2026;SLĆłNQH

Markiza o wielu zaletach po prostu genialna. :VSDQLDĆľ\GHVLJQ]ZLHORPDRSFMDPL ]RĆšZLHWOHQLHP]PX]\NĂ&#x201E;]Z\VXZDQĂ&#x201E; IDOEDQĂ&#x201E;6FKDWWHQSOXVLSURPLHQQLNLHP FLHSĆľD:\E´UQDOHĆ˝\GRFLHELH

markilux


nowości

WZÓR Z NAGRODĄ.

tLJƐŽŬŝĞĚƌnjǁŝ;ϮϲϬĐŵͿnjƵŬƌLJƚČŽƑĐŝĞǏŶŝĐČ͕ njůŝĐŽǁĂŶĞnjĞƑĐŝĂŶČ͕njůŝŶŝŝK>KZĮƌŵLJW/hĞƐŝŐŶ͕ ůĂŬŝĞƌŽǁĂŶĞǁŵĂĐŝĞůƵďƉŽųLJƐŬƵ͕ŵŽŐČƉƌnjLJďŝĞƌĂđ ƌſǏŶĞďĂƌǁLJ͗ďŝĂųČ͕ĐnjĂƌŶČůƵďŝŶŶČnjƐnjĞƌŽŬŝĞũŐĂŵLJ ŬŽůŽƌſǁƉĂůĞƚLJZ>ŝE^͘<ŽůĞŬĐũĂnjŽƐƚĂųĂǁLJƌſǏŶŝŽŶĂ ǁŬŽŶŬƵƌƐŝĞŽďƌLJtnjſƌϮϬϭϮ͕ŽƌŐĂŶŝnjŽǁĂŶLJŵ ƉƌnjĞnj/ŶƐƚLJƚƵƚtnjŽƌŶŝĐƚǁĂWƌnjĞŵLJƐųŽǁĞŐŽ͘ CENA: OD 3.680 ZŁ NETTO ZA KOMPLET z PIU DESIGN

ŚRWO 5-6/2013

z WWW.PIUDESIGN.PL

CENA: OD 4.189 ZŁ DO 5.979 ZŁ z HILDING z WWW.HILDING.PL

www.swiatrezydencji.pl

84 4

NA MIARĘ KRÓLA.

BſǏŬŽŬŽŶƚLJŶĞŶƚĂůŶĞ,ŝůĚŝŶŐƚŽŬŽŶƐƚƌƵŬĐũĂ ŽƉŝĞƌĂũČĐĂƐŝħŶĂnjĞƐƚĂǁŝĞŶŝƵƚƌnjĞĐŚǁĂƌƐƚǁŵĂƚĞƌĂĐLJ͕ĐŽnjĂƉĞǁŶŝĂƑƉŝČĐĞŵƵ ĚŽƐŬŽŶĂųĞǁƐƉĂƌĐŝĞŬƌħŐŽƐųƵƉĂŽƌĂnjnjĚƌŽǁLJŝŐųħďŽŬŝƐĞŶ͘KƉƌſĐnjǁĂůŽƌſǁ ƵǏLJƚŬŽǁLJĐŚ͕ŶĂƵǁĂŐħnjĂƐųƵŐƵũČƚĞǏĞƐƚĞƚLJĐnjŶĞĂƚƵƚLJųŽǏĂ͘:ĞƐƚŽŶŽǁLJŬŽŶĂŶĞ njǁLJƐŽŬŝĞũũĂŬŽƑĐŝŵĂƚĞƌŝĂųſǁ͕ĂƐǁLJŵǁLJŐůČĚĞŵƉƌnjLJƉŽŵŝŶĂųŽǏĞŬƌſůĞǁƐŬŝĞ͘ <ŽůŽƌŽďŝĐŝĂŝƌŽĚnjĂũǁĞnjŐųŽǁŝĂŵŽǏŶĂǁLJďƌĂđƐƉŽƑƌſĚǁŝĞůƵŽĨĞƌŽǁĂŶLJĐŚ͘

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

^ĞŬƌĞƚĂƌnjLJŬnjŬŽůĞŬĐũŝ^ŽƉŚŝĂųČĐnjLJƚƌĂĚLJĐLJũŶĞƌnjĞŵŝŽƐųŽ njŶŽǁŽĐnjĞƐŶLJŵŝƌŽnjǁŝČnjĂŶŝĂŵŝ͘DĞďĞůƐŬųĂĚĂƐŝħnjĐnjƚĞƌĞĐŚ ƉŽũĞŵŶLJĐŚƐnjƵŇĂĚ͕ďůĂƚƵƉŝƐĂƌƐŬŝĞŐŽŽƌĂnjŶŝƐnjǁĞǁŶħƚƌnjŶLJĐŚ͘ ŽůŶĂŶŝƐnjĂƉŽƐŝĂĚĂƉĂŶĞů͕ŬƚſƌLJƵŵŽǏůŝǁŝĂƉƌnjLJųČĐnjĞŶŝĞƵƌnjČĚnjĞŷ ĞůĞŬƚƌLJĐnjŶLJĐŚ͕ŶƉ͘ůĂƉƚŽƉĂ͘tLJŵŝĂƌLJ͗ϲϴпϰϮпϭϰϮĐŵ͘ CENA: OD OK. 10.300 ZŁ, SELVA, WWW.SELVA.COM

PRZYJACIEL HEDONISTY.

>ŝŶŝĂ ƚŽƐƚĞƌſǁ/ŶĚŝsŝĚƵĂůŵĂƌŬŝƵŐĂƫ ǁLJŬƌĂĐnjĂƉŽnjĂƉŽũħĐŝĞ ƚƌĂĚLJĐLJũŶĞŐŽƐƉƌnjħƚƵŬƵĐŚĞŶŶĞŐŽ͕ƐƚĂũČĐƐŝħůƵŬƐƵƐŽǁLJŵ ĞůĞŵĞŶƚĞŵĚĞŬŽƌĂĐũŝǁŶħƚƌnj͕ĂŶĂĚĞǁƐnjLJƐƚŬŽĚLJƐŬƌĞƚŶLJŵ ƚŽǁĂƌnjLJƐnjĞŵĐĞŶŝČĐLJĐŚĚŽďƌŽĚnjŝĞũƐƚǁĂǏLJĐŝĂŚĞĚŽŶŝƐƚſǁ͘ ^ƚLJůŽǁLJǁĨŽƌŵŝĞ͕ƌħĐnjŶŝĞŽďƐnjLJƚLJƐŬſƌČ͕ŬƵůƚŽǁLJƚŽƐƚĞƌsŽůŽ ũĞƐƚďĂƌĚnjŽĨƵŶŬĐũŽŶĂůŶLJ͘WŽƐŝĂĚĂϲƉŽnjŝŽŵſǁŽƉŝĞŬĂŶŝĂ ƉŝĞĐnjLJǁĂŽƌĂnjŝŶŶĞĨƵŶŬĐũĞ͘WŽƚƌĂĮŽƉŝĞŬĂđƉŝĞĐnjLJǁŽnjũĞĚŶĞũ ůƵďnjŽďƵƐƚƌŽŶƌſǁŶŽĐnjĞƑŶŝĞ͕ƉŽĚŐƌnjĞǁĂ͕ĂƚĂŬǏĞũĞƌŽnjŵƌĂǏĂ͘ CENA: 2.016 ZŁ z BUGATTI z WWW.SMAKPROSTOTY.PL


ROZMAWIAJ GODZINAMI.

ĞnjƉƌnjĞǁŽĚŽǁLJƚĞůĞĨŽŶD/ZƚŽŶŝĞƚLJůŬŽ ǁLJŐŽĚĂƉŽĚĐnjĂƐƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂƌŽnjŵſǁ͕ĂůĞ ƚĂŬǏĞƐƚLJůŽǁĂŽnjĚŽďĂŵŝĞƐnjŬĂŶŝĂ͘ųƵŐŝŵ ƌŽnjŵŽǁŽŵƐƉƌnjLJũĂĞƌŐŽŶŽŵŝĐnjŶLJŬƐnjƚĂųƚ ƐųƵĐŚĂǁŬŝ͕ĂƚĂŬǏĞǁLJũČƚŬŽǁĂũĂŬŽƑđĚǍǁŝħŬƵ ǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ,YͲ^KhE͘KďƵĚŽǁĂĚŽƐƚħƉŶĂ ũĞƐƚǁĚǁſĐŚŬŽůŽƌĂĐŚ͗ĐŝĞŵŶŽƐnjĂƌLJŵŝďŝĂųLJŵ͘ CENA: 249 ZŁ z PHILIPS z WWW.PHILIPS.PL

LUNA Z POŚWIATĄ.

EĞďƵůŝƚĞ͕njŬƚſƌĞũǁLJŬŽŶĂŶŽůĂŵƉħ͕ƚŽƐƉĞĐũĂůŶŝĞŽƉƌĂĐŽǁĂŶĂ ŝĐŚƌŽŶŝŽŶĂƉĂƚĞŶƚĞŵŵŝĞƐnjĂŶŬĂǏLJǁŝĐŝǁųſŬŶĂ͘njŝħŬŝŶŝĞũůĂŵƉĂ ƉƌnjĞƚǁĂƌnjĂƑǁŝĂƚųŽǁƐƉŽƐſďĚŽnjųƵĚnjĞŶŝĂƉƌnjLJƉŽŵŝŶĂũČĐLJŬƐŝħǏLJĐŽǁČ ƉŽƑǁŝĂƚħ͘WƌŽĚƵŬƚƐƉƌĂǁĚnjŝƐŝħnjĂƌſǁŶŽǁŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŶĞũũĂĚĂůŶŝ͕ũĂŬ ŝǁŬůĂƐLJĐnjŶLJŵƐĂůŽŶŝĞ͕ŶŽǁŽĐnjĞƐŶLJŵŚŽůƵ͕ĂƚĂŬǏĞǁƉŽŬŽũƵĚnjŝĞĐŬĂ͘

BſǏŬŽWĂƌŝƐnjŬŽůĞŬĐũŝEŝŐŚƚĞŵŽƟŽŶƐŵĂƌŬŝ>ƵdžƵƌLJͲĞĚƐ ƚŽƉƌŽĚƵŬƚŶĂũǁLJǏƐnjĞũŬůĂƐLJ͘:ĞŐŽǁLJŬŽŶĂŶŝĞŽƌĂnjƵǏLJƚĞ ŵĂƚĞƌŝĂųLJƐČŶĂũǁLJǏĞũũĂŬŽƑĐŝ͕ĚnjŝħŬŝĐnjĞŵƵŵĞďĞů ŶĂĚĂũĞǁŶħƚƌnjŽŵǁLJũČƚŬŽǁLJŬůŝŵĂƚ͘WŽĚƐƚĂǁŽǁĂnjĂůĞƚĂ ųŽǏĂƚŽŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽƉĂƐŽǁĂŶŝĂŐŽĚŽŝŶĚLJǁŝĚƵĂůŶLJĐŚ ƉŽƚƌnjĞďŽƌĂnjĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵƐLJƉŝĂůŶŝ͘WĂƌŝƐƐƉƌĂǁĚnjŝ ƐŝħŝĚĞĂůŶŝĞǁĞǁŶħƚƌnjĂĐŚŶŽǁŽĐnjĞƐŶLJĐŚ͕ũĂŬ ƌſǁŶŝĞǏŬůĂƐLJĐnjŶLJĐŚ͘dŬĂŶŝŶĂʹ^ĂƟŶWĞĂƌů͘ CENA: 4.400 ZŁ z LUXURY-BEDS z WWW.LUXURY-BEDS.PL

NOWOCZESNY DESIGN. EŽǁĂŬŽůĞŬĐũĂŽŶƚĞŶnjĂŵĂƌŬŝĚƌŝĂŶĂ&ƵƌŶŝƚƵƌĞũĞƐƚƉƌnjLJŬųĂĚĞŵƉŽųČĐnjĞŶŝĂ

ƉƌŽƐƚLJĐŚĨŽƌŵnjŶŽǁŽĐnjĞƐŶLJŵǁnjŽƌŶŝĐƚǁĞŵ͘:ĞũŐųſǁŶČnjĂůĞƚČũĞƐƚƉƌnjĞĚĞǁƐnjLJƐƚŬŝŵŬŽŵĨŽƌƚŝǁLJŐŽĚĂ͕ĂƚĂŬǏĞƐnjĞƌŽŬŝnjĂŬƌĞƐ ŵŽĚƵųſǁ͕ƵųĂƚǁŝĂũČĐLJĂƌĂŶǏĂĐũħƉƌnjĞƐƚƌnjĞŶŝ͘^ŬſƌnjĂŶLJŶĂƌŽǏŶŝŬƐƉƌĂǁĚnjŝƐŝħŝĚĞĂůŶŝĞǁŽƐnjĐnjħĚŶLJĐŚĞƐƚĞƚLJĐnjŶŝĞǁŶħƚƌnjĂĐŚ͘ CENA: OD 8.699 ZŁ z ADRIANA FURNITURE z WWW.ADRIANA.COM.PL

855 www.swiatrezydencji.pl

ELEGANCJA PLUS WYGODA.

ŚRWO 5-6/2013

CENA: OD 1.629 DO 6.081 ZŁ z IN-ES.ARTDESIGN z WWW.NAWE.PL


to budujące

Renesans, filmy

i czarny koń Zabytkowa willa w Warszawie wyłania się spośród szarzyzny miejskiej zabudowy niespodziewanie, ale tym bardziej sprawia zjawiskowe wrażenie. Pewnego pochmurnego dnia odnalazło ją małżeństwo przedsiębiorców z branży filmowej i wydało im się, że budynek cały tonie w słońcu...

ŚRWO 5-6/2013

TEKST: KAROL USAKIEWICZ, FOTO: TOMASZ MARKOWSKI

www.swiatrezydencji.pl

86


7HQb

widok był impulsem. Postanowili, że właśnie ta willa stanie się nową siedzibą ich firmy. Niezwykła architektura w stylu włoskiego neorenesansu i niezwykłe przedsiębiorstwo, w którym rodzą się filmy, stworzyły idealną parę. Brakowało jeszcze tylko niezwykłej aranżacji wnętrz. Zadbała o nią architektka, Urszula Sworczuk. – Tę willę trzeba odkryć, bo ukrywa się, miga tylko gdzieś między brzydkimi budynkami w okolicy. Od razu ujęła ona właścicieli i opowieść o tym, że wydała się im słoneczna w pochmurny dzień, jest prawdziwa – zapewnia projektantka.

padku warszawskiej willi było jednak inaczej. Pani Urszula musiała wziąć pod uwagę specyfi kę branży filmowej i samej firmy, której pracownicy i właściciele pozostają ze sobą w bliskich relacjach. – To nie było zwykłe wydzielanie pomieszczeń pod względem funkcjonalnym – mówi architektka. – Musiałam dopasować wnętrza do gustów i przyzwyczajeń osób, które będą je zajmować. Już na samym początku było ciekawie. Przedstawiłam swoje propozycje na aranżację wnętrz willi: dwie dość tradycyjne, ale trzecia była prawdziwym czarnym koniem...

6&(1$5,86=&=$51<.2”

A wszystko zaczęło się od... tradycyjnych żarówek. – Dowiedziałam się, że właściciel je uwielbia – wspomina pani Urszula. – Opowiedział mi, jak to odkrył te o nominale 15 V. W starej siedzibie

Podczas prac nad wystrojem willi nie było zwątpienia, no może przy dziesiątej próbce koloru na poręcz schodów. Głównie przepełniał mnie zapał do pracy. Mogę wpisać ją w poczet projektów, z których jestem szczerze zadowolona. Szczególnie że udało się wprowadzić do wnętrz budynku spójną i wspólną wizję, która nie została przeze mnie inwestorom narzucona, lecz demokratycznie przez nas wykreowana.

ŚRWO 5-6/2013

Wydawałoby się, że wystrój wnętrz biurowych nie należy do zadań szczególnie wdzięcznych ani niezwykłych – tu strefa wejściowa, tam sala konferencyjna, recepcja, pokoje pracy... W przy-

0,675=2¥:,(7/(1,$¿$5™:.$,1:(6725$

Urszula Sworczuk, architekt

www.swiatrezydencji.pl

87 7

Wnętrza warszawskiej willi łączą historyczne akcenty, takie jak sztukaterie i stylowe meble, z estetyka industrialną. Tej ostatniej patronują zawieszone na kolorowych przewodach żarówki.

– Pragnęliśmy jedynie cytować historię, a nie udawać, że dokładnie odtwarzamy wystrój, który panował we wnętrzach kiedyś – tłumaczy autorka projektu, Urszula Sworczuk. Przykładem tego może być stara, oryginalna stolarka, której nie przeszkadzają elementy przypominające o nowoczesności.


to budujące ŚRWO 5-6/2013

Wyborem właściwych klamek do drzwi zajął się sam właściciel. Inwestorzy, małżeństwo przedsiębiorców działających w branży filmowej, bardzo zaangażowali się w prace aranżacyjne nowej siedziby ich firmy.

www.swiatrezydencji.pl

88 ciągle się nimi zajmował, zmieniał, wykręcał i wkręcał. Pomyślałam: dlaczego nie zaprosić żarówek do wnętrz i uczynić je jednymi z najbardziej charakterystycznych aspektów aranżacji? Żarówki podpowiedziały styl industrialny, zabytkowa bryła budynku – renesans. Taka była właśnie trzecia wersja projektu, czarny koń, który najbardziej przypadł do gustu inwestorom. I wszyscy zabrali się do pracy, aby nową siedzibę firmy przebrać w przemysłowo-neorenesansowe szaty. Najbardziej, oprócz samej projektantki, zaangażowali się właściciele.

:b52/$&+*’™:1<&+:’$¥&,&,(/(),50< Wydawałoby się, że wystrój wnętrz biurowych nie należy do zadań szczególnie wdzięcznych ani niezwykłych, ale w przypadku warszawskiej willi było inaczej. Projektantka musiała dopasować wnętrza do gustów i przyzwyczajeń osób, które będą je zajmować.

Role zostały podzielone. Jak opowiada pani Urszula właściciel skupił się na zadaniach bardziej technicznych. – Sam nadzorował splatanie fioletowych kabli do  swoich ulubionych żarówek, wyszukał odpowiednie klamki do drzwi – wymienia projektantka. – Bardzo się tymi klamkami przejął, ale w końcu odnalazł takie, które najbardziej pasowały do wnętrz nowej siedziby. Podobnie było z zamknięciami oryginalnych, odrestaurowanych okien. Inwestor wymyślił, że najlepsze będą – w ramach przemysłowego klimatu – takie techniczne zamknięcia, przypominające


ŚRWO 5-6/2013

Nie mogło zabraknąć filmowych akcentów, ale ani architektka ani właściciele nie chcieli przeładować nimi wystroju.

www.swiatrezydencji.pl

89 9


to budujące ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

90

Fototapeta w sali konferencyjnej przedstawiająca Fontannę di Trevi w Rzymie to jeden z kilku włoskich, wakacyjnych elementów aranżacji willi.

Odniesienia do filmów nie są głównym motywem projektu, ale jedynie ciekawymi rekwizytami.

zasadą działania stary sposób na haczyki, ale w nowoczesnej formie i materiale. Jego żona zajmowała się zaś bardziej kwestiami estetycznymi i organizacyjnymi. Razem poszukiwałyśmy mebli i dodatków, które znalazły później swoje miejsce w willi. Pomagała mi także w rozszyfrowaniu wzajemnych relacji w firmie i odbiciu ich w przestrzeni. Architektka zaznacza, że czuła się wyróżniona, że przy projekcie mogła pracować z tak otwartymi ludźmi. A to, że jej pomysły i idee inwestorów splotły się w spójny i oryginalny projekt, określa mianem marzenia każdego projektanta.

CASTING: INDUSTRIALNY NEORENESANS Pani Urszula zdradza nam ideę, która stanowiła leitmotiv aranżacyjny, zarazem akcentując to, że nie była ona wyłączną autorką pomysłu na wystrój wnętrz willi. Nazywa siebie współtwórczynią projektu, zamykającą w formy koncepcje właścicieli, a  estetykę, którą wspólnie z nimi wykreowała – industrialnym neorenesansem. – Chcieliśmy zmienić przestrzeń tak, aby miała ona charakter przemysłowy, ale osłodzony renesansem. Jednym z pomysłów na takie połączenie były poprzerywane sztukaterie, tak w formie żartu, zabawy. Pragnęliśmy jedynie

cytować historię, a nie udawać, że dokładnie odtwarzamy wystrój, który panował we wnętrzach kiedyś – zastrzega projektantka.

REKWIZYTY: KLAPS FILMOWY Urszula Sworczuk podkreśla, że mimo specyfiki firmy, ani ona ani właściciele nie chcieli przeładować wnętrz odniesieniami filmowymi. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że pracujący w willi ludzie i tak przyniosą kojarzące się z branżą rekwizyty do jej wnętrz. – Związki z filmem rozmyślnie nie zostały w projekcie zbytnio wytłuszczone – mówi projektantka. – Umieściliśmy tę płaszczyznę na  poziomie detali. Wiedziałam, że pracujące tu osoby będą chciały dostosować przestrzeń do siebie i wypełnić pokoje swoimi pamiątkami. Każdy ma przecież swój ulubiony plakat, jakiś rekwizyt z planu, który umieści na biurku. Elementów filmowych nie mogło jednak zupełnie zabraknąć. W pokoju recepcyjnym, który zdaniem pani Urszuli był pod względem funkcjonalnym najtrudniejszy do zaprojektowania, zamiast obrazów czy fotografii na  ścianach, pojawiły się charakterystyczne klapsy. Kto wpadł na ten pomysł? Ten, który najlepiej wie, jak ma wyglądać film klatka po klatce – sam inwestor.


ŚRWO 5-6/2013 Zamiast zupełnie „filmowego” wystroju willi na plan pierwszy wybija się umiejętne zestawienie motywów industrialnych (można jednak powiedzieć, że plan filmowy to także pewnego rodzaju maszyneria) i historyzujących elementów – sztukaterii, mebli, oryginalnej stolarki. – Miszmasze potraktowałam jako zabawę – tłumaczy pani Urszula – Było to chyba łatwiejsze niż zaadaptowanie wnętrz w jakimś typowo historycznym stylu. Łączenie różniących się estetyką sprzętów sprawiło dużo radości zarówno mi, jak i właścicielom. Lekkość, uśmiech i żart w dobrym tonie odnajdziemy też na najniższym poziomie willi w stołówce połączonej z kuchnią. – Chciałam odwrócić uwagę od tego, że pomieszczenie jadalniane jest położone w podpiwniczeniu. Poza tym pomysłem na  jego urządzenie była zabudowa barowa, biegnąca wzdłuż ścian, więc obserwowanie monotonnej płaszczyzny przy posiłku nie należałoby do przyjemności. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na coś, co przypomina duże okno. W jego roli wystąpiła taśma z pejzażem toskańskim, wydruk na szkle – opowiada architektka.

W biurze firmy musiała znaleźć się przestrzeń przeznaczona na parzenie kawy. Przylega ona do recepcji. Ze ściany wszystko dokładnie obserwują filmowe klapsy.

91 www.swiatrezydencji.pl

&$7(5,1*726.$”6.,(2.12

Zestawienie ze sobą elementów z różnych epok, np. zabytkowych mebli z transparentnymi krzesłami, sprawiło dużo radości zarówno inwestorom jak i pani Urszuli.


to budujące

6&(12*5$),$7$-(01,&=$2%(5¿<1$ Wędrując po wnętrzach willi, umiejętnie zaadaptowanej przez architektkę na  biurowe pomieszczenia, nie sposób nie zauważyć powtarzającego się motywu, koloru oberżyny. Czasami przebiera się weń podłoga, gdzie indziej zabudowa wnęki lub ściana... Czy jest to ulubiona barwa pani Urszuli lub właścicieli? – Została ona wybrana demokratycznie jako kolor akcentowy. Dlaczego? To tajemnica inwestorów, pracowników firmy i moja – nie chce zdradzić projektantka. – Poza tym taki intensywny fiolet wydawał mi się najfajniejszy do przełamywania szarości.

635=}76=$5$.$1$3$

ŚRWO 5-6/2013

W pomieszczeniach siedziby firmy przejawiają się jeszcze inne elementy wyróżniające, wszystkie z nich – na wzór filmowej scenografii – nie zostały wybrane przypadkowo, tak jak wspomniane wcześniej sztukaterie, nawiązujące do architektury zabytkowej willi, neorenesansu włoskiego. Wątki kojarzone z Italią odnajdziemy również w ściennych dekoracjach: fototapecie w sali konferencyjnej, toskańskim pejzażu zamkniętym w szkle w firmowej stołówce. Niektóre meble zwracają natomiast uwagę na związki willi z filmem.

www.swiatrezydencji.pl

92

Industrialne oświetlenie wchodzi we wnętrzach warszawskiej willi w relację z zabytkowymi meblami i sztukaterią. – To styl przemysłowy osłodzony neorenesansem – wyjaśnia projektantka.

Dlaczego barwa oberżyny tak często przejawia się we wnętrzach? – To tajemnica inwestorów i pracowników firmy – odpowiada pani Urszula. – Została ona wybrana demokratycznie jako kolor akcentowy.


ŚRWO 5-6/2013

Spotkanie teraźniejszości z historią: ceglany łuk pochyla się nad nowoczesnymi meblami biurowymi i ekranem telewizyjnym w sali konferencyjnej.

www.swiatrezydencji.pl

93

Część jadalniana umieszczona w podpiwniczeniu została zaaranżowana w formie baru. By obserwowanie monotonnej płaszczyzny ścian przy posiłku nie nużyło pracowników, nad blatem powstało szerokie okno – wydruk na szkle z toskańskim pejzażem.


to budujące

– Generalnie meble, które wykorzystaliśmy w aranżacji, można podzielić na trzy grupy: zwykłe typu biurowego, wykonane na zamówienie oraz zabytkowe. Próbowaliśmy zaadaptować do  nowych warunków także niektóre sprzęty z poprzedniego biura, tak jak kanapę w poczekalni obitą szarym materiałem. Wcześniej była ona filmowym rekwizytem.

6.5<37)2726<2%5$=<:’2&+

ŚRWO 5-6/2013

W pomieszczeniach willi zwracają na siebie uwagę olbrzymie fototapety: zajmujący całą ścianę w jednej z sal konferencyjnych widok na Fontannę di Trevi w Rzymie, albo wspaniałe zdjęcie kolumnady, znacznie powiększające przestrzeń ciasnego przejścia przy schodach na parterze. – Właściciele martwili się, że ta część budynku nie będzie zbyt dobrze wyglądała. Musiałam znaleźć pomysł na  jej zaaranżowanie. Stała się nim zabawa iluzją. Mocno się napracowałam przy opracowaniu graficznym tego wielkiego zdjęcia, ale udało się. Kiedy przechodzimy obok, mamy wrażenie, jakby kolumny przesuwały się. Przyznaję, nie przewidywałam tego efektu w projekcie – uśmiecha się projektantka. „

Wnętrza nowej siedziby firmy zachwycają pod względem estetycznym, ale są także bardzo funkcjonalne.

www.swiatrezydencji.pl

94

Fototapeta z hallu wizualnie powiększa przestrzeń, a przechodzącym obok niej wydaje się, że kolumny przemieszczają się razem z nimi.

Kolor oberżyny przełamuje we wnętrzach dominujące biele i szarości.


WystrĂłj jednego z pomieszczeĹ&#x201E; warszawskiej willi przypomina nam gĹ&#x201A;Ăłwne zaĹ&#x201A;oĹźenie aranĹźacyjne. Okna nie pozwalajÄ&#x2026; zapomnieÄ&#x2021; o neorenesansie, ĹźarĂłwki i ich mocowania â&#x20AC;&#x201C; o stylu industrialnym. Odmienne estetyki splatajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w spĂłjnÄ&#x2026; caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Jak podkreĹ&#x203A;la projektantka, to nie tylko jej zasĹ&#x201A;uga, lecz takĹźe wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli i pracownikĂłw firmy.

R E K L A M A

od koncepcji do realizacji

ÄžXO=DNRSLDĂąVNDÄž.UDNĂśZÄž ÄžWHObÄžNRP ÄžHPDLOELXUR#JUDGRFRPSOÄž


odkrycia w sieci

Nazywam siÄ&#x2122; Ola Cupek, jestem architektem i blogerkÄ&#x2026;. W kaĹźdym numerze Ĺ&#x161;wiata Rezydencji WnÄ&#x2122;trz OgrodĂłw zapraszam PaĹ&#x201E;stwa do mojego maĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata, na wirtualny spacer po blogosferze. A jeĹ&#x203A;li chcecie spotykaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; ze mnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej, czekam na apetycznewnetrze. blogspot.com

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

Bardzo lubiÄ&#x2122; proste rozwiÄ&#x2026;zania. Dlaczego? Bo nie wymagajÄ&#x2026; duĹźego budĹźetu i moĹźna je wykonaÄ&#x2021; samodzielnie. Inspiracji do takich pomysĹ&#x201A;Ăłw czÄ&#x2122;sto dostarcza mi Dagmara, autorka bloga houseoďŹ deas.blogspot.com

www.swiatrezydencji.pl

96

OdmieĹ&#x201E; swoje wnÄ&#x2122;trze

Dagmarab

WRb HNVSHUWND RGb PHWDPRUIR] 0DbQLH]Z\NĂŻHZ\F]XFLHVPDNX RUD]RJURPQĂ&#x2C6;Z\REUDÄ&#x203A;QLĂ&#x161;NWĂśUD VSUDZLDÄ?HSU]HVWDU]DĂŻ\LbQLHDWUDNF\MQ\SU]HGPLRW]D PLHQLDVLĂ&#x161;ZbPHEHOMDN]bRNĂŻDGNLPDJD]\QXZQĂ&#x161;WU]DU VNLHJR-HÄ&#x201A;OLPDFLH]DPLDUQLH]ZĂŻRF]QLHSRÄ?HJQDĂ&#x160;VLĂ&#x161; ]bQLHPRGQĂ&#x2C6;ZLWU\QĂ&#x2C6;F]\NRPRGĂ&#x2C6;GDMFLHVRELHFKZLO

porady: Â? Gdy Twoje wnÄ&#x2122;trze wydaje siÄ&#x2122; byÄ&#x2021; nudne i monotonne, wprowadĹş wzĂłr w formie tekstyliĂłw lub tapety â&#x20AC;&#x201C; oĹźywiÄ&#x2026; wnÄ&#x2122;trze i nadadzÄ&#x2026; mu nutÄ&#x2122; dynamizmu. Â? PamiÄ&#x2122;taj, czasem nudny przedmiot prezentuje siÄ&#x2122; zupeĹ&#x201A;nie inaczej w innym otoczeniu. Dlatego nie kupuj nowych mebli, tylko sprĂłbuj zmieniÄ&#x2021; ich ukĹ&#x201A;ad lub dopasuj do innego pokoju. Â? Kwiaty majÄ&#x2026; duĹźy wpĹ&#x201A;yw na wizerunek wnÄ&#x2122;trza. Zadbaj o to, aby w kaĹźdym pomieszczeniu znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; barwny â&#x20AC;&#x17E;towarzyszâ&#x20AC;?.

Nie jest konieczna gruntowna reorganizacja pomieszczenia, aby efekt robiĹ&#x201A; wraĹźenie.

NĂ&#x161;Lb]HUNQLMFLHQDbSURMHNW\'DJPDU\0RÄ?HNWĂśU\Ä&#x201A; ]DLQVSLUXMH:DVGRbG]LDĂŻDQLD" :bEORJRVIHU]H'DJPDUDMHVWREHFQDMHVWRGbWU]HFK ODW:SURZDG]DQDVZbÄ&#x201A;ZLDWVZRLFKSDVMLSRND]X MĂ&#x2C6;FMDN]URELĂ&#x160;ġFRÄ&#x201A;Äľ]bġQLF]HJRÄľ3R]ZDODQDPNURN SRbNURNXÄ&#x201A;OHG]LĂ&#x160;VZRMH]PDJDQLD]bSU]HREUDÄ?DQLHP ZQĂ&#x161;WU]LbSU]HGPLRWĂśZFRG]LHQQHJRXÄ?\WNX(IHNW

NRĂąFRZ\W\FKVWDUDĂą]DZV]HSU]HFKRG]LPRMHQDM Ä&#x201A;PLHOV]HRF]HNLZDQLD 0HWDPRUIR]\RGQDOH]LRQHQDbEORJXKRXVHRIbLGH DVWRbQLHW\ONRUHQRZDFMHPHEOLDOHWHÄ?LQVSLUD FMHMDNPDĂŻD]PLDQDPRÄ?HRGPLHQLĂ&#x160;ZL]HUXQHN FDĂŻHJR ZQĂ&#x161;WU]D 'REU\P WHJR SU]\NĂŻDGHP MHVW V\SLDOQLD'DJPDUDSU]HDUDQÄ?RZDĂŻDMĂ&#x2C6;ZSURZD G]DMĂ&#x2C6;F]DOHGZLHGZLHPRG\Ä&#x;NDFMHJHRPHWU\F]QLH Z\NRĂąF]RQĂ&#x2C6;Ä&#x201A;FLDQĂ&#x161;]DbĂŻĂśÄ?NLHPSRNU\ĂŻDZ]RU]\VWĂ&#x2C6; WDSHWĂ&#x2C6;QDGSRVĂŻDQLHP]DÄ&#x201A;OXÄ&#x203A;QR]DZLHVLĂŻDPRVNL WLHUĂ&#x161;3LHUZV]\]DELHJRÄ?\ZLĂŻZQĂ&#x161;WU]HLbGRGDĂŻPX HOHJDQFMLGUXJLZQLĂśVĂŻZbSU]HVWU]HĂąQLHFRURPDQ W\F]QHMDXU\-HÄ&#x201A;OLFKFLHOLE\Ä&#x201A;FLHSR]QDĂ&#x160;ZLĂ&#x161;FHMNUH DW\ZQ\FKSRP\VĂŻĂśZ'DJPDU\RGZLHGÄ&#x203A;FLHEORJ KRXVHRÄ&#x;GHDVEORJVSRWFRP&LHNDZRVWNĂ&#x2C6;MHVWÄ?H ġSU]\RND]MLEORJDÄľSURZDG]LRQDWDNÄ?HZQĂ&#x161;WU]DU VNLEXWLNJG]LHNDÄ?G\PRÄ?H]QDOHÄ&#x203A;Ă&#x160;FRÄ&#x201A;GODVLHELH LbVZRMHJRGRPX0RÄ?HWRbEĂ&#x161;G]LH:DV]SLHUZV]\ NURN Zb VWURQĂ&#x161; XGDQHM ZLRVHQQHM PHWDPRUIR]\" 3RZRG]HQLD

Przywracanie starych przedmiotĂłw do Ĺźycia to trend, ktĂłry wzbudza podziw i nigdy siÄ&#x2122; nie nudzi.


inspiracje ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

98

Party garnituru FOTO

„ WEBER-STEPHEN

bez

Wiosna to czas, kiedy grzechem byłoby nie korzystać z uroków biesiadowania na świeżym powietrzu. Takie klimaty sprzyjają luźnym, przyjacielskim rozmowom, a biznesowe negocjacje czynią bardziej efektywnymi. Nic bowiem nie relaksuje i jednoczy lepiej, jak czas spędzany w bajkowej scenerii ogrodu. TEKST: LIDIA MALINOWSKA, FOTO: SERWIS FIRM

WUDG\FMDb

organizowania spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu sięga epoki wiktoriańskiej. Przedstawiciele angielskich elit gromadzili się w ogrodach przede wszystkim po to, aby przy wyśmienitych potrawach i trunkach dyskutować o aktualnych wydarzeniach. I choć od tamtych czasów minęły wieki, to biesiadowanie w ogrodzie wciąż cieszy się dużą popularnością.

0(%/(72b32'67$:$ Podstawą udanego spotkania w zielonej enklawie jest zorganizowanie przytulnego obszaru do siedzenia. Ogrodowy dywan lub materac z materiałów, które chronią przed zimnem i wilgocią, jest niezastąpiony zwłaszcza wtedy, gdy planujesz śniadanie na trawie, skąpanej kroplami porannej rosy lub wieczorny piknik przy ognisku z udziałem dzieci. Stabilny stół oraz wygodne krzesła są nieodzownym atrybutem przyjęcia pod chmurką. Goście z przyjemnością zasiądą także w głębokich, wyściełanych miękkimi poduszkami fotelach lub rozprostują kości na designerskim szezlongu z rattanu.


2&+521$35=('6’2”&(0

Latarenki z jasnego lub matowego szkła marki Holmegaard to sposób, by w ogrodzie, na tarasie lub w domu stworzyć niezwykłą, przytulną atmosferę.

Jeśli przyjęcie organizowane jest słonecznym popołudniem, należy zadbać o to, aby miejsce dawało schronienie przed słońcem. Jeżeli nie dysponujemy zadaszonym tarasem, możemy go skutecznie zastąpić na przykład parasolem. Na  elegancki buffet dinner zaprośmy znajomych do ogrodowego namiotu, który nada szyku spotkaniu, a przede wszystkim też ochroni przed ewentualnym deszczem.

FOTO

„ W W W.HOL MEGA ARD.COM

6=&=<37$7$-(01,&< Magiczną atmosferę przyjęć na świeżym powietrzu buduje oświetlenie. Lampiony zawieszone na konarach drzew i świece ustawione na stole stworzą bajkową atmosferę, a tym samym umilą rozmowy przy lampce wina. Ciekawym rozwiązaniem są również różnego rodzaju pochodnie i latarenki. Ustawione wzdłuż alejek zachęcają do podróży w głąb zielonego salonu, tworząc przy tym czarodziejski, nieco tajemniczy klimat.

FOTO

„ W W W.DOR A MDESIGN.PL

Zestaw wypoczynkowy Toskania to gwarancja wygody i udanego relaksu w stylu śródziemnomorskim. Na komplet składają się: dwa fotele, obszerna sofa, stolik kawowy i zestaw poduszek.

Warte uwagi Sofa Mirthe projektu Wima Segersa dla belgijskiej marki Tribu to mebel wyjątkowy. Jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne – deszcz oraz promienie UV, dzięki czemu możemy z niej korzystać nawet na niezadaszonym tarasie, nie zważając na pogodę. Wszystko to, za sprawą wyjątkowej tkaniny – stosowanej dotychczas na jachtach. Białe powłoki, choć są lakierowane, to umożliwiają swobodny przepływ powietrza. Mirthe to mebel komfortowy i funkcjonalny, a jego styl jest ponadczasowy. Ponadto, daje wiele możliwości aranżacyjnych, bowiem wybierać możemy spośród trzech modułów. Wyłącznym dystrybutorem mebla w Polsce jest firma VI.P.-ER SOLUTIONS. www.vip-er.pl

99 www.swiatrezydencji.pl

Organizując przyjęcie na świeżym powietrzu, nie można zapomnieć o  zastawie stołowej. I  choć pierwsze skojarzenie z  garden party, to plastikowe talerze i kubki, to eleganckie spotkanie z pewnością nie powinno tak wyglądać. Ogród, pełniący wiosną i latem funkcję jadalni, a  często i  kuchni, zasługuje, aby celebrować w nim chwile z taką samą starannością jak we wnętrzach naszych domów.

ŚRWO 5-6/2013

%</(1,(3/$67,.


inspiracje

FOTO

„ W W W.EGOPARIS.COM

Meble z kolekcji Kama marki Ego Paris pozwalają tworzyć przytulne oazy relaksu, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wszystko za sprawa ciekawych modułów.

ŚRWO 5-6/2013

35=<-}&,(=(b67</(0

www.swiatrezydencji.pl

100

Ciekawym pomysłem jest nadanie spotkaniu określonego stylu. W maju i czerwcu, w porze kwitnienia róż można urządzić różane party. Wystarczy na gładkim obrusie rozsypać pachnące płatki róż, a świeżo ścięte kwiaty ustawić w  smukłych flakonach. Świetnym dodatkiem będą ponadto kwieciste poduszki, serwetki oraz różana konfi tura serwowana na deser. Równie interesujące mogą być przyjęcia w stylu wiejskim, śródziemnomorskim czy też tradycyjne przy grillowanej karkówce. Mając w planach bardziej wystawną uroczystość, warto skorzystać z usług specjalistów. W mgnieniu oka, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmienią oni ogrodowy salon tak, że nasi goście poczują się w nim jak w prestiżowej restauracji. „

FOTO

„ W W W.SIAHOMEFA SHION.PL

Zestaw stołowy z drewna czerwonej jodły marki Sia Home Fashion sprawdzi się idealnie podczas obiadu czy kolacji na tarasie.

FOTO

„ W W W.MOREE.DE

Stoliki marki Moree są niezastąpione podczas wieczornego party. Oprócz podstawowej funkcji, pełnią ponadto tę oświetleniową. Dzięki nim zyskujemy ciepłe, jasne światło.


www.swiatrezydencji.pl

102 ŚRWO 5-6/2013

inspiracje

Miłość


od pierwszego

TEKST: BARTOSZ KOZAK ='-}&,$0$5,86=3857$3)272

.U\VW\QDb

Trawnik zajmuje połowę przestrzeni za domem. Od zachodu zieloną murawę otacza drewniany pomost z wodnym kompleksem.

i Andrzej wiedli spokojne życie w  warszawskim mieszkaniu, wypoczywając w wolnych chwilach w swoim ogrodzie. Pewnego dnia znajomi z radością oświadczyli im, że zakupili nową działkę na obrzeżu Puszczy Bolimowskiej. Tak gorąco zachwalali swój nowy nabytek, że Krystyna i Andrzej dali się namówić na wyjazd w plener. Kierunek: Strzeniówka. Spotkanie z tym miejscem odmieniło ich życie. Okolica spodobała im się tak bardzo, że w ciągu kilku dni Krystyna i Andrzej kupili sąsiednią działkę. Plan był taki, że będą mieli miejsce do aktywnego i w doborowym towarzystwie spędzania czasu wolnego. Tak też się stało, do Strzeniówki przyjeżdżali często z rodziną, znajomymi i dwoma jamnikami, aby delektować się urokami dziewiczej Puszczy Bolimowskiej. Traktowali to miejsce jak rodzinne letnisko, do którego będą mogli zabierać ukochane zwierzaki. A że Krystyna i Andrzej to typowi miłośnicy zwierząt na nowej posesji postawili dwie ocieplane budy, w których zamieszkała dwójka ich nowych pupili – owczarków niemieckich.

1033 www.swiatrezydencji.pl

Historia Krystyny i Andrzeja pokazuje jak z pozoru niewinna wycieczka w plener, może całkowicie odmienić życie. Kiedy na nią wyruszali, wydawało im się, że do szczęścia nie potrzebują już niczego. Kiedy z niej wrócili, ich życiowe plany odwróciły się o sto osiemdziesiąt stopni.

ŚRWO 5-6/2013

wejrzenia


inspiracje ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

104 4

Altana od strony ogrodu jest otwarta. Domownicy często w niej odpoczywają, aby posłuchać śpiewu ptaków oraz szmeru wody spływającej z kaskady do oczka.

Oto przejście do magicznego świata Krystyny i Andrzeja. Przechodząc przez nie, zostawiają wszystkie problemy w tyle.

’876=&=}¥&,$ Mijały tygodnie, a Krystyna i  Andrzej coraz więcej czasu spędzali na działce w Strzeniówce. Jakaś magiczna siła przyciągała ich do tego wyjątkowego miejsca – sędziwe lasy sosnowe przeplatane dębami, brzozami i klonami oraz dzika niczym nieposkromiona przyroda Puszczy Bolimowskiej. – No i nie mogliśmy się rozstać z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi – śmieje się Krystyna. – Właśnie wtedy zapadła decyzja, że wybudujemy i zamieszkamy w całorocznym domu, nieopodal Puszczy Bolimowskiej. Wreszcie odnaleźliśmy nasze wyjątkowe miejsce w życiu. Decyzję o  przeprowadzce przypieczętowało pewne wydarzenie: ich znajomi zaproponowali im odkupienie swojej działki, ponieważ podjęli decyzję o wyjeździe do innego miasta. Małżeństwo bez wahania skorzystało z nadarzającej się okazji, a ich posiadłość z dnia na dzień rozrosła się o dodatkowe 2 000 m2. W końcu mogli wybudować wymarzony wybieg dla psów. Andrzej, ponieważ uwielbia pływać, nabrał ochoty na otwarty basen, a Krystyna zapragnęła nowego ogrodu, w którym latem rozkwitałyby kwiaty a zimą zieleniły się drzewa i krzewy.


ŚRWO 5-6/2013

W kompleksie wodnym odnajdziemy bajeczne nenufary, pośród których pływają ryby. Malownicze krzewy i kamienne murki nastrajają do zadumy.

www.swiatrezydencji.pl

1055


inspiracje

320<6’<1$b.k3,(/

ŚRWO 5-6/2013

Rozłożyste konary parkowych drzew oferują mieszkańcom schronienie przed letnim, słonecznym żarem.

www.swiatrezydencji.pl

106

Rabaty znajdują się na pagórkach usypanych z dowiezionej ziemi. Wokół odnajdziemy drewniane karmniki, do których przylatują leśne ptaki, aby się pożywić. Wypłoszone chowają się w gąszczu przyległych krzewów.

Jednak nie wszystkie marzenia udało się spełnić... Nieopodal tarasu, w centrum przyszłego ogrodu, miał powstać profesjonalny otwarty basen – letnia atrakcja dla całej rodziny. W trakcie budowy domu Andrzej zlecił wykonanie wykopu pod basen. Nie mógł się doczekać, kiedy razem z wnuczkami będzie zażywał chłodnych, orzeźwiających kąpieli. Jednak od dokończenia tej inwestycji odwiódł go Krzysztof Kosik, architekt krajobrazu i właściciel firmy Ogrody-Kosik: – Krystyna i Andrzej to bardzo mili i co najważniejsze, otwarci na  ciekawe pomysły ludzie. Przekonałem ich, że lato w  Polsce bywa kapryśne i nieprzewidywalne, co znacznie skraca okres użytkowania otwartych kąpielisk – podkreśla Krzysztof Kosik. Kolejny argument, który zachęcił właścicieli do zmiany decyzji, to trudności związane z utrzymaniem czystości wody w takim basenie. – Pyłek i liście z pobliskich brzóz i dębów Puszczy Bolimowskiej cały czas osiadałyby na lustrze wody. Wiedziałem, że właściciele posesji nie do końca są zadowoleni z tej decyzji, więc zaproponowałem przesunięcie zbiornika bliżej zachodniej części domu, tuż za ogrodem – podsumowuje Krzysztof Kosik.


ŚRWO 5-6/2013

2&=.2:b*’2:,( Po starym wykopie nie widać dziś śladu, za to Andrzej uwielbia teraz godzinami relaksować się na drewnianym pomoście przy nowym oczku wodnym. Całkowicie „zanurza się” myślami w migoczącym lustrze wodny. Odpoczywa przy akompaniamencie, szepczącego szmeru wody płynącej z kamiennej kaskady oraz radosnego śpiewu pobliskich ptaków. Z wodnej tafli, co jakiś czas wyglądają żaby, a karasie i liny przepływają obok bajecznych nenufarów. W pobliże stawu zapuszczają się także ciekawskie zaskrońce. Krystyna uwielbia obserwować, jak leżą nieruchomo na kamieniach i wygrzewają się w promieniach słońca. Na wysokości domu mieszkalnego i tarasu „wyrosła” murowana altana. To ulubione miejsce odpoczynku domowników. Krystyna i Andrzej znajdują w niej schronienie zarówno od ciekawskich spojrzeń sąsiadów, jak i podmuchów silnego wiatru.

Pomost został wykonany z sosnowych desek. Jego falisty kształt koresponduje z linią zielonego trawnika. Andrzej często odpoczywa na pomoście, aby przyglądać się, jak co jakiś czas spod lustra wody błyskają karasie.

W ogrodzie przy domu królują różaneczniki, azalie i magnolie. Krystyna uwielbia ich aromatyczny zapach, intensywnie roztaczający się podczas majowych wieczorów.

107 7 www.swiatrezydencji.pl

Stary wykop przysypano więc ziemią, a uwaga i wszystkie siły zostały skierowane na nowy dom i ogród. Prace nad nimi przebiegały etapami: najpierw została zasiana trawa, następnie zbudowano altanę i kompleks wodny, a na samym końcu zasadzono wszystkie drzewa, krzewy i kwiaty.


inspiracje

– Mimo że taras jest osłonięty markizą, to nadal jest na nim bardzo wietrznie. Wolimy odpoczywać w altanie. Mamy w niej wszystko, czego potrzebujemy – kominek z rusztem i dużymi blatami do sporządzania posiłków oraz stół na 12 osób z ławkami, huśtawkami i leżakami – podkreśla Krystyna. Sama altana znajduje się w cieniu charakterystycznych drzew parkowych o rozłożystych koronach. Pod platanami, tulipanowcami, katalpami, bukami, wiązami i klonami mieszkańcy i ich goście szukają ukojenia od gorących letnich dni. Promienie słoneczne, przebijające się przez szerokie konary drzew, tkają misterny światłocień, który odbija się w twarzach domowników. Wtedy zdarza się też, że przez chwilę czują się tak, jakby nagle znaleźli się w środku pradawnej, dziewiczej puszczy Bolimowskiej.

ŚRWO 5-6/2013

:63201,(1,(35=(6=’2¥&,

www.swiatrezydencji.pl

108

Przybrzeżna roślinność otula ostrą, postrzępioną linię brzegową oczka i sprawia, że wodny świat ożywa w blasku wschodzącego słońca.

– Pochodzę z Wrocławia. Z sentymentem wspominam, jak moja matka zajmowała się własną rabatą. Zapragnęłam, aby podobny ogród powstał na naszej posesji w Strzeniówce – podkreśla właścicielka domu. Krystyna uwielbia krzątać się po  ogrodzie, co  raz przycinając krzewy albo sadząc nowe kwiaty. Dzięki temu każdy gość, odwiedzający domowników, może delektować się aromatycz-

nymi zapachami magnolii, azalii i różaneczników, które najbardziej intensywnie snują się po  posesji w  majowe wieczory. Właścicielce zależało też, aby w  jej ogrodzie znalazło się jak najwięcej krzewów i drzew zimozielonych. To one stanowią trzon rabat, które są rozmieszczone wokół ogrodzenia. – Przygnębiająco wyglądają „ogołocone” konary drzew liściastych w  zimie. Poza tym takie drzewa nie osłoniłyby naszej posiadłości przed zamieciami śnieżnymi. Postanowiliśmy, aby w naszym ogrodzie było zielono przez cały rok – mówi Krystyna. Drzewa i krzewy stworzyły ścianę, chroniącą mieszkańców przed mroźnym wiatrem, próbującym zimą wedrzeć się do serca ogrodu. Tak powstało spokojne miejsce, gdzie schronienie odnaleźli nie tylko domownicy, ale też i mieszkańcy pobliskiego lasu. – Uwielbiamy zwierzęta, więc zimą dodatkowo je  dokarmiamy, regularnie zostawiając pożywienie w karmnikach. Na krzewach pozostają też jadalne nasiona, które zwabiają do naszego ogrodu leśne ptaki – podkreśla Krystyna. Skrzydlaci przyjaciele z Puszczy nie zapominają też podziękować swoim gospodarzom za schronienie i gościnę, kiedy dni robią się dłuższe i cieplejsze obdarowują właścicieli radosnym świergotem i trelami. „

Soczysty, zielony trawnik powstał na poziomie gruntu. Znajduje się też na nim palenisko, które właściciele często rozpalają po zachodzie słońca.


OASE â&#x20AC;&#x201C; Passionate about water.


sposób na...

Zielone

MARZENIE

TEKST: AGNIESZKA HUBENY-ŻUKOWSKA FOT. PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ

Synonimem pięknego trawnika jest trawnik angielski. Czy jest możliwe osiągnięcie takiej jakości w Polsce? Oczywiście, wymaga to jednak bardzo wiele wysiłku.

ŚRWO 5-6/2013

3RGVWDZÈSLÚNQHJRWUDZQLNDMHVWSU]HSXV]F]DOQ\JUXQW7HUHQQDOHĝ\ZLÚFFDïNRZLFLHRF]\ ĂFLÊ]bFKZDVWöZLbZ\UöZQDÊDbQDVWÚSQLHZ\SURğORZDÊ]bOHNNLPVSDGNLHPZbNLHUXQNXNZLHW QLNöZ:bGDOV]HMNROHMQRĂFLZDïXMHP\OHNNR]DJUDELDP\Z\VLHZDP\QDVLRQDLbSRQRZQLH ZDïXMHP\3RbZ\VLHZLHQDVLRQQDMZDĝQLHMV]HVÈXWU]\PDQLHZLOJRWQRĂFLRGFKZDV]F]DQLH ĂURGNDPLVHOHNW\ZQ\PL QLHQLV]F]ÈWUDZ\ V\VWHPDW\F]QHNRV]HQLHRUD]QDZRĝHQLH

NAWADNIANIE $E\WUDZQLNUöZQRPLHUQLHNLHïNRZDïDbSRWHPïDGQLHSU]\UDVWDïSRWU]HEQH MHVWV]WXF]QH]UDV]DQLH-HJRF]ÚVWRWOLZRĂÊSRZLQQDLĂÊZbSDU]H]bVLïÈRUD] F]ÚVWRWOLZRĂFLÈRSDGöZQDWXUDOQ\FK2bZLOJRWQRĂÊSRGïRĝDQDOHĝ\]DGEDÊ ]ZïDV]F]DSRbZ\VLHZLHQDVLRQ1DMOHSLHM]UDV]DÊMHbF]ÚVWRLbGHOLNDWQLHWDN DE\QDZLOĝ\ÊMHG\QLHSRZLHU]FKQLÚJUXQWX.LHïNXMÈF\WUDZQLNMHVWEDUG]RGH OLNDWQ\QDOHĝ\XQLNDÊGHSWDQLDMHJRSRZLHU]FKQL

www.swiatrezydencji.pl

110 1$:2¿(1,( 7UDZQLNLV]\ENRURVQÈLbF]ÚVWRVÈNRV]RQHZLÚFSRWU]HEXMÈV\VWHPDW\F] QHJRGRVWDUF]DQLDVNïDGQLNöZSRNDUPRZ\FK1DZR]\QDOHĝ\UR]SURZDG]DÊ EDUG]RUöZQRPLHUQLH1LHUöZQHLFKUR]V\SDQLHVSRZRGXMHRGEDUZLHQLD QDbSRZLHU]FKQLWUDZQLND-HVLHQLÈRJUDQLF]DVLÚSHïQHQDZRĝHQLHD]RWRZH JG\ĝVWZDU]DRQRGREUHZDUXQNLGODUR]ZRMXSOHĂQLĂQLHJRZHMZF]HVQÈ ZLRVQÈ-HVLHQLÈQDMOHSLHMVWRVRZDÊQDZR]\ķMHVLHQQHĵ3Rb]LPLHWUDZQLN PRĝHQLHZ\JOÈGDÊSLÚNQLH-HĝHOLZ\EUDOLĂP\GREUÈPLHV]DQNÚWUDZQLH PXVLP\VLÚPDUWZLÊ3RbSLHUZV]\PQDZRĝHQLXVNXWHF]QLHVLÚ]UHJHQHUXMH

KOSZENIE $E\QLH]QLV]F]\ÊSRZLHU]FKQLGZD SLHUZV]HNRV]HQLDSRbZ\VLHZLHQDOHĝ\ Z\NRQDÊOHNNÈNRVLDUNÈ7UDZQLNLSU]\ GRPRZHNRVLVLÚQDbZ\VļbFP -HĂOLFKFHP\PLHÊWUDZQLNDQJLHO VNLPXVLP\Xĝ\ÊPLHV]DQNLQDVLRQ QDbWUDZQLNLR]GREQHLbNRVLÊJRQDbZ\V ļFP:\VRNÈMDNRĂÊPXUD Z\X]\VNXMHVLÚG]LÚNLUHJXODUQHPX NRV]HQLXļSRGF]DVVLOQHJRZ]URVWXUD] ZbW\JRGQLX:\VRNRĂÊNRV]HQLDļ bFP.RVLDUNDSRZLQQDPLHÊ]DZV]H RVWUHQRĝH1LHNRVLP\WUDZ\PRNUHM DQLSU]HVXV]RQHM

$bSRWHPZ\VWDUF]\MXĝSRVWDZLÊOHĝDF]HN]DRSDWU]\ÊVLÚ ZbFKïRGQHQDSRMHLb]bVDW\VIDNFMÈRJOÈGDÊPLQ\]D]GUR VQ\FKVÈVLDGöZ']LHFLWHĝEÚGÈ]DGRZRORQH]bWDNLHJR ĝ\ZHJRG\ZDQX


notatki z podróşy Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013

ZÂ dzieÄ&#x2021;mi

www.swiatrezydencji.pl

112

przez Ĺ&#x203A;wiat Po europejskich ogrodach podróşujÄ&#x2122; od wielu lat. Na poczÄ&#x2026;tku zwiedzaliĹ&#x203A;my je z mÄ&#x2122;Ĺźem sami, potem zaczÄ&#x2122;li przybywaÄ&#x2021; nam mali wspĂłĹ&#x201A;towarzysze. ChcÄ&#x2122; dzisiaj przedstawiÄ&#x2021; miejsca poza granicami naszego kraju, ktĂłre zadowolÄ&#x2026; nie tylko miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw ogrodĂłw, ale takĹźe podróşujÄ&#x2026;ce z nimi dzieci. 7(.67$*1,(6=.$+8%(1<Âż8.2:6.$)27235$&2:1,$6=78.,2*52'2:(-


Pachnący ogród zmysłów w Chamount-sur-Loire.

0DOXFKb

w wózeczku w  zasadzie nie ma zbyt wiele do powiedzenia odnośnie kierunku i celu podróży. Czas jednak mija, dzieci rosną i zaczynają mieć swoje wymagania... Tabliczka „nie deptaj trawników” to dla 4-5-latka zabójstwo. Dziecko chce biegać, poznawać, odkrywać świat samodzielnie. A my? My też chcemy coś zobaczyć, no i choć trochę wypocząć. Obowiązujące w niektórych ogrodach zakazy i  ograniczenia, nie sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi.

=b'$/$2'b7$5*™: Dla dorosłych wystawy i targi ogrodnicze to frajda, dla dziecka – męczarnia. Z poziomu jego wzroku trudno jest cokolwiek zobaczyć, a w dodatku tłum ludzi powoduje, że czuje się ono zagrożone. Rodzice podobnie, zamiast cieszyć się wyjazdem, stresują się, czy malec nie zginie lub nie zostanie zadeptany. Na Chelsea Flower Show, najsłynniejszą wystawę ogrodniczą świata, małego dziecka zwyczajnie nie wprowadzimy, gdyż zabrania tego regulamin. W zamian w Wielkiej Brytanii mogę polecić wystawę Tatton Park lub....

ŚRWO 5-6/2013

1133 www.swiatrezydencji.pl

Eden Project i jego olbrzymie bąbelkowe szklarnie.


notatki z podróży

RAJ DLA DZIECI Eden Project to olbrzymi, pokopalniany teren, który przekształcono w ogród botaniczny, badający naturę i propagujący zachowania proekologiczne. Jego głównym elementem są olbrzymie szklarnie w  kształcie połączonych ze sobą baniek mydlanych. Ich wnętrza wypełniają krajobrazy, pochodzące z różnych stron świata. Pod kopułami odkryjemy więc pustynię, tropikalną dżunglę, ogród śródziemnomorski. Wśród licznych krajobrazów uważni obserwatorzy dostrzegą też sylwetkę dobrze nam znanego bociana. W tropikalnej części szklarni zainstalowano maszyny do transportu bananów, a przy plantacji trzciny cukrowej stoi kolorowa ciężarówka z napisem „Sugar”.

3,$6.2:1,&$%(=2*5$1,&=(”

ŚRWO 5-6/2013

Na zewnątrz pomiędzy roślinami ozdobnymi, ziołami i  warzywami też można świetnie się bawić. Ozdobami terenu są olbrzymi trzmiel, rzeźba kilkunastometrowego robota, która powstała ze złomowanych przedmiotów codziennego użytku, oraz liczne zadziwiające elementy małej architektury. Gospodarze nie zapomnieli też o najmłodszych. Pośród wiklinowych tuneli i altan zbudowano olbrzymią, pełną foremek, łopatek i wiaderek, piaskownicę. Eden Project nastawiony jest na  przyjmowanie tysięcy ludzi dziennie, tak więc posiada również bogate zaplecze handlowo-usługowe. Jego misją jest rozwój i nauka dzieci oraz dorosłych, bez obaw więc możemy korzystać z wszystkiego, co jest dostępne. Nikt też nie zwróci nam uwagi, gdy nasze pociechy zaczną biegać po alejkach.

www.swiatrezydencji.pl

114 4

„Cukrowa” ciężarówka na plantacji trzciny cukrowej w Eden Project.

Ogrody Eden Project pełne są zadziwiających rzeźb.

Agnieszka Hubeny-Żukowska Projektantka ogrodów w kraju i za granicą, autorka licznych publikacji propagujących sztukę ogrodową. Wspólnie z mężem Rafałem prowadzi Pracownię Sztuki Ogrodowej w Blizinach k. Gdańska. Wiedzę i doświadczenie zdobywała pod okiem światowej klasy projektantów ogrodów: Johna Brookesa i Diarmuida Gavina.


$57<67<&=1(6=$/(”67:$ Inną imprezą, która nie tylko pozwala na wprowadzanie dzieci, ale wręcz jest dla nich przyjazna jest wystawa w Chaumont-sur-Loire we Francji, podczas której studenci architektury, architektury krajobrazu, projektanci ogrodów oraz artyści tworzą ogrody pokazowe do nowego tematu przewodniego. Ich ogrody to barwne, nowatorskie ilustracje, które zaprojektowane są z pasją, odrobiną humoru i artystycznego szaleństwa. Dodatkowym ich walorem jest fakt, że okres wystawienniczy w Chaumont-sur-Loire trwa od kwietnia do października. Kiedy ostatnio tam byliśmy hasło przewodnie wystawy brzmiało „Ogrody zmysłów”. Pamiętam, jak moja 6-letnia córka biegała jak szalona z innymi dziećmi, sprawdzając, co ciekawego kryje się w kolejnych przestrzeniach wystawienniczych. A były tam i ogrody zapachów z fiolkami pełnymi różnych woni, i ogrody dźwięku z ptasimi trelami, i maszynka do robienia baniek mydlanych! Przyjeżdżając na wystawę, warto zwiedzić także przepiękny zamek. On też potrafi rozbudzić wyobraźnię dzieci.

Chamount-sur-Lorie to wystawa artystów, co widać na każdym kroku.

1HWVljZRH UPLaH^VKUVNjDž [LYHa^UPǏZa`JOJLUHJO 6K^PLKǍ+PSLYHTHZa`U2\IV[H

TPZ[YaV^ZRHa^YV[UVNjDž UPZRPLZWHSHUPL

R E K L A M A

PTWVU\QǃJH[Y^HéVNjDž PUPLaH^VKUVNjDž

AISPǏHQǃZPLJWVRHa` THZa`U2\IV[H ^^^[YHR[VY`R\IV[HWS :aJaLN}é`UH^^^[YHR[VY`R\IV[HWS


notatki z podróży

1$b83$’&,752(1 Pobyt we Francji nie może się obyć bez wizyty w Paryżu. Oczywiście, wjazd na szczyt wieży Eiffla jest obowiązkowy, ale ponadto możemy także skorzystać z mnóstwa innych ciekawych atrakcji. Dla dzieci polecam parki Citroena oraz La Vilette. Do pierwszego z nich warto wybrać się w upalny dzień. Oprócz przepięknych wnętrz ogrodowych, można w nim bowiem skorzystać z olbrzymiej fontanny. Jej głównymi użytkownikami są dzieci w różnym wieku, które doskonale się bawią, przebiegając między słupami wody.

&2b-(67:b052:,6.8"

ŚRWO 5-6/2013

Fontanny w Parku Citroena.

www.swiatrezydencji.pl

116

Park La Vilette jest o wiele większy, przez to mieści w sobie różnego rodzaju wnętrza i zakamarki pełne miejsc zabaw dla dzieci. Oprócz gigantycznego roweru, którego fragmenty wystają z trawników, zaparkowana (i gotowa do zwiedzania) jest w nim także łódź podwodna. Ogromne trawniki sprzyjają zabawom na świeżym powietrzu, a gdyby dopadł nas deszcz można się ukryć w ciekawie zaprojektowanych budynkach centrum nauki. Pod jego dachem skorzystamy nie tylko z kina i planetarium czy telewizyjnego minicentrum nagraniowego, lecz także mamy szansę spenetrować od wewnątrz mrowisko. „

Park La Vilette to także pomysłowe place zabaw dla dzieci. W sercu Paryża znajdują się olbrzymie tereny zielone między innymi Park La Vilette.


nowości

WSPOMNIENIE Z DZIECIŃSTWA.

^ŽĨħʹůĞǏĂŶŬħ ^ǁŝŶŐƌĞƐƚŵĂƌŬŝĞĚŽŶnjĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂųĂŶŝĞůWŽƵnjĞƚ͘tƐƉƌnjĞĚĂǏLJƐČĚǁŝĞũĞũ ǁĞƌƐũĞ͗ƐƚŽũČĐĂͲŽďƌŽƚŽǁĂŝǁŝƐnjČĐĂ͘/ĐŚŬŽƌƉƵƐLJǁLJƉůĞĐŝŽŶĞnjŽƐƚĂųLJnjǁLJƐŽŬŝĞũ ũĂŬŽƑĐŝǁųſŬŝĞŶƐLJŶƚĞƚLJĐnjŶLJĐŚ͕ĚůĂƚĞŐŽƐČŽĚƉŽƌŶĞŶĂĚnjŝĂųĂŶŝĞƐŬƌĂũŶŝĞ ǁLJƐŽŬŝĐŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ͘DŽŐČďLJđƉŽnjŽƐƚĂǁŝĂŶĞŶĂnjĞǁŶČƚƌnjƉƌnjĞnjĐĂųLJƌŽŬ͘ CENA: WERSJA WISZĄCA Z KOMPLETEM PODUSZEK Z GŁADKIEJ TKANINY – 31.883 ZŁ; z ASYMETRIA STUDIO z WWW.ASYMETRIASTUDIO.PL

ŚRWO 5-6/2013

ZACZAROWANY OGRÓD.

www.swiatrezydencji.pl

118

^ƚLJůŽǁĞŵƵƌLJ͕ŝŶƐƉŝƌŽǁĂŶĞŬĂŵŝĞŶŝĞŵųĂŵĂŶLJŵ 'ĂƌĚĞŽ͕ƚŽŶŽǁŽƑđǁŽĨĞƌĐŝĞĮƌŵLJWŽnjďƌƵŬ͘ tƐŬųĂĚŬŽůĞŬĐũŝǁĐŚŽĚnjČĞůĞŵĞŶƚLJĚŽďƵĚŽǁLJ ŵƵƌſǁ͕ƐųƵƉſǁŽƌĂnjƐƚŽƉŶŝĞŝƉĂůŝƐĂĚLJ͘DƵƌLJ ĚĂũČŶŝĞŽŐƌĂŶŝĐnjŽŶĞǁĂƌŝĂŶƚLJŽŐƌŽĚŽǁLJĐŚ ĂƌĂŶǏĂĐũŝ͘tLJƐƚħƉƵũČǁƚƌnjĞĐŚĂƚƌĂŬĐLJũŶLJĐŚ ŬŽůŽƌĂĐŚnjŝĞŵŝ͕ŬƚſƌĞŚĂƌŵŽŶŝũŶŝĞĚŽƉĂƐŽǁƵũČ ƐŝħĚŽŶĂǁŝĞƌnjĐŚŶŝnjŬŽƐƚŬŝďƌƵŬŽǁĞũ͘njħƑđ ŬŽůĞŬĐũŝƐƚĂŶŽǁŝŵŽnjĂŝŬĂƉŽĚŶĂnjǁČĐĂƉƵůĐŽ͘ CENA: SERIA ACAPULCO OD 290 DO 324 ZŁ/M2 NETTO; z POZBRUK z WWW.POZBRUK.PL

ZIELONO NAM. EĂƌLJŶŬƵƉŽůƐŬŝŵƉŽũĂǁŝųLJƐŝħŶŽǁĞƉƌŽĚƵŬƚLJ

ĮƌŵLJtĞƐƚůĂŶĚʹďŽŐĂƚLJnjĞƐƚĂǁƚƌĂǁŝƑƌŽĚŬſǁĚŽƉŝĞůħŐŶĂĐũŝƚƌĂǁŶŝŬſǁ 'ƌŽǁ^ƵƌĞ͘:ĞĚŶČnjƉƌŽƉŽnjLJĐũŝũĞƐƚ'ƌŽǁ^ƵƌĞʹŝĞůŽŶLJdƌĂǁŶŝŬ͕ŶĂǁſnj njƐŝĞǁŶŝŬŝĞŵŝƵnjƵƉĞųŶŝĂĐnjĞŵ͘dĂƵŶŝŬĂůŶĂĨŽƌŵƵųĂǁƉŽƐƚĂĐŝŐƌĂŶƵůĂƚƵ͕ ĚŽųĂƚǁĞŐŽƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂƉŽƐŬŽƐnjĞŶŝƵƚƌĂǁLJ͕njĂƉĞǁŶŝĂnjŝĞůŽŶLJƚƌĂǁŶŝŬũƵǏƉŽϯ ĚŶŝĂĐŚ͘ZĞŐƵůĂƌŶŝĞƐƚŽƐŽǁĂŶLJŐǁĂƌĂŶƚƵũĞŐħƐƚČ͕ŽĚƉŽƌŶČŶĂƵƐnjŬŽĚnjĞŶŝĂ ŝĐŚǁĂƐƚLJŵƵƌĂǁħ͘_ƌŽĚĞŬďŽŐĂƚLJũĞƐƚǁǏĞůĂnjŽ͕ŵĂŐŶĞnjŝƉŽƚĂƐ͘hŽĚƉĂƌŶŝĂ ƚƌĂǁħŶĂĐŚǁĂƐƚLJŝŵĞĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞƐƵƐnjĞ͕ƉƌnjLJŵƌŽnjŬŝŽƌĂnjĐŚŽƌŽďLJ͘ z WESTLAND POLSKA z WWW.WESTLAND.COM.PL

DLA SMAKU. WĞƌĨŽƌŵĞƌĞůƵdžĞ'^'ŽƵƌŵĞƚĂŵĞƌLJŬĂŷƐŬŝĞũŵĂƌŬŝ

tĞďĞƌͲ^ƚĞƉŚĞŶƚŽǁLJŐŽĚŶLJǁƵǏLJĐŝƵŬƵůŝƐƚLJŐƌŝůůǁħŐůŽǁLJŶĂƐƚĂďŝůŶLJŵǁſnjŬƵnjĚƵǏLJŵ ďůĂƚĞŵ͘ŚƌŽŵŽǁĂŶLJĚǁƵĐnjħƑĐŝŽǁLJƌƵƐnjƚŽƑƌĞĚŶŝĐLJϱϳĐŵƉŽnjǁĂůĂŶĂŬŽƌnjLJƐƚĂŶŝĞ njŬŝůŬƵǁLJŵŝĞŶŶLJĐŚǁŬųĂĚſǁ͘'ƌŝůůǁLJƉŽƐĂǏŽŶLJũĞƐƚŵ͘ŝŶ͗͘ ǁĞůĞŬƚƌŽŶŝĐnjŶLJnjĂƉųŽŶ͕njĞŐĂƌŬŽŶƚƌŽůƵũČĐLJĐnjĂƐŐƌŝůůŽǁĂŶŝĂ͕ ĚƵǏLJƉŽƉŝĞůŶŝŬŝųĂƚǁLJƐLJƐƚĞŵƵƐƵǁĂŶŝĂŶĂĚŵŝĂƌƵƉŽƉŝŽųƵ͘ <ŽĐŝŽųŝƉŽŬƌLJǁĂnjďƵĚŽǁĂŶĞƐČnjĞƐƚĂůŝŶŝĞƌĚnjĞǁŶĞũŝƉŽŬƌLJƚĞ ŽĚƉŽƌŶČŶĂƌĚnjħĞŵĂůŝČƉŽƌĐĞůĂŶŽǁČ͘'ǁĂƌĂŶĐũĂ͗ϭϬůĂƚ͘ z WEBER-STEPHEN z WWW.WEBER.COM


ZAPROSZENIE DO STOŁU. <ŽůĞŬĐũĂ

ŶŽǁŽĐnjĞƐŶLJĐŚŵĞďůŝƐƚŽųŽǁLJĐŚ ŶĚĂůƵnjũĂũĞƐƚũĞĚŶČnjŶĂũŶŽǁƐnjLJĐŚ ƉƌŽƉŽnjLJĐũŝŵĂƌŬŝDŝůŽŽ͘ĞƐƚĂǁ ƐƚĂŶŽǁŝČŬƌnjĞƐųĂŶĂƐƚĂůŽǁĞũƌĂŵŝĞ njƚĞĂŬŽǁLJŵŝǁLJƉĞųŶŝĞŶŝĂŵŝŽƌĂnjƐƚſų ;njĞƐnjŬůĂŶLJŵůƵďƚĞĂŬŽǁLJŵďůĂƚĞŵ͕ ǁƌſǏŶLJĐŚƌŽnjŵŝĂƌĂĐŚĚŽǁLJďŽƌƵͿ͘ CENA: KRZESŁO – 650 ZŁ, STÓŁ TEAKOWY 220X100X75 – 4.250 ZŁ, STÓŁ Z BLATEM SZKLANYM – 1.950 ZŁ; z GRASS POLSKA z WWW.HOUSEANDMORE.PL

PEŁNE ŚWIATŁA.

<ŽůĞŬĐũħĚŽŶŝĐ ƉŽĚƑǁŝĞƚůĂŶLJĐŚ<ƵďĞ ĂƐĞƩĂĐĞĐŚƵũČǁLJƐŽŬŝĞ ǁĂůŽƌLJĞƐƚĞƚLJĐnjŶĞŽƌĂnj ƵǏLJƚŬŽǁĞ͘/ĚĞĂůŶŝĞŶĂĚĂũČ ƐŝħĚŽĚĞŬŽƌŽǁĂŶŝĂ ƌſǏŶLJĐŚƐƚƌĞĨŶĂnjĞǁŶČƚƌnj ĚŽŵſǁŝƌĞnjLJĚĞŶĐũŝ͘ ^ČůĞŬŬŝĞŝŽĚƉŽƌŶĞ ŶĂĞŬƐƚƌĞŵĂůŶĞ ǁĂƌƵŶŬŝƉŽŐŽĚŽǁĞ͕ ƉƌŽŵŝĞŶŝŽǁĂŶŝĞhsŽƌĂnj ƉħŬŶŝħĐŝĂ͘ŽŶŝĐĞƑǁŝĞĐČ ŶĂďŝĂųŽ͘ďLJƵnjLJƐŬĂđ ŝŶŶČďĂƌǁħ͕ŶĂůĞǏLJ njĂƐƚŽƐŽǁĂđǏĂƌſǁŬŝ ǁǁLJďƌĂŶLJĐŚŬŽůŽƌĂĐŚ͘ CENA: DONICA O WYMIARACH 80X30/70 CM – 1.258 ZŁ; z HYDROPONIKA z WWW.HYDROPONIKA.PL

DZIEDZINIEC WŚRÓD ZIELENI. ŝĞƉųŽƉŝĂƐŬŽǁĐĂ

CENA: PLAC O ŚREDNICY 3,55 M – 1.436,64 ZŁ; z BRUK-BET z WWW.BRUK-BET.PL

R E K L A M A

ƉŽųČĐnjŽŶĞnjŐĞŽŵĞƚƌLJĐnjŶLJŵŬƐnjƚĂųƚĞŵ ƚŽĂƚƌLJďƵƚLJŶŽǁLJĐŚƉųLJƚŽŐƌŽĚŽǁLJĐŚ njŬĂŵŝĞŶŝĂĐŝŽƐĂŶĞŐŽĮƌŵLJƌƵŬͲĞƚ͘ EŽǁLJĨŽƌŵĂƚŬĂŵŝĞŶŝĂĐŝŽƐĂŶĞŐŽ njĂƉůĂŶŽǁĂŶLJnjŽƐƚĂųŶĂďĂnjŝĞĐĞŶƚƌĂůŶĞŐŽ ĞůĞŵĞŶƚƵŽŬƐnjƚĂųĐŝĞŽƑŵŝŽďŽŬƵ͕ ŽĚŬƚſƌĞŐŽƌŽnjĐŚŽĚnjČƐŝħŵŶŝĞũƐnjĞ ƉųLJƚLJ͘^ĂŵŵĂƚĞƌŝĂųĚŽnjųƵĚnjĞŶŝĂ ƉƌnjLJƉŽŵŝŶĂƉƌĂǁĚnjŝǁLJ͕ĐŝŽƐĂŶLJ ƉŝĂƐŬŽǁŝĞĐ͘tLJƌĂǍŶŝĞŶŝĞƌĞŐƵůĂƌŶĂ ĨĂŬƚƵƌĂŽƌĂnjŶĂƚƵƌĂůŶĂŬŽůŽƌLJƐƚLJŬĂ ƵǁLJĚĂƚŶŝĂũČǁŝĞƌŶŽƑđŝŵŝƚĂĐũŝ͘WųLJƚLJ ĚŽƐƚħƉŶĞƐČǁƚƌnjĞĐŚĐŝĞƉųLJĐŚŽĚĐŝĞŶŝĂĐŚ ŽƌĂnjǁŬŽůŽƌnjĞŬĂŵŝĞŶŶĞũƐnjĂƌŽƑĐŝ͘


inspiracje

dr inż. Magdalena Meller OGRODY MAGDALENY, www.ogrodymagdaleny.com.pl

Jestem projektantką ogrodów od 1999 r. Pracuję z pasją. Zaprojektowałam ponad 100 prywatnych aranżacji zieleni – ogrodów przydomowych na cztery pory roku.

ŚRWO 5-6/2013

Kto z Państwa lubi fruwające motyle, które nadają lekkość ogrodowym krzewom? Otóż wystarczy zaledwie jeden krzew budlei, a jej przewieszające się wąskie kwiaty, osiągające aż 30 cm długości, zostaną latem oblepione przepięknymi motylami.

Kochają ją motyle

www.swiatrezydencji.pl

120

.RORU\b

i kształty kwiatów budlei różnią się w  zależności od  poszczególnych odmian. Mają barwy: od białej Buddleja davidii ‘White Profusion’, Buddleja ‘White Ball’, poprzez jasnoróżową jak u Buddleja davidii ‘Pink Delight’, aż do ciemniejszych ciemnoróżowych Buddleja davidii ‘Royal Red’. Co ciekawe, krzewy te mają bardzo lekki pokrój z przewieszającymi się pędami, osiągającymi nawet 2 metry wysokości. Niezbędne jest zatem zapewnienie im wyrazistego tła. Tylko wtedy uda nam się wyeksponować transparentny, dekoracyjny pokrój krzewu, nie zasłaniając przy tym rosnących za nim roślin, np. gęstych zimozielonych krzewów. Długość kwitnienia budlei to prawdziwy rarytas. Jej kwiaty bez przerwy zdobią ogród przez ponad 5 miesięcy, od czerwca do października. Budleja posiada długi okres wegetacji, gdyż rośnie aż do mrozów. Pamiętać jednak należy, że krzew ten dość późno rozpocznie też swoją wegetację (rozwój liści na wiosnę). Z tego powodu w jej pielęgnacji najważniejsze jest odpowiednie cięcie krzewów w marcu, prawie do samej podstawy. Budleje odrosną późno, ale za to bujniej, a ich kwiatami nacieszymy się jeszcze w tym samym roku. Usunięcia wymagają szczególnie te pędy, które są skierowane do wnętrza krzewu. Pod koniec lata można także usuwać przekwitłe długie kwiatostany. Roślina wymaga najbardziej ciepłego i słonecznego miejsca w ogrodzie. Preferuje gleby, które się nagrzewają i są bogate w składniki pokarmowe. Jeżeli musimy budleję przesadzić, to tylko z bryłą ziemi, gdyż jej silne korzenie sięgają głęboko. Budleja to piękny krzew, idealny do cieplejszych rejonów naszego kraju lub na słoneczne i silnie nagrzewające się stanowiska w ogrodzie. Posadzone obok siebie budleje w kilku barwnych odmianach, w rozstawie co około 1,5–2 m, z pewnością zachwycą niejednego konesera roślin ogrodowych, podobnie jak fruwające wokół nich motyle. „

Literatura: „Katalog roślin drzewa, krzewy byliny” Warszawa 2011, Wyd. Agencja Promocji Zieleni Sp z o.o. Polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich „Dendrologia” Warszawa 1997, Wyd. PWN, Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski „Cięcie drzew i krzewów ozdobnych”, Wyd. Delta W-Z, Jean-Yves Prat, Denis Retournard


wyszukiwarka ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

122

Do wyboru do koloru Jaką kostkę wybrać? Ciemną z betonowego odlewu czy może finezyjną w kształcie z jasnego piaskowca? Zdecydować się na tę niewielkich rozmiarów czy zainwestować w pokaźne płyty? Możliwości i sposobów aranżacji przestrzeni wokół domu jest bez liku. TEKST: LIDIA MALINOWSKA


BRUK-BET

Albena To system kostek złożony z trzech elementów. Różnej wielkości prostokąty i kwadraty są niewielkich rozmiarów, co daje niezwykłą łatwość układania nawierzchni. Albena wyróżnia się pofałdowaną powierzchnią, nieregularnymi krawędziami oraz dwoma, wyjątkowymi kolorami, które tworzą bardzo rustykalną, a jednocześnie przytulną atmosferę na tarasie, dziedzińcu czy w ogrodzie. Grubość – 6cm. Rozmiary: 13 × 13 cm, 19 × 12 cm, 25 × 13 cm. Cena: 79,95 zł/m2

„ W W W.BRUK-BET.PL

1Db

rynku kostki brukowej znajdziemy bardzo bogatą ofertę produktów. Można wybierać pomiędzy różnymi materiałami, kształtami, rozmiarami, fakturą i pośród wielu kolorów. Zanim jednak wybierzemy się na poszukiwanie kostki idealnej na podjazd, taras, podwórko lub ogrodowe ścieżki, warto sprecyzować swoje oczekiwania i zwrócić uwagę na takie parametry, jak wytrzymałość, odporność na ścieranie czy nienasiąkliwość. Najpopularniejsze są kostki betonowe. Te nowej generacji cenione są głównie za odporność na niską i wysoką temperaturę, łatwość układania i czyszczenia. Zaraz za nimi pojawiają się produkty z kamienia – granitu, bazaltu, piaskowca lub wapieni. Kostka kamienna charakteryzuje się m.in.: dużą odpornością na mróz, wysoką temperaturę, promienie UV oraz kwasy. Nie nasiąka wodą i nie ulega ścieraniu. Jest atrakcyjna estetycznie i trwała w użytkowaniu. Kostka brukowa to materiał niezwykle wdzięczny i stwarzający wiele możliwości aranżacyjnych. Ciekawy efekt można osiągnąć, operując nie tylko konkretnym materiałem czy kształtem, ale i wielkością. Połączenie mniejszych i większych elementów sprawi, że powierzchnia zyska ciekawą formę. Szeroka paleta kolorów oraz struktur umożliwia tworzenie różnorodnych kompozycji. Umiejętne ich łączenie pozwala optycznie powiększać, zmniejszać przestrzeń lub eksponować detale. „

POLBRUK

„ W W W.POLBRUK.PL

Adam Liro, pełnomocnik zarządu ds. jakości firmy Bruk-Bet:

Podstawą pielęgnacji nawierzchni wykonanej z kostki brukowej jest regularne oczyszczanie z drobnych zanieczyszczeń w postaci piasku czy liści. Systematyczne wymiatanie zabrudzeń i codzienna eksploatacja zmniejszają ryzyko zarastania chodników i podjazdów roślinnością. W sytuacji, gdy regularne usuwanie drobnych zanieczyszczeń okazuje się niewystarczające, skutecznym rozwiązaniem jest umycie nawierzchni. Zastosowanie myjki ciśnieniowej pozwala usunąć plamy i zacieki oraz roślinność znajdującą się w przestrzeniach pomiędzy elementami. Dzięki tej operacji kolor i ogólny wygląd nawierzchni ulega odświeżeniu. Do usuwania uporczywych zabrudzeń, stosować należy preparaty specjalistyczne. Jednak najlepszą metodą dbania o kondycję kostki jest profilaktyka. Kostkę brukową warto zaimpregnować. Impregnaty na bazie teflonu zapewniają ochronę nawet przez kilka lat. Można także skorzystać z produktów impregnowanych już podczas procesu produkcji. Nasza firma stosuje w tym celu system Hydrostop. Remedium dla silnie zniszczonej kostki są impregnaty kolorowe.

1233 www.swiatrezydencji.pl

Płyty panelowe kamienia ciosanego Realit marki Bruk-Bet doskonale wyglądają w ogrodach, na ścieżkach i placach wypoczynkowych. Ich naturalny, nieco surowy wygląd inspirowany piaskowcem sprawia, że pięknie współgrają z ogrodową zielenią. Płyty układa się łącząc ze sobą dwuczęściowe panele. Efekt końcowy sprawia wrażenie, że nawierzchnia ułożona jest z pojedynczych płyt skalnych. Cena: 147,60 zł/m2

ŚRWO 5-6/2013

Kamień ciosany Realit


wyszukiwarka

Promenada Modernistyczny projekt kostki brukowej Promenada pozwala stylowo wykonać nawierzchnie, wymagające oryginalnej kompozycji. Lekko nieregularne, proste krawędzie i stosunkowo wąskie spoiny tych kostek sprawiają, że nawierzchnie emanują klasycznym pięknem. System składa się z kilkunastu prostokątnych elementów o zróżnicowanych wymiarach. Pozwalają one na wykonanie jednolitej nawierzchni, niezależnie od sposobu zagospodarowania terenu. Cena: od 57,20 zł/m2 do 94,83 zł/m2 BRUK-BET

„ W W W.BRUK-BET.PL

Nova Granit

ŚRWO 5-6/2013

Granit Nova to nawierzchnia dla tych, którzy cenią tradycyjne rozwiązania. Zestaw pięciu kostek pokrytych warstwą naturalnych kruszyw przypominających granit umożliwia tworzenie atrakcyjnych wzorów i kompozycji. Granit Nova z programu NOVA dostępny jest w siedmiu naturalnych odcieniach. Grubość: 6 cm i 8 cm. Wszystkie kostki są standardowo zabezpieczone w technologii h-plus. Cena: h6 – od 50,40 zł netto/m2 do 59,50 zł netto/m2, h8 – od 58 zł netto/m2 do 68,50 zł netto/m2. POZBRUK

„ W W W.POZBRUK.PL

www.swiatrezydencji.pl

124 4

Umbriano Neapol Atutem tej kostki są niewielkie rozmiary i trapezowe kształty, które pozwalają tworzyć fantazyjne łuki, okręgi i wzory geometryczne. Wierzchnia warstwa, wykonana ze szlachetnego kruszywa, idealnie imituje granit. Cena: 0d 61 zł netto DROG-BRUK

„ W W W.DROGBRUK.PL

To nowoczesna kostka brukowa barwiona metodą ColorFusion. Dzięki zastosowaniu specjalnych kruszyw kwarcowych oraz impregnacji i hydrofobizacji, jest bardziej odporna na wchłanianie wód opadowych i naturalnych zanieczyszczeń użytkowych. Duże, wygodne formaty kamieni (25 × 25 cm, 37,5 × 25 cm, 25 × 50 cm) o ostrych krawędziach, zastosowane wokół domu, eksponują urodę architektury oraz dodają jej majestatu. Cena: od 86,10 zł/m2 SEMMELROCK STEIN+DESIGN

„ W W W.SEMMELROCK.PL


Romano Postarzana faktura kostki Romano wpisuje się w niezmiennie popularny styl vintage. Kostka ma kształt trapezu i występuje w pięciu różnych rozmiarach. Pozwala rysować w przestrzeni łuki, koła i okręgi o dowolnej średnicy, co daje ogromne możliwości aranżacji ścieżek i placów. Kolory: piaskowo – beżowy i torfowy brąz. Cena: 86,10 zł/m2 LIBET

„ W W W.LIBET.PL

ŚRWO 5-6/2013

Teriso System tych stylowych płyt tarasowych o nieregularnej powierzchni nawiązuje wizualnie do struktury piaskowca. Dzięki nim możemy stworzyć niepowtarzalne wzory. Do wyboru są 3 kolory: beż, brąz i czerwień. Kostka Teriso jest bardzo lekka. Idealnie wygląda na tarasie lub w patio. Wymiary: 14,5 × 14,5 cm; 29 × 14,5 cm; 29 × 29 cm; 43,5 × 29 cm. Cena: 73,80 zł/m2 „ W W W.POLBRUK.PL

1255 www.swiatrezydencji.pl

POLBRUK

Prestige Kolekcja Prestige to proste kształty i modele do złudzenia przypominające te z naturalnego granitu. Modne kolory w odcieniach szarości i bieli pozwalają tworzyć ciekawe kompozycje. Cena: od 55 zł/m2 REM-BUD

„ W W W.REMBUD-LOWICZ.PL


wyszukiwarka

Lido Zimowe Lido zimowe to system kostek, które zmienią wygląd każdego budynku, dyskretnie wydobywając jego atuty. Estetyka produktu nawiązuje do skandynawskiego stylu, stanowiąc części kolekcji Dekora wzorowanej na surowej, północnej przyrodzie. Kilka wymiarów kostek daje możliwość ułożenia atrakcyjnych wzorów. Cena: h6 – od 45,90 zł netto/m2 do 54,20 zł netto/m2, h8 – od 50,40 zł netto/m2 do 59,60 zł netto/m2

ŚRWO 5-6/2013

POZBRUK

www.swiatrezydencji.pl

126

„ W W W.POZBRUK.PL

Primavera Wyjątkowe odcienie, geometryczne kształty i proste linie kostki Primavera pozwalają tworzyć oryginalne kompozycje. Primavera nadaje się na tarasy, trakty, chodniki, podjazdy i parkingi. Cena: od 56 zł netto DROG-BRUK

„ W W W.DROGBRUK.PL

Rock Płyty tarasowe, śrutowane Rock pochodzą z kolekcji Jesienne Inspiracje. Dostępne są w trzech odcieniach. Powstałe kompozycje są ciepłe i harmonijne. Polecane do budowy tarasów, ścieżek ogrodowych, deptaków, placów miejskich i miejsc użyteczności publicznej. Cena: 154,73 zł brutto BUSZREM

„ W W W.BUSZREM.PL

Natulit Praktyczny charakter kostki Natulit umożliwia dowolne aranżacje przestrzeni wokół domu. Ta prosta, postarzana kostka z łatwością dopasowuje się do stylu posesji, podkreślając jej wyjątkowość. Odpowiednia grubość elementów sprawia, że nawierzchnie z kostki Natulit sprawdzają się nie tylko na ścieżkach i tarasach, ale także w roli podjazdów. Cena: 87,33 zł brutto/m2 LIBET

„ W W W.LIBET.PL


KOSTKI Z PALETY NATURY

PROMENADA Kostka brukowa PROMENADA ]RVWDâD ]DSURMHNWRZDQD tak, DE\ PyF VWZRU]\ý ] QLHM QDZLHU]FKQLċ R RU\JLQDOQHM NRPSR]\FML VWRVXQNRZR GXī\FK NRVWHN 8NâDGD VLċ MH Z U]ċG\ R WU]HFK V]HURNRğFLDFK JG]LH NDīGD NRVWND VSUDZLD ZUDīHQLH LQG\ZLGXDOQLH ZNRPSRQRZDQHM ZQDZLHU]FKQLċ

GWARANCJI

ZZZEUXNEHWSO

HYDROSTOP INNOWACYJNA OCHRONA KOSTKI BRUKOWEJ


dobry adres ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

128

Wszystkie smaki

Czy ktoś kiedyś kosztował orzeszków bukowych do bałtyckiego dorsza albo daglezji utartej z miodem do polędwiczki jelenia czy też gryki upalonej pod postacią lodów? Jeśli tak, to wie co dobre. Jeśli nie, to smaki te koniecznie musi odnaleźć. Jest takie miejsce na mapie Warszawy, gdzie smakowanie tych zapomnianych polskich rarytasów jest możliwe. To Platter – autorska restauracja Karola Okrasy, mistrza kulinarnego, którego nazwisko mówi samo za siebie. TEKST: EWA SOSNOWSKA FOTO: ARCHIWUM KAROLA OKRASY, RESTAURACJI PLATTER, KATARZYNA PASKUDA

Karola 5HVWDXUDFMDb

Platter by Okrasa mieści się w war-

zja utarta z miodem do polędwiczki jelenia, gryka

szawskim Hotelu InterContinental.

upalona pod postacią lodów czy też królik w maśle

Zlokalizowana jest w samym sercu stolicy, w pobli-

duszony z sosem malinowo-cebulowym. To tylko kil-

żu Ronda ONZ oraz Dworca Centralnego i Centrum

ka przykładów z nietuzinkowej karty dań. Propo-

Handlowego Złote Tarasy. Nie trzeba się bać tam

nujemy naszym gościom dwa rodzaje menu o zu-

wstąpić, ponieważ lokal stoi otworem nie tylko dla

pełnie innej tematyce. Lunch w Platter, sezonowy

hotelowych gości. To miejsce dla wszystkich sma-

i wykwintny, zmieniany każdego miesiąca oraz

koszy, którzy tęsknią za dobrą polską kuchnią w od-

menu kolacyjne, bogate w smaczki Karola Okrasy.

świeżonej i lekkiej wersji, za smakami z dzieciństwa

Kuchnia staropolska jest motywem przewodnim,

czy za świeżym sezonowym menu.

ale w ujęciu nowoczesnym i często zaskakującym.

Platter to w skali kraju precedens. Po raz pierwszy

W Platter zapraszamy gości na spektakl smaków

bowiem znany szef kuchni otworzył swoją nieza-

i aromatów w okrasie przyjemnej atmosfery.

leżną restaurację w międzynarodowej sieci hote-

Restauracja ta to  kolejne złamanie stereotypów

lowej. Eksperyment okazał się sukcesem. Platter

i spełnienie marzeń nie tylko Karola Okrasy, ale –

już po raz trzeci z rzędu zdobyła uznanie kapituły

jak on sam podkreśla – także całego zespołu, jego

Michelin i znalazła się w prestiżowym przewodniku

drugiej rodziny, dzięki której wszystko ma sens.

tej marki, oznaczona trzema sztućcami.

Platter specjalizuje się nie tylko w kuchni polskiej,

– Liczne nagrody i tytuły najlepszej restauracji

ale i kuchni fusion. W karcie, oprócz dań rybnych

na międzynarodowym portalu Trip Advisor utwier-

i mięsnych, znaleźć można także potrawy wegeta-

dzają nas w przekonaniu, że był to dobry krok nie

riańskie. Słowem, dla każdego coś dobrego.

tylko w mojej karierze, ale i całego zespołu – mówi

Szef kuchni udowadnia, że potrawa może być for-

z dumą Karol Okrasa. – Moje autorskie menu skiero-

mą sztuki, która poprzez kompozycje smakowe

wane jest w stronę kuchni staropolskiej, regionalnej.

oraz aranżację na talerzu działa na wiele zmysłów.

Odnajdziemy w nim wiele smaków z dzieciństwa,

Restauracja Platter kusi nie tylko autorskim menu,

jak również regionalnych, mało popularnych raryta-

ale też atmosferą, którą buduje wysmakowana

sów. Orzeszki bukowe do bałtyckiego dorsza, dagle-

i bezpretensjonalna aranżacja wnętrza. „


przepis mistrza

Karol Okrasa

32':}'=$1$ 32/}':,&=.$=b-(/(1,$ ]bVRVHPMDJRGRZ\P

sosnowych • 100 g likieru ziołowego • 4 szt. trawy żubrowej • 1 ząbek czosnku • 10 g suszonego tymianku • 4 ziarna jałowca • szczypta lawendy 6RVMDJRGRZ\• 100 g mrożonych jagód • 30 g cukru • 30 ml octu winnego • 15 g musztardy • 10 g miodu • 150 ml oliwy z oliwek • 1 cytryna • szczypta wasabi • sól 'RbSRGDQLD• piernik gryczany • ziarna słonecznika • marynowana słonina

Sposób wykonania: Do likieru ziołowego dodać upalone i rozgniecione orzeszki sosnowe, połamaną trawę żubrową, pokrojony w plastry czosnek oraz rozgniecione ziarna jałowca. W przygotowanej marynacie układać oczyszczone polędwiczki z jelenia i marynować przez 24 godziny. Po tym czasie uwędzić na sianie ok. 7 min. Obsmażyć z lawendą i opiec w piekarniku na różowy kolor (170° C przez ok. 5 min.). Wyjąć i pozwolić, by mięso odpoczęło ok. 4 min., a następnie podgrzać w piekarniku przez ok. 1- 2 min. Na patelni upalić cukier na złoty karmel, dodać jagody i zalać octem winnym. Gotować aż ocet wytraci charakterystyczny ostry aromat. Następnie ostudzić i  wymieszać z musztardą i miodem, dodać sok z cytryny. Zmiksować wszystko na jednolitą masę powoli dolewając oliwę. Doprawić wasabi i  szczyptą soli. Ziarna słonecznika upalić na brązowo, zmiksować. Piernik gryczany wysuszyć i pokruszyć. Wymieszać dokładnie ze słonecznikiem i podawać pod jeleniem. Słoninkę przymrozić i pokroić w cienkie plastry i wyklarować palnikiem. Układać na pokrojonych polędwiczkach. Smacznego!

Restauracja Platter kusi nie tylko autorskim menu Karola Okrasy, ale także atmosferą, którą tworzy wysmakowana aranżacja wnętrza.

RESTAURACJA PLATTER HOTEL INTERCONTINENTAL, UL. EMILII PLATER 49, WARSZAWA TEL. 22 328 87 30, FAX 22 328 8889, E- MAIL: PLATTER@IHG.COM GODZINY OTWARCIA DNI POWSZEDNIE: 12.00 – 23. 00; SOBOTY I NIEDZIELE: 17. 30 – 23.00

ŚRWO 5-6/2013

6NïDGQLNLQDbMHGQÈSRUFMÚ• 180 g polędwiczki z jelenia • 50 g siana • 30 g orzeszków

129 9 www.swiatrezydencji.pl

Zyskał miano polskiego Jamiego Olivera (ale w bardziej subtelnym wydaniu), ponieważ jest cudownym dzieckiem rodzimej gastronomii. Już przed trzydziestką, jak Oliver, zyskał sławę i uznanie, został też szefem kuchni w warszawskim Hotelu Bristol. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mistrzów kulinarnych w Polsce. W 2001 r. został gospodarzem popularnego programu „Kuchnia z Okrasą”, prowadził też program „Smaki czasu”. Nowy, bardzo popularny program z jego udziałem, emitowany przez TVP1 to „Okrasa Łamie przepisy”. Jest autorem książki „Gotuj z Okrasą”, która zawiera ponad 100 autorskich przepisów. Jest też współzałożycielem Kapituły Fundacji Klubu Szefów Kuchni, elitarnej organizacji skupiającej najlepszych szefów kuchni w Polsce. Zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. Chef de L’Avenir, nadawaną przez Międzynarodową Akademię Gastronomiczną, Oskara Kulinarnego 2005 w kategorii Osobowość Kulinarna, a także Hermesa 2007, przyznanego przez dziennikarzy. Najważniejsza dla niego nagroda to Bene Merito, którą otrzymał za promocję kuchni polskiej i kultury poprzez kuchnię. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że jako jeden z najmłodszych w historii otrzymał najwyższe Odznaczenie Cywilne.


czytelnia

SZKOŁA STYLIZACJI. To bogato

CENA: 74,99 ZŁ z STWÓRZ DOM DLA SIEBIE. NIEZBĘDNY

O FILMIE I NIE TYLKO. Zbiór ƌĞĐĞŶnjũŝĮůŵŽǁLJĐŚŶĂƉŝƐĂŶLJĐŚǁůĂƚĂĐŚ ϭϵϱϲʹϭϵϲϬƉƌnjĞnjŐŶŝĞƐnjŬħKƐŝĞĐŬČ͕ ŬƚſƌĂǁſǁĐnjĂƐďLJųĂŶĂũďůŝǏĞũŬŝŶĂǁĐĂųLJŵ ƐǁŽŝŵǏLJĐŝƵ͘^ƚƵĚŝŽǁĂųĂǁųſĚnjŬŝĞũ ĮůŵſǁĐĞ͕ƉƌnjLJũĂǍŶŝųĂƐŝħnjƌĞǏLJƐĞƌĂŵŝ ŝĂŬƚŽƌĂŵŝ͘ZĞĐĞŶnjũĞnjŝůƵƐƚƌŽǁĂŶĞƐČ ƉŽŶĂĚϱϬƉůĂŬĂƚĂŵŝnjĐnjĂƐſǁ͕ŬŝĞĚLJ ŬǁŝƚųĂWŽůƐŬĂ^njŬŽųĂWůĂŬĂƚƵ͘tƐƚħƉ ĚŽŬƐŝČǏŬŝŶĂƉŝƐĂųdŽŵĂƐnjZĂĐnjĞŬ͘

PORADNIK WSPÓŁCZESNEGO URZĄDZANIA WNĘTRZ,

CENA: 39,90 ZŁ z FILMIDŁA, AGNIESZKA OSIECKA,

CLARE NOLAN, TŁUM. KATARZYNA LIPNICKA-KOŁTUNIAK

PRÓSZYŃSKI I S-KA z WWW.PROSZYNSKI.PL

ŚRWO 5-6/2013

ilustrowany poradnik projektowania ƉƌnjLJũĂnjŶLJĐŚŝĞƐƚĞƚLJĐnjŶLJĐŚǁŶħƚƌnj͕ ƚĂŬĂďLJŽĚƉŽǁŝĂĚĂųLJŶĂƉŽƚƌnjĞďLJ ĚŽŵŽǁŶŝŬſǁ͘dŽƚĂŬǏĞŝŶƚĞƌĞƐƵũČĐLJ ŝŶƐƚƌƵŬƚĂǏ͕ũĂŬƵŵŝĞũħƚŶŝĞĚnjŝĞůŝđƐƚƌĞĨLJ ǁƉŽŵŝĞƐnjĐnjĞŶŝĂĐŚ͕ƉŽƐųƵŐŝǁĂđƐŝħ ŬŽůŽƌĂŵŝůƵďǁnjŽƌĂŵŝŽƌĂnjƌŽnjƐČĚŶŝĞ ĚLJƐƉŽŶŽǁĂđďƵĚǏĞƚĞŵƌĞŵŽŶƚŽǁLJŵ͘

z MUZA SA z WWW.MUZA.COM.PL

www.swiatrezydencji.pl

130 3

NA RATUNEK MIŁOŚCI.ŽnjƌŽďŝđ͕

ŐĚLJǁnjǁŝČnjŬƵĚŽƉĂĚĂŶĂƐƌƵƚLJŶĂ͍ dĂŬƐŝČǏŬĂƚŽŶŝĞƉŽƌĂĚŶŝŬ͕ůĞĐnjƉƌĂǁĚnjŝǁĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂĚnjŝĞŶŶŝŬĂƌŬŝ͕ŬƚſƌĂƉŽƐƚĂŶŽǁŝųĂ ǁĂůĐnjLJđŽƐǁŽũĞŵĂųǏĞŷƐƚǁŽ͕ŐĚLJnjďĂũŬŝ njŵŝĞŶŝųŽƐŝħǁŶƵĚŶČƚĞůĞŶŽǁĞůħ͘WŽƐƚĂǁŝųĂ ǁƐnjLJƐƚŬŽŶĂũĞĚŶČŬĂƌƚħŝnjĚĞĐLJĚŽǁĂųĂ ƐŝħŶĂƌLJnjLJŬŽǁŶLJĞŬƐƉĞƌLJŵĞŶƚ͘ CENA: 32,90 ZŁ z PLAN: ŻYĆ DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. JAK RATOWAŁAM SWÓJ ZWIĄZEK, GDY SKOŃCZYŁA SIĘ

EROTYCZNE RYMY. Zbiór prawie ϭϱϬŶĂũƉŝħŬŶŝĞũƐnjLJĐŚƉŽůƐŬŝĐŚǁŝĞƌƐnjLJ ĞƌŽƚLJĐnjŶLJĐŚ͕ƐƚǁŽƌnjŽŶLJĐŚƉƌnjĞnj ǁƐƉſųĐnjĞƐŶLJĐŚƚǁſƌĐſǁ͕ŽĚŬůĂƐLJŬſǁ ĚǁƵĚnjŝĞƐƚŽůĞĐŝĂŵŝħĚnjLJǁŽũĞŶŶĞŐŽ ƉŽŵųŽĚĞƉŽŬŽůĞŶŝĞƉŽĞƚſǁ͘tƑƌſĚ ĂƵƚŽƌſǁǁĂƌƚŽǁLJŵŝĞŶŝđŵ͘ŝŶ͗͘>ĞŽƉŽůĚĂ ^ƚĂīĂ͕DĂƌŝħWĂǁůŝŬŽǁƐŬČͲ:ĂƐŶŽƌnjĞǁƐŬČ͕ :ƵůŝĂŶĂdƵǁŝŵĂ͕dĂĚĞƵƐnjĂZſǏĞǁŝĐnjĂ͕ ZĂĨĂųĂtŽũĂĐnjŬĂĐnjLJ,ĂůŝŶħWŽƑǁŝĂƚŽǁƐŬČ͘

BAJKA, ALISA BOWMAN, TŁUM. BEATA ŚMIETANA, RAFAŁ

CENA: 14, 90 ZŁ z POEZJA EROTYCZNA. WIERSZE POLSKICH

ŚMIETANA z ZNAK LITERANOVA z WWW. ZNAK.COM.PL

POETÓW z BUCHMANN z WWW.BUCHMANN.COM.PL


ƉƌĞnjĞŶƚĚůĂǁŝĞůďŝĐŝĞůŝ:ƵůŝŽŽƌƚĂnjĂƌĂ͕ ŬƚſƌnjLJĚĂǁŶŽũƵǏƉƌnjĞĐnjLJƚĂůŝǁƐnjLJƐƚŬŽ͕ ĐŽŬŝĞĚLJŬŽůǁŝĞŬŽŶŶĂƉŝƐĂų͘WĞǁŶŝĞŶŝŐĚLJ ŶŝĞŵĂƌnjLJůŝ͕ǏĞďħĚnjŝĞŝŵĚĂŶĞƉƌnjĞĐnjLJƚĂđ ĐŽƑũĞƐnjĐnjĞ͘ƚLJŵĐnjĂƐĞŵŵĂũČƉƌnjĞĚ ƐŽďČƚĞŬƐƚLJ͕ŬƚſƌĞǁŐƌƵĚŶŝƵϮϬϬϲƌ͘ ǁnjĂƉŽŵŶŝĂŶĞũŬŽŵŽĚnjŝĞŽĚŶĂůĂnjųĂ ƵƌŽƌĂĞƌŶĂƌĚĞnj͕ǁĚŽǁĂƉŽƉŝƐĂƌnjƵ͘ CENA: 2 9,99 ZŁ z N IESPODZIEWANE STRONICE, JULIO CORTAZAR, TŁUM. MARTA JORDAN, IWONA KRUPECKA z

MUZA SA z WWW.MUZA.COM.PL

ŚWIAT BOHEMY. <ƐŝČǏŬĂ

ŽĚŬƌLJǁĂŶŝĞnjŶĂŶĞŽďůŝĐnjĞĞƌůŝŶĂ ŝŬƵůŝƐLJǏLJĐŝĂǁLJďŝƚŶLJĐŚƉŽƐƚĂĐŝ ĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũƐnjƚƵŬŝŝŬƵůƚƵƌLJnjųŽƚLJĐŚ ůĂƚϮϬ͘yyǁ͘tƚLJŵĐnjĂƐŝĞĞƌůŝŶďLJų ǁĂǏŶLJŵƑǁŝĂƚŽǁLJŵĐĞŶƚƌƵŵƐnjƚƵŬŝ͕ ŶĂƵŬŝŝƉƌnjĞŵLJƐųƵ͘,ŝƐƚŽƌŝĞŽďĞƌůŝŷƐŬŝĞũ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐũŝnjŽƐƚĂųLJƵĚŽŬƵŵĞŶƚŽǁĂŶĞ njĂĐŚǁLJĐĂũČĐLJŵŝĨŽƚŽŐƌĂĮĂŵŝnjĞƉŽŬŝ͘ CENA: 8 9 ZŁ z B ERLIN. SZALONE LATA DWUDZIESTE, NOCNE ŻYCIE I SZTUKA, IWONA LUBA z W YDAWNICTWO NAUKOWE PWN zWWW.PWN.PL

SENSACYJNY HIT. ĞƐƚƐĞůůĞƌ͕

ŬƚſƌLJƉƌnjĞĚůĂƚLJĚŽĐnjĞŬĂųƐŝħƐųĂǁŶĞũ ĞŬƌĂŶŝnjĂĐũŝ͘ŬĐũĂŬƐŝČǏŬŝƌŽnjŐƌLJǁĂƐŝħ ǁ<ŽůƵŵďŝŝ͕ŐĚnjŝĞƉƌnjĞnjŶĂƌŬŽƚLJŬŽǁLJ ŬĂƌƚĞůnjŽƐƚĂũĞnjĂŵŽƌĚŽǁĂŶLJũĞĚĞŶ njƉƌnjLJũĂĐŝſųƉƌĞnjLJĚĞŶƚĂh^͘EĂƌŽnjƉƌĂǁħ njƚĞƌƌŽƌLJƐƚĂŵŝǁLJƌƵƐnjĂŽĚĚnjŝĂų ŬŽŵĂŶĚŽƐſǁ͘ŬĐũĂŬŽŷĐnjLJƐŝħŬůħƐŬČ͕ ŶĂƌĂƚƵŶĞŬƉƌnjLJďLJǁĂŝŵ:ĂĐŬZLJĂŶ͘ CENA: 4 4,99 ZŁ z S TAN ZAGROŻENIA, TOM CLANCY, TŁUM. ZBIGNIEW KAŃSKI z B UCHMANN zW WW.BUCHMANN.COM.PL

ŚRWO 5-6/2013

Z SZUFLADY PISARZA. ŽƐŬŽŶĂųLJ

www.swiatrezydencji.pl

131 3

FILOZOFIA BYTU. tŝĞƌŶŽƑđ

ŝŽŬƌƵĐŝĞŷƐƚǁŽ͕ŵĞůĂŶĐŚŽůŝĂŝŶĂĚnjŝĞũĂ͕ ƌſǏŶĞŬŽŶĐĞƉĐũĞĐŝĞůĞƐŶŽƑĐŝ͕ƐƉſƌ ŵŝħĚnjLJƉŝħŬŶĞŵ͕ĚŽďƌĞŵŝƉƌĂǁĚČ ʹŽƚŽŶŝĞŬƚſƌĞƚĞŵĂƚLJnjĞďƌĂŶLJĐŚ ǁŶŽǁLJŵƚŽŵŝĞƐnjŬŝĐſǁ͕ƌĞĐĞŶnjũŝŽƌĂnj ǁLJƐƚČƉŝĞŷŬƐŝħĚnjĂ:ſnjĞĨĂdŝƐĐŚŶĞƌĂ͘ CENA: 3 4,90 ZŁ z M YŚLENIE W ŻYWIOLE PIĘKNA, KS. JÓZEF TISCHNER z Z NAK LITERANOVA z W WW.ZNAK.COM.PL

MATKA I CÓRKA. ůĂŝƌĞŝDŝĂ &ŽŶƚĂŝŶĞ͕njĂŝŶƐƉŝƌŽǁĂŶĞƉƌŽŐƌĂŵĞŵ ƐnjĂůŽŶĞũǁLJĐŝĞĐnjŬŝĚŽŽŬŽųĂŐůŽďƵ͕ ǁLJƌƵƐnjĂũČǁƉŽĚƌſǏƉŽnjũŝ͕ŐŝƉĐŝĞ ŝĂųŬĂŶĂĐŚ͕ďLJŶĂŬŽŶŝĞĐƉƌnjĞnjĐnjƚĞƌLJ ŵŝĞƐŝČĐĞƐŵĂŬŽǁĂđǏLJĐŝĞǁƉŽųƵĚŶŝŽǁĞũ &ƌĂŶĐũŝ͘WƌnjĞŵŝĞƌnjĂũČϭϮŬƌĂũſǁ͕ŽĚǁŝĞĚnjĂũČ ϮϬŵŝĂƐƚ͕ƉƌnjĞǏLJǁĂũČƌſǏŶĞƉƌnjLJŐŽĚLJ͘ KƉŝƐƵũČŶŝĞnjǁLJŬųČƉŽĚƌſǏŝŚŝƐƚŽƌŝħ ƉƌnjLJũĂĐŝĞůƐŬŝĞũǁŝħnjŝŵŝħĚnjLJŵĂƚŬČŝĐſƌŬČ͘ CENA: 3 4,90 ZŁ z K ĄPIEL ZE SŁONIEM. MATKA I CÓRKA W PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA, CLAIRE I MIA FONTAINE, TŁUM. MAGDALENA RABSZTYN z DOM WYDAWNICZY PWN z WWW.DWPWN.PL

THRILLER NA WYBIEGU.

WŽĚƌnjČĚĂŵŝŶŽǁĞũŶĂĐnjĞůŶĞũ<ĂůŝŶĂ ƚƌĂĐŝƐƚĂƚƵƐŐǁŝĂnjĚLJŝnjŽƐƚĂũĞͣnjĞƐųĂŶĂ͟ ŶĂŽīŽǁLJƚLJĚnjŝĞŷŵŽĚLJĚŽ^ŝĞĚůĞĐ͘ :ĞƐƚƚŽĚůĂŶŝĞũĐŝŽƐ͕ďŽŶŝĞnjŶŽƐŝƉŝƐĂŶŝĂ ŽŵŽĚnjŝĞ͘EĂŵŝĞũƐĐƵ͕ƉŽĚĐnjĂƐďƵĚŽǁLJ ǁLJďŝĞŐƵĚůĂŵŽĚĞůĞŬ͕ǁLJŬŽƉĂŶŽnjnjŝĞŵŝ ůƵĚnjŬŝĞƐnjĐnjČƚŬŝ͘tŬƵůƵĂƌĂĐŚƑǁŝĂƚĂ ŵŽĚLJĚnjŝĞũČƐŝħƌnjĞĐnjLJƚĂũĞŵŶŝĐnjĞ͕ ĂŶĂǁĞƚŵƌŽǏČĐĞŬƌĞǁǁǏLJųĂĐŚ͘ CENA: 3 2 ZŁ z S ZKODLIWY PAKIET CNÓT, MARIOLA ZACZYŃSKA z P RÓSZYŃSKI I S-KA z W WW.PROSZYNSKI.PL


Polecamy | magazyny | katalogi projektĂłw domĂłw | katalogi produktowe | prenumerata | egzemplarze

RAPORT z RYNKU

| e-wydania

32

KOMINKI PARAMETRY I CENY

Ĺ&#x201A;upek i imitacja muru pruskiego na elewacji s. 68

taras z desek sosnowych po 5 latach uĹźytkowania s. 72NR 1/2013

ISSN 1734-4115 INDEX 201545 cena: 14,90 zĹ&#x201A;

cena 7,99 zĹ&#x201A; (w tym 8% Vat)

[118] 4/2013

352-(.7Â&#x2122;:

(w tym 23% VAT)

GRP TRWAĹ Y I Ĺ ADNY DACH, WYGODNE PODDASZE porady architekta s. 86

BUDOWA i MODERNIZACJA

JAK MIESZKAÄ&#x2020; WYGODNIE I BEZPIECZNIE

sesja numeru s. 6 MIESIÄ&#x201E;CA

index 353752 04

tylko

WĹ&#x201A;asny Dom PLHVLĂ&#x161;F]QLN SUHQXPHUDWDURF]QD

K ATA L O G

NR 1/2013 INDEX 342688 cena: 12,90 zĹ&#x201A;

Tu jest TwĂłj maĹ&#x201A;y, rodzinny dom!

Najciekawsze Projekty

tylko

ISSN 1509-3042

14,90 zĹ&#x201A;

BASEN czy STAW KÄ&#x201E;PIELOWY? Czym róşni siÄ&#x2122; budowa, utrzymanie i wyposaĹźenie s. 96

14,90 zĹ&#x201A;

tylko

69 zĹ&#x201A;

KRONIKA BUDOWY â&#x20AC;&#x201C; ETAP 16 montaĹź sauny przy gĹ&#x201A;Ăłwnej Ĺ&#x201A;azience s. 64

ISSN 1734-4115

OKNA I DRZWI

SÜïURF]QLN

Katalog MaĹ&#x201A;ych DomĂłw SÜïURF]QLN

N OWO Ĺ&#x161; Ä&#x2020; !

numer specjalny 1/2012

tylko

s. 30 T E M A T

12,90 zĹ&#x201A;

BryĹ&#x201A;a w bryle

Buduj EnergooszczÄ&#x2122;dnie numer specjalny

>@ 1/2013

>@ 2/2013

LQGH[CENA 9,99 zĂŻ ZW\P9DW 

LQGH[CENA 9,99 zĂŻ ZW\P9DW 

(w tym 23% VAT)

KUCHNIA OGRĂ&#x201C;D

CIEPĹ A Ĺ&#x161;CIANA, PODĹ OGA I DACH

Domy Parterowe i z Poddaszem numer specjalny

tylko

tylko

Katalog DomĂłw Drewnianych

OKNA Ĺ&#x161;CIENNE I DACHOWE

9,99 zĹ&#x201A;

POKRYCIA DACHOWE NA LATA

12,90 zĹ&#x201A;

12,90 zĹ&#x201A;

tylko

polecamy systemy kominowe

OKNA DRZWI j

25 pracowni firmy wykonawcze

SÜïURF]QLN

d

PEĹ NE SĹ OĹ&#x192;CA

prezentacje

ISSN 1644-0374

poradnik

bal czy szkielet, wybĂłr naleĹźy do Ciebie skuteczna impregnacja pokrycia dachowe bez tajemnic najlepsze podĹ&#x201A;ogi do domu z drewna nowoĹ&#x203A;ci

i

poddasze

w CzÄ&#x2122;stochowie

ÂĽCIANY POSADZKI Â&#x2019;AZIENKA KUCHNIA SCHODY ODKURZACZE CENTRALNE OÂĽWIETLENIE OGRĂ&#x201C;D

stolarki otworowej OKNA DRZWI BRAMY GARAÂżOWE BRAMY WJAZDOWE ÂżALUZJE i ROLETY AKCESORIA

BRAMY GARAÂżOWE

i d

parter

Z CHARAKTEREM

Oryginalny dom

KATALOG

wykoĂączenie domu i ogrodu

l ki

k Ăą

Â&#x2019;AZIENKA

PROJEKTĂ&#x201C;W

KATALOG

ÂżALUZJE I ROLETY

POSADZKI

101

projekty

NUMER SPECJALNY

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

Z\MDÄ&#x201A;QLHQLHSDUDPHWUĂśZWHFKQLF]Q\FK QDMZDÄ?QLHMV]HNU\WHULDZ\ERUX

QDMZDÄ?QLHMV]HNU\WHULDZ\ERUX MDN]DSODQRZDĂ&#x160;]DNXS\

AKCESORIA

PA R T E R OW E I Z P O D DAS Z E M

93

NUMER SPECJALNY

PRODUKTĂ&#x201C;W 295 PREZENTACJI z cenami

,661 

i opisami

Katalog WykoĹ&#x201E;czenie Domu i Ogrodu numer specjalny

tylko

cena: 12,90 zĹ&#x201A; (w tym 23% VAT)

PRODUKTĂ&#x201C;W 295 PREZENTACJI z cenami i opisami

9,99 zĹ&#x201A;

$%&$UFKLWHNWXU\

INDEX 277444

ÂĽCIANY

ISSN 1644-0374

,661 

Katalog Stolarki Otworowej numer specjalny

ZamĂłwienia przyjmujemy: telefonicznie pod numerem 85 743 82 30 pon.â&#x20AC;&#x201C;pt., w godz. 800 â&#x20AC;&#x201C;1600; e-mail: sklep@koncept-wydawnictwo.pl lub na stronie www.sklep.koncept-wydawnictwo.pl. ZamawiajÄ&#x2026;cy pokrywa koszt pobrania pocztowego.


2ODI*DZU\OXN

Jacek Niezgoda

.U]\V]WRI%DUWRVLN

PROOGRÓD

ARTDESIGN ARCHITEKTURA WNĘTRZ

PINUS – OGRODY

ul. Krakowska 5 lok. 605 15-875 Białystok tel. 605 317 957

ul. Wrocławska 11/3 30-006 Kraków tel. 603 910 911

Teodory 13 98-100 Łask tel. 604 433 072, 43 675 60 60

www.proogrod.pl e-mail: biuro@proogrod.pl

reklama modułowa

www.artdesign.pl e-mail: biuro@artdesign.pl

www.pinus.pl e-mail: pinus@pinus.pl

1LQD.OHMQRZVND

GULQĝ0DJGDOHQD0HOOHU DUFKLWHNWNUDMREUD]X

GARDEN & PLEASURE PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ

OGRODY MAGDALENY PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Topolowa 2/2 05-077 Warszawa tel. 535 152 585 www.gardenandpleasure.pl e-mail: pracownia@gardenandpleasure.pl

tel. 607 806 753 www.ogrodymagdaleny.com.pl e-mail: projekt@ogrodymagdaleny.com.pl

$UFKLWHNW-DURVïDZ:ïRGDUF]\N

0DïJRU]DWD3LHñNRZVND DUFKLWHNWNUDMREUD]X

WŁODARCZYK PROJEKT ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE E-biuro: ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 Łódź Biuro: ul. Armii Krajowej 11, 98-200 Sieradz tel. 43 822 63 18, 604 23 14 61 www.architekt-wlodarczyk.pl e-mail: biuro@architekt-wlodarczyk.pl

tel. 85 743 82 10 e-mail: reklama@koncept-wydawnictwo.pl

Czytelnikom poszukującym kontaktu do architektów: bryły, wnętrz czy ogrodów, przedstawiamy wizytówki współpracujących z nami specjalistów.

OGRODY MARGO ul. Michałowicza 15 05-092 Łomianki tel. 600 045 942, 22 751 82 74 www.ogrodymargo.pl e-mail: info@ogrodymargo.pl Wszystkich architektów, projektantów i stylistów, którzy chcieliby zaprezentować swoje wizytówki, zapraszamy na nasze łamy. Szczegóły: reklama@koncept-wydawnictwo.pl projektowanie domow rezydenji

projektowanie wnętrz

projektowanie ogrodów


pracownia ogrodowa

ogród

pełenkwiatów

Co zrobić, aby ogród wyglądał pięknie przez większość okresu wegetacyjnego? Zmieniał się w zależności od pory roku? Abyśmy mogli cieszyć się jego różnym obliczem. Czy jest jakiś dobry sposób na monotonię w naszej przestrzeni ogrodowej?

ŚRWO 5-6/2013

W

www.swiatrezydencji.pl

134 34

ǁŝħŬƐnjŽƑĐŝŽŐƌŽĚſǁƉƌnjĞǁĂǏĂũČƌŽͲ ƑůŝŶLJĚƌnjĞǁŝĂƐƚĞŝŬƌnjĞǁŝĂƐƚĞ͘njħƐƚŽ ĚŽďŝĞƌĂũČĐ ŐĂƚƵŶŬŝ ƉŽĚƉŽƌnjČĚŬŽǁƵũĞŵLJ Ɛŝħ ŶĂƐnjĞŵƵnjĂƉƌĂĐŽǁĂŶŝƵŝũĂŬŽŐųſǁŶĞŬƌLJƚĞͲ ƌŝƵŵƐƚĂǁŝĂŵLJųĂƚǁŽƑđǁƵƉƌĂǁŝĞŝƉŝĞůħŐŶĂͲ Đũŝ͘ WƌnjĞnj ƚŽ ŽƚĂĐnjĂũČĐĂ ŶĂƐ ƉƌnjĞƐƚƌnjĞŷ ƐƚĂũĞ Ɛŝħ ŵŽŶŽƚŽŶŶĂ ŝ ƉƌnjLJƉŽŵŝŶĂ ƉŽǁƐnjĞĐŚŶŝĞ ƐƉŽƚLJŬĂŶĞ ŽŐƌŽĚLJ͘ dĞ ƉƌnjĞƉĞųŶŝŽŶĞ ƉƌnjĞĚĞ ǁƐnjLJƐƚŬŝŵƌŽƑůŝŶĂŵŝŝŐůĂƐƚLJŵŝ͕njǁųĂƐnjĐnjĂǏLJͲ ǁŽƚŶŝŬĂŵŝ͕ĐLJƉƌLJƐŝŬĂŵŝŝũĂųŽǁĐĂŵŝ͘ƉƌnjĞĐŝĞǏ njĂůĞǏLJŶĂŵŶĂƚLJŵ͕ĂďLJƚĞƌĞŶŶĂƐnjĞũƉŽƐĞƐũŝ ďLJųǁLJũČƚŬŽǁLJŝŶŝĞƉŽǁƚĂƌnjĂůŶLJ͘WƌnjĞƉĞųŶŝŽͲ ŶLJƉŝħŬŶLJŵŝnjĂŬČƚŬĂŵŝ͕ďĂƌǁŶLJŵŝƌŽƑůŝŶĂŵŝ͕ ŐĚnjŝĞ ƌŽnjƚĂĐnjĂđ Ɛŝħ ďħĚnjŝĞ ƉƌnjLJũĞŵŶĂ ǁŽŷ ŬǁŝĂƚſǁ͘^ƚƌĞĨČƉĞųŶČŵĂŐŝĐnjŶĞŐŽƵƌŽŬƵ͕ŽƐŽͲ ďůŝǁČŝƵŶŝŬĂƚŽǁČ͘ ŽŬŽŵƉŽnjLJĐũŝŵŽǏĞŵLJƐƚŽƐŽǁĂđnjĂƌſǁŶŽ ĚƌnjĞǁĂ ŝ ŬƌnjĞǁLJ͕ ŬƚſƌĞ ŽĚnjŶĂĐnjĂũČ Ɛŝħ ǁLJͲ ďŝƚŶLJŵŝǁĂůŽƌĂŵŝĞƐƚĞƚLJĐnjŶLJŵŝ͕ƌſǁŶŝĞǏƚĂͲ ŬŝŵŝŬƚſƌĞnjŵŝĞŶŝĂũČƐŝħǁĐŝČŐƵƌŽŬƵ͘DŽŐČ ƚŽďLJđ͗ĂƚƌĂŬĐLJũŶĞƉƌnjĞďĂƌǁŝĞŶŝĞůŝƑĐŝũĞƐŝĞŶŝČ͕ ĐŝĞŬĂǁĞ ƉħĚLJ͕ ŬƚſƌĞ ǁŝĚĂđ ĚŽďƌnjĞ ǁ ƐƚĂŶŝĞ ďĞnjůŝƐƚŶLJŵ͕ ĂƚƌĂŬĐLJũŶĞ ŬǁŝƚŶŝĞŶŝĞ ůƵď ŽǁŽͲ ĐŽǁĂŶŝĞ͕ŬƚſƌĞďħĚnjŝĞƐŝħĚųƵŐŽƵƚƌnjLJŵLJǁĂđ͘ dŽĐŽǁƉƌnjĞǁĂǏĂũČĐĞũŵŝĞƌnjĞŶĂĚĂǁLJũČƚŬŽͲ ǁLJŝũĞĚŶŽĐnjĞƑŶŝĞnjŵŝĞŶŶLJĐŚĂƌĂŬƚĞƌŶĂƐnjĞũ ƉƌnjĞƐƚƌnjĞŶŝ ƚŽ ƌŽƑůŝŶLJ njŝĞůŶĞ͕ ũĞĚŶŽƌŽĐnjŶĞ͕ ĚǁƵůĞƚŶŝĞŝǁŝĞůŽůĞƚŶŝĞ͕ĐnjLJůŝďLJůŝŶLJ͘^ƚŽƐƵũČĐ ũĞŵŽǏĞŵLJĚŽǁŽůŶŝĞŬƐnjƚĂųƚŽǁĂđƐƚLJůŽŐƌŽĚƵ͘ ŽŐĂĐƚǁŽƚLJĐŚƌŽƑůŝŶƐƚǁĂƌnjĂǁŝĞůĞŵŽǏůŝǁŽͲ ƑĐŝ ĂƌĂŶǏĂĐũŝ͘ ŶĂũĚnjŝĞŵLJ ĐĂųČ ŐĂŵħ ŽŬĂnjſǁ

Piotr Porosa e-mail: biuro@porosa.pl www.ogrodyporosa.pl

ŽnjĚŽďŶLJĐŚŽĚǁŝŽƐŶLJĚŽũĞƐŝĞŶŝ͘ŽǁĂǏŶĞŵŽͲ ǏĞŵLJƚĞǏŽĚŬƌLJđ͕ƚĞŬƚſƌĞƉŽũĂǁŝĂũČƐŝħďĂƌĚnjŽ ǁĐnjĞƐŶČǁŝŽƐŶČůƵďƉſǍŶČũĞƐŝĞŶŝČ͘tſǁĐnjĂƐ ŶĂƚůĞ͕ƵďŽŐŝĞũǁƚLJŵĐnjĂƐŝĞnjŝĞůĞŶŝ͕ƐƚĂũČƐŝħ ŶŝĞnjǁLJŬůĞŽnjĚŽďŶLJŵĂŬĐĞŶƚĞŵ͘

EŝĞƚƌnjĞďĂĚųƵŐŽƉƌnjĞŬŽŶLJǁĂđũĂŬƵƌŽŬůŝͲ ǁŝĞǁLJŐůČĚĂũČƉŽųĂĐŝĞƚƌĂǁŶŝŬĂ͕ƉƌnjĞnjŬƚſƌĞ ƉƌnjĞďŝũĂũČƐŝħƉƌnjĞďŝƑŶŝĞŐŝůƵďŬƌŽŬƵƐLJ͘DŽǏĞ ǁLJŵĂŐĂƚŽŽĚŶĂƐƚƌŽƐnjŬħǁŝħĐĞũƵǁĂŐŝ͕ĂůĞ ĞĨĞŬƚũĞƐƚŶŝĞǁČƚƉůŝǁŝĞǁĂƌƚƚĞŐŽǁLJƐŝųŬƵ͘„


www.swiatrezydencji.pl

135 35

Ĺ&#x161;RWO 5-6/2013


ZESTAW MEBLI TECHNORATTANOWYCH Z Cena: 1.140 zł www.grilliogrod.pl WYBÓR: LIDIA MALINOWSKA, ZDJĘCIA: SERWISY FIRM

bogaty ogród

AQUABA

VACU VIN

TACA Z POKRYWĄ BARBECUE

Wiatrem doprawiane

Z Cena: 189 zł Z Marka: Vacu Vin

ŚRWO 5-6/2013

www.frankherbert.pl

www.swiatrezydencji.pl

136 3

Wiosna to czas, kiedy funkcję kuchni i jadalni zaczyna

SKAGERAK HELIOS GRILL WĘGLOWY

Z Cena: 1.036 zł Z Marka: Skagerak

www.czerwonamaszyna.pl

COOB

GRILL TURYSTYCZNY Z Cena: ok. 589 zł Z Marka: Cobb www.coob.pl


ogród WEBER

KOSZ DO GRILLOWANIA WARZYW Z Cena: 89 zł Z Marka: Weber-Stephen www.top-grille.pl

STOJAK DO GRILLOWANIA ŻEBEREK Z Cena: 249 zł Z Marka: Broil King www.dynamic24.pl

ALTANA

PRODUKT DREWNIANY

Z Cena: 15.500 zł Z Marka: Dekoracja Domu

www.dekoracjadomu.pl

ŚRWO 5-6/2013

BROIL KING PREMIUM

137 37

EVA SOLO

www.swiatrezydencji.pl

STOŁOWY GRILL WĘGLOWY Z Cena: 990 zł Z Marka: Tools Design dla Eva Solo www.fabrykaform.pl

BIG GREEN EGG

GRILL CERAMICZNY

Z Cena: w zależności od modelu Z Marka: Big Green Egg

www.foodlovers.pl


bogate wnętrze

kuchnia

2FKïRG]È

OXEGRSLHNÈ STEAM TWIN BQ1VD6T131

ŚRWO 5-6/2013

www.samsung.com

www.swiatrezydencji.pl

138 3

KM 6322 POWERFLEX PŁYTA INDUKCYJNA Z Cena: 6.490 zł Z Marka: Miele www.miele.pl

SMART FMWO 250 SM G XS

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY Z GRILLEM Z Cena: 1.299 zł Z Marka: Franke www.franke.pl

CN136241X

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

Z Cena: 2.999 zł Z Marka: BEKO

www.beko.com.pl

Nowoczesne urządzenia AGD w kuchni są niczym emocje. Choć mogą wiać chłodem, tak jak chłodziarko-zamrażarki o najwyższej klasie energooszczędności, albo nieźle dopiec – mowa o wielofunkcyjnych piekarnikach, to i tak ciągle będziemy z nich zadowoleni.

WYBÓR: KAROL USAKIEWICZ, ZDJĘCIA: SERWISY FIRM

PIEKARNIK

Z Cena: 3.799 zł Z Marka: Samsung


DHD1103X

OKAP WYSUWANY Z BLATU

Z Cena: 9.599 zł Z Marka: De Dietrich

ŚRWO 5-6/2013

www.de-dietrich.pl

NEPTUNE FHNE COR 4 3G TC XS S

139 39

PŁYTA GAZOWA NAROŻNA

www.swiatrezydencji.pl

Z Cena: 2.499 zł Z Marka: Franke

www.franke.pl

PRO G

www.subzerowolf.pl

R E K L A M A

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

Z Cena: ok. 124.000 zł Z Marka: Sub-Zero Z Dystrybutor: HOUSE&more


MORENA

ŚRWO 5-6/2013

KOLEKCJA MEBLI WYPOCZYNKOWYCH Z Cena: od 1.724 do 4.282 zł (w zależności od modelu i rodzaju obicia) Z Marka: HF Helvetia Furniture www.helvetia.com.pl

www.swiatrezydencji.pl

140 4

SAMSUNG F5000

SERIA TELEWIZORÓW LED

Z Cena: od 2.299 do 5.799 zł Z Marka: Samsung

Jeśli mamy zamiar delektować się naszym ulubionym serialem, filmem lub muzyką, zajmijmy miejsce na wygodnej sofie. Wysokiej klasy sprzęt audio-video i meble wypoczynkowe są nierozłączną parą.

Widok z sofy www.samsung.com

BILBAO

KOLEKCJA MEBLI WYPOCZYNKOWYCH

Z Cena: sofa z funkcją spania – od 3.872 zł,

fotel – od 1.778 zł, puf – od 674 zł Z Marka: Bizzarto Z Dystrybutor: Bizzarto/Domoteka www.bizzarto.com

WYBÓR: KAROL USAKIEWICZ, ZDJĘCIA: SERWISY FIRM

bogate wnętrze

salon


TV

EPSON EH-TW9100

PROJEKTOR PRZEZNACZONY DO KINA DOMOWEGO Z Cena: 12.475 zł Z Marka: Epson www.epson.pl

BEOVISION 12

TELEWIZOR PLAZMOWY Z ULTRACIENKIM PANELEM Z Cena: 80.000 zł Z Marka: Bang & Olufsen www.bang-olufsen-centrum.pl

MIYO

KOLEKCJA MEBLI WYPOCZYNKOWYCH

Z Przykładowe ceny: fotel – od 2.160 zł,

R E K L A M A

sofa dwuosobowa – od 3.450 zł, sofa trzyosobowa – od 3.859 zł Z Marka: ARISconcept www.arisconcept.pl


Prenumerata z kalendarzem na 2013/2014 tylko

79 zł* Kalendarz biurkowy, strona ogólna + 12 miesięcy, personalizacja: 12 fotografii, wybór miesiąca początkowego.

Wyjątkowa oferta prenumeraty „Świata Rezydencji Wnętrz Ogrodów” z kalendarzem o wartości 49 zł z Twoim imieniem i nazwiskiem *Cena 79 zł dotyczy rocznej prenumeraty (6 wydań) razem z kalendarzem, który prześlemy z pierwszym numerem prenumeraty. Cena egzemplarza „Świata Rezydencji Wnętrz Ogrodów” w kiosku 10,90 zł, w prenumeracie podstawowej tylko 9,83 zł. W przypadku zamówienia opłacanego za pobraniem, Zamawiający poniesie koszt pobrania pocztowego.

INNE PROPOZYCJE PRENUMERATY: – prenumerata roczna podstawowa (6 wydań) w cenie 59 zł – prenumerata dwuletnia podstawowa (12 wydań) w cenie 119 zł – prenumerata roczna (6 wydań) z walizką Puccini w cenie 149 zł – prenumerata roczna (6 wydań) z kompletem sztućców do ryb marki Hefra w cenie 269 zł – prenumerata roczna (6 wydań) z kompletem sztućców retro marki Gerlach w cenie 97 zł – prenumerata roczna (6 wydań) z zestawem 2 szklanek do latte macchiato marki Blomus w cenie 89 zł – prenumerata roczna (6 wydań) z zestawem upominkowym marki Wittchen w cenie 90 zł – prenumerata roczna (6 wydań) z damskim portfelem marki Wittchen w cenie 99 zł – prenumerata roczna (6 wydań) z albumem „Skarby świata” w cenie 94 zł Numery archiwalne i e-wydania dostępne na www.sklep.koncept-wydawnictwo.pl Zamówienia można składać pod numerem telefonu 85 743 82 30 lub e-mailem: sklep@koncept-wydawnictwo.pl

www.sklep.koncept-wydawnictwo.pl


Indeks reklam Antado . . . . . . . . Archizona-Kare Design Bruk-Bet . . . . . . . . Concreate . . . . . . . DeDietrich . . . . . . . Domoteka . . . . . . . Donice Lindesberg . . . Donice Ozdobne . . . Doram Design . . . . . Falcon . . . . . . . . . Franke Polska . . . . . Gaggenau . . . . . . . Grado Tadeusz Kordek Grass Polska . . . . . Inter-Arch for Garden . Jasno Shutters . . . . Klimosz . . . . . . . . Kubota . . . . . . . . Legalett . . . . . . . . LladrĂł . . . . . . . . . Luxury-beds.pl . . . . Markilux . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 69 . .6 . 127 . 41 . 13 . 79 . 133 . 119 . 101 . 139 . .5 . .11 . 95 . 27 . 29 . 70 . 141 . 115 . 15 . .III . .9 . 83

Max-Fliz . . . . . . Miedziany dom . . Oase . . . . . . . . Peka . . . . . . . . PďŹ&#x201A;eiderer . . . . . PIU Design . . . . Pozbruk . . . . . . San Swiss . . . . . Schody WĹ&#x201A;odarczyk Selva . . . . . . . Tema 2 . . . . . . Velux . . . . . . . Verano . . . . . . VI.P.-ER SOLUTIONS Weber-Stephen . . Westland Polska . WiĹ&#x203A;niowski . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Indeks projektĂłw i pĹ&#x201A;atnych prezentacji Prezentacja pracowni ogrodowych Ogrody Porosa . . . . . . . . . . . . 134

adresy architektĂłw, projektantĂłw, salonĂłw arch. Monika i Adam Bronikowscy HOLA Design ul. Tczewska 2 lok. 28 01-674 Warszawa tel. 509 177 187, 509 178 078 www.hola-design.com e-mail: hola@hola-design.com

arch. krajobrazu Krzysztof Kosik Ogrody-Kosik ul. Cicha 8b 05-506 Lesznowola, WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awĂłw tel. kom. 603 606 844, 601 954 018 www.ogrody-kosik.ibz.pl e-mail: ogrody-kosik@ibz.pl

Joanna Bylicka Chillout Studio â&#x20AC;&#x201C; studio/sklep ul. Nugat 4 02-776 Warszawa (UrsynĂłw) tel. 22 855 54 20, tel. 509 338 918 www.chilloutstudio.pl info@chilloutstudio.pl

Katarzyna LitwiĹ&#x201E;ska Comptoir de Famille by Coqlila CH JĂłzefosĹ&#x201A;aw, Piaseczno ul. GeodetĂłw 23 tel. 22 750 40 28, 601 262 428 www.coqlila.pl sklep@coqlila.pl

arch. Aleksandra Cupek tel. 530 428 678 www.apetycznewnetrze.blogspot.com acupek@gmail.com

Piotr Porosa ul. Grota Roweckiego 7 61-695 PoznaĹ&#x201E; tel. 604 419 593 www.porosa.pl bros@porosa.pl

Agnieszka Hubeny-Ĺťukowska Pracownia Sztuki Ogrodowej ul. Zwierzyniecka 10 83-047 Bliziny gm. Przywidz tel./fax 58 511 04 69 www.pracowniasztukiogrodowej.pl biuro@pracowniasztukiogrodowej.pl Pani Jurek ul. SÄ&#x2122;kociĹ&#x201E;ska 4 m.2, 02-313 Warszawa www.gangdesign.pl panijurek@gangdesign.pl monika@gangdesign.pl

. .IV . 67 . 109 . 45 . 47 . 65 . 121 . 72 . 73 18,19 . .3 . 53 . .7 . 117 . 97 . 111 . 51

Anna StrzaĹ&#x201A;kowska tel. 600 876 655 ania65@vip.onet.pl arch. Urszula Sworczuk MUTUO Studio Projektowe ul. MlÄ&#x2026;dzka 27 l.104 04-136 Warszawa tel. kom. 501 230 994 www.mutuo-sp.pl e-mail: mutuo.sp@gmail.com

ADRES REDAKCJI %LDĂŻ\VWRNXOb:DW\NDĂąVND WHObID[b UHGDNFMD#NRQFHSWZ\GDZQLFWZRSO REDAKTOR NACZELNA $JDWD3LV]F]:HQGRĂŻRZLF] SEKRETARZ REDAKCJI $QHWD*DZĂ&#x161;G]ND3DQLF]NR REDAKCJA $QQD/HZF]XN.DURO8VDNLHZLF] :63Â&#x2122;Â&#x2019;35$&2:1,&< $OHNVDQGUD&XSHN$JQLHV]ND+XEHQ\ÂżXNRZVND /LGLD0DOLQRZVND0DJGDOHQD0HOOHU .DVLD0LWNLHZLF](ZD6RVQRZVND ='-}&,$ 7RPDV]0DUNRZVNL0DULXV]3XUWD3)RWR 0LFKDĂŻ6NRUXSVNL *5$),..5($7<:1< 7RPDV]6RVQRZVNL DTP

-RODQWD.RZDOVND OPRACOWANIE GRAFICZNE PROJEKTĂ&#x201C;W )LOLS-DJLHOVNL$QGU]HM0XV]\ĂąVNL DRUK $UW'UXN)RJUDVS]RR

*

KONCEPT SP. Z O.O. %LDĂŻ\VWRNXOb:DW\NDĂąVND WHObID[b Dyrektor wydawnictwa .U]\V]WRI*UDEHN '<5(.725+$1'/2:<*583<:<'$:1,&=((OÄ?ELHWD0LFKDOF]XN REKLAMA I MARKETING .DWDU]\QD/HZDQGRZVND PHQDGÄ?HUW\WXĂŻX 0DUWD&]DUQLHFND$JDWD)LOLSF]DN .DWDU]\QD*U\FXN .2/3257$Âż :RMFLHFK'REURZROVNL G\UHNWRU .U]\V]WRI5RPDQLXN PRENUMERATA WHObVNOHS#NRQFHSWZ\GDZQLFWZRSO

www.swiatrezydencji.pl ='-}&,(1$2.Â&#x2019;$'&( )RW0LFKDĂŻ6NRUXSVNL 6W\OL]DFMD.DVLD0LWNLHZLF] TS â&#x20AC;&#x201C; oznaczenie tekstu sponsorowanego P â&#x20AC;&#x201C; packshot

5HGDNFMDQLH]ZUDFDQLH]DPĂśZLRQ\FKPDWHULDĂŻĂśZ RUD]b]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRbLFKVNUDFDQLDZbSU]\SDGNX SXEOLNDFML:V]\VWNLHPDWHULDĂŻ\REMĂ&#x161;WHVĂ&#x2C6;SUDZHPDXWRUVNLP 3UDZDDXWRUVNLHGRbRSUDFRZDQLDSODVW\F]QHJRPDJD]\QX QDOHÄ?Ă&#x2C6;Z\ĂŻĂ&#x2C6;F]QLHGRbZ\GDZF\3U]HGUXNZbMDNLHMNROZLHN IRUPLHEH]ZF]HÄ&#x201A;QLHMV]HMSLVHPQHM]JRG\'\UHNWRUD :\GDZQLFWZDMHVW]DEURQLRQ\:V]HONLHSU]HGVWDZLRQH SURMHNW\SRGOHJDMĂ&#x2C6;RFKURQLHSUDZDDXWRUVNLHJRLbQDOHÄ?Ă&#x2C6;GRbRVĂśE Z\PLHQLRQ\FKSU]\NDÄ?G\P]bQLFK:\GDZFDQLHSRQRVL RGSRZLHG]LDOQRÄ&#x201A;FL]DbWUHÄ&#x201A;Ă&#x160;UHNODPLbPDbSUDZRRGPĂśZLĂ&#x160;LFK SXEOLNDFMLEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\


ekstrawagancje ŚRWO 5-6/2013 www.swiatrezydencji.pl

144

Siła W

ǸȁɕɦɑȎɦ

szystko zaczęło się blisko 100 lat temu, kiedy to Marcel

na podeście w galerii sztuki. Sanitariat wciąż prowokuje do dialogu.

Duchamp na wystawę Stowarzyszenia Artystów Niezależnych

Wielu robi ukłon w stronę Duchampa, unikatowe pisuary z porcelany

zgłosił porcelanową „fontannę”. Dzieło wzbudziło mieszane

tworzy m.in. Clark Sorensen. Jego dzieła, oprócz funkcji użytkowej, służą

uczucia, więc je usunięto... Nikt wtedy nie przypuszczał, że

też do zaspakajania potrzeb duchowych. A nawet stały się obiektem

tak prozaiczny przedmiot jak... pisuar przewróci sztukę i świat

pożądania! Intensywne kolory, finezyjne kształty – każdy sprawia

designu do góry nogami. W ślad za Duchampem poszli kolejni

wrażenie naturalnego kwiatu. Wystarczy jeden pisuar, aby w łazience

artyści, a wypuszczony z czterech ścian łazienki pisuar stał się jednym

poczuć się jak w galerii sztuki. Bo sztuką dzisiaj może być wszystko.

z najbardziej wyrazistych symboli XX w.

Nawet zwykły... bidet.

W czym tkwi magia pisuaru? Siłą jest absurd. Konotacje związane z pisuarem nie należą do najprzyjemniejszych. Emocje budzi jednak fakt, że coś, co ma służyć do codziennego użytku, nagle staje

TEKST: LIDIA MALINOWSKA FOTO: CLARK SORENSEN WWW. CLARKMADE.COM


Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów nr 5-6/2013  

Inspirujący miesięcznik o architekturze, aranżacji wnętrz i projektowaniu ogrodów; doskonałe źródło nowości rynkowych, aktualny przegląd naj...

Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów nr 5-6/2013  

Inspirujący miesięcznik o architekturze, aranżacji wnętrz i projektowaniu ogrodów; doskonałe źródło nowości rynkowych, aktualny przegląd naj...

Advertisement