Page 1

NAJCIEK AWSZE PROJEK T Y

NR 1/2013

ISSN 1644-0374

INDEX 373826

cena: 14,90 zł (w tym 23% VAT)

328

ZADBAJ O CIEPŁY

p ro j e k tó w

DACH

1/2 013 ISSN 1644-0374

328 PROJEKTÓW

poradnik

dym w ryzach – systemy kominowe mądre sterowanie ogrzewaniem przegląd systemów ociepleń odliczanie do trzech – ile warstw ma ściana zewnętrzna? nowości

prezentacje

328 projektów z 27 pracowni architektonicznych zmiany w projekcie domu


Dobrze skrojony dach powinien nie tylko „leżeć jak ulał” na budynku, ale chronić go również przed utratą ciepła. Jest niczym ciepły płaszcz z grubą podszewką, która zatrzymuje napór wiatru i atak mrozu. Przez dach może uciekać nawet 30% ciepła. Warto się postarać, aby zatrzymać go w domu jak najwięcej.

Na ciepłej podszewce

)27)$.52

Ä Wojciech BuszkoÅ13


da z nich ma inne właściwości. Folia dachowa, ułożona bezpośrednio na krokwiach lub deskowaniu, czyli warstwa wstępnego krycia, warstwa termoizolacji, folia paroizolacyjna oraz płyty służące do zabudowy poddasza od wewnątrz, np. gipsowo-kartonowe. Na  trwałość dachu i  termoizolacyjność wpływa prawidłowe ułożenie poszczególnych warstw i  zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza między nimi.

Wełna nie tylko do swetrów Na rynku jest wiele materiałów stosowanych do termoizolacji dachu. Mają zbliżone parametry, więc wybór jednego z nich podyktowany jest zwykle ceną lub osobistymi preferencjami. Ale każdy materiał, aby spełnić swoją rolę, musi być suchy – wilgoć, nawet najmniejsza, spowoduje, że utraci on właściwości termoizolacyjne. Najczęściej rolę termoizolacji dachu pełni wełna mineralna – materiał niepalny i niepodtrzymujący ognia. Minimalna grubość izolacji z wełny powinna wynosić 20 cm. Układamy ją bardzo ciasno, starając się zakryć wszelkie szczeliny, unikając przy tym zagnieceń. Zwykle umieszcza się ją między krokwiami. – Odpowiednio izolując poddasze, nie tylko zabezpieczamy się przed utratą ciepła, gdy na  dworze panuje chłód, ale również przed nagrzewaniem się wnętrz podczas lata. Jeśli zainwestujemy w dobre ocieplenie lub dołożenie dodatkowej warstwy izolacji, zwróćmy uwagę na wykonanie. Dobrze ułożona izolacja powinna być przede wszystkim szczelna. W  przypadku poddasza łatwym i bezpiecznym sposobem podniesienia komfortu użytkowania jest zastosowanie dwu-

warstwowego ocieplenia ze skalnej wełny mineralnej – mówi Andrzej Taradyś, doradca techniczny firmy Rockwool Polska. Aby zapobiec powstaniu mostków termicznych, ocieplenie należy układać mijankowo w dwóch warstwach: między krokwiami i  pod krokwiami. Następnie osłaniamy je od spodu folią paroizolacyjną.

Izolacje styropianowe Płyty ze styropianu charakteryzują się małą paroprzepuszczalnością i  mniejszą, w porównaniu do wełny mineralnej, ognioodpornością. Styropian ma  także słabsze właściwości akustyczne. Z tych powodów rzadko jest stosowany do izolacji dachu. W przypadku termoizolacji dachów stromych, czyli o  kącie nachylenia więk-

raport: izolacja dachu

GRZEGORZ MIKETIUK, właściciel firmy Icypol z Raciborza

PIANKA poliuretanowa stosowana do ocieplania dachu rozrasta się w miejscu natrysku i przykleja do powierzchni oraz elementów konstrukcyjnych, tworząc szczelną, bezspoinową warstwę izolacyjną. Brak mostków termicznych, doskonała paroprzepuszczalność, znikoma nasiąkliwość i bardzo niska przewiewność eliminują ryzyko zawilgocenia izolacji. Lekkość i elastyczność pianki, w połączeniu z doskonałą adhezją, sprawiają iż wykonana w ten sposób izolacja jest praktycznie niezmienna przez cały okres użytkowania budynku. Nie obsuwa się, nie kurczy, nie trzeba jej uzupełniać ani wymieniać po kilku czy kilkunastu latach. Pianka jest także bezpieczna. Już po krótkim czasie od natrysku z izolacji nie wydostają się żadne związki ani pyły.

)276&$/$3/$67,&6

DACH składa się z kilku warstw, a każ-

pianka poliuretanowa

)27,&<32/

Ä

13Å
Dym w ryzach

Systemy kominowe to elementy budowlane podlegające szczególnemu nadzorowi. Wszelkie zaniedbania i kompromisy w tym względzie prowadzą do poważnych konsekwencji. Ale bez obaw! Właściwy dobór komina, jego profesjonalny montaż, konserwacja i systematyczny przegląd zapewnią domownikom komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Ä Anna Lewczuk

KOMIN jest elementem konstrukcyjnym służącym do odprowadzania z budynku zużytego powietrza, dymu i spalin. Oprócz tego doprowadza również powietrze do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Podczas jego projektowania powinniśmy zatem wziąć pod uwagę parametry zakupionego kotła i rodzaj stosowanego paliwa. Urządzeniom wytwarzającym wysoką temperaturę spalin i szybko usuwającym je na zewnątrz wystarczy komin o tzw. suchym trybie pracy. Natomiast kotły niskotemperaturowe potrzebują systemu kominowego przystosowanego do tzw. mokrego trybu pracy, a więc odpornegoÅ13

na działanie agresywnych kondensatów. Jak wybrać odpowiedni komin, aby idealnie współpracował z systemem ogrzewania domu i zapewnił nam bezpieczeństwo? Trzeba przede wszystkim określić jego funkcję. To ona determinuje konstrukcję komina i ułatwia podjęcie decyzji, z jakich materiałów powinien być wykonany.

Z odpowiedzialnością Należy przede wszystkim zdecydować się na  system kominowy wyposażony we właściwe kanały, dobrane w zależności od przeznaczenia. Urządzenia grzewcze na paliwa płynne, czyli gaz i olej, podłącza-

my do kanałów spalinowych, w których zastosowano materiały odporne na działanie agresywnych związków chemicznych. Dlatego do budowy tego rodzaju systemów stosuje się pustaki lub pełne cegły, a potem wypełnia się je wkładami ze stali lub kamionki. – Dobranie komina do nowoczesnych pieców gazowych i olejowych nie stanowi problemu. Warunkiem jest, że robi to fachowiec, wyposażony w wiedzę i narzędzia w postaci tabel lub programów obliczeniowych. W przypadku pieców gazowych zwróćmy się do dostawcy systemów kominowych, aby dobrał system i przekrój komina. Powinien uczynić to na pi-


śmie i wziąć za swoje obliczenia prawną odpowiedzialność – radzi Paweł Andrysz, ekspert z firmy Plewa Osmose Ceramika z Poznania.

Trudne parametry spalania

)276&+,('(/

Do odprowadzania spalin z pieców kaflowych, kominków i kotłów opalanych paliwem stałym, np. drewnem lub koksem, służą kanały dymowe. W spalinach tych występują szkodliwe gazy, para wodna, ale też pyły i sadza. Ich temperatura może osiągać wartość wyższą niż 200°C, dlatego komin powinien być wykonany z materiałów ognioodpornych. – Dość trudno o dobór komina do kotłów centralnego ogrzewania na paliwa stałe. Problemem jest głównie brak informacji o parametrach spalania w przypadku tych urządzeń. Najczęściej dobieramy w takich sytuacjach kominy uniwersalne, dostosowane zarówno do pracy mokrej jak i suchej, czyli przy wyso-

uwaga na błędy!

Ä

systemy kominowe

PAWEŁ ANDRYSZ, ekspert firmy Plewa Osmose Ceramika z Poznania

CZĘSTO popełnianym błędem jest zabetonowanie rury ceramicznej w pustaku przy konstruowaniu zakończenia komina, „aby wszystko lepiej trzymało”. Wykonawca czasami betonuje rurę w kilku ostatnich pustakach, rezygnując nawet z izolacji termicznej. Skutkiem może być unoszenie górnego odcinka komina przez rozgrzewającą się rurę ceramiczną. Na kominie może pojawić się wtedy nawet kilkumilimetrowa pozioma szczelina. Czasem jednak rura nie wytrzymuje i ulega zniszczeniu. Warto też wspomnieć, że przy doborze kominów do pieców centralnego ogrzewania najczęstszym błędem jest źle dobrany system i zbyt mały przekrój, a co za tym idzie, brak możliwości odprowadzenia kondensatu.

kich i niskich temperaturach spalin. Chodzi oczywiście o kominy pracujące w podciśnieniu – dodaje ekspert.

)27-$:$5

)27=&%2/(6’$:,(&

Uniwersalne rozwiązanie W dokumentach gwarancyjnych dostawców systemów kominowych można znaleźć doprecyzowanie, czy są to  kominy, które powinny pracować w trybie mokrym czy suchym. Czasami zastrzega się, że przy zmianie trybu pracy z suchego na mokry, dla utrzymania gwarancji, należy skonsultować się z producentem komina. – To wskazówka, której nie należy lekceważyć. Nowoczesne piece na ekogroszek i niektóre inne na paliwa stałe potrafią, w zależności od ich ustawienia, produkować raz spaliny suche o wysokiej temperaturze, a raz mokre, czyli o niskiej temperaturze. I to w ciągu jednego dnia! Jest to dla zestawienia komin-piec sytuacja bardzo trudna. Producentów komi-

13Å
Sztuka liczenia do trzech

Jednowarstwowa jest oszczędna i szybka. Dwuwarstwowa najbardziej popularna, zaś trójwarstwowa bardzo ciepła, choć wymaga najwięcej czasu i cierpliwości. Bez względu na to, jaki rodzaj ścian wybierzemy, wykonajmy je z ciepłych, zdrowych i trwałych materiałów, a na pewno przyniosą nam wiele korzyści. Î Anna Lewczuk 

Å13


Ä

TRZEBA

dobrze się zastanowić nad wyborem technologii budowania przegród, gdyż to właśnie one decydują o trwałości i stabilności budynku. Od wybranej konstrukcji i materiałów zależy, czy zapewnią domownikom odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach i tak pożądane w naszej strefie klimatycznej ciepło.

Trzy warstwy, dwa etapy

przed potencjalnymi uszkodzeniami powstałymi podczas prac na wysokości.

Bloczek przy bloczku Osoby decydujące się na trójwarstwową technologię stawiania ściany powinni wziąć pod uwagę jej znaczny ciężar, jeszcze na etapie wylewania fundamentów. Ściana trzywarstwowa jest najcięższą ze wszystkich przegród budowlanych, zatem wymaga solidnych fundamentów i szerokich ław fundamentowych. Pierwszy rząd pustaków powinien być dokładnie wypoziomowany i ułożony na odpowiednio grubej warstwie dobrze dobranej zaprawy, co pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia mostków termicznych. Kolejne pustaki osadzamy metodą na pióro-wpust, czyli dopasowując je w zagłębienie pionowe poprzedniego pustaka. Uwaga! Bloki wsuwamy w żłobienie, łącząc je na ściśle przylegające do siebie zazębienia od  góry do  dołu. Potem używamy zaprawy już tylko w spoinach poziomych. Pionowe spoiny wykonujemy jedynie w narożnikach, w przypadku pustaków przycinanych i  przy łączeniu ścian kotwami. Kotwy wmurowujemy już w pierwszym etapie, gdyż będą potrzebne do łączenia wszystkich warstw ściany.

Stop wilgoci W drugim etapie budowy ściany trójwarstwowej wykonujemy warstwę izolacyjną, która ma zapewnić doskonałe parametry

)27$7/$6

)27&5+./,1.,(5

Przegrody trójwarstwowe należą do najbardziej kosztownych i pracochłonnych, choć znane są dwie metody ich stawiania. Pierwsza z nich to wersja dla niecierpliwych, w której można budować wszystkie trzy warstwy ściany jednocześnie. Częściej zaleca się jednak stosowanie metody drugiej, czyli rozłożenie prac na dwa etapy. Początkowy polega na wymurowaniu warstwy nośnej. Następnie przerywamy prace, aby przykryć budynek dachem. Dopiero potem przystępujemy do wykonania kolejnych warstw ściany trójwarstwowej, czyli położenia izolacji i wykończenia przegrody warstwą osłonową, pełniącą funkcję ochronną i dekoracyjną. Na drugi sposób powinni zdecydować się szczególnie ci inwestorzy, którzy na materiał izolacyjny wybrali wełnę mineralną. Dach, wykonany przed układaniem warstwy ociepleniowej, pozwoli podczas budowy ochronić izolację przed nasiąkaniem wodą, np. w razie wystąpienia deszczu. Ponadto wcześniejsza budowa dachu uchroni fasadę budynku

ściany zewnętrzne

13Å
Oszczędzanie systemowe Oparty na wełnie lub styropianie. Z warstwą wykończeniową w postaci trwałego klinkieru lub dekoracyjnych tynków. Pomaga eliminować mostki termiczne i oszczędzać energię. Zapewnia zdrowy mikroklimat, a dodatkowo izoluje od hałasów. Dobrze dobrany system ocieplenia to opłacalna inwestycja w trwałość i funkcjonalność budynku. Ä (AL)

BAUMIT STAR

BAUMIT OPEN®

Zastosowanie: system ocieplania ścian zewnętrznych budynku Budowa: Baumit StarContact White – biała zaprawa klejowo-szpachlowa, StarTherm – grafitowe płyty styropianowe, Baumit StarTex – siatka z włókna szklanego, Baumit SilikonTop – tynk strukturalny, Baumit PremiumPrimer – podkład gruntujący Zalety: podwyższona odporność mechaniczna i odporność na zabrudzenia; uniwersalność zastosowania (na wełnie mineralnej i styropianie) Gwarancja: 10 lat Cena: 46,47 zł/m² netto (przy tynku strukturalnym baranek 2 mm, bez ceny materiału termoizolacyjnego)

Zastosowanie: ocieplanie ścian zewnętrznych budynku Budowa: Baumit openContact – biała zaprawa klejowo-szpachlowa, Baumit open Therm – elewacyjna płyta styropianowa, Baumit openTex – siatka z włókna szklanego, Baumit NanoporTop – tynk dekoracyjny, Baumit PremiumPrimer – podkład gruntujący open Zalety: aktywnie oddychający system o wysokiej dyfuzyjności; odporność na zabrudzenia; do stosowania w budynkach nowych i starych Gwarancja: 10 lat Cena: 64,32 zł/m² netto (przy tynku strukturalnym 2 mm, bez ceny materiału termoizolacyjnego)

Baumit

Baumit

BOLIX HD BRONZE

BOLIX HD EXTREME

Zastosowanie: system oparty na styropianie, wykończony tynkiem mineralnym i farbą silikonową; ze względu na stosunkowo niską cenę, naturalny charakter i wysoką jakość polecany do domów jednorodzinnych Budowa: klej do styropianu – BOLIX Z , płyty styropianowe – typu Fasada ≥TR100 (EPS70), łączniki – standardowe, siatka – 145 g/m², 158 g/m² lub 174 g/m², klej do zatapiania siatki – BOLIX U/UZ, podkład tynkarski – BOLIX OP, wyprawa tynkarska – BOLIX MP, grunt – BOLIX SIG, farba – Bolix SIL-P Zalety: znakomite parametry paroprzepuszczalności warstwy wierzchniej; efekt samoczyszczenia; hydrofobowa farba silikonowa Bolix SIL-P umożliwia swobodne spływanie wody Gwarancja: możliwość indywidualnego wystawienia Cena: ok. 103,67 zł/m² (chemia budowlana, styropian, łączniki, robocizna, listwy itp.)

Zastosowanie: ekstremalna wytrzymałość udarnościowa predysponuje system do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne Budowa: klej do styropianu – BOLIX U/UZ, płyty styropianowe – typu fasada ≥TR100, TR150 (EPS70, EPS80), łączniki – Ejot STR U, siatka – 145 g/m², 335+145 g/m², klej do zatapiania siatki – BOLIX KD, podkład tynkarski – bez gruntowania, wyprawa tynkarska – BOLIX SIT-P Zalety: ekstremalna odporność mechaniczna (wynosi od 25 J przy zastosowaniu tylko jednej siatki o gramaturze 145!) lub ponad 75 J (przy zastosowaniu siatki o gr. 145 oraz drugiej pancernej o gr. 335); najwyższa przyczepność do styropianu oraz elastyczność Gwarancja: możliwość indywidualnego wystawienia Cena: ok. 166 zł/m² (chemia budowlana, styropian, łączniki, robocizna, listwy itp.)

Bolixwww.baumit.com

Å13

www.bolix.pl

Bolix

www.baumit.com

www.bolix.pl


Ä

przegląd systemów ociepleń

CARBON B

CAPATECT MINERAL

Zastosowanie: zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i użytkowanych bez istniejącego ocieplenia Budowa: klej do styropianu – Capatect 190 masa klejowo-szpachlowa, płyta ocieplająca – EPS-EN 13163 – TR 100 i TR 150, zbrojenie – CarbonSpachtel lub CarboNit, siatka – Caparol 650/110, podkład gruntujący (opcjonalnie) – Putzgrund 610, tynk – CarboPor (uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm), opcjonalnie: farba – CarboSol Zalety: wszechstronne zastosowanie, bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej, niska wodochłonność, ochrona przed rozwojem alg i grzybów, możliwość stosowania ciemnych kolorów o współczynniku HBW > 15, ekstremalna odporność na uderzenie nawet ≥ 50 J, odporność na naprężenia termiczne; system samoczyszczący z efektem perlenia wody Gwarancja: udzielana wspólnie z wykonawcą

Zastosowanie: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia, do ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych Budowa: zaprawa klejąca: Capatect 190 S lub Capatect 190 (szara), płyta ocieplająca: EPS 70 lub EPS 80, warstwa zbrojona: zaprawa Capatect 190 (biała) + siatka Capatect 650/110, tynk nawierzchniowy: Capatect MLP R lub K, powłoka malarska: farby fasadowe z asortymentu farb CARAROL; Zalety: wszechstronne zastosowanie, wyprawa wierzchnia z dekoracyjnych lekkich tynków mineralnych, bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej, wartość sd (bez farby) ≤ 0,07 m (z farbą ThermoSan) ≤ 0,1 m, niska wodochłonność, po 24 h < 0,5 kg/m2; długotrwała czystość, ochrona przed rozwojem alg i grzybów Gwarancja: udzielana wspólnie z wykonawcą

Caparol

www.caparol.pl

Caparol

TURBO SO PROTECT

TURBO Z-SA

Zastosowanie: termomodernizacja budynków istniejących, ocieplenie budynków nowo powstających; szczególnie polecany do budynków obciążonych biologicznie, czyli w pobliżu zbiorników wodnych, zadrzewień oraz w miastach i aglomeracjach przemysłowych, gdzie elewacje brudzą się szczególnie szybko Budowa: zaprawa do przyklejania styropianu LEPSTYR 210, zaprawa do zatapiania siatki STYRLEP 220, siatka z włókna szklanego 145 g, podkład tynkarski TYNKOLIT-SO 332, masa tynkarska SILIKON PROTECT 031 Zalety: dzięki nanotechnologii tynk elewacyjny ma niezwykle zwartą strukturę, co ogranicza wnikanie wody, jest paroprzepuszczalny; wysoka hydrofobowość powoduje, że ma właściwości samoczyszczące; powierzchnia tynku jest elektrostatycznie obojętna, nie „przyciąga” do siebie drobin kurzu Cena: od 36,60 zł/m2 (bez kołków i materiału termoizolacyjnego)

Zastosowanie: termomodernizacja budynków istniejących oraz do ociepleń budynków nowo powstających Budowa: zaprawa do przyklejania styropianu LEPSTYR Z 211, zaprawa do zatapiania siatki STYRLEP Z 221, siatka z włókna szklanego 145 g, podkład tynkarski TYNKOLIT Z-SA 341, masa tynkarska SILIKATYNK Z-SA 021 Zalety: możliwość prowadzenia prac w obniżonych temperaturach powietrza w okresie jesienno-zimowym > 0˚C; odporność na temperatury do -5˚C już po 8 godz. schnięcia w temperaturach > 0˚C; szybki przyrost wytrzymałości i przyczepności w trudnych warunkach atmosferycznych; wysoka paroprzepuszczalność i odporność na porastanie biologiczne tynku elewacyjnego Cena: od 33,60 zł/m² (bez kołków i materiału termoizolacyjnego)

KREISEL Technika Budowlana

www.kreisel.pl

KREISEL Technika Budowlana

www.caparol.pl

www.kreisel.pl

LAKMA TERM QEPS Z AKRYLOWYMI WYPRAWAMI TYNKARSKIMI

LAKMA TERM QEPS Z MINERALNYMI WYPRAWAMI TYNKARSKIMI

Zastosowanie: złożony system izolacji cieplnej do stosowania jako zewnętrzna izolacja ścian budynków; głównym materiałem izolacyjnym są płyty styropianowe Budowa: zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych Syntekol PS, wielozadaniowa zaprawa klejąca do zatapiania siatki oraz wykonania warstwy zbrojącej Syntekol PSW, podkład gruntujący pod tynki akrylowe Akryl P, natryskowy tynk akrylowy Porolit Z Zalety: większa o 80% wydajność tynków natryskowych LAKMA w porównaniu do tradycyjnych tynków nakładanych pacą, blisko trzykrotnie krótszy czas aplikacji tynków, dobra izolacja eliminuje powstawanie rys na budynkach wynikających z naprężeń termicznych, przedłuża żywotność budynków; zwiększa ich odporność na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników atmosferycznych Gwarancja: 5 lat Cena: od 17 zł/m² netto

Zastosowanie: zewnętrzna izolacja ścian budynków; głównym materiałem izolacyjnym są płyty styropianowe Budowa: zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych Syntekol PS, wielozadaniowa zaprawa klejąca do zatapiania siatki i warstwy zbrojącej Syntekol PSW, podkład gruntujący pod tynki mineralne Tynksilgrunt, natryskowy tynk mineralny Porolit QM, silikatowa farba elewacyjna Silmal ST Zalety: większa o 80% wydajność tynków natryskowych w porównaniu do tradycyjnych tynków nakładanych pacą, blisko trzykrotnie krótszy czas związany z aplikacją tynków, zwiększa akustyczną izolację ścian; eliminuje powstawanie rys na budynkach; zwiększa odporność budynków na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników atmosferycznych Gwarancja: 5 lat Cena: od 18 zł/m² netto

LAKMA SAT

www.lakma.pl

LAKMA SAT

www.lakma.pl

13Å
Borówka

ten i inne projekty: www.malydom.pl

AGART sc. 42-600 Tarnowskie Góry ul. Gruzełki 7 tel./fax 32 285-52-41 32 285-60-27 tel. kom. 508 147-179 www.malydom.pl e-mail: architekt@malydom.pl autor: arch. Aleksandra Gawoł zespół projektowy: AGART

+ schody 4,80 m2

cena za projekt:

stan surowy zamknięty: koszt mat. budowlanych:

90 070 zł + VAT

1950

Nieduży, tani dom bez piwnic dla 4-, 5-osobowej rodziny. Pokój dzienny z kominkiem i otwartą kuchnią sprawiają, że parter jest przestronny, mimo garażu wbudowanego w bryłę budynku. Pomieszczenie gospodarcze na piętrze (garderoba, prace domowe) może być zaadoptowane na niewielką sypialnię. Doskonały dom do zabudowy bliźniaczej (wersja – segment B) oraz szeregowej (wersja – segment S). propozycje rozwiązań materiałowych

dach: elewacje: strop: ściany:

dachówka ceram., cementowa, bitumiczna lub blachodachówka, kąt nachylenia 40° tynk cienkowarstwowy mineralny gęstożebrowy wewnętrzne: beton komórkowy zewnętrzne: beton komórkowy 24 cm + ocieplenie 12 cm

minimalne wymiary działki: 14,75 x 19,05 m

pow. zabudowy: 84,10 m2 wys. bud.: 8,85 m kubatura: 667,00 m3

3m

7,75 m

4m

19,05 m

2

4m

2

11,05 m

95,10 m

15,70 m 2 ++ garaż kotłownia 3,70 m

4m

pow. użytkowa

14,75 m

7,6 m

7,6 m

11,6 m

11,6 m

4m

4m

pokój dzienny 28,6 m2

hol górny 5,7 m2

schody 4,8 m2 w.c. 1,5 m2 sień 3,4 m2

pom. gosp. 10,6 m2 (8,2 m2)

kotłownia 3,7 m2

parter: 40,5 m2 (64,7 m2)

NP 1/2013

łazienka 6,7 m2

sypialnia 14,8 m2 (13,4 m2)

garaż 15,7 m2

62

pokój 11,8 m2 (10,3 m2)

19,05 m

pokój 11,6 m2 (10,2 m2)

kuchnia 7,0 m2

11,05 m

4m

4m

poddasze: 54,6 m2 (pow. podłogi 61,2 m2)


Aloes

ten i inne projekty: www.malydom.pl

do120 m powierzchni

użytkowej

AGART sc. 42-600 Tarnowskie Góry ul. Gruzełki 7 tel./fax 32 285-52-41 32 285-60-27 tel. kom. 508 147-179 www.malydom.pl e-mail: architekt@malydom.pl autor: arch. Aleksandra Gawoł zespół projektowy: AGART

+ kotłownia 4,10 m2

stan surowy zamknięty: koszt mat. budowlanych:

cena za projekt:

112 480 zł + VAT

1950

Niewielki, prosty w budowie, wolno stojący dom z użytkowym poddaszem. Funkcja mieszkalna (pokój dzienny, gabinet, sypialnie itd.) wzbogacona została o kilka pomieszczeń gospodarczych, takich jak: spiżarnia, dwie garderoby, pralnia-kotłownia i pomieszczenie ogrodowe. Dostępne wersje: A – bez garażu, B – z garażem, wersja z podpiwniczeniem oraz ich lustrzane odbicia. propozycje rozwiązań materiałowych

dach: elewacje: strop: ściany:

dachówka ceram., cementowa, bitumiczna lub blachodachówka, kąt nachylenia 45° tynk cienkowarstwowy mineralny gęstożebrowy wewnętrzne: pustak ceramiczny zewnętrzne: pustak ceramiczny 30 cm + ocieplenie 10 cm

minimalne wymiary działki: 18,30 x 16,55 m

pow. zabudowy: 110,50 m2 wys. bud.: 8,80 m kubatura: 603,00 m3

4m

10,3 m

4m

16,55 m

2

4m

2

8,55 m

102,60 m

17,20 m 2 ++ garaż pom. gosp. 4,40 m

4m

pow. użytkowa

18,3 m

A

13,7 m

4m

8,55 m

16,55 m

4m

3m

garaż 17,2 m2

pokój dzienny 24,3 m2

gabinet 9,2 m2 łaz. 2,5 m2 kotłownia 4,1 m2

parter: 58,7 m2 (85,3 m2)

hol + schody 11,9 m2 sień 2,5 m2

kuch. 9,1m2

pom. gosp. 4,4 m2 garaż 17,2 m2

4m

pom. gosp. 4,5 m2

pokój dzienny 24,3 m2

pokój 9,2 m2 łaz. 2,5 m2 sień 4,3 m2

parter wersja podpiwniczona: 59,1 m2 (85,7 m2)

B

20,7 m

hol + schody 12,2 m2 1,2 m2

kuchnia 10,8 m2

2,3 m2 2 sypialnia (3,6 m ) 8,7 m2 2 (11,7 m ) hol 6,5 m2 5,1 m2 (8,9 m2)

pokój 10,8 m2 (14,4 m2)

pokój 10,5 m2 (14,1 m2)

poddasze: 43,9 m2 (pow. podłogi 57,8 m2)

NP 1/2013

63

2


DT3

ten i inne projekty: www.ammarch.pl

15-763 Białystok ul. Ogrodniczki 19 tel. 85 654 45 62, tel. kom. 600 499 954 e-mail: ammarch@wp.pl www.ammarch.pl

4m

Projekt domu jednorodzinnego dla 5-, 6-osobowej rodziny. Parterowy z użytkowym poddaszem oraz garażem z bezpośrednim wejściem. Dom charakteryzuje się niebanalnymi rozwiązaniami przestrzennymi. Strefę dzienną zlokalizowaną na parterze, wyposażono w szeroką gamę pomieszczeń gospodarczych i zapleczowych, stanowi o wysokim standardzie projektu, a przestronne wnętrze z ciekawie rozmieszczoną funkcją stwarza przyjemne warunki do mieszkania. propozycje rozwiązań materiałowych

dach: elewacje: strop: ściany:

dachówka ceramiczna lub cementowa, powierzchnia 400 m2, kąt nachylenia 40° klinkier żelbetowy wylewany wewnętrzne: gazobeton zewnętrzne: murowane/pustak szczelinowy

pokój dzienny 49,0 m2

kotłownia 6,6 m2

pow. zabudowy: 225,10 m2 wys. bud.: 9,28 m kubatura: 1346 m3

sypialnia 13,9 m2

garaż 46,5 m2

kuchnia 10,6 m2

wiatrołap gard. 3,3 m2 2,4 m2

łazienka 15,7 m2 sypialnia 23,7 m2

gabinet 13,3 m2

garderoba 4,2 m2

parter: 122,7 m2 + 46,5 m2

284

NP 1/2013

27,45 m

pokój tv 19,8 m2

łazienka 4,7 m2 holl 20,1 m2

20,45 m

łazienka 7,8 m2

sypialnia 17,9 m2

korytarz 18,5 m2

sypialnia 16,2 m2

3m

4m

2000

informacja w pracowni

minimalne wymiary działki: 27,45 x 22,00 m

22,0 m

cena za projekt:

13,0 m

306,94 m

stan surowy zamknięty: koszt mat. budowlanych:

2

5m

pow. użytkowa

garderoba 4,5 m2

poddasze: 142,3 m2


DD2-2

ten i inne projekty: www.ammarch.pl

od210m

2

powierzchni

użytkowej

15-763 Białystok ul. Ogrodniczki 19 tel. 85 654 45 62, tel. kom. 600 499 954 e-mail: ammarch@wp.pl www.ammarch.pl

2000

informacja w pracowni

Projekt domu jednorodzinego dla 6-, 7-osobowej rodziny. Podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem. Dom chrakteryzuje lekka tradycyjna bryła z dużym tarasem wychodzącym na ogród. Strefa dzienna zlokalizowana na parterze z wydzieloną kuchnią oraz jadalnią połączoną z salonem. Przestronny hol w centralnej części domu łączy strefy mieszkalne i użytkowe oraz wyprowadza na taras. Strefa sypialniana na poddaszu. dach: elewacje: strop: ściany:

blachodachówka, kąt nachylenia 44° tynk nad piwnicą – żelbetowy wylewany, nad parterem – konstrukcja drewniana wewnętrzne: drewniane (szkieletowe) zewnętrzne: drewniane, konstrukcja szkieletowa

pow. zabudowy: 162,01 m2 wys. bud.: 9,59 m kubatura: 1323,00 m3

4m

15,33 m

4m

6,79 m

propozycje rozwiązań materiałowych

minimalne wymiary działki: 23,29 x 27,66 m

27,66 m

cena za projekt:

stan surowy zamknięty: koszt mat. budowlanych:

9,16 m

310,74 m

2

11,71 m

pow. użytkowa

23,29 m

jadalnia 10,6 m2

w.c. 1,9 m2

salon 37,7 m2

parter: 135,87 m2

korytarz 14,49 m2

kuchnia 10,75 m2 pokój 22,52 m2

sypialnia 12,89 m2

hol 22,5 m2

wiatrołap 5,5 m2

korytarz łaz. 2,95 m2 3,4 m2 pokój 18,0 m2

łaz. 4,33 m2

sypialnia 13,45 m2

korytarz 19,79 m2

sypialnia 11,9 m2 korytarz 5,57 m2

pom. gosp. 13,42 m2

łaz. 3,53 m2 kotłownia 27,3 m2

sypialnia 13,65 m2

sypialnia 10,28 m2 sypialnia 24,27 m2

poddasze: 119,66 m2

piwnica: 55,21 m2

NP 1/2013

285

Najciekawsze Projekty 1/2013 - fragment wydania  

Katalog projektów domów dla planujących budowę, bogaty i różnorodny przegląd oferty najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce, dodatk...

Najciekawsze Projekty 1/2013 - fragment wydania  

Katalog projektów domów dla planujących budowę, bogaty i różnorodny przegląd oferty najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce, dodatk...

Advertisement