Katalog Domów Drewnianych nr 1/2022

Page 1

NR 1/2022

INDEX 342688

Ciepło? Naturalnie!

Termoizolacja i OGRZEWANIE

Okna, drzwi, bramy

Stylowe i praktyczne

cena: 8,90 zł (w tym 8% VAT)

dobra cena

8,90 (w tym 8% VAT)

Dachy

Na każdą pogodę

Szkieletowy, z bali czy prefabrykowany Pomagamy wybrać

Chroń drewno 6 powodów

ISSN 1734-0608

Projekty najlepszych pracowni architektonicznych


www.impregnatyfobos.pl

IMPREGNATY do multi zastosowań w ochronie drewna

NOWOŚĆ

FOBOS B ®

• niezapalność płyt wiórowych i płyt OSB • klasa nierozprzestrzeniania ognia NRO • ochrona drewna wewnątrz budynków

LUVENA S.A. ul. Romana Maya 1 62-030 Luboń

tel: +48 509 809 409 e-mail: kontakt@impregnatyfobos.pl


WYBUDUJEMY TWOJE MARZENIA

Domy z bali to technologia, która daje bardzo duże możliwości kształtowania obiektu na etapie jego projektowania i późniejszej rozbudowy. Spełniając swoje marzenia o mieszkaniu w naturalnym, drewnianym domu, można czuć się, jak na wakacjach przez cały rok, zapewniając sobie odpoczynek i odzyskanie energii życiowej.

KANADYJSKIE DOMY Zbigniew Szewczyk 98-215 Goszczanów, ul. Turecka 43 tel./fax 43 829 75 73 tel. kom. 600 546 320 www.kanadyjskiedomy.pl e-mail: biuro@kanadyjskiedomy.pl


SPIS TREŚCI NOWOŚCI �������������������������������������������������� 4 PROJEKT I REALIZACJA

U podnóża Tatr ������������������������������������������ 1 0

nr 1/2022

ISSN 1734-0608

INDEX 342688

Adres redakcji

Całoroczny dom drewniany urządzony w standardzie pod klucz to mała, gór­

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

ska rezydencja. Jest energooszczędna, funkcjonalna i przytulna. Ma nawet

redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl

własne SPA w ogrodzie.

TECHNOLOGIE

Oblicza drewnianych domów ������������������������ 16 Urokliwa górska chatka w stylu podhalańskim, drewniany szlachecki dwo­

Redaktor naczelna

Anna Lewczuk anna.lewczuk@koncept‑wydawnictwo.pl

Redaktor prowadząca

rek na uboczu, rustykalna wiejska izba, traperska chata w dzikich ostępach...

Małgorzata Nietupska

A może funkcjonalny dom na obrzeżu miasta albo ultranowoczesny budynek

malgorzata.nietupska@koncept‑wydawnictwo.pl

zdumiewający nowoczesnym designem? Drewniane domy mogą mieć różne oblicza.

Redakcja

Julia Borowska Julia.Borowska@koncept‑wydawnictwo.pl

STOLARKA

Stylowy wygląd i komfort ����������������������������� 26

Marta Kulik marta.kulik@koncept-wydawnictwo.pl

Katarzyna Zacharewicz-Łukaszuk

Drewno wraca do łask! To nie tylko materiał przeznaczony do tworzenia kon­

katarzyna.zacharewicz@koncept-wydawnictwo.pl

strukcji domu, ale też estetyczne wykończenie jego fasady oraz elementów

Współpraca

stolarki otworowej: okien, drzwi i bram garażowych.

Artur Golak

PROJEKT I REALIZACJA

Razem w rejs ��������������������������������������������� 36

Wydawca

Łódź na drzewach – tak swój dom nazywają jego właściciele – miłośnicy

Koncept sp. z o.o.

żeglarstwa. Budynek powstał nad jeziorem w Kanadzie, a jego oryginalny

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

kształt wyznaczyła 100‑letnia linia powodziowa.

TERMOIZOLACJA

Ciepło? Naturalnie! ������������������������������������� 4 8 Drewno to znakomity naturalny izolator, który skutecznie uniemożliwia

Dyrektor Wydawnictwa

Ewa Kuryłowicz ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl

Reklama i marketing

ucieczkę ciepła z wnętrza domu, tworząc w środku wyjątkowy mikroklimat.

tel. 734 475 501

Drewniany dom łatwo ocieplić powszechnie dostępnymi, w pełni naturalny­

reklama@koncept-wydawnictwo.pl

mi materiałami.

DACHY

Na każdą pogodę ��������������������������������������� 58 Ochrona domu przed warunkami atmosferycznymi to podstawowe zadanie

okładka

Projekt: Kowalowo dw DOM-PROJEKT Kinga i Władysław Piwowarczyk

dachu. Jakie pokrycie wybrać, aby móc spać spokojnie?

CHEMIA BUDOWLANA

© Copyright by koncept Re­dak­cja nie zwra­ca nie­za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów oraz za­strze­ga so­bie pra­wo do ich

Chroń drewno! 6 powodów �������������������������� 6 8

skra­ca­nia w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji. Wszyst­kie ma­te­ria­ły są objęte pra­wem au­tor­skim. Prze­

Drewno to materiał wyjątkowy: naturalny, piękny, ponadczasowy. Niestety,

druk w ja­kiej­kol­wiek for­mie bez wcześniej­szej pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­to­ra Wy­daw­nic­twa jest

ulega biodegradacji. Dlatego trzeba o nie dbać. Pielęgnację ułatwią specjal­

za­bro­nio­ny. Wszel­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty pod­le­ga­ją ochro­nie pra­wa au­tor­skie­go i na­leżą

ne preparaty, jak oleje, impregnaty, bejce, lakiery, lazury.

Jak czytać projekty ����������������������������������������������������������76 Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni �����������������������������������������������������78 Prezentacje projektów ���������������������������������������������������80

do osób wy­mie­nio­nych przy każ­dym z nich. Pra­wa au­tor­skie do opra­co­wa­nia pla­stycz­ne­go ka­ta­lo­gu na­leżą wy­łącz­nie do wy­daw­cy. Po­wie­la­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób bez zgo­dy wy­daw­cy jest za­bro­nio­ne. Sprze­daż bez­u­mow­na nu­me­rów bieżących i ar­chi­wal­ nych jest za­bro­nio­na. Dzia­ła­nie wbrew po­wyż­sze­mu za­ka­zo­wi skut­ku­je od­po­wie­dzial­no­ścią praw­ną. Wy­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść re­klam i ma pra­wo od­mó­wić pu­bli­ka­cji bez po­da­nia przy­czy­ny. Ka­ta­log ni­niej­szy nie sta­no­wi ofer­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa i jest pu­bli­ko­wa­ny je­dy­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych.Niezbędne narzędzie

Toporek standard firmy Juco przyda się do rąbania drewna opałowego lub np. podczas ogniska w ogrodzie. Kuta część robocza narzędzia jest szlifowana i hartowana indukcyjnie. Całość wieńczy bukowy lakierowany trzon. Osadzenie trzonka zabezpieczono plastikowym klinem. juco.com.pl

Dla zdrowia

Poczucie ciepła i zdrowy mikroklimat to warto­ ści na wagę złota. Ciepło w domu drewnianym zapewni fachowo wykonana termoizolacja i kominek opalany naturalnym drewnem. Specjalna farba oczyści powietrze w pomiesz­ czeniach. Julia Borowska

Wełna wdmuchiwana URSA Pure Floc to innowacyjna wełna wdmuchiwana, łącząca wysoki stopień izolacyjności termicznej (0,034 W/m*K) z ochroną akustyczną i przeciwpożarową (najwyższa klasa odporności na ogień, A1). Luźna wełna sprawdzi się przy ocieplaniu dachów, stropów, podłóg i miejsc trudno dostępnych. Pozwala obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia domu, zapewnia wysoki komfort cieplny, poprawia mikroklimat wnętrz. Jest przyjazna zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska – nie zawiera szkodliwych substancji i nie wydziela zapachów. ursa.pl

Farby oczyszczające powietrze System produktów do wykańczania ścian wewnętrznych Baumit Ionit wpływa korzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Farba Baumit IonitColor zwiększa ilość naturalnych jonów w powietrzu, oczyszczając je z kurzu i pyłków, a masy szpachlowe Baumit IonitFinish i Baumit IonitFino regulują poziom wilgotności we wnętrach. Dzięki temu możemy rozkoszować się świeżym powietrzem nie tylko na łonie natury. baumit.pl

Wymienniki i bufory do pomp ciepła Wybrane wymienniki marki KOSPEL posiadają wężownice o powierzchni od 2,1 do nawet 4,22 m². Oprócz wymiennika, w instalacji z pompą ciepła polecane jest również użycie zbiornika buforowego. Zakumulowaną w nim ciepłą wodę możemy wykorzystać na cele grzewcze. Pompa, dzięki współpracy z buforem, będzie działała płynniej i bezpieczniej, optymalizując działanie całej instalacji grzewczej. KOSPEL.PL

4

nowości


Raz a dobrze!

AO

CHRONA DREW

J ON

LN

N

A

A

Krem impregnacyjny do drewna

EM

U

P RO F E S

Raz... ! a DOBRZE

KO

N S YS T E N C J A

KR

Krem impregnacyjny do drewna 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura

Wystarczy nałożyć jedną warstwę Nie kapie: zapewnia komfort pracy podczas aplikacji nad głową Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną Chroni przed pleśniami i glonami Wnika głeboko w podłoże Pozwala drewnu oddychać Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki Występuje w szerokiej gamie intensywnych kolorów Materiał ma konsystencje kremu - nie powinien być mieszany

1. Nanieś 1 warstwę! 2. Pozostaw do samoczynnego rozprowadzenia. ...i gotowe!

Remmers Polska

remmers.pl


By żyło się lepiej! Energooszczędnie, wygodnie i ekologicznie – tak chcemy dzisiaj żyć. Jak to zrobić? Wybierajmy nowoczesne technologie i naturalne materiały. Drewno to szlachetny surowiec, który sprawdzi się w każdej formie! Marta Kulik

EKOLOGICZNA ALTERNATYWA Kotły elektryczne są doskonałą alternatywą dla kotłów stałopalnych. Nie zanieczyszczają środowiska, a ich użytkowanie jest bezpieczne i komfortowe. Firma KOSPEL posiada w ofercie modele wyposażone w sterownik pogodowy, naczynie przeponowe, a także możliwość sterowania nawet 24 obiegami grzejnymi. Mogą one współpracować ze zbiornikiem buforowym, a także z wymiennikami c.w.u. Zastosowanie dodatkowego modułu sprawi, że sterowanie ustawieniami kotła może odbywać się zdalnie przez Internet. kospel.pl

Cicha i niezawodna Pompa TacoFlow2 Pure szwajcarskiego producenta Taconova zapewnia wysoce wydajną i energooszczędną dystrybucję ogrzanej wody użytkowej w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Jest kompaktowa. Urządzenie napędzane jest sprawdzonymi silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi, dzięki czemu jest ciche i niezawodne. Zakres temperatury: od 5 do 65°C. taconova.com

Izolacja drzewna STEICOflex 036 to sprężysta mata termoizolacyjna z naturalnych włókien drzewnych o bardzo dobrym współczynniku przewodzenia ciepła – 0,036 W/(m2K). Produkt charakteryzuje się dużą gęstością – ok. 60 kg/m³ i wysokim ciepłem właściwym c = 2100 J/kgK. Oba parametry gwarantują ochronę wnętrz przed przegrzewaniem latem oraz wychłodzeniem w okresie zimy. Produkt posiada także właściwości sorpcyjne, dzięki czemu zabezpiecza budynek przed szkodliwym działaniem wilgoci. Mata jest odpowiednia do izolacji dachów, ścian i stropów. steico.com

6

nowości

Wyjątkowa dekoracja Dekoracyjna studnia życzeń do eksponowania roślin to propozycja firmy Costawy. Wykonana jest z litego drewna jodłowego, poddanego procesowi karbonizacji w wysokiej temperaturze. Ten zabieg sprawił, że surowiec jest odporny na działanie wilgoci i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wymiary: 56x55x116 cm costway.plKlimatyzator ścienny Za gorąco w domu? To bestsellerowy klimatyzator ścienny Pular – nowość w systemach Multi Free Match Plus marki Gree. Ten model ma klasyczny wygląd. Wyróżnia się energooszczędnością. Jego obsługa jest prosta i wygodna. W standardzie wyposażony został w pilot bezprzewodowy oraz moduł WiFi. Opcjonalnie można wybrać sterownik naścienny, sterownik centralny, moduł pozwolenia na pracę oraz bramkę BMS. Urządzenie ma 3 tryby snu, 7 biegów wentylatora oraz automatycznie żaluzje pionowe i poziome. gree.pl

Unikalne zalety

Budowa domu drewnianego to wielka przyjemność, ale i niemałe wyzwania. Tradycja jest bezcenna, ale czasem warto korzystać także z nowości. Gwoździe po lakierowaniu nie muszą rdzewieć! Nawet ognisko można zorganizować inaczej. Małgorzata Nietupska

Nowoczesny materiał piankowy Bezhalogenowy materiał izolacyjny NH/ArmaFlex Smart – oparty na technologii piankowej – to nowość firmy Armacell. Dzięki zastosowaniu przełomowej technologii jest bardziej elastyczny niż konwencjonalne bezhalogenowe materiały izolacyjne i łatwiejszy w montażu. Wyróżnia go odporność na promieniowanie UV i starzenie, co zapewnia kontrolę kondensacji i wysoką, długoterminową wydajność energetyczną. Ma także bardzo dobre właściwości przeciwpożarowe. Łatwo go przycinać. Wykonany jest z przyjaznego dla środowiska, pochodzącego z recyklingu materiału PET. armacell.com

Lakier 3w1 Preparat Multi‑Izol 3w1 marki Remmers to wodny lakier izolujący do stosowania jako grunt, międzywarstwa i powłoka końcowa do drewna oraz innych podłoży. Umożliwia oddychanie drewna! Izoluje zawarte w drewnie garbniki oraz hamuje rdzewienie łbów śrub i gwoździ. Ma bardzo dobrą odporność na warunki atmosferyczne. Ogranicza przebarwienia powodowane przez nikotynę. Można nim malować wiaty, podbitki, okna, drzwi i drewniane sufity, a nawet sztywne PVC, metale oraz inne podłoża. remmers.pl

Ogrodowe palenisko Migoczące płomienie ogniska rozświetlające mroki nocy tworzą wyjątkową, niezwykle kameralną i ciepłą atmosferę. To propozycja marki Kratki: ogrodowe palenisko PIT. Nie niszczy nawierzchni! Jest składane i można je przenosić (waży 18,3 kg). Cena: 570 zł kratki.com

8

nowości


Ciepła woda na działce. Sprawdź proste rozwiązanie.

Podczas letnich dni spędzanie cza‑ su na działce jest idealną alternatywą do przebywania w tym czasie w mieście. Domki na działkach stają się dziś prawdziwymi letnimi willami, jednakże zwykle problemem jest uzyskanie w nich ciepłej wody. Istnieje jednak sprawdzony i prosty sposób, który pozwala cieszyć się ciepłą wodą bez żadnych ograniczeń. Jak zatem uzyskać ciepłą wodę na w altankach i domkach działkowych?

Dlaczego ciepła woda na działce wydaje się czymś nieosiągalnym? Wzrost popularności ogródków jest bardzo wyraźnie widoczny od co najmniej dwóch lat. Co ciekawe, miejskie działki cieszą się zainteresowaniem wszystkich grup wiekowych, dlatego w takich miejscach coraz częściej widać nowoczesne rozwiązania i technologie. Przebywając w domku letniskowym, można poczuć się jak na wczasach. Dlatego wiele osób chce mieć w nim również dostęp do ciepłej wody. Warto podkreślić, iż taki scenariusz dla wielu osób wydaje się nierealny. Ogródki działkowe często nie są przystosowane do instalacji skomplikowanej sieci ciepłowniczej. Na szczęście istnieje sposób na ciepłą wodę w domku letniskowym czy altance, który nie wymaga planowania rozbudowanej instalacji grzewczej w domku. Sposobem tym są oczywiście elektryczne podgrzewacze i ogrzewacze wody.

Czym są elektryczne podgrzewacze wody i w jaki sposób działają? W zależności od planowanego sposobu użytkowania możemy wybrać pomiędzy przepływowymi podgrzewaczami wody i pojemnościowymi ogrzewaczami. Elektryczne podgrzewacze przepływowe są urządzeniami o niewielkich rozmiarach, które pozwalają na skuteczne i szybkie ogrzanie wody. Co więcej, podłączenie takiego podgrzewacza jest bardzo proste, gdyż wymaga tylko instalacji elektrycznej i przyłącza wody. Urządzenia te są nie tylko proekologiczne, ale również energooszczędne, ponieważ włączają się tylko podczas użytkowania. Dzięki swojej konstrukcji podgrzewacze przepływowe można umieścić nawet na bardzo ograniczonej przestrzeni.

Drugim rodzajem urządzeń, które zapewnią nam ciepłą wodę, są ogrzewacze pojemnościowe. Działają one na zasadzie małego bojlera ogrzewającego wodę za pomocą wbudowanej grzałki. Ogrzewacze pojemnościowe o niewielkiej pojemności doskonale spełniają swoją funkcję w miejscach o niskim, lecz częstym poborze wody. Te o pojemności do 10 litrów znajdą zastosowanie w kuchni lub przy umywalce w łazience/toalecie. Są również polecane do instalacji w lokalach użytkowych np. w małej gastronomii.

rdzewnej gwarantuje długoletnią i niezawodną pracę urządzenia. Ogrzewacz jest dostępny w dwóch opcjach: 5 oraz 10 litrów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom użytkownik ma możliwość regulacji temperatury w zakresie od 23 do 70°C. Grzałka o mocy 2kW zapewnia krótki czas podgrzania wody w zbiorniku. W przypadku ogrzewaczy o pojemności 5 litrów czas podgrzania wody o 30°C wynosi ok. 5,5 minuty. W zbiornikach o pojemności 10 litrów – podgrzanie wody zajmuje ok. 11 minut.

Czym kierować się podczas wyboru podgrzewacza lub ogrzewacza wody?

Dlaczego warto wybrać elektryczne podgrzewacze i ogrzewacze wody?

Podgrzewacze przepływowe i ogrzewacze pojemnościowe cechuje odmienny sposób działania. W zbiorniku elektrycznego ogrzewacza pojemnościowego elektrycznego jest gromadzona zimna woda, która jest podgrzewana w sposób ciągły. Temperatura wody jest utrzymywana zgodnie z ustawieniami termostatu. W przypadku podgrzewaczy przepływowych woda przepływająca przez urządzenie jest podgrzewana na bieżąco. Grzałki załączają się tylko wtedy, kiedy przez podgrzewacz przepływa woda. Przy niezbyt częstym poborze wody, a ma to najczęściej miejsce w domkach i altankach działkowych, jest to bardziej energooszczędna alternatywa. Ponadto niektóre modele, jak na przykład EPS2 marki Kospel jest wyposażony w baterię z wylewką, a EPS2.P posiada baterię i słuchawkę prysznicową. Jeśli zdecydujemy się na pojemnościowy ogrzewaczem wody, warto zastanowić się nad urządzeniem POC inox marki Kospel. Odporny na korozję zbiornik ze stali nie-

Zarówno podgrzewacze przepływowe i ogrzewacze pojemnościowe oferowane przez markę Kospel mają możliwość łatwego wpięcia do instalacji jednofazowej (poza modelami podgrzewaczy przepływowych PPE3 i PPH3 korzystających z instalacji trójfazowej). Umycie rąk po pracach ogrodowych w ciepłej wodzie jest po prostu przyjemne, dlatego w takich przypadkach najlepiej sprawdzi się podgrzewacz przepływowy. Gdy korzystamy z domku letniskowego przez dłuższy czas, a zużycie wody następuje częściej, wtedy warto zastanowić się nad pojemnościowym ogrzewaczem wody. Wybór urządzenia zależy więc od preferencji użytkowników, jednak mają jedną cechę wspólną – dostarczają ciepłą wodę, a to zdecydowanie komfortowe i cenione rozwiązanie.

www.kospel.pl A rtykuł reklamowy

9


U podnóża Tatr

Całoroczny dom drewniany urządzony w standardzie pod klucz to mała, górska enklawa spokoju. Jest energooszczędna, inteligentna, funkcjonalna i przytulna. Ma nawet własne SPA w ogrodzie. Tekst: Julia Borowska

Projekt: Katarzyna Bazelak (dom wygrany w 6. edycji wielkiej loterii Almette „Eko Dom w sercu Tatr” zorganizowanej przez Grasp Group) Zdjęcia: Almette, www.almette.pl

10

PROJEKT I REALIZACJA


INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa: EKO DOM z własnym SPA Konstrukcja: fundamenty żelbetowe, konstrukcja drewniana, ściany i sufity drewniane, pokrycie dachu: blachodachówka, komin spalinowy: systemowy – ceramiczny, kominy wentylacyjne: systemowe, pokrycie komina ponad połać dachu: łupek skalny Lokalizacja: Ząb, gmina Poronin Rok budowy: 2021 Projekt domu: Katarzyna Bazelak

PROJEKT I REALIZACJA

11


D

om wybudowano z drewna, a jego fundamenty obłożono okładziną z naturalnego kamienia. Wyposażony jest w dwa niezależne systemy ciepła: bezemisyjny kocioł elektryczny oraz kominek z płaszczem wodnym. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się atutami domu okrągły rok, zarówno w upalne lata, jak i w srogie zimy.

ÆÆZ miłości do natury Dwa niezależne systemy ogrzewania zastosowano nie tylko z myślą o komforcie termicznym mieszkańców, ale też w trosce o kondycję naszej planety. Dzięki kominkowi z płaszczem wodnym dom spełnia wymagania ekoprojektu. Co to oznacza? Ekoprojekt, znany też jako ecodesign, to dyrektywa dotycząca wymagań energetyczno‑emisyjnych dla kotłów centralnego ogrzewania. Wymagania dyrektywy są ustalone ściślej, niż wymagania określone w tzw. klasach kotłów grzewczych. Ecodesign od nowoczesnego kotła wymaga bowiem nie tylko wysokiej sprawności działania, ale też niskiego stopnia emisji zanieczyszczeń podczas całego okresu użytkowania. W praktyce oznacza to, że kominek spełniający wymagania ekoprojektu wyemituje do atmosfery mniej zanieczyszczeń również wówczas, gdy palimy mniej intensywnie, poniżej nominalnej mocy pracy kotła. Sprawność energetyczna takiego urządzenia grzewczego wynosi ponad 90% – dzięki temu właściciele domu oszczędzają na nieustannie rosnących kosztach paliwa opałowego. W trosce o stan środowiska naturalnego i komfort termiczny domowników, oprócz wymienionych systemów ogrzewania w tym drewnianym domu zastosowano doskonałą termoizolację. Dobrze zaizolowane ściany eliminują powstawanie mostków termicznych, przez które dom traci zazwyczaj dużo ciepła. W rezultacie ciepło utrzymywane jest we wnętrzach bardzo długo, a inwestycja może uchodzić za energooszczędną. Mniej zużytej energii cieplnej sprzyja także hamowaniu degradacji środowiska naturalnego. W przypadku tego domu to aspekt szczególnie istotny – ulokowany jest w bliskiej okolicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

12

PROJEKT I REALIZACJA

ÆÆNowinki techniczne W projekcie postawiono na odnawialne źródła energii. Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, zamieniającą energię słoneczną w darmową energię elektryczną. Działanie 10 modułów instalacji fotowoltaicznej wspierają optymalizatory mocy, dzięki którym panele pobierają maksymalną ilość energii słonecznej bez względu na stopień zacienienia posesji czy zabrudzenia paneli. Elementem instalacji fotowoltaicznej jest też trójfazowy falownik przystosowany do współpracy z magazynami energii. Hybrydowe urządzenie w pochmurne dni może pobierać energię z sieci. W ciepłe miesiące i słoneczne dni nadwyżka energii jest magazynowana w bateriach akumulatorowych. System fotowoltaiczny to czysta oszczędność – dzięki niemu domownicy nie są zależni od sukce-


Zarówno w aranżacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej króluje drewno. Dzięki zawartym w świerku fitoncydom w domu panuje mikroklimat sprzyjający dobremu samopoczuciu i zdrowiu jego mieszkańców.

sywnie rosnących cen energii elektrycznej udostępnianej przez komercyjnych dostawców. Domownicy za pomocą smartfona mogą zarządzać pracą kotła elektrycznego. Zwiększenie temperatury w domu w trakcie powrotu z pracy, to dla systemu smart żadne wyzwanie! Telefon ze specjalnym oprogramowaniem odbiera też obraz z zainstalowanej w domu kamery. Dzięki niemu domownicy mogą w każdej chwili „zajrzeć” do wnętrza swojej górskiej chaty. Komfort życia właścicieli zwiększa również perfekcyjnie przemyślany układ przestrzenny wnętrz z funkcjonalnym wyposażeniem. Na parterze zaplanowano m.in. zintegrowany z kuchnią i jadalnią salon oraz łazienkę, a na piętrze – sypialnie.

PROJEKT I REALIZACJA

13


Urządzony pod klucz dom ma wszystko, czego potrzeba mieszkańcom na co dzień.

W kuchni domownicy mogą korzystać m.in. z piekarnika, zmywarki, lodówki czy funkcjonalnej jadalni. Dzięki ekspresowi każdy dzień rozpoczynają od filiżanki aromatycznej kawy.

14

PROJEKT I REALIZACJA


Na piętrze zaplanowano sypialnie z wygodnymi łóżkami i pojemną zabudową.

ÆÆWłasne SPA w ogrodzie Dom wyposażony jest także we własną strefę SPA. Na terenie posesji ustawiono zewnętrzną banię z obudową ze świerku skandynawskiego. Oferuje masaż wodno‑powietrzny, który świetnie rozluźnia mięśnie po wypadach na narty, trekkingu czy spacerach do oddalonych kilka kilometrów Krupówek, Gubałówki, Doliny Kościeliskiej. Inwstycja jest wyjątkowa pod wieloma względami. Jej największym fenomenem jest połączenie rozwiązań sprzyjających ekologii i człowiekowi. Wykorzystane tu technologie z jednej strony dbają o kondycję środowiska naturalnego, z drugiej troszczą się o potrzeby i dobre samopoczucie mieszkańców. »

Do budynku przynależą też tarasy. Urządzony pod klucz, dwupiętrowy dom wyposażono w energooszczędne oświetlenie LED i szereg urządzeń AGD/RTV. Jest tu lodówka, zmywarka, TV, pralka, ekspres do kawy, a nawet – wybrane przez architektkę domu Katarzynę Bazelak – lampy, świece, ręczniki, zastawa stołowa. Wnętrza zaaranżowano z użyciem drewna świerkowego. Zawarte w drewnie fitoncydy (gr. fiton – roślina i cyd – sylaba oznaczająca właściwości bójcze) to substancje lotne o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i pierwotniakobójczym. Panującyanujący w domu mikroklimat pomaga domownikom łagodzić skutki przeziębień, bóle mięśni czy zaburzenia trawienia. Ponadto, utrzymane w neutralnych barwach, przytulne wnętrza pomagają koić nerwy i budują klimat prawdziwego, domowego ogniska.

W ogrodzie ustawiono obitą skandynawskim świerkiem i opalaną drewnem, podgrzewaną balię z hydromasażem oraz podwodnym oświetleniem LED.

PROJEKT I REALIZACJA

15


Oblicza drewnianych domów

Styl zakopiański był i jest synonimem luksusu, a projekty tworzone przez Studio 51 na pewno nie unikają tych skojarzeń, zwłaszcza dom na stoku Furmanowej. To wrażenie podkreśla przemyślana forma: masywna dolna kondygnacja wykonana z potężnych płazów i zwieńczona jest dużo lżejszym w odbiorze, wysokim poddaszem. Fot. Studio 51

Urokliwa górska chatka w stylu podhalańskim, drewniany szlachecki dworek na uboczu, rustykalna wiejska izba, traperska chata w dzikich ostępach... A może funkcjonalny dom na obrzeżu miasta albo ultranowoczesny budynek zdumiewający nie tylko designem, ale i parametrami technicznymi? Drewniane domy mogą mieć różne i w dodatku nieoczywiste oblicza. Artur Golak 16

TECHNOLOGIE Æ szkieletowy, z bali czy prefabrykowany


N

ajczęstszą reakcją na widok drewnianego domu jest zachwyt. Zachwyt architekturą – tradycyjną, zatopioną w kulturze regionu lub wręcz przeciwnie – nowoczesną, łączącą różne trendy i materiały. Z funkcjonalnymi i przemyślanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi ułatwiającymi życie i zdrowy, aktywny wypoczynek oraz z technologiami, które łączą poszanowanie dla środowiska naturalnego z oszczędnością. To jedna strona medalu. Druga to nieprawdziwe wyobrażenia, brak rzetelnej wiedzy, szkodliwe mity na temat drewnianej architektury lub wręcz przesądy, które nie mają żadnego potwierdzenia w faktach.

pieszcza... Do budowy domu szkieletowego wykorzystuje się drewno drzew gatunków iglastych: świerku, sosny, rzadziej jodły i modrzewia. Ceni się zwłaszcza surowiec pozyskiwany z obszarów zimnych lub górskich. Drewno stamtąd wyróżnia się bardzo

dobrymi parametrami mechanicznymi – jego obróbka jest dużo prostsza. Materiał budowlany to klucz do sukcesu – tarcica obligatoryjnie musi być suszona komorowo do poziomu 17–18% zawartości wilgoci, pozbawiona uszkodzeń mechanicznych, si-

ÆÆDomy szkieletowe Trudno o większe nieporozumienie, niż opinia o drewnianych domach jako o budownictwie drogim w utrzymaniu, trudnym w eksploatacji i nietrwałym. W przypadku domów szkieletowych, tzw. kanadyjskich, jest wręcz odwrotnie. Technologia lekkiego szkieletu drewnianego przybyła do nas zza oceanu, choć ten typ budownictwa popularny jest również w Skandynawii, gdzie przywiązuje się dużą wagę zarówno do wzornictwa, jak i ekonomicznej strony domów. A Skandynawów klimat nie roz-

Ściana drewnianego domu wykonana z płazów o przekroju 20 cm, izolowana wełną mineralną kamienną o grubości 15 cm, osłonięta paro i wiatroizolacją oraz oszalowana deskami szalunkowymi o gr. 2,2 cm w pełni spełnia wymogi przenikalności cieplnej dla przegród zewnętrznych. Projekt z Pracowni Architektonicznej Tadeusza Baczyńskiego, dzięki możliwości wykończenia różnego rodzaju materiałami wykończeniowymi, łatwo dostosować do zastanego środowiska kulturowego. Ten dom będzie „u siebie” na Podhalu, Kujawach czy Pomorzu. Fot. Pracownia Architektoniczna Tadeusz Baczyński

Współczesna forma domów prefabrykowanych pasuje nie tylko do nowoczesnych dzielnic dużych miast, ale także do głuszy. To propozycja dla tych, którzy szybko chcą zmian, ale nie godzą się na rezygnację z komfortu. Jeżeli działka jest uzbrojona, integracja poszczególnych elementów i podłączenie mediów zajmuje tylko kilka dni i to z jak najmniejszą ingerencją w środowisko naturalne. Nie ma tu „klasycznego” placu budowy, który skutecznie płoszy naturalnych mieszkańców lasu. Fot. Fiskarhedenvillan

szkieletowy, z bali czy prefabrykowany Æ TECHNOLOGIE

17


Dom szkieletowy Adam firmy Castor to wymarzone miejsce zamieszkania dla tych, którzy chcą lub muszą pracować w domu – to już trend powszechny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi przeszło 160 m². Niemal 67 m² przypada na poddasze użytkowe – to wymarzone miejsce na cichy pokój do pracy. Fot. Castor

nizn, zbyt dużej ilości sęków, pęknięć, krzywizn, wichrowatości i – o czym nie wolno zapominać – nawet śladów kory, pod którą mogą ukrywać się wady materiału lub szkodliwe organizmy. Tak przygotowany materiał powinien być strugany czterostronnie z zaokrąglonymi krawędziami wzdłużnymi. Po co te wszystkie zabiegi? Poprawią mechaniczne właściwości drewna – zwiększą jego wytrzymałość, pozwolą zachować wymiarowość elementów konstrukcyjnych przez całe dekady czy też w końcu zmniejszą ciężar samego budulca. Zwiększą też jego odporność na ogień i podatność na zagrożenie biologiczne w postaci grzybów, pleśni czy szkodników drewna. Drewniana konstrukcja to tylko szkielet dla materiału, który wypełni przegrody. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że przeszło 80% ściany domu szkieletowego to izolacja termiczna. Trudno wyobrazić sobie bardziej energooszczędną konstrukcję, niż drewniany dom szkieletowy, izolowany wełną

18

mineralną – skalną lub szklaną, bądź też wełną drzewną. Takie rozwiązanie ogranicza do minimum ucieczkę ciepła ze środka. Projekt Lubawa firmy Castor – wykonany w technologii szkieletu drewnianego, przeznaczony dla 4–6 osób – w pełni realizuje wymogi budynku energooszczędnego. Niektórzy opisując technologię domu szkieletowego używają porównania do termosu. To tylko świadectwo niezrozumienia tej technologii. Zarówno wełna mineralna, jak i wełna drzewna – oba materiały mają pochodzenie naturalne – są w pełni paroprzepuszczalne, co oznacza, że wilgoć wytworzona we wnętrzu domu może bez przeszkód przenikać również przez ściany. Nawet najsprawniej działająca wentylacja nie usunie całej wilgoci z domu. Uzupełnieniem izolacji termicznej jest wiatro- i paroizolacja. Ta pierwsza zatrzymuje wilgoć i przedmuchy powietrza z zewnątrz, ta druga – umożliwia usunięcie pary wodnej

TECHNOLOGIE Æ szkieletowy, z bali czy prefabrykowany

z wewnątrz w sposób, który nie zatrzyma jej wewnątrz ściany. I w końcu mit o nietrwałości budownictwa szkieletowego. Prawidłowo wykonane fundamenty, zabezpieczone przed wilgocią, dobrze izolowane termicznie ściany, zabezpieczone przed wykraplaniem się wewnątrz pary wodnej i wysokiej jakości drewno konstrukcyjne, suszone komorowo i impregnowane, gwarantują, że dom szkieletowy przetrwa 100–200 lat. Dlaczego? Ponieważ taka konstrukcja minimalizuje wpływ otoczenia na budynek – naturalna wentylacja i bardzo wysokie parametry mechaniczne przegrody sprawiają, że naturalne procesy degradacji konstrukcji przebiegają bardzo wolno.

ÆÆDom z bala Czy drewno jako materiał konstrukcyjny ma swoje ograniczenia? Trudno wyobrazić sobie np. wieżowiec wybudowany z drewna, choć przykłady domów drewnianych


Kanadyjskie Domy, jedna z najstarszych firm na polskim rynku budownictwa drewnianego, specjalizuje się w stawianiu domów całorocznych. Za oceanem powszechnie uważa się – i potwierdzają to miejscowe przepisy – że ściana wykonana z bali o grubości przekraczającej 200 mm (tzw. full logs) nie wymaga dodatkowej izolacji termicznej. Takie domy powszechnie są stawiane w regionach uważanych za „zimne” i nikt tam nie uważa, że nie są dostosowane do miejscowego klimatu, a wręcz przeciwnie. Fot. Kanadyjskie Domy

Z bala można realizować nawet bardzo złożone projekty. Choć konstrukcja z masywnych drewnianych kłód wygląda bardzo rustykalnie, trzeba mieć świadomość, że to bardzo wysublimowana technologia, zarówno w kontekście przygotowania materiału budowlanego, jak i realizacji. Jednak doskonałym efektem można się cieszyć (i chwalić) przez długie dekady. Projekt z portfolio firmy Eko Dom Trochanowski. Fot. Eko Dom Trochanowski

szkieletowy, z bali czy prefabrykowany Æ TECHNOLOGIE

19


Dom z bali, dom z płazów Dorota Muniak, ekspertka firmy DOM‑PROJEKT Domy z bali drewnianych to domy długowieczne. W naszym kraju najbardziej popularne są gatunki drewna takie jak świerk, sosna, modrzew. Bale mogą mieć w przekroju kształt wyokrąglony lub prostokątny. Układane na węgieł (konstrukcja wieńcowa) lub w układzie sumikowo- łątkowym. Dzisiejsze technologie wykorzystują tradycyjne sposoby budowy, ale uzupełnione są różnymi szczegółowymi, współczesnymi rozwiązaniami. Mają one na celu dostosowanie domu drewnianego do obowiązujących wymogów cieplnych, zapewnienie jak najlepszej szczelności ścian zewnętrznych oraz szybkość i dokładność montażu. Odpowiednio wysuszone drewno lub zastosowanie bali z suchego drewna klejonego wpływa na wysoką jakość wybudowanego domu. Cieśla i jego ekipa odgrywają ogromnie ważną rolę w budowie domu drewnianego. Jego wiedza i doświadczenie (często przekazywane z pokolenia na pokolenie) oraz solidność zawodowa gwarantują udane dzieło. Zazwyczaj jest tak, że na działce są budowane fundamenty, a konstrukcję ścian drewnianych, stropu i więźby przygotowuje cieśla na swoim placu. Kiedy jest ona gotowa, to zostaje ponumerowana, rozebrana, przewieziona i ponownie złożona na wybudowanych fundamentach. Położony zostaje drewniany strop, ściany poddasza, więźba dachowa, drewniane ściany wewnętrzne. Wszystkie te prace są „suche” – w przeciwieństwie do domu murowanego. W przypadku budowy domu z bali zużycie drewna jest duże – solidne ściany, belki stropowe, więźba. Drewno dobrej jakości nie jest tanim budulcem i jest głównym materiałem generującym koszty zwłaszcza stanu surowego, który jest droższy niż w przypadku domu w konstrukcji szkieletowej. Nie zniechęca to jednak pasjonatów tej naturalnej technologii.

Choć sama konstrukcja lekkiego szkieletu sprzyja długowieczności ścian zewnętrznych, to wysokiej jakości materiał konstrukcyjny będzie dodatkowym gwarantem. Powinien być indywidualnie sortowany i sprawdzany na wielu etapach pod kątem obecności wad. Dzięki temu tarcica jest doskonale zabezpieczona przed wilgocią, zagrożeniem biologicznym, a także ma podwyższoną odporność na ogień. Fot. JAF POLSKA

o kilku kondygnacjach nie są czymś wyjątkowym. Z pełnych bali drewnianych można wznieść nie tylko dom przypominający góralską chatkę. W tej technologii mogą powstawać bardzo zróżnicowane konstrukcje! Dom z bala to propozycja dla inwestorów, którzy poszukują rozwiązań naturalnych. Podstawowym elementem jest lity element drewniany, w zależności od grubości noszący nazwę belki, krawędziaka i właśnie bala. Na ściany zewnętrzne stosuje się dwa rodzaje bali (pozostaniemy przy „tradycyjnej” nazwie). Bale „zielone” zawierają wilgoć przekraczającą 19%. Bale „suche” mają

jej mniej niż 19%. Dlaczego to ważne? Bale „zielone” będą dążyć do osiągnięcia równowagi w poziomie wilgoci z otoczeniem, a to znaczy, że będą schnąć i kurczyć się, co dom odczuje jako osiadanie. To proces całkowicie naturalny i nie zagrażający konstrukcji, pod warunkiem, że projekt bierze pod uwagę, że osiadanie budynku może dochodzić do 6% w skali całej konstrukcji. Warto jednak czekać. Realizacje projektów firmy Domy Kanadyjskie, gdzie wykonawcy korzystają z elementów drewnianych o wyjątkowo dużej grubości, pokazują, że efekt może zachwycić, a konstrukcja zadzi-

Drewno ma naturalne właściwości regulacji poziomu wilgoci wewnątrz budynku, utrzymując stały jej poziom, niezależnie od pory roku. Drewniana przegroda wykonana w całości z litego drewna jest gwarantem wygodnego i bezpiecznego mieszkania, które docenią rodzice małych dzieci lub też osoby starsze. I zawsze warto chwalić się piękną snycerką! Wykonawca: Eurodom Dębica Fot. Dom-Projekt

20

TECHNOLOGIE Æ szkieletowy, z bali czy prefabrykowany


Projekt Dąbie firmy Dom-Projekt. Wnętrze domu z bala można dowolnie aranżować korzystając z różnych materiałów wykończeniowych, zwłaszcza że pomieszczenia są bardzo wysokie. To pozwala dobrać np. oryginalne oświetlenie. Drewno jest piękne samo w sobie. Nawet element użytkowy, jakim są schody, dodaje kolorytu. Wykonawca: Eurodom Dębica Fot. Dom-Projekt

Nie warto zasłaniać detali wykonanych z drewna. Odpowiednio dobrane oświetlenie, zarówno dzienne, jak i sztuczne, zmienia aranżację pomieszczenia w zależności od pory dnia. Dużo dynamiki wnętrze zawdzięcza szerokim przeszkleniom i dziennemu światłu. Po zapadnięciu zmroku pomieszczenie staje się ciepłe i przytulne, dzięki naturalnej barwie drewna i dobrze dobranym lampom. Na zdjęciu: dom na Furmanowej Fot. Studio 51

szkieletowy, z bali czy prefabrykowany Æ TECHNOLOGIE

21


Architektura drewniana mocno osadzona jest w tradycji regionalnej. Wielu architektów czerpie pełnymi garściami z dawnej sztuki snycerskiej, nie rezygnując z rozwiązań zapewniających wygodę i dostęp do nowoczesnych rozwiązań technicznych. Fot. Polska Drewniana

Czy szkieletowe domy drewniane mogą być ciepłe? Projekt Lubawa opracowany w firmie Castor spełnia określone w przepisach warunki pozwalające nazywać go mianem „energooszczędnego”. Swoje miejsce na ziemi może znaleźć w nim nawet 6‑osobowa rodzina. Fot. Castor

22

TECHNOLOGIE Æ szkieletowy, z bali czy prefabrykowany


Projekt Wyżne firmy Dom-Projekt. To dowód, że budynek z bala nie musi stylistycznie przypominać góralskiej chaty. Duże przeszklenia zapewniają dostęp światła dziennego, niezbędnego dla naszego dobrego samopoczucia. Taras wsparty kolumnami też przełamuje stereotypowe wyobrażenie o architekturze domów wznoszonych z litego drewna, przy czym pozwala cieszyć się słońcem bez wychodzenia z domu. Fot. Dom-Projekt

Statystyki nie kłamią. Tam gdzie budownictwo drewniane jest codziennością, mieszkańcy domów z drewna żyją dłużej. Zdrowy mikroklimat, doskonała regulacja poziomu wilgoci, brak szkodliwych grzybów i pleśni zapewniają w pełni naturalne dla naszych organizmów warunki życia i rozwoju. Fot. Gazda

szkieletowy, z bali czy prefabrykowany Æ TECHNOLOGIE

23


Jakie powinno być drewno konstrukcyjne? Sławomir Perliński, product manager JAF Polska Drewno konstrukcyjne, aby było bezpieczne i trwałe, powinno charakteryzować się określonymi właściwościami i spełniać wymagane normy. W celu uporządkowania drewna, stosowanego jako więźba dachowa oraz konstrukcja domu, powstały odpowiednie klasy. Klasa wytrzymałości określa m.in.: ÂÂwytrzymałość na zginanie ÂÂwilgotność ÂÂgęstość ÂÂsprężystość ÂÂrozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien ÂÂciskanie wzdłuż i w poprzek włókien Najbardziej popularne gatunki to sosna oraz świerk. Określa się dla nich klasę wytrzymałości C14, C16, C18, C24, C27 i wyżej. Im większa liczba, tym wyższe normy użytkowe spełnia. W drewnie używanym do konstrukcji budynków i dachów stosujemy klasę C24, nie niższą! Dla drewna do konstrukcji wymagane jest również oznakowane CE. Każde drewno konstrukcyjne musi posiadać takie znakowanie wg obowiązujących przepisów. Jakie drewno może znaleźć się w powyższych klasach? Drewno musi być wysuszone do wilgotności ok. 15% w komorach suszarniczych, czterostronnie strugane, posiadać fazowaną krawędź oraz być posortowane pod względem występujących wad i cech drewna. Ocena dotyczy głównie sęków, pęknięć drewna, prostosłoistości włókien oraz prostolinijności samego materiału. W procesie produkcji materiał szorstki po rozcięciu głównym jest wstępnie sortowany jakościowo przed suszeniem termicznym i drugi raz po suszeniu. Następnie idzie do strugania, gdzie obrabiany jest z czterech stron, a krawędź fazowana. Na koniec pozostaje sortowanie wytrzymałościowe metodą mechaniczną. Jeżeli zda egzamin — materiał trafia do sprzedaży.

wić trwałością. Może to trwać nawet przez kilka lat – wiele zależy nie tylko od gatunku drewna, wilgotności czy przekroju bali, ale również warunków klimatycznych – panującej temperatury czy wilgotności. Najbardziej popularnym systemem budowy domów z bala jest tzw. konstrukcja wieńcowa, znana również jako węgłowa lub też „na zamek”. Ściany układa się z poziomo kładzionych belek – jedna na drugą, łączonych w narożnikach na łącze ciesielskie – „zamek”. Efektownie wyglądające końcówki wystające poza obrys budynku to tzw. ostatki. By konstrukcja była stabilna, kłody łączy się drewnianymi kołkami lub – mniej tradycyjnie – gwoździami i metalowymi kotwami, co chroni przed przemieszczaniem względem siebie łączonych elementów. Jakie stwarza to perspektywy? Projekt Dąbie firmy Dom-Projekt jest tu dobrym przykładem. Bardzo klasyczne wzornictwo z zewnątrz, pozwala docenić zarówno piękno samego drewna, jak i detale snycerskie, ale w środku już jest nowocześnie. Do tego spore przeszklenia – a to wciąż budownictwo z bala.

ÆÆDom prefabrykowany Są inwestorzy, którzy się spieszą. Na dom murowany, uwzględniając niezbędne przerwy technologiczne wynikające z „mokrej” technologii i silnie związanych z pogodą, trzeba czekać nawet kilkanaście miesięcy. W przypadku domów drewnianych okres oczekiwania może zamknąć się w kilkuna-

stu tygodniach. A gdyby tak wybudować dom, na który czeka się kilka dni? Tyle trzeba, by na placu budowy złożyć elementy domu prefabrykowanego. Ten rodzaj domów z drewna wyewoluował z idei domu szkieletowego. Wszystkie przegrody i stropy budynku powstają pod dachem fabrycznym z elementów wykonywanych na obrabiarkach CNC z dokładnością do dziesiątych części milimetra. W zależności od stopnia prefabrykacji, powstają gotowe konstrukcje ścian, stropów i dachów, które już na placu budowy uzupełniane są o izolację termiczną, paro- i wiatroizolację, media oraz wykończenie fasady. W przypadku prefabrykacji pełnej, na plac budowy trafiają już elementy z izolacją termiczną i systemami mediów, których integracja następuje na miejscu. Przykład: dom Point firmy Danwood – producent oferuje nawet wersję z gotowym projektem wnętrza. W najbardziej zaawansowanej opcji – bardziej łączonej z odbiorcami zinstytucjonalizowanymi – na plac budowy trafiają całe segmenty z osadzoną stolarką okienną, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi i, w zależności od zamówienia, wstępnymi pracami elewacyjnymi. Tak więc scalenie elementów w gotowy dom nie przekracza kilku dni. »

Drewniane domy to remedium na jedno z największych zagrożeń współczesnego świata – zwiększoną ekspozycję na hałas. Ludzie, którzy szukają ciszy i spokoju i chcą go znaleźć we własnym domu, powinni rozważyć kupno takiego budynku. Dzięki nowym technologiom izolacyjność akustyczna drewnianych domów znacznie się zwiększyła. Projekt: arch. Sylwia Strzelecka, biuro projektowe S&O Projekty Sylwii Strzeleckiej Fot. Pracownia S&O Projekty Sylwii Strzeleckiej

24

TECHNOLOGIE Æ szkieletowy, z bali czy prefabrykowany


Naturalne olejki eteryczne zawarte w drewnie iglastym i uwalniane do wnętrza zapewniają charakterystyczny mikroklimat domu. To przykład stylowego budynku z poddaszem i garażem zrealizowanego przez Kanadyjskie Domy. Fot. Kanadyjskie Domy

Zwolennicy klasycznych rozwiązań architektonicznych nie muszą rezygnować z oferty producentów domów prefabrykowanych. Można je wykańczać przy zastosowaniu różnych materiałów elewacyjnych, które stylistycznie będą pasowały zarówno do alpejskich miejscowości wypoczynkowych, jak i sennych podlaskich wsi. Dzięki budowie modułowej, można komponować budynki o kilku kondygnacjach, szybko dostosowując się do zmieniających się potrzeb. Fot. Fiskarhedenvillan

szkieletowy, z bali czy prefabrykowany Æ TECHNOLOGIE

25


Stylowy

wygląd i komfort

Wyjątkowy charakter sypialni z drewnianymi belkami przy suficie podkreślają jasne ściany i okna dachowe firmy Fakro w kolorze białym. Klamka w dolnej części skrzydła umożliwia łatwą obsługę oraz dwustopniowe mikrouchylenie okna. Automatyczny nawiewnik V40P zapewnia odpowiednią ilość świeżego powietrza i zdrowy mikroklimat nawet przy zamkniętych oknach. Zespolenie przeszkleń w pionie z nieotwieranymi oknami FXU zwiększyło pole widzenia i optymalnie doświetliło wnętrze. Fot. Fakro

26

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy


Drewno wraca do łask nie tylko jako materiał przeznaczony do tworzenia konstrukcji domu, ale też jako estetyczne wykończenie jego fasady oraz elementów stolarki otworowej. Wizualne ciepło i spójność estetyczną domu drewnianego podkreślą okna, drzwi i bramy garażowe z drewna lub materiałów drewnopodobnych. To jednak niejedyne rozwiązania.

Julia Borowska

O

prócz stolarki otworowej z drewna (najczęściej meranti, sosny, modrzewia, dębu, jesionu), do budownictwa drewnianego możemy wybrać okna, drzwi i bramy wykonane m.in. ze stali, PVC, aluminium czy – w przypadku drzwi i bram – włókna szklanego lub z połączenia różnych tworzyw, np. ze stalowymi skrzydłami powlekanymi warstwą PVC. Jeśli nasza brama garażowa jest bezpośrednio połączona z domem, dopasowanie jej do fasady budynku jest warunkiem koniecznym – brama stanowi wtedy integralny element domu, stając się dodatkowym wejściem do budynku.

ÆÆBramy garażowe Do produkcji bram garażowych z drewna wykorzystuje się najczęściej drewno świerkowe (w tym bardzo jasne drewno świerku skandynawskiego), sosnowe, choiny kanadyjskiej, dębu. Starannie profilowane deski poddawane są impregnacji zabezpieczającej drewno przed szkodnikami, porastaniem mchem, uszkodzeniami me-

chanicznymi. Impregnat wpływa także na walory estetyczne bramy: dzięki niemu deski mogą przyjąć białe, szare, beżowe czy brązowe zabarwienie. Na wygląd bramy wpływ ma także rodzaj zastosowanych przetłoczeń. Standardowo bramy dostępne są w przetłoczeniach S, M lub L. Ponadto, skrzydła bramy mogą zdobić dekoracyjne kasetony, a bram uchylnych – panele ułożone pionowo, poziomo lub w jodełkę. Coraz więcej producentów oferuje także opcję nanoszenia na drewno dowolnych, wybranych przez nas wzorów, np. inicjałów gospodarzy, adresu, numeru posesji. Bramy garażowe mogą zdobić również niewielkie przeszklenia, szprosy, aplikacje z metalu czy kamienia albo ręcznie wykonane intarsje. Do domów drewnianych w stylu tradycyjnym lub dworkowym unikatowym rozwiązaniem są bramy z metalowymi okuciami imitującymi zawiasy stosowane we wrotach dawnych wozowni. Brama garażowa z drewna to niepodważalne piękno, ale też... spory wydatek. Jeśli zależy nam na podkreśleniu wizualnego

ciepła i stylu domu drewnianego bez konieczności wydawania kroci, możemy zdecydować się na bramę z blachy stalowej lub aluminiowej wykończoną okleiną drewnopodobną. Skrzydło takiej bramy może do złudzenia imitować wygląd i strukturę drewna – na rynku są dostępne bramy m.in. z fakturą gładką, woodgrain (imitującą cięty cedr) czy stucco (zbliżoną wyglądem do struktury skórki pomarańczy). Bramę garażową warto dopasować kolorystycznie np. do odcienia drzwi wejściowych, dachu czy koloru ram okiennych. Antracyt, bazalt, wiśnia, dąb bagienny, winchester, ciemny orzech... płaszcz bramy może zostać pomalowany niemal na każdy odcień. Szczególną popularnością w ostatnich latach cieszą się bramy o neutralnej kolorystyce, idealnie pasujące do domów o prostej bryle. Producenci bram garażowych dokładają wszelkich starań, by oferowane przez nich bramy były nie tylko piękne i trwałe, ale też wygodne w obsłudze. Bramę wyposażoną w siłownik uruchomimy np. przy pomocy pilota czy zamka kodowego, bez koniecz-

MHS400 smart to system napędów marki Siegenia zapewniający automatyczną obsługę wielkoformatowych przeszkleń o szerokości do 13 m. Napędzany elektrycznie mechanizm otwiera, zamyka i rygluje skrzydła drzwi tarasowych, przesuwając je do żądanej pozycji. Napęd obsłużymy specjalnym przyciskiem lub smartfonem, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji. Fot. SIEGENIA

okna, drzwi, bramy Æ STOLARKA

27


Architektura biophilic design Agnieszka Kamińska, kierownik ds. komunikacji VELUX Polska Światło naturalne ma zdolność kreowania przestrzeni, dlatego duże przeszklenia uatrakcyjniają niemal każde wnętrze. Dają też szansę na lepszy kontakt z naturą, co jest ważnym elementem projektowania w duchu biophilic design. Znany angielski architekt Amos Goldreich wskazuje cztery elementy projektów zgodnych z ideą biophilic design, które – jego zdaniem – są kluczowe. Pierwszym jest Visual Connection, a więc takie projektowanie, by móc widzieć ogród w całej przestrzeni wewnętrznej. Drugim punktem jest wprowadzenie natury, zwłaszcza poprzez naturalne światło. Dlatego Goldreich otwiera przestrzenie tak bardzo, jak tylko może, wykorzystując okna i świetliki. Trzeci element nie jest wizualny, ale dotyczy włączenia zapachów i dźwięków. I na koniec sposób, w jaki wszystkie te elementy współpracują ze sobą. Amos Goldreich – założyciel londyńskiego biura projektowego Amos Goldreich Architecture twierdzi, że elementy biophilic design wpływają na to, jak korzysta się z przestrzeni, a następnie na to, jak ta przestrzeń przekłada się na dobre samopoczucie jako energia zwrotna. Okna do poddaszy mogą tworzyć również duże przeszklenia, które można łączyć w zestawy na przykład z oknami kolankowymi. Dzięki zastosowaniu specjalnych kołnierzy uszczelniających dobranych do indywidualnej konfiguracji okien oraz rodzaju pokrycia dachu, okna tego typu można montować bezpośrednio obok siebie lub jedno nad drugim. Pamiętajmy, że zestawy okienne wymagają dostosowania więźby dachowej, dlatego trzeba uwzględnić je w projekcie budowlanym. Trzeba pamiętać, że w poziomie łączymy okna tej samej wysokości. W praktyce są to najczęściej okna tych samych rozmiarów. Natomiast w pionie łączymy okna o tej samej szerokości. By uatrakcyjnić ich połączenie, do takiego zestawienia możemy wybrać okna o różnej wysokości (długości).

Nawet najcieplejsze okna nie będą spełniać swoich funkcji należycie, jeśli nie zadbamy o ich prawidłowy montaż. Soudal Window System (SWS) umożliwia montaż trójwarstwowy (tzw. ciepły) stolarki otworowej. Technologia ta pozwala uzyskać najwyższe parametry izolacyjności termicznej złącza okiennego, zapobiegając powstawaniu tzw. mostków termicznych, a co za tym idzie – stratom energii cieplnej. Fot. Soudal

28

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy

Firma Velux od kwietnia bieżącego roku wzbogaciła ofertę o nową generację produktów: okna dachowe z płaskim lub sferycznym modułem szklanym. To idealne rozwiązania do domów drewnianych w duchu biophilic design – sferyczny moduł szklany (na zdjęciu) przepuszcza do 52% więcej światła dziennego. Optymalnie doświetlone wnętrza sprawiają, że jesteśmy bardziej wypoczęci i efektywniejsi w pracy. Gwarantują też poczucie nieustannego kontaktu z naturą. Fot. Velux

ności wysiadania z auta czy szukania ukrytych na dnie torebki kluczy. Jeśli mechanizm bramy garażowej powiążemy z napędem otwierającym bramę wjazdową, obie bramy otworzą się automatycznie w tym samym czasie. Niesamowity komfort dają też rozwiązania smart – bramę podpiętą pod system domu inteligentnego otworzymy za pośrednictwem smartfona czy smartwatcha, będąc nawet setki kilometrów od domu. Dzięki temu możemy udostępnić wjazd na posesję lub do garażu np. przyja-

ciółce, kurierowi czy wracającemu ze szkoły dziecku. Nowoczesne bramy garażowe wyposażone są również w szereg rozwiązań zwiększających ich bezpieczeństwo. Do tej kategorii należy chroniący przed przytrzaśnięciem palców system finger protection, zapobiegające zgnieceniu przez bramę zabezpieczenia przeciążeniowe, alarmy czy fotokomórki chroniące przed przypadkowym wjechaniem w zamykającą się bramę.

ÆÆDrzwi wejściowe Wizytówką każdego domu – również drewnianego – są drzwi wejściowe. Ich wygląd i styl rzutują na charakter całego budynku. Co ciekawe, sporo mówi także o jego mieszkańcach. Drzwi wejściowe z drewna to naturalny wybór inwestorów ceniących klasyczne rozwiązania. To także dobra opcja dla fanów ekologicznych rozwiązań: wysokogatunkowe drewno potrzebne do produkcji drzwi pozyskuje się coraz częściej z tzw. certyfikowanych lasów. Są to obszary zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na każdym etapie produkcji drewna: od wysiania nasion w szkółkach leśnych, poprzez wszelkie zabiegi hodowlane i ochronne, aż do etapu wycinki i sprzedaży drewna. Na terenie lasów certyfikowanych unika się stosowania pestycydów, chroni się też rzadkie gatunki fauny i flory. Wybór wyrobów pochodzących z certyfikowanych lasów jest więc dobry nie tylko dla nas, ale też dla kondycji naszej planety. Oprócz drzwi wejściowych z klejonego warstwowo, litego drewna do domu drewnianego możemy wybrać drzwi ze stali, aluminium, PVC czy z włókna szklanego.


Okna z kolekcji Morlite czy Reveal marki OknoPlus cechuje współczynnik przenikania Uw na poziomie 0,7 W/m²K. Energooszczędne przeszklenia gwarantują optymalny komfort cieplny latem i mniejsze rachunki za ogrzewanie zimą. Ciepłe okna wyposażono w rozwiązania zapewniające odpowiednią wentylację pomieszczeń – dzięki temu czujemy się w nich bardziej wypoczęci i zdrowsi, a budynek nie jest narażony na powstawanie grzybów czy pleśni. Fot. OknoPlus

Wygląd bramy garażowej możemy dopasować np. do drzwi wejściowych lub koloru ram okiennych. Odcień widocznej na zdjęciu bramy Krispol to RAL 7024. Szary grafit tworzy zgrany duet ze stolarką okienno-drzwiową, żaluzjami fasadowymi i ogrodzeniem posesji. Przy okazji, efektownie podkreśla ogrodową zieleń. Fot. Krispol

okna, drzwi, bramy Æ STOLARKA

29


Okna i drzwi do domu drewnianego – tylko z drewna?

Drzwi zewnętrzne Awilux Avangarde Carrara mają ceramiczne wypełnienie nawiązujące do struktury marmuru. Nadają drzwiom elegancki sznyt! Wzór Apollo (na zdjęciu) zdobią dodatkowo geometryczne pasy. W kolekcji dostępne są też drzwi wejściowe z wypełnieniem o wzorze bazaltu. Fot. Awilux

Kamil Grodecki, Prokurent ABAKUS PORZECKI S.K.A. Czy stolarka okienna w budownictwie drewnianym też musi być wykonana z drewna? Niekoniecznie. Jak pokazuje praktyka i przykłady wielu inwestorów, okna z tworzywa sprawdzają się w drewnianych domach równie dobrze. I to pod każdym względem. Po pierwsze oferują znakomite parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej. Po drugie, są zdecydowanie tańsze. Po trzecie, są znacznie łatwiejsze w konserwacji. W zasadzie, oprócz okresowej pielęgnacji okuć sprowadzającej się do ich czyszczenia i regulacji, nie wymagają pracy. Tymczasem okna drewniane należy regularnie zabezpieczać przed działaniem czynników atmosferycznych, co bywa czasochłonne i kosztowne. Ponadto, dzięki zastosowaniu nowoczesnych oklein okna PVC mogą do złudzenia przypominać okna z drewna. Uwagę warto zwrócić np. na folie typu Woodec Oak, które nie tylko doskonale odwzorowują rysunek słojów, ale też wiernie oddają kolorystykę, cieniowanie, a nawet strukturę naturalnego materiału. Dodatkowo montując okna PVC mamy pewność, że wzór, który wybraliśmy do naszego wymarzonego domu nie wypłowieje ani nie przebarwi się pod wpływem słońca. Osobną kwestią jest funkcjonalność stolarki PVC. Okna i drzwi tarasowe z tworzywa bez problemu zdadzą egzamin nawet w domach z bali. Poza tym umożliwią montaż dużych przeszkleń. W kwestii wielkoformatowych przeszkleń warto rozważyć zwłaszcza drzwi odstawno‑przesuwne Synego SLIDE. Zbudowane na bazie 7- i 6‑komorowych profili (odpowiednio rama i skrzydło) mogą mieć nawet 4 m szerokości i 2,6 m wysokości, a dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu jezdnego ich obsługa – mimo dużych rozmiarów – jest bardzo komfortowa.

Podobnie jak bramy garażowe, drzwi wejściowe mogą przyjąć mniej lub bardziej wyszukane formy dobrane do koloru i stylu pozostałych elementów domu oraz ogrodu. Dzięki dekoracyjnej rozecie, frezowaniom czy przeszkleniu staną się znakiem rozpoznawczym posesji. Elementy takie jak ukryte zawiasy czy elegancka klamka wewnętrzna sprawią, że będą prezentować się efektownie także od środka. O bezpieczeństwo domu i jego mieszkańców zadbają drzwi antywłamaniowe – opatrzone symbolem RC3, RC4, RC5, RC6 (RC – od angielskiego sformułowania „resistance class”). Takie drzwi mają zwiększoną odporność na włamanie. Drzwi w klasie RC4 mają blokować możliwość włamania przy użyciu siekiery, młotka, dłuta lub wiertarki akumulatorowej minimum przez 10 minut, a drzwi w klasie RC5 – chronić przed wła-

30

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy

Skrzydło drzwi zewnętrznych Jagienka Cal z oferty dystrybutora drzwi i podłóg Drew‑Gal to 100% drewno sosnowe lub dębowe (zależnie od modelu). Drzwi sprzedawane są w zestawie m.in. z ościeżnicą z drewna klejonego warstwowo o grubości 50 lub 65 mm oraz z wielopunktowym zamkiem marki Winkhaus w 2 klasie odporności na włamanie. Dostępne w 15 kolorach drzwi za dopłatą mogą zostać wybarwione na dowolny kolor z palety RAL lub NCS. Fot. Drew‑Gal

mywaczem, który używa elektronarzędzi przynajmniej przez kwadrans. Bezpieczeństwo drzwi antywłamaniowych zwiększają specjalne zawiasy, bolce lub haki antywłamaniowe oraz wielopunktowe zamki z ryglami. Im większa liczba rygli, tym drzwi są bardziej odporne na wyważenie. O stopniu odporności drzwi na włamanie decydują także takie rozwiązania, jak elektroniczny wizjer, systemy kontroli dostępu, czytnik linii papilarnych czy podłączony pod system domu inteligentnego system kamer. Drzwi wejściowe o podwyższonej odporności na włamanie wypełniane są materiałem termoizolacyjnym, najczęściej wełną mineralną, pianką poliuretanową lub styropianem (tzw. płyty XPS z polistyrenu ekstrudowanego). Dzięki temu są nie tylko bezpieczne, ale również energooszczędne – skumulowane we wnętrzu domu ciepło nie ucieka przez

nie na zewnątrz budynku. Dobrej jakości drzwi wejściowe powinna wyróżniać także wysoka izolacyjność akustyczna (oznaczana symbolem Rw) oraz odporność na skrajne warunki atmosferyczne, dzięki której drzwi nie odkształcą się w wyniku dużego nasłonecznienia czy działania wody.

ÆÆOkna na świat Swoisty renesans na rynku stolarki otworowej przeżywają okna drewniane. Kojarzące się z tradycją i elegancją przeszklenia w XXI wieku odsłaniają przed nami nowe oblicze. Po pierwsze, są zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Co za tym idzie, ich współczynnik przenikania ciepła Uw nie przekracza 0,9 W/m²K (w przypadku okien pionowych) i 1,1 W/ m²K (przy oknach dachowych). Na rynku coraz częściej dostępne są okna o jeszcze


W nietypowych sytuacjach montażowych sprawdzi się boczna brama segmentowa HST marki Hörmann. Dzięki temu, że otwiera się na bok, pozostawia wolne miejsce pod sufitem. Jej konstrukcja zapewnia dobrą stabilność, izolacyjność oraz cichą i płynną pracę, a funkcja częściowego otwarcia ułatwia wyprowadzenie z garażu np. roweru. Dostępna jest w 2 eleganckich wzorach i 4 rodzajach powierzchni, także z przeszkleniami i aplikacjami ze stali nierdzewnej. Łatwo więc dopasować ją do estetyki domu. Fot. HÖRMANN

Nowoczesna architektura stawia na estetykę i funkcjonalność. Przeszklone drzwi tarasowe w rozmiarze XXL sprawiają, że zaciera się granica między wnętrzem a otoczeniem domu. W przypadku aluminiowych systemów stolarki otworowej duże przeszklenia i energooszczędność doskonale się uzupełniają. W ofercie firmy Aliplast znajdziemy zarówno systemy przesuwne, jak i podnoszono-przesuwne (Ultraglide, Modern Slide, Visoglide). Umożliwiają tworzenie przeszklonych konstrukcji o bardzo dużej powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej izolacji termicznej i walorów podkreślających piękno domu drewnianego. FOT. ALIPLAST

okna, drzwi, bramy Æ STOLARKA

31


Stolarka XXL wizytówką domu drewnianego Beata Fiedosichin, kie‑ rownik marketingu firmy Siegenia Dom drewniany kojarzy nam się z ekologią i naturą. Inwestorzy, którzy decydują się na postawienie domu drewnianego nie robią tego w środku miejskiej dżungli, ale najczęściej na wsi lub w zielonej okolicy, gdzie drewniany dom naturalnie wkomponowuje się w krajobraz. Piękne widoki za oknem, aż się proszą o duże przeszklenia, dzięki czemu mieszkańcy będą bliżej przyrody. Jeżeli dom drewniany, to oczywiście drewniana stolarka. I tutaj mamy naprawdę szerokie pole do popisu. Drewno jest wyjątkowo wdzięcznym surowcem, który pozwala odkrywać i testować nowe pomysły, a produkcja stolarki drewnianej to swojego rodzaju poligon doświadczalny, na którym najłatwiej wdrożyć wszelkie nowości. Dlatego też najwięcej nowatorskich, zindywidualizowanych rozwiązań znajdziemy właśnie u producentów stolarki drewnianej. Dotyczy to zarówno formy, która może być prosta i nowoczesna, albo stylizowana w duchu historycznym, ale także zaawansowanych rozwiązań okuciowych. Najlepszym przykładem mogą tu być wielkogabarytowe konstrukcje podnoszono‑przesuwne. Dzięki unikalnym możliwościom, jakie daje profil drewniany, możemy zastosować tu bardzo wąskie ramy, które poprzez zwiększenie powierzchni przeszklenia zapewnią nam więcej światła we wnętrzach. Kolejnym wyjątkowym rozwiązaniem dedykowanym do profili drewnianych jest absolutnie płaski próg 0 mm, który całkowicie niweluje bariery na przejściu. Jeżeli przy okazji chcielibyśmy zatroszczyć się o zabezpieczenie drewna od zewnątrz, możemy zastosować dodatkowe okładziny aluminiowe, które pozwolą cieszyć się urodą tego naturalnego surowca przez długie lata.

niższych parametrach: ze współczynnikiem Uw na poziomie nawet 0,5 W/m²K. Okna tego typu – niemal tak ciepłe, jak ściany – to idealny wybór do energooszczędnych i pasywnych domów drewnianych. Dzięki specjalnym pakietom szybowym, oprócz niwelowania strat ciepła, energooszczędne okna drewniane izolują nas także od niechcianych hałasów z ulicy. Poza tym, dzięki specjalnym powłokom kryjącym – lakierom czy farbom akrylowym – nowoczesne okna z ramami z impregnowanego próżniowo drewna są jeszcze bardziej estetyczne. Ich wygląd dotrzymuje kroku aktualnym trendom architektonicznym i wnętrzarskim. Do wyboru mamy okna z ramami w takich odcieniach jak złoty dąb, wiśnia, mahoń, antracyt czy oliwka, w różnych liniach stylistycznych. Z łatwością dobierzemy je zarówno do elewacji budynku oraz bramy garażowej i wjazdowej, jak też do otoczenia domu. Ogromne możliwości aranżacyjne dają okna w wariancie bikolor: z profilami zewnętrznymi w innym odcieniu, niż profile wewnętrzne. Kolejnym walorem drewnianych przeszkleń są sztywne ramy – sztywniejsze, niż ramy z PVC. Stabilne drewniane profile są doskonałą materią do produkcji bijących rekordy popularności przeszkleń w rozmiarach XXL. To także doskonały wybór do domu drewnianego z oknami o nieregularnej konstruk-

cji – okrągłymi, trójkątnymi, wielokątnymi, łukowatymi. Użyty do ich produkcji materiał (najczęściej klejona tarcica drzew iglastych) umożliwia swobodne kształtowanie profili, przy zachowaniu ich wysokiej sztywności. Na walory estetyczne i jakościowe okien drewnianych wpływa także najwyższej jakości surowiec: starannie wyselekcjonowane drewno sosny, świerku, meranti, dębu, modrzewia, teku, iroko, orzecha amerykańskiego. Na etapie produkcji drewno jest poddawane procesowi suszenia (dzięki temu nabiera odpowiedniej wilgotności) i klejenia (okna nie powstają z litego drewna, ale z tzw. klejonki, czyli trzech połączonych ze sobą warstw, przez co są sztywniejsze i nie wypaczają się pod wpływem wilgoci). Następnie okno drewniane przechodzi etap obróbki mechanicznej, obejmującej m.in. czopowanie, profilowanie wzdłużne i szlifowanie w celu usunięcia sęków czy nierówności oraz proces tradycyjnej, ręcznej obróbki ram okiennych, niwelujący najmniejsze niedoskonałości. Kolejnym etapem jest lakierowane i impregnowanie okna preparatami, dzięki którym jest odporne na niekorzystne czynniki atmosferyczne, wilgoć i wahania temperatury. Do tak przygotowanej ramy przytwierdza się okucia i montuje dedykowany dla danego okna pakiet szybowy.

Bramy garażowe i drzwi wejściowe z oferty Hörmann łączą zaawansowane rozwiązania technologiczne z ciekawym wzornictwem. Miłośnicy elegancji mają do wyboru np. bramy z szerokimi przetłoczeniami w modnych matowych kolorach lub z imitującą kamień powierzchnią Duragrain Diamond Stone. Zwolennikom praktycznych rozwiązań polecamy bramy z wyposażeniem przeciwwłamaniowym w klasie RC 2. Bramę RenoMatic można też włączyć w system domu inteligentnego. Fot. Hörmann

32

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy


Bramy UniPro marki Wiśniowski w wersji Reno‑System możemy szybko i prosto dopasować do sytuacji konstrukcyjnej posiadanego garażu. Ościeżnice bram zaprojektowano tak, by umożliwić montaż bramy w budynkach, w których występują nierówności ścian. Dzięki kamuflującym miejsca montażowe maskownicom, zamontowana brama prezentuje się estetycznie bez interwencji tynkarza. Fot. Wiśniowski

Próg Siegenia ECO PASS axxent do drewnianych i drewniano‑aluminiowych drzwi przesuwnych jest całkowicie zlicowany z podłogą jest całkowicie zlicowany z podłogą. Dzięki temu, po otwarciu przeszklenia, granica między wnętrzem domu a tarasem czy ogrodem praktycznie nie istnieje. Rozwiązanie wyposażono również w optymalny system odprowadzania wody i 10‑komorowy profil, zapewniający najwyższy stopień izolacji termicznej progu. Fot. Siegenia

okna, drzwi, bramy Æ STOLARKA

33


Osłony do okien w domu drewnianym Przeszklenia warto wyposażyć w dobrej jakości osłony okienne: rolety, żaluzje, shuttersy, okiennice czy markizy. Stanowią skuteczną ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem, burzami i chłodem. Poza tym tłumią hałas, stanowią dodatkową barierę dla potencjalnych włamywaczy, zwiększają prywatność. To element dekoracyjny wnętrza domu i posesji.

Żaluzje fasadowe

Rolety typu screen

Okiennice wewnętrzne

Montowane na zewnątrz budynków żaluzje fasadowe, oprócz ochrony przeciwsłonecznej, obniżają poziom przenikającego do wnętrz hałasu i poprawiają wygląd elewacji. Zamontowane na wielkogabarytowych przeszkleniach działają jak izolator, chroniący wnętrza przed przegrzaniem i wspierający pracę klimatyzatora. Na zdjęciu: żaluzje fasadowe SkyFlow – nowość marki Aluprof – dostępne w 4 wersjach, zależnych od typu zabudowy. Lamele żaluzji z blachy aluminiowej mogą przyjąć kształt C (są wtedy regulowane w zakresie 0‑180º) lub Z (obracane w zakresie 0‑90º, zapewniają pełniejsze zaciemnienie, mają uszczelkę wygłuszającą).

Ich zadaniem jest ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem się pomieszczeń. Dzięki zastosowanym tkaninom, rolety typu screen nie zaciemniają wnętrza lecz zmniejszają intensywność przenikania światła słonecznego. Tkaniny screenowe – wykonane z włókna szklanego lub poliestrowego, pokrytego PVC – są odporne na promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Na zdjęciu: rolety Screen marki Anwis dostępne w 2 konfiguracjach: STANDARD z prowadnicami bocznymi, w których jest listwa obciążająca oraz ZIP, gdzie prowadnice boczne dodatkowo zintegrowane są z tkaniną, tworząc doskonałe zabezpieczenie przed silnym wiatrem. Opuszczona roleta tworzy także blokadę przed dostaniem się do pomieszczeń insektów i zanieczyszczeń. Wszystkie modele rolet SCREEN wyposażone są w sterowanie elektryczne. Można je podłączyć do automatyki pogodowej, programatora czasowego lub systemu domu inteligentnego.

Mogą być wykonane z drewna lub PVC. Tego typu okiennice montowane są w pomieszczeniu. Ze względu na sposób konstrukcji wyróżniamy shuttersy przesuwne, składane, rozwierane, montowane na stałe. Okiennice wewnętrzne podniosą walory estetyczne wnętrza oraz ochronią je przed nadmiernym nasłonecznieniem latem i utratą ciepła zimą. By łatwo kontrolować ilość wpadającego przez nie światła, warto wybrać shuttersy z ruchomymi lamelami, które można ustawić w dowolnej pozycji jednym ruchem ręki. Na zdjęciu: Shuttersy firmy JASNO wykonane z drewna paulowni lub z plastiku (idealne do łazienki). Lamele okiennic można ustawić w dowolnej pozycji. Inna opcja to całkowite otwarcie paneli. Shuttersy dostępne są w szerokiej gamie kolorów lakierów i bejc, w różnych opcjach montażu i rodzajach lameli. Wykonywane na zamówienie, także do okien o niestandardowych kształtach i rozmiarach.

Fot. Aluprof

Fot. JASNO

Fot. Anwis

Brama garażowa i drzwi wejściowe – duet idealny Krzysztof Horała, ekspert firmy Hörmann Polska Od kilku już lat w budownictwie jednorodzinnym dominuje minimalizm. W podmiejskiej architekturze przeważają nowoczesne bryły. Do takich domów najlepiej pasują drzwi wejściowe i bramy garażowe o prostym, eleganckim wzornictwie. Ważne jednak jest, by zostały do siebie dopasowane pod względem designu. Taką możliwość stwarza oferta firmy Hörmann. Dobrze izolowane termicznie bramy segmentowe z szerokimi i bardzo szerokimi przetłoczeniami można harmonijnie zestawić z energooszczędnymi i bezpiecznymi drzwiami wejściowymi. Pełną spójność stylistyczną osiągniemy, gdy brama i drzwi będą jednolite wzorniczo i kolorystycznie. Szeroka gama wzorów i kolorów, w tym także wielu odcieni modnych szarości i barw ziemi, pozwala na stworzenie takiego kompletu, który doskonale wpisze się w każdą elewację. Inwestorzy szukający bardziej wyrafinowanych, indywidualnych rozwiązań także bez problemu skompletują odpowiedni zestaw. Niezwykle elegancko prezentować się będą np. brama garażowa i drzwi wejściowe z takimi samymi przeszkleniami czy aplikacjami ze stali nierdzewnej. Idealny duet tworzą jednak bramy i drzwi, które dopasowane zostały nie tylko wzorniczo, ale także pod względem możliwości zdalnej obsługi. Prawdziwą wygodą jest włączenie ich w system domu inteligentnego i obsługiwanie – tak jak większość nowoczesnych urządzeń – za pomocą specjalnej aplikacji w telefonie komórkowym z funkcją Bluetooth.

34

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy

Zamiast okien drewnianych, wybrać można aluminiowe lub z ramami z polichlorku winylu, czyli PVC. Ich zalety to m.in. wysoka odporność na ogień, łatwość pielęgnacji i czyszczenia, szczelność oraz odporność na pleśń, zarysowania. Nowoczesne okna z aluminium i PVC, podobnie jak z drewna, pozwalają na dużą swobodę aranżacyjną: ramy są wytrzymałe na intensywne nasłonecznienie, a przy tym lekkie i nie wymagające dodatkowych wzmocnień profili nawet przy bardzo dużych rozmiarach. Ich profile można poddać recyklingowi. Dzięki zastosowaniu specjalnych pakietów szybowych i kilkukomorowych profili, okna z aluminium czy PVC spełniają najwyższe normy izolacyjności cieplnej. O ich jakości świadczą także długie okresy gwarancyjne. »


Więcej światła na starym poddaszu – historia realizacji

Fot. Fakro

Dzięki nowym oknom dachowym, w sta‑ rym domu można było wygospodarować dodatkową przestrzeń mieszkalną. Teraz do dyspozycji są nawet balkony. Dom znajduje się w miejscowości Richmond – jednym z najstarszych miast w USA. Z uwagi na przepisy budowlane, budynek nie mógł mieć więcej niż dwa piętra. Dlatego właściciel zdecydował się wyremontować poddasze, ale bez rozbudowy. Poddasze doświetlono przy pomocy stolarki dachowej. Projekt modernizacji wykonała pracownia ADO Architecture Design. Wybór padł na okna dachowe polskiej firmy Fakro – balkonowe FGH‑V Galeria i FDY‑V Duet proSky, zamontowane w zespoleniu. Okna te idealnie wkomponowały się w pokrycie dachu (szara blacha na rąbek), dzięki dobrze dobranej kolorystyce oblachowania. Okna nie tylko doświetlają pomieszczenia, ale też je zwiększają. Po otwarciu okna Galeria przekształcają się w balkony, zaś proSky pozwalają w pełni podziwiać otoczenie (podwyższona oś obrotu umożliwia podejście do krawędzi nawet wysokiej osobie). W sumie w tym starym budynku zainstalowano aż 46 nowych okien, w tym 22 balkonowe. Wykonawcą była firma J.D.Lewis.

okna, drzwi, bramy Æ STOLARKA

35


Razem w rejs 36

PROJEKT I REALIZACJA


INFORMACJE O PROJEKCIE; Nazwa projektu: Chalet in Oka (Domek w Oka) Zakończenie budowy: 2021 Zespół architektoniczny: Paul Bernier, Anick Thibeault, Alexandre Bernier, Francis Martel‑Labrecque Inżynier budowlany: Alain Mousseau (Calculatec) Zdjęcia: Raphaël Thibodeau

Łódź na drzewach – tak swój dom nazywają jego właściciele – miłośnicy żeglarstwa. Budynek powstał w Oka nad jeziorem Lac des Deux Montagne w Kanadzie, a jego oryginalny kształt wyznaczyła 100‑letnia linia powodziowa. Tekst: Marta Kulik

Nazwa projektu: Chalet in Oka (Domek w Oka) Projekt: Paul Bernier Architecte Zdjęcia: Raphaël Thibodeau PROJEKT I REALIZACJA

37


O

ka to niewielkie miasteczko w prowincji Quebec w Kanadzie, położone u zbiegu rzeki Ottawa z rzeką św. Wawrzyńca. W kontekście historycznym, miejscowość znana jest między innymi z tzw. Kryzysu Indiańskiego, który miał miejsce w 1990 roku. Konflikt pomiędzy indiańskim plemieniem Mohawków a siłami rządowymi Kanady wybuchł po tym, jak kanadyjski deweloper postanowił na terenie indiańskiego cmentarza wybudować wieżowce i pola golfowe. Indianie stawili zbrojny opór i w konsekwencji deweloper wycofał się ze swoich planów, a teren wrócił w posiadanie Mohawków. Obecnie, znajdujące się nad jeziorem Lac des Deux‑Montagnes (z fr. jezioro dwóch gór) Oka słynie z klubu żeglarskiego i pięknego akwenu wodnego. Nie można się więc dziwić, że właśnie to miejsce na swój dom wybrali miłośnicy żeglarstwa i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

ÆÆNieprzekraczalne granice Wybrana przez inwestorów posesja stanowiła spore architektoniczne wyzwanie. Znajdowała się bowiem tuż za granicą 100‑letniej linii powodziowej, której zgodnie z przepisami urbanistycznymi nie można było naruszyć. Dostępny, wyznaczony granicą obszar niejako wyrzeźbił końcowy kształt domu, przypominający skrzynię. Bryła wzniesiona została z drewna i przykryta białym, płaskim dachem, podtrzymywa-

38

PROJEKT I REALIZACJA


PROJEKT I REALIZACJA

39


nym przez szereg metalowych kolumn. Dach, będący dachem zielonym, rozciąga się z każdej strony budynku, tworząc jednocześnie zadaszenie znajdującej się od strony jeziora werandy. Stąd właściciele mogą udać się na pobliską plażę lub z daleka podziwiać jezioro i pływające po nim żaglówki. Architekci chcieli jak najlepiej wykorzystać piękne okoliczności przyrody, dlatego na parterze znajdują się wielkoformatowe przeszklenia, które nie tylko doskonale doświetlają wnętrza naturalnym światłem, ale zapraszają też do środka okoliczną naturę. Od strony ulicy, obszerne okno przysłonięte jest pionowymi cedrowymi listwami. Nadają one fasadzie wrażenie półprzezierności, chroniąc prywatność mieszkańców domu. Panele z listew, w zależności od potrzeb, można zamykać lub otwierać, dzięki czemu dom zmienia swoje oblicze.

Z domu właściciele mogą dostać się na pobliską plażę.

40

PROJEKT I REALIZACJA


Zadaszony taras to doskonałe miejsce na relaks, np. w hamaku.

PROJEKT I REALIZACJA

41


ÆÆPrzytulny minimalizm

Szereg metalowych kolumn podtrzymuje dach i stanowi ciekawy element architektoniczny.

42

PROJEKT I REALIZACJA

Wystrój domu miał być nowoczesny i minimalistyczny, z luźnymi nawiązaniami do pasji gospodarzy. Stąd betonowe posadzki, ograniczona ilość mebli, bezuchwytowe, proste fronty szafek w kuchni i minimum koloru. Mimo tego, wnętrza są przytulne i sprzyjają relaksowi. Efekt ten daje drewno, którego jest tu mnóstwo – podobnie jak na zewnątrz. Ten naturalny, ciepły w odbiorze materiał odgrywa w projekcie główną rolę. Wykonano z niego zarówno konstrukcję domu, dekorację fasady, jak i wiele elementów we wnętrzach, stół jadalniany i towarzyszącą im ławę. Właściciele lubią spędzać tu niespieszne poranki, delektując się nie tylko smakiem kawy, ale także widokiem za oknem. Wieczorem ich ulubionym miejscem jest salon, w którym mogą ogrzać się przy kominku i zanurzyć w lekturze. Na uwagę zasługuje tu także usytuowana na środku klatka schodowa. Jej zaokrąglone ściany zostały z zewnątrz ozdobione nawiązującą do wyglądu fasady drewnianą okładziną. Forma klatki schodowej przypomina zejście pod pokład, tylko że ta... prowadzi na górę. Kolejnych nawiązań do żeglarstwa można szukać np. na przykładzie przesuwnych okien. Latem, gdy okna są otwarte i wieje wiatr, można poczuć się jak podczas rejsu, kiedy rześkie powietrze znad wody rozwiewa włosy i muska twarz.


Klatka schodowa wygląda jak zejście pod pokład. Tutaj jednak, prowadzi na piętro do prywatnej kwatery gospodarzy.

PROJEKT I REALIZACJA

43


W chłodne wieczory ulubionym miejscem gospodarzy jest salon. Lubią wtedy ogrzewać się przy kominku z lekturą w ręku.

Z jadalni rozpościera się piękny widok na jezioro.

44

PROJEKT I REALIZACJA

ÆÆZ widokiem Strefa prywatna znajduje się na pierwszym piętrze budynku, który wrażenie robi zwłaszcza w sypialni gospodarzy. Nietypowy kształt tej części bryły przypomina łódź płynącą w stronę jeziora. Eliptyczne wnętrze zostało „usiane” oknami, co sprawia, że rzeczywiście można się tu poczuć jak pod pokładem. Wystrój sypialni, aby nie odwracać uwagi od przyrody za oknem, został ograniczony do prostego łóżka. Właściciele domu mogą się stąd dostać prosto na zielony dach pełniący też funkcję tarasu. Architekci zdecydowali się ogrodzić taras szklaną balustradą, która nie przytłacza bryły budynku i nie zasłania zachwycających widoków. Ten niewielki dom był spełnieniem marzeń właścicieli. Architekci, powstałe na początku inwestycji ograniczenia, przekuli w nietuzinkowy projekt, który wzbudza w okolicy duże zainteresowanie. Nietypowy kształt wybudowanego wśród drzew domu stanowi wręcz ciekawostkę architektoniczną i ożywia okolicę. Dla inwestorów stanowi on przystań, z której każdego dnia wyruszają naprzeciw kolejnym przygodom. »


PROJEKT I REALIZACJA

45


Szereg okien w sypialni zapewnia doskonały widok na jezioro i pozwala poczuć się jak pod pokładem.

Z sypialni można dostać się bezpośrednio na dach – zielony dach.

46

PROJEKT I REALIZACJACiepło? Naturalnie! Drewno to znakomity naturalny izolator, który skutecznie uniemożliwia ucieczkę ciepła z wnętrza domu, tworząc w środku wyjątkowy mikroklimat. Drewniany dom łatwo ocieplić powszechnie dostępnymi, w pełni naturalnymi materiałami. Artur Golak

Z

punktu widzenia izolacyjności termicznej, domy drewniane można podzielić na trzy rodzaje. Budynki, w których materiał termoizolacyjny jest integralnym elementem przegrody zewnętrznej, budynki, które ze względu na zastosowaną tarcicę wymagają dodatkowej izolacji termicznej oraz niewymagające dodatkowego ocieplenia.

ÆÆŚciana ciepła od wewnątrz

Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości akcesoriów, można wykonywać z drewna wyjątkowo złożone konstrukcje. Drewno budowlane podlega zaawansowanej obróbce, która w znacznej mierze poprawia właściwości mechaniczne drewna, ale nadal pozostaje ono surowcem naturalnym, podatnym zwłaszcza na różnice temperatury oraz zawilgocenie. Zastosowanie słabych jakościowo metalowych łączników może skutkować pękaniem elementów drewnianych. Fot. Spax

48

TERMOIZOLACJA Æ materiały

Trudno w budownictwie mieszkaniowym wskazać rozwiązanie, bardziej sprzyjające zatrzymaniu ciepła wewnątrz niż konstrukcja domu wzniesionego w oparciu o lekki szkielet drewniany. Przeszło 80% takiej przegrody stanowi materiał termoizolacyjny wyróżniający się szczególnie niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, jak wełna mineralna (szklana i skalna) lub wełna drzewna. Materiałem konstrukcyjnym ściany domu kanadyjskiego jest drewno drzew gatunków iglastych w klasie C24. Tarcica powinna być


suszona komorowo, strugana czterostronnie z zaokrąglonymi lub też fazowanymi krawędziami. Tak obrobiona mechanicznie tarcica jest następnie impregnowana. Cały ten proces ma za zadanie ustabilizować mechanicznie i biologicznie drewno oraz podnieść jego odporność na ogień. Elementy drewniane, które tworzą całe moduły, stanowią szkielet lub też stelaż, wewnątrz którego montuje się izolację termiczną. Drewno, nawet tak przetworzone, to nadal materiał naturalny, podlegający naturalnym procesom, m.in. chłonięcia wilgoci, która stanowi największe zagrożenie dla całości i integralności konstrukcji nośnej ściany. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wewnątrz budynku mieszkalnego wytwarzane są olbrzymie ilości pary wodnej. Większa jej część powinna zostać ewakuowana na zewnątrz poprzez sprawnie działającą wentylację. Jednak pewna jej ilość jest usuwana wprost poprzez przegrodę. Łatwo sobie wyobrazić, co by stało się z drewnem konstrukcyjnym w przypadku, kiedy wilgoć z wewnątrz zostałaby uwięziona w środku. Tu ujawnia się kolejna cecha izolacji termicznej wykorzystywanej w budownictwie drewnianym. Taki materiał musi być w pełni paroprzepuszczalny, by nie stać się prze-

szkodą na drodze pary wodnej. Zarówno wełna mineralna, drzewna, jak i celulozowa są higroskopijne, czyli chłoną wilgoć. Wytwarzanie pary wodnej wewnątrz nie jest wartością stałą (w czasie gotowania, prania, kąpieli produkujemy jej dużo więcej). Znaczne nagromadzenie wilgoci oznacza, że ściana musi radzić sobie z większą ilością pary wodnej. Jeżeli jej ilość przekroczy określoną wartość krytyczną dla izolacji termicznej, para może skroplić się wewnątrz i spowodować zawilgocenie termoizolacji. Już tylko to znacznie pogorszy parametry izolacyjne przegrody, ale także wywoła zawilgocenie konstrukcji nośnej, co ostatecznie doprowadzi do uszkodzenia drewnianego szkieletu. Stąd w konstrukcji musi znaleźć się element przegrody, który zatrzyma nadmiar pary wodnej i umożliwi jej stopniowe przenikanie. Do tego służy stoper pary wodnej, choć w potocznym języku określa się ją mianem paroizolacji. Większość ekspertów zaleca również montaż wiatroizolacji od zewnętrznej strony materiału izolacyjnego. Jej zadaniem jest niedopuszczenie do przedostawania się do wewnątrz wychładzających podmuchów wiatru oraz wilgoci z zewnątrz, nie może być także przeszkodą na drodze pary wodnej z wewnątrz.

Większość ekspertów budownictwa drewnianego postuluje, by wobec drewnianych domów obliczać bilans cieplny całego budynku, a nie pojedynczej przegrody. Wtedy może się okazać, że dom zbudowany z bali o grubości ok. 40 cm w pełni spełnia warunki przenikalności cieplnej. Fot. Kanadyjskie Domy

Odporność drewnianej konstrukcji na ogień to jeden z najważniejszych parametrów budownictwa drewnianego. Wełna mineralna jest materiałem izolacyjnym w praktyce niepalnym. Przegroda ocieplona wełną mineralną nie rozprzestrzenia ognia. Fot. Isoroc

materiały Æ TERMOIZOLACJA

49


Charakterystyka sztywnej konstrukcji szkieletowej może sprzyjać powstawaniu mostków termicznych w miejscach stykania się izolacji termicznej z elementami drewnianymi. Zarówno wełna mineralna, jak i wełna drzewna, to materiały elastyczne (wełna w większym zakresie) oraz rozprężliwe. Dzięki temu mogą z łatwością dostosowywać się do złożonego kształtu przegrody i wypełniać ściśle jej przestrzeń, bez obawy, że wraz z upływem czasu w miejscu styku zaczną tworzyć się mostki termiczne. Hipotetycznie można założyć, że już w trakcie prac na placu budowy zostaną popełnione błędy wynikające z błędów ekipy budowlanej, niedokładności w montażu izolacji termicznej, czy też z powodu zastosowania materiałów budowlanych słabej jakości lub uszkodzonych na miejscu. Domy prefabrykowane – powstające również w oparciu o szkielet drewniany – powstają w warunkach fabrycznych, pod dachem, co minimalizuje możliwość pogorszenia właściwości materiałów budowlanych i izolacyjnych. Poszczególne elementy kon-

50

TERMOIZOLACJA Æ materiały

Paroprzepuszczalność wełny mineralnej gwarantuje odpowiednią wentylację drewnianych elementów więźby dachowej, co zabezpiecza ją przed wilgocią. Nie można także zapominać o wysoko wydajnej paroizolacji, umożliwiającej usuwanie wilgoci z wewnątrz budynku. Fot. Isover

Elastyczne i rozprężliwe materiały izolacyjne w naturalny sposób wpasowują się w złożoną przestrzeń i ściśle ją wypełniają. Uniemożliwiają powstawanie mostków termicznych w miejscach połączeń płyt lub mat. Zachowują stabilność wymiarową nawet mimo upływu czasu lub warunków zewnętrznych. Fot. Isover


Bale obsychając się kurczą. To zjawisko powoduje osiadanie budynku. Jego skala i czas są różne. Zależy to od stopnia wilgotności elementów zastosowanych do budowy domu, gatunku drewna, ale też od panującego klimatu: temperatury, wilgotności czy nasłonecznienia. Ten proces może obniżyć kondygnację budynku nawet o 15 cm. Po upływie kilku lat warto pomyśleć o kontroli szczelności między balami. Fot. Gazda

Czy w drewnianym domu wzniesionym z litych bali sosnowych lub świerkowych o grubości ok. 40 cm jest ciepło? Jest! Drewno to dobry izolator, który w dodatku ma właściwości naturalnego regulowania poziomu wilgotności. Fot. Studio 51

materiały Æ TERMOIZOLACJA

51


Domy szkieletowe + pompy ciepła Bartosz Młyński, inżynier ds. produktu w firmie Gree Jest to wręcz strzał w dziesiątkę. Pompy ciepła są jednymi z najbardziej ekologicznych rozwiązań ogrzewania budynków. Naturalne ciepło czerpane jest głównie z powietrza zewnętrznego. Nie generują żadnych zanieczyszczeń, spalin ani odpadów procesu ogrzewania, co ma realny wpływ na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Mamy również możliwość połączenia pomp ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Takie rozwiązanie sprawi, że do zasilania pompy będziemy wykorzystywać całkowicie czystą i naturalną energię słoneczną. Wybierając dodatkowo pompę z czynnikiem chłodniczym R32, jak pompa GreeVersati III, ograniczymy wpływ na środowisko do minimum. Warto zwrócić też uwagę na współczynnik efektywności grzania COP, który dla pomp ciepła Gree Versati III wynosi nawet 5,0. Oznacza to, że do 80% ciepła wykorzystywanego do ogrzewania budynku czerpiemy z otoczenia i nie płacimy za nie wcale. Modele Versati III charakteryzują się najwyższą klasą energetyczną A+++, co świadczy o ich energooszczędności. Uzyskanie wysokiej izolacyjności nie jest żadnym problemem zarówno w budownictwie tradycyjnym, jak i szkieletowym. Zasadniczą różnicą między nimi jest akumulacja ciepła, która określa zdolność elementów budynku do magazynowania ciepła, a następnie oddawania go, kiedy temperatura otoczenia spada. Dobra akumulacja to domena domów tradycyjnych, gdzie mury budynku stanowią duży magazyn ciepła. Dom szkieletowy posiada bardzo niską zdolność akumulacji, co z jednej strony jest wadą, ponieważ podczas wyłączenia ogrzewania dom szybko się wychłodzi; z drugiej zaś strony szybko się nagrzeje, kiedy włączymy ogrzewanie ponownie. Pozwala nam to na obniżanie temperatury, kiedy nikogo nie ma w domu oraz bardzo szybkie podniesienie temperatury, gdy będzie taka potrzeba. Takie możliwości dają nam właśnie pompy ciepła Versati III, które posiadają możliwości ustawiania harmonogramów pracy i dopasowania godzin pracy do zapotrzebowania konkretnego budynku. Pompa ciepła Gree, oprócz ogrzewania budynku, może również pracować w trybie chłodzenia, a także podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Najniższe koszty ogrzewania uzyskamy podczas ogrzewania niskotemperaturowego dystrybuowanego przez ogrzewanie podłogowe, czy też grzejniki niskotemperaturowe. Do rozprowadzenia ciepła możemy również wykorzystać klimakonwektory, które za sprawą wbudowanego silnika wentylatora mogą bardzo szybko ogrzać pomieszczenie, ale do ogrzewania będą potrzebowały parametru średniotemperaturowego. Dzięki wbudowanej tacy ociekowej klimakonwektor może również posłużyć jako urządzenie do chłodzenia, bez konieczności montażu odrębnego systemu.

W energooszczędnych i zeroemisyjnych domach szkieletowych zapotrzebowanie na energię cieplną jest zmniejszone do minimum. Odpowiednia gospodarka ciepłem sprawia, że pompa ciepła może być zasadniczym źródeł ciepła i ciepłej wody użytkowej. Fot. Gree

Otwartokomórkowa pianka poliuretanowa PUR/PIR to w znacznej mierze materiał izolacyjny uniwersalny, którego charakterystyka jest zbliżona do wełny szklanej. I choć stereotypowo łączona jest z izolacją poddaszy, to można nią ocieplić również ściany zewnętrzne. Fot. Cels

52

TERMOIZOLACJA Æ materiały


Szczeliny między balami uszczelnia się sznurem, pakułami, mchem, wełną drzewną, ale też gumowymi uszczelkami. W przypadku materiałów naturalnych, co jakiś czas warto skontrolować stan szczelności ściany. Drewno to materiał naturalny i pracuje przez cały czas, między balami mogą pojawiać się szczeliny. To proces naturalny i jako taki nie można uznawać tego za wadę materiału lub technologii. Fot. Eko Dom Trochanowski

Ściany domów szkieletowych mają niewielką masę i grubość. To oznacza, że nośność ich fundamentów może być niższa. To wiąże się z mniejszym nakładem pracy ciężkiego sprzętu i i materiałów, czyli przekłada na niższą cenę. I choć od strony gruntu utrata ciepła jest najmniejsza, to fundamenty chronią nie tylko przed ucieczką ciepła, ale też wilgocią z wód gruntowych. Jako materiał izolacyjny sprawdzi się styropian o podwyższonej odporności na wilgoć. Fot. Arbet

materiały Æ TERMOIZOLACJA

53


Prawidłowe ocieplenie drewnianego domu

ODPOWIEDNIE materiały

Paro- i wiatroizolacja

Specjalne akcesoria

Należy stosować materiały termoizolacyjne dostosowane do technologii drewnianych, wyróżniające się wysoką izolacyjnością termiczną, paroprzepuszczalnością, wysoką elastycznością, podwyższoną odpornością na zapłon, a także odporną na wpływ czynników biologicznych i upływ czasu. Jako izolacja domu drewnianego sprawdzi się wełna mineralna, wełna drzewna lub wełna celulozowa.

Używać i prawidłowo montować paro- i wiatroizolację. W klimacie chłodnym paroizolacja montowana jest od wewnętrznej strony izolacji termicznej, a wiatroizolacja – od zewnętrznej. W klimacie ciepłym i wilgotnym kolejność powinna być odwrotna. Najważniejszą zasadą jest pilnowanie, by w trakcie montażu paroizolacja nie została przerwana.

Dobierać akcesoria specjalnie dostosowane do pracy z drewnem. Powinny być zabezpieczone przed procesami korozyjnymi, nie powodować rozszczepiania się drewna, łączyć wysoką sztywność na całej długości przekroju z podwyższoną odpornością na zginanie.

Fot. Spax

Fot. Paroc

Fot. Isover

strukcyjne są wykonywane na sterowanych numerycznie obrabiarkach z dokładnością do dziesiątych części milimetra. W zależności od stopnia prefabrykacji mogą powstać całe segmenty, gdzie izolacja termiczna i stopery pary łączone są z najwyższą dokładnością. Do tego dochodzą wielostopniowe procedury kontroli jakości na różnych etapach produkcji i montażu.

ÆÆZ izolacją czy bez? Dom z bala to nie zawsze konstrukcja wzniesiona z grubych, masywnych elementów wykonanych z litego drewna. Tak być może, ale nie musi. Wiele firm oferuje domy wykonane z elementów o średnicy 60, 70 czy 90 mm. Takie domy wymagają dodatkowej izolacji termicznej. Najczęściej, podobnie jak w przypadku domów szkieletowych, wykorzystuje się wełnę mineralną, drzewną lub celulozową, znacznie rzadziej – i to wyłącznie jako izolacja wewnętrzna – płyty styropianowe ryflowane. Ze względów klimatycznych i użytkowych najlepiej sprawdzi się ocieplenie zewnętrzne, jednak ma to też i podstawową wadę – zasłoni elementy drewniane, które same w sobie mają

Membrana dachowa Ventia Neo 200 jest niezwykle elastyczna, a tym samym dobrze przylega do podłoża. Jej zadaniem jest umożliwienie odparowania wilgoci gromadzącej się wewnątrz budynku. Fot. MDM NT

54

TERMOIZOLACJA Æ materiały


Dwie warstwy izolacji Izolację termiczną należy montować w dwóch warstwach, wzajemnie wobec siebie przesuniętych, co zabezpieczy przed powstawaniem liniowych mostków termicznych, które zaistniałyby w miejscach połączeń obu płyt. Można także korzystać z płyt fabrycznie wykończonych na krawędziach na zamek „pióro‑wpust”.

Fot. Steico

Paroprzepuszczalne tynki

RYFLOWANE PŁYTY STYROPIANOWE

W przypadku wykańczania izolacji zewnętrznej tynkami, wybierać należy tynki paroprzepuszczalne: mineralne, silikatowe, silikonowe, mieszanki tych dwóch ostatnich oraz siloksanowe.

Do izolacji zewnętrznej domu drewnianego wykorzystać można płyty styropianowe, ale w takim przypadku należy wybierać płyty ryflowane, które zapewnią odpowiednią wentylację ściany. Nie zwalnia to z obowiązku zachowania szczeliny wentylacyjnej.

Fot. Baumit

Fot. Arbet

Folia paroizolacyjna Verson Reflex MDM NT zapewnia oszczędność energii cieplnej, dzięki odbiciu promieniowania podczerwonego. Dodatkowe zbrojenie poprawia wytrzymałość wyrobu. Materiał, z którego jest wykonana – polietylen, charakteryzuje się wysoką elastycznością, dzięki czemu folie są trwałe i łatwe w montażu. Fot. MDM NT

duży potencjał estetyczny i świadczą o tym, że dom jest rzeczywiście drewniany. Paradoksalnie wełnę mineralną można instalować zarówno metodą lekką‑suchą, jak i lekką‑mokrą. Zastosowanie metody lekkiej‑mokrej zawsze obciążone jest ryzykiem zawilgocenia drewna konstrukcyjnego. Ograniczone jest warunkami pogodowymi (nie może być zbyt ciepło i zbyt zimno) oraz wymaga sporo doświadczenia. Na początek trzeba dokładnie oczyścić ocieplaną powierzchnię, a następnie przykleić do niej wełnę mineralną przy pomocy kleju elastycznego na drewno. Dodatkowo mocuje się wkręty. Na tak przygotowaną wełnę nakłada się tynk cienkowarstwowy o wysokiej paroprzepuszczalności. Sprawdzą się tynki

Wielofunkcyjne maty termoizolacyjne Termolock firmy Foss są dobrym rozwiązaniem zapewniającym skuteczną ochronę drewnianych konstrukcji dachu. Mają one pozytywną Krajową Ocenę Techniczną ITB‑KOT‑2019/1089. Takie powłoki są stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie poddaszy przed ucieczką ciepła. Fot. Foss

materiały Æ TERMOIZOLACJA

55


Ciepło w drewnianym domu

Pompy ciepła

Fotowoltaika

To jedno z najbardziej ekologicznych urządzeń grzewczych, wyróżniających się najwyższą sprawnością. Energię cieplną czerpią z otoczenia: powietrza, wody lub gruntu. Niezbędne jest do tego zasilanie energią elektryczną z zewnątrz. Wydatek 1 kWh prądu może dać w efekcie 4–5 kWh energii cieplnej. Pompy ciepła nie emitują dymu, smogu lub stałych produktów spalania. Czerpią energię ze źródeł odnawialnych. Powietrzna pompa ciepła nie wymaga dodatkowych inwestycji. Bez potrzeby dodatkowych ingerencji może w okresie letnim schładzać pomieszczenia. Łatwo zintegrować ją z innymi urządzeniami, np. panelami fotowoltaicznymi.

Przetwarza energię słoneczną na elektryczną. Podstawową jednostką instalacji fotowoltaicznej jest panel PV. Najczęściej panele montowane są na dachach budynków, ale nie ma technicznych przeciwwskazań, by montować je również na gruncie. W przypadku instalacji PV, sprawność ogniwa fotowoltaicznego, a także całego układu modułów jest stosunkiem ilości energii uzyskiwanej na wyjściu instalacji do energii promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię paneli. Łatwo je integrować, np. z pompami ciepła.

Fot. Braas

Przepływowe ogrzewcze wody W wielu przypadkach w modernizowanych drewnianych domach nie ma możliwości (lub nie jest to uzasadnione ekonomicznie) zainstalowanie kotłów c.o., które oprócz ciepła byłyby także źródłem ciepłej wody. W takim przypadku doskonałym rozwiązaniem są przepływowe ogrzewacze wody. Nie wymagają zaawansowanych inwestycji lub prac dostosowujących budynek do ich eksploatacji, działają tam, gdzie istnieje instalacja elektryczna.

Fot. Kospel

Fot. Gree

Dom w technologii lekkiego szkieletu drewnianego Dorota Muniak, ekspertka firmy Dom‑Projekt W tej technologii budowany jest drewniany szkielet domu (ściany zewnętrzne, strop, więźba, ściany wewnętrzne), a przestrzeń między elementami szkieletu jest ocieplana (najczęściej wełną mineralną). Ściany zewnętrzne i wewnętrzne mogą być wykończone drewnem lub tynkiem. Zużycie drewna jest znacząco mniejsze (w stosunku do domu z bali) co wpływa korzystnie na koszty budowy. Jest to również technologia „suchej budowy” ścian, a więc możliwy jest szybki montaż konstrukcji i szybkie przystąpienie do robót wykończeniowych. W Polsce ta technologia z roku na rok zyskuje na popularności. Tu również doświadczenie wykonawcy oraz użycie odpowiednio wysuszonego (lub klejonego) drewna i staranność wykonania ocieplenia decydują o pomyślności budowy. Wybór technologii budowy domu drewnianego pomiędzy domem z bali, a domem w konstrukcji szkieletu drewnianego ma wpływ na jego walory estetyczne i koszty budowy, ale każda z tych technologii zapewnia „suchy system budowy” oraz możliwość szybkiej budowy i szybkiego wykończenia wnętrza domu.

56

TERMOIZOLACJA Æ materiały

mineralne, silikatowe, silikonowe oraz mieszanki dwóch ostatnich. Warto też pomyśleć nad siloksanowymi. Metoda lekka‑sucha, choć uważana jest za łatwiejszą, to wymaga dużo uwagi, dokładności i obycia w pracy z drewnem. Wełnę układa się na oczyszczonej powierzchni w dwóch, wzajemnie przesuniętych wobec siebie warstwach na drewnianych rusztach mocowanych krzyżowo – pierwsza warstwa od ściany na listwach montowanych poziomo (drewno musi mieć możliwość „pracy”), zaś drugi na listwach pionowych. Układ warstw to: konstrukcja ściany, stoper pary wodnej, ruszty z izolacją termiczną, wiatroizolacja i elewacja. Bardzo ważna jest szczelina wentylacyjna między dwiema ostatnimi warstwami.

ÆÆMożna, ale czy trzeba? Krajowe przepisy dotyczące przenikalności cieplnej ścian budynków mieszkalnych nie różnicują budownictwa drewnianego i murowanego. Stosują wobec nich jednakowe kryteria! To wynik zupełniej nieznajomości specyfiki budownictwa drewnianego i niestety jedna z przyczyn wolniejszego rozwo-

ju domów z litego drewna. Współczynnik lambda dla drewna świerkowego i sosnowego (mierzonego w poprzek włókien i w stanie wysuszonym) wynosi 0,16 W/m²K. Ściana ze świerkowych bali okrągłych o średnicy 40 cm ma współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,40 W/m²K, tak więc nie spełnia krajowych kryteriów przenikalności cieplnej. Dopiero ściana o grubości 80 cm spełni wymogi narzucane przepisami prawa. Oczywiście jest możliwe wykonanie bali klejonych o takiej średnicy, ale to stawia całą inwestycję ze względów ekonomicznych pod wielkim znakiem zapytania. Według przepisów istniejących na zachodzie, przegrody drewniane o grubości 30 cm nie wymagają dodatkowej izolacji termicznej. Takie budynki powstają w zimnych regionach, na Syberii, Alasce, w północnej Kanadzie i Skandynawii – wszędzie się sprawdzają. Większość ekspertów postuluje, by dla domów z bala obliczać bilans cieplny budynku, a nie współczynnik przenikania ciepła dla konkretnej przegrody zewnętrznej. W takim przypadku 40 cm drewnianej ściany to wartość wystarczająca. »


Domy prefabrykowane powstają pod fabrycznym dachem z modułów tworzonych na obrabiarkach cyfrowych. W zależności od stopnia prefabrykacji izolacja termiczna i paroizolacja może być montowana w reżimie fabrycznym z dokładnością do dziesiątych części milimetra. Fot. Danwood

Szkielet domu drewnianego wykonuje się z drewna gatunków iglastych – sosny lub świerka, suszonych komorowo, struganych czterostronnie i impregnowanych. Taka obróbka ma stabilizować tarcicę, poprawić jej parametry mechaniczne, odporność na szkodniki drewna i odporność na ogień. Fot. JAF

materiały Æ TERMOIZOLACJA

57


Na każdą pogodę Ochrona domu przed warunkami atmosferycznymi to podstawowe zadanie dachu. Jakie pokrycie wybrać, aby móc spać spokojnie? Marta Kulik

Estetyczne i wytrzymałe Dachówki Tilcor Shake wyglądem przypominają tradycyjny gont drewniany lub gont amerykański typu Shake. Są odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV (długo zachowują piękny wygląd) oraz słone morskie środowisko. To doskonała alternatywa dla cięższego naturalnego gontu. Na zdjęciu: Tilcor Shake w kolorze Charcoal Fot. Tilcor

58

DACHY Æ materiały


Wysoka jakość w kolorze Płaska dachówka ceramiczna Cantus z katalogu Creaton, jest barwiona w masie, a jej kolor jednolity w całym przekroju, dzięki czemu nie wymaga malowania w miejscach cięcia. Dachówka jest odporna na mróz i inne niekorzystne warunki atmosferyczne. Model Cantus dostępny jest w wielu wyjątkowych kolorach, w tym także w wersji angobowanej i lazurowanej. Na zdjęciu: dachówka ceramiczna Cantus w kolorze czerwień naturalna Fot. CREATON

Modne pokrycia dachowe dla domów drewnianych Sławomir Kacik, Doradca Handlowo‑Techniczny CREATON Polska

D

eszcz, silny wiatr, śnieg, nadmierne nasłonecznienie – pogoda zmienną jest. Dach musi być przygotowany na każde warunki, a przy tym prezentować się nienagannie. Nie inaczej jest w przypadku domów drewnianych, które stają się w Polsce coraz popularniejsze. Na fali trendu powrotu do natury, z drewna wznoszone są nie tylko góralskie chaty i domki letniskowe, ale także okazałe rezydencje, często w formie bardzo nowoczesnych brył. Rewolucję przeszedł też sektor pokryć dachowych, który musiał dostosować się do coraz wyższych wymagań klientów, ale także panującej w architekturze mody.

ÆÆSolidny dach Nie wszyscy wiedzą, że mimo iż dach wieńczy konstrukcję i proces budowy, jest tym elementem, o którym trzeba pomyśleć już na etapie projektowym. Zwłaszcza, że wybór pokrycia jest ściśle związany z wytrzymałością więźby dachowej. Pokrycia ciężkie wymagają bowiem masywniejszej więźby, niż pokrycia blaszane. Do pokryć ciężkich zaliczamy dachówkę ceramiczną (ok. 40–75 kg/m²), betonową (ok. 40– 55 kg/m²), łupek kamienny (ok. 25–45 kg/

m²), wiór drewniany (ok. 20 kg/m²) czy strzechę (ok. 50–75 kg/m²). Należy tutaj zaznaczyć, że jest to waga samego pokrycia, do której trzeba dodać masę warstwy wstępnego krycia (izolacja zapewniająca szczelność i wentylację). Jeśli jesteś właścicielem domu z mniej masywną więźbą, zwróć uwagę na pokrycia lekkie, m.in. blachę płaską (5–7 kg/m²), blachodachówkę (5–7 kg/m²), gont drewniany (ok.7 kg/m²), gont bitumiczny (8–15 kg/m²). Tych, którzy obawiają się, że pokrycia blaszane nie będą prezentować się tak efektownie jak pokrycia z naturalnych materiałów, uspokajamy. Producenci pokryć z blachy oferują estetyczne, wytrzymałe, dostępne w bogatej palecie barw i przede wszystkim niedrogie rozwiązania. Niektóre wyglądem przypominają np. gont drewniany lub prawdziwą ceramiczną dachówkę. Dzięki temu można mieć dach z blachy, który prezentuje się równie pięknie, jak ten pokryty cięższymi i droższymi pokryciami.

ÆÆZadbany dach Odbierając inwestycję – dom z pięknym dachem – trzeba mieć świadomość, że to jak dach będzie wyglądał za kilka, kilka-

Na dachach domów drewnianych z powodzeniem wykorzystać można dachówki ceramiczne. Cechują się bowiem bardzo wysoką jakością oraz dużą trwałością. W budownictwie drewnianym dachówki ceramiczne doskonale sprawdzają się zarówno pod względem stylistyki, jak i funkcjonalności. Szczególnie popularne pozostają te, które po ułożeniu tworzą na połaci wyrazisty wzór, zapewniający atrakcyjny efekt wizualny. Do najmodniejszych modeli wykorzystywanych na dachach domów drewnianych zaliczyć należy holenderki płaskie, takie jak TITANIA, FUTURA, HARMONIE czy barwiony w masie model PREMION. Ich charakterystyczna forma znakomicie koresponduje z naturalną strukturą ścian. Równie trafionym wyborem będą dachówki marsylki, np. RATIO i wielkoformatowa RAPIDO. Wyraziście zaakcentują one rustykalny charakter budowli z drewnianych bali. Inwestorzy preferujący nowoczesne kształty powinni natomiast zwrócić uwagę na produkty nawiązujące formą do dachówki reńskiej, eleganckie i funkcjonalne modele KODA i CANTUS. Cieszą się one obecnie dużą popularnością, stanowiąc pod względem designu stylowe połączenie klasyki z aktualnymi trendami. Jeśli chodzi o kolorystykę, na dachach domów drewnianych najlepiej prezentują się pokrycia w tradycyjnych odcieniach czerwieni i brązu, o powierzchniach angobowanych. Stosowana na dachówkach ceramicznych powłoka NUANCE za sprawą niezbyt intensywnego połysku doskonale akcentuje surowość drewnianej bryły. Produkty posiadające ten rodzaj powierzchni efektownie prezentują się w niejednolitych wariantach kolorystycznych. Za przykład może posłużyć dachówka HARMONICA miedziana płomieniowana, modele HARMONIE i RAPIDO w wariancie toskana, czy RAPIDO w czerwieni naturalnej płomieniowanej.

materiały Æ DACHY

59


Jaką izolację dachu w domu drewnianym wybrać? Łukasz Kondracki, Account Manager Paroc Polska Drewno samo w sobie doskonale izoluje, lecz bardzo szybko przyjmuje i oddaje ciepło. Oznacza to, że aby zapobiec jego ucieczce, materiał izolacyjny powinien przylegać ściśle do izolowanych powierzchni. Ponieważ dachy drewniane opierają się na konstrukcji szkieletowej, rozległe puste przestrzenie w więźbie dachowej wymagają zastosowania materiału o dużej sprężystości, a jednocześnie stabilnego mechanicznie. W te potrzeby doskonale wpisują się płyty z wełny o niższej gęstości i zaburzonej strukturze włókien, które łatwo wpasowują się pomiędzy krokwie i skutecznie wypełniają puste przestrzenie. Budownictwo drewniane dodatkowo uwypukla inne właściwości, jakie cechują wełnę mineralną. Po pierwsze, naturalny materiał charakteryzuje się bardzo zbliżonymi w stosunku do drewna parametrami paroprzepuszczalności, dzięki czemu wspomaga swobodny przepływ pary wodnej poprzez dach. W systemie dwuwarstwowym izolacja zabezpiecza też wrażliwe drewno przed działaniem wilgoci z każdej strony. Pod tym względem wełna sprawdza się zarówno w konstrukcjach szkieletowych, jak i w domach z bali. Warto także w tym miejscu podkreślić bardzo dobre parametry akustyczne wełny. Ze względu na swoje położenie i geometrię, dachy skośne narażone są szczególnie na dźwięki uderzeniowe, generowane głównie przez deszcz, grad czy spadające z drzew liście, gałęzie i kasztany. Przenoszeniu tego typu dźwięków zapobiegają materiały porowate, takie jak wełna, którą cechuje wysoka dźwiękochłonność. Na właściwości dźwiękochłonne izolacji w dużej mierze wpływa zaś jej grubość. Za optymalną, uzasadnioną ekonomicznie grubość izolacji dla poddasza przyjmuje się 30 cm w dwóch warstwach. Zarówno w charakterze pierwszej, jak i drugiej warstwy wykorzystać można płyty PAROC ULTRA PLUS lub PAROC SOLID. Dwie warstwy, po 15 cm każda, pozwalają uzyskać współczynnik przenikania ciepła całej przegrody na poziomie U = 0,11 W/(m²K) lub U = 0,12 W/(m²K), zależnie od wybranego produktu.

naście i kilkadziesiąt lat, zależy także od nas. Podstawą są oczywiście wysokiej jakości pokrycie i profesjonalny montaż. Nie warto na tym oszczędzać – w przyszłości potencjalne niedoróbki i wynikające z tego faktu niezbędne naprawy, mogą nas kosztować o wiele więcej. Ale to nie wszystko. Niezwykle istotna jest także właściwa izolacja, wykonana przez specjalistów. Chodzi tu zarówno o izolację termiczną, jak też akustyczną, przeciwwilgociową i ognioochronną (niezbędna w przypadku pokryć takich jak gont drewniany, wiór i strzecha). Współ-

czesne pokrycia dachowe wykonane są z materiałów, dzięki którym same w sobie stanowią izolację. Nie znaczy to jednak, że możemy zrezygnować z właściwej warstwy izolacyjnej. Dach wymaga bowiem dodatkowej ochrony. Co wybrać? Producenci oferują m.in. popularną wełnę mineralną, styropian, płyty PIR, piankę PUR czy polistyren ekstrudowany XPS. Wszystkie skutecznie chronią dom przed stratami ciepła (a także pieniędzy), silnym słońcem i opadami atmosferycznymi. Wybór konkretnego produktu warto skonsultować ze specjalistą,

np. w sklepie budowlanym, który zaproponuje rozwiązanie najlepiej odpowiadające indywidualnym potrzebom. Pamiętajmy, że dach wymaga systematycznych przeglądów i konserwacji. Jest to przede wszystkim kwestia naszego bezpieczeństwa.

ÆÆModny dach Dach to dosyć kosztowna inwestycja, dlatego dobrze, że trendy w tej branży nie zmieniają się tak często. Przyglądając się zmianom, jakie zaszły w ofercie producentów pokryć dachowych (a także akceso-

Lżejsza propozycja Blachodachówka z posypką z kamienia naturalnego Gerard Corona do złudzenia przypomina naturalny gont. To propozycja lżejsza i tańsza niż pierwowzór, a ponadto łatwa i szybka w montażu. Wykorzystana do jej produkcji stal aluminiowo-cynkowa podnosi wytrzymałość pokrycia na ekstremalne warunki pogodowe. Fot. AHI Roofing

60

DACHY Æ materiały


Poręczny format Model Domino to jeden z najstarszych i najpopularniejszych produktów w ofercie płaskich dachówek marki Creaton. Wpływa na to prosta linia doskonale pasująca do nowoczesnego budownictwa, duży wybór kolorów, wysoka odporność na warunki pogodowe, a także poręczny w montażu format ok. 257x436 mm, minimalizujący zużycie materiału. Na zdjęciu: dachówka ceramiczna Domino czarna glazurowana Fot. CREATON

System kompletny Rainline to kompletny system rynnowy firmy Lindab, w skład którego wchodzą półokrągłe rynny i odpowiednie akcesoria. Poszczególne elementy systemu wykonane są ze stali, której zaletą jest niska rozszerzalność pod wpływem zmian temperatury. Dodatkową wytrzymałość zapewniają dwustronna galwanizacja i utwardzenie powłoką organiczną modyfikowaną syntetycznym granulatem ceramicznym. FOT. LINDAB

materiały Æ DACHY

61


PRAKTYCZNE AKCESORIA DACHOWE

BARIERA PRZECIWŚNIEGOWA

STOPIEŃ KOMINIARSKI

KABLE GRZEJNE DO RYNIEN

Bariera przeciwśniegowa firmy Ruukki to niezbędne akcesorium dachowe, zabezpieczające przed zsuwaniem się śniegu. Bariery montowane są nad wejściem do domu, wjazdem do garażu oraz nad szlakami komunikacyjnymi. Przystosowane są one odpowiednio do płaskiej blachodachówki Ruukki Hyygge, blach na rąbek stojący oraz innych modułowych i tradycyjnych blach dachówkowych i trapezowych.

Stopień kominiarski jest częścią systemu komunikacji dachowej. Zapewnia wygodne, a przede wszystkim bezpieczne poruszanie się po połaci dachu zarówno właścicielom domu, jak i wynajętym fachowcom. Stopień firmy CREATON można dopasować do rodzaju pokrycia (na zdjęciu stopień przeznaczony do dachówki cementowej), a także jego koloru.

System kabli grzejnych SelfTec PRO firmy Galeco pozwala uporać się z jednym z największych problemów, które spotykają zimą właścicieli domów – zamarzaniem wody w rynnach. To zaawansowane technologicznie, samoregulujące się rozwiązanie, które automatycznie podnosi temperaturę tylko w miejscu, gdzie spadła ona poniżej ustawionego w regulatorze poziomu. Kable przycina się na placu budowy na wymaganą długość i mocuje za pomocą klamer.

Fot. CREATON

Fot. Ruukki

Fot. Galeco

CIEKAWE POKRYCIA

KORAMIC V11

FLAT‑10 IBIZA

CLASSIC STAR

Dachówka ceramiczna zaprojektowana przez Studio F. A. Porsche dla Wienerberger. Produkt charakteryzuje się nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem z oryginalnym fasetowaniem w kształcie litery V, które poza estetyką ma atuty praktyczne – nadaje spływającej z dachu wodzie precyzyjny kierunek. Dachówka może być układana bez przesunięcia. Dostępne kolory: antracytowa angoba, bazaltowa angoba, tytanowa angoba

Płaska dachówka ceramiczna firmy Tejas Borja wypalana jest z najczystszej gliny na świecie, w temperaturze powyżej 1000°C. To dachówka nowej generacji, cieńsza, lżejsza, ale także bardziej trwała i mniej nasiąkliwa. Może być układana nawet na dachach o mniejszym nachyleniu. Unikalne wykończenie wykonane techniką druku atramentowego pozwala nadać dachówkom dowolny wygląd. Na zdjęciu: Dachówka ceramiczna Flat‑10 w wykończeniu BorjaJET Ibiza Pink

Dachówka betonowa o wyważonym profilu i klasycznym kształcie. Wyprodukowana z wykorzystaniem technologii Star zyskuje piękny kryształowy blask. Stosowane w procesie produkcji pigmenty odbijające promieniowanie podczerwone pozwalają zminimalizować nagrzewanie się dachu, co przekłada się na większy komfort mieszkańców podczas upałów. W wersji Star dachówka Classic dostępna jest w dwóch kolorach – szary kryształ i mocca (na zdjęciu).

Fot. Wienerberger

Fot. Tejas Borja

62

DACHY Æ materiały

Fot. Monier/BMI Braas


Lekki gont Blachodachówka gontopodobna doskonale imituje naturalny gont, ale jest lżejsza i tańsza. To propozycja dla właścicieli domów o mniej masywnej więźbie dachowej. Fot. Tilcor

Szczelne pokrycie Titania to dachówka ceramiczna o kształcie płaskiej holenderki w rozmiarze XL. Model ten wyposażony jest w dwa mostki na spodzie, uszczelniające zamek na całej szerokości, co zapobiega wnikaniu wody opadowej pod pokrycie. Na zdjęciu: dachówka ceramiczna Titania Nuance w kolorze łupka angobowana Fot. CREATON

materiały Æ DACHY

63


Jak używać membran dachowych Łukasz Targosz, product manager firmy MDM NT Membrany dachowe są nowoczesnym, powszechnie stosowanym materiałem, zastępującym papę układaną pod docelowe pokrycie dachowe. Są łatwiejsze do ułożenia, tańsze i lżejsze, a dzięki swoim właściwościom skutecznie zabezpieczają poddasze i warstwę izolacji termicznej przed wilgocią, wiatrem i kurzem, a także przed przeciekami pojawiającymi się w wyniku uszkodzenia pokrycia dachowego. Z powodzeniem mogą być stosowane także w ścianach w budownictwie szkieletowym. Membranę przybija się do krokwi (lub pełnego deskowania) za pomocą takera – z wykorzystaniem zszywek dekarskich. Zszywki powinny być rozmieszczone liniowo – wzdłuż krokwi (także w przypadku dachów z deskowaniem pełnym) i zabezpieczone np. za pomocą taśmy uszczelniającej pod kontrłaty. Kolejne warstwy membrany należy układać z zachowaniem odpowiedniego zakładu – min. 15 cm (przy nachyleniu połaci dachowej <220 wielkość zakładu należy zwiększyć do min. 20 cm). Ze względu na wymaganą szczelność przegrody wskazane jest stosowanie membran ze zintegrowanymi paskami kleju (alternatywą jest zastosowanie taśmy do łączenia membran i folii dachowych). Należy bezwzględnie unikać układania membrany bezpośrednio na świeżo zaimpregnowanych elementach. Praktycznie przy wszelkiego typu termoizolowanych przegrodach budowlanych (jak np. dachy skośne lub ściany w układzie szkieletowym) należy wykonać warstwę o właściwościach powstrzymujących dyfuzję pary wodnej. Paroizolacje układa się od wewnętrznej strony przegrody (poniżej warstwy ocieplenia – od strony pomieszczenia). Paroizolacje mdm® Verso stanowią doskonałą warstwę osłonową dla wszelkiego typu konstrukcji i termoizolacji wykonanych np. z wełny mineralnej przed napływem niepożądanej wilgoci. Za regulację przepływów pary wodnej odpowiada specjalistyczny film funkcyjny (wykonany z PP, PE lub z odbijającej promieniowanie cieplne folii aluminiowej). Paroizolacja zabezpiecza przegrody przed niekontrolowanymi przewiewami, a co za tym idzie – w sposób pośredni wpływa na zmniejszenie strat ciepła w budynku. Wodoszczelne paroizolacje znajdują zastosowanie m.in. w dachach płaskich i skośnych oraz ścianach i stropach. Kolejno układane warstwy należy ze sobą szczelnie skleić.

riów dachowych) można zauważyć dwa wyróżniające się trendy, które są z nami już od dobrych kilku lat. Jest to m.in. minimalizm inspirowany skandynawską architekturą. Zachwyciliśmy się dachówką płaską, doskonale pasującą do nowoczesnej architektury, np. prostych konstrukcji, które nazywane są przez niektórych nowoczesną stodołą. W ten wciąż popularny nurt wpisuje się również niewidoczny dla oka bezokapowy sys-

64

DACHY Æ materiały

Wysoka odporność Modułowa blachodachówka Germania Simetric wykonana jest z wysokiej jakości stali pochodzącej z niemieckiej huty. Jest odporna na ścieranie, zabrudzenia i korozję. Pasuje zarówno do tradycyjnego, jak i nowoczesnego budownictwa. Pokrycie dostępne jest w kilku kolorach. Fot. Blachotrapez

tem orynnowania. Rozwiązanie to pozwala pozbyć się problemu wystających rynien, które często psuły wizualny efekt projektu domu. W systemie bezokapowym rynny są wkomponowane w elewację, dzięki czemu bryła budynku zachowuje prostą, minimalistyczną linię. Drugim popularnym trendem jest powrót do natury, dlatego częściej niż wcześniej możemy spotkać domy pokryte gontem drewnianym, wiórem osikowym,

łupkiem lub strzechą. Tego typu pokrycia są niezwykle efektowne, solidne, ale też drogie. Należy również mieć na uwadze, że wymagają odpowiedniej impregnacji. Mimo tego warto wziąć je pod uwagę, zwłaszcza że świetnie komponują się szczególnie z budownictwem drewnianym. Na uwagę zasługują też „szklane dachy”, powstałe dzięki oknom dachowym lub świetlikom, o których więcej piszemy na kolejnych stronach. »


Niewidoczne rynny Bezokapowy system orynnowania to hit ostatnich lat. Zaprojektowany został przez firmę Galeco z myślą o nowoczesnym budownictwie. Rynny wbudowane są w elewację, dzięki czemu nie zakłócają minimalistycznej formy bryły. Fot. Galeco

Tradycja i nowoczesność Nie tylko płaska dachówka pasuje do nowoczesnych budynków. Przykładem jest holenderka OVH Vario Koramic w kolorze naturalnej czerwieni z oferty Wienerberger. W tym nietypowym projekcie, dachówka ceramiczna o klasycznym przekroju w kształcie litery S, tworzy zgrany duet z drewnianą elewacją przedłużoną do 1/3 wysokości dachu. Fot. Meike Hansen, Archimage

materiały Æ DACHY

65


Szklane dachy Szukasz sposobu na doświetlenie wnętrza? Odważ się na „szklany dach”. Oto kilka możliwości: ÂÂOkna dachowe (do dachów skośnych i płaskich) – pojedyncze lub w grupach (im więcej tym lepiej); doświetlą poddasze, otworzą wnętrze na okolicę i pozwolą cieszyć się widokiem nieba o każdej porze dnia; ÂÂWyłaz dachowy – połączenie okna dachowego i wyłazu – umożliwia bezpiecznie i łatwe wyjście na dach (np. w celu przeprowadzenia prac kominiarskich), wygodne wietrzenie pomieszczeń, a także doświetlenie wnętrz naturalnym światłem; ÂÂDachowe świetliki tunelowe (świetliki rurowe) – przeszklona konstrukcja dachu wyposażona w tunel (sztywny lub elastyczny) o długości kilku metrów. Najczęściej montowane są na najwyższej kondygnacji budynku tam, gdzie nie ma możliwości zamontowania okien. Promienie słońca padają na dach (tym samym na element dachowy świetlika), a następnie wpadają do światłonośnego tunelu, biegnącego od dachu do sufitu, wyłożonego specjalną powłoką. Stąd słońce, na zasadzie lustrzanych odbić, dostaje się do wnętrza domu.

Świetlik kopułkowy Szklane okno do dachu płaskiego Lamilux F100G to doskonałe rozwiązanie na doświetlenie wnętrza w oryginalny sposób. Jest prosty w montażu i może być stosowany w różnego typu systemach dachowych. W ofercie dostępna jest wersja nieotwierana oraz z możliwością wietrzenia. Świetlik dostępny jest z wypełnieniem szklanym w wielu wariantach wykonania, w kształcie prostokątnym i okrągłym. Na zdjęciu: okno do dachu płaskiego Lamilux F100G ROUND Fot. Lamilux

 W grupach Duże przeszklenia (tworzone np. z montowanych grupowo okien dachowych) to dużo naturalnego światła wewnątrz budynku. Zespolenia okien dachowych firmy Fakro pozwalają na integrację poddasza z niebem i optyczne powiększenie przestrzeni mieszkalnej.

Fot. Fakro

Szkło aktywne Dachy szklane wykonane ze szkła ze zintegrowanym systemem grzewczym EGLAS tworzą wyjątkowe architektoniczne konstrukcje. Poza walorami estetycznymi, wydzielają ciepło (promieniowanie podczerwone emitowane jest przez powłokę z tlenków metali pokrywającą taflę szkła), które automatycznie aktywuje proces topnienia śniegu, gdy tylko wbudowany czujnik wykryje jego obecność. Fot. Saint‑Gobain

66

DACHY Æ materiały


Sferyczny moduł szklany Model ISU 1093 przeznaczony jest do dachów o kącie nachylenia 0–15°. Nowoczesny design zapewnia maksymalne doświetlenie wnętrza, a zakrzywione szkło pozwala skutecznie odprowadzać wodę deszczową z powierzchni okna. Fot. Velux

Zespolenie kalenicowe W dachu na zdjęciu zastosowano bardzo oryginalne rozwiązanie – zespolenie kalenicowe . Jest to połączenie okien dachowych po przeciwnych stronach kalenicy, dzięki czemu do wnętrza napływa duża ilość światła, tworząc przy tym wyjątkowy klimat poddasza. Dostarcza niezapomnianych wrażeń podczas obserwacji nieba.

Fot. Fakro

Płaski moduł szklany Firma Velux wprowadziła na rynek nową generację okien do dachu płaskiego. Mają one zapewnić komfort użytkowania pomieszczeń i doświetlić wnętrza naturalnym światłem. Nowe modele świetnie wygłuszają hałasy, zapewniają widok na zewnątrz, a oprócz tego są energooszczędne. Na zdjęciu: okno do płaskiego dachu Velux CFU nieotwierane

Fot. Velux

materiały Æ DACHY

67


Chroń drewno! Drewno to materiał wyjątkowy: naturalny, piękny, ponadczasowy. Niestety, ulega biodegradacji. Dlatego trzeba o nie dbać. Pielęgnację ułatwią specjalne preparaty, jak oleje, impregnaty, bejce, lakiery, lazury. Małgorzata Nietupska

68

CHEMIA BUDOWLANA Æ impregnowanie i malowanie

6 powodów


T

o mit, że drewno powinni impregnować i malować tylko profesjonaliści. Tak jest rzeczywiście w przypadku drewna konstrukcyjnego. Płoty, meble, architekturę ogrodową, stolarkę czy tarasy można i trzeba pielęgnować osobiście. Wystarczy pędzel, chwila wolnego czasu i odpowiedni preparat. Nieprzypadkowo na rynku jest tak dużo środków do impregnowania i malowania drewna. Każdy z nas ma bowiem inne wyobrażenie, jak dom drewniany i posesja wokół niego mają wyglądać.

Temperatura ma znaczenie

ÆÆPo pierwsze: Ochrona drewna Drewno to materiał naturalny. Domy z niego wybudowane mogą przetrwać setki lat (o czym świadczą zabytki architektury). Nie jest prawdą, że dawniej nie stosowano ochrony drewna. Jednym ze sposobów było ścinanie drzew zimą, zgodnie z fazami Księżyca. Wilgoć, promieniowanie UV, grzyby, szkodniki, wahania temperatury oraz topnienie i zamarzanie wody – to czynniki, które od wieków powodują niszczenie drewna. Aby temu zapobiec i móc cieszyć się pięknem tego naturalnego materiału

Większość preparatów do ochrony i dekoracji drewna nie nadaje się do użycia późną jesienią, zimą i wczesną wiosną, a także w czasie upałów. Standardowo drewno można zabezpieczać w temperaturze 5–25°C. Tylko niektóre preparaty nadają się do stosowania w niższej temperaturze. Informacje znajdują się na opakowaniach.

przez lata, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie drewnianych powierzchni. Wybierając preparaty do ochrony drewna zawsze trzeba zwracać uwagę na informacje na opakowaniach. Niektóre zabezpieczają tylko przed wilgocią, płowieniem i nadają drewnu bardziej atrakcyjny wygląd. Inne ograniczają zniszczenia powodowane przez grzyby oraz korniki. Czasem warto zainwestować nie tylko w preparat ochronno‑dekoracyjny, ale też biobójczy, który zabezpieczy dodatkowo np. przed kornikami czy grzybami. Warto wiedzieć, że istnieją też preparaty chroniące przed pożarami.

ÆÆPo drugie: Podkreślenie

usłojenia Każdy gatunek drewna ma inne usłojenie. Jednym podoba się świerk, innym modrzew czy sosna. Ten wzór – stworzony przez Naturę – ma bezcenne walory dekoracyjne. Można go jeszcze bardziej wyeksponować, np. lakierami, olejami, impregnatami. Dodatkowo takie preparaty mają właściwości ochronne, np. zabezpieczają przed wilgocią oraz wnikaniem zabrudzeń w pory drewna. Co wybrać? To zależy od gustu i preferencji. Przykładowo, lakiery i lakierobejce wygładzają także powierzchnię. Oleje zaś nie tworzą żadnej powłoki – wykończona nimi powierzchnia przypomina surowe drewno.

Olejowany taras Sztuka olejowania drewna jest znana od dawna. W XXI w. wygodnie jest używać gotowych produktów, jak Tikkurila Valtti Plus Wood Oil. To olej do drewna zewnętrznego, np. na tarasie. Zapobiega jego pękaniu i chroni przed wilgocią. Zawiera m.in. składniki pochodzenia roślinnego. tikkurila.pl

impregnowanie i malowanie Æ CHEMIA BUDOWLANA

69


Rodzaje preparatów Impregnat Zabezpiecza drewno przed jednym albo wieloma czynnikami, np. szkodnikami, wilgocią, ogniem, grzybami, promieniowaniem UV. Niektóre impregnaty (techniczne, gruntujące) nanosi się przed naniesieniem powłoki dekoracyjnej. Inne mają właściwości ochronno‑dekoracyjne. Lakier Podkreśla naturalne usłojenie i kolorystykę drewna. Chroni przed wnikaniem brudu i wody. Po lakierowaniu drewno jest gładkie, z połyskiem lub matowe. Dostępne są lakiery bezbarwne oraz w wielu kolorach.

ÆÆPo trzecie: Zamaskowanie

niedoskonałości Czasami, zwłaszcza w przypadku starego, zniszczonego drewna, trzeba zatuszować plamy, drobne pęknięcia, ubytki. Bywa, że dość nowe drewno z czasem szarzeje, gdyż nie zostało odpowiednio zabezpieczone. Wtedy warto sięgnąć po preparaty, które je maskują. W tej roli znakomicie się sprawdzają różne preparaty ochronno‑dekoracyjne. Uzyskać można także elegancki

Lakierobejca To lakier oraz bejca w jednym. Podkreśla usłojenie i kolorystykę drewna. Możliwa jest zmiana lub poprawienie jego naturalnego koloru. Chroni przed promieniowaniem UV, wilgocią, grzybami, glonami, owadami. Lazura Zabezpiecza drewno przed wilgocią, grzybami, promieniowaniem UV, a często również owadami. Podkreśla usłojenie i maskuje drobne usterki drewna. Do wyboru są lazury bezbarwne i kolorowe. Farba Chroni przed brudem, opadami atmosferycznymi, promieniowaniem UV, pleśnią. Może być kryjąca lub półprzezroczysta. Do wyboru są farby w wielu kolorach, przeznaczone tylko do drewna oraz do różnych powierzchni, w tym drewna. Olej Uwypukla naturalną kolorystykę i usłojenie drewna. Nie tworzy powłoki. Zabezpiecza drewno przed promieniowaniem UV, wilgocią, wysychaniem, pękaniem, brudem. Biocydy To preparaty do ochrony drewna przed wybranymi czynnikami biologicznymi, np. owadami i grzybami. Stosuje się je do drewna surowego i wykończonego.

Ochrona przed ogniem FOBOS® B to nowoczesny impregnat ogniochronny do stosowania m.in. na gładkich powierzchniach płyt drewnopochodnych oraz drewna struganego. Zabezpiecza przed ogniem drewniane elementy konstrukcyjne, wykończeniowe oraz dekoracyjne znajdujące się wewnątrz budynków w warunkach suchych. Pozwala osiągnąć najwyższą klasę niezapalności płyt wiórowych i płyt OSB. Gwarantuje również uzyskanie klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO dla drewnianych powierzchni wewnątrz budynków. Nie zmienia rysunku drewna przy wysokiej jakości wykończenia. Pełne dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi. Produkt gotowy do użycia o specjalnej konsystencji ułatwiającej aplikacje na gładkich powierzchniach np. płyt OSB. impregnaty. fobos.pl

efekt postarzenia. Odszarzacz zaś przywróci pierwotny kolor drewna.

ÆÆPo czwarte: Bardziej

atrakcyjny kolor Miłośnicy drewna dzielą się na takich, którzy nigdy nie zmieniają naturalnego koloru drewna i używają tylko preparatów bezbarwnych albo w odcieniach maksymalnie naturalnych. Inni lubią wyraziste barwy. Całkowitą metamorfozę umożliwiają farby – w pełni kryjące lub eksponujące usłojenie. Bardzo często to produkty przystosowane do malowania nie tylko drewna, ale i metalu, cegły oraz innych rodzajów powierzchni. Dzięki temu tą samą farbą odnawia się różne przedmioty. Jest też rozwiązanie pośrednie: przy pomocy preparatów ochronno‑dekoracyjnych można delikatnie wyeksponować kolor drewna albo nadać mu pożądany odcień, np. biały, szary, czarny. Preparaty barwiące pomagają też ujednolicić kolorystykę wszystkich elementów drewnianych. To sprawia, że dom i posesja są spójne. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy używane jest drewno z różnych gatunków drzew (nie mają one bowiem takiego samego zabarwienia i usłojenia).

Lazura woskowa do wnętrz Drewno na zewnątrz budynków powinno być chronione przed wiatrem, warunkami atmosferycznymi i grzybami. W domu zaś jest narażone m.in. na brud i uszkodzenia mechaniczne. Szczególnie parkiety i schody drewniane wymagają specjalnej ochrony. Silnie hydrofobowa Lazura woskowa do wnętrz marki Remmers, na bazie naturalnych i odnawialnych surowców: żywicy i pokostu lnianego, polecana jest także do mebli, drzwi wewnętrznych, okładzin ściennych, a nawet zabawek. Produkt dostępny jest w kilku kolorach lub w wersji bezbarwnej, dzięki czemu dopasuje się do każdego stylu wnętrza. Nadaje się również do pomieszczeń wilgotnych, np. łazienek. remmers.pl

Cechy impregnatu i farby LuxDecor Njord to impregnat przeznaczony do malowania pionowych powierzchni drewnianych wewnątrz (meble, drzwi, boazeria, zabawki) i na zewnątrz pomieszczeń (elewacje, wiaty, altany, płoty). Produkt łatwo się nakłada, doskonale kryje, a po wyschnięciu tworzy bardzo trwałą, satynową powłokę odporną na warunki atmosferyczne, pleśń i wilgoć. Njord dostępny jest w 14 oryginalnych kolorach. Różni się od impregnatów do drewna dostępnych na rynku! Jego nietypowość wynika z unikalnej kolorystyki, siły i jakości krycia oraz powłoki. Produkt skutecznie łączy najlepsze cechy impregnatu i farby. Malowanie impregnatem nie nastręcza żadnych trudności. Do wykonania tej czynności wystarczy zwykły pędzel. W celu uzyskania najlepszego efektu, przed aplikacją należy zastosować Grunt odcinający LuxDecor Njord. Praca z produktami nie wymaga od użytkownika fachowej wiedzy na temat chemii do drewna. luxdecor.expert

70

CHEMIA BUDOWLANA Æ impregnowanie i malowanie


Kolorowa elewacja Wiele osób obawia się malować drewno w bardziej intensywnych kolorach, tak jak np. w Skandynawii. Aby uniknąć rozczarowania, warto wybierać produkty renomowanych marek. Przykładowo farby Benjamin Moore z systemem ColorLock® Technology zapewniają niespotykaną głębię i trwałość koloru, a także ekstremalną trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych. benjaminmoore.pl

Termowanie drewna Obróbka cieplna drewna – bez chemii – w specjalnych piecach to termowanie. Metoda wywodzi się z Finlandii. Drewno poddawane jest wysokiej temperaturze – między 160 a 230°C – w kłębach pary. Proces trwa zazwyczaj od 48 do 96 godzin, jednak dopiero termowanie powyżej 70 godzin gwarantuje oczekiwaną jakość drewna. Do termowania nadają się zwłaszcza świerk i sosna. Drewno staje się stabilne wymiarowo, wolne od żywicy i odporne m.in. na gnicie oraz szkodniki. Zmienia kolor na ciemniejszy. jaf‑polska.pl

impregnowanie i malowanie Æ CHEMIA BUDOWLANA

71


Czym się różnią produkty do ochrony drewna

ÆÆPo piąte: Łatwiejsza

Agnieszka Karaśkiewicz, Marketing Manager w firmie Remmers Polska

Zabezpieczone drewno jest mniej narażone na biodegradację. To oznacza, że dłużej zachowuje piękny, zadbany wygląd. Takie drewno jest też łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Zabrudzenia, np. z elewacji, pergoli, płotu, łatwiej zmywa deszcz. Meble ogrodowe wystarczy od czasu do czasu przetrzeć ściereczką, a olejowany taras wyczyścić myjką ciśnieniową. Co ile lat odnawiać drewno? To zależy od rodzaju drewna, jego użytkowania i preferencji właścicieli. Wiele osób lubi idealnie wykończone drewno. Dla niektórych odnawianie drewna to przyjemne spędzanie wolnego czasu. Mają ogromną wiedzę na ten temat, często korzystają z ulubionych produktów, ale i eksperymentują z nowościami. Inni doceniają urodę starzejącego się

Klienci często zadają pytanie, czy produkty z tzw. grupy PROFI, czyli dla profesjonalistów, są lepsze od pozostałych. Preparaty gamy PROFI, produkowane z myślą o klientach profesjonalnych (stolarze, dekarze, rzemieślnicy), ze względu na przeznaczenie są na ogół inaczej pakowane – w większe puszki z oznaczeniami przemysłowymi (w przypadku firmy Remmers są to czerwone opakowania i biało‑niebieskie etykiety). W nielicznych przypadkach mają inny skład chemiczny niż produkty ogólnego stosowania. Wynika to np. z metod aplikacji, czy możliwych dopuszczeń do obrotu, spowodowanych regulacjami prawnymi. Środki ochrony drewna zawierające biocydy i rozpuszczalniki wymagają bowiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa (przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem i informacją o produkcie). Produkty profesjonalne są testowane i wnikliwie badane, aż do uzyskania zadowalających efektów. Trwa to niekiedy latami, a nad uzyskaniem końcowej, właściwej receptury pracuje sztab ludzi w laboratorium. W centrali Remmers w Niemczech, w dziale badań i rozwoju, zatrudnionych jest ponad 80 ekspertów, którzy pracują nad innowacyjnymi, przyjaznymi dla środowiska i oszczędzającymi zasoby systemami produktów do ochrony i konserwacji budynków. Nasze doświadczenie zdobyte podczas współpracy i dzięki wymianie doświadczeń z firmami z branży stolarskiej pozwala oferować sprawdzoną jakość profi także klientom indywidualnym. Dlatego nie jest możliwe, aby odbiorca indywidualny otrzymał preparat gorszej jakości, niż firma profesjonalnie zajmująca się obróbką drewna. Nasz podstawowy asortyment produktów do pielęgnacji i ochrony drewna, przeznaczony dla klienta indywidulnego został podzielony na 6 kategorii. Są to towary dostępne w sprzedaży w prawie 250 punktach handlowych w Polsce. Jedyne co odróżnia tę gamę od produktów „profi” to kolor opakowania i mniejsze pojemności produktów. Łączymy dwa światy: majsterkowiczów oraz profesjonalistów i każdej z tych grup oferujemy produkty Remmers tej samej jakości premium.

pielęgnacja

drewna, choć wiąże się to z utratą perfekcyjnego koloru, pęknięciami czy ubytkami. Jednak nawet wtedy trzeba sprawdzać, czy drewno nie jest niszczone np. przez korniki czy grzyby. Szybko zastosowany biocyd rozwiąże problem, a drewno dalej będzie się naturalnie, pięknie starzało.

ÆÆPo szóste: Oszczędności Chronione drewno jest trwalsze i dłużej zachowuje piękny wygląd. Wymiana elementów konstrukcji, kupno nowych mebli czy wykonanie nowego płotu są droższe niż ich odnowienie. Kupno preparatów ochronno‑dekoracyjnych jest tańsze niż remont. Drewno to materiał doskonały do ponownego wykorzystania. Przykładowo, ze starej pergoli można zrobić ławki czy stolik. Po zaimpregnowaniu czy pomalowaniu będą wyglądały jak nowe. »

Pędzle w dłoń Impregnowanie, malowanie czy lakierowanie drewna nie jest trudne. Każdy może to zrobić przy pomocy pędzla. Przydadzą się też rękawiczki ochronne. bondex.pl

Perfekcyjne wykończenie Preparat Acryl 100 Remmers to szybkoschnąca akrylowa masa wypełniająca i uszczelniająca klasy premium. Produkt stosowany m.in. w budownictwie drewnianym do uszczelniania dylatacji i pęknięć w celu ochrony przed wpływami atmosferycznymi, przedłużenia żywotności konstrukcji, zmniejszenia strat ciepła, a tym samym kosztów ogrzewania. Produkt można malować powłokami dekoracyjnymi z oferty Remmers. Szybko się utwardza. Jest odporny na deszcz i wilgoć. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nie zawiera rozpuszczalników. Do wyboru szeroka gama kolorów. remmers.pl

72

CHEMIA BUDOWLANA Æ impregnowanie i malowanie


Kompleksowa ochrona W kilka godzin np. stary domek narzędziowy można zmienić nie do poznania. Przykład: realizacja przy użyciu impregnatu Jedynka Deco&Protect w kolorze szary skandynawski. To preparat opracowany na bazie trzech aktywnych żywic, zapewniających kompletną ochronę drewna. farbyjedynka.pl

Dziecinnie proste Odnawianie, np. domku na działce, może być formą spędzenia czasu z rodziną. Przy okazji dzieci uczą się podstaw renowacji, malowania i doboru odpowiednich preparatów. Ta wiedza przyda im się w przyszłości, gdy też zdecydują się na dom drewniany. beckers.pl

impregnowanie i malowanie Æ CHEMIA BUDOWLANA

73


Czym się różni bejca od lakierobejcy? Marta Sienkiewicz, Ekspert ds. produktów do dekoracji i ochrony drewna marki LuxDecor Bejcowanie to jedna z najstarszych technik powierzchniowego barwienia drewna. Polega na nasycaniu go przy pomocy konkretnego produktu – bejcy. W jej skład wchodzą barwniki i rozpuszczalnik. Bejce, ze względu na skład, dzielimy na kilka kategorii. Najważniejszą jest zastosowany rozpuszczalnik. Pod tym względem rozróżniamy bejce wodne, które są wodnym roztworem barwników, bejce rozpuszczalnikowe, do produkcji których wykorzystano rozpuszczalnik organiczny oraz bejce spirytusowe, które bazują na spirytusie. Bejca to produkt łatwy w aplikacji, tworzący trwałą powłokę kolorystyczną i zachowujący rysunek słojów. Do jej nakładania najczęściej używa się zwykłego pędzla malarskiego, choć można też stosować gąbkę lub szmatkę. Jej podstawowym zadaniem jest zabarwienie lub wyrównanie odcienia drewna. To produkt, który w swoich założeniach posiada jedynie właściwości dekoracyjne. Oznacza to, że nie chroni drewna przed czynnikami atmosferycznymi i atakami biologicznymi. Dlatego bejca, po wyschnięciu, wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Do tego celu najczęściej używa się lakieru do drewna. Alternatywą dla bejcy jest lakierobejca, która jest połączeniem bejcy i lakieru. Przy jej zastosowaniu uzyskamy dekoracyjno‑ochronną powłokę, która nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Lakieorbejca zazwyczaj tworzy powłokę z lekkim połyskiem. Polecam bejce i lakierobejce marki LuxDecor, które są dostępne w wielu atrakcyjnych kolorach. To produkty wodorozcieńczalne, ekologiczne i łatwe w użyciu.

Wykończenie lazurą Lazura podkreśla usłojenie drewna i nadaje mu bardziej atrakcyjny kolor. Po aplikacji Lazury ochronnej Polski Klimat marki V33 powierzchnie drewniane są też zabezpieczone przed promieniami UV i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Preparat nadaje się m.in. do płotów, okien, drzwi, belek, domków narzędziowych, mebli ogrodowych, pergoli. v33.pl

Surowy szlif Meble ogrodowe z palet? Dobry pomysł! Po wyszlifowaniu można je wykończyć np. bezbarwną lakierobejcą marki Vidaron. vidaron.pl

74

CHEMIA BUDOWLANA Æ impregnowanie i malowanieJak czytać projekt?

Każdy projekt w katalogu zawiera informacje i materiały ilustracyjne, na podstawie których możemy ocenić jego cechy. Oto kilka wskazówek, jak należy je interpretować, aby wybrać dom na miarę naszych potrzeb i możliwości.

ÆÆpowierzchnia użytkowa całkowita domu – mierzona w metrach kwadratowych (m²); zgodnie z normą PN‑ISO 9836:1997 łączna powierzchnia pomieszczeń o wysokości powyżej 1,90 m ÆÆwizytówka katalogowa biura projektowego – logotyp z nazwą pracowni projektowej, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko autora projektu ÆÆ wizualizacja domu – staranna ilustracja wyglądu zewnętrznego domu na działce, która z rzutami kondygnacji i rysunkami elewacji stanowi najważniejszą część katalogowej prezentacji; niektóre pracowne prezentują dwie wizualizacje ÆÆ cena projektu – wyrażona w złotych cena standardowego i kompletnego projektu, dostępnego w biurze projektowym ÆÆnazwa projektu ÆÆplan sytuacyjny – ilustruje położenie budynku na działce, zawiera wymiary domu na posesji

76

Poradnik inwestora

ÆÆrysunki elewacji – określają wielkość i położenie drzwi, okien i innych detali, wysokość budynku i jego poziomów; rysunki dają wyobrażenie wyglądu zewnętrznego budynku z każdej strony ÆÆpowierzchnia poszczególnych kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza (ze wskazaniem powierzchni podłogi i odrębnie strychu) ÆÆcharakterystyka energetyczna domu (dla budynku nowego oraz przebudowanego) – wartość EP budynku referencyjnego, czyli budynku spełniającego minimum wymagań według Warunków Technicznych 2008; wyniki mają formę suwaka; ÆÆrzuty kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza

Podstawowe parametry i ogólny opis projektu, czyli metryczka: ÂÂ powierzchnia zabudowy – mierzona w metrach kwadratowych (m2) powierzchnia rzutu budynku, mierzona po obrysie ścian przyziemia. Wielkość ta pozwala ocenić, jaki procent działki w stosunku do jej powierzchni ulegnie zabudowie ÂÂ wysokość budynku – wyrażona w metrach i mierzona od poziomu terenu (przyjętego w projekcie typowym) do najwyższego punktu dachu, tj. do kalenicy. Kalenica to najwyżej położona, pozioma krawędź dachu ÂÂ kubatura – mierzona w metrach sześciennych (m³). Zasady obliczania kubatury określa norma. W przybliżeniu wylicza się ją mnożąc powierzchnię rzutu budynku przez jego wysokość. Precyzyjne określenie kubatury umożliwia oszacowanie m.in. ile energii potrzeba do ogrzania domu ÂÂ k ąt nachylenia dachu – kąt ostry pomiędzy połacią dachu a poziomem, może być wyrażany w stopniach; od tej wartości zależy użycie określonego rodzaju pokrycia dachowego ÂÂ powierzchnia dachu – wyrażona jest w m², przyjmuje się całkowity obszar połaci dachowych (często także wychodzących poza obrys budynku) ÂÂ minimalne wymiary działki – mierzone w metrach; wynikają z wymiarów domu i wymaganej przepisami odległości ścian domu od granic działki; wielkość ta pozwala określić, czy dom mieści się na działce ÂÂ propozycje materiałów do budowy dachu, elewacji, stropu, ścian ÂÂ krótki opis projektu oraz charakterystyka domu, jego przeznaczenia i podstawowych atrybutów ÂÂ adres internetowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje o innych projektach oraz kosztach budowy domu138

106

Alamowo 13dwk

137

144

Bukowina 5dw

141

Chmielniki dw66

110

Chmielów dw 25

115

Chmielów dws

90

Dziekanowice 17dw

129

Gajowo 68 dws

128

Głogoczów 36dw

121

Głogoczów 6 dw

91

Grywałdowo dw

122

Hoczew mała 19 dws

88

Olesno 59dws

116

Ołów

113

Rydzowo 23dws

107 Świecie aa 70 dws

95

Rytowo 23 dw

102 Arturowo średnie dw

89 Chmielniki małe dw

114 Dom jednorodzinny 21/7

92 Gajówko 3dws

98 Gniazdowo aa 70 dws

112 Jaworzynka dw

126 Osakowo 9dw

139 Sarnowo dws1

120

131

TK104

TK105

108

Zawoja dws 17t

78

Albertowo 1dw

Żarki aa 70 dw

140 Żarnowiec 5dw

Alfabetyczne zestawienie projektów

96 Bartnowice dws

134 Chmielniki małe dw 71

103 Dom jednorodzinny 21/Z

97 Gajówko dw

111 Grochowo nowe 13 dws

125 Jurgów średni 37 dw

99 Osiek 8rs

124 Stopnica dws

136 Tomaszewo średnie dw

100 Bolesławice 7dw

127 Chmielniki średnie r1

93 Domek wakacyjny 11/8

94 Gładyszowo dws

119 Gryfice 23dw

143 Milicz 77 dw

132 Piekarów dws

109 Świdnica dw7a

142 Wyżne 1dw

123 Brzeg średni 13 dw

135 Chmielowo dw

130 Dylewsko dw

117 Gładyszów 36 dws

133 Gryfice 3 dws

118 Modrzewo dw3

105 Polańczyk dw

104 Świdnica mała dws

101 Zawoja dw 11


ARCHITEKA Pracownia Architektoniczna Tomasz Kałaska TK104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 TK105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

DOM-PROJEKT Kinga i Władysław Piwowarczyk Gajowo 68 dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Hoczew mała 19 dws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Gajówko 3dws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Gładyszowo dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Zawoja dws 17t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Bartnowice dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Gajówko dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Gniazdowo aa 70 dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Osiek 8rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Bolesławice 7dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Zawoja dw 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Arturowo średnie dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Świdnica mała dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Polańczyk dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Albertowo 1dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Świecie aa 70 dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Żarki aa 70 dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Świdnica dw7a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Chmielów dws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Grochowo nowe 13 dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Jaworzynka dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rytowo 23 dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Dziekanowice 17dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Rydzowo 23dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Gładyszów 36 dws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Modrzewo dw3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Gryfice 23dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Grywałdowo dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Olesno 59dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Brzeg średni 13 dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Stopnica dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Jurgów średni 37 dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Osakowo 9dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Chmielniki średnie r1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Głogoczów 6 dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Głogoczów 36dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Dylewsko dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Piekarów dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Gryfice 3 dws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chmielniki małe dw 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chmielowo dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomaszewo średnie dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bukowina 5dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alamowo 13dwk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarnowo dws1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Żarnowiec 5dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chmielów dw 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyżne 1dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milicz 77 dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chmielniki dw66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

MG PROJEKT Pracownia Architektoniczna s.c. Michał Gąsiorowski, Tadeusz Gąsiorowski Sosenka 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatka 2 drewniana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sosenka 4 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepiórka B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 84 86 87

PROJEKTY SYLWII STRZELECKIEJ www.projektysylwiistrzeleckiej.pl www.wnetrzasylwiistrzeleckiej.pl N5_2 z dużym poddaszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 N5_3 z dużą werandą i antresolą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Tadeusz Baczyński Pracownia Architektoniczna Domek wakacyjny 11/8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Dom jednorodzinny 21/Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Dom jednorodzinny 21/7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

TARTAK - STOLARNIA Ryszard Stasiak Ołów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Chmielniki małe dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

A lfabetyczne zestawienie pracowni

79


80


5,61m2

9,94m2

81


Sosenka 4

63,32 m² powierzchnia użytkowa

03-112 Warszawa, ul. Uczniowska 13 tel. 22 676 66 83, kom. 600-392-884 www.mgprojekt.com.pl mgprojekt@mgprojekt.com.pl

DACHY Zamów projekt i wiązary do tego domu tel. +48 500 200 660 biuro@mgdachy

mgdachy.pl

łazienka 2 4,91 m

kominek

3,35 m

DANE TECHNICZNE:

aneks kuchenny 2 9,69 m

Powierzchnia zabudowy 51,28 m² 4m

8,66 m

4m

Wysokość budynku 6,68 m (7,00 m z podmurówką)

4m

sień 2 2,77 m

Powierzchnia użytkowa 63,32 m² (PN-70) / 63,32 m² ( PN-ISO 97)

4m

6,63 m

14,63 m

4,88 m

2,91 m

taras / podcień

pokój dzienny 25,10 m2

1,12 m

5,51 m

pom. gosp. 2 2,17 m

2,17 m

Koszty realizacji i cena projektu na www.mgprojekt.com.pl

8,60 m

16,66 m

Kąt nachylenia 45 stopni Wymiary działki 16,66 x 14,63 m

MATERIAŁY: Ściany konstrukcja szkieletowa drewniana

3,65 m

h=190 cm

4,93 m

balkon

h=190 cm

sypialnia 10,35 m2 (18,10 m2)

Strop drewniany belkowy

3,35 m

sypialnia 2 9,14 m 2 (16,27 m )

Elewacje deski elewacyjne Pokrycie dachowe dachówka Projekt domu Sosenka 4 to propozycja domku letniskowego, który może pełnić funkcję

komunikacja 2 1,59 m (2,87 m2)

całorocznego. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 63,32 m² (kubatura 253,40 m³). h=190 cm

Dobrze zaprojektowane wnętrze pozwala na komfortowe życie 4 użytkowników. Dom zwieńczony jest dachem dwuspadowym. Minimalna wielkość działki na jakiej może być realizowany projekt to: 16,66 x 14,63 m. Dom jest zaprojektowany w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Ma prostą bryłę zorganizowaną na planie prostokąta. Całość przykryta jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45 stopni. Projekt uwzględnia zadaszony taras i balkon wsparty na słupach. Będzie to doskonałe miejsce wypoczynku. Estetyczna bryła dobrze się prezentuje w zabudowie miejskiej jak i krajobrazie wiejskim. Ozdobą domu są okiennice oraz drewniane elementy architektoniczne.

82


Sosenka 4 - wnętrze

83


Chatka 2 drewniana

64,11 m² powierzchnia użytkowa

03-112 Warszawa, ul. Uczniowska 13 tel. 22 676 66 83, kom. 600-392-884 www.mgprojekt.com.pl mgprojekt@mgprojekt.com.pl

DACHY Zamów projekt i wiązary do tego domu tel. +48 500 200 660 biuro@mgdachy

mgdachy.pl

Koszty realizacji i cena projektu na www.mgprojekt.com.pl

6,00 m

1,91 m

8,04 m

3,29 m

łazienka 3,29 m2

4m

4m

kuchnia 6,58 m2

DANE TECHNICZNE:

8,00 m

kominek

sień 3,40 m2

1,50

16,50 m

8,00 m

kotłownia 2 4,47 m

pokój dzienny 28,14 m2

Powierzchnia zabudowy 59,08 m²

5,29 m

3m

2,03 m

2,04 m

3m

TV

Powierzchnia użytkowa 64,11 m² wg pn-70/b-02365 / 68,87 m² wg pn-iso 9836:199 Wysokość budynku 7,27 m (7,47 m z podmurówką)

15,04 m podest

5,32 m

Kąt nachylenia 50 stopni Wymiary działki 15,04 x 16,50 m

podcień / taras 5,32 m

1,91 m

h=180 cm

sypialnia 2 6,32 m 2 (9,83 m )

Ściany szkielet drewniany Strop wiązary kratownicowe

hol 1,87 m2

wc 2 1,71 m

sypialnia 2 7,85 m (11,57 m2)

h=180 cm

MATERIAŁY:

Elewacje deski elewacyjne Pokrycie dachowe dachówka lub blacha dachówkowa

2,60 m

sypialnia 2 5,60 m 2 (8,65 m )

h=180 cm

4,37 m

3,35 m

2,60 m

Projekt domu Chatka 2 Drewniana to wymarzony dom na działkę rekreacyjną lub do całorocznego zamieszkiwania. Mimo niewielkiej powierzchni cechuje się funkcjonalnym wnętrzem i mieści w sobie wszystkie potrzebne pomieszczenia: na dole wygodny salon z kominkiem, kuchnią i łazienką, na poddaszu 3 sypialnie. Dom ma delikatną linię i nawiązuje stylem do architektury podhalańskiej. Drewniana elewacja dobrze się będzie prezentować zarówno na Mazurach jak i w górach. Całość zwieńczona jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 50 stopni. Duży balkon i zadaszony od strony ogrodo-

balkon

84

wej wraz z szerokim przeszklonym wyjściem dają fantastyczny efekt otwarcia na ogród.


Chatka 2 drewniana - wnętrze

85


73,36 m² powierzchnia użytkowa

Sosenka 4B

03-112 Warszawa, ul. Uczniowska 13 tel. 22 676 66 83, kom. 600-392-884 www.mgprojekt.com.pl mgprojekt@mgprojekt.com.pl

DACHY Zamów projekt i wiązary do tego domu tel. +48 500 200 660 biuro@mgdachy

mgdachy.pl

Koszty realizacji i cena projektu na www.mgprojekt.com.pl

DANE TECHNICZNE: Powierzchnia zabudowy 53,23 m² Powierzchnia użytkowa 73,36 m² (PN-70) / 77,46 m² ( PN-ISO 97) Wysokość budynku 6,72 m (7,07 m z podmurówką) Kąt nachylenia 45 stopni Wymiary działki 17,66 x 14,63 m

MATERIAŁY: Ściany konstrukcja szkieletowa drewniana Strop drewniany belkowy Elewacje deski elewacyjne Pokrycie dachowe dachówka Sosenka 4 B to propozycja domku letniskowego, który może pełnić funkcję całorocznego. Dobrze zaprojektowane wnętrze pozwala na komfortowe życie 4 użytkowników. Dom zwieńczony jest dachem dwuspadowym. Dom jest zaprojektowany w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Ma prostą bryłę zorganizowaną na planie prostokąta. Całość przykryta jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45 stopni. Projekt uwzględnia zadaszony taras i balkon wsparty na słupach. Będzie to doskonałe miejsce wypoczynku.

86


Przepiórka B

64,84 m² powierzchnia użytkowa

03-112 Warszawa, ul. Uczniowska 13 tel. 22 676 66 83, kom. 600-392-884 www.mgprojekt.com.pl mgprojekt@mgprojekt.com.pl

DACHY Zamów projekt i wiązary do tego domu tel. +48 500 200 660 biuro@mgdachy

mgdachy.pl

Koszty realizacji i cena projektu na www.mgprojekt.com.pl

PARTER

DANE TECHNICZNE: Powierzchnia zabudowy 47,72 m² + weranda 26,52 m², z podcieniami 72,66 m² Powierzchnia użytkowa 64,84 m² (PN-70) / 64,84 m² ( PN-ISO 97) Wysokość budynku 6,68 m (7,10 m z podmurówką) Kąt nachylenia 45 i 16,5 stopni Wymiary działki 16,66 x 15,39 m

MATERIAŁY: Ściany ściany szkieletowe drewniane Strop wiązary Elewacje deski elewacyjne Pokrycie dachowe dachówka Przepiórka B to warinat podstawowy domu Przepiórka ze zmienionym układem pomieszczeń, oraz dodatkowym pokojem na parterze. Jest to domek jednorodzinny całoroczny ale mogący służyć również jako letniskowy. Niewielki budynek, o prostej konstrukcji jest tani w budowie i ekonomiczny w późniejszej eksploatacji. Atutem projektu Przepiórka B jest wielka zadaszona weranda, gdzie można schronić się przed słońcem lub deszczem. Połączona jest ona z salonem podwójnymi balkonowymi drzwiami, oraz drzwiami wejściowymi.

PODDASZE

87


43,40 m2 powierzchnia użytkowa

Tartak Stolarnia „Domy z litych bali” 11-520 Ryn, ul. Zamiejska 7 tel./fax 87 421 83 70 tel. kom. 603 067 481 695 677 868 695 939 470 e-mail: mieszkajznatura@op.pl biuro@stasiak.biz.pl www.stasiak.biz.pl autor: Ryszard Stasiak Mateusz Stasiak Szymon Stasiak

Ołów

cena projektu: brak danych 5m

4m

5m

16 m

7m

4m

4m

PARTER 26,00 m2 PODDASZE 17,40 m2

13 m

w.c. 2,9 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 35,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,50 m KUBATURA 120,00 m3 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 13,00 x 16,00 m

aneks kuchenny 4,4 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka lub inne dowolne Æ elewacje bale drewniane prostokątne grubości 16 cm Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: belki, zewnętrzne: 70/90 mm bal + 150 mm wełny na stelażu wew. lub 70 bal + 100 wełna +70 bal

pokój 7,2 m2

salon 18,7 m2

Wykonujemy domy z litych bali – całoroczne, letniskowe oraz stajnie i pawilony handlowe – według indywidualnego zamówienia klienta. Tartak–Stolarnia oferuje bezpłatne indywidualne doradztwo oraz oferty cenowe, przygotowane na podstawie wstępnego projektu domu przedstawionego przez Klienta, bądź za niewielką opłatą, przygotowane na podstawie projektu wykonanego przez naszego architekta.

pokój 10,2 m2

KOSZTY BUDOWY

www.stasiak.biz.pl

taras 11,8 m2

PARTER

88

PODDASZE


126,79 m2 powierzchnia użytkowa

Tartak Stolarnia „Domy z litych bali” 11-520 Ryn, ul. Zamiejska 7 tel./fax 87 421 83 70 tel. kom. 603 067 481 695 677 868 695 939 470 e-mail: mieszkajznatura@op.pl biuro@stasiak.biz.pl www.stasiak.biz.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Chmielniki małe dw

cena projektu:

12,0 m

4,1 m

5,5 m

9,0 m

* 18,0 m

4m

1,5 m 3,0 m

2880 zł

PARTER 79,41 m2 pom. gosp. 4,3 m2 PODDASZE 43,08 m2 pow. podłogi 78,59 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom o pięknej architekturze oraz przemyślanej funkcji pomieszczeń, który zapewni komfort użytkowania. Głównym pomieszczeniem parteru jest salon, z którego zaprojektowano wyjście na duży, zadaszony taras. Nad salonem otwarta przestrzeń – pustka + antresola. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój 12,37 m2 salon 30,7 m2 komunikacja 4,15 m2

komunikacja 1,98 m2

kuchnia 11,11 m2

wiatrołap 9,58 m2 kotłownia 4,3 m2

łazienka 9,52 m2

PARTER

pustka nad salonem

antresola

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 108,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,17 m KUBATURA 568,64 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 236,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,50 x 18,00 m

* 20,5 m

pokój 8,87 m2 (17,56 m2) komunikacja 9,58 m2 (16,56 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.stasiak.biz.pl pokój 11,69 m2 (20,85 m2)

łazienka 5,13 m2 (11,38 m2) pokój 7,81 m2 (12,24 m2)

PODDASZE

89


47,69 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

5,50 m

4m

4m

6,50 m

14,50 m*

4m

4m

Gajowo 68 dws

3290 zł

cena projektu:

13,50 m*

PARTER 28,38 m2 PODDASZE 19,31 m2 (28,39 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 35,75 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,98 m KUBATURA 180,93 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 13,50 x 14,50 m

wc

1.17

łazienka

(0.96) m ²

4.59 m ²

pokój z kuchnią 23.79 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Mały dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Na parterze pokój z aneksem kuchennym, łazienką i schodami na poddasze. Na poddaszu sypialnia z dostępnym balkonem oraz wc. Dom może pełnić również funkcję domu letniskowego/rekreacyjnego do całorocznego wykorzystania. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

sypialnia

18.35 (27.22) m ²

PODOBNE PROJEKTY Gajowo 15dw, Gajowo 66dws KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PARTER

90

PODDASZE


55,93 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Hoczew mała 19 dws

3390 zł

cena projektu: 4m

4m

1,5 3 m

6,00 m

14,50* m

4m

8,40 m

PIWNICA 24,24 m2 PARTER 36,88 m2 PODDASZE 19,05 m2 (35,19 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 51,85 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,84 m KUBATURA 303,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 126,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,40 x 14,50 m

pokój

6.76 m ²

salon/kuchnia

21.56 (23.87) m ² pokój

7.36

łazienka 5.46 m ²

1.74

pokój

(1.74) m ²

9.0 (16.9) m ²

(13.83) m ² wc

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany, żelbetowy nad piwnicą Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Nieduży dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Częściowo podpiwniczony. Na parterze salon z aneksem kuchennym, kominkiem oraz wyjściem na taras. Pokój, łazienka oraz wiatrołap. Na poddaszu dwa pokoje, wc i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

16,40* m

0.95 (2.72) m ²

wiatrołap 3.1 m ²

PARTER

PODDASZE

piwnica

24.24 m ²

PODOBNE PROJEKTY Hoczew mała 3, Hoczew mała 3m KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PIWNICA

91


57,92 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gajówko 3dws

3490 zł

cena projektu: 4m

3,1 4 m

4 m 1,4

8,00 m

16,00 m

4m

6,00 m

PARTER 36,42 m2 + część gosp. 3,2 m2 PODDASZE 23,60 m2 (35,75 m2)

14,51 m

łazienka

łazienka

b

5.16 (7.2) m ²

5.3 m ² kuchnia 5.67 m ²

komunikacja

25.45 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

pom.gosp. 2.1 (4.05) m ²

2.63 (2.63) m ² salon

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 48,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,35 m KUBATURA 239,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 14,51 x 16,00 m

pokój

pokój

6.89 (11.82) m ²

Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Na parterze salon z kuchnią, schodami na poddasze, wyjściem na duży, zadaszony taras oraz łazienka. Na poddaszu dwa pokoje, łazienka, komunikacja, pomieszczenie gospodarcze oraz balkon dostępny z dwóch pokoi. Zwarta bryła budynku oraz dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

6.82 (10.05) m ²

PODOBNE PROJEKTY Gajówko dw, Gajówko 5dw

PARTER

92

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl


65,32 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Architektoniczna Tadeusz Baczyński 34-424 Szaflary, ul. A. Suskiego 40 tel. 18 275 48 86 WWW.ARCHTB.PL e-mail: pracownia@archtb.pl autor: arch. Tadeusz Baczyński

Domek wakacyjny 11/8

cena projektu: brak danych 12,30 m

3m

3m

14,10 m

7,10 m

4m

3m

PARTER 40,82 m2 PODDASZE 24,50 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 66,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,50 m KUBATURA 320,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 48° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,30 x 14,10 m

- 5,70 m-

część gospodarcza 8,50 m2

łazienka 4,84 m2

hol+garderoba 6,38 m2

sypialnia 7,40 m2 (11,90 m2)

ganek 3 m2

- 8,40 m-

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach gont, dranice, blachodachówka gontopodobna Æ strop drewniany belkowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: bale, półbale, płazy

18,30 m

komunikacja 5,70 m2 (7,60 m2)

pokój+jadalnia +kuchnia 29,60 m2

Domek wakacyjny, parterowy z poddaszem użytkowym, całoroczny, przeznaczony dla 4-6 osobowej rodziny. Forma i detal domu nawiązuje do architektury Podhala. Na parterze zaprojektowano pokój dzienny z aneksem kuchennym, jadalnią i kominkiem, z wyjściem na zadaszony taras, łazienkę oraz zadaszenie na sprzęt ogrodniczy, rowery. Na poddaszu usytuowano dwie sypialnie - małżeńska i dla dzieci. Projekt można zrealizować w różnych regionach kraju, dostosowując detal, formę i kąt nachylenia dachu.

sypialnia 11,40 m2 (17,25 m2)

taras 5,60 m2

KOSZTY BUDOWY Zainteresowanych skontaktujemy z firmami wykonawczymi

PARTER

PODDASZE

93


66,12 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

7,00 m

5,2 m

4m

8,50 m

16,50 m*

4m

4m

Gładyszowo dws

3390 zł

PARTER 38,09 m2 + cz. gosp. 4,47 m2 PODDASZE 27,76 m2 (48,19 m2)

16,20 m*

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 84,35 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,54 m KUBATURA 296,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 140,21 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,20 x 16,50 m

salon/kuchnia 25.31 m ² taras

wc 1.53 m ² pokój 7.85 m ²

3.4 m ² kot łownia 4.47 m ²

PARTER

pokój 6.99 (10.99) m ² pokój 7.74 (12.86) m ²

2.4 pokój 6.16 (10.25) m ²

2.33 (6.67) m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Mały dom z poddaszem użytkowym, ekonomiczny w budowie oraz późniejszym użytkowaniu. Parter to strefa dzienna, a w niej słoneczny salon z aneksem kuchennym, ponadto dodatkowy pokój i kotłownia. Poddasze to strefa nocna z trzema sypialniami i łazienką. Do domu dobudowana jest wiata na samochód. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Gładyszowo m, Gładyszów m, Gładyszów dws KOSZTY BUDOWY

łazienka 4.81 (7.42) m ²

PODDASZE

94

www.dom-projekt.pl


67,79 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Zawoja dws 17t

cena projektu:

4m

11,00 m

4m

7,50 m

15,50 m*

4m

1,5 3,0

3490 zł

19,50 m*

PARTER 67,79 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 91,41 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,38 m KUBATURA 360,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 164,74 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,50 x 15,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Parterowy dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na zadaszony taras. Trzy pokoje, łazienka, wiatrołap i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój 11.53 m ²

pokój 7.42 m ²

salon +kuchnia 25.03 m ²

komunikacja 4.16 m ²

łazienka 5.39 m ²

pokój 9.58 m ²

wiatrołap 4.68 m ²

PODOBNE PROJEKTY Zawoja dws 37t KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl PARTER

95


70,77 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

9,00 m

4m

4m

7,20 m

15,20* m

4m

4m

Bartnowice dws

3590 zł

17,00* m

PARTER 38,55 m2 PODDASZE 35,88 m2 (53,52 m2) PARTER schowek

0.54 m ² salon/kuchnia 24.96 m ²

pokój łazienka 3.81 m ²

7.13 m ²

wiatrołap

2.11 m ²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 64,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,38 m KUBATURA 303,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 150,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,00 x 15,20 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na zadaszony taras. Pokój, łazienka, wiatrołap. Na poddaszu dwa pokoje, łazienka, garderoba, komunikacja i dwa balkony.

garderoba 3.12 (5.97) m ²

* Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

komunikacja

pokój

8.17 (15.32) m ²

11.22 (13.98) m ²

PODOBNE PROJEKTY Bartnowice dw5, Bartnowice 7dws łazienka

4.3

(5.95) m ²

KOSZTY BUDOWY

pokój

www.dom-projekt.pl

9.07 (12.32) m ²

PODDASZE

96


74,95 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gajówko dw

3490 zł

cena projektu:

6,50 m

3,2 1,5

4m

8,50 m

16,50* m

4m

4m

15,20* m

PARTER 44,56 m2 PODDASZE 30,39 m2 (41,42 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 55,37 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,55 m KUBATURA 282,70 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 151,84 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,20 x 16,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

pokój

łazienka

9.57 (14.38)m ²

kuchnia

6.96 m ²

6.88 m ²

komunikacja

2.09 (2.09)m ² salon

pokój

30.72 m ²

8.0 (11.51)m ²

pokój

10.73 (13.44)m ²

Całoroczny dom z bali. Duży salon z aneksem kuchennym i wyjściem na zadaszony taras. Łazienka i schody na poddasze. Na poddaszu trzy sypialnie, komunikacja i balkon. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Gajówko 3 dws, Gajówko 5 dw KOSZTY BUDOWY

PARTER

PODDASZE

www.dom-projekt.pl

97


80,08 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

4m

7,00 m

3m

15,00 m

10,00 m

2m

4m

Gniazdowo aa 70 dws

3490 zł

PARTER 51,08 m2 + cz. gosp. 12,32 m2 PODDASZE 41,19 m2 (50,83 m2)

15,20 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 70,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,85 m KUBATURA 380,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 140,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,00 x 15,20 m salon /aneks kuchenny 27.9 m ²

pokój 10.83 (13.45) m ²

pokój

8.61 (11.17) m ²

kom. spiżarka 3.11 m ²

2.84 m ²

garderoba łazienka 5.11 m ²

1.22 (2.05) m ²

łazienka

5.25 (5.41) m ²

Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Na parterze salon z aneksem kuchennym oraz wyjściem na taras. Kotłownia, spiżarka, komunikacja, łazienka, wiatrołap. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, komunikacja, garderoba. Zwarta bryła budynku oraz dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

pokój 7.07 (9.29) m ² kotłownia 7.36 m ²

3.27 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

kom.

7.37 (7.37) m ²

PODOBNE PROJEKTY Gniazdowo a3, Gniazdowo aa 70, Gniazdowo bb 70 KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PARTER

98

PODDASZE


84,42 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Osiek 8rs

3690 zł

cena projektu:

12,66 m

4m

4,3 m

7,54 m

15,8 m*

4m

4m

PARTER 47,82 m2 garaż 21,64 m2 PODDASZE 36,60 m2 (49,7 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 93,01 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,70 m KUBATURA 395,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 175,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,55 x 15,80 m

20,66 m*

schowek m²

1.78 łazienka m²

4.58

komunikacja m²

garaż

21.64

5.13

salon

26.31 2.91

kuchnia 7.11 m ²

PARTER

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ elewacje płaz drewniany Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Nieduży, funkcjonalny dom z wejściem od południa. Salon z kominkiem, wydzielona kuchnia i łazienka na parterze. Na poddaszu trzy sypialnie i łazienka. Do bryły domu dobudowany jednostanowiskowy garaż. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój

kom.

łazienka

3.75 (3.75) m ²

5.55

7.28 (11.5) m ²

(7.78) m ² pokój

10.61 (14.94) m ²

PODOBNE PROJEKTY Osiek 31 dws, Osiek 33 dws pokój

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

9.41 (11.73) m ²

PODDASZE

99


85,13 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

4m

13,00 m

4m

9,20 m

17,20 m

4m

4m

Bolesławice 7dw

3790 zł

21,00 m

PARTER 85,13 m2 + część gosp. 4,87 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 119,78 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,60 m KUBATURA 477,60 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,00 x 17,20 m

pokój

12.21 m ² salon

pokój

30.14 m ²

12.81 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

łazienka korytarz

3.18

4.99 m ²

Dom parterowy z bali. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Dwa pokoje, łazienka, kotłownia, korytarz i wiatrołap. Poddasze nieużytkowe. Wyjście na poddasze schodami strychowymi rozkładanymi. Instalacja solarna. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

kuchnia

17.62 m ² wiatrołap 4.18 m ²

kotłownia 4.87 m ²

PODOBNE PROJEKTY Bolesławice 5dws - konstrukcja szkieletowa, Bolesławice 5M - w technologii murowanej, Bolesławice 17dw KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PARTER

100


86,20 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Zawoja dw 11

cena projektu:

10,00 m

4m

4m

7,40 m

15,40 m*

4m

1,5 m 3m

3990 zł

PARTER 49,93 m2 część gosp. 4,64 m2 PODDASZE 36,27 m2 (59,08 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 73,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,85 m KUBATURA 370,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 189,38 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,50 x 15,40 m

18,50 m*

pokój 8,81 m² salon/aneks kuchenny 30,8 m²

łazienka 4,55 m²

wiatrołap 5,77 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: półbale + wełna mineralna + deska Dom z bali drewnianych. Architektura nawiązuje do tradycyjnych domów góralskich. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściem na zadaszony taras i schodami na poddasze. Pokój, łazienka, wiatrołap i kotłownia. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Zawoja dw, Zawoja dw 3, Zawoja dws 33, Zawoja dw 13, Zawoja średnia dw KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

kotłownia 4,64 m²

PARTER

pokój 6,21 m² (9,71 m²) pokój 15,94 m² (24,38 m²) komunikacja 4,75 m² (9,22 m²)

łazienka 3,21 m² (6,38 m²) pokój 6,16 m² (9,39 m²)

PODDASZE

101


86,87 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

13,78 m

3m

4m

9,94 m

17,94 m

4m

3m 3

Arturowo średnie dw

3890 zł

22,78 m

PARTER 86,87 m2 + część gosp. 11,10 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 126,55 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,51 m KUBATURA 440,00 m3 POWIERZCHNIA DACHU 200,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,78 x 17,94 m

pokój

salon

13.16 m ²

28.49 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

pokój

15.29 m ²

komunikacja 6.12 m ² schowek AGD kuchnia

9.1 m ²

5.71 m ²

wiatrołap 4.07 m ² kotłownia

5.39 m ²

łazienka

10.64 m ²

Parterowy dom z bali. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na zadaszony taras. Dwa pokoje, łazienka, komunikacja, wiatrołap i schowek AGD. Poddasze nieużytkowe. Wyjście na poddasze schodami strychowymi rozkładanymi. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Arturowo gg, Piaseczno 3 dw KOSZTY BUDOWY

PARTER

102

www.dom-projekt.pl


87,30 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Architektoniczna Tadeusz Baczyński 34-424 Szaflary, ul. A. Suskiego 40 tel. 18 275 48 86 WWW.ARCHTB.PL e-mail: pracownia@archtb.pl autor: arch. Tadeusz Baczyński

Dom jednorodzinny 21/Z

cena projektu: brak danych 10,00 m

4m

5m

16,00 m

7,00 m

4m

4m

PARTER 53,20 m2 PODDASZE 34,10 m2

18,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 70,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,40 m KĄT NACHYLENIA DACHU 40°/45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,00 x 18,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka gontopodobna Æ strop drewniany belkowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: bale, półbale, płazy

PARTER

Dom parterowy jednorodzinny. Na parterze zaprojektowano pokój dzienny z kominkiem, aneksem kuchennym i jadalnym z wyjściem na taras (pergola), sypialnię, łazienkę oraz pralnię. Poddasze można zrealizować w dwóch etapach. Pierwszy etap - zaprojektowano antresolę z otwarciem na pokój dzienny. Drugi etap - dwie sypialnie, łazienka, bieliźniarka. Wariant - dodatkowy pokój w miejscu otwarcia na parter. Projekt można zrealizować w różnych regionach kraju, dostosowując formę i kąt nachylenia dachu, detal, kolorystykę do miejscowej architektury. Prezentowane projekty są inspirowane tradycyjną architekturą regionalną „odrębnie piękną". KOSZTY BUDOWY

www.archtb.pl

PODDASZE

103


88,51 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

9,00 m

4m

16,20 m*

4 m 1,2 7,00 m

4m

4m

Świdnica mała dws

3890 zł

PARTER 45,79 m2 + pom. gosp. 3,9 m2 PODDASZE 39,36 m2 (58,43 m2)

17,00 m*

PARTER

łazienka 4.25 m² salon /kuchnia 37.04 m²

pom. gosp. 3.9 m²

wiatrołap 4.5 m²

PODOBNE PROJEKTY Świdnica mała dw, Świdnica mała dw3, Świdnica mała dw5, Świdnica dw7, Świdnica dw7A, Świdnica mała dwst, Świdnica mała 6 dws

kom.+schody 6.25 (6.25) m²

KOSZTY BUDOWY

pokój 8.28 (12.3) m²

www.dom-projekt.pl

pokój 11.88 (18.91) m²

PODDASZE

104

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym,kominkiem, wyjściem na częściowo zadaszony taras i schodami na poddasze. Wiatrołap, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

łazienka 6.07 (8.66) m² pokój 10.24 (15.67) m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 74,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,24 m KUBATURA 383,12 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,00 x 16,20 m


88,99 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Polańczyk dw

3990 zł

cena projektu:

12 m

4m

4m

10 m

* 18 m

4m

4m

* 20 m 2

PARTER 88,99 m kotłownia 4,31 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 120,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,00 m KUBATURA 564,60 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 193,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 18,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

pokój

9.66 m ²

salon

26.74 m ² komunikacja łazienka 6.96 m ²

10.17 m ² wc/pralnia

3.0 m ²

Niewielki, ale bardzo funkcjonalny dom parterowy. Ustawny salon z kominkiem i wyjściem na częściowo zadaszony taras. Trzy pokoje różnego metrażu, wydzielona kotłownia i duża łazienka to atuty tego projektu. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY w konstrukcji szkieletowej Polańczyk 3 DWS; Polańczyk dwsg; w technologii murowanej Polańczyk m

pokój

8.99 m ²

kuchnia wiatro łap 4.21 m ²

pokój

12.61

kot łownia

6.65 m ²

4.31 m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl PARTER

105


89,08 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

15,00 m

4m

4m

11,80 m

19,80* m

4m

4m

Albertowo 1dw

3690 zł

cena projektu:

23,00* m

PARTER 89,08 m2 + część gosp. 39,07 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 162,91 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,80 m KUBATURA 680,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 233,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,00 x 19,80 m

pokój

17.03 m ² pokój

12.53 m ² łazienka komunikacja 8.19 m ²

7.83 m ² wc

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

salon/kuchnia 35.84 m ²

2.77 m ² wiatro łap 5.59 m ²

spiż.

3.67 m ²

garaż

23.84 m ² kotłownia

11.56 m ²

PARTER

Parterowy dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Dwa pokoje, łazienka, wc, wiatrołap, komunikacja, spiżarka, kotłownia i garaż. W garażu schody rozkładane na strych. Strych nieużytkowy. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Albertowo 1G DWS, Albertowo 1MG KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

106


91,71 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Świecie aa 70 dws

3590 zł

cena projektu:

10,00 m

4m

4m

7,00 m

15,00 m

4m

4m

PARTER 54,35 m2 + cz. gosp. 4,04 m2 PODDASZE 41,40 m2 (50,55 m2)

18,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 70,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,13 m KUBATURA 420,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 139,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,20 x 15,00 m

PARTER łazienka

4.37 m ² komunikacja 8.67 m ² pom. gospodarcze 4.04 m ² salon /aneks kuchenny 28.41 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Na parterze salon z aneksem kuchennym, wyjściem na taras i schodami na poddasze. Łazienka, komunikacja, wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, komunikacja oraz balkon dostępny z dwóch pokoi. Zwarta bryła budynku oraz dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

wiatrołap

8.86 m ²

łazienka

4.23 (5.49) m ² komunikacja

pokój

5.38 (5.56) m ²

10.45 (12.71) m ² pokój

11.65 (14.72) m ²

pokój

9.69 (12.07) m ²

PODDASZE

107


93,49 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

10,00 m

4m

4m

7,00 m

15,00 m

4m

4m

Żarki aa 70 dw

3690 zł

18,00 m

PARTER 53,37 m2 PODDASZE 40,12 m2 (49,65 m2)

PARTER

salon /aneks kuchenny 22.76 m ²

pokój do pracy 7.82 m ² komunikacja

7.12 m ²

łazienka

4.75 m ²

wiatrołap 9.23 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

pokój pokój 8.46 (11.28) m ²

komunikacja

5.33 (5.33) m ²

8.22 (10.65) m ²

łazienka

4.77 (4.91) m ²

PODDASZE

108

6.53 (8.88) m ²

Dom z bali. Na parterze salon z aneksem kuchennym, wyjściem na taras i schodami na poddasze. Pokój do pracy, komunikacja, łazienka, wiatrołap. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, komunikacja oraz balkon dostępny z dwóch pokoi. Zwarta bryła budynku oraz dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. KOSZTY BUDOWY

pokój 6.37 (8.6) m ²

pokój

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 70,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,70 m KUBATURA 372,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 152,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,21 x 15,50 m

www.dom-projekt.pl


95,21 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Świdnica dw7a

3990 zł

cena projektu: 4m

4m

4m

PARTER 46,84 m2 pom. gosp. 4,22 m2 PODDASZE 46,24 m2 pow. podłogi 64,2 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 82,12 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,21 m KUBATURA 428,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 171,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,00 x 16,20 m

16,2 m

8,2 m

4m

10 m

18 m

PARTER łazienka

4.97 m ²

salon+jadalnia 32.44 m ²

kotłownia

4.46 m ² kuchnia

6.52 m ²

wiatrołap

5.31 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna Rockwool + deska Nieduży dom z poddaszem mieszkalnym. Cześć dzienną tworzy salon z kominkiem, usytuowanymi w nim schodami na poddasze i wyjściem na częściowo zadaszony taras. Kuchnia dostępna z salonu. Ponadto na parterze łazienka i wydzielone pomieszczenie kotłowni. Na poddaszu trzy sypialnie i łazienka. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

łazienka

6.18 (9.11) m ² pokój

11.42 (17.05) m ² komunikacja

PODOBNE PROJEKTY Świdnica dws, Świdnica dw7, Świdnica M KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

2.86 (2.86) m ² pokój pokój 15.25 (20.33) m ²

10.53 (14.85) m ²

PODDASZE

109


96,83 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

14,00 m

4m

4 m 1,56

9,60 m

19,16 m

4m

4m

Chmielów dws

3890 zł

22,00 m

PARTER 96,83 m2 + część gosp. 6,66 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 127,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,50 m KUBATURA 542,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,00 x 19,16 m

pokój

13.03 m ² pokój

12.58 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

komunikacja

6.21 m ² korytarz

4.0 m ²

salon /kuchnia 36.1 m ²

łazienka

7.79 m ² pokój 12.23 m ²

kotłownia

6.66 m ²

wiatrołap

4.89 m ²

Parterowy dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściami na taras. Trzy pokoje, łazienka, komunikacja, kotłownia i wiatrołap. Poddasze nieużytkowe (strych). * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Chmielów, Chmielów z garażem, Chmielów dw, Chmielów dwstg KOSZTY BUDOWY

PARTER

110

www.dom-projekt.pl


97,08 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Grochowo nowe 13 dws

3790 zł

cena projektu:

7,50 m

4m

4m

9,00 m

17,00 m

4m

4m

PARTER 53,25 m2 + część gosp. 3,55 m2 PODDASZE 47,38 m2 (55,29 m2)

15,50 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 67,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,99 m KUBATURA 383,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,50 x 17,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Salon z aneksem kuchennym i wyjściem na taras. Dwa pokoje, łazienka, wc, wiatrołap i pomieszczenie gospodarcze.Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, wc, komunikacja i dwa balkony. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

pokój

9.21 (10.91)m ² salon/kuchnia 20.76 m ² pokój

komunikacja

łazienka

3.29 m ²

komunikacja wc

3.46 m ²

pokój

8.18 m ²

1.22 m ²

łazienka

² 12.14 (12.14)m ² 11.73 (14.31)m

3.34 (4.4)m ² wc

1.69 (2.22)m ²

pom. gosp. 3.55 m ² pokój

PODOBNE PROJEKTY Grochowo nowe, Grochowo nowe 3, Grochowo nowe 3g

wiatro łap

KOSZTY BUDOWY

4.61 m ²

8.18 m ²

pokój

9.27 (11.31)m ²

www.dom-projekt.pl

PARTER

PODDASZE

111


97,80 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Jaworzynka dw

4290 zł

cena projektu: 4m

4m

4 m 3,3 m

* 19,4 m

8,1 m

4m

9,6 m

PIWNICA 69,14 m2 PARTER 58,44 m2 PODDASZE 39,56 m2 (63,54 m2)

* 17,6 m

1.5 3.85 m²

kuchnia 10.45 m²

komunikacja 3.68 m² pralnia 11.04 m²

komunikacja 5.61 m²

wiatrołap 4.69 m²

salon 33.64 m² kotłownia 11.09 m²

PARTER pom. gosp. 35.03 m²

pom. gosp. 8.3 m²

pokój 6.62 (11.52) m ²

PIWNICA

kom. 2.33 (6.74) m²

pokój 12.24 (17.11) m ²

ł azienka 6.62 (11.56) m ²

pokój 11.79 (16.65) m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 114,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,10 m KUBATURA 605,08 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 161,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,60 x 19,40 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany, płyta żelbetowa nad piwnicą Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Uroczy dom z bali na działkę ze spadkiem terenu. Wyjątkowo duży taras, a pod nim miejsce na samochód pod łukami. W piwnicach pomieszczenia gospodarcze. Na parterze duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras, łazienka, wiatrołap i schody. Na poddaszu trzy sypialnie i duża łazienka. Liczne wersje projektu. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY w technologii murowanej – projekt Jaworzynka nowa, Jaworzynka średnia, Jaworzynka, Jodłownik dw, Jaworzynka mała dw. KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PODDASZE

112


99,77 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Rytowo 23 dw

4090 zł

cena projektu:

4m

8,25 m

4m

11,00 m

20,60* m

5,6 m

4m

PARTER 59,65 m2 + część gosp. 2,82 m2 PODDASZE 40,12 m2 (58,07 m2)

16,25* m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 80,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,75 m KUBATURA 401,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 208,98 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,25 x 20,60 m

łazienka

4.26 m ² wiatrołap 3.29 m ² salon +kuchnia 52.1 m ²

pom. gosp.

2.82 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z bali z poddaszem mieszkalnym. Na parterze duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem oraz wyjściem na duży zadaszony taras. Łazienka, wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu trzy pokoje, komunikacja oraz łazienka. Duży balkon dostępny z dwóch pokoi. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Rytowo dw 9, Rytowo dw 19, Rytowo dwk, Rytowo 3 dws, Rytowo dw 5 KOSZTY BUDOWY

pompa ciepła

PARTER

pokój balkon

9.24 (13.99) m ²

komunikacja

4.3 (4.73) m ²

łazienka

3.71 (5.36) m ²

pokój pokój

15.88 (23.74) m ²

6.99 (10.25) m ²

www.dom-projekt.pl

PODDASZE

113


100,49 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Architektoniczna Tadeusz Baczyński 34-424 Szaflary, ul. A. Suskiego 40 tel. 18 275 48 86 WWW.ARCHTB.PL e-mail: pracownia@archtb.pl autor: arch. Tadeusz Baczyński

Dom jednorodzinny 21/7

cena projektu: brak danych 15,30 m

3m

5m

17,50 m

8,58 m

4m

4m

22,0, m

PARTER 64,59 m2 PODDASZE 35,90 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 86,36 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,15 m KĄT NACHYLENIA DACHU 50°, 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,50 x 22,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka gontopodobna Æ strop drewniany belkowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: płazy, półbal

PARTER

Dom parterowy jednorodzinny. Na parterze zaprojektowano pokój dzienny z kominkiem, aneksem kuchennym i jadalnym z wyjściem na taras (pergola, ogród zimowy), pokój-biuro, łazienkę i pralnię. Poddasze 3 sypialnie, łazienka, bieliźniarka. Projekt można zrealizować w różnych regionach kraju, dostosowując formę i kąt nachylenia dachu, detal, kolorystykę do miejscowej architektury. Prezentowane projekty są inspirowane tradycyjną architekturą regionalną „odrębnie piękną". KOSZTY BUDOWY

www.archtb.pl

PODDASZE

114


103,04 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Dziekanowice 17dw

3990 zł

cena projektu:

10,00 m

4m

4m

8,34 m

16,34* m

4m

4m

PARTER 62,66 m2 PODDASZE 45,25 m2 (63,96 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 83,46 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,52 m KUBATURA 465,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 176,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,00 x 16,34 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

18,00* m

PARTER kotłownia

4.87 m ²

salon +kuchnia 31.86 m ²

łazienka

4.92 m ² pokój

9.5 m ²

komunikacja 6.62 m ²

wiatrołap 4.89 m ²

Dom z bali z poddaszem użytkowym. Na parterze salon z aneksem kuchennym I wyjściem na taras. Pokój, łazienka, kotłownia, wiatrołap, komunikacja. Na poddaszu trzy pokoje (w tym jeden z własną łazienką), łazienka, komunikacja oraz balkon. Zwarta bryła budynku oraz dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

łazienka

3.09 (6.68) m ² pokój komunikacja 5.51 (5.51) m ²

łazienka

10.44 (16.14) m ²

4.09 (4.2) m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

pokój pokój

10.81 (16.05) m ²

11.31 (15.38) m ²

PODDASZE

115


106,35 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu: 4m

Rydzowo 23dws

3890 zł 4m

4m

10,00 m

19,40* m

5,4 m

8,00 m

16,00* m

PARTER 61,94 m2 + część gosp. 3,75 m2 PODDASZE 44,41 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 80,08 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,08 m KUBATURA 422,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 212,20 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,00 x 19,40 m salon

pokój

34.16 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

pokój

9.0 (13.36)m ²

8.86 (13.21)m ²

komunikacja łazienka

4.28 (4.28)m ²

Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściem na duży, zadaszony taras i schodami na poddasze. Pokój, łazienka, korytarz i komunikacja.Na poddaszu cztery pokoje, łazienka i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

4.97 (5.12)m ²

komunikacja

6.49 m ² pokój łazienka

9.17 m ²

5.15 m ²

pokój

8.65 (12.78)m ² korytarz

garderoba

3.22 m ²

3.75 m ²

pokój

PODOBNE PROJEKTY Rydzowo, Rydzowo dw, Grywałdowo dw

8.65 (12.78)m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PARTER

116

PODDASZE


106,40 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gładyszów 36 dws

3990 zł

cena projektu:

12,40 m

4m

4m

10,60 m

*18,60 m

4m

4m

PARTER 61,14 m2 + cz. gosp. 30,44 m2 PODDASZE 69,12 m2 (100,41 m2)

*20,40 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 120,91 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,37 m KUBATURA 650,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 231,26 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,40 x 18,60 m

PARTER

pokój kot łownia 8.01 m ²

salon

24.75 m ² garaż

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany, szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w technologi szkieletowej z tynkiem na zewnątrz. Na parterze salon, kuchnia z wydzieloną spiżarką, pokój, schody na poddasze i łazienka. Garaż wraz z kotłownią w bocznej części. Na poddaszu 3 pokoje, łazienka, garderoba. Nad garażem pomieszczenie gospodarcze oraz pralnia. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

10.34 m ²

łazienka 4.25 m ²

22.43 m ²

spi żarka wiatro łap 5.29 m ²

2.51 m ²

korytarz

2.94 m ²

pokój

pokój

7.99

7.78

(11.84) m ²

(11.84) m ²

pom.gospodarcze

korytarz

12.46 (18.23) m ²

11.8 (11.8) m ²

kuchnia

11.06 m ²

garderoba

2.52 (5.36) m ²

PODOBNE PROJEKTY z garażem dwustanowiskowym Gładyszów 36 gg dws, Gładyszów 5, Gładyszów dwsk KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

pralnia /suszarnia

6.37 (12.16) m ²

łazienka

8.28 (12.21) m ² pokój

11.92 (16.97) m ²

PODDASZE

117


107,61 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

4m

10,00 m

4 m 1,5

8,00 m

18,10* m

4,6 m

4m

Modrzewo dw3

3990 zł

PARTER 65,53 m2 + część gosp. 4,55 m2 PODDASZE 46,63 m2 (64,79 m2)

18,00* m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 84,95 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 446,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 227,13 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,00 x 18,00 m

PARTER

kotłownia 4.55 m ²

łazienka

3.36 m ² salon +schody

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

44.24 m ² kuchnia

pokój

6.83 m ²

6.55 m ²

pokój

12.97

(18.19) m ² pokój

11.97 (15.35) m ² komunikacja

PODOBNE PROJEKTY Modrzewo dw

4.25 (4.25) m ² łazienka

6.49

(8.6) m ² pokój

10.95

(18.4) m ²

PODDASZE

118

Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściem na zadaszony taras i schodami na poddasze. Kotłownia, łazienka i pokój. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, komunikacja i balkon. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają taniej i szybkiej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl


108,24 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gryfice 23dw

4090 zł

cena projektu: 4m

4m

4m

8,00 m

16,00 m

4m

10,00 m

PARTER 60,83 m2 PODDASZE 47,41 m2 (59,68 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 80,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,40 m KUBATURA 445,70 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,00 x 16,00 m

18,00 m

PARTER łazienka

pokój

6.99 m ²

11.49 m ² komunikacja 5.53 m ²

salon +kuchnia 33.3 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z bali drewnianych. Na parterze duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem oraz wyjściem na taras. Pokój, łazienka, komunikacja, wiatrołap. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, komunikacja oraz balkon dostępny z dwóch pokoi. Zwarta bryła budynku oraz dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Gryfice wds, Gryfice 3dw, Gryfice 3dws, Gryfice 3m

wiatrołap

3.52 m ²

łazienka

6.38 (8.95) m ²

pokój 10.84 (14.26) m ² komunikacja

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

4.38 (4.38) m ² pokój

9.33 (12.36) m ² pokój

16.48 (19.73) m ²

PODDASZE

119


109,11 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA UL. KORCZUNKOWA 39 05-503 GŁOSKÓW tel. +48 22 371 13 18 tel.kom. 601 71 72 27 www.budujdom.pl e-mail: biuro@architeka.pl autor: arch. Tomasz Kałaska

TK104

cena projektu: brak danych 12,71 m

4m

4m

18,66 m

10,66 m

4m

4m

20,71 m

PARTER 109,11 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 135,58 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,82 m KUBATURA 302,91 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 195,68 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,72 x 18,67 m POKÓJ 14,30m

POKÓJ 12,65m 2

2

SALON 28,61m 2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub blachodachówka Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina drewniana Æ strop drewniany, wiązar dachowy Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany tzw. kanadyjski, zewnętrzne: szkielet drewniany tzw. kanadyjski + ocieplenie

KORYTARZ 7,07m 2 ŁAZIENKA 3,42m 2 P

POKÓJ 15,18m 2

L

C .O .

POM.TECH 3,08m 2

PARTER

HALL 4,03m 2

ŁAZIENKA 6,40m 2

SIEŃ 4,91m 2

KUCHNIA JADALNIA 12,54m 2

Przytulny i wygodny dom parterowy, w którym funkcjonalny układ pomieszczeń pozwoli wygodnie mieszkać czteroosobowej rodzinie. Prosta bryła budynku oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i techniczne zapewniają niskie koszty budowy i użytkowania. Znajdziemy tu trzy wygodne pokoje, dwie łazienki i wygodną otwartą przestrzeń dzienną z kominkiem w salonie i jadalni. Wygodna kuchnia z przestronnym oknem narożnym nie tylko pomieści wszelkie konieczne sprzęty ale zapewni także doskonały widok na ogród. TK104 jest domem w konstrukcji drewnianej szkieletowej. Projekt do kupienia wyłącznie na stronie autora www.budujdom.pl PODOBNE PROJEKTY w wersji murowanej, TK34 i TK34a, wersje z garażem TK34G, TK34G2 KOSZTY BUDOWY

www.budujdom.pl

120


111,82 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Grywałdowo dw

3890 zł

cena projektu:

4m

8,50 m

3m

18,90 m

10,00 m

2,2 3,7

4 m 2,98

PARTER 75,13 m2 + część gosp. 15,15 m2 PODDASZE 51,84 m2 (71,71 m2)

19,48 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 108,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,98 m KUBATURA 534,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,48 x 18,90 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na częściowo zadaszony taras. Pokój, łazienka, pralnia, wiatrołap i komunikacja. Pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, garderoba, balkon i komunikacja. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

salon

28.41

m² pokój

pokój

13.13 (18.75)m ²

14.63 (20.31)m ²

kuchnia

6.36

komunikacja 10.66 m ²

1.8 pom. gosp. 11.69 m ²

komunikacja

4.76 (4.76)m ² garderoba

3.46 (5.58)m ²

pralnia

2.38

PODOBNE PROJEKTY Grywałdowo dw 3

m² pokój m²

8.17

łazienka

3.84

3.62

łazienka

6.84 (10.03)m ²

pokój

9.02 (12.28)m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl PARTER

PODDASZE

121


112,25 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Olesno 59dws

3890 zł

cena projektu: 4m

4,2 m

3,05 1,6

8,00 m

16,65 m

4m

10,50 m

PIWNICA 69,63 m2 PARTER 70,53 m2 PODDASZE 46,15 m2 (66,14 m2)

18,70 m

PARTER

pokój

kuchnia /salon

34.08 m ²

10.61 m ²

komunikacja 13.1 m ² łazienka

4.36 m ² wiatrołap

3.95 m ² garderoba 4.43 m ²

kotłownia

10.54 m ²

piwnica

15.86 m ² komunikacja 9.24 m ² piwnica

15.77 m ² piwnica

18.22 m ²

PIWNICA

łazienka pokój 9.5 (14.66) m ²

7.92 (12.94) m ²

Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Podpiwniczony. Na parterze duży salon z kuchnią, kominkiem oraz wyjściem na taras. Pokój, łazienka, wiatrołap, garderoba i komunikacja. Na poddaszu trzy pokoje, każdy z dostępem do balkonu, łazienka i komunikacja. W podpiwniczeniu kotłownia, komunikacja oraz trzy piwnice. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

www.dom-projekt.pl

pokój

10.02 (16.65) m ² pokój

14.66 (17.84) m ²

122

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

KOSZTY BUDOWY

komunikacja

4.05 (4.05) m ²

PODDASZE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 84,08 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,95 m KUBATURA 653,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,70 x 16,65 m


113,48 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Brzeg średni 13 dw

3990 zł

cena projektu:

10,60 m

4m

8,55 m

16,95 m*

4,4 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 92,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,50 m KUBATURA 487,42 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 176,31 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,60 x 16,95 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane ocieplone wełną mineralną + deska

4m

PARTER 69,62 m2 +część gosp. 6,64 m2 PODDASZE 50,86 m2 (70,24 m2)

18,60 m*

PARTER

pokój 12.38 m²

salon z aneksem kuchennym 39.98 m²

łazienka 5.35 m²

kotłownia 6.64 m²

wiatrołap 5.27 m²

Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na taras. Pokój, łazienka, wiatrołap i kotłownia. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka i komunikacja. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Brzeg średni dw, Brzeg średni 15dw, Brzeg wąski dw

pokój 9.47 (13.27) m²

komunikacja 6.6 (6.8)m²

pokój 11.14 (15.81) m²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

pokój 9.24 (13.07) m²

łazienka 3.47 (6.41) m²

pokój 10.94 (14.88) m²

PODDASZE

123


115,95 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

4m

9,4 m

4m

9,4 m

17,4 m*

4m

4m

Stopnica dws

3890 zł

17,40 m*

PARTER 63,90 m2 +część gosp. 8,8 m2 PODDASZE 52,03 m2 (70,59 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 88,36 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,51 m KUBATURA 471,80 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 157,95 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,40 x 17,40 m

PARTER

pokój 14.0 m ²

salon/kuchnia 30.81m ²

spiżarka 1.55 m ²

komunikacja 11.75 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

łazienka 3.1 m ²

kotłownia 7.34 m ²

pokój 10.43 (15.91)m ²

wiatrołap 4.24 m ² pokój 14.42 (18.32)m ²

komunikacja 6.08 (6.08)m ² pokój 13.68 (19.38)m ²

PODDASZE

124

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Pokój, łazienka, wiatrołap i pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Stopnica 3 dws, Stopnica 3m KOSZTY BUDOWY

łazienka 7.42 (10.9)m ²

www.dom-projekt.pl


117,19 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Jurgów średni 37 dw

cena projektu:

11,80 m

4m

5,4 m

8,10 m

17,55 m

4m

1,5 3,5 m

3990 zł

PARTER 71,96 m2 + część gosp. 10,10 m2 PODDASZE 55,33 m2 (77,33 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,58 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,55 m KUBATURA 518,32 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 227,57 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,80 x 17,50 m

21,80 m

kotłownia 7.11 m ²

PARTER

łazienka 5.62 m ²

salon

35.2 m ²

pokój

kuchnia spiż.

6.52 m ²

2.99 m ²

wiatrołap

9.0 m ²

5.52 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom drewniany z bali. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na zadaszony taras. Pokój, łazienka, wiatrołap, spiżarka i kotłownia. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

pokój

pokój

12.05 (17.47)m ²

komunikacja

9.99 (14.29)m ²

5.16 (5.31)m ²

PODOBNE PROJEKTY Jurgów średni 33dws, Jurgów średni 5 dw, Jurgów 15 dw

pokój

pokój

10.07 (15.24)m ²

9.93 (14.42)m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl łazienka 7.5 (10.6)m ²

PODDASZE

125


117,32 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

15,00 m

4m

6m

10,00 m

20,00* m

4m

5,1 m

Osakowo 9dw

4090 zł

24,10* m

PIWNICA 129,85 m2 PARTER 117,32 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 168,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,75 m KUBATURA 1156,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 305,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,10 x 20,00 m

PARTER

pokój 14.31 m²

gard. 4.75 m²

salon/kuchnia 58.6 m ²

komunikacja 6.82 m ² pokój 12.63 m ²

łazienka 6.56 m²

spiżarka 4.41 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop żelbetowy, drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

wiatrołap 9.24 m ²

spiżarka 9.83 m ²

kotłownia 20.95 m ²

piwnica 18.74 m²

komunikacja 23.02 m ²

Dom z bali. Podpiwniczony. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na zadaszony taras. dwa pokoje, łazienka, garderoba, komunikacja, spiżarka i wiatrołap. Poddasze nieużytkowe. W piwnicach kotłownia, łazienka, pomieszczenia rekreacyjne, piwnica, spiżarka i komunikacja. Instalacja solarna. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Osakowo 19 dw

pom. rekreacyjne 13.79 m ²

PIWNICA

126

łazienka 6.86 m²

pom. rekreacyjne 36.66 m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl


117,37 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Chmielniki średnie r1

3890 zł

cena projektu:

15,00 m

4m

4m

10,00 m

18,00* m

4m

4m

23,00* m

PARTER 117,37 m2 + część gosp. 7,9 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 150,25 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,90 m KUBATURA 690,70 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 241,40 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,00 x 18,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

pokój

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

14.54 m ²

salon

28.27 m ² komunikacja

13.24 m ²

Parterowy dom o bardzo funkcjonalnym układzie pomieszczeń. Kominek w salonie z możliwością rozprowadzenia ciepła. Wydzielona kotłownia i spiżarka. Kuchnia częściowo otwarta na salon, trzy sypialnie w tym jedna z garderobą. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Zamość 1 dw

pokój

13.27 m ²

łazienka

6.72 m ²

kot łownia 4.14 m ² kuchnia

14.26 m ²

wc

1.8 m ² wiatro łap 9.07 m ²

pokój

13.21 m ²

spi żarka

3.76 m ²

garderoba

2.99 m ²

PARTER

127


119,45 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Głogoczów 6 dw

4190 zł

cena projektu: 4m

4m

4m

12,75 m

20,75* m

4m

8,22 m

PARTER 75,50 m2 + część gosp. 6,05 m2 + taras 30,41 m2 PODDASZE 50,00 m2 (72,17 m2)

16,22* m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 93,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,05 m KUBATURA 492,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 227,27 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,22 x 20,75 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

pokój

11.4 (15.83) m ²

salon+schody 33.86 m ² pokój

11.91

(17.98) m ²

kuchnia 8.68 m ²

2.1 kom. 3.61 (3.61) m ² komunikacja 6.97 m ²

łazienka 3.79 (6.1) m ²

łazienka

4.91 m ² pokój

pokój

11.88 m ²

9.94

(15.78) m ²

pokój

9.35

wiatrołap 3.15 m ²

pom.gosp. 6.05 m ²

Dom z bali drewnianych. Na parterze duży salon z kuchnią, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na zadaszony taras. Na tarasie kominek. Pokój, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, wiatrołap, komunikacja. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka i komunikacja. Duże przeszklenia części dziennej nadają bryle nowoczesny charakter. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

(12.87) m ²

PODOBNE PROJEKTY Głogoczów 3dw, Głogoczów 3dws, Głogoczów 3m, Głogoczów 13 dws, Głogoczów 36 dw KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PARTER

128

PODDASZE


119,99 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Głogoczów 36dw

4190 zł 4m

3,7

8,22 m

3m

3m

20,80 m

11,30 m

3,7 2,8 m

cena projektu:

PARTER 96,52 m2 + część gosp. 27,56 m2 PODDASZE 51,03 m2 (73,69 m2)

18,92 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 119,53 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,14 m KUBATURA 564,80 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,92 x 20,80 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z bali drewnianych. Na parterze duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem oraz wyjściem na zadaszony taras. Pokój, łazienka, pralnia, wiatrołap, komunikacja oraz garaż. Na poddaszu cztery wygodne pokoje, łazienka, komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

pokój

12.14 (18.34) m ² pokój

11.61

salon +kuchnia 39.74 m ²

(16.15) m ²

garaż

23.8 m ² komunikacja

3.75

pralnia

(3.75) m ²

3.76 m ² komunikacja 5.82 m ²

3.84

(6.18) m ²

pokój

12.04

pokój

10.14

łazienka

(16.11) m ²

7.39 m ²

pokój

9.55 wiatrołap 3.97 m ²

PODOBNE PROJEKTY Głogoczów 3dw, Głogoczów 3dws,

(13.16) m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl PARTER

PODDASZE

129


120,18 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu: 4m

Dylewsko dw

4090 zł 4m

4m

20,10 m

10,50 m

4,1 1,5

12,72 m

PARTER 68,40 m2 + część gosp. 37,32 m2 PODDASZE 55,37 m2 (68,42 m2)

20,72 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 128,84 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,95 m KUBATURA 604,70 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 281,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,72 x 20,10 m

kotłownia

pokój

pokój

13.4 m ²

11.17

11.17

(14.79) m ²

salon+kuchnia 44.89 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

(14.44) m ²

komunikacja +schody

Dom z bali. drewnianych. Na parterze salon z aneksem kuchennym, wyjściami na zadaszony taras, kominkiem oraz schodami na poddasze. Pokój, łazienka, korytarz, garderoba, wiatrołap, garaż i kotłownia. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

8.76 (8.76) m ² korytarz 2.99 m ²

garaż łazienka 5.18 m ²

pokój

23.92 m ²

pokój

14.98

(18.15) m ² łazienka

8.81 m ²

9.29 (12.28) m ² wiatrołap

2.94 m ²

garderoba

3.59 m ²

PODOBNE PROJEKTY Grywałdowo dw, Rydzowo 23dws

PARTER

130

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl


123,08 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA UL. KORCZUNKOWA 39 05-503 GŁOSKÓW tel. +48 22 371 13 18 tel.kom. 601 71 72 27 www.budujdom.pl e-mail: biuro@architeka.pl autor: arch. Tomasz Kałaska

TK105

cena projektu: brak danych 4m

4m

4m

18,04 m

10,04 m

4m

14,94 m

22,94 m

PARTER 123,08 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 150,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,00 m KUBATURA 320,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 206,18 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,94 x 18,04 m

TARAS 27,80m 2

GARDEROBA 4,52m 2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub blachodachówka Æ elewacje okładzina drewniana Æ strop drewniany, wiązar dachowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkielet drewniany + ocieplenie

SALON 26,15m 2

P

L

S

KUCHNIA 10,62m 2

PRALNIA 3,61m 2

KORYTARZ 13,83m 2 GABINET 9,43m 2

WC 2,35m 2 POKÓJ 2 12,55m 2

c.o.

POKÓJ 1 11,59m 2

SIEŃ 5,88m 2

KOSZTY BUDOWY

c.w.u

ŁAZIENKA 5,25m2

P

TK105 to projekt domu parterowego o zwartej bryle i funkcjonalnej przestrzeni wewnętrznej. Prosta konstrukcja budynku zapewnia niskie koszty realizacji i użytkowania budynku. W układzie funkcjonalnym domu istnieje wyraźny podział na część dzienną i nocną, dzięki czemu pomimo niewielkiej powierzchni mieszkańcy mogą jednocześnie, swobodnie użytkować każdą z nich. Szeroko otwarta na widok zewnętrzny strefa dzienna łączy w sobie funkcję salonu, jadalni i kuchni. Odpowiednia ilość przeszkleń zapewnia dużą ilość naturalnego światła oraz podnosi walory estetyczne wnętrza.

SYPIALNIA 13,17m 2

POM.TECH. 4,13m 2

TARAS 5,35m 2

www.budujdom.pl PARTER

131


124,62 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

12,00 m

4m

4m

7,80 m

15,80* m

4m

4m

Piekarów dws

3990 zł

20,00* m

PARTER 67,08 m2 + część gosp. 8,74 m2 PODDASZE 57,54 m2 (69,41 m2)

PARTER

pokój

9.78 m ² salon z aneksem kuchennym

44.05 m ²

łazienka

5.06 m ²

wiatrołap 8.19 m ²

pokój

kotłownia 8.74 m ²

Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściem na taras i schodami na poddasze. Pokój, łazienka, wiatrołap i kotłownia. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, wc, komunikacja i balkon.Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

7.98 (10.55) m ²

7.75 (7.98) m ² pokój

8.39 (8.99) m ²

PODOBNE PROJEKTY Piekarów 1m, Piekarów dw

wc

komunikacja pokój 10.61 (13.05) m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

pokój

12.23

(15.62) m ²

3.69 (3.8) m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

łazienka

6.89 (9.42) m ²

PODDASZE

132

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 92,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,41 m KUBATURA 516,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 170,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 15,80 m


125,30 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gryfice 3 dws

3990 zł

cena projektu:

9,00 m

4m

4m

10,80 m

18,80 m

4m

4m

PARTER 72,39 m2 + część gosp. 8,86 m2 PODDASZE 55,71 m2 (75,58 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 100,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,70 m KUBATURA 570,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 202,49 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,80 x 17,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Pokój, łazienka, spiżarka, komunikacja, wiatrołap, kotłownia. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, garderoba, komunikacja i balkon. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Gryfice 3dw, Gryfice 3m, Gryfów dws, Gryfice 23 dw KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

17,00 m

PARTER kot łownia 7.34 m ²

pokój

10.81 m ²

łazienka

4.44 m ² wiatro łap

5.13 m ²

komunikacja 11.27 m ² spi żarka

1.52 m ²

salon/kuchnia 40.74 m ²

gard.

2.8 (4.58)m ²

pustka

łazienka

7.6 (10.31)m ²

pokój

10.74 (14.91)m ² komunikacja

7.35 (7.35)m ² pokój

11.38 (15.57)m ²

pokój pokój

8.84 (12.06)m ²

7.0 (10.8)m ²

PODDASZE

133


132,17 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

12,00 m

4m

18,50 m

4m

Chmielniki małe dw 71

4090 zł

4m 1m

9,00 m

3,0 1,5 m

cena projektu:

PARTER 79,90 m2 + część gosp. 7,81 m2 PODDASZE 52,27 m2 (86,74 m2)

20,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 111,49 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,18 m KUBATURA 530,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 18,50 m

PARTER

pokój

12.39 m ²

salon

35.7

komunikacja 8.02 m ²

kuchnia wiatrołap

8.35 m ²

7.38 m ² kotłownia

4.57 m ²

3.24 m ²

łazienka

8.06 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na zadaszony taras. Pokój, łazienka, spiżarka, wiatrołap, kotłownia i schody na poddasze. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka i komunikacja. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

8.91

PODOBNE PROJEKTY Chmielniki małe dw7k, Chmielniki małe dw7, Chmielniki małe dw17k

pokój

pokój

8.58 (16.63)m ²

(17.18)m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

komunikacja pokój

8.34 (8.34)m ²

12.95 (21.33)m ²

pokój

8.31 (11.76)m ²

łazienka

5.18 (10.9)m ²

PODDASZE

134


135,43 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Chmielowo dw

cena projektu:

15,34 m

4m

4m

8,60 m

16,60 m

4m

1,5 2,8

4190 zł

PARTER 71,20 m2 +część gosp. 30,28 m2 PODDASZE 78,84 m2 (109,55 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 127,16 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,45 m KUBATURA 643,47 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 266,93 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,64 x 16,60 m

23,64 m

kotłownia 5.68 m ²

łazienka

9.29 m ²

komunikacja 4.9 m ²

salon/kuchnia 38.73 m ²

kor.

2.42 m ²

garaż

22.0 m ² pokój

11.25 m ²

2.6 m ² wiatrołap 4.61 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

PARTER

Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na zadaszony taras. Pokój, łazienka, wiatrołap, komunikacja i pomieszczenie gospodarcze. Garaż i kotłownia. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, garderoba komunikacja i strych. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Chmielowo x dw

łazienka pokój

6.71 (10.72)m ²

16.98 (24.58)m ²

komunikacja 9.28 (9.28)m ²

pokój

16.46 (18.7)m ²

2.7 strych 17.21 (29.55)m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

pokój garderoba

9.88 (12.51)m ²

2.32 (4.21)m ²

PODDASZE

135


136,82 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

9,50 m

3,5 4 m

4m

11,50 m

19,50 m

4m

4m

Tomaszewo średnie dw

4690 zł

PIWNICA 91,07 m2 PARTER 90,98 m2 PODDASZE 48,85 m2 (65,39 m2)

20,50 m*

PARTER

pokój

14.04 m ²

garaż

21.65 m ²

piwnica

14.38 m ²

salon

49.52 m ²

piwnica

14.44 m ² komunikacja

11.86 m ²

kuchnia

14.4 m ²

łazienka spi żarka

10.01 m ²

3.01 m ²

kotłownia

28.74 m ²

PIWNICA

pustka nad salonem pokój

8.19 (14.04)m ²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 109,25 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,48 m KUBATURA 898,70 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 234,25 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,50 x 20,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany, żelbetowy nad piwnicą Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z bali drewnianych. Podpiwniczony. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściami na zadaszony taras. Pokój, łazienka i spiżarka. Na poddaszu dwa pokoje, łazienka, komunikacja i antresola. W piwnicach garaż, kotłownia , piwnice i komunikacja. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Tomaszewo dw

antresola

KOSZTY BUDOWY

20.82 (23.71)m ²

www.dom-projekt.pl

łazienka

5.84 (10.01)m ²

pokój

14.0 (17.63)m ²

PODDASZE

136


138,81 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Bukowina 5dw

4090 zł

cena projektu:

4m

12,47 m

4m

8,87 m

18,00 m

1,39 3 m

4m

PARTER 74,28 m2 + część gosp. 6,77 m2 PODDASZE 61,30 m2 (85,21 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 110,77 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,67 m KUBATURA 625,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,50 x 18,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

20,50 m

PARTER

wiatro łap

łazienka

6.2 m ²

10.51 m ²

salon/kuchnia

9.43 m ² pokój

12.07 m ²

Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym i wyjściem na taras. Pokój, łazienka, wiatrołap i komunikacja. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, garderoba i komunikacja. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

łazienka

8.69 (11.39)m ²

PODOBNE PROJEKTY Bukowina 3dw, Bukowina 39 dw KOSZTY BUDOWY

46.07 m ²

komunikacja

garderoba

6.77 (11.27)m ²

www.dom-projekt.pl

pokój

11.15 (15.64)m ² komunikacja

8.51 (8.77)m ² pokój

7.77 (12.06)m ²

pokój

12.4 (16.93)m ²

pokój

6.01 (9.15)m ²

PODDASZE

137


139,67 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

4m

13,70 m

4m

19,50 m

10,50 m

3,5 1,5

4m

Alamowo 13dwk

4090 zł

PARTER 120,22 m2 + część gosp. 52,34 m2 PODDASZE 71,79 m2 (118,02 m2)

21,70 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 144,01 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KUBATURA 635,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 33° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,70 x 19,50 m

PARTER

pokój

18.38 m ² pokój

13.12 m ²

salon /aneks kuchenny

komunikacja łazienka

8.54 m ²

9.41 m ²

41.88 m ²

pokój

11.73 m ²

wiatro łap

11.53 m ²

spiżarka 5.63 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: bal/szkielet, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z bali. Na parterze duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na duży zadaszony taras. Spiżarka, trzy pokoje, łazienka, wiatrołap i komunikacja. Na poddaszu duża łazienka, komunikacja i strych. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

strych

46.71 (84.38) m ²

PODOBNE PROJEKTY Alamowo m1, Alamowo dw, Alamowo dws KOSZTY BUDOWY

komunikacja

7.09 (7.09) m ²

www.dom-projekt.pl

łazienka

17.99 (26.55) m ²

PODDASZE

138


143,40 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Sarnowo dws1

4090 zł

cena projektu:

11,00 m

4m

4m

9,40 m

17,40 m*

4m

4m

PARTER 77,54 m2 + część gosp. 8,14 m2 PODDASZE 66,02 m2 (80,31 m2)

19,00 m*

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 103,72 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,44 m KUBATURA 530,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 220,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,00 x 17,40 m

salon/kuchnia 42.37 m ²

pokój

17.15 m ²

korytarz

6.0 m ² kotłownia 8.14 m ² łazienka wiatrołap

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na taras. Pokój, łazienka, korytarz, wiatrołap i kotłownia. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, komunikacja i dwa balkony. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

PARTER

pokój

11.11 (14.64)m ² pokój

14.05 (18.36)m ² komunikacja

5.79 (5.95)m ²

PODOBNE PROJEKTY Sarnowo dw1, Sarnowo m1 KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

5.57 m ²

6.45 m ²

łazienka

7.94 (9.9)m ²

pokój

12.39 (14.85)m ²

pokój

14.58 (16.61)m ²

PODDASZE

139


152,61 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

12,00 m

4,3 m

4m

8,90 m

17,00 m

4,1 m

4m

Żarnowiec 5dw

4390 zł

20,30 m

PARTER 87,95 m2 PODDASZE 73,43 m2 (87,22 m2) PARTER

pokój

14.05 m ²

salon/kuchnia

50.44 m ² łazienka

7.91 m ²

wiatrołap

6.78 m ²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 106,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,86 m KUBATURA 550,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,30 x 17,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

kotłownia

8.77 m ²

Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściami na taras i schodami na poddasze. Pokój, łazienka, wiatrołap i kotłownia. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, komunikacja i balkon.Zwarte bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową. pokój pokój

16.18 (20.03)m ²

komunikacja 6.21 (6.21)m ²

PODOBNE PROJEKTY Żarnowiec dws, Żarnowiec plus, Żarnowiec 3 plus

11.96 (15.07)m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

pokój

pokój

15.68 (19.08)m ²

15.2 (18.38)m ² łazienka 8.2 (8.45)m ²

PODDASZE

140


154,23 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Chmielów dw 25

4090 zł

cena projektu:

13,00 m

4m

4m

10,20 m

18,20 m*

4m

4m

PARTER 91,29 m2 + część gosp. 7,29 m2 PODDASZE 62,94 m2 (96,49 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 120,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,10 m KUBATURA 611,60 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 222,83 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,00 x 18,20 m

21,00 m*

PARTER pokój

17.05 m ²

salon/kuchnia 48.79 m ²

komunikacja 4.73 m ² łazienka

10.45 m ² wiatrołap

10.27 m ²

kotłownia/pralnia 7.29 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Pokój, łazienka, wiatrołap, komunikacja i kotłownia/pralnia. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, garderoba i komunikacja.Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Chmielów dw 7, Chmielów dw 15, Chmielów dr 35

garderoba

6.49 (10.49)m ² pokój

11.64 (18.82)m ² pok. rekreacyjny

21.67 (33.77)m ²

komunikacja

5.81 (5.81)m ² pokój

8.68 (13.32)m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl łazienka

8.65 (14.28)m ²

PODDASZE

141


156,67 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

4m

21,55 m

22,00 m

14,00 m

4m

4,5 m

Wyżne 1dw

4790 zł

4m

PIWNICA 43,01 m2 PARTER 144,13 m2 PODDASZE 56,53 m2 (80,49 m2)

30,05 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 174,75 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,10 m KUBATURA 998,76 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 30,05 x 22,00 m

PARTER 1.12 gara ż 34.2 m ² sauna

4.41 m ²

wiatrołap

4.73 m ²

kotłownia +pralnia 7.73 m ²

spiżarka

2.06 m ² łazienka

4.62 m ² pokój

komunikacja +schody 11.98 m ²

korytarz

wc

2.54 m ²

1.8 m ²

12.86 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop żelbetowy, drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

pokój /gabinet

salon+kuchnia 44.46 m ²

12.74 m ²

Dom z bali. Częściowo podpiwniczony. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Dwa pokoje, łazienka, sauna, wc, wiatrołap, kotłownia, komunikacja, korytarz i garaż. Na poddaszu dwa pokoje, garderoba, łazienka, komunikacja i antresola. W części podpiwniczonej: trzy piwnice, komunikacja i schody na parter. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

pustka bez stropu

garderoba

3.11 (6.96) m ²

łazienka

6.89 (7.99) m ² antresola komunikacja

pokój 12.38 (18.1) m ²

10.73 (17.37) m ²

4.74

(4.74) m ² pustka bez stropu

pokój rekreacyjny

18.68 (25.33) m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PODDASZE

piwnica

10.05 m ²

piwnica

11.47 m ²

komunikacja +schody 7.26 m ²

piwnica

14.23 m ²

PIWNICA

142


189,28 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Milicz 77 dw

4790 zł

cena projektu:

16,25 m

4m

4m

9,40 m

17,85* m

2,35 1,5

4m

PARTER 91,46 m2 + część gosp. 36,38 m2 PODDASZE 101,15 m2 (130 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 153,74 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,00 m KUBATURA 820,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 334,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,25 x 17,85 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

24,25* m

PARTER pompa ciepła łazienka 6.53 m ²

pom.gosp. 11.15 m ²

salon

35.09 m ²

wc

1.68 m ² korytarz

komunikacja

3.66 m ²

14.31 m ² pokój

garaż

11.19 m ²

21.9 m ²

kuchnia 9.96 m ² spiżarka

3.33 m ²

Dom z bali drewnianych. na parterze duży salon z kuchnią, kominkiem i wyjściami na zadaszony taras. Spiżarka, wiatrołap, pokój, korytarz, komunikacja, wc, łazienka, garaż, pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, komunikacja. Dwa balkony. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

pokój 17.92 (24.5) m ²

PODOBNE PROJEKTY Milicz dw, Milicz 16 dw, Milicz 7 dw. Milicz 23 dw

19.57 (25.45) m ²

wiatrołap

5.71 m ²

łazienka

8.3 (11.8) m ²

pokój

27.01 (36.11) m ² komunikacja

pokój

10.0 (10.0) m ² pokój

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

18.35

(22.14) m ²

PODDASZE

143


225,04 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

19,30 m

4m

4m

11,00 m

19,00* m

4m

1,5 3,1 m

Chmielniki dw66

5390 zł

27,96* m

PARTER 110,53 m2 + część gosp. 50,61 m2 PODDASZE 114,51 m2 (166,37 m2)

PARTER łazienka 9.85 m²

pomieszczenie gospodarcze 14.99 m²

salon 49.37 m ² komunikacja 12.26 m²

pokój 12.62 m² kuchnia 16.4 m²

garaż 35.62 m ²

wiatrołap 10.03 m ²

pokój 19.43 (31.58) m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 206,76 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,11 m KUBATURA 985,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 390,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,00 x 27,96 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach łupek lub Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane i szkieletowe, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z bali z poddaszem użytkowym. Na parterze duży salon z kominkiem oraz wyjściem na zadaszony taras. Duża kuchnia, pokój, łazienka, wiatrołap, komunikacja, garaż na dwa samochody oraz pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, komunikacja. * Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na warunki techniczne i ochronę przeciwpożarową.

łazienka 11.46 (19.58)m² pokój 38.00 (52.57)m²

PODOBNE PROJEKTY Chmielniki m8, Chmielniki dws 39, Chmielniki średnie dw 25, Chmielniki średnie 20, Chmielniki 87 dw

komunikacja 11.85(11.85) m²

KOSZTY BUDOWY pokój 14.8 (24.22) m ²

www.dom-projekt.pl

pokój 18.97 (26.57)m²

PODDASZE

144WYSOKA ODPORNOŚĆ

TEMPERATUROWA

120 °C

NEO Z U WAGI NA BARDZO DUŻĄ O D P OR NOŚ Ć NA WYS OK IE T EM P ER ATURY (N AWET +120 oC ) O RAZ WYSOK Ą K LAS Ę R EAKC J I NA OG IEŃ (B -s1 , d0* – NI EZAPALNY WYRÓB BU D OWLANY) PRODUKT DO SKONALE SPRAWDZ I S IĘ NA DACHACH, NA K TÓRYCH PLANUJ E SIĘ MO NTAŻ SYSTE M U PANELI FOTOWOLTAICZ NYCH. * S ZC Z EGÓŁY W K A R CI E TE C HNI C Z NE J P R O D U K TU

DŁUGOLETNIA GWARANCJA PRODUCENTA PEWNOŚĆ DOBRZE WYKONANEJ IZOLACJI NA LATA

mdm®NT Sp. z o.o. ul. Bestwińska 143 43-346 Bielsko-Biała tel: 33 47 94 400 | fax: 33 47 94 513 e-mail: biuro@mdmnt.com W W W. M D M S A . CO M W W W. M D M NT. CO M