Page 1

ABC Architektury

NR 2/2016 INDEX 342688 cena: 8,90 zł (w tym 23% VAT)

dobra cena

8,90

(w tym 23% VAT)

82

projekty

ÄÄ Bal, szkielet czy prefabrykacja? ÄÄOgrzewanie domu z drewna ÄÄImpregnacja i dekoracja ISSN 1734-0608

ÄÄWybierz praktyczne pokrycie dachowe

najlepsze pracownie architektoniczne


WYBUDUJEMY TWOJE MARZENIA

Domy z bali to  technologia, która daje bardzo duże możliwości kształtowania obiektu na  etapie jego projektowania i późniejszej rozbudowy. Spełniając swoje marzenia o mieszkaniu w naturalnym, drewnianym domu, można czuć się, jak na  wakacjach przez cały rok, zapewniając sobie odpoczynek i  odzyskanie energii życiowej.

KANADYJSKIE DOMY Zbigniew Szewczyk 98-215 Goszczanów, ul. Turecka 24 tel./fax 43 829 75 73 tel. kom. 600 546 320 www.kanadyjskiedomy.pl e-mail: biuro@kanadyjskiedomy.pl


Spis treści Nowości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 RAPORT

Na wiele sposobów������������������������������������ 1 0 Choć dawne metody wznoszenia domów mierzą się dziś ze współczesnym podejściem do budownictwa, to fakt przywiązania inwestorów do drewna od wieków pozostaje niezmienny. Na naszą wyobraźnię ciągle działają tra­ dycyjne metody stawiania budynków, na  przykład z  grubych, urokliwych bali. Ale doceniamy również nowoczesne rozwiązania, takie jak technologia szkieletowa czy metoda prefabrykacji.

CHEMIA BUDOWLANA

Bez względu na pogodę������������������������������ 1 8 Drewno to materiał wyjątkowy – naturalny, ciepły w dotyku i zawsze modny.

nr 2/2016

ISSN 1734-0608 Adres redakcji

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl www.najciekawszeprojekty.pl

Redaktor naczelna

Anna Lewczuk alewczuk@koncept‑wydawnictwo.pl

Redakcja

Maria Kubala Maria.kubala@koncept‑wydawnictwo.pl

Jest bardzo trwały, ale pod warunkiem odpowiedniej konserwacji. Poznajcie

Marta Kulik

skuteczne metody impregnacji tego surowca, a potem wybierzcie preparat

mkulik@koncept‑wydawnictwo.pl

najlepiej dobrany do Waszych potrzeb.

PROJEKT I REALIZACJA

Rodzinna przystań�������������������������������������� 28 Wszystkich miłośników drewnianego budownictwa zapraszamy do urocze­ go szwedzkiego domu, położonego nad malowniczym jeziorem. Projekt bu­ dynku to dzieło szwedzkiej firmy Fiskarhedenvillan. Inwestorzy zdecydowali

INDEX 342688

Małgorzata Nietupska mnietupska@koncept‑wydawnictwo.pl

Grafik kreatywny

Tomasz Sosnowski tsosnowski@koncept‑wydawnictwo.pl

Projekt makiety i DTP

Tomasz Sosnowski

się wybudować go w technologii szkieletu drewnianego. W efekcie powstał nowoczesny budynek, który estetyką nawiązuje do tradycji skandynawskiego budownictwa z przełomu XIX i XX wieku.

TECHNOLOGIE

Pasują do drewna��������������������������������������� 3 4 Każdy, kto przymierza się do zakupu okien do domu drewnianego, staje przed dylematem, czy wybrać stolarkę z drewna, czy tworzywa sztucznego. Ale jest też trzeci materiał do wyboru – aluminium, polecany np. do domów drew­ nianych w nowoczesnym stylu. Decydując się na wybrane rozwiązanie, war­ to znać jego zalety i ewentualne wady.

MATERIAŁY

Nie tylko dla ozdoby����������������������������������� 4 0 Jakie pokrycie dachowe wybrać, aby nasz dach był nie tylko piękny, ale też bezpieczny i trwały? Marta Kulik opisuje właściwości najpopularniejszych

Wydawca

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 Dyrektor Wydawnictwa

Ewa Kuryłowicz Reklama i marketing

Ewa Kuryłowicz tel. 85 743 82 11 ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl

okładka

Projekt: Lubawa 108 Castor Producent Domów Drewnianych

na rynku materiałów i podpowiada, czym się kierować podczas wyboru.

INSTALACJE

Zatrzymać ciepło��������������������������������������� 4 8

P – packshot TS – tekst sponsorowany

Domy drewniane – szkieletowe lub z bali – mogą być ogrzewane za pomocą

© Copyright by koncept

tych samych technologii, co domy murowane. Opisujemy najpopularniejsze

Re­dak­cja nie zwra­ca nie­za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów oraz za­strze­ga so­bie pra­wo do ich

urządzenia i instalacje, które pozwolą skutecznie ogrzać budynek, a jedno­

skra­ca­nia w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji. Wszyst­kie ma­te­ria­ły są objęte pra­wem au­tor­skim. Prze­

cześnie będą łaskawe dla naszych portfeli.

druk w ja­kiej­kol­wiek for­mie bez wcześniej­szej pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­to­ra Wy­daw­nic­twa jest

PROJEKT Z REKOMENDACJĄ

W sielskim klimacie������������������������������������� 5 6 Poradnik inwestora � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 8 Alfabetyczne zestawienie projektów � � � � � � � � � � � � 6 1 Prezentacje projektów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 3

za­bro­nio­ny. Wszel­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty pod­le­ga­ją ochro­nie pra­wa au­tor­skie­go i na­leżą do osób wy­mie­nio­nych przy każ­dym z nich. Pra­wa au­tor­skie do opra­co­wa­nia pla­stycz­ne­go ka­ta­lo­gu na­leżą wy­łącz­nie do wy­daw­cy. Po­wie­la­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób bez zgo­dy wy­daw­cy jest za­bro­nio­ne. Sprze­daż bez­u­mow­na nu­me­rów bieżących i ar­chi­wal­ nych jest za­bro­nio­na. Dzia­ła­nie wbrew po­wyż­sze­mu za­ka­zo­wi skut­ku­je od­po­wie­dzial­no­ścią praw­ną. Wy­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść re­klam i ma pra­wo od­mó­wić pu­bli­ka­cji bez po­da­nia przy­czy­ny. Ka­ta­log ni­niej­szy nie sta­no­wi ofer­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa i jest pu­bli­ko­wa­ny je­dy­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych.


Kolor na zdrowie

Æ

Ciche porządki

Æ

Najnowsza linia farb marki Benjamin Moore wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców. Seria NATURA to farby pozbawione lotnych związków organicznych, które są jedną z przyczyn występowania lub zaostrzenia się alergii. Po pomalowaniu zapach farby szybko staje się niewyczuwalny, dzięki czemu jest ona bezpieczna dla dzieci, alergików i astmatyków. Farby z serii NATURA pozwolą nam cieszyć się nie tylko pięknym kolorem ścian, ale także zadbać o zdrowie naszych najbliższych.

Koniec lata to czas przydomowych porządków. Często towarzyszy im uciążliwy hałas. Firma Husqvarna zajęła się tym problemem, a efektem jej prac są maszyny akumulatorowe, które pomogą w ekologiczny i cichy sposób uporządkować teren wokół domu. Urządzenia łączą zalety maszyn spalinowych i tych zasilanych akumulatorem. Charakteryzuje je cicha praca oraz lekka konstrukcja. Wśród oferowanych maszyn znajdziemy dmuchawy, wykaszarki, pilarki i nożyce do żywopłotu.

Æ

Æ

BENJAMIN MOORE 

Domowe ognisko

WWW.BENJAMINMOORE.PL

Æ

HUSQVARNA 

Czyszczenie na poziomie

WWW.HUSQVARNA.PL

Æ

Kiedy wieczory robią się coraz dłuższe i chłodniejsze zaczynamy myśleć o tym, jak zapewnić sobie ciepło w czasie nadchodzącej zimy. Marka Kratki.pl oferuje kozę wolno stojącą, która nie tylko ogrzeje mieszkanie, ale będzie też stanowiła efektowną ozdobę. Model AB/S/ DR to produkt o ciekawym designie, efektywnym spalaniu i wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowymi jego atutami są nowoczesny intuicyjny mechanizm otwierania komory, a także elegancka klamka ślizgowa.

Walka z brudem to nie lada wyzwanie. Jeszcze więcej trudności sprawia skuteczne mycie prysznica czy czyszczenie wysoko położonych miejsc, takich jak okna sufitowe. Praktyczne produkty marki Kärcher sprawią, że domowe porządki przestaną spędzać nam sen z powiek. W ofercie firmy znajdziemy przedłużkę do myjki do okien WV 2 plus, która pozwoli wygodnie pozbyć się smug z poziomu podłogi, a także parownicę SC1 pomocną w usuwaniu zanieczyszczeń z ram okiennych.

Æ

Æ

4

KRATKI.plWWW.KRATKI.PL

nowości

KÄRCHERWWW.KARCHER.PL


WSPÓŁCZESNE PROJEKTY DOMÓW DREWNIANYCH

Z332 D

Z245 HB

Zx77 D

Z177 D

Z375 D

Z368 D

Z376 D

Zx76 D

+48 (22) 355 15 55

Z210 v1 HB

WWW.Z500.PL


Innowacje w ogrodzie

Æ

Wyścig z czasem

Æ

ERGO to nowa linia funkcjonalnych narzędzi ogrodniczych marki Cellfast, która pomoże odpowiednio zadbać o ogród i okolice domu. Każdy produkt cechuje nowoczesny dizajn i wysoka jakość wykonania, dzięki czemu praca jest lekka i przyjemna. W skład linii ERGO wchodzą między innymi siekiery, szpadle, łopaty i małe narzędzia do pielęgnacji roślin. Każdy produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, które sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.

Szybkowiążący tynk cementowo‑wapienny firmy Baumit to odpowiedź na oczekiwania inwestorów branży budowlanej, a także prywatnych wykonawców. MPI 30 Speed i jego lżejsza odmiana MPI 30L Speed to produkty do każdego rodzaju pomieszczeń, które pozwalają znacznie skrócić czas potrzebny do zacierania, a tym samym przyspieszyć całość prac. Przewidywalność czasu obróbki pozwala lepiej zaplanować prace budowlane, co wpływa na czas prowadzenia inwestycji.

Æ

Æ

CELLFAST 

Ogród pod kontrolą

WWW.CELLFAST.COM.PL

Æ

BAUMITWWW.BAUMIT.COM

Komfort w standardzie

Æ

Kampania Tidy‑up marki Fiskars prezentuje linię narzędzi ogrodowych, które przygotują nasz ogród na nadchodzącą jesień. Wśród polecanych produktów dostępne są: szczotka do rynien na teleskopowym trzonku, wygodne w użyciu grabie czy praktyczna torba na liście. Linia narzędzi firmy Fiskars charakteryzuje się nowoczesną formą i wysoką jakością wykonania, co podnosi komfort i wydajność pracy. Ogrodowe porządki z użyciem tych funkcjonalnych narzędzi zadowolą zarówno profesjonalistów, jak i amatorów pielęgnacji zieleni.

Wychodząc z założenia, że komfort i bezpieczeństwo to podstawa, firma Drutex postanowiła zastosować automatyczną zasuwnicę MACO w standardowym wyposażeniu drzwi PVC. Wprowadzone udogodnienie gwarantuje optymalny docisk w punktach narożnych oraz na całej wysokości drzwi, co zapobiega odkształcaniu się skrzydła i zapewnia optymalną szczelność. To z kolei podnosi poziom izolacji akustycznej zwiększając komfort użytkowania. Dzięki wbudowanej zapadce korbowej drzwi zamykają się łatwo i cicho.

Æ

Æ

6

FISKARSWWW.FISKARS.COM

nowości

DRUTEXWWW.DRUTEX.PL


Do majsterkowania i dekorowania

Æ

Graffiti na ścianach

Æ

Bosch Glue Pen to akumulatorowy pistolet do klejenia. Jest poręczny i szybki – skleja w ciągu kilku sekund. Nadaje się do prac dekoracyjnych oraz majsterkowania. Wystarczy włożyć wkład klejący, włączyć Bosch Glue Pen, zaczekać na podgrzanie kleju i po kilkunastu sekundach można przystąpić do pracy. Glue Pen łączy większość materiałów, m.in. papier, karton, tkaniny, skórę, metal, kamienie i korek. W wyposażeniu standardowym są ładowarka Micro USB i cztery wkłady kleju topliwego UltraPower. Ergonomiczny kształt sprawia, że narzędzie wygodnie leży w dłoni, zaś automatyczny system cofania wkładu kleju zapewnia czystą pracę. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach bezczynności. Cena: 209 zł.

Kolekcja płytek ceramicznych Ermeo/Ermo Ceramiki Paradyż nawiązuje do graffiti i stylu street art. Muralowe kolaże można zestawiać z matowymi, surowymi w odbiorze kaflami w kolorach metalicznej bieli, przetartego brązu, beżu i szarości. Płytki Ermeo dodadzą wyrazistości stonowanym, surowym aranżacjom. Pasują do drewna i materiałów drewnopochodnych. Kolekcja dedykowana jest do kuchni, łazienek, przedpokojów. Płytki ścienne Ermeo mają wymiary 30 x 60 cm, zaś podłogowe 40 x 40 cm. Powierzchnia: matowa (płytki) i błyszcząca (szkło). Ceny: płytki ścienne – 72,57 zł/m², dekoracje ścienne ze szkła – 147,60 zł/szt., płytki podłogowe – 70,11 zł/m².

Æ

Æ

BOSCH 

Gres jak płyta OSB

WWW.BOSCH.PL

Æ

CERAMIKA PARADYŻ 

WWW.PARADYZ.COM

Pianka montażowa

Æ

Kolekcja gresu Strand firmy Vives Ceramica do złudzenia naśladuje płytę OSB. Płytki są dostępne w formatach 60 x 60 i 60 x 120 cm. Nadają się do układania na ścianach oraz podłogach. Do wyboru są różne wzory, w tym z kolorowymi dekorami, np. czerwonymi, zielonymi, szarymi, czarnymi, białymi. Można je zestawiać razem w dowolnych konfiguracjach. Cena: 166 zł/m².

PURFOAM‑EXTRA firmy Den Braven to jednoskładnikowa, półsztywna, poliuretanowa pianka do wszelkich prac montażowo‑izolacyjno‑uszczelniających przy osadzaniu okien i drzwi. Wyróżnia się stabilnością wymiarową i sprężystością. Raz wykonane wypełnienie pracuje wraz z budynkiem i przez długi czas nie zmienia swoich rozmiarów, nie powodując tym samym powstania nieszczelności czy wypaczenia okien. Pianka jest odporna na wahania temperatury (od –40°C do +90°C, a krótkookresowo nawet do +140°C). Ma dobrą przyczepność do większości podłoży budowlanych (betonu, tynku, drewna, stali, PVC).

Æ

Æ

VIVES CERAMICA 

WWW.SALONYHOFF.PL

DEN BRAVEN 

WWW.DENBRAVEN.PL

 nowości

7


Jak kamień

Æ

Recepta na komfort

Æ

Kolekcja płytek MOSABI marki Cersanit uwodzi nowoczesnym dizajnem i możliwościami aranżacyjnymi. Dostępna w odcieniach beżu, szarości, brązu i grafitu wyróżnia się ponadczasowym wzorem kamienia. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują wygodnych, praktycznych i oryginalnych rozwiązań. Delikatna struktura płytek realistycznie oddaje fakturę naturalnego surowca, a dodatkowo zastosowane nakrapianie dodaje kolekcji charakteru. Parametry techniczne sprawiają, że płytki znajdą zastosowanie nie tylko w łazienkach i salonach, ale także na zewnątrz pomieszczeń.

Okna z szybami przeciwsłonecznymi to idealne rozwiązanie pozwalające utrzymać optymalną temperaturę w domu w czasie letnich upałów. Od nasłonecznionej strony ochronę przed nagrzaniem zapewnią okna z szybami zespolonymi Pilkington Insulight™ Sun. Ich nadrzędną funkcją jest ochrona przed słońcem, umożliwiająca redukcję zysków ciepła pochodzących z promieniowania słonecznego aż do 70%. Szyby te dostępne są z wbudowanymi żaluzjami ScreenLine®. Klient ma do wyboru możliwość montażu żaluzji weneckich, plisowanych lub rolowanych, które pomagają indywidualnie kontrolować poziom przepuszczalności światła i energii słonecznej.

Æ

Æ

Cersanit www.cersanit.com.pl

Alternatywa dla kominka

Æ

PILKINGTON www.pilkington.pl

Trwała zabudowa

Æ

Automatyczny piec centralnego ogrzewania Nuanc, z zamkniętym obiegiem spalania granulatu drzewnego o średnicy 6 mm to nowość w ofercie firmy Atlantic Polska. Dostępny jest w wersji: 6 kW (do domu o powierzchni do 100 m²) lub 9 kW (do domów o powierzchni do 150 m²). To urządzenie klasy energetycznej A, które podczas pracy pobiera 110 W mocy. Kocioł zawiera podajnik na pellet o pojemności 20 kg, który wystarcza na 42 godz. ciągłej pracy. Piec ma wysokość 123,8 cm, szerokość 56,1 cm, głębokość 50,5 cm, waży 110 kg. Cena wersji 6 kW – 16.605 zł, natomiast 9 kW – 17.220 zł.

Systemy suchej zabudowy oparte na płytach gipsowo‑włóknowych oraz płytach cementowych Fermacell to pewne rozwiązania, spełniające wszystkie wymagania przeciwwilgociowe, gwarantujące trwałość i szczelność pomieszczeń narażonych na kontakt z wodą. Produkty te pozwalają na kompletną zabudowę wnętrz od podłogi aż po dach w domach drewnianych. Z powodzeniem można je stosować w miejscach narażonych na kontakt z wilgocią, takich jak kuchnie i łazienki, ale także w piwnicach, suszarniach i na poddaszach.

Æ

Æ

8

Atlantic Polska www.atlantic‑polska.pl

nowości

Fermacell www.budowaniedoskonale.pl


fermacell

Dostosowane do wysokich wymogów w budownictwie drewnianym Trwałe, ekonomiczne i wydajne

FERMACELL – oryginał wśród płyt gipsowo-włóknowych Producenci domów drewnianych już od ponad 40 lat stosują z powodzeniem płyty FERMACELL przy profesionalnych i ekonomicznych realizacjach. Ze względu na swój skład płyty FERMACELL uzyskują wysoki poziom trwałości, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań o charakterze konstrukcyjnym. Spełniają wysokie wymagania dotyczące statyki i ochrony przeciwpożarowej. Dostępne są w szerokiej palecie wymiarów do zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz

naturalne grubości

najlepsza dostępna na rynku izolacja akustyczna

wysoka nośność

ochrona przeciwpożarowa

dopuszczone statycznie

wysoka obciążalność

odporność na trzęsienia ziemi

budynki wielokondygnacyjne w konstrukcji z drewna

■■płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL - najnardziej odpowiednia do prefabrykacji ■■płyta FERMACELL Powerpanel HD - bezpośrednia elewacja lub fasada wentylowana

ID 1211 - 13701 - 016

www.fermacell.pl

www.budowaniedoskonale.pl

www.fermacena.pl


FOT. HONKA

Na wiele sposobów

Drewno jako naturalny budulec nigdy nie wychodzi z mody. Jego zalety doceniają inwestorzy planujący budowę domu, ale też przyszli właściciele karczm czy pensjonatów. Dużym dylematem jest jednak decyzja o zastosowaniu konkretnej technologii. Co wybrać? Praktyczny szkielet, sielski bal, a może błyskawiczną metodę prefabrykacji? Anna Lewczuk

C

hoć dawne metody wznoszenia domów mierzą się dziś ze współczesnym podejściem do  budownictwa, to fakt przywiązania inwestorów do drewna, jako naturalnego, zdrowego i bliskiego naturze surowca pozostaje niezmienny. W  dobie nieustannie udoskonalanych technologii na  naszą wyobraźnię ciągle jeszcze działają tradycyjne metody stawiania budynków, na przykład z grubych, urokliwych bali. Doceniamy jednak również nowoczesne rozwiązania, które potrafią zaskoczyć wieloma atutami.

ÆÆPo góralsku Na  południu Polski, gdzie mistrzowie ciesielstwa kontynuują góralską tradycję swoich przodków, budynki powstają z grubych,

10

Raport Æ  bal czy szkielet

ręcznie ciosanych płazów. Rozpowszechniona jest tam konstrukcja wieńcowa, zwana również węgłową, zrębową lub na zamek. Ściany budynków buduje się z ułożonych poziomo płazów, które na narożnikach, czyli węgłach, łączy się na  tzw. wręby. Proste naroża – ostatki, potęgują wrażenie masywności powstających w ten sposób konstrukcji. Oprócz tego, poszczególne bale scalane są ze sobą drewnianymi kołkami, nazywanymi przez górali tyblami. Szczeliny pomiędzy płazami wypełniane są natomiast wysuszonym mchem, wełną drzewną, sznurem albo misternie plecionymi warkoczami z  wiórów drzewnych, tzw. wełnianką, co ma na celu uszczelnienie przegrody. Z kolei na terenach Kurpii, Podla-

sia i Mazowsza popularna jest nieco lżejsza konstrukcja sumikowo‑łątkowa. W tej technologii ściany wznoszone są z  cieńszych bali sosnowych, a rzadziej modrzewiowych. Charakterystyczne są dla niej pionowe elementy w ścianie, usytuowane przy oknach i drzwiach oraz wystający na zewnątrz tzw. jaskółczy ogon, czyli węgieł z  podcięciem klinowym. Najważniejszym zadaniem budowniczego jest precyzyjne połączenie bali za pomocą skomplikowanych zamków ciesielskich, gdyż jakość ich wykonania wpływa na  stabilność całego budynku. Węgieł może być wykończony na kilka sposobów. W zależności od gustu i pożądanej stylistyki budynku możemy wybrać węgieł kryty, półkryty lub prosty.


ººW firmie Aromex domy z bali powstają w oparciu o trzy technologie budowy ścian: wieńcową, szkieletową oraz mieszaną. Inwestor może zdecydować się na rozwiązanie najdogodniejsze dla siebie. FOT. AROMEXººSielski charakter domów z bali sprawia, że technologia ta jest bardzo lubiana przez inwestorów. Z bali powstają nie tylko domy, ale też pensjonaty, karczmy i hotele. FOT. KANADYJSKIE DOMY

ÆÆBogactwo rozwiązań Decydując się na dom z bali mamy do rozważenia jeszcze szereg propozycji, zarówno jeśli chodzi o kształt, jak i budowę pojedynczych elementów. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest bal okrągły pełny – ręcznie ciosany albo obtaczany maszynowo. Jednak dostępne są również bale zaokrąglone od  zewnątrz, a  od  wewnątrz proste albo bale prostokątne ze  ściętymi pod różnym kątem krawędziami. Producenci oferują też wiele indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do  oczekiwań klientów. Niektórzy z nich decydują się na bale klejone, powstałe w wyniku sklejenia ze sobą dwóch, trzech czy czterech kawałków drewna. To  najprostszy sposób na redukcję pęknięć, które powstają w  wyniku wysychania materiału. Właściwości mechaniczne elementów klejonych są w stosunku do elementów litych znacznie lepsze. Największych umiejętności i  doświadczenia wymaga jednak budowa domu, który ma  powstać z  bali zupełnie nieobrabianych maszynowo, wyróżniających się zmienną średnicą oraz zachowaniem naturalnych krzywizn. Cieśle muszą w tym przypadku wstępnie dopasowywać

ººW technologii sumikowo‑łątkowej pionowe łątki chronią drzwi i okna przed osiadaniem budynku oraz usztywniają konstrukcję ścian zewnętrznych. FOT. BIERNACKI – DOMY Z BALI

do ściany każdy element. Bale, po  odrysowaniu za  pomocą cyrkla ciesielskiego, są wycinane ręcznie piłą spalinową.

ÆÆZ izolacją czy bez izolacji? Ciągle sporym dylematem bywa wybór pomiędzy balem pełnym a  izolowanym. Pełne bale okrągłe o  średnicy 23  cm, albo prostokątne o  przekroju 19–20  cm często

pełnią funkcję elewacji i wykończenia wewnętrznego. Nie potrzebują dodatkowego ocieplenia i  wykończenia, dlatego cieszą nasze oczy naturalnie pięknym wyglądem. Jednak w przypadku cieńszych elementów trzeba zastosować izolację cieplną oraz wymagane folie paroizolacyjne i wiatroizolacyjne. Grubość warstwy izolacyjnej zależna jest od  średnicy zastosowanych bali.

bal czy szkielet Æ  raport

11


Zwróć uwagę! Aby nie zakłócić estetycznego wyglądu ścian wykonanych z pięknych, masywnych bali, już na etapie produkcji trzeba przygotować kanały do poprowadzenia instalacji elektrycznej. Wykorzystuje się w tym celu dwu- lub trzycentymetrowe otwory przeznaczone do montażu drewnianych kołków zabezpieczających bale przed przesuwaniem. To rozwiązanie nazywane jest dublowaniem ściany. Otwory, w które naprzemiennie wbija się kołki do zespalania bali, rozmieszczone są w regularnych odległościach względem siebie. O tym, że instalacja jest bezpieczna świadczy również brak puszek połączeniowych. Pomimo konieczności zainwestowania w większą ilość kabli, bezpieczniej jest umieścić wszystkie połączenia na jednej tablicy rozdzielczej. Jest to szczególnie praktyczne rozwiązanie, jeśli planujemy w przyszłości wyposażyć nasz dom w system inteligentny. ººBale z wypełnieniem z wełny mineralnej. 

ººEKO DOM to firma rodzinna specjalizująca się w ręcznej budowie wyjątkowych domów z wiel‑ kowymiarowych okrąglaków. Metoda, jaką wykorzystuje jej właściciel, Krzysztof Trochanowski opiera się na dokładnym, ręcznym odrysowaniu kształtów poszczególnych bali. Następnie są one wycinane i dokładnie dopasowywane do siebie, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania oraz szczelność konstrukcji. FOT. EKO DOM Krzysztof Trochanowski

12

Raport Æ  bal czy szkielet

FOT. LOGS – DOMY Z BALI


Czy wiedziałeś, że...? Gatunki iglaste są najbardziej popularnym drewnem do budowy obiektów z bali. Odpowiednie parametry wytrzymałościowe mają modrzew, sosna lub świerk. Modrzew, podobnie jak dąb, należy do najtrwalszych gatunków drewna, ale w Polsce są one ciągle dość rzadko stosowane. Świerk jest miękki i sprężysty, ale dość trudny w obróbce ze względu na sporą ilość sęków, które po wyschnięciu łatwo wypadają. W drewnie sosnowym natomiast, sęki układają się pod skosem, dlatego ich wypadanie jest mniej uporczywe. Drewno powinno być pozyskiwane z drzew rosnących w głębi lasu, gdyż w przeciwnym razie usłojenie nie będzie centryczne i przetarta belka ścienna będzie nadmiernie pękać, skręcać się i rozszczelniać ścianę. ººNaturalne pokrycia dachowe są wręcz idealnym wyborem dla budynków z bali. Można je pokryć dowolnym materia‑ łem – strzechą, gontem, wiórem albo dachówką ceramiczną. FOT. AROMEX

Jeśli decydujemy się na technologię warstwową, koniecznie zwróćmy uwagę, aby folie paroizolacyjna i  wiatroizolacyjna były ułożone z  zachowaniem zasady ciągłości, gdyż wtedy nie narazimy się na  infiltrację powietrza i  wilgoci. Dla skuteczniejszego eliminowania wilgoci warto też zastosować dodatkową wentylację. Z kolei jeszcze jedną, odrębną grupą są bale warstwowe, prefabrykowane. Składają się one z drewnianej okładziny, którą wypełnia się materiałem izolacyjnym. Może być to  styropian, wełna mineralna albo pianka poliuretanowa. Doskonałym izolatorem jest również pustka powietrzna w postaci otworu, przewierconego na całej długości bala.

ÆÆPostaw na jakość

ków. Ze względu na  lepszą dostępność i możliwość uzyskania odpowiedniej klasy drewna w  dobrej cenie lepiej jest wybierać surowiec występujący w  rejonie budowy. Odpowiedni budulec rozpoznamy przede wszystkim po  jego gęstości. Jeśli po przecięciu bala ujrzymy zwarte i gęsto ułożone słoje, możemy mieć pewność, że będzie on wytrzymały, a naszemu domowi zapewni dobre właściwości cieplne.

O stanie przydatności budulca świadczy również jego wilgotność. W  przypadku, gdy jest ona zbyt duża, może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów, odkształceń i  innych uszkodzeń. Warto wiedzieć, że normy ciesielskie dopuszczają jej wartość na  poziomie 10–15%. Przekroczenie tego limitu może stać się w przyszłości przyczyną poważnych problemów, a nawet zagrozić naszemu bezpieczeństwu.

ººMiłośnikom tradycyjnych rozwiązań spodobają się realizacje zakopiańskiej pracowni architektonicznej Studio 51, która do perfekcji opanowała sztukę budowania z ręcznie struganych litych płazów. Powstające z litego drewna budynki zachwycają tradycyjną estetyką, ale przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, zaskakują też funkcjonalnością. FOT. STUDIO 51

O powodzeniu budowy, oprócz doświadczonej ekipy wykonawczej, w dużej mierze decyduje jakość użytego surowca. Każdy, kto buduje z  bali doskonale wie, że w  tej technologii nie ma miejsca na kompromisy dotyczące materiału. Staranne wyselekcjonowanie drewna, z  którego powstanie przyszła konstrukcja, to kwestia pierwszorzędna. Obok gatunku liczą się pochodzenie surowca, jego jakość i  wilgotność. Drewno powinno być strugane w  celu wyeliminowania resztek kory i  wygładzenia powierzchni, co  ułatwi jego impregnację i  pozwoli na  dokładne połączenie elementów ściany. Najlepiej sprawdzi się materiał pozyskany w  okresie zimowym, gdyż wtedy drzewo nie wytwarza so-

bal czy szkielet Æ  raport

13


ÆÆDomy z Ameryki Pomimo ciągle dużego przywiązania do technologii murowanych, coraz większą popularnością w  Polsce cieszy się budownictwo szkieletowe. I  choć nadal nie jest łatwo o  profesjonalną ekipę budowlaną, inwestorzy przekonują się do  zalet wspomnianej technologii. Domy szkieletowe, popularnie zwane kanadyjczykami, są już standardem w  Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy w  Niemczech. Nic dziwnego – są ekologiczne, niedrogie i ciepłe, w dodatku powstają dużo szybciej niż domy murowane. A czas, to przecież pieniądz. Dom może powstać w cztery miesiące, a jeśli jest budowany z  prefabrykatów, nawet szybciej. Ze  względu na  brak typowych prac mokrych, z  wyjątkiem posadowienia fundamentu, szkielety nie wymagają przerw technologicznych, a ich budowy nie musimy uzależniać od pory roku. Bez problemu można je też zaprojektować w standardzie energooszczędnym, gdyż jednym z najważniejszych materiałów wykorzystywanych w  tej technologii jest materiał izolacyjny, umieszczony między elementami szkieletu.

ººDo budowy domów prefabrykowanych cenieni producenci używają wyłącznie certyfikowanego drewna KVH klejone‑ go, suszonego oraz struganego. Suszenie komorowe surowca w wysokiej temperaturze zabija zarodniki grzybów i pleśni a także powoduje, że drewno utrzymuje stabilny wymiar i nie wypacza się. fot. GRAND DLL

ÆÆJak to było? Interesująca jest historia powstania technologii szkieletu drewnianego. Nazwa domy kanadyjskie wzięła się od  amerykańskiej nazwy tego typu budownictwa – Canadian Wood Frame Houses, co  tłumaczymy jako kanadyjskie szkieletowe domy drewniane. Początkowo konstrukcje te  opierały się na szkieletach o grubych przekrojach, zwanych timber frame (najstarsze domy w USA wybudowane w  tej technologii pochodzą z  początku XVII wieku). Jednak ze  względu na duże przekroje drewna, technologia

ººTworząc prefabrykaty do budowy domów, firma Zetbeer Domy wykorzystuje nowoczesne i precyzyjne maszyny oraz ekologiczne i naturalne materiały drewniane i drewnopochodne. FOT. ZETBEER DOMY

Dlaczego domy w technologii szkieletu drewnianego są coraz bardziej popularne? arch. Maciej Matłowski, Biuro Projektów MTM STYL z Białegostoku Domy w technologii szkieletu drewnianego to przede wszystkim szybkie tempo budowy. Budowa trwa około kilku miesięcy, a w tech‑ nologii prefabrykowanej nawet kilka dni. Na rynku pojawia się coraz więcej wyspecjalizowanych firm wykonawczych, które cały proces technologiczny przenoszą do fabryk. Kolejny powód to czynnik ekonomiczny. Obecnie większość realizowanych inwestycji jest kredytowana. Inwestorzy muszą spłacać raty kredytu i często dodatkowo wynajmować mieszkanie. Nie chcąc ponosić dodatkowych kosztów wynajmu, decydują się na technologię o jak najszybszym procesie budowlanym. Budowa domu w szkielecie drewnianym może odbywać się także w okresie zimowym, bowiem poza fundamentami nie wymaga żadnych prac mokrych, takich jak betono‑ wanie czy murowanie. Technologia szkieletu drewnianego pozwala na łatwą przebudowę i modernizację, m.in. w zakresie ścianek działowych, naprawy lub wymiany instalacji. Domy drewniane to również większa powierzchnia użytkowa w porównaniu z budownictwem murowanym. Mała grubość ścian zewnętrznych sprawia, że domy drewniane w porównaniu z domami murowanymi, przy identycznych wymiarach zewnętrznych mają powierzchnię użytkową większą o ok. 10%. Ściana szkieletu drewnianego jest najcieplejszą i najcieńszą ze ścian. Przy grubości sumarycznej ok. 22–25 cm (z izolacją zewnętrzną o grubości 10 cm) ściana posiada współczynnik przenikania ciepła U=0,156 W/m²K. Ściana murowana uzyskuje taki współczynnik po ociepleniu jej 20‑centymetrową warstwą izolacyjną, przez co jej grubość wzrasta do ok. 45–47 cm. Szczególnie istotne jest to w przypadku, kiedy pojawiają się ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki. Obecnie architektura domów w szkielecie drewnianym nie różni się niczym w stosunku do domów wybudowanych w technologii tradycyjnej. Dom w szkielecie śmiało można obłożyć styropianem i otynkować. Elewację można uatrakcyjnić kamieniem lub cegłą elewacyjną, a dach przykryć dachówką ceramiczną. Tak wykończony dom będzie się prezentował jak murowany i tylko wprawione oko będzie mogło dostrzec drobny detal, który będzie świadczył o tym, iż jest to dom drewniany.

14

Raport Æ  bal czy szkielet


Instalacje w budynku szkieletowym

ººBudownictwo szkieletowe jest dzisiaj trzecią najpopularniejszą technologią wybieraną przez Polaków, ale jej popularność cały czas rośnie. Koszt budowy domu w technologii prefabrykowanej jest porównywalny z kosztem zakupu mieszkania. FOT. DANWOOD

ta nie była zbyt wygodna i łatwa w wykonaniu, dlatego z czasem konstruktorzy zauważyli, że można budować z  dużo cieńszych belek, a  szkielet konstrukcji nadal pozostanie wystarczająco sztywny. Tak timber frame zastąpiono wood frame, czyli stosowaną do  dziś konstrukcją szkieletową, powstającą z gęsto rozstawionych cienkich belek. W 1832 roku George Washington Snow budując magazyn zastosował rewolucyjną technologię balloon framing (konstrukcję balonową). Polegała ona na tym, że ściany nie są dzielone na ściany parteru i piętra, ale ciągną się od podwaliny do górnego oczepu, na którym opierają się krokwie. To rozwiązanie pozwoliło na  zmniejszenie ilości drewna potrzebnego do  budowy oraz skróciło jej czas. Nowy pomysł pozwolił też na korzystanie ze słupów o mniejszych przekrojach, które były łatwiejsze w  transporcie. W  ten sposób rozpoczęła się era tzw. lekkiego szkieletu drewnianego, choć początkowo nie pokładano w  nim dużych nadziei. Świadczyć może o  tym sama na-

zwa konstrukcji, którą nazwano balonową dlatego, że nawet doświadczeni budowniczy twierdzili, że choćby podmuch wiatru sprawi, że budowla wykonana w tej technologii wzniesie się w  powietrze niczym balon. Tak się jednak nie stało. W  połowie XX wieku natomiast wprowadzono jeszcze jeden model budowania, a  mianowicie platform framing, czyli konstrukcję platformową. W  tym rozwiązaniu najpierw stawiane są ściany parteru, potem powstaje strop nad parterem, następnie ściany piętra. Technologia lekkiego szkieletu drewnianego bardzo szybko rozpowszechniła się w  Ameryce Północnej, będąc nieustannie udoskonalaną. Wprowadzone zostały normy budowlane, które miały chronić bezpieczeństwo mieszkańców zarówno w kwestii konstrukcyjnej, jak i przeciwpożarowej. Ponad 90% domów budowanych w  Stanach Zjednoczonych powstaje w  technologii szkieletowej, również warte wiele milionów rezydencje hollywoodzkich gwiazd. Nie dziwi więc fakt, że także Europa zainteresowała

Wszelkie przewody instalacyjne prowadzi się we wnętrzu ścian lub w stropach. Przewo‑ dy elektryczne powinny być zaplanowane na większe obciążenia niż w domach muro‑ wanych, aby nie doszło do nadmiernego ich nagrzania. Dobrze jest też wyposażyć instalację w bezpieczniki i urządzenia ostrzegawcze, które powiadomią o ewentualnej awarii. Kable pro‑ wadzimy w otulinach izolacyjnych i zakładamy ich niewielki naddatek na wypadek ruchów ele‑ mentów konstrukcyjnych. Osprzęt elektryczny montowany jest w specjalnych puszkach. Instalacja wodna i kanalizacyjna nie powinna być prowadzona w ścianach zewnętrznych ze względu na zbyt duże przekroje rur. Wyma‑ gałoby to wycinania fragmentów izolacji i ob‑ niżyłoby izolacyjność termiczną budynku. Nie ma przeciwwskazań, żeby instalacje te prowa‑ dzić w ścianach wewnętrznych lub w stropach. Ogrzewanie podłogowe natomiast montowane jest na zaizolowanym poszyciu stropów.

się tą technologią. Z coraz większym powodzeniem stosuje się ją w wielu europejskich krajach, również w Polsce.

ÆÆSzkielet w kożuchu Jak więc powstają domy szkieletowe? Ich konstrukcję (szkielet) stanowi system słupów o  przekroju około 4 x 14  cm, rozstawionych co  40–60  cm i  połączonych metalowymi gwoździami. Oparte są one również na  poziomej belce podwalinowej, zakotwionej w  fundamencie. Przestrzeń między słupami wypełniona jest materiałem izolacyjnym, który ma  zapewnić nie tylko komfort termiczny, ale też akustyczny. W tym celu najczęściej stosowane są płyty z wełny mineralnej lub styropianowe. Jako izolacja sprawdza się również pianka poliuretanowa lub wełna celulozowa. Materiał izolacyjny od zewnątrz należy ochronić folią wiatroizolacyjną, natomiast od  wewnątrz folią paroizolacyjną. Od zewnątrz konstrukcja usztywniana jest wodoodpornymi płytami, np. OSB. Elewację można wykończyć na  wiele sposobów, na  przykład płytkami klinkierowymi, płytami elewacyjnymi albo tynkiem. Z kolei wewnątrz budynku ściany obłożone są płytami gipsowo‑kartonowymi albo płytami ogniochronnymi, aby lepiej się zabezpieczyć na wypadek pożaru. Ścia-

ººDom wykonany w technologii szkieletu drewnianego z zewnątrz może prezentować się jakby był budynkiem murowanym. FOT. WOLF SYSTEM

bal czy szkielet Æ  raport

15


Praktyczna prefabrykacja ººElementy prefabrykowane domu (ściany, stropy, więźba dachowa) powstają w hali produkcyjnej, co zdecydo‑ wanie przyspiesza budowę domu. Trzeba się jednak liczyć z tym, że na placu budowy będą musiały być montowane z użyciem dźwigu. FOT. MULTICOMFORT

ny działowe wykonane są na takiej samej zasadzie, jak przegrody konstrukcyjne – powstają z profili drewnianych, wypełnionych materiałem izolacyjnym. Potem można je  wykończyć w  dowolny sposób, obkładając płytami gipsowo‑kartonowymi albo okładziną, na przykład drewnianą.

ÆÆFabrycznie gotowy Bardzo popularne w ostatnim czasie stało się również budownictwo prefabrykowane, które może poszczycić się nie tylko błyskawicznym tempem realizacji budowy, ale również niespotykaną dokładnością. Dzieje się tak z  prostego powodu – wytwarzaniem poszczególnych elementów domu zajmują się precyzyjne maszyny, sterowane przez zaawansowane programy komputerowe. Modułowe domy szkieletowe, tak jak

16

Raport Æ  bal czy szkielet

w przypadku innych technologii prefabrykowanych, powstają w 90% w fabryce. Na plac budowy przywożone są gotowe elementy, które ustawia się na  podmurówce opartej na  fundamentach słupowych. W  fabryce powstają całe ściany z  przygotowanymi otworami na  stolarkę drzwiową i  okienną. W  ich powierzchni przygotowuje się również gniazda i  kanały do  ułożenia niezbędnych instalacji, a  czasami nawet wykańcza się je warstwą elewacyjną. Do produkcji stropów czy ścian w  technologii szkieletowej używane jest suszone komorowo i fabrycznie zaimpregnowane drewno o wilgotności nieprzekraczającej 18% (drewno konstrukcyjne typu KVH i  BSH). Wypełnienie izolacyjne powstaje z  wełny mineralnej, która zabezpieczona jest dodatkowo folią wiatroizolacyjną, chroniącą materiał przed wiatrem

Aleksander Filla Wolf System – Siemianowi‑ ce Śląskie, Autoryzowany Wykonawca Z500 Nie jest łatwo podjąć decyzję na temat techno‑ logii, w jakiej wybudujemy wymarzony dom. Zwykle inwestorzy nie posiadają wystarczającej wiedzy fachowej i stąd liczne i uzasadnione wątpliwo‑ ści. Nowe technologie mogą wydawać się atrak‑ cyjne, jednak jest ich wiele. Czym się kierować przy wyborze? Chciałbym przybliżyć dwie technologie coraz częściej preferowane przez inwestorów – kanadyjską i prefabrykowaną drewnianą. Aby podjąć ostateczną decyzję na‑ leży porównać ich parametry i zwrócić uwagę nie tylko na koszty budowy, lecz i na akustykę domu, możliwości rozbudowy, wykończenia, trwałość budynku. Technologia kanadyjska jest bardziej znana i kojarzona z lekką konstrukcją, niestety również dużą akustyką i słabą szczelno‑ ścią. Nie zastosujemy w tej technologii pokrycia z dachówki cementowej, gdyż jest zbyt ciężka. Istnieją też spore ograniczenia dla indywidual‑ nych projektów. Jednocześnie jest to techno‑ logia najtańsza. Alternatywą dla technologii kanadyjskiej jest technologia prefabrykowana z drewna konstrukcyjnego KVH i drewna klejonego BSH ze ścianą zewnętrzną o grubości około 30 cm (drewno z najlepszych tartaków w Europie). Jeśli zależy nam na trwałości budynku, na odporności na warunki atmos‑ feryczne, na dobrej akustyce i termoizolacji, ta technologia zaspokoi te oczekiwania w naj‑ wyższym stopniu. Możliwe jest budowanie wielu kondygnacji, stosowanie na wszystkich poziomach ogrzewania podłogowego, krycie dachówką cementową lub ceramiczną. W zasa‑ dzie nie ma ograniczeń co do rodzaju elewacji. Doskonałe parametry przekładają się na niskie koszty eksploatacji. Montowanie w fabryce bar‑ dzo wielu elementów jest gwarantem jakości. Przed ostatecznym wyborem zalecam dokład‑ nie rozważyć wszelkie aspekty, biorąc pod uwa‑ gę, że dom ma nam dobrze służyć przez lata.

i wilgocią, oraz paroizolacją, zapobiegającą gromadzeniu się pary wodnej w  warstwie ocieplenia. Od  wewnątrz ściany pokryte są płytami wiórowymi lub z gipsowo‑kartonowymi. Warstwa termoizolacji w przegrodach wewnętrznych spełnia też zadanie izolatora akustycznego. Idealnym rozwiązaniem jest budowa prefabrykowanego domu energooszczędnego lub pasywnego. Galerie domów modułowych w  swoim portfolio posiadają zarówno biura architektoniczne, jak i firmy specjalizujące się w ich produkcji i montażu. Aby jak najlepiej dopasować projekt do  swoich potrzeb należałoby doprowadzić do  profesjonalnej współpracy tych dwóch podmiotów. »


Bal nad bale czyli o technologii bala Rozmowa z Krzysztofem Trochanowskim – W jakiej technologii wykonuje Pan domy z bali? – W technologii skandynawskiej The Full Scrib. Polega ona na dokładnym ręcznym odrysowaniu konturu dolnej bali na górną, a następnie wycięciu i idealnym dopasowaniu obu bali do siebie. Stosując metodę overscribing nasze domy z biegiem lat nie tracą swojej szczelności. Krzysztof Trochanowski członek międzynarodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów z Bali (International Log Builders’ Association); wychowanek Szkoły Pata Wolfa w Kanadzie; właściciel firmy Eko Dom

– Czy przy tak idealnym dopasowaniu bali istnieje potrzeba dodatkowego uszczelnienia np. kitem bądź sznurem? – Nie. Ta metoda oraz właściwie wykwalifikowana kadra gwarantuje najwyższą jakość wykonania domu z bali bez potrzeby dodatkowego uszczelniania. – No właśnie, szkolił się Pan w Kanadzie w szkole posiadającej kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Czy ta szkoła zapewniła Panu odpowiednie kwalifikacje? – Tak, tam nauczyłem się rzemiosła, szacunku do drzewa, poznałem tajniki budowania domów z bali oraz pierwszy raz zetknąłem się z filozofią znanego prekursora budowniczych domów z bali Allana Mackie, którą do dziś propaguję. – Na czym polega jego filozofia? – Najprościej mówiąc to szacunek do naturalnego środowiska, a dokładniej do materiału z jakiego zbudowany jest dom z bali. Uważał, że bal nie obrabiany przez żadne maszyny, nie poddawany procesom obróbki, a zastosowany w swoim jak najmiej zmodyfikowanym stanie najlepiej nadaje się na budulec. Bale w naturalnym stanie przynoszą świat natury do naszego domu, a każdemu, kto w nim zamieszka, zapewni poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Dlatego nasze drzewo nie jest szlifowane, nie jest toczone, ani przecinane maszynowo, w łączach nie stosuje się żadnych śrub czy gwoździ. Ściany budowane są w systemie wieńcowym. – To prawie jak klocki lego. – Tak można powiedzieć, ale właśnie dzięki temu budynek jest bardzo stabilny i często polecany na tereny narażone na tąpnięcia. Wszystkie konstrukcje z bali budowane są zgodnie ze standardami opracowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów z Bali (International Log Builders’ Association). – A jakie drzewo selekcjonuje Pan do swojej budowy? – Oczywiście wielkowymiarową sosnę ścinaną zimą z okolicznych nadleśnictw. Wykonuję domy całoroczne, które muszą spełniać określone wymogi domu całorocznego. Sosna jest pięknym, oryginalnym budulcem, która spełnia nasze kryteria. – Czy wszystkie elementy konstrukcji wykonuje Pan z okrągłej bali? – Tak, szczególnie niepowtarzalny urok dodaje konstrukcja nośna dachu jak i strop wykonane z okrągłych bali.

EKO DOM Krzekotówek 1c, 67-240 Kotla woj. dolnośląskie tel. kom. 519 190 378, 513 005 028 www.domy-z-bali.net.pl

– Same plusy, istnieją minusy? – Można tak powiedzieć, ale na to jest patent. Technologia The Full Scrib najbardziej oddaje sztukę budowania domów z bali w jej naturalnym stanie, ale wymaga obróbki w drewnie mokrym, dlatego pojawia się zjawisko osiadania budynku przez około 5 lat. Lecz stosując metody zalecane przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów z Bali niwelujemy ten problem.


ººPreparaty do drewna na zewnątrz chronią ten natu‑ ralny materiał przed szkodnikami, grzybami domowymi czy warunkami atmosferycznymi. Dzięki nim można podkreślić unikalną kolorystykę i usłojenie drewnianych elementów. FOT. BONDEX

Bez względu na pogodę Drewniane meble ogrodowe, elewacja, taras, altana – niszczą je m.in. owady, deszcz, grzyby domowe, promieniowanie UV. Aby drewno zachowało piękny wygląd i trwałość na lata, musi być zabezpieczone odpowiednimi preparatami. Małgorzata Nietupska 18

chemia budowlana Æ  impregnacja

D

rewno to materiał wyjątkowy: naturalny, ciepły w  dotyku, zawsze modny. Jest bardzo trwały, ale pod warunkiem odpowiedniej konserwacji. Drewno niszczą owady (np.  korniki), deszcz, śnieg, promieniowanie UV, ogień, grzyby domowe. Właściwa konserwacja zapobiega biodegradacji drewna. Sprawia, że drewno zyskuje bardziej atrakcyjną kolorystykę. W zależności od potrzeb można też wyeksponować lub zamaskować usłojenie drewna. Po zastosowaniu preparatów ogniochronnych, drewno staje się również niezapalne. Na zewnątrz domu jest wiele elementów drewnianych wymagających zabezpieczenia. To mogą być elewacja domu, meble ogrodowe, ogrodzenie, taras, altana, pergola, plac zabaw dla dzieci. Każdy z  nich wymaga indywidualnego podejścia w kwestii doboru preparatów ochronno‑dekoracyjnych.


Konserwacja drewna Dariusz Wróbel, Specjalista ds. Szkoleń VIDARON

ººLakierobejce chronią drewno i podkreślają jego naturalne piękno. 

ÆÆImpregnacja Rolą impregnatu jest zabezpieczenie drewna przed owadami, grzybami domowymi, ogniem, glonami czy pleśnią, które powodują jego biodegradację. W przypadku drewna konstrukcyjnego (np.  słupów podpierających altanę) sprzyjają także bezpieczeństwu. Drewno impregnowane jest mocniejsze, przez co  mniej narażone na zniszczenie przez wiatr, ogień czy śnieg. Preparaty ogniochronne zaś zmniejszają ryzyko pożaru, np. drewutni czy elewacji. Drewno surowe, zwłaszcza konstrukcyjne, powinno być zakonserwowane impregnatem technicznym lub gruntującym. Duże i liczne elementy drewniane, zanim zostaną

FOT. SADOLIN

zamontowane, najwygodniej i najszybciej zaimpregnować w  specjalnej wannie. Taką usługę zamawia się w  firmach budowlanych. Impregnaty można także nanosić pędzlem, wałkiem lub pistoletem (w zależności od  preparatu) na  gotowe elementy z  drewna, jak ogrodzenia, pergole, meble, elewacje. Warto pamiętać, że elementy architektury ogrodowej, np. kratki, altany, domki narzędziowe, są często impregnowane w  standardzie przez producentów. Takie drewno ma wtedy charakterystyczne przebarwienia (np. w kolorze zielonym). Drewno zakonserwowane impregnatem technicznym lub gruntującym jest przygotowane do  nało-

ººDrewnianą elewację warto zabezpieczyć preparatem ogniochronnym, który może chronić naturalny surowiec także przed owadami. FOT. VIDARON

Ogród to często pierwszy i zarazem najbardziej wi‑ doczny element otoczenia domu. Przestrzeń ta wypeł‑ niona jest w dużej mierze przedmiotami wykonanymi z drewna. Nawet najpięk‑ niejsze i najlepiej wykonane z czasem niszczeją. Czynniki atmosferyczne najszybciej niszczą elementy drewniane. Wiatr, słońce i deszcz nie‑ korzystnie wpływają na ich wygląd, a także ich trwałość i wytrzymałość. Okres jesienny to do‑ bry moment na ich odnowienie. Odpowiednio zadbane i zabezpieczone z pewnością jeszcze długo będą cieszyć nas pięknym wyglądem. Pod wpływem działania wilgoci drewno staje się pożywką dla różnego rodzaju grzybów, pleśni i bakterii. Z kolei promienie słoneczne wysuszają i kurczą drewno. W efekcie, już po kil‑ ku latach, nawet na dobrze zaimpregnowanych i polakierowanych przedmiotach powłoka łusz‑ czy się i odpada, odsłaniając lite drewno. Takie przedmioty trzeba więc co kilka lat odnawiać. Jednym z doskonałych sposobów renowacji drewna jest jego impregnacja. Skuteczność procesu impregnacji w głównej mierze zależy od dobrego impregnatu i odpowiedniego przygotowania powierzchni. W większości przypadków prace impregnacyjne możemy wykonać samodzielnie, bez znacznych nakła‑ dów finansowych i skomplikowanych narzędzi. Najlepszy rezultat osiągniemy, jeśli dobrze oczyścimy drewno z zanieczyszczeń, łuszczącej się starej farby i ze zmurszałej warstwy. Niewiel‑ kie fragmenty z łatwością usuniemy za pomocą papieru ściernego i twardej szczotki. Do więk‑ szych powierzchni najlepiej użyć szlifierki z odpowiednimi nasadkami. Następnie całą powierzchnię drewnianego ogrodzenia trzeba przeszlifować i pokryć impregnatem. Dostępne są preparaty impregnujące, które doskonale chronią drewno i jednocześnie nadają mu odpowiedni kolor podkreślający usłojenie. Długotrwałą ochronę drewna za‑ pewnia Impregnat Powłokotwórczy VIDARON, potwierdzeniem tego jest 6‑letnia gwarancja na wymalowania wykonane tym impregnatem. Dodatkowo preparat ten zawiera unikalny dodatek w postaci Teflon® surface protector, dzięki jego zawartości drewno w większym stopniu zabezpieczone jest przed wnikaniem wilgoci. Powoduje szybsze spływanie wody z powierzchni oraz zabezpiecza przed wypłuki‑ waniem substancji ochronnych.

impregnacja Æ  chemia budowlana

19


Rodzaje preparatów Impregnat Zabezpiecza drewno przed jednym lub kilkoma czynnikami, np. owadami, ogniem, grzybami, promieniowaniem UV. Niektóre impregnaty są polecane do gruntowania – nakłada się je przed naniesieniem powłoki dekoracyjnej. Inne mają właściwości ochronno‑dekoracyjne. Rodzajem impregnatu jest np. bejca. Dostępne są impre‑ gnaty bezbarwne i w różnych kolorach. Lakier Podkreśla naturalne usłojenie i barwę drewna, ale może też je koloryzować. Nadaje drewnia‑ nym powierzchniom gładkość i połysk. Chroni przed zmianą barwy pod wpływem promieni słonecznych oraz wnikaniem brudu i wody w pory drewna. Lakierobejca To lakier plus bejca w jednym. Lakierobejca uwypukla usłojenie i barwę drewna. Możliwa jest zmiana lub poprawienie jego naturalnego koloru. Chroni przed promieniowaniem UV oraz wilgocią, grzybami, glonami, a niektóre także przed owadami. Wykończona powierzchnia jest gładka, błyszcząca lub półbłyszcząca. Lazura Chroni drewno przed wilgocią, grzybami, promieniowaniem UV, a często również owa‑ dami. Do wyboru są preparaty bezbarwne oraz kolorowe. Podkreślają usłojenie, a jednocześnie tuszują drobne usterki drewna. Farba Nadaje drewnu kolor, chroni przed brudem, opadami atmosferycznym, promieniowaniem UV, pleśnią. Może być kryjąca lub półprzezro‑ czysta. Olej Podkreśla naturalną kolorystykę i usłojenie drewna. Nie tworzy powłoki. Chroni drewno przed promieniowaniem UV, wilgocią, wysycha‑ niem, pękaniem, brudem. Biocydy Preparaty dedykowane do ochrony drewna przed czynnikami biologicznymi, np. owadami i grzybami domowymi. Stosuje się je do drewna surowego i wykończonego (zgodnie z instruk‑ cją na opakowaniach).

ººElewacja domu i mała architektura ogrodowa pomalowane tym samym preparatem do drewna to sposób na nadanie posiadłości spójnej stylistyki. Do wyboru jest wiele kolorów. FOT. CAPAROL

żenia warstwy preparatu ochronno‑dekoracyjnego, np. lakieru lub farby. Oczywiście można go nanosić lub nie – w  zależności od potrzeb. Niektóre impregnaty nie tylko chronią, ale i  dekorują. Dostępne są w  wersjach bezbarwnej i wielu kolorach. W ich przypadku trzeba zwrócić uwagę przed jakimi czynnikami chronią drewno. Może się zdarzyć, że nie chronią np. przed owadami.

ÆÆOchrona i dekoracja Preparaty ochronno‑dekoracyjne przedłużają żywotność drewna oraz dają pożądany efekt wykończeniowy. Stosuje się je do surowego drewna, wykończonego impregnatami technicznymi i  gruntującymi oraz do odnawiania drewnianych powierzchni.

Do wyboru są lakiery, lakierobejce, impregnaty ochronno‑dekoracyjne, lazury, oleje, farby. Ich zakres ochrony nie zawsze obejmuje wszystkie czynniki. Różne są także efekty wykończeniowe. Dlatego wybór preparatu ochronno‑dekoracyjnego trzeba dokładnie przemyśleć. Muszą być dopasowane do  potrzeb, rodzaju drewna, stylu domu i ogrodu. Warto trzymać się zasady, by kolorystykę elementów drewnianych na zewnątrz domu ograniczyć, najlepiej do  jednej tonacji. Dzięki temu dom i  jego otoczenie będą spójne stylistycznie. Poszczególne gatunki drewna, np.  sosna, tek, brzoza, różnie absorbują nanoszone preparaty ochronno‑dekoracyjne. Ich powierzchnia, mimo wykończenia tym20

chemia budowlana Æ  impregnacja

ººMeble ogrodowe i balustrada zabezpieczone półprzezroczystym impre‑ gnatem koloryzującym. FOT. TIKKURILA


Jonathan Jensen jest Duńczykiem. Wie wiele na temat drewna i wie, w jaki sposób je chronić. Od wielu lat pracuje z drewnem wystawionym na najwyższą próbę w trudnych, skandynawskich warunkach. Wie, co dla drewna jest najlepsze – stosuje produkty marki BONDEX, bo gwarantują skuteczną ochronę i piękno drewna na lata.

Produkt rekomendowany przez

STOWARZYSZENIE STOLARZY POLSKICH

www.bondex.pl

PRODUKTY DO OCHRONY I DEKORACJI DREWNA POLECANE PRZEZ SPECJALISTÓW


ººPreparaty zabezpieczające drewno nanosi się cienkimi warstwami. FOT. ALTAX

Łączenie produktów Andrzej Wójcik, doradca techniczny firmy Altax Jeśli chcemy zastosować kilka produktów dekoracyj‑ nych na jednej powierzchni, pamiętajmy, że lepiej nie łączyć ich bezpośrednio „jeden na drugim”. Jeśli drewno zostało wcześniej pomalowane lakierem, lakierobejcą lub emalią, liczmy się z tym, że inny środek po prostu spły‑ nie. Podobnie – w drewno pokryte już lakierem, lakierobejcą lub emalią nie wniknie olej.

jest zachować ulotki preparatów wykorzystanych do pierwszej aplikacji w domowym archiwum. To ważne zwłaszcza w przypadku dużych powierzchni drewnianych, jak elewacja, ogrodzenie, altana. Na ulotce zachowa się nie tylko rodzaj użytego preparatu, ale i jego kolor. Po latach, gdy drewno trzeba będzie poddać renowacji, nie będzie kłopotu jaki preparat kupić. To  pomaga także w  zachowaniu jednolitej kolorystyki (można dokupić identyczny kolor). Preparaty do  ochrony drewna zawsze nakłada się jak najcieńszymi warstwami (według

instrukcji na opakowaniu). Zbyt gruba warstwa długo schnie, może się łuszczyć i pękać. Zawartość opakowania trzeba co  jakiś czas mieszać. Pigmenty mogą się bowiem oddzielać i osadzać na dnie, przez co drewno ma  niejednolity kolor. Mieszanie temu zapobiega. Czasami bywa tak, że drewno trzeba zabezpieczyć, ale brakuje czasu na czekanie, by poszczególne warstwy dobrze wyschły. Wygodnym rozwiązaniem są wtedy preparaty, które schną szybko. Niektóre już po  godzinie od  naniesienia na drewno są odporne na deszcz. » 

samym preparatem, może nie być identyczna. W sklepach próbniki wykończeń są zwykle robione na sośnie. W razie wątpliwości co wybrać, zawsze warto zapytać specjalistę.

ÆÆJak nanosić Wybór preparatu do ochrony drewna to decyzja na lata. Jeśli wybierze się np. olej, nie będzie można w  przyszłości zastosować lakieru i  odwrotnie. Trzeba pamiętać, że powierzchnie drewniane wykończone określonym rodzajem preparatów nie zawsze przyjmują nanoszenie preparatów innego rodzaju. Łatwiej też zmienia się kolor na  ciemniejszy niż jaśniejszy. Praktycznie

22

ººImpregnat z woskiem chroni drewno altany przed biokorozją nawet 6 lat. 

chemia budowlana Æ  impregnacja

FOT. JEDYNKA


Preparaty do drewna na zewnątrz Altax Szybkoschnący impregnat dekoracyjno‑ochronny

Zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi i promieniowaniem UV. Podkreśla naturalne piękno drewna. Dostępny w 9 kolorach; ok. 16,50 zł/0,75 l, ok. 69 zł/5 l,124,90 zł/10 l, www.altax.pl

Beckers Elit Ädelträolja

Olejowy produkt do corocznej ochrony twardego drewna. Polecany do zabezpieczenia i dekoracji np. mebli ogrodowych czy tarasów. Chroni drewno przed promieniowaniem UV, wysychaniem, pękaniem, brudzeniem, uodparnia na działanie wody; ok. 50 zł /1 l. www.beckers.pl

Caparol CapaWood Protect Plus

Lakierobejca do drewna o niskiej zawartości aromatycznych lotnych związków organicznych. Zapewnia ochronę przed wilgocią i pleśnią. Umożliwia oddychanie drewna. W wersji bezbarwnej i kilku kolorach; 135 zł/2,5 l.

Bondex Lazura do drewna

Chroni przed grzybami pleśniowymi, promieniowaniem UV. Odpycha wodę, skutecznie chroniąc drewno przed deszczem i wilgocią. Do wyboru różne kolory; ok. 76 zł/2,5 l. www.bondex.pl

www.caparol.pl

Domalux Alkilak Lakier wodoodporny

Chroni drewno przed czynnikami atmosferycznymi, nadaje mu wysoki połysk i gładkość. Nadaje się na zewnątrz i do wewnątrz; ok. 68 zł/2,5 l. www.domalux.pl

Sadolin Base Impregnat Techniczny

Do drewna konstrukcyjnego oraz gruntowania. Zabezpiecza przed grzybami i wzmacnia drewno; ok. 38,90 zł/0,75 l, 97,90 zł/2,5 l, 159,90 zł/5 l. www.sadolin.pl

Drewnochron Impregnat Grunt

Zabezpiecza przed sinizną, grzybami domowymi, owadami. Wyrównuje chłonność drewna, co zwiększa wydajność produktów nawierzchniowych; ok. 64 zł/2,5 l.

www.drewnochron.pl

24

chemia budowlana Æ  impregnacja


Jedynka Impregnat do drewna z woskiem

Do malowania m.in. altan, ogrodzeń, drzwi, okien. Zawiera trzy aktywne żywice i wosk. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV i mikroorganizmami, odpycha wilgoć. W wersji bezbarwnej i 10 kolorach; ok. 19 zł /0,9 l.

Lakma Impregnat Przeciwogniowy Fireblock

Zabezpiecza drewno budowlane przed działaniem ognia, owadów, grzybów domowych oraz pleśni. Niszczy owady i larwy już drążące w drewnie; od 64 zł/5 kg. www.lakma.pl

www.farbyjedynka.pl

Vidaron Impregnat Ogniochronny gotowy do użycia

Zabezpiecza drewno do stopnia niezapalności. Dodatkowo chroni przed działaniem grzybów, owadów oraz pleśni; ok. 20,60 zł/5 kg. www.vidaron.pl

V33 Lazura Ochronna Długotrwała naturalny Efekt Drewna

Chroni drewno przed czynnikami atmosferycznymi, w tym promieniowaniem UV. Zachowuje naturalną strukturę drewna; ok. 48,50 zł/0,75 l, 129 zł/2,5 l, 219 zł/5 l. www.v33.pl

Tikkurila Valtti Wood Oil Akva (Puuöljy Akva)

Wodorozcieńczalny olej na bazie olejów roślinnych. Chroni przed wilgocią i zabrudzeniami, ogranicza pękanie powierzchni. Do wcześniej olejowanych miękkich i twardych gatunków oraz drewna impregnowanego, thermwood i surowego. Szeroka kolorystyka z mieszalnika; ok. 130 zł /2,7 l. www.tikkurila.pl

Para Paints Farba hybrydowa 2100 kryjąca do drewna

Chroni nowe lub wcześniej malowane drewno przed brudem, warunkami atmosferycznymi, promieniami UV, pleśnią. Zawiera wosk. Zalecana do drewna, płotów oraz mebli na zewnątrz; od 55 zł/1 l. www.para.pl

Vidaron Impregnat Powłokotwórczy

Chroni przed promieniowaniem UV, wodą, śniegiem, grzybami pleśniowymi, sinizną, glonami. Wzmacnia i podkreślą piękno drewna. Ma zwiększoną wodoodporność (zawiera wosk). Do wyboru różne kolory; ok. 18,14 zł/0,7 l. www.vidaron.pl

impregnacja Æ  chemia budowlana

25


polecane

Baront, www.baront.pl

Baltic Wood, www.balticwood.pl

Naturalny efekt Nie wychodzą z mody

Choć architekturą wnętrz rządzą stale zmieniające się trendy, drewniane pod‑ łogi nigdy nie wychodzą z mody. To rozwiązanie stosowane od wieków, zarówno w skromnych górskich chatach, jak i w okazałych pałacach. Dziś cenione jest nie tylko ze względu na walory deko‑ racyjne, ale także z powodu ciepła, niepowtarzalnego zapachu oraz naturalnego mikroklimatu, jaki tworzy we wnętrzach. Dokładnie tak, jak w prezentowa‑ nej na zdjęciu realizacji producenta luksusowych podłóg drewnianych firmy BARONT, gdzie zastoso‑ wano jesion patynowany, wykończony lakierem. Istnieje możliwość wykona‑ nia podłogi na ogrzewaniu podłogowym.

Dąb Villa 1R Amber & Amber (FIVE 4HIM) to trójwarstwowa podłoga drewniana z kolekcji Jeans firmy Baltic Wood. Struktura drewna zaznaczona została w niej dzięki procesowi szczotko‑ wania. We wgłębieniach i na powierzchni deski bejca ma kolor bursztynowy, a cała powierzchnia charakteryzuje się dużymi sękami i drewnem bielu. Duża zmienność odcieni pomię‑ dzy deskami oraz wykończenie w postaci matowego lakieru szczotkowanego sprawiają, że podłoga świetnie sprawdzi się w klimatycznych wnętrzach domów drewnianych.

Dorównać Naturze Podłogi Chapel Minster odzwierciedlają długotrwały wpływ żywiołów na surowe drewno. Dzięki odpowiednim metodom ich produkcji i ręcznej pracy rzemieślników dębowe podłogi wyglądają tak, jakby powstały z surowca, na który latami działały wiatr, opady i promienie słoneczne. Do uzyskania takich efektów potrzeba minimum 17 różnorodnych (przeprowadzanych głównie ręcznie) czynności. Rezultatem kilkutygodniowej pracy fachowców są heblowane podłogi o wyjątkowej barwie i faktu‑ rze. Tego rodzaju materiał tworzony jest z dębu inżynieryjnego i ma grubość 20 mm. Deski i klepki są dostępne w 11 kolorach i kilku szerokościach. Chapel Parket polska, www.chapelparket.pl

Bursztynowa inspiracja RuckZuck poleca podłogi w barwach „bałtyckiego złota”. Bursztyn – wyjątkowo ceniony w jubilerstwie – może być także ciekawą ozdobą drewnianego domu. Wśród kolekcji podłóg inspirowanych jego karmelowo‑żółtą tonacją szczególną uwagę warto zwrócić na dekor Dąb Basetta z linii Master 4V, który łączy ciemne i jasne tony, doskonale odzwierciedlając rysunek prawdziwego drewna – jego słojów, sęków, zarysowań. Ten naturalny efekt wzmacnia synchroniczna struktura powierzchni paneli oraz tzw. V‑fuga, dzięki której jeszcze lepiej imitują one drewniane deski. RuckZuck, www.ruckzuck.pl

26

polecane Æ  podłogi


Rodzinna przystań

To energooszczędny dom drewniany stworzony z myślą o rodzinie. Jest nowoczesny, ale nawiązuje do tradycji skandynawskiego budownictwa z przełomu XIX i XX wieku. Przystosowany został do mroźnego klimatu Szwecji. Tekst: Małgorzata Nietupska

Zdjęcia: Fiskarhedenvillan, www.fiskarhedenvillan.se

28

projekt i realizacja


Informacje o projekcie

D

Nazwa domu: Spoven firmy Fiskarhedenvillan Lokalizacja: Szwecja Technologia: szkielet drewniany Ogrzewanie: pompa ciepła i piec kaflowy na drewno Powierzchnia: 206,8 m² Liczba pokojów: 6 (w tym 4 sypialnie)

om znajduje się w Szwecji nad jeziorem, które zimą skuwa lód. Dla właścicieli było oczywiste, że wybudują go w technologii szkieletu drewnianego. Projekt domu Spoven wybrali z  katalogu szwedzkiej firmy Fiskarhedenvillan, specjalizującej się w domach drewnianych. Istotne było dla nich, że mogą spersonalizować swój nowy dom pod potrzeby rodziny i gust. Wybrali jasne kolory, łupek kamienny na  dach i  wiele energooszczędnych rozwiązań. Fiskarhedenvillan wykonał prace budowlane.

ÆÆSzkielet drewniany Dom jest wybudowany w technologii szkieletu drewnianego. Najpierw zostały wykonane fundamenty. Na  tym etapie przygotowano instalacje pod wodne ogrzewanie podłogowe, współpracujące z pompą ciepła. W kolejnym etapie stanęły ściany i dach w technologii szkieletu drewnianego. Na izolację wybrano wełnę mineralną. Od  zewnątrz dom został obłożony szalówką. Wewnątrz dużo jest sosnowej boazerii (także na  sufitach) pomalowanej na  biały kolor. Pozostałe ściany są wykończone płytami gipsowo‑kartonowymi, pomalowanymi na biało lub pokryte tapetami. Do  kuchni i  łazienek wybrano płytki ceramiczne w kształcie białych cegieł. W  całym domu są drewniane podłogi. W  okresie grzewczym (a  szwedzkie lato trwa krótko) stąpanie po  nich to  wielka przyjemność. Są bowiem ciepłe, dzięki wodnemu ogrzewaniu podłogowemu zainstalowanemu pod spodem. Uwagę zwraca piękne pokrycie dachu. To  łupek kamienny dopasowany kolorystycznie do  jasnoszarej elewacji domu oraz krajobrazu. Ze  względu na  duże opady śniegu zimą, dwuspadowy dach został wyposażony w łapacze śniegu.

p rojekt i realizacja 

29


ÆÆPrzestronny i wygodny Powierzchnia domu to 208,6 m² (104,3 m² na  parterze oraz 104,3  m² na  piętrze). Budynek zaprojektowano tak, by  parter był przestrzenią rodzinno‑towarzyską. Do  domu wchodzi się przez ganek. Znajdujące się na  nim ławeczki to  miejsce pogawędek, np. z sąsiadami. Tu jest także miejsce na kwiaty. Drzwi wejściowe można otworzyć na  oścież. Gościnnie zapraszają do  przestronnego holu i  dalej do  salonu. Promenadę zamyka wykusz z  widokiem na jezioro. Salon został podzielony na dwie strefy. Część salonowa w wykuszu to miejsce, gdzie można usiąść z lekturą, zaprosić przyjaciół na  podwieczorek albo podziwiać wspaniały pejzaż na oknem. Do drugiej, obszerniejszej części salonowej można zaprosić większą liczbę gości. Wspólnie obejrzeć mecz lub film. Albo popracować przy stylowym sekretarzyku. Zimą piec kaflowy w salonie to dodatkowe ogrzewanie domu. Latem życie rodziny przenosi się na taras, na który można wyjść bezpośrednio z salonu. Obok salonu znajduje się kuchnia połączona z dużą jadalnią. Właściciele wybrali białe meble kuchenne z  wyspą firmy Balligslöv. Okna kuchni wychodzą na teren przed domem, dzięki czemu można np. kontrolować bawiące się tam dzieci. W  kuchni warto zwrócić uwagę na  wysoką zabudowę meblową wokół chłodziarki i zamrażarki. Pełni ona rolę nowoczesnej spiżarni. Na parterze znajdują się także łazienka gościnna, pralnia i pomieszczenie techniczne. Osobne wejście z  podwórka ma  pomieszczenie gospodarcze, np.  na  sprzęt ogrodniczy. Piętro domu zajmują 4 sypialnie z garderobami oraz łazienka. Są nieduże, ale wygodne i nastrojowe.

30

projekt i realizacja


p rojekt i realizacja 

31


32

projekt i realizacja


ÆÆEnergooszczędne rozwiązania Drewniany dom ma wiele energooszczędnych rozwiązań. Do  ogrzewania wykorzystywana jest pompa ciepła współpracująca z  wodnym ogrzewaniem podłogowym. Roczne zapotrzebowanie na energię domu, w którym mieszkają 4 osoby, wynosi około 32 kWh/m² (temperatura w okresie grzewczym 21ºC). Współczynnik przenikania ciepła drewnianych, rzeźbionych okien to 1 W/ m²K. Deszczówka jest zbierana z dachu do specjalnego zbiornika pod ziemią. Można ją wykorzystać np. do podlewania ogrodu. Dom został usytuowany tak, by do wnętrz docierało jak najwięcej promieni słońca. We  wszystkich pomieszczeniach jest nie tylko niezwykle jasno, ale i przyjemnie ciepło. » 

p rojekt i realizacja 

33


Pasują do drewna

ººNowoczesny dom z oknami z drewna i aluminium KF HF 310 firmy Internorm. Od zewnątrz mają aluminiowe nakładki, zaś od wewnątrz wykończone są drew‑ nem. Do wyboru wiele kolorów, zarówno drewna, jak i aluminium. FOT. INTERNORM

Drewno to wyjątkowy materiał. Ma bogatą, naturalną kolorystykę. W zależności od architektury domu drewnianego jest ona bardziej lub mniej wyeksponowana. Dlatego okna to bardzo ważny element podkreślający styl budynku. Muszą też być funkcjonalne. Jakie wybrać? Małgorzata Nietupska 34

technologie Æ  stolarka okienna

W

domu drewnianym można montować takie same okna, jak w  budynkach murowanych. Do  budynków w  stylu tradycyjnym często wybiera się okna w  kolorystyce drewna. Do  nowoczesnych zaś także aluminium i PVC oraz połączenia tych materiałów. Warto wiedzieć, że w zabytkowych lub starych budynkach z  drewna niekoniecznie trzeba wstawiać całe nowe okna. Można zostawić oryginalne ramy. Bardzo ciekawym i  praktycznym wyposażeniem okna są okiennice.


Cieplej w domu Jerzy Chrzanowski z firmy Dobroplast

ººOkno dachowe to element współtworzący klimat we wnętrzach domu drewnianego. Modele firmy Roto Okna Dacho‑ we mogą mieć m.in. różne rodzaje szyb czy sposoby otwierania. FOT. ROTO OKNA DACHOWE

Świetnie pasują do stylu domów drewnianych, zarówno tradycyjnych, jak i  nowoczesnych. Chronią również przed wiatrem, śniegiem czy włamaniem. Wybór okien do  domu drewnianego nie jest łatwy. Zawsze ich kolorystyka oraz parametry muszą być omówione z  architektem w momencie projektowania budynku. Na etapie zamawiania zaś trzeba korzystać z  porad fachowców wybranego produ-

centa okien. Eksperci pomogą dopasować okno np. do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

ÆÆDrewno, PVC, aluminium Każdy, kto przymierza się do zakupu okien do  domu drewnianego, staje przed dylematem, czy wybrać stolarkę z  drewna, czy tworzywa sztucznego (PVC). Jest też trzeci materiał do wyboru – aluminium, polecany

Im niższy współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna, tym mniejsza ilość energii ucieka przez stolarkę okienną. Według aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa budowlanego maksymalna, dopuszczalna wartość współczynnika Uw dla pomieszczeń mieszkalnych ogrzewanych wynosi 1,3 W/m²K, dla pomieszczeń nieogrzewanych maksymalne Uw wynosi 1,8 W/m²K. Jeżeli zależy nam jednak na oknach, o których powiedzieć można, że są one superenergoosz‑ czędne, współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekraczać 0,8 W/m²K.

np. do  domów drewnianych w  nowoczesnym stylu. Stolarka okienna, bez względu na materiał, ma  podobne parametry użytkowe, które są określone normami. Każdy materiał ma  swoich zwolenników i  przeciwników. Jedni nie wyobrażają sobie, by dom z drewna mógł mieć inne okna niż drewniane. Inni nie przywiązują do  tego wagi. Wolą tworzywo sztuczne lub aluminium, bo nie wy-

ººOkiennice firmy Pol‑Skone podkreślają styl domu i chronią przed wiatrem, śniegiem, deszczem. Wykonane są z drewna sosnowego lub dębowego. Dostępne w wielkościach do 2400 mm wysokości i 900 mm szerokości. Do okiennic można dopasować jeden z trzech wariantów zawiasów oraz rodzaj zamknięcia – pojedyncze lub centralne. FOT. POL‑SKONE

stolarka okienna Æ  technologie

35


magają konserwacji. Rozwiązanie typu 2w1 łączą różne materiały w tym samym oknie. Do wyboru są: Okna drewniane – z  różnych gatunków drewna, np.  sosna, dąb, meranti. Podkreślają styl domu drewnianego. Drewno to  materiał naturalny, pięknie się starzejący, ponadczasowy, elegancki i  modny, współtworzący klimat rodzinnego ciepła. Wymaga okresowego odnawiania (zwykle co 5 lat), gdyż ulega biokorozji. Kolor okien może być identyczny, jak np.  elewacji, ogrodzenia, architektury ogrodowej. Łatwo go zmieniać. Okna PVC – odporne na  korozję, pleśnie, grzyby, korniki. Nie trzeba ich odnawiać. Można je  malować specjalnymi farbami do okien PVC, np. gdy kolor się znudzi po latach albo wypłowieje. Do wyboru wiele kolorów PVC: od  bieli po  odcienie naturalne, stylizowane na różne gatunki drewna. Okna aluminiowe – nie wymagają odnawiania. Są odporne na biokorozję i warunki atmosferyczne oraz łatwe do  czyszczenia. Nadają się m.in. na wielkoformatowe przeszklenia. Dostępne w różnych kolorach.

ººOkna dachowe Designo R6 RotoTronic polecane są m.in. do miejsc trud‑ no dostępnych. Mają napęd elektryczny, umożliwiający obsługę za pomocą przełącznika (RotoTronic E), pilota (RotoTronic EF) lub modułu solarnego (RotoTronic SF). Okno jest standardowo wyposażone w czujnik deszczu, który zleca jego zamykanie w razie opadów. FOT. ROTO okna dachowe

36

technologie Æ  stolarka okienna

ººOkna drewniane wykonane z sosny lub meranti w sys‑ temie Softline firmy Drutex. Jakość oraz odporność na wypa‑ czenie zapewnia drewno lite klejone trójwarstwowo. Żywotność stolarki przedłuża impregnacja i gruntowanie. FOT. DRUTEX


ººOkna Capital firmy Stolbud Włoszczowa mają profile masywne (grubość 92 mm), klejone warstwowo z wyselekcjonowanego drewna – sosny, meranti lub dębu (na zamówienie inne gatunki drewna). Współczynnik przenikania ciepła Uw od 0,68 W/m²K. FOT. STOLBUD Włoszczowa

Okna z aluminium i  PVC – łączą zalety obu materiałów. Od  zewnątrz domu jest odporna powłoka aluminiowa, zaś od  wewnątrz łatwe do  czyszczenia PVC. Można wybrać różne kolory. Okna aluminiowo‑drewniane – łączą zalety drewna i  aluminium. Dzięki nakładce aluminiowej drewno jest od  zewnątrz chronione przed warunkami atmosferycznymi i niepotrzebne jest malowanie. Drewno tworzy przytulny klimat we  wnętrzach domu. Do wyboru wiele kolorów.

ÆÆJaki kolor Okna do domów drewnianych często są wybierane w  innych kolorach niż popularna biel. Wynika to  ze  specyfiki architektury drewnianej. Nie każde okno pasuje np. do domu z bali. Kolorystykę okien można dopasować pod odcień elewacji czy ogrodzenia. Okna mogą mieć inne kolory na  zewnątrz i  wewnątrz domu, np. sosna i biały lub meranti i  aluminim. Dzięki temu wnętrza domu o  tradycyjnej architekturze, np.  zakopiańskiej, można urządzić w dowolnym stylu. Kolorystyka okien jest bardzo szeroka. W  przypadku okien z  drewna to  naturalne

ººOkno TYTANOWEthermo M&S Pomorskiej Fabryki Okien może do złudzenia naśladować różne gatunki drewna. Do wyboru jest 30 kolorowych oklein. Model ma bardzo dobre parametry termoizolacyjne oraz antywłamaniowe. FOT. M&S POMORSKA FABRYKA OKIEN

odcienie, które można dodatkowo podkreślić, np. lakierobejcą, albo zmienić, np. farbą, ale także biel i inne kolory. Jeśli wybierze się tworzywo sztuczne lub aluminium, mogą być one stylizowane na drewno, albo przybierają różne odcienie np. szarości czy brązu.

ººSystem okien elewacyjnych Ovlo z PVC firmy Dobroplast wyróżnia lekki wygląd oraz nowo‑ czesna technika. Do wyboru wiele kolorów, w tym stylizowane na drewno, np. złoty dąb, orzech, mahoń. FOT. DOBROPLAST

ÆÆWażne parametry Oprócz estetyki przy wyborze okien do domów drewnianych bardzo ważne są parametry funkcjonalne. Okna muszą chronić dom przez chłodem, przegrzaniem, hałasem, opadami atmosferycznymi, ale też umożliwiać wymianę powietrza, czyli wietrzenie.

stolarka okienna Æ  technologie

37


Przy zakupie okna warto zwrócić uwagę na trzy parametry, dzięki którym dom będzie energooszczędny: Parametr Uw – współczynnik przenikania ciepła. Im jest niższy, tym bardziej energooszczędne jest okno. Musi mieć wartość poniżej 1,3 W/m²K. Symbol Ug – współczynnik przenikania ciepła przez szybę. Ma  wpływ na  finalną wartość Uw całego okna. Powinien mieć wartość poniżej 1,1 W/m²K Parametr Uf – ilość traconej energii przez ramę okienną. Ma również wpływ na wartość Uw całego okna. O poziomie ochrony przed hałasem z zewnątrz informuje parametr Rw, wyrażany w  decybelach. Im jest wyższy, tym okno skuteczniej chroni przed hałasem. Większość dostępnych na rynku okien ma współczynnik Rw na poziomie 30–32 dB. Jeżeli dom znajduje się np. przy ruchliwej ulicy, warto wybrać okna z podwyższoną izolacją dźwiękową. W niektórych modelach parametr Rw wynosi ponad 40 dB. Jeśli porównuje się dwa okna, trzeba brać pod uwagę modele o takich samych wymiarach. »

ººOkna z linii stylistycznej Studio firmy Internorm wpisują się w wyszukany styl domu. Większość to systemy okien zlicowanych, które można całkowicie wbudować w ścianę. Do wyboru wersje z PVC, aluminium i PVC oraz drewna i alumi‑ nium. FOT. INTERNORM

ººOkna w łazienkach muszą być przystosowane do panu‑ jącej w nich wilgotności. Dachowe okno PPP‑V preSelect firmy Fakro jest wykonane z tworzywa niepochłania‑ jącego wilgoci i odpornego na korozję. Ma nawiewnik. Do wyboru kolory biały, sosna, złoty dąb. FOT. FAKRO

38

technologie Æ  stolarka okienna


Dachówki ceramiczno‑metalowe Gerard Roofing Systems® – trwałość i estetyka na lata Dachówki ceramiczno‑metalowe Gerard Roofing Systems® wykonane są z  blach o  najwyższej jakości. Flagowe produk‑ ty marki to  dachówki Gerard: Classic®, Senator®, Milano®, Corona®, Heritage II®, Diamant®. Dobierz najlepszy model do estetyki swojego dachu! Blacha użyta do  produkcji dachówek jest wykonana ze  stali poddanej procesowi galwanizowania poprzez zanurzenie w  roztworze aluminiowo‑cynkowym. Taka technologia produkcji powoduje, że blacha zyskuje 2,5‑krotnie większą trwałość w  odniesieniu do materiałów ocynkowanych. Kluczową rolę odgrywa również wyeliminowanie ryzyka przedwczesnego niszczenia, starzenia i przeciekania pokrycia. Małe wymiary modułu przy symetryczności kształtu (fali) są gwarancją dużej efektywności podczas wykonywania dachu. Korzyścią dla inwestora jest zmniejszenie ilości odpadów nieużytkowych do 3%.

Praktyczne powłoki ochronne Dla poprawy trwałości dachówki wykorzystuje się obustronne zabezpieczenie za pomocą warstwy epoksydowej, która zwiększa odporność na  uszkodzenia i  korozję. Lakier akrylowy z  zawartością żywic stanowi nieprzepuszczalną barierę dla wilgoci. Kolory dachówek nie ulegają blaknięciu. Barwa każdego z  elementów jest bowiem naturalnym kolorem skały, którego nie zmieniają promienie UV oraz substancje chemiczne zawarte w deszczu.

Naturalne kruszywo skalne Warstwy z odpowiednimi zabezpieczeniami stanowią podłoże dla specjalnego kruszywa skalnego, którym pokryte są dachówki. Jest to  naturalny kamień, który wydobywa się w  Nowej Zelandii. Powłoka z  kruszywem stanowi warstwę ochronną i  jest naturalną „zaporą” dla agresywnego środowiska, powodującego starzenie się powłok zabezpieczających blachy. Ponadto kruszywo pozwala na skuteczne wyciszenie kropel padającego deszczu. Zapewnia również skuteczną ochronę przed uszkodzeniami, jakie mogą wystąpić podczas montażu i transportu.

Bezpieczeństwo i estetyka Warto zwrócić uwagę na  porowatą, matową powierzchnię, dzięki której pokrycie nie nagrzewa się do  bardzo wysokich temperatur. Obniżenie temperatury nagrzewania pokrycia w  połączeniu z  niewielkimi rozmiarami dachówek powoduje zmniejszenie siły i ilości naprężeń powstających w efekcie rozszerzania się stali. Dla zapewnienia trwałości powłoki z kruszywem zabezpiecza się dodatkowo za pomocą lakieru akrylowego z  domieszką algicydów, który zapewnia ochronę przed porastaniem mchem.

Niewielka masa Masa 1 m² dachówek Gerard Roofing Systems® to tylko 7 kg. W efekcie ciężar dachu jest 6 razy mniejszy niż w przypadku dachu wykorzystującego pokrycie cementowe lub ceramiczne. Wszystkie typy dachówek można układać na dachach O minimalnym kącie nachylenia 12°. Pokrycie wykorzystuje się również na  pionowych płaszczyznach dachów mansardowych i na konstrukcjach typu „wole oko”. Z  dachówek Gerard Roofing Systems®, podczas odwilży nie zsuwa się śnieg, co  zmniejsza ryzyko wypadków i uszkodzenia rynien.

Harmonijny system Producent zapewnia kompletny system wraz z gąsiorami okrągłymi, kalenicami,

bocznymi i płaskimi obróbkami blacharskimi, a  także wywietrznikami i  innymi elementami, potrzebnymi do  ułożenia dachu. Dachówki Gerard Roofing Systems® są dostępne w szerokiej gamie 18 kolorów. Kupując w  systemie, zyskujesz harmonijny, piękny i bezpieczny dach.

Gwarancja jakości Blachodachówki z posypką w  postaci skały wulkanicznej Gerard Roofing Systems® zalicza się do  grupy najskuteczniejszych dostępnych na  rynku pokryć dachowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych pokryć blaszanych, blachodachówka Gerard bazuje na unikalnej technologii zabezpieczającej blachę za  pomocą naturalnego kruszywa wulkanicznego. Powstała warstwa ochronna zapewnia niebywałą odporność na działanie skrajnych czynników atmosferycznych. Niemal 70-letnie doświadczenie producenta oraz wynikająca z niego pewność co do jakości oferowanych produktów sprawia, że wszystkie dachówki GERARD ROOFING SYSTEMS objęte są pisemną 50-letnią gwarancją.

Łukasz Malicki DYREKTOR EUROPA CENTRALNA Fletcher Building Roof Tile Group AHI Roofing Kft. Branch in Poland +48 508 240 400 www.gerardroofs.pl

A rtykuł reklamowy 

39


ººBlaszane pokrycia dachowe są lekkie i łatwe w formowaniu. Dzięki nowoczesnym technologiom nie odbiegają jakościowo od tradycyjnych dachówek. Fot. Blachotrapez

40

materiały Æ  pokrycia dachowe


Nie tylko dla ozdoby Dobrze wybrane i wykonane pokrycie dachu ma nam zapewnić bezpieczeństwo i komfort, a ponadto stanowić efektowną ozdobę. Na co zwrócić uwagę planując ten etap budowy wymarzonego domu? Marta Kulik

O

dpowiednio dobrany i wykonany dach to zwieńczenie procesu budowy domu. Wybór dobrych jakościowo materiałów decyduje o  właściwiej ochronie przed działaniem czynników atmosferycznych, ale wpływa też na wygląd naszej posesji. Rodzaj pokrycia powinien być dostosowany do parametrów technicznych budynku, jak i samego dachu. Szeroki wybór dostępnych materiałów stwarza nie lada dylemat – który będzie najlepszy dla mnie? Zanim zapadnie decyzja warto dowiedzieć się nieco więcej na temat pokryć dachowych.

ÆÆNaturalne propozycje Pokrycia dachowe wykonane z materiałów naturalnych są efektowne, trwałe, ale nadal rzadko spotykane na  architektonicznej mapie Polski. Ich wysoka cena oraz trudności ze znalezieniem profesjonalnych wykonawców często skutecznie zniechęcają inwestorów do  wyboru takiego rodzaju pokrycia. Jeśli jednak zdecydujemy się na  naturalne wykończenie dachu do  wyboru mamy między innymi pokrycia drewniane, w  tym gonty czy wióry osikowe, jak również kamienne, takie jak łupek. Ciekawym rozwiązaniem jest znana od  wieków strzecha lub tak zwany zielony dach. Gonty drewniane to  prostokątne deszczułki wykonywane najczęściej z  sosny, jodły, modrzewia, dębu lub cedru. Wyrabia się je metodą cięcia lub łupania. Gonty łupane są droższe, ale trwalsze – zachowują swoje właściwości przez wiele lat. Wykonuje się je  ręcznie, przez

co proces jest dłuższy i  bardziej pracochłonny. W trakcie ręcznego łupania gontu nie zostaje przecięte włókno drewna. Dzięki temu woda nie osadza się na powierzchni, co zapobiega jego rozwarstwianiu. Pokrycie z  wiórów osikowych wykonuje się z  kolei z  cienkich deseczek struganych wzdłuż włókien. Drewno osikowe jest najczęściej wybierane ze  względu na  swoje szczególne właściwości – odstrasza szkodniki i nie wchłania szybko wody. Tego rodzaju pokrycie jest lekkie i nie wymaga dodatkowego wzmocnienia konstrukcji dachu. Należy jednak pamiętać, że nie jest ono odpowiednie dla domów ogrzewanych gazem – wydobywające się opary mogą bowiem znacznie obniżyć trwałość dachu. Interesującym wyborem może być dach ze strzechy. Choć kojarzy nam się ze słomą, współcześnie do  jej wykonania najczęściej używa się trzciny. Grubość 28-40  cm zapewnia dobrą izolację termiczną i  akustyczną. Strzecha jest łatwa w konserwacji, ale wymaga zabezpieczenia przed ogniem. Konieczny zatem będzie odpowiedni preparat, który zaimpregnuje dach i nie spłynie przy intensywnym deszczu.

ÆÆTrawnik na dachu? Nowoczesnym rozwiązaniem jest tak zwany zielony dach. Ten rodzaj pokrycia dachowego stanowi ozdobę samą w  sobie. Składa się z wielu warstw, a jego podstawą jest żelbetowy strop. Na  nim układane są warstwy izolacyjne i  drenażowe. Wykonanie konstrukcji zielonego dachu wymaga doświadczenia i  profesjonalizmu. Dach powinien posiadać odpowiednie zbrojenie i wysokość nośną, dlatego rozwiązanie to  stosowane jest najczęściej przy budynkach już istniejących.

pokrycia dachowe Æ materiały

41


Miłośnicy kamiennych dekoracji domu mogą za to  zdecydować się na  dach wykonany z łupka. Ze względu na cenę, ciężar i  skomplikowany montaż jest on jednak najrzadziej stosowanym materiałem wykończenia dachu. Wybierając łupek, musimy być pewni mocnej konstrukcji więźby, ponieważ, podobnie jak dachówki cementowe i  ceramiczne, jest stosunkowo ciężki (25- 40 kg/m²). Do jego zalet należy z pewnością bardzo wysoka trwałość, niepalność, a także możliwość ułożenia go nawet na dachu o skomplikowanym kształcie. Wśród naturalnych pokryć dachowych znajdziemy także cenione obecnie dachówki ceramiczne. Należą one do  najczęściej wybieranych, na co wpływają ich estetyka, trwałość i  odporność na  warunki atmosferyczne. Wyrabia się je  z  wypalanej gliny, a  szeroki wybór kolorów sprawia, że nie będziemy mieli problemów z  dopasowaniem dachówki do koloru fasady. Dachówki ceramiczne należą do  pokrycia ciężkiego (40-70  kg/m²) i  wymagają wytrzymałej więźby dachowej. Są dość skomplikowane w montażu, ale szybko i łatwo wymienimy uszkodzone fragmenty na nowe, zachowując estetyczny wygląd dachu. Dachówki cementowe od  tych ceramicznych odróżnia trwałość materiału. Zamiast gliny wykorzystuje się tu  szybkowiążący beton, który po  uformowaniu jest malowany i  suszony. Jednak stosowane obecnie technologie nie tylko podnoszą jakość produktu, ale pozwalają też na  uzyskanie wielu ciekawych kształtów i kolorów.

42

materiały Æ  pokrycia dachowe

ººDachy wykonywane z wióra osikowego mają za zadanie nie tylko zdobić budynek, ale także zapewnić ochronę przed szkodnikami. Ten gatunek drewna nie wchłania szybko wody, dzięki czemu pokrycie jest bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Fot. EkoDachPol

ººBlacha tytanowo‑cynko‑ wa to nowoczesne i bardzo estetyczne wykończenie każdego dachu. Jest niepalna, co wpływa na jej wysoką trwałość i bezpieczeństwo użytkowników. Fot. RHEINZINK


ÆÆLżejsza alternatywa W zależności od  zasobności portfela i  naszych oczekiwań możemy zdecydować się również na  inne praktyczne rozwiązania: blachę dachową, płytowe elementy wielowymiarowe, czy pokrycia bezspoinowe. Właściciele mniej masywnej więźby dachowej docenią zalety dachówek bitumicznych (gontu bitumicznego). Nie prezentują się gorzej niż dachówki ceramiczne czy betonowe, za to są lżejsze, dzięki czemu wymiana pokrycia domu nie wymaga znaczących zmian konstrukcyjnych. Gont bitumiczny wymaga pełnego poszycia i  zabezpieczenia papą podkładową. Montaż powinien odbywać się przy dodatnich temperaturach, najlepiej powyżej 6°C. Odpowiednia baza i warunki atmosferyczne są gwarancją szczelności i  trwałości tak wykończonego dachu. W gronie pokryć tańszych i lżejszych niż te naturalne znajduje się również blacha dachowa, potocznie nazywana blachodachówką. To  rozwiązanie łączy tradycyjną formę z nowoczesną technologią wykonania. Jej konstrukcja opiera się o płaty metalu – najczęściej stali, aluminium, cynku lub miedzi. Najtrwalszym rodzajem blachy jest blacha cynkowo‑tytanowa, która wykazuje

ººNiezwykle efektownym pokryciem dachowym są gonty drewniane. Wyrabiane metodą ręcznego łupania lub cięcia zachowują swoje właściwości przez wiele lat. Fot. Dach Gont

r e k l a m a

IMPREGNOWANE DACHY Z WIÓRA OSIKOWEGO

EkoDachPol

EkoDachPol Tomasz Bogdanowicz tel. 663-201-446, 508-978-475 biuro@ekodachpol.pl www.ekodachpol.pl

Kryjemy: › domy z bala › domki drewniane › karczmy regionalne › obiekty architektury ogrodowej

Oferujemy sprzedaż wióra oraz kompleksowe krycie dachów na terenie całej Polski.


„Zielony dach” – wady i zalety Na przestrzeni ostatnich lat ekologia zaczęła odgrywać większą rolę w naszym życiu. Przykła‑ damy większą wagę do segregacji odpadów, staramy się oszczędzać wodę, a samochody zamieniamy na rowery. Na fali nowego trendu coraz popularniejszym rozwiązaniem wykoń‑ czenia dachu jest zielony dach, często nazy‑ wany odwróconym ogrodem. Jest to specjalne pokrycie dachowe skonstruowane z warstwy zieleni, a także powłok drenażowych i izola‑ cyjnych. Całość układana jest na odpowiednio trwałym i mocnym podłożu. W Polsce nadal jest to rozwiązanie ekstrawaganckie i rzadko spotykane, a wpływają na to przede wszystkim czynniki finansowe. Jeśli zasobność portfela pozwala nam rozważyć wybór takiego wykoń‑ czenia, warto znać jego wady i zalety. Poza oczywistym argumentem jakim jest estetyka „odwróconego ogrodu” główną jego zaletą jest ekologiczny charakter. Zielony dach nie tyko tłumi hałasy o 20-30 dB lepiej niż tradycyjne pokrycia, ale dodatkowo pochłania CO2, produkuje tlen i nawilża powietrze. Są to niezwykle cenione właściwości, które poma‑ gają równoważyć negatywny wpływ rozwoju przemysłu. Odwrócony ogród ma jednak swoje wady. Jedną z największych jest koszt instalacji, a także trudność wykonania. Konstrukcja takiego pokrycia nie jest prosta, dlatego warto poświęcić czas na wybór odpowiedniej firmy, która zapewni profesjonalny montaż gwarantu‑ jący oczekiwane efekty. Poważnym ogranicze‑ niem jest także ciężar zielonego dachu, który wynosi nawet 500 kg/m2. Wymaga to solidnej i wyjątkowo mocnej więźby dachowej, która zapewni właściwy fundament dla tak masywnej instalacji. Zielony dach to pokrycie wyjątkowo wymagające, o które trzeba dbać. Tylko syste‑ matyczne nawadnianie, nawożenie i czyszcze‑ nie odpływów zapewni efekt, który zachwyci każdego.

ººGont bitumiczny jest doskonałym rozwiązaniem dla domów o mniej masywnej konstrukcji. Prezentuje się równie efektownie jak tradycyjna dachówka, ale jest lżejszy. Fot. Timberline HD/gaf

najwyższą odporność na korozję. Blachodachówka jest materiałem wdzięcznym przy formowaniu, dlatego polecana jest przy dachach o  skomplikowanych kształtach. Będąc znacznie lżejszą od dachówek ceramicznych idealnie nadaje się też do  renowacji starych budynków. Do  wyboru mamy ponadto wielkogabarytowe płyty o prostych kształtach polecane do dachów płaskich. Najlepiej sprawdzą się jako zadaszenie wiaty lub budynku gospodarczego. Ich zaletą jest fakt, że występują w wielu kolorach. Innym sposobem na pokrycie płaskiego dachu są masy bezspoinowe. Do  ich wytworzenia wykorzystuje się masy asfaltowo‑kauczukowe lub poliuretanowe o  lekkiej i  elastycznej konstrukcji. Zastosowanie wkładek zbrojących podnosi trwałość pokrycia, które spokojnie wytrzyma do  15 lat. Gwarancją jego właściwego ułożenia jest odpowiednio przygotowane podłoże. W  tym celu należy wyrównać, oczyścić i  zagruntować powierzchnię dachu, a wylewanie masy nie może odbywać się w czasie deszczu.

ÆÆPokrycie a kształt dachu ººSzeroka oferta dachówek ceramicznych daje moż‑ liwość wyboru spośród wielu ciekawych kolorów. Coś dla siebie znajdą miłośnicy naturalnych barw, a także zwolennicy bardziej zdecydowanych odcieni. Fot. Braas/Monier

44

materiały Æ  pokrycia dachowe

Oferta pokryć dachowych może wywołać niemały zawrót głowy. Chcąc jak najdłużej cieszyć się pięknym domem przykrytym funkcjonalnym, bezpiecznym i estetycznie wyglądającym dachem dopasujmy pokry-

cie do jego konstrukcji i  kształtu. Należy zwrócić uwagę na nośność więźby i nachylenie połaci. Istotna jest również szczelność dachu, na  którą wpływają zarówno pokrycie, jak i  jego podkład. Im większy spad, tym mniejsze są wymagania dotyczące szczelności. Większość domów jednorodzinnych ma optymalne nachylenie w granicach 30‑45°, które zapewnia swobodne spływanie wody deszczowej, zapobiegając jej gromadzeniu się na powierzchni dachu. Projektując dach o  znacznie większym spadku musimy być świadomi problemów z mocowaniem niektórych elementów pokrycia, które będą wymagać dodatkowego zabezpieczenia. Dachówki ceramiczne i cementowe, choć estetyczne i atrakcyjne dla oka, należą do  pokryć ciężkich, które wymagają solidnej, mocnej więźby. W  takim przypadku warto pomyśleć o  nich już na  etapie projektowania domu, aby uniknąć konieczności przeprojektowywania konstrukcji. Proces ten wiąże się nie tylko z  ogromną pracą, ale również z  dodatkowym nakładem finansowym. Dużą zaletą dachówek ceramicznych jest z  kolei ich niewielki rozmiar. Sprawdzą się dzięki temu przy dachach dwu- i wielospadowych oraz tych bardziej skomplikowanych. Dachówki cementowe również zalicza się do  pokrycia ciężkiego. Wyglądem zbliżone są do  ceramicznych i  układa się je  na  takim


ººPokrycia z blachy dostępne są w wielu ciekawych kształtach i kolorach, dzięki czemu bez problemu dopasu‑ jemy je do naszych potrzeb. Niektóre z nich do złudzenia przypominają naturalny gont i pięknie komponują się z niepowtarzalną estetyką budynków drewnianych. Fot. Gerard Roofs

Dach na niepogodę Łukasz Malicki, Dyrektor – Europa Centralna, marka Gerard Roofing Systems

ººBlachodachówka, dzięki swojej formie i niewielkiej wadze, idealnie nadaje się do renowacji budynków. Będzie dobrym rozwiązaniem dla właścicieli domów o skomplikowanych dachach. Fot. Ruukki

Wybór dachówek ceramiczno‑metalowych zapewnia długi okres eksploatacji dachu. Dzięki stali pokrytej powłoką aluminiowo-cynkową pokrycie to charakteryzuje się długookresową odpornością na korozję. Wszystkie powłoki zabezpieczające panel nakładane są już po jego wytłoczeniu – mają więc wszędzie tę samą gru‑ bość. Nie istnieje także ryzyko mikropęknieć. Takie dachówki odporne są na wiatr i gwał‑ towne zjawiska atmosferyczne. Mają niewielką masę oraz odporność na trzęsienia ziemi. Dachówki ceramiczne lub cementowe ważą prawie 7 razy więcej od charakteryzujących się niewielką masą dachówek z posypką. Oznacza to możliwość osiągnięcia znacznych oszczędno‑ ści w zakresie kosztów drewna oraz robocizny dotyczącej dachu. W ekstremalnych warun‑ kach zimowych takie dachy wytrzymują duże obciążenie śniegiem. Przy ekspozycji na mróz, śnieg lub lód nie występuje degradacja powłok wierzchnich ani wewnętrznych. Porowata powierzchnia zatrzymuje śnieg do czasu, aż stopi się w sposób naturalny i nieszkodliwy. Dachówki ceramiczno‑metalowe są także odporne na działanie ognia, a w razie pożaru powstrzymują rozprzestrzenianie się płomieni. Niewielka masa paneli znacząco obniża ryzyko zawalenia się dachu, a wykończenie posypką mineralną oraz system poziomego ich mocowa‑ nia minimalizuje przenikanie dźwięków.

ººNaturalne pokrycia dachowe nadają budynkom niepowtarzalny charakter. Zapewniają jednocześnie skuteczną ochronę i efektowny wygląd. Fot. Drewnex

pokrycia dachowe Æ materiały

45


samym podkładzie. Pokrycia lekkie, takie jak dachówki bitumiczne, pasują za to  do  dachów o  różnych kształtach i  różnym kącie nachylenia. Z kolei do wykończenia dachów płaskich najlepiej nadadzą się pokrycia bezspoinowe, płytowe elementy wielowymiarowe, a także papy i folie. W przypadku zielonego dachu zalecane nachylenie wynosi już od 5% do 35% przy czym w przypadku wartości wyższej niż 20% zaleca się wzmocnienie dachu i  zabezpieczenie go przed osuwaniem się zieleni. Dobry projekt dachu i  optymalne dostosowanie materiałów wykończeniowych pozwoli nam uniknąć konieczności zmiany konstrukcji budynku i odpowiednio zabezpieczyć dom przed działaniem wiatru, deszczu i promieniowania UV.

ÆÆInwestycja na lata Dach jest jednym z  tych elementów konstrukcji budynku, które są jednocześnie ozdobą i ochroną. Jest to inwestycja na lata, dlatego wybierając pokrycie dachowe powinniśmy kierować się nie tylko walorami estetycznymi i  kwestią finansową, ale również trwałością i  możliwością zabezpieczenia naszego domu przed kaprysami pogody. Szeroka oferta pokryć dachowych i  stosowanie coraz bardziej nowoczesnych

ººTradycyjne strzechy wykonywane były ze słomy. Obecnie głównym materiałem wy‑ korzystywanym do produkcji strzechy jest trzcina, która zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Fot. Słowinex

46

materiały Æ  pokrycia dachowe

ººDachówka ceramiczna stworzy udany duet zarówno z elewacją murowaną, jak i drewnianą. Jej trwałość i estetyka sprawiają, że jest ona jednym z najczęściej wybieranych pokryć dachowych. Fot. Röben

technologii pozwalają dobrać odpowiednie wykończenie do każdego typu domu, w tym do domów drewnianych. Możliwości łączenia materiałów elewacyjnych z pokryciem dachowym jest wiele. Nie bójmy się eksperymentować przy łączeniu tych pozornie do  siebie niepasujących. Drewno

może stanowić zgrany duet zarówno z naturalną strzechą, jak i  dachówką ceramiczną. Tym, co  powinno uwarunkować nasz wybór są przede wszystkim możliwości techniczne konstrukcji budynku i  dachu. Tylko wtedy możemy być pewni, że będzie to dach na lata. »


34-700 Rabka-Zdrój, ul.Kilińskiego 49a tel. 18 26 85 200, fax 18 26 85 215 biuro@blachotrapez.eu

Produkt dostępny w sieci sklepów Blachotrapez oraz u naszych dystrybutorów na terenie całego kraju. Szczegóły na stronie: www.blachotrapez.eu


Zatrzymać ciepło

Fot. MCZ

Domy drewniane – szkieletowe lub z bali – mogą być ogrzewane za pomocą tych samych technologii, co domy murowane. Planując system ogrzewania budynku, należy jednak wziąć pod uwagę możliwości akumulacji ciepła materiału, z którego został on wykonany. Maria Kubala

48

D

rewno charakteryzuje się bardzo wysokim ciepłem właściwym, oznacza to, że dobrze pobiera i akumuluje ciepło z  otoczenia. Wysoka pojemność cieplna drewna sprawia więc, że potrafi ono wchłonąć nadwyżki ciepła, zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu się domu i  eliminując potrzebę chłodzenia wnętrza w upalne dni. Ta podstawowa właściwość domów drewnianych z  bali zaważyła na  popularności tej technologii nie tylko w  „zimnych” krajach, takich jak Szwecja, Norwegia czy Finlandia, ale także na  terenach wysokogórskich. Pozwala ona racjonalnie gospodarować ciepłem w trakcie sezonu grzewczego, dzięki czemu domy z bali (szczególnie z tych o dużych średnicach) są energooszczędne i często nie wymagają dodatkowego ocieplenia w postaci materiałów izolacyjnych. Zupełnie inaczej sprawa ma  się z  domami szkieletowymi.

instalacje Æ  ciepły dom drewniany

Niektórzy eksperci zauważają, że w zasadzie domy szkieletowe nie są domami drewnianymi. Raczej powinno nazywać się je „wełnianymi”, bowiem aż 85% powierzchni jego zewnętrznych przegród stanowi materiał izolacyjny, którym najczęściej jest wełna mineralna. Ze  względu na  to, że charakteryzuje się ona bardzo niską pojemnością cieplną, a  tym samym wysokim współczynnikiem izolacyjności termicznej, ściana domów szkieletowych stanowi skuteczną zaporę uniemożliwiającą przenikanie zimna z zewnątrz i ciepła z wewnątrz. Z drugiej zaś strony sprawia, że domy te  bardzo szybko się nagrzewają, ale także równie szybko tracą ciepło wówczas, kiedy system grzewczy nie działa. Należy też pamiętać, że akumulację ścian „wełnianych” możemy poprawić stosując na  ścianach wewnątrz okładzinę z materiału dobrze akumulującego ciepło – np. drewna.


ººZintegrowanym systemem grzew‑ czym możemy zarządzać za pomocą smartfona. Fot. Vaillant

ÆÆSzczelna konstrukcja Moda na budowanie szkieletowych domów prefabrykowanych to  nie tylko sposób na  przyspieszenie budowy, ale także na  skuteczne ocieplenie ścian zewnętrznych i uniknięcie niepotrzebnych mostków termicznych, na  które narażone było tradycyjne budownictwo szkieletowe. Domy szkieletowe, w których całe elementy przygotowywane są w fabryce, są tak szczelne, że z  powodzeniem możemy wybudować z  nich dom pasywny. Pamiętajmy więc, że od tego, w jaki sposób zostały zaizolowane ściany domu drewnianego w dużej mierze zależy skuteczność zastosowanego w  nim ogrzewania. W  drewnianych domach prefabrykowanych z  powodzeniem możemy zastosować systemy oparte na  odnawialnych źródłach energii, które z  jednej strony są kosztowne, ale z  drugiej strony przy odpowiednio zaizolowanych ścianach i rekuperacji pozwolą nam sporo zaoszczędzić na rachunkach za energię.

niezależne. Możemy na przykład zdecydować się na  następującą konfigurację: kominek z  płaszczem wodnym, kolektory słoneczne i  ogrzewanie olejowe bądź gazowe, w zależności od dostępności (kocioł kondensacyjny). Taki wybór sprawia, że nie musimy stosować jednocześnie wszystkich trzech systemów, zwłaszcza wtedy, gdy na  zewnątrz jest względnie ciepło. Kiedy układem steruje automatyka, poszczególne

elementy systemu włączają się w zależności od zapotrzebowania na ciepło w danym momencie. Kominek na przykład ma za zadanie zapewnienie stałej temperatury w  pomieszczeniach w  cieplejsze dni. System olejowy lub gazowy włącza się dopiero wówczas, gdy na zewnątrz jest temperatura minusowa. Gdy pogoda jest słoneczna, kolektory podgrzewają ciepłą wodę użytkową.

ººKotłownia z pompą ciepła i zasobnikiem wody zastosowana w domu energooszczędnym wybudo‑ wanym w technologii Saint‑Gobain Multi‑Comfort. Fot. Saint Gobain Multi‑Comfort

ÆÆSystem i automatyka Do  domów drewnianych najlepiej wybrać zintegrowany system grzewczy, dzięki któremu nie tylko ogrzejemy budynek, ale zapewnimy sobie także ciepłą wodę użytkową. Na  tego typu system z  reguły składa się kilka urządzeń grzewczych, które współpracują ze  sobą, ale są od  siebie

ciepły dom drewniany Æ  instalacje

49


ÆÆW cieple kominka Kominek może być nie tylko ozdobą zimowych wieczorów, ale także skutecznym dodatkowym źródłem ogrzewania domu drewnianego, przydatnym szczególnie wiosną i  jesienią, kiedy nie musimy uruchamiać pełnego systemu grzewczego. W domu drewnianym najlepiej zastosować te  z  zamkniętą komorą spalania – z  wkładem lub na kasetkę. Będą najbezpieczniejsze i  najefektywniejsze. Nowe technologie umożliwiają także ogrzewanie za  pomocą kominków nie tylko domu, ale także wody użytkowej. Kominki z  płaszczem wodnym z  systemem rozprowadzania ciepła po  całym domu przekazują je do instalacji grzewczej. Dzieje się tak dlatego, że ich korpus składa się z podwójnych ścianek, pomiędzy którymi znajduje się woda. Nagrzana do odpowiedniej temperatury ciecz oddaje ciepło, które trafia do  systemu dystrybucji gorącego powietrza, czyli specjalnej sieci kanałów. Należy zauważyć, że kominki pracują tylko w instalacji otwartej. Dodatkowe ogrzewanie budynku np.  kondensacyjnym kotłem gazowym lub olejowym wymaga zastosowania również instalacji zamkniętej. Obie instalacje można połączyć specjalnym wymiennikiem. Kominek to  świetne uzupełnienie systemu grzewczego domu drewnianego, korzystające – o  czym nie można zapominać – z  najtańszego wciąż paliwa grzewczego na  rynku, jakim jest drewno. Możliwość rozprowadzania ciepła mają także zyskujące z roku na rok większą popularność biokominki. ººPiec ceramiczny na pellet Maria Sofia marki Sergio Leoni – to nie tylko biżuteryjna ozdoba salonu, ale także skuteczne wspomaganie systemu ogrzewania. Fot. Sergio Leoni

ººDo ogrzewania domu kominkiem z systemem rozprowadzania ciepła zalecane są piece z zamkniętą komorą spalania. Fot. Brunner

50

instalacje Æ  ciepły dom drewniany


ÆÆCiepło w podłodze Ogrzewanie podłogowe to  coraz chętniej stosowane rozwiązanie w  domach drewnianych, szczególnie tych wykonywanych z  bali. Dzięki niemu unikamy bowiem konieczności stosowania grzejników. Mocowanie ich do ścian wykonanych z pełnego bala może nastręczać wiele problemów, nie wspominając już o  zaletach estetycznych pomieszczeń, w  których przewody i  rury grzewcze zostały ukryte pod podłogą. Warto zauważyć, że podłoga to  także jedyny element domu drewnianego, który nie jest wykonany z  drewna. Wylewka betonowa z reguły wykonywana na podłodze przygotowywanej do  ogrzewania podłogowego dobrze akumuluje ciepło, co  jest dodatkowym argumentem przemawiającym za  ogrzewaniem podłogowym. Jako niskotemperaturowe źródło ciepła ogrzewanie podłogowe świetnie współpracuje również z urządzeniami grzewczymi korzystającymi z odnawialnych źródeł ciepła – tj. pompy ciepła i  kolektory słoneczne, a  także z  kotłami kondensacyjnymi. To  na  jaki rodzaj ogrzewania płaszczyznowego się zdecydujemy – wodne czy elektryczne – zależy od  kilku czynników. Głównym kryterium wyboru jest stopień skomplikowania instalacji. Montaż standardowej maty czy folii grzewczej w instalacji elektrycznej możemy wykonać samodzielnie lub zlecić wykonawcy okładziny podłogowej. Natomiast system wodny wymaga dużej wiedzy technicznej, a  także zastosowania specjalistycznych urządzeń regulujących temperaturę. Dlatego prace montażowe powinna wykonać wykwalifikowana firma z wieloletnim doświadczeniem, co  z  pewnością będzie miało wpływ na koszt całej inwestycji. Z  kolei wydatki eksploatacyjne systemu przemawiają na korzyść instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. Jednak koszty elektrycznej „podłogówki” możemy znacznie obniżyć poprzez zastosowanie licznika dwutaryfowego. Wtedy ogrzewanie włączy się tylko w  okresach tańszej energii, dzięki czemu, w  zależności od  ceny prądu i  izolacyjnych właściwości budynku, wysokość rachunków możemy zmniejszyć nawet o  50%. Ważny jest również czas nagrzewania się podłogi, określany też jako bezwładność systemu grzewczego. W instalacji elektrycznej zapewnienie optymalnego ciepła w  pomieszczeniu trwa zaledwie kilkanaście minut, natomiast rury wodne są zagłębione 4–6  cm pod podłogą, przez co znacznie wydłużają czas reakcji systemu.

Współpraca przede wszystkim Aby ogrzewanie płaszczyznowe było efektywne, należy dobrze zaplanować sterowanie systemem ogrzewania płaszczyznowego. Ze względu na dużą bezwładność cieplną oraz niską temperaturę zasilnia systemy podłogowe i ścienne wyma‑ gają odpowiedniej regulacji temperatury wody przepływającej przez rury. Oczywiście może ona odbywać się ręcznie, ale coraz częściej standardem staje się sterowanie automatyczne. Rozwiązań jest kilka. Sterowanie może odbywać się centralnie, z jednego miejsca, z poziomu źródeł ciepła np. kotła lub pompy. Dobre efekty przynosi połączenie regulacji centralnej z miejscową, czyli zaworami termostatycznymi, odpowiadającymi za utrzymanie optymalnej temperatury w każdym pomieszczeniu. Z pomocą „przychodzą” również inteligentne sys‑ temy automatyki, w których ważną rolę odgrywają także regulatory pogodowe, precyzyjnie regulujące pobór mocy. Dzięki takim rozwiązaniom możemy nie tylko zapewnić sobie wysoki komfort cieplny, oszczędność energii, ale także wygodę użytkowania całego systemu grzewczego.

Fot. Danfoss

ººW systemie ogrzewania płaszczyznowego ścian KAN‑therm TBS (metoda sucha) rury układane są w metalowych profi‑ lach wciskanych w specjalny styropian. System jest stosowany w przypadku układania instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego oraz ściennego w drewnianych konstrukcjach stropów i przy systemach suchej zabudowy. Fot. KAN‑therm

ººPolecany do domów drewnianych Kisan Comfort Floor Dry – system podłogowy suchy oparty na styropianie z wypustkami i lamelach aluminiowych. Fot. Kisan

ººSuchy system elektrycznego ogrzewania podłogowego DEVIdry™ umożliwiający błyskawiczny montaż wewnętrzne‑ go ogrzewania podłogowego, dzięki zastosowaniu systemu Zatrzaśnij i Podłącz (Click&Plug). Fot. DEVI

ciepły dom drewniany Æ  instalacje

51


ÆÆEnergia ze słońca System solarny to również rozwiązanie coraz popularniejsze w naszym kraju. Dobrze zaprojektowana instalacja (składająca się z  kolektorów zamieniających energię słoneczną na  cieplną) może w  gorące, letnie miesiące pokryć nawet całe zapotrzebowanie energetyczne służące do  podgrzania wody. Jednak lato u  nas bywa kapryśne, często zdarza się, że zamiast upałów przez wiele dni jest chłodno i pada deszcz. W takich pochmurnych dniach efektywność kolektorów spada. A przecież w naszym klimacie mamy z reguły kilka mniej słonecznych miesięcy w  ciągu roku. Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki pogodowe w  Polsce zastosowanie systemu solarnego opłaca się wówczas, gdy budynek ma powierzchnię nie mniejszą niż 150 m², a zużycie wody jest w nim bardzo duże. Dlatego też przed instalacją kolektorów powinniśmy wziąć pod uwagę średnie dobowe zużycie ciepłej wody na  osobę, dzienną ilość promieniowania słonecznego w naszej lokalizacji oraz ilość osób w domu. Aby rozwiązać problem braku słońca, warto również zaopatrzyć się w zasobnik cieplej wody użytkowej z grzałką elektryczną lub korzystać z  alternatywnych źródeł energii transportowanych za  pomocą pompy ciepła. W  przypadku domów drewnianych, w  których zastosowano na  dachu strzechę lub gonty, warto pamiętać o  tym, że systemy solarne można montować nie tylko na  dachu, ale też na ścianie, tarasie lub też postawić na ziemi, lecz zawsze w kierunku południowym.52

ººSystem solarny InDaX marki Brass oparty na modułach polikrystalicznych można zastosować z każdą standar‑ dową dachówką zarówno ceramiczną, jak i betonową. Przejmuje on funkcję ochronną pokrycia dachowego, jednocześnie produkując darmową energię elektryczną w całkowicie ekologiczny sposób. Fot. Braas

ººTechnika solarna zastosowana w domu pasywnym w Nowej Zelandii w technologii szkieletu drewnianego.

instalacje Æ  ciepły dom drewniany

Fot. ECOWINDOWS

ººKolektor słoneczny płaski Vitosol 300‑F przeznaczony jest zarówno do instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i wspomagania ogrzewania. Fot. Viessmann


Na czym polega kondensacja?

ÆÆWykorzystaj kondensację W systemie grzewczym domu drewnianego warto na  pewno zdecydować się na  kocioł kondensacyjny, choć nadal wielu inwestorów odstraszają wysokie koszty inwestycji. Piece kondensacyjne z  pozoru niewiele różnią się od tradycyjnych kotłów grzewczych. Dostępne są zarówno w  wersji wiszącej, jak i stojącej. Jako paliwo mogą wykorzystywać olej (modele wyłącznie stojące) bądź gaz (dostępne także w  wersji wiszącej). Piece mogą służyć jedynie do  ogrzewania pomieszczeń (jednofunkcyjne) lub dodatkowo podgrzewać wodę użytkową (kotły dwufunkcyjne). Większość pieców kondensacyjnych to  urządzenia z  zamkniętą komorą spalania. Podstawowym atutem kotłów kondensacyjnych jest ich większa sprawność. Te nowoczesne piece są bardzo wydajne, ale o  tym, czy nasz dom będzie ogrzewany ekonomicznie, zadecyduje optymalnie dobrana do  potrzeb moc grzewcza kotła. Dzięki kondensacji kotły wykorzystują ciepło powstające w  wyniku skraplania się pary wodnej. To właśnie pozwala na  uzyskanie wyższej niż w  przypadku tradycyjnych pieców sprawności. Jak to  możliwe, że kotły kondensacyjne charakteryzują się sprawnością na  poziomie np.  109%? Wartość ta  odnosi się bowiem do  sprawności opałowej paliwa, która nie

ººCares Premium – kompaktowy dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł gazowy. Fot. Ariston

Zasada działania kotłów kondensacyjnych jest niezwykle prosta. Kondensacja polega na przejściu pary wodnej ze stanu gazowego w stan ciekły. Wówczas odzyskujemy tzw. ciepło utajone. Produktami spalania w ko‑ tłach kondensacyjnych są, między innymi, dwutlenek węgla i para wodna. Temperatura przy powierzchni palnika dochodzi nawet do kilkuset stopni. I to ona przekazuje ciepło do ogrzania domu. W jaki sposób tak się dzieje? Ciepło przekazywane jest do wody grzewczej, która przepływa przez wymiennik. Został on skonstruowany w taki sposób, aby sprowadzać temperaturę spalin poniżej punktu rosy. Dzięki temu para wodna skrapla się. W efekcie zostaje wytworzona energia.

ººStojący kocioł kondensacyjny Suprapur KBR 16-42 o mocach od 16 do 42 kW. To gazowe urzą‑ dzenie grzewcze charakteryzuje się małą masą i kompaktowymi wymiarami. Fot. Junkers/bosch

ººWysoka sprawność, niskie koszty eksploatacji i atrakcyjny wygląd, a do tego możliwość stero‑ wania za pomocą smartfona – takie możliwości oferuje użytkownikom nowoczesny kondensacyj‑ ny kocioł gazowy FGB marki Wolf. Fot. Wolf Technika Grzewcza

uwzględnia obecności w nim pary wodnej. Właśnie ze względu na ciepło uzyskane podczas skraplania pary wodnej maksymalna sprawność kondensacyjnego kotła gazowego wynosić może blisko 111%. Niewielkie straty energii, które niestety występują w każdym urządzeniu grzewczym sprawiają, że w praktyce jest ona niższa o kilka procent. Dla porównania – maksymalna sprawność kotłów tradycyjnych wynosi ok.  94%. Decydując się na takie ogrzewanie musimy mieć na uwadze fakt, że kotły kondensacyjne są sprawniejsze, jeśli są mniej obciążone. Niestety, wiąże się to  przede wszystkim z  regularnymi przeglądami tych urządzeń. Kotły kondensacyjne idealnie współpracują z ogrzewaniem podłogowym. Ta współpraca z niskotemperaturowymi źródłami ciepła ma niebagatelny wpływ na ich sprawność. Krótko mówiąc, dzięki temu, że temperatura wody grzewczej w  przypadku ogrzewania podłogowego jest niższa, kocioł osiąga lepszą sprawność (optymalną przy temperaturze 40-50°C).

ciepły dom drewniany Æ  instalacje

53


ÆÆEnergia z natury

ººGruntowa pompa ciepła DHP‑H Varius PRO+ Danfoss. Fot. Danfoss

Innym rozwiązaniem prostym i czystym, ale niestety nadal drogim, jest pompa ciepła. Urządzenia te  polecane są szczególnie w  domach energooszczędnych prefabrykowanych opartych na  szkielecie drewnianym. Pompa ciepła czerpie energię ze  środowiska naturalnego – wody (solankowa), powietrza (powietrzna) lub gruntu (gruntowa). Działa podobnie jak lodówka, tyle że w  dwie strony, a  więc zamienia zimno w  ciepło, w  celu ogrzania wnętrza domu lub ciepło w zimno, aby je ochłodzić. Urządzenie to transportuje ciepło o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze, czyli kondensuje energię cieplną odzyskaną z  powietrza lub gleby (dolnych źródeł ciepła) i  oddaje ciepło do  domowej instalacji ogrzewania (górnego źródła ciepła). Kluczowym elementem gwarantującym ekonomiczne działanie pompy jest odpowiedni dobór jej mocy. Dobrze dopasowana do potrzeb naszego budynku pompa może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o  75%. Współpracując z  innymi systemami odzyskującymi energię z natury, np.  kolektorami słonecznymi może działać jeszcze efektywniej. Należy też pamiętać, że do działania pompy potrzebny jest prąd. A  parametrem na  który należy zwrócić uwagę podczas zakupu jest COP. Nowoczesne urządzenia mogą osiągać wartość COP wyższą niż 5,0, co oznacza, że pompa taka zużywa minimum 1 kilowat energii podczas swojego działania, a wytwarza 5 kilowatów energii cieplnej. » ººCentrala grzewcza uniTOWER VIH QW 190/1E – w połą‑ czeniu z pompą ciepła aroTHERM VWL to wyjątkowo proste rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Fot. Vaillant

ººWPL 25A – inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Fot. Stiebel‑Eltron

54

instalacje Æ  ciepły dom drewniany

ººNowa pompa ciepła Logatherm WPLS.2 marki Buderus do ogrzewania lub chłodzenia domu wykorzystuje energię z powietrza. Dzięki temu nawet 80% energii potrzebnej do działania pompy otrzymujemy – całkowi‑ cie za darmo – od natury! Moc grzewcza systemu może wynosić 6, 8, 11 i 13 kW. Fot. Buderus/bosch


Zbuduj z nami Znajdziesz u nas:

swój dom

■■ ponad

5 300 projektów ■■ aktualności budowlane i porady ■■ vademecum inwestora ■■ ABC formalności ■■ katalog

firm i produktów ■■ wypowiedzi ekspertów ■■ budownictwo energooszczędne


Chmielniki małe dw11

W sielskim

klimacie

powierzchnia użytkowa: 102.21 m² + część gosp. 9.85 m² powierzchnia zabudowy: 101 m² powierzchnia netto: 1 40.07 m² kubatura: 535 m³ kąt nachylenia dachu: 4 0° wys. kalenicy: 8.2 m min. wymiary działki: 17.7x20.5 m (z opinią p.poż.)

Wszystkim miłośnikom naturalnej uro‑ dy drewna i zwolennikom tradycyjnej, a przy tym niebanalnej architektury, płynnie wtapiającej się w otoczenie, polecamy projekt Chmielniki małe dw 11, stworzony przez renomowaną pracownię Dom‑Projekt.

M pokój 10,29 m2

salon/kuchnia 39,82 m2

komunikacja 4,66 m2

wiatrołap 5,5 m2

pom. gosp. 3,46 m2

łazienka 3,0 m2

pom. tech. 2,84 m2

pralnia 3,55 m2

PARTER

pokój 7,62 m2 (14,34 m2)

pustka nad salonem

pokój 11,99 m2 (19,24 m2)

komunikacja 7,63 m2 (7,87 m2)

garderoba 5,68 m2 (11,12 m2) łazienka 6,02 m2 (9,22 m2)

PODDASZE

56

projekt z rekomendacją

iłośnicy domów z drewna, a w szczególności budynków wykonanych z urokliwych, masywnych bali z pewnością zachwycą się atrakcyjną architekturą prezentowanego domu. Projekt Chmielniki małe dw 11 to  szansa na  spełnienie marzeń o  życiu w  sielskim otoczeniu, blisko przyrody. Duży sentyment wywołuje już interesująca faktura elewacji domu, na  której możemy podziwiać naturalne piękno zaokrąglonych płazów. Uroku dodają budynkowi również drewniane okiennice oraz ciekawa konstrukcja dachu z  pięknymi wolimi okami. Dom oferuje swoim użytkownikom także przestronne, komfortowe wnętrze z bogatym programem użytkowym. Do dyspozycji mają oni obszerną przestrzeń dzienną z salonem i aneksem kuchennym. W słoneczne dni dostaniemy się stąd bezpośrednio na taras, aby w bliskim otoczeniu natury zacząć dzień od filiżanki aromatycznej kawy. O ciepło domowego ogniska w  chłodniejsze wieczory zadba z  kolei ulokowany w  salonie kominek, wokół którego chętnie zgromadzą się wszyscy domownicy. Na  parterze zaplanowano również dodatkowy pokój, łazienkę, pralnię oraz spiżarnię. Atrakcyjnym elementem salonu jest górująca nad nim antresola, z  której rozpościera się wspaniały widok na  część dzienną. Natomiast strefy prywatne domowników znajdują się na  piętrze, gdzie zaplanowano dwie duże sypialnie z salonem kąpielowym oraz obszerną garderobę. Dodatkowym atutem projektu są duży zadaszony taras oraz praktyczna wiata garażowa. O  komfort termiczny domowników zadbają ciepłe warstwowe ściany oraz kocioł gazowy.


1,5 m 3,0

11,5 m

3,0 1,5 m

* 17,7 m

4 m 1,2 8,5 m 4 m

ººPowierzchnia dachu: 2 37.89 m² ººWys. ścianki kolankowej: 0 .92 m ººStrop: drewniany ººPokrycie dachu: d achówka gontopodobna z posypką Gerard Corona ººŚciany wewnętrzne: p łazy drewniane ººŚciany zewnętrzne: p łazy drewniane + wełna mineralna + deska ººTyp ogrzewania: k ocioł gazowy

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice, ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22, fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl

* 20,5 m Wole okna i facjatka nawiązują do architektury staropolskiego dworu.

Duży i wygodny zadaszony taras oraz zejście do ogrodu.

Drewno, cegła, dachówka – ekologiczne materiały użyte do budowy domu.

Zadaszony i wygodny podest wejściowy.

projekt z rekomendacją

57


Jak czytać projekt?

Każdy projekt w katalogu zawiera informacje i materiały ilustracyjne, na podstawie których możemy ocenić jego cechy. Oto kilka wskazówek, jak należy je interpretować, aby wybrać dom na miarę naszych potrzeb i możliwości.

ÆÆpowierzchnia użytkowa całkowita domu – mierzona w metrach kwadratowych (m²); zgodnie z normą PN‑ISO 9836:1997 łączna powierzchnia pomieszczeń o wysokości powyżej 1,90 m ÆÆwizytówka katalogowa biura projektowego – logotyp z nazwą pracowni projektowej, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko autora projektu ÆÆwizualizacja domu – staranna ilustracja wyglądu zewnętrznego domu na działce, która z rzutami kondygnacji i rysunkami elewacji stanowi najważniejszą część katalogowej prezentacji; niektóre pracowne prezentują dwie wizualizacje ÆÆcena projektu – wyrażona w złotych cena standardowego i kompletnego projektu, dostępnego w biurze projektowym ÆÆnazwa projektu ÆÆplan sytuacyjny – ilustruje położenie budynku na działce, zawiera wymiary domu na posesji

58

ÆÆrysunki elewacji – określają wielkość i położenie drzwi, okien i innych detali, wysokość budynku i jego poziomów; rysunki dają wyobrażenie wyglądu zewnętrznego budynku z każdej strony ÆÆpowierzchnia poszczególnych kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza (ze wskazaniem powierzchni podłogi i odrębnie strychu) ÆÆcharakterystyka energetyczna domu (dla budynku nowego oraz przebudowanego) – wartość EP budynku referencyjnego, czyli budynku spełniającego minimum wymagań według Warunków Technicznych 2008; wyniki mają formę suwaka; ÆÆrzuty kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza

Porady Æ ściągawka dla czytelnika

Podstawowe parametry i ogólny opis projektu, czyli metryczka: ÂÂpowierzchnia zabudowy – mierzona w metrach kwadratowych (m2) powierzchnia rzutu budynku, mierzona po obrysie ścian przyziemia. Wielkość ta pozwala ocenić, jaki procent działki w stosunku do jej powierzchni ulegnie zabudowie ÂÂwysokość budynku – wyrażona w me‑ trach i mierzona od poziomu terenu (przyję‑ tego w projekcie typowym) do najwyższego punktu dachu, tj. do kalenicy. Kalenica to naj‑ wyżej położona, pozioma krawędź dachu ÂÂkubatura – mierzona w metrach sześcien‑ nych (m³). Zasady obliczania kubatury określa norma. W przybliżeniu wylicza się ją mnożąc powierzchnię rzutu budynku przez jego wysokość. Precyzyjne określenie kubatury umożliwia oszacowanie m.in. ile energii potrzeba do ogrzania domu ÂÂk ąt nachylenia dachu – kąt ostry pomiędzy połacią dachu a poziomem, może być wyrażany w stopniach; od tej wartości zależy użycie określonego rodzaju pokrycia dachowego ÂÂpowierzchnia dachu – wyrażona jest w m², przyjmuje się całkowity obszar połaci dachowych (często także wychodzących poza obrys budynku) ÂÂminimalne wymiary działki – mierzone w metrach; wynikają z wymiarów domu i wy‑ maganej przepisami odległości ścian domu od granic działki; wielkość ta pozwala określić, czy dom mieści się na działce ÂÂpropozycje materiałów do budowy dachu, elewacji, stropu, ścian ÂÂkrótki opis projektu oraz charakterystyka domu, jego przeznaczenia i podstawowych atrybutów ÂÂadres internetowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje o innych projektach oraz kosztach budowy domu


brzechwa

budujemy i doradzamy ponad 28 lat

Jesteśmy rodzinną firmą z wieloletnią tradycją. Działamy na rynku krajowym i zagranicznym już od 1988 r. Z roku na rok nasza firma rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Obecnie wykorzystujemy najnowsze technologie obróbki drewna. Specjalizujemy się w budowie domów drewnianych w technologii szkieletowej, tzw. kanadyjskiej, technologii szachulcowej, tzw. mur pruski, technologii blokowej (bal pro-

stokątny) oraz technologii Steico. Realizowane przez nas obiekty drewniane mają wiele różnych zastosowań, poczynając od domów letniskowych, domów mieszkalnych całorocznych, poprzez obiekty handlowo‑gastronomiczne, aż po obiekty przemysłowe. Projekty więźb dachowych i  konstrukcji domów drewnianych przygotowywane są w formie cyfrowej, a następnie wszystkie elementy wykonywane są na  maszynie Hundegger K2i do  cyfrowej obróbki drewna. Przy pomocy specjalistycznej linii do  produkcji domów drewnianych, z  wcześniej przygotowanych elementów wykonywane są gotowe, prefabrykowane ściany, stropy oraz panele dachowe budynków drewnianych w  konstrukcji szkieletowej i  szachulcowej, które umożliwiają szybki montaż na placu budowy.

Oferujemy domy od projektu do  realizacji „pod klucz”, według projektów indywidualnych, jak i biur projektowych współpracujących z firmą. Jesteśmy znani z tego, że nie ograniczamy się tylko do  budowy, ale staramy się również doradzać i pomagać swoim Klientom. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako rzetelny i godny zaufania partner. Wyróżnia nas szybkość i  precyzja wykonania!

Brzechwa Sp. z o.o. Sp. k. 64-600 Oborniki, ul. Polna 2 tel. 61 64 64 600, fax 61 64 64 601 www.brzechwa.com.pl www.facebook.com/brzechwa e-mail: biuro@brzechwa.com.pl

budownictwo energooszczędne – szkielet drewniany Æ prezentacja

59


Wikpol

Wybudujemy Twój dom z bali

Mówi się, że gdy ktoś raz zamieszka w atrakcyjnym domku z  bali, nigdy nie będzie chciał wracać do  betonowych ścian. Domy z  bali mają swój niepowta‑ rzalny urok. Doskonale komponują się z naturą, stanowiąc jej integralną część. Firma Wikpol sp. z  o.o. z  siedzibą w  Podstolicach (przedmieście Krakowa) została utworzona w 2000 roku. W ciągu wielu lat budowaliśmy domy drewniane na  wschodzie – na  terenie Syberii i  Uralu. Dysponujemy olbrzymim doświadczeniem nabytym podczas pracy. Surowiec do  produkcji domów pozyskujemy na  ekologicznie czystych terenach Północnego Uralu w  Rosji i  obok bieguna północnego w  Finlandii. Właśnie tam w  ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych rosną sosny i świerki, które pod względem odporności na  mróz i  wielu innych parametrów zdecydowanie przewyższają podobne gatunki, rosnące w  cieplejszych regionach. Budujemy w całym kraju, również na terenie państw Unii Europejskiej. Na swoim koncie mamy wiele pozytywnie sfinalizowanych realizacji. W domach z bali, które zbudowaliśmy, mieszka wielu zadowolonych klientów. Naszym odbiorcom proponujemy: fachowe doradztwo na etapie wyboru ÂÂ projektu budowlanego,

ÂÂprecyzyjne i sprawne wykonawstwo, ÂÂnajwyższej jakości drewno, pozyskiwane na północnych terenach Uralu w Rosji i okołobiegunowych terenach Finlandii, ÂÂprofesjonalne doradztwo przez cały okres współpracy w sprawie materiałów wykończeniowych, czy prawidłowej eksploatacji domu z bali, ÂÂgrupę fachowców, która dołoży wszelkich starań, aby spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Firma Wikpol jest producentem domów z bali wykonywanych w różnych technologiach. Dużą popularnością cieszą się domy z  bali okrągłych cylindrowanych. Jednakowy kształt każdego bala, precyzyjna obróbka zamków, dokładne dopasowanie każdego elementu, atrakcyjny wygląd domu – to  zalety tej konstrukcji. Optymalne połączenie ceny i jakości to jedna z głównych zalet tej technologii.

Budujemy także domy z bali klejonych. Gatunki najczęściej wykorzystywane do  produkcji bala klejonego to  sosna i  świerk. Wykorzystywane podczas produkcji kleje są pozbawione toksycznych związków chemicznych i  spełniają wszystkie unijne normy bezpieczeństwa. Bale klejone są bardziej wytrzymałe, mają też doskonałe parametry termoizolacji i  przepuszczalności powietrza, a  także lepszą niż bale okrągłe szczelność łącza. Dodatkową zaletą bali klejonych jest fakt, że zmontowana konstrukcja nie potrzebuje żadnego wykończenia, w odróżnieniu np. od bali okrągłych, które po wyschnięciu trzeba szlifować. Konstrukcje domów z bali ciosanych, które także mamy w  swojej ofercie, są wykonane najstarszą technologią o  kilkusetletniej tradycji. Ciosanie konaru i  wycinanie frez odbywa się ręcznie, ścina się tylko niewielką górną część kory. Dzięki temu bal nie ma  idealnych, symetrycznych wymiarów, co nadaje mu naturalny urok. Na naszych stronach internetowych znajdą Państwo wiele realizacji w kraju i zagranicą, a  także przykładowe projekty, propozycji aranżacji wnętrz w  domach (lub domów z bali) z bali oraz inne pomocne informacje. Zapraszamy! www.domyzbali‑krakow.pl www.domyzbali.lublin.pl Wikpol Sp. z O.O Podstolice 34, 32-020 Wieliczka Tel. 795 376 591, 607 603 247 biuro.wikpol.krakow@gmail.com www.domyzbali‑krakow.pl www.domyzbali.lublin.pl

60

prezentacja Æ  budownictwo w technologii bala


103 Bartnowice dw

83 CAS 108 Kołobrzeg

94 CAS 230 Adam

117 Chmielów dwsgt

109 Gaik sudecki dw

104 Gródek dw13

87 Jaworowy 3

90 Kurpianka

123 Olesno 3rs

111 Bolesławice 7

80 CAS 108 Lubawa

84 CAS 94 Rudnik

100 Domek Wakacyjny

99 Gajowo 66dws

127 Gryfów dws

115 Jaworzynka mała dw

118 Łozina 2

134 Oleśnica 3

93

97

Pyszna

Roztoka

128 Bolesławice małe dws

86 CAS 133 Winiec

89 Chmielniki małe dw

92 Dziewczyna

101 Gładyszowo dws

119 Hoczew 15 dws

135 Jurgów średni 33dws

143 Międzybrodzie dw

75 Ołów

125 Świdnica dws 7

96

78

Buczynowa

CAS 100 Marta

81

91

CAS 160 Las

CAS 175 Warmia

140

136

Chmielniki małe dw 19

76 Ebo 1 Czapla

129 Gładyszów 36 dws

98 Hoczew mała 3

144 Karczma Bystra Woda

139 Milicz 51dws

132 Osiek 33 dws

116 Świdnica mała dws

141

122

126

130

Z284 D

Z369 D

Z375 D

Z376 D

Chmielniki małe dw 7

79 Ebo 2

108 Gładyszów dws

137 Jaworki 9 dw

82 Katalpa E-14 Nature

133 Milicz mały dw

110 Osiek 8rs

121 WD1 - z letnią kuchnią na tarasie

112 Z7 D

77 CAS 102 Pisz

95 CAS 180 Mikoszewo

120 Chmielniki małe dw11

63 Ebo 5 Czajka

88 Goryczkowa

85 Jaworowy 2

74 Katalpa E-6 Future

131 N5 - drewniany, z dużą werandą

114 Polańczyk dw

105 Z12 D

107 Z71 D

A lfabetyczne zestawienie projektów 

61


106 Z87 D

113

102

Zawoja dw

Zawoja dw7

Atelier ZETTA Zenon Zabagło Łozina 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Karczma Bystra Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

124

138

Zx138 D

ZX54 D

Oleśnica 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Jurgów średni 33dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Chmielniki małe dw 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Jaworki 9 dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Milicz 51dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Chmielniki małe dw 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Żarnowiec dws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Międzybrodzie dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

CASTOR Producent Domów Drewnianych CAS 102 Pisz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAS 100 Marta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAS 108 Lubawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAS 160 Las. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAS 108 Kołobrzeg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAS 94 Rudnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAS 133 Winiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAS 175 Warmia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAS 230 Adam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAS 180 Mikoszewo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 78 80 81 83 84 86 91 94 95

142 Żarnowiec dws

Projekty Sylwii Strzeleckiej WD1 - z letnią kuchnią na tarasie. . . . . . . . . . . . 121 N5 - drewniany, z dużą werandą. . . . . . . . . . . . 131

Studio 51

Ebo Domy Drewniane

Jaworowy 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Ebo 5 Czajka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Ebo 1 Czapla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ebo 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Jaworowy 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Goryczkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Pyszna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Buczynowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Roztoka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

KATALPA Producent Domów Drewnianych Katalpa E-6 Future. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Katalpa E-14 Nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Domek Wakacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

DOM-PROJEKT Kinga i Władysław Piwowarczyk Hoczew mała 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Gajowo 66dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Gładyszowo dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Zawoja dw7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Bartnowice dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Gródek dw13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Gładyszów dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Gaik sudecki dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Osiek 8rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Bolesławice 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Zawoja dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Polańczyk dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Jaworzynka mała dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Świdnica mała dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Chmielów dwsgt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Hoczew 15 dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Chmielniki małe dw11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Olesno 3rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Świdnica dws 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Gryfów dws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Bolesławice małe dws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Gładyszów 36 dws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Osiek 33 dws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Milicz mały dw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

62

Tadeusz Baczyński Pracownia Architektoniczna

MTM Styl Szyper dr-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szyper 4 dr-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takt dr-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaśmin dr-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dudek 2 dr-T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziomka 3 dr-T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neptun 5 dr-T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anka dr-ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borówka 6 dr-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biedronka bal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

TARTAK - STOLARNIA Ryszard Stasiak Ołów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Chmielniki małe dw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Z500 Sp. z o.o Z12 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Z87 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Z71 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Z7 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Z369 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Zx138 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Z375 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

NATUR EKO DOM

Z376 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Kurpianka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Dziewczyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ZX54 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni

Z284 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141


31,55 m2 powierzchnia użytkowa

Ebo Domy Drewniane 11-010 Barczewo Ramsowo 1 tel. kom. 602 760 701 fax. 89 52 60 908 email: ebo.domy@gmail.com www.domki-drewniane.pl

Ebo 5 Czajka

cena projektu:

1200 zł 6m

4m

4m

7,2 m

15,2 m

4m

4m

PARTER 31,55 m2

14 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 42,95 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 3,95 m KUBATURA 164,44 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 20°

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach kryty gontem lub blachodachówką Æ elewacje drewniane Æ strop drewniany – wiązary Æ ściany wewnętrzne: szkelet drewniany, zewnętrzne: deska elewacyjna Budynek letniskowy, niepodpiwniczony przeznaczony jest dla 2-3 osobowej rodziny. Na parterze zlokalizowano duży pokój + aneks kechenny, mały pokój i łazienkę. Wyjście na taras, jest zlokalizowane przed wejściem głównym. Rozwiązanie architektoniczne spełnia wymagania do uzyskania pozwolenia na budowę. Budynek jest przykryty dachem dwuspadowym. Od strony frontowo-bocznej znajduje ganek z wejściem głównym. Ocieplenie wełną mineralną + 100.

łazienka 2,87 m2

mały pokój 8,09 m2

aneks kuchenny

duży pokój 14,38 m2

KOSZTY BUDOWY

www.domki-drewniane.pl

PARTER

63


SZYPER DR-S 10,87

9,52 m²

4,56 m² 1,28 m²

7,23 m²

9,37

3,99 m² 9,52 m² 2,47 m²

EK

ST R

A

D

O D

AT K

I

25,46 m²

64


SZYPER 4 DR-S 10,84

9,40 m²

4,35 m² 9,12 m² 2,97 m²

18,44 m²

9,34

5,95 m² 9,40 m² 2,00 m²

24,78 m²

EK A

R ST KI

AT

D O

D

65


Opis projektu Mały dom jednorodzinny o prostej, tradycyjnej bryle. Posiada duży taras oraz funkcjonalny, prosty układ.

Projekty podobne Takt 2, Takt 3, Takt 4, Takt 5, Czajka, Jaśmin dr-S, Manta dr-S, Mikrus 2 dr-S, Poziomka 2 dr-S, Takt

TAKT DR-S

78,99 m²  m² —

powierzchnia garażu

7,77 m²

75,52 m²

powierzchnia zabudowy powierzchnia dachu

152,30 m²

kubatura

350,00 m³

3,88 m²

4,05 m²

8,43 m²

19,77 × 22,01 m 64 tys. zł

gabaryty działki koszt materiałów

10,98

7,58 m

wysokość w kalenicy

dach stropy ściany

7,77

78,99 m²

powierzchnia użytkowa domu

arch. Tomasz Sobieszuk

2,74 m²

2,36 m²

7,78 m²

4,25 m²

18,84 m²

2,32 m²

8,34 m² 8,23 m²

dachówka bitumiczna, kąt nachylenia 45° na belkach drewnianych szkielet drewniany

inne wersje:

TAKT 5

murowany

TAKT 3

murowany z piwnicą

Biuro projektów MTM Styl 15-227 Białystok, ul. Podleśna 14 , 85-732-08-79, e-mail: projekty@mtmstyl.pl

66


Opis projektu Dom letniskowy, wolno stojący, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem. Stosunkowo duży dom letniskowy z zabudowanym tarasem i balkonem.

Projekty podobne Jaśmin 2 dr-S, Jaśmin 3 dr-S, Biedronka dr-S, Manta dr-S, Mikrus 2 dr-S, Mikrus 2 dr-T, Poziomka dr-S, Takt dr-S

76,38 m²  m²

arch. Tomasz Sobieszuk

JAŚMIN DR-S 76,38 m²

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu

8,39

76,09 m²

powierzchnia zabudowy 8,65 m²

7,00

14,77 m² 16,14 m² 3,82 m²

3,41 m²

19,44 m²

1,98 m²

5,21 m²

3,52 m²

6,64 m²

powierzchnia dachu

141,00 m²

kubatura

326,01 m³ 7,20 m

wysokość w kalenicy gabaryty działki koszt materiałów

dach stropy ściany

21,62 × 18,91 m 61 tys. zł

dachówka, kąt nachylenia 45° na belkach drewnianych szkielet drewniany

inne wersje:

JAŚMIN 2 DR-S mieszkalny

JAŚMIN 3 DR-S z garażem

www.domywstylu.pl Zamów projekt 85-732-08-79 | Zapytaj architekta 85-740-87-54 

67


Opis projektu Jednorodzinny dom parterowy z użytkowym poddaszem. Klasyczna bryła budynku na rzucie prostokąta przykryta dwuspadowym dachem. Dom posiada optymalny program dla 4-osobowej rodziny. Na parterze przewidziano w części dziennej otwartą przestrzeń salonu i jadalni, kuchnię ze spiżarnią i dodatkowy pokój, w części gospodarczej łazienkę z kotłownią. Na poddaszu zaprojektowano 3 sypialnie oraz łazienkę.

Projekty podobne Dudek 2, Dudek 2 dr-S, Dudek 2 MC, Dudek 3, Dudek 4, Anka dr-ST, Azalia, Dudek, Echo 3, Indygo 2 dr-T, Pliszka 2 dr-T, Sójka 2

DUDEK 2 DR-T

141,88 m² m²  11,52

141,88 m²

powierzchnia użytkowa domu

arch. Tomasz Sobieszuk

4,77

6,75

powierzchnia zabudowy

102,95 m²

powierzchnia dachu

175,00 m²

kubatura

641,00 m³

0,9

powierzchnia garażu

11,27 m²

5,71 m²

8,21 m

koszt materiałów

7,04 m²

11,00 m²

8,52

19,52 × 19,79 m —

gabaryty działki

21,27 m² 10,79 9,42

wysokość w kalenicy

12,67 m²

10,99 m²

5,57 m² 10,89 m²

belki drewniane + wełna mineralna szkielet drewniany

2,98 m²

2,30 m²

8,17 m²

18,70 m²

1,37

dachówka, kąt nachylenia 40°

1,37

dach stropy ściany

13,32 m²

inne wersje:

DUDEK 2 murowany

NOWY

KATALOG

2016

Najpiękniejsze REALIZACJE Inspisrujące WNĘTRZA Nowoczesne TRENDY

Biuro projektów MTM Styl 15-227 Białystok, ul. Podleśna 14 , 85-732-08-79, e-mail: projekty@mtmstyl.pl

68


Opis projektu Mały, funkcjonalny dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem o prostej, tradycyjnej bryle. Wyraźny podział funkcjonalny na część dzienną (parter) i nocną (poddasze). Na parterze zlokalizowano pokój dzienny z kominkiem i przyległym zadaszonym tarasem, kuchnię z jadalnią i łazienkę. Na poddaszu znajdują się dwie sypialnie, łazienka i garderoba.

Projekty podobne Poziomka 2, Poziomka 2 dr-S, Poziomka bal, Poziomka dr-S, Biedronka dr-S, Miś dr-ST, Takt, Takt dr-S

61,10 m²  m²

arch. Tomasz Sobieszuk

POZIOMKA 3 DR-T 61,10 m²

powierzchnia użytkowa domu 9,39 8,02

1,37

3,08 m²

6,62 5,27

0,94 m² 14,32 m²

0,76 m²

powierzchnia dachu

115,00 m²

kubatura

286,47 m³ 7,44 m

wysokość w kalenicy 11,37 m²

2,37 m²

gabaryty działki koszt materiałów

17,02 × 15,62 m 57 tys. zł

2,13 m²

1,35

5,56 m²

7,17 m²

53,53 m²

powierzchnia zabudowy 4,17 m²

9,23 m²

powierzchnia garażu

1,37

2,65

5,37

dach stropy ściany

blachodachówka, kąt nachylenia 45° na belkach drewnianych drewniane, szkieletowe

inne wersje:

POZIOMKA DR-S letniskowy

POZIOMKA 2 DR-S większa liczba pokoi

www.domywstylu.pl Zamów projekt 85-732-08-79 | Zapytaj architekta 85-740-87-54 

69


Opis projektu Jednorodzinny dom mieszkalny, parterowy, przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Układ funkcjonalny odznacza się wyraźnym podziałem na część dzienną, nocną oraz gospodarczą. Część dzienną domu stanowi przestronny salon z kominkiem oraz wyjściem na częściowo zadaszony taras. W części nocnej zaprojektowano trzy sypialnie oraz łazienkę. Do bryły domu przylega jednostanowiskowy garaż z kotłownią usytuowaną tuż za nim. Projekt idealnie sprawdzi się na działkach z wjazdem od południa.

Projekty podobne Neptun 2, Neptun 3, Neptun 4, Neptun 5, Neptun 5 MC, Neptun 6, Neptun 7, Neptun dr-C, Ariel 2, Aster, Kiwi, Kiwi 2

NEPTUN 5 DR-T

135,80 m² m² + garaż 18,80 m²

arch. Tomasz Sobieszuk 13,92

135,80 m²

powierzchnia użytkowa domu

181,00 m²

powierzchnia dachu

282,00 m²

kubatura

700,00 m³ 6,38 m

wysokość w kalenicy

20,92 × 26,24 m 158 tys. zł

gabaryty działki koszt materiałów

13,5 m² 13,9 m²

18,8 m²

19,6 m² 2,5 m² 15,3 m² 10,9 m²

4,1 m²

16,62

powierzchnia zabudowy

dach stropy ściany

4,8 m²

18,80 m²

powierzchnia garażu

41,3 m² 9,9 m²

dachówka, kąt nachylenia 25° belki drewniane + wełna mineralna szkielet drewniany

inne wersje:

NEPTUN 5 murowany

NEPTUN 7

murowany, dwustanowiskowy garaż

Biuro projektów MTM Styl 15-227 Białystok, ul. Podleśna 14 , 85-732-08-79, e-mail: projekty@mtmstyl.pl

70


Opis projektu Niewielki dom mieszkalny, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Prosta klasyczna bryła budynku, została przykryta dwuspadowym dachem. Ciekawe, proste, nowoczesne elewacje. Dodatkowy pokój na parterze.

Projekty podobne Anka 2, Anka 2 MC, Anka dr-S, Anka, Arnika, Arnika 2, Arnika 2 dr-S, Arnika 2 dr-T, Azalia, Indygo 2 dr-T

117,60 m² m² 

arch. Tomasz Sobieszuk

ANKA DR-ST 117,60 m²

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu 10,75

6,6 m²

3,7 m²

13,4 m² 11,8 m²

20,6 m²

1,9 m²

8,05

9,1 m²

9,0 m²

3,9 m² 6,4 m² 3,6 m²

powierzchnia dachu

187,00 m²

kubatura

512,00 m³ 8,32 m

wysokość w kalenicy gabaryty działki

4,4 m²

9,9 m²

83,50 m²

powierzchnia zabudowy

koszt materiałów

20,75 × 19,05 m 90 tys. zł

13,3 m²

dach stropy ściany

dachówka, kąt nachylenia 40° belki drewniane + wełna mineralna szkielet drewniany

inne wersje:

ANKA DR-S z lukarną

ANKA

murowany

www.domywstylu.pl Zamów projekt 85-732-08-79 | Zapytaj architekta 85-740-87-54 

71


Opis projektu Budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony. W budynku istnieje podział na część dzienną: salon z jadalnią i otwartą kuchnią, oraz nocną: trzy pokoje i łazienka. Atutem projektu jest duży zadaszony taras od strony ogrodu z wyjściem z salonu i dwóch sypialni.

Projekty podobne Borówka 2, Borówka 2 dr-S, Borówka 3 bal, Borówka 4 bal, Borówka 5 dr-S, Borówka bal, Tercja, Tercja 2

BORÓWKA 6 DR-S

110,80 m² m² 

arch. Tomasz Sobieszuk 14,58

110,80 m²

powierzchnia użytkowa domu

powierzchnia garażu powierzchnia zabudowy

137,26 m²

powierzchnia dachu

228,00 m²

kubatura

677,00 m³

14,43 m² 13,48 m²

6,45 m 26,58 × 21,08 m —

gabaryty działki koszt materiałów

32,13 m² 10,08

wysokość w kalenicy

6,11 m² 13,00 m² 1,29 m²

dach stropy ściany

dachówka, kąt nachylenia 25° belki drewniane + wełna mineralna

10,27 m² 2,25 m²

3,61 m²

9,88 m² 4,35 m²

drewniane, szkieletowe

inne wersje:

BORÓWKA 2 murowany

BORÓWKA 2 DR-S wielospadowy dach

Biuro projektów MTM Styl 15-227 Białystok, ul. Podleśna 14 , 85-732-08-79, e-mail: projekty@mtmstyl.pl

72


Opis projektu Mały letniskowy domek z poddaszem i dużym zadaszonym tarasem.

Projekty podobne Biedronka 2 dr-S, Biedronka dr-S, Jaśmin dr-S, Poziomka 2 dr-S, Poziomka bal

54,87 m²  m²

arch. Tomasz Sobieszuk

BIEDRONKA BAL powierzchnia użytkowa domu

8,99

6,61 m²

2,67 m²

8,50 m²

6,49

5,34 m²

powierzchnia dachu

104,00 m²

kubatura

227,00 m³ 6,35 m

wysokość w kalenicy

20,80 × 17,49 m 22 tys. zł

gabaryty działki 2,40

8,05 m²

4,09

4,09

15,8 m² 3,45 m²

58,34 m²

powierzchnia zabudowy

4,45 m²

4,90

54,87 m² —

powierzchnia garażu

koszt materiałów

dach stropy ściany

pokrycie typu lekkiego, kąt nachylenia 45° drewniane z bali drewnianych

inne wersje:

BIEDROKA DR-S szkielet drewniany

ZAMÓW PROJEKT

 85-732-08-79

www.domywstylu.pl

www.domywstylu.pl Zamów projekt 85-732-08-79 | Zapytaj architekta 85-740-87-54 

73


39,16 m2 powierzchnia użytkowa

KATALPA Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda Wałdowo 7/1 tel. 601 596 563 tel. 665 290 730 www.katalpa.com.pl e-mail: info@katalpa.com.pl

Katalpa E-6 Future

cena projektu: brak danych 5,00 m

4m

4m

15,55 m

7,55 m

4m

4m

13,00 m

PARTER 26,41 m2 PODDASZE 12,75 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 30,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,50 m KUBATURA 200,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 13,00 x 15,55 m

Łazienka 3.42 m 2 Pokój 6.74 m 2 Pokój 4,91 m 2

Pokój z aneksem kuchennym 22.99 m 2 Przedpokój 1.20 m 2

Taras 20.65 m2

PARTER

PODDASZE

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blacha na rąbek, blachodachówka, gont bitumiczny, dachówka ceramiczna Æ elewacje deski elewacyjne, tynk silikonowo-silikatowy na poszyciu z płyt knauf aquapanel Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany z izolacją akustyczną z wełny mineralnej, zewnętrzne: szkielet drewniany z termoizolacją z wełny mineralnej Domek rekreacyjny całoroczny E-6 FUTURE jest połączeniem nowoczesnego stylu, najwyższej jakości materiałów oraz sprawdzonej technologii szkieletowej. Elewacja to doskonały system płyt Knauf Aquapanel wraz z naturalnym drewnem o nowoczesnym profilu.Dach pokryty nowoczesną i modną blachą płaską na rąbek.Najlepszy na rynku system bezokapowych rynien Galeco. Taras to prawdziwa gra cieni i światła dzięki niezliczonej ilości elementów drewnianych starannie skomponowanych. Oprócz doskonałej formy zewnętrznej domek posiada bardzo funkcjonalne wnętrze. Na parterze znajduje się wygodny pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienka. Na poddaszu urządzono dwie sypialnie. KOSZTY BUDOWY

www.katalpa.com.pl

74


43,40 m2 powierzchnia użytkowa

Tartak Stolarnia „Domy z litych bali” 11-520 Ryn, ul. Zamiejska 7 tel./fax 87 421 83 70 tel. kom. 603 067 481 695 677 868 e-mail: mieszkajznatura@op.pl biuro@stasiak.biz.pl www.stasiak.biz.pl autor: Ryszard Stasiak Mateusz Stasiak

Ołów

cena projektu: brak danych 5m

4m

5m

PARTER 26,00 m2 PODDASZE 17,40 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 35,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,50 m KUBATURA 120,00 m3 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 13,00 x 16,00 m

13 m

w.c. 2,9 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka lub inne dowolne Æ elewacje bale drewniane prostokątne grubości 16 cm Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: belki, zewnętrzne: 70/90 mm bal + 150 mm wełny na stelażu wew. lub 70 bal + 100 wełna +70 bal

16 m

7m

4m

4m

aneks kuchenny 4,4 m2 pokój 7,2 m2

salon 18,7 m2

Wykonujemy domy z litych bali – całoroczne, letniskowe oraz stajnie i pawilony handlowe – według indywidualnego zamówienia klienta. Tartak–Stolarnia oferuje bezpłatne indywidualne doradztwo oraz oferty cenowe, przygotowane na podstawie wstępnego projektu domu przedstawionego przez Klienta, bądź za niewielką opłatą, przygotowane na podstawie projektu wykonanego przez naszego architekta.

pokój 10,2 m2

KOSZTY BUDOWY

www.stasiak.biz.pl

taras 11,8 m2

PARTER

PODDASZE

75


45,68 m2 powierzchnia użytkowa

Ebo Domy Drewniane 11-010 Barczewo Ramsowo 1 tel. kom. 602 760 701 fax. 89 52 60 908 email: ebo.domy@gmail.com www.domki-drewniane.pl

cena projektu: 5,1 m

4m

15,05 m

7,05 m

4m

4m

Ebo 1 Czapla

1400 zł

4m

PARTER 18,40 m2 PODDASZE 27,28 m2 pow. podłogi

31,1 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 35,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,50 m KĄT NACHYLENIA DACHU 50° lub 45° pokój (8,41 m2) łazienka 3,27 m2

kuchnia 5,04 m2

przedpokój (5,22 m2) salon 10,09 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach gont bitumiczny lub blachodachówka Æ elewacje drewniana Æ strop drewniany, widoczne bale stropowe Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany – boazeria lub g-k, zewnętrzne: deska elewacyjna Domek letniskowy przeznaczony dla 4-osobowej rodziny, niepodpiwniczony, ocieplony wełną mineralną + 100. KOSZTY BUDOWY

www.domki-drewniane.pl pokój (13,65 m2)

PARTER

76

PODDASZE


64,16 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 102 Pisz

cena projektu: brak danych 10,14 m

4m

4m

9,29 m

17,29 m

4m

4m

PARTER 45,74 m2 PODDASZE 18,42 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 80,28 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,05 m KUBATURA 263,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,14 x 17,29 m

18,14 m

taras 2,34 m2

łazienka 5,24 m2 taras 17,19 m2

salon z aneksem kuchennym 30,42 m2

pokój 7,53 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: stelaż drewniany z wełną mineralną gr. 5 cm, zewnętrzne: w systemie szkieletowym z kantówek 4,5 x 14,5 cm, poszycie z płyt OSB3 12 mm + tynk cienkowarstwowy na styropianie gr. 10 cm

wiatrołap 2,55 m2 ganek 2,13 m2

PARTER

Budynek szkieletowy mieszkalny, wejście przez ganek. Taras szczytowy. Na poddaszu dwie sypialnie i balkon. KOSZTY BUDOWY

www.castor.net.pl sypialnia 9,33 m2

balkon 8,19 m2

korytarz 3,20 m2

sypialnia 5,89 m2

h=190 cm h=140 cm

PODDASZE

77


65,69 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 100 Marta

cena projektu: brak danych 7,30 m

4m

4m

15,30 m

7,30 m

4m

4m

PARTER 43,78 m2 PODDASZE 21,91 m2

15,30 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 52,85 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,70 m KUBATURA 280,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,30 x 15,30 m

pokój 5,12m2

salon z aneksem kuchennym 31,70m2

sypialnia 21,91m2 /42,98m2/

przedsionek 2,90m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: stelaż drewniany z wełną mineralną gr. 5 cm, zewnętrzne: w systemie szkieletowym z kantówek 4,5x14,5 cm, tynk cienkowarstwowy na styropianie 10 cm Budynek w technologii szkieletowej, drewniany. Dom z poddaszem, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4 osobowej rodziny, na poddaszu sypialnia z możliwością podziału, na parterze; salon z aneksem kuchennym i łazienką.

łazienka 4,06m2

KOSZTY BUDOWY

www.castor.net.pl

PARTER

78

PODDASZE


73,00 m2 powierzchnia użytkowa

Ebo Domy Drewniane 11-010 Barczewo Ramsowo 1 tel. kom. 602 760 701 fax. 89 52 60 908 email: ebo.domy@gmail.com www.domki-drewniane.pl

Ebo 2

cena projektu:

1400 zł

PARTER 37,00 m2 PODDASZE 36,00 m2 1

1.1

2

1.2

A

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 63,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,00 m KĄT NACHYLENIA DACHU 45°, 50°

3

910 230 245

230 132

100

120

10

313

6

6

A

200

230

3x15cm 30cm

10

A

195 199 195

POWIERZCHNA TARASU

- 16,63m²

O2

90 200

S1

SŁUP DREWNIANY 12x12cm Poz. 6.3.4

120 120

SŁUP DREWNIANY 6x10cm Poz. 6.3.1

B

B

21

195 199 195

SŁUP DREWNIANY S4; 12x12cm; Poz. 6.3.4;

4

D1

40 60

705

245 120

120

100

C

245 195

14 20

10

70

20 20

S1

SŁUP DREWNIANY 6x10cm Poz. 6.3.1

40 230

10

S1

kominek

21

10

O3

120 O2 120

510

174 8x18x24cm

hp=1,40m

124

4

174

4xSŁUP DREWNIANY 10x10cm

+1,44

90 200

104

120

67

183

3

± 0,00

80

40

D1

SŁUP DREWNIANY 10x10cm

S2 80

103

7x18x24cm

1

13

225 468

140

90 210

97

195

194 120

673

80

22

80 200

KOMIN WENT. 2xØ120mm

160

245 210

132

268 90

111

90 60

13 16

O1

S2

D

100

189

224

388

S1

2

D2

705 510

C

90

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach kryty gontem lub blachodachówką Æ elewacje drewniane Æ strop drewniany – wiązary Æ ściany wewnętrzne: szkelet drewniany, zewnętrzne: deska elewacyjna

245 210

S2

D

SŁUP DREWNIANY 12x12cm Poz. 6.3.4

SŁUP DREWNIANY NAROŻNY10x10cm; Poz. 6.3.3

PARTER

746 230

230

200

10

910

1

1.1

1

1.1

2

1.2 A

230

40 30

3

2

1.2

A

Budynek przeznaczony dla 4-6 osobowej rodziny , na piętrze zlokalizowano dwie sypialnie. Wyjście na taras, jest zlokalizowane przed wejściem głównym. Rozwiązanie architektoniczne spełnia wymagania do uzyskania pozwolenia na budowę. Budynek jest przykryty dachem dwuspadowym.

3

970

230

200

230

40 30

910

RURA SPUSTOWA Ø80mm

RYNNA DACHOWA Ø100mm

RURA SPUSTOWA Ø80mm

66

1,0%

66

1,0%

A

199

255 255 199

www.domki-drewniane.pl

255 255

A

KOSZTY BUDOWY

80 200

245 825

13

90

468

D3

120 O2 120

SŁUP DREWNIANY 4x10cm Poz. 6.3.5

h=1,90m

13

227

h=1,90m

406

21

245

S2

80

195

S2 + 1,44

C

147

193

120

13

206

210

215

245

h=1,90m

7x18x24cm

80

21

h=1,90m

+ 2,70

90

80 D3 200

6

11

406

h=1,90m

90

468

80 O4 120

13

S1

120 510

227

185

13

S2

195

B

12 172

215

825 245

210

S2

h=1,90m

510 80

C

S1

172

Słup drewniany 6x10cm Poz.6.3.1

B

8x18x24cm

D 60 60 70

70 60 60

D

RURA SPUSTOWA Ø80mm

30 40

S1

1,0%

1,0%

RYNNA DACHOWA Ø100mm

KOMIN TRÓJWARSTWOWY

910 230

230

230

RURA SPUSTOWA Ø80mm

30 40

200

PODDASZE

970

1.1

A

1

1.2

2

3

79


74,41 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 108 Lubawa

cena projektu: brak danych 9,00 m

4m

4m

18,20 m

10,2 m

4m

4m

PARTER 45,96 m2 PODDASZE 28,45 m2

17,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 85,11 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,65 m KUBATURA 310,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 50° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,00 x 18,20 m

taras 26,41m2

łazienka 6,69m2

salon z aneksem kuch. 24.20m2

sypialnia 12,23m2 /19,74m2/

sypialnia 10,86m2 wiatrołap 3,94m2

80

sypialnia 5,04m2 /8,62m2/ sypialnia 4,53m2 /8,54m2/

Budynek w technologii szkieletowej, drewniany z tarasem. Dom z poddaszem, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4-6 osobowej rodziny, strefa dzienna salon z aneksem kuchennym, strefa nocna z czterema sypialniami, dodatkowo łazienka, wiatrołap. KOSZTY BUDOWY

www.castor.net.pl

ganek 2,72m2

PARTER

przedpokój 6,65m2 /8,63m2/

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: stelaż drewniany z wełną mineralną gr. 5 cm, zewnętrzne: w systemie szkieletowym z kantówek 4,5x14,5 cm, deska elewacyjna gr. 4,5 cm układana poziomo, łączona na pióro i wpust plus wełna mineralna

PODDASZE


76,11 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 160 Las

cena projektu: brak danych 11,13 m

4m

4m

PARTER 46,50 m2 PODDASZE 29,61 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 96,13 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,10 m KUBATURA 565,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 41° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,13 x 16,13 m

16,13 m

8,13 m

4m

4m

19,13 m

pokój 15,12m2 pom. gosp. 5,00m2 taras 25,52m2

p. pokój 2,90m2

salon z aneksem kuchennym 45,57m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: stelaż drewniany z wełną mineralną gr. 5 cm, zewnętrzne: w systemie szkieletowym z kantówek 4,5x14,5 cm, poszycie z płyt OSB3 12mm + tynk cienkowarstwowy na styropianie gr. 10 cm (imitacja muru pruskiego)

łazienka 5,58m2

wiatrołap 3,71m2

KOCIOŁ GAZOWY taras 3,45m2

Budynek w technologii szkieletowej, drewniany. Dom z poddaszem, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 5 osobowej rodziny. Strefa dzienna salon z kuchnią, strefa nocna z trzema sypialniami, dodatkowo pomieszczenie gospodarcze, dwie łazienki. Budynek spełniający wymagania budynków energooszczędnych.

PARTER

pokój 9,95m2 /16,51m2/

KOSZTY BUDOWY

komunikacja 3,08m2

www.castor.net.pl antresola 7,65m2

łazienka 2,35m2 /4,87m2/

pokój 6,58m2 /10,46m2/

PODDASZE

81


78,87 m2 powierzchnia użytkowa

KATALPA Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda Wałdowo 7/1 tel. 601 596 563 tel. 665 290 730 www.katalpa.com.pl e-mail: info@katalpa.com.pl

Katalpa E-14 Nature

cena projektu: brak danych 11,00 m

4m

4m

16,50 m

8,50 m

4m

4m

19,00 m

PARTER 46,43 m2 PODDASZE 32,44 m2

Pokój z aneksem kuchennym 36.05 m 2

Taras 17.66 m 2

Łazienka 6.00 m 2

Wiatrołap 4.38 m 2 Podcień 3.89 m 2

PARTER

WC 1.04 m 2

Pokój 11.17 m 2

Przedpokój 2.58 m 2

Pokój 7.81 m 2 Balkon 5.62 m 2 Pokój 9.84 m 2

PODDASZE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 75,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,00 m KUBATURA 375,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,00 x 16,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny, dachówka ceramiczna Æ elewacje deski elewacyjne, tynk silikonowo-silikatowy na poszyciu z płyt knauf aquapanel Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany z izolacją akustyczną z wełny mineralnej, zewnętrzne: szkielet drewniany z termoizolacją z wełny mineralnej Dom rekreacyjny całoroczny E-14 NATURE jest połączeniem tradycyjnego stylu, najwyższej jakości materiałów oraz sprawdzonej technologii szkieletowej. Elewacja to doskonały system płyt Knauf Aquapanel połączony z naturalnym drewnem - deskami modrzewiowymi o klasycznym profilu. Dach pokryty blachodachówką panelową o głębokim tłoczeniu i wyraźnym wzorze, która nadaje budynkowi naturalnego charakteru. Całości dopełniają stalowe rynny o starannie dobranej kolorystyce. Dom E-14 NATURE wyróżnia się dopracowanymi stylistycznie detalami i wykończeniami - ozdobny taras z charakterystycznymi balustradami, stylowe okapy dachowe i opaski okienne. Oprócz dopracowanej stylistycznie formy, dom posiada bardzo funkcjonalne wnętrze. Do wnętrza prowadzi ustawny wiatrołap. Na parterze znajduje się bardzo przestronny pokój dzienny z aneksem kuchennym i jadalnią oraz łazienka. Na poddaszu urządzono trzy bardzo wygodne sypialnie i toaletę KOSZTY BUDOWY

www.katalpa.com.pl

82


80,96 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 108 Kołobrzeg

cena projektu: brak danych 6m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 71,25 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,00 m KUBATURA 280,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 14,00 x 21,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny, płyta Onduline Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: bal płaski drewniany, zewnętrzne: bal płaski drewniany (z możliwością ocieplenia) Dom letniskowy o prostej bryle, z poddaszem użytkowym. Wejście przez zadaszony ganek. Na poddaszu trzy sypialnie i łazienka. Dostępny w wersji letniskowej i ocieplonej-całorocznej. Dostępny w technologii szkieletowej.

4m

PARTER 50,25 m2 PODDASZE 30,71 m2

21,0 m

13,0 m

4m

4m

14,0 m

sypialnia 7,78m2

łazienka 2,52m2

sypialnia 4,06m2

sypialnia 7,66m2

łazienka 3,90m2

przedpokój 10,41m2

garderoba 2,31m2

ganek 2,25m2

salon z aneksem kuch. 28,60m2

aneks kuchenny

KOSZTY BUDOWY

sypialnia 6,75m2

sypialnia 6,97m2

www.castor.net.pl

taras 18,00m2 balkon 4,36m2

PARTER

PODDASZE

83


83,87 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 94 Rudnik

cena projektu: brak danych 12,6 m

4m

4m

10,15 m

18,15 m

4m

4m

20,6 m

PARTER 83,87 m2

spiżarnia 2,54 m2

taras zadaszony 23,92 m2

garderoba 5,50 m2

salon z aneksem kuchennym 33,22 m2

sypialnia 12,22 m2

p. pokój 6,98 m2

wiatrołap 5,51 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 113,47 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,80 m KUBATURA 385,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,60 x 18,15 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: stelaż drewniany z wełną mineralną gr. 5cm, zewnętrzne: w systemie szkieletowym z kantówek 4,5 x 14,5 cm, poszycie z płyt OSB3 12 mm + tynk cienkowarstwowy na styropianie gr. 10 cm

łazienka 5,67 m2

Budynek w technologii szkieletowej, drewniany z tarasem. Dom parterowy, niepodpiwniczony. Przeznaczony dla 4 osobowej rodziny. Strefa dzienna salon z aneksem kuchennym, strefa nocna dwie sypialnie, dodatkowo spiżarnia, garderoba, łazienka, wiatrołap. Budynek spełniający wymagania budynków energooszczędnych.

sypialnia 12,23 m2

KOSZTY BUDOWY

ganek 3,33 m2

www.castor.net.pl

PARTER

84


89,60 m2 powierzchnia użytkowa

Studio 51 34-500 Zakopane ul. Chyców Potok 8 tel/fax 18 20 68 997 e-mail: studio51@interia.pl www.studio51.com.pl autorzy: arch. Andrzej Orłowski arch. Maciej Krawczyński

Jaworowy 2

cena projektu: brak danych 10,36 m

3,95 m

4m

14,6 m

6,64 m

4m

4m

PIWNICA 47,50 m2 PARTER 43,70 m2 PODDASZE 45,90 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 63,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,30 m KUBATURA 470,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 53° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,30 x 14,60 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach gont drewniany kładziony dubeltowo lub blacha gontopodobna Æ elewacje płazy drewniane 18 cm lub tzw. „połówki” 24 cm Æ strop piwnica : żelbet., parter: drewniany z rzeźbionym sosrębem i tragarczykami Æ ściany wewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, poddasze: szkielet drew., zewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, ocieplone, poddasze: szkielet drew.

18,3 m

łazienka 3,2 m2

hall 5,7 m2

pokój dzienny 22,9 m2

aneks kuchenny 9,1 m2 wiatrołap 2,8 m2

PARTER pom. gosp. 9,9 m2

kotłownia 10,5 m2

Dom weekendowy, całoroczny, dla 4-, 6-osobowej rodziny, o formie nawiązującej do szałasu podhalańskiego. Może być wykorzystywany jako mały domek jednorodzinny. Zadaszony taras na parterze i balkon na poddaszu. Dostępne wersje w postaci lustrzanego odbicia oraz nieco, powiększona z łazienką i trzema sypialniami na poddaszu.

pom. rekreacyjne 24,1 m2 schow. 3,0 m2

PIWNICA

hall ze schodami 8,1 m2

KOSZTY BUDOWY

sypialnia 23,5 m2

www.studio51.com.pl

sypialnia 14,3 m2

PODDASZE

85


98,54 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 133 Winiec

cena projektu: brak danych 10,06 m

4m

11,56 m

19,56 m

4m

4m

4m

PARTER 60,03 m2 PODDASZE 38,51 m2

18,06 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 116,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,20 m KUBATURA 655,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,06 x 19,56 m

salon z aneksem kuchennym 40,14 m2

sypialnia 9,53 m2

łazienka 2,06 m2

taras 47,51 m2

p. pokój 2,37 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: stelaż drewniany z wełną mineralną gr. 5 cm, zewnętrzne: w systemie szkieletowym z kantówek 4,5 x 14,5 cm, deska elewacyjna gr. 4,5 cm układana poziomo, łączona na pióro i wpust plus wełna mineralna.

sypialnia 10,25 m2

p. pokój 2,34 m2

łazienka 4,81 m2 sypialnia 14,23 m2

sypialnia 8,10 m2 przedsionek 2,18 m2

Budynek w technologii szkieletowej, drewniany z tarasem. Dom z poddaszem, niepodpiwniczony. Przeznaczony dla 4-6 osobowej rodziny. Strefa dzienna salon z aneksem kuchennym, strefa nocna z trzema sypialniami, dodatkowo pokój, pomieszczenie gospodarcze, dwie łazienki.

pom. gosp. 2,43 m2

balkon 13,58 m2

KOSZTY BUDOWY

www.castor.net.pl

PARTER

86

PODDASZE


109,32 m2 powierzchnia użytkowa

Studio 51 34-500 Zakopane ul. Chyców Potok 8 tel/fax 18 20 68 997 e-mail: studio51@interia.pl www.studio51.com.pl autorzy: arch. Andrzej Orłowski arch. Maciej Krawczyński

Jaworowy 3

cena projektu: brak danych 12,56 m

3,3 m

4,8 m

8,14 m

16,94 m

4m

4m

PIWNICA 57,18 m2 PARTER 54,74 m2 PODDASZE 54,58 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 79,67 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 650,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 53° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,86 x 16,94 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach gont drewniany, kładziony dubeltowo lub blacha gontopodobna Æ elewacje płazy drewniane 18 cm lub tzw. „połówki” 24 cm Æ strop płyta żelbetowa w piwnicach, na parterze strop drewniany z tragarczykami i sosrębem Æ ściany wewnętrzne: piwnice: Porotherm, parter – płazy mszone wełnianką, poddasze: szkielet drew., zewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, ocieplone, poddasze szkielet drewniany

19,86 m

kuchnia 10,67 m2

komunikacja 13,70 m2

pokój dzienny 22,87 m2

ganek 7,83 m2

łazienka 3,97 m2 wiatrołap 3,53 m2

PARTER

pom. gosp. 6,57 m2 skład opału komunikacja 10,77 m2 6,78 m2 kotłownia 5,0 m2

Mały dom jednorodzinny, wolno stojący dla 4-, 6-osobowej rodziny. Zadaszony taras na parterze i balkon na poddaszu. Projekt dostępny w wersji lustrzanej. KOSZTY BUDOWY

www.studio51.com.pl

pom. rekreacyjne 28,06 m2

PIWNICA

pokój 7,30 m2 komunikacja 11,83 m2 pokój 7,30 m2

pokój 22,44 m2

balkon 5,79 m2

łazienka 5,71 m2

PODDASZE

87


123,90 m2 powierzchnia użytkowa

Studio 51 34-500 Zakopane ul. Chyców Potok 8 tel/fax 18 20 68 997 e-mail: studio51@interia.pl www.studio51.com.pl autorzy: arch. Andrzej Orłowski arch. Maciej Krawczyński

Goryczkowa

cena projektu: brak danych 13,48 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 105,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,70 m KUBATURA 820,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 53° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,50 x 15,70 m

3,5 m

15,7 m

8,18 m

4m

4m

21,5 m

PIWNICA 75,40 m2 PARTER 64,20 m2 PODDASZE 59,70 m2 pom. na olej opałowy 4,3 m2

sauna 4,2 m2

kotłownia 6,2 m2

przeds. kotłowni 2,8 m2

łazienka 3,2 m2

przedsionek sauny 10,7 m2

hall ze schodami 10,4 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach gont drewniany lub blacha gontopodobna Æ elewacje płazy drewniane 18 cm lub tzw. „połówki” 24 cm Æ strop płyta żelbetowa w piwnicach, strop drewniany na parterze Æ ściany wewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, poddasze: szkielet drewniany, zewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, ocieplone, poddasze: szkielet drewniany

aneks kuchenny 7,9 m2 sala kominkowa 20,5 m2

narciarnia 5,2 m2

PIWNICA

sypialnia 6,1 m2

łazienka łazienka 2,8 m2 2,8 m2

sypialnia 6,1 m2

Dom weekendowy, całoroczny, o czterech niezależnych apartamentach, może być wykorzystany np. jako baza narciarska dla czterech rodzin. Zadaszony taras na parterze i balkon na poddaszu, w przyziemiu pomieszczenie rekreacyjne. Projekt dostępny w wersji z dwoma powiększonymi apartamentami lub z dwoma dwupoziomowymi apartamentami. KOSZTY BUDOWY

pokój dzienny z aneksem kuchennym 18,0 m2

klatka schodowa 10,4 m2

www.studio51.com.pl

pokój dzienny z aneksem kuchennym 18,0 m2

ganek

PARTER

łazienka łazienka 2,8 m2 2,8 m2

pokój 22,0 m2

hall 10,1 m2

pokój 22,0 m2

PODDASZE

88


126,79 m2 powierzchnia użytkowa

Tartak Stolarnia „Domy z litych bali” 11-520 Ryn, ul. Zamiejska 7 tel./fax 87 421 83 70 tel. kom. 603 067 481 695 677 868 e-mail: mieszkajznatura@op.pl biuro@stasiak.biz.pl www.stasiak.biz.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Chmielniki małe dw

cena projektu:

12,0 m

4,1 m

5,5 m

9,0 m

* 18,0 m

4m

1,5 m 3,0 m

2880 zł

PARTER 79,41 m2 pom. gosp. 4,3 m2 PODDASZE 43,08 m2 pow. podłogi 78,59 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom o pięknej architekturze oraz przemyślanej funkcji pomieszczeń, który zapewni komfort użytkowania. Głównym pomieszczeniem parteru jest salon, z którego zaprojektowano wyjście na duży, zadaszony taras. Nad salonem otwarta przestrzeń – pustka + antresola. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój 12,37 m2 salon 30,7 m2 komunikacja 4,15 m2

komunikacja 1,98 m2

kuchnia 11,11 m2

wiatrołap 9,58 m2 kotłownia 4,3 m2

łazienka 9,52 m2

PARTER

pustka nad salonem

antresola

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 108,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,17 m KUBATURA 568,64 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 236,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,50 x 18,00 m

* 20,5 m

pokój 8,87 m2 (17,56 m2) komunikacja 9,58 m2 (16,56 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.stasiak.biz.pl pokój 11,69 m2 (20,85 m2)

łazienka 5,13 m2 (11,38 m2) pokój 7,81 m2 (12,24 m2)

PODDASZE

89


127,70 m2 powierzchnia użytkowa

NATUR EKO DOM Dariusz Guliński Kosewo 55a 11-700 Mrągowo tel. 512-483-578 WWW.NATUREKODOM.PL d.gulinski@naturekodom.pl autor: Justyna Chojnowska

cena projektu:

15,12 m

6m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 131,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,42 m KUBATURA 745,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 27,12 x 21,97 m

6m

9,97 m

21,97 m

6m

6m

Kurpianka

3321 zł

27,12 m

PARTER 81,90 m2 PODDASZE 45,80 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje bal prostokątny Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe lub z bala, zewnętrzne: bal prostokątny gr 14 cm

pom. techniczne 7,5 m2 izba 51,0 m2 łazienka 3,8 m2

taras 21,2 m2 garderoba 1,3 m2

pokój 11,8 m2

spiżarnia 2,0 m2

PARTER

Kurpianka – dom całoroczny z użytkowym poddaszem. Przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny. Jest to budynek na planie prostokąta z zadaszonym tarasem w szczycie budynku i gankiem. Źródłem inspiracji dla tego projektu były tradycyjne chaty kurpiowskie. KOSZTY BUDOWY

www.naturekodom.pl

ganek 4,5 m2

pokój 10,6 m2

pokój 9,0 m2

garderoba 1,9 m2 2

przedpokój 7,3 m2

łazienka 5,2 m2

pokój 11,8 m2 2

PODDASZE

90


129,70 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 175 Warmia

cena projektu: brak danych 14,52 m

4m

4m

21,35 m

13,35 m

4m

4m

PARTER 84,64 m2 PODDASZE 45,06 m2

22,52 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 132,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,89 m KUBATURA 533,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,35 x 22,52 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: stelaż drewniany z wełną mineralną gr. 5 cm, zewnętrzne: w systemie szkieletowym z kantówek 4,5x14,5 cm, deska elewacyjna gr. 4,5 cm układana poziomo, łączona na pióro i wpust plus wełna mineralna. Budynek w technologii szkieletowej, drewniany z tarasem, Dom z poddaszem, niepodpiwniczony z garażem, przeznaczony dla 4-6 osobowej rodziny. Strefa dzienna salon z aneksem kuchennym i dodatkowym pokojem, strefa nocna z czterema sypialniami, dodatkowo dwie łazienki, wiatrołap.

taras 23,25m2

sypialnia 13,00m2 sypialnia 14,28m2 garaż 19,36m2

łazienka 3,44m2

sypialnia 11,24m2

salon z aneksem kuchennym i jadalnią 35,85m2 komunikacja 4,78m2

sypialnia 9,02m2

komunikacja 3,30m2

sypialnia 8,50m2

wiatrołap 6,93m2

KOSZTY BUDOWY

www.castor.net.pl

ganek 4,43m2

PARTER

PODDASZE

91


142,70 m2 powierzchnia użytkowa

NATUR EKO DOM Dariusz Guliński Kosewo 55a 11-700 Mrągowo tel. 512-483-578 WWW.NATUREKODOM.PL d.gulinski@naturekodom.pl autor: Justyna Chojnowska

cena projektu:

14,04 m

6m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 139,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,35 m KUBATURA 890,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,04 x 25,19 m

6m

25,19 m

13,19 m

6m

6m

Dziewczyna

3444 zł

PARTER 85,80 m2 PODDASZE 56,90 m2

26,04 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje bal prostokątny Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe lub z bala, zewnętrzne: bal prostokątny gr 14 cm i mur pruski

taras 28,2 m2

pom. techn. 7,1 m2

salon 28,9 m2 korytarz 2,9 m2

kuchnia 10,7 m2 spiżarnia 2,0 m2

PARTER

łazienka 4,4 m2

Dziewczyna – dom całoroczny z użytkowym poddaszem. Przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny. Jest to budynek na planie prostokąta z zadaszonym tarasem i zabudowanym gankiem. Źródłem inspiracji dla tego projektu były tradycyjne drewniane chaty mazurskie.

pokój 12,9 m2

hall + klatka schodowa 12,5 m2

KOSZTY BUDOWY

www.naturekodom.pl ganek 4,4 m2

garderoba 1,6 m2 pokój 11,9 m2

łazienka 6,6 m2

pokój 8,1 m2

pokój 6,6 m2 przedpokój 20,6 m2

PODDASZE

92


142,90 m2 powierzchnia użytkowa

Studio 51 34-500 Zakopane ul. Chyców Potok 8 tel/fax 18 20 68 997 e-mail: studio51@interia.pl www.studio51.com.pl autorzy: arch. Andrzej Orłowski arch. Maciej Krawczyński

Pyszna

cena projektu: brak danych 14,72 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 122,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,80 m KUBATURA 1110,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 53° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,70 x 17,20 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach gont drewniany kładziony dubeltowo lub blacha gontopodobna, kąt nachylenia 53° Æ elewacje płazy drewniane 18 cm lub tzw. „połówki” 24 cm Æ strop piwnica żelbet., parter drewniany z rzeźbionym sosrębem i tragarczykami Æ ściany wewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, poddasze: szkielet drewniany, zewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, ocieplone, poddasze: szkielet drew.

4m

PIWNICA 59,80 m2 PARTER 74,50 m2 PODDASZE 68,40 m2 garderoba 5,00 m2

21,7 m

łazienka 3,7 m2 przebieralnia 5,3 m2 sauna 4,2 m2

skład opału 3,3 m2

www.studio51.com.pl

kotłownia 3,6 m2

korytarz 3,6 m2

schody 5,1 m2

pom.rekreacyjne 17,7 m2

pom. gosp. 4,6 m2 pom. gosp. 8,7 m2

PIWNICA

wiatrołap 5,0 m2 łazienka 4,9 m2

hall ze schodami 14,5 m2

aneks kuchenny 6,9 m2

sypialnia 11,3 m2 pokój dzienny 20,6 m2

aneks jadalny 11,3 m2

PARTER

Dom mieszkalny, jednorodzinny dla 4-, 6-osobowej rodziny, o formie nawiązującej do willi zakopiańskiej. Zadaszenia na samochód połączone z podcieniem wejściowym. Dostępne wersje w postaci lustrzanego odbicia oraz nieco powiększona, z wyjściem na taras ziemny z pokoju dziennego. Obiekt zaprojektowano w tradycyjnej technologii podhalańskiej. KOSZTY BUDOWY

17,2 m

9,2 m

4m

3m

garderoba 5,0 m2 łazienka 5,4 m2

sypialnia 12,3 m2

hall ze schodami 13,9 m2

sypialnia 22,1 m2

sypialnia 14,7 m2

PODDASZE

93


153,13 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 230 Adam

cena projektu: brak danych 14,86 m

4m

4m

12,5 m

20,5 m

4m

4m

22,86 m

PARTER 81,80 m2 garaż 23,53 m2 PODDASZE 71,32 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 142,75 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,22 m KUBATURA 840,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,86 x 20,50 m

taras 15,35 m2

łazienka 3,90 m2

pokój dzienny 26,08 m2

kuchnia 9,10 m2

spiż. 3,00 m2

pom. gosp. 6,72 m2

garaż 23,53 m2

hol hol + klatka 10,93 m2 2,78 m2

wiatrołap 5,05 m2

sypialnia 14,24 m2

PARTER ganek 2,38 m2

pokój 12,66 m2

łazienka 10,52 m2

Budynek w technologii szkieletowej, drewniany. Dom z poddaszem, niepodpiwniczony. Przeznaczony dla 6 osobowej rodziny. Strefa dzienna salon z kuchnią, strefa nocna z czterema sypialniami, dodatkowo pomieszczenie gospodarcze, dwie łazienki. Budynek spełniający wymagania budynków energooszczędnych.

h= 140 cm h= 220 cm

KOSZTY BUDOWY

www.castor.net.pl strych 11,73 m2

p. pokój 9,82 m2 pokój 13,98 m2

pokój 12,61 m2

h= 220 cm h= 140 cm

h= 220 cm h= 140 cm

94

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop belki drewniane Æ ściany wewnętrzne: stelaż drewniany z wełną mineralną gr. 5cm, zewnętrzne: w systemie szkieletowym z kantówek 4,5 x 14,5 cm, poszycie z płyt OSB3 12 mm + tynk cienkowarstwowy na styropianie gr. 10 cm

PODDASZE


158,93 m2 powierzchnia użytkowa

CASTOR Producent Domów Drewnianych 14-100 Ostróda ul. Demokracji 4b tel. 89 642 27 00 fax 89 646 03 87 WWW.CASTOR.NET.PL e-mail: castor@castor.net.pl autorzy: CASTOR

CAS 180 Mikoszewo

cena projektu: brak danych 14,42 m

4m

4m

20,44 m

12,42 m

4m

4m

22,42 m

PARTER 158,93 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 179,09 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 4,84 m KUBATURA 750,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,44 x 22,42 m

Budynek w technologii szkieletowej, drewniany z tarasem, dom parterowy, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 5 osobowej rodziny. Strefa dzienna salon z aneksem kuchennym, strefa nocna dwie sypialnie, dodatkowo spiżarnia, łazienka, wiatrołap. Budynek spełniający wymagania budynków energooszczędnych. KOSZTY BUDOWY

www.castor.net.pl

sypialnia 12,77m2

sypialnia 16,55m2

kotłownia 11,23m2

aneks kuchenny

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka, gont bitumiczny Æ elewacje drewniane lub tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ ściany wewnętrzne: stelaż drewniany z wełną mineralną gr. 5 cm, zewnętrzne: w systemie szkieletowym z kantówek 4,5x14,5 cm, poszycie z płyt OSB3 12 mm + tynk cienkowarstwowy na styropianie gr. 10 cm, elewacja ze zdobieniami drewnianymi

spiżarnia 4,09m2

salon z aneksem kuchennym 67,45m2

łazienka 9,68m2

garaż 27,58m2

wiatrołap 9,58m2

95


173,76 m2 powierzchnia użytkowa

Studio 51 34-500 Zakopane ul. Chyców Potok 8 tel/fax 18 20 68 997 e-mail: studio51@interia.pl www.studio51.com.pl autorzy: arch. Andrzej Orłowski arch. Maciej Krawczyński

Buczynowa

cena projektu: brak danych 15,0 m

4,0 m

2,55 m 10,2 m

16,75 m

4,0 m

3 3,3

25,3 m

PARTER 83,66 m2 kotłownia 6,30 m2 PODDASZE 90,10 m2 garderoba 11,38 m2 kotłownia 6,30 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 146,08 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,60 m KUBATURA 1015,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 53° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 25,30 x 16,75 m

WC 2,47 m2 pokój dzienny 41,66 m2

aneks kuchenny 8,63 m2

hall z aneksem jadalnym 25,87 m2

zadaszenie na samochód 16,00 m2

wiatrołap 5,03 m2

PARTER

Dom mieszkalny, jednorodzinny, w stylu zakopiańskim, dla 4-, 6-osobowej rodziny. Zadaszony taras na parterze, połączony z gankiem wejściowym, zadaszenie na samochód. Projekt dostępny w wersji lustrzanej oraz z murowanym garażem i dodatkową pracownią na poddaszu.

garderoba 5,56 m2

łazienka 10,57 m2

sypialnia 17,57 m2 hall ze schodami 16,79 m2

KOSZTY BUDOWY

sypialnia 17,57 m2 sypialnia 10,15 m2

96

www.studio51.com.pl

sypialnia 17,45 m2 garderoba 5,82 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach gont drewniany kładziony dubeltowo lub blacha gontopodobna Æ elewacje płazy drewniane 18 cm lub tzw. „połówki” 24 cm Æ strop drewniany z rzeźbionym „sosrębem” i „tragarczykami” Æ ściany wewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, poddasze: szkielet drewniany, zewnętrzne: płazy mszone wełnianką, ocieplone, poddasze szkielet drewniany

PODDASZE


191,00 m2 powierzchnia użytkowa

Studio 51 34-500 Zakopane ul. Chyców Potok 8 tel/fax 18 20 68 997 e-mail: studio51@interia.pl www.studio51.com.pl autorzy: arch. Andrzej Orłowski arch. Maciej Krawczyński

Roztoka

cena projektu: brak danych 16,23 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 149,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,00 m KUBATURA 1203,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 53° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,23 x 21,39 m

łaz. 2,8

kuchnia z aneksem jadalnym 20,8 m2

4m

PARTER 79,50 m2 garaż 23,30 m2 kotłownia 5,60 m2 PODDASZE 111,50 m2 garderoba 5,60 m2

21,39 m

13,39 m

4m

4m

24,23 m

kotłownia 5,6 m2

garaż 23,3 m2 hall 22,7 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach gont drewniany, kładziony dubeltowo lub blacha gontopodobna, kąt nachylenia 53° Æ elewacje płazy drewniane 18 cm lub tzw. „połówki” 24 cm Æ strop drewniany z rzeźbionym sosrębem i tragarczykami Æ ściany wewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, poddasze: szkielet drewniany, zewnętrzne: parter: płazy mszone wełnianką, ocieplone, poddasze: szkielet drewniany

wiatrołap 5,2 m2

PARTER

pokój dzienny 28,0 m2

sypialnia 15,5 m2

łazienka 5,9 m2

gard. 5,6

sypialnia 35,1 m2

łazienka 7,9 m2

hall 19,6 m2

Dom mieszkalny, jednorodzinny w stylu zakopiańskim, dla 4-6 osób. Garaż murowany, podcień ogrodowy połączony z podcieniem wejściowym na parterze, balkon na poddaszu. Projekt dostępny w wersji lustrzanej.

sypialnia 13,9 m2

KOSZTY BUDOWY

sypialnia 13,6 m2

www.studio51.com.pl pom. hobby 20,92 m2

antresola 6,53 m2

PODDASZE

strych 14,93 m2

PODDASZE II

97


44,67 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu: 9,4 m

4m

4m

6m

15,1 m *

5,1 m

4m

Hoczew mała 3

1980 zł

17,4 m *

PARTER 44,67 m2 STRYCH 12,39 m2 pow. podłogi 46,30 m2

pokój 9,31 m2

salon /aneka kuchenny 27,11 m2

łazienka 5,38 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 56,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,45 m KUBATURA 229,37 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 118,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,40 x 15,10 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna + deska

wiatrołap 2,87 m2

PARTER

Mały, ekonomiczny w budowie i użytkowaniu parterowy dom mieszkalny, który także może być domem letniskowym. Salon z kominkiem i aneksem kuchennym tworzą wspólną przestrzeń. Ponadto pokój-sypialnia i wygodna łazienka. Zadaszony, duży taras z wyjściem prowadzącym z salonu. Na nieużytkowym poddaszu strych dostępny schodami składanymi. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. strych 4,84 m2 (18,14 m2)

korytarz 1,57 (5,65 m2)

strych 5,98 m2 (22,41 m2)

PODOBNE PROJEKTY „Hoczew mała dw” – mniejsza powierzchnia, „Hoczew średnia 5 dw” – większa powierzchnia, „Hoczew mała 3M” KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl STRYCH

98


50,07 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gajowo 66dws

cena projektu:

1580 zł 5,50 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 41,26 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,28 m KUBATURA 220,93 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 13,50 x 16,30 m

4 m 1,8

PARTER 30,49 m2 PODDASZE 19,58 m2 (28,76 m2)

13,50 m

sypialnia 19.58 (28.76) m ²

łazienka 4.46 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

16,30 m

6,50 m

4m

4m

pokój z kuchnią 22.39 m ²

Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Wejście przez wiatrołap, salon z aneksem kuchennym, łazienka, schody na poddasze. Na poddaszu sypialnia. Dom może być domem mieszkalnym całorocznym lub domem letniskowym. PODOBNE PROJEKTY Gajowo 5dws, Gajowo 6P, Gajowo 68 dws

wiatrołap

KOSZTY BUDOWY

3.64 m ²

www.dom-projekt.pl

PARTER

PODDASZE

99


53,00 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Architektoniczna Tadeusz Baczyński 34-424 Szaflary, ul. A. Suskiego 40 tel. 18 275 48 86 WWW.ARCHTB.PL e-mail: pracownia@archtb.pl autor: mgr inż. arch. Tadeusz Baczyński

Domek Wakacyjny

cena projektu: brak danych 12,30 m

3m

3m

14,10 m

7,10 m

4m

3m

PARTER 34,20 m2 PODDASZE 18,80 m2 (36,75 m2)

18,30 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 66,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,50 m KUBATURA 320,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 48° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,30 x 14,10 m

- 5,70 m-

część gospodarcza 8,50 m2

łazienka 4,60 m2

sypialnia 7,40 m2 (11,90 m2)

ganek 3 m2

- 8,40 m-

hol+garderoba 6,60 m2

komunikacja 5,70 m2 (7,60 m2)

pokój+jadalnia +kuchnia 29,60 m2

sypialnia 11,40 m2 (17,25 m2)

taras 5,60 m2

PARTER

100

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach gont, dranice, blachodachówka gontopodobna Æ strop drewniany belkowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: bale, półbale, płazy Domek wakacyjny, parterowy z poddaszem użytkowym, całoroczny, przeznaczony dla 4-6 osobowej rodziny. Forma i detal domu nawiązuje do architektury Podhala. Na parterze zaprojektowano pokój dzienny z aneksem kuchennym, jadalnią i kominkiem, z wyjściem na zadaszony taras, łazienkę oraz zadaszenie na sprzęt ogrodniczy, rowery. Na poddaszu usytuowano dwie sypialnie - małżeńska i dla dzieci. Projekt można zrealizować w różnych regionach kraju, dostosowując detal, formę i kąt nachylenia dachu. KOSZTY BUDOWY Zainteresowanych skontaktujemy z firmami wykonawczymi

PODDASZE


66,12 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gładyszowo dws

cena projektu:

1980 zł 7,00 m

5,2 m

4m

8,50 m

16,50 m*

4m

4m

PARTER 38,09 m2 + cz. gosp. 4,47 m2 PODDASZE 27,76 m2 (48,19 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 84,35 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,54 m KUBATURA 296,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 140,21 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,20 x 16,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

16,20 m*

salon/kuchnia 25.31 m ²

wc 1.53 m ² pokój 7.85 m ²

3.4 m ² kot łownia 4.47 m ²

Mały dom z poddaszem użytkowym, ekonomiczny w budowie oraz późniejszym użytkowaniu. Parter to strefa dzienna, a w niej słoneczny salon z aneksem kuchennym, ponadto dodatkowy pokój i kotłownia. Poddasze to strefa nocna z trzema sypialniami i łazienką. Do domu dobudowana jest wiata na samochód. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

PARTER

pokój 6.99 (10.99) m ² pokój 7.74 (12.86) m ²

PODOBNE PROJEKTY Gładyszowo m, Gładyszów m, Gładyszów dws

2.4 pokój 6.16 (10.25) m ²

2.33 (6.67) m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

łazienka 4.81 (7.42) m ²

PODDASZE

101


67,13 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

11,76 m

4m

4m

7,8 m

*15,8 m

4m

4m

Zawoja dw7

2280 zł

*19,76 m

PARTER 67,13 m2 część gospodarcza 5,38 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 98,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,20 m KUBATURA 405,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 168,75 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,76 x 15,80 m

pokój 13,79 m2 łazienka 6,32 m2

salon + aneks kuchenny 27,38 m2

korytarz 4,43 m2 pokój 9,62 m2

wiatrołap 5,59 m2

PARTER

kotłownia 5,38 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane 18 x 25 cm + 12 cm wełna + deska Niewielki dom parterowy, który może służyć również jako dom letniskowy. Zwarta bryła budynku, oraz dwuspadowy dach o prostej konstrukcji zapewniają niskie koszty budowy i eksploatacji. W programie salon z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, łazienka i wydzielona kotłownia. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Zawoja dws7T – wariant w technologii szkieletowej; Zawoja dw17 – na wąską działkę; Zawoja 17T KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

102


68,71 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Bartnowice dw

cena projektu:

2080 zł 9,00 m

4m

4 m 1,2 6,00 m

PARTER 37,75 m2 PODDASZE 35,35 m2 (52,95 m2)

17,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 64,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,38 m KUBATURA 303,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,00 x 15,20 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Mały dom z bali drewnianych. Dom na wąską działkę. Parterowy z poddaszem. 4 pokoje, 2 łazienki. Na parterze pokój z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na taras. Pokój, łazienka i wiatrołap. Na poddaszu dwa pokoje, łazienka, garderoba i komunikacja. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Świdnica mała dws

15,20 m

4m

4m

schowek 0.54 m ²

salon z aneksem kuchennym 23.96 m ² pokój 6.82 m ² schowek 0.48 m²

łazienka 3.66 m ²

wiatrołap 2.02 m ²

PARTER

garderoba 3.1 (5.87) m ²

komunikacja 7.8 (15.16) m ²

pokój 11.11 (13.8) m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl łazienka 4.33 (5.94) m²

pokój 9.01 (12.18) m ²

PODDASZE

103


70,49 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

8,40 m

4m

4m

6,60 m

14,60 m

4m

4m

Gródek dw13

2080 zł

PARTER 37,22 m2 PODDASZE 33,27 m2 (40,67 m2)

16,40 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 55,48 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,62 m KUBATURA 283,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,40 x 14,40 m

PARTER

schowek 0.46 m ²

salon +kuchnia 25.27 m ²

wiatrołap 5.53 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: bale drewniane+wełna mineralna+deska

łazienka 5.96 m ²

pokój 9.32 (11.7) m ²

Dom z bali drewnianych całoroczny lub letniskowy. Wygodny salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras, łazienka, wiatrołap i schody na poddasze. Na poddaszu dwa pokoje, łazienka i komunikacja. Dwa pokoje mają dostęp do balkonu. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy umożliwiają szybką i tanią budowę oraz niskie koszty eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Gródek dw3, Gródek dws, Gródek, Gródek 5, Gródek 7

pokój 10.57 (12.99) m ²

KOSZTY BUDOWY kom. +schody 9.83 (10.17) m ²

PODDASZE

104

łazienka 3.55 (5.81) m ²

www.dom-projekt.pl


70,70 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

Z12 D

cena projektu:

2170 zł 11,1 m

3m

4m

7,5 m

15,5 m

4m

3m

PARTER 70,70 m2 PODDASZE 39,50 m2 pow. podłogi 58,3 m2 poddasze jako opcja POWIERZCHNIA ZABUDOWY 83,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,16 m KUBATURA 187,32 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 136,85 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,10 x 15,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka, blachodachówka Æ elewacje tynk/deska drewniana Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany

17,1 m

salon z aneksem kuchennym 31,3 m2

łazienka 5,8 m2 pokój 12,1 m2 hol 3,8 m2 sypialnia 9,3 m2

pom. gosp. 4,5 m2

sień 4,1 m2

PARTER

Projekt dostępny również w technologii murowanej. Sprawdź na www.z500.pl KOSZTY BUDOWY

www.z500.pl

poddasze 39,5 m2 (58,3 m2)

PODDASZE

105


72,60 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

cena projektu:

12,00 m

3m

4m

15,50 m

7,50 m

4m

3m

Z87 D

1690 zł

18,00 m

PARTER 72,60 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 85,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,75 m KĄT NACHYLENIA DACHU 28° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,00 x 15,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka lub blacho-dachówka Æ strop drewniany / wiązary dachowe Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: murowane (ceramika, gazobeton)

podcień zewnętrzny

salon + jadalnia 20,9 m2

pokój 13,6 m2

hol 2,2 m2

pom. gosp. 6,3 m2

Z87 jest niewielkim, prostym domkiem z dachem dwuspadowym. Parter tworzą dwa pokoje, łazienka, salon połączony z jadalnią i kuchnią oraz pomieszczenie gospodarcze. Dom jest wyjątkowo ustawny i uroczo skromny, harmonijnie wkomponuje się w każdy krajobraz i typ działki. Doskonały dla osób ceniących funkcjonalność w połączeniu z współczesnym wyglądem.

sień 4,8 m2

pokój 11,2 m2

KOSZTY BUDOWY łazienka 5,4 m2

www.z500.pl

kuchnia 8,4 m2 zadaszone wejście

PARTER

106


77,30 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

Z71 D

cena projektu:

2090 zł 8,7 m

4m

4m

8,09 m

16,09 m

4m

4m

PARTER 47,00 m2 PODDASZE 30,30 m2 pow. podłogi 41,6 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 57,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,35 m KUBATURA 214,78 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 112,23 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,70 x 16,09 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka lub blachodachówka Æ elewacje tynk/deska drewniana Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany

16,7 m

pokój 9,8 m2 salon + kuchnia 24,2 m2 schody + hol 4,2 m2

łazienka 3,1 m2

pom. gosp. 2,6 m2

sień 3,2 m2

PARTER

zadaszone wejście

Projekt dostępny również w technologii murowanej. Sprawdź na www.z500.pl KOSZTY BUDOWY

www.z500.pl

pokój 6,0 m2 (9,5 m2)

pokój 7,2 m2 (10,5 m2) hol 4,67 m2

łazienka 3,2 m2 (6,4 m2)

sypialnia 7,3 m2 (10,6 m2)

PODDASZE

107


79,60 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

10,8 m

4,0 m

4,0 m

8,5 m

* 16,5 m

4,0 m

4,0 m

Gładyszów dws

2180 zł

PARTER 39,77 m2 pom. gospodarcze 24,98 m2 PODDASZE 39,83 m2 (pow. podłogi 69,70 m2)

* 18,8 m

garaż 20,5 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 85,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,54 m KUBATURA 392,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 163,31 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,80 x 16,50 m

PARTER

salon 26,65 m2

w.c. 1,11 m2

kuchnia 8,33 m2 sień 3,68 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje okładzina drewniana – deska elewacyjna Æ strop drewniany, szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

kotłownia 4,48 m2

pokój 7,89 m2 (12,98 m2)

pokój 6,29 m2 (10,48 m2)

PODDASZE

108

Mały dom z poddaszem mieszkalnym i dobudowanym garażem. Na parterze salon z kominkiem, kuchnia i wydzielona kotłownia. Schody z salonu prowadzą na poddasze, na którym wygospodarowano cztery pokoje i łazienkę. Dwa pokoje posiadają wyjście na balkon. Niskie koszty budowy i późniejszej eksploatacji. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój 7,18 m2 (11,05 m2)

hol 2,35 m2 (6,67 m2) łazienka 4,86 m2 (7,44 m2)

pokój 11,26 m2 (21,13 m2)

PODOBNE PROJEKTY – w technologii murowanej: Gładyszów mały m, – podobny: Gładyszów dwsk, Gładyszów dw KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl


80,35 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gaik sudecki dw

cena projektu:

2280 zł 8,70 m

4m

4m

7,00 m

15,00 m*

4m

4m

PARTER 44,86 m2 PODDASZE 35,49 m2 (43,98 m2)

16,70 m*

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 60,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,14 m KUBATURA 485,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 151,40 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,00 x 16,70 m

łazienka 4.96 m²

salon 27.68 m²

wiatrołap 5.36 m²

kuchnia 6.86 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

PARTER

Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na taras. Łazienka z pralką, wiatrołap. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. Dwa balkony. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Gaik 5 dw, Gaik sudecki dws, Grabów dw

pokój 6.26 (8.35) m²

łazienka 4.13 (6.87) m² komunikacja 3.23 (3.33) m²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl pokój 12.85 (14.65) m²

pokój 9.02 (10.78) m²

PODDASZE

109


80,42 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

12,55 m

4m

4,3 m

7,5 m

15,8 m*

4m

4m

Osiek 8rs

2180 zł

20,55 m*

PARTER 41,42 m2 garaż 18,40 m2 PODDASZE 35,79 m2 (53,93 m2)

łazienka 4,44 m2

schowek 1,7 m2

komunikacja 4,91 m2

garaż 18,4 m2

schowek 2,82 m2

salon 25,56 m2

kuchnia 6,9 m2

PARTER

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 88,93 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,65 m KUBATURA 391,48 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 165,54 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,55 x 15,80 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje deska drewniana Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone

łazienka 5,54 m2 (7,83 m2)

kom. 3,09 m2 (7,88 m2)

pokój 9,38 m2 (11,73 m2)

Nieduży, funkcjonalny dom z wejściem od południa. Salon z kominkiem, wydzielona kuchnia i łazienka na parterze. Na poddaszu trzy sypialnie i łazienka. Do bryły domu dobudowany jednostanowiskowy garaż. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój 6,9 m2 (11,19 m2)

PODOBNE PROJEKTY Osiek 82 dws, Osiek 88, Osiek 85 dws, Osiek 8G

pokój 10,88 m2 (15,3 m2)

KOSZTY BUDOWY

PODDASZE

110

www.dom-projekt.pl


82,55 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Bolesławice 7

cena projektu:

2280 zł 13 m

4m

4m

9,2 m

* 17,2 m

4m

4m

* 21,0 m

PARTER 82,55 m2 część gosp. 4,73 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 119,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,75 m KUBATURA 590,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 176,12 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,00 x 17,20 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka, lub blachodachówka Æ elewacje płazy drewniane 18 x 25 cm Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy, zewnętrzne: płazy drewniane 18 +wełna mineralna 12 cm + deska Wygodny dom zaprojektowany w konstrukcji drewnianej. Zadaszone wejście przez podcień, z wiatrołapu dostęp do kotłowni. Duża kuchnia, przestronny salon, dwa pokoje i łazienka. Możliwość adaptacji poddasza na sypialnie. Warianty w technologii murowanej: „Bolesławice 3M”, Bolesławice 5dws – w konstrukcji szkieletowej * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

pokój 11,84 m2

salon 29,2 m2

pokój 12,43 m2

korytarz 3,09 m2

kuchnia 17,09 m2

wiatrołap 4,06 m2

łazienka 4,84 m2

kotłownia 4,73 m2

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl PARTER

111


83,40 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

cena projektu:

12,00 m

3m

4m

16,10 m

8,10 m

4m

3m

Z7 D

2170 zł

18,00 m

PARTER 83,40 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 97,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,46 m KUBATURA 233,43 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22° POWIERZCHNIA DACHU 142,33 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,00 x 16,10 m Pokój 10,7 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub blachodachówka Æ elewacje drewno lub tynk w wielu wariantach kolorystycznych Æ strop drewniany – wiązary dachowe Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany

Pokój 14,4 m²

Salon+jadalnia 21,6 m²

Hol 5,8 m²

Projekt dostępny również w technologii murowanej. Sprawdź na www.z500.pl

Pokój 11,4 m² Kuchnia 7,4 m²

Pom. gosp. 3,0 m²

Sień 3,5 m²

Łazienka 5,5 m²

KOSZTY BUDOWY

www.z500.pl

PARTER

112


85,68 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Zawoja dw

cena projektu:

2380 zł 10 m

4m

4,7 m

7,4 m

* 16,1 m

4m

4m

PARTER 50,50 m2 kotłownia 4,77 m2 PODDASZE 35,36 m2 pow. podłogi 60,07 m2

*18,2 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,82 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,93 m KUBATURA 382,89 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 175,10 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,00 x 16,90 m

pokój 8,84 m2 salon + aneks kuchenny 31,32 m2

łazienka 4,59 m2

wiatrołap 5,75 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom z poddaszem użytkowym. Prosta bryła budynku. Przestronna część dzienna – kuchnia z salonem, wyodrębniona kotłownia. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Zawoja dw 3, Zawoja średnia dw, Zawoja 3 dws, Zawoja dws1l, Zawoja MK 1, Zawoja dw 11 KOSZTY BUDOWY

kotłownia 4,77 m2

PARTER

pokój 6,13 m2 (9,96 m2)

pokój 15,14 m2 (24,32 m2) komunikacja 4,86 m2 (9,69 m2)

pokój 6,09 m2 (9,57 m2)

łazienka 3,14 m2 (6,53 m2)

www.dom-projekt.pl PODDASZE

113


85,89 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

12 m

4m

4m

10 m

* 18 m

4m

4m

Polańczyk dw

2280 zł

PARTER 85,89 m2 kotłownia 4,07 m2

* 20 m

pokój 9,49 m2

pokój 8,6 m2

łazienka 6,86 m2 w.c./ pralnia 2,91 m2

pokój 12,11 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 120,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,15 m KUBATURA 530,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 186,75 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 18,00 m

komunikacja 9,5 m2

wiatrołap 4,21 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

salon/ jadalnia 25,93 m2

kuchnia 6,28 m2 kotłownia 4,07 m2

Niewielki, ale bardzo funkcjonalny dom parterowy. Ustawny salon z kominkiem i wyjściem na częściowo zadaszony taras. Trzy pokoje różnego metrażu, wydzielona kotłownia i duża łazienka to atuty tego projektu. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY – w konstrukcji szkieletowej „Polańczyk 3 DWS", Polańczyk dwsg

PARTER

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

114


88,31 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Jaworzynka mała dw

cena projektu:

2580 zł 4m

4m

9,30 m

17,30 m

4m

4 m 3,1 m 7,50 m

PIWNICA 65,62 m2 PARTER 55,05 m2 PODDASZE 22,26 m2 (50,84 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 105,66 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,45 m KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 150,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,30 x 18,60 m

18,60 m

PARTER 3.31 m² gard. 1.93 m²

komunikacja 10.55 m²

kuchnia /salon 39.26 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany, płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane ocieplone wełną mineralną + deska Dom z bali, podpiwniczony. Na parterze: duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na duży taras. Łazienka, garderoba i komunikacja. Na poddaszu: dwa pokoje, łazienka, komunikacja, balkon. W piwnicach: kotłownia, pralnia, schowek, pom. gospodarcze, komunikacja i wiata garażowa. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Jaworzynka dw, Jaworzynka nowa, Jaworzynka nowa MG, Jaworzynka średnia,

kotłownia 11.61 m²

pralnia 10.79 m²

schowek 3.0 m² komunikacja /piwnica 32.53 m²

pom.gosp. 7.69 m²

łazienka 5.69 (9.82) m²

pokój 6.63 (11.15) m²

PIWNICA komunikacja 3.18 (3.28) m²

KOSZTY BUDOWY

pokój 8.5 (12.9) m²

www.dom-projekt.pl pokój 9.26 (13.69) m²

PODDASZE

115


88,51 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

9,00 m

4m

16,20 m

4 m 1,2 7,00 m

4m

4m

Świdnica mała dws

2580 zł

PARTER 45,79 m2 + pom. gosp. 3,9 m2 PODDASZE 42,72 m2 (61,79 m2)

17,00 m

PARTER

łazienka 4.25 m² salon /kuchnia 37.04 m²

pom. gosp. 3.9 m²

wiatrołap 4.5 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym,kominkiem, wyjściem na częściowo zadaszony taras i schodami na poddasze. Wiatrołap, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji.

łazienka 6.07 (8.66) m² pokój 10.24 (15.67) m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 73,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,24 m KUBATURA 383,12 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,00 x 16,20 m

PODOBNE PROJEKTY Świdnica mała dw, Świdnica mała dw3, Świdnica mała dw5, Świdnica dw7, Świdnica dw7A

kom.+schody 6.25 (6.25) m²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl pokój 8.28 (12.3) m² pokój 11.88 (18.91) m²

PODDASZE

116


96,83 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Chmielów dwsgt

cena projektu:

14,0 m

3,8 3,0

5,6 m

8,7 m

18,30 m

4m

1,5 3,6

2580 zł

25,90 m 2

PARTER 96,83 m + pom. gosp. 28,73 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 154,18 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,50 m KUBATURA 650,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 25,90 x 18,30 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

pokój 12.58 m²

pokój 13.03 m²

garaż 22.07 m²

komunikacja 6.21 m²

Dom parterowy w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na zadaszony taras. Trzy pokoje, łazienka, komunikacja, korytarz, kotłownia i garaż. Prosta bryła budynku i dach dwuspadowy wpływają na szybką budowę i niskie koszty eksploatacji.

korytarz 4.00 m²

salon /kuchnia 36.1 m²

łazienka 7.79 m²

kot łownia 6.66 m²

PODOBNE PROJEKTY Chmielów dws, Chmielów dw + garaż

pokój 12.23 m²

wiatro łap 4.89 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PARTER

117


97,60 m2 powierzchnia użytkowa

ATELIER ZETTA PRACOWNIA PROJEKTOWA 15-422 Białystok, ul. Suraska 2/11 tel. 85 742-49-49 tel./fax 85 742-43-69 e-mail: zetta@zetta.com.pl 03-511 Warszawa, ul. Pratulińska 10/2 tel. 22 812-64-67 tel./fax 22 812-47-48 e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl autor: arch. Zenon W. Zabagło współpraca: arch. Krzysztof Gawełko arch. Jacek Olizarowicz

Łozina 2

cena projektu: brak danych 17,56 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 163,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,67 m KUBATURA 656,80 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 24° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,56 x 20,62 m

4m

12,62 m

20,62 m

4m

3m

24,56 m

PARTER 97,60 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana jętkowa, blacha na rąbek, dachówka ceramiczna, gont lub „wiór” Æ elewacje cokół z kamienia łamanego, ściana z bala drewnianego Æ strop z belek drewnianych widocznych od spodu Æ ściany wewnętrzne: drewniane z szalówki drewnianej, zewnętrzne: konstrukcja z bala

wiata

pokój 9,8 m2

Dom mieszkalny lub letniskowy, wolno stojący, niepodpiwniczony. Rozdziela się strefę z sypialniami od strefy dziennej. Możliwość adaptacji poddasza w salonie na antresolę. Wiata na samochód przykryta dachem (do ew. zabudowy). Zadaszony ganek i taras.

pokój 14,0 m2

KOSZTY BUDOWY

www.zetta.com.pl

łazienka 6,0 m2 pokój 7,4 m2

przedp. 6,2 m2

w.c. 1,5 m2

pokój 26,3 m2

hall 6,6 m2

kotłownia 2,1 m2 spiżarnia 3,1 m2

PARTER

118

kuchnia 11,7 m2


99,94 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Hoczew 15 dws

cena projektu:

2380 zł 10,80 m

4m

4m

7,30 m

15,30 m*

4m

4m

PARTER 57,56 m2 + pom. gosp. 6,86 m2 PODDASZE 42,28 m2 (65,16 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,98 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,12 m KUBATURA 422,15 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 44° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,80 x 15,30 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

18,80 m*

PARTER pokój 10.42 m² salon / kuchnia 35.38 m²

łazienka 6.03 m²

wiatrołap 5.73 m²

kot łownia 6.86 m²

Dom z poddaszem. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściem na zadaszony taras i schodami na poddasze. Pokój, łazienka, kotłownia i wiatrołap. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Hoczew średnia 5dw, Hoczew średnia dw, Hoczew średnia 5M, Hoczew mk7g

pokój 17.66 (25.14) m²

komunikacja 4.62 (9.15) m²

KOSZTY BUDOWY

pokój 8.15 (12.3) m²

pokój 7.97 (11.69) m²

www.dom-projekt.pl łazienka 3.88 (6.88) m²

PODDASZE

119


102,21 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

11,5 m

3,0 1,5 m

* 17,7 m

4 m 1,2 8,5 m 4 m

1,5 m 3,0

Chmielniki małe dw11

2680 zł

* 20,5 m

PARTER 66,73 m2 pom. tech. 2,84 m2 pralnia 3,55 m2 PODDASZE 38,94 m2 (pow. podłogi 62,07 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 101,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 535,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 237,89 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,50 x 17,70 m

pokój 10,29 m2

salon/kuchnia 39,82 m2

komunikacja 4,66 m2

wiatrołap 5,5 m2

pom. gosp. 3,46 m2

łazienka 3,0 m2

pom. tech. 2,84 m2

pralnia 3,55 m2

PARTER

pokój 11,99 m2 (19,24 m2)

Dom z bali drewnianych o ciekawej architekturze. 4 pokoje, 2 łazienki, spiżarka, pralnia, wc. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Nad częścią salonu antresola. Na parterze funkcje dzienne, na poddaszu funkcje nocne. Zadaszony duży taras i zadaszona wiata garażowa. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

pokój 7,62 m2 (14,34 m2)

pustka nad salonem

komunikacja 7,63 m2 (7,87 m2)

PODOBNE PROJEKTY „Chmielniki małe dw”, „Chmielniki małe dw 17k”, „Chmielniki małe dw 37”

garderoba 5,68 m2 (11,12 m2)

KOSZTY BUDOWY

łazienka 6,02 m2 (9,22 m2)

www.dom-projekt.pl PODDASZE

120

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska


103,41 m2 powierzchnia użytkowa

„PROJEKTY SYLWII STRZELECKIEJ” 02-202 Warszawa ul. Drawska 5 tel. 22 658 25 65 tel. kom. 607 057 507 www.projektysylwiistrzeleckiej.pl e-mail: soprojekt@soprojekt.pl autor: arch. Sylwia Strzelecka

WD1 - z letnią kuchnią na tarasie

cena projektu:

2950 zł 20,58 m

4m

4m

23,18 m

15,18 m 4 m

5m

29,58 m

PARTER 103,41 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 230,15 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,22 m KUBATURA 346,51 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 288,11 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 29,58 x 23,18 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blacha w pasach na rąbek stojący Æ elewacje deski modrzewiowe w układzie pionowym Æ strop na belkach drewnianych Æ ściany wewnętrzne: w konstrukcji drewnianej wieńcowej, zewnętrzne: w konstrukcji drewnianej wieńcowej z ociepleniem Typowo letni dom, ale zaprojektowany tak, żeby można było korzystać z niego przez cały rok. Lekka, drewniana konstrukcja, prosta architektura, nieskomplikowana realizacja. Układ funkcjonalny bardzo czytelny: duża wspólna przestrzeń we wnętrzu i na tarasie oraz wydzielone trzy małe sypialnie z łazienką. Drewniany duży taras z zadaszoną letnią kuchnią jest niewątpliwą atrakcją tego projektu. Dom może być przeznaczony do własnego użytku lub do wynajęcia. Można zrealizować go w dowolnej lokalizacji. Projekt jest dostępny z wiatą lub garażem dwustanowiskowym i w lustrzanym odbiciu. KOSZTY BUDOWY

www.projektysylwiistrzeleckiej.pl PARTER

121


103,70 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

cena projektu:

14,12 m

3m

4m

16,72 m

8,72 m

4m

3m

Z369 D

2170 zł

20,12 m

PARTER 103,70 m2 (104,0 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 123,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,02 m KUBATURA 302,18 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 200,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,12 x 16,72 m

Garderoba 5,6 m²

Pokój 12,2 m²

Pokój 11,8 m²

Hol 3,9 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka, blachodachówka, blacha Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany

Salon+jadalnia 25,6 m²

Hol 3,3 m²

KOSZTY BUDOWY

WC 2,7 m²

Pokój 11,3 m²

www.z500.pl Kuchnia 8,1 m²

Łazienka 6,6 m² Sień 3,9 m²

Pom. gosp. 5,8 m²

Garderoba 2,9 m²

PARTER

122


103,71 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Olesno 3rs

cena projektu:

2180 zł 10 m

4m

4m

15,5 m

7,5 m

4m

4m

PARTER 58,61 m2 PODDASZE 45,10 m2 pow. podł. 64,05 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 75,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,95 m KUBATURA 390,34 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,00 x 15,50 m

18 m

PARTER pokój 7,73 m2

salon 25,78 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk mineralny Æ strop drewniany, szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe, zewnętrzne: szkieletowe, drewniane ocieplone wełną Mały a zarazem funkcjonalny dom parterowy z poddaszem mieszkalnym zaprojektowany w technologii szkieletu drewnianego. Na parterze kuchnia połączona z salonem i dodatkowy pokój. Na poddaszu trzy sypialnie, w tym dwie z wyjściem na balkon. Dom tani w budowie i eksploatacji. PODOBNE PROJEKTY Olesno 5dws, Olesno 51dws

komunikacja 7,31 m2

aneks kuchenny 6,77 m2

łazienka 3,96 m2

wiatrołap 3,31 m2

garderoba 3,75 m2

łazienka 5,79 m2 (9,52 m2)

pokój 8,94 m2 (13,3 m2)

komunikacja 4,67 m2 (6,9 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl pokój 11,57 m2 (17,11 m2)

pokój 14,13 m2 (17,22 m2)

PODDASZE

123


104,40 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

cena projektu:

11,12 m

4m

4m

20,62 m

12,62 m

4m

4m

Zx138 D

2690 zł

19,12 m

PARTER 104,40 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 123,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 4,40 m KUBATURA 292,57 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 2° POWIERZCHNIA DACHU 107,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,12 x 20,62 m

Pokój 10,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka, papa bitumiczna Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany

Pokój 14,8 m²

Salon+jadalnia 30,7 m²

Pokój 10,9 m²

Projekt dostępny również w technologii murowanej. Sprawdź na www.z500.pl KOSZTY BUDOWY

Hol 10,1 m²

www.z500.pl

Łazienka 7,0 m² WC 2,8 m²

Sień 3,0 m²

Kuchnia 9,0 m² Pom. gosp. 5,9 m²

PARTER

124


106,46 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Świdnica dws 7

cena projektu:

2380 zł 14 m

4m

4m

PARTER 48,20 m2 garaż 20,18 m2 kotłownia 4,18 m2 PODDASZE 58,28 m2 pow. podłogi 87,75 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 113,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,26 m KUBATURA 645,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 220,40 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,20 x 22,00 m

22,00 m*

salon jadalnia 32,2 m2

łazienka 4,75 m2

kotłownia 4,18 m2 kuchnia 6,23 m2

PODOBNE PROJEKTY Świdnica dw 11 w technologii półbali

garaż 20,18 m2

wiatrołap 5,02 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje deska drewniana Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Nieduży, zgrabny dom z poddaszem mieszkalnym. W części dziennej na parterze salon z jadalnią, kominkiem i schodami na poddasze. Wydzielona kuchnia. Na poddaszu cztery sypialnie. W części gospodarczej domu kotłownia i jednostanowiskowy garaż. Częściowo zadaszony, duży taras. Wersje projektu: „Świdnica dws” - bez garażu, „Świdnica dw7” w technologii płazów drewnianych, „Świdnica mg” - w technologii murowanej. *Minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.

16,20 m

8,2 m

4m

4m

PARTER

łazienka 6,39 m2 (9,04 m2) pokój 11,61 m2 (16,8 m2)

pokój 14,88 m2 (19,38 m2)

pokój 11,84 m2 (20,81 m2)

komunikacja 7,05 m2 (11,21 m2) pokój 6,51 m2 (10,51 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl PODDASZE

125


107,40 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

cena projektu:

16,22 m

3m

4m

19,12 m

11,12 m

4m

4m

Z375 D

2290 zł

23,22 m

PARTER 107,40 m2 + garaż 29,8 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 160,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,18 m KUBATURA 367,24 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22° POWIERZCHNIA DACHU 228,48 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,22 x 19,12 m

Pokój 12,4 m²

pom. gosp. 6,9 m² Pokój 12,5 m² Garaż 23,0 m²

Łazienka 6,5 m²

Salon 28,7 m²

Garderoba 3,9 m²

Hol 8,7 m²

Kuchnia 10,2 m²

Spiżarka 3,6 m²

Sień 4,3 m²

Projekt dostępny również w technologii murowanej. Sprawdź na www.z500.pl

Hol 4,3 m²

KOSZTY BUDOWY

www.z500.pl

Pokój 12,1 m²

PARTER

126

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka, blachodachówka Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany


110,83 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gryfów dws

cena projektu:

2380 zł 8,10 m

4m

4m

10,80 m

18,80 m*

4m

4m

PARTER 60,74 m2 + cz. gosp. 4,68 m2 PODDASZE 50,09 m2 (66,35 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 87,48 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,50 m KUBATURA 518,09 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 173,18 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,10 x 18,80 m

16,10 m*

kotłownia 5.68 m ²

kuchnia 7.01 m ² łazienka 4.69 m ² salon 31.47 m ²

korytarz 3.54 m ² wiatrołap 3.05 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieltowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w konstrukcji szkieletu drewniane dla czteroosobowej rodziny. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na taras. Pokój do pracy (biuro w domu), łazienka, kotłownia, wiatrołap i komunikacja. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, wc i komunikacja. Największy pokój poddasza ma balkon. Zwarta bryła budynku, dach dwuspadowy. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Gryfów w, Gryfów mc, Gryfów, Gryfów g

pokój/biuro w domu 10.71 m ²

PARTER

wc 2.09 (3.66) m ²

pokój 9.58 (13.58) m ²

łazienka 6.35 (9.12) m ²

5.22 (5.38) m ²

pokój 18.18 (22.2) m ²

pokój 8.67 (12.41) m ²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl PODDASZE

127


111,03 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

10,6 m

4m

4m

8,25 m

16,25 m

4m

4m

Bolesławice małe dws

2180 zł

PARTER 59,36 m2 PODDASZE 51,67 m2 pow. podł. 71,6 m2

18,6 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 87,45 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,16 m KUBATURA 430,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,60 x 16,25 m

salon 34,14 m2

łazienka 7,28 m2

kuchnia 11,4 m2

wiatrołap 6,3 m2

PARTER

Wygodny dom z poddaszem użytkowym. Idealny na działki z wejściem od południa. Na parterze duży salon z kominkiem i schodami na poddasze. Wydzielone pomieszczenie kuchni. Taras ziemny częściowo zadaszony. Na poddaszu trzy sypialnie, w tym jedna z łazienką, garderoba i ogólnodostępna łazienka.

gard. 3,89 m2 (6,2)

pokój 13,36 m2 (17,03)

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje deska elewacyjna Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany; płaz drewniany + wełna mineralna + deska

łazienka 5,98 m2 (7,99)

PODOBNE PROJEKTY Bolesławice dw, Bolesławice 7, Bolesławice małe 16 dw

komunikacja 6,36 m2 (11,25)

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

łazienka 3,53 m2 (6,57)

pokój 11,25 m2 (11,88)

pokój 7,4 m2 (10,68)

PODDASZE

128


112,30 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gładyszów 36 dws

cena projektu:

2380 zł 12,40 m

4m

4m

10,60 m

*18,60 m

4m

4m

PARTER 60,12 m2 + cz. gosp. 29,39 m2 PODDASZE 52,08 m2 (70,02 m2) + pom gosp 15,29 m2 (30,26 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 120,83 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,37 m KUBATURA 589,83 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 231,26 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,40 x 18,60 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany, szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w technologi szkieletowej z tynkiem na zewnątrz. Na parterze duży salon, kuchnia z wydzieloną spiżarką, pokój, schody na poddasze i łazienka. Garaż wraz z kotłownią w bocznej części. Na poddaszu 3 pokoje, łazienka, garderoba. Nad garażem pomieszczenie gospodarcze oraz pralnia. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

kotłownia 7.77 m²

www.dom-projekt.pl

pokój 10.03 m ²

łazienka 4.16 m²

salon 25.49 m ²

spiżarka 2.26 m²

garaż 21.62 m² 2.85 m²

4.87 m² kuchnia 10.46 m²

PARTER

pokój pokój 8.42 (11.84) m² 8.2 (11.84) m²

pom. gospodarcze 10.7 (18.1)m² korytarz 11.38 (11.8) m²

PODOBNE PROJEKTY z garażem dwustanowiskowym Gładyszów 36 gg dws, Gładyszów 5, Gładyszów dwsk KOSZTY BUDOWY

*20,40 m

garderoba 2.83 (5.36)m²

pralnia/suszarnia 4.59 (12.16) m² łazienka 8.81 (12.21)m²

pokój 12.44 (16.97) m²

PODDASZE

129


112,30 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

cena projektu:

15,02 m

3m

4m

16,72 m

8,72 m

4m

4m

Z376 D

2290 zł

22,02 m

PARTER 112,30 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 131,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,61 m KUBATURA 335,06 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22°, 5° POWIERZCHNIA DACHU 190,40 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,02 x 16,72 m

Salon+jadalnia 27,7 m²

Pokój 12,0 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka, blachodachówka Æ strop drewniany, wiązary Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany

Pokój 11,7 m² Pokój 13,6 m²

Hol 8,7 m²

KOSZTY BUDOWY

WC 1,8 m² Kuchnia 7,9 m²

Pom. gosp. 5,1 m²

Sień 4,1 m²

www.z500.pl Łazienka 7,4 m²

Pokój 12,3 m²

PARTER

130


113,30 m2 powierzchnia użytkowa

„PROJEKTY SYLWII STRZELECKIEJ” 02-202 Warszawa ul. Drawska 5 tel. 22 658 25 65 tel. kom. 607 057 507 www.projektysylwiistrzeleckiej.pl e-mail: soprojekt@soprojekt.pl autor: arch. Sylwia Strzelecka

N5 – drewniany, z dużą werandą

cena projektu:

2950 zł 20,90 m

4m

5m

20,90 m

11,90 m

4m

4m

28,90 m

PARTER 113,30 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 218,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,80 m KUBATURA 744,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 32° POWIERZCHNIA DACHU 280,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 28,90 x 20,90 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, krycie gont świerkowy Æ elewacje deski modrzewiowe w układzie pionowym Æ strop a belkach drewnianych Æ ściany wewnętrzne: w konstrukcji drewnianej wieńcowej, zewnętrzne: w konstrukcji drewnianej wieńcowej z ociepleniem N5 to dom do wypoczynku, na wakacje lub weekendowe wyjazdy o każdej porze roku. Komfortowo może mieszkać w nim 4 osobowa rodzina, a wykorzystując przestrzeń poddasza również duża grupa wakacyjnych gości. Obszerna weranda potraktowana została jako przedłużenie funkcji dziennej na zewnątrz. Doskonale nadaje się na letnią kuchnię z jadalnią oraz salon z kominkiem lub miejscem do grillowania. Prosta, drewniana konstrukcja, naturalne wykończenie wnętrza i charakter architektury sprzyjają atmosferze relaksu. Można zrealizować go w dowolnej lokalizacji. Projekt jest dostępny w lustrzanym odbiciu

PARTER

KOSZTY BUDOWY

www.projektysylwiistrzeleckiej.pl

131


114,51 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

14,86 m

4m

4m

8,4 m

* 16,4 m

4m

4m

Osiek 33 dws

2380 zł

* 22,86 m

PARTER 60,92 m2 garaż 18,67 m2 kotłownia 7,46 m2 PODDASZE 53,59 m2 strych 12,2 m2 pow. podłogi 75,86 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 116,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,87 m KUBATURA 623,25 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 36° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,86 x 16,40 m

kotłownia 7,46 m2

salon/aneks kuchenny 41,74 m2

łazienka 3,62 m2

komunikacja 9,86 m2

garaż 18,67 m2

wiatrołap 5,7 m2

PARTER

Dom w technologii szkieletowej. Na parterze duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras, łazienka, wiatrołap, komunikacja i kotłownia. Na poddaszu trzy pokoje, jeden z własną łazienką, dodatkowa łazienka oraz strych. Z boku domu dobudowany garaż. * – minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względów na odległości między budynkami i ochronę przeciwpożarową.

łazienka 4,4 m2 (7,89 m2)

pokój 12,61 m2 (17,6 m2)

komunikacja 5,32 m2 (10,67 m2) pokój 13,65 m2 (17,44 m2)

pokój 11,12 m2 (15,35 m2)

strych 12,2 m2 (19,25 m2)

PODOBNE PROJEKTY – bez garażu Osiek 31 DWS, Osiek 301 dw KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

łazienka 6,49 m2 (6,91 m2)

PODDASZE

132

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje deska drewniana Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany


115,52 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Milicz mały dw

cena projektu:

2480 zł 13,50 m

4m

4m

8,20 m

16,20 m*

4m

4m

PARTER 59,06 m2 + cz. gosp. 25,19 m2 PODDASZE 56,46 m2 (88,01 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 110,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,29 m KUBATURA 565,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 233,19 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,50 x 16,20 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

21,50 m*

kotłownia 6.52 m² łazienka 6.57 m² korytarz 4.17 m² garaż 18.67 m²

salon /kuchnia 34.35 m²

pokój 9.15 m² wiatrołap 4.82 m²

PARTER

Dom z bali drewnianych. Salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na częściowo zadaszony taras. Pokój, łazienka, wiatrołap, korytarz, garaż i kotłownia. Na poddaszu cztery pokoje łazienka i komunikacja. Trzy pokoje poddasza mają balkon. Zwarta bryła budynku sprzyja szybkiej budowie i niskim kosztom eksploatacji. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój 14.05 (25.06) m²

łazienka 3.56 (7.08)m² komunikacja 8.67 (13.85) m ²

PODOBNE PROJEKTY Milicz mały dws, Milicz dw, Milicz 5 dws, Milicz 51 dws, Milicz dw 13, Milicz 12 dws, Milicz 31 dw

pokój 8.68 (12.76)m²

pokój 8.07 (11.69) m²

KOSZTY BUDOWY

pokój 13.43 (17.57) m²

www.dom-projekt.pl PODDASZE

133


118,13 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

12,7 m

4m

4m

8m

*16 m

4m

4m

Oleśnica 3

2480 zł

PARTER 63,13 m2 pom. gosp. 7,86 m2 kotłownia 6,85 m2 PODDASZE 55,00 m2 pow. podłogi 86,15 m2

20,7 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 101,76 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,71 m KUBATURA 510,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 41° POWIERZCHNIA DACHU 196,21 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,70 x 16,00 m

kotłownia 6,85 m2

w.c. 1,46 m2

salon + kuchnia 43,01 m2

komunikacja 3,51 m2 wiatrołap 6,1 m2

pokój 9,05 m2

pom. gosp. 7,86 m2

PARTER

pokój 9,19 m2 (15,39 m2)

pokój 8,29 m2 (13,2 m2)

łazienka 2,7 m2 (6,01 m2)

Wygodny dom z poddaszem użytkowym. Na parterze duża przestrzeń salonu, jadalni i kuchni. Zaprojektowano również pomieszczenie gospodarcze i dodatkowy pokój. Na poddaszu wszystkie pokoje z dostępem do balkonu, przestronny dobrze doświetlony hol i dwie łazienki. * – minimalne wymiary działki poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.

łazienka 4,1 m2 (8,5 m2)

pokój 10,03 m2 (14,94 m2)

PODOBNE PROJEKTY Oleśnica dws, Oleśnica drewniana, Oleśnica, Oleśnica tb KOSZTY BUDOWY

komunikacja 20,69 m2 (28,11 m2)

www.dom-projekt.pl PODDASZE

134

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje deska drewniana Æ strop drewniany szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną


122,50 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Jurgów średni 33dws

cena projektu:

2680 zł 11,80 m

4m

4,9 m

8,10 m

17,00 m *

4m

4m

PARTER 67,25 m2 + pom. gosp 7,68 m2 PODDASZE 55,32 m2 (78,48 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,58 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,55 m KUBATURA 518,09 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 193,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,80 x 17,00 m

19,80 m *

kotłownia 7,68 m2

łazienka 5,91 m2

salon 36,09 m2

kuchnia 6,88 m2

spiżarka 3,10 m2

wiatrołap 5,70 m2

pokój 9,57 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany, szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściem na taras i schodami na poddasze. Pokój, łazienka, kotłownia, wiatrołap. spiżarka. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, komunikacja. Zwarta bryła budynku sprzyja szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY jurgów dw, jurgów średni dw, jurgów średni 3 dw, jurgów średni 5 dw, jurgów duży dw, gaik sudecki dws, jurgów 5 dw, jurgów 15 dw KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PARTER

pokój 12,23 m2 (18,07 m2)

komunikacja 5,30 m2 (5,46 m2)

pokój 10,10 m2 (14,88 m2)

pokój 10,10 m2 (14,95 m2)

pokój 10,87 m2 (15,78 m2)

łazienka 6,72 m2 (9,34 m2)

PODDASZE

135


127,13 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

12,00 m

3,0 1,5

5m

9,00 m

18,00 m

4m

1,5 3,0

Chmielniki małe dw 7

2780 zł

21,00 m

PARTER 76,46 m2 + kotłownia 4,17 m2 PODDASZE 50,67 m2 (93,15 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 111,34 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,17 m KUBATURA 565,23 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,00 x 18,00 m

pokój 12,23 m2 salon 34,75 m2

komunikacja 4,89 m2

kuchnia 9,2 m2

kotłownia 4,17 m2

wiatrołap 7,28 m2

łazienka 8,11 m2

PARTER

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Drewniany wygodny dom o ciekawej architekturze. Na parterze salon z aneksem kuchennym, kominek w salonie. Dodatkowy pokój, łazienka oraz wydzielone pomieszczenie kotłowni i spiżarki uzupełniają program parteru. Na poddaszu cztery sypialnie i łazienka. Wiata i zadaszony taras. PODOBNE PROJEKTY Chmielniki małe dw 7k, Chmielniki małe dw 37, Chmielniki małe dws 13

pokój 8,59 m2 (17,23 m2)

pokój 8,86 m2 (17,66 m2)

komunikacja 7,52 m2 (13,03 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

pokój 12,81 m2 (21,83 m2) łazienka 5,11 m2 (11,25 m2) pokój 7,78 m2 (12,09 m2)

PODDASZE

136


138,82 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Jaworki 9 dw

cena projektu:

10,8 m

4m

5,9 m

9m

* 18,9 m

4,0 m

4,0 m

2580 zł

PIWNICA 79,50 m2 PARTER 77,12 m2 PODDASZE 61,70 m2 (pow. podłogi 81,46 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 100,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,25 m KUBATURA 809,60 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 190,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,80 x 18,90 m

pokój 11,68 m2

PARTER

salon 33,63 m2 łazienka 6,78 m2

kuchnia 8,56 m2

wiatrołap 6,17 m2

pokój 10,3 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane + wełna mineralna + deska Æ strop drewniany nad parterem, płyta żelbetowa nad piwnicą Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska Dom podpiwniczony. Zaplecze gospodarcze i garaż w piwnicy. Salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Ponadto dwa dodatkowe pokoje na parterze. Trzy sypialnie i dwie łazienki na poddaszu. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY w technologii murowanej: Jaworki 9, Jaworki 9M, Jaworki 3dw, Jaworki 13dw KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

* 18,8 m

PIWNICA

schowek 3,1 m2 garaż 30,09 m2

kotłownia 34,02 m2

pokój 19,44 m2 (25,18 m2)

komunikacja 10,68 m2 (11,38 m2)

kom. 6,12m2

piwnica 6,17m2

pokój 8,7 m2 (13,25 m2)

łazienka 7,95 m2 (11,04 m2) łazienka 4,06 m2 (8,32 m2)

pokój 10,87 m2 (12,38 m2)

PODDASZE

137


139,30 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

cena projektu:

14,34 m

4m

19,04 m

4 m 11,04 m

4m

4m

ZX54 D

5960 zł

22,34 m

PARTER 73,80 m2 + garaż 36,5 m2 PIĘTRO 65,60 m2

Garaż 36,5 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 157,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,10 m KUBATURA 482,49 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 1° POWIERZCHNIA DACHU 75,58 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,34 x 19,04 m

Pom. gosp. 5,7 m² Salon+jadalnia 32,9 m² WC 3,0 m² Hol+schody 8,0 m²

Gabinet 12,4 m²

Sień 5,8 m²

Spiżarka 2,1 m²

Kuchnia 9,6 m²

PARTER

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach papa bitumiczna, folia PVC, blacha Æ strop drewniany, wiązary Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany Projekt dostępny również w technologii murowanej. Sprawdź na www.z500.pl

Pokój 17,5 m²

Łazienka 8,8 m²

KOSZTY BUDOWY

www.z500.pl

Pokój 14,1 m²

Hol 8,9 m² Schowek 2,2 m²

Pokój 14,1 m²

PIĘTRO

138


139,70 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Milicz 51dws

cena projektu:

13,80 m

4m

4m

PARTER 69,20 m2 + pom. gosp. 27,42 m2 PODDASZE 70,50 m2 (97,31 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 115,92 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,47 m KUBATURA 630,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,40 x 21,80 m

16,40 m

8,40 m 4 m

4m

2980 zł

21,80 m

kotłownia 6.73 m² łazienka 7.43 m ²

komunikacja 4.82 m² garaż 20.69 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

pokój -biblioteka 11.02 m ²

salon /kuchnia 39.25 m ²

wiatrołap 6.68 m²

PARTER

Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego .Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściem na taras i schodami na poddasze. Pokój, łazienka, wiatrołap i komunikacja. Na poddaszu pięć pokoi, łazienka i komunikacja. Balkon. Prosta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają taniej i szybkiej budowie i niskim kosztom eksploatacji. PODOBNE PROJEKTY Milicz dw, Milicz 5dws, Milicz mały dw, Milicz mały dws KOSZTY BUDOWY

łazienka 4.08 (7.42)m² pokój 8.04 (11.89) m²

www.dom-projekt.pl pokój 10.17 (14.11) m²

komunikacja 11.49 (16.12) m²

pokój 16.52 (20.03)m²

pokój 10.61 (14.91) m²

pokój 9.59 (12.83) m²

PODDASZE

139


140,69 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

12,00 m

4m

4m

9,00 m

17,00 m*

4m

4m

Chmielniki małe dw 19

3580 zł

PIWNICA 31,96 m2 PARTER 82,41 m2 PODDASZE 58,28 m2 (94,33 m2)

20,00 m*

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 110,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,55 m KUBATURA 706,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 17,00 m

PARTER pokój 11.65 m² salon/kuchnia 47.28 m² komunikacja 2.5 m² wc 2.56 m² spiżarka 3.6 m²

wiatrołap 6.34 m²

garderoba 8.48 m²

pralnia 11.96 m² kom. +schody 7.76 m²

schowek 0.48 m² kotłownia 11.76 m² pokój 10.25 (18.46)m²

pokój 8.93 (16.91) m² garderoba 2.64 (4.27)m²

PIWNICA

pokój 6.07 (12.27)m²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

łazienka 5.33 (10.92)m²

PODDASZE

140

Dom z bali drewnianych. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Pokój, wc, wiatrołap, garderoba, spiżarka i komunikacja. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka i komunikacja. Częściowe podpiwniczenie (kotłownia, pralnia i komunikacja). * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową. PODOBNE PROJEKTY Chmielniki małe dw, Chmielniki małe dw 29, Chmielniki małe dw 59

komunikacja +schody 16.05 (21.68)m²

pokój 9.01 (9.82) m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop żelbet + drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska


142,70 m2 powierzchnia użytkowa

Z500 Sp. z o.o. 01-510 Warszawa ul. Gen. Zajączka 32 tel. 22 355 15 55 fax 22 331 13 35 tel. kom. 725 00 00 05 e-mail: projekty@z500.pl www.z500.pl autor: Zespół Projektowy Z500

Z284 D

cena projektu:

2870 zł 14,12 m

3m

4m

PARTER 78,30 m2 + garaż 23,5 m2 PODDASZE 64,40 m2 pow. podł. 118,6 m2

21,12 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 143,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,43 m KUBATURA 551,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 248,45 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,12 x 19,72 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka, blachodachówka Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany, zewnętrzne: szkielet drewniany

19,72 m

11,72 m

4m

4m

PARTER

Pom. gosp. 8,3 m²

Salon+jadalnia 37,2 m²

Spiżarka 1,4 m² Kuchnia 8,2 m²

Hol 4,1 m²

Hol 8,9 m²

Sień 3,9 m²

Garaż 23,5 m²

Łazienka 4,0 m² Gabinet 10,5 m²

Projekt dostępny również w technologii murowanej. Sprawdź na www.z500.pl KOSZTY BUDOWY

www.z500.pl

Garderoba 4,1 m² (7,5 m²)

Pokój 14,3 m² (18,2 m²)

Łazienka 7,1 m² (7,5 m²)

Pokój 13,2 m² (14,9 m²) Hol 7,7 m²

Pokój 13,5 m² (17,3 m²)

Poddasze nieużytkowe - strych 23,7 m² (37,2 m²)

Pralnia 4,5 m² (8,2 m²)

PODDASZE

141


146,67 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

12 m

4m

4m

8,9 m

16,9 m*

4m

4m

Żarnowiec dws

2480 zł

20 m*

PARTER 83,67 m2 PODDASZE 71,73 m2 (89,53 m2)

salon aneks kuchenny 46,4 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 106,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,75 m KUBATURA 616,59 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 16,90 m

pokój 13,92 m2

łazienka 7,79 m2

wiatrołap 6,83 m2

kotłownia 8,73 m2

PARTER

Funkcjonalny dom z poddaszem użytkowym przeznaczony dla pięcio-, sześciosobowej rodziny. Na parterze przestronny salon tworzy wspólną przestrzeń z aneksem kuchennym. W salonie kominek z możliwością rozprowadzenia ciepła i schody prowadzące na poddasze. Dodatkowy pokój, oraz wydzielona kotłownia. Na poddaszu cztery duże, ustawne sypialnie i łazienka. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój 11,73 m2 (14,55 m2)

pokój 15,88 m2 (19,37 m2) komunikacja 5,92 m2 (11,1 m2)

pokój 15,42 m2 (18,49 m2)

PODOBNE PROJEKTY Żarnowiec plus, Zawoja średnia dw, Zawoja dw11 KOSZTY BUDOWY

pokój 14,84 m2 (17,84 m2)

www.dom-projekt.pl

łazienka 7,94 m2 (8,18 m2)

PODDASZE

142

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną


150,38 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Międzybrodzie dw

cena projektu:

3680 zł 14,7 m

4m

4m

8,5 m

16,5 m *

4m

4m

PARTER 97,34 m2 PODDASZE 59,96 m2 (92,70 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 124,95 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,70 m KUBATURA 574,09 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 262,76 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,70 x 16,50 m

22,7 m *

salon/aneks kuchenny 37,3 m2

wiatrołap 4,12 m2 garderoba (piec gazowy) 3,48 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

wiatrołap garderoba 4,12 m2 (piec gazowy) 3,48 m2

pokój 10,66 m2 (17,24 m2)

PODOBNE PROJEKTY Grybów a+b dw

www.dom-projekt.pl

łazienka 3,77 m2

PARTER

Dom jednorodzinny dwulokalowy. Każdy lokal posiada odrębne wejście. Głównym pomieszczeniem parteru jest duży salon z wyjściem na częściowo zadaszony taras zewnętrzny. Schody z salonu prowadzą na przytulne poddasze. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

KOSZTY BUDOWY

łazienka 3,77 m2

salon/aneks kuchenny 37,3 m2

pokój 9,96 m2 (16,18 m2)

pokój 10,66 m2 (17,24 m2) komunikacja 4,18 m2 (4,29 m2)

łazienka 5,18 m2 (8,64 m2)

komunikacja 4,18 m2 (4,29 m2)

pokój 9,96 m2 (16,18 m2)

łazienka 5,18 m2 (8,64 m2)

PODDASZE

143


680,88 m2 powierzchnia użytkowa

ATELIER ZETTA PRACOWNIA PROJEKTOWA 15-422 Białystok, ul. Suraska 2/11 tel. 85 742-49-49 tel./fax 85 742-43-69 e-mail: zetta@zetta.com.pl 03-511 Warszawa, ul. Pratulińska 10/2 tel. 22 812-64-67 tel./fax 22 812-47-48 e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl autor: arch. Zenon W. Zabagło współpraca: arch. Izabella Gutowiec arch. Sebestian Mierzwiński

Karczma Bystra Woda

cena projektu: brak danych 30,36 m

4m

4m

23,66 m

15,66 m 4 m

4m

38,36 m

PIWNICA 74,33 m2 PARTER 341,51 m2 tarasy 116,03 m2 PODDASZE 265,04 m2 loggia 31,11 m2

13,06 m2 6,14 m2

kotłownia 35,56 m2

winiarnia 19,57 m2

PIWNICA 31,32 m2 9,78 m2

7,46 m2 4,20 m2

sala konsumpcyjna 156,06 m2

26,05 m2 6,78 m2 9,58 m2 13,32 m2 12,62 m2 5,18 m2

84,71 m2

5,72 m2

6,17 m2 5,99 m2 1,63 m2 3,75 m2 3,59 m2

4,23 m2 2 22,14 m2 7,08 m 3,46 m2 20,85 m2 5,87 m2

PARTER

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 401,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 11,23 m KUBATURA 3494,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 38,36 x 23,66 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna, gont lub „wiór” Æ strop z belek drewnianych widocznych od spodu Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: konstrukcja z bala lub tradycyjna murowana Budynek restauracyjny, wolno stojący, parterowy z poddaszem użytkowym oraz częściowym podpiwniczeniem. W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne oraz winiarnia, na parterze sala konsumpcyjna z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Na poddaszu użytkowym znajdują się sale konsumpcyjne lub konferencyjne i antresola. KOSZTY BUDOWY

www.zetta.com.pl 31,11 m2

63,39 m2

38,53 m2 114,16 m2

PODDASZE

144

48,96 m2


aktualności architektura technologia wnęrza design styl życia ogrody inwestycje projekty

Zapraszamy do

Świata Rezydencji

dobra marka

nowości i Trendy

facebook

zaproś dobrą markę do domu lub ogrodu

bądź z nami codziennie

dołącz do nas

www.swiatrezydencji.pl/dobra-marka

www.swiatrezydencji.pl

www.facebook.com/SwiatRezydencji


Powlekana DACHÓWKA ceramiczno-metalowa z kruszywem wulkanicznym Odporna na korozję Odporna na porosty Wytrzymała mechanicznie Odporna na ekstremalny wiatr Stabilna termicznie Lekkie pokrycie dachowe Nie obciąża konstrukcji Cicha

Piękno kruszywa odporność stali

www.gerardroofs.pl

Katalog Domów Drewnianych nr 2/2016  

Katalog projektów domów drewnianych, domy z bala i w technologii szkieletowej, wyczerpujący przegląd firm projektowych i wykonawczych, specj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you