__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Buduj

poradnik budowlany z projektami

ISSN 1644-0374 ● INDEX 277444 ● cena: 8,90 zł (w tym 8% VAT)

energo oszczędnie numer specjalny

nr 1/2021

dobra cena

8,90

Termoizolacja

(w tym 8% VAT)

Jak uniknąć błędów?

Fotowoltaika i pompy ciepła

ISSN 1644-0374

To warto wiedzieć!

• Ciepła stolarka i dach – wybór na lata • Ogrzewanie zdalnie sterowane • Ciekawa realizacja: dom zbudowany na wodzie


BENINCA TURBO najszybsze napędy na rynku Każdego dnia na całym świecie wprawiamy w ruch bramy rezydencyjne i przemysłowe. Napędy do bram Beninca są najszybsze na rynku, innowacyjne, ale przede wszystkim bezpieczne. Dzięki produktom Beninca codzienność staje się przyjemniejsza. Produkujemy napędy do bram wjazdowych, garażowych i akcesoria uzupełniające. Beninca to część rodzinnej Grupy Beninca. 100% MADE IN ITALY

beninca.pl System Oszczędności Energii ESA SYSTEM® – siłowniki w klasie energetycznej A+

benincagroup.pl


Styropian Austrotherm - zdrowe serce każdego systemu dociepleń

Styropian na pokolenia ►rekomendowany przez wiodących producentów systemów ETICS ►gwarantujący trwałość i bezpieczeństwo elewacji ►zapewniający maksymalne oszczędności w budżecie domowym

Dowiedz się więcej na: www.austrotherm.pl/serce


SPIS TREŚCI NOWOŚCI � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 TERMOIZOLACJA

Dom z dobrym mikroklimatem���������������������� 1 2 Dom z dobrze zaprojektowaną i wykonaną izolacją cieplną to niższe rachun­ ki za  ogrzewanie. Ocieplenie można wykonać z  różnych materiałów. Jakie

nr 1 /2021

ISSN 1644-0374

INDEX 277444

Adres redakcji

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl

powinno być w nowych budynkach, określają przepisy. W  starszych warto zainwestować w termomodernizację. To się opłaca!

PROJEKT I REALIZACJA

Pływający dom������������������������������������������ 22

Redaktor naczelna

Anna Lewczuk anna.lewczuk@koncept‑wydawnictwo.pl

Redaktor prowadząca

Małgorzata Nietupska

Zobaczcie wygodny dom wybudowany na wodzie. W dodatku tani w eks­

malgorzata.nietupska@koncept‑wydawnictwo.pl

ploatacji! Energię czerpie ze słońca i wody. Gdy ma jej za dużo, magazynuje

Redakcja

ją w specjalnej baterii. Nie wierzycie? Obok pływa prawie 50 innych energo­ oszczędnych domów...

Julia Borowska Julia.Borowska@koncept‑wydawnictwo.pl

Współpraca

STOLARKA

Artur Golak

Przyszłość jest dziś�������������������������������������� 3 2 Nowoczesna stolarka to podstawa w energooszczędnym domu. Podpowia­ damy, jak wybrać ciepłe okna, drzwi wejściowe i bramę garażową, a jedno­ cześnie nie przepłacać.

Wydawca

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

OGRZEWANIE

W zasięgu smartfona����������������������������������� 4 6 Pandemia wymusiła na wielu z nas przeniesienie dużej części swojej aktyw­ ności do internetu. Ma to minusy, ale też plusy. Kiedyś opuścimy nasze domy i pośpiech znowu będzie nam towarzyszyć. Wtedy w pełni docenimy możli­ wość zdalnego sterowania pracą sprzętu domowego, a zwłaszcza ogrzewa­

Dyrektor Wydawnictwa

Ewa Kuryłowicz ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl

Reklama i marketing tel. 734 475 501 reklama@koncept-wydawnictwo.pl

nia.

okładka

Dachy

Na czasie�������������������������������������������������� 5 6 Od kilku sezonów na dachach króluje minimalizm zarówno w formach, jak

Projekt: Irga z garażem HB STUDIO Pracownia Projektowa Katarzyna Herba-Janiak www.hbstudio.pl

i barwach. Dużą popularnością cieszą się dachówki płaskie w różnych odcie­ niach szarości oraz akcesoria dachowe w matowym wykończeniu.

DOM TANI W EKSPLOATACJI

Fotowoltaika i pompy ciepła – to warto wiedzieć������������������������������������ 6 4

© Copyright by koncept Re­dak­cja nie zwra­ca nie­za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów oraz za­strze­ga so­bie pra­wo do ich skra­ca­nia w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji. Wszyst­kie ma­te­ria­ły są objęte pra­wem au­tor­skim. Prze­ druk w ja­kiej­kol­wiek for­mie bez wcześniej­szej pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­to­ra Wy­daw­nic­twa jest za­bro­nio­ny. Wszel­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty pod­le­ga­ją ochro­nie pra­wa au­tor­skie­go i na­leżą

Dzięki darmowej energii czerpanej z natury, utrzymanie domu może być

do osób wy­mie­nio­nych przy każ­dym z nich. Pra­wa au­tor­skie do opra­co­wa­nia pla­stycz­ne­go

znacznie tańsze. Skąd ją brać? Ze słońca, gruntu, powietrza, wody. Umożli­

ka­ta­lo­gu na­leżą wy­łącz­nie do wy­daw­cy. Po­wie­la­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób

wiają to m.in. ogniwa fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Projekt wnętrzem�������������������������������������� 74 Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni��������������������������������� 7 6

bez zgo­dy wy­daw­cy jest za­bro­nio­ne. Sprze­daż bez­u­mow­na nu­me­rów bieżących i ar­chi­wal­ nych jest za­bro­nio­na. Dzia­ła­nie wbrew po­wyż­sze­mu za­ka­zo­wi skut­ku­je od­po­wie­dzial­no­ścią praw­ną. Wy­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść re­klam i ma pra­wo od­mó­wić pu­bli­ka­cji bez po­da­nia przy­czy­ny. Ka­ta­log ni­niej­szy nie sta­no­wi ofer­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa i jest pu­bli­ko­wa­ny je­dy­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych.


Nowa generacja szyb

Æ

Napędzana energią słońca

Æ

Szyby nowej generacji kompleksowo troszczą się o użytkowników. Niskoemisyjne szkło bezpieczne 4w1 – ECLAZ STADIP PROTECT SILENCE od Saint‑Gobain, posiada minimum 2 warstwy specjalnej folii PVB (w tym PVB Silence), dzięki którym skutecznie tłumi niepożądany hałas z zewnątrz i chroni użytkowników przed wypadnięciem, skaleczeniem, aktami wandalizmu czy próbami włamania. W pakiecie trójszybowym gwarantuje również wysoki komfort termiczny (g = 60%, Ug = 0,5 W/m²K), doskonale doświetlone wnętrza (Lt = 77%) oraz naturalne odwzorowanie barw, dzięki czemu możemy cieszyć się ciepłymi, jasnymi wnętrzami oraz ciszą i spokojem – niezależnie od otoczenia.

Roleta wewnętrzna ARF Solar to nowość w ofercie FAKRO. Nagrodzona została w konkursie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku Dobry Wzór 2020. Zasilana jest energią pochodzącą z panelu fotowoltaicznego, umieszczonego w kasecie rolety. Dzięki temu, roleta nie potrzebuje zewnętrznego zasilania z sieci elektrycznej i doprowadzenia przewodów. Dodatkowo działa w bezprzewodowym systemie Z‑Wave, a jej sterowanie odbywa się przełącznikiem naściennym lub pilotem. Elegancki, dekoracyjny materiał rolety nie przepuszcza światła, a od strony szyby posiada warstwę odbijającą promienie słoneczne.

Æ

Æ

Saint‑Gobain Building Glass Polska 

Mały kocioł gazowy

saint‑gobain.pl

Æ

Fakro fakro.pl

Praktyczne rolety zewnętrzne

Æ

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny MCR3 evo 15T, 24T, 35T De Dietrich to model niewielki, który można zamontować np. w kuchni. Przygotowany jest do pracy z gazem ziemnym, ale można go dostosować do propanu bez dodatkowego zestawu do przezbrojenia. Jego sprawność – przy 30% obciążenia – wynosi do 109,2%. Ma niską emisję zanieczyszczeń. Kocioł może współpracować z termostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off. Jest też możliwość podłączenia do sieci wi‑fi za pośrednictwem termostatu SMART TC.

Firma Aliplast wprowadza do swojej oferty rolety zewnętrzne. Przede wszystkim są proste w zamontowaniu, a ich dodatkowym atutem jest uniwersalny wygląd, dzięki czemu dopasują się do każdego stylu architektonicznego budynku. Rolety zewnętrzne to wyjątkowy system, który zapewnia prywatność i spokój, a także spełnia funkcje izolacji termicznej (latem zmniejszają w znacznym stopniu nagrzewanie się pomieszczeń, zimą redukują koszty ogrzewania). Chroni również przed światłem i hałasem z zewnątrz. Do wyboru są rolety zewnętrzne adaptacyjne i podtynkowe. Profile roletowe wykonane są z blachy aluminiowej. Rolety pokryto powłoką o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Sterowanie: ręczne lub automatyczne.

Æ

Æ

4

De Dietrich dedietrich.pl

nowości

Aliplast aliplast.pl


Elektryczne kotły grzewcze

4 x PV Ready PV Ready Licznik pracy kotła PV Ready Styk zwiernorozwierny 0V

%

66

33

100

PV Ready Styk rozłączny

PV Ready Blokada mocy maksymalnej

Nasze urządzenia elektryczne optymalizują wykorzystanie energii z instalacji PV: • • •

zwiększają poziom autokonsumpcji przyspieszają okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę mogą współpracować z już istniejącym źródłem ciepła

Dogrzewacze układu c.o. Strzelec i Strzelec PRO Jedyne takie na rynku • • • • • •

Idealne jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV Idealne jako źródło szczytowe dla pompy ciepła Zabudowana grzałka elektryczna z termostatem System antyzamarzaniowy Płynna regulacja temperatury wody c.o. Wyłącznik awaryjny resetowany

PV

90°

ready termometr bimetaliczny

bardzo niski koszt inwestycji

praca w pionie i poziomie

2-6 kW bogaty typoszerg

do układu otwartego

do układu zamkniętego


Łap deszczówkę!

Æ

Do gruntowania

Æ

Zbieranie wody opadowej jest ekologiczne i ekonomiczne – deszczówki można używać do podlewania roślin czy prac porządkowych na posesji. Dzięki temu zaoszczędzimy wodę wodociągową i zapłacimy mniej za ścieki. Łapacz wody deszczowej do systemów rynnowych Galeco Luxocynk można montować na rurach spustowych o średnicy 90 lub 100 mm. Produkt charakteryzuje się wysoką skutecznością w gromadzeniu deszczówki. Dostępne kolory: czarny, grafitowy, ciemnobrązowy.

Bostik GRIP A936 XPRESS to gotowy do użycia grunt do wszystkich rodzajów powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Preparat poprawia przyczepność podłoża. Zalecany jest do powierzchni gładkich i niechłonnych. Może być też stosowany na betonie, płytkach ceramicznych, niektórych wykładzinach, a nawet powierzchniach przejściowo narażonych na wilgoć, np. w pomieszczeniach sanitarnych, kuchniach, łazienkach. Krótki czas schnięcia (podłoża chłonne ok. 60 minut, niechłonne 2 h) to dodatkowy atut.

Æ

Æ

Galeco

Odporniejsze na włamanie

galeco.pl

Æ

Bostik 

Lazura do drewna

bostik.com

Æ

Bramy segmentowe z napędem firmy Hörmann dostępne są teraz z wyposażeniem przeciwwłamaniowym w klasie RC 2 podnoszącym poziom ich odporności na włamanie. Standardowo oferowane jest ono w automatycznych bramach segmentowych LPU 67 Thermo. Opcjonalnie zamówić je można do bram segmentowych LPU 42 z napędem, także tych kupionych dawniej i już zamontowanych. Certyfikowane wyposażenie przeciwwłamaniowe jest zgodne z normą DIN/TS 18194 oraz Kryteriami Technicznymi Instytutu Techniki Budowlanej. Szczegółowe informacje o bramach garażowych dostępnych w klasie przeciwwłamaniowej RC 2 znajdziemy u partnerów handlowych firmy Hörmann.

Silnie hydrofobowa lazura woskowa do wnętrz marki Remmers, wykonana na bazie naturalnej żywicy i pokostu lnianego, przeznaczona jest do zabezpieczania drewna we wnętrzach. Można nią pokryć meble, deskowania na ścianach lub sufitach, drzwi, schody, parkiety oraz powierzchnie w pomieszczeniach wilgotnych, jak kuchnia i łazienka. Lazura jest wysoce wydajna oraz wodoodporna. Dostępna w wielu kolorach, w puszkach o objętości 0,75; 2,5 lub 10 l.

Æ

Æ

6

Hörmann 

nowości

hormann.pl

Remmers Polska 

remmers.pl


Przeciwko glonom

Æ

Monitoruje pozycję okien

Æ

Glonosan marki Remmers samoczynnie i dogłębnie usuwa zielony nalot – mchy, porosty, glony – z różnych powierzchni, jak beton, kamień, cegła, ceramika, szkło, tworzywa sztuczne czy drewno. Preparat nie zawiera aktywnego chloru i nie wymaga dodatkowego zmywania. Można go zastosować w stanie skoncentrowanym lub rozcieńczyć z wodą. Czas oddziaływania: 24 h, wydajność: ok. 10 ml/m².

Inteligentny czujnik okienny senso secure marki SIEGENIA z bezprzewodowym standardem EnOcean umożliwia monitorowanie stanu otwarcia i zamknięcia okien przy użyciu aplikacji. Gdy jesteś poza domem, czujnik sprawdzi, czy wszystkie okna są dobrze zaryglowane. Senso secure bezbłędnie rozróżnia wszystkie możliwe pozycje okien i wyświetla je na ekranie w aplikacji SIEGENIA Comfort. Natychmiast wykryje błędną obsługę okna. Dzięki temu już nigdy nie pomylisz zaryglowanego okna z oknem przymkniętym. Wbudowany czujnik wibracji rozpozna też drgania okna jako potencjalną próbę włamania i automatycznie uruchomi odstraszający dźwięk alarmowy. Czujnik komunikuje się drogą radiową, dlatego można go łatwo zamontować bez użycia kabli i całkowicie ukryć w profilu okna.

Æ

Æ

Remmers Polska 

Do ogrodu

remmers.pl

Æ

Siegenia 

Styropian grafitowy

shop.siegenia.com

Æ

Idealny do wykończenia tarasu, donicy, paleniska lub fontanny w ogrodzie – murek Albero to nowość marki Polbruk. Regularny kształt ułatwia kreowanie przestrzeni, a pozorne szczeliny nawiązujące do estetyki łupka nadają mu wyjątkowy charakter. Murek, dostępny w kolorach alpen lub brenta, będzie prezentował się efektownie w sąsiedztwie nawierzchni z kostek brukowych i płyt tarasowych, w ogrodzie w stylu rustykalnym, śródziemnomorskim lub nowoczesnym. Dostępny na zamówienie. Wymiary: 41x18x7,7x cm.

Płyty ze styropianu grafitowego Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM polecane są jako izolacja termiczna m.in. podłóg na gruncie, ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną stropów, stropodachów, tarasów i balkonów. To idealny wybór do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych. Posiadają doskonałe właściwości termoizolacyjne (λD≤0,031 W/mK). Wyróżnia je również wysoka odporność na nacisk.

Æ

Æ

8

Polbruk 

nowości

polbruk.pl

Austrotherm austrotherm.pl


5

BDR THERMEA GROUP


Z podkaszarką za złotówkę

Æ

Nowa kolekcja drzwi wejściowych

Æ

Marka Kärcher przygotowała niezwykłą promocję – przy zakupie kosiarki LMO z baterią w zestawie podkaszarkę LTR otrzymamy za symboliczną złotówkę. Kosiarka z czterostopniową regulacją wysokości koszenia dostępna jest w dwóch wariantach – z szerokością koszenia 36 lub 33 cm oraz zbiornikiem na skoszoną trawę o pojemności 45 lub 35 litrów. Urządzenie jest bezpieczne i ergonomiczne – uchwyt prowadzący z łatwością dopasujemy do swojego wzrostu. Kosiarka i podkaszarka zasilane są tą samą, wydajną baterią – dzięki temu oszczędzamy pieniądze i dbamy o środowisko naturalne. Promocja trwa do końca maja. Więcej szczegółów na stronie kaercher.com/pl/ home‑garden/narzedzia‑ogrodowe.html

Wyjątkowo wytrzymały i ciepły system profili aluminiowych, solidne, a zarazem niezwykle stylowe wypełnienia oraz szeroka gama kolorystyczna – wszystko to sprawia, że drzwi SOLANO odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających klientów. Marka KRISPOL dodała do oferty aż cztery nowe modele drzwi. Nowa kolekcja jest już dostępna w sieci Salonów KRISHOME, a także pozostałych punktach sprzedaży.

Æ

Æ

KÄRCHER 

Bądź eko!

karcher.pl

Æ

KRISPOL

krispol.pl

Do izolacji instalacji podłogowych

Æ

Kompostownik IKST850C EVOGREEN PROSPERPLAST z oferty Leroy Merlin jest odporny na niekorzystne warunki pogodowe. Modułowa budowa zapewnia szybki i prosty montaż, a zamykana klapa sprawia, że do środka nie dostaną się takie zwierzęta jak koty czy psy. Kompostownik świetnie sprawdzi się na działce lub w ogrodzie przy kompostowaniu biodegradowalnych odpadów, które można wykorzystać do użyźnienia gleby pod uprawy. Wykonany jest z plastiku z recyklingu. Pojemność: 850 l.

Rękaw izolacyjny ThermaSmart ENEV‑Q od Thermaflex został zaprojektowany w celu optymalizacji izolacji cieplnej rur prowadzonych w podłodze. Jego wyróżnikiem jest żółty kolor oraz prostokątny kształt, gwarantujący stabilność i niezawodną izolację rur między warstwami podłogi. Otulina zbudowana jest z zaawansowanej pianki poliolefinowej pokrytej żółtą powłoką PE, która chroni instalację przed ewentualnymi uszkodzeniami. Rękaw izolacyjny podnosi efektywność energetyczną budynku, oszczędza energię i nadaje się w całości do recyklingu. Otulina pasuje na rury o średnicy 15, 18, 22, 28, 35, 42 mm.

Æ

Æ

10

Leroy Merlin 

nowości

leroymerlin.pl

Thermaflex 

thermaflex.com/pl


Dom z dobrym mikroklimatem Wełny szklane, np. Super‑Mata ISOVER, mają mniejszą gęstość. Polecane są do izolacji da‑ chów skośnych, gdyż nie obciążają nadmier‑ nie konstrukcji. Na zdjęciu realizacja firmy FRB Ślusarczyk. Fot. Isover

Dom z dobrze zaprojektowaną i wykonaną izolacją cieplną to niższe rachunki za ogrzewanie. Ocieplenie można wykonać z różnych materiałów. Jakie powinno być w nowych budynkach, określają przepisy. W starszych warto zainwestować w termomodernizację. To się opłaca! Artur Golak

Partner tematu 12

technologie Æ  termoizolacja

www.isover.pl


Płyty PIR wyróżniają się niską nasiąkliwością i wysoką opornością na przenikanie wilgoci przez przegrodę. Fot. Recticel Izolacje

O

cieplenie domu można porównać do zimowego ubrania. W  czasie mrozów najlepiej chroni ciepła kurtka lub płaszcz. Dla domu takim ubraniem jest izolacja termiczna ścian. Zimą nie można także zapomnieć o  solidnych, ciepłych butach, czapce i  szaliku. Podobnie jest z domem: ocieplić trzeba podłogę, poddasze i dach. Dom z dobrze wykonaną izolacją termiczną zapewnia odpowiednią temperaturę w  pomieszczeniach nie tylko zimą. Izolacja chroni również przed nadmiernym nagrzewaniem wnętrz podczas upałów. Spadają rachunki za ogrzewanie i ewentualną klimatyzację. Poza tym zimą izolacja termiczna zapobiega skraplaniu się pary wodnej w  pomieszczeniach na  ścianach zewnętrznych. Takie miejsca to  wylęgarnia domowych grzybów i  pleśni – szkodliwych dla zdrowia, szpecących ściany i  będących przyczyną zapachu stęchlizny w mieszkaniu.

ÆÆNowe przepisy Każdy chciałby mieć ciepło w domu i płacić jak najmniej za  ogrzewanie. Jednak, choć o tym marzymy, nie zawsze idziemy z postępem i ulegamy pokusie pozornych oszczędności na  zakupie materiałów. Polskie przepisy zmuszają nas, abyśmy budo-

wali domy energooszczędnie. Dokładnie regulują, jakie minimalne normy muszą być spełnione w nowych budynkach. Co  jakiś czas wprowadzane są kolejne normy, jeszcze bardziej rygorystyczne. Przepisy reguluje rozporządzenie „W sprawie warunków technicznych, jakim powin-

Wełna szklana i skalna – jak powstają, co je różni? Agata Wołkowiecka, ekspertka ISOVER, Kierownik Produktu Podstawowe różnice pomiędzy dwoma rodzajami wełny wynikają z różnego rodzaju surowców, z których są wytwarzane, a także z samego procesu produkcji. O tym, jak powstaje wełna skalna i szklana można się przekonać w najnowocześniejszym w Polsce zakła‑ dzie produkcyjnym w Gliwicach, gdzie wytwarzane są materiały marki ISOVER. To jedyne miejsce w Polsce, w którym produkowane są dwa rodzaje wełny. W obu przypadkach proces produkcji rozpoczyna się na składowisku surowców. W zależności od pożądanych parametrów produk‑ tów izolacyjnych surowce miesza się w różnych proporcjach. Wełna szklana wytwarzana jest z mieszanki stłuczki szklanej, piasku kwarcowego oraz sody, które w piecu (tzw. wannie szklarskiej) są roztapiane w temperaturze 1200–1500°C. Następnie tworzywo kierowane jest do maszyn rozwłókniających, gdzie strumień ciekłego szkła trafia na dysk rozwłókniający tworząc włókno szklane. Opada ono na bębny formujące. Włókna przelatują przez pierścień spryskujący, z którego podawane jest lepiszcze. Bębny strefy formowania obracają się przeciwbieżnie, formując kobierzec wełny. Tak uformowana wełna trafia do komory polimeryzacyjnej, gdzie następuje utwardzenie lepiszcza. Gęstość produktu reguluje się, dobierając prędkość przenośników linii produk‑ cyjnej. Obrzeża kobierca obcinane są za pomocą piły wodnej. Ścinki trafiają do młynków i kierowane są do ponownego wykorzystania. Woda z procesu produkcyjnego jest również ponownie zawracana. Wełna szklana po wyjściu z komory polimeryzacyjnej ma 200°C i następnie jest chłodzona na linii. Utwardzony i odpowiednio szeroki kobierzec zostaje poddany kontroli równomiernego rozkładu włókna za pomocą izotopowego miernika gramatu‑ ry. W zależności od potrzeb produkty są pokrywane papierem, folią aluminiową lub włókniną. Kolejnym etapem jest cięcie poprzeczne oraz pakowa‑ nie. Produkty elastyczne są zwijane w rolki. Lekkie płyty są sztaplowane, kompresowane i pakowane w paczki. Dzięki technologii ThermiStar stopień kompresji niektórych produktów ISOVER przekracza nawet stosunek 1:7. Proces produkcji wełny skalnej wygląda podobnie. Surowce – bazalt, gabro, dolomit lub kruszywa wapienne – trafiają do silosów dobowych, skąd pod kontrolą komputerowego systemu trafiają do pieca szybowego. Pod wpływem gorącego powietrza koks się zapala i następuje roztopienie tłucznia skalnego. Lawa trafia na maszyny rozwłókniające. Podobnie, jak w przypadku wełny szklanej, włókna pokrywane są lepiszczem. Następnie wpadają do komory osadczej, gdzie zostają równomiernie rozłożone i uformowane w kobierzec. Tak przygotowana wełna skalna poddawana jest procesowi zmiany kierunku włókien – ten zabieg udoskonala właściwości mechaniczne produktu. Następnie wełna skalna trafia do komory polimeryzacyjnej. Tutaj nadaje się odpowiednią grubość produktu i właściwości wytrzymałościowe. Kolejnym etapem jest cięcie przez zespół pił – poprzecznej, wzdłuż‑ nych i grubościowej taśmowej. Wełny mineralne szklane i skalne znajdują szerokie zastosowanie w wykonywaniu izolacji tak budowlanych, jak i technicznych. Wełny szklane, z uwagi na mniejszą gęstość, czy wyższą sprężystość, są zalecane do izolacji dachów skośnych, ponieważ nie obciążają nadmiernie konstrukcji. Z kolei na dachach płaskich częściej montuje się wełnę skalną, chociaż można także rozważyć zastosowanie wełny szklanej, np. dwuwarstwowego zestawu Platynowy Dach. W przypadku fasad w metodzie lekkiej mokrej (BSO, ETICS) częściej stosuje się twardą wełnę skalną w płytach. Zarówno wełna skalna, jak i szklana są niepalne, a o ich izolacyjności decyduje współczynnik lambda – im mniejszy, tym lepsze właściwości.

Partner tematu

www.isover.pl termoizolacja Æ  technologie

13


Gdy wilgoci jest zbyt wiele Stanisław Sobczyk, firma Rigips

Membrana dachowa ma dwie zasadnicze funkcje: osłonę izolacji przed wodą atmosferyczną z ze‑ wnątrz oraz umożliwienie przedostania się wilgoci z wnętrza przegrody. Fot. MDM NT

Złą gospodarkę wilgocią poznamy m.in. po zaparo‑ wanych szybach w oknach i skraplającej się parze na chłodnych powierzch‑ niach. Zatrzymywanie pary wodnej wewnątrz, a także gromadzenie się wilgoci w przegrodach pro‑ wadzi do powstania grzybów i pleśni w nad‑ prożach, ościeżach okiennych, pod parapetami, w narożach pokoi. Może być również przyczy‑ ną pęcznienia drewnianych mebli i podłóg. W ogólnym ujęciu niekorzystny mikroklimat pomieszczeń przekłada się na stan konstrukcji budynku. Wilgoć wnika do ścian, a te powoli niszczeją. Ważną konsekwencją jest także ne‑ gatywny wpływ na ogólny stan zdrowia i samo‑ poczucie mieszkańców. Złej jakości powietrze wywołuje zmęczenie, bóle i zawroty głowy, podrażnienia śluzówki, alergie czy astmę. Dlatego kluczowe jest rozsądne projektowanie, uwzględniające z jednej strony połączenie wentylacji z materiałami paroprzepuszczal‑ nymi, a z drugiej wzmocnienie mikroklimatu poprzez stosowanie funkcjonalnych materia‑ łów wykończeniowych. Przykładem może być produkt Glasroc X Ocean, czyli płyta obustron‑ nie wzmocniona hydrofobową matą z włókna szklanego, która jest zespolona z gipsowym rdzeniem zawierającym specjalne dodatki zapewniające odporność na pleśń, wilgoć. Płyty Glasroc X Ocean nie są powlekane kartonem i nie zawierają celulozy – to wysoka naturalna odporność na rozwój pleśni.

ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Przykładowo, od 1 stycznia 2021 roku maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła (Umax) dla ścian zewnętrznych nowych budynków nie może być wyższa niż 0,2 W/m²K. Budując nowy dom warto tak zaplanować jego ocieplenie, aby miał jeszcze lepsze parametry, niż nakazują przepisy. To się opłaca! Koszty zwracają się w  rachunkach za  ogrzewanie i  klimatyzację. Można się zdecydować na  ciepłe ściany zewnętrzne jednorodne i wielowarstwowe. Rozmaite są także systemy ociepleń podłóg na gruncie, piwnic, poddaszy, dachów. Co  wybrać? Warto przeglądać katalogi producentów i  specjalistyczne gazety, a także pytać o opinie znajomych, którzy budowali swoje domy.

Partner tematu 14

technologie Æ  termoizolacja

ÆÆStare budynki Domy budowane przed laty, zwłaszcza kilkadziesiąt lat temu lub jeszcze więcej, są po prostu zimne. Dzięki termorenowacji, w starych budynkach zdecydowanie poprawia się komfort cieplny, mieszkańcy przestają marznąć zimą. Spadają też wydatki na ogrzewanie, zaś w czasie letnich upałów pomieszczenia nie są przegrzane.

Stare domy ociepla się od zewnątrz lub od  wewnątrz. Pierwszy sposób polega na obłożeniu zewnętrznych ścian materiałem izolacyjnym, np. styropianem lub wełną mineralną. Następnie elewację wykańcza się tynkiem czy panelami z tworzywa sztucznego lub drewna. Drugi sposób – ocieplenie od  wewnątrz – jest zalecany, jeśli termomodernizacji starego budynku nie można wykonać

www.isover.pl


od zewnątrz. Tak jest  m.in. w  przypadku budynków zabytkowych czy z  ciekawą fasadą (np. z rzeźbieniami, piękną cegłą). Każdy stary budynek wymaga indywidualnego podejścia do  kwestii ocieplenia. Czasami nie wiadomo, z  czego dokładnie są wzniesione ściany, czy co kryje się pod podłogą na strychu. W  podjęciu decyzji pomaga badanie kamerą termowizyjną. Pomiary wykonuje

się od strony zewnętrznej budynku oraz w pomieszczeniach. Dzięki temu wyniki są dokładniejsze i można dobrze zaplanować wykonanie izolacji termicznej na miarę XXI wieku. Koszt badania termowizyjnego to  zwykle kilkaset złotych. Cena zależy m.in. od wielkości mieszkania lub domu oraz czy badanie ma być z raportem lub bez niego.

Partner tematu

ÆÆMateriały na izolację cieplną Wybór materiałów do  ocieplenia domu jest bardzo duży: ◗◗Pochodzenia mineralnego – wełna skalna i szklana; ◗◗Tworzywa sztuczne spienione – m.in. styropian biały i  szary (wzbogacony o  uszlachetniające substancje, jak grafit, sadza czy związki aluminium), pianka po-

www.isover.pl termoizolacja Æ  technologie

15


Badanie kamerą termowizyjną ujawnia wszelkie niedocią‑ gnięcia w ociepleniu domu. Fot. Isover

Rodzaje izolacji z wełny

Wyjątkowo szczelna warstwa termoizolacyjna, zwłaszcza w miejscach połączeń izolacji ze stolarką otworową, poprawiała izolacyjność budynków i wyeliminowa‑ ła niepożądane miejsca przepływu zimnego powietrza z zewnątrz. Fot. Knauf Therm

Partner tematu 16

technologie Æ  termoizolacja

ÂÂPłyty z wełny mineralnej występują w kilku odmia‑ nach, różniących się gęstością i twardością. Na rynku dostępne są płyty: miękkie, o gęstości 60 kg/m³, półtwarde, o gęstości od 80 kg/m³ do 120 kg/m³ i twarde, o gęstości od 150 kg/m³ do 180 kg/m³. Płyty twarde stosowane są do izolacji podłóg poddaszy użytkowych, stropodachów płaskich i ścian zewnętrz‑ nych. Płyty miękkie natomiast do izolacji podłóg poddaszy nieużytkowych, stropów drewnianych oraz sufitów podwieszanych i wewnętrznych ścianek działowych. ÂÂMaty produkowane z wełny szklanej bardzo często są sprzedawane w postaci rolek. Te produkty naj‑ częściej stosowane są do izolacji dachów skośnych, przestrzeni pomiędzy legarami itp. Maty z wełny szklanej oferowane mogą być również w postaci prostokątnych arkuszy, w tym pokryte jednostronnie welonem szklanym lub innym materiałem. ÂÂGranulaty stosowane są do izolowania miejsc trudno dostępnych – w dachach płaskich i skośnych, szczelin ścian warstwowych, podłóg i stropów poddaszy.

www.isover.pl
Z eksperymentu wykonanego przez arch. Piotra Sempińskiego wynika, że dla stosunków termoizolacyjnych w budyn‑ ku zasadnicze znaczenie ma szczelność izolacji termicznej. Fot. Arbet

liuretanowa, pianka krylamitowa, pianka rezolowa; ◗◗Pochodzenia roślinnego – różnego rodzaju płyty drewnopochodne, maty trzcinowe czy z makulatury z  dodatkiem soli boru; ◗◗Połączenia materiałów – tego typu produkty to  m.in. bloczki z  ceramiki łączone z  wełną mineralną, płyty z  wełny mineralnej i  stali, czy płyty ze  sztywnej pianki zespolonej z  płytą kartonowo‑gipsową w okładzinie z białego welonu szklanego. Każdy z  materiałów termoizolacyjnych ma  plusy i  minusy. Różnią się  m.in. ceną, paroprzepuszczalnością, sztywnością, odpornością na  wilgoć, ogień czy gryzonie. Dlatego wybór jest trudny. Przykładowo, wełnę mineralną wybierają często ci inwestorzy, którym zależy, aby ściany były nie tylko ciepłe, ale też „oddychające” i dobrze tłumiły hałas. Warto wiedzieć, że nawet te same rodzaje produktów, np. styropian czy wełna mineralna, różnią się między sobą,  m.in. gęstością lub wytrzymałością na  ściskanie. Jedne są polecane np. do ocieplania ścian, a inne do poddaszy czy podłóg. Materiały izolacyjne mogą mieć postać płyt, mat, granulatu, otulin rur, a nawet małych bloczków (np. do wypełniania fałd blachy trapezowej). Są też takie, które natryskuje się na podłoże, co ułatwia izolację trudno dostępnych miejsc. Dlatego wybór warto skonsultować, np.  z  majstrem czy architektem. Do  ocieplenia domu można użyć różnych materiałów. Przykładowo, ściany ocieplić styropianem, poddasze – wełną mineralną, a podłogę – płytami z pianki.

Każda paroizolacja (bez względu na rodzaj) działa skutecznie tylko wtedy, kiedy jest szczelnie ułożona i stanowi jednolitą warstwę, w sposób ciągły i szczelny połączoną z wszystkimi elementami dachu i ścian budynku. Fot. Marma

Elastyczność włókien wełny szklanej ułatwia dokładne wypełnienie izolowanych prze‑ strzeni, również w trudno dostępnych miej‑ scach. Na zdjęciu jest realizacja firmy CzerBud Fot. Isover

Partner tematu

www.isover.pl termoizolacja Æ  technologie

17


Nie tylko ochrona przed parą Krzysztof Patoka, firma Marma Dach jest przegrodą, która jest atakowana przez wszyst‑ kie formy i stany skupienia wody. Wynika to z jego funkcji, dach chroni budynki lub budowle.  W zależności od funkcji budowli, dach ma różne zadania. Najprostsze dachy to te osła‑ niające wiaty, garaże i podobne konstrukcje. W przypadku wiat niewielkie znaczenie mają zjawiska związane z przepływem pary wodnej transportowanej przez powietrze wokół pokrycia. Natomiast w budynkach mieszkal‑ nych, na dach działają wszystkie formy wody, oddziałujące zarówno z zewnątrz od strony atmosfery, jak również od wewnątrz budynku. Wnętrze budynków dostarcza  parę wodną, która w dużo większym stopniu wnika w dach niż w ściany, ponieważ para jest zawsze uno‑ szona przez ciepłe powietrze. Ciepłe powietrze dochodząc do dolnej strony dachu zawsze się schładza. Spadek temperatur zależy od izolacyj‑ ności termicznej dachu. Ta zaś zależy od stopnia zawilgocenia całej konstrukcji i jej szczelności powietrznej. Jeżeli para wodna przeniknie do wnętrza dachu, to zawsze powstanie tam jej kondensat. Czym para wodna dotrze bliżej pokrycia, tym szybciej się schłodzi i skropli. Dlatego dachy budynków mieszkalnych zawsze muszą mieć paroizolację montowaną od strony wewnętrznej. Paroizolacje spełniają dwie funkcje związane z tymi zjawiskami: chronią  przed przenikaniem pary wodnej do wnętrza przegrody dachowej i dodatkowo uszczelniają ją przed stale napierającym ciepłym powie‑ trzem niosącym parę wodną. Uszczelnienie jest niedocenianą, ale bardzo ważną funkcją paro‑ izolacji, ponieważ połączenie dwóch przegród zewnętrznych – dachu i ściany – zawsze zawiera jakieś szczeliny, których nie można wyelimino‑ wać. Te szczeliny są bardzo groźne, bo dostar‑ czają wilgotne i ciepłe powietrze do zimnych, zewnętrznych warstw dachu, gdzie bardzo szybko i stale powstają skropliny w ilościach zależnych od różnicy temperatur między wnę‑ trzem budynku i atmosferą. Dlatego paroizo‑ lacje są konieczne we wszystkich budynkach, których dachy są izolowane termicznie, bez względu na rodzaj zastosowanej termoizolacji. Warto jednak pamiętać: aby paroizolacje do‑ brze pełniły swoje funkcje, muszą być szczelnie układane. Oznacza to, że ich połączenia powin‑ ny być klejone między pasmami oraz ich styki z murami ścian, kominów i innych elementów – również połączenia z oknami dachowymi i wyłazami. To muszą być szczelne powłoki.

ÆÆMostki termiczne To miejsca przez które w  sposób niekontrolowany ucieka ciepło z budynków. Przyczyny powstawania mostków są różne – zwykle to efekt błędów podczas projektowania oraz prac budowlanych. Najczęściej większe mostki termiczne powstają w  strefach okien, połączeń ścian z  fundamentami, narożników ścian zewnętrznych,

okapów. Mniejsze, punktowe mostki termiczne zdarzają się np. w miejscach montażu materiałów izolacyjnych. Gdy mostków termicznych jest mało i  są one niewielkie, w  ogólnym bilansie cieplnym budynku nie mają większego znaczenia. Jeśli jest ich wiele, dom traci dużo ciepła. Poza tym w miejscach, gdzie są duże mostki termiczne, może dochodzić zimą

Wełny mineralne nadają się do ociepla‑ nia zarówno budynków nowych, jak i re‑ montowanych. Na zdjęciu jest realizacja firmy Gips‑Bud Stanisław Szkotnicki Fot. Isover

Partner tematu 18

technologie Æ  termoizolacja

www.isover.pl


Wełnę mineralną przygotowaną do ocieplania np. poddasza należy przechowywać w suchym miejscu. Fot. Isover

do skraplania pary wodnej oraz rozwoju grzybów i pleśni. Mostki termiczne bywają też przyczyną powstawania rys i pęknięć. W ustaleniu czy w budynku są mostki termiczne oraz jak duże, pomaga badanie kamerą termowizyjną.

Budowa wewnętrzna wełny mineralnej powoduje, że materiał ten cechuje się wysoką przepusz‑ czalnością wilgoci. Na zdjęciu jest realizacja firmy URB Sabat. Fot. Isover

ÆÆUwaga na wilgoć Nadmiar wilgoci w pomieszczeniach może być nie tylko uciążliwy, ale także szkodliwy dla zdrowia i niebezpieczny dla konstrukcji budynku. – Właściwie zaprojektowana i  wykonana wentylacja nie wystarczy, aby w domu wytworzyć mikroklimat wolny od  problemu wilgoci czy grzybów – mówi Jakub Zarzycki, kierownik produktu i ekspert marki Isover. – Konieczne jest również zastosowanie do  izolacji przegród budowlanych materiałów paroprzepuszczalnych o  niskim oporze dyfuzyjnym. Dzięki takim właściwościom oraz poprawnie wykonanej przegrodzie zapobiegają one gromadzeniu się wilgoci w  warstwach konstrukcyjnych lub wykończeniowych, a  co  za  tym idzie

Partner tematu

www.isover.pl termoizolacja Æ  technologie

19


uniemożliwiają rozwój pleśni i grzybów. Wełna mineralna ma  odpowiednią strukturę, dzięki czemu przenikanie pary wodnej przez izolację z  wełny mineralnej jest takie samo jak dla powietrza. Nie stanowi bariery dla pary wodnej, pozwala „ścianom oddychać”. Dlatego doskonale sprawdza się w izolacji wszystkich przegród zarówno w tradycyjnym budownictwie, jak i nowoczesnym wykorzystującym rekuperację itp. Dla przykładu ścianę zewnętrzną można wykonać jako fasadę wentylowaną. Doskonale sprawdza się w przypadku projektów renowacyjnych, ponieważ daje ogromną swobodę kształtowania charakteru budynku. Materiały o  niskim oporze dyfuzyjnym to nie wszystko. Niezbędne jest także wykonanie przegrody w  taki sposób, by  poszczególne warstwy nie stanowiły bariery, która zatrzyma proces odparowywania wilgoci.

Warunki pogodowe mają znaczny wpływ na termoizolację. Promieniowanie UV powoduje degradację płyt styropianowych. Ułożony i nie osłonięty materiałem elewacyjnym styropian należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. Fot. Arbet

Wilgoć w przegrodzie nie jest tylko wynikiem aktywności ludzkiej. Niewielka jej ilość w przegro‑ dzie pochodzi też np. z procesów technologicznych, jak choćby zapraw z dodatkiem wody. Aby umożliwić szybkie odparowanie, całość powinna byc pokryta tynkiem o dobrej przepuszczalno‑ ści pary wodnej. FOT. WEBER

Partner tematu 20

technologie Æ  termoizolacja

– Odpowiednie poszycie jest mocowane do ściany nośnej z użyciem specjalnej konstrukcji wsporczej, aluminiowej, stalowej lub wykonanej z elementów drewnianych – wyjaśnia Jakub Zarzycki. – Im cięższe i  dalej oddalone od  ściany nośnej poszycie, tym solidniejsza musi być konstrukcja. Tak konstruowana przegroda posiada szczelinę wentylacyjną pomiędzy okładziną i  materiałem izolacyjnym, a  dokładnie wełną mineralną, która – cechując się wysoką paroprzepuszczalnością – pozwala na  wydostawanie się (poprzez szczelinę) nadmiaru wilgoci z  budynku. Skrojonym na  miarę materiałem izolacyjnym dla fasad wentylowanych jest wełna mineralna szklana Isover Super‑Vent Plus, czyli produkt z najniższą dostępną na rynku lambdą (0,031 W/mK) wśród wełen jednostronnie pokrytych welonem, który dodatkowo zabezpiecza izolację przed czynnikami atmosferycznymi. Poddasze użytkowe ze  względu na  zastosowane materiały budowlane i  konstrukcję, jest szczególnie wrażliwe na  zawilgocenie. Złożona konstrukcja więźby dachowej składająca się z  wielu elementów – a  miejsce połączenia każdej krokwi z termoizolacją to potencjalny mostek termiczny – wymaga materiału elastycznego, wypełniającego przestrzenie oraz wysoce paroprzepuszczalnego. » 

www.isover.pl


Izolacja ścian zewnętrznych

wełną mineralną ISOVER w systemie weber.therm WM Płyty FASOTERM 35 przeznaczone są do izolacji ścian zewnętrznych budynków w metodzie ETICS („lekkiej‑mokrej”), czyli technologii izolacji najbardziej dostępnej, stosowanej od lat przez wykonawców. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła równa 0,035 W/m*K potwierdza doskonałe parametry cieplne produktu, co przy prawidłowo wykonanych pracach instalacyjnych zwiększa komfort użytkowania budynku, ale też realnie obniża koszty jego ogrzewania. Wygląd fasady oraz jej wytrzymałość zaś determinują pozostałe składowe systemu weber.therm WM, mianowicie klej do mocowania wełny, siatka zbrojąca, grunt oraz tynk. W okolicach ścian zewnętrznych i okien po‑ wstają bardzo duże straty energii. Niestety często inwestorzy nie są świadomi lub ba‑ gatelizują fakt, że bardzo ważną rolę odgry‑ wa odpowiednie dopasowanie produktów do siebie. Wszystkie elementy systemu ETICS – od kleju przez materiał izolacyjny po tynk – powinny ze sobą współgrać. Taką gwarancję uzyskamy, dzięki zastosowaniu odpowied‑ nich zestawów wyrobów oraz współpracy z doświadczonym fachowcem. Przykładem polecanego zestawu jest rozwiązanie ISOVER i Weber, gdzie płyta Fasoterm 35 doskonale łączy się z  całą gamą produktów Weber wchodzących w skład systemu weber.therm WM. Kompatybilna oferta zawierająca różne‑ go rodzaju tynki i farby elewacyjne pozwala ocieplić fasady domów już użytkowanych, jak i nowych. Co istotne, w płycie Fasoterm 35 połączono bardzo dobrą, niską lambdę (λ=0,035 W/mK) z  doskonałymi parametrami mechaniczny‑ mi. Najlepsze dostępne parametry cieplne pomagają ograniczyć wymaganą grubość izolacji. W  zależności od  materiału, z  jakie‑ go zbudowana jest ściana zewnętrzna, już 15  cm wełny Fasoterm 35 pozwoli spełnić warunki techniczne w zakresie współczynni‑ ka przenikania ciepła obowiązujące od 2021 roku. Co więcej, ISOVER Fasoterm 35 posiada dokładność wymiarową T5, dzięki czemu instalowane płyty bardzo dobrze się licują, tworząc płaską powierzchnię ściany, co jest istotne dla wykonawcy w  prawidłowym i szybkim wykonaniu systemu ociepleń ETICS.

Oferowane zestawy produktów: Wełna: ISOVER Fasoterm 35 Klej do mocowania wełny i do siatki weberbase UNI W Siatka weber PH913 Grunt weber.prim compact

Wełna: ISOVER Fasoterm 35 Klej do mocowania wełny i do siatki weberbase UNI W Siatka weber PH913 Grunt weber PG221

Do wyboru:

Do wyboru:

Tynk hydrofilowy weber.pas topdry AquaBalance Tynk silikonowy weber.pas premium Tynk mineralny weber TM314 malowany farbą silikonową weber FZ391

Tynk silikonowy weber TD341 Tynk silikatowo‑silikonowy weber TD336 Tynk silikatowy weber TD331

Doradztwo Techniczne ISOVER RIGIPS WEBER Bezpłatna infolinia 800 163 121 dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 doradcy.techniczni@saint‑gobain.com

 ARTYKUŁ REKLAMOWY

21


Pływający 22

dom

PROJEKT I REALIZACJA


Informacje o projekcie Nazwa: Schoonschip Kavel 03 Floating home Powierzchnia: 160 m² Lokalizacja: Amsterdam, Holandia Projekt: i29 interior architects; i29.nl Konstruktor wnętrz: Simon Sintenie Wykonawca: Hagoort BV Plan urbanistyczny Space&Matter Konsultacje dotyczące zrównoważonego rozwoju: Metabolic Termin ukończenia realizacji: styczeń 2021 r.

To przykład, że wygodny dom można wybudować na wodzie. W dodatku tani w eksploatacji! Energię czerpie ze słońca i wody. Gdy ma jej za dużo, magazynuje ją w specjalnej baterii. Nie wierzycie? Obok pływa prawie 50 innych energooszczędnych domów... Tekst: Małgorzata Nietupska Projekt: i29 architects; i29.nl Zdjęcia: i29/Ewout Huibers

PROJEKT I REALIZACJA

23


P

ływający dom wchodzi w skład osiedla Schoonschip składającego się z 46 gospodarstw domowych. W sumie na wodzie mieszka ok.  100 osób. Osiedle powstało na  nieużywanym kanale wodnym, w  dawnej przemysłowej dzielnicy Amsterdamu. Przyszli właściciele domów mogli wybrać własnego architekta. Projekt tego wykonała pracowania i29, specjalizująca się w niestandardowym podejściu do architektury, jej otoczenia i ekologii.

ÆÆOsobno lecz razem Dom zaprojektowany przez pracownię i29 oraz 45 innych budynków tworzą unikalny ekosystem osiedla. Każdy z nich produkuje energię, pozyskując ją z  kanału za  pomocą wodnej pompy ciepła oraz ze  słońca, dzięki ogniwom fotowoltaicznym. Gdy dom ma energii za dużo na bieżące potrzeby, magazynuje ją w specjalnej baterii albo... oddaje innym domom, które wchodzą w skład osiedla. Wszystkie domy mają tylko jedno(!) podłączenie do  zewnętrznej sieci energetycznej. Osiedle powstało na  podstawie planu urbanistycznego Space&Matter. Według jego założeń dawny przemysłowy kanał został zrewitalizowany tak, aby można było na  nim zamieszkać. Nowa pływająca dzielnica miała być ekosystemem osadzonym w tkance miasta: w pełni wykorzystywać energię otoczenia, zminimalizować ilość odpadów, a  także stworzyć przestrzeń dla naturalnej różnorodności biologicznej. Wszystkie pływające domy łączy z  nadbrzeżem inteligentny pomost. Jego górna powierzchnia to  molo, na  którym spotykają się ludzie. Pod nim zaś znajdują się instalacje: przewody energetyczne, kanalizacyjne i wodociągowe podłączone do każdego domu.

ÆÆNa miarę Każdy z 46 domów „stoi” na wodnej działce. Właściciel prezentowanego domu chciał, aby jej przestrzeń została maksymalnie wykorzystana. Marzył o budynku prostym, nowoczesnym, ale jednocześnie zaskakującym ciekawym kształtem.

Zespół architektów z pracowni i29 zaproponował pływającą prostą bryłę z dwuspadowym dachem, z ogrodem na ostatniej kondygnacji. Trzy piętra łączy przeszklone atrium ze schodami. Pomieszczenia przenikają się wzajemnie i jednocześnie otwierają na otoczenie. Widoki pojawiają się oraz znikają podczas poruszania się po domu, ale jednocześnie mieszkańcy mają zapewnioną prywatność. Z najniższej kondygnacji roztacza się widok na poziom wody. Z piętra wyżej, gdzie są sypialnia oraz salon, widok na otoczenie można podziwiać siedząc na kanapie. Na najwyższym piętrze ulokowano kuchnię z  jadalnią, skąd rozciąga się niesamowity pejzaż na  południową i północną stronę kanału. Znajduje się też tutaj przestronna loggia, utworzona przez wycięcie w dachu – stąd można podziwiać port od  zachodu. Tu  wypoczywa się w  kameralnej atmosferze, uprawia kwiaty, warzywa i cytrusy. Z zewnątrz czarna bryła budynku wtapia się w portowe otoczenie. Jednocześnie wyróżnia ją prosta, elegancka sylwetka zwracająca uwagę pomysłowymi architektonicznymi detalami. Pływający dom jest niezwykle energooszczędny oraz przyjazny środowisku. Jako część osiedla tworzy ekosystem z innymi pływającymi domami. Razem można więcej! »

29 interior architects, i29.nl Studio i29 założyli Jaspar Jansen (rocznik 1970) i ​Jeroen Dellensen (rocznik 1972). Jego siedziba znajduje się w Amsterdamie (Holandia). Projekty i29 były wielokrotnie nagradzane w prestiżowych konkursach dla architektów, m.in. dom Tiny otrzymał tytuł House of the Year Frame Awards 2019. W portfolio studia są wnętrza m.in. dla booking.com, Bijenkorf Amsterdam (grupa Selfridges), Samsonite Europe, magazynu FRAME, Narodowego Muzeum Ceramiki, Leeuwarden. Projekty studia i29 to przestrzenie o silnej tożsamości. Przyciągają oraz inspirują ludzi.

Ten pływający dom nie jest jedyny. Obok znajduje się 45 innych budynkow na wodzie, które tworzą osiedle.

24

PROJEKT I REALIZACJA


Pływający dom czerpie energię ze słońca, dzięki ogniwom fotowoltaicznym, oraz wody – za pomocą pompy ciepła.

Pomost umożliwia komunikację, ale jest także elementem infrastruktury technicznej. Pod nim znajdują się instalacje elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

PROJEKT I REALIZACJA

25


Taras na ostatniej kondygnacji domu to jednocześnie ogród.

26

PROJEKT I REALIZACJA


Z kuchni można przejść na przestronny taras.

Z każdego piętra rozciągają się wspaniałe widoki na port.

PROJEKT I REALIZACJA

27


Schody w przeszklonym atrium wiodą przez wszystkie kondygnacje.

Na drugim poziomie usytuowano salonik. Za ścianą znajdują się sypialnia oraz łazienka.

28

PROJEKT I REALIZACJA


Dzięki przeszklonemu atrium ze schodami w całym domu jest niezwykle jasno. Ma się też wrażenie nieograniczonej przestrzeni.

PROJEKT I REALIZACJA

29


Kuchnia jest na ostatnim piętrze. Wspaniałe widoki na port oraz niebo sprawiają, że gotowanie jest wyjątkową przyjemnością.

30

PROJEKT I REALIZACJA


PROJEKT I REALIZACJA

31


Przyszłość jest dziś

Już od dawna okna, drzwi i bramy dostępne na rynku są energooszczędne, ale od początku 2021 roku muszą spełniać jeszcze bardziej wyśrubowane normy. Jak wybrać najcieplejszą stolarkę, a przy okazji nie przepłacić? Julia Borowska

32

stolarka Æ  okna, drzwy, bramy garażowe


Z

godnie z wymogami, współczynnik przenikania ciepła dostępnych na  rynku okien pionowych nie powinien przekraczać wartości Uw 0,9 W/m²K, a  okien dachowych – 1,1 W/m²K. Wyśrubowane normy muszą spełniać też drzwi zewnętrzne i  bramy garażowe ze  współczynnikiem przenikania ciepła nieprzekraczającym wartości 1,3 W/m²K.

ÆÆJasne zasady Nowe warunki budowlane mają ujednolicić zasady projektowania budynków we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Określone są na  podstawie Eurokodów, podzielonych na  grupy. Każda grupa odpowiada konkretnemu zagadnieniu. Przykładowo, Eurokod 1 – PN‑EN 1991 wyznacza normy oddziaływań na konstrukcje oraz zasady ich wyznaczania, Eurokod 5 – PN‑EN 1995 określa zasady projektowania konstrukcji drewnianych, a Eurokod 6 – PN‑EN 1996 odnosi się do  norm projektowania konstrukcji murowych. Zdaniem klimatologów i  biotechnologów, wprowadzenie Eurokodów wiąże się też z  chęcią poprawy kondycji środowiska naturalnego. Domy prywatne i  przedsiębiorstwa każdego roku produkują ogromne nadwyżki energii cieplnej. Nowe Warunki Techniczne mają sprawić, że nasze domy będą potrzebować mniej energii do  ogrzania wnętrz w sezonie zimowym oraz do chłodzenia ich latem. Przy okazji spadną rachunki za ogrzewanie i klimatyzację, a nasze domy będą tak energooszczędne i  przyjazne dla środowiska, jak nigdy wcześniej!

ÆÆOd czego zacząć?

Zewnętrzne rolety aluminiowe Firma Aliplast wprowadza do oferty aluminiowe rolety zewnętrzne. To wyjątkowy system, który chroni przed światłem i hałasem z zewnątrz, zapewnia prywatność, a także spełnia funkcję izolacji termicznej. Do wyboru są rolety zewnętrzne ada‑ ptacyjne i podtynkowe. System rolet adaptacyjnych przeznaczony jest do sto‑ sowania w istniejących budynkach. Roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej umieszczonej na ścianie lub w ościeży. Skrzynka jest wówczas elementem dekoracyjnym, dopasowanym do wyglądu budynku – w ofercie są dwa rodzaje rolet adaptacyjnych: roleta R – o zaokrąglonym kształcie skrzynki oraz roleta Q – o kwadratowym kształcie skrzynki. Rolety zewnętrzne podtynkowe – roleta H – to system do zabudowy, w którym skrzynki ukryte są pod warstwą docieplenia. Fot. Aliplast

Oprócz współczynnika przenikania ciepła Uw, przy wyborze energooszczędnych okien powinniśmy zwrócić uwagę na symbol Uf, czyli wskaźnik izolacyjności cieplnej profilu (od  ang. frame – rama). W  oknach pasywnych Uf może wynosić zaledwie 0,8–0,9 W/m²K, jednak najczęściej waha się między 1,3–1,4 W/m²K. Kolejnym kryterium pomocnym przy wyborze okna jest współczynnik przenikania ciepła szyby oznaczany symbolem Ug. Informuje on, ile ciepła ucieka z  pomieszczenia przez szybę. Na  izolacyjność cieplną i  akustyczną okien wpływ ma także grubość profili – im grubsze profile, tym lepiej. By nie doprowadzić do niepotrzebnych strat energii, nowoczesne przeszklenia wyposażane są ponadto w zestawy szyb zespolonych. Na  rynku dostępne są okna dwu-,

okna, drzwy, bramy garażowe Æ  stolarka

33


Żaluzje fasadowe do dużych okien Agnieszka Gołębiewska, szefowa działu marketingu firmy Anwis Trendy budowlane coraz częściej łączą wnętrze z krajobrazem widocznym za oknem, m.in. dzięki dużym przeszkleniom. Takie rozwiązania zapewniają dobre doświetlenie pomieszczeń. Nadmiar pro‑ mieni słonecznych może być jednak uciążliwy. Z jednej strony przez wzgląd na refleksy świetl‑ ne, z drugiej – przez nadmierne nagrzewnie się wnętrz. Aby tego uniknąć, warto zainwestować w osłony zewnętrzne dedykowane do dużych okien, takie jak żaluzje fasadowe. Osłony tego typu poprawiają wygląd elewacji, idealnie wpisują się w nowoczesną architekturę i wy‑ stępują w kolorystyce dopasowanej do stolarki otworowej. W szerokiej gamie barw znajdziemy takie modne odcienie, jak bazaltowy szary czy antracyt strukturalny. Dzięki nim stworzymy ciekawe, spójne aranżacje domu i jego otocze‑ nia. Przykładowo, żaluzje fasadowe znakomicie współgrają z zewnętrznym wyglądem budyn‑ ków wykończonych drewnem lub kamieniem. Sprawdzą się także na jednolitych elewacjach, pozbawionych dodatkowych zdobień. Wówczas staną się ich wyjątkową dekoracją. Żaluzje fasadowe są niezwykle funkcjonalne: regulowa‑ ne lamele zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem i spojrzeniami z zewnątrz, bez konieczności całkowitego za‑ słonięcia okien. Mogą być obsługiwane zdalnie przy użyciu pilota lub urządzeń mobilnych. Dzięki temu z łatwością ustawimy komfortową pozycję osłony bez konieczności wstawania z fotela.

Bez ryzyka przegrzania Żaluzje fasadowe w systemie podtynkowym SOLIDBOX marki Anwis działają jak izolator – chro‑ nią dom przed nadmiernym nasłonecznieniem i zapewniają prawidłowy rozkład temperatury w pomieszczeniu. Dzięki nim wydamy mniej na klimatyzację wnętrz. Przy okazji, zmniejszymy poziom hałasów z zewnątrz i poprawimy wygląd elewacji domu. Lekkie żaluzje to doskonały wybór do dużych przeszkleń. Mogą współpracować z czujnikami pogodowymi i systemem smart home. Fot. Anwis

Robią wrażenie! Ciekawy kolor lub faktura – drzwi DECO z oferty Wiśniowski mogą być okleinowane lub pomalowane na wybrany kolor z palety RAL lub DECOR. Skrzydło wyposażone jest w panel wsadowy o grubości 35 lub 45 mm. Współczynnik przenikania ciepła Ud od 0,8 W/m² K sprawia, że drzwi doskonale izolują ciepło, a dodatkowo zapewniają ochronę przed hałasem. Przykładowe dekory: Złoty Dąb, Orzech, Mahoń, Winchester, Wenge, Beton, Heban. Fot. Wiśniowski

34

stolarka Æ  okna, drzwy, bramy garażowe

trzy-, cztero-, pięcio-, sześcio- a nawet siedmiokomorowe. Zgromadzone w  komorach profilu powietrze to doskonały, naturalny izolator. Jego efektywność potwierdzają liczby: współczynnik izolacyjności okien czterokomorowych może wynosić zaledwie 0,3 W/m²K. Funkcja poszczególnych komór nie jest jednakowa – komora zewnętrzna (skrajna) chroni okno przed nagromadzeniem wilgoci, a komora wzmocnieniowa (największa) – z kształtownikiem z blachy ocynkowanej – wzmacnia profil okna. Pakiety szybowe ograniczają przenikanie hałasu do  wnętrz – wybierając je, zyskujemy pewność, że w  naszym domu zapanuje przytulne ciepło i kojący spokój. Efektywność cieplną okien podniosą też zamontowane w ich komorach wkładki termiczne lub uszczelki, niskoemisyjne powłoki, ramki dystansowe czy docieplenia wykonane przy pomocy pianki termoizolacyjnej.


Hybrydowa konstrukcja Połączenie aluminium i stali nierdzewnej – dzięki takiej budowie drzwi Hörmann ThermoPlan Hybrid z potrójnym uszczelnieniem są wyjątkowo eleganckie, ciepłe i bezpieczne. Hybrydowa budowa zwiększa ich sztywność i stabilność. Skrzydło drzwi o grubości 82 mm wypełnione jest pianką poliuretanową, a aluminiowa rama ma przegrodę termiczną. Drzwi idealnie pasują do szerokich, reprezentacyjnych wejść i nowoczesnej architektury. Klasa przeciwwłamaniowa: RC3. Fot. Hörmann

ÆÆBez wentylacji ani rusz By w  naszym domu zapanował przytulny i  przyjazny dla domowników klimat, okna należy wyposażyć w  odpowiedni system wentylacji. Tylko w  ten sposób uchronimy wnętrza przed wzrostem stężenia dwutlenku węgla powodującego bóle głowy, problemy ze  snem czy alergie. Ponadto, gromadząca się w  formie rosy na  szybach wilgoć tworzy idealne warunki do  rozwoju pleśni i  grzybów, które mogą uszkodzić stolarkę, a nawet – w dłuższej perspektywie – całą konstrukcję budynku. Kontrolowany przepływ powietrza z  zewnątrz do  wnętrz domu zapewni nawiewnik (zwany też nawietrzakiem lub napowietrzakiem). Coraz popularniejszym rozwiązaniem są okna z  funkcją mikrouchylenia – wymiana powietrza zachodzi w nich nawet przy zamkniętym oknie, przez kilkumilimetrową szczelinę. Na  podobnej zasadzie działa okno z funkcją odstawienia – powietrze wtłaczane jest do wnętrz przez szczelinę na  całym obwodzie okna. Dzięki nim zyskujemy stały dopływ świeżego powietrza bez poczucia chłodu, przeciągów i zbędnych strat ciepła. Nowoczesne okna posiadają wszelkie udogodnienia, jakie możemy sobie wymarzyć. Coraz częściej można je  obsługiwać zdalnie i kontrolować ich status np. przy użyciu smartfona. Nowością są okna reagujące

Na komendy głosowe System sterowania oknami i roletami Velux Active with Netatmo reaguje na wydawane mu ko‑ mendy głosowe. „Hej Google, uchyl okno”- tyle wystarczy, by otworzyć np. zamontowane wyso‑ ko okno dachowe. Wewnętrzny czujnik klimatu monitorujący temperaturę, wilgotność i stężenie dwutlenku węgla dba o jakość powietrza i minimum 3 razy dziennie wentyluje pomieszczenie. Fot. Velux na  komendy głosowe. Przeszklenia z  czujnikami wilgotności mogą też zamykać się same po  zarejestrowaniu kropel deszczu, a  okna wyposażone w  czujnik klimatu – na  bieżąco badać stężenie dwutlenku węgla i nawet kilka razy dziennie wentylować pomieszczenie. Nie przepadasz za myciem okien? Nowością są szyby samoczyszczą-

ce. Dzięki wykorzystaniu zjawiska katalizy, w kontakcie z  promieniowaniem słonecznym zgromadzone na  oknie zanieczyszczenia ulegają rozkładowi. Rozłożony brud i kurz zmywany jest następnie przez deszcz. Efekt? Lśniące czystością okno, pozbawione nieestetycznych smug i zacieków!

okna, drzwy, bramy garażowe Æ  stolarka

35


ÆÆZapraszamy do środka Wizytówką domu taniego w  utrzymaniu są energooszczędne drzwi. Ze  względu na  warstwy dodatkowych materiałów, najczęściej mają grubsze skrzydła i  szersze ościeżnice. Cechują się też wysoką wodoszczelnością, doskonałą odpornością na  podmuchy wiatru i  minimalną przepuszczalnością powietrza. Według nowych norm, współczynnik przenikania ciepła drzwi wejściowych i bram garażowych wbudowanych w kubaturę domu nie może przekraczać 1,3 W/m²K. Wskaźnik ten określa, ile energii wyrażonej w Watach przenika przez drzwi o  konkretnych wymiarach przy różnicy temperatury równej 1 Kelwin. Największy wpływ na  wartość współczynnika przenikania ciepła ma  izolacyjność termiczna drzwi. Rodzaj izolacji termicznej należy dobrać do materiału, z jakiego zostały one wykonane. Na  rynku znajdziemy  m.in. drzwi ze  stali, drewna, aluminium i  PVC. Modele z  polichlorku winylu to  rozwiązania najbardziej ekonomiczne, a  co  za  tym idzie – całkiem

Wizytówka domu Wyjątkowo wytrzymały i ciepły system profili aluminiowych, solidne, a zarazem niezwykle stylowe wypełnienia oraz szeroka gama kolorystyczna – wszystko to sprawia, że drzwi SOLANO od KRISPOL odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Dzięki spójnej ofercie kolorystycznej dla wszystkich produktów HOME marki KRISPOL, drzwi idealnie dopasujesz do bramy garażowej, okien, a nawet rolet zewnętrznych. FOT. KRISPOL

Energooszczędna stolarka – czy to się opłaca? Radosław Gibki, Dyrek‑ tor Sprzedaży Krajowej KRISPOL W ostatnich latach można zauważyć dynamiczny rozwój budownictwa w Pol‑ sce. Nie wiąże się to tylko z ilością powstających bu‑ dynków i nowych inwestycji, ale także z rozwojem myśli technicznej, szeroko pojętego know how oraz wzrostem świadomo‑ ści społeczeństwa w zagadnieniach związanych z dbałością o środowisko. Czynniki te determi‑ nują wzrost zainteresowania budownictwem energooszczędnym. Czy taki typ budownictwa to wyższe koszty dla inwestora? W pewnym stopniu – tak. Inwestycja w wysokiej jakości komplet stolarki otworowej – bramę (jeśli jest wbudowana w kubaturę budynku), okna i drzwi – to również oszczędności w przyszło‑ ści, głównie w zakresie obniżenia rachunków za ogrzewanie domu zimą i klimatyzację latem. W sieci salonów KRISHOME wykwalifikowani doradcy pomogą dobrać stolarkę do ocze‑ kiwań inwestora tak, by oprócz wysokich parametrów cieplnych, docelowe okna, drzwi i bramy spełniały wszystkie nasze potrzeby: były funkcjonalne, bezpieczne, wygodne w codziennej eksploatacji. Nie zapominajmy, że przy ostatecznej decyzji dotyczącej stolarki istotny jest też inny ważny aspekt – instalacja produktów na budowie. Prawidłowo wykonany, szczelny, warstwowy montaż stolarki to gwa‑ rancja spokoju i mniejszych rachunków przez długie lata.

36

Nie odkształcą się Aluminiowe drzwi Reveal – nowość OknoPlus – idealnie wpisują się w nowe Warunki Techniczne. Ud od 0,81 W/m²K, szyba z grubością pakietów 24 lub 48 mm, ciepła ramka oraz wysoka wodo- i wiatroszczelność to ich główne zalety. Przekładka wyprodukowana w opatentowanej metodzie antybimetal zapobiega wypaczaniu i utracie szczelności drzwi, a opcje dodatkowe np. otwarcie na odcisk palca czy kontrola dostępu, ułatwiają ich użytkowanie. Skrzydło drzwi może zdobić np. aplikacja ze szczotkowanej stali nierdzewnej, frezowanie, przeszklenie, kamienna lub betonowa faktura. Fot. OknoPlus

stolarka Æ  okna, drzwy, bramy garażowe


ECLAZ

Dzieło ukryte w szkle Szyby ECLAZ z powłoką niskoemisyjną utrwaloną laserowo to arcydzieło technologii szkła od Saint-Gobain Glass: Lepszy bilans energetyczny dzięki najwyższej izolacyjności termicznej w szybie dwukomorowej Więcej naturalnego światła w Twoich wnętrzach Naturalne odwzorowanie kolorów i harmonii barw

Wybierz okna z szybami ECLAZ!

www.eclaz.pl


Szkło niskoemisyjne – źródło światła i dobrego samopoczucia Maciej Mańko, Marketing Manager Saint‑Gobain Building Glass Nowoczesny dom cie‑ szy jasnymi wnętrzami, doskonale izoluje ciepło, jest energooszczędny oraz przyjazny zarówno ludziom, jak i środowisku. Główną rolę odgrywają w nim wielkoformatowe przeszkle‑ nia, które odpowiadają za komfort świetlny oraz termiczny mieszkańców. Sięgające od podłogi aż po sufit lub zastępujące ściany zewnętrzne okna efektownie dopełniają designerskie pro‑ jekty. Im większe gabaryty mają przeszklenia, tym więcej profitów płynie z ich użytkowania. Dwukomorowe pakiety szybowe, będące obec‑ nie standardem w zrównoważonym budownic‑ twie, zawierają szkło nowej generacji cechujące się doskonałymi parametrami technicznymi spełniającymi normy ujęte w Warunkach Tech‑ nicznych 2021. W odpowiedzi na te restrykcje firma Saint‑Gobain wprowadziła na rynek niskoemisyjne szkło ECLAZ wyprodukowane w oparciu o innowacyjną technologię. W pakiecie trójszybowym ECLAZ gwaran‑ tuje wysoki komfort termiczny (g = 60%, Ug = 0,5 W/m²K), maksymalne doświetlenie wnętrz (Lt = 77%) oraz naturalne odwzorowa‑ nie barw. Dbając o użytkowników, troszczymy się jednocześnie o klimat – szkło powstaje z poszanowaniem natury i pomaga ją chronić w miarę eksploatacji budynku. Zapewnia więcej światła i ciepła wewnątrz, a co za tym idzie – mniejsze zużycie prądu i mniejszy ślad węglowy zostawiany przez dom. No i oczywi‑ ście niższe rachunki za energię – korzyści są więc obopólne. Budując lub modernizując dom zaufajmy specjalistom i postawmy na wysokiej jakości rozwiązania godne XXI wieku – w trosce o wła‑ sny komfort i przyszłość naszej planety.

popularne w obecnych realiach, gdy wielu inwestorów poszukuje dodatkowych oszczędności. Izolowane pianką poliuretanową drzwi z PVC odznaczają się dobrą izolacyjnością termiczną i  akustyczną, słabiej chronią jednak przed włamaniem. O  bezpieczeństwo domu i  naszej rodziny lepiej zadbają drzwi z litego drewna sosnowego, świerkowego czy dębowego lub z  materiałów drewnopochodnych, np.  z  płyty pilśniowej MDF czy HDF. Zaizolowane styropianem, nie odkształcają się, chronią dom przed ucieczką ciepła i  hałasami z  ulicy. Drzwi drewniane coraz częściej pochodzą z lasów wolnych od chemicznych środków ochrony roślin i są ekologiczne – by chronić środowisko naturalne, na  miejscu wyciętych drzew do  ich produkcji, sadzone są nowe. Bezpieczne dla zdrowia drzwi drewniane polecane są miłośnikom ekologii

38

Bez strat ciepła Bramę UniTherm marki Wiśniowski stworzono z myślą o budownictwie energooszczędnym i pa‑ sywnym. Systemy uszczelnień oraz panel INNOVO o grubości 60 mm nie dopuszczają do strat ciepła w najbardziej newralgicznych miejscach. Brama jest odporna na wiatr i przenikanie wody oraz estetyczna przez długie lata. Fot. Wiśniowski

Nawiewnik zintegrowany z oknem AEROMAT flex z oferty Siegenia, montowany w przestrzeni między ramą a ościeżnicą, z jednej strony pozwala zachować pełną szczelność okien, z drugiej – zapewnia stały dopływ świeżego powietrza. W wariantach AEROMAT flex HY i AEROMAT flex HY 3F dopływ powietrza jest regulo‑ wany automatycznie w zależności od wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Fot. Siegenia

stolarka Æ  okna, drzwy, bramy garażowe


Niskoemisyjne szkło i alergikom. Naturalny wygląd, piękny rysunek drewna i  niebanalne sposoby wykończenia sprawiają, że z łatwością dopasujemy je  do  stylu architektonicznego naszego domu i posesji. Wybierając drzwi drewniane, nie możemy zapomnieć o ich regularnej impregnacji (przeznaczonymi do tego preparatami) oraz ochronie przed niekorzystnym działaniem wilgoci (np.  przez umiejscowienie drzwi pod zadaszeniem).W nowoczesnych domach idealnie sprawdzi się niskoemisyjne szkło ECLAZ. Wysoka przepusz‑ czalność światła (Lt = 77%) oraz doskonała izolacyjność termiczna szyby (Ug = 0,5 W/m²K) są gwarancją ciepłych, doświetlonych promieniami słońca wnętrz. To innowacyjne rozwiązanie zauważalnie podniesie codzienny komfort życia. Fot. Saint‑Gobain Building Glass Polska

ÆÆMocne jak stal Najwyższe ceny osiągają drzwi aluminiowe i stalowe. Do domu pasywnego lub energooszczędnego warto wybrać drzwi stalowe z  systemem wysokiej jakości uszczelnień, zaizolowane pianką poliuretanową oraz dodatkowo płytami drewnopochodnymi lub laminatem. Ze  stali może zostać wykonane całe skrzydło drzwiowe, rdzeń lub obicie drzwi w formie cienkich, kilkumilimetrowych arkuszy blachy. Taka konstrukcja gwarantuje, że drzwi stalowe będą szczelne oraz odporne na  niekorzystne warunki atmosferyczne, wypaczenia, uszkodzenia mechaniczne, ogień. Przed korozją ochroni je warstwa farby proszkowej. Do ocieplania drzwi aluminiowych stosowana jest pianka poliuretanowa, styropian, a  nawet wełna

Szczelna i bezpieczna Brama garażowa Dekedo z Oknoplast spełnia najwyższe wymogi w aspekcie termoizolacji i efektywności energetycznej. Konstrukcja z paneli o grubym rdzeniu (45 mm) z twardej pianki poliuretanowej zapewnia bramie trwałość, odporność na odkształcenia, dźwiękoszczelność i cichą pracę. Wybierając ją nie musimy martwić się o opadnięcie bramy, np. w razie pęknięcia sprężyny. Przeznaczona do garaży o szerokości 2250–5500 mm FOT. OKNOPLAST

okna, drzwy, bramy garażowe Æ  stolarka

39


Niższe rachunki za ogrzewa‑ nie? Jest na to sposób! ÂÂWedług badań amerykańskiej agencji Energy Information Administration, 25% strat ciepła w domach następuje przez okna i drzwi; ÂÂDzięki podatkowej uldze termomoderniza‑ cyjnej można odliczyć aż 53.000 zł np. za zakup nowych, bardziej szczelnych okien i drzwi; ÂÂSezon grzewczy kończy się zazwyczaj w kwietniu. Przed rozpoczęciem kolejnego (we wrześniu), warto pomyśleć o oszczędno‑ ściach! Korzyści z zastosowanych rozwiązań będziemy odczuwać przez cały rok. Materiały prasowe: tedee, www.tedee.com

mineralna. Dzięki nowoczesnym technologiom produkcji, drzwi aluminiowe wyróżnia dobra termoizolacyjność i dźwiękoszczelność. Do  zakupu drzwi aluminiowych lub stalowych może przekonywać też ogromny wachlarz wykończeń: od  modeli w  najróżniejszych wersjach kolorystycznych, przez drzwi pokryte okleiną drewnopodobną, aż po  personalizowane, autorskie wzory i  nadruki.

ÆÆLepiej nie dotykać! W trosce o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich, producenci drzwi wejściowych

coraz częściej wyposażają je w dodatkowe udogodnienia, tj. wielopunktowe ryglowanie czy bolce antywyważeniowe. Klasę odporności na włamanie drzwi i okien określa m.in. europejska norma PN‑EN 1627:2012. W  jej obrębie występuje 6 klas RC. Najodporniejsze na włamanie drzwi oznaczone są symbolami RC5 i RC6. Nowoczesne drzwi mogą być otwierane na różne sposoby, np. przez czytnik linii papilarnych lub – podobnie jak okna i bramy – za pomocą smartfona. Dzięki temu, przy ich otwieraniu bądź zamykaniu nie musimy dotykać narażonej na  rozwój bakterii i  wi-

Myje się sama Szyba samoczyszcząca Pilkington Activ do usuwa‑ nia zabrudzeń wykorzystuje zjawisko fotokatalizy. Pod wpływem promieni słonecznych szkło pokryte powłoką z tlenkiem tytanu rozbija zanieczyszczenia na mniejsze części. Gdy zabrudzenia spłyną wraz z wodą lub deszczem, po brudzie na powierzchni szyby nie będzie śladu! Fot. Pilkington Polska

Napęd JIM – z oferty firmy Beninca – z wbudowanym systemem oszczęd‑ ności energii ESA SYSTEM® to siłownik w klasie energetycznej A+. Polecany jest do bram garażowych. Fot. Beninca

40

W trosce o środowisko

Z 7 komorami

Sapa Window 1086 Vintage to wysoce izolowane okno w stylu vintage, idealne do renowacji budynków zabytkowych. Profile okna wykonano z aluminium o niskiej zawartości węgla, które – dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii – może zmniejszyć ślad węglowy na kilogram aluminium do mniej niż 1/4 średniej światowej. Fot. Sapa Building System

Softline 82 to innowacyjny i solidny system okien z oferty ABM Jędraszek. Jego główną cechą jest połączenie właściwości energooszczędnych i wysokiej funkcjonalności. Rama ma 7 komór, a grubość profilu wynosi 82 mm. Potrójny układ uszczelek zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną, zarówno szyby, jak i całego okna. Fot. ABM Jędraszek

stolarka Æ  okna, drzwy, bramy garażowe


Energooszczędna stolarka Beata Fiedosichin, kierow‑ nik marketingu w firmie Siegenia Okna i drzwi to miejsca, przez które z budynku ucieka najwięcej ciepła. Przyjmuje się, że straty te mogą sięgać nawet 25%, co jednocześnie oznacza wychłodzenie pomieszczeń i wyższe rachunki za ogrzewanie. Nawet najlepsze okno nigdy nie osiągnie tak niskich wartości przenikalności cieplnej jak dobrze zaizolowany mur, warto więc się starać minimalizować te straty. Energooszczędność już od dłuższego czasu jest w centrum zainteresowania producentów okien, więc w każdej ofercie znajdziemy okna z ciepłymi profilami i potrójnym pakietem szy‑ bowym. Na przestrzeni lat znacznie udoskonalił się sposób montażu, tak aby maksymalnie redukować mostki termiczne. Dodatkowym elementem wpływającym na komfort cieplny są rolety, które dość skutecznie chronią pomiesz‑ czenia przed nadmiernym nagrzaniem lub wychłodzeniem. A co z dopływem świeżego powietrza i wietrze‑ niem, bez strat ciepła? Prostym i skutecznym pomysłem będzie zastosowanie w oknach np. rozwórki ZIMA/LATO. Pozwoli ona ograni‑ czyć szerokość uchyłu okien zimą, dzięki czemu zapobiegniemy niepotrzebnym stratom energii. Innym sposobem na wietrzenie bez otwierania okien są nawiewniki. Należy do nich np. AERO‑ MAT flex, który jest montowany w przestrzeni pomiędzy ramą, a ościeżnicą, dzięki czemu okna zachowują pełną szczelność. Dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza jest zapewniony nawet przy zamkniętych roletach i innych osłonach. Dla bardziej wymagających są też okna smart – wyposażone w napędy i uniwersalne czujniki, komunikują się przez sieć i są obsługiwane przez aplikację. Okna smart niezawodnie poinformują nas o swojej pozycji, mogą też automatycznie odłączać źródła ciepła gdy są otwarte.

rusów klamki. W dobie pandemii rozwiązania tego typu nabierają szczególnej rangi. Technologia ta umożliwia także zdalne otwieranie drzwi, np. dziecku, które wróciło ze szkoły.

ÆÆJaka brama? Jeśli wybraliśmy już szczelne okna i drzwi, warto pomyśleć o  energooszczędnej bramie garażowej. Przyłączony do  kubatury domu, nieodpowiednio ocieplony garaż może spowodować, że w sąsiadującej z nim bezpośrednio sypialni będzie znacznie chłodniej, niż w  pozostałej części domu, a tym samym narazić budynek na znaczną utratę ciepła. Kluczem do  sukcesu będzie w  tym wypadku odpowiednie odczytanie wartości współczynnika przenikania ciepła (oznaczonego symbolem U). Istotne jest, by  wskaźnik ten dotyczył całej bramy w  konkretnych, wybranych przez nas rozmiarach, a  nie pojedynczego panelu czy skrzydła. Energooszczędna brama to model z  grubym, docieplonym skrzydłem i  ocieploną ościeżnicą. Przed chłodem, wilgocią i  wiatrem ochronią ją umieszczone na  całym obwodzie bramy uszczelki. Na  rynku dostępne są  m.in. bramy garażowe segmentowe, uchylne, rolowane lub otwierane na  boki. Za  najcieplejsze uznawane są bramy segmentowe – zbudowane ze  stalowych lub aluminiowych paneli o grubości 40-45 mm, wypełnionych pianką poliuretanową o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Ich konstrukcja pozwala na  dokładne docieplenie paneli oraz ograniczenie mostków termicznych w miejscu łączenia ościeżnicy ze ścianą garażu. Oprócz ciepła, brama segmentowa

Energooszczędne i wodoszczelne Niski współczynnik przenikania ciepła Ud= 0,61 W/m²K, wysoka klasa wodoszczelno‑ ści (6A) i niepowtarzalny design – drzwi MS ExternAL PREMIUM od MS więcej niż OKNA to lepszy komfort życia od samego progu. Do wyboru dwie serie paneli drzwi oraz dwa przekroje: Exclusive i Classic. Fot. MS więcej niż OKNA

42

stolarka Æ  okna, drzwy, bramy garażowe

gwarantuje maksymalne wykorzystanie przestrzeni – po otwarciu pozostaje w pozycji pionowej i chowa się pod stropem budynku lub zachodzi na ścianę, dzięki czemu nie zabiera miejsca w garażu i na wjeździe przed nim. Do  garażu wolno stojącego lub dobudowanego do  kubatury domu możemy zamontować bramę o gorszych parametrach termicznych – dom nie będzie z nią bezpośrednio sąsiadował, więc nie będzie narażony na  utratę ciepła za  jej pośrednictwem. Każdą bramę, niezależnie od  typu, należy dopasować do indywidualnych potrzeb. Jeśli posiadamy kilka aut, warto zdecydować się na  garaż dwu- lub trzystanowiskowy albo postawić dwie węższe bramy obok siebie. By zapewnić odpowiednią wymianę powietrza, bramę warto wyposażyć w czujnik, który automatycznie uchyli jej skrzydło po wykryciu określonej wilgotności powietrza. Wyposażony w taką bramę garaż może z powodzeniem pełnić rolę spiżarki, schowka na narzędzia lub prywatnego warsztatu do majsterkowania.

ÆÆKropka nad „i” – ciepły

montaż Nawet najlepsze jakościowo i najbardziej energooszczędne okna, drzwi oraz bramy nie spełnią wymagań nowych Warunków Technicznych, jeśli nie zostaną prawidłowo zamontowane. Brak izolacji, szczeliny, źle dobrane materiały budowlane – by uniknąć tych błędów, montaż stolarki warto zlecić doświadczonym fachowcom. Energooszczędna stolarka to  inwestycja długofalowa lecz opłacalna – decydując się na  nią, zmniejszamy straty ciepła, które przekładają


W rozmiarze XXLWielkoformatowe przeszklenia to patent na poczucie bliskości z naturą w cza‑ sach, gdy ilość faktycznych wyjść z domu ogranicza się do minimum. Energoosz‑ czędny system podnoszono‑przesuwny Schüco ASE80 z oferty Awilux dostarczy do wnętrz optymalną dawkę naturalnego światła i otworzy dom na otaczającą go zieleń. System można zastosować nawet w domu pasywnym (Uw=0,9 w/m²K dla okna referencyjnego 3500x2300 mm z pakietem szybowym Ug=0,5) Fot. Awilux/Schüco

Z ciepłą ramką Współczynnik przenikania ciepła drzwi Pol‑Skone Argali wynosi tylko 0,78 W/m²K. Drzwi, wy‑ posażone w trzyszybowy pakiet antywłamaniowy z ciepłą ramką Chroma‑ tech Ultra, mają skrzydło o grubości 81 mm i sosno‑ wy ramiak wzmacniony stalowym profilem. Dzięki temu są solidne i odporne na włamanie. Fot. Pol‑Skone

Skonfiguruj według potrzeb Z drewna sosnowego lub dębiny, w różnych odcieniach betonu i wykończeniu – drzwi Węgrzyn Loft LT03 dają ogromne możliwości aranżacji strefy wejściowej. Impregnacja drewna w procesie produk‑ cyjnym sprawia, że są odporne na niekorzystne warunki atmosferycz‑ ne i trwałe przez długie lata. Fot. Drzwi Węgrzyn

okna, drzwy, bramy garażowe Æ  stolarka

43


Z kołnierzem uszczelniającym Współczynnik przenikania ciepła okna dachowego Fakro FTP – V U5 z kołnierzem uszczelniającym Thermo wynosi tylko 0,86 W/m²K. Wybierając je, możemy liczyć na oszczędności energii cieplnej i niższe rachunki za ogrzewanie. Trwałe, szczelne, łatwe w montażu okno wyposażono w auto‑ matyczny nawiewnik V40P. Dzięki niemu do wnętrz trafia optymalna ilość świeżego powietrza. Chcesz wiedzieć więcej o innowacyjnych technolo‑ giach Fakro? Skorzystaj z polecanej przez producenta aplikacji na smartfonie. Fot. Fakro

Inteligentny zamek Zamiast dotykać ręką – otwórz smartfonem! Do takich działań zachęcają twórcy zamka smart lock tedee. Unikanie kontaktu z klamkami, które dotyka wiele osób, zmniejsza ryzyko zakażenia wirusami i bakteriami. Przy okazji, ułatwia życie. Wracasz z zaku‑ pami? Zamek wpuści Cię do domu i zamknie je za Tobą automa‑ tycznie, bez użycia klucza. Rozwiązanie współpracuje z modułową wkładką GERDA. FOT. TEDEE

44

stolarka Æ  okna, drzwy, bramy garażowe

się na niższe rachunki za ogrzewanie. Inwestujemy też w  ochronę środowiska naturalnego oraz w  zdrowie, bezpieczeństwo i komfort termiczny swojej rodziny. Na tych wartościach nie sposób przepłacić. Inwestorom szukającym oszczędności, polecamy skorzystanie z  rządowego programu „Czyste Powietrze” lub z  podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. Oba programy opisaliśmy na  łamach „Buduj Energooszczędnie”. Dodatkowe złotówki możemy zyskać, zamawiając stolarkę jesienią – przed końcem sezonu budowlanego wielu producentów oferuje zniżki na swoje produkty. Inną opcją jest zakup okien, drzwi i  bram w  pakiecie – im więcej produktów lub kategorii produktów klient kupi, tym korzystniejszą cenę otrzyma. Na  stronach dystrybutorów i  producentów stolarki dostępne są też specjalne kalkulatory. Dzięki nim możemy samodzielnie sporządzić czytelny kosztorys modernizacji lub zakupu nowej stolarki. »


Wybieramy energooszczędne

okna i drzwi

Drzwi i okna to bez wątpienia jeden z najważniejszych elementów wyposażenia domu. Oprócz podstawowych zadań, jak otwieranie i zamykanie, powinny spełniać szereg istotnych funkcji: ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, za‑ pewnienie odpowiedniej ilości światła dziennego i prawidłowej wentylacji, a także izolacji akustycznej. Drzwi wejściowe powinny zapewniać poczucie bezpieczeństwa, izolację termiczną oraz cieszyć nasze oczy swoją estetyką. Jak wybrać te najlepsze i jakimi czynnikami się kierować? Jest kilka punktów, które należy rozważyć przy wyborze – zarówno w przypadku okien, jak i drzwi. Fot. EUROA

Nawet najpiękniejsze okna nie będą nas cieszyły, jeżeli nie spełnią naszych oczekiwań funkcjonalnych: materiał (PVC, drewno, aluminium), parametry termiczne (współczynnik przenikania ciepła), wygląd, dobór okuć, parametry akustyczne, zabezpieczenia.

Wszechstronne aluminium W dzisiejszym budownictwie coraz bardziej ceni się aluminium. Nie bez przyczyny, ponieważ materiał ten cieszy wysoką plastycznością, bezpieczeństwem, a  odpowiednio przygotowany, także wysokimi parametrami termoizolacji. Dlatego też, coraz częściej to właśnie okna i drzwi aluminiowe wybierane są przez inwestorów. Jedna z istotniejszych spraw, na jaką należy zwrócić uwagę przy wyborze okien, to termika, czyli współczynnik przenikania ciepła. Okna aluminiowe posiadają wysokiej jakości wypełnienia izolacyjne, co sprawia, że dobrze chronią budynek przed utratą ciepła. Do ich izolacji stosuje się przekładki termiczne wykonane z innowacyjnych materiałów, dzięki czemu zostaje zapewniona dobra izolacja termiczna w  każdych warunkach. Nowe przepisy wprowadzone od stycznia 2021 r. wymagają, by okna miały bardzo dużą izolacyjność termiczną. Liczy się więc jak najniższy współczynnik przenikania ciepła U. Już od kilku lat firmy systemowe oferują rozwiązania, które spełniają te wymogi, jak również takie rozwiązania, które znacznie przewyższają nową normę.

Nowoczesne systemy okienne Moda na domy energooszczędne panuje od dawna i „bitwa’’ na współczynnik U również. System okienny Genesis 75 z  oferty Aliplast ze  swoimi parametrami doskonale wpisuje się w  obowiązujące wymogi (Uw od  0,90). Dodatkowo szeroki zakres profili, oferowanych w  ramach systemu Genesis 75, umożliwia projektowanie nowoczesnych okien, drzwi i witryn. I tutaj możemy poruszyć kolejny ważny aspekt wyboru okien – estety-

ka. Wybór różnych wykończeń oferowanych w ramach systemu pozwala nam nadać indywidualny charakter stolarce okiennej. Profile renowacyjne, okna z ukrytym skrzydłem, okna z  łukami, szprosami, tak popularne ostatnio całoszklane naroża – możliwości są ogromne i w pełni zadowolą nawet najbardziej wymagającego klienta. Architekci coraz częściej sięgają po systemy o charakterze industrialnym, szczególnie przy nowoczesnych bryłach domów (grupa system Max Light). Systemy te charakteryzują się oczywiście doskonałą termiką, ale ich wyróżnik to gładka i smukła linia profilu. Pamiętajmy – odpowiednio dobrane okna zapewnią w domu optymalną temperaturę, ciszę i bezpieczeństwo.

panelowe. I w tym przypadku również jednym z istotnych czynników, który powinien być brany pod uwagę przy wyborze, jest izolacyjność termiczna. Oferta drzwi panelowych Aliplast to Genesis 75, Star, Superial 800i+ – systemy drzwiowe wysokiej klasy, antywłamaniowe i energooszczędne. Dopasowane do każdego Klienta pod kątem designu i koloru. Dużym atutem jest możliwość wyboru całkowicie spersonalizowanego panelu: panele drzwiowe mogą być w różnych kształtach, płaskie lub frezowane, z doświetlami lub bez. Aluminiowe okna i  drzwi to  produkty nowoczesne, trwałe, funkcjonalne i – co ważne – szczelne, trwałe i przede wszystkim energooszczędne.

Drzwi energooszczędne Dom bez drzwi wejściowych nie istnieje – drzwi przede wszystkim powinny być solidne, bezpieczne, ciepłe, ciche i ładne. Nowoczesne i dobre drzwi zewnętrzne do domu jednorodzinnego to drzwi energooszczędne i – coraz bardziej popularne na rynku – drzwi

www. aliplast.pl Artykuł reklamowy

45


W zasięgu

smartfona Pandemia wymusiła na wielu z nas przeniesienie dużej części swojej aktywności do internetu. Ma to minusy, ale też plusy. Kiedyś opuścimy nasze domy i pośpiech znowu będzie nam towarzyszyć. Wtedy w pełni docenimy możliwość zdalnego sterowania pracą sprzętu domowego, a zwłaszcza ogrzewania. Artur Golak

Przedmiot który ma każdy z nas – smartfon z dostępem do internetu – umożliwia sterowanie i nadzór nad zaawansowanymi technologiami ciepłowniczymi. Fot. Bosch

46

OGRZEWANIE Æ rozwiązania smart


Z

automatyzowanie procesów sterowania oraz nadzór nad nimi np. przy pomocy smartfona czy tabletu, to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo. Pozwala też dodatkowo poczynić oszczędności na kosztach ogrzewania.

ÆÆWirtualna rewolucja – Dynamiczny rozwój rynku elektronicznego oraz wszechobecny dostęp do Internetu spowodował wzrost zainteresowania systemami grzewczymi wyposażonymi w  urządzenia, które umożliwiają zdalne sterowanie domową instalacją grzewczą – mówi Marcin Walos, z  działu wsparcia technicznego i  szkoleń firmy Viessmann. – Rozwiązania pozwalające na  zdalną kontrolę urządzenia grzewczego są niezastąpione w  dobie częstych podróży czy wyjazdów służbowych oraz jednocześnie dają możliwość sterowania i nadzoru instalacji z  poziomu „domowego fotela” bez konieczności ciągłych wizyt w  kotłowni. Zdalny podgląd oraz obsługa nie tylko pozwalają na dopasowanie temperatury w  pomieszczeniach do  własnych potrzeb lecz także wpływają korzystnie na  efektywną pracę urządzenia grzewczego. Zdalne sterowanie pozytywnie wpłynie na  sprawność nowoczesnych źródeł ciepła. Pozwoli dostosować termikę pomieszczeń do rodzaju aktywności domowników i pory dnia – obniżać temperaturę w czasie nieobecności oraz podwyższać przed powrotem do domu. Taki cykl pracy urządzeń grzewczych zapewni utrzymanie komfortu termicznego na stałym poziomie, co nie jest obojętne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. W  końcu zdalne sterowanie to  wygoda – pracę urządzeń grzewczych możemy kontrolować nie tylko z  przysłowiowej kanapy, ale z każdego miejsca skomunikowanego z siecią. – W instalacjach grzewczych standardem są obecnie sterowniki z tygodniowym i dobowym harmonogramem nastaw temperatury – mówi Bogusław Hoder z firmy Goodaire. – Dzięki nim, możemy zaprogramować system ogrzewania w  zależności od  dnia tygodnia, pory dnia czy naszej obecności lub nieobecności w  domu. Co  jednak, jeśli nasze plany się zmienią? Przyjedziemy wcześniej z pracy, nasz wyjazd się przedłuży lub, po prostu, zapomnimy przeprogramować sterownik przed wylotem na Zanzibar? Wówczas ustalony harmonogram się nie sprawdzi. Problem rozwiązują sterowniki z możliwością obsługi zdalnej, które zapew-

Zdalne sterowanie to przydatna możliwość, zwłaszcza w przypadku urządzeń niskotemperatu‑ rowych. Ich optymalna sprawność zależy od możliwości dostosowywania do bieżących potrzeb. Fot. Kisan

rozwiązania smart Æ  OGRZEWANIE

47


Indywidualizacja stref Marcin Ciuchnowicz, firma Kisan W przypadku posiadania kontrolera w wersji Smart, istnieje możliwość obsługi systemu z poziomu dedyko‑ wanej aplikacji dla urządzeń mobilnych dostępnej dla systemów Android i iOS. Aplikacja, oprócz takich samych funkcji jak kon‑ troler, daje możliwość kontroli systemu prak‑ tycznie z dowolnego miejsca. Pozwala również dodatkowo na nadanie indywidualnych nazw konkretnym pomieszczeniom – z poziomu kontrolera dostępne są numery pomieszczeń oraz szeroki wachlarz ikonek informujących o przeznaczeniu pomieszczenia. System Kisan Comfort Smart, klasyczny, jak i wersji Clima, współpracujący z aplikacją, nie wymaga dodat‑ kowych nakładów, konieczne jest tylko podłą‑ czenie go do lokalnej sieci Wi‑Fi. Podłączenie do Wi‑Fi powoduje, że system samodzielnie będzie pobierał i aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji we wszystkich urządze‑ niach zainstalowanych w systemie.

Szybka reakcja na nieprawidłowe działanie pomp ciepła, to także gwarancja dłuższej pracy, zwłaszcza wrażliwych elementów, takich jak sprężarka. Fot. Kermi

niają kontrolę nad urządzeniem grzewczym w domu z dowolnego miejsca na świecie – przez smartfon, tablet lub laptop.

ÆÆAplikacja na co dzień –  Aplikacja ViCare opracowana przez firmę Viessmann, umożliwia komunikowanie się ze  wszystkimi urządzeniami grzewczymi i pozwala na efektywne i energooszczędne eksploatowanie całego systemu  – mówi Marcin Walos.  – Stawiając na  potrzeby klientów, firma Viessmann oferuje także komponenty Smart Climate Room, które przy współpracy z  aplikacją ViCare umożliwiają indywidualne sterowanie temperaturą każdego pomieszczenia – zarówno na  grzejnikach, jak i  ogrzewaniu podłogowym. Składowymi systemu SRC są głowice termostatyczne ViCare, termostat ogrzewania podłogowego oraz czujniki klimatu. Integracja całego systemu z  gazowym ko-

Pompa ciepła Maxima Compact Galmet wyróżnia się nowoczesnym designem oraz wykonana jest z trwałych i estetycznych materiałów. Zbiornik zabudowany w urządze‑ niu wykonany jest z trwałej stali nierdzewnej 316L i ma pojemność nominalną równą 170 l. Do podgrzewania c.w.u. służy bardzo duża wężownica spiralna o powierzchni 3,6 m². Moduł internetowy pozwala na sterowanie pracą pompy za pomocą tabletu, smartfona lub przeglądarki internetowej. Fot. Galmet

48

OGRZEWANIE Æ rozwiązania smart

tłem kondensacyjnym Vitodens 200‑W daje użytkownikom idealne ciepło w  każdym pomieszczeniu oraz poczucie pełnej przejrzystości i bezpieczeństwa. Dzięki nowej aplikacji ViCare, obsługa systemu grzewczego jest prosta i  intuicyjna. Za jej pomocą można w łatwy i szybki sposób dopasować czasy ogrzewania do  indywidualnych potrzeb i  oszczędzić jego koszty. Aplikacja udostępnia następujące funkcje: przedstawienie ogólnego stanu instalacji w  czasie rzeczywistym, wybór żądanej temperatury pomieszczeń, ustawianie żądanej temperatury ciepłej wody, programowanie w kilku krokach czasów aktywności ogrzewania i  podgrzewu ciepłej wody, wyświetlanie aktualnej temperatury zewnętrznej, wyświetlanie przebiegu temperatury zewnętrznej z  ostatnich dni oraz wyświetlanie zużycia gazu i prądu. – Aplikacja ViCare pozwala również sprawdzić czy eksploatacja urządzenia grzewczego przebiega prawidłowo – podkreśla Marcin Walos. – W przypadku nieprawidłowości zostaje wysłane automatyczne powiadomienie. Co więcej: w aplikacji można zapisać dane kontaktowe do  wybranego serwisanta. Zapewnia to oszczędność czasu i szybką reakcję w razie ewentualnej usterki. Serwisant ma pod ręką wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, dzięki czemu może szybko zapewnić odpowiednią pomoc.


– W systemach ogrzewania nawiewowego Goodaire zdalne sterowanie umożliwia sterownik BRAEBURN 7320, który obsługuje trzy stopnie grzania oraz dwa stopnie chłodzenia – mówi Bogusław Hoder. – Ponadto umożliwia współpracę z  przewodowymi lub bezprzewodowymi czujnikami temperatury zewnętrznej, temperatury wewnętrznej czy wilgotności. Do komunikacji między sterownikiem a urządzeniem zdalnym służy bezpłatna aplikacja BlueLink Smart Connect. Jest ona dostępna w  aplikacji Sklep Play. Aplikacja umożliwia sterowanie za pomocą telefonu i tabletu, które są kompaty-

Dzięki zdalnemu sterowaniu jedyną czynnością manualną, niezbędną przy obsłudze kotła na pellet, jest uzupełnienie raz na kilka dni paliwa oraz usunięcie popiołu. Ustawienia parame‑ trów generowane są automatycznie. Fot. Rakoczy

rozwiązania smart Æ  OGRZEWANIE

49


Najpopularniejsze regulatory pokojowe Krystian Tomczyk, firma Rakoczy Zdalne sterowanie kotłem za pomocą Internetu i aplikacji eModul pozwala na nieustanny podgląd wszystkich urządzeń instalacji, historii tempera‑ tur, zdarzeń, temperatury zadanej w dodatkowym regulatorze pokojo‑ wym, a co najważniejsze – edycję wszystkich parametrów w sterowniku głównym. Dzięki temu rozwiązaniu, nie trzeba iść do kotłowni i korzystać ze sterownika na kotle. Podczas odpoczynku można za pomocą aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej śledzić pracę kotła i ustawiać wszystkie parametry jego pracy. Istnieje również możliwość wyposażenia kotła w moduł GSM, który pozwala na zdalną kontrolę pracy kotła poprzez wysyłane wiado‑ mości sms o określonej treści. Najpopularniej‑ szymi i najchętniej wybieranymi urządzeniami peryferyjnymi są jednak regulatory pokojowe, które poprzez komunikację przewodową lub bezprzewodową, precyzyjnie kontrolują tempe‑ raturę w pomieszczeniu, w którym są umiesz‑ czone (tzw. regulatory dwustanowe), a w bar‑ dziej zaawansowanej wersji pozwalają sterować wszystkimi parametrami pracy kotła i odczy‑ tywać informację o temperaturze wszystkich pomieszczeń za pomocą aplikacji mobilnej lub webowej (regulatory z funkcją RS).

Zdalna obsługa to również możliwość wglądu w historię pracy urządzenia. To bardzo wygodne rozwiązanie. Fot. De Dietrich

bilne z systemami Android lub IOS. Dzięki aplikacji BlueLink Smart Connect, użytkownicy mogą: przeglądać i regulować bieżącą temperaturę, przeglądać i ustawiać harmonogram tygodniowy i dobowy, przeglądać i ustawiać ogrzewanie i chłodzenie, wentylację, przeglądać i ustawiać alerty sterownika oraz kilka sterowników zainstalowanych w  aplikacji, wyświetlać temperaturę zewnętrzną, wyświetlać i  regulować poziom wilgotności czy też wyświetlać ustawienia trybu mieszkaniowego w kolorowym interfejsie graficznym, ułatwiającym programowanie sterownika.

ÆÆTrudne warunki, trudne urzą‑

dzenia

Sterowniki automatyczne to dobre rozwiązanie do kotłów kondensacyjnych, od których, nawet przez krótki okres czasu, będzie wymagana wysoka temperatura zasilania. Fot. Immergas

50

OGRZEWANIE Æ rozwiązania smart

Ogrzewanie podłogowe to system, który daje komfort użytkowania i  wymierne oszczędności eksploatacyjne, ze  względu na  możliwość utrzymywania niższej temperatury w  pomieszczeniu bez odczuwalnej straty na komforcie cieplnym. Jednakże w instalacji tego typu, regulacja temperatury jest utrudniona. O  ile w  przypadku klasycznego grzejnika, zawór regulacyjny wraz


Życie w pośpiechu nakazuje szybką reakcję na zachodzące zmiany. Plan działania urządzeń grzewczych może nagle się zmienić. Zdalne sterowanie pozwala szybko skorygować ustawienia na oczekiwane. Fot. Goodaire

z głowicą termostatyczną dokonującą pomiaru i  regulacji temperatury jest umieszczony przy samym grzejniku, to przy ogrzewaniu podłogowym zawór regulacyjny pętli grzewczej jest umieszczony w  większości przypadków w znacznym oddaleniu od ogrzewanego pomieszczenia. – Tutaj z  pomocą przychodzą systemy sterowania ogrzewaniem, gdzie czujnik temperatury jest umieszczony w  pomieszczeniu – mówi Marcin Ciuchnowicz, menedżer ds.  techniczno‑handlowych w  firmie Kisan. – System Kisan Comfort jest cyfrowym systemem sterowania pozwalającym na  utrzymywanie zadanej temperatury w  pomieszczeniu na  ustalonym poziomie. System z  wyprzedzeniem optymalizuje działanie instalacji, znacząco niwelując dużą bezwładność ogrzewania podłogowego i wiążące się z tym przegrzewy i niedogrzewy. Dzięki temu dodatkowo można uzyskać oszczędności, nawet do  15%, w  porównaniu z klasycznymi systemami analogowymi (typu on/off), w dalszym ciągu zapewniając poczucie komfortu cieplnego.

Intuicyjna obsługa systemu Kisan Comfort pozwala na łatwe ustawienie temperatury, z  możliwością wybrania indywidualnych programów czasowych dla każdego pomieszczenia, nawet do  8 zmian w  ciągu doby. Daje to możliwość obniżenia temperatury w czasie, gdy pomieszczenia są nieużytkowane. – Zarządzanie całym systemem sterowania odbywa się z poziomu centralnego kontrolera, wyposażonego w  czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz o  przekątnej 2,8 cala – mówi Marcin Ciuchnowicz. – Jeden kontroler jest w stanie zarządzać systemem z  16 pomieszczeniami. Daje on możliwość ustawienia indywidualnego programu czasowego dla każdego pomieszczenia, jak również ustalenia trybu pracy ogrzewania w danym pomieszczeniu. Dostępne są tryby pracy: Normalny, EKO, Komfort, Urlop, jak również tryb Chłodzenia w przypadku systemu sterowania w wersji Clima. System jest elastyczny i ma możliwość rozbudowy sieciowej poprzez magistralę CAN oraz  połą-

czenia z systemami domów inteligentnych (np. BMS).

ÆÆKotły on‑line Największym producentem zaawansowanych sterowników i urządzeń peryferyjnych w  Polsce jest firma Tech. To  właśnie regulatory tej firmy montowane są w  kotłach marki Rakoczy. W każdy sterownik wbudowane jest oprogramowanie dostosowane do  rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w  danym kotle, są to  urządzenia dedykowane. Na elektroniczny system zarządzania pracą kotła składa się sterownik z  ekranem, czujniki umieszczone w środku urządzenia oraz na zewnątrz, a także główny moduł, będący sercem całego systemu. To właśnie w module zachodzą procesy, które przekazywane są do  odpowiednich komponentów, a  odczytywane są z  licznych czujników zamontowanych w kotle oraz opcjonalnych urządzeń peryferyjnych. – Przykładem takiego zestawu jest kocioł Cortina Pellet marki Rakoczy i  regulator

rozwiązania smart Æ  OGRZEWANIE

51


Zdalne sterowanie urządzeniami grzewczy‑ mi staje się standardem, podobnie jak moż‑ liwość koordynowania kilku źródeł ciepła równocześnie. Fot. Bosch

Sterowniki cyfrowe umożliwiają zaprogramowanie złożonych sekwencji działań obejmujących konkretne pomieszczenie, dzień tygodnia czy pożądaną tempera‑ turę. Fot. Goodaire

52

OGRZEWANIE Æ rozwiązania smart


ST‑912 zPID firmy Tech – mówi Krystian Tomczyk z firmy Rakoczy. – Sterownik ten czuwa nad pracą palnika w oparciu o dane z  czujników różnicowych ciśnienia, czujników dolnego i  górnego poziomu paliwa na  ruszcie palnika, czujników temperatury czynnika grzewczego i spalin, czujnika hallotronowego rusztu (czujnik pozycji rusztu palnika) i  czujnika płomienia w  palniku. Oprócz tego odbiera także informacje z zewnętrznych czujników temperatury c.o., c.w.u., spalin, regulatora pokojowego czy czujnika pogodowego. Sterownik ten wyróżnia zastosowanie czujnika mierzącego podciśnienie w  komorze spalania w  spo-

sób ciągły. Dzięki ułożonej mapie podciśnienia oraz dawkowania paliwa dla danej, chwilowej mocy system jest niewrażliwy na zmiany ciśnienia atmosferycznego, średnicę i  wysokość komina oraz dodatkowo zabezpiecza kocioł przed nieszczelnością. Jeżeli wentylator wyciągowy spalin nie wytworzy odpowiedniego podciśnienia, urządzenie nie podejmie pracy. Kolejną cechą charakterystyczną sterownika jest aktywna funkcja zPID. Moc wentylatora jest wówczas obliczana przez regulator na  podstawie pomiaru temperatury kotła i spalin mierzonej na  wylocie kotła. Wentylator pracuje w  sposób ciągły, a  obroty uzależnione są

bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła oraz spalin i  ich różnicy od  wartości zadanych. Zaawansowany algorytm zPID pozwala na oszczędzanie spalanego paliwa na poziomie od kilku do kilkunastu procent. Dodatkowo temperatura wody wyjściowej jest dzięki temu stabilna, ma  to  duże znaczenie dla żywotności wymiennika ciepła. Kontrola temperatury spalin na  wylocie pozwala znacząco zmniejszyć emisję pyłów i  szkodliwych gazów. Energia ta  wykorzystywana jest do ogrzewania, co czyni kocioł urządzeniem ekologicznym i  przyjaznym dla środowiska, a jednocześnie bardzo efektywnym.

rozwiązania smart Æ  OGRZEWANIE

53


Montaż nowoczesnego kotła kondensacyjne‑ go nie oznacza automatycznie oszczędności. Niezbędne jest także odpowiednie stero‑ wanie. Standardowe ustawienia nie będą obowiązywały cały sezon grzewczy. Fot. Viessmann

Istnieje tania możliwość dostosowania już posiadanego urządzenia do sterowania zdalnego. Inwestycja najczęściej obejmuje zakup modułu wi‑fi i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji. Fot. Hewalex

54

OGRZEWANIE Æ rozwiązania smart

Nowoczesne sterowniki stosowane w kotłach pozwalają na  wykonanie szeregu czynności. W przytoczonym już sterowniku ST‑912 zPID, zamontowanym w  kotle Cortina Pellet, użytkownik reguluje parametry poszczególnych faz pracy kotła. Przy pomocy regulatora uruchamiany jest proces rozpalania, ustawiana jest temperatura zadana oraz plan tygodniowy pracy kotła, a  także proces wygaszania. Urządzenie umożliwia także ustawienie częstotliwości automatycznego uruchamiania się systemu czyszczenia palnika. – Sterownik posiada tryb pracy ręcznej, w  którym można ustawić poszczególne parametry podzespołów kotła,  m.in. podajnika paliwa, siły nadmuchu, pompy c.o. i c.w.u., grzałki i rusztu palnika – podkreśla Krystian Tomczyk. – Oprócz tego regulator pozwala na przełączenie pracy kotła w tryb letni, w  którym aktywna jest tylko pompa c.w.u., a  zawory c.o. zamykają się, by  nie ogrzewać niepotrzebnie domu. »


Systemy zdalnego sterowania zakładają interakcję urządzenia z użytkownikiem domu, np. przy pomocy wiadomości tekstowych. 

Fot. Rakoczy

Automatyka zastosowana przy niskotemperaturowych systemach ogrzewania pozwoli zredukować koszty eksploatacyjne budynku, a przy okazji przyspieszy działania związane z instalacją. Fot. Kisan

rozwiązania smart Æ  OGRZEWANIE

55


Na czasie

Od kilku sezonów na dachach króluje minimalizm zarówno w formach, jak i barwach. Numerem jeden są dachówki płaskie w różnych odcieniach szaro‑ ści. Betonowa dachówka Teviva z oferty BMI Braas wykonana jest z wysokogatunkowych surowców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co czyni ją wyjątkowo wytrzymałą i odporną na pękanie oraz działanie czynników zewnętrznych. Można w nie ide‑ alnie wkomponować również panele fotowoltaiczne dostępne w ofercie producenta. FOT. BMI BRAAS

Tak jak w modzie, makijażu czy urządzaniu wnętrz, trendy i kierunki w sektorze dekarskim ulegają zmianom. Jakie dachy – ich kształty, kolory, pokrycia – oraz akcesoria dachowe są aktualnie najchętniej promowane przez branżę i wybierane przez inwestorów? Przejrzeliśmy katalogi wiodących marek. Zapytaliśmy ekspertów. Anna Lewczuk 56

dachy Æ  trendy, materiały, akcesoria
W

poprzednim roku, zgodnie z  przewidywaniami ekspertów sektora dekarskiego, modne były dachy płaskie i  ciemne – osadzone na  minimalistycznych, prostokątnych bryłach. Klienci chętnie wybierali pokrycia w ciemnych odcieniach, takich jak antracyt, czekolada lub czerń oraz decydowali się na  zakup orynnowania w  kolorach ziemi, wykonanego ze stali lub PVC. Jak przekonują producenci pokryć dachowych i akcesoriów oraz dekarze, wszystko wskazuje na to, że 2021 roku nastąpi kontynuacja tych trendów zakupowych.

ÆÆModułowe pokrycie – Biorąc pod uwagę aktualne kierunki w architekturze, nie można nie zauważyć rosnącej popularności projektów domów z dachami płaskimi „solo” lub razem z prostym pokryciem dwuspadowym. Minimalistyczna bryła budynku jest teraz najbardziej na  czasie. Ma  to  oczywiście swoje zalety, takie jak: szybkość budowy, niższe koszty czy możliwość korzystania z  gotowych i  powtarzalnych elementów – zauważa

W modułowej blachodachówce Galeco IZI zastosowany został przełomowy sposób profilowania blachy z wyko‑ rzystaniem przetłoczenia typu Z. Powoduje ono powsta‑ nie głębokich cieni pomiędzy poszczególnymi modułami, dzięki czemu mniej widoczne stają się wkręty i poziome łączenie arkuszy, co wpływa na estetykę pokrycia dacho‑ wego. Przetłoczenia mają też istotne funkcje użytkowe: usztywniają blachę, zwiększają odporność dachówki na uszkodzenia mechaniczne i sprawiają, że jest ona bar‑ dziej wytrzymała na porywisty wiatr. Produkt dostępny jest w kolorach: grafitowym, grafitowym matowym i czarnym.

Krzysztof Piwowar, Dyrektor Sprzedaży Krajowej marki Galeco – polskiego producenta systemów rynnowych. – Czołowi producenci pokryć dachowych promują blachodachówki płaskie na rąbek stojący oraz dachówki płaskie – zarówno cementowe, jak i ceramiczne. – Wśród producentów pokryć dachowych, którzy starają się odchodzić od produkcji blach „na wymiar”, coraz bardziej popularna staje się blacha modułowa. Jej minimalistyczny, a zarazem uniwersalny design sprawia, że doskonale komponuje się nie tylko z  budynkami w  stylu klasycznym, ale też tymi nowoczesnymi. Modułowość, czyli cecha szczególna tego rodzaju pokrycia, znacznie przyspiesza wszelkie prace montażowe. Niewielkie rozmiary arkuszy są dodatkowo łatwe w magazynowaniu i transporcie, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia producenta. Nie sposób nie zauważyć, zresztą nie tylko w  branży dekarskiej, że to  właśnie gotowe materiały budowlane zyskują na  popularności. Kompletne systemy, łatwe i  szybkie w  montażu – to  przyszłość – dodaje ekspert marki Galeco.

FOT. GALECO

ÆÆCiepło i trwałość Blachodachówka, dachówka ceramiczna czy cementowa? Inwestorzy wciąż zadają sobie to  pytanie, choć w  coraz mniejszym stopniu sugerują się dawno obalonymi mitami, że dachówka ceramiczna jest najdroższa, a betonowa najcięższa. Stosowane przez producentów technologie odpowiadają na  coraz wyższe oczekiwania rynku dotyczące odporności na zabrudzenia, hałas czy zmniejszenie obciążenia konstrukcji dachu. Niezależnie od  wyboru materiału na  pokrycie, należy jednak bezwzględnie dbać o  bezpieczeństwo użytkowania dachu. Jeśli nasz dom znajduje się w regionie, gdzie występują silne wiatry, trzeba zadbać o  dodatkowe zabezpieczenia dachówek przed zerwaniem, a  w  przypadku obfitych opadów śniegu – o dobrej jakości zabezpieczenia przeciwśniegowe.

trendy, materiały, akcesoria Æ  dachy

57


Innowacja technologiczna w każdej dziedzinie pozwala realizować pragnienia i potrzeby. Panel High‑Tech jest tego najlepszym dowodem. To efekt nowoczesnej kooperacji dekarzy, liderów rynku oraz ekspertów Blachotrapez. Definiuje na nowo kształt panelu dachowego z montażem na rąbek stojący. Fot. Blachotrapez

Specjaliści Creaton sugerują, że choć dzięki właściwemu uszczelnieniu, dachy domów energooszczędnych można z powodzeniem wykończyć różnymi rodzajami pokryć dachowych, to warto rozważyć w tym przypadku zalety dachówki ceramicznej. Za sprawą sporej masy oraz naturalnego materiału, z którego jest wypalana, ma  ona wyjątkowe właściwości termoizolacyjne. W chłodniejsze dni wolno oddaje ciepło, co  sprawia, że nagrzane powietrze zatrzymuje się w  warstwie izolacji. Latem zaś powoli się nagrzewa, dzięki czemu na  poddaszu panuje stabilna temperatura i  zdrowy mikroklimat, co  z  kolei ogranicza konieczność nadmiernego wentylowania budynku. Dachówki ceramiczne są też wyjątkowo szczelne i  nienasiąkliwe, a  więc chronią konstrukcję dachu przed zawilgoceniem oraz rozwojem grzybów i  pleśni. Z  kolei dzięki właściwościom paroprzepuszczalnym oddają na  zewnątrz wilgoć gromadzącą się wewnątrz budynku, co gwarantuje utrzymanie suchych murów.

58

ÆÆWybierz swój styl Kolor, kształt oraz sposób ułożenia wybranej dachówki czy blachodachówki w sposób znaczący wpływają na  styl domu. Nawet klasyczny, tradycyjny dom może nabrać cech domu nowoczesnego, jeśli postawimy na  prosty kształt czy ciekawy kolor pokrycia. Przed podjęciem decyzji najlepiej przyjrzeć się otoczeniu – czy jest to krajobraz górski, morski, czy blisko jest las lub jezioro. Warto postawić na kolory, które harmonizują z otaczającą dom przyrodą. – Producenci pokryć dachowych często podpowiadają, do  jakiej stylistyki pasuje dana dachówka czy blachodachówka. Jedna przypomina wyglądem gont drewniany, inna podkreśla nowoczesny charakter budynku lub pasuje do projektów klasycznych i  tradycyjnych domów – mówi Jerzy Łączyński z firmy Domino Dach, wielokrotnie nagradzany w  ogólnopolskim programie branżowym SUPERDEKARZ. – Warto także obejrzeć domy sąsiadów, aby nasz pomysł nie został uznany za… lokalne dziwactwo! A  jeśli ktoś zastanawia się nad wyborem

dachy Æ  trendy, materiały, akcesoria

projektu z dachem płaskim, koniecznie trzeba sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w  niektórych kształt czy kąt nachylenia dachu i kolor pokrycia mogą być narzucone – dodaje Jerzy Łączyński. Przeglądając katalogi producentów czy prasę specjalistyczną można dostrzec wyraźny wzrost popularności płaskich pokryć dachowych, które idealnie komponują się z  budownictwem w  stylu nowoczesnej stodoły. Dzięki nim architekci uzyskują pożądany efekt jednolitego, minimalistycznego dachu. Ale nie tylko pokrycie dachowe ma wpływ na ostateczny wygląd bryły budynku. Trzeba jeszcze dobrać niezbędne akcesoria, które mogą skutecznie wpisać się w projekt lub – niestety – go popsuć.

ÆÆBez zakłóceń Dlaczego warto poświęcić wiele uwagi na wybór orynnowania dla naszego domu? Z oczywistych względów – jest to niezbędny element, mający za  zadanie odprowadzić wodę opadową z dachu i nie dopuścić


Dachówki ceramiczne mogą poszczycić się niebywałymi parametrami dotyczącymi szczelności i ochrony dachu. W przypadku modeli CREATON odpowiedzialne są za to podwójne zamki boczne oraz górne o szerokiej tolerancji przesuwu – na przykład dla dachówki TITANIA wynosi ona aż 43 mm. FOT. CREATON

do zalania elewacji. Jest jednak jeszcze jeden ważny argument – otóż współczesne produkty mogą być również niebanalną ozdobą budynku albo nawet... kompletnie zniknąć, by  go nie zaburzać od  strony wizualnej. Rozwój technologii i  nowe kierunki w  architekturze sprawiły, że producenci mają do  zaproponowania mnóstwo innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają inwestorom cieszyć się atrakcyjnym i spójnym projektem domu, a architektom sięgać wyobraźnią nieco dalej. Rynny mają dziś nie tylko różne kształty (półokrągłe, kwadratowe) i wykończenie (połysk, mat, półmat), ale mogą być też kompletnie niewidzialne. Taki system jest całkowicie wkomponowany w bryłę budynku, nie zakłócając jej w żaden sposób. – System rynny ukrytej pozwala na  estetyczne połączenie dachu bezokapowego z jego elewacją. W systemie tym rury spustowe są bezpiecznie ukryte, a  jedynym widocznym elementem jest maskownica, którą z  łatwością można wkomponować

Dachówka ceramiczna PIEMONT firmy Röben została wyróżniona za innowacyjność Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2020. Jej cechą charakterystyczną, dzięki której zdobyła to prestiżowe wyróżnienie, jest przesuwność wynosząca 38 mm. Taka to‑ lerancja między maksymalnym zsuwem a rozsuwem sprawia, że dachówki te doskonale spraw‑ dzają się nie tylko na nowych dachach, ale również na remontowanych, w których warunkiem koniecznym jest dostosowanie pokrycia do zastanej więźby. Produkt dostępny jest w trzech wariantach wykończeniowych – naturalnym, angobowanym i glazurowanym – oraz w szerokiej gamie kolorystycznej, m.in. miedzianej, antracytowej i grafitowej. FOT. RÖBEN

trendy, materiały, akcesoria Æ  dachy

59


Połysk, półmat i mat – jakie wykończenie rynien wybrać? Anna Góral, ekspert marki Galeco System rynnowy z połyskiem to rozwiązanie ponad‑ czasowe, które doskonale sprawdza się w projektach domów tradycyjnych, styli‑ zowanych na dawne dworki lub wiejskie chatki. Bogata oferta kolorystyczna daje inwestorom możli‑ wość wyboru elementów spójnych wizualnie z poszyciem dachowym czy stolarką otworową. Orynnowanie w wersji półmatowej pojawiło się na rynku stosunkowo niedawno, było jednak rozwiązaniem długo wyczekiwanym – zwłasz‑ cza przez architektów. Projektantom, którzy tworzyli coraz to bardziej śmiałe i nowoczesne w formie budynki, brakowało bowiem syste‑ mów rynnowych współgrających z tego rodzaju architekturą. Aktualna technologia pozwala wytwarzać półmatowe elementy odwodnienia dachów jedynie ze stali, ale co warto zaznaczyć, jest to materiał, który do dziś uchodzi za jeden z najtrwalszych. Rynny i rury spustowe w pół‑ matowej wersji prezentują się nie tylko ele‑ gancko, ale i nowocześnie. Są więc doskonałym dopełnieniem znanych już systemów o prze‑ kroju kwadratowym, które świetnie komponują się z odważną, minimalistyczną architekturą. Proste, a jednocześnie odważne bryły często wymagają zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań i materiałów. Z myślą o tego typu budowlach powstał ukryty system rynnowy montowany w warstwie izolacyjnej. Jedynym widocznym elementem takiego orynnowania są maskownice, których zadaniem jest ukrycie przedniej części rynien i stworzenie efektu gładkiego wykończenia okapu. Od pewnego czasu elementy te oferowane są w matowym wykończeniu. To odpowiedź na potrzeby rynku, zmieniające się trendy i oczekiwania architek‑ tów oraz inwestorów.

System Galeco BEZOKAPOWY, ukryty pod warstwą elewacji, składa się z rynien i rur spustowych o przekroju kwadratu. Kształt ten pozwala uzyskać jeszcze większą przepustowość wody niż w przypadku modeli półokrągłych. W razie konieczności odprowadzenia z dachu dużej ilości wody, rynny kwadratowe spełnią swoje zadanie szybciej i sprawniej. Jedyny widoczny element systemu – maskownica – dostępna jest w modnym matowym wykończeniu. FOT. GALECO

w kolorystykę i  wykończenie pokrycia dachowego czy elewacji budynku – wyjaśnia Tomasz Golczyński, Menedżer ds.  produktów i usług Ruukki. Choć systemy bezokapowe dostępne są już na  rynku od  kilku lat, ciągle wielu inwestorów podchodzi do  tego rozwiązania z  pewną dozą niepewności. Zastanawiają się np. w jaki sposób przebiegają prace konserwacyjne, gdy dostęp do  koryta rynny

60

ukrytej w elewacji wydaje się ograniczony. Jest jednak możliwy i  to  bez konieczności demontowania maskownicy. Zabieg ten niezbędny jest jedynie w  przypadku, gdy zauważymy pewną nieprawidłowość w  funkcjonowaniu całego systemu. Wtedy profesjonalista powinien usunąć maskownicę, wykonać niezbędne prace naprawcze i z powrotem nałożyć ją na system. Inwestorzy pytają też o  ryzyko uszkodzenia elewacji podczas mrozów, bo  przecież woda w rynnach ukrytych może zamarzać w takim samym stopniu, jak w rynnach tra-

dachy Æ  trendy, materiały, akcesoria

dycyjnych. W tym wypadku punktem newralgicznym są jedynie schowane w elewacji rury spustowe, które na skutek zamarzającej wody mogą popękać. By uniknąć przykrych niespodzianek warto zamontować we wnętrzach rynien i rur spustowych samoregulujący się system kabli grzejnych, który uruchamia się w momencie, gdy temperatura spadnie do poziomu ustawionego na regulatorze. Dzięki produkowanemu przez kable ciepłu, woda nie zamarza i może swobodnie przepływać, nawet w momencie pojawienia się ostrych mrozów.


W ofercie firmy Ruukki znajdziemy nowoczesny system rynny ukrytej Siba Modern, którego maskownica dostępna jest w dwóch wytrzymałych powłokach organicznych oraz trzech najmodniejszych obecnie kolorach – antracytowym, grafitowym i czarnym. Produkt pozwala na estetyczne połączenie dachu bezokapowego z elewacją oraz dopasowanie detali do pokrycia dachowego. FOT. RUUKKI

ÆÆTwój wkład w ekologię Zmieniają się nie tylko trendy estetyczne, ale też nasze podejście do  zakupów i  środowiska, w  jakim żyjemy. Coraz częściej w  swoich wyborach zakupowych i  codziennych decyzjach, również dotyczących budowy i  wyposażenia domu, stawiamy na działania proekologiczne. Jednym z priorytetów jest aktualnie oszczędzanie wody, do  czego namawiają nie tylko liczne kampanie społeczne, ale też programy dotacyjne, wdrażane przez gminy. Cennym surowcem staje się deszczówka, którą możemy gromadzić np. dzięki łapaczom wody deszczowej, montowanych na  rurach spustowych. W ofercie producentów dostępne są praktyczne modele z wygodnym podłączeniem do  węży ogrodowych. Pamiętajmy, że właściwie spożytkowana deszczówka przyczynia się do mniejszego zużycia wody wodociągowej, a także zredukowania opłat za  ścieki, czego efektem są oszczędności w  domowym budżecie. Nagromadzona woda deszczowa doskonale sprawdzi się do podlewania roślin oraz przyda się podczas prac porządkowych na terenie posesji.

Dachówka DOMINO należy do gamy najpopularniejszych modeli ceramicznych w ofercie marki CREATON. Jest jedną z najstarszych płaskich dachówek ceramicznych na rynku ciężkich pokryć dachowych w kraju. Łączy zalety tradycyjnej dachówki ceramicznej z modną, minimalistyczną formą. Dostępna jest w kilku odcieniach, w tym w najpopularniejszych aktualnie kolorach szaro‑ ści czy czerni. Wersja miedziana to dowód na to, że nowoczesna architektura świetnie prezentu‑ je się również w ciepłych kolorach. FOT. CREATON

trendy, materiały, akcesoria Æ  dachy

61


Dachówka ceramiczna Koramic V11 To wysokiej jakości produkt z niespotykanym do tej pory fasetowaniem w kształcie litery V. Poza unikalnym wzornictwem ten kształt ma uzasadnienie technologiczne – nadaje precyzyjny kierunek spływającej z dachu wodzie – wyjaśnia Maciej Brzozowski, Menedżer Produktu w firmie Wienerberger. Nie tylko wykrój dachówki V11 wyróżnia ją na tle innych materiałów dachowych. Kolorystyka odpowiada najnowszym tren‑ dom we wzornictwie. Obok popularnego od lat antracytu, nowy produkt pojawi się również w dwóch innych, niedostępnych dotychczas wersjach angob: tytanowej i bazaltowej. Da‑ chówka może być układana bez przesunięcia. Projekt: Studio F. A. Porsche dla Wienerberger FOT. WIENERBERGER

ÆÆZagraj w zielone

Zielony Dach z oferty firmy BMI Icopal to dach ekstensywny w układzie klasycz‑ nym lub odwróco‑ nym, dedykowany na dachy płaskie lub skośne. Dostarczany jest na plac budowy z gotową roślinnością w fazie wzrostu. Wy‑ konano go w oparciu o hydroizolację bitu‑ miczną, specjalistycz‑ ne maty drenarskie oraz retencyjne, a także matę wegeta‑ cyjną z rozchodnika‑ mi, ziołami i mchem. Jest bezobsługowy, odporny na rozsiew chwastów i nie wy‑ maga koszenia. Raz do roku konieczny jest przegląd tech‑ niczny. FOT. BMI ICOPAL

62

dachy Æ  trendy, materiały, akcesoria

Inną ciekawą propozycją, która może spodobać się fanom proekologicznego stylu życia są dachy zielone, czyli porośnięte różnorodną roślinnością. Firmy oferujące rozwiązania tego typu wskazują na ich liczne zalety. Oprócz oczywistych prozdrowotnych działań roślin, mówi się między innymi, że zielone dachy zatrzymują do  60% wód opadowych, pochłaniają uliczny hałas i  redukują nawet 20% pyłów i szkodliwych gazów występujących w  powietrzu. Tym samym zwiększają wilgotność powietrza i wzbogacają je w tlen. Trzeba też wspomnieć, że zielona połać jest dodatkową warstwą termoizolacyjną i ogniochronną. Zielony dach można też potraktować jako miejsce do wypoczynku, zamieniając go w taras. Takie pokrycie można zaplanować zarówno na dachu płaskim, jak też skośnym. Dostarczane jest ze  wszystkimi niezbędnymi warstwami, jak hydroizolacja, maty drenarskie oraz oczywiście maty wegetacyjne z ziołami, mchem czy rozchodnikami. Wbrew obawom inwestorów są one praktycznie bezobsługowe. Nie trzeba ich kosić, są też odporne na  chwasty. Decydując się na  zielony dach z  pewnością wyróżnimy swój dom na tle innych budynków, a sami poczujemy się bliżej natury. » 


Fotowoltaika i pompy ciepła – to warto wiedzieć

Dzięki darmowej energii czerpanej z natury, utrzymanie domu może być znacznie tańsze. Skąd ją brać? Ze słońca, gruntu, powietrza, wody. Umożliwiają to m.in. ogniwa fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Małgorzata Nietupska

Pompy ciepła dostępne są w różnych wariantach. Marka Bosch proponuje np. modele pozyskujące energię z gruntu i powietrza. Prąd do ich zasilania może produkować w dużej mierze własny system fotowoltaiczny. Fot. Bosch

64

DOM TANI W EKSPLOATACJI


1.

ÆÆ Jak działają ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną z promieniowania słonecznego. To  rodzaj elektrowni w  wersji mini. Produkcja energii przebiega w  kilku etapach. Gdy promienie słoneczne padają na ogniwa, uwalniane są elektrony. Następnie dodatnie i ujemne elektrony gromadzą się przy odpowiednich elektrodach. Dzięki temu powstaje napięcie prądu stałego. Kolejny etap to przekształcenie prądu stałego – przez falownik – w prąd przemienny, czyli taki, jaki jest w  gniazdkach elektrycznych. Własny prąd wykorzystuje się tak samo, jak dostarczany z  sieci, czyli np.  do  zasilania urządzeń AGD, lamp, telewizora, pompy ciepła. Nadmiar energii elektrycznej jest odprowadzany do  sieci, ale może też być magazynowany w domu.

W swojej ofercie marka De Dietrich posiada zestawy fotowoltaiczne Inisol POWER SET. Szeroki zakres liczby paneli w zestawach o mocach od 2,08 do 5,2 kWp daje możliwość zastosowania odpowiedniego rozwiązania do dostępnej powierzchni, konkretnego zapotrzebowania i ro‑ dzaju dachu. Nie trzeba się też martwić o odpowiednie dopasowanie części systemu, ponieważ zestawy zawierają wszystkie niezbędne elementy instalacji: panele fotowoltaiczne, inwerter, kable i konwektory, a także dopasowany do rodzaju pokrycia system mocowania dachowego. Instalację można skofigurować także na konstrukcjach naziemnych. Fot. De Dietrich

Pompa ciepła typu powietrze/woda może służyć do ogrzewania pomieszczeń zimą, podgrzewania ciepłej wody użytkowej przez cały rok oraz chłodzenia pomieszczeń latem. W ofercie firmy Hewalex znajdują się powietrzne pompy ciepła typoszeregu PCCO SPLIT, które składają się z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej. W nowych budynkach pompa ciepła typu powietrze/woda może być samodzielnym źródłem ciepła. W budynkach modernizowanych zaś nadaje się także do tzw. instalacji hybrydowej, składającej się z róż‑ nych źródeł ciepła, np. pompy i kotła grzewczego. Fot. Hewalex

2. Magazynowanie własnego

ÆÆ

prądu

Im bardziej słoneczne dni, tym więcej prądu produkują ogniwa fotowoltaiczne. Nawet gdy instalacja fotowoltaiczna jest niewielka, zwłaszcza latem energii jest znacznie więcej, niż można zużyć na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego. Nadmiar energii elektrycznej odprowadza się zwykle do  publicznej sieci energetycznej. Gdy ogniwa nie pracują, np. nocą, można z sieci – w ciągu roku – bezpłatnie pobrać oddany prąd, ale tylko 80% – przy małych instalacjach (do 10 kW) oraz 70% – przy większych (powyżej 10 kW). Aby oddawać mniej prądu do  publicznej sieci (i nie tracić 20 lub 30% własnej energii), można zainstalować baterię do jej przechowywania. Gdy ogniwa nie pracują, instalacja domowa będzie czerpała energię najpierw z  baterii, a  jeśli ta  się wyczerpie – z  sieci publicznej. Rozliczenia z zakładem energetycznym dokonywane są na podstawie licznika dwukierunkowego (dwa razy w roku). Warto wiedzieć, że na świecie, np. w Kanadzie, buduje się już domy w ogóle nie podłączone do  energetycznej sieci publicznej. Cała energia elektryczna, wyprodukowana przez ogniwa fotowoltaiczne, jest magazynowana w bateriach. Domy te są ogrzewane pompami ciepła. Wszystko wskazuje na  to, że magazynowanie własnej energii elektrycznej to przyszłość.

DOM TANI W EKSPLOATACJI

65


3.

Jak zapewnić bezpieczne działanie instalacji fotowoltaicznej?

ÆÆ

Radzi Paweł Ostropolski, Prezes Zarządu Hanplast Energy: Na bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych wpływa kilka czynników, między innymi ich prawidłowy montaż oraz odpowiedni dobór komponentów z jakich powstają. Do  produkcji modułów fotowoltaicznych używane są ogniwa krzemowe, które są dość kruchym materiałem, dlatego występowanie mikropęknięć jest w  nich powszechnym zjawiskiem. Technologia SmartWire, wykorzystywana do  produkcji modułów nowej generacji z  ogniwami HJT, pozwala zminimalizować te  negatywne skutki. Dzięki zastosowaniu gęstej siatki elektrycznych mikrowłókien, mikropęknięcia nie wyłączają z  produkcji znaczącej części ogniwa, a  co  ważniejsze eliminują powstawanie niebezpiecznych hotspotów odpowiedzialnych za pożary w instalacji. Własna elektrownia słoneczna powinna być bezpieczna i przynosić nam korzyści przez wiele lat, dlatego wybierając instalację fotowoltaiczną powinniśmy zwrócić uwagę na  jej parametry i  realizować ją ze  sprawdzonym partnerem, który dba o  jakość wszystkich jej komponentów.

System fotowoltaiczny Braas PV Premium jest tak zintegrowany z dachówkami tej samej marki, że można go nie zauważyć. Dach można zaaranżować na różne sposoby. Fot. Braas

4. Jak działa pompa ciepła?

ÆÆ

Pompa ciepła działa na podobnej zasadzie jak lodówka, tylko odwrotnie. Pobiera energię zgromadzoną w gruncie, powietrzu lub wodzie (w zależności od modelu), a następie przekształca ją w ciepło do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej albo w  basenie. Rzadziej jest używana do  klimatyzacji. Z  reguły pompy ciepła to  urządzenia elektryczne. Mogą współpracować z  systemem fotowoltaiki tak, by  maksymalnie korzystać z  własnego prądu (czyli tańszego) niż z  sieci (droższego). Każdy typ pompy ciepła ma swoją specyfikę. Trzeba ją dopasować np. do warunków terenu i potrzeb mieszkańców. Zaletą pomp pobierających energię z powietrza jest prosta instalacja. Nie trzeba bowiem wykonywać robót ziemnych i  odwiertów. Pompy pobierające energię z  wody mogą wykorzystywać wody podziemne, ale nie tylko. Dom z  pompą czerpiącą energię z  kanału wodnego i  współpracującą z  fotowoltaiką, pokazujemy w  artykule „Pływający dom” na str. 22. Jeszcze inny rodzaj pomp ciepła to modele czerpiące energię z gruntu. Z  punktu widzenia użytkownika bardzo istotny jest koszt eksploatacji pompa ciepła. Sprawność urządzenia określa się współczynnikiem efektywności COP (z  ang. Coefficient of  Performance). Informuje on, w  jakim stopniu pompa wykorzystuje ciepło pobrane z powietrza, wody lub gruntu w stosunku do zużytego prądu.

Pokrycia dachowe z fotowoltaiką to produkty typu 2w1. Inspiracją powstania dachówek fotowoltaicznych Industrie Cotto Possagno była ochrona zabytków. Przykładowo: we Włoszech nie na każdym starym domu można instalować instalację fotowoltaiczną o nowoczesnym wyglądzie. Dachówki produkujące prąd dostępne są w dwóch kształtach, które pasują nie tylko do zabytkowej architektury. Fot. Industrie Cotto Possagno

5. Dobrana para: ogniwa

ÆÆ

fotowoltaiczne i pompa ciepła Zarówno ogniwa fotowoltaiczne, jak i pompa ciepła są urządzeniami czerpiącymi energię z  naturalnych źródeł. W  przypadku ogniw to  słońce, zaś pompy ciepła – powietrze, woda lub grunt (w  zależności od  modelu). Przykładowo: pompa ciepła, aby pracować, potrzebuje ok. 1.000 W prądu do  wygenerowania 4.000 W  energii. To  oznacza, że jej efektywna sprawność wynosi 400%. Dlatego, jeśli dom ma być ogrzewany przy pomocy elektrycznej pompy ciepła, opłaca się mieć także fotowoltaikę. Po  prostu tani prąd do działania pompy ciepła ma się własny. Sterowanie pompy ciepła może współpracować z  inwerterem instalacji fotowoltaicznej, aby maksymalnie wykorzystać własną energię elektryczną.

66

DOM TANI W EKSPLOATACJI


Budując dom warto wziąć pod uwagę, że w przyszłości na dachu mogą być zamontowane ogniwa fotowoltaiczne (produkujące prąd) lub kolekto‑ ry słoneczne (podgrzewające wodę). Oba rozwiązania są dostępne np. w ofercie firmy Viessmann. Na zdjęciu jest system Vitovolt (fotowoltaika). Fot. Viessmann

DOM TANI W EKSPLOATACJI

67


Ogrzewacz termodynamiczny Egeo marki Atlantic to połączenie pompy ciepła i zasobnika c.w.u. Wykorzystuje energię z otaczającego go powie‑ trza, np. garażu, pralni, pomieszczenia technicznego, piwnicy. Energia pozyskana z powietrza zostaje zamieniona w ciepło do podgrzania wody, znajdującej się wewnątrz zasobnika. Ogrzewacz termodynamiczny może korzystać także z innych źródeł energii, np. systemu solarnego, kotła grzewczego czy kominka z płaszczem wodnym. Fot. Atlantic Groupe

6. Gdzie ustawić pompę

68

7. Ogniwa nie tylko na dachu

ÆÆ

ÆÆ

Pompy ciepła nadają się zarówno do nowych, jak i  remontowanych domów. Niektóre instaluje się na  zewnątrz budynku, np.  powietrzne, a  inne – wewnątrz. Nie zajmują dużo miejsca – ich rozmiary są porównywalne do lodówek i zamrażerek. Wewnątrz pompy są zwykle montowane w garażach, pomieszczeniach technicznych lub spiżarniach. Odpowiedni model oraz jego usytuowanie pomagają wybrać specjaliści reprezentujący producentów pomp ciepła.

Zwykle ogniwa fotowoltaiczne instaluje się dachach. Idealne są dachy proste, nachylone lekko w kierunku południowym. Jednak nie zawsze na dachu – z różnych powodów – można mieć fotowoltaikę. Czasami dach jest np.  za  bardzo zacieniony przez inne budynki lub drzewa albo nie jest korzystnie usytuowany względem stron świata. Bywa też, że dach ma skomplikowany kształt i nie ma na nim wystarczająco miejsca na montaż instalacji. Wtedy ogniwa można zamontować m.in. na balkonie, np. w postaci balu-

DOM TANI W EKSPLOATACJI

strady, a nawet na ziemi w ogrodzie. Zaletą takiego montażu jest możliwość odśnieżania ogniw. Dzięki temu więcej darmowego prądu można mieć również zimą (śnieg – w  zależności od  grubości pokrywy – albo całkowicie zasłania ogniwa, albo w  dużym stopniu). Warto wiedzieć, że na zewnątrz montowana jest tylko część systemu fotowoltaicznego. Najbardziej widoczne elementy to ogniwa. Serce systemu instaluje się w domu. Zajmuje bardzo mało miejsca, np. w pomieszczeniu technicznym.


REKLAMA

Tower Grand to szybki wymiennik c.w.u. do pomp ciepła o powiększonej wężownicy. Opracowany w oparciu o naj‑ lepsze cechy najwydajniejszego wymiennika c.w.u. do pomp ciepła – Maxi. W zbiorniku zastosowano powiększoną wężownicę spiralną – nawet ponad 2 razy większą w porów‑ naniu z klasycznym wymiennikiem c.w.u. – o powierzchni od 1,4 m² dla wymiennika Tower Grand 160 do 4,3m² dla wymiennika Tower Grand 500. Dzięki takiemu rozwiązaniu stanowi on optymalne rozwiązanie dla instalacji z pompą ciepła zarówno typu on‑off jak i inwerterową. Szeroki zakres pojemności od 160 do 500 l pozwala na dopasowanie go do wymogów pomp ciepła zarówno o małej, jak i większej mocy. Gwarancję bezpiecznego użytkowania stanowi najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne. Gruba warstwa twardej izolacji z pianki poliuretanowej zapewnia podwyższoną ochronę, a tym samym długie utrzymanie temperatury wody i niskie koszty eksploatacji. Dodatkowo straty ciepła ograniczane są przez montowaną na izolację obudowę zewnętrzną z PVC. Fot. Galmet


8. Pozwolenia i formalności

ÆÆ

Na montaż małej instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła zwykle nie są potrzebne pozwolenia na  budowę ani zgłoszenia w  urzędach. Istnieją jednak wyjątki. To np. inwestycje na obszarze „Natura 2000”, czy dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ewentualne formalności najczęściej pomagają załatwić fachowcy firm, w których kupuje się fotowoltaikę i pompy ciepła. W  przypadku fotowoltaiki, jeśli instalacja ma  być podłączona do  publicznej sieci energetycznej (a  zwykle tak jest), inwestor zostaje prosumentem, czy zarówno producentem, jak i  konsumentem. Formalności trzeba sfinalizować w  zakładzie energetycznym. W  wypełnianiu dokumentów pomagają firmy, w  których zamawia się instalację fotowoltaiczną. Następnie zakład energetyczny wymienia licznik (na  swój koszt), który działa dwukierunkowo: mierzy, ile prądu jest pobierane oraz ile przekazywane do sieci. Rozliczenie z zakładem energetycznym odbywa się najczęściej dwa razy w roku.Nawet na dachach o rozbudowanym kształcie można mieć instalację fotowoltaiczną. Na zdjęciu jest instalacja z optymalizatorami na dachu wielospadowym wykonana przez firmę Hanplast Energy. Realizacja zaczyna się od audytu i wykonania projektu. Kolejny etap to podpisanie umowy. Fachowcy z Hanplast Energy pomagają też w dofinansowa‑ niu. Następnie instalacja jest przywożona i montowana. Zgłoszenie do operatora sieci dystrybucji finalizuje inwestycję. Można też liczyć na gwarancję oraz wsparcie serwisowe.

Systemy akumulacji pozwalają na zmagazynowanie nadwyżek prądu w czasie słonecznych dni. Dzięki temu mniej energii instalacja fotowoltaiczna przesyła do publicznej sieci (odebrać można tylko jej część). Zmagazynowany w domu prąd może być wykorzysta‑ ny np. w nocy do pracy pompy ciepła. Fot. Viessmann

70

DOM TANI W EKSPLOATACJI

Fot. Hanplast Energy


9. Zdalny monitoring

ÆÆ

Większość systemów instalacji fotowoltaicznych ma standardowo wbudowany moduł odpowiedzialny za statystyki wyprodukowanej energii elektrycznej. Na  bieżąco można je sprawdzać np. na komputerze lub smartfonie. Bardzo łatwo porównać dane z  poszczególnych dni, tygodni, miesięcy oraz lat, a  także oszacować zyski. Zdalny monitoring bardzo ułatwia także maksymalne wykorzystanie wyprodukowanego prądu na bieżąco. Gdy ogniwa pracują z dużą mocą, warto wtedy włączać urządzenia domowe zużywające dużo energii elektrycznej. W  tym czasie – zamiast wieczorem, gdy własnego prądu nie ma  – korzystniej włączyć np.  pralkę, suszarkę, piekarnik, czy zrobić prasowanie. Monitoring pomaga też w programowaniu pracy pompy ciepła. Dzięki temu mniej własnego prądu oddaje się do publicznej sieci energetycznej (z powrotem można pobrać bezpłatnie tylko 70–80%). Dodatkowe oszczędności daje zdalne sterowanie urządzeniami domowymi. Przykładowo, zmywarkę lub suszarkę

można włączać w południe, przy pomocy smartfona, gdy przebywa się w pracy. W  zdalne sterowanie – np.  przy pomocy smartfona lub komputera – mogą być także wyposażone pompy ciepła. To pozwala na  kontrolowanie ich pracy na  bieżąco.

Zdalnie można zmieniać np. temperaturę wody i  w  pomieszczeniu czy tryb pracy. To  również wygoda dla instalatora, gdyż pracę pompy można monitorować na bieżąco. Urządzenie może także wysłać alarm do serwisu w razie nieprawidłowości.Fotowoltaika to nie tylko ogniwa na dachu produkujące prąd dla gospodarstwa domo‑ wego. Na rynku jest coraz więcej rozwiązań z ogniwami mini, które łatwiej zamontować oraz bez podłączania do sieci. Zasilają pojedyn‑ cze urządzenia, np. solarne markizy. To sposób na większy komfort i unowocześnienie domu, ale bez płacenia wyższych rachunków za prąd. Fot. Velux

DOM TANI W EKSPLOATACJI

71


10.

ÆÆ Skorzystaj z ulgi podatkowej i dofinansowania Instalacja fotowoltaiczna lub pompa ciepła to zwykle wydatek nie mniejszy niż 20.000 zł. Na pewno jest to inwestycja zdecydowanie bardziej opłacalna niż lokaty w bankach. Jej zwrot będzie szybszy, jeśli skorzysta się z  dofinansowania w  ramach programów spierających tzw. zieloną energię. To np. programy Mój Prąd, Agroenergia oraz Czyste Powietrze. W  wybraniu programu oraz wypełnieniu dokumentów pomagają specjaliści z firm, które sprzedają i instalują ogniwa fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Nawet jeśli nie skorzysta się z tych programów (albo dotacje nie pokryją 100% kosztów), wydatki na  fotowoltaikę oraz pompy ciepła można odliczyć w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. Do tej ulgi mają prawo właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych (także bliźniaków oraz szeregówek). Nie mogą z  niej skorzystać np. właściciele mieszkań w blokach. Maksymalnie można odliczyć 53.000 zł od  podstawy obliczenia podatku. Ulga jest 3‑letnia. Wydatki trzeba dokumentować fakturami.

Monokrystaliczny panel fotowoltaiczny o mocy 360 W, zbudowany w technologii Low LID Mono PERC oraz Half‑Cut, to propozycja Kratki.pl. Pozwala na budowę własnej minielektrowni fotowol‑ taicznej. Wyróżnia go odporność na trudne warunki (był testowany np. na działanie mgły solnej). Fot. Kratki.pl

72

DOM TANI W EKSPLOATACJI

Warto pamiętać, że kwota odliczenia nie znajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach. Nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od  końca roku podatkowego, w  którym poniesiono pierwszy wydatek. W  ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć można  m.in. pompę ciepła wraz z  osprzętem i montażem oraz ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem i montażem. »


MAKSIMUM KOMFORTU MAXIMA COMPACT 7, 10, 12 kW

www.galmet.com.pl

Produkujemy w Polsce

N

Maxima Compact to komfort ogrzewania domu i wody zamknięte w jednym urządzeniu. Wysoka wydajność i darmowa energia odnawialna czynią tę pompę ciepła unikalną. Gruntowa pompa ciepła połączona ze zbiornikiem wody to rozwiązanie kompletne. Elementy instalacji wbudowane w urządzeniu czynią ją prostą w montażu. Zdalna obsługa zapewnia wygodną kontrolę. Dotacje w programie Czyste Powietrze.

OW OŚ Ć

POMPA CIEPŁA SOLANKA-WODA ZE ZBIORNIKIEM C.W.U.


74

Projekt z wnętrzem


138,97 m2

16,85 m

4m

Pow. użytkowa KIRI 2 domu: 138,97 m

16,85 m

4m

Pow. zabudowy: 148,14 m Pow. garażu: 33,15 m2 Kubatura: 857 m3 Wys. w kalenicy: 7,97 m Kąt nach. dachu: 40° Pow. dachu: 162 m2 Wysokość parteru: 2,77 m Wysokość piętra: 2,55 m Min. wym. działki: 23,85 x 19,25 m

KIRI 2

4m

3m

5m

19,25 m

10,25 m

23,85 m

Kiri 2

2

5m

19,25 m

10,25 m

4m

3m

23,85 m

h=1,4m

2

Dach: dachówka lub blachodachówka Elewacje: płytka elewacyjna,szalówka Strop: żelbetowy Ściany wewnętrzne: murowane Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny, docieplony styropianem

Projekt Kiri 2 to dom parterowy z  użytkowym poddaszem o  nowoczesnej formie i funkcjonalnych, przestronnych wnętrzach. Z pewnością spodoba się osobom preferującym nietuzinkowe rozwiązania i  zafascynowanym nowoczesną architekturą. Prosta bryła budynku z dwuspadowym, bezokapowym dachem została urozmaicona przeszkleniami nadającym lekkości. Wyrafinowana stylistyka została osiągnięta poprzez subtelny detal oraz kontrast dwóch materiałów – antracytowej płytki elewacyjnej imitującej cegłę i ciepłego koloru drewnianej szalówki. Atutem projektu domu Kiri 2 jest ciekawa, otwarta część dzienna, bardzo dobrze doświetlona dzięki ogromnym przeszkleniom. Taka aranżacja kuchni, salonu i jadalni sprawia, że wydają się one jeszcze większe, a  krajobraz z  zewnątrz staje się nieodzowną częścią wnętrza. Funkcjonalny program parteru uzupełnia jeszcze gabinet, łazienka, duża kotłownia oraz dwustanowiskowy

h=1,4m

h=2,2m

h=2,2m

4,35m² (6,92m²)

5,82m² (7,92m²)

4,70m² (7,74m²)

12,55m² (18,44m²)

h=1,4m

h=1,4m

h=2,2m

4,35m² (6,92m²)

7,36m²

14,69m² (20,48m²) 4,70m² (7,74m²)

h=2,2m

1,60m² (3,15m²)

12,19m²

h=2,2m (18,07m²)

5,82m² (7,92m²)

h=2,2m 12,55m²

(18,44m²)

h=1,4m

h=1,4m

7,36m²

14,69m² (20,48m²)

12,19m² (18,07m²)

1,60m² (3,15m²)

h=2,2m

h=2,2m

h=1,4m

h=1,4m

6,58m²

10,02m²

30,24m²

10,02m²

30,24m²

10,25 m

3,40m²

6,58m² 33,15m² 3,40m²

3,70m²

5,29m²

10,25 m

3,01m² 33,15m²

9,23m²

4,24m² 3,70m²

5,29m² 3,01m²

4,24m²

9,23m²

Archetyp.pl projekty domów ul. Warszawska 9, 15-062 Białystok tel. +48 85 652 55 54, tel. kom. 504 682 562 www.archetyp.pl e-mail: biuro@archetyp.pl

16,85 m

Projekt z wnętrzem 16,85 m

75


79

85

Anulka N z garażem

88

83

Bursztyn

80

Luna z garażem dwustanowiskowym

82

Dom Dla Ciebie 9

Eryk bis

84

Natan II

77

Nowalia II Mode

Opal

78 Głuszec III Mode

81 Szarotka

87 Irga z garażem

86 Viola z garażem opał stały

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. Opal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głuszec III Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natan II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eryk bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dom Dla Ciebie 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowalia II Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bursztyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 78 80 82 83 84 85

Archetyp.PL Projekty Domów Kiri 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

HB STUDIO Pracownia Projektowa Katarzyna Herba-Janiak Anulka N z garażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szarotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viola z garażem opał stały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irga z garażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna z garażem dwustanowiskowym. . . . . . . . . . . . .

79 81 86 87 88

aktualności architektura technologia wnęrza design styl życia ogrody inwestycje projekty

Zapraszamy do

Świata Rezydencji

dobra marka

nowości i Trendy

facebook

zaproś dobrą markę do domu lub ogrodu

bądź z nami codziennie

dołącz do nas

www.swiatrezydencji.pl/dobra-marka

www.swiatrezydencji.pl

www.facebook.com/SwiatRezydencji

76

Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni


94,60 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Maja Klimowicz

Opal

cena projektu:

3520 zł 4m

3m

4m

11,60 m

19,60 m

4m

14,20 m

PARTER 94,60 m2 + garaż 19,3 m2 + kotłownia 10,1 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 161,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,10 m KĄT NACHYLENIA DACHU 25° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,20 x 19,60 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny okładzina drewniana Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: pustak Porotherm, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm + styropian Termo Organika Opal to propozycja kompaktowego parterowego domku z wbudowanym garażem. Układ funkcjonalny projektu zapewni odpowiedni komfort życia dla 4 osobowej rodziny. W strefie wejściowej budynku znajdziemy wygodny wiatrołap z miejscem na obszerną szafę oraz hol z dostępem do wc. Dalej przechodzimy do salonu z kominkiem oraz kuchni ze spiżarnią, która stanowi jednocześnie łącznik komunikacyjny części mieszkalnej z garażem. PODOBNE PROJEKTY Dzierzba, Jerzyk, Pogodna

21,20 m

PARTER

Salon 25,7 m²

Kotłownia* 10,1 m²

Sypialnia 13,8 m²

Spiżarnia 2,8 m² Kuchnia 6,3 m² Łazienka 5,1 m² Korytarz 2,6 m²

WC Hol 6,6 m² 1,5 m²

Łazienka 3,2 m²

Sypialnia 11,3 m² Sypialnia 12,0 m² Wiatrołap 3,7 m²

Garaż* 19,3 m²

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty * 159 960,00 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

77


97,90 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Maja Klimowicz

cena projektu: 7,70 m

4m

20,20 m

12,20 m

4m

4m

Głuszec III Mode

3300 zł

4m

PARTER 49,90 m2 + pom. tech. z CO 4,3 m2 + garaż 16,8 m2 PODDASZE 48,10 m2 (66,9 m2)

15,70 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 91,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,70 m KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,70 x 20,20 m Sypialnia 8,0 (12,7) m²

Salon 23,3 m²

Spiżarnia 1,0 m²

Kuchnia 7,5 m²

Hol 5,5 m²

Schody 4,1 m²

Hol8,0 (8,0) m² Łazienka 6,7 (6,7) m²

Projekt domu Głuszec III Mode to propozycja klasycznego domu jednorodzinnego z zagospodarowanym poddaszem na cele mieszkalne. Ten dwukondygnacyjny i prosty konstrukcyjnie dom z wbudowanym garażem jest dobrą alternatywą na wąskie działki lub do zabudowy bliźniaczej. Zadaszone wejście jest usytuowane frontalnie, co umożliwia również zabudowę szeregową.

Pralnia 2,7 (2,7) m²

WC 2,2 m²

Pom. tech. +CO* 4,3 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: pustak Porotherm, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm + styropian Termo Organika

Sypialnia 8,3 (13,0) m²

Łazienka 3,4 (3,4) m²

Sypialnia 9,4 (15,5) m²

PODOBNE PROJEKTY Głuszec, Głuszec II

Garderoba 1,6 (4,9) m² Garaż* 16,8 m²

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 202 713 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

Wiatrołap, garderoba 6,3 m²

PARTER

PODDASZE * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

78


106,40 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Anulka N z garażem

cena projektu:

3090 zł 18,40 m

4m

5m

21,00 m

12,00 m

4m

4m

26,40 m

PARTER 106,40 m2 + garaż 29,4 m2 + pom. gosp. 3,1 m2 + pom. gosp. 3,2 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 187,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,60 m KUBATURA 393,25 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22° POWIERZCHNIA DACHU 251,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,40 x 21,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna, blachodachówka Æ elewacje tynk Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny + ocieplenie Nowoczesny a zarazem przytulny domek parterowy charakteryzujący się funkcjonalnym układem pomieszczeń. Do dyspozycji mamy przestronny salon z kominkiem i z wyjściem na taras, trzy sypialnie oraz przestronną łazienkę. Zaletą domu jest wyraźnie oddzielona część dzienna, od nocnej. W projekcie przewidziano dużą garderobę, która zminimalizuje ilość szaf w domu. Istnieje możliwość jej likwidacji, dzięki czemu uzyskamy większą powierzchnię pokoi. Przy kuchni znajduje pomieszczenie, które z powodzeniem nadaje się na spiżarkę. Dom ma lekką i prostą konstrukcję co sprawia, że będzie niedrogi w budowie i eksploatacji. Dostępna jest również wersja bez garażu i w odbiciu lustrzanym.

pokój 12,1 m² pokój 10,0 m²

garaż* 29,4 m²

garderoba 4,8 m² przedpokój 7,6 m²

pokój dzienny 37,3 m²

pom. gosp.* 3,1 m² hall 3,9 m² wc 2,2 m²

pokój 7,6 m²

łazienka 6,2 m²

wiatrołap pom. 3,6 m² pomocnicze/c.o.*. spiżarnia 3,2 m² 1,0 m²

kuchnia 10,1 m²

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

PARTER

79


106,60 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Tomasz Pisaniak

cena projektu: 7,60 m 3 m

4m

26,90 m

18,90 m

4m

4m

Natan II

3410 zł

PARTER 106,60 m2 + pralnia 4,3 m2

14,60 m

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

Łazienka 4,5 m²

Sypialnia z garderobą 14,8 m²

Sypialnia 11,1 m²

Łazienka 4,9 m²

WC 1,8 m² Sypialnia 11,5 m²

Wiatrołap 4,3 m²

Kotłownia +pralnia* 4,3 m²

Hol 13,9 m² Kuchnia 6,4 m²

Salon + jadalnia 33,4 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 143,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,10 m KUBATURA 299,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 175,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 14,60 x 26,90 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina klinkierowa Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: pustak Porotherm, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm + styropian Termo Organika Projekt domu jednorodzinnego Natan II to projekt domu na wąską działkę, przewidziany do usytuowania szczytem względem frontu działki. Dom zaprojektowano na planie wydłużonego prostokąta, z prostym dwuspadowym dachem, z wykończeniem jednorodnym materiałem z nielicznymi elementami drewnianymi. Z jednej strony dom pozbawiony jest okien, co pozwala zbliżyć się budynkiem na co najmniej 3m od granicy działki. PODOBNE PROJEKTY Kalikst, Dorotka KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 176 200,00 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

PARTER

80


113,70 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Szarotka

cena projektu:

3400 zł 13,00 m

3m

5m

8,00 m

17,00 m

4m

4m

20,00 m

PARTER 73,00 m2 PODDASZE 40,70 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,70 m KUBATURA 439,60 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 17,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: silka, zewnętrzne: dwuwarstwowe, silka Parterowy dom z poddaszem użytkowym Szarotka o nowoczesnym wyglądzie zamknięty w minimalistycznej bryle. Parter domu stanowi połączenie strefy wypoczynkowej salonu z jadalnią i otwartą kuchnią, co daje domownikom możliwość wspólnego spędzania czasu. Niewątpliwym atutem są duże przeszklenia, które dobrze doświetlą pomieszczenia. Uwagę zwraca pustka nad pokojem dziennym. Strefę nocną na poddaszu tworzą dwie wygodne sypialnie. Dzięki zwartej bryle budynku dom będzie niedrogi w budowie oraz eksploatacji.

pokój 10,30 m²

salon 33,70 m²

łazienka 3,40 m²

komunikacja 7,10 m² kuchnia 12,00 m²

pom. tech. 3,10 m²

PARTER

wiatrołap 3,40 m²

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

pokój 13,20 m² komunikacja 7,70 m² pokój 13,20 m² łazienka 5,10 m²

garderoba 1,50 m²

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

81


120,40 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Maja Klimowicz

cena projektu:

12,50 m

4m

4m

27,10 m

19,10 m

4m

4m

Eryk bis

3520 zł

20,50 m

PARTER 121,20 m2 + pom. tech. 4,1 m2 + garaż 20,0 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 185,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,50 m KĄT NACHYLENIA DACHU 25° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,50 x 27,10 m

PARTER

Sypialnia 19,1 m²

Łazienka 3,3 m²

Łazienka 4,2 m²

Salon 31,4 m² Korytarz 7,4 m²

Sypialnia 15,8 m²

Kuchnia + spiżarnia 9,3 m²

Pom. tech.* 4,1 m²

Hol 4,1 m²

WC 2,0 m² Wiatrołap 6,7 m²

Sypialnia 17,9 m²

Garaż* 20,0 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: pustak Porotherm, zewnętrzne: Porotherm + styropian Termo Organika Eryk bis to idealna propozycja dla 4-osobowej rodziny. Do wnętrza domu prowadzi przestronny wiatrołap mieszczący obszerną szafę oraz dodatkową toaletę dla gości. Następnie poprzez wygodny hol możemy dostać się do strefy dziennej zawierającej kuchnię ze spiżarnią oraz przestronny, jasny salon z jadalnią wyposażony w kominek. Drugą część domu stanowi strefa prywatna z łazienką i trzema sypialniami, z których jedna posiada prywatną łazienkę i wyjście na taras. W skład domu wchodzi także wbudowany garaż jednostanowiskowy z wejściem z wiatrołapu, z którego mamy dostęp do pomieszczenia technicznego z pralką oraz piecem CO. Projekt ze względu na swój nowoczesny charakter i styl doskonale wpisze się w każdy rodzaj otoczenia a jego kompaktowa funkcja znajdzie z pewnością uznanie u wielu rodzin marzących o własnym, wygodnym domu PODOBNE PROJEKTY Eryk, Aron KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 312 395 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

82


121,10 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Tomasz Pisaniak

Dom Dla Ciebie 9

cena projektu:

3630 zł 9,70 m

3m

4m

PARTER 71,10 m2 + kotłownia/pralnia 4,8 m2 PODDASZE 50,00 m2 (63,6 m2) + strych + garderoba 3,8 m2

18,00 m

10,00 m

4m

3m

15,70 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 96,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 164,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,70 x 18,00 m Sypialnia 16,5 (20,1) m² Łazienka Kotłownia 5,4 m² +pralnia* 4,8 m²

Salon+Jadalnia 28,2 m² Hol 3,7 m²

Kuchnia +Spiżarnia 11,5 m²

Korytarz 3,7 m ²

Garderoba (Strych)* 3,8 (5,7) m²

Sypialnia 11,1 (14,7) m²

Pokój 9,8 m² Wiatrołap 4,5 m²

h =1 .9 0 m

Dom Dla Ciebie 9 to projekt atrakcyjnego domu parterowego z użytkowym poddaszem dla 4-5cio osobowej rodziny. To powiększona wersja projektu Dom Dla ciebie 6, wydłużona o 90cm. Tak jak pozostałe projekty z tej serii, Dom Dla Ciebie 9 zaprojektowany został z zachowaniem podziału na dwie strefy: ogólnie dostępną na parterze i prywatną na poddaszu. Parter obejmuje wiatrołap z wygodną szafą wnękową, hol, kuchnię ze spiżarnią, salon z jadalnią i kominkiem oraz pokój do wykorzystania jako gabinet, zlokalizowany od frontu domu.

Schody 4,3 m²

Łazienka 5,6 (8,4) m²

Przedpokój 5,6 (5,6) m²

Sypialnia 11,2 (14,8) m² h =1 .9 0 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna, cementowa lub blachodachówka Æ elewacje tynk strukturalny i okładzina klinkierowa i drewniana Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: pustak Porotherm + gk, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm + styropian Termo Organika

PODOBNE PROJEKTY Dom Dla Ciebie 6, Dom Dla Ciebie 5, Dom Dla Ciebie 3 KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty * 213 444,00 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

PARTER

PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

83


130,90 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Maja Klimowicz

cena projektu:

10,20 m

4m

22,10 m

14,10 m

4m

4m

Nowalia II Mode

3520 zł

4m

PARTER 68,10 m2 + pom. tech. z CO 3,7 m2 + garaż 19,0 m2 PODDASZE 62,70 m2 (75 m2)

18,20 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 118,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,20 m KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,20 x 22,10 m Schody 3,6 m² Pokój 12,5 m²

Salon z jadalnią 26,7 m²

Pokój 18,4 (21,6) m² Łazienka 2,3 m²

Kuchnia 10,0 m²

WC Hol z garderobą 2,0 m² 6,8 m² Spiżarnia 1,5 m² Wiatrołap 2,7 m²

Pom. tech. CO* 3,7 m²

Garaż* 19,0 m²

Pokój 12,5 (15,4) m²

Pokój 14,3 (16,8) m² Hol 6,7 (7,8) m² Garderoba 2,1 (2,1) m² Łazienka 8,7 (11,3) m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop żelbetowy monolityczny Æ ściany wewnętrzne: pustak Porotherm, zewnętrzne: Porotherm 25cm + ocieplenie 20cm Projekt domu Nowalia II Mode to odpowiednia propozycja dla 4-5 osobowej rodziny. Budynek został zaprojektowany na planie kwadratu z częściowo wysuniętym garażem. Prosta forma budynku oraz dwuspadowy bezokapowy dach w układzie kalenicowym względem elewacji frontowej stanowi o prostocie domu a co za tym idzie zmniejsza koszty budowy w porównaniu z bardziej rozbudowanymi domami. PODOBNE PROJEKTY Nowalia, Nowalia III KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 243 726 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

PARTER PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

84


135,70 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Maja Klimowicz, arch. Tomasz Pisaniak

Bursztyn

cena projektu:

3520 zł 13,60 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 224,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,90 m KUBATURA 406,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 331,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,60 x 27,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny plus okładzina drewnopodobna Æ strop Mitek Æ ściany wewnętrzne: pustak Porotherm, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm + styropian Termo Organika Projekt domu jednorodzinnego Bursztyn to propozycja wygodnego domu parterowego z dachem wielospadowym i dwustanowiskowym garażem. Projekt przeznaczony jest dla czteroosobowej rodziny. Bursztyn posiada sporych rozmiarów strefę dzienną (z dużym salonem z wyjściem na obszerny zadaszony taras, dużą kuchnią z wyspą, sporą spiżarnią i WC dla gości) oraz funkcjonalną strefę nocną, na którą składają się: 3 sypialnie-w tym jedna posiada wewnętrzną łazienkę i garderobę, duża łazienka z oknem, pralnia oraz kotłownia z przejściem do garażu. Podcień z przodu domu chroni wejście główne przed opadami. Sporych rozmiarów kotłownia pomieści piec na paliwo stałe.

4m

PARTER 135,70 m2 + pralnia 2,5 m2+ CO 7,9 m2 + garaż 34,2 m2

27,00 m

19,00 m

4m

4m

21,60 m

PARTER

Łazienka 3,6 m² Sypialnia 14,6 m² Sypialnia 15,8 m²

Sypialnia 14,3 m²

Korytarz Garderoba 5,0 m² 8,8 m²

Pralnia* 2,5 m² Łazienka 7,3 m²

Salon 37,0 m² WC 1,7 m²

Kotłownia* 7,9 m² Garaż* 34,2 m²

Hol 5,2 m²

Wiatrołap z garderobą 7,1 m²

Kuchnia ze spiżarnią 15,3 m²

PODOBNE PROJEKTY Bursztyn II, Pogodna, Kasjan KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 306 700 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

85


136,10 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

15,00 m

4m

19,40 m

5 m 9,60 m

4,8 m

4m

Viola z garażem opał stały

3190 zł

23,00 m

PARTER 79,40 m2 + garaż 20,8 m2 + kotłownia 6,4 m2 PODDASZE 56,70 m2 + strych 7,6 m2 + pralnia 7,3 m2

PARTER

pom. pomocnicze/c.o.* 6,4 m²

spiżarnia 4,9 m²

kuchnia 10,9 m²

garaż* 20,8 m² łazienka 3,8 m²

pokój dzienny z jadalnią 37,5 m² hall 9,7 m²

pokój 9,3 m² wiatrołap 3,3 m²

PODDASZE

łazienka 9,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny Viola to domek o bardzo prostej, klasycznej bryle, a jednocześnie atrakcyjny wizualnie. Dzięki zastosowaniu drewnianych elementów dekoracyjnych domek nabiera nowoczesnego wyglądu. Praktyczny rozkład pomieszczeń oraz harmonijne połączenie jadalni z salonem i kominkiem daje ogromne możliwości aranżacji wnętrza. Niewątpliwym atutem tego domku jest możliwość usytuowania go na każdej działce, w tym również z wjazdem od południa. Dostępna jest wersja w lustrzanym odbiciu. Dom można zestawić w bliźniaka.

pokój 12,8 m²

pralnia* 7,3 m²

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

hall 6,3 m² pokój 13,0 m² strych* 7,6 m² pokój 15,4 m²

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

86

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 145,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,37 m KUBATURA 498,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,00 x 19,40 m


156,24 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Irga z garażem

cena projektu:

3600 zł 4m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,24 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,80 m KUBATURA 872,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,70 x 20,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ strop monolityczny Æ ściany wewnętrzne: silka, zewnętrzne: dwuwarstwowe, silka Irga to nowoczesny, parterowy dom z poddaszem użytkowym przeznaczonym dla 4-6 osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano przestronny salon z jadalnią połączony z kuchnią. Dodatkowy pokój na parterze może pełnić funkcję gabinetu lub pokoju gościnnego. Poddasze to zacisze domu przeznaczone dla domowników. Znajdziemy tam cztery wygodne pokoje z garderobami oraz dużą łazienkę. Dzięki zwartej bryle budynku dom będzie niedrogi w budowie oraz eksploatacji.

5m

PARTER 70,37 m2 + garaż 20,63 m2 + pom. gosp.5,28 m2 PODDASZE 85,87 m2

20,70 m

11,70 m

4m

12,00 m

20,00 m

PARTER

pokój 10,28 m² pom. gosp.* 5,28 m² pokój dzienny 31,35 m²

garaż* 20,63 m² komunikacja 6,34 m²

przedpokój 2,64 m² Wiatrołap 4,69 m²

toaleta 3,37 m²

kuchnia 11,70 m²

garderoba 6,08 m²

pokój 13,01 m²

pokój 12,33 m²

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

garderoba 2,41 m² pokój 16,15 m²

komunikacja 8,25 m² garderoba 2,41 m²

łazienka 12,90 m²

pokój 12,33 m²

PODDASZE * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

87


183,30 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu: 13,00 m

4m

27,40 m

18,40 m

4m

4m

Luna z garażem dwustanowiskowym

3800 zł

5m

PARTER 95,70 m2 + garaż 42,3 m2 + pom. gosp.9,1 m2 + tarasy 11,5 m2 i 35,5 m2 PODDASZE 87,50 m2 + pralnia/suszarnia 6,2 m2+ tarasy 52,1 m2 i 28,3 m2

21,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 101,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,90 m KUBATURA 669,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 27,40 x 21,00 m

taras * 35,5"m² garderoba 7,4"m²

spiżarnia 3,8"m²

pralnia/ suszarnia 6,2*"m²

salon z"jadalnią 39,0"m²

kuchnia 18,6"m²

pokój 14,2"m²

garderoba 8,6"m²

klatka schodowa 3,5"m² łazienka 8,9"m² pom. pomocnicze/c.o.* 9,1"m²

łazienka 4,8"m²

taras * 28,3 m²

przedpokój 7,1"m² pokój 12,7"m²

taras * 52,1"m²

toaleta 2,7"m²

przedpokój 15,9"m²

Luna 2G to nowoczesny, wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczonym dla 4-6 osobowej rodziny. Parter stanowi przestronny salon z jadalnią oraz kuchnia wraz ze spiżarnią. Dodatkowy pokój na parterze to niewątpliwy atut. Poddasze to zacisze domu, gdzie odnajdziemy trzy komfortowe pokoje garderobę oraz wygodną łazienkę i pralnię. Dzięki zwartej bryle budynku dom będzie niedrogi w budowie oraz eksploatacji.

araż * 42,3"m² pokój 14,7"m²

wiatrołap 6,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ strop monolityczny Æ ściany wewnętrzne: silka, zewnętrzne: dwuwarstwowe, silka

pokój 15,1"m²

taras * 11,5"m²

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

PARTER

PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

88


INSPIRUJĄCY PORTAL O WNĘTRZACH

Z nami wykreujesz komfortową przestrzeń


Profile for Koncept sp. z o.o.

Buduj Energooszczędnie 1/2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded