Page 1

Buduj ISSN 1644-0374 ● INDEX 277444 ● cena: 8,90 zł (w tym 8% VAT)

poradnik budowlany z projektami

energo oszczędnie dobra cena

8,90 (w tym 8% VAT)

BUDYNKI INTELIGENTNE – OSZCZĘDNOŚĆ I WYGODA poradnik

ISSN 1644-0374

• Tanie grzanie. Pompa ciepła czy kocioł kondensacyjny • Korzystaj ze słońca – kolektory i ogniwa fotowoltaiczne • Ciepłe drzwi i bramy garażowe • Domy energooszczędne, pasywne, zeroenergetyczne

numer specjalny


NAJLEPSZA FORMA CIEPŁA Grzejniki płytowe Kermi – doskonałe w formie i funkcjonalności. W wersji profilowej lub Plan, z płaskim frontem. W pełnej palecie wymiarów, odpowiednie do każdego pomieszczenia i pod każde zapotrzebowanie grzewcze. Ekonomiczne ciepło, również w wykonaniu higienicznym, przeznaczonym do pomieszczeń o zwiększonych wymaganiach, np. przychodnie, szpitale lub dla alergików. Pierwszy i jedyny na świecie grzejnik płytowy z przepływem szeregowym, który oszczędza do 11% energii zapewniając jednocześnie 100% komfortu cieplnego. Rozwiązanie, które zajmuje niewiele miejsca i doskonale pasuje do każdego pomieszczenia. Również w wykonaniu pionowym – nowoczesne wzornictwo w połączeniu z oszczędnością energii. Więcej informacji na www.kermi.pl i info@kermi.pl

Kermi Sp. z o.o. ul. Graniczna 8b 54-610 Wrocław www.kermi.pl info@kermi.pl


15 lat w Polsce

Klimatyzatory jedynym źródłem ogrzewania KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWY DAIKIN NEXURA

Wybierz urządzenie niezawodne, które doskonale sprawdzi się za wiele lat, a jednocześnie zapewni zarówno komfort cieplny zimą jak i chłód latem. Pamiętaj, że wysoka jakość to dobra inwestycja i oszczędność.

Urządzenia Daikin Cold Region - Efektywnie ogrzewają nawet przy -250C - Latem klimatyzują pomieszczenie DAIKIN EMURA

- Posiadają opcję sterowania on line - Z szerokiej gamy urządzeń można wybrać idealne do konkretnego wnętrza zarówno pod wzgledem wizualnym jak i funkcjonalnym - Posiadają opcję sterowania on line

DAIKIN URURU SARARA

www.daikin.pl


Spis treści Nowości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 RAPORT

Zacznijmy od smartfona������������������������������� 1 0 Cyfrowe technologie zmieniły nasz styl życia. Inteligentne systemy sterowa­ nia w  domu obniżają rachunki za  energię elektryczną, ogrzewanie i  wodę. A dodatkowo zapewniają komfort na co dzień.

Polecane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18 PROJEKT I REALIZACJA

W roli głównej������������������������������������������� 2 0 Nowoczesna architektura kojarzy nam się zazwyczaj z  surową prostotą i chłodem. Zupełnym tego zaprzeczeniem jest zjawiskowa i ciepła w odbio­ rze bryła Cedrowego Domu, zaprojektowanego przez Pracownię Projektową Mariusza Wrzeszcza.

INSTALACJE

Wybór nie jest prosty����������������������������������� 3 0 Jak tanio ogrzać dom? Czy kotły kondensacyjne i pompy ciepła to rozwią­ zania tanie w eksploatacji? Na jakie koszty inwestycyjne powinniśmy się na­ stawić przy każdej z tych instalacji? Znajdź odpowiedź na wszystkie pytania i wybierz najlepsze rozwiązanie.

nr 1 /2017

ISSN 1644-0374

INDEX 277444

Adres redakcji

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl www.najciekawszeprojekty.pl

Redaktor naczelna

Anna Lewczuk alewczuk@koncept‑wydawnictwo.pl

Redakcja

Maria Kubala Maria.kubala@koncept‑wydawnictwo.pl

Marta Kulik mkulik@koncept‑wydawnictwo.pl

Małgorzata Nietupska mnietupska@koncept‑wydawnictwo.pl

Grafik kreatywny

Tomasz Sosnowski tsosnowski@koncept‑wydawnictwo.pl

Projekt makiety i DTP

Tomasz Sosnowski

INSTALACJE

Korzystaj ze słońca�������������������������������������� 3 8 Moda na energooszczędne budownictwo sprawiła, że chętniej decydujemy

Wydawca

się na ekologiczne systemy pozyskiwania energii. Popularne kolektory sło­

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03

neczne i panele fotowoltaiczne to urządzenia, które najczęściej wykorzystuje­ my do pobierania jej ze słońca.

TECHNOLOGIE

Ciepłe powitanie���������������������������������������� 4 6 Wchodząc lub wychodząc z domu, wpuszczamy przez drzwi wejściowe do budynku zimne powietrze. To obok bramy garażowej jeden z elementów domu, który naraża nas na  największe straty ciepła. Szczelna, dobrze za­

Dyrektor Wydawnictwa

Ewa Kuryłowicz Reklama i marketing

Ewa Kuryłowicz tel. 85 743 82 11 ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl

montowana, energooszczędna stolarka może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię budynku o 2%. Niby niewiele, ale w ogólnym rozrachunku może mieć to duże znaczenie.

TECHNOLOGIE

Energia gratis?������������������������������������������� 52 Znamy budynki energooszczędne, słyszeliśmy już wiele o zaletach domów pasywnych. Ale ostatnio coraz więcej mówi się również o budynkach zero-, a  nawet plusenergetycznych. Idea zrównoważonego budownictwa coraz silniej przenika do naszej świadomości.

PROJEKT Z REKOMENDACJĄ

okładka

Projekt: TK58 Architeka Pracownia Architektoniczna Tomasz Kałaska

P – packshot TS – tekst sponsorowany © Copyright by koncept Re­dak­cja nie zwra­ca nie­za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów oraz za­strze­ga so­bie pra­wo do ich skra­ca­nia w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji. Wszyst­kie ma­te­ria­ły są objęte pra­wem au­tor­skim. Prze­ druk w ja­kiej­kol­wiek for­mie bez wcześniej­szej pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­to­ra Wy­daw­nic­twa jest

Elegancja z charakterem������������������������������� 58

za­bro­nio­ny. Wszel­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty pod­le­ga­ją ochro­nie pra­wa au­tor­skie­go i na­leżą

PORADNIK INWESTORA

ka­ta­lo­gu na­leżą wy­łącz­nie do wy­daw­cy. Po­wie­la­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób

Jak czytać projekt��������������������������������������� 60

nych jest za­bro­nio­na. Dzia­ła­nie wbrew po­wyż­sze­mu za­ka­zo­wi skut­ku­je od­po­wie­dzial­no­ścią

Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 1 Prezentacje projektów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 2

do osób wy­mie­nio­nych przy każ­dym z nich. Pra­wa au­tor­skie do opra­co­wa­nia pla­stycz­ne­go bez zgo­dy wy­daw­cy jest za­bro­nio­ne. Sprze­daż bez­u­mow­na nu­me­rów bieżących i ar­chi­wal­ praw­ną. Wy­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść re­klam i ma pra­wo od­mó­wić pu­bli­ka­cji bez po­da­nia przy­czy­ny. Ka­ta­log ni­niej­szy nie sta­no­wi ofer­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa i jest pu­bli­ko­wa­ny je­dy­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych.


O luksusie z pasjÄ…

do kupienia w dobrych salonach prasowych


Gwarancja elegancji

Æ

Na miarę XXI wieku

Æ

Firma Ruck Zuck zaprezentowała nową kolekcję paneli podłogowych o pięknej strukturze drewna. Wąskie deski z serii Adventure 4V optycznie powiększają wnętrze. Ich dodatkowym atutem są krawędzie wykończone V‑fugą, co sprawia, że prezentują się wyjątkowo elegancko. Gwarancja dla pomieszczeń mieszkalnych – 15 lat.

Samonośny panel nakrokwiowy L‑Ments firmy Recticel to nowoczesny produkt, który pełni jednocześnie funkcje: więźby dachowej, kontrłaty, termoizolacji, paroizolacji i wiatroizolacji. Przeznaczony jest do dwuspadowych dachów i sięga od kalenicy do murłaty. Dodatkową zaletą panelu jest też szybkość montażu. W jeden dzień ukończymy dach o powierzchni 200 m².

Æ

Æ

RUCK ZUCK 

Na każdą pogodę

RUCKZUCK.PL

Æ

RECTICEL 

Nie tylko dekoracja

RECTICELIZOLACJE.PL

Æ

Wśród nowości marki Libet znajdziemy system prostokątnych kostek Via Trio. Dostępne są w trzech rozmiarach i dwóch kolorach – antracytu i pergaminowej bieli, dzięki czemu stworzymy wiele oryginalnych kompozycji. Kostki mają 8 cm grubości i są odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

THERMATynk‑ST to silikatowy tynk strukturalny. Przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Odporny na warunki pogodowe i mycie produkt dodatkowo zawiera środki ograniczające rozwój grzybów i pleśni na powierzchni tynku. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorów do wyboru.

Æ

Æ

4

LIBET 

nowości

LIBET.PL

ARSANIT 

ARSANIT.PL


Porządek pod nogami

Æ

Ciepło od progu

Æ

Co roku jesień zostawia po sobie stosy kolorowych liści. Zasypane są podjazd, taras, schody do piwnicy. Uporządkować je pomoże nam szczotka zewnętrzna z oferty firmy Vileda. Model 2w1 posiada podwójne, wydłużone włosie, co wpływa na większą siłę czyszczenia. Dodatkowymi zaletami są atrakcyjny wygląd i wygoda użytkowania.

Przedpokój jest miejscem najbardziej narażonym na chłodne powietrze z zewnątrz oraz wilgoć. Optymalne warunki w strefie przejściowej do pokojów zapewni grzejnik Delta Column Bench marki Purmo. Model ten dostępny jest w wersji z górnym blatem, który stanowi dodatkowe miejsce do siedzenia. Maksymalna temperatura grzejnika to 120°C. Dostępny w kolorze RAL 9016 białym oraz innych na zamówienie.

Æ

Æ

VILEDA 

Szkło z misją

VILEDA.PL

Æ

PURMO 

Tam, gdzie chcesz

PURMO.COM

Æ

Hartowane szkło dekoracyjne firmy Guardian Glass może być częścią balustrady, poręczy, służyć za tablicę do pisania lub jako panel ochronny w kuchni i łazience. Guardian Deco HT™ to emaliowane szkło bezołowiowe, odporne na wysoką temperaturę. Tworzone jest z wykorzystaniem specjalnego systemu powlekania zapewniającego po obróbce cieplnej jednolity wygląd. Produkt dostępny w kolorze białym i czarnym.

Grzejnik Verteo Line firmy Kermi to wybór doskonały dla tych, którzy cenią efektywność w ciekawej formie. Wykorzystanie technologii x2 pozwoliło zapewnić wyższy komfort cieplny przy mniejszym zużyciu energii. Niewielkie rozmiary umożliwiają montaż grzejnika w miejscach, gdzie teoretycznie nie ma miejsca. Produkt współpracuje z instalacjami solarnymi i pompami ciepła.

Æ

Æ

6

GUARDIAN GLASS 

nowości

GUARDIAN.COM

KERMI 

KERMI.PL


Bezpieczna jesień

Æ

Oszczędzaj na cieple

Æ

Bezpieczeństwo we własnym domu to podstawa. Ta myśl zainspirowała firmę Awilux do stworzenia antywłamaniowych systemów okienno‑drzwiowych. Pakiet AWI Protect z oferty firmy zawiera zabezpieczenie antywłamaniowe RC1N chroniące przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej, a także solidną wkładkę antyprzewierceniową.

Prawidłowa izolacja termiczna zapewni nam nie tylko ciepło podczas długich zimowych wieczorów, ale także niższe rachunki. Profit‑Mata firmy Isover to izolacja z mineralnej wełny szklanej o podwyższonych właściwościach izolacyjnych – współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,035 W/(mK). Zapewni trwałe i szczelne wypełnienie przestrzeni dachów skośnych.

Æ

Æ

AWILUX 

Pod ochroną

AWILUX.PL

Æ

ISOVER 

ISOVER.PL

Harmonia przed domem

Æ

Zima to czas ciężki nie tylko dla nas, ale również dla domu i jego otoczenia. Stalowe ogrodzenia pomoże zabezpieczyć dekoracyjna farba antykorozyjna Silvermont firmy Den Braven. Preparat przeznaczony jest do metali narażonych na działanie warunków atmosferycznych i chroni je przed rdzawymi nalotami. Farba łączy zalety trzech produktów: gruntu, podkładu i farby nawierzchniowej.

Harmonijne połączenie estetyki i wysokiej wytrzymałości – tak określić można płyty na nawierzchnie zewnętrzne firmy Dasag. Indigo Bello to solidne płyty betonowe wykonane z kruszyw kamienia naturalnego. Dzięki wykorzystaniu specjalnych szlifierek wyposażonych w narzędzia diamentowe i karborundowe, powierzchnia płyt jest gładka, ale antypoślizgowa. Indigo Bello dostępne są w sześciu kolorach.

Æ

Æ

DEN BRAVEN 

DENBRAVEN.PL

DASAG 

DASAG.EU

 nowości

7


W industrialnym klimacie

Æ

Wielozadaniowy mistrz

Æ

Aby zaaranżować wnętrze w modnym stylu, jako materiał wykończenia ścian wybierz beton architektoniczny firmy Elkamino Dom. Oferowane przez firmę płyty betonowe dostępne są w kilku rozmiarach, a ich grubość wynosi od 1,5 cm do 2,5 cm. Standardowym kolorem produktu jest szary, ale istnieje możliwość wykonania płyty niemal w każdym kolorze. Materiał sprawdzi się również na elewacji budynku.

Szybkowiążąca cementowa zaprawa tynkarska RAP 2 to nowość w ofercie firmy Sopro. Zastosowanie znajdzie w murach z cegieł, z bloczków wapienno‑piaskowych oraz murach mieszanych. Jest łatwa w użyciu, a układanie płytek możliwe jest już po 6 godzinach od jej nałożenia. Zaprawę można stosować w obszarach wilgotnych i mokrych, w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Æ

Æ

ELKAMINO Dom

Solidne podstawy

ELKAMINODOM.PL

Æ

SOPRO 

W służbie komfortu

SOPRO.COM

Æ

Właściwa izolacja przeciwwilgociowa łazienki to gwarancja, że będziemy cieszyć się jej nienagannym wyglądem długie lata. Ochronę przed wilgocią warto zacząć od podstaw, czyli od podłogi. Zastosowanie znajdzie tu folia w płynie SOUDAGUM LM marki Soudal. Jest elastyczna, trwała i odporna na działanie detergentów oraz nieznaczne ruchy podłoża. Sprawdzi się na tynkach mineralnych, betonie, betonie komórkowym, cegłach, płytach gipsowo‑kartonowych i OSB.

W dobie popularności automatycznych rolet okiennych dużą rolę odgrywa komfort obsługi. Napęd do rolet screenowych Maestria io firmy Somfy zapewnia szybkość i wygodę użytkowania. Wyposażony jest w system wykrywania przeszkód, czujniki zabezpieczające roletę przed zniszczeniem oraz kilka trybów pracy, które pozwalają dostosować ustawienia do indywidualnych preferencji.

Æ

Æ

8

SOUDAL 

nowości

SOUDAL.PL

SOMFY 

SOMFY.PL


Gotowi na przyszłość.

Nowe systemy grzewcze Buderus Logamax plus GB192i

Nowoczesny wygląd

Jakość w najmniejszych detalach i perfekcyjne wykończenie gwarantuje nowy wiszący kocioł kondensacyjny – Logamax plus GB192i. Front urządzenia wykonany jest z wysokiej jakości szkła tytanowego Buderus. Ten materiał urzeka ponadczasową elegancją i gwarantuje szereg korzyści. Jest gładki i czysty, wytrzymały i odporny na uderzenia – podobnie, jak w przypadku płyty indukcyjnej. Jakość nie do pobicia, która wyznacza nowe trendy w branży grzewczej. Bądź gotowy na przyszłość z Buderusem. Więcej informacji znajdziesz na www.buderus-przyszłość.pl Klasyfikacja efektywności energetycznej Logamax plus GB192i w zestawie z regulatorem RC300FA (opcja). Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.


Zacznijmy od

smartfona

10

Raport Æ  dom inteligentny


Inteligentne systemy sterowania w domu? To się opłaca! Obniżają rachunki za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę. To także większy komfort na co dzień. Stopień trudności ich obsługi można porównać do używania smartfona. Małgorzata Nietupska

C

yfrowe technologie zmieniły nasz styl życia. Domowa rewolucja zaczęła się od pilotów do  telewizorów i  sprzętu audio. Potem nastała era telefonów komórkowych. Jeszcze w  latach 90. XX wieku zakup i  użytkowanie komórek (bez dostępu do  internetu) były tak kosztowne, że stać było na  nie nielicznych. W  XXI wieku internet, najpierw w  komputerach stacjonarnych, a  potem w sprzęcie mobilnym, takim jak smartfony i tablety, zmienił nas i nasze domy. Dał zupełnie nowe możliwości komunikacji z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, ale także z urządzeniami domowymi – grzejnikami, kotłami, oknami, roletami, sprzętem AGD, a  także oświetleniem czy systemem bezpieczeństwa. Zdalne sterowanie to  wygoda oraz niższe rachunki za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.

ÆÆSmartfon – centrum

dowodzenia Sprzęty domowe przystosowane do zdalnego sterowania przez internet można było kupić już kilkanaście lat temu. To były m.in. pralki, płyty grzejne i  okapy. Problemem było łączenie ich w  systemy, tak by  można było nimi sterować z  jednego, łatwego do  przenoszenia urządzenia. Takim urządzeniem okazały się smartfony. Co  ważne, nie trzeba mieć specjalnego telefonu. Wystarczy zainstalowana w nim odpowiednia, aplikacja. Przy pomocy smartfona można zarządzać domowymi urządzeniami z  dowolnego miejsca na  ziemi. Przykładowo, sterować ogrzewaniem domu pod Warszawą, będąc na nartach w Alpach. Przebywając w delegacji, możemy włączyć pralkę lub piekarnik, gdy mąż sobie z tym nie radzi, albo oświe-

ººPrzy pomocy systemu Cozytouch firmy Atlantic można nie tylko sterować ogrzewaniem, ale i za‑ rządzać realnym zużyciem energii spoza domu. Na smarfonie m.in. modyfikuje się temperaturę oraz wykonuje analizę kosztów zużycia energii dla danego urządzenia czy pomieszczenia. Fot. Atlantic

ººKotły Logamax plus GB192i i Logamax plus GB192iT marki Buderus to propozycja dla osób ceniących piękno i innowacyjne technologie. Do ich obsługi służy zintegrowany panel dotykowy oraz aplikacja mobilna EasyControl, ponieważ posiadają opcję komunikacji przez internet. Seria jest moduło‑ wa, w każdej chwili urządzenia można rozbudować o dodatkowe elementy. Fot. Buderus

dom inteligentny Æ  raport

11


tlenie, by – ze  względów bezpieczeństwa – stworzyć wrażenie, że ktoś jest w budynku. Smartfon przydaje się także w  domu. Siedząc na kanapie w salonie, można skontrolować, jak w piwnicy pracuje kocioł oraz czy pralka skończyła prać. Nie ruszając się z  fotela, sprawdzimy również, czy oświetlenie w ogrodzie jest włączone. Coraz częściej smartfon służy do  kontrolowania, czy wszystko jest w porządku: okna zamknięte (albo odwrotnie), temperatura odpowiednia, czy nie było nieproszonych gości. Dom inteligentny sam wykonuje wiele czynności za nas.

ÆÆJedno czy wiele urządzeń Każda rodzina ma inne potrzeby, przyzwyczajenia, styl życia. Wszyscy jednak cenią komfort. Pierwsze piloty do  telewizorów stworzono po  to, by  ułatwić oglądanie telewizji. Już nie trzeba było ciągle wstawać z kanapy, podchodzić do telewizora i przyciskami zmieniać kanały. Tak samo jest z innymi urządzeniami domowymi. Gdy któraś z codziennych czynności staje się uciążliwa, warto wziąć pod uwagę zdalne sterowanie. Nielubianą czynnością jest np.  schodzenie zimą do  kotłowni ººOkna, drzwi czy rolety, dzięki systemowi inteligentnych rozwiązań Tahoma i Maco firmy Drutex, mogą się same uchy‑ lać, otwierać lub zamykać w wybranych porach dnia, w zależności od pogody, w zintegrowanych grupach lub pojedyn‑ czo. Nadzór odbywa się za pomocą np. smartfona. System może być zintegrowany m.in. z oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją. Fot. Drutex

Trzy mity o smart house Adam Horbacz, przedstawiciel firmy Jung w Polsce

Mit 1:

Inteligentne domy są dla leniwych. Nie potrzebuję inteligentnego domu, by zgasić światło – takie oraz podobne argumenty wie‑ lokrotnie padały z ust ludzi, którzy uważają, że głównym celem życia w zautomatyzowanych domach jest używanie pilota do obsługiwania ich podstawowych czynności. Jednakże, takie wypowiedzi ukazują bardzo wąskie zrozumie‑ nie kwestii związanych z celem zautomatyzo‑ wania naszych domów i ich funkcji. Zautomatyzowanie domu oznacza wprowa‑ dzenie od kilku do kilkudziesięciu różnych funkcji, które mogą być wzajemnie zsynchro‑ nizowane. System ogrzewania w smart house „wie co robi” oświetlenie, czy pomieszczenie jest użytkowane, ma informacje, kiedy drzwi lub okna są otwarte, a temperatura w domu się obniża. Wszystkie te funkcje działają razem, bez przerwy. Co więcej, system może być w pełni dopasowany do rodziny, która mieszka w domu inteligentnym. Głównym zadaniem inteligentnego domu jest dostarczenie maksimum komfortu, jak również, zdrowych i bezpiecznych warunków życia. Aby to osiągnąć, potrzebne jest o wiele więcej, niż tylko włączanie i wyłączanie światła lub

12

Raport Æ  dom inteligentny

ściszanie muzyki. Jeśli poprosimy jedną osobę o wykonanie wszystkich czynności, które za‑ chodzą w inteligentnym domu automatycznie, myślę, że musiałaby ona pracować dzień i noc, aby mieć wszystko pod kontrolą.

Mit 2:

Inteligentne domy są skomplikowane w obsłudze. Czasem zdarza się, że funkcje zautomatyzowa‑ nych budynków są przedstawiane niczym sce‑ ny z filmów science‑fiction. Jednakże, chociaż to prawda, że dom może być sterowany za po‑ mocą klaśnięcia w dłonie, głosu czy pstrykania palcami, nie jest to bardzo popularne, a nawet niezbyt wygodne. Jak wiele kombinacji ude‑ rzeń w dłonie trzeba byłoby zapamiętać, aby kontrolować zaledwie kilka funkcji w domu? Co więcej, ze wszystkimi kombinacjami mu‑ siałyby poradzić sobie również dzieci, osoby starsze, a nawet nasi goście. Za pomocą głosu lub klaskania można obsługiwać tylko kilka z wielu funkcji domu inteligentnego. W USA bardzo popularna jest kontrola głosem syste‑ mów audio i wideo, w tym przypadku staje się to także częścią rozrywki.

Mit 3:

Inteligentne domy będą dezaktualizować się tak szybko, jak inne technologie. Jedną z najbardziej znaczących zalet inteli‑ gentnych domów jest możliwość utrzymania stałej wartości nieruchomości na przestrzeni upływającego czasu. Jednak sceptycy twierdzą, że w czasach bardzo szybkiego rozwoju nowych technologii, zautomatyzowane bu‑ downictwo będzie skutkowało stratami i pro‑ blemami związanymi z ciągłymi aktualizacjami oprogramowania w przyszłości, ponieważ ich zdaniem nic nie starzeje się tak szybko, jak nowe technologie. Projektanci inteligentnych domów podczas planowania i tworzenia systemów przestrze‑ gają określonych zasad. Na całym świecie, a w szczególności w Europie, utrzymywane są standardy KNX. Producenci i instalatorzy, którzy pracują zgodnie ze standardem KNX, są w stanie zharmonizować wcześniejsze i nowo powstałe funkcje inteligentnych domów. Ozna‑ cza to, że funkcje, które zostały zaprojektowane później, mogą być bez problemu wprowadzo‑ ne do budynku już zautomatyzowanego.


ººZdalne sterowanie urządzeniami AGD oszczędza energię elek‑ tryczną, wodę i czas. Niektóre pralki firmy Miele potrafią same dozować detergent, a gdy go zabraknie, wysyłają zamówienie do sklepu internetowego. Przy pomocy tabletu lub smartfona można spoza domu np. obniżyć temperaturę prania. Fot. Miele

dom inteligentny Æ  raport

13


Zdalne sterowanie kotłem Marcin Kosakowski, ekspert TIS Group Obecnie dostępne na rynku układy sterowania kotłami c.o. w niewielkim stopniu przypominają urządzenia sprzed kilku lat. Rozwój w tym segmencie postępuje na tyle szybko, że coraz wię‑ cej z nich pozwala na zarządzanie pracą instala‑ cji w zasadzie z dowolnego miejsca na ziemi. Dzięki temu za pośrednictwem podłączonego do sieci komputera, smartfona czy tabletu możemy nie tylko na bieżąco kontrolować parametry pracy kotła, ale również je zmieniać, np. regulując temperaturę czy pracę pomp i mieszaczy, zyskujemy także bieżący podgląd stanów pracy regulatora. Co ważne, o wszyst‑ kich wprowadzonych zmianach dostaniemy powiadomienie. Wszystkie powiadomienia wysyłane są na naszą skrzynkę mailową, nie ma więc możliwości, abyśmy przeoczyli jaką‑ kolwiek ingerencję w nasz system centralnego ogrzewania. Dodatkowo, system rejestruje również wszyst‑ kie kluczowe ustawienia pracy regulatora, dzięki czemu zyskujemy dostęp do pełnej historii nie tylko wygenerowanych alarmów, ale również nastaw parametrów.

ººAplikacja Danfoss Link na smartfony i tablety umożliwia regulację temperatury w domu za jednym dotknięciem. Współpracuje z elektronicznymi termostatami grzejnikowymi i ogrzewaniem podłogowym. Ma wstępnie zaprogramo‑ wane opcje, które dopasowują temperaturę do daty oraz pory dnia: W domu, Poza domem/Pora snu lub Tryb wyjazdowy. Są także funkcje Wakacje i Pauza. Fot. Danfoss

ººKominki gazowe z kolekcji LEO firmy Kratki.pl ograniczają liczbę obowiązków. Wystarczy jedno kliknięcie na pilocie, by rozniecić ognień. Wysokość płomienia można wyregulować. Kominki mają funkcję programowania temperatury dobowej nawet z 7‑dniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu nagrzeją dom jeszcze przed powrotem z pracy czy weekendo‑ wego wyjazdu. Fot. Kratki.pl

14

Raport Æ  dom inteligentny

w piwnicy. Inna to podnoszenie i opuszczanie rolet, zwłaszcza gdy jest ich dużo. Problemem jest pamiętanie o zamykaniu okien dachowych na  piętrze, zanim się wyjdzie do pracy. Gdy pani domu wyjedzie w delegację, mąż i  dzieci nie zawsze sobie radzą z obsługą sprzętu AGD. Nie zawsze rodzina może wyjechać zimą na  wakacje, gdyż trzeba kontrolować ogrzewanie. Życie ułatwia zdalne sterowanie i warto z tego korzystać. Piloty nadal są używane do  zdalnego sterowania, jednak mają one swoje ograniczenia – pilotem nie można na przykład sterować kotłem w Polsce, leżąc na plaży w Hiszpanii. Zdalne sterowanie mogą mieć nie tylko pojedyncze urządzenia, ale też grupy urządzeń. W  najbardziej zaawansowanych systemach dom inteligentny sam zarządza m. in. oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, nagłośnieniem, bezpieczeństwem. Pojedyncze urządzenia zdalnie sterowane to często okno dachowe w łazience na poddaszu, umieszczone w  trudno dostępnym miejscu, np.  nad wanną. Wygodniej otworzyć je  przy pomocy pilota, smartfona czy


ººCzujniki ruchu to podstawowy element inteligentnego systemu oświetlenia. W ofercie firmy GTV są m.in. plafoniery oraz oprawy halogenowe z wbudowanymi czujkami ruchu. To prosty sposób na oszczędzanie energii elektrycznej – automatycznie włączą i wyłączą oświetlenie. Mogą także uruchomić alarm. Fot. GTV

ººJednym z filarów technologii Eco Smart marki EcoReadyHouse jest nowocze‑ sna instalacja elektryczna oparta na standardzie KNX. Umożliwia zdalne zarzą‑ dzanie funkcjami domu poprzez aplikację CubeVision. Połączenie wszystkich systemów elektrycznych w domu na poziomie urządzenia mobilnego, pozwala wygodnie sterować m.in. światłem, ogrzewaniem, żaluzjami nawet z najdal‑ szych zakątków świata. Fot. EcoReadyHouse

dom inteligentny Æ  raport

15


Internet w polskich domach ÂÂW 2016 r. 80,1% gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16‐74 lata miało w domu przynajmniej jeden komputer z internetem. W porównaniu do 2013 r. liczba komputerów w naszych domach wzrosła o 5,4 p. proc. ÂÂInternet najczęściej był w domach rodzin z dziećmi. ÂÂJako główną przyczynę nieposiadania do‑ stępu do internetu w domu, tak jak w latach po‑ przednich, najczęściej podawano brak potrzeby korzystania z niego. Inne przyczyny to brak odpowiednich umiejętności oraz zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do internetu.

panelu na ścianie. Jeszcze wygodniej mieć pod zdalną kontrolą wszystkie okna na  poddaszu albo w  całym domu. Przebywając np. w pracy można je zdalnie otwierać i zamykać. Gdy są wyposażone w czujniki deszczu, same zamkną się w razie opadów. Sterowanie wieloma grupami urządzeń umożliwia personalizację temperatury, w  zależności od  upodobań domowników, pory dnia czy tygodnia. Inną temperaturę można ustawić w  łazienkach, pokojach dzieci, salonie, czy sypialni rodziców. Podobnie jest np.  z  oświetleniem czy wentylacją. To  przekłada się na  niższe rachunki. Na  smartfonach można także zobaczyć zaoszczędzone kwoty. Ponadto w razie usterki na smarfonie pojawi się informacja, którą można przesłać do serwisu.

Dane: Główny Urząd Statystyczny, „Społeczeństwo informacyjne w Polsce” w 2016 r.

ººInteligenty układ sterowania I‑tec SmartWindow firmy Internorm umoż‑ liwia obsługę wentylacji i zacieniania okien z dowolnego miejsca, np. z pracy czy podczas pobytu na urlopie. Potrzebny jest do tego tablet lub smartfon. Można także sprawdzić stan otwarcia okien. Fot. Internorm

16

Raport Æ  dom inteligentny


ººPompa ciepła powietrze/woda Supraeco A SAO‑2 marki Junkers jest wyposażona w opcję komunikacji przez internet. Można ją obsługiwać za pomocą smartfona lub tabletu. Przykładowo, z pracy lub w drodze do domu, można podwyższyć temperaturę w pomieszczeniach, a przebywając na urlopie – sprawdzić status działania pompy. Zdalnie ustawia się też temperaturę podgrzewa‑ nia wody. Fot. Junkers

ÆÆNowe potrzeby

Lubimy cyfrowe nowinki ÂÂWedług badań przeprowadzonych na zlece‑ nie firmy Samsung, niemal wszyscy ankietowa‑ ni (95%) uważają, że inteligentne urządzenia kuchenne i domowe mogą znacznie poprawić komfort prowadzenia domu. ÂÂNajbardziej zaawansowaną technologicznie przestrzenią w naszych domach jest salon. Użytkownicy w wieku 25–65 lat właśnie tam najczęściej korzystają z cyfrowych urządzeń – robią to średnio siedem razy dziennie, podczas gdy w kuchni zaledwie cztery razy. ÂÂPolacy marzą zwłaszcza o inteligentnej kuchence, która informowałaby sygnałem alarmowym o zakończeniu podgrzewania lub gotowania poprzez aplikację na smartfonie. Za użyteczne takie rozwiązanie uznało 73% an‑ kietowanych. Aż 6 na 10 badanych stwierdziło, że przydatna byłaby dla nich zmywarka, którą można by sterować za pomocą urządzenia mobilnego. ÂÂPrawie 90% Polaków twierdzi, że urządzenia cyfrowe pozwalają wykonywać kilka czynności naraz i być w stałym kontakcie z bliskimi nieza‑ leżnie od zadania, które wykonujemy.

Wygoda i oszczędności, jakie daje zdalne sterowanie, sprawiają, że kolejne urządzenia wybiera się pod kątem możliwości sterowania przez internet. Nowoczesne instalacje elektryczne to przewidują. Są oparte na światowym standardzie KNX. Dlatego dom można też modernizować, w tym pod nowe potrzeby, aby mieszkało się w nim wygodniej.

Pojawiają się nowe urządzenia, funkcje, rozwiązania. Zmieniają się także smartfony, które dziś są centrum dowodzenia inteligentnym domem. Aby nikt nie włamał się do domu przez smartfona, jego uruchamianie odciskiem palca i  aplikacje z  wielostopniowymi zabezpieczeniami stają się standardem. »

ººJuż na etapie plano‑ wania kotłowni warto przewidzieć w niej łącze internetowe. Kocioł c.o. na paliwo stałe, wypo‑ sażony w odpowiedni sterownik oraz moduł sieciowy ecoNET firmy TIS Group, można w du‑ żej mierze obsługiwać zdalnie, np. przebywa‑ jąc w salonie czy poza domem. Temperaturę i inne parametry zmienia się używając np. smartfona. Fot. TIS Group

dom inteligentny Æ  raport

17


Brügmann bluEvolution: 82 produkowane przez SALAMAN‑ DER Window & Door Systems to profile o szerokości 82 mm i 6‑komorowej budowie, zarówno ramy, jak i skrzydła. Wykonywane są w dwóch wersjach uszczelnie‑ nia: AD – z dwiema uszczelkami oporowymi lub MD – z dodatkową uszczelką środkową. Współczynnik przenikalności cieplnej dla złożenia ramy i skrzydła wynosi: Uf = 1,1 W/ m²K (wersja AD) i Uf = 1,0 W/(m²K) (wersja MD). Duże komory zewnętrzne pozwala‑ ją na prawidłową wentylację profili, co skutecznie niweluje naprężenia termiczne wywoływane nagrze‑ waniem się okien (szczególnie tych montowanych na południowej elewacji budynku). Okna z pro‑ fili bluEvolution: 82 polecane są do montażu w domach niskoener‑ getycznych, a nawet pasywnych.

Nowoczesne profile

polecane Okno Typ C Plus firmy Pol‑Skone jest wykonane z sosny klejonej warstwowo. Jego przenikalność cieplna to 0,90 W/(m²K) przy wymiarze 1,23 x 1,48 m. Model jest wyposa‑ żony w nowoczesne okucia obwiedniowe Roto NT, m.in. z funkcją mikrowentylacji (poza oknami łukowymi i patiami składanymi), zabezpieczeniem antywyważeniowym, bloka‑ dą błędnego położenia klamki. Na zamówienie są np. ogra‑ nicznik sterowany klamką, klamka dwustronna z wkładką na klucz, okucia antywłamaniowe. Właściwości akustyczne okna – 33 dB. W opcji dostępne są również szprosy. POL‑SKONE, WWW.POL‑SKONE.PL

Klejona sosna

SALAMANDER WINDOW & DOOR SYSTEMS, WWW.SIP‑WINDOWS.COM

Nowatorska konstrukcja W odróżnieniu od innych okien, których rdzeń wykonany jest najczęściej ze stali, rdzeń okna drewniano‑aluminiowego HF 410 firmy Internorm został stworzony z kilkunastu cienkich warstw wytrzymałego drewna. Rozwiązanie to, znane pod nazwą I‑tec Core, tworzy sztywną, ciepłą oraz bezpieczną konstrukcję. Technologia I‑tec Core sprawia, że okno HF 410 ma wyjątkowe parametry termoizolacyjne (izolacyjność cieplna na poziomie Uw = 0,64). Może być wykorzystane nawet w budownictwie pasywnym, a także zeroenergetycznym. Do wyboru bogata paleta kolorów i gatunków drewna, które można dopasować do aranżacji wnętrz. INTERNORM, WWW.INTERNORM.PL

Do pasywnych domów Okna PASIVTHERM z PVC firmy Sonarol to najnowocześniejsze rozwiązania i klasyczny kształt. Pakiety 3‑szybowe z tzw. ciepłą ramką międzyszybową o współczynniku 0,5 W/(m²K) oraz środkowa uszczelka pozwalają zaprojektować stolarkę o para‑ metrach spełniających wymagania budownictwa pasywnego. Do wyboru dużo kolorów, a także szeroka gama pakietów z szybami ornamentowymi, antisol, reflex, szkłem bezpiecznym i antywłamaniowym oraz dźwiękochłonnym. Okucia pochodzą z serii Multi‑Matic firmy MACO. Funkcja mikrowentylacji pozwala na odsunięcie skrzydła od ramy o 10–13 mm. SONAROL, WWW.SONAROL.PL

18

polecane Æ  okna


Podłoga bliska naturze Moda na ekologiczny styl życia trwa. Coraz chętniej podejmujemy inicjatywy, które służą ochronie środowiska. Zmie‑ niamy nawyki konsumpcyjne, sposoby odżywiania oraz korzystania z  dostęp‑ nych surowców. Ta postawa przejawia się także w sferze mieszkalnej. Rośnie liczba domów pasywnych, a  popularność zdo‑ bywają bliskie naturze aranżacje wnętrz. Jakie podłogi warto w nich zastosować? Wśród elementów wyróżniających wnętrza w stylu eko znajduje się kolorystyka nawiązująca do barw ziemi. Ciepłe beże, brązy, rudości, stonowane żółcie i zielenie oraz subtelne odcienie błękitu tworzą przyjazną dla oka paletę odcieni, dla których doskonałym uzupełnieniem jest ponadczasowa biel. Nie można również zapomnieć o  naturalnych materiałach i  dodatkach. Świetnie sprawdzają się kamienne i  ceramiczne ozdoby, lniane zasłony i obrusy, bawełniane narzuty, a także skórzane, bądź wełniane akcesoria. Dużą popularnością cieszą się bambusowe dekoracje. Niezwykle modne są meble stworzone z palet, które wpisują się w ideę upcyklingu, polegającego na  przetwarzaniu zużytych materiałów w  nowe przedmioty o  innym niż dotychczasowe zastosowaniu. Co ważne, w ten sposób powstają rzeczy o wyższej wartości, a status na nowo wykorzystanych surowców rośnie.

Podłoga to podstawa Ekologiczna aranżacja to  nie tylko nawiązujące do  natury elementy wystroju, ale także przyjazne dla środowiska substancje i  tworzywa. Takie właściwości posiadają podłogi z  kolekcji SONO. Zastosowany w nich innowacyjny materiał CERAMIN® został wytworzony z surowców mineralnych. Wykorzystany w  płycie nośnej, nadaje panelom wyjątkowe walory, zapewniając im solidność i wytrzymałość. Deski nie zawierają PVC ani innych szkodliwych substancji (m.in. chloru, plastyfikatorów). Co  więcej, w 100 proc. podlegają recyklingowi – mogą zostać przetworzone i ponownie wykorzystane. Produkty z  serii SONO wyróżnia też wysoka wytrzymałość oraz wodoodporność. Bez obaw można wykorzystać je  nie tylko w  salonie, ale też w  kuchni czy łazience. Ich powierzchnia jest ciepła w  dotyku, co  zwiększa komfort użytkowania. Ponadto, podłogi te są dostępne w drewnianych oraz kamiennych dekorach, które doskonale imitują prawdziwe surowce, zapewniając domownikom niepowtarzalne wrażenia estetyczne. Naturalny efekt wzmacniają krawędzie desek wyprofilowane czterostronną V‑fugą, a  także nierównomierna struktura powierzchni.

dostępna na rynku klasa użyteczności 33. Mimo niestandardowej grubości (zaledwie 4,5  cm) panele są solidne i  odporne na  uszkodzenia mechaniczne. Pokrywa je  warstwa ochronna Sealtec, zabezpieczająca przez skutkami promieniowania UV. Funkcjonalny system Megaloc pozwala na  szybki i  samodzielny montaż podłogi, bez konieczności zatrudniania fachowców. Panele SONO produkowane są wyłącznie w  Niemczech. Istnieje możliwość ich ułożenia na  systemie wodnego ogrzewania podłogowego. Okres gwarancji w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 25 lat. Opracowanie: firma RuckZuck Salony RuckZuck oferują najszerszy na rynku wybór podłóg laminowanych, drzwi wewnętrznych oraz materiałów wykończeniowych. Decyzję o zakupie odpowiednich modeli i wzorów ułatwiają fachowe porady pracowników. W  ramach kompleksowej obsługi klienta, punkty RuckZuck proponują również transport oraz montaż zakupionych produktów.

Sprawdzona trwałość Potwierdzeniem trwałości podłóg SONO są parametry techniczne, m.in. najwyższa

www.ruckzuck.pl

A rtykuł reklamowy 

19


20

Projekt i realizacja


Nowoczesne konstrukcje kojarzą nam się zazwyczaj z prostą, surową i zimną w odbiorze bryłą. Dowodem na to, jak odmienny efekt można uzyskać wybierając drewniane wykończenie elewacji, jest Cedrowy Dom – niekwestionowana architektoniczna ozdoba polskiego krajobrazu. Tekst: Marta Kulik Projekt: Mariusz Wrzeszcz Pracownia Projektowa, zespół: Mariusz Wrzeszcz, Jan Celichowski /www.mariuszwrzeszcz.pl Wnętrza: BARchitecture /Bartosz Konieczny, Tomasz Sołtysiak /www.barchitecture.eu Zdjęcia: Przemysław Turlej /www.facebook.com/turlejfoto

W roli głównej

Projekt i realizacja

21


ººInwestorom zależało na jak najlepszym dostępie do światła dziennego. Duża ilość przeszkleń otwiera dom na otaczającą go przyrodę. W projekcie zastosowano stolarkę renomowanej firmy Internorm, w tym drzwi podnoszono‑przesuwne HS 330 o wysokich parametrach izolacyjności cieplnej.

S

pacerując po przedmieściach polskich miast trudno nie odnieść wrażenia, że minimalistyczne budynki mieszkalne wciąż należą do rzadkości. Tym bardziej uwagę zwracają takie propozycje architektoniczne, jak zjawiskowy Cedrowy Dom, który zdecydowanie wyróżnia się

22

Projekt i realizacja

na tle większości znanych nam budowli. Położony wśród niewielkich jeszcze brzóz zachwyca kształtem bryły i ciepłą, drewnianą elewacją. Projekt powstał w pracowni architektonicznej Mariusza Wrzeszcza, a nad jego realizacją czuwał inspektor nadzoru Mirosław Konopkiewicz. W efekcie powstał

niezwykle efektowny dom, będący zaprzeczeniem twierdzeń, że nowoczesność jest synonimem chłodu i nieprzystępności.

ÆÆZaklęty w cedrze Bryła domu jest prosta i  nowoczesna, czyli dokładnie taka, o  jakiej marzyli Inwestorzy.


ººOptymalne zacienienie w słoneczne dni zapewniają żaluzje zewnętrzne, które wykonała firma Słoneczne Markizy z Suchego Lasu.

Architekci Mariusz Wrzeszcz i Jan Celichowski mieli za zadanie stworzyć projekt nie tylko oryginalny, ale też ciepły i przytulny w  odbiorze. Efekt ten osiągnięto dzięki wykorzystaniu drewna cedrowego, które otula budynek z każdej strony. Dlaczego architekci wybrali właśnie takie wykończenie domu?

– Zdecydowało piękno drewnianej elewacji i jej naturalne starzenie się pod wpływem czynników atmosferycznych – wyjaśnia Mariusz Wrzeszcz. Drewno jest jednym z  najlepszych materiałów budowlanych. Oczywiście pod warunkiem, że jest dobrej jakości, a  wykonawca posiada niezbędną

wiedzę i potrafi jak najlepiej wykorzystać jego zalety – dodaje. Inwestorom zależało na tym, aby dom poza walorami estetycznymi spełniał także wymogi energooszczędności. Konstrukcja powstała zatem w  oparciu o  popularną technologię szkieletową. Tego typu budyn-

Projekt i realizacja

23


24

Projekt i realizacja


ººSalon, kuchnia i jadalnia tworzą otwartą, komfortową przestrzeń. Salon wykończony został drewnem w jasnym kolorze, które ociepla wnę‑ trze, ale go nie przytłacza. Oryginalny wiszący kominek zaprojektował w 1968 roku Dominique Imbert.

Projekt i realizacja

25


ki posiadają wysokie parametry termoizolacyjności, które zapewnia materiał wykorzystywany do wypełnienia ścian między poszczególnymi elementami szkieletu. W  tym przypadku, jako materiał izolacyjny ścian i  dachu, zastosowano wełnę mineralną o  grubości odpowiednio 35 i  60  cm, zapewniającą także świetną izolacyjność akustyczną. Dom zwieńczony jest płaskim dachem, którego forma dodatkowo podkreśla nowoczesny i  minimalistyczny charakter bryły. – W konstrukcji dachu nad salonem zastosowaliśmy system więzarów drewnianych o  wysokości 1,5 metra, które usztywniają całość. W  stropie ukryliśmy także wszelkie niezbędne elementy techniczne – tłumaczy architekt. Prostotę i  minimalizm bryły przełamuje zadaszenie tarasu, wykonane z poziomych belek cedrowych. W słoneczne dni rzucają one cień na fasadę, tworząc ciekawy efekt wizualny.

ÆÆBez granic Projekt zakładał jedną kondygnację i usunięcie wszelkich barier architektonicznych w  postaci schodów i  balustrad. Uzyskano dzięki temu nieograniczony kontakt z tarasem i ogrodem oraz wrażenie przestronno-

26

Projekt i realizacja

ści we wnętrzach. Na  powierzchni 166 m² znajduje się siedem pomieszczeń i  garaż. Aranżacją tej wdzięcznej przestrzeni zajęli się projektanci z pracowni BARchitecture. Zgodnie z oczekiwaniami właścicieli domu, wnętrze również wykończone zostało drewnem. – Inwestorom zależało na  wykorzystaniu tego surowca również we  wnętrzu, ale w  sposób nowoczesny, przejrzysty, bez efektu „góralskiej chaty” – wspomina projektant Bartosz Konieczny. Wyłożyliśmy nim zarówno ściany, jak i  podłogę, ale też sufit w salonie, a nawet strefę prysznicową. Dzięki temu, że zastosowaliśmy drewno w  jasnym kolorze, udało nam się uniknąć efektu przytłoczenia – zauważa projektant. Dla kontrastu aneks kuchenny tonie w bieli, tworząc harmonijną kompozycję ze  skąpanym w  drewnie salonem. Ciekawym elementem wystroju jest wiszący kominek zaprojektowany w 1968 roku przez Dominique’a Imberta, który dumnie prezentuje się w  centrum salonu. Zaglądając do  łazienki zauważymy, że ścian nie wykończono tradycyjnymi płytkami. W  zamian zastosowano tu  powierzchnie z  żywic poliuretanowych – łatwe w  czyszczeniu i  odporne na  działanie detergentów. Podobnie jak

w pozostałej części domu, drewno łączy się tu z bielą, tworząc klasyczną, minimalistyczną aranżację.

ÆÆW służbie komfortu Cedrowa elewacja budynku nawiązuje do  otaczającej dom przyrody, wkradającej się do środka dzięki dużej ilości przeszkleń. Inwestorom zależało na  doskonałym doświetleniu wnętrz i bliskości natury, co udało się osiągnąć dzięki produktom renomowanej firmy Internorm. – Zastosowanie w tym projekcie drzwi podnoszono-przesuwnych HS 330 dodało bryle lekkości, zapewniając jej elegancję, a  jednocześnie optycznie powiększając przestrzeń – mówi Marcin Ksokowski, Dyrektor Zarządzający IFTM INTERNORM. Izolacyjność cieplna oscylująca wokół Uw o wartości 0,67 W/(m²K) to z kolei ważny parametr, wpływający na energooszczędny charakter drzwi. Dodatkową zaporą przed utratą ciepła jest seryjne potrójne oszklenie o grubości 54 mm wykonane z bezpiecznego szkła. W  projekcie wykorzystano również aluminiowo‑drewniane drzwi zewnętrzne HT 400 o równie wysokiej izolacyjności cieplnej (UD = 0,78 W/(m²K) oraz okno drewniano‑aluminiowe HF 310 (Uw = 0,69 W/(m²K). Aluminio-


ººW łazience zamiast tradycyjnych płytek zastosowano wygodne w czyszczeniu powierzchnie z żywic poliuretanowych. Ściana prysznica wykończo‑ na została drewnem, które w połączeniu ze szklanymi drzwiami prezentuje się oryginalnie i nowocześnie.

Projekt i realizacja

27


wa część widoczna jest tylko na zewnątrz budynku, z  kolei drewniane wykończenie stolarki ociepla aranżację domu od  wewnątrz. Przeszklenia, poza wprowadzeniem do wnętrza naturalnego światła i komfortu termicznego, zapewniają mieszkańcom domu możliwość nieustannego kontaktu z otaczającą dom zielenią.

ÆÆEnergooszczędność

z inteligencją Cień w  letnie słoneczne dni zapewniają zewnętrzne żaluzje w  kolorze doskonale korespondującym z elewacją. Poza energooszczędną stolarką okienną w budynku zastosowano także mechaniczną wentylację z  odzyskiem ciepła, która zapewnia czyste i  świeże powietrze w  domu. Inteligentna instalacja elektryczna KNX gwarantuje z kolei wspólne funkcjonowanie instalacji elektrycznych i  teletechnicznych, podnosząc funkcjonalność całego budynku i  gwarantując domownikom komfort jego obsługi. » 

ººInteresującym przełamaniem prostoty nowoczesnej bryły jest zadaszenie tarasu wykonane z poziomych cedrowych belek. Na tarasie zrezygnowano z balustrad i schodów, aby zapewnić mieszkańcom swobodny dostęp do ogrodu.

28

Projekt i realizacja


Projekt i realizacja

29


Wybór nie jest prosty

ººNowość! Uniwersalny kocioł kondensacyjny wiszący Vitodens 200‑W. Umożliwia bardzo oszczędne ogrzewanie ga‑ zem, dzięki systemowi kontroli i optymalizacji dostarczania ciepła, systemowi kontroli jakości gazu i bardzo szerokiemu zakresowi modulacji mocy grzewczej, maksymalnie 1:19. Sprawność: 109%. Fot. Viessmann

30

instalacje Æ  pompy i kotły


Jak tanio ogrzać dom? Czy kotły kondensacyjne i pompy ciepła to rozwiązania tanie w eksploatacji? Na jakie koszty powinniśmy się przygotować przy każdej z tych instalacji? Jaki typ urządzenia będzie w przypadku naszej inwestycji najefektywniejszy? Znajdź odpowiedzi na te pytania i wybierz najlepsze rozwiązanie. Maria Kubala

pompy i kotły Æ  instalacje

31


ººNowość! Firma De Dietrich wprowadziła do swojej oferty nowe urządzenia – geotermal‑ ne, odwracalne pompy ciepła. Szereg GSHP zawiera kilka wersji: pompę bez podgrze‑ wacza, ze zintegrowanym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej lub z podgrzewa‑ czem z możliwością wsparcia solarnego. Fot. De Dietrich

P

oszukując tanich sposobów na ogrzewanie domu, Polacy najczęściej decydują się na kocioł kondensacyjny. Nowoczesne, sterowane elektroniczne kotły przekonują do  siebie inwestorów przede wszystkim niższymi niż w  przypadku pomp ciepła kosztami inwestycji. W  porównaniu do pieców tradycyjnych charakteryzują się również dobrymi współczynnikami sprawności, przynoszącymi realne oszczędności finansowe, a  także wysokim komfortem użytkowania. Czy jednak słusznie rezygnujemy z  taniej energii czerpanej z  natury, nie zwracając uwagi na  perspektywy rozwoju rynku paliw?

Kupując pompy ciepła, zwróć uwagę na: ÂÂkompaktową budowę ÂÂczytelny wyświetlacz (przynajmniej 8 wierszy) ÂÂcentralny wyłącznik zasilania ÂÂliczne czujniki pomiarowe w obwodzie chłodzącym ÂÂintuicyjną obsługę sterowania ÂÂczynnik chłodniczy niezawierający chloru ÂÂklasę efektywności energetycznej powyżej A+ ÂÂtłumik drgań ÂÂzredukowaną do minimum powierzchnię montażu ÂÂwspółczynnik COP (4,7 do 6,0) ÂÂzabezpieczenie przed bakteriami Legionella – podgrzanie wody w zasobniku do temperatury 65ºC w regularnych odstępach czasu

32

instalacje Æ  pompy i kotły

Warto zwrócić uwagę, że szeroko komentowane są ostatnio podwyżki cen gazu ziemnego planowane na nadchodzący rok, co  będzie miało wpływ na  ekonomiczność grzania kotłami, także kondensacyjnymi. Specjaliści zwracają też uwagę na to, że inwestycja w taki kocioł, np. gazowy, wsparta nawet o system rekuperacji z  odzyskiem ciepła, może okazać się niewystarczająca, by sprostać wymogom efektywności energetycznej budynków wchodzącym w  życie z  początkiem 2017 roku. Według nich w nowych budynkach mieszkalnych, w  tym także domach jednorodzinnych, roczne zapotrzebowanie na  nieodnawialną energię pierwotną do  ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej powinno wynosić 95 kWh/(m²rok).

ÆÆPompa

dla długodystansowców Na rynku jest wiele dostępnych modeli i typów pomp ciepła. Niedoświadczonemu inwestorowi niełatwo poruszać się jednak w tym gąszczu specjalistycznych terminów. W  efekcie szybciej wybierze rozwiązanie prostsze i  tańsze na  starcie, choć może w dłuższej perspektywie czasu mniej efektywne. Niestety, pompa ciepła to  rozwiązanie dla długodystansowców. Skutecznie zniechęca nas do  zakupu wysoki początkowy koszt montażu kompletnej instala-

cji kształtujący się w granicach 30 tys. (50 tys. w  przypadku kolektorów gruntowych i sond) oraz odległy termin zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Eksperci przekonują jednak, że koszty samego urządzenia, jak i jego instalacji, z roku na rok będą spadały. Już dzisiaj można spotkać promocje, w  ramach których montaż powietrznej pompy ciepła, służącej tylko do  podgrzania wody użytkowej, wyceniany jest na 6 tys. zł.

ÆÆBogactwo możliwości Nowoczesne pompy to urządzenia gabarytami przypominające lodówki lub kotły kondensacyjne. Pompy, w  odróżnieniu od kotłów, nie produkują ciepła, one je odzyskują z dolnego źródła ciepła i transportują do instalacji grzejnej, czyli górnego źródła ciepła. Nie potrzebujemy więc do ich pracy paliwa opałowego, jedynie niewielką ilość energii elektrycznej do zasilania sprężarki. W  zależności od  rodzaju naturalnego akumulatora energii, którym może być powietrze, grunt lub woda, dzielimy je  na  trzy główne typy: powietrzne (powietrze‑woda), gruntowe (solanka‑woda) oraz wodne (woda‑woda). Pompy wykorzystywane są w różnym zakresie, odzyskane ciepło może ogrzewać dom i podgrzewać ciepłą wodę użytkową lub ograniczyć się tylko do jednej z tych funkcji. Pompy są też wykorzystywane do podgrzania wody w przydomowym basenie, takie urządzenia charakteryzują


ººWszystko zaczęło się od białego AGD w latach 90., czyli lodówek, zmywarek, pralek i kuchenek. Dzisiaj również inne urządzenia energochłonne w tym także pompy ciepła i kotły kondensacyjne, opatrywane są europejską etykietą efektywności energetycznej ErP (Energy related Products). Fot. Wolf – technika grzewcza

się sprawnością COP powyżej 6. Coraz częściej producenci oferują także pompy, które grzeją zimą i chłodzą latem, pełniąc jednocześnie rolę klimatyzatora.

ÆÆEfektywne ogrzewanie Pompy ciepła są energooszczędne, najczęściej charakteryzują się klasą energetyczną wyższą niż A+ (A++ lub A+++). Niewielka ilość energii elektrycznej, potrzebna do ich

działania, zużywana jest przy zasilaniu sprężarki. Najistotniejszym parametrem działania pompy ciepła, na który należy zwrócić uwagę przed jej zakupem jest COP – czyli współczynnik efektywności cieplnej. W  nowoczesnych pompach może on osiągać wartość wyższą niż 5. Jeden z producentów, firma Hewalex podaje, że jedna z pomp tej marki do ogrzewania wody basenowej ma sprawność w granicach nawet 6,6. Od  2015 roku wartość COP oraz inne istotne parametry użytkowe pompy powinny znajdować się na  etykiecie energetycznej. Pomoże to  z  pewnością indywidualnym klientom ocenić przydatność danego urządzenia do  konkretnych potrzeb. Choć należy pamiętać, że sprawność COP badana jest w warunkach laboratoryjnych. W praktyce, zależy ona w dużej mierze od różnicy temperatur między dolnym źródłem ciepła (powietrze, woda, grunt) a  górnym (instalacja grzewcza). Dlatego też w  przypadku pomp ciepła polecane są niskotemperaturowe systemy grzewcze, np.  ogrzewanie płaszczyznowe.

ÆÆGrunt i woda Pompy gruntowe i  wodne wymagają prac ziemnych na  działce inwestora. Zarówno grunt, jak i  woda gruntowa to  doskonałe magazyny energii słonecznej i  optymalne źródła energii dla pompy ciepła. Urządzenia te  charakteryzują się też wysoką efektywnością, ze względu na stabilną temperaturę dolnego źródła ciepła, co z kolei nie zaburza pracy pompy. Nawet w najchłodniejsze dni temperatura wody gruntowej wynosi od 7 do 12°C. Problem leży jedynie w tym, żeby na naszej działce było jej odpowiednio

ººPCWU 300SK‑2,3kW – pompa ciepła typu powietrze/ woda marki Hewalex. Moc 2,3 kW. Zintegrowany pod‑ grzewacz ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej o pojemności 300 l. Dwie wężownice grzejne pozwalają na jednoczesne podłączenie do niej kotła grzewczego i instalacji solarnej . Fot. Hewalex

Rodzaje pomp powietrznych split – urządzenie składa się z dwóch jednostek: zewnętrznej (w której znajduje się część układu chłodniczego pompy ciepła: parownik, sprężarka i zawór rozprężny oraz wentylator), a także z jednostki wewnętrznej zainstalowanej w budynku, w której znajduje się skraplacz pompy ciepła. Oba urządzenia muszą być połączone ze sobą rurami z czynnikiem chłodniczym gazowym (ze strony wyso‑ kiego ciśnienia) i ciekłym (ze strony niskiego ciśnienia) ÂÂpompy typu split wyposażone są najczęściej w inwerter odpowie‑ dzialny za modulację mocy w jednostce zewnętrznej – dzięki czemu pompa jest ekonomiczniejsza, kiedy na zewnątrz jest wyższa tempe‑ ratura i zapotrzebowanie na ciepło budynku jest mniejsze ÂÂmoc grzewcza tych pomp to zwykle kilkanaście kilowatów ÂÂmniejszy wentylator (parownika) wpływa na ekonomiczność działania ÂÂurządzenie montowane wewnątrz domu dostępne jest zazwyczaj w formie kompaktowej, naściennej

monoblock – to typ powietrznych pomp ciepła składają‑ cych się z jednej jednostki, w której znajduje się kompletny układ chłodniczy, czyli sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, parownik oraz wentylator, a wszystko jest szczelne i hermetyczne ÂÂw zasadzie nie występuje w nich modulacja mocy – zachodzi jedy‑ nie w przypadku, kiedy urządzenie jest wyposażone w co najmniej dwa stopnie mocy (czyli dwie sprężarki); mocą grzewczą sterujemy poprzez załączanie kolejnych sprężarek w urządzeniu; do zmiennego zapotrzebowania na ciepło monoblocki jednosprężarkowe dopaso‑ wujemy poprzez skrócenie czasu pracy sprężarki ÂÂmoc grzewcza tego typu pomp dochodzić może nawet do 60 kW ÂÂwentylatory i odstępy między lamelami są większe, czyli ekonomicz‑ niejsze w działaniu w naszym klimacie ÂÂjeżeli mamy do czynienia z pompą ciepła typu monoblock, instala‑ tor nie musi korzystać z pomocy firmy chłodniczej

pompy i kotły Æ  instalacje

33


dużo i aby miała ona odpowiednią jakość. Aby wykorzystać wodę gruntową jako dolne źródło ciepła, należy przygotować dwie studnie: czerpaną i  zrzutową, co  wiąże się z pracami ziemnymi na działce. W przypadku pomp gruntowych należy wykonać z kolei kolektory pionowe (sonda) lub poziome – obie technologie wymagają odpowiedniego przygotowania działki i  późniejszej ostrożnej eksploatacji tych terenów. W dużym uproszczeniu należy przyjąć, iż do ułożenia kolektorów w  układzie poziomym potrzebujemy 3 razy większą powierzchnię niż chcemy ogrzać. Jeżeli jednak jesteśmy właścicielami małej działki możemy zastosować sondy pionowe, niestety ta technologia nie jest tania.

ÆÆPowietrzna rewolucja Kiedy warunki geologiczne i zagospodarowanie działki uniemożliwiają nam zastosowanie pomp gruntowych lub wodnych, warto rozważyć zastosowanie pomp powietrznych. Rozwiązanie to  staje się w  Polsce coraz powszechniejsze. Ma  to  oczywiście związek z  występowaniem w  naszej strefie klimatycznej cieplejszych zim, ale także z technologicznymi innowacjami zwiększającymi parametry sprawnościowe tych urządzeń (modulacja mocy). Nie są one jednak tak dobre, jak w  przypadku pomp gruntowych i  wodnych. Ich atutem jest kompaktowa budowa, co znacząco wpływa

ººPowietrzna pompa Rickenbacher HPW do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zasobnik ze stali nierdzewnej o poj. 260 l. Fot. Wolf – Technika Grzewcza

ººGruntowa pompa ciepła DHP‑H Varius PRO+ służy do ogrzewania, chłodzenia lub ogrzewania basenu. Można ją łączyć z dodatkowymi Fot. Danfoss źródłami ciepła. 

z kolei na koszty ich instalacji. W przypadku montażu powietrznej pompy ciepła, musimy pamiętać jednak o wykonaniu zewnętrznego postumentu (stalowego lub betonowego), wyprowadzeniu odpływu skroplin

ººNowa pompa ciepła Logatherm WPLS.2 typu split marki Buderus do ogrzewania lub chłodzenia domu wykorzystuje ener‑ gię z powietrza. Fot. Buderus

wydzielanych przez pompę ciepła, podłączeniu zasilania elektrycznego pomiędzy budynkiem a urządzeniem zewnętrznym oraz komunikacji pomiędzy zewnętrzną stacją a wewnętrzną automatyką sterującą.

ººWymiana starego olejowego kotła grzewczego na hybrydową centralę grzewczą to idealne rozwiązanie obniżające koszty ogrzewania domu. W jednym kompaktowym urządzeniu Vitrocaldens 222-F firmy Viessmann znajduje się powietrzna pompa ciepła, wysokosprawny kondensacyjny kocioł olejowy i zbiornik c.w.u. Fot. Viessmann

34

instalacje Æ  pompy i kotły


ÆÆNowoczesne kotły

i ich sprawność Piece kondensacyjne na  pierwszy rzut oka  nie różnią się od  tradycyjnych kotłów grzewczych. Dostępne są w  wersji wiszącej i stojącej. Jako paliwo mogą wykorzystywać olej (modele wyłącznie stojące) lub gaz (dostępne także w wersji wiszącej). Mogą służyć

tylko do ogrzewania pomieszczeń (jednofunkcyjne) lub dodatkowo podgrzewać wodę użytkową (kotły dwufunkcyjne). Podstawowym atutem kotłów kondensacyjnych jest ich wysoka sprawność. Te  nowoczesne piece są bardzo wydajne, ale o tym, czy nasz dom będzie ogrzewany ekonomicznie, zadecyduje optymalnie dobrana do  naszych

potrzeb moc grzewcza kotła. Dzięki kondensacji, kotły wykorzystują ciepło powstające w wyniku skraplania się pary wodnej. To właśnie pozwala na uzyskanie wyższej niż w przypadku tradycyjnych pieców sprawności. Ze względu na ciepło uzyskane podczas skraplania pary wodnej, maksymalna sprawność kondensacyjnego kotła gazowego

ººKocioł gazowy kondensacyjny, stojący VKK ecoVIT marki Vaillant. Pracuje szczególnie wydajnie w połączeniu z instalacją solarną. Pojemność wodna kotła: ok.100 l. Przeznaczony do ogrze‑ wania domów o powierzchni od 100 do 700 m². Fot. Vaillant

ººNowość! Kondensacyjny kocioł FGB firmy Wolf na gaz ziemny lub propan. W zależności od potrzeb inwestorzy mogą wybrać kocioł jedno- bądź dwufunk‑ cyjny o nominalnej mocy cieplnej 28 lub 35 kW. Sprawność urządzenia wynosi do 109%, a sprawność sezonowa (średnioroczna) SCOP aż 93%. Fot. Wolf – Technika Grzewcza

UWAGA! ººKompaktowy jedno‑ funkcyjny kondensacyjny kocioł gazowy ClasPre‑ mium Evo. Urządzenie 1‑funkcyjne z modulacją mocy 1:4. Sprawność: 107%. Fot. Ariston

Na sprawność kotła kondensacyjnego wpływają między innymi współpraca z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, zawartość CO2 w spalinach, długość komina, a także rodzaj palnika (najefektywniejsze są modulowane) oraz skład doprowadzanej do kotła mieszaniny gazu i powietrza.

pompy i kotły Æ  instalacje

35


na gaz ziemny wynosić może nawet 111%, na propan – 109%, a na olej opalowy – 104%. Niewielkie straty energii, które niestety występują w  każdym urządzeniu grzewczym sprawiają, że w praktyce jest ona niższa o kilka procent. Maksymalna sprawność kotłów tradycyjnych wynosi ok. 94%. Decydując się na takie ogrzewanie, musimy mieć na uwadze fakt, że kotły kondensacyjne są sprawniejsze, jeśli są mniej obciążone. Niestety, wiąże się to przede wszystkim z regularnymi przeglądami tych urządzeń. Kotły kondensacyjne idealnie współpracują z ogrzewaniem podłogowym. Ta współpraca z niskotemperaturowymi źródłami ciepła ma niebagatelny wpływ na  ich sprawność. Krótko mówiąc, dzięki temu, że temperatura wody grzewczej w przypadku ogrzewania podłogowego jest niższa, kocioł osiąga lepszą sprawność (optymalną przy temperaturze 40–50°C).

ººGazowy kocioł kondensacyjny ecoTEC plus VC jest prosty w obsłudze – parametry ogrzewania można ustawić jednym przyciskiem, a ciepła woda popłynie z kranu zawsze, gdy jest potrzebna. Fot. Vaillant

ººNowość! Buderus Logamax plus GB192iT to urządzenie ze zintegrowanym zasobnikiem. Oferuje bardzo wysoką moc c.w.u. do 30 kW. Kocioł można w dowolnym momencie, bez znaczących nakładów instalacyjnych, rozbudować, tworząc system hybrydowy (np. z dodatkowym zbiornikiem buforowym PNR400, umożliwiającym integrację instalacji solarnej, wspierającej centralne ogrzewanie). FOT. Buderus

36

instalacje Æ  pompy i kotły


ººNowy kompaktowy kocioł – MCR Home jest ekologiczny i ekonomiczny. Stabilny płomień zapewnia zmniejszenie emisji NOx i CO2 do atmosfery. Posiada klasę energetyczną A, zarów‑ no dla c.o., jak i c.w.u. Przy 30% obciążenia osiąga sprawność do 108,6%. Fot. De Dietrich

ÆÆTani gaz Jeżeli mamy dostęp do instalacji gazowej, warto zdecydować się na  kocioł gazowy. Głównie ze  względu na  ceny tego paliwa, które jest tańsze od oleju opalowego. Niestety, w  początkowej fazie inwestycji być może wydamy więcej na  wykonanie podłączeń do sieci gazowej. Jednak w dłuższej perspektywie inwestycja ta  może okazać się nie tylko ekonomiczniejsza, ale także znacznie wygodniejsza, bowiem eliminuje ona konieczność pamiętania o stałych dostawach paliwa. Na rynku dostępne są modele stojące i wiszące kołów gazowych. Ta druga opcja staje się szczególnie ważna, kiedy nie dysponujemy oddzielnym pomieszczeniem na  kotłownię. Szybki i sprawny montaż kotłów wiszących z  pewnością zachęca inwestorów do wyboru takich rozwiązań, tym bardziej, że dzięki kompaktowym wymiarom, urządzenia te  dopasowują się idealnie do  wystroju łazienki czy kuchni. Jakie realne oszczędności przyniesie nam korzystanie z  gazowego kotła kondensa-

cyjnego? Średnia cena gazu ziemnego to obecnie około 3,40 zł/m³, choć niestety eksperci zapowiadają podwyżkę tego paliwa opałowego w 2017 roku. W 150‑metrowym domu z  poddaszem o  zapotrzebowaniu na  energię użytkową 95 kWh/ (m²rok), w  którym kondensacyjny kocioł gazowy wykorzystywany jest do ogrzania domu i podgrzania wody użytkowej czteroosobowa rodzina jest w  stanie zaoszczędzić od 800 do 1.000 zł rocznie w porównaniu z kotłem tradycyjnym. W ciągu 5 lat jesteśmy więc w stanie zaoszczędzić nawet do  5 tys. zł. A  ponieważ trwałość tych urządzeń ocenia się na  co  najmniej dziesięć lat, to dopiero wtedy, gdy inwestycja w  kocioł kondensacyjny jest droższa o  9 tys. zł, można mieć wątpliwości, czy jest opłacalna.

ÆÆEfektywność sterowana Inteligentne termostaty i regulatory ułatwiają sterowanie kotłami kondensacyjnymi. Dobrze wyregulowana automatyka pozwala znacząco obniżyć koszty ogrzewa-

nia. Regulator wyłącza i włącza urządzenie grzewcze, dzięki czemu pracuje ono tylko wtedy, gdy jest to  potrzebne. W  kotle wyposażonym w  odpowiednią automatykę, nie ma problemu z ustawieniem indywidualnego programu dopasowanego do  naszego budynku. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, bo nie musimy co chwila sprawdzać ustawień. Sterowanie wg temperatury wewnętrznej umożliwiają z kolei regulatory pokojowe. Kiedy wymagana temperatura w pomieszczeniu jest osiągnięta, regulator powoduje wyłączenie kotła. Jeśli temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, kocioł ponownie zaczyna pracować. Regulator pokojowy ma postać panelu ściennego z pokrętłami umożliwiającymi regulację temperatury i  z  ekranem ciekłokrystalicznym (LCD), na którym można odczytać aktualną temperaturę i ustawienia regulatora. Stosowanie regulatora pokojowego daje użytkownikowi dwie korzyści: oszczędność paliwa lub prądu oraz możliwość ustawienia dowolnej temperatur, dla poszczególnych pomieszczeń. » 

pompy i kotły Æ  instalacje

37


38

Korzystaj ze słońca instalacje Æ  kolektory i ogniwa fotowoltaiczne


Moda na energooszczędne budownictwo sprawiła, że chętniej decydujemy się na ekologiczne systemy pozyskiwania energii. Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne najczęściej stosowane są w domach murowanych, jednak doskonale sprawdzą się także w budynkach drewnianych. Marta Kulik

E

ntuzjastów wykorzystywania dobrodziejstw natury do ogrzewania budynków mieszkalnych stale przybywa. Trend ten związany jest z  ogólnoświatową modą na  ekologiczne budownictwo, która dotarła również do naszego kraju. Technologie korzystające z odnawialnych źródeł energii pozwalają nie tylko żyć w zgodzie z naturą, ale także znacznie obniżyć rachunki.

energię. Wybór rozwiązania zależy od indywidualnych potrzeb inwestora. Kolektory słoneczne w  Polsce najczęściej stosowane są do  podgrzewania wody użytkowej lub wspomagania ogrzewania budynków w  okresach przejściowych. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystuje się do pozyskania energii elektrycznej, która w warunkach domowych ma szerokie zastosowanie.

ÆÆWspółpraca z naturą

ÆÆSystem fotowoltaiczny

Popularne kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne to  urządzenia, które najchętniej wykorzystujemy do pozyskania energii odnawialnej. Charakterystyczne konstrukcje można coraz częściej spotkać na  dachach lub w ogrodach, a ich widok nikogo już nie dziwi. Zarówno kolektory, jak i ogniwa fotowoltaiczne, z  powodzeniem mogą być wykorzystywane w  domach murowanych i budynkach drewnianych. Montowane na  dachach, balustradach lub w  ogrodach zapewnią ciepłą wodę lub darmową

Istnieją dwa rodzaje systemu fotowoltaicznego: on‑grid oraz off‑grid. W zależności od  rodzaju instalacji, system składa się z  innych elementów. Podstawowymi są natomiast panel solarny oraz konwerter (falownik). Proces pozyskiwania energii elektrycznej przez panele słoneczne opiera się na efekcie fotowoltaicznym. Zawarte w  modułach ogniwa fotowoltaiczne pod wpływem słońca wytwarzają prąd stały, który następnie przy pomocy inwertera zamieniany jest na prąd zmienny występu-

ººŁatwe i szczelne zespolenie kolektora Fakro z połacią dachu zapewnią specjalne kołnierze. Wybór typu kołnie‑ rza uzależniony jest od rodzaju zastosowanego pokrycia dachowego. System modułowy pozwala łączyć je ze sobą oraz z oknem połaciowym. FOT. FAKRO

ººWyposażając dom w instalację grzewczą, warto pamiętać o właściwej izolacji. Zminimalizuje ona straty ciepła, a co za tym idzie koszty finansowe. Otu‑ lina firmy Armacell wykonana jest z syn‑ tetycznego kauczuku HT/Armaflex  S, zapewniającego wysoką tolerancję termiczną. Dzięki temu izolacja się nie topi, a niski współczynnik przewodności redukuje straty energii. FOT. ARMACELL

kolektory i ogniwa fotowoltaiczne Æ  instalacje

39


jący w sieci publicznej. Panele fotowoltaiczne zbudowane są w  większości z  krzemu krystalicznego. W ofercie firm dostępne są moduły polikrystaliczne, monokrystaliczne oraz amorficzne (cienkowarstwowe). Różnią się one nie tylko wyglądem, ale także budową i przede wszystkim efektywnością.

WARTO WIEDZIEĆ System on‑grid to instalacja, która pod‑ łączona jest do sieci publicznej. Dzięki temu nadwyżki generowanego prądu mogą być magazynowane w sieci za pomocą serwisu net metering (opomiarowanie netto). Instalacja tego typu generuje prąd stosując zasadę pierw‑ szeństwa fotowoltaiki, co oznacza wykorzysty‑ wanie w pierwszej kolejności energii wytwarza‑ nej przez system, a dopiero potem tej płynącej z sieci. System zawiera dwukierunkowy licznik energii, który zlicza ilość energii wytwarzanej oraz pobieranej z sieci, dzięki czemu łatwiej jest kontrolować stan obu parametrów.

ÆÆWybierz swój typ

System off‑grid stosowany jest w przy‑ padku, gdy budynek nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej. W okresie, kiedy panele solarne nie produkują wystarczającej ilości energii elektrycznej, a nie możemy jej pobierać z sieci, wykorzystywane są nadwyżki zmagazy‑ nowane wcześniej w akumulatorach. Ich pracę kontroluje regulator, który odpowiada za ich ładowanie i rozładowywanie. Prąd przepły‑ wa dalej przez falowniki i przekazywany jest do odbiorników.

ººWysokowydajny kolektor Topson F3‑1 marki Wolf – Technika Grzewcza wyposażony jest w głębokotłoczoną aluminiową wannę kolektorową odporną na warunki at‑ mosferyczne. Model posiada izolację z wełny mineralnej o grubości 60 mm oraz dodatkową izolację boczną. FOT. WOLF – TECHNIKA GRZEWCZA

Ogniwa polikrystaliczne zbudowane są z wielu kryształków krzemu o niejednorodnej budowie. Najczęściej mają kolor niebieski i wyraźnie widoczne kryształki. Są mniej wydajne od modułów monokrystalicznych, jednak ich cena i  mniej skomplikowana produkcja sprawiają, że są najczęściej spotykane. Budowa paneli monokrystalicznych opiera się na  ogniwach z  kryształu o  jednorodnej, uporządkowanej budowie wewnętrznej, co  przekłada się na ich większą żywotność i sprawność. Moduły te tworzone są z  bloków krzemu o  grubości około 0,3  mm i  osiągają największą efektywność w czasie słonecznych dni. W przypadku paneli amorficznych cienka warstwa krzemu o  innej strukturze nakładana jest na  warstwę materiału, takiego jak szkło. Moduły cienkowarstwowe są tańsze, jednak mniej wydajne i  stosowane najczęściej w  mniejszych urządzeniach. Ich efektywność wynosi od  9 do  14%, ale są mniej wrażliwe na zachmurzenie.

ººKolektory słoneczne nadal są częściej stosowanym rozwiązaniem niż systemy fotowoltaiczne. W ofertach firm znajdziemy kolektory płaskie, mające zdolność pobierania wyłącznie promieniowania bezpośredniego oraz próżniowo-rurowe, które pobierają także promie‑ niowanie rozproszone. FOT. VIESSMANN

40

instalacje Æ  kolektory i ogniwa fotowoltaiczne


Dotacje ze środków krajowych – program „Ryś” Budownictwo energetyczne zyskuje na popularności również dzięki dofinansowaniom ze środków krajowych, które pomagają przedsiębior‑ com i osobom prywatnym zmodernizować istniejące budynki, a także wyposażyć w odpowiednie technologie te, które dopiero powstają. Taką pomoc oferuje między innymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od I kwartału 2016 roku w ramach programu „Ryś” uzyskać można dofinansowanie na ocieplenie domu jednorodzinnego. Program obejmuje dostosowanie budynku do wyższych standardów energooszczędności, w tym na wymianę źródeł ciepła, modernizację instalacji wewnętrznych, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W zależności od planowanych prac możemy otrzymać 40% lub 20% dotacji. W pierwszym przypadku inwestycje obejmować muszą kompleksowe prace, czyli ocieplenie ścian i dachu. Przy przedsięwzię‑ ciach obejmujących termoizolację tylko niektórych elementów możemy liczyć na 20% dofinansowania. Prace remontowe kwalifikujące się do do‑ tacji możemy podzielić na 3 grupy:

Grupa I – Prace termoizolacyjne

ÂÂocieplenie ścian zewnętrznych, ÂÂocieplenie dachu, ÂÂocieplenie podłogi na gruncie oraz stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ÂÂwymiana bramy garażowej, okien, drzwi zewnętrznych.

ººPanele fotowoltaiczne mogą ozdobić także elewację budynku. Najlepiej jeśli będzie to południowa ściana. Na zdjęciu widoczna jest realizacja firmy Elsett Electronics z Leszna. FOT. SELFA

ººW kolektorze próżniowym absorber umieszczony jest w rurze próżniowej, dzięki czemu pobiera również pro‑ mieniowanie rozproszone. FOT. HEWALEX

Grupa II – Instalacje wewnętrzne

ÂÂinstalacja wentylacji mechanicznej nawiewno‑wywiewnej z odzyskiem ciepła, ÂÂinstalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Grupa III – Wymiana źródeł ciepła oraz wykorzysta‑ nie odnawialnych źródeł energii

ÂÂkolektory słoneczne, ÂÂkocioł na biomasę, ÂÂpompa ciepła, ÂÂkocioł kondensacyjny, ÂÂwęzeł cieplny. O dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne, jednostki samorządu tery‑ torialnego oraz organizacje pozarządowe posiadające prawo własności domu jednorodzinnego.

kolektory i ogniwa fotowoltaiczne Æ  instalacje

41


ººGotowe zestawy solarne firmy Kospel to wygodne rozwiązanie, które ułatwi dobór poszczególnych ele‑ mentów instalacji. Prezentowany komplet zawiera kolektory KSH – 2.0. FOT. KOSPEL

ÆÆKolektory słoneczne

ººKolektory zamieniają energię słoneczną w ciepło do podgrzania wody użytkowej. W okresie letnim są one w stanie uzupełnić niemal całe zapotrzebowanie na ciepłą wodę. FOT. OPTIMA POLSKA

Kolektory solarne nadal są w Polsce częściej spotykanym sposobem na korzystanie z  odnawialnych źródeł energii niż panele fotowoltaiczne. Wynika to  z  niższej ceny.

Ich głównym zadaniem jest pozyskanie darmowej energii słonecznej i przekształcenie jej w  energię cieplną do podgrzania wody użytkowej. Dzięki temu możemy zaoszczędzić i przyczynić się do ochrony środowiska, gdyż kolektory, podobnie jak panele fotowoltaiczne, nie emitują do  atmosfery gazów cieplarnianych. Na rynku dostępne są dwa rodzaje kolektorów: płaskie i próżniowo‑rurowe. Kolektory płaskie podzielić możemy na  kolejne dwie grupy: zwykłe oraz próżniowe. Kolektory płaskie zbudowane są z warstwy absorbera, który odbiera promienie słoneczne. Przylegają do  niego specjalne rurki z  czynnikiem roboczym (płynem niezamarzającym – za-

NET METERING Net metering to serwis dotyczący prosumenta. Określenie to definiuje osobę, która jest produ‑ centem i konsumentem jednocześnie. Zgodnie z serwisem, energia wytworzona przez prosu‑ menta w mikroelektrowni, odejmowana jest od energii zakupionej przez niego w lokalnej sieci elektroenergetycznej. W przypadku kiedy zużyje on więcej prądu z sieci niż go dostarczy, zapłaci jedynie za powstałą przy rozliczeniu różnicę.

42

instalacje Æ  kolektory i ogniwa fotowoltaiczne


ººW ofercie marki Viessmann pojawiła się nowość. Płaski kolektor Vitosol 200‑FM wyposażony jest w ak‑ tywny system zabezpieczający przed przegrzewaniem – ThermProtect. Model jest odpowiedni zarówno dla dachów płaskich, jak i spadzistych. FOT. VIESSMANN

zwyczaj glikolem), który transportuje ciepło z absorbera do wymiennika ciepła. Z wierzchu kolektor pokryty jest warstwą hartowanego szkła lub tworzywa. Ten rodzaj kolektorów pobiera jedynie promieniowanie bezpośrednie. Kolektory płaskie próżniowe mają budowę podobną do  solarów płaskich z tą różnicą, że wokół absorbera znajduje się próżnia, która zapobiega większym stratom ciepła. Kolektory próżniowe mają zdolność pobierania również promieniowania rozproszonego, co  znacznie zwiększa ich sprawność i efektywność.

ººZastosowanie kolektorów słonecznych lub ogniw fo‑ towoltaicznych pozwala zmniejszyć rachunki. Na zdjęciu realizacja firmy Optima Polska. FOT. OPTIMA POLSKA

ÆÆKolektory rurowe Solary próżniowo‑rurowe są wersją najbardziej energooszczędną. W tego typu kolektorach absorber umieszczony jest w  szklanej rurze próżniowej, dzięki czemu pobiera on także promieniowanie rozproszone, które jest w  stanie podgrzać wodę nawet w  czasie pochmurnych dni. Zaletą

kolektory i ogniwa fotowoltaiczne Æ  instalacje

43


solarów rurowych jest możliwość dowolnego ustawienia absorbera względem słońca. Należy jedynie pamiętać o tym, aby wszystkie absorbery znajdowały się w  tej samej pozycji i były ustawione pod jednakowym kątem. Kolektory te  wyposażone są w  jeden z trzech systemów pobierania energii. W modelach z przepływem bezpośrednim czynnika roboczego w  rurze próżniowej zamontowane są dodatkowo dwie rurki, z których jedna transportuje czynnik zimny, a  druga zwraca już ogrzany. W  przypadku kolektorów z  rurkami cieplnymi energia słoneczna pozyskiwania jest z  absorbera w  trakcie procesu odparowywania cieczy znajdującej się w  rurce. Chcąc zapewnić optymalną cyrkulację czynnika roboczego należy ustawić kolektor pod kątem 40°. Najwyższą sprawność ma kolektor koncentryczny, który skupia promienie słoneczne wewnątrz kolektora jak w  soczewce. Ten rodzaj solara nie wymaga odpowiedniego ustawienia względem stron świata, ani kąta padania promieni słonecznych.

ÆÆOptymalna wydajność Należy podkreślić, że żaden z systemów mających zapewnić nam dostęp do  bezpłatnej energii słonecznej nie spełni swojej

ººKolektor próżniowy Thermomax HP 400 20 firmy Hewalex wyposażony jest w 20 jednościennych rur typu Heat Pipe produkcji Kingspan Environmental Ltd. Zapewniają one szczególnie wysoką sprawność pracy kolektora. FOT. HEWALEX

roli jeśli nie zostanie właściwie zamontowany. Wybierając miejsce zarówno pod kolektory solarne, jak i ogniwa fotowoltaiczne, musimy pamiętać, aby nie było ono zacienione przez inne obiekty, budynki lub drzewa. Montować możemy je  na  dachu płaskim lub spadzistym, elewacji budynku,

a także na ziemi. Ważne jest, aby były zwrócone na  południe, dzięki czemu uzyskamy największą wydajność. W  przypadku kolektorów kąt nachylenia względem ziemi powinien oscylować w  granicach 34–70°, przy czym najbardziej optymalną wartością będzie 40°. Jeśli posiadamy instalację

ººInstalacja fotowoltaiczna on‑grid umożliwia magazyno‑ wanie energii w zakładzie energetycznym, ale dzięki niej możemy także pobierać energię z sieci w okresie jesienno‑zimowym. FOT. SELFA

44

instalacje Æ  kolektory i ogniwa fotowoltaiczne


z możliwością zmiany kąta nachylenia kolektora, zimą ustawmy go pod kątem 60°, a latem 30°. Dla paneli fotowoltaicznych kąt nachylenia powinien wynosić w zależności od szerokości geograficznej od 30 do 36°.

ÆÆKorzyści systemów solarnych Decydując się na instalację fotowoltaiczną lub kolektory słoneczne, zyskujemy przede wszystkim niezależność energetyczną, dzięki czemu nie musimy obawiać się wzrostu cen podgrzania wody czy prądu. Jeżeli przy podgrzewaniu wody użytkowej korzystamy z prądu, to typowa instalacja na bazie kolektorów słonecznych dla 4‑osobowej rodziny pozwala zaoszczędzić około 1200 zł rocznie. Fotowoltaika i  bieżące zużywanie energii na potrzeby własne to oszczędność w granicach 0,5–0,6 zł/kWh. Dużym atutem

systemów wykorzystujących promieniowanie słoneczne jest możliwość dostępu do energii w  miejscu, gdzie nie ma  linii energetycznej. Dzięki temu, szukając terenu na budowę domu, nie musimy brać pod uwagę kryterium dostępu do elektryczności, co jest częstym problemem, jeśli marzymy o domu z dala od cywilizacji. W końcu jest to  także życie w  zgodzie z  naturą, bo systemy te nie wytwarzają szkodliwych gazów i nie powodują powiększania się dziury ozonowej.

ÆÆKrok w kierunku ekologii Zgłębiając temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii natkniemy się na  wiele opinii dotyczących opłacalności wprowadzania takich rozwiązań w  Polsce. Podejmując decyzję na własny użytek war-

to rozważyć wszystkie za i przeciw, a także zasięgnąć rady specjalistów, którzy pomogą dokonać pewnych obliczeń i  zaprojektują instalację na  miarę naszych potrzeb. Podstawowe pytanie, które powinien zadać sobie inwestor, dotyczy oczekiwań względem systemu. Chcąc jedynie zadbać o ciepłą wodę zdecydujmy się na kolektory słoneczne, które latem mogą zaspokoić niemal całe zapotrzebowanie. Ogniwa fotowoltaiczne dostarczą nam z  kolei uniwersalną energię elektryczną, która zasili sprzęty domowe, zapewni oświetlenie i  ogrzewanie. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, niemniej jednak w  obu przypadkach jest to  ukłon w  stronę ekologii, która na  przestrzeni ostatnich lat stała się pozytywnym i coraz bardziej popularnym trendem. » 

ººSystem fotowoltaiczny może być również stosowany jako zabudowa elewacji, altany lub garażu. FOT. SOLSUM

kolektory i ogniwa fotowoltaiczne Æ  instalacje

45


Ciepłe powitanie ººBoska Greta i blond piękność Marylin to wybrane gwiazdy z najnowszej kolekcji filmowej drzwi zewnętrznych marki CAL. Obok nowoczesne‑ go wzornictwa, bazującego na hartowanym, fazowanym i drukowanym szkle i wstaw‑ kami z lustra weneckiego, te ciepłe drzwi wyposażone są w podwójny system uszczelek na obwodzie skrzydła i oścież‑ nicy. Fot. CAL

Wchodząc lub wychodząc z domu wpuszczamy przez drzwi wejściowe do budynku zimne powietrze. To – obok bramy garażowej – jeden z elementów domu, który może narazić nas na największe straty ciepła (nawet do 35%). Szczelne, dobrze zamontowane, energooszczędne drzwi mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię budynku o 2%. Niby niewiele, ale w ogólnym rozrachunku może mieć to duże znaczenie. Maria Kubala 46

technologie Æ  drzwi zewnętrzne i bramy


C

iepłe drzwi znajdziemy obecnie w ofercie każdego producenta stolarki zewnętrznej. Możemy zdecydować się na  drzwi drewniane, stalowe, aluminiowe, plastikowe bądź z  włókna szklanego, pełne lub z przeszkleniami. Kiedy zależy nam jednak na termoizolacyjności stolarki zasadnicze znaczenie ma  współczynnik przenikania ciepła całej konstrukcji – Ud. Im jest on niższy, tym drzwi są cieplejsze. Do końca 2016 roku drzwi w budynkach mieszkalnych, podobnie jak okna pionowe powinny charakteryzować się współczynnikiem Ud nieprzekraczającym 1,3 W/(m²K). Normy te będą zaostrzone od stycznia 2017 roku. Zgodnie z nimi wartości współczynnika przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych dla zamieszkałych pomieszczeń, w których temperatura jest równa lub wyższa niż 16°C, nie powinna być większa niż 1,1 W/(m²K). Z  kolei od  2021 roku wymagany współczynnik będzie miał wartość 0,9 W/(  m²K). Stąd już naprawdę niedaleko do  współczynników przenikania ciepła drzwi dedykowanych do  budownictwa pasywnego, które kształtują się w  granicach 0,71–0,73 W/(m²K). Takie produkty rekomendowane są zarówno przez Instytut Budownictwa Pasywnego w  Gdańsku oraz Passivehause Institute w  Darmstadt do  budynków, których zapotrzebowanie na  energię nie jest wyższe niż 15 kW. Wniosek jest jeden – jeżeli współczynnik Ud drzwi zewnętrznych przeznaczonych do  budownictwa energooszczędnego powinien być mniejszy niż 1 W/ ( m²K) to od roku 2021 w zasadzie wszystkie dostępne na rynku drzwi będą energooszczędne.

ÆÆSzczegóły mają znaczenie Wybór drzwi zewnętrznych nie jest prosty, bowiem obarczony jest dużym ryzykiem. Nieodpowiednie skrzydło lub zły montaż mogą sprawić, że będziemy zmuszeni wymienić całą konstrukcję wraz z ościeżnicą. To  z  kolei nie obejdzie się bez ingerencji w  warstwę elewacji budynku i  pociągnie za sobą wysokie koszty remontu. Przy wyborze drzwi warto więc zwracać uwagę na najdrobniejsze detale. Pierwszym z  nich jest wspomniany wcześniej współczynnik Ud. Dotyczy on całej konstrukcji, a nie na przykład tylko materiału izolacyjnego. Niestety nieuczciwi sprzedawcy, aby podwyższyć wartość współczynnika, podają jedynie U  dla warstwy ocieplającej, która jest przecież dużo niższa. Pewność, że mamy do czynienia z ciepłymi drzwiami da nam certyfikat potwierdzający izolacyjność cieplną produktu.

ÆÆCo znajdziesz w środku Konstrukcja drzwi wejściowych wykonana może być z różnych materiałów, ale nie tylko od  nich uzależniony jest współczynnik przenikania ciepła. Zasadnicze znaczenie ma  także ich wypełnienie – czyli zastosowany materiał termoizolacyjny, którym może być pianka poliuretanowa, styropian bądź wełna mineralna. W zależności od zastosowanego materiału drzwi wejściowe mogą mieć inną budowę. Na przykład rama drzwi drewnianych wykonana jest z drewna klejonego, z kolei płyciny wprasowane w ramę zrobione są ze sklejki. Drzwi z  PVC mają ramę wykonaną z  trzylub czterokomorowych profili PVC z wkład-

Wybierz drzwi wejściowe w 10 krokach Paweł Krzemiński, ekspert CAL

1. Jak długo zastanawiałeś

się nad wyborem samo‑ chodu? Kolor i parametry techniczne – tego nie wy‑ biera się w pięć minut. Drzwi to wbrew pozorom równie skomplikowany produkt. Dlatego wybierając je, zapoznaj się szczegółowo z ofertą produktową i porozmawiaj z ekspertem.

2. Nie kieruj się wyłącznie ceną. Zorientuj się,

co za tę atrakcyjnie niską cenę otrzymasz – ceny nie obniża się bez powodu. Pamiętaj – liczy się jakość produktu!

3. Dowiedz się czy Twoje drzwi są bezpiecz‑ ne – czy mają klasę antywłamaniową RC2 lub wyższą. Drzwi wyposażone we wręg francuski tzw. antywyważeniowy trudniej sforsować. Nie sugeruj się tworzywem, z którego wykonane są Twoje drzwi. To mit, że drzwi stalowe będą bardziej trwałe od drewnianych i zapewnią większe bezpieczeństwo. Zwracaj uwagę na rodzaj stosowanego zamka i – niezależnie od tworzywa które wybierasz – koniecznie poproś o certyfikaty. 4. Sprawdź jak bogata jest oferta firmy, którą wybierasz. Pamiętaj, że jeżeli ktoś zajmuje się wszystkim, to ciężko zadbać mu o dedykowany produkt wysokiej jakości. 5. Nie kupuj dwa razy. Wybór tańszego

rozwiązania może się finalnie (np. po pierwszej zimie z przemarzającymi drzwiami) skończyć wymianą całych drzwi wraz z ościeżnicą – to niepotrzebny wydatek, naruszenie elewacji i dodatkowy remont.

6. Najlepsze dostępne drzwi są certyfikowane.

Producent poinformuje Cię, jaki mają parametr termoizolacyjności (Ud) oraz dźwiękoszczel‑ ności (Rw). Podwoje wysokiej jakości charak‑ teryzują się atrybutem Rw powyżej 34 dB oraz parametrem Ud poniżej 1,3 W/m2K.

7. Jeśli myślisz o drzwiach z tworzywa sztucznego, pamiętaj o tym, że nie da się ich zregenerować. Klasyczny, naturalny materiał możesz uzupełnić – nawet samodzielnie – wy‑ pełniaczem stolarskim. Po latach drzwi mogą wyglądać jak nowe – wystarczy tylko je wyszli‑ fować, polakierować i nadać odpowiedni kolor. 8. Kupując drzwi zwróć uwagę na stosowane zamki, uszczelki oraz liczbę warstw lakieru. To od zewnętrznej powłoki zależy jak trwałe będą. 9. Dowiedz się czy producent drzwi jest w sta‑ nie zapewnić Ci ich właściwy montaż. Autoryzo‑ wana Grupa Montażowa wie jak zabezpieczyć i właściwie osadzić drzwi. To bardzo ważne, ponieważ wpływa nie tylko na komfort ich eksploatacji, ale pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek jak drzwi teoretycznie ciepłe, ale w praktyce – przez zły montaż – przemarzające.

ººKolekcja Sarmatia marki Stolbud Włoszczowa to aż 32 nowoczesne modele drzwi zewnętrznych wzbogacone elemen‑ tami dekoracyjnymi ze stali nierdzewnej. Konstrukcja skrzydła o gr. 68, 78, 92 mm wykonana jest z klejonki sosnowej i wypełniona panelem termoizolacyjnym i obłożona sklejką fornirowaną (sosna, meranti, dąb). Izolacyjność cieplna od 0,9 W/(m²K) (przy gr. 92 mm). Fot. Stolbud Włoszczowa

10. Pamiętaj, że drzwi wejściowe są zaledwie ułamkiem kosztu całej inwestycji. To pierwszy element Twojego domu, który powita gości. To kwintesencja całego procesu projektowego, dlatego warto oprzeć się pokusie oszczędności, aby Twój dom rzeczywiście był ciepły i bez‑ pieczny – po prostu doskonały.

drzwi zewnętrzne i bramy Æ  technologie

47


UWAGA! Zastosowanie przeszkleń negatywnie wpływa na parametry izolacyjności cieplnej drzwi zewnętrznych. Podwyższają one wartość współczynnika przenikania ciepła konstrukcji, dlatego do domów energooszczędnych warto wybierać skrzydła, w których powierzchnia szkła nie jest zbyt duża. Tafle szybowe powinny być wypełnione ciepłym pakietem dwu- lub trzyszybowym. Przestrzenie pomiędzy taflami szkła mogą być wypełnione argonem.

ººDrzwi aluminiowe CREO marki Wiśniowski z obustronnym panelem nakładkowym. Dzięki specjalnemu wypełnieniu skrzydła i wysokiej jakości profilom aluminiowym, współczynnik przenikalności ciepła drzwi wynosi od Ud = 0,8 W/ (m²K) – dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1400 x 2500 mm z pełnym panelem. Fot. Wiśniowski

kami termoizolacyjnymi. Wzmocnione są z reguły kształtownikami stalowymi, które dodatkowo je  usztywniają. Wypełnienie stanowi panel systemowy z PVC, ocieplony spienionym PVC lub pianką poliuretanową. Rama drzwi aluminiowych wykonana jest z  kształtowników aluminiowych uzupełnionych przekładkami termicznymi z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Wypełnienie z reguły jest wykonane z płyt PVC, rzadziej z blachy aluminiowej, która nie ma odpowiednich parametrów izolacyjności cieplnej i  nie jest polecana do  domów energooszczędnych. Między płycinami znajdziemy tu warstwę pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej.

ÆÆNiestraszny im deszcz, wiatr

i śnieg Innym, niezwykle istotnym wymogiem stawianym drzwiom zewnętrznym w domach energooszczędnych jest szczelność. Zależy ona między innymi od  sposobu połączenia skrzydła z  ościeżnicą, rodzaju i  ilości

zastosowanych uszczelek, a także odporności na napór wiatru i śniegu (podatność na  odkształcanie się skrzydła w  ramie) oraz  wilgoć. Szczelność oznacza się symbolami od 1A do 9A. Wyższy współczynnik gwarantuje większą szczelność, dla drzwi zewnętrznych nie powinien być niższy niż 3–4A.

ººDrzwi ThermoCarbon firmy Hörmann do domów pasywnych. Funkcję przegrody termicznej pełni profil ramy skrzydła wykonany z kompozytu na bazie karbonu i włókna szklanego. Aluminiowa ościeżnica gr. 111 mm wyposażona jest w przegrodę termiczną. Drzwi mają potrójną płaszczyznę uszczelnienia, a we wzorach z przeszkleniem czteroszybowe szkło termoizolacyjne. Współczynnik przenikania ciepła Ud = 0,47 W/(m²K). Fot. Hörmann

O szczelności w  dużej mierze decydują uszczelki. Mogą one być wykonane z  elastomeru termoplastycznego lub syntetycznej gumy. W drzwiach energooszczędnych z  reguły stosowany jest podwójny system uszczelek zamontowanych na  obwodzie skrzydła i  ościeżnicy. Równie ważną rolę w tym układzie pełni zamek, który zapewnia odpowiedni docisk skrzydła do  ościeżnicy na całej długości połączenia.

UWAGA! ººDrzwi stalowe ThermoPlus firmy Hörmann o świetnej izolacyjności ciepl‑ nej. Ich współczynnik przenikania ciepła Ud może wynosić nawet 0,97 W/ (m²K). To zasługa specjalnej konstrukcji. Zarówno stalowa płyta drzwiowa 65 mm, jak i aluminiowa ościeżnica 80 mm mają przegrodę termiczną. Maks. szerokość – 1250 mm, maks. wysokość – 2250 mm. Fot. Hörmann

48

technologie Æ  drzwi zewnętrzne i bramy

Przy wyborze drzwi wejściowych warto też zwrócić uwagę na izolacyjność akustyczną (współczynnik Rw). Wyższa wartość tego współczynnika oznacza, że drzwi lepiej tłumią hałas. Wartość Rw podawana jest w decybelach.


ººInnowacyjna konstrukcja drzwi HT 400 marki Internorm (drewno – pianka termoizolacyjna – aluminium) odpowiada za znakomitą izolacyjność cieplną drzwi, która wynosi Ud = 0,73W/(m²K), a została potwierdzona przez najbardziej prestiżowy Instytut w Europie, czyli Pasivhaus Institut w Darmstadt. Drzwi są również bezpieczne, bo osiągają drugą klasę bezpieczeństwa na włamanie RC2. Fot. Internorm

ÆÆJak zamontujesz, tak

zatrzymasz ciepło Wybór odpowiedniego produktu to jednak dopiero początek naszej drogi do osiągnięcia celu i stworzenia ciepłego, przytulnego wejścia. Eksperci przekonują nas, że nawet

ººDrzwi antywłamaniowe Gerda SX 20 z unikatowym zamkiem centralnym wyposażone standardowo w ciepłą ościeżnicę GERDA PERFOTHERM®, zapobiegającą utracie ciepła. Dzięki wykonanej w ościeżnicy perforacji w formie labiryntu otworów, do jej wnętrza dociera naturalne ciepłe powietrze z wnętrza domu, które jest doskona‑ łym izolatorem przed dopływem zimnego powietrza z zewnątrz. Fot. Gerda

najcieplejsze drzwi źle zamontowane nie spełnią naszych oczekiwań. Zwróćmy więc szczególną uwagę na ciepły montaż, gwarantujący nie tylko odpowiednią szczelność, ale także eliminację mostków termicznych. Żeby drzwi były ciepłe, muszą być osadzone w  izolowanej termicznie ościeżnicy. Rama stalowa, plastikowa lub aluminiowa powinna być wypełniona materiałem izolacyjnym, drewniana z  kolei musi zawierać izolacyjne przekładki. Istotny jest również przebieg prac podczas montażu. Drzwi wejściowe należy wstawiać odpowiednio wcześniej, czyli najlepiej po  zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, tynkowaniu i wykonaniu posadzek. Ościeżnice osadzamy tylko na  czystym, odpowiednio zagruntowanym murze. W  ciepłym montażu do  łączenia ościeżnicy z  murem nie wystarczy pianka uszczelniająca, gdyż pod wpływem wilgoci może ona tracić swoje właściwości termoizolacyjne. Wykonawcy zalecają w takich przypadkach stosowanie dodatkowo specjalnych taśm paroizolacyjnych. Od  zewnętrznej strony budynku to  połączenie najlepiej szczelnie wykończyć węgarkiem ze  styropianu lub wełny mineralnej. Próg z kolei powinien być zaizolowany taśmami nieprzepuszczającymi wody np.  bitumicznymi.

Droga do energooszczędności Marcin Strzelec, menedżer Grupy Produktowej Bramy Garażowe, Przemysłowe, Stolarka, Automatyka w firmie Wiśniowski Budownictwo od dawna kroczy w jednym wytyczo‑ nym kierunku. Jest nim oszczędność energii, która przynosi korzyści nie tylko dla środowiska, ale i portfela inwestora. Ścieżkę tę jasno wytyczają przepisy prawa budowlanego i dyrektywy unijne, które z roku na rok stają się coraz bardziej restrykcyjne. Do 2021 roku spadać będą stopniowo m.in. maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy prekursorem w energooszczędności bram garażowych i drzwi. Od lat w naszej ofercie znajdują się superciepłe produkty: PRIME i UniTherm, drzwi CREO wytyczają trendy w branży. I tak dla przy‑ kładu dzięki wykorzystaniu panelu INNOVO 60 mm w naszych bramach garażowych stwo‑ rzyliśmy produkty o świetnych parametrach termoizolacji. Tak zaawansowane technicznie rozwiązania pomagają znacznie ograniczyć straty energii z wnętrza budynku. Zastosowane w bramach specjalnie izolowane panele, wy‑ pełnienia ciepłą pianką o grubości 60 mm oraz specjalne systemy uszczelnień i osłon sprawiają, że są to jedne z najcieplejszych produktów na rynku. Zmniejszenie kosztów energii, a także ekologiczne aspekty sprawiają, że klienci coraz częściej poszukują produktów, które poprawią izolacyjność budynku.

drzwi zewnętrzne i bramy Æ  technologie

49


UWAGA! Przed zakupem cieplej bramy upewnijmy się, że podawana ciepłochronność dotyczy całej bramy, a nie wyłącznie skrzydła.

ÆÆBrama jak dziura termiczna Brama garażowa to jedno z  najtrudniejszych miejsc do  uszczelnienia w  domu. W  związku z  tym w  budynkach energooszczędnych zaleca się najczęściej usytuowanie garażu poza bryłą budynku. Jeżeli jednak nie mieliśmy innego wyjścia i połączyliśmy go z  częścią mieszkalną lub zainwestowaliśmy w  ogrzewany garaż wolno stojący nasza brama musi charakteryzować się dobrą izolacyjnością termiczną. Sprawny i  bogato wyposażony napęd również będzie w stanie zminimalizować straty ciepła. Na rynku dostępne są bramy segmentowe, rolowane, uchylne i rozwieralne. Najcieplej-

ººBramy garażowe LPU 40 firmy Hörmann są zbudowane z wypełnionych pianką poliuretanową segmentów stalowych o grubości 42 mm. Dzięki ciepłej ościeżnicy ThermoFrame mają one lepsze nawet o 15% właściwości termoizolacyjne. Fot. Hörmann

50

technologie Æ  drzwi zewnętrzne i bramy

ººOścieżnica ThermoFrame marki Hörmann (na rysunku) sprawia, że elementy konstrukcyjne bramy segmentowej nie stykają się ze ścianą. Wyposażona jest w wytrzymałą ramę z tworzywa sztucznego oraz dodatkowe „wargi” uszczelniające, stykające się z płytą bramy na trzech krawędziach – po bokach i w jej górnej części. Fot. Hörmann 


sze z nich to bramy segmentowe, które charakteryzują się dobrą izolacyjnością głównie ze  względu na  grubość paneli, która wraz z  warstwą ocieplenia może osiągać nawet 4–4,5  cm. Wewnątrz paneli umieszcza się zwykle piankę poliuretanową o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,020–0,022 W/(mK). Dzięki temu taka brama może mieć współczynnik przenikania ciepła na  poziomie U od 0,61 do 1,3 W/(m²K). Izolacyjność bram segmentowych zależy od ilości zastosowanych w  nich paneli. Im mniej paneli, tym mniej mostków termicznych i  lepszy współczynnik przenikania ciepła. W  standardowej bramie stosowane są zazwyczaj 4 panele. Ważne jest przy tym, aby pianka szczelnie wypełniała wszystkie zakamarki bramy. Równie istotne są też łączenia pomiędzy segmentami bramy, a także – między segmentami a ościeżnicą. W  bramach rolowanych uznawanych za „zimniejsze” grubość paneli jest znacznie mniejsza (do 2 cm). Węższa warstwa izolacyjna pianki poliuretanowej sprawia, że otwierane jak żaluzje bramy mają zazwyczaj nieco wyższy współczynnik przenikania ciepła. W  bramach uchylnych skrzydło z  reguły zbudowane jest z blachy stalowej pokrytej warstwą wykończenia aluminiowego bądź stalowego. Całość zabezpiecza antykorozyjny środek. W  celu ocieplenia takiej bramy od strony wewnętrznej mocowany jest arkusz tworzywa sztucznego, najczęściej z PVC. Dodatkowo wolną przestrzeń pomiędzy blachą i płytą PVC wypełniana jest war-

ººBrama Classic marki Gerda zapewnia bardzo dobrą izo‑ lację termiczną między innymi dzięki panelowi o grubości 45 mm. Można ją z powodzeniem stosować w krajach o chłodnym klimacie. Fot. Gerda

ººNapęd METRO i nadajnik Pulsar do superciepłej, auto‑ matycznej bramy garażowej UniTherm marki Wiśniowski. Fot. Wiśniowski

stwą styropianu lub pianki poliuretanowej – trwalszej i sztywniejszej. Najtrudniej jednak ocieplić bramy drewniane, które nie są polecane do domów energooszczędnych. Podobnie jak w  drzwiach zewnętrznych, w  bramach istotne jest dobre uszczelnienie styku bramy z  ościeżem. Standardem w  tej chwili jest umieszczenie uszczelek na obwodzie bramy. Jeśli chcemy poprawić szczelność bramy, możemy zastosować dodatkową ramkę termiczną montowaną pomiędzy bokiem skrzydła bramy i ościeżem. Ma  ona jeszcze jedną uszczelkę listkową, więc takie zamontowanie bramy będzie naprawdę ciepłe. » 

Jaką bramę wybrać do garażu w bryle budynku? Krzysztof Horała, prezes Hörmann Polska Garaż w bryle budynku przede wszystkim wymaga dobrej izolacji przylegają‑ cych do części mieszkalnej ścian i sufitu, a także bardzo ciepłych drzwi łączących go z domem. Hörmann proponuje tu drzwi Thermo o współczynniku przenikania ciepła 1,0 W/(m²K). Nieuniknione straty ciepła powstające podczas otwierania oraz wymagana przepisami skuteczna wentyla‑ cja sprawiają, że ogrzewanie takiego garażu nie ma sensu. Ponadto w ciepłym powietrzu blacha samochodu szybciej koroduje. Aby jednak ograniczyć straty ciepła możemy zamontować dobrze izolowaną bramę segmen‑ tową. Taką jak brama LPU 40 firmy Hörmann, której współczynnik przenikania ciepła wynosi około 1,3 W/(m²K). Jeżeli podczas montażu tej bramy, zbudowanej z segmentów o gru‑ bości 42 mm, zastosujemy specjalny zestaw do ościeżnicy – ThermoFrame – jej izolacyjność wynieść może nawet 1,1 W/(m²K). ThermoFra‑ me składa się z dodatkowych uszczelek na ob‑ wodzie bramy oraz z kątownika z tworzywa sztucznego, który eliminuje mostek termiczny pomiędzy murem a ościeżnicą. Ten prosty i niedrogi zestaw może nawet o 15% poprawić termoizolacyjność bramy. O współczynniku przenikania ciepła całej bramy decyduje bo‑ wiem zabezpieczenie styków bramy z murem, do którego jest zamocowana oraz miejsca łączenia segmentów. Ważne są wysokiej jakości uszczelnienia zarówno między ościeżnicą i ścianą garażu oraz płytą bramy i ościeżnicą, jak i pomiędzy poszczególnymi segmentami. War‑ to przy tym pamiętać, że grubość segmentów w niewielkim stopniu wpływa na izolacyjność cieplną bramy – może ją poprawić zaledwie o około 0,2 W/(m²K).

drzwi zewnętrzne i bramy Æ  technologie

51


ººRealizacja dyrektyw unijnych sprawiła, że coraz częściej chcemy wymieniać tradycyjne żarówki na LED‑owe zamienniki. Związek Producentów Sprzętu Oświetle‑ niowego przeprowadził kampanię „Dobre światło – wiem, wybieram świadomie”, aby uświadomić nam jakie wymagania muszą spełniać nowoczesne produkty oświetleniowe. F OT. ZWIĄZEK PRODUCENTÓW SPRZĘ‑ TU OŚWIETLENIOWEGO POL‑LIGHTING

Energia gratis? Miła perspektywa otrzymywania niższych comiesięcznych rachunków i ekologiczny styl życia skutecznie skłoniły polskich inwestorów do zainteresowania się budownictwem energooszczędnym. Mają oni już szerszą wiedzę i coraz mniej wątpliwości związanych z tym sposobem budowania. A jaką szansę na powodzenie mają w Polsce budynki o zerowym zużyciu energii? Warto sprawdzić. Anna Lewczuk

52

technologie Æ  domy energooszczędne

Z

namy budynki energooszczędne, słyszeliśmy już wiele o zaletach domów pasywnych. Ale ostatnio coraz więcej mówi się również o  budynkach zero-, a  nawet plusenergetycznych. Postęp technologiczny i  badania naukowe potwierdzają, że to, co wydaje się bajką, stało się już naszą rzeczywistością, w której co prawda jeszcze nieśmiało, ale już funkcjonujemy. Czym zatem różni się dom energooszczędny od pasywnego, a te od budynków zeroenergetycznych?

ÆÆIle energii potrzebujesz? Różnią się wieloma aspektami, a jednym z  nich – i  chyba najważniejszym – jest ilość konsumowanej energii, przeznaczonej do ogrzewania. Już domy energooszczędne zużywają niemal trzy razy mniej energii niż budynki tradycyjne. W przypadku budynków niskoenergetycznych jej zużycie wynosi od  30 do  60 kWh/ (m²rok), zaś dom pasywny, powstający z  myślą o  pozyskiwaniu energii z otoczenia, potrzebuje jej nawet mniej niż 15 kWh/(m²rok). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że każdy budynek pasywny możemy nazwać energooszczędnym, ale nie każdy budynek energo-


oszczędny będzie budynkiem pasywnym, a są to  zagadnienia często mylone przez inwestorów. W  przypadku budownictwa zeroenergetycznego z  kolei budynki z  założenia mają być samowystarczalne, zatem nie wymagają dostarczania energii ze  źródeł zewnętrznych, takich jak energia elektryczna z sieci czy też tradycyjne urządzenia grzewcze. Ponadto cechują się one zerową emisją dwutlenku węgla do  atmosfery. W  tym krótkim zestawieniu najnowocześniejszych budynków nie można pominąć też tych, które stoją najwyżej w  rankingu energooszczędności. Są to  budynki, które wytwarzają wręcz nadwyżkę energii, a nazywane są plusenergetycznymi.

ÆÆPasywne łowy W przypadku domów energooszczędnych do ogrzewania zaleca się po prostu stosowanie energooszczędnych źródeł ciepła o wysokiej sprawności, do  których zaliczyć możemy systemy solarne, pompy ciepła i kotły kondensacyjne. W domu pasywnym z kolei redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak znacząca, że w zasadzie nie znajdziemy tam tradycyjnej instalacji grzewczej, a  jedynie system dogrzewania powietrza wentylacyjnego. W tym typie budownictwa nacisk kładzie się raczej na  udoskonalanie rozwiązań istniejących w  każdym budynku – np.  izolacji, a  nie na  wprowadzaniu dodatkowych instalacji. Nasze warunki klimatyczne często wymuszają jednak zastosowanie w  budynkach jednorodzinnych małego układu grzewczego w postaci grzejników lub ogrzewania podłogowego. Oprócz wykorzystywania ciepła z promieniowania słonecznego odzyskuje się również ciepło pochodzące

z wentylacji mechanicznej (rekuperator) oraz z  wnętrza domu, czyli z  obecnych tam sprzętów czy temperatury ciała domowników. Dla podniesienia sprawności wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, podłącza się ją do gruntowego wymiennika, który latem chłodzi, a zimą dogrzewa powietrze zasysane przez rekuperator.

ÆÆZero wkładu? Idea budownictwa zeroenergetycznego ma być natomiast odpowiedzią na konieczność zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz uniezależnienia się od  dostaw drożejących paliw kopalnych. W  zamian energia wytwarzana jest przy wykorzystaniu źródeł alternatywnych, takich jak energia słoneczna lub pochodząca z wiatru. Jednocześnie jej zużycie jest maksymalnie ograniczane poprzez wykorzystywanie najbardziej energooszczędnych rozwiązań, jeśli chodzi o  ogrzewanie, wentylację, sprzęt AGD czy też oświetlenie. Stosuje się kolektory słoneczne o dużej powierzchni i z pojemnymi zasobnikami, turbiny wiatrowe lub ogniwa fotowoltaiczne do  pozyskiwania energii elektrycznej. W  domach zeroenergetycznych często projektuje się rozwiązania pozwalające wykorzystywać energię w  sposób wielofunkcyjny. Temperatura ludzkiego ciała i pochodząca z maszyn, takich jak komputery, może służyć do ogrzewania budynku. Ponadto ważne jest, aby systemy pozyskujące energię również magazynowały jej nadmiar w  celu dalszego wykorzystania. W budynkach zeroenergetycznych dopuszcza się używanie dostarczanej z  zewnątrz energii odnawialnej w postaci biomasy lub biopaliw.

Czy wiedziałeś, że... W 1994 roku w niemieckim Freiburgu wzniesiono prototyp budynku plusenergetycznego. Heliotrop – bo taką zyskał nazwę – został zaprojektowany przez Rolfa Discha. Zaś pierwszy w środkowo‑wschodniej Europie budynek pasywny, szczycący się certyfikatami Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt, powstał w 2006 r. w Smolcu pod Wrocławiem.

ÆÆOcenić po wyglądzie Czy na  pierwszy rzut oka  da się odróżnić dom energooszczędny od  pasywnego, a  ten od  budynków zeronergetycznych? Jeśli chodzi o projekt bryły, główne założenia w każdej z tych technologii mają wiele punktów stycznych. Są jednak też niewielkie różnice. Od domu energooszczędnego wymaga się, aby posiadał zwartą bryłę. Poprzez taki rodzaj bryły rozumiemy budynki, u których stosunek przegród zewnętrznych do  kubatury jest jak najmniejszy. Budynek energooszczędny nie musi być jednak – tak jak domy pasywne – koniecznie wybudowany na planie prostokąta i posiadać jedno- lub dwuspadowy dach. Zarówno w jednym, jak i drugim rodzaju konstrukcji nacisk kładzie się na to, aby największe okna były zwrócone w stronę południową, skąd mogą pozyskiwać mnóstwo energii z  promieniowania słonecznego. W  przypadku domu pasywnego zaleca się wręcz przeszklenia całej południowej ściany, aby mogła ona łowić ze słońca jak najwięcej ciepła.

Pamiętaj!

ººCzęść materiałów budowlanych, takich jak silikaty, można murować na cienką spoinę. W efekcie uzyskujemy jednorodny mur pozbawiony mostków termicznych, przyczyniających się do strat ciepła w budynku. FOT. GRUPA SILIKATY

Od stycznia 2017 roku zmieniają się przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim mają odpowiadać nowo powstające budynki. Obniżeniu ulega między innymi dopuszczalna maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych. Nowe warunki techniczne obniżają wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych z dotychczas dopuszczalnej wartości U=0,25 W/ (m²K) na maksymalną akceptowalną wartość U= 0,23 W/(m²K). Pamiętajmy jednak, że od 2021 roku przepisy znów zostaną zaostrzone i maksymalna wartość U będzie wynosiła 0,2 W/(m²K).

domy energooszczędne Æ  technologie

53


Przeszklenia od strony północnej, zarówno w  jednym, jak i  w  drugim przypadku, są niewskazane. Budynki zeroenergetyczne również muszą mieć zwartą bryłę, a kształt ich dachu powinien umożliwiać zamontowanie kolektorów słonecznych. Projektanci budynków zeroenergetycznych kładą nacisk na  takie rozwiązania, które pozwalają pozyskiwać jak najwięcej energii z promieni słonecznych, siły wiatrów czy z chłodu ziemi poniżej budynku.

ÆÆJaki projekt?

ººKonstruktorzy systemów grzewczych i wentylacyjnych Wolf stworzyli urządzenia, które pozwalają odzyskać aż 95% ciepła ze zużytego powietrza przy jednoczesnym usunięciu całego nadmiaru wilgoci z pomieszczeń. Przykładem może być centrala wentylacyjna CWL Excellent, która nie tylko charakteryzuje się wysoką sprawnością, ale też pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania aż do 25%. FOT. WOLF – TECHNIKA GRZEWCZA

Jeszcze na etapie projektu przewiduje się, jaka będzie optymalna orientacja budynku względem stron świata oraz pozycji słońca – zarówno dziennej, jak i sezonowej. Precyzyjnie planowane jest rozmieszczenie oraz wybór stolarki o  odpowiednich parametrach. Nie bez znaczenia jest również typ i grubość izolacji, a także sprawność i energooszczędność oświetlenia oraz innych potrzebnych urządzeń. Nowoczesne technologie umożliwiają konstruktorom przeprowadzenie wszelkich symulacji potrzebnych do  określenia rzeczywistych kosztów oraz korzyści płynących z dostosowania się do  wymogów danego rodzaju budownictwa. W  każdym z  typów budynków energooszczędnych zalecane rozmieszczenie pomieszczeń zakłada ulokowanie stref

ººHybrydowa pompa ciepła firmy Daikin łączy w sobie pom‑ pę ciepła powietrze‑woda z gazowym kotłem kondensacyj‑ nym, z czego zarówno pompę, jak i kocioł można wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń w budynku. Urządzenie pozwala na zminimalizowanie kosztów energii, z uwagi na cenę lub zużycie energii pierwotnej, w zależności od preferencji użyt‑ kownika. Korzyści z tego wynikające sprawiają, że hybrydowa pompa ciepła jest idealnym rozwiązaniem zastępczym dla kotłów tradycyjnych. FOT. DAIKIN

ººZastosowanie nowoczesnych systemów wentylacyj‑ nych, np. centrali wentylacyjnej, pozwala na skuteczne pozbycie się nadmiaru wilgoci z pomieszczeń. FOT. WOLF – TECHNIKA GRZEWCZA

54

technologie Æ  domy energooszczędne


ººDom pasywny Multi‑Comfort w Stawigudzie. FOT. SAINT‑GOBAIN MULTI‑COMFORT

dziennych, takich jak salon, kuchnia czy jadalnia, od najlepiej nasłonecznionej strony południowej. Pomieszczenie gospodarcze, garaż, spiżarnia czy garderoba nie potrzebują tak dobrego dostępu do światła dziennego, zatem planuje się je zwykle od strony północnej. W celu uniknięcia mostków termicznych, w  każdym typie budownictwa energooszczędnego duży nacisk kładzie się na  skuteczną izolację wszelkich przegród, takich jak dach czy ściany tak, aby uzyskać jak najniższy współczynnik przenikania ciepła. Jego maksymalne wartości regulują przepisy prawa.

ÆÆWedług przepisów Przepisy prawa budowlanego nie przerażają jednak producentów materiałów wznoszeniowych, materiałów izolacyjnych czy

ººŚwiatowej klasy architektura i standardy budownictwa pasywnego świetnie się uzupełniają. Przykładem jest prezen‑ towana realizacja pracowni Ryall Porter Sheridan Architects. FOT. TY COLE PHOTOGRAPHY/PASSIVEHOUSE INSTITUT

ººFirma ZCB Owczary posiada w swojej ofercie ultraciepły wysoko drążony pustak cera‑ miczny TERMOton P+W 25 DIAMENT, któy charakteryzuje się rewelacyjnym współczyn‑ nikiem przewodnictwa cieplnego na poziomie λ=0,170 W/mK. Ściana dwuwarstwowa o grubości 45 cm, w której skład wchodzi pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT oraz 20‑centymetrowa warstwa ocieplenia ma współczynnik przenikalności cieplnej równy 0,126 W/m²K. FOT. ZCB OWCZARY

domy energooszczędne Æ  technologie

55


Budownictwo zrównoważone energetycznie Eric Agnello, Dyrektor Generalny RD bud W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu i genero‑ wania wymiernych korzyści dla inwestorów, najemców i całej gospodarki, koniecz‑ ne staje się wypracowanie harmonii w relacjach między człowiekiem i naturą. Nie uda się tego osiągnąć bez zmian w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji budynków. W dążeniu do rozwoju zielonego budownictwa w Polsce ważne jest podnoszenie świadomości rynku poprzez edu‑ kację oraz analizę przykładów udanego certyfi‑ kowania budynków. Tylko zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna może wpłynąć na zmianę postrzegania nowych regulacji praw‑ nych i przyczynić się do transformacji polskiego rynku nieruchomości. Wartość zrównoważonego budownictwa została już udowodniona na ryn‑ kach zagranicznych. Na każdym etapie cyklu życia energooszczędny budynek pozytywnie wpływa na komfort i zdrowie jego użytkowni‑ ków, jednocześnie redukując negatywne oddzia‑ ływanie na środowisko naturalne. Zrównoważo‑ ne budownictwo to droga do obniżenia zużycia energii i – co za tym idzie – minimalizowania kosztów utrzymania budynku przy długotrwa‑ łym użytkowaniu. Szacuje się, że wybudowanie obiektu niemal zeroenergetycznego w polskich warunkach wiąże się z dodatkowym 10–20% wydatkiem w stosunku do całości przedsięwzię‑ cia. Trzeba jednak zaznaczyć, że wyższe koszty poniesione w trakcie budowy energooszczędnej inwestycji zwracają się w ciągu kilku lat, potem to już czysty zysk. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że budowanie w oparciu o dużo bardziej restrykcyjne normy z zakresu energooszczęd‑ ności, zapewni trwałość inwestycji, dużą stopę zwrotu oraz ochronę wartości nieruchomości. Wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju ma wymierne korzyści związane także z naszym zdrowiem. Blisko 80% życia spędzamy w budynkach, więc odpowiednie środowi‑ sko wewnętrzne oraz komfort użytkowania mieszkań i biur mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Wprowadzanie nowych stan‑ dardów wiąże się także z szerszymi korzyściami w skali całego kraju. W perspektywie przyszło‑ ści budownictwo niskoenergetyczne może doprowadzić do mniejszych kosztów budowy i eksploatacji budynków, co z kolei przełoży się na dodatkowe wpływy do budżetu. Ponadto, znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na mate‑ riały termoizolacyjne oraz nowoczesne systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia czy podgrzewania wody użytkowej, co wpłynie na wzrost zatrudnienia u ich producentów. Kon‑ cepcja zrównoważonego budownictwa działa i przekłada się na konkretne korzyści dla środo‑ wiska, społeczeństwa i gospodarki. Nie warto odkładać na później dbałości o zdrowie i zasoby naturalne bądź udawać, że ta kwestia nas nie do‑ tyczy. Dzięki mądrym decyzjom, wszystkim nam będzie żyło się zdrowiej i bardziej komfortowo, a nasze miasta będą piękniejsze.

56

stolarki okiennej. Już dawno wprowadzili oni bowiem produkty znacznie przewyższające parametrami izolacyjności wymogi zawarte w przepisach prawnych. Jednak, aby dom można było nazwać energooszczędnym, albo jeszcze ściślej – pasywnym, spełnionych musi być szereg norm dotyczących parametrów izolacyjności ścian, dachów czy okien. Wymaga to  na  przykład zastosowania odpowiednio grubej warstwy izolacji, która będzie odpowiednio skuteczną barierą dla ucieczki ciepła. W  przypadku budynku energooszczędnego średni współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych nie przekracza wartości 0,2 W/m²K. Potrzebne jest w tej sytuacji zastosowania minimalnej 20 cm warstwy izolacji dla ściany oraz 30 cm dla dachu lub stropodachu. W  budynku pasywnym z  kolei współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych nie powinien przekraczać wartości 0,12 W/m²K. Aby osiągnąć taki parametr warstwa ocieplenia dla ścian i  dachu powinna być odpowiednio grubsza – 30 i 40–50 cm. Również stolarka okienna i  drzwiowa podlega wymogom termoizolacyjności. W  budynkach energooszczędnych muszą być zastosowane produkty, których współczynnik przenikania ciepła U nie przekracza wartości 1,3 W/ m²K. W budynkach pasywnych te normy są bardziej restrykcyjne – wartość U nie może być większa niż 0,8 W/m²K. Na szczęście, tak jak wspomnieliśmy, czołowi producenci już dawno sobie z tymi wymogami poradzili.

technologie Æ  domy energooszczędne

ÆÆBuduj na swój sposób Warto podkreślić, iż domy energooszczędne (również pasywne) mogą być wznoszone w różnych technologiach, pod warunkiem, że spełnione są wysokie wymogi dotyczące izolacyjności termicznej. Z  powodzeniem buduje się energooszczędne domy szkieletowe czy z  bali, jak też murowane z  różnych materiałów – ceramiki poryzowanej, elementów keramzytobetonowych czy z silikatów. Energooszczędny dom wybudujemy też z kształtek styropianowych, które zalewa się betonem. Choć realizacja budynków energooszczędnych, a  w  szczególności pasywnych, czy też zeroenergetycznych z pewnością wiąże się z większymi nakładami finansowymi, można oczekiwać, że sytuacja ta będzie się powoli zmieniała. Jednak zamiast bezmyślnie ulegać modzie, dobrze jest poznać ideę i zasady energooszczędnego budownictwa. Pozwoli to w taki sposób zaplanować i  przeliczyć inwestycję, aby wyższe koszty budowy faktycznie zwróciły się po  kilku latach w  niższych rachunkach za energię. »

ººFirma De Dietrich wprowadziła do oferty nową linię kolektorów płaskich Slim Line. Seria składa się z dwóch kolektorów różniących się wymiara‑ mi – Inisol DH200 SL oraz Inisol CH250 SL. Oba są wyjątkowo cienkie, mają tylko 46 mm grubości, co gwarantuje ich lekkość (27 lub 31 kg bez czyn‑ nika roboczego) i łatwość montażu. Powierzchnia czynna kolektora Inisol DH200 SL to 1,92 m², a kolektora Inisol CH250 SL 2,4 m². Zespół dwóch kolektorów w pełni zaspokoi potrzeby przeciętnej rodziny na ciepłą wodę. Fot. De Dietrich


Telimena

Elegancja z charakterem Marzysz o niewielkim, ale eleganckim i wygodnym domu dla swojej rodziny? Koniecznie przyjrzyj się Telimenie. To projekt, który zaskakuje niebanalną estetyką, funkcjonalnością i świetną organizacją przestrzeni. powierzchnia użytkowa: 110.7 m² + powierzchnia garażu: 1 9.7 m² + pomieszczenie gospodarcze: 8.9 m² powierzchnia zabudowy: 117.8 m² kubatura netto: 449.4 m³ powierzchnia dachu: 1 94.0 m² kąt nachylenia dachu: 4 0° wysokość budynku: 8.1 m min. wymiary działki dł.: 19.10 m min. wymiary działki szer.: 20.05 m liczba pokoi: 3 liczba łazienek: 2 garaż: 1 

T

PARTER

pom. gosp. 8,9 m² schowek 1,2 m²

pok. dzienny + jadalnia 31,1 m²

wc 1,6m² kuchnia 9,8 m²

spiżarnia 1,8 m²

hall 6,5 m² garaż 19,7 m² wiatrołap 2,8 m²

pokój 9,6 m² pokój 16,0 m²

garderoba 5,4 m²

hall 5,8 m²

łazienka 9,3 m²

pokój 9,8 m²

PODDASZE

58

projekt z rekomendacją

elimena to projekt jednorodzinnego domu z  poddaszem. Jest to  dom o  klasycznej formie i  nowoczesnym wykończeniu, o małej powierzchni użytkowej, idealny dla 4‑osobowej rodziny. Wśród wielu domów jednorodzinnych wyróżni się elegancją i  szykiem. Na  elewacjach zestawiono biały tynk z okładziną kamienną, w surowym, szarym kolorze i okładziną drewnianą w naturalnych, ciepłych odcieniach, co dało ciekawy efekt. Bardzo interesująco prezentuje się część ogrodowa domu. Duże przeszklenie z  ciekawym, trójkątnym oknem, przedzielone jest zewnętrznym kominkiem. Domy z  poddaszem charakteryzują się bardzo wyraźnym rozdzieleniem funkcji użytkowych pomiędzy dwie kondygnacje. Wejście do  domu zaplanowano w  niewielkim podcieniu, tak, aby nie utracić zbyt wiele z powierzchni użytkowej i  zapewnić dostateczną ochronę przed deszczem i  śniegiem. Parter to  otwarta strefa dzienna, gdzie poszczególne pomieszczenia przenikają się wzajemnie. Hall łączy się z  pokojem dziennym i  jadalnią, a  te  z  kolei z  kuchnią. Projektanci zadbali, aby tuż obok kuchni znalazła się wygodna spiżarnia. W hallu umieszczono osobną toaletę, a pod schodami praktyczny schowek. Zabudowana klatka schodowa prowadzi na poddasze, gdzie znajdują się trzy sypialnie (jedna z nich wyposażona jest w przestronną garderobę) oraz wspólna łazienka.


Zewnętrzny kominek zaprojektowany na tarasie umili mieszkańcom popołudniowo-wieczorne chwile, spędzone na świeżym powietrzu.

12,05 m

4m

4m

4m

19,10 m

11,10 m

zamów bezpłatny katalog

352&04Abramowicz 40 Dobre Domy 71 Flak Sp. z o.o. Spółka komandytowa 3-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl

4m

Konstrukcja Ściany zewnętrzne:warstwowe z bloczków wapienno‑piaskowych, na fundamentach betonowych. Ściany wewnętrzne:z bloczków wapienno‑piaskowych, na poddaszu g‑k. Strop:gęstożebrowy z elementami żelbetowymi. Wykończenie Elewacje:pokryte tynkiem strukturalnym, okładziną klinkierową oraz drewnianą. Pokrycie dachu: d achówka ceramiczna lub cementowa.

20,05 m

Prosty dwuspadowy dach oraz nieskomplikowana bryła budynku sprawiają, że dom jest tani w budowie i ekonomiczny podczas użytkowania.

Okna dachowe dodatkowo doświetlą pomieszczenia na poddaszu, optycznie zwiększając ich przestrzeń.

Zestawienie na elewacjach białego tynku, szarego kamienia i okładziny drewnianej w naturalnym, ciepłym odcieniu dodaje budynkowi lekkości i świeżości.

projekt z rekomendacją

59


Jak czytać projekt?

Każdy projekt w katalogu zawiera informacje i materiały ilustracyjne, na podstawie których możemy ocenić jego cechy. Oto kilka wskazówek, jak należy je interpretować, aby wybrać dom na miarę naszych potrzeb i możliwości.

ÆÆpowierzchnia użytkowa całkowita domu – mierzona w metrach kwadratowych (m²); zgodnie z normą PN‑ISO 9836:1997 łączna powierzchnia pomieszczeń o wysokości powyżej 1,90 m ÆÆwizytówka katalogowa biura projektowego – logotyp z nazwą pracowni projektowej, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko autora projektu ÆÆwizualizacja domu – staranna ilustracja wyglądu zewnętrznego domu na działce, która z rzutami kondygnacji i rysunkami elewacji stanowi najważniejszą część katalogowej prezentacji; niektóre pracowne prezentują dwie wizualizacje ÆÆcena projektu – wyrażona w złotych cena standardowego i kompletnego projektu, dostępnego w biurze projektowym ÆÆnazwa projektu ÆÆplan sytuacyjny – ilustruje położenie budynku na działce, zawiera wymiary domu na posesji

60

ÆÆrysunki elewacji – określają wielkość i położenie drzwi, okien i innych detali, wysokość budynku i jego poziomów; rysunki dają wyobrażenie wyglądu zewnętrznego budynku z każdej strony ÆÆpowierzchnia poszczególnych kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza (ze wskazaniem powierzchni podłogi i odrębnie strychu) ÆÆcharakterystyka energetyczna domu (dla budynku nowego oraz przebudowanego) – wartość EP budynku referencyjnego, czyli budynku spełniającego minimum wymagań według Warunków Technicznych 2008; wyniki mają formę suwaka; ÆÆrzuty kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza

Porady Æ ściągawka dla czytelnika

Podstawowe parametry i ogólny opis projektu, czyli metryczka: ÂÂpowierzchnia zabudowy – mierzona w metrach kwadratowych (m2) powierzchnia rzutu budynku, mierzona po obrysie ścian przyziemia. Wielkość ta pozwala ocenić, jaki procent działki w stosunku do jej powierzchni ulegnie zabudowie ÂÂwysokość budynku – wyrażona w me‑ trach i mierzona od poziomu terenu (przyję‑ tego w projekcie typowym) do najwyższego punktu dachu, tj. do kalenicy. Kalenica to naj‑ wyżej położona, pozioma krawędź dachu ÂÂkubatura – mierzona w metrach sześcien‑ nych (m³). Zasady obliczania kubatury określa norma. W przybliżeniu wylicza się ją mnożąc powierzchnię rzutu budynku przez jego wysokość. Precyzyjne określenie kubatury umożliwia oszacowanie m.in. ile energii potrzeba do ogrzania domu ÂÂk ąt nachylenia dachu – kąt ostry pomiędzy połacią dachu a poziomem, może być wyrażany w stopniach; od tej wartości zależy użycie określonego rodzaju pokrycia dachowego ÂÂpowierzchnia dachu – wyrażona jest w m², przyjmuje się całkowity obszar połaci dachowych (często także wychodzących poza obrys budynku) ÂÂminimalne wymiary działki – mierzone w metrach; wynikają z wymiarów domu i wy‑ maganej przepisami odległości ścian domu od granic działki; wielkość ta pozwala określić, czy dom mieści się na działce ÂÂpropozycje materiałów do budowy dachu, elewacji, stropu, ścian ÂÂkrótki opis projektu oraz charakterystyka domu, jego przeznaczenia i podstawowych atrybutów ÂÂadres internetowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje o innych projektach oraz kosztach budowy domu


81 Atreusz Mały

85

79

89

Bella

Bianka

Dakota

75

88

84

78 Dom w zdrojówkach

Eco 1

73 Greta III trend

95 HomeKoncept 13 ENERGO

76 HomeKoncept 45

74 Jer

92 Pompejusz Duży II

87 Ron Energo

Elsa II

82 Dom w aurorach

91

Emilia Mała

93

Ester II Energo

80

HomeKoncept 26

94

HomeKoncept 36

83

77

Juliusz Nowy

86

Nina

90

HomeKoncept 37

Oktawiusz IV

72

TK70

Turkawka

HomeKoncept 37. . . . . . . . . . . . 94 HomeKoncept 13 ENERGO. . . . . 95 zamów bezpłatny katalog

ARCHECO Sp. z o.o. Turkawka . . . . . . . . . . . . . . . . . Greta III trend. . . . . . . . . . . . . . Jer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 73 74 75

ARCHITEKA Pracownia Architektoniczna Tomasz Kałaska

71 352 04Flak&Abramowicz 40 Dobre Domy Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Nina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bianka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atreusz Mały. . . . . . . . . . . . . . . Juliusz Nowy. . . . . . . . . . . . . . . Emilia Mała. . . . . . . . . . . . . . . . Bella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oktawiusz IV. . . . . . . . . . . . . . . Elsa II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompejusz Duży II. . . . . . . . . . .

77 79 81 83 84 85 86 88 89 92

TK70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Archon+ Biuro Projektów Dom w zdrojówkach. . . . . . . . . 78 Dom w aurorach. . . . . . . . . . . . 82

HomeKoncept HomeKoncept 45. . . . . . . . . . . . 76 HomeKoncept 36. . . . . . . . . . . . 80 HomeKoncept 26. . . . . . . . . . . . 93

Opus Pracownia Projektowa Ron Energo. . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ester II Energo. . . . . . . . . . . . . . 91

MTM Styl Ariel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambrozja 3. . . . . . . . . . . . . . . . Decyma 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiwi 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilga 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amarylis 3. . . . . . . . . . . . . . . . . Goździk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeżyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indygo 4. . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni

61


14,14

4,47 m²

4,25 m²

14,08 m²

16,53 m²

5,36 m²

17,19

11,47 m²

13,89 m² 5,86 m²

2,01 m²

31,90 m²

62

32,54 m²

5,47 m²

2,84 m²

9,37 m²


EKSTRA DODATKI • BEZPŁATNA WYSYŁKA • SUPER PROMOCJE • AKTUALNE KOSZTY BUDOWY

16,85

5,76 m² 14,11 m² 12,47 m² 5,78 m² 8,92 m²

12,43 m²

21,95

6,79 m² 12,35 m²

35,83 m² 12,77 m² 3,53 m²

3,87 m²

11,48 m² 3,13 m²

7,15 m²

2,11 m² 33,72 m²

63


14,75

12,03 m²

3,47 m²

11,73 m²

10,28 m² 7,95 m²

42,72 m²

4,05 m²

20,55 m²

3,20 m² 9,83 m²

64

10,28 m²

18,53

Dostępny kąt 30°

2,83 m²

31,58 m² 4,89 m²

4,69 m²


EKSTRA DODATKI • BEZPŁATNA WYSYŁKA • SUPER PROMOCJE • AKTUALNE KOSZTY BUDOWY

13,55

12,15 m²

16,74 m²

22,16 m²

16,55

10,11 m² 10,46 m²

1,87 m² 2,20 m²

4,86 m²

11,70 m²

5,14 m²

5,78 m²

32,15 m²

65


11,40

8,27 m² 5,83 m²

7,93 m²

8,75 m² 2,50 m²

2,83 m²

28,33 m²

12,80

9,77 m² 16,00 m²

11,55 m² 1,85 m²

10,66 m² 3,18 m² 3,85 m²

66

8,37 m²

4,79 m²

12,65 m²


EKSTRA DODATKI • BEZPŁATNA WYSYŁKA • SUPER PROMOCJE • AKTUALNE KOSZTY BUDOWY

9,94

4,22 m² 5,01 m²

3,85 m²

8,11 m²

3,66 m²

10,20 m²

2,17 m²

6,94

7,91 m²

22,00 m²

4,21 m²

2,32 m²

1,65 m²

2,00 m²

8,59 m²

NOWY KATALOG

2016

Najpiękniejsze REALIZACJE Inspisrujące WNĘTRZA Nowoczesne TRENDY

67


9,17

10,59 m²

21,38 m²

13,60 m² 15,73 m²

8,23 m² 4,50 m²

15,47

2,18 m²

6,66 m²

1,22 m² 1,91 m²

6,23 m²

10,24 m² 4,08 3,08 m² m² 5,03 m²

5,61 m²

32,03 m²

3,29 m² 12,98 m²

68

11,51 m²


EKSTRA DODATKI • BEZPŁATNA WYSYŁKA • SUPER PROMOCJE • AKTUALNE KOSZTY BUDOWY

piwnica - 93,10 m²

13,85

12,9 m² 27,7 m² 15,2 m²

16,0 m² 19,2 m²

15,2 m²

11,3 m²

11,02

9,5 m²

2,8 m²

11,1 m² 5,5 m²

10,5 m²

2,0 m²

5,4 m²

69


11,45

4,55 m² 2,61 m²

11,80 m²

9,66 m² 26,36 m² 8,95

5,52 m²

7,37 m²

5,96 m²

8,19 m²

70

12,14 m²

2,82 m²

7,92 m² 4,39 m²

11,61 m²

5,45 m²

11,50 m²


EKSTRA DODATKI • BEZPŁATNA WYSYŁKA • SUPER PROMOCJE • AKTUALNE KOSZTY BUDOWY

11,20

piwnica - 75,65 m²

5,79 m²

15,22 m²

8,68 m²

11,48 m²

9,65

27,69 m²

7,30 m²

8,47 m² 2,92 m²

15,69 m² 8,22 m² 4,58 m²

10,84 m²

3,01 m²

2,97 m²

2,05 m²

71


81,40 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz

cena projektu:

9,10 m

4m

4m

17,10 m

9,10 m

4m

4m

Turkawka

2500 zł

17,10 m

PARTER 38,50 m2 + garaż 16,4 m2 + pom. gosp. 6,4 m2 PODDASZE 42,80 m2 (55,1 m2) + garderoba 2,1 m2 (3,2 m2)

PARTER

Schody 3,9 m²

Pom. tech.* 6,4 m²

Salon 20,0 m² Hol i garderoba 2,3 m² Kuchnia 5,8 m²

WC 1,4 m² Spiżarnia 1,5 m²

Wiatrołap 3,6 m²

Garaż* 16,4 m²

Sypialnia 12,9 (15,7) m² Przedpokój 3,2 (3,2) m²

Łazienka 8,3 (10,5) m²

Garderoba (strych)* 2,1 (3,2) m²

KOSZTY BUDOWY

www.domdlaciebie.com.pl

Sypialnia 8,1 (12,0) m²

H=1,90m

PODDASZE

72

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: pustaki porotherm 25 + ocieplenie 15 cm Turkawka to propozycja projektowa niewielkiego domu jednorodzinnego z wykorzystanym poddaszem na cele mieszkalne. Na niewielkiej powierzchni (niecałe 90 m2 - bez garażu) zaproponowano ustawną i efektywnie wykorzystana przestrzeń. Na pierwszej kondygnacji mieści się strefa wspólna, dzienna. Mamy tu kwadratowy salon z jadalnią i wyjściem na taras, otwartą kuchnię i schody na druga kondygnację. pod schodami zaproponowano miejsce na kominek i garderobę dostępną z niewielkiego holu. Kuchnia posiada wygodną spiżarnię, a z wiatrołapu można dostać się do niewielkiego WC oraz do garażu i dalej do kotłownie przewidzianej na paliwo stałe.

H=1,90m Sypialnia 10,3 (13,7) m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 80,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,10 x 17,10 m

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej


84,50 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Maja Rosłanowska, arch. Agnieszka Golara

Greta III trend

cena projektu:

2100 zł 7,90 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 94,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,30 m KUBATURA 476,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 160,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,90 x 21,10 m

4m

PARTER 46,70 m2 + garaż 18,4 m2 + pom. gosp. 3,8 m2 PODDASZE 37,90 m2 + garderoba 4,4 m2

21,10 m

13,10 m

4m

4m

15,90 m

Garderoba* 4.4 (8.0) m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blacha na rąbek stojący Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina klinkierowa Æ strop teriva Æ ściany wewnętrzne: Porotherm, zewnętrzne: porotherm+styropian

Schody 4.3 m²

H=1,90m

Pokój dzienny 24.0 m²

Kuchnia 6.6 m²

Sypialnia 13.1 (18.0) m²

Łazienka 4.1 (5.2) m² Hol 4.4 m²

Schowek 1.0 m²

Łazienka 3.2 m²

Dom jednorodzinny, niepodpiwniczony, dla 4-osobowej rodziny, nadający się na wąską działkę. Nieskomplikowana bryła i proste rozwiązania konstrukcyjne obniżą koszty realizacji. Salon z jadalnią posiada wyjście na częściowo zadaszony taras. Na parterze znalazły się również: otwarta kuchnia, wygodne pom. gospodarcze z piecem CO, spiżarnia, łazienka oraz garaż. Poddasze składa się z 3 sypialni (w tym jedna z garderobą) oraz łazienki.

Pom. gospodarcze + CO* 3.8 m²

Wiatrołap 2.0 m²

Garaż* 18.4 m²

Sypialnia 7.6 (11.8) m²

Sypialnia 8.7 (13.0) m² H=1,90m

Hol 5.6 m²

KOSZTY BUDOWY 241 456 zł (stan wykończony bez instalacji)

PARTER

PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

73


88,60 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz

cena projektu:

13,80 m

3m

4m

19,30 m

11,30 m

4m

4m

Jer

2500 zł

20,80 m

PARTER 88,60 m2 + garaż 17,8 m2 + pom. tech. 9,5 m2

Pom. techn.* 9.5 m²

Pokój 13.5 m²

Salon 21.0 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa lub ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop teriva I Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: porotherm 25cm+ocieplenie 15cm

Garaż 17.8 m²*

Pokój 11.3 m² WC 1.3 m²

Hol 8.6 m²

P

Spiżarnia 3.1 m²

L Pokój 14.1 m²

Projekt gotowy Jer powstała na bazie projektu Dzierzba. Ze względu na zainteresowanie inwestorów projektami prostymi i tanimi zaprojektowano dom, który pod jednym prostym dachem wielospadowym z kalenicą zawiera cały program wygodnego domu podmiejskiego w zwartej bryle na prostokątnym rzucie. Strefa wejściowa do domu i wjazdowa do garażu zaprojektowana została w lekkim podcieniu , który spełnia rolę zadaszenia. Wygodny wiatrołap prowadzi do holu wewnętrznego, który rozprowadza do poszczególnych pomieszczeń. Serce domu stanowi optymalny kwadratowy salon z kominkiem przeszklonym wyjściem na taras. Kuchnię mamy wydzieloną, obok wiatrołapu, a obok niej pomieszczenie pomocnicze pełniące funkcję spiżarni, pralni oraz komunikacji do garażu i dalej do kotłowni. Obok wiatrołapu, po drugiej stronie zaplanowano łazienkę, trzy sypialnie i małe wc. Elewacje projektu Jer są skromne z niewielkimi detalami.

Wiatrołap 3.4 m² Kuchnia 9.1 m²

Z

Łazienka 3.3 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 148,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,20 m KUBATURA 246,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 216,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,80 x 19,30 m

KOSZTY BUDOWY * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

74

PARTER

www.domdlaciebie.com.pl


92,30 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Tomasz Pisaniak

Eco 1

cena projektu:

2250 zł 13,8 m

4m

4m

8,4 m

16,4 m

4m

4m

PARTER 53,30 m2 garaż 19,30 m2 + pralnia 4,0 m2 PODDASZE 39,00 m2 pow. podłogi 50,5 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KUBATURA 281,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 119,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,80 x 16,40 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: Porotherm i g-k, zewnętrzne: Porotherm 25 cm + styropian 15 cm

kuchnia 7,3 m2

pralnia* + C.O. 4,0 m2

hol 6,0 m2

pokój dzienny 22,4 m2

schody 2,1m2

pokój 8,6 m2

garaż* 19,3 m2

łazienka 2,5 m² wiatrołap 4,4 m2 * - pomieszczenie nie wliczone do powierzchni użytkowej

PARTER

Eco 1 to pierwszy projekt z serii domów ekonomicznych. Jest to nowoczesny dom jednorodzinny dla 4-, 5-osobowej rodziny; o prostej i zwartej formie, co przekłada się na oszczędność w budowie oraz w użytkowaniu, poprzez zminimalizowanie miejsc narażonych na straty ciepła. Pomimo prostej formy dom ma przyciągający uwagę wygląd. Parter obejmuje doświetlony dużymi przeszkleniami pokój dzienny z kominkiem i kuchnią, dodatkowy niewielki pokój i małą łazienkę. Poddasze to część prywatna – aż 3 sypialnie i łazienka. Z głównej sypialni można wyjść bezpośrednio na taras zaprojektowany na stropie garażu.

h=1,90m

sypialnia 8,1 m2 (11,0 m2)

łazienka 4,1 m2 (6,16 m2) przedpokój 4,3 m2

sypialnia 8,1 m2 (11,0 m2)

PODOBNE PROJEKTY Eco 2, Eco 3, Ala, Iza trend. KOSZTY BUDOWY 237 578 zł (stan wykończony bez instalacji)

21,8 m

h=1,90m

sypialnia 12,5 m2 (16,2 m2) schody 1,9 m2

PODDASZE

75


108,70 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

cena projektu:

16,10 m

4m

4m

17,25 m

9,25 m 4 m

3 m 4,2

HomeKoncept 45

2800 zł

27,30 m

PARTER 108,70 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 143,15 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,36 m KUBATURA 837,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 27,30 x 17,25 m

łazienka 7,3 m²

sypialnia 9,6 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową Æ elewacje deski elewacyjne połączone z tynkiem Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny 25 cm + styropian 20 cm

salon z jadalnią 28,9 m²

sypialnia 14,7 m² komunikacja 7,3 m² WC 1,7 m² sypialnia 11,5 m²

sypialnia 8,4 m²

wiatrołap 3,7 m²

kotł.+pral. 3,8 m² spiż. 1,6 m²

kuchnia 10,2 m²

Projekt HomeKONCEPT 45 to interesująca propozycja dla osób szukających nowoczesnego domu o prostej bryle i bardzo komfortowych wnętrzach. Ozdobne belkowanie przylegające do budynku może pełnić rolę niezadaszonej wiaty na samochód. Elewacja domu zaprojektowana z tynku oraz naturalnego drewna, doskonale komponuje się z szarą, płaską dachówką. Częściowo zamknięta blatem roboczym kuchnia jest połączona z praktyczną spiżarnią. W części nocnej do dyspozycji mieszkańców są 4 pokoje, w tym jeden z prywatną garderobą oraz duża łazienka z dodatkowym, oddzielnym wc. Kotłownia z funkcją pralni jest dostępna bezpośrednio z wiatrołapu. W budynku zastosowano energooszczędną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 36, HomeKONCEPT 38, HomeKONCEPT 44

PARTER KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

76


109,00 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

Nina

cena projektu:

2478 zł 13,8 m

4m

4m

8,1 m

16,1 m

4m

4m

21,8 m

PARTER 59,80 m2 garaż 18,20 m2 pom. gosp. 4,80 m2 PODDASZE 49,20 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 112,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 337,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 147,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,80 x 16,10 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna bądź cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu z płyt g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych

pom. gosp. 4,8 m2 garaż 18,2 m2

pokój dzienny + jadalnia 27,6 m2

pokój 10,8 m2 w.c. 2,0 m2

hall 3,4 m2

wiatrołap 5,1 m2

spiżarnia 3,3 m2

kuchnia 7,6 m2

PARTER

Projekt domu dla 4-, 5-osobowej rodziny. Na parterze zaplanowano pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, spiżarnię, WC, gabinet oraz część gospodarczą: garaż i pom. gosp. Na poddaszu zaplanowano trzy sypialnie i ogólnodostępną łazienkę. PODOBNE PROJEKTY Malina KOSZTY BUDOWY

pokój 11,4 m2 pokój 13,1 m2

www.dobredomy.pl

hall 4,9 m2 pokój 11,4 m2

łazienka 8,4 m2

PODDASZE

77


109,51 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

cena projektu:

12,00 m

4m

9,20 m

17,20 m

4m

4m

Dom w zdrojówkach

2320 zł

4m

PARTER 69,20 m2 pow. podłogi 71,7 m2 PODDASZE 63,71 m2 pow. podłogi 80,29 m2

20,00 m

Spiżarnia 1,85 m²

Kuchnia 9,64 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 108,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,31 m KUBATURA 686,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 189,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 17,20 m

Kotłownia 4,39 m²

Garaż 19,01 m²

Salon + Jadalnia 25,07 m²

Hol 1,84m² (2,93m²)

Toaleta 2,26m² (3,67m²)

Wiatrołap 5,14 m²

PARTER

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm styropian 20 cm + tynk Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym: 5 pokoi, 1 kuchnia, 1 łazienka, spiżarka, toaleta, kotłownia, pralnia, garderoby, kominek, garaż.

140 140

PODOBNE PROJEKTY Zobacz na www.archon.pl

220 220

Pokój 9,67m² (12,90m²)

Pokój 6,17m² (9,62m²)

Łazienka 7,68m² (9,37m²)

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (koszty szacunkowe) 164 200 zł

Hol i schody 11,75m² Pokój 11,20m² (14,42m²) 220

Garderoba 2,72m² (4,18m²)

Pralnia 4,16m² (6,00m²)

Pokój 10,36m² (12,05m²) 220

140 140

PODDASZE

78


114,50 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

Bianka

cena projektu:

2625 zł 12,66 m

4m

4m

19,26 m

27,26 m

4m

4m

PARTER 114,50 m2 garaż 36,00 m2 pom. gosp. 4,40 m2

20,66 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 226,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,70 m KUBATURA 454,80 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 308,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,66 x 27,26 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym, okładziną drewnianą oraz klinkierową Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom parterowy, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. W części dziennej zlokalizowano otwartą kuchnię połączoną z pokojem dziennym poprzez jadalnię. Sypialnie z ogólnodostępną łazienką i garderobą zaprojektowano w odizolowanej części nocnej. Dodatkowo sypialnia rodziców posiada własną garderobę i łazienkę.

pokój 14,5 m2

garderoba łazienka 3,6 m2 4,7 m2

pokój 11,5 m2

pok. dzienny + jadalnia 32,4 m2

korytarz 8,2 m2

pokój 11,5 m2

hall 7,6 m2

kuchnia 8,1 m2

spiżarnia 1,3 m2

łazienka 6,5 m²

wiatrołap 4,6 m2

pom. gosp. 4,4 m2 garaż 36,0

m2

PODOBNE PROJEKTY Julia, Maja, Nela, Oceania KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

79


125,80 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

cena projektu:

19,10 m

4m

4m

21,60 m

13,60 m

4m

4m

HomeKoncept 36

2900 zł

27,10 m

PARTER 125,80 m2 + garaż 36,78 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 205,98 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,92 m KUBATURA 1110,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 27,10 x 21,60 m

taras 11,7 m² pokój 11,9 m²

pokój 11,9 m²

salon 26,2 m²

jadalnia 8,4 m²

komunik. 11,3 m² łazien. 8,7 m²

wc 2,7 m² kuchnia 10,5 m²

sypialnia 14,6 m²

spiż. 1,9 m²

wiatrołap 3,5 m²

kotł+pralnia 6,5 m²

garaż 36,8 m²

pom. gosp. 7,7 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową Æ elewacje płyty elewacyjne połączone z drewnem i tynkiem Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian 20 cm/wełna mineralna 18 cm HomeKONCEPT-36 jest doskonałą propozycją dla osób szukających niewielkiego domu parterowego z nowoczesną stylizacją elewacji oraz wygodnym układem pomieszczeń. Przestronna część dzienna to przede wszystkim jasny salon ze strefą TV i kominkiem oraz jadalnia z wyjściem na taras. Obszerna kuchnia została oddzielona od jadalni praktycznym blatem śniadaniowym. Przy kuchni znajduje się niewielka spiżarnia. W części nocnej do dyspozycji domowników są 3 wygodne sypialnie z wyjściami na taras oraz duża łazienka i dodatkowa toaleta z prysznicem. Układ funkcjonalny domu uzupełnia garaż mieszczący 2 samochody, pomieszczenie gospodarcze oraz obszerna kotłownia gazowa z pralnią. PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 26, HomeKONCEPT 27, HomeKONCEPT 31, HomeKONCEPT 32, HomeKONCEPT 33

PARTER

KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

80


126,50 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

Atreusz Mały

cena projektu:

2520 zł 13,85 m

4m

9,9 m

17,9 m

4m

4m

4m

PARTER 71,50 m2 garaż 19,2 m2 pom. gosp. 6,0 m2 PODDASZE 55,00 m2 strych 13,4 m2

21,85 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 498,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 223,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,85 x 17,90 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną klinkierową Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Jednorodzinny dom parterowy z poddaszem użytkowym, przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. Parter składa się z kuchni połączonej z jadalnią i salonem, gabinetu, łazienki, pom. gosp. i jednostanowiskowego garażu. Na poddaszu znajdują się trzy sypialnie (jedna z garderobą), łazienka i strych.

pom. gosp. 6,0 m2 pokój dzienny + jadalnia 33,2 m2

hall 6,8 m2 kuchnia 9,8 m2

wiatrołap 4,3 m2

pokój 10,1 m2

garaż 19,2 m2

pokój 12,8 m2

pokój 12,7 m2

garderoba 4,7 m2

hall 6,6 m2 spiżarnia 2,6 m2 pokój 13,2 m2

łazienka 4,7 m2

strych 13,4 m2 łazienka 5,0 m2

PODOBNE PROJEKTY Atreusz Mały II, Atreusz Mały III, Atreusz Nowy, Atreusz Nowy II, Atreusz Nowy III, Atreusz, Atreusz II, Atreusz III KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

PODDASZE

81


126,91 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

cena projektu:

12,50 m

4m

4m

18,70 m

10,70 m

4m

4m

Dom w aurorach

2530 zł

20,50 m

PARTER 86,14 m2 pow. podłogi 88,51 m2 w tym: garaż 20,87 m2, kotł. 7,64 m2 PODDASZE 69,28 m2 pow. podłogi 88,3 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 117,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,61 m KUBATURA 777,51 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 211,20 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,50 x 18,70 m

Kotłownia 7,64 m² Salon + Jadalnia 31,46 m² Garaż 20,87 m²

Wiatrołap 5,63m² (6,94m²)

Hol 4,75m² (5,81m²) Łazienka 2,98 m²

Spiżarnia 1,60 m²

Kuchnia 11,21 m²

PARTER

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm styropian 20 cm + tynk Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym: 4 pokoje, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, pralnia, garderoby, kominek, garaż.

Pralnia 3,88m² (7,51m²)

220

Łazienka 8,80m² (10,44m²)

PODOBNE PROJEKTY Dom w idaredach ver.2: z innym rozplanowaniem; Dom w aurorach 2: bez garażu, z dodatkowym pokojem na parterze; Dom w aurorach (G2): z garażem 2-stanowiskowym; Dom w orliczkach: z innym układem dachu; Dom w aurorach 4: z dodatkowym pokojem na parterze

Garderoba 3,51m² (6,94m²)

Pokój Hol i schody 12,36m² (12,36m²) 12,06m² (13,66m²)

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na III kwartał 2016 r.) 194 400 zł

220

Pokój 11,19m² (16,70m²)

Garderoba 5,49m² (6,58m²)

Pokój 11,99m² (14,11m²)

140

PODDASZE

82


128,80 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

Juliusz Nowy

cena projektu:

2625 zł 13,47 m

4m

4m

PARTER 72,80 m2 garaż 18,90 m2 pom. gosp. 5,70 m2 PODDASZE 56,00 m2 strych 16,50 m2

21,47 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 508,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 209,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,47 x 18,42 m

garderoba 3,6 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną klinkierową Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom z użytkowym poddaszem, dla 4-, 6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny połączony z jadalnią, z wyjściem na ogród, kuchnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet oraz 2 pomieszczenia gospodarcze dostępne z jednostanowiskowego garażu. Na poddaszu są trzy sypialnie, łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój. PODOBNE PROJEKTY Juliusz Nowy II, Juliusz Nowy III, Juliusz Mały, Juliusz Mały II, Juliusz, Juliusz II, Juliusz III, Juliusz Multi Comfort, Juliusz Mały III, Juliusz Mały IV

18,42 m

10,42 m

4m

4m

pom. gosp. 5,7 m2 pokój dzienny + jadalnia 33,7 m2

gabinet 11,8 m2

garaż 18,9 m2

pokój 17,5 m2 pokój 12,4 m2

strych 16,5 m2

hall 5,3 m2 hall 6,4 m2 kuchnia 9,3 m2

PARTER

wiatrołap 4,1 m2

pom. gosp. 2,9 m2 pokój 11,0 m2

łazienka 4,6 m2

łazienka 6,2 m2

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

83


128,90 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

cena projektu:

Emilia Mała

2625 zł 12,30 m

4m

18,66 m

11,66 m

3m

4m

4m

PARTER 65,60 m2 + garaż 18,9 m2 + pom. gosp. 5,5 m2 PODDASZE 63,30 m2

20,30 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 130,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 481,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 213,80 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,30 x 18,66 m

PARTER

pom. gosp. 5,5 m²

pokój 10,5 m²

pok. dzienny + jadalnia 31,1 m²

garaż 18,9 m²

łazienka 3,4 m²

wiatrołap 5,0 m²

hall 4,7 m²

spiżarnia 1,1 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny, okładzina klinkierowa i drewniana Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

kuchnia 9,8 m²

pokój 10,4 m²

Projekt domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, dla 4-6-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, gabinet, łazienkę, garaż i kotłownię. Poddasze to cztery sypialnie (jedna z garderobą i łazienką) oraz łazienka.

łazienka 4,1 m²

hall 9,0 m² pokój 10,4 m²

PODDASZE

84

PODOBNE PROJEKTY Emilia Mała II, Emilia, Emilia II, Bonita

pokój 12,8 m²

łazienka 5,8 m²

pokój 10,8 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl


131,80 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak Katarzyna Widurska

Bella

cena projektu:

2520 zł 9,60 m

4m

4m

PARTER 77,50 m2 PODDASZE 53,30 m2

19,88 m

11,88 m

4m

4m

17,60 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 109,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,80 m KUBATURA 428,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 193,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,60 x 19,88 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny oraz okładzina kamienna Æ strop gęstożebrowy oraz monolityczny Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu ścianki lekkie, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, posadowione na betonowych fundamentach Bella to niewielki dom z poddaszem użytkowym, bez garażu, z niezwykle starannie i funkcjonalnie zaplanowanym wnętrzem – idealne rozwiązanie dla 4-5 osobowej rodziny, ceniącej niebanalną architekturę i codzienną wygodę. Większą część parteru zajmuje strefa dzienna, obejmująca salon z kominkiem, kuchnię z podręczną spiżarnią i jadalnię. Uzupełnieniem programu parteru jest pokój z możliwością wykorzystania go zarówno jako gabinet, biblioteka, jak i dodatkowa sypialnia, z przylegającą do niego łazienką (w której znalazło się miejsce na prysznic), hall z obszerną garderobą, spory wiatrołap z miejscem na szafę wnękową oraz pomieszczenie gospodarcze/kotłownia.

gabinet 14,1 m²

pokój 10,8 m²

pokój 10,7 m²

hall 5,3 m²

pok. dzienny + jadalnia 28,9 m²

łazienka 3,9 m² hall 8,7 m²

wiatrołap spiżarnia 4,2 m²

PARTER

kuchnia 8,2 m²

pom. gosp. 6,3 m²

pokój 18,4 m²

łazienka 9,1 m²

3,2 m²

PODDASZE

PODOBNE PROJEKTY Galaktyka III, Iliada III, Ares VI, Aria, Bella II, Bella III KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

85


134,30 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

cena projektu:

16,85 m

4m

19,60 m

3 m 1,2 11,40 m

4m

4m

Oktawiusz IV

3192 zł

PARTER 79,90 m2 +garaż 33,6 m2 + pom. gosp. 12,0 m2 PODDASZE 54,40 m2

24,85 m

PARTER

pok. dzienny + jadalnia 32,2 m²

pokój 11,4 m²

pom. gosp. 12,0 m² garaż 33,6 m²

łazienka hall 7,6 m² 3,0 m² kuchnia 12,1 m²

pom. gosp. 6,2 m² 1,2 m² spiż.

wiatrołap garderoba 2,6 m² 3,6 m²

hall 3,7 m²

PODOBNE PROJEKTY Oktawiusz, Oktawiusz II, Oktawiusz III

garderoba 3,2 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

łazienka 5,6 m² pokój 11,6 m² łazienka 5,2 m²

PODDASZE

86

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina drewniana Æ ściany wewnętrzne: bloczki wapienno-piaskowe, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, posadowione na betonowych fundamentach Dom jednorodzinny piętrowy, przeznaczony dla 4-6-osobowej rodziny. Jest to dom z garażem dwustanowiskowym i dachem dwuspadowym. Parter obejmuje otwartą strefę dzienną (salon + jadalnia + kuchnia), gabinet, łazienkę, kotłownię i garaż. Dodatkowe pomieszczenia to spiżarnia i garderoba. Na poddaszu zaplanowano trzy pokoje (jeden z garderobą i łazienką) oraz wspólną łazienkę.

pokój 11,1 m²

pokój 13,6 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 186,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 548,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 138,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,85 x 19,60 m


138,20 m2 powierzchnia użytkowa

OPUS Pracownia Projektowa 51-420 Wrocław ul. Jaskółcza 29a tel./fax 71 781 73 57 tel. kom. 604 77 30 37 WWW.OPUSDOM.PL e-mail: opus@opusdom.pl autor: arch. Marek Oczkowski

Ron Energo

cena projektu:

2750 zł 10,47 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,85 m KUBATURA 680,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 5° POWIERZCHNIA DACHU 108,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,47 x 19,12 m

4m

PARTER 70,60 m2 PODDASZE 67,60 m2

19,12 m

11,12 m

4m

4m

18,47 m

PIĘTRO

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach stropodach Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: bloczek silikatowy, zewnętrzne: dwuwarstwowe: bloczek silikatowy + docieplenie Nieduży, wygodny, piętrowy dom o charakterystycznej, nowoczesnej architekturze. Na parterze znajduje się wiatrołap, hall, otwarta kuchnia z wyspą, przestronna jadalnia doświetlona oknami wykusza, wygodny salon z wyjściem na zadaszony taras oraz łazienka i pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. Od frontu zlokalizowano zadaszone miejsce postojowe dla samochodu. Na piętrze znajdują się trzy duże sypialnie, w tym dwie z własnymi garderobami, wygodna ogólnodostępna łazienka i komunikacja z częściowo otwartą przestrzenią nad salonem. Największa sypialnia od frontu posiada własny duży taras. Dom został zaprojektowany z naciskiem na funkcjonalność, ograniczenie kosztów realizacji i eksploatacji dzięki podwyższonym parametrom energooszczędnym. PODOBNE PROJEKTY Ron II, Grand KOSZTY BUDOWY

www.opusdom.pl

PARTER

87


140,70 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak Katarzyna Widurska

cena projektu:

13,22 m

4m

20,42 m

12,42 m

4m

4m

Elsa II

2835 zł

4m

PARTER 56,70 m2 + garaż 33,1 m2 + pom. gosp. 10,7 m2 PODDASZE 84,00 m2

21,22 m

pokój 10,2 m²

pokój 11,0 m²

pralnia 5,2 m² łazienka 12,1 m²

hall 4,1 m²

hall 4,5 m²

garderoba 5,9 m²

pokój 15,0 m²

pokój 16,0 m²

PODDASZE

pom. gosp. 10,7 m²

pok. dzienny + jadalnia

garaż 33,1 m² wc 2,2 m²

kuchnia 11,3 m²

PODOBNE PROJEKTY Elsa, Elsa III

hall 6,3 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl wiatrołap 3,2 m²

PARTER

88

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop gęstożebrowy oraz monolityczny Æ ściany wewnętrzne: bloczki wapienno-piaskowe, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, posadowione na betonowych fundamentach Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, przeznaczony dla 4-6-osobowej rodziny. Jest to dom z garażem dwustanowiskowym i dachem dwuspadowym. Układ funkcjonalny obejmuje pokój dzienny, 4 pokoje oraz 2 łazienki. Dodatkowo projekt zawiera również spiżarnię, pralnię i garderobę.

31,1 m²

spiżarnia 2,6 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 141,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KUBATURA 567,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 228,80 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,22 x 20,42 m


141,50 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

Dakota

cena projektu:

2835 zł 16,55 m

4m

4m

PARTER 141,50 m2 + garaż 32,7 m2

28,55 m

20,55 m

4m

4m

24,55 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 236,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,00 m KUBATURA 525,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 333,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,55 x 28,55 m

łazienka 3,3 m² pokój 13,5 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ ściany wewnętrzne: bloczki wapienno-piaskowe, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

łazienka 5,3 m²

pralnia 3,9 m²

pok. dzienny 26,1 m²

garderoba 3,2 m²

pokój 11,0 m² wc 2,4 m² jadalnia 21,3 m²

Dom parterowy, przeznaczony dla 4-6-osobowej rodziny. Część dzienna domu to połączone ze sobą jadalnia, salon i kuchnia. Część nocna obejmuje trzy pokoje (jeden z osobną garderobą i łazienką), łazienkę, pralnię i wc. Część gospodarcza to kotłownia i dwustanowiskowy garaż.

kuchnia 12,4 m²

KOSZTY BUDOWY

spiżarnia 2,8 m²

hall 10,2 m² pokój 12,3 m²

wiatrołap 6,4 m²

pom. gosp. 7,4 m²

garaż 32,7 m²

www.dobredomy.pl

PARTER

89


152,05 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA UL. KORCZUNKOWA 39 05-503 GŁOSKÓW tel. +48 22 371 13 18 tel.kom. 601 71 72 27 www.budujdom.pl e-mail: biuro@architeka.pl

TK70

cena projektu: brak danych 19,24 m

4m

4m

23,43 m

16,43 m

3m

3m

26,24 m

PARTER 152,05 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 237,83 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,30 m KUBATURA 530,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 373,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,24 x 23,43 m

zadaszony taras 25,00 m²

pokój 13,13 m² garderoba 3,85 m²

pokój 19,59 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub blachodachówka Æ elewacje tynk strukturalny + okładzina elewacyjna Æ strop Teriva lub żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: gazobeton, zewnętrzne: gazobeton + ocieplenie styropian

pokój 17,56 m² łazienka 6,38 m²

pom. gosp. 7,83 m²

pom. gosp. /pralnia 4,11 m²

salon z#jadalnią 29,55 m²

komunikacja 3,67 m²

komunikacja 13,64 m²

łazienka 5,05 m²

Największą zaletą tego domu jest wyraźny podział wnętrz na dwie strefy mieszkalne połączone strefą dzienną. Układ taki sprzyja podziałowi np. na część rodziców z sypialnią, łazienką i gabinetem oraz część przeznaczoną dla dzieci z łazienką i dwoma sypialniami. Dom posiada sporo funkcjonalnych pomieszczeń gospodarczych jak spiżarnia, pralnia, zabudowane szafy oraz dużą kotłownię służąca również za pomieszczenie gospodarcze przy garażu. W razie potrzeby można również wykorzystać jako mieszkalną powierzchnię na poddaszu.

garaż 34,48 m² sień 5,19 m²

spiżarnia 2,22 m²

pokój 12,55 m² kuchnia 15,55 m²

KOSZTY BUDOWY

www.budujdom.pl PARTER

90


154,00 m2 powierzchnia użytkowa

OPUS Pracownia Projektowa 51-420 Wrocław ul. Jaskółcza 29a tel./fax 71 781 73 57 tel. kom. 604 77 30 37 WWW.OPUSDOM.PL e-mail: opus@opusdom.pl autor: arch. Marek Oczkowski

Ester II Energo

cena projektu:

2550 zł 9,85 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 131,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,24 m KUBATURA 855,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 192,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,85 x 22,15 m

16,85 m

SALO N I J ADALNIA SY PIALNIA

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub betonowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina klinkierowa Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy, zewnętrzne: dwuwarstwowe o podwyższonych parametrach energooszczędności - bloczek gazobetonowy + wełna mineralna

SY PIALNIA

KUC HNIA

ŁAZ IENKA

KO MUN.

5,1 m2

4,7 m2

KO T ŁO W NIA

HALL

ESTER II Energo jest większą, energooszczędną wersją popularnego projektu Ester. Dom w zabudowie wolno stojącej parterowy z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem dwustanowiskowym, przeznaczony dla 4-6 osobowej rodziny. Na parterze znajduje się obszerny wiatrołap, wc, hall, kuchnia otwarta na duży salon kominkowy z jadalnią oraz kotłownię z dużym pomieszczeniem gospodarczym i wbudowany wygodny garaż dwustanowiskowy. Na poddaszu zlokalizowano: hall, trzy duże sypialnie w tym, jedna z własnym balkonem, pokój gościnny, łazienkę i garderobę. W szczycie można wygospodarować dodatkowe pomieszczenie gospodarcze, strych. Przekrycie dwuspadowym dachem, czytelna konstrukcja, sprawia, że nie jest trudny w realizacji, co przekłada się na niższe koszty wybudowania. PODOBNE PROJEKTY Ester, Malwina, Mona w. B

4m

PARTER 71,60 m2 + garaż 34,5 m2 PODDASZE 82,40 m2

22,15 m

14,15 m

4m

3m

SY PIALNIA

G ARAŻ

WC

PO KÓ J G O ŚCINNY W IAT RO ŁAP

PARTER

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.opusdom.pl

91


164,40 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

cena projektu:

16,76 m

4m

21,96 m

4 m 11,40 m

3,56 3 m

4m

Pompejusz Duży II

3255 zł

PARTER 85,70 m2 +garaż 32,10 m2 + pom. gosp. 10,20 m2 PIĘTRO 78,70 m2

24,76 m

PARTER

pok. dzienny + jadalnia 38,4 m²

pokój 12,7 m²

pom. gosp. 10,2 m² garaż 32,1 m²

hall 6,8 m²

kuchnia 13,3 m²

pokój 12,8 m²

spiżarniałazienka 1,6 m² 4,0 m²

garderoba 4,7 m² wiatrołap 4,2 m²

pokój 16,1 m²

hall 10,8 m²

garderoba 4,1 m²

PODOBNE PROJEKTY Pompejusz, Pompejusz II

łazienka 6,9 m²

KOSZTY BUDOWY

łazienka 3,8 m²

www.dobredomy.pl PIĘTRO

92

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka karpiówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: bloczki wapienno-piaskowe, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Wygodny i funkcjonalny dom piętrowy, zaprojektowany z myślą o 4-5 osobowej rodzinie. Strefa dzienna składa się z salonu, jadalni i otwartej kuchni, z dostępem do spiżarni. Funkcji parteru dopełnia łazienka, gabinet oraz część gospodarcza – kotłownia i dwustanowiskowy garaż. Piętro w całości służy wypoczynkowi – zlokalizowano tu cztery przestronne sypialnie (w tym jedną z własną garderobą i łazienką) oraz ogólnodostępną łazienkę.

pokój 13,0 m²

pokój 11,2 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 202,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 641,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22° POWIERZCHNIA DACHU 297,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,76 x 21,96 m


165,36 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

HomeKoncept 26

cena projektu:

3100 zł 16,30 m

4m

4m

PARTER 165,36 m2 + garaż 35,70 m2

24,30 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 248,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,56 m KUBATURA 1286,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,30 x 29,55 m

Sypialnia 2-os. 16,09 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje betonowe płyty elewacyjne połączone z drewnem i tynkiem Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian

Sypialnia 1-os. 15,89 m2

Sypialnia 1-os. 11,08 m2 Łazienka 10,23 m2 Garderoba 4,75 m2

WC 1,89 m2

HomeKoncept 26 jest wyjątkowym domem parterowym. Uwagę przyciąga niezwykle ciekawy taras, elegancka elewacja domu wykonana z płyt betonowych połączonych z szlachetnym drewnem oraz białe belkowania wokół domu. Od frontu domu nie sposób nie zwrócić uwagi na reprezentacyjne wejście, delikatnie schowane pod drewnianym belkowaniem. Wewnątrz domu warto podkreślić bardzo dużą strefę dzienną o powierzchni 60 m2 z intrygującym podłużnym oknem w jadalni, kuchnię z wydzieloną spiżarnią, dużą garderobę oraz 4 przestronne pokoje dla domowników lub ich gości. Dom jest zaprojektowany w standardzie energooszczędnym, z odpowiednio grubą izolacją ścian, dachu oraz podłogi oraz ma zaprojektowaną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Z pewnością jest to jeden z najciekawszych domów parterowych dostępnych obecnie na polskim rynku projektów gotowych. PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 27, HomeKONCEPT 28, HomeKONCEPT 31, HomeKONCEPT 32

29,55 m

21,55 m

4m

4m

Salon/ Jadalnia 43,44 m2

Kuchnia 15,06 m2

Komunikacja 14,73 m2

Spiżarnia 1,64 m2

Wiatrołap 3,87 m2

Garderoba 3,68 m2

Gabinet 14,77 m2

Kotłownia/ pralnia 4,64 m2

Pom. gospod. 3,6 m2

Garaż 35,7 m2

PARTER

KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

93


186,60 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

cena projektu:

17,95 m

3m

4m

21,45 m

13,45 m

4m

4m

HomeKoncept 37

4000 zł

24,95 m

PARTER 101,70 m2 + garaż 41,7 m2 PIĘTRO 84,90 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 182,96 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,09 m KUBATURA 1091,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 111,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,95 x 21,45 m

taras 83,8 m²

jadalnia 15,5 m²

komunik. 2,1 m² łazien. 4,0 m² gabinet 11,9 m²

salon 32,2 m²

komunik. 4,1 m² kuchnia 12,5 m²

spiż. 2,3 m²

pokój 15,3 m²

łazien. 10,3 m²

kotłownia pom. gosp. 4,3 m² 3,9 m² garaż 41,7 m²

garder. wiatrołap 4,1 m² 4,9 m²

garder. 6,3 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową Æ elewacje kamień elewacyjny połączony z tynkiem Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny 25 cm + styropian 20 cm Projekt HomeKONCEPT-37 to nowoczesna willa o atrakcyjnej bryle i oryginalnej stylistyce. Dach o kącie nachylenia 30 stopni, doskonale wpisuje się w wymagania większości Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Okalające dom belkowanie oraz efektowna elewacja z białego i grafitowego tynku połączonego z naturalnym kamieniem elewacyjnym, nadaje całości wyjątkowej elegancji. Strefa dzienna to przestronna, reprezentacyjna przestrzeń zaprojektowana w kształcie litery L, którą tworzy otwarty salon z kominkiem, jadalnia oraz kuchnia. Na piętrze zostały wydzielone trzy duże pokoje, w tym sypialnia małżeńska z własną łazienką. Program funkcjonalny uzupełnia duża garderoba, ogólnodostępna łazienka oraz pralnia.

pokój 18,2 m²

komunikacja 10,7 m² sypialnia 16,6 m² pral. 3,3 m²

łazien. 4,2 m²

taras

PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 30, HomeKONCEPT 34 KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

94


187,45 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

HomeKoncept 13 ENERGO

cena projektu:

4100 zł 18,95 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 193,24 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,40 m KUBATURA 1237,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 289,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,95 x 22,25 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach łupek dachowy Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian

KOSZTY BUDOWY

26,95 m

salon 31,5 m2 gabinet 12,4 m2

łazienka 4,4 m2

komunikacja 14,3 m2

jadalnia 20,9 m2 spiżarnia 2,2 m2

kotłownia/ pralnia 4,9 m2

garaż 40,9 m2

wiatrołap 2,7 m2 garderoba 3,0 m2

kuchnia 10,6 m2

taras 16,1 m2

PARTER

Wersja energooszczędna naszego flagowego projektu. HomeKoncept 13 to dom dla prawdziwych koneserów nowoczesności. Projekt ten charakteryzuje nietypowa bryła w kształcie litery C oraz oryginalna elewacja. Dom ma dużo unikatowych rozwiązań, m.in.: posiada antresolę, w której znajduje się sypialnia z przeszkleniem na salon oraz jednobiegowe schody wzdłuż przeszklonego holu. Taras, który jest wcięty w bryłę domu i sąsiaduje z salonem, a z drugiej strony z gabinetem, można wyposażyć w piękną podświetloną roślinność. Będzie to tworzyło niezwykły i efektowny widok. Na parterze zaprojektowano salon, kuchnię, jadalnię, łazienkę, pokój gościnny, pomieszczenie gospodarcze oraz małą garderobę. Na poddaszu z kolei znajdziemy trzy sypialnie, trzy garderoby oraz dwie łazienki. PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 14, HomeKONCEPT 15

4m

PARTER 107,00 m2 + garaż 40,93 m2 PODDASZE 80,45 m2 pow. podłogi 103,39 m2

22,25 m

14,25 m

4m

4m

pustka nad salonem

komunikacja 16,1 m2 (18,2 m2) sypialnia 19,5 m2 (26,1 m2)

PODDASZE

garderoba 3,3 m2 (4,9 m2)

łazienka 6,5 m2 (8,5 m2)

pokój 12,5 m2 (15,5 m2)

łazienka 3,8 m2 (7,2 m2)

pokój 12,6 m2 (15,5 m2) garderoba 3,1 m2 (3,7 m2)

garderoba 3,1 m2 (3,7 m2)

www.homekoncept.pl

95


Zbuduj z nami Znajdziesz u nas:

swój dom

■■ ponad

5 300 projektów ■■ aktualności budowlane i porady ■■ vademecum inwestora ■■ ABC formalności ■■ katalog

firm i produktów ■■ wypowiedzi ekspertów ■■ budownictwo energooszczędne


Elkamino Dom

Płytki na tarasy, schody, ściany, podłogi, parapety

www.elkaminodom.pl e-mail: biuro@elkaminodom.pl > tel. 46 856 40 40 > fax 22 724 42 25 > tel. kom. 509 477 770, 509 477 779


Drzwi Discovery, model 2, www.ruckzuck.pl

Drzwi Asteria model 5, www.ruckzuck.pl

Drzwi ASTERIA NL

Drzwi KOFANO

Buduj Energooszczędnie 1/2017  

Wydanie specjalne katalogu "Najciekawsze Projekty", poświęcone budownictwu pasywnemu i energooszczędnemu, projekty domów uwzględniających w...

Buduj Energooszczędnie 1/2017  

Wydanie specjalne katalogu "Najciekawsze Projekty", poświęcone budownictwu pasywnemu i energooszczędnemu, projekty domów uwzględniających w...

Advertisement