Page 1

Buduj ISSN 1644-0374 ● INDEX 277444 ● cena: 8,90 zł (w tym 8% VAT)

poradnik budowlany z projektami

energo oszczędnie dobra cena

8,90 (w tym 8% VAT)

Postaw na... oszczędny dom! poradnik

ISSN 1644-0374

• Ciepłe i trwałe ściany od podstaw • Okna w walce z upałem • Kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepła? Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojego domu!

numer specjalny


Słoneczna promocja Roto Kup okno dachowe Roto i odbierz markizę albo roletę za 1,23 zł*

Markiza zewnętrzna Screen

Roleta wewnętrzna Standard

*Promocja dotyczy okien RotoQ (w połaczeniu z markizą zewnętrzną Screen) oraz Designo R7 (w połączeniu z roletą wewnętrzną Standard, kolor beżowy 1-R03). Promocja trwa od 01.07 do 31.08.2016 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin promocji dostępny na stronie organizatora.

www.roto.pl


PODŁOGI

DRZWI WWW.RUCKZUCK.PL

KUCHNIE


Spis treści Nowości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 Raport

Szukamy odpowiedzi��������������������������������� 12 Z czego budować, aby ściana była energooszczędna i trwała? Czym izolo­ wać, aby zapewnić sobie komfort cieplny? Jak wykończyć wierzchnią war­ stwę ściany, aby elewacja była nie tylko elegancka, ale też wytrzymała? Oto pytania, na które szukają odpowiedzi inwestorzy.

Polecane

Kotły kondensacyjne���������������������������������� 23 Realizacja

Wygodne życie z Amelią����������������������������� 24 Małżeństwo z  Wielkopolski, Agnieszka i  Sławomir szukali projektu domu na  wąską działkę, który dodatkowo będzie im oferował szereg energoosz­ czędnych rozwiązań i nowoczesną stylistykę. Mimo że oferta gotowych pro­ jektów domów jest bardzo bogata, znalezienie optymalnej propozycji nie było proste.

Stolarka otworowa

Okna pod ochroną������������������������������������ 28 W upalne lato o oknach w naszym domu myślimy zupełnie inaczej, niż w po­ zostałe miesiące roku. Zamiast być źródłem upragnionego słońca, stają się one przyczyną przegrzanych pomieszczeń. Jak chronić wnętrza naszych do­ mów przed żarem? Jest kilka skutecznych sposobów.

nr 3 /2016

ISSN 1644-0374

INDEX 277444

Adres redakcji

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl www.najciekawszeprojekty.pl

Redaktor naczelna

Agata Piszcz‑Wendołowicz apiszcz@koncept‑wydawnictwo.pl

Redakcja

Anna Lewczuk alewczuk@koncept‑wydawnictwo.pl

Maria Kubala Maria.kubala@koncept‑wydawnictwo.pl

Szymon Trusewicz szymon.trusewicz@koncept‑wydawnictwo.pl

Grafik kreatywny

Tomasz Sosnowski tsosnowski@koncept‑wydawnictwo.pl

Projekt makiety i DTP

Tomasz Sosnowski

Instalacje

Grasz w zielone? Gram! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38 Pompy ciepła to idealny sposób na oszczędne i ekologiczne ogrzanie domu. Zwłaszcza że źródła, z których czerpią energię, są darmowe i niewyczerpy­ walne, a koszt ich eksploatacji jest znacznie mniejszy w porównaniu z kon­ wencjonalnymi sposobami ogrzewania.

Instalacje

Ujarzmione słońce � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48 Jeśli zainwestujemy w kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, bez tru­ du będziemy mogli skorzystać ze źródła energii, którego zasoby nigdy się nie wyczerpią. Sami zyskamy darmowe ciepło i prąd.

Poradnik inwestora

Wyprodukuj sobie energię��������������������������� 54 Jest kilka ważnych powodów, dla których warto wziąć pod uwagę inwestycję w odnawialne źródła energii. Jednym z ważniejszych jest fakt, że pomagają one w dbaniu o środowisko naturalne. Dla szukających ekonomicznych roz­ wiązań inwestorów ważniejszy jest jednak argument finansowy, czyli ogól­ nopolskie programy, w  ramach których mogą uzyskać konkretną pomoc pieniężną.

Projekt z rekomendacją

Gotowy na wszystko���������������������������������� 62 Poszukujesz wygodnego domu dla swojej rodziny? Projekt TK71 autorstwa Tomasza Kałaski, właściciela Pracowni Architektonicznej Architeka odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

Poradnik inwestora

Jak czytać projekt�������������������������������������� 64 Alfabetyczne zestawienie projektów i spis pracowni � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66 Prezentacje projektów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67

Wydawca

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 Dyrektor Wydawnictwa

Ewa Kuryłowicz Reklama i marketing

Ewa Kuryłowicz tel. 85 743 82 11 ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl

okładka

Projekt: Dom w wisteriach 3 Archon+

P – packshot TS – tekst sponsorowany © Copyright by koncept Re­dak­cja nie zwra­ca nie­za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów oraz za­strze­ga so­bie pra­wo do ich skra­ca­nia w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji. Wszyst­kie ma­te­ria­ły są objęte pra­wem au­tor­skim. Prze­ druk w ja­kiej­kol­wiek for­mie bez wcześniej­szej pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­to­ra Wy­daw­nic­twa jest za­bro­nio­ny. Wszel­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty pod­le­ga­ją ochro­nie pra­wa au­tor­skie­go i na­leżą do osób wy­mie­nio­nych przy każ­dym z nich. Pra­wa au­tor­skie do opra­co­wa­nia pla­stycz­ne­go ka­ta­lo­gu na­leżą wy­łącz­nie do wy­daw­cy. Po­wie­la­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób bez zgo­dy wy­daw­cy jest za­bro­nio­ne. Sprze­daż bez­u­mow­na nu­me­rów bieżących i ar­chi­wal­ nych jest za­bro­nio­na. Dzia­ła­nie wbrew po­wyż­sze­mu za­ka­zo­wi skut­ku­je od­po­wie­dzial­no­ścią praw­ną. Wy­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść re­klam i ma pra­wo od­mó­wić pu­bli­ka­cji bez po­da­nia przy­czy­ny. Ka­ta­log ni­niej­szy nie sta­no­wi ofer­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa i jest pu­bli­ko­wa­ny je­dy­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych.


SPECJALIZUJEMY SIĘ W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budujemy domy od stanu surowego aż,,pod klucz” pod pełnym nadzorem inżynierskim. Realizujemy rozbudowy, modernizacje i nadbudowy. Wspieramy idee minimalizowania zużycia energii. Chcemy budować domy, których użytkowanie będzie tanie i komfortowe z korzyścią dla środowiska naturalnego. Oferujemy profesjonalne doradztwo.

OSIEDLE „STRUMIEŃ” W SOLCU W sprzedaży gotowe domy w standardzie energooszczędnym i pasywnym. Technologia szkieletowa drewniana, stan deweloperski. Możliwość dostosowania aranżacji do indywidualnych potrzeb klienta. Piękne działki w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

® GRUPA SUMMARUM

ul. Wilanowska 228 05-507 Słomczyn

tel. (22) 754 40 99 www.domyidomki.com

jacdab@domyidomki.com biuro@domyidomki.com


Fundament pod ochroną

Wydatki bez niespodzianki

Æ

Swisspor HYDRO lambda to nowoczesne, specjalistyczne płyty do izolacji fundamentów, które metodą wtrysku do formy produkowane są z hydrofobowego surowca z dodatkiem grafitu. Oryginalna technologia produkcji nadaje płytom właściwości znacznie przewyższające tradycyjne płyty styropianowe. Ze względu na doskonałe właściwości termoizolacyjne (λd ≤ 0,031 [W/mK]) jest on zalecany do budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Inne jego zalety to optymalna do zastosowań fundamentowych wytrzymałość mechaniczna oraz obniżona nasiąkliwość, dzięki czemu zachowuje on właściwości termoizolacyjne w wilgotnym gruncie.

Łatwy w obsłudze kalkulator do samodzielnego obliczania nakładów na budowę przygotował dla inwestorów zespół Leca®. Pozwala on oszacować ilość materiałów niezbędnych do wzniesienia ścian w keramzytowym systemie Leca® BLOK lub innych materiałów budowalnych, zadeklarowanych przez użytkownika. Obliczymy dzięki niemu także ilość materiałów koniecznych do wykonania podłóg na gruncie, izolacji i podłoża na stropach, tynków oraz ociepleń przegród zewnętrznych. Do zrobienia niezbędnych wyliczeń potrzebny jest jedynie projekt lub zwymiarowany szkic domu. Kalkulator dostępny jest na stronie http://lecadom.pl/dla‑inwestora/kalkulator‑materiałowy

Æ

Æ

SWISSPOR Polska

Zrób to sam!

4

Æ

www.swisspor.pl

Æ

Leca Weber

Inteligencja na powitanie

www.leca.pl

Æ

Unikatowy tynk mineralno – silikonowy ATLAS TRE – nowość w ofercie firmy Atlas łączy najlepsze cechy tynku mineralnego z pożądanymi cechami tynku silikonowego, a do tego można go samodzielnie kolorować na placu budowy. Jest on oferowany w zestawach, na które składają się suchy proszek, rozcieńczalnik i pasta pigmentowa. Każdy z tych składników został dobrany w sposób, który po wymieszaniu gwarantuje uzyskanie tynku o konsystencji idealnej do nakładania. Oprócz świetnych właściwości roboczych, charakteryzuje się dużą wytrzymałością, wysokim PH oraz niską nasiąkliwością. Jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą przygotować i nałożyć tynk samodzielnie.

Drzwi aluminiowe Schücho ADS SimplySmart powstały z inspiracji inteligentnymi technologiami, a ich przemyślana konstrukcja gwarantuje maksimum komfortu, bezpieczeństwa, energooszczędności oraz swobodę projektowania. Dodatkowym ich atutem jest panel drzwiowy Schuco DCS Touch Display, który pozwala na inteligentne zarządzanie dostępem do budynku. Minimalistyczny, nowoczesny dizajn aluminiowej stolarki podkreśla skrzydło zlicowane z ościeżnicą oraz niewidoczne na zewnątrz zawiasy.

Æ

Æ

Atlaswww.atlas.com.pl

nowości

Schüco

www.schueco.com


NAJLEPSZA FORMA CIEPŁA Grzejniki płytowe Kermi – doskonałe w formie i funkcjonalności. W wersji profilowej lub Plan, z płaskim frontem. W pełnej palecie wymiarów, odpowiednie do każdego pomieszczenia i pod każde zapotrzebowanie grzewcze. Ekonomiczne ciepło, również w wykonaniu higienicznym, przeznaczonym do pomieszczeń o zwiększonych wymaganiach, np. przychodnie, szpitale lub dla alergików. Pierwszy i jedyny na świecie grzejnik płytowy z przepływem szeregowym, który oszczędza do 11% energii zapewniając jednocześnie 100% komfortu cieplnego. Rozwiązanie, które zajmuje niewiele miejsca i doskonale pasuje do każdego pomieszczenia. Również w wykonaniu pionowym – nowoczesne wzornictwo w połączeniu z oszczędnością energii. Więcej informacji na www.kermi.pl i info@kermi.pl

Kermi Sp. z o.o. ul. Graniczna 8b 54-610 Wrocław www.kermi.pl info@kermi.pl


Wysoka efektywność

Ogrzewanie z regulacją

Æ

Nowoczesna architektura wymaga od grzejników bardzo wiele, ale przede wszystkim muszą być one wydajne. Jeżeli nie zapewnimy dla nich odpowiednio dużo miejsca, nie będą w stanie efektywnie oddawać ciepła. Grzejniki płytowe Kermi o wysokości 200 mm to idealne rozwiązanie do wnęk, ale także do ogrodów zimowych lub dużych przeszklonych powierzchni. Wszystkie grzejniki płytowe Kermi pracują przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii therm‑x2 bazującej na przepływie szeregowym. Pozwala to na zaoszczędzenie nawet do 11% energii.

PSH 30-150 Universal EL to wiszący, ciśnieniowy, pojemnościowy i energooszczędny elektryczny ogrzewacz wody firmy Stiebel Eltron. Może być on podłączony do jednego lub kilku punktów poboru wody, a zamontować można go w pionie i w poziomie. Jego użytkownicy mają możliwość wyboru trzech zakresów pracy: tryb pracy 1 – taryfowy, 2- taryfowy oraz bojler. Zainstalowana w urządzeniu elektroniczna regulacja ułatwia ustawienia energooszczędne, a o temperaturze i włączonych funkcjach informuje cyfrowy wyświetlacz. Zbiornik wewnętrzny zabezpieczony jest warstwą emalii i magnezową anodą ochronną. Dostępne pojemności: 30, 50, 80, 100, 120 i 150 litrów.

Æ

Æ

Kermi

Ozdobi wnętrze

6

Æ

www.kermi.pl

Æ

Stiebel Eltron

Bezpiecznie z Hewalexem

www.stiebel‑eltron.pl

Æ

Innowacyjna, wodorozcieńczalna biała farba lateksowa do ścian i sufitów Tikkurila Dream White przeznaczona jest do malowania wewnątrz pomieszczeń. Jej zastosowanie zagwarantuje nam jednolite matowe wykończenie i niezmienny w czasie, odporny na działanie UV biały kolor. Spośród innych produktów wyróżnia ją bardzo dobra siła krycia i doskonała przyczepność do podłoża, a malowane nią powierzchnie są odporne na zmywanie i szorowanie na mokro. Można ją stosować w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, a także w obiektach medycznych i zakładach usługowo‑produkcyjnych.

Kalkulator PV Hewalex jest profesjonalnym narzędziem, które służy do obliczania efektu ekonomicznego, jaki można uzyskać dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej w budynku jedno-, wielorodzinnym lub siedzibie firmy. Kalkulator uwzględnia szereg czynników technicznych i ekonomicznych, mających wpływ na ostateczną opłacalność inwestycji. Jest on pierwszym tego typu ogólnodostępnym narzędziem analitycznym, biorącym pod uwagę tak szeroki zakres danych. Korzystanie z niego pozwalal wybrać optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązanie, które będzie miało jak najkrótszy okres zwrotu kosztów.

Æ

Æ

Tikkurila

nowości

www.tikkurila.pl

Hewalex

www.hewalex.pl


W kolorze węgla

Æ

Æ

Antracytowy grzejnik Pivot z serii Nefertiti pasuje zarówno do ciepłej łazienki, w której przeważa drewno, jak i do industrialnej, z surową posadzką i kamieniem na ścianie. Posiada funkcje związane z prysznicem i wietrzeniem, a także wentylator, który podnosi temperaturę o 2–4°C w kilka minut. Grzałka nurkowa wykonana została z odpornej na korozję stali inox. Urządzenie ma zamontowany elektroniczny termostat temperatury, którym sterujemy za pomocą drogi radiowej. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 25% energii. Grzejnik można zaprogramować na 7 dni tygodnia.Jest kompatybilne z systemem sterowania Pass Program, którym można zarządzać za pomocą programatora lub podłączyć do sieci sterowania. Pivot o mocy 1500 W kosztuje 2.460 zł, natomiast 1750 W – 2.583 zł.

Drewnopochodna płyta mfp® Pfleiderer to produkt unikalny. Dzięki zwartej budowie (jej gęstość jest o 17% większa niż gęstość płyty OSB) oferuje ponadprzeciętne parametry. Doskonale chroni przed utratą ciepła. Dla ochrony przed zimnem eksperci rekomendują zwłaszcza mfp® w wersji pióro–wpust. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie absolutnie gładkiej, jednolitej powierzchni – bez zbędnych przerw i szczelin, czyli niepotrzebnych mostków termicznych. Płyta budowlana dostępna jest w formacie 2500 x 1250 mm w wersji standardowej, zaś w wersji pióro–wpust w formatach 2485 × 605 i 2485 × 1235 mm. Produkowana jest w grubościach: 15, 18, 22 i 25 mm (płyta standardowa również 10 i 12 mm).

Æ

Æ

Atlantic Polska

www.atlantic‑polska.pl

Najtwardszy PIR do termoizolacji posadzki

8

Kiedy liczy się izolacja

Æ

Pfleiderer 

Termoizolacja na poziomie

www.pfleiderer.pl

Æ

Firma Recticel wprowadziła do sprzedaży w Polsce rewolucyjny produkt. Eurofloor 300 to jedyna na rynku polskim płyta PIR (poliizocjanur wolny od freonów) stosowana jako termoizolacja posadzek, która wytrzymuje obciążenie aż 300 kPa (30 ton/m2). Gwarantuje długotrwałą bezawaryjną eksploatację posadzki (również przemysłowej). Dzięki bardzo korzystnemu współczynnikowi λd = 0,024 W/mK wg EN 12667 przy niewielkiej grubości uzyskujemy znaczący efekt izolacyjności cieplnej. Gęstość objętościowa rdzenia PIR to ok. 30 kg/ m3. Płyty mają grubości 60, 80, 100 mm. Niewielkie wymiary 600 x 1200 mm ułatwiają układanie płyty. Produkt oznaczony prestiżowym znakiem jakości Keymark. Jego produkcja odbywa się zgodnie z ISO 14001 i 9001:2008.

Schöck Novomur light to wyjątkowo oszczędny element termoizolacyjny do stosowania w domach jednorodzinnych oraz szeregowych. Wyróżnia go skuteczna izolacja cieplna na poziomie λ=0,189 W/(mK), łatwa obróbka oraz wysoki poziom stabilności i nośności. Ponadto bloczki termoizolacyjne Schöck Novomur light nie wchłaniają wody, co jest wadą tradycyjnych porowatych bloczków. Zapobiegają też wchłanianiu wilgoci do ścian na etapie budowy, czego następstwa mogą doprowadzić do konieczności wykonania kosztownych remontów. Nowe bloczki stanowią skuteczną termoizolację ścian osłonowych oraz fundamentowych i skutecznie chronią budynek przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią.

Æ

Æ

Recticel Izolacje 

nowości

www.recticelizolacje.pl

Schöckwww.schock.pl


PROJEKTY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W STANDARDZIE NF40

Z273 NF40

Z119 NF40

Zx100 NF40

Z241 NF40

Z281 NF40

Zb5 NF40

Zx54 NF40

Zx105 NF40

+48 (22) 355 15 55

Z177 NF40

WWW.Z500.PL


Zaprojektuj swoją przestrzeń

Æ

Æ

Prosta ławka, stolik czy grill – wszystkie te elementy małej architektury na działce możemy zbudować przy pomocy miniGABIONÓW Progress. Smukłe kształty idealnie sprawdzają się na niewielkich tarasach – do ogrodzenia kwiatów czy zbudowania siedziska. Gabiony składają się z dwóch części – metalowego kosza oraz wypełnienia, które dostępne jest w różnych gramaturach i strukturach. Możemy wybrać wypełnienia w formie sześcianów bądź prostopadłościanów, zdecydować się na podświetlane LED szkło turkusowe lub kamień (Halstone). Minigabiony są tak skonstruowane, abyśmy mogli łączyć je dowolnie, niezależnie od właściwości, a ich lekka waga pozwala na przenoszenie i ustawianie koszy bez dodatkowej pomocy.

Obok niezawodności, jakości oraz energooszczędności, skuteczność jest najważniejszym kryterium decydującym o wyborze konkretnego modelu pralki. Nowa propozycja marki Bosch – VarioPerfect ułatwia konsumentom korzystanie z tej skuteczności na co dzień, dzięki technologii ActiveOxygen™, w której aktywny tlen usuwa do 99,99% bakterii i zarazków. Pralka wyposażona jest również w inne zaawansowane rozwiązania, takie jak duży wyświetlacz LED, intuicyjny panel sterowania ułatwiający obsługę, precyzyjny sensor załadunku, przyjazny dla ubrań bęben WaveDrum, a także niezwykle cichy i wydajny silnik bezszczotkowy EcoSilence Drive™, dzięki któremu pralka należy do najwyższej klasy efektywności energetycznej A+++-30%. Cena: 4.309 zł

Æ

Æ

Progress ECO

www.progressarch.com

Pokochają go astmatycy i alergicy

10

Ekologiczne SPA dla Twoich ubrań

Æ

BoScHwww.varioperfect.pl

OGRZEWANIE Z APLIKACJĄ MOBILNĄ

Æ

Odkurzacz Hoover Synthesis ST71 wyposażony został w multicyklonowy system Airvolution, który gwarantuje czystość odkurzania. Powietrze i duże zanieczyszczenia zasysane podczas sprzątania są najpierw odseparowywane. Następnie powietrze z najdrobniejszymi cząsteczkami kurzu transportowane jest dalej na system multicyklonów i tam poddawane szczegółowej separacji. Po tym etapie następuje jeszcze filtracja przy użyciu dwóch filtrów HEPA, by odsiać najmniejsze zabrudzenia, aż do 99,98%. System usuwa także niewidoczne gołym okiem roztocza i alergeny. W zbiorniku pokrytym jonami srebra kompresowany jest kurz i zanieczyszczenia dzięki czemu unikamy nagromadzenia się bakterii. Pojemnik wydłuża się w miarę wypełniania i jest w stanie skompresować 10 l kurzu do wielkości 1 l. Cena detaliczna: 1.499 zł

W systemie Danfoss LinkTM każdy komponent, od regulatora ogrzewania podłogowego po elektroniczne termostaty grzejnikowe, został zaprojektowany do współdziałania w jednym systemie. Intuicyjne ikony i łatwe do odczytania informacje prowadzą przez proces programowania i ułatwiają montaż, panel centralny umożliwia zaś programowanie indywidualnych ustawień ogrzewania lub korzystanie z fabrycznych harmonogramów. Ogrzewaniem można sterować zdalnie przez aplikację Danfoss LinkTM App.

Æ

Æ

Hooverwww.hoover.pl

nowości

Danfoss 

www.smartheating.danfoss.pl


Myśląc o ścianach przyszłego domu poszukujemy odpowiedzi na trzy pytania. Z czego budować, aby przegroda była energooszczędna i trwała? Czym izolować, aby zapewnić sobie komfort cieplny oraz jak wykończyć, żeby elewacja prezentowała się jak najlepiej? Anna Lewczuk

12

Raport Æ  ściany

FOT. WIENERBERGER

Szukamy odpowiedzi


ººPustaki ceramiczne z oferty firmy ZCB Owczary pozwalają na murowanie ścian dwuwarstwowych o parametrach spełniających wymogi budownictwa pasywnego. FOT. ZCB OWCZARY

P

ostawienie energooszczędnej ściany, spełniającej najbardziej wyśrubowane normy prawa budowlanego, nie jest dziś trudnym zadaniem. Producenci oferują materiały budowlane o rewelacyjnych parametrach cieplnych, które już dawno, pod względem zakładanych wymogów energooszczędności, wyprzedziły przyszłość. Można z nich wybudować energooszczędne ściany w każdej z technologii warstwowych.

ÆÆZ czego budować? Aby udzielić odpowiedzi na  to  pytanie najpierw musimy zdecydować się na  konkretny rodzaj konstrukcji ściany. Z  innych materiałów wybudujemy przegrodę jednowarstwową, a inne rodzaje lub grubości bloczków zastosujemy przy technologii trójwarstwowej. W  murze jednorodnym warstwa nośna pełni jednocześnie funkcję izolacji termicznej. Przegrody wznoszone według tej metody mają grubość od  36 do  50  cm i  wymagają zastosowania wytrzymałych materiałów o  najwyższych parametrach cieplnych, gdyż spełniają one zarówno funkcje ochronne, jak i  konstrukcyjne. Ściana jednowarstwowa uważana jest za konstrukcję najprostszą i najszybszą. Przegrody tego typu są też korzystniej-

sze ekonomicznie ze względu na  brak konieczności zakupu materiału izolacyjnego. Wymagane kryteria energooszczędności zagwarantuje mur z  ciepłej ceramiki poryzowanej, z  pustaków z  wypełnieniem z  wełny mineralnej, z  bloczków z  betonu komórkowego albo bloczków keramzytobetonowych z  wkładką termoizolacyjną ze styropianu. Jak widać nie zawsze ściana jednowarstwowa całkowicie pozbawiona jest izolacji. Czasami kryje się ona we wnętrzu zakupionych przez nas pustaków lub bloczków.

ÆÆCeramika z porami Coroczny raport serwisu oferteo.pl miał na  celu odnalezienie odpowiedzi na  pytanie jakie domy były budowane w 2015 roku? Niezmiennie w  kategorii materiałów budowlanych wśród Polaków króluje ceramika. Nic dziwnego, to materiał naturalny i znany od  wieków. Przegrody jednowarstwowe możemy stawiać na  przykład z  pustaków poryzowanych. Tradycyjną technologię wypalania cegieł nieco zmodernizowano, w  efekcie czego w  ich strukturze powstaje sieć porów. Do  produkcji gliny dodawana jest mączka drzewna lub trociny, które spalając się w  piecach, tworzą w  glinie mikropory. Dzięki temu procesowi zmniejszyła się

gęstość materiału i znacznie poprawiła się jego izolacyjność cieplna. Z ceramiki poryzowanej można zatem stawiać ściany, których izolacyjność cieplna dorównuje ścianom warstwowym. Pustaki szczelinowe mają właściwości mechaniczne podobne do  tradycyjnej cegły, ale wykazują znacznie lepszą izolacyjność cieplną i akustyczną. Są jednak

Czy wiesz, że...? Wprowadzona w 2014 roku nowelizacja przepisów dotyczących energooszczędności w sektorze budownictwa określa, że roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) przeznaczoną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w nowo powstających budynkach nie może przekraczać wartości 120 kWh/ m²rok, zaś współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych powinien osiągać wartość maksymalną równą 0,25 W/m²K. Warto przy okazji nadmienić, że w roku 2021 kryteria te mają zostać stopniowo zaostrzone do wartości 70 kWh/m²rok dla EP(max) i U= 0,20 W/m²K dla współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych.

ściany Æ  raport

13


nieco bardziej kruche i nasiąkliwe. Do  ich zalet zaliczymy trwałość, mrozoodporność, wysoką odporność ogniową, dobrą izolacyjność akustyczną. Ściany jednowarstwowe z  pustaków poryzowanych „oddychają", a w razie zawilgocenia szybko wysychają, nie narażając nas na obecność niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów.

ÆÆBeton komórkowy

co z  pewnością ułatwi pracę na  budowie. Warto docenić również komfort akustyczny, jaki gwarantuje ten materiał. Ma on większą zdolność tłumienia dźwięków niż inne materiały budowlane o porównywalnej gęstości. Należy jednak pamiętać, że ze względu na  dość dużą nasiąkliwość ścian wybudowanych z bloczków z betonu komórkowego, nie mogą one zbyt długo pozostawać bez ostatecznego wykończenia.

Ściany jednowarstwowe powinny być budowane z jednorodnych materiałów o  dużej porowatości, które zapewniają im doskonałe parametry cieplne. Takim surowcem jest również lubiany przez inwestorów beton komórkowy. Otrzymuje się go poprzez dodanie pasty aluminiowej do  mieszanki cementu, wapna i  wody. W  wyniku reakcji masa ulega spienieniu, a  powstający materiał zyskuje porowatą strukturę. Ze  spienionej masy formuje się potem płytki, kształtki i bloczki. Te ostatnie przeznaczone są do  budowy ścian jednowarstwowych. Do  wznoszenia ścian jednowarstwowych stosuje się bloczki z  lekkich odmian o  gęstości 400 lub 350  kg/m³. Jeśli zastosujemy bloczki o  grubości 36,5 do  48  cm, nie będzie potrzeby stosowania dodatkowo materiału izolacyjnego. Podczas wyboru dobrze jest zwrócić uwagę na  modele z uchwytami do wygodnego przenoszenia,

Przyszedł czas na ścianę jednowarstwową, ale z ociepleniem! Jak to możliwe? Możliwe, jeśli materiał izolacyjny sprytnie ukryjemy we wnętrzu pustaka, jak zrobili to niektórzy producenci. Świetnym pomysłem do  budowy ścian jednowarstwowych są bloczki keramzytobetonowe, których drążenia i  otwory wypełnione są wkładkami termoizolacyjnymi w  postaci styropianu. Bloczki z  keramzytu są lekkie i dobrze akumulują ciepło. Muruje się je na ciepłochronną zaprawę na spoiny o  grubości od  8 do  15  mm. Ponieważ są przeznaczone do łączenia na pióro i wpust stosuje się w ich przypadku wyłącznie spoiny poziome. Bloczki keramzytobetonowe są niepalne, wytrzymałe, dość odporne na  ściskanie, grzyby, wilgoć i  niską temperaturę. Na  rynku dostępne są również

ººSystem murowania na cienką spoinę Porotherm Profi uprościł prace budowlane, co przełożyło się na ich wyższą jakość, a także krótszy czas realizacji i niższe koszty wykonania robót. FOT. WIENERBERGER

14

Raport Æ  ściany

ººPustak z wypełnieniem z wełny mineralnej Thermoziegel marki Röben. FOT. RÖBEN

ÆÆZ wkładką

ººJedną z zalet silikatów jest bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie. FOT. GRUPA SILIKATY

ººGrupa Prefabet proponuje linię produktów wykonanych z szarego betonu komórkowego o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. FOT. GRUPA PREFABET


ººPustaki szlifowane z wypełnieniem z wełny mineralnej to idealne rozwiązanie do budowy energooszczędnego domu z „oddychającymi” ścianami jednowarstwowymi bez docieplenia. FOT. WIENERBERGER

produkty ceramiczne umożliwiające wybudowanie energooszczędnego budynku bez warstwy docieplenia na ścianach zewnętrznych, a  jednak niepozbawione materiału termoizolacyjnego. Są to pustaki wykonane z ciepłej, poryzowanej ceramiki, których drążenia zostały dodatkowo wypełnione wysokojakościową wełną mineralną. Umieszczając wełnę we  wnętrzu pustaka, uzyskano doskonałe parametry cieplne, a  jednocześnie zachowano wszystkie zalety ceramicznej ściany jednowarstwowej. Bloczki ze  zintegrowanym ociepleniem można z  łatwością przycinać i  dopasowy-

Pamiętaj! Murowanie ścian jednowarstwowych wymaga szczególnej dokładności i ostrożności. Aby nie dopuścić do powstania mostków termicznych należy zadbać o precyzyjne wykończenie nadproży, wieńców, filarów czy też słupków ścian kolankowych. Nie można dopuścić do mechanicznego uszkodzenia poszczególnych elementów, trzeba też pamiętać o przygotowaniu szerszych ścian fundamentowych.

16

Raport Æ  ściany

wać do zaprojektowanych kształtów ściany, gdyż wypełnienie z  wełny mineralnej zostało tak osadzone w pustaku, że nie ulega zniekształceniom. Pustaki przystosowane są do murowania na cienką spoinę. Ograniczenie ilości zaprawy w  murze sprawia, że uzyskujemy ścianę jednolitą i  pozbawioną mostków termicznych.

ÆÆOdwracamy role Ciekawym produktem do wznoszenia ścian jednowarstwowych są kształtki z twardego styropianu. Pustaki styropianowe zostały stworzone po to, aby ułatwić inwestorom szybkie i proste wznoszenie budynków (pustaki mają duże wymiary 50 x 100  cm, ale niewielki ciężar). Łączy się je jak klocki, a puste przestrzenie zalewa betonem. W  ten sposób powstaje ściana od  razu wyposażona w izolację termiczną. Prosta konstrukcja pustaka pozwala na  jego przycinanie według potrzeb. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykonania dowolnej elewacji.

niania konkretne funkcje. Ta odgrywająca rolę konstrukcyjną powinna być wykonana z  wytrzymałych materiałów, które pozwolą przenosić obciążenia. Aby wymurować warstwę nośną ścian dwuwarstwowych można użyć niemal każdego materiału: pustaków ceramicznych lub keramzytobetonowych, bloczków silikatowych czy też z  betonu komórkowego. Potem potrzebna będzie warstwa izolacyjna. Grubość ocieplenia zależy od  naszych oczekiwań co  do  izolacyjności termicznej budynku. Wykończenie w  postaci powłoki elewacyjnej z tynku lub okładziny zabezpiecza mur oraz materiał izolacyjny przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. W przypadku tej konstrukcji ścian wszelkie uszkodzenia mechaniczne można przykryć lub uzupełnić pod warstwą izolacji. Ponadto przegrody dwuwarstwowe dobrze izolują termicznie, a ich postawienie jest tańsze w porównaniu do konstrukcji trójwarstwowych. Również fundamenty mogą być węższe niż pod ścianą jednowarstwową, co obniża koszty inwestycji.

ÆÆMur z ociepleniem Najbardziej popularne ściany dwuwarstwowe składają się z nośnej warstwy muru oraz izolacji termicznej, wykończonej tynkiem lub oblicówką. Każda z warstw ma do speł-

ÆÆCzym i jak ocieplać? Montaż warstwy izolacyjnej możemy przeprowadzić na  dwa sposoby: w  systemie ETICS albo metodą lekką suchą. Pierwsza


Zwróć uwagę! Jednym z najistotniejszych parametrów opisujących materiał izolacyjny jest deklarowana przez producenta wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λD [W/mK]. Razem z grubością płyt izolacyjnych parametr ten odpowiada za jakość ocieplenia. Im jego wartość jest niższa, tym cieplejszy jest materiał.

ººBloczki HotBlok z wkładką styropianową pozwalają na postawienie muru o współczynniku przenikania ciepła 0,15 W/ m²K. FOT. HOTBLOK

z nich polega na przymocowaniu do muru warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej lub styropianu za  pomocą zaprawy klejowej z wykorzystaniem specjalnych kołków mocujących. Następnie na płyty nakłada się zabezpieczenie w postaci dwóch warstw zaprawy klejowej zbrojonych siatką z włókna szklanego, podkładu tynkarskiego oraz tynku zewnętrznego. Opisany sposób pozwala na wykonanie przegrody o niewielkiej grubości i  doskonałych parametrach termicznych. Należy jednak pamiętać, że prace można wykonywać tylko przy dobrych warunkach atmosferycznych w  zakresie temperatur od  5 do  25°C. Drugim sposobem jest metoda lekka sucha, używana najczęściej przy termomodernizacji istniejących budynków. Nie stosuje się w tej sytuacji żad-

nych mieszanek zawierających wodę tzn. zapraw czy klejów. Każda z warstw montowana jest mechanicznie między listwami rusztu konstrukcyjnego, za pomocą gwoździ, śrub, kołków, czy zszywek. Prace można prowadzić niemal w dowolnym momencie, bez zważania na  warunki atmosferyczne, a w przypadku uszkodzenia elewacji czy też materiału izolacyjnego, można łatwo naprawić lub wymienić wybrany element.

ÆÆStyropian i jego odmiany Styropian jest jednym z  najpopularniejszych materiałów izolacyjnych. Ma  on dobre właściwości cieplne, gdyż współczynnik przewodności cieplnej wynosi od 0,032 do  0,045 W/mK. Na  jego popularność wpływ mają również takie cechy jak: dość

ººFasada grafit z oferty firmy Arbet to płyty o obniżonej lambdzie (0,031 w/m2k). Umożliwia to stosowanie cieńszych płyt, bez utraty właściwości termoizolacyjnych, jakimi charakteryzuje się "grubszy" biały styropian. FOT. ARBET

niska cena, lekkość, łatwość w transporcie, magazynowaniu, obróbce i  montażu. Pamiętajmy jednak, że nie jest on odporny na  działanie rozpuszczalników organicznych (np. benzen czy aceton) oraz wykazuje mniejszą od wełny mineralnej odporność na wysokie temperatury. Mniejszą grubość ocieplenia niż w  przypadku styropianu białego pozwalają zastosować płyty z  domieszką grafitu, które osiągają współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) nawet na poziomie 0,031 W/mK. Z małych grafitowych cząstek powstaje granulat (neopor), który przetwarzany jest na  srebrnoszare płyty. Mają one mniejszą gęstość i  są lżejsze niż tradycyjne płyty styropianowe, ale ich parametry cieplne są o około 30% lepsze niż w  przypadku białego styropianu o  podobnej gęstości. Stosując 15‑centymetrową warstwę ocieplenia ze  styropianu grafitowego możemy uzyskać taki sam efekt jak przy 20‑centymetrowej grubości styropianu białego. Grafitowe cząstki odbijają promieniowanie cieplne, co  ogranicza ucieczkę ciepła z wnętrza domu i zwiększa odporność styropianu na  promieniowanie

ººAustrotherm EPS 031 FASSADA PREMIUM to styropian grafitowy idealny do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych. Stosowany również do termoizolacji ścian oraz miejsc, gdzie ze względów technicznych lub estetycznych należy stosować niską grubość ocieplenia. FOT. AUSTROTHERM

ściany Æ  raport

17


ººOcieplenie wykonane z użyciem pianki poliuretanowej natryskiwanej pod ciśnieniem.

UV. Oprócz tego producenci proponują także styropiany: elastyczny, z nacięciami, wodoodporny o  znacznie zmniejszonej nasiąkliwości czy też ryflowany, którego powierzchnia ma  wyfrezowane pionowe rowki. Dzięki nim powietrze swobodnie się przemieszcza, co  zapobiega zawilgoceniu ścian.

ÆÆWełna w dwóch wersjach Pod pojęciem wełna mineralna kryją się dwa odrębne produkty – wełna skalna i  wełna szklana. Mają one podobne paramenty techniczne – stanowią doskonałą izolację cieplną, akustyczną i ognioochronną. Oba produkty są doskonałym izolatorem ze względu na to, że między włóknami szkła lub bazaltu znajduje się powietrze. Produkty z  wełny mineralnej osiągają współczynnik przewodzenia ciepła λ wynoszący ººMontaż wełny mineralnej na fasadzie budynku. FOT. ISOVER

od 0,032–0,045 W/mK. Włóknista struktura materiału ma też wpływ na kolejne jego cechy użytkowe. Fale dźwiękowe są tłumione, a  ocieplone wełną ściany, dzięki wysokiej paroprzepuszczalności tego izolatora, bez problemu „oddychają”. Wybierając wełnę mineralną, trzeba jednak uważać, aby nie doprowadzić do  jej zawilgocenia, gdyż mokry materiał straci swoje właściwości termoizolacyjne. Z  wełny mineralnej powstają płyty i  maty, ale też granulat wełniany. Płyty różnią się gęstością, która ma wpływ na  właściwości termoizolacyjne produktu. Płyty miękkie są oczywiście najcieplejsze, a  z  kolei te  najtwardsze – najbardziej odporne na  ściskanie. Dostępne są ponadto płyty akustyczne ze zwiększoną zdolnością pochłaniania dźwięków, płyty z folią aluminiową do  izolacji od  wysokich temperatur, płyty z  welonem szklanym, które montuje

FOT. CELS

się w ścianach wentylowanych bez konieczności używania wiatroizolacji, a  także twarde płyty do  fundamentów. Z  wełny kamiennej produkuje się również płyty lamelowe, w  których włókna biegną prostopadle do  powierzchni płyty. Taki układ włókien sprawia, że materiał jest bardziej elastyczny, nadaje się do  izolowania ścian z nierównościami lub zaokrąglanych. Z kolei maty z wełny szklanej kupimy ciasno zwinięte w rolkę o różnej szerokości i grubości. Po otworzeniu opakowania wełna zwiększy swoją objętość i  powróci do  pierwotnego rozmiaru. Maty z  wełny kamiennej nie są tak sprężyste. Wełna mineralna w  matach osiąga niższy współczynnik przewodzenia ciepła niż ta  dostępna w  płytach. Natomiast granulat wełniany to najlepszy wybór w  przypadku miejsc trudno dostępnych, gdzie zastosowanie mat czy płyt jest kłopotliwe.

ÆÆIzolacje z poliuretanu Oprócz najpopularniejszych materiałów izolacyjnych na  rynku znajdziemy wiele innych, nowatorskich rozwiązań. Należą do  nich między innymi twarde płyty termoizolacyjne PIR, obustronnie pokryte folią metalizowaną lub wzmocnionym papierem typu kraft, które powstają z ulepszonej wersji poliuretanu w  różnej wielkości i  grubości. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla tego materiału mieści się w granicach 0,022–0,028W/mK. Tak doskonałe parametry pozwalają na  stosowanie płyt wszędzie tam, gdzie zależy nam na zmniejszeniu grubości warstwy izolacyjnej. Płyty PIR przeznaczane są do  izolowania ścian,

18

Raport Æ  ściany


ººRecticel jest producentem płyt EUROWALL wykonanych z pianki PIR i stosowanych jako ocieplenie ściany w murze trójwarstwowym. Zaopatrzone w zamek typu pióro- wpust eliminują efekt mostka termicznego, a dzięki specjalnej okładzinie stanowiącej ekran odbijający ciepło dodatkowo pozytywnie wpływają na efekt izolacji ściany. FOT. RECTICEL

stropów, fundamentów, ale jednak najczęściej stosowane są do izolacji nakrokwiowej dachu. Materiał ten jest odporny na działanie ognia, chemii i  wilgoci, a  nawet może zastępować paroizolację. Poliuretan możemy też kupić w  wersji półpłynnej, do  natryskiwania pod ciśnieniem za  pomocą specjalnego pistoletu. Powstająca w  ten sposób piana pozwala na  wykonanie jednorodnej izolacji bez łączeń.

ÆÆPołysk i aerożel Do  interesujących propozycji materiałów izolacyjnych zaliczymy również cienkie metalizowane maty o  warstwowej budowie, które dzięki błyszczącej powierzchni wykorzystują zjawisko odbicia promieniowania cieplnego (odbijają nawet 92% promieniowania cieplnego). Produkty te są szczelne i  nie przepuszczają pary wodnej i  powietrza. Charakteryzują się niewielkim ciężarem oraz doskonałą izolacyjnością termiczną. Osiągają wartość współczynnika przewodzenia ciepła na  poziomie 0,019 W/mk. Jednym z  najbardziej nowatorskich pomysłów na materiał ociepleniowy będzie izolacja z aerożelu, który powstaje w procesie obróbki żelu krzemionkowego. Po  usu-

nięciu jego płynnej części uzyskuje się sam szkielet krzemionkowy. Jest to bardzo lekka, przezroczysta i  porowata substancja, której ponad 90% masy stanowi powietrze. Aerożel trafia do sprzedaży w postaci płyt, mat lub granulatu. Jeszcze niedawno stosowany był głównie do  budowy statków kosmicznych i  skafandrów kosmonautów, ale ze względu na rewelacyjny współczynnik przewodzenia ciepła, którego wartość mieści się w granicach 0,012 do 0,030 W/mK, podbił też rynek budowlany. Ma wiele dodatkowych zalet: znakomicie tłumi dźwięki, jest też niezwykle wytrzymały na ściskanie.

ÆÆTrzeci sposób Trzeci sposób budowania ścian w konstrukcji trójwarstwowej uważa się za najbardziej pracochłonny i kosztowny. Efekt jest jednak warty zachodu, gdyż technologia ta  pozwala na  uzyskanie przegród o  wysokich właściwościach izolacyjnych i akustycznych oraz o  dużej odporności na  ogień. Składają się one z trzech warstw. Warstwa nośna, czyli mur, decyduje o  stabilności budynku. W  zależności od  wybranego materiału budowlanego ściany mogą mieć różną grubość, zazwyczaj od  40 do  50  cm. NajººDom we wsi Zielonki zdobył specjalne wyróżnienie internautów w konkursie Fasada Roku 2015 w kategorii budynki jednorodzinne. Wyróżnioną elewację zaprojektowali architekci z pracowni BECZAK /BECZAK / ARCHITEKCI – Magdalena i Maciej Beczak. FOT. FASADAROKU.PL

20

Raport Æ  ściany

ważniejsze cechy dobrze zbudowanego muru to wytrzymałość, szczelność i  dobra izolacyjność cieplna i  akustyczna. Ciepło gwarantuje kolejna z warstw, czyli izolacyjna. Powinna mieć co  najmniej 20  cm grubości, żeby skutecznie eliminować ryzyko powstawania mostków termicznych. Ostatni etap w  budowie ściany trójwarstwowej to  położenie warstwy osłonowej – elewacyjnej. Odgrywa ona rolę ochronną i dekoracyjną. W przypadku tej technologii warto zdecydować się na  ściany z  dodatkową pustką powietrzną, czyli szczeliną wentylacyjną o grubości około 3–5 cm między warstwą osłonową a  materiałem izolacyjnym. Pozostawianie jej jest wskazane w  przypadku użycia materiałów elewacyjnych charakteryzujących się niską paroprzepuszczalnością. Pustka powietrzna zapobiega zawilgoceniu izolacji, usuwa skraplającą się parę wodną oraz wentyluje warstwę zewnętrzną.

ÆÆCiche bloczki Ścianę nośną w technologii trójwarstwowej muruje się na  przykład z: ceramiki zwykłej o  grubości 19–28,8  cm, ceramiki poryzowanej – pustaki i  cegły o  grubości 18,8– 30,6  cm, betonu komórkowego – bloczki podstawowe o  grubości 24  cm, keramzytobetonu – o grubości 17,5–24 cm, silikatów – cegły lub bloczki o  grubości 18–24  cm. Omówiliśmy w  zasadzie zalety każdego z  wyżej wymienionych materiałów, z  wyjątkiem silikatów. Dominującym surowcem używanym do  ich produkcji jest krzem (piasek), który charakteryzuje się dość wysokim stopniem przewodnictwa cieplnego. Odpowiednio gruba warstwa ocieplenia sprawia, że ściana wybudowana z  silikatów może poszczycić się naprawdę niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Są one również całkowicie ekologiczne. Nie emitują szkodliwych związków, dlatego są przyjazne ludziom i zwierzętom. Natomiast duża


skać poprzez połączenie klinkieru w kontrastowych odcieniach. Warto podkreślić, że sprawdzi się w każdych warunkach atmosferycznych i  nie straci koloru nawet przy długiej ekspozycji na słońce.

ÆÆModnie i szykownie

ººKlinkier, ze względu na swoją wysoką trwałość, to jeden z najpopularniejszych materiałów elewacyjnych w przypadku ścian trójwarstwowych. FOT. CRH KLINKIER

masa silikatów sprawia, że bloczki są wyjątkowo wytrzymałe na ściskanie. Materiał ten pozwala więc na  tworzenie przestronnych wnętrz bez konieczności pogrubiania ścian. Silikaty gwarantują też wysokie parametry izolacyjności akustycznej, co sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych rozwiązań wyciszających, podnoszących koszty realizacji inwestycji budowlanej.

ÆÆJak wykańczać? Niezależnie od konstrukcji ściany, rola jej warstwy elewacyjnej nie ogranicza się do  walorów wizualnych. Ma  ona również skutecznie chronić dom przed działaniem wiatru, opadów i  niekorzystnych temperatur. Najpopularniejszym sposobem wykończenia elewacji są oczywiście tynki. Możemy podzielić je  na  tradycyjne tynki, które kładziemy bezpośrednio na  murze oraz tynki cienkowarstwowe, stosowane na warstwie izolacji termicznej. Tynki cienkowarstwowe różnią się rodzajem spoiwa – substancji wiążącej i nie wszystkie mogą być położo-

ne na każdym rodzaju ściany. Wśród nich wyróżniamy: tynki mineralne, akrylowe, silikonowe oraz silikatowe. W  przypadku wyboru materiału tynkarskiego na  izolację wykonaną w technologii ETICS w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany tynk jest polecany na konkretny rodzaj materiału. Tynki akrylowe i z dużym udziałem żywic akrylowych, ze  względu na  większy opór dyfuzyjny, nie są dopuszczone do stosowania na wełnie mineralnej. Kolejną propozycją na  wykończenie elewacji jest drewno – materiał tradycyjny, ale bardzo lubiany przez nowoczesną architekturę. Chętnie wykorzystywane jest w  tym celu drewno rodzime (świerk, sosna, dąb, modrzew), ale inwestorów kuszą również gatunki egzotyczne. Wysoką odpornością na  działanie czynników atmosferycznych charakteryzują się cedr czerwony i modrzew syberyjski. Drewno często jest zestawiane z ciekawym tynkiem, kamieniem lub cegłą. A cegła klinkierowa dostępna jest w  szerokiej gamie kolorystycznej. Ciekawy efekt można uzy-

ººDom, którego ściany wzniesiono z silikatów zaskoczy nas dobrą izolacyjnością akustyczną.

22

Raport Æ  ściany

FOT. GRUPA SILIKATY

Myśląc o modnych materiałach elewacyjnych, trzeba wspomnieć również o  szkle. Przeszklenia często wyposażone są w  powłoki niskoemisyjne, które odbijają długofalowe promieniowanie cieplne z powrotem do  budynku, jednocześnie przepuszczając naturalne światło i krótkofalowe promieniowanie słoneczne. Materiał ten jest odporny na  działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną. Nie mniej ekskluzywnym materiałem na  elewację jest kamień, który oprócz dużego ciężaru posiada same zalety. Jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne i niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Nie wymaga częstej konserwacji. Ponadto polerowane, szlifowane czy chropowate ściany z kamienia przybierają wiele faktur i  odcieni, w  zależności od  wykorzystanego surowca. Miłośnikom surowej estetyki warto natomiast polecić stal albo beton architektoniczny. Panele czy kasetony ze stali bez problemu znoszą wahania temperatur, nie grozi im też korozja czy atak grzybów. Dostępne są różne wykończenia ich powierzchni – matowe, lustrzane lub strukturalne. Beton z  kolei umożliwia realizację każdej koncepcji projektowej o dowolnych kształtach i kolorach elewacji. Ponadto zapewni naszej fasadzie szykowny wygląd i trwałość. »

ººKlinkier dostępny jest w wielu odcieniach, pasujących zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury. FOT. WIENERBERGER


De Dietrich, www.dedietrich.pl

Marka Junkers poszerzyła swoją ofertę produktową o stojący kocioł kondensacyjny Suprapur KBR 16–42 o mocach od 16 do 42 kW. A + To gazowe urządzenie grzewcze charakteryzuje się niezwykle małą A + masą i kompaktowymi wymiarami. Bardzo dobrze pasuje tam, A ++ gdzie konieczna jest modernizacja istniejącej instalacji, jest mało A ++ miejsca na transport lub na samą instalację. Kocioł występuje A +++ w dwóch wersjach – Regular oraz System, która zawiera pompę A +++ cyrkulacyjną i zawór 3‑drogowy do połączenia zasobnika c.w.u. Urządzenie osiąga klasę sezonoB wej efektywności energetycznej B ogrzewania pomieszczeń na poziomie 93% (klasa efektywności A wg dyrektywy ErP). W połączeC niu z automatyką pogodową lub pokojową produkuje dokładnie C tyle ciepła, ile aktualnie potrzeba dla zapewnienia ustawionej D temperatury.

D

Junkers/Bosch, www.junkers.pl

Dopasowany do potrzeb

MCR Home to nowy kocioł kondensacyjny wprowadzony do sprzedaży przez markę De Dietrich w maju br. Gazowe, naścienne, dwufunkcyjne urządzenie grzewcze waży zaledwie 26 kg i ma kompaktową konstrukcję: 395 x 700 x 297 mm. Dla kotła zaprojektowano toroidalny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, na który producent daje 5‑letnią gwarancję. Nowa konstrukcja palnika cylindrycznego zapewnia większą kulturę pracy i zmniejszony hałas. Temperatura pokrywy palnika, zgodnie z koncepcją „zimnych drzwi”, nie przekracza 30°C, co pozwala na zmniejszenie strat promieniowania aż o 75%. Stabilny płomień zapewnia zmniejszenie emisji NOx (<38/40 mg/kWh) i CO do atmosfery. MCR Home posiada klasę energetyczną A zarówno dla c.o., jak i c.w.u. Przy 30% obciążenia osiąga sprawność do 108,6%, a przy pełnym obciążeniu do 97,8%.

Do małych pomieszczeń

polecane

E E

Gazowy kocioł kondensacyjny ecoVIT VKK/5 oferuje świetną wydajność, nowoczesne wzornictwo i niższe rachunki za ogrzewanie – czyli to, co najważniejsze dla użytkowników. Bazujący na sprawdzonej technologii kondensacyjnej produkt marki Vaillant możliwie najlepiej wykorzystuje dostarczaną energię bez względu na jej źródło. Chroni to użytkowników przed wysokimi rachunkami za energię oraz pomaga zachować środowisko naturalne. Nowy kocioł przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, do obiektów o powierzchni od 100 do 700 m2. Moce: 18/25/35/48 kW. Kocioł pracuje szczególnie wydajnie w połączeniu z instalacją solarną auroTHERM. Vaillant, www.vaillant.pl

Oszczędny

W kompaktowym wydaniu Wysoka sprawność, niskie koszty eksploatacji i atrakcyjny design, a do tego możliwość sterowania za pomocą smarfona – takie możliwości oferuje użytkownikom nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy FGB. To kompaktowe urządzenie marki Wolf spełnia regulacje nowej dyrektywy unijnej ErP i przeznaczone jest do pracy na gaz ziemny i propan. W zależności od potrzeb inwestorzy mogą wybrać kocioł jedno- bądź dwufunkcyjny o nominalnej mocy cieplnej 28 lub 35 kW. Sprawność urządzenia wynosi do 109%, a sprawność sezonowa (średnioroczna) 93%. Prosta konstrukcja monoblokowego wymiennika ciepła umożliwia duże przepływy przez kanały wodne, natomiast pompa i wentylator o wysokiej sprawności wraz z wymiennikiem ciepła o wysokiej przewodności cieplnej pozwala FGB pracować zgodnie z klasą A dyrektywy ErP. Wolf Technika Grzewcza, www.wolf‑polska.pl

kotły Æ  polecane

23


Wygodne życie

z Amelią

24

Projekt i realizacja


Agnieszka i Sławomir szukali projektu domu na wąską działkę, który dodatkowo będzie im oferował szereg energooszczędnych rozwiązań i nowoczesną stylistykę. Mimo że oferta gotowych projektów domów jest bardzo bogata, znalezienie optymalnej propozycji nie było proste. Projekt: arch. Tomasz Sobieszuk, MTM STYL Zdjęcia: archiwum MTM STYL, www.domywstylu.pl Tekst i opracowanie: Agata Piszcz – Wendołowicz

N

iewiele projektów dostępnych na rynku spełniało nasze oczekiwania. W  końcowym etapie poszukiwań wahaliśmy się między Ametystem a Amelią, dostępnymi w portfolio pracowni MTM STYL. Jednak ostatecznie nasz wybór padł na Amelię – opowiadają inwestorzy. Autorem projektu Amelia jest architekt Tomasz Sobieszuk z  pracowni MTM STYL z  Białegostoku. Projekt został stworzony z  myślą o  tych budujących, którzy marzą o  wygodnym i  przestronnym domu, lecz dysponują wąską działką. Minimalne wymiary terenu, na  którym można ulokować ten projekt, to 14,25 x 25,15 m.

ślanych rozwiązań nie zabrakło też w układzie pomieszczeń w  środku budynku. Projektantowi bardzo zależało na  tym, aby zaplanowany dom był funkcjonalny i  nowoczesny, a  jego przestrzeń wewnętrzna wykorzystana w optymalny sposób. Dzięki temu na parterze budynku udało się ulokować przestronną strefę dzienną z  otwartą kuchnią i  przylegającą do  niej praktyczną spiżarnią oraz jadalnią i  salonem, który został umieszczony na  obniżonym poziomie. Wizja projektanta w przypadku tej realizacji została uzupełniona także propozycjami samych inwestorów.

ÆÆPo pierwsze, funkcjonalny

Już na etapie realizacji Agnieszka i Sławomir wprowadzili kilka zmian w projekcie, dzięki czemu został on jeszcze bardziej dostosowany do  ich potrzeb. Wydłużyli budynek o  1 metr, co  zaowocowało rozbudową

ÆÆPo drugie, niepowtarzalny Dom zaprojektowano na planie prostokąta z dwuspadowym dachem, co miało służyć niewielkim kosztom budowy i  zagwarantować ekonomiczne użytkowanie. Przemy-

przestrzeni dziennej, ale też umożliwiło stworzenie łazienki w miejscu toalety oraz powiększenie kotłowni na  parterze. Z  racji tego, że w domu inwestorzy spędzają bardzo dużo czasu zawodowego, zwiększyli też powierzchnię gabinetu. Tym sposobem powstała wygodna przestrzeń przeznaczona na  aktywność zawodową, której okna wychodzą na  odprężającą zieleń ogrodu. Wspaniałe widoki na otoczenie mają jednak nie tylko użytkownicy gabinetu. Architekt umieścił w bryle budynku liczne przeszklenia, zapewniając domownikom dużą ilość naturalnego światła i  oferując wrażenie, że wnętrza są bardziej przestronne oraz w  swobodny sposób łączą się z  ogrodem. Poddasze to część nocna, w której ulokowano dwie sypialnie dla dzieci i łazienkę oraz komfortową sypialnię gospodarzy, dodatkowo uzupełnioną o  łazienkę i  garderobę, co zapewnia im całkowitą niezależność.

P rojekt i realizacja 

25


ÆÆPo trzecie, harmonijny Przystępując do  aranżacji wnętrz, nieocenionym wsparciem dla Agnieszki i  Sławomira okazały się wizualizacje, udostępnione przez specjalistów z pracowni MTM STYL. – Można powiedzieć, że zachowaliśmy zaproponowany układ – mówią inwestorzy. – Bardzo spodobał nam się pomysł z  podzieleniem części dziennej domu na jadalnię i salon przy pomocy zmiany poziomów poszczególnych pomieszczeń. Wykonaliśmy też zaproponowany przez autora wizualizacji wnętrz murek z miejscem na donice kwiatowe, a  także inspirowaliśmy się jego pomysłami planując wygląd kominka.

Gospodarze wykazali się też dużą samodzielnością. W salonie, za  jadalnią wykreowali niewielką, ale bardzo oryginalną strefę relaksu, która powstała poprzez powiększenie i  obudowanie drewnem parapetu, przylegającego do dużego, wychodzącego na  ogród okna. Mocnymi akcentami kolorystycznymi w  strefie salonowej są ściana w  odcieniu pomarańczy w  bezpośrednim sąsiedztwie kominka oraz wygodne i  niebanalne pod względem wzorniczym fotele w zielonym kolorze. Estetycznej spójności nie brakuje też w aranżacji pozostałych stref w domu. Wyraźnie obecne elementy z drewna w kuchni czy salonie swobodnie przemieszczają się w  kierunku drugiej kondygnacji, na  którą prowadzą schody z przeszkloną balustradą,

26

Projekt i realizacja

będącą ciekawym akcentem dekoracyjnym, jak również świadomym zabiegiem optycznie powiększającym przestrzeń. Sypialnie na piętrze utrzymane są w jasnych pastelowych barwach, a ich cechą charakterystyczną są tapety w kolorowe pasy.

ÆÆPo czwarte, oszczędny Niezwykła dbałość, z  jaką inwestorzy podeszli do  wykańczania i  aranżacji wnętrz, znalazła też odzwierciedlenie w ich podejściu do  zastosowanych technologii. Już na etapie planowania optowali za budową domu energooszczędnego, co w przypadku Amelii nie stanowiło żadnego problemu. Architekt od początku myślał o tym projekcie jako energooszczędnym, czego wyrazem jest chociażby zwarta bryła budynku.


Dach domu został otulony bardzo grubą warstwą ocieplenia, na które wykorzystano specjalny, osiągający lepsze współczynniki termoizolacyjności, rodzaj wełny mineralnej. Energooszczędnemu użytkowaniu służyć ma  także zastosowanie wentylacji mechanicznej z  rekuperacją, ale też liczne przeszklenia dostarczające ciepło z promieniowania słonecznego.

ÆÆPo piąte, atrakcyjny Same ściany domu zostały zbudowane z  pustaka ceramicznego, dla którego jako ocieplenie wybrano styropian. Nieskomplikowana bryła budynku jest pozbawiona architektonicznych detali, a jej atrakcyjność podnoszą niekonwencjonalne podziały elewacji. Udało się je  osiągnąć dzięki zastosowaniu różnorodnych materiałów wykończeniowych, takich jak drewno czy tynk w  odcieniach bieli i  szarości. Rozwiązaniami architektonicznymi, na  które warto też zwrócić uwagę, są przeszklony wiatrołap, wykusz od strony ogrodu oraz dwa balkony, które są dostępne ze wszystkich sypialni na poddaszu. »

P rojekt i realizacja 

27


ººRoleta zewnętrzna Roto zbudowana z dwuściennych lameli, dzięki czemu na poddaszu przez cały rok panują optymalne warunki. W lecie chroni je przed upałem, a w zimie zabezpiecza szybę przed śniegiem i zimnem. Fot. Roto Okna Dachowe

Okna pod ochroną W upalne lato o oknach w naszym domu myślimy zupełnie inaczej, niż w pozostałe miesiące roku. Zamiast być źródłem upragnionego słońca stają się one źródłem wyczerpującego żaru, przed którym chcielibyśmy skutecznie się ukryć. Ale jak to zrobić? Agata Piszcz-Wendołowicz 28

O

oknach produkowanych z  myślą o  domach pasywnych i  energooszczędnych możemy się wypowiadać w  samych superlatywach. Precyzyjnie wykonane, z  najlepszej jakości materiałów mogą poszczycić się parametrami, dzięki którym zamieszkiwane przez nas wnętrza zamieniają się w termiczne fortece. W służbę efektywnej ochrony cieplnej zaangażowane są wszystkie elementy, tworzące skomplikowaną konstrukcję okna.

ÆÆCiepła konstrukcja Przeszklenia składają się z dwóch lub trzech szyb zespolonych, a  przestrzeń pomiędzy nimi wypełniana jest kryptonem lub argonem, czyli gazami o  niskiej przewodności cieplnej. Szklane tafle pokryte są nisko-

stolarka otworowa Æ  okna i rolety

emisyjną powłoką tzw. termofloat, mającą za zadanie jednoczesne pozyskiwanie energii z  promieniowania słonecznego, ale też ograniczanie strat ciepła. Pomiędzy płaszczyznami szyb montuje się ciepłe ramki dystansowe z nierdzewnej stali szlachetnej lub tworzyw sztucznych, których zastosowanie ma  zapobiegać mostkom termicznym i  skraplaniu się pary wodnej. Optymalne rozwiązanie jest wówczas, gdy ramka wykonana jest z jednego elastycznego kawałka tworzywa, umożliwiającego swobodne ułożenie jej w  narożach. Kluczowymi elementami, które decydują o właściwościach okien, są jednak zastosowane w nich profile. W przypadku produktów z drewna obowiązuje zasada, że im szerszy profil, tym lepsze są ich parametry cieplne. W oknach plasti-


kowych oprócz szerokości profilu uwzględnia się też ilość komór, a tych maksymalnie może być nawet osiem. Dodatkowo w celu podwyższenia ich właściwości termicznych stosuje się w nich wkładki ocieplające, uszczelki przyszybowe i  przylgowe oraz uszczelkę środkową we  wrębie ościeżnicy wewnątrz profili. Nowinką ostatnich lat jest wykorzystywanie w ramie okiennej aerożelu, który zdobył sławę jako materiał o  najlepszych właściwościach termoizolacyjnych na  świecie. Wszystkie te  innowacje służą ochronie wnętrz budynku przed utratą ciepła w chłodne miesiące, a jaki jest efekt tych rozwiązań, poinformują nas np. współczynniki przenikania ciepła ramy, szyby czy całego okna.

ÆÆPromienie pod lupą Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie wraz ze zmianą pogody za oknem – kiedy pojawia się zagrożenie, że nasz przytulny, ciepły domek z tygodnia na tydzień może zamienić się w  duszny piekarnik. O  tym, czego możemy się po  naszych oknach spodziewać wiosną i  latem, poinformuje nas współczynnik całkowitej przepuszczal-

ººMarkiza VMZ to doskonałe rozwiązanie nie tylko do budynków jednorodzinnych, ale też budynków użyteczności publicznej. Mogą być obsługiwane ręcznie lub, po podłączeniu do sieci elektrycznej, sterowane za pomocą pilota lub przełącznika naściennego. Fot. FAKRO

ººOkno uchylno-przesuwne Insygno ISK I3 charakteryzuje się znakomitą energooszczędnością, co docenimy w sezonie jesienno‑zimowym. Z kolei wiosną i latem, po zamontowaniu na nim akcesoriów do walki ze zbyt silnym nasłonecznieniem, skutecznie ochroni wnętrza przed upałem. Fot. Okpol

okna i rolety Æ  stolarka otworowa

29


ności energii słonecznej g tzw. solar factor. Mówi on o tym, jaka część promieniowania słonecznego, padającego pod kątem zbliżonym do  90° przenika przez przeszklenie do  wnętrza budynku. Im wyższa jest jego wartość, tym więcej ciepła dostanie się do  mieszkania z  zewnątrz. Jego wartość podawana jest w  procentach lub jako ułamek dziesiętny i  zależy przede wszystkim od rodzaju przeszklenia. I tak dla okna szklonego pojedynczo wynosi 85%, szklonego podwójnie – 75%, potrójnie – 70%, szklonego podwójnie z  powłoką niskoemisyjną (termofloat) – 67%, a  potrójnie szklonego z  powłoką niskoemisyjną – 50%. Wartość współczynnika g nie może być jednak zbyt wysoka – zwłaszcza dla okien ulokowanych na  elewacjach południowej czy południowo‑zachodniej – gdyż latem dotknie nas efekt przegrzewania pomieszczeń. Aby uzyskać w  tej sytuacji optymalny komfort

30

ººRolety wolnowiszące to rozwiązanie nie tylko praktyczne, ale też eleganckie, które bardzo dobrze zaprezentuje się we wnętrzach urządzonych w stylu minimalistycznym lub skandynawskim. Fot. Anwis

ººDuże przeszklenia od strony ogrodu są interesującym rozwiązaniem architektonicznym, gdyż łączą wnętrze domu z jego otoczeniem. Od strony południowej i południowo‑zachodniej należy jednak pamiętać o wyposażeniu ich w osłony zewnętrzne, które ochronią pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Fot. Schüco

stolarka otworowa Æ  okna i rolety


praktyczne akcesoria Paweł Hryniewicz, Produkt Manager marki Roto Okna Dachowe Projekty domów energooszczędnych zakładają czerpanie energii z naturalnych źródeł, przy maksymalnej dbałości o zatrzymanie jej wewnątrz domu, czemu służy doskonała izolacyjność przegród oraz szczelność. Niebagatelne znaczenie ma dobór okien – niewłaściwie wybrane mogą spowodować straty ciepła na poziomie 10–20%. Odpowiednie zestawy szybowe w połączeniu z energooszczędnymi profilami oraz właściwym montażem umożliwiają pozyskiwanie zimą jak największej ilości światła słonecznego, które jest naturalnym i bezkosztowym sposobem doświetlenia oraz docieplenia wnętrz. Szczególnie istotna jest ekspozycja – południowa i zachodnia część domu – w tym miejscu przez cały rok występuje maksymalne nasłonecznienie. Z myślą o lecie warto wziąć pod uwagę aspekt kontroli temperatury i wentylacji. Nawet wtedy, gdy dach jest dobrze zaizolowany, a okna szczelne, promienie intensywnego słońca przenikają do pomieszczeń przez szyby, skutecznie podnosząc panującą na poddaszu temperaturę. Aby uniknąć przegrzania obiektu, należy zadbać o akcesoria solarne, takie jak rolety zewnętrzne oraz markizy. Zapewniają one niezawodną ochronę przed światłem, upałem, a także zimnem, gwarantując skuteczne zaciemnienie i pełną funkcjonalność również przy otwartym oknie. Wybierając akcesoria do okien połaciowych należy zwrócić uwagę na metodę otwierania – w trudniej dostępnych miejscach docenimy możliwość zdalnego sterowania elektrycznego za pomocą pilota lub przełącznika.

termiczny, konieczne będzie schłodzenie pomieszczeń. Nie byłoby w tym przedsięwzięciu niczego niewłaściwego, gdyby nie skrupulatne obliczenia specjalistów. Wykazały one, że obniżenie temperatury we wnętrzu o 1° C jest kilkukrotnie droższe niż jej o 1° C podgrzanie, a to wyraźnie mija się z  ideą oszczędnego gospodarowania. Zatem aby uniknąć negatywnych skutków takiej sytuacji, w  2014  r. wprowadzono nowe przepisy, narzucające wymóg obniżania wartości współczynnika  g dla okien i  przegród szklanych. Według nich maksymalna wartość g powinna zostać obniżona z 50% do 35%.

ÆÆPomocnicy chłodu Normy prawne nałożyły pewne obowiązki na producentów okien, ale własne możliwości mają także ich użytkownicy. Do walki z upałem mogą się uzbroić w grube kotary, zasłony i  żaluzje, licząc się z  ich niewielką skutecznością, albo też skorzystać z  osłon zewnętrznych, których zastosowanie może być nawet 8 razy skuteczniejsze niż powszechne rozwiązania wewnątrz pomieszczeń. Dlaczego tak się dzieje? Mówi o tym norma DIN 5034–1: Nagrzewanie pomieszczeń wynika z  absorpcji promieniowania globalnego przez przedmioty w  pomieszczeniu i  powierzchnie ograniczające pomieszczenie (ściany, podłoga). Promieniowanie zaabsorbowane przeistacza się

nowości

ººOkna drewniano‑aluminiowe PURO łączą w sobie trwałość aluminium z ciepłem i elegancją drewna. Proste linie i ostre kształty, w duchu minimalistycznego designu, podkreślają ich zdecydowany i pionierski wygląd. Z zewnątrz okna prezentują się bardzo nowocześnie. Wykończone są prostokątnymi, płaskimi profilami aluminiowymi w wersji zlicowanej. Od wewnątrz natomiast, widzimy prostą ramę z drewna, przez co pomieszczenia wyglądają elegancko, przytulnie i naturalnie. Fot. Sokółka Okna i Drzwi

ººFirma SONAROL wprowadziła nowy system profili okiennych Pasivtherm o głębokości zabudowy 86 mm. Profile 7‑komorowe o klasycznym kształcie oraz pakiety szybowe o współczynniku Ug 0,5W/m²K pozwalają konstruować okna, które idealnie spełniają restrykcyjne wymogi budownictwa pasywnego. Specjalne profilowane zbrojenia gwarantują, że stolarka o dużych wymiarach zachowa wysokie właściwości statyczne. Fot. Sonarol

ººWykonane z drewna i aluminium okna w systemie 2+1 posłużą nam bez problemów przez wiele lat. Aby zadbać o ich kompleksowe wyposażenie, możemy zastosować żaluzje w dowolnej kolorystyce. Fot. Pol‑Skone

32

stolarka otworowa Æ  okna i rolety


o

YM

U 8 T h e r mYBO SZ

CZY

W

ZP

F OJ

TT

ED YN

RYNKU

NAJCIEPLEJS

NA WE

OKNO DACHO ZE

M PAKIETEM


w długofalowe promieniowanie podczerwone (cieplne), które nie jest przepuszczane przez szyby okien na  zewnątrz i  prowadzi do  niepożądanego nagrzewania się pomieszczenia w lecie. Co robi zamontowana przed szybą roleta zewnętrzna? Nie dopuszcza do wnętrza promieni słonecznych, gdyż skutecznie je  odbija i  przeciwdziała tym samym ich absorpcji. Podobie działają montowane na  zewnątrz okien markizy: absorbują promieniowanie słoneczne przed szybą i  emitują ciepło na  zewnątrz. Ich dodatkową zaletą jest to, że zacieniając wnętrze, równocześnie zapewniają widoczność na  zewnątrz. Zaciągnięte na  oknach powodują, że rozkład natężenia światła w pomieszczeniu jest równomierny i przyjazny dla oczu użytkowników. Nie zmuszają nas też do włączania oświetlenia (może być to  konieczne przy roletach zewnętrznych czy okiennicach), gdyż we wnętrzu jest stosunkowo jasno.

ÆÆZaplanuj i działaj Na rynku dostępnych jest kilka typów osłon zewnętrznych, nie wszystkie jednak można zastosować w  dowolnym czasie. O  tym, z jakich chcemy udogodnień korzystać, najlepiej jest pomyśleć na etapie projektowania budynku. To nie ograniczy nam wyboru, a przede wszystkim umożliwi zastosowanie rolet nadstawnych i nadprożowych. Wymagają one wczesnego planowania choćby po to, aby zaplanować odpowiedni wymiar wnęk okiennych, czy też w celu usprawienia prac instalacyjnych. – Oba typy osłon łączy etapowy sposób instalacji oraz możliwość niemal całkowitej zabudowy skrzynki, do  której zwija się pancerz rolety. Dzięki dużej różnorodności i  bogatej ofercie kolorystycznej oklein, jej obudowę z łatwością dopasujemy do indywidualnych preferencji – mówi Mariusz Biel z grupy DAKO, polskiego producenta rolet, okien, drzwi i bram garażowych. Istnieje też możliwość instalacji rolet w budynkach już istniejących. Okazją do  ich zastosowania może być ich termomodernizacja lub wymiana okien, a  idealnymi produktami w  takiej sytuacji będą rolety elewacyjne i  podtynkowe. Ich nieskompli-

ººJeśli chcielibyśmy zastosować rolety nadstawne, decyzję musimy podjąć na etapie projektowania budynku lub w momencie montażu stolarki okiennej. Dodatkowo możemy je wyposażyć w moskitierę całkowicie zwijaną do skrzyni rolety. Fot. Dako

34

stolarka otworowa Æ  okna i rolety

ººMarkizoleta, podobnie jak markiza, służy do ochrony pomieszczeń przed nagrzewaniem. Tym, co ją wyróżnia, jest specjalnie odchylana belka, która po uruchomieniu tworzy mały daszek nad częścią okna. Fot. Fakro


kowana budowa oraz montaż bezpośrednio do ramy okiennej przyspieszają realizację projektu. Podobnie jak rolety nadstawne czy nadprożowe mogą one stanowić integralną część budynku, zwłaszcza wtedy, gdy wybierzemy odpowiednią skrzynkę. W  opcjach dodatkowych mogą być one także wyposażone w moskitierę lub system automatycznego sterowania.

ººOkna NorskStil łączą zaawansowane rozwiązania techniczne, norweską prostotę, niezawodność i funkcjonalność, a także solidne, polskie wykonanie zapewniające przystępną cenę. Efekt to spełniająca najwyższe standardy energooszczędności stolarka o współczynniku izolacji cieplnej dla całego okna Uw = 0,7 W/m²K, która idealnie współpracować będzie z osłonami zewnętrznymi, chroniącymi dom przed nadmiernym nasłonecznieniem. Fot. Oknoplus

ººWarto pamiętać, że odpowiednio wykorzystywane rolety zewnętrzne pozwalają nie tylko przeciwdziałać nagrzewaniu pomieszczeń latem, ale też pomagają w łatwy sposób je schłodzić. Gdy temperatura spadnie np. nocą, wystarczy je unieść i pozwolić na przeniknięcie chłodu do wnętrza. Fot. MS więcej niż Okna

ÆÆPod wpływem technologii Ta ostatnia właściwość szczególnie istotna jest w  przypadku okien dachowych, które często montowane są wysoko w połaci dachu, poza zasięgiem naszych rąk. Świadomi takich trudności producenci oferują dodatkowe rozwiązania. W  wersji ekskluzywnej może to być wprzęgnięcie – za pośrednictwem czujników i  zegarów sterujących – systemu rolet i osłon w domową instalację inteligentnego zarządzania. Ewentualnie, w  wersji bardziej przystępnej cenowo, uzbrojenie się w piloty, za pomocą których będziemy sterować jednym lub całą grupą produktów, takich jak rolety zewnętrzne, rolety plisowane, żaluzje czy markizy, związane z oknami dachowymi. »

36

stolarka otworowa Æ  okna i rolety


Grasz w zielone? Gram!

Pompy ciepła to idealny sposób na oszczędne i ekologiczne ogrzanie domu. Wykorzystanie w tej technologii naturalnych zasobów energii pozwala nie tylko ekonomicznie rozporządzać naszymi finansami, ale także czyni z nas ekologów! Maria Kubala fot. Stiebel-eltron

38

instalacje Æ  pompy ciepła i rekuperacja


ººNowa gruntowa pompa ciepła DHP‑H Varius PRO+ marki Danfoss to jedno z najbardziej efektywnych tego typu urządzeń na świecie. W układzie chłodniczym pompy zastosowano najnowszą sprężarkę spiralną o płynnej, zmiennej wydajności, uzyskując możliwość ciągłej regulacji w zakresie 15-117 Hz. Współczynnik SCOP wynosi 5,45. Fot. Danfoss

T

rudno jest przekonać niedowiarków do zmiany przyzwyczajeń. Polacy od  lat ogrzewali swoje domy, używając tradycyjnych systemów opartych na węglu, gazie lub oleju opałowym. W tym kontekście rozwiązania wykorzystujące energię z ziemi, powietrza czy wody mogą wydawać się pomysłem nieco egzotycznym. Jest on na tyle innowacyjny, że istnieje obawa, że rozwiązania nie przyniosą oczekiwanych korzyści finansowych – tym bardziej, że inwestycja w początkowej fazie jest dość kosztowna. Nie dziwmy się więc, że Polacy zadają pytania – czy warto?

na podatny grunt. Okres eksperymentów mamy już dawno za  sobą. W  krajach zachodnich, na przykład w Niemczech, pompy ciepła stanowią rozwiązanie powszechnie stosowane. W Polsce od kilku lat rynek pomp ciepła dynamicznie się rozwija. Zainteresowanie energooszczędnymi systemami stale rośnie, a  lista nieprzekonanych do tej pory inwestorów jest coraz krótsza. Pompa ciepła zimą grzeje, a latem chłodzi, jest także w stanie wytwarzać ciepłą wodę użytkową lub wspomagać działanie rekuperatora. Kluczowym elementem gwarantującym ekonomiczne działanie pompy jest odpowiedni dobór jej mocy. Dobrze dopasowana do potrzeb naszego budynku pompa może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o  75%. Współpracując z  innymi systemami odzyskującymi energię z natury, np.  kolektorami słonecznymi może działać jeszcze efektywniej. Koszt eksploatacji pomp ciepła w porównaniu do konwencjonalnego ogrzewania jest znacznie mniejszy. Jeżeli ogrzewamy dom prądem, zastosowanie pompy pozwoli nam obniżyć rachunki aż czterokrotnie. Trochę mniejsza różnica jest przy ogrzewaniu olejowym i gazowym, a w przypadku gazu ziemnego rachunki są dwa razy niższe. Wydaje się więc, że jest to najtańsze ogrzewanie na  rynku, tańsze nawet od  węgla jeśli chodzi o  koszty eksploatacyjne. Niestety wielu inwestorów odstrasza wysoki koszt samej inwestycji. W  zależności od  systemu może on kształtować się w  przedziale od 10.000 zł nawet do 70.000 zł. Warto także

ººPompa może też pełnić funkcję podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Jednym z najpopularniejszych tego typu urządzeń w ofercie marki De Dietrich jest termodynamiczny podgrzewacz c.w.u. Kaliko, działający zgodnie z zasadą powietrznej pompy ciepła. Może on pobierać energię z pomieszczenia lub z zewnątrz. Sprawdza się zwłaszcza w domach o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, przynosząc realne oszczędności. Fot. De Dietrich

ººPowietrzna pompa ciepła o symbolu WPL 25AC marki STIEBEL ELTRON wykorzystuje technikę inwerterową. Kompaktowa, z funkcją chłodzenia aktywnego stanowi idealne rozwiązanie dla osób ceniących komfort użytkowania oraz chcących zredukować koszty zużycia energii. Wysoki standard pompy poparty jest znakiem jakości EHPA‑Q. Fot. Stiebel Eltron

ÆÆCo nas przekona? To  stale rosnące ceny paliw tradycyjnych sprawiły, że efektywniejsze i  przynoszące realne oszczędności ogrzewanie oparte na  naturalnych źródłach energii trafiało

pompy ciepła i rekuperacja Æ  instalacje

39


pamiętać, że pompy ciepła najlepiej współpracują z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. Pomimo tego, że nadal w początkowej fazie inwestycji jesteśmy zmuszeni przeznaczyć sporą sumę na  urządzenia i  instalację systemu, nie możemy pomijać innych korzyści, które przynoszą nam realne oszczędności finansowe. Nie musimy chociażby uzbrajać działki w gaz, ani przeznaczać oddzielnego pomieszczenia na  kotłownię. Pompa ciepła nie zajmuje zbyt dużo miejsca, może z  powodzeniem znaleźć się w  kuchni lub większej łazience. Nie mówiąc już o tym, że to  rozwiązanie prostsze w  codziennej eksploatacji i czyste.

Co jest popularne? Polacy kupują różne typy pomp, wśród nich najbardziej znaczącą grupę stanowią pompy ciepła typu powietrze/woda do ogrzewania pomieszczeń, powietrze/woda tylko do c.w.u., oraz urządzenia typu solanka/woda. Coraz większą popularnością cieszą się także urządzenia korzystające z powietrza, jako dolnego źródła ciepła, czyli pompy powietrzne typu VRF (ang. Variable Refrigerant Flow) posiadające możliwość zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia budynków. Producenci udoskonalają te ostatnie urządzenia, oferując coraz to nowocześniejsze pompy ciepła z modulowaną mocą grzewczą, czyli z inwertorowo sterowanymi sprężarkami. Nowoczesne pompy mają także coraz wyższy średni współczynnik sprawności (powyżej 5,0), niski poziom hałasu, dzięki wentylatorom z inteligentnym regulatorem oraz najwyższą klasę energetyczną A+++.

ÆÆZasada działania

ººJunkers oferuje nową pompę ciepła powietrze/woda Supraeco A SAO‑2 w czterech wariantach mocy (6, 8, 11 i 14 kW), co sprawia, że jest ona idealna do stosowania w domach jednorodzinnych i bliźniakach. Nowa pompa w każdym z wariantów osiąga współczynnik efektywnoFot. Junkers ści (COP) powyżej 4. 

Różne typy i systemy pomp ciepła 1. solanka–woda (kolektor pionowy) – wykonywanych jest kilka głębokich otworów (30–150 m) w których znajdują się rury. W nich płynie wodny roztwór glikolu czyli solanka, nagrzewający się do temperatury gruntu i oddający ciepło w wymienniku agregatu sprężarkowego. Ciepło pobierane jest z gruntu. 2. solanka–woda (kolektor poziomy) – pod powierzchnią ziemi zakopane są pętle rur, w których krąży solanka, nagrzewająca się do temperatury gruntu i oddająca ciepło w wymienniku agregatu sprężarkowego. W tym przypadku ciepło także pobierane jest z gruntu. 3. woda–woda – system dwóch studni: czerpanej, z której jest pobierana woda gruntowa, która przepływając przez wymiennik agregatu sprężarkowego oddaje część ciepła i schłodzona spływa do studni zrzutowej. Ciepło pobierane jest z gruntu. 4. bezpośrednie odparowanie–woda – gruntowy wymiennik ciepła jest jednocześnie parownikiem pompy, w ułożonych w ziemi rurach krąży czynnik roboczy, który w nich odparowuje. 5. bezpośrednie odparowanie–bezpośrednie skraplanie – gruntowy wymiennik ciepła jest jednocześnie parownikiem pompy, a instalacja grzewcza, na przykład wodne ogrzewanie podłogowe, jest skraplaczem. 6. powietrze–woda – dolnym źródłem może też być powietrze zewnętrzne lub wewnętrzne. Ciepło odbierane z powietrza jest oddawane do instalacji wodnej ogrzewania podłogowego. 7. powietrze–powietrze – pomieszczenia ogrzewane są nadmuchiwanym powietrzem, ogrzewanym przez pompę czerpiącą ciepło z powietrza. Taki system działa zwykle odwracalnie, tj. w zimie grzeje, a w lecie chłodzi.

40

Pompa ciepła czerpie energię ze środowiska naturalnego – wody, powietrza lub gruntu. Jej zadaniem jest zamiana zimna w  ciepło, w  celu ogrzania wnętrza domu lub ciepła w zimno, aby je ochłodzić. Urządzenie to  transportuje ciepło o  niższej temperaturze do  miejsca o  wyższej temperaturze, co  oznacza, że kondensuje ono energię cieplną odzyskaną z powietrza lub gleby (określanych jako dolne źródła ciepła) i  oddaje ciepło do  domowej instalacji ogrzewania (czyli górnego źródła ciepła). Proces kondensacji, w  zależności od  naturalnego źródła energii zachodzi w sprężarce (w  pompach gruntowych i  wodnych) lub wymienniku ciepła (w pompach powietrznych). Należy jednak pamiętać, że do działania pompy potrzebny jest prąd. Kluczowym zaś jej parametrem jest COP. Nowoczesne

urządzenia mogą osiągać wartość COP wyższą niż 5,0, co oznacza, że pompa taka zużywa minimum 1 kilowat energii podczas swojego działania, a wytwarza 5 kilowatów energii cieplnej. Działanie pomp ciepła to  cykl obejmujący cztery podstawowe etapy pracy. W pierwszej fazie ciepło absorbowane jest do  parownika ze  źródła o  niskiej temperaturze przez czynnik chłodniczy, który następnie zasysa się do  sprężarki zwiększającej jego temperaturę i  ciśnienie. Później sprężony czynnik dociera do  skraplacza i  w  wyniku

ººFlexoCOMPACT exclusive to nowość marki Vaillant wprowadzona na rynek w 2016 roku. Pompa ciepła z możliwością wyboru podłączenia 1 z 3 różnych, dolnych źródeł ciepła (solanka‑woda, woda‑woda, powietrze‑woda). Nowa pompa posiada wbudowany zasobnik o pojemności 185 l, a w podstawowym wyposażeniu jest pompą typu solanka‑woda. Dzięki odpowiednim modułom można ją przezbroić na pompę ciepła typu powietrze‑woda (kolektor powietrza aroCOLLECT) lub woda‑woda (moduł fluoCOLLECT). Fot. Vaillant

instalacje Æ  pompy ciepła i rekuperacja


Inwerterowa, powietrzna pompa ciepła STIEBEL ELTRON WPL 25 AC(S) to inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda do ustawienia na zewnątrz budynku, na podłożu. Jest przeznaczona do  centralnego ogrzewania, podgrzewu wody użytkowej oraz chłodzenia aktywnego. Automatycznie ogrzewa wodę grzewczą do maksymalnej temperatury zasilania +65°C, stąd jest odpowiednia do instalacji w nowych i modernizowanych budynkach. Zakres temperaturowy dla dolnego źródła: powietrze o temperaturze -20°C do  +40°C. Wykorzystanie takich rozwiązań, jak: elektroniczny zawór rozprężny, dodatkowy wymiennik ciepła "ekonomizer" czy między wtrysk pary powoduje, że pompa ciepła spełnia najwyższe rygorystyczne wymagania, co potwierdza najwyższa klasa efektywności energetycznej A++.

Zaawansowana technologia inwerterowa. Co to jest? W pompach ciepła WPL 15/25 AC(S) została zastosowana najnowocześniejsza sprężarka typu scroll – Power inwerter. Jest sterowana zależnie od  aktualnego zapotrzebowania na  ciepło (płynnie regulowana wydajność poprzez zmianę prędkości pracy sprężarki), co  zapewnia wysoką wydajność systemu i  znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Konwencjonalne pompy ciepła można włączyć lub wyłączyć, pompy z technologią inwerterową dostarczają tyle energii, na  ile aktualnie występuje zapotrzebowanie. Jest to  rozwiązanie bardziej energooszczędne i  komfortowe: zmniejsza emisję hałasu w  okresach przejściowych (w czasie wiosny i jesieni). Wentylator i sprężarka działają z mniejszą mocą i są w związku z tym jeszcze bardziej ciche niż zwykle. Technologia inwerterowa pozwala na  uzyskanie wysokich współczynników efektywności sezonowej SPF. Należy zaznaczyć, że współczynnik SPF (Seasonal Performance Factor) jest najbardziej obiektywnym parametrem określającym efektywność pompy ciepła. Jest on liczony jako stosunek wyprodukowanego w  trakcie roku ciepła do  energii elektrycznej zużytej w  analogicznym okresie. Obliczany w  ten sposób współczynnik SPF uwzględnia zmieniającą się temperaturę zewnętrzną wody grzew-

czej i dolnego źródła – powietrza atmosferycznego.

Model All Inclusive Nowa sprężarka Copeland Scroll™ ZHW, zastosowana w pompach ciepła WPL 15/25 AC(S), wyposażona jest w najnowocześniejszy silnik bezszczotkowy z magnesami stałymi pary dobrany do  wysokowydajnego falownika. Zapewnia to  nam  m.in. najwyższą efektywność w  całym zakresie charakterystyk pracy i  prędkości, wysoką temperaturę czynnika grzewczego, niezawodność oraz spełnienie wymagań zgodności elektromagnetycznej (EMC), a  także zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) obowiązujących w systemach mieszkaniowych. Dzięki między wtryskowi pary możliwe jest osiągnięcie wyższych współczynników efektywności sezonowych, a  także wyższych mocy grzewczych i  wyższych temperatur zasilania.

z testów przeprowadzanych według Norm Europejskich EN 14511 (w zakresie COP), EN 16147 (w zakresie wydajności c.w.u.) oraz EN 12102 (w zakresie pomiaru hałasu i wyznaczania poziomu mocy akustycznej). Ponadto pompy ciepła przeszły badania testowe dotyczące bezpieczeństwa oraz pracy w skrajnych warunkach.

Najwyższa klasa efektywności Etykieta najwyższej klasy efektywności energetycznej A++ przy temperaturach zasilania czynnika grzewczego 35°C i 55°C potwierdza, że pompy ciepła WPL 25 AC(S) są gwarancją wysokiej jakości i  efektywności. Użytkownikom zapewniają korzyści w długiej perspektywie czasu. »

Pompy ciepła ze znakiem jakości EHPA-Q Urządzenia otrzymały certyfikat EHPA-Q potwierdzający, że spełniają wysokie wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). W ich zakres wchodzi  m.in. pozytywna ocena

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. Ul. Działkowa 2 02-234 Warszawa www.stiebel-eltron.pl

A RTYKUŁ REKLAMOWY 

41


chłodzenia ulega skropleniu, oddając tym samym energię do obiegu grzewczego w postaci ciepła. W kolejnym kroku czynnik chłodniczy przepływa przez zawór rozprężny, w  wyniku czego spada jego ciśnienie i  temperatura. Na  końcu zaś czynnik dociera do  parownika, w  którym pozyskując ciepło z dolnego źródła ulega odparowaniu i w postaci gazu w kolejnej fazie sprężania podnoszona jest jego temperatura i ciśnienie. Na  efektywność pracy pompy wpływa przede wszystkim temperatura źródła ciepła oraz aktualna temperatura czynnika ogrzewanego. Warto zatem pamiętać, że wzrost różnicy temperatur pomiędzy nośnikiem niskotemperaturowym a  nośnikiem o wysokiej temperaturze powoduje obniżenie wydolności systemu i mocy grzewczej.

42

ººSupraeco A SAO‑2 to jedna z pierwszych na rynku pomp ciepła powietrze/woda dostępna w wersji monoblok z zewnętrzną jednostką modulującą. W tym wariancie wewnątrz budynku instalowane są tylko przewody zasilania i powrotu obiegu grzewczego. To także pierwsza linia pomp ciepła Junkers wyposażona w opcję komunikacji przez Internet. Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany moduł sieciowy, dzięki czemu można je komfortowo obsługiwać za pomocą smartfona lub tabletu Fot. Junkers (aplikacja Junkers Home). 

ººSwoboda konfiguracji i niezawodność sprawiają, że pompy ciepła mogą działać z innymi, już zainstalowanymi systemami takimi, jak: instalacje grzewcze, kotły czy systemy rekuperacji. Wykorzystując aplikację Danfoss Link na smartfony i tablety temperaturę systemu grzewczego w domu można dowolnie regulować za jednym dotknięciem przycisku urządzenia mobilnego. Aplikacja współpracuje z termostatami grzejnikowymi oraz panelem centralnym Danfoss Link z modułem Wi-Fi, wspólnie tworząc programowalny bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem. Fot Danfoss

instalacje Æ  pompy ciepła i rekuperacja


REKLAMA


Zwróć uwagę na hałas Według ekspertów z portalu Rekuperatory. pl, dobierając instalację i centralę wentylacji z odzyskiem ciepła oraz urządzeń z nią współpracujących warto znać kilka istotnych faktów. Rekuperator powinien pracować w trybie ciągłym, 24 h na dobę, musi być więc wyposażony w trwałe, dobrej klasy wentylatory. Należy unikać central wyposażonych w zwykłe łopatkowe wentylatory blaszane. Obudowa powinna pełnić nie tylko funkcję estetyczną pozwalającą na umieszczenie centrali np. na strychu, w garderobie czy kotłowni, ale także posiadać dobrą izolację termiczną i akustyczną. Obudowy metalowe rekuperatorów są raczej mniej wskazane do zastosowań domowych ze względu na większą przenikalność cieplną, gorsze właściwości akustyczne oraz możliwość powstania rezonansu. Dobrej klasy centrala oszczędzi dodatkowych wydatków w postaci tłumików hałasu na kanałach wentylacyjnych czy konieczności jej zabudowy w pomieszczeniu dźwiękoszczelnym. Należy także zwrócić uwagę na głośność samej centrali. Jeśli rekuperator będzie pracował zbyt głośno, będzie on słyszalny z pomieszczeń z nim sąsiadujących. Warto również zauważyć, że z zasady rekuperatory z wymiennikiem obrotowym są nieco głośniejsze od rekuperatorów z wymiennikiem krzyżowym. Również obudowa metalowa centrali oraz metalowy (np. aluminiowy) wymiennik ciepła, kurcząc się i rozszerzając pod wpływem zmian temperatur po kilku czy kilkunastu miesiącach pracy może poluzować się na łączeniach i zacząć rezonować, czyli po prostu brzęczeć, co może być dokuczliwe.

ººSchemat instalacji w której wykorzystano moduł wentylacji mieszkania Vitovent 300‑F w połączeniu z pompą ciepła wykorzystującą powietrze lub solankę. Moc grzewcza połączonych pomp ciepła mieści się w zakresie od 3,0 do 10,6 kW. System ten można zastosować przy powierzchni mieszkalnej do ok. 210 m². Fot. Viessmann

ÆÆZdrowy oddech ciepłego domu

Źródło: Rekuperatory.pl44

instalacje Æ  pompy ciepła i rekuperacja

ººSystem kanałów rozprowadzających powietrze w wentylacji z odzyskiem ciepła marki Viesmann. Fot. Viessmann

Nowoczesne energooszczędne domy są przede wszystkim dobrze zaizolowane, co z kolei sprawia, że ich przegrody i okna nie przepuszczają powietrza. Wentylacja grawitacyjna w takich przypadkach nie jest efektywna, potrzebny jest system rekuperacji, który nie tylko zapewni odpowiedni obieg i wymianę powietrza w pomieszczeniach wewnątrz budynku, ale także zapobiegnie powstawaniu wilgoci czy pleśni. Rekuperator działa niezależnie od instalacji grzewczej. Warto go zastosować w każdym domu, spełnia on bowiem swoje zadanie w  przypadku dowolnego systemu grzewczego. Jeśli interesują nas tylko względy ekonomiczne, to  oczywiście zastosowanie rekuperatora opłaca się najbardziej, w przypadku gdy ogrzewanie domu jest kosztowne. Jeżeli już i tak niewiele za nie płacimy (np.  dlatego, że mamy pompę ciepła), to inwestycja w instalację z rekuperatorem będzie się zwracać dłużej. Warto jednak zauważyć, że pompa ciepła w instalacji z rekuperatorem daje komfort zdrowego powietrza w domu, zarówno zimą, gdy wszystkie okna są pozamykane, jak i  latem kiedy daje uczucie orzeźwiającego chłodu. Takie rozwiązanie nie wymaga dodatkowych nakładów na  osobny system klimatyzacji.


A A

A+ A+

A ++ A ++

A +++ +++

5


Ogród źródłem darmowej energii Gruntowy, glikolowy wymiennik ciepła AQUACOMPLUS+ to urządzenie pozwalające na wykorzystanie darmowej, odnawialnej i ekologicznej energii zgromadzanej w gruncie do podgrzania powietrza w zimie lub schłodzenia w czasie letnich upałów. Dzięki niemu przydomowy ogródek staje się niewyczerpanym źródłem energii poprawiającej komfort Twojego domu. Gruntowy, glikolowy wymiennik ciepła składa się z dwóch części: urządzenia AQUACOMPLUS+ oraz rur ułożonych na głębokości ok. 1.5 m. W rurach krąży roztwór glikolu pobierający energię z gruntu. Energia ta, w formie ciepła lub chłodu zostaje użyta do podgrzania powietrza w zimie, kiedy urządzenie działa podobnie jak grzałka, lub schłodzenia powietrza w lecie, kiedy staje się ekologicznym klimatyzatorem. AQUACOMPLUS+ zużywając jedynie ok 8W energii elektrycznej potrafi uzyskać ponad 1.5 kW energii cieplnej zależnie od warunków gruntowych. Więcej informacji: www.aquacomplus.pl www.comair.pl

ººLWZ 170/270 to centrala wentylacyjna z rekuperatorem, zaopatrująca w świeże powietrze całe mieszkanie i gwarantująca ok. 10‑krotne obniżenie strat wentylacyjnych. Wysokowydajny przeciwprądowy wymiennik krzyżowy zapewnia wymianę ciepła pomiędzy powietrzem zużytym, obranym z pomieszczeń użytkowych, a powietrzem pobieranym z otoczenia i dostarczanym do pomieszczeń mieszkalnych. Z tym innowacyjnym rozwiązaniem możemy uzyskać aż do 90% energii z powrotem. Fot. Stiebel Eltron

ººRekuperacja recoVAIR VAR marki Vaillant to energooszczędny i wydajny sposób na zdrowe powietrze w domu. Wzorową jego jakość uzyskujemy dzięki systemom AguaCare i AguaCare Plus. Intuicyjną obsługę zapewnia jeden regulator dla całej instalacji. Fot. Vaillant

46

instalacje Æ  pompy ciepła i rekuperacja

To jedno z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku, które pozwala także na  duże oszczędności nie tylko w  produkcji ciepła, ale także chłodu. Podstawowe tryby współpracy rekuperatora z pompami ciepła, to aktywne i pasywne chłodzenie oraz ogrzewanie powietrza nawiewanego. Dodatkowo system rekuperacji można zintegrować z  pompami ciepła w taki sposób, który umożliwi ogrzewanie ciepłej wody użytkowej z powietrza wentylacyjnego. W przypadku montażu wentylacji z odzyskiem ciepła warto jest zatrudnić profesjonalną firmę instalacyjną z doświadczeniem popartym licznymi referencjami. Źle ułożone przewody lub nieodpowiednia, mało efektywna centrala może oznaczać jedynie większe zużycie energii. Sprawnie działająca rekuperacja zmniejszy nam straty ciepła nawet do 50%. »


EasyControl – aplikacja do zdalnego sterowania domowym systemem grzewczym Aplikacja EasyControl marki Buderus poz-wala na zdalne sterowanie i  monitorowanie domowego systemu ogrzewania. Teraz, aby z  dowolnego miejsca na  Ziemi zarządzać domową instalacją grzewczą, wystarczy smartfon lub tablet, połączenie z  Internetem i  moduł Logamatic web KM200 marki Buderus. Moduł Logamatic web KM200 jest elementem umożliwiającym komunikację pomiędzy smartfonem lub tabletem a  automatyką systemu ogrzewania i łączy elementy regulacyjne EMS lub EMS Plus z Internetem lub lokalną siecią WiFi. Moduł dostarczany jest z zasilaczem sieciowym, kablem przyłączeniowym (długość 2 m), kablem LAN CAT 5 (długość 2 m), elementami montażowymi, wtyczką przyłączeniową do  złącza magistrali dwuprzewodowej EMS oraz instrukcją montażu w języku polskim. Pracująca na urządzeniach z ekranem dotykowym aplikacja EasyControl, dzięki czytelnym i przejrzystym ekranom oraz piktogramom, jest intuicyjna w obsłudze i zapewnia stały dostęp do ustawień parametrów systemu grzewczego. Pozwala śledzić dane wpływające na  pracę kotła, takie jak wysokości temperatur w  pomieszczeniach i na zewnątrz budynku, temperatura ciepłej wody użytkowej, a w przypadku zainstalowania kolektorów słonecznych obsługiwanych przez moduł solarny, dostarcza także informacje na  temat uzysku solarnego. W  aplikacji można również skonfigurować dzienne i  tygodniowe harmonogramy pracy każdego z obiegów grzewczych oddzielnie. Konfigurując swój własny program

za pomocą intuicyjnych zegarów, otrzymujemy komfort temperatur dostosowanych do  naszych potrzeb, a  także oszczędność poprzez obniżenie temperatur podczas nieobecności. W  aplikacji można również wyświetlić dzienne, tygodniowe lub miesięczne dane historyczne w  postaci wykresów, które umożliwiają obserwację panujących w  pomieszczeniach temperatur w  zależności np.  od  pory dnia lub temperatury zewnętrznej. W  informacjach o  instalacji znajdziemy również takie dane, jak aktualna modulacja palnika, tryby pracy czy aktywne komunikaty serwisowe z możliwością ustawienia powiadomień push. Użytkowanie systemu jest absolutnie bezpieczne, ponieważ dostęp do aplikacji i modułu zabezpieczony jest przed dostępem osób niepowołanych podwójnym hasłem. Pierwszy poziom to  fabrycznie zakodowana nazwa użytkownika i hasło dostarczane z modułem KM200, drugi poziom to własne hasło użytkownika definiowane podczas konfiguracji aplikacji. Aplikacja EasyControl współpracuje z kotłami kondensacyjnymi: Logamax plus GB072, GB162, GB172T, Logano plus GB102, GB212, GB312, GB125 oraz kotłami konwencjonalnymi Logamax U054, U052 i U052T. Do prawidłowej pracy z  aplikacją kotły muszą współpracować ze sterownikiem EMS RC35 (wyprodukowanym po 2003 roku) lub EMS Plus RC300 (wyprodukowanym po  2012 roku) oraz modułem web KM200. Aplikacja wspiera także sterowanie pompami ciepła WPS‑1 z  regulatorem HMC10 w  wersji 1.10 lub nowszej oraz pompy ciepła WPL AR z regulatorem HMC300. Podłączenia pomiędzy automatyką systemu grzewczego a  modułem web KM200 wykonywane są za pomocą dwużyłowego przewodu elektrycznego 2×0,75 mm² (TP), a całkowita długość przewodów magistrali EMS pomiędzy wszystkimi elementami systemu wynosi do 50 metrów. Moduł web KM200 łączony jest z domowym routerem za  pomocą standardowego przewodu Ethernet.

Funkcje podstawowe: ÂÂsterowanie temperaturą w pomieszczeniach

ÂÂsterowanie ciepłą wodą użytkową ÂÂdwie nastawy temperatury (komfortowa i ekonomiczna)

ÂÂprzełączanie pomiędzy trybami ręcznym i automatycznym ÂÂprogramowanie dobowe i tygodniowe ÂÂwyświetlanie historii temperatur (dniowa/tygodniowa/miesięczna) ÂÂinformacje o temperaturze zewnętrznej, wewnętrznej, temperaturze c.w.u., modulacji palnika i uzysku solarnym (przy współpracy z instalacją solarną z modułem solarnym podłączonym do magistrali) ÂÂinformacja o aktywnych komunikatach serwisowych ÂÂautomatyczne powiadomienia o usterkach ÂÂtryb demonstracyjny aplikacji pozwalający na zapoznanie z funkcjami bez podłączenia do systemu Aplikację w  języku polskim można pobrać za  darmo ze  sklepu AppStore lub Google Play. » 

Robert Bosch Sp. z o.o. Buderus ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa Infolinia: 801 777 801 biuro@buderus.pl www.buderus.pl

A rtykuł reklamowy 

47


Ujarzmione słońce

Fot. Hewalex

Szukając najlepszego sposobu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie domowym, nie możemy pominąć promieniowania słonecznego. Wybierać będziemy między kolektorami słonecznymi i ogniwami fotowoltaicznymi. Szymon Trusewicz

W

ystarczy przyjrzeć się polskiemu krajobrazowi, żeby dostrzec, jak wielką popularnością cieszą się kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Widać je  na  dachach domów i  budynków gospodarczych, jak również na  stelażach w ogrodzie. Dużą zasługę mają w tym dofinansowania ze  środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. O  popularności tego rodzaju przedsięwzięć świadczą dane Funduszu, według których powstało ponad 63 tysiące instalacji, których łączna powierzchnia wynosi 483,8 tysiące m². Kolektory i ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną, ale jest to jedyna ich wspólna cecha. Są one bardzo zróżnicowane pod względem technologii, wydajności, jak również ceny.

48

ÆÆKolektory płaskie Wyróżnić można dwa główne typy popularnych „solarów”: płaskie i próżniowo‑rurowe. Nazwa odzwierciedla w pełni wygląd tych urządzeń. To  czego nie widać, to  zastosowane wewnątrz technologie. Kolektory płaskie dostępne są na rynku w dwóch rodzajach: zwykłych i próżniowych. Wspólny dla tego typu urządzeń jest wygląd zewnętrzny. W  obu przypadkach kolektory mają prostokątny kształt, ich wierzchnia warstwa to  szkło, pod którą znajduje się absorber, czyli płyta wykonana z  miedzi lub aluminium. Ma ona ciemny kolor, dzięki czemu dobrze pochłania promieniowanie słoneczne. Do absorbera przymocowane są rurki, którymi płynie niezamarzający płyn, zazwyczaj glikol, transportujący ciepło z ab-

instalacje Æ  kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne

sorbera do zbiornika solarnego. Różnica pomiędzy kolektorem płaskim zwykłym i płaskim próżniowym dotyczy sposobu izolacji. W przypadku urządzeń zwykłych używa się wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej. Nie zabezpiecza ona urządzenia przed wilgocią i  kurzem tak dobrze jak próżnia stosowana w drugim typie kolektorów. Izolacja próżniowa pozwala również lepiej chronić kolektor przed utratą ciepła, przez co jest on bardziej wydajny niż kolektor zwykły.

ÆÆKolektory rurowe Kolektory rurowe różnią się od kolektorów płaskich wyglądem i  budową. Miedziane absorbery w kształcie walca opakowane są w szklane rury, które pokrywają powierzchnię panelu kolektora. Rura izolowana jest


ººPrzykładowy zestaw solarny firmy Kospel. W jego skład wchodzą trzy kolektory KSH‑2,0, wymiennik SB‑300, sterownik solarny, grupa pompowa dwudrogowa, naczynie wzbiorcze 25 l z zestawem przyłączeniowym, system przyłączeniowy dla kolektorów, dwa przyłącza elastyczne, dwie maskownice i płyn solarny (20 litrów). Fot. Kospel

próżnią, co znaczenie zwiększa sprawność w absorpcji ciepła. Ze względu na swój walcowaty kształt, absorber lepiej pochłania światło niż płaski panel. Absorber w panelu płaskim uzależniony jest od  kąta padania promieni słonecznych, inaczej niż elementy składające się na instalację rurową. W kolektorach rurowych stosuje się trzy różnego rodzaju rozwiązania do pozyskiwania energii słonecznej. Pierwszy z  nich opiera się na  bezpośrednim przepływie płynu transportującego ciepło z  absorbera do  kondensatora ciepła. Drugie rozwiązanie nosi nazwę heat pipe i  polega na  pośrednim dostarczaniu energii z  kolektora do  zbiornika solarnego, przy udziale procesu skraplania. Tego typu instalacje nie potrzebują zbyt wiele czasu na rozruch, a w przypadku napraw nie musi zostać przerwana praca całego panelu. Rury typu heat pipe pozwalają na  pracę kondensatora z  wysoką wydajnością przez cały rok. Trzeci rodzaj kolektorów rurowych to  urządzenia koncentryczne z  wysokorefleksyjnymi zwierciadłami parabolicznymi, które polepszają absorpcję energii słonecznej. Jest to dobry sposób na zwiększenie wydajności instalacji w  przypadku problematycznie położonego domu.

ÆÆPłaskie czy rurowe?ººSchemat przedstawiający instalację ogniw fotowoltaicznych. Fot. Ekohelios.pl

Porównując efektywność obu typów kolektorów, dojdziemy do wniosku, że urządzenia rurowo‑próżniowe wydają się lepszym wyborem. Zmienimy zdanie, jeśli przy porównaniu weźmiemy pod uwagę cenę, a także stosunek ceny do jakości. Jak podaje portal hewalex.pl cena kolektorów płaskich na  polskim rynku wynosi 889 zł/ m², natomiast rurowych 2182 zł/m². Nawet najdroższy kolektor płaski okazuje się tańszy od  najtańszego kolektora rurowego. Przy ostatecznej decyzji zakupu najważniejsze wydają się parametry kolektorów. Wiele dobrej jakości, wysoko wydajnych instalacji płaskich okazuje się bardziej opłacalnych od mniej wydajnych, ale ciągle drogich paneli rurowych. Niemożliwe jest więc jednoznacznie wskazać, które z paneli są lepsze. Wiele zależy od firmy, a co za tym idzie jakości, wydajności i ceny paneli, jak i również od typu dachu, ulokowania domu, średniego nasłonecznienia i ilości zużywanej wody w gospodarstwie domowym.

ÆÆFotowoltaika Technologia fotowoltaiczna (w skrócie PV od  angielskiego photovoltaics) wydaje się

kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne Æ  instalacje

49


ººKolektory słoneczne nie muszą być instalowane wyłącznie na dachach. Można ustawić je na stelażach w ogrodzie.

być mniej skomplikowana niż ta zastosowana w kolektorach słonecznych. Panele fotowoltaiczne służą do  przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Ich działanie polega na  przyjmowaniu jednostek światła, fotonów, przez wykonane z krzemu ogniwo fotowoltaiczne. Elektron krzemu zostaje wybity ze swojej pozycji i zmuszony do ruchu, dzięki czemu następuje przepływ prądu elektrycznego. Zastosowanie półprzewodników umożliwia połączenie tego procesu z  obiegiem elektronów w  sieci energetycznej.

niż wykonane z wielu kryształów ogniwo polikrystaliczne. Żywotność jednego panelu to co najmniej 30 lat, niestety wysoka jakość produktów przekłada się na wysokie koszty produkcyjne. Moduły w  panelach polikrystalicznych wykonane zostały z  wielu kryształów.

Fot. Hoven

Czysty krzem zostaje rozpuszczony pod szkłem w podciśnieniu, a  następnie przelany do trwałych form, w których zastyga. Takie bloczki, zbudowane z wielu kryształów krzemu, poddawane są obróbce przy pomocy precyzyjnych pił. Powstają z nich słupki o  kwadratowej i  komórkowej po-

ÆÆOgniwa monokrystaliczne

i polikrystaliczne Obecnie na  rynku dostępne są ogniwa z modułami monokrystalicznymi, polikrystalicznymi i cienkowarstwowymi. Te pierwsze wykonane są z  pojedynczych kryształów krzemu – wytwarzanych w fabryce walców, które są następnie cięte na wielokątne płytki montowane w panelach. Kształt płytek rodzi pewien problem, gdyż nie są one w  stanie pokryć panelu w  całości, mimo to  są bardzo wydajne oraz wytrzymałe. Ze  względu na  jednolitą powierzchnię ogniwo wykonane z  jednego kryształu jest sprawniejsze

50

ººInstalacja fotowoltaiczna wykonana przez firmę Sun Sol na domku jednorodzinnym 4,68 kW w województwie pomorskim. Dofinansowania udzielił BOŚ Bank w ramach programu NFOŚiGW Prosument. Fot. Sun Sol

instalacje Æ  kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne


ººW niektórych kolektorach próżniowo‑rurowych stosowana jest technologia heat pipe. W takich kolektorach każda z miedzianych rur urządzenia wypełniona jest płynem, który zaczyna parować w temperaturze 25ºC. Wytworzona para przemieszcza się w górę, w kierunku kondensatora, gdzie oddaje swoje ciepło i skrapla się. Ciepło z kondensatora transportowane jest przez inną ciecz do zbiornika. Fot. Braas

wierzchni, które zostają pokrojone w cienkie krążki krzemu. Otrzymane ogniwa nie mają tak jednolitej struktury jak ich monokrystaliczne odpowiedniki, jednak ich wydajność spada jedynie nieznacznie. Są za to tańsze w produkcji od paneli monokrystalicznych.

ÆÆPanele cienkowarstwowe Do grupy paneli cienkowarstwowych zalicza się produkty wykonane z krzemu amorficznego, panele CdTe, panele CIS i  CIGS. Pierwsze z wymienionych możemy poznać po  ciemnym, lekko bordowym kolorze. Są to  panele wytwarzane z  niewykrystalizo-

wanego krzemu. Mimo że jest to jedna z  nowszych technologii w  dziedzinie fotowoltaiki, nie przynosi ona zadowalających rezultatów. Wyprodukowane w  tym systemie ogniwa mają najniższą wydajność spośród wszystkich wymienionych. W  panelach CdTe do budowy ogniw wykorzystuje

Nowoczesne komponenty szklane w urządzeniach solarnych Szymon Piróg – kierownik biura doradztwa technicznego w Pilkington Polska Energia słoneczna jest w Polsce najłatwiejszym do wykorzystania odnawialnym źródłem energii, zapewniającym największą efektywność.  Panele fotowoltaiczne (PV) umieszczane na dachach lub elewacjach, konwertują energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w sposób wydajniejszy niż biomasa czy biogaz, stając się nośnikiem energii o największej perspektywie rozwoju.  Korzyści z instalacji fotowoltaicznych to, oprócz ograniczania emisji szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery, niższe koszty energii elektrycznej i większa niezależność od cen krajowych producentów. Zapowiedzią rozwoju rynku technologii fotowoltaicznych w Polsce jest coraz większa dostępność rozwiązań i materiałów niezbędnych do budowy paneli PV, zapewniających ich żywotność w okresie 25–35 lat. Jako producent szkła stosowanego w systemach solarnych, obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami o wysokiej przepuszczalności energii słonecznej, gwarantującymi ochronę paneli fotowoltaicznych i długotrwałe działanie. Nowoczesne szkło, takie jak NSG TEC™ z przewodzącymi prąd powłokami, zapewnia panelom PV wysoką przepuszczalność światła, optymalne właściwości przewodzenia prądu oraz stosunkowo niski poziom zamglenia. Zainteresowaniem cieszy się również wysokoefektywne szkło walcowane Pilkington Sunplus™, które dzięki obniżonej zawartości żelaza zwiększa wydajność najpopularniejszych w naszym kraju modułów, opartych na krystalicznym krzemie. Wzór wytłoczony na szklanej powierzchni pozwala zminimalizować poziom odbicia światła słonecznego oraz ułatwia proces laminowania podczas produkcji panelu.

kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne Æ  instalacje

51


się tellurek kadmu jako półprzewodnik. Cechuje je dobry stosunek ceny do mocy. Panele CIS i CIGS wykonane są z miedzi, indu, selenu oraz galu i dobrze absorbują rozproszone promieniowanie słoneczne.

ÆÆCzy ogniwa to dobry wybór? Ogniwa fotowoltaiczne wydają się dobrym rozwiązaniem, gdy zależy nam na  uniwersalnym źródle energii. W  przypadku tego typu instalacji najkorzystniejszy efekt uzyskuje się, gdy energia jest zużywana na bieżąco, co  nie zawsze jest możliwe w  przypadku budynków mieszkalnych.ººEnergię wyprodukowaną przez ogniwa fotowoltaiczne trzeba zużywać na bieżąco, magazynować albo odsprzedawać. Fot. Optima Polska

ººKolektor płaski CFK‑1 marki Wolf wyróżnia się budową o schemacie harfy, która gwarantuje równomierny przepływ i efektywną pracę przy minimalnym wykorzystaniu panelu. Fot. Wolf

– Instalacja PV wymaga najczęściej podłączenia do sieci, w  celu oddawania nadwyżek wytwarzanej w  ciągu dnia energii – mówi Ireneusz Jeleń, menadżer do spraw marketingu i  szkoleń z  firmy Hewalex. – Akumulatory energii ze  względu na  wysokie koszty i  stosunkowo niską sprawność i  trwałość, nie są w  praktyce stosowane. Zależność od odbiorcy energii elektrycznej niestety wiąże się z  dyktowaniem warunków odsprzedaży energii oraz szeregiem stałych formalności, o jakich musi pamiętać właściciel instalacji PV – dodaje ekspert.

ÆÆKtórą technologię wybrać? Decydujący wpływ mają oczekiwania inwestora. Kolektory słoneczne wydają się lepszym rozwiązaniem, gdy chcemy stosować je do  podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W  przypadku ogniw fotowoltaicznych mamy większe pole manewru, energia elektryczna może posłużyć nam do zasilania domowych urządzeń, ogrzewania pomieszczeń czy podgrzewania wody. Niezależnie od tego, czy wybierzemy „solary” czy ogniwa, nasz dom zyska dodatkowe, w pełni odnawialne źródło energii. » 

ººPanele fotowoltaiczne najsprawniej działają w temperaturze 25°C. Niższa temperatura spowalnia ruch fotonów, wyższa powoduje przegrzewanie ogniw. Fot. Multi‑Comfort/Saint Gobain

52

instalacje Æ  kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne


Ciepło i energia elektryczna ze Słońca – rozwiązania firmy Hewalex Wytwarzanie ciepła lub energii elektrycznej z energii słonecznej należy do  najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań. Kiedy zastosować instalację solarną, a kiedy instalację fotowoltaiczną (PV)? Należy pamiętać, że statystycznie w rocznym bilansie energetycznym domu jednorodzinnego zdecydowanie największe zużycie energii przypada na  ciepło niezbędne dla ogrzewania pomieszczeń i  podgrzewania wody użytkowej (wg GUS: 83,6%). Zużycie energii elektrycznej stanowi statystycznie 8,1% bilansu domu. Zatem największy potencjał do  uzyskiwania oszczędności w  budżecie domowym leży po  stronie ograniczania zużycia ciepła i jego taniego wytwarzania. Instalacja solarna wytwarza ciepło, które jest łatwo i  niezależnie magazynowane bezpośrednio w  wodzie użytkowej (lub grzewczej). Odpowiedniej wielkości podgrzewacz wody zapewnia odbiór ciepła z  kolektorów słonecznych w  ciągu dnia i  wykorzystanie go w  godzinach – zazwyczaj popołudniowych i wieczornych. Instalacja solarna zapewnia najwyższą efektywność energetyczną, gdyż do pracy wymaga minimalnego nakładu energii dla zasilania pompy obiegowej (20–40 W). Istotne jest także ograniczenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, gdyż praca instalacji ogranicza eksploatację kotła, zmniejszając zużycie paliwa i emisje zanieczyszczeń. W przypadku instalacji fotowoltaicznej (PV) wymagane jest w praktyce podłączenie jej do sieci elektroenergetycznej, gdyż zużycie energii w  ciągu dnia (przy nieobecności mieszkańców) jest zazwyczaj śladowe. Ma-

Tabela. Porównanie inwestycji: instalacja solarna oraz instalacja fotowoltaiczna w domu jednorodzinnym.

Instalacja solarna

Instalacja fotowoltaiczna

Kompletny zestaw solarny: 2 kolektory płaskie KS2600 TLP AC, podgrzewacz 300 litrów, automatyka, mocowania, osprzęt, orurowanie (hewalex.pl)

Kompletny zestaw PV o mocy nominalnej 3 kW, 12 paneli polikrystalicznych NSP 255W, inwerter Solis 3K, mocowania, osprzęt, okablowanie (fotowoltaika.hewalex.pl)

Powierzchnia brutto na dachu

~5,3 m²

~20,5 m²

Maksymalna sprawność

80,8% (optyczna)

15,7% (warunki STC)

3814 W (przy sprawności optycznej)

3060 W (w warunkach STC)

720 W/m² (przy sprawności optycznej)

149 W/m² (w warunkach STC)

~ 10.200 zł

~ 18.630 zł

2,96 zł/W

6,09 zł/W

2095 kWh/rok (program GetSolar)

2640 kWh/rok (Photovoltaic Geographical Information System)

395 kWh/m²rok

129 kWh/m²rok

W stosunku do: – gazu GZ50: 490÷750 zł/rok – gazu LPG: 800÷950 zł/rok – energii elektrycznej: ~1240 zł/rok

Energia elektryczna 30% zużycie własne 70% odsprzedaż (0,17 zł/kWh): 467 + 314 = 781 zł/rok

Nominalna moc cieplna/elektryczna (dla 1000 W/m²) Jednostkowa nominalna moc cieplna/ elektryczna (dla 1000 W/m²) Koszty inwestycji brutto z montażem (VAT 8%) Koszty inwestycji brutto w przeliczeniu na moc nominalną Szacowany całkowity uzysk roczny ciepła/energii Szacowany jednostkowy uzysk roczny ciepła/energii (do powierzchni brutto) Oszczędności roczne brutto

gazynowanie energii elektrycznej wymagało by stosowania kosztownych akumulatorów, których sprawność, a także trwałość przekreśla uzyskanie korzystnego efektu ekonomicznego. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci (system ON‑GRID) pozwala na oddawanie nadwyżek wytwarzanej energii, co jednak wiąże się z uzależnieniem od warunków stawianych przez Zakład Energetyczny. Warunki odsprzedaży energii lub jej bilansowania (tzw. net‑metering) nie są atrakcyjne dla właściciela instalacji PV. Najkorzystniejszą sytuacją jest zapewnienie zużycia energii elektrycznej na własne bieżące potrzeby. W  praktyce jednak w  domu jed-

norodzinnym takie wykorzystanie nie przekracza 30%, pozostałe 70% będzie musiało być oddawane do sieci. Zastosowanie instalacji PV będzie korzystniejsze przy stałym zwiększonym zużyciu energii, co  w  przypadku domów jednorodzinnych może mieć miejsce gdy korzysta się z np. z pompy ciepła, bądź też klimatyzacji. » 

Szeroka oferta zestawów solarnych Hewalex zawierających od 2 do 8 kolektorów słonecznych, może służyć zarówno do podgrzewania wody użytkowej, jak i wspomagania ogrzewania domu. W ramach Programu Przedłużenia Gwarancji okres gwarancji elementów zestawu zostaje wydłużony o dodatkowy 1 rok (np. kolektory słoneczne: 10+1 lat, podgrzewacze wody: 5+1 lat).

Instalacja solarna najczęściej jest złożona z 2–3 kolektorów słonecznych, co wystarcza na uzyskanie średniorocznie 60% oszczędności w kosztach podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Instalacja fotowoltaiczna w domu jednorodzinnym ze względu na optymalne koszty inwestycji, posiada od 10 do 14 paneli (moc łączna 2,5÷3,5 kWp), co wymaga znacznie większej powierzchni zabudowy na dachu.

Hewalex

www.hewalex.pl

A rtykuł reklamowy 

53


Wyprodukuj sobie energię Jest kilka ważnych powodów, dla których warto wziąć pod uwagę inwestycję w odnawialne źródła energii. Zachęca do tego obecna moda na to, co zdrowe, organiczne i „zielone”. Silniej przemawiają jednak argumenty ekologiczne i ekonomiczne.

Fot. verdezona.blogspot.com

Szymon Trusewicz

W

ybierając rodzaj źródła ciepła i energii, w  jakie wyposażymy nasz dom, musimy liczyć się z  ekologicznymi i  ekonomicznymi konsekwencjami tej decyzji. Statystki wskazują, że budynki w Unii Europejskiej zużywają 40% całej energii, czyli więcej niż transport (32%) czy przemysł (25%). Straty energii i emisja dwutlenku węgla do atmosfery to jeden z powodów globalnego ocieplenia. Budownictwo energetyczne może przyczynić się do poprawy stanu środowiska, ale pozwoli również ograniczyć koszty eksploatacji budynku. Jest to  argument o  tyle istotny, że ceny energii w  gospodarstwach domowych nieprzerwanie rosną. Procentowy udział centralnego ogrzewania w  całości zużywanej

54

Poradnik inwestora Æ dofinansowanie

energii w budynkach mieszkalnych wynosił w  latach 80. aż 72%! Obecnie wskaźnik ten spadł do 60%, ale dzięki strategiom zrównoważonego rozwoju planuje się zmniejszenie tej wartości o połowę. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do wypełniania zadań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i  redukcję emisji gazów cieplarnianych. Przy budowie domów wiążącym dokumentem jest znowelizowana dyrektywa EPBD 2010/31/UE, wedle której do końca 2020 roku wszystkie nowe budynki mają mieć niemal zerowe zużycie energii. Zgodnie z dyrektywą budynki zajmowane przez władze publiczne mają spełniać ten standard do końca 2018 roku.


Prosument W Polsce odpowiedzialny za  wspieranie działania na  rzecz środowiska jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powołany w  1989 roku. Jednym z  działań podjętych przez NFOŚiGW jest rozwój programu Prosument. Powinien on zainteresować wszystkich tych, którzy chcą, aby ich dom stał się bardziej energooszczędny. Nazwa programu brzmi obco i  w  istocie jest kalką angielskiego prosumer, będącego kontaminacją słów proffesional/producer i consumer, czyli polskiego profesjonalisty/producenta i  konsumenta. Słowo to  oznacza po  prostu producenta i  konsumenta dóbr w jednej osobie. Do literatury wprowadził je Alvin Toffler, pisarz i futurysta. Pojęcie prosumenta zyskało dużą popularność i jest używane w wielu dziedzinach. W zrównoważonym rozwoju prosument energetyczny to ktoś, kto produkuje i konsumuje energię z odnawialnych źródeł.

ººJeśli interesują nas inne, stosowane w domach energooszczędnych rozwiązania, to warto pomyśleć nad zwiększeniem powierzchni szklenia. Wpuścimy do wnętrza domu więcej światła, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie. Fot. NSG Group

dofinansowanie Æ Poradnik inwestora

55


Założenia programu Program Prosument zaplanowany został na lata 2014–2022 i  ma  na  celu wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Środki z  programu mają zostać przeznaczone na  zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Budżet wynosi blisko 800 mln zł, z czego jedynie 1/3 to środki bezzwrotne. Reszta pieniędzy przeznaczona jest na  kredyty dla wnioskodawców, co  przekłada się na  strukturę projektu. Niemożliwe jest otrzymanie dotacji bez pożyczki. Dofinansowane jest 100% kosztów instalacji, większą jej część, w zależności od rodzaju instalacji, czyli 80–60%, wynosi kredyt. Procent kosztów bezzwrotnych będzie zmienny w kolejnych latach, dlatego warto postarać się o dotację jeszcze w tym roku. Umowy podpisane między 2014 i 2016 rokiem otrzymują dofinansowanie 20% na  instalacje do  produkcji ciepła i  40% dofinansowania przy instalowaniu źródła produkcji energii elektrycznej. W kolejnych latach udział dotacji w dofinansowaniu spadnie do 15% i 30% odpowiednio dla źródeł ciepła i źródeł energii. Osoby, które nie zdążyły rozliczyć przedsięwzięcia przed końcem 2016 r., nie muszą się obawiać o swoją dotację. Jej wysokość zależna jest od daty podpisania umowy, okres realizacji projektu to odrębna kwestia.

56

Poradnik inwestora Æ dofinansowanie

ººSystem mikrokogeneracji składa się z kotła gazowego, olejowego lub opalanego biomasą. Ogrzewa on budynek i jednocześnie, przy pomocy silnika, wytwarza energię elektryczną. Fot. De Dietrich ººPompy ciepła mogą zostać połączone z termiczną instalacją solarną. W programie Prosument można otrzymać dofinansowanie na instalację wykorzystującą dwa różne źródła energii. Na zdjęciu pompa Vitocal 242‑G marki Viessmann. Fot. Viessmann


ººFinansowany ze środków NFOŚiGW program Ryś ma pomóc w obniżeniu tzw. niskiej emisji dzięki termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Fot. Multi‑Comfort/Saint Gobain

Środki NFOŚiGW ustalił limity dla maksymalnej wysokości kosztów przedsięwzięcia i jest to kwota od 100 000 zł do 500 000 zł. Sumę 100 000 zł przyznaje się na  potrzeby jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W  przypadku budynku mieszkalnego zamieszkiwanego przez wiele rodzin i zarządzanego przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową kwota wzrasta do  300  000 zł. Największe dofinansowanie, w  wysokości 500  000 zł można otrzymać przy instalacji układu mikrokogeneracyjnego na  biogaz. Kwoty dofinansowania są nieco wyższe, jeżeli w budynku montujemy jedną instalację, ale wykorzystującą na przykład dwa różne źródła energii. Pomysł tech-

nicznie i ekonomicznie uzasadniony otrzyma większą kwotę, dla domu rodzinnego będzie to 150 000 zł. Oczywiście nie jest konieczne wykorzystanie całości kwot, zachowane zostają za to proporcje udziału dotacji i  pożyczki. Twórcy programu przewidzieli również odwrotną sytuację, w której koszty całego przedsięwzięcia są wyższe niż maksymalne koszty kwalifikowane. Różnicę możemy pokryć z własnych środków albo znaleźć inną formę dofinansowania. Nie może to być niestety program fundowany ze środków publicznych, ale samorząd, jako beneficjent pomocy, może zaproponować finansowanie przedsięwzięcia na lepszych warunkach niż przewidziane w programie Prosument.

Środki krajowe – NFOŚiGW

ººPompy ciepła to popularne urządzenia wymuszające przepływ ciepła z pomieszczeń o niższej temperaturze do pomieszczeń o wyższej temperaturze. W programie Prosument ustalono różne koszty jednostkowe, zależnie od technologii w jakiej pracuje pompa. Fot. Stiebel Eltron

Program Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych służyć ma zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla oraz pyłów do atmosfery, czyli tzw. niskiej emisji. W ramach programu promuje się ideę energooszczędności i podnosi świadomość ekologiczną polskich rodzin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015–2023. Jego budżet wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje) na lata 2015– 2020 z możliwością zawierania umów do 2017 roku. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje samorządowe. Dofinansowanie ma zostać przeznaczone na prace termoizolacyjne: ocieplenie ściań zewnętrznych, dachu/ stropodachu, podłogi, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej; na instalacje wewnętrzne; wymianę źródeł ciepła na odnawialne źródła energii. Nabór wniosków prowadzony jest trybie ciągłym.

dofinansowanie Æ Poradnik inwestora

57


ººNa rynku najpopularniejsze są dwa rodzaje kolektorów: próżniowo‑rurowe i płaskie, widoczne na zdjęciu. Fot. Optima Polska

58

Poradnik inwestora Æ dofinansowanie


Na co można otrzymać dofinansowanie? W  programie Prosument wyszczególniono sześć różnych przedsięwzięć, które mogą zostać wsparte środkami z funduszu. Warto przy okazji zaznaczyć, że górną granicą dofinansowania nie jest jedynie maksymalny koszt całościowy. W  regulaminie programu Prosument zawarto również wytyczne co  do  wysokości maksymalnego kosztu jednostkowego instalacji. 1. Źródła ciepła opalane biomasą. Jest to  technologia ekologiczna, w trakcie której spaleniu ulegają substancje pochodzenia roślinnego (np. pozostałości z produkcji rolnej i leśnej). Instalacja musi mieć moc do 300 kWt. Wymaga się, aby były to kotły z automatycznym lub ręcznym zasilaniem w paliwo, przeznaczone do spalania określonego rodzaju biomasy. Maksymalny jednostkowy koszt instalacji to w przypadku kotła o  załadunku ręcznym 1000 zł/kW i  kotła o  załadunku automatycznym 1600 zł/kW. 2. Pompy ciepła. W  programie Prosument przyjęto różne maksymalne jednostkowe koszty instalacji dla różnych typów pomp. Dla pracujących w technologii powietrze/woda dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej jest to 3000 zł/kW. Na pompy tego samego typu, ale służące wyłączenie podgrzewaniu wody wyznaczono limit do 5000 zł lub 8000 zł, w zależności od ich pojemności czynnej, natomiast dla pozostałych pomp ciepła jest to kwota 5500 zł/kW. 3. Kolektory słoneczne. Przy tych urządzeniach maksymalny koszt jednostkowy wynosi 2000 zł/kW. 4. Systemy fotowoltaiczne. Okazały się najpopularniejszym dotychczas (stan na czerwiec 2015) przedsięwzięciem realizowanym w  programie Prosument. Dziewięćdziesiąt procent złożonych do  NFOŚiGW wniosków dotyczyło dofinansowania instalacji fotowoltaicznych. Maksymalny koszt jednostkowy: od 6000 do 7000 zł/kWp. 5. Małe elektrownie wiatrowe. Przydomowe odpowiedniki instalacji wiatrowych, w dużo mniejszej skali. Maksymalne koszta jednostkowe w programie Prosument to 11000 zł/kW. 6. Mikrokogeneracja. W  procesie kogeneracji produkuje się energię elektryczną i cieplną za pomocą jednego urządzenia z silnikiem o średniej lub małej mocy. W programie Prosument dofinansowane są instalacje zasilane biogazem, biopłynami lub biomasą. Maksymalny koszt jednostkowy wynosi od 7000 zł/kWe dla urządzeń na biopłyny lub biomasę do 40 000 zł/kWe dla instalacji na biogaz.

dofinansowanie Æ Poradnik inwestora

59


ººNa budowę przydomowej elektrowni wiatrowej nie jest potrzebne specjalne pozwolenie. Należy mieć jednak świadomość, że jest to urządzenie mechaniczne, które może wyrządzć szkodę. Fot. AirGenerator

Opóźnienia Wnioski do programu Prosument można złożyć na trzy sposoby: za  pośrednictwem banku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy, powiatu). Niestety nie do nas należy wybór miejsca, w którym złożymy wniosek o dofinansowanie. Decydujące jest, z kim NFOŚiGW podpisał umowę na udostępnianie środków. Niepokoić może, że strona internetowa NFOŚiGW nie informuje o  naborze wniosków w  2016. Zamieszanie wynika ze  zmian w strukturze funduszu, program Prosument jest przejmowany przez powstały wewnątrz NFOŚiGW Departament Energii i  Innowacji. Trwa również weryfikacja innych programów Funduszu – Celem tego wewnętrznego audytu jest uspójnienie oferty finansowej i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb rynku. Nie chodzi zatem tylko o ocenę programów nastawionych na ochronę powietrza – Prosument, Ryś i Kawka – co sugerują niektóre media – odpowiada Sławomir Kmiecik z biura prasowego NFOŚiGW dla portalu www.gramwzielone.pl. Również jedyny bank przyjmujący wnioski w  ramach programu, Bank Ochrony Środowiska, powinien niedługo wznowić nabór wniosków. Optymizmem napawa fakt, że jak podaje portal www.teraz‑srodowisko.pl, program Prosument pozostaje dla NFOŚiGW jednym z priorytetowych działań. Więcej informacji znaleźć można na  stronie NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. »

60

Poradnik inwestora Æ dofinansowanie

ººOgniwa fotowoltaiczne to najczęściej realizowane przesięwzięcie w ramach programu Prosument. Z dofinansowania na te systemy skorzystało dotychczas 90% wnioskodawców. Fot. Hewalex

Czy warto starać się o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii? Ireneusz Jeleń, menedżer do spraw marketingu i szkoleń z firmy Hewalex Każde realne dofinansowanie wpływa na skrócenie okresu zwrotu kosztów inwestycji. Należy jednak dokładnie ocenić korzyści z dofinansowania oraz wziąć pod uwagę ewentualne formalności kontrolne i inne konieczne do spełnienia w późniejszym czasie. Może się okazać, że uzyskanie dofinansowania zwiększa koszty początkowe inwestycji, wymaga rozliczenia podatkowego, czy też zobowiązuje do wykonywania dodatkowych przeglądów itp., a wówczas realne wsparcie finansowe będzie albo niewielkie, albo mniej korzystne niż znalezienie dobrej oferty bezpośredniego zakupu urządzeń.


Chcesz zbudowaÄ&#x2021; dom? Zacznij od dobrego projektu!

Aria II

Mariola

Pompejusz

Atreusz

Nela

Benedykt

Telimena

Oliwia

Tris

www.dobredomy.pl tel. 71 352 04 40


TK71 Poszukujesz wygodnego domu dla swojej rodziny? Projekt TK71 autorstwa Tomasza Kałaski, właściciela Pracowni Architektonicznej Architeka odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

gotowy

na wszystko

pokój 14,67 m2

pokój 17,96 m2

łazienka 7,34 m2

pom. gosp. 2,22 m2

pokój 15,57 m2

garaż 33,75 m2

salon 29,49 m2

komunikacja 17,34 m2

sień 5,19 m2 kuchnia 15,55 m2

PARTER

62

projekt z rekomendacją

O

to atrakcyjny parterowy dom, którego koncepcja powstała z myślą o  potrzebach czteroosobowej rodziny. Na  prawie 131 m² powierzchni użytkowej udało się zmieścić kompletny program funkcjonalny, z czego z radością skorzystają wszyscy domownicy. Otwarty salon z jadalnią tworzą niesamowite wrażenia przestrzenne, a  połączona ze  strefą wypoczynkową kuchnia pozwala domownikom na  wspólne spędzanie czasu. A  co  jeśli jednak jesteśmy zwolennikami wyraźnego podziału przestrzeni? Nie ma  sprawy, architekt pomyślał i  o  tym, tworząc możliwość łatwego rozdzielenia strefy kuchennej od  pokoju dziennego i jadalni. Przestrzeń nocnego wypoczynku tworzą trzy przestronne sypialnie, do których prowadzi niewielki korytarz z wnęką przeznaczoną na  przestronną szafę pod wymiar. W  bezpośrednim sąsiedztwie pokoi znalazło się też miejsce na łazienkę i pomieszczenie gospodarcze, które świetnie sprawdzi się w roli pralni lub dodatkowego składzika. Przestrzeni nie brakuje też w  garażu – architekt przewidział w  nim miejsce na dwa samochody. Jeśli sytuacja naszej rodziny ulegnie zmianie, projekt TK71 jest do  tego przygotowany! Istnieje możliwość umieszczenia w  jego przestrzeni schodów, które poprowadzą nas do  zaadaptowanego na  cele mieszkalne poddasza. W  ofercie Pracowni Architeka dostępna jest również wersja projektu w lustrzanym odbiciu pod nazwą TK71L oraz wersja dla większej rodziny i  rodziny mieszkającej z  seniorami TK70. Pracownia jest również otwarta na wszelkie sugestie i propozycje zmian ze strony przyszłych inwestorów.

powierzchnia domu: 130,94 m² cena projektu: 2 390 zł min. wym działki: 2 3,34x24,20 m powierzchnia użytkowa:113,2 m² powierzchnia netto: 1 64,69m² powierzchnia zabudowy: 200,38 m² kubatura: 458,00 m³ wysokość budynku: 7,44 m


15,34 m

4m

17,20 m

24,20 m

3m

4m

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA UL. Korczunkowa 39, 05-503 Głosków tel. +48 22 371 13 18, tel.kom. 601 71 72 27 www.budujdom.pl, e-mail: biuro@architeka.pl

4m

elewacje: t ynk strukturalny ściany zewn.: bloczki beton komórkowy + ocieplenie styropian ściany wewn.: bloczki beton komórkowy strop: Teriva lub monolityczny żelbetowy pokrycie dachu: d achówka ceramiczna nachylenie: 30°

23,34 m

Przejrzysta funkcja, otwarta kuchnia z możliwością zamknięcia.

Przestronny zadaszony taras.

Możliwość wykorzystania poddasza.

Ekonomiczny w budowie i utrzymaniu.

Nowoczesna forma.

projekt z rekomendacją

63


Jak czytać projekt?

Każdy projekt w katalogu zawiera informacje i materiały ilustracyjne, na podstawie których możemy ocenić jego cechy. Oto kilka wskazówek, jak należy je interpretować, aby wybrać dom na miarę naszych potrzeb i możliwości.

ÆÆpowierzchnia użytkowa całkowita domu – mierzona w metrach kwadratowych (m²); zgodnie z normą PN‑ISO 9836:1997 łączna powierzchnia pomieszczeń o wysokości powyżej 1,90 m ÆÆ wizytówka katalogowa biura projektowego – logotyp z nazwą pracowni projektowej, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko autora projektu ÆÆwizualizacja domu – staranna ilustracja wyglądu zewnętrznego domu na działce, która z rzutami kondygnacji i rysunkami elewacji stanowi najważniejszą część katalogowej prezentacji; niektóre pracowne prezentują dwie wizualizacje ÆÆcena projektu – wyrażona w złotych cena standardowego i kompletnego projektu, dostępnego w biurze projektowym ÆÆ nazwa projektu ÆÆplan sytuacyjny – ilustruje położenie budynku na działce, zawiera wymiary domu na posesji

64

ÆÆrysunki elewacji – określają wielkość i położenie drzwi, okien i innych detali, wysokość budynku i jego poziomów; rysunki dają wyobrażenie wyglądu zewnętrznego budynku z każdej strony ÆÆpowierzchnia poszczególnych kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza (ze wskazaniem powierzchni podłogi i odrębnie strychu) ÆÆcharakterystyka energetyczna domu (dla budynku nowego oraz przebudowanego) – wartość EP budynku referencyjnego, czyli budynku spełniającego minimum wymagań według Warunków Technicznych 2008; wyniki mają formę suwaka; ÆÆrzuty kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza

Porady Æ ściągawka dla czytelnika

Podstawowe parametry i ogólny opis projektu, czyli metryczka: ÂÂpowierzchnia zabudowy – mierzona w metrach kwadratowych (m2) powierzchnia rzutu budynku, mierzona po obrysie ścian przyziemia. Wielkość ta pozwala ocenić, jaki procent działki w stosunku do jej powierzchni ulegnie zabudowie ÂÂwysokość budynku – wyrażona w metrach i mierzona od poziomu terenu (przyjętego w projekcie typowym) do najwyższego punktu dachu, tj. do kalenicy. Kalenica to najwyżej położona, pozioma krawędź dachu ÂÂkubatura – mierzona w metrach sześciennych (m³). Zasady obliczania kubatury określa norma. W przybliżeniu wylicza się ją mnożąc powierzchnię rzutu budynku przez jego wysokość. Precyzyjne określenie kubatury umożliwia oszacowanie m.in. ile energii potrzeba do ogrzania domu ÂÂk ąt nachylenia dachu – kąt ostry pomiędzy połacią dachu a poziomem, może być wyrażany w stopniach; od tej wartości zależy użycie określonego rodzaju pokrycia dachowego ÂÂpowierzchnia dachu – wyrażona jest w m², przyjmuje się całkowity obszar połaci dachowych (często także wychodzących poza obrys budynku) ÂÂminimalne wymiary działki – mierzone w metrach; wynikają z wymiarów domu i wymaganej przepisami odległości ścian domu od granic działki; wielkość ta pozwala określić, czy dom mieści się na działce ÂÂpropozycje materiałów do budowy dachu, elewacji, stropu, ścian ÂÂkrótki opis projektu oraz charakterystyka domu, jego przeznaczenia i podstawowych atrybutów ÂÂadres internetowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje o innych projektach oraz kosztach budowy domu


87

84

Alex

76

Ambrozja Nowa

81

67

Dom w wisteriach 3

75

93

Eco 1

HomeKoncept 13 ENERGO

90

HomeKoncept 38

79 Juliusz Mały

74

89

Honorata

Ines

72

70

KM-100

KM-99

86

Nowinka

Anulka z garażem

83

Oktawian III

ARCHECO Sp. z o.o. Eco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julek trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inka II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowinka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 69 71 74

ARCHITEKA Pracownia Architektoniczna Tomasz Kałaska TK71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

TK71

82

92

Bella II

Carmen II

88

91

HomeKoncept 2 ENERGO

71

73

Inka II

Iskierka N

68

77

Lena mała

Marcel z garażem

69 Julek trend

78 Mariola II

85

Juliusz Mały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bella II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambrozja Nowa . . . . . . . . . . . . . . . Oktawian III . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honorata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmen II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 82 84 86 87 89 90 92

HB STUDIO Pracownia Projektowa Katarzyna Herba-Janiak Iskierka N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anulka z garażem. . . . . . . . . . . . . . Marcel z garażem . . . . . . . . . . . . . . Wika z garażem. . . . . . . . . . . . . . . .

73 76 77 85

MTM Styl Ariel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Decyma 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Ariel 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Ambrozja 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ambrozja 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Wilga 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Calineczka 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Amarylis 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski KM-99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 KM-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Dom w galach. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Dom w wisteriach 3. . . . . . . . . . . . . 81

HomeKoncept HomeKoncept 38. . . . . . . . . . . . . . . 75 HomeKoncept 2 ENERGO. . . . . . . . . 88 HomeKoncept 26. . . . . . . . . . . . . . . 91 HomeKoncept 13 ENERGO. . . . . . . . 93 HomeKoncept 37. . . . . . . . . . . . . . 104

Lena mała. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Mariola II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

66

104 HomeKoncept 37

Wika z garażem

Archon+ Biuro Projektów

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa

HomeKoncept 26

80 Dom w galach

Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni


96,30 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Tomasz Pisaniak

Eco 1

cena projektu:

2250 zł 13,8 m

4m

4m

8,4 m

16,4 m

4m

4m

PARTER 56,60 m2 garaż 19,30 m2 PODDASZE 40,20 m2 pow. podłogi 51,40 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KUBATURA 281,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 119,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,80 x 16,40 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: Porotherm i g-k, zewnętrzne: Porotherm 25 cm + styropian 15 cm

kuchnia 7,3 m2

pralnia + C.O. 4,0 m2

hol 6,0 m2

pokój dzienny 22,4 m2

schody 2,1m2

pokój 8,6 m2

garaż* 19,3 m2

łazienka 2,5 m² wiatrołap 4,4 m2 * - pomieszczenie nie wliczone do powierzchni użytkowej

PARTER

Eco 1 to pierwszy projekt z serii domów ekonomicznych. Jest to nowoczesny dom jednorodzinny dla 4-, 5-osobowej rodziny; o prostej i zwartej formie, co przekłada się na oszczędność w budowie oraz w użytkowaniu, poprzez zminimalizowanie miejsc narażonych na straty ciepła. Pomimo prostej formy dom ma przyciągający uwagę wygląd. Parter obejmuje doświetlony dużymi przeszkleniami pokój dzienny z kominkiem i kuchnią, dodatkowy niewielki pokój i małą łazienkę. Poddasze to część prywatna – aż 3 sypialnie i łazienka. Z głównej sypialni można wyjść bezpośrednio na taras zaprojektowany na stropie garażu.

h=1,90m

sypialnia 8,1 m2 (11,0 m2)

łazienka 4,1 m2 (6,16 m2) przedpokój 4,3 m2

sypialnia 8,1 m2 (11,0 m2)

PODOBNE PROJEKTY Eco 2, Eco 3, Ala, Iza trend. KOSZTY BUDOWY 237 578 zł (stan wykończony bez instalacji)

21,8 m

h=1,90m

sypialnia 12,5 m2 (16,2 m2) schody 1,9 m2

PODDASZE

67


98,40 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

cena projektu:

11,74 m

4m

4m

17,64 m

9,64 m

4m

4m

Lena mała

2520 zł

19,74 m

PARTER 51,10 m2 + garaż 18,8 m2 + pom. gosp. 5,9 m2 PODDASZE 47,30 m2 + strych 15,6 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 107,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,50 m KUBATURA 407,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 205,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,74 x 17,64 m

PARTER

pom. gosp. 5,9 m² pok. dzienny + jadalnia

garaż 18,8 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa lub ceramiczna Æ elewacje tynkiem strukturalny, okładzina kamienna oraz drewniana Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

28,3 m² wc 1,7 m²

hall 4,7 m²

wiatrołap 5,6 m²

spiż. 1,7 m²

kuchnia 9,1 m²

pokój 11,7 m²

pokój 11,8 m²

hall 5,0 m² strych 15,6 m²

pokój 11,6 m² łazienka 7,2 m²

PODDASZE

68

Nieduży, ale wygodny i praktyczny dom dla 4-5-osobowej rodziny. Na parterze zaplanowano kuchnię, pokój dzienny połączony przestrzennie z jadalnią, spiżarnię oraz łazienkę. Z wiatrołapu jest przejście do jednostanowiskowego garażu, a dalej do pomieszczenia gospodarczego. Poddasze to strefa nocna – z trzema pokojami i przestronną łazienką, oraz strych. Projekt można wykorzystać do zabudowy bliźniaczej. PODOBNE PROJEKTY Lena, Lenka KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl


99,00 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Robert Łukomski, Tomasz Pisaniak

Julek trend

cena projektu:

2400 zł 16,8 m

4m

4m

17,9 m

9,9 m

4m

4m

24,8 m 2

PARTER 99,00 m garaż 18,0 m2 kotłownia 6,6 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 161,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,60 m KUBATURA 295,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 241,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,80 x 17,90 m

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: porotherm, zewnętrzne: porotherm + ocieplenie

kotłownia* 6,6 m2 salon 29,2 m2

sypialnia 10,7 m2

sypialnia 16,6 m2

schowek 2,1 m2

hol 8,9 m2

Julek trend to funkcjonalny i tani w budowie dom parterowy. Prostokątny obrys budynku i nieskomplikowany dwuspadowy dach, decydują o jego ekonomicznych zaletach. Zaprojektowany z myślą o 4-5 osobowej rodzinie. Wejście do budynku jak i wyjście na taras zadaszone jest wysuniętymi fragmentami dachu głównego. Zadbano o prosty podział strefy dziennej i nocnej. Strefa dzienna zawiera salon z otwartą kuchnią i spiżarnię, natomiast strefa nocna to trzy sypialnie, łazienka, wc oraz dodatkowy schowek z przejściem do garażu. Kotłownia została zaprojektowana z tyłu garażu w której umieszczony jest piec na paliwo stałe. Ten projekt to idealna propozycja dla osób szukających nieskomplikowanej bryły z czytelnym układem pomieszczeń.

w.c. 1,4 m2 wiatrołap 3,3 m2

kuchnia 8,2 m2

garaż* 18,0 m2

sypialnia 9,8 m2 łazienka 7,1 m2

spiżarnia 1,9 m2

PODOBNE PROJEKTY Julek, Piotr, Piotr II, Filipek KOSZTY BUDOWY 260 000 zł (stan wykończony bez instalacji)

PARTER

69


99,39 m2 powierzchnia użytkowa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 60-454 Poznań ul. Pasłęcka 17 tel./fax 61 849 97 02 tel. kom. 601 727 731 WWW.KONRADMATUSZEWSKI.PL e-mail: konradmatuszewski@op.pl autor: arch. Konrad Matuszewski

KM-99

2100 zł 8,70 m

4 m 3,3 m

4m

18,40 m

9,90 m

3 m 1,5 m

cena projektu:

Projekt ten spełnia wymagania

4m

PARTER 56,82 m2 + garaż 16,3 m2 + kotłownia 7,9 m2 PODDASZE 42,57 m2 (58,90 m2)

20,00 m

NF40

Możliwość dofinansowania

z NFOŚiGW

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 110,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,40 m KUBATURA 292,55 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 103,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 18,40 m KOTŁOWNIA 7,9 m2

POKÓJ 10,0 m2

SALON 23,3 m2

ŁAZIENKA 3,0 m2

HOL+SCHODY 7,4 m2

WIATROŁAP 3,9 m2 garderoba 1,19m2

PARTER

ŁAZIENKA 6,8 m2 (10,7 m2)

garderoba 0,97m2

HOL+SCHODY 6,4 m2 GARAŻ 16,3 m2

POKÓJ 8,0 m2 (11,8 m2)

POKÓJ 10,2 m2 (13,9 m2)

POKÓJ 10,2 m2 (15,1 m2)

KUCHNIA 9,0 m2

SPIŻARNIA 1,1 m2

PODDASZE

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna lub blachodachówka Æ elewacje tynk mineralny Æ strop teriva Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy lub pustak ceramiczny, zewnętrzne: beton komórkowy lub pustak ceramiczny + 18cm styropianu Dom parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, spełniający warunki programu Mieszkanie Dla Młodych. Na parterze zaprojektowano dwa pokoje i łazienkę z dużym natryskiem. Na parterze oprócz dwóch pokoi, które można połączyć, zaprojektowano dwie praktyczne i wygodne garderoby oraz spiżarnię. Projekt można realizować z garażem lub bez. Na piętrze występują trzy wygodne sypialnie oraz duża łazienka z aneksem -&#8211; pralnią i suszarnią. Doświetlenie łazienki i jednego pokoju zapewniają okna kolankowe, które nadają nowoczesny wygląd i przestrzeń. Piętro i parter łączy szeroka klatka schodowa oświetlona światłem dziennym. Narożnikowy kominek nadaje wnętrzu nowoczesny charakter. Powyższy projekt jest połączeniem minimalizmu z nowoczesnością i polską tradycją przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych. Projekt jest opracowany pełnobranżowo w wersji bez garażu, z garażem jednostanowiskowym i dwustanowiskowym. KOSZTY BUDOWY

www.konradmatuszewski.pl

70


99,70 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Bożena Rusin

Inka II

cena projektu:

2500 zł 11,6 m

4m

4m

17,0 m

8,7 m

4m

4m

PARTER 52,90 m2 garaż 18,00 m2 PODDASZE 46,80 m2

19,6 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 100,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 182,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,60 x 17,00 m Kotłownia* 6,5 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cem. lub cer. Æ elewacje tynk strukturalny, okł.klinkierowa Æ strop teriva Æ ściany wewnętrzne: porotherm, gk, zewnętrzne: porotherm + ocieplenie Inka II to nowocześniejsza i lekko powiększona wersja Inki. Nieduży ale przemyślany, funkcjonalny i ekonomiczny dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym dla 3-4 osobowej rodziny. Budynek posiada prostą konstrukcję i zwartą bryłę a równocześnie przyjemny i urokliwy wygląd. Parter stanowią (oprócz wiatrołapu i łazienki): pokój, który oddzielony jest od salonu ścianką działową - łatwą do likwidacji w przypadku chęci powiększenia salonu, wygodna kuchnia (ze spiżarnią pod schodami), oraz atrakcyjny salon, z którego wychodzi się na duży taras. Garaż włączony do bryły, dostępny jest z wiatrołapu a duża kotłownia znajduje się za garażem. Poddasze składa się z trzech sypialni (w tym jedna posiada garderobę), łazienki oraz wygodnej pralni. KOSZTY BUDOWY 257 002 zł (stan wykończony bez instalacji)

Pokój 9,7 m²

Sypialnia 8,7(14.3)m²

Sypialnia 8,0(13.8)m²

Salon z kuchnią 30,1 m² Hol 2,0 m²

Łazienka 2,7 m²

Garaż* 18,0 m²

Łazienka 5,7(9.6)m²

Sypialnia z garderobą 15,1(25.0)m²

Przedpokój 6,2 m² Pralnia 3,1(7.2)m²

Spiżarnia 0,9 m² Schody Wiatrołap 2,9 m² 4,7 m²

PARTER

PODDASZE

* - powierzchnia niewliczona do użytkowej

71


99,76 m2 powierzchnia użytkowa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 60-454 Poznań ul. Pasłęcka 17 tel./fax 61 849 97 02 tel. kom. 601 727 731 WWW.KONRADMATUSZEWSKI.PL e-mail: konradmatuszewski@op.pl autor: arch. Konrad Matuszewski

KM-100

2200 zł

3 m 4 m 8,00 m

4m

20,06 m

11,56 m

3 m 1,5 m

cena projektu:

Projekt ten spełnia wymagania

4m

PARTER 54,89 m2 + garaż 24,2 m2 + kotłownia 3,91 m2 PODDASZE 44,87 m2 +pom. gosp. 6,18 m2

19,00 m

NF40

Możliwość dofinansowania

z NFOŚiGW

POKÓJ 10,2 m2 garderoba (1,72 m2)

SALON 22,1 m2

HALL+SCHODY 6,3 m2 (6,3 m2)

garderoba 0,97m2

HALL+SCHODY 6,4 m2

PARTER

ŁAZIENKA 9,7 m2 (9,7 m2)

KUCHNIA 9,1 m2

SPIŻARNIA 1,1 m2 KOTŁOWNIA 3,9 m2

POKÓJ 10,2 m2 (14,9 m2) garderoba (1,48 m2)

ŁAZIENKA 2,8 m2

GARAŻ 24,2 m2

POKÓJ 9,6 m2 (13,7 m2)

PRALNIA 1,5 m2 (4,3 m2)

WIATROŁAP 3,1 m2

PODDASZE

garderoba (1,48 m2)

POKÓJ 9,0 m2 (13,9 m2)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 122,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,30 m KUBATURA 343,41 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 161,20 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,00 x 20,06 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna lub blachodachówka Æ elewacje tynk mineralny Æ strop teriva Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy lub pustak ceramiczny, zewnętrzne: beton komórkowy lub pustak ceramiczny + 18cm styropianu Dom nad morzem. Układ funkcjonalny: część dzienna na parterze, część nocna na piętrze. Na parterze zaprojektowano dwa pokoje i łazienkę z dużym natryskiem. Na parterze oprócz dwóch pokoi, które można połączyć, zaprojektowano wygodną garderobę w hallu oraz spiżarnię. Projekt można realizować z garażem lub bez. Na piętrze występują trzy wygodne sypialnie z garderobami oraz duża łazienka z aneksem; pralnią i suszarnią. Piętro i parter łączy szeroka klatka schodowa oświetlona światłem dziennym. Dom jest połączeniem tradycyjnej architektury i nowoczesnego wnętrza. Na parterze: mamy salon połączony z kuchnią i hallem, duże przeszklenia i wyjścia na taras dają wrażenie dużej przestrzeni. Projekt jest opracowany pełnobranżowo w wersji bez garażu, z garażem jednostanowiskowym i dwustanowiskowym. Istnieje możliwość dalszej modyfikacji projektu. KOSZTY BUDOWY

www.konradmatuszewski.pl

72


105,00 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Iskierka N

cena projektu:

2320 zł 11,06 m

4m

5m

PARTER 54,90 m2 + pom. gosp. 7,9 m2 + garaż 17,5 m2 PODDASZE 50,00 m2 + garderoba 5,5 m2

19,06 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 105,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,09 m KUBATURA 438,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,06 x 19,60 m

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna, cementowa Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny Mały, parterowy domek z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem. Prosty niedrogi w budowie. Adresowany jest dla 4-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się duży salon z przylegającą do niego kuchnią, a bezpośrednio z wiatrołapu można dostać się do garażu. Zaletą tego domu jest duże pomieszczenie gospodarcze. Poddasze to miejsce z trzema sypialniami i wygodną łazienką. Dostępna jest również wersja w lustrzanym odbiciu.

19,60 m

9,60 m

5m

4m

pom. gosp.* 7,85 m2

pokój 10,8 m2

pokój dzienny z jadalnią 31,2 m2

łazienka 5,4 m2

garderoba* 5,5 m2

hall 6,0 m2

kuchnia 8,7 m2

hall 7,5 m2

garaż* 17,5 m2

pokój 14,5 m2 pokój 13,3 m2

łazienka 3,3 m2 wiatrołap 4,2 m2

KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto 124 700 zł

PARTER

PODDASZE

73


105,50 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz

cena projektu:

10,3 m

4m

4m

18,3 m

10,3 m

4m

4m

Nowinka

2500 zł

18,3 m

PARTER 52,00 m2 garaż 20,40 m2, kotłownia 6,0 m2 PODDASZE 53,50 m2 (82,3 m2)

Pokój 10.8 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 103,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,30 x 18,30 m

Kotłownia 6.0 m² * Komunikacja Łazienka 2.7 m² 3.3 m² Garaż 20.4 m² * Salon 21.3 m²

Kuchnia 8.5 m²

Spiżarnia Wiatrołap 4.2 m² 1.2 m²

PARTER

H=1,90m

Sypialnia 10.1 (17.6) m²

Schody 3.7 m²

* - powierzchnia niewliczona do użytkowej

74

PODOBNE PROJEKTY Nowinka II, Nowinka III, Nowinka IV, Jarząbek Sypialnia 10.8 (20.4) m²

KOSZTY BUDOWY 280 000 zł (stan wykończony bez instalacji)

H=1,90m

H=1,90m

Sypialnia 9.9 (17.6) m²

Nowinka jest projektem domu, który spełnia wymogi współczesnego budownictwa jednorodzinnego. Jest to dom ekonomiczny w użytkowaniu ze względu na zwartą prosta bryłę, nieskomplikowany dach i skumulowane łazienki i kotłownia w jednym pionie w celu obniżenia kosztów eksploatacji i budowy. Projekt tego kompaktowego domu obejmuje na parterze salon z otwarta kuchnią ze spiżarnią, pokój gościnny, wiatrołap, łazienkę. W bryle budynku zamknięto również garaż oraz dużą kotłownię przewidzianą na paliwo stałe. Poddasze obejmuje trzy sypialnie łazienkę i garderobę.

Łazienka 6.0 (11.3 ) m²

Hol 8.3 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop teriva I Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: porotherm 25cm+ocieplenie 15cm

Garderoba 4.7 m²

PODDASZE


105,64 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

HomeKoncept 38

cena projektu:

2900 zł 18,50 m

4m

4m

20,15 m

12,15 m 4 m

4m

26,50 m 2

PARTER 105,70 m + garaż 33,91 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 178,04 m2 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 105,64 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,50 x 20,15 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową Æ elewacje kamień elewacyjny połączony z tynkiem Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian 20 cm HomeKONCEPT 38 to niewielki dom parterowy - idealny dla 4-osobowej rodziny szukającej nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań projektowych. Prosta bryła domu, przykryta dachem kopertowym, wykończona okładziną kamienną i tynkiem, doskonale zaprezentuje się na eksponowanych działkach z wjazdem od północy. Wysunięty do przodu dwustanowiskowy garaż oraz ozdobne belkowanie strefy wejściowej dodają uroku całej bryle. Wnętrze domu jest bardzo dobrze doświetlone dzięki dużym przeszkleniom zaprojektowanym w salonie i jadalni. Dużą zaletą budynku jest możliwość wyjścia na taras nie tylko z salonu, ale również z każdej sypialni.

salon 24,7 m²

pokój 11,0 m²

pokój 11,0 m² sypialnia 12,4 m²

komunikacja 9,0 m²

jadalnia 7,4 m²

kuchnia 11,0 m²

wiatr. 3,4 m²

wc 1,7 m²

łazien. 7,9 m² garaż 33,9 m²

kotłownia 6,2 m²

PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 36, HomeKONCEPT 26, HomeKONCEPT 31, HomeKONCEPT 32 KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

PARTER

75


109,70 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

18,4 m

4m

5m

21 m

12 m

4m

4m

Anulka z garażem

2420 zł

26,4 m

PARTER 109,70 m2 garaż 22,7 m2 pom. gosp. 11,2 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 184,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,60 m KUBATURA 393,25 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,40 x 21,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna, blachodachówka Æ elewacje tynk Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny + ocieplenie

pokój 12,1 m2 pom. gosp.* 6,6 m2 pokój 11,4 m2

garaż* 22,7 m2 garderoba 4,8 m2

pokój dzienny 31,2 m2 przedpokój 4,9 m2

garderoba 2,0 m2 hall 6,4 m2

pokój 10,6 m2

kuchnia 14,3 m2 w.c. 1,3 m2

spiż. 0,9 m2

łazienka 6,2 m2 wiatrołap 3,6 m2

pom. gosp./c.o.* 4,6 m2

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

PARTER

76

Parterowy, przytulny domek z trzema sypialniami i łazienką. Do dyspozycji mamy również przestronny salon z kominkiem i z wyjściem na taras. Zaletą domu jest wyraźnie oddzielona część dzienna od nocnej. W projekcie przewidziano dwie garderoby, które zminimalizują liczbę szaf w domu. Istnieje możliwość likwidacji jednej z nich, uzyskując w ten sposób większą powierzchnię pokoi. Przy kuchni zaprojektowano pomieszczenie, które z powodzeniem nadaje się na spiżarkę. Dostępne wersje projektu: dom energooszczędny; z garażem; w technologii szkieletu drewnianego; bez garażu; z garażem dwustanowiskowym. Każda wersja projektu dostępna jest w odbiciu lustrzanym. KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto: 128 200 zł


112,20 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Marcel z garażem

cena projektu:

2420 zł 13,6 m

4m

18 m

26 m

4m

4m

4m

PARTER 112,20 m2 garaż 22,7 m2

21,6 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 199,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,20 m KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,60 x 26,00 m

PARTER

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny Dom o nowoczesnej, prostej architekturze przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. W strefie dziennej zaprojektowano salon wraz z jadalnią i otwartą kuchnię ze spiżarnią, natomiast wyciszoną strefę nocną stanowią trzy sypialnie oraz duża łazienka. Dodatkową zaletą domu jest możliwość powiększenia jego powierzchni adaptując poddasze.

pokój 13,3 m2 pokój 18,2 m2 pokój dzienny z jadalnią 30,5 m2

przedpokój 4,5 m2 w.c. 1,4 m2

łazienka 7,4 m2 hall 6,3 m2

kuchnia 11,8 m2

KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto: 169 000 zł

spiżarnia 4,2 m2

pokój 10,3 m2

wiatrołap 4,2 m2

pom. gospodarcze/c.o.* 12,7 m2

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

garaż* 22,7 m2

77


112,50 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

cena projektu:

12,46 m

4m

4m

18,29 m

11,29 m

3m

4m

Mariola II

2562 zł

PARTER 54,50 m2 + garaż 19,3 m2 + pom. gosp. 6,3 m2 PODDASZE 58,00 m2

20,46 m

PARTER

pok. dzienny + jadalnia

łazienka 2,7 m²

29,7 m²

pom. gosp. 6,3 m²

hall 4,5 m²

kuchnia 10,6 m²

pokój 14,2 m²

spiżarnia 1,5 m²

wiatrołap 5,5 m²

garaż 19,3 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 122,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 445,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 196,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,46 x 18,29 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa lub ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, dla 4-5-osobowej rodziny. Na parterze zaplanowano pokój dzienny połączony z jadalnią, kuchnię, spiżarnię i łazienkę. W części gospodarczej znajdują się garaż i pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu są trzy sypialnie, łazienka i garderoba.

łazienka 8,2 m²

PODOBNE PROJEKTY Mariola, Mariola III

hall 6,4 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

pokój 14,5 m² garderoba 3,1 m²

pokój 11,6 m²

PODDASZE

78


112,80 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

Juliusz Mały

cena projektu:

2436 zł 12,95 m

4m

4m

PARTER 65,50 m2 garaż 18,90 m2 pom. gosp. 5,70 m2 PODDASZE 47,30 m2 strych 16,20 m2

18,2 m

10,2 m

4m

4m

20,95 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 118,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,00 m KUBATURA 465,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,95 x 18,20 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną klinkierową Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom z użytkowym poddaszem dla 4-, 6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny połączony z jadalnią, z wyjściem na ogród, kuchnia, spiżarnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet oraz pomieszczenie gospodarcze dostępne z jednostanowiskowego garażu. Na poddaszu są trzy sypialnie, łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój.

pom. gosp. 5,7 m2 pokój dzienny + jadalnia 30,1 m2

pokój 10,1 m2

pokój 13,4 m2

garaż 18,9 m2 pokój 14,6 m2

hall 6,0 m2 kuchnia 8,8 m2

wiatrołap 3,9 m2

hall 4,3 m2 spiżarnia 2,5 m2

pokój 9,2 m2

strych 16,2 m2 łazienka 5,8 m2

łazienka 4,1 m2

PODOBNE PROJEKTY Juliusz Mały II, Juliusz Mały III, Juliusz Mały IV, Juliusz, Juliusz II, Juliusz III, Juliusz Nowy, Juliusz Nowy II, Juliusz Nowy III, Juliusz Multi Comfort KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

PODDASZE

79


120,21 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

cena projektu:

13,80 m

4m

4m

23,60 m

15,60 m

4m

4m

Dom w galach

2320 zł

21,80 m

PARTER 125,38 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 163,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,87 m KUBATURA 914,34 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 252,10 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,80 x 23,60 m

Garderoba 3,97 m² Pokój 11,40 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: bloczek z betonu kom. H+H 24 cm styropian 20 cm + tynk

Pokój 10,68 m² Łazienka 4,60 m²

Przedpokój 7,10 m²

Pralnia 3,46 m²

Pokój 10,51 m² Łazienka 2,59 m²

Salon + Jadalnia 30,31 m²

Projekt domu parterowego z kolekcji domów małych i tanich w budowie, w nowoczesnej stylizacji. Strefa dzienna to jasny i reprezentacyjny salon oraz duża jadalnia. Taras osłonięty z dwóch stron ścianami domu, tworzy przytulne miejsce relaksu. Obszerna kuchnia posiada barek śniadaniowy, obok niej praktyczna spiżarnia. Osobny korytarz prowadzi do strefy nocnej, którą tworzą dwa pokoje dzieci, apartament rodziców z garderobą i wyjściem na taras, dwie łazienki oraz pralnia. Pokój obok wejścia doskonale sprawdzi się jako gabinet. Program uzupełnia pralnia i kotłownia.

Kotłownia 5,17 m²

Hol 8,45 m² Pokój 9,84m²

Spiżarnia 1,65 m² Kuchnia 10,84 m²

PODOBNE PROJEKTY Dom w galach (G) z garażem

Wiatrołap 4,81 m²

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na I kwartał 2016 r.) - 202 800 zł Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.

PARTER

80


129,65 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

Dom w wisteriach 3

cena projektu:

2530 zł 13,20 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 113,26 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,24 m KUBATURA 744,88 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 212,91 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,20 x 17,20 m

PODOBNE PROJEKTY Dom w wisteriach ver.2 pomniejszony; Dom w wisteriach (P) z piwnicami; Dom w wisteriach (G2) z garażem dwustanowiskowym; Dom w wisteriach 2 ver.2 z dodatkowym pokojem na parterze; Dom w ananasach (N) ver.2 podobny, z innym rozplanowaniem pomieszczeń. KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na I kwartał 2016 r.) - 193 400 zł Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.

21,20 m

Schowek 0,97m² (3,26m²)

Salon + Jadalnia 30,30 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: bloczek z bet. kom. YTONG 24 cm styropian 20 cm + tynk Projekt domu z poddaszem użytkowym z kolekcji domów małych i tanich w budowie. Okapy dachu stworzyły zadaszenie nad wejściem i tarasem. Strefa dzienna mieści przestronny salon z jadalnią i półotwartą kuchnię. Program uzupełnia łazienka i praktyczny schowek pod schodami. Z garażu można przejść do dużej kotłowni. W strefie poddasza znajdują się cztery sypialnie, w tym jedna z własną garderobą, oraz ogólnodostępna łazienka. Wysoka ścianka kolankowa pozwoli na maksymalne wykorzystanie powierzchni poddasza, a duża ilość okien na właściwe ich doświetlenie.

4m

PARTER 86,71 m2 garaż 18,19 m2, kotł. 7,06 m2, pow. podłogi 89,0 m2 PODDASZE 68,19 m2 pow. podłogi 80,92 m2

17,20 m

9,20 m

4m

4m

Łazienka 4,76 m²

Kotłownia 7,06 m²

Schody 4,87 m² Hol 5,81 m²

Kuchnia 9,95 m² Wiatrołap 4,80 m²

Garaż 18,19 m²

PARTER

Łazienka 7,63m² (9,23m²)

Pokój 16,44m² (18,56m²) Hol 6,18m² (6,18m²) Pokój 12,49m² (14,62m²)

Pokój 8,98m² (10,74m²)

Garderoba 3,70m² (4,42m²)

220

Pokój 12,77m² (17,17m²) 220 140

PODDASZE

81


130,60 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

cena projektu:

13,50 m

4m

19,93 m

11,93 m

4m

4m

Bella II

2688 zł

4m

PARTER 76,10 m2 + garaż 23,3 m2 PODDASZE 54,50 m2 + strych 6,2 m2

21,50 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 137,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,80 m KUBATURA 538,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 242,40 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,50 x 19,93 m

PARTER

gabinet 14,1 m² pok. dzienny + jadalnia 28,6 m²

łazienka 3,0 m²

hall 8,2 m²

spiżarnia 4,2 m²

kuchnia 8,5 m²

garaż 23,3 m²

wiatrołap 3,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa lub ceramiczna Æ elewacje tynkiem strukturalny, okładzina kamienna Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu ścianki lekkie, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, posadowione na betonowych fundamentach

pom. gosp. 6,3 m²

pokój 11,0 m²

pokój 10,2 m²

hall 8,3 m²

pokój 18,4 m²

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, przeznaczony dla 4-6-osobowej rodziny. Jest to dom z garażem jednostanowiskowym i dachem wielopołaciowym. Układ funkcjonalny obejmuje pokój dzienny, 4 pokoje oraz 2 łazienki. Dodatkowo projekt zawiera również spiżarnię przy kuchni i garderobę przy pokoju Gospodarzy na poddaszu. strych 6,2 m²

KOSZTY BUDOWY

łazienka 6,6 m²

www.dobredomy.pl

PODDASZE

82

PODOBNE PROJEKTY bez garażu – Bella, z garażem dwustanowiskowym – Bella III


130,94 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA UL. KORCZUNKOWA 39 05-503 GŁOSKÓW tel. +48 22 371 13 18 tel.kom. 601 71 72 27 www.budujdom.pl e-mail: biuro@architeka.pl

TK71

cena projektu:

2390 zł 15,34 m

4m

4m

17,20 m

24,20 m

3m

4m

PARTER 130,94 m2

23,34 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,38 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,44 m KUBATURA 458,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,34 x 24,20 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop Teriva lub monolityczny żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: bloczki beton komórkowy, zewnętrzne: bloczki beton komórkowy + ocieplenie styropian Atrakcyjny parterowy dom jednorodzinny dla czteroosobowej rodziny. W strefie nocnej zaprojektowaliśmy trzy wygodne sypialnie. Otwarty salon z jadalnią tworzy niesamowite wrażenia przestrzenne, a otwarta kuchnia pozwala domownikom na wspólne spędzanie czasu. Dla osób, które wybiorą zdecydowany podział funkcji istnieje możliwość wydzielenia kuchni. Pomieszczenie techniczne może posłużyć jako pralnia lub dodatkowy składzik, a przestronny garaż pomieści dwa samochody

pokój 14,67 m2

pokój 17,96 m2

łazienka 7,34 m2

pom. gosp. 2,22 m2

pokój 15,57 m2

garaż 33,75 m2

salon 29,49 m2

komunikacja 17,34 m2

sień 5,19 m2 kuchnia 15,55 m2

PODOBNE PROJEKTY TK70, TK71L KOSZTY BUDOWY

www.budujdom.pl

PARTER

83


133,40 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

cena projektu:

15,05 m

3m

4m

9,90 m

17,90 m

4m

4m

Ambrozja Nowa

2625 zł

22,05 m

PARTER 74,30 m2 garaż 20,80 m2 PODDASZE 59,10 m2 strych 13,30 m2

pokój 10,4 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 131,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,50 m KUBATURA 502,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 196,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,05 x 17,90 m

garaż 20,8 m2

pokój dzienny +jadalnia 33,0 m2

hall 6,5 m2 kuchnia spiżarnia 9,9 m2 1,7 m2 wiatrołap 3,2 m2

pom. gosp. łazienka 6,7 m2 2,9 m2

PARTER

Dom z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4-, 6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się część dzienna z obszernym salonem, kuchnią i jadalnią, gabinet z wyjściem na ogród, łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu znajdują się trzy sypialnie, ogólnodostępna łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój. Centralnie usytuowany kominek umożliwia zastosowanie ogrzewania kominkowego.

pokój 15,0 m2 pokój 16,6 m2

hall 6,4 m2

PODOBNE PROJEKTY Ambrozja Nowa II, Ambrozja Nowa III, Ambrozja I, Ambrozja II, Ambrozja III, Helike I, II, III, Helike Nowa, Helike Nowa II i III

strych 13,3 m2 pokój 14,9 m2

łazienka 6,2 m2

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PODDASZE

84

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym i okładziną klinkierową Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych


134,60 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Wika z garażem

cena projektu:

2420 zł 11,5 m

4m 4m

10,7 m

18,7 m

4m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 136,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,00 m KĄT NACHYLENIA DACHU 37° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,50 x 18,70 m

4m

PARTER 75,90 m2 + garaż 24,0 m2 + pom. gosp./c.o. 5,6 m2 PODDASZE 58,70 m2 + strych 13,0 m2

23,5 m

PARTER pokój 10,1 m2

garaż* 24,0 m2

pokój dzienny 37,6 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna, cementowa Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy, zewnętrzne: beton komórkowy + ocieplenie

przedpokój 4,7 m2 hall 6,8 m2 kuchnia 8,5 m2 spiżarnia 1,7 m2 wiatrołap 3,1 m2

Nowoczesny dom przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny. Parterowy, niepodpiwniczony o prostej i niebanalnej konstrukcji. Dobrze rozplanowany wewnętrzny układ pomieszczeń sprawia, że mieszkańcy tego domu będą przyjemnie spędzać w nim czas. Na parterze znajduje się przestronny salon, kuchnia ze spiżarką, łazienka oraz pokój, który może pełnić rolę gabinetu lub pokoju gościnnego. Na poddaszu znajdują się 3 pokoje i łazienka. Umieszczony w centralnym miejscu kominek umożliwia rozprowadzenie ciepła po całym domu. Projekt dostępny jest w wersji lustrzanego odbicia, w wersji z garażem dwustanowiskowym oraz bez garażu.

pom. gosp./c.o.* 5,6 m2 łazienka 3,4 m2

PODDASZE pokój 15,3 m2

pokój 11,1 m2

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

strych* 13,0 m2

przedpokój 9,8 m2

pokój 16,6 m2

łazienka 5,9 m2

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

85


140,20 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

cena projektu:

Oktawian III

3192 zł 15,64 m

4m

3 m 1,56

20,10 m

11,54 m 4 m

4m

PARTER 78,70 m2 + garaż 33,8 m2 PODDASZE 61,50 m2

23,64 m

PARTER

pok. dzienny + jadalnia 33,9 m²

kuchnia 8,8 m² hall 6,5 m² pokój 11,5 m² wiatrołap 3,4 m²

łazienka 3,2 m²

pom. gosp. 5,5 m²

garderoba 3,9 m²

pokój 14,2 m²

pokój 14,2 m²

łazienka 4,4 m²

spiżarnia 2,0 m²

hall 5,7 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

pokój 15,8 m²

PODDASZE

86

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okł.drewniana Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu z płyt g-k, zewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Projekt domu Oktawian III to propozycja dla 4-6-osobowej rodziny. Na parterze przewidziano dużą strefę dzienną, z otwartą kuchnią, jadalnią i salonem. Niewielka łazienka, dodatkowy pokój i schowek pod schodami dopełniają całości. Tuż przy wiatrołapie zaprojektowano garderobę, przez którą przechodzi się do pom. gospodarczego i garażu. Poddasze to dwa pokoje, ogólnodostępna łazienka oraz duża sypialnia z własną garderobą i łazienką.

łazienka 3,5 m² garderoba 3,7 m²

garaż 33,8 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 172,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,10 m KUBATURA 560,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 157,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,64 x 20,10 m


140,70 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

Alex

cena projektu:

2898 zł 11,50 m 4 m

19,60 m

26,60 m

3m

3m

4m

PARTER 83,10 m2 + garaż 20,1 m2 + pom. gosp. 6,0 m2 PODDASZE 57,60 m2

18,50 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 138,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,80 m KUBATURA 508,70 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 216,40 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,50 x 26,60 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, cegła klinkierowa ręcznie formowana i systemowy panel elewacyjny Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków silikatowych. ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych

kuchnia 11,6 m² pok. dzienny + jadalnia

pokój 12,4 m²

garderoba 6,5 m²

33,8 m² spiżarnia 1,9 m²

pom. gosp. 6,0 m²

Projekt jednorodzinnego domu z poddaszem użytkowym i garażem 1-stanowiskowym, przeznaczony dla rodziny 4-5-osobowej. Układ funkcjonalny parteru obejmuje strefę dzienną (salon połączony z jadalnią i kuchnią) oraz gospodarczą (garaż i pom. gosp.). Dodatkowe pomieszczenia na tej kondygnacji to: spiżarnia, łazienka, gabinet. Na poddaszu zlokalizowano strefę nocną (3 sypialnie, 2 garderoby i łazienka).

garaż 20,1 m²

łazienka 6,5 m²

łazienka 5,9 m²

hall 8,5 m² schowek 2,5 m²

hall 7,5 m² pokój 12,3 m²

pokój 10,6 m²

pokój 10,6 m²

wiatrołap 4,1 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

PODDASZE

87


160,88 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

3m

HomeKoncept 2 ENERGO

2800 zł 15,40 m

4m

24,25 m

15,75 m

3 m 1,5 m

cena projektu:

4m

PARTER 92,22 m2 + garaż 21,78 m2 PODDASZE 68,74 m2 pow. podłogi 85,72 m2

22,40 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 149,36 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 978,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,40 x 24,25 m

PARTER taras 49,8 m²

salon 26,5 m² gabinet 7,5 m2

kotł.+ pralnia 3,8 m²

komunikacja 12,1 m2

garder . 3,0 m²

wiatrołap 5,1 m2

garaż 21,8 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blacha tytanowo-cynkowa Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian

jadalnia 16,2 m²

łazienka 4,0 m² spiżar . 1,7 m²

garderoba 2,8 m2 (4,3 m2) kuchnia 12,4 m²

łazienka 6,0 (9,1) m²

łazienka 3,1 (4,7) m²

taras 22,6 m²

sypialnia 12,0 (15,4) m²

. komunikacja 13,9 m2

sypialnia 15,9 (19,1) m²

sypialnia 15,0 (19,2) m²

Atrakcyjna bryła projektu HomeKoncept 2 z pewnością zainteresuje miłośników antresoli i niebanalnych rozwiązań. Jednostanowiskowy garaż jest połączony z domem w dość nietypowy sposób, gdyż jedyną spoiną jest balkon. Przestrzeń między domem a balkonem jest otwarta – co daje możliwość ciekawego zaaranżowania zieleni w tym miejscu. Spora antresola i duże przeszklenie optycznie powiększają przestrzeń salonu, który w ten sposób łączy się z ogrodem. Wszystko to w wersji energooszczędnej – z lepszą izolacją ścian, podłóg i dachu, wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła i energooszczędną stolarką okienną i drzwiową. Efekt przestronności potęgowany jest przez otwartą kuchnię z jadalnią. Gabinet umieszczony jest w tylnej części domu, co sprzyja pracy w spokoju. Może również służyć jako przytulne pomieszczenie dla odwiedzających nas gości. Przechodząc na poddasze znajdziemy trzy sypialnie, dwie łazienki oraz garderobę. Niewątpliwego uroku i przestronności dodaje antresola z widokiem na salon. PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 1, HomeKONCEPT 2 G2, HomeKONCEPT 3

PODDASZE

88

KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl


164,30 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

Ines

cena projektu:

2898 zł 13,58 m

3m

4m

PARTER 80,70 m2 + garaż 36,0 m2 + pom. gosp. 9,4 m2 PODDASZE 83,60 m2

20,58 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 182,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,70 m KUBATURA 585,80 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 220,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,58 x 21,72 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa lub ceramiczna Æ elewacje tynkiem strukturalny, okładzina kamienna oraz drewniana Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, ocieplone styropianem, posadowione na betonowych fundamentach

21,72 m

13,72 m

4m

4m

pokój 16,0 m² pok. dzienny + jadalnia 35,2 m²

pokój 10,7 m² łazienka 3,9 m²

kuchnia 10,4 m²

hall 12,6 m²

pralnia 3,4 m²

pokój 12,0 m²

hall 11,2 m²

pom. gosp. 9,4 m² garaż 36,0 m²

łazienka 5,0 m²

pokój 14,2 m²

łazienka 7,9 m²

spiżarnia 1,9 m² wiatrołap 6,0 m²

Dom z poddaszem użytkowm, dla 4-5-osobowej rodziny. Parter obejmuje pokój dzienny, jadalnię, kuchnię ze spiżarnią oraz dodatkowy pokój. Uzupełnieniem jest garaż z kotłownią. Na poddaszu zaplanowano cztery sypialnie (jedną z osobną garderobą), ogólnodostępną łazienkę oraz pralnię.

pokój 13,9 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

PODDASZE

89


164,40 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

cena projektu:

12,98 m

4m

20,40 m

12,40 m

4m

4m

Honorata

2835 zł

4m

PARTER 77,90 m2 + garaż 18,6 m2 + pom. gosp. 4,1 m2 PIĘTRO 86,50 m2

20,98 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 142,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,90 m KUBATURA 571,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22° POWIERZCHNIA DACHU 178,90 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,98 x 20,40 m

pok. dzienny + jadalnia 35,8 m²

pokój 13,9 m²

pokój 11,4 m²

pokój 15,4 m²

pom. gosp. 4,1 m² pokój 12,4 m² garaż 18,6 m² hall 7,9 m²

kuchnia 12,5 m² spiżarnia 1,5 m²

łazienka 3,6 m² garderoba 5,2 m² łazienka 4,8 m²

wiatrołap 5,2 m²

pralnia 3,1 m² hall 7,8 m² pokój 14,7 m²

łazienka 9,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa lub ceramiczna Æ elewacje tynk, okładzina kamienna i drewniana Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków silikatowych. ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych Nowoczesny dom dla 4-6-osobowej rodziny, z 5 pokojami (gabinet na parterze oraz 4 sypialnie na piętrze), trzema łazienkami, pralnią, garażem i kotłownią. Pokój dzienny jest połączony z jadalnią i kuchnią. PODOBNE PROJEKTY z garażem dwustanowiskowym – Honorata II KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PARTER

90

PIĘTRO


165,36 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

HomeKoncept 26

cena projektu:

3100 zł 16,30 m

4m

4m

29,55 m

21,55 m

4m

4m

PARTER 165,36 m2 + garaż 35,70 m2

24,30 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 248,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,56 m KUBATURA 1286,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,30 x 29,55 m

Sypialnia 2-os. 16,09 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian

Sypialnia 1-os. 15,89 m2

Sypialnia 1-os. 11,08 m2 Łazienka 10,23 m2 Garderoba 4,75 m2

HomeKoncept 26 jest wyjątkowym domem parterowym. Uwagę przyciąga niezwykle ciekawy taras, elegancka elewacja domu wykonana z płyt betonowych połączonych z szlachetnym drewnem oraz białe belkowania wokół domu. Od frontu domu nie sposób nie zwrócić uwagi na reprezentacyjne wejście, delikatnie schowane pod drewnianym belkowaniem. Wewnątrz domu warto podkreślić bardzo dużą strefę dzienną o powierzchni 60 m2 z intrygującym podłużnym oknem w jadalni, kuchnię z wydzieloną spiżarnią, dużą garderobę oraz 4 przestronne pokoje dla domowników lub ich gości. Dom jest zaprojektowany w standardzie energooszczędnym, z odpowiednio grubą izolacją ścian, dachu oraz podłogi oraz ma zaprojektowaną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Z pewnością jest to jeden z najciekawszych domów parterowych dostępnych obecnie na polskim rynku projektów gotowych.

WC 1,89 m2 Salon/ Jadalnia 43,44 m2

Kuchnia 15,06 m2

Komunikacja 14,73 m2

Spiżarnia 1,64 m2

Wiatrołap 3,87 m2

Garderoba 3,68 m2

Gabinet 14,77 m2

Kotłownia/ pralnia 4,64 m2

Pom. gospod. 3,6 m2

Garaż 35,7 m2

PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 27, HomeKONCEPT 28, HomeKONCEPT 31, HomeKONCEPT 32 KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

PARTER

91


183,50 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

cena projektu:

14,72 m

3m

26,22 m

14,74 m

4,48 m 3 m

4m

Carmen II

3255 zł

3,42 0,58

PARTER 90,70 m2 + garaż 33,1 m2 + pom. gosp. 6,8 m2 PIĘTRO 92,80 m2

21,72 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 202,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,20 m KUBATURA 673,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 246,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,72 x 26,22 m

pokój 11,2 m² pok. dzienny + jadalnia 42,2 m²

pokój 16,8 m²

łazienka 4,7 m² pom. gosp. 6,8 m²

spiżarnia 2,5 m² kuchnia 15,4 m²

łazienka 8,0 m²

pokój 19,2 m²

hall 10,0 m²

wiatrołap 4,7 m²

garderoba 6,3 m²

garaż 33,1 m²

łazienka 9,2 m²

hall 7,7 m²

pokój 17,1 m²

pralnia 8,5 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny, na fragmentach wielkoformatowe płyty kamienne lub gres, panel elewacyjny Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków silikatowych. ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych Nowoczesny dom jednorodzinny. Na parterze znajdują się salon połączony z jadalnią i kuchnią, spiżarnia, pokój, łazienka, garaż i kotłownia. Poddasze to 3 pokoje (jeden z garderobą i łazienką), łazienka i pralnia.. PODOBNE PROJEKTY z garażem jednostanowiskowym – Carmen z 4 pokojami na piętrze – Carmen II B KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PARTER

92

PIĘTRO


190,85 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

14,25 m 2,35 m 1,5 m

cena projektu:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 193,24 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,40 m KUBATURA 1237,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 289,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,95 x 22,10 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach łupek dachowy Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian

KOSZTY BUDOWY

18,95 m

4m

26,95 m

salon 31,5 m2 gabinet 12,4 m2

łazienka 4,4 m2

komunikacja 17,7 m2

jadalnia 20,9 m2 spiżarnia 2,2 m2

kotłownia/ pralnia 4,9 m2

garaż 40,9 m2

wiatrołap 2,7 m2 garderoba 3,0 m2

kuchnia 10,6 m2

taras 16,1 m2

PARTER

Wersja energooszczędna naszego flagowego projektu. HomeKoncept 13 to dom dla prawdziwych koneserów nowoczesności. Projekt ten charakteryzuje nietypowa bryła w kształcie litery C oraz oryginalna elewacja. Dom ma dużo unikatowych rozwiązań, m.in.: posiada antresolę, w której znajduje się sypialnia z przeszkleniem na salon oraz jednobiegowe schody wzdłuż przeszklonego holu. Taras, który jest wcięty w bryłę domu i sąsiaduje z salonem, a z drugiej strony z gabinetem, można wyposażyć w piękną podświetloną roślinność. Będzie to tworzyło niezwykły i efektowny widok. Na parterze zaprojektowano salon, kuchnię, jadalnię, łazienkę, pokój gościnny, pomieszczenie gospodarcze oraz małą garderobę. Na poddaszu z kolei znajdziemy trzy sypialnie, trzy garderoby oraz dwie łazienki. PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 14, HomeKONCEPT 15

4m

4m

PARTER 110,40 m2 + garaż 40,93 m2 PODDASZE 80,45 m2 pow. podłogi 103,39 m2

4100 zł

22,10 m

HomeKoncept 13 ENERGO

pustka nad salonem

komunikacja 16,1 m2 (18,2 m2) sypialnia 19,5 m2 (26,1 m2)

PODDASZE

garderoba 3,3 m2 (4,9 m2)

łazienka 6,5 m2 (8,5 m2)

pokój 12,5 m2 (15,5 m2)

łazienka 3,8 m2 (7,2 m2)

pokój 12,6 m2 (15,5 m2) garderoba 3,1 m2 (3,7 m2)

garderoba 3,1 m2 (3,7 m2)

www.homekoncept.pl

93


14,14

4,47 m²

14,08 m²

Zapytaj o kąt 30°

4,25 m²

16,53 m²

5,36 m²

17,19

11,47 m²

13,89 m² 5,86 m²

2,01 m²

31,90 m²

94

32,86 m²

5,47 m²

2,84 m²

9,43 m²


95


14,75

12,03 m²

3,47 m²

11,73 m²

10,28 m² Zapytaj o kąt 30°

7,95 m²

42,72 m²

10,75 m²

18,53

4,05 m²

20,55 m²

3,20 m² 9,83 m²

96

2,83 m²

31,58 m² 4,89 m²

4,69 m²


14,14

4,47 m²

14,08 m²

4,25 m²

16,53 m²

14,20m²

Zapytaj o kąt 30°

2,42 m²

32,90 m²

19,24

14,35 m² 8,45 m²

5,26 m²

4,38 m²

5,47 m²

2,84 m²

9,43 m²

32,09 m²

97


16,85

5,76 m² 14,11 m² 12,47 m² 5,78 m² 8,92 m²

Zapytaj o kąt 30°

12,43 m²

21,95

6,79 m² 12,35 m²

35,83 m² 12,77 m² 3,53 m²

3,87 m²

11,48 m² 3,13 m²

2,11 m² 33,72 m²

98

7,15 m²


16,85

5,76 m² 13,33 m² 11,96 m² 3,53

12,94 m²

9,23 m²

Zapytaj o kąt 30°

21,95

8,07 m²

12,35 m²

35,55 m²

17,71 m²

6,07 m²

15,86 m² 2,45 m²

2,11 m²

6,40 m²

3,13 m²

33,53 m²

99


11,40

11,40

8,27 m² 7,93 m² 8,272,50 m² m²

12,80

12,80

7,93 m² 16,00 2,50 m² m²

28,33 m²

1,8528,33 m² m²

10,66 m² 16,00 m² 3,85 m²

3,18 m² 1,85 m²

8,37 m²

3,18 m²

8,37 m²

10,66 m²

3,85 m² 5,83 m² 8,75 m² 2,83 m²

9,77 m² 11,55 m²

4,79 m²

100

12,65 m²


12,95

7,27 m²

9,05

18,00 m²

21,52 m²

10,70 m²

2,88 m²

5,45 m²

6,02 m² 4,11 m² 1,11 m²

11,34 m²

5,76 m² 9,53 m²

15,75 m²

14,50 m²

7,43 m² 8,28 m² 7,38 m²

101


9,17

10,59 m²

21,38 m²

13,60 m² 15,73 m²

8,23 m² 4,50 m²

15,47

2,18 m²

6,66 m²

10,24 m²

1,22 m² 1,91 m²

6,23 m²

4,08 3,08 m² m² 5,03 m²

5,61 m²

32,03 m²

3,29 m² 12,98 m²

102

11,51 m²


103


191,08 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

cena projektu:

17,95 m

3m

4m

21,45 m

13,45 m

4m

4m

HomeKoncept 37

4000 zł

24,95 m

PARTER 103,10 m2 + garaż 41,35 m2 PIĘTRO 88,10 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 182,64 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,09 m KUBATURA 1091,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 111,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,45 x 24,95 m

taras 83,8 m²

jadalnia 15,5 m²

komunik. 2,1 m² łazien. 3,9 m² gabinet 11,9 m²

salon 33,3 m²

komunik. kotłownia pom. gosp. 4,3 m² 4,3 m² 4,0 m² kuchnia 12,5 m²

spiż. 2,4 m²

garder. wiatrołap 4,1 m² 4,9 m²

garaż 41,4 m²

PARTER

pokój 15,3 m²

łazien. 10,3 m²

garder. 6,3 m²

Projekt HomeKONCEPT-37 to nowoczesna willa o atrakcyjnej bryle i oryginalnej stylistyce. Dach o kącie nachylenia 30 stopni, doskonale wpisuje się w wymagania większości Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Okalające dom belkowanie oraz efektowna elewacja z białego i grafitowego tynku połączonego z naturalnym kamieniem elewacyjnym, nadaje całości wyjątkowej elegancji. Strefa dzienna to przestronna, reprezentacyjna przestrzeń zaprojektowana w kształcie litery L, którą tworzy otwarty salon z kominkiem, jadalnia oraz kuchnia. Na piętrze zostały wydzielone trzy duże pokoje, w tym sypialnia małżeńska z własną łazienką. Program funkcjonalny uzupełnia duża garderoba, ogólnodostępna łazienka oraz pralnia.

pokój 18,5 m²

komunikacja 13,0 m² sypialnia 17,2 m² pral. 3,3 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową Æ elewacje kamień elewacyjny połączony z tynkiem Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny 25 cm + styropian 20 cm

łazien. 4,2 m²

taras

PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 30, HomeKONCEPT 34

PIĘTRO KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

104


Buduj Energooszczędnie 3/2016  
Buduj Energooszczędnie 3/2016  

Wydanie specjalne katalogu "Najciekawsze Projekty", poświęcone budownictwu pasywnemu i energooszczędnemu, projekty domów uwzględniających w...

Advertisement