Page 1

51

Lad kon4manderne tænke lidt over billedet: Hvor fører åbningen hen?


52

De fleste kon4mander kender til muslimsk bønspraksis; men hvad kender de til kristen bønspraksis? Spørg dem...!

Bøn

I modsætning til andre religioner er der ingen særlige formkrav til en kristen bøn. Da kristen bøn som regel også finder sted under meget private former, er kristen bønspraksis stort set usynlig. Men alle kon4manderne har prøvet at bede. Spørg selv... Og lad dem opdage det hos hinanden.

indebærer direkte kommunikation i udøvelse af religion, med kontakt mellem den troende og en guddom og forekommer i de allerfleste religioner. Bøn er ofte formet i ord men kan også være ordløs; bøn kan udføres alene eller sammen med andre. Bønnen kan have mange forskellige formål, f.eks. taksigelse, lovprisning, tilbedelse, klage, ønsker eller forbøn. Forskellige religioner og traditioner har udformet bøn på mange forskellige måder. Der findes obligatoriske bønner og andre særlige bønner med en speciel kraft og betydning. Inden for visse religioner vender man sig imod et helligt sted under bønnen, for eksempel muslimer mod Mekka og bahá'íer mod Qiblih.

Mange kirkeretninger har tradition for at bruge ”hjælpemidler”, når de beder: bedekranse, lystænding m.m. Diskutér disse. Og indfør dem i forberedelsen, hvis kon4manderne vil det.


53

FADER VOR ”Åh nej, åh nej! Der er ikke sket noget! Er der vel?! ”Jeg snakker bare med mig selv”, siger vi. Men i Det er bare noget, jeg tror?! Please, jeg lover, at virkeligheden er det jo Gud, vi snakker med. Hele jeg nok skal... Bare der ikke er sket noget!” tiden. Bare nu...! og Bare nu ikke...! Hør, hvem snakker du egentlig med? Hvem er dét, du går og laver små aftaler med indvendig, når du er bange noget? Hvem er dét, du bliver vred på, når noget går galt? Og hvem er dét, du siger tak til, når det så alligevel ender godt? Er det dig selv? Eller er det...?

Fader vor, du som er i himlene. Helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.

Dette kapitel prøver ikke at lære dig at bede. For det gør du faktisk allerede! Mange af dine tanker er i virkeligheden små bønner til Gud, uden du rigtig tænker over det! Men hvad sker der, når du VIRKELIG vil bede? Kan du så? Eller går bønnen i stykker for dig?

Vr Fr d sm r hmln hllgt blv dt nvn FADER VOR på ”hebraisk” - dvs skrevet kun med konsonanter (jf. side kmm dt15).rg skøvelse, dnnårvlj En rigtigt god man skal lære FADER VOR, fordi man på denne måde ikke sm hmln lærer en remse men tvinges til at forholde sig tilslds indhold oggs betydning. p jrdn gv s dg vrt dglg brd g frld s vr skld sm gs v frldr vr skldnr g ld s kk frstls mn fr s fr dt nd fr dt r rgt g mgtn g rn vghd mn

Vor Far, du som er i himlene. Helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.


54

Den, der har ører at høre med, skal høre! Al samtale kræver lytten, koncentration og nærvær. Det gælder også samtalen mellem Gud og os. Gud er altid lyttende og nærværende! Til gengæld er vi ofte temmelig fraværende og hører også ret dårligt! Selvom man gerne VIL bede og måske også kommer i gang med at sige dét, man vil, så går der som regel ikke ret længe, før tankerne begynder at gå deres egne veje: ”Sagde han virkelig dét?” ”Kommer de så sammen nu?” ”Har vi egentlig tysk for til i morgen?” Du kender det godt, ikke?!

I kristendommen er forholdet mellem Gud og menneske et frit forhold. Gud henvender sig til os hele tiden. Men han vil ikke tvinge os til noget. Hverken til at lytte eller til at bede. Hvis bønnen ikke kommer fra hjertet, er det lige meget... Men hvad gør man så, når man gerne vil bede, men ikke kan bede? Tja, Jesus sagde: ”Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed...” Og så lærte han disciplene at bede Fadervor.

Fadervor er ikke en regel om, at dét og dét skal man Alle andre religioner har særlige regler for, HVORNÅR sige til Gud, ellers er det ikke ”rigtigt”. Men Fadervor man skal bede, HVORDAN man skal bede, HVAD er en hjælp til os, når vi ikke selv kan finde ord for man skal bede om o.s.v. Det har kristendommen alt det, vi gerne vil sige. ikke. I det hele taget er der meget få regler i kristendommen. Noget, der lige fra begyndelsen Derfor er Fadervor både alles bøn - og samtidigt har virket vildt provokerende på mange! helt din egen...!


55

Jeg bruger bøn til at komme af med nogle ting. Når jeg beder Fadervor, tror jeg på, at Gud ved, hvad det er, som jeg særligt kommer til ham med.

Jokeren

Fader vor Du som styrer i himlen Respekten er din Jeg er nede med dit Rige Ske din vilje i mit kvarter Som den sker i alle andre kvarterer Tak for den gode æder, vinen Og alle de smukke mennesker Du omgi’r mig med Jeg ved du altid har min ryg Selv når jeg fucker up Og på samme måde Vil jeg altid have mine homies ryg Når de er på skideren Og endda tilgive dem Der kopierer mine cd’er Fristelserne lurer overalt I min del af byen Men giv mig styrke, mod og visdom Til at forvandle dem Til inspiration i stedet Pas godt på dem jeg elsker Dem jeg ikke elsker Og selv på dem Som playerhater på mig For evigt dér AMEN

© Jokeren ”Bøn fra en player”/Alpha Han/EMI 2003 FADER VOR ifølge Jokeren. Se video’en på www.kon4mand.dk/VIDEO

De to udgaver af FADER VOR er med vilje ikke aftryk hér i bogen - så de to skriftsteder skal slås efter i Bibelen. NB! Bagest i Bibelselskabets KONFIRMAND BIBEL findes et særligt register over emner som f.eks. Kærlighed, Fader vor m.m.

OPGAVE

Læs og sammenlign disse to skriftsteder: Matt 6,9-13 + Luk 11,2-4. Diskutér forskelle og ligheder.


56 Jesus sagde: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Matt 7,7-8

I only ask of God He won't let me be indifferent to the suffering That the very dried up death doesn't find me Empty and without having given my everything I only ask of God He won't let me be indifferent to the wars It is a big monster which treads hard On the poor innocence of people It is a big monster which treads hard On the poor innocence of people

Se video’en på www.kon4mand.dk/VIDEO

People...people, people I only ask of God He won't let me be indifferent to the injustice That they do not slap my other cheek After a claw has scratched my whole body I only ask of God He won't let me be indifferent to the wars It is a big monster which treads hard On the poor innocence of people It is a big monster which treads hard On the poor innocence of people People...people...people Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente People...people...people

© Outlandish ”I only ask of God”/Closer than Veins 2005/RCA, Sony BMG


57 Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Matt 6,7

OPGAVE

Nu er det DIN tur! - Så træk vejret dybt! Luk alt og alle ude! Find din indre ro! Og skriv en bøn...

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________


58

FORSLAG: Alle bønner klippes ud og afleveres til præsten, som samler bønnerne til én, fælles Kirkebøn.

ALTERNATIV 1 Lav en ”grædemur” et sted, hvor bønnerne kan deles med andre - f.eks. i våbenhuset. ALTERNATIV 2 Put bønnerne i balloner, som dernæst fyldes med helium (kan bl.a. købes online) og sendes op mod himlen ved en fælles gudstjeneste - eller ved konfirmationen.

Kap. 8: FADER VOR  

UndervisningsGUIDE: Kommentarudgave af KON4MAND kap. 8

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you