Page 1

97

Kapitlet hedder BEGRAVELSE og sigter i første omgang da også mod at gøre kon4manderne fortrolige med folkekirkens begravelsesritual. Det får de brug for mange gange i deres liv… Men konfirmationsforberedelsen skal også række kon4manderne det opstandelseshåb, der er tæt forbundet med dåben (jf. kap. 11) både i dåbens løfte: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” og i den lovprisning, der bruges som indledning til dåb og jordpåkastelse: ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”. Dette levende håb - håbet om opstandelse og evigt liv - gør os frie og pålægger os samtidig at leve, mens vi gør det, og elske, mens vi tør det... jf. Nik & Jay-teksten (oprindeligt gruk af Piet Hein). NB! Video’en med Nik & Jay findes på www.kon4mand.dk/VIDEO Den ”opstandne” spurv på forsiden til kapitlet henviser til traditionen med at sætte små spurve på gravsten (jf. Matt 10,29).


98

Hvad sker der, når vi dør? Børn forstår fra omkring 10–12 års alderen, at døden er uundgåelig og uafvendelig - en erkendelse, der helt naturligt fører til tanker om, hvad der mon sker efter døden. Kon4manderne har derfor allerede spekuleret over døden i flere år, inden de begynder til præst. Så lad dette lille spørgsmål på side 98 være anledning til, at de selv får lov til sætte ord på, hvad de tror, der sker... ”Opgaven” løses mundtligt (plenum) eller skriftligt hér på siden.


99

BEGRAVELSE Gravstensmotiv inspireret af H.C.Andersens ”Engelen”. Eventyret kan bruges som et indlæg i samtalen om ”Hvad sker der, når vi dør?” (side 98).

Download: www.hcandersen.dk

Overvej sammen følgende udsagn: ”Uanset hvor store fremskridt lægevidenskaben gør, vil det aldrig lykkes at få dødelighedsprocenten ned under 100%...”

Det eneste, man ved med 100 procents sikkerhed, når et menneske bliver født, er, at det engang skal dø. Det er kun et spørgsmål om hvornår og hvordan. Ofte spørger vi også os selv hvorfor...

Sorg er én af de mest komplicerede følelser, der findes. Sorg er ligeså kompliceret som kærlighed. For sorg og kærlighed hænger sammen. Det ved alle, der har prøvet at miste...

Hvert år dør omkring 61.000 danskere. Cirka 700 af dem er børn og unge under 18 år. Det er næsten to hver eneste dag. De fleste dødsfald blandt børn og unge sker i trafikken.

Sorg er en blanding af mange slags følelser: Vrede, afmagt, skyld, skam, selvbebrejdelser m.m. Ind imellem lettelse. Og nogle gange også en følelse af ikke at føle noget. Som om sjælen er blevet følelsesløs.

Hvert år mister omkring 4.100 børn og unge deres mor eller far. Det er 13 hver eneste dag! Eller én Sorg sætter sig ofte i kroppen: Som hovedpine, hver anden time. Eller én i hver klasse. ondt i maven, sovetrang, søvnløshed m.m. Man kan læse meget mere om Så selvom vi i Danmark lever i gennemsnit 76 Mange ved ikke, skal sige til nogen, der børns og hvad ungesdesorgreaktioner på år, så har mange allerede haft døden tæt inde på har oplevet stor sorg. Men så er det jo netop dét, www.cancer.dk livet, når de bliver konfirmeret. man skal sige: ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige”.

_____________________________________________________________________ Bisættelse: _____________________________________________________________________ Jordfæstelse: _____________________________________________________________________ Begravelse:

Ordet ”begravelse” bruges ofte i flæng. Indled med at klare begreberne skriftligt sammen med kon4manderne.


100 Altid frejdig, når du går veje, Gud tør kende, selvom du til målet når først ved verdens ende. Aldrig ræd for mørkets magt nr. 1 e stjernene vil lyse! . lm ede ssa i epagt r e Med et Fadervor s l d e hun ravaldrig skal du . år gyse. Beg

OPGAVE

Okay, hvis du fik at vide du havde én dag tilbage at leve i hvad ville DU så gøre?

t 20 i de

Kæmp for alt, hvad du har kært, dø, om så det gælder! Da er livet ej så svært døden ikke heller.

Chr. Richart / C.E.F. Weyse

Opgavetekst ifølge Nik & Jay. Hør sangen i fællesskab – enten før eller efter løsningen af denne opgave, som kan besvares enten mundtligt eller skriftligt. Copyright: Nik & Jay ”EnSe dag tilbage” Nik & Jay 2 / EMI 2004 video’en på /www.kon4mand.dk/VIDEO Okay, hvis du fik at vide du havde én dag tilbage at leve i hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre? Jeg tror jeg ville... hæve lidt penge på min firma konto løb ned og shop den bil jeg altid havde tænkt på vinke når jeg så min nabo, hallo yo, bilen er ny og 24 tommer alu Jeg ville ha den pige jeg elsker ved min side Køre ud mod vandet Og ik ta noget for givet Jeg ville ringe til gamle venner og kærester fortælle dem at de har gjort mig til den jeg er kig mig i bakspejlet og sig "hey det' godt nok" sædet tilbage, vinduet ned og volumen op jeg ville gi en fuck hvorfor jeg var her bare smile og nyde, at det var jeg jeg ville samle mine venner og familie op og køre videre ud mod vandet i en samlet flok så ville jeg tænkte på om jeg havde givet nok igen til dem der har givet mig så meget af dem jeg ville pakere bilen midt ude på vejen og der sku være musik, yo, min egen og alle ville smile og bounce med hinanden barbeque og kæmpe bål på stranden

Har kirken et ”Memento Mori”, jeg ville sige til mine brødre er det naturligvis helt oplagt at jeg er stolt af dem at inddrage dette. at de sku forstå hvor meget jeg virkelig holder af dem Her ses ét fra Fredeicia kirke. jeg ville sige til min mor og far at jeg elsker dem og spørge dem om de ik sku prøve at finde sammen igen fortælle mine venner at jeg tror på vores kærlighed er større end man kan sætte ord på og jeg ville finde min kvinde og sige til hende at jeg havde lyst til at leve videre i hende og solen ville gå ned over vandet mens jeg røg en sidste blå Kings drak et sidste glas rødvin vind i håret rockstar briller på 23 år vi ses mit dannebrog En dag tilbage lev mens du gør det elsk mens du tør det En dag tilbage lev mens du gør det elsk mens du tør det En dag tilbage lev mens du gør det elsk mens du tør det


101 Om lidt blir her stille Om lidt er det forbi Fik du set det, du ville Fik du hørt din melodi r. 1

n Forladt og alene lme de? a s re es Danseracirkusprinsessen rundt vels rhunde r g å e . sin line GårB i stå på 1 et 2 d i I et sanseløst sekund

Om lidt, om lidt er vi borte Vi ses måske igen

Martin Luther skulle engang have fået spørgsmålet: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at jorden gik under i morgen?” Hvortil Luther angiveligt svarede: ”Jeg ville plante et træ…” Brug historien som indlæg i samtalen og overvej i fællesskab, hvad Luther mente med sit svar.

Copyright: Kim Larsen & Leif Petersen

En dag tilbage lev mens du gør det elsk mens du tør det En dag tilbage Jeg ville egentlig ik vide hva jeg sku gøre af mig selv måske kig mig lidt i spejlet, slå tiden lidt ihjel forlade mit hjem med mit ynglings gear på de hvideste snicks og cap'en lidt på skrå jeg ville la bilen stå og bare slentre gennem kbh tænke over om jeg havde nået lidt af alt det jeg ville nå om jeg havde sat pris på det jeg fik om jeg havde givet for lidt og ønske jeg ku nå at takke dem der føler vores shit videre uden de helt store stop I don't know, måske et sidste måltid på tacco shop gøre ting jeg normalt ik gør stop den smukkeste pige og forføre hende som jeg aldrig havde gjort det før ta ud forbi mit barndomshjem fortæl min mor, min far, mine tre brødre at jeg virkelig elsker dem jeg ville samle mit team, mine venner og sige at jeg et eller andet sted ved vi ses igen alle sammen

jeg ville hit foran en club se godt ud spille lidt smart intet andet end love og et dankort i pendul fart og jeg ville pop den dyreste champagne sige til mig selv "vi gjorde det fandme" forlade stedet uden at sige det til nogen med et enkelt glas i hånden og en slukket telefon grine lidt for mig selv over en joke vi havde engang inderst inde nok også være en lille smule bange dedikere en sidste tanke til min familie og mit crew og til pigen i mit liv jeg ik har fundet endnu velvidende om at hun er derude et sted men fuck nu det jeg har fået så meget med og jeg føler det hele, mer' end nogensinde med nexus på brystet og oprejst pande og jeg er alene med mig selv jeg har det sq godt og forlader dette sted inden solen står op En dag tilbage Lev mens du gør det elsk mens du tør det En dag tilbage...


102

Dødsannoncerne i bogen er hentet fra www.afdøde.dk, hvor der ogsü kan hentes helt aktuelle annoncer til forberedelsen. Overvej websidens funktion og brugergruppe sammen med kon4manderne; mundtligt eller skriftligt.


103

OPGAVE

Skriv en dødsannonce - enten til én af gravstenene på næste side eller til én af stenene på kirkegården. Formålet med denne opgave er at gøre kon4manderne bevidste om, hvordan og hvor forskelligt, vi taler om døden, og hvor svært det er at sætte ord på død og sorg. Ideel til gruppearbejde.

Jordpåkastelse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Præsten indleder med lovprisning: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene: (N.N.) Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå Lad os bede! Fader vor, du som er i himlene! Helliget vordeGennemgå dit navn, ritualet for jordpåkastelse sammen med kon4manderne. Lad dem komme dit rige, skeind dintilvilje spørge det undervejs, og kom som i himlen selv således også på jorden; med kommentarer og forklaringer. giv os i dag vort daglige brød, Det vil være oplagt at gennemgå og forlad os vor skyld, ritualet dér, hvor det bruges i praksis: som også vi forlader skyldnere, I kirken, vore på kirkegården eller i kremaog led os ikketoriets i fristelse, kapel… men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Derefter lyser præsten velsignelsen: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Amen.


1950 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Tag på kirkegården og find gravsten, der Alle billederne samles til en fotoserie med 1969 gør et særligt indtryk. små tekster til. 1970 Tag billeder - f.eks. med din mobil - og Udstil det hele i kirken, på kirkens hjemme1971 skriv, hvorfor stenen gør indtryk på dig. side eller i kirkebladet. 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Formålet er at skærpe kon4mandOPGAVE 1 kan med fordel følges op af ...: 1985 ernes bevidst om, at gravstenene på 1986 kirkegården er minder om virkelige, OPGAVE 2 styrker den primære hen1987 levende mennesker og levede liv. sigt med OPGAVE 1 samt bringer 1988 Dette sker ved at lade kon4manderne kon4mandernes overvejelser og tanker 1989 udvælge og beskrive gravsten, der om livet og døden ud til en langt større 1990 gør et særligt indtryk på dem. kreds. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 lge erfø 2010 H fra n 2011 e t s v . Gra gård 2012 e k Kir 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

104

OPGAVE 1

OPGAVE 2

Kap. 15: BEGRAVELSE  

UndervisningsGUIDE: Kommentarudgave af KON4MAND. kap. 15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you