Page 1


REKLAMODAWCY NA GALI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2016 PKO BANK POLSKI S.A. Oddział I w Opolu „ZŁOTY SPONSOR OIG” KAROL CEBULA – Mecenas Kultury Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. TAURON Dystrybucja S.A. Górażdże Cement S.A. NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. FILPLAST Sp. z o.o. MEXPOL Sp. z o.o. NETECS Sp. z o.o. ADAMIETZ Sp. z o.o. ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp.z o.o. IMEX - PIECHOTA Sp. z o.o. Sp. K. Bank Pekao S.A. Lesaffre Polska S.A. FOTON Sp. z o.o. Sp. K. Bank Spółdzielczy w Leśnicy PKS International CARGO S.A. BRÖKELMANN POLSKA Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Łubnianach Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. DREWNOPLAST Zakład Produkcji Okien Przedsiębiorstwo „PORJOT” Jerzy Pordzik RUDATOM Zakład Usług Transportowo - Sprzętowych MULTISERWIS Sp. z o.o. SOMAR s.c. Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych GNIOTPOL Sp. z o.o. ZAKŁAD KURZNIE Metalowiec Sp. z o.o. w Namysłowie Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. Fabryka Aparatury i Urządzeń „FAMET” S.A. KANO Sp. z o.o. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. P.T.O.P. „OPOLREM” Sp. z o.o. MEB Technical GmbH Sp. z o.o. RUDATOM Zakład Usług Transportowo Sprzętowych Blacharstwo Samochodowe Import-Export Łukasz Kołodziej CLIMBEX S.A. PIOMAR Sp. z o.o. Transport i Logistyka GALVET Sp. z o.o. Centrum Obsługi Rolnictwa Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o. Gwarant Agencja Ochrony S.A. Browar Namysłów Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Praszka Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie


LAURY 2016

Szanowni Państwo,

T Henryk Galwas Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

egoroczna Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji ma szczególnie uroczysty wymiar. W tym roku bowiem przypada jubileusz dwudziestu pięciu lat istnienia tej wyjątkowej nagrody.

To już ćwierć wieku mija od momentu kiedy uhonorowaliśmy pierwszych laureatów Laurami Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnieniem, którego symbolika nawiązuje do starożytności gdzie wawrzyn - laur był symbolem zwycięstwa i chwały. Co ma swoje przełożenie na prestiż, który od samego początku niesie ze sobą to wyróżnienie. Przez wszystkie lata istnienia nagrody honorowaliśmy nią osoby, instytucje, firmy których wkład i zaangażowanie w rozwój naszego regionu i kraju był i jest znaczący. Co od zawsze było i jest głównym założeniem Laurów Umiejętności I Kompetencji. Jubileusz nagrody Laurów utwierdza mnie w fakcie jak jest ono ważne. Z roku na rok rośnie bowiem liczba laureatów nagrody a zaznaczyć trzeba, że oprócz prestiżu to przede wszystkim wielka odpowiedzialność dla uhonorowanych do ciągłego podnoszenia poprzeczki w swojej codziennej aktywności. Warto w tym miejscu pokusić się o statystykę: Od 1992 roku do roku 2016 Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej przyznała 154 Złote Laury Umiejętności i Kompetencji, 35 Platynowych, 7 Kryształowych oraz jednorazowo Diamentowy Laur. W skład nagrody wchodzą również Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji, które przyznajemy od roku 2000 roku. Chciałbym wspomnieć jeszcze o dodatkowym wyróżnieniu, które w tym roku będziemy nadawać po raz trzeci. Jest to nagroda specjalna Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego, którą przyznajemy za zasługi i zaangażowanie na rzecz przemian ustrojowych, społecznych, gospodarczych i politycznych naszego kraju. Laureatami tego wyróżnienia zostali w poprzednich latach ks. Arcybiskup Alfons Nossol oraz Minister Rozwoju Regionalnego i wicepremier w rządzie Donalda Tuska Elżbieta Bieńkowska. W tym roku kolejna osoba zostanie uhonorowana tym zaszczytnym wyróżnieniem.

Pisząc o jubileuszu nie sposób wyrazić podziękowań dla tych wszystkich dzięki którym możemy go celebrować. Na pewno z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim byłym i obecnym członkom Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji oraz samym laureatom nagrody. To między innymi dzięki ich pracy i zaangażowaniu możemy być dumni z naszego regionu. Co należy tutaj mocno podkreślić. Dziękuję włodarzom miasta Opola i województwa, którzy na przestrzeni tych lat zawsze chętnie nas wspierali, dziękuję wszystkim członkom Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Księżom Biskupom za okazane wsparcie i przychylność. Myślę, że jubileusz dwudziestu pięciu lat, utwierdzi nas jeszcze mocniej w przekonaniu, że warto jest się angażować w działania na rzecz naszego regionu, który jest naszym wspólnym dobrem. Henryk Galwas

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

3


LAURY 2016

Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji 2016

Adrian Czubak Wojewoda Opolski Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego, Laureat Platynowego Lauru 2015 Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, Laureat Złotego Lauru 2015 Marian Duczmal Przewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2005 Karol Cebula Laureat Platynowego Lauru 2007 i Kryształowego Lauru 2010 Andrzej Drosik Członek Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2013 Wilhelm Beker Wiceprzewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2014 4

Krzysztof Zyzik Redaktor Naczelny NTO Marek Tukiendorf Rektor Politechniki Opolskiej Laureat Platynowego Lauru 2015 Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski Laureat Złotego Lauru 2008 Henryk Galwas Prezes Zarządu OIG, Laureat Platynowego Lauru 2014


HISTORIA LAURÓW „Jest sława, a więc będzie i Rzeczpospolita! / Zawżdy z wawrzynów drzewo wolności wykwita” – pisał Adam Mickiewicz na kartach „Pana Tadeusza”. Ćwierć wieku historii Laurów Umiejętności i Kompetencji to swoista kronika czasów i ludzi, którzy na przestrzeni minionych lat budowali nowe oblicze Polski, Europy i świata. Cezurą nagrody Laurów jest rok 1992, kiedy to siedmiu animatorów ówczesnego życia gospodarczego i społecznego regionu postanowiło „honorować co roku wybitnych ludzi za ich publiczną działalność gospodarczą i społeczną. Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz – Prezesi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kazimierz Borgieł – Dyrektor Izby, Tadeusz Biedzki – ówczesny Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego i Redaktor Naczelny Trybuny Śląskiej, Leopold Kurek – w tamtych latach Dyrektor Radia Katowice S.A. i Rafał Szymoński, pełniący w tym czasie funkcję Dyrektora Oddziału Terenowego w Katowicach Telewizji Polskiej S.A. uznali, że istnieje potrzeba wyróżniania osób „cieszących się największym autorytetem społecznym i politycznym, którzy w danym roku dokonali rzeczy ważnych, pomocnych dla osiągnięcia spokoju społecznego”. Na kanwie tego zapisu pierwsze Diamentowe Laury odebrali: Lech Wałęsa, wybrany w wolnych wyborach pierwszy Prezydent III RP i Arcybiskup Damian Zimoń, który mocą swojego autorytetu i zaangażowania doprowadził do zakończenia strajku załogi FSM w Tychach w 1992 r. Inicjatorzy wyróżnień kierowali się również chęcią promowania „instytucji i osób, które (…) przyczyniają się własnym postępowaniem do tego, aby inni mogli osiągać sukcesy”. Za taką postawę podziękowania w postaci pierwszych Platynowych Laurów otrzymali ówcześni wojewodowie: bielski – Mirosław Styczeń oraz opolski – Ryszard Zembaczyński. Tak też narodziła się przyjaźń pomiędzy nimi i RIG w Katowicach, która obok poparcia dla idei samorządu gospodarczego zaowocowała aktywnym udziałem w pracach Kapituły Laurów powołanej do życia w 1993 r. Pierwszym sekretarzem Kapituły został Stanisław Przybyłowicz, zaś Laurami postanowiono wyróżniać przedstawicieli regionu obejmującego wtedy cztery województwa: katowickie, bielskie, częstochowskie i opolskie. Zanim jednak to nastało, obok Diamentowych i Platynowych Laurów przyznano w 1992 roku również Laury Złote, będące uhonorowaniem bohaterów okresu budowy gospodarki rynkowej: przedstawicieli biznesu. „Sukcesy indywidualnych menedżerów, firm są wspólnymi sukcesami gospodarki i społeczeństwa” – głosił komunikat prasowy Komitetu Organizacyjnego Laurów, którego członkowie wyróżnianie ich uznali za zadanie samorządu gospodarczego i mass mediów. Wśród tych bohaterów znaleźli się m.in.: Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik oraz firmy: Fabryka Samochodów Małolitrażowych i Henkel-Polska, J AN CZECHOWSKI – Dyrektor Przedsiębiorstwa FAMAK w Kluczborku oraz ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH w NYSIE (obecnie już nie istniejące). „Śląskie Wawrzyny” narodziły się z potrzeby wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nie sposób jednak czynić tego w oderwaniu od przemian zachodzących w ciągu ostatnich lat w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Kolejne edycje poszerzają zasięg Laurów w kierunku zjednoczonej Europy i świata, jednocześnie malując obraz rzeczywistości, w której nadal – wbrew rozbrzmiewającym obawom – znaleźć można autorytety. Wyróżnianie bohaterów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć to zadanie, przed którym po dwudziestu pięciu latach nadal stoi samorząd gospodarczy. Laury, będące wyrazem uznania dla zasług przedsiębiorców, polityków, dyplomatów, działaczy samorządowych oraz ludzi nauki, kultury i sztuki przyczyniają się do zachowania ich dziedzictwa na kartach historii, a tym samym – w ludzkiej pamięci.


Pierwsze spotkania odbywały się w sali lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Uroczystość gościła również w1995r w Wielkiej Sali Stropowej Ratusza w Brzegu, Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, w auli Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, w Górnośląskim Centrum Kultury oraz Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Wieloletnim gospodarzem uroczystości laurowych było również Miasto Zabrze oraz Dom Muzyki i Tańca. Katowicki Jubileusz 25-lecia świętowany był w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – świątyni muzyki, która przez kilka godzin wypełniona zostanie dźwiękiem fanfar rozbrzmiewających na cześć laureatów. Tradycyjnie, laurowe gale są okazją do znakomitych koncertów.

Opolska część Laurów

Opolska Izba Gospodarcza od samego początku nagrody była partnerem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, aktywnie uczestnicząc w pracach kapituły nagrody co trwało do 2000 roku. Kiedy to powołano opolską Kapitułę Laurów ustanawiając jednocześnie kategorię Srebrnego Lauru dla Opolszczyzny. Zadaniem Kapituły było przyznanie Lurów srebrnych i wnioskowanie o wyróżnienia laurami od złota wzwyż. Srebrne były wręczane w Opolu, a nominowani Laureaci do laurów złotych i „wyżej” - byli prezentowani podczas Gali opolskiej - jednakże sam akt ich wręczania odbywał się w ramach uroczystości organizowanych przez RIG w Katowicach. Gospodarzem opolskich uroczystości było zawsze miasto Opole. Gala nagrody odbywała się od początku w opolskiej filharmonii im. J Elsnera ( przejściowo - w okresie jej remontu – w Teatrze im. J Kochanowskiego). Gdzie zawsze uroczystościom towarzyszyła wspaniała oprawa artystyczna. Od XV edycji laurów (2007r.) wynegocjowano wręczanie w Opolu złotych i platynowych Laurów - a od 2010r również Kryształowych. Po raz pierwszy i jak na razie jedyny, najwyższy laur z Opolszczyzny - Diamentowy - kapituła przyznała w 1995 roku ówczesnemu ordynariuszowi opolskiemu księdzu Biskupowi ( obecnie emerytowanemu Arcybiskupowi) Alfonsowi Nossolowi, a jego wręczenie odbyło się – jak wyżej wspomniano - podczas opolskiej uroczystości organizowanej przez OIG i RIG - w ratuszu w Brzegu. Pierwszy Laur Kryształowy z Opolszczyzny otrzymał przedsiębiorca zaangażowany w działalność charytatywną Karol Cebula w 2010 roku. Nagroda została wręczona po raz pierwszy podczas uroczystej gali w Opolu – początkując tym samym proces ich wręczania w naszym mieście. Za całokształt działań na rzecz zaangażowania na rzecz przemian ustrojowych, społecznych, gospodarczych i politycznych naszego kraju. Rada OIG w 2015 roku ustanowiła wyróżnienie specjalne, które nazwano Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego wręczane wybitnym osobistościom. Pierwszym wyróżnionym była ówczesna wicepremier i minister Rządu RP Pani Elżbieta Ewa Bieńkowska. W następnych latach laureatami zostali: emerytowany były ordynariusz diecezji opolskiej ks. arcybiskup Alfons Nossol w 2016. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie przypadnie prof. Stanisławowi Nicieji Historię Laurów tworzą wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, autorytety moralne, liderzy życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, politycy – słowem: osoby, których wpływ na otaczającą nas rzeczywistość jest niezaprzeczalny. Laury są zapisem ich sukcesów i osiągnięć w biznesie, nauce, edukacji, polityce i kulturze, ale też świadectwem wartości, którym hołdują. Wartości, które nadają Laurom Umiejętności i Kompetencji wymiar uniwersalny, pozwalający – mimo różnic czasu i przestrzeni pomiędzy laureatami – znaleźć wspólny mianownik: konsekwencję i determinację w walce o to, by każdego dnia czynić lepszym samych siebie i otaczający świat. Dotychczasowe edycje zaowocowały gronem kilkuset wspaniałych Laureatów – osobistości ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nowożytnej, a także w świadomości polskiej i międzynarodowej społeczności.


LAURY 2016

Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego

Prof. Stanisław sławomir Nicieja Prof. Stanisław Sławomir Nicieja jest uczonym, który posiada wielki talent organizatorski. W latach 1996-2016 czterokrotnie, niezwykle profesjonalnie pełnił z wyboru funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego. Z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem odbudowano kompletnie zdewastowany barokowy budynek dawnego klasztoru dominikańskiego w Opolu, który stał się siedzibą Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Był też inicjatorem wzniesienia kilku reprezentacyjnych budynków uniwersyteckich, m.in. nowoczesnego pięciokondygnacyjnego Collegium Pedagogicum, Collegium Civitas, czternastokondygnacyjnego Domu Studenta „Niechcic”, na dachu którego znajduje się obserwatorium astronomiczne. Z jego inicjatywy stworzono nowoczesne Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, które w ciągu roku zwiedza ok. 10 tysięcy osób. Budynek Collegium Maius za jego sprawą, wyposażone w zabytkowe meble, rzeźby i eksponaty architektoniczne, obudowane wokół piękną zielenią i osiemnastoma barokowymi, neogotyckimi i współczesnymi rzeźbami, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Opolu, odwiedzanym przez tysiące turystów. Powszechna jest opinia, iż profesor Nicieja nadał ostateczny, bardzo autorski kształt opolskiej uczelni w przełomowych latach, gdy stała się ona uniwersytetem. Prof. Stanisław Sławomir Nicieja był pomysłodawcą i współrealizatorem m.in. pomników: Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena, Marka Grechuty, Jerzego Grotowskiego, Edmunda Osmańczyka, księcia Jana Dobrego, słynnej studni Św. Wojciecha, a także po powodzi doprowadził do odbudowy secesyjnej willi „Academica” na Pasiece. Od ponad 20 lat realizuje konsekwentnie plan „Złotej serii wykładów”, dzięki którym w Opolu – na Uniwersytecie można słuchać wystąpień najwybitniejszych intelektualistów, uczonych, polityków, działaczy gospodarczych i artystów polskich i europejskich. Prof. Nicieja jest autorem cieszących się wielką estymą i popularnością książek, m.in. „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” (cztery wydania, których nakład osiągnął w sumie 300 tysięcy egzemplarzy), „Twierdze kresowe Rzeczypospolitej”, „Legenda Orląt Lwowskich” i już dziewięciu tomów niezwykle inspirującej „Kresowej Atlantydy”. Jest też autorem około 30 filmów telewizyjnych zrealizowanych na zamówienie TVP Polonia i TVP Historia. Jest opolaninem jednym z najbardziej rozpoznawalnych w kraju. Odbył setki spotkań autorskich w najbardziej prestiżowych miejscach dla kultury polskiej, m.in. w lwowskim Ossolineum, w bibliotekach polskich w Paryżu, Londynie i Rappersvilu. Ma w dorobku ponad 1000 artykułów popularnonaukowych w pismach polskich i europejskich.

7

Za swoją działalność i aktywność polityczną, bo był m.in. senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień i odznaczeń, m.in. tygodnika „Polityka”, „Życia Literackiego”, „Przeglądu Wschodniego”. Jest posiadaczem „Glorii Artis” – za zasługi dla kultury polskiej, „Pro Memoria” – za ratowanie starych pomników historycznych i artystycznych i laureatem platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji. Jest laureatem nagród, m.in.: „Klio” – za serię książek o Kresach i londyńskiej Fundacji Kulturalnej. Prof. Stanisław Nicieja jest znakomitym wykładowcą i charyzmatycznym oratorem. Wyróżnia się odwagą cywilną i od lat na łamach prasy zabiera głos w ważnych sprawach społecznych i politycznych Polski i regionu. Jego wywiady prasowe w pismach o zasięgu ogólnopolskim zawsze spotykają się z dużą uwagą. Jest też miłośnikiem i kolekcjonerem dzieł sztuki. Odbudował i doprowadził do świetności zabytkowy, XVIII-wieczny dworek w Pępicach koło Brzegu.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


LAURY 2016

KRYSZTAŁOWY LAUR

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu

8

Energetyka Śląska Opolskiego istnieje od ponad stu lat. Przez wszystkie dekady charakteryzowała się zawsze dbałością o nasz region i jego mieszkańców.

Duże nakłady finansowe związane z infrastrukturą energetyczną zwiększają możliwości realizacji nowych inwestycji na terenie naszego województwa.

W dobie całkowitej elektryfikacji każda dziedzina życia jest uzależniona od prądu. Przez ostatnie lata wiele wskaźników jakościowych (w tym SAIDI i SAIFI określające czas trwania i ilość przerw w zasilaniu) potwierdzają, że dostawy energii elektrycznej są właściwe, a likwidacja awarii przebiega sprawnie.

Oddział w Opolu TAURON Dystrybucja S.A., a wcześniej „Zakład Energetyczny Opole S.A.”, bez wątpienia ma i miał niezwykle istotne znaczenie dla wsparcia działalności samorządów przedsiębiorców, stref gospodarczych oraz wielu innych instytucji i podmiotów. Spółka w 2008 roku otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo”, a w 2014 roku przyznawano nam Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Znakomita Załoga”.


PLATYNOWY LAUR


LAURY 2016

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: Pro Publico Bono

Helmut PAISDZIOR Poseł I, II, III i IV kadencji Sejmu RP

10

Helmut Paisdzior w czasie swojej aktywności w Sejmie pracował w pięciu komisjach zwyczajnych (Samorządu Terytorialnego, Współpracy z Zagranicą, Gospodarki, Polityki Społecznej oraz Finansów Publicznych). Pracował również w Komisji Nadzwyczajnej ds. Ordynacji Wyborczej , gdzie jednym z głównych osiągnięć było wywalczenie zwolnienia z 5% progu wyborczego dla komitetów wyborczych mniejszości narodowych. Ważnym tematem dla posła Paisdziora były także stosunki pomiędzy Polską i Niemcami stąd jego aktywność jako Wiceprzewodniczącego Polsko-Niemieckiej Grupy Bilateralnej. Działalność tej grup była bardzo ważna z perspektywy starań Polski o wejście do struktur NATO oraz Unii Europejskiej. W ramach Komisji Polityki Społecznej Poseł Paisdzior lobbował za przyznaniem dla byłych żołnierzy Wehrmachtu, osobom internowanym do byłego Związku Radzieckiego oraz osobom osadzonym w obozach pracy na terenie Polski. Dzięki staraniom Pana Paisdziora po ostrych dyskusjach w Komisji oraz Sejmie dodatek dla ww. osób został przyznany przez Parlament RP. Helmut Paisdzior jest jednym z ojców założycieli Fundacji Rozwoju Śląska, która 2 grudnia 1991 roku ustanowiona została przez cztery organizacje mniejszości niemieckiej. Głównym założeniem było stworzenie instytucji, która poprzez swoje działalność będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska. W pierwszych latach funkcjonowania aktywność Fundacji koncentrowała się na wsparciu przedsiębiorców oraz rozwoju infrastruktury komunalnej i społecznej. Działania te miały na celu poprawę warunków socjalno-bytowych ludności pochodzenia niemieckiego i jej otoczenia. Odpowiadając na zapotrzebowanie Fundacja wraz z czasem zaangażowała się także w działalność szkoleniowo-doradczą, oświatową, sportową oraz działalność związaną z ochroną zdrowia. Fundacja jako fundament swojej działalności statutowej traktowała wsparcie funkcjonowania struktur mniejszości niemieckiej, zarówno pod względem finansowym, merytorycznym jak i organizacyjnym. Istotną rolę odegrała również w 1997 roku, udzielając szerokiego wsparcia osobom oraz instytucjom poszkodowanym w trakcie powodzi tysiąclecia. Tak szerokie spektrum działań Fundacji nie byłoby możliwe dzięki Panu Helmutowi Paisdziorowi, który w latach 1992-2000 był Wiceprezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Śląska, a w latach 2003-2009 pełnił rolę Przewodniczącego Rady Fundacji. Pan Paisdzior był także inicjatorem powołania Izby Gospodarczej „Śląsk” z pierwszą siedzibą w Strzelcach Opolskich, która to została zarejestrowana 24.05.1993 roku. Izba jest organizacją wspierającą i współuczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw gospo-

darczych na Śląsku. IG „Śląsk” jest otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji wspierających przedsiębiorczość i bazuje na dobrowolnej przynależności. Izba zrzesza przede wszystkim firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, przy czym głównie są to zakłady rzemieślnicze i usługowe oraz drobni producenci, reprezentujący przeróżne branże. Aktualnie Izba skupia ponad 220 przedsiębiorców z regionu Śląska. Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku, które zostało zarejestrowane 6 czerwca 1996 roku to także jeden z efektów pracy oraz zaangażowania Pan Paisdziora. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy socjalno-zdrowotnej, polegającej na umożliwieniu osobom i rodzinom żyjącym w niedostatku przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości oraz przysługujących im uprawnień. Towarzystwo udziela pomocy osobom pochodzenia niemieckiego, a także wszystkim innym potrzebującym, niezależnie od ich narodowości, rasy i wyznania. W początkowych latach swej działalności Towarzystwo dokonywało również zakupu drobnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Ważnym elementem pracy Pana Paisdziora jest także dbanie o dziedzictwo kulturowe i sakralne Śląska. Jest jednym z założycieli Fundacji Sanktuarium Góra Świętej Anny. Funkcjonowanie stacji socjalnych Caritas to kolejne z ważnych pól na jakich aktywny był Helmut Paisdzior. Dzięki wsparciu Pana Paisdziora udało się doposażyć w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz samochody wiele stacji Caritas. Łącznie kwota wsparcia dla wszystkich stacji wyniosła parę milinów złotych. Wsparcie młodych mieszkańców Śląska to kolejna z płaszczyzna na jakiej działał Helmut Paisdzior. Wsparcie to realizowane było poprzez wspieranie klubów sportowych oraz orkiestr. Dzięki staraniom Pana Paisdziora w sprzęt sportowy oraz muzyczny wyposażonych zostało paręnaście klubów sportowych oraz orkiestr dętych.


LAURY 2016

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: Pro Publico Bono

ks. dr Arnold Drechsler Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej Ks. dr Arnold Drechsler urodził się 15 lutego 1959 roku w Polskiej Cerekwi. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1983 roku w Opolu. Następnie pracował, jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (1983 – 1987), w parafii św. Michała w Gliwicach (1987 – 1989) oraz parafii św. Anny w Zabrzu. Od 1991 roku jest dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej. W tym okresie zbudował Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym im. Bpa Józefa Nathana, gdzie w 2015 roku z zabiegów skorzystało 1174 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia. Założył 54 Stacje Opieki Caritas, z których rocznie korzysta 13000 osób. Dzięki staraniom ks. Drechslera na terenie Diecezji Opolskiej funkcjonuje 35 gabinetów rehabilitacyjnych, z których korzysta 35000 osób. Powstały cztery placówki dla osób niepełnosprawnych, świetlice środowiskowe i zakłady terapii. Zbudował Centrum Opieki Paliatywnej w Siołkowicach w ramach, którego działa Hospicjum. W okresie zimowym organizuje kuchnie dla bezdomnych. Aktualnie buduje łaźnię dla bezdomnych. Ks. Arnold Drechsler w 25-letnim okresie kierowania Caritas Diecezji Opolskiej zawsze troszczył się o ludzi biednych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych, w podeszłym wieku, bezdomnych i umierających. Organizował zbiórki materialne przez Caritas, które wspierały finansowo potrzebujących i poszkodowanych w diecezji, w kraju i zagranicą w krajach dotkniętych kataklizmami. W związku z narastającym proble-

11

mem uchodźców, od samego początku powstania sytuacji kryzysowej, wystąpił z inicjatywą organizowania pomocy i schronienia dla tych ludzi w naszej diecezji. W swej działalności wykazał nie tylko ogromną kompetencję i roztropność, ale także kreatywną wyobraźnię miłosierdzia.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


LAURY 2016

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Stanisław GALARA Prezes „GALMET” Sp. z o.o. z Głubczyc

Początki Galmet-u sięgają roku 1982 kiedy to Stanisław Galara założył w garażu jednoosobowy zakład rzemieślniczy, w którym produkował wodne grzejniki centralnego ogrzewania, bojlery i ogrzewacze wody. W kolejnych latach następuje dynamiczny rozwój firmy i wzrost skali działalności. Miarą rozwoju niech będzie porównanie wielkości zatrudnienia i powierzchni hal produkcyjnych: od samodzielnej produkcji w przydomowym garażu na początku działalności do blisko 700 pracowników i około 40.000 m2 powierzchni hal obecnie.

12

Dziś Galmet to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm branży techniki grzewczej i ogólnopolski lider produkcji i sprzedaży ogrzewaczy wody oraz znaczący producent kotłów centralnego ogrzewania, pomp ciepła oraz kolektorów i systemów słonecznych wykorzystujący do swej produkcji m.in najnowocześniejsze roboty spawalnicze, zaawansowane technologicznie urządzenia laserowe, plazmowe i maszyny sterowane numerycznie, a także innowacyjne technologie. Stale rozbudowywane zaplecze naukowe i laboratoryjne umożliwia tworzenie nowych innowacyjnych produktów i dostosowywanie ich do coraz bardziej rygorystycznych norm, które muszą spełniać urządzenia grzewcze oraz szybką odpowiedź na zmieniające się trendy rynkowe. Unikalną cechą wyróżniającą Galmet na tle innych producentów krajowych czy też zagranicznych jest tworzenie Hybrydowych Systemów Grzewczych w skład których mogą wchodzić pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły centralnego ogrzewania (w tym na pellet i biomasę) oraz wszelkiego rodzaju zbiorniki wytwarzane przez jednego producenta. Przez 35 lata działalności Galmet stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród producentów urządzeń grzewczych na rynku polskim, a wytwarzane w Głubczycach produkty docierają we wszystkie zakątki naszego kraju oraz na ponad 30 zagranicznych rynków. Pozycja rynkowa Galmet-u to efekt konsekwentnego realizowania strategii, której fundamentami są: stały rozwój technologii (liczne patenty i certyfikaty), tworzenie nowych rozwiązań grzewczych (Hybrydowe Systemy Grzewcze) oraz dążenie do zaspokajania zmieniających się oczekiwań klientów. Dzięki temu produkowane wyroby spełniają najbardziej nawet wy-

śrubowane normy europejskie, a Galmet stoi w awangardzie firm tworzących nowe rozwiązania technologiczne czego potwierdzeniem jest: • posiadanie przez kolektor słoneczny KSG 21 Premium GT najwyższej w Europie sprawności. • posiadanie przez pompę ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej Basic najwyższej w Polsce wydajności COP. • posiadanie przez kocioł c.o. Galaxia najwyższej sprawności w Polsce. Uznanie jakim cieszą się wśród odbiorców produkty firmy Galmet. Wysoka jakość produktów Galmet przekłada się również na uznanie instytucji branżowych wyrażane m.in. poprzez liczne nagrody w tym dla pompy ciepła Maxima przeznaczonej do ogrzewania domów i wody użytkowej: • Medal Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX 2016. • Ekolaur Polskiej Izby Ekologii w kategorii Ekoprodukt, Zielone Technologie 2016.


LAURY 2016

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Andrzej KULPA Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo–Produkcyjnego „POM” sp. z o.o. z Krapkowic, autor sukcesów gospodarczych firmy PUP „POM” sp. z o.o. i społecznik. Andrzej Kulpa jest autorem jednej z pierwszych w Polsce wzorcowych prywatyzacji. Z jego inicjatywy w roku 1990, w wyniku prywatyzacji Państwowego Ośrodka Maszynowego w Krapkowicach, powstało PUP „POM” sp. z o.o., które do dnia dzisiejszego jest spółką pracowniczą, w której udziały mają wyłącznie byli i obecni pracownicy POM-u.

Firma „POM” z całkowicie polskim „pracowniczym” kapitałem jest w chwili obecnej jednym z większych podmiotów gospodarczych w woj. opolskim i jednym z największych producentów konstrukcji stalowych w Polsce.

Przez 25 lat z upadającej firmy państwowej (pozostałe POM-y w liczbie 18 w woj. opolskim upadły) stworzył jedną z większych firm branży metalowo-budowlanej w południowej Polsce, zatrudniając ok. 200 pracowników i dając zatrudnienie kolejnym 200. Firma specjalizuje się w budowlach hydrotechnicznych i urządzeniach dla koksowni. Zasięg działania obejmuje całą Europę, a partnerzy biznesowi są z całego świata.

13

Przykładowe realizacje z ostatnich lat to: Stadion Narodowy w Warszawie, stadion na MŚ w Kapsztadzie, lotnisko w Monachium, Zakład Opla w Gliwicach, Dworzec we Wrocławiu, liczne galerie handlowe, Wrocławski Węzeł Wodny, ochrona p. powodziowa Nysy, CWK w Opolu, obiekt VW we Wrześni. Ponadto konstrukcje dworca Łódź Fabryczna, konstrukcje dla Elektrociepłowni Zabrze, elektrowni Jaworzno, portu w Sztokholmie i wiele innych prestiżowych budów w Polsce i w Europie. W ostatnich miesiącach firma prowadzi największą rozbudowę w swojej historii. W roku 2017 zostanie oddany do użytku kompleks obiektów produkcyjnych o łącznej powierzchni ponad 7000 m2. W halach zainstalowano najnowocześniejsze maszyny do produkcji konstrukcji stalowych w tym sterowane numerycznie linie do czyszczenia, wiercenia, cięcia i frezowania profili stalowych oraz suwnice umożliwiające produkcję elementów o ciężarze jednostkowym 100 t.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


ZŁOTY LAUR


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Pro Publico Bono

ks. dr Jerzy Dzierżanowski Dyrektor Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia i Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Ks. dr Jerzy Dzierżanowski urodził się 27 kwietnia 1958 roku w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1983 roku w Opolu. Następnie pracował jako wikariusz w parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem (1986 – 1988). W latach 1988 – 1993 był na studiach specjalistycznych w KUL. Od 1993 roku jest dyrektorem Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia i Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin. W tym okresie zbudował i zorganizował Dom Matki i Dziecka, w którym schronienie znalazło 1241 samotnych matek. Ks. Dzierżanowski zorganizował także w diecezji Katolicki Ośrodek Adpocyjno-Opiekuńczy, w którym 670 dzieci znalazło ciepło domu rodzinnego.

15

Dzięki staraniom ks. Jerzego od dwóch lat funkcjonuje w Domecku Rodzinny Dom Dziecka, przez który przeszło 27 dzieci. W trosce o dzieci, których rodzice mają ograniczone albo sądownie odebrane prawa rodzicielskie, znalazł w diecezji 46 rodzin zastępczych, które zapewniają całkowitą opiekę dziecku. Poradnia Rodzinna, która powstała z inicjatywy ks. Dzierżanowskiego, przyjmuje rocznie około 2500 osób. Z jego inicjatywy w 2000 roku powstała pielgrzymka srebrnych i złotych jubilatów małżeńskich do kościoła seminaryjnego w Opolu w pierwszą i drugą niedzielę września, na którą co roku przybywa kilkaset par małżeńskich. Pielgrzymki te wpisały się już na trwałe w życie diecezji i są umocnieniem dla małżonków - jubilatów oraz świadectwem wartości instytucji małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie.

Liczne instytucje i dzieła, które powstały oraz są prowadzone przez ks. dra Jerzego Dzierżanowskiego ukazują, że ich założyciel, twórca i kierownik jest osobą niezwykłą, a swoją dalekowzrocznością umie podejmować bardzo trafne decyzje, zwłaszcza dotyczące dobra dziecka, małżeństwa i rodziny. Doskonale współpracuje nie tylko ze swoimi pracownikami, ale również instytucjami wspierającymi rodzinę.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Menedżer, lider społeczno–gospodarczy

Dr Andrzej Krueger

Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” W 1980 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, uzyskując dyplom magistra chemii i rozpoczął pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Natomiast w 2007 roku uzyskał certyfikat MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

16

Osiągnięcia zarządzanej przez dyrektora jednostki: wdrożono do przemysłu 885 technologii, uzyskano 1609 patentów, w tym 57 za granicą, opublikowano w kraju i za granicą 2068 prac, zaprezentowano 1762 referaty, komunikaty i postery , zawarto 14 kontraktów na sprzedaż technologii za granicę, liczne nagrody w konkursach branżowych w regionie.

Osiągnięcia w dziedzinie nauki. Dyrektor ICSO Blachownia Pan Andrzej Krueger jest współautorem 26 publikacji, 29 patentów i projektów wynalazczych oraz ośmiu wdrożeń, w tym pięciu kontraktów na sprzedaż technologii za granicę. Specjalizuje się w dziedzinie organicznej syntezy chemicznej katalizowanej jonitami. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej i w kierowaniu projektami: realizował trzy projekty badawcze, dwa projekty celowe i jeden projekt w programie Eureka. 1 sierpnia 2010 roku objął funkcję dyrektora instytutu. Od maja 2013 roku jest członkiem Rady Głównej Instytutów Badawczych. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Czynnie uczestniczy w tworzeniu programu sektorowego INNOCHEM.

Program sektorowy INNOCHEM ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu chemicznego. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOCHEM, złożonego do NCBR przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

Ośrodek SZKOLENIOWO REKREACYJNY „ JAKUBUS” w Jakubowicach Na terenie Hotelu Jakubus mieści się siedziba Klubu Jeździeckiego Osadkowski. Klub jeździecki Osadkowski powstał w 2011 roku w wyniku rozpoczęcia współpracy pomiędzy znakomitym zawodnikiem Piotr Morsztyn oraz firmą Osadkowski SA. Na sukcesy Klubu pracuje cały, wspaniały zespół – Obecnie bardzo prężnie rozwija się sport młodzieżowy. Obiekt sportowy w Jakubowicach składa się z 2 nowoczesnych stajni. W jednej z nich stacjonują konie sportowe KJ Osadkowski. Druga, wygodna i przestronna czeka na gości podczas zawodów oraz zgrupowań sportowych. Tereny ośrodka są bardzo rozległe, nie brakuje na nich miejsc do lonżowania oraz spacerów z końmi. Konie chętnie korzystają z relaksujących przejażdżek wokół malowniczych stawów znajdujących na terenie Jakubusa. Posiadają też rozległe padoki, wśród nich specjalistyczne, przystosowane dla koni sportowych oraz pastwiska dla młodzieży, na których dorastają młode końskie talenty.

17

Zawody jeździeckie w Jakubowicach na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych imprez sportowych Polskiego Związku Jeździeckiego. Organizacja zawodów w skokach przez przeszkody była wspólną inicjatywą Klubu Jeździeckiego Osadkowski oraz Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjnego Jakubus. Przygotowana została specjalna infrastruktura, umożliwiająca rozgrywanie konkursów na najwyższym międzynarodowym poziome: 3 obiekty hotelowe, Restauracja Jakubus, bufety i grille zewnętrzne, Riders Club, Strefa VIP, EXPO ZONE, stajnie stacjonarne na 150 koni.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

BIURO PODRÓŻY ITAKA Lider polskiej turystyki

18

ITAKA powstała w 1989 r. w Opolu i od 2009 r. zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera branży turystycznej. Sukces firmy jest konsekwencją twórczej pracy, stopniowego i przemyślanego rozwoju. W ciągu 27-letniej działalności ITAKA podejmowała pionierskie działania na polu rozwijającej się turystyki zagranicznej, m.in. autorskie programy wycieczek objazdowych; kreacja nowych destynacji wczasowych obsługiwanych czarterami. Oferta ITAKI jest dostępna w salonach firmowych w Polsce i za granicą oraz w ponad 1000 najlepszych biurach agencyjnych na terenie całego kraju i na www.itaka.pl. Od 2009 r. największa w historii polskiej turystyki ilość klientów obsłużonych w ciągu roku i największy obrót. Pracujemy z najlepszymi na świecie touroperatorami, sieciami hotelarskimi, liniami lotniczymi. Oferta ITAKI to najobszerniejszy i najbardziej zróżnicowany produkt turystyczny na polskim rynku. ITAKA jest laureatem wielu prestiżowych nagród za wysoką jakość usług, jak: Rzetelna Firma, Złote i Kryształowe Godło European Trusted Brand, Jakość Roku, Touroperator Roku, Konsumencki Lider Jakości, Laur Konsumenta, Superbrands Polska, Dobra Marka, Diament Forbesa, została także uhonorowana Odznaką Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla rozwoju turystyki”. Wyróżnia się wysoką wiarygodnością w ratingach turystyka.rp.pl. W rankingu Najcenniejszych Polskich Marek Rzeczpospolitej jest najcenniejszą marką turystyczną w Polsce. W aktualnym rankingu dziennika Rzeczpospolitej ITAKA zajmuje 1. miejsce na 32 ocenianych polskich touroperatorów, a w „Liście 500”, zestawieniu największych polskich przedsiębiorstw, na 187 pozycji, czyli o 12 miejsc wyżej niż w 2015. ITAKA otrzymała certyfikat „Transparentny Touroperator” - prestiżowe wyróżnienie, które potwierdza stabilność finansową i wiarygodność. Z okazji 25-lecie Polskiej Izby Turystyki ITAKA została nagrodzona za współpracę i wsparcie w działaniach realizowanych przez PIT. ITAKA od wielu lat prowadzi działalność charytatywną, wspomagając organizacje pożytku publicznego. Od 2009 r. wspiera UNICEF, w tym od 2013 r. program „Etyczne podróże”, współpracuje także z Fundacją Mam Marzenie, Omenaa Foundation i Fundacją Rafiki na rzecz pomocy dzieciom na Zanzibarze. Wiodącą pozycję ITAKI na polskim rynku turystycznym potwierdzają wyniki osiągnięte przez firmę za rok 2015: obrót: 1 656 265 060 PLN, zysk 34 836 692 PLN i ponad 607 000 obsłużonych Klientów. ITAKA to firma w 100 % polska, która powstała w Opolu i to właśnie tu mieści się nasza kwatera główna. Corocznie, właśnie w Opolu, ITAKA organizuje wiele spotkań na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Znako-

mity wzór dla młodych, ambitnych ludzi rozpoczynających karierę zawodową, pokazujący, że nie trzeba wyjeżdżać z Opola, aby stworzyć firmę o zasięgu światowym. Aby zapewnić Klientom najlepszy serwis na miejscu w kluczowych destynacjach działają nasze DMC (destination management company). ITAKA inwestuje w nowe technologie, wprowadza i rozwija instrumenty usprawniające przepływ informacji w firmie oraz do klienta, a także stosuje innowacyjne aplikacje do analizy sprzedaży, pomocne w podejmowaniu decyzji biznesowych. ITAKA jako pierwsze biuro podróży w Polsce zaprojektowała swoją stronę w technologii responsive web design. Coraz więcej klientów wchodząc na strony internetowe korzysta z urządzeń mobilnych. To właśnie z myślą o nich ITAKA udostępniła aplikację umożliwiającą przeglądanie, wybór i rezerwację oferty. Aplikacja ITAKA pozwala m.in. na szybki wybór wakacyjnych ofert i dostęp do ofert Last Minute, filtrowanie oferty wg takich kryteriów jak rodzaj wyżywienia, standard, cena, opinie i innych kategorii. Powiadomienia push informują o najnowszych ofertach, umożliwiając bieżące śledzenie zmian w ofercie turystycznej. Aplikacja daje możliwość samodzielnego planowania podróży dzięki opcji rezerwacji hotelu lub samochodu. Strona internetowa ITAKI zajęła 1. miejsce w konkursie na najlepsze sklepy internetowe E-commerce Innovations Awards 2016. ITAKA to 27 lat doświadczenia, profesjonalizm, wiarygodność, nieustający entuzjazm i pasja w odkrywaniu nowych, pięknych miejsc.


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Udana inwestycja

Jerzy Bar Prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego BTA Sp. z o.o., właściciel Pałacu Sulisław Pomysłodawca, twórca i właściciel grupy firm rodzinnych Towarzystwo Inwestycyjne BTA, Laureat wielu nagród gospodarczych. W 2015 r. przyznany tytuł „Heros polskiej gospodarki” Od wielu lat specjalizuje się w inwestowaniu w nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników budynki biurowe jak również w obiekty zabytkowe. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i doktorant Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu: Modele zarządzania firmami rodzinnymi w cyklu życia jest inwestorem i niekwestionowanym specjalistą branży budowlanej. Tworzy innowacyjne, funkcjonalne a przede wszystkim komfortowe i przyjazne dla czynnika ludzkiego obiekty biurowe czy też zabytkowe, których atmosferę kształtuje pozornie niewidzialna i nieuchwytna siła feng shui. Wieloletni pasjonat budownictwa, który dzięki swojej praktyce zarówno w małym prywatnym, jak i strukturalnie dużym biznesie stał się zarówno pomysłodawcą, twórcą a przede wszystkim właścicielem grupy firm rodzinnych Towarzystwo Inwestycyjne BTA. To co wyróżnia go na tle innych inwestorów to zaangażowanie na każdym etapie powstawania obiektu. Dzięki kompetencjom i czynnym udziale w procesie inwestycyjnym każdy obiekt to osobiste dzieło pomysłodawcy, które może określić mianem swojego dziecka. Połowa lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku to przełom w karierze Jerzego Bara. Powstaje bowiem Towarzystwo Inwestycyjne BTA, które rozpoczyna działalność deweloperską na rynku nieruchomości biurowych w Warszawie. Od 1995 roku firma stale się rozwija a jej działalność obejmuje wszystkie etapy wchodzące w skład realizacji projektu rozpoczynając od etapu pomysłu kończąc na etapie oddania obiektu gotowego do eksploatowania. Firma organizuje zatem zarówno finansowanie, nadzór jak i wykonanie inwestycji a ponadto specjalizuje się w komercjalizacji oraz zarządzaniu nieruchomościami. Od 2006 roku powodem do dumy staje się zakupiony przez BTA zespół pałacowo-parkowy położony we wsi Sulisław na Śląsku Opolskim pochodzący z drugiej połowy XIX w. Istnienie zarówno zamku jak i majątku rycerskiego sięga epoki średniowiecza i powiązana jest z zakonem Templariuszy. Początki pałacu sięgają XVII stulecia. Spośród historycznych właścicieli obiektu wymienić można m.in. cesarza Wilhelma I którego następcą był Karl Hrabia von Schaffgotsch, syn właściciela pałacu w Kopicach natomiast w roku 1978 pałac przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zakupiony przez Jerzego Bar teren obiektu obejmuje zabudo-

wania folwarczne a także przyległe grunty rolne i lasy, których łączna powierzchnia wynosi około 300ha. Neogotycki pałac, którego początki sięgają XVII stulecia (1688) po latach świetności od 1996r. został opustoszały co spowodowało utratę jego cennych pod względem architektonicznym walorów. Jerzy Bar jako nowy właściciel pałacu sprawił, że w chwili obecnej przebyty kryzys jest niezauważalny. Odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy został otwarty w roku 2012 i obecnie znajduje się w nim pięciogwiazdkowy hotel i SPA a także restauracja. Od 2014 roku dostępny dla odwiedzających jest także odrestaurowany folwark, w którym również znajduje się hotel i restauracja. Pałac Sulisław jako obiekt hotelowy należy do organizacji Hotele Historyczne w Polsce. W obiekcie znajduje się również Centrum Jogi i Ajurwedy wykorzystujące najstarszy system medycyny naturalnej, której ojczyzną są Indie. Jest to jedyny tego typu ośrodek w Polsce. W roku 2014 została utworzona fundacja Centrum Współpracy Polska-Indie „Instytut Jogi i Ajurwedy” w Sulisławiu. Pałac oferuje jednocześnie Międzyuczelniane Studia Podyplomowe realizowane przez Politechnikę Opolską i Uniwersytet Opolski przy współpracy fundacji Centrum Współpracy Polska-Indie „Instytut Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu. W stylu neogotyckim w Sulisławiu (województwo opolskie). Pałac jest elementem zespołu pałacowego z drugiej połowy XIX w., Istnienie zamku i majątku rycerskiego sięga średniowiecza i ma powiązania z zakonem Templariuszy. Początki pałacu sięgają XVII stulecia (1688). Jednym z prominentnych właścicieli tego obiektu był cesarz Wilhelm I. W 1888 roku właścicielem Sulisławia został Hans Karl Hrabia von Schaffgotsch, syn właściciela pałacu w Kopicach. Przebudował on pałac w stylu neogotyckim. Od 1966 roku pałac był opuszczony. W 1978 roku przejęło go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Od 2000 roku nieużywany pałac znów zaczął niszczeć. W 2006 roku pałac, folwark oraz park zakupiło Towarzystwo Inwestycyjne BTA, deweloper z Warszawy. Pałac został odrestaurowany i otwarty w 2012 roku. Obecnie mieści się tam pięciogwiazdkowy hotel i SPA oraz restauracja. W 2014 roku otwarto odrestaurowany folwark, gdzie również mieści się hotel i restauracja. Hotel „Pałac Sulisław” należy do organizacji Hotele Historyczne w Polsce. W pałacu znajduje się również Centrum Jogi i Ajurwedy. LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

19


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Ambasador Spraw Polskich

Sebastian Świderski Prezes Zarządu ZAKSA Kędzierzyn–Koźle

Sebastian Świderski znany jest przede wszystkim jako siatkarz, wielokrotny reprezentant kraju, uczestniczący w igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku oraz w Pekinie w 2008 roku, gdzie zajął wraz z reprezentacją 5 miejsca. Po zakończeniu imponującej kariery siatkarza w 2012 roku pozostał związany ze sportem jako trener. Od 2015 roku Sebastian Świderski pełni funkcję Prezesa Zarządu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle – jednego z najbardziej zasłużonych klubów w historii polskiej siatkówki. Zespół pod jego przewodnictwem zdobył w 2016 r. Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej mężczyzn, ostatni taki sukces drużyna odnotowała w 2003 roku.

20

Doświadczenie sportowe to z pewnością wielki atut Sebastiana Świderskiego na stanowisku Prezesa ZAKSY, niemniej jednak sukces w budowaniu prestiżowej marki jaką stała się ZAKSA na przestrzeni ostatnich lat zawdzięcza się także jego wysokim kompetencjom i talentowi menedżerskiemu. Dzięki umiejętności budowania relacji partnerskich ze sponsorami oraz tworzenia zaplecza marketingowego klubu, drużyna może z powodzeniem kontynuować pasmo sukcesów, z jakiego od lat znana jest kibicom siatkówki. Mimo wielkiego zaangażowania jakie Sebastian Świderski wkłada w obowiązki wynikające z pełnionego stanowiska, na wielkie uznanie zasługuje jego działalność społeczna. Jest on jednym z głównych inicjatorów powstania klasy sportowej pod patronatem ZAKSY w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w KędzierzynieKoźlu. Dzięki zabiegom i wsparciu Sebastiana Świderskiego, klasa ta ruszyła z początkiem roku szkolnego 2016/2017 wykonując imponujący nabór, kierunek ten przyciągnął wielu kandydatów spoza terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego a nawet spoza województwa opolskiego. Jest to nie tylko doskonała promocja dla oświaty w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, ale przede wszystkim szerzenie idei sportu, która zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy młodzież

stroni od sportu, a zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego osiągają alarmujący poziom, ma bardzo duże znaczenie. Sebastian Świderski swoją postawą – najpierw sportowca z sukcesami, następnie sprawnego menedżera, jest doskonałym i potrzebnym przykładem dla młodzieży, której brak motywacji i zachęty do uprawiania sportu.


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Firma Społecznie Odpowiedzialna

KRONOSPAN DSO sp. z o.o. Strzelce Opolskie

Kronospan to wiodący producent wysokiej jakości materiałów drewnopochodnych (płyty do produkcji mebli, panele podłogowe) oraz komponentów do ich produkcji. Prowadzi produkcję w ramach zrównoważonego rozwoju, stosując innowacyjne technologie. Grupa Kronospan to ponad 40 zakładów produkcyjnych w Europie, Azji i USA. Zatrudnia w Polsce ok. 3 000 pracowników, zaś w sposób pośredni tworzy miejsca pracy dla ok. 18 000 osób. W Polsce Kronospan posiada zakłady w Strzelcach Opolskich Mielcu, Poznaniu, Pustkowie, Rudawie, Szczecinie i Szczecinku. Ważnym elementem strategii rozwoju Kronospan jest dbałość o środowisko poprzez efektywne zużycie surowców oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Kronospan to nie tylko rozwój gospodarczy, nowe technologie czy kolejne miejsca pracy – to również wielka odpowiedzialność za region i jego mieszkańców. Przedsiębiorstwo wspiera uzasadnione inicjatywy, organizacje i instytucje. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, czyli CSR (Corporate

Social Responsability), to unikatowy sposób myślenia o działalności gospodarczej oraz świadomość wpływu jej wartości na społeczeństwo, środowisko naturalne i uwarunkowania rynkowe. Społeczna odpowiedzialność biznesu to pojęcie w pełni akceptowane i popierane zarówno przez kierownictwo, jak i przez pracowników. Kronospan postrzega odpowiedzialny biznes w szerszym, strategicznym kontekście - jako jedną z głównych funkcji przedsiębiorstwa. Szeroki zakres realizowanych działań, ma ogromny wpływ na poprawę dobrostanu społeczeństwa. Priorytetem w działaniach CSR Kronospan jest niesienie pomocy dzieciom. Firma bardzo szeroko wspiera szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje edukacyjne i kościelne. Poprzez organizacje i instytucje kościelne Kronospan wspiera najbardziej potrzebujących, chorych, żyjących w ubóstwie mieszkańców regionu. Pomoc ma formę zarówno materialną, jak i finansową.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

21


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Nauka i Innowacyjność

Prof. dr hab.

Wiesława Piątkowska–Stepaniak

Prorektor ds. Zarządzania i Promocji Uniwersytetu Opolskiego

22

Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, jest autorką ponad 130 publikacji, w tym 12 pozycji zwartych. Profesurę otrzymała w 2013 r . na podstawie rozprawy pt., Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940-1990, Opole 2012. specjalności: współczesna myśl polityczna, prasoznawstwo, komunikacja społeczna. Od 1 września 2012 r. prorektor ds. zarządzania i promocji. W 2016 r. została ponownie wybrana na prorektora UO na lata 2016-2020. Przed 2012 r. przez siedem lat pełniła funkcję dyrektora Instytutu Politologii UO, dziś w instytucie tym pełni funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Dwukrotna stypendysta Międzynarodowej Fundacji Dziennikarska (International Committee on Journalism Inc.- ICJI) w Nowym Jorku, honorowy profesor Uniwersytetu Służb Podatkowych w Irpiniu - Kijów. Twórca Centrum Partnerstwa Wschodniego UO. Dzięki jej ponad 10-letniej współpracy ze środowiskami naukowymi i politycznymi na Ukrainie oraz w USA, rozwinęła szeroką wymianę studentów i naukowców z krajów Partnerstwa Wschodniego. Dzięki jej osobistym kontaktom z uczelniami i placówkami naukowymi Ukrainy Uniwersytet Opolski podpisał z nimi kilkanaście umów, w tym m.in. z Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Lotnictwa w Kijowie. Efektem tej współpracy jest również kilkuset ukraińskich studentów, studiujących na Uniwersytecie Opolskim. Kontakty z USA pozwoliły jej pozyskać stypendia im. Bolesława Wierzbiańskiego dla studentów z Ukrainy. Są przyznawane od 2007 roku. Obszary badawcze prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak to m.in.: komunikowanie polityczne; współczesne media i ich funkcjonowanie; problemy okresu transformacji; Ukraina w nowych realiach politycznych; Polonia amerykańska, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polonijnych, polonijnych organizacji dziennikarskich, korespondentów wojennych, Związku Polskich Federalistów w USA, Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”(NiD) w USA, Instytutu Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych, ugrupowań politycznych tzw. starych partii politycznych (narodowcy, socjaliści, piłsudczycy, ludowcy), organizacji społecznych, instytutów naukowych w Ameryce, Skarbu Narodowego, Radia Wolna Europa, Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych.

Za rozprawę habilitacyjną pt. Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna uzyskała w 2003 r. Nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej. Podczas promocji tej książki w konsulacie RP w Nowym Jorku (promocja zorganizowana przez konsulat RP) otrzymała list gratulacyjny od ówczesnego ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego. Obecnie współinicjatorka powołania kierunku lekarskiego na UO. Przygotowany pod jej kierownictwem wniosek uzyskał w 2016 r. pełną akceptację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodę na powołanie kierunku lekarskiego UO otrzymał zarówno od Ministerstwa Zdrowia (15 VII 2016) jak i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 VIII 2016). Głównym celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty studiów w Uniwersytecie Opolskim przez uruchomienie oraz prowadzenie nowego kierunku jednolitych studiów dziennych – kierunku lekarskiego. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika przede wszystkim z konieczności poszerzenia oferty edukacyjnej zbieżnej z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie, jak również dobrego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy, poprzez wyposażenie ich w poszukiwane przez pracodawców umiejętności i kompetencje. W kadencji 2012–2016 prorektor nadzorujący m.in. europejskie projekty, członek komitetu monitorującego RPO. Aktywnie zaangażowana w tworzenie strategii Województwa Opolskiego oraz strategii UO. Współorganizator projektu utworzenia w pałacu w Dąbrowie Ośrodka Studiów Politycznych, Dialogu i Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Strategii i Bezpieczeństwa Energetycznego. Projekt przewiduje udział partnerów zarówno z kraju jak i zagranicy (Politechnika w Trewirze, Politechnika w Liberce, naukowe-badawcze ośrodki z Ukrainy).


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Nauka i Innowacyjność

prof. dr hab. Stefania GRZESZCZYK Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego z 1975 r. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1983 r. na Politechnice Wrocławskiej, a doktora habilitowanego - w dyscyplinie inżynierii materiałowej - w 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1993 r. otrzymała stanowisko profesora Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Od 1995 r. pracuje na Politechnice Opolskiej, na stanowisku profesora tej uczelni. W 2001 r. uzyskała tytuł profesora, a od 2004 r. jest profesorem zwyczajnym. W pracy, związanej z działalnością naukową, pełniła funkcję kierownika Zakładu Inżynierii Materiałowej w Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych (1993 – 1996), kierownika Zakładu Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa PO (od 1996 r.), a następnie - od 1999 r. - pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa i Architektury PO. Po wyodrębnieniu w Katedrze Laboratorium Materiałów Budowlanych w 2008 roku, była jego kierownikiem do 2016. W 2013 r. Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, w zakresie badań betonu. W latach 1996 – 1999 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej, była wieloletnim członkiem Senatu PO i pracowała w Senackiej Komisji ds. Zarządzania Uczelnią. W latach 1996 – 1999 pełniła również funkcję Przewodniczącej Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Opolskiej. Od 2004 r. do 2005 r. była W-ce Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. W latach 2008-2016 sprawowała urząd Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury, była członkiem Senatu PO i przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Opolskiej (2008 – 2012). W latach 2001 – 2004 była Visiting Profesorem na Wydziale Budownictwa w Žilinie na Słowacji, a w 2002 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki w Stuttgarcie, gdzie później przebywała na prestiżowym stypendium badawczym Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej(DAAD). W latach 2008 – 2016, w ramach Programu Erasmus, prowadziła wykłady z zakresu inżynierii nowoczesnych materiałów kompozytowych dla budownictwa na wielu europejskich uczelniach. W Hiszpanii: w Walencji, Leon i Almerii, na uniwersytecie w portugalskiej Coimbrze, na politechnikach w Brnie i w Gaziantep w Turcji oraz na technicznej uczelni w Atenach.

23 Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, 5 książek, licznych prac naukowo-badawczych dla przemysłu i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych realizowanych m.in. we współpracy z Politechniką w Pradze, Politechniką w Brnie, Politechniką w Ostrawie, Laboratorium Betonu Politechniki w Stuttgarcie. Kierowała również aparaturowymi projektami inwestycyjnymi w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych, organizując w niej pracownie badań fizykochemicznych materiałów na europejskim poziomie. Jest uznanym specjalistą w zakresie reologii kompozytów cementowych i mineralnych materiałów budowlanych. Wypromowała 7 doktorów, była promotorem ponad 100 prac magisterskich. Jest autorem specjalności kształcenia „Inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych” oraz współautorem „Energooszczędnych materiałów i obiektów budowlanych” na Wydziale Budownictwa i Architektury PO. W roku 2009, na kierowanym przez nią wydziale, przy jej zaangażowaniu i wsparciu, utworzono kierunek Architektura i Urbanistyka. Obecnie jest kierownikiem dwóch międzynarodowych projektów naukowo-badawczych z Wydziałem Budownictwa Politechniki w Pradze i Wydziałem Budownictwa Politechniki w Brnie, związanych z badaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych dla budownictwa. Nagrodzona nagrodą Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych za pracę doktorską oraz kilkoma nagrodami rektora Politechniki Opolskiej I stopnia za działalność naukową i organizacyjną, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


LAURY 2016

złoty LAUR KATEGORIA: Medycyna i Inżynieria biomedyczna

dr n. med. Jacek Kaperczak Ordynator Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu Absolwent Wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej im. L. Waryńskiego w Katowicach. 1987.11.25 - Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Katowicach - po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem doc. dr hab. Zbigniewa Religi, uzyskał Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. 1993.04.19 - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie - po odbyciu

24

szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem doc. dr hab. Zbigniewa Religi, uzyskał z wyróżnieniem Drugi Stopień Specjalizacji w zakresie kardiochirurgii. 1997.06.26 – nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rewaskularyzacja mięśnia sercowego z użyciem obu tętnic piersiowych wewnętrznych – ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego w materiale własnym”.

Staże naukowe i specjalizacyjne: • 1989 luty-kwiecień Deborah Heart and Lung Centem, Browns Mills, N.J USA „fellowship in cardiac surgery” – Program Director prof. Brian Lynn Mc.Grath. • 1991-1992 stypendium Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej realizowane jako „fellowship in cardiac surgery” w Katholieke Universitaire Leuven, Universitaire Ziekienhuizen „Gasthuisberg” Cardiale Heelkunde – Leuven Belgia – Program Directors: prof. Willem Daenen, prof. Paul Sergeant, prof. Willem Flameng. • 1993 marzec „Professional Course on reconstructive mitral valve surgery” University of Paris Departament of Cardiac and Vascular Surgery – Program Director prof. Allan Carpantier.

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: • 1984 – 1985 staże podyplomowe w zakresie ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, pediatrii i chorób wewnętrznych w Klinikach Śląskiej Akademia Medycznej w Katowicach • 1985 – 1993 asystent Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Religi • 1993 – 1998 starszy asystent Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Mariana Zembali • 1998 – 2002 adiunkt Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu • 2002 – 2004.12.31 p.o. ordynator Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu • 2005.01.01 do nadal ordynator Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.


SREBRNY LAUR


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Pro Publico Bono

ks. dr Albert Glaeser

Dyrektor Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu i dyrektor Zespołu Turystyczno-Rehabilitacyjnego „Sebastianeum Silesiacum”. Ks. dr Albert Glaeser urodził się 18.09.1955 roku w Malni. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1981 roku w Opolu. Następnie pracował, jako wikariusz w parafii Zagwiździe, Ziemięcice oraz św. Piotra i Pawła w Opolu. W 1986 roku został powołany na dyrektora Domu Księży Emerytów w Opolu oraz dyrektora Wydziału Finansowo-Gospodarczego w Kurii Diecezjalnej w Opolu. Dzięki staraniom i nadzorowi ks. Glaesera zostało zbudowanych wiele nowych kościołów i kaplic oraz uratowano wiele zabytkowych obiektów sakralnych. Szczególną rolę odegrał

ks. Albert w odbudowie zamku w Kamieniu Śląskim i Sanktuarium św. Jacka oraz zbudowaniu Zespołu Turystyczno-Rehabilitacyjnego „Sebastianeum Silesiacum”, z którego korzystają mieszkańcy Opolszczyzny, Polski i z zagranicy. Ks. dr Albert Glaeser w powierzonych zadaniach oraz dziełach, które powstały dzięki jego staraniom, wykazał się wielką zdolnością do podejmowania konkretnych, stanowczych i trafnych decyzji. Wydaje się, że ks. Glaeser w swej kapłańskiej i społecznej postawie zasługuje na wyróżnienie.

mgr Krystyna Gębuś–Dinter

26

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Pediatrii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Absolwentka kierunku pielęgniarskiego Liceum Medycznego w Brzegu. W 2000 roku – uzyskała tytuł specjalisty w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego. W 2010 – uzyskała tytuł naukowy mgr pedagogiki o specjalności pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. W 2012 - ukończyła studia podyplomowe z organizacji zarządzania w ochronie zdro-

wia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, 2015 ukończyła studia podyplomowe psychoonkologia na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym we Wrocławiu, od 2013 - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla Województwa Opolskiego. Od roku 1996 pielęgniarka koordynująca, a następnie od 2008 pielęgniarka oddziałowa w Oddziale Pediatrii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

Andrzej Mrowiec

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Pan Andrzej Mrowiec kieruje Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Gogolinie od początku jego założenia (w 2005 r.) Przez ponad 10 lat swojej działalności w tym ośrodku p. Mrowiec dał się poznać jako sprawny organizator i świetny menedżer. Kierowana przez niego placówka kilkukrotnie została doceniona bardzo prestiżowymi wyróżnieniami. W 2009 roku Gabinet Fizjoterapii Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie został laureatem konkursu „Opolski Hipokrates” - Najbardziej Przyjazna Placówka Medyczna w Województwie Opolskim. W 2010 roku za działania w zakresie usług zdrowotnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia gmina Gogolin zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2010” w kategorii małych i średnich miast. Także w 2010 roku do Gminnego Ośrodka Zdrowia trafiło prestiżowe wyróżnienie Opolska Marka za działalność w kategorii usługa specjalistyczna. Aktualnie Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie świadczy usługi medyczne w zakresie poradni okulistycznej, otolaryn-

gologicznej, chirurgicznej, ginekologiczno-położniczej, rehabilitacji, poradni zdrowia psychicznego, uzależnień, pracowni USG, pracowni RTG, medycyny pracy, pielęgniarek środowiskowo rodzinnych, położnej środowiskowo - rodzinnej, higieny szkolnej i punkt szczepień. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszego kandydata od 01.10.2012 przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie zaczęło funkcjonować Centrum Aktywizacji i Rehabilitacji dla dzieci i osób niepełnosprawnych oraz 50 plus, gdzie świadczone są bezpłatne usługi rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne i neurologiczne. Nie bez znaczenia jest posiadana przez naszego Kandydata umiejętność przekonania władz samorządowych gminy, czy też dyrekcji PFRON do współdziałania w zakresie likwidacji barier i wspierania osób niepełnosprawnych. Dzięki takiej postawie na terenie gminy Gogolin jeżdżą 3 samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich. Pierwszy zakupiony w 2007 roku i kolejne w 2009 i 2010.


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Pro Publico Bono

Ireneusz Sołek

Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego W 2009 roku został powołany w wyniku wygranego konkursu na stanowisko Dyrektora Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Kierowanie OCRM rozpoczął od zaradzenia trudnościom finansowym, spowodowanym, m.in., niedoinwestowaniem ze strony OOW NFZ. 1.03.2009r dyrektor OCRM, po negocjacjach, zawarł kontrakt z OOW NFZ na wyższe stawki związane z funkcjonowaniem zespołów wyjazdowych podstawowych oraz specjalistycznych. Jednocześnie, dyrektor podjął starania w Województwie Opolskim o udzielenie pożyczki w wysokości 150 000 PLN, pozwalającej na przetrwanie trudności finansowych do uzyskania efektów korzystniejszego kontraktu z OOW NFZ. Staraniem dyrektora rozszerzona została działalność statutowa Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego o transporty pacjentów co przysporzyło dodatkowych środków finansowych. Środki finansowe, jakie zostały pozyskane z transportów pacjentów pozwoliły na całkowitą spłatę długu zaciągniętego u organu założycielskiego z tytułu pożyczki. Co więcej, pierwszy raz w historii Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego liczonej od 2000r. pokryty został ujemny wynik finansowy. Jest to niewątpliwie ogromny sukces dyrektora Ireneusza Sołka.

W roku 2012 Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego jako jedne z pierwszych w Polsce zdecydowało się na implementacje zintegrowanego systemu zarządzania ratownictwem medycznym w regionie opolskim. Dzięki zastosowanym w nim rozwiązaniom udało się w znacznym stopniu poprawić jakość świadczonych usług medycznych ratujących życie. W czasach powszechnej informatyzacji zastosowanie systemu wspomagania, szczególnie w ratownictwie medycznym staje się nie tylko udogodnieniem, ile koniecznością. Od 2010 roku zostały wymienione wszystkie karetki na nowe. Nasze karetki wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania życia, spełniający wszelkie normy polskie i europejskie, posiadają one system przesyłu danych do oddziałów Kardiologii Inwazyjnej. W 2016 roku zakupione zostały dwie kolejne nowe karetki, jak również dwa nowoczesne defibrylatory i 2 najnowocześniejsze urządzenia do ciągłego masażu serca (pierwsze w województwie opolskim w karetkach systemu), oraz wiele innego sprzętu niezbędnego ratowania zdrowia i życia. W 2015 roku ponownie zastał wybrany na stanowisko Dyrektora Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

KATEGORIA: Firma Społecznie Odpowiedzialna

Zakład Przemysłu Cukierniczego „PIAST” Sp. z o.o. Spółka ZPC „PIAST” to rozwijający się, solidny i bazujący na wieloletnich, sprawdzonych recepturach producent herbatników, wafli, ciastek kruchych, sucharów i pierników wypiekanych tradycyjnymi metodami. To smaczne, odpowiadające gustom i wysokim wymaganiom Klienta produkty w skład których użyte są wyłącznie najwyższej jakości surowce. Podstawowe surowce do produkcji jak mąka i jajka pozyskiwane są od lokalnych dostawców z Opolszczyzny. Połączenie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników sprawia, że stworzone przez nas produkty cechują się niepowtarzalnym smakiem, gdyż łączą tradycję z nowoczesnością. Tradycja firmy ZPC Piast sięga XVIII wieku. Wywodzi się z małego zakładu cukierniczego, założonego w 1765 roku przez rodzinę Knieling pod nazwą „Knieling, Oberglogau Akomel-Honigkuchen Fabrik”, która do 1918 roku przekazywana była z ojca na syna. Rok 1968 jest ostatnim w historii istnienia zakładu jako samodzielnego przedsiębiorstwa. Zostają utworzone Opolskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego z siedzibą w Brzegu. W roku 1990 następuje oddzielenie zakładu z Opolskich Zakładów Przemysłu Cukierniczego z siedzibą w Brzegu i utworzenie spółki o nazwie ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „PIAST” Sp. z o.o. w Głogówku.

W 2006 roku większość udziałów ZPC „PIAST” zostaje wykupionych przez osobę prywatną. Na przestrzeni lat 2006-2015 ZPC „PIAST” przejmuje trzy spółki z branży cukierniczej (Arsenal Baltija, Eko Kłobia i Vika Ostróda), co pozwala na poszerzenie produkowanego asortymentu i obsługiwanego rynku. Spółka ZPC „Piast” zatrudnia obecnie ok 80 osób z czego około 70% to mieszkańcy Głogówka i gminy Głogówek. Przyjmujemy stażystów i pomagamy młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku przyuczając ich do zawodu. Sponsorujemy liczne lokalne imprezy. Bierzemy udział w Mini Jarmarkach Adwentowych organizowanych przez Miejski Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, a także sponsorowaliśmy poczęstunek dla uczestników Światowych Dni Młodzieży którzy gościli w Głogówku. Zapraszamy również do naszego zakładu produkcyjnego. Odwiedzają nas dzieci ze szkół i przedszkoli gdzie podczas wizyt mają sposobność zaznajomić się z procesem produkcyjnym oraz próbować naszych wyrobów. Systematycznie powiększamy w całej Polsce i za granicą grupę naszych Klientów, nieustannie akcentując w naszych wyrobach tradycyjne receptury i naturalne składniki. LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

27


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm

Barbara Hetmańska Kanclerz Politechniki Opolskiej

Wieloletni pracownik Politechniki Opolskiej. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, studia podyplomowe, ale przede wszystkim osobiste zaangażowanie w projekty infrastrukturalne realizowane przez Politechnikę Opolską spowodowały, że uczelnia może się pochwalić bardzo dobrą bazą naukową i dydaktyczną. Pani Kanclerz czuwa z pełnomocnictwa Rektora nad wydatkowaniem pieniędzy z Unii Europejskiej. W ostatnich latach uczelnia „przerobiła” ponad 100 mln złotych, z czego 30 mln tylko w roku 2015 doprowadzając do przygotowania bazy

28

dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na poziomie 21. wieku. Co w przypadku rozbudowy Elektrowni Opole jest jak najbardziej potrzebne regionowi. Barbara Hetmańska, jako jedyna przedstawicielka władz administracyjnych polskich uczelni brała udział w pracach 9-osobowej komisji konkursu Ustawa 2.0 Ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs miał na celu zebranie koncepcji, które będą podstawą do przygotowania nowej ustawy, która ma obowiązywać od roku akademickiego 2018/19.

Aleksandra Stefaniak-Kowalska Kierownik Działu Rozwoju Personalnego firmy Multiserwis. Aleksandra Stefaniak-Kowalska - opolanka z urodzenia i z wyboru, psycholog społeczny, mediator. Od 2007 roku związana z obszarem HR. Od pięciu lat z powodzeniem współpracuje z krapkowickim przedsiębiorstwem Multiserwis, gdzie stworzyła i rozwija Dział Rozwoju Personalnego. Zaangażowana w programy realizowane na Opolszczyźnie przede wszystkim dedykowane rozwojowi szkolnictwa zawodowego. Zawsze chętna do dialogu i współpracy, łączy podejście biznesowe z umiejętnościami wyszukiwania najlepszych rozwiązań w myśl zasady „win-win”. Otwarta do rozmów z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za kształcenie (kuratorium, organizacje nauczycielskie, szkoły, instytucje, przedsiębiorcy), z młodymi ludźmi o ich planach zawodowych, z przedsiębiorstwami o ich potrzebach w zakresie kluczowych kompetencji, których poszukują na rynku absolwentów i kandydatów do pracy. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie promowania zawodów i organizacji praktycznej nauki zawodu.

Aktywnie promuje ideę szkolnictwa zawodowego pokazując korzyści z zaangażowania opolskich przedsiębiorców w kształcenia na tym etapie w odniesieniu do późniejszych potrzeb rekrutacyjnych. Współpracuje z wieloma instytucjami zrzeszającymi opolski biznes: Opolską Izbą Gospodarczą, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, klubem HR przy opolskiej loży Business Centre Club, opolskimi uczelniami i budowlanymi szkołami zawodowymi. Uczestniczy w spotkaniach i konferencjach dedykowanych kształceniu zawodowemu na Opolszczyźnie i programom wspierającym rozwój kompetencji gdzie chętnie zabiera głos i opowiada o swoich doświadczeniach oraz dzieli się dobrymi praktykami. Prywatnie mama 11 letniego Franka. W wolnych chwilach jeździ na rowerze, spaceruje z pięcioletnim czekoladowym labradorem i czyta skandynawskie kryminały.


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Menedżer, lider społeczno–gospodarczy

Konrad Owczarek

Prezes firmy „KOSTA „ Sp. z o.o.

Konrad Owczarek urodził się na Opolszczyźnie i ukończył Liceum Ogólnokształcące w Dobrodzieniu. W 1974 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Handlu. Po studiach osiadł wraz z żoną w Ustroniu i tam też piastował kierownicze stanowiska, min. pełnił funkcję z-cy Naczelnika Miasta. Jednakże to właśnie handel stał się jego drugą miłością i sposobem na życie. W 1990 roku zakłada firmę handlową KOSTA, a dwa lata później – nie mogło być inaczej – zostają otwarte placówki w Dobrodzieniu i Opolu. Do dzisiaj powstało w sumie 15 placówek na terenie województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego i zatrudnionych jest prawie 100 osób. Dzień pracy prezesa firmy handlowej to setki decyzji do podjęcia, stos papierów do podpisania, wielogodzinne spotkania z pracownikami, klientami i kontrahentami. A wszystko to sprowadza się do odwiecznego dylematu – brak czasu. Dlatego też w firmie stopniowo dokonuje się zmiana pokoleniowa i od kilku lat prawą ręką Pana Prezesa jest jego córka - Agnieszka Green. Zarządzanie tak rozbudowaną organizacją to wielkie wyzwanie. Pan Prezes podkreśla, iż najważniejsi w jego firmie są ludzie, a o powodzeniu firmy stanowi przede wszystkim świetnie dobrany, doświadczony i zgrany zespól współpracowników.

Recepta na sukces swojej firmy, według Pana Konrada to ponad dwie dekady doświadczeń, ciągła potrzeba rozwoju oraz zasada fair – play, którą się kieruje zarówno w życiu jak i biznesie. Szczególną satysfakcję przyniosło Panu Prezesowi wzbogacenie oferty firmy o usługi szkoleniowe w zakresie budownictwa i spawalnictwa. Idea wprowadzenia szkoleń technicznych zrodziła się z obserwacji lokalnego rynku firm wykonawczych w branży budowlanej. W obliczu niedostatku posiadanej wiedzy przez naszych klientów, w roku 2010 i 2011 zostały zorganizowane szkolenia dla wykonawców z innowacyjnych asortymentów art. budowlanych oraz wykończenia wnętrz. Przeszkolono ponad 100 firm, a szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Stopniowo oferta szkoleniowa firmy cały czas się poszerza. KOSTA Sp. z o.o. jest bezpośrednim partnerem handlowym wiodących producentów i importerów oferowanych wyrobów z branży budowlanej. Firma prowadzi sprzedaż wyrobów czołowych producentów krajowych i zagranicznych. Jest też akcjonariuszem Konsorcjum Handlowego STOFARB zrzeszającego największych dystrybutorów farb i artykułów wykończeniowych w Polsce.

Krzysztof Wojciechowski Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjno-Handlowych w firmie Petrol sp. z o.o. Krzysztof Wojciechowski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1998 roku związany z sektorem bankowości. Swoją karierę rozpoczynał jako kontroler rachunkowy w Banku Zachodnim SA. W ciągu wielu lat pracy w bankach przeszedł przez szereg różnych stanowisk a od 2005 roku pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Centrum Korporacyjnym PKO BP SA w Opolu. W czasie piętnastoletniej pracy w bankowości zarządzał zespołami sprzedaży pod kątem maksymalizacji rentowności sprzedaży i zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów. Organizował i nadzorował pracę podległych komórek i oddziałów. Prowadził działania marketingowe oraz negocjacje handlowe a także analizę rynku i budowę bazy klientów banku. Od 2013 roku pracuje w firmie Petrol sp. z o.o., gdzie powołany został na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Organizacyjno-Handlowych. Zarządza i nadzoruje działalnością spółki

w sferach handlowych, technicznych, operacyjnych i administracyjnych, w tym działaniach w ramach kontroli wewnętrznej i systemów teleinformatycznych, księgowości i controlingu, sprzedaży, logistyki, zarządzania personelem, marketingu oraz zarządzania marką. W 2014 roku nadzorował wprowadzenie systemu informatycznego CDN XL firmy Comarch, które przyczyniło się do zautomatyzowania i uproszczenia procesów biznesowych a także umożliwiło lepszą obsługę klienta poprzez szybki dostęp do informacji. Od 2003 roku związany z Opolską Izba Gospodarczą jako przedstawiciel firm zrzeszonych w OIG. W 2010 roku został wybrany przez Wolne Zgromadzenie członków Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu do Komisji Rewizyjnej, gdzie pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji a od roku 2013 funkcję Przewodniczącego Komisji. LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

29


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Menedżer, lider społeczno–gospodarczy

Marek Staszewski

Dyrektor szpitala w Kędzierzynie-Koźlu Jako menedżer doprowadził do reorganizacji szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, dzięki całemu procesowi zmian lecznica zaczęła po raz pierwszy od lat przynosić zyski. To w bezpośredni sposób przełożyło się na poziom leczenia pacjentów. Zmiana sposobu zarządzania spowodowała, że szpital wrócił do grona placówek stanowiących filar medyczny na Opolszczyźnie. W ciągu ostatniego roku szpital z własnych pieniędzy zakupił warty wiele setek tysięcy sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów. Nowe urządzenia wzbogaciły kilka oddziałów, m.in.: okulistykę, laryngologię, chirurgię, a także pracownię mammograficzną. Przez to zmniejszyła się kolejka oczekujących na zabieg.

30

Szpital zyskał nie tylko nową kadrę, ale i stał się symbolem śmiałych zmian na miarę czasów. Marek Staszewski szybko został doceniony w kraju wchodząc przed kilkoma tygodniami do ścisłego zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, najpoważniejszej i największej organizacji w kraju skupiającej szefów największych szpitali. To oni w głosowaniu zdecydowali, że Marek Staszewski będzie ich reprezentował na arenie krajowej. Doprowadził do współpracy z ośrodkiem przeszczepu tkanek,

a także z kilkoma szpitalami na śląsku, dzięki czemu niedawno placówka przeprowadziła pierwszą pionierską operację narządów rodnych u kobiety, szeroko później opisywaną przez zagraniczne i krajowe media. Medykom z Koźla towarzyszyli znani specjaliści ze Śląska. Marek Staszewski to przede wszystkim sprawny menedżer, potrafiący słuchać i zjednać sobie blisko 700-osobową załogę, dzięki czemu w szpitalu znacząco zmieniła się atmosfera pracy, co ma również bezpośrednie przełożenie na obsługę pacjentów. Sprawny menedżer to ten, który stawia sobie za cel nie tyle oszczędzanie, a umiejętne wydawanie pieniędzy. To właściwie całe sedno pracy Marka Staszewskiego, ten z wykształcenia ekonomista, który pierwsze szlify zdobywał pracując przez lata w Narodowym Funduszu Zdrowia, doskonale sprawdził się w roli ekonomisty-menedżera szpitala powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. W prestiżowym rankingu szpitali przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, placówka zajęła 9. miejsce w kraju, spośród setek innych jednostek ochrony zdrowia. Eksperci docenili m.in. jakość zarządzania kadrą oraz dynamikę rozwoju placówki w ciągu ostatniego roku.

Lucyna KUSYK Lucyna Kusyk przez ostatnie trzydzieści lat pełniła w Uniwersytecie Opolskim jedną z najbardziej odpowiedzialnych funkcji. Pracowała na stanowisku kierownika sekretariatu rektora (rektoratu), gdzie koncentruje się całe życie uczelni: tysiące przychodzących i wychodzących pism, dziesiątki pracowników i studentów Uniwersytetu, wizyty przedstawicieli władz regionu i miasta, ogromna liczba gości uczestniczących w wykładach otwartych i spotkaniach, uroczystościach uniwersyteckich (inauguracje, doktoraty honoris causa), wizyty przedstawicieli ministerstwa.

Dzięki inteligencji, zmysłowi organizacyjnemu, posiadanym kompetencjom, staranności, skrupulatności oraz taktowi przez 30 lat wykonywała tę funkcję wzorowo, czego wyrazem były liczne nagrody za wykonywaną pracę. Od lat jest aktywnym członkiem Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania zabytków Śląska Opolskiego. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem za zasługi dla województwa opolskiego.


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Menedżer, lider społeczno–gospodarczy

Wołodymyr Pastuszenko Właściciel firmy „FOTON” Sp. z o.o.

Wołodymyr Pastuszenko - jako 22 letni młodzieniec - bezpośrednio po odbyciu służby wojskowej w dawnym ZSRR - zdecydował się wraz z żoną dalsze życie spędzić w Polsce. Obecnie ma syna - studenta. Swą przygodę z Polskę rozpoczął w 1990 r. emigrując „ w ciemno” i rozpoczynając pracę jako niewykwalifikowany pracownik ale poprzez zdobywane doświadczenie powierzano mu kierowanie zespołami ludzi - aż w 1995r zdecydował się na rozpoczęcie działalności w formie spółki z o.o. pod nazwą Foton. Początki tej organizacji i jej działalności są związane z szeroko rozumianym pośrednictwem w usługach - outsorsingiem, wynajmem pracowników , realizacją usług specjalistycznych. W międzyczasie widząc zapotrzebowanie na te usługi założył kilka innych firm, które wypełniały zapotrzebowanie rynku. Kierowane przez niego firmy obsługiwały budowy jako podwykonawca w wykonywaniu prefabrykacji elementów stalowych, pracach antykorozyjnych, pracach budowlano - montażowych, konstrukcjach stalowych - na prestiżowych budowach w Polsce , np. przy budowie infrastruktury portowej w Świnoujściu, kotłowni papierni w Świeciu, instalacji odsiarczania w elektrowni w Świerzach Górnych oraz za granicą m.in. przy budowie konstrukcji powłoki ochronnej Elektrowni Atomowej

w Czarnobylu. Uzyskiwały zawsze pochlebne opinie jako sumienny realizator powierzonych odcinków robót. Jest inicjatorem powstawania więzi gospodarczych pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi - w tym celu rozszerzył działalność o pośrednictwo w zatrudnianiu pracowników zagranicznych - głownie z Ukrainy. Obecnie współpracuje z ponad 80 firmami w Polsce dostarczając im wykwalifikowaną kadrę spawaczy, operatorów CNC, logistyków i innych. Kierowane firmy zatrudniają ponad 1000 osób. Współpracuje na Opolszczyźnie z wieloma firmami - m.in. Cukry Nyskie, Cuprod Kluczbork, Stegu i inne. W uznaniu zasług w 2014r jedna z firm została uhonorowana srebrnym Laurem Umiejetności i Kompetencji. Kierowane przez niego przedsiębiorstwa są sumiennymi realizatorami podpisanych umów. Sam osobiście dogląda każdego kontraktu i warunków ich realizacji. Zabiega i dba o każdego pracownika - zapewniając im odpowiednie warunki do pracy i życia rodzinnego. Jest inicjatorem pośrednictwa w rozwiązywaniu potrzeb bytowych i społecznych swoich pracowników. Pośredniczy aktywnie w kooperowaniu z Powiatowymi Urzędami Pracy przy szkoleniach specjalistycznych swoich pracowników ( spawacze , operatorzy wózków , kierowcy , operatorzy CNC ). Pomaga zakładać przedsiębiorstwa konkurujące na rynkach polskich i zagranicznych.

KATEGORIA: Kultura

Norbert Rakowski Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu Absolwent Wydziału Aktorskiego i Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Drogę zawodową rozpoczął w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Od kilkunastu lat reżyseruje przedstawienia w wielu teatrach w Polsce i w Czechach. Jesienią 2015 roku objął funkcję dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Pod jego kierownictwem Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu zyskał nowy wizerunek. Na jego budowę złożyło się kilka aspektów: nowe propozycje programowe związane z dynamicznym modelem teatru, nowa identyfikacja wizualna, działania okołoteatralne, nowe aranżacje wnętrz pod kątem estetycznym i funkcjonalnym (m. in. dostosowanie wnętrz do potrzeb osób o graniczonej sprawności ruchowej ) i uruchomienie czwartej sceny w budynku Teatru – Modelatorni. Nowa scena służy pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej. Idea powołania sceny związana jest z twórczością Jerzego Grotowskiego, którego osoba patronowała również warszta-

tom z zakresu edukacji artystycznej pod nazwą Grupa G. Na pozostałych scenach Norbert Rakowski proponuje repertuar zbalansowany pomiędzy teatrem problemowym, rozrywkowym , artystycznym i edukacyjnym. Zaprasza do współpracy z opolskim Teatrem młodych realizatorów znajdujących się na początku ich drogi twórczej i znaczących reżyserów teatralnych – swoje przedstawienia zrealizowali w obecnym sezonie m.in. Anna Augustynowicz (w koprodukcji z Teatrem Współczesnym w Szczecinie), Agata Duda-Gracz (w koprodukcji z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora im. A. Smolki) i Piotr Ratajczak, Grzegorz Wiśniewski. Kładzie zdecydowany nacisk na działalność edukacyjną wśród nauczycieli i uczniów w regionie, która jest realizowana poprzez projekt „Twórczo z Teatrem”. Komponując wyważony repertuar stara się zadbać o propozycję dla szerokiej grupy odbiorców i zapewnić opolskiej widowni zarówno rozrywkę jak i życiową refleksję. LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

31


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Nauka i Innowacyjność

dr hab. inż. prof. PO JAROSŁAW MAMALA Prezes Zarządu Parku Naukowo–Technologicznego w Opolu

Urodził się 26 maja 1971 roku w Nysie, wykształcił się w Opolu. Po ukończeniu z wyróżnieniem (złota tarcza ucznia) Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Grodkowie w 1991 roku, podjął studia w Instytucie Budowy Maszyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu na kierunku mechanika. W 1996 roku, po ukończeniu z wyróżnieniem (Primus Inter Pares) Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Wydziale Mechanicznym o specjalności Samochody i Ciągniki, od 1 września, rozpoczął pracę naukowo-badawczą jako asystent stażysta w Zakładzie Samochodów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej.

32

Rozprawę doktorską pod tytułem „Proces sterowania mocą a wskaźniki pracy silnika ZI” napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Wojciecha Siłki obronił w 2002 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Rozprawa doktorska również została wyróżniona (Summa cum laude) przez Radę Wydziału Mechanicznego. Od 1 października 2002 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. W kwietniu 2012 r. obronił pracę habilitacyjną pt. „Kompensacja niedostatku siły napędowej w procesie rozpędzania samochodu osobowego” a w czerwcu 2012 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Opolskiej.

Od roku 2012 obejmuje stanowisko Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technicznego w Opolu, gdzie przyczynił się do szybkiego rozwoju instytucji. Dzięki jego wysiłkom całość powierzchni komercyjno-badawczej została oddana pod potrzeby przedsiębiorców oraz naukowców. Wysokie zainteresowanie ofertą PNT oraz jakość świadczonych usług dały impuls do dalszej rozbudowy instytucji, która obecnie realizuje etap inwestycyjny dla dwóch kolejnych budynków w tym pierwszej w regionie komercyjnej serwerowni. Jest twórcą autorskiej strategii działania PNT w Opolu pod nazwą M.I.N.D. (Mentoring - opieka w procesie preinkubacji, inkubacji, Innowacyjność - promowanie nowych rozwiązań technologicznych na różnych płaszczyznach rozwojowych, Nowoczesność - wspomaganie nowoczesnych rozwiązań, Doskonalenie - wprowadzenie produktu na rynek). Dzięki otwartemu podejściu, wielkiemu zaangażowaniu oraz wiedzy Opole znalazło stałe miejsce na mapie polskich Parków Naukowo-Technologicznych wyróżniając się dynamiką rozwoju, szeroką ofertą oraz jakością świadczonych usług. Prywatnie mąż i ojciec. Tak jak w życiu zawodowym tak i po pracy największą pasją darzy motoryzację, a w szczególności jednoślady.

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak

Profesor Politechniki Opolskiej, kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Pani profesor jest znanym i cenionym wykładowcą akademickim, zajmującym się szeroko rozumianą technologią żywności, jest również organizatorem wielu konferencji naukowych dotyczących, najogólniej „wpływu różnych czynników zewnętrznych” na nasze zdrowie. Współpracuje z instytutami z polski i zagranicy. Na polach doświadczalnych Politechniki Opolskiej testuje nowe meto-

dy wzbogacania gleby. Ściśle współpracuje ze środowiskiem rolniczym. Jest ekspertem UMWO w konkursie Piękna Wieś Opolska, KRUS – bezpieczne gospodarstwo rolne. Pani profesor była w ostatnim czasie odpowiedzialna na stworzenie w Kędzierzynie Koźlu siódmego wydziału Politechniki Opolskiej.


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: kobieta przedsiębiorcza

Edyta Wilk-Domalewska

Właścicielka Firmy N Cosmetics

Firma N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska powstała w 2010 r. w Gdyni. Założycielka, Edyta Wilk-Domalewska, jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, kosmetologiem, menedżerem jakości i wieloletnim dyrektorem i technologiem w pomorskiej firmie produkującej kosmetyki. Ze względu na duży sentyment, którym darzy Opole, jeszcze w tym samym roku przeniosła firmę i przeprowadziła się do Opola. N Cosmetics od samego początku jest firmą ukierunkowaną na nowoczesne technologie z branży chemii kosmetycznej. Tworzone receptury dla polskich i zagranicznych marek były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane na konkursach kosmetycznych, a powstałe produkty opisywane w prasie polskiej i zagranicznej, od polskiej edycji Harper’s Bazaar po japońską edycję Vogue’a. Firma od samego początku istnienia Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu jest jego najemcą (obecnie największym),

co pozwoliło uruchomić w tym roku certyfikowany zakład produkcyjny kosmetyków. W ciągu 16 miesięcy obecności w PNT firma zwiększyła liczebność załogi o 233%, a w ciągu pierwszych 8 miesięcy obecnego roku wygenerowała przychód większy o 159% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pracownicy działu badawczo-rozwojowego stanowią aż 40% załogi i opracowują około 80 receptur nowych kosmetyków rocznie. Obecnie N Cosmetics realizuje dwa projekty z RPO WO 20142020 na łączną kwotę około 2 mln zł (kwota dofinansowania około 1,15 mln zł), w tym jeden projekt badawczy na światowym poziomie innowacji, w którym chęć uczestnictwa zadeklarowała zarówno Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, jak i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Adriana Skrzypecka

Właścicielka Przedsiębiorstwa Remontowo–Budowlanego „ANTYKOR” s.c.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Antykor” s.c. działa na rynku zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych od 1990 roku. Właścicielami spółki do grudnia 2014 roku byli Adam i Adrian Skrzypeccy. Siedziba firmy znajduje się na terenie zdzieszowickiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. przy ul. Powstańców Śląskich 1. Początkowo przedsiębiorstwo zatrudniało pięciu pracowników. Z biegiem lat, dzięki współpracy od 2003 roku z grupą ZARMEN Sp. z o.o., firma realizowała prace między innymi na terenie Koksowni w Radlinie, Elektrowni Ostrołęka,

Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o., Koksowni Trzyniec, PKN Orlen w Płocku. Spółka współpracowała również z przedsiębiorstwami: Franz Kaminski Waggonbau Polska Sp. z o.o., Fabryka Aparatury i Urządzeń „ENERGOMET” Sp. z o.o. i innymi. Obecnie po 26 latach aktywności firma zatrudnia 24 pracowników. Jakość wykonywanych usług potwierdzają posiadane certyfikaty Zintegrowanego Zarządzania Przedsiębiorstwem wg norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001. Od końca 2014 roku samodzielne kierownictwo nad spółką objęła Adriana Skrzypecka.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

33


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

Urząd Miejski w Gogolinie Urząd Miejski w Gogolinie to instytucja przyjazna mieszkańcom Gminy Gogolin, wyróżniająca się wysoką jakością obsługi interesantów, profesjonalizmem w działaniu i zaangażowaniem w budowanie dobrych relacji z mieszkańcami miasta i wsi. Priorytetem samorządu Gminy Gogolin jest zaspokajanie aspiracji życiowych młodego pokolenia z poszanowaniem potrzeb i oczekiwań ludzi starszych, a także działania zmierzające do rozwoju gospodarczego miasta i gminy Gogolin. Urząd Miejski w Gogolinie ceni sobie dobrą współpracę ze stowarzyszeniami, lokalnymi liderami i sołtysami oraz przewodniczącymi dzielnic.

34

W celu wsparcia działalności lokalnych stowarzyszeń, mniejszości narodowych i etnicznych oraz klubów sportowych, Urząd Miejski w Gogolinie corocznie organizuje konkursy na dofinansowanie zadań, zwłaszcza w zakresie kultury i sportu. Jedną z form wsparcia sołectw jest fundusz sołecki, w ramach którego Gmina Gogolin zabezpiecza w budżecie środki na realizację zadań i przedsięwzięć, zgłoszonych przez sołectwa. Od 2016 r. działa również Budżet Obywatelski Miasta Gogolin; na zadania, które będą realizowane w 2017 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 250 000 zł. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie aktywnie i skutecznie realizują projekty oraz inwestycje, służące rozwojowi miasta i gminy, realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

W 2015 roku, 14 projektów, dotyczących zarówno dużych inwestycji, jak również przedsięwzięć kulturalnych, zostało dofinansowanych na kwotę 1 miliona złotych. W Gminie Gogolin panuje też dobry klimat inwestycyjny; gogoliński magistrat oferuje profesjonalną obsługę inwestorów, a przede wszystkim udziela wsparcia dla tworzenia nowych miejsc pracy. Samorząd Gminy Gogolin kładzie się nacisk na oszczędne i efektywne gospodarowanie pieniędzmi podatników. Corocznie projekty budżetów, jak i ich wykonanie, otrzymują pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, co skutkuje każdorazowo udzieleniem absolutorium dla burmistrza. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowe, jak i kontrole wewnętrzne Urzędu Wojewódzkiego, zawsze pozytywnie oceniały wykonanie zadań realizowanych przez samorząd Gminy Gogolin i jego jednostki organizacyjne. Samorząd Gminy Gogolin od lat prowadzi także działania w zakresie Programu Odnowa Wsi, które zostały wielokrotnie docenione i nagradzane. Uwieńczeniem i uhonorowaniem działań Gminy Gogolin w zakresie Programu Odnowa Wsi, była nagroda w Europejskim Konkursie Odnowy Wsi, którą Gmina otrzymała w 2014 r. za całościowy, zrównoważony i zgodny z mottem – „Lepiej żyć” – rozwój wsi i znakomitą jakość tego procesu.

Agnieszka Okupniak

Z-ca Dyrektora Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ukończyła Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz studia podyplomowe pt.: Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego pracuje od 1 lipca 1999r. Najpierw w Biurze Badań i Analiz Strategicznych w Departamencie Rozwoju Regionalnego, a od od 2004 roku Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych, gdzie od 2006 roku pełni funkcję z-cy dyrektora. W DPO odpowiadała za opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz przygotowanie procesu negocjacyjnego. W latach 2002-2004 pracowała w zespole Projektu RITTS INBO (Regionalne Strate-

gie Innowacji i Transferu Technologii Innowacje dla Północnych Czech i Opola). W latach 2012-2014 była kierownikiem projektu Stypendia doktoranckie. Inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego. Współrealizowała projekty promocyjne pod nazwą „Opolskie kwitnące muzycznie”. Obecnie koordynuje Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych oraz Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Opolskim. W 2014 roku otrzymała Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

Wiesław Kryniewski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). Całe swoje zawodowe życie poświęcił rolnictwu i obszarom wiejskim. Od 1993 roku pracuje w administracji publicznej, najpierw w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Rolnictwa gdzie pełnił funkcje kierownicze, w tym zastępcy dyrektora, a od 2006 r. pracuje w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, obecnie jako Dyrektor tego Departamentu. Jest doświadczonym samorządowcem , zaangażowanym w pracy służącej rozwojowi wsi i rolnictwa. Można powiedzieć, że poprzez swoją sumienną pracę i życzliwość okazywaną drugiemu człowiekowi , jako dobry negocjator , a zarazem człowiek kompromisu, dobrze współpracował z opolskimi rolnikami przygotowując ich do wejścia do Unii Europejskiej, jak również pomagając im w dostosowywaniu się do nowych unijnych standardów. Tak samo odnosi się do rozwoju obszarów wiejskich, to w departamencie, którym kieruje, funkcjonują programy i podejmowane są działania służące ich rozwojowi , w tym Program Odnowy Wsi czy prace związane z produktem tradycyjnym, czego efektem jest zarejestrowanie

takich znanych specjałów jak kołocz śląski czy krupniok śląski, które po latach starań Komisja Europejska wpisała na listę produktów tradycyjnych UE. Gdy województwo nawiedzały klęski żywiołowe wykazywał się w akcjach niesienia pomocy poszkodowanym, za co otrzymał w 1997 r. Medal Za Zasługi w Walce z Powodzią. Będąc członkiem Rady Programowej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i innych gremiów związanych z rozwojem obszarów wiejskich swoim doświadczeniem służył opolskim rolnikom. Był inicjatorem powołania grup producentów rolnych, by poprzez wspólne działania rolnicy mogli uzyskiwać wyższe dochody. Od kilkunastu lat jest członkiem zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, którego prace , wyniki i wnioski znacząco wpływają na uzyskiwane plony przez opolskich farmerów, co zostało również docenione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który na wniosek Izby Rolniczej przyznał w 2004 roku Wiesławowi Kryniewskiemu Medal Zasłużonego dla Rolnictwa.

Małgorzata Tudaj

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego W samorządzie powiatowym działa od początku istnienia powiatów, czyli od reformy w 1998 roku. Jednak, to co najważniejsze wydarzyło przez ostatnie dwa lata. Jako starosta doprowadziła do skutecznej reorganizacji pracy w urzędzie i jednostkach podległych. Ostatnie lata to właściwie szereg dynamicznych zmian we wszystkich aspektach działalności powiatu. Zmysł menedżerski, energia i sprawność w podejmowaniu decyzji to atuty, których nie można jej odmówić. Wystarczy spojrzeć na podstawowe szczeble działalności powiatu: służba zdrowia, oświata, infrastruktura drogowa. Wszędzie tam doszło do wręcz rewolucyjnych zmian jakościowych. Jest autorką zmian informatycznych w urzędzie, co ma bezpośredni wpływ na szybkość obsługi petenta. Bezpośrednio inicjowała i nadzorowała kluczowe dla szpitala zmiany organizacyjne, m.in. przenosiny oddziału neurologicznego. Doprowadziła do przejrzystego podziału środków finansowych w zakresie remontów dróg. A ostatnie dwa lata to właściwie systematyczne i znaczące, kluczowe modernizacje wielu kilometrów nawierzchni. Przede wszystkim jednak stawia na pieniądze z zewnątrz, a dzięki jej determinacji udaje się realizować wielomilionowe inwestycje drogowe przy udziale ze-

wnętrznych partnerów, są to nie tylko samorządy, ale i firmy różnego szczebla, przykładem może być ostatni remont ul. Mostowej, gdzie partnerem powiatu były aż trzy inne podmioty. Jest autorką bodaj najważniejszej zmiany wizerunkowej w centrum miasta, gdzie po latach zrewitalizowano skwer dla mieszkańców. Doprowadziła do utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu jedynego, poza Opolem, ośrodka egzaminowania kierowców. Jest pomysłodawczynią projektu ożywienia kozielskiej przystani na wyspie, dzięki czemu z jej inicjatywy organizowane są wielkie wydarzenia kulturalne dla mieszkańców, na przystani „Szkwał” ruszył hotel dla turystów i baza kajakowa. Szczególną troską otacza rodziny zastępcze i to z jej inicjatywy w nadzorowanej przez powiat jednostce przeprowadzono szereg zmian znacząco poprawiających współpracę samorządu z rodzinami zastępczymi. Oczywistym potwierdzeniem jej skuteczności jest najważniejszy w kraju ranking Związku Powiatów Polskich, gdzie powiat po raz pierwszy w historii znalazł się w ścisłej dziesiątce najlepszych powiatów w kraju, spośród ponad 360 tego typu samorządów, gdzie samorząd został sklasyfikowany przez ekspertów na 5 miejscu w Polsce. LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

35


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

Maciej Wujec

Wiceprezydent Miasta Opola

Urodzony 7 stycznia 1972 r. w Opolu. Prywatnie mąż i ojciec. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Karierę zawodową rozpoczynał w bankowości w Banku Handlowym w Warszawie, Banku Zachodnim WBK a następnie w Banku Polskiej Spółdzielczości. Od 2003 r. pracuje w Urzędzie Miasta Opola kolejno jako pracownik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu, Naczelnik Wydziału Gospodarki i Promocji oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki i Innowacji. Od 2014 roku pełni funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Opola. Jako samorządowiec odpowiedzialny jest m. in. za promocję gospodarczą Opola, wsparcie środowiska akademickiego, obsługę inwestorów oraz współpracę z instytucjami otoczenia biznesu. Nadzorował tworzenie takich instytucji, jak Park Naukowo Technologiczny i Centrum Wystawienniczo Kongre-

sowe. Dzięki jego staraniom w Opolu zainwestowali tacy potentaci jak jeden z globalnych liderów w produkcji automatyki przemysłowej ifm ecolink, największy na świecie producent pojazdów firma Polaris czy Capgemini wiodący dostawca usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych. W pracy stawia również na intensywne wsparcie rodzimych kapitałów o czym świadczą udane inwestycje takich firm jak Art-Odlew, PZ Stelmach, Kamex, Selt i wielu innych. Do jego największych zainteresowań należą ekonomia, inżynieria finansowa oraz fizyka teoretyczna. Wolny czas spędza z synem oraz na czytaniu. Pasjonuje się przyrodą oraz fotografią. Cierpliwy z dystansem do świata, ceniony jako fachowiec i współpracownik.

36

Andrzej Puławski

Wójt Gminy Murów

Pan Andrzej Puławski pełni funkcję Wójta Gminy Murów od 2002 r. Inicjuje współpracę z przedsiębiorstwami i zakładami pracy funkcjonującymi na terenie gminy, a jego działania doprowadziły do rozwoju m.in. Vitroterm Murów S.A. zatrudniający 143 osoby, Jaromax zatrudniający 60 osób. Zabiegał i pomagał przy powstawaniu największej inwestycji przerobu drewna w kraju tartaku Stora Enso Wood Products zatrudniającego 260 osób. Od kilkunastu lat walczy o odtworzenia linii kolejowej Jełowa – Murów, dzięki podjętemu działaniu z marszałkiem województwa i przedstawicielami tartaku Stora Enso, została podjęta decyzja o odtworzeniu ruchu towarowego na tym odcinku. W roku bieżącym wybudował drogę w Starych Budkowicach z funduszy pochodzących z FOGRu. Intensywnie kanalizuje miejscowości gminy, obecnie kończy podłączanie budynków w Starych Budkowicach do wybudowanego tranzytu kanalizacyjnego z Zagwiździa za kwotę 3.380.320, 85 zł (dofinansowanie unijne 2.019.398,52 zł). W roku 2016 wykonano dokumentację na budowę sieci wodociągowej dla wsi Święciny – inwestycję w ramach PROW. Złożył projekt w ramach RPO Dziedzictwo Kulturowe w ramach projektu „Strefy Namysłowskiej” na „Remont i adaptację zabytkowej huty z XVIII w. w Zagwiździu”. Prowadzi również działania na rzecz środowiska m.in. rekultywacja składowiska śmieci w Starych Budkowicach, akcja

usuwania azbestu, „program ograniczenia emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych”. Gmina Murów jest jedną z trzech woj. opolskiego gdzie wszystkie rzeki są w niezagrożonej klasie czystości. W 2016 roku wykonano dokumentacje na budowę sali gimnastycznej w Zagwiździu, która zostanie rozpoczęta w 2017 r. przy współfinansowaniu Ministrostwa Sportu w wysokości około 70%. W latach 2007 – 2013 Gmina Murów pozyskała środki unijne w wys. – 8.806.522,08 zł. Z programu rozwoju obszarów wiejskich pozyskano 3.274.229,83, z RPO 4.806.619,50 oraz kapitału ludzkiego 725.672.69. W rankingu czasopisma „Wspólnota” w kategorii gmin wiejskich w wydatkach majątkowych finansowanie ze środków unijnych 2011 – 2013 gmina Murów zajęła 60 miejsce w kraju i pierwsze w województwie opolskim. Pełnione funkcje społeczne: Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu, Wiceprzewodniczący Rady Opolskich Parków Krajobrazowych. Wójt Andrzej Puławski za działalność samorządową został wyróżniony „Złota Spinką” oraz tytułem „Animatora Kultury” woj. opolskiego. Motto p.Puławskiego to: „rozwój gminy – dobro mieszkańców” jako najważniejszy cel misji zawodowej.


LAURY 2016

SREBRNY LAUR KATEGORIA: Media

Wojciech Najda Dyrektor Biura Rektora Politechniki Opolskiej Wojciech Najda – absolwent Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor biura Politechniki Opolskiej, wcześniej dziennikarz radiowy (Polskie Radio Opole) i telewizyjny (TVP Opole), także lektor filmowy. Od początku swojej pracy zawodowej związany ze środowiskiem gospodarczym regionu. Współtwórca, a także prowadzący audycje w Radiu Opole promujące środowisko przedsiębiorców. Sprawy pracownicze, podatkowe, kosztów pracy, współpracy biznesu z administracją były zawsze głównymi tematami poruszanymi w setkach przeprowadzonych przez niego debat. Cechowała go zawsze bezstronność i profesjonalne podejście do omawianych – bieżących tematów. Dzięki jego pracy, wiadomości ekonomiczne stały się istotnym elementem ramówki Radia Opole, które od lat jest najchętniej słuchaną rozgłośnią radiową na Opolszczyźnie. W tym czasie bardzo zaangażowany w sprawy Izby. Przygotował między innymi vademecum dla przedsiębiorców „Jak współpracować z mediami”. Lata pracy w radiu to również współpraca z Izbą przy organizacji najważniejszych jej corocznych uroczystości: Laury Umiejętności i Kompetencji oraz Opolska Nagroda Jakości.

Po przejściu do opolskiej redakcji TVP współpraca z Izbą rozszerzyła się. Środowiska gospodarcze zawsze były obecne w jego programach, zarówno publicystycznych jak i newsowych. Doskonale rozumie funkcjonowanie otoczenie gospodarcze, i potrafi skupiać wokół siebie ludzi z różnych stron, by mogli debatować i – co najważniejsze – wyjaśniać rzeczywistość. Dzięki jego postawie Izba na wiele lat zagościła w programach TVP, prezentując swoje stanowisko (opolskiego środowiska gospodarczego) na antenach regionalnych i centralnych. W latach 2014-2015 zrealizował na antenie Radia Opole cykl kilkudziesięciu rozmów na potrzeby programu „Rynek”, do których Zapraszał ekspertów rynku pracy, nauki i samorządu, omawiając najważniejsze czynniki determinujące rozwój gospodarczy regionu. Zawsze dyspozycyjny, ceniony przez środowisko. Obecnie jako przedstawiciel Rektora Politechniki Opolskiej dba o dobre relacje Uczelni z opolskimi przedsiębiorcami.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

37


LAURY 2016

LAUREACI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI od 1992 do 2015 DIAMENTOWY LAUR ROK 1995 1. Alfons Nossol – Biskup Diecezji Opolskiej KRYSZTAŁOWE LAURY UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2010 1. Pan Karol Cebula Kryształowy i Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji 2011 Pośmiertnie: Kryształowy Laur Umiejetności i Kompetencji: 2. Janusz Granat Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, członek Opolskiej i Katowickiej Kapituły Laurów Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2012.

38

3. Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego KRYSZTAŁOWE LAURY 2013 4. Elżbieta Ewa Bieńkowska Senator RP, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju 5. Ryszard Zembaczyński Prezydent Miasta Opola Kryształowy Laur Umiejetności i Kompetencji 2014 6. Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa Kryształowy Laur Umiejetności i Kompetencji 2015 7. Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupa Azoty ZAK S.A PLATYNOWE LAURY ROK 1995 1.

Ryszard Zembaczyński – Wojewoda Opolski

ROK 1998 2.

Paweł Kozerski – Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

ROK 2002 3.

Stanisław Sławomir Nicieja – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, uczony

ROK 2005 4.

prof. dr hab. Marian Duczmal – Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Laureat Złotego Lauru z 1999r.

5.

prof. zw. dr hab. Dorota Simonides – profesor filologii polskiej i etnografii


LAURY 2016

LAUREACI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI od 1992 do 2015 ROK 2006 6.

Dieter Przewdzing – Burmistrz Zdzieszowic

ROK 2007 7.

Karol Cebula

ROK 2008 8.

Załoga Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. w Brzegu

9.

Przedsiębiorstwo BIS MULTISERWIS z Krapkowic

ROK 2009 10. Andrzej Rybarczyk – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Cementowni ODRA SA w Opolu ROK 2010 11. Filharmonia Opolska im. J. Elsner 12. NUTRICIA –Zakłady Produkcyjne sp. z o.o

PLATYNOWE LAURY

13. Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego

39

ROK 2011 14. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski 15. Zbigniew Figas Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. ROK 2012 16. „CLIMBEX” SA - 46-021 Brzezie k/Opola 17. Mirosław Garack Prezes firmy GET sp. z o.o. i Opolskiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Mobile Fence ul. Głogowska 41 45-315 Opole 18. Jerzy Marciniak Prezes Dyrektor Generalny Zakłady Azotowe w Tarnowie–Mościcach S.A. ROK 2013 19. dr n. med. Dariusz Łątka – Ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 20. dr n. med. Janusz Pichurski Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu 21. dr n. med. Władysław Pluta Ordynator Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 22. Andrzej Drosik - Dyrektor Zakładu NUTRICIA Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. 23. TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu 24. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlow „FILPLAST” w Głogówku 25. NB POLSKA Sp. z o.o. Producent Okien do Poddaszy VELUX – Fabryka w Namysłowie ROK 2014 26. BRŐKELMANN POLSKA sp. z o.o. z Opola 27. Zdzisław Bąk Prezes Banku Spółdzielczego w Namysłowie 28. Kazimierz Gniot właściciel firmy GNIOTPOL LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


LAURY 2016

LAUREACI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI od 1992 do 2015 29. Józef Garbacz Prezes Banku Spółdzielczego w Leśnicy 30. Henryk Galwas Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej (Katowice) 31. Wilhelm Beker Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie 32. ks. prałat, prof. dr. hab. Andrzej Hanich (Katowice) ROK 2015 33. Ksiądz infułat Edmund Podzielny, Proboszcz Parafii Katedralnej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu 34. prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf rektor Politechniki Opolskiej 35. Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego (Katowice) ZŁOTE LAURY ROK 1992

40

1.

Jan Czechowski – Dyrektor Przedsiębiorstwa FAMAK w Kluczborku

2.

Zakłady Urządzeń Przemysłowych – Nysa

ROK 1993 3.

Mirosław Borzym – Prezydent Miasta Kędzierzyn–Koźle

4.

Urszula Ciołeszyńska – Doradca Wojewody Opolskiego

5.

Stanisław Podwiński – Dyrektor Huty ANDRZEJ w Zawadzkiem

ROK 1994 6.

Ginter Jędrsczok – Burmistrz Miasta Kluczbork

7.

Jan Bort – WIMAR S.C w Starym Grodkowie

8.

Józef Pękala – Prezes, Dyrektor Generalny Elektrowni „OPOLE” S.A.

ROK 1995 9.

Wiesław Buchowiecki – Prezes Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu

10. Edward Gorczyński – Burmistrz Gminy Baborów 11. Idzi Pilarski – właściciel prywatnego zakładu w Wołczynie 12. Józef Sebesta – Dyrektor Zakładów Azotowych SA w Kędzierzynie–Koźlu ROK 1996 13. Wiesław Chmielowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu 14. Marian Smutkiewicz - Dyrektor Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie 15. Adam Maciąg – Burmistrz Miasta Namysłów 16. Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim ROK 1997 17. Alojzy Nyczka – Dyrektor Przedsiębiorstwa ENERGOBUDOWA sp. z o.o. w Opolu 18. Wanda i Ryszard Pazdan – właściciele Przedsiębiorstwa ATMOTERM R&W w Opolu 19. Dieter Przewdzing – Burmistrz Zdzieszowic


LAURY 2016

LAUREACI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI od 1992 do 2015 ROK 1998 20. Śląska Fabryka Drożdży sp. z o.o. w Wołczynie 21. Opolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Opolu 22. Andrzej Balcerek – Prezes Zakładów Cementowo- Wapienniczych Górażdże w Choruli ROK 1999 23. Marian Duczmal – Rektor Wyższej szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 24. Cecylia Zdebik – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA w Brzegu 25. Ryszard Wójcik – właściciel Biura Podróży SINDBAD w Opolu ROK 2000 26. Norbert Urbaniec- Burmistrz Gogolina 27. Karol Cebula – Właściciel i Prezes Zarządu Firmy INTERSILESIA 28. Firma ENERGOPOL-TRADE w Opolu i Tomasz Michalski-Prezes Zarządu 29. Zakład Stolarski GEBAUER w Tarnowie Opolskim i właściciel Jan Gebauer ROK 2001 30. Stanisław Leśniak – Prezes Spółdzielni ODNOWA Zakład Pracy Chronionej w Opolu

złote LAURY

31. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 32. Zygmunt Lubieniecki – Ksiądz Parafii p.w Św. Józefa w Opolu ROK 2002 33. Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA 34. Politechnika Opolska w Opolu ROK 2003 35. Tadeusz Selzer – Właściciel SELT I ALUPROF sp. z o.o. w Opolu 36. Opolskie Zakłady Drobiarskie CONTINENTAL w Opolu 37. Petrochemia Blachownia SA w Kędzierzynie -Koźlu ROK 2004 38. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA ODDZIAŁ W OPOLU Kategoria: Instytucja finansowa 39. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA W ZABRZU Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W OPOLU Kategoria: Polskie przedsiębiorstwo 40. NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o. w Opolu Kategoria: Inwestycja zagraniczna w Polsce ROK 2005 41. Andrzej Świerczek Prezes firmy Tabor Szynowy OPOLE S.A z Opola

42. P.P.U.H. „Filplast” z Komornik 43. EPO sp. z o.o. z Opola 44. Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A z Opola 45. prof. Włodzimierz Kotowski

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

41


LAURY 2016

LAUREACI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI od 1992 do 2015 ROK 2006 46. Dionizy Duszyński – wójt Gminy Popielów 47. Władysław Pluta – Ordynator oddziału kardiologii WCM 48. Andrzej Drosik Dyrektor NUTRICIA Zakłady Produkcyjne w Opolu 49. Ryszard Galla – Poseł na Sejm RP 50. BOT Elektrownia Opole S.A 51. Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. z Brzegu 52. „Odra” sp. z o.o. z Opola 53. Izostal S.A.- Zawadzkie ROK 2007 54. Marian Siwoń 55. Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich 56. Climbex sp. jawna Brzezie k /Opola 57. EnergiaPro Koncern Energetyczny Oddział Opole 58. Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe M+ sp. z o.o. Kędzierzyna–Koźle

42

59. Marian Pecela

złote LAURY

60. Zespół Lekarzy Szpitala Onkologicznego w Opolu ROK 2008 61. Kazimierz Łukawiecki Dyrektor Opolskiego Oddziału WNFZ w Opolu 62. Zbigniew Figas Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 63. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 64. Zenon Maślona Prezes BRENNTAG POLSKA sp. z o.o. z Kędzierzyna–Koźla 65. Leopold Szwaiger Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Pracy „Społem” w Opolu 66. GET sp. z o.o. z Opola 67. Cementownia „Odra” S.A. 68. Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski 69. Tadeusz Kauch Burmistrz Ujazdu 70. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu 71. Cementownia „Górażdże- Cement ” SA ROK 2009 72. Aleksandra Kozok – dyrektorka Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Opolu 73. Jan Leszek Wiącek – Burmistrz Wołczyna 74. Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 75. Bank Spółdzielczy w Łubnianach 76. Wiesław Szabat – Prezes spółki „Lewiatan” 77. Jan Kowalik – Prezes Zarządu WAGREM sp. z o.o 78. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie 79. CUPROD sp. z o.o. i Prezes Zarządu Krzysztof Kozłowski


LAURY 2016

LAUREACI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI od 1992 do 2015 80. Bogusław Dawidow Dyrektor Artystyczny i Naczelny Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera 81. Spółdzielnia „PIONIER” Zakład Pracy Chronionej z Prudnika 82. „LESAFFRE POLSKA” S. A z Wołczyna ROK 2010 83. dr n. med. Dariusz Łątka – Ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 84. mgr inż. Andrzej Leszczyński – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu 85. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 86. Bank Spółdzielczy w Namysłowie 87. Renata Ruman–Dzido Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu 88. Mirosław Garack – Prezes „GET” sp. z o.o. 89. P.P.H.U. „WACŁAW” Wacław Sieja z Żytniowa 90. ZAK S.A Kędzierzyn – Koźle 91. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki 92. Anna Potocka - Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. ROK 2011 złote LAURY

93. dr n. med. Janusz Pichurski Ordynator oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu, specjalista chirurgii ogólnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej dla województwa opolskiego. 94. Ksiądz prałat prof. dr hab. Andrzej Hanich PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Jerzego w Prószkowie 95. prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, Rektor Politechniki Opolskiej 96. Wilhelm Beker Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie 97. „JEDYNAK BABYWELT ” z Namysłowa 98. „IMEX PIECHOTA” sp. z o.o. z Opola 99. Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc, spółka jawna z Opola 100. „GWARANT” Agencja Ochrony SA z Opola 101. GNIOTPOL sp. z o.o. Zakład Odrowąż 102. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 103. Anna Panas, Piosenkarka, kompozytorka ROK 2012 104. PIOMAR sp. z o.o. Opole 105. Elżbieta Kampa Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu 106. lek. medycyny Andrzej Sznajder Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 107. Maciej Sonik Starosta Krapkowicki 108. Brokelmann Polska sp. z o.o. Opole 109. GEA Technika Cieplna sp. z o.o. Opole 110. Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu 111. NB POLSKA sp. z o.o. Producent Okien do Poddaszy VELUX –Fabryka w Namysłowie 112. Prudnicki Ośrodek Kultury LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

43


LAURY 2016

LAUREACI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI od 1992 do 2015 113. Bartłomiej Bonk z Opola Sztangista - zdobył brązowy medal w kategorii 105 kg w olimpijskim turnieju podnoszenia ciężarów w Londynie. ROK 2013 114. Ksiądz Infułat Edmund Podzielny, Proboszcz Parafii Katedralnej w Opolu 115. Ksiądz Prałat Mikołaj Mróz Proboszcz bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie 116. Jarosław Kielar Burmistrz Kluczborka 117. dr n. med. Czesław Milejski Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Krapkowickiego Centrum Zdrowia 118. prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf Rektor Politechniki Opolskiej 119. dr inż. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 120. Joachim Greger Prezes Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem 121. Sabina Gorzkulla-Kotzot Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego 122. PKS International Cargo S.A. z siedzibą w Opolu 123. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „EJK” Sp. z o. o. z Żędowic

44

124. Adamietz Sp z o.o. ze Strzelec Opolskich

złote LAURY

125. GALMET Sp. z o.o. Sp. K. z Głubczyc ROK 2014 126. Krzysztof Nazimek Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu i Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Branicach 127. Jan Mika właściciel firmy DREWNOPLAST ze Strzelec Opolskich 128. Zdzisław Sarnicki właściciel Biura Handlowego GAMA z Wołczyna 129. Adam Zadorożny Prezes Zarządu WEST TECHNOLOGY & TRADING Polska Sp. z o.o z Opola i Prezes Stowarzyszenia „Park Przemysłowy Metalchem” 130. Marcus Vonhausen, Członek Zarządu firmy AluDesign z Gorzowa Śląskiego 131. BRENNTAG POLSKA sp. z o.o. z Kędzierzyna –Koźla 132. Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” sp. z o.o. z Luboszyc 133. KAMEX Sp. z o.o z Opola 134. ZAGA Fundusze Europejskie z Opola 135. POLARIS Poland Sp. z o.o. 136. MEB Technical GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce z Opola 137. DIEHL CONTROLS POLSKA Sp. z o.o. z Namysłowa 138. OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE 139. Zakład Usług Transportowo Sprzętowych „RUDATOM” Dariusz Sznotala z Kępy k. Opola 140. TRANSANNABERG WIESIOLLEK J.M. Spółka Jawna ze Strzelec Opolskich 141. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” SA 142. lek. med. Sławomir Rowiński Dyrektor ds. medycznych Krapkowickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.


LAURY 2016

LAUREACI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI od 1992 do 2015 ROK 2015 143. Andrea Bekić Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce 144. mgr inż. Mirosław Wójciak – Prezes Zarządu STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE spółka złote LAURY

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup 145. R&M Centrum Szkolenia Zawodowego 146. Janusz Trzepizur – kierownik Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu, 147. KANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 148. GRUPA LOKALNA BALATON Internetowy serwis informacyjny powiatu opolskiego. 149. Paul Schockemöhle Logistics Polska sp. z o.o. 150. Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyn–Koźle 151. Sylwester Lewicki Burmistrz Olesna 152. Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina 153. Redakcja „Nowej Trybuny Opolskiej” 154. Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola (Katowice)

45

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


1315-1485-PKO MSP REKLAMA 210x150.indd 1

16.01.2017 12:00


PKS International CARGO S.A. działa od 1995 roku na rynku agencji celnych i usług logistycznych. Trzy obszary działaności – transport, spedycja oraz agencje celne – pozwalają nam na sprawną, kompleksową i rzetelną realizację powierzonych zadań. Posiadamy agencje celne na wszystkich towarowych drogowych i kolejowych przejściach granicznych pozaunijnych, a także wewnątrz kraju, gdzie oferujemy pełen zakres usług we wszystkich dostępnych procedurach celnych. Realizujemy przewozy ładunków krajowych i międzynarodowych na terenie całej Europy i Azji własnymi środkami transportowymi oraz stałych i sprawdzonych podwykonawców. Gwarancją wysokiej obsługi jest wdrożony i funkcjonujący w Spółce System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 a także świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Liczne certyfiakty i wyróżnienia potwierdzają pozycję solidnego i zaufanego partnera. Zapraszamy do współpracy!

45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 73

www.pkscargo.pl

Nasza misja: „Wspieramy inicjatywy i przedsięwzięcia służące rozwojowi lokalnej społeczności – budujemy partnerskie relacje z naszymi sąsiadami.”

www.aktywniwregionie.pl


Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy Mam ambicję tworzyć przyjazny klimat dla biznesu w Opolu. Udaje się to, bo dzisiaj jesteśmy oceniani jako jeden z najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom samorządów w Polsce. Te sukcesy są efektem ciężkiej pracy wielu osób. Wspólnie troszczymy się nie tylko o wielki biznes, ale również o dobre warunki dla funkcjonowania małych przedsiębiorców. Rodzimy biznes, związany od lat z miastem i regionem jest dla nas niezwykle istotny. To jeden z filarów stabilności miasta. Tak ukierunkowana polityka miasta dostrzegana jest też w niezależnych i opiniotwórczych rankingach biznesowych. W zestawieniu czasopisma samorządów „Wspólnota” znaleźliśmy się na bardzo wysokim 2. miejscu wśród miast, które stosują największe ulgi w podatkach dla przedsiębiorców. Nie ma w tym nic dziwnego, bo preferencje dla przedsiębiorstw są dla mnie czymś naturalnym. Przekonany jestem, że rozwój samorządu miejskiego wprost zależy od kondycji miejskiej gospodarki. Co kluczowe dla Opola - polityka niskich podatków nie oznacza wcale niskich wpływów do miejskiej kasy, za to świetnie się sprawdza. Potwierdziła to także niezależna agencja Fitch, która drugi raz z rzędu podniosła rating Opola - tym razem do oceny “A-”.

NAJLEPSZE MIEJSCE DLA TWOJEGO BIZNESU

OPOLE doskonała lokalizacja 25 000 studentów 9 000 absolwentów do 55 % zwolnienia z podatku dochodowego do 10 lat zwolnienia z podatku od nieruchomości 110 ha w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

investinopole.pl BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW | Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole | tel. +485411379 | e-mail gospodarka@um.opole.pl

Pragnę Państwa zapewnić, że konsekwentnie będziemy stosować politykę wsparcia dla biznesu. Niskie bezrobocie, rosnące przychody - tym teraz możemy się chwalić. Dziękujemy za to Wam - przedsiębiorcom, bo to m. in. Wy stoicie za tym, że wspólnie doczekaliśmy się najwyższego w historii Budżetu Miasta Opola. Wchodzimy w obchody 800-lecia miasta, a to znakomita okazja, by życzyć Wam wszystkiego najlepszego, przede wszystkim rozwoju wymarzonych przedsięwzięć biznesowych.

Prezydent Miasta Opola

zeskanuj kod i wejdź na naszą stronę internetową


pójrz w górę!

prawdź swoje narzędzia i ubranie!

Poznaj zasady 4 prawdź, do czego się podłączasz!

pójrz w dół!

Ważne numery: 112 NUMER ALARMOWY 991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 999 POGOTOWIE RATUNKOWE 998 STRAŻ POŻARNA 997 POLICJA 992 POGOTOWIE GAZOWE 993 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 994 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

nr 1 (127) styczeń 2017

Zasady 4

Niebezpieczeństwo związane z porażeniem prądem elektrycznym jest bardzo duże. Dlatego tak ważne jest zachowanie ostrożności oraz racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpieczne zachowanie w pobliżu infrastruktury elektrycznej.

www.bezpieczniki-taurona.pl


Kędzierzyn-Koźle jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, administracyjnym, kulturalnym i sportowym Opolszczyzny. Atutami miasta jest bliskość aglomeracji Górnego i Dolnego Śląska oraz skupienie w jednym miejscu (w ramach klastra CHEM-STER) szeregu dużych i innowacyjnych firm oraz jednostek naukowych z branży chemicznej m.in. Grupa Azoty ZAK S.A., Brenntag Polska Sp. z o.o., Air Products, Petrochemia Blachownia S.A., Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej.

www.kkpp.pl Teren objęty działaniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Powierzchnia

76,8 ha - podzielone na 30 działek (od 0,5 ha do 8,5 ha).

Infrastruktura

17 km od węzła autostradowego A4. Pełna infrastruktura drogowa – drogi wewnętrzne asfaltowe oraz oświetlenie. Sieć elektroenergetyczna – dostępna moc 10 MW. Woda i kanalizacja – dostępny potencjał 1200 m3 na dobę.

Własność

Gmina Kędzierzyn-Koźle i KKPP. Status prawny – użytkowanie wieczyste.

Przeznaczenie

Inwestycje przemysłowe, lokalizacja urządzeń technicznych, obiektów gospodarki komunalnej i administracji gospodarczej jako funkcji towarzyszących.

Dodatkowe informacje

Teren bez zanieczyszczenia wód powierzchniowych i odpadów na powierzchni. Brak przeszkód podziemnych i na powierzchni (teren niezabudowany). Możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Zakłady BLACHOWNIA Kanał Gliwicki

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle e-mail: biuro@kkpp.pl

TERENY INWESTYCYJNE KSSE linia kolejowa

Oferta inwestycyjna

Pole Południowe

www.kkpp.pl


Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

... u nas znajdziesz ofertę dla siebie

„Naszą dumą są nasi Klienci, dumą naszych klientów jest nasz Bank”

>> konta osobiste >> rachunki bieżące >> lokaty bankowe >> kredyty >> rachunki walutowe >> karty płatnicze, karty kredytowe >> bankowość elektroniczna >> ubezpieczenia >> przelewy zagraniczne >> podpis elektroniczny

Serdecznie zapraszamy do placówek Banku oraz na www.bslesnica.pl

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

Skład, łamanie, reklama: Komunikator PR 45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29 tel. 77 456 95 29 e-mail: biuro@komunikatorpr.pl www.komunikatorpr.pl Wybrane teksty: Jakub Strumiński

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl


styczeń 2017

Fob Laury 2016  
Fob Laury 2016  
Advertisement