Page 1

s.

4

Biznes Mixer Kooperacja

s.

5

Opolszczyzna na targach brażowych

6

s.

Nowe bloki Elektrowni Opole

Forum OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego ISSN 1732-4505 nr 5 (119) maj 2016

OPOLSKIEGO BIZNESU

Nowe bloki Elektrowni Opole - zrealizowane ponad 37 % 1

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Z DRUGIEJ STRONY

Prosto z OIG

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

4. Biznes Mixer Kooperacja 7. Wspólny zakup energii

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Wydarzenia 5. Opolszczyzna na targach brażowych 8. I Forum - okno na na świat dl

10. Edukacja młodzieży, a rynek pracy 11. Szkoły zawodowe - zapotrzebowania biznesu

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

Gospodarka 6. Nowe bloki Elektrowni Opole Eko 13. Ważne ogniwo finasowania ochrony środowiska 2

14. Edukacja ekologiczna 15. Efektywność energetyczna

taika Skład, łamanie, reklama:

16. Ekologia to także to co jemy 17. Gospodarka zasobami wodnymi w Polsce 45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29 tel. 77 456 95 29 e-mail: biuro@komunikatorpr.pl www.komunikatorpr.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl

nr 5 (119) maj 2016


NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Państwo, W maju tego roku minęła 12. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskie. Grono członków Unii powiększyło się wówczas z 15 do 25 państw. Było to największe w historii rozszerzenie tego gremium. Proces wejścia do Unii, w tym negocjacji zasad, na jakich nasz kraj wstąpił do Wspólnoty, trwał blisko 15 lat. Jego ukoronowaniem było podpisanie w kwietniu 2003 roku w Atenach Traktatu Akcesyjnego, stanowiącego podstawę rozszerzenia Unii Europejskiej. Podpisy złożyli przedstawiciele władz państw unijnej “piętnastki” oraz dziesięciu państw kandydujących.

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

Dwa miesiące po podpisaniu traktatu, przystąpienie Polski do Wspólnoty zostało przesądzone w referendum. 77,5 procent głosujących, czyli nieco ponad 13,5 mln Polaków, odpowiedziało “tak”. Przeciwko integracji ze Wspólnotą wypowiedziało się 22,5 procent Polakówczyli niecałe 4 mln.23 lipca Traktat Akcesyjny ratyfikował ówczesny prezydent co oznaczało ostateczne przyjęcie dokumentu przez nasz kraj. 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Piszę o tym, gdyż przystąpienie naszego kraju do UE wywarło ogromny wpływ nie tylko na dalszy bieg historii lecz również miało ( i ma ) olbrzymi wpływ na życie zdecydowanej większości Polek i Polaków. Nie tylko możemy swobodnie poruszać się po krajach europejskich lecz stajemy się partnerami dla tych nacji we wszystkich dziedzinach życia. To dzięki kapitałom unijnym z dnia na dzień zmienia się nasz kraj, również Opolszczyzna. Widać to zarówno gołym okiem: nowoczesne drogi, przedsiębiorstwa, sieć handlowa, inwestycje proekologiczne, nowe placówki kulturalne, a przede wszystkim inwestycje, które dały i dadzą nowe miejsca pracy. Patrząc również z perspektywy członków Opolskiej Izby Gospodarczej możemy powiedzieć, iż wiele przedsiębiorstw nie tylko skorzystało z bezpośrednich dotacji na rozwój biznesu lecz również rozszerzyło swoją działalność na kraje unijne, zaskakując zagranicznych partnerów innowacyjnością i dynamiką. Profesjonalizm opolskich firm skłonił zagranicznych partnerów do współpracy, natomiast nowoczesne i otwarte podejście do tematów gospodarczych samorządów wszystkich szczebli spowodowały napływ zagranicznych inwestycji nad Odrę. Można powiedzieć, iż 12 lat w UE to stosunkowo krótki okres lecz w przypadku Polski to milowy krok w zbudowaniu solidnych fundamentów pod silne państwo, pomimo różnych zagrożeń. Ważne, by tę historyczna szansę do końca jak najlepiej wykorzystać. Najlepiej w zgodzie. Henryk Galwas

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

3


PROSTO Z OIG

Biznes Mixer Kooperacja

4

Biznes Mixer Kooperacji to wydarzenie, które odbył się 28.04.2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Miejsce spotkań, rozmów oraz negocjacji przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. W spotkaniu wzięło udział 17 instytucji otoczenia biznesu m. in.: Opolska Izba Gospodarcza, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Miasto Opole, Instytut Trwałego Rozwoju i wiele innych, a także ponad 80 przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Wydarzenie miało na celu poznanie oraz integrację środowiska biznesowego naszego regionu, a także : - budowanie relacji i sieci kontaktów - zapoznanie się z opolskimi firmami - zaprezentowanie swoich produktów i usług - wymianę wiedzy - zapoznanie się z dostępnymi środkami unijnymi, dotacjami, pożyczkami, poręczeniami i innymi produktami, usługami, ułatwieniami dla firm - poznanie opolskich instytucji otoczenia biznesu (izby, inkubatory spotkanie z inspektorem pip, rzecznikiem patentowym)w

nr 5 (119) maj 2016


WYDARZENIA

Opolszczyzna na targach branżowych

Hannover Messe 2016 W dniach od 25 do 29 kwietnia 2016 r. województwo opolskie prezentowało się na Międzynarodowych Targach Branżowych z zakresu technologii, innowacji i najnowocześniejszych rozwiązań przemysłowych Hannover Messe 2016 Hannover Messe to jedne z najważniejszych i największych targów na świecie, koncentrujących się na obszarach kluczowych dla produkcji przemysłowej, przede wszystkim na technologiach oraz przełomowych innowacjach, sprzyjających poprawie efektywności gospodarczej. Targi Hannover Messe są platformą bezpośredniego kontaktu przedstawicieli rożnych branż, a także świata biznesu, nauki i polityki. Na targach swój potencjał prezentowało 5200 wystawców z kilkudziesięciu krajów świata. Liczba odwiedzających szacowana jest na ponad 250 tysięcy. Województwo opolskie w ramach stoiska wystawienniczego prezentowało ofertę naukową oraz gospodarczą wraz z miastem Opole, Parkiem NaukowoTechnologicznym w Opolu oraz Politechniką Opolską. W targach wzięła udział także opolska firma Bluesoft STC Sp. z o.o. Multimedialne stoisko województwa opolskiego na targach Hannover

Messe powstało dzięki współpracy z niemieckim regionem partnerskim Nadrenią-Palatynatem, który udostępnił powierzchnię wystawienniczą w ramach własnego stoiska targowego, mieszczącego się w obszarze targów specjalistycznych Research & Technology - badania, rozwój i transfer technologii. Na stoisku promocyjnym zorganizowanym przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji delegacja z Opolszczyzny miała zaszczyt spotkać się z minister gospodarki Nadrenii – Palatynatu Eveline Lemke. Podczas wizyty zaprezentowano główne projekty naukowe województwa opolskiego, a także omówiono dalsze aspekty współpracy gospodarczej obu partnerskich regionów. Partnerem w przyszłorocznych targach będzie Polska i dlatego też Nadrenia-Palatynat w szczególny sposób pragnie zaprezentować województwo opolskie oraz wieloletnią współpracę gospodarczą regionów podczas Hannover Messe 2017.

Pieniądze z unijnych programów dofinansowania W Kędzierzyńsko-Kozielskim Parku Przemysłowym odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców - członków Opolskiej Izby Gospodarczej i samorządowców. Mówiono o możliwościach uzyskania dofinansowania unijnego z programów operacyjnych, którymi dysponują jednostki rządowe oraz ze środków pochodzących z regionalnych programów, którymi zarządza opolski urząd marszałkowski.

Prelegentami byli Marcin Piwowarski z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Artur Szalaty, dyrektor programowy Biura Consultingowo-Handlowego „Gwarancja” z Poznania. Spotkanie współorganizowały OIG i Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości. (zet)

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

5


GOSPODARKA

Nowe bloki Elektrowni Opole zrealizowane w ponad 37 proc.

źródło: opolskie.regiopedia.pl

Prace na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji przemysłowej w Polsce po 1989 roku, zostały zrealizowane w 37 proc. W ostatnim czasie ukończono etap wznoszenia imponujących rozmiarów chłodni kominowej, która osiągnęła docelową wysokość 185,1 m. 6

Powłokę chłodni kominowej bloku numer 5 tworzy 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m. Powłoka płaszcza chłodni posiada 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Wysokość chłodni kominowej, czyli 185,1 m, to mniej więcej tyle, ile mierzy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie bez iglicy. Imponująca jest również powierzchnia płaszcza chłodni, która wynosi 4,5 ha, czyli więcej niż powierzchnia sześciu boisk do piłki nożnej. Grubość powłoki chłodni u podstawy wynosi blisko 1 metr, w części środkowej 0,2 m, a u wylotu 0,3 m. Do jej wykonania zużyto ponad 10 tys. m³ betonu i ok. 1800 ton stali. – Projekt budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole realizowany jest z zastosowaniem najnowszych dostępnych technologii, co pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  – Projekt umożliwi także znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole w istotny sposób przyczynią się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ponieważ będą zastępować jednostki wycofywane, niespełniające norm emisyjnych  – dodaje prezes PGE GiEK SA. nr 5 (119) maj 2016

Robert Wołoszyn, prezes Polimex Opole (Grupa Polimex-Mostostal odpowiada za budowę nowych chłodni kominowych w Elektrowni Opole) uważa, że chłodnia kominowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów architektury budowanej elektrowni. – Wewnątrz chłodni następuje ochładzanie wody przez wymianę ciepła zachodzącą między wodą i powietrzem atmosferycznym. Ochłodzona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza turbiny. Ponadto, dla tych bloków chłodnie kominowe służą do odprowadzenia oczyszczonych spalin z kotła – informuje.   Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest największym spośród obecnie realizowanych kontraktów na budowę bloków energetycznych w Polsce. Wart blisko 11,6 mld zł projekt na rzecz Grupy Kapitałowej PGE wykonuje konsorcjum firm: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 zostanie przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w marcu 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Nowe bloki zużyją ok. 4 mln ton węgla kamiennego rocznie. Przemysław Marcisz


PROSTO Z OIG

Wspólny zakupu energii – drogą do oszczędności Po raz kolejny Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przy współudziale Opolskiej Izby Gospodarczej zorganizowały w Opolu spotkanie dla firm z naszego województwa ( w tym również dla członków OIG) związane ze wspólnym zakupem energii elektrycznej. W tym roku do oferty został dołączony również gaz. Idea wspólnego zakupu energii elektrycznej oraz gazu – jak nam tłumaczy pani Iwona Olender z OCRG – oparta jest na tym, że im więcej przedsiębiorców będzie chciało wspólnie zakupić energię elektryczną lub gaz, to istnieje szansa na obniżenie przez dostawcę ceny sprzedaży. Oczywiście rzecz dotyczy tylko tego typu firm i instytucji, których nie obowiązuje ustawa o obowiązku zamówień publicznych, gdzie w grę wchodzą przetargi.

Zdaniem pani Iwony Olender ten rodzaj zakupu energii elektrycznej proponowany przez OCRG i Opolską Izbę Gospodarczą za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy, mającej doskonałe rozeznanie w ofertach producentów energii, znającej niuanse prawa energetycznego w Polsce, pozwala na efektywne negocjacje i dokonanie dla całej grupy najkorzystniejszego zakupu. Na przykład opolskim przedsiębiorcom – w tego typu wspólnej formie zakupu – w zeszłym roku średnio udało się zakupić energię tańszą o 8,5%. Dzięki temu niektóre przedsiębiorstwa i instytucje na wspólnym zakupie zaoszczędziły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie.

(pej)

7

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


WYDARZENIA

I FORUM - OKNO NA ŚWIAT Z inicjatywy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, jak również przy wsparciu organizacyjnym, merytorycznym i promocyjnym Opolskiej Izby Gospodarczej (oficjalny „Partner merytoryczny”) odbyło się 21 kwietnia br. w Hotelu de Silva w I Opolskie Forum zatytułowane „Międzynarodowe stosunki gospodarcze”.

8

Zaproszeni na nie opolscy przedsiębiorcy odbyli za pośrednictwem ekspertów gospodarczych podróż po wszystkich kontynentach, poznając uwarunkowania, z którymi trzeba się liczyć robiąc interesy. Otwierając Forum, marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, mówił, iż to temat bardzo ważny, by wiedzieć, jak zbudować stosunki gospodarcze, jak przewidzieć coś, co może się zdarzyć. Każda branża ma zidentyfikowane ryzyko, które ponosi, ale chyba jedną z bardziej ryzykownych jest turystyka- narażona na kaprysy przyrody, zagrożenia terrorystyczne. Marszałek przypomniał, że niebawem 50 opolskich przedsiębiorców podpisze umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych swoich projektów związanych z promocją i działalnością zagraniczną. Eksperci mieli przekonywać do opłacalności zagranicznych interesów. Nie zawsze się im to udawało, bo trudno było pominąć uwarunkowania, z którymi musi się liczyć potencjalny przedsiębiorca. I tak Marian Karolczak, wiceprezes Polsko-Brazyliskiej Izby Gospodarczej, nie krył, że choć rynek brazylijski jest ogromny, bo potencjalni klientami jest 200 milionów mieszkańców, to liczyć się trzeba z ogromną biurokracją i korupcją, a rynek wewnętrzny chroniony jest szczelnie przepisami i szybciej przyjmą się na nim meble w częściach, niż w komplecie.

nr 5 (119) maj 2016

Natomiast Tomasz Zambrzycki, konsultant biznesowy, który od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą w USA, zapytany o „Amerykański sen”, odpowiadał, że Ameryka jest w Polsce. On sam – jak mówił – robi teraz pieniądze w naszym kraju, by wydawać je w USA. – A do amerykańskiego snu trzeba się dobrze przygotować. Wynająć dobrego prawnika, który zadba o interesy formalno-prawne, zadbać o promocję towaru. Wreszcie: pamiętać o skali produkcji. Nie pięć wagonów towarów a trzydzieści pięć – wyliczał. W trakcie forum jego uczestnicy zastanawiali się, czy wspólne korzenie kulturowe pomagają w robieniu interesów. Zdaniem ekspertów są ważne, ale liczy się bezpieczeństwo interesów. Stąd np. rynek rosyjski, choć potencjalnie duży, zamyka się przed Polską coraz szczelniej. Ze względu na niepokoje polityczne niepolecana też jest Ukraina i Turcja, choć ta ma ogromny potencjał i mieszkańców, z których połowa nie przekroczyła 28 roku życia. Andrzej Stefański ekspert od stosunków gospodarczych w Kazachstanie, zachęcał do zainteresowania się tym rynkiem, a Joanna Mularczyk z Banku Gospodarstwa Krajowego polecała rynki Białorusi, przewidywalnej i wypłacalnej – jak zapewniała. Iwona Olender z OCRG: - Za pośrednictwem łamów Forum Opolskiego Biznesu chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim przedstawicielom firm należących do OIG, którzy wzięli udział w tym naszym przedsięwzięciu oraz panu prezesowi zarządu Izby – Henrykowi Galwasowi, jego pracownikom, a w szczególności pani Liliannie Łuczkiewicz, których zaangażowanie przyczyniło się do niewątpliwego sukcesu jakim było to pierwsze historyczne Forum. Zapewniam, że w przyszłym roku chcielibyśmy powtórzyć wspólny sukces i zorganizować kolejne Forum. (pej)


SZANOWNI PAŃSTWO! Informujemy Państwa, że przy OIG działa Sąd Polubowny (Arbitrażowy) z siedzibą w Opolu ul. Krakow-

ska 39, tel. 77 44 17 666, lub kom. 519 517 215. Podstawa

prawna

powołania

tego

Sądu

wynika

z części

V

Kodeksu

Postępowania

Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005 r. (Dz. Ust 178 poz. 1478 z późn. zm.).

Poddanie sporów gospodarczych orzecznictwu sądów arbitrażowych wymaga umieszczenia przez strony w umowie gospodarczej wyraźnego jasnego zapisu na sąd arbitrażowy.

Przykładowy zapis w takiej umowie winien brzmieć:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu zgodnie z regulaminem tego Sądu”.

Dokonanie takiego wspólnego zapisu może wprawdzie nastąpić później jednak praktyka wykazała, że udaje

się to stronom najbardziej na początku współpracy przy zawieraniu umowy.

W świetle przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc).

Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest wielokrotnie krótszy.

Opłata za postępowanie jest znacznie niższa, niż w sądach powszechnych. Największe oszczędności

występują w sporach o zapłatę dużych kwot powyżej 500.000 zł, przy których opłata wynosi od 2,5% do

1% za każdą instancję, a w sądach powszechnych opłata stała wynosi 5% w każdej instancji.

Korzystanie z sądownictwa arbitrażowego zapobiega poza tym zrywaniu istniejących między podmiotami gospodarczymi więzi gospodarczych.

Dla zapewnienia wysokiej jakości wyrokom Opolskiego Sądu Polubownego (Arbitrażowego) prezydium tego

sądu zaproponowało pięć List Arbitrów Rekomendowanych i Mediatorów, na których znajdują się między

innymi nazwiska sędziów Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku oraz nazwi-

ska byłych długoletnich sędziów, którzy następnie przeszli do pracy w kancelariach adwokackich i radców prawnych oraz praktyków gospodarczych.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM MOŻE BYĆ DWUINSTANCYJNE.

Zapraszamy do rozstrzygania sporów poprzez umieszczanie w/w klauzul w umowach i rozstrzyganie ich w Sądzie Arbitrażowym działającym przy OIG w Opolu.

Szczegóły działania Sądu Arbitrażowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

www.oig.opole.pl

Zarząd OIG w Opolu

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

9


WYDARZENIA

Edukacja młodzieży a rynek pracy To tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 17 maja br. z inicjatywy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Uczestniczyli w niej naukowcy z Wrocławia, Katowic i Opola, a przedmiotem obrad była sytuacja współczesnej młodzieży na rynku pracy. 10

Z danych urzędów pracy wynika, że choć od 2006 roku poziom bezrobocia wśród grupy wiekowej do 25 roku życia zmalał o 10 proc., to i tak jest wysoki i wynosi 21,1 proc. W Polsce bezrobotnych urodzonych pomiędzy 1984 a 1997 rokiem jest aż 7,5 mln. Jednocześnie – jak wynika z przeprowadzonych badań – gdyby wykorzystać potencjał ludzi w wieku od 20 do 24 roku życia, to polski PKB wzrósłby o 3,4 proc. 30,1 proc. Polaków ma wyższe wykształcenie. Lokuje to nas na 11 pozycji w Europie. Ale – jak się okazuje – dyplom wyższej szkoły, nawet tej najlepszej, nie gwarantuje znalezienia pracy, zwłaszcza takiej, która byłaby dla młodego człowieka satysfakcjonująca. A satysfakcjonująca, to m.in. uwzględniająca godne wynagrodzenie, na poziomie 2,5 do 3 tys. złotych. Jak zauważali prelegenci coraz wyższa jest skala nieadekwatnego zatrudnienia, które wiąże się z wykonywaniem czynności poniżej posiadanych kwalifikacji oraz niższym wynagrodzeniem. Przy czym nie jest to problem polski, ale w ogóle ogólnoświatowy i stanowi częsty powód frustracji młodych ludzi i ich decyzji o migracji zarobkowej. W 2014 roku zdecydowało się na nią 6,4 proc. młodych ludzi.Rynek pracy oczekuje specjalistów, najlepiej z doświadczeniem zawodowym, a tego nie zagwarantują studia. Dlatego – jak mówił wicemarszałek Stanisław Rakoczy – chwała Uniwersytetowi Opolskiemu, który prowadzi na kilku kierunkach kształcenie dualne – studenci jednocześnie pracują i uczą się.

nr 5 (119) maj 2016

źródło: opolskie.regiopedia.pl

Wicemarszałek zwrócił uwagę, iż z ostatnich analiz wynika, że 60 proc. absolwentów gimnazjów wybiera dalszą naukę w szkołach o profilu zawodowym. - Co nie znaczy, że nie chcemy, by młodzież kończyła studia. Ale cieszymy, się, że udało się odwrócić niekorzystną tendencję i zachęcić młodych do zdobywania zawodu- mówił Stanisław Rakoczy, przypominając, że w poprzedniej perspektywie finansowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, samorząd województwa przeznaczył 52 mln złotych na rozwój tego typu kształcenia. 55 pracowni doposażonych zostało w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a w 64 projektach uczestniczyły 63 tysiące osób. W obecnej perspektywie, w ramach RPO WO 2014-2020, na kształcenie zawodowe samorząd przeznacza 21 mln euro i dodatkowe 7 mln euro na projekt systemowy, w którym udział bierze 10 powiatów (w szkołach zawodowych rozwijane będą wiodące branże). - Idzie głównie o to, by korzystając z wiedzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy tak planować kształcenie, by jak najlepiej odpowiadało ono potrzebom rynku pracy– powiedział wicemarszałek.

MS


WYDARZENIA

By szkoła zawodowa odpowiadała na zapotrzebowanie biznesu W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie przedsiębiorców z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską. Dyskusja poświęcona była szkolnictwu zawodowemu oraz systemowi dualnemu. W swoim przemówieniu Pani Minister poruszyła kilka wątków, które rzutują na obecny, zły stan szkolnictwa zawodowego w naszym kraju. „Zmierzamy w kierunku dualnego rozwiązania niemieckoaustriackiego, ale zdajemy sobie sprawę, że póki co nie mamy zbudowanej takiej struktury pracodawców ani biznesu, który chętnie dołożyłby się do tego systemu. W Niemczech pracodawcy są bowiem zorganizowani i sporo pieniędzy wykładają by kształcić młodych pracowników. Więc gdzieś tam w pół drogi musimy się spotkać, ewentualnie narysować plan na najbliższe cztery lata, by już na zawsze wypracować określoną procedurę.” – mówiła Minister Zalewska. Kolejnym wątkiem poruszonym podczas wystąpienia była elastyczność pisania podstaw programowych. Celem na najbliższe lata pracy MEN ma być udrożnienie systemu, aby możliwe stało się jak najszybsze odpowiadanie systemu szkolnictwa na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Działanie to będzie mieć pozytywny wpływ zarówno na szkolnictwo zawodowe jak i zapotrzebowanie przedsiębiorców na wykwalifikowanych pracowników. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski oraz Wiceprezes KIG oraz Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Andrzej Piłat poparli planowane zmiany w systemie szkolnictwa Minister Zalewskiej.

11 źródło: men.gov.pl

„Ważne, by szkoła zawodowa odpowiadała na zapotrzebowanie biznesu. Teraz coraz częściej mamy sytuację, że ludzi po studiach np. zarządzania przychodzą do nas na kursy np. spawania, bo wtedy nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Istotny jest też system oświaty dorosłych, dobrze zorganizowane kursy zawodowe.” – dodał Andrzej Piłat, podsumowując tym samym wypowiedź Minister Zalewskiej. Po wystąpieniu Pani Minister głos zabrali licznie zgromadzeni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele izb branżowych. Mieli oni szansę przedstawienia swoich pomysłów oraz zasugerowania zmian, które mają na celu usprawnienie szkolnictwa zawodowego.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Nasi nowi członkowie ANWI Sp. z o.o. ul. Puszkina 1, 47-230 Kędzierzyn-Koźle Tel. 792 210 054 biuro@dworskaelektrownia.pl Brandglow S.C. ul. Strzelecka 44/3, 45-525 Opole Tel. 77 413 04 81 office@brandglow.pl EuroCeras Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Kozle Tel. 77 488 66 80, 77 540 51 14 agnieszka.gross@euroceras.pl GLOBAL COLORS POLSKA S.A. ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn –Koźle Tel. 77 488 6616 fax 77 488 68 60 gcp@globalcolors.pl

12

ISM Consulting ul. Damrota 10/14, 45-064 Opole Tel./fax 77 441 72 04, 608 366 610 biuro@ismconsulting.pl IT DESK Sp. z o.o. ul. Niemodlińska 19B/7, 45-710 Opole Tel. 77 47 00 540, 606 447 122 info@itdesk.eu Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Al. Witosa 26, 45-418 Opole Tel. 77 452 07 45, 452 01 24 fax 77 452 01 23 centrum@wcm.opole.pl T.I.G. Rusztowania Sp. z o.o. Raszowa ul. Słowackiego 13, 47-150 Leśnica Tel. 77 404 82 95, fax 77 404 82 97 biuro@tig-rusztowania.pl MET-BUD Sp. z o.o. ul. Kozielska 14A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 59 36, tel./fax 77 481 98 77 biuro@met-bud.info

nr 5 (119) maj 2016


Ważne ogniwo finansowania ochrony środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki

Wodnej

(NFOŚiGW)

jest

głównym źródłem finansowaniwwa w Polsce inwestycji proekologicznych.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 13

Od 26 lat stanowi najważniejsze ogniwo polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Narodowy Fundusz ma bogatą ofertę finansową dostosowaną do oczekiwań szerokiego grona beneficjentów: samorządów, przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, organizacji społecznych i osób indywidualnych. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska. Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy ekologicznych. W oparciu o Wspólną Strategię działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, realizuje politykę ochrony środowiska w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami. Formy i obszary finansowania Narodowy Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, działając na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i zgodnie z unijną zasadą „zanieczyszczający płaci”. Czerpie przychody głównie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat sektora energetycznego, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cie-

plarnianych. Narodowy Fundusz zapewnia wykorzystanie funduszy zagranicznych, przeznaczonych na ochronę środowiska, m. in. z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu LIFE+, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wpływy uzyskane przez Polskę w międzynarodowych transakcjach sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach Protokołu z Kioto, zasilają System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), który wspiera inwestycje z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Narodowy Fundusz zapewnia wsparcie finansowe przede wszystkim dla projektów, które realizują środowiskowe zobowiązania Polski, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Wspiera także działania Ministra Środowiska w wypełnianiu polskich zobowiązań w ramach m. in. Konwencji Klimatycznej, Konwencji o Różnorodności Biologicznej, programu NATURA 2000. W realizowanej obecnie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. będzie dążył do tego, aby być instytucją: E – ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju), F – finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej), E – elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców), K – kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej), T – transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty). FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Edukacja ekologiczna podstawą ochrony środowiska

Edukacja ekologiczna

to szeroko rozumi-

ane wychowywanie społeczeństwa w duchu

poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. 14 Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska. Według założeń strategicznych UE procesy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne zachodzące w gminach, podstawowych jednostkach podziału terytorialnego, muszą być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) należy rozumieć działania polegające na równoprawnym traktowaniu sfery gospodarczej, ekologicznej, społecznej i kulturowej Rozwój zrównoważony składa się z trzech współdziałających elementów: ekonomicznego (gospodarcza efektywność), społecznego (społeczna akceptacja) i środowiskowego (równowaga ekologiczna). Należy przypomnieć, że koncepcja racjonalnej gospodarki zasobami przyrody wywiedziona została z przesłanek ekonomicznych, a zrodziła się z troski o zachowanie środowiska przyrodniczego jako ekonomicznej podstawy egzystencji człowieka. Podstawowe zadania samorządów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w kontekście wymogów unijnych zawarto w specjalnym opracowaniu Ministerstwa Środowiska oraz Związku Gmin Wiejskich RP. Zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w gminach pojawiają się zatem we nr 5 (119) maj 2016

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wszystkich dokumentach planistycznych i strategicznych opracowaniach dla potrzeb realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w gminach. Opracowania te możemy podzielić na dwie zasadnicze kategorie: dokumenty obligatoryjne, do których należą: opracowania ekofizjograficzne, programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami, plany zaopatrzenia w energię, programy edukacji ekologicznej, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy plany miejscowe, oraz dokumenty zalecane, jak: inwentaryzacje przyrodnicze, strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego, polityka ekologiczna gminy itp. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu i oceny merytorycznej dokumentów służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju na szczeblu gminnym w zakresie tematyki sozologicznej. Sformułowane zostały wskazania służące doskonaleniu działań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Zastosowano metodę analizy logicznej i opisowej umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.


Doradztwo dla wsparcia efektywności energetycznej oraz OZE

28 kwietnia podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy... ...o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim. Jest to projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy - ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na krajowy zasięg tego projektu. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę Partnera Wiodącego. Partnerami umowy są wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem Projektu jest wsparcie działań przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno energetycznego UE 20/20/20. Zakłada on do 2020 r. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% przy jednoczesnym wzroście efektywności energetycznej o 20% oraz udziale odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnej produkcji energii na poziomie 20%. Nowy rozdział w bezpieczeństwie energetycznym zjednoczonej Europy otworzyły OZE, które powszechnie dostępne pozwalają krajom członkowskim zmniejszyć poziom zależności od zewnętrznych dostawców. Z rozwojem OZE w ogólnym bilansie energetycznym w Unii Europejskiej wiąże się redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

To założenie argumentowane jest negatywnymi zmianami klimatu, mającymi oddziaływanie globalne, ale także wpływ na każdego mieszkańca Ziemi. Rozbudowa infrastruktury OZE, przy jednoczesnej promocji innowacji obniżających emisję zanieczyszczeń, pozwoli Unii Europejskiej wywiązać się z globalnej odpowiedzialności wobec środowiska. Pakiet 3x20 dostrzega jeszcze jeden problem w krajach Unii Europejskiej, który w szczególności dotyka nowe państwa członkowskie. Jest nim zbyt niska efektywność energetyczna, przez co duża jej ilość jest marnowana w wyniku np. przestarzałej infrastruktury energetycznej czy wadliwie ocieplonych gospodarstw domowych. Unia Europejska założyła, że w tej sferze nastąpi poprawa o 20% do końca 2020 r. Natomiast ogólnopolski projekt wpisuje się w te zamierzenia przewidując m.in. utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców energetycznych, którzy poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi służyć będą pomocą w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE. W ramach Projektu realizowane będą między innymi takie działania jak: • budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego; • usługi doradcze – działania doradcze związane m. in. z przygotowaniem, monitorowaniem i weryfikacją Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspieraniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE oraz związane z poprawą jakości powietrza, w szczególności na terenach występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu; • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych; • budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej. Budżet Projektu wynosi prawie 129 mln zł. i jest w 100 % finansowany ze środków UE w ramach z POIiŚ 20142020. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

15


Ekologia to także to co jemy

Ekologia nie jest sztuką dla sztuki. Na przykład, jeżeli miasto Opole zmniejszy emisję gazów, to nie dlatego, żeby dobrze wypaść w jakimś rankingu zajmując wysokie miejsce, za które być może ktoś komuś przypnie medal lub wręczy się dyplom, ale dlatego by mieszkańcy byli zdrowsi, zieleń bujniejsza itp. 16

Działania proekologiczne przy ogromnej presji zmian technologicznych mają stać na straży tego by nie zatracić z oczu człowieka, zarówno mieszkającego na wsi jaki w mieście. Przecież to ważne jakim powietrzem oddychamy, jaką pijemy wodę oraz to co jemy. Niedawno międzynarodowy zespół kierowany przez badaczy z Uniwersytetu Newcastle w Wielkiej Brytanii przeanalizował w sumie 196 publikacji naukowych na temat mleka i 67 publikacji dotyczących mięsa. Stwierdzono wyraźne różnice między ekologicznym a konwencjonalnym mlekiem i mięsem. Z tych badań wynika, że zarówno ekologiczne mleko, jak i mięso zawierają o prawie połowę więcej korzystnych kwasów tłuszczowych omega-3 niż produkty wytwarzane konwencjonalnie. - Zachodnioeuropejska dieta uznawana jest za zbyt ubogą w te kwasy tłuszczowe; Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zaleca podwojenie ich spożycia. Pozyskanie wystarczającej ich ilości z diety nie jest jednak łatwe. Badania sugerują, że przejście na produkty ekologiczne może wpłynąć na zwiększenie spożycia tych ważnych składników odżywczych - wyjaśnia Chris Seal, profesor żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Newcastle. Jak podkreślają autorzy pracy, przejście z produktów konwencjonalnych na ekologiczne zwiększyłoby spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 bez jednoczesnego podwyższania ilości dostarczanych kalorii oraz niepożądanych tłuszczów nasyconych.

nr 5 (119) maj 2016

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

“Na przykład pół litra ekologicznego pełnotłustego mleka (lub równoważne spożycie tłuszczu z innych produktów mlecznych, takich jak masło czy ser) dostarcza około 16 proc. (39 mg) zalecanej dziennej dawki długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3. Dla porównania - konwencjonalne mleko zapewnia pokrycie zapotrzebowania w 11 proc. (25 mg)” - wyliczają badacze. Jednak, jak stwierdzają europejscy naukowcy, bardzo trudno jest zmienić zwyczaje żywieniowe konsumentów i np. przekonać ich, żeby zaczęli jeść więcej owoców, warzyw czy ryb. Jednocześnie zastąpienie produktów konwencjonalnych tymi samymi, ale ekologicznymi bogatszymi w pożądane kwasy tłuszczowe oraz antyoksydanty - może być prostym sposobem na dostarczenie tych składników w ilościach bliższych rekomendacjom. Jest to więc pewne wyjście, które może nie rozwiąże problemu w stu procentach, ale z pewnością przybliży nas do tego Obecna analiza stanowi kontynuację badań, w których naukowcy z Newcastle, współpracując z kolegami z Polski (oraz z USA, Francji, Włoch, Szwajcarii), dokonali porównania składu surowców roślinnych uprawianych w sposób ekologiczny i konwencjonalny. Wyniki - opublikowane półtora roku temu, również w “British Journal of Nutrition” - pokazały, że ekologiczne surowce i produkty roślinne zawierają o blisko 60 proc. więcej kluczowych przeciwutleniaczy i mniej toksycznego kadmu niż warzywa i owoce uprawiane konwencjonalnie. Ludzie wybierają ekologiczne mleko i mięso z trzech głównych powodów: z troski o zwierzęta, pozytywny wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko naturalne i potencjalne korzyści zdrowotne.


Gospodarka zasobami wodnymi w Polsce (cz.1)

Ograniczone

zasoby

wysokiej

jako-

ści wody w Polsce stają się jedną z ważniejszych barier rozwoju gospodarczego we wszystkich sektorach gospodarki narodowej, a zjawisko deficytu

wody występuje na wielu obszarach kraju. Ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych stała się jednym z najważniejszych zadań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od chwili jego powstania. Celem finansowania tej dziedziny przez Narodowy Fundusz było wybudowanie jak największej liczby oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych oraz uzyskanie, w możliwie krótkim czasie, jak największego efektu ekologicznego, wyrażającego się poprawą jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zwiększeniem zasobów wody. Niedoinwestowanie gospodarki wodno-ściekowej w II połowie XX wieku skutkowało brakiem oczyszczalni z pełnym cyklem technologicznym w większości polskich aglomeracji, a także postępującą eutrofizacją zbiorników wodnych i Bałtyku, a uzdatniana woda pitna nie odpowiadała normom europejskim. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach i najbardziej uciążliwych dla środowiska zakładach przemysłowych wiąże się z likwidacją miejsc zrzutu ogromnego ładunku zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. Polska zobowiązała się przed wielu laty do takich działań, ratyfikując międzynarodowe umowy związane z ochroną wód Morza Bałtyckiego. Ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane do Bałtyku zachwiały równowagę ekologiczną środowiska morskiego. Dopływ znacznej ilości związków biogennych tj. azotu i fosforu, pochodzących ze ścieków komunalnych i działalności rolniczej oraz hodowli zwierzęcej, stanowi poważne zagrożenie dla życia biologicznego w środowisku morskim.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Podstawowym celem pomocy finansowej Narodowego Funduszu w ochronie wód (ale także w gospodarce wodnej) było uzyskanie optymalnego efektu ekologicznego, wyrażającego się poprawą jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zwiększeniem zasobów wody. Wodochłonny przemysł i rozwój procesów demograficznych oraz naturalne warunki geograficzne i hydrograficzne powodują występowanie deficytu wody. Na południu naszego kraju występuje także znaczna zmienność przepływu wód w rzekach wczasie silnych opadów deszczu i przemieszczania znacznych ilości wód powodziowych stanowiących, m.in. spływy z terenów górskich. Wszystkie te czynniki utrudniają racjonalne gospodarowanie wodami, a stosunkowo mała pojemność retencyjna sztucznych zbiorników nie pozwala na skuteczne niwelowanie problemów wynikających z okresowych nadmiarów lub deficytów wód powierzchniowych W Polsce przewidywany wpływ zmian klimatu może ujawnić się głównie poprzez zmiany bilansu wodnego, szczególnie wzmożonego odpływu, zwiększonego parowania, pogorszenia jakościowego wód śródlądowych oraz wzrostu częstotliwości występowania ekstremalnych sytuacji hydrologicznych (susz i powodzi). Opracował (pej) na podstawie materiałów NFOŚ i GW

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

17


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pomaga przedsiębiorcom sektora MŚP !

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska realizując misję, przyczynia się do działań na rzecz ochrony środowiska i tym samym wspiera rozwój regionalny poprzez m.in. finansowanie przedsiębiorców należących do sektora MŚP i działających na terenie naszego województwa w ramach udzielanych im niskoprocentowych pożyczek inwestycyjnych .

Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę - należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców; - posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego; - przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego.

18

Przeznaczenie pożyczki - pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, tj.: *na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników; *na zakup nieruchomości wraz z remontem; *na budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi – termomodernizację; *na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne; *na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej; *na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów; *na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji. Oprocentowanie pożyczki - oprocentowanie pożyczek jest wg zmiennej stopy procentowej, od 2,5 % w skali roku; - Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek. Wysokość pożyczki - maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł netto; - minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto; - koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 1 000 000 PLN. Okres spłaty pożyczki - maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi: *na cele inwestycyjne zakupowe (maszyn, urządzeń, pojazdów, ciągników, wyposażenia lokali, biur i gabinetów) - 60 miesięcy; *na cele inwestycyjne: budowa, przebudowa i remont budynków i budowli oraz zakup nieruchomości wraz z remontem 120 miesięcy; *na cele nieinwestycyjne - 36 miesięcy.

nr 5 (119) maj 2016


Zabezpieczenie pożyczki - obowiązkową formą zabezpieczenia spłat należności z tytułu pożyczki jest weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pojedynczo lub w formie spółek osobowych - weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, poręczony przez małżonków tych osób; - wymagana jest dodatkowa forma zabezpieczenia wybrana spośród zabezpieczeń określonych w „Regulaminie udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw”. Przykładowe wykorzystanie pożyczki - jeżeli Beneficjent planuje zrealizować inwestycję związaną z zakupem maszyny o wartości netto 100 000,00 zł, to maksymalna kwota pożyczki będzie wynosić 95 000,00 zł. Natomiast Beneficjent będzie zobowiązany współfinansować zakup maszyny w kwocie 5 000,00 zł + VAT (naliczony od wartości zakupu). W przypadku wnioskowania spłaty pożyczki na okres spłaty 60 miesięcy, miesięczna rata kapitałowa (stała kwota) wynosi 1 583,33 zł, a kwota odsetek (zmienna kwota, liczona od wysokości pożyczki pozostającej do spłaty) wynosi 197,92 zł. Łączna wysokość I raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 1 781,25 zł; - jeżeli Beneficjent planuje zrealizować inwestycję związaną z termomodernizacją budynku usługowego o wartości 300 000,00 zł, to maksymalna kwota pożyczki będzie wynosić 285 000,00 zł. Natomiast Beneficjent będzie zobowiązany współfinansować termomodernizację budynku w kwocie 15 000,00 zł + VAT (naliczony od wartości całej inwestycji). W przypadku wnioskowania spłaty pożyczki na okres spłaty 120 miesięcy, miesięczna rata kapitałowa (stała kwota) wynosi 2 375,00 zł, a kwota odsetek (zmienna kwota, liczona od wysokości pożyczki pozostającej do spłaty) wynosi 593,75 zł. Łączna wysokość I raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 2 968,75 zł.

19

Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail: m.oleksiewicz@wfosigw.opole.pl, Marzena Bagińska – tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: m.baginska@wfosigw.opole.pl, Bogusława Konczewska-Podsiadlik – tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: b.konczewska@wfosigw.opole.pl,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole www.wfosigw.opole.pl

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Forum

20

OPOLSKIEGO BIZNESU

nr 5 (119) maj 2016

FOB maj 2016  
FOB maj 2016  
Advertisement