Page 1

Eneko Agirre Alkorta Datu pertsonalak

Izena: Eneko Abizenak: Agirre Alkorta Jaioteguna: 1977-02-20 Helbidea: Erregezain kalea 69, 4C Herria: Donostia Telefonoa: 691284488 / 634453348 Posta elektronikoa: ekofinger@hotmail.com Gida-baimena: B1 (kotxea dut)eta fenwick –arena

Datu akademikoak Lan esperientzia

-Oinarrizko Hezkuntza Orokorra 2007-2013 EITB-n izan dut lanbidea. Bertan lan desberdin eta ugariak egin ditut, besteak beste: 

dekoratuen eta atrezzoen muntaketa

material desberdinen manipulazioa ( egurra, burnia, metakrilatoa, poliespana…)

planoen interpretazioa

Azken bost urteotan taldearen arduradun izendatu nindutelarik 2007 Transformadores OASA XXI S.A , lantegi honetan nire egitekoak: 

transformadoreen muntaketa

feenwick eta garabiaren erabilera

2006 Tolosako DICKENS tabernan hasi nintzen zerbitzari 2005-2006 ELKARLANEAN S.A. egin nuen lan biltegian 1995-2005 KRESALA–n hasi nintzen lanean, ehungintza eta jantzigintza enpresan

Hizkuntzak Bestelakoak

ebaketa industria makinetan arduradun

patroigintza, etiketatze eta bidalketa prozesuan aritua

EUSKARA: ama-hizkuntza GAZTELANIA: bigarren hizkuntza Desplazatzeko eta ordutegi aldetik ez dut arazorik Nire lanerako gaitasuna eta gogoa azpimarratu nahiko nuke


Eneko Agirre Alkorta Datos personales

Nombre: Eneko Apellidos: Agirre Alkorta Fecha de nacimiento: 20/02/1977 Dirección: Erregezain kalea 69, 4C Ciudad: Donostia Teléfono: 691284488 / 634453348 Correo electrónico: ekofinger@hotmail.com Permiso de conducir: B1 (coche propio) y Carnet de Carretillero (Fenwick)

Datos Académicos Experiencia laboral

-Graduado Escolar 2007-2013 He trabajado en EITB. Aquí mis cometidos han sidos muchos y variados, entre otros: 

Montaje y desmontaje de decorados y atrezzos

Construción y manipulación de diversos materiales ( madera, metales, metacrilato, poliespan…)

Interpretación de planos de diferentes escenografias

Los últimos 5 años siendo nombrado responsable de grupo 2007 Transformadores OASA XXI S.A , desempeñé varios trabajos: 

Montaje de transformadores

Manejo de feenwick y gruas puente

2006 Camarero de barra en el bar de Tolosa DICKENS 2005-2006 En la empresa ELKARLANEAN S.A. mi cometido fué en el amacén 1995-2005 KRESALA –empresa textil dedicada al corte y confección

Idiomas Otros

Encargado de máquina industrial de corte

Experiencia en patronaje, etiquetado y expediciones

EUSKARA: primera lengua CASTELLANO: segunda lengua Tengo disponibilidad tanto horaria como de desplazamiento Destacar mis ganas y capacidad de trabajo

curriculuma  

curriculuma

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you