Page 17

Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

TIPOGRAFiA KORPORATIBOA TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

INPRIMATZEA

WEB

Inprimituriko aplikazio guztientzat, korporatiboak eta era berean publizitatezkoentzat erabiliko den tipografia ÓPTIMA izango da bere aldaera guztiekin:

Aplikazio digital guztientzat, erabiliko den tipografia ARIAL izango da. Bestela TAHOMA erabili beharko da, sistema operatiboak ala eskatzen badu. Inoiz ezingo da erabili 9 puntu baino txikiagoa den tamainurik.

IMPRESIÓN

Para todas las aplicaciones impresas, tanto corporativas como publicitarias la tipografía utilizada será la ÓPTIMA en sus diferentes variantes:

WEB

Para todas las aplicaciones digitales, la tipografía utilizada será la ARIAL, pudiendo ser sustituida por TAHOMA, dependiendo del sistema operativo. En ningun caso se podrá utilizar un tamaño inferior a 9 puntos.

ÓPTIMA REGULAR

ARIAL

ABCDEFGHIJKLMNÑ OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑ OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789

ÓPTIMA BOLD

TAHOMA

ABCDEFGHIJKLMNÑ OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑ OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789

17

Munual Bizigura  

Manual Corporativo de Bizigura

Munual Bizigura  

Manual Corporativo de Bizigura

Advertisement