Page 1

ABSOLVENTAI 2016

www.su.lt

1


Mieli Šiaulių universiteto Absolventai, Šiaulių universitetas 2017 m. rugsėjo 1 d. minės 20 metų sukaktį. Per tą laiką Universitetą baigė 19 absolventų laidų. Jūs esate tarp tų 64,5 tūkstančio absolventų, kurie įgijo Šiaulių aukštosios mokyklos diplomą per 68-erius jos veiklos metus. Diplomų įteikimo šventė – svarbus įvykis mums visiems. Tai laikas, kada tinka prisiminti svarbiausius studijų metų įvykius – juk čia, Universitete, jūs gavote tai, ką galima gauti geriausia akademinėje aplinkoje, sutikote žmones, kurie tapo patikimais gyvenimo mokytojais. Kartu su Jumis džiaugiuosi, kad sėkmingai apgynėte baigiamuosius darbus ir gavote Šiaulių universiteto diplomus, ir linkiu Jums drąsiai siekti išsikeltų tikslų, būti geriausiems tarp geriausių, plačiai garsinti savo Alma mater, Šiaulių miestą ir visą Lietuvą. Tikiuosi, kad esate tam pasirengę. Išlydėdamas Jus puoselėju viltį, kad dar ne kartą praversite mūsų Universiteto duris, nes čia visuomet esate ir būsite nuoširdžiai laukiami.

Prof. dr. Donatas Jurgaitis, Jūsų rektorius

2


ŠIAULIŲ UNIVERSITETO VERTYBĖS Atvirumas.

Atviras kiekvienai idėjai ir žmogui.

Atsakomybė.

Veržlumas.

Atsakingas už pozityvius visuomenės pokyčius.

Drąsiai priimantis iššūkius ir tobulėjantis.

Kūrybingumas.

Bendruomeniškumas.

Laisvai mąstantis, kuriantis, nuolat ieškantis.

Puoselėjantis draugišką aplinką.

REGALIJOS

HERBAS

LOGOTIPAS

Šiaulių universiteto regalijos – juoda toga (mantija) ir rektoriaus koljė. Regalijos skirtos pasipuošti išskirtiniais atvejais ir dėvimos tik per šventes. Togas rektoriui, Senato pirmininkui bei Senato nariams, prorektoriams, fakultetų ir institutų dekanams, Tęstinių studijų instituto direktorei sukūrė Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė Salvinija Anikinienė. Rektoriaus koljė sukūrė juvelyras ir grafikas Vidas Bizauskas.

1998 m. gegužės 28 d. Šiaulių universiteto herbą patvirtino Lietuvos Respublikos heraldikos komisija. Šiaulių universiteto herbe yra trys laukai: raudonas, mėlynas ir sidabrinis. Raudona spalva simbolizuoja gyvybę, mėlyna – išmintį, sąžiningumą, dangų, sidabrinė – turtą, dorą, vandenį. Herbe yra trys simboliai: Žemaitijos meška, Apvaizdos akis ir knyga – mokslo simbolis. Šiaulių universiteto herbo autorius – Menų fakulteto profesorius Giedrius Šiukščius.

Pagrindinį Šiaulių universiteto logotipą sudaro trys dalys: grafinis ženklas, užrašas „Šiaulių universitetas“ arba „Šiauliai University“ ir linija. Grafinis ženklas – tai stilizuotas saulės atvaizdas, kuriame spindulius vaizduoja lotyniškas universiteto pavadinimas „Universitas Saulensis“. Pagrindinis logotipo spalvinis derinys yra tamsiai mėlynas grafinis ženklas, užrašas „Šiaulių universitetas“ ir geltonas brūkšnys baltame fone. Šiaulių universiteto logotipo autorius – Menų fakulteto docentas Vilmantas Dambrauskas.

VISKAS VYKSTA ČIA

3


ŠIAULIŲ U N I V E R S I T E TO I S TO R I J A

4 4


Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume žinias. Svarbios datos ir faktai 1939 m. gegužės 1 d. iš Klaipėdos persikėlęs Prekybos institutas tapo Šiaulių prekybos institutu ir padėjo pagrindus akademinės minties raidai Šiauliuose beveik dešimtmečiu anksčiau nei oficialiai įsteigtas Šiaulių mokytojų institutas, dabar laikomas Šiaulių universiteto pirmtaku. Šiaulių prekybos institutas veikė iki 1943 m. 1948–1954 m. Šiauliuose veikė Mokytojų institutas. Tai dvimetė aukštoji mokykla, rengusi specialistus septynmetėms mokykloms. Veikė trys katedros: Kalbų ir literatūros, Fizikos-matematikos ir Gamtos-geografijos. Pirmasis instituto direktorius – Vaclovas Germanas. 1954–1997 m. Šiauliuose veikė Pedagoginis institutas. 1962 m. gruodžio 22 d. Šiaulių pedagoginiam institutui suteiktas K. Preikšo vardas. Institute buvo rengiami švietimo darbuotojai ikimokyklinėms, neįgaliųjų vaikų įstaigoms, pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojai. 1991 m. išrinktas pirmasis ŠPI senatas. Nuo 1959 m. Šiauliuose veikė ir Kauno politechnikos instituto Šiaulių politechnikos fakultetas, rengęs inžinierius šalies ūkiui. Visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose buvo įsteigti Kauno politechnikos instituto skyriai, vėliau tapę vakariniais fakultetais. Augant dėstytojų kvalifikacijai ir stiprėjant fakulteto materialinei bazei, tuometinio Kauno politechnikos instituto rektoratas nusprendė Šiauliuose įkurti ir dieninį skyrių.

Prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė, ŠU senato pirmininkė

1997 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Šiaulių pedagoginį institutą ir Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakultetą, įsteigtas Šiaulių universitetas – vienintelė universitetinė aukštoji mokykla Šiaurės Lietuvoje ir Šiauliuose. Šiaulių universiteto steigimo idėją paskatino išoriniai veiksniai – tuo metu beveik visi institutai buvo reorganizuojami į universitetus arba akademijas.

Šiaulių universitetas, kaip klasikinio tipo universitetinė aukštoji mokykla, 2017 m. rugsėjo 1 d. minės 20 metų sukaktį. Šiaulių aukštąją mokyklą per 68 (1948–2016) veiklos metus baigė 64 505 absolventai, išleistos 66 absolventų laidos nuo Šiaulių aukštosios mokyklos įkūrimo, 19 absolventų laidų – nuo Šiaulių universiteto įkūrimo. Universiteto išskirtinumas Lietuvos aukštojo mokslo erdvėje nesunkiai pastebimas: tai tradiciškai stipri specialiųjų pedagogų, edukologų, filologų, technologų rengimo mokykla, kurioje siūlomos ir naujus darbo rinkos poreikius atitinkančios gamtos, menų, biomedicinos mokslų studijos. Universitete veikia 3 fakultetai (Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės, Socialinių, humanitarinių mokslų ir

Šiaulių universiteto (ir Šiaulių pedagoginio instituto) rektoriai: Donatas Jurgaitis (nuo 2012 gruodžio 3 d. iki dabar), Vidas Lauruška (2007–2012), Vincas Laurutis (1997– 2007), Aloyzas Gudavičius (1991–1997), Vytautas Bendikas (1975–1991), Juozas Vaitkevičius (1967–1975), Kazimieras Žukauskas (1957–1967), Vaclovas Germanas (iki 1957 09 01).

5


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ISTORIJA

menų, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų), 2 institutai (Mokslo ir Tęstinių studijų), 5 mokslo centrai (Fizinių ir technologijos mokslų, Humanitarikos tyrimų, Socialinių inovacijų tyrimų, Žmogaus gerovės tyrimų ir Tarpsektorinės partnerystės), moderni akademinė biblioteka, botanikos sodas, dailės galerija, E. studijų centras, Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras. Universitete stojantiesiems siūloma 30 pirmosios ir 25 antrosios pakopos studijų programos, 4 krypčių doktorantūra. Didžiausia Šiaulių universiteto vertybė – jo žmonės: studentai, dėstytojai, mokslininkai, kiti darbuotojai. Šiaulių universitete puoselėjama graži tradicija – kasmet renkami ir nominuojami geriausiai besimokantys, patys kūrybingiausi, aktyviausi, iniciatyviausi studentai. Vienas iš Šiaulių universiteto prioritetų – tarptautiškumo plėtojimas. Bendradarbiaujama su daugiau kaip 160 socialinių partnerių Lietuvoje ir užsienyje, pasirašyta per 150 bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis, todėl skatinamas dėstytojų ir studentų mobilumas, vykdomos tarptautinės studijos per jungtines programas, dalinės studijos, praktikos ir kt. akademinės veiklos, dalyvaujama įvairiose Europos Sąjungos programose bei projektuose, tarptautinių organizacijų veikloje. Šiaulių universitete plėtojama ir neakademinė veikla. Universiteto studentai aktyviai dalyvauja meno kolektyvuose, tokiuose kaip merginų choras „Pavasaris“, mišrus choras „Studium“, ansambliai „Saulė“, „Kitava“, „Vaiguva“, kamerinis orkestras, pučiamųjų instrumentų orkestras, kt. Universitete įkurtas klubas „Emeritus“, įsteigti Istorijos, St. Gliaudžio gamtos muziejai. Veikia įvairios studentų visuomeninės organizacijos, tokios kaip: Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA), Šiaulių universiteto studentų klubas (ŠUSK), Tarptautinės studentų ekonomistų ir vadybininkų asociacijos (AIESEC) Šiaulių skyrius ir kt.

Rimvydas Vaštakas, ŠU tarybos pirmininkas

Geriausi Universiteto sportininkai yra iškovoję 14-os sporto šakų žaidynių ir čempionatų prizus: SELL (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva) studentų žaidynėse pelnyta: 41 aukso, 20 sidabro, 30 bronzos medalių, Lietuvoje – 120 aukso, 58 sidabro, 53 bronzos medaliai, Europoje – 10 aukso, 9 sidabro, 10 bronzos medalių, pasaulyje – 1 sidabro, 6 bronzos medaliai. Šiaulių universiteto krepšininkai – Europos aukštųjų mokyklų bronzos medalių laimėtojai, SELL žaidynių daugkartiniai čempionai, šalies aukštųjų mokyklų čempionai ir daugkartiniai prizininkai. 2016 m. birželio 4 d. tarptautiniai ekspertai palankiai įvertino Šiaulių universiteto veiklą ir suteikė studijų akreditaciją maksimaliam – šešerių metų – laikotarpiui. Šiaulių universiteto akreditacijos rezultatai – svarbi, džiuginanti

6


ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ISTORIJA

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

7 7


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ISTORIJA

žinia ne tik aukštajai mokyklai, miestui, bet ir visam regionui. Į savianalizės ir veiklos tobulinimo procesą įsitraukus visai bendruomenei bei socialiniams partneriams, Universitetas pasiekė puikių rezultatų – gauti geriausi atsiliepimai apie visas 4-ias vertintas sritis: strateginio ir kokybės valdymo, studijų, mokslo ir meno bei poveikio aplinkai ir regionui. Visą universiteto vertinimą vainikuojanti išvada – pripažinimas, kad universitetas yra Šiaurės Lietuvos mokslo, švietimo, kultūros ir meno centras. Per metus universitetas surengia, dalyvauja apie 500 renginių. Bendradarbiaujame su švietimo, meno ir kultūros įstaigomis, savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis.

Prof. dr. Ingrida Šaulienė, ŠU mokslo ir meno prorektorė

Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis: „Šiaulių universiteto įvertinimas nacionaliniu lygmeniu svarus: universitetas parengia gerus specialistus, kurie reikalingi visai Lietuvai, o sykiu tai puiki vieta mokytis mūsų vaikams. Svarbu ir tai, kad stiprus universitetas reprezentuoja Šiaulių miestą ir prisideda prie jo pozityvaus įvaizdžio kūrimo.“ Šiaulių universiteto bendruomenė išsikėlė strateginį tikslą pasiekti, kad iki 2020 m. mūsų Alma mater taptų vienu iš Europos Sąjungos universitetų, atitinkančiu aukštus mokslo standartus ir apsirūpinusiu moksline, technine bei eksperimentinės plėtros modernia baze, skirta prioritetinėms mokslo ir studijų kryptims plėtoti, pasirengusiu tenkinti įvairius besimokančios visuomenės poreikius, vykdyti visų pakopų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu akredituotas studijų programas.

2016 M. ABSOLVENTAI

Doc. dr. Remigijus Bubnys, ŠU studijų prorektorius

2016 m. Šiaulių universitetas išleido 891 absolventą, iš jų: I pakopos – 640 absolventų, II pakopos – 224 absolventus, laipsnio nesuteikiančių studijų – 27 absolventus. Studijas baigė 634 moterys ir 257 vyrai. Nuo sausio iki balandžio mėnesio studijas baigė 236 studentai: 139 bakalaurai, 71 magistras, 26 laipsnio nesuteikiančių studijų studentai. Birželio mėn. universitetą baigė 617 absolventų: 482 bakalaurai, 134 magistrai, 1 laipsnio nesuteikiančių studijų programos absolventas. Spalio mėnesį studijas turėtų baigti dar 38 studentai. Tęstinių studijų institute ir Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultete dalines ir neformaliąsias studijas baigė ir studijų pažymėjimus, liudijančius įgytas kompetencijas, gavo 114 klausytojų. Daugiausia absolventų išleido Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas – 416.

8 8


ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ISTORIJA

9

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ISTORIJA Daugiausia absolventų 2016 m. turinčios bakalauro studijų programos: specialioji pedagogika (64), viešasis administravimas (60), ekonomika (49), verslo administravimas (43), kineziterapija (34), kūno kultūra (29). Daugiausia absolventų 2016 m. turinčios magistrantūros studijų programos: viešasis valdymas (31), vadyba (28), finansų ir investicijų ekonomika (19), ekonomika (18). Pirmieji absolventai 2016 m. baigia šias studijų programas: regionų plėtros ir valdymo magistrantūros studijų programą (8), finansų matematikos (9) ir finansų valdymo (10) bakalauro studijų programas.

Prof. dr. Diana Cibulskienė, Mokslo instituto direktorė

Įteikti 37 diplomai su pagyrimais: 12 bakalaurų ir 25 magistrams. Jungtiniai diplomai įteikti 34-iems kineziterapijos – jungtinės su Klaipėdos universitetu studijų programos bakalaurams ir 8-iems regionų plėtros ir valdymo – jungtinės su Pardubicių (Čekija) universitetu studijų programos magistrams. Nuo 2013 m., kai Šiaulių universitetą baigė pirmieji jungtinių studijų programų absolventai, iš viso įteikta 230 jungtinių bakalauro ir magistro diplomų.

JUBILIEJINIAI DIPLOMAI: 29 000-asis bakalauro diplomas nuo Šiaulių universiteto įkūrimo – DOVILEI MOTUZIENEI, viešojo administravimo bakalauro studijų programos absolventei. 64 000-asis diplomas nuo aukštosios mokyklos Šiauliuose įkūrimo – MATUI BIVAINIUI, elektros energetikos magistrantūros studijų programos absolventui. 200-asis jungtinis diplomas – MACHEBEM IKEMEFUNA CHRISANTUS, regionų plėtros ir valdymo magistrantūros studijų programos absolventui.

Akademinis padalinys SHMMF TFBMF UMSGF TSI Iš viso

2016 m. absolventų skaičius akademiniuose padaliniuose SausioBirželio mėn. Spalio mėn. balandžio mėn. 115 274 27 37 122 10 59 221 1 25 236 617 38

10 10

Iš viso 416 169 281 25 891


ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ISTORIJA

11

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

GAUDEAMUS

Gaudeámus ígitur, Júvenes dum sumus; Post jucundam juventútem Post moléstam senectútem Nos habébit humus!

Taigi džiaukimės, Kol jauni esame; Po malonios jaunystės, Po sunkios senatvės Mus priglaus žemė!

Vívat academia, Vívant professóres; Vívat membrum quódlibet, Vívant membra quáelibet, Semper sint in flore! Vívat et respublica Et qui íllam régit, Vívat nostra cívitas, Maecenátum cáritas, Quae nos hic prótegit!

Tegyvuoja akademija, Tegyvuoja profesoriai; Tegyvuoja kiekvienas narys, Tegyvuoja visi nariai, Tegu visada žydi!

12 12

Tegyvuoja ir respublika, Ir tie, kas ją valdo, Tegyvuoja mūsų miestas, Mecenatų dosnumas, Kuris mus čia saugo!


ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ISTORIJA

A B S O L V E N T A I

Roberta Stonkutė, ŠUSA prezidentė

Pasak gruzinų poeto Šota Rustavelio (Shota Rustaveli, 1160–1216), „Ką atiduosi – tavo, ką nuslėpsi – prarasta visiems laikams“. Šis posakis tinka ir studentams, siekiantiems maksimumo. Juk universitetas – ne tik mokslo ir studijų vieta, čia kiekvienas gali savo gebėjimus paversti kompetencijomis. Tikiuosi, kad tai ir darėte dalyvaudami studentų atstovybėje bei kitose veiklose, bendraudami su universiteto bendruomene, planuodami savo profesinę karjerą. Linkiu pasinaudoti įgyta patirtimi, nenustoti viskuo domėtis, būti aktyviems ir lojaliems savo universitetui alumnais. Sėkmės!

13

2 0 1 6


UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien utopija, rytoj – kūnas ir kraujas. V. Hugo

Prof. dr. Diana-Strakšienė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto dekanė

Mieli absolventai,

yra laikas pradėti ir laikas baigti. Taip sutvarkytas gyvenimas. Ar prisimenate, su kokiu nerimu širdyje atėjote į Šiaulių universitetą? Ištrūkę iš tėvų, mokytojų, auklėtojų globos, svajoję apie savarankišką gyvenimą, savarankiškus sprendimus, pasiryžę įrodyti, kad esate patys savo gyvenimo tvarkytojai ir šeimininkai. Nuo niekieno nepriklausomi, išdidūs, orūs. Koks tai, rodės, geras jausmas, tiesa? Praėjo pirma nerami, nes nepažįstama, sesija, antra – jau kiek aiškesnė, trečia – dar labiau prognozuojama. Paaiškėjo, kad tos sesijos, egzaminai – viso labo tik tarpiniai studentiško gyvenimo finišai išklausius naujus kursus, kurie kasmet jus augino, brandino, stiprino tikėjimą, kad einate SAVO teisingu keliu. Didžiuojuosi Jumis, nes žinau, kad į naują gyvenimo etapą išeinate ne tik trykštantys jaunatviška energija, bet ir patobulėję, subrendę, pasitikintys savo jėgomis... Keitėtės ne tik Jūs. Kito ir Universitetas, fakultetas. Tai irgi gyvenimo dėsnis, patvirtinantis, kad nieko nėra amžino, nepajudinamo, nekintamo. Taip sakydama, noriu Jums priminti, kad tam tikro etapo pabaiga visada duoda pradžią naujam siekiui, tikslui. Mielieji, sveikindama Jus, atvėrusius naują gyvenimo knygos puslapį, linkiu drąsiai žengti nauju keliu, nebijoti klysti ir siekti didelių tikslų. Nuoširdžiai tikiu, kad kursite ateities Lietuvą, todėl turite siekti būti geriausi. Stenkitės ir siekite būti tikrais savo srities specialistais, tobulėkite, nepaliaukite mokytis ir domėtis būsimame darbe pritaikomomis naujovėmis. Nebijokite ieškoti netradicinių profesinių sprendimų ir drąsiai juos siūlykite, tapkite tikrais lyderiais savo profesinėje srityje. Ir nepamirškite mūsų fakulteto: sugrįžkite kiekviena proga – į seminarus, konferencijas, magistrantūrą, doktorantūros studijas ar tiesiog pasikalbėti, pasitarti.

14


UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

15

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

BAKALAURO STUDIJOS N U OL ATI NĖ S S TUDIJ OS EDUKOLOGIJA

(specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) Pedagogikos bakalaurai, pedagogai 1. Alčauskaitė Kornelija 2. Augutytė Giedrė 3. Bardauskienė Rita 4. Belaišytė Monika 5. Breivytė Gintarė 6. Kairaitienė Laura 7. Kantauskaitė Regimantė 8. Kašteljanovaitė Deimantė 9. Kaušaitė Aistė 10. Kavaliauskaitė Ingrida 11. Linkevičienė Neringa 12. Puplesytė Karolina 13. Stanevičiūtė Vismantė 14. Šivickytė Lina 15. Vareikaitė Toma 16. Varnagirytė Vaida 17. Vičienė Raminta 18. Vitkevičiūtė Nonita

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2011 m. Kretingos r. Darbėnų gimnazija, 2012 m. Radviliškio r. Šeduvos gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m. Radviliškio r. Šeduvos gimnazija, 2012 m. Kauno kolegija, 2011 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2011 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Saulėtekio“gimnazija, 2012 m. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, 2012 m. Šilalės r. Upynos S. Girėno vid. m-kla, 2012 m. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių Didždvario gimnazija, 2012 m.

KINEZITERAPIJA

Kineziterapijos bakalaurai, kineziterapeutai 1. Adomaitytė Ieva 2. Andrušaitienė Vaida 3. Atkočiūnaitė Airė 4. Bolonkinaitė Viktorija 5. Božytė Kamilė 6. Dobrovolskytė Ilona 7. Jakaitytė Karolina 8. Jakaitis Augustas 9. Jasėnaitė Ingrida 10. Jasnauskaitė Deimantė 11. Jazbutytė Raimonda 12. Karolytė Indrė 13. Kirkilas Manvydas 14. Klovaitė Justina 15. Kučinskaitė Gintarė 16. Labanauskaitė Jūratė 17. Latožaitė Justina 18. Leškytė Darija 19. Lukminaitė Laura 20. Misikienė Lina

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių kolegija, 2006 m. Utenos kolegija, 2014 m. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, 2009 m. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Kelmės „Aukuro“ vid. m-kla, 2012 m. Kelmės „Aukuro“ vid. m-kla, 2011 m. Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2012 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Kretingos J. Pabrėžos gimnazija, 2012 m. Palangos senoji gimnazija, 2012 m. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Kelmės r. Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio vid. m-kla, 2012 m. Klaipėdos universitetas, 2007 m. Kauno kolegija, 2013 m. Vaiguvos V. Šimkaus vid. m-ka, 2012 m. Krakių M. Katkaus gimnazija, 2012 m. Šiaulių 7-oji vid. m-kla, 1991 m.

16


UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS 21. Musneckytė Austėja 22. Odminytė Lina 23. Peštenytė Agnė 24. Puškorius Ramintas 25. Radvilaitė Gertrūda 26. Ramoškaitė Laura 27. Savenkovienė Agnė 28. Savickienė Regina 29. Steponaitytė Eimantė 30. Šimkutė Inga 31. Šležas Vilius 32. Tepelytė Elvyra 33. Vainauskas Eimantas 34. Žemaitytė Neringa

A B S O L V E N T A I

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Akmenės r. Akmenės gimnazija, 2012 m. Kretingos r. Darbėnų gimnazija, 2011 m. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, 2012 m. Utenos kolegija, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2003 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2009 m. Šiaulių S. Sondeckio menų m-kla, 2012 m. Telšių „Džiugo“ gimnazija, 2012 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m.

KŪNO KULTŪRA

(specializacijos: sporto pedagogika, sporto vadyba) Dalyko pedagogikos, sporto bakalaurai, pedagogai 1. Bekeris Donatas 2. Budrys Aivaras 3. Dominauskaitė Gabrielė Karolina 4. Galinauskas Darius 5. Garbenis Simas 6. Gydra Arvydas 7. Grybauskas Aurimas 8. Juodeikytė Viktorija 9. Matusevičius Tadas 10. Mišeikis Arvydas 11. Neverdauskaitė Vestina 12. Poliakus Justas 13. Račkis Antanas 14. Smirinenkaitė Jolita 15. Vaitekūnas Arvydas 16. Veržbickaja Tatjana 17. Zolubas Arnas 18. Živatkauskas Emanuelis

Jurbarko Naujamiesčio vid. m-kla, 2011 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Radviliškio r. Baisogalos gimnazija, 1993 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Vilniaus Šv. Kristoforo vid. m-kla, 2008 m. VšĮ Kuršėnų politechnikos m-kla, 2011 m. Šiaulių Vijolių vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, 2011 m. Akmenės r. Akmenės gimnazija, 2011 m. Tauragės Žalgirių gimnazija, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Ukmergės A. Smetonos gimnazija, 2012 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2010 m. Vilniaus S. Daukanto gimnazija, 2012 m.

MUZIKA

Meno pedagogikos, muzikos bakalaurai, pedagogai 1. Arnotas Ričardas 2. Butkevičius Albertas 3. Butkus Mindaugas 4. Janužas Juozas 5. Jurgaitis Alvydas 6. Juškevičius Justas 7. Karenauskaitė Simona 8. Motiejaitis Martynas 9. Prialgauskienė Ina 10. Sakalauskaitė Sonata 11. Šakytė Goda

Mažeikių r. Židikų M. Pečkauskaitės vid. m-kla, 2012 m. Kelmės r. Kražių gimnazija, 2012 m. Šiaulių S. Sondeckio menų m-kla, 2012 m. Šiaulių S. Sondeckio konservatorija, 2011 m. Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2012 m. Klaipėdos St. Šimkaus konservatorija, 2012 m. Šiaulių S. Sondeckio menų m-kla, 2012 m. Šiaulių S. Sondeckio menų m-kla, 2012 m. Jurbarko r. Šimkaičių vid. m-kla, 1994 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2012 m. Šiaulių specialiojo ugdymo centras, 2012 m.

17

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

2 0 1 6

12. Šukytė Indrė 13. Urbonaitė Edmantė 14. Vaičiulytė Greta 15. Varanavičiūtė Gintarė 16. Žimbytė Viktorija

Radviliškio r. Šiaulėnų M. Šikšnio vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Biržų „Aušros“ vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių S. Sondeckio menų m-kla, 2012 m. Visagino „Atgimimo“ gimnazija, 2012 m.

PRADINIO UGDYMO PEDAGOGIKA IR IKIMOKYKLINIS UGDYMAS Pradinio ugdymo pedagogikos bakalaurai, pedagogai 1. Bendinskaitė Agnė 2. Blažinauskytė Eimantė 3. Dambinskaitė Justė 4. Glazauskienė Simona 5. Jurgaitytė Deimantė 6. Krivickaitė Monika 7. Liauksminaitė Donata 8. Mitrienė Orinta 9. Neimonaitė Roberta 10. Ragaišienė Santa 11. Varnauskaitė Daiva 12. Verbliugevičienė Inga 13. Zaveckaitė Ernesta

Kauno r. Garliavos J. Lukšos gimnazija, 2012 m. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2015 m. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2012 m. Mažeikių Gabijos gimnazija, 2012 m. Mažeikių r. Tirkšlių vid. m-kla, 2011 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Šiaulių r. Bazilionų vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių buitininkų m-kla, 2002 m. Šiaulių universitetas, 2015 m.

SPECIALIOJI PEDAGOGIKA

(specializacija – logopedija) Specialiosios pedagogikos bakalaurai, specialieji pedagogai 1. Bivainytė Asta 2. Aukštulevič Jelena Eva

Šiaulių universitetas, 2013 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 m.

SPECIALIOJI PEDAGOGIKA

(specializacija – logopedija) Specialiosios pedagogikos bakalaurai, pedagogai 1. Astrauskienė Giedrė 2. Bartaševičiūtė Kamilė 3. Baužienė Dalia 4. Bružaitė Deimantė 5. Butkevičienė Judita 6. Butkuvienė Vaida 7. Chodun Margarita 8. Ciūnytė Raminta 9. Česnauskaitė Ingrida 10.vGedrimienė Jolanta 11. Gumenaja Jelena 12. Ignotienė Asta 13. Ivanauskaitė Janina 14. Jacikevičienė Alfreda 15. Jankevičiūtė Lina 16. Jarmolkovičienė Natalja 17. Jokšaitė Neringa

Šiaulių universitetas, 2008 m. Elektrėnų sav. Vievio gimnazija, 2012 m. Mykolo Romerio universitetas, 2014 m. Utenos A. Šapokos gimnazija, 2012 m. Panevėžio kolegija, 2003 m. Šiaulių universitetas, 2002 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009 m. Marijampolės kolegija, 2013 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m. Lietuvos muzikos akademija, 1995 m. Vilniaus kolegija, 2005 m. Klaipėdos universitetas, 2003 m. Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija, 2012 m. Lietuvos edukologijos universitetas, 2013 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009 m. Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 2012 m.

18


UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

19

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

18. Jokubaitienė Toma 19. Jokubauskienė Ona 20. Jurkuvėnienė Natalija 21. Katilienė Raimonda 22. Kirkutienė Lina 23. Kravčenkaitė Justina 24. Krygerytė Asta 25. Kundrotienė Vitalija 26. Kurganova Livija 27. Mačiulytė Monika 28. Martinaitytė Živilė 29. Masiukienė Silvija 30. Maslauskienė Sandra 31. Maziliauskaitė Enrika 32. Milašienė Lina 33. Milisevičius Justas 34. Milkutė Viktorija 35. Muchanovė Ingrida 36. Novokunskienė Marija 37. Palaimaitė Rosita 38. Pėžaitė Judita 39. Prankienė Aurelija 40. Putriūtė Alvija 41. Radvilienė Laima 42. Raudytė Dovilė 43. Sabaliauskaitė Jolanta 44. Seibutytė Ieva 45. Serikova Ana 46. Sireikytė Kristina 47. Surdokienė Ana 48. Šapovalova Tatjana 49. Šedytė Gintarė 50. Šulmaitė Gabrielė 51. Šulskienė Asta 52. Tiukšo Honorata 53. Ungeitytė Indrė 54. Valkavičiūtė Viktorija 55. Valuntinaitė Violeta 56. Varanavičienė Kristina 57. Vilimaitė Dainora 58. Zavistanovič Jevgenija 59. Zelenauskienė Aušra 60. Zubrickienė Ana 61. Žemaitienė Diana 62. Žuklienė Rasa

UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

Šiaulių universitetas, 2005 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1982 m. Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2011 m. VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiška vid. m-kla, 2012 m. Klaipėdos universitetas, 2009 m. Vilniaus universitetas, 2013 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 m. Jonavos Senamiesčio gimnazija, 2012 m. Vilniaus universitetas, 2000 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005 m. .Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 m. Panevėžio kolegija, 2014 m. Jurbarko Naujamiesčio vid. m-kla, 2012 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2011 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002 m. Jonavos J. Ralio gimnazija, 2012 m. Marijampolės kolegija, 2013 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006 m. Šiaulių Vijolių vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1990 m. Plungės „Saulės“ gimnazija, 2012 m. Kauno S. Lozoraičio vid. m-kla, 2012 m. Rokiškio „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Vilniaus kolegija, 2012 m. Gargždų „Kranto“ vid. m-kla, 2012 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 m. Lietuvos kūno kultūros institutas, 1983 m. Šilutės pirmoji gimnazija, 2012 m. Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, 2012 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1995 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 1994 m. Mažeikių Gabijos gimnazija, 2012 m. Panevėžio „Minties“ gimnazija, 2012 m. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, 2012 m. Kauno kolegija, 2008 m. Mažeikių r. Viekšnių gimnazija, 2012 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2005 m. Lietuvos edukologijos universitetas, 2013 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006 m. Vytauto Didžiojo universitetas, 2005 m.

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA

(specializacija – socialinio darbo organizavimas) Socialinės pedagogikos bakalaurė, socialinė pedagogė 1. Bartašiūtė Imanta

Pasvalio r. Pumpėnų vid. m-kla, 2010 m.

20


UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

21

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

2 0 1 6

SVEIKATOS EDUKOLOGIJA

(specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) Edukologijos bakalaurai, pedagogai 1. Baliukonytė Ernesta 2. Baškytė Emilija 3. Brazlauskytė Audronė 4. Jūraitė Vytautė 5. Lesickaitė Ieva 6. Lučkauskaitė Raminta 7. Mateliūnaitė Jolanta 8. Minickaitė Agnė 9. Nainienė Ieva Šiaulių r. 10. Razminaitė Dovilė 11. Riaukaitė Gintarė 12. Satkauskaitė Sandra

Šiaulių Didždvario gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Kelmės „Aukuro“ vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių Didždvario gimnazija, 2012 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m. Pakruojo r. Žemynos vid. m-kla, 2003 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Gruzdžių gimnazija, 2012 m. Kelmės „Aukuro“ vid. m-kla, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m.

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS EDUKOLOGIJA

(specializacija – gamta ir geografija) Pedagogikos bakalaurai, mokytojai 1. Bielskienė Remigija 2. Buivydienė Giedrė 3. Gustienė Virgilija 4. Jankūnienė Giedrė

Kelmės 2-oji vid. m-kla, 1986 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2006 m. Panevėžio kolegija, 2005 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005 m.

EDUKOLOGIJA

(specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) Pedagogikos bakalaurė, socialinė pedagogė 1. Savickienė Raimonda Radviliškio Gražinos vid. m-kla, 1990 m.

KŪNO KULTŪRA

(specializacija – sporto vadyba) Dalyko pedagogikos, sporto bakalaurai, mokytojai 1. Abloževičius Lukas 2. Bernotas Audrius 3. Jarašius Arnoldas 4. Kasputis Gediminas 5. Kazlauskas Vilius 6. Krasauskas Šarūnas 7. Lebedžinskas Jonas 8. Mačiūtė Diana 9. Poška Darius 10. Steckis Romas 11. Vaičius Arnoldas

Panevėžio r. Naujamiesčio vid. m-kla, 2010 m. Šiaulių St. Šalkauskio vid. m-kla, 2003 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2010 m. Kelmės J. Graičiūno gimnazija, 2010 m. Mažeikių Gabijos gimnazija, 2010 m. Šiaulių S. Daukanto, 2007 m. VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras, 2009 m. Klaipėdos Vitės vid. m-kla, 1999 m. Šilalės r. Upynos St. Girėno vid. m-kla, 2010 m. Kretingos aukštesnioji žemės ūkio m-kla, 1992 m. Mažeikių M. Račkausko gimnazija, 2010 m.

22


UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

A B S O L V E N T A I

PRADINIO UGDYMO PEDAGOGIKA IR IKIMOKYKLINIS UGDYMAS Pradinio ugdymo pedagogikos bakalaurai, pedagogai 1. Gabriūnienė Agnė 2. Giačienė Ernesta 3. Kadauskienė Odeta 4. Kalpokienė Vilma 5. Nagytė-Rupkuvienė Daiva 6. Varno Svetlana

Panevėžio J. Miltinio vid. m-kla, 2003 m. Tauragės Žalgirių vid. m-kla, 2007 m. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, 2010 m. Jonavos 1-oji vid. m-kla, 1985 m. Klaipėdos statybininkų m-kla, 2005 m. Švenčionių r. Pabradės 1-oji vid. m-kla, 1993 m.

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA

(specializacija – socialinio darbo organizavimas) Socialinės pedagogikos bakalaurai, socialiniai pedagogai 1. Butkevičienė Ramunė 2. Grigienė Alma 3. Guntytė Raimonda 4. Igoninas Vitalijus 5. Igoninienė Deimantė 6. Jocienė Aušra 7. Kairytė Judita 8. Karaliūtė Deimilė 9. Karpinienė Jurgita 10. Kleivaitė Asta 11. Labanauskienė Iveta 12. Mažeikienė Jurgita 13. Petrevičienė Justina 14. Piktūrnaitė Giedrė 15. Ragutskytė Lina 16. Rimkienė Daina 17. Siginevičienė Dovilė 18. Stasaitienė Paulina 19. Sviderskas Audrius 20. Šivickienė Rosana 21. Taujenienė Ieva

Kauno silpnaregių internatinė vidurinė m-kla, 2001 m. Šiaulių r. Kuršėnų 3-ioji vid. m-kla, 1986 m. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, 2010 m. Joniškio r. Žagarės gimnazija, 2008 m. Joniškio r. Žagarės vid. m-kla, 2005 m. Kelmės r. Tytuvėnų vid. m-kla, 1993 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2009 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2010 m. Panevėžio r. Vadoklių vid. m-kla, 2000 m. Šiaulių buitininkų m-kla, 1999 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2010 m. Kuršėnų politechnikos m-kla, 2004 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2010 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2010 m. Kelmės „Aukuro“ vid. m-kla, 1999 m. Akmenės r. Kruopių vid. m-kla, 2004 m. Plungės r. Žemaičių Kalvarijos vid. m-kla, 2010 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2008 m. Joniškio žemės ūkio m-kla, 2009 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2007 m. Kuršėnų politechnikos m-kla, 2004 m.

MAGISTRANTŪRA N U OL ATI NĖ S S TUDIJ OS BIOEDUKACIJA

Edukologijos magistrai 1. Norkienė Jurga 2. Šklenikienė Indrė 3. Viliušienė Kristina

Šiaulių universitetas, 2000 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

23

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

2 0 1 6

EDUKOLOGIJA

(specializacijos – vaikų teisių apsaugos vadyba, švietimo vadyba) Edukologijos magistrai 1. Bartašė Aurelija 2. Česnauskaitė Renata 3. Galkauskienė Eglė 4. Gelažytė Eurika 5. Kaikaris Regimantas 6. Matienė Eglė 7. Maziliauskas Justas 8. Michalenkovaitė Agnė 9. Miniotaitė Julija 10. Petraitienė Roberta 11. Žalienė Asta 12. Žiauberytė Ramona

Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2004 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2007 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

KARJEROS EDUKOLOGIJA Edukologijos magistrai

1. Aginskaitė Aistė 2. Jatkauskienė Edita 3. Naktinienė Ineta 4. Tamašauskienė Diana 5. Urbutienė Rasa

Šiaulių universitetas, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2009 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2002 m.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO EDUKOLOGIJA Edukologijos magistrai

1. Asačiovas Simas 2. Balsys Karolis 3. Paulauskaitė Erika

Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2003 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

MUZIKOS PEDAGOGIKA Meno pedagogikos magistrai 1. Akulavičius Karolis 2. Černauskaitė Monika 3. Petkutė-Savickienė Audra 4. Stučinskienė Odeta 5. Šatkauskienė Inga

Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Klaipėdos universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

SPECIALIOJI PEDAGOGIKA

(specializacijos: logopedija, specialiojo ugdymo koordinavimas) Specialiosios pedagogikos magistrai 1. Andersen Alina 2. Balčiūnaitė Dovilė 3. Černiauskaitė Eglė 4. Juškaitė Vilma 5. Mockevičienė Kristina

Vilniaus pedagoginis universitetas, 1998 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2004 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

24


UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

25

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

2 0 1 6

6. Montrimienė Kamilė 5. Norkevičiūtė Modesta 6 Saročkienė Aurelija 7. Sviridenkienė Lymantė 8. Šegždienė Lina 9. Šiekštelienė Žydrė 10. Šiukščiuvienė Vilija 11. Žiaunienė Greta

Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Lietuvos kūno kultūros akademija, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA

(specializacija – socioedukacinių projektų koordinavimas) Socialinės pedagogikos magistrai 1. Balandienė Donata 2. Baniukaitytė Lina 3. Černeckienė Viktorija 4. Razgus Gintaras

Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2009 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. LTSR valstybinė konservatorija, 1983 m.

TAIKOMOJI KŪNO KULTŪRA

(specializacijos: sveikatos ugdymo koordinavimas, sveikatos edukologija, taikomosios kūno kultūros vadyba) Edukologijos magistrai 1. Balčiūnienė Jolita 3. Galvanauskaitė Vaida 4. Gricienė Roma 5. Jokubauskienė Dovilė 6. Kavaliauskaitė Vaiva 7. Maciūnaitė Raminta 8. Matulevičienė Olesia 9. Meškauskienė Rima 10. Mičurova Ieva 11. Pocevičiūtė Irena 12. Ribikauskaitė Donata 13. Šerniuvienė Vitalija 14. Valantinaitė Inga 15. Žymantaitė Vilma

Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Šiaulių kolegija, 2009 m. Šiaulių universitetas, 2002 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2012 m.

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS SPECIALIOJI PEDAGOGIKA

(specializacija – logopedja) Specialiosios pedagogikos magistrė 1. Ruselevič Alicija

Vilniaus kolegija, 2010 m.

26


UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS

27

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

Doc. dr. Gintaras Šaparnis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas

Mieli absolventai, universitetinių studijų baigimas – vienas iš prasmingiausių įvykių gyvenime. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto akademinė bendruomenė sveikina Jus šia proga, didžiuojasi kiekvienu iš Jūsų, džiaugiasi Jūsų atkaklumu, sumanumu, ryžtu žengti pirmyn ir siekti užsibrėžto tikslo. Linkėdami Jums kuo įdomesnio ir prasmingesnio gyvenimo kelio, kviečiame visuomet prisiminti, kad Jūs liekate Šiaulių universiteto bendruomenės dalimi, o nuo šiol – dar ir jos ambasadoriais. Būkite ištikimi savo Alma mater, atstovaukite jai visur ir visada, demonstruodami įgytas kompetencijas bei bendražmogiškas vertybes. Kviečiame ir toliau plėtoti savo žinojimo kelią, renkantis magistrantūros ar doktorantūros studijas Universitete, dalyvauti čia organizuojamuose renginiuose, nuolat dalintis patirtimi, teikti siūlymus. Šiandien Jūs papildote Universiteto alumnų gretas, tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo Alumnų asociacijoje! Mieli mūsų absolventai, ženkite tolyn tvirtai, pasitikdami ir įveikdami Jūsų laukiančius gyvenimo iššūkius, tegul Jus lydi puiki energija ir gerovė.

28


SOCIALINI킨, HUMANITARINI킨 MOKSL킨 IR MEN킨 FAKULTETAS

29

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

2 0 1 6

BAKALAURO STUDIJOS NUOLATINĖS STUDIJOS ANGLŲ FILOLOGIJA IR KITA UŽSIENIO KALBA (ISPANŲ / VOKIEČIŲ) Filologijos bakalaurai 1. Aleksejeva Aleksandra 2. Aukščionienė Marin 3. Arlikevičiūtė Dovilė 4. Bočkutė Liucija 5. Gulbinaitė Eglė 6. Jokubaitis Vytautas 7. Karakaitė Greta 8. Kaupaitė Sandra 9. Ozbinaitė Roberta 10. Pilvinytė Laurita 11. Poškaitė Rita 12. Satkauskas Edgaras 13. Strikauskaitė Roberta 14. Valančiūtė Ernesta

Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Šiaulių 17-oji vid. m-kla, 1993 m. Biržų „Saulės“ gimnazija, 2012 m. Šilutės pirmoji gimnazija, 2012 m. Radviliškio r. Grinkiškio J. Poderio vid. m-kla Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Kėdainių šviesioji gimnazija, 2010 m. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, 2012 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Joniškio r. Skaistgirio vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m.

ANGLŲ FILOLOGIJA Anglų filologijos ir vertimo raštu bakalaurai 1. Baltrūnas Vytas 2. Danilaitytė Paulina 3. Kairytė Diana 4. Kareiva Gedas 5. Kontrimas Marius 6. Kvietkauskaitė Rita 7. Lukošius Edgaras 8. Stapušaitytė Dovilė

Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2011 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2011 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2009 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Mažeikių r. Sedos V. Mačernio gimnazija, 2010 m.

APLINKOS OBJEKTŲ DIZAINAS Dizaino bakalaurai 1. Cibulskis Žygimantas 2. Fedorova Kristina 3. Gudonytė Simona 4. Jakubauskaitė Deimantė 5. Jankauskaitė Karolina 6. Karlinskaitė Manta 7. Žemaitienė Daiva

Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2012 m. Raseinių r. Viduklės vid. m-kla, 2012 m. Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 2012 m. Šiaulių r. Bazilionų vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m.

AUDIOVIZUALINIS MENAS Audiovizualinio meno bakalaurai 1. Čiučelienė Viktorija 2. Jonaitis Arūnas 3. Jurkevičius Justas

Šiaulių „Saulėtekio“ vid. m-kla, 2006 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija,2012 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m.

30


SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

A B S O L V E N T A I

DAILĖ Dailės bakalaurai (specializacija – grafika) 1. Meslinaitė Sigita 2. Povilaitytė Deimantė

Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2012 m.

DAILĖ IR DIZAINAS Meno pedagogikos, dailės, dizaino bakalaurai, pedagogai 1. Baranauskytė Rasa 2. Garanskytė Justina 3. Gudas Arvydas 4. Jurevičiūtė Lina 5. Kaulinytė Greta 6. Klenauskaitė Ieva 7. Klenauskaitė Monika 8. Kot Julija 9. Maleševičiūtė Monika 10. Navickaitė Sandra 11. Sketrytė Aušra 12. Stelmakovaitė Diana 13. Vėtaitė Viktorija 14. Pipinytė-Grunskienė 15. Poškutė Gražina 16. Poškutė Regina 17. Pukinskytė Dovilė 18. Puleikytė Jolita 19. Račytė Laura 20. Skiriūtė Vilmantė 21. Taučius Valentas 22. Vasiliauskaitė Laura

Mažeikių Gabijos gimnazija, 2011 Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Pumpėnų vid. m-kla, 2011 m. Zarasų r. Dusetų K. Būgos gimnazija, 2012 m. Biržų „Saulės“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2011 m. Kėdainių šviesioji gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m. Akmenės gimnazija, 2006 m. Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 2012 m. Anykščių A. Baranausko vid. m-kla, 2012 m. Giedrė Rokiškio J. Tūbelio vid. m-kla, 1996 m. Šiaulių „Romuvos“gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2010 m. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija, 2011 m. Skuodo r. Ylakių gimnazija, 2012 m. Tauragės Žalgirių gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Šiaulių r. Pavenčių vid. m-kla, 2012 m.

EKONOMIKA (specializacijos: ekonominė analizė ir planavimas, finansai ir bankininkystė, tarptautinė ekonomika) Ekonomikos bakalaurai 1. Anglickienė Kornelija 2. Batakytė Brigita 3. Bružas Tomas Šiaulių 4. Butkus Gediminas 5. Čeputis Agnius 6. Čerkauskas Justas 7. Jasnauskaitė Ramunė 8. Klopovaitė Renata 9. Liaugaudaitė Sonata 10. Lukianova Irina 11. Mažeikaitė Elena 12. Nakvosaitė Laura 13. Perminaitė Gabrielė 14. Poškus Antanas 15. Rasickytė Roberta 16. Sedalytė Eglė 17. Sirockis Mantas

Šiaulių r. Kužių vid. m-kla, 2012 m. Mažeikių Gabijos gimnazija. 2012 m. „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Šiaulių r. Kužių vid. m -kla, 2012 m. Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2010 m. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Mažeikių M. Račkausko gimnazija, 2012 m. Penzos srities Gorodišč r. Sunski m. vid. m-kla, 2012 m. Kretingos r. Salantų gimnazija, 2008 m. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2011 m. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, 2007 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Akmenės r. Akmenės gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Romuvos“gimnazija, 2012 m.

31

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

18. Stripeikis Karolis 19. Ščegauskaitė Monika 20. Šiaulys Robertas 21. Špukaitė Kornelija 22. Venckutė Aistė 23. Venislovaitė Austėja

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2012 m. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija, 2012 m. Šiaulių Didždvario gimnazija, 2011 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2012 m.

ESTRADOS MENAS Teatro ir kino bakalaurai 1. Arlauskas Giedrius 2. Grybaitė Greta 3. Jankūnaitė Rasa 4. Kulbokaitė Viktorija 5. Lėščiūtė Armida 6. Stančikaitė Ema 7. Vaičiulis Vincas 8. Vaičiūtė Monika 9. Vainauskaitė Auksė 10. Vasiliauskaitė Rūta

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, 2012 m. Kauno taikomosios dailės m-kla, 2010 m. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2011 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2011 m. Joniškio žemės ūkio m-kla, 2011 m. Kauno r. Garliavos J. Lukšos gimnazija, 2011 m. Joniškio M. Slančiausko gimnazija, 2012 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m.

FINANSŲ VALDYMAS Finansų bakalaurai 1. Česnavičius Mantas 2. Gecevičius Vykintas 3. Gunevičiūtė Agnė 4. Petkevičiūtė Karolina 5. Poilovaitė Laura 6. Puodytė Živilė 7. Škeliova Kristina 8. Valčiukaitė Lina

Šiaulių Vijolių vid. m-kla, 2012 m. Alytaus Jotvingių gimnazija, 2010 m. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2012 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2012 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m.

ISTORIJA Istorijos bakalaurai 1. Gaidamavičius Giedrius 2. Gulbinas Žydrūnas 3. Kripas Algimantas 4. Labanauskaitė Kamilė 5. Labenskytė Augustė 6. Mačinskaitė Ieva 7. Malinauskas Dovydas 8. Norvilis Kęstas 9. Šinkevičius Artūras 10. Žalnierius Lukas

Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Plungės „Saulės“ gimnazija, 2012 m. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2013 m. Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2012 m.

ISTORIJA Istorijos ir paveldosaugos bakalaurė 1. Strumskytė Miglė Rokiškio J. Tumo-Vaižganto vid. m-kla, 2011 m.

32


SOCIALINI킨, HUMANITARINI킨 MOKSL킨 IR MEN킨 FAKULTETAS

33

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR KOMUNIKACIJA (specializacija – ryšiai su visuomene, leidyba) Lietuvių filologijos bakalaurai 1. Atstopaitė Justina 2. Kazlauskaitė Judita 3. Mikalonytė Milda 4. Raštutytė Viktorija 5. Stonkutė Roberta 6. Vaitkevičius Giedrius 7. Valančiūtė Enrika 8. Zakarevičiūtė Deimantė

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Joniškio r. savivaldybės Žagarės gimnazija, 2011 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Šiaulių Didždvario gimnazija, 2012 m. Kretingos r. Vydmantų vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių Gegužių vid. m-kla, 2009 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Pakruojo r. Žeimelio vid. m-kla, 2012 m.

SOCIOKULTŪRINĖ ANTROPOLOGIJA Etnologijos bakalaurai 1. Jasinskaitė Justina 2. Tuzinaitė Laura

Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2010 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m.

SOCIOKULTŪRINĖ ANTROPOLOGIJA Etnologijos ir viešojo administravimo bakalaurai 1. Linkevičius Ernestas 2. Plavičiūtė Kristina 3. Repšytė Monika 4. Svilainytė Vaida 5. Vėlavičiūtė-Atkočiūnė Milda 6. Žičkutė Agnė

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Joniškio r. Žagarės gimnazija, 2012 m. Šiaulių Didždvario gimnazija, 2011 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Mažeikių r. Viekšnių gimnazija, 2012 m. Kelmės J. Graičiūno gimnazija, 2012 m.

VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS (specializacijos: strateginis valdymas, viešojo valdymo teisė) Viešojo administravimo bakalaurai 1. Butkutė Toma Šiaulių 2. Čeponytė Austėja 3. Čižauskaitė Erika 4. Grigalaitytė Greta 5. Grišiūtė Toma 6. Grušaitė Ieva 7. Jasiukaitytė Ieva 8. Jašelskytė Ernesta 9. Jermakov Artur 10. Kokmanaitė Brigita 11. Lėščius Romualdas 12. Mataitytė Indrė 13. Pakulnevičius Rytis 14. Pocevičiūtė Karolina 15. Rukaitė Agnė 16. Šiaulytė Monika 17. Šnaraitė Viktorija 18. Špiliauskaitė Milda 19. Tolvaišaitė Simona

Lieporių gimnazija, 2012 m. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, 2011 m. Radviliškio r. Baisogalos gimnazija, 2012 m. Kelmės J. Graičiūno gimnazija, 2012 m. Kelmės J. Graičiūno gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Radviliškio r. Šiaulėnų M. Šikšnio vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių Didždvario gimnazija, 2012 m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, 2012 m. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, 2012 m. Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 2012 m.

34


SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS 20. Treinauskienė Kotryna 21. Vadeikytė Brigita 22. Vėlavičiūtė Gabrielė 23. Žymantas Dovydas

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m.

VERSLO ADMINISTRAVIMAS (specializacijos: marketingo valdymas, logistikos valdymas, finansų valdymas) Verslo bakalaurai 1. Andriulis Justas 2. Bernotas Rokas 3. Butkutė Deimantė 4. Gelžinytė Erika 5. Grubliauskas Tadas 6. Jatulytė Sandra 7. Kasiliauskaitė Gintarė 8. Kasparavičiūtė Greta 9. Kiboraitė Raimonda 10. Kryžanauskaitė Monika 11. Lileikis Mantas 12. Lileikytė Laura 13. Norbutas Tomas 14. Petrušinaitė Ernesta 15. Razutis Ovidijus 16. Rimkus Šarūnas 17. Skurkytė Eglė 18. Tolutienė Dovilė 19. Ukanis Augustas 20. Vaičiulis Aivaras 21. Vaitkuvienė Ingrida 22. Valantinas Žygimantas 23. Zvonkutė Živilė

Šiaulių universiteto gimnazija, 2009 m. Šiaulių r. Pavenčių vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2009 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Kelmės r. Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2011 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2010 m. Šiaulių r. Pavenčių vid. m-kla, 2012 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2011 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Mažeikių r. Viekšnių gimnazija, 2012 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Mažeikių M. Račkausko gimnazija, 2012 m. Mažeikių Gabijos gimnazija, 2012 m. VšĮ įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2010 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2011 m. Šiaulių suaugusiųjų vid. m-kla, 2012 m. Pakruojo r. Žeimelio vid. m-kla, 2012 m. Akmenės r. Ventos gimnazija, 2012 m.

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

ANGLŲ FILOLOGIJA Anglų filologijos ir vertimo raštu bakalaurė 1. Urbonienė Aurelija

Panevėžio kolegija, 2008 m.

ANGLŲ FILOLOGIJA Anglų filologijos bakalaurai 1. Dirsytė Kristina 2. Jonas Lukminas 3. Nechaj Daiva 4. Purauskienė Gintarė 5. Stanzeleit Aistė 6. Šemetaitė Rima 7. Šeputienė Jolita

Vilniaus kolegija, 2004 m. Šiaulių Dainų vid. m-kla, 2010 m. Joniškio suaugusiųjų vid. m-kla Žagarės filialas, 1994 m. Klaipėdos kolegija, 2006 m. Šiaulių „Saulėtekio“ vid. m-kla, 2003 m. VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 2005 m. Pagėgių sav. Pagėgių vid. m-kla, 2001 m.

35


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

8. Šidlauskaitė Jūratė 9. Vaitkevičienė Ligita 10. Zabrynienė Indra

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

Šiaulių Dainų vid. m-kla, 1995 m. Panevėžio politechnikos m-kla, 1995 m. Šilalės r. Laukuvos N. Vėliaus gimnazija, 2004 m.

EKONOMIKA (specializacijos: ekonominė analizė ir planavimas, finansai ir bankininkystė, tarptautinė ekonomika) Ekonomikos bakalaurai 1. Angelas Laimonas 2. Anuškevičiūtė Milda 3. Baltramėjūnė Aurelija 4. Beržanskis Justinas 5. Bunienė Renata 6. Cirtautaitė Donata 7. Čepauskienė Gerda 8. Čerbauskienė Simona 9. Gedminaitė Justė 10. Grubliauskaitė Agnė 11. Jatautas Martynas 12. Kovėra Armandas 13. Levkienė Jovita 14. Ligeikienė Roberta 15. Neciunskaitė Eglė 16. Norkutė Judita 17. Peleckienė Diana 18. Petkus Gediminas 19. Petrauskytė Vilma 20. Povilaitienė Vaiva 21. Rimkus Jonas 22. Smulkienė Airida 23. Šarkauskienė Jovita 24. Varnaitė Inga 25. Vilčinskė Ginta 26. Želvienė Lauryna

Vabalninko žemės ūkio m-kla, 2010 m. Vilniaus kolegija, 2012 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2011 m. Šiaulių r. Kužių vid. m-kla, 2003 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2002 m. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, 2005 m. Šiaulių Didždvario gimnazija, 2007 m. Šiaurės Lietuvos kolegija, 2012 m. Šiaulių kolegija, 2014 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2011 m. Šiaulių S. Daukanto vid. m-kla, 2008 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2010 m. Vilniaus Žygimanto Augusto vid. m-kla, 2002 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2010 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2013 m. Žemaitijos kolegija, 2014 m. Šiaulių suaugusiųjų vid. m-kla, 2002 m. Šiaulių suaugusiųjų vid. m-kla, 2004 m. Kauno buitinių paslaugų ir verslo m-kla, 2010 m. Akmenės r. Akmenės gimnazija, 2007 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2007 m. Klaipėdos valstybinė kolegija, 2006 m. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, 2005 m. Joniškėlio I. Karpio aukštesnioji žemės ūkio m-kla, 2003 m. Akmenės r. Ventos gimnazija, 2009 m. Mažeikių Kalnėnų vid. m-kla, 2009 m.

FINANSŲ VALDYMAS Finansų bakalaurai 1. Kubienė Renata 2. Žvirblienė Lina

Klaipėdos verslo aukštoji m-kla, 2013 m. Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013 m.

ISTORIJA Istorijos bakalaurai 1. Taujenskytė Asta 2. Meškienė Aistė 3. Vasiliauskytė Dalia

Klaipėdos S. Šemerio suaugusiųjų vid. m-kla, 2004 m. Radviliškio Gražinos vid. m-kla, 2005 m. Šilutės pirmoji gimnazija, 2007 m.

36


SOCIALINI킨, HUMANITARINI킨 MOKSL킨 IR MEN킨 FAKULTETAS

37

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR KOMUNIKACIJA (specializacija – ryšiai su visuomene) Lietuvių filologijos bakalaurė 1. Šidlauskaitė Kristina

Šiaulių r. Kuršėnų vid. m-kla, 2000 m.

SOCIOKULTŪRINĖ ANTROPOLOGIJA Etnologijos bakalaurai 1. Bielkauskas Tomas 2. Čerkauskaitė Jurgita 3. Kauneckienė Sandra

Jurbarko Naujamiesčio vid. m-kla, 2004 m. Klaipėdos turizmo m-kla, 2010 m. Joniškio 2-oji vid. m-kla, 1999 m.

VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS (specializacijos: viešojo valdymo teisė, strateginis valdymas) Viešojo administravimo bakalaurai 1. Baranauskaitė Toma 2. Česnauskienė Loreta 3. Činkaitė Rasa 4. Dambrauskas Airijus 5. Daukšas Aurelijus 6. Dorofėjienė Violeta 7. Dovydauskytė Ieva 8 Garuckienė Dalia 9. Golovko Viktoras 10. Gudžiūnas Evaldas 11. Jokubaitytė Deimantė 12. Jurevičius Gitas 13. Jurgo Kęstas 14. Katkienė Asta 15. Klimienė Sandra 16. Krenciūtė Jūratė 17. Kuncytė Inesa 18. Lukoševičienė Laura 19. Matinian Alma 20. Mockaitienė Neringa 21. Morkūnas Gintas 22. Motuzienė Dovilė 23. Norvaišė Živilė 24. Rimaitė Laura 25. Rimkienė Kristina 26. Šaikauskienė Guoda 27. Skikas Tautvydas 28. Šukienė Rima 29. Toleikė Žaneta 30. Trijonienė Valdonė 31. Urbonaitė Vitalija 32. Vaičas Ramūnas 33. Vaidylienė Diana 34. Valuntienė Eglė 35. Vengrienė Aušra 36. Zamokaitė Asta 37. Zdanavičienė Raimonda

Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija, 2007 m. Šiaulių kolegija, 2009 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2008 m. Kuršėnų r. L. Ivinskio gimnazija, 2011 m. VšĮ Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija, 2009 m. Radviliškio r. Baisogalos vid. m-kla, 1991 m. Telšių „Germanto“ vid. m-kla, 2011 m. Radviliškio r. Pociūnėlių vid. m-kla, 1984 m. Klaipėdos verslo aukštoji m-kla, 2011 m. VšĮ Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija, m 2005 m. VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2014 m. VšĮ Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija, 2009 m. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji m-kla, 2011 m. Šiaulių 3-ioji profesinė technikos m-kla, 1990 m. Naujosios Akmenės „Santarvės“ vid. m-kla, 2003 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2008 m. Biržų „Saulės“ gimnazija, 2010 m. Šiaulių buitininkų m-kla, 2003 m. VšĮ Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija, 2003 m. VšĮ Socialinių mokslų kolegija, 2012 m. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, 2009 m. Kauno kolegija, 2005 m. Radviliškio Gražinos vid. m-kla, 2005 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2011 m. Kauno kolegija, 2005 m. Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2010 m. VšĮ Socialinių mokslų kolegija, 2014 m. Šiaulių kolegija, 2005 m. Šiaulių universiteto gimnazija, 2009 m. VšĮ Socialinių mokslų kolegija, 2007 m. Šiaulių suaugusiųjų vid. m-kla, 2003 m. Kelmės J. Graičiūno gimnazija, 2011 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2004 m. Panevėžio kolegija, 2009 m. Šiaulių suaugusiųjų vid. m-kla, 2001 m. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija, 2009 m. Šiaulių kolegija, 2004 m. 38


SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

A B S O L V E N T A I

VERSLO ADMINISTRAVIMAS (specializacijos: logistikos valdymas, marketingo valdymas, personalo valdymas, projektų valdymas) Verslo bakalaurai 1. Baranauskaitė Asta 2. Brasienė Jurgita 3. Daukšienė Jelena 4. Eičas Arnoldas 5. Feizienė Laima 6. Gabalis Tomas 7. Juozapaitienė Indrė 8. Jurys Karolis 9. Kurauskienė Inga 10. Lašas Tautvydas 11. Pabrinkytė Gintarė 12. Petrokas Aurimas 13. Pranaitis Modestas 14. Sakalauskas Arnoldas 15. Savickas Ernestas 16. Skėrienė Edita 17. Šilkūnaitė Simona 18. Špakovaitė Samanta 19. Trijonis Julius 20. Zvėrkaitė Deimantė

Šiaulių profesinio rengimo centras, 2009 m. Mažeikių Sodų vid. m-kla, 2000 m. Mažeikių Sodų vid. m-kla, 2010 m. Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras, 2010 m. Tauragės suaugusiųjų mokymo centras, 2005 m. Šiaulių Juventos vid. m-kla, 2003 m. Šiaulių Aukštabalio vid. mkla, 2010 m. Šiaulių Šventupio vid. m-kla, 2007 m. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, 2000 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2010 m. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija, 2010 m. Šiaulių Dainų vid. m-kla, 2008 m. Šiaulių Lieporių vid. m-kla, 2009 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2010 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2005 m. Gruzdžių žemės ūkio m-kla, 2000 m. VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2014 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2010 m. VšĮ Socialinių mokslų kolegija, 2007 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2008 m.

VERSLO EKONOMIKA Verslo ekonomikos bakalaurai 1. Avižienė Vaida 2. Galkus Modestas 3. Jurkutė Ernesta 4. Venckutė Erika 5. Vičaitė Vida 6. Žilaitis Rimvydas

Šiaulių Lieporių gimnazija, 2002 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2011 m. Naujosios Akmenės Ramučių vid. m-kla, 2003 m. Naujosios Akmenės Ramučių vid. m-kla, 1999 m. Šiaulių suaugusiųjų vid. m-kla, 2011 m. Gruzdžių žemės ūkio m-kla, 2002 m.

MAGISTRANTŪRA NUOLATINĖS STUDIJOS DAILĖ (specializacijos: grafika, dizainas, tapyba, oda) Dailės magistrai 1. Avard Giedrė 2. Barzinskaitė Jolita 3. Igoriutė Ramunė 4. Karpas Paulius 5. Kazlauskaitė Giedrė 6. Liukaitė Žiedunė

Vilniaus dailės akademija, 2010 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

39

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

7. Matelionytė Simona 8. Negreckytė-Budrienė Deimantė 9. Tamošaitytė Monika 10. Urniežiūtė Reda 11. Žilinskas Jonas

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

Šiaulių universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Kauno technologijos universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

EKONOMIKA (specializacija – ekonominė analizė ir planavimas) Ekonomikos magistrai 1. Barzelytė Eglė 2. Jankutė Neringa 3. Poškienė Viktorija

Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

GRETINAMOJI KALBOTYRA Lingvistikos magistrai 1. Kulikauskaitė Justė 2. Normantas Vincas 3. Šidlauskienė Ina 4. Vilkonytė Greta

Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ EKONOMIKA Ekonomikos magistrai 1. Alonderytė Aistė 2. Čivaitė Giedrė 3. Kazlauskienė Regina 4. Klimavičiūtė Rūta 5. Maciulevičienė Greta 6. Urbonavičiūtė Justina

Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Kauno technologijos universitetas, 1997 m. VšĮ Socialinių mokslų kolegija, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2013 m.

ISTORIJA IR POLITIKA Istorijos magistrai 1. Kavaliauskaitė Živilė 2. Skaparaitė Agnė 3. Staponkutė Marija 4. Vaitkaitytė Sigita 5. Žilius Tomas

Šiaulių universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2013 m.

KULTŪROS STUDIJOS Kultūrologijos magistras 1. Jablonskis Giedrius

Klaipėdos universitetas, 2004 m.

40


SOCIALINI킨, HUMANITARINI킨 MOKSL킨 IR MEN킨 FAKULTETAS

41

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

LITERATŪROLOGIJA Literatūrologijos magistrai 1. Eizintaitė Rita 2. Marcinkienė Edita 3. Osipova Ilona 4. Sakalaitė Aistė

Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

REGIONŲ PLĖTRA IR VALDYMAS Viešojo administravimo magistrai 1. Adeyemi Ademola Oluwaseun 2. Becerra Avila Juan Sebastian 3. Friday Simeon Ndudi 4. Klovaitė Monika 5. Machebem Ikemefuna Chrisantus 6. Miminoshvili Marika 7. Obaoye Oluwasegun Samuel 8. Petraitytė Augustė

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji m-kla, 2014 m. Tolimos (Kolumbija) universitetas, 2014 m. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji m-kla, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji m-kla, 2014 m. Sokhumi (Gruzija) valstybinis universitetas, 2014 m. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji m-kla, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

TARPKULTŪRINIS UGDYMAS IR TARPININKAVIMAS Edukologijos magistrai 1. Balčiauskienė Lina 2. Dudnikienė Laura 3. Skučienė Audronė 4. Pažarauskas Tomas 5. Špinkutė Daiva 6. Verbickaja Inga

Klaipėdos universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2009 m. Šiaulių universitetas, 2001 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2013 m.

VADYBA Vadybos magistrai 1. Kothodiyil Nihal 2. Mažeikienė Violeta 3. Simsonaitė Aistė 4. Strikaitytė Gintarė 5. Špokaitė Karolina 6. Vyčiūtė Stasė

Calicuto (Indija) universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

VIEŠASIS VALDYMAS Viešojo administravimo magistrai 1. Banytė Lina 2. Blinstrubas Mantas 3. Grigencienė Viktorija 4. Lapinskaitė Jūratė 5. Mazajevaitė Raminta 6. Navickaitė Dovilė 7. Rupšienė Lijana 8. Valančiūtė Simona

Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2010 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Kauno technologijos universitetas, 2012 m.

42


SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

A B S O L V E N T A I

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS EKONOMIKA (specializacijos: ekonominė analizė ir planavimas, finansai ir bankininkystė) Ekonomikos magistrai 1. Baranauskaitė Asta 2. Buivydienė Dainora 3. Gailytė Eglė 4. Gulbytė Dainora 5. Gurejevas Justas 6. Janušauskienė Dalia 7. Jocienė Sandra 8. Navickienė Kamilė 9. Povilaitienė Aistė 10. Pranciulytė Jūratė 11. Ravickaitė Vida 12. Saženienė Eligija 13. Stankutė Modesta 14. Tamašauskienė Aida 15. Žemeckienė Raimonda 16. Žilinskas Audrius

Šiaulių kolegija, 2008 m. VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegija, 2013 m. VšĮ Socialinių mokslų kolegija, 2012 m. Vilniaus kooperacijos kolegija, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2010 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Kauno kolegija, 2009 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2012 m. Mykolo Romerio universitetas, 2008 m. VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2013 m. Kauno kolegija, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Vakarų Lietuvos verslo kolegija, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2002 m. Klaipėdos valstybinė kolegija, 2010 m. VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2013 m.

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ EKONOMIKA Ekonomikos magistrai 1. Balnytė Monika 2. Borusevičienė Jūratė 3. Balinskienė Vilma 4. Domkienė Dovilė 5. Dronova-Platbarzdė Lydija 6. Gerulytė Nerija 7. Matijošaitienė Laima 8. Pėlikienė Inga 9. Pranienė Dovilė 10. Šaučūnaitė Vytautė V. A. 11. Špakauskienė Jurgita 12. Špakauskienė Vaida 13. Vilimė Margarita

Šiaulių valstybinė kolegija, 2013 m. Klaipėdos universitetas, 2010 m. Šiaulių universitetas, 2010 m. VšĮ Socialinių mokslų kolegija, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2005 m. VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegija, 2013 m. Vilniaus kolegija, 2013 m. Žemaitijos kolegija, 2011 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2005 m. Graičiūno aukštoji vadybos m-kla, 2013 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2004 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2001 m.

VADYBA (specializacijos: aplinkosaugos vadyba, švietimo vadyba, turizmo vadyba,viešasis administravimas) Vadybos magistrai 1. Andruška Tadas 2. Barauskis Darius 3. Beniušienė Eglė 4. Bileišienė Roberta 5. Drevinskaitė Vaiga 6. Dumbraitė Gitana 7. Gapšytė Monika 8. Gvazdikienė Loreta

Šiaulių universitetas, 2011 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 m. Šiaulių kolegija, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Žemaitijos kolegija, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2003 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2007 m.

43

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

2 0 1 6

9. Ivanauskienė Brigita 10. Jarmalavičiūtė Ona 11. Jokubavičiūtė Birutė 12. Lukšaitė-Lapinskienė Aušra 13. Malmigienė Edita 14. Mitrofanovaitė Ieva 15. Praninskaitė Agnė 16. Ruginytė Simona 17. Stancelytė Viktorija 18. Šidlauskaitė Justina 19. Šimkienė Gražina 20. Šliažaitė Renata 21. Toleikis Vėjūnas 22. Žukauskienė Jūratė

Klaipėdos universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2013m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1997 m. VšĮ Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija, 2003 m. Klaipėdos valstybinė kolegija, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. VšĮ Kolpingo kolegija, 2013 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2013 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. VšĮ Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija, 2006 m.

VIEŠASIS VALDYMAS Viešojo administravimo magistrai 1. Bagučianskienė Justina 2. Buivydienė Lina 3. Dulinskienė Aida 4. Jokubauskienė Dovilė 5. Kairytė Lina 6. Maižiuvienė Lina 7. Mančiauskė Edita 8. Maraškienė Aušra 9. Meškienė Daiva 10. Nikartienė Violeta 11. Petrošiūtė Rimantė 12. Prušinskienė Aušra 13. Remeikienė Gina 14. Rušinskienė Karolina 15. Rutkevičienė Lina 16. Saulienė Gitana 17. Silevičiūtė Virginija 18. Tamulaitienė Aušra 19. Tiškuvienė Diana 20. Tomkevičienė Eglė 21. Treimanytė Ingrida 22. Trimailovienė Jūratė 23. Venclovaitė Ramutė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2003 m. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, 2004 m. Šiaulių universitetas, 1999 m. VšĮ Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija, 2005 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2011 m. VšĮ Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija, 2006 m. Klaipėdos universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2005 m. Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. VšĮ Socialinių mokslų kolegija, 2008 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2000 m. Klaipėdos universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2002 m. Vilniaus kolegija, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Žemaitijos kolegija, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Socialinių mokslų kolegija, 2008 m. Šiaulių universitetas, 2000 m. Žemaitijos kolegija, 2008 m.

44


SOCIALINI킨, HUMANITARINI킨 MOKSL킨 IR MEN킨 FAKULTETAS

45

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Prof. dr. Darius Šiaučiūnas, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto dekanas

Mieli absolventai, tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime, kurie kupini ieškojimų nerimo ir atradimų džiaugsmo, nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, turtingi prasmingų darbų ir reikšmingų pasiekimų. Šiandien ypatinga diena, nes Jūs peržengiate dar vieną slenkstį laiko grandinėje. Šią dieną verta stabtelėti, pažvelgti atgal, pasigėrėti darbais. Tačiau žinių šaltinis yra neišsenkantis: ką žmonija bepasiektų, vis tiek dar bus ko ieškoti, ką atrasti ir pažinti. Sėkmės Jums visų darbuotojų vardu nuoširdžiai linki fakulteto dekanas prof. dr. Darius Šiaučiūnas.

46


TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

47

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

2 0 1 6

BAKALAURO STUDIJOS NUOLATINĖS STUDIJOS APLINKOS IR PROFESINĖ SAUGA Aplinkos inžinerijos bakalauras 1. Tankūnas Aurimas

Joniškio M. Slančiausko gimnazija, 2010 m.

EKOLOGIJA IR APLINKOTYRA Ekologijos bakalaurai 1. Balnionytė Indrė 2. Jankauskaitė Monika 3. Kasparaitė Laura 4. Pažemeckaitė Milda

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2014 m.

ELEKTRONIKOS INŽINERIJA (specializacija – kompiuterių inžinerija) Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalaurai 1. Beleckas Mindaugas 2. Černauskas Aivaras 3. Daugirdas Vidas 4. Dubauskas Valdas 5. Juodviršis Edvinas 6. Kniažauskis Gintas 7. Laurinskis Mindaugas 8. Melinis Paulius 9. Norkus Marijus 10. Rimkus Mantas

Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija, 2012 m Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, 2011 m. Radviliškio r. Baisogalos gimnazija, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Mažeikių politechnikos m-kla, 1998 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, 2012 m. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, 2012 m.

ELEKTROS INŽINERIJA Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalaurai 1. Giedraitis Rokas 2. Jakas Vilius 3. Kučinskas Rimas 4. Pačešiūnas Darius 5. Pakalnis Eimutis 6. Paldavičius Lukas 7. Radavičius Robertas 8. Ramoška Vilius 9. Zubytė Ingrida

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Kelmės J. Graičiūno gimnazija, 2012 m. Biržų „Saulės“ gimnazija, 2012 m. Pakruojo r. Žeimelio vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių r. Bazilionų vid. m-kla, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m.

FINANSŲ MATEMATIKA Finansų ir draudimo matematikos bakalaurai 1. Bernotaitė Neringa 2. Budžys Tautvydas

Mažeikių Gabijos gimnazija, 2012 m. Telšių vyskupijos licėjus, 2012 m. 48


TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

49

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

3. Gaučytė Dovilė 4. Gerikas Karolis 5. Mockutė Paula 6. Norkus Aistis 7. Urbonaitė Ieva 8. Vitkevičienė Giedrė 9. Žiūraitė Ieva

TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 2012 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m. Mažeikių Gabijos gimnazija, 2012 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2012 m.

INFORMATIKA (specializacijos: kompiuterių sistemų administravimas, programų sistemos) Informatikos bakalaurai 1. Baras Gintautas 2. Beniušis Aivaras 3. Jocas Evaldas 4. Milčius Valentas 5. Mockus Saulius 6. Skudrickas Mantas 7. Šlimas Mantas 8. Vaitkevičius Lukas

Mažeikių Pavasario vid. m-kla, 2009 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2012 m. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, 2012 m. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija, 2012 m. Jurbarko A. Giedraičio–Giedriaus gimnazija, 2003 m. Šiaulių r. Pavenčių m-kla, 2012 m. Kelmės r. Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio vid. m-kla, 2011 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2012 m.

INFORMATIKOS INŽINERIJA (specializacijos: informacinės technologijos, informacinių sistemų inžinerija ) Informatikos inžinerijos bakalaurai 1. Bartulis Manvydas 2. Elogie Barnabas Kpemogena 3. Jakutis Andrius 4. Karnatka Karolis 5. Kvietkauskas Laimonas 6. Laurutis Vytautas 7. Molotokas Darius 8. Pupšys Giedrius 9. Selvenis Rimvydas 10. Taraškus Justinas 11. Zdanys Eimantas

Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2012 m. Lefke Europos Universitetas, 2014 m. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, 2012 m. Šiaulių Didždvario gimnazija, 2012 m. Pakruojo r. Lygumų vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2012 m. Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija, 2012 m. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, 2010 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2007 m. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazija, 2003 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m.

MATEMATIKA Matematikos ir ekonomikos bakalaurai 1. Daknė Rūta Vilkaviškio r. Kybartų K. Donelaičio gimnazija, 2012 m. 2. Mikalauskaitė Toma Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. 3. Mulevičiūtė Judita Pasvalio r. Pumpėnų vid. m-kla, 2012 m. 4. Tinteris Ovidijus Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2011 m. MATEMATIKA Matematikos bakalaurai 1. Litvinė Renata 2. Ranonienė Vilma 3. Strankauskienė Giedrė 4. Vaitkevičius Kęstutis

Kauno technologijos universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2008 m. Vytauto Didžiojo universitetas, 2006 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 m.

50


TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

MECHANIKOS INŽINERIJA (specializacijos: mechatronika, smulkių įmonių gamyba ir verslas) Mechanikos inžinerijos bakalaurai 1. Bertašius Aurimas 2. Gedrimas Giedrius 3. Jarulaitis Justas 4. Rimkus Deividas 5. Taskin Ersan 6. Tiknis Mindaugas 7. Zakaitis Adomas

Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 2012 m. Šiaulių Lieporių gimnazija, 2012 m. Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2012 m. Turkijos Mustafa Kemal universitetas, 2015 m. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija, 2012 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2011 m.

OPTOMETRIJA Fizikos bakalaurai 1. Aleškevičiūtė Jūratė 2. Beržinytė Agnė 3. Bolinskienė Milda 4. Dedurkevičienė Kristina 5. Geležauskienė Rasa 6. Giedraitienė Daiva 7. Gudelienė Rasa 8. Ivanauskienė Eglė 9. Janilaitytė Eglė 10. Kaminskaitė Lina 11. Kaunaitė Silvija 12. Kybartienė Rasa 13. Kurkienė Jurgita 14. Leskovienė Diana 15. Ragelskaja Ana 16. Razbadauskas Danas 17. Saldukienė Laima 18. Sonienė Raimonda 19. Šilinskienė Simona 20. Urbietienė Aušra 21. Valickienė Monika 22. Valūnaitė Romena 23. Vertelienė Simona 24. Žostautienė Živilė

Vilniaus pedagoginis universitetas, 1996 m. Mykolo Romerio universitetas, 2013 m. A. Lukoševičiaus aukštesn. verslo ir prekybos vadybos m-kla, 2003 m. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos m-kla, 2008 m. Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1989 m. Pakruojo r. Rozalimo vid. m-kla, 2001 m. Klaipėdos universitetas, 2006 m. Kauno technologijos universitetas, 1998 m. Telšių „Kranto“ vid. m-kla, 2011 m. Socialinių mokslų kolegija, 2010 m. Vilniaus dailės akademija, 2007 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, 1993 m. Vytauto Didžiojo universitetas, 2005 m. Šiaulių universitetas, 2008 m. Vilniaus universitetas, 2014 m. Mykolo Riomerio universitetas, 2014 m. Šilutės 4-oji vid. m-kla, 1997 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009 m. Vytauto Didžiojo universitetas, 2012 m. Šiaulių 2-oji vid. m-kla, 1992 m. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji m-kla, 2013 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2009 m. Klaipėdos valstybinė kolegija, 2012 m. Panevėžio kolegija, 2004 m.

STATYBOS INŽINERIJA Statybos inžinerijos bakalaurai 1. Blėdys Rokas 2. Gedžius Antanas 3. Joniškis Tomas 4. Kazlauskas Darius 5. Popovaitė Dovilė 6. Samuilis Tomas 7. Simėnas Tomas 8. Sokas Juozas 9. Urbonas Mantas 10. Vilimas Tomas

Šiaulių Didždvario gimnazija, 2012 m. Akmenės r. Kruopių vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Šiaulių St. Šalkauskio vid. m-kla, 2008 m. Šiaulių r. Bazilionų vid. m-kla, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2012 m. Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2012 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2010 m. Akmenės r. Kruopių vid. m-kla, 2012 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2012 m.

51


A B S O L V E N T A I

TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

2 0 1 6

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS APLINKOS IR PROFESINĖ SAUGA Aplinkos inžinerijos bakalaurai 1. Matkevičius Martynas 2. Pauliukevičius Tomas 3. Rupšienė Kristina 4. Skrodenienė Jurgita 5. Tvarkus Vidmantas 6. Vilkienė Žaneta

Šiaulių kolegija, 2006 m. VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras, 2009 m. Kuršėnų politechnikos mokykla, 1999 m. Šiaulių 1-oji statybininkų mokykla, 1999 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2010 m. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, 2010 m.

ELEKTRONIKOS INŽINERIJA (specializacija – kompiuterių inžinerija) Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalaurai 1. Beršta Nerijus 2. Kaušas Darius 3. Norkus Egidijus 4. Rakauskas Nerijus

Šiaulių Aukštabalio vid. m-kla, 2005 m. Šiaulių J. Janonio gimnazija, 2008 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2010 m. Šiaulių politechnikumas, 1991 m.

ELEKTROS INŽINERIJA Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalaurai 1. Grigalaitis Irmantas 2. Tichonovas Andrejus

Šiaulių r. Daugėlių vid. m-kla, 2005 m. Šiaulių suaugusiųjų vid. m-kla, 2003 m.

INFORMATIKA (specializacija – programų sistemos) Informatikos bakalauras 1. Žilinskas Nedas

Radviliškio Vaižganto gimnazija, 2008 m.

INFORMATIKOS INŽINERIJA (specializacijos: informacinės technologijos, informacinių sistemų inžinerija) Informatikos inžinerijos bakalaurai 1. Bagužas Ramūnas Šiaulių aukštesnioji technikos m-kla, 1999 m. 2. Nainys Valdemaras Šiaulių S. Daukanto vid. m-kla, 2003 m. 3. Ubartas Tomas Panevėžio kolegija, 2005 m. MECHANIKOS INŽINERIJA (specializacija – smulkių įmonių gamyba ir verslas) Mechanikos inžinerijos bakalaurai 1. Jokubauskas Giedrius 2. Sutkus Tadas 3. Šukys Donatas

Tauragės r. Žygaičių gimnazija, 2010 m. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 2010 m. Šiaulių S. Daukanto gimnazija, 2010 m.

52


TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

53

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

REKREACINĖ MIŠKININKYSTĖ Miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalaurai 1. Balčiūnienė Sigita 2. Būdvytienė Inga 3. Leimontas Arvydas 4. Mackevičienė Sandra 5. Ragaišis Andrius STATYBOS INŽINERIJA Statybos inžinerijos bakalaurai

Šiaulių r. Daugėlių vid. m-kla, 2004 m. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 2012 m. Kauno A. Kvedaro miškų technikumas, 1984 m. Panevėžio 1-oji vakarinė pamaininė vid. m-kla, 1990 m. Vabalninko žemės ūkio m-kla, 2006 m.

1. Gužauskas Rolandas 2. Jasiukėnas Simas 3. Jokšas Kęstutis 4. Karabinas Valdas 5. Kirklys Remigijus 6. Macevičius Valentas 7. Pelenytė Deimantė 8. Pranaitis Justinas 9. Prušinskis Juozas 10. Stravinskas Andrius 11. Šantarytė Daiva 12. Timinskas Raimondas 13. Valavičius Ričardas 14. Vičas Kęstutis 15. Zavackas Nerijus

Šiaulių universitetas, 2009 m. Panevėžio „Saulėtekio“ vid. m-kla, 2001 m. Šiaulių statybos ir komunalinių paslaugų mokykla, 2004 m. Raseinių Kalno vid. m-kla, 1997 m. Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras, 2003 m. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 2008 m. Šiaulių r. Meškuičių vid. m-kla, 2005 m. Radviliškio r. Šiaulėnų M. Šikšnio vid. m-kla, 2009 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių S. Daukanto vid. m-kla, 2006 m. Šiaulių buitininkų mokykla, 2001 m. Šiaulių r. Daugėlių vid. m-kla, 2004 m. Šiaulių K. Didžiulio politechnikumas, 1989 m. Šiaulių profesinio rengimo centras, 2006 m. Šiaulių 6-oji vidurinė profesinė-technikos mokykla, 1990 m.

MAGISTRANTŪRA NUOLATINĖS STUDIJOS ELEKTROS ENERGETIKA Elektros energijos magistrai 1. Beniušis Nerijus 2. Bivainis Matas 3. Dervinis Darius 4. Grigaitis Mindaugas 5. Jonaitis Renaldas 6. Venckus Artūras INFORMATIKA Informatikos magistrai 1. Galminas Andrius 2. Ričkus Mindaugas 3. Šiurkus Mantas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2014 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2007 m. Klaipėdos universitetas, 2014 m. Kauno technologijos universitetas, 2010 m.

Šiaulių universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2011 m.

54


TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

55

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

2 0 1 6

INFORMATIKOS INŽINERIJA Informatikos inžinerijos magistrai 1. Dmitrijev Artur 2. Dundulis Martynas 3. Margalikas Eugenijus 4. Radžius Liudas 5. Ruzgys Mindaugas 6. Šeirys Tomas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2012 m. Vilniaus universitetas, 2008 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2010 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

GAMTINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS Ekologijos magistrai 1. Kažukalaitė Indrė 2. Martinaitytė Dovilė

Šiaulių valstybinė kolegija, 2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija, 2014 m.

MATEMATIKA Matematikos magistrai 1. Gudonytė Agnė 2. Janelionytė Odeta 3. Rapimbergaitė Sandra

Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

MECHANIKOS INŽINERIJA Mechanikos inžinerijos magistrai 1. Kinas Tomas 2. Kuruvalli Nemakal Vinay 3. Lukša Gražvydas 4. Ramesh Mynavathy Harith 5. Stonkus Mantas 6. Šegžda Gytis

Šiaulių universitetas, 2014 m. Visvesvaraya (Indija) technologijos universitetas 2014 m. Šiaulių universitetas, 2014 m. Visvesvaraya (Indija) technologijos universitetas 2014 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2011 m.

SIGNALŲ TECHNOLOGIJA Robotikos ir kibernetikos magistrai 1. Milius Arvydas 2. Urniaž Aleksandr 3. Vainauskas Remigijus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2013 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2014 m.

56


TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

57

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

Doc. dr. Lidija Ušeckienė, Tęstinių studijų instituto direktorė

Mielos absolventės ir mieli absolventai, Jūs įveikėte dar vieną mokymosi visą gyvenimą etapą. Tikiu, kad žinios, įgytos Institute, taps tolesnio Jūsų gyvenimo ir karjeros pagrindu. Linkiu, kad Jus lankytų kūrybinės mintys, prasmingos idėjos ir puikūs sprendimai, lemiantys darbų sėkmę.

58


TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

59

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

LAIPSNIO NESUTEIKIANČIOS STUDIJOS Pedagogika (kodas 631X10009) Pedagogo kvalifikacija 1. Jarošienė Rasa 2. Baranauskas Paulius 3. Čiurlionienė Božena 4. Inga Duplienė 5. Ivanauskaitė Ligita 6. Kalvanas Jonas 7. Kalvanienė Ina 8. Kasteckaitė Roma 9. Kelpšienė Rasa 10. Kerienė Toma 11. Kilius Simonas 12. Krakienė Erta 13. Martinkienė Eglė 14. Matulevičius Artūras 15. Medeišis Nerijus 16. Meškienė Audronė 17. Miškinienė Gintarė 18. Patinskienė Gerda 19. Petrauskienė Simona 20. Rekašienė Greta 21. Rus Chagita 22. Stravinskienė Simona 23. Tamošaitytė-Rutkauskienė Eglė 24. Trečiokienė Aurelija 25. Urniežienė Ramunė

Šiaulių universitetas, 2008 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2011 m. Klaipėdos kolegija, 2003 m. Londono universitetas, 2013 m. Klaipėdos universitetas, 2012 m. Mykolo Romerio universitetas, 2010 m. Klaipėdos universitetas, 2013 m. Vilniaus universitetas, 2003 m. Klaipėdos universitetas, 2008 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Kauno technologijos universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Vilniaus universitetas, 2010 m. Vilniaus universitetas, 2009 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Vytauto Didžiojo universitetas, 2007 m. Klaipėdos universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2010 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Vilniaus universitetas, 2010 m. Valstybinė konservatorija, 1987 m.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO STUDIJOS Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo specializacijos modulis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistai 1. Andrikaitienė Violeta Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m. 2. Aniulienė Anželika Šiaulių universitetas, 2013 m. 3. Balčiūnaitė Dovilė Šiaulių universitetas, 2013 m. 4. Baranauskienė Dalia Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004 m. 5. Bilienė Edita Lietuvos edukologijos universitetas, 2013 m. 6. Blaževičienė Vitalija Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1980 m. 7. Blėdytė Inesa Panevėžio kolegija, 2005 m. 8. Bliutienė Irena Šiaulių universitetas, 1989 m. 9. Bosienė Gintarė Lietuvos kūno kultūros akademija, 2001 m. 10. Čerkauskienė Indrė Šiaulių universitetas, 2004 m. 11. Daktarienė Virginija Šiaulių universitetas, 2011 m. 12. Daraškevičienė Jurgita Šiaulių universitetas, 2004 m. 13. Domarkienė Aida Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002 m. 60


TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

61

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

14. Dukavičiūtė Gerda 15. Gardžiulienė Jolanta 16. Grušauskienė Danguolė 17. Gužauskienė Ona 18. Ignatavičienė Aušra 19. Janulienė Renata 20. Jankauskienė Aina 21. Janušaitė Kristina 22. Jaroš Danuta 23. Jaroš Inesa 24. Juozapavičiutė Regina 25. Jurevičiūtė Agnė 26. Jurgilienė Ramutė 27. Kačergienė Ingrida 28. Kančauskienė Donata 29. Karvelienė Žydrūnė 30. Kauneckienė Dovilė 31. Kazlauskienė Reda 32. Korsakienė Aistė 33. Kripienė Rita 34. Kudukienė Rita 35. Kundrotienė Jolanta 36. Labunskienė Edita 37. Lavickienė Oksana 38. Levina Tatjana 39. Lideikienė Rasa 40. Malinauskienė Raimonda 41. Margaitytė Asta 42. Masionytė Danguolė 43. Meliuškanė Lina 44. Morkūnienė Neringa 45. Narkevičienė Sonata 46. Neverauskaitė Giedrė 47. Norkienė Vitalija 48. Onaitienė Irina 49. Patinskienė Gerda 50. Račienė Reda 51. Račienė Roberta 52. Sirvydienė Asta 53. Spudienė Inga 54. Šantarė Agnė 55. Šavėlienė Henrieta 56. Šidlauskaitė Lina 57. Tamašauskaitė Sandra 58. Tumulienė Rūta 59. Urbienė Oksana 60. Vaičiūnienė Vilija 61. Valčiukienė Snieguolė 62. Valterienė Aušra 63. Vičkutė Lina 64. Visockienė Mireta 65. Žiemelienė Žydrutė 66. Žukauskienė Dalia

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

Lietuvos edukologijos universitetas, 2013 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2003 m. Šiaulių universitetas, 2009 m. Šiaulių universitetas, 2013 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008 m. Šiaulių universitetas, 1999 m. Palenkės akademija, 2007 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1987 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004 m. Šiaulių universitetas, 2004 m. Šiaulių universitetas, 1999 m. Šiaulių universitetas, 2009 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2011 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1997 m. Klaipėdos universitetas, 2011 m. Klaipėdos kolegija, 2014 m. Šiaulių universitetas, 2002 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegija, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2000 m. Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008 m. Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m. Klaipėdos universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2009 m. Šiaulių universitetas, 2008 m. Šiaulių universitetas, 2003 m. Klaipėdos universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2005 m. Šiaulių universitetas, 2002 m. Vytauto Didžiojo universitetas, 2007 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005 m. Klaipėdos kolegija, 2011 m. Lietuvos edukologijos universitetas, 2013 m. Šiaulių universitetas, 2005 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008 m. Šiaulių universitetas, 2008 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1993 m. Šiaulių universitetas, 2008 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1991 m. Šiaulių universitetas, 2006 m. Šiaulių universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2004 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1993 m. Šiaulių universitetas, 2003 m. Klaipėdos universitetas, 2013 m.

62


TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

63

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

Informatikos mokomojo dalyko modulis Informacinių technologijų mokytojai 1. Jačunskienė Kristina 2. Jocius Jonas 3. Kurnickienė Rūta 4. Merkelienė Asta 5. Romanovas Arūnas 6. Spitrys Olivijus 7. Zinovjevienė Loreta

Vytauto Didžiojo universitetas, 2007 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, 1979 m. Vytauto Didžiojo universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2012 m. Šiaulių universitetas, 2007 m. Lietuvos kūno kultūros institutas, 1991 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1989 m.

Istorijos mokomojo dalyko modulis Istorijos mokytojai 1. Kruopis Vygantas 2. Mickutė Roma 3. Ramanauskienė Laura 4. Rupšienė Eglė 5. Sabatauskė Bernadeta 6. Sereikienė Jurgita

Šiaulių universitetas, 2011 m. Šiaulių universitetas, 2007 m. Šiaulių universitetas, 2008 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 1999 m. Šiaulių universitetas, 2009 m. Šiaulių universitetas, 2012 m.

Lietuvių filologijos mokomojo dalyko modulis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai 1. Bartninkienė Žaneta 2. Butienė Rita 3. Nakrošytė Dalė 4. Petrošienė Vilma 5. Zemeckienė Lina

Vytauto Didžiojo universitetas, 2000 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1995 m. Šiaulių pedagoginis institutas, 1984 m. Klaipėdos universitetas, 2004 m. Šiaulių universitetas, 2003 m.

Matematikos mokomojo dalyko modulis Matematikos mokytojai 1. Daunienė Giedrė Kauno technologijos universitetas, 1995 m. 2. Jočionienė Violeta Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006 m. 3. Kubilienė Raimonda Klaipėdos universitetas, 2008 m. 4. Kurmytė Ingrida Šiaulių universitetas, 2012 m. 5. Masilionis Ramūnas Šiaulių universitetas, 2003 m. 6. Ranonienė Vilma Šiaulių universitetas, 2008 m. 7. Tomaševičienė Ramunė Šiaulių universitetas, 2006 m. 8. Vaitkevičius Kęstutis Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 m. 9. Žiemienė Leila Kauno technologijos universitetas, 1997 m. 10. Žukienė Svetlana Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2009 m.

64


TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

65

A B S O L V E N T A I

2 0 1 6


A B S O L V E N T A I

2 0 1 6

ALUMNAI

Klaidas Palikevičius, ŠU alumnų asociacijos prezidentas

Mieli absolventai, kviečiu tapti Šiaulių universiteto alumnų asociacijos nariais, tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą su savo Alma mater. 2016 m. balandžio 16 d. Šiaulių universiteto absolventai priėmė sprendimą – įkūrė studijas baigusius studentus vienijančią organizaciją – Šiaulių universiteto alumnų asociaciją, kurios vienas iš tikslų – plėtoti Universiteto ir absolventų bendradarbiavimą, gilinti alumnų tarpusavio ryšius, aktyviai dalyvauti Universiteto veikloje ir valdyme. Alumnų asociacijos veiklos sėkmė tiesiogiai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų noro ir galimybių aktyviai joje reikštis. Todėl viliuosi, kad alumnų pasiūlymas sulauks Jūsų susidomėjimo. Tapti Šiaulių universiteto alumnų asociacijos nariu galite užpildę registracijos anketą mūsų svetainėje www.sualumnai.lt. Bendrauti galime feisbuke: https://www.facebook.com/SiauliuUniversitetoAlumni/. Kontaktinis asmuo Sonata Tenytė, tel. 8 696 65 235, el. p. info@sualumnai.lt.

66


67


ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ABSOLVENTAI 2016 Leidinį parengė Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnyba. Maketo ir dizaino autorė Rasa Šeikuvienė. Kalbos redaktorius Algirdas Malakauskas. Nuotraukos Tomo Andrijausko, Akvilės Gulbinienės, Zenono Ripinskio, Edvardo Tamošiūno, taip pat Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultetų archyvų.

68

ŠU absolventai 2016  
ŠU absolventai 2016  
Advertisement