Page 1

Het WTC Twente maakt deel uit van de World Trade Centers Association (WTCA) met ruim 300 vestigingen in bijna 100 landen. De WTCA doelstelling is het bevorderen van de internationale handel. Wereldwijd zijn ruim 750.000 bedrijven aangesloten. Het verzorgingsgebied omvat Twente, maar ook het Duitse deel van de Euregio, inclusief de steden Münster en Osnabrück.

11 0 2 R E B M E V O N 0 1

L A A N O I T A N R E T IN

TWENTE Lex Bauhuis, Bauhuis International

Chuck van Hesteren, FireFlash

WTC TWENTE

World Trade Center Twente Export Award genomineerden bekend De genomineerden voor de World Trade Center Twente Export Award 2011 zijn Bauhuis International, FireFlash en HoSt. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een bedrijf of organisatie die zich heeft onderscheiden op het gebied van internationalisering. De uitreiking zal plaatsvinden op 10 november tijdens de conferentie Internationaal Twente in Hengelo. Genomineerden: • Bauhuis International uit Goor is de specialist in ontwerp, productie en installatie van apparatuur en machines voor bewerken, ontvetten en coaten van stalen pijpen voor de olie- gas en watertransmissie industrie. • FireFlash uit Hengelo verzorgt realistische brandweeroefeningen op locatie met mobiele trainingsunits. Het juist inschatten van de gevaren in combinatie met juiste blustechnieken heeft aantoonbaar geleid tot het redden van mensenlevens en het beperken van schade. • Het bedrijf HoSt is gevestigd in Enschede en is Nederlands grootste leverancier van bio-energie systemen te weten biogasinstallaties, wervelbed vergassers, hout gestookte ketels en hout gestookte warmte/krachteenheden. Jury: Bij de selectie van de genomineerden heeft de jury onder andere gekeken naar de aangeboden producten of diensten, exportstrategie, innovatie, ondernemerschap en internationale visie. Juryvoorzitter is Richard Wermelink, eigenaar van InnoBrands en expert op het gebied van branding en positionering. De WTC Twente Export Award is een initiatief van de WTC Twente Business Club. De edities van 2010, 2009 en 2008 werden respectievelijk gewonnen door Tyro Remotes uit Almelo, Safretti uit Haaksbergen en Hess AAC uit Enschede. Uitreiking: De uitreiking vindt op donderdag 10 november a.s. plaats tijdens de Conferentie Internationaal Twente in Hengelo en begint om 18.00 uur met een ontvangst in de lounge van het ROC van Twente. U bent van harte uitgenodigd om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Herman Klein Teeselink, HoSt

Voor meer informatie over de World Trade Center Twente Export Award kunt u bellen met 074 2915604 of ga naar www.wtctwente.eu

WTC Twente | Prins Bernhardplantsoen 300 | 7551 HT Hengelo | Tel. +31 (0)74 2915604 | info@wtctwente.eu | www.wtctwente.eu


| HERMAN SPENKELINK | COLUMN

Diversiteit IKT. Spin in het economische web

Stichting Industriële Kring Twente | HERMAN SPENKELINK

van Twente!

De Stichting Industriële Kring Twente (IKT) versterkt de economie van Twente door bedrijven te verbinden met elkaar en met

De crisis van 2009 heeft pijnlijk duidelijk

overheden, kennisinstellingen en andere

gemaakt dat een focus op één markt catastrofaal

(zakelijke) netwerken. Bij IKT zijn meer

kan zijn. Met name in de automotive zijn rake

dan 1.100 Twentse bedrijven aangesloten.

klappen gevallen en zijn ook internationaal vooraanstaande bedrijven ten onder gegaan. We hebben in Twente een aantal belangrijke toeleveringsbedrijven voor de automobielindustrie maar zij hebben het - zij het soms met moeite - gered. Omzetdalingen van meer dan 50% waren echter meer regel dan uitzondering. De Twentse automotive-bedrijven werken stuk voor stuk internationaal en zijn mondiaal grote spelers op hun gebied. Dat geldt voor Power Packer, Vernay Europa, Cirex en Sensata. Alle vier zijn ze voor een groot deel afhankelijk van één markt en alle vier hebben ze het moeilijk gehad. Power Packer en Cirex bedienden al meer markten; Vernay en Sensata waren vrijwel volledig afhankelijk van deze markt.

“De crisis heeft de noodzaak van  marktverbreding nog eens extra onderstreept” Die afhankelijkheid is hun gelukkig niet fataal geworden, maar zorgde wel voor omzetdalingen. De crisis heeft de noodzaak van marktverbreding nog eens extra onderstreept. En dat geldt uiteraard voor veel markten. In dit nummer van Twentevisie laten drie Twentse automotivebedrijven zien hoe zij de crisis hebben overleefd en hoe ze hun markten aan het verbreden of verdiepen zijn. Het gaat daarbij om creativiteit én kwaliteit. Je moet creatief zijn om nieuwe toepassingen voor jouw product of techniek te vinden of iets totaal nieuws te ontwikkelen én je moet kwaliteit hebben om de internationale concurrentie op dit nieuwe gebied te weerstaan. Het gaat om de kwaliteit van het leiderschap en de interne organisatie én om het benutten van ieders competentie. Het gaat in alle gevallen om talent en het verbinden van talent. Stichting Industriële Kring Twente Postbus 5501

Natuurlijk hoopt niemand dat we weer in een crisis belanden. De

7500 GM Enschede

Twentse automotive-bedrijven hebben in ieder geval laten zien hoe je

T 053 - 48 49 980

zo’n dip kunt overwinnen. En vooral hoe je sterker uit de strijd komt.

F 053 - 48 49 985 E secretariaat@ikt.nl

Twentevisie 08/2011

Herman Spenkelink is voorzitter van de Industriële Kring Twente

59


SENSATA | HIGHTECH |

Sensata Almelo:  Hightech ontwikkelbedrijf Bij het grote publiek zegt de naam Sensata weinig of niets; in de markt des te meer. En toch zijn we met z'n allen volledig afhankelijk van de producten en de ontwikkelcapaciteit van de Almelose vestiging van dit Amerikaanse bedrijf. In elke moderne auto zitten veel controls en sensoren van Sensata en ook de meeste huishoudelijke apparaten worden beschermd door kleine bimetaalschakelaars die bij oververhitting zorgen dat de stroom (tijdelijk) wordt uitgeschakeld. Het merendeel van deze dingen is ooit in Almelo ontwikkeld. Geert Braaksma zwaait de scepter over Sensata in Europa. In Almelo werken 320 mensen die vooral bezig zijn met het ontwikkelen en testen van nieuwe producten en de marketing van het concern en er is recentelijk een bedrijf in BelgiĂŤ overgenomen dat nu ook deel van de organisatie uitmaakt. Stichting IndustriĂŤle Kring Twente | NiKo Wind

Fotografie | Jaap Baart

Geert Braaksma werkt al 22 jaar bij Sensata en haar voorganger Texas Instruments.


| HIGHTECH | SENSATA

“Hét grote succes van Sensata van de afgelopen periode is het ontwikkelen van een verbrandingsdruk-sensor die wél kan worden ingebouwd”

Sensata is een van Twentse bedrijven die wereldwijd toeleveren aan

gestoeld; elke sensor is custom made, aangepast aan de motor en vooral

de automobielindustrie. De klap van de crisis kwam in 2008 dus hard

aan de plaats binnen de motor waar gemeten moet worden.”

aan. Eerst in de huishoudelijke apparaten en kort daarna ook in de

De sensoren moeten aan extreem zware belastingen blootgesteld kunnen

personenauto’s. “We kregen als concern te maken met een omzetdaling van

worden. De luchtvaartindustrie stelt nog hogere eisen. Daar kan een wel

veertig procent, waardoor het geld voor ons als ontwikkelbedrijf schaars

of niet werkende circuit breaker het verschil uitmaken tussen een veilige

werd. We hebben toen gebruik gemaakt van de tijdelijke WW en hebben

vlucht en de dood van honderden passagiers. Niet verwonderlijk dat binnen

tegelijkertijd goed nagedacht over de projecten waar we mee bezig waren.

Sensata Almelo een forse testafdeling is, waar alle devices aan de meest

Wat had haast, wat kon even blijven liggen en welke zaken hadden een

extreme omstandigheden worden blootgesteld. Uiteraard speelt trilling een

minimale kans op succes?” Nu de kruitdampen zijn opgetrokken is Sensata

grote rol, maar ook worden de sensoren aan extreem hoge temperaturen

sterker uit de strijd tevoorschijn gekomen.

en temperatuurschommelingen blootgesteld. “Het gaat daarbij bij de ‘high temperature sensors’ zelfs om temperatuurverschillen van honderden

Om tienden van centen. Dat herstel is knap omdat de concurrentie

graden per seconde! In een turbo kan de temperatuur oplopen tot boven de

bikkelhard is en het bij de simpele beveiligingen om tienden van centen

1.000 graden.” De sensoren die daarvoor nodig zijn worden ontwikkeld bij

gaat. “Als concern maakten we in 2010 zo’n miljard producten per jaar met

het Belgische bedrijf dat onlangs door Sensata werd overgenomen.

een totale omzet van anderhalf miljard dollar.” Bij de automobielindustrie gaat het om sensoren van vier tot twintig dollar per stuk. Bij de

Verbrandingsdruk. De meeste sensoren in een auto meten ergens de

massaproducten voor de thermische beveiliging van huishoudelijke

druk. En die kan hoog oplopen. In bijvoorbeeld common rail-systemen

apparaten liggen de prijzen soms onder de tien dollarcent. “Door de

kan dat gaan tot 3000 bar! Bij een automotor heeft het verbrandingsproces

enorme aantallen blijft deze markt echter ook aantrekkelijk. In de -

in de cilinder een grote invloed op de prestaties van de motor; vooral op

langzaam groeiende - industriële markt gaat het om veel kleinere series.

de uitstoot van stikstofoxyden en roetdeeltjes. Reinigen aan de bron is

Van de totale omzet van het concern was in 2010 25 procent bestemd

veel effectiever dan bij de uitlaatgassen. In de motor gaat het om menging

voor de Europese markt en dat is de markt die Sensata Europe (dus

van de ingelaten lucht met de brandstof, de hoeveelheid brandstof en de

Almelo en het pas verworven Belgische bedrijf) bedient. Sensata, dat aan

gecontroleerde verbranding ook wanneer er in de loop van de tijdslijtage

de beurs van New York is genoteerd, is wereldmarktleider op het gebied

optreedt. Meten van druk in de cilinder zelf was tot voor kort onmogelijk

van sensors en controls. Er rijdt in de wereld bijna geen enkele auto rond

omdat de omstandigheden daarvoor te extreem waren en vooral omdat er

zonder sensoren van Sensata en veel daarvan is in Almelo ontwikkeld;

geen passende elektronica beschikbaar was. Ook was de fysieke ruimte voor

daarnaast is het overgrote deel van de huishoudelijke apparaten beveiligd

het inbrengen van een sensor beperkt. Hét grote succes van Sensata van de

door een miniem stukje bimetaal dat door de engineers van Sensata in

afgelopen periode is het ontwikkelen van een verbrandingsdruk-sensor die

de juiste behuizing is gezet.

wél kan worden ingebouwd. Volgens Geert Braaksma is dit commercieel

De productie gebeurt al lang niet meer in Almelo. Daarvoor heeft Sensata

gezien een enorme klapper voor het bedrijf omdat het de enige is die dit

fabrieken in China, Mexico, Maleisië, Korea en - sinds kort - Bulgarije. Veel

heeft gerealiseerd én omdat de vinding door een groot aantal patenten

productiemachines komen ook uit Almelo. Zij worden ontwikkeld door

is beschermd. “We hebben niet gezocht naar een extra plaats binnen de

IMS, dat 12 jaar geleden uit Texas Instruments is ontstaan.

cilinder, maar hebben in eerste instantie een sensor ontwikkeld die in de gloeiplug van de dieselmotor is geïntegreerd. Inmiddels zijn er ook

Veiligheid, zuinigheid en milieu. Hoewel al die simpele bi-metaaltjes

stand-alone sensoren. De sensor meet binnen milliseconden de druk in de

grote aantallen vertegenwoordigen, is de automobielindustrie verreweg de

verbrandingskamer en koppelt terug naar het motor management systeem.”

belangrijkste markt voor de ontwikkelaars in Almelo en wordt daar ook

Uiteraard levert Sensata zowel de sensoren als de software die nodig is voor

het overgrote deel van de omzet behaald. “Alles draait daar om veiligheid,

de vertaalslag. Dat dit voor elke motor anders is, zal duidelijk zijn. Binnen

energie-efficiency en het milieu. “Binnen Europa wordt veel door Brussel

de automobielbranche is immers nog amper sprake van standaardisatie.

bepaald. Op het moment dat een nieuwe verordening wordt aangekondigd,

Naast de beproevingen in de testlaboratoria worden deze verbrandingsdruk-

moeten wij al lang klaar zijn met de ontwikkeling van sensoren die de

sensoren ook in de praktijk getest. “We doen dat met een Smart, die

motoren zo efficiënt en milieuvriendelijk maken dat ze aan deze norm

standaard is uitgerust met twee bougies. Omdat hij met één bougie ook

gaan voldoen.” Die ontwikkeling duurt jaren; van het eerste idee tot en met

prima draait, stoppen we in het tweede gat een sensor, waardoor we ook

de proefseries. “De sensoren mogen dan wel vaak op hetzelfde principe zijn

op de weg kunnen testen.” ■

Twentevisie 08/2011

61


Algemeen directeur Jan Smit van Power Packer wil verder diversificeren.

Power Packer is meer dan automotive Natuurlijk heeft Power Packer een enorme dreun gehad tijdens de crisis van 2009. De omzet daalde binnen enkele maanden met bijna vijftig procent, waarbij de vrachtwagenbranche als eerste aan de beurt was. Deeltijd WW was - gezien de aard van de regeling - niet mogelijk. Een reorganisatie volgde waarbij van 65 indirecte medewerkers afscheid genomen moest worden. Algemeen directeur Jan Smit en zijn mensen richtten zich ook toen vooral naar de toekomst, want er zou zeker herstel optreden. “We zitten nu weer bijna op het niveau van 2008 en willen verder groeien.” Hij zet in op een verdubbeling van de omzet in vier jaar. Dit moet vooral gebeuren door groei in Azië en diversificatie.” Dat hiervoor acquisities nodig zijn is duidelijk. En moederbedrijf Actuant geeft hem daarin alle ruimte. Stichting Industriële Kring Twente | NiKo Wind

Fotografie | Jaap Baart

De brand in 2001 en de crisis van 2009 bleken - achteraf gezien - het

eindverantwoordelijk en zal dus ook de moeilijkste klussen zelf

bedrijf geen kwaad te hebben gedaan. “Als je dat overleeft, ben je

moeten uitvoeren.”

een sterk bedrijf.” Tijdens de crisis vielen een aantal afnemers en toeleveranciers om, maar bleef Power Packer fier overeind. Financieel

1.100 medewerkers. Power Packer zoals wij het kennen (de

heeft het bedrijf weinig schade geleden bij het faillissement van de

vestiging in Oldenzaal) telt zo’n vierhonderd medewerkers. Jan

afnemers. “Mede door de druk van eindgebruikers als Mercedes en

Smit zwaait echter de scepter over een internationaal bedrijf met elf

Volkswagen hebben we van de 2,8 miljoen bijna 80% teruggekregen.

vestigingen en elfhonderd medewerkers. “We hebben het afgelopen

“Dit gevecht met de Duitse curatoren voerde Jan Smit zelf. “Ik ben

boekjaar een omzet behaald van ruim driehonderd miljoen dollar,

62

Twentevisie 08/2011


| ACHTERGROND | POWER PACKER

“We zitten nu weer bijna op het niveau van 2008 en willen verder groeien”

Nieuwe markten. Bij de reorganisatie in 2009 verdwenen alleen indirecte arbeidsplaatsen. Het plan om ook veertig directe plaatsen te schrappen werd ingetrokken omdat de markt al weer iets aan het aantrekken was. “We hebben deze vijfenzestig indirecte medewerkers niet vervangen, maar zijn een traject gestart om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Dat betekende onder meer aanpassing van de interne logistiek en het wegsnijden van niet primaire functies.” Power Packer kent - ondanks de internationale positie - geen receptioniste meer en de taak van de telefoniste is goeddeels overgenomen door een keuzemenu (en het beter bekend maken van de doorkiesnummers).

Engeneering. “Onze kracht ligt in de engineering; het oplossen van problemen van onze klanten. Zij vertellen ons welke functie het systeem moet uitvoeren en wij zorgen voor de oplossing.” Power Packer is daar goed in en beschikt met veertig medewerkers over een van de grootste engineeringsafdelingen van Twente. Die engineers worden in eigen huis opgeleid omdat mensen met deze specifieke kennis nergens te vinden zijn. De groei moet komen uit het ontwikkelen van nieuwe markten, deels door overnames, waarbij de zoektocht uiteraard niet tot Nederland beperkt blijft. Power Packer nam onlangs het bedrijf Hydrospex over, dat onder meer bekend werd door de berging van de Russische onderzeeër Koersk en het opzetten van het reuzenrad in Londen. “Maar we willen meer en hebben daar een team van vijf top-marketeers op waarmee we vijfentwintig procent van de omzet van de totale

gezet. Zij zijn op zoek gegaan naar nieuwe markten die goed aansluiten

groep voor onze rekening nemen.” En die omzet moet in vier jaar

op onze technologie, elektro-hydraulische systemen.” Jan Smit weet

verdubbelen! Die opgave lijkt onmogelijk, maar Jan Smit heeft er

de uitkomsten van die zoektocht, maar wil daar niets over kwijt.

alle vertrouwen in dat dit zal lukken. “We hebben met de afzet van

“Binnenkort zul je meer van ons horen en dan zal je merken hoe creatief

cabriosystemen voor personenauto’s momenteel te maken met de

deze mensen zijn in het vinden van nichemarkten, waarin wij een

problemen bij SAAB en met de gevolgen van de tsunami in Japan,

leidende positie in kunnen nemen.” Om deze creativiteit te bevorderen

waar de productie nog lang niet op peil is.” De vrachtwagenbranche,

heeft Jan Smit de sales ook losgekoppeld van de marketing. “De eerste

waarvoor Power Packer de cabinekantelsystemen levert, zakte eerder

groep is bezig met het heden, de tweede met de toekomst.”

in, maar kwam ook veel sneller dan de personenauto’s op het oude niveau terug.

Carnaval. Power Packer heeft elf vestigingen en werkt internationaal. Het aantal klanten in Nederland is op één hand te tellen en in Twente zijn

Diversificatie. Power Packer is echter veel meer dan toeleverancier

er ook al helemaal geen afnemers. Behalve dan de carnavalsverenigingen

voor de automotive en wil in de toekomst nog minder van de ene markt

in Oldenzaal, die maar al te graag gebruik maken van de kennis van de

afhankelijk zijn. “We scoren momenteel bijzonder goed in de medische

medewerkers van Power Packer. Jan Smit richt zich - in tegenstelling

technologie. Daar wordt bij de ‘handling’ van patiënten steeds meer

tot zijn voorganger Arthur Kerk - daarom ook amper op de regio. “Ik

gebruik gemaakt van hydraulische en mechanische systemen. En daar

ben veel meer een business manager en houd me vooral bezig met het

zijn we goed in.” Dankzij de kracht van de eigen engineers (en uiteraard

runnen van de totale onderneming.” Van de dagelijkse gang van zaken

de marketingmensen) heeft Power Packer in beide markten wereldwijd

wil hij dan ook zo veel mogelijk verlost zijn. “Ik zet in op de kwaliteit

een marktaandeel van rond de vijftig porcent. Om echt die verdubbeling

van het leiderschap binnen de organisatie. Zij moeten het doen en zij

in omzet te kunnen halen is echter meer nodig. “We spelen daarbij in

zijn de boegbeelden van de onderneming. In deze cultuur willen we

op de internationale aandacht voor het milieu en het verminderen van

competenties binnenhalen en ontwikkelen.”

CO₂ en roetdeeltjes. Onze business unit Emission Control richt zich met

De regio laat hem uiteraard niet onberoerd en zijn bedrijf is een van

succes op het schoner maken van dieselmotoren. Geen roetfilters, maar

de grote sponsors van het Oldenzaalse verenigingsleven. “We doen het

systemen die zorgen voor een optimale verbranding.”

echter allemaal low profile.” ■

Twentevisie 08/2011

63


MODERN LEIDERSCHAP | BESCHOUWING |

Modern leiderschap is ook plezier De mensen die zich haastten om de trein te halen of die als forens terugkwamen van hun werk elders in Nederland keken raar op toen ze op het stationsplein een groep van ruim honderd (voornamelijk) mannen zagen oefenen met de grondbeginselen van de tango. Ze zullen wel niet begrepen hebben dat het om modern leiderschap gaat en om het leiden en volgen. De banners van IKT en TSM Business School zouden hun kunnen doen vermoeden dat het om een verdwaalde (of verdwaasde) groep ondernemers ging. Toch bleek deze, door Saskia Trienen geleide, workshop naadloos aan te sluiten bij de inleidingen in de ‘legokerk’ op het stationsplein die door het kunst- en cultuurfestival Grenswerk van de gemeente Enschede op het stationsplein is neergezet. Het gaat bij modern ondernemerschap ook om plezier en timing; om leiden en volgen. Allemaal elementen van de perfecte tango. Stichting Industriële Kring Twente | NiKo Wind

Fotografie | Jaap Baart

“Het oude Westen, dus Europa, zal op de lange duur de macht weer overnemen”

Jeroen Versteeg wordt landelijk gezien als de (bijna) perfecte leider.

werk en anderen met plezier moet laten werken, is duidelijk. “Geef

Hij is CEO van het IT-bedrijf Sogeti Nederland met ruim 3.100

mensen de ruimte om andere dingen te doen en faciliteer dat plezier.”

medewerkers en won met zijn bedrijf veel prijzen op het gebied van

Dat gaat voor hem van maatschappelijke dienstverlening tot sigaren

goed werkgeverschap en klantvriendelijkheid. Voor hem draait alles

roken en bergbeklimmen. “Interne tevredenheid is de basis van een

om vijf begrippen: discipline, visie, authenticiteit, plezier en timing.

goede bedrijfsvoering, klanttevredenheid en een goede financiële

“Je moet discipline hebben bij de achterban. Als je geen volgers hebt, kun

performance.” Voor hem is het belangrijk om de medewerkers ook

je nooit een leider zijn, maar die leider moet zichzelf ook niet te serieus

de ruimte en de tijd te geven om te experimenteren met nieuwe

nemen.” Visie is een begrip dat veel leiderschap-goeroes hanteren. Zo

dingen. Er zijn zelfs bedrijven die de mensen een bepaald aantal

ook Jeroen Versteeg: “Je hoeft de toekomst niet te voorspellen, maar je

uren per week de gelegenheid geven om iets anders te doen dan het

moet wel weten waar je naar toe wilt. Te hoge doelen werkt averechts;

werk waarvoor zij zijn aangenomen. Een fraai voorbeeld van een

wees realistisch en stel je visie bij als er moeilijke tijden aanbreken.”

onderneming die het maximale uit het plezier van anderen heeft gehaald is Wikipedia. Zij geven anderen het plezier van verhalen

Wikipedia. Versteeg stond lang stil bij het begrip authenticiteit. “Het

schrijven en verdienen daar kapitalen mee.

spelen van een rol is ingewikkeld omdat je op een gegeven moment niet meer weet welke rol je speelt.” Hij hekelde minister De Jager, die

Op het juiste moment. Hét probleem van politici is volgens

in de Griekenland-crisis duidelijk een rol speelt en de problematiek

Versteeg dat ze wel goede dingen doen, maar vaak op een totaal

groter maakt dan hij is. “Het gaat maar om 0,4% van de Europese

verkeerd moment. Als dat in een bedrijf zou gebeuren, zou het snel

economie…” Veel meer waardering had hij voor de Noorse premier

ten onder gaan. Als voorbeeld noemde hij de speech van Obama in

Stoltenberg, die het direct na de aanslagen had over ruimte geven aan

Berlijn, waar hij de toespraak van Kennedy trachtte te evenaren. “Het

de democratie. Hij bleef authentiek en veranderde van een saaie muis

verhaal over de samenwerking met Duitsland was goed, maar miste

in een echte leider. “Als Bush dat had gedaan na de aanslagen op 11

volledig de timing.” Een perfect voorbeeld van een bedrijf dat gespitst

september had de wereld er heel anders uitgezien. Maar zoiets past

is op een goede timing is volgens Versteeg Koninklijke ten Cate, dat

niet bij de Amerikaanse volksaard. Dat je plezier moet hebben in je

steeds op het juiste moment de juiste beslissingen neemt en daardoor

64

Twentevisie 08/2011


| BESCHOUWING | MODERN LEIDERSCHAP

Jeroen Versteeg (links) en Ivo Matser bij de meest creatieve kerk van Nederland.

“Als je geen volgers hebt, kun je nooit een leider zijn, maar die leider moet zichzelf ook niet te serieus nemen”

op veel fronten mondiaal marktleider is geworden. “Je moet als leider

maar wél van een acht een tien.” Dat ruimte en vrijheid geven samen

niet alleen de juiste beslissingen nemen; om effect te sorteren moet je

moet gaan met het nemen van verantwoordelijkheid is duidelijk. “Dat

die ook op het juiste tijdstip nemen.”

betekent dus ook geen moeilijke managementsystemen als balance score card, waarmee de mensen worden gecontroleerd.”

Dansen. Ivo Matser had als directeur van TSM Business School weinig woorden nodig om de sprong te maken van een inspirerende lezing van

De toekomst is aan ons. Ivo Matser is er van overtuigd dat niet de

Jeroen Versteeg naar een dansfestijn op het zonovergoten Stationsplein.

opkomende economieën als China en Brazilië uiteindelijk als winnaar uit

“Ondernemen is de basis van onze economie en we zijn allemaal geboren

de economische strijd zal komen. “Het oude Westen, dus Europa, zal op

ondernemers, want we hebben in onze vroege jeugd ons zelf van alles

de lange duur de macht weer overnemen omdat we hier geleerd hebben

aangeleerd. Dat kan dus ook op latere leeftijd. En dat leer je niet uit de

om ieders competenties ten volle te benutten en verder te ontwikkelen.

boeken, maar door zelf aan de slag te gaan.” Hij vervolgt: “We moeten

Europanen zijn een ander type volgers. Ze zijn stuk voor stuk creatief en

in ondernemingsland vooral onze kansen zien en profiteren van het

ondernemend.”

onderscheidend vermogen dat daaruit voortkomt.” Een ondernemer is in

De stap naar de mensen van Amor de Tango was simpel gemaakt: “We

zijn ogen geen alleskunner, maar iemand die inspireert en leiding geeft.

maken beweging door onze creativiteit en door te verbinden. Door

“Een topdirigent kan mogelijk goed viool spelen, maar hij weet niets van

respect en vertrouwen te geven en te ontvangen durven we te bewegen.

koper en slagwerk. Toch is hij de leider van het orkest.” Hij zette zich af

We moeten leren om (stille) signalen op te vangen en samen de goede

tegen de huidige middelmatigheid. “Je moet mensen de ruimte geven

maat pakken. Dan komen we automatisch bij de geïmproviseerde en

om zichzelf te ontwikkelen. Dat betekent niet van een vijf een zes maken,

passievolle dans; de tango.” ■

Twentevisie 08/2011

65


Cloud-runner. Objectieve meting van wolken in de lak.

allesondercontrole.com

NL 074 265 77 88 BE 053 80 97 54 allesondercontrole com

1368AdvKunstRub_Cloud_NW.indd 1

12-10-11 11:48

ebro. Voedselveiligheid. Loggers en voedselthermometers.

NL 074 265 77 88

Cloud-runner. Objectieve meting van wolken in de lak.

www.allesondercontrole.com

BE 053 80 97 54

1377AdvVoedInd_EBI20TFX410.indd 1

12-10-11 13:28

NL 074 265 77 88 BE 053 80 97 54

1368AdvKunstRub_Cloud_NW.indd 1

12-10-11 11:49

allesondercontrole.com

Cloud-runner. Objectieve meting van wolken in de lak.

www.allesondercontrole.com

ebro. Voedselveiligheid. Loggers en voedselthermometers.

NL 074 265 77 88 NL 074 265 77 88

BE 053 80 97 54

1368AdvKunstRub_Cloud_NW.indd 1

12-10-11 11:49

1377AdvVoedInd_EBI20TFX410.indd 1

BE 053 80 97 54

12-10-11 13:29


| WAS GIETEN | CIREX

Hans van de Meene bij een geautomatiseerde boombouwmachine voor producten in was.

CIREX verslaat Chinezen CIREX Almelo stond in de regio bekend als producent van enorme aantallen kleine onderdeeltjes voor de motoren en vooral de versnellingsbakken van auto’s; gieten met de verloren was-methode. Met de komst van een tweede giethal en een verdere automatisering is echter ook in de marktbenadering het roer omgegaan. CIREX levert al een aantal jaren cruciale onderdelen voor verfmengmachines in bouwmarkten, voor landbouwmachines, hijssystemen, hydrauliek en vrachtbeladingssystemen van vliegtuigen. Door de hoge graad van automatisering en de bijbehorende constante kwaliteit verdringt CIREX inmiddels voor complexe gietstukken concurrenten in het verre oosten. “Alles draait om de Total Cost of Ownerschip,” verklaart de trotse marketingmanager Hans van de Meene. Stichting Industriële Kring Twente | NiKo Wind

Fotografie | Jaap Baart

“De Chinezen mogen dan wel goedkoper produceren, door de moeilijke

Brandstofpompen. Met alleen de kleine onderdelen voor

communicatie, de grote foutkans én het risico dat een order niet op

personenauto’s was CIREX veel te gevoelig voor paniek in de markt. Dat

tijd binnenkomt, heeft een afnemer uiteindelijk veel meer kosten dan

heeft de crisis van 2008-2009 wel geleerd. “We hadden toen al een aantal

bij ons. Wij leveren ‘zero defect’ en ‘just in time’ tegen een slechts iets

grotere producten in opdracht zoals brandstof-pompbehuizingen in RVS,

hogere prijs en daarmee winnen we de slag.” Hans van de Meene merkt

die - in tegenstelling tot aluminium - wel bestand zijn tegen de ethanol

dat om deze redenen steeds meer bedrijven hun orders voor complexe

die aan benzine wordt toegevoegd. Daarnaast zorgden orders voor de

gietstukken uit Azië terughalen. “Door goed te kijken waar de kansen

vrachtwagenmotoren van onder meer DAF, Scania en Volvo voor een

liggen, hebben we de laatste tijd mooie orders binnengehaald. En kunnen

mindere afhankelijkheid van de personenauto’s.”

er nog vele volgen.”

Automatisering. Naast de kwaliteit en de leverbetrouwbaarheid gaat

“Alles draait om de Total Cost of Ownerschip”

het uiteraard ook om de prijs en dus de kosten. CIREX is op dit moment de enige verloren was-gieterij ter wereld die vrijwel het hele proces

Ondanks die verbreding van het productenpakket en het doorgroeien

heeft geautomatiseerd. Dit levert niet alleen een constante kwaliteit,

naar grotere producten bleef CIREX sterk afhankelijk van de

maar bespaart ook fors op het aantal medewerkers. Zo wordt de nieuwe

automobielindustrie. Daar kwam onlangs verandering in doordat een

gietinstallatie in feite maar door één man (en een assistent) bemand.

Deense fabrikant van koelsystemen en een Amerikaanse producent van

Voor het meer arbeidsintensieve deel van het productieproces (afwerken,

bestuurbare boorkoppen (voor het ‘om de hoek’ boren naar olie en gas)

controle en kleine series gietwerk) heeft CIREX al een jaar of tien een

de Chinese leverancier aan de kant zetten en kozen voor de kwaliteit en

gieterij in Tsjechië. “We hebben daar inmiddels een tweede bedrijf naast

leverbetrouwbaarheid van CIREX. “Het aandeel automotive gaat nu naar

gezet, waardoor we gietstukken ook kunnen bewerken, warmte behandelen

de gewenste zestig procent, waardoor we een eventuele tweede dip veel

en assembleren. We besteden tegenwoordig dus steeds minder uit!

beter kunnen doorstaan.” ■

Twentevisie 08/2011

67


Besturen | Losser |

Een ‘winst’ van 1,2 miljoen Jan Westendorp kijkt met trots terug op de zes jaar die hij burgemeester van Losser mocht zijn. Hij trad aan nadat het totale college van B&W was weggestuurd en de kas letterlijk leeg was door het financiële debacle van de Landesgartenschau die samen met de gemeente Gronau de gemeente zou hebben moeten doen opstomen in de vaart der volkeren. Hij kreeg nog een maal te maken met een bestuurscrisis, maar sloot af met een unieke overeenkomst met Enschede, waardoor de twee gemeenten samen toch zeker 1,2 miljoen euro besparen. Stichting Industriële Kring Twente | NiKo Wind

Fotografie | Jaap Baart

“Het beleid wordt nog steeds door de B&W en de gemeenteraad bepaald”

een grote gemeente. In ons geval was dat Enschede.” Die beslissing leverde beide gemeenten niet alleen een fors financieel voordeel op; de kwaliteit van het ambtenarenapparaat nam zeker voor Losser fors toe.

Ambtenaren. Door die overeenkomst met Enschede werden er in één klap 55 uitvoerende medewerkers van de gemeente Losser overgeheveld naar Enschede. Zij vormen nu één dienst, waardoor alle kennis is gebundeld. "Dat Enschede op het gebied van de ICT veel verder was dan wij, is duidelijk. Daar profiteren we duidelijk van.” Ook op het gebied van de juridische ondersteuning boekten beide gemeenten winst. Enschede beschikte over een aantal specialisten, terwijl Losser vooral algemene juristen in dienst had. Samen vormen ze nu een goed team. Maar ook op andere gebieden van de beleidsondersteuning is er een prima uitwisseling van kennis. In de praktijk betekent dit dat er geregeld Enschedese ambtenaren een dag in Losser komen werken. “Omdat zelfs mijn secretaresse in dienst is van Enschede krijg ik bij ziekte of vakantie automatisch een vervangster en hoef ik niet naar een uitzendbureau.” Jan Westendorp weet uiteraard dat er elders in Twente ook gewerkt wordt aan een vorm van samenwerking. “Daar hebben ze het echter over fusies en dat de weg naar meer ambtelijke kwaliteit dan erg lang is.” Jan Westendorp wil na zijn pensionering in Twente blijven wonen.

Twente. De angst dat Losser zijn zelfstandigheid zou verliezen, bleek ongegrond. “Het beleid wordt nog steeds door de B&W en de gemeenteraad bepaald. En dat moet zo blijven, want de kleine kernen in

Hij praat nadrukkelijk niet over samenwerking of een voorfase van een

Twente hebben allemaal iets eigens, waardoor ze uniek zijn.

fusie. “Na de laatste bestuurscrisis zijn we tot de slotsom gekomen dat

Voordat hij naar Twente kwam, had Jan Westendorp als burgemeester

kleinere gemeenten alleen goed kunnen functioneren als het bestuur

van Zevenhuizen-Moerkapelle de taak om de glastuinbouw uit het

kan rekenen op een robuust ambtenarenapparaat. Met 22.500 inwoners

Westland naar de Zuidplaspolder over te hevelen. Voor zijn laatste

en een bijna lege kas kunnen we ons dat niet veroorloven. De enige

post koos hij een regio waar hij na zijn pensionering zou willen blijven

mogelijkheid was uitbesteding van de ondersteunende diensten aan

wonen. En dat werd Twente. ■

68

Twentevisie 08/2011


| Oktober 2011 | scope

Nieuwsrubriek over Twentse zaken en mensen. Wanneer u deelnemer bent van IKT kan uw nieuws onder Scope worden opgenomen. Persberichten bij voorkeur per e-mail aan te leveren. IKT/Twentevisie T.a.v. Saskia Rikhof-Slot Postbus 5501 7500 GM ENSCHEDE Tel. 053 - 48 49 980 Fax 053 - 48 49 985 E-mail secretariaat@ikt.nl

Scope Stichting Industriële Kring Twente

De Aanleiding Tien jaar geleden is Rob Kouijzer De Aanleiding eventmanagement gestart vanuit zijn huiskamer. Nu, met negen collega’s en eigenaar van meerdere bedrijven, kijkt Kouijzer met trots terug en vol inspiratie vooruit. Het maandelijkse IKT-café vindt plaats in de Creatieve Fabriek, een van Kouijzers bedrijven.

Woningmarkt De Gemeente Hengelo ondersteunt het initiatief van Dura Vermeer om de woningmarkt voor starters vlot te trekken. Het bouwconcern claimt voor deze doelgroep een nieuwbouwwoning te kunnen bouwen vanaf € 119.000,vrij op naam en kan daarbij putten uit een bestand van potentiële kopers dat via social media bijeen is gebracht.

Spieren voor spieren Op maandag 5 september jl. heeft voor het derde opeenvolgende jaar een golfdag in Twente plaatsgevonden ten behoeve van Spieren voor Spieren. Op de geheel belangeloos beschikbaar gestelde golfbaan het Rijk van Sybrook hebben ruim 80 ondernemers in het gezelschap van een aantal Nederlandse topsporters, zoals Ronald de Boer, Peter Blangé en Tjerk Bogstra, een totaalbedrag van € 22.500,- opgehaald.

Social media Vanaf dit najaar kunnen ondernemers die meer willen weten over social media, mediale strategieën en zoekmachinemarketing terecht bij Team Nijhuis. De vakpraatsessies zijn een verlengstuk van het corporate kennisblog ‘Vakpraat’ Nieuwe deelnemers IKT-Almelo e.o. S.K.O. Compleet in kantoren Postbus 33 7570 AA Oldenzaal Contactpersoon: dhr. B.M. Dijkhuis Is ook deelnemer geworden van IKT-West-Twente IKT-Enschede Claassen, Moolenbeek & Partners Jan Tinbergenstraat 316 7559 ST Hengelo Contactpersoon: dhr. Drs. B.J. Vinke Is ook deelnemer geworden van IKT-Haaksbergen

op hun website. Aanmelden kan via de website www.vakpraatsessies.nl.

Woeste Wieven Op 11-11-2011 openen Miranda Diependaal en Maaike Buiter hun bijzondere conferentieoord De Woeste Wieven op het landgoed Erven Bonkert in Diepenheim: een erf van bijna drie hectare met een monumentale kloosterboerderij en een gastenverblijf met honderd slaapplaatsen en een trainingszaal voor veertig personen. Naast verhuur van de accommodatie voor groepen en verenigingen verzorgen de dames bijzondere managementtrainingen gebaseerd op muziek en dans. Zie ook www.woestewieven.nl en Twentevisie van oktober 2010.

IKT- Hengelo e.o. Aanpak Professional Organizing Kruisspin 50 7559 EM Hengelo Contactpersoon: mevr. P.E. Kanger

Twentevisie 08/2011

69


Agenda | Oktober 2011 |

Twente Agenda 2011

IKT-ers dansten op het Stationsplein van Enschede.

IKT-Enschede vloog vanaf Klausheide.

27 oktober 16.00 uur

23 november 12.00 uur

Bedrijfsbezoek IKT-Enschede

Lunchbijeenkomst IKT-West Twente

02 november 17.00 uur

24 november 15.00 uur

Opnamen Memphis RTV Oost

Bijeenkomst IKT Business Connection Group

03 november 18.00 uur

07 december 17.00 uur

Twente Concert IKT

Opnamen Memphis RTV Oost

05 november 09.30 uur

08 december 17.30 uur

Interregionaal Klootschiettoernooi IKT

Eindejaarsbijeenkomst IKT-Enschede

09 november 16.00 uur

12 december 12.00 uur

Bedrijfsbezoek IKT-Berkelland

VIT-bijeenkomst

10 november 16.30 uur

12 december 17.00 uur

IKT-Café

Eindejaarsbijeenkomst IKT-Oldenzaal

18 november 12.00 uur

13 december 17.00 uur

Lunchbijeenkomst IKT-Haaksbergen

Eindejaarsbijeenkomst IKT-Hengelo

Voor nadere informatie: IKT: tel. 053 - 484 99 80 – KPMG: tel. 053 - 483 25 25 – RTV Oost: www.twentevisie.nl – VIT: tel. 053 - 851 68 62

70

Twentevisie 08/2011

test  
test  

test voor het kijken of de links werken

Advertisement